Föräldrakontakten. Nya deltagare i föräldraråd sid 3 Christoffer flyttar hemifrån sid 4 Elever lämnas i sticket sid 2 och 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrakontakten. Nya deltagare i föräldraråd sid 3 Christoffer flyttar hemifrån sid 4 Elever lämnas i sticket sid 2 och 11"

Transkript

1 Föräldrakontakten Nummer 3 sept 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Rusning till sommarlägren, sid 6 Nya deltagare i föräldraråd sid 3 Christoffer flyttar hemifrån sid 4 Elever lämnas i sticket sid 2 och 11

2 Plus och minus i ny skollag I juni fattade Riksdagen be slut om den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet. Den börjar tillämpas från och med den 1 juli Den nya skollagen innebär vissa förbättringar, som till exempel rätten att överklaga en annan skolplacering än den vård nadshavaren önskar samt be slut i fråga om åt gärds pro gram. Kommuner och frisko lor kommer även i fortsätt ningen att kunna neka att ta emot elever om det skulle leda till betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter. Valfriheten för elever med synnedsättningar kan begrän sas eftersom rätten till kost nadsfri skolskjuts endast gäller till den skola som kommunen anvisar. Om eleven väljer en annan kommunal skola eller friskola kan skolskjuts beviljas om det inte innebär organisa toriska eller ekonomiska svå rig heter för kommunen. Rätten till specialpedagogiskt stöd, som var tydlig i den tidigare grundskoleförord ningen, är nu inbakad i särskilt stöd enligt Utbildningsdeparte mentet. Det innebär i den nya lagen att rätten till särskilt stöd ska ges till elever som riskerar att inte nå godkänd. Synskadades Riksförbund har tillsammans med flera andra organisationer påpekat dessa faktorer, som vi befarar kan leda till försämringar för elev er med funktionsnedsättning. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att det blir ett tilllägg till skollagen som slår fast rätten till specialpedagog iskt stöd frikopplat från mål uppfyllelse samt rätten till stöd så långt som möjlighet. Idag är det oerhört viktigt för alla unga att gå ut skolan med så goda kunskaper som möjligt. Det är i ännu högre grad betydelsefullt för elever med funktionsnedsättning. Skolinspektion kommer att få ett större mandat att utreda, bedöma och rikta adekvat kritik mot huvudmännen, vilket kan innebära positiva effekter för elever med synned sättning. Hjälpmedelsinstitutet har bevil jats pengar från Allmänna arvsfonden för ett pilotprojekt som heter Olika unga lika förutsättningar?. Projektet har fokus på hjälpmedel i skolan med sikte på fortsatt utbildning och arbetsliv. Det är en grundskola och en gymnasieskola i Linköping respektive Kungälv som ingår i projektet. Synskadades Riksförbund ingår i styrgruppen. På lokal nivå kommer det att bildas projektgrupper och referensgrupper med aktörer från landsting, kommun och brukar organisationer. Cecilia Ekstrand Innehåll i Föräldrakontakten nummer 3, 2010: Christoffer flyttar hemifrån sid 4 Hett på Sikargården och äventyrligt på Alnö sid 6 Positiv utveckling på några syncentraler sid 7 Semester i Danmark sid 8 Kunskapscenter kan avlasta föräldrar sid 9 Nytt autismcenter sid 9 Några kommande aktiviteter sid 10 "Elever lämnas i sticket" sid 11 2

3 Nya deltagare i föräldraråd Medlemmarna i SRF:s föräldraråd träffades i september och består av delvis nya ansikten. Som vanligt är intressena lite spretiga. En del har syncentraler som man måste slåss med, andra har syncentraler som är engagerade och kunniga. En del har problem med rektorer som sparar på pengarna, andra har små barn som inte börjar skolan på många år. Men alla har stort behov av att veta var man får reda på saker. Vårt problem är att vi inte vet vad vi behöver, sa Johan Ericson från Tjörn. Vi måste få kunskap snabbt så vi kan hjälpa vårt barn så tidigt som möjligt. Vi är faktiskt avundsjuka på föräldrar till barn med Downs syndrom, för de har ett helt program. För oss som inte har någon direkt diagnos finns inget liknande. Synsvaga barn tillhör en gråzon, sa Dorota Hertzman, Norrköping. Det är svårt att veta vad de behöver. Det är svårt att veta vad de ser och inte ser, framförallt när de är små. Man får förlita sig på läkare och pedagoger, som genom regelbundna undersökningar och tester, kommer fram till vad som är bäst just för stunden. Barnet blir större och man väntar på den dagen när de själva kan berätta hur och vad se ser och då få ett bättre grepp om deras syn skada. Vår syncentral tar inga egna initiativ, sa Theresa Näs man, Luleå. Vi måste själva söka information och presen tera den för syncentralen. Men vi har ingen aning om vilka hjälpmedel som finns. Vi skulle behöva få till baka specialpedagogerna som numera bara hjälper skolor och inte föräldrar, sa föräldrarådsveteranen Petra Sikeborg. Jarl Råstrand, Stockholm, vill inte bara träffa andra för att få veta saker utan också för att kunna påverka med hjälp av en organisation. Enstaka föräldrar tas inte på allvar. Det blir så lätt gnäll när man har barn med särskilda behov, sa han. Jag skulle vilja lära mig att ta tillvara möjligheter istället. Barn med synskador är så få att det inte är realistiskt att förvänta sig att allt ska cirkulera kring dem. Man kör huvudet i vägg en, sa Monicka Lindberg i Torsby. I vårt fall är det syn centralen. De visar inget in tresse och vill inte ha något samarbete. De är som politiker på våra brukarråd och skyller ifrån sig på någon annan. Det är bra att vi har kommit igång, sa Monicka. Vi märkte att det handlar om samma sak er för oss alla. Det är sam ma saker som inte fungerar, och det är samma nedskär ning ar. Dessutom lärde jag mig en konkret sak som var man får tag i noter i punktskrift, som en kille i Värmland har frågat efter. Det som är bra med SRF är att man kommer i kontakt med både barn och vuxna med synskador, sa Jarl. Första gång en var jobbigt, men sen har det varit oerhört positivt. Oavsett om man ser eller inte går det att använda SRF till att bygga relationer med andra familjer. Och det behöver Adam om han ska klara sig. Föräldrakommittén kommer att ha en träff på två dagar under Medlemmar för är Dorota Hertzman, Norr köping, mamma till Sarah, 7, synsvag. Med i SRF Östergötlands föräldra kommitté Theresa Näsman, Luleå, mamma till Allis, 3, gravt synskadad med albinism. Helena Eriksson, Luleå, veteran och mamma till David, 10, gravt synskadad Johan Ericson, Tjörn, pappa till Felicia, 1,5, med cp-skada Jarl Råstrand, Stockholm, pappa till Adam, 3, blind med ROP. Petra Sikeborg, Söderhamn, veteran och mamma till Viktoria, 13, blind Monicka Lindberg, Torsby, mamma till Wilma, 8, synsvag med albinism. Medlem i SRF Värmlands och SRF Torsbys 3

4 Christoffer flyttar hemifrån Jag tycker en del syn skada de är för gåpåiga och kompro misslöst vill ha igenom sin vilja i nästan alla lägen, menar Christoffer Örnevik. Jag tror de skulle nå längre om de var mer kompromissvilliga. Vi sitter och sappar över en kopp kaffe i Christoffer Örneviks lagom stökiga och lagom charmiga lilla lägenhet i Hökar ängen, en förort till Stockholm. För ett år sedan då Christoffer var tjugu år bodde han fortfarande hemma hos mamma och syskonen i lilla Vansbro. Jag hade kanske inte funderat så mycket över framtiden säger han, men en sak var jag säker på, jag skulle aldrig flytta till Stockholm. För många affärer, för mycket människor och för mycket trafik. Men nu sitter jag här, har precis börjat plugga vid universitetet och jag stortrivs med livet! Hur kändes det att flytta hemifrån direkt till storstaden där du varken hittade eller nästan inte kände någon? Jag tror man måste intala sig själv att det här klarar jag. Blir man rädd för att misslyckas tillåter man inte sig själv att lyckas. Jag tror att jag har lätt för att lära mig nya vägar, men framför allt drar jag mig inte för att fråga då jag tycker att jag behöver hjälp. Och människor är myc ket hjälpsamma. Visst är det en jättestor omställning fortsätter han. Nu måste jag själv ta ansvar över allt. Rena kläder ligger inte längre där färdigtvättade i byrålådan av sig självt och väntar på mig. Men att tvätta är inget större problem. Då jag vet att jag spillt på mig höjer jag tvättemperaturen. Och maten, först ska den inhandlas och sedan tillagas. Men det går det också. Jag har bara misslyckats riktigt att laga mat en gång, fast den gången blev den desto rysligare! Och jag har en sista reträttväg, jag hittar till grillkiosken! Städningen då? Många ton årskillar är ju inte alltför intres serade av att städa. Hur gör du? Jag är en lat människa och städning är nog det tråkigaste som finns. Skiten får växa till en viss gräns, sedan inser jag att något måste göras. Precis innan du kom tappade jag en flaska allrent i badrummet. Jag hade bara att välja. Antingen låter jag smeten ligga kvar och försöker glömma det hela eller också försöker jag torka upp det, och jag valde att torka upp det. styrelser Boris Samuelsson, Stockholm, pappa till Emil, 3, blind. Har arbetat med barntidningen Oboj och är själv blind. 4 Karin Klevelid, Linköping, mamma till Martin, 8 Mona Forsberg, Jönköping, veteran och mamma till Linus, 13 Kontakt får du via Cecilia Ekstrand, nu

5 Vilka är de viktigaste råden du skulle vilja ge synskadade ungdomar som funderar på att flytta hemifrån? Städa ditt eget rum så att du är någorlunda van att sköta dammsugare, sopborste och så vidare. Var med i köket vid matlagning så mycket som möjligt. Lär dig hacka och skära. Om du dessutom kan steka och koka kommer du långt. Och till sist, flytta hemifrån då det känns att det är dags. Dra inte ut på det för länge. Christoffer Örnevik hann under sina barnaår delta hela tolv gånger på SRFs olika barnläger. Efter två, tre läger var han fast! Det blev som en sjukdom. Jag bara ville dit! Alla var med alla både unga och äldre! Som sjuåring var jag med på mitt första barn läger och sedan dess blev det läger varje år tills för ett par år sedan då jag var för gam mal och inte fick vara med längre. Lägren kändes som att ha semester hemifrån. Och framför allt då jag blev tonår ing blev det guld värt att träffa andra synskadade och byta erfarenheter. Namn: Christoffer Örnevik Ålder: 21 år Bostadsort: Tills för ett år sedan Vansbro, numera Hökar ängen Intressen: Fiske, djur, Gillar att simma och älskar konditionsmaskiner. Kan stå där och trampa timmar i sträck. Musikintresserad: spelar bas, trummor, gitarr, keyboard och inte minst näsflöjt. För några veckor sedan började Christoffer en universitetsutbildning för att bli socionom. I hans grupp går 45 elever. Det är ett stabilt yrke som det nog alltid kommer att vara efterfrågan på. Och om jag tröttnar på att vara socionom om sådär en tio femton år är jag fortfarande tillräck ligt ung för att börja plugga till något annat. Christoffer har långt ifrån hunnit få alla läroböcker in lästa från Talboks- och punkt skriftsbiblioteket. Böckerna dimper ner i brevlådan lite nu och då. Istället antecknar han en hel del på sin Pronto, ett ganska litet antecknings hjälp medel med tal och punktskrift. Dessutom använder han flitigt sin Plextalk Pocket, en inspel ningsbar Daisyspelare liten som en mobiltelefon. I klassen har vi diskuterat en hel del det här med kroppsspråkets betydelse för att under stryka det man säger eller inte bli missförstådd. Jag tycker SRF och Unga Synskadade borde ordna kroppsspråkskurser. Jag tycker även att en del synskadade är för gåpåiga och kompromisslöst vill ha igenom sin vilja i alla lägen. Med en lite smidigare attityd tror jag de skulle nå större resultat. Sune Olsson 5

6 Hett på Sikargården och äventyrligt på Alnön Efter några år med vikande deltagande på sommarlägren är det nu full fart igen, med 44 deltagare på Sikargården och 24 på Alnön. En dag på stranden Tävling i stövelkastning I år gick allt i hettans tecken. Ingen orkade åka på utflykter, men det blev mycket bad och mycket glass. Sång och musik och pyssel orkade man dock med, och en natt campade alla tonåringar. På Alnön blev det också en uppvisning i intressepolitik då äventyrsbadet vägrade släppa in ledsagare utan betalning. Historien hamnade i tidningen, men sedan den snälla motorcykelklub ben SMC ställt upp fick alla bada. Det är synd att inte alla känner till de här lägren, säger Helena Dahlström i Lerum, mamma till Dennis, 11. Vilket engagemang! Där finns bara möjligheter, inga hinder, och när Dennis kommer hem säger han Mamma, nu tror jag att jag kan allt. Dagens hantverk en hjälm i gips 6

7 Ovan: De äldsta deltagarna håller tävlingar för de yngsta Vänster: Samling Positiv utveckling vid några av landets syncentraler Synskadades Riksförbund arbetar för att det ska finnas heltäckande team runt barn och unga med synnedsättning och deras familjer vid landets syncentraler. I teamen ska det finnas tillgång till sjukgymnast och psykolog förutom de tra di tionella professionerna. Syncentralerna börjar anställa sjukgymnaster och psykologer. Idag finns det tillgång till psykolog i Stockholm, Uppsala, Västerås och Lund. Göteborg verkar vara på gång. När det gäller sjukgymnaster finns det 9 sjukgymnaster i hela landet och de flesta arbetar med alla åldrar. Vi ser positivt på utvecklingen även om det går långsamt. Cecilia Ekstrand Vänster: Den äldsta och den yngsta deltagaren rockar loss Vänster: Glassdags igen Bilder: William Wiberg Enkelt syntest Många barn kommer aldrig till Resurscenter syn utan stannar på habiliteringen, där kunskap om synskador i regel är låg. Därför har Sprida på Örebro läns landsting tillsammans med Rc Syn i Örebro tagit fram ett enkelt lek- och spelprogram som avslöjar spelarens synstatus. Programmet, som heter Sebra, är ganska självinstruerande, och finns att ladda ner från under rubriken Spridas program. Den som vill ha en cd får betala 200 kr. 7

8 Semester i Danmark Det var en avkopplande och lyckad vistelse, sammanfattar en nöjd Arne Jungelin efter en familjevecka i juli på Danska Blindesamfundets rekreationsanläggning Fuglsangscentret. Fuglsangscentret ligger på Jyl land, och är danskarnas kon ferens- och rekreationsanläggning, liknande Synskadade Riks förbunds anlitade anläggning Almåsa utanför Västerhaninge. Men Fuglsangscentret var något extra med sin familjeinriktning, enligt Arne som är synskadad pappa till tre döttrar. Han besökte centret för första gången i år med de två seende döttrarna, femåringen Sara och sjuåringen Micaela, samt Arnes flickvän som också är synskadad. Med två nyfikna och aktiva minderåriga flickor är det viktigt att anläggningen känns trygg och att det finns gott om aktiviteter. Allt detta passade in på Fuglsangscentret. Allt var välplanerat, anläggningen och utflykterna. Stället funkade för synskadade, det var bra mat, bra akti viteter för barnen och även kul för vuxna. Och det fanns gott om personal dygnet runt. Som förälder kan man slappna av. Det var också positivt att barnen fick nya danska vänner, berättar Arne. 8 Han berättar vidare att i Fuglsangscentrets område finns en mycket bra lekpark och grönområden där man kan släppa ungarna fritt. Centret arrangerade utflykter varje dag till exempel bad i havet, till en sorts Sommarland med olika aktiviteter för barnen och till ett vetenskapligt center för barn. Ledsagare fanns med vid varje utflykt. Det som var bra var att tonåringarna hade egna ledare, tillägger Arne. Han uppskattade mycket att man kunde välja om man behövde hjälp med maten på centret. Om man kunde klara sig själv då fick man ta från den dukade buffén, men om man behövde personlig service då bara satte man sig vid ett bord, sträckte upp handen, och då kom det genast personal fram och gav service. De hade en mycket hjälpsam bra attityd. Ett plus i vistelsen var att i närorten Frederica tycktes invånarna och butiksägare vana vid synskadade. Till exempel när vi kom in på puben, där skulle man själv hämta sin dryck. Trots att ingen av oss hade vit käpp, verkade det som om de såg att vi var synskadade. De sa bara åt oss att sätta oss ner så kom de och tog upp beställning. Eller när jag skulle köpa nya dojor till min dotter, då gick jag in i en klädbutik, biträdet

9 Kunskapscenter kan avlasta föräldrar FUB har kartlagt behovet av ett kunskapscenter. Många föräldrar till barn med funktionsnedsättningar lägger ner mycket tid på att söka kunskap och administrera kontakter mellan olika stödjande myndigheter. Om funktionsnedsättningarna är komplicerade kan det bli ett heltidsjobb. Det skulle behövas någonstans där allt man behöver veta finns samlat. Nånstans som man kan ringa till, eller en webbplats där garanterat allt om funktionshinder som är bra finns. FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, har kartlagt behovet och kommer nu att söka pengar för att driva på stiftandet av ett sådant center ytterligare något steg. Vi har intervjuat både föräldrar och personal, säger Eva Borgström som har gjort kartläggningen för FUBs räkning. Uppskattningsvis handlar det om ungefär personer som har sådana funktionsnedsättningar att det behövs. De har föräldrar, och de har mycket personal omkring sig, med mycket personalomsättning. De behöver snabbt hitta relevant och säker evidensbaserad kunskap. Idag söker många på Internet men det som finns där är svårt att värdera och många gånger inte särskilt tillförlitligt. Det center FUB syftar till ska samla kunskap och hänvisa. Det ska inte konkurrera med Resurscenter syn och till exempel erbjuda habilitering. Det finns olika öar av kunskap som vi vill bygga broar mellan, säger Eva Borgström. Men vi vill inte ersätta dem. Den rapport som handlar om detta heter Till mångas nytta och kan sökas på visade mig till en barnbutik. Men på resan fanns ytterligare två svenska familjer. Nytt autismcentrum Kostnadsmässigt finansierade Blindesamfundet via en fond en stor del av vistelsen. Det berodde nog på att det inte var så många familjer där. Blir det många då får man nog betala själv, tror Arne. På frågan om han kan tänka sig att återvända nästa år svarar han: Resan grävde hål i plånboken med jag ska försöka resa dit igen. Ragnvi Svärd Ett autismcentrum med det imponerande namnet Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders, KIND, startar i höst. Centret ska forska om autism och autismliknande tillstånd, och också undervisa om detta. I fokus står förstås att utveckla diagnosticerings- och behandlingsmetoder. Men centret har också uttryckligen ett uppdrag att samordna kunskapsspridning till föräldrar och andra anhöriga. Inte minst viktigt är att ut bilda personal inom vård, skola och socialtjänst om hur man kan hjälpa barn med autism. Chef för centret är professor Sven Bölte, tidigare verksam i Heidelberg och specialist på autism. Adressen är 9

10 Familjehelg och sommarläger Sista helgen i maj var det fa miljehelg på Bosön. 11 fa miljer med synskadade barn och deras syskon deltog. Temat för helgen var vikten av att röra på sig. Barnen hade olika rörelseaktiviteter som leddes av en friskvårdskonsulent. En gemensam aktivitet för barn och föräldrar hölls också. Föräldrarna fick lyssna till två personer från syncentralen som föreläste om sambandet mellan rörelse och inlärning och kroppskännedom. De fick även träffa Lars Joakim Lundquist, biträdande sjukvårdslandstingsråd för moderaterna som informerade om aktuella frågor. Veckan före midsommar åkte 17 barn och 7 ledare på ett fem-dagarsläger till Bosön. Lägret besöktes av fyra personer från Palatset som höll en teaterworkshop. Palatset, som invigs sommaren 2011, har sina lokaler i gamla Riksarkivet och kommer att bli en mötesplats för barn, skola och familjer fyllt av kultur och nöjen. Andra aktiviteter under lägret var bl.a. skivinspelning, besök på Gröna Lund, disco, fiske, fotboll, grillning och spökvandring för dem som ville. Årets andra läger hölls på Gotland under en augustivecka. Under veckan besöktes bl.a. Vatten- och Sommarland, Fornsalen på länsmuseet, Tofta bad och Medeltidsmarknaden. I övrigt var man på ett creperie och åt crepes, några spelade minigolf, några besökte en häst hos en privatperson. I vanlig ordning avslutades lägret med disco sista kvällen. På discot var det dansuppvisning och danstävling. Skånekonsert i jul Årets Nallekonsert med Nalle & Hillerud samt elever från Skånes kulturskolor äger rum söndag den 19 december kl 12. Alla barn tar med egen nalle. Tomten kommer naturligtvis med ett litet paket till alla barn. Efteråt går vi och äter någonstans. Anmälan görs till SRF Skåne senast 12 oktober. Anmäl också om man behöver rullstolsplats eller något annat speciellt. SRF Skånes Barn-föräldrautskott Dags för Unga Synskadades utbildningshelg Årets utbildningshelg blir i Jönköping 5-7 november. Där kan ungdomar från 12 år lära sig hur US fungerar träffa andra medlemmar under roliga former lära sig planera aktiviteter lära sig bli ledare och bli hörd Det kommer också såväl teater och trollkarl. Anmälan senast 30.9 till eller Man måste förstås vara medlem i US för att åka, men det här kan ju vara en förevändning. Studievägledning i Göteborg Ungdomar som vill prata med någon om studie- och yrkesval är välkomna till Dalheimersalen torsdag den 14 oktober kl Stödprojekt Nu ska det utredas hur stödet till föräldrar är ska kunna göras bättre. Folkhälsoinstitutet ska dela ut 10 miljoner till två kommuner och två universitet som testar något nytt sätt att rikta stöd direkt till föräldrar till barn med någon funktionsnedsättning. Tipsa om du vet något bra! 10

11 Elever lämnas i sticket Kurs för föräldrar till barn med grav synnedsättning Unga synskadade riktar skarp kritik mot regeringen för den nya skollagen. Den nya skollagen innebär en direkt försämring. Enligt den blir det nu ett direkt förbud mot att ge stöd åt en elev som har nått nivån Godkänd. Genom att i lagen införa stödförbud för elever som siktar på högre betyg än Godkänd förvandlas ambition och motivation till olust och frustration. De elever som har möjlighet att med extra stöd nå VG och MVG i betyg kan nu glömma detta, säger US ordförande Victoria Öjefors i ett brev till departementet, som antagits av US medlemsmöte i augusti. Dessutom blir det möjligt även i fortsättningen för skolor att utestänga elever med funktionshinder. Rätt att utbildas i punktskrift införs inte. US passar också på att ge Björk lund en känga för den nya lärarutbildningen, som inte innehåller någon utbildning i funktionshinderkunskap. Lärare saknar ofta viktiga verktyg och perspektiv, säger US, och den nya utbildningen gör inget för att hjälpa upp situationen. US tycker att utbildningsministerns tal om kunskap klingar ihåligt. Den utbildningsminister som pratat högst och mest om att kunna läsa/skriva och vikten av stöd i ett tidigt stadium är konstruktören av den lag som just förvägrar oss detta, skriver US och fortsätter: Allt sedan Björklund till trädde posten som utbildningsminister 2006 har utbildningsdepartementet genom en konsekvent politik försökt framställa specialskolan som ett fullgott alternativ, styra om resurserna dit och genom bland annat exemplen ovan lämnat integrerade elever med funktionsnedsättningar i sticket. Vi fick ett mejlsvar från moderaterna som var väldigt allmänt, säger Mikael Ståhl. Annars har vi inte fått något svar från Björklund, departementet eller regeringen. På ett möte US och SRF hade med departementet i juni sa man att man kan ändra bestämmelsen senare om inget stöd för elever som har nått godkändnivån. Men det är alltså inte ens ett löfte. Motivet för denna regel när den kom upp var att det inte har stått något alls om stöd i den tidigare skollagen, och att alltså den nya regeln skulle vara en förbättring. Å andra sidan hade det utarbetats en praxis som gick långt utöver nuvarande lagbestämmelse. Om den nya lagen kommer att användas som en förevändning för nedskärningar är det ingen som vet. Du som har ett barn med grav synnedsättning har väl inte glömt att anmäla dig till kursen den november på Almåsa konferens utanför Stockholm. Vi börjar fredag kväll och avslutar vid lunch på söndagen. Under helgen kommer vi att ta upp frågor kring skolsituationen för punktläsande barn, fritid, forskning, fadder/ kontaktföräldrar m m. Kostnad en är 400 kronor. Anmäl dig senast den 20 oktober. Mer info finns på nu eller kontakta Föräldrakontakten Rikstidningen för föräldrar till barn med synskador produceras SRF Synskadades Riksförbund, och kommer ut med fyra nummer per år. Den ges även ut på daisy. Redaktion: Jan Wiklund, Sune Olsson, Ansvarig utgivare: Eva Björk Tel Nästa nummer: kommer ut i november Manusstopp 1 nov. 11

12 Posttidning B Synskadades Riksförbund Enskede Resurscenter syn informerar om föräldrakurser Resurscenter syn i Stockholm och Örebro erbjuder utbildning för föräldrar som har ett barn med synskada. Utbildningen sker i kursform på resurscentret. Specialutformade utbildningar på hemorten kan också arrangeras. Se vidare på vår hemsida Aktuellt under hösten 2010 och våren 2011 Barn med grav synskada i förskoleklass november 2010 i Stockholm Anmälan: senast den12 oktober 2010 Ur innehållet: Att läsa, skriva och räkna. Bilder och bildtolkning. Dagliga aktiviteter. Lek och samspel. Mobility. Barn och ungdomar med syntolkningssvårigheter/cvi, 3-18 år 7-8 december 2010 i Stockholm Anmälan: senast den 26 oktober 2010 Ur innehållet: Bakre synbaneskador, orsaker och konsekvenser. Att leva med syntolkningssvårigheter/cvi. Strategier och pedagogiska möjligheter. Barn med synnedsättning, ålder 0-5 år januari 2011 i Stockholm och februari i Stockholm Anmälan kan ske kontinuerligt Ur innehållet: Att upptäcka världen med andra sinnen. Syn-synskada-utveckling. Böcker och bilder. Lek och samspel. Mobility och miljöanpassning. Samhällets stödinsatser Barn med synsvaghet, 6 12 år mars 2011 Anmälan: senast 1 februari 2011 Ur innehållet: Syn och synfunktioner. Studieteknik och skolarbete. Synsvaghet, utveckling och identitet. Samspel och kamratrelationer. Samhällets stödinsatser. Alla kurser är kostnadsfria och ersättning utgår för resekostnader. Föräldrarna betalar en mindre avgift för mat och logi. Ytterligare information Annica Winberg, Inga-Stina Fellers & Ingrid Nordberg Resurscenter syn Stockholm,

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer

Synskadades egen organisation

Synskadades egen organisation Mer än du anar Synskadades egen organisation Att Synskadades Riksförbund kan erbjuda sina medlemmar mer än du anar, det får du veta i den här foldern. Du får också lite information om hur organisationen

Läs mer

Nätverket för Synskadade Föräldrar

Nätverket för Synskadade Föräldrar Nätverket för Synskadade Föräldrar I den här broschyren möter du några av oss som är med i Nätverket för Synskadade Föräldrar. I nätverket stöttar vi varandra i vår roll som synskadade föräldrar. Vi ger

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Rettvisan. Nyhet 2013. QR kod? Kalendarium 2013. Svårt att se alla träden i appskogen. Familjevistelse på Ågrenska 4-8 november

Rettvisan. Nyhet 2013. QR kod? Kalendarium 2013. Svårt att se alla träden i appskogen. Familjevistelse på Ågrenska 4-8 november Rettvisan Julnumret 2012 Svårt att se alla träden i appskogen Nyhet 2013 Ridläger för UNGDOMAR med Rett syndrom Familjevistelse på Ågrenska 4-8 november 2013 Intervju med SANDRA SENBY personlig assistent

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Lenas mamma får en depression

Lenas mamma får en depression Lenas mamma får en depression Text och illustrationer: Elisabet Alphonce Lena bor med sin mamma och lillebror Johan på Tallstigen. Lena går i första klass och Johan går på förskolan om dagarna. Lena och

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Linus mamma har en utvecklingsstörning

Linus mamma har en utvecklingsstörning Barnbok Linus mamma har en utvecklingsstörning Text: Sandra Melander och Lydia Springer Illustrationer: Laila Stolpe Linus är 8 år och bor tillsammans med sin mamma i en hyreslägenhet. Linus mamma älskar

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Helgläger Dagläger Lovläger

Helgläger Dagläger Lovläger Helgläger Dagläger Lovläger VÅRD OCH OMSORG LÄGER OCH FRITID Läger Du som förälder har möjlighet att få läger till ditt barn på helger och skollov. Lägerverksamheten vänder sig till barn, ungdomar och

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Djuprämmen water camp ungdom SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 1 1 B. Sällan 3 2,9 C. Ibland 4 3,8 D. Oftast 35 33,3 E. Alltid

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

Stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning Malin Broberg, Leg psykolog och professor i psykologi Malin.broberg@psy.gu.se Vad är en bra förälder? Hur kan vi ge föräldrar förutsättningar att

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

ÅRSRAPPORT Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd

ÅRSRAPPORT Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd ÅRSRAPPORT 2016 Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd Jag kan inte riktigt skilja på vad som är min diagnos och vad som är jag Barn är aktiva och kompetenta aktörer som bär på otroligt mycket

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Stöd och behandling för en enklare vardag

Stöd och behandling för en enklare vardag STOCKHOLM 2010-09-15 Stöd och behandling för en enklare vardag Nya förslag om vården för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser Alla barn har rätt till en god uppväxt Allt fler barn och unga

Läs mer

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se AUTISMFORUM Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd www.autismforum.se Autism och Aspergers syndrom Autism och Aspergers syndrom är funktionsnedsättningar som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten; SFS 2011:130 Utkom från trycket den 8 mars 2011 utfärdad den 24 februari 2011. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Botvidsgårdens prova på kollo SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 0 0 B. Sällan 0 0 C. Ibland 5 8,9 D. Oftast 22 39,3 E. Alltid

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

ANTON SVENSSON. Mitt kommunikationspass. Läs här om mig!

ANTON SVENSSON. Mitt kommunikationspass. Läs här om mig! ANTON SVENSSON Mitt kommunikationspass Läs här om mig! Innehåll Om mig 1 Min familj 2 Om autism 3 Så här pratar jag 4 Jag förstår bättre om du.. 5 Jag gillar 6 Jag gillar inte 7 Jag kan 8 Jag behöver hjälp

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Individuellt stöd som inte sticker ut Varje elev har sin egen lärstil och ingen vill bli utpekad som avvikande.

Läs mer

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET Ingrid Olsson (ingrid.olsson@buv.su.se) Lise Roll-Pettersson (lise.roll-pettersson@specped.su.se) Katarina Flygare Barn-

Läs mer

Stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning Malin Broberg, Leg psykolog och professor i psykologi Malin.broberg@psy.gu.se Vad är en bra förälder? Hur kan vi ge föräldrar förutsättningar att

Läs mer

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Familjehem - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar som kan ge dem trygga uppväxtförhållanden.

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Varför tjänstedeklarationer? Vi vill förtydliga vad våra olika tjänster innebär och vad du kan förvänta dig av oss. Vi beskriver också vilka förväntningar vi har på dig. Vårt mål är att din insats ska

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG STORFORS 11-12-19 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Storfors Datum då aktiviteten genomfördes: 19 december 2011

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Följande gäller för utflykterna:

Följande gäller för utflykterna: Sommarplaneringen 2005 Nu är vi äntligen klara med planeringen för sommaren. Vi har planerat in en hel del utflykter och aktiviteter. Vi har försökt att hitta en variation i det vi gör, en del av utflykterna

Läs mer

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden HJÄLPREDA Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden 2012 Hjälpredan Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvarsfördelningen

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Barnboksförlaget Nimmi Östergatan 4b Simrishamn nimmi.se. Copyright texter Mi Tyler 2014 Copyright bilder Malin Ahlin 2014

Barnboksförlaget Nimmi Östergatan 4b Simrishamn nimmi.se. Copyright texter Mi Tyler 2014 Copyright bilder Malin Ahlin 2014 Barnboksförlaget Nimmi Östergatan 4b 272 31 Simrishamn nimmi.se Copyright texter Mi Tyler 2014 Copyright bilder Malin Ahlin 2014 Tryckt i EU 2014 ISBN: 978-91-87955-00-6 Mammas Liv av Mi Tyler med illustrationer

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Att leva som andra Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS- lagen säger att en del människor

Läs mer

PM En skola för alla. Sundbyberg 2014-12-16. Till Utbildningsminister Gustaf Fridolin

PM En skola för alla. Sundbyberg 2014-12-16. Till Utbildningsminister Gustaf Fridolin Sundbyberg 2014-12-16 Till Utbildningsminister Gustaf Fridolin PM En skola för alla Hemmasittande barn i skolan Hemmasittande barn i skolan är ett komplext och växande problem som omfattar många elever

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli Det här veckobrevet blir ett fjortondagarsbrev, helt enkelt för att vi inte har varit så mycket på barnhemmet p.g.a. Unicefs utbildning i Khao Lak.

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen?

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen? Välkommen till Förskolan Äventyret! Snart är det dags för ditt barn att börja på Förskolan Äventyret. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här texten vill vi ge information till

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst Stöd och service till vissa funktionshindrade Det finns en särskild lag som kan ge personer med funktionshinder rätt till stöd, hjälp och

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Vårt arbete med brukarna

Vårt arbete med brukarna Kompletterande övning: Vårt arbete // Situationer i vardagen Dilemman och konfliktsituationer Samtalsledarmaterial Vårt arbete med brukarna Ditt sätt att bemöta brukarna Du arbetar hos pensionären Maria

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

Föräldrakontakten. .. och Ronja på gymnasiet sid 6 Barnverksamhet i Jönköping sid 8 Skolskjutstrasslet sid 9

Föräldrakontakten. .. och Ronja på gymnasiet sid 6 Barnverksamhet i Jönköping sid 8 Skolskjutstrasslet sid 9 Föräldrakontakten Nummer 4 nov 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Carl börjar i första klass, sid 3.. och Ronja på gymnasiet sid 6 Barnverksamhet i Jönköping sid 8 Skolskjutstrasslet

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Idrott och hälsa för alla. - hur vi hittar vägarna

Idrott och hälsa för alla. - hur vi hittar vägarna Idrott och hälsa för alla - hur vi hittar vägarna En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar. ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping

Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar. ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping Tornhagsskolan satsar på god ljudmiljö och olika lärstilar Klassrum utrustade med ljudutjämningssystem, interaktiv

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Träningsinfo. Träningsläger. Nr 2 2002 I detta nummer Resultat Statestik Sthlm top 20 Månadens presentation Tävlingar Träningsplanering Tävling

Träningsinfo. Träningsläger. Nr 2 2002 I detta nummer Resultat Statestik Sthlm top 20 Månadens presentation Tävlingar Träningsplanering Tävling Nr 2 2002 I detta nummer Resultat Statestik Sthlm top 20 Månadens presentation Tävlingar Träningsplanering Tävling MÅNADENS ROCKAR FETT!!!!!!!!!!!!!!! Alla slår pers hela tiden!!!!!!!! Alexander representerar

Läs mer

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Ett vanligt hem Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar vuxna som fi nns och har tid och kärlek för sina barn. Men alla har det inte så. Många barn och ungdomar

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning Gör det omöjliga möjligt genom bra hemtjänst och ledsagning Läsa post och hitta i kylen Per, 28 När jag skulle riva ost till pastasåsen upptäckte jag att jag tagit fel och köpt blodpudding istället. Största

Läs mer

En Kvart Om Dagen. - Hjälper föräldrar hjälpa - Böckerna. En Kvart Om Dagen

En Kvart Om Dagen. - Hjälper föräldrar hjälpa - Böckerna. En Kvart Om Dagen Fallerej Förlag - konkreta lösningar - En Kvart Om Dagen Har Ditt barn läs- och skrivsvårigheter? Svårt att skilja på b och d Svårt att komma ihåg bokstäverna Läser långsamt Tappar bokstäver Svårt att

Läs mer

Rapporten Till slut tar man slut i föräldrastödsprojektet Egen styrka. Mars 2014

Rapporten Till slut tar man slut i föräldrastödsprojektet Egen styrka. Mars 2014 Rapporten Till slut tar man slut i föräldrastödsprojektet Egen styrka Mars 2014 Enkätundersökningen låg uppe på Attentions hemsida november 2013 1182 föräldrar svarade 33 frågor Problemställningar Möjlighet

Läs mer

Detta utskick innehåller följande:

Detta utskick innehåller följande: Detta utskick innehåller följande: Resor & lägerprogrammet Inbjudan till FUB:s Årsmöte Talldungen, Haverdal 2015 (Ansökan kan laddas ned på www.fubjonkoping.org eller hämtas på FUB-Gården) Reportage från

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer