Föräldrakontakten. Nya deltagare i föräldraråd sid 3 Christoffer flyttar hemifrån sid 4 Elever lämnas i sticket sid 2 och 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrakontakten. Nya deltagare i föräldraråd sid 3 Christoffer flyttar hemifrån sid 4 Elever lämnas i sticket sid 2 och 11"

Transkript

1 Föräldrakontakten Nummer 3 sept 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Rusning till sommarlägren, sid 6 Nya deltagare i föräldraråd sid 3 Christoffer flyttar hemifrån sid 4 Elever lämnas i sticket sid 2 och 11

2 Plus och minus i ny skollag I juni fattade Riksdagen be slut om den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet. Den börjar tillämpas från och med den 1 juli Den nya skollagen innebär vissa förbättringar, som till exempel rätten att överklaga en annan skolplacering än den vård nadshavaren önskar samt be slut i fråga om åt gärds pro gram. Kommuner och frisko lor kommer även i fortsätt ningen att kunna neka att ta emot elever om det skulle leda till betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter. Valfriheten för elever med synnedsättningar kan begrän sas eftersom rätten till kost nadsfri skolskjuts endast gäller till den skola som kommunen anvisar. Om eleven väljer en annan kommunal skola eller friskola kan skolskjuts beviljas om det inte innebär organisa toriska eller ekonomiska svå rig heter för kommunen. Rätten till specialpedagogiskt stöd, som var tydlig i den tidigare grundskoleförord ningen, är nu inbakad i särskilt stöd enligt Utbildningsdeparte mentet. Det innebär i den nya lagen att rätten till särskilt stöd ska ges till elever som riskerar att inte nå godkänd. Synskadades Riksförbund har tillsammans med flera andra organisationer påpekat dessa faktorer, som vi befarar kan leda till försämringar för elev er med funktionsnedsättning. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att det blir ett tilllägg till skollagen som slår fast rätten till specialpedagog iskt stöd frikopplat från mål uppfyllelse samt rätten till stöd så långt som möjlighet. Idag är det oerhört viktigt för alla unga att gå ut skolan med så goda kunskaper som möjligt. Det är i ännu högre grad betydelsefullt för elever med funktionsnedsättning. Skolinspektion kommer att få ett större mandat att utreda, bedöma och rikta adekvat kritik mot huvudmännen, vilket kan innebära positiva effekter för elever med synned sättning. Hjälpmedelsinstitutet har bevil jats pengar från Allmänna arvsfonden för ett pilotprojekt som heter Olika unga lika förutsättningar?. Projektet har fokus på hjälpmedel i skolan med sikte på fortsatt utbildning och arbetsliv. Det är en grundskola och en gymnasieskola i Linköping respektive Kungälv som ingår i projektet. Synskadades Riksförbund ingår i styrgruppen. På lokal nivå kommer det att bildas projektgrupper och referensgrupper med aktörer från landsting, kommun och brukar organisationer. Cecilia Ekstrand Innehåll i Föräldrakontakten nummer 3, 2010: Christoffer flyttar hemifrån sid 4 Hett på Sikargården och äventyrligt på Alnö sid 6 Positiv utveckling på några syncentraler sid 7 Semester i Danmark sid 8 Kunskapscenter kan avlasta föräldrar sid 9 Nytt autismcenter sid 9 Några kommande aktiviteter sid 10 "Elever lämnas i sticket" sid 11 2

3 Nya deltagare i föräldraråd Medlemmarna i SRF:s föräldraråd träffades i september och består av delvis nya ansikten. Som vanligt är intressena lite spretiga. En del har syncentraler som man måste slåss med, andra har syncentraler som är engagerade och kunniga. En del har problem med rektorer som sparar på pengarna, andra har små barn som inte börjar skolan på många år. Men alla har stort behov av att veta var man får reda på saker. Vårt problem är att vi inte vet vad vi behöver, sa Johan Ericson från Tjörn. Vi måste få kunskap snabbt så vi kan hjälpa vårt barn så tidigt som möjligt. Vi är faktiskt avundsjuka på föräldrar till barn med Downs syndrom, för de har ett helt program. För oss som inte har någon direkt diagnos finns inget liknande. Synsvaga barn tillhör en gråzon, sa Dorota Hertzman, Norrköping. Det är svårt att veta vad de behöver. Det är svårt att veta vad de ser och inte ser, framförallt när de är små. Man får förlita sig på läkare och pedagoger, som genom regelbundna undersökningar och tester, kommer fram till vad som är bäst just för stunden. Barnet blir större och man väntar på den dagen när de själva kan berätta hur och vad se ser och då få ett bättre grepp om deras syn skada. Vår syncentral tar inga egna initiativ, sa Theresa Näs man, Luleå. Vi måste själva söka information och presen tera den för syncentralen. Men vi har ingen aning om vilka hjälpmedel som finns. Vi skulle behöva få till baka specialpedagogerna som numera bara hjälper skolor och inte föräldrar, sa föräldrarådsveteranen Petra Sikeborg. Jarl Råstrand, Stockholm, vill inte bara träffa andra för att få veta saker utan också för att kunna påverka med hjälp av en organisation. Enstaka föräldrar tas inte på allvar. Det blir så lätt gnäll när man har barn med särskilda behov, sa han. Jag skulle vilja lära mig att ta tillvara möjligheter istället. Barn med synskador är så få att det inte är realistiskt att förvänta sig att allt ska cirkulera kring dem. Man kör huvudet i vägg en, sa Monicka Lindberg i Torsby. I vårt fall är det syn centralen. De visar inget in tresse och vill inte ha något samarbete. De är som politiker på våra brukarråd och skyller ifrån sig på någon annan. Det är bra att vi har kommit igång, sa Monicka. Vi märkte att det handlar om samma sak er för oss alla. Det är sam ma saker som inte fungerar, och det är samma nedskär ning ar. Dessutom lärde jag mig en konkret sak som var man får tag i noter i punktskrift, som en kille i Värmland har frågat efter. Det som är bra med SRF är att man kommer i kontakt med både barn och vuxna med synskador, sa Jarl. Första gång en var jobbigt, men sen har det varit oerhört positivt. Oavsett om man ser eller inte går det att använda SRF till att bygga relationer med andra familjer. Och det behöver Adam om han ska klara sig. Föräldrakommittén kommer att ha en träff på två dagar under Medlemmar för är Dorota Hertzman, Norr köping, mamma till Sarah, 7, synsvag. Med i SRF Östergötlands föräldra kommitté Theresa Näsman, Luleå, mamma till Allis, 3, gravt synskadad med albinism. Helena Eriksson, Luleå, veteran och mamma till David, 10, gravt synskadad Johan Ericson, Tjörn, pappa till Felicia, 1,5, med cp-skada Jarl Råstrand, Stockholm, pappa till Adam, 3, blind med ROP. Petra Sikeborg, Söderhamn, veteran och mamma till Viktoria, 13, blind Monicka Lindberg, Torsby, mamma till Wilma, 8, synsvag med albinism. Medlem i SRF Värmlands och SRF Torsbys 3

4 Christoffer flyttar hemifrån Jag tycker en del syn skada de är för gåpåiga och kompro misslöst vill ha igenom sin vilja i nästan alla lägen, menar Christoffer Örnevik. Jag tror de skulle nå längre om de var mer kompromissvilliga. Vi sitter och sappar över en kopp kaffe i Christoffer Örneviks lagom stökiga och lagom charmiga lilla lägenhet i Hökar ängen, en förort till Stockholm. För ett år sedan då Christoffer var tjugu år bodde han fortfarande hemma hos mamma och syskonen i lilla Vansbro. Jag hade kanske inte funderat så mycket över framtiden säger han, men en sak var jag säker på, jag skulle aldrig flytta till Stockholm. För många affärer, för mycket människor och för mycket trafik. Men nu sitter jag här, har precis börjat plugga vid universitetet och jag stortrivs med livet! Hur kändes det att flytta hemifrån direkt till storstaden där du varken hittade eller nästan inte kände någon? Jag tror man måste intala sig själv att det här klarar jag. Blir man rädd för att misslyckas tillåter man inte sig själv att lyckas. Jag tror att jag har lätt för att lära mig nya vägar, men framför allt drar jag mig inte för att fråga då jag tycker att jag behöver hjälp. Och människor är myc ket hjälpsamma. Visst är det en jättestor omställning fortsätter han. Nu måste jag själv ta ansvar över allt. Rena kläder ligger inte längre där färdigtvättade i byrålådan av sig självt och väntar på mig. Men att tvätta är inget större problem. Då jag vet att jag spillt på mig höjer jag tvättemperaturen. Och maten, först ska den inhandlas och sedan tillagas. Men det går det också. Jag har bara misslyckats riktigt att laga mat en gång, fast den gången blev den desto rysligare! Och jag har en sista reträttväg, jag hittar till grillkiosken! Städningen då? Många ton årskillar är ju inte alltför intres serade av att städa. Hur gör du? Jag är en lat människa och städning är nog det tråkigaste som finns. Skiten får växa till en viss gräns, sedan inser jag att något måste göras. Precis innan du kom tappade jag en flaska allrent i badrummet. Jag hade bara att välja. Antingen låter jag smeten ligga kvar och försöker glömma det hela eller också försöker jag torka upp det, och jag valde att torka upp det. styrelser Boris Samuelsson, Stockholm, pappa till Emil, 3, blind. Har arbetat med barntidningen Oboj och är själv blind. 4 Karin Klevelid, Linköping, mamma till Martin, 8 Mona Forsberg, Jönköping, veteran och mamma till Linus, 13 Kontakt får du via Cecilia Ekstrand, nu

5 Vilka är de viktigaste råden du skulle vilja ge synskadade ungdomar som funderar på att flytta hemifrån? Städa ditt eget rum så att du är någorlunda van att sköta dammsugare, sopborste och så vidare. Var med i köket vid matlagning så mycket som möjligt. Lär dig hacka och skära. Om du dessutom kan steka och koka kommer du långt. Och till sist, flytta hemifrån då det känns att det är dags. Dra inte ut på det för länge. Christoffer Örnevik hann under sina barnaår delta hela tolv gånger på SRFs olika barnläger. Efter två, tre läger var han fast! Det blev som en sjukdom. Jag bara ville dit! Alla var med alla både unga och äldre! Som sjuåring var jag med på mitt första barn läger och sedan dess blev det läger varje år tills för ett par år sedan då jag var för gam mal och inte fick vara med längre. Lägren kändes som att ha semester hemifrån. Och framför allt då jag blev tonår ing blev det guld värt att träffa andra synskadade och byta erfarenheter. Namn: Christoffer Örnevik Ålder: 21 år Bostadsort: Tills för ett år sedan Vansbro, numera Hökar ängen Intressen: Fiske, djur, Gillar att simma och älskar konditionsmaskiner. Kan stå där och trampa timmar i sträck. Musikintresserad: spelar bas, trummor, gitarr, keyboard och inte minst näsflöjt. För några veckor sedan började Christoffer en universitetsutbildning för att bli socionom. I hans grupp går 45 elever. Det är ett stabilt yrke som det nog alltid kommer att vara efterfrågan på. Och om jag tröttnar på att vara socionom om sådär en tio femton år är jag fortfarande tillräck ligt ung för att börja plugga till något annat. Christoffer har långt ifrån hunnit få alla läroböcker in lästa från Talboks- och punkt skriftsbiblioteket. Böckerna dimper ner i brevlådan lite nu och då. Istället antecknar han en hel del på sin Pronto, ett ganska litet antecknings hjälp medel med tal och punktskrift. Dessutom använder han flitigt sin Plextalk Pocket, en inspel ningsbar Daisyspelare liten som en mobiltelefon. I klassen har vi diskuterat en hel del det här med kroppsspråkets betydelse för att under stryka det man säger eller inte bli missförstådd. Jag tycker SRF och Unga Synskadade borde ordna kroppsspråkskurser. Jag tycker även att en del synskadade är för gåpåiga och kompromisslöst vill ha igenom sin vilja i alla lägen. Med en lite smidigare attityd tror jag de skulle nå större resultat. Sune Olsson 5

6 Hett på Sikargården och äventyrligt på Alnön Efter några år med vikande deltagande på sommarlägren är det nu full fart igen, med 44 deltagare på Sikargården och 24 på Alnön. En dag på stranden Tävling i stövelkastning I år gick allt i hettans tecken. Ingen orkade åka på utflykter, men det blev mycket bad och mycket glass. Sång och musik och pyssel orkade man dock med, och en natt campade alla tonåringar. På Alnön blev det också en uppvisning i intressepolitik då äventyrsbadet vägrade släppa in ledsagare utan betalning. Historien hamnade i tidningen, men sedan den snälla motorcykelklub ben SMC ställt upp fick alla bada. Det är synd att inte alla känner till de här lägren, säger Helena Dahlström i Lerum, mamma till Dennis, 11. Vilket engagemang! Där finns bara möjligheter, inga hinder, och när Dennis kommer hem säger han Mamma, nu tror jag att jag kan allt. Dagens hantverk en hjälm i gips 6

7 Ovan: De äldsta deltagarna håller tävlingar för de yngsta Vänster: Samling Positiv utveckling vid några av landets syncentraler Synskadades Riksförbund arbetar för att det ska finnas heltäckande team runt barn och unga med synnedsättning och deras familjer vid landets syncentraler. I teamen ska det finnas tillgång till sjukgymnast och psykolog förutom de tra di tionella professionerna. Syncentralerna börjar anställa sjukgymnaster och psykologer. Idag finns det tillgång till psykolog i Stockholm, Uppsala, Västerås och Lund. Göteborg verkar vara på gång. När det gäller sjukgymnaster finns det 9 sjukgymnaster i hela landet och de flesta arbetar med alla åldrar. Vi ser positivt på utvecklingen även om det går långsamt. Cecilia Ekstrand Vänster: Den äldsta och den yngsta deltagaren rockar loss Vänster: Glassdags igen Bilder: William Wiberg Enkelt syntest Många barn kommer aldrig till Resurscenter syn utan stannar på habiliteringen, där kunskap om synskador i regel är låg. Därför har Sprida på Örebro läns landsting tillsammans med Rc Syn i Örebro tagit fram ett enkelt lek- och spelprogram som avslöjar spelarens synstatus. Programmet, som heter Sebra, är ganska självinstruerande, och finns att ladda ner från under rubriken Spridas program. Den som vill ha en cd får betala 200 kr. 7

8 Semester i Danmark Det var en avkopplande och lyckad vistelse, sammanfattar en nöjd Arne Jungelin efter en familjevecka i juli på Danska Blindesamfundets rekreationsanläggning Fuglsangscentret. Fuglsangscentret ligger på Jyl land, och är danskarnas kon ferens- och rekreationsanläggning, liknande Synskadade Riks förbunds anlitade anläggning Almåsa utanför Västerhaninge. Men Fuglsangscentret var något extra med sin familjeinriktning, enligt Arne som är synskadad pappa till tre döttrar. Han besökte centret för första gången i år med de två seende döttrarna, femåringen Sara och sjuåringen Micaela, samt Arnes flickvän som också är synskadad. Med två nyfikna och aktiva minderåriga flickor är det viktigt att anläggningen känns trygg och att det finns gott om aktiviteter. Allt detta passade in på Fuglsangscentret. Allt var välplanerat, anläggningen och utflykterna. Stället funkade för synskadade, det var bra mat, bra akti viteter för barnen och även kul för vuxna. Och det fanns gott om personal dygnet runt. Som förälder kan man slappna av. Det var också positivt att barnen fick nya danska vänner, berättar Arne. 8 Han berättar vidare att i Fuglsangscentrets område finns en mycket bra lekpark och grönområden där man kan släppa ungarna fritt. Centret arrangerade utflykter varje dag till exempel bad i havet, till en sorts Sommarland med olika aktiviteter för barnen och till ett vetenskapligt center för barn. Ledsagare fanns med vid varje utflykt. Det som var bra var att tonåringarna hade egna ledare, tillägger Arne. Han uppskattade mycket att man kunde välja om man behövde hjälp med maten på centret. Om man kunde klara sig själv då fick man ta från den dukade buffén, men om man behövde personlig service då bara satte man sig vid ett bord, sträckte upp handen, och då kom det genast personal fram och gav service. De hade en mycket hjälpsam bra attityd. Ett plus i vistelsen var att i närorten Frederica tycktes invånarna och butiksägare vana vid synskadade. Till exempel när vi kom in på puben, där skulle man själv hämta sin dryck. Trots att ingen av oss hade vit käpp, verkade det som om de såg att vi var synskadade. De sa bara åt oss att sätta oss ner så kom de och tog upp beställning. Eller när jag skulle köpa nya dojor till min dotter, då gick jag in i en klädbutik, biträdet

9 Kunskapscenter kan avlasta föräldrar FUB har kartlagt behovet av ett kunskapscenter. Många föräldrar till barn med funktionsnedsättningar lägger ner mycket tid på att söka kunskap och administrera kontakter mellan olika stödjande myndigheter. Om funktionsnedsättningarna är komplicerade kan det bli ett heltidsjobb. Det skulle behövas någonstans där allt man behöver veta finns samlat. Nånstans som man kan ringa till, eller en webbplats där garanterat allt om funktionshinder som är bra finns. FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, har kartlagt behovet och kommer nu att söka pengar för att driva på stiftandet av ett sådant center ytterligare något steg. Vi har intervjuat både föräldrar och personal, säger Eva Borgström som har gjort kartläggningen för FUBs räkning. Uppskattningsvis handlar det om ungefär personer som har sådana funktionsnedsättningar att det behövs. De har föräldrar, och de har mycket personal omkring sig, med mycket personalomsättning. De behöver snabbt hitta relevant och säker evidensbaserad kunskap. Idag söker många på Internet men det som finns där är svårt att värdera och många gånger inte särskilt tillförlitligt. Det center FUB syftar till ska samla kunskap och hänvisa. Det ska inte konkurrera med Resurscenter syn och till exempel erbjuda habilitering. Det finns olika öar av kunskap som vi vill bygga broar mellan, säger Eva Borgström. Men vi vill inte ersätta dem. Den rapport som handlar om detta heter Till mångas nytta och kan sökas på visade mig till en barnbutik. Men på resan fanns ytterligare två svenska familjer. Nytt autismcentrum Kostnadsmässigt finansierade Blindesamfundet via en fond en stor del av vistelsen. Det berodde nog på att det inte var så många familjer där. Blir det många då får man nog betala själv, tror Arne. På frågan om han kan tänka sig att återvända nästa år svarar han: Resan grävde hål i plånboken med jag ska försöka resa dit igen. Ragnvi Svärd Ett autismcentrum med det imponerande namnet Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders, KIND, startar i höst. Centret ska forska om autism och autismliknande tillstånd, och också undervisa om detta. I fokus står förstås att utveckla diagnosticerings- och behandlingsmetoder. Men centret har också uttryckligen ett uppdrag att samordna kunskapsspridning till föräldrar och andra anhöriga. Inte minst viktigt är att ut bilda personal inom vård, skola och socialtjänst om hur man kan hjälpa barn med autism. Chef för centret är professor Sven Bölte, tidigare verksam i Heidelberg och specialist på autism. Adressen är 9

10 Familjehelg och sommarläger Sista helgen i maj var det fa miljehelg på Bosön. 11 fa miljer med synskadade barn och deras syskon deltog. Temat för helgen var vikten av att röra på sig. Barnen hade olika rörelseaktiviteter som leddes av en friskvårdskonsulent. En gemensam aktivitet för barn och föräldrar hölls också. Föräldrarna fick lyssna till två personer från syncentralen som föreläste om sambandet mellan rörelse och inlärning och kroppskännedom. De fick även träffa Lars Joakim Lundquist, biträdande sjukvårdslandstingsråd för moderaterna som informerade om aktuella frågor. Veckan före midsommar åkte 17 barn och 7 ledare på ett fem-dagarsläger till Bosön. Lägret besöktes av fyra personer från Palatset som höll en teaterworkshop. Palatset, som invigs sommaren 2011, har sina lokaler i gamla Riksarkivet och kommer att bli en mötesplats för barn, skola och familjer fyllt av kultur och nöjen. Andra aktiviteter under lägret var bl.a. skivinspelning, besök på Gröna Lund, disco, fiske, fotboll, grillning och spökvandring för dem som ville. Årets andra läger hölls på Gotland under en augustivecka. Under veckan besöktes bl.a. Vatten- och Sommarland, Fornsalen på länsmuseet, Tofta bad och Medeltidsmarknaden. I övrigt var man på ett creperie och åt crepes, några spelade minigolf, några besökte en häst hos en privatperson. I vanlig ordning avslutades lägret med disco sista kvällen. På discot var det dansuppvisning och danstävling. Skånekonsert i jul Årets Nallekonsert med Nalle & Hillerud samt elever från Skånes kulturskolor äger rum söndag den 19 december kl 12. Alla barn tar med egen nalle. Tomten kommer naturligtvis med ett litet paket till alla barn. Efteråt går vi och äter någonstans. Anmälan görs till SRF Skåne senast 12 oktober. Anmäl också om man behöver rullstolsplats eller något annat speciellt. SRF Skånes Barn-föräldrautskott Dags för Unga Synskadades utbildningshelg Årets utbildningshelg blir i Jönköping 5-7 november. Där kan ungdomar från 12 år lära sig hur US fungerar träffa andra medlemmar under roliga former lära sig planera aktiviteter lära sig bli ledare och bli hörd Det kommer också såväl teater och trollkarl. Anmälan senast 30.9 till eller Man måste förstås vara medlem i US för att åka, men det här kan ju vara en förevändning. Studievägledning i Göteborg Ungdomar som vill prata med någon om studie- och yrkesval är välkomna till Dalheimersalen torsdag den 14 oktober kl Stödprojekt Nu ska det utredas hur stödet till föräldrar är ska kunna göras bättre. Folkhälsoinstitutet ska dela ut 10 miljoner till två kommuner och två universitet som testar något nytt sätt att rikta stöd direkt till föräldrar till barn med någon funktionsnedsättning. Tipsa om du vet något bra! 10

11 Elever lämnas i sticket Kurs för föräldrar till barn med grav synnedsättning Unga synskadade riktar skarp kritik mot regeringen för den nya skollagen. Den nya skollagen innebär en direkt försämring. Enligt den blir det nu ett direkt förbud mot att ge stöd åt en elev som har nått nivån Godkänd. Genom att i lagen införa stödförbud för elever som siktar på högre betyg än Godkänd förvandlas ambition och motivation till olust och frustration. De elever som har möjlighet att med extra stöd nå VG och MVG i betyg kan nu glömma detta, säger US ordförande Victoria Öjefors i ett brev till departementet, som antagits av US medlemsmöte i augusti. Dessutom blir det möjligt även i fortsättningen för skolor att utestänga elever med funktionshinder. Rätt att utbildas i punktskrift införs inte. US passar också på att ge Björk lund en känga för den nya lärarutbildningen, som inte innehåller någon utbildning i funktionshinderkunskap. Lärare saknar ofta viktiga verktyg och perspektiv, säger US, och den nya utbildningen gör inget för att hjälpa upp situationen. US tycker att utbildningsministerns tal om kunskap klingar ihåligt. Den utbildningsminister som pratat högst och mest om att kunna läsa/skriva och vikten av stöd i ett tidigt stadium är konstruktören av den lag som just förvägrar oss detta, skriver US och fortsätter: Allt sedan Björklund till trädde posten som utbildningsminister 2006 har utbildningsdepartementet genom en konsekvent politik försökt framställa specialskolan som ett fullgott alternativ, styra om resurserna dit och genom bland annat exemplen ovan lämnat integrerade elever med funktionsnedsättningar i sticket. Vi fick ett mejlsvar från moderaterna som var väldigt allmänt, säger Mikael Ståhl. Annars har vi inte fått något svar från Björklund, departementet eller regeringen. På ett möte US och SRF hade med departementet i juni sa man att man kan ändra bestämmelsen senare om inget stöd för elever som har nått godkändnivån. Men det är alltså inte ens ett löfte. Motivet för denna regel när den kom upp var att det inte har stått något alls om stöd i den tidigare skollagen, och att alltså den nya regeln skulle vara en förbättring. Å andra sidan hade det utarbetats en praxis som gick långt utöver nuvarande lagbestämmelse. Om den nya lagen kommer att användas som en förevändning för nedskärningar är det ingen som vet. Du som har ett barn med grav synnedsättning har väl inte glömt att anmäla dig till kursen den november på Almåsa konferens utanför Stockholm. Vi börjar fredag kväll och avslutar vid lunch på söndagen. Under helgen kommer vi att ta upp frågor kring skolsituationen för punktläsande barn, fritid, forskning, fadder/ kontaktföräldrar m m. Kostnad en är 400 kronor. Anmäl dig senast den 20 oktober. Mer info finns på nu eller kontakta Föräldrakontakten Rikstidningen för föräldrar till barn med synskador produceras SRF Synskadades Riksförbund, och kommer ut med fyra nummer per år. Den ges även ut på daisy. Redaktion: Jan Wiklund, Sune Olsson, Ansvarig utgivare: Eva Björk Tel Nästa nummer: kommer ut i november Manusstopp 1 nov. 11

12 Posttidning B Synskadades Riksförbund Enskede Resurscenter syn informerar om föräldrakurser Resurscenter syn i Stockholm och Örebro erbjuder utbildning för föräldrar som har ett barn med synskada. Utbildningen sker i kursform på resurscentret. Specialutformade utbildningar på hemorten kan också arrangeras. Se vidare på vår hemsida Aktuellt under hösten 2010 och våren 2011 Barn med grav synskada i förskoleklass november 2010 i Stockholm Anmälan: senast den12 oktober 2010 Ur innehållet: Att läsa, skriva och räkna. Bilder och bildtolkning. Dagliga aktiviteter. Lek och samspel. Mobility. Barn och ungdomar med syntolkningssvårigheter/cvi, 3-18 år 7-8 december 2010 i Stockholm Anmälan: senast den 26 oktober 2010 Ur innehållet: Bakre synbaneskador, orsaker och konsekvenser. Att leva med syntolkningssvårigheter/cvi. Strategier och pedagogiska möjligheter. Barn med synnedsättning, ålder 0-5 år januari 2011 i Stockholm och februari i Stockholm Anmälan kan ske kontinuerligt Ur innehållet: Att upptäcka världen med andra sinnen. Syn-synskada-utveckling. Böcker och bilder. Lek och samspel. Mobility och miljöanpassning. Samhällets stödinsatser Barn med synsvaghet, 6 12 år mars 2011 Anmälan: senast 1 februari 2011 Ur innehållet: Syn och synfunktioner. Studieteknik och skolarbete. Synsvaghet, utveckling och identitet. Samspel och kamratrelationer. Samhällets stödinsatser. Alla kurser är kostnadsfria och ersättning utgår för resekostnader. Föräldrarna betalar en mindre avgift för mat och logi. Ytterligare information Annica Winberg, Inga-Stina Fellers & Ingrid Nordberg Resurscenter syn Stockholm,

Nummer 1 mars 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador

Nummer 1 mars 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Föräldrakontakten Nummer 1 mars 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Aniridinätverk hjälper Jans föräldrar, sid 3 Sveriges yngsta ledarhundsförare sid 6 Missnöje med SPSM-nedskärning

Läs mer

Föräldrakontakten. .. och Ronja på gymnasiet sid 6 Barnverksamhet i Jönköping sid 8 Skolskjutstrasslet sid 9

Föräldrakontakten. .. och Ronja på gymnasiet sid 6 Barnverksamhet i Jönköping sid 8 Skolskjutstrasslet sid 9 Föräldrakontakten Nummer 4 nov 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Carl börjar i första klass, sid 3.. och Ronja på gymnasiet sid 6 Barnverksamhet i Jönköping sid 8 Skolskjutstrasslet

Läs mer

Nummer 2 maj 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador

Nummer 2 maj 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Föräldrakontakten Nummer 2 maj 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Maja är Sveriges enda synskadade simmerska, sid 3 Familjer slipper vara samordnare sid 5 Synförmåga testas elektroniskt

Läs mer

Föräldrakontakten. CVI och matematik sid 10 Samordnade kommuner berättade sid 3 Slöjd utan syn sid 6

Föräldrakontakten. CVI och matematik sid 10 Samordnade kommuner berättade sid 3 Slöjd utan syn sid 6 Föräldrakontakten Nummer 3 sept 2008 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Mycket spännande att göra på sommarläger, sid 12 CVI och matematik sid 10 Samordnade kommuner berättade sid 3 Slöjd

Läs mer

Föräldrakontakten. Ny CVI-lathund sid 6 Syncentral / barnhab samarbetar sid 3 Logik räcker inte i schack sid 5

Föräldrakontakten. Ny CVI-lathund sid 6 Syncentral / barnhab samarbetar sid 3 Logik räcker inte i schack sid 5 Föräldrakontakten Nummer 1 mars 2009 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Braille-året: Karl lärde sig läsa punktskrift med hjälp av mat, sid 10 Ny CVI-lathund sid 6 Syncentral / barnhab

Läs mer

Nummer 4 nov 2009 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador

Nummer 4 nov 2009 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Föräldrakontakten Nummer 4 nov 2009 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Från teaterlägret, sid 8 Nya CVI-rön sid 6 Destruktiva mönster runt barn sid 10 Kontroll över vardagen sid 3 Svaga

Läs mer

Nummer 4 nov 2007 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador

Nummer 4 nov 2007 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Föräldrakontakten Nummer 4 nov 2007 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Seema har välkomnats i skolan, se sid 3 CVI vanligaste synskadan sid 6 Spretig familjeverksamhet sid 5 Stamceller

Läs mer

Nummer 1 mars 2007 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador

Nummer 1 mars 2007 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Föräldrakontakten Nummer 1 mars 2007 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Skriva på kork och frigolit sid 8 Scouting är gemenskap sid 3 Inte utvecklingsstörd i teater sid 12 Föräldraråd

Läs mer

Föräldrakontakten. Lägersommar sid 11 Ungdomar betygssätter sc sid 9 Högstadieförslag sid 5

Föräldrakontakten. Lägersommar sid 11 Ungdomar betygssätter sc sid 9 Högstadieförslag sid 5 Föräldrakontakten Nummer 3 september 2006 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Lägersommar sid 11 Ungdomar betygssätter sc sid 9 Högstadieförslag sid 5 Skolnätverket fortsätter kräva samarbete

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Nummer 2 juni 2008 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador

Nummer 2 juni 2008 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Föräldrakontakten Nummer 2 juni 2008 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Vidar besegrar sin autism, sid 3 Habiliteringskonferens på SRF sid 7 Lisa på Totalskidskolan sid 12 Drama kräver

Läs mer

Nummer 4 december 2004 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador

Nummer 4 december 2004 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Föräldrakontakten Nummer 4 december 2004 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Synskada inget problem på förskolan sid 3 Habilitering prioriterad, men ekonomin är kärv sid 5 CVI-barn har

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3=10 efter fallande F Units with F5*10 by descending F 1 OCH 30856 77 DESSA 1188 153 LIGGER 563 229 PROBLEM 354 2 I 29551 77

Läs mer

En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 2. 2009. Tema: Delaktighet och bemötande. Känslan att lyfta bucklan...

En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 2. 2009. Tema: Delaktighet och bemötande. Känslan att lyfta bucklan... En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 2. 2009 Tema: Delaktighet och bemötande Känslan att lyfta bucklan... AnsvARig utgivare har ordet: Så självklart men ändå så svårt Innehåll Att bli expert på

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

nya Folkhögskolekurser svårfyllda, sid 6 SPSM:s inriktning, sid 3 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2008

nya Folkhögskolekurser svårfyllda, sid 6 SPSM:s inriktning, sid 3 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2008 nya Nr 3 2008 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Ledarhund på Vision 2008 i Montreal, sid 14 Folkhögskolekurser svårfyllda, sid 6 SPSM:s inriktning, sid 3 nya Ges ut

Läs mer

Det viktiga är hur man är mot sitt barn. Intervjuer med föräldrar som har en utvecklingsstörning

Det viktiga är hur man är mot sitt barn. Intervjuer med föräldrar som har en utvecklingsstörning Det viktiga är hur man är mot sitt barn Intervjuer med föräldrar som har en utvecklingsstörning Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en projektredovisning.

Läs mer

NYHETER KULTUR PSYKOTERAPI FÖR ANHÖRIGA DEBATT. Dansk konflikt

NYHETER KULTUR PSYKOTERAPI FÖR ANHÖRIGA DEBATT. Dansk konflikt Anhöriga I FOKUS nummer 7 2015 tema anhöriga Vi lärde oss teckna Om att vara morförälder på distans NYHETER KULTUR PSYKOTERAPI FÖR ANHÖRIGA DEBATT För lite stöd till anhöriga Samhället ger inte tillräckligt

Läs mer

NYHETER KULTUR PSYKOTERAPI FÖR ANHÖRIGA DEBATT. Dansk konflikt

NYHETER KULTUR PSYKOTERAPI FÖR ANHÖRIGA DEBATT. Dansk konflikt Anhöriga I FOKUS nummer 7 2015 tema anhöriga Vi lärde oss teckna Om att vara morförälder på distans NYHETER KULTUR PSYKOTERAPI FÖR ANHÖRIGA DEBATT För lite stöd till anhöriga Samhället ger inte tillräckligt

Läs mer

EN VÄG TILL ARBETSMARKNADEN. Ungdomens styrka och omgivningens stöd. Henrik Brink

EN VÄG TILL ARBETSMARKNADEN. Ungdomens styrka och omgivningens stöd. Henrik Brink EN VÄG TILL ARBETSMARKNADEN Ungdomens styrka och omgivningens stöd Henrik Brink För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör men först och främst förstå det han förstår Søren Kierkegaard

Läs mer

srf Barn Föräldrar Mari fick rätt Släng dina låneböcker Får man skoja? Rida är att få vara självständig Tidning för Synskadades Riksförbund Nr 1 2011

srf Barn Föräldrar Mari fick rätt Släng dina låneböcker Får man skoja? Rida är att få vara självständig Tidning för Synskadades Riksförbund Nr 1 2011 srf Tidning för Synskadades Riksförbund Nr 1 2011 & Barn Föräldrar Rida är att få vara självständig Mari fick rätt Släng dina låneböcker Får man skoja? Lyckopenningen finns i ovanstående storlekar. För

Läs mer

Föräldrakontakten. Intresse viktigare än kunskaper sid 3 Lättare försäkra barn med synskador sid 6 Ett språk för barn som inte pratar sid 10

Föräldrakontakten. Intresse viktigare än kunskaper sid 3 Lättare försäkra barn med synskador sid 6 Ett språk för barn som inte pratar sid 10 Föräldrakontakten Nummer 4 december 2005 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Intresse viktigare än kunskaper sid 3 Lättare försäkra barn med synskador sid 6 Ett språk för barn som inte

Läs mer

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap Nummer 1, mars 2009 Föräldraskap Det kom ett brev Hur ska föreningens arbete se ut framöver för att främja deltagande och inflytande för vuxna medlemmar med autism/aspergers syndrom? Riksföreningen Autisms

Läs mer

nya Planmässig psykolog på LVI, sid 7 Klokt men abstrakt på Sit, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering

nya Planmässig psykolog på LVI, sid 7 Klokt men abstrakt på Sit, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering nya Nr 3 2007 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Avancerade lärtekniker i Niigata, s 15 Planmässig psykolog på LVI, sid 7 Klokt men abstrakt på Sit, sid 10 nya Ges

Läs mer

nya Rehabutredningen, sid 6 Flyt i Louisville, sid 20 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 1 2012

nya Rehabutredningen, sid 6 Flyt i Louisville, sid 20 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 1 2012 nya Nr 1 2012 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering När Margareta ser bäst använder hon excentrisk fixation, sid 14 Rehabutredningen, sid 6 Flyt i Louisville, sid 20 nya

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Bakgrund. Upplägg. 3. Utbildning och folkbildning I Utbildning och folkbildning redogör vi för två enkätundersökningar

Bakgrund. Upplägg. 3. Utbildning och folkbildning I Utbildning och folkbildning redogör vi för två enkätundersökningar Bakgrund Upplägg Folkbildning i förändring är indelad i tre sektioner. Där varje sektion i boken inleds med innehållsförteckning, samt en kortare beskrivning av det övergripande innehållet. Under 2011

Läs mer

adoptivfamiljer Barn söker föräldrar Vi adoptivfamiljer nr 1 2011 1

adoptivfamiljer Barn söker föräldrar Vi adoptivfamiljer nr 1 2011 1 adoptivfamiljer MEDLEMSTIDNING FÖR FAMILJEFÖRENINGEN FÖR INTERNATIONELL ADOPTION NR 1 2011 Barn söker föräldrar Vi adoptivfamiljer nr 1 2011 1 ledare Kan man älska alla barn? Carin Fremlings svar på frågan

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Han fortsätter gå framåt. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012. Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen

HJÄRNKRAFT. Han fortsätter gå framåt. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012. Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012 Han fortsätter gå framåt Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen Carolina Lindgren om vägen tillbaka 6 Billums utredning

Läs mer