AB Volvo Investor Relations

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Volvo. 2009-03-11 031-661067 031-537296 Investor Relations"

Transkript

1 AB Volvo Finansinspektionen Box STOCKHOLM Datum Telefon direkt Telefax Vår referens Investor Relations Årlig information enligt 6:1 b, lagen om handel med finansiella instrument Nedan återfinns en förteckning med hänvisningar till de pressmeddelanden som offentliggjorts av AB Volvo enligt lagen om värdepappersmarknaden under de senaste 12 månaderna. Samtliga pressmeddelanden kan läsas i sin helhet på koncernens hemsida eller Nedanstående förteckning innehåller datum för offentliggörande, rubrik och kort ingress. AB Volvo (publ) Telefon Organisationsnr Säte Göteborg Göteborg, Sverige

2 2 (13) Volvo publicerar årsredovisning för 2008 Idag, tisdagen den 10 mars, publicerar AB Volvo sin årsredovisning för 2008 på koncernens webbplats på Internet. I årsredovisningen kan man läsa mer om bland annat Det starka första halvåret med rekordtillväxt och rekordresultat Den kraftigt försvagade utvecklingen under senare delen av året Det utökade utbudet av tilläggstjänster, så kallade soft products Satsningen på fordon och maskiner med fjärde generationens hybriddrivlinor. Årsredovisningen finns tillgänglig både i en webbversion som utformats för läsning på skärmen och som ett PDF-dokument för nedladdning, direktlänk till rapporten Volvokoncernen - Bokslutsrapport 2008 Vi har varit framgångsrika i arbetet med att reducera våra lager. Under det fjärde kvartalet minskade lagren av nya lastbilar med 13% och av nya anläggningsmaskiner med 19%, vilket bidrog till att minska det kapital som binds i lager med cirka 6 miljarder kronor. Nettoomsättningen minskade med 9% till 77 Mdr kr (85) det fjärde kvartalet För helåret ökade nettoomsättningen med 6% till 304 Mdr kr (285) Det fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till 999 Mkr (5.775) För helåret uppgick rörelseresultatet till Mkr (22.231) Under det fjärde kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 0,67 kronor (2,00). För helåret var resultatet per aktie 4,90 kronor (7,37) Under det fjärde kvartalet minskades rörelsekapitalet i Industriverksamheten med 5,1 Mdr kr, vilket bidrog till ett positivt operativt kassaflöde på 1,8 Mdr kr Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 2,00 kronor per aktie Volvokoncernen - Det tredje kvartalet 2008 Efter ett första och andra kvartal med rekordtillväxt och rekordvinster bromsade försäljningstillväxten in mycket snabbare än väntat under det tredje kvartalet, vilket syns i resultatet. Konjunkturnedgången har avsevärt förstärkts av den globala finansiella krisen. Den viktiga europeiska marknaden har försvagats kraftigt samtidigt som den låga efterfrågan i Nordamerika och Japan består. Vi ser också tecken på att konjunkturen försvagas även i övriga delar av världen. I och med att inbromsningen skett så hastigt har vi inte hunnit med att minska våra kostnader i samma takt, men runt om i koncernen arbetas det för närvarande hårt med att anpassa verksamheten

3 3 (13) efter marknadsläget och med att motverka effekterna av ökande materialkostnader. Nettoomsättningen steg med 2% till 69,6 Mdr kr (68,4) det tredje kvartalet Under det tredje kvartalet minskade rörelseresultatet med 37% till Mkr (5 010) Under det tredje kvartalet sjönk resultatet per aktie före och efter utspädning med 36% till 0,98 kronor (1,54) Det operativa kassaflödet i industriverksamheten var 6,1 Mdr kr ( 0,4) Betydande påverkan från ökade kostnader för råmaterial och komponenter Ökade satsningar på forskning och utveckling inför nya emissionsbestämmelser och för hybridprojekt Inbromsning i efterfrågan och strukturkostnader

4 4 (13) Volvokoncernen det första halvåret 2008 Volvokoncernens starka tillväxt fortsatte under det andra kvartalet 2008 samtidigt som rörelseresultatet förbättrades och nådde sin högsta nivå hittills för ett enskilt kvartal. Volvokoncernens nettoomsättning steg med 13% till 80,4 miljarder kronor. Det andra kvartalet: Steg nettoomsättningen med 13% till 80,4 Mdr kr (71,4) Steg rörelseresultatet med 17% till Mkr (6 119) Steg resultatet per aktie före och efter utspädning med 28% till 2,53 kronor (1,98) Var det operativa kassaflödet i industriverksamheten 4,9 Mdr kr (6,1) Volvokoncernen det första kvartalet 2008 Under det första kvartalet 2008 var Volvokoncernens tillväxttakt mycket hög och rörelseresultatet var koncernens högsta hittills för ett enskilt kvartal. Med en nettoomsättning på 77 miljarder kronor var den underliggande tillväxten 16% rensat för valutaeffekter och förvärvade bolag. Stark försäljning under det första kvartalet, +26% till 76,7 Mdr kr (61,0) Under det första kvartalet steg rörelseresultatet med 22% till Mkr (5 328) Periodens resultat steg med 12% till Mkr (3 756) under det första kvartalet Resultatet per aktie före och efter utspädning steg till 2,07 kronor (1,85) Det operativa kassaflödet i industriverksamheten var -3,3 Mdr kr (-2,9) Volvo publicerar årsredovisning för 2007 Idag, onsdagen den 12 mars, har AB Volvo publicerat sin årsredovisning för Årsredovisningen finns tillgänglig på eller Volvokoncernens hemsida på Internet. I årsredovisningen kan man läsa mer om bland annat Volvokoncernens Starka försäljningstillväxt Fortsatt goda vinstnivå Stärkta närvaro på viktiga tillväxtmarknader och i strategiska produktsegment Fortsatt starka operativa kassaflöde i industiverksamheten. Årsredovisningen finns tillgänglig både i en webbversion utformad för läsning på skärmen och som ett PDF-dokument för nedladdning. Gå till Volvokoncernens årsredovisning för 2007

5 5 (13) 1.2 Pressmeddelanden Bangalore beställer 240 stadsbussar av Volvo Volvo Bussar har fått en order på ytterligare 240 stadsbussar till Bangalore, Indien. De 70 Volvobussar som redan rullar i staden har fått många invånare att ställa bilen och ta bussen istället Pressmeddelande från Volvos valberedning Inför AB Volvos årsstämma den 9 april i år har Volvos valberedning mottagit bekräftelse på kandidatur från Ravi Venkatesan, som följaktligen föreslås av valberedningen för nyval till AB Volvos styrelse i tillägg till valberedningens tidigare offentliggjorda förslag Volvo Aero Norge får ny vd Odd Tore Kurverud har utsetts till ny vd för Volvo Aero Norge i Kongsberg. Han efterträder Reidar Lyse, som varit vd sedan 2003 och som nu lämnar sin tjänst av hälsoskäl Viktig milstolpe för Volvo Aero när GEnx-motorn certifierades en nya flygmotorn GEnx, där Volvo Aero har en stor roll, har blivit certifierad av den amerikanska luftfartsmyndigheten, FAA Volvo får stöd för fältprovning av DME-teknik för tunga fordon Energimyndigheten har beviljat AB Volvo ett stöd på 12,8 MSEK för fältprovning av tredje generationens DME-teknik för tunga fordon. Fältprovet med 14 lastbilar ingår i ett projekt som omfattar demonstration av hela teknikkedjan från biomassa till bränsle i lastbilar, alltså även distribution och tankstationer för DME. De första lastbilarna planeras att sättas i trafik i slutet av Världens första hybridsopbil lanseras i Sverige Kraftigt stigande oljepriser och fokus på klimatfrågan har gjort den bränslebesparande hybridtekniken högintressant. Nu tar Volvo Lastvagnar ett viktigt steg mot att kommersialisera tekniken för tunga fordon och lanserar två hybridsopbilar som kommer att testas i drift i Sverige av renhållningsföretagen Renova och Ragn-Sells Ny dumperfjädring belönas med Volvos Teknikpris Volvo Construction Equipment presenterade världens första ramstyrda dumper Nu har ännu ett stort tekniksteg tagits genom introduktionen av en komfortabel och starkt produktivitetshöjande hydraulisk fjädring på dessa maskiner. Utvecklingsarbetet har skett inom Volvo CE och resultatet belönas med Volvos Teknikpris Årsstämma i AB Volvo Vid årsstämman i AB Volvo den 9 april 2008 fastställdes styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 5:50 kronor per aktie i ordinarie utdelning. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning bestämdes till den 14 april Utbetalning av utdelning beräknas ske genom VPC den 17 april Inbjudan till press- och telefonkonferens olvo inbjuder härmed massmedierna till presskonferens fredagen den 25 april i samband med presentationen av Volvokoncernens resultat för första kvartalet 2008.

6 6 (13) Ny automatiserad växellåda till Volvo FL Nu introducerar Volvo Lastvagnar Volvo I-Sync en ny, automatiserad växellåda för distributionslastbilen Volvo FL. För många kunder är det här en efterlängtad nyhet, som kommer att göra körningen bekvämare, säkrare och effektivare Volvo Bussar och Wrightbus får miljardorder i Storbritannien Volvo Bussar har fått sin största enskilda order hittills i Europa. Tillsammans med karossören Wrightbus skall företaget de kommande åren leverera bussar värda 1,5 miljarder kronor i Storbritannien. Volvos andel av ordervärdet är ca procent Volvo investerar i Proxio AB, vars mjukvara minskar transportkostnaden och sparar miljön Volvokoncernen, via Volvo Technology Transfer, investerar tillsammans med KTH Chalmers Capital i Göteborgsbaserade Proxio AB. Proxio har tagit fram mjukvarulösningen Proxio Optimizer som hjälper transportköpande bolag att effektivisera transportupplägg, vilket i sin tur bidrar till lägre kostnader och mindre miljöpåverkan. Proxios lösning har visat sig kunna minska ett bolags transportkostnader med 15 % eller mer. Proxio Optimizer används inom Volvokoncernen och fullt implementerad beräknas applikationen kunna bidra till årliga kostnadsbesparingar på över 100 miljoner kronor Volvo Bussar stänger fabriken i Tammerfors Efter att ha avslutat förhandlingarna med representanter för de anställda, har Volvo Bussar beslutat att stänga karossfabriken i Tammerfors, Finland. Samtidigt genomförs en omorganisation av fabriken i Åbo för att öka fabrikens konkurrenskraft. 237 personer kommer att varslas om uppsägning Årsredovisning för Volvo Treasury AB (publ) Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning för Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på Volvokoncernens websida. Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Volvo Treasury AB (publ) en skyldighet att offentliggöra ovanstående information. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 30 april 2008, kl Henrik Bergquist får Assar Gabrielssons pris för avhandling om matstrupscancer Med dr Henrik Bergquist har tilldelats Assar Gabrielssons pris för utmärkt vetenskaplig avhandling i cancerforskning vid Göteborgs universitet under de senaste tre åren Per Ericsson ny chef för Volvo Event Management Golf Per Ericsson har utsetts till ny chef för Volvo Event Management Golf. Han efterträder Mel Pyatt som gått i pension. Per Ericsson tillträder sin tjänst den 1 juni Lastbilsleveranser april 2008 De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag uppgick under april i år till fordon, vilket är en ökning med 44 % jämfört med motsvarande period förra året.

7 7 (13) Volvo publicerar hållbarhetsredovisning för 2007 AB Volvo har idag publicerat sin hållbarhetsredovisning för Redovisningen finns tillgänglig på Volvokoncernens hemsida Volvo tecknar slutgiltigt avtal med indiska fordonstillverkaren Eicher Volvokoncernen har tecknat ett slutgiltigt avtal med den indiska fordonstillverkaren Eicher Motors gällande etableringen av ett nytt indiskt samriskbolag. Samriskbolaget, som föreslås få namnet VE Commercial Vehicles Ltd, innehåller som tidigare meddelats hela Eicher Motors lastbils- och bussverksamhet samt Volvokoncernens indiska försäljningsverksamhet på lastbilssidan samt serviceverksamhet på lastbils- och bussidan Ford Europa tecknar avtal med Volvo IT Volvo IT har fått uppdraget att utveckla och underhålla FordEcat, ett system som Fords återförsäljare i Europa använder för att effektivisera försäljningen av reservdelar och service. En ny version av systemet ska vara installerad hos 5500 återförsäljare i 40 länder redan i juni Volvo CE investerar i nytt måleri Volvo CE investerar 341 MSEK i ett helt nytt måleri i Volvo CE:s fabrik för dumprar i Braås. Investeringen innebär en kapacitetsökning i fabriken såväl som en minskad miljöbelastning och en ytterligare kvalitetsförbättring Volvos miljöpris 2008 går till Crawford Buzz Holling, en av världens mest inflytelserika ekologer Volvos miljöpris, som delas ut av en oberoende stiftelse, går 2008 till Buzz Holling, kanadensisk ekolog och forskare, vars teorier om hur ekosystemen klarar plötsliga förändringar fått ett mycket stort inflytande. I en tid när många oroar sig över klimatförändringar och oväntade naturkatastrofer påpekar Buzz Holling att det är viktigt att våra samhällen ökar sin förmåga till anpassning och flexibilitet för att vi ska fortsätta att kunna nyttja naturens sätt att producera. För kriser, säger han, är en oundviklig del av naturens sätt att fungera Fredrik Brunell utsedd till ny chef för Corporate Finance inom AB Volvo Fredrik Brunell, CFO för Volvo Aero, har utsetts till ny chef för avdelningen Corporate Finance vid AB Volvo. Han tillträder tjänsten den 25 augusti 2008 och kommer att rapportera till Volvokoncernens CFO Solenergi gör Volvo-återförsäljare klimatneutral Volvo Lastvagnar har invigt sin första klimatneutrala återförsäljaranläggning. Det skedde i Verona i Italien. Med hjälp av solceller på anläggningens tak ska mer energi produceras än vad som krävs för att värma upp kontor och verkstad Volvo Lastvagnar lanserar den säkraste Volvon hittills Volvo Lastvagnar presenterar idag en ny generation av lastbilarna FH, FH16 och FM. Vid utvecklingen av de nya modellerna har säkerhet, förarmiljö och föraren stått i fokus. En av de större nyheterna är ett stödsystem som upptäcker och varnar när föraren blir trött. Systemet kan bidra till att minska antalet trafikolyckor genom att lösa ett mänskligt problem.

8 8 (13) Lastbilsleveranser maj 2008 De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag uppgick under maj i år till fordon, vilket är en ökning med 15 % jämfört med motsvarande period förra året Stororder till Volvo Lastvagnar i Ungern Volvo Lastvagnars ungerska dotterbolag, Volvo Hungary Trading and Services Kft, har skrivit ett ramavtal gällande lastbilar med transport- och logistikföretaget Waberer s Optimum Solution Volvoorder på telematiksystem till bussar i Brasilien Volvo Bussar har fått sin hittills största order på telematiksystemet ITS4mobility. Systemet ska monteras i bussar i staden Goiânia i Brasilien och kommer att förbättra effektiviteten i busstrafiken Department of Energy och Energimyndigheten utökar samarbete med Volvo kring avancerade drivlinor Den amerikanska regeringen och svenska staten avser att förlänga sitt samarbete med Volvokoncernen gällande utveckling av alternativa drivlinor. Det förlängda samarbetet innebär bland annat att amerikanska Department of Energy, DoE, och den svenska Energimyndigheten, ger Volvokoncernen ett treårigt stöd på sammanlagt motsvarande USD 18M för utveckling av hybridteknologi och drivlinor för alternativa bränslen Volvo Lastvagnar öppnar nytt servicecenter i Serbien Volvo Lastvagnar har öppnat ett nytt servicecenter i Belgrad, Serbien, i spåren av ökande lastbilstransporter var ett rekordår för Volvo Lastvagnar på den serbiska marknaden och lastbilsleveranserna mer än fördubblades, jämfört med föregående år Volvo Bussar säljer karossfabriken i Åbo Volvo Bussar har skrivit på en avsiktsförklaring om att sälja karossfabriken i Åbo, Finland. Försäljningen är ett led i företagets arbete med att effektivisera verksamheten i Europa Inbjudan till press- och telefonkonferens Volvo inbjuder härmed massmedierna till presskonferens onsdagen den 23 juli i samband med presentationen av Volvokoncernens resultat för andra kvartalet Volvo tecknar låneavtal på 6,2 miljarder kronor Volvo Treasury AB (publ), ett dotterbolag inom Volvokoncernen, har framgångsrikt ingått ett internationellt syndikerat låneavtal på 6,2 miljarder kronor (110 miljarder yen). Volvo Treasury har beslutat att använda syndikerat lån i syfte att diversifiera sina finansieringskällor Volvo Aero tecknar rekordavtal om unik motor som innebär mindre utsläpp och minskat buller Volvo Aero har tecknat ett avtal med flygmotortillverkaren Pratt & Whitney som innebär att Volvo Aero ska utveckla och tillverka tre viktiga komponenter till ett helt nytt motorkoncept med en växlad fläkt. Komponenterna kommer att ingå i motorerna till både Mitsubishi Regional Jet (MRJ) och Bombardier CSeries.

9 9 (13) Volvo Aeros lättviktsteknologi ger viktig roll i motorn för Airbus A350 XWB Volvo Aero och Rolls-Royce har tecknat ett avtal, som innebär att Volvo Aero ska utveckla och tillverka en nyckelkomponent till Trent XWB, motorn till Airbus kommande flygplan A350 XWB Mack och Volvo Trucks effektiviserar sin nordamerikanska verksamhet Mack Trucks och Volvo Trucks North America har tagit fram en plan för en effektivisering av sin nordamerikanska verksamhet. Planen omfattar bland annat en flytt av Macks huvudkontor från Allentown, Pennsylvania, till Greensboro i North Carolina och en koncentration av Macks lastbilsproduktion till fabriken i Macungie, Pennsylvania. Ett genomförande av planen skulle innebära en omstruktureringskostnad för Volvokoncernen på cirka USD 60M. Omstruktureringskostnaden beräknas tas under det andra halvåret Volvo slutför affär med Eicher Motors Volvokoncernen har nu slutfört affären med Eicher Motors gällande etableringen av ett nytt indiskt samriskbolag, VE Commercial Vehicles. Affären har fått godkännande från berörda myndigheter och 50 procent av samriskbolaget konsolideras i Volvokoncernen från 1 augusti Lastbilsleveranser juli 2008 De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag uppgick under juli i år till fordon, vilket är en ökning med 2 % jämfört med motsvarande period förra året Volvo Treasury AB (publ) avger halvårsrapport för 2008 Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin halvårsrapport för Volvo IT inleder samarbete med IBS Volvo IT och affärssystem-leverantören IBS tecknar ett avtal som gör det möjligt för IBS kunder att låta Volvo IT ansvara för driften av affärssystemen Volvokoncernen koordinerar brett samarbete kring hållbara biobränslen Volvokoncernen är koordinator i det europeiska projektet BioDME som startar sitt arbete idag. BioDME är ett unikt samarbetsprojekt mellan såväl fordonsindustrin som bränsleproducenter och distributörer kring bränslet DME och ska demonstrera hela teknikkedjan från biomassa till lastbilar som drivs med DME, inklusive bränsledistribution och tankstationer Förändringar i Volvos koncernledning Olof Persson, 44 och vd för Volvo Aero, har utsetts till ny vd för Volvo Construction Equipment från och med den förste november Han ersätter Tony Helsham, 54, som kvarstår inom koncernledningen där han får ansvar för koncernens satsning på s k soft products. Ny vd för Volvo Aero blir Staffan Zackrisson, som idag är ansvarig för Marketing, Programs and Sales inom Volvo Aero. Han tillträder också den förste november i år Lastbilsleveranser augusti 2008 De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fem lastbilsbolag uppgick under augusti i år till fordon, vilket är en ökning med 4 % jämfört med motsvarande period förra året.

10 10 (13) Volvokoncernen introducerar 4:e generationens hybridlösning Volvokoncernen introducerar nu 4:e generationens hybridlösning på bred front i såväl bussar som lastbilar och anläggningsmaskiner. Vår hybridlösning för tunga fordon är något helt annat än det som hittills funnits på marknaden, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. "I kraft av våra volymer och resurser har vi kunnat ta fram en mer standardiserad plattformslösning vilket är en förutsättning för att hybridteknologin skall kunna få ett brett kommersiellt genomslag inom den tunga fordonssektorn." Volvokoncernen med på Dow Jones sustainability index för sjunde året i rad Volvokoncernen kvalificerar sig återigen för att få komma med på Dow Jones sustainability index över de företag i världen som ligger längst fram när det gäller hållbar utveckling. Volvo är ett av få svenska företag som är med på både Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) och Dow Jones STOXX Sustainability Index (DJSI STOXX) Volvo Aero Services och Boeing förlänger samarbete olvo Aero Services Corp och The Boeing Company [NYSE: BA] har förlängt marknadsföringsoch distributionssamarbetet som etablerades 1999 med 10 år. Volvo Aero Services kommer fortsätta att tillhandahålla flertalet tjänster för att stärka distributionen av ett brett sortiment av material för Boeings olika flygplanstyper. Dessutom har Volvo Aero Services beviljats tillstånd att både tillverka och distribuera delar som Boeing äger rättigheterna till Volvo lanserar marknadens första kommersiellt gångbara hybridbuss För första gången lanseras nu en kommersiellt gångbar hybridbuss på marknaden, Volvo 7700 Hybrid. Med upp till 30 procent lägre bränsleförbrukning och hybridkomponenter från Volvo, kan bussoperatörerna tjäna in den extra kostnaden på endast 5-7 år Kapacitetsneddragningar inom Volvo Lastvagnar i Europa För att möta den vikande efterfrågan på Europamarknaden kommer Volvo Lastvagnar att anpassa produktionsvolymerna i sitt europeiska produktionssystem. Som en följd av de planerade kapacitetsanpassningarna inleder bolaget förhandlingar med berörda fackförbund gällande personalneddragningar avseende cirka anställda vid bolagets fabriker i Göteborg och Umeå samt Gent i Belgien. Samtidigt införs ett omfattande besparingsprogram för att motverka effekterna av lägre försäljningsvolymer och ökande materialkostnader Volvo CE flyttar tillverkning av väghyvlar som led i konsolidering för Nordamerika Volvo Construction Equipment, Volvo CE, kommer att flytta merparten av sin tillverkning av väghyvlar från Goderich, Kanada, till sin fabrik i Shippensburg, Pennsylvania, USA. Till följd av flytten kommer Volvo CE under det tredje kvartalet 2008 att ta en omstruktureringskostnad på cirka USD 45M Volvo Bussar har sålt karossfabriken i Åbo Volvo Bussar har sålt företagets karossfabrik i Åbo, Finland. Försäljningen är ett led i företagets arbete med att effektivisera verksamheten i Europa Inbjudan till press- och telefonkonferens Volvo inbjuder härmed massmedierna till presskonferens fredagen den 24 oktober i samband med presentationen av Volvokoncernens resultat för tredje kvartalet 2008.

11 11 (13) Amerikanska EPA hyllar Mack för minskade utsläpp av växthusgaser Vid ett möte i Chicago i onsdags hyllade den amerikanska miljömyndigheten, EPA, Volvokoncernens amerikanska dotterbolag Mack för bolagets framgångsrika arbete med att minska utsläppen av växthusgaser Volvokoncernen åter utsedd till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland teknologer För andra året i rad har Volvokoncernen utsetts till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av landets unga teknologer. Detta enligt Universums årliga Karriärbarometer. Stark företagskultur och internationella karriärmöjligheter är faktorer som särskiljer Volvokoncernen från andra företag och som bidrar till att koncernen återigen hamnar i topp Volvo Aeros lättviktsteknologi klarade viktigt motortest Volvo Aeros kompositteknik har klarat ett mycket viktigt test i EU:s miljöprojekt Vital Volvo Construction Equiment varslar 850 anställda i Sverige Volvo Construction Equipment AB har tidigare i höst varslat 500 anställda om uppsägning. Idag meddelar företaget att ytterligare 850 medarbetare varslas om uppsägning. Orsaken till varslen är avmattningen av världsmarknaden för anläggningsmaskiner Första ordern på Volvos nya hybridbuss Volvo Bussar har fått sin första order på företagets nya hybridbuss, Volvo 7700 Hybrid. Bussoperatören Sales-Lentz i Luxemburg har beställt sex hybridbussar med leveransstart Ekologiforskare om finanskrisen: Finansmarknaden har mycket att lära av forskning om ekosystem och kriser Politiker och beslutsfattare över hela världen funderar över hur det globala finansiella systemet ska kunna stabiliseras. Men det är inte säkert att regleringar och överenskommelser hjälper särskilt mycket. Istället bör man kika på ekologernas forskning om resilience återhämtningsförmåga ett begrepp som beskriver hur ekosystem klarar chocker och sedan bygger upp sig själva igen Lastbilsleveranser oktober 2008 De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens lastbils-verksamheter uppgick under oktober i år till fordon, vilket är en minskning med 12 % jämfört med motsvarande period förra året Investerardag i New York På tisdagens investerardag i New York konstaterade Volvos koncernchef Leif Johansson att den globala lågkonjunkturen har gjort det nödvändigt för koncernen att anpassa samtliga verksamheter efter rådande, betydligt svagare efterfrågan Omprövningsbeslut Mack Skatteverket har fattat omprövningsbeslut i en internprissättningsprisfråga gentemot AB Volvos amerikanska dotterbolag Mack. Beslutet innebär en ökad beskattningsbar inkomst för AB Volvo för åren 2002 och 2003 med totalt 828 msek motsvarande en skatt på 232 msek. Skatteverket har dessutom påfört skattetillägg med 83 msek. Genom beslutet har Volvo försatts i en dubbelbeskattningssituation.

12 12 (13) Gröna korridorer ger säkrare och mer miljöanpassade transporter Volvokoncernen inleder ett samarbete inom regeringens logistikforum och med myndigheterna för att förverkliga EU-kommissionens idé om miljöanpassade godstransporter i Gröna korridorer. Målet är att minska påverkan på miljön och samtidigt öka effektiviteten och säkerheten på vägarna genom särskilt anpassade transportsträckor för tung trafik Lastbilsleveranser november 2008 De sammanlagda leveranserna från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under november till fordon, vilket är en minskning med 21% jämfört med motsvarande period förra året. Under fjärde kvartalet tvingas koncernen att fortlöpande ta stoppdagar och stoppveckor i produktionen för att undvika lageruppbyggnad av lastbilar Volvo vann skattemål i länsrätten Länsrätten i Göteborg har dömt till AB Volvos fördel i ett skattemål som gäller ett avdrag år 2003 avseende en förlust på en fordran på det brittiska dotterbolaget BRS. Domen medför att AB Volvo kommer att redovisa en positiv skatteeffekt på cirka 180 MSEK plus ränta, sammanlagt cirka 200 MSEK Order på 235 Volvobussar till Australien Volvo Bussar har fått order på 235 stadsbussar till Sydney och Brisbane i Australien. Det kan dessutom bli ytterligare 250 bussar till Brisbane de kommande åren Pressmeddelande från AB Volvos valberedning Inför AB Volvos årsstämma den 1 april 2009 har AB Volvos valberedning beslutat att föreslå omval av Peter Bijur, Leif Johansson, Finn Johnsson (styrelseordförande), Louis Schweitzer, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg och Ying Yeh som medlemmar av AB Volvos styrelse. Valberedningen föreslår även nyval av Jean-Baptiste Duzan och Anders Nyrén. Tom Hedelius och Philippe Klein har meddelat att de inte ställer upp för omval Renault Trucks ska distribuera Renault Trafic Renault S.A. och Renault Trucks ska teckna ett avtal om distribution av transportbilen Renault Trafic inom Renault Trucks nätverk Moody s ändrar AB Volvos kreditbetyg till Baa1 med stabila utsikter Kreditvärderingsföretaget Moody s ändrar AB Volvos långsiktiga kreditbetyg till Baa1 med stabil utsikt. Det kortsiktiga betyget P-2 kvarstår med stabil utsikt Miljardorder för Volvo Bussar i Kanada Volvo Bussars dotterbolag Nova Bus har fått en order på 410 stadsbussar till Montreal i Kanada. Ordern är värd ca 1,3 miljarder kronor och leveranserna skall ske under tre år med start Lastbilsleveranser januari 2009 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under januari till fordon, vilket är en minskning med 51% jämfört med motsvarande period förra året.

13 13 (13) Pressrelease från AB Volvos ersättningskommitté Volvokoncernens ledning har en total ersättning som ligger lägre än i jämförbara företag. Det visar en studie av lönenivåer som styrelsens ersättningskommitté gjort. Därför föreslår styrelsen årsstämman att besluta om att taket höjs för bland annat cirka 250 ledande befattningshavares rörliga lön och för det aktieprogram som de också omfattas av. Förslaget är förankrat hos Volvos största aktieägare representerande drygt 53% av antalet röster. Vi måste se till att vi kan behålla nyckelpersoner bland Volvos högsta chefer och det blir inte mindre viktigt i dåliga tider, snarare tvärtom, säger Finn Johnsson, ordförande för Volvos ersättningskommitté. Förslaget reviderades senare enligt pressmeddelande nedan Inbjudan till årsstämma AB Volvos årsstämma äger rum onsdagen den 1 april 2009 kl i Lisebergshallen, Göteborg Pressrelease från AB Volvos styrelse Volvos styrelse har idag beslutat att dra tillbaka förslaget till årsstämman om att höja taket för rörlig lön från 50% till 60% av den fasta lönen för de 250 högsta befattningshavarna i Volvokoncernen. Styrelsen drar också tillbaka förslaget om att utöka antalet aktier i det långsiktiga incitamentsprogrammet till dessa ledande befattningshavare Nya Volvolastbilar är renare än någonsin Volvokoncernen passerar en viktig milstolpe i sitt miljöarbete när Volvo Lastvagnar nu lanserar sina mest bränsleeffektiva och rena dieselmotorer någonsin. Under de senaste 20 åren har Volvo-lastbilar totalt sett blivit 100 gånger renare.

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Lastbilsleveranser oktober 2011

Lastbilsleveranser oktober 2011 AB Volvo Pressrelease Lastbilsleveranser oktober 2011 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under oktober till 22 028 fordon. Detta var en ökning med 25% jämfört

Läs mer

Lastbilsleveranser oktober 2012

Lastbilsleveranser oktober 2012 AB Volvo Pressrelease Lastbilsleveranser oktober 2012 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i oktober till 20 254 fordon. Detta var en minskning med 8% jämfört

Läs mer

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation Volvo Group 2014 Volvo koncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella

Läs mer

Lastbilsleveranser februari 2011

Lastbilsleveranser februari 2011 AB Volvo Pressrelease Lastbilsleveranser februari 2011 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under februari till 17 862 fordon. Detta var en ökning med 49% jämfört

Läs mer

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date 2014 var effektiviseringarnas år 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET 2012 2013

Läs mer

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2008. Det tredje kvartalet: Nettoomsättningen steg med 2% till 69,6 Mdr kr (68,4) det

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2008. Det tredje kvartalet: Nettoomsättningen steg med 2% till 69,6 Mdr kr (68,4) det Volvokoncernen De tre första kvartalen 2008 Det tredje kvartalet: Nettoomsättningen steg med 2% till 69,6 Mdr kr (68,4) det tredje kvartalet Under det tredje kvartalet minskade rörelseresultatet med 37%

Läs mer

AB Volvo. 2008-04-01 031-661067 031-537296 Investor Relations

AB Volvo. 2008-04-01 031-661067 031-537296 Investor Relations AB Volvo Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Datum Telefon direkt Telefax Vår referens 2008-04-01 031-661067 031-537296 Investor Relations Årlig information enligt 6:1 b, lagen om handel med finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2009. Under det tredje kvartalet uppgick

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2009. Under det tredje kvartalet uppgick Volvokoncernen De tre första kvartalen 2009 Under det tredje kvartalet sjönk nettoomsättningen med 31% till 48,5 Mdr kr (69,8). Justerat för förändrade valutakurser minskade försäljningen med 39% Rörelseförlusten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Kvartal2. Volvokoncernen. Det första halvåret 2008. Det andra kvartalet: Steg nettoomsättningen med 13% till 80,4 Mdr kr (71,4)

Kvartal2. Volvokoncernen. Det första halvåret 2008. Det andra kvartalet: Steg nettoomsättningen med 13% till 80,4 Mdr kr (71,4) Volvokoncernen Det första halvåret 2008 Det andra kvartalet: Steg nettoomsättningen med 13% till 80,4 Mdr kr (71,4) Steg rörelseresultatet med 17% till 7.186 Mkr (6.119) Steg resultatet per aktie före

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Bokslut för 2008. Nettoomsättningen minskade med 9% till 77 Mdr kr (85) det. Fjärde kvartalet

Bokslut för 2008. Nettoomsättningen minskade med 9% till 77 Mdr kr (85) det. Fjärde kvartalet Volvokoncernen Bokslut för 2008 Nettoomsättningen minskade med 9% till 77 Mdr kr (85) det fjärde kvartalet För helåret ökade nettoomsättningen med 6% till 304 Mdr kr (285) Det fjärde kvartalet uppgick

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Kvartal4. Volvokoncernen. Det fjärde kvartalet och helåret 2011

Kvartal4. Volvokoncernen. Det fjärde kvartalet och helåret 2011 Volvokoncernen Det fjärde kvartalet och helåret 2011 Under det fjärde kvartalet steg nettoomsättningen med 18% till 86,5 Mdr kr (73,4). Nettoomsättningen steg med 20% justerat för förändrade valutakurser

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD Årsstämma 2008 i CellaVision AB Yvonne Mårtensson, VD CellaVision är marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod CellaVision i korthet Säljer, marknadsför och

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

AB Volvos årstämma 2006 Tal av VD och koncernchef Leif Johansson

AB Volvos årstämma 2006 Tal av VD och koncernchef Leif Johansson AB Volvos årstämma 2006 Tal av VD och koncernchef Leif Johansson Inledning Ärade aktieägare, mina damer och herrar Volvokoncernen har lagt ett framgångsrikt år bakom sig. Ett rekordår med stark utveckling

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Årlig information enligt FFFS 2007:7

Årlig information enligt FFFS 2007:7 Årlig information enligt FFFS 2007:7 Sammanställning av offentliggjord aktiemarknadsinformation från Nordic Growth Market NGM Holding AB under perioden 21 maj 2007 21 maj 2008. Rapporter 2008-05-16 DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

På väg mot hållbara transporter

På väg mot hållbara transporter volvo trucks. driving progress På väg mot hållbara transporter Volvo Lastvagnar och miljön Volvo Truck Corporation www.volvotrucks.com RSP 20100100002 Svenska. Tryckt i Sverige. På väg mot hållbara transporter.

Läs mer

De tre första kvartalen 2007

De tre första kvartalen 2007 Nettoomsättningen det tredje kvartalet ökade med 13% till 68,4 Mdr kr (60,5) Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade försäljningen med 1% Rörelseresultatet steg

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Det första halvåret 2002

Det första halvåret 2002 Det första halvåret 2002 2002 2001 Nettoomsättning, Mkr 89.679 90.848 Rörelseresultat exkl strukturkostnader, Mkr 1.197 2.625 Rörelseresultat, Mkr 1.197 1.306 Resultat efter finansiella poster, Mkr 692

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 1999-12-01--2000-08-31 Perioden i korthet: Koncernens omsättning för niomånadersperioden uppgick till MSEK 25.428 (MSEK 23.549), en ökning med 8 procent jämfört med samma

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 tillägg till DANIRS ERBJUDANDEhandling AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Innehåll Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 Detta dokument, daterat den 12 april 2013,

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april 2013 20/06/2013 Blodcellräkning världens vanligaste diagnostiska laboratorietest Blodcellräkning (CBC) det vanligaste diagnostiska laboratorietestet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Kvartal2. Volvokoncernen. Det första halvåret 2010

Kvartal2. Volvokoncernen. Det första halvåret 2010 Volvokoncernen Det första halvåret 2010 Under det andra kvartalet steg nettoomsättningen med 27% till 68,8 Mdr kr (54,0). Nettoomsättningen steg med 31% justerat för förändrade valutakurser. Rörelseresultatet

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Nyförsäljning samt premieinkomst och insättningar fjärde kvartalet 2005

Nyförsäljning samt premieinkomst och insättningar fjärde kvartalet 2005 Pressmeddelande 15 februari 2006 Koncernkommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 23 80 www.skandia.com Besök: Sveavägen 44 Fortsatt försäljningstillväxt i Skandia. 1 Nyförsäljning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SETRA GROUP AB (PUBL)

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SETRA GROUP AB (PUBL) TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SETRA GROUP AB (PUBL) Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Setra............. 3 Pressmeddelande från

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016 för Kvartal 4 (oktober december) 2016 Omsättningen uppgick till 13,6 (13,5) Mkr en ökning med 0,1 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (1,4) Mkr en ökning

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB Bokslutskommuniké 2008 för Denna rapport omfattar perioden 1 januari 31 december 2008 för (publ). Perioden i korthet Intäkterna uppgick till 4 429 TSEK (3 993 TSEK) Bruttomarginalen uppgick till 49 procent

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Det första halvåret 2009

Det första halvåret 2009 Volvokoncernen Det första halvåret 2009 Under det andra kvartalet sjönk nettoomsättningen till 54,0 Mdr kr (80,3). Den valutajusterade försäljningen var på samma nivå som under det första kvartalet Det

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 2001-02-06 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kvartal3. Det tredje kvartalet 2012

Kvartal3. Det tredje kvartalet 2012 Volvokoncernen Det tredje kvartalet 2012 Under det tredje kvartalet minskade nettoomsättningen med 6% till 69,1 miljarder kronor (73,3). Nettoomsättningen minskade med 4% justerat för förändrade valutakurser

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 24 mars 2009 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

AB Volvos valberednings förslag till årsstämman 2012

AB Volvos valberednings förslag till årsstämman 2012 AB Volvos valberednings förslag till årsstämman 2012 Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid stämman. Valberedningens

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Kvartal2. Det ANdra kvartalet 2012

Kvartal2. Det ANdra kvartalet 2012 Volvokoncernen Det ANdra kvartalet 2012 Under det andra kvartalet steg nettoomsättningen med 6% till 83,9 miljarder kronor (79,0) vilket är det högsta hittills för ett andra kvartal. Nettoomsättningen

Läs mer