STOCKHOLM. i den digitala agendan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLM. i den digitala agendan. www.stockholm.se"

Transkript

1 STOCKHOLM

2 förord SYFTE: fortsätta vara världsledande Som finansborgarråd i Stockholms stad välkomnar jag IT-minister Anna-Karin Hatts initiativ till arbetet med en Digital Agenda för Sverige. Även om Sverige i internationella studier och rankinglistor placerar sig mycket väl när det gäller infrastruktur, ITanvändande och innovationsklimat, måste en fortsatt utveckling ske. Stockholm är Sveriges största tillväxtregion. Under nittiotalet var Stockholm motorn i det svenska IT-undret, och internationellt nämns Stockholmsmodellen fortfarande som det mest framgångsrika exemplet på fiber- och bredbandsutbyggnad. I regionen har Ericsson sitt internationella högkvarter, och stora internationella företag som IBM, Microsoft och Tieto har sitt nationella säte och en aktiv representation i regionen. Vår region har alla förutsättningar för att fortsätta vara en motor i svensk IT-utveckling. Infrastrukturutbyggnad och bredbandslösningar är i världsklass. Många ICT-företag kombinerat med såväl IT-gymnasier som flera universitet gör att regionen har alla förutsättningar för att tillhandahålla en innovativ miljö. Framtidstron bland företagen är mycket stark. Allt detta ger oss grunden för att fortsätta planera för en hållbar utveckling och en god livskvalitet för invånarna. Sten Nordin Finansborgarråd Stockholms stad Fotograf: Charlie Bennet I hjärtat av Sveriges ICT-kluster Kista Science City arrangerades den 7 juni 2 en hearing om den Digitala Agendan för stockholmsregionen. Arrangörer av hearingen var Stockholms stad, IT- & Telekomföretagen, Kista Science City och Stockholm IT Region. Syftet var att lyfta fram och fånga stockholmsregionens speciella förutsättningar och perspektiv, och utifrån dessa ta fram ett antal konkreta rekommendationer till hur näringsliv och kommun kan bidra till regeringens initiativ Digital Agenda för Sverige. Under hearingen genomfördes två paneldebatter inom områdena Innovation, tillväxt och konkurrenskraft och Hållbarhet. Båda debatterna tog utgångspunkt i ett antal delområden, som alla bedöms vara viktiga för att skapa förutsättningar för innovation och hållbarhet. Engagemanget var stort och förslagen till förbättringar många. I rapporten redovisas en kort sammanfattning av paneldiskussionerna och de synpunkter som framkom. Hearingen började med att Stockholms stads IT-direktör Anette Holm hälsade panel och publik välkomna och lämnade därefter över till dagens moderator, Magnus Höij som bland annat är chefredaktör på Internet world. Stockholms stad arrangerade den 7 juni 2 en hearing tillsammans med IT&Telekomföretagen, Kista Science City och Stockholm IT Region för att tillsammans formulera vår syn på arbetet med Digital Agenda för Sverige. Syftet var att lyfta fram stockholmsregionens speciella förutsättningar och förmågor, och särskilt fokus lades naturligtvis på den offentliga sektorns bidrag i att skapa förutsättningar för tillväxt och innovation. Det fanns en stor enighet i panelen om att grundskola och gymnasium spelar en avgörande roll för att skapa innovation och tillväxt. Regionens aktörer lyfter också fram betydelsen av kreativa och innovativa kluster och miljöer, samverkan mellan små och stora företag, grundutbildningens betydelse för långsiktig kompetensförsörjning och offentliga myndigheters ansvar för att tillhandahålla öppen data. Branschen lyfter själv fram att IT inte får ses som en nisch, utan bör utnyttjas inom alla branscher för att främja tillväxt. Panelen uttryckte också en stor önskan om att politiker bör bli bättre på att öppna för dialog med ICT-branschen. Deltagarna var också överens om att det offentliga kan bidra genom att skapa arenor för kluster och innovativ dialog, inte minst för unga entreprenörer. Här behövs kraftsamling och handling för att stockholmsregionen ska fortsätta vara en motor för digital utveckling och hållbar utveckling. De som deltog i panelerna är företrädare för flera av Sveriges ledande ICT-bolag: Per Adolfsson, Microsoft, VD Fredrik Ahlstedt, Logica, Managing Director Public Sector Tomas Bennich, Kista Science City AB, Projektledare Kista Mobile & Multimedia Network Matilda Gennvi Gustafsson, Ericsson, Sustainability Director Eva Gidlöf, Tieto, Executive Vice President Johnny Gylling, Telenor Sverige AB, Government Relations, CSR coordinator Peter Kopelman, Fujitsu, VD Magnus Larsson, Expander Wireless, VD David Mothander, Google, Nordic Policy Counsel Carl-Daniel Norenberg, Intel, Business Manager Public Sector Nordic Countries Johan Sandell, IBM, VD Fotograf: Jany Plevnik Det är min förhoppning av vi med denna rapport, där vi sammanfattat allt väsentligt som framkom med konkreta förslag och rekommendationer, kan bidra till regeringens initiativ Digital Agenda för Sverige. 2 3

3 Innovation, tillväxt och konkurrenskraft Utgångspunkt: Vad behövs för att Stockholm ska fortsätta utvecklas så att vi har ett klimat där företag och organisationer kan fungera som motorer för innovation, tillväxt, entreprenörskap och konkurrenskraft, inte bara i närregionen utan i landet som helhet, i Skandinavien och i norra Europa? Ökad innovation handlar om att skapa en bättre grogrund för företag att kunna växa. Det handlar också om att ta vara på den spetskompetens och kärnkompetens som finns. Panelen diskuterade allt från stöd till innovatörer och hur företag kan samverka bättre, till behovet av bostäder och en bättre IT-utbildning på alla nivåer. IT i lärarutbildningen hjälper mer än en professur i IT. Peter Kopelman, Fujitsu Magnus Larsson, Expander Wireless Utbildning Frågan om kompetensförsörjning framhölls som en mycket kritisk fråga för långsiktig utveckling och tillväxt i regionen. Utbildning är något av det viktigaste att satsa på, både ur ett samhälls- och företagsperspektiv, för att få branschen att lyfta och göra oss till en riktig IT-nation. Sverige har inte tillräckligt bra utbildningsresultat internationellt sett, och behöver därför förbättra grundskole-, gymnasieoch universitetsutbildningarna. IT behöver också bli en stor del i lärarutbildningen, kompetensutvecklingen bland lärarna behöver förbättras. IT bör användas som en del i den pedagogiska utvecklingen och genomsyra undervisningen på ett mycket mer påtagligt sätt än idag. IT i lärarutbildningen hjälper mer än en professur i IT. Peter Kopelman, Fujitsu Sverige satsar 2,5 miljarder kronor på forskning varje år. Men innovation kommer inte av sig själv. Staten borde ställa krav på forskningsinstitut att visa att deras resultat skapar tillväxt och innovation. IT-universitet i Stockholm Det behövs fler personer som kan IT för att möta det stora behov som branschen har idag och ser framöver. Bland frågor som diskuterades var en mer IT-inriktad utbildning på universitetsnivå, där man också får in fler aspekter som samhälle, kultur och ekonomi i ett mer tvärdisciplinärt perspektiv. Panelen såg framför sig ett kompetenscentrum i Stockholm med den mest moderna utbildningen, den bästa kompetensen och de mest moderna resurserna. Panelen underströk att för att behålla vår konkurrenskraft och öka vår attraktivitet i den globala ekonomin måste vi öka vår kompetens inom IT-området. Vad sker i världen? Vi behöver höja blicken för att se vad man gör internationellt för att stötta innovatörer. I London och Finland gör man ganska mycket. Mer än här. Tomas Bennich, Kista Science City Dator till alla? Frågan om bättre infrastruktur i skolorna med trådlös mobilutveckling men också datorer till alla elever diskuterades. Många kommuner i Sverige ökar datortätheten och förser också varje elev med egen dator. Även internationellt är detta en naturlig utveckling. I panelen nämndes till exempel att i Rwanda ska alla barn få en egen dator. Där är det en självklarhet för att utvecklas, hänga med och samlas nationellt. Men i Sverige finns inte samma vägval på nationell nivå. Här är det ingen självklarhet. Panelen betonade att det är en ödesfråga att våra svenska utbildningar ska ligga i framkant internationellt. Ungt entreprenörskap Ett sätt att garantera innovation och tillväxt är att fånga intresset bland unga för entreprenörskap och ge ungdomarna möjlighet att prova på företagande. Ett forskningsresultat visar att de ungdomar som gått Ung Företagsamhet tillsammans har skapat 2 arbetstillfällen. De levererar in en miljard kronor per år till statskassan i skatter och avgifter. Med kronor i kostnad per elev, där 5 % finansieras av företag och 5 % av det publika, är Ung Företagsamhet det mest kostnadseffektiva tillväxtgenererande initiativ som finns idag. Magnus Larsson, Expander Wireless Stöd till innovatörer Sverige anses rikt på innovationer och entreprenörskap men det finns, enligt panelen, en stor utvecklingspotential för att finansiera och kommersialisera de goda idéer som uppkommer. Idag är det upp till små innovationsföretag att klara sig själva. Flertalet får inte något stöd alls. De har ofta väldigt bra idéer men har svårt att få ut sina produkter och tjänster till marknaden. Som exempel nämndes att många små företag och enmansföretag kämpar med sin likviditet. Men det går att skapa bättre förutsättningar för de små att samarbeta med de stora, utan att de blir uppköpta för snabbt och flyttas ut ur landet. Bland förslagen nämndes att offentliga aktörer bjuder in innovatörer att hjälpa till att lösa de problem man har. Fordonsindustrin är otroligt duktiga på att ta hand om de mindre leverantörerna. Det gör vi inte inom IT. Det borde vi kunna utveckla. Det offentliga kan hjälpa till när man har större projekt. Ställ krav på oss leverantörer att komma med 5- nya idéer. Då har vi möjlighet att ta med de mindre för att komma med nya lösningar. Fredrik Ahlstedt, Logica Kontaktytor En viktig förutsättning för innovation och tillväxt är att små och stora företag möts så att nya kontaktytor skapas. Bland förslagen nämndes behovet av öppna permanenta forum för att innovationsföretag ska kunna möta de större företagen. Små bolag behöver hjälp finansiellt, men också med kontaktytor. Många stora bolag har partnerkanaler, men känner kanske inte till de små bolagen. Ofta jobbar man med de etablerade företagen och scannar inte av marknaden. Om det finns kontaktytor kan man ta sjumilakliv. Peter Kopelman, Fujitsu Innovationsagenter I diskussionen framkom även andra metoder för att underlätta för små innovationsföretag att etablera sig och omsätta goda idéer till affärer. London har innovationsagenter som hjälper företag att få pengar och att växa. De jobbar internationellt, så även svenska företag kan få hjälp där att bli framgångsrika. Vissa företag flyttar dit då det inte finns något liknande här. För att behålla innovationskraften i Sverige behövs innovationsaktörer. Vi behöver höja blicken för att se vad man gör internationellt för att stötta innovatörer. Tomas Bennich, Kista Science City Ett exempel är en fransk kille som startat bolag i Sverige för att det händer så många coola saker här. Han har fått in 4 miljoner i riskkapital, men kan inte starta mobilabonnemang eller teckna lägenhetskontrakt. Vi behöver ändra regelverket så att vi stödjer företagare bättre. Tomas Bennich, Kista Science City Innovationsforum Om vi i Sverige ordnar öppna innovationsforum, som är så intressanta att innovatörer från andra länder vallfärdar hit, så kommer vi att klättra mot positionen som nummer ett i världen. Då känner alla att: Här händer det saker. Här ska vi vara. Bostäder En aspekt som engagerade panelen var frågan om bostäder. Stockholm är en attraktiv region och inflyttningen beräknas till cirka 3 personer om året. Panelen konstaterade dock att behovet av nya bostäder är större än utbudet och kunde ge flera exempel på där begränsad tillgång till bostäder utgjort en hämmande faktor för företagens tillväxt och innovationsförmåga. Många studenter väljer också bort Stockholm för andra internationella 4 5

4 universitet på grund av svårigheten med bostäder. Panelen var enig i att vi måste underlätta för ungdomar att bo och verka här. Det är också en utmaning att snabbt få hit kompetens för tillfälliga projekt, då det ofta är svårt och trögt med visum och bostäder, inte bara bostäder permanent utan att snabbt få hit kompetens för att skapa ett projekt. Det blir en onödig begränsning i en innovativ process. Carl-Daniel Norenberg, Intel innovativa kluster Sverige har bara nio miljoner innevånare och kan inte bli experter på allt. Vi måste fokusera. Vi är idag riktigt starka inom telekom, biotech och IT. Och det finns förutsättningar för oss att skapa nya kluster om vi tittar tvärdisciplinärt. Biologi kan möta teknik, medicin kan möta telekom. När vi kombinerar de områden vi är starka på - där har vi nästa Ericsson. Det finns många offentliga projekt där klustertankarna kan knytas samman: att bygga ett nytt sjukhus med nya IT-lösningar, en ny hamn med nya IT-lösningar, etcetera. Här nämndes till exempel Nya Karolinska Universitetssjukhuset, hamnen i Norvik och Norra Djurgårdsstaden. öppen information En viktig förutsättning för innovation är tillgången till offentlig data. Panelen underströk att det finns en enorm potential att bygga nya tjänster, produkter och affärskoncept, om informationen finns öppen och tillgänglig. Panelen uppmanade kommuner och myndigheter att göra offentlig data och information tillgängligt. Med information från fastighetsregistret kan man bygga fantastiska tjänster. Här kan Stockholms stad driva på att alla ska öppna upp. Välja öppna lösningar istället för stängda, i en förhoppning att det ska driva innovation. Jag är övertygad om att det kommer att skapas massor av nya tjänster. David Mothander, Google Men säkerhet, sekretess och integritet är viktiga aspekter att ta hänsyn till, som exempelvis PUL och Sekretesslagen. PanelenS rekommendationer för ökad innovation Utbildning Lägg in IT som en betydande del i lärarutbildningen. Skapa ett IT-universitet i Stockholm - ett kompetenscentrum för IT. Utöka datortätheten och mobiliteten i skolan. Utred vilka digitala hjälpmedel alla elever ska få tillgång till för att Sverige ska ligga i framkant i världen. Ställ krav och följ upp att forskning leder till innovation. Satsa mer på att unga får möjlighet att prova entreprenörskap. Stöd till innovatörer Skapa forum/nya kontaktytor där små företag kan möta stora och inleda samarbeten. Satsa på innovationsagenter som hjälper små bolag med kontakter, pengar och strategier för tillväxt. Skapa ett öppet globalt innovationsforum i Sverige, för att locka andra att delta i den spännande utveckling som sker här. Bostäder Skapa fler bostäder i Stockholm, även hyresrätter, både för permanent boende och för kortare uthyrning till tillfälligt boende studenter, gästforskare och arbetskraft. Innovativa kluster Skapa tvärdisciplinära kluster för att främja nya innovationsmöjligheter. Öppen information Utred vilken information som ur säkerhets-, integritets- och sekretessynpunkt måste hållas stängd, och låt all annan information vara öppen. Med information från fastighetsregistret kan man bygga fantastiska tjänster. David Mothander, Google hållbarhet Utgångspunkt: Hur kan IT bidra till att vi får en hållbar stad, inte bara ur ett miljöperspektiv, utan även i en balans mellan näringsliv, myndigheter och andra intressenter? Hur kan vi bidra till att de människor som lever i eller besöker Stockholm, gör smartare val i sin vardag, som i sin tur leder till ett hållbart samhälle? Hållbarhet är mer än bara miljö. Det är att bygga ett hållbart samhälle, som är attraktivt för fler att vara en del av. Panelen diskuterade allt från hur energiförbrukningen kan minska till hur dialogen mellan myndigheter och näringsliv kan förbättras. Stockholm utsågs 2 till European Green Capital och nu måste vi ta steget vidare så att Stockholm även fortsättningsvis uppfattas som en miljöstad. Stadens ambitioner slås bland annat fast i Vision 23, i miljöprogrammet men också i Strategin för Grön IT. Per Hållbarhet handlar om mer än miljö. Det är viktigt ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Johnny Gylling, Telenor UtnYttJa it-lösningar Panelen betonade vikten av att använda IT-lösningar och IT som miljöteknik för att minska miljöbelastningen. IT står för 2 % av den totala energiförbrukningen, men rätt använda kan IT-lösningar hjälpa till att minska de övriga 98 %. Grön IT handlar i hög grad om att använda informationsteknik för att minska den egna organisationens miljöpåverkan. De riktigt stora miljövinsterna handlar om hur IT kan bidra till att sänka miljöbelastningen på andra håll i samhället. Det handlar om energieffektiva fastigheter, miljöeffektiva transporter, miljöanpassat resande men också digitala möten. Det kan exempelvis vara att hitta tekniska lösningar och använda IT-baserade styrsystem som reglerar värme, ventilation, kyla och belysning i så kallade smarta hus. En annan viktig fråga som panelen lyfte fram är att synliggöra och visualisera energi- och elanvändningen för att faktiskt visa hur mycket energi som förbrukas. Om man vet vad man gör av med kommer man att spara %. Har man informationen och möjlighet att styra sin energiförbrukning kan man spara 3 %. Per Adolfsson, Microsoft Med hjälp av geografiska informationssystem kan till exempel bilister få information om vägarbeten och hinder i trafiken så att de får möjlighet att planera sin körning, och därmed reducera både tidsåtgång och miljöbelastning. Ett annat exempel är virtuella (digitala) möten som bör kunna användas mer ofta och inom fler områden än vad som sker idag. Bland annat nämndes att ett möte med läkare, med hjälp av tillgänglig teknologi, bör kunna ske som ett virtuellt möte. Andra exempel som lyftes fram är distansarbete. Det handlar om att leva som man lär. Jag skulle vilja se att man på Stockholms stad testar en dag där de som kan jobbar hemifrån för att se vad det skulle få för effekter. Jag tror att det skulle vara ett uppvaknande för många att det fungerar och se vilka positiva bieffekter det ger. Per Adolfsson, Microsoft Vi är inte bäst i världen på IT-infrastruktur även om vi tror det. Johnny Gylling, Telenor Adolfsson, Microsoft IT-sektorn i sig kan också bidra genom att minska sin egen energiförbrukning och miljöpåverkan. Panelen nämnde effektiva och gröna datacenter, grön datakommunikation men också miljöanpassad upphandling. vision för Sverige Hur utnyttjar vi all teknologi så att vi ligger i framkant i vad som sker i världen? Panelen framhöll att politiker borde ha ett stort intresse av att se nya lösningar baserade på IT, och betonade ett flertal gånger vikten av att skapa gemensamma projekt där näringslivet och det offentliga arbetar tillsammans, först då kan vi åstadkomma mycket och vara i framkant i världen. Exempelvis att jobba tillsammans i kluster, som i Norra Djurgårdsstaden. Genom att skala upp det projektet ännu mer kan det bli en riktigt stor och positiv påverkan. Smarta städer och Stockholm som miljöstad 35 % av jordens befolkning bor i städer idag. År 25 bor 7 % av jordens befolkning i städer. Stockholms stad kommer att ha en miljon invånare år 225. Det innebär en enorm miljöbelastning för staden och ställer stora krav på ny infrastruktur som vägar, transporter, bostäder och annan kommunal service. För att kunna lösa viktiga frågor som trafik, boende, vatten och avfall behöver vi skapa ekosystem, och knyta ihop allt som fokuserar på miljön. Panelen ser att vi behöver koppla ihop näringslivets kunnande med den offentliga sektorns krav för att möta dessa framtida utmaningar. Förbifart Stockholm kommer inte att lösa alla trafikproblem när Stockholm blir en miljonstad. Vi behöver minska behovet av fysiska transporter till exempel genom att använda virtuella möten, men också att använda elbilar för att minska miljöbelastningen. Panelen menade också att Stockholm i större utsträckning bör knytas ihop med andra städer och landsbygd så att människor kan bo kvar utan Carl-Daniel Norenberg, Intel 6 7

5 Gör Stockholm till en miljöstad och ta det som en tydlig profi l. Eva Gidlöf, Tieto att flytta till storstäderna. Som exempel nämndes den satsning på höghastighetståg som sker i Kina. Projekt som Norra Djurgårdsstaden kan stå som förebild för ett miljötänkande och all annan stadsplanering för att skapa en långsiktigt hållbar stad. Genom att betona miljöprofilen i Stockholm visar vi med handling att Sverige menar allvar, och att hållbarhet både är något som är bra för miljön och kommersiellt lönsamt. Norra Djurgårdsstaden är ett otroligt intressant projekt som vi vill lyfta upp och göra större så att det blir en stor påverkan. En fråga vi får när vi tar emot delegationer från andra länder är varför vi inte kopierar och gör detta överallt. Matilda Gennvi Gustafsson, Ericsson Panelen betonade att miljömedvetenheten är stor idag inom företagen och att det inte råder något motsatsförhållande mellan miljöhänsyn och affärsmässighet. Ett exempel där den egna organisationen går från ord till handling, kombinerar smart miljötänkande med lägre kostnader är Tietos flytt till Värtahamnen. Tieto sänkte sina hyresdriftskostnader med miljoner kronor per år genom att flytta till ett nytt miljöhus. Om vi jobbar på att spetsa till miljön kan vi vara konkurrenskraftiga. Gör Stockholm till en miljöstad och ta det som en tydlig profi l. Visa med handling på en konkret nivå. Det skulle locka studenter. Eva Gidlöf, Tieto SaMarbete näringsliv offentlig Sektor Näringslivet upplever att det är svårt att prata med politiker om nya sätt att arbeta. Det är viktigt för politiker att hitta ett forum för dialog, förstå den potential som finns och utnyttja näringslivets innovationskraft och kunnande. Panelen menade att detta kan ske innan den specifika upphandlingssituationen men också att en sådan dialog bör föras fortlöpande. Panelen betonade vikten av kraftsamling och handling för att stockholmsregionen ska fortsätta vara en motor för digital utveckling och hållbar utveckling. Världen förändras mycket och det krävs snabbare beslut. Jag skulle vilja se mer sense of urgency. Världen förändras väldigt fort just nu. Om vi ska hålla oss ledande krävs snabbare beslut och att jobba modigare genom att utnyttja den innovationskraft och det kunnande som fi nns inom näringslivet. Det är lätt att gömma sig bakom lagen om offentlig upphandling och säga att det inte går. Men i andra länder går det. Johan Sandell, IBM Jag skulle vilja se mer sense of urgency. Johan Sandell, IBM ekonomisk hållbarhet Kommunerna har en viktig roll att spela för att ICT-branschen ska fungera bra. Stockholms stads bolag AB Stokab och deras uppdrag att bygga ut fibernät, men också deras affärsmodell, lyftes fram som en god förebild. Fiber behövs för att ha täckning till mobilstationer, företag och skolor. Idag klarar inte alla kommuner eller marknadens aktörer att tillgodose behovet. Det finns till och med exempel på kommuner som konkurrerar med bredbandsleverantörerna. Även om vi i Sverige ligger bra till för att vi har en bra infrastruktur, menade panelen att tillväxten i den svenska internetekonomin är långsammare än i många andra länder. Vi är inte bäst i världen på IT-infrastruktur även om vi tror det. Kommunerna är jätteviktiga för att få ett öppet fi bernät, om IT ska kunna bli det verktyg vi önskar. Johnny Gylling, Telenor Panelen räknade upp många branscher som går att effektivisera. På transportsidan kan man optimera hur varor och människor förflyttar sig, och se över både produktion och distribution av el, där 5 % försvinner på vägen. Panelen menade också att sjukvården har problem att använda IT smart och att här finns mycket att göra. För att uppnå reell effekt vid införande av ny teknologi krävs också att rutiner och arbetssätt förändras. Hållbarhet handlar om att vara resurseffektiv och använda sina resurser på ett optimalt sätt. Om man sparar på energi så sparar man på kostnader. Det går nästan alltid hand i hand. Matilda Gennvi Gustafsson, Ericsson Enklare tillämpning av offentliga upphandlingar En fråga som diskuterades i båda panelerna är lagen om offentlig upphandling och dess tillämpning. Panelen var enig om att offentlig upphandling och dess upplevda fyrkantighet i många fall riskerar hämma innovation och nyföretagande. Här har, enligt panelen, offentlig sektor ett ansvar, då den bättre kan utnyttja de möjligheter till dialog som faktiskt finns, såväl före som under upphandlingsprocessen. Det bör, enligt panelen, också vara möjligt att utforma upphandlingar på ett sådant vis att även mindre företag ges en möjlighet att konkurrera. Det är viktigt att offentliga aktörer får möjlighet att dra fördel av innovativa lösningar och teknikutveckling. Panelen välkomnade därför att fokus har kommit att öka på så kallade innovationsupphandlingar, bland annat genom den utredning av förutsättningarna för ökad tillämpning av innovationsupphandling i Sverige som regeringen tillsatte 29. PanelenS rekommendationer för ökad hållbarhet Utnyttja IT-lösningar Utnyttja IT för att minska miljöbelastningen inom andra håll i samhället som till exempel inom fastigheter och transporter. Använd IT-system för att mäta och visualisera energiförbrukningen. Använd nya IT-lösningar för att informera medborgare så att de kan agera mer miljösmart. Använd virtuella möten. Utnyttja den möjlighet teknologin ger att arbeta från hemmet. Smarta städer Bredbandsutbyggnad är väsentlig för IT-utvecklingen i regionen. Använd Stokab som förebild. Samhället bör på olika sätt stimulera fiberutbyggnaden och därmed skapa förutsättningar för konkurrens, mångfald och tjänsteutbud och inte hämma den pågående utbyggnaden genom prisreglering. Kopiera och skala upp goda exempel. Planera för miljösmarta lösningar vid nybyggnation och stadsutveckling. Vision för Sverige Ta fram en tydlig vision för Sverige så att det blir tydligt vad vi ska fokusera och satsa på. Fortsätt arbetet med att göra hela Stockholm till en miljöstad. Öppna upp och knyt Stockholm närmare andra städer genom tekniska lösningar och snabba transporter. Samarbete näringsliv offentlig sektor Skapa nya forum för dialog och samarbete, där näringslivet och politiker kan mötas och diskutera framtidsfrågor. Ekonomisk hållbarhet Se till att fibernät och elnät fungerar överallt, utan att konkurrera med näringslivet. Offentliga upphandlingar Öka dialogen inför och under upphandlingsprocessen. Hitta metoder för att i större utsträckning ta tillvara kvalitativa mervärden som innovationsförmåga. Förbättra förutsättningarna för mindre bolag att konkurrera om kontrakten. Hållbarhet handlar om att vara resurseffektiv. Matilda Gennvi Gustafsson, Ericsson 8 9

6 Till sist Anette Holm, IT-direktör Stockholms stad, och Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, avrundade dagen med reflektioner om vad som sagts under de två paneldebatterna. Tydligt är att det finns mycket att göra för ökad innovation och hållbarhet i stockholmsregionen men också i landet som helhet. Rekommendationer som vi hoppas ska bidra till den Digitala Agendan för Sverige. Arrangörer Stockholms stad Stockholm - Capital of Scandinavia - är en region med stark internationell konkurrenskraft och en av de främsta tillväxtregionerna i Europa. Stockholms stad har belönats med flera utmärkelser för sina IT-satsningar och är nominerad till Sveriges IT-kommun 2. IT&Telekomföretagen IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att tillhöra Sveriges största branschnätverk och gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Stockholm IT Region Stockholm IT Region är ett samarbetsprojekt mellan ett antal offentliga och privata aktörer med syfte att stärka konkurrenskraften för ICT-branschen i Stockholmsregionen. Stockholm IT Region fokuserar sitt arbete på kompetensförsörjning, marknadsföring, ITinfrastruktur och digitala tjänster. Kista Science City Kista Science City är Europas ledande ICT-kluster och en snabbt växande vetenskapsstad. KSC AB är en non-profit organisation som arbetar med utvecklingsfrågor i nära samarbete med aktörerna i Kista. Vi arbetar också med lokal, regional och internationell marknadsföring av Kista Science City. Anette Holm och Anne-Marie Fransson

7

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren

Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren Remissvar Dnr 2012/3.2.2/84 Sid. 1(8) 2012-04-23 Handläggare: Susanna Höglund, 08-508 297 58 Till Finansroteln Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren Svar

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

NDHC. Nordic Digital Health Center

NDHC. Nordic Digital Health Center NDHC Nordic Digital Health Center NDHC förprojekt 2016 Samhällsutmaningen Vi lever allt längre och efterfrågan på välfärdstjänster kommer att öka drastiskt i takt med att vi förväntar oss att ha en hög

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

DIGITALISERINGENS PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLET

DIGITALISERINGENS PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLET DIGITALISERINGENS PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLET kan man mäta den? Offentliga Rummet, 1 juni 2017 Research Institutes of Sweden RISE Acreo Kort om RISE Acreo RISE Acreo är ett icke-vinstdrivande forskningsinstitut

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Christina Nordin Avdelningschef Fossilfritt Sverige! Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogprogrammet Smart industri

Läs mer

Smart region Västra Götaland

Smart region Västra Götaland Digitalisering i människans tjänst Smart region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart Mål och strategi En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4

Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4 1 Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4 regioner. En av dessa kommuner är (här kan du nämna din

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Kartlägga nuläge och u/från det planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder för

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013

Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013 Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013 Uppdragsbeskrivningen Analysera förutsättningarna samt föreslå konkreta insatser för ett utvecklat samarbete mellan Skåne, Kronoberg, Blekinge

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland

Tillväxtstrategi för Halland Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Det regional uppdraget Region Halland har uppdraget att leda det regionala utvecklingsarbetet Skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Halland Leda och samordna

Läs mer

Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020

Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020 Bilaga 3 Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020 Handlingsplaner för visionens utvecklingsområden Dynamiskt näringsliv god tillväxt i en expansiv miljö Aktiviteter kopplade till strategierna för

Läs mer

Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030

Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030 Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030 Smarta städer nämns allt oftare som en nyckel till hållbar stadsutveckling. I Stockholm står vi just nu inför något av en brytpunkt. Vi har hög IT-mognad och

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

På väg mot ett Stockholm i världsklass

På väg mot ett Stockholm i världsklass På väg mot ett Stockholm i världsklass Utmaningar inom upphandling och inköp Daniel Moius Chef upphandling och konkurrens Stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Det tredje stora steget The Capital

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Delningsekonomi i hållbar stadsutveckling via Malmö Innovationsarena

Delningsekonomi i hållbar stadsutveckling via Malmö Innovationsarena Delningsekonomi i hållbar stadsutveckling via Malmö Innovationsarena CSR Syd 18 april 2017 Jenny Åström, projektledare Malmö Innovationsarena Emma Börjesson, delprojektledare Malmö Innovationsarena Varför

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

9 Attraktivitet 2012-01-31

9 Attraktivitet 2012-01-31 Det behövs fler utbildningsplatser för livslångt lärande. Utbildning är inte bara skola. Lärandet äger rum och pågår på många platser. När hela utbildningssystemet är attraktivt och av högsta kvalitet

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Järvalyftet Vision Järva Capital of Scandinavia

Järvalyftet Vision Järva Capital of Scandinavia Järvalyftet Vision Järva 2030 Capital of Scandinavia Järvafältet 1939 Sida 2 Sida 3 Höga ambitioner då En intensiv, koncentrerad och rikt sammansatt miljö - - - som lägger något av stenstadens intensitet,

Läs mer