Föräldrakontakten. Nya deltagare i föräldraråd sid 3 Christoffer flyttar hemifrån sid 4 Elever lämnas i sticket sid 2 och 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrakontakten. Nya deltagare i föräldraråd sid 3 Christoffer flyttar hemifrån sid 4 Elever lämnas i sticket sid 2 och 11"

Transkript

1 Föräldrakontakten Nummer 3 sept 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Rusning till sommarlägren, sid 6 Nya deltagare i föräldraråd sid 3 Christoffer flyttar hemifrån sid 4 Elever lämnas i sticket sid 2 och 11

2 Plus och minus i ny skollag I juni fattade Riksdagen be slut om den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet. Den börjar tillämpas från och med den 1 juli Den nya skollagen innebär vissa förbättringar, som till exempel rätten att överklaga en annan skolplacering än den vård nadshavaren önskar samt be slut i fråga om åt gärds pro gram. Kommuner och frisko lor kommer även i fortsätt ningen att kunna neka att ta emot elever om det skulle leda till betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter. Valfriheten för elever med synnedsättningar kan begrän sas eftersom rätten till kost nadsfri skolskjuts endast gäller till den skola som kommunen anvisar. Om eleven väljer en annan kommunal skola eller friskola kan skolskjuts beviljas om det inte innebär organisa toriska eller ekonomiska svå rig heter för kommunen. Rätten till specialpedagogiskt stöd, som var tydlig i den tidigare grundskoleförord ningen, är nu inbakad i särskilt stöd enligt Utbildningsdeparte mentet. Det innebär i den nya lagen att rätten till särskilt stöd ska ges till elever som riskerar att inte nå godkänd. Synskadades Riksförbund har tillsammans med flera andra organisationer påpekat dessa faktorer, som vi befarar kan leda till försämringar för elev er med funktionsnedsättning. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att det blir ett tilllägg till skollagen som slår fast rätten till specialpedagog iskt stöd frikopplat från mål uppfyllelse samt rätten till stöd så långt som möjlighet. Idag är det oerhört viktigt för alla unga att gå ut skolan med så goda kunskaper som möjligt. Det är i ännu högre grad betydelsefullt för elever med funktionsnedsättning. Skolinspektion kommer att få ett större mandat att utreda, bedöma och rikta adekvat kritik mot huvudmännen, vilket kan innebära positiva effekter för elever med synned sättning. Hjälpmedelsinstitutet har bevil jats pengar från Allmänna arvsfonden för ett pilotprojekt som heter Olika unga lika förutsättningar?. Projektet har fokus på hjälpmedel i skolan med sikte på fortsatt utbildning och arbetsliv. Det är en grundskola och en gymnasieskola i Linköping respektive Kungälv som ingår i projektet. Synskadades Riksförbund ingår i styrgruppen. På lokal nivå kommer det att bildas projektgrupper och referensgrupper med aktörer från landsting, kommun och brukar organisationer. Cecilia Ekstrand Innehåll i Föräldrakontakten nummer 3, 2010: Christoffer flyttar hemifrån sid 4 Hett på Sikargården och äventyrligt på Alnö sid 6 Positiv utveckling på några syncentraler sid 7 Semester i Danmark sid 8 Kunskapscenter kan avlasta föräldrar sid 9 Nytt autismcenter sid 9 Några kommande aktiviteter sid 10 "Elever lämnas i sticket" sid 11 2

3 Nya deltagare i föräldraråd Medlemmarna i SRF:s föräldraråd träffades i september och består av delvis nya ansikten. Som vanligt är intressena lite spretiga. En del har syncentraler som man måste slåss med, andra har syncentraler som är engagerade och kunniga. En del har problem med rektorer som sparar på pengarna, andra har små barn som inte börjar skolan på många år. Men alla har stort behov av att veta var man får reda på saker. Vårt problem är att vi inte vet vad vi behöver, sa Johan Ericson från Tjörn. Vi måste få kunskap snabbt så vi kan hjälpa vårt barn så tidigt som möjligt. Vi är faktiskt avundsjuka på föräldrar till barn med Downs syndrom, för de har ett helt program. För oss som inte har någon direkt diagnos finns inget liknande. Synsvaga barn tillhör en gråzon, sa Dorota Hertzman, Norrköping. Det är svårt att veta vad de behöver. Det är svårt att veta vad de ser och inte ser, framförallt när de är små. Man får förlita sig på läkare och pedagoger, som genom regelbundna undersökningar och tester, kommer fram till vad som är bäst just för stunden. Barnet blir större och man väntar på den dagen när de själva kan berätta hur och vad se ser och då få ett bättre grepp om deras syn skada. Vår syncentral tar inga egna initiativ, sa Theresa Näs man, Luleå. Vi måste själva söka information och presen tera den för syncentralen. Men vi har ingen aning om vilka hjälpmedel som finns. Vi skulle behöva få till baka specialpedagogerna som numera bara hjälper skolor och inte föräldrar, sa föräldrarådsveteranen Petra Sikeborg. Jarl Råstrand, Stockholm, vill inte bara träffa andra för att få veta saker utan också för att kunna påverka med hjälp av en organisation. Enstaka föräldrar tas inte på allvar. Det blir så lätt gnäll när man har barn med särskilda behov, sa han. Jag skulle vilja lära mig att ta tillvara möjligheter istället. Barn med synskador är så få att det inte är realistiskt att förvänta sig att allt ska cirkulera kring dem. Man kör huvudet i vägg en, sa Monicka Lindberg i Torsby. I vårt fall är det syn centralen. De visar inget in tresse och vill inte ha något samarbete. De är som politiker på våra brukarråd och skyller ifrån sig på någon annan. Det är bra att vi har kommit igång, sa Monicka. Vi märkte att det handlar om samma sak er för oss alla. Det är sam ma saker som inte fungerar, och det är samma nedskär ning ar. Dessutom lärde jag mig en konkret sak som var man får tag i noter i punktskrift, som en kille i Värmland har frågat efter. Det som är bra med SRF är att man kommer i kontakt med både barn och vuxna med synskador, sa Jarl. Första gång en var jobbigt, men sen har det varit oerhört positivt. Oavsett om man ser eller inte går det att använda SRF till att bygga relationer med andra familjer. Och det behöver Adam om han ska klara sig. Föräldrakommittén kommer att ha en träff på två dagar under Medlemmar för är Dorota Hertzman, Norr köping, mamma till Sarah, 7, synsvag. Med i SRF Östergötlands föräldra kommitté Theresa Näsman, Luleå, mamma till Allis, 3, gravt synskadad med albinism. Helena Eriksson, Luleå, veteran och mamma till David, 10, gravt synskadad Johan Ericson, Tjörn, pappa till Felicia, 1,5, med cp-skada Jarl Råstrand, Stockholm, pappa till Adam, 3, blind med ROP. Petra Sikeborg, Söderhamn, veteran och mamma till Viktoria, 13, blind Monicka Lindberg, Torsby, mamma till Wilma, 8, synsvag med albinism. Medlem i SRF Värmlands och SRF Torsbys 3

4 Christoffer flyttar hemifrån Jag tycker en del syn skada de är för gåpåiga och kompro misslöst vill ha igenom sin vilja i nästan alla lägen, menar Christoffer Örnevik. Jag tror de skulle nå längre om de var mer kompromissvilliga. Vi sitter och sappar över en kopp kaffe i Christoffer Örneviks lagom stökiga och lagom charmiga lilla lägenhet i Hökar ängen, en förort till Stockholm. För ett år sedan då Christoffer var tjugu år bodde han fortfarande hemma hos mamma och syskonen i lilla Vansbro. Jag hade kanske inte funderat så mycket över framtiden säger han, men en sak var jag säker på, jag skulle aldrig flytta till Stockholm. För många affärer, för mycket människor och för mycket trafik. Men nu sitter jag här, har precis börjat plugga vid universitetet och jag stortrivs med livet! Hur kändes det att flytta hemifrån direkt till storstaden där du varken hittade eller nästan inte kände någon? Jag tror man måste intala sig själv att det här klarar jag. Blir man rädd för att misslyckas tillåter man inte sig själv att lyckas. Jag tror att jag har lätt för att lära mig nya vägar, men framför allt drar jag mig inte för att fråga då jag tycker att jag behöver hjälp. Och människor är myc ket hjälpsamma. Visst är det en jättestor omställning fortsätter han. Nu måste jag själv ta ansvar över allt. Rena kläder ligger inte längre där färdigtvättade i byrålådan av sig självt och väntar på mig. Men att tvätta är inget större problem. Då jag vet att jag spillt på mig höjer jag tvättemperaturen. Och maten, först ska den inhandlas och sedan tillagas. Men det går det också. Jag har bara misslyckats riktigt att laga mat en gång, fast den gången blev den desto rysligare! Och jag har en sista reträttväg, jag hittar till grillkiosken! Städningen då? Många ton årskillar är ju inte alltför intres serade av att städa. Hur gör du? Jag är en lat människa och städning är nog det tråkigaste som finns. Skiten får växa till en viss gräns, sedan inser jag att något måste göras. Precis innan du kom tappade jag en flaska allrent i badrummet. Jag hade bara att välja. Antingen låter jag smeten ligga kvar och försöker glömma det hela eller också försöker jag torka upp det, och jag valde att torka upp det. styrelser Boris Samuelsson, Stockholm, pappa till Emil, 3, blind. Har arbetat med barntidningen Oboj och är själv blind. 4 Karin Klevelid, Linköping, mamma till Martin, 8 Mona Forsberg, Jönköping, veteran och mamma till Linus, 13 Kontakt får du via Cecilia Ekstrand, nu

5 Vilka är de viktigaste råden du skulle vilja ge synskadade ungdomar som funderar på att flytta hemifrån? Städa ditt eget rum så att du är någorlunda van att sköta dammsugare, sopborste och så vidare. Var med i köket vid matlagning så mycket som möjligt. Lär dig hacka och skära. Om du dessutom kan steka och koka kommer du långt. Och till sist, flytta hemifrån då det känns att det är dags. Dra inte ut på det för länge. Christoffer Örnevik hann under sina barnaår delta hela tolv gånger på SRFs olika barnläger. Efter två, tre läger var han fast! Det blev som en sjukdom. Jag bara ville dit! Alla var med alla både unga och äldre! Som sjuåring var jag med på mitt första barn läger och sedan dess blev det läger varje år tills för ett par år sedan då jag var för gam mal och inte fick vara med längre. Lägren kändes som att ha semester hemifrån. Och framför allt då jag blev tonår ing blev det guld värt att träffa andra synskadade och byta erfarenheter. Namn: Christoffer Örnevik Ålder: 21 år Bostadsort: Tills för ett år sedan Vansbro, numera Hökar ängen Intressen: Fiske, djur, Gillar att simma och älskar konditionsmaskiner. Kan stå där och trampa timmar i sträck. Musikintresserad: spelar bas, trummor, gitarr, keyboard och inte minst näsflöjt. För några veckor sedan började Christoffer en universitetsutbildning för att bli socionom. I hans grupp går 45 elever. Det är ett stabilt yrke som det nog alltid kommer att vara efterfrågan på. Och om jag tröttnar på att vara socionom om sådär en tio femton år är jag fortfarande tillräck ligt ung för att börja plugga till något annat. Christoffer har långt ifrån hunnit få alla läroböcker in lästa från Talboks- och punkt skriftsbiblioteket. Böckerna dimper ner i brevlådan lite nu och då. Istället antecknar han en hel del på sin Pronto, ett ganska litet antecknings hjälp medel med tal och punktskrift. Dessutom använder han flitigt sin Plextalk Pocket, en inspel ningsbar Daisyspelare liten som en mobiltelefon. I klassen har vi diskuterat en hel del det här med kroppsspråkets betydelse för att under stryka det man säger eller inte bli missförstådd. Jag tycker SRF och Unga Synskadade borde ordna kroppsspråkskurser. Jag tycker även att en del synskadade är för gåpåiga och kompromisslöst vill ha igenom sin vilja i alla lägen. Med en lite smidigare attityd tror jag de skulle nå större resultat. Sune Olsson 5

6 Hett på Sikargården och äventyrligt på Alnön Efter några år med vikande deltagande på sommarlägren är det nu full fart igen, med 44 deltagare på Sikargården och 24 på Alnön. En dag på stranden Tävling i stövelkastning I år gick allt i hettans tecken. Ingen orkade åka på utflykter, men det blev mycket bad och mycket glass. Sång och musik och pyssel orkade man dock med, och en natt campade alla tonåringar. På Alnön blev det också en uppvisning i intressepolitik då äventyrsbadet vägrade släppa in ledsagare utan betalning. Historien hamnade i tidningen, men sedan den snälla motorcykelklub ben SMC ställt upp fick alla bada. Det är synd att inte alla känner till de här lägren, säger Helena Dahlström i Lerum, mamma till Dennis, 11. Vilket engagemang! Där finns bara möjligheter, inga hinder, och när Dennis kommer hem säger han Mamma, nu tror jag att jag kan allt. Dagens hantverk en hjälm i gips 6

7 Ovan: De äldsta deltagarna håller tävlingar för de yngsta Vänster: Samling Positiv utveckling vid några av landets syncentraler Synskadades Riksförbund arbetar för att det ska finnas heltäckande team runt barn och unga med synnedsättning och deras familjer vid landets syncentraler. I teamen ska det finnas tillgång till sjukgymnast och psykolog förutom de tra di tionella professionerna. Syncentralerna börjar anställa sjukgymnaster och psykologer. Idag finns det tillgång till psykolog i Stockholm, Uppsala, Västerås och Lund. Göteborg verkar vara på gång. När det gäller sjukgymnaster finns det 9 sjukgymnaster i hela landet och de flesta arbetar med alla åldrar. Vi ser positivt på utvecklingen även om det går långsamt. Cecilia Ekstrand Vänster: Den äldsta och den yngsta deltagaren rockar loss Vänster: Glassdags igen Bilder: William Wiberg Enkelt syntest Många barn kommer aldrig till Resurscenter syn utan stannar på habiliteringen, där kunskap om synskador i regel är låg. Därför har Sprida på Örebro läns landsting tillsammans med Rc Syn i Örebro tagit fram ett enkelt lek- och spelprogram som avslöjar spelarens synstatus. Programmet, som heter Sebra, är ganska självinstruerande, och finns att ladda ner från under rubriken Spridas program. Den som vill ha en cd får betala 200 kr. 7

8 Semester i Danmark Det var en avkopplande och lyckad vistelse, sammanfattar en nöjd Arne Jungelin efter en familjevecka i juli på Danska Blindesamfundets rekreationsanläggning Fuglsangscentret. Fuglsangscentret ligger på Jyl land, och är danskarnas kon ferens- och rekreationsanläggning, liknande Synskadade Riks förbunds anlitade anläggning Almåsa utanför Västerhaninge. Men Fuglsangscentret var något extra med sin familjeinriktning, enligt Arne som är synskadad pappa till tre döttrar. Han besökte centret för första gången i år med de två seende döttrarna, femåringen Sara och sjuåringen Micaela, samt Arnes flickvän som också är synskadad. Med två nyfikna och aktiva minderåriga flickor är det viktigt att anläggningen känns trygg och att det finns gott om aktiviteter. Allt detta passade in på Fuglsangscentret. Allt var välplanerat, anläggningen och utflykterna. Stället funkade för synskadade, det var bra mat, bra akti viteter för barnen och även kul för vuxna. Och det fanns gott om personal dygnet runt. Som förälder kan man slappna av. Det var också positivt att barnen fick nya danska vänner, berättar Arne. 8 Han berättar vidare att i Fuglsangscentrets område finns en mycket bra lekpark och grönområden där man kan släppa ungarna fritt. Centret arrangerade utflykter varje dag till exempel bad i havet, till en sorts Sommarland med olika aktiviteter för barnen och till ett vetenskapligt center för barn. Ledsagare fanns med vid varje utflykt. Det som var bra var att tonåringarna hade egna ledare, tillägger Arne. Han uppskattade mycket att man kunde välja om man behövde hjälp med maten på centret. Om man kunde klara sig själv då fick man ta från den dukade buffén, men om man behövde personlig service då bara satte man sig vid ett bord, sträckte upp handen, och då kom det genast personal fram och gav service. De hade en mycket hjälpsam bra attityd. Ett plus i vistelsen var att i närorten Frederica tycktes invånarna och butiksägare vana vid synskadade. Till exempel när vi kom in på puben, där skulle man själv hämta sin dryck. Trots att ingen av oss hade vit käpp, verkade det som om de såg att vi var synskadade. De sa bara åt oss att sätta oss ner så kom de och tog upp beställning. Eller när jag skulle köpa nya dojor till min dotter, då gick jag in i en klädbutik, biträdet

9 Kunskapscenter kan avlasta föräldrar FUB har kartlagt behovet av ett kunskapscenter. Många föräldrar till barn med funktionsnedsättningar lägger ner mycket tid på att söka kunskap och administrera kontakter mellan olika stödjande myndigheter. Om funktionsnedsättningarna är komplicerade kan det bli ett heltidsjobb. Det skulle behövas någonstans där allt man behöver veta finns samlat. Nånstans som man kan ringa till, eller en webbplats där garanterat allt om funktionshinder som är bra finns. FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, har kartlagt behovet och kommer nu att söka pengar för att driva på stiftandet av ett sådant center ytterligare något steg. Vi har intervjuat både föräldrar och personal, säger Eva Borgström som har gjort kartläggningen för FUBs räkning. Uppskattningsvis handlar det om ungefär personer som har sådana funktionsnedsättningar att det behövs. De har föräldrar, och de har mycket personal omkring sig, med mycket personalomsättning. De behöver snabbt hitta relevant och säker evidensbaserad kunskap. Idag söker många på Internet men det som finns där är svårt att värdera och många gånger inte särskilt tillförlitligt. Det center FUB syftar till ska samla kunskap och hänvisa. Det ska inte konkurrera med Resurscenter syn och till exempel erbjuda habilitering. Det finns olika öar av kunskap som vi vill bygga broar mellan, säger Eva Borgström. Men vi vill inte ersätta dem. Den rapport som handlar om detta heter Till mångas nytta och kan sökas på visade mig till en barnbutik. Men på resan fanns ytterligare två svenska familjer. Nytt autismcentrum Kostnadsmässigt finansierade Blindesamfundet via en fond en stor del av vistelsen. Det berodde nog på att det inte var så många familjer där. Blir det många då får man nog betala själv, tror Arne. På frågan om han kan tänka sig att återvända nästa år svarar han: Resan grävde hål i plånboken med jag ska försöka resa dit igen. Ragnvi Svärd Ett autismcentrum med det imponerande namnet Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders, KIND, startar i höst. Centret ska forska om autism och autismliknande tillstånd, och också undervisa om detta. I fokus står förstås att utveckla diagnosticerings- och behandlingsmetoder. Men centret har också uttryckligen ett uppdrag att samordna kunskapsspridning till föräldrar och andra anhöriga. Inte minst viktigt är att ut bilda personal inom vård, skola och socialtjänst om hur man kan hjälpa barn med autism. Chef för centret är professor Sven Bölte, tidigare verksam i Heidelberg och specialist på autism. Adressen är 9

10 Familjehelg och sommarläger Sista helgen i maj var det fa miljehelg på Bosön. 11 fa miljer med synskadade barn och deras syskon deltog. Temat för helgen var vikten av att röra på sig. Barnen hade olika rörelseaktiviteter som leddes av en friskvårdskonsulent. En gemensam aktivitet för barn och föräldrar hölls också. Föräldrarna fick lyssna till två personer från syncentralen som föreläste om sambandet mellan rörelse och inlärning och kroppskännedom. De fick även träffa Lars Joakim Lundquist, biträdande sjukvårdslandstingsråd för moderaterna som informerade om aktuella frågor. Veckan före midsommar åkte 17 barn och 7 ledare på ett fem-dagarsläger till Bosön. Lägret besöktes av fyra personer från Palatset som höll en teaterworkshop. Palatset, som invigs sommaren 2011, har sina lokaler i gamla Riksarkivet och kommer att bli en mötesplats för barn, skola och familjer fyllt av kultur och nöjen. Andra aktiviteter under lägret var bl.a. skivinspelning, besök på Gröna Lund, disco, fiske, fotboll, grillning och spökvandring för dem som ville. Årets andra läger hölls på Gotland under en augustivecka. Under veckan besöktes bl.a. Vatten- och Sommarland, Fornsalen på länsmuseet, Tofta bad och Medeltidsmarknaden. I övrigt var man på ett creperie och åt crepes, några spelade minigolf, några besökte en häst hos en privatperson. I vanlig ordning avslutades lägret med disco sista kvällen. På discot var det dansuppvisning och danstävling. Skånekonsert i jul Årets Nallekonsert med Nalle & Hillerud samt elever från Skånes kulturskolor äger rum söndag den 19 december kl 12. Alla barn tar med egen nalle. Tomten kommer naturligtvis med ett litet paket till alla barn. Efteråt går vi och äter någonstans. Anmälan görs till SRF Skåne senast 12 oktober. Anmäl också om man behöver rullstolsplats eller något annat speciellt. SRF Skånes Barn-föräldrautskott Dags för Unga Synskadades utbildningshelg Årets utbildningshelg blir i Jönköping 5-7 november. Där kan ungdomar från 12 år lära sig hur US fungerar träffa andra medlemmar under roliga former lära sig planera aktiviteter lära sig bli ledare och bli hörd Det kommer också såväl teater och trollkarl. Anmälan senast 30.9 till eller Man måste förstås vara medlem i US för att åka, men det här kan ju vara en förevändning. Studievägledning i Göteborg Ungdomar som vill prata med någon om studie- och yrkesval är välkomna till Dalheimersalen torsdag den 14 oktober kl Stödprojekt Nu ska det utredas hur stödet till föräldrar är ska kunna göras bättre. Folkhälsoinstitutet ska dela ut 10 miljoner till två kommuner och två universitet som testar något nytt sätt att rikta stöd direkt till föräldrar till barn med någon funktionsnedsättning. Tipsa om du vet något bra! 10

11 Elever lämnas i sticket Kurs för föräldrar till barn med grav synnedsättning Unga synskadade riktar skarp kritik mot regeringen för den nya skollagen. Den nya skollagen innebär en direkt försämring. Enligt den blir det nu ett direkt förbud mot att ge stöd åt en elev som har nått nivån Godkänd. Genom att i lagen införa stödförbud för elever som siktar på högre betyg än Godkänd förvandlas ambition och motivation till olust och frustration. De elever som har möjlighet att med extra stöd nå VG och MVG i betyg kan nu glömma detta, säger US ordförande Victoria Öjefors i ett brev till departementet, som antagits av US medlemsmöte i augusti. Dessutom blir det möjligt även i fortsättningen för skolor att utestänga elever med funktionshinder. Rätt att utbildas i punktskrift införs inte. US passar också på att ge Björk lund en känga för den nya lärarutbildningen, som inte innehåller någon utbildning i funktionshinderkunskap. Lärare saknar ofta viktiga verktyg och perspektiv, säger US, och den nya utbildningen gör inget för att hjälpa upp situationen. US tycker att utbildningsministerns tal om kunskap klingar ihåligt. Den utbildningsminister som pratat högst och mest om att kunna läsa/skriva och vikten av stöd i ett tidigt stadium är konstruktören av den lag som just förvägrar oss detta, skriver US och fortsätter: Allt sedan Björklund till trädde posten som utbildningsminister 2006 har utbildningsdepartementet genom en konsekvent politik försökt framställa specialskolan som ett fullgott alternativ, styra om resurserna dit och genom bland annat exemplen ovan lämnat integrerade elever med funktionsnedsättningar i sticket. Vi fick ett mejlsvar från moderaterna som var väldigt allmänt, säger Mikael Ståhl. Annars har vi inte fått något svar från Björklund, departementet eller regeringen. På ett möte US och SRF hade med departementet i juni sa man att man kan ändra bestämmelsen senare om inget stöd för elever som har nått godkändnivån. Men det är alltså inte ens ett löfte. Motivet för denna regel när den kom upp var att det inte har stått något alls om stöd i den tidigare skollagen, och att alltså den nya regeln skulle vara en förbättring. Å andra sidan hade det utarbetats en praxis som gick långt utöver nuvarande lagbestämmelse. Om den nya lagen kommer att användas som en förevändning för nedskärningar är det ingen som vet. Du som har ett barn med grav synnedsättning har väl inte glömt att anmäla dig till kursen den november på Almåsa konferens utanför Stockholm. Vi börjar fredag kväll och avslutar vid lunch på söndagen. Under helgen kommer vi att ta upp frågor kring skolsituationen för punktläsande barn, fritid, forskning, fadder/ kontaktföräldrar m m. Kostnad en är 400 kronor. Anmäl dig senast den 20 oktober. Mer info finns på nu eller kontakta Föräldrakontakten Rikstidningen för föräldrar till barn med synskador produceras SRF Synskadades Riksförbund, och kommer ut med fyra nummer per år. Den ges även ut på daisy. Redaktion: Jan Wiklund, Sune Olsson, Ansvarig utgivare: Eva Björk Tel Nästa nummer: kommer ut i november Manusstopp 1 nov. 11

12 Posttidning B Synskadades Riksförbund Enskede Resurscenter syn informerar om föräldrakurser Resurscenter syn i Stockholm och Örebro erbjuder utbildning för föräldrar som har ett barn med synskada. Utbildningen sker i kursform på resurscentret. Specialutformade utbildningar på hemorten kan också arrangeras. Se vidare på vår hemsida Aktuellt under hösten 2010 och våren 2011 Barn med grav synskada i förskoleklass november 2010 i Stockholm Anmälan: senast den12 oktober 2010 Ur innehållet: Att läsa, skriva och räkna. Bilder och bildtolkning. Dagliga aktiviteter. Lek och samspel. Mobility. Barn och ungdomar med syntolkningssvårigheter/cvi, 3-18 år 7-8 december 2010 i Stockholm Anmälan: senast den 26 oktober 2010 Ur innehållet: Bakre synbaneskador, orsaker och konsekvenser. Att leva med syntolkningssvårigheter/cvi. Strategier och pedagogiska möjligheter. Barn med synnedsättning, ålder 0-5 år januari 2011 i Stockholm och februari i Stockholm Anmälan kan ske kontinuerligt Ur innehållet: Att upptäcka världen med andra sinnen. Syn-synskada-utveckling. Böcker och bilder. Lek och samspel. Mobility och miljöanpassning. Samhällets stödinsatser Barn med synsvaghet, 6 12 år mars 2011 Anmälan: senast 1 februari 2011 Ur innehållet: Syn och synfunktioner. Studieteknik och skolarbete. Synsvaghet, utveckling och identitet. Samspel och kamratrelationer. Samhällets stödinsatser. Alla kurser är kostnadsfria och ersättning utgår för resekostnader. Föräldrarna betalar en mindre avgift för mat och logi. Ytterligare information Annica Winberg, Inga-Stina Fellers & Ingrid Nordberg Resurscenter syn Stockholm,

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer

Föräldrakontakten. .. och Ronja på gymnasiet sid 6 Barnverksamhet i Jönköping sid 8 Skolskjutstrasslet sid 9

Föräldrakontakten. .. och Ronja på gymnasiet sid 6 Barnverksamhet i Jönköping sid 8 Skolskjutstrasslet sid 9 Föräldrakontakten Nummer 4 nov 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Carl börjar i första klass, sid 3.. och Ronja på gymnasiet sid 6 Barnverksamhet i Jönköping sid 8 Skolskjutstrasslet

Läs mer

Rettvisan. Nyhet 2013. QR kod? Kalendarium 2013. Svårt att se alla träden i appskogen. Familjevistelse på Ågrenska 4-8 november

Rettvisan. Nyhet 2013. QR kod? Kalendarium 2013. Svårt att se alla träden i appskogen. Familjevistelse på Ågrenska 4-8 november Rettvisan Julnumret 2012 Svårt att se alla träden i appskogen Nyhet 2013 Ridläger för UNGDOMAR med Rett syndrom Familjevistelse på Ågrenska 4-8 november 2013 Intervju med SANDRA SENBY personlig assistent

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning?

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? I Stockholms län finns det många olika verksamheter som kan ge råd och stöd till dig som är mellan 0-20 år. Den här foldern är tänkt att underlätta

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Inbjudan till Idrottshelg på MunktellArenan i Eskilstuna, 16-18 okt 2015

Inbjudan till Idrottshelg på MunktellArenan i Eskilstuna, 16-18 okt 2015 Inbjudan till Idrottshelg på MunktellArenan i Eskilstuna, 16-18 okt 2015 Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn, inbjuder elever med synnedsättning som är födda år 1995-2007 att delta i höstens

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Ingrid Falkenborn och Cecilia Olsson leder ett projekt Fritid för alla som stöds sv FUB. De föreläste om vikten av fritidsverksamheter för alla.

Ingrid Falkenborn och Cecilia Olsson leder ett projekt Fritid för alla som stöds sv FUB. De föreläste om vikten av fritidsverksamheter för alla. Intradagarna 2011 Rekordmånga deltagare! Fler än någonsin, nästan 400 personer, deltog på årets Intradagar som genomfördes för 6:e året i rad. Intradagarna befäste återigen sin position som det viktigaste

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Lenas mamma får en depression

Lenas mamma får en depression Lenas mamma får en depression Text och illustrationer: Elisabet Alphonce Lena bor med sin mamma och lillebror Johan på Tallstigen. Lena går i första klass och Johan går på förskolan om dagarna. Lena och

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

vt15_schema_synsvag_140602 version 1 Vt 10 1(12)

vt15_schema_synsvag_140602 version 1 Vt 10 1(12) vt15_schema_synsvag_140602 version 1 Vt 10 1(12) Optikerprogrammet Synsvagsteknik (SST) VT 15 Version 4, 13-06-24 Vecka Datum 08:15-09:00 09:10-09:55 10:10-10:55 11:05-11:50 12:40-13:25 13:35-14:20 14:35-15:20

Läs mer

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET Ingrid Olsson (ingrid.olsson@buv.su.se) Lise Roll-Pettersson (lise.roll-pettersson@specped.su.se) Katarina Flygare Barn-

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari Det har gått en hel månad sedan sist, vi ber om ursäkt för detta. Tiden har bara flugit iväg då det är lite mer jobb med 46 barn än med, som

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Familjehem - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar som kan ge dem trygga uppväxtförhållanden.

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) Samarbetspartners Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Projekt Autism och autismliknande tillstånd

Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Organisation Ort Redovisning 1. Familjers aktiva med- FUB: Stiftelsen ALA Stockholm 3 år - 1998 verkan i habiliteringsprocessen 2. Produktion av RBU

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år!

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år! Uppsala Januari 2013 Innehåll Vårens cafékvällar och träffar... sid 2 Om den nya samtalsgruppen... sid 3 Tips om online-utbildning, kognitiva hjälpmedel... sid 3 Ett axplock ur habiliteringens kursprogram

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Anteckningar från Skolekonomgruppen

Anteckningar från Skolekonomgruppen från uppen Tid: Fredagen 19 mars 2003, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 255 Deltagare Mats Ove Svensson, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lena Schubert, Ale, Sekreterare Peder Lundemo,

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor!

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. Piteå, som 2012 kom

Läs mer

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 1 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Knacka på! Av Anna-Clara Tidholm Alfabeta Lalo trummar Av Eva Susso och Benjamin

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Nummer 1 mars 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador

Nummer 1 mars 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Föräldrakontakten Nummer 1 mars 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Aniridinätverk hjälper Jans föräldrar, sid 3 Sveriges yngsta ledarhundsförare sid 6 Missnöje med SPSM-nedskärning

Läs mer

Flytta hemifrån Lärarhandledning

Flytta hemifrån Lärarhandledning Flytta hemifrån Lärarhandledning Flytta hemifrån är en programserie bestående av 6 program som givits ut av UR. Programmen vänder sig främst till ungdomar i skolår 9 och gymnasiet och de behandlar olika

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Vägar till arbete. hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd

Vägar till arbete. hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd Vägar till arbete hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd Förord Denna skrift ska ge skolhuvudmän och gymnasieskolor idéer om hur

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16 Ungdomsböcker Böcker att läsa tillsammans med en vuxen 2 Titel: All Dogs Have ADHD Författare: Kathy Hoopermann Förlag: Jessica

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Kulturformulering som verktyg i handläggarsamtal Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling Migration

Läs mer

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Fakta om TS Tuberös skleros (TS) är en genetisk sjukdom med mycket varierande symtom. En person

Läs mer

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning Gör det omöjliga möjligt genom bra hemtjänst och ledsagning Läsa post och hitta i kylen Per, 28 När jag skulle riva ost till pastasåsen upptäckte jag att jag tagit fel och köpt blodpudding istället. Största

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Sommaraktiviteter v.24-34 2015

Sommaraktiviteter v.24-34 2015 Sommaraktiviteter v.24-34 2015 Vi kan, vi vill och vi törs!! Aktivitetslista för Sommarlovet 2015 Under sommarlovet vill vi att ungdomarna kommer till oss på Simmargården senast kl 09.00 varje morgon.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Skolskjuts. En rättighet som kan överklagas

Skolskjuts. En rättighet som kan överklagas Juridisk vägledning Granskad maj 2015 Mer om Skolskjuts Kommunen är i vissa fall skyldig att erbjuda eleverna kostnadsfri skolskjuts Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär

Läs mer

Nummer 2 maj 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador

Nummer 2 maj 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Föräldrakontakten Nummer 2 maj 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Maja är Sveriges enda synskadade simmerska, sid 3 Familjer slipper vara samordnare sid 5 Synförmåga testas elektroniskt

Läs mer

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016 INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Läsåret 2015/2016 KOMMUNENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR VID SKOLSKJUTS. Enligt skollagen, 10 kap 32 samt 11 kap 31, har elever i grundskola

Läs mer

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland Kardía fåglar en sol ett berg en gungställning ett träd en bro gräs en å Substantiv Hanna Hägerland Innehåll Vad är substantiv? 2 Substantivens ordlista 3 Ringa in substantiv 4 Substantiv i bestämd form

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Hej alla föräldrar och barn!

Hej alla föräldrar och barn! Hej alla föräldrar och barn! Nu är det dax att börja i förskoleklass, vi förstår att ni har många frågor och funderingar. Därför har vi pedagoger i förskoleklasserna skrivit en liten förberedande saga

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer