Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010"

Transkript

1 Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010 Medlemsstatistik Antal medlemmar vid årets ingång: 485st Antal medlemmar vid årets utgång: 410st Hedersmedlemmar: 8st Det vi tyvärr ser är att medlemsantalet har minskat med 75st något vi måste jobba med i framtiden. Årsmötet Ordinarie årsmöte hölls på Södertälje BK 6 mars 2010 och röstlängden fastställdes till 44 röstberättigade medlemmar. Prisutdelning Årsmötet inleds med prisutdelning av Dobermanntrofén för tävlingsåret 2009 som vanns av Korad Se uch Finuch LP I ZTP V1A BH SPH I Mezzrow's Puma & Mia Dunder Styrelsens sammansättning för 2010 Ordförande: Thord Byström Vice ordförande: Folke Lötborn Sekreterare: Malin Johansson Kassör: Lennart Eriksson Ledamot: Maria Drangel Suppleanter: (1) Camilla Rönnqvist, (2) Madelene Dahlgren, (3) Lisa Druse Revisorer: Ingela Jacobsson och Camilla Dahlgren Revisorsuppleanter: Mia Dunder och Camilla Jönsson Valberedning: Kristina Wahlqvist s.k Fanny Österwall, Veronica Andersson och Ylva Altis. Arkivansvarig: vilande Avelsrådskommitté: Madeleine Dahlgren, Barbro Kamleitner & Lisa Druse IPO Brukskommitté Sabina Bonnivier Tommy Andersson Camilla Dahlgren del av året. Bruks Maja Thornberg, Ylva Altis och Kirsi Selin. Dragkommitté Gilbert Backström IDC: Thord Byström Korningsansvarig: Åsa Liderfors PR/Info kommittén: Ammi Aro Ställföreträdande Webbmaster, Maria & Claes Drangel Hostmaster Anette Bergenström Redaktör tidningen, Viktoria Ekberg, Veronica Andersson och Nilla Tuvesson. Maria Drangel (medlemsfrågor) Registerkommittén vilande Utbildningskommittén: Thord Byström (exteriör) och Lorentz Ogebjer(mentalitet)

2 Utställningskommittén: Lisa Druse Dobermanntrofén: Ammi Aro Resultatbörsen: Katja Cronquist Valphänvisning: Christina Söderqvist (ansvarig) Madeleine Dahlgren Lisa Druse (valpkullsinformatör) Sammanträden Under verksamhetsåret 2010 har det hållits 1 årsmöte 5 styrelsemöten inkl konstituerande varav ett webbaserat 2 medlemsmöten och 1 uppfödarkonferens Styrelseprotokollen har publicerats på Svenska Dobermannklubbens webbsida. Representation Svenska Dobermannklubben har representerats vid följande arrangemang SBKs Organisationskonferens och Kongressen samt - IDC kongress, Thord Byström Exteriör beskrivar konferens var på Södertälje BK och deltagare var Barbro Kamleitner Christina Persson, Madde Dahlgren och Camilla Rönnqvist. RAS/RUS konferensen deltog Madde Dahlgren och Camilla Rönnqvist Rasklubbstorget vid Stockholms Hundmässa Lisa Druse och Ammi Aro byggde montern på fredagen. Under helgen bemannades montern av Eleonor, Tommy, Maria, Emy, Madeleine, Magnus, Linda, Anette, Angelika, Katja, Ulf, Ammi och Anders. SDK s monter var mycket uppskattad och välbesökt. Verksamhetsplan Styrelsen har för avseende att hålla två medlemsmöten under året, ett på våren och ett på hösten kommer vi att ha LO konferens i november. Berättelser från kommittéerna: Verksamhetsberättelse ARK 2010 ARK har under året bestått av Barbro Kamleitner, Madeleine Dahlgren och Lisa Druse ARK ansvarar för att utforma RAS, samarbetar med Valphänvisningsansvarig i frågor. Madelene Dahlgren i ARK började året med att delta på SBK s RUS/RAS konferens under lördagen. Konferensen hölls i Södertälje på Scandic hotell och under lördagen så var det största ämnet mentalitet, MH och nya hund beskrivningen. ARK ansvarar för ZTP ansökningar till DV, inbjudan av behörig domare och figurant, tar emot anmälningar samt ansvarar för testet och avrapportering till DV. Den 23 oktober arrangerades ZTP på Sthlm s LO s område. Dömde gjorde Rudi Killmayer, figurant var Tommy Andersson och ansvarig Lisa Druse.

3 8 dobermann testades samtliga med godkänt resultat. Domaren uttryckte sin uppskattning över de bedömda hundarna som han ansåg var väl förberedda och uppvisade genomgående stabilt temperament. Följande hundar deltog på testet Betelges Quaramanta 1 A V Diragos Il Divo 1B V Diragos In Flames 1 A V Diragos Javanth 1 A SG Dobvoyage Boniface 1 B SG Jean Dark Kingdom 1 B Mezzrow's Pushkin 1 A V Molecularis Akilles Exor 1 A V Den 13 november var ARK inbjudna till SLU på en föreläsningsdag. Under förmiddagen var det gemensamma föreläsningar om utvecklingen av bla blodbanken och framtida gentester. Man berättade om den pågående forskningen och samarbetet med SKK och även Agria. Under eftermiddagen kunde man välja på flera olika specialinriktade föreläsningar, med de aktiva forskningsteamen som idag är verksamma inom SLU. Madelene Dahlgren: DCM / Juvertumörer Barbro Kamleitner: DCM / Sköldkörtelrubbningar/juvertumörer Lisa Druse: DCM En mycket givande dag som enligt SLU kommer att vara en återkommande satsning från deras sida. Vi fick möjlighet att ställa frågor och diskutera med forskare och veterinärer utifrån vår ras i de mindre grupperna. Den 4 december anordnade ARK en avelskonferens i Södertälje med inriktning dilaterad cardiomyopati på dobermann. Inbjuden föreläsare var Jens Häggström, veterinär och hjärtforskare från SLU. Jens redogjorde bla för den kliniska biten ang DCM och hur långt forskningen kommit idag. Vad kan vi vidta för åtgärder som uppfödare och i rasklubben, för att motarbeta och stoppa upp spridningen av DCM. Jens klargjorde att de åtgärder som de främsta hjärtforskarna idag råder oss till är följande: 1) 24 tim EKG + Ultraljud m färgdoppler senast 1 år innan parning på alla avelsdjur. 2) Använda äldre friska avelsdjur. Speciellt hanar kan vänta med att få för många kullar i unga år. 3) Obducera alla avelsdjur för att hitta oupptäckta DCM-hundar samt säkerställa diagnosen. 4) Det finns ännu inte ett tillförlitligt gentest. Gentesta gärna med det test som Kate Meurs tagit fram i USA, men gör det i så fall för att bidra till framtida forskning. Det tyska hjärtforskarteamet, som har ett mycket större underlag, hoppas kunna presentera ett säkert test under ) ARK har påbörjat ett samarbete med Ultuna djursjukhus och SLU. 24 tim EKG samt UL kommer att erbjudas dobermannägare till en kostnad av ca 2600 kr per hund istället för ordinarie pris på ca 4000 kr. Vi kommer också att få hjälp att

4 genomföra eventuella gentester av större grupper i framtiden, med hjälp av blodbanken. På konferansen deltog följande uppfödare. Mezzrow, Dobvoyage, Diragos, Jean Dark, Dobiaco, Hjälms, Molecularis, Grybydals, Briskas, Tierras, Cape Secure, Juliettvills. Nykvarn Madelene Dahlgren KORNINGSANSVARIG Korningsansvarig under 2010 har varit Åsa Liderfors. Under året arrangerades 3 MT och 6 MH av Sv. Dobermannklubben. Under året deltog 109 Dobermann på MH och 41 på korning. 85% godkändes på korningens mentaldel. REGISTERKOMMITTÉN Kommittén har varit vilande under året. Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubbens IPO-Kommité 2010 Årets VM gick av stapeln den 4-6 juni i Vrbové, Slovakien. Svenska Dobermannklubbens lag bestod av: Torbjörn Eriksson och Dobfancier s Reguiz med 273 poäng. Camilla Dahlgren med Come As You Are In Charge med 270 poäng. Laine Löfman och Dobfancier s Ruzka med 269 poäng. Pär Lidbom och Dobfancier s Uzka med 268 poäng. Camilla Rönnqvist och Mezzrows Pushkin med 192 poäng. Det svenska IPO-laget tog lagsilver och det är vi mycket stolta över. Stort grattis till er alla! Camilla Dahlgrens hund Come As You Are In Charge blev tävlingen bästa skyddshund. Stort grattis! Vi hade tre stycken dobermann ekipage med på IPO SM i Edsbyn och det var: Camilla Dahlgren och Come As You Are In Charge Torbjörn Eriksson och Dobfanciers Regiuz Laine Löfman och Dobfancier's Ruzka IPO-kommittén gratulerar Laine Löfman och Dobfancier s Ruzka till vinsten av Svenska Dobermannklubbens Ipotrofé och Totaltrofén Rasmästerskap i IPO arrangerades tillsammans med Mellansvenska LO:t den 8 augusti

5 utanför Örebro. Till start kom 10 stycken IPO-ekipage i IPO II och IPO III och ett BSL-ekipage i klass 1! Det är kul att se att IPO och BSL är på så stor framväxt inom rasen Dobermann. Vi är så imponerade att år efter år att så många dobermann ägare kommer ut och tävlar och som tycker sporten är så kul. Rasmästarklassen IPO III hade vi 7 stycken deltagare. Rasmästare i IPO III 2010 blev Laine Löfman och Dobfrancier s Ruzka med 277 poäng och CERT. Grattis! På andra plats i IPO III kom Emelie Löwstedt och Diragos In Flames med 272 poäng, CERT och fick utbildningstecken. Grattis! IPO II hade vi 4 stycken startande och vann gjorde Eleonor Sjögren och Molecularis Akilles Exor med 244 poäng och som fick utbildningstecken. Grattis! BSL I hade vi 1 startande och det var Tobias Öiangen och Diragos Il Divo som fick 141 poäng och fick utbildningstecken. Grattis! Vi har i samarbete med ARK hunnit med att arrangera ett ZTP som gick av stapeln i Stockholm den 23 oktober. Domare var Rudi Killmaier och figurant var Tommy Andersson. I IPO-kommittén har under året bestått av Sabina Bonnevier (sammankallande) och Tommy Andersson. Verksamhetsplan 2011 för IPO-Kommittén IPO-kommittén kommer under 2011 att verka för en bra sammanhållning i klubben och öka intresset för våran ras. Vi kommer att stötta och hjälpa alla IPO-intresserade så mycket som vi kan. Vi ser med stor glädje att fler och fler intresserar sig för IPO-sporten och då måste vi givetvis utveckla oss som klubb även på det arrangerande planet. Vi hoppas att vi inom en överskådlig framtid har fler egna domare, fler tävlings- och träningsfiguranter. För intresserade är ni hjärtligt välkomna att höra av er till oss i kommittén om ni har frågor om IPO eller BSL eller andra frågor så klart. Vi planerar att sända ett lag till årets IDC-IPO-WM i Castano Primo, Italien den maj. Vi hoppas att vi kommer att kunna sända ett fullt lag, det vill säga 5 ekipage års rasmästerskap i IPO och BSL kommer att gå av stapeln den juli i Stockholm på Södertäljes Brukshundklubb. Rasmästartiteln kommer precis som vanligt att utdelas i IPO III och BSL III. Klasserna som är ansökta är IPO I-III och BSL I-III. För de tävlande kommer spåret tävlas lördag den 30/7 och lydnad och skyddsarbetet tävlas på söndagen den 31/7. Vi i IPO-kommittén önskar er alla IPO-vänner ett lyckosamt 2011.

6 Väl mött. Sabina Bonnevier och Tommy Andersson IPO-kommittén PR/INFO - WEBB Webbredaktör: Ammi Aro Teknisk support/hostmaster: Claes Drangel Under året har Ammi Aro varit stf webbmaster och Claes Drangel teknisk support/hostmaster. Samarbetet med Kicki Söderqvist (som är ansvarig för valpkullsinformationen) och övriga inblandade som inkommit med uppdateringar har fungerat mycket väl. Ett stort tack till alla inblandade under året. TIDNINGSREDAKTION Tidningsredaktionen har bestått av Anette Bergenström Redaktör med medhjälpare, Viktoria Ekberg, Veronica Andersson och Nilla Tuvesson. Det har under 2010 utkommit 4 nummer av tidningen Anette Bergenström Redaktör PR/INFO - MEDLEMSHANTERING Medlemshanteringen har under året skötts av Maria Drangel. Det har bestått av dels nyregistrering av medlemmar samt även besvarande av frågor via telefon och . DOBERMANNTROFEN: Se separat bilaga UTSTÄLLNING Lisa Druse har varit utställningsansvarig under Lisa har haft kontakt med SBK/SKK i domarfrågor och skött inbjudningar av domare på uppdrag av styrelsen. Under 2010 arrangerades 3 stycken specialutställningar inom SDK. Vinterutställningen dömdes av Erika Szokol, Ungern vuxna och Patrik Cederlöf valpar Utställningen hade 33 valpar och 75 vuxna dobermann anmälda. BIR vanns av For Kai v Wolf Stamm och BIM Jean Dark Grabazzi Svensk Dobermann vinnarutställning gick i Mellansvenska LO ts regi. Till utställningen var 85 dobermann anmälda fördelat på 13 valpar och 67 vuxna Dömde gjorde Fernando Magalhaes från Portugal.

7 Vinnartitlarna fördelades sig som följer BIR och SDV-10 Jean Dark Grabazzi BIM och SDV-10 Ansochcristo s Caprice SDV.-10 unghane Mezzrow s Calle SDV-10 ungtik Dobia co Esperanza SDV-10 junhane Dark Destiny Anubis SDV-10 juntik Becker s Mystique v Nobel Line SDV-10 veteran Jean Dark Xlimited SDV-uppf. Kennel Jean Dark Certhane Diragos Idol Certtik Jean Dark Kiss and Tell Höstutställningen gick i Södra LO s regi. Dömde gjorde Ole Vandsö Andersen, Danmark. Bir vanns av Questo Betelges och BIM blev Koppod Dóro Senorita Serilla Cert Callista s Gertrude Jag vill tacka alla som varit med och hjälpt till på våra utställningar och gratulera alla vinnare. Lisa Druse VERKSAMHETSPLAN arrangeras 2 officiella specialutställningar Svensk Dobermannvinnare arrangeras av Stockholms LO den 12 juni på LO ts klubbområde. Domare blir Natalia Focht, Ryssland Södra LO arrangerar höstutställning. Domare blir Jeanett Lemmeke UTBILDNING EXTERIÖR Ansvarig Thord Byström har under året haft fortlöpande kontakt med SBK/SKK och domare på rasen. Jeanett Lemmeke har auktoriserats som exteriördomare 2010 MH och Korningar LO na står för största andelen mentaltester och flertalet tester är inbokade under LO-konferens Planeras i november 2011 Slutord Styrelsen för Svenska Dobermannklubben vill tacka alla medlemmar som arbetat och fört fram klubben under det gångna året. Den goda anda och det engagemang som alla har visat är klubbens styrka och stomme och bådar gott inför framtiden.

8 Lindesberg Februari 2011 Thord Byström Folke Lötborn Malin Johansson Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Lennart Eriksson Maria Drangel Åsa Liderfors Camilla Rönnqvist Lisa Druse Svenska Dobermannklubben Stockholm Verksamhetsberättelse för 2010 Årsmöte avhölls i januari i klubbstugan, Täby I mars anordnade LO t officiell och inofficiell utställning för 11:e året i rad. Vid utställningen var ca 450 hundar anmälda. Ännu en gång fick LO t många positiva omdömen från publik och utställare för en proffsigt arrangerad och genomförd utställning. Ett varmt tack till Er som var med och hjälpte till! Städdag arrangerades på våren och ett fåtal medlemmar var med och städade området. Styrelsen har haft 8 st möten under året. ZTP har anordnats på området i oktober. 8 st ekipage deltog. Ammi Aro har arrangerat träningsgrupp lydnad på klubbområdet som är mycket välbesökt och välordnat. SDK Stockholm har under 2010 varken genomfört MH eller MT. Tre MH har ställts in, två pga för få anmälningar och det tredje brist på funktionärer. Mentalbanan har hyrts ut till Briardklubben vid två tillfällen. Helge Bollström har hållit i en fulltecknad klickerkurs under hösten.

9 KM anordnandes i juni och Ammi Aro stod för det. Domare var Anna Jansson och tävlingsledare Annette B. 7 st ekipage deltog Svenska Dobermannklubben Stockholm ber att få framföra ett stort tack till alla som har hjälpt till vid våra aktiviteter under året! Svenska Dobermannklubben Stockholm Verksamhetsplan för 2011 Årsmöte avhålls den 25 januari i klubbstugan, Täby Den 26 mars anordnar LO t inofficiell vinterutställning övriga raser för 12:e året i rad Städdag vår och höst Upprustning av stuga och område inför sommarspecialen i juni Månadsträffar/träningsträffar Anatomi och bedömningskurs kommer att hållas på klubbområdet Figurantutbildning MH planeras under året Planer för två MH och ett MT. Vid behov kan vi ordna fler. Klubbområdet hyrs ut till rasklubbar och uppfödare som vill arrangera olika aktiviteter Valpträffar Ringträning med Lisa Druse i maj Tävlingslydnadskurs med Helge Bollström Medlemsmöte KM, ansvarig Ammi Aro RM, arrangeras i samarbete med HS juli Rasspecialen arrangeras på klubben 12 juni Planering för IPO uppvisning

10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN MELLAN SVENSKA LO Mellansvenska LO;ts styrelse har under år 2010 bestått av följande personer: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Suppleanter: Revisorer: Barbro Kamleitner Malin Johansson Anna-Parisa Wirén Christina Söderqvist Chatrine Strandli till sept, därefter Maggan Rosén Maggan Rosén Anneli Ramsin Åsa Liderfors Lennart Eriksson Årsmöte hölls 31 januari 2010 på Örebro BK. I samband med årsmötet höll Närkedistriktets tävlingsinstruktör Pia Järnqvist ett föredrag om belöningsträning. LO:t har under år 2010 arrangerat: *2 träningsdagar, initierade av Christina Söderqvist och Anna Eklund, 2 april och 1 augusti *Tillsammans med huvudstyrelsen arrangerades på Örebro BK medlemsmöte med grillkväll 22 maj och officiell utställning 23 maj *28 juni - 1 juli, lydnads och sökläger med 17 deltagare. Instruktörer var Thomas Stokke, Hanna Östman och Fredrik Högberg *9 och10 juli MH med totalt 16 hundar *29 juli medlemsmöte på Örebro BK *5 aug MH för 2 hundar *6 aug Svensk Lydnadsvinnare på Örebro BK *7 aug RM för dobermann på Örebro BK *16-17 oktober korning med 11 hundar Anneli Ramsin och Eva Blomstrand har under årets utbildats till A-figuranter genom MSLO. Därutöver har 6 protokollförda styrelsemöten hållits under verksamhetsåret. Verksamhetsplan Mellansvenska LO:t 2011 Årsmöte på Örebro BK den 30 januari MH 16 juli MT 17 juli

11 Medlemsmöte 15 juli Rickard Rolfsson ska utbildas till A-figurant under våren. Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubben Östra LO verksamhetsåret 2010 Östra lokalområdet har under året 2010 haft ett mellanår med lite färre aktiviteter och arrangemang än tidigare år, följande har anordnats: MH anordnades den 19 juni, 6 dobermann deltog. IPO/BSL prov den 27 juni med 5 deltagare. BH prov den 27 juni med 1 deltagare från Finland. Två prov blev inställda under våren pga av den långa vintern. Ett prov i oktober blev inställd pga för få anmälningar. Tyvärr blev även det sista provet inställt pga av snö efter inrådan från domare. Vi har under året haft 3 stycken helgläger med IPO som inriktning. Peo Johansson har under sommaren blivit godkänd tävlingsfigurant för IPO. Vi har haft en licenskurs för skyddsdelen under våren. Styrelsen har under året bestått av: Camilla Dahlgren Ordförande Claes Drangel vordförande Maria Drangel Kassör Marie Wiklund Sekreterare Janne Arvidsson Ledamot Vakant Suppleant Revisor har varit Anders Ohlsson, valberedningen har varit vakant och därmed legat på styrelsen. Under året har ett årsmöte, ett konstituerande möte och ett styrelsemöte hållits. Styrelsen vill framföra ett stort tack till de som medverkat till att Lo:ts aktiviteter har kunnat genomföras på ett trevligt och bra sätt!

12 Verksamhetsplan för Svenska Dobermannklubben Östra LO år 2011 Målsättningen för arbetet inom Östra LO:t under år 2011 är att ge medlemmarna möjligheter till mentalbeskrivning, mentaltest, utbildning, information och träning för såväl hund som förare. Följande aktiviteter är inplanerande under år 2011: Årsmöte MH den 9 och 10 april. MH och ev MT under hösten. Lydnadsläger under våren. IPO-läger

13

14

15

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN 2012 Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 Medlemsstatistik Antal medlemmar vid årets ingång:

Läs mer

SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN

SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Svenska Dobermannklubben Page 1 INNEHÅLL SID NR Verksamhetsberättelse 2012 3 Verksamhetsberättelser från utskotten 4 Dobermanntrofen 5 Register 2012 5 Måluppfyllelse

Läs mer

Svenska Dobermannklubben. Årsmöteshandlingar 2006-03-11. Verksamhetsberättelse

Svenska Dobermannklubben. Årsmöteshandlingar 2006-03-11. Verksamhetsberättelse Svenska Dobermannklubben Årsmöteshandlingar 2006-03-11 Verksamhetsberättelse Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005. Medlemsstatistik Antal

Läs mer

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Verksamhetsberättelse Svenska Dobermannklubben 2014 Medlemsstatistik Enligt rapport från SBK medlemsregister var medlemsförändringen följande: Antal medlemmar

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 INNEHÅLLANDE Förslag till dagordning Verksamhetsberättelse för 2011 Bokslutshandlingar Revisionsberättelse Verksamhetsplan för 2012 Inriktning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari till 31 december

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2014 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari till 31 december

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 INNEHÅLLANDE Förslag till dagordning Verksamhetsberättelse för 2012 Bokslutshandlingar Revisionsberättelse Verksamhetsplan för 2013 Inriktning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2014 Mora brukshundklubben

Verksamhetsberättelse för år 2014 Mora brukshundklubben Verksamhetsberättelse för år 2014 Mora brukshundklubben INLEDNING 1 HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORNS ÅRSRAPPORT 3 RALLYLYDNADSSEKTORNS ÅRSRAPPORT 3 TJÄNSTEHUNDSSEKTORNS ÅRSRAPPORT 4 TÄVLINGSSEKTORNS ÅRSRAPPORT

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Svenska Bouvier des Flandresklubben får härmed avge följande redogörelse för verksamheten under tiden 1/1 31/12 2011 Styrelsen har under året bestått av sju ledamöter och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 Styrelsen har bestått av Ordförande Pia Vevle 5 Vice Ordf. Hans Gunnarsson 6 Sekreterare Petra Magnusson 1 Kassör Carl-Eric Blomqvist 2 Ledamöter Kerstin

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell Annelie Levin Olivia Rotegren 1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2015-03-22 DAGORDNING

Läs mer

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK)

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK) DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Utdelande av SASK utmärkelser och priser för: a) erhållna championat b) Årets Aussie 2014. 3 Fastställande av röstlängden. 4 Val av mötesordförande.

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2013... 4-18 Årsmöte...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE 2013 Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshunds årsmöte äger rum den 17 mars 2013 kl 13.30 på Scandic Star hotell, Sollentuna Föredragningslista 1. Mötet öppnas 2. Justering

Läs mer

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2014-02-12

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2014-02-12 Hammarö Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2014-02-12 Hammarö BK 2014-02-12 1 DAGORDNING HAMMARÖ BRUKSHUNDKLUBB, ÅRSMÖTE 12/2 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande

Läs mer

Välkommen till årsmöte. Torsdag 19 februari kl 19.00 i klubbstugan VÄLKOMNA!

Välkommen till årsmöte. Torsdag 19 februari kl 19.00 i klubbstugan VÄLKOMNA! Välkommen till årsmöte Torsdag 19 februari kl 19.00 i klubbstugan VÄLKOMNA! /Styrelsen 1 LIDKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTE 2015 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängden.

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2012... 4-21

Läs mer

Rottweilern. SVENSKA ROTTWEILERKLUBBENS/AfR MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG FYRTIOETT NUMMER 4/2009

Rottweilern. SVENSKA ROTTWEILERKLUBBENS/AfR MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG FYRTIOETT NUMMER 4/2009 Rottweilern SVENSKA ROTTWEILERKLUBBENS/AfR MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG FYRTIOETT NUMMER 4/2009 Fenbendazol Tar maskarna och deras larver AXILUR VET. avmaskningsmedlet som har följande vikti ga egenskaper: Till

Läs mer

SSRK Västernorrlands Årsmöte/klubbmöte 2015

SSRK Västernorrlands Årsmöte/klubbmöte 2015 Dagordning ordinarie klubbmöte 22 februari 2015 1. Fastställande av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 4. Val av två justerare, tillika

Läs mer

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014.

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014. Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 1-2015 AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? RAS 2014 Utvärdering ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare PROJEKT MENTALT SUND COLLIE 1 INNEHÅLL

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet 2015-03-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben 2011

Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben 2011 Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben 2011 0 Delegater till Svenska Pudelklubbens årsmöte 24-25 mars 2012 Norra Torbjörn Windseth Carola Eliasson Åström Barbro Bergström Helena Troéng Anci Lindgren

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer