LINKÖPINGS BUDOKLUBB ÅRSMÖTE Linköpings budoklubb. Årsmöte mars Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPINGS BUDOKLUBB 2013-06-03 ÅRSMÖTE 2013. Linköpings budoklubb. Årsmöte 2013. 6 mars 2013. Sida 1"

Transkript

1 Linköpings budoklubb Årsmöte mars 2013 Sida 1

2 Sida 2

3 DAGORDNING 1) Fastställande av röstlängd för mötet 2) Val av ordförande och sekreterare för mötet 3) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet 4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 5) Fastställande av föredragningslista 6) Styrelsens förvaltning (a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret 7) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret 8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 9) Fastställande av medlemsavgifter samt respektive sektions träningsavgifter 10) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret 11) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 12) Val av styrelse (a) Föreningens ordförande för en tid av ett år (b) Vice ordförande för en tid av två år (väljs udda år) (c) Kassör för en tid av två år (väljs jämna år) (d) Sekreterare för en tid av två år (väljs udda år) (e) En representant från varje idrottsgren för en tid av ett år 13) Övriga val (a) Suppleant till kassören för en tid av två år (väljs udda år) (b) Suppleant till sekreteraren för en tid av två år (väljs jämna år) (c) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år (d) Ledamöter till valberedningen för en tid av ett år (e) Beslut om val av ombud till SDF-möten och andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud 14) Fastställande av sektionsstyrelserna 15) Övriga frågor Sida 3

4 Sida 4

5 Innehåll 1 Klubben Verksamhetsberättelse Resultatrapport Verksamhetsplan Budgetförslag Sektionerna Aikidosektionen Aikido Verksamhetsberättelse Aikido Resultatrapport Aikido Verksamhetsplan Aikido Budget Ju-jutsusektionen Ju-jutsu Verksamhetsberättelse Ju-jutsu Resultatrapport Ju-Jutsu Verksamhetsplan Ju-jutsu Budget Karatesektionen Karate Verksamhetsberättelse Karate Resultatrapport Karate Verksamhetsplan Karate - Budget Kendo- & Iaidosektionen Kendo/Iaido Verksamhetsberättelse Kendo/Iaido Resultatrapport Kendo/Iaido Budget Sida 5

6 1 Klubben 1.1 Verksamhetsberättelse Årsmöte Årsmöte under verksamhetsåret 2012 ägde rum den 14 mars klockan i Stora dojon. Styrelse Under det gångna verksamhetsåret har följande personer suttit i styrelsen/ansvarsposter: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Sektionsrepresentant aikido: Sektionsrepresentant kendo/iaido: Sektionsrepresentant ju-jutsu: Sektionsrepresentant karate: Suppleant kassör: Suppleant sekreterare: Revisorer: Revisorssuppleanter: Valberedningen: Linda Tollemark Mattias Arnsby Hannes Ovrén Mika Perälä Anders Vahlberg Louise Balla Lars Karlsson Jens Löök Anders Bergström Vakant Klas Nordberg, Jhan Norberg Vakant Jimmie Sandin, sammankallande (Ju-jutsu) Christer Hansson (Aikido) Caroline Ovrén (Kendo/Iaido) Åsa Rekner (Karate) Möten Styrelsen har under verksamhetsåret 2012 haft nio ordinarie möten. Uppvisningar Den 25 augusti hölls uppvisning på stora torget. Alla stilarna var på plats och representerade klubben. Detta var första gången MMA och Thaiboxning deltog på uppvisningen då de tillkom som nya stilar efter föregående års uppvisning. Utskick Under året har två utskick gått ut. Utskicket innan höst skickades och skickades till 445 adressater. Utskicket innan våren skickades och skickades till 397 adressater. Ny hemsida Tack vare hemsidegruppens stora ansträngningar lanserades en ny hemsida under Sida 6

7 Lokaler Stångåstaden renoverar Ryd Centrum och i denna renovering kommer Centrumdojon att försvinna. För att försöka hitta en långsiktig lösning på problemet tillsatte styrelsen en lokalgrupp med uppgift att leta efter en lämplig lokal till åtminstone Kendo/Iaido/Kyudo, de som utnyttjar Centrumdojon i dagsläget. Under hösten har flera fastighetsägare i Linköping kontaktats samt kontakt med Stångåstaden bibehållts. Ännu har inte något lämpligt objekt dykt upp på horisonten. Sida 7

8 1.2 Resultatrapport Sida 8

9 BALANSRAPPORT Sida 9

10 1.3 Verksamhetsplan Under 2013 ska styrelsen verka för följande Marknadsföring Anordna uppvisning(ar) för klubben Ordna med skyltar vid våra lokaler Information Ordna med terminsutskick till klubbens medlemmar inför varje termin Verka för fortsatt utveckling av hemsidan Samarbete Anordna en kassörsträff för erfarenhetsutbyte Anordna en klubbgemensam aktivitet under året Fortsätta reda i klubbens lokalsituation Sida 10

11 1.4 Budgetförslag Sida 11

12 Sida 12

13 2 Sektionerna 2.1 Aikidosektionen Aikido Verksamhetsberättelse Styrelsens arbete Styrelsens sammansättning 2012 har varit enligt följande: Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Anders Vahlberg Mikael Svensson Hanna Karlsson Martin Källström Milja Kanerva Darja Utgof Mika Perälä Styrelsen har träffats totalt sju gånger under verksamhetsåret och dessa möten har sedan resulterat i de aktiviteter som implementerade verksamhetsplanen. Genomförande av verksamhetsplan Marknadsföring Styrelsen har organiserat följande aktiviteter för att marknasföra klubbens aikidoträning: Affischering inför terminstarterna på hösten och våren. Uppvisning på stora torget tillsammans med övriga klubben. Utöka aikidokompetensen Styrelsen har verkat för att utöka aikidokompetensen i sektionen på följande vis: Intensivgraderingsträning Inför graderingarna har vi anordnat ett speciellt pass där alla får träna på egen hand. Samtidigt finns många instruktörer på plats för att svara på frågor och leda delar av träningen för de som vill. Tanken har varit att på så vis få fler att gradera, genom att skapa ett tillfälle där man kan finslipa sin teknik inför graderingen. Klubbläger Genom att sponsra resan till något läger varje termin hoppas vi få fler medlemmar att åka iväg på läger hos andra klubbar. Vi sponsrade resan till ett läger med Fredrik Snell, i Örebro den 12 mars. Läger Under året har vi arrangerat följande läger. Graderingsläger, vår och hösttermin Leif Kinnersjö, 6 dan, från Norrköping har bjudits in för en dags läger samt graderingar. Dangraderingsläger med Lasse Andersson För första gången någonsin, så när som på David Byers gradering till shodan någon gång i forntiden, hölls det aikido-dangraderingar i Linköping! Gott deltagande och vi Sida 13

14 hoppas att det blir fler gånger under åren som kommer. Maria Mossberg Ahlström Den 19:e september kom Maria och höll ett endagarsläger, uppskattat som vanligt. Pia Moberg och Åsa Bergström Dessa två var nya bekantskaper för oss i Linköping och det var ett lyckat läger som vi hoppas kunna upprepa igen. Vapenträningsdagar Den 21:a april ordnade vi endagarsläger och den 2:e november en vapenkväll kl 18 till 21. Instruktörer var de egna från klubben och vi tränade främst vapentekniker, med fokus på de som man ska gradera på. Social gemenskap I samband med de lägeraktiviter som vi ordnat, har vi också haft festligheter på kvällen. En filmkväll ordnades i stora dojons källare den 16:e november. Vi tittade på filmer ända in på morgonkvisten och det var en mycket uppskattad aktivitet. I anslutning till affischeringsaktiviteter i början av terminerna har det också anordnats festligheter. Sektionen var även representerad på klubbdagen, där hela budoklubben socialiserade. Träning under året Instruktörer Följande personer har varit instruktörer under året. Veckodag/Grupp VT-12 HT-12 Tisdag, Söndag / Nybörjare Mika Perälä Mika Perälä Tisdag Hans-Peter Claesson Hans-Peter Claesson Fredag Anders Vahlberg Anders Vahlberg Söndag Janne Chressman / Janne Chressman / Martin Källström Martin Källström Nybörjarantalet har ökat något om man jämför med tidigare år, både höst och vårtermin har sett ett tiotal tränande nybörjare där flertalet av dessa har tagit sig hela vägen till gradering. Barnträning Under året har styrelsen och instruktörer fiskat efter nya barninstruktörer men än så länge inte fått napp. Barnträningen ligger alltså fortsatt på is tills vidare. Antal tränande Under året har vi haft följande fördelning av tränande. Siffrorna avser antalet individer som har betalat träningsavgift för höst eller vårterminen. Män 48 Kvinnor 13 Totalt 61 Sida 14

15 2.1.2 Aikido Resultatrapport Sida 15

16 2.1.3 Aikido Verksamhetsplan Styrelsen ska verka för att: Utöka aikidokompetensen i sektionen i huvudsak genom att sponsra resor till läger, sponsra instruktörskursdeltagande, ordna läger med aikidoinstruktörer från andra klubbar samt genom utbyte med andra stilar. Marknadsföra aikidon genom att affischera och delta i uppvisningar och andra aktiviteter. Bibehålla och utveckla den sociala gemenskapen i klubben genom diskussionskvällar, fester, filmkvällar och andra former av samkväm. Sida 16

17 2.1.4 Aikido Budget Sida 17

18 Sida 18

19 2.2 Ju-jutsusektionen Ju-jutsu Verksamhetsberättelse Ordföranden har ordet Ännu ett år med förändring och förnyelse inom ju-jutsusektionen. Vi har sett en ökad närvaro på passen och två bra nybörjarintag.vi har även sett många nya instruktörer kliva fram och det har vilat en känsla av nystart över Sektionen fick även en ny stil under våra vingar då klubben fick möjligheten att starta Thaiboxning. Detta har visat sig vara en en framgång med många tränade och ett stort tillskott med kompetens kring stående fighting. För Ju-jutsu Kai så var det många stora graderingar som skedde under året, blans annat Mattias Arnsby som graderade till 3:e dan Vi gjorde en stor investering i nya mattor vilket även gjort att vi har kunnat använda de gamla mattorna för att fixa till MMA-lokalen i Stångebro På tävlingssidan har en längre satsning hos sport ju-jutsun börjat ge resultat men många framgångsrika tävlande med Viktor Samuelsson i spetsen. Vi har aldrig haft ett större antal aktiva tävlande i ju-jutsu. I BJJ har också sett ett generationsskifte då nya talanger har börjat röra sig mot tävlingsmattorna. LBK har varit representerat på SM i både BJJ och SW. Björn Johansson plockade hem ett SM brons i SW. I MMA har Tom Qvarfordt varit mest aktiv och fightade sig hela vägen till en SM-final i Shootfighting som ledde till ett silver men vi har haft många som gått matcher under året och gjort bra ifrån sig. I Thaiboxning stod Daniel Sandell för en stor vinst på Fighter Gala i Köpenhamn och han representerade även klubben på SM. Den största framgången för tävlingsstilarna är dock den krossträning som ökat markant under året. Många har hittat ett sätt att kombinera två eller flera stilar och det finns ett aktivt samarbete mellan instruktörerna i MMA, SJJ, BJJ och Thai. Tack vare ett starkt 2012 så är sektionen väl rustade för att fortsätta utvecklas under Lars Karlsson Ordförande jujutsusektionen Styrelsen har under 2012 varit Ordförande: Lars Karlsson Sekreterare: Fredrik Swelén Kassör: Lotta Klang Bergström Instruktörsansvarig: Mattias Arnsby Medlemsansvarig: Johan Gustafsson Barnansvarig: Mårten Ling Tävlingsansvarig:Tom Qvarfordt Valberedning: Jimmie Sandin Ansvarsposter har under 2012 varit Lägeransvarig: Lars Edholm Försäljning: Mats Ekman, Per-Magnus Olsson Lokalansvarig:Lars Kindgren PR-ansvarig: Vakant T & G: Anders Bergström Utbildning: Anders Bergström Medlemsregister:Pontus Riis Ju-jutsupass:Johan Holmgren Närvarokort:Johan Gustafsson Sektionsmästare:Vakant Sida 19

20 Utbildning Under året har flera av våra instruktörer förlängt eller skaffat sig nya licenser. Vi eftersträvar att samtliga av våra stilars instruktörer ska få möjlighet att skaffa sig mer utbildning så att vi kan fortsätta hålla en högkvalitativ träning. Under året har följande genomgått någon form av instruktörsutbildning. Jujutsu Kai Nya licenser: A-instruktörer: Per-Magnus Olsson och Pontus Riis Uppdateringar: B-instruktör: Lars Edholm Elitlicens: Erik Grönberg Sportjujutsu Instruktörsutbildning: Jonathan Eriksson och Lars Karlsson MMA Instruktörsutbildning: Björn Johansson har gått instruktörsutbildning i MMA Sida 20

21 Instruktörer Alla instruktörer jobbar på och sliter. De gör ett utomordentligt jobb. Dessutom helt utan ersättning. Instruktörsansvarig är alltid lika glad när instruktörer ställer upp och instruerar. En instruktörsträff har arrangerats varje termin. De som har instruerat under året och är värda extra mycket tack är: Vårterminen 2012 Ansvarig instruktör Hjälpinstruktör Vuxna Vit/Gul Mattias Arnsby/Adam Andersson Stina Åberg, Mikael Nyström, Jennifer Cardell Orange Lisa Hansson, Mårten Ling Johan Holmgren Grön/Blå Lars Edholm Avanc Anders Bergström Dangrupp Corinna Kruse, Malin Källdahl Barn Vit Lars Kindgren Gul Pontus Riis Avanc Mårten Ling Niklas Mannerskog BJJ Daniel Westberg, Lars Karlsson, Jonas Ungerbäck Sport Ju-Jutsu MMA Lars Karlsson Tom Qvarfordt/Björn Johansson/Robin Frahm Höstterminen 2012 Ansvarig instruktör Hjälpinstruktör Vuxna Vit/gul Mattias Arnsby, Erik Folker Stina Åberg, Maria Törner Orange Lisa Hansson, Lars Edholm Johan Holmgren Grön - blå Per-Magnus Olsson, Lars Avanc Dangrupp Edholm Anders Bergström, Erik Grönberg Corinna Kruse, Malin Källdahl, Mattias Arnsby, Erik Grönberg, Anders Bergström Barn Vit Lars Kindgren Gul Pontus Riis Avanc Mårten Ling Niklas Mannerskog Knatte Jhan Norberg, Mattias Arnsby BJJ Daniel Westberg, Lars Karlsson, Jonas Ungerbäck, Johan Strandberg Sport Ju-Jutsu MMA Thai Boxning Lars Karlsson, Veronica Liljedahl Tom Qvarfordt/Björn Johansson/Robin Frahm Åke Björkman, Robin Frahm, Toni Aziz, Daniel Sandell Sida 21

22 Teknik och gradering Teknik och graderingsgruppen i jujutsu kai har under året genomfört två graderingsdagar och tre provgraderingar. Standarden på våra elever håller en hög klass. Inom sportjujutsun har två graderingstillfällen genomförts där flera nya bälten förvärvats. Även inom brasiliansk jujutsu har vi under året visat på hög kvalité och vi kan glädjas åt flera nya både lila och blå bälten. Vår Höst Jujutsu Kai Gul-vitt 5 15 Orange-vitt 8 7 Grön-vitt 5 2 Blå-vitt 5 2 Brun-vitt 2 Gult 3 22 Orange 5 2 Grönt 4 5 Blått 1 2 Brunt 1 1 dan 1 2 dan 2 3 dan 1 Sportjujutsu Gul 2 1 Orange 1 Grönt 1 6 Blått 1 Brasiliansk Jujutsu Blå 3 2 Lila 2 2 Sida 22

23 Tävling Vi har under året varit mycket aktiva på tävlingsfronten. Tävlingar har genomförts inom samtliga av våra tävlingsstilar med gott resultat. Det är glädjande att se att även våra nyare stilar, MMA/Shootfighting och thaiboxning varit uppe och svingat! Nedan följer ett sammandrag av de tävlingar klubben har deltagit i samt utfallet i dessa. Vi ser nu fram emot ett ännu bättre 2013! Sportjujutsu: JFL 2 Nordic Cup Viktor Samuelsson: silver -85 kg elit Johan Segertoft: guld -85 kg nybörjare Lukas Holmberg: guld 77 kg nybörjare Christian Bagler: brons -69 kg nybörjare JFL 1 Varberg Viktor Samuelsson: Guld -85 elit Adam Andersson: Silver -69 nybörjare Göteborg Open 2012 Lars Karlsson : Silver -85 kg elit Adam Andersson: Silver -69 kg nybörjare Lukas Holmberg: brons -77kg nybörjare Best Fighter award elit: Lars Karlsson Fighting Spirit award elit: Lars Karlsson Nordfalken Fight Challenge Ljungby Adam Andersson: Silver -69 kg nybörjare Adam Andersson: Silver -69 kg U21 Lukas Holmberg: Guld -77 kg nybörjare Ju-jutsuligan Lars Karlsson 2:a -85 kg elit Lukas Holmberg 3:a -77 kg nybörjare Jonatan Eriksson 2:a -85 kg nybörjare Adam Andersson 2:a -69 kg nybörjare Shootfighting: SM-Silver - Tom Qvarfordt, 8 matcher 2012 rec: 5-3 Björn Johanson 1 match, förlust delat domslut Robin Frahm 1 match, förlust domslut Linus Jonsson 1 Match, förlust armbar Hilton Sousa 1 Match vinst. Domslut Henrik Carlsson 2 matcher. 2 förluster domslut & KO Viktor Samuelsson 1 match, 1 vinst domslut Thaiboxning: Proffsmatcher: Daniel Sandell - vinst domslut SM: 2 deltagare Vetlanda Challenge: 2 vinster - ko/tko 1 förslut - domslut All-style open: 4 deltagare Submission wrestling: SM: Brons: Björn Johansson +100, 4 Tom Qvarfordt -62 SGL: 5 deltagare under året Primate cup: 2 deltagare Nybro SW: Guld Martin Danielsson Alive SWT: 3 deltagare Sida 23

24 PR och rekrytering Reklam En affisch för att marknadsföra thaiboxningen, som är ny kampsport i vår sektion, har tagits fram. Nu finns affischer för samtliga våra kampsporter som har nybörjarverksamhet. Inför vårterminen 2012 valde sektionen att, för första gången på länge, satsa på annonsering i en tidning. Ju-jutsusektionens styrelse valde att annonsera i gratistidningen Nolltretton på grund av ett lågt pris jämfört med andra tidningar, samt att tidningen ligger ute länge och att vi kunde ha med annonsen i tidningens temanummer om träning. Ju-jutsusektionens styrelse tycker dock inte att utfallet av annonsen var tillräckligt bra för att det ska motivera att nytt försök just nu. Annan typ av marknadsföring som till exempel att ha monter, samt uppvisning, på hälsomässan som hålls i Linköping har istället diskuterats. En ny hemsida för klubben har inneburit ett lyft. Den nya sidan är mer lättöverskådlig och lättare att uppdatera. Ju-jutsusektionen har under året också marknadsfört sig på Facebook. Uppvisningar Klubbens traditionsenliga uppvisning i Linköping hölls som vanligt i augusti. Den här gången var vi dock på Stora torget istället för på Lilla torget. Trots regn lyckades vi på nytt få utövare från alla våra stilar att delta. Även ju-jutsusektionens nya kampsport thaiboxning visades upp. Sportis camp I augusti var ju-jutsun på plats på Sportis Camp, där barn får chansen att pröva på nya idrottsaktiviteter. Cirka 150 barn besökte ju-jutsuns station mellan 14 och 18 augusti i Trädgårdsföreningen i Linköping. Anders Bergström var huvudansvarig för ju-jutsuns deltagande på Sportis camp. Övriga instruktörer var Per-Magnus Olsson och Mårten Ling.

25 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Läger Jujutsusektionen har under året både deltagit i, och arrangerat läger inom flera av våra stilar. Nedan följer ett sammandrag av den lägerverksamhet som har bedrivits under året. Jujutsu Kai Lägeransvarig har gjort reklam för olika läger i samband med pass och via mejl, och satt upp information samt anmälningslistor på dojons anslagstavla. Relativt många läger har anslagits på detta vis, men inte alltid följts av så många anmälningar. De antal anmälningar och lägerdeltagare som skickats iväg från vår klubb under 2012 är som följer: Kai Camp Örebro 11-12/2-1 person Randoriläger för 1-3 dan i Jönköping 26/2-4 personer Graderingsläger till dangrader i Linköping 10/3-6 personer Påsklägret 6-9/4 i Linköping - 22 personer Jönköpingslägret 29/4-5 personer Bältesläger i Linköping 12/5 - ca 20 personer Graderingsläger till dangrader i Linköping 29/9-6 personer Bältesläger i Linköping 10/11 - ca 20 personer Klubben har arrangerat två av de läger som listas ovan, bälteslägren som ordnats 12 maj och 10 november, båda gångerna av Mattias Arnsby och lägeransvarig. Ca 20 elever deltog på vardera läger, där de fick träna speciellt på tekniker inför sina kommande graderingar. Båda bälteslägren var uppskattade, och något som bör upprepas varje termin. Arrangemangen krävde inte så mycket arbete förutom att några skulle vara där och instruera. De som ställde upp och instruerade hela eller delar av dagen 12 maj var: Mattias Arnsby, Lars Edholm, Mårten Ling, Pontus Riis och Rolf Holm. De som instruerade hela eller delar av dagen 10 november var Mattias Arnsby, Lars Edholm, Pontus Riis, Rolf Holm och Erik Folker. (Med reservation för eventuella bortglömda instruktörer!) Till påsklägret lånade vi som vanligt ut mattor, som skulle transporteras dit och tillbaka (delvis med hjälp av lägrets lastbil). Ditbärandet av mattorna utfördes relativt snabbt med hjälp av sammanlagt omkring personer i dojon och MMA-lokalen under torsdagen. Därefter var det mattbärarfest hemma hos Mattias Arnsby, där en del av de tappra bärarna deltog. Tillbakabärandet på måndagen fungerade också ganska bra, även om vi först var en lite mindre styrka då. Men sen dök fler upp, och det blev som vanligt pizza som belöning åt återbärarna. Eftersom vi inte kom åt MMA-lokalen på måndagen mellanlagrades först mattorna därifrån i dojon, innan dessa transporterades till MMA-lokalen senare under veckan. (Lägeransvarig försökte även i år hålla koll på mattorna och organisera mattbärarna, samt ge glada tillrop under arbetet.) S i d a 25

26 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Brasiliansk jujutsu Helgen 5-6 maj genomfördes ett träningsläger i BJJ med Marcello Yogui. Lägret var väl genomfört och medförde flera nya bälten för klubbens medlemmar. Följande fick nya bälten: Under hösten genomfördes ännu ett träningsläger med Marcello Yogui (24-25/11). Detta var det första lägret som genomfördes sedan vi valt att lämna dynamix och istället följa Marcello, som valt att grunda ett eget team. Även under detta läger fick vi glädjande nog se flera nya bälten: Arrangör för båda dessa läger har varit våran ordförande Lars Karlsson. Vi har från klubbens sida haft en god uppslutning, och vi har även fått besök av bekanta från andra klubbar i landet. Vår vana trogen har vi under lördagkvällen varit ute och ätit tillsammans med Marcello och de som behagat följa med. Thaiboxning Sektionens nya stil thaiboxning gjorde ett sista ryck innan julledigheten och genomförde ett träningsläger med Farnam Farre Mirzai. Deltagarna var mycket nöjda med lägret som pågick under två dagar och ser fram emot liknande tillställningar i framtiden. Sportjujutsu Sport ju-jutsun genomförde ett sparringläger med 22 deltagre från 5 klubbar den 10 mars. S i d a 26

27 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Ju-jutsu Resultatrapport Intäkter Budget Utfall Träningsavgift Bidrag Försäljning Uthyrning Graderingar Ju-Jutsupass Hyra Aikido Övriga Summa kr kr Kostnader Budget Ansvarsgrupper (se nedan) Möten Gratifikationer Organisationsavgifter Hyra lokal Hyra lokaler övrigt El FURI= förbr. Rep. Underh. Invent IT/ Telefon Information Övriga kostnader Reparationer Avslutningar Summa kr kr Ansvarsgrupper Budget Läger 1768 Instruktörsansvarig 874 Barn 3000 Teknik/Utbildning Tävling PR 9110 Summa kr kr S i d a 27

28 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Ju-Jutsu Verksamhetsplan Med verksamhetsplanen läggs grunden och inriktningen för hur sektionsstyrelsen ska arbeta under det kommande året. Verksamhetsplanens olika mål är uppdelade efter kategori. Instruktörsvård - Fortsätta att verka för att instruktörerna ska känna att de är viktiga och värdefulla för sektionen. - Fortsätta att uppmuntra medlemmarna att våga prova på att vara instruktörer. Medlemsvård - Uppmuntra lägerverksamheten inom klubben. Varje termin bör det hållas minst ett läger per stil - Verka för att öka antalet medlemmar. - Arbeta för att de medlemmar som finns stannar kvar. - Arbeta med barnverksamheten med målet att integrationen till vuxengrupperna ska bli smidigare Webben - Se till att aktuella nyheter finns på sektionens webbsida. - Se till att den information som finns på webben är korrekt. Uppföljning - Se till att beslut tagna på styrelsemöten och som är tänkta att efterlevas inte bara nu, utan även i framtiden, ska samlas på ett lättillgängligt ställe. - Utveckla organisationen i sektionen så att den passar den bredd som vi har i vår verksamhet Lokal - Hålla efter lokalen. Tävling - Uppmuntra de tränade i de tävlingsinriktade grupperna att börja och fortsätta tävla. Genom att verka enligt ovanstående verksamhetsplan skall styrelsen bidra till att sektionen fortsätter att sträva mot sektionens övergripande mål, nämligen att: - Erbjuda medlemmar genomtänkt och meningsfull träning ledd av välutbildade instruktörer. - Verka för att alla medlemmar ska kunna träna efter egen förmåga och inriktning med jujutsun som självförsvar, motion, tävling eller konstart. Ge medlemmarna möjlighet att utvecklas såväl tekniskt som på det personliga planet. S i d a 28

29 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Ju-jutsu Budget Intäkter Budget Träningsavgift Bidrag Försäljning Uthyrning Graderingar 5800 Ju-Jutsupass 2200 Hyra Aikido Övriga 1171 Summa kr Utgifter Budget Ansvarsgrupper (se nedan) Möten 500 Gratifikationer 2000 Organisationsavgifter Hyra lokal Hyra lokaler övrigt El FURI= förbr. Rep. Underh. Invent IT/ Telefon 6100 Information 1100 Övriga kostnader 1800 Reparationer 7000 Avslutningar 1000 Summa kr Ansvarsgrupper Budget Läger 1500 Instruktörsansvarig 1000 Barn 2500 Teknik/Utbildning Tävling PR 8500 Summa kr S i d a 29

30 LINKÖPINGS BUDOKLUBB S i d a 30

31 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Karatesektionen Karate Verksamhetsberättelse Karatesektionen avger härmed sin verksamhetsberättelse för Styrelse Styrelsen har under 2012 haft följande medlemmar: Ordförande: Viceordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Lens Löök Josefin Gyllensten Fredrik Eriksson Tobias Odensten Gustav Wikander Maria Vasilevskaya Representant i huvudstyrelsen: Jens Löök Sensei Fredrik Gundmark är utbildare och ordförande i Svenska Budo och Kampsportsförbundets utbildningkommité. Han är sekreterare i Svenska Kyokushinförbundet (inom SBK) samt i Swedish Karate Kyokushin (SKK). Dessutom är han ledamot i Svenska Budo och Kampsportsförbundet. Ekonomi Karatesektionen uppvisar resultatet kr för verksamhetsåret Medlemmar Sektionen har under året haft 43 betalande medlemmar, alla kategorier sammanräknade. Graderingar 2012 Under året har två graderingsläger arrangerats under ledning av Sensei Allen Antic 3:e dan. Resultat för kyu- och mon-grader Totalt har under båda lägren 18 utövare graderats till kyu grader. Antalet barnutövare som erhållit mon-grader uppgår till 41 st. Resultat för dan-grader Tobias Odensten graderades till 1:a Dan den 19/7 på Stockholm Kyokushin Karates årliga sommarläger. S i d a 31

32 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Träning Under året har ordinarie träning i ett antal barngrupper och en sammanslagen vuxengrupp bedrivits. Graderade och nybörjare tränar tillsammans två dagar i veckan med ett tredje sparringpass på fredagar som endast är avsett för graderade. Under vinter- och sommaruppehållen har har gemensam träning för samtliga vuxna anordnats. Träningsverksamheten bedrivs i Stångebrohallen. Denna lokal delas med MMA. Instruktörer Följande instruktörer har varit verksamma under året: Allen Antic (3:e dan) barn/nybörjare/avancerade/kumite Fredrik Gundmark (3:e dan) barn/nybörjare/avancerade/kumite Patrik Gundmark (1:a dan) barn/nybörjare/avancerade/kumite Tobias Odensten (1:a dan) barn/nybörjare/avancerade/kumite Josefin Gyllensten (2 kyu) barn/nybörjare/avancerade/kumite Jens Löök (6 kyu) barn/kumite Läger Karatesektionen har deltagit i SKK:s Tekniska kommittés seminarier samt SKK:s årsmöte. Dessa infaller normalt två gånger om året. Aktiviteter Karatesektionen deltog i Budoklubbens gemensamma uppvisning som hölls på Stora torget. Tack Karatesektionens styrelse vill ge ett stor tack till sina medlemmar samt till sina instruktörer för deras gedigna insats. S i d a 32

33 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Karate Resultatrapport S i d a 33

34 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Karate Verksamhetsplan Karatesektionen skall: Bedriva allsidig träning utifrån Riksidrottsförbundets normer och riktlinjer. Fortsätta att verka för fler utövare som vill utveckla sin kumite och ges möjlighet att tävla. Arbeta på olika sätt för en förbättrad ekonomi. Samverka med de andra sektionerna utifrån LBK's verksamhetsplan. Jobba för att att främja utveckling inom Kyokushin för både medlemmar och ledare. S i d a 34

35 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Karate - Budget S i d a 35

36 LINKÖPINGS BUDOKLUBB S i d a 36

37 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Kendo- & Iaidosektionen Kendo/Iaido Verksamhetsberättelse Träning Antalet tränande i sektionen har ökat och utgjordes under året av 44 betalande kendoka, varav 15j uniorer, samt 17 betalande iaidoka och 15 dito kyudoka. Det första kyudopasset hölls 25 januari under ledning av Martin Liabäck 1 dan, Björn Wilke 1 dan, Annica Dahlström 3 kyu och Pär Arumskog. Dryga tjugotalet nyfikna deltog i det första passet. Iaidon har under året hållit fyra pass i veckan: ett nybörjarpass, ett fortsättarpass, ett gemensamt pass samt ett koryupass för 1 kyu och upp. Kendon har haft ett liknande träningsschema för de vuxna med ett nybörjarpass, ett fortsättarpass och ett gemensamt pass med förlängning för fortsättarna. Juniorträningen hade två pass i veckan under vårterminen, men sänktes tillfälligt till ett pass i veckan under höstterminen, p g a bristande instruktörsresurser. Under denna termin hölls inget nybörjarintag till juniorgruppen. Läger och tävlingar Under året har kendosektionen arrangerat 5 träningsläger: 9 juni terminsavslutningsläger (iaido) 11 deltagare, varav 7 från sektionen. 8 juli endagsläger (kyudo) X deltagare september landslagsläger (iaido) under ledning av Matti Pajaujis och Martin Lindgren. 3 deltagare från sektionen november juniorläger (kendo) 7 deltagare. 9 december graderingsläger (kyudo) 18 deltagare, varav 10 från sektionen. Sektionens medlemmar har även deltagit på flertal tävlingar / läger utanför sektionens regi: mars Nordic Iaido Open, Simrishamn 3 deltagare från sektionen. 17 mars Q1 (iaidoläger), Stockholm 5 deltagare från sektionen. 14 april Sugo & Etsuko Cup (kendo) 4 tävlande från sektionen maj SSK:s juniorläger (kendo) 3 juniorer och 1 instruktör från sektionen. 20 maj tävlingsträning (iaido), Västervik 7 deltagare från sektionen maj i aido SM, Västervik 7 tävlande samt en funktionär från sektionen. 2 juni kyudoseminarium, Uppsala 3 deltagare från sektionen. 7 8 juli West Sweden Summer Seminar (iaido) 4 deltagare från sektionen. 15 september kyudoseminarium, Uppsala X deltagare från sektionen. 29 september träningsdag kendo, Jönköping 2 deltagare från sektionen oktober Stockholm Kendo Open 5 tävlande från sektionen oktober i aido EM, Stevenage, UK 3 deltagare från sektionen, varav 1 tävlande november kendoläger, Malmö 1 deltagare från sektionen. S i d a 37

38 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Medaljer och priser I samband med ovan nämnda större tävlingar tog sektionens medlemmar följande medaljer: Till totalvinnare av West Sweden Iaido Open utsågs Mattias Jansson. Guld i 4dan klass på West Sweden Iaido Open togs av Mattias Jansson. Silver i dan klass på Nordic Iaido Open togs av Mattias Jansson. Brons i lag klass på iaido SM togs av Caroline Ovrén, Mattias Jansson och Hannes Ovrén. Brons i 3dan klass på iaido SM togs av Mattias Jansson och Caroline Ovrén. Brons i 2dan klass på iaido SM togs av Hannes Ovrén. Brons i lag klass på iaido EM togs av det svenska laget, där Mattias Jansson ingick. Fighting spirit på iaido SM tilldelades Patrik Karlsson Fighting spirit på Stockholm Kendo Open tilldelades Karl Johan Mohall. Landslagsutnämningar Mattias Jansson togs ut till iaidolandslaget i 4dan klassen samt i lag. Caroline Ovrén och Hannes Ovrén togs ut som reserver till iaidolandslaget i 3dan respektive 2dan klassen. Graderingar Under 2012 genomfördes totalt xx lyckade kendograderingar, varav x till 1 kyu och x till dan grad. I iaido var siffran 14 lyckade graderingar, varav 2 till 1 kyu och 3 till dan grad, och i kyudo xx lyckade graderingar, varav x till 1 kyu och x till dan grad. Sektionen vill särskilt gratulera följande personer till sina nya grader: Mattias Jansson till 4 dan iaido i Båstad, den 7 juli, Louise Balla till 2 dan kendo i Stockholm, den 21 oktober, Matilda Näslund till 2 dan kendo i Stockholm, den 21 oktober, Patrik Karlsson till 1 dan iaido i Västervik, den 27 maj, Johan Jönsson till 1 dan iaido i Västervik, den 27 maj. Gemenskap Den 15 januari anordnades en sektionsaktivas dag då styrelsen tillsammans med instruktörer från alla tre stilar träffades för att diskutera framtidsplaner och möjligheter. Bland annat diskuterades sektionens ekonomi i samband med kyudouppstarten, och vårens träning planerades. Kendojuniorerna hade terminsavslutning den 29 maj. Det bjöds på grillad korv, marshmallows och lekar. Terminsavslutningsträning med extra långt pass och ballongkendo avslutade kendons vuxentermin den 10 juni. Iaidon grillade och tittade på film efter avklarat terminsavslutningsläger 9 juni och den 10 juni hade alla tre stilarna dessutom en sektionsgemensam terminsavslutning i dojon. Iaidon höll en filmkväll som terminskickoff i början på höstterminen. S i d a 38

39 LINKÖPINGS BUDOKLUBB december anordnades en traditionsenlig julavslutning på VilleValla Pub för sektionens vuxna medlemmar, där de som tagit nya dangrader under året även uppmärksammades med varsin liten present. Terminsavslutning för juniorerna hölls den 16 december, med extra hård träning och fika efteråt. Under några av höstens onsdagskvällar fanns det en studiecirkel i meditation som låg efter nybörjarpasset i kyudo. Detta var tillgängligt för alla sektioner att delta i. Instruktörer Kyudon började med fyra instruktörer, som under året minskade till två aktiva instruktörer i form av Martin Liabäck och Pär Arumskog. Iaidon fick under våren två nya instruktörer i Patrik Karlsson och Johan Jönsson. Johanna Karlsson, juniorinstruktör i kendo, flyttade från Linköping under våren. Louise Balla tog i samband med detta över huvudansvaret för juniorträningen. Administration och materiel En städdag anordnades den 21 januari och många i sektionen kom och hjälpte till. Eftersom karaten flyttat kompletterades lokalen med diverse attiraljer såsom sopkorgar, klocka, soffa och kylskåp. Shinaifixardag hölls 31 mars. I samband med detta togs även nedre delen av ribbstolarna ned, som senare användes som material till hemmabyggda makiwara hållare. På städdagen den 12 augusti, alias dojo fixofej dagen, blev det städning, fixande av medaljskåpet och shinaier. Det byggdes två hängare till kyudon så nu finns det tre stycken kompletta makiwara. Styrelsen Anders Bergström ordförande Annica Dahlström sekreterare ( till ) Annie Öhlén sekreterare (från ) Caroline Ovrén kassör Louise Balla ledamot (lokalansvarig) Veronica Nygren Fasth ledamot (sjukvårdsansvarig) Hannes Ovrén och Matilda Näslund var valberedare. Sektionen representerades i huvudstyrelsen av Louise Balla. Anders Bergström deltog vid Svenska budo och kampsportsförbundets och Svenska kendoförbundets årsstämmor i mars. S i d a 39

40 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Marknadsföring Samtliga tre stilar inom sektionen deltog på klubbens uppvisningar på campus 24 augusti och Stora torget 25 augusti. Utöver sedvanlig affischering inför terminsstarterna, betalades 1400 kr för en annons för Kendosektionen i MatNats nolle häfte inför höstterminen Till höstterminen trycktes även första kyudo affischerna upp. Det hölls en svensexa med 10 deltagare den 22 juli där deltagarna fick prova på kendo. S i d a 40

41 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Kendo/Iaido Resultatrapport S i d a 41

42 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Kendo/Iaido Budget S i d a 42

Linköpings budoklubb. Årsmöte 2014

Linköpings budoklubb. Årsmöte 2014 Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 17 mars 2014 S i d a 2 DAGORDNING 1) Fastställande av röstlängd för mötet 2) Val av ordförande och sekreterare för mötet 3) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Läs mer

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping 1 Fastställande av röstlängd för mötet Röstlängden fastställdes till 33 röstberättigade medlemmar. Se Bilaga 1 Röstlängd. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Linda Tollemark valdes till mötesordförande

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Finspångs Allmänna Idrottsklubb

Finspångs Allmänna Idrottsklubb Finspångs Allmänna Idrottsklubb Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 FAIK:s samarbetspartners Stjärnborgs kök kallelse Härmed kallas klubbarna i Finspångs Allmänna Idrottsklubb Alliansförening

Läs mer

Nytt format A4. Cecilia och Camilla på danläger. Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 12. Riksinstruktörsmöte.

Nytt format A4. Cecilia och Camilla på danläger. Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 12. Riksinstruktörsmöte. Tidningen Ju-jutsu Kai 1 2010 Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 12. Nytt format A4 Riksinstruktörsmöte Påsklägerinbjudan RGK Bosön RGK Linköping Uppsala 30 år Växjö 30 år 2 sid 2 sid 2

Läs mer

Ju-jutsu Kai. Sommarlägren i Oxelösund. 3 nya 3:e dan. Karneval i Värnamo. Tidningen

Ju-jutsu Kai. Sommarlägren i Oxelösund. 3 nya 3:e dan. Karneval i Värnamo. Tidningen Tidningen Ju-jutsu Kai www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 3 2009 Sommarlägren i Oxelösund 3 nya 3:e dan Karneval i Värnamo Ju-jutsu Kai självförsvar med tradition och

Läs mer

Styrelsen för Norrköpings Judoklubb avger, för verksamhetsåret 1 juli 2002 30 juni 2003, följande verksamhetsberättelse :

Styrelsen för Norrköpings Judoklubb avger, för verksamhetsåret 1 juli 2002 30 juni 2003, följande verksamhetsberättelse : Styrelsen för Norrköpings Judoklubb avger, för verksamhetsåret 1 juli 2002 30 juni 2003, följande verksamhetsberättelse : Styrelsen har haft följande sammansättning : Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Läs mer

VÄLKOMMEN. till. Åtvidabergs Golfklubbs

VÄLKOMMEN. till. Åtvidabergs Golfklubbs VÄLKOMMEN till Åtvidabergs Golfklubbs ÅRSMÖTE 4 februari, 2012 Förslag till Föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Svenska Budo & Kampsportsförbundet Ölandsgatan 42 116 63 Stockholm 08-714 88 70 info@budokampsport.se www.budokampsport.se Omslagsbild: Emelie Vesterholm Fotograf: Johanna Lundberg

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 13. Monsterlägret i Köping. Sommarlägret i Oxelösund

Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 13. Monsterlägret i Köping. Sommarlägret i Oxelösund Tidningen Ju-jutsu Kai 3 2011 Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 13. Monsterlägret i Köping Sommarlägret i Oxelösund Ju-jutsu Kai självförsvar med tradition och kvalitet www.ju-jutsu.se

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Samtliga medlemmar i Växjö Allmänna Idrottssällskap hälsas välkomna till årsmöte i Torpet lördagen den 13 mars 2010 kl. 14:00. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse IKSU

Verksamhetsberättelse IKSU Verksamhetsberättelse Idrottsklubben Studenterna i Umeå IKSU 2010 IKSU styrelse Verksamhetsberättelse 2010 Punkterna nedan utgör de övergripande områden som styrelsen prioriterat i sitt arbete under verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelse och förtroendevalda Torsdagen den 13 mars hölls ordinarie årsmöte och följande styrelse valdes till verksamhetsåret 2012 Ordförande: Thomas Wallberg Sekreterare:

Läs mer

Ju-jutsu Kai. www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009. Anders Bergström 7 dan

Ju-jutsu Kai. www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009. Anders Bergström 7 dan Tidningen Ju-jutsu Kai www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009 Anders Bergström 7 dan Nya 4 dan Nya 5 dan Ju-jutsu Kai självförsvar med tradition och kvalitet Ju-jutsu

Läs mer

53 år. GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2012

53 år. GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2012 53 år 1961 2013 GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2012 KALLELSE till och DAGORDNING vid Göteborgs Judoklubbs årsmöte fredagen den 17 mars 2012 kl 10.00 i GJK:s dojo, Andra Långgatan 48, 3 tr, i

Läs mer

VARBERGS SIM Verksamhetsåret 2014

VARBERGS SIM Verksamhetsåret 2014 VARBERGS SIM Verksamhetsåret 2014 Innehållsförteckning VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 VARBERGS SIM...3 VARBERGS SIM...4 Styrelse:...4 Revisorer:...4 Valberedning:...4 Huvudtränare tävling:...4 Huvudtränare

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE FÖR ÅTVIDABERGS GOLFKLUBB

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE FÖR ÅTVIDABERGS GOLFKLUBB VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE FÖR ÅTVIDABERGS GOLFKLUBB 27 februari, 2014 Innehållsförteckning FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA... 3! MÖTETS UTLYSNING... 4! STYRELSENS SAMANSÄTTNING 2013... 5! MEDLEMSSTATISTIK

Läs mer

Staffanstorps Judoklubb - Verksamhetsberättelse 2011

Staffanstorps Judoklubb - Verksamhetsberättelse 2011 Sida 1 Staffanstorps Judoklubb - Verksamhetsberättelse 2011 Ordföranden har ordet Ett stort tack till alla eldsjälar i form av tränare, vuxna & föräldrar, sponsorer m.fl. som ställer upp för alla våra

Läs mer

Swing Ting 2012-10- 19

Swing Ting 2012-10- 19 Swing Ting 2012-10- 19 2 Innehållsförteckning Dagordning, West Coast Jitterbugs Swing Ting 2012... 4 Styrelsen... 5 Statistik om föreningsmedlemmarna... 5 Kursverksamheten... 6 Fadderverksamhet... 7 Ledarutveckling...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Göteborg Beachvolley Club. verksamhetsåret 201 2-201 3 HJÄRTAT I SVENSK BEACHVOLLEY

Verksamhetsberättelse för Göteborg Beachvolley Club. verksamhetsåret 201 2-201 3 HJÄRTAT I SVENSK BEACHVOLLEY Verksamhetsberättelse för Göteborg Beachvolley Club verksamhetsåret 2 2-2 HJÄRTAT I SVENSK BEACHVOLLEY Styrelsen i Göteborg Beachvolley Club får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 22-9-

Läs mer

Ju-jutsu Kai. Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 15. De brottas med teknikerna till nästa grad

Ju-jutsu Kai. Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 15. De brottas med teknikerna till nästa grad Tidningen Ju-jutsu Kai 1 2013 Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 15 De brottas med teknikerna till nästa grad Ju-jutsu Kai självförsvar med tradition och kvalitet www.ju-jutsu.se 1 Svenska

Läs mer

Ju-jutsu Kai. Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 14. Det är inte alltid mysigt att bli kramad

Ju-jutsu Kai. Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 14. Det är inte alltid mysigt att bli kramad Tidningen Ju-jutsu Kai 2 2012 Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 14 Det är inte alltid mysigt att bli kramad Ju-jutsu Kai självförsvar med tradition och kvalitet www.ju-jutsu.se 1 Svenska

Läs mer

JÄRFÄLLA SIMSÄLLSKAP ÅRSBERÄTTELSE 2007

JÄRFÄLLA SIMSÄLLSKAP ÅRSBERÄTTELSE 2007 JÄRFÄLLA SIMSÄLLSKAP ÅRSBERÄTTELSE 2007 1 Innehåll 1 Årsmöte... 4 1.1 Dagordning... 4 2 Klubben... 5 2.1 Styrelsen... 5 2.2 Hedersmedlemmar... 5 2.3 Anställda... 5 2.4 Uppdrag... 5 2.5 Antal medlemmar...

Läs mer

Ju-jutsu Kai. Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 13. Ulf Bäckström 8 dan. Tony Hansson 7 dan. Bertil Bergdahl 8 dan.

Ju-jutsu Kai. Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 13. Ulf Bäckström 8 dan. Tony Hansson 7 dan. Bertil Bergdahl 8 dan. Tidningen Ju-jutsu Kai 2 2011 Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 13. Tony Hansson 7 dan Ulf Bäckström 8 dan Bertil Bergdahl 8 dan Påsktävling Högsta förtjänstmedaljen Nya 4 dan Ju-jutsu

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Juniorer, Seniorer 17-34 år

Juniorer, Seniorer 17-34 år 2 Medlemmar Denna verksamhetsberättelse avser KFUM Örebro orienteringsklubbs 85:e verksamhetsår (2011-01-01-2011-12-31) och redovisas härmed för föreningens medlemmar. Vid verksamhetsårets slut hade föreningen

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Staffanstorps Judoklubb - Verksamhetsberättelse 2014

Staffanstorps Judoklubb - Verksamhetsberättelse 2014 ! Sida 1! Staffanstorps Judoklubb - Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Ett stort tack till alla eldsjälar i form av tränare, vuxna & föräldrar, sponsorer m.fl. som ställer upp för alla våra

Läs mer

Välkommen till årsmöte. Torsdag 19 februari kl 19.00 i klubbstugan VÄLKOMNA!

Välkommen till årsmöte. Torsdag 19 februari kl 19.00 i klubbstugan VÄLKOMNA! Välkommen till årsmöte Torsdag 19 februari kl 19.00 i klubbstugan VÄLKOMNA! /Styrelsen 1 LIDKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTE 2015 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängden.

Läs mer