UNGDOMSTINGET FEBRUARI 2010 MOTIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNGDOMSTINGET 17-18 FEBRUARI 2010 MOTIONER"

Transkript

1 UNGDOMSTINGET FEBRUARI 2010 MOTIONER

2 Motioner 2 (23) FÖRTECKNING ÖVER UNGDOMSTINGETS MOTIONER Till Ungdomstinget har inkommit 88 motioner och enligt tidigare information, för att få utrymme för andra demokratilärande moment, kommer ett urval av dessa att behandlas 1 Rätten att få hjälp av UPM Kortare väntetider på akutmottagningen i östersund Tillgång till sjukvård i glesbygden Angående rabattering på bindor för barn och ungdomar under Jobb för ungdomar Högre sommarjobbslöner En tryggare Badhuspark Studiemedel Ungdomar har inte lika mycket pengar Inackorderingsbidrag/ ungdomsrabatter på hyror Åldersgränser Elevboende Student och ungdomsbostäder Fler bostäder till unga Studentboende för gymnasieelever Fler poliser tillgängliga på kvällarna Alkolås i skolans bussar och traktorer Ta miljöansvar genom att satsa på den allmänna kollektivtrafiken Höja hastigheten på Opevägen En tia på bussen Tänd gatubelysningen i Östersund Rättvis vård i Jämtlands län Kontanttillägg på stadsbussarna Kollektivtrafiken inom Jämtlands län Fritidsgårdar En tryggare Badhuspark Konserthus Utbilda tandläkare Större satsning på ungdomsidrott Ungdomar super Stortorget Skolmaten Busskort för alla Åldersgräns på systembolaget Fler sommarjobb Inackorderingsbidraget Skolmaten Jourhavande polis Aktiviteter för unga Högre lån och längre avbetalningstid Burna i Östersund Höj studiebidraget Skoterled på Frösön Bilskatten för hög Multihall Framtiden för bra inomhusidrott Stadsbussarna Utöka trafiken Fler turer...20

3 Motioner 3 (23) 49 Busstrafiken i Jämtland Stadsbussarna Fler bussar till glesbygden Fler bussar till Rödön Fler bussar genom Ås En till buss på fredagarna Ny busshållplats ger effektiv kollektivtrafik Ungdomstingets fortsättning...23 Motion nr. 46 till och med 55 kommer att hanteras i demokratiövningen Roterande Idéutveckling Motion nr 22 ska diskuteras gemensamt med landstingsfullmäktige och ska därför inte diskuteras av Ungdomstinget. I mån av tid kommer även motion nr 2 och 3 att diskuteras gemensamt. Dessa motioner ska diskuteras i Ungdomstinget för att säkra att de blir behandlade. Utskott 1a diskuterar motionerna 1-15 Utskott 1b diskuterar motionerna 15-1 Utskott 2a diskuterar motionerna Utskott 2b diskuterar motionerna Utskott 3a diskuterar motionerna Utskott 3b diskuterar motionerna Förutom utskottens egna motioner skall alla utskott diskutera och ta ställning till fråga nr 56 om Ungdomstingets framtid och redovisa den i Ungdomstinget. Denna fråga kommer sedan att kunna utvecklas under demokratiövningen Roterande Idéutveckling.

4 Motioner 4 (23) 1 RÄTTEN ATT FÅ HJÄLP AV UPM Det är nu beslutat att UPM (Ungdoms Psykiatrisk Mottagning) ska börja ta betalt för psykologisk hjälp. 100 kr för varje besök över 23 år. Ska man behöva betala ett pris för att man mår dåligt? Många går på samtalsterapi flera gånger i månaden och i många fall räcker inte pengarna till. Då väljer många, som inte har möjligheten att betala varje samtal, att inte söka hjälp, och det blir en ond cirkel. De mår då ännu sämre, kanske inte klarar av att jobba, förlorar pengar och har ännu mindre chans att få hjälp. Vi yrkar att den hjälpen ska vara gratis för alla. Louise Andersson, Sandra Kristiansson, Ellen Kristiansson, Leila Puranen, Tanja Nordfjell. 2 KORTARE VÄNTETIDER PÅ AKUTMOTTAGNINGEN I ÖSTERSUND Om man kommer in på akutmottagningen i med t.ex. ett brutet finger så är väntetiden väldigt lång, oftast flera timmar. Folk med rätt allvarliga skador får också vänta och man får inte ens smärtstillande för att härda ut. Vi yrkar att det skall finnas fler läkare tillgängliga så att väntetiden blir kortare. Jämtlands gymnasium Palmcrantz Jessica Andersson, Maria Brenje HR08B 3 TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD I GLESBYGDEN Vi tycker att man borde få större tillgång till sjukvård i glesbygden. Vi som bor på mindre orter måste åka många mil för att få viss specialistvård p.g.a. att vi endast har Hälsocentraler i Härjedalen. Vi tycker även att landstinget borde lägga ut mer pengar på att utbilda fler till läkare (även att kommunen skall få de läkare vi redan har att stanna kvar), och utveckla minst en Hälsocentral till ett Sjukhus. Om inga åtgärder vidtas kan konsekvenserna bli att invånarna inte får den vård de behöver och i slutändan kanske inte över huvudtaget bryr sig om att söka vård. Antalet invånare per sjukhus/hälsocentral Hede Sveg Östersund Antal invånare Ca 800 Ca 2500 Ca Antal läkare 2 st 5 st Ca 180 Antal inv. per läkare Ca 326 En stafettläkare kostar 50 % mer än vad en fast anställd läkare gör. Vi yrkar att:

5 Motioner 5 (23) Kommunerna på de små orterna fastanställer läkare på heltid för att på så sätt slippa hyra in stafettläkare som kostar landstinget en förmögenhet. Det ska finnas ökad möjlighet att få tillgång till specialistvård på orter där det är lång till närmaste större sjukhus. Detta skulle kunna ske genom specialistläkare kommer till oss istället för att alla som behöver vård får åka in till exempelvis Östersund. Diana Grötting, Josefin Stener, Karin Bergman, Anton Regnander 4 ANGÅENDE RABATTERING PÅ BINDOR FÖR BARN OCH UNGDOMAR UNDER 23 Preventivmedel såsom p-piller och kondomer är rabatterade för ungdomar, men inte bindor, som man ändå börjar med tidigare än just preventivmedel. Ett paket bindor kostar ungefär 40 kr beroende på märke och vart de köps och alla har inte inkomsten att lägga ut det när man inte har ett jobb. Många unga kvinnor tycker dessutom att det är orättvist att vi måste lägga ut extrapengar medan unga män slipper. Vi yrkar att unga kvinnor fram till 23 borde få rabatterade bindor. Isa Olofsson, Mia Gidlöf ESBD07 JGY Palmcrantz 5 JOBB FÖR UNGDOMAR Det är svårt för ungdomar i dag att få jobb, speciellt för ungdomar under 18 år. Sen spelar det inte så stor roll vad det är för jobb bara ungdomarna kan få tjäna lite extra pengar utöver studiebidraget, kommunjobbenger för lite pengar. Vi yrkar att det blir fler jobbalternativ för ungdomar och att de lättare kan få jobb. Elin, Fredrik A och Ronja M HR08a 6 HÖGRE SOMMARJOBBSLÖNER Vi tycker att sommarjobbslönerna för de kommunala sommarjobben ska höjas för samtliga sommarjobbare. Ungdomar behöver också pengar. Speciellt de som har en utbildning inom jobbet för de kanske kan va till större hjälp. Vi yrkar alltså på att sommarjobbslönerna ska höjas! Martin, Elin L, Emilia

6 Motioner 6 (23) 7 EN TRYGGARE BADHUSPARK Som det ser ut i nuläget är Badhusparken en plats man undviker att gå genom, speciellt på kvällen när det börjat skymma. Detta för att folk är rädda för att utsättas för någon typ av våld. Självklart finns även andra ställen här i Östersund där folk inte går just för rädslan att råka ut för något, men folk uppfattar nog Badhusparken som den plats där mest oroligheter förekommer. Att det är enda vägen över till Frösön efter att sista bussen har gått på kvällen tycker vi gör det ännu viktigare att något görs för att folk ska känna sig trygga när de går genom Badhusparken. Att sätta upp övervakningskameror och mer belysning tycker vi skulle kunna göra en stor skillnad. Om man vet att man är övervakad kanske inte lika många övergrepp sker. Och om det mot förmodan skulle ske, så skulle det vara betydligt större chans att polisen får fast förövaren. Vi yrkar att: - Mer belysning bör sättas upp i Badhusparken. - Kameror bör sättas upp i Badhusparken Maria Henriksson, Frida Häggkvist 8 STUDIEMEDEL Vi anser att studiebidraget bör höjas till 2000 kr, för hur ska man klara av ekonomin om man blir tvungen att flytta hemifrån för att kunna gå i skola. Hyran på lägenheten går på ca 3000 kr, sen ska man ha pengar till mat, hushållsartiklar och lite annat och då räcker pengarna inte till., även om man får inackordering som är olika beroende på hur långt man har till skolan. Vi yrkar alltså att studiebidraget för ungdomar höjs Alexander L, Sandra Backman 9 UNGDOMAR HAR INTE LIKA MYCKET PENGAR Jag tycker att ungdomar/studenter inte sa behöva betala lika mycket i hyra. Eftersom ungdomar/studenter oftast flyttar för att studera och då har de inte tid att skaffa sig ett bra betalat jobb, och har oftast därför ingen inkomst, förutom studiebidraget i vissa fall. Har de ett jobb så är det oftast lågbetalda jobb, och det har inte särskilt många tillfällen att jobba. De flesta som är studerande och över 20 får oftast inga pengar av sina föräldrar, vilket gör att de måste jobba för att kunna klara sig. För oftast så räcker knappt studiebidraget till hyran ens, hur ska man då kunna köpa mat och studiemedel etc.? Jo, genom att jobba. Men att jobba tar tid, den tid som man egentligen behöver lägga ner på studierna, vilket leder till att studierna bli hämmade. Detta kan göra att det från början egentligen inte var någon mening att flytta för att studera. Jag yrkar på att ungdomar inte ska behöva betala lika mycket i hyra som någon som är fastanställd och har en bra inkomst, så att ungdomarna också leva så bra som möjligt på sin inkomst. Eftersom detta också kommer att gynna de företag som senare anställer dessa då de istället för att jobba kan ägna sig åt sina studier, och där efter får en högre kompetens.

7 Motioner 7 (23) Jessica Paletun, Wargentinsskolan, Östersunds kommun 10 INACKORDERINGSBIDRAG/ UNGDOMSRABATTER PÅ HYROR I nuläget är hyrorna för dyra för en student att betala. Föräldrar måste lägga till pengar som de egentligen inte har. Eftersom gymnasieskolorna i Östersund har så många elever utanför Östersund tycker vi att antingen att kommunen ska bidra med mer pengar eller att inackorderingsbidraget ska höjas. Vi yrkar att kommunen ska betala en del av hyran på studentlägenheterna eller att kommun/ landsting ska höja inackorderingsbidraget eller att studenterna får rabatt på hyran. Ella Södrin och Åsa Wimble 11 ÅLDERSGRÄNSER Vi tycker att vissa åldersgränser är onödiga, felaktiga gränser till exempel körkortet. Man borde få börja övningsköra när man är 14 år och ta körkortet när man är 16 år. Åldersgränsen på cykelhjälm är helt onödigt, det är upp till föräldern att bestämma om barnet ska använda hjälm eller inte. 16 års gräns på skoterkort är också helt onödigt tycker vi, man borde få ta skoter kortet när man lärt sig alla regler och kan hantera en snöskoter. Vi tycker också att om man fyller 18 år, 2009 men man fyller inte förrän 27 december så borde man fortfarande få rösta, alla regler som gäller vid en viss ålder borde gälla från det året man fyller, inte datumet! Vi yrkar att man ser över åldersgränserna för ovan angivna aktiviteter Av: Magnus Anselius och Dennis Lind Jämtlands gymnasium, Palmcrantz 12 ELEVBOENDE Behåll internatet på Torsta Jag tycker att internatet som finns på Åsbygdens naturbruksgymnasium, och som ska stängas ner efter jul, ska behållas. Internatet gör det möjligt för elever som bor långt borta och som inte hittat boende ännu att gå på skolan, internatet ger också ungdomarna möjligheter att skaffa vänner och komma in i bra och nya gemenskaper. Jag yrkar därför att internatet behålls, för vi som är elever nu ser att det inte kommer att börja elever från andra kommuner och län när det stängs ner. Linnea Stenqvist, Åsbygdens naturbruksgymnasium 13 STUDENT OCH UNGDOMSBOSTÄDER Vi tycker att dom borde sänka hyran på student och ungdomsbostäder. Inackorderingstilläget eller studiebidragen räcker inte ens för att både betala hyran och att leva månaden ut, och i vissa fall räcker det inte ens till hyran för den är så hög.

8 Motioner 8 (23) Vi tycker också att man ska bygga fler studentlägenheter för de finns få och de få lägenheterna som finns är det oftast hög hyra! Vi yrkar att man borde bygga fler studentlägenheter och sänka hyrorna. Amanda Bjuhr, Åsbygdens naturbruksgymnasium 14 FLER BOSTÄDER TILL UNGA Det råder brist på bostäder och studentlägenheter i länet. Jämtlands gymnasieskolor är stora och tusentals elever från olika delar av världen och Sverige studerar där. Tyvärr kan inte vem som helst få göra det för att det råder brist på bostäder åt studerande. Hur bra är det när elever kommer från Göteborg eller Stockholm och ser fram i mot att få studera här uppe i vinterstaden, då de får reda på att det inte finns någonstans att bo? Då är det bara för den eleven att välja en annan skola. För vissa kanske inte det är så farligt. Värre är det för dem som verkligen har sett fram emot att få plugga här som får sin dröm krossad på grund av att det inte finns någonstans att bo. Det är bedrövligt! Hur ska Östersund då gå tillväga för att få plats med nya studenter? Jag anser att kommunen borde använda lite av pengarna och tiden som går åt till att bygga lyxiga stora lägenheter till att bygga små studentlägenheter. Mindre bostäder på runt 20 km2 och massor av dem! Ett annat väldigt bra alternativ är att bygga gemensamma studenthem eller gruppboenden, där finns gemensam matsal och studenter turas om med att städa och hålla efter. För lite yngre studenter kan kommunen anställa en vuxen som kollar till dem då och då för att se till att allt funkar som de ska. Jag kan inte i min vildaste fantasi förstå varför det inte finns sådana gruppboenden där studenter bor tillsammans. Det är kanske inte alla som vill eller är redo att bo själv i en lägenhet när de börjar gymnasiet. Dels har kommunen bättre koll på ungdomen och så kan det medföra ordning och struktur i livet. Något måste göras åt saken och det är nu! Jag yrkar att kommunen måste bygga flera och billigare bostäder åt studerande! Oskar Hogeland SPKU07, Wargentin Jämtlands gymn 15 STUDENTBOENDE FÖR GYMNASIEELEVER Det är flera stycken i vår ålder som vill gå på Jämtlands gymnasium men som väljer att inte göra det för att det inte finns några boenden här. För att locka fler elever hit från olika delar av länet borde det finnas fler boenden. Vi yrkar att man bygger fler boenden här som är till för gymnasieelever. Ellinor Ottosson LP08, Kajsa Thuresson LP08, Helena Sjöling LP08

9 Motioner 9 (23) 16 FLER POLISER TILLGÄNGLIGA PÅ KVÄLLARNA Förslag: Mitt förslag är att flera poliser är tillgänglig i varje samhälle, t.ex. Strömsund, för att stoppa, minska, och till sist avskaffa olagliga och felaktig aktiviteter som växer och frodas på kvällarna och helgerna. Motivering: Varje natt och varje helg inträffar aktiviteter som kan skada folk, ställen, och samhället i alla aspekter. Tonåringar kör tokigt på gatorna när andra tonåringar går runt utan mål och mening med alkohol i deras blod. Och vart är polisen? Ja, om polisen behövs, då måste man säkert vänta tills de kommer ifrån Östersund. Varje ställe borde ha tillräcklig polis som är tillgänglig i varje samhälle på nätter och på helger, för då kanske de kan stoppa och förhindra små och möjligen stora brott och kriminalitet. Jag yrkar att fler poliser är tillgängliga på kvällar och helger Cherie Karlsson Glover, HjalmarStrömer GymnasieSkola 17 ALKOLÅS I SKOLANS BUSSAR OCH TRAKTORER Vi tycker att alkolås ska finnas i skolans traktorer samt bussar, eftersom vi på Åsbygdens naturbruksgymnasium brukar våra fordon i så pass stor utsträckning. Vi yrkar på att alkolås bör monteras i skolans bussar och traktorer. Kajsa Andersson, Åsbygdens naturbruksgymnasium 18 TA MILJÖANSVAR GENOM ATT SATSA PÅ DEN ALLMÄNNA KOLLEKTIVTRAFIKEN Dagligen diskuteras miljön och den 18 december avslutades klimatmötet i Köpenhamn. Syftet med mötet var att världens länder skulle enas om åtgärder som kan bromsa den globala uppvärmningen delegater från 192 länder deltog. Huvudfrågan var hur mycket utsläppen av så kallade växthusgaser ska minskas. Utgången av mötet blev inte lyckad då länderna inte kunde komma överens. Men miljöproblemen kvarstår och en hållbar framtid kräver drastiska åtgärder. Därför är en första åtgärd att angripa problemen på lokal nivå. Östersunds kommun måste satsa på och gynna kollektivtrafiken! Kollektivtrafiken ska vara en självklar del av resandet i ett varaktigt samhälle.

10 Motioner 10 (23) Idag bidrar trafiken i stor utsträckning till många av våra miljöproblem: buller, hälsofarlig luft i tätorter, försurning och växthuseffekten. Sverige har, precis som övriga Europa, problem med att utsläppen från transporter ökar. Denna ökning får bland annat konsekvenser för klimatförändringarna och människors hälsa. Problemet idag är att människor gillar att köra bil. Bilen är snabb, bekväm, privat och erbjuder bagageutrymme och många bilar ger en hög social status. Att erbjuda en kollektivtrafik som är attraktiv för bilister blir en utmaning för Östersund kommun. Att utveckla kollektivtrafiken innebär inte bara att sänka priserna för resandet utan också att ihärdigt arbeta för att invånarna får en gemensam värdegrund och ansvarstagande när det gäller miljön. Det går inte att vänta, det går inte att överlåta ansvaret till andra. Kommunen måste påbörja arbetet nu! Kommunen måste ge tydliga och viktiga signaler till medborgarna om att de framhåller klimatsmarta och säkra persontransporter. Först då kommer medborgarna att låta bilen stå eftersom buss och tåg blir lika bekvämt, enkelt och effektivt som nyttjandet av egen bil. Jag yrkar att: - Östersund kommun effektiviserar kollektivtrafiken i Jämtland län genom att sätta in fler bussar i trafik - Länstrafiken i Jämtlands Län AB sänker priserna på resandet med kollektivtrafiken för att på så sätt få fler att åka kollektivt. - Östersunds kommun tar ett tydligt miljöansvar när det gäller att minska utsläppen från transporter för att på så sätt värna miljön och visa övriga Sverige/Europa att vi tar vårt ansvar. - Östersund kommun tar ett tydligt ansvar för arbetet med en gemensam värdegrund och ansvarstagande gällande transporternas miljökonsekvenser genom att föregå med gott exempel och föra upp frågan högst upp på agendan. - Östersunds kommun arbetar fram en metod där medborgare premieras om klimatsmarta transporter används, förslagsvis en miljöpremie om medborgare köper tex en elbil, eller gasbil Tove Larsson, Jämtlands Gymnasium Wargen, Östersunds kommun 19 HÖJA HASTIGHETEN PÅ OPEVÄGEN Jag tycker att kommunen ska höja hastighetsgränsen mellan ICA Kvantum och Växtvarhuset till 70km/h. Det går alldels för sakta när hastighetsgränsen ligger vid 50km/h, i trafiken är det meningen att allt ska flyta på. Det gör de inte på denna vägsträcka. Jag yrkar att kommunen ska höja hastigheten på Opevägen mellan ICA Kvantum och Växtvarhuset. Pär Nordin, Wargentinskolan, Östersunds kommun

11 Motioner 11 (23) 20 EN TIA PÅ BUSSEN Busspriserna har de senaste åren stigit med en eller ett par kronor åt gången men den senaste höjningen som skedde i somras tycker jag var droppen. Att man ska behöva betala 12kr för att åka buss om man är ungdom och inte kan betala med kort tycker jag är väldigt ogenomtänkt. Bara för att tjäna några kronor extra. Tio kronor är det smidigaste priset bussen kan ha. Eftersom när priset var 9 kronor tyckte man bara att det var jobbigt att få tillbaka en krona varje gång. Och det är inte för att 12 kronor är för dyrt utan att man nästan alltid har en tia med sig men inte de sista två kronorna som behövs för att få åka med. Deras nya system att man kan betala sin bussresa med sitt bankkort tycker jag var riktigt bra eftersom man oftast har med sig sitt kort när man inte har några kontanter. Det är dock orättvist att det bara är med kort man kan åka buss för 10kr. Även ifall det är väldigt smidigt har den en stor begränsning genom att man måste vara 18år för att få ha ett sådant bankkort som fungerar på bussarna. På så vis är det inte möjligt för ungdomar att utnyttja denna förmån. Jag yrkar att stadsbussarnas kontantpris ska sänkas ner till 10 kronor (20 kronor för vuxna) igen för att det ska bli lika enkelt att betala bussen som det var innan de höjde priset. Eller införa kortläsare som tar elektronkort så kortpriset blir åtkomligt för alla. Jonatan Skog ( ) Jämtlands gymnasium Wargentinskolan 21TÄND GATUBELYSNINGEN I ÖSTERSUND Just nu är det kolsvart på många ställen runt om i Östersund stora delar av dygnet. Olycksrisken för alla vägtrafikanter ökar storartat. Det är inte nog med det, många tycker just nu att det är obehagligt att gå ut för att det är så mörkt. Samtidigt som olycksrisken ökar i trafiken så ökar också risken att bli utsatt för brott. Många kvinnor i olika åldrar låter bli att gå ut på kvällarna för de är rädda för att bli överfallna. Nu är det dags för Östersunds kommun att ta sig i kragen och tända lamporna runt om i kommunen. Om kommunen ska spara pengar får det bli på någonting annat än på invånarnas säkerhet. Invånarnas säkerhet måste gå före kommunens sparplaner. Jag yrkar att all släckt gatubelysning genast tänds igen och hålls tända så länge det är mörkt ute. Rasmus Wahlborg, Wargentin

12 Motioner 12 (23) 22 RÄTTVIS VÅRD I JÄMTLANDS LÄN Det står nu klart att Jämtlands läns landsting ska införa vårdvalet. En utav de viktigaste principerna för många med mig är att det är behovet som ska styra vilken vård man ska få och inte efterfrågan. Landstinget har kapitulerat inför den borgliga regeringens politik. Många unga vill faktiskt ha en likvärdig vård i hela vårt län, och en god offentlig service i övrigt. Det är viktigt att landstinget bidrar på alla sätt och vis till att utveckla den glesbygdsnära service vi ändå har. Vården kommer att bli vinststyrd och vem som helst fattar att det inte finns någon vinst att hämta för de privata vårdgivarna i till exempel Rätan, Myrviken, Hoting eller Gäddede. Jag yrkar härmed att Landstinget ska verka för en rättvis primärvård i hela Jämtland och som följd av detta river upp beslutet om vårdvalet. Amanda Werin Wargentinskolan Östersunds kommun 23 KONTANTTILLÄGG PÅ STADSBUSSARNA Efter sommaren införde stadsbussarna möjligheten att betala med kontokort på bussarna. Detta gäller Mastercard och VISA kort. Samtidigt infördes kontanttillägg, en summa tillkommer vid kontant betalning. 2 kr för ungdomar och 4 kr för vuxna, medan original priset är på 10 respektive 20 kr. Barn och ungdomar under 18 år har inte möjlighet att skaffa vare sig VISA eller Mastercard, och måste då betala kontanttillägget. Jag yrkar att: Stadsbussarna borde göra det möjligt att betala med Maestrokort, vilket de flesta barn och ungdomar har. Eller ta bort kontanttillägget. Tina Nylund, ESBD07 24 KOLLEKTIVTRAFIKEN INOM JÄMTLANDS LÄN De långdistansbussar som går utifrån Östersund till orter längre bort borde minska kostnaden för de resande. I nu läget är kostnaden för buss och bil åkandet densamma, det leder till att fler människor väljer att åka bil för bekvämlighetens skull. Detta är inte bra för miljön. Så genom att minska kostnader för resenärerna bidrar man till bättre miljö och ekonomiska förmåner för resenärer och bussföretag.

13 Motioner 13 (23) Jag yrkar att Länstrafiken ska sänka sina priser. Nathalie Hopstadius ESBD07, Jämtlandsgymnasium- Palmcrantzskolan. 25 FRITIDSGÅRDAR Vi är tre elever på Palmcrantzskolan som har en åsikt angående fritidsgårdarna och dess avveckling runtom i Östersunds stad. Vi anser att nedläggning av fritidsgårdar är fel väg att gå om man vill spara pengar på ungdomar. Vi, som elever, får erfara i vidare utsträckning än vuxna kanske får erfara att besparingar i ungdomarnas omgivning ofta leder till kostnader med stora belopp senare. En avveckling av fritidsgårdar leder till att elever som inte har någon annan facilitet att vistas i efter skolan, ofta hamnar i så kallat dåligt sällskap, vilket i sin tur leder till mycket stök i individens omgivning. Många ungdomar söker kompisar och tillhörighet på just fritidsgården i närheten. Vandalism och depressioner är vanligt i ungdomars verklighet och bidrar till större omkostnader i samhället i det långa loppet än en fritidsgård på välplacerat ställe. Var inte dumma, satsa på oss. Vi är framtiden. Vi yrkar att Ni ej bör lägga ner fritidsgårdarna av hälsoskäl likaväl som ekonomiska skäl. I längden är det framtiden det handlar om. Robin Jämtgård Malin Stenbäck John Falk 26 EN TRYGGARE BADHUSPARK Som det ser ut i nuläget är Badhusparken en plats man undviker att gå genom, speciellt på kvällen när det börjat skymma. Detta för att folk är rädda för att utsättas för någon typ av våld. Självklart finns även andra ställen här i Östersund där folk inte går just för rädslan att råka ut för något, men folk uppfattar nog Badhusparken som den plats där mest oroligheter förekommer. Att det är enda vägen över till Frösön efter att sista bussen har gått på kvällen tycker vi gör det ännu viktigare att något görs för att folk ska känna sig trygga när de går genom Badhusparken. Att sätta upp övervakningskameror och mer belysning tycker vi skulle kunna göra en stor skillnad. Om man vet att man är övervakad kanske inte lika många övergrepp sker. Och om det mot förmodan skulle ske, så skulle det vara betydligt större chans att polisen får fast förövaren. Vi yrkar att: - Mer belysning bör sättas upp i Badhusparken. - Kameror bör sättas upp i Badhusparken Maria Henriksson, Frida Häggkvist Jämtlandsgymnasium, Palmcrantz 27 KONSERTHUS Det finns ingen konsertlokal i Östersund med anpassad ambiens. Dessutom är andelen talangfulla unga musiker här i staden oerhört stor. Antalet sökande till den Sverigetäckande tävlingen Musik Direkt var fler

14 Motioner 14 (23) här i Östersund än i Stockholm förra året. De unga musikerna behöver få fler chanser att visa upp sig och kanske framförallt för en större publik. Ett konserthus skulle öppna möjligheter för nya typer av evenemang och skulle också locka större artister. Det behövs ett riktigt landmärke som får människor att vilja komma hit. Kommunen försöker redan att nischa Östersund som en kulturstad genom Storsjöyran och Vinterfestivaler. Det är konstigt att en stad som är så pass intresserad av att framstå som en kulturstad inte redan har ett konserthus. Kanske vore detta en idé för att sätta Östersund på kartan. Därför yrkar vi på att man inrättar ett konserthus då detta skulle gynna turismen och det lokala kulturlivet. David Jehrlander, Joar Michanek, Karl Larsson, Therese Nilsson, Markus Johansson ESMK07, 28 UTBILDA TANDLÄKARE Vidarutbilda alla tandläkare med nya kunskaper så de människor som behöver specialvård får det enklare att ta ledig från jobb/skola utan att behöva missa en hel arbetsdag. Det skulle bli billigare för länet dels att slippa betala reseersättning och dels för människorna med special vårdsbehov. Man sparar arbetstid som leder till bättre kunskap och utbildning från de båda hållen. Vi yrkar - att man utbildar tandläkare med nya kunskaper, t.ex. att spänna åt tandställningar eller andra special behov som sparar in långa resor. Magdalena Brandén Persson, Härjedalens gymnasium, Härjedalens kommun. Johan Dyborn, Härjedalens gymnasium, Härjedalens kommun. 29 STÖRRE SATSNING PÅ UNGDOMSIDROTT Vi vill att Landstinget ska satsa mer på idrotten för ungdomarna för att dom ska aktivera sig i bra saker i stället för att bara hänga på stan och t.ex. vandalisera. Vi yrkar att - bygga en allaktivitets hall där ungdomarna kunde hänga och ha roligt. Linda West, Josefin Wångenberg, Simon Bäckman, Mats Högberg, Filip Kärrman, Wargentin 30 UNGDOMAR SUPER Ungdomars brottslighet, drogmissbruk, alkoholförtäring och skadegörelse ökar. För ungdomar inte har något att göra på kvällarna. Det finns inget o göra, för allt som är möjligt att göra kostar för mycket så att ungdomarna inte har råd, de har max råd att göra det 1 gång månad. För studiebidraget är för lågt. Och eftersom det finns så lite o göra är det ända alternativet att gå ut på stan o dricka.

15 Motioner 15 (23) Vi tycker att man skulle kunna göra en enkät och skicka den till alla ungdomar mellan år. På den så ska man skriva om vad man vill kunna göra på kvällarna. Sedan skicka in den till kommunen/landstinget. Så får de avgöra ifall det finns några förslag som är möjligt att införa. Vi yrkar att det ska finnas mer för ungdomar att göra på kvällar och helger som är gratis eller billigt. Ex fritidsgård och mer förslag från enkäten, som alla ungdomar har skickat in. Oskar Mdén, Victor Morin, Jonas Enzell. Mikael Nääs Wargentin Te09b 31 STORTORGET Vi tycker att det är väldigt onödigt att värma upp stortorget. Det är bra på höst och vår men på vintern behövs det inte. Vi anser också att det är dåligt att bekosta kalkning av stenarna för att det ska bli snyggare. Det var överhuvudtaget dumt att lägga gula stenar. Vi tycker att uppvärmningen av stortorget är överflödig och det kostar bara onödigt mycket pengar. Vi bor trots allt i vinterstaden, ska det då inte vara snö? Det spelar ingen roll om torget är uppvärmt eller inte eftersom det fortfarande är is och snö i resten av stan. Det är dåligt för miljön och kräver oerhört mycket energi. Det är bättre att lägga pengar på andra saker. Kalkningen är bara bortkastade pengar. Ingen invånare i stan kommer att bry sig särskilt mycket om stenarnas utseende. Det är inte heller så nyttigt för miljön. Miljön är det viktigaste nu i dessa tider och vi måste göra allt för att värna om den. Vi yrkar att man kan stänga av värmen på torget under vinter/sommar, fungerar dock på vår/höst då temperaturerna går upp och ner. Att ha värmen på, kostar pengar och snö hör väl ändå till vintern. Onödigt att lägga pengar på avkalkning av stenarna på torget, då de kommer att bli skitiga igen. Karin M. Hedström, Wargentin 32 SKOLMATEN Vi tycker att vi elever är värda bättre skolmat. Skolmaten är så motbjudande så att man inte får någon matlust, vilket leder till att man inte kan koncentrera sig lika bra på lektionerna på grund av att man nästan inte ätigt någonting på lunchen. Dessutom är det inte rättvist att vi, samhällets framtid, får mindre pengar till våran lunch än fångarna på Sveriges fängelser. Vi yrkar att maten ska vara bättre tillagad, och att staten kan lägga ner lite mer pengar på våran mat. Mer variation mellan maträtterna är också en viktig aspekt, man kan äta en sak första dan, och sedan kan man få samma saker/rester nästa vecka. Petter Larsson, Pontus Helmersson, Isak Arbman, Oscar Norrman, Alexander Madsen och Gustav

16 Motioner 16 (23) 33 BUSSKORT FÖR ALLA Jag som bor i stan får inte busskort för att jag bor för nära skolan, medan min klasskompis som bor i Brunflo får ett. Visst han har längre att åka och måste ta bussen. Men under vinter halvåret när de snöar och är kallt så åker jag buss, vilket innebär att jag i stort sett inte har några pengar att röra mig på, med tanke på att de kostar minst 300kr/ månad att åka buss. Vi yrkar att elever som går på PC och bor nere i centrum eller längre ifrån bör få ett busskort. Ett alternativ är att de skulle kunna köpa ett terminskort för 500 kr. Emma Ahnfelt, Johan Lindberg, klass HR08a Jämtlands gymnasium, Palmcrantz, Östersund 34 ÅLDERSGRÄNS PÅ SYSTEMBOLAGET När man är 18 år är man myndig och sedd som vuxen. Det är även då som föräldrarna inte är skyldiga att ta hand om en längre och man får bestämma själv över sitt eget liv. Många anser att den här lagen är dålig. Får man köpa alkohol på krogen, så borde man få det även på Systembolaget. För det första så skulle de tjäna enormt mycket mer pengar, och för det andra så är det inte deras ansvar att ta hand om alkoholpåverkade människor. Kanske det också skulle resa mer folk hit, vilket innebär ännu mer pengar. Vi har funnit många länder där åldergränsen på alkohol är 18 år. Vi yrkar - att åldersgränsen på Systembolaget sänks till 18 år. Frida Persson,Josefin Amundsson, Sabina,Emma, Malin Härjedalens gymnasium 35 FLER SOMMARJOBB Det borde finnas fler lediga sommarjobb i Härjedalens kommun för studerande i vår ålder. Vi behöver pengarna och vi behöver en inblick i hur det fungerar på en arbetsplats. Vi yrkar att -kommunen ordnar fler sommarjobb i kommunen. Malin Eliasson och Josefin Amundsson, Härjedalens Gymnasium, Härjedalens Kommun.

17 Motioner 17 (23) 36 INACKORDERINGSBIDRAGET Vi tycker att inackorderingsbidraget ska höjas därför att då skulle man slippa lägga i egna pengar till hyran. De pengarna som man nu lägger in extra skulle kunna gå till mat, kläder, hygienartiklar, nöjen, skolmaterial mm istället. Vi yrkar - att inackorderingsbidraget i Härjedalens kommun höjs med 300 kr. Erica Persson, härjedalens gymnasium, härjedalens kommun. Tina Sandvall, härjedalens gymnasiun, härjedalens kommun. Magdalena Brandén Persson, härjedalens gymnasium, härjedalens kommun. 37 SKOLMATEN Vi tycker att kommunen bör se till att all skolmat lagas i köket på skolan, istället för att frakta hit färdiglagad mat som värms. Vi tror att alla kommer tycka att det är mycket bättre, för att få energi och orka mer i skolan helt enkelt. Vi yrkar att - skolköken lagar maten själva. Markus Vural, Mattias Westerlund, Marc Strandberg, Jocke Trygg, Erik Spets Härjedalens gymnasium,. 38 JOURHAVANDE POLIS Poliser är viktiga för att samhället ska fungera. Trots det är det många gånger tomt på poliser i Härjedalens kommun. På helgerna är det extra viktigt då mycket alkohol finns med i bilden, men det är också på helgerna som det inte finns poliser. Brott begås och gärningsmännen kommer undan med det. Att man dessutom går ut i media med att det inte finns poliser under vissa helger på orten ger bara signaler om att det är fritt fram. Man skulle kunna spara in kostnaderna genom att inte ha samma verksamhet som i dagsläget på dagtid då det inte begås lika många brott. Vi yrkar - att det alltid ska finnas jourhavande poliser på plats i Sveg, Hede och Funäsdalen. Jacob Olofsson, Niklas Olofsson, Härjedalens gymnasium, Härjedalens kommun 39 AKTIVITETER FÖR UNGA Unga behöver inspiration att prova på nya saker, att veta vad som finns att göra på sin ort.

18 Motioner 18 (23) Genom att unga aktiveras privat så leder de till att man får en mer stabil vardag! Om unga inte aktivt på fritiden så ökar risken att de hamnar i umgängen som kan leda till destruktiva beteenden och utanförskap. I större städer är utbudet för aktiviteter betydligt större än vad det är på landsbygden, men genom att skapa mer sysselsättning ökar man också chanserna för att unga ska stanna kvar på de mindre orterna. Vi yrkar att: Ungdomsgårdarna har mer aktiviteter för unga flera gånger i veckan. Det tydligare annonseras när olika aktiviteter ska hållas och att det tydligt framgår hur man anmäler sig till dessa aktiviteter. Unga ges rabatterat pris när det gäller exempelvis träningskort och nöjen som exempelvis bowling. Det under lov hålls olika aktiviteter för unga som exempelvis bydagar, musikfestivaler och filmvisning. John Andersson, Linda Roos, Anders StenvallNV09 Härjedalens Gymnasium, Härjedalens kommun 40 HÖGRE LÅN OCH LÄNGRE AVBETALNINGSTID Många studerande ligger under fattigdomsgränsen på 8 300kr/månad och tycker att pengarna inte räcker till om de inte får jobba så mycket att de får ekonomin att gå runt. Om man studerar på 100 % har man inte tid att arbeta så mycket, eftersom det ofta är mycket skolarbete utanför skoltid. Om man studerar på heltid borde man få mer stöd så man klarar sig och man kan fokusera på studierna och inte behöva oroa sig över att pengarna inte räcker till. Får den som inte studerar något stöd så blir den tvungen att arbeta i alla fall, går man en tuffare utbildning eller hur svårt man har i skolan så blir studierna lidande och csn kan dra in studiemedlen och man har inte längre behörighet till att studera vidare. Vi yrkar att - Studerande borde få höjt bidrag så att de kan fokusera på studierna. - Högre lån och längre tid att betala av de på. - Den som inte vill ta så mycket i studielån ska kunna jobba extra så att ekonomin går runt ändå utan att csn drar in det studielånet som man har tagit. Madeleine Bohlin, Isabella Dannberg, Jessica Hansson, Torgny Viklund, Robert Gustafsson 41 BURNA I ÖSTERSUND Vi tycker att man borde få burna på anordnade platser, t ex en parkering. Vi vill hålla motorkulturen vid liv, och för att det är roligt. Det blir mindre vårdslös körning i stan. Vi yrkar en plats att burna på Henrik Sundin, Dan Valtersson, Andreas Kammen, Johan Törnvall

19 Motioner 19 (23) 42 HÖJ STUDIEBIDRAGET Pengarna räcker inte till för att täcka ungdomars intressen. På grund av det ekonomiskt förändliga samhället som vi ha idag, har gjort att det blivit svårare att försörja sig som ungdom på det nuvarande bidraget. Vi yrkar att man gör en undersökning för att se hur mycket pengar ungdomar använder så att en reell summa kan fastställas för behoven ungdomar har idag. Erik, Marcus, Hampus, Pontus och Jesper, Te09a Wargentinskolan 43 SKOTERLED PÅ FRÖSÖN Vi är några pojkar som undrar om det går att fixa en skoterled på Frösön.Det skulle vara guld värt om det går att fixa, och mycket lättare att ta oss från Frösön till något lagligt Skoter område. Det är svårt att förflyta våra skotrar till ett lagligt område om vi inte för hjälp av en vuxen med bil och släpvagn Vi vill inte ha massor av skoterleder på Frösön, utan vi är intresserad av några enstaka leder/nedfarter till Storsjön Skoterled system Vi yrkar några enstaka leder/nedfarter till Storsjön Skoterled system Robin Zakrisson, Wargentinskolan 44 BILSKATTEN FÖR HÖG Vi tycker att bilskatten är för hög. Vi ungdomar har inte råd att ha bil. Vi yrkar att bilskatten sänks så att vi ungdomar får råd att köra bil Sebastian Hamberg, JGY Fyrvalla, Östersunds kommun 45 MULTIHALL FRAMTIDEN FÖR BRA INOMHUSIDROTT Jag hävdar att länets satsning mot inomhusidrotterna, t.ex. handboll, innebandy, basket, är alldeles för dålig. Möjligheten för både ungdomar och professionella utövare att satsa på sin idrott är i stort sett obefintliga. Östersund och Jämtland har i dag inte heller något lag bortsett från basketen i någon av de högre serierna. Tänk då även på att basketligan är en låst liga vilket betyder att inga lag kan åka ur serien. Staden har även haft bakslag i dambasketen där de högst spelande laget tvingats i konkurs p.g.a. dålig ekonomi och dålig satsning.

20 Motioner 20 (23) För att Östersund ska kunna utmana andra städer inom idrotten krävs det en samlingsplats för inomhusidrottarna där möjligheten till att verkligen satsa är stor. En multihall skulle inte bara vara ett lyft för idrottarna själv utan också för hela staden då en stark idrottssamlingsplats utger ett positivt intryck av hela staden även utifrån. Jag är väl medveten om de stora kostnaderna ett nytt hallbygge skulle ge med sig. Men jag tror att detta är något staden kommer få igen på lång sikt. Vi får inte glömma bort idrottens enorma dragningskraft världen över. Om staden då skulle få upp lag i de högre serierna skulle de ge en positiv marknadsföring för hela staden Östersund! Jag yrkar härmed för att en ny multiarena anpassad för inomhusidrotter ska byggas. I syfte för att främja inomhusidrotten! Adrian JulinJämtlands GymnasieskolaÖstersunds kommun 46 STADSBUSSARNA Vi vill ha bussar som går två gånger i timmen på kvällar och helger. Det är inte roligt att stå och vänta i en timme för att man har missat bussen med två minuter. Därför yrkar vi att stadbussarna ska gå två gånger i timmen efter klockan Angelica Hedin Elin Edvardson Amanda BengtssonLP08Jämtlands gymnasium Palmcrantz 47 UTÖKA TRAFIKEN Vi anser att det går bussar alldeles för sällan till Svenstavik via Myrviken. De enda bussar som går mot Myrviken avgår 12.30, och 22.10, vilket är alldeles för sällan. De dagar vi är i skolan måste vi vänta på bussen som går 16.30, vissa dagar slutar vi Missar vi halv fem bussen får vi lov att vänta till klockan Vi yrkar att utöka trafiken så att det avgår en buss vid (ungefär), samt även en mellan och 22.10, eftersom man ibland vill stanna i Östersund, men vill åka hem innan Johan Lilja, Jonas Olsson, Ida Magnusson, Emma Englund Te09c Wargentin 48 FLER TURER Vi tycker att det går alldeles för få bussar inom länet. Turen mellan Sveg-Funäsdalen (Vemdalen, Hede 631) borde gå flera gånger om dagen. Just nu går det bara två gånger och det ger få möjligheter att komma hem från skolan/jobb, vilket också kan ge många timmars väntetid. Vi yrkar att - det bör gå fler turer mellan de olika orterna. Markus Vural, Mattias Westerlund, Marc Strandberg, Jocke Trygg, Erik Spets

21 Motioner 21 (23) 49 BUSSTRAFIKEN I JÄMTLAND Vi tycker att det ska bli bättre bussförbindelser till landsbygden i Jämtland eftersom många av oss i klassen pendlar till skolan varje dag. Några av oss kommer från Rödön, Arvesund, Gällö och Offerdal och bussarna till och från går väldigt sällan eller inte alls. Vi yrkar att det blir bättre bussförbindelser till östersund från ovan angivna platser. Erica Björklund, Pia Thyselius, Rebecka Strömgren och Sandra Häggqvist 50 STADSBUSSARNA Vi vill ha bussar som går två gånger i timmen på kvällar och helger. Det är inte roligt att stå och vänta i en timme för att man har missat bussen med två minuter. Vi yrkar att stadsbussarna ska gå två gånger i timmen efter klockan Angelica Hedin, Elin Edvardson, Amanda Bengtsson, LP08 51 FLER BUSSAR TILL GLESBYGDEN Vi tycker att det går för lite bussar till/från glesbygden. Främst är det sträckorna Östersund-Krokom-Kaxås-Rönnöfors och Östersund-Marieby-Brunflo. Vi yrkar att det ska gå fler bussar under dagarna samt helgerna till och från Östersund eftersom alla skulle tjäna på det. De som vill in till Östersund blir gladare och bussföretagen tjänar mer pengar. Marcus Olenäs, Fredrik Blomgren, Simon Ward, Filip WageniusTe09a Wargentinskolan 52 FLER BUSSAR TILL RÖDÖN Som det ser ut idag så går det endast två bussar mellan Rödön och Östersund. Den första bussen går ca till Östersund, där av den andra går klockan tillbaka till Rödön. Frågan är hur man ska kunna ha ett fungerande arbets- och studentliv med detta klena utbud av kollektivtrafik. Alla äger inte en bil eller är gammal nog att få köra ett fordon, men för det så måste man ändå in till Östersund.

22 Motioner 22 (23) Idag manas man även att åka kollektivt för att värna om miljön, men detta kan inte gälla Rödön då de flesta som bosatt sig där är mer eller helt beroende av bilen. Så varför inte sätta in fler bussar mellan Rödön och stan? Det bor relativt mycket ungdomar och även annat folk som behöver fler bussar på både morgnarna och kvällarna. Ett alternativ vi skulle kunna tänka oss är att införskaffa busstrafik mellan Krokom och Rödön. På så sätt skulle man kunna åka till Krokom och ta en buss därifrån istället. Vi yrkar att man sätter in fler bussar mellan Rödön och stan och att man undersöka och ta upp detta för diskussion. Vi vill kunna ta oss någonstans utan att behöva förlita oss helt på föräldrar som inte alltid kan skjutsa, eller lugnt kunna gå på stan utan att vara rädd att mista enda och sista bussen hem. Sarah Omberg och Nelly Nygaard. 16 år Wargentinskolan 53 FLER BUSSAR GENOM ÅS Vi tycker att det borde gå fler bussar genom Ås och förbi Åsbygdens naturbruksgymnasium. om man missar 12:00 bussen så måste man vänta en och en halv timme på nästa buss. Dessutom borde de gå en buss mellan 14:00 och 14:45. Vi yrkar att turtätheten på eftermiddagarna ökar mellan Ås och Östersund. Sofia Sundh Katja ThorneusÅsbygdens naturbruksgymnasium Krokom kommun. 54 EN TILL BUSS PÅ FREDAGARNA Vi tycker det ska gå flera bussar på fredagarna då alla slutar samtidigt. Många måste stå i bussen, det blir trångt och osäkert. Bussarna kommer fram sent till Östersund och många missar bussen hem. Vi yrkar att det ska gå en buss på fredagar, som går till Östersund. Hanna Gustavsson,Jenny Handler,Julia Nordin Åsbygdens naturbruksgymnasium

23 Motioner 23 (23) 55 NY BUSSHÅLLPLATS GER EFFEKTIV KOLLEKTIVTRAFIK Vi vill effektivisera kollektivtrafiken genom att sätta ut en busshållplats vid E 14 nedanför Åsbygdens Naturbruksgymnasium, så att personal och elever vid gymnasiet kan ta sig direkt västerut utan att behöva ta sig in till Östersund först. Individerna kommer att spara tid och pengar, glesbygden kommer att hållas levande och flera kommer att åka kollektivt om det finns fler bussalternativ (då personer som åker västerut ofta missar flera bussar pga. att de måste åka in till östersund) och därmed kan vi spara in på miljön utan att behöva sätta in flera bussar. Vi yrkar att det sätts upp en busshållplats nedanför Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Nina Persson, Åsbygdens naturbruksgymnasium, Frida Nilsson, Åsbygdens naturbruksgymnasium 56 UNGDOMSTINGETS FORTSÄTTNING Landstinget tycker att det är viktigt att stärka demokratin genom att stödja skolans roll i den demokratiska skolningen. Detta har landstinget gjort genom att bland annat, erbjuda en möjlighet till praktisk övning i Ungdomstinget. Eftersom Ungdomstinget finns till för er ungdomar vill Landstinget få era synpunkter på hur ni tycker att vi ska gå till väga i fortsättningen. Det är era svar på den här frågan som styr om vi ska fortsätta ha Ungdomsting och i så fall hur det kommer att se ut i framtiden. Vi kommer återkomma till denna fråga under morgondagen men det är av största vikt att utskotten besvarar första frågan (a) om fortsatt Ungdomsting. a. Tycker ni att landstinget ska fortsätta att ordna Ungdomsting? b. Kan man genomföra Ungdomstinget på något annat sätt och i så fall hur? c. Hur ska upplägget se ut? (program, motioner, utskott, praktiska saker) d. Vad kan landstinget göra för att öka intresset för Ungdomstinget bland lärare och elever? e. Vilket är det bästa sättet för landstinget att ta och hålla kontakter med lärare och elever? f. Hur ska skolans representanter utses? g. Vad kan skolorna göra för Ungdomstinget? h. Utifrån era ovanstående svar, hur ska vi gå vidare? i. Hur viktigt är det att Ungdomstingets motioner skickas vidare för behandling och hur viktigt är det att få svar på dem?

UNGDOMSTINGET 15-16 FEBRUARI 2011 MOTIONER

UNGDOMSTINGET 15-16 FEBRUARI 2011 MOTIONER UNGDOMSTINGET 15-16 FEBRUARI 2011 MOTIONER Motioner 2 (37) FÖRTECKNING ÖVER UNGDOMSTINGETS MOTIONER Till Ungdomstinget har inkommit 97 motioner och enligt tidigare information, för att få utrymme för andra

Läs mer

UNGDOMSTINGET 14-15 FEBRUARI 2012 MOTIONER

UNGDOMSTINGET 14-15 FEBRUARI 2012 MOTIONER UNGDOMSTINGET 14-15 FEBRUARI 2012 MOTIONER 2(45) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2012-01-31 Nyutgåva 3(45) FÖRTECKNING ÖVER MOTIONER Till Ungdomstinget har inkommit 99 motioner

Läs mer

UNGDOMSTINGET. Landstingets ungdomsting 12-13 februari 2013 - Motioner

UNGDOMSTINGET. Landstingets ungdomsting 12-13 februari 2013 - Motioner UNGDOMSTINGET Landstingets ungdomsting 12-13 februari - Motioner 2(25) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva 3(25) FÖRTECKNING ÖVER MOTIONER Behandlas gemensamt Behandlas

Läs mer

UNGDOMSTINGET 16-17 FEBRUARI 2004 MOTIONER

UNGDOMSTINGET 16-17 FEBRUARI 2004 MOTIONER UNGDOMSTINGET 16-17 FEBRUARI 2004 MOTIONER Motioner 2 (24) FÖRTECKNING ÖVER UNGDOMSTINGETS MOTIONER 1 Inackorderade skall få höjt studiebidrag... 4 2 Mer studiebidrag till inackorderade än hemmaboende...

Läs mer

MOTIONER UNGDOMSTINGET 9-10 APRIL 2003

MOTIONER UNGDOMSTINGET 9-10 APRIL 2003 MOTIONER UNGDOMSTINGET 9-10 APRIL 2003 Motioner 2 (34) FÖRTECKNING ÖVER UNGDOMSTINGETS MOTIONER 1 Trafikkameror... 5 2 Billigare bensin... 5 3 Bensinskatt/-priser... 5 4 Våra vägar, miljövänliga bilar

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Bilaga 2 Öppna svar Bästa resan 2011

Bilaga 2 Öppna svar Bästa resan 2011 Bilaga 2 Öppna svar Bästa resan 2011 Innehållsförteckning Ånge... 2 Sundsvall... 8 Timrå... 10 Härnösand... 17 Kramfors... 24 Sollefteå... 29 Örnsköldsvik... 35 Nordmaling... 42 Umeå... 49 1 Ånge Ja, annat

Läs mer

Bilaga 2 Egna kommentarer

Bilaga 2 Egna kommentarer 41 Bilaga 2 Egna kommentarer Kvinnor som fick barn under 1998 i 23 års ålder Om fler unga hade fasta jobb, skulle nog fler skaffa barn. Många vill kanske inte ha några barn alls, utan tänker enbart på

Läs mer

Kungsbacka här och nu, och imorgon

Kungsbacka här och nu, och imorgon Kungsbacka här och nu, och imorgon Kommunutvecklarna 2011 Per Abrahamsson, Emma Lygnerud Boberg, Alexander Burwall, Henrietta Flodell, Charlotte Foureaux, Klara Gattbro, Evelina Hentilä, Tova Medby, Christoffer

Läs mer

Ung Dialog 2015. Innehåll

Ung Dialog 2015. Innehåll 1 Ung Dialog 2015 Ung Dialog innebär att ungdomar från Linköpings gymnasieskolor får träffa kommunpolitiker, tjänstemän, med flera, för att diskutera olika frågor och föra fram sina åsikter direkt till

Läs mer

Demokratitorg våren 2015

Demokratitorg våren 2015 Demokratitorg våren 2015 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2015 1 Inledning Demokratitorg är en metod som ger förutsättningar för möten

Läs mer

TUR UTVECKLINGSPLAN FÖR UNGA I TORSÅS KOMMUN. Fritidsråd. Skolrenovering. Provschema Resurscentrum. Frukostpaket Drogfria alternativ.

TUR UTVECKLINGSPLAN FÖR UNGA I TORSÅS KOMMUN. Fritidsråd. Skolrenovering. Provschema Resurscentrum. Frukostpaket Drogfria alternativ. UTVECKLINGSPLAN FÖR UNGA I TORSÅS KOMMUN FRITID UTEFTER VAD DU VILL GÖRA! Frukostpaket Drogfria alternativ Matråd Tillitsövningar Ta mentorstiden på allvar Stressgrupp Fritidsråd Provschema Resurscentrum

Läs mer

HEMBYGD NÅGONSTANS I SVERIGE ÖVNINGAR PEDAGOGISK PLATTFORM

HEMBYGD NÅGONSTANS I SVERIGE ÖVNINGAR PEDAGOGISK PLATTFORM HEMBYGD NÅGONSTANS I SVERIGE ÖVNINGAR PEDAGOGISK PLATTFORM Materialet är tänkt att användas av unga, och vuxna från 15 år och uppåt. I skolan, studiecirkeln, föreningslivet, arbetsplatsen eller i andra

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3=10 efter fallande F Units with F5*10 by descending F 1 OCH 30856 77 DESSA 1188 153 LIGGER 563 229 PROBLEM 354 2 I 29551 77

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

2015-08-12. Så blir ungdomars hälsa och livsvillkor bättre i Norrköping

2015-08-12. Så blir ungdomars hälsa och livsvillkor bättre i Norrköping 2015-08-12 Så blir ungdomars hälsa och livsvillkor bättre i Norrköping Förslag från Unga Kommunutvecklare 2015 2 (23) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 3 Förslag... 4 3.1 Interaktiv

Läs mer

MÖJLIGHETSKATALOGEN - Ett arbete kring barn & ungas inflytande och delaktighet i Vänersborgs kommun.

MÖJLIGHETSKATALOGEN - Ett arbete kring barn & ungas inflytande och delaktighet i Vänersborgs kommun. 2014 MÖJLIGHETSKATALOGEN - Ett arbete kring barn & ungas inflytande och delaktighet i Vänersborgs kommun. På den tiden tänkte jag att min röst var i princip värdelös, man kände en maktlöshet och fick känslan

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

Många ser inte politik som såhär, de ser det som papper och riksdagen. Borde göra sådana här grejer mer. / Elev på Strömstad Gymnasium, Strömstad

Många ser inte politik som såhär, de ser det som papper och riksdagen. Borde göra sådana här grejer mer. / Elev på Strömstad Gymnasium, Strömstad Detta är bra för att vi får framföra våra åsikter, men också för att i den här åldern tänker man inte på politiska frågor. Detta väcker våra tankar om att man kanske ska engagera sig mer. / Elev på Gullmarsgymnasiet,

Läs mer

UNG I ESLOV. Lupp 2009

UNG I ESLOV. Lupp 2009 UNG I ESLOV Lupp 09 Fritid 4 Skola 7 Politik & inflytande 11 Hälsa & trygghet 17 UNG I ESLÖV - LUPP 09 Ansvarig utgivare: Peter Juterot Tel: 0413-62656 E-post: peter.juterot@eslov.se Arbete 24 Framtid

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi

Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi Statskunskap A ht 2005 Förvaltning Gissur Erlingsson Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi Josefine Borgman-Wistrand Maria Nelving Osman Suleimani 1. Innehållsförteckning

Läs mer

hålla reda på de som kör, för man vet ju inte riktigt hur mycket resurser man kan lägga på detta, eller hur stort problem det egentligen är.

hålla reda på de som kör, för man vet ju inte riktigt hur mycket resurser man kan lägga på detta, eller hur stort problem det egentligen är. Inledning Ungdomen genom alla tider har varit ute efter spänning, saker som ger en liten extra kick, man vill också skilja sig lite från mängden och vara lite speciell. Man är beredd att riskera att skada,

Läs mer