Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010"

Transkript

1 Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010 Medlemsstatistik Antal medlemmar vid årets ingång: 485st Antal medlemmar vid årets utgång: 410st Hedersmedlemmar: 8st Det vi tyvärr ser är att medlemsantalet har minskat med 75st något vi måste jobba med i framtiden. Årsmötet Ordinarie årsmöte hölls på Södertälje BK 6 mars 2010 och röstlängden fastställdes till 44 röstberättigade medlemmar. Prisutdelning Årsmötet inleds med prisutdelning av Dobermanntrofén för tävlingsåret 2009 som vanns av Korad Se uch Finuch LP I ZTP V1A BH SPH I Mezzrow's Puma & Mia Dunder Styrelsens sammansättning för 2010 Ordförande: Thord Byström Vice ordförande: Folke Lötborn Sekreterare: Malin Johansson Kassör: Lennart Eriksson Ledamot: Maria Drangel Suppleanter: (1) Camilla Rönnqvist, (2) Madelene Dahlgren, (3) Lisa Druse Revisorer: Ingela Jacobsson och Camilla Dahlgren Revisorsuppleanter: Mia Dunder och Camilla Jönsson Valberedning: Kristina Wahlqvist s.k Fanny Österwall, Veronica Andersson och Ylva Altis. Arkivansvarig: vilande Avelsrådskommitté: Madeleine Dahlgren, Barbro Kamleitner & Lisa Druse IPO Brukskommitté Sabina Bonnivier Tommy Andersson Camilla Dahlgren del av året. Bruks Maja Thornberg, Ylva Altis och Kirsi Selin. Dragkommitté Gilbert Backström IDC: Thord Byström Korningsansvarig: Åsa Liderfors PR/Info kommittén: Ammi Aro Ställföreträdande Webbmaster, Maria & Claes Drangel Hostmaster Anette Bergenström Redaktör tidningen, Viktoria Ekberg, Veronica Andersson och Nilla Tuvesson. Maria Drangel (medlemsfrågor) Registerkommittén vilande Utbildningskommittén: Thord Byström (exteriör) och Lorentz Ogebjer(mentalitet)

2 Utställningskommittén: Lisa Druse Dobermanntrofén: Ammi Aro Resultatbörsen: Katja Cronquist Valphänvisning: Christina Söderqvist (ansvarig) Madeleine Dahlgren Lisa Druse (valpkullsinformatör) Sammanträden Under verksamhetsåret 2010 har det hållits 1 årsmöte 5 styrelsemöten inkl konstituerande varav ett webbaserat 2 medlemsmöten och 1 uppfödarkonferens Styrelseprotokollen har publicerats på Svenska Dobermannklubbens webbsida. Representation Svenska Dobermannklubben har representerats vid följande arrangemang SBKs Organisationskonferens och Kongressen samt - IDC kongress, Thord Byström Exteriör beskrivar konferens var på Södertälje BK och deltagare var Barbro Kamleitner Christina Persson, Madde Dahlgren och Camilla Rönnqvist. RAS/RUS konferensen deltog Madde Dahlgren och Camilla Rönnqvist Rasklubbstorget vid Stockholms Hundmässa Lisa Druse och Ammi Aro byggde montern på fredagen. Under helgen bemannades montern av Eleonor, Tommy, Maria, Emy, Madeleine, Magnus, Linda, Anette, Angelika, Katja, Ulf, Ammi och Anders. SDK s monter var mycket uppskattad och välbesökt. Verksamhetsplan Styrelsen har för avseende att hålla två medlemsmöten under året, ett på våren och ett på hösten kommer vi att ha LO konferens i november. Berättelser från kommittéerna: Verksamhetsberättelse ARK 2010 ARK har under året bestått av Barbro Kamleitner, Madeleine Dahlgren och Lisa Druse ARK ansvarar för att utforma RAS, samarbetar med Valphänvisningsansvarig i frågor. Madelene Dahlgren i ARK började året med att delta på SBK s RUS/RAS konferens under lördagen. Konferensen hölls i Södertälje på Scandic hotell och under lördagen så var det största ämnet mentalitet, MH och nya hund beskrivningen. ARK ansvarar för ZTP ansökningar till DV, inbjudan av behörig domare och figurant, tar emot anmälningar samt ansvarar för testet och avrapportering till DV. Den 23 oktober arrangerades ZTP på Sthlm s LO s område. Dömde gjorde Rudi Killmayer, figurant var Tommy Andersson och ansvarig Lisa Druse.

3 8 dobermann testades samtliga med godkänt resultat. Domaren uttryckte sin uppskattning över de bedömda hundarna som han ansåg var väl förberedda och uppvisade genomgående stabilt temperament. Följande hundar deltog på testet Betelges Quaramanta 1 A V Diragos Il Divo 1B V Diragos In Flames 1 A V Diragos Javanth 1 A SG Dobvoyage Boniface 1 B SG Jean Dark Kingdom 1 B Mezzrow's Pushkin 1 A V Molecularis Akilles Exor 1 A V Den 13 november var ARK inbjudna till SLU på en föreläsningsdag. Under förmiddagen var det gemensamma föreläsningar om utvecklingen av bla blodbanken och framtida gentester. Man berättade om den pågående forskningen och samarbetet med SKK och även Agria. Under eftermiddagen kunde man välja på flera olika specialinriktade föreläsningar, med de aktiva forskningsteamen som idag är verksamma inom SLU. Madelene Dahlgren: DCM / Juvertumörer Barbro Kamleitner: DCM / Sköldkörtelrubbningar/juvertumörer Lisa Druse: DCM En mycket givande dag som enligt SLU kommer att vara en återkommande satsning från deras sida. Vi fick möjlighet att ställa frågor och diskutera med forskare och veterinärer utifrån vår ras i de mindre grupperna. Den 4 december anordnade ARK en avelskonferens i Södertälje med inriktning dilaterad cardiomyopati på dobermann. Inbjuden föreläsare var Jens Häggström, veterinär och hjärtforskare från SLU. Jens redogjorde bla för den kliniska biten ang DCM och hur långt forskningen kommit idag. Vad kan vi vidta för åtgärder som uppfödare och i rasklubben, för att motarbeta och stoppa upp spridningen av DCM. Jens klargjorde att de åtgärder som de främsta hjärtforskarna idag råder oss till är följande: 1) 24 tim EKG + Ultraljud m färgdoppler senast 1 år innan parning på alla avelsdjur. 2) Använda äldre friska avelsdjur. Speciellt hanar kan vänta med att få för många kullar i unga år. 3) Obducera alla avelsdjur för att hitta oupptäckta DCM-hundar samt säkerställa diagnosen. 4) Det finns ännu inte ett tillförlitligt gentest. Gentesta gärna med det test som Kate Meurs tagit fram i USA, men gör det i så fall för att bidra till framtida forskning. Det tyska hjärtforskarteamet, som har ett mycket större underlag, hoppas kunna presentera ett säkert test under ) ARK har påbörjat ett samarbete med Ultuna djursjukhus och SLU. 24 tim EKG samt UL kommer att erbjudas dobermannägare till en kostnad av ca 2600 kr per hund istället för ordinarie pris på ca 4000 kr. Vi kommer också att få hjälp att

4 genomföra eventuella gentester av större grupper i framtiden, med hjälp av blodbanken. På konferansen deltog följande uppfödare. Mezzrow, Dobvoyage, Diragos, Jean Dark, Dobiaco, Hjälms, Molecularis, Grybydals, Briskas, Tierras, Cape Secure, Juliettvills. Nykvarn Madelene Dahlgren KORNINGSANSVARIG Korningsansvarig under 2010 har varit Åsa Liderfors. Under året arrangerades 3 MT och 6 MH av Sv. Dobermannklubben. Under året deltog 109 Dobermann på MH och 41 på korning. 85% godkändes på korningens mentaldel. REGISTERKOMMITTÉN Kommittén har varit vilande under året. Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubbens IPO-Kommité 2010 Årets VM gick av stapeln den 4-6 juni i Vrbové, Slovakien. Svenska Dobermannklubbens lag bestod av: Torbjörn Eriksson och Dobfancier s Reguiz med 273 poäng. Camilla Dahlgren med Come As You Are In Charge med 270 poäng. Laine Löfman och Dobfancier s Ruzka med 269 poäng. Pär Lidbom och Dobfancier s Uzka med 268 poäng. Camilla Rönnqvist och Mezzrows Pushkin med 192 poäng. Det svenska IPO-laget tog lagsilver och det är vi mycket stolta över. Stort grattis till er alla! Camilla Dahlgrens hund Come As You Are In Charge blev tävlingen bästa skyddshund. Stort grattis! Vi hade tre stycken dobermann ekipage med på IPO SM i Edsbyn och det var: Camilla Dahlgren och Come As You Are In Charge Torbjörn Eriksson och Dobfanciers Regiuz Laine Löfman och Dobfancier's Ruzka IPO-kommittén gratulerar Laine Löfman och Dobfancier s Ruzka till vinsten av Svenska Dobermannklubbens Ipotrofé och Totaltrofén Rasmästerskap i IPO arrangerades tillsammans med Mellansvenska LO:t den 8 augusti

5 utanför Örebro. Till start kom 10 stycken IPO-ekipage i IPO II och IPO III och ett BSL-ekipage i klass 1! Det är kul att se att IPO och BSL är på så stor framväxt inom rasen Dobermann. Vi är så imponerade att år efter år att så många dobermann ägare kommer ut och tävlar och som tycker sporten är så kul. Rasmästarklassen IPO III hade vi 7 stycken deltagare. Rasmästare i IPO III 2010 blev Laine Löfman och Dobfrancier s Ruzka med 277 poäng och CERT. Grattis! På andra plats i IPO III kom Emelie Löwstedt och Diragos In Flames med 272 poäng, CERT och fick utbildningstecken. Grattis! IPO II hade vi 4 stycken startande och vann gjorde Eleonor Sjögren och Molecularis Akilles Exor med 244 poäng och som fick utbildningstecken. Grattis! BSL I hade vi 1 startande och det var Tobias Öiangen och Diragos Il Divo som fick 141 poäng och fick utbildningstecken. Grattis! Vi har i samarbete med ARK hunnit med att arrangera ett ZTP som gick av stapeln i Stockholm den 23 oktober. Domare var Rudi Killmaier och figurant var Tommy Andersson. I IPO-kommittén har under året bestått av Sabina Bonnevier (sammankallande) och Tommy Andersson. Verksamhetsplan 2011 för IPO-Kommittén IPO-kommittén kommer under 2011 att verka för en bra sammanhållning i klubben och öka intresset för våran ras. Vi kommer att stötta och hjälpa alla IPO-intresserade så mycket som vi kan. Vi ser med stor glädje att fler och fler intresserar sig för IPO-sporten och då måste vi givetvis utveckla oss som klubb även på det arrangerande planet. Vi hoppas att vi inom en överskådlig framtid har fler egna domare, fler tävlings- och träningsfiguranter. För intresserade är ni hjärtligt välkomna att höra av er till oss i kommittén om ni har frågor om IPO eller BSL eller andra frågor så klart. Vi planerar att sända ett lag till årets IDC-IPO-WM i Castano Primo, Italien den maj. Vi hoppas att vi kommer att kunna sända ett fullt lag, det vill säga 5 ekipage års rasmästerskap i IPO och BSL kommer att gå av stapeln den juli i Stockholm på Södertäljes Brukshundklubb. Rasmästartiteln kommer precis som vanligt att utdelas i IPO III och BSL III. Klasserna som är ansökta är IPO I-III och BSL I-III. För de tävlande kommer spåret tävlas lördag den 30/7 och lydnad och skyddsarbetet tävlas på söndagen den 31/7. Vi i IPO-kommittén önskar er alla IPO-vänner ett lyckosamt 2011.

6 Väl mött. Sabina Bonnevier och Tommy Andersson IPO-kommittén PR/INFO - WEBB Webbredaktör: Ammi Aro Teknisk support/hostmaster: Claes Drangel Under året har Ammi Aro varit stf webbmaster och Claes Drangel teknisk support/hostmaster. Samarbetet med Kicki Söderqvist (som är ansvarig för valpkullsinformationen) och övriga inblandade som inkommit med uppdateringar har fungerat mycket väl. Ett stort tack till alla inblandade under året. TIDNINGSREDAKTION Tidningsredaktionen har bestått av Anette Bergenström Redaktör med medhjälpare, Viktoria Ekberg, Veronica Andersson och Nilla Tuvesson. Det har under 2010 utkommit 4 nummer av tidningen Anette Bergenström Redaktör PR/INFO - MEDLEMSHANTERING Medlemshanteringen har under året skötts av Maria Drangel. Det har bestått av dels nyregistrering av medlemmar samt även besvarande av frågor via telefon och . DOBERMANNTROFEN: Se separat bilaga UTSTÄLLNING Lisa Druse har varit utställningsansvarig under Lisa har haft kontakt med SBK/SKK i domarfrågor och skött inbjudningar av domare på uppdrag av styrelsen. Under 2010 arrangerades 3 stycken specialutställningar inom SDK. Vinterutställningen dömdes av Erika Szokol, Ungern vuxna och Patrik Cederlöf valpar Utställningen hade 33 valpar och 75 vuxna dobermann anmälda. BIR vanns av For Kai v Wolf Stamm och BIM Jean Dark Grabazzi Svensk Dobermann vinnarutställning gick i Mellansvenska LO ts regi. Till utställningen var 85 dobermann anmälda fördelat på 13 valpar och 67 vuxna Dömde gjorde Fernando Magalhaes från Portugal.

7 Vinnartitlarna fördelades sig som följer BIR och SDV-10 Jean Dark Grabazzi BIM och SDV-10 Ansochcristo s Caprice SDV.-10 unghane Mezzrow s Calle SDV-10 ungtik Dobia co Esperanza SDV-10 junhane Dark Destiny Anubis SDV-10 juntik Becker s Mystique v Nobel Line SDV-10 veteran Jean Dark Xlimited SDV-uppf. Kennel Jean Dark Certhane Diragos Idol Certtik Jean Dark Kiss and Tell Höstutställningen gick i Södra LO s regi. Dömde gjorde Ole Vandsö Andersen, Danmark. Bir vanns av Questo Betelges och BIM blev Koppod Dóro Senorita Serilla Cert Callista s Gertrude Jag vill tacka alla som varit med och hjälpt till på våra utställningar och gratulera alla vinnare. Lisa Druse VERKSAMHETSPLAN arrangeras 2 officiella specialutställningar Svensk Dobermannvinnare arrangeras av Stockholms LO den 12 juni på LO ts klubbområde. Domare blir Natalia Focht, Ryssland Södra LO arrangerar höstutställning. Domare blir Jeanett Lemmeke UTBILDNING EXTERIÖR Ansvarig Thord Byström har under året haft fortlöpande kontakt med SBK/SKK och domare på rasen. Jeanett Lemmeke har auktoriserats som exteriördomare 2010 MH och Korningar LO na står för största andelen mentaltester och flertalet tester är inbokade under LO-konferens Planeras i november 2011 Slutord Styrelsen för Svenska Dobermannklubben vill tacka alla medlemmar som arbetat och fört fram klubben under det gångna året. Den goda anda och det engagemang som alla har visat är klubbens styrka och stomme och bådar gott inför framtiden.

8 Lindesberg Februari 2011 Thord Byström Folke Lötborn Malin Johansson Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Lennart Eriksson Maria Drangel Åsa Liderfors Camilla Rönnqvist Lisa Druse Svenska Dobermannklubben Stockholm Verksamhetsberättelse för 2010 Årsmöte avhölls i januari i klubbstugan, Täby I mars anordnade LO t officiell och inofficiell utställning för 11:e året i rad. Vid utställningen var ca 450 hundar anmälda. Ännu en gång fick LO t många positiva omdömen från publik och utställare för en proffsigt arrangerad och genomförd utställning. Ett varmt tack till Er som var med och hjälpte till! Städdag arrangerades på våren och ett fåtal medlemmar var med och städade området. Styrelsen har haft 8 st möten under året. ZTP har anordnats på området i oktober. 8 st ekipage deltog. Ammi Aro har arrangerat träningsgrupp lydnad på klubbområdet som är mycket välbesökt och välordnat. SDK Stockholm har under 2010 varken genomfört MH eller MT. Tre MH har ställts in, två pga för få anmälningar och det tredje brist på funktionärer. Mentalbanan har hyrts ut till Briardklubben vid två tillfällen. Helge Bollström har hållit i en fulltecknad klickerkurs under hösten.

9 KM anordnandes i juni och Ammi Aro stod för det. Domare var Anna Jansson och tävlingsledare Annette B. 7 st ekipage deltog Svenska Dobermannklubben Stockholm ber att få framföra ett stort tack till alla som har hjälpt till vid våra aktiviteter under året! Svenska Dobermannklubben Stockholm Verksamhetsplan för 2011 Årsmöte avhålls den 25 januari i klubbstugan, Täby Den 26 mars anordnar LO t inofficiell vinterutställning övriga raser för 12:e året i rad Städdag vår och höst Upprustning av stuga och område inför sommarspecialen i juni Månadsträffar/träningsträffar Anatomi och bedömningskurs kommer att hållas på klubbområdet Figurantutbildning MH planeras under året Planer för två MH och ett MT. Vid behov kan vi ordna fler. Klubbområdet hyrs ut till rasklubbar och uppfödare som vill arrangera olika aktiviteter Valpträffar Ringträning med Lisa Druse i maj Tävlingslydnadskurs med Helge Bollström Medlemsmöte KM, ansvarig Ammi Aro RM, arrangeras i samarbete med HS juli Rasspecialen arrangeras på klubben 12 juni Planering för IPO uppvisning

10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN MELLAN SVENSKA LO Mellansvenska LO;ts styrelse har under år 2010 bestått av följande personer: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Suppleanter: Revisorer: Barbro Kamleitner Malin Johansson Anna-Parisa Wirén Christina Söderqvist Chatrine Strandli till sept, därefter Maggan Rosén Maggan Rosén Anneli Ramsin Åsa Liderfors Lennart Eriksson Årsmöte hölls 31 januari 2010 på Örebro BK. I samband med årsmötet höll Närkedistriktets tävlingsinstruktör Pia Järnqvist ett föredrag om belöningsträning. LO:t har under år 2010 arrangerat: *2 träningsdagar, initierade av Christina Söderqvist och Anna Eklund, 2 april och 1 augusti *Tillsammans med huvudstyrelsen arrangerades på Örebro BK medlemsmöte med grillkväll 22 maj och officiell utställning 23 maj *28 juni - 1 juli, lydnads och sökläger med 17 deltagare. Instruktörer var Thomas Stokke, Hanna Östman och Fredrik Högberg *9 och10 juli MH med totalt 16 hundar *29 juli medlemsmöte på Örebro BK *5 aug MH för 2 hundar *6 aug Svensk Lydnadsvinnare på Örebro BK *7 aug RM för dobermann på Örebro BK *16-17 oktober korning med 11 hundar Anneli Ramsin och Eva Blomstrand har under årets utbildats till A-figuranter genom MSLO. Därutöver har 6 protokollförda styrelsemöten hållits under verksamhetsåret. Verksamhetsplan Mellansvenska LO:t 2011 Årsmöte på Örebro BK den 30 januari MH 16 juli MT 17 juli

11 Medlemsmöte 15 juli Rickard Rolfsson ska utbildas till A-figurant under våren. Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubben Östra LO verksamhetsåret 2010 Östra lokalområdet har under året 2010 haft ett mellanår med lite färre aktiviteter och arrangemang än tidigare år, följande har anordnats: MH anordnades den 19 juni, 6 dobermann deltog. IPO/BSL prov den 27 juni med 5 deltagare. BH prov den 27 juni med 1 deltagare från Finland. Två prov blev inställda under våren pga av den långa vintern. Ett prov i oktober blev inställd pga för få anmälningar. Tyvärr blev även det sista provet inställt pga av snö efter inrådan från domare. Vi har under året haft 3 stycken helgläger med IPO som inriktning. Peo Johansson har under sommaren blivit godkänd tävlingsfigurant för IPO. Vi har haft en licenskurs för skyddsdelen under våren. Styrelsen har under året bestått av: Camilla Dahlgren Ordförande Claes Drangel vordförande Maria Drangel Kassör Marie Wiklund Sekreterare Janne Arvidsson Ledamot Vakant Suppleant Revisor har varit Anders Ohlsson, valberedningen har varit vakant och därmed legat på styrelsen. Under året har ett årsmöte, ett konstituerande möte och ett styrelsemöte hållits. Styrelsen vill framföra ett stort tack till de som medverkat till att Lo:ts aktiviteter har kunnat genomföras på ett trevligt och bra sätt!

12 Verksamhetsplan för Svenska Dobermannklubben Östra LO år 2011 Målsättningen för arbetet inom Östra LO:t under år 2011 är att ge medlemmarna möjligheter till mentalbeskrivning, mentaltest, utbildning, information och träning för såväl hund som förare. Följande aktiviteter är inplanerande under år 2011: Årsmöte MH den 9 och 10 april. MH och ev MT under hösten. Lydnadsläger under våren. IPO-läger

13

14

15

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar!

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar! Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Dobermannklubben 2012-05-06 Närvaro: Malin Johansson Ingela Johansson Camilla Rönnqvist Anmält förhinder: Madelene Dahlgren Torbjörn Eriksson Camilla Dahlgren, Elaine

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN 2012 Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 Medlemsstatistik Antal medlemmar vid årets ingång:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

Dagordning vid Svenska Dobermannklubbens ordinarie årsmöte2008-03-02

Dagordning vid Svenska Dobermannklubbens ordinarie årsmöte2008-03-02 Dagordning vid Svenska Dobermannklubbens ordinarie årsmöte2008-03-02 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av två protokolljusterare - tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Styrelsemöte Sid 1(6) Plats: Hummelsta

Svenska Dobermannklubben Styrelsemöte Sid 1(6) Plats: Hummelsta Svenska Dobermannklubben Styrelsemöte Sid 1(6) Ledamöter: Thord Byström Lennart Eriksson Bettan Bergström Suppleanter/ersättare: Åsa Liderfors, ersätter Folke Löthborn Lisa Druse, ersätter Maria Bohlin

Läs mer

SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN

SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Svenska Dobermannklubben Page 1 INNEHÅLL SID NR Verksamhetsberättelse 2012 3 Verksamhetsberättelser från utskotten 4 Dobermanntrofen 5 Register 2012 5 Måluppfyllelse

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsberättelse 2006

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsberättelse 2006 Svenska Dobermannklubben Verksamhetsberättelse 2006 2007-02-24 Sid 1(20) Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 Medlemsstatistik Antal medlemmar

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren (utom under 179- Registerkommittén), Veronica Nilsson, Ann-Git

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll 2015-10-13 Etern (5) Kallade Jesper Andersson Ordförande Sonny Ström Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Box 173, 961 23 Boden www.bodensbrukshundklubb.se Verksamhetsberättelse styrelsen 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har arbetat efter de målsättningar

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Revisorer Ordinarie har varit Ingela Bergare och Johanna Biderman. Suppleanter har varit Jane Avena och Camilla Appelgren.

Revisorer Ordinarie har varit Ingela Bergare och Johanna Biderman. Suppleanter har varit Jane Avena och Camilla Appelgren. Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2015. Styrelse

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 21 augusti 2008 per telefon Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Lilla Edets Brukshundklubb Styrelsen

Lilla Edets Brukshundklubb Styrelsen Styrelsen för Lilla Edets Brukshundklubb Verksamhetsåret 2016 05-12-31 06-12-31 07-12-31 08-12-31 09-12-31 10-12-31 11-12-31 12-12-31 13-12-31 14-12-31 15-12-31 16-12-31 Årets utveckling Lilla Edets Brukshundklubb

Läs mer

Svenska Dobermannklubben. Årsmöteshandlingar 2006-03-11. Verksamhetsberättelse

Svenska Dobermannklubben. Årsmöteshandlingar 2006-03-11. Verksamhetsberättelse Svenska Dobermannklubben Årsmöteshandlingar 2006-03-11 Verksamhetsberättelse Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005. Medlemsstatistik Antal

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte 2011-05-03 Närvarande: Sara Awander, Patrik Ohlsson, Tord Sivén, Susanne Backman, Lisa Bergman, Anna Granath, Carina Johansson, Anmält förhinder: Millan Nilsson 30 Mötets

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Boxerklubben Östra Lokalområdet

Verksamhetsberättelse Svenska Boxerklubben Östra Lokalområdet Verksamhetsberättelse 2016 Svenska Boxerklubben Östra Lokalområdet Styrelsen 2016 (tillträdde efter förra årsmötet 2016-02-21) Ordförande: Anneli Brattgård Vice ordförande: Lotta Johansson Sekreterare:

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015 Verksamhetsförslag för 2014 och 2015 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte i Södertälje 2013-06-15 2013-06-16 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Veberöds Brukshundklubb 2015

Verksamhetsberättelse Veberöds Brukshundklubb 2015 Verksamhetsberättelse Veberöds Brukshundklubb 2015 Styrelsen har under året bestått av: Kerstin Ekholm Emma Axklo Kerstin Andersson Susanna Widlundh Gun Andersson Marianne Söderberg Fredrik Lövgren Malin

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Verksamhetsberättelse Svenska Dobermannklubben 2014 Medlemsstatistik Enligt rapport från SBK medlemsregister var medlemsförändringen följande: Antal medlemmar

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Styrelsemöte 090421 18,30 Telemöte Närvarande: Rickard Fredriksson (RF) Ordförande Bengt Persson (BP) V.ordförande Maria Wilhelmsson (MW) Sekreterare Birgit Christensen (BC) Kassör Lena Ferm (LF) Ledamot

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2014 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari till 31 december

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Styrelsen för Svenska Sennenhundklubben lämnar härmed berättelse över verksamheten under perioden 2014-01-01 2014-12-31. Ändamål Verksamheten har under året utgått från stadgarnas ändamåls paragraf vilken

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 Årliga medlemsmötet Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 1 Dagordning på Södra Aktivitetsgruppen årliga medlemsmöte 2015.03.15 1. Justering av röstlängd 2. Val av mötesordförande 3. Ledningsgruppens anmälan

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2005-12-14 Nr7/2005 Plats: Telefonmöte Närvarande: Anna Wahlström Elisabeth Petersson Monika Johansson (del av mötet) Karin Carlsson Anneli Johansson

Läs mer

Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone Italiano. kallar till ÅRSMÖTE. Datum: 8 MARS 2014 TID: 13:00 PLATS ASKERSUND

Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone Italiano. kallar till ÅRSMÖTE. Datum: 8 MARS 2014 TID: 13:00 PLATS ASKERSUND Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone Italiano kallar till ÅRSMÖTE Datum: 8 MARS 2014 TID: 13:00 PLATS ASKERSUND Verksamhetsberättelse 2013 Rasklubben har under året haft 7st protokollförda

Läs mer

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen 2011-06-04 Varberg Närvarande: Ordf. Barbro Jonsson. Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Butschkau, Gullwi Wintherhamre, Monica Wintherhamre Suppleanter: Tommy

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2012

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2012 Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte i Kopparbo 2012-07-14 Närvarande: Alf Karlström, ordförande Bo Nilsson, vice ordförande Lotta Persson, sekreterare Kerstin Petersson, ledamot

Läs mer

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Styrelsen i SWCK ber att få framlägga följande VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande : Vice Ordförande : Sekreterare : Kassör : Ordinarie Ledamöter

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Skanör-Falsterbo Brukshundklubb Adress Telefon Webbadress Box 71 040-475557 www.sfbk.nu 239 21 Skanör Organisationsnummer e-post Clemensagervägen, Falsterbo 847000-6266 sfbk@sfbk.nu

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-11-21--22 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Jenny Mähler, Ann-Git Rammus,

Läs mer

Nyårskrönika 2012. Eller är inte livet underbart? Summering av en Schäferuppfödares år i detta fantastiska land!

Nyårskrönika 2012. Eller är inte livet underbart? Summering av en Schäferuppfödares år i detta fantastiska land! Nyårskrönika 2012 Eller är inte livet underbart? Summering av en Schäferuppfödares år i detta fantastiska land! 2012 har på mer än ett sätt varit ett år som passerat i raketfart med många roliga saker,

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Soffie Modin, Anna Lindgren och Veronica

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson Karlshamns Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen får härmed avge sin berättelse över klubbens verksamhet under 2013 Styrelse mm, Ordförande Ninni Malmström, Vice ordförande Åsa Sandström,

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JOSEFINE PETTERSSON FÖRHINDER:

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-06-09 via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsens berättelse Omfattar tiden 1 januari 31 december Styrelsens sammansättning under året Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant 1 Suppleant

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 6 mars 2016 i. Jönköping

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 6 mars 2016 i. Jönköping Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 6 mars 2016 i Jönköping SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 6 MARS 2016 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

Olaf des Eronelles Otto vandringspris För bästa utställningshund inom Smålandsstenar Brukshundsklubb

Olaf des Eronelles Otto vandringspris För bästa utställningshund inom Smålandsstenar Brukshundsklubb Olaf des Eronelles Otto vandringspris För bästa utställningshund inom Smålandsstenar Brukshundsklubb Regler: Vara medlem i klubben Priset är knutet till endast officiella utställningar Endast de 5 bästa

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (sekreterare), Hélène Lewinter (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant), Linda Andersson (suppleant) och (suppleant). Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen har under 2015 bestått av Augusta Hagman ordförande Ingrid Dahlström vice ordförande Åsa Sjöstedt Nilsson kassör Sigrid Sjöstrand sekreterare Christine Lindbäck Solveig

Läs mer

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Hammarö Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Dagordning årsmöte Hammarö Brukshundklubb, 21 februari 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Informationsblad 2012

Informationsblad 2012 Välkommen till ett nytt spännande år med Collieklubben! Kära medlemmar! Välkommen att träffa andra collie ägare. Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/agility/rallylydnad/vallning el utställning

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2014 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte 1 Plats och tid Nyköpings BK Kl 19.00-21.45 11 röstberättigade ombud med totalt 16 röster från 7 klubbar enligt bilaga 2. Övriga deltagare DS styrelse Utses att justera Mikael Svensson Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson (fr.o.m 126 Registerkommittén-slut), Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Jenny

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Protokoll styrelsemöte (4-2015)

Protokoll styrelsemöte (4-2015) 1(5) Protokoll styrelsemöte (4-2015) Datum: 2015-04-01 Tid: 19.00 Plats: Hundkojan Närvarande: Ingrid Lingmark, Monica Rahm, Camilla Wrangel, Susanne Davis Adjungerade: Camilla Wrangel Frånvarande: Madeleine

Läs mer

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form.

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form. Styrelsemöte 2014-09-17 1. Mötets öppnande Mikael Ström öppnade mötet klockan 18:30. Följande personer närvarade: Mikael Ström, Felicia Andersson, Maritha Bertilsson, Ann Milton, Henrik Engström. 2. Godkännande

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte samt 2009-06-18 via telefon. Närvarande : Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna

Läs mer

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning.

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Sid 1/5 Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Ordförande Göran Åkesson. Vice Ordförande Maj Flodin/Sekretare funktion

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Anna Rexlinger, Helén Wallman, Lena Ytterberg,

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), (ledamot) och Lisa 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mälardalens Distansryttarförening MDRF

Verksamhetsberättelse för Mälardalens Distansryttarförening MDRF Verksamhetsberättelse för Mälardalens Distansryttarförening MDRF 2015-01-01-2015-12-31 Mälardalens distansryttarförening Enköping Uppland Organisationsnummer 802462-5397 1(5) Verksamhetsberättelse för

Läs mer

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM Verksamhetsplan Övergripande mål Bodens BK & HU är en lokalklubb i Svenska Brukshundklubben och arbetar mot ställda mål enligt gällande stadgar. De övergripande målen

Läs mer

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009 Ystads Brukshundklubbs Årsmöte 31 januari 2009 Sektorerna för: Läger Agility Tävling Utbildning Fastighet Loppis Kök IT/hemsidan Tjänstehund Verksamhetsberättelse 2008 Kassörens kommentar Styrelsen för

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har under året arbetat med målstyrning utifrån den verksamhetsplan som beslutades om på årsmöte. Uppföljning har skett

Läs mer