AB Volvo Investor Relations

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Volvo. 2009-03-11 031-661067 031-537296 Investor Relations"

Transkript

1 AB Volvo Finansinspektionen Box STOCKHOLM Datum Telefon direkt Telefax Vår referens Investor Relations Årlig information enligt 6:1 b, lagen om handel med finansiella instrument Nedan återfinns en förteckning med hänvisningar till de pressmeddelanden som offentliggjorts av AB Volvo enligt lagen om värdepappersmarknaden under de senaste 12 månaderna. Samtliga pressmeddelanden kan läsas i sin helhet på koncernens hemsida eller Nedanstående förteckning innehåller datum för offentliggörande, rubrik och kort ingress. AB Volvo (publ) Telefon Organisationsnr Säte Göteborg Göteborg, Sverige

2 2 (13) Volvo publicerar årsredovisning för 2008 Idag, tisdagen den 10 mars, publicerar AB Volvo sin årsredovisning för 2008 på koncernens webbplats på Internet. I årsredovisningen kan man läsa mer om bland annat Det starka första halvåret med rekordtillväxt och rekordresultat Den kraftigt försvagade utvecklingen under senare delen av året Det utökade utbudet av tilläggstjänster, så kallade soft products Satsningen på fordon och maskiner med fjärde generationens hybriddrivlinor. Årsredovisningen finns tillgänglig både i en webbversion som utformats för läsning på skärmen och som ett PDF-dokument för nedladdning, direktlänk till rapporten Volvokoncernen - Bokslutsrapport 2008 Vi har varit framgångsrika i arbetet med att reducera våra lager. Under det fjärde kvartalet minskade lagren av nya lastbilar med 13% och av nya anläggningsmaskiner med 19%, vilket bidrog till att minska det kapital som binds i lager med cirka 6 miljarder kronor. Nettoomsättningen minskade med 9% till 77 Mdr kr (85) det fjärde kvartalet För helåret ökade nettoomsättningen med 6% till 304 Mdr kr (285) Det fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till 999 Mkr (5.775) För helåret uppgick rörelseresultatet till Mkr (22.231) Under det fjärde kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 0,67 kronor (2,00). För helåret var resultatet per aktie 4,90 kronor (7,37) Under det fjärde kvartalet minskades rörelsekapitalet i Industriverksamheten med 5,1 Mdr kr, vilket bidrog till ett positivt operativt kassaflöde på 1,8 Mdr kr Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 2,00 kronor per aktie Volvokoncernen - Det tredje kvartalet 2008 Efter ett första och andra kvartal med rekordtillväxt och rekordvinster bromsade försäljningstillväxten in mycket snabbare än väntat under det tredje kvartalet, vilket syns i resultatet. Konjunkturnedgången har avsevärt förstärkts av den globala finansiella krisen. Den viktiga europeiska marknaden har försvagats kraftigt samtidigt som den låga efterfrågan i Nordamerika och Japan består. Vi ser också tecken på att konjunkturen försvagas även i övriga delar av världen. I och med att inbromsningen skett så hastigt har vi inte hunnit med att minska våra kostnader i samma takt, men runt om i koncernen arbetas det för närvarande hårt med att anpassa verksamheten

3 3 (13) efter marknadsläget och med att motverka effekterna av ökande materialkostnader. Nettoomsättningen steg med 2% till 69,6 Mdr kr (68,4) det tredje kvartalet Under det tredje kvartalet minskade rörelseresultatet med 37% till Mkr (5 010) Under det tredje kvartalet sjönk resultatet per aktie före och efter utspädning med 36% till 0,98 kronor (1,54) Det operativa kassaflödet i industriverksamheten var 6,1 Mdr kr ( 0,4) Betydande påverkan från ökade kostnader för råmaterial och komponenter Ökade satsningar på forskning och utveckling inför nya emissionsbestämmelser och för hybridprojekt Inbromsning i efterfrågan och strukturkostnader

4 4 (13) Volvokoncernen det första halvåret 2008 Volvokoncernens starka tillväxt fortsatte under det andra kvartalet 2008 samtidigt som rörelseresultatet förbättrades och nådde sin högsta nivå hittills för ett enskilt kvartal. Volvokoncernens nettoomsättning steg med 13% till 80,4 miljarder kronor. Det andra kvartalet: Steg nettoomsättningen med 13% till 80,4 Mdr kr (71,4) Steg rörelseresultatet med 17% till Mkr (6 119) Steg resultatet per aktie före och efter utspädning med 28% till 2,53 kronor (1,98) Var det operativa kassaflödet i industriverksamheten 4,9 Mdr kr (6,1) Volvokoncernen det första kvartalet 2008 Under det första kvartalet 2008 var Volvokoncernens tillväxttakt mycket hög och rörelseresultatet var koncernens högsta hittills för ett enskilt kvartal. Med en nettoomsättning på 77 miljarder kronor var den underliggande tillväxten 16% rensat för valutaeffekter och förvärvade bolag. Stark försäljning under det första kvartalet, +26% till 76,7 Mdr kr (61,0) Under det första kvartalet steg rörelseresultatet med 22% till Mkr (5 328) Periodens resultat steg med 12% till Mkr (3 756) under det första kvartalet Resultatet per aktie före och efter utspädning steg till 2,07 kronor (1,85) Det operativa kassaflödet i industriverksamheten var -3,3 Mdr kr (-2,9) Volvo publicerar årsredovisning för 2007 Idag, onsdagen den 12 mars, har AB Volvo publicerat sin årsredovisning för Årsredovisningen finns tillgänglig på eller Volvokoncernens hemsida på Internet. I årsredovisningen kan man läsa mer om bland annat Volvokoncernens Starka försäljningstillväxt Fortsatt goda vinstnivå Stärkta närvaro på viktiga tillväxtmarknader och i strategiska produktsegment Fortsatt starka operativa kassaflöde i industiverksamheten. Årsredovisningen finns tillgänglig både i en webbversion utformad för läsning på skärmen och som ett PDF-dokument för nedladdning. Gå till Volvokoncernens årsredovisning för 2007

5 5 (13) 1.2 Pressmeddelanden Bangalore beställer 240 stadsbussar av Volvo Volvo Bussar har fått en order på ytterligare 240 stadsbussar till Bangalore, Indien. De 70 Volvobussar som redan rullar i staden har fått många invånare att ställa bilen och ta bussen istället Pressmeddelande från Volvos valberedning Inför AB Volvos årsstämma den 9 april i år har Volvos valberedning mottagit bekräftelse på kandidatur från Ravi Venkatesan, som följaktligen föreslås av valberedningen för nyval till AB Volvos styrelse i tillägg till valberedningens tidigare offentliggjorda förslag Volvo Aero Norge får ny vd Odd Tore Kurverud har utsetts till ny vd för Volvo Aero Norge i Kongsberg. Han efterträder Reidar Lyse, som varit vd sedan 2003 och som nu lämnar sin tjänst av hälsoskäl Viktig milstolpe för Volvo Aero när GEnx-motorn certifierades en nya flygmotorn GEnx, där Volvo Aero har en stor roll, har blivit certifierad av den amerikanska luftfartsmyndigheten, FAA Volvo får stöd för fältprovning av DME-teknik för tunga fordon Energimyndigheten har beviljat AB Volvo ett stöd på 12,8 MSEK för fältprovning av tredje generationens DME-teknik för tunga fordon. Fältprovet med 14 lastbilar ingår i ett projekt som omfattar demonstration av hela teknikkedjan från biomassa till bränsle i lastbilar, alltså även distribution och tankstationer för DME. De första lastbilarna planeras att sättas i trafik i slutet av Världens första hybridsopbil lanseras i Sverige Kraftigt stigande oljepriser och fokus på klimatfrågan har gjort den bränslebesparande hybridtekniken högintressant. Nu tar Volvo Lastvagnar ett viktigt steg mot att kommersialisera tekniken för tunga fordon och lanserar två hybridsopbilar som kommer att testas i drift i Sverige av renhållningsföretagen Renova och Ragn-Sells Ny dumperfjädring belönas med Volvos Teknikpris Volvo Construction Equipment presenterade världens första ramstyrda dumper Nu har ännu ett stort tekniksteg tagits genom introduktionen av en komfortabel och starkt produktivitetshöjande hydraulisk fjädring på dessa maskiner. Utvecklingsarbetet har skett inom Volvo CE och resultatet belönas med Volvos Teknikpris Årsstämma i AB Volvo Vid årsstämman i AB Volvo den 9 april 2008 fastställdes styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 5:50 kronor per aktie i ordinarie utdelning. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning bestämdes till den 14 april Utbetalning av utdelning beräknas ske genom VPC den 17 april Inbjudan till press- och telefonkonferens olvo inbjuder härmed massmedierna till presskonferens fredagen den 25 april i samband med presentationen av Volvokoncernens resultat för första kvartalet 2008.

6 6 (13) Ny automatiserad växellåda till Volvo FL Nu introducerar Volvo Lastvagnar Volvo I-Sync en ny, automatiserad växellåda för distributionslastbilen Volvo FL. För många kunder är det här en efterlängtad nyhet, som kommer att göra körningen bekvämare, säkrare och effektivare Volvo Bussar och Wrightbus får miljardorder i Storbritannien Volvo Bussar har fått sin största enskilda order hittills i Europa. Tillsammans med karossören Wrightbus skall företaget de kommande åren leverera bussar värda 1,5 miljarder kronor i Storbritannien. Volvos andel av ordervärdet är ca procent Volvo investerar i Proxio AB, vars mjukvara minskar transportkostnaden och sparar miljön Volvokoncernen, via Volvo Technology Transfer, investerar tillsammans med KTH Chalmers Capital i Göteborgsbaserade Proxio AB. Proxio har tagit fram mjukvarulösningen Proxio Optimizer som hjälper transportköpande bolag att effektivisera transportupplägg, vilket i sin tur bidrar till lägre kostnader och mindre miljöpåverkan. Proxios lösning har visat sig kunna minska ett bolags transportkostnader med 15 % eller mer. Proxio Optimizer används inom Volvokoncernen och fullt implementerad beräknas applikationen kunna bidra till årliga kostnadsbesparingar på över 100 miljoner kronor Volvo Bussar stänger fabriken i Tammerfors Efter att ha avslutat förhandlingarna med representanter för de anställda, har Volvo Bussar beslutat att stänga karossfabriken i Tammerfors, Finland. Samtidigt genomförs en omorganisation av fabriken i Åbo för att öka fabrikens konkurrenskraft. 237 personer kommer att varslas om uppsägning Årsredovisning för Volvo Treasury AB (publ) Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning för Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på Volvokoncernens websida. Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Volvo Treasury AB (publ) en skyldighet att offentliggöra ovanstående information. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 30 april 2008, kl Henrik Bergquist får Assar Gabrielssons pris för avhandling om matstrupscancer Med dr Henrik Bergquist har tilldelats Assar Gabrielssons pris för utmärkt vetenskaplig avhandling i cancerforskning vid Göteborgs universitet under de senaste tre åren Per Ericsson ny chef för Volvo Event Management Golf Per Ericsson har utsetts till ny chef för Volvo Event Management Golf. Han efterträder Mel Pyatt som gått i pension. Per Ericsson tillträder sin tjänst den 1 juni Lastbilsleveranser april 2008 De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag uppgick under april i år till fordon, vilket är en ökning med 44 % jämfört med motsvarande period förra året.

7 7 (13) Volvo publicerar hållbarhetsredovisning för 2007 AB Volvo har idag publicerat sin hållbarhetsredovisning för Redovisningen finns tillgänglig på Volvokoncernens hemsida Volvo tecknar slutgiltigt avtal med indiska fordonstillverkaren Eicher Volvokoncernen har tecknat ett slutgiltigt avtal med den indiska fordonstillverkaren Eicher Motors gällande etableringen av ett nytt indiskt samriskbolag. Samriskbolaget, som föreslås få namnet VE Commercial Vehicles Ltd, innehåller som tidigare meddelats hela Eicher Motors lastbils- och bussverksamhet samt Volvokoncernens indiska försäljningsverksamhet på lastbilssidan samt serviceverksamhet på lastbils- och bussidan Ford Europa tecknar avtal med Volvo IT Volvo IT har fått uppdraget att utveckla och underhålla FordEcat, ett system som Fords återförsäljare i Europa använder för att effektivisera försäljningen av reservdelar och service. En ny version av systemet ska vara installerad hos 5500 återförsäljare i 40 länder redan i juni Volvo CE investerar i nytt måleri Volvo CE investerar 341 MSEK i ett helt nytt måleri i Volvo CE:s fabrik för dumprar i Braås. Investeringen innebär en kapacitetsökning i fabriken såväl som en minskad miljöbelastning och en ytterligare kvalitetsförbättring Volvos miljöpris 2008 går till Crawford Buzz Holling, en av världens mest inflytelserika ekologer Volvos miljöpris, som delas ut av en oberoende stiftelse, går 2008 till Buzz Holling, kanadensisk ekolog och forskare, vars teorier om hur ekosystemen klarar plötsliga förändringar fått ett mycket stort inflytande. I en tid när många oroar sig över klimatförändringar och oväntade naturkatastrofer påpekar Buzz Holling att det är viktigt att våra samhällen ökar sin förmåga till anpassning och flexibilitet för att vi ska fortsätta att kunna nyttja naturens sätt att producera. För kriser, säger han, är en oundviklig del av naturens sätt att fungera Fredrik Brunell utsedd till ny chef för Corporate Finance inom AB Volvo Fredrik Brunell, CFO för Volvo Aero, har utsetts till ny chef för avdelningen Corporate Finance vid AB Volvo. Han tillträder tjänsten den 25 augusti 2008 och kommer att rapportera till Volvokoncernens CFO Solenergi gör Volvo-återförsäljare klimatneutral Volvo Lastvagnar har invigt sin första klimatneutrala återförsäljaranläggning. Det skedde i Verona i Italien. Med hjälp av solceller på anläggningens tak ska mer energi produceras än vad som krävs för att värma upp kontor och verkstad Volvo Lastvagnar lanserar den säkraste Volvon hittills Volvo Lastvagnar presenterar idag en ny generation av lastbilarna FH, FH16 och FM. Vid utvecklingen av de nya modellerna har säkerhet, förarmiljö och föraren stått i fokus. En av de större nyheterna är ett stödsystem som upptäcker och varnar när föraren blir trött. Systemet kan bidra till att minska antalet trafikolyckor genom att lösa ett mänskligt problem.

8 8 (13) Lastbilsleveranser maj 2008 De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag uppgick under maj i år till fordon, vilket är en ökning med 15 % jämfört med motsvarande period förra året Stororder till Volvo Lastvagnar i Ungern Volvo Lastvagnars ungerska dotterbolag, Volvo Hungary Trading and Services Kft, har skrivit ett ramavtal gällande lastbilar med transport- och logistikföretaget Waberer s Optimum Solution Volvoorder på telematiksystem till bussar i Brasilien Volvo Bussar har fått sin hittills största order på telematiksystemet ITS4mobility. Systemet ska monteras i bussar i staden Goiânia i Brasilien och kommer att förbättra effektiviteten i busstrafiken Department of Energy och Energimyndigheten utökar samarbete med Volvo kring avancerade drivlinor Den amerikanska regeringen och svenska staten avser att förlänga sitt samarbete med Volvokoncernen gällande utveckling av alternativa drivlinor. Det förlängda samarbetet innebär bland annat att amerikanska Department of Energy, DoE, och den svenska Energimyndigheten, ger Volvokoncernen ett treårigt stöd på sammanlagt motsvarande USD 18M för utveckling av hybridteknologi och drivlinor för alternativa bränslen Volvo Lastvagnar öppnar nytt servicecenter i Serbien Volvo Lastvagnar har öppnat ett nytt servicecenter i Belgrad, Serbien, i spåren av ökande lastbilstransporter var ett rekordår för Volvo Lastvagnar på den serbiska marknaden och lastbilsleveranserna mer än fördubblades, jämfört med föregående år Volvo Bussar säljer karossfabriken i Åbo Volvo Bussar har skrivit på en avsiktsförklaring om att sälja karossfabriken i Åbo, Finland. Försäljningen är ett led i företagets arbete med att effektivisera verksamheten i Europa Inbjudan till press- och telefonkonferens Volvo inbjuder härmed massmedierna till presskonferens onsdagen den 23 juli i samband med presentationen av Volvokoncernens resultat för andra kvartalet Volvo tecknar låneavtal på 6,2 miljarder kronor Volvo Treasury AB (publ), ett dotterbolag inom Volvokoncernen, har framgångsrikt ingått ett internationellt syndikerat låneavtal på 6,2 miljarder kronor (110 miljarder yen). Volvo Treasury har beslutat att använda syndikerat lån i syfte att diversifiera sina finansieringskällor Volvo Aero tecknar rekordavtal om unik motor som innebär mindre utsläpp och minskat buller Volvo Aero har tecknat ett avtal med flygmotortillverkaren Pratt & Whitney som innebär att Volvo Aero ska utveckla och tillverka tre viktiga komponenter till ett helt nytt motorkoncept med en växlad fläkt. Komponenterna kommer att ingå i motorerna till både Mitsubishi Regional Jet (MRJ) och Bombardier CSeries.

9 9 (13) Volvo Aeros lättviktsteknologi ger viktig roll i motorn för Airbus A350 XWB Volvo Aero och Rolls-Royce har tecknat ett avtal, som innebär att Volvo Aero ska utveckla och tillverka en nyckelkomponent till Trent XWB, motorn till Airbus kommande flygplan A350 XWB Mack och Volvo Trucks effektiviserar sin nordamerikanska verksamhet Mack Trucks och Volvo Trucks North America har tagit fram en plan för en effektivisering av sin nordamerikanska verksamhet. Planen omfattar bland annat en flytt av Macks huvudkontor från Allentown, Pennsylvania, till Greensboro i North Carolina och en koncentration av Macks lastbilsproduktion till fabriken i Macungie, Pennsylvania. Ett genomförande av planen skulle innebära en omstruktureringskostnad för Volvokoncernen på cirka USD 60M. Omstruktureringskostnaden beräknas tas under det andra halvåret Volvo slutför affär med Eicher Motors Volvokoncernen har nu slutfört affären med Eicher Motors gällande etableringen av ett nytt indiskt samriskbolag, VE Commercial Vehicles. Affären har fått godkännande från berörda myndigheter och 50 procent av samriskbolaget konsolideras i Volvokoncernen från 1 augusti Lastbilsleveranser juli 2008 De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag uppgick under juli i år till fordon, vilket är en ökning med 2 % jämfört med motsvarande period förra året Volvo Treasury AB (publ) avger halvårsrapport för 2008 Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin halvårsrapport för Volvo IT inleder samarbete med IBS Volvo IT och affärssystem-leverantören IBS tecknar ett avtal som gör det möjligt för IBS kunder att låta Volvo IT ansvara för driften av affärssystemen Volvokoncernen koordinerar brett samarbete kring hållbara biobränslen Volvokoncernen är koordinator i det europeiska projektet BioDME som startar sitt arbete idag. BioDME är ett unikt samarbetsprojekt mellan såväl fordonsindustrin som bränsleproducenter och distributörer kring bränslet DME och ska demonstrera hela teknikkedjan från biomassa till lastbilar som drivs med DME, inklusive bränsledistribution och tankstationer Förändringar i Volvos koncernledning Olof Persson, 44 och vd för Volvo Aero, har utsetts till ny vd för Volvo Construction Equipment från och med den förste november Han ersätter Tony Helsham, 54, som kvarstår inom koncernledningen där han får ansvar för koncernens satsning på s k soft products. Ny vd för Volvo Aero blir Staffan Zackrisson, som idag är ansvarig för Marketing, Programs and Sales inom Volvo Aero. Han tillträder också den förste november i år Lastbilsleveranser augusti 2008 De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fem lastbilsbolag uppgick under augusti i år till fordon, vilket är en ökning med 4 % jämfört med motsvarande period förra året.

10 10 (13) Volvokoncernen introducerar 4:e generationens hybridlösning Volvokoncernen introducerar nu 4:e generationens hybridlösning på bred front i såväl bussar som lastbilar och anläggningsmaskiner. Vår hybridlösning för tunga fordon är något helt annat än det som hittills funnits på marknaden, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. "I kraft av våra volymer och resurser har vi kunnat ta fram en mer standardiserad plattformslösning vilket är en förutsättning för att hybridteknologin skall kunna få ett brett kommersiellt genomslag inom den tunga fordonssektorn." Volvokoncernen med på Dow Jones sustainability index för sjunde året i rad Volvokoncernen kvalificerar sig återigen för att få komma med på Dow Jones sustainability index över de företag i världen som ligger längst fram när det gäller hållbar utveckling. Volvo är ett av få svenska företag som är med på både Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) och Dow Jones STOXX Sustainability Index (DJSI STOXX) Volvo Aero Services och Boeing förlänger samarbete olvo Aero Services Corp och The Boeing Company [NYSE: BA] har förlängt marknadsföringsoch distributionssamarbetet som etablerades 1999 med 10 år. Volvo Aero Services kommer fortsätta att tillhandahålla flertalet tjänster för att stärka distributionen av ett brett sortiment av material för Boeings olika flygplanstyper. Dessutom har Volvo Aero Services beviljats tillstånd att både tillverka och distribuera delar som Boeing äger rättigheterna till Volvo lanserar marknadens första kommersiellt gångbara hybridbuss För första gången lanseras nu en kommersiellt gångbar hybridbuss på marknaden, Volvo 7700 Hybrid. Med upp till 30 procent lägre bränsleförbrukning och hybridkomponenter från Volvo, kan bussoperatörerna tjäna in den extra kostnaden på endast 5-7 år Kapacitetsneddragningar inom Volvo Lastvagnar i Europa För att möta den vikande efterfrågan på Europamarknaden kommer Volvo Lastvagnar att anpassa produktionsvolymerna i sitt europeiska produktionssystem. Som en följd av de planerade kapacitetsanpassningarna inleder bolaget förhandlingar med berörda fackförbund gällande personalneddragningar avseende cirka anställda vid bolagets fabriker i Göteborg och Umeå samt Gent i Belgien. Samtidigt införs ett omfattande besparingsprogram för att motverka effekterna av lägre försäljningsvolymer och ökande materialkostnader Volvo CE flyttar tillverkning av väghyvlar som led i konsolidering för Nordamerika Volvo Construction Equipment, Volvo CE, kommer att flytta merparten av sin tillverkning av väghyvlar från Goderich, Kanada, till sin fabrik i Shippensburg, Pennsylvania, USA. Till följd av flytten kommer Volvo CE under det tredje kvartalet 2008 att ta en omstruktureringskostnad på cirka USD 45M Volvo Bussar har sålt karossfabriken i Åbo Volvo Bussar har sålt företagets karossfabrik i Åbo, Finland. Försäljningen är ett led i företagets arbete med att effektivisera verksamheten i Europa Inbjudan till press- och telefonkonferens Volvo inbjuder härmed massmedierna till presskonferens fredagen den 24 oktober i samband med presentationen av Volvokoncernens resultat för tredje kvartalet 2008.

11 11 (13) Amerikanska EPA hyllar Mack för minskade utsläpp av växthusgaser Vid ett möte i Chicago i onsdags hyllade den amerikanska miljömyndigheten, EPA, Volvokoncernens amerikanska dotterbolag Mack för bolagets framgångsrika arbete med att minska utsläppen av växthusgaser Volvokoncernen åter utsedd till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland teknologer För andra året i rad har Volvokoncernen utsetts till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av landets unga teknologer. Detta enligt Universums årliga Karriärbarometer. Stark företagskultur och internationella karriärmöjligheter är faktorer som särskiljer Volvokoncernen från andra företag och som bidrar till att koncernen återigen hamnar i topp Volvo Aeros lättviktsteknologi klarade viktigt motortest Volvo Aeros kompositteknik har klarat ett mycket viktigt test i EU:s miljöprojekt Vital Volvo Construction Equiment varslar 850 anställda i Sverige Volvo Construction Equipment AB har tidigare i höst varslat 500 anställda om uppsägning. Idag meddelar företaget att ytterligare 850 medarbetare varslas om uppsägning. Orsaken till varslen är avmattningen av världsmarknaden för anläggningsmaskiner Första ordern på Volvos nya hybridbuss Volvo Bussar har fått sin första order på företagets nya hybridbuss, Volvo 7700 Hybrid. Bussoperatören Sales-Lentz i Luxemburg har beställt sex hybridbussar med leveransstart Ekologiforskare om finanskrisen: Finansmarknaden har mycket att lära av forskning om ekosystem och kriser Politiker och beslutsfattare över hela världen funderar över hur det globala finansiella systemet ska kunna stabiliseras. Men det är inte säkert att regleringar och överenskommelser hjälper särskilt mycket. Istället bör man kika på ekologernas forskning om resilience återhämtningsförmåga ett begrepp som beskriver hur ekosystem klarar chocker och sedan bygger upp sig själva igen Lastbilsleveranser oktober 2008 De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens lastbils-verksamheter uppgick under oktober i år till fordon, vilket är en minskning med 12 % jämfört med motsvarande period förra året Investerardag i New York På tisdagens investerardag i New York konstaterade Volvos koncernchef Leif Johansson att den globala lågkonjunkturen har gjort det nödvändigt för koncernen att anpassa samtliga verksamheter efter rådande, betydligt svagare efterfrågan Omprövningsbeslut Mack Skatteverket har fattat omprövningsbeslut i en internprissättningsprisfråga gentemot AB Volvos amerikanska dotterbolag Mack. Beslutet innebär en ökad beskattningsbar inkomst för AB Volvo för åren 2002 och 2003 med totalt 828 msek motsvarande en skatt på 232 msek. Skatteverket har dessutom påfört skattetillägg med 83 msek. Genom beslutet har Volvo försatts i en dubbelbeskattningssituation.

12 12 (13) Gröna korridorer ger säkrare och mer miljöanpassade transporter Volvokoncernen inleder ett samarbete inom regeringens logistikforum och med myndigheterna för att förverkliga EU-kommissionens idé om miljöanpassade godstransporter i Gröna korridorer. Målet är att minska påverkan på miljön och samtidigt öka effektiviteten och säkerheten på vägarna genom särskilt anpassade transportsträckor för tung trafik Lastbilsleveranser november 2008 De sammanlagda leveranserna från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under november till fordon, vilket är en minskning med 21% jämfört med motsvarande period förra året. Under fjärde kvartalet tvingas koncernen att fortlöpande ta stoppdagar och stoppveckor i produktionen för att undvika lageruppbyggnad av lastbilar Volvo vann skattemål i länsrätten Länsrätten i Göteborg har dömt till AB Volvos fördel i ett skattemål som gäller ett avdrag år 2003 avseende en förlust på en fordran på det brittiska dotterbolaget BRS. Domen medför att AB Volvo kommer att redovisa en positiv skatteeffekt på cirka 180 MSEK plus ränta, sammanlagt cirka 200 MSEK Order på 235 Volvobussar till Australien Volvo Bussar har fått order på 235 stadsbussar till Sydney och Brisbane i Australien. Det kan dessutom bli ytterligare 250 bussar till Brisbane de kommande åren Pressmeddelande från AB Volvos valberedning Inför AB Volvos årsstämma den 1 april 2009 har AB Volvos valberedning beslutat att föreslå omval av Peter Bijur, Leif Johansson, Finn Johnsson (styrelseordförande), Louis Schweitzer, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg och Ying Yeh som medlemmar av AB Volvos styrelse. Valberedningen föreslår även nyval av Jean-Baptiste Duzan och Anders Nyrén. Tom Hedelius och Philippe Klein har meddelat att de inte ställer upp för omval Renault Trucks ska distribuera Renault Trafic Renault S.A. och Renault Trucks ska teckna ett avtal om distribution av transportbilen Renault Trafic inom Renault Trucks nätverk Moody s ändrar AB Volvos kreditbetyg till Baa1 med stabila utsikter Kreditvärderingsföretaget Moody s ändrar AB Volvos långsiktiga kreditbetyg till Baa1 med stabil utsikt. Det kortsiktiga betyget P-2 kvarstår med stabil utsikt Miljardorder för Volvo Bussar i Kanada Volvo Bussars dotterbolag Nova Bus har fått en order på 410 stadsbussar till Montreal i Kanada. Ordern är värd ca 1,3 miljarder kronor och leveranserna skall ske under tre år med start Lastbilsleveranser januari 2009 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under januari till fordon, vilket är en minskning med 51% jämfört med motsvarande period förra året.

13 13 (13) Pressrelease från AB Volvos ersättningskommitté Volvokoncernens ledning har en total ersättning som ligger lägre än i jämförbara företag. Det visar en studie av lönenivåer som styrelsens ersättningskommitté gjort. Därför föreslår styrelsen årsstämman att besluta om att taket höjs för bland annat cirka 250 ledande befattningshavares rörliga lön och för det aktieprogram som de också omfattas av. Förslaget är förankrat hos Volvos största aktieägare representerande drygt 53% av antalet röster. Vi måste se till att vi kan behålla nyckelpersoner bland Volvos högsta chefer och det blir inte mindre viktigt i dåliga tider, snarare tvärtom, säger Finn Johnsson, ordförande för Volvos ersättningskommitté. Förslaget reviderades senare enligt pressmeddelande nedan Inbjudan till årsstämma AB Volvos årsstämma äger rum onsdagen den 1 april 2009 kl i Lisebergshallen, Göteborg Pressrelease från AB Volvos styrelse Volvos styrelse har idag beslutat att dra tillbaka förslaget till årsstämman om att höja taket för rörlig lön från 50% till 60% av den fasta lönen för de 250 högsta befattningshavarna i Volvokoncernen. Styrelsen drar också tillbaka förslaget om att utöka antalet aktier i det långsiktiga incitamentsprogrammet till dessa ledande befattningshavare Nya Volvolastbilar är renare än någonsin Volvokoncernen passerar en viktig milstolpe i sitt miljöarbete när Volvo Lastvagnar nu lanserar sina mest bränsleeffektiva och rena dieselmotorer någonsin. Under de senaste 20 åren har Volvo-lastbilar totalt sett blivit 100 gånger renare.

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

AB Volvo. 2008-04-01 031-661067 031-537296 Investor Relations

AB Volvo. 2008-04-01 031-661067 031-537296 Investor Relations AB Volvo Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Datum Telefon direkt Telefax Vår referens 2008-04-01 031-661067 031-537296 Investor Relations Årlig information enligt 6:1 b, lagen om handel med finansiella

Läs mer

På väg mot hållbara transporter

På väg mot hållbara transporter volvo trucks. driving progress På väg mot hållbara transporter Volvo Lastvagnar och miljön Volvo Truck Corporation www.volvotrucks.com RSP 20100100002 Svenska. Tryckt i Sverige. På väg mot hållbara transporter.

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Kvartal4. Volvokoncernen. Det fjärde kvartalet och helåret 2011

Kvartal4. Volvokoncernen. Det fjärde kvartalet och helåret 2011 Volvokoncernen Det fjärde kvartalet och helåret 2011 Under det fjärde kvartalet steg nettoomsättningen med 18% till 86,5 Mdr kr (73,4). Nettoomsättningen steg med 20% justerat för förändrade valutakurser

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Årlig information enligt FFFS 2007:7

Årlig information enligt FFFS 2007:7 Årlig information enligt FFFS 2007:7 Sammanställning av offentliggjord aktiemarknadsinformation från Nordic Growth Market NGM Holding AB under perioden 21 maj 2007 21 maj 2008. Rapporter 2008-05-16 DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Kvartal2. Det ANdra kvartalet 2012

Kvartal2. Det ANdra kvartalet 2012 Volvokoncernen Det ANdra kvartalet 2012 Under det andra kvartalet steg nettoomsättningen med 6% till 83,9 miljarder kronor (79,0) vilket är det högsta hittills för ett andra kvartal. Nettoomsättningen

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Det första halvåret 2009

Det första halvåret 2009 Volvokoncernen Det första halvåret 2009 Under det andra kvartalet sjönk nettoomsättningen till 54,0 Mdr kr (80,3). Den valutajusterade försäljningen var på samma nivå som under det första kvartalet Det

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Det första kvartalet 2009

Det första kvartalet 2009 Volvokoncernen Det första kvartalet 2009 Nettoomsättningen sjönk med 27% till 56,1 Mdr kr (76,6) det första kvartalet. Justerat för förändrade valutakurser sjönk nettoomsättningen med över 40%. Det första

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ)

FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ) Fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,8) Mkr Resultat före skatt uppgick till

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015. Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO, 556329-2977

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015. Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO, 556329-2977 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015 Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Kvartal. Det första kvartalet 2013

Kvartal. Det första kvartalet 2013 Volvokoncernen Det första kvartalet 2013 Under det första kvartalet minskade nettoomsättningen med 25% till 58,3 miljarder kronor (77,8). Nettoomsättningen minskade med 17% justerat för förändrade valutakurser

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Härmed

Läs mer

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ)

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) JANUARI DECEMBER 2012 Periodens nettoomsättning 41,0 Mkr (43,4). Rörelseresultat -41,5 Mkr (-51,9). Resultat efter skatt -43,1 Mkr (-38,3). Resultat per aktie

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande. Protokoll fört vid årsstämma i PA Resources AB (publ), org.nr. 556488-2180, avhållen den 16 april 2014 i Stockholm Närvarande: Se bilaga 1 Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

VOLVOKONCERNEN DET FÖRSTA KVARTALET 2015

VOLVOKONCERNEN DET FÖRSTA KVARTALET 2015 VOLVOKONCERNEN DET FÖRSTA KVARTALET 2015 Under det första kvartalet uppgick nettoomsättningen till 74,8 miljarder kronor (65,6). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 27 april 2015, kl. 13.00 på bolagets

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

AB Volvo. 2006-03-07 AB Volvo publicerar årsredovisning för 2005 Idag, tisdagen den 7 mars, har AB Volvo publicerat sin årsredovisning för 2005.

AB Volvo. 2006-03-07 AB Volvo publicerar årsredovisning för 2005 Idag, tisdagen den 7 mars, har AB Volvo publicerat sin årsredovisning för 2005. AB Volvo Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Datum Telefon direkt Telefax Vår referens 2007-03-19 +46 31 66 41 18 +46 31 53 72 96 Ulrika Owen Med anledning av upplysningskrav enligt Finansinspektionen

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Närvarande: Aktieägare Antal aktier

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Pressmeddelande 2014-03-25 Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas till årsstämma torsdagen den 24

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Enlight säljer KPS-verksamheten till tyska datango och fokuserar på Datakörkortet (ECDL/ICDL) och Certification Management.

Enlight säljer KPS-verksamheten till tyska datango och fokuserar på Datakörkortet (ECDL/ICDL) och Certification Management. Enlight säljer KPS-verksamheten till tyska datango och fokuserar på Datakörkortet (ECDL/ICDL) och Certification Management. Enlight International AB (publ) och tyska datango AG (privat) har tecknat en

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Com Hem Holding AB (publ) den 10 mars 2015

Kommuniké från extra bolagsstämma i Com Hem Holding AB (publ) den 10 mars 2015 Pressmeddelande, 10 mars 2015 Kommuniké från extra bolagsstämma i Com Hem Holding AB (publ) den 10 mars 2015 Beslut om frivilligt inlösenförfarande i enlighet med styrelsens förslag Den extra bolagsstämman

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

VOLVOKONCERNEN DET TRE FÖRSTA KVARTALEN 2004

VOLVOKONCERNEN DET TRE FÖRSTA KVARTALEN 2004 VOLVOKONCERNEN DET TRE FÖRSTA KVARTALEN 2004 Tredje kvartalet Första tre kvartalen 2004 2003 2004 2003 Nettoomsättning, Mkr 45.870 40.511 144.383 126.035 Rörelseresultat, Mkr 1 2.792 1.617 8.736 4.267

Läs mer

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010 Volvokoncernen De tre första kvartalen 2010 Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 32% till 64,0 Mdr kr (48,5). Nettoomsättningen steg med 33% justerat för förändrade valutakurser Rörelseresultatet

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Innovative Vehicle Solutions

Innovative Vehicle Solutions Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ) Landskrona den 14 Mars, 2012 Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2012 kl. 16:00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Det första kvartalet 2007

Det första kvartalet 2007 Nettoomsättningen det första kvartalet minskade med 3% till 61,0 Mdr (62,7) 1 Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter steg försäljningen med 2% Rörelseresultatet minskade

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 15-2503 Stockholm 20 februari 2015 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari-december 2011 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2011 Under fjärde kvartalet ökade Byggmax rörelseintäkterna med 12,6 procent

Läs mer