Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Rambudget FM Kred Debet ADM Administration & ekonomihantering Bidrag för arvode LTH kr Kostnader allmänt kr Kostnad Drift av Kårhuset (hyra) kr Kostnader heltidare (löner) kr Kostnader heltidare (övrigt) kr Kostnader kansli kr Adm & ekonomi kr ARK01 - Arkivutskottet Kostnader Arkivutskottet kr kr ARM01-14 Arbetsm.utskottet annonsförsäljning ARKAD Event Kostnader Allmänt Arbetm.u kr kr kr kr kr FME Fullmäktige Kostnader Utbildningskostnader Valberedningen Fullmäktige kr kr kr kr FUV Funktionärsvård Kostnader funktionärsvård allmänt JFF Kostnader TackU Kostnader Sektionskontakter Kostnader Möten Funktionärsvård kr kr kr kr kr kr HUT Husutskottet uthyrningsverksamhet Verksamhetskostnader* Fast kostnader (försäkring mm) Husutskottet kr kr kr kr IDR01 - Idrottsutskottet verksamhet Idrottsutskottet kr kr INF Informationsutskottet Bidrag Nolla Kostnader Nolla Bidrag Litet ORDO Kostnader Informationsutskottet kr kr kr kr kr INT Internationella utskottet Bidrag IU kr

7 Bidrag BEST Bidrag IAESTE Welcome Party Verksamhetskostnader IU Verksamhetskostnader BEST Verksamhetskostnader IAESTE Internationella u kr kr kr kr kr kr kr JAM01 - Jämlikhetsutskottet Verksamhetskostnader Jämstäldhets.u kr kr KLU Klubbmästeriet Verksamhet Klubbmästeriu kr kr KSY01 - Kårstyrelsen Allmäna kostnader Projekt Kårstyrelsen kr kr kr LÖN01 - Löner Intäkter Kostnader Resulat Löner kr kr 0 kr MED01 - Medlemshantering Medlemsintäkter Kostnader Medlemshanteringen kr kr NOL Nollningen Nollning Nollningen kr kr PÄB01 - Pålsjö Ängsblad Annonsintäkter Kostnader Pålsjö Ängsblad kr kr 0 kr REF01 - Reftec Intäkter Verksamhetskostnader Reftec kr kr STF Studentfackliga utskottet Stufu SFS Kostnader Doktorand Studentfackliga u kr kr kr kr VAL01 - Valnämnden Kostnader Valnämnden kr kr

8 ÖVG01 - Övergripande Bidrag Medlemsavgifter Medlemsavgift SFS Medlemsavgift LUS Pressstöd Lundagård Sektionsbidrag Övergripande kr kr kr kr kr kr kr Totalt kr kr kr * HUTs verksamhetskostnad är vad utskottet har till sitt förfogande, dvs även om uthyrningsverksamheten inte följer budget så har ändå utskottet rätt att använda

9 ADM01 Stab/kansli allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 intäkter 4990 Övriga kostnader TV-licens Boxer 5010 Lokalhyra Kostnad Drift av Kårhuset 5410 Inventarier, inköp Inköp av kontorsutrustning 5460 Förbrukningsmateriel Diskmedel och övrigt till expköket Papper, pennor, toner och dyl 6110 Kontorsomkostnader Kontorsmaskin i Utskottsrum (kopieringskostnad) 6211 Fast telefon & fax Fast telefoni 6212 Mobiltelefoni Mobiltelefoni 6250 Porto Porto 6420 Ersättning till revisor Revisionsarbete 6570 Bankkostnader Bankgiro/postgiro 6970 Tidningar och facklitteratur Sydsvenskan 7691 Kaffekonto Expenkaffe kostnader 3 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 9 000,00 kr 9 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

10 ADM01 ADM02 ADM ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

11 ADM02 Stab - Heltidare Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Bidrag Bidrag för arvode LTH IS Bidrag för arvode LTH Nollegeneral intäkter 4*** Arrangemangskostnader Här och Där 4*** Överlämningskostnader Skifte sommar, heltidare och styrelse, stuga, 30 Teambuilding, sommar Teambuilding, vinter 5480 Arbetskläder Skaljackor heltidare Pike heltidare ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6 400,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr 6070 Representation Heltidare på Kårbal och nyårsbal 18 x 700 kr = ,00 kr Heltidare på ARKAD-gasque 9 x 700 kr = 6 300,00 kr ,00 kr 6150 Publikationer Folder över Heltidare Övriga publikationer för heltidare/styrelse Visitkort 1 200,00 kr 1 200,00 kr ,00 kr 7210 Arvode, funktionärer Generalsekreterare 106% x kr = ,32 kr x Kårordförande 106% x kr = ,32 kr x Vice Kårordförande 106% x kr = ,32 kr x Vice Kårordförande 106% x kr = ,32 kr Näringslivsansvarig 106% x kr = ,32 kr Arbetsmarknadsansvarig 106% x kr = ,32 kr x Internationell Sekreterare 106% x kr = ,32 kr x Informationsansvarig 106% x kr = ,32 kr x Pedell 106% x kr = ,32 kr x Nollegeneral 16,70% x kr = ,82 kr x ,00 kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift arvoderade 15,12% x kr = ,25 kr x Arbetsgivaravgift arvoderade 34,42% x ,06 = ,98 kr ,00 kr 7690 Övriga personalkostnader GS, Pedell, KM på C-cert utbildning 3 x kr = 6 000,00 kr Arbetsglädje heltidare och personal 6 000,00 kr

12 kostnader ,00 kr ,00 kr

13 Årslön (en heltid arvorderad) heltidare höst: 6 x 0,31 x ,00 kr = ,00 kr heltidare vår: 6 x 0,31 x ,00 kr = ,00 kr ,00 kr Arbetsgivaravgift 0,3246 x ,00 kr = ,01 kr Tot. / heltidare ,01 kr

14 ADM03 Stab - Kansli Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 intäkter - kr 7010 Löner, anställda Årslön, ekonom 75,0% x kr = ,00 kr Semestertillägg ekonom 3 780,00 kr ,00 kr 7411 Premier pensionsförsäkringar Ekeonom - Collectum 12 x 1 = ,00 kr ,00 kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift ekonomichef 31,42% x ,00 = ,24 kr SLP 24,26% x 18000,00 = 4 366,80 kr ,00 kr 7521 Försäkringar, arvorderade och personal Fora 6,00 x 960 kr = 5 760,00 kr 5 760,00 kr 7699 Övriga personalkostnader Sjuk- och hälsovård Arbetsgivaralliansen kostnader ,00 kr 3 000,00 kr 8 000,00 kr ,00 kr ,00 kr

15 ARK01 Arkivutskottet Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Trycksaker Verksamhetsberättelse 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje kostnader ,00 kr 4 400,00 kr 600,00 kr 600,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr

16 ARM01 Arbetsmarknadsutskottet Allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Bidrag LTH bidrag 3220 mat Arrangemangsintäkter mat externa intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5810 Resor ARKAD-kickoff 3 Resa Uppsala 2 x kr 4 000,00 kr Utskottsresa ARMADA 20 x kr ,00 kr Överlämningsresa 4 x kr = 6 000,00 kr Resa till Luleå 2 x kr 4 000,00 kr Resa till Umeå 2 x kr 4 000,00 kr Resa till Linköping 2 x 750 kr 1 Utskottsresa Chalmers, med bil 3 x kr ,00 kr 5811 Konferensavgifter ARKAD-kickoff 5 000,00 kr Resa Uppsala 2 x = 400,00 kr Utskottsresa ARMADA - frukost 20 x = Utskottsresa ARMADA - alternativen 20 x = 5 000,00 kr Överlämningsresa 4 x = 2 400,00 kr Resa till Luleå 2 x = 200,00 kr Resa till Umeå 2 x = 200,00 kr Resa till Linköping 2 x = 200,00 kr Utskottsresa CHARM - frukost 20 x = Utskottsresa CHARM - alternativen 20 x = 5 000,00 kr Andra konferenser ,00 kr 6070 Representation Huvudsamarbetsparnermiddag Övrigt 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje 7 000,00 kr 8 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Safari - kr Förbrukningsmateriel - kr Rekryterings PR 5820 Körkostnad Rulle

17 körkostnad kostnader allmänt ,00 kr ,00 kr ARM01 ARM02 ARM03 ARM10 ARM11 ARM12 ARM13 ARM ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

18 ARM02 Annonsförsäljning Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Annonser Pålsjö Annonser Pålsjö 0 x kr = - kr Insida omslag 0 x kr = - kr Baksida 0 x kr = - kr Helsida 0 x kr = - kr Halvsida 0 x kr = - kr - kr 3112 Annonser Plasma Helår 0 x kr = - kr Halvår 1 x kr = ,00 kr Månad 10 x kr = ,00 kr Övriga ,00 kr 3119 Annonser Övrigt Annonser Nolla - baksida Annonser Nolla - insida omslag Annonser Nolla - helsida 0 x kr = - kr Annonser Nolla - halvsida 0 x kr = - kr Affischering startavgift 10 x 500 kr = 5 000,00 kr Affischering- affischpris 150 x 100 kr = ,00 kr Kårnytt - Månad 4 x kr = ,00 kr Kårnytt- Vecka 10 x kr = ,00 kr Terminsräkningsinlagor 0 x kr = - kr ,00 kr 3120 Försäljning, adressetiketter Startavgifter 5 x 500 kr = 2 Etiketter+porto 2000 x 12 kr = ,00 kr Etiketter x 6 kr = ,00 kr 41 externa intäkter porto Utskick x 5 kr = Körkostnad Rulle körkostnad ,00 kr ,00 kr kostnader ,00 kr

19 ARM03 Event Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Avgift branschkväll 12 x kr = ,00 kr Företagspresentationer 8 x kr ,00 kr Övriga företagsarr ,00 kr ,00 kr externa intäkter ,00 kr 4310 Arrangemang kostnader Mat till branschkvällar 400 x 80 kr = 3 Dricka till branschkvällar 400 x 4 kr = 1 600,00 kr Övriga företagsarr. - kr ,00 kr 4311 Arrangemang tackfest Arrangemang tackfest ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmateriel Sevetter, ljus osv till branschkvällar 2 x kr = 5930 Reklam och marknadsföring Posters, flygblad osv kostnader 3 400,00 kr 3 400,00 kr ,00 kr ,00 kr

20 ARM10 ARKAD Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Deltagaravgift, företag 120 x kr = ,00 kr Besökande högskolor 30 x 250 kr = Sponsring Huvudsponsoravtal 2 x kr = ,00 kr ,00 kr 3990 Övriga intäkter Annonsförsäljning Wackes - kr Parkeringstillstånd - kr - kr externa intäker Arrangemang, kostnader Kickoff chefer 25 x 200 kr = 5 000,00 kr Värdinfomöte 400 x 10 kr = 4 000,00 kr Värdkickoff 250 x 50 kr = 12 Tackfest chefer Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Hyra Lophtet 4992 Skadekostnader Förlorade brickor, utlösta larm, mm 5420 Adminstrativa verktyg arbetsmarknadsdagar.se ,00 kr ,00 kr Arbetsglädje Mattläggning 150 x 70 kr = 10 Kontakt och nät M&L PR Event Diverse, mat inför dagarna osv Körkostnad Rulle körkostnad kostnader ,00 kr

21 ARM11 Mässa/Logistik Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Transport från Uppsala - helpallar 15 x 500 kr = 7 Transport från Uppsala - helpallar 15 x 250 kr = 3 750,00 kr Transport till Stockholm - helpallar 25 x kr = 37 Transport till Stockholm 5 x 750 kr = 3 750,00 kr Hyra Lokal Extra monteryta (kvm) 150 x kr = ,00 kr ,00 kr 3419 Hyresintäkter, övrigt Barbord 100 x 350 kr = ,00 kr Barstolar 110 x 250 kr = 27 Växt 30 x 375 kr = ,00 kr 112 externa intäker ,00 kr 4211 Kostnad vatten Vatten, fika 2000 x 4 kr = 8 000,00 kr Vatten o läsk, Lunch 2100 x 5 kr = 10 Vatten, infodiskarna 5 000,00 kr Kostnad Övrig dryck Kaffe, personliga samtal Kaffe, Fika ,00 kr Kostnad mat Fika, deltagare 1500 x 10 kr = ,00 kr Lunch, deltagare x 65 kr = ,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad Konditorivaror Fika, personliga samtal Fika 4410 Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Hyra container 5090 Övr kostnader hyrd lokal Bevakning ,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr 5221 Korttidshyra av inventarier Växt 30 x 300 kr = 9 000,00 kr Infodisk ,00 kr

22 Barbord 100 x 250 kr = ,00 kr Barstolar 110 x 175 kr = ,00 kr Transport (fr. Malmömässan) 7 000,00 kr ,00 kr 5410 Köp av inventarier Mattor till Matteannexet (kvm) 2500 x 28 kr ,00 kr Elprylar verktyg mm ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmateriel Mattläggningsverktyg Engångsartiklar Infodisk-innehåll Lokaldekorationer Övrigt 5611 Drivmedel personbil Bränsle 5700 Frakter och transporter Transport till Stockholm 4 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5810 Bilkostnader Hyra av personbilar 6 000,00 kr Biltvätt Hyra av lastbil 4 000,00 kr Parkeringsbiljetter 500 x 25 kr 12 Bussar Hbg-Lund under ARKAD 4 000,00 kr ,00 kr 6212 Mobiltelefoni Tillfälliga abonnemang kostnader 3 000,00 kr 3 000,00 kr ,00 kr ,00 kr

23 ARM12 PR & marknadsföring Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 externa intäker - kr 6150 Publikationer ARKAD-katalog (4000 i färg inkl. dist i HBG) ,00 kr ARKAD-katalog Distrubuering - kr ARKAD-broschyr för sen anmälan - kr ,00 kr 5480 Arbetskläder Projektgruppen 19 x kr = 47 Pikétröjor Värdar 350 x 174 kr = ,00 kr ,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Värdbroschyr 5 000,00 kr Affischer 5 000,00 kr Banderoller o kartor ,00 kr Väskor 400 x 134 kr = ,00 kr Övriga reklamprylar ,00 kr ,00 kr kostnader ,00 kr ,00 kr

24 ARM13 Event (Företag) Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Personliga samtal 20 x kr = ,00 kr ,00 kr Intäkter ,00 kr 4310 Arrangemang, kostnader Föredragshållare 1 x kr = ,00 kr Baguetter till Frukostföredrag 0 x 20 kr = - kr Mat till Lunchföredrag 100 x 40 kr = 4 000,00 kr Mat till Kvällsföredrag 0 x 40 kr = - kr Inför ARKAD ,00 kr ,00 kr kostnader ,00 kr ,00 kr

25 ARM14 ARKAD-gasque (Event) Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Gasquebiljetter 380 x 720,00 kr = ,00 kr Eftersläppsbiljetter 50 x 50,00 kr = 2 Bongar 500 x 60 kr = ,00 kr ,00 kr externa intäkter ,00 kr 4212 Kostnad systemvaror Fördrink 110 x 90 kr = 9 900,00 kr Förrättsdryck 250 x 60 kr = ,00 kr Huvudrättsdryck 250 x 70 kr = 17 Dessertdryck 0 90 kr = - kr Punsch/Cognac 100 x 150 kr = ,00 kr Alkoholfritt vin 10 x 40 kr = 400,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad varm mat Sittning 600 x 257 kr = ,00 kr Kaffe/Te 600 x 12 kr = 7 200,00 kr ,00 kr 4310 Arrangemang kostnader Underhållning middag 37 Teknik 6 000,00 kr Dans storband - kr DJ 3 000,00 kr AF-service Toastmasters 0 x kr = - kr Städning Barkostnad Tegnérs 500 x 45 kr = 22 Lacrosselaget Serveringspersonal - kr Serveringskläder Köpt garderob 8 kr = - kr Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Hyra AF borgen, hela borgen ,00 kr Hyra kandelabrar o dy från Tegners - kr ,00 kr 6150 Trycksaker Sångblad Biljetter Tryck av bongar 5460 Förbrukningsmateriel Bordsdekoration Diverse 3 000,00 kr 6 000,00 kr ,00 kr 1 290,00 kr

26 6950 Tillsyningaavgifter myndigheter Alkoholtillstånd 7230 Arvoden/ersättningar övriga Hovmästare Serveringspersonal 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Hovmästare Serveringspersonal kostnader ,00 kr 1 100,00 kr 1 100,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

27 enhet Förväntat resultat "Just nu" Panikkolumnen ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ARM ,00 kr - kr ,00 kr ,00 kr - kr ,00 kr Intäkter Allmänt Intäkter Annonsf kr Intäkter ARKAD kr Intäkter Event kr Kostnader Kostnader Annonsförsäljning Kostnader ARKAD Kostnader Event Arbetm.u kr kr

28 FME01 Fullmäktige Kontonr. Namn Antal Möten Förslag 10/ Kostnad varm mat Matportioner FM-möten, (8 möten) 40 x 8 x 22 kr = 7 040,00 kr 7 040,00 kr 5460 Förbrukningsmateriel FM-pärmar 5810 Resor Resor för fm-ledamöter Helsingborg 300,00 kr 300,00 kr 2 740,00 kr 2 740,00 kr 7690 Arbetsglädje FM-möten, kakor, saft, kaffe 8 x 100 kr = 800,00 kr Arbetsgrupper, mötesvis (4 pers/grupp) 4 x 5 x 20 kr = 400,00 kr Protokollsskrivning 2 x 8 x 20 kr = 320,00 kr Talmanspresidiet övrigt 200,00 kr 1 720,00 kr 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad kostnader FME01 FME02 FME03-200,00 kr 200,00 kr ,00 kr ,00 kr

29 FME02 Utbildning Kontonr. Namn Antal Möten Förslag 10/ Kostnad varm mat Mat 30 x 1 x 170 kr = 5 100,00 kr 5 100,00 kr 4410 Hyreskostnader (tillf. Hyror) Övernattning 4990 Övrigt Övriga kostnader 5810 Resor Buss 7690 Arbetsglädje Matlagarglädje 5820 Körkostnad Rulle körkostnad ,00 kr 4 000,00 kr 400,00 kr 400,00 kr kostnader ,00 kr ,00 kr

30 FME03 Valberedningen Kontonr. Namn Antal Möten Förslag 10/ Reklam och marknadsföring Affischer valberedning 7690 Arbetsglädje Mat 5820 Körkostnad Rulle körkostnad kostnader - 800,00 kr 800,00 kr 200,00 kr 200,00 kr

31 FUV01 Funktionärsvård Allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 intäkter: 4310 Arrangemangskostnader Jättefunkisfest Höstkickoff Vårkickoff Kårfunktionärsresa Tisdagsfika Biokväll Övrigt 5810 Resor Resa för inköp av funktionärsunderhåll 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje TackU Arbetsglädje kostnader: FUV01 FUV02 FUV ,00 kr 8 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr 7 000,00 kr 3 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

32 FUV02 Möten Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arbetsglädje SLTH 1 Övriga möten 400,00 kr Ledamöter AFÖS (ord + suppl) 2 x 100 kr = 200,00 kr 2 100,00 kr : : ,00 kr 2 100,00 kr

33 FUV03 Sektionskontakter Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemangskostnader Externa föreläsare, gåvor och ersättning Sektionsmiddagar Utbildningskostnader Sektionsstyrelseutbildning 5480 Arbetskläder Kläder till kollegiet 5820 Körkostnad Rulle körkostnad 7690 Arbetsglädje Sektionskontakt, fika kostnader - sektionskontakter 5 600,00 kr ,00 kr 300,00 kr 300,00 kr 3 000,00 kr 3 000,00 kr ,00 kr ,00 kr

34 HUT01 Husutskottet Allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Hyresintäkt, lokal Avgift DF kr 7 000,00 kr Gröna skåp (per termin) 4 Foajen 9 000,00 kr 3415 Hyresintäkter, innebandysal - externt Planhyra per termin, efter kl 17 och helg kr ,00 kr Planhyra per termin, före kl kr ,00 kr Planhyra per timme 100 kr - kr ,00 kr 3418 Hyresintäkter, PP - externt PP-lön för TLTH, sektioner och tekniker i Hörsal kr per timme före kr kr per timmeh efter kr - kr externa intäkter ,00 kr 4990 Övriga kostnader Sjukvård, bandage m.m ,00 kr STIM 3 000,00 kr SAMI ,00 kr 5410 Inventarier, inköp Inventarier till fixburen ,00 kr Inventarier projekt ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmateriel Tejp,buntband, spik, skruv. Fixburen ,00 kr Tejp,buntband, spik, skruv. Projekt ,00 kr ,00 kr 5480 Arbetskläder Utskottskläder 8 000,00 kr Byxor samt skor till pedellen ,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Marknadsföring allmänt ,00 kr ,00 kr 6310 Försäkringar Länsförsäkringar ,00 kr ,00 kr 7010 Löner, anställda PP-lön för TLTH, sektioner och tekniker i Hörsal kr per timme före kr - kr kr per timmeh efter kr - kr

35 - kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift 32,70% x 0 kr = - kr - kr 7690 Arbetsglädje Projekt ,00 kr Arbetsglädje - kr ,00 kr 5820 Körkostnad Rulle körkostnad 5 000,00 kr 5 000,00 kr kostnader ,00 kr HUT01 HUT02 HUT04 HUT05 HUT06 HUT07 HUT ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7 300,00 kr ,00 kr ,00 kr

36 HUT02 Cornelis Namn Antal Förslag 10/ Hyresintäkter Daguthyrning, cafe ,00 kr Uthyrning TLTH, sektioner 10 x 500 kr = 5 000,00 kr Fria Föreningar, Exresor, sektioners föreningar kr = - kr LUS, teknologer 5 x kr = 7 Studenter/LTH AF/KK 2 x kr 4 000,00 kr Övriga kr = - kr Hyresintäkter, PP - externt PP-lön för TLTH, sektioner och tekniker i Hörsal kr per timme före kr 0 kr per timmeh efter kr - kr - kr 3590 Övriga intäkter Ljudanläggning Finporslin Linne Övriga inkomster, DJ-arvode - kr - kr 3991 Städavgift Straffstädningsavgift per timme 550 kr = Beställd städningsavgift per timme 420 kr = - kr 3992 Skadeersättning Skadeersättning - kr - kr externa intäkter Hyresintäkter Intern Återkommande per termin (publiten, internatione kr = 3 000,00 kr Uthyrning 10 x 500 kr = 5 000,00 kr 8 000,00 kr interna intäkter 8 000,00 kr 4990 Övriga kostnader Övriga kostnader som inte passar in någon annanstans - kr 4992 Skadekostnader Kostnader för skador i samband med uthyrning - kr - kr 5410 Inventarier, inköp porslin mm 5 000,00 kr 5 000,00 kr 5460 Förbrukningsmaterial Diskmedel 1

37 Service & reparation inventarier Service och reperation av lösöre 6310 Försäkringspremier Anticimex ,00 kr ,00 kr 7010 Löner, anställda PP-löner - kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift 32,70% x 0 kr = - kr - kr kostnader ,00 kr Cornelis 50

38 HUT04 HUT DSG Namn Antal Förslag 10/ Inventarier, inköp Inköp av fixbursdator 6 000,00 kr Inköp av hårdvara ,00 kr ,00 kr 5420 Programvaror Inköp av mjukvara ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmateriel CD-R, disketter osv 5510 Datorunderhåll Service 5 000,00 kr 5 000,00 kr 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje 5 000,00 kr 5 000,00 kr 5820 Körkostnad Rulle körkostnad kostnader 38 DSG -38

39 HUT05 Gasquesalen Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Hyresintäkter, lokal Fria föreningar, exresor Nationer, studenföreningar, teknologer ,00 kr Övriga studenter, LTH-kansli och institutioner ,00 kr Övriga ,00 kr ,00 kr 3411 Hyresintäkter ljudanläggning kr ,00 kr ,00 kr 3412 Hyresintäkter, gasquekök ,00 kr ,00 kr 3413 Hyresintäkter, porslin Porslins kuvert ,00 kr Ljus inköpspris * 1.5 st Hyresintäkter, linne, marginal minst 10% Hyresintäkter, PP - kr - kr 3419 Hyresintäkter övrigt - kr 3440 Garderobsintäkter ,00 kr ,00 kr 3991 Städavgifter - kr - kr 3992 Skadeersättning - kr - kr 3991 Städavgift Straffstädningsavgift per timme kr = - kr Varav 190 är vinst Beställd städningsavgift per timme 50 x 420 kr = Varav 180 är vinst - kr - kr externa intäkter Hyresintäkter, lokal, internt - kr - kr 3811 Hyresintäkter, ljudanläggning, internt 6 000,00 kr 6 000,00 kr 3812 Hyresintäkter, gasquekök, internt 3813 Hyresintäkter, porslin, internt 7 000,00 kr

40 7 000,00 kr 3814 Hyresintäkter, linne, internt - kr 3818 Hyresintäkter, PP, internt - kr interna intäkter ,00 kr 4990 Övriga kostnader Övriga kostnader som inte passar in någon annanstans - kr 4414 Hyreskostnader, linne Hyresavgifter Sandby-tvätt ,00 kr ,00 kr 4992 Skadekostnader Kostnader för skador i samband med uthyrning - kr - kr 5410 Inventarier inköp Pryttlar och underhåll ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmatrl Ljus till ljusstakar ,00 kr Diskmedel 6 000,00 kr Städarktiklar osv 5 000,00 kr ,00 kr 7010 Löner, anställda timlön Prisbabelopp Städersättning (0,417 % pbb) ,90 Straffstädnigslön (0,625 % pbb) 265,00 - kr PP före 24 (0,227% pbb) 96,30 - kr PP efter 24 (0,290% pbb) 123,00 Tekniker före 24 (0,236% pbb) 100,10 - kr Tekniker efter 24 (0,299 %pbb) 126,80 - kr - kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift 32,70% x 0 kr = - kr 5820 Körkostnad Rulle körkostnad - kr kostnader ,00 kr

41 HUT06 Lophtet Namn Antal Förslag 10/ Hyresintäkter TLTH, sektioner 10 x 660 kr = 6 600,00 kr Friaföreningar, Exresor, sektioners föreningar kr = - kr Studentföreningar godkända AF/KK/LUS, teknologer kr = - kr Övriga studenter, LTH kr = - kr Övriga kr = - kr Helgtillägg Friaföreningar, Exresor, sektioners föreningar 200 kr = - kr Helgtillägg Studentföreningar godkända AF/KK/LUS, teknologer 300 kr = - kr Helgtillägg Övriga studenter, LTH 400 kr = - kr Helgtillägg Övriga 500 = - kr 6 600,00 kr 3411 Hyresintäkter, ljudanläggning TLTH, sektioner 10 x 200 kr = Friaföreningar, Exresor, sektioners föreningar 400 kr = - kr Studentföreningar godkända AF/KK/LUS, teknologer 600 kr = - kr Övriga studenter, LTH 800 kr - kr Övriga kr = - kr 3413 Hyresintäkter, porslin TLTH, sektioner 10 x 80 kr = 800,00 kr Friaföreningar, Exresor, sektioners föreningar 160 kr = - kr Studentföreningar godkända AF/KK/LUS, teknologer 240 kr = - kr Övriga studenter, LTH 320 kr - kr Kostnader som inte passar in någon annanstans 400 kr = - kr 800,00 kr 3991 Städavgift Straffstädningsavgift per timme 550 kr = - kr Varav 190 går till Beställd städningsavgift per timme 420 kr = - kr Varav 180 går till - kr - kr externa intäkter 9 400,00 kr 3810 Hyresintäkter, lokal, internt kr 660,00 kr 660,00 kr 3811 Hyresintäkter, ljudanläggning, internt kr 200,00 kr 200,00 kr 3813 Hyresintäkter, porslin, internt 1 80 kr 80,00 kr 80,00 kr interna intäkter 940,00 kr 4990 Övriga kostnader Övriga kostnader som inte passar in någon annanstans - kr

42 5010 Arrende Mark av Akademiska Hus 200,00 kr 200,00 kr 5020 El El inklusive uppvärmining ,00 kr ,00 kr 5040 Vatten och avlopp Lunds kommun 350 x 14 kr = 4 900,00 kr 4 900,00 kr 5060 Renhållning Soptömning ,00 kr ,00 kr 5070 Reparation & underhåll Lophtet Underhåll av huset (sommarfix) - kr 5410 Inventarier, inköp Maskiner, pryttlar, sladd och apparater Porslin o övrigt (köpes in på skadeersättning) - kr - kr 5460 Förbrukningsmateriel Toapapper, handdukar, tvål etc Disk och torkmedel 1 200,00 kr Städ Matriel, Wettex, moppar, medel Skruvar, spik, kabelklämmor, tejp, färg, spackel 2 200,00 kr 6310 Försäkringspremier Länsförsäkringar 9 000,00 kr 9 000,00 kr 6370 Larmkostnader Avgift inbrottslarm 8 000,00 kr 8 000,00 kr 6390 Övriga riskkostnader, SBA Kostander 5 000,00 kr 5 000,00 kr 7010 Löner, anställda Lön för städning av Lophtet Lön städkontroll (1 timme per uthyrning) 95 x 97,20 kr = Straffstädning per timme x 267,50 kr = Beställd städning per timme x 178,50 kr = - kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift 32,70% x 0 kr - kr 7690 Arbetsglädje Superintendenterna 300,00 kr Sommarfix 300,00 kr

43 5820 Körkostnad Rulle körkostnad 40,00 kr 40,00 kr kostnader ,00 kr Lophtet ,00 kr

44 HUT07 HUT Rulle Namn Antal Förslag 10/ Hyresintäkter, Rulle Bilkörning privat heltidare o rulleförman, sektioner ,00 kr ,00 kr externa intäkter ,00 kr 3819 Hyresintäkter, Rulle Bilkörning utskott o dyl ,00 kr ,00 kr interna intäkter ,00 kr 5410 Inventarier till Rulle Inventarier till Rulle 200,00 kr 200,00 kr 5611 Drivmedel, Rulle Bensin ,00 kr ,00 kr 5612 Försäkringskostnader Rulle Helförsäkring 7 000,00 kr Bilskatt 9 000,00 kr 5613 Reparation och underhåll, Rulle Spolarvätska, torkarblad, dragkrokskåpa 3 000,00 kr Service 3 000,00 kr Självrisk vid skador, reparationskostnader 5 000,00 kr Körkostnad Rulle körkostnad 7690 Funktionärsvård Arbetsglädje 1 1 kostnader ,00 kr 7 300,00 kr

45 HUT08 TUT Namn Antal Förslag 10/ Hyresintäkter, ljudanläggning Uthyrning av lös ljudanläggning ,00 kr ,00 kr 3416 Hyresintäkt Ljus Uthyrning av ljus ,00 kr ,00 kr externa intäkter ,00 kr 3811 Hyresintäkter, ljudanläggning Uthyrning av lös ljudanläggning ,00 kr ,00 kr interna intäkter ,00 kr 5410 Teknisk utrustning inventarier Maskiner, pryttlar, sladd och apparater ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmaterial Diverse förbrukningsmaterial ,00 kr ,00 kr 5520 Service & reparation inventarier Underhåll och reparationer av teknisk utrustning ,00 kr ,00 kr 5820 Körkostnad Rulle körkostnad kostnader ,00 kr

46 IDR01 Idrottsutskottet Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang, intäkter Lagavgifter sektionskampen 20 x 300 kr 6 000,00 kr Lagavgifter final buffelhornet 14 x 50 kr 700,00 kr Lagavgifter innebandy 20 x 250 kr 5 000,00 kr Lagavgifter dodgeball 15 x 100 kr 1 Övriga arrangemang ,00 kr intäkter 4310 Arrangemang, kostnader Material Domare Övriga arrangemangskostnader ,00 kr 5 000,00 kr 7 000,00 kr 4410 Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Hallhyra 2 x kr 7 000,00 kr Övriga lokalhyror 5 000,00 kr Reklam och marknadsföring Diverse 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje, medlemsbaserad 5820 Körkostnad Rulle körkostnad kostnader 4 000,00 kr 4 000,00 kr 200,00 kr 200,00 kr ,00 kr - 1

47 INF01 Informationsutskottet Allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Bidrag Bidrag från LTH externa intäkter 5930 Reklam och marknadsföring Rekryterings PR 6150 Trycksaker Tryckkostnader 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje 5820 Körkostnad Rulle körkostnad kostnader INF01 INF02 INF ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 1 800,00 kr 1 800,00 kr 200,00 kr 200,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

48 INF02 Litet ORDO Namn Antal Förslag 10/ Bidrag Bidrag från LTH externa intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Rekryterings PR - kr - kr 6150 Trycksaker Pappersutgåvor - kr - kr 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje - kr - kr : - kr ,00 kr

49 INF03 Nolla Namn Antal Förslag 10/ Bidrag Bidrag från LTH externa intäkter 6150 Publikationer Tryckkostnader mm : ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

50 INT01 Internationella utskottet Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Bidrag Bidrag från LTH för resor & adm ,00 kr Bidrag Information LTH - kr ,00 kr externa intäkter 4310 Arrangemang, kostnader Projekt Jet-Lag Mat 4990 Övriga kostnader Övriga utgifter 5460 Förbrukningsmateriel Diverse ,00 kr kr 3 000,00 kr Resor SUNTU-resor 2 x kr 4 000,00 kr Övriga resor 5 x kr ,00 kr ,00 kr 5811 Konferansavgifter SUNTU 2 x kr = 4 000,00 kr Övriga 3 x kr = 6 000,00 kr ,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Flyers och affischer 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje övrigt 5820 Körkostnad Rulle körkostnad kostnader INT01 INT02 INT03 INT ,00 kr 3 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

51 INT02 BEST Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Sommarkurs deltagaravgift 3980 Bidrag Bidrag från LTH för verksamhet Bidrag från LTH för sommarkurs Företagsspons Stipendie externa intäkter 4220 Kostnad varm mat LEC Kulturutbyte Sommarkurs 4310 Arrangemang kostnader LEC Sommarkurs - Aktiviteter Kulturutbyte - Aktiviteter 4410 Hyreskostander (tillfälliga hyror) Sommarkurs - Sovrum Sommarkurs - Lopthet Sommarkurs - Stugor Kulturutbyte Kulturutbyte - Stuga LEC 4990 Övriga kostnader Övrigt 5460 Förbrukningsmateriel Förbrukningsmaterial 5 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 9 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3 000,00 kr 4 000,00 kr ,00 kr Resor General Assembly 2 * kr = 4 000,00 kr Presidents meeting 1 * kr = Workshops (50%) 2 * 800 kr = 1 600,00 kr Nordic Meeting (20%) 4 * 200 kr 800,00 kr Trainshop (50%) 2 * 800 kr 1 600,00 kr Transport - Sommarkurs 9 000,00 kr Transport - Kulturutbyte Transport - Nordic BEST Meeting - kr Reklam och marknadsföring PR 2 300,00 kr

52 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad kostnader 2 300,00 kr 4 000,00 kr 4 000,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr * WIP är ej med i konkretiseringen

53 INT03 IAESTE Namn Antal Förslag 10/ Bidrag Bidrag från LTH externa intäkter 4310 Arrangemang, kostnader Diverse 4990 Övriga kostnader Diverse 5460 Förbrukningsmateriel Diverse 5810 Resor Resor t ex Copenhagen GetToGether Utbildnings/ uppföljningshelg Jobbragg 5930 Reklam och marknadsföring ARKAD Rekrytering ,00 kr ,00 kr ,00 kr 100,00 kr 100,00 kr 100,00 kr 100,00 kr ,00 kr 3 250,00 kr 150,00 kr 200,00 kr 350,00 kr 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje 10 x 300 kr = 3 000,00 kr 3 000,00 kr 5820 Körkostand Rulle körkostnad kostnader 200,00 kr 200,00 kr 7 7

54 INT04 Welcome Party Namn Antal Förslag 10/11 321* Försäljning, bar Bar 2 x kr = ,00 kr ,00 kr 3220 Försäljning, Mat Barmat 2 x kr 6 000,00 kr 6 000,00 kr 3230 Försäljning, biljetter Biljetter 2 x kr ,00 kr ,00 kr externa intäkter ,00 kr 421* Kostnad bryggeriprodukter Öl, cider, vin, sprit m m 2 x kr = ,00 kr Läsk 2 x kr = 6 000,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad mat Barmat 2 x kr ,00 kr Chips m m 2 x 500 kr Arrangemangskostnader Tillfälliga hyreskostnader 2 x kr 6 000,00 kr Dekorationer 2 x kr 4 000,00 kr Vaktchef 2 x kr 6 000,00 kr Vakter 10 x kr ,00 kr Mydighetstillstånd Alkoholtillstånd 2 x kr 2 200,00 kr 2 200,00 kr 4410 Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Gasquesalen 2 x kr = Förbrukningsmateriel Plastglas m m 2 x kr = 4 000,00 kr 4 000,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Affischer och biljetter 2 x kr = 2 800,00 kr 2 800,00 kr 7690 Arbetsglädje Tackfest 40 x 150 kr = 6 000,00 kr 6 000,00 kr 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad 2 x 500 kr =

55 kostnader ,00 kr ,00 kr

56 JAM01 Jämlikhetsutskottet Kontonr. Namn Antal Förslag 09/ Arrangamang, kostnader Kostnader vid utbildningsdagar mm 5810 Resor Resor övrigt 5930 Reklam och marknadsföring Reklam 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad kostnader ,00 kr ,00 kr

57 KLU 01 KlubbU Allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 321* Försäljning dryck/bar Kårfest 2 x = ,00 kr Temasittning 2 x 2000 = 4 000,00 kr Temapub 2 x 8000 = ,00 kr Sektioner ,00 kr ,00 kr 3220 Försäljning mat Kårfest 2 x 1000 = Temasittning 2 x 500 = Temapub 2 x 1500 = 3 000,00 kr 6 000,00 kr 3230 Försäljning biljetter Kårfest 2 x = ,00 kr Temasittning 2 x = ,00 kr Danskurs 2 x = Övriga arrangemangsintäkter Danskurs (Bidrag) 2 x 5000 = ,00 kr Sektionsarrangemang ,00 kr ,00 kr intäkter 4010 Marknadsföringsbidrag Marknadsföringsbidrag ,00 kr ,00 kr ,00 kr 421* Kostnad dryck/bar Kårfest 2 x = ,00 kr Temasittning 2 x 2000 = 4 000,00 kr Temapub 2 x 4000 = 8 000,00 kr Sektioner ,00 kr Kostnad mat Kårfest 2 x 1000 = Temasittning 2 x = ,00 kr Temapub 2 x 1500 = 3 000,00 kr ,00 kr 4310 Arrangemangskostnader Band, Kårfest 2 x = ,00 kr DJ, Kårfestr 2 x 2300 = 4 600,00 kr Vakter, Kårfest 2 x 6000 = 1 Dj, Temasittning 2 x 2300 = 4 600,00 kr Instruktör, Danskurs 2 x 5000 = ,00 kr ,00 kr 4410 Hyreskostnad lokal Kårfest 2 x 2000 = 4 000,00 kr Temasittning 2 x 2000 = 4 000,00 kr

58 Temapub 2 x 500 = 9 000,00 kr 4411 Hyreskostnad teknik Kårfest 2 x 5000 = ,00 kr Temasittning 2 x 2000 = 4 000,00 kr Temapub 2 x 500 = ,00 kr 4413 Hyreskostnad porslin Temasittning 200 x 7 = 1 400,00 kr Temapub 0 x 7 = - kr 1 400,00 kr 4418 PP-lön Kårfest 2 x = ,00 kr Temasittning 2 x 1500 = 3 000,00 kr Temapub 2 x 1500 = 3 000,00 kr ,00 kr 4990 Övriga kostnader Impulsköp, oförutsedda utgifter 5 000,00 kr 5 000,00 kr 5410 Inventarier Kassaapparat 2 x 3000 = 6 000,00 kr Glas 6 000,00 kr Förbrukningsmaterial Kårfest 2 x 2000 = 4 000,00 kr Temasittning 2 x 500 = Temapub 2 x 500 = Buggkurssittning 2 x 250 = Övrigt förbrukningsmaterial Arbetskläder Kläder till jobbare 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad ,00 kr ,00 kr 1 100,00 kr 1 100,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Kårfest 2 x = ,00 kr Temasittning 2 x 1000 = 2 Temapub 2 x 1000 = 2 Övrigt 5 000,00 kr ,00 kr 6950 Tillsyningsavgifter myndigheter Kårfest 2 x 1500 = 3 000,00 kr Temasittning 2 x 1100 = 2 200,00 kr Fast alkoholtillstånd ,00 kr 7690 Arbetsglädje

59 Kickoff 2 x 2000 = 4 000,00 kr Kårfest 2 x 1000 = Temasittning 2 x 500 = Temapub 2 x 250 = Sportdryck 30 x 100 = 3 000,00 kr Tackfest 2 x = ,00 kr 30 kostnader KLU01 KLU02 KLU03 KLU04 KLU05 KLU ,00 kr 9 600,00 kr 9 600,00 kr ,00 kr 0,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr ,00 kr

60 KLU 02 ET-slasquer Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 321* Försäljning dryck/bar Oktoberfest ,00 kr Barförsäljning ,00 kr ,00 kr 3220 Försäljning mat Pubmat Försäljning biljetter Inträde Oktober-ET 300 x 100 = ,00 kr ,00 kr intäkter ,00 kr 421* Kostnad dryck/bar Oktoberfest ,00 kr Barkostnad ,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad mat Pubmat ,00 kr 4 000,00 kr 4310 Arrangemangskostnader Band, Oktober-ET ,00 kr DJ 4 x 2300 = 9 200,00 kr Vakter, Oktober-ET ,00 kr ,00 kr 4410 Hyreskostnad lokal Lophtet 2 x 900 = 1 800,00 kr Gasque 2 x 1000 = 3 800,00 kr 4411 Hyreskostnad teknik ET-oktober ,00 kr 5 000,00 kr 4418 PP-lön Oktober-ET ,00 kr ,00 kr 5460 Förbrukningsmaterial Engångsartiklar, dekorationer, mm 4 x Körkostnad Rulle Körkostnad 5930 Reklam och marknadsföring Affischer 4 000,00 kr 4 000,00 kr

61 kostnader ,00 kr 7 000,00 kr

62 KLU 03 Kårbal Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 321* Försäljning dryck/bar Barförsäljning 3220 Försäljning mat Pubmat ,00 kr ,00 kr 3230 Försäljning biljetter Sittning 200 x 350 = ,00 kr Eftersläpp 100 x 50 = 5 000,00 kr ,00 kr 3310 Arrangemangsintäkter Sponsring intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr 421* Kostnad dryck/bar Vin 150 x 60 = 9 000,00 kr Fördrink Barkostnad ,00 kr Kostnad mat Sittningsmat 200 x 100 = ,00 kr Pubmat Sexamat Arrangemangskostnader Band DJ Underhållning Vakter 4317 Tillstånd Sprittillstånd 4410 Hyreskostnad lokal Gasqusalen Hörsalen Läsesalen 4411 Hyreskostnad teknik Disco, talanläggning, mm ,00 kr ,00 kr ,00 kr 700,00 kr 700,00 kr 3 000,00 kr 3 000,00 kr 3 000,00 kr 4413 Hyreskostnad porslin Porslin 200 x 7 = 1 400,00 kr

63 1 400,00 kr 4414 Hyreskostnad linne Linne 200 x 18 = 3 600,00 kr 3 600,00 kr 5460 Förbrukningsmaterial Engångsartiklar, dekorationer, mm 5930 Reklam och marknadsföring Affischer, anmodningar, sångblad 7690 Arbetsglädje Tackfest kostnader 5 000,00 kr 5 000,00 kr 6 700,00 kr 6 700,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr 0,00 kr

64 KLU 04 Nyårsbal Gäster: Sålda eftersläppskorvar: Sexa: Alkohol: Eftersläpp: Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 321* Försäljning dryck/bar Barförsäljning Försäljning mat Pubmat 3230 Försäljning biljetter Sittning 200 x 650 = ,00 kr Sexa 5 000,00 kr Alkohol 7 Eftersläpp 100 x 50 = ,00 kr Arrangemangsintäkter Sponsring intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr 421* Kostnad dryck/bar Vin 150 x 60 = 7 Fördrink och bubbel 4 000,00 kr Sexaöl Barkostnad ,00 kr Kostnad mat Sittningsmat 200 x 240 = ,00 kr Pubmat Sexamat Arrangemangskostnader Band Underhållning Fyrverkerier ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 4317 Tillstånd Sprittillstånd 1 100,00 kr

65 1 100,00 kr 4410 Hyreskostnad lokal AF-Borgen ,00 kr ,00 kr 4413 Hyreskostnad porslin Porslin 200 x 7 = 1 400,00 kr 1 400,00 kr 4414 Hyreskostnad linne Linne 200 x 18 = 1 100,00 kr 1 100,00 kr 4419 Hyreskostnader Övrigt Service + garderob Förbrukningsmaterial Engångsartiklar, dekorationer, mm 5 000,00 kr 5 000,00 kr 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad 5930 Reklam och marknadsföring Affischer, anmodningar, sångblad ,00 kr ,00 kr 7690 Arbetsglädje Alternativt nyår kostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

66 KLU 05 Pub Liten Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 321* Försäljning dryck/bar Barförsäljning 26 x ,00 kr ,00 kr 3220 Försäljning mat Pubmat 26 x ,00 kr ,00 kr intäkter ,00 kr 421* Kostnad dryck/bar Barkostnad 26 x ,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad mat Pubmat 26 x Hyreskostnad lokal Cornelis 2 x 500 = 5410 Inventarier Porslin, glas 5460 Förbrukningsmaterial Engångsartiklar, dekorationer, mm 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad 5930 Reklam och marknadsföring Affischer 7690 Arbetsglädje Tackfest kostnader - kr ,00 kr

67 KLU06 Sångarstrid Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Försäljning biljetter Biljettförsäljning 3310 Arrangemang intäkter Sponsring 3980 Bidrag Bidrag från LTH intäkter 4410 Hyreskostnader Hyra AF Borgen 4220 Kostnad mat Sexa Inspektorsmiddag 4310 Arrangemangskostnader DJ 4411 Hyreskostnader ljudanläggning Backline Teknikhyra 4419 Hyreskostnader övrigt Container Filmteam 5930 Reklam och markandsföring Reklam 5700 Frakter och transporter Frakter 6150 Trycksaker Programblad ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7 000,00 kr 3 200,00 kr ,00 kr ,00 kr 9 800,00 kr 9 800,00 kr 7690 Övriga personalkostnader

68 Tackfest Mat till tekniker kostnader 4 000,00 kr ,00 kr 0,00 kr

69 KSY01 Kårstyrelsen Kontonr. Namn Antal Förslag 10/11 intäkter - kr 4310 Teambuilding Teambuilding 8 x 300 kr 2 400,00 kr 2 400,00 kr 5460 Förbrukningsmaterial Förbrukningsmaterial Arbetskläder Pike Styrelse 7 x 500 kr = Resor Helsingborg (ej FM), personbaserad x 150 kr = - kr - kr 6070 Representation Baler för anställda med resp (kårbal, nyårsbal) 4 x 500 kr = Ledamöter i styrelsen (kårbal, nyårsbal) 14 x 500 kr = 7 000,00 kr Övriga inbjudna baler 4 x 500 kr = Kårkontakter, SFS, LUS, KK Övrig representation, mat, baler, presenter m.m ,00 kr ,00 kr 7690 Arbetsglädje Kårstyrelsemöten 14 x 400 kr = 5 600,00 kr Arbetsglädje 1 900,00 kr Styrelsen disponibelt Disponibelt 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad 5930 Reklam och marknadsföring Reklam och marknadsföring kostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

70 LÖN01 Löner Kontonr. Namn Antal Förslag 09/ Sektionsanställda Löner sektionsanställda (7020) ,00 kr Fora Försäkringar (7523) 1 Arbetsgivaravgifter (7522) ,28 kr Administrationsavgift 5% x kr = ,11 kr ,00 kr intäkter 7020 Löner, sektionsanställda Cafétant V Cafétant E ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7520 Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift sektionsanställda 31,42% x = ,28 kr ,00 kr 7523 Försäkringar sektionsanställda Fora 6,00 x kr = Löneskatt Löneskatt 24,26% kr = 2 911,20 kr 2 900,00 kr 7699 Övriga personalkostnader Sjuk- och hälsovård kostnader ,00 kr 0,00 kr

71 MED01 Medlemshantering Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Övriga fakturerade kostnader Sammarbetsavtal med Mecenat 2 x kr = ,00 kr ,00 kr interna intäkter 4990 Övriga kostnader Övrigt, t.ex. medlemsinformation m.m Reklam och marknadsföring Rekryterings PR ,00 kr 3 080,00 kr 3 080,00 kr ,00 kr ,00 kr 6540 Medlemshantering Fast licensavgift 2 x kr = ,00 kr Kostnad nya registeraringar x 3,75 kr = 6 750,00 kr SMS tjänst x 1,65 kr = 2 970,00 kr Kortbetalningstjänst ,00 kr Självbetjäningstjänst 8000 x 2 kr = ,00 kr ,00 kr 6570 Bankkostnader Bankgiro/postgiro kostnader 5 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr

72 NOL01 Nollning Allmänt Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang intäkter Sponsring av bussar till Helsingborg ,00 kr Spons 0 x kr = - kr ,00 kr 3990 Intäkter, nollning Phöshelg 10 x 500 kr = 5 000,00 kr Tygmärken Nollning sektioner, Försäljning 550 x 15 kr = 8 250,00 kr Tygmärken Nollning exp, Försäljning 170 x 20 kr = 3 400,00 kr Tygmärken NL under NL, Försäljning 230 x 10 kr = 2 300,00 kr Tygmärken NL exp, Försäljning 230 x 20 kr = 4 600,00 kr 3980 Bidrag Bidrag LTH Nollning Bidrag LTH Phösutbildning externa intäkter 4220 Kostnad mat Øverphøsutbildning, Mat Phøsutbildning, Mat 4310 Arrangemang kostnader Øverphøsutbildning, Hyra PA Phøsutbildning, Hyra PA Jesperspex Överste Kickoff Phøsphest ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3 000,00 kr 8 000,00 kr 1 800,00 kr 800,00 kr 5 000,00 kr 6 600,00 kr 4311 Arrangemang tackfest tack medalj 100 x 29,00 kr 2 900,00 kr Tackphest ,00 kr ,00 kr 4410 Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Øverphøsutbildning, Stuga Phøsutbildning, Stuga 4 000,00 kr 6 000,00 kr 4990 Övriga kostnader Tygmärken, Nollning 800 x 10,00 kr = 8 000,00 kr Tygmärken, NL 500 x 10,00 kr = 5 000,00 kr Övrigt ,00 kr 5480 Arbetskläder

73 Arbetskläder 5810 Resor Føsutbildning, Hyrda fordon Øverphøsutbildning, Hyrda fordon Phøsutbildning, Buss Buss FlyIng 5820 Körkostnad Rulle Øverphøsutbildning, Rulle Phøsutbildning, Rulle Nollegeneral, Rulle 7 000,00 kr 7 000,00 kr 4 000,00 kr ,00 kr ,00 kr 150,00 kr 2 650,00 kr 6070 Representation Nollegeneral, Andra sittningar 5 x 120 kr = 600,00 kr Nollegeneral, Nollegasquebiljetter 5 x 300 kr = ,00 kr 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje : N Allm NOL01 NOL02 NOL03 NOL04 NOL05 NOL06 NOL ,00 kr 9 000,00 kr ,00 kr 5 700,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6 800,00 kr 900,00 kr ,00 kr ,00 kr

74 NOL02 Nollning märkesmålning Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang kostnader Övrigt Hyra Crux Avspärrning Skändning 5221 Korttidshyra av inventarier Ljud 5930 Reklam och marknadsföring Reklam 7690 Arbetsglädje Matersättning Crux kostnader: Märkesmålning - 300,00 kr 200,00 kr ,00 kr 1 200,00 kr 3 700,00 kr 3 700,00 kr

75 NOL03 Nollning nollelördag Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Arrangemang nollelördag Scen 4317 Tilstånd, myndigheterna Polistillstånd 5060 Renhållning Sophantering 5221 Korttidshyra av inventarier Ljud 5700 Frakter och transporter Hyra av lastbil 5930 Reklam och marknadsföring Reklam kostnader: Nollelördag 2 400,00 kr 2 400,00 kr 600,00 kr 600,00 kr

76 NOL04 Nollning regatta Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Kostnad bryggeriprodukter Ølhäfv - kr - kr 4310 Arrangemang regatta Ljud Arbetsglädje, fanborg Pyroteknik 4317 Tilstånd, myndigheterna Polistillstånd 5060 Renhållning Sophantering 5700 Frakter och transporter Hyra av lastbil 5930 Reklam och marknadsföring Reklam : ,00 kr 1 200,00 kr ,00 kr ,00 kr

77 NOL05 Nollning Regattabal Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Försäljning, biljetter Biljettförsäljning, alkoholfritt 50 x 120 kr = 6 000,00 kr Biljettförsäljning, alkohol 580 x 120 kr = ,00 kr ,00 kr 321* Barintäkter intäkter i baren externa intäkter 421* Kostnad systemvaror Dryck, alkohol, (Sittning och eftersläpp) ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad varm mat Sittning, Mat inkl dryck 700 x 35 kr = Arrangemang kostnader Vakter DJ Gasquesalen 4418 PP-lön PP 5460 Förbrukningsmaterial Tyg Ballonger Diverse Tryck Städmtrl Konfetti 5930 Reklam och marknadsföring Biljetter, Affischer 6950 Tilstånd, myndigheterna Alkoholtillstånd 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje : 5 000,00 kr 3 000,00 kr 8 000,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 1 200,00 kr 6 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr 7 000,00 kr 7 000,00 kr 1 100,00 kr 1 100,00 kr 6 000,00 kr 6 000,00 kr ,00 kr

78 6 800,00 kr

79 NOL06 Nollning SFEST Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Försäljning, biljetter Biljettförsäljning, alkoholfritt 50 x 100 kr = 5 000,00 kr Biljettförsäljning, alkohol 350 x 100 kr = ,00 kr Biljettförsäljning eftersläpp 300 x 20 kr = 6 000,00 kr ,00 kr 321* Barintäkter Försäljning i baren externa intäkter 421* Kostnad bryggeriprodukter Dryck, alkohol, (Sittning och eftersläpp) ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 4220 Kostnad varm mat Sittning, Mat 400 x 40,00 kr = ,00 kr ,00 kr 4310 Arrangemang kostnader Vakter DJ Gasquesalen 4418 PP-lön PP 5221 Korttidshyra av inventarie Ljud, Ljus Discorigg 5460 Förbrukningsmaterial Engångsmaterial 5930 Reklam och marknadsföring Biljetter, Affischer 6950 Tilstånd, myndigheterna Alkoholtillstånd 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje ,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr 4 000,00 kr 1 100,00 kr 1 100,00 kr 3 000,00 kr 3 000,00 kr

80 : ,00 kr 900,00 kr

81 NOL07 Nollning Kårkamp Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Intäkt mat Försäljning under kårkamper 2 x kr = ,00 kr Försäljning under kårkamper 2 x kr = ,00 kr ,00 kr intäkter ,00 kr 4220 Kostnad mat Mat 2 x kr = ,00 kr Mat 2 x kr = ,00 kr ,00 kr 5820 Körkostnad Rulle Nollegeneral, Rulle 5221 Korttidshyra av inventarier Ljud 2 x 800 kr = 1 600,00 kr 1 600,00 kr 5930 Reklam och marknadsföring Reklam 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje kostnader ,00 kr 3 600,00 kr

82 PÄB01 Pålsjö Ängsblad Kontonr. Namn Antal Förslag 08/ Annonsförsäljning Annonser Pålsjö intäkter Publikationer Bilagor - kr Tryckkostnad (6000ex) 4 x kr ,00 kr Distribitution 4 x kr = ,00 kr ,00 kr 4990 Övriga kostnader Intervjukostnader 5810 Resor Repotageresor 5811 Konferensavgift Representation vid arrangemang 5820 Körkostnad Rulle Körkostnad 5930 Reklam och marknadsföring, trycksaker Affischering Rekrytering av redaktionsmedlemmar 7690 Arbetsglädje Arbetsglädje kostnader 3 000,00 kr ,00 kr

83 REF01 Reftec Kontonr. Namn Antal Förslag 10/ Fakturerade resor Intäkt resa, ARG 18 x kr = ,00 kr ,00 kr externa intäkter ,00 kr 5810 Resor ARG-resor 18 x 900 kr = ,00 kr KORK-resor 7 x 800 kr = 5 600,00 kr RUBIK-resor 12 x 800 kr = 9 600,00 kr SMURF-resor 2 x 800 kr = 1 600,00 kr STORK-resor 7 x 600 kr = 4 200,00 kr TORK-resor 2 x 800 kr = 1 600,00 kr VORK-resor 6 x 800 kr = 4 800,00 kr REFTEC-Överlämning 14 x 600 kr = 8 400,00 kr Konferensavgifter ARG-resor 18 x 350 kr = 6 300,00 kr KORK-resor 7 x 350 kr = 2 450,00 kr RUBIK-resor 14 x 350 kr = 4 900,00 kr SMURF-resor 3 x 350 kr = 1 050,00 kr STORK-resor 7 x 350 kr = 2 450,00 kr TORK-resor 2 x 350 kr = 700,00 kr VORK-resor 7 x 350 kr = 2 450,00 kr REFTEC-Överlämning 14 x 350 kr = 4 900,00 kr ,00 kr 6070 Representation Reftec 800,00 kr 800,00 kr kostnader ,00 kr ,00 kr

Kommentarer till budget 13-14. Hela verksamheten. Avd. 3 Köörmit + 15. 886 kr. Avd. 6.1 Motvinden + 1.000 kr. Avd. 6.3 UFO

Kommentarer till budget 13-14. Hela verksamheten. Avd. 3 Köörmit + 15. 886 kr. Avd. 6.1 Motvinden + 1.000 kr. Avd. 6.3 UFO Kommentarer till budget 13-14 Hela verksamheten Avd. 1 Förvaltning - 1.231.541 kr Avd. 2 Medlemsservice + 232.506 kr Avd. 3 Köörmit + 15. 886 kr Avd. 5 Kårpuben + 568.238 kr Avd. 6.1 Motvinden + 1.000

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Ordförande Vice ordförande Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen

Ordförande Vice ordförande Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Protokoll Kårstyrelsemöte KSm2 13/14 20130909 Sid 1(4) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 13/14 Måndagen den 9 september 2013 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson

Läs mer

3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm15 11/12 2012-03-12 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 15 11/12 Måndagen den 12 mars 2012 klockan 18.00 LG-rummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.

Läs mer

Budgetnoter 2014. Antagna av FUM XXXXXX

Budgetnoter 2014. Antagna av FUM XXXXXX Budgetnoter 2014 2015 Antagna av FUM XXXXXX Innehåll Intäkter... 5 3010 Försäljning... 5 3015 Medlemsavgifter... 5 3030 Ersättning nyttjande... 5 3118 Annons och reklamintäkter... 5 3690 Intäkter vidarefakturering...

Läs mer

Dagordning FM5 Tid: Onsdagen den 22 april 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM5 Tid: Onsdagen den 22 april 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM5 2015 Kårhuset Lund, den 16 april 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM5 Tid: Onsdagen den 22 april 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-29 1(60) Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2012-10-23 1(38) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2012-10-23, 17:33 20:36 Plats 1537, KTH Närvarande Fanbärare Martin Frost, D-05 QA, KF Erik Lindström, D-10

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-05-29

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-05-29 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-05-29 IAESTE The International Association For The Exchange Of Students for Technical Experience 4/25/15 Förnyad bidragsansökan för IAESTE lokalkommitté

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Föreningsbudget HT2013/VT2014

Föreningsbudget HT2013/VT2014 Föreningsbudget HT2013/VT2014 KONTOBETECKNING HT13 VT14 TOTALT Medlemsavgifter 88000 88000 176000 Stödmedlemsavgifter 240 240 480 Kortbeställningsavgifter 2000 2000 4000 Företagsavgifter 0 964000 964000

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2012-11-05 1(56) Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

E- SEKTIONEN INOM TLTH

E- SEKTIONEN INOM TLTH DAGORDNING HT/13 DAGORDNING Tid och sätt Datum: 12:e november 2013 När: kl 17 Var: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige

Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige DAGORDNING FM3 / 2014 Lund, 21 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom FM 3 bil. Fullmäktigemöte den 30 mars 2014

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1112-KF-01

FÖREDRAGNINGSLISTA 1112-KF-01 Kårfullmäktigesammanträde # 41 10/11 11/12 Datum: 2011-02-02 2011-09-29 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, K1, KTH Campus TANTO 2011-09-24 FÖREDRAGNINGSLISTA 1112-KF-01 * = bilaga finns 1 Formalia Föredragande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-10

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-10 MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-10 Kårstyrelsesammanträde 10 09/10 Tisdagen den 25 november 2009kl. 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich

Läs mer

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825 1. Förbundets Tillgångar Konto Rubrik 14. Lager 1410 Domarkläder 19 889 kr 1411 Distriktslag T-shirts, Strumpor, Vattenflaskor, Mössor m.m. 45 305 kr 1412 Kursliteratur - Domare 3 360 kr 1413 Kursliteratur

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2014-10-09 1(79) Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-08-22

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-08-22 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-08-22 PROJEKTSPECIFIKATION/PLAN 2015 Dokumentnamn:.doc Ändrad: av Josefine Pettersson Distributionslista Namn (person/organisation/grupp) Kommentar TKLs ledningsgrupp

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer