AB Volvo Investor Relations

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Volvo. 2009-03-11 031-661067 031-537296 Investor Relations"

Transkript

1 AB Volvo Finansinspektionen Box STOCKHOLM Datum Telefon direkt Telefax Vår referens Investor Relations Årlig information enligt 6:1 b, lagen om handel med finansiella instrument Nedan återfinns en förteckning med hänvisningar till de pressmeddelanden som offentliggjorts av AB Volvo enligt lagen om värdepappersmarknaden under de senaste 12 månaderna. Samtliga pressmeddelanden kan läsas i sin helhet på koncernens hemsida eller Nedanstående förteckning innehåller datum för offentliggörande, rubrik och kort ingress. AB Volvo (publ) Telefon Organisationsnr Säte Göteborg Göteborg, Sverige

2 2 (13) Volvo publicerar årsredovisning för 2008 Idag, tisdagen den 10 mars, publicerar AB Volvo sin årsredovisning för 2008 på koncernens webbplats på Internet. I årsredovisningen kan man läsa mer om bland annat Det starka första halvåret med rekordtillväxt och rekordresultat Den kraftigt försvagade utvecklingen under senare delen av året Det utökade utbudet av tilläggstjänster, så kallade soft products Satsningen på fordon och maskiner med fjärde generationens hybriddrivlinor. Årsredovisningen finns tillgänglig både i en webbversion som utformats för läsning på skärmen och som ett PDF-dokument för nedladdning, direktlänk till rapporten Volvokoncernen - Bokslutsrapport 2008 Vi har varit framgångsrika i arbetet med att reducera våra lager. Under det fjärde kvartalet minskade lagren av nya lastbilar med 13% och av nya anläggningsmaskiner med 19%, vilket bidrog till att minska det kapital som binds i lager med cirka 6 miljarder kronor. Nettoomsättningen minskade med 9% till 77 Mdr kr (85) det fjärde kvartalet För helåret ökade nettoomsättningen med 6% till 304 Mdr kr (285) Det fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till 999 Mkr (5.775) För helåret uppgick rörelseresultatet till Mkr (22.231) Under det fjärde kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 0,67 kronor (2,00). För helåret var resultatet per aktie 4,90 kronor (7,37) Under det fjärde kvartalet minskades rörelsekapitalet i Industriverksamheten med 5,1 Mdr kr, vilket bidrog till ett positivt operativt kassaflöde på 1,8 Mdr kr Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 2,00 kronor per aktie Volvokoncernen - Det tredje kvartalet 2008 Efter ett första och andra kvartal med rekordtillväxt och rekordvinster bromsade försäljningstillväxten in mycket snabbare än väntat under det tredje kvartalet, vilket syns i resultatet. Konjunkturnedgången har avsevärt förstärkts av den globala finansiella krisen. Den viktiga europeiska marknaden har försvagats kraftigt samtidigt som den låga efterfrågan i Nordamerika och Japan består. Vi ser också tecken på att konjunkturen försvagas även i övriga delar av världen. I och med att inbromsningen skett så hastigt har vi inte hunnit med att minska våra kostnader i samma takt, men runt om i koncernen arbetas det för närvarande hårt med att anpassa verksamheten

3 3 (13) efter marknadsläget och med att motverka effekterna av ökande materialkostnader. Nettoomsättningen steg med 2% till 69,6 Mdr kr (68,4) det tredje kvartalet Under det tredje kvartalet minskade rörelseresultatet med 37% till Mkr (5 010) Under det tredje kvartalet sjönk resultatet per aktie före och efter utspädning med 36% till 0,98 kronor (1,54) Det operativa kassaflödet i industriverksamheten var 6,1 Mdr kr ( 0,4) Betydande påverkan från ökade kostnader för råmaterial och komponenter Ökade satsningar på forskning och utveckling inför nya emissionsbestämmelser och för hybridprojekt Inbromsning i efterfrågan och strukturkostnader

4 4 (13) Volvokoncernen det första halvåret 2008 Volvokoncernens starka tillväxt fortsatte under det andra kvartalet 2008 samtidigt som rörelseresultatet förbättrades och nådde sin högsta nivå hittills för ett enskilt kvartal. Volvokoncernens nettoomsättning steg med 13% till 80,4 miljarder kronor. Det andra kvartalet: Steg nettoomsättningen med 13% till 80,4 Mdr kr (71,4) Steg rörelseresultatet med 17% till Mkr (6 119) Steg resultatet per aktie före och efter utspädning med 28% till 2,53 kronor (1,98) Var det operativa kassaflödet i industriverksamheten 4,9 Mdr kr (6,1) Volvokoncernen det första kvartalet 2008 Under det första kvartalet 2008 var Volvokoncernens tillväxttakt mycket hög och rörelseresultatet var koncernens högsta hittills för ett enskilt kvartal. Med en nettoomsättning på 77 miljarder kronor var den underliggande tillväxten 16% rensat för valutaeffekter och förvärvade bolag. Stark försäljning under det första kvartalet, +26% till 76,7 Mdr kr (61,0) Under det första kvartalet steg rörelseresultatet med 22% till Mkr (5 328) Periodens resultat steg med 12% till Mkr (3 756) under det första kvartalet Resultatet per aktie före och efter utspädning steg till 2,07 kronor (1,85) Det operativa kassaflödet i industriverksamheten var -3,3 Mdr kr (-2,9) Volvo publicerar årsredovisning för 2007 Idag, onsdagen den 12 mars, har AB Volvo publicerat sin årsredovisning för Årsredovisningen finns tillgänglig på eller Volvokoncernens hemsida på Internet. I årsredovisningen kan man läsa mer om bland annat Volvokoncernens Starka försäljningstillväxt Fortsatt goda vinstnivå Stärkta närvaro på viktiga tillväxtmarknader och i strategiska produktsegment Fortsatt starka operativa kassaflöde i industiverksamheten. Årsredovisningen finns tillgänglig både i en webbversion utformad för läsning på skärmen och som ett PDF-dokument för nedladdning. Gå till Volvokoncernens årsredovisning för 2007

5 5 (13) 1.2 Pressmeddelanden Bangalore beställer 240 stadsbussar av Volvo Volvo Bussar har fått en order på ytterligare 240 stadsbussar till Bangalore, Indien. De 70 Volvobussar som redan rullar i staden har fått många invånare att ställa bilen och ta bussen istället Pressmeddelande från Volvos valberedning Inför AB Volvos årsstämma den 9 april i år har Volvos valberedning mottagit bekräftelse på kandidatur från Ravi Venkatesan, som följaktligen föreslås av valberedningen för nyval till AB Volvos styrelse i tillägg till valberedningens tidigare offentliggjorda förslag Volvo Aero Norge får ny vd Odd Tore Kurverud har utsetts till ny vd för Volvo Aero Norge i Kongsberg. Han efterträder Reidar Lyse, som varit vd sedan 2003 och som nu lämnar sin tjänst av hälsoskäl Viktig milstolpe för Volvo Aero när GEnx-motorn certifierades en nya flygmotorn GEnx, där Volvo Aero har en stor roll, har blivit certifierad av den amerikanska luftfartsmyndigheten, FAA Volvo får stöd för fältprovning av DME-teknik för tunga fordon Energimyndigheten har beviljat AB Volvo ett stöd på 12,8 MSEK för fältprovning av tredje generationens DME-teknik för tunga fordon. Fältprovet med 14 lastbilar ingår i ett projekt som omfattar demonstration av hela teknikkedjan från biomassa till bränsle i lastbilar, alltså även distribution och tankstationer för DME. De första lastbilarna planeras att sättas i trafik i slutet av Världens första hybridsopbil lanseras i Sverige Kraftigt stigande oljepriser och fokus på klimatfrågan har gjort den bränslebesparande hybridtekniken högintressant. Nu tar Volvo Lastvagnar ett viktigt steg mot att kommersialisera tekniken för tunga fordon och lanserar två hybridsopbilar som kommer att testas i drift i Sverige av renhållningsföretagen Renova och Ragn-Sells Ny dumperfjädring belönas med Volvos Teknikpris Volvo Construction Equipment presenterade världens första ramstyrda dumper Nu har ännu ett stort tekniksteg tagits genom introduktionen av en komfortabel och starkt produktivitetshöjande hydraulisk fjädring på dessa maskiner. Utvecklingsarbetet har skett inom Volvo CE och resultatet belönas med Volvos Teknikpris Årsstämma i AB Volvo Vid årsstämman i AB Volvo den 9 april 2008 fastställdes styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 5:50 kronor per aktie i ordinarie utdelning. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning bestämdes till den 14 april Utbetalning av utdelning beräknas ske genom VPC den 17 april Inbjudan till press- och telefonkonferens olvo inbjuder härmed massmedierna till presskonferens fredagen den 25 april i samband med presentationen av Volvokoncernens resultat för första kvartalet 2008.

6 6 (13) Ny automatiserad växellåda till Volvo FL Nu introducerar Volvo Lastvagnar Volvo I-Sync en ny, automatiserad växellåda för distributionslastbilen Volvo FL. För många kunder är det här en efterlängtad nyhet, som kommer att göra körningen bekvämare, säkrare och effektivare Volvo Bussar och Wrightbus får miljardorder i Storbritannien Volvo Bussar har fått sin största enskilda order hittills i Europa. Tillsammans med karossören Wrightbus skall företaget de kommande åren leverera bussar värda 1,5 miljarder kronor i Storbritannien. Volvos andel av ordervärdet är ca procent Volvo investerar i Proxio AB, vars mjukvara minskar transportkostnaden och sparar miljön Volvokoncernen, via Volvo Technology Transfer, investerar tillsammans med KTH Chalmers Capital i Göteborgsbaserade Proxio AB. Proxio har tagit fram mjukvarulösningen Proxio Optimizer som hjälper transportköpande bolag att effektivisera transportupplägg, vilket i sin tur bidrar till lägre kostnader och mindre miljöpåverkan. Proxios lösning har visat sig kunna minska ett bolags transportkostnader med 15 % eller mer. Proxio Optimizer används inom Volvokoncernen och fullt implementerad beräknas applikationen kunna bidra till årliga kostnadsbesparingar på över 100 miljoner kronor Volvo Bussar stänger fabriken i Tammerfors Efter att ha avslutat förhandlingarna med representanter för de anställda, har Volvo Bussar beslutat att stänga karossfabriken i Tammerfors, Finland. Samtidigt genomförs en omorganisation av fabriken i Åbo för att öka fabrikens konkurrenskraft. 237 personer kommer att varslas om uppsägning Årsredovisning för Volvo Treasury AB (publ) Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning för Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på Volvokoncernens websida. Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Volvo Treasury AB (publ) en skyldighet att offentliggöra ovanstående information. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 30 april 2008, kl Henrik Bergquist får Assar Gabrielssons pris för avhandling om matstrupscancer Med dr Henrik Bergquist har tilldelats Assar Gabrielssons pris för utmärkt vetenskaplig avhandling i cancerforskning vid Göteborgs universitet under de senaste tre åren Per Ericsson ny chef för Volvo Event Management Golf Per Ericsson har utsetts till ny chef för Volvo Event Management Golf. Han efterträder Mel Pyatt som gått i pension. Per Ericsson tillträder sin tjänst den 1 juni Lastbilsleveranser april 2008 De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag uppgick under april i år till fordon, vilket är en ökning med 44 % jämfört med motsvarande period förra året.

7 7 (13) Volvo publicerar hållbarhetsredovisning för 2007 AB Volvo har idag publicerat sin hållbarhetsredovisning för Redovisningen finns tillgänglig på Volvokoncernens hemsida Volvo tecknar slutgiltigt avtal med indiska fordonstillverkaren Eicher Volvokoncernen har tecknat ett slutgiltigt avtal med den indiska fordonstillverkaren Eicher Motors gällande etableringen av ett nytt indiskt samriskbolag. Samriskbolaget, som föreslås få namnet VE Commercial Vehicles Ltd, innehåller som tidigare meddelats hela Eicher Motors lastbils- och bussverksamhet samt Volvokoncernens indiska försäljningsverksamhet på lastbilssidan samt serviceverksamhet på lastbils- och bussidan Ford Europa tecknar avtal med Volvo IT Volvo IT har fått uppdraget att utveckla och underhålla FordEcat, ett system som Fords återförsäljare i Europa använder för att effektivisera försäljningen av reservdelar och service. En ny version av systemet ska vara installerad hos 5500 återförsäljare i 40 länder redan i juni Volvo CE investerar i nytt måleri Volvo CE investerar 341 MSEK i ett helt nytt måleri i Volvo CE:s fabrik för dumprar i Braås. Investeringen innebär en kapacitetsökning i fabriken såväl som en minskad miljöbelastning och en ytterligare kvalitetsförbättring Volvos miljöpris 2008 går till Crawford Buzz Holling, en av världens mest inflytelserika ekologer Volvos miljöpris, som delas ut av en oberoende stiftelse, går 2008 till Buzz Holling, kanadensisk ekolog och forskare, vars teorier om hur ekosystemen klarar plötsliga förändringar fått ett mycket stort inflytande. I en tid när många oroar sig över klimatförändringar och oväntade naturkatastrofer påpekar Buzz Holling att det är viktigt att våra samhällen ökar sin förmåga till anpassning och flexibilitet för att vi ska fortsätta att kunna nyttja naturens sätt att producera. För kriser, säger han, är en oundviklig del av naturens sätt att fungera Fredrik Brunell utsedd till ny chef för Corporate Finance inom AB Volvo Fredrik Brunell, CFO för Volvo Aero, har utsetts till ny chef för avdelningen Corporate Finance vid AB Volvo. Han tillträder tjänsten den 25 augusti 2008 och kommer att rapportera till Volvokoncernens CFO Solenergi gör Volvo-återförsäljare klimatneutral Volvo Lastvagnar har invigt sin första klimatneutrala återförsäljaranläggning. Det skedde i Verona i Italien. Med hjälp av solceller på anläggningens tak ska mer energi produceras än vad som krävs för att värma upp kontor och verkstad Volvo Lastvagnar lanserar den säkraste Volvon hittills Volvo Lastvagnar presenterar idag en ny generation av lastbilarna FH, FH16 och FM. Vid utvecklingen av de nya modellerna har säkerhet, förarmiljö och föraren stått i fokus. En av de större nyheterna är ett stödsystem som upptäcker och varnar när föraren blir trött. Systemet kan bidra till att minska antalet trafikolyckor genom att lösa ett mänskligt problem.

8 8 (13) Lastbilsleveranser maj 2008 De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag uppgick under maj i år till fordon, vilket är en ökning med 15 % jämfört med motsvarande period förra året Stororder till Volvo Lastvagnar i Ungern Volvo Lastvagnars ungerska dotterbolag, Volvo Hungary Trading and Services Kft, har skrivit ett ramavtal gällande lastbilar med transport- och logistikföretaget Waberer s Optimum Solution Volvoorder på telematiksystem till bussar i Brasilien Volvo Bussar har fått sin hittills största order på telematiksystemet ITS4mobility. Systemet ska monteras i bussar i staden Goiânia i Brasilien och kommer att förbättra effektiviteten i busstrafiken Department of Energy och Energimyndigheten utökar samarbete med Volvo kring avancerade drivlinor Den amerikanska regeringen och svenska staten avser att förlänga sitt samarbete med Volvokoncernen gällande utveckling av alternativa drivlinor. Det förlängda samarbetet innebär bland annat att amerikanska Department of Energy, DoE, och den svenska Energimyndigheten, ger Volvokoncernen ett treårigt stöd på sammanlagt motsvarande USD 18M för utveckling av hybridteknologi och drivlinor för alternativa bränslen Volvo Lastvagnar öppnar nytt servicecenter i Serbien Volvo Lastvagnar har öppnat ett nytt servicecenter i Belgrad, Serbien, i spåren av ökande lastbilstransporter var ett rekordår för Volvo Lastvagnar på den serbiska marknaden och lastbilsleveranserna mer än fördubblades, jämfört med föregående år Volvo Bussar säljer karossfabriken i Åbo Volvo Bussar har skrivit på en avsiktsförklaring om att sälja karossfabriken i Åbo, Finland. Försäljningen är ett led i företagets arbete med att effektivisera verksamheten i Europa Inbjudan till press- och telefonkonferens Volvo inbjuder härmed massmedierna till presskonferens onsdagen den 23 juli i samband med presentationen av Volvokoncernens resultat för andra kvartalet Volvo tecknar låneavtal på 6,2 miljarder kronor Volvo Treasury AB (publ), ett dotterbolag inom Volvokoncernen, har framgångsrikt ingått ett internationellt syndikerat låneavtal på 6,2 miljarder kronor (110 miljarder yen). Volvo Treasury har beslutat att använda syndikerat lån i syfte att diversifiera sina finansieringskällor Volvo Aero tecknar rekordavtal om unik motor som innebär mindre utsläpp och minskat buller Volvo Aero har tecknat ett avtal med flygmotortillverkaren Pratt & Whitney som innebär att Volvo Aero ska utveckla och tillverka tre viktiga komponenter till ett helt nytt motorkoncept med en växlad fläkt. Komponenterna kommer att ingå i motorerna till både Mitsubishi Regional Jet (MRJ) och Bombardier CSeries.

9 9 (13) Volvo Aeros lättviktsteknologi ger viktig roll i motorn för Airbus A350 XWB Volvo Aero och Rolls-Royce har tecknat ett avtal, som innebär att Volvo Aero ska utveckla och tillverka en nyckelkomponent till Trent XWB, motorn till Airbus kommande flygplan A350 XWB Mack och Volvo Trucks effektiviserar sin nordamerikanska verksamhet Mack Trucks och Volvo Trucks North America har tagit fram en plan för en effektivisering av sin nordamerikanska verksamhet. Planen omfattar bland annat en flytt av Macks huvudkontor från Allentown, Pennsylvania, till Greensboro i North Carolina och en koncentration av Macks lastbilsproduktion till fabriken i Macungie, Pennsylvania. Ett genomförande av planen skulle innebära en omstruktureringskostnad för Volvokoncernen på cirka USD 60M. Omstruktureringskostnaden beräknas tas under det andra halvåret Volvo slutför affär med Eicher Motors Volvokoncernen har nu slutfört affären med Eicher Motors gällande etableringen av ett nytt indiskt samriskbolag, VE Commercial Vehicles. Affären har fått godkännande från berörda myndigheter och 50 procent av samriskbolaget konsolideras i Volvokoncernen från 1 augusti Lastbilsleveranser juli 2008 De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag uppgick under juli i år till fordon, vilket är en ökning med 2 % jämfört med motsvarande period förra året Volvo Treasury AB (publ) avger halvårsrapport för 2008 Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin halvårsrapport för Volvo IT inleder samarbete med IBS Volvo IT och affärssystem-leverantören IBS tecknar ett avtal som gör det möjligt för IBS kunder att låta Volvo IT ansvara för driften av affärssystemen Volvokoncernen koordinerar brett samarbete kring hållbara biobränslen Volvokoncernen är koordinator i det europeiska projektet BioDME som startar sitt arbete idag. BioDME är ett unikt samarbetsprojekt mellan såväl fordonsindustrin som bränsleproducenter och distributörer kring bränslet DME och ska demonstrera hela teknikkedjan från biomassa till lastbilar som drivs med DME, inklusive bränsledistribution och tankstationer Förändringar i Volvos koncernledning Olof Persson, 44 och vd för Volvo Aero, har utsetts till ny vd för Volvo Construction Equipment från och med den förste november Han ersätter Tony Helsham, 54, som kvarstår inom koncernledningen där han får ansvar för koncernens satsning på s k soft products. Ny vd för Volvo Aero blir Staffan Zackrisson, som idag är ansvarig för Marketing, Programs and Sales inom Volvo Aero. Han tillträder också den förste november i år Lastbilsleveranser augusti 2008 De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fem lastbilsbolag uppgick under augusti i år till fordon, vilket är en ökning med 4 % jämfört med motsvarande period förra året.

10 10 (13) Volvokoncernen introducerar 4:e generationens hybridlösning Volvokoncernen introducerar nu 4:e generationens hybridlösning på bred front i såväl bussar som lastbilar och anläggningsmaskiner. Vår hybridlösning för tunga fordon är något helt annat än det som hittills funnits på marknaden, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. "I kraft av våra volymer och resurser har vi kunnat ta fram en mer standardiserad plattformslösning vilket är en förutsättning för att hybridteknologin skall kunna få ett brett kommersiellt genomslag inom den tunga fordonssektorn." Volvokoncernen med på Dow Jones sustainability index för sjunde året i rad Volvokoncernen kvalificerar sig återigen för att få komma med på Dow Jones sustainability index över de företag i världen som ligger längst fram när det gäller hållbar utveckling. Volvo är ett av få svenska företag som är med på både Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) och Dow Jones STOXX Sustainability Index (DJSI STOXX) Volvo Aero Services och Boeing förlänger samarbete olvo Aero Services Corp och The Boeing Company [NYSE: BA] har förlängt marknadsföringsoch distributionssamarbetet som etablerades 1999 med 10 år. Volvo Aero Services kommer fortsätta att tillhandahålla flertalet tjänster för att stärka distributionen av ett brett sortiment av material för Boeings olika flygplanstyper. Dessutom har Volvo Aero Services beviljats tillstånd att både tillverka och distribuera delar som Boeing äger rättigheterna till Volvo lanserar marknadens första kommersiellt gångbara hybridbuss För första gången lanseras nu en kommersiellt gångbar hybridbuss på marknaden, Volvo 7700 Hybrid. Med upp till 30 procent lägre bränsleförbrukning och hybridkomponenter från Volvo, kan bussoperatörerna tjäna in den extra kostnaden på endast 5-7 år Kapacitetsneddragningar inom Volvo Lastvagnar i Europa För att möta den vikande efterfrågan på Europamarknaden kommer Volvo Lastvagnar att anpassa produktionsvolymerna i sitt europeiska produktionssystem. Som en följd av de planerade kapacitetsanpassningarna inleder bolaget förhandlingar med berörda fackförbund gällande personalneddragningar avseende cirka anställda vid bolagets fabriker i Göteborg och Umeå samt Gent i Belgien. Samtidigt införs ett omfattande besparingsprogram för att motverka effekterna av lägre försäljningsvolymer och ökande materialkostnader Volvo CE flyttar tillverkning av väghyvlar som led i konsolidering för Nordamerika Volvo Construction Equipment, Volvo CE, kommer att flytta merparten av sin tillverkning av väghyvlar från Goderich, Kanada, till sin fabrik i Shippensburg, Pennsylvania, USA. Till följd av flytten kommer Volvo CE under det tredje kvartalet 2008 att ta en omstruktureringskostnad på cirka USD 45M Volvo Bussar har sålt karossfabriken i Åbo Volvo Bussar har sålt företagets karossfabrik i Åbo, Finland. Försäljningen är ett led i företagets arbete med att effektivisera verksamheten i Europa Inbjudan till press- och telefonkonferens Volvo inbjuder härmed massmedierna till presskonferens fredagen den 24 oktober i samband med presentationen av Volvokoncernens resultat för tredje kvartalet 2008.

11 11 (13) Amerikanska EPA hyllar Mack för minskade utsläpp av växthusgaser Vid ett möte i Chicago i onsdags hyllade den amerikanska miljömyndigheten, EPA, Volvokoncernens amerikanska dotterbolag Mack för bolagets framgångsrika arbete med att minska utsläppen av växthusgaser Volvokoncernen åter utsedd till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland teknologer För andra året i rad har Volvokoncernen utsetts till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av landets unga teknologer. Detta enligt Universums årliga Karriärbarometer. Stark företagskultur och internationella karriärmöjligheter är faktorer som särskiljer Volvokoncernen från andra företag och som bidrar till att koncernen återigen hamnar i topp Volvo Aeros lättviktsteknologi klarade viktigt motortest Volvo Aeros kompositteknik har klarat ett mycket viktigt test i EU:s miljöprojekt Vital Volvo Construction Equiment varslar 850 anställda i Sverige Volvo Construction Equipment AB har tidigare i höst varslat 500 anställda om uppsägning. Idag meddelar företaget att ytterligare 850 medarbetare varslas om uppsägning. Orsaken till varslen är avmattningen av världsmarknaden för anläggningsmaskiner Första ordern på Volvos nya hybridbuss Volvo Bussar har fått sin första order på företagets nya hybridbuss, Volvo 7700 Hybrid. Bussoperatören Sales-Lentz i Luxemburg har beställt sex hybridbussar med leveransstart Ekologiforskare om finanskrisen: Finansmarknaden har mycket att lära av forskning om ekosystem och kriser Politiker och beslutsfattare över hela världen funderar över hur det globala finansiella systemet ska kunna stabiliseras. Men det är inte säkert att regleringar och överenskommelser hjälper särskilt mycket. Istället bör man kika på ekologernas forskning om resilience återhämtningsförmåga ett begrepp som beskriver hur ekosystem klarar chocker och sedan bygger upp sig själva igen Lastbilsleveranser oktober 2008 De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens lastbils-verksamheter uppgick under oktober i år till fordon, vilket är en minskning med 12 % jämfört med motsvarande period förra året Investerardag i New York På tisdagens investerardag i New York konstaterade Volvos koncernchef Leif Johansson att den globala lågkonjunkturen har gjort det nödvändigt för koncernen att anpassa samtliga verksamheter efter rådande, betydligt svagare efterfrågan Omprövningsbeslut Mack Skatteverket har fattat omprövningsbeslut i en internprissättningsprisfråga gentemot AB Volvos amerikanska dotterbolag Mack. Beslutet innebär en ökad beskattningsbar inkomst för AB Volvo för åren 2002 och 2003 med totalt 828 msek motsvarande en skatt på 232 msek. Skatteverket har dessutom påfört skattetillägg med 83 msek. Genom beslutet har Volvo försatts i en dubbelbeskattningssituation.

12 12 (13) Gröna korridorer ger säkrare och mer miljöanpassade transporter Volvokoncernen inleder ett samarbete inom regeringens logistikforum och med myndigheterna för att förverkliga EU-kommissionens idé om miljöanpassade godstransporter i Gröna korridorer. Målet är att minska påverkan på miljön och samtidigt öka effektiviteten och säkerheten på vägarna genom särskilt anpassade transportsträckor för tung trafik Lastbilsleveranser november 2008 De sammanlagda leveranserna från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under november till fordon, vilket är en minskning med 21% jämfört med motsvarande period förra året. Under fjärde kvartalet tvingas koncernen att fortlöpande ta stoppdagar och stoppveckor i produktionen för att undvika lageruppbyggnad av lastbilar Volvo vann skattemål i länsrätten Länsrätten i Göteborg har dömt till AB Volvos fördel i ett skattemål som gäller ett avdrag år 2003 avseende en förlust på en fordran på det brittiska dotterbolaget BRS. Domen medför att AB Volvo kommer att redovisa en positiv skatteeffekt på cirka 180 MSEK plus ränta, sammanlagt cirka 200 MSEK Order på 235 Volvobussar till Australien Volvo Bussar har fått order på 235 stadsbussar till Sydney och Brisbane i Australien. Det kan dessutom bli ytterligare 250 bussar till Brisbane de kommande åren Pressmeddelande från AB Volvos valberedning Inför AB Volvos årsstämma den 1 april 2009 har AB Volvos valberedning beslutat att föreslå omval av Peter Bijur, Leif Johansson, Finn Johnsson (styrelseordförande), Louis Schweitzer, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg och Ying Yeh som medlemmar av AB Volvos styrelse. Valberedningen föreslår även nyval av Jean-Baptiste Duzan och Anders Nyrén. Tom Hedelius och Philippe Klein har meddelat att de inte ställer upp för omval Renault Trucks ska distribuera Renault Trafic Renault S.A. och Renault Trucks ska teckna ett avtal om distribution av transportbilen Renault Trafic inom Renault Trucks nätverk Moody s ändrar AB Volvos kreditbetyg till Baa1 med stabila utsikter Kreditvärderingsföretaget Moody s ändrar AB Volvos långsiktiga kreditbetyg till Baa1 med stabil utsikt. Det kortsiktiga betyget P-2 kvarstår med stabil utsikt Miljardorder för Volvo Bussar i Kanada Volvo Bussars dotterbolag Nova Bus har fått en order på 410 stadsbussar till Montreal i Kanada. Ordern är värd ca 1,3 miljarder kronor och leveranserna skall ske under tre år med start Lastbilsleveranser januari 2009 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under januari till fordon, vilket är en minskning med 51% jämfört med motsvarande period förra året.

13 13 (13) Pressrelease från AB Volvos ersättningskommitté Volvokoncernens ledning har en total ersättning som ligger lägre än i jämförbara företag. Det visar en studie av lönenivåer som styrelsens ersättningskommitté gjort. Därför föreslår styrelsen årsstämman att besluta om att taket höjs för bland annat cirka 250 ledande befattningshavares rörliga lön och för det aktieprogram som de också omfattas av. Förslaget är förankrat hos Volvos största aktieägare representerande drygt 53% av antalet röster. Vi måste se till att vi kan behålla nyckelpersoner bland Volvos högsta chefer och det blir inte mindre viktigt i dåliga tider, snarare tvärtom, säger Finn Johnsson, ordförande för Volvos ersättningskommitté. Förslaget reviderades senare enligt pressmeddelande nedan Inbjudan till årsstämma AB Volvos årsstämma äger rum onsdagen den 1 april 2009 kl i Lisebergshallen, Göteborg Pressrelease från AB Volvos styrelse Volvos styrelse har idag beslutat att dra tillbaka förslaget till årsstämman om att höja taket för rörlig lön från 50% till 60% av den fasta lönen för de 250 högsta befattningshavarna i Volvokoncernen. Styrelsen drar också tillbaka förslaget om att utöka antalet aktier i det långsiktiga incitamentsprogrammet till dessa ledande befattningshavare Nya Volvolastbilar är renare än någonsin Volvokoncernen passerar en viktig milstolpe i sitt miljöarbete när Volvo Lastvagnar nu lanserar sina mest bränsleeffektiva och rena dieselmotorer någonsin. Under de senaste 20 åren har Volvo-lastbilar totalt sett blivit 100 gånger renare.

AB Volvo. 2008-04-01 031-661067 031-537296 Investor Relations

AB Volvo. 2008-04-01 031-661067 031-537296 Investor Relations AB Volvo Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Datum Telefon direkt Telefax Vår referens 2008-04-01 031-661067 031-537296 Investor Relations Årlig information enligt 6:1 b, lagen om handel med finansiella

Läs mer

AB Volvo. 2006-03-07 AB Volvo publicerar årsredovisning för 2005 Idag, tisdagen den 7 mars, har AB Volvo publicerat sin årsredovisning för 2005.

AB Volvo. 2006-03-07 AB Volvo publicerar årsredovisning för 2005 Idag, tisdagen den 7 mars, har AB Volvo publicerat sin årsredovisning för 2005. AB Volvo Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Datum Telefon direkt Telefax Vår referens 2007-03-19 +46 31 66 41 18 +46 31 53 72 96 Ulrika Owen Med anledning av upplysningskrav enligt Finansinspektionen

Läs mer

Det första kvartalet 2008

Det första kvartalet 2008 Volvokoncernen Det första kvartalet 2008 Stark försäljning under det första kvartalet, +26% till 76,7 Mdr kr (61,0) Under det första kvartalet steg rörelseresultatet med 22% till 6.487 Mkr (5.328) Periodens

Läs mer

Det första kvartalet 2009

Det första kvartalet 2009 Volvokoncernen Det första kvartalet 2009 Nettoomsättningen sjönk med 27% till 56,1 Mdr kr (76,6) det första kvartalet. Justerat för förändrade valutakurser sjönk nettoomsättningen med över 40%. Det första

Läs mer

world Volvokoncernen Årsredovisning 2011

world Volvokoncernen Årsredovisning 2011 TOGETHER WE MOVE THE world Volvokoncernen Årsredovisning 2011 En global koncern 2 VD-kommentar 4 Vision, värderingar, önskad position 6 Finansiella mål 8 Volvokoncernens nya organisation 10 Global styrka

Läs mer

2009 2009-01-22 VOLVOBUSSAR INTRODUCERAS I USA OCH KANADA.

2009 2009-01-22 VOLVOBUSSAR INTRODUCERAS I USA OCH KANADA. Volvokoncernen 2009 En global organisation 2 VD-kommentar 4 Nära kunderna 6 Vision, uppdrag och värderingar 7 Strategi med fokus på att skapa värde 8 Särskilt fokus 2010 2012 10 Styrkefaktorer 12 Volvokoncernens

Läs mer

Det första halvåret 2009

Det första halvåret 2009 Volvokoncernen Det första halvåret 2009 Under det andra kvartalet sjönk nettoomsättningen till 54,0 Mdr kr (80,3). Den valutajusterade försäljningen var på samma nivå som under det första kvartalet Det

Läs mer

VOLVOKONCERNEN DET TRE FÖRSTA KVARTALEN 2004

VOLVOKONCERNEN DET TRE FÖRSTA KVARTALEN 2004 VOLVOKONCERNEN DET TRE FÖRSTA KVARTALEN 2004 Tredje kvartalet Första tre kvartalen 2004 2003 2004 2003 Nettoomsättning, Mkr 45.870 40.511 144.383 126.035 Rörelseresultat, Mkr 1 2.792 1.617 8.736 4.267

Läs mer

AB Volvo. De tre första kvartalen 2001 2000

AB Volvo. De tre första kvartalen 2001 2000 AB Volvo Pressinformation Volvo - de tre första kvartalen 2001 De tre första kvartalen 2001 2000 Nettoomsättning, Mkr 131 982 87 155 Rörelseresultat exkl strukturkostnader, Mkr * 2 413 4 998 Rörelseresultat,

Läs mer

Kvartal2. Det ANdra kvartalet 2012

Kvartal2. Det ANdra kvartalet 2012 Volvokoncernen Det ANdra kvartalet 2012 Under det andra kvartalet steg nettoomsättningen med 6% till 83,9 miljarder kronor (79,0) vilket är det högsta hittills för ett andra kvartal. Nettoomsättningen

Läs mer

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010 Volvokoncernen De tre första kvartalen 2010 Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 32% till 64,0 Mdr kr (48,5). Nettoomsättningen steg med 33% justerat för förändrade valutakurser Rörelseresultatet

Läs mer

VOLVOKONCERNEN DET FÖRSTA HALVÅRET 2004

VOLVOKONCERNEN DET FÖRSTA HALVÅRET 2004 VOLVOKONCERNEN DET FÖRSTA HALVÅRET 2004 Nettoomsättningen under det andra kvartalet 2004 ökade till 53.024 Mkr (44.593), vilket avspeglar en kraftig organisk tillväxt. Nettoresultatet ökade till 2.611

Läs mer

Det första kvartalet 2007

Det första kvartalet 2007 Nettoomsättningen det första kvartalet minskade med 3% till 61,0 Mdr (62,7) 1 Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter steg försäljningen med 2% Rörelseresultatet minskade

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

Volvokoncernens Hållbarhetsredovisning 2007. utveckling

Volvokoncernens Hållbarhetsredovisning 2007. utveckling Volvokoncernens Hållbarhetsredovisning 2007 utveckling Innehållsförteckning Strategi Volvokoncernen i korthet Vision, uppdrag och värderingar 2 VD-ord 3 Frågor i fokus 4 Värdeskapande Volvokoncernens historia

Läs mer

Kvartal. Det första kvartalet 2013

Kvartal. Det första kvartalet 2013 Volvokoncernen Det första kvartalet 2013 Under det första kvartalet minskade nettoomsättningen med 25% till 58,3 miljarder kronor (77,8). Nettoomsättningen minskade med 17% justerat för förändrade valutakurser

Läs mer

VOLVO- KONCERNENS BOKSLUT FÖR 2005

VOLVO- KONCERNENS BOKSLUT FÖR 2005 VOLVO- KONCERNENS BOKSLUT FÖR 2005 Nettoomsättningen för helåret 2005 steg med 14% till 231.191 Mkr (202.171) Nettoomsättningen det fjärde kvartalet 2005 steg med 15% till 65.287 Mkr (56.977) Årets resultat

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

VOLVO KONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING 2004

VOLVO KONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING 2004 VOLVO KONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING 2004 2 VDs kommentar 4 Volvoaktien 6 Förvaltningsberättelse 6 Verksamhetsåret 2004 10 Resultatutveckling 12 Finansiell ställning 14 Kassaflödesanalys 16 Finansiella

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

100414 Tal till stämman Leif Johansson. Ärade aktieägare, mina damer och herrar

100414 Tal till stämman Leif Johansson. Ärade aktieägare, mina damer och herrar 100414 Tal till stämman Leif Johansson Ärade aktieägare, mina damer och herrar Det har hunnit bli trettonde gången som jag står här och sammanfattar året som gått. Genom åren har jag berättat om köp och

Läs mer

VOLVOKONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING

VOLVOKONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING VOLVOKONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING 2003 Volvokoncernens positiva trend fortsatte under 2003. Resultatet, exklusive nedskrivning av aktier, mer än fördubblades. Förbättrad lönsamhet i lastbilsverksamheten

Läs mer

AB Volvos årstämma 2006 Tal av VD och koncernchef Leif Johansson

AB Volvos årstämma 2006 Tal av VD och koncernchef Leif Johansson AB Volvos årstämma 2006 Tal av VD och koncernchef Leif Johansson Inledning Ärade aktieägare, mina damer och herrar Volvokoncernen har lagt ett framgångsrikt år bakom sig. Ett rekordår med stark utveckling

Läs mer

Det första kvartalet 2002

Det första kvartalet 2002 Det första kvartalet 2002 2002 2001 Nettoomsättning, Mkr 40.385 43.750 Rörelseresultat exkl strukturkostnader, Mkr 362 502 Rörelseresultat, Mkr 362 817 Resultat efter finansiella poster, Mkr 618 1.251

Läs mer

Volvokoncernens bokslut för 1999

Volvokoncernens bokslut för 1999 AB Volvo Volvokoncernens bokslut för 1999 Exklusive Personvagnar 1999 1998 1998 Nettoomsättning, Mkr 125.019 212.936 114.854 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr 6.554 9.010 5.202 Jämförelsestörande

Läs mer

Kvartal4. Volvokoncernen. Det fjärde kvartalet och helåret 2011

Kvartal4. Volvokoncernen. Det fjärde kvartalet och helåret 2011 Volvokoncernen Det fjärde kvartalet och helåret 2011 Under det fjärde kvartalet steg nettoomsättningen med 18% till 86,5 Mdr kr (73,4). Nettoomsättningen steg med 20% justerat för förändrade valutakurser

Läs mer

Årsredovisning 1998 V o lv o Å rsredovisning 1 9 9 8 www volvo com

Årsredovisning 1998 V o lv o Å rsredovisning 1 9 9 8 www volvo com Årsredovisning 1998 Mot bakgrund av den konsolidering som pågår inom transportmedelsindustrin har Volvo genomfört en strategisk genomgång av bolagets verksamhet. Som ett resultat av denna utvärdering har

Läs mer

VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED

VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED 75% JÄMFÖRT MED EN VANLIG DIESELBUSS. DEN TOTALA ENERGIFÖRBRUKNINGEN

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Tillbaka på jobbet! # 6 2010

Tillbaka på jobbet! # 6 2010 glo PER SO NAL TID NING FÖR balmagazine # 6 2010 ANSTÄLLDA I VOL VO KON CER NEN > KONCERNEN ANSLUTER SIG TILL CLIMATE SAVERS > FRÅN CURITIBA TILL UMEÅ TILL BRISBANE > NORSK NATUR STÄLLER KRAV PÅ FORDON

Läs mer