PROJEKTBOKEN ARKITEKTSTUDENTERNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTBOKEN ARKITEKTSTUDENTERNA 2006-2013"

Transkript

1 PROJEKTBOKEN ARKITEKTSTUDENTERNA

2 INLEDNING & INNEHÅLL Studenters initiativ och genomförande av olika sorters projekt och workshops är en av de saker som ArkitektStudenterna lever för. Det kan handla om allt från kakor, till färg, till växter, till lego, till politik och så mycket mer. Små som stora idéer är värda guld och ett arkiv fullt av guld är vår tanke med denna sammanställning. Förhoppningen är att skapandet av denna projektbok blir ett levande, och ständigt växande, arkiv som låter idéer spridas och inspirera. Vi vill att du ska ta för dig. Reuse and recycle! 2006 Dominoworkshop Träworkshop i Veramåla 2007 Excuse Nature SANAA-middag 8 cm Tillträde Tillåtet Tårtbak 2008 Färg i staden Stad i konst Mentorsskapsprogram KONTEXT Synvilla Tillgänglighet 2009 Let s go LEGO Framtidens arkitekter 2010 Snöworkshop Hemuppgiften Maskotresa Jultävling: Pepparkakshus 2011 Vind & vatten DAC-resa Bokklubb FRAGMENT Jultävling: Bygga i marsipan 2012 Gör (om)rådet Alternaktiv CPH Urban Trends Studiebesök Augustenborg Urban Woodshop Festival BoBraPåYngreDar Arkitekturens pris Jultävling: Julgranen 2013 HDK-Konstfack träff Well Workshop Under Bron Pröva dina vingar Alternactive CPH 2.0 Modellworkshop Sista festen Barmöbelworkshop Mångfald på Arkitekturgalan No mans land Bygga mera 2014 Framtidens rum PS. De projekt som är kursiva vet vi inte så mycket om i nuläget och de finns inte med i boken. Men fråga oss gärna ändå. s 2

3 ATT GENOMFÖRA PROJEKT ArktiektStudenterna är en intresseorganisation som existerar genom studenters engagemang. Kärnverksamheten inom ArkitektStudenterna är mötet mellan studenter på de olika arkitektutbildningarna. Precis som Sveriges Arkitekter är ArkitektStudenternas organisation uppbyggd av medlemmar med bakgrund inom de fyra arkitektprofessionerna. Även om det kan tyckas självklart att de olika professionerna har mer gemensamt än vad som skiljer dem så har det inte alltid varit så. När Sveriges Arkitekter bildades 2002 var detta en sammanslagning av Sveriges Arkitekters Riksförbund (SAR), ArkitektFörbundet (AF), Landskaps- Arkitekternas Riksförbund (LAR), Sveriges Inredningsarkitekters Riksförbund (SIR) och Fysiska Planerares Riksförbund (FPR). För att ytterligare öka förståelsen för de olika professionernas specifika kompetenser och stärka bilden av hur dessa kompletterar varandra är därför kärnan i verksamheten att träffas över utbildningsgränserna. Tumregeln är att projekt som genomförs med bidrag från ArkitektStudenterna omfattar minst två skolor, och då gärna med olika inriktning. Vid årsmötet i Oslo 2008 beslutades att Arkitekt- Studenternas presidium kan godkänna summor på upp till 3000 kr på egen hand. Alla utgifter som överstiger 3000 kr måste förankras hos styrelsen. Det finns ingen bestämd regel för vilka ekonomiska medel ett projekt kan få utan det är snarare upp till styrelsen att känna av projektets betydelse för verksamheten. Om projektet ligger i linje med verksamheten, har en tydlig budget och det framgår att ArkitektStudenterna medverkar i projektet är det fritt fram för styrelsen att fatta beslut om medverkan. I övrigt kan sökande hänvisas till att söka annan sponsring eller till eventuell samfinansiering exempelvis av typen 50% sponsring och 50% ArkitektStudenterna. Om du vill ordna ett projekt, så finns det en projektmall som ska fyllas i. Kontakta lokalordförande på din skola för mer information. s 3

4 TRÄWORKSHOP I VERAMÅLA 2006 SYFTE Vilka möjligheter erbjuder trä som material idag? Vad finns det för möjligheter i framtiden? Trä har idag en stark förankring i den svenska vardagen. Vi ser materialet inom många områden. Med workshopen vill vi uppmärksamma trä som material inom arkitekturens värld. I slutet av maj 2005 Arkitektstudenterna en workshop på temat tegel. Workshopen hölls i den lilla Småländska byn Veramåla. Under en helg fördjupades kunskaperna om, och känslan för, tegel som material. Teori varvades med praktik i en miljö som förekommer i de olika arkitektutbildningarna. Med stormen Gudrun i ryggen har vi nu valt att på ett positivt sätt närma oss den förädling som följer i förödelsens spår. TID OCH PLATS VERAMÅLA maj 2006 ARRANGÖRER Arkitektstudenterna Alnarp genom Johan Rehngren och David Nihl PRAKTISKT Deltagaravgiften var 250 kr vilket även inkluderar boende och mat. EXTERNA HANDLEDARE/FÖRELÄSARE Workshopledare Pål Dunér, arkitekt i Eksjö. s 4

5 EXCUSE NATURE 2007 SYFTE Miljö, natur, kultur, hållbarhet, ekologi, konsumtion, träffas och under tre dagar diskutera och arbeta under temat TID/PLATS Konstfack, fredagen 16/2 kl 14 till söndagen 18/2 kl 16. ARRANGÖR Johanna, Emilia, Therese och Jörgen DELTAGARE Tre studenter från vardera skola - totalt 24 studenter. EXTERNA HANDLEDARE/FÖRELÄSARE Linn Dahlberg, civilingenjör med inriktning energifrågor, Ernst Hollander miljöforskare. Handledning av utställningsproducenten Eva Persson. GENOMFÖRANDE Dag 1 presenterade deltagarna sina egna tankar kring temat. Detta följdes av en övning med ett dialogsamtal om olika aktuella ämnen på workshopens tema. Dag 2 började med en presentation av materialet - julgranen. Paneldiskussion. Sedan började tankearbetet, hur kan vi kommunicera våra tankar kring arkitektur och excuse nature, med handledning av en utställningsproducent för att konkretisera sina tankar och försöka skapa ett utställningmaterial. Dag 3 fortsatt arbete och avslutning med att alla grupper presenterade sina arbeten. PRAKTISKT Deltagarna övernattade på Sveriges Arkitekters kansli. Vid ankomst till Konstfack kommer varje deltagare att hålla en presentation på tre minuter. Det krävs därför ett mindre förberedelsearbete på max tre timmar av alla workshopdeltagare. Presentationen skall innehålla tre olika visualiseringar av dina egna tankar rörande temat Excuse Nature. s 5

6 8 CENTIMETER 2007 SYFTE Ämnet grundar sig i erfarenheterna av Konstnären Lars Vilks arbete med skulpturen Omfalos. I eftervattnet av arbetet kring denna skulptur har det bland annat framkommit ett godkännande från den lokala kommunstyrelsen att uppföra ett 8cm högt monument på en plats vilken den svenska regeringen benämner naturreservat. Detta beslut ställer begreppet offentlig utsmyckning på sin kant. Är det OK med icke-beställd offentlig utsmyckning så länge höjden inte överstiger 8 cm? TID/PLATS Göteborg 4-6 maj GENOMFÖRANDE Deltagare anländer fredag kväll. Fest/ pub på kvällen på Chalmers. Workshopen som har HDK som utgångspunkt avslutas runt kl 8 på lördag kväll. Du och 1-2 personer till lokaliserar en plats i centrala GBG för att addera en skulptur (höjd 8cm). Idéer tas fram och skulpturen tillverkas under dagen och placeras. Verket dokumenteras. Grupperna delar med sig till varandra av sina erfarenheter. Under dagen är det en inspirationsföreläsning av Lars Vilks samt handledning av arrangörerna och Vilks. Därefter är det fest på Chalmers. Hemresa på söndagen. ARRANGÖR ArkitektStudenterna Chalmers DELTAGARE Två studenter från vardera skola lottades fram. 16 deltagare totalt EXTERNA HANDLEDARE/FÖRELÄSARE Lars Vilks PRAKTISKT Boende och frukost ordnades själv av deltagarna. Resor och lunch+middag under lördagen ingick. s 6

7 TÅRTBAK 2007 SYFTE Att efter en tung vecka i skolan samla arkitektstudenter från Alnarp och LTH för att låta kreativiteten flöda på ett lite friare och garanterat mer smakrikt sätt. TID/PLATS Studentkomplexet Rönnen, Malmö ARRANGÖR ArkitektStudenterna Alnarp DELTAGARE Studenter från Alnarp och LTH PRAKTISKT Anmälningsavgift på 10 kr GENOMFÖRANDE Klockan 19 samlas vi och börjar dela in lag, tilldelar varje lag en bakbudget och därefter är det bara att sätta igång. Deltagarna handlade själva ingredienser. På två timmar och med en budget på 200kr hade nu varje lag som uppgift att skapa en tårta som skulle övertyga om sina vinnande egenskaper i de olika kategorierna; Koncept, Landmärke; Tillgänglighet, Komplexitet och Ögongodis. RESULTAT En trevlig och godsmakande kväll där nya kontakter knöts. s 7

8 TILLTRÄDE TILLÅTET 2007 SYFTE Att diskutera privatiseringen av offentliga rum TID/PLATS Lund, Bantorget 21 april ARRANGÖR ArkitektStudenterna LTH och Alnarp, via Vanda Kehr, Maria Höök och Petter Elmon GENOMFÖRANDE Dagen inleddes på LTH med föreläsning av Catharina Gabrielsson och kaffe. Deltagarna delades in i grupper och fortsatte diskutera dagens frågeställningar. Sedan förflyttade deltagarna sig ner till Bantorget där defick tillgång till en stor mängd material som skulle användas till att uttrycka frågor om det offentliga rummet. Kreativiteten var på sin spets och under eftermiddagen skapade de fem grupperna träffsäkra och humoristiska installationer på torget. Dagen avslutades med middag och fest på Alnarp. DELTAGARE 30 studenter från Alnarp och LTH Offentliga rum är allas och därför ingens EXTERNA HANDLEDARE/FÖRELÄSARE Catharina Gabrielsson, doktorand PRAKTISKT En anmälningsavgift på 50 kronor s 8

9 FÄRG I STADEN 2008 SYFTE Diskutera och problematisera våra städers Under en grå höstlördag tog ArkitektStudenterna saken i egna händer och lät färglägga såväl Uppsala som Göteborg. Är vi rädda för färg? Föds vi in i normer om hur mycket det är okej att färgsätta? Under en och samma dag på olika platser i Sverige gav sig ArkitektStudenterna ut för att färglägga staden. Det osynliga synliggjordes och berikade förbipasserandes dag. TID/PLATS Göteborg och Uppsala ARRANGÖR Göteborg Andrea Branden, Chalmers DELTAGARE Så många som vill PRAKTISKT Tyg fanns att tillgå s 9

10 WORKSHOP:TILLGÄNGLIGHET SYFTE Tillsammans med representanter från funktionshindrades riksförbund vill gruppen under en dag i Uppsala testa hur det är att vara funktionshindrad genom att åka rullstol, gå på kryckor, simulera dövhet och blindhet osv. På så vis tror de att de kan få ny förståelse för staden och se den ur ett annat perspektiv. TID/PLATS november (i anslutning till Arkitekturdagen) i Ultuna, Uppsala 2008 GENOMFÖRANDE Lördagen startade med frukost tillsammans med föreläsarna Karin Månsson och Håkan Thomsson. Efter en kortare föreläsning begav vi oss ut. Vi provade att köra rullstol och gå med blindkäpp med synnedsättande glasögon. Sen blev det lunch och fortsatt föreläsning med diskussion. På kvällen kladdkaka, rullstolslimbo och kårutgång. Under söndagen hade vi ett brunchseminarium innan det var dags för hemfärd. På hela taget var det en lärorik och mysig hösthelg! RESULTAT Direkt upptäcktes att ramper är högre an vad man kanske hade tänkt sig och att utstickande föremål i huvudhöjd kan vara mer ivägen än vad man kan tro. Vi gjorde en övning där man fick gissa lutningar och körde på olika material. ARRANGÖRER ArkitektStudenterna EXTERNA HANDLEDARE/FÖRELÄSARE Karin Månsson och Håkan Thomsson PRAKTISKT Föreläsarna ordnade med utrustning s 10

11 STAD I KONST SYFTE En workshop som utforskar gränslandet mellan stadsplanering och den fria konsten Ser vi på staden annorlunda när vi målar den? Hur beskrivs stadens uttryck genom måleri? Kan måleriet vara en arbetsmetod inom arkitektur? TID/PLATS 1-2/11 i Uppsala DELTAGARE 3 studenter från varje skola GENOMFÖRANDE Alla anlände Fredag 31/10 kl till ett kallt, mörkt och regnigt Uppsala.. Fika och ett tillfälle att bekanta sig. Efter detta begav vi oss ut på stan för att ta del av Allt ljus på Uppsala som består av 22 ljusinstallationer runt om i staden. På lördagen träffades vi kl 9.00 för en kort introduktion av komposition innan vi begav oss ut på gatorna. Rafael var med hela tiden för att kommentera och handleda vårt skissande. Efter lunch fortsatte vi inomhus. Vi plockade fram stafflier och färger och målade ända till kl På söndagen fortsatte vi att måla. RESULTAT Vi tog tåget hemåt med några verk i handbagaget och en del nya vänner i minnet s 11

12 MENTORSKAPSPROGRAMMET KONTEXT 2008 SYFTE Att skapa en plattform för utbyte mellan skola och arbetsliv, ge studenter en inblick i livet som yrkesverksam arkitekt och en chans för studenter att skapa personliga kontakter som inte är knutna till skolan. s 12

13 SYNVILLA 2008 SYFTE Experiment med ljus och förvrängning av rum TID/PLATS maj, Alnarp ARRANGÖR DELTAGARE 3 studenter från varje skola, 24 deltagare totalt EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE Jan Jenssen och Torbjörn Laike, miljöpsykologer, Federico Faverro, Ljushögskolan och Acke Hydén, workshopledare PRAKTISKT Resor, boende och två mål mat om dagen sponsrades. Deltagarna övernattade på Alnarp GENOMFÖRANDE Lördagen var fullspäckad med spännande föreläsningar kring temat. Efter en välbehövd lunch fick deltagarna experimentera med ljusutrustning på ett av Alnarps enorma loft, som med sina gamla bjälkarna var en mycket spännande lokal. s 13

14 SNÖWORKSHOP SYFTE Utforska snö, strukturer, träffas över gränserna, visa upp nya arkitektskolan UMA TID/PLATS Helgen mars, Umeå ARRANGÖR ArkitektStudenterna UMA DELTAGARE 2 studenter från varje skola plus alla som vill från Umeå Arkitekthögskola och Designhögskola. PRAKTISKT Ditresande studenter sov på skolan. Mat under dagarna betalades för de ditresande studenterna. GENOMFÖRANDE Vi börjar kl på förmiddagen och skapar fram till ca Vi kommer helt enkelt att ägna dagen åt att bygga i snö utifrån ett bestämt tema. Efter det kommer det finnas tid att titta närmare på och diskutera allas alster. Vid 17-tiden går vi till Arkitekthögskolan och fortsätter med en After Snow-pub med UMA:s eget coverband, där man får/ska/måste behålla täckbyxan på. Vi kommer bjuda utomsocknes på tilltugg under dagen. RESULTAT Bland de färdiga verken fanns en labyrint, ett runfält, en cirkelgång, en framtidsutkiksplats, en rutschbana med tunnlar, ett gravfält/studera stjärnorna plats, matbord, en tunnelgång som ledde fram till dagens fyndigaste och minsta tunnel Visst kämpade vi hårt i snön men det bjöds också på mängder av korv, mycket skratt, några mulningar och en liten titt på designskolan, sköna lärare som kom förbi med värmande drycker och mycket annat. bra jobbat gänget! Natten blev lång, fartfylld och låt mej säga OERHÖRT nice! Det var inte bara att det bjöds på polarbröd, chips, sing-along och twister utan också billig bar, pastasalladsbuffé, LIVEBAND och dans natten lång. /Caisa & Alexandra BTH s 14

15 JULTÄVLING PEPPARKAKSHUS SYFTE Tanken är att skapa gemenskap inom och mellan skolorna genom att anordna en tävling. Tävlingen har utgångspunkt i att skapa något som hör till julen, exempelvis att bygga ett pepparkakshus, men kan även vara att skapa en ljusinstallation och dylikt. TID/PLATS På respektive skola under början av december. ARRANGÖR Idén föddes på StudMax av Arkitekt- Studenterna BTH via Julia Johansson och Karin Nyberg. Respektive lokalordförande arrangerade sedan tävlingsmomentet på respektive skola. DELTAGARE Så många som vill från varje skola 2010 PRAKTISKT Varje skola fick 500 kr att handla pepparkaksdeg, glögg och tillbehör för. Sveriges Arkitekters kansli agerade jury åt tävlingen. Inlämning av foto/film krävs. GENOMFÖRANDE Deadline 5/12, jurybeslut innan 12/12. Vissa skolor tog en eftermiddag, andra en heldag av aktivitet, upp till varje lokalförening att göra som de vill. RESULTAT Kul och uppskattat, tänkt att fortsätta varje år. s 15

16 MASKOTRESAN 2010 BESKRIVNING Att skapa en maskot till Arkitektstudenterna som skickas runt till de olika skolorna. På skolan tar man sedan med maskoten till ett eller olika arkitekturmål som finns i staden och dokumenterar detta. Workshopen är tänkt att vara ett roligt och enkelt sätt att sprida information om bra känd och okänd arkitektur i Sverige utifrån olika perspektiv. TID/PLATS På alla skolor, löpande under året ARRANGÖR Idé av Matilda Åström och Kristin Träff, Ultuna DELTAGARE 3 studenter från varje skola, 24 deltagare totalt PRAKTISKT Inköp av maskot + porto + fikabudget á 200 kronor/skola. Totalt 2500 kronor. Överlämning sker enklast vid möten, så som StudMax/Rix GENOMFÖRANDE Gemensam maskot skickas mellan skolorna efter ett förbestämt schema. Varje skola har maskoten i två veckor. Först i städerna där skolorna ligger, kan utvecklas till att maskoten följer med studenter hem, utomlands och så vidare. Man dokumenterar detta med fotografier + eventuellt kort text. Bilderna publiceras sedan i ArkitektStudenternas blogg. Maskoten följer även med på alla ArkitekStudenterna-möten. s 16

17 TÄVLING HEMUPPGIFTEN BESKRIVNING Studenter ger förslag på hur man kan lösa bostadsbristen för unga. Hemuppgiften är namnet på en idétävling för arkitektstudenter som genomfördes under våren TID/PLATS Tävlingstid 1 mars-31 maj ARRANGÖR Sveriges Arkitekter, ArkitektStudenterna och jagvillhabostad.nu och Sveriges Byggindustrier tillsammans med 14 medarrangörer. Tävlingssamordnare Martin Livian. PRAKTISKT Vilken form som helst, idéer uttryckta i bild, text, ritning. Inlämning 2 A2:or. Inskick skedde digitalt och i tryckt form GENOMFÖRANDE Augusti 2010 planering, uppstart mars I juli 2011 presenterades vinnarna i Almedalen och efteråt trycktes en tidning med resultaten. RESULTAT Goda förslag som uppmärksammades stort, tre ministrar på scen under Almedalen! En utställning som har vandrat runt, och dessuotm resulterade projektet i en idéskrift utgiven av Sveriges Arkitekter. DELTAGARE Nästan 100 tävlingsförslag lämnades in EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE I varje region skedde en kväll med inspirationsföreläsningar, däribland praktiker, företagare s 17

18 FRAGMENT 2011 SYFTE Att utforska skapade rum genom dans, ett samarbete mellan baletthögskolan och arkitektstudenter TID/PLATS Föreställning på Chalmers ljusgård ARRANGÖR ArkitektStudenter från HDK och Chalmers., i samarbete med Baletthögskolan DELTAGARE 5 HDK-studenter, 3 Chalmers-studenter. Till föreställningen var alla studenter på alla skolor välkomna, i mån av plats. EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE Dansledare PRAKTISKT Andra sponsorer och samarbetspartners fanns också. RESULTAT Uppskattad föreställning och många goda kontakter och upplevelser av att ha arbetat med andra professioner. s 18

19 BOKKLUBB SYFTE Att anordna ett forum för diskussioner om arkitektur TID/PLATS Våren 2011, en träff varannan månad i olika lokaler på LTH eller Alnarp ARRANGÖR ArkitektStudenterna LTH, via Kajsa Börjesson och Martin Falck DELTAGARE Studenter från Alnarp och LTH PRAKTISKT Några kapitel ur utvald bok kopieras upp och läggs på skolornas server för nedladdning. Den som tar på sig att välja bok är även moderator för diskussionen under kvällen. Böcker som diskuterats är Där jag kommer ifrån kriget mot förorten av Per Wirtén och Hemliga städer: Rädslans urbana form av Göran Dahlberg. GROVT SCHEMA Alla läser några kapitel och ses sedan för att diskutera under några timmar, med lite tilltugg. RESULTAT Många bra diskussioner, kommentarer från bloggen: Vi diskuterade mycket kring hur boendeidealet ser ut nu, och hur det har förändrats. Var vill man bo och varför? I Malmö har antalet barnfamiljer i innerstaden ökat explosionsartat de senaste kanske tre åren. Vad beror en sådan förändring på? Denna gång är alltså temat hemliga städer....dahlberg delar upp dessa städer i de självpåtaget hemliga städerna, respektive de hemlighållna städerna. De stycken vi har valt handlar bland annat om Israels ockupation av Västbanken, Victoria Park i Limhamn och om planer på undervattens städer s 19

20 VIND & VATTEN 2011 SYFTE Att Vi tillvarata stadens två mest utmärkande drag; blåsten och allt vatten och göra en workshop av detta. TID/PLATS april i Karlskrona. ARRANGÖR ArkitektStudenterna BTH via Julia Boström och Mårten Espmarker. DELTAGARE 2 studenter från varje skola, ett större antal BTH-studenter. EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE KUB arkitekter som ritat Kasper Salin-vinnaren Ryaverket och Boverket, om hur vind och vatten kan användas som designelement. PRAKTISKT ArkitektStudenterna stod för resa, mat och boende för de ditresande studenterna. GROVT SCHEMA Lördagen startade med föreläsningar på temat Vind och Vatten. Sedan vidare med en skärgårdsbåt ut till fina Aspö och bygger drakar. Pris kommer att delas ut till de bästa drakarna! s 20

21 RESA TILL DANSKT ARKITEKTUR CENTRUM 2011 SYFTE Att diskutera och mötas över skolgränserna, och uppleva en intressant utställning tillsammans TID/PLATS april i Karlskrona. ARRANGÖR ArkitektStudenterna Alnarp. DELTAGARE 10 deltagare från LTH, Alnarp och BTH, totalt 30 studenter. EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE Utställningen guidades av personal från DAC PRAKTISKT ArkitektStudenterna stod för resan och inträde. GROVT SCHEMA Bussen avgick tidigt från Lund där alla skolor samlades. På bussen hade vi blivit indelade i grupper och fått i uppgift att diskutera ett antal frågor som berörde utställningen. Vi satt i blandade grupper från olika klasser och lärosäten vilket gjorde diskussionen ännu mer spännande. Sedan besöktes utställningen och fri eftermiddag till socialisering, under sen eftermiddag gick bussen hem igen. RESULTAT Helt klart en trevlig dag med många nya intryck och funderingar. Kul att träffa andra studenter där man verkligen märker att det finns ett behov av att träffas och diskutera frågor som rör arkitektur i allmänhet. Om inte annat så är det väldigt kul och givande. s 21

22 JULTÄVLING BYGGA I MARSIPAN BESKRIVNING En årlig jultävling mellan skolorna, denna gång med materialet marsipan. TID/PLATS På respektive skola, på egenvalt datum innan deadline ARRANGÖR ArkitektStudenterna. Jury Sveriges Arkitekters kansli DELTAGARE Alla skolor s 22

23 GÖR (OM)RÅDET BESKRIVNING En serie av tre workshops med syfte att låta unga boende i miljonprogramsområden i Malmö och arkitekstudenter från alla professioner utveckla innovativa idéer och visioner för framtidens boendemiljöer. TID/PLATS Mars-april, Malmö ARRANGÖR ArkitektStudenterna, RGRA, Malmö Högskola DELTAGARE 12 Arkitektstudenter samt 12 Malmöungdomar på respektive workshop EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE With in walls, Malmö Högskola PRAKTISKT Boende, resor och de flesta måltider betalades av projektet GENOMFÖRANDE Varje workshop startade fredag morgon och slutade söndag eftermiddag. Metod och verktyg skiljde sig åt mellan helgerna, men att skapa något som går att ta på, skapandet av modeller och visionsbilder, var en viktig del av processen. RESULTAT Efter presentationerna på den tredje och sista dagen kunde man märka att denna workshop faktiskt hade stärkt några eldsjälars tilltro till sig själva, det workshopen hade uppnått var att visualisera och därmed förverkligat några av de boendes tankar på idéplan. Tillsammans hade vi använt arkitektur för att göra alternativa scenarion tänkbara. Detta hade naturligtvis sin grund i att vi, arkitektstudenter, var där för utveckla de boendes idéer, inte våra egna. /Johan Löwstedt, Rosengårdsworkshopen s 23

24 ALTERNAKTIV CPH 1.0 och 2.0 BESKRIVNING Hjälpa gruppen Den Flydende By som med hjälp av sin flytande by vill inspirera till alternativa sätt att lösa kommande ödesfrågor när vi nu är på väg in i en era av växande resursbrist. Målet med de fyra dagarna var att bygga färdigt exteriören på kontoret och förse det med en interiör samt att bygga ett flytande växthus. TID/PLATS april 2012 och april 2013, Sydhavn, Köpenhamn ARRANGÖR Adam Roigart och Den Flydende By, CPH DELTAGARE 17 Arkitektstudenter (2 från varje skola var tanken) PRAKTISKT Boende och mat fixades genom Den Flydende Dy i deras fabrikslokaler 2012 och 2013 GENOMFÖRANDE För att komma i stämning gav vi oss av i cykelkaravan för att kika på några av alla de platser där ungdoms- och D.I.Y-kulturen blomstrar i Köpenhamn. Dagarna gick helt till byggandet, från tidig morgon till sen natt. Vi tog endast kortare pauser för att spela musik, äta mat eller åka till närliggande bagerier och storköp för att dumpstra nästkommande dags samtliga måltider RESULTAT Sista byggdagen var det som att vi aldrig hade gjort annat än att bo i fabriken, bygga på båtarna och äta gigantiska middagar runt långbordet. En minst sagt bekymmerslös tillvaro även om det kändes i kroppen efter en dags hårt arbete med att bygga. Det stoppade oss inte heller från att på kvällarna hamna i långa diskussioner om ansvar, akitektrollen, livsstil, framtid, rättvisa, genus, politik, mat, energi, oljetopp, stadsplanering och annat som man funderat på under dagens arbete. Som en grand finale på helgen bestämde vi oss för att se om våra skapelser var sjödugliga och vi bjöd in vänner och bekanta till att komma och besöka båtarna vid Islands Brygge ca 40 minuters båtresa från vår arbetsplats i Sydhavnen. Med växthuset på släp bakom Kontoret gav vi oss ut på sjön och lyckades utan större problem ta oss över till andra sidan stan. Nyfikna besökare flockades snart kring båtarna och de flesta vågade sig också ombord. s 24

25 URBAN TRENDS 2012 BESKRIVNING International spatial planning workshop. A venue where students from different cities, countries and cultures will meet to expand their comprehension on the current urban trends in Europe. Various disciplinaries are tested against each other, and experiences and perspectives from the own cities are discussed. TID/PLATS april, BTH Karlskrona ARRANGÖR BTH samt Siri Himmelman, student BTH DELTAGARE Studenter från 17 skolor i Europa, däribland arkitektstudenter från olika svenska arkitektskolor EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE Många! Hela helgen byggdes upp kring de olika perspektiv som dessa medförde. PRAKTISKT Boende i BTHs gymnastiksal, all mat fixad av arrangörerna med slutmiddag på Marinmuséet. GENOMFÖRANDE Konferensen innleddes med att representanter från varje universitet presenterade trender som de ansåg tydliga på deras studieorter. Därefter fortsatte helgen med korta inspirationsföreläsningar, diskussioner och guidningar i Malmö och Karlskrona. Sista dagen hölls en paneldebatt mellan stadsforskare från Tyskland, Polen och Sverige, däribland Jerker Söderlind och Moa Tunström. Studenterna ställde frågor och kommenterade. Därefter följde en workshop där studenterna i mindre grupper diskuterade trenderna utifrån olika frågor, vilket sedan resulterade i listor där alla deltagare fick markera de punkter som de tyckte var mest relevanta eller viktiga. RESULTAT Konferensens deltagare, medverkande forskar och organisationsgrupp, som bestod av studenter från BTHs kandidat- och masterprogram för fysisk planering, upplevde konferensen som ett mycket positivt och lyckosamt sätt att väcka diskussionen kring dagens stadsutveckling men även för att peka ut luckor och hitta lösningar. s 25

26 STUDIEBESÖK AUGUSTENBORG 2012 BESKRIVNING Göra ett studiebesök på Augustenborgs botaniska takträdgård. Augustenborgs Botaniska Takträdgård är en unik anläggning med nära kvadratmeter levande tak. En möjlighet för studenter från LTH och Alnarp att tillsammans göra ett relevant besök. TID/PLATS Maj 2012 ARRANGÖR ArkitektStudenterna Alnarp och LTH DELTAGARE ca 5 personer från respektive skola PRAKTISKT Entré och guide betalades av ArkitektStudenterna RESULTAT En del tankar väcktes under studiebesöket. Tänk på vilken potential som finns om vi faktiskt använder oss utav de enorma ytor taken i staden utgör. Vi hade kunnat ha fantastiska trädgårdar och parklika miljöer i taknivå och för att inte tala om lokalproducerade odlingar som försörjer en del av stadens behov av föda bara genom att utnyttja de ytor som finns till vårt förfogande. EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE En guide från anläggningen s 26

27 URBAN WOODSHOP FESTIVAL 2012 BESKRIVNING Ett incitament för att få möjlighet att träffa våra kollegor på andra sidan sundet. Vi vill skapa kontakt skolorna emellan för att få förståelse och utbyta erfarenheter av varandras utbildningar. Nyfikenheten är enorm från vardera sidan sundet samtidigt som kontakterna är få. Kanske kan det leda till vidare samarbeten eller framtida vänskap. Vi hoppas att den här workshopen blir till en framtida tradition och kanske utvecklas till något större. Men vi måste börja någonstans. Workshopen blir som ett värdigt avslut på årets studier som ska väga upp för eventuell stress och oro. En fri workshop som ska betinga framtida arkitekturstudier med lustfylldhet och kanske ge upphov till att använda sig av sina arkitekturerfarenheter i andra sammanhang förutom under skol-/arbetstid. TID/PLATS 1 juni, Köpenhamn ARRANGÖR Malin Wester, LTH. Medarrangörer studenter från Kunstakademin Köpenhamn DELTAGARE 20 arkitekturstuderande från nästan hela Sverige fick betald resa och uppehåll. Såväl husbyggnadsarkitekter från Chalmers, KTH och LTH som landskapsarkitekter från Alnarp och Ultuna. PRAKTISKT ArkitektStudenterna stod för resor, anmälningsavgifter och deltagararband medan extern sponsring söktes för materialet. GENOMFÖRANDE Tillsammans med Kunstakademiets Arkitektskole och Designskolen i Köpenhamn, kommer vi att spendera dagen med att bygga upp en mötesplats under den pågående gatufestivalen Distortion. (http:// cphdistortion.dk) Vi kommer att bygga en bar, lounge och plats för musikutrustning där dj s och annan musikunderhållning kan ta plats. Bygget kommer att utgå från en konceptuell skiss kring hur vi ska disponera vår yta och de material vi har till förfogande men tillsammans gör vi upp en plan för dagen. RESULTAT Dock kantades resan av mängder av komplikationer. Lastbilar gick sönder, verkstad vi fått tillgång till med verktyg stängde ner, med mera. Men vi lyckades hyra nya bilar och fick tillgång till enklare verktyg. När vi efter mycket arbete fick över träet till platsen möttes vi av ett oväder. Regnställ blåste bort. Delar av dj-utrustningen blev vattenskadad. Mycket frustration. När det väl blev uppehåll var det redan fullt av människor. Vi valde vi att experimentera med blocken och byggde en plattform av sittplatser. När vi under kvällen uppehöll oss på mötesplatsen kändes det riktigt trevligt. Alla omkring oss var ju ändå väl inställda till att njuta av festivalen. Vi träffade nyfikna som tagit sig till platsen för att hälsa oss svenskar välkomna. Intressant nog hade eventet spridit sig runt till en del arkitektbyråer och förhoppningsvis skapades nya kontakter Allt var lyckat, tills regnet slog till på nytt. Efter en intensiv dag kantad av olyckor och oväder tog vi oss till slut in under tak, tillsammans med våra nya danska vänner. s 27

28 ARKITEKTURENS PRIS ARKITEKTURGALAN 2012 BESKRIVNING ArkitektStudenternas bidrag till Sveriges Arkitekters första Arkitekturgala. En installation på samma tema som galan - Arkitekturens pris. TID/PLATS Visades på galan 16 november, Clarion Hotel Sign, Stocholm ARRANGÖR ArkitektStudenterna DELTAGARE Arkitektstudenter som ville GENOMFÖRANDE Planeringen skedde månaderna innan och en utlysning till alla arkitektstudenter som ville att bidra till installationen. Monteringen skedde på plats kvällen innan. RESULTAT Lyckat, med en bra placering i entrén var det många som såg installationen. s 28

29 nu är det dags för årets jultävling för sveriges arkitekthögskolor JULTÄVLING JULGRANEN BESKRIVNING En årlig jultävling mellan skolorna, denna gång med materialet julgran. TID/PLATS På respektive skola, på egenvalt datum innan deadline ARRANGÖR ArkitektStudenterna. Jury Sveriges Arkitekters kansli DELTAGARE Alla skolor FENOMENET JULGRAN VARJE SKOLA FÅR EN JULGRAN och det är upp till er att använda vad skolan har och skapa den mesta installationen av er julgran G O D J U L U M A Wunderbaum und Kirche den kl: kommer julgran och fika finnas i KOM MED OCH TÄVLA OM DIN SKOLAS HEDER! s 29

30 HDK - KONSTFACK TRÄFF BESKRIVNING Etablera mer kontakt mellan de två inredningsarkitekturutbildningarna för att skapa grund för framtida samarbeten. Pecha kucha-kväll med projektpresentationer, middag och mingel. TID/PLATS Konstfack, 1 februari ARRANGÖR ArkitektStudenterna Konstfack och HDK GENOMFÖRANDE På förmiddagen den 1 februari träffades fem personer från HDK och Konstfack ute vid Liljeholmen för att handla mat och förnödenheter inför kvällen. Eftermiddagen spenderades med att fixa ljud, projektor, mat och en trevlig stämning till seminarierummet vi lånade på Konstfack. Vid 17 snåret kom resten av HDK eleverna och Sandra Petterson visade runt på Konstfack. Sen mötte de upp resten av Konstfackseleverna och gruppen var samlad och middagen kunde börja. I två omgångar under kvällen sänktes musiken och de blev pecha kutcha presentationer. Efter nio öppnades tillställningen upp för mer folk och förvandlades till en mingel pub som fortsatte fram till midnatt. DELTAGARE 5 personer från varje skola PRAKTISKT Boende fixades hemma hos s 30

31 WELL WORKSHOP UNDER BRON 2013 BESKRIVNING Skapa ett sinnesöppnande landskap i Under Brons källarlokal med hjälp av wellpap, ljus och inspiration från b.la. Verner Panton och Matti Kallioinen. Samt fira LTH-studenternas medverkan i möbelmässan genom att visa upp kortfilmerna som producerats till detta. TID/PLATS Under Bron, Stockholm, 9 februari ARRANGÖR Jon Bossuyt och Malin Wester, LTH DELTAGARE 30 studenter från LTH, KTH och Konstfack. Eftersläpp för alla PRAKTISKT 225 kvadratmeter wellpap Hamburgemiddag beställdes genom Under Bron GENOMFÖRANDE Intresset var stort och dom 30 platser vi hade att erbjuda fylldes snabbt upp. Vi samlades vid sju på kvällen, för att äta och planera tillsammans. Sen skred vi till verket konceptskiss samt resultat ser ni på bilderna nedan. Efter workshopen öppnade vi upp för en bredare publik som bland annat ville fira avslutningen av Stockholm Furniture Fair Det blev en sen men fantastisk natt! s 31

32 SISTA FESTEN 2013 BESKRIVNING Att skapa installationer till en festlokal i sann arkitektanda. Less is a bore! TID/PLATS Morgon till kväll måndag 3 juni ARRANGÖR Fixargruppen, Marcus Blomqvist, Chalmers DELTAGARE Studenter från Chalmers Arkitektur och HDK är alla inbjudna GENOMFÖRANDE Trettio meter hönsnät, kilometer. Sommaren firas in på Sista Festen, men workshop som ska förvandla sex hundra kvadratmeter industrihall till en arkitektonisk och färgsprakande festlokal. RESULTAT Det är svårt att hävda att kvällen var annat än lyckad. Hundratals dansade under de vita molnen av plastmuggar, Huset spelade sina bästa låtar under tak av kilometervis av enkelt bomullsgarn och det frossades i godis och bakverk från det dignande dessertlandskapet. Utan Sista Workshopen hade detta inte varit möjligt. Lokalen ekade tom och utstrålade industri när vi började. Och låt oss inte glömma betong! Dagarna fram till festen var hektiska. Det virades, snurrades, häftades, stämplades, målades, grinades och skrattades. Vi hann inte hela vägen fram. Precis som vid vilken deadline som helst kämpades det in i det sista, till och med lite längre. Snabbt övergick all oro och stress i total lycka. Kvällen som vi planerat för i nära sex månader var här och med succé som rubrik. s 32

33 KTH+SLU+KONSTFACK=SANT BESKRIVNING Workshopens syfte var att studenter från olika arkitektutbildningar skulle mötas och prova på att samarbeta kring ett projekt, både för att dela kunskap men även för att lära känna studenter från andra skolor. Projektet bestod i att ge ett gestaltningsförslag till en plats i Uppsala. Det finns redan planer för vad som ska byggas på platsen men detta förslag har fått kritik och varit mycket omdiskuterat i media. Vi ville därför undersöka var studenter kunde ge för förslag till denna plats. TID/PLATS 27 april, Ultuna ARRANGÖR En projektgrupp från Arkitektstudenterna Ultuna arrangerade workshopen. DELTAGARE 12 personer från KTH, en från Umeå och 4 från Ultuna PRAKTISKT Arkitektstudenterna betalade resa till och från Stockholm för studenter från KTH samt stod för mat för alla deltagare på kvällen. GENOMFÖRANDE Workshopen startade med samling vid Blåsenhus, vars parkering var projektplatsen. Där gavs information om kommunens planer för platsen, debatten kring förslaget samt information om workshopen. Kartunderlag delades ut. Deltagarna blev indelade i grupper om 3 personer, blandade från olika skolor/utbildningar för att kunna dela med sig av olika kunskaper/synvinklar. Grupperna fick sedan inventera platsen. Från klockan kunde grupperna komma ut till ateljén på SLU Ultuna där byggmaterial samt fika fanns tillhandahållet. Grupperna byggde där modeller över sina förslag hölls presentationer av förslagen. Därefter startades grillen och kvällen fortsatte med umgänge, grillning, kubb odyl. RESULTAT Workshopen blev mycket lyckad! Både arrangörer och deltagare var nöjda. Det uppstod härlig gemenskap och alla verkade tycka det var roligt att lära känna elever från andra skolor och utbildningar s 33

34 MODELLWORKSHOP ALNARP 2013 BESKRIVNING Syfte att ge studenter på landskapsarkitektutbildningen möjlighet att prova på modellbygge. Målet att studenterna ska få en introduktion och tillgodogöra sig grundläggande principer. TID/PLATS Ateljén, Alnarp, lördag 6 april ARRANGÖR Rebecca Norberg och Sara Bauer DELTAGARE 10 från Alnarp, 4 från Ultuna EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE Workshopen hölls av Martin Bauer som har arbetat med modellbygge under stora delar av sitt yrkesverksamma liv. PRAKTISKT Deltagarna betalade en liten summa för deltagande och fick därmed behålla sina modeller RESULTAT Mycket bra. Fokus låg på det traditionella hantverket i modellbyggande s 34

35 BYGGA MERA 2013 BESKRIVNING Landskapsarkitekter från Alnarp och husarkitekter från LTH möts för ännu en modellworkshop. Denna gång under ledning av Carin Hernquist, projektledare på ÅTERskapa. Ett syfte var att ge tillfälle till att undersöka hur arkitekter kan använda befintligt material för att visualisera idéer. TID/PLATS 4 november, Malmö ARRANGÖR Sara Bauer, Alnarp DELTAGARE Studenter från Alnarp och LTH EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE Carin Hernquist, ÅTERskapa RESULTAT Vi började eftermiddagen med kaffe, fika och en introduktion där Carin berättade om projektet. Carin vill sprida en medvetenhet kring återbruk och har därför samlat in spillmaterial som skänkts från industriföretag till en materialbank med rum för en skapande verkstad. Lite med en känsla av att vara tillbaka på fritids satte vi sedan igång. Vi uppmuntrades att släppa föreställningar om vad som skulle skapas och istället låta materialet inspirera. Det var definitivt vad jag själv hade mest svårt för, det där förutsättningslösa skapandet som var ett av syftena till varför jag tog initiativet till denna workshop. Material som användes var (bland mycket annat) restprodukter från produktionen av strumpor, såna spiral-aktiga mojänger som tandläkare stoppar in i munnen på en och fantastiskt fina träbitar med okänt ursprung. Och det skapades allt från lampor till dörrmattor till modeller. s 35

36 FÖRELÄSNINGSDAG NO MAN S LAND 2013 SYFTE Sedan gruppen No Man s Land startade i höstas har vi haft som mål att dels lära oss mer inom gruppen, genom inläsning och diskussioner och dels att sprida kunskap och intresse för frågor om jämställd stadsplanering utåt. Formen för hur denna utåtriktade kunskapsspridning kan se ut varierar, under hösten har vi hunnit med några studiebesök och varit på seminarium och under våren planerar vi installationer och workshops. Något som vi pratat om sedan start har varit att arrangera en heldag med föreläsningar, både för att vi själva vill lära oss mer och för att kunna erbjuda fler grupper att delta i diskussionen. TID/PLATS 14 december, Malmö ARRANGÖR Gruppen No Man s Land, Karin Brodin DELTAGARE 120 deltagare, bland dem studenter från arkitektskolorna EXTERNA FÖRELÄSARE/HANDLEDARE Birgitta Andersson, kulturgeograf, genusvetare och socionom Anna Krook, genusvetare, statsvetare och landskapsarkitekt Potato Potato teatergrupp, Linda Forsell Materialbanken ÅTERskapa RESULTAT Vädret var mulet och rått och klockan inte ens 12, ändå satt 120 förväntansfulla besökare i publiken när Birgitta Andersson drog igång första föreläsningen. Birgitta är kulturgeograf, genusvetare och socionom och har de senaste två åren jobbat med Boverkets regeringsuppdrag att stärka trygghet i tätorter, genom jämställdhetsarbete. Hon gav oss en grundlig och pedagogisk genomgång av hur maktstrukturer och ojämlika förhållanden ser ut, varför vi har ett manligt könsideal och vikten av intersektionell analys, där både ekonomi, sexuell läggning, boendesituation, medborgarskap, utbildning och religionstillhörighet vägs in. Därefter kopplades detta till kvinnors upplevelser av otrygghet i offentliga miljöer. Efter Birgittas föreläsning följde en frågestund med många intressanta och engagerade frågor. Därefter var det hög tid för lunch och fikamingel. Anna Krook är genusvetare, statsvetare och nu landskapsarkitekt på gatukontoret på Malmö stad. Hon fortsatte dagen med att berätta om konkreta exempel på arbetsmetoder och insatser som kan bidra till ett jämställt samhälle. Gatukontoret har jobbat med ett program för aktiva mötesplatser, där de noggrant undersökt vilka behov olika grupper har och hur de kan möta dessa. Bland strategierna fanns provokation, variation, insteg (att underlätta för den som vill stå bredvid att närma sig aktiviteten), vardaglighet, tillfällighet och tillåtande. Efter dessa två lärorika och intressanta föreläsningar var det dags att omsätta teorin till praktik tillsammans med teatergruppen Potato Potato och Linda Forsell, konstnärlig ledare och regissör. Linda visade exempel på arbetsmetoder och strategier för att genomskåda patriarkala strukturer. Fokus låg på att hitta nya sätt att skärskåda sig själv och sin omgivning, vilket kan vara förvånansvärt svårt. En intensiv och informationsrik dag som vi i No Man s Land är fantastiskt nöjda med. PRAKTISKT ArkitektStudenterna sponsrade föreläsarnas arvoden och resor för arkitektstudenter att delta s 36

37 INTROWORKSHOP BARMÖBEL 2013 SYFTE Att introducera alla nya ettor på arkitektutbildningarna till ArkitektStudenterna TID/PLATS I början av höstterminen ARRANGÖR Arkitektstudenterna på respektive skola DELTAGARE Ettorna på respektive utbildning PRAKTISKT Materialet var valfritt och fixades av varje skola. Projektet hade inga pengar avsatta så det var kreavtiva lösningar som gällde. s 37

38 ARKITEKTUR OCH MÅNGFALD PÅ ARKITEKTURGALAN 2013 SYFTE Att ArkitektStudenterna skulle visa sig på arkitekturgalan genom en installation som tog upp temat arkitektur och mångfald TID/PLATS Visades på galan 8 november, Waterfront ARRANGÖR ArkitektStudenterna DELTAGARE Studenter från alla utbildningarna RESULTAT Studenterna som var på plats på Studmax i Göteborg var alla delaktiga i skapandet av många fantastiska filmer på årets tema mångfald. Vi människor är alla olika, och så är också våra upplevelser av den byggda staden och dess rum. Deltagare från Sveriges alla arkitektskolor fick därför i uppdrag att genom intervjuer dokumentera hur ett antal personer uppfattar en vald plats i respektive hemstad. Resultatet blev en mångfacetterad sammanställning som på plats i Waterfronts lokaler presenterades med tjock-tv-apparater i en trädoftande konstruktion. Från formidéer som bland annat innefattade återvunnet material från gatorna (även kallat skräp) landade vi till slut i en konstruktion med så enhetliga material som möjligt till allra största delen plywood. Sex träskivor sattes ihop till ett rum som skulle gå att vandra genom. s 38

39 JULTÄVLING PEPPARKAKSHJÄRTAN 2013 BESKRIVNING En årlig jultävling mellan skolorna, denna gång med materialet pepparkakshjärtan TID/PLATS På respektive skola, på egenvalt datum innan deadline ARRANGÖR ArkitektStudenterna. Jury Sveriges Arkitekters kansli DELTAGARE Alla skolor s 39

40 FRAMTIDENS RUM 2014 SYFTE Akademien för Inredningsarkitektur på Sveriges arkitekter anordnade ett samtal om inredningsarkitekturens framtid, där olika talare var inbjudna. Publiken var yrkesverksamma inredningsarkitekter, studenter och andra intresserade Arkitektstudenterna på HDK åkte till Stockholm för att delta och även passa på att göra studiebesök och träffa studenterna på Konstfack. TID/PLATS 1 februari, Färgfabriken Stockholm ARRANGÖR Sveriges Arkitekter DELTAGARE Studenter från HDK och Konstfack RESULTAT Vi började dagen med samling och lunch i konstfacks kafeteria fem studenter från HDK och ett par studenter från Möbeldesign och Inredningsarkitektur på Konstfack. Efter lunchen fick vi en rundvandring med tre av konstfackstudenterna Inbjudna talare var Zoey Humphries från Steelcase, Peter Lind från fastighetsägaren Humlegården, Mia Wahlstein IT-chef på koncernen Midroc och Anna Odlinge och Helena Söderberg, lektor och prefekt från Konstfack. Den hetaste frågan under kvällen rörde utbildningarna. Något som nog engagerade alla arkitektstudenterna som var där. Vad ska man lära sig under de fem åren i utbildningen? Ska man lära sig att verktyg och program som just nu används i branschen eller är det viktigare att utvecklas konstnärligt? Måste det ena utesluta det andra? Som avslutande programpunkt bjöds det på förfriskningar i kaféet. Där fortsatte samtalen som påbörjats inne i föreläsningssalen och vi fick möjligheten att ställa frågor och prata med de andra deltagarna. Därefter tog HDK-studenterna avsked för att hinna med tåget tillbaka till Göteborg. Därefter begav sig HDK studenterna till Kristoffer Sundins studio vid Hornstull. Där visade oss Kristoffer lokalen som han delar med bl.a. arkitekter, grafiska formgivare och en fotograf. En varm och trevlig källarlokal vid Hornstull med märkliga vrår och vinklar. Längst in har Kristoffer sitt skrivbord och bakom honom finns en skjutdörr in till det lilla snickeriet där han bygger sina möbelprototyper. På Färgfabriken möttes studenterna från Konstfack och HDK igen, där vi hann mingla en stund innan kvällen program startade. s 40

Oyster Studenttävling 2011

Oyster Studenttävling 2011 Oyster Studenttävling 2011 Tävlingsprogram Inbjudan Bakgrund och syfte Tävlingsuppgift Deltagande Inlämning och bedömning Innehåll och utformning Bedömningsgrunder Jury Inlämningskrav Pris Tävlingsregler

Läs mer

UNDERLINE STUDENTTÄVLING OYSTER. Tävlingsprogram. Inbjudan Bakgrund och syfte Tävlingsuppgift Deltagande Inlämning och bedömning

UNDERLINE STUDENTTÄVLING OYSTER. Tävlingsprogram. Inbjudan Bakgrund och syfte Tävlingsuppgift Deltagande Inlämning och bedömning R UNDERLINE Tävlingsprogram OYSTER STUDENTTÄVLING Inbjudan Bakgrund och syfte Tävlingsuppgift Deltagande Inlämning och bedömning Innehåll och utformning Bedömningsgrunder Jury Inlämningskrav Pris Tävlingsregler

Läs mer

Slöjdarresa till Finland, 2015

Slöjdarresa till Finland, 2015 Slöjdarresa till Finland, 2015 Första träffen, på Stundars i Finland I månadsskiftet juli augusti 2015 genomfördes den första träffen i Stundars utanför Vasa i Finland. Åtta slöjdare anmälde sitt intresse

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Kandidatenkäten 2014

Kandidatenkäten 2014 Kandidatenkäten 20 Förord För femte året i rad har Sveriges Arkitekter gjort en enkät till studenter som genomfört sitt tredje studieår på någon av de tio utbildningar som idag berättigar till medlemskap

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Välkommen till Grodan, våren 2009

Välkommen till Grodan, våren 2009 Välkommen till Grodan, våren 2009 Ett nytt år och en ny termin står framför oss med massor av nya utmaningar och spännande lärande. Vi planerar för fullt vad våren ska innehålla men vi tänker också ta

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

STUDENTTÄVLING OYSTER 2009 EXPO-LANDSKAP

STUDENTTÄVLING OYSTER 2009 EXPO-LANDSKAP STUDENTTÄVLING OYSTER 2009 EXPO-LANDSKAP OYSTER Oyster är en oberoende grupp av svenska landskapsarkitekter som vartannat år presenterar ett seminarium om landskapsarkitektur och stadsbyggnad. Oysterseminarierna,

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Karolina Källoff karolina.kalloff@mah.se Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi

Läs mer

2014-10-04. Slöjdfokus i Kävlinge 2014. Slöjdfokus i Kävlinge. Jan-Peter Göransson. www.kavlinge.se/slojdfokus. Fortbildning för slöjdlärare

2014-10-04. Slöjdfokus i Kävlinge 2014. Slöjdfokus i Kävlinge. Jan-Peter Göransson. www.kavlinge.se/slojdfokus. Fortbildning för slöjdlärare Slöjdfokus i Kävlinge 2014 Slöjdfokus i Kävlinge Fortbildning för slöjdlärare www.kavlinge.se/slojdfokus Jan-Peter Göransson Behörig slöjdlärare Arbetat som lärare i 12 år (8 år som slöjdlärare) Johannesskolan

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Avdelning Sporrens utvärdering 2014-2015

Avdelning Sporrens utvärdering 2014-2015 Avdelning Sporrens utvärdering 2014-2015 Fokus under året På Sporren har vi fortsatt att lyfta det naturvetenskapliga lärandet och dess olika aspekter. Detta läsår har barnen utforskat luft på olika sätt.

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan Samlat GRepp Samlat GRepp på 4 april 2007 på Storan Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! Vi vill tacka alla som deltog under konferensen den 4 april på Stora teatern det blev en kanondag! Dagen började

Läs mer

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i Det har varit NYP-träff i Skåneland i helgen 14-16 sept 2011 Nätverk för yngre yrkesverksamma med Parkinson träffades på Sundsgården i Helsingborg med ett program fullt av bra information och roliga inslag.

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

SCHEMA, PROGRAM,KARTA, PRAKTISK INFORMATION VÄLKOMMEN TILL GÖTEBORG 30 JUNI - 7 JULI

SCHEMA, PROGRAM,KARTA, PRAKTISK INFORMATION VÄLKOMMEN TILL GÖTEBORG 30 JUNI - 7 JULI SCHEMA, PROGRAM,KARTA, PRAKTISK INFORMATION VÄLKOMMEN TILL GÖTEBORG 30 JUNI - 7 JULI EN ÖPPEN STAD BYGGER VI GEMENSAMT Tack för din anmälan till Jordstad 2013! Jordstad arrangeras i samarbete mellan föreningen

Läs mer

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget.

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Reggio Emilia Reggio Emilia, en stad med ca 150 000 invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Kärnan i verksamheten är ca 35 förskolor

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

2017 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript NSW Education Standards Authority

2017 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript NSW Education Standards Authority 2017 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2017 NSW Education Standards Authority Section 1, Part A Question 1, Text 1 Stockholm stad firar jubileum

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

ENGAGEMANGSGUIDER 2011 Nätverksträff 1 En sammanfattning

ENGAGEMANGSGUIDER 2011 Nätverksträff 1 En sammanfattning ENGAGEMANGSGUIDER 2011 Nätverksträff 1 En sammanfattning Den första nätverksträffen 2011 i projektet Engagemangsguider pågick mellan den 9-10 juni på Södra Teatern i Stockholm. Ett önskemål bland de Engagemangsguider

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Tranbärets månadsbrev september 2015

Tranbärets månadsbrev september 2015 Tranbärets månadsbrev september 2015 Vilken höst vi har! Sol och värme växlas med regn och rusk, men september ser ut att avslutas med sol och det gillar vi. Naturen bjuder på underbara färgkombinationer

Läs mer

finns Som respektive snabbt som Ingmar Olsson .se

finns Som respektive snabbt som Ingmar Olsson .se Sommarens resor 2016 Semester! Koppla av och njut av er ledighet. Vi hoppas att det finns något som skall passa just Dig i årets reseprogram. Som vanligt samordnar Fritid LSS resan i era respektive kommuner.

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Obs! Mer bilder i bildgalleriet Tre helger med mycket trevligt tillsammans med hund och andra hundförare. Alla tre helgerna inkluderar intensiv,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Tallens utvärdering Våren 2013

Tallens utvärdering Våren 2013 Tallens utvärdering Våren 2013 Vårens mål på Tallen som följer LpFö98 /10 : Trygghet: - att barnet ska känna förtroende för oss. - att barnet ska känna värme och glädje i gemenskap med varandra. - att

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR Du är inbjuden till... 2017 KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 12 maj är det dags för HR-Dagen på Karlstad CCC i Karlstad.

Läs mer

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra?

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? Wapnö Gård, Halmstad den 3 juni 2014 Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Gastronomiska Samtal Halland Processledning och dokumentation:

Läs mer

Helgen den 5-6 mars var det dags för den första träffen i projektet Unga Ryttare 2016.

Helgen den 5-6 mars var det dags för den första träffen i projektet Unga Ryttare 2016. Rapport från satsningen på unga ryttare! Träff 1 Helgen den 5-6 mars var det dags för den första träffen i projektet Unga Ryttare 2016. 19 förväntansfulla ponnyryttare samlades på Lillsveds folkhögskola

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör.

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör. Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och Period: 1 9:e september 2012 Fredrik Egerstrand, filmregissör. Göteborg Fredrik Egerstrand 20121002 Göteborg Reseberättelse. Göteborg-Erbil-Diyarbakir-Istanbul-Doyran

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 Det var en torsdag klockan 13.30 som jag förväntansfull stod utanför dörren som leder in till Casa Dei Bambini. Jag har i många år längtat tills den dagen jag skulle

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

SKAPANDE SKOLA 2015-16

SKAPANDE SKOLA 2015-16 2015-16 Nu finns möjlighet att under läsåret 15-16 göra Skapande skola-projekt på Din skola. Falkenbergs kommun har av Kulturrådet beviljats medel för att genomföra konstnärliga projekt för årskurs F-9

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Välkommen till KHAD 2013!

Välkommen till KHAD 2013! Välkommen till KHAD 2013! Nu börjar den 1a februari, mässdagen, att närma sig och vi vill därför komma med en mer detaljerad information om vad som gäller under dagen. Totalt blir det 36 företag från skolans

Läs mer

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Företagspaket datatjej 2005 Umeå 27/1-30/1 Tema: mentorskap Kontaktpersoner Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Hemsida: Mailadress: www.cs.umu.se/ datatjej datatjej@cs.umu.se

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi MOTOGP 2015 Tänkte berätta om en till resa på 11 dagar som jag och 3 vänner gjorde sommaren 2015. Syftet med resan var at åka till Assen, Holland och kolla på Moto gp. Jag började min resa tisdag morgon

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga.

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga. STAL HENDRIX När jag blev uppkallad bland de andra tjejerna för att höra om vi fått utlandspraktik eller inte var jag väldigt förhoppningsfull men samtidigt nervös. Så fort vi klivit in i rummet fick vi

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Bostadsområden. 1.Kort Presentation. Vi är tre personer här på Arkitektkontoret i Eksjö.

Bostadsområden. 1.Kort Presentation. Vi är tre personer här på Arkitektkontoret i Eksjö. 1.Kort Presentation Vi är tre personer här på Arkitektkontoret i Eksjö. Pål Dunér är arkitekt SAR/MSA och började en gång som snickare på ett litet byggföretag i Småland. Detta har påverkat inriktningen

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST TEXT JESSICA RICKARDSSON FOTO JAN EKBLOM Hösten 1996 hände något som förändrade Norrköping totalt universitetet kom till stan! Nu, nästan tio år senare, är studenterna en självklar del av stadsbilden.

Läs mer

10 svar. Sammanfattning. Hur intressant var Palle Storms föreläsning? Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken?

10 svar. Sammanfattning. Hur intressant var Palle Storms föreläsning? Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken? 10 svar Visa alla svar Publicera analyser alexmhirschi@gmail.com Redigera detta formulär Sammanfattning Hur intressant var Palle Storms föreläsning? 5 7 70 % Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken?

Läs mer

Konsten att mötas. Programblad. En utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier februari 2017 i Stockholm

Konsten att mötas. Programblad. En utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier februari 2017 i Stockholm Programblad Konsten att mötas En utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier 11-12 februari 2017 i Stockholm Arrangeras av Sveriges Konstföreningar i samarbete med Riksutställningar Program

Läs mer

URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN

URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN 1 Det bästa är att få ha egna idéer och att få säga vad vi tycker och vill. 2 Innehållsförteckning Vad är Urban X? Projektarbete med elever på Kirsebergsskolan

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola 29-30 januari, 2014 Välkomna till Industriell ekonomi vid LTH En av Sveriges mest framstående och attraktiva utbildningar! Den

Läs mer

Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00)

Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00) Utflykt till Skånes Djurpark 28 juni Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00) Ströva i djurparken (kolla matningen av vissa djur)

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Uppföljning Inspirationsträff den 24 september 14, kl 9. 15. Medborgarhuset, Lycksele Målgrupp: civila samhället med representanter för pensionärsföreningar,

Läs mer