Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun"

Transkript

1 Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun nr Råd och service - ny kostnadsfri tjänst Råd och service för barn, ungdom och förälder är en ny kostnadsfri tjänst som Öppenvårdsteamet erbjuder kommuninvånarna. Sedan någon vecka tillbaka kan man via telefonkontakt eller samtal i öppenvårdens lokaler få hjälp med ett problemområde, som exempelvis kan vara oro eller konflikt i hemmet. Det speciella med den nya tjänsten är att till skillnad från insatser via socialsekreterare, är Råd och service tidsbegränsat och kräver inget beslut från socialsekreterare. Antalet samtalstillfällen är begränsat till max fem samtal, då personen som vänder sig hit har ett specifikt problemområde. Vid telefonkontakt kan man välja att vara anonym. Idag arbetar familjebehandlare, ungdomsbehandlare och fältsekreterare inom Öppenvårdsteamet, och två av dem är Anna Ask och Lina Sundqvist. Deras främsta uppgift är att ge verktyg till att lösa problem, som sedan den hjälpsökande ska använda för att själv hantera situationen i hemmet. - Vi som arbetar har sekretess, vilket innebär att vi inte får prata om det som kommer fram vid våra samtal med någon utomstående. Dock har vi anmälningsskyldighet, om något kommer upp under samtalen som gör att vi känner oro över ett barns eller ungdoms situation, säger Lina Sundqvist. Vem kan vända sig hit? Råd och service vänder sig till både föräldrar som behöver stöttning i sin föräldraroll och barn/ungdomar som behöver prata med en vuxen (utanför familjen). Det viktigaste är att man själv vill få hjälpen. - Vi utgår från människans egen vilja och förmåga att själv medverka till förändring och problemlösning. Personer som själva söker hjälp och stöd har bättre förutsättningar att lösa de problem som uppstått, säger Anna Ask. Känner du att du behöver extra stöd, tveka inte att kontakta Råd och service! ÖPPENVÅRDSTEAMET Öppenvårdsteamet i Gnosjö kommun finns till för barn och ungdomar från 0-25 år samt deras familjer. Teamet erbjuder föräldrar, barn och ungdomar behandling på hemmaplan. Insatsen anpassas efter barnets/ungdomens och föräldrarnas behov. KONTAKTA RÅD OCH SERVICE Tisdagar kl Torsdagar kl Telefonnummer Insatserna är alltid kostnadsfria. Öppenvårdsteamet arbetar dagtid, kvällstid och helger. Teamet består av familjebehandlare, fältsekreterare och ungdomsbehandlare.

2 Överförmyndare på plats i kommunhuset Överförmyndaren är en kommunal myndighet som tillvaratar underårigas eller hjälpbehövande vuxnas intressen. Överförmyndare Anette Niska finns på plats i kommunhuset varje torsdag mellan kl Arbetsmarknadsenheten Kommunen har ett stort intresse i att alla som bor i kommunen har sysselsättning. Projekt Utkiken var en satsning som kommunen genomförde under två år men som nu har övergått till en ny arbetsmarknadsenhet (AME). En verksamhet som finns i många andra kommuner, men inte i Gnosjö, på grund av att arbetslösheten här tidigare har legat på en låg nivå. I likhet med Projekt Utkiken kommer även arbetsmarknadsenheten att prioritera arbetet med att stötta och hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden till att få någon form av anställning eller sysselsättning. Du når henne även måndagfredag kl på tel eller Arbetsmarknadsenheten riktar sig till personer som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden på grund av exempelvis långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning och/eller funktionsnedsättning Som en röd tråd genom arbetsmarknadsenhetens verksamhet löper samverkan med andra aktörer såsom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg, Arbetsförmedlingen, andra myndigheter samt det lokala näringslivet. - Arbetsmarknadsenheten har ett väl etablerat nätverk, men förhoppningen är att utveckla samarbetet med näringslivet ännu mer, säger Elisabeth Andersson, verksamhetschef. Handledare Carina Leiderud berättar att i dagsläget bedrivs förutom butik och café NYfiket även legotillverkning, möbelrenovering och hantverkshörna i lokalerna vid ICA- torget. Verksamheten förändras nämligen utefter deltagarnas kunnande och förmåga. - Alla människor har förmåga och kraft På Järnvägsgatan i Gnosjö kommer arbetsmarknadsenheten sam att utvecklas under rätta förutsättningar. Ett mål är att stärka och stimulera varje enskild individ till att så snabbt som möjligt komma ut i egen försörjning. Därför finns ett utbud av olika aktiviteter och åtgärder som ska passa olika människor, säger Elisabeth Andersson. En del av arbetsmarknadsenhetens verksamhet är ett projekt som finansieras av Socialstyrelsen. Projektet är en försöksverksamhet som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. - Avsikten med försöksverksamheten är att utvärdera en metod som går ut på att ge stöd och vägledning i att finna och be- Nattvandring i Gnosjö Under hösten startade nattvandringen i Gnosjö. Varje fredag och lördag kväll går representanter från kyrkan, politiker och föräldrar med reflexvästar i Gnosjö samhälle. Redan har många tappra nattvandrare trotsat kylan för att besöka fritids- och föreningsgårdar, gå i samhället och prata med ungdomar. Ungdomar som vistas ute på helgkvällar och nätter behöver ofta ha fler vuxna omkring sig. Som nattvandrare finns man där ungdomarna är, fullt synlig och tillgänglig på gator och torg. Nattvandrare skapar viktiga vuxenrelationer till ungdomar i olika situationer. Det kan handla om att lyssna, medla, plåstra om eller bara låna ut mobilen. Nattvandrarna i Gnosjö utgår från Hammargården och vandrar mellan till ca Den 11 april kl kommer det att hållas ett informationsmöte för alla som nattvandrat. Även du som är intresserad av att nattvandra är varmt välkommen! För mer information kontakta: Linn Larsson, tel Karin Johansson, tel

3 utvecklar människor och näringsliv t café och butik NYfiket husera efter ett omfattande renoveringsarbete. hålla ett arbete, säger Inga-May Nilsson, arbetsterapeut/coach. Ny lokal utmed Järnvägsgatan För tillfället huserar arbetsmarknadsenhetens kontor i räddningstjänstens lokaler. Kommunen har köpt in den före detta bensinmacksbyggnaden utmed Järnvägsgatan i Gnosjö (bredvid Salong vi två). Byggnaden ska renoveras och kommer sen att inrymma både kontor för arbetsmarknadsenhetens personal och butiksytor för café och butik NYfiket. Förhoppningen är att lokalerna på Järnvägsgatan ska vara inflyttningsklara till hösten. Café och butik NYfiket i Gnosjö centrum. Möt kommunens politiker på hemmaplan Under sex (fyra återstår) tisdagskvällar i februari och mars månad besöker kommunstyrelsens ordförandeberedning var och en av tätorterna i kommunen. Besöket är ett sätt att komma dig som invånare nära och höra vad som är aktuellt i just din del av kommunen. På de här informationsmötena är du välkommen att fråga politikerna det som just du undrar över eller vill ha svar på. Informationsmötena startar kl februari - Missionskyrkan i Åsenhöga 6 mars - Bygdegården i Kulltorp 13 mars - Gymnastiksalen i Marieholm 20 mars - Kommunhuset i Gnosjö Välkommen! 3

4 Evenemangskalender FEBRUARI 28 feb och 6 mars Skrivarkurs i poesi En dikt säger mer än tusen ord och kan se ut på tusen olika sätt. Maija Zetterlund delar med sig av sina favoritskrivövningar och ger smakprov på poesins obegränsade möjligheter. Ålder: Främst gymnasieelever, men alla är hjärtligt välkomna. Tid: Plats: Månsidan, Gnosjö bibliotek Arr: Kultur och fritid i samarbete med Hammargården 29 februari Nyinflyttad och Välkommen! Vi träffas och funderar på hur vi i Gnosjö kommun på bästa sätt kan ta emot nyinflyttade. Hur gör vi idag? Hur gör andra? Inbjuden för att inspirera och dela med sig av sina erfarenheter är Adam Svensson från Aktiv Fritid i Värnamo Plats: Töllstorpshallen i Gnosjö (Matsalen) Arr: Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp MARS 1 mars Klarinetten som blev över En härlig föreställning för barn med Jönköpings Sinfonetta. I Tant Terrys musikaffär finns många fina instrument som kan låta glatt, stroppigt, kvittrigt, vemodigt och så klarinetten Gabrielle, som också kan spela riktigt fina toner alla utom en! Berättas av Anna-Karin och Gosegrisen, som också guidar i orkestern och dess värld. Ålder: Från 3 år. Föranmälan till Gnosjö bibliotek senast den 28 februari. Ring Tid: kl 9.30 och Plats: Hammargården Arr: Kultur och fritid 4 mars Gospelkonsert Gospelkören Glims of Joy, Glimåkra Folkhögskola, kommer och sjunger och berättar om sin skola. Plats: Åsenhöga missionskyrka Arr: Åsenhöga missionsförsamling 4 mars Teater - Det fullständigt flexibla fruntimret Kim Anderzon. Entré 100 kr. Tid: Plats: Kulltorps bygdegård Arr: Gnosjö teaterförening 5 mars Föräldrafritt! En gratis läsecirkel där moroch farföräldrar läser högt för sina barnbarn. Böcker fås från biblioteket. Vi inleder med fruktstund och sedan läser vi högt. Fortsätt sedan hemma! Föranmälan krävs, tel Tid: Plats: Gnosjö bibliotek Arr: Kultur och fritid i samarbete med ABF 7 mars Rickard Wagner, om en man och hans musik Föreläsning av Wagnerkännaren Thomas Bengtsson från Gnosjö. Kom och få en inblick i Wagners verk och lyssna på välkända teman. KlickIT Gratis grundkurs i dator. Plats: Gnosjö bibliotek, Månsidan Arr: Kultur och fritid i samarbete med ABF Plats: Månsidan, Gnosjö bibliotek Arr: Kultur och fritid i samabete med ABF 7 mars Kvinnokväll Hanna Möllås, leg. barnmorska, sexolog och teolog delar med sig av sin kunskap. Tid: Plats: Åsenhöga missionskyrka Arr: Åsenhöga missionsförsamling 7 mars A tribute to Johnny Cash! Med Tommy Cash broder till Johnny. En internationellt mycket uppskattad konsert. Övriga medverkande David och Ulf Sanned. Biljettreservation görs till församlinghemmets exp Betalning för biljetter görs i kyrkan med start kl Tid: 19.00, insläpp kl Plats: Gnosjö kyrka Arr: Svenska kyrkan 8 mars Örnar och andra rovdjur Sammanfattning av örnsäsongen på Store mosse av Kent Öhrn och hur är läget med övriga rovdjur i länet av Linda- Andersson, Länsstyrelsen. Tid: Plats: Naturum, Store mosse nationalpark Arr: Länsstyrelsen Grundkurs måndagar kl mars 12 mars 19 mars Anmäl dig till biblioteket, tel Välkommen! 8 mars Överskuldsättningens ansikten - den komplexa verkligheten bakom skuldproblem. Föreläsning från Linnéuniversitetet med Lisbeth Sandvall. 15 mars Förskoleklassen - en bro mellan förskola och skola? En föreläsning från Linnéuniversitet med Helena Ackesjö. 19 mars och 2 april Föräldrafritt! En gratis läsecirkel där moroch farföräldrar läser högt för sina barnbarn. Böcker fås från biblioteket. Vi inleder med fruktstund och sedan läser vi högt. Fortsätt sedan hemma! Föranmälan krävs, tel Tid: Plats: Gnosjö bibliotek Arr: Kultur och fritid i samarbete med ABF 22 mars Vår rättmätiga plats - kvinnors kamp för rösträtt, med Barbro Hedvall, journalist och författare. Föreläsningen sänds från Högskolan i Jönköping och visas på Gnosjöandans kunskapscentrum. Tid: , sal mars Vindkraft, attityder och människors intressen. Föreläsning från Linnéuniversitetet med Marianne Henningsson. 26 mars Spisa Strindberg - Min Middag med August Teaterföreställning med tonsatta dikter av August 4

5 Strindberg, med anledning av Strindbergsåret Biljetter säljs av Gnosjö teaterförening. Plats: Hammargården Arr: I samarbete med Gnosjö teaterförening 28 mars Engagemang och pengar Vi bjuder in till en inspirationskväll på temat engagemang. Törestorps samhällsförening kommer och inspirerar genom att berätta hur de lyckats genomföra sina ideér och skapat vikänsla i byn. Tommy Bengtssonoch Anna Theorell, informerar också om var man kan söka ekonomiskt stöd för sina aktiviteter. Anmäl dig till gnosjo.se, Plats: Törestorps Missionskyrka Arr: Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 28 mars Tre rädslor En ny föreställning med en ny grupp bestående av musikern och berättaren Sabina Henriksson, författaren Bennie Åkerfeldt, och musikerna Pelle Jageby och Lasse Sörbom. Entré: 50 kr. Plats: Månsidan, Gnosjö bibliotek Arr: I samarbete med ABF 29 mars Kvinnomisshandel i historisk belysning - från äktenskaplig oenighet till kriminaliserad handling. Föreläsning från Linnéuniversitetet med Marie Eriksson. 31 mars Kaffe & våfflor Musik: elever från musikskolan. Tid: Plats: Gnosjö missionskyrka Arr: Gnosjö missionsförsamling 31 mars Gospelkonsert Betel Gospel från Vaggeryd. Fri entré. Tid: Plats: Gnosjö missionskyrka Arr: Hela människan och Gnosjö missionsförsamling APRIL 6 april Sång & musik på långfredagen Mixad kör sjunger under ledning av Åsa & Ulf Nomark, Kungsbacka. Tid: Plats: Gnosjö pingstkyrka Arr: Gnosjö ekumeniska råd 12 april Datoranvändning i lågstadiet. Föreläsning från Linnéuniversitetet med Lena Swalander och Anne-Mari Folkesson. 14 april Brasskonsert Junior Swedish Youth Brass band och Swedish Youth Brass band. Hornisten Owen Farr. Gnosjö missionskyrkas barnoch ungdomsbrass. Fri entré. Plats: Gnosjö missionskyrka Arr: Gnosjö missionsförsamling 19 april Att organisera, leda och utveckla idrottsföreningar - en berättelse från gräsrotsnivå. Föreläsning från Linnéuniversitetet med Magnus Forslund. 21 april Blåbärshoppning Hoppning - Clear round cm. Tid: Plats: Stall Stackebo Arr: Gnosjöandans ridklubb 27 februari och 16 april Starta-eget information Funderar du på att starta eget företag? Välkommen till informationsmöte om hur det går till att starta och driva företag! Frågor och anmälan: Ingalill Ebbesson, gnosjo.se eller tel februari Plats: Haga Värdshus, Hillerstorp 16 april Plats: Kommunhuset Gnosjö, sessionssalen Arr: Gnosjö kommun i samarbete med Almi & Skatteverket 25 april Kulltorpskväll Kulltorpskören underhåller med vårsång och filmen Kulltorps history visas.tomas Lind deklamerar på Kulltorpsmål. Kaffe serveras till självkostnadspris. Tid: Plats: Månsidan, Gnosjö bibliotek Arr: Kultur och fritid 26 april Hur mycket mångfald tål demokratin? Dilemman i ett mångkulturellt Sverige. Föreläsning med Andreas Johansson Heinö, statsvetare vid Göteborgs universitet. Tid: , sal april Vårfirande i Töllstorp Plats: Töllstorp Arr: Hembygdsföreningen, Naturskyddsföreningen, Gnosjö scoutkår och UV-scoutkår samt kyrkorna. MAJ 12 maj Gnosjötrampen Motionslopp på cykel km. Start från Töllshov, Gnosjö. Utlottning av en cykel samt andra fina priser. För mer info se com Tid: Plats: Töllshov, Gnosjö Arr: Gnosjö IF:s damklubb 14 maj Vårkonsert Medverkan av Rockband, brassgrupp, Millenieblåsarna, Förstaårsblåsarna och solister Tid: Plats: Åsenhöga missionskyrka Arr: Gnosjö kommunala musikskola 16 maj Kvällsfågel vid naturum Det är full fart på kvällsångarna. Vi håller till runt naturum och tornet. Lämpligt för funktionshindrade och rullstolsburna. Ta med eget fika. Frågor: ring naturum eller Bengt Andersson Tid: Plats: Naturum, Store mosse nationalpark Arr: Länsstyrelsen 24 maj Vässade pennor och skrattets makt - kvinnliga serietecknare tar för sig. Föreläsning med Ylva Lindberg, lektor i litteraturvetenskap. Tid: Läs fler evenemang på kommunens hemsida: Där kan du även fylla i evenemang som du själv arrangerar. 5

6 Töllstorpshallen - Gnosjö mån Spinning 45 min mån Spinning 60 min mån Pilates tis TRX tis Athletic ons Spinning 45 min ons Athletic Senior ons Xfit tors Spinning 45 min Senior tors Spinning 40 min tors Spinning 45 min tors Spinning 45 min tors Athletic fre Powerstretch Boka pass Plats på passen kan bokas, från och med sex dagar innan, på telefon Pris Årskort gruppträning kr 10-kort kr Enstaka pass - 60 kr Kombikort kr Årskort för simhall, Friskoteket och gruppträningen kr Nya e-tjänster i skolan Nu ska det bli lättare för föräldrar och elever att hålla koll på betyg, studieplaner och frånvaro. Sen i somras använder Gnosjöandans kunskapscentrum (GKC) webbplattformen Dexter för bland annat frånvarorapportering. Under det kommande läsåret ska även alla förskolor och grundskolor i kommunen börja använda sig av Dexter. Då kommer allt från att ansöka om en förskoleplats till att sjukanmäla en gymnasieelev att ske i samma program. Enligt den nya skollagen som började gälla i somras ska det omgående rapporteras till vårdnadshavaren om en elev inte kommer till en lektion. På det här sättet vill man minska skolket och i ett tidigt skede få koll om en elev behöver stöd i någon form. På GKC sker rapporteringen genom att läraren fyller i frånvaron i datorprogrammet Dexter. Därmed går ett SMS eller ett epostmeddelande till vårdnadshavaren. - Vi ser att den ogiltiga frånvaron har gått ner sen vi började med SMS-utskicken, så det verkar som att åtgärden har effekt, säger Annica Hjalmarsson, IT-strateg på GKC. I nuläget används programmet av gymnasieelever och vuxenstuderande. Elever (och föräldrar till minderåriga elever) har möjlighet att själva logga in i Dexter och göra en sjukanmälan, se betyg och frånvaro. Från höstterminen kommer Dexter att användas i hela skolsystemet i Gnosjö kommun, från förskola till gymnasium. Som vårdnadshavare får man ett Dexter-konto redan när det är dags att ansöka om en förskoleplats till sitt barn. Kontot kommer sen följa barnet hela vägen genom skoltiden. - Det har varit ett önskemål från föräldrar att komma ifrån pappershanteringen och gå över till e-tjänster. Det förenklar också det administrativa arbetet för lärarna, säger Gunnar Crona, skolchef. Under förskoleåren går man in i Dexter för att fylla i nya schematider, skicka in nya inkomstuppgifter eller ansöka om en ny plats. Under skolåren används Dexter främst för frånvarorapportering och för att se elevens betyg. 6

7 Möt en Fairtrade-ambassadör Fairtrades generella kriterier Gnosjö kommun blev Fairtrade City diplomerad redan 2008, och har omdiplomerats varje år sedan dess. Anna-Karin Ramnemo från Gnosjö är ambassadör för Fairtrade. Hon gick sin ambassadörsutbildning i Örebro samma år som kommunen blev diplomerad, och har sedan dess varit ledamot i styrgruppen Fairtrade i Gnosjö. Varför gick du utbildningen? Jag ville lära mig mer för att kunna vidareförmedla kunskapen till min omgivning. För min familj har det alltid känts riktigt att handla ekologiskt samt Fairtrade-produkter, ur ett etiskt och socialt perspektiv. För mig känns det som det borde vara självklart att all handel vore rättvis och att alla har samma villkor. I grunden vill jag verka för en mer rättvis värld, och min grundsyn är att ingen kan göra allt men alla kan göra någonting. Men man kan naturligtvis även utan ambassadörsutbildning bidra till att sprida kunskap om Fairtrade. Förslagsvis kan man anordna en Fairtrade-fika på till exempel sin arbetsplats eller hemma med goda vänner. Varför väljer du att vara ambassadör för just Fairtrade? Största anledningen till att jag har valt att vara ambassadör är att jag vill medverka till att främja rättvis handel. Fairtrademärkningen finns endast på produkter från världens fattigaste länder, och jag tycker det bör vara självklart att all handel är rättvis. Det är lätt att välja en Fairtrade-märkt produkt. Genom att man väljer det hjälper man till att bygga upp en världshandel med schysta villkor, där det inte förekommit något barnarbete. Detta bland mycket mer tycker jag är tillräckligt för att vilja vara ambassadör för Fairtrade. Vilket är ditt favorittips för engagemang för Fairtrade? Det gör skillnad även om man bara byter ut en produkt, och istället väljer en Fairtrade-märkt när man handlar, t ex kaffet. Man kan köpa även Fairtrade-produkter i present, exempel choklad, fotboll, blomma. Är du intresserad av mer information eller vill vara med i arbetet? Välkommen till vårt nästa styrgruppsmöte tisdagen den 20 mars kl 18.00, kommunhusets cafeteria. Besök även gärna - Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor - Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet - Barnarbete och diskriminering motverkas - Demokrati och organisationsrätt främjas - Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas Anna-Karin Ramnemo Exempel på produkter Te Kryddor Kakao Bananer Socker Vin Blommor Guld Kaffe Fotbollar Släng lågenergilampor rätt Lågenergilampor och lysrör innehåller bland annat det hälso- och miljöfarliga ämnet kvicksilver. När en lampa går sönder är det enligt Kemikalieinspektionen viktigt att man tar hand om och slänger den på rätt sätt, för att inte sprida de farliga ämnena. När en varm lampa går sönder ska man vädra och lämna rummet i cirka minuter, något som inte behövs när en kall lampa går sönder. När en varm eller kall lampa går sönder ska lampresterna samlas ihop med till exempel en bit styvt papper och läggas i en glasburk med lock. Därefter torkar man av golvet med en fuktig trasa, som läggas tillsammans med resterna i burken. Märk burken, med till exempel texten kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa och lämna den till returhantering som är avsedd för farligt avfall. Det är viktigt att inte använd dammsugare, då det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften. (Tänk på miljön!) 7

8 Jubileumsfirande Gnosjö kommun AUGUSTI 2012 Öppettider Gynnås och Nyhem April 5/4 Skärtorsdag ÖPPET TILL 16 (Gäller Gynnås) 6/4 Långfredag STÄNGT 7/4 Påskafton STÄNGT 8/4 Påskdagen STÄNGT 9/4 Annandag påsk STÄNGT 14/4 ÖPPET TILL 13 (Gäller Gynnås) ÖPPET TILL12 (Gäller Nyhem) Maj 1/5 STÄNGT 17/5 Kristihimmelfärd STÄNGT Gratis sand Gratis sand finns för utdelning till privatpersoner. Sanden finns tillgänglig för avhämtning på tre olika platser i kommunen: kommunförrådet, Gynnås återvinningscentral i Gnosjö samt Nyhems återvinningscentral i Hillerstorp. Förebygg fallolyckor nu i vinter Ändrade sophämtningsdagar Från och med vecka 7 får vissa tömningsrutter ändrade hämtningsdagar. Långgatan och Gunnarsvägen i Gnosjö flyttas till tisdag jämn vecka. Hillerstorps samhälle kommer att tömmas fredag jämn vecka. OBS! Gäller hela samhället. Nissafors flyttas till fredag udda vecka. Töllstorp flyttas till fredag udda vecka. Alla varje vecka -tömningar i Gnosjö och Hillerstorp kommer att köras tisdagar. Med början vecka 5. Vem som helst kan när som helst ramla omkull under vintermånaderna. Riskfaktorer för att ramla finns både inom och utanför hemmets väggar. Såhär års kan orsaken till fallolyckor utomhus bero på bristande snöröjning och sandning. Att helt och hållet undvika fallolyckor är omöjligt, eftersom vi människor vill och ska röra på oss. Det finns en mängd orsaker till att man ramlar och skadar sig. Men det finns sätt att minska riskerna. Att minska risken för att falla innebär att se över sin livsstil och sin närmiljö. Du kan minska risken för att falla genom att: Sanda gången till ditt hem Vara försiktig då du går ut Använda broddar på uteskor vintertid Använda hjälpmedel Tråddragaren ges ut av Gnosjö kommun och kommer ut fyra gånger om året. Ansvarig utgivare: Redaktör: Mer information: Lars-Göran Magnusson Malin Persson Telefon Webbplats

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun nr 1 2013 Arbetsmarknadsenheten i nya lokaler Sedan ett år tillbaka finns en ny avdelning i Gnosjö kommun: arbetsmarknadsenheten (AME). AME arbetar

Läs mer

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun nr 3 2015 Ny personal och utökade öppettider på biblioteken Linnéa Friberg (till vänster) efterträder Margareta Westergren. Åsa Ekblad är vikarierande

Läs mer

Jubileumsfirande. Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun. Gnosjö brass. Ulrik Munther. Åsenhögaloppet Ett musikaliskt vykort

Jubileumsfirande. Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun. Gnosjö brass. Ulrik Munther. Åsenhögaloppet Ett musikaliskt vykort Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun nr 2 2012 Jubileumsfirande 17-26 augusti Ulrik Munther Teaterandan har premiär Disco på Hammargården Hamnfestivalen i Hillerstorp A-lagsmatch

Läs mer

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i kommun nr 4 2009 Succéfestival i fem dagar Den 9-13 september var det Brahefestival i kommun. Under festivaldagarna bjöds det på över 70 programpunkter av vitt

Läs mer

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun nr 4 2010 I mitten av februari öppnar vi dörrarna till nya Hammargården. Håll utkik i brevlådan i slutet av januari. Då kommer en inbjudan till

Läs mer

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun nr 4 2014 Anhörig kallas den som stöttar en närstående. Den som behöver hjälp kan vara allt från en cancersjuk fru, ett autistiskt barn eller

Läs mer

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun nr 1 2014 Nya FIP-bilar i kommunen Från den första februari är man igång på allvar med de nya FIP-bilarna (Första Insats Person) i Gnosjö och

Läs mer

Ångbastu i nya simhallen

Ångbastu i nya simhallen Tråddragaren nr. 3 2008 Nyhetsbrevet till dig som bor i kommun Öppettider Töllstorpshallen är öppen som vanligt, mån-fre kl. 13.30-21.00, förutom cafeterian som stänger kl. 19.30 tis-fre. Bastun i motionsdelen

Läs mer

- Gnosjöandans kunskapscentrum ansöker om certifiering Snart kan du gå på college i Gnosjö!

- Gnosjöandans kunskapscentrum ansöker om certifiering Snart kan du gå på college i Gnosjö! Tråddragaren nr. 4 2008 Nyhetsbrevet till dig som bor i kommun - andans kunskapscentrum ansöker om certifiering Snart kan du gå på college i! andans kunskapscentrum (GKC) ansöker tillsammans med fyra andra

Läs mer

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 4, december 2012 Lomma Trygghet och säkerhet tema på mässa för seniorer Seniorers fallolyckor kostar samhället stora summor

Läs mer

kommuninfo Tobaksfri skola Ungdomsdemokrati Motions- & skidspår i Vännäs Kommunal information från Vännäs Mars 2011 ODR Total till Vännäs kommun

kommuninfo Tobaksfri skola Ungdomsdemokrati Motions- & skidspår i Vännäs Kommunal information från Vännäs Mars 2011 ODR Total till Vännäs kommun kommuninfo Kommunal information från Vännäs Mars 2011 Tobaksfri skola Ungdomsdemokrati Motions- & skidspår i Vännäs ODR Total till Vännäs kommun Ett händelserikt år För ganska precis ett år sen såg jag

Läs mer

Poppis Familjepyssel Till Kulturhuset kan stora som små komma för en pysselstund.

Poppis Familjepyssel Till Kulturhuset kan stora som små komma för en pysselstund. Kontakten Nytt format! Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Forshaga kommun på Facebook Vill du veta vad som händer i kommunen? Poppis Familjepyssel Till Kulturhuset

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Nr5. Tema: Dialog. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Nr5. Tema: Dialog. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Tema: Dialog Dialog och tillväxt - hur hänger det ihop? Kärleken består Tretton nya ledamöter i fullmäktige Vi vill ha

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

Kommuniké. Ekologiskt på Ljungen. Vellinge. Spännande om kanalen. Läs mer på sidan 4. Vellinge kommuns informationstidning Nr 5 oktober 2013

Kommuniké. Ekologiskt på Ljungen. Vellinge. Spännande om kanalen. Läs mer på sidan 4. Vellinge kommuns informationstidning Nr 5 oktober 2013 Vellinge Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 5 oktober 2013 Ekologiskt på Ljungen Läs mer på sidan 4 Foto: Annika Lundh Foto: Sara Lindström Foto: Annika Lundh Foto: Falsterbo konsthall Kommun

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Begripligt hela vägen. metod- och materialbok för arbete med nyanlända barn och unga

Begripligt hela vägen. metod- och materialbok för arbete med nyanlända barn och unga Begripligt hela vägen metod- och materialbok för arbete med nyanlända barn och unga Författare till metodboken och medarbetare i projekt Begripligt hela vägen Anders Fabricius Projektets koordinator med

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

Information från Vännäs kommun 3:2014 HÄR & NU 3:2014 1

Information från Vännäs kommun 3:2014 HÄR & NU 3:2014 1 Information från Vännäs kommun 3:2014 HÄR & NU 3:2014 1 Spännande och utmanande! Nu efter årets unikt varma sommar och efter att alla semestrar är över har kommunens verksamheter kommit i full gång. Somliga

Läs mer

april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR 1-2015 TORSBY NU 1

april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR 1-2015 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare.fem servicepunkter igång NR 1-2015 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 ELDSJÄLAR SOM SPRIDER

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 8 december 2009

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 8 december 2009 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 8 december 2009 forshaga.se Tioårsjubileum för Seklingnatta Miljödiplomering för små och medelstora företag Barnkonventionen

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Tema: En god hälsa Kulturens effekt på vår hälsa Unik och livsviktig simskola för barn EU-valet Mötesplatsen för barn

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

informerar februari 2013 Ersättningsnämnden Vi söker semestervikarier Det blir sommar i år också och vi söker nu semestervikarier

informerar februari 2013 Ersättningsnämnden Vi söker semestervikarier Det blir sommar i år också och vi söker nu semestervikarier Simrishamns kommun informerar februari 2013 Kalendarium Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Allmänheten får ställa frågor som rör ärenden till

Läs mer

Nr5. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Nr5. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag X Värmlands X första skatepark i betong Om- och tillbyggnad av Dejeskolan Teknikverkstad för barn Den vita årstiden kan

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer