Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 2."

Transkript

1 AB Cyklett Praktikfall i grundläggande logistik Version 2.1 Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Logistik

2 Företagsbeskrivning, AB Cyklett... 3 Historik... 3 Produkter... 3 Kunder och försäljning... 3 Materialflöde... 4 Inköp och materialförsörjning... 4 Produktion... 5 Distribution... 6 Ekonomi och personal... 7 Uppgifter till AB Cyklett... 9 Uppgift 1. Beskrivning och analys av nuläget Uppgift 1a. Flödeskartläggning Uppgift 1b. Kvantifiering av flödet Uppgift 1c. Hur går det ekonomiskt för AB Cyklett? Uppgift 1d. Sammanställning och analys av nuläget Uppgift 2. Förändring av distributionen Uppgift 2a. Kontroll av lagerräntan Uppgift 2b. Bör transporterna läggas ut på T&L Uppgift 2c. Ändring av distributionsstrukturen Uppgift 2d Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys.. 12 Uppgift 3. Lagerstyrning Uppgift 3a. Beräkning av ordersärkostnaden (ställkostnaden) i slutmonteringen.. 13 Uppgift 3b. Beräkning av lämpliga orderkvantiteter i slutmonteringen Uppgift 3c. Styrning av färdigvarulagret utifrån lageromsättningshastighet Uppgift 3d. Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys.. 14 Uppgift 4. Förändring av inköp och materialförsörjning Uppgift 4a. Jämförelse av leverantörer Uppgift 4b. Samleverans och koordinerade avrop Uppgift 4c. Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys.. 16 Uppgift 5. Summering och jämförelse med nuläget Uppgift 5a. Sammanställning och analys av föreslagna förändringar Uppgift 5b. Användning av frigjort kapital Uppgift 5c. Ytterligare förändringar Bilaga 1. Tabeller till flödeskartläggningen... Bilaga 2. DuPont-scheman... Bilaga 3. Fraktsatser, fraktberäkningsregler och körtidsregler... Bilaga 4. Ordlista 2

3 Företagsbeskrivning, AB Cyklett Historik Strömgrens Mekaniska bildades 1947 och blev snabbt en av Ödeshögs största fabriker. Efter att från början enbart sysslat med tillverkning av harvar utvidgades verksamheten under 50- och 60-talen till att omfatta allehanda jordbruksredskap samt cyklar, bensindunkar, navkapslar mm. Dessutom åtog man sig legoarbeten inom de flesta områden där en mekanisk verkstad kan stå till tjänst. I mitten av 70-talet hamnade företaget i en kris, där år efter år bjöd på betydande förluster. Den folkkära fabriken hotades av nedläggning. I sista stund såldes dock hela verksamheten till en optimistisk smålänning, som snabbt upptäckte att den enda lönsamma delen av företaget var den relativt blygsamma cykeltillverkningen. Den nye ägaren satsade allt på ett kort, avvecklade samtliga övriga produkter och ökade volymen i cykeltillverkningen. Då en stor del av cykeltillverkningen bestod i rent monteringsarbete, renodlades fabriken till att främst omfatta montering av köpta artiklar. Företaget, som nu bytt namn till AB Cyklett, lyckades med det ingen trott. Förlustsiffrorna vändes till vinster och under 80- talet upplevde man några verkligt goda år. Guldåren är nu förbi, men fortfarande kan man redovisa hyggliga vinster. Produkter Än idag tillverkas enbart cyklar i AB Cykletts fabriker. Man har tre olika modeller: City, Countryside och Classic. De två förstnämnda är egentligen exakt samma cykel, förutom att Countryside försetts med grövre däck och robustare pakethållare, medan City har dubbla lås av hög kvalitet. (Från början hade man enbart en modell, Countryside, men den sålde dåligt i storstadsregionerna eftersom kunderna inte vågade lita på att Countryside skulle uppfylla deras mycket speciella krav). Classic är en enklare, mer tidlös cykel. Classic är AB Cykletts billigaste modell och den riktar sig främst till något äldre, mindre trendkänsliga cykelköpare. Alla tre modellerna finns både som herr- och damcykel. Dessutom kan man välja svart eller röd färg på samtliga modeller. Sammanlagt finns alltså 12 varianter till försäljning. Kunder och försäljning Man säljer cyklarna via detaljister, dvs cykelhandlare. Det är dessa man ser som sina kunder. All försäljning är koncentrerad till fyra regioner: Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. I dessa städer har man distributionslager, från vilka regionens kunder servas. Leveranstiden till kund är satt till tre dagar (om ordern inkommer t.ex. på måndagen innan klockan så har kunden cyklarna på onsdagen) och detta är kunderna nöjda med. Kunderna lägger dessutom en preliminär order (prognos) för den närmaste veckan. Antalet kunder per region är relativt litet, då AB Cyklett inte anser sig kunna konkurrera med de stora cykeljättarna överallt. Genom att koncentrera sig på ett fåtal 3

4 försäljningsställen kan man dock på dessa ställen framstå som ett ganska stort märke. Från samtliga kunder kräver man betalning senast 30 dagar efter leverans. De senaste tre årens försäljning har varit relativt stabil. Fördelat på de olika produktvarianterna och de olika försäljningsregionerna var fjolårets siffror enligt följande tabell. Stockholm Göteborg Malmö Umeå Totalt City Herr Svart Röd Dam Svart Röd Countryside Herr Svart Röd Dam Svart Röd Classic Herr Svart Röd Dam Svart Röd Totalt Försäljningen är ganska jämnt utspridd över året, vilket är ovanligt i cykelbranschen. Anledningen till detta är oklar, men från företaget hävdar man att "En Cyklett är inte något man impulsköper för att det råkar vara fint väder. En Cyklett är en långsiktig investering i levnadskomfort, och det vill man ju ha året om." (Av någon anledning har reklambyrån inte utnyttjat detta citat i marknadsföringen, trots påtryckningar från företagsledningen.) Försäljningspriser till kund är för City och Countryside SEK och för Classic SEK (priser exkl. moms). Materialflöde Inköp och materialförsörjning De flesta av AB Cykletts leverantörer finns i Sverige. Detta är en följd av en medveten strävan att ha svenska, gärna regionala, leverantörer för att underlätta samarbete och hålla ner transportkostnaderna. Det finns också många kompetenta tillverkare i Sverige, så någon risk för kvalitetsproblem p.g.a. denna inköpspolicy anses inte föreligga. Ett fåtal artiklar köps dock utomlands (främst i Belgien) då dessa inte finns att köpa i Sverige. Inköpen går generellt till så att ett kontrakt görs upp på 1-2 år, där en total kvantitet fastställs inom vissa ramar. När beställningspunkten för artikeln uppnås gör man ett avrop, dvs man ber om en leverans. Det som inte är standardartiklar tillverkar leverantörerna mot AB Cykletts ritningar och tillverkningsunderlag. Totalt har företaget ca 75 leverantörer, som tillsammans levererar ca 800 olika artikelnummer. Man kan dock urskilja fem leverantörer som står för huvudparten av både antal artiklar och inköpsvärde. De flesta leverantörerna är gamla trotjänare, som 4

5 levererat till AB Cyklett i många år. Mot samtliga leverantörer har man betalningsvillkoret 30 dagar netto. Totalt inköpsvärde för samtliga ingående detaljer till respektive modell är: City Countryside Classic 2500 SEK 2650 SEK 1900 SEK Materialförråd (MF) Hur mycket som avropas varje gång varierar från artikel till artikel, bl.a. beroende på artiklarnas inköpsvärde, t.ex. avropas ramarna oftare och skruv mer sällan, men i genomsnitt köps varje artikel hem fyra gånger per år. Som säkerhet mot problem i inleveranserna har man i MF ett säkerhetslager för resp. artikel motsvarande 25 % av orderkvantiteten per beställning. Produktion Produktionen sker i jämn takt året runt, även under den så kallade industrisemestern. Tillverkningen är uppdelad i två steg, förmontering och slutmontering, med mellanliggande lager. Förmontering (FM) I förmonteringen görs enklare sammanställningar av köpta artiklar till större enheter, så kallade delmontage. T.ex. monteras ingående artiklar till färdiga hjul. Man har också utrustning som möjliggör korrigering av fel på de flesta köpta artiklar, något som i en del fall visat sig värdefullt. De flesta av de 20 delmontage som monteras här är gemensamma för samtliga modeller. Varje delmontage monteras i satser som räcker till cyklar per gång. Man monterar alltså t.ex st bakhjul åt gången. Detta motsvarar ca fem veckors förbrukning (eftersom veckoefterfrågan är ca 200 st) och har visat sig vara en lämplig kvantitet för att få en genomloppstid i förmonteringen på en vecka, från utplock av material från materialförrådet (MF) till inleverans i mellanlagret (ML). Av det totala värdet av inköpt material används ungefär hälften i FM, medan resten går oförädlat till slutmonteringen. Materialförrådet och mellanlager finns i ett gemensamt lagerutrymme, men man har lagt artiklarna i var sin del av lagret eftersom förädlingsgraden är olika. Mellanlager (ML) I ML har man en säkerhetsnivå på 300 st per delmontage för att slutmonteringen ska kunna fortsätta, trots eventuella problem i förmonteringen eller inleveranserna till företaget. Slutmontering (SM) I slutmonteringen sammanställs köpta artiklar och förmonterade delmontage till färdiga cyklar. Här lackeras också ramarna som köps färdigsvetsade och rostskyddsbehandlade. Att man målar i egen regi beror på att målningsanläggningen trots sin ålder fungerar mycket bra. Beläggningen är också hög, ca 75 %. 5

6 Man monterar 100 cyklar åt gången av resp. variant. Visserligen är försäljningen olika stor av de olika varianterna, men man anser att materialhantering, administration mm förenklas av att ha enhetliga orderkvantiteter. Lackeringen inleder slutmonteringen och tar två dagar i anspråk, varefter monteringen sker stegvis i fem stationer. Genomloppstiden i slutmonteringen, från uttag ur ML till inleverans i färdigvarulagret (FVL), är två veckor inklusive funktionstest och emballering. Distribution Distributionsprocessen initieras av att kunden lägger en beställning, baserat på fasta order och prognos för den närmaste veckan, till distributionslagret som förmedlar detta behov till huvudkontoret i Ödeshög. I normalfallet lagras inte cyklarna in i distributionslagrets lagersystem, eftersom kundernas prognoser hunnit övergå till fasta order. Färdigvarulager (FVL) Beställda cyklar skickas veckovis från färdigvarulagret till respektive distributionslager. I FVL har man en säkerhetsnivå på 20 st per variant för att gardera sig mot mindre förseningar i slutmonteringen. Leveranser från FVL till distributionslagren (DL) sker veckovis med egen lastbil. Transport Körsträckor och effektiv körtid (inkl. lastning och lossning) för transport till resp. DL framgår av nedanstående tabell: Stockholm Göteborg Malmö Umeå Avstånd t o r (km) Effektiv körtid (tim) 6, I genomsnitt ska chaufförerna arbeta max 40 timmar per vecka, men inom en vecka kan upp till 50 timmar accepteras. Varje chaufför måste varje vecka ha ett sammanhängande vilopass på minst 45 timmar. Företaget vill låta chaufförerna sova hemma hos sina familjer förutom vid långresor där övernattning är ofrånkomlig. Övriga körtidsregler framgår av bilaga 3. Chaufförerna får betalt även för kortare raster, stipulerade enligt körtidsreglerna, men inte för de långa raster som är avsedda för sömn. Driftskostnad för transporterna inkl reparationer och underhåll beräknas till 5 SEK/km. Distributionslager (DL) Leverans till kund utlovas inom tre arbetsdagar efter beställning till distributionslagret (DL). För säkerhets skull försöker man dock hålla en säkerhetslagernivå på resp. DL som täcker två veckors försäljning av resp. variant. Inlagring av inlevererade cyklar, där fast order inte kommit från någon kund, sker veckovis i distributionslagren. 6

7 Ekonomi och personal Totalt arbetar 40 personer på företaget. Dessa fördelar sig på följande sätt: MF/ML 3 förrådsarbetare (indirekt personal) FVL 1 förrådsarbetare (indirekt personal) DL 1 förrådsarbetare per DL (indirekt personal) Förmontering 9 kollektivanställda + 1 tjänsteman (samtl. direkt personal) Slutmontering 10 kollektivanställda + 2 tjänstemän (samtl. direkt personal) Transporter 2 chaufförer (direkt personal) Inköp 5 tjänstemän (indirekt personal) Övrigt 9 tjänstemän (indirekt personal) Kostnaden för olika personalkategorier inkl sociala avgifter mm kalkyleras till: Förrådspersonal SEK/år Chaufförer SEK/år Verkstadspersonal SEK/år Tjänstemän SEK/år I genomsnitt arbetar företagets anställda 40 timmar i veckan under årets 46 arbetsveckor. Företaget har möjlighet att låna pengar till 10 % ränta. Inlåningsräntan är 5 %. Kalkylräntan som företaget använder är 16.5 %. Som lagerränta används 25 % för samtliga förråd. Förra årets omsättning var ca 46 MSEK och det redovisade resultatet var 0,9 MSEK. Se resultat- och balansräkning nedan för mer detaljerad information. 7

8 TILLGÅNGAR RESULTATRÄKNING AB CYKLETT Belopp i 1000-tals SEK Rörelsens intäkter och kostnader Fakturerad försäljning Tillverknings-, försäljnings-, inköps- och administrativa kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar enligt plan 670 Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 102 Räntekostnader Resultat före skatt Skatt 976 Redovisat resultat 900 BALANSRÄKNING AB CYKLETT Belopp i 1000-tals SEK SKULDER OCH EGET KAPITAL Omsättningstillgångar Kortfristiga skulder Likvida medel Växelskulder Kundfordringar Leverantörsskulder Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 725 Upplupna kostnader och förinbetalda intäkter Övriga fordringar 867 Skatteskuld Varulager och PIA Övriga kortfristiga skulder Summa omsättningstillgångar Summa kortfristiga skulder Anläggningstillgångar Långfristiga skulder Långfristiga fordringar 65 Checkräkningskredit Maskiner och inventarier Avsatt till pensioner 788 Byggnader Övriga kortfristiga skulder Mark och markanläggningar Summa anläggningstillgångar Summa långfristiga sk ulder Summa skulder Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget k apital Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Redovisat resultat 900 Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Summa tillgångar Summa skulder och eget kapital

9 Uppgifter till AB Cyklett Uppgift 1 handlar om att göra en nulägesanalys. Uppgifterna 2-4 går ut på att ge förslag på logistiska förändringar samt undersöka effekterna på lönsamheten om dessa genomförs. I uppgift 5 skall en analys av läget efter förändringarna göras, jämfört med nuläget. Vad förväntas de föreslagna förändringarna leda till vad det gäller företagets lönsamhet och de olika nyckeltal som används i nulägesanalysen? I uppgift 2-4, där olika förändringar ska utvärderas, ska du försöka arbeta på ett strukturerat sätt, genom att först fundera på vilka delar av flödet som kommer att påverkas av de aktuella förändringarna, därefter specificera vilka kostnader som ska tas med i utvärderingen, samt vilka andra aspekter som ska beaktas förutom kostnaderna. Som sista deluppgift i uppgift 2-4 ingår att med hjälp av ett DuPont-diagram göra en lönsamhetsanalys av de förändringar som föreslås i respektive uppgift. När du gör detta kan du anta att den föreslagna förändringen genomförs nu och direkt får fullt genomslag, varefter du fyller i DuPont-diagrammet så som det kommer att se ut ett år efter det att förändringen genomförts. Eventuellt frigjort kapital ska tills vidare placeras i de likvida medlen. 9

10 Uppgift 1. Beskrivning och analys av nuläget Uppgift 1a. Flödeskartläggning Gör en flödeskartläggning av AB Cykletts materialflöde, från leverantörer till kund. Uppgift 1b. Kvantifiering av flödet För att kunna identifiera eventuella problem och svagheter i flödet måste ett antal nyckeltal ska beräknas. De aktuella nyckeltalen är genomloppstid, medellagernivå, medellagervärde, medelpiavärde och lageromsättningshastighet för flödets olika delar. Observera att framför allt genomloppstid och lageromsättningshastighet varierar mellan de olika varianterna i vissa delar av flödet och att du då bör beräkna dessa nyckeltal såväl per variant som på sortimentet som helhet. Sammanställ nyckeltalen i den tabell som finns i bilaga 1. Uppgift 1c. Hur går det ekonomiskt för AB Cyklett? Beskriv AB Cykletts ekonomiska nuläge i ett DuPont-diagram. (Använd gärna DuPont-diagrammet i bilaga 2 som hjälp. Observera dock att alla uppgifter som det bifogade DuPont-schemat kräver inte finns att tillgå i fallbeskrivningen. Gör då rimliga antaganden i de fall detta krävs.) Räcker DuPont-diagrammet för att beskriva företagets ekonomiska situation? Komplettera annars med andra nyckeltal. Diskutera utifrån dina svar olika sätt att förbättra företagets situation. Uppgift 1d. Sammanställning och analys av nuläget Sammanställ och analysera AB Cykletts situation utifrån kartläggningen, samt de flödesrelaterade och ekonomiska nyckeltalen från uppgift 1a-1c. Fundera lite extra på följande frågor: Är nyckeltalen bra? Vilka nyckeltal ska man koncentrera sig på att förbättra? Vilka delar av flödet bör man koncentrera sig på? Vilka tänkbara förändringar är intressant att studera närmare? Motivera dina åsikter! 10

11 Uppgift 2. Förändring av distributionen I denna uppgift ska du utvärdera ett par tänkbara förändringar. De aktuella förändringarna är dels om man ska lägga ut transporterna på ett utomstående företag och dels om man ska avskaffa distributionslagren. Innan dessa förändringar utreds ska i uppgift 2a en kontroll göras om den befintliga lagerräntan är satt på en lämplig nivå, så att man inte använder ett felaktigt värde i de kommande utvärderingarna. I 2b utreds sedan om man ska lägga ut transporterna och i 2c om distributionslagren ska avskaffas. Uppgift 2a. Kontroll av lagerräntan På företaget diskuterar man om 25 % är en rimlig lagerränta. För att kunna kontrollera detta har följande fakta tagits fram: Företagets avkastningskrav vid investeringar speglas av kalkylräntan som är 16,5 %. Det senaste året har man slängt material värt SEK p.g.a. skador vid transport och hantering i förråd och produktion (monteringsskador ej inräknade). Vid den årliga inventeringen brukar man alltid hitta en mängd produkter som inte längre är aktuella för användning och måste kastas bort. Senast kastades material för SEK. Samtliga lager är försäkrade mot brand, stöld mm till en kostnad av 1,5 % av lagervärdet. Är lagerräntan på 25% rimlig eller bör den ändras? Uppgift 2b. Bör transporterna läggas ut på T&L Efter hårda interna diskussioner beslutar sig AB Cyklett för att ifrågasätta den heliga kon, dvs den egna lastbilen. Man begär prisuppgift från Transport & Logistik AB, T&L, på fjärrtransporterna. I bilaga 3 visas valda delar av T&L:s fraktsatser samt de fraktberäkningsregler som T&L använder. På förfrågan svarar T&L att AB Cykletts gods inte behöver klassas som svårstuvat, eftersom cyklarna kan ställas ovanpå annat gods, om lämpligt sådant finns i sändningen. En emballerad cykel kräver följande utrymme vid transport: 1,80 x 0,30 x 1,10 m. AB Cyklett har idag en bil och ett släp. Ekipaget fungerar bra, sina tio år till trots. Det är helt avskrivet och lånen är betalda. En eventuell försäljning beräknas ge SEK för bilen och SEK för släpet. En nyinvestering i motsvarande ekipage kostar ca SEK för en bil och SEK för ett släp och beräknas ha en ekonomisk livslängd på 10 år. Bör AB Cyklett låta T&L ta över fjärrtransporterna eller ska man fortsätta köra i egen regi? (Gör en totalkostnadsanalys, förklara varför du tar med vissa kostnader och betraktar andra som konstanta mellan alternativen) 11

12 Uppgift 2c. Ändring av distributionsstrukturen Man har inom företagsledningen insett att tiden från färdigmonterad cykel till leverans till kund är ganska lång. För att om möjligt sänka den, och därmed minska kapitalbindningen, överväger man att avskaffa distributionslagren (DL), som idag hyrs inkl utrustning till en kostnad av SEK (totalt för alla fyra DL). Kunderna skulle då få lägga sina order direkt till fabriken i Ödeshög. Idag sker fjärrtransporterna till resp. DL med egen lastbil, medan distributionstransporterna till resp. kund sköts av lokala transportföretag. I det fall T&L får ta hand om AB Cykletts fjärrtransporter, erbjuder de sig också att sköta omlastning och distributionstransporter för alla regioner, till en kostnad som totalt är SEK lägre än vad de lokala transportföretagen som i dagsläget används kan erbjuda för motsvarande tjänst. Om man fortsätter köra i egen regi innebär ett avskaffande av DL behöver transportplaneringen ses över. Som underlag för detta finns bland annat följande information: Lastkapaciteten för bil resp. släp ges av innermåtten (längd x bredd x höjd) i meter. Lastbil: 7,00 x 2,43 x 2,15 Släp: 7,35 x 2,43 x 2,15 Cyklarna måste transporteras stående och får inte staplas på varandra. Om en del gods inte får plats vid ett visst tillfälle, förväntas DL:s säkerhetslager täcka upp detta. Gods som ska till Stockholm kan vid akut behov skickas med Umeå-bilen, om plats finns på den. Vid ett eventuellt avskaffande av DL kommer hälften av DL-personalen att erbjudas anställning i Ödeshög, medan resten tyvärr måste avskedas. Företagsledningen anser att det är mycket viktigt att bibehålla den nuvarande leveranstiden till kund (leverans 2 ggr/vecka). Lönar det sig för AB Cyklett att avskaffa DL enligt de förutsättningar som beskrivs ovan? (Gör en totalkostnadsanalys, förklara varför du tar med vissa kostnader och betraktar andra som konstanta mellan alternativen) Vilka effekter, förutom förändrade kostnader, får man vid ett avskaffande av DL? Uppgift 2d Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys Sammanställ de åtgärder du kommit fram till i uppgift 2a-2c. Redovisa förväntade förändringar i kostnader och leveransservice. Gör en lönsamhetsanalys med DuPont av vad som skett i uppgift 2. Förklara noggrant hur post för post i DuPont påverkas av förändringarna. 12

13 Uppgift 3. Lagerstyrning Den materialförsörjningsansvarige på AB Cyklett har efter en givande konferens börjat ifrågasätta gamla invanda rutiner. Han vill nu försöka styra slutmonteringen på ett mer ekonomiskt riktigt sätt genom att ta hänsyn till efterfrågan, vilket troligtvis kommer att leda till minskade lagernivåer i färdigvarulagret (FVL). För att kunna göra detta på ett bra sätt krävs bland annat att man vet hur mycket en omställning i slutmonteringen kostar, vilket man inte har kontroll över idag. Uppgift 3a. Beräkning av ordersärkostnaden (ställkostnaden) i slutmonteringen En beordring i slutmonteringen kräver i genomsnitt följande resurser (tiderna avser total mantid): Utskrift av plocklistor, monteringsunderlag mm, 25 SEK. Uppstartningstid för varje batch i monteringen, 5 min per station (ej målning). Materialplanering, styrning och övervakning, 45 min. Utplock ur ML, 35 min. Inlagring i FVL, 20 min. I målningen krävs rengöring och färgbyte när man ska byta från röd till svart eller vice versa. Detta tar 45 minuter och kräver rengöringsmedel för 30 SEK. Det förekommer ingen styrning för att få flera batcher av samma färg efter varandra, utan slumpen styr ordningen på batcherna. Funktionstest tar 30 min per batch (stickprov). Beräkna ordersärkostnaden för slutmonteringen. Uppgift 3b. Beräkning av lämpliga orderkvantiteter i slutmonteringen Utred om de nuvarande orderkvantiteterna i slutmonteringen är lämpliga ur ekonomisk synvinkel. (Gör en totalkostnadsanalys, förklara varför du tar med vissa kostnader och betraktar andra som konstanta mellan alternativen) Om du kommer fram till att orderkvantiteterna bör ändras, redogör då för hur lagernivåer och kapitalbindning påverkas i SM och FVL, samt hur de totala kostnaderna förändras? 13

14 Uppgift 3c. Styrning av färdigvarulagret utifrån lageromsättningshastighet Företagsledningen har önskemål om en lageromsättningshastighet, LOH, i FVL på minst 20 ggr/år för A-produkter, 15 för B- och 10 för C-produkter. Gör en ABC-klassificering. Kontrollera om LOH-önskemålen uppfylls. Om inte, föreslå åtgärder för att nå upp till LOH-målen. Hur påverkas orderkvantiteter och lagerhållning av detta? Är detta ett bra sätt att styra på? Diskutera. Uppgift 3d. Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys Sammanställ de åtgärder du kommit fram till i uppgift 3a-3c. Redovisa förväntade förändringar i kostnader och leveransservice. Gör en lönsamhetsanalys med DuPont av vad som skett i uppgift 3. Förklara noggrant hur post för post i DuPont påverkas av förändringarna 14

15 Uppgift 4. Förändring av inköp och materialförsörjning Uppgift 4a. Jämförelse av leverantörer Sadeln till Classic har i alla år köpts av en liten Ödeshögsfirma. Man betalar 40 SEK/st för sadlarna och köper 600 st åt gången. Ordersärkostnaden är 350 SEK och säkerhetslagret är satt till 150 st (25 % av partistorleken). Nu har leverantören plötsligt aviserat en villkorslös prishöjning på nästan 20 %. Detta har fått den ansvarige inköparen att begära in offerter från ett antal företag. Efter att ha sorterat bort de företag som inte uppfyller de uppsatta kvalitetskraven och de som bedöms ha alltför dålig ekonomi, återstår tre möjliga leverantörer, vilkas anbud skiljer sig åt på ett antal punkter. Bland annat varierar den utlovade ledtiden, vilket får inköparen att fundera på dess betydelse. Man kommer fram till att ledtiden på något sätt bör påverka säkerhetslagret (SL). Då inte leveransprecisionen är känd för något av företagen (det finns inte ens uppföljning av den befintliga leverantören) bestämmer man sig lite godtyckligt för att SL ska täcka förbrukningen under halva ledtiden. Nuvarande leverantör levererar sadlarna gratis. I övriga fall tänker AB Cyklett anlita T&L och betalar enligt deras fraktsatser (se bilaga 3). En sadel väger 300 g och sadlarna kan packas tätt, 1000 st per m 3. De tre alternativen skiljer sig åt på följande sätt. Partistorlek Pris Ledtid (st) (SEK/st) (v) 1. Ödeshög jämna 200-tal Linköping Valfritt Uddevalla Valfritt 50, om Q>500 58, om Q<500 6 Dessutom är Uddevallasadeln (alt 3) lite annorlunda konstruerad. Det innebär ingen kvalitetsskillnad, men sadelmonteringen beräknas gå två minuter fortare tack vare detta. Vilken leverantör bör väljas, med hänsyn till uppgifterna ovan? (Gör en totalkostnadsanalys, förklara varför ni tar med vissa kostnader och betraktar andra som konstanta mellan alternativen) Vilka andra faktorer kan tänkas spela in vid valet av leverantör? 15

16 Uppgift 4b. Samleverans och koordinerade avrop Från ett närbeläget företag köps idag fyra olika artiklar. Dessa avropas var för sig, men nu finns funderingar på att koordinera avropen. Idén är att beställa hem alla fyra artiklarna samtidigt och därmed spara administrativt arbete. Då alla fyra artiklarna används i samtliga modeller vill man i fortsättningen avropa ett antal "cykelkit", dvs så många av varje artikel som monteras på en cykel. Berörda personer gör bedömningen att det nedlagda arbetet vid varje beordringstillfälle inte påverkas av att ordern innehåller fyra artiklar istället för en. Undantaget är godsmottagning och inläggning i materialförråd (MF) som kräver lika mycket tid per artikel som förut. Arbetet med dessa två moment motsvarar tillsammans 30 SEK per artikel, vilket är 10 % av nuvarande ordersärkostnad. Artikel Pris Kvantitet (SEK/st) (st/cykel) Bromshandtag 5,10 1 Lykthållare 2,00 1 Ekerreflex 1,15 2 Pedalreflex 0,28 4 Leverantören är positiv till idén och tycker att även han bör kunna tjäna på detta. Han är dock inte beredd att i det här skedet diskutera prissänkningar. Transportkostnaden antas försumbar eftersom leverantören ligger nära AB Cykletts fabrik. Cykletts ledning har för avsikt att inom kort utreda en förändring av de aktuella inköpskvantiteterna. Det är därför aktuellt att studera en koordinering av avrop enligt en mer ekonomisk orderkvantitet än den som används idag. Lönar det sig att koordinera avropen på dessa fyra artiklar? (Gör en totalkostnadsanalys, förklara varför ni tar med vissa kostnader och betraktar andra som konstanta mellan alternativen) Hur påverkas orderkvantiteter och kostnader? Uppgift 4c. Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys Sammanställ de åtgärder du kommit fram till i uppgift 4a-4b. Redovisa förväntade förändringar i kostnader och leveransservice. Gör en lönsamhetsanalys med DuPont av vad som skett i uppgift 4. Förklara noggrant hur post för post i DuPont påverkas av förändringarna 16

17 Uppgift 5. Summering och jämförelse med nuläget Uppgift 5a. Sammanställning och analys av föreslagna förändringar Antag att samtliga förändringar som har räknats och diskuterats fram i uppgift 2-4 genomförs. Hur påverkas utgångsläget från uppgift 1 av detta? Redogör för hur samtliga nyckeltal som från uppgift 1 förändras. Uppgift 5b. Användning av frigjort kapital Det kapital som frigjorts i uppgift 2-4 har placerats i de likvida medlen i DuPontdiagrammet. Du ska nu beskriva vad som händer i DuPont om du tar en del av de frigjorda medlen och: 1. Investerar i modern produktions- och hanteringsutrustning 2. Betalar av skulder Välj en lämplig summa att spendera av de likvida medlen utifrån de förutsättningar du nu har. Gör de antaganden du tycker är lämpliga när det gäller investeringen. Uppgift 5c. Ytterligare förändringar Vilka ytterligare logistiska förändringar tycker du bör övervägas i AB Cyklett? Motivera! 17

18 Bilaga 1. Tabeller till flödeskartläggningen MF FM ML SM FVL DL TOT MLN ("cyklar") MLV (MSEK) LOH (ggr/år) GLT (v) MPIAV (MSEK) MF FM ML SM FVL DL TOT MLN ("cyklar") MLV (MSEK) LOH (ggr/år) GLT (v) MPIAV (MSEK) Förklaringar MF = Materialförråd MLN = Medellagernivå FM = Förmontering MLV = Medellagervärde ML = Mellanlager LOH = Lageromsättningshastighet SM = Slutmontering GLT = Genomloppstid FVL = Färdigvarulager MPIAV = Medel-PIA-värde DL = Distributionslager (Produkter I Arbete)

19 Bilaga 2. DuPont-scheman Ränteintäkter Materialkostn. Förs. intäkter Vinst f avskrivn. Lönekostn. Summa kostn. - Vinst f fin. kostn. + Övriga kostn. Avskrivningar / Förs. intäkter Vm Lager + PIA R TOT + Förs. intäkter Fordringar Oms. tillgångar / KOH + + Tot..kapital Likvida medel Anl. tillgångar Ränteintäkter Materialkostn. Förs. intäkter Vinst f avskrivn. Lönekostn. Summa kostn. - Vinst f fin. kostn. + Övriga kostn. Avskrivningar / Förs. intäkter Vm Lager + PIA R TOT + Förs. intäkter Fordringar Oms. tillgångar / KOH + + Tot..kapital Likvida medel Anl. tillgångar

20 Bilaga 3. Fraktsatser, fraktberäkningsregler och körtidsregler (Fraktsatser och fraktberäkningsregler är utdrag ur T&L:s fraktsatstabell)

21 Från Ödeshög T&L Inrikes fraktsatser FTI till B-03 Fraktsatser öre/100 kg, (F061: ) sida 3 Viktklass fr o m kg Falkenberg B KM Falköping B KM Falun B KM Fellingsbro B KM Filipstad B KM Finspång B KM Fjäkinge B KM Flen B KM Floby B KM Forsbacka B KM Forserum B KM Forshaga B KM Fredrika B KM Fristad B KM Frövi B KM Färgelanda B KM Gamleby B KM Getinge B KM Gislaved B KM Gnesta B KM Gnosjö B KM Grums B KM Grängesberg B KM Gränna B KM Grästorp B KM Gullspång B KM Gällivare B KM Gävle B KM Göteborg B KM Götene B KM

22 Från Ödeshög T&L Inrikes fraktsatser FTI till B-03 Fraktsatser öre/100 kg, (F061: ) sida 7 Viktklass fr o m kg Lessebo B KM Lidhult B KM Lidingö B KM Lidköping B KM Lilla Edet B KM Limmared B KM Lindesberg B KM Linköping B KM Ljunby B KM Ljusdal B KM Ljusne B KM Lomma B KM Los B KM Ludvika B KM Luleå B KM Lund B KM Lycksele B KM Lysekil B KM Långsele B KM Lönsboda B KM Lövånger B KM Malmbäck B KM Malmö B KM Malung B KM Malå B KM Mariannelund B KM Mariafred B KM Mariestad B KM Markaryd B KM Mellansel B KM

23 Från Ödeshög T&L Inrikes fraktsatser FTI till B-03 Fraktsatser öre/100 kg, (F061: ) sida 10 Viktklass fr o m kg Skoghall B KM Skultuna B KM Skurup B KM Skutskär B KM Skänninge B KM Skärblacka B KM Skövde B KM Smedjebacken B KM Smålandsstenar B KM Sollefteå B KM Sorsele B KM Staffanstorp B KM Stenungsund B KM Stockholm B KM Stockviksverken B KM Storebro B KM Storfors B KM Storuman B KM Storvik B KM Strängnäs B KM Strömnäsbruk B KM Strömstad B KM Strömsund B KM Sundbyberg B KM Sundsvall B KM Sunne B KM Surahammar B KM Svalöv B KM Svedala B KM Sveg B KM

24 Från Ödeshög T&L Inrikes fraktsatser FTI till B-03 Fraktsatser öre/100 kg, (F061: ) sida 12 Viktklass fr o m kg Trelleborg B KM Trollhättan B KM Trosa B KM Tumba B KM Tyringe B KM Töreboda B KM Tösse B KM Uddevalla B KM Ullared B KM Ullånger B KM Ulricehamn B KM Umeå B KM Upplands Väsby B KM Uppsala B KM V Frölunda B KM Vadstena B KM Vaggeryd B KM Vagnhärad B KM Valdemarsvik B KM Vallentuna B KM Vansbro B KM Vara B KM Varberg B KM Vargön B KM Vetlanda B KM Vikmanshyttan B KM Vilhelmina B KM Vimmerby B KM Vindeln B KM Vingåker B KM

25 FRAKTBERÄKNINGSREGLER Allmänt Frakten beräknas per sändning efter vikt eller volym, som omvandlas till vikt. Fraktens storlek bestäms därutöver av postnummerorten, till/från, vilken återfinns i T&L Swednets ortförteckning. Sändningar till öar vilka saknar bro- eller färjeförbindelse fraktberäknas endast till utskeppningshamnen. I vissa fall kan dock efter särskild överenskommelse sändningar till sådana öar befordras genom T&L:s försorg mot särskild ersättning. Dessutom debiteras tillägg för tillvalstjänster utöver fraktåtagandet samt övriga kostnader som förorsakats oss (Se Priser, Tillval och tillägg). Definitioner Med sändning förstås på en fraktsedel upptaget gods från en avsändare på viss plats till en mottagare på viss annan plats vilket lämnas till transport vid ett tillfälle. Sändningens storlek begränsas av fordonets lastförmåga och gällande vägtrafikföreskrifter. Skrymmande gods är gods med vikt mindre än 250 kg per m 3. Frakt beräknas efter 250 kg per m 3. För svårstuvat gods, som på grund av föremålets eller emballagets art inte möjliggör normal samlastning med annat gods beräknas frakten med hänsyn till det lastutrymme godset kräver efter kg per flakmeter. Med flakmeter avses en längdmeter på flaket med lastutrymmets fulla bredd och höjd. Med långgods avses gods vars längd överstiger 6 meter. Fraktberäkning sker efter minst 200 kg fraktdragande vikt per längdmeter med en decimals precision. Med verklig vikt eller bruttovikt avses den vikt vågen registrerar för sändningen inklusive emballage och lasttillbehör. Med skrymmevikt menas en sändnings volym (längd x bredd x höjd) uttryckt i kubikmeter med en decimals precision, inklusive emballage och lasttillbehör multiplicerat med 250 kg, eller vid flakmeterberäkning, antalet flakmeter med en decimals precision multiplicerat med kg. Med fraktgrundande vikt avses den största av verklig vikt och skrymmevikt. Med avrundad vikt avses den fraktgrundande vikten avrundad uppåt till jämnt 10-tal kg för sändningar mellan 100 och kg och till jämnt 100-tal kg för sändningar över kg. För smågods sker avrundning uppåt till närmaste helt kilo. Ortförteckning Förteckningen upptar i alfabetisk ordning och i postnummerordning alla orter som trafikeras enligt T&L Swednet Inrikes Transportvillkor. Endast ett ortnamn får användas för avsändnings- respektive mottagningsort. Avstånd Avståndsuppgifterna hämtas från Vägverkets officiella tabell över vägavstånd i Sverige. Sändningar till och från Gotland har avståndsberäknats över Nynäshamn eller Oskarshamn. Farligt gods till och från Gotland avståndsberäknas alltid över Oskarshamn.

26 Körtidsregler En chaufför: 45min 4,5h 4,5h 11h 4,5h 4,5h 1h 11h Två arbetspass om 10h får utföras per vecka om ensam chaufför Två chaufförer: A B 4,5h 45min 4,5h 11h OBS! Körning under det tredje (sjätte, osv.) dygnet måste föregås av 11 timmars vila

27 Bilaga 4. Ordlista För att undvika onödiga missförstånd finns några ord och förkortningar samlade här. Modell Variant Delmontage Sats MF ML FVL DL FM SM GLT LOH MLN MLV MPIAV City, Classic resp. Countryside Kombination av färg, kön och modell, t.ex. röd dam Classic. Artikel sammansatt (=monterad) av köpta artiklar. Det antal som behövs av en artikel till en cykel Materialförråd (av köpta artiklar) Mellanlager (av delmontage) Färdigvarulager Distributionslager Förmontering Slutmontering Genomloppstid Lageromsättningshastighet Medellagernivå Medellagervärde Medel-PIA-värde, dvs medelvärde av Produkter I Arbete

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (19) Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Om lösningsförslagets utformning OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tillämpningsuppgiften som

Läs mer

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (8) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Uppgift 1 Mikrolux AB Distribution Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (9) Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Instruktioner Ni förväntas arbeta med dessa uppgifter i grupp, 4-5 studenter. Skriftliga lösningar lämnas in antingen handskrivet i låda utanför min dörr

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

KITIT AB. Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder

KITIT AB. Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder KITIT AB Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder Version 3.1 Björn Oskarsson och Erik Sandberg Logistik /

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager...

Läs mer

Lektion 3 Lagerberäkningar

Lektion 3 Lagerberäkningar TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (7) Lektion 3 Lagerberäkningar Uppgift 1 Företaget Mångimport HB importerar och lagerför fem olika artiklar. Lagret styrs med hjälp av ett beställningspunktssystem

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Effektivisering av godsflöde

Effektivisering av godsflöde Transport Management Malmö Högskola Examensarbete 10 p VT-2004 Effektivisering av godsflöde Tre alternativa lösningar för omstrukturering av Klippo ABs lagerverksamhet Av: Karl Jördens Christian Larsson

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd

Läs mer

Projekt 4 Nulägesanalys

Projekt 4 Nulägesanalys PEDER SKRIVARES SKOLA PROJEKT 4 Projekt 4 Nulägesanalys Susanne Johansson och Robin Månsson Samhäll ekonomi Peder Skrivares skola 2006-10-25 PEDER SKRIVARES SKOLA PROJEKT 4 2(29) Innehållsförteckning 1

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 PROBLEMBAKGRUND... 3 1.3 PROBLEMFORMULERING... 4 1.4 SYFTE... 4 1.5 DEFINITIONER... 4 2. TEORETISK REFERENSRAM... 5 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 PROBLEMBAKGRUND... 3 1.3 PROBLEMFORMULERING... 4 1.4 SYFTE... 4 1.5 DEFINITIONER... 4 2. TEORETISK REFERENSRAM... 5 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 PROBLEMBAKGRUND... 3 1.3 PROBLEMFORMULERING... 4 1.4 SYFTE... 4 1.5 DEFINITIONER... 4 2. TEORETISK REFERENSRAM... 5 2.1 LOGISTIK... 5 2.2 MATERIALFÖRSÖRJNING... 6 2.2.1 Prognoser...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning EXAMENSARBETE 2006:011 CIV Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning Maria Bäck Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Produktionsstyrning med datorhjälpmedel

EXAMENSARBETE. Produktionsstyrning med datorhjälpmedel EXAMENSARBETE 2008:220 CIV Produktionsstyrning med datorhjälpmedel Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Avdelningen

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG FÖR MATERIALFLÖDET VID VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT CABS AB

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG FÖR MATERIALFLÖDET VID VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT CABS AB Examensarbete 10 poäng C-nivå FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG FÖR MATERIALFLÖDET VID VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT CABS AB Reg.kod: Oru-Te-EXM080-M111/05 Lena Ekholm och Catharina Andersson Ingenjörsprogrammet för

Läs mer

Ledtidsreduktion vid ACG Nyström Lead time reduction at ACG Nyström

Ledtidsreduktion vid ACG Nyström Lead time reduction at ACG Nyström Ledtidsreduktion vid ACG Nyström Lead time reduction at ACG Nyström Mikael Hansson Kristoffer Hansen Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleingenjörsexamen

Läs mer

Logistikanalys extern utredning hos företagen Atlet och Spendrups

Logistikanalys extern utredning hos företagen Atlet och Spendrups Logistikanalys extern utredning hos företagen Atlet och s Gunilla Sandström, Maria Blixt 2006-11-14 1 Förord Vi vill först och främst tacka Atlet AB, Göran Rudén och Berit Hagdahl och s, Eva Persson och

Läs mer

Examensarbete. Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia. Christoffer Kronqvist (E-00)

Examensarbete. Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia. Christoffer Kronqvist (E-00) Examensarbete Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia Författare: Handledare LTH: Handledare Faurecia: Examinator: Niklas Gudmundsson (E-01) Christoffer Kronqvist (E-00) Bengt

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Kalkylering av bearbetningskostnader

Kalkylering av bearbetningskostnader Kalkylering av bearbetningskostnader Susanna Tingbratt EXAMENSARBETE 2008 Maskinteknik Manufacturing cost accounting Susanna Tingbratt Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom

Läs mer

Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics

Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik

Läs mer

Effektiv lagerstyrning genom tillförlitlig prognostisering

Effektiv lagerstyrning genom tillförlitlig prognostisering Effektiv lagerstyrning genom tillförlitlig prognostisering En studie vid HMS Industrial Networks AB Marcus Ericsson Peter Timén EXAMENSARBETE 2006 Industriell organisation Effektiv lagerstyrning genom

Läs mer

De totala transportkostnaderna från Kotka till Ankara, Turkiet - En fallstudie. Fredrik Aspelin

De totala transportkostnaderna från Kotka till Ankara, Turkiet - En fallstudie. Fredrik Aspelin De totala transportkostnaderna från Kotka till Ankara, Turkiet - En fallstudie Fredrik Aspelin Examensarbete Företagsekonomi 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer:

Läs mer

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Företagsekonomi Martin Erlingson & Olof Solberg Investeringsprocessen En fallstudie av Driconeq AB The Investment process Case study of Driconeq AB Examensarbete

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Varulagervärdering i tillverkande företag

Varulagervärdering i tillverkande företag Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Ida Eriksson & Ay Tyng Hua Varulagervärdering i tillverkande företag en kvalitativ studie i hur tillverkande företag värderar sina lager Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Glasscompagniet. Affärsekonomi för chefer. Råd och tips till seminarieledare. För upplaga 5 maj 2011

Glasscompagniet. Affärsekonomi för chefer. Råd och tips till seminarieledare. För upplaga 5 maj 2011 Glasscompagniet Affärsekonomi för chefer Råd och tips till seminarieledare För upplaga 5 maj 2011 ASPEGREN IDÉ Neglinge Center 133 33 Saltsjöbaden Tel 08-717 49 30 www.aspegren-ide.se Handledning Glasscompagniet

Läs mer