ALLMÄN INFORMATION. OMGIVNINGSFAKTORER, OMRÅDEN och REGLERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄN INFORMATION. OMGIVNINGSFAKTORER, OMRÅDEN och REGLERING"

Transkript

1

2 ALLMÄN INFORMATION OMGIVNINGSFAKTORER, OMRÅDEN och REGLERING Totala antalet klimatkammare i Biotronen är 35. Kamrarna är av olika typer. 23 kammare är utrustade med artificiellt ljus, s.k. konstljuskammare, och 12 med dagsljus, s.k. dagsljuskammare. Klimatkammare (Controlled Environment Rooms) I 19 klimatkammare kan temperaturen regleras mellan +5 och +40 C. Luftfuktigheten kan regleras mellan 30 och 90% relativ fuktighet. I 3 klimatkammare kan temperaturen regleras ner till -5 C. Från +5 C ner till -5 C kan inte luftfuktigheten regleras och ljusintensiteten bör inte överstiga 130 µmol m -2 s -1 (vid högre ljusintensiteter är temperaturer under +5 C svåra att upprättahålla). Ljuskällorna i klimatkamrarna består av kall-vita lysrör (215 W, Sylvania). Dessa kan kompletteras med glödlampor (ca 20 % av lysrörens ljuseffekt). Ljusintensiteten är maximalt 500 µmol m -2 s -1. Ljusintensiteten kan styras/programmeras i 5 steg. Ljusstegen med olika ljusintensitet kan kombineras med ökande och minskande ljusintensitet. Lysrören respektive glödlamporna kan användas separat. Ljusstegen som kan kombineras har följande intensiteter; 30, 30, 60, 120 och 260 µmol m -2 s -1. I en klimatkammare kan ljuset regleras kontinuerligt från ca 5 till 450 µmol m -2 s -1, dvs ljuset styrs inte i steg utan steglöst. Som extra utrustning kan tilläggsljus installeras. Golvytan, odlingsytan, är 2.5 x 3 m och höjden är ca 2 m. Normalt betyder detta att 20 odlingsvagnar (0.5 x 0.5 m per odlingsvagn) kan utnyttjas i en klimatkammare om de placeras i 4 rader med 5 vagnar i varje rad. Dagsljuskammare (Daylight Controlled Environmental Rooms) Temperaturen kan regleras mellan +9 and +40 C. Luftfuktigheten kan regleras mellan 30 och 90 % relativ fuktighet. Som extra utrustning kan tilläggsbelysning installeras. Golvytan är 3 x 4 m. Ytterligare information om Biotronens klimatkammare Omgivningsfaktorer som kan programmeras och regleras är lufttemperatur, luftfuktighet (relativ luftfuktighet), och ljusintensitet. I några kammare kan lufthastigheten regleras. Värme respektive kyla kan utnyttjas att ändra temperaturen med 10 C per timma. Högsta lufthastighet i en tom kammare är ca 0.3 m s -1. Växter i en kammare kommer att påverka fördelningen och hastigheten på luften. Koldioxidkoncentrationen i en kammare, om den inte regleras, är beroende av den naturliga koncentrationen som är ungefär 350 ppm. Genom ventiler som medger intag av ytterluft med en bestämd hastighet kan koldioxidkoncentrationen hållas tämligen konstant och icke begränsande. Koldioxid kan regleras över den naturliga koncentrationen. ÖVERVAKNINGS- OCH LARMSYSTEM Biotronen har ett datoriserat övervaknings- och larmsystem. Larmsystemet är uppbyggt för att indikera alla typer av fel. Trots detta är det av största vikt att alla brukare håller ögon och öron öppna för alla typer av störningar. Om du misstänker någon typ störning meddela Biotronens personal. Insamling av klimatdata sker kontinuerligt. Utskrifter över klimatdata kan göras för bestämda tidsperioder. 2

3 LABORATORIER OCH LABORATORIEUTRUSTNING Biotronen är uppdelad på 6 zoner. I varje zon finns olika typer och antal av klimatkammare. I varje zon finns utrymme för förberedande arbeten och enklare analyser och hantering av växter. I Biotronen finns basutrustning för förberedande arbeten och enklare laboratoriearbeten. Utrustningen inkluderar vågar, analysvågar, torkskåp, kylskåp, frysskåp etc. Ett datoriserat system för att mäta bladytor finns tillgängligt. SPECIFIKATIONER Standardområden för klimatstyrning och reglering Lufttemperaturen kan regleras inom -5 till +40 C Den relativa luftfuktigheten kan regleras inom 5 till 26 g m -3 luft - ca %RH Ljusintensiteten i konstljuskammare kan styras upp till 500 µmol m -2 s -1 Lufthastigheten kan styras inom 0.1 to 0.3 m s -1 Specialområden för klimatstyrning och reglering Lufttemperaturen kan regleras inom -9 till +40 C Ljusintensiteten i 1 konstkammare kan styras upp till 2000 µmol m -2 s -1 Ljusintensiteten i dagsljuskammare kan utrustas med tilläggsbelysning Näringstillförsel kan kontrolleras baserad på flödeshastighet från ca 10 µs cm -1 CO 2 kan kontrolleras baserad på flödeshastighet från ca 10 ppm Klimatprogrammering Lufttemperaturen kan programmeras inom angivet område med 10 C per timma Relative luftfuktighet kan programmeras inom angivet område med 10 %RH per timma Ljusintensiteten i konstljuskammare kan programmeras i kombinationer av 5 intensiteter Ljusintensiteten i dagsljuskammare programmeras att släcka och tända tilläggsbelysning vid bestämda tidpunkter Lufthastigheten kan styras inom området 0.1 till 0.3 m s -1 Dimensioner på kammare Konstljuskammare - ca 2.5 m bredd, 3 m längd och 2 m höjd Dagsljuskammare - ca 3 m bredd, 4 m längd och ett sluttande tak från 2.5 m till 4 m höjd Standard-odlingsvagnar är 0.5 m gånger 0.5 m - för special-odlingsutrustning hör med Biotronens personal Specialutrustning för reglerad planttillväxt Tillväxtenheter för reglerad näringstillförsel Tillväxtenheter för reglerad tillförsel av CO 2, näringstillförsel och registrerad transpiration Tillväxtenheter för intermittent näringstillförsel - aeroponic system Utrustning för registrering av omgivningsvärden Luft- och jordtemperatur kan loggas; ±0.1 C Relativ- och absolut luftfuktighet kan loggas; +/- 0.5%RH Lufthastighet kan loggas; +/ m s -1 Ljusintensiteten kan loggas i PAR enheter (mol), PAR enheter (W) och PHOTOMETRISKA enheter (lux) CO 2 kan loggas Specialutrustning för att registrera bladyta Ytmätningar kan göras med hjälp av video/datorteknik 3

4 VILLKOR BOKNING AV KAMMARE 1. Kammare kan bokas som konstljuskammare, dagsljuskammare och kammare med låga temperaturer (under noll grader). 2. Kortaste hyrestid är 3 månader, utom i speciella undantagsfall. 3. Bokning av kammare ska inkludera specifikation över klimatvillkor. 4. Bokningstiden gäller för debitering. 5. Under bokningstiden ska, om ingen verksamhet i kammare pågår (ex. tillfälligt uppehåll), kammare vara avstängd. Brukaren ska meddela Biotronens personal om uppehåll i verksamheten. ANVÄNDNING AV KAMMARE Vid start av en användningsperiod ska följande punkter iakttas: 1. För kalibrering och uppstartning av kammare krävs normalt en arbetsvecka. 2. Ett personligt passerkort krävs för att komma in i Biotronen. 3. Inspektion av kammaren är brukarens ansvar. 4. Bokningsformulär ska signeras av betalningsansvarig personal. 5. Brukare måste vara införstådda med larmfunktionerna. 6. Den person som signerar bokningsformuläret ansvarar för alla involverade i verksamheten. 7. Kammare startas endast upp efter att ansvarig brukare meddelat tid och datum till Biotronens personal. Under en användningsperiod måste följande punkter noggrant iakttas: 1. Använd rena skor (skor som endast brukas i Biotronen) eller använd skoöverdrag inom Biotronen. Om du inte gör detta riskerar du att dina och andra brukares växter får sjukdomar, vilket allvarligt kan skada forskningsverksamheterna i Biotronen. 2. När du är i Biotronen indikera din närvara med att sätta upp en markör (s.k. plopp) på avsedd whiteboardtavla i entrén. Om du är i Biotronen på icke ordinarie arbetstid skriv upp när du kom (så att ingen tror att du glömt din markör). 3. Inspektera din/dina kammare kontinuerligt för att förekomma störningar och driftsavbrott. Om du upptäcker några brister eller störningar meddela Biotronens personal. 4. Mät ljuset i konstljuskammare. Om ljusintensiteten behöver justeras, meddela Biotronens personal. 5. Tjuvlarmet måste ALLTID aktiveras av den person som sist lämnar Biotronen alltså även under arbetstid av den person som sist lämnar Biotronen. 6. Jord, vatten, växtdelar etc. måste städas upp omedelbart för att inte orsaka infektioner. Vid avslutning av en användningsperiod ska följande punkter iakttas: 1. Kammaren måste rengöras omsorgsfullt. 2. Golvet ska lyftas upp och rengöring ska göras under detta (kontakta Biotronens personal om hur detta ska genomföras). 3. Det personliga passerkortet ska återlämnas. 4. Bokningsformulär ska signeras för avslutat hyresperiod av ansvarig personal. 4

5 HYGIEN Vid start av en användningsperiod ska följande punkter iakttas: 1. Inspektera ditt plantmaterial så att det inte är okontrollerat infekterat. 2. Om möjligt ha ett par skor som du använder endast i Biotronen eller måste du ALLTID använda skoskydd när du vistas i Biotronen. Under en användningsperiod måste följande punkter noggrant iakttas: 1. Använd rena skor, som endast används i Biotronen, eller skoskydd när du är i Biotronen. Du kan annars äventyra din och andras verksamhet i Biotronen genom att sprida växtinfektioner. 2. För att minimera risken för att infektioner sprider sig, håll dörrar stängda och minimera den tid du behöver ha dörrarna öppna. 3. Inspektera dina växter kontinuerligt. Om dina växter är infekterade måste du vidta åtgärder. Om du tänker använda bekämpningsmedel måste Biotronens personal meddelas och godkänna användningen av pesticider, herbicider eller andra kemikalier samt godkänna planeringen när de får användas (vanligen utanför arbetstid). För att hantera de flesta bekämpningsmedel krävs dessutom behörighet. 4. Besökare är inte tillåtna tillträde utan tillstånd från Biotronens personal. 5. Lämna inte växtmaterial i avfallsbehållare. Töm dem så snart som möjligt samma dag som du kastat materialet. 6. Jord, vatten, växtdelar etc. måste städas upp omedelbart för att inte orsaka infektioner det är mycket viktigt att hålla rent i kammare. Vid avslutning av en användningsperiod ska följande punkter iakttas: 1. Kammaren måste rengöras omsorgsfullt. Golvet ska lyftas upp och rengöring ska göras under detta (kontakta Biotronens personal om hur detta ska genomföras). LARM Vid start av en användningsperiod ska följande punkter iakttas: 1. Sätt dig in i de särskilda instruktionerna i händelse av brandlarm eller brand. Går brandlarmet lämna byggnaden omedelbart och bege dig till Biotronens uppsamlingsplats. 2. Övriga larmfunktioner måste hanteras enligt instruktioner. Börja med att sätta dig in i dessa. Den brukare som signerar bokningsformulär är ansvarig för all personal som är inblandad i hennes/hans verksamhet. Under en användningsperiod måste följande punkter noggrant iakttas: 1. I händelse av brandlarm, lämna byggnaden omedelbart (se särskilda instruktioner). 2. Alla larmfunktioner måste hanteras enligt instruktioner. 3. När du är i Biotronen måste du alltid notera din närvaro på avsedd whiteboardtavla. 4. När du arbetar i Biotronen på icke ordinarie arbetstid notera tid och datum för din ankomst på närvarotavlan. 5. När du lämnar Biotronen som sista person (d.v.s. även under arbetstid) måste du starta tjuvlarmet (tryck 0000). Vid avslutning av en användningsperiod ska följande punkter iakttas: 1. Återlämna passerkort. 5

6 PASSERKORT Vid start av verksamhet i Biotronen Kvittera ut Biotronens passerkort eller låt Biotronens personal aktivera ditt för institutionen befintliga passerkort så behöver du bara hålla reda på ett kort (rekommenderas). Inpassering Dra kortet (relativt snabbt) i kortläsare. Slå in din personliga sifferkod. När grön lampa lyser kan du öppna dörren in till Biotronen (kortet är endast aktiverat för de dörrar du behöver passera). IN- OCH UTPASSERING Inpassering Du måste dra kortet och slå din giltiga, personliga kod vid varje låst dörr du måste passera för att komma in till de kammare du förfogar över (kortet är inte aktiverat för andra dörrar). När grön lampa tänds på kortläsaren kan du öppna dörren. Tjuvlarmet ska vara på om ingen befinner sig i Biotronen, d.v.s. även under arbetstid. Tjuvlarmet avaktiveras (slås ifrån) när grön lampa lyser i samband med att dörren går att öppna. När du kommer in i Biotronen måste du markera din närvaro genom att sätta upp en markör (kallad plopp) på närvarotavlan bredvid ditt namn. Du måste ha ditt namn uppskrivet på tavlan så att Biotronens personal snabbt kan nå dig om någon söker dig eller för din säkerhet om brand uppstår. Om du arbetar på icke ordinarie arbetstid markera din närvaro med klockslag och veckodag. Innan du går in i Biotronens zoner måste du antingen ha skoskydd eller speciella skor endast avsedda för Biotronen på dig. Utpassering Om du är sist på tavlan måste du ALLTID aktivera tjuvlarmet, d.v.s. även under arbetstid. Aktivera larmet genom att trycka 0000 (fyra nollor) på Larmpanelen (märkt med Securitas). Du har 45 sekunder på dig att lämna Biotronen med stängd dörr bakom dig. Skulle du av någon anledning orsaka larm, stanna kvar tills vaktpersonalen anländer och rapportera till dem det inträffade. Rapportera även till Biotronens personal. 6

7 INSTRUKTIONER 1. Före start av kammare måste ett formulär med klimatvillkor fyllas i. Detta formulär måste även innefatta en brukareansvarig. Klimatformuläret måste vara ifyllt en vecka före start av experiment för kalibrering och inloggning samt testkörning av klimatprogram. 2. I formuläret för klimatvillkor måste telefonnummer till ansvarig person noteras så att information rörande kammare och Biotronen snabbt kan förmedlas. Telefonnummer till person/personer som kan nås utanför arbetstid i händelse av driftsstörningar som kräver beslut om experiment ska också anges. En kort beskrivning över experimenten kan läggas till i formuläret. 3. Innan kammare kan användas måste både brukare och Biotronpersonal signera klimatformuläret. Tillsammans med Biotronpersonal ska brukaren gå igenom klimatvillkor för att säkerställa att det som är beställt också är det som levereras. 4. Kopior av klimatformulär och klimatprogram sätts upp på kabinettet utanför kammaren. 5. Kammare kan endast startas efter besked om starttidpunkt som ansvarig brukare anger direkt till Biotronens personal. Kalibrering och uppstartstest genomförs efter detta. 6. Kammare kan endast startas upp mellan klockan och på ordinarie arbetsdag. Ändringar av ett pågående klimatprogram måste meddelas senast klockan Om starttidpunkten ändras till följd av dröjsmål från brukarens sida måste detta omedelbart meddelas Biotronens personal. 7. Brukaren är ansvarig för att hålla rent och hygieniskt efter sig i kammare, korridorer och andra utrymmen i Biotronen. Detta gäller ur alla synpunkter, inte minst ur infektionshindrande synpunkt och är av avgörande betydelse inte bara ur teknisk synvinkel utan även för de experimentella resultaten. Alla omgivningsfaktorer ska ju kontrolleras noggrant. 8. Överskott av vatten när växterna vattnas kan orsaka isbildning på kylbatterier, vilket resulterar i övertemperaturer och störningar i regleringen av luftfuktighet. Ju lägre temperatur ju känsligare är klimatregleringen. Så en gång till, det är ju trots allt så att klimatet ska kontrolleras noggrant och vattnet ingår givetvis i denna noggrannhet eftersom det ingår i växtens omgivning. Temperaturen regleras med 0.1 C noggrannhet så hur noga ska vattnet kontrolleras? 9. Förekomst av infektioner och skadedjur ska rapporteras till Biotronens personal utan dröjsmål. Innan kemikalier (pesticider, herbicider, desinfektionsmedel etc.) får användas måste Biotronens personal ge sitt medgivande (DETTA ÄR ETT KRAV SOM ALLTID GÄLLER UTAN UNDANTAG). Pesticider och herbicider, dvs klassade bekämpningsmedel, kan bara hanteras av personer med rätt behörighet och efter tillstånd av Biotronens personal. 10. När kammare är tömd på sitt experimentella material (växter) måste Biotronens personal omedelbart meddelas så att larmfunktioner kan ställas av samt kammare stängas av (för att spara dyrbar energi och teknisk utrustning). 11. Innan en hyresperiod är avslutad måste kammare och odlingsutrustning (odlingsvagnar etc.) noggrant rengöras. Passerkort ska återlämnas. Hyra debiteras tills Biotronens personal har godkänt rengöring av kammare och utrustning. Om, efter det att användningen av kammare avslutats, ny brukare hindras tillträde kommer rengöring att utföras på den gamla brukarens bekostnad, vilket kan bli en icke oäven summa pengar. 12. För att minimera risken för infektioner på växter tillåts brukare endast befinna sig i tilldelat utrymme - zon. Besökare får endast tillträde till Biotronen efter tillstånd från Biotronens personal. Det är viktigt att passage mellan zoner minimeras och att dörrar hålls stängda så mycket som möjligt. ALLTSÅ - ALLA VISNINGAR MÅSTE GODKÄNNAS AV BIOTRONENS PERSONAL - VISNINGAR INKLUDERAR ALLA PERSONER SOM INTE AKTIVT DELTAR I FORSKNINGSVERKSAMHET I BIOTRONEN! Kom ihåg - Vi använder tillsammans Biotronen som ett avancerat vetenskapligt instrument att genomföra experiment i - med noggrant kontrollerade betingelser. Äventyra inte ditt eller andras vetenskapliga arbete - uppträd med omtanke och agera professionellt! 7

8 VIKTIGT 1. Fel och driftsstörningar måste omedelbart rapporteras till oss på Biotronen under ordinarie arbetstid eller till LARMCENTRAL utanför ordinarie arbetstid. Ange till larmcentralen att du ringer från "Biotronen, Lantbruksuniversitetet i Alnarp" och att larmtypen är "Akademiska Hus, Jour, driftslarm" med larmnummer "larmsändarnummer 32 A ". 2. Ange speciella omgivningsvillkor på klimatformuläret - ex. rampningsperioder när temperaturen ändras från en till en annan. Ange vad som ska göras med experimenten i händelse av driftsstörning. Ange en person som kan kontaktas i händelse av driftsstörningar med namn och telefonnummer. 3. Det är av avgörande betydelse och i gemensamt intresse att risker för infektioner minimeras. Därför, håll dörrar öppna så kort tid som möjligt. Detta gäller alla dörrar i Biotronen. Besökare får endast tillträde till Biotronen efter tillstånd från Biotronens personal. Visningar tillåts generellt bara i zon 1. Håll kammare och zoner rena. Varje brukare i Biotronen har ett ansvar att maximera insatser mot infektioner. 4. Vattning av växter måste göras med försiktighet och noggrannhet. Överskott av vatten kan skapa störningar på regleringen av klimatet i kammaren. Att rengöra kammare med annat än vatten, vilket i vissa fall kan vara nödvändigt, kräver tillstånd av Biotronens personal. SPRAYA eller SPOLA INTE VATTEN PÅ PLEXIGLASTAKET ELLER, VIKTIGAST AV ALLT, SPOLA INTE PÅ GIVARKABINETTET (den vita boxen). VATTEN KAN SKADA SENSORER OCH ELEKTRONIK. 5. Ändringar i klimatprogrammet kan endast göras mellan and på ordinarie arbetstid. Vid sätts automatiskt larmsystemet på och alla larm kopplas över till LARMCENTRAL i MALMÖ. 6. LARM under icke arbetstid orsakat av slarv eller försumlighet att följa instruktioner kommer att debiteras med ca 3,000 SEK. 7. I händelse av BRANDLARM lämna omedelbart byggnaden (följ särskilda instruktioner) och bege dig till Biotronens återsamlingsplats (inre gårdsplanen vid Biotronens norra del). 8. TJUVLARMET är ALLTID på när ingen finns närvarande i Biotronen, d.v.s. även under arbetstid. Alla personer med tillträde till Biotronen måste ha skaffat sig nödvändig information om tjuvlarmets funktioner. Larmet stängs automatiskt av vid godkänd passage med passerkort. Varje person som avser att gå in i Biotronen måste försäkra sig om att larmet är frånkopplad innan man går in. Den som sist lämnar Biotronen måste ALLTID sätta på larmet. Därför, skriv upp ditt namn och sätt upp markör ("plopp") på närvarotavlan när du går in i Biotronen. Om du arbetar på icke ordinarie arbetstid anteckna tid och datum på tavlan. Glöm inte att ta bort markören ("ploppen") när du lämnar Biotronen! 9. Håll alltid dörrarna till kammare öppna så kort tid som möjligt. När du vistas i kammare bör du av säkerhetsskäl inte stänga dörren helt. Särskilt inte om du arbetar ensam. Om kammaredörren är öppen kan klimatet i kammaren ändras så att larm utlöses. Orsakas beredskapsutryckning av detta skäl kommer brukaren att debiteras kostnaden - ca 3000 kr. 8

9 GLÖM INTE Glöm inte att - använda rena skor eller skoöverdrag när du är i Biotronen för att minimera risken för infektionsspridning eller nedsmutsning! - hålla kammare, korridorer etc. ordentligt RENA efter dig - för att återigen minimera riskerna för infektioner! - ta bort din markör ("ploppen") från närvarotavlan när du lämnar Biotronen! - anteckna din närvaro under icke ordinarie arbetstid med tid och datum! - alltid sätta på tjuvlarmet när du lämnar Biotronen som sista person även under arbetstid! - hålla oss på Biotronen informerade om korrekt startdatum för dina experiment! - omedelbart informera oss på Biotronen när du har avslutat dina experiment! FREKVENT STÄLLDA FRÅGOR 1. Kan jag få låna förlängningskabel/fleruttag/vattenkanna/jordfelsbrytare? Svar: Snälla, ta med er all kringutrustning som krävs för era experiment. Om inte detta är möjligt försöker vi givetvis hjälpa till. 2. Vad är hyran för en kammare? Svar: Enligt gällande tariff. 3. Kan vi betala mindre än en månads hyra? Svar: Nej. 4. Kan ni mäta ljus åt mig en gång i veckan? Svar: Ja, men en god vetenskaplig regel är att du inkluderar detta i ditt eget vetenskapliga arbete. 5. Kan jag använda något av torkskåpen? Svar: Ja, men glöm inte att boka det och att rengöra noga. 6. Kan jag flytta en våg? Svar: Nej. 7. Kan jag få en graf utskriven över klimatet i kammaren för en viss vecka? Svar: Ja. 8. Kan jag hyra en kammare för att testa under 2-3 dagar? Svar: Normalt inte, men beroende på anledning och målsättning kan detta diskuteras med personal vid Biotronen. 9. Kan jag använda extraljus i en mörk kammare? Svar: Nej, det finns ett ljuslarm i kammaren som indikerar fel ljusvillkor om jag har tänt trots att det ska vara mörkt. 10. Kan jag använda ert lager för att förvara min utrustning till nästa experimentperiod? Svar: Nej, det är redan fyllt till bristningsgränsen. 11. Kan man plantera växter inne i Biotronens förberedelserum? Svar: Nej, inte utan överenskommelse med Biotronens personal. Använd Biotronens planteringsrum. Version

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Humanisthuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Biblioteksgränd 3. Anläggninsnummer: J0008009. Byggår: 1972. Arkitekt: Lennart Lundström, A4 Arkitekter

Humanisthuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Biblioteksgränd 3. Anläggninsnummer: J0008009. Byggår: 1972. Arkitekt: Lennart Lundström, A4 Arkitekter Humanisthuset Kortfakta Adress: Biblioteksgränd 3 Anläggninsnummer: J0008009 Byggår: 1972 Arkitekt: Lennart Lundström, A4 Arkitekter Allmänt Husansvarig Hej, jag som är husansvarig för Humanisthuset heter

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13197 su/adm 2016-02-04 7 RUTIN Brand - Regionhabiliteringen

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13197 su/adm 2016-02-04 7 RUTIN Brand - Regionhabiliteringen Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13197 su/adm 2016-02-04 7 Innehållsansvarig: Marie Carlsson, Verksamhetschef, Verksamhet Neurologi-Psykiatri-Habilitering (marca33) Godkänd av: Ulrika

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Teknikhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Håken Gullesons väg 20. Anläggninsnummer: J0008020. Byggår: 1992

Teknikhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Håken Gullesons väg 20. Anläggninsnummer: J0008020. Byggår: 1992 Teknikhuset Kortfakta Adress: Håken Gullesons väg 20 Anläggninsnummer: J0008020 Byggår: 1992 Arkitekt: Ragnar Bergå (Arkinova Arkiterkter) Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för Teknikhuset

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Mark-Vatten-Miljöcentrum, HUSGUIDE

Mark-Vatten-Miljöcentrum, HUSGUIDE Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM HUSGUIDE Innehåll Allmän information... 2 Besöksadresser... 2 Tillgänglighet... 5 Parkering... 6 Brandskydd... 6 Nödlarm från hissar och RWC... 6 Inbrottslarm... 7 Dörrmiljö...

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TH INLEDNING RM912TH är en flerfunktioners radiostyrd klocka med termometer. Den synkroniserar automatiskt aktuell tid och datum, så snart den befinner sig inom en radie

Läs mer

Det är jag som har ansvaret för husets dagliga tillsyn och skötsel. Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta mig.

Det är jag som har ansvaret för husets dagliga tillsyn och skötsel. Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta mig. Biologihuset Kortfakta Adress: Johan Bures väg 12 Anläggninsnummer: J0008001 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är

Läs mer

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil.

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil. , Allmänna Villkor Gäller from 2016-03-18 och tills vidare Nedan följer de allmänna villkor under vilka Avtal träffats mellan Mekonomen Nya Affärer AB, organisationsnummer 556821-5981, nedan kallad och

Läs mer

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP NÖT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad nötproduktion. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

4) daglig dödlighet det tal som fås med hjälp av formeln i punkt 1 i bilagan,

4) daglig dödlighet det tal som fås med hjälp av formeln i punkt 1 i bilagan, Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slaktkycklingar 2011:053 Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slaktkycklingar LF (2011:53) om skydd av slaktkycklingar 1. Tillämpningsområde Denna förordning

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

ASSA RX. Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX. Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Varför ska du välja ett passersystem till dina lokaler? Tanken med ett passersystem

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Krisens psykologiska dimensioner

Krisens psykologiska dimensioner Speldag RSK 2014 Krisens psykologiska dimensioner Klar Gruvolycka, Kursk Mindre brand Bristande kontroll Personlig kontroll Toxisk / strålningsolycka Kontaminering av vattendrag Oklar En risk tolkas också

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs baby- och minisim på Sollidenbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs baby- och minisim på Sollidenbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs baby- och minisim på Sollidenbadet! Adress: Sollidenvägen 64A (Skulle entrén och/eller korridoren vara låsta är koden för att komma in 1719). När ni kommer in genom huvudentrén

Läs mer

TX Elektronisk control

TX Elektronisk control TX Elektronisk control Version 1.1 Rev. 14. dec 2011 Sida 1 av 20 1.0.0 Innehållsföteckning 1.0.0 Innehåll... 2 2.0.0 Översikt... 3 3.0.0 Beskrivning av funktionen... 4 3.1.0 Användarfunktioner... 4 3.1.1

Läs mer

Entreprenörshandboken

Entreprenörshandboken Entreprenörshandboken Tryck: Gävle Offset Formgivning: Ralf Fredriksson/Gavlegårdarna Illustrationer: Anette Hedberg/AH Form 2009/01 Andra upplagan 2012/10 4 5 6 7 8 10 13 14 17 18 20 23 Entreprenören,

Läs mer

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras:

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: MONTERINGSANVISNING FÖRBEREDELSER För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: LÄMPLIG ANSLUT- PUNKT FUNKTION SPÄNNING NINGSPUNKT A spänningsmatning

Läs mer

Praktisk Information till den 15-16 oktober 2013 Malmömässan

Praktisk Information till den 15-16 oktober 2013 Malmömässan DEADLINES Praktisk Information till den 15-16 oktober 2013 Malmömässan Från 28 juni - inloggningsuppgifter och monternummer mailas till monteransvarig Gå in på Gå in på www.forskolanifokus.se (välj utställarlogin

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10 Lathund Webbanmälan till vidareutbildningar 2012-02-10 1 OBS! För att denna instruktion ska fungera måste du ha skaffat dig en inloggning på MSB:s hemsida och har meddelat utbildning@msb.se den registrerade

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Hygienplan för vattenbruksanläggningar

Hygienplan för vattenbruksanläggningar Hygienplan för vattenbruksanläggningar Jordbruksverket vill tacka Cefas (Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science) i Storbritannien för att vi fått använda deras Finfish biosecurity measures

Läs mer

Handbok för provledare

Handbok för provledare Handbok för provledare TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare Innehållsförteckning Inledning...1 1 Din roll som provledare...3 1.1 Förhållningsregler för provtillfällena... 3 1.2 Förberedelser före

Läs mer

Uppföljning och förnyad inventering av äldreomsorgens interna larm på servicehus och äldreboenden

Uppföljning och förnyad inventering av äldreomsorgens interna larm på servicehus och äldreboenden M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G HANDLÄGGARE: KICKI ELOFSSON OCH GUNILLA JALMARSSON TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-09-06 SDN 2004-09-23 DNR 504-236/2004 Till Stadsdelsnämnden

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89 Instruktioner 54490-89 CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor Anvisningar för användningen Introduktion Kalibrerungs- och verifikationssatsen CL 17 möjliggör för användaren att genomföra en

Läs mer

SAN IP54. LED-plafond med slagtålig opalfärgad kupa E-nummer: 75 009 76 art. nr.: 4270 EAN-KOD: 7350049369969

SAN IP54. LED-plafond med slagtålig opalfärgad kupa E-nummer: 75 009 76 art. nr.: 4270 EAN-KOD: 7350049369969 SAN IP54 S M A R T B E L Y S N I N G F R Å N A A X S U S A B LED-plafond med slagtålig opalfärgad kupa E-nummer: 75 009 76 art. nr.: 4270 EAN-KOD: 7350049369969 Allm. produktinformation Plafonden SAN IP54

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202 Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR0 INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... Vy Framsida... Vy Baksida... Fjärrsensor... Att Komma Igång... Sätta i batterier... Trådlös Fjärrenhet...

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE

OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE FAKTABANK OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE Med reservation för eventuella ändringar. Uppdaterad: 160208 Tänk på miljön, skriv inte ut faktabanken i onödan. Ung Företagsamhet Göteborgsregionen förbehåller

Läs mer

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Avsedd användning Reseväderstationen visar tid, datum, temperatur, luftfuktighet, väderprognos och månfas. Den har också en integrerad larmfunktion.

Läs mer

BrukSAnviSning. SAFERA Siro R spisvakt

BrukSAnviSning. SAFERA Siro R spisvakt BrukSAnviSning SAFERA Siro R spisvakt v4.1.3 v4.1.3 SWE SWE Siro Siro r r 1 SAFErA oy SAFErA Siro r SpiSvAkt Bruksanvisning gratulerar till köpet av SAFErA Siro r spisvakt, som ökar säkerheten i ditt hem.

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som tillfälligt hyr ut eller upplåter lokaler

Läs mer

SE Bruksanvisning TIMER

SE Bruksanvisning TIMER SE Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant! Säkerhetsinstruktioner Kontrollera att nätspänningen överrensstämmer med nätspänningen på apparaten (se undersida

Läs mer

Bruksanvisning. CobraConnex 2216. RECOVERY FIRST abonnemang

Bruksanvisning. CobraConnex 2216. RECOVERY FIRST abonnemang Bruksanvisning CobraConnex 2216 RECOVERY FIRST abonnemang Index Förord...Sidan 2 Innan systemet kan fungera...sidan 3 1. Instruktion i korthet...sidan 4 2. Vad gör man om...sidan 5 2.1 Du har upptäckt

Läs mer

Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö

Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö Bildkälla Løkkes Maskinfabrik Bildkälla Farm Mac AB Maximal grobarhet i fröet ger god ekonomi Bästa ekonomi i fröodlingen får ni om ni gör vad ni kan

Läs mer

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 7 Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Beskrivning brandtekniska system och utrymningsstrategi Version 2 Datum 2015-10-01 Landstingsservice i Uppsala Län Bakgrund Detta dokument syftar till att

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Beteendevetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Mediagränd 14. Anläggninsnummer: J0008021. Byggår: 1992

Beteendevetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Mediagränd 14. Anläggninsnummer: J0008021. Byggår: 1992 Beteendevetarhuset Kortfakta Adress: Mediagränd 14 Anläggninsnummer: J0008021 Byggår: 1992 Arkitekt: Cordinator Bengt Larsson, Bengt Svensson Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Beteendevetarhuset

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

Samhällsvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Hörsalstorget 4. Anläggninsnummer: J0008005. Byggår: 1968. Arkitekt: Lennart Lundström.

Samhällsvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Hörsalstorget 4. Anläggninsnummer: J0008005. Byggår: 1968. Arkitekt: Lennart Lundström. Samhällsvetarhuset Kortfakta Adress: Hörsalstorget 4 Anläggninsnummer: J0008005 Byggår: 1968 Arkitekt: Lennart Lundström Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Samhällsvetarhuset heter Kenth Holmberg.

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Domarassistenten.com. - en introduktion för domare

Domarassistenten.com. - en introduktion för domare Domarassistenten.com - en introduktion för domare Innehåll 1. Introduktion 2. Vad förväntas av mig 3. Inloggningsuppgifter 4. Menyn 5. Återbudsmatcher 6. Mina matcher 7. Hur fungerar matchtillsättningen?

Läs mer

ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att leverera arkivhandlingar Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

MEMOdayplanner 2. Art.nr.: 508 770. Rev A SE

MEMOdayplanner 2. Art.nr.: 508 770. Rev A SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 2 Art.nr.: 508 770 Rev A SE Innehållsförteckning Beskrivning... 3 MEMOdayplanner... 3 Montering... 3 Dag och natt... 3 Tavlans baksida... 4 Visning av tid som ljuspelare eller

Läs mer

Södra Kedum kyrka Klimatmätningar vid snabb uppvärmning med varmluft

Södra Kedum kyrka Klimatmätningar vid snabb uppvärmning med varmluft Error! Reference source not found. Tor Broström, Magnus Wessberg, Anna Samuelsson Södra Kedum kyrka Klimatmätningar vid snabb uppvärmning med varmluft Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

- Checklista för Gula huset -

- Checklista för Gula huset - - Checklista för Gula huset - Gula huset ligger intill Wartagården och används av gästande lag vid matcher på de angränsande Sälöfjordplanerna. När du har ansvar för Gula huset ska du vara på plats och

Läs mer

LarmNet ANVÄNDARANVISNING

LarmNet ANVÄNDARANVISNING ANVÄNDARANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLKOPPLING...2 FRÅNKOPPLING...3 TILLKOPPLING MED ÖPPEN ADRESS... 4 FRÅNKOPPLING MED AUT. BORT.ADRESS... 5 TILLKOPPLING MED SYSTEMFEL... 6 FRÅNKOPPLING MED SYSTEMFEL...

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1100 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Er anmälan är bindande och ändringar kan enbart göras fram till den 7 februari.

Er anmälan är bindande och ändringar kan enbart göras fram till den 7 februari. Mässan A-Ö AVANMÄLAN Er anmälan är bindande och ändringar kan enbart göras fram till den 7 februari. Skulle företag avanmäla sig efter 7 februari debiteras UF-företaget för mässavgiften (450kr/elev). Endast

Läs mer

SenseAir Alarm pat. pend.

SenseAir Alarm pat. pend. Manual SenseAir Alarm pat. pend. CO 2 Bärbar koldioxidmätare/larm SenseAir Alarm för personlig säkerhet Sidan av 8 1 Allmänt SenseAir är ett mycket lätt, bärbart CO 2 -instrument med digital display för

Läs mer

INTRO LIVET HJÄRTSTOPP ANSVARET ERFARENHETER I PRAKTIKEN LAKS KONTAKT INTRO

INTRO LIVET HJÄRTSTOPP ANSVARET ERFARENHETER I PRAKTIKEN LAKS KONTAKT INTRO [ INTRO ] HJÄRTSTOPP ANSVARET ERFARENHETER I PRAKTIKEN LAKS INTRO När varje sekund räknas Vid ett hjärtstopp bör larmet till hjärtteamet skickas och tas emot med bara några få sekunders väntetid. Det finns

Läs mer

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Nr. 01-1602 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Postadress Telefon Bankgiro Org. nr. E-post Box 1026 08-525 099 40 5801-6379 556302-7530 info@fvuab.se 101 38 Stockholm Telefax Internet Besöksadress 08-525 099

Läs mer

Handboken. just nu i trädgården. januari. 42 planera din trädgård Tomtritning Grundplan Analysplan

Handboken. just nu i trädgården. januari. 42 planera din trädgård Tomtritning Grundplan Analysplan just nu i trädgården Trädgårdsarkitekt Karin Janrik och trädgårdsmästare André Strömqvist guidar dig igenom Handboken. januari 42 planera din trädgård Tomtritning Grundplan Analysplan 46 Månadens Kom ihåg

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Vägvakt Bef.: 12 Utgåva: September 2005 Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet Att arrangera en Rallytävling det kompletta

Läs mer

Ninolab och Forma. Sveriges bästa kombination inom -86 C frysar

Ninolab och Forma. Sveriges bästa kombination inom -86 C frysar Ninolab och Forma Sveriges bästa kombination inom -86 C frysar Ninolab har representerat Forma* i mer än 42 år på den svenska marknaden och levererat många tusen lågtemperaturfrysar till svenska laboratorier.

Läs mer

Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan.

Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. Grundförutsättningar Med grundförutsättningar menas: Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. Syftet är både att

Läs mer

Service och underhåll

Service och underhåll Regelbundet underhåll är nödvändigt för att din CLEONE vattenrenare ska fungera tillförlitligt och leverera gott och rent vatten. Du kan välja att sköta underhållet på fyra olika sätt: 1. Har du köpt CLEONE

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos oss!

Välkommen som hyresgäst hos oss! Välkommen som hyresgäst hos oss! Information till dig som bor hos Hässlehem Vi på Hässlehem hälsar dig välkommen till ditt nya hem samt till oss som bostadsföretag. I denna folder har vi samlat en del

Läs mer

Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är:

Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är: A för Passagesystem och Tvättstugebokning Lgh nr: Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är: Version 1.4 120218 Pinkoden används

Läs mer

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Juli 2013 Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Solutions for Essentials Innehållsförteckning 1. Certaro NS avskiljare 1.1. GENERELLT 1.2. HANTERING OCH KONTROLL

Läs mer

Frågor och Svar - Dräger Alcotest 3000

Frågor och Svar - Dräger Alcotest 3000 Frågor och Svar - Dräger Alcotest 3000 Vad skiljer olika alkomätare åt? Dräger kommenterar aldrig konkurrenters produkter. Som riktlinje för dig som konsument finns det dock ett antal saker som brukar

Läs mer

Bruksanvisning. deviheat 550

Bruksanvisning. deviheat 550 SE Bruksanvisning deviheat 550 Ž Innehåll Inledning 3 Introduktion av deviheat 550 4 Funktioner för deviheat 550 6 Normala inställningar 7 Inställning av ur och veckodag 10 Programmering av timer 11 Garantibevis

Läs mer

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84.

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. 1(6) Rev 1 Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. Tack för att ni valde en EuroFire Kamin som värmekälla i ert hem, vi hoppas att ni skall få mycket glädje av detta val. Var vänlig och förvara dessa informationsblad

Läs mer

Olika inloggningsalternativ

Olika inloggningsalternativ Vad är Fronter? Fronter är en virtuell byggnad som är indelad i olika rum. Varje rum är utrustat med de verktyg som krävs för samarbete och lärande i just det rummet. Rummets ägare bjuder in deltagare

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA. Bakgrund:

Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA. Bakgrund: Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA Bakgrund: Fastighetsägarna har ansvaret att utföra en del egna arbeten (arbeten på egen tomt), de arbeten som utförs där kan i viss mån påverka stamnätens funktion

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

BELYSNINGSFÖRSTÄRKANDE FÄRGSÄTTNING AV RUM (projektnr 34528-1)

BELYSNINGSFÖRSTÄRKANDE FÄRGSÄTTNING AV RUM (projektnr 34528-1) OPTIMA2 BELYSNINGSFÖRSTÄRKANDE FÄRGSÄTTNING AV RUM (projektnr 34528-1) LÄGESRAPPORT 25 juli 2011 Tekn. Dr Cecilia Häggström (genomförandeansvarig) Docent Karin Fridell Anter (projektledare) Projektets

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT Innehållsförteckning: REGISTRERA DIG I BOSÖK OCH BÖRJA SAMLA KÖPOÄNG... 2 KÖPOÄNG... 3 GRUNDKRAV... 4 SÅHÄR SÖKER DU STUDENTLÄGENHET... 6 VISNING OCH KONTRAKTSSKRIVNING...

Läs mer

Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med IVL Svenska Miljöinstitutet som hyresgäst.

Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med IVL Svenska Miljöinstitutet som hyresgäst. IVL Kortfakta Adress: Valhallavägen 81 Anläggninsnummer: A0043002 Byggår: Arkitekt: Erik Lallerstedt Allmänt Husansvar Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med IVL Svenska Miljöinstitutet som

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

Kalibreringscertifikat

Kalibreringscertifikat Kalibreringscertifikat Calibration Certificate Er kalibreringspartner NordtecKal 031-704 10 70 www.nordtec.se www.nordtec.se Kalibrering hos Nordtec Ett ackrediterat kalibreringslab Från och med februari

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM 2011-09-29 1(7) KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Sörmlandskustens Räddningstjänst 2010 2011-09-29 2(7) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 ANSVAR...3 3 ANSLUTNING...3 4 ORGANISATION

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning ANVÄNDARMANUAL www.conrad.com Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05 Avsedd användning Art.nr: 57 16 50 Säkerhetsföreskrifter Denna produkt är tänkt att användas för att lysa upp husnumret. Under

Läs mer