4FOUNDATION STANDARDISERA DATACENTRET TEMA: AVGÖRANDE FÖRDELAR MED DATA CENTRE FOUNDATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4FOUNDATION STANDARDISERA DATACENTRET TEMA: AVGÖRANDE FÖRDELAR MED DATA CENTRE FOUNDATION"

Transkript

1 CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. # John W Thompson, VD på Symantec: En tillförlitlig miljö kan bara byggas på policies TEMA: STANDARDISERA DATACENTRET Trender, experttips användarreportage och de senaste nyheterna från Symantec DATACENTRET I FÖRÄNDRING VI TAR PULSEN PÅ STANDARDISERINGSARBETET INOM SNIA OCH TSANET AVGÖRANDE FÖRDELAR MED DATA CENTRE 4FOUNDATION VERITAS STORAGE FOUNDATION: KLUSTERLÖSNING SÄKRAR DANSK TIDNINGSPRODUKTION KONTINUITETSPLANERING EN BILLIG FÖRSÄKRING NYHETER: Ghost Solution Suite 2.0 Symantec Database Security Veritas Cluster Server 5.0 Mail Security 8300 Backup Exec 11d och mycket mer... MINSKA KOMPLEXITETEN MED DATA CENTER FOUNDATION

2 2 COUNTRY UPDATE SYMANTEC F.Y.I. # KOMPLEXITETEN I DATACENTRET ÄR INTE DITT FEL. Men det är din utmaning >> SPELPLANEN FÖR IT-AVDELNINGEN förändras allt mer. Som CIO måste man fokusera på att investera i IT som skapar produktivitet, tillväxt och är affärsdrivande snarare än att bara hålla verksamheten igång. Och det gäller att hitta en balans mellan processer, människor och teknik. Men den balansen kan vara svår att hitta när företagens infrastruktur blir så komplex att den är svår att hantera. För att bygga en robust infrastruktur som kan stödja nya och utvecklande verksamhetsbehov har man ofta tekniska lösningar från en rad olika leverantörer. Detta har hittills inneburit att man fått en miljö med en uppsjö olika styrverktyg som måste bemästras. Datacentret blir i praktiken resultatet av en serie stora beslut som totalt sett kan bli en mardröm att hantera. För att inte tala om att det kan bli dyrt, krångligt och sårbart om man inte gör det på rätt sätt. FÖR DIG SOM KUND kanske Symantec som varumärke inte kopplas samman med datacentret. Men genom samgåendet med Veritas för drygt ett år sedan är just detta ett av de områden där Symantec är marknadsledande. Det är viktigt för oss att du känner trygghet i Symantec för att standardisera hanteringen av ditt datacenter. Det gäller allt från dataskydd, lagringshantering, serverhantering och prestandaövervakning till en förbättrad insyn i och kontroll av datacentermiljöerna, oavsett vilken miljö det rör sig om. Komplexiteten i datacentret är inte ditt fel. Men det är din utmaning att se till att få tillbaka kontrollen. Och viktigast av allt att säkerställa att investeringarna i datacentret skapar ökad produktivitet och är affärsdrivande! Trevlig läsning! Symantec FOR YOUR INFORMATION ges ut av Symantec Nordic AB och distribueras gratis till användare av Symantecs produkter. Syftet med tidningen är att sprida information som kan hjälpa företag att skydda och hantera sina digitala tillgångar. Utgivare: Symantec Nordic AB Kista Science Tower Färögatan 33, plan Kista Stockholm, Sweden Tel +46 (0) Hemsida: Projektledare och ansvarig utgivare: Åsa Edner, Symantec Nordic AB, Redaktör: Assi Abdel-Baki, Medarbetare i detta nummer: Aleksandra Alfonso, Spencer Cox-Freeman, Dietmar Heinrich, Michael Holmboe Bang, Nina Lemvigh-Müller, Mike Spink och Måns Widman. Producent: RIBBIT i samarbete med Skalinformation, Annonser: Lindberg Marketing, Bo Lindberg, Telefon:+46 (0) Tryck: Alfa Print, Sundbyberg. Vill du ha ett eget exemplar av tidningen? Kommer tidningen till fel person eller fel adress? Gör din adressändring eller prenumerationsbegäran på: Ange kod Där kan du även hitta tidningen för nedladdning i PDF-format. Du kan även göra din prenumerationsändring via e-post. Skicka ett meddelande till: Symantec F.Y.I. ges ut fyra gånger per år och trycks i ca exemplar i Norden. DET BELINGSKE OFFICIN s 6-7 Nästan hälften av tidningsproduktionen hos danska Det Berlingske Officin binds samman av Veritas Cluster Server för att säkra driften dygnet runt, oavsett plattform.. Åsa Edner Enterprise Marketing Manager, Nordic and Baltic Region Symantec Corporation I DETTA NUMMER: SYMANTEC INSIGHT s 3 MARKET INSIGHT s 4-5 Analyser, undersökningar och marknadstrender. EXPERT INSIGHT s 8-9 Kris Hagerman, ytterst ansvarig för Symantec Data Centre Foundation, berättar om hur man kan standardisera på marknadsledande system. EXPERT INSIGHT s SNIA och TSAnet arbetar för fullt för att lagringshantering och teknisk service ska standardiseras för att förenkla arbetet i datacentret. TIPSA OSS! Är det något du vill veta mer om eller saknar i tidningen? Har du genomfört ett lyckat IT-projekt som du tycker att vi borde belysa? Skicka in önskemål och tips till oss! CIO CORNER s Symantecs VD John Thompson svarar på frågor om företagens säkerhetsutmaningar och hur Symantec förändrats för att möta marknadens behov. KONTINUITETSPLANERING s 15 Ett företag behöver en kontinuitetsplan för att kunna driva verksamheten när det värsta händer. TECHNICAL HOTSPOTS s Produktuppdateringar från Symantec. EVENTS, KURSER & ERBJUDANDEN s Missa inte Symantec Security Briefing i april!

3 # SYMANTEC F.Y.I. SYMANTEC INSIGHT 3 RISKHANTERING: KONSTEN ATT TÄMJA EN OSYNLIG FIENDE Informationstekniken är en oumbärlig stomme för verksamheten i de flesta företag idag. Tack vare IT kan man automatisera återkommande uppgifter, kontrollera affärsaktiviteter samt övervaka och rapportera resultat. Detta samtidigt som hela företaget kan interagera effektivt med leverantörer, samarbetspartners och kunder. >> FÖRSÖK ATT TÄNKA dig en värld utan IT det är nästan omöjligt. Utan IT skulle affärsverksamheten, som den ser ut idag, upphöra att fungera. Även på ett personligt plan skulle livet te sig mycket annorlunda. Detta IT-beroende har, tillsammans med allt mer komplexa system och nätverk, infört en ny kategori av risker för företagen IT-risker. Enkelt uttryckt uppstår IT-risker ur företagets IT-beroende. Det ökande beroendet innebär att företaget löper större risk att skadas av att IT-systemen inte fungerar som de ska och skadorna blir dessutom allvarligare. MÅNGA MÄNNISKOR TÄNKER automatiskt på säkerhet när de hör termen IT-risk brandväggar, antivirus och skydd mot spam är några ord som man direkt kommer att tänka på. Men även om säkerhet är ett nyckelbegrepp innebär IT-risker mycket mer än så. Tänk bara på det du förväntar dig när du använder en onlinetjänst: Du förväntar dig självklart att tjänsten är skyddad från intrång och att du inte kommer att utsättas för virus- eller spamattacker (Säkerhet). Men du litar också på att dina personliga och finansiella uppgifter förblir konfidentiella och att tjänsten följer aktuella regler och lagar (Regelefterlevnad). Du har också börjat förvänta dig att tjänsten ska vara tillgänglig när du behöver den (Tillgänglighet), och att du inte ska behöva vänta särskilt länge efter att du har klickat på Skicka för att resultatet ska visas på skärmen (Prestanda). Även om Säkerhet och Regelefterlevnad kanske är de mer uppenbara formerna av riskhantering, visar färska undersökningar att företagets varumärke påverkas direkt av kundernas erfarenheter av kvaliteten på företagets onlinetjänster. Företagets rykte hänger bokstavligen på en skör tråd! VI PÅ SYMANTEC anser att ovanstående fyra kategorier Säkerhet, Tillgänglighet, Prestanda och Regelefterlevnad utgör grunden för en helhetsstrategi för att bedöma och hantera IT-risker. De är dessutom oumbärliga för att prioritera och genomföra åtgärder för att anpassa IT-riskerna till nivåer som är acceptabla för företaget. Vi erbjuder tjänsten Foundation Risk Assessment, en tjänst utvecklad specifikt för att hjälpa företag att snabbt ta fram en heltäckande strategi för riskhantering. Håll ögonen öppna, i kommande nummer av tidningen kommer vi att skriva mer om denna tjänst. Symantecs mål är att hjälpa kunderna att skapa en ITmiljö som uppfyller eller överträffar företagets kvalitetskrav. På så sätt kan vi stärka företagens tilltro till IT och se till att IT-systemen fungerar som ett stöd för att bygga upp och upprätthålla företagets varumärke. Jan Skelbæk Senior Director, Nordic/Baltic Region, Symantec Corporation SYMANTECS FEM GRUNDPELARE: STANDARDISERA DATACENTRET OMFATTANDE RISKHANTERING REGEL- EFTERLEVNAD INFORMATIONS- HANTERING GLOBAL SERVICES Komplexiteten i datacentret ökar för att möta företagens växande affärsbehov. Vi har verktyg som stödjer praktiskt taget alla operativ system, databaser, applikationer och lagringshårdvara. Hanteringen förenklas och komplexiteten minskar. Upptäck och blockera kända och okända, externa eller interna säkerhetsrisker på alla nivåer i IT-miljön innan de drabbar företaget. Vi hjälper dig att hantera hoten överallt där information skapas, lagras och överförs. Förenkla och upprätthåll regler och IT-policy. Vi hjälper dig ta kontroll över regelefterlevnaden i hela verksamheten med allt från automatiserade processer till upprättande av en proaktiv informationspolicy. Användare och företag förlitar sig på korrekt och tillgänglig information för transaktioner och personliga beslut. Vi hjälper dig att optimera din informationshantering genom att minimera risker och nertid, upprätthålla regelverk och IT-policy. Symantec Global Services kombinerar omfattande kunskap om riskhantering med teknisk expertis och affärskunnande. Vi hjälper dig att balansera kostnad, risk och tjänstekvalitet för att skydda dina tillgångar och interaktioner.

4 4 MARKET INSIGHT SYMANTEC F.Y.I. # IT-säkerheten in i tredje fasen >> NU GÅR IT-SÄKERHETSINDUSTRIN in i den tredje fasen av sin utveckling. Det innebär att IT-säkerheten i betydligt större utsträckning än tidigare kommer att fokusera på förebyggande åtgärder. Scenariet beskrevs på Gartner Symposium/ITxpo den 8 13 oktober 2006 i Orlando, Florida, av undersökningsföretagets analytiker. Sedan PC:n dök upp på marknaden på tidigt 80-tal har IT-säkerhetsindustrin gått igenom två faser. Den första utmärktes av dumma terminaler, satsvis bearbetning och central planering av applikationer och IT. Den andra fasen utmärktes av användardrivna IT-trender och resulterade i hackers och cyberbrottslingar som framgångsrikt exploaterade teknikens sårbarheter. Den innebar att aktiviteterna bland säkerhetsbranschens aktörer och företagens säkerhetsansvariga till stor del var reaktioner på hot i efterhand. I den tredje fasen kommer säkerhet att integreras i varje våg av ny teknik på marknaden, istället för att jagas fram av säkerhetsbehoven. IT-säkerhetsansvariga på företag kommer i högre grad att kunna fokusera på att reducera och eliminera säkerhetsluckor i verksamheten. Ökad användning av IT, ökad mobilitet och nya trender, exempelvis Webb 2.0, innebär att användare kommer få mer kontroll, inte mindre. Ett mål för säkerhetsansvariga under denna tredje fas är också att minska totalkostnaden för verksamhetens IT- säkerhet. Mogna organisationer har redan ökat sina förebyggande säkerhetsåtgärder, framgick av symposiet. Mer information finns på LÅNGSAMMA WEBBTJÄNSTER SKRÄMMER BORT KUNDER >> LÅNGSAMMA WEBBASERADE applikationer påverkar användares produktivitet, kundlojalitet och anställdas moral negativt. Det visar en undersökning som har utförts av Applied Research på uppdrag av Symantec. För många företag och deras anställda, kunder och partners har webbaserade affärsapplikationer blivit viktiga i den dagliga verksamheten. Därför skapar långsamma applikationer inte bara ineffektivitet i företagens verksamhet, utan kan också förstöra ovärderliga affärstillgångar som kundtillfredsställelse och märkestrohet. Problemen med applikationerna handlar ofta om trög respons på användarkommandon, förseningar i genomförandet av transaktioner och processer eller långsam nedladdning av webbsidor. Av de 200 konsumenter som deltog i undersökningen uppgav 93 procent att de regelbundet gör affärstransak tioner online, exempelvis handel av varor, inköp av resor och banktransaktioner. Av dessa hävdade 86 procent att ständiga fördröjningar i transaktionerna skulle påverka deras lojalitet till företaget som tillhandahåller tjänsten. 18 procent av dem uppgav att de skulle byta leverantör eller sluta använda tjänsten. Undersökningen visar dessutom att IT-personal tillbringar 24 procent av sin tid i genomsnitt till att lösa problem med systemstopp. Resultaten i undersökningen pekar på behovet av förebyggande lösning - ar, som Symantec i3 som förbättrar applikationernas prestanda och stöder företagens affärseffektivitet. NY LAGSTIFTNING FÖR HANTERING AV ELEKTRONISK INFORMATION tronisk form, och att den ska skyddas mot efterhandsändringar. DEN 14 JUNI 2006 antog Europaparlamentet och EU:s Ministerrådet två nya direktiv, de så kallade Basel II-reglerna. De specificerar bland annat vilken information företag ska lämna till marknaden, såsom vilka risker de står inför, vilka risk hanteringssystem de använder och vilken kapitaltäckning de har. Medlemsstaterna måste ha implementerat direktiven senast den 31 december Den 3 maj 2006 trädde det omdiskuterade direktivet om lagring av trafikuppgifter i kraft. Dess syfte är att harmonisera medlemsstaternas regler om åligganden för de som tillhandahåller elektroniska tjänster och nät. Det innebär att teleoperatörer måste lagra trafik och lokaliseringsdata. Uppgifterna ska kunna göras tillgängliga för myndigheterna vid utredningar om allvarliga brott. Direktivet ska vara implementerat senast den 15 september 2007 och mars 2009 när det gäller lagring av internetdata. Rapporten kan laddas ner från: 89 >> UNDER 2006 har EU antagit nya direktiv som reglerar företagens hantering av elektronisk informa tion. De kommer att implementeras i den nationella lagstiftningen inom snar framtid. Det framgår av Sym antec Electronic Data Management Guidance, en vägledning framtagen av Bird & Bird Advokatbyrå. Rapporten redogör för ny och befintlig lagstiftning inom dokument hantering och uppgiftssäkerhet som företagen måste ta hänsyn till. I efterdyningarna av skandalerna kring Enron och Arthur Andersen har internationella och nationella lagstiftande organ vidtagit åtgärder. Sarbanes-Oxley-lagen (SOX) från 2002 anger hur länge ekonomisk information ska lagras, även i elekdagar tar det i genomsnitt för SUN att patcha sitt operativsystem efter att en sårbarhet upptäckts. HP tar 53 dagar på sig, Apple hade ett genomsnitt på 37 dagar medan Microsoft och Red Hat hade det lägsta snittet med 13 dagar. Källa: Symantec Internet Threat Report. Stark framtida tillväxt för diskbaserat dataskydd >> MARKNADEN FÖR DISKBASERAT dataskydd är mycket stor och uppgår till närmare 8 miljarder dollar under Det visar den nya IDC-studien Data Protection VTL, D-to-D, CDP, and the Impact on Tape. Stödd av den ökande efterfrågan på lösningar för katastrofåterställning och kontinuitetsplanering kommer den diskbaserade dataskyddsmarknaden fortsätta att expandera två till tre gånger fortare än den totala lagringsmarknaden. Under de närmaste fem åren kommer den diskbaserade dataskyddsmarknaden att generera köp av hård- och mjukvara för mer än 50 miljarder dollar. Traditionella lagringslösningar klarar inte av att möta nuvarande och framtida efterfrågan, vilket skapar stora affärsmöjlig - he ter för innovativa leverantörer, enligt undersökningen. Mer information finns på

5 # SYMANTEC F.Y.I. MARKET INSIGHT 5 Allt fler online-bedrägerier riktas mot privatpersoner >> FÖRSÖKEN ATT LURA privatpersoner på nätet ökar och hela 86 procent av alla attacker riktas numera mot hem användare. Det visar Symantecs rapport Internet Security Threat Report för första halvåret Privatpersoner utsätts i allt högre grad för försök till identitetsstöld, bedrägeri och andra brott med ekonomiska motiv, som en följd av att företag och organisationer har höjt sin säkerhet. De som fortfarande utför attacker mot företag har börjat använda nya tekniker. Internetmaskar som tidigare har spridits i stor skala ersätts nu av mindre och mer riktade attacker som fokuserar på bedrägeri, datastöld och andra kriminella aktiviteter. Enligt rapporten ökar attackerna mot företagens användarapplikationer, som webbläsare och e-postklienter. Flera metoder används för att undgå upptäckt och för att göra det möjligt att stanna kvar längre tid i de hackade systemen. UNDER HALVÅRET SPÅRADES unika phishing-meddelanden, en ökning med 81 procent jämfört med föregående period. Samtidigt utgjorde skräppost 54 procent av all registrerad e-posttrafik, en ökning från 50 procent. De flesta skräppostmeddelanden innehåller ingen elak kod i själva meddelandet. De lockar i stället mottagarna att klicka på länkar som leder till webbsidor med skadlig kod. En annan sorts attack med ekonomiska motiv använder självuppdaterande anpassad elak kod som laddar ned aggressivare hot när den får fotfäste i en dator. Under perioden stod anpassad elak kod för 79% av de 50 vanligaste typerna av elak kod. SYMANTEC HAR ÄVEN räknar antalet dagar datorer i genomsnitt är mottagliga för attacker på grund av nyupptäckta sårbarheter. Vad gäller webbläsarna hade Microsoft Internet Explorer den högsta genomsnittliga tiden: nio dagar (ned från 25 föregående period), Apple Safari fem dagar (upp från 0), Opera två dagar (ned från 18) och Mozilla en dag. Bland de kommande trender som Symantec förutser finns tekniker för att undgå upptäckt av elak kod för Win32. Symantec tror även på en ökning av hoten mot Webb 2.0-koncept som användarbaserad publicering, tekniker som Ajax, ökade hot i samband med lanseringen av Windows Vista, samt en ökning av så kallade fuzzers, program eller skript som tagits fram för att hitta sårbarheter i mjukvarukoden. Rapporten kan laddas ner från: Informationsfisket ökar. Phishing-attacker försöker undkomma filtertekniker genom att skapa många olika, slumpmässiga meddelanden och distribuera dessa på ett brett och okontrollerat sätt. Under första halvåret 2006 spårades unika phishingmeddelanden, en ökning med hela 81 procent. Flera delade sårbarheter. Microsoft Internet Explorer är fortfarande den mest populära måltavlan för attacker, men närmare en tredjedel av attackerna riktas mot sårbarheter som finns i flera webbläsare. Under kategorin Multiple browsers döljer sig webbläsare som Apple Safari, KDE Konqueror, Mozilla Firefox, Netscape, Opera och Microsoft Internet Explorer. GODA RÅD FÖR HANTERING AV DATACENTER >> DAGENS STORA FÖRETAG lever i en snabbt föränderlig och komplex affärsmiljö. För att ständigt anpassa företagens verksamhet måste IT-chefer kunna planera för det som inte kan planeras. På uppdrag av Symantec har IDC tagit fram rapporten"it Service management: Running data centres efficiently", som redogör för de problem som IT-organisationer ställs inför i dag. Den innehåller rekommendationer för hur man ska uppnå en effektiv hantering av företagets IT-tjänster. Enligt studien ska en IT-chef vidta följande åtgärder: ANALYSERA den nuvarande infrastrukturen och dess effektivitetsnivå samt identifiera bristerna. IDENTIFIERA såväl redundans som den funktionalitet som saknas. GRANSKA de existerande tjänster och verktyg som används. ERSÄTTA, där det är möjligt, befintliga verktyg med produkter som klarar av alla befintliga och planerade tekniska miljöer. VERKSTÄLLA planen under konstant bevakning och vara förberedd på att genomföra anpassningar vid förändrade behov. För att kontinuerligt anpassa verksamheten i ett företags datacenter kan de IT-ansvariga använda de best practices som olika ramverk innehåller, exempelvis ITIL och COBIT, Control Objectives for Information and Related Technology. Dessa ramverk har en uppsättning procedurer som kan höja kvaliteten på företagens IT-verksamhet och ge ökad avkastning på gjorda investeringar. Med hjälp av metoderna kan IT-infrastrukturen göras mer flexibel. Det blir lättare att övervaka Service Level Agreements (SLA), samtidigt som företags ledningen får mer kontroll över IT-kostnaderna. Rapporten finns att ladda ner från: JUNIPER NETWORKS & SYMANTEC I NYTT PARTNERSKAP >> JUNIPER NETWORKS OCH Symantec har ingått ett strategiskt partnerskap för att leverera integrerade säkerhetslösningar till företagskunder. Partnerskapet innebär att företagen tillsammans kommer att utveckla Unified Threat Management (UTM)- lösningar och lösningar för intrångsskydd (Intrusion Protection Systems, IPS). Företagens olika säkerhetsteam, Junipers J-Security Team och Symantecs Global Intelligence Network, kommer att samarbeta inom forskning kring hot- och säkerhetsfrågor och tillsammans utföra marknadsoch försäljningsaktiviteter. Partnerskapet förenar två företag som kompletterar varandra både vad gäller nätverkssäkerhet och säkerhet hos slutanvändarna, säger David Passmore, analytiker på Burton Group. Juniper och Symantec gör valet enkelt för företag som letar efter avancerade och skalbara säkerhetslösningar för nätverk.

6 6 STANDARDISERA DATACENTRET: BERLINGSKE OFFICIN SYMANTEC F.Y.I. # IT-avdelningen på tidningsförlaget Det Berlingske Officin levererar systemlösningar till närmare hälften av de danska nyhetstidningarna. De viktigaste upplagorna hanteras i kluster för att trygga produktionen och redaktionerna märker knappt när de flyttas från en server till en annan. TEXT: MICHAEL HOLMBOE BANG FOTO: NINA LEMVIGH-MÜLLER KLUSTERLÖSNING SÄKRAR DANSK TIDNINGSPRODUKTION >> I BÖRJAN AV AUGUSTI i år ställdes driftschef Jesper Christensen på Det Berlingske Officins IT-avdelning inför en uppgift som skulle ha kunnat få de mest garvade ITmänniskor att svettas. Officinets ledning beslutade helt enkelt att kasta sig in i det kommande danska tidningskriget genom att vara först ut med en gratis dagstidning som delas ut till hushållen. Planerna på en gratistidning hade funnits i ett par månader, men nu skulle det gå fort. En redaktion etablerades på torsdagen och redan onsdagen därefter, den 16 augusti, skulle den första upplagan vara klar för distribution i Köpenhamn och Århus. Vi hade bara 3-4 dagar på oss att få igång hela IT-lösningen, berättar driftschef Jesper Christensen. IT-AVDELNINGEN KLARADE uppdraget och Dato blev den första av tre gratistidningar som numera levereras till brevlådan i många danska hem. Denna typ av IT-insats kan bara genomföras i en miljö med kompetenta medarbetare och genomtänkta lösningar, och det kan Jesper Christensen & Co. uppenbarligen erbjuda. Det är en rutinerad IT-avdelning på drygt hundra personer som hanterar närmare hälften av den danska tidningsproduktionen. De levererar lösningar till redaktioner, annonsavdelningar och övriga avdelningar för att tidningarna ska bli till, från planering till tryck. Det gäller Danmarks två stora dagstidningar, Berlingske Tidende och BT, samt andra utgåvor som Weekendavisen, Århus Stiftstidende, De Bergske Blade och en lång rad lokaltidningar. Att producera tidningar idag innebär att man är beroende av att IT-systemen ska vara igång utan avbrott dygnet runt, i synnerhet när det kommer till dagstidningarna. Därför löser vi de viktigaste uppgifterna i kluster som binder ihop flera servrar och säkrar redundans, förklarar Jesper Christensen. I samband med underhållsarbete kan vi flytta användarna från en server till en annan utan att de märker något överhuvudtaget. Skulle det uppstå ett fel sköter systemet automatiskt en failover, på bara några minuter. Vi har försäkrat oss mot förlust av data och sett till att journalister och annonspersonal alltid kan arbeta avbrottsfritt. FÖR TRE ÅR SEDAN skulle IT-avdelningen bygga ett kluster, och kraven var tydliga: Vi skulle ha en plattformsoberoende lösning som hade fullt stöd för alla våra system, säger Jesper Christensen. Det visade sig att det egentligen bara var Veritas Storage Foundation som klarade uppgiften. Fyra kluster ser till att de system som krävs för att skapa Det Berlinske Officins alla dagsoch veckotidningar, alltid är igång dygnet runt. Med Veritas Storage Foundation kan alla kluster administreras central via ett gemensamt gränssnitt. Det handlade om en extremt komplicerad installation, och just därför valde vi en nyckelfärdig lösning. Det lönar sig inte för oss att anpassa och installera systemen själva. Det krävs specialister för det. Och det tog faktiskt bara en dag för Symantecs konsulter att sätta upp själva klustret. Sedan kunde vi börja skapa servicegrupper. Systemen har fungerat helt perfekt sedan dess. De olika avdelningarna på tidningsförlaget arbetar med sina egna system, men samtliga kan hanteras i kluster oavsett plattform. Vi har en stenhård datadisciplin. Vi arbetar med identiska serverinstallationer, så att användare, IP-adresser och annan information kan flyttas omedelbart, säger Jesper Christensen. OFFICINETS IT-AVDELNING styr idag över fyra klusterlösningar. Journalisterna var de första som kom med då avdelningen byggde ett kluster för de redaktionella systemen. Därefter kom annonsavdelningarna med i ett kluster med tre noder. Sedan dess har det byggts ytterligare ett kluster för batchbearbetning och övervakning, och ett som sköter webblösningar. Vi kommer troligen att sätta upp ännu fler, allt eftersom de äldre systemen fasas ut, säger Jesper Christensen. I varje enskilt fall kommer vi att analysera behovet och noga överväga hur viktiga uppgifterna är. Klusterlösningarna är dyra, och för vissa uppgifter kan vi klara oss med annat. Men det är helt klart att ett plattformsoberoende kluster är den säkraste lösningen för system

7 # SYMANTEC F.Y.I. STANDARDISERS DATACENTRET: BERLINGSKE OFFICIN 7 som måste fungera dygnet runt utan avbrott. För mig är det tydligt att man i en situation som vår ska välja en nyckelfärdig lösning eller en lösning som installeras av specialister. Det finns dessutom helt klara fördelar med att välja en plattformsoberoende lösning till de olika klustren. Det finns då en hel del att tjäna på att man bara behöver lära sig en enda produkt för att hantera alla system, säger Jesper Christensen. Driftschef Jesper Christensen och hans kolleger på IT-avdelningen lyckades på mindre än en vecka att få upp ett IT-system så att tidningen Dato kunde bli den första gratistidningen att delas ut på morgonen till danska hushåll. Nästan hälften av den danska tidningsproduktionen kopplas ihop av Symantec-baserade klusterlösningar, som ger plattformsoberoende och säker drift. DET BERLINGSKE OFFICINS huvudkontor ligger på Pilestræde i centrala Köpenhamn. De historiska byggnaderna rymmer dock inte samma funktioner som tidigare. Tryckningen har flyttat för länge sedan och för några år sedan flyttade IT-avdelningen till egna lokaler söder om Köpenhamn. IT-avdelningens servrar är outsourcade till Colt Denmark, som håller till åtta kilometer från Officinets centralkontor. Det avståndet är inget problem även om datatrafiken är tät. Man använder så kallad svart fiber som klarar 4 gigabit per sekund. Det räcker gott och väl för att hantera även de tyngsta uppgifterna, så att en rykande färsk dagstidning ska kunna ligga på de danska frukostborden. Oavsett om det handlar om Danmarks äldsta dagstidning, Berlingske Tidende, eller det senaste tillskottet, gratistidningen Dato. DET BERLINGSKE OFFICIN 1731 invandrade boktryckargesällen Ernst Henrich Berling till Danmark och två år senare fick han sitt eget boktryckeri på Store Kannikestræde började utgivningen av Den berlingske avis fick tidningen sin första rotationspress och under första hälften av det följande århundradet tillkom flera utgivningar. Efter en rad upp- och nedgångsperioder tog några privata investerare från danskt näringsliv över Officinet från Berlings ättlingar Under 2000 köpte norska Orkla Media upp Berlingske men redan under hösten 2006 bytte de åter ägare. David Montgommery och brittiska Medcom köpte Orkla-Media, och därmed också Berlingske Tidende. Det Berlingske Officin ger idag ut en mängd dags- och veckotidningar. De många avdelningarna arbetar med olika system för redaktionsledning och annonser och den dagliga bearbetningen sker på servrar som styrs av den interna IT-avdelningen. För att säkra driften är servrarna ihopkopplade i kluster där en eventuell failover görs på några minuter. Avdelningen har valt Veritas Storage Foundation, som konsoliderar klusterlösningarna via ett plattformsoberoende gränssnitt.

8 8 EXPERT INSIGHT SYMANTEC F.Y.I. # SYMANTEC DATA CENTER FOUNDATION: FÅ DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Att standardisera datacentret på en enda plattform och samtidigt få tillgång till marknadsledande system är ingen motsägelsefull uppgift. Inte enligt Kris Hagerman, Group President med ansvar för Symantecs datacenterteam. Det är precis det företagen får när de utnyttjar Symantec Data Center Foundations fulla potential. TEXT OCH FOTO: ASSI ABDEL-BAKI >> TRYCKET PÅ DATACENTRET ökar ständigt. Lagringsbehovet tredubblas varje år, mängden applikationer som ska hanteras ökar samtidigt som den möjliga nertiden för dessa applikationer är obefintlig. Man kräver att ett datacenter ska göra mer med samma eller mindre resurser. Och för att göra situationen värre måste de leva upp till kraven i en miljö som håller på att bli ohanterlig i sin komplexitet, säger Kris Hagerman, Group President Data Center Management på Symantec. Det som gör situationen i datacentret svårhanterlig är den uppsjö av utrustning från olika leverantörer som alla har egna, sinsemellan inkompatibla, verktyg. Det vi ständigt får höra från våra kunder är att komplexiteten i datacentret håller på att gå överstyr. För att få kontroll över situationen igen gäller det att formulera en strategi för att ta itu med de kortsikt iga problemen och för att förbereda sig för framtida krav för att slippa ägna all sin tid åt att släcka bränder. I MAJ 2006 presenterades Symantec Data Center Foundation. Det är en integrationsplattform som innehåller fyra olika sviter av administrationsverktyg för att hantera servrar, lagring, applikationer och data på ett enhetligt sätt oavsett plattform. Data Center Foundation innehåller verktyg för: Dataskydd: Veritas NetBackup ser till att informationen är skyddad, kan återställas och är tillgänglig. Lagringshantering: Veritas Storage Foundation ser till att rätt data går till rätt ställe vid rätt tidpunkt. Serverhantering: Veritas Server Foundation gör det möjligt att i detalj upptäcka vad som körs på alla servrar, aktivt hantera dem och se till att de alltid är tillgängliga. Prestandaövervakning: Veritas i3 gör det möjligt att försäkra sig om att hela infrastrukturen levererar den prestanda som användarna behöver. SYMANTEC LEVERERAR ALL denna funktionalitet på i princip alla plattformar. Detta är unikt i vår bransch. Konkurrenterna har egna verktyg som bara fungerar på deras enskilda plattformar, säger Kris Hagerman. Symantec samarbetar med ledande leverantörer som Sun, IBM och Microsoft och får tillgång till all viktig kod i operativsystemens kärna för att kunna utveckla stabila och effektiva produkter. Vi är ju inga direkta konkurrenter när det kommer till hårdvaran, förklarar Kris Hagerman. Med våra applikationer kan de sälja mer servrar och lagringsenheter. Det breda plattformsstödet är inte det enda som talar för Data Center Foundation. Med Data Center Foundation levererar vi det bästa av två världar. Kunderna kan införa en mer enhetlig operativ miljö samtidigt som de standardiserar på produkter som är marknadsledande. Symantec är marknadsledande vad gäller backup, filsystem, volymhantering, klusterhantering i öppna system och ett av tre ledande företag inom applikationshantering. MAN MÅSTE FÖRBEREDA SIG FÖR FRAMTIDA KRAV FÖR ATT SLIPPA ÄGNA ALL SIN TID ÅT ATT STÄNDIGT SLÄCKA BRÄNDER Vi har en ganska unik position. Vi ger kunderna möjlighet att skapa ett enda mjukvarulager för att standardisera infrastrukturen, minska kostnaderna och öka service nivåerna, säger Kris Hagerman. NÄR FÖRETAGEN TVINGAS använda olika verktyg lägger de ner mer pengar på driften av datacentret än nödvändigt. Med en enhetlig miljö gör man många direkta och indirekta besparingar. Indirekta besparingar kommer av att man bara behöver lära personalen att hantera en uppsättning enhetliga verktyg för att administrera datacentret. Detta ökar friheten att välja leverantörer eftersom man inte har målat in sig i ett hörn. Man kan då få ut bästa pris på sin upphandling. Men även den ökade utnyttjandegraden vad gäller servrar och lagring driver ner kostnaderna. Det finns självklart stora direkta besparingar att göra. Standardisering innebär minskade kostnader för licenserna eftersom man kan göra volyminköp från en leverantör istället för att göra flera mindre inköp från flera olika leverantörer. Det kunderna även får är ett mer effektivt utnyttjande av befintliga resurser. Med den kontroll man får över datacentret kan man flytta data från kostsam high-end lagring till billigare lagring. Att beskriva Data Center Foundations funktionalitet i detalj är svårt under en kort intervju, men det finns vissa funktioner som Kris Hagerman är mån om att lyfta fram.

9 # SYMANTEC F.Y.I. EXPERT INSIGHT 9 AVGÖRANDE FÖRDELAR som konkurrenterna går bet på 4enligt Kris Hagerman: 1 BRETT PLATT- FORMSSTÖD Att vår mjukvara kan köras på alla plattformar särskiljer oss från övriga i branschen. 2 AKTIV HANTERING Man ser inte bara status utan har möjlighet att gå in och göra förändringar, skapa nya kluster, installera servrar eller mer lagring. 3 STORAGE FOUNDATION BASIC Med gratisversionen kan man installera Storage Foundation på alla servrar och får möjlighet att kontrollera samtliga servrar i datacentret, oavsett plattform. SYMANTEC INTRODUCERADE NYLIGEN NetBackup PureDisk Remote Office, den enda företagslösningen för att effektivt säkra informationen på lokalkontoren. Skyddet på lokalkontoren är minst sagt rörigt och eftersatt. Det är ett stort problem eftersom dessa ofta lagrar mer information än datacentret på huvudkontoret. Problemet är att var och ett av dessa lokalkontor säkerhetskopierar informationen på olika sätt och det är aldrig någons heltidssysselsättning att göra det. Säkerheten och återställningen av data kan bli lidande, säger han. Med NetBackup PureDisk kan lokal kontorens information säkerhets kopieras centralt utan att någon på lokalkontoret berörs av processen. NetBackup PureDisk är som namnet antyder en disk-baserad lösning som ser till att all information på lokalkontoren lagras säkert och krypteras på servrarna. Det är lättare och säkrare för kunderna att låta de som sköter säkerhetskopieringen centralt även automatiskt hantera den lokalt. Netbackup PureDisk har allt för att göra det smidigt och effektivt. EN ANNAN VIKTIG nyhet i Data Center Foundation är den nya Basic-versionen av Storage Foundation. Basic-versionen är helt gratis att ladda ner och använda. Den genomsnittliga kunden installerar Storage Foundation på stora servrar som kör de mest företagskritiska applikationerna. Men det är svårt att ekonomiskt motivera installationen av Storage Foundation på de hundra tals mindre servrar som kör webb, fil- eller skrivarservrar utan mycket lagring bakom dem. Vi introducerade Storage Foundation Basic för just alla dessa servrar och göra det möjligt för kunderna att få samma fördelar på sina små servrar som de får på högprestandaservrarna. Storage Foundation Basic kan användas gratis på system som inte är större än fyra volymer, fyra filsystem och två processorer. För att få support på produkten måste företagen däremot betala en årlig avgift. ATT INSTALLERA BASIC-VERSIONEN har många fördelar, i synnerhet när den används ihop med andra delar av Data Center Foundation. Med nya Storage Foundation Management Server får kunderna full insyn i hela server- och lagringsmiljön. Verktyget som ingår i den fullödiga versionen av Storage Foundation, gör det möjligt att få upp information om servrarna och all lagring bakom dem i ett enda fönster, tvärs över alla instanser. Det som är riktigt intressant är att Management Server fungerar med Storage Foundation 4.x och 5.0 men även Basic-versionen. Så det finns verkliga fördelar av att installera någon version av Storage Foundation på alla servrar i datacentret. Då får man direkt inblick i alla servrar och möjlighet att kontrollera dem alla från ett fönster. Det är en unik funktion som fungerar tvärs över alla plattformar. CONFIGURATION MANAGER ÄR ett annat verktyg som Kris Hagerman är ivrig att prata om. Verktyget gör det möjligt att ta reda på exakt vad som körs på alla servrar. Den kunskapen är A och O för effektiv serveradministration. Genom ett system av agenter kan man få detaljerad information om hårdvaran, vilken mjukvara som körs på servrarna, vilka versioner som installerats och vilka patchar som gjorts. Man kan dessutom se beroenden mellan servrarna. Utan denna typ av kartläggning har man ingen aning om vilka de verkliga konsekvenserna är när en server går ner. Programmet uppmärksammar administratören om en förändring skett i konfigurationen, vad som förändrats, av vem och hur detta gjorts. Man kan sedan jämföra förändringen med vad golden standard är för servern och applikationerna. Om förändringen inte är godtagbar kan man med hjälp av Provisioning Manager snabbt och effektivt lägga över en ny avbild av applikationen. DATA CENTER FOUNDATION är en komponentbaserad integrationsplattform och var och en av modulerna kan användas separat. Tanken är inte att tvinga på kunderna en monolitisk lösning. Plattformen är modulär och ger dem den flexibilitet de behöver. Om de använder mer än en komponent kommer de att fungera bättre ihop än om man installerat olika komponenter från en annan leverantör, avslutar Kris Hagerman. 4 MARKNADS- LEDANDE MJUKVARA Symantec är marknadsle dande i praktiskt taget alla större produkt kategorier som vi inriktat oss på. Mer information finns på: datacenter

10 10 EXPERT INSIGHT SYMANTEC F.Y.I. # DATACENTER I FÖRÄNDRING STANDARDER DRIVE UTVECKLINGEN Blandade miljöer i kombination med bristen på standarder har länge varit ett gissel för företagens datacenter. Men nu har man kommit en bra bit framåt med standardiseringsarbetet inom lagringshantering och teknisk service hos organisationer som SNIA och TSANet. Vi har pratat med deras representanter för att ta tempen på arbetet. TEXT: DIETMAR HEINRICH FOTO: EIMANTAS BUZAS >> DEN ICKE STANDARDISERADE verkligheten som råder i företagens datacenter skapar ständiga problem. Enheter som inte arbetar ihop, datamängder som växer okontrollerat och en vildvuxen flora av enskilda supportavtal fullkomligt kväver många av de ansvariga som försöker få verksamheten att fungera smidigt. Men framtiden ser ut att ljusna och två nyckelorganisationer i den utvecklingen är SNIA (Storage Networking Industry Association) och TSANet (Technical Support Alliance Network). TECHNICAL SUPPORT ALLIANCE NETWORK _ TSANET TSANet är en icke vinstdrivande organisation som bland annat tillhandahåller service- och supportavtal som reglerar samarbetet mellan flera olika service- och supportorganisationer. Organisationens medlemmar har ingått en överenskommelse om samarbete på olika nivåer när de stöter på problem som inbegriper flera tillverkare. TSANet har för närvarande 114 medlemsföretag, varav flera även är medlemmar i SNIA. Mer information hittar du på: EN VIKTIG DEL av SNIA:s arbete är att ta fram specifikationer och standarder inom lagringshantering. Arbetet sker i kommittéer vilka tar fram förslag. Kommittéerna består av SNIA:s medlemmar i olika konstellationer och förslagen granskas av organisationens samtliga medlemmar innan de får ett slutgiltigt godkännande. Att driva ett datacenter är mycket kostsamt idag. Därför är alla former av kostnadsminskning högt prioriterat i

11 # SYMANTEC F.Y.I. EXPERT INSIGHT 11 R datacentret. Ett sätt att få ner kostnaderna är att se till att de olika tillverkarnas verktyg kan arbeta väl ihop. För det ändamålet har SNIA tagit fram SMIS, (Storage Management Interface Specification) en ISO/ANSIstandard för lagringshantering. De produkter i datacentret som följer standarden kan samarbeta och det är precis så användarna vill ha det, säger Juergen Arnold, ordförande för SNIA Europe. Det är viktigt för dem att ha flexibiliteten att fritt välja hård- och mjukvara från olika tillverkare och få dem att samarbeta. Redan idag efterfrågar många kunder SMISkompatibilitet när de ska välja verktyg till sina datacenter. Datacentren är fortfarande fyllda med enskilda icke-standardiserade produkter vilket försvårar lagringshanteringsarbetet. Av den anledningen är standarder absolut nödvändiga, inte minst eftersom de gör det möjligt att förändra produkter utan att behöva tänka på dyra anpassningar i speciella kompatibilitetslabb. Det är en av fördelarna med en standard för lagringshantering, säger Frank Bunn, teknisk ordförande för SNIA:s tyska kommitté och tillika Senior Solutions Marketing Manager på Symantec. SNIA HAR UNDER senare tid även engagerat sig i en rad säkerhetsproblem som uppkommit i samband med lagringshantering. Säkerhet är en mycket viktig komponent i synnerhet nu när vi är på väg mot mer internetbaserad lagring och en konvergens mellan lagring och säkerhet. Av den anledningen har det under de senaste två åren startats ett antal SNIAarbetsgrupper som fokuserar på just säkerhet, säger Frank Bunn. Arbetet slutar emellertid inte där. SNIA arbetar även med standarder och lösningar för verktyg som hanterar den övergripande infrastrukturen i datacentret. Som situationen är idag tvingas användarna att låsa sig till respektive tillverkares helhetslösning. Verktygen för lagringshantering måste kunna kopplas upp sömlöst mot datahanteringsverktygen som används varje dag i datacentret. Dagens verktyg är tillverkarspecifika, men genom att bygga dem på standarder blir de istället öppna, säger Juergen Arnold. ÄVEN INOM OMRÅDET service och support är behovet av standarder stort. Organisationen TSANet arbetar med att ta fram standardavtal för sina medlemmar. Som det ser ut idag omfattas ett datacenter av ett flertal service- och supportavtal med olika företag. En stor mängd enskilda serviceoch supportavtal innebär stor ekonomisk belastning för många företag och de har svårt att se logiken i situationen. TSANet erbjuder standardavtal och en infrastruktur som inbegriper flera service- och supportorganisationer som kan samarbeta kring ett problem som rör produkter från olika tillverkare. På så sätt kan totalkostnaderna minskas, säger Leigh Darby, ordförande för TSANet Europe. Målet är att gå från service- och supportorganisationer som reagerar på problem, till organisationer som i förtid kan hindra problem från att uppstå. I framtiden kommer kunderna att kräva produkter som själva känner av att ett problem är på väg att uppstå vilket supportorganisationen kan reagera på och åtgärda, säger Leigh Darby. ÄVEN SERVICE- OCH supportföretagen påverkas av den ickestandardiserade vardagen i datacentret. Idag utgör service- och supportproblem som gäller produkter från flera tillverkare uppskattningsvis 5-20 procent av den totala volymen. Men den typen av problem är ofta mer komplicerade än de problem som rör enskilda produkter. Det innebär att de tar längre tid att lösa. Många gånger får man återskapa kundens IT-miljö i labbmiljön och det är inte ovanligt att det tar flera dagar att hitta lösningen på problemen, säger Leigh Darby. Av den anledningen skapas en omvänd kostnadssituation jämfört med volymsituationen. Tio procent av volymen kan i många fall utgöra så mycket som 90 procent av kostnaderna, säger han. ETT ANNAT PROBLEM som datacentret måste hantera är de gigantiska mängder data som växer okontrollerat. Idag talas det därför mycket om ILM (Information Lifecycle Management). För många företag och organisationer skapas idag stora datamängder och problemet handlar om hur man ska hantera allt data på längre sikt. En del data måste man ha tillgång till varje dag och i den sker förändringar kontinuerligt. Den största mängden data som produceras behöver emellertid inte förändras, men man kommer att behöva få tillgång till den någon gång i framtiden. Den typen av data kallas referensdata. Idag finns inga standarder för metadata. SNIA arbetar med att ta fram en sådan standard. Den går STORAGE NETWORKING INDUSTRY ASSOCIATION _ SNIA Storage Networking Industry Association (SNIA) som bildades 1997 är en icke vinstdrivande organisation med målsättningen att skapa lösningar och standarder inom lagringshantering. Organisationen arbetar även med information och anordnar konferenser och utbildningar inom området. SNIA har idag totalt 460 medlemsföretag och organisationer och 80 av dessa tillhör den europeiska grenen SNIA Europe. Bland medlemmarna kan nämnas Cisco Systems, Computer Associates, Dell, EMC, HP, IBM, Sun och Symantec. SNIA välkomnar alla tillverkare, återförsäljare, företag och användare att engagera sig i SNIA:s arbete. På deras webbplats kan man hitta mer information om hur man kan delta i arbetet. Här finns även en lista på produkter som följer öppna standarder och är SNIA-certifierade. Mer information finns på: under namnet XAM, extensible Access Method, och kommer att göra det möjligt att klassificera enskilda datafiler. Filerna förses med metadata som bland annat ger information om exempelvis prioritet och framtida raderingsdatum. Den nya standarden kommer helt enkelt att göra det möjligt att automatisera datacentrets dataflöde. Ett specialprojekt som pågår inom SNIA just nu heter The hundred year archive och där tittar vi på vilka dataformat som kan tänkas gå att hantera om hundra år, säger Juergen Arnold. Symantec vill driva på standardiseringsarbetet och implementera de standarder som SNIA tar fram på området. Att standardisera metadata är oerhört viktigt för att man i framtiden ska kunna tolka de data som lagras idag oavsett vilka applikationer som använts. Oavsett situation är det viktigt att använda mjukvara som följer öppna standarder, avslutar Frank Bunn. SNIA:s standardiseringsarbete sker i olika kommittéer där även slutanvändare är inbjudna för att på så sätt hämta in deras åsikter. Det ärviktigt att poängtera att all vår verksamhet är tillverkarneutral, säger Juergen Arnold, ordförande för SNIA Europe. Veritas var en av grundarna till SNIA och det är fortfarande viktigt för oss att vara med och definiera standarder eftersom vår mjukvara är oberoende av hårdvara, säger Frank Bunn, teknisk ordförande för SNIA:s tyska kommitté och Senior Solutions Marketing Manager på Symantec. TSANet erbjuder standardavtal och en infrastruktur som inbegriper flera service- och supportorganisationer som kan samarbeta kring ett problem som berör produkter från olika tillverkare. På så sätt kan totalkostnaderna minskas, menar Leigh Darby, ordförande för TSANet Europe.

12 12 CIO CORNER SYMANTEC F.Y.I. # EN TILLFÖRLITLIG MILJÖ KAN BARA BYGGAS PÅ POLICIES FYI fick tillfälle att träffa Symantecs VD John Thompson under hans Stockholmsbesök för att diskutera de utmaningar som möter dagens företag för att hitta balansen mellan säkerhet och tillgänglighet, vägen till en tillförlitlig IT-miljö och hur Symantec utvecklats för att möta marknadens behov. TEXT OCH FOTO: ASSI ABDEL-BAKI JU MER REGLERAD EN INDUSTRI ÄR, DESTO SNABBARE VÄXLAR DEN ÖVER TILL ETT POLICY- BASERAT ARBETSSÄTT >> På Symantec pratar ni mycket om den tillförlitliga miljön, vad menar ni med det? Det handlar om tre delar av ITmiljön som är viktiga för våra kunder världen över. Det är infrastrukturen på vilken de levererar applikationer, informationen som driver dessa applikationer och de interaktioner som uppstår mellan arbetsgrupper, individer, partners eller anställda. Vår roll är att säkra var och en av dessa delar. Och i den utsträckning vi gör det, och gör det bra, skapas en tillförlitlig miljö. Vilka är de stora säkerhetsutmaningarna för företagen idag? Det som har hänt de senaste fem åren är att kunderna har använt brandväggar och intrångssensorer för att övervaka nätverkstrafiken och blockera företagets elektroniska dörrar. Men administrationen av alla dessa komponenter har blivit en absolut mardröm. Företagen tar nu ett steg tillbaka för att se om det finns ett bättre sätt att hantera det hela. Den bättre vägen är att övergå från en kaotisk ad-hoc-miljö till en där IT-infrastruktur efterlever enhetligt uppsatta regler och följer best practices. De mer avancerade kunderna har insett att en tillförlitlig miljö måste bygga på en grund av välutvecklade policies och metoder. Hur går man tillväga för att åstadkomma detta? Man måste ta reda på vilka regler och policies man vill använda för att administrera sin IT-miljö; det kan vara regler och policies för hur man delar, sprider och inte minst raderar information inom företaget. Men viktigast av allt, det gäller att ha tydliga mätverktyg för att säkerställa att dessa policies och regler efterlevs. Att reglera allt med policies påminner en del om arbetet med att implementera ERP-systemen för några år sedan. Allt skulle in i systemen och den kraftansträngning som krävdes var enorm. Många projekt misslyckades. Finns det inte en risk att det händer även här? De tidiga ERP-implementationerna var en rejäl utmaning för företagen eftersom man tog skilda funktioner som fungerade väl som isolerade öar och försökte få dem att fungera ihop på ett helt nytt sätt. Men tittar du nu, tio år senare, så har många av projekten som hade en tuff start utvecklats till att vara mycket robusta och innehållsrika. Jag tror att företagen numera använder ett mer inkrementellt tillvägagångssätt istället för en Big-bang-implementation. Samma evolution kommer att ske i en genomtänkt administration av ITinfrastrukturen. Men det är fortfarande en enorm kraftansträngning att styra allt med policies. Man ska inte intala sig att det är en enkel uppgift. Men bara för att det inte är lätt behöver inte betyda att det ska lämnas därhän. Om det var enkelt, skulle det ha gjorts för länge sedan och vi skulle ha haft en betydligt säkrare och mer lätttadministrerad infrastruktur än den vi har idag. Fördelarna med en policybaserad miljö är för många för att negligeras. Nyligen mötte jag ett företag som installerar 400 servrar varje månad. Det är nästan servrar om året! Det är svårt att tro att de inte skulle vilja standardisera IT-infrastrukturen och implementera gemensamma regler för alla nya servrar. Standardisering minskar komplexiteten som i sin tur minskar kostnaderna. Detta gör det möjligt att frigöra pengar som kan återinvesteras för att säkerställa regelefterlevnaden. Det är en fantastisk cykel man går igenom här. I takt med att vi upprepar cykeln blir arbetet enklare och belöningen större. Vilka är de stora misstagen som företagen gör idag vad gäller säkerhet? Ett misstag är helt klart att de inte närmar sig frågan från ett policybaserat perspektiv. De måste ha en tydlig insikt i vad deras policy för informationen och infrastrukturen bör vara. Vissa av reglerna har med hur IT fungerar ihop med affärsenheterna och andra handlar om hur själva tekniken fungerar inom IT. Hur skiljer sig den amerikanska marknaden från den europeiska vad gäller mognad och attityd till säkerhet? För kärnfrågor som antivirus, brandväggar och intrångsskydd, är de två på samma nivå. Där den amerikanska marknaden ligger före är frågan om regelefterlevnad. Men detta har påskyndats av lagstiftningen i USA. I takt med att lagstiftningen inom EU ändrar sig kommer de europeiska företagen att uppmärksamma frågan mer. För ju mer reglerad en industri är, desto snabbare växlar den över till ett

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Vi sparade 40 procent i lagringutrymme och fick bättre säkerhet. HAR DU KOLL PÅ REGELVERKEN? Så sätter nya lagar press på IT-infrastrukturen

Vi sparade 40 procent i lagringutrymme och fick bättre säkerhet. HAR DU KOLL PÅ REGELVERKEN? Så sätter nya lagar press på IT-infrastrukturen PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHANTERING NY UNDERSÖKNING: E-POSTARKIVERING I DEN OFFENTLIGA SEKTORN

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

it-investeringar Lönsamma en säker itorganisation nr 01.09 ANALYS SIDAN 14 AKTUELLT SIDAN 6 LÖNSAMHET SIDAN 8

it-investeringar Lönsamma en säker itorganisation nr 01.09 ANALYS SIDAN 14 AKTUELLT SIDAN 6 LÖNSAMHET SIDAN 8 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS en säker itorganisation AKTUELLT SIDAN 6 INVESTERA med it-säkerhet LÖNSAMHET SIDAN 8 KOMMUNAL IT-SÄKERHET ANALYS SIDAN 14 Lönsamma

Läs mer

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 STORAGE. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 EMC satsar både stort och smått Sidan 8 Proacts vd Olof Sand ser ljust på framtiden Sidan 10 NetApp fortsätter att växa Sidan 12 Hur säkert

Läs mer

MODERN IT-INFRASTRUKTUR

MODERN IT-INFRASTRUKTUR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MODERN IT-INFRASTRUKTUR HAR AFFÄRSANSVARIGA GJORT HEMLÄXAN? I samarbete med Öhrlings PriceWaterhouseCooper, PWC, har XLENT i seminarier

Läs mer

STORAGE NEWS. Cloud Storage. Visioner om datalagring. Aktuellt på lagringsfronten. Lagring som tjänst. 1 800 exabyte 2011: Är du redo?

STORAGE NEWS. Cloud Storage. Visioner om datalagring. Aktuellt på lagringsfronten. Lagring som tjänst. 1 800 exabyte 2011: Är du redo? HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS STORAGE NEWS Visioner om datalagring Cloud Storage 1 800 exabyte 2011: Är du redo? Lagring som tjänst Kundreferenser Aktuellt på lagringsfronten 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN

Läs mer

CLOUD COMPUTING 6TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG TILL CLOUD

CLOUD COMPUTING 6TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG TILL CLOUD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3 / Oktober 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: ANNONS CLOUD COMPUTING 6TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

STORAGE. Resan mot molnet. Proacts flexibla verksamhetsmodell möjliggör en smidig övergång till molnet. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7

STORAGE. Resan mot molnet. Proacts flexibla verksamhetsmodell möjliggör en smidig övergång till molnet. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7 STORAGE. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7 NetApp: trender inom datalagring & molntjänster Sidan 8 Hemligheten bakom EMC:s framgång Sidan 13 Proact Summit 11: världsnyheter på hemmaplan Sidan

Läs mer

INFORMATIONS- SÄKERHET

INFORMATIONS- SÄKERHET HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET INFORMATIONS- SÄKERHET MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MAJ 2007 Hemlig övervakning Inom OMX finns en hemlig avdelning. I ett säkrat kontrollrum

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

IT-INVESTERINGAR CLOUD COMPUTING & VIRTUALISERING

IT-INVESTERINGAR CLOUD COMPUTING & VIRTUALISERING ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS MOLNIG INTRODUKTION FÖR NYBÖRJARE CLOUD COMPUTING SID 4 SKALBARA RESURSER NYHETER SID 6 PÅ REN SVENSKA AKTUELLT SID 8 LÖNSAMMA nr

Läs mer

Molnet tar över LAGRING. Lagringen flyttar till internet. 90 procent mindre data. It-avdelningen strippas rejält. Säkrare än att köpa el

Molnet tar över LAGRING. Lagringen flyttar till internet. 90 procent mindre data. It-avdelningen strippas rejält. Säkrare än att köpa el KRÖNIKA När den första lagringsbörsen kommer tar det skruv Jörgen Lindqvist och Niclas Söderlund, sid 2 BACKUP TIPS ORDLISTA Användaren hjälper sig själv sid 10 Få bättre hjälp i fyra steg sid 10 11 Termerna

Läs mer

8virtualisering. Banken som kan spara miljoner 10. Lönsamma IT-investeringar. Virtualisera mera! Teknologin som är här för att stanna 4

8virtualisering. Banken som kan spara miljoner 10. Lönsamma IT-investeringar. Virtualisera mera! Teknologin som är här för att stanna 4 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8virtualisering Virtualisera mera! Teknologin som är här för att stanna 4 IT-katastrofen ett minne blott 6 Intervjun:

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: Datormoln, möjligheter, utmaningar, molnanvändare, molnleverantör, molntjänst.

Sammanfattning. Nyckelord: Datormoln, möjligheter, utmaningar, molnanvändare, molnleverantör, molntjänst. Örebro universitet Handelshögskolan Informatik med systemvetenskaplig inriktning C Handledare: Hannu Larsson Examinator: Ella Kolkowska Höstterminen 2013 Företag bland molnen Rickard Böö 900916 Jonatan

Läs mer

Affärssystem + BI. verksamheten styr över beslutsstödet BI SOLUTIONS. För ökad lönsamhet och kunskap

Affärssystem + BI. verksamheten styr över beslutsstödet BI SOLUTIONS. För ökad lönsamhet och kunskap HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN IDG CREATIVE MEDIA Affärssystem + BI För ökad lönsamhet och kunskap Investeringsklimatet inom Affärssystem Investeringarna i affärssystem upplevde en pik i slutet av 2008

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se. Hösten 2010 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Vinn loppet Se till att din information inte hamnar i fel händer. Satsa på innovation Ta reda på hur du kan skapa ny tillväxt genom förbättrad produktivitet.

Läs mer

Internet of Things i Sverige. En nulägesrapport

Internet of Things i Sverige. En nulägesrapport Internet of Things i Sverige En nulägesrapport Sverige är i världseliten Vi befinner oss mitt i en samhällsrevolution med lika avgörande betydelse som uppkomsten av internet. Det säger Kristina Höök, professor

Läs mer

OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing

OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing OKTOBER 2005 Sju steg för rätt outsourcing Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing computersweden.se 2 En besvärlig skilsmässa Ofta handlar det om att man inte kommunicerar på rätt sätt. Eller att

Läs mer

FÖRSVARA DITT FÖRETAGS IDENTITET MOT ATTACKER INFORMATION SECURITY & RISK MANAGEMENT 5TIPS. Nr.1 / April 2009

FÖRSVARA DITT FÖRETAGS IDENTITET MOT ATTACKER INFORMATION SECURITY & RISK MANAGEMENT 5TIPS. Nr.1 / April 2009 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / April 2009 INFORMATION SECURITY & RISK MANAGEMENT 5TIPS BENGT ANGERFELT Chef för informationsoch IT-säkerhetssektionen på Säkerhetspolisen.

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

VIRTUALISERING FYSISKA SERVRAR ETT MINNE BLOTT 4TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG. Nr. 3 / juni 2010

VIRTUALISERING FYSISKA SERVRAR ETT MINNE BLOTT 4TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG. Nr. 3 / juni 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 3 / juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS VIRTUALISERING 4TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG FYSISKA SERVRAR FOTO:

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5. Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9

STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5. Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9 STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5 Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9 Molnlösningarna ligger rätt i tiden Sidan 10 ÖstgötaTrafikens IT går som på räls Sidan 13 Summit

Läs mer

Revolutionären. framtidens IT-infrastruktur. Chetan Dube och hans IPsoft skapar självlärande system

Revolutionären. framtidens IT-infrastruktur. Chetan Dube och hans IPsoft skapar självlärande system annonsbilaga från Cygate 2 11 en tidning om säkra kommunikationslösningar från Cygate EDB bygger framtidens IT-infrastruktur Securitas når sin personal med digitala skyltar Nynas optimerar bort nätets

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS. The Authentication Service WWW.MIDEYE.COM

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS. The Authentication Service WWW.MIDEYE.COM ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS The Authentication Service WWW.MIDEYE.COM 2 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Information

Läs mer

vårdprocesser Landstinget bygger för smarta Internet-fabriken mitt i stan Jobbintervju via Videolänk SDN större skifte än bara ny teknik

vårdprocesser Landstinget bygger för smarta Internet-fabriken mitt i stan Jobbintervju via Videolänk SDN större skifte än bara ny teknik ANNONSBILAGA FRÅN CYGATE 1 13 EN TIDNING OM SÄKRA KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR FRÅN CYGATE Internet-fabriken mitt i stan Jobbintervju via Videolänk SDN större skifte än bara ny teknik Landstinget bygger för

Läs mer

Stolpiller spray? 2009 WWW.SunGard.SE. Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för gödsel. Vad gör dina. i kväll?

Stolpiller spray? 2009 WWW.SunGard.SE. Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för gödsel. Vad gör dina. i kväll? En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag STOPS Vad gör dina risker i kväll? Stolpiller eller spray? 2009 WWW.SunGard.SE Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för

Läs mer