Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010"

Transkript

1 Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010 Medlemsstatistik Antal medlemmar vid årets ingång: 485st Antal medlemmar vid årets utgång: 410st Hedersmedlemmar: 8st Det vi tyvärr ser är att medlemsantalet har minskat med 75st något vi måste jobba med i framtiden. Årsmötet Ordinarie årsmöte hölls på Södertälje BK 6 mars 2010 och röstlängden fastställdes till 44 röstberättigade medlemmar. Prisutdelning Årsmötet inleds med prisutdelning av Dobermanntrofén för tävlingsåret 2009 som vanns av Korad Se uch Finuch LP I ZTP V1A BH SPH I Mezzrow's Puma & Mia Dunder Styrelsens sammansättning för 2010 Ordförande: Thord Byström Vice ordförande: Folke Lötborn Sekreterare: Malin Johansson Kassör: Lennart Eriksson Ledamot: Maria Drangel Suppleanter: (1) Camilla Rönnqvist, (2) Madelene Dahlgren, (3) Lisa Druse Revisorer: Ingela Jacobsson och Camilla Dahlgren Revisorsuppleanter: Mia Dunder och Camilla Jönsson Valberedning: Kristina Wahlqvist s.k Fanny Österwall, Veronica Andersson och Ylva Altis. Arkivansvarig: vilande Avelsrådskommitté: Madeleine Dahlgren, Barbro Kamleitner & Lisa Druse IPO Brukskommitté Sabina Bonnivier Tommy Andersson Camilla Dahlgren del av året. Bruks Maja Thornberg, Ylva Altis och Kirsi Selin. Dragkommitté Gilbert Backström IDC: Thord Byström Korningsansvarig: Åsa Liderfors PR/Info kommittén: Ammi Aro Ställföreträdande Webbmaster, Maria & Claes Drangel Hostmaster Anette Bergenström Redaktör tidningen, Viktoria Ekberg, Veronica Andersson och Nilla Tuvesson. Maria Drangel (medlemsfrågor) Registerkommittén vilande Utbildningskommittén: Thord Byström (exteriör) och Lorentz Ogebjer(mentalitet)

2 Utställningskommittén: Lisa Druse Dobermanntrofén: Ammi Aro Resultatbörsen: Katja Cronquist Valphänvisning: Christina Söderqvist (ansvarig) Madeleine Dahlgren Lisa Druse (valpkullsinformatör) Sammanträden Under verksamhetsåret 2010 har det hållits 1 årsmöte 5 styrelsemöten inkl konstituerande varav ett webbaserat 2 medlemsmöten och 1 uppfödarkonferens Styrelseprotokollen har publicerats på Svenska Dobermannklubbens webbsida. Representation Svenska Dobermannklubben har representerats vid följande arrangemang SBKs Organisationskonferens och Kongressen samt - IDC kongress, Thord Byström Exteriör beskrivar konferens var på Södertälje BK och deltagare var Barbro Kamleitner Christina Persson, Madde Dahlgren och Camilla Rönnqvist. RAS/RUS konferensen deltog Madde Dahlgren och Camilla Rönnqvist Rasklubbstorget vid Stockholms Hundmässa Lisa Druse och Ammi Aro byggde montern på fredagen. Under helgen bemannades montern av Eleonor, Tommy, Maria, Emy, Madeleine, Magnus, Linda, Anette, Angelika, Katja, Ulf, Ammi och Anders. SDK s monter var mycket uppskattad och välbesökt. Verksamhetsplan Styrelsen har för avseende att hålla två medlemsmöten under året, ett på våren och ett på hösten kommer vi att ha LO konferens i november. Berättelser från kommittéerna: Verksamhetsberättelse ARK 2010 ARK har under året bestått av Barbro Kamleitner, Madeleine Dahlgren och Lisa Druse ARK ansvarar för att utforma RAS, samarbetar med Valphänvisningsansvarig i frågor. Madelene Dahlgren i ARK började året med att delta på SBK s RUS/RAS konferens under lördagen. Konferensen hölls i Södertälje på Scandic hotell och under lördagen så var det största ämnet mentalitet, MH och nya hund beskrivningen. ARK ansvarar för ZTP ansökningar till DV, inbjudan av behörig domare och figurant, tar emot anmälningar samt ansvarar för testet och avrapportering till DV. Den 23 oktober arrangerades ZTP på Sthlm s LO s område. Dömde gjorde Rudi Killmayer, figurant var Tommy Andersson och ansvarig Lisa Druse.

3 8 dobermann testades samtliga med godkänt resultat. Domaren uttryckte sin uppskattning över de bedömda hundarna som han ansåg var väl förberedda och uppvisade genomgående stabilt temperament. Följande hundar deltog på testet Betelges Quaramanta 1 A V Diragos Il Divo 1B V Diragos In Flames 1 A V Diragos Javanth 1 A SG Dobvoyage Boniface 1 B SG Jean Dark Kingdom 1 B Mezzrow's Pushkin 1 A V Molecularis Akilles Exor 1 A V Den 13 november var ARK inbjudna till SLU på en föreläsningsdag. Under förmiddagen var det gemensamma föreläsningar om utvecklingen av bla blodbanken och framtida gentester. Man berättade om den pågående forskningen och samarbetet med SKK och även Agria. Under eftermiddagen kunde man välja på flera olika specialinriktade föreläsningar, med de aktiva forskningsteamen som idag är verksamma inom SLU. Madelene Dahlgren: DCM / Juvertumörer Barbro Kamleitner: DCM / Sköldkörtelrubbningar/juvertumörer Lisa Druse: DCM En mycket givande dag som enligt SLU kommer att vara en återkommande satsning från deras sida. Vi fick möjlighet att ställa frågor och diskutera med forskare och veterinärer utifrån vår ras i de mindre grupperna. Den 4 december anordnade ARK en avelskonferens i Södertälje med inriktning dilaterad cardiomyopati på dobermann. Inbjuden föreläsare var Jens Häggström, veterinär och hjärtforskare från SLU. Jens redogjorde bla för den kliniska biten ang DCM och hur långt forskningen kommit idag. Vad kan vi vidta för åtgärder som uppfödare och i rasklubben, för att motarbeta och stoppa upp spridningen av DCM. Jens klargjorde att de åtgärder som de främsta hjärtforskarna idag råder oss till är följande: 1) 24 tim EKG + Ultraljud m färgdoppler senast 1 år innan parning på alla avelsdjur. 2) Använda äldre friska avelsdjur. Speciellt hanar kan vänta med att få för många kullar i unga år. 3) Obducera alla avelsdjur för att hitta oupptäckta DCM-hundar samt säkerställa diagnosen. 4) Det finns ännu inte ett tillförlitligt gentest. Gentesta gärna med det test som Kate Meurs tagit fram i USA, men gör det i så fall för att bidra till framtida forskning. Det tyska hjärtforskarteamet, som har ett mycket större underlag, hoppas kunna presentera ett säkert test under ) ARK har påbörjat ett samarbete med Ultuna djursjukhus och SLU. 24 tim EKG samt UL kommer att erbjudas dobermannägare till en kostnad av ca 2600 kr per hund istället för ordinarie pris på ca 4000 kr. Vi kommer också att få hjälp att

4 genomföra eventuella gentester av större grupper i framtiden, med hjälp av blodbanken. På konferansen deltog följande uppfödare. Mezzrow, Dobvoyage, Diragos, Jean Dark, Dobiaco, Hjälms, Molecularis, Grybydals, Briskas, Tierras, Cape Secure, Juliettvills. Nykvarn Madelene Dahlgren KORNINGSANSVARIG Korningsansvarig under 2010 har varit Åsa Liderfors. Under året arrangerades 3 MT och 6 MH av Sv. Dobermannklubben. Under året deltog 109 Dobermann på MH och 41 på korning. 85% godkändes på korningens mentaldel. REGISTERKOMMITTÉN Kommittén har varit vilande under året. Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubbens IPO-Kommité 2010 Årets VM gick av stapeln den 4-6 juni i Vrbové, Slovakien. Svenska Dobermannklubbens lag bestod av: Torbjörn Eriksson och Dobfancier s Reguiz med 273 poäng. Camilla Dahlgren med Come As You Are In Charge med 270 poäng. Laine Löfman och Dobfancier s Ruzka med 269 poäng. Pär Lidbom och Dobfancier s Uzka med 268 poäng. Camilla Rönnqvist och Mezzrows Pushkin med 192 poäng. Det svenska IPO-laget tog lagsilver och det är vi mycket stolta över. Stort grattis till er alla! Camilla Dahlgrens hund Come As You Are In Charge blev tävlingen bästa skyddshund. Stort grattis! Vi hade tre stycken dobermann ekipage med på IPO SM i Edsbyn och det var: Camilla Dahlgren och Come As You Are In Charge Torbjörn Eriksson och Dobfanciers Regiuz Laine Löfman och Dobfancier's Ruzka IPO-kommittén gratulerar Laine Löfman och Dobfancier s Ruzka till vinsten av Svenska Dobermannklubbens Ipotrofé och Totaltrofén Rasmästerskap i IPO arrangerades tillsammans med Mellansvenska LO:t den 8 augusti

5 utanför Örebro. Till start kom 10 stycken IPO-ekipage i IPO II och IPO III och ett BSL-ekipage i klass 1! Det är kul att se att IPO och BSL är på så stor framväxt inom rasen Dobermann. Vi är så imponerade att år efter år att så många dobermann ägare kommer ut och tävlar och som tycker sporten är så kul. Rasmästarklassen IPO III hade vi 7 stycken deltagare. Rasmästare i IPO III 2010 blev Laine Löfman och Dobfrancier s Ruzka med 277 poäng och CERT. Grattis! På andra plats i IPO III kom Emelie Löwstedt och Diragos In Flames med 272 poäng, CERT och fick utbildningstecken. Grattis! IPO II hade vi 4 stycken startande och vann gjorde Eleonor Sjögren och Molecularis Akilles Exor med 244 poäng och som fick utbildningstecken. Grattis! BSL I hade vi 1 startande och det var Tobias Öiangen och Diragos Il Divo som fick 141 poäng och fick utbildningstecken. Grattis! Vi har i samarbete med ARK hunnit med att arrangera ett ZTP som gick av stapeln i Stockholm den 23 oktober. Domare var Rudi Killmaier och figurant var Tommy Andersson. I IPO-kommittén har under året bestått av Sabina Bonnevier (sammankallande) och Tommy Andersson. Verksamhetsplan 2011 för IPO-Kommittén IPO-kommittén kommer under 2011 att verka för en bra sammanhållning i klubben och öka intresset för våran ras. Vi kommer att stötta och hjälpa alla IPO-intresserade så mycket som vi kan. Vi ser med stor glädje att fler och fler intresserar sig för IPO-sporten och då måste vi givetvis utveckla oss som klubb även på det arrangerande planet. Vi hoppas att vi inom en överskådlig framtid har fler egna domare, fler tävlings- och träningsfiguranter. För intresserade är ni hjärtligt välkomna att höra av er till oss i kommittén om ni har frågor om IPO eller BSL eller andra frågor så klart. Vi planerar att sända ett lag till årets IDC-IPO-WM i Castano Primo, Italien den maj. Vi hoppas att vi kommer att kunna sända ett fullt lag, det vill säga 5 ekipage års rasmästerskap i IPO och BSL kommer att gå av stapeln den juli i Stockholm på Södertäljes Brukshundklubb. Rasmästartiteln kommer precis som vanligt att utdelas i IPO III och BSL III. Klasserna som är ansökta är IPO I-III och BSL I-III. För de tävlande kommer spåret tävlas lördag den 30/7 och lydnad och skyddsarbetet tävlas på söndagen den 31/7. Vi i IPO-kommittén önskar er alla IPO-vänner ett lyckosamt 2011.

6 Väl mött. Sabina Bonnevier och Tommy Andersson IPO-kommittén PR/INFO - WEBB Webbredaktör: Ammi Aro Teknisk support/hostmaster: Claes Drangel Under året har Ammi Aro varit stf webbmaster och Claes Drangel teknisk support/hostmaster. Samarbetet med Kicki Söderqvist (som är ansvarig för valpkullsinformationen) och övriga inblandade som inkommit med uppdateringar har fungerat mycket väl. Ett stort tack till alla inblandade under året. TIDNINGSREDAKTION Tidningsredaktionen har bestått av Anette Bergenström Redaktör med medhjälpare, Viktoria Ekberg, Veronica Andersson och Nilla Tuvesson. Det har under 2010 utkommit 4 nummer av tidningen Anette Bergenström Redaktör PR/INFO - MEDLEMSHANTERING Medlemshanteringen har under året skötts av Maria Drangel. Det har bestått av dels nyregistrering av medlemmar samt även besvarande av frågor via telefon och . DOBERMANNTROFEN: Se separat bilaga UTSTÄLLNING Lisa Druse har varit utställningsansvarig under Lisa har haft kontakt med SBK/SKK i domarfrågor och skött inbjudningar av domare på uppdrag av styrelsen. Under 2010 arrangerades 3 stycken specialutställningar inom SDK. Vinterutställningen dömdes av Erika Szokol, Ungern vuxna och Patrik Cederlöf valpar Utställningen hade 33 valpar och 75 vuxna dobermann anmälda. BIR vanns av For Kai v Wolf Stamm och BIM Jean Dark Grabazzi Svensk Dobermann vinnarutställning gick i Mellansvenska LO ts regi. Till utställningen var 85 dobermann anmälda fördelat på 13 valpar och 67 vuxna Dömde gjorde Fernando Magalhaes från Portugal.

7 Vinnartitlarna fördelades sig som följer BIR och SDV-10 Jean Dark Grabazzi BIM och SDV-10 Ansochcristo s Caprice SDV.-10 unghane Mezzrow s Calle SDV-10 ungtik Dobia co Esperanza SDV-10 junhane Dark Destiny Anubis SDV-10 juntik Becker s Mystique v Nobel Line SDV-10 veteran Jean Dark Xlimited SDV-uppf. Kennel Jean Dark Certhane Diragos Idol Certtik Jean Dark Kiss and Tell Höstutställningen gick i Södra LO s regi. Dömde gjorde Ole Vandsö Andersen, Danmark. Bir vanns av Questo Betelges och BIM blev Koppod Dóro Senorita Serilla Cert Callista s Gertrude Jag vill tacka alla som varit med och hjälpt till på våra utställningar och gratulera alla vinnare. Lisa Druse VERKSAMHETSPLAN arrangeras 2 officiella specialutställningar Svensk Dobermannvinnare arrangeras av Stockholms LO den 12 juni på LO ts klubbområde. Domare blir Natalia Focht, Ryssland Södra LO arrangerar höstutställning. Domare blir Jeanett Lemmeke UTBILDNING EXTERIÖR Ansvarig Thord Byström har under året haft fortlöpande kontakt med SBK/SKK och domare på rasen. Jeanett Lemmeke har auktoriserats som exteriördomare 2010 MH och Korningar LO na står för största andelen mentaltester och flertalet tester är inbokade under LO-konferens Planeras i november 2011 Slutord Styrelsen för Svenska Dobermannklubben vill tacka alla medlemmar som arbetat och fört fram klubben under det gångna året. Den goda anda och det engagemang som alla har visat är klubbens styrka och stomme och bådar gott inför framtiden.

8 Lindesberg Februari 2011 Thord Byström Folke Lötborn Malin Johansson Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Lennart Eriksson Maria Drangel Åsa Liderfors Camilla Rönnqvist Lisa Druse Svenska Dobermannklubben Stockholm Verksamhetsberättelse för 2010 Årsmöte avhölls i januari i klubbstugan, Täby I mars anordnade LO t officiell och inofficiell utställning för 11:e året i rad. Vid utställningen var ca 450 hundar anmälda. Ännu en gång fick LO t många positiva omdömen från publik och utställare för en proffsigt arrangerad och genomförd utställning. Ett varmt tack till Er som var med och hjälpte till! Städdag arrangerades på våren och ett fåtal medlemmar var med och städade området. Styrelsen har haft 8 st möten under året. ZTP har anordnats på området i oktober. 8 st ekipage deltog. Ammi Aro har arrangerat träningsgrupp lydnad på klubbområdet som är mycket välbesökt och välordnat. SDK Stockholm har under 2010 varken genomfört MH eller MT. Tre MH har ställts in, två pga för få anmälningar och det tredje brist på funktionärer. Mentalbanan har hyrts ut till Briardklubben vid två tillfällen. Helge Bollström har hållit i en fulltecknad klickerkurs under hösten.

9 KM anordnandes i juni och Ammi Aro stod för det. Domare var Anna Jansson och tävlingsledare Annette B. 7 st ekipage deltog Svenska Dobermannklubben Stockholm ber att få framföra ett stort tack till alla som har hjälpt till vid våra aktiviteter under året! Svenska Dobermannklubben Stockholm Verksamhetsplan för 2011 Årsmöte avhålls den 25 januari i klubbstugan, Täby Den 26 mars anordnar LO t inofficiell vinterutställning övriga raser för 12:e året i rad Städdag vår och höst Upprustning av stuga och område inför sommarspecialen i juni Månadsträffar/träningsträffar Anatomi och bedömningskurs kommer att hållas på klubbområdet Figurantutbildning MH planeras under året Planer för två MH och ett MT. Vid behov kan vi ordna fler. Klubbområdet hyrs ut till rasklubbar och uppfödare som vill arrangera olika aktiviteter Valpträffar Ringträning med Lisa Druse i maj Tävlingslydnadskurs med Helge Bollström Medlemsmöte KM, ansvarig Ammi Aro RM, arrangeras i samarbete med HS juli Rasspecialen arrangeras på klubben 12 juni Planering för IPO uppvisning

10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN MELLAN SVENSKA LO Mellansvenska LO;ts styrelse har under år 2010 bestått av följande personer: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Suppleanter: Revisorer: Barbro Kamleitner Malin Johansson Anna-Parisa Wirén Christina Söderqvist Chatrine Strandli till sept, därefter Maggan Rosén Maggan Rosén Anneli Ramsin Åsa Liderfors Lennart Eriksson Årsmöte hölls 31 januari 2010 på Örebro BK. I samband med årsmötet höll Närkedistriktets tävlingsinstruktör Pia Järnqvist ett föredrag om belöningsträning. LO:t har under år 2010 arrangerat: *2 träningsdagar, initierade av Christina Söderqvist och Anna Eklund, 2 april och 1 augusti *Tillsammans med huvudstyrelsen arrangerades på Örebro BK medlemsmöte med grillkväll 22 maj och officiell utställning 23 maj *28 juni - 1 juli, lydnads och sökläger med 17 deltagare. Instruktörer var Thomas Stokke, Hanna Östman och Fredrik Högberg *9 och10 juli MH med totalt 16 hundar *29 juli medlemsmöte på Örebro BK *5 aug MH för 2 hundar *6 aug Svensk Lydnadsvinnare på Örebro BK *7 aug RM för dobermann på Örebro BK *16-17 oktober korning med 11 hundar Anneli Ramsin och Eva Blomstrand har under årets utbildats till A-figuranter genom MSLO. Därutöver har 6 protokollförda styrelsemöten hållits under verksamhetsåret. Verksamhetsplan Mellansvenska LO:t 2011 Årsmöte på Örebro BK den 30 januari MH 16 juli MT 17 juli

11 Medlemsmöte 15 juli Rickard Rolfsson ska utbildas till A-figurant under våren. Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubben Östra LO verksamhetsåret 2010 Östra lokalområdet har under året 2010 haft ett mellanår med lite färre aktiviteter och arrangemang än tidigare år, följande har anordnats: MH anordnades den 19 juni, 6 dobermann deltog. IPO/BSL prov den 27 juni med 5 deltagare. BH prov den 27 juni med 1 deltagare från Finland. Två prov blev inställda under våren pga av den långa vintern. Ett prov i oktober blev inställd pga för få anmälningar. Tyvärr blev även det sista provet inställt pga av snö efter inrådan från domare. Vi har under året haft 3 stycken helgläger med IPO som inriktning. Peo Johansson har under sommaren blivit godkänd tävlingsfigurant för IPO. Vi har haft en licenskurs för skyddsdelen under våren. Styrelsen har under året bestått av: Camilla Dahlgren Ordförande Claes Drangel vordförande Maria Drangel Kassör Marie Wiklund Sekreterare Janne Arvidsson Ledamot Vakant Suppleant Revisor har varit Anders Ohlsson, valberedningen har varit vakant och därmed legat på styrelsen. Under året har ett årsmöte, ett konstituerande möte och ett styrelsemöte hållits. Styrelsen vill framföra ett stort tack till de som medverkat till att Lo:ts aktiviteter har kunnat genomföras på ett trevligt och bra sätt!

12 Verksamhetsplan för Svenska Dobermannklubben Östra LO år 2011 Målsättningen för arbetet inom Östra LO:t under år 2011 är att ge medlemmarna möjligheter till mentalbeskrivning, mentaltest, utbildning, information och träning för såväl hund som förare. Följande aktiviteter är inplanerande under år 2011: Årsmöte MH den 9 och 10 april. MH och ev MT under hösten. Lydnadsläger under våren. IPO-läger

13

14

15

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN 2012 Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 Medlemsstatistik Antal medlemmar vid årets ingång:

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN

SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Svenska Dobermannklubben Page 1 INNEHÅLL SID NR Verksamhetsberättelse 2012 3 Verksamhetsberättelser från utskotten 4 Dobermanntrofen 5 Register 2012 5 Måluppfyllelse

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte 2011-05-03 Närvarande: Sara Awander, Patrik Ohlsson, Tord Sivén, Susanne Backman, Lisa Bergman, Anna Granath, Carina Johansson, Anmält förhinder: Millan Nilsson 30 Mötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

Svenska Dobermannklubben. Årsmöteshandlingar 2006-03-11. Verksamhetsberättelse

Svenska Dobermannklubben. Årsmöteshandlingar 2006-03-11. Verksamhetsberättelse Svenska Dobermannklubben Årsmöteshandlingar 2006-03-11 Verksamhetsberättelse Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005. Medlemsstatistik Antal

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2014 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari till 31 december

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Soffie Modin, Anna Lindgren och Veronica

Läs mer

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Verksamhetsberättelse Svenska Dobermannklubben 2014 Medlemsstatistik Enligt rapport från SBK medlemsregister var medlemsförändringen följande: Antal medlemmar

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-06-09 via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren,

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning.

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Sid 1/5 Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Ordförande Göran Åkesson. Vice Ordförande Maj Flodin/Sekretare funktion

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsens berättelse Omfattar tiden 1 januari 31 december Styrelsens sammansättning under året Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant 1 Suppleant

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen 2011-06-04 Varberg Närvarande: Ordf. Barbro Jonsson. Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Butschkau, Gullwi Wintherhamre, Monica Wintherhamre Suppleanter: Tommy

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 Mötesdatum: 2005-03-19 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. Petra öppnade

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse Trollhättans brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2012 s verksamhetsberättelse, Trollhättans Brukshundklubb, 2012 Medlemmar Under verksamhetsåret 2012 har Trollhättans brukshundklubb haft 198 medlemmar

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form.

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form. Styrelsemöte 2014-09-17 1. Mötets öppnande Mikael Ström öppnade mötet klockan 18:30. Följande personer närvarade: Mikael Ström, Felicia Andersson, Maritha Bertilsson, Ann Milton, Henrik Engström. 2. Godkännande

Läs mer

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också.

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också. Styrelsemöte SASK 17/8 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Emma Farhang, Åsah Holmqvist, Ingrid Wigur, Veronica Hagéus. Frånvarande: Cari Hansson 78 Mötets

Läs mer

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv P R O T O K O L L Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv 1 Årsmötet öppnas av Ingrid Svensson, ordförande i Springerklubben Syd. 2 Justering

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte (4-2015)

Protokoll styrelsemöte (4-2015) 1(5) Protokoll styrelsemöte (4-2015) Datum: 2015-04-01 Tid: 19.00 Plats: Hundkojan Närvarande: Ingrid Lingmark, Monica Rahm, Camilla Wrangel, Susanne Davis Adjungerade: Camilla Wrangel Frånvarande: Madeleine

Läs mer

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse.

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse. Trollhättans brukshundklubb Verksamhetsberättelse. 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse, Trollhättans Brukshundklubb, 2014 Medlemmar Under verksamhetsåret 2014 har Trollhättans brukshundklubb haft 206

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN (7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2014 i telefon Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck,

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 22-24 september 2006 i Söderhamn Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Marie

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 för Nynäshamns Brukshundklubb perioden 2010-01-01 till 2010-12-31

Verksamhetsberättelse 2010 för Nynäshamns Brukshundklubb perioden 2010-01-01 till 2010-12-31 Verksamhetsberättelse 2010 för Nynäshamns Brukshundklubb perioden 2010-01-01 till 2010-12-31 STYRELSEN Rose-Marie Svanfeldt, ordförande Ellen Wallberg, sekreterare Kjell-Åke Ersson, kassör Anna Karin Jaxwall,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

Österåkers Brukshundklubb

Österåkers Brukshundklubb Österåkers Brukshundklubb Verksamhetsberättelse över 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år Sekreterare: Jill Halve,

Läs mer

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek Pinschersektionens årsmöte 17/2 2013 Foto: Manuel Ek Innehåll 1. Dagordning 3 2. Verksamhetsberättelse 4 Styrelsens sammansättning 4 Övriga valda 4 Funktionärer 4 Styrelsen 4 Statistik 5 Arrangemang 5

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 juni 2007 i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Carina Torpenberg, Ray Eriksson, Fredrik

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten.

Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten. Verksamhetsmål Styrelsen Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten. HUS-Hundägarutbildningssektorn Att hundägarna ska få ett bra liv med sina hundar och att klubbens instruktörer

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari till 31 december

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2014-07-12 2014-07-13 i Växjö Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili Eds Brukshundklubb Klubbmästare 2012 Tina Johansson med Chili Verksamhetsberättelse 2012 Hej allihop! Nu vill jag som ordförande säga några saker. V i kan åter lägga ett år till handlingarna. Under det

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

Nyhetsbrev nr 1-2014 SSUK

Nyhetsbrev nr 1-2014 SSUK Fullmäktige lördag 29 mars på Scandic hotell i Norrköping Som fullmäktige ordförande valdes Ann-Katrin Edof (Ankan) och protkollförare Eva Ohlsson Det blev inga förändringar i styrelsen denna gången och

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Träningskalender 2013

Träningskalender 2013 Träningskalender 2013 Här kommer våra aktiviteter för året. Träningarna är därför i första hand till för valpköpare från Lockfågelns Kennel samt Zemlans valpar, men i mån av plats tar vi även emot andra

Läs mer

Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping

Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping ~ 1 ~ DAGORDNING vid ordinarie årsmöte i Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Flatcoated retrieverklubbens Östgötasektion

Verksamhetsberättelse 2013 Flatcoated retrieverklubbens Östgötasektion Verksamhetsberättelse 2013 Flatcoated retrieverklubbens Östgötasektion 1 Under detta verksamhetsår har styrelsen lagt stor vikt vid att stärka ekonomin och har av den anledningen inte haft möjlighet att

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Viktoria Hedström Erika Norberg Jenny Lund Iren Olofsson Meddelad frånvaro: Angelica

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer