Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Rambudget FM Kred Debet ADM Administration & ekonomihantering Bidrag för arvode LTH kr Kostnader allmänt kr Kostnad Drift av Kårhuset (hyra) kr Kostnader heltidare (löner) kr Kostnader heltidare (övrigt) kr Kostnader kansli kr Adm & ekonomi kr ARK01 - Arkivutskottet Kostnader Arkivutskottet kr kr ARM01-14 Arbetsm.utskottet annonsförsäljning ARKAD Event Kostnader Allmänt Arbetm.u kr kr kr kr kr FME Fullmäktige Kostnader Utbildningskostnader Valberedningen Fullmäktige kr kr kr kr FUV Funktionärsvård Kostnader funktionärsvård allmänt JFF Kostnader TackU Kostnader Sektionskontakter Kostnader Möten Funktionärsvård kr kr kr kr kr kr HUT Husutskottet uthyrningsverksamhet Verksamhetskostnader* Fast kostnader (försäkring mm) Husutskottet kr kr kr kr IDR01 - Idrottsutskottet verksamhet Idrottsutskottet kr kr INF Informationsutskottet Bidrag Nolla Kostnader Nolla Bidrag Litet ORDO Kostnader Informationsutskottet kr kr kr kr kr INT Internationella utskottet Bidrag IU kr

7 Bidrag BEST Bidrag IAESTE Welcome Party Verksamhetskostnader IU Verksamhetskostnader BEST Verksamhetskostnader IAESTE Internationella u kr kr kr kr kr kr kr JAM01 - Jämlikhetsutskottet Verksamhetskostnader Jämstäldhets.u kr kr KLU Klubbmästeriet Verksamhet Klubbmästeriu kr kr KSY01 - Kårstyrelsen Allmäna kostnader Projekt Kårstyrelsen kr kr kr LÖN01 - Löner Intäkter Kostnader Resulat Löner kr kr 0 kr MED01 - Medlemshantering Medlemsintäkter Kostnader Medlemshanteringen kr kr NOL Nollningen Nollning Nollningen kr kr PÄB01 - Pålsjö Ängsblad Annonsintäkter Kostnader Pålsjö Ängsblad kr kr 0 kr REF01 - Reftec Intäkter Verksamhetskostnader Reftec kr kr STF Studentfackliga utskottet Stufu SFS Kostnader Doktorand Studentfackliga u kr kr kr kr VAL01 - Valnämnden Kostnader Valnämnden kr kr

8 ÖVG01 - Övergripande Bidrag Medlemsavgifter Medlemsavgift SFS Medlemsavgift LUS Pressstöd Lundagård Sektionsbidrag Övergripande kr kr kr kr kr kr kr Totalt kr kr kr * HUTs verksamhetskostnad är vad utskottet har till sitt förfogande, dvs även om uthyrningsverksamheten inte följer budget så har ändå utskottet rätt att använda

9 ADM01 Stab/kansli allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 intäkter 4990 Övriga kostnader TV-licens Boxer 5010 Lokalhyra Kostnad Drift av Kårhuset 5410 Inventarier, inköp Inköp av kontorsutrustning 5460 Förbrukningsmateriel Diskmedel och övrigt till expköket Papper, pennor, toner och dyl 6110 Kontorsomkostnader Kontorsmaskin i Utskottsrum (kopieringskostnad) 6211 Fast telefon & fax Fast telefoni 6212 Mobiltelefoni Mobiltelefoni 6250 Porto Porto 6420 Ersättning till revisor Revisionsarbete 6570 Bankkostnader Bankgiro/postgiro 6970 Tidningar och facklitteratur Sydsvenskan 7691 Kaffekonto Expenkaffe kostnader 3 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 9 000,00 kr 9 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

10 ADM01 ADM02 ADM ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

11 ADM02 Stab - Heltidare Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Bidrag Bidrag för arvode LTH IS Bidrag för arvode LTH Nollegeneral intäkter 4*** Arrangemangskostnader Här och Där 4*** Överlämningskostnader Skifte sommar, heltidare och styrelse, stuga, 30 Teambuilding, sommar Teambuilding, vinter 5480 Arbetskläder Skaljackor heltidare Pike heltidare ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6 400,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr 6070 Representation Heltidare på Kårbal och nyårsbal 18 x 700 kr = ,00 kr Heltidare på ARKAD-gasque 9 x 700 kr = 6 300,00 kr ,00 kr 6150 Publikationer Folder över Heltidare Övriga publikationer för heltidare/styrelse Visitkort 1 200,00 kr 1 200,00 kr ,00 kr 7210 Arvode, funktionärer Generalsekreterare 106% x kr = ,32 kr x Kårordförande 106% x kr = ,32 kr x Vice Kårordförande 106% x kr = ,32 kr x Vice Kårordförande 106% x kr = ,32 kr Näringslivsansvarig 106% x kr = ,32 kr Arbetsmarknadsansvarig 106% x kr = ,32 kr x Internationell Sekreterare 106% x kr = ,32 kr x Informationsansvarig 106% x kr = ,32 kr x Pedell 106% x kr = ,32 kr x Nollegeneral 16,70% x kr = ,82 kr x ,00 kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift arvoderade 15,12% x kr = ,25 kr x Arbetsgivaravgift arvoderade 34,42% x ,06 = ,98 kr ,00 kr 7690 Övriga personalkostnader GS, Pedell, KM på C-cert utbildning 3 x kr = 6 000,00 kr Arbetsglädje heltidare och personal 6 000,00 kr

12 kostnader ,00 kr ,00 kr

13 Årslön (en heltid arvorderad) heltidare höst: 6 x 0,31 x ,00 kr = ,00 kr heltidare vår: 6 x 0,31 x ,00 kr = ,00 kr ,00 kr Arbetsgivaravgift 0,3246 x ,00 kr = ,01 kr Tot. / heltidare ,01 kr

14 ADM03 Stab - Kansli Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 intäkter - kr 7010 Löner, anställda Årslön, ekonom 75,0% x kr = ,00 kr Semestertillägg ekonom 3 780,00 kr ,00 kr 7411 Premier pensionsförsäkringar Ekeonom - Collectum 12 x 1 = ,00 kr ,00 kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift ekonomichef 31,42% x ,00 = ,24 kr SLP 24,26% x 18000,00 = 4 366,80 kr ,00 kr 7521 Försäkringar, arvorderade och personal Fora 6,00 x 960 kr = 5 760,00 kr 5 760,00 kr 7699 Övriga personalkostnader Sjuk- och hälsovård Arbetsgivaralliansen kostnader ,00 kr 3 000,00 kr 8 000,00 kr ,00 kr ,00 kr

15 ARK01 Arkivutskottet Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Trycksaker Verksamhetsberättelse 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje kostnader ,00 kr 4 400,00 kr 600,00 kr 600,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr

16 ARM01 Arbetsmarknadsutskottet Allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Bidrag LTH bidrag 3220 mat Arrangemangsintäkter mat externa intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5810 Resor ARKAD-kickoff 3 Resa Uppsala 2 x kr 4 000,00 kr Utskottsresa ARMADA 20 x kr ,00 kr Överlämningsresa 4 x kr = 6 000,00 kr Resa till Luleå 2 x kr 4 000,00 kr Resa till Umeå 2 x kr 4 000,00 kr Resa till Linköping 2 x 750 kr 1 Utskottsresa Chalmers, med bil 3 x kr ,00 kr 5811 Konferensavgifter ARKAD-kickoff 5 000,00 kr Resa Uppsala 2 x = 400,00 kr Utskottsresa ARMADA - frukost 20 x = Utskottsresa ARMADA - alternativen 20 x = 5 000,00 kr Överlämningsresa 4 x = 2 400,00 kr Resa till Luleå 2 x = 200,00 kr Resa till Umeå 2 x = 200,00 kr Resa till Linköping 2 x = 200,00 kr Utskottsresa CHARM - frukost 20 x = Utskottsresa CHARM - alternativen 20 x = 5 000,00 kr Andra konferenser ,00 kr 6070 Representation Huvudsamarbetsparnermiddag Övrigt 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje 7 000,00 kr 8 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Safari - kr Förbrukningsmateriel - kr Rekryterings PR 5820 Körkostnad Rulle

17 körkostnad kostnader allmänt ,00 kr ,00 kr ARM01 ARM02 ARM03 ARM10 ARM11 ARM12 ARM13 ARM ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

18 ARM02 Annonsförsäljning Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Annonser Pålsjö Annonser Pålsjö 0 x kr = - kr Insida omslag 0 x kr = - kr Baksida 0 x kr = - kr Helsida 0 x kr = - kr Halvsida 0 x kr = - kr - kr 3112 Annonser Plasma Helår 0 x kr = - kr Halvår 1 x kr = ,00 kr Månad 10 x kr = ,00 kr Övriga ,00 kr 3119 Annonser Övrigt Annonser Nolla - baksida Annonser Nolla - insida omslag Annonser Nolla - helsida 0 x kr = - kr Annonser Nolla - halvsida 0 x kr = - kr Affischering startavgift 10 x 500 kr = 5 000,00 kr Affischering- affischpris 150 x 100 kr = ,00 kr Kårnytt - Månad 4 x kr = ,00 kr Kårnytt- Vecka 10 x kr = ,00 kr Terminsräkningsinlagor 0 x kr = - kr ,00 kr 3120 Försäljning, adressetiketter Startavgifter 5 x 500 kr = 2 Etiketter+porto 2000 x 12 kr = ,00 kr Etiketter x 6 kr = ,00 kr 41 externa intäkter porto Utskick x 5 kr = Körkostnad Rulle körkostnad ,00 kr ,00 kr kostnader ,00 kr

19 ARM03 Event Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Avgift branschkväll 12 x kr = ,00 kr Företagspresentationer 8 x kr ,00 kr Övriga företagsarr ,00 kr ,00 kr externa intäkter ,00 kr 4310 Arrangemang kostnader Mat till branschkvällar 400 x 80 kr = 3 Dricka till branschkvällar 400 x 4 kr = 1 600,00 kr Övriga företagsarr. - kr ,00 kr 4311 Arrangemang tackfest Arrangemang tackfest ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmateriel Sevetter, ljus osv till branschkvällar 2 x kr = 5930 Reklam och marknadsföring Posters, flygblad osv kostnader 3 400,00 kr 3 400,00 kr ,00 kr ,00 kr

20 ARM10 ARKAD Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Deltagaravgift, företag 120 x kr = ,00 kr Besökande högskolor 30 x 250 kr = Sponsring Huvudsponsoravtal 2 x kr = ,00 kr ,00 kr 3990 Övriga intäkter Annonsförsäljning Wackes - kr Parkeringstillstånd - kr - kr externa intäker Arrangemang, kostnader Kickoff chefer 25 x 200 kr = 5 000,00 kr Värdinfomöte 400 x 10 kr = 4 000,00 kr Värdkickoff 250 x 50 kr = 12 Tackfest chefer Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Hyra Lophtet 4992 Skadekostnader Förlorade brickor, utlösta larm, mm 5420 Adminstrativa verktyg arbetsmarknadsdagar.se ,00 kr ,00 kr Arbetsglädje Mattläggning 150 x 70 kr = 10 Kontakt och nät M&L PR Event Diverse, mat inför dagarna osv Körkostnad Rulle körkostnad kostnader ,00 kr

21 ARM11 Mässa/Logistik Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Transport från Uppsala - helpallar 15 x 500 kr = 7 Transport från Uppsala - helpallar 15 x 250 kr = 3 750,00 kr Transport till Stockholm - helpallar 25 x kr = 37 Transport till Stockholm 5 x 750 kr = 3 750,00 kr Hyra Lokal Extra monteryta (kvm) 150 x kr = ,00 kr ,00 kr 3419 Hyresintäkter, övrigt Barbord 100 x 350 kr = ,00 kr Barstolar 110 x 250 kr = 27 Växt 30 x 375 kr = ,00 kr 112 externa intäker ,00 kr 4211 Kostnad vatten Vatten, fika 2000 x 4 kr = 8 000,00 kr Vatten o läsk, Lunch 2100 x 5 kr = 10 Vatten, infodiskarna 5 000,00 kr Kostnad Övrig dryck Kaffe, personliga samtal Kaffe, Fika ,00 kr Kostnad mat Fika, deltagare 1500 x 10 kr = ,00 kr Lunch, deltagare x 65 kr = ,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad Konditorivaror Fika, personliga samtal Fika 4410 Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Hyra container 5090 Övr kostnader hyrd lokal Bevakning ,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr 5221 Korttidshyra av inventarier Växt 30 x 300 kr = 9 000,00 kr Infodisk ,00 kr

22 Barbord 100 x 250 kr = ,00 kr Barstolar 110 x 175 kr = ,00 kr Transport (fr. Malmömässan) 7 000,00 kr ,00 kr 5410 Köp av inventarier Mattor till Matteannexet (kvm) 2500 x 28 kr ,00 kr Elprylar verktyg mm ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmateriel Mattläggningsverktyg Engångsartiklar Infodisk-innehåll Lokaldekorationer Övrigt 5611 Drivmedel personbil Bränsle 5700 Frakter och transporter Transport till Stockholm 4 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5810 Bilkostnader Hyra av personbilar 6 000,00 kr Biltvätt Hyra av lastbil 4 000,00 kr Parkeringsbiljetter 500 x 25 kr 12 Bussar Hbg-Lund under ARKAD 4 000,00 kr ,00 kr 6212 Mobiltelefoni Tillfälliga abonnemang kostnader 3 000,00 kr 3 000,00 kr ,00 kr ,00 kr

23 ARM12 PR & marknadsföring Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 externa intäker - kr 6150 Publikationer ARKAD-katalog (4000 i färg inkl. dist i HBG) ,00 kr ARKAD-katalog Distrubuering - kr ARKAD-broschyr för sen anmälan - kr ,00 kr 5480 Arbetskläder Projektgruppen 19 x kr = 47 Pikétröjor Värdar 350 x 174 kr = ,00 kr ,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Värdbroschyr 5 000,00 kr Affischer 5 000,00 kr Banderoller o kartor ,00 kr Väskor 400 x 134 kr = ,00 kr Övriga reklamprylar ,00 kr ,00 kr kostnader ,00 kr ,00 kr

24 ARM13 Event (Företag) Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Personliga samtal 20 x kr = ,00 kr ,00 kr Intäkter ,00 kr 4310 Arrangemang, kostnader Föredragshållare 1 x kr = ,00 kr Baguetter till Frukostföredrag 0 x 20 kr = - kr Mat till Lunchföredrag 100 x 40 kr = 4 000,00 kr Mat till Kvällsföredrag 0 x 40 kr = - kr Inför ARKAD ,00 kr ,00 kr kostnader ,00 kr ,00 kr

25 ARM14 ARKAD-gasque (Event) Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Gasquebiljetter 380 x 720,00 kr = ,00 kr Eftersläppsbiljetter 50 x 50,00 kr = 2 Bongar 500 x 60 kr = ,00 kr ,00 kr externa intäkter ,00 kr 4212 Kostnad systemvaror Fördrink 110 x 90 kr = 9 900,00 kr Förrättsdryck 250 x 60 kr = ,00 kr Huvudrättsdryck 250 x 70 kr = 17 Dessertdryck 0 90 kr = - kr Punsch/Cognac 100 x 150 kr = ,00 kr Alkoholfritt vin 10 x 40 kr = 400,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad varm mat Sittning 600 x 257 kr = ,00 kr Kaffe/Te 600 x 12 kr = 7 200,00 kr ,00 kr 4310 Arrangemang kostnader Underhållning middag 37 Teknik 6 000,00 kr Dans storband - kr DJ 3 000,00 kr AF-service Toastmasters 0 x kr = - kr Städning Barkostnad Tegnérs 500 x 45 kr = 22 Lacrosselaget Serveringspersonal - kr Serveringskläder Köpt garderob 8 kr = - kr Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Hyra AF borgen, hela borgen ,00 kr Hyra kandelabrar o dy från Tegners - kr ,00 kr 6150 Trycksaker Sångblad Biljetter Tryck av bongar 5460 Förbrukningsmateriel Bordsdekoration Diverse 3 000,00 kr 6 000,00 kr ,00 kr 1 290,00 kr

26 6950 Tillsyningaavgifter myndigheter Alkoholtillstånd 7230 Arvoden/ersättningar övriga Hovmästare Serveringspersonal 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Hovmästare Serveringspersonal kostnader ,00 kr 1 100,00 kr 1 100,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

27 enhet Förväntat resultat "Just nu" Panikkolumnen ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ,00 kr - kr ,00 kr Intäkter Allmänt Intäkter Annonsf kr Intäkter ARKAD kr Intäkter Event kr Kostnader Kostnader Annonsförsäljning Kostnader ARKAD Kostnader Event Arbetm.u kr kr

28 FME01 Fullmäktige Kontonr. Namn Antal Möten Förslag 10/ Kostnad varm mat Matportioner FM-möten, (8 möten) 40 x 8 x 22 kr = 7 040,00 kr 7 040,00 kr 5460 Förbrukningsmateriel FM-pärmar 5810 Resor Resor för fm-ledamöter Helsingborg 300,00 kr 300,00 kr 2 740,00 kr 2 740,00 kr 7690 Arbetsglädje FM-möten, kakor, saft, kaffe 8 x 100 kr = 800,00 kr Arbetsgrupper, mötesvis (4 pers/grupp) 4 x 5 x 20 kr = 400,00 kr Protokollsskrivning 2 x 8 x 20 kr = 320,00 kr Talmanspresidiet övrigt 200,00 kr 1 720,00 kr 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad kostnader FME01 FME02 FME03-200,00 kr 200,00 kr ,00 kr ,00 kr

29 FME02 Utbildning Kontonr. Namn Antal Möten Förslag 10/ Kostnad varm mat Mat 30 x 1 x 170 kr = 5 100,00 kr 5 100,00 kr 4410 Hyreskostnader (tillf. Hyror) Övernattning 4990 Övrigt Övriga kostnader 5810 Resor Buss 7690 Arbetsglädje Matlagarglädje 5820 Körkostnad Rulle körkostnad ,00 kr 4 000,00 kr 400,00 kr 400,00 kr kostnader ,00 kr ,00 kr

30 FME03 Valberedningen Kontonr. Namn Antal Möten Förslag 10/ Reklam och marknadsföring Affischer valberedning 7690 Arbetsglädje Mat 5820 Körkostnad Rulle körkostnad kostnader - 800,00 kr 800,00 kr 200,00 kr 200,00 kr

31 FUV01 Funktionärsvård Allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 intäkter: 4310 Arrangemangskostnader Jättefunkisfest Höstkickoff Vårkickoff Kårfunktionärsresa Tisdagsfika Biokväll Övrigt 5810 Resor Resa för inköp av funktionärsunderhåll 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje TackU Arbetsglädje kostnader: FUV01 FUV02 FUV ,00 kr 8 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr 7 000,00 kr 3 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

32 FUV02 Möten Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arbetsglädje SLTH 1 Övriga möten 400,00 kr Ledamöter AFÖS (ord + suppl) 2 x 100 kr = 200,00 kr 2 100,00 kr : : ,00 kr 2 100,00 kr

33 FUV03 Sektionskontakter Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemangskostnader Externa föreläsare, gåvor och ersättning Sektionsmiddagar Utbildningskostnader Sektionsstyrelseutbildning 5480 Arbetskläder Kläder till kollegiet 5820 Körkostnad Rulle körkostnad 7690 Arbetsglädje Sektionskontakt, fika kostnader - sektionskontakter 5 600,00 kr ,00 kr 300,00 kr 300,00 kr 3 000,00 kr 3 000,00 kr ,00 kr ,00 kr

34 HUT01 Husutskottet Allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Hyresintäkt, lokal Avgift DF kr 7 000,00 kr Gröna skåp (per termin) 4 Foajen 9 000,00 kr 3415 Hyresintäkter, innebandysal - externt Planhyra per termin, efter kl 17 och helg kr ,00 kr Planhyra per termin, före kl kr ,00 kr Planhyra per timme 100 kr - kr ,00 kr 3418 Hyresintäkter, PP - externt PP-lön för TLTH, sektioner och tekniker i Hörsal kr per timme före kr kr per timmeh efter kr - kr externa intäkter ,00 kr 4990 Övriga kostnader Sjukvård, bandage m.m ,00 kr STIM 3 000,00 kr SAMI ,00 kr 5410 Inventarier, inköp Inventarier till fixburen ,00 kr Inventarier projekt ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmateriel Tejp,buntband, spik, skruv. Fixburen ,00 kr Tejp,buntband, spik, skruv. Projekt ,00 kr ,00 kr 5480 Arbetskläder Utskottskläder 8 000,00 kr Byxor samt skor till pedellen ,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Marknadsföring allmänt ,00 kr ,00 kr 6310 Försäkringar Länsförsäkringar ,00 kr ,00 kr 7010 Löner, anställda PP-lön för TLTH, sektioner och tekniker i Hörsal kr per timme före kr - kr kr per timmeh efter kr - kr

35 - kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift 32,70% x 0 kr = - kr - kr 7690 Arbetsglädje Projekt ,00 kr Arbetsglädje - kr ,00 kr 5820 Körkostnad Rulle körkostnad 5 000,00 kr 5 000,00 kr kostnader ,00 kr HUT01 HUT02 HUT04 HUT05 HUT06 HUT07 HUT ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7 300,00 kr ,00 kr ,00 kr

36 HUT02 Cornelis Namn Antal Förslag 10/ Hyresintäkter Daguthyrning, cafe ,00 kr Uthyrning TLTH, sektioner 10 x 500 kr = 5 000,00 kr Fria Föreningar, Exresor, sektioners föreningar kr = - kr LUS, teknologer 5 x kr = 7 Studenter/LTH AF/KK 2 x kr 4 000,00 kr Övriga kr = - kr Hyresintäkter, PP - externt PP-lön för TLTH, sektioner och tekniker i Hörsal kr per timme före kr 0 kr per timmeh efter kr - kr - kr 3590 Övriga intäkter Ljudanläggning Finporslin Linne Övriga inkomster, DJ-arvode - kr - kr 3991 Städavgift Straffstädningsavgift per timme 550 kr = Beställd städningsavgift per timme 420 kr = - kr 3992 Skadeersättning Skadeersättning - kr - kr externa intäkter Hyresintäkter Intern Återkommande per termin (publiten, internatione kr = 3 000,00 kr Uthyrning 10 x 500 kr = 5 000,00 kr 8 000,00 kr interna intäkter 8 000,00 kr 4990 Övriga kostnader Övriga kostnader som inte passar in någon annanstans - kr 4992 Skadekostnader Kostnader för skador i samband med uthyrning - kr - kr 5410 Inventarier, inköp porslin mm 5 000,00 kr 5 000,00 kr 5460 Förbrukningsmaterial Diskmedel 1

37 Service & reparation inventarier Service och reperation av lösöre 6310 Försäkringspremier Anticimex ,00 kr ,00 kr 7010 Löner, anställda PP-löner - kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift 32,70% x 0 kr = - kr - kr kostnader ,00 kr Cornelis 50

38 HUT04 HUT DSG Namn Antal Förslag 10/ Inventarier, inköp Inköp av fixbursdator 6 000,00 kr Inköp av hårdvara ,00 kr ,00 kr 5420 Programvaror Inköp av mjukvara ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmateriel CD-R, disketter osv 5510 Datorunderhåll Service 5 000,00 kr 5 000,00 kr 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje 5 000,00 kr 5 000,00 kr 5820 Körkostnad Rulle körkostnad kostnader 38 DSG -38

39 HUT05 Gasquesalen Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Hyresintäkter, lokal Fria föreningar, exresor Nationer, studenföreningar, teknologer ,00 kr Övriga studenter, LTH-kansli och institutioner ,00 kr Övriga ,00 kr ,00 kr 3411 Hyresintäkter ljudanläggning kr ,00 kr ,00 kr 3412 Hyresintäkter, gasquekök ,00 kr ,00 kr 3413 Hyresintäkter, porslin Porslins kuvert ,00 kr Ljus inköpspris * 1.5 st Hyresintäkter, linne, marginal minst 10% Hyresintäkter, PP - kr - kr 3419 Hyresintäkter övrigt - kr 3440 Garderobsintäkter ,00 kr ,00 kr 3991 Städavgifter - kr - kr 3992 Skadeersättning - kr - kr 3991 Städavgift Straffstädningsavgift per timme kr = - kr Varav 190 är vinst Beställd städningsavgift per timme 50 x 420 kr = Varav 180 är vinst - kr - kr externa intäkter Hyresintäkter, lokal, internt - kr - kr 3811 Hyresintäkter, ljudanläggning, internt 6 000,00 kr 6 000,00 kr 3812 Hyresintäkter, gasquekök, internt 3813 Hyresintäkter, porslin, internt 7 000,00 kr

40 7 000,00 kr 3814 Hyresintäkter, linne, internt - kr 3818 Hyresintäkter, PP, internt - kr interna intäkter ,00 kr 4990 Övriga kostnader Övriga kostnader som inte passar in någon annanstans - kr 4414 Hyreskostnader, linne Hyresavgifter Sandby-tvätt ,00 kr ,00 kr 4992 Skadekostnader Kostnader för skador i samband med uthyrning - kr - kr 5410 Inventarier inköp Pryttlar och underhåll ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmatrl Ljus till ljusstakar ,00 kr Diskmedel 6 000,00 kr Städarktiklar osv 5 000,00 kr ,00 kr 7010 Löner, anställda timlön Prisbabelopp Städersättning (0,417 % pbb) ,90 Straffstädnigslön (0,625 % pbb) 265,00 - kr PP före 24 (0,227% pbb) 96,30 - kr PP efter 24 (0,290% pbb) 123,00 Tekniker före 24 (0,236% pbb) 100,10 - kr Tekniker efter 24 (0,299 %pbb) 126,80 - kr - kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift 32,70% x 0 kr = - kr 5820 Körkostnad Rulle körkostnad - kr kostnader ,00 kr

41 HUT06 Lophtet Namn Antal Förslag 10/ Hyresintäkter TLTH, sektioner 10 x 660 kr = 6 600,00 kr Friaföreningar, Exresor, sektioners föreningar kr = - kr Studentföreningar godkända AF/KK/LUS, teknologer kr = - kr Övriga studenter, LTH kr = - kr Övriga kr = - kr Helgtillägg Friaföreningar, Exresor, sektioners föreningar 200 kr = - kr Helgtillägg Studentföreningar godkända AF/KK/LUS, teknologer 300 kr = - kr Helgtillägg Övriga studenter, LTH 400 kr = - kr Helgtillägg Övriga 500 = - kr 6 600,00 kr 3411 Hyresintäkter, ljudanläggning TLTH, sektioner 10 x 200 kr = Friaföreningar, Exresor, sektioners föreningar 400 kr = - kr Studentföreningar godkända AF/KK/LUS, teknologer 600 kr = - kr Övriga studenter, LTH 800 kr - kr Övriga kr = - kr 3413 Hyresintäkter, porslin TLTH, sektioner 10 x 80 kr = 800,00 kr Friaföreningar, Exresor, sektioners föreningar 160 kr = - kr Studentföreningar godkända AF/KK/LUS, teknologer 240 kr = - kr Övriga studenter, LTH 320 kr - kr Kostnader som inte passar in någon annanstans 400 kr = - kr 800,00 kr 3991 Städavgift Straffstädningsavgift per timme 550 kr = - kr Varav 190 går till Beställd städningsavgift per timme 420 kr = - kr Varav 180 går till - kr - kr externa intäkter 9 400,00 kr 3810 Hyresintäkter, lokal, internt kr 660,00 kr 660,00 kr 3811 Hyresintäkter, ljudanläggning, internt kr 200,00 kr 200,00 kr 3813 Hyresintäkter, porslin, internt 1 80 kr 80,00 kr 80,00 kr interna intäkter 940,00 kr 4990 Övriga kostnader Övriga kostnader som inte passar in någon annanstans - kr

42 5010 Arrende Mark av Akademiska Hus 200,00 kr 200,00 kr 5020 El El inklusive uppvärmining ,00 kr ,00 kr 5040 Vatten och avlopp Lunds kommun 350 x 14 kr = 4 900,00 kr 4 900,00 kr 5060 Renhållning Soptömning ,00 kr ,00 kr 5070 Reparation & underhåll Lophtet Underhåll av huset (sommarfix) - kr 5410 Inventarier, inköp Maskiner, pryttlar, sladd och apparater Porslin o övrigt (köpes in på skadeersättning) - kr - kr 5460 Förbrukningsmateriel Toapapper, handdukar, tvål etc Disk och torkmedel 1 200,00 kr Städ Matriel, Wettex, moppar, medel Skruvar, spik, kabelklämmor, tejp, färg, spackel 2 200,00 kr 6310 Försäkringspremier Länsförsäkringar 9 000,00 kr 9 000,00 kr 6370 Larmkostnader Avgift inbrottslarm 8 000,00 kr 8 000,00 kr 6390 Övriga riskkostnader, SBA Kostander 5 000,00 kr 5 000,00 kr 7010 Löner, anställda Lön för städning av Lophtet Lön städkontroll (1 timme per uthyrning) 95 x 97,20 kr = Straffstädning per timme x 267,50 kr = Beställd städning per timme x 178,50 kr = - kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift 32,70% x 0 kr - kr 7690 Arbetsglädje Superintendenterna 300,00 kr Sommarfix 300,00 kr

43 5820 Körkostnad Rulle körkostnad 40,00 kr 40,00 kr kostnader ,00 kr Lophtet ,00 kr

44 HUT07 HUT Rulle Namn Antal Förslag 10/ Hyresintäkter, Rulle Bilkörning privat heltidare o rulleförman, sektioner ,00 kr ,00 kr externa intäkter ,00 kr 3819 Hyresintäkter, Rulle Bilkörning utskott o dyl ,00 kr ,00 kr interna intäkter ,00 kr 5410 Inventarier till Rulle Inventarier till Rulle 200,00 kr 200,00 kr 5611 Drivmedel, Rulle Bensin ,00 kr ,00 kr 5612 Försäkringskostnader Rulle Helförsäkring 7 000,00 kr Bilskatt 9 000,00 kr 5613 Reparation och underhåll, Rulle Spolarvätska, torkarblad, dragkrokskåpa 3 000,00 kr Service 3 000,00 kr Självrisk vid skador, reparationskostnader 5 000,00 kr Körkostnad Rulle körkostnad 7690 Funktionärsvård Arbetsglädje 1 1 kostnader ,00 kr 7 300,00 kr

45 HUT08 TUT Namn Antal Förslag 10/ Hyresintäkter, ljudanläggning Uthyrning av lös ljudanläggning ,00 kr ,00 kr 3416 Hyresintäkt Ljus Uthyrning av ljus ,00 kr ,00 kr externa intäkter ,00 kr 3811 Hyresintäkter, ljudanläggning Uthyrning av lös ljudanläggning ,00 kr ,00 kr interna intäkter ,00 kr 5410 Teknisk utrustning inventarier Maskiner, pryttlar, sladd och apparater ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmaterial Diverse förbrukningsmaterial ,00 kr ,00 kr 5520 Service & reparation inventarier Underhåll och reparationer av teknisk utrustning ,00 kr ,00 kr 5820 Körkostnad Rulle körkostnad kostnader ,00 kr

46 IDR01 Idrottsutskottet Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang, intäkter Lagavgifter sektionskampen 20 x 300 kr 6 000,00 kr Lagavgifter final buffelhornet 14 x 50 kr 700,00 kr Lagavgifter innebandy 20 x 250 kr 5 000,00 kr Lagavgifter dodgeball 15 x 100 kr 1 Övriga arrangemang ,00 kr intäkter 4310 Arrangemang, kostnader Material Domare Övriga arrangemangskostnader ,00 kr 5 000,00 kr 7 000,00 kr 4410 Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Hallhyra 2 x kr 7 000,00 kr Övriga lokalhyror 5 000,00 kr Reklam och marknadsföring Diverse 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje, medlemsbaserad 5820 Körkostnad Rulle körkostnad kostnader 4 000,00 kr 4 000,00 kr 200,00 kr 200,00 kr ,00 kr - 1

47 INF01 Informationsutskottet Allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Bidrag Bidrag från LTH externa intäkter 5930 Reklam och marknadsföring Rekryterings PR 6150 Trycksaker Tryckkostnader 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje 5820 Körkostnad Rulle körkostnad kostnader INF01 INF02 INF ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 1 800,00 kr 1 800,00 kr 200,00 kr 200,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

48 INF02 Litet ORDO Namn Antal Förslag 10/ Bidrag Bidrag från LTH externa intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Rekryterings PR - kr - kr 6150 Trycksaker Pappersutgåvor - kr - kr 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje - kr - kr : - kr ,00 kr

49 INF03 Nolla Namn Antal Förslag 10/ Bidrag Bidrag från LTH externa intäkter 6150 Publikationer Tryckkostnader mm : ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

50 INT01 Internationella utskottet Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Bidrag Bidrag från LTH för resor & adm ,00 kr Bidrag Information LTH - kr ,00 kr externa intäkter 4310 Arrangemang, kostnader Projekt Jet-Lag Mat 4990 Övriga kostnader Övriga utgifter 5460 Förbrukningsmateriel Diverse ,00 kr kr 3 000,00 kr Resor SUNTU-resor 2 x kr 4 000,00 kr Övriga resor 5 x kr ,00 kr ,00 kr 5811 Konferansavgifter SUNTU 2 x kr = 4 000,00 kr Övriga 3 x kr = 6 000,00 kr ,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Flyers och affischer 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje övrigt 5820 Körkostnad Rulle körkostnad kostnader INT01 INT02 INT03 INT ,00 kr 3 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

51 INT02 BEST Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Sommarkurs deltagaravgift 3980 Bidrag Bidrag från LTH för verksamhet Bidrag från LTH för sommarkurs Företagsspons Stipendie externa intäkter 4220 Kostnad varm mat LEC Kulturutbyte Sommarkurs 4310 Arrangemang kostnader LEC Sommarkurs - Aktiviteter Kulturutbyte - Aktiviteter 4410 Hyreskostander (tillfälliga hyror) Sommarkurs - Sovrum Sommarkurs - Lopthet Sommarkurs - Stugor Kulturutbyte Kulturutbyte - Stuga LEC 4990 Övriga kostnader Övrigt 5460 Förbrukningsmateriel Förbrukningsmaterial 5 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 9 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3 000,00 kr 4 000,00 kr ,00 kr Resor General Assembly 2 * kr = 4 000,00 kr Presidents meeting 1 * kr = Workshops (50%) 2 * 800 kr = 1 600,00 kr Nordic Meeting (20%) 4 * 200 kr 800,00 kr Trainshop (50%) 2 * 800 kr 1 600,00 kr Transport - Sommarkurs 9 000,00 kr Transport - Kulturutbyte Transport - Nordic BEST Meeting - kr Reklam och marknadsföring PR 2 300,00 kr

52 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad kostnader 2 300,00 kr 4 000,00 kr 4 000,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr * WIP är ej med i konkretiseringen

53 INT03 IAESTE Namn Antal Förslag 10/ Bidrag Bidrag från LTH externa intäkter 4310 Arrangemang, kostnader Diverse 4990 Övriga kostnader Diverse 5460 Förbrukningsmateriel Diverse 5810 Resor Resor t ex Copenhagen GetToGether Utbildnings/ uppföljningshelg Jobbragg 5930 Reklam och marknadsföring ARKAD Rekrytering ,00 kr ,00 kr ,00 kr 100,00 kr 100,00 kr 100,00 kr 100,00 kr ,00 kr 3 250,00 kr 150,00 kr 200,00 kr 350,00 kr 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje 10 x 300 kr = 3 000,00 kr 3 000,00 kr 5820 Körkostand Rulle körkostnad kostnader 200,00 kr 200,00 kr 7 7

54 INT04 Welcome Party Namn Antal Förslag 10/11 321* Försäljning, bar Bar 2 x kr = ,00 kr ,00 kr 3220 Försäljning, Mat Barmat 2 x kr 6 000,00 kr 6 000,00 kr 3230 Försäljning, biljetter Biljetter 2 x kr ,00 kr ,00 kr externa intäkter ,00 kr 421* Kostnad bryggeriprodukter Öl, cider, vin, sprit m m 2 x kr = ,00 kr Läsk 2 x kr = 6 000,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad mat Barmat 2 x kr ,00 kr Chips m m 2 x 500 kr Arrangemangskostnader Tillfälliga hyreskostnader 2 x kr 6 000,00 kr Dekorationer 2 x kr 4 000,00 kr Vaktchef 2 x kr 6 000,00 kr Vakter 10 x kr ,00 kr Mydighetstillstånd Alkoholtillstånd 2 x kr 2 200,00 kr 2 200,00 kr 4410 Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Gasquesalen 2 x kr = Förbrukningsmateriel Plastglas m m 2 x kr = 4 000,00 kr 4 000,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Affischer och biljetter 2 x kr = 2 800,00 kr 2 800,00 kr 7690 Arbetsglädje Tackfest 40 x 150 kr = 6 000,00 kr 6 000,00 kr 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad 2 x 500 kr =

55 kostnader ,00 kr ,00 kr

56 JAM01 Jämlikhetsutskottet Kontonr. Namn Antal Förslag 09/ Arrangamang, kostnader Kostnader vid utbildningsdagar mm 5810 Resor Resor övrigt 5930 Reklam och marknadsföring Reklam 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad kostnader ,00 kr ,00 kr

57 KLU 01 KlubbU Allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 321* Försäljning dryck/bar Kårfest 2 x = ,00 kr Temasittning 2 x 2000 = 4 000,00 kr Temapub 2 x 8000 = ,00 kr Sektioner ,00 kr ,00 kr 3220 Försäljning mat Kårfest 2 x 1000 = Temasittning 2 x 500 = Temapub 2 x 1500 = 3 000,00 kr 6 000,00 kr 3230 Försäljning biljetter Kårfest 2 x = ,00 kr Temasittning 2 x = ,00 kr Danskurs 2 x = Övriga arrangemangsintäkter Danskurs (Bidrag) 2 x 5000 = ,00 kr Sektionsarrangemang ,00 kr ,00 kr intäkter 4010 Marknadsföringsbidrag Marknadsföringsbidrag ,00 kr ,00 kr ,00 kr 421* Kostnad dryck/bar Kårfest 2 x = ,00 kr Temasittning 2 x 2000 = 4 000,00 kr Temapub 2 x 4000 = 8 000,00 kr Sektioner ,00 kr Kostnad mat Kårfest 2 x 1000 = Temasittning 2 x = ,00 kr Temapub 2 x 1500 = 3 000,00 kr ,00 kr 4310 Arrangemangskostnader Band, Kårfest 2 x = ,00 kr DJ, Kårfestr 2 x 2300 = 4 600,00 kr Vakter, Kårfest 2 x 6000 = 1 Dj, Temasittning 2 x 2300 = 4 600,00 kr Instruktör, Danskurs 2 x 5000 = ,00 kr ,00 kr 4410 Hyreskostnad lokal Kårfest 2 x 2000 = 4 000,00 kr Temasittning 2 x 2000 = 4 000,00 kr

58 Temapub 2 x 500 = 9 000,00 kr 4411 Hyreskostnad teknik Kårfest 2 x 5000 = ,00 kr Temasittning 2 x 2000 = 4 000,00 kr Temapub 2 x 500 = ,00 kr 4413 Hyreskostnad porslin Temasittning 200 x 7 = 1 400,00 kr Temapub 0 x 7 = - kr 1 400,00 kr 4418 PP-lön Kårfest 2 x = ,00 kr Temasittning 2 x 1500 = 3 000,00 kr Temapub 2 x 1500 = 3 000,00 kr ,00 kr 4990 Övriga kostnader Impulsköp, oförutsedda utgifter 5 000,00 kr 5 000,00 kr 5410 Inventarier Kassaapparat 2 x 3000 = 6 000,00 kr Glas 6 000,00 kr Förbrukningsmaterial Kårfest 2 x 2000 = 4 000,00 kr Temasittning 2 x 500 = Temapub 2 x 500 = Buggkurssittning 2 x 250 = Övrigt förbrukningsmaterial Arbetskläder Kläder till jobbare 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad ,00 kr ,00 kr 1 100,00 kr 1 100,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Kårfest 2 x = ,00 kr Temasittning 2 x 1000 = 2 Temapub 2 x 1000 = 2 Övrigt 5 000,00 kr ,00 kr 6950 Tillsyningsavgifter myndigheter Kårfest 2 x 1500 = 3 000,00 kr Temasittning 2 x 1100 = 2 200,00 kr Fast alkoholtillstånd ,00 kr 7690 Arbetsglädje

59 Kickoff 2 x 2000 = 4 000,00 kr Kårfest 2 x 1000 = Temasittning 2 x 500 = Temapub 2 x 250 = Sportdryck 30 x 100 = 3 000,00 kr Tackfest 2 x = ,00 kr 30 kostnader KLU01 KLU02 KLU03 KLU04 KLU05 KLU ,00 kr 9 600,00 kr 9 600,00 kr ,00 kr 0,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr ,00 kr

60 KLU 02 ET-slasquer Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 321* Försäljning dryck/bar Oktoberfest ,00 kr Barförsäljning ,00 kr ,00 kr 3220 Försäljning mat Pubmat Försäljning biljetter Inträde Oktober-ET 300 x 100 = ,00 kr ,00 kr intäkter ,00 kr 421* Kostnad dryck/bar Oktoberfest ,00 kr Barkostnad ,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad mat Pubmat ,00 kr 4 000,00 kr 4310 Arrangemangskostnader Band, Oktober-ET ,00 kr DJ 4 x 2300 = 9 200,00 kr Vakter, Oktober-ET ,00 kr ,00 kr 4410 Hyreskostnad lokal Lophtet 2 x 900 = 1 800,00 kr Gasque 2 x 1000 = 3 800,00 kr 4411 Hyreskostnad teknik ET-oktober ,00 kr 5 000,00 kr 4418 PP-lön Oktober-ET ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmaterial Engångsartiklar, dekorationer, mm 4 x Körkostnad Rulle Körkostnad 5930 Reklam och marknadsföring Affischer 4 000,00 kr 4 000,00 kr

61 kostnader ,00 kr 7 000,00 kr

62 KLU 03 Kårbal Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 321* Försäljning dryck/bar Barförsäljning 3220 Försäljning mat Pubmat ,00 kr ,00 kr 3230 Försäljning biljetter Sittning 200 x 350 = ,00 kr Eftersläpp 100 x 50 = 5 000,00 kr ,00 kr 3310 Arrangemangsintäkter Sponsring intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr 421* Kostnad dryck/bar Vin 150 x 60 = 9 000,00 kr Fördrink Barkostnad ,00 kr Kostnad mat Sittningsmat 200 x 100 = ,00 kr Pubmat Sexamat Arrangemangskostnader Band DJ Underhållning Vakter 4317 Tillstånd Sprittillstånd 4410 Hyreskostnad lokal Gasqusalen Hörsalen Läsesalen 4411 Hyreskostnad teknik Disco, talanläggning, mm ,00 kr ,00 kr ,00 kr 700,00 kr 700,00 kr 3 000,00 kr 3 000,00 kr 3 000,00 kr 4413 Hyreskostnad porslin Porslin 200 x 7 = 1 400,00 kr

63 1 400,00 kr 4414 Hyreskostnad linne Linne 200 x 18 = 3 600,00 kr 3 600,00 kr 5460 Förbrukningsmaterial Engångsartiklar, dekorationer, mm 5930 Reklam och marknadsföring Affischer, anmodningar, sångblad 7690 Arbetsglädje Tackfest kostnader 5 000,00 kr 5 000,00 kr 6 700,00 kr 6 700,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr 0,00 kr

64 KLU 04 Nyårsbal Gäster: Sålda eftersläppskorvar: Sexa: Alkohol: Eftersläpp: Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 321* Försäljning dryck/bar Barförsäljning Försäljning mat Pubmat 3230 Försäljning biljetter Sittning 200 x 650 = ,00 kr Sexa 5 000,00 kr Alkohol 7 Eftersläpp 100 x 50 = ,00 kr Arrangemangsintäkter Sponsring intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr 421* Kostnad dryck/bar Vin 150 x 60 = 7 Fördrink och bubbel 4 000,00 kr Sexaöl Barkostnad ,00 kr Kostnad mat Sittningsmat 200 x 240 = ,00 kr Pubmat Sexamat Arrangemangskostnader Band Underhållning Fyrverkerier ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 4317 Tillstånd Sprittillstånd 1 100,00 kr

65 1 100,00 kr 4410 Hyreskostnad lokal AF-Borgen ,00 kr ,00 kr 4413 Hyreskostnad porslin Porslin 200 x 7 = 1 400,00 kr 1 400,00 kr 4414 Hyreskostnad linne Linne 200 x 18 = 1 100,00 kr 1 100,00 kr 4419 Hyreskostnader Övrigt Service + garderob Förbrukningsmaterial Engångsartiklar, dekorationer, mm 5 000,00 kr 5 000,00 kr 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad 5930 Reklam och marknadsföring Affischer, anmodningar, sångblad ,00 kr ,00 kr 7690 Arbetsglädje Alternativt nyår kostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

66 KLU 05 Pub Liten Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 321* Försäljning dryck/bar Barförsäljning 26 x ,00 kr ,00 kr 3220 Försäljning mat Pubmat 26 x ,00 kr ,00 kr intäkter ,00 kr 421* Kostnad dryck/bar Barkostnad 26 x ,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad mat Pubmat 26 x Hyreskostnad lokal Cornelis 2 x 500 = 5410 Inventarier Porslin, glas 5460 Förbrukningsmaterial Engångsartiklar, dekorationer, mm 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad 5930 Reklam och marknadsföring Affischer 7690 Arbetsglädje Tackfest kostnader - kr ,00 kr

67 KLU06 Sångarstrid Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Försäljning biljetter Biljettförsäljning 3310 Arrangemang intäkter Sponsring 3980 Bidrag Bidrag från LTH intäkter 4410 Hyreskostnader Hyra AF Borgen 4220 Kostnad mat Sexa Inspektorsmiddag 4310 Arrangemangskostnader DJ 4411 Hyreskostnader ljudanläggning Backline Teknikhyra 4419 Hyreskostnader övrigt Container Filmteam 5930 Reklam och markandsföring Reklam 5700 Frakter och transporter Frakter 6150 Trycksaker Programblad ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7 000,00 kr 3 200,00 kr ,00 kr ,00 kr 9 800,00 kr 9 800,00 kr 7690 Övriga personalkostnader

68 Tackfest Mat till tekniker kostnader 4 000,00 kr ,00 kr 0,00 kr

69 KSY01 Kårstyrelsen Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 intäkter - kr 4310 Teambuilding Teambuilding 8 x 300 kr 2 400,00 kr 2 400,00 kr 5460 Förbrukningsmaterial Förbrukningsmaterial Arbetskläder Pike Styrelse 7 x 500 kr = Resor Helsingborg (ej FM), personbaserad x 150 kr = - kr - kr 6070 Representation Baler för anställda med resp (kårbal, nyårsbal) 4 x 500 kr = Ledamöter i styrelsen (kårbal, nyårsbal) 14 x 500 kr = 7 000,00 kr Övriga inbjudna baler 4 x 500 kr = Kårkontakter, SFS, LUS, KK Övrig representation, mat, baler, presenter m.m ,00 kr ,00 kr 7690 Arbetsglädje Kårstyrelsemöten 14 x 400 kr = 5 600,00 kr Arbetsglädje 1 900,00 kr Styrelsen disponibelt Disponibelt 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad 5930 Reklam och marknadsföring Reklam och marknadsföring kostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

70 LÖN01 Löner Kontonr. Namn Antal Förslag 09/ Sektionsanställda Löner sektionsanställda (7020) ,00 kr Fora Försäkringar (7523) 1 Arbetsgivaravgifter (7522) ,28 kr Administrationsavgift 5% x kr = ,11 kr ,00 kr intäkter 7020 Löner, sektionsanställda Cafétant V Cafétant E ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift sektionsanställda 31,42% x = ,28 kr ,00 kr 7523 Försäkringar sektionsanställda Fora 6,00 x kr = Löneskatt Löneskatt 24,26% kr = 2 911,20 kr 2 900,00 kr 7699 Övriga personalkostnader Sjuk- och hälsovård kostnader ,00 kr 0,00 kr

71 MED01 Medlemshantering Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Övriga fakturerade kostnader Sammarbetsavtal med Mecenat 2 x kr = ,00 kr ,00 kr interna intäkter 4990 Övriga kostnader Övrigt, t.ex. medlemsinformation m.m Reklam och marknadsföring Rekryterings PR ,00 kr 3 080,00 kr 3 080,00 kr ,00 kr ,00 kr 6540 Medlemshantering Fast licensavgift 2 x kr = ,00 kr Kostnad nya registeraringar x 3,75 kr = 6 750,00 kr SMS tjänst x 1,65 kr = 2 970,00 kr Kortbetalningstjänst ,00 kr Självbetjäningstjänst 8000 x 2 kr = ,00 kr ,00 kr 6570 Bankkostnader Bankgiro/postgiro kostnader 5 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr

72 NOL01 Nollning Allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Sponsring av bussar till Helsingborg ,00 kr Spons 0 x kr = - kr ,00 kr 3990 Intäkter, nollning Phöshelg 10 x 500 kr = 5 000,00 kr Tygmärken Nollning sektioner, Försäljning 550 x 15 kr = 8 250,00 kr Tygmärken Nollning exp, Försäljning 170 x 20 kr = 3 400,00 kr Tygmärken NL under NL, Försäljning 230 x 10 kr = 2 300,00 kr Tygmärken NL exp, Försäljning 230 x 20 kr = 4 600,00 kr 3980 Bidrag Bidrag LTH Nollning Bidrag LTH Phösutbildning externa intäkter 4220 Kostnad mat Øverphøsutbildning, Mat Phøsutbildning, Mat 4310 Arrangemang kostnader Øverphøsutbildning, Hyra PA Phøsutbildning, Hyra PA Jesperspex Överste Kickoff Phøsphest ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3 000,00 kr 8 000,00 kr 1 800,00 kr 800,00 kr 5 000,00 kr 6 600,00 kr 4311 Arrangemang tackfest tack medalj 100 x 29,00 kr 2 900,00 kr Tackphest ,00 kr ,00 kr 4410 Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Øverphøsutbildning, Stuga Phøsutbildning, Stuga 4 000,00 kr 6 000,00 kr 4990 Övriga kostnader Tygmärken, Nollning 800 x 10,00 kr = 8 000,00 kr Tygmärken, NL 500 x 10,00 kr = 5 000,00 kr Övrigt ,00 kr 5480 Arbetskläder

73 Arbetskläder 5810 Resor Føsutbildning, Hyrda fordon Øverphøsutbildning, Hyrda fordon Phøsutbildning, Buss Buss FlyIng 5820 Körkostnad Rulle Øverphøsutbildning, Rulle Phøsutbildning, Rulle Nollegeneral, Rulle 7 000,00 kr 7 000,00 kr 4 000,00 kr ,00 kr ,00 kr 150,00 kr 2 650,00 kr 6070 Representation Nollegeneral, Andra sittningar 5 x 120 kr = 600,00 kr Nollegeneral, Nollegasquebiljetter 5 x 300 kr = ,00 kr 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje : N Allm NOL01 NOL02 NOL03 NOL04 NOL05 NOL06 NOL ,00 kr 9 000,00 kr ,00 kr 5 700,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6 800,00 kr 900,00 kr ,00 kr ,00 kr

74 NOL02 Nollning märkesmålning Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang kostnader Övrigt Hyra Crux Avspärrning Skändning 5221 Korttidshyra av inventarier Ljud 5930 Reklam och marknadsföring Reklam 7690 Arbetsglädje Matersättning Crux kostnader: Märkesmålning - 300,00 kr 200,00 kr ,00 kr 1 200,00 kr 3 700,00 kr 3 700,00 kr

75 NOL03 Nollning nollelördag Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang nollelördag Scen 4317 Tilstånd, myndigheterna Polistillstånd 5060 Renhållning Sophantering 5221 Korttidshyra av inventarier Ljud 5700 Frakter och transporter Hyra av lastbil 5930 Reklam och marknadsföring Reklam kostnader: Nollelördag 2 400,00 kr 2 400,00 kr 600,00 kr 600,00 kr

76 NOL04 Nollning regatta Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Kostnad bryggeriprodukter Ølhäfv - kr - kr 4310 Arrangemang regatta Ljud Arbetsglädje, fanborg Pyroteknik 4317 Tilstånd, myndigheterna Polistillstånd 5060 Renhållning Sophantering 5700 Frakter och transporter Hyra av lastbil 5930 Reklam och marknadsföring Reklam : ,00 kr 1 200,00 kr ,00 kr ,00 kr

77 NOL05 Nollning Regattabal Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Försäljning, biljetter Biljettförsäljning, alkoholfritt 50 x 120 kr = 6 000,00 kr Biljettförsäljning, alkohol 580 x 120 kr = ,00 kr ,00 kr 321* Barintäkter intäkter i baren externa intäkter 421* Kostnad systemvaror Dryck, alkohol, (Sittning och eftersläpp) ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad varm mat Sittning, Mat inkl dryck 700 x 35 kr = Arrangemang kostnader Vakter DJ Gasquesalen 4418 PP-lön PP 5460 Förbrukningsmaterial Tyg Ballonger Diverse Tryck Städmtrl Konfetti 5930 Reklam och marknadsföring Biljetter, Affischer 6950 Tilstånd, myndigheterna Alkoholtillstånd 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje : 5 000,00 kr 3 000,00 kr 8 000,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 1 200,00 kr 6 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr 7 000,00 kr 7 000,00 kr 1 100,00 kr 1 100,00 kr 6 000,00 kr 6 000,00 kr ,00 kr

78 6 800,00 kr

79 NOL06 Nollning SFEST Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Försäljning, biljetter Biljettförsäljning, alkoholfritt 50 x 100 kr = 5 000,00 kr Biljettförsäljning, alkohol 350 x 100 kr = ,00 kr Biljettförsäljning eftersläpp 300 x 20 kr = 6 000,00 kr ,00 kr 321* Barintäkter Försäljning i baren externa intäkter 421* Kostnad bryggeriprodukter Dryck, alkohol, (Sittning och eftersläpp) ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad varm mat Sittning, Mat 400 x 40,00 kr = ,00 kr ,00 kr 4310 Arrangemang kostnader Vakter DJ Gasquesalen 4418 PP-lön PP 5221 Korttidshyra av inventarie Ljud, Ljus Discorigg 5460 Förbrukningsmaterial Engångsmaterial 5930 Reklam och marknadsföring Biljetter, Affischer 6950 Tilstånd, myndigheterna Alkoholtillstånd 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje ,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr 4 000,00 kr 1 100,00 kr 1 100,00 kr 3 000,00 kr 3 000,00 kr

80 : ,00 kr 900,00 kr

81 NOL07 Nollning Kårkamp Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Intäkt mat Försäljning under kårkamper 2 x kr = ,00 kr Försäljning under kårkamper 2 x kr = ,00 kr ,00 kr intäkter ,00 kr 4220 Kostnad mat Mat 2 x kr = ,00 kr Mat 2 x kr = ,00 kr ,00 kr 5820 Körkostnad Rulle Nollegeneral, Rulle 5221 Korttidshyra av inventarier Ljud 2 x 800 kr = 1 600,00 kr 1 600,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Reklam 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje kostnader ,00 kr 3 600,00 kr

82 PÄB01 Pålsjö Ängsblad Kontonr. Namn Antal Förslag 08/ Annonsförsäljning Annonser Pålsjö intäkter Publikationer Bilagor - kr Tryckkostnad (6000ex) 4 x kr ,00 kr Distribitution 4 x kr = ,00 kr ,00 kr 4990 Övriga kostnader Intervjukostnader 5810 Resor Repotageresor 5811 Konferensavgift Representation vid arrangemang 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad 5930 Reklam och marknadsföring, trycksaker Affischering Rekrytering av redaktionsmedlemmar 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje kostnader 3 000,00 kr ,00 kr

83 REF01 Reftec Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Fakturerade resor Intäkt resa, ARG 18 x kr = ,00 kr ,00 kr externa intäkter ,00 kr 5810 Resor ARG-resor 18 x 900 kr = ,00 kr KORK-resor 7 x 800 kr = 5 600,00 kr RUBIK-resor 12 x 800 kr = 9 600,00 kr SMURF-resor 2 x 800 kr = 1 600,00 kr STORK-resor 7 x 600 kr = 4 200,00 kr TORK-resor 2 x 800 kr = 1 600,00 kr VORK-resor 6 x 800 kr = 4 800,00 kr REFTEC-Överlämning 14 x 600 kr = 8 400,00 kr Konferensavgifter ARG-resor 18 x 350 kr = 6 300,00 kr KORK-resor 7 x 350 kr = 2 450,00 kr RUBIK-resor 14 x 350 kr = 4 900,00 kr SMURF-resor 3 x 350 kr = 1 050,00 kr STORK-resor 7 x 350 kr = 2 450,00 kr TORK-resor 2 x 350 kr = 700,00 kr VORK-resor 7 x 350 kr = 2 450,00 kr REFTEC-Överlämning 14 x 350 kr = 4 900,00 kr ,00 kr 6070 Representation Reftec 800,00 kr 800,00 kr kostnader ,00 kr ,00 kr

Föreningsbudget HT2013/VT2014

Föreningsbudget HT2013/VT2014 Föreningsbudget HT2013/VT2014 KONTOBETECKNING HT13 VT14 TOTALT Medlemsavgifter 88000 88000 176000 Stödmedlemsavgifter 240 240 480 Kortbeställningsavgifter 2000 2000 4000 Företagsavgifter 0 964000 964000

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Kommentarer till budget 13-14. Hela verksamheten. Avd. 3 Köörmit + 15. 886 kr. Avd. 6.1 Motvinden + 1.000 kr. Avd. 6.3 UFO

Kommentarer till budget 13-14. Hela verksamheten. Avd. 3 Köörmit + 15. 886 kr. Avd. 6.1 Motvinden + 1.000 kr. Avd. 6.3 UFO Kommentarer till budget 13-14 Hela verksamheten Avd. 1 Förvaltning - 1.231.541 kr Avd. 2 Medlemsservice + 232.506 kr Avd. 3 Köörmit + 15. 886 kr Avd. 5 Kårpuben + 568.238 kr Avd. 6.1 Motvinden + 1.000

Läs mer

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM Handlingar - Styrelsemöte Linköping, 2009-09-21 Vice kårordförande, LinTek Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM LARM är LinTeks arbetsmarknadsdagar och varje år kommer det

Läs mer

JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014

JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014 JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014 BUDGET TOTAL Förslag Budget Budget Intäkt 2015 2014 2013 Administration 0 0 0 Agility 110 500 205 100 104 800 Fest 1 000 2 000 2 000 HUS 365 000 390 000 334

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 januari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 Tid: Måndag 9 december 2013 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Budgetnoter 2014. Antagna av FUM XXXXXX

Budgetnoter 2014. Antagna av FUM XXXXXX Budgetnoter 2014 2015 Antagna av FUM XXXXXX Innehåll Intäkter... 5 3010 Försäljning... 5 3015 Medlemsavgifter... 5 3030 Ersättning nyttjande... 5 3118 Annons och reklamintäkter... 5 3690 Intäkter vidarefakturering...

Läs mer

Prislista för lokaler och utrustning på Teknologkåren 2015 (med reservation för eventuella fel eller ändringar)

Prislista för lokaler och utrustning på Teknologkåren 2015 (med reservation för eventuella fel eller ändringar) Hyreskategorier och prissättning Teknologkåren har fastslagit diverse rabattsatser som ges. Nedan följer vilka rabattkategorier vi har samt vilken rabattsats som tillämpas. 1. TLTH centralt och sektioner

Läs mer

Budget 2014/2015. Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14. Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 106 7 873 7 420

Budget 2014/2015. Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14. Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 106 7 873 7 420 Budget 214/215 Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14 Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 16 7 873 7 42-453 -128-123 -93 3-12 -47-41 6 Studiebevakning centralt -23-1359 -1552-193 Studiebevakning

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Diskussionsunderlag Budget

Diskussionsunderlag Budget Linköping 2015-02-25 Diskussionsunderlag Budget Efter diskussion om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår har styrelsen kommit fram till att vissa poster i budgeten kommer att behöva ändras. Just

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

HEJSAN NOLLAN! Hejsan Nollan!

HEJSAN NOLLAN! Hejsan Nollan! Hejsan Nollan! Jag vill gratulera att du blivit antagen till LTH och välkommna dig hit! Mitt namn är Felicia och jag är din Nollegeneral, hövding över hela LTHs nollning. Du kommer att träffa på mig ett

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00. Jontes stuga, Handlingar

Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00. Jontes stuga, Handlingar Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00 Jontes stuga, Handlingar Juridiska Föreningen i Uppsalas februaristämma 2014. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Val av stämmosekreterare 4 Val av

Läs mer

Evenemang: Plats: Datum:

Evenemang: Plats: Datum: Checklista Den här checklistan kan du använda som underlag för arrangerande av ett evenemang. Du kan även gå in på webben och ladda ner checklistan som PDF-fil: www.utsiktevent.se/checklista Evenemang:

Läs mer

Göteborgs Klätterklubb

Göteborgs Klätterklubb Göteborg 2009-02-14 Styrelsens förslag till Budget 2010 Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2010 en budget som innebär en förlust på 43 684 kr. Klubben har god ekonomi och gjorde 2009 ett nollresultat

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: Klockan 12.05 (..), ons 22 januari 2014 Plats: Styrelserummet M-huset Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (ordf.), Robin Hjerén (cafémästare),

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140812 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140812 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140812 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 20.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt Mita Andersson Isabel Lindbom Hussein Darwiche

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

Teknologkårens Fullmäktige

Teknologkårens Fullmäktige PROTOKOLL FM6 2010 Kårhuset Lund, 22 oktober 2010 Mats Risberg, Fullmäktigesekreterare Teknologkårens Fullmäktige Protokoll fört vid FM6 tisdagen den 5 oktober Hollywood, Kårhuset 1 TFMÖ Talman Johan Garmer

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000 UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 Totalt TOTAL BUDGET 2014, Leader Åland r.f. 100% Offentligt finansierat EU Delvis eller enbart föreningens fiansiering Driften 431:an Samarbete

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Bockholmengruppen AB 08-518 01 288, anna-karin@dalaroskans.com www.dalaroskans.com

Bockholmengruppen AB 08-518 01 288, anna-karin@dalaroskans.com www.dalaroskans.com Offert Bröllop 2015 Kund: Kontakt: Datum: Tid: 17.00 01.00 Antal: minimum 90 personer Kontakt: Anna-Karin Haglund, anna-karin@dalaroskans.com, 072 512 64 68 Bröllop kan se ut på många olika sätt och här

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Riktlinje - Lokalplan

Riktlinje - Lokalplan RIKTLINJE Lokalplan Kårhuset Lund, 15 april 2012 Axel Andersson, Kårordförande Riktlinje - Lokalplan Följande behov har identifierades under arbetes gång: Arbetsstationer till heltidarna Arbetsstationer

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

Dagordning FM5 Tid: Onsdagen den 22 april 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM5 Tid: Onsdagen den 22 april 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM5 2015 Kårhuset Lund, den 16 april 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM5 Tid: Onsdagen den 22 april 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val

Läs mer

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274,15 10 000,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274,15 10 000,00 Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 90 293,00 50 000,00 3150 Idrottslyftet 102 100,00 75 000,00 3570 Provision Stadium 5 950,00 20 000,00 S:a 198 343,00 145 000,00 Aktiverat arbete för egen

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21 1 av 12 Innehåll Ekonomisk policy... 1 Maskinteknologsektionen... 1 Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning (1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens åttonde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 6 oktober i konferensrummet Marie

Läs mer

Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter.

Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter. Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter. 2 375; 1 699; 14 300; 3 29 000; 61% Medlemsavgifter Medlemsförmåner Annonser Statliga bidrag summa övriga intäkter 500; 1% TOTALT 47 874 KSEK

Läs mer

Varför?? Dimmastyrelsen

Varför?? Dimmastyrelsen Varför?? LTH har under en längre tid bara varit en liten plutt på studentkartan i Sverige, den anrika traditionen DIMMA existera inte längre och alla vandra runt i en dyster misär och undra när alla roliga

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

Budget. Fysikteknologsektionen 14/15

Budget. Fysikteknologsektionen 14/15 Fysikteknologsektionen 14/15 INTÄKTER UTGIFTER Programrådet F 275000 FnollK 180000 Programrådet TM 88000 SNF 50300 Sektionsavgift 70000 FIF 28000 FARM 30000 Finform 22000 Räntor 3500 Spidera 1000 Övriga

Läs mer

Riktlinje - Lokalplan... 1. Innehåll... 1. 1. Om dokumentet... 2. 1.1 Syfte... 2. 1.2 Behovsidentifikation... 2. 1.3 Lokalindelning...

Riktlinje - Lokalplan... 1. Innehåll... 1. 1. Om dokumentet... 2. 1.1 Syfte... 2. 1.2 Behovsidentifikation... 2. 1.3 Lokalindelning... RIKTLINJE Lokalplan Antagen: Kårstyrelsemöte 2013-12-09 Riktlinje - Lokalplan Innehåll Riktlinje - Lokalplan... 1 Innehåll... 1 1. Om dokumentet... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Behovsidentifikation... 2 1.3 Lokalindelning...

Läs mer

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07 Momsavdrag och konteringsanvisningar för ett antal händelser. Förmånsbeskattning endast när detta särskilt anmärkes. För utförligare information, se Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 13 januari 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.06 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Elina Ibo, Marta Lindström,

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 3/år 2015 Datum: 16/2 Tid: 12:10(..) Plats: Brunnen, Studiecentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 3/år 2015 Datum: 16/2 Tid: 12:10(..) Plats: Brunnen, Studiecentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Summa intäkter 31 001 500

Summa intäkter 31 001 500 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING STORSTUGAN I TÄBY Budget BRF Storstugan 2010 Status: 2009-12-04 Not Budget 2010 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 500 Hyror, lokaler 1 129 000

Läs mer

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-03-23, kl. 16.30 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 Bilaga 2 Kårstyrelsemöte Sammanträdesdatum Sidan 1 av 1 1. Förslag till kunskapsmentorer för teknologkåren Projektledaren för Kunskapsmentorerna

Läs mer

Övningsbolaget AB Sida: 1 Utskrivet: 2014-04-17 Leverantörsfakturor per konto. Kontonummer Benämning Löpnummer Leverantörsnamn Belopp kr Fakturadatum

Övningsbolaget AB Sida: 1 Utskrivet: 2014-04-17 Leverantörsfakturor per konto. Kontonummer Benämning Löpnummer Leverantörsnamn Belopp kr Fakturadatum Övningsbolaget AB Sida: 1 1221 Inventarier 459 Kontorslandslaget i Borås -44 800,00 13-04-07 473 Kontorslandslaget i Borås -16 800,00 13-05-24 494 KA Data & Elektronik -18 000,00 13-06-29 508 Kontorslandslaget

Läs mer

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30 Resultatenhet: 1 "Bjuvs Brukshundklubb" Klass 34 3410 Övriga intäkter 8 652,00 0,00 S:a Klass 34 8 652,00 0,00 Rörelsens sidointäkter 3610 Medlemsavgifter 71 240,00 0,00 S:a Rörelsens sidointäkter 71 240,00

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Organisationsschema för projektgruppen 2013

Organisationsschema för projektgruppen 2013 STOCKHOLM, 2013-01-10 Sida 1 (6) Organisationsschema för projektgruppen 2013 LOGISTIK OCH SYSTEM Logistik och systemgruppens primära uppgift är att ansvara för planeringen och genomförandet av det operativa

Läs mer

Momsavdrag och konteringsanvisningar för ett antal händelser. Förmånsbeskattning endast när detta särskilt anmärkes. För utförligare information, se Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

AKTIVITETSGUIDE 2013 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH

AKTIVITETSGUIDE 2013 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH AKTIVITETSGUIDE 2013 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH 1 Innehållsförteckning Styrelsen... 4 Funktionärsposter som väljs under höstterminsmötet... 5 Ordförande - Hammarhaj... 6 Kassör - Börshaj... 6 InfU -

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 150520 Senast reviderade 150520 POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE Syftet med styrdokumentet

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 ! Föredragningslista Sid 1(2) Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Föredragningslista Datum: 2013-09-26 Tid: 17.15 Lokal: MC323 F13-2 FORMALIA ANMÄRKNING F13-2.1 Mötets öppnande F13-2.2 Avstängning av mobiltelefoner

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Göteborgs nation. Sensommarfesten 2012

Göteborgs nation. Sensommarfesten 2012 Göteborgs nation Göteborgs nation med sina dryga 2000 medlemmar är en av Lunds verksammaste nationer. Nationens aktiva arbetar ideellt med alltifrån lunch-, brunch- och middagsservering till radio, idrottsaktiviteter

Läs mer

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte 2014, 18 februari 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Fredrik Ra, Hanna N, Albin T, Melinda P, Julia FE, Hannah E, Fredrik Ro, Ebba D, Julia M, Inspektor Åsa Nilsdotter, Festeriets sexmästare

Läs mer

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690 Reviderad budget 2015 Budget 2015 inkomster utgifter inkomster utgifter Förvaltning 36 600 562 787 39 600 571 727 Läger och Avlastning 610 385 610 385 613 900 613 900 Anpassningsträning och Fritid 36 015

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE A-sektionen verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH

VERKSAMHETSBERÄTTELSE A-sektionen verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH Under verksamhetsåret 2010 har A-sektionen växt och har för första gången sedan den återskapades 2005, lyckats fylla alla styrelseposterna. Under året

Läs mer

Produktkatalog CHARM 2015

Produktkatalog CHARM 2015 Produktkatalog CHARM 2015 Innehåll Våra paket 1 Ingår i alla paket 3 Överblick paket 4 Tillval 5 Tillval event 7 Tillval marknadsföring 12 Välkommen till CHARM 2015! Tack så mycket för Er anmälan till

Läs mer

Verksamhetsrapport, Vårterminen 2015

Verksamhetsrapport, Vårterminen 2015 Verksamhetsrapport, Vårterminen 2015 Styrelsen Vi som styrelse inledde i februari med att åka iväg på ett styrelseshiphte i en stuga utanför Hörby där vi tillsammans med den gamla styrelsen hade en väldigt

Läs mer

Clustret i Stockholm AB, Telegrafberget/Skarpövägen 22, 132 38 Saltsjö-Boo Tel: 08-658 29 23, Fax: 08-658 22 36, E-post: linda@clustret.

Clustret i Stockholm AB, Telegrafberget/Skarpövägen 22, 132 38 Saltsjö-Boo Tel: 08-658 29 23, Fax: 08-658 22 36, E-post: linda@clustret. Offert - Sammanställning Projekt Privatarrangemang Datum 2013-04-27, lördag Starttid 18:00, middag startar 19:00 Sluttid 01:00 Offertdatum 2013-01-09 11:25 Kund Telefon Mail Camilla Rosell Clustrets ref

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 13/år 2015 Datum: 28/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 13/år 2015 Datum: 28/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003

Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003 Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003 Styrelsen Styrelsens syfte är att agera som ett samarbetsorgan för sektionens olika mästerier och verksamheter, samt att behandla de frågor som av någon anledning

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Ordförande Vice ordförande Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen

Ordförande Vice ordförande Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Protokoll Kårstyrelsemöte KSm2 13/14 20130909 Sid 1(4) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 13/14 Måndagen den 9 september 2013 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört torsdag den 25/9 2014 i Styret Närvarande styrelsemöte Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Viktor Nilsson, Skattmästare Niklas Ingemansson

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-09-12 Tid: 18:15 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Sara Nilsson, Sonja Troberg,

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete:

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete: Evenemangssamarbete: Kulturföreningen Gotland On Tour med firma Gotland On Tour AB Vad kan ett samarbete med oss bestå av och vad kan det ge för fördelar till ditt evenemang??? JULSHOW - 2014 - Special

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 17 augusti 2014, 10.00, DS-lokalen Närvarande: Mia, Tomas, Elsa, August, Ylva, Agnes, Petter Frånvarande: Malin, Matilda 1. Mötet Öppnas 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

BRÖLLOP PÅ WENNGARN. Klockslag - Lunch eller eftermiddagsvigsel? Finns det några omständigheter som styr val av tid t.ex. bokning av präst.

BRÖLLOP PÅ WENNGARN. Klockslag - Lunch eller eftermiddagsvigsel? Finns det några omständigheter som styr val av tid t.ex. bokning av präst. BRÖLLOP PÅ WENNGARN Hur ska er dag se ut? Vilken är er stil? Vilken mat och dryck tycker ni om? Hur viktig är festen efter middagen? Vilka ska ni bjuda? Tänk på att er personliga prägel skall spegla av

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) SCBFS 2015:10 Bilaga 1 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kvartalsutfall för kommuner. De begärda uppgifterna

Läs mer