Effekten. städ. Stockholmståg valde Effekt Svenska AB. Oktober En personaltidning om Effekt Svenska AB. Effekt Svenska AB Personaltidning 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekten. städ. Stockholmståg valde Effekt Svenska AB. Oktober 2013. En personaltidning om Effekt Svenska AB. Effekt Svenska AB Personaltidning 1"

Transkript

1 Effekten städ En personaltidning om Effekt Svenska AB Oktober 2013 Stockholmståg valde Effekt Svenska AB Effekt Svenska AB Personaltidning 1

2 VD har ordet Vi har haft ett spännande år så här långt. Det har hänt väldigt mycket redan och vi har mer som väntar oss. Låt mig börja med att informera om Upplands-Bro Lokalvård AB. Upplands-Bro Kommun gick ut med en förfrågan om att sälja sin städverksamhet 2011, efter en lång process så blev det klart att Effekt Svenska AB blir den nya ägaren av bolaget. Vi övertog ansvaret för verksamheten och Upplands-Bro Lokalvård AB har varit 100 procent ägt av Effekt Svenska AB sedan dess. Avtalsperioden vid köpetillfället stäckte sig till Idag kan vi glädjas åt att kommunen har förlängt med oss fram till Företagets driftchef Sune Dahlberg informerade styrelsen i början av 2011 om att trappa ner men fortsätta arbeta åt Effekt i en mindre skala. Vi började rekryteringsarbetet i god tid och bestämde oss för att det nya driftschefsjobbet skulle gå till Nic Wallonius. Nic har arbetat parallellt med Sune Dahlberg fram till sista mars Idag arbetar Sune Dahlberg som marknadschef på Effekt med 25 procents anställning. Sunes ansvar i första hand är marknadsfrågor och kalkylering samt offertförfrågningar till befintliga och nya kunder. Nic Wallonius övertog ansvaret som driftschef den 1 april 2013, det gäller både Effekt Svenska AB och Upplands-Bro Lokalvård AB. Nic har ett övergripande ansvar för all drift som utförs i företaget. Fungerar som en projektledare som ser till att driftledarna gör sitt jobb och löser kundens problem. Driftschefen ska säkerställa att rutiner fungerar och följs upp. Leena Kainulainen som har arbetet med kvalitet och kundvård i många år på företaget blir nu kvalitetschef, Leenas ersättare på tidigare befattning är Diana Gumussoy. Leena har även ett delat uppdrag som kvalitetsansvarig till en extern kund på halvtid. Ronny Hellström har också arbetat många år i företaget och är nu Ekonomichef, ansvara bl.a. över företagets ekonomi, bokföring, bokslut mm. Ronny har även personalansvar över IT, Lön och ekonomi. Specialen i Effekt är en viktig kugge i verksamheten som under året har expanderat väldigt mycket. Vi har förstärkt med en till duktig medarbetare Josline Haikal, Josline är arbetsledare och hjälper Haris med beställningar, planering, personal, kontroll, uppföljning och administration. Effekt satsar på att vidareutveckla personalen och en företagsanpassad grundutbildning i lokalvård startades den 2 september Som utbildningsansvarig har Ena Thorsberg Hellberg anställts. Slutligen vill jag önska Annika Martinsson på ekonomi, Diana Gumussoy på kvalité & kundvård, Ena Thorsberg Hellberg utbildningsansvarig samt Josline Haikal arbetsledare på specialen varmt välkomna till Effekt. 2 Effekt Svenska AB Personaltidning

3 Nya organisationen Mitt namn är Nic Wallonius och jag jobbar som Driftchef sedan på Effekt Svenska AB och Upplands-Bro lokalvård. Jag har jobbat med lokalvård i nitton år på både större och mindre företag. Både som Arbetsledare, Regionchef. mm. I denna tidning kommer du som anställd att få löpande information om vad som händer i företaget. Både vad det gäller nya kontrakt, rutinförändringar, nya anställningar, utbildningar och andra spännande artiklar gällande vår verksamhet, våra kunder och leverantörer. Detta är det första numret och jag vill gärna att ni kommer med synpunkter, tips och andra förslag på vad ni vill läsa om i tidningen. Vill även passa på att tacka alla våra duktiga medarbetare för det jobb ni gör hos alla våra kunder. Nic Wallonius Driftchef Faktaruta Antal anställda 42 st Organisations nr Omsättning ca 16,500 Kunder Upplands-Bro Kommuns samtliga enheter och Upplands-Bro Hus Kön Kvinnor 62% & män 38% Effekt Svenska AB Personaltidning 3

4 Stockholms tåg sammarbetar med service företaget Effekt Svenska AB Nu har alla X60 fått ny stolsklädsel SL, Stockholmståg och Trafikverket har inlett ett fördjupat samarbete för att förbättra pendeltågstrafiken. Syftet är att öka punktligheten, ge bättre störningsinformation och skapa en trevligare resemiljö för pendlarna. En del av förbättringarna till trevligare resemiljö bidrog Effekt Svenska AB med. Stockholmståg ställde frågan till Effekt Svenska AB om vi kunde hjälpa till med lösning på kraftigt nedsmutsade stolar i fordonen av modell X60 i slutet av Samma år kom det ca 20 klagomål från resenärerna per månad. I samarbete med samarbetspartner tog vi fram olika modeller som finjusterade under ett par månader tills vi hittade den optimala lösningen. Under slutet av februari 2012 gjorde vi ett testfordon med 374 överdrag och noggrann uppföljning i närmare ett år. När Effekt Svenska AB fick uppdraget i början av 2013 så var det viktigt att arbetet skulle flyta på problemfritt. Avtal skrev med skredderit, närmare 15 personer anställdes och utbildades. Uppdraget startade den 4:e april och den 2:a augusti fick det sista fordonet ny stolklädsel. Totalt har vi under perioden bytt överdrag i 83 fordon. I samband med arbetet har även en storstädning och golvvård utförts i samtliga fordon. Resultatet blev lyckat och under maj - juli kom det inte in ett ända klagomål från resenärerna. Ett stort tack till all vår personal som har medverkat i uppdraget. Under 4 månader har vi levererat ett fordon om dagen med ett imponerade resultat. Effekt Svenska AB har med aktuell personal och arbetsledning överträffat kundens förväntningar och fått mig som ytterst ansvarig för Effekt Svenska AB känna mig otroligt stolt över personalens prestation. Elias Melki, VD 4 Effekt Svenska AB Personaltidning

5 Lokala städföretaget Effekt Svenska AB tar över städningen i Sigtuna kommun Tisdagen den 27 Augusti 2013 klubbade kommunhuset sitt val av det lokala städbolaget Effekt Svenska AB som kommer ta över största delen av städningen i sigtuna kommun med hela 17 Miljoner kronor per år. På bilden ser vi kommunal styrelsens ordförande Lars Bryntesson(S) med VD för Effekt Svenska AB Elias Melki. Städningen på skolor, förskolor och hallar har tidigare varit för dålig och styrd av en upphandling som fokuserade på pris. Rengörare Näslund var tidigare huvudman för städningen men efter klagomål från föräldrar, personal och barn har Sigtuna kommun i denna upphandling fokuserat mer på kvalitet och inte pris. Vi ville inte ha ett företag som tar allt utan delat in området, berättar Lars Bryntesson (S), Kommunstyrelsens ordförande. lor, förskolor och de flesta hallar i Märsta, Rosersberg och Sigtuna. Rengörare Näslund städar i glesbygden medan MIAB AB bland annat har Kunskapens hus. Upphandlingschefen Kimmo Stenroos berättade att åtta företag lämnat in anbud. Entrepenaden startar den 28 oktober Upphandlingen inkluderar allt rörande förbrukningsprodukter och städområden som fönster - och liknande. Tidigare var den nedbruten i flera olika delar. mellan men tyckte knappt att det var lönt att lämna anbud då man bästa fall gick plus minus noll på affären. Melki säger dock att det är glädjande att vara tillbaka som aktör och att kommunen fokuserat på kvalitet. Effekt Svenska AB ökar sin omsättning med cirka 20 procent till 110 miljoner efter upphandlingen. - Vi kommer att göra ett bra jobb då vi har god erfarenhet av lokalerna, vi har bra personal med kännedom och en driftledning som kan alla bitar. Vår driftansvarige har arbetat med städningen i kommunen även under tiden städningen drevs i egen regi säger Elias Melki, VD Effekt Svenska AB. Lokala företaget Effekt Svenska AB fick förtroendet att städa i sko- För Elias Melki är den en stor seger, hans företag hade uppdraget Artikel tagen från Effekt Svenska AB Personaltidning 5

6 Intern Revisor en ny tjänst på företaget En ny tjänst införs på Effekt Svenska AB Intern Revisor som Elias Khodr kommer att arbeta med. Effekt Svenska AB är certifierad för ISO 9001 och Elias arbetar idag administrativt på kontoret men kommer även att arbeta med miljö och kvalité. Hans arbetsuppgift kommer att vara att kontrollera och rapportera vidare internt till Effekts ledning. Rapport kommer också att lämnas till ett externt företag som certifiera oss och övervakar att vi alla inom företaget arbetar enl. ledningens krav och rutiner. Kvalitén är en självklarhet Jag vill börja med att tacka min personal i Solna som tillsammans med mig burit upp mitt uppdrag, fullföljt avtalen och levererat kvalité till kunden. Jag lämnar uppdraget med stolthet och nöjda kunder. Det har varit fantastiska år att leda uppdraget i Solna Stad. Nu går jag vidare till nya utmaningar, jag har fått förtroendet att ännu en gång ansvara för det nyvunna avtalet med Sigtuna Kommun. Jag ställer stora krav på både mig och min personal, vi ska leverera god kvalité och visa Sigtuna kommun att Effekt Svenska AB levererar. Jag ser fram emot att få träffa kunderna efter så många år. För mig är det väldigt viktigt som driftledare att tillmötesgå kundens önskemål, Elias kommer att granska arbetet löpande och rapportera resultatet till företagsledningen. För att uppnå bästa resultatet krävs det att all personal arbetar enligt kvalitéts systemet I dagsläget arbetar Elias med att uppdatera våra rutiner och processer, under tiden utbildar sig Elias till Intern Revisor. Hur går arbetet till? Bl.a. kommer Elias att besöka olika arbetsplatser, utföra stickprov, kontrollera att våra rutiner följs och att dokumentationen är uppdaterad mm. Elias ser fram emot sin nya tjänst. leverera bra kvalité och vårda vår relation. Under mina år som driftledare har företaget utbildat mig i SRY, PRYL, brandrisker, utvecklat mig inom mitt område. Men den viktigaste ledarträningsprogram har jag fått under hela 2012, det har betytt mest för mig och min utveckling. Den har fått mig att växa som chef, lättare att kommunicera med människor och har en annan förståelse än jag hade tidigare. Bedömning Solna Stad 2013 Vad är ISO? ISO 9001 och ISO är ett ledningssystem för kvalitet respektive miljö. Eller rättare sagt, det är en samling standarder som handlar om ett företags kvalitetsoch miljöprocesser i alla dess olika skepnader. Allt från hur man svarar i telefon, till hur man undviker driftsstörningar och hur vi påverkar vår miljö. Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta företagets, kundernas och miljöns krav. Jag är motiverad i mitt arbete och sätter höga mål med vad jag vill uppnå som chef. Mäniskan blir aldrig fullärd men rätt inställning och hårt arbete lär vi oss nya saker varje dag. Just nu ser jag fram emot att vara tillbaka på hemmaplan igen, starta upp avtalet med Sigtuna kommun, driva, utveckla och förbättra. Sandra Saarinen 6 Effekt Svenska AB Personaltidning

7 Effekt flyttar till ny lokal Byggföretaget Peab som arbetar med bygget av Effekts nya fastighet, är ett av Nordens största byggföretag med många års erfarenhet och har deltagit i många stora byggprojekt i Sverige. Intervju med Carl Arne Carlsson platschef på Peab, Carl berättar om nya bygget där Effekts kontor kommer att ligga. Bygget sattes igång i Mars 2013 och beräknas vara klar för inflyttmars Fastigheten är uppdelad i två våningar och anpassad för tre olika hyresgäster. Effekt Svenska AB som kommer att flytta sin verksamhet, Effekts systerföretag MSB Center flyttar till nya fräscha lokaler och som ny hyresgäst kommer företaget Träna mera bedriva en stor gymmanläggning. Fastigheten har en yta av kvm, har goda parkeringsmöjligheter och ligger gångavstånd från Märsta station. Bygget började med med att påla ner betångpelare till en djup av 26 meter ner i marken. Pålningen är en viktig del av bygget för att få en stabil grund att bygga på säger Carl i intervjun Det är ca 12 personer som arbetat heltid med mark och bygg. När markarbetet blev färdig har det därefter gått fort frammåt. Vi har haft 10 personer som har arbetat med stomme, fasad och tak. Byggnaden kommer att bestå av två våningar med en trappa upp från ingången och en plattforms hiss för dem som inte kommer kunna ta trapporna. Ett gym kommer att ligga i fastigheten med möjlighet för styrketräning och träningspass i olika former. Lokalerna för Effekt kommer att byggas med kontor längstgående byggnadens väggar med fönster i varje rum, vi kommer även att ha glasväggar i kontoren för att få ljusinsläpp till korridorer och konferensrummen. Underdelen av fastigheten kommer MSB att ha sin butik samt höglager. Vi är väldigt glada och stolta över vår nya moderna byggnad. Nedan kan ni se en bild på hur lång vi har kommit med bygget hittills. Text : Diana Gumussoy Bild: Jan-Åke Isaksson Effekt Svenska AB Personaltidning 7

8 Personalmöte & fest Effekt Svenska AB Personaltidning

9 Personalmötet 2013 ägde rum i Märsta på folketshus, vi började med en pressentation av företaget, information till alla anställda och gick igenom alla som idag arbetar på kontoret och vilka arbetsuppgifter respektive har. Efter mötet var det en otroligt god middags buffe och kvällen avslutades med fest och mycket dansande. DJ under kvällen var Carlos Maraboli och även ett band fanns på plats som bjöd på blandad musik som fick igång stämningen. Effekt Svenska AB Personaltidning 9

10 Hur hanterar vi våra kunder? I mitt arbete dyker oftast frågor upp från både personal och kunder, om hur vi är eller uppfattas som leverantör. Frågorna är olika beroende om det kommer från personalen eller kunderna. Vad som är viktig för oss att vi även i fortsättningen har ett bra stöd hos våra kunder och en bra dialog mellan driftledning, personalen och kunderna. Från företagets sida är det viktigt att vi utför uppdraget enligt våra arbetsinstruktioner, att vi alltid kommer i tid, lyssna på kunden, snabba åtgärder, återkoppla, alltid positiv, hälsa och få kunden att känna sig trygg med dig och företaget. Jag vill tacka alla våra anställda för det arbete ni gör, Ni får mycket beröm och uppskattning. Utan er hade vi inte varit det vi är idag. Diana Gumussoy GRATTIS Till alla som fyllt och ska fylla jämna år på Effekt Svenska AB 30 år 2013 Romina Florea 23 April Govand Samad 27 November Yaislenis Gonzalez 27 Oktober Jotiar Karim Hussein 1 December Shokhan Marouf Arif 27 December 40 år 2013 Shwan Hussein 22 Januari Charles Haikal 25 Maj Ulugbek Nazirov 10 Juni Bernadettà Elwart 2 Juli Georgios Tsiftsis 12 Juli 50 år 2013 Reza Afrooz 23 April Ewa Fällman 30 April Marilza Pereira Do Carmo 11 Maj Slavko Pavlovic 20 Juni Annika Martinsson 11 December Tre viktiga punkter från personal & löneadministratören! Månadsrapport : Din månadrapport eller ditt löneunderlag ska skrivas under utav dig som anställd. Om inte denna möjlighet finns ska du kontakta din driftledare per telefon för kontroll utav din tid så att din lön blir korrekt. Sjukdom: Om du är sjuk ska alltid sjukförsäkran fyllas i och lämna in snarast. Från sjukdag 8 ska även ett läkarintyg lämnas till din arbetsgivare. Saknas sjukförsäkran kan sjuklönen hållas inne. Friskvård: Företagen ger sina anställda friskvårdsbidrag 800kr/år. Glöm inte att utnyttja detta för ev. gymkort eller kanske massage. Original kvitton ska lämnas in tillsammans med lönen så får ni bidraget på nästkommande lön. OBS! Betalas endas ut 1ggr/år så samla kvittona så ni kommer upp till 800kr. Therese Pettersson 60 år 2013 Ann-Marie Lundgren 17 Februari Eloy Rojas Balbin 1 December Till alla som fyllt och ska fylla jämna år på Upplands bro lokalvård AB. 40 år 2013 Inderjit Kaur 7 Januari Hanan Almesugi 30 Mars Karamijit Singh 15 Juli Saloua Hammami 30 Augusti 50 år 2013 Hafida Nassik 1 Januari Självklart önskar vi alla som fyller år ett stort Grattis på eran födelsedag, vi önskar er alla lycka och framgång i livet. 10 Effekt Svenska AB Personaltidning

11 Kultur och värderingar Vår företagskultur Ett varmt och välkomnande klimat ska prägla och genomsyra hela företaget, både mellan medarbetare och gentemot kunder. Det ska präglas av stil, omtanke och respekt för varandra. Alla ska känna att de har ett personligt ansvar, att de är delaktiga och att de kan påverka sin egen atberssituation. Arbetet ska präglas av önskan att vidareutveckla, av nytänkande och av framåtanda. Vi ska ha ett aktivt ledarskap med tilltro till våra medarbetare och deras resurser. Den aktive ledaren stimulerar och stödjer nytänkande och utveckling som kan gagna kunderna och vår verksamhet. Ledaren uppmuntrar men sätter också gränser. Konflikter som uppstår hanteras med gott omdöme. Du har väl läst vår värderingar? Om inte prata med din driftledare! Effekt Svenska AB Personaltidning 11

12 12 Effekt Svenska AB Personaltidning

Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner

Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner När jag startade verksamheten 1989 städade jag på egen hand, sju dagar i veckan och i stort sett all min vakna tid. Jag gick in

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

Lilla säsongsutjämnaren

Lilla säsongsutjämnaren Tips och råd till målarmästaren! På somrarna går måleriföretagen på knäna av jobb och på vintrarna har man svårt att sysselsätta sina anställda. Branschen har brottats med stora säsongsvariationer så länge

Läs mer

16 personer har anställts. 28 deltagare,

16 personer har anställts. 28 deltagare, Kil, Rieada och Dana Här får jag göra det jag är bäst på. DANA SID 7 KIL SID 6 De tre jobbar i kooperativ som de fått hjälp att utveckla inom den sociala företagsinkubatorn Sfinx. Kooperativen är ett resultat

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag TILLSAMMANS FÖR En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag En rapport om Tillsammans för Vårby 2013 1 I februari 2013 slöt Huddinge kommun, Fastighets AB Balder, Graflunds och Huge Fastigheter ett avtal

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

en tidning från göteborgs stad upphandlingsbolaget # 1 2012 Många områden får Nya ramavtal Så agerar du vid avtalslöshet utbyte för

en tidning från göteborgs stad upphandlingsbolaget # 1 2012 Många områden får Nya ramavtal Så agerar du vid avtalslöshet utbyte för fördelen upphandlingsbolaget en tidning från göteborgs stad # 1 2012 utbyte för social hänsyn Många områden får Nya ramavtal Så agerar du vid avtalslöshet Vi gillar att ni ställer krav vart tar alla pengar

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 för Nytidas och Vardagas verksamheter inom funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Kvalitetsbokslut 2014 för Nytidas och Vardagas verksamheter inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Kvalitetsbokslut 2014 för Nytidas och Vardagas verksamheter inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. 3 Systematiskt kvalitetsarbete i alla processer, nytänkande och framåtanda Sedan 2011 har Nytida och

Läs mer

Tänka tillsammans och ta ansvar för hela processen

Tänka tillsammans och ta ansvar för hela processen Tänka tillsammans och ta ansvar för hela processen Vi behövde få igång mer självgående i produktionen, skapa en större helhetssyn och arbeta i mindre grupper. Zwedberg Partners har jobbat långsiktigt med

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Bemötande och trovärdighet ledord för Textilias nya kundtjänst

Bemötande och trovärdighet ledord för Textilias nya kundtjänst Nummer 2 2014 Hårt arbete gav vinst Bemötande och trovärdighet ledord för Textilias nya kundtjänst Textilias utbytesprogram 2014 ansök nu! Ledaren Utmaningar och utbyte Det har hänt mycket sedan sist.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Granlo Fritidsgård Sundsvall Granskning genomförd i maj 2013 av Malin Grotherus och Per Burén Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Granlo fritidsgård drivs i kommunal regi

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Hälsofrämjande arbete på Lidingö Stads Kultur- och fritidsförvaltning Sandra Carlsson Handledare Lars Häsänen PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 HP, HT 2010 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen Hur Hur många jobb många jobb har har du sökt du idag? sökt idag? - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen _Kommunal 7. Hur många jobb har du

Läs mer

Allt om förbundsmötet 2010: Ombuden tog nio tuffa åtgärder för framtiden. En tidning till SKTFs förtroendevalda. Nr 6 2010

Allt om förbundsmötet 2010: Ombuden tog nio tuffa åtgärder för framtiden. En tidning till SKTFs förtroendevalda. Nr 6 2010 Allt om förbundsmötet 2010: Ombuden tog nio tuffa åtgärder för framtiden En tidning till SKTFs förtroendevalda. Nr 6 2010 Nu utmanar vi oss själva Årets val innebar stora förändringar i det politiska landskapet.

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Förord Vi är stolta över att kunna presentera vårt årliga kvalitetsbokslut för Ambeas dotterbolag. Här redovisar vi grundligt och

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Gemensamt förhållningssätt - ur ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande perspektiv -En utvärdering

Gemensamt förhållningssätt - ur ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande perspektiv -En utvärdering VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tina Palm, projektledare SLUTRAPPORT 1 (35) VON/2008:56-027 Gemensamt förhållningssätt - ur ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande perspektiv -En utvärdering

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #7 november 2012 tidningen för dig i försäkringskassan. Ur kundens synvinkel

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #7 november 2012 tidningen för dig i försäkringskassan. Ur kundens synvinkel Storsatsning på aktiviteter för unga DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #7 november 2012 tidningen för dig i försäkringskassan TEMA: Ur kundens synvinkel chefredaktören catharina byström catharina.bystrom@ forsakringskassan.se

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Kvalitetsbokslut 2012 ATTENDO SKANDINAVIEN Om Attendo Attendo startade sin verksamhet 1987. Då blev företaget först i Sverige med att bedriva äldreomsorg på entreprenad. Uppdraget var ett hemtjänstområde

Läs mer

Frösunda omsorg om varje individ

Frösunda omsorg om varje individ Förtroenderedovisning 2013 Förtroenderedovisning 2013 Frösunda omsorg om varje individ Innehåll Kvalitet som bygger förtroende...1 Vi tar kvalitetsarbetet till en ny nivå...2 Vår resa mot ett Frösunda...4

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer