Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Rambudget FM Kred Debet ADM Administration & ekonomihantering Bidrag för arvode LTH kr Kostnader allmänt kr Kostnad Drift av Kårhuset (hyra) kr Kostnader heltidare (löner) kr Kostnader heltidare (övrigt) kr Kostnader kansli kr Adm & ekonomi kr ARK01 - Arkivutskottet Kostnader Arkivutskottet kr kr ARM01-14 Arbetsm.utskottet annonsförsäljning ARKAD Event Kostnader Allmänt Arbetm.u kr kr kr kr kr FME Fullmäktige Kostnader Utbildningskostnader Valberedningen Fullmäktige kr kr kr kr FUV Funktionärsvård Kostnader funktionärsvård allmänt JFF Kostnader TackU Kostnader Sektionskontakter Kostnader Möten Funktionärsvård kr kr kr kr kr kr HUT Husutskottet uthyrningsverksamhet Verksamhetskostnader* Fast kostnader (försäkring mm) Husutskottet kr kr kr kr IDR01 - Idrottsutskottet verksamhet Idrottsutskottet kr kr INF Informationsutskottet Bidrag Nolla Kostnader Nolla Bidrag Litet ORDO Kostnader Informationsutskottet kr kr kr kr kr INT Internationella utskottet Bidrag IU kr

7 Bidrag BEST Bidrag IAESTE Welcome Party Verksamhetskostnader IU Verksamhetskostnader BEST Verksamhetskostnader IAESTE Internationella u kr kr kr kr kr kr kr JAM01 - Jämlikhetsutskottet Verksamhetskostnader Jämstäldhets.u kr kr KLU Klubbmästeriet Verksamhet Klubbmästeriu kr kr KSY01 - Kårstyrelsen Allmäna kostnader Projekt Kårstyrelsen kr kr kr LÖN01 - Löner Intäkter Kostnader Resulat Löner kr kr 0 kr MED01 - Medlemshantering Medlemsintäkter Kostnader Medlemshanteringen kr kr NOL Nollningen Nollning Nollningen kr kr PÄB01 - Pålsjö Ängsblad Annonsintäkter Kostnader Pålsjö Ängsblad kr kr 0 kr REF01 - Reftec Intäkter Verksamhetskostnader Reftec kr kr STF Studentfackliga utskottet Stufu SFS Kostnader Doktorand Studentfackliga u kr kr kr kr VAL01 - Valnämnden Kostnader Valnämnden kr kr

8 ÖVG01 - Övergripande Bidrag Medlemsavgifter Medlemsavgift SFS Medlemsavgift LUS Pressstöd Lundagård Sektionsbidrag Övergripande kr kr kr kr kr kr kr Totalt kr kr kr * HUTs verksamhetskostnad är vad utskottet har till sitt förfogande, dvs även om uthyrningsverksamheten inte följer budget så har ändå utskottet rätt att använda

9 ADM01 Stab/kansli allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 intäkter 4990 Övriga kostnader TV-licens Boxer 5010 Lokalhyra Kostnad Drift av Kårhuset 5410 Inventarier, inköp Inköp av kontorsutrustning 5460 Förbrukningsmateriel Diskmedel och övrigt till expköket Papper, pennor, toner och dyl 6110 Kontorsomkostnader Kontorsmaskin i Utskottsrum (kopieringskostnad) 6211 Fast telefon & fax Fast telefoni 6212 Mobiltelefoni Mobiltelefoni 6250 Porto Porto 6420 Ersättning till revisor Revisionsarbete 6570 Bankkostnader Bankgiro/postgiro 6970 Tidningar och facklitteratur Sydsvenskan 7691 Kaffekonto Expenkaffe kostnader 3 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 9 000,00 kr 9 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

10 ADM01 ADM02 ADM ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

11 ADM02 Stab - Heltidare Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Bidrag Bidrag för arvode LTH IS Bidrag för arvode LTH Nollegeneral intäkter 4*** Arrangemangskostnader Här och Där 4*** Överlämningskostnader Skifte sommar, heltidare och styrelse, stuga, 30 Teambuilding, sommar Teambuilding, vinter 5480 Arbetskläder Skaljackor heltidare Pike heltidare ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6 400,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr 6070 Representation Heltidare på Kårbal och nyårsbal 18 x 700 kr = ,00 kr Heltidare på ARKAD-gasque 9 x 700 kr = 6 300,00 kr ,00 kr 6150 Publikationer Folder över Heltidare Övriga publikationer för heltidare/styrelse Visitkort 1 200,00 kr 1 200,00 kr ,00 kr 7210 Arvode, funktionärer Generalsekreterare 106% x kr = ,32 kr x Kårordförande 106% x kr = ,32 kr x Vice Kårordförande 106% x kr = ,32 kr x Vice Kårordförande 106% x kr = ,32 kr Näringslivsansvarig 106% x kr = ,32 kr Arbetsmarknadsansvarig 106% x kr = ,32 kr x Internationell Sekreterare 106% x kr = ,32 kr x Informationsansvarig 106% x kr = ,32 kr x Pedell 106% x kr = ,32 kr x Nollegeneral 16,70% x kr = ,82 kr x ,00 kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift arvoderade 15,12% x kr = ,25 kr x Arbetsgivaravgift arvoderade 34,42% x ,06 = ,98 kr ,00 kr 7690 Övriga personalkostnader GS, Pedell, KM på C-cert utbildning 3 x kr = 6 000,00 kr Arbetsglädje heltidare och personal 6 000,00 kr

12 kostnader ,00 kr ,00 kr

13 Årslön (en heltid arvorderad) heltidare höst: 6 x 0,31 x ,00 kr = ,00 kr heltidare vår: 6 x 0,31 x ,00 kr = ,00 kr ,00 kr Arbetsgivaravgift 0,3246 x ,00 kr = ,01 kr Tot. / heltidare ,01 kr

14 ADM03 Stab - Kansli Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 intäkter - kr 7010 Löner, anställda Årslön, ekonom 75,0% x kr = ,00 kr Semestertillägg ekonom 3 780,00 kr ,00 kr 7411 Premier pensionsförsäkringar Ekeonom - Collectum 12 x 1 = ,00 kr ,00 kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift ekonomichef 31,42% x ,00 = ,24 kr SLP 24,26% x 18000,00 = 4 366,80 kr ,00 kr 7521 Försäkringar, arvorderade och personal Fora 6,00 x 960 kr = 5 760,00 kr 5 760,00 kr 7699 Övriga personalkostnader Sjuk- och hälsovård Arbetsgivaralliansen kostnader ,00 kr 3 000,00 kr 8 000,00 kr ,00 kr ,00 kr

15 ARK01 Arkivutskottet Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Trycksaker Verksamhetsberättelse 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje kostnader ,00 kr 4 400,00 kr 600,00 kr 600,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr

16 ARM01 Arbetsmarknadsutskottet Allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Bidrag LTH bidrag 3220 mat Arrangemangsintäkter mat externa intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5810 Resor ARKAD-kickoff 3 Resa Uppsala 2 x kr 4 000,00 kr Utskottsresa ARMADA 20 x kr ,00 kr Överlämningsresa 4 x kr = 6 000,00 kr Resa till Luleå 2 x kr 4 000,00 kr Resa till Umeå 2 x kr 4 000,00 kr Resa till Linköping 2 x 750 kr 1 Utskottsresa Chalmers, med bil 3 x kr ,00 kr 5811 Konferensavgifter ARKAD-kickoff 5 000,00 kr Resa Uppsala 2 x = 400,00 kr Utskottsresa ARMADA - frukost 20 x = Utskottsresa ARMADA - alternativen 20 x = 5 000,00 kr Överlämningsresa 4 x = 2 400,00 kr Resa till Luleå 2 x = 200,00 kr Resa till Umeå 2 x = 200,00 kr Resa till Linköping 2 x = 200,00 kr Utskottsresa CHARM - frukost 20 x = Utskottsresa CHARM - alternativen 20 x = 5 000,00 kr Andra konferenser ,00 kr 6070 Representation Huvudsamarbetsparnermiddag Övrigt 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje 7 000,00 kr 8 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Safari - kr Förbrukningsmateriel - kr Rekryterings PR 5820 Körkostnad Rulle

17 körkostnad kostnader allmänt ,00 kr ,00 kr ARM01 ARM02 ARM03 ARM10 ARM11 ARM12 ARM13 ARM ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

18 ARM02 Annonsförsäljning Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Annonser Pålsjö Annonser Pålsjö 0 x kr = - kr Insida omslag 0 x kr = - kr Baksida 0 x kr = - kr Helsida 0 x kr = - kr Halvsida 0 x kr = - kr - kr 3112 Annonser Plasma Helår 0 x kr = - kr Halvår 1 x kr = ,00 kr Månad 10 x kr = ,00 kr Övriga ,00 kr 3119 Annonser Övrigt Annonser Nolla - baksida Annonser Nolla - insida omslag Annonser Nolla - helsida 0 x kr = - kr Annonser Nolla - halvsida 0 x kr = - kr Affischering startavgift 10 x 500 kr = 5 000,00 kr Affischering- affischpris 150 x 100 kr = ,00 kr Kårnytt - Månad 4 x kr = ,00 kr Kårnytt- Vecka 10 x kr = ,00 kr Terminsräkningsinlagor 0 x kr = - kr ,00 kr 3120 Försäljning, adressetiketter Startavgifter 5 x 500 kr = 2 Etiketter+porto 2000 x 12 kr = ,00 kr Etiketter x 6 kr = ,00 kr 41 externa intäkter porto Utskick x 5 kr = Körkostnad Rulle körkostnad ,00 kr ,00 kr kostnader ,00 kr

19 ARM03 Event Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Avgift branschkväll 12 x kr = ,00 kr Företagspresentationer 8 x kr ,00 kr Övriga företagsarr ,00 kr ,00 kr externa intäkter ,00 kr 4310 Arrangemang kostnader Mat till branschkvällar 400 x 80 kr = 3 Dricka till branschkvällar 400 x 4 kr = 1 600,00 kr Övriga företagsarr. - kr ,00 kr 4311 Arrangemang tackfest Arrangemang tackfest ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmateriel Sevetter, ljus osv till branschkvällar 2 x kr = 5930 Reklam och marknadsföring Posters, flygblad osv kostnader 3 400,00 kr 3 400,00 kr ,00 kr ,00 kr

20 ARM10 ARKAD Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Deltagaravgift, företag 120 x kr = ,00 kr Besökande högskolor 30 x 250 kr = Sponsring Huvudsponsoravtal 2 x kr = ,00 kr ,00 kr 3990 Övriga intäkter Annonsförsäljning Wackes - kr Parkeringstillstånd - kr - kr externa intäker Arrangemang, kostnader Kickoff chefer 25 x 200 kr = 5 000,00 kr Värdinfomöte 400 x 10 kr = 4 000,00 kr Värdkickoff 250 x 50 kr = 12 Tackfest chefer Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Hyra Lophtet 4992 Skadekostnader Förlorade brickor, utlösta larm, mm 5420 Adminstrativa verktyg arbetsmarknadsdagar.se ,00 kr ,00 kr Arbetsglädje Mattläggning 150 x 70 kr = 10 Kontakt och nät M&L PR Event Diverse, mat inför dagarna osv Körkostnad Rulle körkostnad kostnader ,00 kr

21 ARM11 Mässa/Logistik Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Transport från Uppsala - helpallar 15 x 500 kr = 7 Transport från Uppsala - helpallar 15 x 250 kr = 3 750,00 kr Transport till Stockholm - helpallar 25 x kr = 37 Transport till Stockholm 5 x 750 kr = 3 750,00 kr Hyra Lokal Extra monteryta (kvm) 150 x kr = ,00 kr ,00 kr 3419 Hyresintäkter, övrigt Barbord 100 x 350 kr = ,00 kr Barstolar 110 x 250 kr = 27 Växt 30 x 375 kr = ,00 kr 112 externa intäker ,00 kr 4211 Kostnad vatten Vatten, fika 2000 x 4 kr = 8 000,00 kr Vatten o läsk, Lunch 2100 x 5 kr = 10 Vatten, infodiskarna 5 000,00 kr Kostnad Övrig dryck Kaffe, personliga samtal Kaffe, Fika ,00 kr Kostnad mat Fika, deltagare 1500 x 10 kr = ,00 kr Lunch, deltagare x 65 kr = ,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad Konditorivaror Fika, personliga samtal Fika 4410 Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Hyra container 5090 Övr kostnader hyrd lokal Bevakning ,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr 5221 Korttidshyra av inventarier Växt 30 x 300 kr = 9 000,00 kr Infodisk ,00 kr

22 Barbord 100 x 250 kr = ,00 kr Barstolar 110 x 175 kr = ,00 kr Transport (fr. Malmömässan) 7 000,00 kr ,00 kr 5410 Köp av inventarier Mattor till Matteannexet (kvm) 2500 x 28 kr ,00 kr Elprylar verktyg mm ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmateriel Mattläggningsverktyg Engångsartiklar Infodisk-innehåll Lokaldekorationer Övrigt 5611 Drivmedel personbil Bränsle 5700 Frakter och transporter Transport till Stockholm 4 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5810 Bilkostnader Hyra av personbilar 6 000,00 kr Biltvätt Hyra av lastbil 4 000,00 kr Parkeringsbiljetter 500 x 25 kr 12 Bussar Hbg-Lund under ARKAD 4 000,00 kr ,00 kr 6212 Mobiltelefoni Tillfälliga abonnemang kostnader 3 000,00 kr 3 000,00 kr ,00 kr ,00 kr

23 ARM12 PR & marknadsföring Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 externa intäker - kr 6150 Publikationer ARKAD-katalog (4000 i färg inkl. dist i HBG) ,00 kr ARKAD-katalog Distrubuering - kr ARKAD-broschyr för sen anmälan - kr ,00 kr 5480 Arbetskläder Projektgruppen 19 x kr = 47 Pikétröjor Värdar 350 x 174 kr = ,00 kr ,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Värdbroschyr 5 000,00 kr Affischer 5 000,00 kr Banderoller o kartor ,00 kr Väskor 400 x 134 kr = ,00 kr Övriga reklamprylar ,00 kr ,00 kr kostnader ,00 kr ,00 kr

24 ARM13 Event (Företag) Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Personliga samtal 20 x kr = ,00 kr ,00 kr Intäkter ,00 kr 4310 Arrangemang, kostnader Föredragshållare 1 x kr = ,00 kr Baguetter till Frukostföredrag 0 x 20 kr = - kr Mat till Lunchföredrag 100 x 40 kr = 4 000,00 kr Mat till Kvällsföredrag 0 x 40 kr = - kr Inför ARKAD ,00 kr ,00 kr kostnader ,00 kr ,00 kr

25 ARM14 ARKAD-gasque (Event) Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Gasquebiljetter 380 x 720,00 kr = ,00 kr Eftersläppsbiljetter 50 x 50,00 kr = 2 Bongar 500 x 60 kr = ,00 kr ,00 kr externa intäkter ,00 kr 4212 Kostnad systemvaror Fördrink 110 x 90 kr = 9 900,00 kr Förrättsdryck 250 x 60 kr = ,00 kr Huvudrättsdryck 250 x 70 kr = 17 Dessertdryck 0 90 kr = - kr Punsch/Cognac 100 x 150 kr = ,00 kr Alkoholfritt vin 10 x 40 kr = 400,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad varm mat Sittning 600 x 257 kr = ,00 kr Kaffe/Te 600 x 12 kr = 7 200,00 kr ,00 kr 4310 Arrangemang kostnader Underhållning middag 37 Teknik 6 000,00 kr Dans storband - kr DJ 3 000,00 kr AF-service Toastmasters 0 x kr = - kr Städning Barkostnad Tegnérs 500 x 45 kr = 22 Lacrosselaget Serveringspersonal - kr Serveringskläder Köpt garderob 8 kr = - kr Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Hyra AF borgen, hela borgen ,00 kr Hyra kandelabrar o dy från Tegners - kr ,00 kr 6150 Trycksaker Sångblad Biljetter Tryck av bongar 5460 Förbrukningsmateriel Bordsdekoration Diverse 3 000,00 kr 6 000,00 kr ,00 kr 1 290,00 kr

26 6950 Tillsyningaavgifter myndigheter Alkoholtillstånd 7230 Arvoden/ersättningar övriga Hovmästare Serveringspersonal 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Hovmästare Serveringspersonal kostnader ,00 kr 1 100,00 kr 1 100,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

27 enhet Förväntat resultat "Just nu" Panikkolumnen ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ,00 kr - kr ,00 kr Intäkter Allmänt Intäkter Annonsf kr Intäkter ARKAD kr Intäkter Event kr Kostnader Kostnader Annonsförsäljning Kostnader ARKAD Kostnader Event Arbetm.u kr kr

28 FME01 Fullmäktige Kontonr. Namn Antal Möten Förslag 10/ Kostnad varm mat Matportioner FM-möten, (8 möten) 40 x 8 x 22 kr = 7 040,00 kr 7 040,00 kr 5460 Förbrukningsmateriel FM-pärmar 5810 Resor Resor för fm-ledamöter Helsingborg 300,00 kr 300,00 kr 2 740,00 kr 2 740,00 kr 7690 Arbetsglädje FM-möten, kakor, saft, kaffe 8 x 100 kr = 800,00 kr Arbetsgrupper, mötesvis (4 pers/grupp) 4 x 5 x 20 kr = 400,00 kr Protokollsskrivning 2 x 8 x 20 kr = 320,00 kr Talmanspresidiet övrigt 200,00 kr 1 720,00 kr 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad kostnader FME01 FME02 FME03-200,00 kr 200,00 kr ,00 kr ,00 kr

29 FME02 Utbildning Kontonr. Namn Antal Möten Förslag 10/ Kostnad varm mat Mat 30 x 1 x 170 kr = 5 100,00 kr 5 100,00 kr 4410 Hyreskostnader (tillf. Hyror) Övernattning 4990 Övrigt Övriga kostnader 5810 Resor Buss 7690 Arbetsglädje Matlagarglädje 5820 Körkostnad Rulle körkostnad ,00 kr 4 000,00 kr 400,00 kr 400,00 kr kostnader ,00 kr ,00 kr

30 FME03 Valberedningen Kontonr. Namn Antal Möten Förslag 10/ Reklam och marknadsföring Affischer valberedning 7690 Arbetsglädje Mat 5820 Körkostnad Rulle körkostnad kostnader - 800,00 kr 800,00 kr 200,00 kr 200,00 kr

31 FUV01 Funktionärsvård Allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 intäkter: 4310 Arrangemangskostnader Jättefunkisfest Höstkickoff Vårkickoff Kårfunktionärsresa Tisdagsfika Biokväll Övrigt 5810 Resor Resa för inköp av funktionärsunderhåll 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje TackU Arbetsglädje kostnader: FUV01 FUV02 FUV ,00 kr 8 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr 7 000,00 kr 3 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

32 FUV02 Möten Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arbetsglädje SLTH 1 Övriga möten 400,00 kr Ledamöter AFÖS (ord + suppl) 2 x 100 kr = 200,00 kr 2 100,00 kr : : ,00 kr 2 100,00 kr

33 FUV03 Sektionskontakter Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemangskostnader Externa föreläsare, gåvor och ersättning Sektionsmiddagar Utbildningskostnader Sektionsstyrelseutbildning 5480 Arbetskläder Kläder till kollegiet 5820 Körkostnad Rulle körkostnad 7690 Arbetsglädje Sektionskontakt, fika kostnader - sektionskontakter 5 600,00 kr ,00 kr 300,00 kr 300,00 kr 3 000,00 kr 3 000,00 kr ,00 kr ,00 kr

34 HUT01 Husutskottet Allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Hyresintäkt, lokal Avgift DF kr 7 000,00 kr Gröna skåp (per termin) 4 Foajen 9 000,00 kr 3415 Hyresintäkter, innebandysal - externt Planhyra per termin, efter kl 17 och helg kr ,00 kr Planhyra per termin, före kl kr ,00 kr Planhyra per timme 100 kr - kr ,00 kr 3418 Hyresintäkter, PP - externt PP-lön för TLTH, sektioner och tekniker i Hörsal kr per timme före kr kr per timmeh efter kr - kr externa intäkter ,00 kr 4990 Övriga kostnader Sjukvård, bandage m.m ,00 kr STIM 3 000,00 kr SAMI ,00 kr 5410 Inventarier, inköp Inventarier till fixburen ,00 kr Inventarier projekt ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmateriel Tejp,buntband, spik, skruv. Fixburen ,00 kr Tejp,buntband, spik, skruv. Projekt ,00 kr ,00 kr 5480 Arbetskläder Utskottskläder 8 000,00 kr Byxor samt skor till pedellen ,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Marknadsföring allmänt ,00 kr ,00 kr 6310 Försäkringar Länsförsäkringar ,00 kr ,00 kr 7010 Löner, anställda PP-lön för TLTH, sektioner och tekniker i Hörsal kr per timme före kr - kr kr per timmeh efter kr - kr

35 - kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift 32,70% x 0 kr = - kr - kr 7690 Arbetsglädje Projekt ,00 kr Arbetsglädje - kr ,00 kr 5820 Körkostnad Rulle körkostnad 5 000,00 kr 5 000,00 kr kostnader ,00 kr HUT01 HUT02 HUT04 HUT05 HUT06 HUT07 HUT ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7 300,00 kr ,00 kr ,00 kr

36 HUT02 Cornelis Namn Antal Förslag 10/ Hyresintäkter Daguthyrning, cafe ,00 kr Uthyrning TLTH, sektioner 10 x 500 kr = 5 000,00 kr Fria Föreningar, Exresor, sektioners föreningar kr = - kr LUS, teknologer 5 x kr = 7 Studenter/LTH AF/KK 2 x kr 4 000,00 kr Övriga kr = - kr Hyresintäkter, PP - externt PP-lön för TLTH, sektioner och tekniker i Hörsal kr per timme före kr 0 kr per timmeh efter kr - kr - kr 3590 Övriga intäkter Ljudanläggning Finporslin Linne Övriga inkomster, DJ-arvode - kr - kr 3991 Städavgift Straffstädningsavgift per timme 550 kr = Beställd städningsavgift per timme 420 kr = - kr 3992 Skadeersättning Skadeersättning - kr - kr externa intäkter Hyresintäkter Intern Återkommande per termin (publiten, internatione kr = 3 000,00 kr Uthyrning 10 x 500 kr = 5 000,00 kr 8 000,00 kr interna intäkter 8 000,00 kr 4990 Övriga kostnader Övriga kostnader som inte passar in någon annanstans - kr 4992 Skadekostnader Kostnader för skador i samband med uthyrning - kr - kr 5410 Inventarier, inköp porslin mm 5 000,00 kr 5 000,00 kr 5460 Förbrukningsmaterial Diskmedel 1

37 Service & reparation inventarier Service och reperation av lösöre 6310 Försäkringspremier Anticimex ,00 kr ,00 kr 7010 Löner, anställda PP-löner - kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift 32,70% x 0 kr = - kr - kr kostnader ,00 kr Cornelis 50

38 HUT04 HUT DSG Namn Antal Förslag 10/ Inventarier, inköp Inköp av fixbursdator 6 000,00 kr Inköp av hårdvara ,00 kr ,00 kr 5420 Programvaror Inköp av mjukvara ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmateriel CD-R, disketter osv 5510 Datorunderhåll Service 5 000,00 kr 5 000,00 kr 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje 5 000,00 kr 5 000,00 kr 5820 Körkostnad Rulle körkostnad kostnader 38 DSG -38

39 HUT05 Gasquesalen Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Hyresintäkter, lokal Fria föreningar, exresor Nationer, studenföreningar, teknologer ,00 kr Övriga studenter, LTH-kansli och institutioner ,00 kr Övriga ,00 kr ,00 kr 3411 Hyresintäkter ljudanläggning kr ,00 kr ,00 kr 3412 Hyresintäkter, gasquekök ,00 kr ,00 kr 3413 Hyresintäkter, porslin Porslins kuvert ,00 kr Ljus inköpspris * 1.5 st Hyresintäkter, linne, marginal minst 10% Hyresintäkter, PP - kr - kr 3419 Hyresintäkter övrigt - kr 3440 Garderobsintäkter ,00 kr ,00 kr 3991 Städavgifter - kr - kr 3992 Skadeersättning - kr - kr 3991 Städavgift Straffstädningsavgift per timme kr = - kr Varav 190 är vinst Beställd städningsavgift per timme 50 x 420 kr = Varav 180 är vinst - kr - kr externa intäkter Hyresintäkter, lokal, internt - kr - kr 3811 Hyresintäkter, ljudanläggning, internt 6 000,00 kr 6 000,00 kr 3812 Hyresintäkter, gasquekök, internt 3813 Hyresintäkter, porslin, internt 7 000,00 kr

40 7 000,00 kr 3814 Hyresintäkter, linne, internt - kr 3818 Hyresintäkter, PP, internt - kr interna intäkter ,00 kr 4990 Övriga kostnader Övriga kostnader som inte passar in någon annanstans - kr 4414 Hyreskostnader, linne Hyresavgifter Sandby-tvätt ,00 kr ,00 kr 4992 Skadekostnader Kostnader för skador i samband med uthyrning - kr - kr 5410 Inventarier inköp Pryttlar och underhåll ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmatrl Ljus till ljusstakar ,00 kr Diskmedel 6 000,00 kr Städarktiklar osv 5 000,00 kr ,00 kr 7010 Löner, anställda timlön Prisbabelopp Städersättning (0,417 % pbb) ,90 Straffstädnigslön (0,625 % pbb) 265,00 - kr PP före 24 (0,227% pbb) 96,30 - kr PP efter 24 (0,290% pbb) 123,00 Tekniker före 24 (0,236% pbb) 100,10 - kr Tekniker efter 24 (0,299 %pbb) 126,80 - kr - kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift 32,70% x 0 kr = - kr 5820 Körkostnad Rulle körkostnad - kr kostnader ,00 kr

41 HUT06 Lophtet Namn Antal Förslag 10/ Hyresintäkter TLTH, sektioner 10 x 660 kr = 6 600,00 kr Friaföreningar, Exresor, sektioners föreningar kr = - kr Studentföreningar godkända AF/KK/LUS, teknologer kr = - kr Övriga studenter, LTH kr = - kr Övriga kr = - kr Helgtillägg Friaföreningar, Exresor, sektioners föreningar 200 kr = - kr Helgtillägg Studentföreningar godkända AF/KK/LUS, teknologer 300 kr = - kr Helgtillägg Övriga studenter, LTH 400 kr = - kr Helgtillägg Övriga 500 = - kr 6 600,00 kr 3411 Hyresintäkter, ljudanläggning TLTH, sektioner 10 x 200 kr = Friaföreningar, Exresor, sektioners föreningar 400 kr = - kr Studentföreningar godkända AF/KK/LUS, teknologer 600 kr = - kr Övriga studenter, LTH 800 kr - kr Övriga kr = - kr 3413 Hyresintäkter, porslin TLTH, sektioner 10 x 80 kr = 800,00 kr Friaföreningar, Exresor, sektioners föreningar 160 kr = - kr Studentföreningar godkända AF/KK/LUS, teknologer 240 kr = - kr Övriga studenter, LTH 320 kr - kr Kostnader som inte passar in någon annanstans 400 kr = - kr 800,00 kr 3991 Städavgift Straffstädningsavgift per timme 550 kr = - kr Varav 190 går till Beställd städningsavgift per timme 420 kr = - kr Varav 180 går till - kr - kr externa intäkter 9 400,00 kr 3810 Hyresintäkter, lokal, internt kr 660,00 kr 660,00 kr 3811 Hyresintäkter, ljudanläggning, internt kr 200,00 kr 200,00 kr 3813 Hyresintäkter, porslin, internt 1 80 kr 80,00 kr 80,00 kr interna intäkter 940,00 kr 4990 Övriga kostnader Övriga kostnader som inte passar in någon annanstans - kr

42 5010 Arrende Mark av Akademiska Hus 200,00 kr 200,00 kr 5020 El El inklusive uppvärmining ,00 kr ,00 kr 5040 Vatten och avlopp Lunds kommun 350 x 14 kr = 4 900,00 kr 4 900,00 kr 5060 Renhållning Soptömning ,00 kr ,00 kr 5070 Reparation & underhåll Lophtet Underhåll av huset (sommarfix) - kr 5410 Inventarier, inköp Maskiner, pryttlar, sladd och apparater Porslin o övrigt (köpes in på skadeersättning) - kr - kr 5460 Förbrukningsmateriel Toapapper, handdukar, tvål etc Disk och torkmedel 1 200,00 kr Städ Matriel, Wettex, moppar, medel Skruvar, spik, kabelklämmor, tejp, färg, spackel 2 200,00 kr 6310 Försäkringspremier Länsförsäkringar 9 000,00 kr 9 000,00 kr 6370 Larmkostnader Avgift inbrottslarm 8 000,00 kr 8 000,00 kr 6390 Övriga riskkostnader, SBA Kostander 5 000,00 kr 5 000,00 kr 7010 Löner, anställda Lön för städning av Lophtet Lön städkontroll (1 timme per uthyrning) 95 x 97,20 kr = Straffstädning per timme x 267,50 kr = Beställd städning per timme x 178,50 kr = - kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift 32,70% x 0 kr - kr 7690 Arbetsglädje Superintendenterna 300,00 kr Sommarfix 300,00 kr

43 5820 Körkostnad Rulle körkostnad 40,00 kr 40,00 kr kostnader ,00 kr Lophtet ,00 kr

44 HUT07 HUT Rulle Namn Antal Förslag 10/ Hyresintäkter, Rulle Bilkörning privat heltidare o rulleförman, sektioner ,00 kr ,00 kr externa intäkter ,00 kr 3819 Hyresintäkter, Rulle Bilkörning utskott o dyl ,00 kr ,00 kr interna intäkter ,00 kr 5410 Inventarier till Rulle Inventarier till Rulle 200,00 kr 200,00 kr 5611 Drivmedel, Rulle Bensin ,00 kr ,00 kr 5612 Försäkringskostnader Rulle Helförsäkring 7 000,00 kr Bilskatt 9 000,00 kr 5613 Reparation och underhåll, Rulle Spolarvätska, torkarblad, dragkrokskåpa 3 000,00 kr Service 3 000,00 kr Självrisk vid skador, reparationskostnader 5 000,00 kr Körkostnad Rulle körkostnad 7690 Funktionärsvård Arbetsglädje 1 1 kostnader ,00 kr 7 300,00 kr

45 HUT08 TUT Namn Antal Förslag 10/ Hyresintäkter, ljudanläggning Uthyrning av lös ljudanläggning ,00 kr ,00 kr 3416 Hyresintäkt Ljus Uthyrning av ljus ,00 kr ,00 kr externa intäkter ,00 kr 3811 Hyresintäkter, ljudanläggning Uthyrning av lös ljudanläggning ,00 kr ,00 kr interna intäkter ,00 kr 5410 Teknisk utrustning inventarier Maskiner, pryttlar, sladd och apparater ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmaterial Diverse förbrukningsmaterial ,00 kr ,00 kr 5520 Service & reparation inventarier Underhåll och reparationer av teknisk utrustning ,00 kr ,00 kr 5820 Körkostnad Rulle körkostnad kostnader ,00 kr

46 IDR01 Idrottsutskottet Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang, intäkter Lagavgifter sektionskampen 20 x 300 kr 6 000,00 kr Lagavgifter final buffelhornet 14 x 50 kr 700,00 kr Lagavgifter innebandy 20 x 250 kr 5 000,00 kr Lagavgifter dodgeball 15 x 100 kr 1 Övriga arrangemang ,00 kr intäkter 4310 Arrangemang, kostnader Material Domare Övriga arrangemangskostnader ,00 kr 5 000,00 kr 7 000,00 kr 4410 Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Hallhyra 2 x kr 7 000,00 kr Övriga lokalhyror 5 000,00 kr Reklam och marknadsföring Diverse 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje, medlemsbaserad 5820 Körkostnad Rulle körkostnad kostnader 4 000,00 kr 4 000,00 kr 200,00 kr 200,00 kr ,00 kr - 1

47 INF01 Informationsutskottet Allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Bidrag Bidrag från LTH externa intäkter 5930 Reklam och marknadsföring Rekryterings PR 6150 Trycksaker Tryckkostnader 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje 5820 Körkostnad Rulle körkostnad kostnader INF01 INF02 INF ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 1 800,00 kr 1 800,00 kr 200,00 kr 200,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

48 INF02 Litet ORDO Namn Antal Förslag 10/ Bidrag Bidrag från LTH externa intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Rekryterings PR - kr - kr 6150 Trycksaker Pappersutgåvor - kr - kr 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje - kr - kr : - kr ,00 kr

49 INF03 Nolla Namn Antal Förslag 10/ Bidrag Bidrag från LTH externa intäkter 6150 Publikationer Tryckkostnader mm : ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

50 INT01 Internationella utskottet Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Bidrag Bidrag från LTH för resor & adm ,00 kr Bidrag Information LTH - kr ,00 kr externa intäkter 4310 Arrangemang, kostnader Projekt Jet-Lag Mat 4990 Övriga kostnader Övriga utgifter 5460 Förbrukningsmateriel Diverse ,00 kr kr 3 000,00 kr Resor SUNTU-resor 2 x kr 4 000,00 kr Övriga resor 5 x kr ,00 kr ,00 kr 5811 Konferansavgifter SUNTU 2 x kr = 4 000,00 kr Övriga 3 x kr = 6 000,00 kr ,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Flyers och affischer 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje övrigt 5820 Körkostnad Rulle körkostnad kostnader INT01 INT02 INT03 INT ,00 kr 3 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

51 INT02 BEST Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Sommarkurs deltagaravgift 3980 Bidrag Bidrag från LTH för verksamhet Bidrag från LTH för sommarkurs Företagsspons Stipendie externa intäkter 4220 Kostnad varm mat LEC Kulturutbyte Sommarkurs 4310 Arrangemang kostnader LEC Sommarkurs - Aktiviteter Kulturutbyte - Aktiviteter 4410 Hyreskostander (tillfälliga hyror) Sommarkurs - Sovrum Sommarkurs - Lopthet Sommarkurs - Stugor Kulturutbyte Kulturutbyte - Stuga LEC 4990 Övriga kostnader Övrigt 5460 Förbrukningsmateriel Förbrukningsmaterial 5 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 9 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3 000,00 kr 4 000,00 kr ,00 kr Resor General Assembly 2 * kr = 4 000,00 kr Presidents meeting 1 * kr = Workshops (50%) 2 * 800 kr = 1 600,00 kr Nordic Meeting (20%) 4 * 200 kr 800,00 kr Trainshop (50%) 2 * 800 kr 1 600,00 kr Transport - Sommarkurs 9 000,00 kr Transport - Kulturutbyte Transport - Nordic BEST Meeting - kr Reklam och marknadsföring PR 2 300,00 kr

52 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad kostnader 2 300,00 kr 4 000,00 kr 4 000,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr * WIP är ej med i konkretiseringen

53 INT03 IAESTE Namn Antal Förslag 10/ Bidrag Bidrag från LTH externa intäkter 4310 Arrangemang, kostnader Diverse 4990 Övriga kostnader Diverse 5460 Förbrukningsmateriel Diverse 5810 Resor Resor t ex Copenhagen GetToGether Utbildnings/ uppföljningshelg Jobbragg 5930 Reklam och marknadsföring ARKAD Rekrytering ,00 kr ,00 kr ,00 kr 100,00 kr 100,00 kr 100,00 kr 100,00 kr ,00 kr 3 250,00 kr 150,00 kr 200,00 kr 350,00 kr 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje 10 x 300 kr = 3 000,00 kr 3 000,00 kr 5820 Körkostand Rulle körkostnad kostnader 200,00 kr 200,00 kr 7 7

54 INT04 Welcome Party Namn Antal Förslag 10/11 321* Försäljning, bar Bar 2 x kr = ,00 kr ,00 kr 3220 Försäljning, Mat Barmat 2 x kr 6 000,00 kr 6 000,00 kr 3230 Försäljning, biljetter Biljetter 2 x kr ,00 kr ,00 kr externa intäkter ,00 kr 421* Kostnad bryggeriprodukter Öl, cider, vin, sprit m m 2 x kr = ,00 kr Läsk 2 x kr = 6 000,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad mat Barmat 2 x kr ,00 kr Chips m m 2 x 500 kr Arrangemangskostnader Tillfälliga hyreskostnader 2 x kr 6 000,00 kr Dekorationer 2 x kr 4 000,00 kr Vaktchef 2 x kr 6 000,00 kr Vakter 10 x kr ,00 kr Mydighetstillstånd Alkoholtillstånd 2 x kr 2 200,00 kr 2 200,00 kr 4410 Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Gasquesalen 2 x kr = Förbrukningsmateriel Plastglas m m 2 x kr = 4 000,00 kr 4 000,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Affischer och biljetter 2 x kr = 2 800,00 kr 2 800,00 kr 7690 Arbetsglädje Tackfest 40 x 150 kr = 6 000,00 kr 6 000,00 kr 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad 2 x 500 kr =

55 kostnader ,00 kr ,00 kr

56 JAM01 Jämlikhetsutskottet Kontonr. Namn Antal Förslag 09/ Arrangamang, kostnader Kostnader vid utbildningsdagar mm 5810 Resor Resor övrigt 5930 Reklam och marknadsföring Reklam 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad kostnader ,00 kr ,00 kr

57 KLU 01 KlubbU Allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 321* Försäljning dryck/bar Kårfest 2 x = ,00 kr Temasittning 2 x 2000 = 4 000,00 kr Temapub 2 x 8000 = ,00 kr Sektioner ,00 kr ,00 kr 3220 Försäljning mat Kårfest 2 x 1000 = Temasittning 2 x 500 = Temapub 2 x 1500 = 3 000,00 kr 6 000,00 kr 3230 Försäljning biljetter Kårfest 2 x = ,00 kr Temasittning 2 x = ,00 kr Danskurs 2 x = Övriga arrangemangsintäkter Danskurs (Bidrag) 2 x 5000 = ,00 kr Sektionsarrangemang ,00 kr ,00 kr intäkter 4010 Marknadsföringsbidrag Marknadsföringsbidrag ,00 kr ,00 kr ,00 kr 421* Kostnad dryck/bar Kårfest 2 x = ,00 kr Temasittning 2 x 2000 = 4 000,00 kr Temapub 2 x 4000 = 8 000,00 kr Sektioner ,00 kr Kostnad mat Kårfest 2 x 1000 = Temasittning 2 x = ,00 kr Temapub 2 x 1500 = 3 000,00 kr ,00 kr 4310 Arrangemangskostnader Band, Kårfest 2 x = ,00 kr DJ, Kårfestr 2 x 2300 = 4 600,00 kr Vakter, Kårfest 2 x 6000 = 1 Dj, Temasittning 2 x 2300 = 4 600,00 kr Instruktör, Danskurs 2 x 5000 = ,00 kr ,00 kr 4410 Hyreskostnad lokal Kårfest 2 x 2000 = 4 000,00 kr Temasittning 2 x 2000 = 4 000,00 kr

58 Temapub 2 x 500 = 9 000,00 kr 4411 Hyreskostnad teknik Kårfest 2 x 5000 = ,00 kr Temasittning 2 x 2000 = 4 000,00 kr Temapub 2 x 500 = ,00 kr 4413 Hyreskostnad porslin Temasittning 200 x 7 = 1 400,00 kr Temapub 0 x 7 = - kr 1 400,00 kr 4418 PP-lön Kårfest 2 x = ,00 kr Temasittning 2 x 1500 = 3 000,00 kr Temapub 2 x 1500 = 3 000,00 kr ,00 kr 4990 Övriga kostnader Impulsköp, oförutsedda utgifter 5 000,00 kr 5 000,00 kr 5410 Inventarier Kassaapparat 2 x 3000 = 6 000,00 kr Glas 6 000,00 kr Förbrukningsmaterial Kårfest 2 x 2000 = 4 000,00 kr Temasittning 2 x 500 = Temapub 2 x 500 = Buggkurssittning 2 x 250 = Övrigt förbrukningsmaterial Arbetskläder Kläder till jobbare 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad ,00 kr ,00 kr 1 100,00 kr 1 100,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Kårfest 2 x = ,00 kr Temasittning 2 x 1000 = 2 Temapub 2 x 1000 = 2 Övrigt 5 000,00 kr ,00 kr 6950 Tillsyningsavgifter myndigheter Kårfest 2 x 1500 = 3 000,00 kr Temasittning 2 x 1100 = 2 200,00 kr Fast alkoholtillstånd ,00 kr 7690 Arbetsglädje

59 Kickoff 2 x 2000 = 4 000,00 kr Kårfest 2 x 1000 = Temasittning 2 x 500 = Temapub 2 x 250 = Sportdryck 30 x 100 = 3 000,00 kr Tackfest 2 x = ,00 kr 30 kostnader KLU01 KLU02 KLU03 KLU04 KLU05 KLU ,00 kr 9 600,00 kr 9 600,00 kr ,00 kr 0,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr ,00 kr

60 KLU 02 ET-slasquer Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 321* Försäljning dryck/bar Oktoberfest ,00 kr Barförsäljning ,00 kr ,00 kr 3220 Försäljning mat Pubmat Försäljning biljetter Inträde Oktober-ET 300 x 100 = ,00 kr ,00 kr intäkter ,00 kr 421* Kostnad dryck/bar Oktoberfest ,00 kr Barkostnad ,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad mat Pubmat ,00 kr 4 000,00 kr 4310 Arrangemangskostnader Band, Oktober-ET ,00 kr DJ 4 x 2300 = 9 200,00 kr Vakter, Oktober-ET ,00 kr ,00 kr 4410 Hyreskostnad lokal Lophtet 2 x 900 = 1 800,00 kr Gasque 2 x 1000 = 3 800,00 kr 4411 Hyreskostnad teknik ET-oktober ,00 kr 5 000,00 kr 4418 PP-lön Oktober-ET ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmaterial Engångsartiklar, dekorationer, mm 4 x Körkostnad Rulle Körkostnad 5930 Reklam och marknadsföring Affischer 4 000,00 kr 4 000,00 kr

61 kostnader ,00 kr 7 000,00 kr

62 KLU 03 Kårbal Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 321* Försäljning dryck/bar Barförsäljning 3220 Försäljning mat Pubmat ,00 kr ,00 kr 3230 Försäljning biljetter Sittning 200 x 350 = ,00 kr Eftersläpp 100 x 50 = 5 000,00 kr ,00 kr 3310 Arrangemangsintäkter Sponsring intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr 421* Kostnad dryck/bar Vin 150 x 60 = 9 000,00 kr Fördrink Barkostnad ,00 kr Kostnad mat Sittningsmat 200 x 100 = ,00 kr Pubmat Sexamat Arrangemangskostnader Band DJ Underhållning Vakter 4317 Tillstånd Sprittillstånd 4410 Hyreskostnad lokal Gasqusalen Hörsalen Läsesalen 4411 Hyreskostnad teknik Disco, talanläggning, mm ,00 kr ,00 kr ,00 kr 700,00 kr 700,00 kr 3 000,00 kr 3 000,00 kr 3 000,00 kr 4413 Hyreskostnad porslin Porslin 200 x 7 = 1 400,00 kr

63 1 400,00 kr 4414 Hyreskostnad linne Linne 200 x 18 = 3 600,00 kr 3 600,00 kr 5460 Förbrukningsmaterial Engångsartiklar, dekorationer, mm 5930 Reklam och marknadsföring Affischer, anmodningar, sångblad 7690 Arbetsglädje Tackfest kostnader 5 000,00 kr 5 000,00 kr 6 700,00 kr 6 700,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr 0,00 kr

64 KLU 04 Nyårsbal Gäster: Sålda eftersläppskorvar: Sexa: Alkohol: Eftersläpp: Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 321* Försäljning dryck/bar Barförsäljning Försäljning mat Pubmat 3230 Försäljning biljetter Sittning 200 x 650 = ,00 kr Sexa 5 000,00 kr Alkohol 7 Eftersläpp 100 x 50 = ,00 kr Arrangemangsintäkter Sponsring intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr 421* Kostnad dryck/bar Vin 150 x 60 = 7 Fördrink och bubbel 4 000,00 kr Sexaöl Barkostnad ,00 kr Kostnad mat Sittningsmat 200 x 240 = ,00 kr Pubmat Sexamat Arrangemangskostnader Band Underhållning Fyrverkerier ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 4317 Tillstånd Sprittillstånd 1 100,00 kr

65 1 100,00 kr 4410 Hyreskostnad lokal AF-Borgen ,00 kr ,00 kr 4413 Hyreskostnad porslin Porslin 200 x 7 = 1 400,00 kr 1 400,00 kr 4414 Hyreskostnad linne Linne 200 x 18 = 1 100,00 kr 1 100,00 kr 4419 Hyreskostnader Övrigt Service + garderob Förbrukningsmaterial Engångsartiklar, dekorationer, mm 5 000,00 kr 5 000,00 kr 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad 5930 Reklam och marknadsföring Affischer, anmodningar, sångblad ,00 kr ,00 kr 7690 Arbetsglädje Alternativt nyår kostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

66 KLU 05 Pub Liten Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 321* Försäljning dryck/bar Barförsäljning 26 x ,00 kr ,00 kr 3220 Försäljning mat Pubmat 26 x ,00 kr ,00 kr intäkter ,00 kr 421* Kostnad dryck/bar Barkostnad 26 x ,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad mat Pubmat 26 x Hyreskostnad lokal Cornelis 2 x 500 = 5410 Inventarier Porslin, glas 5460 Förbrukningsmaterial Engångsartiklar, dekorationer, mm 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad 5930 Reklam och marknadsföring Affischer 7690 Arbetsglädje Tackfest kostnader - kr ,00 kr

67 KLU06 Sångarstrid Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Försäljning biljetter Biljettförsäljning 3310 Arrangemang intäkter Sponsring 3980 Bidrag Bidrag från LTH intäkter 4410 Hyreskostnader Hyra AF Borgen 4220 Kostnad mat Sexa Inspektorsmiddag 4310 Arrangemangskostnader DJ 4411 Hyreskostnader ljudanläggning Backline Teknikhyra 4419 Hyreskostnader övrigt Container Filmteam 5930 Reklam och markandsföring Reklam 5700 Frakter och transporter Frakter 6150 Trycksaker Programblad ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7 000,00 kr 3 200,00 kr ,00 kr ,00 kr 9 800,00 kr 9 800,00 kr 7690 Övriga personalkostnader

68 Tackfest Mat till tekniker kostnader 4 000,00 kr ,00 kr 0,00 kr

69 KSY01 Kårstyrelsen Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 intäkter - kr 4310 Teambuilding Teambuilding 8 x 300 kr 2 400,00 kr 2 400,00 kr 5460 Förbrukningsmaterial Förbrukningsmaterial Arbetskläder Pike Styrelse 7 x 500 kr = Resor Helsingborg (ej FM), personbaserad x 150 kr = - kr - kr 6070 Representation Baler för anställda med resp (kårbal, nyårsbal) 4 x 500 kr = Ledamöter i styrelsen (kårbal, nyårsbal) 14 x 500 kr = 7 000,00 kr Övriga inbjudna baler 4 x 500 kr = Kårkontakter, SFS, LUS, KK Övrig representation, mat, baler, presenter m.m ,00 kr ,00 kr 7690 Arbetsglädje Kårstyrelsemöten 14 x 400 kr = 5 600,00 kr Arbetsglädje 1 900,00 kr Styrelsen disponibelt Disponibelt 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad 5930 Reklam och marknadsföring Reklam och marknadsföring kostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

70 LÖN01 Löner Kontonr. Namn Antal Förslag 09/ Sektionsanställda Löner sektionsanställda (7020) ,00 kr Fora Försäkringar (7523) 1 Arbetsgivaravgifter (7522) ,28 kr Administrationsavgift 5% x kr = ,11 kr ,00 kr intäkter 7020 Löner, sektionsanställda Cafétant V Cafétant E ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift sektionsanställda 31,42% x = ,28 kr ,00 kr 7523 Försäkringar sektionsanställda Fora 6,00 x kr = Löneskatt Löneskatt 24,26% kr = 2 911,20 kr 2 900,00 kr 7699 Övriga personalkostnader Sjuk- och hälsovård kostnader ,00 kr 0,00 kr

71 MED01 Medlemshantering Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Övriga fakturerade kostnader Sammarbetsavtal med Mecenat 2 x kr = ,00 kr ,00 kr interna intäkter 4990 Övriga kostnader Övrigt, t.ex. medlemsinformation m.m Reklam och marknadsföring Rekryterings PR ,00 kr 3 080,00 kr 3 080,00 kr ,00 kr ,00 kr 6540 Medlemshantering Fast licensavgift 2 x kr = ,00 kr Kostnad nya registeraringar x 3,75 kr = 6 750,00 kr SMS tjänst x 1,65 kr = 2 970,00 kr Kortbetalningstjänst ,00 kr Självbetjäningstjänst 8000 x 2 kr = ,00 kr ,00 kr 6570 Bankkostnader Bankgiro/postgiro kostnader 5 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr

72 NOL01 Nollning Allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Sponsring av bussar till Helsingborg ,00 kr Spons 0 x kr = - kr ,00 kr 3990 Intäkter, nollning Phöshelg 10 x 500 kr = 5 000,00 kr Tygmärken Nollning sektioner, Försäljning 550 x 15 kr = 8 250,00 kr Tygmärken Nollning exp, Försäljning 170 x 20 kr = 3 400,00 kr Tygmärken NL under NL, Försäljning 230 x 10 kr = 2 300,00 kr Tygmärken NL exp, Försäljning 230 x 20 kr = 4 600,00 kr 3980 Bidrag Bidrag LTH Nollning Bidrag LTH Phösutbildning externa intäkter 4220 Kostnad mat Øverphøsutbildning, Mat Phøsutbildning, Mat 4310 Arrangemang kostnader Øverphøsutbildning, Hyra PA Phøsutbildning, Hyra PA Jesperspex Överste Kickoff Phøsphest ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3 000,00 kr 8 000,00 kr 1 800,00 kr 800,00 kr 5 000,00 kr 6 600,00 kr 4311 Arrangemang tackfest tack medalj 100 x 29,00 kr 2 900,00 kr Tackphest ,00 kr ,00 kr 4410 Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Øverphøsutbildning, Stuga Phøsutbildning, Stuga 4 000,00 kr 6 000,00 kr 4990 Övriga kostnader Tygmärken, Nollning 800 x 10,00 kr = 8 000,00 kr Tygmärken, NL 500 x 10,00 kr = 5 000,00 kr Övrigt ,00 kr 5480 Arbetskläder

73 Arbetskläder 5810 Resor Føsutbildning, Hyrda fordon Øverphøsutbildning, Hyrda fordon Phøsutbildning, Buss Buss FlyIng 5820 Körkostnad Rulle Øverphøsutbildning, Rulle Phøsutbildning, Rulle Nollegeneral, Rulle 7 000,00 kr 7 000,00 kr 4 000,00 kr ,00 kr ,00 kr 150,00 kr 2 650,00 kr 6070 Representation Nollegeneral, Andra sittningar 5 x 120 kr = 600,00 kr Nollegeneral, Nollegasquebiljetter 5 x 300 kr = ,00 kr 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje : N Allm NOL01 NOL02 NOL03 NOL04 NOL05 NOL06 NOL ,00 kr 9 000,00 kr ,00 kr 5 700,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6 800,00 kr 900,00 kr ,00 kr ,00 kr

74 NOL02 Nollning märkesmålning Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang kostnader Övrigt Hyra Crux Avspärrning Skändning 5221 Korttidshyra av inventarier Ljud 5930 Reklam och marknadsföring Reklam 7690 Arbetsglädje Matersättning Crux kostnader: Märkesmålning - 300,00 kr 200,00 kr ,00 kr 1 200,00 kr 3 700,00 kr 3 700,00 kr

75 NOL03 Nollning nollelördag Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang nollelördag Scen 4317 Tilstånd, myndigheterna Polistillstånd 5060 Renhållning Sophantering 5221 Korttidshyra av inventarier Ljud 5700 Frakter och transporter Hyra av lastbil 5930 Reklam och marknadsföring Reklam kostnader: Nollelördag 2 400,00 kr 2 400,00 kr 600,00 kr 600,00 kr

76 NOL04 Nollning regatta Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Kostnad bryggeriprodukter Ølhäfv - kr - kr 4310 Arrangemang regatta Ljud Arbetsglädje, fanborg Pyroteknik 4317 Tilstånd, myndigheterna Polistillstånd 5060 Renhållning Sophantering 5700 Frakter och transporter Hyra av lastbil 5930 Reklam och marknadsföring Reklam : ,00 kr 1 200,00 kr ,00 kr ,00 kr

77 NOL05 Nollning Regattabal Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Försäljning, biljetter Biljettförsäljning, alkoholfritt 50 x 120 kr = 6 000,00 kr Biljettförsäljning, alkohol 580 x 120 kr = ,00 kr ,00 kr 321* Barintäkter intäkter i baren externa intäkter 421* Kostnad systemvaror Dryck, alkohol, (Sittning och eftersläpp) ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad varm mat Sittning, Mat inkl dryck 700 x 35 kr = Arrangemang kostnader Vakter DJ Gasquesalen 4418 PP-lön PP 5460 Förbrukningsmaterial Tyg Ballonger Diverse Tryck Städmtrl Konfetti 5930 Reklam och marknadsföring Biljetter, Affischer 6950 Tilstånd, myndigheterna Alkoholtillstånd 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje : 5 000,00 kr 3 000,00 kr 8 000,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 1 200,00 kr 6 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr 7 000,00 kr 7 000,00 kr 1 100,00 kr 1 100,00 kr 6 000,00 kr 6 000,00 kr ,00 kr

78 6 800,00 kr

79 NOL06 Nollning SFEST Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Försäljning, biljetter Biljettförsäljning, alkoholfritt 50 x 100 kr = 5 000,00 kr Biljettförsäljning, alkohol 350 x 100 kr = ,00 kr Biljettförsäljning eftersläpp 300 x 20 kr = 6 000,00 kr ,00 kr 321* Barintäkter Försäljning i baren externa intäkter 421* Kostnad bryggeriprodukter Dryck, alkohol, (Sittning och eftersläpp) ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad varm mat Sittning, Mat 400 x 40,00 kr = ,00 kr ,00 kr 4310 Arrangemang kostnader Vakter DJ Gasquesalen 4418 PP-lön PP 5221 Korttidshyra av inventarie Ljud, Ljus Discorigg 5460 Förbrukningsmaterial Engångsmaterial 5930 Reklam och marknadsföring Biljetter, Affischer 6950 Tilstånd, myndigheterna Alkoholtillstånd 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje ,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr 4 000,00 kr 1 100,00 kr 1 100,00 kr 3 000,00 kr 3 000,00 kr

80 : ,00 kr 900,00 kr

81 NOL07 Nollning Kårkamp Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Intäkt mat Försäljning under kårkamper 2 x kr = ,00 kr Försäljning under kårkamper 2 x kr = ,00 kr ,00 kr intäkter ,00 kr 4220 Kostnad mat Mat 2 x kr = ,00 kr Mat 2 x kr = ,00 kr ,00 kr 5820 Körkostnad Rulle Nollegeneral, Rulle 5221 Korttidshyra av inventarier Ljud 2 x 800 kr = 1 600,00 kr 1 600,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Reklam 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje kostnader ,00 kr 3 600,00 kr

82 PÄB01 Pålsjö Ängsblad Kontonr. Namn Antal Förslag 08/ Annonsförsäljning Annonser Pålsjö intäkter Publikationer Bilagor - kr Tryckkostnad (6000ex) 4 x kr ,00 kr Distribitution 4 x kr = ,00 kr ,00 kr 4990 Övriga kostnader Intervjukostnader 5810 Resor Repotageresor 5811 Konferensavgift Representation vid arrangemang 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad 5930 Reklam och marknadsföring, trycksaker Affischering Rekrytering av redaktionsmedlemmar 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje kostnader 3 000,00 kr ,00 kr

83 REF01 Reftec Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Fakturerade resor Intäkt resa, ARG 18 x kr = ,00 kr ,00 kr externa intäkter ,00 kr 5810 Resor ARG-resor 18 x 900 kr = ,00 kr KORK-resor 7 x 800 kr = 5 600,00 kr RUBIK-resor 12 x 800 kr = 9 600,00 kr SMURF-resor 2 x 800 kr = 1 600,00 kr STORK-resor 7 x 600 kr = 4 200,00 kr TORK-resor 2 x 800 kr = 1 600,00 kr VORK-resor 6 x 800 kr = 4 800,00 kr REFTEC-Överlämning 14 x 600 kr = 8 400,00 kr Konferensavgifter ARG-resor 18 x 350 kr = 6 300,00 kr KORK-resor 7 x 350 kr = 2 450,00 kr RUBIK-resor 14 x 350 kr = 4 900,00 kr SMURF-resor 3 x 350 kr = 1 050,00 kr STORK-resor 7 x 350 kr = 2 450,00 kr TORK-resor 2 x 350 kr = 700,00 kr VORK-resor 7 x 350 kr = 2 450,00 kr REFTEC-Överlämning 14 x 350 kr = 4 900,00 kr ,00 kr 6070 Representation Reftec 800,00 kr 800,00 kr kostnader ,00 kr ,00 kr

Budget 2016. Antagen VT16

Budget 2016. Antagen VT16 Budget 2016 Antagen VT16 Sammanställning Kostnadsställe Resultat år 2016 reviderat Resultat år 2016 ADM1: Administration och Styrelse -41742-45012 CAF1: Hilbert Café 83109 115909 FNU1: F-sektionens näringslivsutskott

Läs mer

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad MUTA D-Funk Middag 4 400,00 kr Överlämning D-rektoratet Sektionsmöten Kontorsmaterial Representation Subsubtotalt 0,00 kr 53 900,00 kr 53 900,00 kr Skiftes 1 800,00 kr

Läs mer

Föreningsbudget HT2013/VT2014

Föreningsbudget HT2013/VT2014 Föreningsbudget HT2013/VT2014 KONTOBETECKNING HT13 VT14 TOTALT Medlemsavgifter 88000 88000 176000 Stödmedlemsavgifter 240 240 480 Kortbeställningsavgifter 2000 2000 4000 Företagsavgifter 0 964000 964000

Läs mer

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015 Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015 Tobias Grundström, YF-kassör Mikael Hartman, Skattmästare Sofia Martinsson, Yvette-kassör Anna Persson, Y6-kassör 2015-11-05

Läs mer

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Budget 2016 - Rambudget

Budget 2016 - Rambudget Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm

Läs mer

Föreningsbudget 2012-2013

Föreningsbudget 2012-2013 Föreningsbudget 2012-2013 Föreningsgemensamt 12--13 Medlemsavgifter Medlemsavgifter Företagsavgifter mm Sponsorintäkter Fakultetsbidrag Förvaltning Medel förvaltningsgruppen Utbildning Utbildning Övrig

Läs mer

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra. Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har skyldighet utföra. Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16. Uppdaterad följande

Läs mer

Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016

Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016 Sid 1(14) Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016 Resultatställe Budget 2015/2016 Budget 2014/2015 varav Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader avskrivningar varav avskrivningar 1 Centralt

Läs mer

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0

Läs mer

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/13 2012-12-03 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

Budget för Bussen 2007

Budget för Bussen 2007 Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter,

Läs mer

Webbhotell på binero Fem domännamn

Webbhotell på binero Fem domännamn Uppskattat till 250 medlemmar á 50 kr. 286000 3 SM á 1500 kr. SM4 3500 kr. SMØ 300 kr 40 möten á 25 kr Pärmar, papper, tejp, pennor, diverse kontorsmaterial Besök på andra sektioners, företags och högskolors

Läs mer

E-SEKTIONEN INOM TLTH

E-SEKTIONEN INOM TLTH E-SEKTIONEN INOM TLTH SEN MOTION UTÖKA POSTEN VICE CAFÈMÄSTARE Bilaga 15 SEN MOTION UTÖKA POSTEN VICE CAFÈMÄSTARE Under mitt år som funktionär på E-sektionen har jag både varit Vice Cafémästare samt Cafémästare.

Läs mer

Kommentarer till budget 13-14. Hela verksamheten. Avd. 3 Köörmit + 15. 886 kr. Avd. 6.1 Motvinden + 1.000 kr. Avd. 6.3 UFO

Kommentarer till budget 13-14. Hela verksamheten. Avd. 3 Köörmit + 15. 886 kr. Avd. 6.1 Motvinden + 1.000 kr. Avd. 6.3 UFO Kommentarer till budget 13-14 Hela verksamheten Avd. 1 Förvaltning - 1.231.541 kr Avd. 2 Medlemsservice + 232.506 kr Avd. 3 Köörmit + 15. 886 kr Avd. 5 Kårpuben + 568.238 kr Avd. 6.1 Motvinden + 1.000

Läs mer

JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014

JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014 JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014 BUDGET TOTAL Förslag Budget Budget Intäkt 2015 2014 2013 Administration 0 0 0 Agility 110 500 205 100 104 800 Fest 1 000 2 000 2 000 HUS 365 000 390 000 334

Läs mer

Bil 14 a Bil 14 b Bil 14 b Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING SAMMANLAGT RESULTAT 74 461 SAMMANLAGT RESULTAT 3 648 290-3 573 829 74 461 KONTOBETECKNING HT VT TOTALT KOMMENTAR

SAMMANSTÄLLNING SAMMANLAGT RESULTAT 74 461 SAMMANLAGT RESULTAT 3 648 290-3 573 829 74 461 KONTOBETECKNING HT VT TOTALT KOMMENTAR SAMMANSTÄLLNING KONTOBETECKNING HT VT TOTALT KOMMENTAR FÖRENINGEN 159 380-130 620 28 760 STYRELSEN -71 687-90 405-162 092 LG -13 800-7 000-20 800 MÄ -9 500-9 500-19 000 BARVERKSAMHET 24 000 27 000 51 000

Läs mer

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr DKM Tentapub VT 1 Tentapub VT 2 Tentapub HT 1 Tentapub HT 2 Utgifter Inkomster 2 1 Barkitt Subtotalt 18 000,00 kr 2 19 000,00 kr 1 Barkitt 400,00 kr Subtotalt 12 400,00 kr 19 000,00 kr 2 1 Barkit Subtotalt

Läs mer

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM Handlingar - Styrelsemöte Linköping, 2009-09-21 Vice kårordförande, LinTek Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM LARM är LinTeks arbetsmarknadsdagar och varje år kommer det

Läs mer

Budget för verksamhetsår 2014/2015

Budget för verksamhetsår 2014/2015 1 (8) Budget för verksamhetsår 2014/2015 Intäkter Stöd från Linköpings universitet 3401 Grundstöd 2 684 480 kr Ersättning om 320 kr / heltidsekvivalent. 3403 Arbetsmiljöarbete 75 000 kr Ersättning för

Läs mer

Ekonomisk rapport 2015

Ekonomisk rapport 2015 Ekonomisk rapport -teknologsektionen inom TLTH 31 mars 2016 Ekonomisk rapport 2015 Nedan följer en sammanfattning av sektionens resultat för verksamhetsåret 2015. Rapporten innehåller: 1. Balansrapport

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Dagordning Kårstyrelsemöte, S7 14/15

Dagordning Kårstyrelsemöte, S7 14/15 DAGORDNING Kårstyrelsemöte, S7 Kårhuset Lund, 27 november 2014 Jacob Adamowicz, Styrelsens ordförande Dagordning Kårstyrelsemöte, S7 14/15 Tid: Torsdagen den 1 december 2014 klockan 18.00 Plats: Perstorp,

Läs mer

THS BUDGET 11/11 KF 6 10/11

THS BUDGET 11/11 KF 6 10/11 THS BUDGET 11/11 KF 6 10/11 Resultatställe Resultatbudget 2011/2012 2010/2011 med exempel på intäkter och kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Varav Medfinansierin g KTH varav finansiella/avskriv

Läs mer

Diskussionsunderlag Budget

Diskussionsunderlag Budget Linköping 2015-02-25 Diskussionsunderlag Budget Efter diskussion om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår har styrelsen kommit fram till att vissa poster i budgeten kommer att behöva ändras. Just

Läs mer

l Teknologkårens vid Lunds Tekniska Högskola Reglemente

l Teknologkårens vid Lunds Tekniska Högskola Reglemente l Teknologkårens vid Lunds Tekniska Högskola Reglemente Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Reglemente för Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Reglemente för Teknologkåren vid Lunds Tekniska

Läs mer

( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) S14-15/16 (Styrdokumentsgruppen)

( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) S14-15/16 (Styrdokumentsgruppen) Dessa riktlinjer reglerar bland annat prissättningen vid uthyrning av Teknologkårens lokaler och tekniska utrustning. Pedellen innehar tolkningsrätt för dessa riktlinjer. Syftet med dessa riktlinjer är

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

CONSENSUS BUDGET

CONSENSUS BUDGET CONSENSUS BUDGET 2013-2014 Kontonr. Intäkter 3980 Verksamhetsstöd HU 845 000 kr 3980 Mottagningsstöd HU 120 000 kr 3981 Medlemshantering 226 667 kr 3982 Arbetsmiljö LiU 75 000 kr 3983 LiU stöd för Kårordförande

Läs mer

Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige

Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige DAGORDNING FM3 / 2014 Lund, 21 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom FM 3 bil. Fullmäktigemöte den 30 mars 2014

Läs mer

Propagandamästeriet Kostnad, ReadMe 0

Propagandamästeriet Kostnad, ReadMe 0 Propagandamästeriet Konto Beskrivning Förslag 2017 6101 Kostnad, kontorsmaterial 2000 6103 Kostnad, trycksaker 5000 7600 Kostnad, mötesfika och dylikt 2500 7601 Kostnad, fuktionärstack till jobbare 8000

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR)

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) 7800 Nämnd 313100 Övriga taxor och avgifter ej m 14,00 7800 Nämnd 501100 Fasta arvoden -165,00-135,94-130,00 7800 Nämnd 501200 Sammanträdesarvoden -32,18-35,00

Läs mer

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhetsår 2015/2016

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhetsår 2015/2016 Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhetsår 2015/2016 Erik Johansson, Skattmästare Karl Gudmundson, Y6-kassör Daniel Brattgård, YF-kassör Klara Hellgren, Yvette-kassör 11/15/2016

Läs mer

Resultatrapport. Övriga rörelseintäkter 3987 Erhållna kommunala bidrag 3989 Övriga erhållna bidrag S:a Övriga rörelseintäkter 33 476,00

Resultatrapport. Övriga rörelseintäkter 3987 Erhållna kommunala bidrag 3989 Övriga erhållna bidrag S:a Övriga rörelseintäkter 33 476,00 Sida 1 (2) Urval av Sektor: 1 - Klubbgemensam 3010 Medlemsintäkter 29 230,00 14 910,00 37 652,00 3014 KI kuponginlösen 645,00 3015 Intäkter servering 13 534,00 3030 Hyresintäkter 16 030,00 3050 intäkter

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING FM7 Samvetet Lund, den 9 september Daniel Lundell, Talman Dagordning FM7 Tid: Tisdag 15 augusti 2015 klockan 17.15 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid och

Läs mer

jan- okt Jan- okt Årsbudget

jan- okt Jan- okt Årsbudget SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Resultatrapport Räkenskapsår: 15-01- 01-15- 12-31 Resultat för 10 mån samt prognos 2015, budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 2015 i % 201512 mån jan- okt Jan- okt Årsbudget Period/år

Läs mer

TLTHs alkohol- och drogpolicy

TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHs alkohol- och drogpolicy gäller hela TLTHs verksamhet, där inräknat sektioner och fria föreningar. 1. Bakgrund Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) är en

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140812 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140812 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140812 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 20.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt Mita Andersson Isabel Lindbom Hussein Darwiche

Läs mer

Budgetförslag 2017 Sjöbo Brukshundklubb

Budgetförslag 2017 Sjöbo Brukshundklubb Budgetförslag 2017 Sjöbo Brukshundklubb Klubben Medlemsavgifter 42 000 Lotter på medlemsmöten 2 000 Lotter på annandagsträffen: 2 000 Bidrag kommunen: 33 000 Uthyrning/ Husvagns plats 1 800 Summa inkomster:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 januari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 Tid: Måndag 9 december 2013 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Lathund till årsbudget 16/17. 14 april 2016

Lathund till årsbudget 16/17. 14 april 2016 till årsbudget 16/17 14 april 2016 1(6) Inledning Detta dokument förklarar betydelsen av de olika posterna i årsbudgeten. Sist i dokumentet finns även en lista med kommentarer till själva budgeten med

Läs mer

Budgetförslag Jubileumet Konto Beskrivning Budget 2014 Förslag Kostnad, arrangemang Summa

Budgetförslag Jubileumet Konto Beskrivning Budget 2014 Förslag Kostnad, arrangemang Summa Budgetförslag 2015 Alumni 3104 Intäkt, biljettförsäljning 20000 38000 3801 Intäkt, arrangemang 5000 5000 4801 Kostnad, arrangemang -18500-30000 7600 Kostnad, mötesfika och dylikt -1000-1500 7601 Kostnad,

Läs mer

Budget 2015. Box 25 Tel 0960-21500 933 32 Arvidsjaur Fax 0960-101 50

Budget 2015. Box 25 Tel 0960-21500 933 32 Arvidsjaur Fax 0960-101 50 1 Budget 2015 INTÄKTER Sametinget, verksamhetsbidrag 295 000 Medlemsavgifter 7 000 Hyresintäkter 0 Ränteintäkter 0 Löneintäkter 0 Summa rörelseintäkter 302 000 KOSTNADER Bokföringskostnader Ekonomibyrå

Läs mer

Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader

Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Reviderad resultatbudget 2011/2012 Varav Medfinansierin g KTH varav finansiella/avskri vningar/boksluts dispositioner

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Måndag 8 maj 2017 klockan 17:15 Hollywood, Kårhuset

Måndag 8 maj 2017 klockan 17:15 Hollywood, Kårhuset Kårhuset Lund, 2017-04-28 Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17 Måndag 8 maj 2017 klockan 17:15 Hollywood, Kårhuset 1 OFMÖ Beslut 2 Tid och sätt Beslut 3 Justering av röstlängd Beslut 4 Val av mötesordförande

Läs mer

Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00. Jontes stuga, Handlingar

Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00. Jontes stuga, Handlingar Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00 Jontes stuga, Handlingar Juridiska Föreningen i Uppsalas februaristämma 2014. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Val av stämmosekreterare 4 Val av

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Göteborgs Klätterklubb

Göteborgs Klätterklubb Göteborg 2009-02-14 Styrelsens förslag till Budget 2010 Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2010 en budget som innebär en förlust på 43 684 kr. Klubben har god ekonomi och gjorde 2009 ett nollresultat

Läs mer

Budget 2014/2015. Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14. Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 106 7 873 7 420

Budget 2014/2015. Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14. Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 106 7 873 7 420 Budget 214/215 Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14 Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 16 7 873 7 42-453 -128-123 -93 3-12 -47-41 6 Studiebevakning centralt -23-1359 -1552-193 Studiebevakning

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Budget Fysiksektionens Budget Budget Verksamhetsåret 2013 Sid. 1 av 12

Budget Fysiksektionens Budget Budget Verksamhetsåret 2013 Sid. 1 av 12 Sid. 1 av 12 Budget 2013 Rambudget Fastlagd SM1 2013-02-14 Detaljbudget fastlagt STYM6 2012-12-17 Anm: Detaljbudget är endast en mall då rambudgeten har ändras efter detaljbudgeten fastslogs Sid. 2 av

Läs mer

Göteborgs Klätterklubb

Göteborgs Klätterklubb Styrelsens förslag till Budget 2009 Göteborg 2009-02-17 Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2009 en budget som innebär en förlust på 80 425 kr. Klubben har god ekonomi och har de senaste åren gått

Läs mer

Decemberstämma Reviderat Revidering Styrelsen Representation 40000 40000 Kick-Off 10000 10000 Kostnad 50000 50000 Studierådet - JURO-möten 10000 10000 Skattmästeriet - möten 1500 1500 Upstartsprogram 2000

Läs mer

Budgetnoter 2014. Antagna av FUM XXXXXX

Budgetnoter 2014. Antagna av FUM XXXXXX Budgetnoter 2014 2015 Antagna av FUM XXXXXX Innehåll Intäkter... 5 3010 Försäljning... 5 3015 Medlemsavgifter... 5 3030 Ersättning nyttjande... 5 3118 Annons och reklamintäkter... 5 3690 Intäkter vidarefakturering...

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning

Läs mer

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering Motpartskod Motpartskod är obligatorisk och erhålls med vid leverantörs- och kundfakturor. Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering Momskod erhålls med vid leverantörsfakturor.

Läs mer

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000 UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 Totalt TOTAL BUDGET 2014, Leader Åland r.f. 100% Offentligt finansierat EU Delvis eller enbart föreningens fiansiering Driften 431:an Samarbete

Läs mer

TLTH ALKOHOLPOLICY Kårhuset Lund, 6 maj 2008 Antagen kårfullmäktige 7-07/08 071114

TLTH ALKOHOLPOLICY Kårhuset Lund, 6 maj 2008 Antagen kårfullmäktige 7-07/08 071114 TLTH ALKOHOLPOLICY Kårhuset Lund, 6 maj 2008 Antagen kårfullmäktige 7-07/08 071114 EXPEDITION VX: 046-14 03 90 FAX: 046-14 26 14 EXPEN@TLTH.LTH.SE KÅRORDFÖRANDE 046-14 03 91 KO@TLTH.LTH.SE TLTHs alkoholpolicy

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

Dagordning FM8 / 2014

Dagordning FM8 / 2014 DAGORDNING FM8 / 2014 Lund, 21 oktober 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 3 147 156,00 1113 Maskinhall Bromma 181 226,00

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

TLTHs alkohol- och drogpolicy

TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHa alkohol- och drogpolicy gäller hela TLTHs verksamhet, där inräknat sektioner och fria föreningar. 1. Bakgrund Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) är en

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10 Närvarande: Styrelse: Bengt Sjöstedt Katarina Zambrell Henrik Cedeskog Hussein Darwiche Pär Hansson

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

Prislista för lokaler och utrustning på Teknologkåren 2015 (med reservation för eventuella fel eller ändringar)

Prislista för lokaler och utrustning på Teknologkåren 2015 (med reservation för eventuella fel eller ändringar) Hyreskategorier och prissättning Teknologkåren har fastslagit diverse rabattsatser som ges. Nedan följer vilka rabattkategorier vi har samt vilken rabattsats som tillämpas. 1. TLTH centralt och sektioner

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 141209 Art: Styrelsemöte Plats: Liljas bil Tid: 18.15-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 141209 Art: Styrelsemöte Plats: Liljas bil Tid: 18.15-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 141209 Art: Styrelsemöte Plats: Liljas bil Tid: 18.15-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt Mita Andersson Henrik Jaensson Katarina Zambrell

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274,15 10 000,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274,15 10 000,00 Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 90 293,00 50 000,00 3150 Idrottslyftet 102 100,00 75 000,00 3570 Provision Stadium 5 950,00 20 000,00 S:a 198 343,00 145 000,00 Aktiverat arbete för egen

Läs mer

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274, ,15 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274, ,15 0,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274, ,15 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274, ,15 0,00 Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 90 293,00 90 293,00 120 000,00 3150 Idrottslyftet 102 100,00 102 100,00 25 000,00 3570 Provision Stadium 5 950,00 5 950,00 20 000,00 S:a 198 343,00 198

Läs mer

Policy för alkohol och droger

Policy för alkohol och droger 1. Formalia 1.1. Sammanfattning Denna policy beskriver hur Teknologkåren arbetar med frågor som rör alkohol och droger, ställningstaganden samt visioner med arbetet. 1.2. Syfte Syftet med denna policy

Läs mer

Övriga rörelsekostnader mm 7910 Avskrivning byggnader 0 kr kr kr

Övriga rörelsekostnader mm 7910 Avskrivning byggnader 0 kr kr kr BUDGET 2017 Lomma BK Årsbudget Reslutat Budget 2017 3010 Medlemsintäkter 70 000 kr 80 580 kr 70000 kr 3011 Intäkter 45 000 kr 70 370 kr 90000 kr 3012 Intäkter Tävling 85000 kr 100 684 kr 84000 kr 3013

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr Summa materiella anläggningstillgångar 72 120,50 72 120,50 10 521.00 61 599,50 1229 Värdem inventarier 18 030,00 18 030,00 10 521,00 28 551,00 1220 Inventarier 90 150,50 90 15050 0,00 90 150,50 Materiella

Läs mer

Resultatrapport. LEKSANDS RIDKLUBB Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: Senaste ver.

Resultatrapport. LEKSANDS RIDKLUBB Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: Senaste ver. Sida 1 (5) Intäkter Nettoomsättning 3110 Ridavgifter, termin 3111 Extra ridning 3112 Ridavg,term.Egen häst/ponny (mia) 3113 Ridavg, ter. eg ponny/häst. 3114 Träning Nan 3120 Uppstallning 3130 Anläggningskort

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Göteborgs Klätterklubb

Göteborgs Klätterklubb Göteborg 2012-02-21 Styrelsens förslag till Budget 2012 Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2012 en budget som innebär en förlust på 11 081 kr. Klubben gjorde 2011 en stor vinst. Vi vill med denna

Läs mer

Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund

Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund Instruktioner 1 (6) 2016-02-15 Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund Uppgifterna i denna undersökning bör överensstämma med de uppgifter som era

Läs mer

Dagordning Kårstyrelsemöte, S15 15/16

Dagordning Kårstyrelsemöte, S15 15/16 DAGORDNING Kårstyrelsemöte, S15 Kårhuset Lund, 14 april Oskar Hansson, Styrelseordförande Dagordning Kårstyrelsemöte, S15 15/16 Tid: Onsdag 20 april 2016 klockan 17:15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende

Läs mer

Policy för alkohol och droger

Policy för alkohol och droger Policy för alkohol och droger 1 Formalia 1.1 Sammanfattning Denna policy beskriver hur Teknologkåren arbetar med frågor som rör alkohol och droger, ställningstaganden samt visioner med arbetet. 1.2 Syfte

Läs mer