Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun"

Transkript

1 Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun nr Råd och service - ny kostnadsfri tjänst Råd och service för barn, ungdom och förälder är en ny kostnadsfri tjänst som Öppenvårdsteamet erbjuder kommuninvånarna. Sedan någon vecka tillbaka kan man via telefonkontakt eller samtal i öppenvårdens lokaler få hjälp med ett problemområde, som exempelvis kan vara oro eller konflikt i hemmet. Det speciella med den nya tjänsten är att till skillnad från insatser via socialsekreterare, är Råd och service tidsbegränsat och kräver inget beslut från socialsekreterare. Antalet samtalstillfällen är begränsat till max fem samtal, då personen som vänder sig hit har ett specifikt problemområde. Vid telefonkontakt kan man välja att vara anonym. Idag arbetar familjebehandlare, ungdomsbehandlare och fältsekreterare inom Öppenvårdsteamet, och två av dem är Anna Ask och Lina Sundqvist. Deras främsta uppgift är att ge verktyg till att lösa problem, som sedan den hjälpsökande ska använda för att själv hantera situationen i hemmet. - Vi som arbetar har sekretess, vilket innebär att vi inte får prata om det som kommer fram vid våra samtal med någon utomstående. Dock har vi anmälningsskyldighet, om något kommer upp under samtalen som gör att vi känner oro över ett barns eller ungdoms situation, säger Lina Sundqvist. Vem kan vända sig hit? Råd och service vänder sig till både föräldrar som behöver stöttning i sin föräldraroll och barn/ungdomar som behöver prata med en vuxen (utanför familjen). Det viktigaste är att man själv vill få hjälpen. - Vi utgår från människans egen vilja och förmåga att själv medverka till förändring och problemlösning. Personer som själva söker hjälp och stöd har bättre förutsättningar att lösa de problem som uppstått, säger Anna Ask. Känner du att du behöver extra stöd, tveka inte att kontakta Råd och service! ÖPPENVÅRDSTEAMET Öppenvårdsteamet i Gnosjö kommun finns till för barn och ungdomar från 0-25 år samt deras familjer. Teamet erbjuder föräldrar, barn och ungdomar behandling på hemmaplan. Insatsen anpassas efter barnets/ungdomens och föräldrarnas behov. KONTAKTA RÅD OCH SERVICE Tisdagar kl Torsdagar kl Telefonnummer Insatserna är alltid kostnadsfria. Öppenvårdsteamet arbetar dagtid, kvällstid och helger. Teamet består av familjebehandlare, fältsekreterare och ungdomsbehandlare.

2 Överförmyndare på plats i kommunhuset Överförmyndaren är en kommunal myndighet som tillvaratar underårigas eller hjälpbehövande vuxnas intressen. Överförmyndare Anette Niska finns på plats i kommunhuset varje torsdag mellan kl Arbetsmarknadsenheten Kommunen har ett stort intresse i att alla som bor i kommunen har sysselsättning. Projekt Utkiken var en satsning som kommunen genomförde under två år men som nu har övergått till en ny arbetsmarknadsenhet (AME). En verksamhet som finns i många andra kommuner, men inte i Gnosjö, på grund av att arbetslösheten här tidigare har legat på en låg nivå. I likhet med Projekt Utkiken kommer även arbetsmarknadsenheten att prioritera arbetet med att stötta och hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden till att få någon form av anställning eller sysselsättning. Du når henne även måndagfredag kl på tel eller Arbetsmarknadsenheten riktar sig till personer som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden på grund av exempelvis långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning och/eller funktionsnedsättning Som en röd tråd genom arbetsmarknadsenhetens verksamhet löper samverkan med andra aktörer såsom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg, Arbetsförmedlingen, andra myndigheter samt det lokala näringslivet. - Arbetsmarknadsenheten har ett väl etablerat nätverk, men förhoppningen är att utveckla samarbetet med näringslivet ännu mer, säger Elisabeth Andersson, verksamhetschef. Handledare Carina Leiderud berättar att i dagsläget bedrivs förutom butik och café NYfiket även legotillverkning, möbelrenovering och hantverkshörna i lokalerna vid ICA- torget. Verksamheten förändras nämligen utefter deltagarnas kunnande och förmåga. - Alla människor har förmåga och kraft På Järnvägsgatan i Gnosjö kommer arbetsmarknadsenheten sam att utvecklas under rätta förutsättningar. Ett mål är att stärka och stimulera varje enskild individ till att så snabbt som möjligt komma ut i egen försörjning. Därför finns ett utbud av olika aktiviteter och åtgärder som ska passa olika människor, säger Elisabeth Andersson. En del av arbetsmarknadsenhetens verksamhet är ett projekt som finansieras av Socialstyrelsen. Projektet är en försöksverksamhet som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. - Avsikten med försöksverksamheten är att utvärdera en metod som går ut på att ge stöd och vägledning i att finna och be- Nattvandring i Gnosjö Under hösten startade nattvandringen i Gnosjö. Varje fredag och lördag kväll går representanter från kyrkan, politiker och föräldrar med reflexvästar i Gnosjö samhälle. Redan har många tappra nattvandrare trotsat kylan för att besöka fritids- och föreningsgårdar, gå i samhället och prata med ungdomar. Ungdomar som vistas ute på helgkvällar och nätter behöver ofta ha fler vuxna omkring sig. Som nattvandrare finns man där ungdomarna är, fullt synlig och tillgänglig på gator och torg. Nattvandrare skapar viktiga vuxenrelationer till ungdomar i olika situationer. Det kan handla om att lyssna, medla, plåstra om eller bara låna ut mobilen. Nattvandrarna i Gnosjö utgår från Hammargården och vandrar mellan till ca Den 11 april kl kommer det att hållas ett informationsmöte för alla som nattvandrat. Även du som är intresserad av att nattvandra är varmt välkommen! För mer information kontakta: Linn Larsson, tel Karin Johansson, tel

3 utvecklar människor och näringsliv t café och butik NYfiket husera efter ett omfattande renoveringsarbete. hålla ett arbete, säger Inga-May Nilsson, arbetsterapeut/coach. Ny lokal utmed Järnvägsgatan För tillfället huserar arbetsmarknadsenhetens kontor i räddningstjänstens lokaler. Kommunen har köpt in den före detta bensinmacksbyggnaden utmed Järnvägsgatan i Gnosjö (bredvid Salong vi två). Byggnaden ska renoveras och kommer sen att inrymma både kontor för arbetsmarknadsenhetens personal och butiksytor för café och butik NYfiket. Förhoppningen är att lokalerna på Järnvägsgatan ska vara inflyttningsklara till hösten. Café och butik NYfiket i Gnosjö centrum. Möt kommunens politiker på hemmaplan Under sex (fyra återstår) tisdagskvällar i februari och mars månad besöker kommunstyrelsens ordförandeberedning var och en av tätorterna i kommunen. Besöket är ett sätt att komma dig som invånare nära och höra vad som är aktuellt i just din del av kommunen. På de här informationsmötena är du välkommen att fråga politikerna det som just du undrar över eller vill ha svar på. Informationsmötena startar kl februari - Missionskyrkan i Åsenhöga 6 mars - Bygdegården i Kulltorp 13 mars - Gymnastiksalen i Marieholm 20 mars - Kommunhuset i Gnosjö Välkommen! 3

4 Evenemangskalender FEBRUARI 28 feb och 6 mars Skrivarkurs i poesi En dikt säger mer än tusen ord och kan se ut på tusen olika sätt. Maija Zetterlund delar med sig av sina favoritskrivövningar och ger smakprov på poesins obegränsade möjligheter. Ålder: Främst gymnasieelever, men alla är hjärtligt välkomna. Tid: Plats: Månsidan, Gnosjö bibliotek Arr: Kultur och fritid i samarbete med Hammargården 29 februari Nyinflyttad och Välkommen! Vi träffas och funderar på hur vi i Gnosjö kommun på bästa sätt kan ta emot nyinflyttade. Hur gör vi idag? Hur gör andra? Inbjuden för att inspirera och dela med sig av sina erfarenheter är Adam Svensson från Aktiv Fritid i Värnamo Plats: Töllstorpshallen i Gnosjö (Matsalen) Arr: Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp MARS 1 mars Klarinetten som blev över En härlig föreställning för barn med Jönköpings Sinfonetta. I Tant Terrys musikaffär finns många fina instrument som kan låta glatt, stroppigt, kvittrigt, vemodigt och så klarinetten Gabrielle, som också kan spela riktigt fina toner alla utom en! Berättas av Anna-Karin och Gosegrisen, som också guidar i orkestern och dess värld. Ålder: Från 3 år. Föranmälan till Gnosjö bibliotek senast den 28 februari. Ring Tid: kl 9.30 och Plats: Hammargården Arr: Kultur och fritid 4 mars Gospelkonsert Gospelkören Glims of Joy, Glimåkra Folkhögskola, kommer och sjunger och berättar om sin skola. Plats: Åsenhöga missionskyrka Arr: Åsenhöga missionsförsamling 4 mars Teater - Det fullständigt flexibla fruntimret Kim Anderzon. Entré 100 kr. Tid: Plats: Kulltorps bygdegård Arr: Gnosjö teaterförening 5 mars Föräldrafritt! En gratis läsecirkel där moroch farföräldrar läser högt för sina barnbarn. Böcker fås från biblioteket. Vi inleder med fruktstund och sedan läser vi högt. Fortsätt sedan hemma! Föranmälan krävs, tel Tid: Plats: Gnosjö bibliotek Arr: Kultur och fritid i samarbete med ABF 7 mars Rickard Wagner, om en man och hans musik Föreläsning av Wagnerkännaren Thomas Bengtsson från Gnosjö. Kom och få en inblick i Wagners verk och lyssna på välkända teman. KlickIT Gratis grundkurs i dator. Plats: Gnosjö bibliotek, Månsidan Arr: Kultur och fritid i samarbete med ABF Plats: Månsidan, Gnosjö bibliotek Arr: Kultur och fritid i samabete med ABF 7 mars Kvinnokväll Hanna Möllås, leg. barnmorska, sexolog och teolog delar med sig av sin kunskap. Tid: Plats: Åsenhöga missionskyrka Arr: Åsenhöga missionsförsamling 7 mars A tribute to Johnny Cash! Med Tommy Cash broder till Johnny. En internationellt mycket uppskattad konsert. Övriga medverkande David och Ulf Sanned. Biljettreservation görs till församlinghemmets exp Betalning för biljetter görs i kyrkan med start kl Tid: 19.00, insläpp kl Plats: Gnosjö kyrka Arr: Svenska kyrkan 8 mars Örnar och andra rovdjur Sammanfattning av örnsäsongen på Store mosse av Kent Öhrn och hur är läget med övriga rovdjur i länet av Linda- Andersson, Länsstyrelsen. Tid: Plats: Naturum, Store mosse nationalpark Arr: Länsstyrelsen Grundkurs måndagar kl mars 12 mars 19 mars Anmäl dig till biblioteket, tel Välkommen! 8 mars Överskuldsättningens ansikten - den komplexa verkligheten bakom skuldproblem. Föreläsning från Linnéuniversitetet med Lisbeth Sandvall. 15 mars Förskoleklassen - en bro mellan förskola och skola? En föreläsning från Linnéuniversitet med Helena Ackesjö. 19 mars och 2 april Föräldrafritt! En gratis läsecirkel där moroch farföräldrar läser högt för sina barnbarn. Böcker fås från biblioteket. Vi inleder med fruktstund och sedan läser vi högt. Fortsätt sedan hemma! Föranmälan krävs, tel Tid: Plats: Gnosjö bibliotek Arr: Kultur och fritid i samarbete med ABF 22 mars Vår rättmätiga plats - kvinnors kamp för rösträtt, med Barbro Hedvall, journalist och författare. Föreläsningen sänds från Högskolan i Jönköping och visas på Gnosjöandans kunskapscentrum. Tid: , sal mars Vindkraft, attityder och människors intressen. Föreläsning från Linnéuniversitetet med Marianne Henningsson. 26 mars Spisa Strindberg - Min Middag med August Teaterföreställning med tonsatta dikter av August 4

5 Strindberg, med anledning av Strindbergsåret Biljetter säljs av Gnosjö teaterförening. Plats: Hammargården Arr: I samarbete med Gnosjö teaterförening 28 mars Engagemang och pengar Vi bjuder in till en inspirationskväll på temat engagemang. Törestorps samhällsförening kommer och inspirerar genom att berätta hur de lyckats genomföra sina ideér och skapat vikänsla i byn. Tommy Bengtssonoch Anna Theorell, informerar också om var man kan söka ekonomiskt stöd för sina aktiviteter. Anmäl dig till gnosjo.se, Plats: Törestorps Missionskyrka Arr: Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 28 mars Tre rädslor En ny föreställning med en ny grupp bestående av musikern och berättaren Sabina Henriksson, författaren Bennie Åkerfeldt, och musikerna Pelle Jageby och Lasse Sörbom. Entré: 50 kr. Plats: Månsidan, Gnosjö bibliotek Arr: I samarbete med ABF 29 mars Kvinnomisshandel i historisk belysning - från äktenskaplig oenighet till kriminaliserad handling. Föreläsning från Linnéuniversitetet med Marie Eriksson. 31 mars Kaffe & våfflor Musik: elever från musikskolan. Tid: Plats: Gnosjö missionskyrka Arr: Gnosjö missionsförsamling 31 mars Gospelkonsert Betel Gospel från Vaggeryd. Fri entré. Tid: Plats: Gnosjö missionskyrka Arr: Hela människan och Gnosjö missionsförsamling APRIL 6 april Sång & musik på långfredagen Mixad kör sjunger under ledning av Åsa & Ulf Nomark, Kungsbacka. Tid: Plats: Gnosjö pingstkyrka Arr: Gnosjö ekumeniska råd 12 april Datoranvändning i lågstadiet. Föreläsning från Linnéuniversitetet med Lena Swalander och Anne-Mari Folkesson. 14 april Brasskonsert Junior Swedish Youth Brass band och Swedish Youth Brass band. Hornisten Owen Farr. Gnosjö missionskyrkas barnoch ungdomsbrass. Fri entré. Plats: Gnosjö missionskyrka Arr: Gnosjö missionsförsamling 19 april Att organisera, leda och utveckla idrottsföreningar - en berättelse från gräsrotsnivå. Föreläsning från Linnéuniversitetet med Magnus Forslund. 21 april Blåbärshoppning Hoppning - Clear round cm. Tid: Plats: Stall Stackebo Arr: Gnosjöandans ridklubb 27 februari och 16 april Starta-eget information Funderar du på att starta eget företag? Välkommen till informationsmöte om hur det går till att starta och driva företag! Frågor och anmälan: Ingalill Ebbesson, gnosjo.se eller tel februari Plats: Haga Värdshus, Hillerstorp 16 april Plats: Kommunhuset Gnosjö, sessionssalen Arr: Gnosjö kommun i samarbete med Almi & Skatteverket 25 april Kulltorpskväll Kulltorpskören underhåller med vårsång och filmen Kulltorps history visas.tomas Lind deklamerar på Kulltorpsmål. Kaffe serveras till självkostnadspris. Tid: Plats: Månsidan, Gnosjö bibliotek Arr: Kultur och fritid 26 april Hur mycket mångfald tål demokratin? Dilemman i ett mångkulturellt Sverige. Föreläsning med Andreas Johansson Heinö, statsvetare vid Göteborgs universitet. Tid: , sal april Vårfirande i Töllstorp Plats: Töllstorp Arr: Hembygdsföreningen, Naturskyddsföreningen, Gnosjö scoutkår och UV-scoutkår samt kyrkorna. MAJ 12 maj Gnosjötrampen Motionslopp på cykel km. Start från Töllshov, Gnosjö. Utlottning av en cykel samt andra fina priser. För mer info se com Tid: Plats: Töllshov, Gnosjö Arr: Gnosjö IF:s damklubb 14 maj Vårkonsert Medverkan av Rockband, brassgrupp, Millenieblåsarna, Förstaårsblåsarna och solister Tid: Plats: Åsenhöga missionskyrka Arr: Gnosjö kommunala musikskola 16 maj Kvällsfågel vid naturum Det är full fart på kvällsångarna. Vi håller till runt naturum och tornet. Lämpligt för funktionshindrade och rullstolsburna. Ta med eget fika. Frågor: ring naturum eller Bengt Andersson Tid: Plats: Naturum, Store mosse nationalpark Arr: Länsstyrelsen 24 maj Vässade pennor och skrattets makt - kvinnliga serietecknare tar för sig. Föreläsning med Ylva Lindberg, lektor i litteraturvetenskap. Tid: Läs fler evenemang på kommunens hemsida: Där kan du även fylla i evenemang som du själv arrangerar. 5

6 Töllstorpshallen - Gnosjö mån Spinning 45 min mån Spinning 60 min mån Pilates tis TRX tis Athletic ons Spinning 45 min ons Athletic Senior ons Xfit tors Spinning 45 min Senior tors Spinning 40 min tors Spinning 45 min tors Spinning 45 min tors Athletic fre Powerstretch Boka pass Plats på passen kan bokas, från och med sex dagar innan, på telefon Pris Årskort gruppträning kr 10-kort kr Enstaka pass - 60 kr Kombikort kr Årskort för simhall, Friskoteket och gruppträningen kr Nya e-tjänster i skolan Nu ska det bli lättare för föräldrar och elever att hålla koll på betyg, studieplaner och frånvaro. Sen i somras använder Gnosjöandans kunskapscentrum (GKC) webbplattformen Dexter för bland annat frånvarorapportering. Under det kommande läsåret ska även alla förskolor och grundskolor i kommunen börja använda sig av Dexter. Då kommer allt från att ansöka om en förskoleplats till att sjukanmäla en gymnasieelev att ske i samma program. Enligt den nya skollagen som började gälla i somras ska det omgående rapporteras till vårdnadshavaren om en elev inte kommer till en lektion. På det här sättet vill man minska skolket och i ett tidigt skede få koll om en elev behöver stöd i någon form. På GKC sker rapporteringen genom att läraren fyller i frånvaron i datorprogrammet Dexter. Därmed går ett SMS eller ett epostmeddelande till vårdnadshavaren. - Vi ser att den ogiltiga frånvaron har gått ner sen vi började med SMS-utskicken, så det verkar som att åtgärden har effekt, säger Annica Hjalmarsson, IT-strateg på GKC. I nuläget används programmet av gymnasieelever och vuxenstuderande. Elever (och föräldrar till minderåriga elever) har möjlighet att själva logga in i Dexter och göra en sjukanmälan, se betyg och frånvaro. Från höstterminen kommer Dexter att användas i hela skolsystemet i Gnosjö kommun, från förskola till gymnasium. Som vårdnadshavare får man ett Dexter-konto redan när det är dags att ansöka om en förskoleplats till sitt barn. Kontot kommer sen följa barnet hela vägen genom skoltiden. - Det har varit ett önskemål från föräldrar att komma ifrån pappershanteringen och gå över till e-tjänster. Det förenklar också det administrativa arbetet för lärarna, säger Gunnar Crona, skolchef. Under förskoleåren går man in i Dexter för att fylla i nya schematider, skicka in nya inkomstuppgifter eller ansöka om en ny plats. Under skolåren används Dexter främst för frånvarorapportering och för att se elevens betyg. 6

7 Möt en Fairtrade-ambassadör Fairtrades generella kriterier Gnosjö kommun blev Fairtrade City diplomerad redan 2008, och har omdiplomerats varje år sedan dess. Anna-Karin Ramnemo från Gnosjö är ambassadör för Fairtrade. Hon gick sin ambassadörsutbildning i Örebro samma år som kommunen blev diplomerad, och har sedan dess varit ledamot i styrgruppen Fairtrade i Gnosjö. Varför gick du utbildningen? Jag ville lära mig mer för att kunna vidareförmedla kunskapen till min omgivning. För min familj har det alltid känts riktigt att handla ekologiskt samt Fairtrade-produkter, ur ett etiskt och socialt perspektiv. För mig känns det som det borde vara självklart att all handel vore rättvis och att alla har samma villkor. I grunden vill jag verka för en mer rättvis värld, och min grundsyn är att ingen kan göra allt men alla kan göra någonting. Men man kan naturligtvis även utan ambassadörsutbildning bidra till att sprida kunskap om Fairtrade. Förslagsvis kan man anordna en Fairtrade-fika på till exempel sin arbetsplats eller hemma med goda vänner. Varför väljer du att vara ambassadör för just Fairtrade? Största anledningen till att jag har valt att vara ambassadör är att jag vill medverka till att främja rättvis handel. Fairtrademärkningen finns endast på produkter från världens fattigaste länder, och jag tycker det bör vara självklart att all handel är rättvis. Det är lätt att välja en Fairtrade-märkt produkt. Genom att man väljer det hjälper man till att bygga upp en världshandel med schysta villkor, där det inte förekommit något barnarbete. Detta bland mycket mer tycker jag är tillräckligt för att vilja vara ambassadör för Fairtrade. Vilket är ditt favorittips för engagemang för Fairtrade? Det gör skillnad även om man bara byter ut en produkt, och istället väljer en Fairtrade-märkt när man handlar, t ex kaffet. Man kan köpa även Fairtrade-produkter i present, exempel choklad, fotboll, blomma. Är du intresserad av mer information eller vill vara med i arbetet? Välkommen till vårt nästa styrgruppsmöte tisdagen den 20 mars kl 18.00, kommunhusets cafeteria. Besök även gärna - Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor - Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet - Barnarbete och diskriminering motverkas - Demokrati och organisationsrätt främjas - Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas Anna-Karin Ramnemo Exempel på produkter Te Kryddor Kakao Bananer Socker Vin Blommor Guld Kaffe Fotbollar Släng lågenergilampor rätt Lågenergilampor och lysrör innehåller bland annat det hälso- och miljöfarliga ämnet kvicksilver. När en lampa går sönder är det enligt Kemikalieinspektionen viktigt att man tar hand om och slänger den på rätt sätt, för att inte sprida de farliga ämnena. När en varm lampa går sönder ska man vädra och lämna rummet i cirka minuter, något som inte behövs när en kall lampa går sönder. När en varm eller kall lampa går sönder ska lampresterna samlas ihop med till exempel en bit styvt papper och läggas i en glasburk med lock. Därefter torkar man av golvet med en fuktig trasa, som läggas tillsammans med resterna i burken. Märk burken, med till exempel texten kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa och lämna den till returhantering som är avsedd för farligt avfall. Det är viktigt att inte använd dammsugare, då det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften. (Tänk på miljön!) 7

8 Jubileumsfirande Gnosjö kommun AUGUSTI 2012 Öppettider Gynnås och Nyhem April 5/4 Skärtorsdag ÖPPET TILL 16 (Gäller Gynnås) 6/4 Långfredag STÄNGT 7/4 Påskafton STÄNGT 8/4 Påskdagen STÄNGT 9/4 Annandag påsk STÄNGT 14/4 ÖPPET TILL 13 (Gäller Gynnås) ÖPPET TILL12 (Gäller Nyhem) Maj 1/5 STÄNGT 17/5 Kristihimmelfärd STÄNGT Gratis sand Gratis sand finns för utdelning till privatpersoner. Sanden finns tillgänglig för avhämtning på tre olika platser i kommunen: kommunförrådet, Gynnås återvinningscentral i Gnosjö samt Nyhems återvinningscentral i Hillerstorp. Förebygg fallolyckor nu i vinter Ändrade sophämtningsdagar Från och med vecka 7 får vissa tömningsrutter ändrade hämtningsdagar. Långgatan och Gunnarsvägen i Gnosjö flyttas till tisdag jämn vecka. Hillerstorps samhälle kommer att tömmas fredag jämn vecka. OBS! Gäller hela samhället. Nissafors flyttas till fredag udda vecka. Töllstorp flyttas till fredag udda vecka. Alla varje vecka -tömningar i Gnosjö och Hillerstorp kommer att köras tisdagar. Med början vecka 5. Vem som helst kan när som helst ramla omkull under vintermånaderna. Riskfaktorer för att ramla finns både inom och utanför hemmets väggar. Såhär års kan orsaken till fallolyckor utomhus bero på bristande snöröjning och sandning. Att helt och hållet undvika fallolyckor är omöjligt, eftersom vi människor vill och ska röra på oss. Det finns en mängd orsaker till att man ramlar och skadar sig. Men det finns sätt att minska riskerna. Att minska risken för att falla innebär att se över sin livsstil och sin närmiljö. Du kan minska risken för att falla genom att: Sanda gången till ditt hem Vara försiktig då du går ut Använda broddar på uteskor vintertid Använda hjälpmedel Tråddragaren ges ut av Gnosjö kommun och kommer ut fyra gånger om året. Ansvarig utgivare: Redaktör: Mer information: Lars-Göran Magnusson Malin Persson Telefon Webbplats

Öppna föreläsningar Våren 2012

Öppna föreläsningar Våren 2012 I samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö, erbjuder Dorotea Lärcentrum föreläsningar under våren via videokonferens, torsdagar kl 07.45-09.00 och förutom trevliga populärvetenskapliga föreläsningar

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

SPORTLOV. www.upplands-bro.se

SPORTLOV. www.upplands-bro.se SPORTLOV 2015 www.upplands-bro.se SPORTLOV PÅ KONSTSKOLAN CIRKUSSKOLA! VECKOPROGRAM: Måndag 23/2 kl 13.00 15.00 Smyckesverkstad: kom och gör ditt eget macraméarmband. Material finns på plats. Tisdag 24/2

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först.

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först. Kommunbladet april år 2014, information från Norsjö kommun. Kommunens överförmyndar-nämnd har anställt en ny handläggare som heter Helén Ask. De som arbetar på överförmyndar-nämnden ska se till att de

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Vad tycker du? Varför en ny översiktsplan? Denna broschyr vänder sig till dig som bor och lever i Gnosjö kommun. Du kanske bor ute på landsbygden i en villa och driver

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm 2013-03-19

Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm 2013-03-19 Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm 2013-03-19 Kommunstyrelsen har bjudit in kommuninvånare i Marieholm med omnejd till en informationsträff. Mötet äger rum i den f d skolan och cirka

Läs mer

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan HÖGAKTUELLT Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502 Utgivare av detta nummer är Skolan REKTOR FORTFARANDE SJUKSKRIVEN Gunnar Ygberg som har varit sjukskriven sedan slutet av januari kommer ej att återkomma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA HAPARANDA STAD FEBRUARI 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2011 OCH FÖRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA Sofia Larsson, projektledare

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information.

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information. Torsdag 1/11 10.00-11.00 13.30-14.15 Minns du sången? Sång & musik med Aspnäskyrkan. Fredag 2/11 13.30-14.45 Vi spisar skivor. Måndag 5/11 13.00 Filmvisning. Repmånad Tisdag 6/11 10.00-11.00 Knep & Knåp.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

FRISKVÅRDSHUSEN I HÖLLVIKEN/SKANÖR. Program sommaren 2011 13 juni - 21 augusti

FRISKVÅRDSHUSEN I HÖLLVIKEN/SKANÖR. Program sommaren 2011 13 juni - 21 augusti FRISKVÅRDSHUSEN I HÖLLVIKEN/SKANÖR Program sommaren 2011 13 juni - 21 augusti INNEHÅLL TRÄNA PÅ STRANDEN SID 2 SID 3 SID 4-5 SID 6 SID 7 SID 8 Innehåll Träna på stranden Sommarkort Midsommarschema Veckoschema

Läs mer

På tapeten i Svalöv. 20-29 oktober. Kulturveckan

På tapeten i Svalöv. 20-29 oktober. Kulturveckan På tapeten i Svalöv 20-29 oktober Kulturveckan 2012 HELA KULTURVECKAN PÅ BIBLIOTEKET Utställning Inlämnade konstverk till Kulturpriset 2012 Susanne Jardeback Ximena Narea Gunilla Lervik Cutileiro Mirra

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE SPORTLOVS PROGRAM Pulkarace Parkour Curling LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) ACTIC Dans Skridskor Bowling Fotbollsturnering MÄSTARE Skytte Mästartröja Bollspel

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Attention behöver din hjälp på café-kvällarna

Attention behöver din hjälp på café-kvällarna Uppsala Augusti 2009 Innehåll Kalendarium... sid 1 Schema för höstens cafékvällar... sid 2 Lista över föreningens förtroendevalda... sid 3 Studiecirkel: Kunskap gör skillnad... sid 4 Information/reklam

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län.

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. HANDLINGSPLAN 2014 1 Förkortningar: VOF Vård och omsorgsförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, (enhet inom VOF), HSLHälso

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad Behovet är stort Behovet av att öka människors medvetenhet om hur beroende, missbruk och droger styr och begränsar oss som individer är stort. Inte minst med tanke på ökande alkoholkonsumtion för både

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03 Vecka 03 201301 19-20 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Kallade Namn Representerar Närvarande

Kallade Namn Representerar Närvarande Mötesplats Stallmästaregatan 32 Utfärdare Isagel Cedefamn Minnesanteckningar - Lillgårdsskolans föräldraförenings styrelse - Mötesdatum 2011-04-12 Telefon 0768-93 31 20 Kallade Namn Representerar Närvarande

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015 nce a d Streets T es ta måla graffiti! C i irkus Tenn Bibl ning iotekets filmvis y skv ä M g Fifaturnerin ll med semlor FEBRUARILOV 2015 1 Här hittar du en massa roliga saker att göra under februarilovet.

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00 Bibliotekets höstprogram 2012 Cecilia Gyllenhammar Vad säger Maja Ekelöfs blick? Rapporter från en skurhink 2012. Karlskoga kommunarkiv bjuder in till föreläsning med Cecilia Persson. Onsdagen den 12 september

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-01-27 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionshuset, Åsenhöga, kl 19.00-20.50 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil

Läs mer

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre 1 Sommar 2015 kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre KULTURGUIDE Kultur- och fritidsförvaltningen, sommar 2015 Välkommen att ta del av sommarens kulturguide 2015! I Simrishamns kulturguide

Läs mer

Cafeteria + lätt städning dagtid

Cafeteria + lätt städning dagtid Cafeteria + lätt städning dagtid (OBS! Toaletter under dagtid Fredag 28 februari 08-11:30 David (0706-383050 KAIK, Helen Johansson 0104362479 11:30-15 Petter (0709-530074 15-18:30 (+ städning av pentry

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 130313 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014. Bodsjö Diverse i farozonen

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014. Bodsjö Diverse i farozonen BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014 Bodsjö Diverse i farozonen Som många nog har hört så har Bräcke kommun sagt upp avtalet

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida.

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Skolrestaurangen Visste du att: Bönor innehåller mer proteiner än kött. Bäste bönan är sojabönor 34 gram/100gram.

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 2/09 1(11) Sydnärke

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 2/09 1(11) Sydnärke Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 2/09 1(11) Datum: 2009-02-18 Tid: 13.30-16.00 Plats: Kommunalkontoret i Hallsberg Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24

Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24 Sida 1(5) Datum Referens Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24 Tid och plats: 2015-02-24, kl 19 20.30, Församlingshemmet Närvarande kommunala representanter: Johan Malm (ordförande),

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

Kultur- och Fritidsnytt. För personer med funktionsnedsättning

Kultur- och Fritidsnytt. För personer med funktionsnedsättning Kultur- och Fritidsnytt För personer med funktionsnedsättning Pluspolarekortet Pluspolarekortet ger dig med funktionsnedsättning och som bor i Lidköpings kommun möjlighet att ta med dig en vän om extra

Läs mer

Sommarläger i Åsbro för dig som slutar årskurs 6 Träffa nya vänner, paddla kanot, teambuilding, mys vid lägerelden och mycket mer!

Sommarläger i Åsbro för dig som slutar årskurs 6 Träffa nya vänner, paddla kanot, teambuilding, mys vid lägerelden och mycket mer! 2014 RESOR Resa till Skara sommarland Dagsresa till Skara sommarland för sol, bad och äventyr Dag: 12 augusti Tid: 09.00-19.00 (avresa från Kumla busstation, kom i god tid) Ålder: 13 år och äldre, yngre

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen!

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen! LÄRARNYTT NR 1 13/14 Vi lanserar våra nya, fräscha webb! Kolla in årets kalendarium! Kickoff den 24 september i Kungsbacka och Halmstad Fortbildning: gruppdynamik och konflikthantering den 11 december

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling!

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Om Fairtrade Linbanan Om Fairtrade Fairtrade - symbolen på produkten Om Fairtrade Vad innebär Fairtrademärket? Fairtrade är en oberoende produktmärkning

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer