TENANT & PARTNER. Referensobjekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TENANT & PARTNER. Referensobjekt"

Transkript

1 TENANT & PARTNER Referensobjekt

2 Tenant & Partner AB Tenant & Partner etablerades 1989 och består idag av 36 medarbetare. Vi är jurister, ekonomer och civilingenjörer med fastighetsekonomisk inriktning. Vi är heltäckande inom området kommersiella lokaler och vi företräder alltid hyresgästen. Klienter I våra uppdrag utvecklas ofta ett nära samarbete med vår kund. Vårt arbete och resultat utgör grunden för vårt renommé. Vi genomför alltid våra uppdrag under sekretess. Följande organisationer presenteras efter godkännande från respektive referens. Torbjörn Eriksson VD 2 (15)

3 Abba Seafood Med starka varumärken som Kalles och Abba är Abba Seafood idag Nordens ledande producent och marknadsförare av produkter från havet. Verksamheten startade 1838 och ingår i den norska koncernen Orkla ASA. Abba Seafood anlitade Tenant & Partner 2005 för att genomföra en ometablering av bolagets huvudkontor, beläget i centrala Göteborg. Ambitionen var att hitta en kontorslösning som bättre motsvarade bolagets ambitioner om en modern kontorsmiljö och samtidigt gav en förbättrad lokalekonomi. Uppdraget genomfördes från projektstart till en ny förhyrning i anpassade ytor till hälften av den tidigare lokalkostnaden. AcandoFrontec När Acando och Frontec slog ihop sina verksamheter bildades konsultföretaget AcandoFrontec. Företaget är idag ett av Sveriges främsta inom utveckling och anpassning av företags processer och IT-stöd. Sammanslagningen medförde att det nybildade företaget förfogade över betydligt större kontorsytor än verksamheten krävde. Tenant & Partner fick i uppdrag att anpassa lokalbeståndet till den nya verksamheten och att finna den totalekonomiskt mest gynnsamma lösningen. Efter framgångsrika förhandlingar lyckades man anpassa lokalbeståndet efter de nya förutsättningarna vilket även innebar betydande besparingar. Till grund för slutresultatet låg Tenant & Partners förmåga att förstå uppdragsgivarens affär och verksamhet. Adecco Sweden AB Koncernen Adecco SA, i vilken Adecco Sweden AB ingår, bildades 1996 genom sammanslagning av företagen Adia och Ecco. Idag är Adecco världens största aktör inom rekrytering, konsultering och bemanning. Tenant & Partner har genomfört hyresförhandlingar, inhyrning av lokaler samt rådgivning på ett flertal orter runt om i Sverige. Under 2002 erhåll Tenant & Partner uppdraget att utifrån framtida behov utforma och verkställa en strategi avseende Adeccos samtliga etableringar i Storstockholm inklusive företagets huvudkontor. Ahlsell Ahlsells är verksamt i samtliga nordiska länder med fokus på handel med VVS-, el- och kylprodukter samt verktyg. Tenant & Partner har sedan 1995 arbetat som rådgivare till Ahlsell vad gäller bolagets lokaler. Under åren har vi genomfört ett tiotal projekt. Bland dessa kan nämnas granskning och förhandling av bolagets 67 proffsmarknader, framtagande och implementering av en policy för hanteringen av bolagets lokaler, diverse hyresförhandlingar, samlokalisering av verksamhetsgrenar, avveckling av rörelsefrämmande fastigheter med mera. Alcro -Beckers Alcro-Beckers är Nordens ledande färgtillverkare. Den huvudsakliga tillverkningen av färg sker på en av världens mest miljövänliga färgfabriker på Lövholmen i Stockholm. Tenant & Partner har under mer än tio år varit Alcro-Beckers juridiska rådgivare i lokalfrågor och biträtt bolaget i ett antal etablerings- och avvecklingärenden. Samarbetet har inneburit att Alcro-Beckers haft tillgång till kvalificerad kompetens i större och mindre frågor avseende bolagets många lokalförhyrningar. Almega Almega är en organisation för tjänsteföretagare inom Svenska Näringsliv. Organisationen medverkar till att utveckla tjänsteföretagens lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft och totalt ingår tjänsteföretag med anställda i Almega. Inlots AB hjälpte till vid flytten av Almega från Blasieholmsgatan 5 till Sturegatan 11. I Inlots uppdrag ingick bl.a. övergripande ansvar för budget, tidsstyrning, logistik, projektsamordning mot bygg, ansvar för inredningsprojekt/upphandling samt flytt. Inlots upprättade serverrum, låsschema, tele- & datadragningar samt ansvarade för att säkerhet, konferensavdelning, att Facility Service skulle fungera vid inflytt, försäljning av begagnade möbler samt återställande av lokaler. American Express/Nyman & Schultz Amercian Express/Nyman & Schultz bedriver resebyråverksamhet och i Norden ingår bolagen Nyman & Schultz, Resespecialisterna Syd (Sverige), American Express Corporate Travel (Danmark) samt Nyman & Schultz Forretningsreiser (Norge). Till den nordiska organisationen hör även Nederländerna. Tenant & Partner har sedan 1998 arbetat som rådgivare till American Express/Nyman & Schultz vad gäller bolagets lokaler. Tenant & Partner har bland annat implementerat ett system, Contract management, för att säkerställa en effektiv och säker hantering av bolagets lokalhyresavtal. Vid uppdragets inledande uppgick avtalsstocken till 135 hyresavtal lokaliserade över hela Sverige. Tenant & Partner har genomfört en granskning/förhandling av bolagets samtliga hyresavtal. Samarbetet fortgår alltjämt. Anoto Anoto AB är ett teknikbolag ägt av Ericsson och C Technologies som tagit fram en uppmärksammad läspenna som bygger på så kallad bluetooth-teknik. Bolaget är för närvarande etablerat på två adresser i Stockholm och anlitade Tenant & Partner för att hitta en långsiktig lösning på sitt behov av lokaler för huvudkontoret. Tenant & Partner genomförde för Anotos räkning den förhandling med fastighetsvärden Fastighets AB Certus som ledde till ett hyresavtal gällande kvm kontor i Kvarteret Blåmannen i centrala Stockholm. Apollo Apollo är Sveriges tredje största researrangör och marknadsledande på resor till Grekland. Företaget finns även i Danmark och Norge och ägs av den Schweiziska resekoncernen Kouni. Resorna säljs via telefon, Internet, agenter och i de egna resebutikerna. Apollo önskade sänka kostnaderna för sina lokaler och engagerade därför Tenant & Partner. Efter en genomgång av de historiska debiteringarna utvidgades samarbetet till att omfatta även hyresförhandling, avveckling och rådgivning. 3 (15)

4 Apple Computer Apple Computer är lokaliserat på Borgarfjordsgatan i Kista. Företaget hade behov av att rationalisera användningen av de förhyrda ytorna. Tenant & Partner erhöll i uppdrag att handha den partiella avvecklingen. Tenant & Partner genomförde uppdraget som omfattade nulägesanalys av rättslig situation samt marknad, eftersökning av ny hyresgäst samt förhandling med fastighetsägaren och den tillträdande hyresgästen. Genom Tenant & Partners försorg tillträdde en ny hyresgäst de aktuella ytorna. Avtal tecknades direkt mellan den tillträdande hyresgästen och fastighetsägaren varmed projektets huvudmål var uppfyllt. Aircall Aircall är en rikstäckande återförsäljningskedja inom telekommunikation. Kedjan bildades genom ett samgående av Prelek Telekommunikation AB i Stockholm, STC Mobilelektronik AB i Göteborg och Adapt Telekommunikation AB i Uppsala. Tenant & Partner har bistått Aircall med bland annat CM, etablering samt avveckling. Bevego Genom en fusion med Isolator 2005 blev Bevego det ledande grossist- och handelsföretaget inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering. Företaget lagerför, säljer och distribuerar produkter för byggnadsplåtslagerier och ventilationsföretag. Tenant & Partner har skött samlokaliseringen av Bevegos lokaliseringar i Stockholm, där det rör sig om 5000 kvm logistik och handel. Samarbetet fortsätter alltjämt. Bredbandsbolaget Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för Internetaccess, telefoni, digital- TV och andra bredbandstjänster. Sedan 2001 samarbetar Bredbandsbolaget med Tenant & Partner i diverse lokalfrågor. Bredbandsbolaget önskade se över huvudkontorets placering och kontaktade därför Tenant & Partner. Företagets huvudkontor var lokaliserat i Marievik i södra Stockholm. Önskemålet var att hitta en lokalisering inom tull utan att höja totaltkostnaden för lokalerna. Med Tenant & Partners hjälp blev Bredbandsbolaget det första företaget som tecknade avtal för lokaler i Glashuset vid Slussen efter det att KF flyttat ut. Lokalerna omfattar knappt 1,5 plan. Svenska BT Svenska är en del av BT Industries, världens ledande leverantör av lagertruckar och tillhörande tjänster. Företaget sysselsätter cirka anställda och omsätter 13 miljarder kronor. Tillverkningen sker vid sju anläggningar i fyra länder och återförsäljarnätet täcker hela världen. Tenant & Partner har sedan länge fungerat som rådgivare åt BT Svenska i frågor rörande företagets lokaler. Ett av de mer omfattande åtagandena resulterade i avveckling av ett tiotal lokaler runtom i Sverige med stora kostnadsbesparingar som följd. Samarbetet pågår alltjämt i ärenden av olika slag. Cancerfonden Cancerfonden är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer och ge stöd till verksamheter som på olika sätt kan bidra till förbättringar inom vård och behandling. Cancerfonden hyrde tidigare sina lokaler om cirka kvm i centrala Stockholm. Numera äger Cancerfonden den fastighet man verkar ifrån. Tenant & Partner fungerade under den period Cancerfonden var hyresgäst som rådgivare i hyresjuridiska frågor. Tenant & Partner genomförde bland annat en granskning av samtliga lokalhyresavtal och ansvarade för Cancerfondens hyresförhandling. Canon Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc. Företaget marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch samt produkter och lösningar inom bildhantering till konsumenter. Tenant & Partner har agerat ombud i hyresförhandlingar rörande omlokalisering av samtliga försäljningsställen runt om i Sverige samt för huvudkontoret i Solna. Citymail Citymail har varit verksamt inom postdistribution sedan 1991, då postmarknaden avreglerades. Bolaget har sedan starten varit en pigg och offensiv konkurrent till Posten. Citymail bedriver verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Lokalbeståndet består av ett huvudkontor i Stockholm och ett stort antal olika typer av distributions- och utdelningslokaler. Citymail anlitade Tenant & Partner för en analys av samtliga innevarande lokalhyresavtal. Därefter har Tenant & Partner genomfört diverse uppdrag såsom hyresförhandlingar, inrättning av system för kontraktshantering samt hyresjuridisk rådgivning. Clarion Hotel Stockholm Som en av Stockholms största konferens- och hotellanläggningar omfattar Clarion Hotel Stockholm totalt 532 rum och sviter och en konferenskapacitet på totalt 1000 personer i lokaler för deltagare. Hotellet utmärker sig i sin arkitektur och för sin internationella och öppna atmosfär. På uppdrag av fastighetsägaren ARG involverades Inlots AB i projektet att omvandla en icke existerande tomt genom överdäckning till en tomt med ett palats av glas. Inlots fick totalansvar för lös & fast inredning vilket innefattade bland annat projektledning, upphandling, logistik, budget, kostnadsuppföljning, samordning med bygget, besiktning och uppföljning. CSN Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet som beviljar och betalar ut det svenska studiestödet. Myndigheten sysselsätter cirka personer och har tolv kontor runt om i landet samt kundcenter i Kiruna.I Stockholm var CSN:s kontor om 3000 kvm beläget på Löjtnantsgatan. Tenant & Partner fick i uppdrag att driva förhandlingarna med fastighetsvärden AFA Sjukförsäkringar avseende villkoren för hyresavtalet. Dessa resulterade i en sänkning av kvadratmeterkostnaden med 500 kronor per 2 (15)

5 kvadratmeter inklusive den investering som gjordes för anpassning av lokalerna. Danske Bank Östgöta Enskilda Bank grundades 1837 i Linköping. Idag ägs koncernen av Danske Bank och bankverksamhet bedrivs på ett 45-tal orter i Sverige under benämningen provinsbanker. Dessutom finns central verksamhet och administration på ett flertal adresser i Stockholm och Linköping. Danske Bank ville försäkra sig om att man blivit korrekt debiterad och gav Tenant & Partner uppdraget att analysera samtliga hyresavtal och kräva tillbaka eventuell överdebiterad hyra. Resultatet blev att ett stort antal omförhandlingar genomfördes med betydande hyresbesparingar som följd. Samarbetet har sedan utvecklats till att omfatta framåtriktade åtgärder som hyresförhandlingar, avvecklingar, omlokaliseringar och rådgivning. Samarbetet fortgår alltjämt. Det Norske Veritas DNV är en oberoende stiftelse som är verksam inom riskhantering. Företagets verksamhet syftar till att hjälpa kunder att hantera verksamhetsrisker för att skapa bättre affärer. DNV erbjuder tjänster inom områdena Certification, Inspection, Maritime och Consulting. I samband med att DNV förvärvade SAQ Kontroll AB beslöt bolagsledningen att samlokalisera organisationerna. Tenant & Partner drev såsom projektledare hyresförhandlingen som ledde till att DNV tecknade ett nytt hyreskontrakt i Hornsberg omfattande cirka kvm. DHL Express DHL Express ägs av Deutsche Post och är resultatet av en sammanslagning mellan DHL International och Danzas ASG. Fusionen förde med sig att de båda organisationerna skulle samlokaliseras. I Stockholm innebar det att tre stora kontorsetableringar skulle bli en. Tenant & Partner erhöll uppdraget att genomföra omlokaliseringen genom faserna lokalsökning, utvärdering, hyresförhandling och kontraktsskrivning. Uppdraget resulterade i att DHL Express nu finns lokaliserade i kvarteret Skogskarlen i Bergshamra i Solna. Förhyrningen omfattar kvm kontorslokaler speciellt anpassade för DHL:s verksamhet. Hyresvärd är JM Tenant & Partner har tidigare arbetat för både DHL och Danzas. Bland uppdragen kan nämnas fastighetsvärdering, servitutstvister, hyresförhandlingar, avvecklingar, fastighetsförvärv och allmän fastighetsrådgivning. Det senaste uppdraget härrör till fusionen mellan de två företagen. Diligentia Diligentia är ett fastighetsföretag vars huvudsakliga verksamhet är att långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostäder, kontor och köpcentrum. Ungefär hälften av Diligentias marknadsvärde utgörs av kontor. Den andra hälften består av ungefär lika delar bostäder och köpcentrum. Inlots AB fick i uppdrag att projektleda flytten av Diligentia från Kungsgatan 57 till Kvarteret Jericho. I Inlots uppdrag ingick bl.a. övergripande ansvar för budget, tidsstyrning och logistik, projekteringssamordning mot bygg, ansvar för inredningsprojekt/upphandling samt flytt. Flytten omfattade ca 100 medarbetare. Elektroskandia Elektroskandia marknadsför och säljer el-materiel, kraft/automation, tele/data/säkerhet, belysning, hushållsmaskiner och industriförnödenheter och är den ledande grossisten för detta i Sverige. Tenant & Partner har sedan flera år ett samarbete med Elektroskandia. Samarbetet innefattar flertalet av Tenant & Partners tjänster med tonvikt på hyresförhandlingar, nyetableringar och rådgivning. Under de senaste åren har projekt genomförts i Stockholm, Solna, Uppsala, Halmstad, Piteå, Borlänge, Jönköping och Eskilstuna. Expert Expert är en frivillig fackhandelskedja med 235 butiker i Sverige som förser de svenska hemmen med underhållning. Kedjans huvudsakliga produktområden är ljud, bild, foto och telefoni. Under 2003 inleddes ett samarbete mellan Tenant & Partner och Expert. Tenant & Partner har genomfört ett flertal projekt. Bland dessa kan nämnas hyresförhandlingar, avvecklingar av lokaler och hyresjuridisk rådgivning. Samarbetet pågår alltjämt. Extenda Extenda är en ledande leverantör av butikdatalösningar för såväl varuhus, modekedjor, dagligvaruhandel som övriga detaljhandelskedjor. De sysselsätter drygt 100 personer. Extenda hade vuxit ur sina lokaler och anlitade Tenant & Partner för att genomföra en omlokalisering av företaget. Projektet resulterade i en flytt till mer verksamhetsanpassade lokaler om ca 1800 kvm, till förmånliga hyresvillkor. Folkuniversitetet Folkuniversitetet bedriver fortbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter i Sverige med kursverksamheten vid landets universitet som huvudman. I Stockholms innerstad är verksamheten lokaliserad till fyra adresser. Tenant & Partner erhöll uppdraget att i mesta möjliga mån samlokalisera innerstadsverksamheten i Stockholm, innebärande ett lokalbehov om till kvm lokaler för administration och undervisning. Tenant & Partner genomförde uppdraget genom att för Folkuniversitetet förvärva en fastighet om kvm i centrala Stockholm. I uppdraget ingick även att avveckla befintliga lokaler, vilket genomfördes genom försäljning av två centralt belägna fastigheter i Stockholm. Fotoquick Fotoquick utvecklar och levererar produkter och tjänster för digitala bilder till konsumenter via ett heltäckande butiksnät och via Internet. Efter en genomlysning av sitt butiksbestånd gav Fotoquick Tenant & Partner i uppdrag att avyttra butikslokalerna på Sergelgatan, Sergels torg och Hamngatan i Stockholm samt på Fredsgatan i Göteborg. Tenant & Partner ansvarade för hela uppdragets genomförande, från fastställande av det juridiska nuläget och prospektering till förhandling med fastighetsägaren och säkerställande av avtalsskrivningar. Tenant & Partner har ett brett kontaktnät där både svenska och internationella 3 (15)

6 butikskedjor ingår, vilket bidrog till ett gott resultat i projektet för såväl Fotoquick som fastighetsägarna. Samarbetet mellan Fotoquick och Tenant & Partner pågår alltjämt. Framfab Framfab var ett av Sveriges mest medialt uppmärksammade bolag under IT-branschens expansiva period. Efter diverse stålbad återstår ett bolag i mindre storlek. Tenant & Partner har varit Framfabs ombud i lokalhyresrelaterade frågor sedan 1999 och har följt företaget i både upp- och nedgångar. Samarbetet har inneburit flera olika uppdrag av skiftande karaktär såsom nyetableringar, hyresförhandlingar och kontraktsfrågor. I nedgångsfasen hjälpte vi även Framfab att anpassa lokalbeståndet till önskvärd storlek genom diverse avvecklingar. Fritidsresor Fritidsresorgruppen är Nordens största arrangör av charterresor. Företaget ingår i Thomson Travel Group som ägs av tyska Preussag AG. Fritidsresor har sitt huvudkontor i Münchenbryggeriet på Södermalm i Stockholm. Tenant & Partner erhöll uppdraget att analysera Fritidsresors lokalhyresavtal för lokalerna i Münchenbryggeriet. Därefter vidgades uppdraget till att omfatta även en utredning om huruvida lokalerna passade för verksamheten på lång sikt. Arbetet resulterade i att Fritidsresor lät anpassa nuvarande lokaler. Tenant & Partner företrädde Fritidsresor i samtliga förhandlingar med hyresvärden och var även projektledare för anpassningen av lokalerna. Fujitsu Invia Fujitsu Invia är ett dataföretag som levererar hårdoch mjukvara. Företaget beslutade att lägga ner distributionsenheten i Stockholm och sade därför upp sitt hyresavtal för anläggningen. Det visade sig dock att uppsägningen var behäftad med ett antal formella brister, vilket ledde till att avtalet förlängdes fem år. Tenant & Partner erhöll i uppdrag att handha avvecklingen och ansvarade för uppdraget från start till mål. Resultatet blev att Fujitsu Invia erhöll rätt att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid. Detta ledde till en avsevärd hyresbesparing samtidigt som Fujitsu Invia fick möjlighet att genomföra avvecklingen i enlighet med sin ursprungliga plan. Samarbetet pågår alltjämt. Försäkringskassan i Stockholm Försäkringskassan har medarbetare. I varje län finns ett länskontor, och totalt finns cirka 240 försäkringskontor. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Genom Försäkringskassareformen 2004 lades alla landets försäkringskassor under Socialdepartementet. Detta innebar bl.a. en förändring av lokalsituationen. Försäkringskassan i Stockholm ägde före reformen den fastighet om kvm där huvudkontoret är beläget. Fastigheten skulle nu överlåtas till Fastighetsverket och ett hyresavtal skulle träffas med verket. Tenant & Partner erhöll uppdraget att biträda kassan i förhandlingar om överlåtelse och hyresförhandlingar. GB Glace och Lever Fabergé GB Glace (GB) och Lever Fabergé (LF) ingår båda i Unilever-koncernen och fanns på två olika adresser i Stockholm. Företagen hade sedan en tid varit missnöjda med lokalerna. Varken GBs eller Lever Fabergés lokaler gav stöd för det nya arbetssätt som den pågående integrationen krävde. Ingen av lokalerna kunde heller inrymma den samlade verksamheten i Stockholm. Tenant & Partner erhöll uppdraget att genomlysa lokalsituationen i en förstudie. Denna ledde till att GB och Lever Fabergé beslutade gå vidare med en gemensam etablering för verksamheten i Stockholm. Med hjälp av en arkitekt identifierades lokalbehovet för den samlade etableringen och Tenant & Partner kunde under våren påbörja sökningen av lämpliga lokalalternativ. Totalt identifierades ett trettiotal alternativ inom de geografiska områden som var aktuella. Förhandlingar bedrevs därefter med ett antal fastighetsvärdar. Slutligen föll valet på Solna Business Park, det alternativ som bäst uppfyllde GB/LF:s krav och önskemål när det gäller funktion, budskap mot marknaden och pris. GB/LF hyrde cirka kvm. Haninge kommun Haninge kommun har drygt invånare och är situerad 20 kilometer från Stockholms centrum. Inlots AB har tillsammans med Walk & Talk Konsult AB, på uppdrag av Haninge Kommun, projektlett Haninge Kommuns flytt till det f.d. Teliahuset, på Rudsjöterassen 2. Uppdragets omfattning inkluderade allmän flyttplanering/administration, framtagande av huvudtidplan samt detaljerad tidplan för flytt av externa förvaltningar/bolag och arkiv, samordning med internt ansvariga avseende de olika delprojekten som IT, bygg, säkerhet, arkitektur och arkiv. Antal arbetsplatser i det nya Kommunhuset uppgår till 700 st och den förhyrda ytan motsvarar ca m2. Hallvarsson & Halvarsson Hallvarsson & Halvarsson grundades 1995, sysselsätter idag 60 personer och är Sveriges ledande konsultorganisation inom finansiell kommunikation. Specialistkompetensen ligger inom kapitalmarknad, media, kommunikation, analys, research samt webb. Vid Halvarsson & Hallvarsson flytt från sitt nuvarande kontor på Birger Jarlsgatan till det nya kontoret om 2500 kvm på Sveavägen har Tenant & Partner ansvarat för såväl rådgivning som flyttprojektledning. Hewlett-Packard Sverige Hewlett-Packard är i och med sin sammanslagning med Compaq ett av världens största IT-företag med anställda och kontor i 160 länder. Företaget är en global leverantör av produkter, teknik, lösningar och tjänster inom IT, såväl till företag som till konsumenter. Hewlett-Packard äger den fastighet i Kista där det svenska huvudkontoret är lokaliserat. Dessutom finns företaget representerat på ett antal förhyrda adresser runt om i landet. Tenant & Partner fick uppdraget att säkerställa att Hewlett-Packard har blivit korrekt debiterade över tiden för dessa lokaler. 4 (15)

7 HiQ HiQ är ett börsnoterat IT- och management-företag med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Företaget har ca 400 anställda varav ungefär hälften är knutna till företagets huvudkontor i Stockholm. Företagets dåvarande hyresvärd, Stockholm Stad genom Gatu- och Fastighetskontoret, sade upp HiQs hyresavtal på Sveavägen 17 för villkorsändring. För en förlängning av hyresförhållandet begärde hyresvärden en hyreshöjning med ca 30 procent. Tenant & Partner erhöll uppdraget av HiQ att med helhetsansvar genomföra omförhandling alternativt inhyrning av nya lokaler för HiQs huvudkontor. Uppdraget resulterade i att HiQ tecknade ett hyresavtal för lokaler på Mäster Samuelsgatan. Genom projektets genomförande sparar HiQ årligen cirka 1 miljon kronor i lokalkostnader. Utöver detta erhöll HiQ genom uppgörelsen även en ersättning på 15 miljoner kronor från den tidigare hyresgästen i lokalerna som slapp fri från sitt kontrakt. Ica Ica är en av de tre stora livsmedelskedjorna i Sverige. Huvudkontoret är arbetsplats för ungefär 700 personer. När fastighetsägaren ville omförhandla hyresavtalet för ICA:s huvudkontor väcktes tanken om att omlokalisera verksamheten. Tenant & Partner fick uppdraget att genomlysa ICA:s verksamhet, arbetssätt och identitet, att ta fram en kravspec för de nya lokalerna, att identifiera lämpliga alternativ och att driva förhandlingar med de mest intressanta lokalalternativen. Projektet ledde till att ICA omlokaliserade sitt huvudkontor och att man förlade en ICA Maxi-butik i bottenplanet för att tydligt markera att butiksverksamheten är företagets kärnverksamhet och präglar dess identitet. Man uppfyllde sin vision om ett kontor som stöder morgondagens arbetssätt, kombinerat med en butik av senaste snitt till en kostnad långt under fastslagen budget. Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning IVL IVL arbetar med uppdrag och forskning inom hela miljöområdet. De utvecklar och tillämpar metoder och kunskap som gör det möjligt att lösa miljöfrågorna utgående från ett helhetsperspektiv. IVL bedrev verksamhet i Stockholms- och Göteborgsområdet i kontors- och laboratorielokaler på Hälsingegatan, Stockholm, respektive i Kortedala, Göteborg. Lokalerna i Stockholm höll för låg standard och Göteborgslokalerna var olämpligt belägna för IVL:s verksamhet. Tenant & Partner fick uppdraget att hyra in nya lokaler i såväl Stockholm som Göteborg. Projektet resulterade i att IVL nu hyr lokaler i anslutning till KTH i Stockholm och i anslutning till Chalmers i Göteborg. INTERSPORT INTERSPORT är en frivillig fackhandelskedja där enskilda köpmän samarbetar under ett gemensamt varumärke och erbjuder ett komplett sortiment för sport och aktiv fritid. I Sverige finns det ca 140 INTERSPORT-butiker. Många butiker medför många frågor om både stort och smått. Då lokalhyresfrågor inte hör till INTERSPORT:s kärnverksamhet valde man att inleda ett samarbete med Tenant & Partner. Tenant & Partner fick uppdraget att agera rådgivare i alla fastighetsrelaterade frågor. Samarbetet har med tiden vuxit till att idag omfatta allt från uppsägningsförfaranden, avveckling av butikslokaler till marknadsanalyser och utveckling av strategier för lokalnyttjande. ISA - Invest in Sweden Agency Invest in Sweden Agency (ISA) har i uppdrag av regeringen att assistera och informera utländska investerare om affärsmöjligheter på den svenska marknaden. Tenant & Partner fick i uppdrag att genomföra ISA:s omlokaliseringsprojekt avseende huvudkontoret i centrala Stockholm. De tidigare lokalerna uppvisade brister avseende bland annat storlek, planlösning, klimat och närmiljö, som gjorde att ISA såg en omlokalisering som nödvändig. Genom flytten till nya, ändamålsenliga lokaler i WTC sitter man idag i en modern internationell miljö i linje med ISA:s verksamhet. ISS Sverige ISS är ett av Sveriges största serviceföretag och levererar servicetjänster inom bl.a. områdena städ, fastighetsförvaltning och sjukvård. Tenant & Partner har arbetat med ISS sedan 1998 med hyresjuridiska frågor. Ett av de första uppdragen var att analysera bolagets 110 lokalhyresavtal. Granskningen resulterade i en kostnadsminskning samt en effektivisering av lokalhyresstocken. När lokalhyresavtalet för ISS huvudkontor sades upp för villkorsändring kontaktade företaget Tenant & Partner. Inför valet att sitta kvar eller flytta huvudkontoret fungerade Tenant & Partner som ISS rådgivare med helhetsansvar för hyresförhandlingen som omfattade totalt kvm. Itello Itello är specialister inom pensions-, försäkringsoch fondadministration. Företaget är mycket expansivt, och har visat en stadig tillväxt sedan starten. Itello hade vuxit ur sina lokaler och anlitade Tenant & Partner för att hitta rätt lokal till rätt villkor. Uppdraget genomfördes under några intensiva sommarmånader med resultat att Itello tecknade hyresavtal för en lokal på Kungsgatan 44, ovanför Kungshallen. Till medarbetarnas glädje finns en stor terrass med utsikt över Hötorget utanför lokalen. ITT Flygt ITT Flygt AB är världens ledande tillverkare och leverantör av pumpar, omrörare och luftningssystem. Bolaget har anställda i Sverige och omsätter cirka 5 Mdr kr. Tenant & Partner har sedan 1995 samarbetat med ITT Flygt AB rörande bolagets kommersiella avtal. Tenant & Partner har utfört en analys av bolagets lokalhyresengagemang på Svetsarvägen 12 i Solna. Engagemanget omfattar totalt cirka kvm fördelat på kontor, lager samt laboratorium. Tenant & Partner har även utfört en omlokalisering av företagets huvudkontor i Solna. Uppdraget innebar att såsom projektledare driva projektet genom faserna projektstart, behovsanalys, sökning samt hyresförhandling. Resultatet blev att ITT Flygt flyttade till ett för företaget skräddarsytt 5 (15)

8 huvudkontor i Sundbypark norr om Stockholm. De nya lokalerna omfattar kvm varav kvm labytor. JC JC driver ett flertal rikstäckande butikskedjor, samtliga med bästa affärsläge. Butikslokalerna utgör en affärskritisk del av verksamheten. JC insåg att om lokalfrågorna skulle få den uppmärksamhet de förtjänar var man antingen tvungen att utöka den egna organisationen eller ta in hjälp utifrån. Man valde det senare och anlitade Tenant & Partner. Tenant & Partner tog över hanteringen av samtliga hyresavtal och fick därigenom god överblick över lokalbeståndet. En rad åtgärder ledde till att JC fick bättre kontroll över sina lokalhyresförhållanden. Avtalen systematiserades och koordinerades, vilket gjorde att den löpande hanteringen kunde skötas mer effektivt. Dessutom blev det lättare att identifiera och kontrollera avvikelser i varje enskilt avtal. JC driver idag verksamheten i sina lokaler med bättre totalekonomi än förut, då de gick från en händelsestyrd till en aktiv hantering av sina lokalhyresavtal. JC får kontinuerligt underlag och rekommendationer från Tenant & Partner, vilket gör att man i varje läge har ett gediget och aktuellt underlag för att kunna ta bättre och snabbare beslut. KappAhl KappAhl designar, marknadsför samt säljer framför allt damkläder. Med nästan 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen är KappAhl en välkänd nordisk modekedja. Tenant & Partner har hjälpt KappAhl med en genomgång av hyresdebiteringar samt är en diskussionspartner i hyresrelaterade frågor. Kemi & Miljö Kemi & Miljö är ett helägt dotterbolag till Apoteket AB. Företaget bedriver konsultverksamhet inom miljöområdet i form av strategier, verksamhetssystem, produktbedömningar och utbildningar. Till följd av att företagets verksamhet expanderat och hyresavtalet sagts upp av hyresvärden för villkorsändring kontaktades Tenant & Partner. Tenant & Partner erhöll uppdraget att genomföra en inhyrning av nya lokaler för Kemi & Miljös verksamhet. Projektet resulterade i att Kemi & Miljö idag är lokaliserade i verksamhetsanpassade och effektiva lokaler vid Centralbadet i Stockholm. Konstfack Konstfack är Sveriges äldsta konst- och designhögskola. Kärnverksamheten består i att erbjuda kandidat- och magisterutbildningar inom konst och design. Konstfack förde diskussioner med AP Fastigheter angående en korttidsförhyrning av lokaler i AP:s bestånd under den tid som Konstfacks lokaler på Valhallavägen i Stockholm skulle renoveras. Som ett alternativ övervägde Konstfack att permanent lämna lokalerna på Valhallavägen. Detta utmynnade i att Konstfack flyttade sin verksamhet från Valhallavägen till Ericssons gamla lokaler vid Telefonplan utanför Stockholm. Lokalerna omfattade ateljéer, undervisnings- och kontorslokaler. Tenant & Partner fick uppdrag av Konstfack att som ombud föra förhandlingarna med fastighetsägaren för att säkerställa att lokalerna anpassades efter Konstfacks nuvarande och framtida behov. Förhandlingarna resulterade i att Konstfack fick anpassade lokaler till en väsentligt lägre hyra än vad hyresvärden begärt. KRISS Modeföretaget KRISS grundades 1982 av Eivor och Torgny Nilsson. Sedan dess har KRISS designat exklusiva och användbara kollektioner för den medvetna kvinnan med krav på form och kvalitet. Den första butiken öppnades i Jönköping Sedan dess har företaget expanderat kraftigt idag finns ett 80-tal butiker i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Belgien och Tyskland. KRISS har även återförsäljare i USA, Kanada och Japan. Tenant & Partner fick i uppdrag av KRISS att bistå i en avyttring av ett av företagets butikslägen. Tenant & Partner tog hand om hela processen från att identifiera potentiella köpare till budgivning, förhandlingar med fastighetsägaren och avtalsskrivande. Uppdraget resulterade i bra lösning för både av- och tillträdande hyresgäst. Lindex Lindex är ett svenskt klädföretag som grundades 1954 och idag återfinns Lindex butiker i flertalet länder. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom damunderkläder, damkonfektion, barnkläder och kosmetik. Lindex har varit klient till Tenant & Partner sedan år Vi har hjälpt företaget med en stor genomgång av deras hyreskostnader, samt har assisterat i hyresjuridiska frågor. Tenant & Partner är en diskussionspartner till Lindex i hyresrelaterade frågor. Linköpings Universitet Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Universitetet har över 100 utbildningsprogram och omkring studenter. Tenant & Partner har gjort utredningar avseende marknadshyra inför ett antal uppsägningar. Till detta har även Tenant & Partner assisterat i den initiala diskussionen med fastighetsägaren. Livsmedelsverket Livsmedelsverket har till uppgift att leda, planera, utföra och utveckla livsmedelstillsynen i Sverige. En central uppgift är att leda och stödja de instanser som har hand om tillsynen i praktiken kommuner, länsstyrelser och tullverket. Livsmedelsverket hyr lokaler om kvm kontor och laboratorier i Uppsala, och hade lokalkostnader om 15,0 miljoner kronor om året. Man hade behov av att sänka lokalkostnaderna, och ville även förbättra lokalanvändningen. Tenant & Partner erhöll uppdraget att omförhandla hyresavtalet och söka alternativa etableringar. Projektet ledde till att Livsmedelsverket behöll de befintliga lokalerna, ombyggda för att bättre passa verksamheten och med en årshyra om 13,8 miljoner kronor. 6 (15)

9 Lunds Universitet Lunds Universitet grundades 1666 som ett centrum för utbildning. Idag är det en modern internationell organisation för högre utbildning och forskning med mer än studerande. Tenant & Partner engagerades som rådgivare då Lunds Universitet tecknade avtal om förhyrning av ett nytt arkiv i Lund. Därefter genomförde Tenant & Partner en utbildning inom området kommersiella lokaler för universitetets nyckelpersoner på byggnadsenheten. Vidare är Tenant & Partner strategisk rådgivare avseende universitetets ansamling av uppsägningar gällande lokalhyresavtal. Samarbetet pågår alltjämt. Länsstyrelsen i Stockholms Län Länsstyrelsen i Stockholms län förhyr cirka kvm på Hantverkargatan i Stockholm. Länsstyrelsens lokalhyresavtal sades upp för villkorsändring av Vasakronan med en begäran om en kraftig hyreshöjning. Länsstyrelsen hade i detta skede önskemål om att förändra lokalernas sträckning för att bättre passa verksamheten. Tenant & Partner erhöll i uppdrag att biträda i hyresförhandlingen som juridisk och strategisk rådgivare. Uppdraget bestod bland annat i att genomföra en marknadsanalys för stundande hyresförhandling samt löpande juridisk/ekonomisk rådgivning/biträde under förhandlingsprocessen. Resultatet blev att Länsstyrelsen tecknade ett nytt kontrakt avseende önskade ytor på en nivå som väsentligt understeg den begärda. Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet bildades 1981, och kom in i riksdagen Partiets kansli är lokaliserat på Prästgatan 18 i Gamla Stan. Lokalerna hade med åren blivit ganska slitna och var i behov av en uppfräschning. Miljöpartiet erhöll en uppsägning med begäran om en höjning av hyran om cirka 40 procent. Tenant & Partner erhöll ett hyresförhandlingsuppdrag med syfte att minimera hyreshöjningen samt att tillse att lokalernas skick skulle uppgraderas. Resultatet blev att lokalerna iordningställdes efter miljöpartiets önskemål och hyresnivån blev betydligt lägre än den som begärdes i uppsägningen. MNO Retail Med 2500 butiker i hela Europa distribuerar och marknadsför MNO International 25 olika varumärken inom mode och sport. MNO samarbetar med såväl stora som små kedjor och har en bred och varierad kundgrupp. MNO har dock tagit beslutet att upphöra med butiksverksamheten och Tenant & Partner hjälper MNO att avveckla butikerna. Modern Times Group, MTG Modern Times Group (MTG) är verksamma med produktion och leverans av underhållning inom bland annat TV, radio och tidningar. MTG är börsnoterat med Kinnevik som en av huvudägarna. Idag återfinns MTGs huvudkontor i Münchenbryggeriet medan resten av de olika verksamheterna är utspridda på olika platser. När hela verksamheten nu ska samlas till Mediehuset på Ringvägen på Södermalm har Tenant & Partner agerat rådgivare och haft hand om flyttprojektledningen. Tenant & Partner har haft ett nära samarbete med MTG sedan 1997 och uppdragen har varit av mycket varierad karaktär och storlek. Murman Arkitekter Murman Arkitekter är ett arkitektkontor med ett särskilt intresse för ekologi. Såväl arkitekter som inredningsarkitekter och byggnadsingenjörer arbetar på kontoret med allt från detaljplaner till möbler, stora nybyggnader och små villabyggnader. I juni 2006 flyttade Murman Arkitekter från Renstiernas gata 12 till Peter Myndes backe 12, en flytt om 25 arbetsplatser. Tillsammans med Murman Arkitekter och Rex AB drev och logistikplanerade Inlots AB hela flyttprocessen. Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning, med arbetsnamnet Handisam, har i uppdrag att verka pådrivande i svensk handikappolitik. Myndigheten ska stödja, aktivt stimulera och förmå aktörer på olika nivåer att beakta de handikappolitiska målen i sin verksamhet. Tenant and Partner erhöll i september 2005 uppdraget att driva en nyetableringsprocess för den nystartade myndigheten. Processen innebar en kartläggning av myndighetens kommande lokalbehov och stort fokus lades vid att lokalerna skulle vara väl anpassade för personer med funktionshinder. Målet var att lokalernas utformning och omgivning skulle stå som föredöme i dessa frågor. Efter lokalsökningen bedrevs ett antal parallella förhandlingar och valet föll slutligen på Globen City, det alternativ som bäst uppfyllde Handisams krav och önskemål. MyTravel MyTravel är en internationell resekoncern som i Sverige har de kända varumärkena Ving, Spies, Always, Trivsel och Globetrotter. Koncernens resor säljs bland annat genom telefon, Internet, ett 40-tal egna butiker samt återförsäljare Under 2001 inleddes ett samarbete mellan Tenant & Partner och MyTravel. Det första som genomfördes var en analys av samtliga lokalhyresavtal för koncernens butiker. Uppdraget var framgångsrikt och väckte ytterligare behov. Sedan dess är Tenant & Partner strategisk och operativ rådgivare i alla fastighetsrelaterade frågor. Uppdraget omfattar allt från uppsägningsförfaranden och rättsutredningar till marknadsanalyser och strategier för hur lokalerna ska hanteras på lång sikt. Nordiska Fondkommission Nordiska Fondkommission var en av Sveriges största kommissionärsfirmor. Nordiska har genomgått fusioner och är numera verksamt under namnet Kaupthing. Nordiskas kunder var dels svenska privatpersoner och institutioner med kommissionshandel i aktier och kapitalförvaltning och dels företag vilka erbjöds finansiell rådgivning avseende riskkapitalförsörjning. Tenant & Partner arbetade med Nordiska som rådgivare i hyresjuridiska frågor. Tenant & Partner har bland annat inventerat och analyserat bolagets samtliga hyresavtal och representerat Nordiska vid försäljningen av en fastighet i Växjö. 7 (15)

10 Norrmalms Stadsdelsförvaltning Norrmalms stadsdelsnämnd är en av 18 stadsdelsnämnder i Stockholm. Stadsdelsnämnderna ansvarar för större delen av den kommunala verksamheten, till exempel barnomsorg, grundskola, handikappomsorg, miljöarbete, renhållning av gator, skötsel och underhåll av parker, social omsorg och äldreomsorg. Tenant & Partner erhöll genom offentlig upphandling ett tvåårigt uppdrag att genomföra översyn av förvaltningens totala lokalhyresengagemang, innebärande bl a analys och förhandling i syfte att minska förvaltningens lokalkostnader. Uppdraget resulterade i betydande kostnadsbesparingar. PEAB Peab är ett oberoende och renodlat bygg- och anläggningsföretag på den nordiska byggmarknaden. I koncernen finns hela den kedja av produktionsresurser som krävs för att klara av byggprocessen. Företaget satsar dessutom mycket på hållbar utveckling och ett stort miljökunnande. Inlots projektledde omlokaliseringen av en av PEABs enheter från Gårdsvägen 6 i Solna till nya lokaler i området. I uppdraget ingick övergripande ansvar för exempelvis budget, tidsstyrning, logistik, säkerhet och byggsamordning gentemot fastighetsägaren. Även upphandling av inredning, it, tele samt flytt inklusive platsledning ingick. Projektet omfattade cirka 50 arbetsplatser. Resco Resco AB, datakonsulter inom administrativa system, förhyr lokaler i Sportpalatset på S:t Eriksgatan i Stockholm om totalt cirka kvm. Då en nybildad bostadsrättsförening övertog fastigheten sades Rescos lokalhyresavtal upp för villkorsändring. Tenant & Partner anlitades för att hitta mindre lokaler anpassade till ett bantat Resco, alternativt omförhandla förhyrningen i Sportpalatset. Tenant & Partner tog fram ett lokalprogram och förhandlade fram ett nytt hyresavtal på halva ytan och en hyra 18 procent under den av hyresvärden offererade. Resfeber Resfeber AB bedriver komplett resebyråverksamhet via Internet. Bolaget har varit verksamt sedan 1998 och är idag Sveriges mest besökta nätresebyrå. Resfeber ägs av Northzone Ventures, Catella IT, Scandinavia Online, SBS New Media samt Per Braathen. Resfeber var på väg att växa ur sina dåvarande lokaler på Vasagatan i Stockholm. Tenant & Partner erhöll uppdraget att med helhetsansvar handha inhyrningen av nya och för verksamheten mer ändamålsenliga lokaler. Resfeber och Tenant & Partner besiktigade och utvärderade tillsammans ett stort antal lämpliga lokalalternativ utifrån upprättat lokalprogram. Resultatet blev att Resfeber med hjälp av Tenant & Partner genomförde ett byte av lokal med en annan hyresgäst i den fastighet de varit lokaliserade sedan tidigare. Tenant & Partner genomförde en omförhandling av nuvarande lokal samt inhyrning av kompletterande lokal inom fastigheten. Retail and brands Retail and Brands är en börsnoterad koncern inom konfektionsbranschen och ett av Sveriges största modeföretag. Rnb driver 120 butiker inom 4 olika butikskoncept. Koncepten är NK (Stockholm - Göteborg), Polarn o. Pyret, Solo, Champagne och Saks. Koncernen omsätter 1 miljard och växer både organiskt och genom uppköp. Expansionen är i många avseende beroende av attraktiva affärslägen. Tenant & Partner har sedan 2001 utfört uppdrag åt Retail and Brands. Bland annat har Tenant & Partner genomfört en ekonomisk och juridisk analys av koncernens lokalhyresavtal. Uppdragen genomfördes parallellt och analysarbetet låg till grund för anpassningen av Tenant & Partners Contract management-system som senare installerades hos Retail and Brands. Retea Retea är ett konsultföretag som utformar lösningar för nätverk och system inom elkraft, tele och data. Bolaget ägs av Bure och är idag mycket expansivt. Huvudkontoret finns på de översta planen i DNhuset på Kungsholmen, med fantastisk utsikt över Stockholm. Retea ville egentligen inte flytta, men anlitade Tenant & Partner när personalstyrkan växte och lokalerna började bli för trånga. Tenant & Partner undersökte andra lokalalternativ, och förhandlade samtidigt med hyresvärden om att kunna utöka Reteas befintliga lokaler. Resultatet blev att Retea fick sitta kvar i fastigheten, nu med 20 procent större yta. Avtalsvillkoren är fördelaktiga och medger även viss flexiblitet, något som är nödvändigt för ett bolag med Reteas tillväxttakt. ROCKS ROCKS vision är att bli Sveriges ledande detaljistkedja inom nöje/underhållning. ROCKS arbetar med att etablera och driva butiker med försäljning av CD-skivor, film och spel som huvudinriktning. Idag har ROCKS 27 butiker målet är att växa till mellan butiker I takt med att ROCKS förädlade sin butiksstock uppstod behovet att avveckla vissa butikslägen. Tenant & Partner erhöll uppdraget att för ROCKS räkning avyttra butikslokaler i Kista och Stinsen köpcentrum. Tenant & Partner företrädde ROCKS i allt från identifiering av potentiella köpare till förhandlingar med såväl hyresgäster som fastighetsägare. Rädda Barnen Rädda Barnen är en av de ledande medlemmarna i International Save the Children Alliance. De 29 medlemsorganisationerna verkar i över 100 länder och de arbetar för barns rättigheter. Rädda Barnen uppmärksammar problem och påverkar makthavare och samhällsinstitutioner. Tenant & Partner fick i uppdrag att biträda Rädda Barnen med omlokalisering av Stockholmskontoret. Målsättningen var att få effektivare och modernare kontorsytor och att minska lokalkostnaderna. Uppdraget resulterade i att Rädda Barnen flyttade verksamheten till Landsvägen i Sundbyberg. Genom omlokaliseringen minskade man sina lokalytor från kvm till kvm och sin årshyra från 13,5 till 8,8 MKR. De nya lokalerna är av högsta kontorsstandard och helt anpassade till Rädda Barnens behov. 8 (15)

11 SAP Svenska SAP bedriver sin verksamhet inom samverkande e- business-lösningar. Företaget grundades 1972 och är idag en erkänt världsledande leverantör. SAP engagerade Tenant & Partner för att genomföra en hyresförhandling avseende bolagets lokaler på Gustavslundsvägen 151. Förhandlingen omfattade dels en förlängning av hyresförhållandet rörande förhyrda ytor, dels en inhyrning av nya ytor för att täcka bolagets expansion. Förhyrningen omfattar totalt ca kvm. Samarbetet pågår alltjämt. Schneider Electric Schneider Electric erbjuder innovativa lösningar för elkraftsdistribution, industriell automatisering och el-, tele- och datainstallation. I Sverige har Schneider funnits sedan 1970 och sysselställre 250 personer. Företaget ingår i den världsomspännande Schneider Electric-koncernen som sysselsätter över personer. Tenant & Partner har drivit ett flertal omlokaliserings- och förhandlingsprojekt åt Schneider Electric, bl a avseende huvudkontoret i Sollentuna och samlokaliseringen av två enheter i Göteborg. Projektet avseende Sollentunakontoret resulterade i samlokalisering av tre enheter till en ombyggd och verksamhetsanpassad enhet i befintliga lokaler om kvm i Sollentuna, med stora kostnadsbesparingar som följd. Semcon Semcons är ett av nordens ledande design- och utvecklingsföretag. Företaget hjälper sina kunder att utveckla produkter snabbare, med bättre form och design, och med den senaste tekniken inbyggd Semcon AB var lokaliserat på ett flertal olika adresser i Göteborgsområdet. Företaget hade behov av att samordna dessa verksamheter och anlitade därför Tenant & Partner. Resultatet blev att ett avtal träffades med Norra Älvstranden Utvecklings AB om förhyrning av ca kvm kontorslokaler i ett nyproducerat kontorshus. Semcon har också optioner på förhyrning av ytterligare ca kvm kontor. Samarbetet pågår alltjämt. SF Bio SF Bio har varit verksamt inom biografrörelsen sedan 1905, och är ett av världens äldsta, nu verksamma biografföretag. SF Bio anlitade Tenant & Partner för en analys av drygt 50 hyresavtal avseende biograflokaler lokaliserade över hela Sverige. Granskningen innebar omfattande arbete och stora förändringar i SF Bios lokalhyresavtalsstock. Uppdraget resulterade i ett flertal hyresförhandlingar och omfattande hyresbesparingar för SF Bio AB. Då SF beslutade att avveckla Biografen Skandia på Drottninggatan återstod cirka fyra år på hyreskontraktet. Tenant & Partner erhöll i uppdrag att med helhetsansvar handha avvecklingen. Tenant & Partner genomförde uppdraget från start till mål och SF lämnade biografen bara månader senare. Förutom att avvecklingen ledde till en ansenlig hyresbesparing så kunde avvecklingen genomföras med beaktande av de kulturella intressen som försvårade avvecklingen. Detta löstes genom en överlåtelse av lokalen till ett nybildat bolag som åtog sig att driva biografverksamheten vidare. Idag är Tenant & Partner rådgivare åt SF Bio i alla typer av frågor avseende SF Bios etableringar. SIDA Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet vars mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Sida är en global aktör med huvudkontor i Sverige och utlandskontor i ett 50-tal länder. Man sysselsätter cirka 759 personer, varav 172 vid ett 50- tal ambassader och sektionskontor runt om i världen. Sidas huvudkontor var beläget på Sveavägen i Stockholm, och omfattade kvm. Sida ämnade införa ett förändrat arbetssätt som ställde nya krav på lokalerna och önskade även sänka sina lokalhyreskostnader. Tenant & Partner ledde omlokaliseringsprojektet, som resulterade i att Sida flyttade verksamheten till nya lokaler på Valhallavägen i Stockholm. Genom projektet möjliggjordes det nya arbetssättet och omlokaliseringen medförde även en besparing om 220 miljoner kronor över kontraktstiden. I februari 2005 fick Inlots i uppdrag att planera och genomföra flytt av Sidas verksamhet från Sveavägen till Valhallavägen 199. I Inlots uppdrag ingick projektsamordning och koordinering av inredning mot bygg, budgetansvar, projektstyrning via bygg-, hyresgäst-, samordnings-, referens- och delprojektmöten, tidsstyrning, framtagande av avrops- och upphandlingsunderlag, leverantörskontakter, leveranslogistik samt flytt- och leveranskoordinering. Skatteverket Skatteverket är en fristående förvaltningsmyndighet för skatt, folkbokföring och bouppteckningar. Verket granskar deklarationer och hanterar andra skatteärenden åt medborgare och företag. Tenant & Partner AB har samarbetet med Skatteverket under flera år. I samband med att Skatteverkets supportsida - kallad verksamhetsstöd - även skall kunna fungera som support visavi andra myndigheter beslutades att en fysisk separation av dessa delar verksamheten skulle ske. Tenant & Partner AB biträdde Skatteverket i förhandlingarna med ett antal utvalda fastighetsägare. Kontrakt träffades tidigt hösten 2007 med Fabege om ett avtal avseende nybyggt kontor kvarteret Päronet om kvm. Socialstyrelsen Socialstyrelsen är nationell expert- och tillsynsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälsoskydd, smittskydd och hälso- och sjukvård. I samband med att Socialstyrelsens hyresavtal skulle sägas upp för omförhandling engagerades Tenant & Partner för att säkerställa en konkurrensutsatt hyresförhandling. Projektet resulterade i nya och mycket goda villkor för ytterligare 6 år och stora åtaganden från hyresvärden vad gällde lokalanpassning. Socialstyrelsen sänkte sina hyreskostnader med 20 procent. Software Innovation Software Innovation är med över 500 anställda ett av Nordens ledande programvaru- och konsultföretag. Software Innovation är börsnoterat på Oslo Fondbörs. 9 (15)

12 Företagets lokaler var för stora och Software Innovation gav Tenant & Partner i uppdrag att hitta lokaler som var bättre anpassade för verksamheten. Ett antal objekt identifierades och förhandlingar inleddes. Det visade sig dock att det mest fördelaktiga alternativet var att stanna kvar på nuvarande adress. Uppgörelsen innebar att Software Innovations fick minska arean av de nuvarande lokalerna enligt egna önskemål. Resterande ytor gränsades av och återlämnades till hyresvärden utan någon ersättning. Lokalerna som Software behöll renoverades enligt företagets önskemål. Samtliga kostnader för denna förändring ingick i den nya hyran. Sony Music Sony Music är ett av världens ledande skivbolag och finns etablerat i hela världen. Stockholmskontoret är lokaliserat på Kungsholmsgatan 23. Tenant & Partner har varit rådgivare till Sony Music i hyresjuridiska frågor sedan Tenant & Partner har genomfört en analys av samtliga lokalhyresavtal och företrätt Sony Music i diverse förhandlingar med hyresvärdarna. Spendrups Bryggerier Spendrups Bryggerier är av Sveriges ledande tillverkare av öl, läsk och vatten. Då Spendrups önskade samlokalisera tre enheter engagerade man Tenant & Partner. Uppdraget innefattade bland annat hyresjuridisk rådgivning samt hyresförhandling. Resultatet blev att Spendrups flyttade sitt huvudkontor till Marieberg. Hyresavtalet omfattade cirka kvm och hyresförhandlingen genomfördes med totalansvar av Tenant & Partner. Spoon Publishing Spoon Publishing producerar tidningar och magasin i tryck och på Internet. Företagets kontor är beläget på Kungstensgatan i Stockholm i en gammaldags fin industrilokal med stora fönster. Hela lokalen har renoverats upp till hög modern standard och företagets personal stortrivs. Spoon anlitade Tenant & Partner då hyresavtalet närmade sig sitt slut och personalstyrkan började bli för stor för att kunna inrymmas i lokalen. Tenant & Partner sökte av marknaden efter lämpliga objekt och inledde förhandlingar med flera fastighetsägare. Samtidigt fördes förhandlingar med den nuvarande fastighetsägaren om att utöka ytan på den befintliga lokalen. Resultatet blev att Spoon kunde sitta kvar den ursprungliga lokalen slogs ihop med en lokal i en grannfastighet. Lokalen i grannfastigheten renoverades så att den fick samma standard som den ursprungliga. Villkoren för den nya förhyrningen blev mycket fördelaktiga. Spring Mobil Spring Mobil är ett helägt dotterbolag till Brainheart Capital och är sedan 2002 innehavare av den fjärde svenska GSM-licensen. Spring Mobils verksamhet är inriktad på telefonilösningar för företag. Tenant & Partner erhöll uppdraget att omlokalisera Spring Mobils huvudkontor i Stockholm till nya och för verksamheten bättre anpassade lokaler. Uppdraget resulterade i att Spring Mobil tecknade ett hyresavtal avseende en förhyrning om ca kvm på Hudiksvallsgatan i Stockholm. Stadium Stadiums sortiment utgörs av kläder och skor för en aktiv fritid och i koncernen finns ett hundratal butiker i Sverige, Finland och Danmark. I Sverige är dessutom Stadium landets största privatägda sportkedja. Tenant & Partner har arbetat med Stadium i projekt rörande butikshyresavtal i några av de största köpcentrumen på ett flertal orter runtom i Sverige. Sedan 2007 pågår arbete med framtagande av ett för Stadium anpassat system för avtalshantering, Contract Management, som skall vara tillgängligt för samtliga butiker och ledningsfunktioner, för att på så sätt kunna bevaka löptider, styra och följa upp kostnader och skapa förutsättningar för rätt förändringsbeslut. Statens Järnvägar, SJ Tenant & Partner har ett flertal projekt för SJ:s räkning. Bland annat har Tenant & Partner analyserat och förhandlat om SJ:s leasingstock. Uppdraget bestod i att säkerställa att SJ var korrekt debiterat enligt hyresavtalen, föra förhandlingar om återbetalning samt avveckla alla mindre avtal för att kunna samla de finansiella åtagandena i SJ Invest. Engagemanget uppgick till ca 350 miljoner och resulterade i en kraftig utrensning i avtalsstocken och avsevärda belopp i återbetalning. Tenant & Partner har även utfört en juridisk och ekonomisk analys av det engagemang avseende fastighetsrenting som SJ hade med Nordisk Renting. Den finansierade volymen uppgick till cirka två miljarder SEK och avsåg fastigheterna Blekholmen och Solna Haga. Avtalets komplexitet gjorde att SJ hade problem med att följa upp avtalets ekonomiska konsekvenser. SJ önskade även utvärdera det förväntade ekonomiska utfallet av att avveckla hyresavtalet i förtid. Resultatet av uppdraget var en rättsutredning samt en finansiell modell att användas vid uppföljningarna. Statens Konstråd Statens Konstråd är en myndighet under Utbildnings- och kulturdepartementet och arbetar för att konsten ska bli ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön. I uppdraget ingår bland annat att genomföra konstprojekt runt om i landet, att förse verk och myndigheter med konst och att utsmycka statliga fastigheter och lokaler. Statens Konstråd anlitade Tenant & Partner då det innevarande lokalhyresavtalet närmade sig sitt slut. Uppdraget var att finna och kontraktera en lokal som var bättre anpassad för verksamheten. Ett framträdande önskemål var att lokalen utöver kontor skulle kunna inrymma lager, verkstad och galleri, helst i ett sammanhängande våningsplan. Processen resulterade i en lokal i Norra Stationsområdet som anpassades helt efter myndighetens behov. Allmänheten har tillträde till lokalen och kan där ta del av de konstutställningar som Konstrådet arrangerar. Stockholmsmässan & RICA Hotels Som Nordens ledande arrangör genomför Stockholmsmässan varje år ett 60-tal olika mässor samt ett 100-tal nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang. Varje år kommer utställare, 1,5 miljoner besökare och fler än journalister från hela världen till Stockholmsmässan. Inlots fick i uppdrag av Stockholmsmässan att projektleda inredningsuppdraget för det nya mässhotellet. 10 (15)

13 Svenska Bio Svenska Bio är ett dotterbolag till Svensk Filmindustri AB. Svenska Bio ville försäkra sig om att man blivit korrekt debiterad enligt sina lokalhyresavtal och engagerade därför Tenant & Partner. Uppdraget omfattade hyresavtal för totalt 27 biograflokaler på drygt 20 orter i landet. Uppdraget resulterade i ett antal hyresförhandlingar och omfattande hyresbesparingar för Svenska Bio. Idag biträder Tenant & Partner Svenska Bio i hyresförhandlingar och genom hyresjuridisk rådgivning. Svenska Institutet Svenska Institutet bedriver verksamhet med information om Sverige internationellt och driver även en bokhandel med Sverige-litteratur. Institutet satt tidigare i mindre effektiva lokaler centralt vid Hamngatan i Sverige. Tenant & Partner fick uppdraget att omlokalisera verksamheten till effektivare lokaler med lägre hyresnivåer. Lokalbehovet var ca kvm. Tenant & Partner löste uppdraget genom att hyra in nya lokaler för institutet vid Slottsbacken i Stockholm. Lokalerna inrymde såväl kontor som butiksytor i ett för Svenska Institutet mycket bra läge. Genom omlokaliseringen minskade institutets lokalkostnader med cirka 20 procent. SWECO SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom områdena teknik, miljö och arkitektur. Företaget har en växande verksamhet och återfinns i dagsläget även i östra Europa med egna dotterbolag i Ryssland, Estland, Litauen och Bulgarien. Tenant & Partner AB fick 2005 uppdraget att företräda SWECO i hyresförhandlingen avseende bolagets kontor i Mariehäll. Uppdraget omfattade även en samlokalisering med Sweco Bloco. Efter förhandlingar avseende ett antal olika objekt träffades avtal under 2006 med AMF Pension - befintlig Hyresvärd i Mariehäll avseende ombyggda gamla och nya lokaler om ca kvm till synnerligen goda villkor. TDC Song TDC Song är en ledande nordisk telekomoperatör och erbjuder ett brett utbud av tjänster inom datakommunikation och telefoni i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Företaget grundades 1995 och ägs av TDC, en dansk leverantör av kommunikationslösningar med verksamhet i norra och centrala Europa. TDC Song var i behov av effektivare och modernare kontorsytor och av att minska sina lokalkostnader, och anlitade Tenant & Partner för att genomföra en samlokalisering av tre Stockholmskontor. Lokalprogrammet omfattade kvm kontorsoch förrådslokaler. När uppdraget i princip var slutfört förvärvade TDC Songs moderbolag Dotcom Solutions. Man beslutade att även detta bolag skulle ingå i samlokaliseringen, och utökade därför uppdraget till att omfatta 610 arbetsplatser på cirka kvm. Tenant & Partner genomförde ytterligare en lokalsökning och hyrde in lokaler för den samlade TDC-gruppen i Sollentuna i norra Storstockholm i en nybyggd fastighet till mycket förmånliga hyresvillkor. Telenor Telenordia ägs numera av Telenor-koncernen och har varit verksamt i kommunikationsbranschen i Sverige sedan Tenant & Partner har sedan 1998 arbetat som rådgivare till Telenordia vad gäller bolagets lokaler. Under åren har vi genomfört ett flertal projekt. Bland dessa kan nämnas granskning och förhandling av bolagets huvudkontor och regionkontor, analys och strategisk rådgivning vad gäller bolagets tekniklokaler mm. Tenant & Partner har sedan slutet av 1998 företrätt Telenordia i bolagets omlokalisering. Tenant & Partner har sedan starten av uppdraget varit projektledare och svarat för bland annat strategifrågor, hyresjuridik, behovsanalys, sökning och hyresförhandling. I september 2000 tecknade Telenordia genom Tenant & Partners försorg ett nytt hyreskontrakt om totalt kvm i den så kallade Mineralvattenfabriken i Norra Stationsområdet. Vidare har Tenant & Partner drivit ett projekt där bolagets Göteborgs-kontor omlokaliserats. Tenant & Partner var projektledare för omlokaliseringen och svarade för analys, sökning och hyresförhandling. Samarbetet pågår alltjämt. Tetra Pak Tetra Paks avdelning för intern och extern databehandling, TPIM, bedrev sin verksamhet på sex adresser i Lund och Malmö. Företaget önskade samlokalisera verksamheterna och gav Tenant & Partner i uppdrag att genomföra en förstudie av tillgängliga lokalalternativ i Malmöområdet. Därefter fick Tenant & Partner uppdraget att hyra in lokaler om totalt ca kvm. Med utgångspunkt från ett utarbetat lokalprogram framtogs ett förfrågningsunderlag avseende tre lokalalternativ och hyresofferter infordrades från de tre hyresvärdarna. Slutförhandling fördes parallellt med dessa tre hyresvärdar för att få fram det ekonomiskt mest fördelaktiga lokalalternativet Tidningarnas Telegrambyrå (TT) Tidningarnas Telegrambyrå är Nordens största nyhetsbyrå sedan mer än 80 år. TT ägs av de största tidningarna och mediabolagen bakom dem. Drygt 100 journalister ser till att svenska massmedier kan lita till TT som en säker nyhetskälla. TT bedrev verksamheten på tre plan och den tekniska infrastrukturen, ventilation och kyla med mera, höll inte måttet. Man önskade flytta till mer ändamålsenliga lokaler och engagerade därför Tenant & Partner. Som ett första led i uppdraget gjordes en förstudie som utgjorde beslutsunderlag för hur det fortsatta arbetet skulle bedrivas. Tenant & Partner gjorde en behovsanalys, och en sökning på basis av denna och identifierade ett stort antal möjliga alternativ för en omlokalisering. Parallellt med detta undersöktes möjligheterna att stanna kvar i de nuvarande lokalerna, vilka i så fall skulle behöva byggas om för att bättre svara mot TTs behov. Förhandlingar bedrevs med ett antal olika hyresvärdar. Valet föll på Glashuset vid Slussen, det alternativ som bäst svarade mot målbilden av hur TTs lokaler skall fungera, budskap mot marknaden samt pris. TT hyrde cirka kvm. 11 (15)

14 Trelleborg Trelleborg är en världsomspännande industrikoncern som utvecklar och tillverkar produkter som till stora delar bygger på gummits många tillämpningsområden. Företagets finansavdelning är lokaliserad på Norrlandsgatan i Stockholm. Då den dåvarande fastighetsägare sade upp hyresavtalet för villkorsändring övervägde man att flytta verksamheten till andra lokaler. Tenant & Partner erhöll uppdraget att omlokalisera verksamheten. Efter analys av lokalbehovet, grundligt genomförd lokalsökning och utvärdering av möjliga lokalalternativ stod det klart att nuvarande lokal framstod som det starkaste alternativet. Tenant & Partner genomförde den hyresförhandling som följde och ett nytt hyresavtal tecknades för befintliga lokaler. ÅF ämnade sälja sitt huvudkontor i centrala Stockholm och att samlokalisera fem enheter i Stockholmsområdet till en. Målsättningen var att få effektivare och modernare kontorsytor och att minska de totala lokalkostnaderna. Den samlokaliserade organisationen behövde ca kvm och efter en omfattande lokalsökning hade ÅF beslutat sig för att försöka komma till en uppgörelse i en fastighet vid Haga Norra i Solna. Tenant & Partner fick uppdraget att biträda Ångpanneföreningen i förhandlingarna med hyresvärden Skanska om ett hyresavtal. Parterna träffade avtal om ÅF:s förhyrning av lokalytor motsvarande lokalbehovet i en nyuppförd byggnad om totalt cirka kvm. Trio Trio AB är ett telekommunikationsföretag som utvecklar system och programvara för samtalshantering i företag. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Trios verksamhets behov av lokaler har minskat under IT-krisen. Tenant & Partner har avvecklat delar av bolagets lokaler på Norrmalm i Stockholm och anpassat dessa till dagens verksamhet. Vattenfall I Norden producerar Vattenfall 20 % av den el som nära kunder konsumerar. Basen i elproduktionen är vattenkraft och kärnkraft men även vindkraft och biobränsle används. Verksamheten innefattar en stor del hyrda och ägda fastigheter, med en mängd interna och externa andrahandsuthyrningar. Det totala antalet hyresavtal som hanteras hos Vattenfall innebär höga krav på möjlighet att följa upp och bevaka löptider och kostnader. Tenant & Partner är projektledare för implementering av ett digitalt system för avtalshanteringen, som kommer att driftsättas under våren WM-Data WM-data grundades 1969 och är ett av Nordens ledande IT-företag med cirka medarbetare och en omsättning på drygt 10 miljarder kronor. Företaget erbjuder ett brett utbud av design- och ITrelaterade tjänster. I samband med ett antal förvärv av liknande, mindre verksamheter beslöt WM-data att samlokalisera verksamheten i de större svenska städerna. Tenant & Partner fick uppdraget att med totalt ansvar driva dessa processer. I Stockholm resulterade detta i att WM-data lämnade sex olika etableringar för att samlokalisera sig till Nacka Strand. De slutliga villkoren gällande för denna etablering överträffade de mål som hade satts för projektet. Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, infrastruktur-projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Företaget är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF sysselsätter fler än medarbetare och har verksamhet och kunder i hela världen. 12 (15)

15 13 (15)

TENANT & PARTNER. Referensobjekt

TENANT & PARTNER. Referensobjekt TENANT & PARTNER Referensobjekt Tenant & Partner AB Tenant & Partner etablerades 1989 och består idag av 36 medarbetare. Vi är jurister, ekonomer och civilingenjörer med fastighetsekonomisk inriktning.

Läs mer

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 Uppdragsområden: Byggherreombud Fastighetsutveckling Projektkoordination Asset Management Förvaltning Arbetsledande befattningar Stefan Dahlgren NIOBE Fastighetsutveckling

Läs mer

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm Lästmakargatan 13 Kontor, Stockholm 380 kvm Välkommen till Lästmakargatan 13 Lokalens utformning Välkomnande och generös reception/lounge. Öppet landskap för ca 17 personer, konferensrum för 10 personer

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22 Lokalens utformning Modern lokal högst upp i fastigheten vilket ger ett fint ljusinsläpp. Välkomnande entré/kapprum med

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL PROPERTY SALES/PROPERTY ACQUISITION/ASSET MANAGEMENT/ TENANT REPRESANTATION/ DEVELOPMENT&LEASING /VALUATION Rödjans väg 7 Nödinge Kontor/lager, Nol Rödjans

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Sida 1 av 8 REJÄL FÖRVALTNING Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Att som företag äga sin egen fastighet har många fördelar. Det innebär dock också ett mycket stort ansvar för att fastigheten

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 1 280 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal på plan

Läs mer

Nitton bröllop ingen begravning

Nitton bröllop ingen begravning I nöd och lust?! Nitton bröllop ingen begravning Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av tombstones, eller dödsannonser.

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984 Per Kindahl EGET FÖRETAG: pkdesign från 1999 konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH klar 1996 byggnadsingenjör klar 1984 INNEHÅLL CV: sid 2-7 kontor, butiker, köpcentrum, skyltar sid 8-11 hus, villor,

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel.

Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel. Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel. Välkommen till Lindholmen! Lindholmen är känt som Göteborgs mest kunskapsintensiva och

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 196 kvm Modern och rymlig lokal med högt i tak

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Yta: 130 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ynglingen 10 Sidan 1 (5) Om lokalen Fantastiskt fin lokal på andra våningen med utsikt över Sibyllegatatan.

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008 Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser Stockholm 4 juni 2008 1 Program 4 juni Skanskas Kontorsindex, vår-08 Aktuella trender på kontorsmarknaden Stockholms

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Sveavägen 20. Stockholm 318 kvm

Sveavägen 20. Stockholm 318 kvm Sveavägen 20 Stockholm 318 kvm Välkommen till Diligentia Sveavägen 20 Yta: 318 kvm. Plan: Gatuplan Husets karaktär Huset byggdes år 1967 för Skandia International. 2006 påbörjade man en totalrenovering

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Möjlighet till eget, nybyggt hus om ca 5 000 kvm modernt kontor med egen stor terrass invid Sickla och Hammarby

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Döbelnsg. 24, Vasastan 122 kvm. Rationell lokal med högt i tak med industrikaraktär

STOCKHOLMS INNERSTAD. Döbelnsg. 24, Vasastan 122 kvm. Rationell lokal med högt i tak med industrikaraktär Rationell lokal med högt i tak med industrikaraktär Yta: 122 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Apotekaren 22 Sidan 1 (6) Om lokalen Här finner Ni en mycket attraktiv effektiv lokal för cirka

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Leverantörens väg till avtal

Leverantörens väg till avtal Leverantörens väg till avtal Staffan Sörensen - PostNord Sverige AB Chef Pris och Statistik Måns Svensson - ISS Facility Services AB Affärsområdeschef 2 Detta är PostNord Erbjuder kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

Ett byggföretag i tiden

Ett byggföretag i tiden Ett byggföretag i tiden Vår vision K360 tänker ständigt nytt, bygger förtroenden och överträffar kundens förväntningar, för att skapa framgång och bidra till en bättre värld. Våra kärnvärden Nytänkande

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 436 kvm Gustavslundsvägen 135, Alviks Strand Ledig yta Typ: Kontor 436 m 2 Antal arbetsplatser: 25-30 Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt fr.o.m: Omgående Konferens Garage

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Vad är Mölndal? www.molndala.com

Vad är Mölndal? www.molndala.com Vad är Mölndal? 61 610 invånare 6000 företag, nettoökning 100/år de senaste 10 åren 35 300 arbetsplatser, ca 50% i Åbro centrala Mölndal Nettopendling + 4 800 personer 22% tillverkning, 20% handel, 17%

Läs mer

Lästmakargatan 13. Stockholm 190 kvm

Lästmakargatan 13. Stockholm 190 kvm Lästmakargatan 13 Stockholm 190 kvm Välkommen till Diligentia Lästmakargatan 13 Yta: 190 kvm. Plan: Entréplan Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

RESURSGRUPPEN. www.order.se MEG TELERESURS

RESURSGRUPPEN. www.order.se MEG TELERESURS RESURSGRUPPEN www.order.se MEG p h o n e TELERESURS Resursgruppen Resursgruppen erbjuder omfattande produktoch tjänsteutbud till detaljhandeln. Varje företag har en stabil affärsidé och gruppen expanderar

Läs mer

NORDIC MODULAR LEASING. Flexators hyresalternativ

NORDIC MODULAR LEASING. Flexators hyresalternativ NORDIC MODULAR LEASING Flexators hyresalternativ www.nordic-modular.com Det är inte alltid så lätt att veta om dagens behov fortfarande kommer att råda om tio år. Att bygga nya lokaler när framtiden är

Läs mer

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Kurt Eriksson Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Nordisk Renting Källa till utveckling och tillväxt Presentation av Nordisk Renting Kundnyttan och motiv Exempel på genomförda affärer Nordisk Rentings affärsidé

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster Visma Sverige Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning samt service inom elektronik och IT

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Det indirekta besittningskyddet 7 Uppsägning för villkorsändring 8 Enskilda förhandlingar 9 Särskilt om hotell- och 12 restaurangverksamhet

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer

Adress Svetsarvägen 15 B

Adress Svetsarvägen 15 B Trevlig butiks eller kontorslokal mitt i Solna Business Park! Typ Butik, Kontor Storlek 200-300 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Butik eller kontorslokal mitt

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Ditt nästa kontor? Centrum

Ditt nästa kontor? Centrum Ditt nästa kontor? Centrum Södra Förstadsgatan 47, våning 3-4, 1 252 2 402 kvm Södra Förstadsgatan 47, våning 3 4, Centrum Ledig yta 1 252 2 402 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 40 150 Tillträde: enligt

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

ett modernt servicekoncept

ett modernt servicekoncept ett modernt servicekoncept Traditionell distributionshandel ett modernt servicekoncept I 40 år har AJ Produkter levererat inredning till kontor, skola, lager och industri. Konceptet har varit detsamma

Läs mer

färgkarta för upplevelserika miljöer

färgkarta för upplevelserika miljöer färgkarta för upplevelserika miljöer mästare på måleri Allerby Måleri AB skapar trivsamma miljöer för stat, kommun, fastighetsägare, byggare och förvaltare i Göteborg sedan 1987. Vi ser till helheten och

Läs mer