PROJEKTBOKEN ARKITEKTSTUDENTERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTBOKEN ARKITEKTSTUDENTERNA 2006-2013"

Transkript

1 PROJEKTBOKEN ARKITEKTSTUDENTERNA

2 INLEDNING & INNEHÅLL Studenters initiativ och genomförande av olika sorters projekt och workshops är en av de saker som ArkitektStudenterna lever för. Det kan handla om allt från kakor, till färg, till växter, till lego, till politik och så mycket mer. Små som stora idéer är värda guld och ett arkiv fullt av guld är vår tanke med denna sammanställning. Förhoppningen är att skapandet av denna projektbok blir ett levande, och ständigt växande, arkiv som låter idéer spridas och inspirera. Vi vill att du ska ta för dig. Reuse and recycle! 2006 Dominoworkshop Träworkshop i Veramåla 2007 Excuse Nature SANAA-middag 8 cm Tillträde Tillåtet Tårtbak 2008 Färg i staden Stad i konst Mentorsskapsprogram KONTEXT Synvilla Tillgänglighet 2009 Let s go LEGO Framtidens arkitekter 2010 Snöworkshop Hemuppgiften Maskotresa Jultävling: Pepparkakshus 2011 Vind & vatten DAC-resa Bokklubb FRAGMENT Jultävling: Bygga i marsipan 2012 Gör (om)rådet Alternaktiv CPH Urban Trends Studiebesök Augustenborg Urban Woodshop Festival BoBraPåYngreDar Arkitekturens pris Jultävling: Julgranen 2013 HDK-Konstfack träff Well Workshop Under Bron Pröva dina vingar Alternactive CPH 2.0 Modellworkshop Sista festen Barmöbelworkshop Mångfald på Arkitekturgalan No mans land Bygga mera 2014 Framtidens rum PS. De projekt som är kursiva vet vi inte så mycket om i nuläget och de finns inte med i boken. Men fråga oss gärna ändå. s 2

3 ATT GENOMFÖRA PROJEKT ArktiektStudenterna är en intresseorganisation som existerar genom studenters engagemang. Kärnverksamheten inom ArkitektStudenterna är mötet mellan studenter på de olika arkitektutbildningarna. Precis som Sveriges Arkitekter är ArkitektStudenternas organisation uppbyggd av medlemmar med bakgrund inom de fyra arkitektprofessionerna. Även om det kan tyckas självklart att de olika professionerna har mer gemensamt än vad som skiljer dem så har det inte alltid varit så. När Sveriges Arkitekter bildades 2002 var detta en sammanslagning av Sveriges Arkitekters Riksförbund (SAR), ArkitektFörbundet (AF), Landskaps- Arkitekternas Riksförbund (LAR), Sveriges Inredningsarkitekters Riksförbund (SIR) och Fysiska Planerares Riksförbund (FPR). För att ytterligare öka förståelsen för de olika professionernas specifika kompetenser och stärka bilden av hur dessa kompletterar varandra är därför kärnan i verksamheten att träffas över utbildningsgränserna. Tumregeln är att projekt som genomförs med bidrag från ArkitektStudenterna omfattar minst två skolor, och då gärna med olika inriktning. Vid årsmötet i Oslo 2008 beslutades att Arkitekt- Studenternas presidium kan godkänna summor på upp till 3000 kr på egen hand. Alla utgifter som överstiger 3000 kr måste förankras hos styrelsen. Det finns ingen bestämd regel för vilka ekonomiska medel ett projekt kan få utan det är snarare upp till styrelsen att känna av projektets betydelse för verksamheten. Om projektet ligger i linje med verksamheten, har en tydlig budget och det framgår att ArkitektStudenterna medverkar i projektet är det fritt fram för styrelsen att fatta beslut om medverkan. I övrigt kan sökande hänvisas till att söka annan sponsring eller till eventuell samfinansiering exempelvis av typen 50% sponsring och 50% ArkitektStudenterna. Om du vill ordna ett projekt, så finns det en projektmall som ska fyllas i. Kontakta lokalordförande på din skola för mer information. s 3

4 TRÄWORKSHOP I VERAMÅLA 2006 SYFTE Vilka möjligheter erbjuder trä som material idag? Vad finns det för möjligheter i framtiden? Trä har idag en stark förankring i den svenska vardagen. Vi ser materialet inom många områden. Med workshopen vill vi uppmärksamma trä som material inom arkitekturens värld. I slutet av maj 2005 Arkitektstudenterna en workshop på temat tegel. Workshopen hölls i den lilla Småländska byn Veramåla. Under en helg fördjupades kunskaperna om, och känslan för, tegel som material. Teori varvades med praktik i en miljö som förekommer i de olika arkitektutbildningarna. Med stormen Gudrun i ryggen har vi nu valt att på ett positivt sätt närma oss den förädling som följer i förödelsens spår. TID OCH PLATS VERAMÅLA maj 2006 ARRANGÖRER Arkitektstudenterna Alnarp genom Johan Rehngren och David Nihl PRAKTISKT Deltagaravgiften var 250 kr vilket även inkluderar boende och mat. EXTERNA HANDLEDARE/FÖRELÄSARE Workshopledare Pål Dunér, arkitekt i Eksjö. s 4

5 EXCUSE NATURE 2007 SYFTE Miljö, natur, kultur, hållbarhet, ekologi, konsumtion, träffas och under tre dagar diskutera och arbeta under temat TID/PLATS Konstfack, fredagen 16/2 kl 14 till söndagen 18/2 kl 16. ARRANGÖR Johanna, Emilia, Therese och Jörgen DELTAGARE Tre studenter från vardera skola - totalt 24 studenter. EXTERNA HANDLEDARE/FÖRELÄSARE Linn Dahlberg, civilingenjör med inriktning energifrågor, Ernst Hollander miljöforskare. Handledning av utställningsproducenten Eva Persson. GENOMFÖRANDE Dag 1 presenterade deltagarna sina egna tankar kring temat. Detta följdes av en övning med ett dialogsamtal om olika aktuella ämnen på workshopens tema. Dag 2 började med en presentation av materialet - julgranen. Paneldiskussion. Sedan började tankearbetet, hur kan vi kommunicera våra tankar kring arkitektur och excuse nature, med handledning av en utställningsproducent för att konkretisera sina tankar och försöka skapa ett utställningmaterial. Dag 3 fortsatt arbete och avslutning med att alla grupper presenterade sina arbeten. PRAKTISKT Deltagarna övernattade på Sveriges Arkitekters kansli. Vid ankomst till Konstfack kommer varje deltagare att hålla en presentation på tre minuter. Det krävs därför ett mindre förberedelsearbete på max tre timmar av alla workshopdeltagare. Presentationen skall innehålla tre olika visualiseringar av dina egna tankar rörande temat Excuse Nature. s 5

6 8 CENTIMETER 2007 SYFTE Ämnet grundar sig i erfarenheterna av Konstnären Lars Vilks arbete med skulpturen Omfalos. I eftervattnet av arbetet kring denna skulptur har det bland annat framkommit ett godkännande från den lokala kommunstyrelsen att uppföra ett 8cm högt monument på en plats vilken den svenska regeringen benämner naturreservat. Detta beslut ställer begreppet offentlig utsmyckning på sin kant. Är det OK med icke-beställd offentlig utsmyckning så länge höjden inte överstiger 8 cm? TID/PLATS Göteborg 4-6 maj GENOMFÖRANDE Deltagare anländer fredag kväll. Fest/ pub på kvällen på Chalmers. Workshopen som har HDK som utgångspunkt avslutas runt kl 8 på lördag kväll. Du och 1-2 personer till lokaliserar en plats i centrala GBG för att addera en skulptur (höjd 8cm). Idéer tas fram och skulpturen tillverkas under dagen och placeras. Verket dokumenteras. Grupperna delar med sig till varandra av sina erfarenheter. Under dagen är det en inspirationsföreläsning av Lars Vilks samt handledning av arrangörerna och Vilks. Därefter är det fest på Chalmers. Hemresa på söndagen. ARRANGÖR ArkitektStudenterna Chalmers DELTAGARE Två studenter från vardera skola lottades fram. 16 deltagare totalt EXTERNA HANDLEDARE/FÖRELÄSARE Lars Vilks PRAKTISKT Boende och frukost ordnades själv av deltagarna. Resor och lunch+middag under lördagen ingick. s 6

7 TÅRTBAK 2007 SYFTE Att efter en tung vecka i skolan samla arkitektstudenter från Alnarp och LTH för att låta kreativiteten flöda på ett lite friare och garanterat mer smakrikt sätt. TID/PLATS Studentkomplexet Rönnen, Malmö ARRANGÖR ArkitektStudenterna Alnarp DELTAGARE Studenter från Alnarp och LTH PRAKTISKT Anmälningsavgift på 10 kr GENOMFÖRANDE Klockan 19 samlas vi och börjar dela in lag, tilldelar varje lag en bakbudget och därefter är det bara att sätta igång. Deltagarna handlade själva ingredienser. På två timmar och med en budget på 200kr hade nu varje lag som uppgift att skapa en tårta som skulle övertyga om sina vinnande egenskaper i de olika kategorierna; Koncept, Landmärke; Tillgänglighet, Komplexitet och Ögongodis. RESULTAT En trevlig och godsmakande kväll där nya kontakter knöts. s 7

8 TILLTRÄDE TILLÅTET 2007 SYFTE Att diskutera privatiseringen av offentliga rum TID/PLATS Lund, Bantorget 21 april ARRANGÖR ArkitektStudenterna LTH och Alnarp, via Vanda Kehr, Maria Höök och Petter Elmon GENOMFÖRANDE Dagen inleddes på LTH med föreläsning av Catharina Gabrielsson och kaffe. Deltagarna delades in i grupper och fortsatte diskutera dagens frågeställningar. Sedan förflyttade deltagarna sig ner till Bantorget där defick tillgång till en stor mängd material som skulle användas till att uttrycka frågor om det offentliga rummet. Kreativiteten var på sin spets och under eftermiddagen skapade de fem grupperna träffsäkra och humoristiska installationer på torget. Dagen avslutades med middag och fest på Alnarp. DELTAGARE 30 studenter från Alnarp och LTH Offentliga rum är allas och därför ingens EXTERNA HANDLEDARE/FÖRELÄSARE Catharina Gabrielsson, doktorand PRAKTISKT En anmälningsavgift på 50 kronor s 8

9 FÄRG I STADEN 2008 SYFTE Diskutera och problematisera våra städers Under en grå höstlördag tog ArkitektStudenterna saken i egna händer och lät färglägga såväl Uppsala som Göteborg. Är vi rädda för färg? Föds vi in i normer om hur mycket det är okej att färgsätta? Under en och samma dag på olika platser i Sverige gav sig ArkitektStudenterna ut för att färglägga staden. Det osynliga synliggjordes och berikade förbipasserandes dag. TID/PLATS Göteborg och Uppsala ARRANGÖR Göteborg Andrea Branden, Chalmers DELTAGARE Så många som vill PRAKTISKT Tyg fanns att tillgå s 9

10 WORKSHOP:TILLGÄNGLIGHET SYFTE Tillsammans med representanter från funktionshindrades riksförbund vill gruppen under en dag i Uppsala testa hur det är att vara funktionshindrad genom att åka rullstol, gå på kryckor, simulera dövhet och blindhet osv. På så vis tror de att de kan få ny förståelse för staden och se den ur ett annat perspektiv. TID/PLATS november (i anslutning till Arkitekturdagen) i Ultuna, Uppsala 2008 GENOMFÖRANDE Lördagen startade med frukost tillsammans med föreläsarna Karin Månsson och Håkan Thomsson. Efter en kortare föreläsning begav vi oss ut. Vi provade att köra rullstol och gå med blindkäpp med synnedsättande glasögon. Sen blev det lunch och fortsatt föreläsning med diskussion. På kvällen kladdkaka, rullstolslimbo och kårutgång. Under söndagen hade vi ett brunchseminarium innan det var dags för hemfärd. På hela taget var det en lärorik och mysig hösthelg! RESULTAT Direkt upptäcktes att ramper är högre an vad man kanske hade tänkt sig och att utstickande föremål i huvudhöjd kan vara mer ivägen än vad man kan tro. Vi gjorde en övning där man fick gissa lutningar och körde på olika material. ARRANGÖRER ArkitektStudenterna EXTERNA HANDLEDARE/FÖRELÄSARE Karin Månsson och Håkan Thomsson PRAKTISKT Föreläsarna ordnade med utrustning s 10

11 STAD I KONST SYFTE En workshop som utforskar gränslandet mellan stadsplanering och den fria konsten Ser vi på staden annorlunda när vi målar den? Hur beskrivs stadens uttryck genom måleri? Kan måleriet vara en arbetsmetod inom arkitektur? TID/PLATS 1-2/11 i Uppsala DELTAGARE 3 studenter från varje skola GENOMFÖRANDE Alla anlände Fredag 31/10 kl till ett kallt, mörkt och regnigt Uppsala.. Fika och ett tillfälle att bekanta sig. Efter detta begav vi oss ut på stan för att ta del av Allt ljus på Uppsala som består av 22 ljusinstallationer runt om i staden. På lördagen träffades vi kl 9.00 för en kort introduktion av komposition innan vi begav oss ut på gatorna. Rafael var med hela tiden för att kommentera och handleda vårt skissande. Efter lunch fortsatte vi inomhus. Vi plockade fram stafflier och färger och målade ända till kl På söndagen fortsatte vi att måla. RESULTAT Vi tog tåget hemåt med några verk i handbagaget och en del nya vänner i minnet s 11

12 MENTORSKAPSPROGRAMMET KONTEXT 2008 SYFTE Att skapa en plattform för utbyte mellan skola och arbetsliv, ge studenter en inblick i livet som yrkesverksam arkitekt och en chans för studenter att skapa personliga kontakter som inte är knutna till skolan. s 12

13 SYNVILLA 2008 SYFTE Experiment med ljus och förvrängning av rum TID/PLATS maj, Alnarp ARRANGÖR DELTAGARE 3 studenter från varje skola, 24 deltagare totalt EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE Jan Jenssen och Torbjörn Laike, miljöpsykologer, Federico Faverro, Ljushögskolan och Acke Hydén, workshopledare PRAKTISKT Resor, boende och två mål mat om dagen sponsrades. Deltagarna övernattade på Alnarp GENOMFÖRANDE Lördagen var fullspäckad med spännande föreläsningar kring temat. Efter en välbehövd lunch fick deltagarna experimentera med ljusutrustning på ett av Alnarps enorma loft, som med sina gamla bjälkarna var en mycket spännande lokal. s 13

14 SNÖWORKSHOP SYFTE Utforska snö, strukturer, träffas över gränserna, visa upp nya arkitektskolan UMA TID/PLATS Helgen mars, Umeå ARRANGÖR ArkitektStudenterna UMA DELTAGARE 2 studenter från varje skola plus alla som vill från Umeå Arkitekthögskola och Designhögskola. PRAKTISKT Ditresande studenter sov på skolan. Mat under dagarna betalades för de ditresande studenterna. GENOMFÖRANDE Vi börjar kl på förmiddagen och skapar fram till ca Vi kommer helt enkelt att ägna dagen åt att bygga i snö utifrån ett bestämt tema. Efter det kommer det finnas tid att titta närmare på och diskutera allas alster. Vid 17-tiden går vi till Arkitekthögskolan och fortsätter med en After Snow-pub med UMA:s eget coverband, där man får/ska/måste behålla täckbyxan på. Vi kommer bjuda utomsocknes på tilltugg under dagen. RESULTAT Bland de färdiga verken fanns en labyrint, ett runfält, en cirkelgång, en framtidsutkiksplats, en rutschbana med tunnlar, ett gravfält/studera stjärnorna plats, matbord, en tunnelgång som ledde fram till dagens fyndigaste och minsta tunnel Visst kämpade vi hårt i snön men det bjöds också på mängder av korv, mycket skratt, några mulningar och en liten titt på designskolan, sköna lärare som kom förbi med värmande drycker och mycket annat. bra jobbat gänget! Natten blev lång, fartfylld och låt mej säga OERHÖRT nice! Det var inte bara att det bjöds på polarbröd, chips, sing-along och twister utan också billig bar, pastasalladsbuffé, LIVEBAND och dans natten lång. /Caisa & Alexandra BTH s 14

15 JULTÄVLING PEPPARKAKSHUS SYFTE Tanken är att skapa gemenskap inom och mellan skolorna genom att anordna en tävling. Tävlingen har utgångspunkt i att skapa något som hör till julen, exempelvis att bygga ett pepparkakshus, men kan även vara att skapa en ljusinstallation och dylikt. TID/PLATS På respektive skola under början av december. ARRANGÖR Idén föddes på StudMax av Arkitekt- Studenterna BTH via Julia Johansson och Karin Nyberg. Respektive lokalordförande arrangerade sedan tävlingsmomentet på respektive skola. DELTAGARE Så många som vill från varje skola 2010 PRAKTISKT Varje skola fick 500 kr att handla pepparkaksdeg, glögg och tillbehör för. Sveriges Arkitekters kansli agerade jury åt tävlingen. Inlämning av foto/film krävs. GENOMFÖRANDE Deadline 5/12, jurybeslut innan 12/12. Vissa skolor tog en eftermiddag, andra en heldag av aktivitet, upp till varje lokalförening att göra som de vill. RESULTAT Kul och uppskattat, tänkt att fortsätta varje år. s 15

16 MASKOTRESAN 2010 BESKRIVNING Att skapa en maskot till Arkitektstudenterna som skickas runt till de olika skolorna. På skolan tar man sedan med maskoten till ett eller olika arkitekturmål som finns i staden och dokumenterar detta. Workshopen är tänkt att vara ett roligt och enkelt sätt att sprida information om bra känd och okänd arkitektur i Sverige utifrån olika perspektiv. TID/PLATS På alla skolor, löpande under året ARRANGÖR Idé av Matilda Åström och Kristin Träff, Ultuna DELTAGARE 3 studenter från varje skola, 24 deltagare totalt PRAKTISKT Inköp av maskot + porto + fikabudget á 200 kronor/skola. Totalt 2500 kronor. Överlämning sker enklast vid möten, så som StudMax/Rix GENOMFÖRANDE Gemensam maskot skickas mellan skolorna efter ett förbestämt schema. Varje skola har maskoten i två veckor. Först i städerna där skolorna ligger, kan utvecklas till att maskoten följer med studenter hem, utomlands och så vidare. Man dokumenterar detta med fotografier + eventuellt kort text. Bilderna publiceras sedan i ArkitektStudenternas blogg. Maskoten följer även med på alla ArkitekStudenterna-möten. s 16

17 TÄVLING HEMUPPGIFTEN BESKRIVNING Studenter ger förslag på hur man kan lösa bostadsbristen för unga. Hemuppgiften är namnet på en idétävling för arkitektstudenter som genomfördes under våren TID/PLATS Tävlingstid 1 mars-31 maj ARRANGÖR Sveriges Arkitekter, ArkitektStudenterna och jagvillhabostad.nu och Sveriges Byggindustrier tillsammans med 14 medarrangörer. Tävlingssamordnare Martin Livian. PRAKTISKT Vilken form som helst, idéer uttryckta i bild, text, ritning. Inlämning 2 A2:or. Inskick skedde digitalt och i tryckt form GENOMFÖRANDE Augusti 2010 planering, uppstart mars I juli 2011 presenterades vinnarna i Almedalen och efteråt trycktes en tidning med resultaten. RESULTAT Goda förslag som uppmärksammades stort, tre ministrar på scen under Almedalen! En utställning som har vandrat runt, och dessuotm resulterade projektet i en idéskrift utgiven av Sveriges Arkitekter. DELTAGARE Nästan 100 tävlingsförslag lämnades in EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE I varje region skedde en kväll med inspirationsföreläsningar, däribland praktiker, företagare s 17

18 FRAGMENT 2011 SYFTE Att utforska skapade rum genom dans, ett samarbete mellan baletthögskolan och arkitektstudenter TID/PLATS Föreställning på Chalmers ljusgård ARRANGÖR ArkitektStudenter från HDK och Chalmers., i samarbete med Baletthögskolan DELTAGARE 5 HDK-studenter, 3 Chalmers-studenter. Till föreställningen var alla studenter på alla skolor välkomna, i mån av plats. EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE Dansledare PRAKTISKT Andra sponsorer och samarbetspartners fanns också. RESULTAT Uppskattad föreställning och många goda kontakter och upplevelser av att ha arbetat med andra professioner. s 18

19 BOKKLUBB SYFTE Att anordna ett forum för diskussioner om arkitektur TID/PLATS Våren 2011, en träff varannan månad i olika lokaler på LTH eller Alnarp ARRANGÖR ArkitektStudenterna LTH, via Kajsa Börjesson och Martin Falck DELTAGARE Studenter från Alnarp och LTH PRAKTISKT Några kapitel ur utvald bok kopieras upp och läggs på skolornas server för nedladdning. Den som tar på sig att välja bok är även moderator för diskussionen under kvällen. Böcker som diskuterats är Där jag kommer ifrån kriget mot förorten av Per Wirtén och Hemliga städer: Rädslans urbana form av Göran Dahlberg. GROVT SCHEMA Alla läser några kapitel och ses sedan för att diskutera under några timmar, med lite tilltugg. RESULTAT Många bra diskussioner, kommentarer från bloggen: Vi diskuterade mycket kring hur boendeidealet ser ut nu, och hur det har förändrats. Var vill man bo och varför? I Malmö har antalet barnfamiljer i innerstaden ökat explosionsartat de senaste kanske tre åren. Vad beror en sådan förändring på? Denna gång är alltså temat hemliga städer....dahlberg delar upp dessa städer i de självpåtaget hemliga städerna, respektive de hemlighållna städerna. De stycken vi har valt handlar bland annat om Israels ockupation av Västbanken, Victoria Park i Limhamn och om planer på undervattens städer s 19

20 VIND & VATTEN 2011 SYFTE Att Vi tillvarata stadens två mest utmärkande drag; blåsten och allt vatten och göra en workshop av detta. TID/PLATS april i Karlskrona. ARRANGÖR ArkitektStudenterna BTH via Julia Boström och Mårten Espmarker. DELTAGARE 2 studenter från varje skola, ett större antal BTH-studenter. EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE KUB arkitekter som ritat Kasper Salin-vinnaren Ryaverket och Boverket, om hur vind och vatten kan användas som designelement. PRAKTISKT ArkitektStudenterna stod för resa, mat och boende för de ditresande studenterna. GROVT SCHEMA Lördagen startade med föreläsningar på temat Vind och Vatten. Sedan vidare med en skärgårdsbåt ut till fina Aspö och bygger drakar. Pris kommer att delas ut till de bästa drakarna! s 20

21 RESA TILL DANSKT ARKITEKTUR CENTRUM 2011 SYFTE Att diskutera och mötas över skolgränserna, och uppleva en intressant utställning tillsammans TID/PLATS april i Karlskrona. ARRANGÖR ArkitektStudenterna Alnarp. DELTAGARE 10 deltagare från LTH, Alnarp och BTH, totalt 30 studenter. EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE Utställningen guidades av personal från DAC PRAKTISKT ArkitektStudenterna stod för resan och inträde. GROVT SCHEMA Bussen avgick tidigt från Lund där alla skolor samlades. På bussen hade vi blivit indelade i grupper och fått i uppgift att diskutera ett antal frågor som berörde utställningen. Vi satt i blandade grupper från olika klasser och lärosäten vilket gjorde diskussionen ännu mer spännande. Sedan besöktes utställningen och fri eftermiddag till socialisering, under sen eftermiddag gick bussen hem igen. RESULTAT Helt klart en trevlig dag med många nya intryck och funderingar. Kul att träffa andra studenter där man verkligen märker att det finns ett behov av att träffas och diskutera frågor som rör arkitektur i allmänhet. Om inte annat så är det väldigt kul och givande. s 21

22 JULTÄVLING BYGGA I MARSIPAN BESKRIVNING En årlig jultävling mellan skolorna, denna gång med materialet marsipan. TID/PLATS På respektive skola, på egenvalt datum innan deadline ARRANGÖR ArkitektStudenterna. Jury Sveriges Arkitekters kansli DELTAGARE Alla skolor s 22

23 GÖR (OM)RÅDET BESKRIVNING En serie av tre workshops med syfte att låta unga boende i miljonprogramsområden i Malmö och arkitekstudenter från alla professioner utveckla innovativa idéer och visioner för framtidens boendemiljöer. TID/PLATS Mars-april, Malmö ARRANGÖR ArkitektStudenterna, RGRA, Malmö Högskola DELTAGARE 12 Arkitektstudenter samt 12 Malmöungdomar på respektive workshop EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE With in walls, Malmö Högskola PRAKTISKT Boende, resor och de flesta måltider betalades av projektet GENOMFÖRANDE Varje workshop startade fredag morgon och slutade söndag eftermiddag. Metod och verktyg skiljde sig åt mellan helgerna, men att skapa något som går att ta på, skapandet av modeller och visionsbilder, var en viktig del av processen. RESULTAT Efter presentationerna på den tredje och sista dagen kunde man märka att denna workshop faktiskt hade stärkt några eldsjälars tilltro till sig själva, det workshopen hade uppnått var att visualisera och därmed förverkligat några av de boendes tankar på idéplan. Tillsammans hade vi använt arkitektur för att göra alternativa scenarion tänkbara. Detta hade naturligtvis sin grund i att vi, arkitektstudenter, var där för utveckla de boendes idéer, inte våra egna. /Johan Löwstedt, Rosengårdsworkshopen s 23

24 ALTERNAKTIV CPH 1.0 och 2.0 BESKRIVNING Hjälpa gruppen Den Flydende By som med hjälp av sin flytande by vill inspirera till alternativa sätt att lösa kommande ödesfrågor när vi nu är på väg in i en era av växande resursbrist. Målet med de fyra dagarna var att bygga färdigt exteriören på kontoret och förse det med en interiör samt att bygga ett flytande växthus. TID/PLATS april 2012 och april 2013, Sydhavn, Köpenhamn ARRANGÖR Adam Roigart och Den Flydende By, CPH DELTAGARE 17 Arkitektstudenter (2 från varje skola var tanken) PRAKTISKT Boende och mat fixades genom Den Flydende Dy i deras fabrikslokaler 2012 och 2013 GENOMFÖRANDE För att komma i stämning gav vi oss av i cykelkaravan för att kika på några av alla de platser där ungdoms- och D.I.Y-kulturen blomstrar i Köpenhamn. Dagarna gick helt till byggandet, från tidig morgon till sen natt. Vi tog endast kortare pauser för att spela musik, äta mat eller åka till närliggande bagerier och storköp för att dumpstra nästkommande dags samtliga måltider RESULTAT Sista byggdagen var det som att vi aldrig hade gjort annat än att bo i fabriken, bygga på båtarna och äta gigantiska middagar runt långbordet. En minst sagt bekymmerslös tillvaro även om det kändes i kroppen efter en dags hårt arbete med att bygga. Det stoppade oss inte heller från att på kvällarna hamna i långa diskussioner om ansvar, akitektrollen, livsstil, framtid, rättvisa, genus, politik, mat, energi, oljetopp, stadsplanering och annat som man funderat på under dagens arbete. Som en grand finale på helgen bestämde vi oss för att se om våra skapelser var sjödugliga och vi bjöd in vänner och bekanta till att komma och besöka båtarna vid Islands Brygge ca 40 minuters båtresa från vår arbetsplats i Sydhavnen. Med växthuset på släp bakom Kontoret gav vi oss ut på sjön och lyckades utan större problem ta oss över till andra sidan stan. Nyfikna besökare flockades snart kring båtarna och de flesta vågade sig också ombord. s 24

25 URBAN TRENDS 2012 BESKRIVNING International spatial planning workshop. A venue where students from different cities, countries and cultures will meet to expand their comprehension on the current urban trends in Europe. Various disciplinaries are tested against each other, and experiences and perspectives from the own cities are discussed. TID/PLATS april, BTH Karlskrona ARRANGÖR BTH samt Siri Himmelman, student BTH DELTAGARE Studenter från 17 skolor i Europa, däribland arkitektstudenter från olika svenska arkitektskolor EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE Många! Hela helgen byggdes upp kring de olika perspektiv som dessa medförde. PRAKTISKT Boende i BTHs gymnastiksal, all mat fixad av arrangörerna med slutmiddag på Marinmuséet. GENOMFÖRANDE Konferensen innleddes med att representanter från varje universitet presenterade trender som de ansåg tydliga på deras studieorter. Därefter fortsatte helgen med korta inspirationsföreläsningar, diskussioner och guidningar i Malmö och Karlskrona. Sista dagen hölls en paneldebatt mellan stadsforskare från Tyskland, Polen och Sverige, däribland Jerker Söderlind och Moa Tunström. Studenterna ställde frågor och kommenterade. Därefter följde en workshop där studenterna i mindre grupper diskuterade trenderna utifrån olika frågor, vilket sedan resulterade i listor där alla deltagare fick markera de punkter som de tyckte var mest relevanta eller viktiga. RESULTAT Konferensens deltagare, medverkande forskar och organisationsgrupp, som bestod av studenter från BTHs kandidat- och masterprogram för fysisk planering, upplevde konferensen som ett mycket positivt och lyckosamt sätt att väcka diskussionen kring dagens stadsutveckling men även för att peka ut luckor och hitta lösningar. s 25

26 STUDIEBESÖK AUGUSTENBORG 2012 BESKRIVNING Göra ett studiebesök på Augustenborgs botaniska takträdgård. Augustenborgs Botaniska Takträdgård är en unik anläggning med nära kvadratmeter levande tak. En möjlighet för studenter från LTH och Alnarp att tillsammans göra ett relevant besök. TID/PLATS Maj 2012 ARRANGÖR ArkitektStudenterna Alnarp och LTH DELTAGARE ca 5 personer från respektive skola PRAKTISKT Entré och guide betalades av ArkitektStudenterna RESULTAT En del tankar väcktes under studiebesöket. Tänk på vilken potential som finns om vi faktiskt använder oss utav de enorma ytor taken i staden utgör. Vi hade kunnat ha fantastiska trädgårdar och parklika miljöer i taknivå och för att inte tala om lokalproducerade odlingar som försörjer en del av stadens behov av föda bara genom att utnyttja de ytor som finns till vårt förfogande. EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE En guide från anläggningen s 26

27 URBAN WOODSHOP FESTIVAL 2012 BESKRIVNING Ett incitament för att få möjlighet att träffa våra kollegor på andra sidan sundet. Vi vill skapa kontakt skolorna emellan för att få förståelse och utbyta erfarenheter av varandras utbildningar. Nyfikenheten är enorm från vardera sidan sundet samtidigt som kontakterna är få. Kanske kan det leda till vidare samarbeten eller framtida vänskap. Vi hoppas att den här workshopen blir till en framtida tradition och kanske utvecklas till något större. Men vi måste börja någonstans. Workshopen blir som ett värdigt avslut på årets studier som ska väga upp för eventuell stress och oro. En fri workshop som ska betinga framtida arkitekturstudier med lustfylldhet och kanske ge upphov till att använda sig av sina arkitekturerfarenheter i andra sammanhang förutom under skol-/arbetstid. TID/PLATS 1 juni, Köpenhamn ARRANGÖR Malin Wester, LTH. Medarrangörer studenter från Kunstakademin Köpenhamn DELTAGARE 20 arkitekturstuderande från nästan hela Sverige fick betald resa och uppehåll. Såväl husbyggnadsarkitekter från Chalmers, KTH och LTH som landskapsarkitekter från Alnarp och Ultuna. PRAKTISKT ArkitektStudenterna stod för resor, anmälningsavgifter och deltagararband medan extern sponsring söktes för materialet. GENOMFÖRANDE Tillsammans med Kunstakademiets Arkitektskole och Designskolen i Köpenhamn, kommer vi att spendera dagen med att bygga upp en mötesplats under den pågående gatufestivalen Distortion. (http:// cphdistortion.dk) Vi kommer att bygga en bar, lounge och plats för musikutrustning där dj s och annan musikunderhållning kan ta plats. Bygget kommer att utgå från en konceptuell skiss kring hur vi ska disponera vår yta och de material vi har till förfogande men tillsammans gör vi upp en plan för dagen. RESULTAT Dock kantades resan av mängder av komplikationer. Lastbilar gick sönder, verkstad vi fått tillgång till med verktyg stängde ner, med mera. Men vi lyckades hyra nya bilar och fick tillgång till enklare verktyg. När vi efter mycket arbete fick över träet till platsen möttes vi av ett oväder. Regnställ blåste bort. Delar av dj-utrustningen blev vattenskadad. Mycket frustration. När det väl blev uppehåll var det redan fullt av människor. Vi valde vi att experimentera med blocken och byggde en plattform av sittplatser. När vi under kvällen uppehöll oss på mötesplatsen kändes det riktigt trevligt. Alla omkring oss var ju ändå väl inställda till att njuta av festivalen. Vi träffade nyfikna som tagit sig till platsen för att hälsa oss svenskar välkomna. Intressant nog hade eventet spridit sig runt till en del arkitektbyråer och förhoppningsvis skapades nya kontakter Allt var lyckat, tills regnet slog till på nytt. Efter en intensiv dag kantad av olyckor och oväder tog vi oss till slut in under tak, tillsammans med våra nya danska vänner. s 27

28 ARKITEKTURENS PRIS ARKITEKTURGALAN 2012 BESKRIVNING ArkitektStudenternas bidrag till Sveriges Arkitekters första Arkitekturgala. En installation på samma tema som galan - Arkitekturens pris. TID/PLATS Visades på galan 16 november, Clarion Hotel Sign, Stocholm ARRANGÖR ArkitektStudenterna DELTAGARE Arkitektstudenter som ville GENOMFÖRANDE Planeringen skedde månaderna innan och en utlysning till alla arkitektstudenter som ville att bidra till installationen. Monteringen skedde på plats kvällen innan. RESULTAT Lyckat, med en bra placering i entrén var det många som såg installationen. s 28

29 nu är det dags för årets jultävling för sveriges arkitekthögskolor JULTÄVLING JULGRANEN BESKRIVNING En årlig jultävling mellan skolorna, denna gång med materialet julgran. TID/PLATS På respektive skola, på egenvalt datum innan deadline ARRANGÖR ArkitektStudenterna. Jury Sveriges Arkitekters kansli DELTAGARE Alla skolor FENOMENET JULGRAN VARJE SKOLA FÅR EN JULGRAN och det är upp till er att använda vad skolan har och skapa den mesta installationen av er julgran G O D J U L U M A Wunderbaum und Kirche den kl: kommer julgran och fika finnas i KOM MED OCH TÄVLA OM DIN SKOLAS HEDER! s 29

30 HDK - KONSTFACK TRÄFF BESKRIVNING Etablera mer kontakt mellan de två inredningsarkitekturutbildningarna för att skapa grund för framtida samarbeten. Pecha kucha-kväll med projektpresentationer, middag och mingel. TID/PLATS Konstfack, 1 februari ARRANGÖR ArkitektStudenterna Konstfack och HDK GENOMFÖRANDE På förmiddagen den 1 februari träffades fem personer från HDK och Konstfack ute vid Liljeholmen för att handla mat och förnödenheter inför kvällen. Eftermiddagen spenderades med att fixa ljud, projektor, mat och en trevlig stämning till seminarierummet vi lånade på Konstfack. Vid 17 snåret kom resten av HDK eleverna och Sandra Petterson visade runt på Konstfack. Sen mötte de upp resten av Konstfackseleverna och gruppen var samlad och middagen kunde börja. I två omgångar under kvällen sänktes musiken och de blev pecha kutcha presentationer. Efter nio öppnades tillställningen upp för mer folk och förvandlades till en mingel pub som fortsatte fram till midnatt. DELTAGARE 5 personer från varje skola PRAKTISKT Boende fixades hemma hos s 30

31 WELL WORKSHOP UNDER BRON 2013 BESKRIVNING Skapa ett sinnesöppnande landskap i Under Brons källarlokal med hjälp av wellpap, ljus och inspiration från b.la. Verner Panton och Matti Kallioinen. Samt fira LTH-studenternas medverkan i möbelmässan genom att visa upp kortfilmerna som producerats till detta. TID/PLATS Under Bron, Stockholm, 9 februari ARRANGÖR Jon Bossuyt och Malin Wester, LTH DELTAGARE 30 studenter från LTH, KTH och Konstfack. Eftersläpp för alla PRAKTISKT 225 kvadratmeter wellpap Hamburgemiddag beställdes genom Under Bron GENOMFÖRANDE Intresset var stort och dom 30 platser vi hade att erbjuda fylldes snabbt upp. Vi samlades vid sju på kvällen, för att äta och planera tillsammans. Sen skred vi till verket konceptskiss samt resultat ser ni på bilderna nedan. Efter workshopen öppnade vi upp för en bredare publik som bland annat ville fira avslutningen av Stockholm Furniture Fair Det blev en sen men fantastisk natt! s 31

32 SISTA FESTEN 2013 BESKRIVNING Att skapa installationer till en festlokal i sann arkitektanda. Less is a bore! TID/PLATS Morgon till kväll måndag 3 juni ARRANGÖR Fixargruppen, Marcus Blomqvist, Chalmers DELTAGARE Studenter från Chalmers Arkitektur och HDK är alla inbjudna GENOMFÖRANDE Trettio meter hönsnät, kilometer. Sommaren firas in på Sista Festen, men workshop som ska förvandla sex hundra kvadratmeter industrihall till en arkitektonisk och färgsprakande festlokal. RESULTAT Det är svårt att hävda att kvällen var annat än lyckad. Hundratals dansade under de vita molnen av plastmuggar, Huset spelade sina bästa låtar under tak av kilometervis av enkelt bomullsgarn och det frossades i godis och bakverk från det dignande dessertlandskapet. Utan Sista Workshopen hade detta inte varit möjligt. Lokalen ekade tom och utstrålade industri när vi började. Och låt oss inte glömma betong! Dagarna fram till festen var hektiska. Det virades, snurrades, häftades, stämplades, målades, grinades och skrattades. Vi hann inte hela vägen fram. Precis som vid vilken deadline som helst kämpades det in i det sista, till och med lite längre. Snabbt övergick all oro och stress i total lycka. Kvällen som vi planerat för i nära sex månader var här och med succé som rubrik. s 32

33 KTH+SLU+KONSTFACK=SANT BESKRIVNING Workshopens syfte var att studenter från olika arkitektutbildningar skulle mötas och prova på att samarbeta kring ett projekt, både för att dela kunskap men även för att lära känna studenter från andra skolor. Projektet bestod i att ge ett gestaltningsförslag till en plats i Uppsala. Det finns redan planer för vad som ska byggas på platsen men detta förslag har fått kritik och varit mycket omdiskuterat i media. Vi ville därför undersöka var studenter kunde ge för förslag till denna plats. TID/PLATS 27 april, Ultuna ARRANGÖR En projektgrupp från Arkitektstudenterna Ultuna arrangerade workshopen. DELTAGARE 12 personer från KTH, en från Umeå och 4 från Ultuna PRAKTISKT Arkitektstudenterna betalade resa till och från Stockholm för studenter från KTH samt stod för mat för alla deltagare på kvällen. GENOMFÖRANDE Workshopen startade med samling vid Blåsenhus, vars parkering var projektplatsen. Där gavs information om kommunens planer för platsen, debatten kring förslaget samt information om workshopen. Kartunderlag delades ut. Deltagarna blev indelade i grupper om 3 personer, blandade från olika skolor/utbildningar för att kunna dela med sig av olika kunskaper/synvinklar. Grupperna fick sedan inventera platsen. Från klockan kunde grupperna komma ut till ateljén på SLU Ultuna där byggmaterial samt fika fanns tillhandahållet. Grupperna byggde där modeller över sina förslag hölls presentationer av förslagen. Därefter startades grillen och kvällen fortsatte med umgänge, grillning, kubb odyl. RESULTAT Workshopen blev mycket lyckad! Både arrangörer och deltagare var nöjda. Det uppstod härlig gemenskap och alla verkade tycka det var roligt att lära känna elever från andra skolor och utbildningar s 33

34 MODELLWORKSHOP ALNARP 2013 BESKRIVNING Syfte att ge studenter på landskapsarkitektutbildningen möjlighet att prova på modellbygge. Målet att studenterna ska få en introduktion och tillgodogöra sig grundläggande principer. TID/PLATS Ateljén, Alnarp, lördag 6 april ARRANGÖR Rebecca Norberg och Sara Bauer DELTAGARE 10 från Alnarp, 4 från Ultuna EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE Workshopen hölls av Martin Bauer som har arbetat med modellbygge under stora delar av sitt yrkesverksamma liv. PRAKTISKT Deltagarna betalade en liten summa för deltagande och fick därmed behålla sina modeller RESULTAT Mycket bra. Fokus låg på det traditionella hantverket i modellbyggande s 34

35 BYGGA MERA 2013 BESKRIVNING Landskapsarkitekter från Alnarp och husarkitekter från LTH möts för ännu en modellworkshop. Denna gång under ledning av Carin Hernquist, projektledare på ÅTERskapa. Ett syfte var att ge tillfälle till att undersöka hur arkitekter kan använda befintligt material för att visualisera idéer. TID/PLATS 4 november, Malmö ARRANGÖR Sara Bauer, Alnarp DELTAGARE Studenter från Alnarp och LTH EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE Carin Hernquist, ÅTERskapa RESULTAT Vi började eftermiddagen med kaffe, fika och en introduktion där Carin berättade om projektet. Carin vill sprida en medvetenhet kring återbruk och har därför samlat in spillmaterial som skänkts från industriföretag till en materialbank med rum för en skapande verkstad. Lite med en känsla av att vara tillbaka på fritids satte vi sedan igång. Vi uppmuntrades att släppa föreställningar om vad som skulle skapas och istället låta materialet inspirera. Det var definitivt vad jag själv hade mest svårt för, det där förutsättningslösa skapandet som var ett av syftena till varför jag tog initiativet till denna workshop. Material som användes var (bland mycket annat) restprodukter från produktionen av strumpor, såna spiral-aktiga mojänger som tandläkare stoppar in i munnen på en och fantastiskt fina träbitar med okänt ursprung. Och det skapades allt från lampor till dörrmattor till modeller. s 35

36 FÖRELÄSNINGSDAG NO MAN S LAND 2013 SYFTE Sedan gruppen No Man s Land startade i höstas har vi haft som mål att dels lära oss mer inom gruppen, genom inläsning och diskussioner och dels att sprida kunskap och intresse för frågor om jämställd stadsplanering utåt. Formen för hur denna utåtriktade kunskapsspridning kan se ut varierar, under hösten har vi hunnit med några studiebesök och varit på seminarium och under våren planerar vi installationer och workshops. Något som vi pratat om sedan start har varit att arrangera en heldag med föreläsningar, både för att vi själva vill lära oss mer och för att kunna erbjuda fler grupper att delta i diskussionen. TID/PLATS 14 december, Malmö ARRANGÖR Gruppen No Man s Land, Karin Brodin DELTAGARE 120 deltagare, bland dem studenter från arkitektskolorna EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE Birgitta Andersson, kulturgeograf, genusvetare och socionom Anna Krook, genusvetare, statsvetare och landskapsarkitekt Potato Potato teatergrupp, Linda Forsell Materialbanken ÅTERskapa RESULTAT Vädret var mulet och rått och klockan inte ens 12, ändå satt 120 förväntansfulla besökare i publiken när Birgitta Andersson drog igång första föreläsningen. Birgitta är kulturgeograf, genusvetare och socionom och har de senaste två åren jobbat med Boverkets regeringsuppdrag att stärka trygghet i tätorter, genom jämställdhetsarbete. Hon gav oss en grundlig och pedagogisk genomgång av hur maktstrukturer och ojämlika förhållanden ser ut, varför vi har ett manligt könsideal och vikten av intersektionell analys, där både ekonomi, sexuell läggning, boendesituation, medborgarskap, utbildning och religionstillhörighet vägs in. Därefter kopplades detta till kvinnors upplevelser av otrygghet i offentliga miljöer. Efter Birgittas föreläsning följde en frågestund med många intressanta och engagerade frågor. Därefter var det hög tid för lunch och fikamingel. Anna Krook är genusvetare, statsvetare och nu landskapsarkitekt på gatukontoret på Malmö stad. Hon fortsatte dagen med att berätta om konkreta exempel på arbetsmetoder och insatser som kan bidra till ett jämställt samhälle. Gatukontoret har jobbat med ett program för aktiva mötesplatser, där de noggrant undersökt vilka behov olika grupper har och hur de kan möta dessa. Bland strategierna fanns provokation, variation, insteg (att underlätta för den som vill stå bredvid att närma sig aktiviteten), vardaglighet, tillfällighet och tillåtande. Efter dessa två lärorika och intressanta föreläsningar var det dags att omsätta teorin till praktik tillsammans med teatergruppen Potato Potato och Linda Forsell, konstnärlig ledare och regissör. Linda visade exempel på arbetsmetoder och strategier för att genomskåda patriarkala strukturer. Fokus låg på att hitta nya sätt att skärskåda sig själv och sin omgivning, vilket kan vara förvånansvärt svårt. En intensiv och informationsrik dag som vi i No Man s Land är fantastiskt nöjda med. PRAKTISKT ArkitektStudenterna sponsrade föreläsarnas arvoden och resor för arkitektstudenter att delta s 36

37 INTROWORKSHOP BARMÖBEL 2013 SYFTE Att introducera alla nya ettor på arkitektutbildningarna till ArkitektStudenterna TID/PLATS I början av höstterminen ARRANGÖR Arkitektstudenterna på respektive skola DELTAGARE Ettorna på respektive utbildning PRAKTISKT Materialet var valfritt och fixades av varje skola. Projektet hade inga pengar avsatta så det var kreavtiva lösningar som gällde. s 37

38 ARKITEKTUR OCH MÅNGFALD PÅ ARKITEKTURGALAN 2013 SYFTE Att ArkitektStudenterna skulle visa sig på arkitekturgalan genom en installation som tog upp temat arkitektur och mångfald TID/PLATS Visades på galan 8 november, Waterfront ARRANGÖR ArkitektStudenterna DELTAGARE Studenter från alla utbildningarna RESULTAT Studenterna som var på plats på Studmax i Göteborg var alla delaktiga i skapandet av många fantastiska filmer på årets tema mångfald. Vi människor är alla olika, och så är också våra upplevelser av den byggda staden och dess rum. Deltagare från Sveriges alla arkitektskolor fick därför i uppdrag att genom intervjuer dokumentera hur ett antal personer uppfattar en vald plats i respektive hemstad. Resultatet blev en mångfacetterad sammanställning som på plats i Waterfronts lokaler presenterades med tjock-tv-apparater i en trädoftande konstruktion. Från formidéer som bland annat innefattade återvunnet material från gatorna (även kallat skräp) landade vi till slut i en konstruktion med så enhetliga material som möjligt till allra största delen plywood. Sex träskivor sattes ihop till ett rum som skulle gå att vandra genom. s 38

39 JULTÄVLING PEPPARKAKSHJÄRTAN 2013 BESKRIVNING En årlig jultävling mellan skolorna, denna gång med materialet pepparkakshjärtan TID/PLATS På respektive skola, på egenvalt datum innan deadline ARRANGÖR ArkitektStudenterna. Jury Sveriges Arkitekters kansli DELTAGARE Alla skolor s 39

40 FRAMTIDENS RUM 2014 SYFTE Akademien för Inredningsarkitektur på Sveriges arkitekter anordnade ett samtal om inredningsarkitekturens framtid, där olika talare var inbjudna. Publiken var yrkesverksamma inredningsarkitekter, studenter och andra intresserade Arkitektstudenterna på HDK åkte till Stockholm för att delta och även passa på att göra studiebesök och träffa studenterna på Konstfack. TID/PLATS 1 februari, Färgfabriken Stockholm ARRANGÖR Sveriges Arkitekter DELTAGARE Studenter från HDK och Konstfack RESULTAT Vi började dagen med samling och lunch i konstfacks kafeteria fem studenter från HDK och ett par studenter från Möbeldesign och Inredningsarkitektur på Konstfack. Efter lunchen fick vi en rundvandring med tre av konstfackstudenterna Inbjudna talare var Zoey Humphries från Steelcase, Peter Lind från fastighetsägaren Humlegården, Mia Wahlstein IT-chef på koncernen Midroc och Anna Odlinge och Helena Söderberg, lektor och prefekt från Konstfack. Den hetaste frågan under kvällen rörde utbildningarna. Något som nog engagerade alla arkitektstudenterna som var där. Vad ska man lära sig under de fem åren i utbildningen? Ska man lära sig att verktyg och program som just nu används i branschen eller är det viktigare att utvecklas konstnärligt? Måste det ena utesluta det andra? Som avslutande programpunkt bjöds det på förfriskningar i kaféet. Där fortsatte samtalen som påbörjats inne i föreläsningssalen och vi fick möjligheten att ställa frågor och prata med de andra deltagarna. Därefter tog HDK-studenterna avsked för att hinna med tåget tillbaka till Göteborg. Därefter begav sig HDK studenterna till Kristoffer Sundins studio vid Hornstull. Där visade oss Kristoffer lokalen som han delar med bl.a. arkitekter, grafiska formgivare och en fotograf. En varm och trevlig källarlokal vid Hornstull med märkliga vrår och vinklar. Längst in har Kristoffer sitt skrivbord och bakom honom finns en skjutdörr in till det lilla snickeriet där han bygger sina möbelprototyper. På Färgfabriken möttes studenterna från Konstfack och HDK igen, där vi hann mingla en stund innan kvällen program startade. s 40

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

ÖVERSIKT ARKITEKTSTUDENTERNAS UPPBYGGNAD

ÖVERSIKT ARKITEKTSTUDENTERNAS UPPBYGGNAD ÖVERSIKT ARKITEKTSTUDENTERNAS UPPBYGGNAD GÖ st LI INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARKITEKTSTUDENTERNA 3 Vad är ArkitektStudenterna? Varför ska jag bli medlem? Hur får jag information om ArkitektStudenternas verksamhet?

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Länsfestival 2014 Kronoparken, Karlstad

Länsfestival 2014 Kronoparken, Karlstad KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Öppen fritidsverksamhet Karlstad 2014-04-24 Bent Fagerslett, 070-296 10 30 bent.fagerslett@karlstad.se Länsfestival 2014 Kronoparken, Karlstad Välkommen till UKM! Du har

Läs mer

2014-10-04. Slöjdfokus i Kävlinge 2014. Slöjdfokus i Kävlinge. Jan-Peter Göransson. www.kavlinge.se/slojdfokus. Fortbildning för slöjdlärare

2014-10-04. Slöjdfokus i Kävlinge 2014. Slöjdfokus i Kävlinge. Jan-Peter Göransson. www.kavlinge.se/slojdfokus. Fortbildning för slöjdlärare Slöjdfokus i Kävlinge 2014 Slöjdfokus i Kävlinge Fortbildning för slöjdlärare www.kavlinge.se/slojdfokus Jan-Peter Göransson Behörig slöjdlärare Arbetat som lärare i 12 år (8 år som slöjdlärare) Johannesskolan

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Karolina Källoff karolina.kalloff@mah.se Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG Flexibla lösningar till havs. www.sil.se/konferens/evenemang 2 Mässor&Evenemang våra ytor bara för er Har ni något riktigt stort på gång? Branschmässa? Releasefest? Jubileum?

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Lilla föräldraboken Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Välkommen som ny förälder till Örebro Waldorfskola! Den här skriften är tänkt att vara en vägledning för dig som ny förälder. Här får

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti

Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti Hälsningar från arrangörsgruppen Att få ha privilegiet att arrangera ett sådant stort arrangemang som Rix13 på den allra bästa platsen i Sverige

Läs mer

EC2EL Europaresa! Ons 13/5

EC2EL Europaresa! Ons 13/5 EC2EL Europaresa! Ons 13/5 Vi samlades på resecentrum kl 07:10 ovanför rulltrappan, för att senare när alla anlänt dela ut biljetter och pengar till mat. Kl 07:25 ankom tåget i tid och vi åkte förväntansfulla

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Välkommen till KHAD 2013!

Välkommen till KHAD 2013! Välkommen till KHAD 2013! Nu börjar den 1a februari, mässdagen, att närma sig och vi vill därför komma med en mer detaljerad information om vad som gäller under dagen. Totalt blir det 36 företag från skolans

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel 2015-05-20 1 (8) Måndag 25/5 Tisdag 26/5 Onsdag 27/5-16:00 Torsdag 28/5 Fredag 29/5 Promenad - Tjurasjö - Promenaden utgår från KIVI till Tjurasjö. Vi anpassar promenaden efter alla. 14:00 Kortspel Kubb

Läs mer

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff 24 mars 2015 Sanna Gunnarsson & Malin Andersson Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Detta har vi gjort Varför finns dagens hållbarhetsproblem?

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson.

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12

Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12 Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare Magdi väljs 3. Godkännande av dagordning 4. Vad gör alla? TTPA: Har börjat två nya kurser, Teaterkritik och Skådespelare

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

KREATIVA MÖTEN VID HAVET

KREATIVA MÖTEN VID HAVET KREATIVA MÖTEN VID HAVET STORA OCH SMÅ KONFERENSER PÅ SCANDIC I KARLSKRONA VÄLKOMMEN TILL SCANDIC KARLSKRONA HOTELLET VID VATTNET De som inte kommer från Blekinge tror inte att det är sant när dom ser

Läs mer

Seriefrämjandet. kompetens guiden. vägvisaren i seriebranschen. tecknade serier 6. 4 kompetens

Seriefrämjandet. kompetens guiden. vägvisaren i seriebranschen. tecknade serier 6. 4 kompetens Seriefrämjandet kompetens guiden vägvisaren i seriebranschen tecknade serier 6 4 kompetens Den tecknade serien är idag en av väldigt få former av masskommunikation i vilken individuella röster fortfarande

Läs mer

Best Kust Feskarna 03

Best Kust Feskarna 03 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Fröya 7:e resan 2003 Best Kust Feskarna 03 Uppresan till Fröya, Sördyröy Fisket inomskärs Fisket på storhavet med Frigg Robban, Lasse och Niklas första resa

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Utsikt över Europapark från ett torn.

Utsikt över Europapark från ett torn. DE SISTA DAGARNA I fredags morgon packade alla sina väskor och steg på bussen för att åka till Europapark! Bussresan gick ganska snabbt och väl framme fanns det massvis med olika attraktioner, allt från

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service.

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Ni möts i anslutning till vår VIP-entré på Arlanda, separat från terminalerna

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola 29-30 januari, 2014 Välkomna till Industriell ekonomi vid LTH En av Sveriges mest framstående och attraktiva utbildningar! Den

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Att få medverka på en av IAEVG:s årskonferenser har varit en dröm för mig sedan jag började studera studieoch yrkesvägledarprogrammet

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör.

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör. Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och Period: 1 9:e september 2012 Fredrik Egerstrand, filmregissör. Göteborg Fredrik Egerstrand 20121002 Göteborg Reseberättelse. Göteborg-Erbil-Diyarbakir-Istanbul-Doyran

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Fortbildningsdagar. i teknik & naturvetenskap

Fortbildningsdagar. i teknik & naturvetenskap Fortbildningsdagar i teknik & naturvetenskap För lärare skolår 1-6 1-2 november 2011 KÄRA KONFERENSDELTAGARE! Även i år arrangerar teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet, fortbildningsdagar

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Informationsbrev om OL-Academy!!

Informationsbrev om OL-Academy!! NR 1 2012 Informationsbrev om OL-Academy!! Hej på er! Nytt år och nya möjligheter. Jag skall i detta informationsbrev som kommer att utkomma 1ggr/månad till studenter och andra personer kopplade till vår

Läs mer

Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum!

Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum! Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum! BETONGBYGGNADSDAGEN 2012 Människan och betongen 27 SEPTEMBER PÅ GRAND HOTEL, STOCKHOLM 100 ÅR 2012 BETONGBYGGNADSDAGEN BETONGBYGGNADSDAGENS TEMA: MÄNNISKAN

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Utvärdering. SFK:s Årskonferens

Utvärdering. SFK:s Årskonferens Utvärdering SFK:s Årskonferens Bra innehåll 5=Instämmer helt 4 41 43 Medelvärde: 4,2 3 12 2 4 1=Instämmer inte alls 0 0 20 40 60 80 100 Procent Hur väl instämmer du i följande påstående? Innehållet i årets

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever Veckans ordspråk: Ingen människa är fri som är herre över sitt eget sinne. Epictetus Hej! Välkomna tillbaka från sportlovet. Många har säkert haft en skön och vilsam period.

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Fira julen i vitt! Ta dig fram med spark, skidor, snowboard och snöskoter eller bara njut av vintern, det speciella ljuset och genuina vardagsupplevelser

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Medlemsbrev Januari 2014

Medlemsbrev Januari 2014 Sid 1 av 5 Medlemsbrev Januari 2014 Naturfotografen Magnus Elander Magnus Elander är kanske mest känd för sina bilder från Arktis. Sammanlagt har han bott tre år på Grönland. Sedan sju år är han bosatt

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015

Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015 Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015 Reseinformation och resevillkor Flyg & Transfer: Flygbolag som flyger direkt Köpenhamn till Aten tur och

Läs mer