LINKÖPINGS BUDOKLUBB ÅRSMÖTE Linköpings budoklubb. Årsmöte mars Sida 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPINGS BUDOKLUBB 2013-06-03 ÅRSMÖTE 2013. Linköpings budoklubb. Årsmöte 2013. 6 mars 2013. Sida 1"

Transkript

1 Linköpings budoklubb Årsmöte mars 2013 Sida 1

2 Sida 2

3 DAGORDNING 1) Fastställande av röstlängd för mötet 2) Val av ordförande och sekreterare för mötet 3) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet 4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 5) Fastställande av föredragningslista 6) Styrelsens förvaltning (a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret 7) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret 8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 9) Fastställande av medlemsavgifter samt respektive sektions träningsavgifter 10) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret 11) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 12) Val av styrelse (a) Föreningens ordförande för en tid av ett år (b) Vice ordförande för en tid av två år (väljs udda år) (c) Kassör för en tid av två år (väljs jämna år) (d) Sekreterare för en tid av två år (väljs udda år) (e) En representant från varje idrottsgren för en tid av ett år 13) Övriga val (a) Suppleant till kassören för en tid av två år (väljs udda år) (b) Suppleant till sekreteraren för en tid av två år (väljs jämna år) (c) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år (d) Ledamöter till valberedningen för en tid av ett år (e) Beslut om val av ombud till SDF-möten och andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud 14) Fastställande av sektionsstyrelserna 15) Övriga frågor Sida 3

4 Sida 4

5 Innehåll 1 Klubben Verksamhetsberättelse Resultatrapport Verksamhetsplan Budgetförslag Sektionerna Aikidosektionen Aikido Verksamhetsberättelse Aikido Resultatrapport Aikido Verksamhetsplan Aikido Budget Ju-jutsusektionen Ju-jutsu Verksamhetsberättelse Ju-jutsu Resultatrapport Ju-Jutsu Verksamhetsplan Ju-jutsu Budget Karatesektionen Karate Verksamhetsberättelse Karate Resultatrapport Karate Verksamhetsplan Karate - Budget Kendo- & Iaidosektionen Kendo/Iaido Verksamhetsberättelse Kendo/Iaido Resultatrapport Kendo/Iaido Budget Sida 5

6 1 Klubben 1.1 Verksamhetsberättelse Årsmöte Årsmöte under verksamhetsåret 2012 ägde rum den 14 mars klockan i Stora dojon. Styrelse Under det gångna verksamhetsåret har följande personer suttit i styrelsen/ansvarsposter: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Sektionsrepresentant aikido: Sektionsrepresentant kendo/iaido: Sektionsrepresentant ju-jutsu: Sektionsrepresentant karate: Suppleant kassör: Suppleant sekreterare: Revisorer: Revisorssuppleanter: Valberedningen: Linda Tollemark Mattias Arnsby Hannes Ovrén Mika Perälä Anders Vahlberg Louise Balla Lars Karlsson Jens Löök Anders Bergström Vakant Klas Nordberg, Jhan Norberg Vakant Jimmie Sandin, sammankallande (Ju-jutsu) Christer Hansson (Aikido) Caroline Ovrén (Kendo/Iaido) Åsa Rekner (Karate) Möten Styrelsen har under verksamhetsåret 2012 haft nio ordinarie möten. Uppvisningar Den 25 augusti hölls uppvisning på stora torget. Alla stilarna var på plats och representerade klubben. Detta var första gången MMA och Thaiboxning deltog på uppvisningen då de tillkom som nya stilar efter föregående års uppvisning. Utskick Under året har två utskick gått ut. Utskicket innan höst skickades och skickades till 445 adressater. Utskicket innan våren skickades och skickades till 397 adressater. Ny hemsida Tack vare hemsidegruppens stora ansträngningar lanserades en ny hemsida under Sida 6

7 Lokaler Stångåstaden renoverar Ryd Centrum och i denna renovering kommer Centrumdojon att försvinna. För att försöka hitta en långsiktig lösning på problemet tillsatte styrelsen en lokalgrupp med uppgift att leta efter en lämplig lokal till åtminstone Kendo/Iaido/Kyudo, de som utnyttjar Centrumdojon i dagsläget. Under hösten har flera fastighetsägare i Linköping kontaktats samt kontakt med Stångåstaden bibehållts. Ännu har inte något lämpligt objekt dykt upp på horisonten. Sida 7

8 1.2 Resultatrapport Sida 8

9 BALANSRAPPORT Sida 9

10 1.3 Verksamhetsplan Under 2013 ska styrelsen verka för följande Marknadsföring Anordna uppvisning(ar) för klubben Ordna med skyltar vid våra lokaler Information Ordna med terminsutskick till klubbens medlemmar inför varje termin Verka för fortsatt utveckling av hemsidan Samarbete Anordna en kassörsträff för erfarenhetsutbyte Anordna en klubbgemensam aktivitet under året Fortsätta reda i klubbens lokalsituation Sida 10

11 1.4 Budgetförslag Sida 11

12 Sida 12

13 2 Sektionerna 2.1 Aikidosektionen Aikido Verksamhetsberättelse Styrelsens arbete Styrelsens sammansättning 2012 har varit enligt följande: Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Anders Vahlberg Mikael Svensson Hanna Karlsson Martin Källström Milja Kanerva Darja Utgof Mika Perälä Styrelsen har träffats totalt sju gånger under verksamhetsåret och dessa möten har sedan resulterat i de aktiviteter som implementerade verksamhetsplanen. Genomförande av verksamhetsplan Marknadsföring Styrelsen har organiserat följande aktiviteter för att marknasföra klubbens aikidoträning: Affischering inför terminstarterna på hösten och våren. Uppvisning på stora torget tillsammans med övriga klubben. Utöka aikidokompetensen Styrelsen har verkat för att utöka aikidokompetensen i sektionen på följande vis: Intensivgraderingsträning Inför graderingarna har vi anordnat ett speciellt pass där alla får träna på egen hand. Samtidigt finns många instruktörer på plats för att svara på frågor och leda delar av träningen för de som vill. Tanken har varit att på så vis få fler att gradera, genom att skapa ett tillfälle där man kan finslipa sin teknik inför graderingen. Klubbläger Genom att sponsra resan till något läger varje termin hoppas vi få fler medlemmar att åka iväg på läger hos andra klubbar. Vi sponsrade resan till ett läger med Fredrik Snell, i Örebro den 12 mars. Läger Under året har vi arrangerat följande läger. Graderingsläger, vår och hösttermin Leif Kinnersjö, 6 dan, från Norrköping har bjudits in för en dags läger samt graderingar. Dangraderingsläger med Lasse Andersson För första gången någonsin, så när som på David Byers gradering till shodan någon gång i forntiden, hölls det aikido-dangraderingar i Linköping! Gott deltagande och vi Sida 13

14 hoppas att det blir fler gånger under åren som kommer. Maria Mossberg Ahlström Den 19:e september kom Maria och höll ett endagarsläger, uppskattat som vanligt. Pia Moberg och Åsa Bergström Dessa två var nya bekantskaper för oss i Linköping och det var ett lyckat läger som vi hoppas kunna upprepa igen. Vapenträningsdagar Den 21:a april ordnade vi endagarsläger och den 2:e november en vapenkväll kl 18 till 21. Instruktörer var de egna från klubben och vi tränade främst vapentekniker, med fokus på de som man ska gradera på. Social gemenskap I samband med de lägeraktiviter som vi ordnat, har vi också haft festligheter på kvällen. En filmkväll ordnades i stora dojons källare den 16:e november. Vi tittade på filmer ända in på morgonkvisten och det var en mycket uppskattad aktivitet. I anslutning till affischeringsaktiviteter i början av terminerna har det också anordnats festligheter. Sektionen var även representerad på klubbdagen, där hela budoklubben socialiserade. Träning under året Instruktörer Följande personer har varit instruktörer under året. Veckodag/Grupp VT-12 HT-12 Tisdag, Söndag / Nybörjare Mika Perälä Mika Perälä Tisdag Hans-Peter Claesson Hans-Peter Claesson Fredag Anders Vahlberg Anders Vahlberg Söndag Janne Chressman / Janne Chressman / Martin Källström Martin Källström Nybörjarantalet har ökat något om man jämför med tidigare år, både höst och vårtermin har sett ett tiotal tränande nybörjare där flertalet av dessa har tagit sig hela vägen till gradering. Barnträning Under året har styrelsen och instruktörer fiskat efter nya barninstruktörer men än så länge inte fått napp. Barnträningen ligger alltså fortsatt på is tills vidare. Antal tränande Under året har vi haft följande fördelning av tränande. Siffrorna avser antalet individer som har betalat träningsavgift för höst eller vårterminen. Män 48 Kvinnor 13 Totalt 61 Sida 14

15 2.1.2 Aikido Resultatrapport Sida 15

16 2.1.3 Aikido Verksamhetsplan Styrelsen ska verka för att: Utöka aikidokompetensen i sektionen i huvudsak genom att sponsra resor till läger, sponsra instruktörskursdeltagande, ordna läger med aikidoinstruktörer från andra klubbar samt genom utbyte med andra stilar. Marknadsföra aikidon genom att affischera och delta i uppvisningar och andra aktiviteter. Bibehålla och utveckla den sociala gemenskapen i klubben genom diskussionskvällar, fester, filmkvällar och andra former av samkväm. Sida 16

17 2.1.4 Aikido Budget Sida 17

18 Sida 18

19 2.2 Ju-jutsusektionen Ju-jutsu Verksamhetsberättelse Ordföranden har ordet Ännu ett år med förändring och förnyelse inom ju-jutsusektionen. Vi har sett en ökad närvaro på passen och två bra nybörjarintag.vi har även sett många nya instruktörer kliva fram och det har vilat en känsla av nystart över Sektionen fick även en ny stil under våra vingar då klubben fick möjligheten att starta Thaiboxning. Detta har visat sig vara en en framgång med många tränade och ett stort tillskott med kompetens kring stående fighting. För Ju-jutsu Kai så var det många stora graderingar som skedde under året, blans annat Mattias Arnsby som graderade till 3:e dan Vi gjorde en stor investering i nya mattor vilket även gjort att vi har kunnat använda de gamla mattorna för att fixa till MMA-lokalen i Stångebro På tävlingssidan har en längre satsning hos sport ju-jutsun börjat ge resultat men många framgångsrika tävlande med Viktor Samuelsson i spetsen. Vi har aldrig haft ett större antal aktiva tävlande i ju-jutsu. I BJJ har också sett ett generationsskifte då nya talanger har börjat röra sig mot tävlingsmattorna. LBK har varit representerat på SM i både BJJ och SW. Björn Johansson plockade hem ett SM brons i SW. I MMA har Tom Qvarfordt varit mest aktiv och fightade sig hela vägen till en SM-final i Shootfighting som ledde till ett silver men vi har haft många som gått matcher under året och gjort bra ifrån sig. I Thaiboxning stod Daniel Sandell för en stor vinst på Fighter Gala i Köpenhamn och han representerade även klubben på SM. Den största framgången för tävlingsstilarna är dock den krossträning som ökat markant under året. Många har hittat ett sätt att kombinera två eller flera stilar och det finns ett aktivt samarbete mellan instruktörerna i MMA, SJJ, BJJ och Thai. Tack vare ett starkt 2012 så är sektionen väl rustade för att fortsätta utvecklas under Lars Karlsson Ordförande jujutsusektionen Styrelsen har under 2012 varit Ordförande: Lars Karlsson Sekreterare: Fredrik Swelén Kassör: Lotta Klang Bergström Instruktörsansvarig: Mattias Arnsby Medlemsansvarig: Johan Gustafsson Barnansvarig: Mårten Ling Tävlingsansvarig:Tom Qvarfordt Valberedning: Jimmie Sandin Ansvarsposter har under 2012 varit Lägeransvarig: Lars Edholm Försäljning: Mats Ekman, Per-Magnus Olsson Lokalansvarig:Lars Kindgren PR-ansvarig: Vakant T & G: Anders Bergström Utbildning: Anders Bergström Medlemsregister:Pontus Riis Ju-jutsupass:Johan Holmgren Närvarokort:Johan Gustafsson Sektionsmästare:Vakant Sida 19

20 Utbildning Under året har flera av våra instruktörer förlängt eller skaffat sig nya licenser. Vi eftersträvar att samtliga av våra stilars instruktörer ska få möjlighet att skaffa sig mer utbildning så att vi kan fortsätta hålla en högkvalitativ träning. Under året har följande genomgått någon form av instruktörsutbildning. Jujutsu Kai Nya licenser: A-instruktörer: Per-Magnus Olsson och Pontus Riis Uppdateringar: B-instruktör: Lars Edholm Elitlicens: Erik Grönberg Sportjujutsu Instruktörsutbildning: Jonathan Eriksson och Lars Karlsson MMA Instruktörsutbildning: Björn Johansson har gått instruktörsutbildning i MMA Sida 20

21 Instruktörer Alla instruktörer jobbar på och sliter. De gör ett utomordentligt jobb. Dessutom helt utan ersättning. Instruktörsansvarig är alltid lika glad när instruktörer ställer upp och instruerar. En instruktörsträff har arrangerats varje termin. De som har instruerat under året och är värda extra mycket tack är: Vårterminen 2012 Ansvarig instruktör Hjälpinstruktör Vuxna Vit/Gul Mattias Arnsby/Adam Andersson Stina Åberg, Mikael Nyström, Jennifer Cardell Orange Lisa Hansson, Mårten Ling Johan Holmgren Grön/Blå Lars Edholm Avanc Anders Bergström Dangrupp Corinna Kruse, Malin Källdahl Barn Vit Lars Kindgren Gul Pontus Riis Avanc Mårten Ling Niklas Mannerskog BJJ Daniel Westberg, Lars Karlsson, Jonas Ungerbäck Sport Ju-Jutsu MMA Lars Karlsson Tom Qvarfordt/Björn Johansson/Robin Frahm Höstterminen 2012 Ansvarig instruktör Hjälpinstruktör Vuxna Vit/gul Mattias Arnsby, Erik Folker Stina Åberg, Maria Törner Orange Lisa Hansson, Lars Edholm Johan Holmgren Grön - blå Per-Magnus Olsson, Lars Avanc Dangrupp Edholm Anders Bergström, Erik Grönberg Corinna Kruse, Malin Källdahl, Mattias Arnsby, Erik Grönberg, Anders Bergström Barn Vit Lars Kindgren Gul Pontus Riis Avanc Mårten Ling Niklas Mannerskog Knatte Jhan Norberg, Mattias Arnsby BJJ Daniel Westberg, Lars Karlsson, Jonas Ungerbäck, Johan Strandberg Sport Ju-Jutsu MMA Thai Boxning Lars Karlsson, Veronica Liljedahl Tom Qvarfordt/Björn Johansson/Robin Frahm Åke Björkman, Robin Frahm, Toni Aziz, Daniel Sandell Sida 21

22 Teknik och gradering Teknik och graderingsgruppen i jujutsu kai har under året genomfört två graderingsdagar och tre provgraderingar. Standarden på våra elever håller en hög klass. Inom sportjujutsun har två graderingstillfällen genomförts där flera nya bälten förvärvats. Även inom brasiliansk jujutsu har vi under året visat på hög kvalité och vi kan glädjas åt flera nya både lila och blå bälten. Vår Höst Jujutsu Kai Gul-vitt 5 15 Orange-vitt 8 7 Grön-vitt 5 2 Blå-vitt 5 2 Brun-vitt 2 Gult 3 22 Orange 5 2 Grönt 4 5 Blått 1 2 Brunt 1 1 dan 1 2 dan 2 3 dan 1 Sportjujutsu Gul 2 1 Orange 1 Grönt 1 6 Blått 1 Brasiliansk Jujutsu Blå 3 2 Lila 2 2 Sida 22

23 Tävling Vi har under året varit mycket aktiva på tävlingsfronten. Tävlingar har genomförts inom samtliga av våra tävlingsstilar med gott resultat. Det är glädjande att se att även våra nyare stilar, MMA/Shootfighting och thaiboxning varit uppe och svingat! Nedan följer ett sammandrag av de tävlingar klubben har deltagit i samt utfallet i dessa. Vi ser nu fram emot ett ännu bättre 2013! Sportjujutsu: JFL 2 Nordic Cup Viktor Samuelsson: silver -85 kg elit Johan Segertoft: guld -85 kg nybörjare Lukas Holmberg: guld 77 kg nybörjare Christian Bagler: brons -69 kg nybörjare JFL 1 Varberg Viktor Samuelsson: Guld -85 elit Adam Andersson: Silver -69 nybörjare Göteborg Open 2012 Lars Karlsson : Silver -85 kg elit Adam Andersson: Silver -69 kg nybörjare Lukas Holmberg: brons -77kg nybörjare Best Fighter award elit: Lars Karlsson Fighting Spirit award elit: Lars Karlsson Nordfalken Fight Challenge Ljungby Adam Andersson: Silver -69 kg nybörjare Adam Andersson: Silver -69 kg U21 Lukas Holmberg: Guld -77 kg nybörjare Ju-jutsuligan Lars Karlsson 2:a -85 kg elit Lukas Holmberg 3:a -77 kg nybörjare Jonatan Eriksson 2:a -85 kg nybörjare Adam Andersson 2:a -69 kg nybörjare Shootfighting: SM-Silver - Tom Qvarfordt, 8 matcher 2012 rec: 5-3 Björn Johanson 1 match, förlust delat domslut Robin Frahm 1 match, förlust domslut Linus Jonsson 1 Match, förlust armbar Hilton Sousa 1 Match vinst. Domslut Henrik Carlsson 2 matcher. 2 förluster domslut & KO Viktor Samuelsson 1 match, 1 vinst domslut Thaiboxning: Proffsmatcher: Daniel Sandell - vinst domslut SM: 2 deltagare Vetlanda Challenge: 2 vinster - ko/tko 1 förslut - domslut All-style open: 4 deltagare Submission wrestling: SM: Brons: Björn Johansson +100, 4 Tom Qvarfordt -62 SGL: 5 deltagare under året Primate cup: 2 deltagare Nybro SW: Guld Martin Danielsson Alive SWT: 3 deltagare Sida 23

24 PR och rekrytering Reklam En affisch för att marknadsföra thaiboxningen, som är ny kampsport i vår sektion, har tagits fram. Nu finns affischer för samtliga våra kampsporter som har nybörjarverksamhet. Inför vårterminen 2012 valde sektionen att, för första gången på länge, satsa på annonsering i en tidning. Ju-jutsusektionens styrelse valde att annonsera i gratistidningen Nolltretton på grund av ett lågt pris jämfört med andra tidningar, samt att tidningen ligger ute länge och att vi kunde ha med annonsen i tidningens temanummer om träning. Ju-jutsusektionens styrelse tycker dock inte att utfallet av annonsen var tillräckligt bra för att det ska motivera att nytt försök just nu. Annan typ av marknadsföring som till exempel att ha monter, samt uppvisning, på hälsomässan som hålls i Linköping har istället diskuterats. En ny hemsida för klubben har inneburit ett lyft. Den nya sidan är mer lättöverskådlig och lättare att uppdatera. Ju-jutsusektionen har under året också marknadsfört sig på Facebook. Uppvisningar Klubbens traditionsenliga uppvisning i Linköping hölls som vanligt i augusti. Den här gången var vi dock på Stora torget istället för på Lilla torget. Trots regn lyckades vi på nytt få utövare från alla våra stilar att delta. Även ju-jutsusektionens nya kampsport thaiboxning visades upp. Sportis camp I augusti var ju-jutsun på plats på Sportis Camp, där barn får chansen att pröva på nya idrottsaktiviteter. Cirka 150 barn besökte ju-jutsuns station mellan 14 och 18 augusti i Trädgårdsföreningen i Linköping. Anders Bergström var huvudansvarig för ju-jutsuns deltagande på Sportis camp. Övriga instruktörer var Per-Magnus Olsson och Mårten Ling.

25 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Läger Jujutsusektionen har under året både deltagit i, och arrangerat läger inom flera av våra stilar. Nedan följer ett sammandrag av den lägerverksamhet som har bedrivits under året. Jujutsu Kai Lägeransvarig har gjort reklam för olika läger i samband med pass och via mejl, och satt upp information samt anmälningslistor på dojons anslagstavla. Relativt många läger har anslagits på detta vis, men inte alltid följts av så många anmälningar. De antal anmälningar och lägerdeltagare som skickats iväg från vår klubb under 2012 är som följer: Kai Camp Örebro 11-12/2-1 person Randoriläger för 1-3 dan i Jönköping 26/2-4 personer Graderingsläger till dangrader i Linköping 10/3-6 personer Påsklägret 6-9/4 i Linköping - 22 personer Jönköpingslägret 29/4-5 personer Bältesläger i Linköping 12/5 - ca 20 personer Graderingsläger till dangrader i Linköping 29/9-6 personer Bältesläger i Linköping 10/11 - ca 20 personer Klubben har arrangerat två av de läger som listas ovan, bälteslägren som ordnats 12 maj och 10 november, båda gångerna av Mattias Arnsby och lägeransvarig. Ca 20 elever deltog på vardera läger, där de fick träna speciellt på tekniker inför sina kommande graderingar. Båda bälteslägren var uppskattade, och något som bör upprepas varje termin. Arrangemangen krävde inte så mycket arbete förutom att några skulle vara där och instruera. De som ställde upp och instruerade hela eller delar av dagen 12 maj var: Mattias Arnsby, Lars Edholm, Mårten Ling, Pontus Riis och Rolf Holm. De som instruerade hela eller delar av dagen 10 november var Mattias Arnsby, Lars Edholm, Pontus Riis, Rolf Holm och Erik Folker. (Med reservation för eventuella bortglömda instruktörer!) Till påsklägret lånade vi som vanligt ut mattor, som skulle transporteras dit och tillbaka (delvis med hjälp av lägrets lastbil). Ditbärandet av mattorna utfördes relativt snabbt med hjälp av sammanlagt omkring personer i dojon och MMA-lokalen under torsdagen. Därefter var det mattbärarfest hemma hos Mattias Arnsby, där en del av de tappra bärarna deltog. Tillbakabärandet på måndagen fungerade också ganska bra, även om vi först var en lite mindre styrka då. Men sen dök fler upp, och det blev som vanligt pizza som belöning åt återbärarna. Eftersom vi inte kom åt MMA-lokalen på måndagen mellanlagrades först mattorna därifrån i dojon, innan dessa transporterades till MMA-lokalen senare under veckan. (Lägeransvarig försökte även i år hålla koll på mattorna och organisera mattbärarna, samt ge glada tillrop under arbetet.) S i d a 25

26 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Brasiliansk jujutsu Helgen 5-6 maj genomfördes ett träningsläger i BJJ med Marcello Yogui. Lägret var väl genomfört och medförde flera nya bälten för klubbens medlemmar. Följande fick nya bälten: Under hösten genomfördes ännu ett träningsläger med Marcello Yogui (24-25/11). Detta var det första lägret som genomfördes sedan vi valt att lämna dynamix och istället följa Marcello, som valt att grunda ett eget team. Även under detta läger fick vi glädjande nog se flera nya bälten: Arrangör för båda dessa läger har varit våran ordförande Lars Karlsson. Vi har från klubbens sida haft en god uppslutning, och vi har även fått besök av bekanta från andra klubbar i landet. Vår vana trogen har vi under lördagkvällen varit ute och ätit tillsammans med Marcello och de som behagat följa med. Thaiboxning Sektionens nya stil thaiboxning gjorde ett sista ryck innan julledigheten och genomförde ett träningsläger med Farnam Farre Mirzai. Deltagarna var mycket nöjda med lägret som pågick under två dagar och ser fram emot liknande tillställningar i framtiden. Sportjujutsu Sport ju-jutsun genomförde ett sparringläger med 22 deltagre från 5 klubbar den 10 mars. S i d a 26

27 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Ju-jutsu Resultatrapport Intäkter Budget Utfall Träningsavgift Bidrag Försäljning Uthyrning Graderingar Ju-Jutsupass Hyra Aikido Övriga Summa kr kr Kostnader Budget Ansvarsgrupper (se nedan) Möten Gratifikationer Organisationsavgifter Hyra lokal Hyra lokaler övrigt El FURI= förbr. Rep. Underh. Invent IT/ Telefon Information Övriga kostnader Reparationer Avslutningar Summa kr kr Ansvarsgrupper Budget Läger 1768 Instruktörsansvarig 874 Barn 3000 Teknik/Utbildning Tävling PR 9110 Summa kr kr S i d a 27

28 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Ju-Jutsu Verksamhetsplan Med verksamhetsplanen läggs grunden och inriktningen för hur sektionsstyrelsen ska arbeta under det kommande året. Verksamhetsplanens olika mål är uppdelade efter kategori. Instruktörsvård - Fortsätta att verka för att instruktörerna ska känna att de är viktiga och värdefulla för sektionen. - Fortsätta att uppmuntra medlemmarna att våga prova på att vara instruktörer. Medlemsvård - Uppmuntra lägerverksamheten inom klubben. Varje termin bör det hållas minst ett läger per stil - Verka för att öka antalet medlemmar. - Arbeta för att de medlemmar som finns stannar kvar. - Arbeta med barnverksamheten med målet att integrationen till vuxengrupperna ska bli smidigare Webben - Se till att aktuella nyheter finns på sektionens webbsida. - Se till att den information som finns på webben är korrekt. Uppföljning - Se till att beslut tagna på styrelsemöten och som är tänkta att efterlevas inte bara nu, utan även i framtiden, ska samlas på ett lättillgängligt ställe. - Utveckla organisationen i sektionen så att den passar den bredd som vi har i vår verksamhet Lokal - Hålla efter lokalen. Tävling - Uppmuntra de tränade i de tävlingsinriktade grupperna att börja och fortsätta tävla. Genom att verka enligt ovanstående verksamhetsplan skall styrelsen bidra till att sektionen fortsätter att sträva mot sektionens övergripande mål, nämligen att: - Erbjuda medlemmar genomtänkt och meningsfull träning ledd av välutbildade instruktörer. - Verka för att alla medlemmar ska kunna träna efter egen förmåga och inriktning med jujutsun som självförsvar, motion, tävling eller konstart. Ge medlemmarna möjlighet att utvecklas såväl tekniskt som på det personliga planet. S i d a 28

29 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Ju-jutsu Budget Intäkter Budget Träningsavgift Bidrag Försäljning Uthyrning Graderingar 5800 Ju-Jutsupass 2200 Hyra Aikido Övriga 1171 Summa kr Utgifter Budget Ansvarsgrupper (se nedan) Möten 500 Gratifikationer 2000 Organisationsavgifter Hyra lokal Hyra lokaler övrigt El FURI= förbr. Rep. Underh. Invent IT/ Telefon 6100 Information 1100 Övriga kostnader 1800 Reparationer 7000 Avslutningar 1000 Summa kr Ansvarsgrupper Budget Läger 1500 Instruktörsansvarig 1000 Barn 2500 Teknik/Utbildning Tävling PR 8500 Summa kr S i d a 29

30 LINKÖPINGS BUDOKLUBB S i d a 30

31 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Karatesektionen Karate Verksamhetsberättelse Karatesektionen avger härmed sin verksamhetsberättelse för Styrelse Styrelsen har under 2012 haft följande medlemmar: Ordförande: Viceordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Lens Löök Josefin Gyllensten Fredrik Eriksson Tobias Odensten Gustav Wikander Maria Vasilevskaya Representant i huvudstyrelsen: Jens Löök Sensei Fredrik Gundmark är utbildare och ordförande i Svenska Budo och Kampsportsförbundets utbildningkommité. Han är sekreterare i Svenska Kyokushinförbundet (inom SBK) samt i Swedish Karate Kyokushin (SKK). Dessutom är han ledamot i Svenska Budo och Kampsportsförbundet. Ekonomi Karatesektionen uppvisar resultatet kr för verksamhetsåret Medlemmar Sektionen har under året haft 43 betalande medlemmar, alla kategorier sammanräknade. Graderingar 2012 Under året har två graderingsläger arrangerats under ledning av Sensei Allen Antic 3:e dan. Resultat för kyu- och mon-grader Totalt har under båda lägren 18 utövare graderats till kyu grader. Antalet barnutövare som erhållit mon-grader uppgår till 41 st. Resultat för dan-grader Tobias Odensten graderades till 1:a Dan den 19/7 på Stockholm Kyokushin Karates årliga sommarläger. S i d a 31

32 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Träning Under året har ordinarie träning i ett antal barngrupper och en sammanslagen vuxengrupp bedrivits. Graderade och nybörjare tränar tillsammans två dagar i veckan med ett tredje sparringpass på fredagar som endast är avsett för graderade. Under vinter- och sommaruppehållen har har gemensam träning för samtliga vuxna anordnats. Träningsverksamheten bedrivs i Stångebrohallen. Denna lokal delas med MMA. Instruktörer Följande instruktörer har varit verksamma under året: Allen Antic (3:e dan) barn/nybörjare/avancerade/kumite Fredrik Gundmark (3:e dan) barn/nybörjare/avancerade/kumite Patrik Gundmark (1:a dan) barn/nybörjare/avancerade/kumite Tobias Odensten (1:a dan) barn/nybörjare/avancerade/kumite Josefin Gyllensten (2 kyu) barn/nybörjare/avancerade/kumite Jens Löök (6 kyu) barn/kumite Läger Karatesektionen har deltagit i SKK:s Tekniska kommittés seminarier samt SKK:s årsmöte. Dessa infaller normalt två gånger om året. Aktiviteter Karatesektionen deltog i Budoklubbens gemensamma uppvisning som hölls på Stora torget. Tack Karatesektionens styrelse vill ge ett stor tack till sina medlemmar samt till sina instruktörer för deras gedigna insats. S i d a 32

33 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Karate Resultatrapport S i d a 33

34 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Karate Verksamhetsplan Karatesektionen skall: Bedriva allsidig träning utifrån Riksidrottsförbundets normer och riktlinjer. Fortsätta att verka för fler utövare som vill utveckla sin kumite och ges möjlighet att tävla. Arbeta på olika sätt för en förbättrad ekonomi. Samverka med de andra sektionerna utifrån LBK's verksamhetsplan. Jobba för att att främja utveckling inom Kyokushin för både medlemmar och ledare. S i d a 34

35 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Karate - Budget S i d a 35

36 LINKÖPINGS BUDOKLUBB S i d a 36

37 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Kendo- & Iaidosektionen Kendo/Iaido Verksamhetsberättelse Träning Antalet tränande i sektionen har ökat och utgjordes under året av 44 betalande kendoka, varav 15j uniorer, samt 17 betalande iaidoka och 15 dito kyudoka. Det första kyudopasset hölls 25 januari under ledning av Martin Liabäck 1 dan, Björn Wilke 1 dan, Annica Dahlström 3 kyu och Pär Arumskog. Dryga tjugotalet nyfikna deltog i det första passet. Iaidon har under året hållit fyra pass i veckan: ett nybörjarpass, ett fortsättarpass, ett gemensamt pass samt ett koryupass för 1 kyu och upp. Kendon har haft ett liknande träningsschema för de vuxna med ett nybörjarpass, ett fortsättarpass och ett gemensamt pass med förlängning för fortsättarna. Juniorträningen hade två pass i veckan under vårterminen, men sänktes tillfälligt till ett pass i veckan under höstterminen, p g a bristande instruktörsresurser. Under denna termin hölls inget nybörjarintag till juniorgruppen. Läger och tävlingar Under året har kendosektionen arrangerat 5 träningsläger: 9 juni terminsavslutningsläger (iaido) 11 deltagare, varav 7 från sektionen. 8 juli endagsläger (kyudo) X deltagare september landslagsläger (iaido) under ledning av Matti Pajaujis och Martin Lindgren. 3 deltagare från sektionen november juniorläger (kendo) 7 deltagare. 9 december graderingsläger (kyudo) 18 deltagare, varav 10 från sektionen. Sektionens medlemmar har även deltagit på flertal tävlingar / läger utanför sektionens regi: mars Nordic Iaido Open, Simrishamn 3 deltagare från sektionen. 17 mars Q1 (iaidoläger), Stockholm 5 deltagare från sektionen. 14 april Sugo & Etsuko Cup (kendo) 4 tävlande från sektionen maj SSK:s juniorläger (kendo) 3 juniorer och 1 instruktör från sektionen. 20 maj tävlingsträning (iaido), Västervik 7 deltagare från sektionen maj i aido SM, Västervik 7 tävlande samt en funktionär från sektionen. 2 juni kyudoseminarium, Uppsala 3 deltagare från sektionen. 7 8 juli West Sweden Summer Seminar (iaido) 4 deltagare från sektionen. 15 september kyudoseminarium, Uppsala X deltagare från sektionen. 29 september träningsdag kendo, Jönköping 2 deltagare från sektionen oktober Stockholm Kendo Open 5 tävlande från sektionen oktober i aido EM, Stevenage, UK 3 deltagare från sektionen, varav 1 tävlande november kendoläger, Malmö 1 deltagare från sektionen. S i d a 37

38 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Medaljer och priser I samband med ovan nämnda större tävlingar tog sektionens medlemmar följande medaljer: Till totalvinnare av West Sweden Iaido Open utsågs Mattias Jansson. Guld i 4dan klass på West Sweden Iaido Open togs av Mattias Jansson. Silver i dan klass på Nordic Iaido Open togs av Mattias Jansson. Brons i lag klass på iaido SM togs av Caroline Ovrén, Mattias Jansson och Hannes Ovrén. Brons i 3dan klass på iaido SM togs av Mattias Jansson och Caroline Ovrén. Brons i 2dan klass på iaido SM togs av Hannes Ovrén. Brons i lag klass på iaido EM togs av det svenska laget, där Mattias Jansson ingick. Fighting spirit på iaido SM tilldelades Patrik Karlsson Fighting spirit på Stockholm Kendo Open tilldelades Karl Johan Mohall. Landslagsutnämningar Mattias Jansson togs ut till iaidolandslaget i 4dan klassen samt i lag. Caroline Ovrén och Hannes Ovrén togs ut som reserver till iaidolandslaget i 3dan respektive 2dan klassen. Graderingar Under 2012 genomfördes totalt xx lyckade kendograderingar, varav x till 1 kyu och x till dan grad. I iaido var siffran 14 lyckade graderingar, varav 2 till 1 kyu och 3 till dan grad, och i kyudo xx lyckade graderingar, varav x till 1 kyu och x till dan grad. Sektionen vill särskilt gratulera följande personer till sina nya grader: Mattias Jansson till 4 dan iaido i Båstad, den 7 juli, Louise Balla till 2 dan kendo i Stockholm, den 21 oktober, Matilda Näslund till 2 dan kendo i Stockholm, den 21 oktober, Patrik Karlsson till 1 dan iaido i Västervik, den 27 maj, Johan Jönsson till 1 dan iaido i Västervik, den 27 maj. Gemenskap Den 15 januari anordnades en sektionsaktivas dag då styrelsen tillsammans med instruktörer från alla tre stilar träffades för att diskutera framtidsplaner och möjligheter. Bland annat diskuterades sektionens ekonomi i samband med kyudouppstarten, och vårens träning planerades. Kendojuniorerna hade terminsavslutning den 29 maj. Det bjöds på grillad korv, marshmallows och lekar. Terminsavslutningsträning med extra långt pass och ballongkendo avslutade kendons vuxentermin den 10 juni. Iaidon grillade och tittade på film efter avklarat terminsavslutningsläger 9 juni och den 10 juni hade alla tre stilarna dessutom en sektionsgemensam terminsavslutning i dojon. Iaidon höll en filmkväll som terminskickoff i början på höstterminen. S i d a 38

39 LINKÖPINGS BUDOKLUBB december anordnades en traditionsenlig julavslutning på VilleValla Pub för sektionens vuxna medlemmar, där de som tagit nya dangrader under året även uppmärksammades med varsin liten present. Terminsavslutning för juniorerna hölls den 16 december, med extra hård träning och fika efteråt. Under några av höstens onsdagskvällar fanns det en studiecirkel i meditation som låg efter nybörjarpasset i kyudo. Detta var tillgängligt för alla sektioner att delta i. Instruktörer Kyudon började med fyra instruktörer, som under året minskade till två aktiva instruktörer i form av Martin Liabäck och Pär Arumskog. Iaidon fick under våren två nya instruktörer i Patrik Karlsson och Johan Jönsson. Johanna Karlsson, juniorinstruktör i kendo, flyttade från Linköping under våren. Louise Balla tog i samband med detta över huvudansvaret för juniorträningen. Administration och materiel En städdag anordnades den 21 januari och många i sektionen kom och hjälpte till. Eftersom karaten flyttat kompletterades lokalen med diverse attiraljer såsom sopkorgar, klocka, soffa och kylskåp. Shinaifixardag hölls 31 mars. I samband med detta togs även nedre delen av ribbstolarna ned, som senare användes som material till hemmabyggda makiwara hållare. På städdagen den 12 augusti, alias dojo fixofej dagen, blev det städning, fixande av medaljskåpet och shinaier. Det byggdes två hängare till kyudon så nu finns det tre stycken kompletta makiwara. Styrelsen Anders Bergström ordförande Annica Dahlström sekreterare ( till ) Annie Öhlén sekreterare (från ) Caroline Ovrén kassör Louise Balla ledamot (lokalansvarig) Veronica Nygren Fasth ledamot (sjukvårdsansvarig) Hannes Ovrén och Matilda Näslund var valberedare. Sektionen representerades i huvudstyrelsen av Louise Balla. Anders Bergström deltog vid Svenska budo och kampsportsförbundets och Svenska kendoförbundets årsstämmor i mars. S i d a 39

40 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Marknadsföring Samtliga tre stilar inom sektionen deltog på klubbens uppvisningar på campus 24 augusti och Stora torget 25 augusti. Utöver sedvanlig affischering inför terminsstarterna, betalades 1400 kr för en annons för Kendosektionen i MatNats nolle häfte inför höstterminen Till höstterminen trycktes även första kyudo affischerna upp. Det hölls en svensexa med 10 deltagare den 22 juli där deltagarna fick prova på kendo. S i d a 40

41 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Kendo/Iaido Resultatrapport S i d a 41

42 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Kendo/Iaido Budget S i d a 42

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping 1 Fastställande av röstlängd för mötet Röstlängden fastställdes till 33 röstberättigade medlemmar. Se Bilaga 1 Röstlängd. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Linda Tollemark valdes till mötesordförande

Läs mer

Linköpings budoklubb. Årsmöte 2014

Linköpings budoklubb. Årsmöte 2014 Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 17 mars 2014 S i d a 2 DAGORDNING 1) Fastställande av röstlängd för mötet 2) Val av ordförande och sekreterare för mötet 3) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Läs mer

Linköpings Budoklubb Årsmöte 2016 17 mars

Linköpings Budoklubb Årsmöte 2016 17 mars Årsmöteshandlingar Linköpings Budoklubb 2016-03-17 Linköpings Budoklubb Linköpings Budoklubb Årsmöte 2016 17 mars 1 Årsmöteshandlingar Linköpings Budoklubb 2016-03-17 Linköpings Budoklubb Innehåll 1 Föredragningslista

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Ordförande har ordet. Håkan Ericson Ordförande

Ordförande har ordet. Håkan Ericson Ordförande Årsredovisning 2014 2013 Innehållsförteckning 1. Ordförande har ordet Ordförande har ordet Årsredovisning 2014...1 Innehållsförteckning...2 Ordföranden har ordet...3 Verksamheten i korthet under 2014...4

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK)

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Plats: Dojon, Stationsvägen 9F Tid: 21 mars 2013, kl 19.00 Klädsel: Vanliga kläder, ej Gi Alla medlemmar och målsmän till medlemmar under

Läs mer

802434-4429 1 av 8 Verksamhetsberättelse 2012 Umekawa budokai

802434-4429 1 av 8 Verksamhetsberättelse 2012 Umekawa budokai 802434-4429 1 av 8 Verksamhetsberättelse 2012 Umekawa budokai 802434-4429 2 av 8 Under verksamhetsåret 2012 har föreningen slagit rekord i antal graderingar. Elva personer tog nya grader och Mattias Sjölander

Läs mer

Linköpings budoklubb Årsmöte 2013 2013-03-06 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping

Linköpings budoklubb Årsmöte 2013 2013-03-06 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping 1 Fastställande av röstlängd för mötet Röstlängden fastställdes till 35 röstberättigade medlemmar. Röstlängden justeras till 37 vid punkt 7. Se Bilaga 1 Röstlängd. 2 Val av ordförande och sekreterare för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 802434-4429 1 av 5 Verksamhetsberättelse 2015 Umekawa budokai Mattias och Lillemor tränar jodo i dojon i december. I bakgrunder ser vi Anders och Claire. 802434-4429 2 av 5 Verksamhetsåret 2015 har varit

Läs mer

Årsmöte Karatesällskapet Umeå Kyokushinkai 2015-01-24

Årsmöte Karatesällskapet Umeå Kyokushinkai 2015-01-24 Årsmöte Karatesällskapet Umeå Kyokushinkai 2015-01-24 Närvarande: Sensei Johan Edin, Sempai Alicia Edin, Emma W Flodén, Patrik Sörman, Sebastian Heberlein, Mikael Bergström och Erik Wikström. 1 Mötet öppnas.

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Årsmöte Järfälla Aikidoklubb

Årsmöte Järfälla Aikidoklubb Årsmöte Järfälla Aikidoklubb 2012-02-04 Tid: Lördag 4/2, kl 10-12 Plats: Konferensrum Jakobsbergs Sporthall 1) Fastställande av röstlängd för mötet. Sexton närvarande medlemmar finns noterade på röstlängden.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Hudiksvall ju-jutsu klubb Görel Groos och Christian Carlsson 1:a dan Ju-jutsu Kai

Verksamhetsberättelse. Hudiksvall ju-jutsu klubb Görel Groos och Christian Carlsson 1:a dan Ju-jutsu Kai Verksamhetsberättelse Hudiksvall ju-jutsu klubb 2010 Görel Groos och Christian Carlsson 1:a dan Ju-jutsu Kai Ludde kastar seoi nage på Lukas under sommarlägrets tävling Hudiksvall ju-jutsu klubbs styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Umekawa budokai

Verksamhetsberättelse 2010. Umekawa budokai 1 av 8 Verksamhetsberättelse 2011 2 av 8 Under verksamhetsåret 2011 har föreningen anordnat två träningsläger och genomfört sin första gradering i den egna dojon. Dessutom blev det tangerat rekord med

Läs mer

Stockholm Wado. Karateklubb. Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - SWKK 1

Stockholm Wado. Karateklubb. Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - SWKK 1 Stockholm Wado Karateklubb Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - SWKK 1 Klubbens stil Den karatestil vi tränar går under namnet Wado Ryu, vilket betyder fred och harmoni, som är karatens yttersta

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Hudiksvall Ju-jutsuklubb 2014

Verksamhetsberättelse. Hudiksvall Ju-jutsuklubb 2014 Verksamhetsberättelse Hudiksvall Ju-jutsuklubb 2014 Årets Ju jutsuka Mikael Thörn den andra i raden att ta emot det nyinstiftade Ulf och Katarina Bäckströms vandringspris Hudiksvall Ju-jutsuklubbs styrelse

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Hikari Aikidoklubb. Årsredovisning. Verksamhetsår 2013

Hikari Aikidoklubb. Årsredovisning. Verksamhetsår 2013 Årsredovisning Verksamhetsår 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse 2013... 4 Styrelse och förtroendevalda... 4 Relationer och representationer... 4 Information och rekrytering... 4 Avgifter... 4 Medlemmar...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2016 Januari 2017 Linköping Judo en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft drygt 280 unika medlemmar som tränat under drygt 20 pass per vecka under terminstiderna

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (6) Styrelsemötesprotokoll Plats: Hos Monica, 2013-11-29, kl. 18.00 Deltagare: Monica Lindberg Ordförande Morgan Engdahl Ledamot Peter Höglund Kassör Jonas Mattsson-Frost Ledamot Monika ledel Sekreterare

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Välkomna till årsmöte 2015! 2015-03-21 www.sibbhultsverken.com 1

Välkomna till årsmöte 2015! 2015-03-21 www.sibbhultsverken.com 1 Välkomna till årsmöte 2015! 2015-03-21 www.sibbhultsverken.com 1 Årsmöte Härlövs IF 2015-03-19 Preliminär dagordning för årsmötet 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet utlysts på rätt

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

Högdalens Budoklubbs verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Högdalens Budoklubbs verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Högdalens Budoklubbs verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Högdalens Budoklubb är en ideell idrottsförning som bedriver träning för barn och vuxna inom Ju-jutsu, med anslutning till Ju-jutsu Kai

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Årsmöte 2015 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelse och förtroendevalda Torsdagen den 6 mars hölls ordinarie årsmöte och följande styrelse valdes till verksamhetsåret 2014 Kontakt Hikari Aikidoklubb Box 228

Läs mer

Artrapport IAIDO. Maj 2015

Artrapport IAIDO. Maj 2015 Artrapport IAIDO Maj 2015 EM 2015 22nd European Iaido Championships 2015 sker i Berlin den23-25 oktober, se länken som finns i lägerguiden. SM 2015 SM är nu genomförd med många spännande matcher och rafflande

Läs mer

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Org. nummer: 802446-9499 Närvarande: Markus Artman Tobias Eriksson Erik Hellsten Viktor Hessle Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Micael Svensson Eskil Varenius

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2014 Januari 2015 Linköping Judo en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 311 unika medlemmar som tränat under drygt 20 pass per vecka under terminstiderna

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. Årsmöte Kils Slalomklubb Torsdagen den 22/9-2016 1. Mötet öppnas Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd 19 medlemmar deltar på

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKÖVDE KONSTÅKNINGSKLUBB SÄSONGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKÖVDE KONSTÅKNINGSKLUBB SÄSONGEN 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKÖVDE KONSTÅKNINGSKLUBB SÄSONGEN 2008 2009 2 (5) Skövde Konståkningsklubb får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008 2009 Styrelsen har under året haft

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. ABATE Sverige Årsmöte 2013 Protokoll 1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes röstlängd för årsmötet. 3. Val av

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Årsmötesprotokoll 2013

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Årsmötesprotokoll 2013 Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Årsmötesprotokoll 2013 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Mötets behörighet. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Västkustens Isjaktssällskap - VIS

Västkustens Isjaktssällskap - VIS 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 18/11 2004 Plats: Semcons kontor, Norra Älvstranden Närvarande: 9 st. medlemmar 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Samtliga

Läs mer

Kallelse till årsmöte för

Kallelse till årsmöte för Kallelse till årsmöte för Tid och plats: 2015-02- 03, klockan 18.00 Närke Kultur Bryggeri (på I3- området på Norr) Anmälan: Anmälan och eventuella motioner skall skriftligt skickas senast 2015-01- 27 via

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Artrapport IAIDO. Det blir inte lätt för landsledningen att plocka ut landslaget för EM 2014 Vi önskar de lycka till

Artrapport IAIDO. Det blir inte lätt för landsledningen att plocka ut landslaget för EM 2014 Vi önskar de lycka till Maj 2014 Sida 1 av 7 EM 2014 Se kalendern Landslaget Landslagsledningen består av Manager Caroline Lindholm Assist manager Johan Rönndahl Coach Matti Pajaujis Kapten Martin Lindgren Det blir inte lätt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24

Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24 Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24 1. Mötet öppnas. 2. Mötet behörigt utlyst. 3. Dagordningen godkännes. 4. Marcus Lindqvist väljs till mötesordörande. 5. Andreas Olsson väljs till protokollförare.

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Korpehôla Judoklubb

Verksamhetsberättelse 2014 Korpehôla Judoklubb Verksamhetsberättelse 2014 Korpehôla Judoklubb Ännu ett träningsår är till ända. Ett år fyllt av många träningspass där flera medlemmar har utvecklat sin personliga judo. Året har gett möjlighet att se

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Vi samarbetar med Omni4 som har fysioterapeuter och sjukgymnaster i våra lokaler.

Vi samarbetar med Omni4 som har fysioterapeuter och sjukgymnaster i våra lokaler. Nacka Dojo grundades 1982 av Ingemar Sköld, 9 dan i Sport Ju- Jutsu - På japanska betyder dojo en lokal där man tränar Vi är en av Nackas framgångsrikaste idrohsföreningar År 2010 valdes vi Kll Årets klubb

Läs mer

ÅRSMÖTE LIDKÖPINGS BUDOKLUBB 2010-03-10 KL 19.00 IDROTTENS HUS KONFERENSRUM, LIDKÖPING

ÅRSMÖTE LIDKÖPINGS BUDOKLUBB 2010-03-10 KL 19.00 IDROTTENS HUS KONFERENSRUM, LIDKÖPING ÅRSMÖTE LIDKÖPINGS BUDOKLUBB 2010-03-10 KL 19.00 IDROTTENS HUS KONFERENSRUM, LIDKÖPING 1. MÖTETS ÖPPNANDE. 2. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD FÖR MÖTET. 3. FRÅGA OM MÖTET ÄR BEHÖRIGEN UTLYST. 4. VAL AV ORDFÖRANDE

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder

Läs mer

Shotokan Karateklubb

Shotokan Karateklubb Shotokan Karateklubb Helsingborg Shotokan Karate Do MOTION SJÄLVFÖRSVAR TÄVLING Vad är karate? Karaten är svår att beskriva med några få ord. Man kan säga att det är en gammal stridskonst som har utvecklats

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Protokoll från UTK Taikei styrelsemöte 007-0- Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Marlene Berglöv Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Val av två

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2013 Januari 2014 Linköping Judo en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 285 unika medlemmar som tränat under drygt 20 pass per vecka under terminstiderna

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män.

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män. Original 27 27 Styrelsens sammansättning Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 2013-10-2708 1 (6) Styrelsemötesprotokoll Plats: Hos Monica, 2013-09-08, kl. 13.00 Deltagare: Monica Lindberg Ordförande Morgan Engdahl Ledamot Peter Höglund Kassör Jonas Mattsson-Frost Ledamot Monika

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Årsmötesprotokoll för TK SAAB

Årsmötesprotokoll för TK SAAB Årsmötesprotokoll för TK SAAB Protokoll fört vid TK SAAB:s årsmöte torsdagen 26 mars 2015 i klubbrummet. 1. Mötets öppnande TK SAAB:s vice ordförande Göran Egefalk öppnade årsmötet och hälsade de närvarande

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse Jakobsbergs Fäktklubb 1 januari december 2011

Verksamhetsberättelse Jakobsbergs Fäktklubb 1 januari december 2011 Verksamhetsberättelse Jakobsbergs Fäktklubb 1 januari 2011 31 december 2011 Verksamhetsberättelse Jakobsbergs Fäktklubbs styrelse får härmed avse följande berättelse för verksamheten under tiden 1 januari

Läs mer

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 13 FÖRENINGSINFORMATION MARS 2015n Till alla medlemmar i Kedjan! Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 INFORMATIONSBLAD Varmt välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte, onsdagen

Läs mer

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare.

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia söndagen den 27 januari 2013 kl. 20.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer