Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 2."

Transkript

1 AB Cyklett Praktikfall i grundläggande logistik Version 2.1 Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Logistik

2 Företagsbeskrivning, AB Cyklett... 3 Historik... 3 Produkter... 3 Kunder och försäljning... 3 Materialflöde... 4 Inköp och materialförsörjning... 4 Produktion... 5 Distribution... 6 Ekonomi och personal... 7 Uppgifter till AB Cyklett... 9 Uppgift 1. Beskrivning och analys av nuläget Uppgift 1a. Flödeskartläggning Uppgift 1b. Kvantifiering av flödet Uppgift 1c. Hur går det ekonomiskt för AB Cyklett? Uppgift 1d. Sammanställning och analys av nuläget Uppgift 2. Förändring av distributionen Uppgift 2a. Kontroll av lagerräntan Uppgift 2b. Bör transporterna läggas ut på T&L Uppgift 2c. Ändring av distributionsstrukturen Uppgift 2d Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys.. 12 Uppgift 3. Lagerstyrning Uppgift 3a. Beräkning av ordersärkostnaden (ställkostnaden) i slutmonteringen.. 13 Uppgift 3b. Beräkning av lämpliga orderkvantiteter i slutmonteringen Uppgift 3c. Styrning av färdigvarulagret utifrån lageromsättningshastighet Uppgift 3d. Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys.. 14 Uppgift 4. Förändring av inköp och materialförsörjning Uppgift 4a. Jämförelse av leverantörer Uppgift 4b. Samleverans och koordinerade avrop Uppgift 4c. Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys.. 16 Uppgift 5. Summering och jämförelse med nuläget Uppgift 5a. Sammanställning och analys av föreslagna förändringar Uppgift 5b. Användning av frigjort kapital Uppgift 5c. Ytterligare förändringar Bilaga 1. Tabeller till flödeskartläggningen... Bilaga 2. DuPont-scheman... Bilaga 3. Fraktsatser, fraktberäkningsregler och körtidsregler... Bilaga 4. Ordlista 2

3 Företagsbeskrivning, AB Cyklett Historik Strömgrens Mekaniska bildades 1947 och blev snabbt en av Ödeshögs största fabriker. Efter att från början enbart sysslat med tillverkning av harvar utvidgades verksamheten under 50- och 60-talen till att omfatta allehanda jordbruksredskap samt cyklar, bensindunkar, navkapslar mm. Dessutom åtog man sig legoarbeten inom de flesta områden där en mekanisk verkstad kan stå till tjänst. I mitten av 70-talet hamnade företaget i en kris, där år efter år bjöd på betydande förluster. Den folkkära fabriken hotades av nedläggning. I sista stund såldes dock hela verksamheten till en optimistisk smålänning, som snabbt upptäckte att den enda lönsamma delen av företaget var den relativt blygsamma cykeltillverkningen. Den nye ägaren satsade allt på ett kort, avvecklade samtliga övriga produkter och ökade volymen i cykeltillverkningen. Då en stor del av cykeltillverkningen bestod i rent monteringsarbete, renodlades fabriken till att främst omfatta montering av köpta artiklar. Företaget, som nu bytt namn till AB Cyklett, lyckades med det ingen trott. Förlustsiffrorna vändes till vinster och under 80- talet upplevde man några verkligt goda år. Guldåren är nu förbi, men fortfarande kan man redovisa hyggliga vinster. Produkter Än idag tillverkas enbart cyklar i AB Cykletts fabriker. Man har tre olika modeller: City, Countryside och Classic. De två förstnämnda är egentligen exakt samma cykel, förutom att Countryside försetts med grövre däck och robustare pakethållare, medan City har dubbla lås av hög kvalitet. (Från början hade man enbart en modell, Countryside, men den sålde dåligt i storstadsregionerna eftersom kunderna inte vågade lita på att Countryside skulle uppfylla deras mycket speciella krav). Classic är en enklare, mer tidlös cykel. Classic är AB Cykletts billigaste modell och den riktar sig främst till något äldre, mindre trendkänsliga cykelköpare. Alla tre modellerna finns både som herr- och damcykel. Dessutom kan man välja svart eller röd färg på samtliga modeller. Sammanlagt finns alltså 12 varianter till försäljning. Kunder och försäljning Man säljer cyklarna via detaljister, dvs cykelhandlare. Det är dessa man ser som sina kunder. All försäljning är koncentrerad till fyra regioner: Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. I dessa städer har man distributionslager, från vilka regionens kunder servas. Leveranstiden till kund är satt till tre dagar (om ordern inkommer t.ex. på måndagen innan klockan så har kunden cyklarna på onsdagen) och detta är kunderna nöjda med. Kunderna lägger dessutom en preliminär order (prognos) för den närmaste veckan. Antalet kunder per region är relativt litet, då AB Cyklett inte anser sig kunna konkurrera med de stora cykeljättarna överallt. Genom att koncentrera sig på ett fåtal 3

4 försäljningsställen kan man dock på dessa ställen framstå som ett ganska stort märke. Från samtliga kunder kräver man betalning senast 30 dagar efter leverans. De senaste tre årens försäljning har varit relativt stabil. Fördelat på de olika produktvarianterna och de olika försäljningsregionerna var fjolårets siffror enligt följande tabell. Stockholm Göteborg Malmö Umeå Totalt City Herr Svart Röd Dam Svart Röd Countryside Herr Svart Röd Dam Svart Röd Classic Herr Svart Röd Dam Svart Röd Totalt Försäljningen är ganska jämnt utspridd över året, vilket är ovanligt i cykelbranschen. Anledningen till detta är oklar, men från företaget hävdar man att "En Cyklett är inte något man impulsköper för att det råkar vara fint väder. En Cyklett är en långsiktig investering i levnadskomfort, och det vill man ju ha året om." (Av någon anledning har reklambyrån inte utnyttjat detta citat i marknadsföringen, trots påtryckningar från företagsledningen.) Försäljningspriser till kund är för City och Countryside SEK och för Classic SEK (priser exkl. moms). Materialflöde Inköp och materialförsörjning De flesta av AB Cykletts leverantörer finns i Sverige. Detta är en följd av en medveten strävan att ha svenska, gärna regionala, leverantörer för att underlätta samarbete och hålla ner transportkostnaderna. Det finns också många kompetenta tillverkare i Sverige, så någon risk för kvalitetsproblem p.g.a. denna inköpspolicy anses inte föreligga. Ett fåtal artiklar köps dock utomlands (främst i Belgien) då dessa inte finns att köpa i Sverige. Inköpen går generellt till så att ett kontrakt görs upp på 1-2 år, där en total kvantitet fastställs inom vissa ramar. När beställningspunkten för artikeln uppnås gör man ett avrop, dvs man ber om en leverans. Det som inte är standardartiklar tillverkar leverantörerna mot AB Cykletts ritningar och tillverkningsunderlag. Totalt har företaget ca 75 leverantörer, som tillsammans levererar ca 800 olika artikelnummer. Man kan dock urskilja fem leverantörer som står för huvudparten av både antal artiklar och inköpsvärde. De flesta leverantörerna är gamla trotjänare, som 4

5 levererat till AB Cyklett i många år. Mot samtliga leverantörer har man betalningsvillkoret 30 dagar netto. Totalt inköpsvärde för samtliga ingående detaljer till respektive modell är: City Countryside Classic 2500 SEK 2650 SEK 1900 SEK Materialförråd (MF) Hur mycket som avropas varje gång varierar från artikel till artikel, bl.a. beroende på artiklarnas inköpsvärde, t.ex. avropas ramarna oftare och skruv mer sällan, men i genomsnitt köps varje artikel hem fyra gånger per år. Som säkerhet mot problem i inleveranserna har man i MF ett säkerhetslager för resp. artikel motsvarande 25 % av orderkvantiteten per beställning. Produktion Produktionen sker i jämn takt året runt, även under den så kallade industrisemestern. Tillverkningen är uppdelad i två steg, förmontering och slutmontering, med mellanliggande lager. Förmontering (FM) I förmonteringen görs enklare sammanställningar av köpta artiklar till större enheter, så kallade delmontage. T.ex. monteras ingående artiklar till färdiga hjul. Man har också utrustning som möjliggör korrigering av fel på de flesta köpta artiklar, något som i en del fall visat sig värdefullt. De flesta av de 20 delmontage som monteras här är gemensamma för samtliga modeller. Varje delmontage monteras i satser som räcker till cyklar per gång. Man monterar alltså t.ex st bakhjul åt gången. Detta motsvarar ca fem veckors förbrukning (eftersom veckoefterfrågan är ca 200 st) och har visat sig vara en lämplig kvantitet för att få en genomloppstid i förmonteringen på en vecka, från utplock av material från materialförrådet (MF) till inleverans i mellanlagret (ML). Av det totala värdet av inköpt material används ungefär hälften i FM, medan resten går oförädlat till slutmonteringen. Materialförrådet och mellanlager finns i ett gemensamt lagerutrymme, men man har lagt artiklarna i var sin del av lagret eftersom förädlingsgraden är olika. Mellanlager (ML) I ML har man en säkerhetsnivå på 300 st per delmontage för att slutmonteringen ska kunna fortsätta, trots eventuella problem i förmonteringen eller inleveranserna till företaget. Slutmontering (SM) I slutmonteringen sammanställs köpta artiklar och förmonterade delmontage till färdiga cyklar. Här lackeras också ramarna som köps färdigsvetsade och rostskyddsbehandlade. Att man målar i egen regi beror på att målningsanläggningen trots sin ålder fungerar mycket bra. Beläggningen är också hög, ca 75 %. 5

6 Man monterar 100 cyklar åt gången av resp. variant. Visserligen är försäljningen olika stor av de olika varianterna, men man anser att materialhantering, administration mm förenklas av att ha enhetliga orderkvantiteter. Lackeringen inleder slutmonteringen och tar två dagar i anspråk, varefter monteringen sker stegvis i fem stationer. Genomloppstiden i slutmonteringen, från uttag ur ML till inleverans i färdigvarulagret (FVL), är två veckor inklusive funktionstest och emballering. Distribution Distributionsprocessen initieras av att kunden lägger en beställning, baserat på fasta order och prognos för den närmaste veckan, till distributionslagret som förmedlar detta behov till huvudkontoret i Ödeshög. I normalfallet lagras inte cyklarna in i distributionslagrets lagersystem, eftersom kundernas prognoser hunnit övergå till fasta order. Färdigvarulager (FVL) Beställda cyklar skickas veckovis från färdigvarulagret till respektive distributionslager. I FVL har man en säkerhetsnivå på 20 st per variant för att gardera sig mot mindre förseningar i slutmonteringen. Leveranser från FVL till distributionslagren (DL) sker veckovis med egen lastbil. Transport Körsträckor och effektiv körtid (inkl. lastning och lossning) för transport till resp. DL framgår av nedanstående tabell: Stockholm Göteborg Malmö Umeå Avstånd t o r (km) Effektiv körtid (tim) 6, I genomsnitt ska chaufförerna arbeta max 40 timmar per vecka, men inom en vecka kan upp till 50 timmar accepteras. Varje chaufför måste varje vecka ha ett sammanhängande vilopass på minst 45 timmar. Företaget vill låta chaufförerna sova hemma hos sina familjer förutom vid långresor där övernattning är ofrånkomlig. Övriga körtidsregler framgår av bilaga 3. Chaufförerna får betalt även för kortare raster, stipulerade enligt körtidsreglerna, men inte för de långa raster som är avsedda för sömn. Driftskostnad för transporterna inkl reparationer och underhåll beräknas till 5 SEK/km. Distributionslager (DL) Leverans till kund utlovas inom tre arbetsdagar efter beställning till distributionslagret (DL). För säkerhets skull försöker man dock hålla en säkerhetslagernivå på resp. DL som täcker två veckors försäljning av resp. variant. Inlagring av inlevererade cyklar, där fast order inte kommit från någon kund, sker veckovis i distributionslagren. 6

7 Ekonomi och personal Totalt arbetar 40 personer på företaget. Dessa fördelar sig på följande sätt: MF/ML 3 förrådsarbetare (indirekt personal) FVL 1 förrådsarbetare (indirekt personal) DL 1 förrådsarbetare per DL (indirekt personal) Förmontering 9 kollektivanställda + 1 tjänsteman (samtl. direkt personal) Slutmontering 10 kollektivanställda + 2 tjänstemän (samtl. direkt personal) Transporter 2 chaufförer (direkt personal) Inköp 5 tjänstemän (indirekt personal) Övrigt 9 tjänstemän (indirekt personal) Kostnaden för olika personalkategorier inkl sociala avgifter mm kalkyleras till: Förrådspersonal SEK/år Chaufförer SEK/år Verkstadspersonal SEK/år Tjänstemän SEK/år I genomsnitt arbetar företagets anställda 40 timmar i veckan under årets 46 arbetsveckor. Företaget har möjlighet att låna pengar till 10 % ränta. Inlåningsräntan är 5 %. Kalkylräntan som företaget använder är 16.5 %. Som lagerränta används 25 % för samtliga förråd. Förra årets omsättning var ca 46 MSEK och det redovisade resultatet var 0,9 MSEK. Se resultat- och balansräkning nedan för mer detaljerad information. 7

8 TILLGÅNGAR RESULTATRÄKNING AB CYKLETT Belopp i 1000-tals SEK Rörelsens intäkter och kostnader Fakturerad försäljning Tillverknings-, försäljnings-, inköps- och administrativa kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar enligt plan 670 Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 102 Räntekostnader Resultat före skatt Skatt 976 Redovisat resultat 900 BALANSRÄKNING AB CYKLETT Belopp i 1000-tals SEK SKULDER OCH EGET KAPITAL Omsättningstillgångar Kortfristiga skulder Likvida medel Växelskulder Kundfordringar Leverantörsskulder Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 725 Upplupna kostnader och förinbetalda intäkter Övriga fordringar 867 Skatteskuld Varulager och PIA Övriga kortfristiga skulder Summa omsättningstillgångar Summa kortfristiga skulder Anläggningstillgångar Långfristiga skulder Långfristiga fordringar 65 Checkräkningskredit Maskiner och inventarier Avsatt till pensioner 788 Byggnader Övriga kortfristiga skulder Mark och markanläggningar Summa anläggningstillgångar Summa långfristiga sk ulder Summa skulder Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget k apital Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Redovisat resultat 900 Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Summa tillgångar Summa skulder och eget kapital

9 Uppgifter till AB Cyklett Uppgift 1 handlar om att göra en nulägesanalys. Uppgifterna 2-4 går ut på att ge förslag på logistiska förändringar samt undersöka effekterna på lönsamheten om dessa genomförs. I uppgift 5 skall en analys av läget efter förändringarna göras, jämfört med nuläget. Vad förväntas de föreslagna förändringarna leda till vad det gäller företagets lönsamhet och de olika nyckeltal som används i nulägesanalysen? I uppgift 2-4, där olika förändringar ska utvärderas, ska du försöka arbeta på ett strukturerat sätt, genom att först fundera på vilka delar av flödet som kommer att påverkas av de aktuella förändringarna, därefter specificera vilka kostnader som ska tas med i utvärderingen, samt vilka andra aspekter som ska beaktas förutom kostnaderna. Som sista deluppgift i uppgift 2-4 ingår att med hjälp av ett DuPont-diagram göra en lönsamhetsanalys av de förändringar som föreslås i respektive uppgift. När du gör detta kan du anta att den föreslagna förändringen genomförs nu och direkt får fullt genomslag, varefter du fyller i DuPont-diagrammet så som det kommer att se ut ett år efter det att förändringen genomförts. Eventuellt frigjort kapital ska tills vidare placeras i de likvida medlen. 9

10 Uppgift 1. Beskrivning och analys av nuläget Uppgift 1a. Flödeskartläggning Gör en flödeskartläggning av AB Cykletts materialflöde, från leverantörer till kund. Uppgift 1b. Kvantifiering av flödet För att kunna identifiera eventuella problem och svagheter i flödet måste ett antal nyckeltal ska beräknas. De aktuella nyckeltalen är genomloppstid, medellagernivå, medellagervärde, medelpiavärde och lageromsättningshastighet för flödets olika delar. Observera att framför allt genomloppstid och lageromsättningshastighet varierar mellan de olika varianterna i vissa delar av flödet och att du då bör beräkna dessa nyckeltal såväl per variant som på sortimentet som helhet. Sammanställ nyckeltalen i den tabell som finns i bilaga 1. Uppgift 1c. Hur går det ekonomiskt för AB Cyklett? Beskriv AB Cykletts ekonomiska nuläge i ett DuPont-diagram. (Använd gärna DuPont-diagrammet i bilaga 2 som hjälp. Observera dock att alla uppgifter som det bifogade DuPont-schemat kräver inte finns att tillgå i fallbeskrivningen. Gör då rimliga antaganden i de fall detta krävs.) Räcker DuPont-diagrammet för att beskriva företagets ekonomiska situation? Komplettera annars med andra nyckeltal. Diskutera utifrån dina svar olika sätt att förbättra företagets situation. Uppgift 1d. Sammanställning och analys av nuläget Sammanställ och analysera AB Cykletts situation utifrån kartläggningen, samt de flödesrelaterade och ekonomiska nyckeltalen från uppgift 1a-1c. Fundera lite extra på följande frågor: Är nyckeltalen bra? Vilka nyckeltal ska man koncentrera sig på att förbättra? Vilka delar av flödet bör man koncentrera sig på? Vilka tänkbara förändringar är intressant att studera närmare? Motivera dina åsikter! 10

11 Uppgift 2. Förändring av distributionen I denna uppgift ska du utvärdera ett par tänkbara förändringar. De aktuella förändringarna är dels om man ska lägga ut transporterna på ett utomstående företag och dels om man ska avskaffa distributionslagren. Innan dessa förändringar utreds ska i uppgift 2a en kontroll göras om den befintliga lagerräntan är satt på en lämplig nivå, så att man inte använder ett felaktigt värde i de kommande utvärderingarna. I 2b utreds sedan om man ska lägga ut transporterna och i 2c om distributionslagren ska avskaffas. Uppgift 2a. Kontroll av lagerräntan På företaget diskuterar man om 25 % är en rimlig lagerränta. För att kunna kontrollera detta har följande fakta tagits fram: Företagets avkastningskrav vid investeringar speglas av kalkylräntan som är 16,5 %. Det senaste året har man slängt material värt SEK p.g.a. skador vid transport och hantering i förråd och produktion (monteringsskador ej inräknade). Vid den årliga inventeringen brukar man alltid hitta en mängd produkter som inte längre är aktuella för användning och måste kastas bort. Senast kastades material för SEK. Samtliga lager är försäkrade mot brand, stöld mm till en kostnad av 1,5 % av lagervärdet. Är lagerräntan på 25% rimlig eller bör den ändras? Uppgift 2b. Bör transporterna läggas ut på T&L Efter hårda interna diskussioner beslutar sig AB Cyklett för att ifrågasätta den heliga kon, dvs den egna lastbilen. Man begär prisuppgift från Transport & Logistik AB, T&L, på fjärrtransporterna. I bilaga 3 visas valda delar av T&L:s fraktsatser samt de fraktberäkningsregler som T&L använder. På förfrågan svarar T&L att AB Cykletts gods inte behöver klassas som svårstuvat, eftersom cyklarna kan ställas ovanpå annat gods, om lämpligt sådant finns i sändningen. En emballerad cykel kräver följande utrymme vid transport: 1,80 x 0,30 x 1,10 m. AB Cyklett har idag en bil och ett släp. Ekipaget fungerar bra, sina tio år till trots. Det är helt avskrivet och lånen är betalda. En eventuell försäljning beräknas ge SEK för bilen och SEK för släpet. En nyinvestering i motsvarande ekipage kostar ca SEK för en bil och SEK för ett släp och beräknas ha en ekonomisk livslängd på 10 år. Bör AB Cyklett låta T&L ta över fjärrtransporterna eller ska man fortsätta köra i egen regi? (Gör en totalkostnadsanalys, förklara varför du tar med vissa kostnader och betraktar andra som konstanta mellan alternativen) 11

12 Uppgift 2c. Ändring av distributionsstrukturen Man har inom företagsledningen insett att tiden från färdigmonterad cykel till leverans till kund är ganska lång. För att om möjligt sänka den, och därmed minska kapitalbindningen, överväger man att avskaffa distributionslagren (DL), som idag hyrs inkl utrustning till en kostnad av SEK (totalt för alla fyra DL). Kunderna skulle då få lägga sina order direkt till fabriken i Ödeshög. Idag sker fjärrtransporterna till resp. DL med egen lastbil, medan distributionstransporterna till resp. kund sköts av lokala transportföretag. I det fall T&L får ta hand om AB Cykletts fjärrtransporter, erbjuder de sig också att sköta omlastning och distributionstransporter för alla regioner, till en kostnad som totalt är SEK lägre än vad de lokala transportföretagen som i dagsläget används kan erbjuda för motsvarande tjänst. Om man fortsätter köra i egen regi innebär ett avskaffande av DL behöver transportplaneringen ses över. Som underlag för detta finns bland annat följande information: Lastkapaciteten för bil resp. släp ges av innermåtten (längd x bredd x höjd) i meter. Lastbil: 7,00 x 2,43 x 2,15 Släp: 7,35 x 2,43 x 2,15 Cyklarna måste transporteras stående och får inte staplas på varandra. Om en del gods inte får plats vid ett visst tillfälle, förväntas DL:s säkerhetslager täcka upp detta. Gods som ska till Stockholm kan vid akut behov skickas med Umeå-bilen, om plats finns på den. Vid ett eventuellt avskaffande av DL kommer hälften av DL-personalen att erbjudas anställning i Ödeshög, medan resten tyvärr måste avskedas. Företagsledningen anser att det är mycket viktigt att bibehålla den nuvarande leveranstiden till kund (leverans 2 ggr/vecka). Lönar det sig för AB Cyklett att avskaffa DL enligt de förutsättningar som beskrivs ovan? (Gör en totalkostnadsanalys, förklara varför du tar med vissa kostnader och betraktar andra som konstanta mellan alternativen) Vilka effekter, förutom förändrade kostnader, får man vid ett avskaffande av DL? Uppgift 2d Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys Sammanställ de åtgärder du kommit fram till i uppgift 2a-2c. Redovisa förväntade förändringar i kostnader och leveransservice. Gör en lönsamhetsanalys med DuPont av vad som skett i uppgift 2. Förklara noggrant hur post för post i DuPont påverkas av förändringarna. 12

13 Uppgift 3. Lagerstyrning Den materialförsörjningsansvarige på AB Cyklett har efter en givande konferens börjat ifrågasätta gamla invanda rutiner. Han vill nu försöka styra slutmonteringen på ett mer ekonomiskt riktigt sätt genom att ta hänsyn till efterfrågan, vilket troligtvis kommer att leda till minskade lagernivåer i färdigvarulagret (FVL). För att kunna göra detta på ett bra sätt krävs bland annat att man vet hur mycket en omställning i slutmonteringen kostar, vilket man inte har kontroll över idag. Uppgift 3a. Beräkning av ordersärkostnaden (ställkostnaden) i slutmonteringen En beordring i slutmonteringen kräver i genomsnitt följande resurser (tiderna avser total mantid): Utskrift av plocklistor, monteringsunderlag mm, 25 SEK. Uppstartningstid för varje batch i monteringen, 5 min per station (ej målning). Materialplanering, styrning och övervakning, 45 min. Utplock ur ML, 35 min. Inlagring i FVL, 20 min. I målningen krävs rengöring och färgbyte när man ska byta från röd till svart eller vice versa. Detta tar 45 minuter och kräver rengöringsmedel för 30 SEK. Det förekommer ingen styrning för att få flera batcher av samma färg efter varandra, utan slumpen styr ordningen på batcherna. Funktionstest tar 30 min per batch (stickprov). Beräkna ordersärkostnaden för slutmonteringen. Uppgift 3b. Beräkning av lämpliga orderkvantiteter i slutmonteringen Utred om de nuvarande orderkvantiteterna i slutmonteringen är lämpliga ur ekonomisk synvinkel. (Gör en totalkostnadsanalys, förklara varför du tar med vissa kostnader och betraktar andra som konstanta mellan alternativen) Om du kommer fram till att orderkvantiteterna bör ändras, redogör då för hur lagernivåer och kapitalbindning påverkas i SM och FVL, samt hur de totala kostnaderna förändras? 13

14 Uppgift 3c. Styrning av färdigvarulagret utifrån lageromsättningshastighet Företagsledningen har önskemål om en lageromsättningshastighet, LOH, i FVL på minst 20 ggr/år för A-produkter, 15 för B- och 10 för C-produkter. Gör en ABC-klassificering. Kontrollera om LOH-önskemålen uppfylls. Om inte, föreslå åtgärder för att nå upp till LOH-målen. Hur påverkas orderkvantiteter och lagerhållning av detta? Är detta ett bra sätt att styra på? Diskutera. Uppgift 3d. Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys Sammanställ de åtgärder du kommit fram till i uppgift 3a-3c. Redovisa förväntade förändringar i kostnader och leveransservice. Gör en lönsamhetsanalys med DuPont av vad som skett i uppgift 3. Förklara noggrant hur post för post i DuPont påverkas av förändringarna 14

15 Uppgift 4. Förändring av inköp och materialförsörjning Uppgift 4a. Jämförelse av leverantörer Sadeln till Classic har i alla år köpts av en liten Ödeshögsfirma. Man betalar 40 SEK/st för sadlarna och köper 600 st åt gången. Ordersärkostnaden är 350 SEK och säkerhetslagret är satt till 150 st (25 % av partistorleken). Nu har leverantören plötsligt aviserat en villkorslös prishöjning på nästan 20 %. Detta har fått den ansvarige inköparen att begära in offerter från ett antal företag. Efter att ha sorterat bort de företag som inte uppfyller de uppsatta kvalitetskraven och de som bedöms ha alltför dålig ekonomi, återstår tre möjliga leverantörer, vilkas anbud skiljer sig åt på ett antal punkter. Bland annat varierar den utlovade ledtiden, vilket får inköparen att fundera på dess betydelse. Man kommer fram till att ledtiden på något sätt bör påverka säkerhetslagret (SL). Då inte leveransprecisionen är känd för något av företagen (det finns inte ens uppföljning av den befintliga leverantören) bestämmer man sig lite godtyckligt för att SL ska täcka förbrukningen under halva ledtiden. Nuvarande leverantör levererar sadlarna gratis. I övriga fall tänker AB Cyklett anlita T&L och betalar enligt deras fraktsatser (se bilaga 3). En sadel väger 300 g och sadlarna kan packas tätt, 1000 st per m 3. De tre alternativen skiljer sig åt på följande sätt. Partistorlek Pris Ledtid (st) (SEK/st) (v) 1. Ödeshög jämna 200-tal Linköping Valfritt Uddevalla Valfritt 50, om Q>500 58, om Q<500 6 Dessutom är Uddevallasadeln (alt 3) lite annorlunda konstruerad. Det innebär ingen kvalitetsskillnad, men sadelmonteringen beräknas gå två minuter fortare tack vare detta. Vilken leverantör bör väljas, med hänsyn till uppgifterna ovan? (Gör en totalkostnadsanalys, förklara varför ni tar med vissa kostnader och betraktar andra som konstanta mellan alternativen) Vilka andra faktorer kan tänkas spela in vid valet av leverantör? 15

16 Uppgift 4b. Samleverans och koordinerade avrop Från ett närbeläget företag köps idag fyra olika artiklar. Dessa avropas var för sig, men nu finns funderingar på att koordinera avropen. Idén är att beställa hem alla fyra artiklarna samtidigt och därmed spara administrativt arbete. Då alla fyra artiklarna används i samtliga modeller vill man i fortsättningen avropa ett antal "cykelkit", dvs så många av varje artikel som monteras på en cykel. Berörda personer gör bedömningen att det nedlagda arbetet vid varje beordringstillfälle inte påverkas av att ordern innehåller fyra artiklar istället för en. Undantaget är godsmottagning och inläggning i materialförråd (MF) som kräver lika mycket tid per artikel som förut. Arbetet med dessa två moment motsvarar tillsammans 30 SEK per artikel, vilket är 10 % av nuvarande ordersärkostnad. Artikel Pris Kvantitet (SEK/st) (st/cykel) Bromshandtag 5,10 1 Lykthållare 2,00 1 Ekerreflex 1,15 2 Pedalreflex 0,28 4 Leverantören är positiv till idén och tycker att även han bör kunna tjäna på detta. Han är dock inte beredd att i det här skedet diskutera prissänkningar. Transportkostnaden antas försumbar eftersom leverantören ligger nära AB Cykletts fabrik. Cykletts ledning har för avsikt att inom kort utreda en förändring av de aktuella inköpskvantiteterna. Det är därför aktuellt att studera en koordinering av avrop enligt en mer ekonomisk orderkvantitet än den som används idag. Lönar det sig att koordinera avropen på dessa fyra artiklar? (Gör en totalkostnadsanalys, förklara varför ni tar med vissa kostnader och betraktar andra som konstanta mellan alternativen) Hur påverkas orderkvantiteter och kostnader? Uppgift 4c. Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys Sammanställ de åtgärder du kommit fram till i uppgift 4a-4b. Redovisa förväntade förändringar i kostnader och leveransservice. Gör en lönsamhetsanalys med DuPont av vad som skett i uppgift 4. Förklara noggrant hur post för post i DuPont påverkas av förändringarna 16

17 Uppgift 5. Summering och jämförelse med nuläget Uppgift 5a. Sammanställning och analys av föreslagna förändringar Antag att samtliga förändringar som har räknats och diskuterats fram i uppgift 2-4 genomförs. Hur påverkas utgångsläget från uppgift 1 av detta? Redogör för hur samtliga nyckeltal som från uppgift 1 förändras. Uppgift 5b. Användning av frigjort kapital Det kapital som frigjorts i uppgift 2-4 har placerats i de likvida medlen i DuPontdiagrammet. Du ska nu beskriva vad som händer i DuPont om du tar en del av de frigjorda medlen och: 1. Investerar i modern produktions- och hanteringsutrustning 2. Betalar av skulder Välj en lämplig summa att spendera av de likvida medlen utifrån de förutsättningar du nu har. Gör de antaganden du tycker är lämpliga när det gäller investeringen. Uppgift 5c. Ytterligare förändringar Vilka ytterligare logistiska förändringar tycker du bör övervägas i AB Cyklett? Motivera! 17

18 Bilaga 1. Tabeller till flödeskartläggningen MF FM ML SM FVL DL TOT MLN ("cyklar") MLV (MSEK) LOH (ggr/år) GLT (v) MPIAV (MSEK) MF FM ML SM FVL DL TOT MLN ("cyklar") MLV (MSEK) LOH (ggr/år) GLT (v) MPIAV (MSEK) Förklaringar MF = Materialförråd MLN = Medellagernivå FM = Förmontering MLV = Medellagervärde ML = Mellanlager LOH = Lageromsättningshastighet SM = Slutmontering GLT = Genomloppstid FVL = Färdigvarulager MPIAV = Medel-PIA-värde DL = Distributionslager (Produkter I Arbete)

19 Bilaga 2. DuPont-scheman Ränteintäkter Materialkostn. Förs. intäkter Vinst f avskrivn. Lönekostn. Summa kostn. - Vinst f fin. kostn. + Övriga kostn. Avskrivningar / Förs. intäkter Vm Lager + PIA R TOT + Förs. intäkter Fordringar Oms. tillgångar / KOH + + Tot..kapital Likvida medel Anl. tillgångar Ränteintäkter Materialkostn. Förs. intäkter Vinst f avskrivn. Lönekostn. Summa kostn. - Vinst f fin. kostn. + Övriga kostn. Avskrivningar / Förs. intäkter Vm Lager + PIA R TOT + Förs. intäkter Fordringar Oms. tillgångar / KOH + + Tot..kapital Likvida medel Anl. tillgångar

20 Bilaga 3. Fraktsatser, fraktberäkningsregler och körtidsregler (Fraktsatser och fraktberäkningsregler är utdrag ur T&L:s fraktsatstabell)

21 Från Ödeshög T&L Inrikes fraktsatser FTI till B-03 Fraktsatser öre/100 kg, (F061: ) sida 3 Viktklass fr o m kg Falkenberg B KM Falköping B KM Falun B KM Fellingsbro B KM Filipstad B KM Finspång B KM Fjäkinge B KM Flen B KM Floby B KM Forsbacka B KM Forserum B KM Forshaga B KM Fredrika B KM Fristad B KM Frövi B KM Färgelanda B KM Gamleby B KM Getinge B KM Gislaved B KM Gnesta B KM Gnosjö B KM Grums B KM Grängesberg B KM Gränna B KM Grästorp B KM Gullspång B KM Gällivare B KM Gävle B KM Göteborg B KM Götene B KM

22 Från Ödeshög T&L Inrikes fraktsatser FTI till B-03 Fraktsatser öre/100 kg, (F061: ) sida 7 Viktklass fr o m kg Lessebo B KM Lidhult B KM Lidingö B KM Lidköping B KM Lilla Edet B KM Limmared B KM Lindesberg B KM Linköping B KM Ljunby B KM Ljusdal B KM Ljusne B KM Lomma B KM Los B KM Ludvika B KM Luleå B KM Lund B KM Lycksele B KM Lysekil B KM Långsele B KM Lönsboda B KM Lövånger B KM Malmbäck B KM Malmö B KM Malung B KM Malå B KM Mariannelund B KM Mariafred B KM Mariestad B KM Markaryd B KM Mellansel B KM

23 Från Ödeshög T&L Inrikes fraktsatser FTI till B-03 Fraktsatser öre/100 kg, (F061: ) sida 10 Viktklass fr o m kg Skoghall B KM Skultuna B KM Skurup B KM Skutskär B KM Skänninge B KM Skärblacka B KM Skövde B KM Smedjebacken B KM Smålandsstenar B KM Sollefteå B KM Sorsele B KM Staffanstorp B KM Stenungsund B KM Stockholm B KM Stockviksverken B KM Storebro B KM Storfors B KM Storuman B KM Storvik B KM Strängnäs B KM Strömnäsbruk B KM Strömstad B KM Strömsund B KM Sundbyberg B KM Sundsvall B KM Sunne B KM Surahammar B KM Svalöv B KM Svedala B KM Sveg B KM

24 Från Ödeshög T&L Inrikes fraktsatser FTI till B-03 Fraktsatser öre/100 kg, (F061: ) sida 12 Viktklass fr o m kg Trelleborg B KM Trollhättan B KM Trosa B KM Tumba B KM Tyringe B KM Töreboda B KM Tösse B KM Uddevalla B KM Ullared B KM Ullånger B KM Ulricehamn B KM Umeå B KM Upplands Väsby B KM Uppsala B KM V Frölunda B KM Vadstena B KM Vaggeryd B KM Vagnhärad B KM Valdemarsvik B KM Vallentuna B KM Vansbro B KM Vara B KM Varberg B KM Vargön B KM Vetlanda B KM Vikmanshyttan B KM Vilhelmina B KM Vimmerby B KM Vindeln B KM Vingåker B KM

25 FRAKTBERÄKNINGSREGLER Allmänt Frakten beräknas per sändning efter vikt eller volym, som omvandlas till vikt. Fraktens storlek bestäms därutöver av postnummerorten, till/från, vilken återfinns i T&L Swednets ortförteckning. Sändningar till öar vilka saknar bro- eller färjeförbindelse fraktberäknas endast till utskeppningshamnen. I vissa fall kan dock efter särskild överenskommelse sändningar till sådana öar befordras genom T&L:s försorg mot särskild ersättning. Dessutom debiteras tillägg för tillvalstjänster utöver fraktåtagandet samt övriga kostnader som förorsakats oss (Se Priser, Tillval och tillägg). Definitioner Med sändning förstås på en fraktsedel upptaget gods från en avsändare på viss plats till en mottagare på viss annan plats vilket lämnas till transport vid ett tillfälle. Sändningens storlek begränsas av fordonets lastförmåga och gällande vägtrafikföreskrifter. Skrymmande gods är gods med vikt mindre än 250 kg per m 3. Frakt beräknas efter 250 kg per m 3. För svårstuvat gods, som på grund av föremålets eller emballagets art inte möjliggör normal samlastning med annat gods beräknas frakten med hänsyn till det lastutrymme godset kräver efter kg per flakmeter. Med flakmeter avses en längdmeter på flaket med lastutrymmets fulla bredd och höjd. Med långgods avses gods vars längd överstiger 6 meter. Fraktberäkning sker efter minst 200 kg fraktdragande vikt per längdmeter med en decimals precision. Med verklig vikt eller bruttovikt avses den vikt vågen registrerar för sändningen inklusive emballage och lasttillbehör. Med skrymmevikt menas en sändnings volym (längd x bredd x höjd) uttryckt i kubikmeter med en decimals precision, inklusive emballage och lasttillbehör multiplicerat med 250 kg, eller vid flakmeterberäkning, antalet flakmeter med en decimals precision multiplicerat med kg. Med fraktgrundande vikt avses den största av verklig vikt och skrymmevikt. Med avrundad vikt avses den fraktgrundande vikten avrundad uppåt till jämnt 10-tal kg för sändningar mellan 100 och kg och till jämnt 100-tal kg för sändningar över kg. För smågods sker avrundning uppåt till närmaste helt kilo. Ortförteckning Förteckningen upptar i alfabetisk ordning och i postnummerordning alla orter som trafikeras enligt T&L Swednet Inrikes Transportvillkor. Endast ett ortnamn får användas för avsändnings- respektive mottagningsort. Avstånd Avståndsuppgifterna hämtas från Vägverkets officiella tabell över vägavstånd i Sverige. Sändningar till och från Gotland har avståndsberäknats över Nynäshamn eller Oskarshamn. Farligt gods till och från Gotland avståndsberäknas alltid över Oskarshamn.

26 Körtidsregler En chaufför: 45min 4,5h 4,5h 11h 4,5h 4,5h 1h 11h Två arbetspass om 10h får utföras per vecka om ensam chaufför Två chaufförer: A B 4,5h 45min 4,5h 11h OBS! Körning under det tredje (sjätte, osv.) dygnet måste föregås av 11 timmars vila

27 Bilaga 4. Ordlista För att undvika onödiga missförstånd finns några ord och förkortningar samlade här. Modell Variant Delmontage Sats MF ML FVL DL FM SM GLT LOH MLN MLV MPIAV City, Classic resp. Countryside Kombination av färg, kön och modell, t.ex. röd dam Classic. Artikel sammansatt (=monterad) av köpta artiklar. Det antal som behövs av en artikel till en cykel Materialförråd (av köpta artiklar) Mellanlager (av delmontage) Färdigvarulager Distributionslager Förmontering Slutmontering Genomloppstid Lageromsättningshastighet Medellagernivå Medellagervärde Medel-PIA-värde, dvs medelvärde av Produkter I Arbete

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (8) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Uppgift 1 Mikrolux AB Distribution Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för

Läs mer

Lektion 3 Lagerberäkningar

Lektion 3 Lagerberäkningar TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (7) Lektion 3 Lagerberäkningar Uppgift 1 Företaget Mångimport HB importerar och lagerför fem olika artiklar. Lagret styrs med hjälp av ett beställningspunktssystem

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (9) Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Instruktioner Ni förväntas arbeta med dessa uppgifter i grupp, 4-5 studenter. Skriftliga lösningar lämnas in antingen handskrivet i låda utanför min dörr

Läs mer

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager...

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (19) Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Om lösningsförslagets utformning OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tillämpningsuppgiften som

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Guide för kund Våra produkter Comfort INRIKES: Styckegodssändning med en maxvikt på 999 kg, maxvolym 3,57 m 3, maxhöjd 220 cm och maxlängd är 240 cm. Dessa sändningar

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Finansiering

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Finansiering Välkommen till Industriell Ekonomi gk Kapitel 21: Finansiering Finansiering 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Varför behöver företag kapital? Finansiering Fyra typer av kapital i ett företag Realkapital

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Övningsuppgifter transportjämförelser

Övningsuppgifter transportjämförelser Övningsuppgifter transportjämförelser Uppgift 1 Du arbetar för ett företag som importerar guld från Sydafrika. Leveranserna sker en gång i månaden med båt från Sydafrika till Göteborg och varje leverans

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer