TeacherView Ger läraren kontroll över trådlös datoranvändning i klassrummet. Lösningen i korthet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TeacherView Ger läraren kontroll över trådlös datoranvändning i klassrummet. Lösningen i korthet"

Transkript

1 TeacherView Ger läraren kontroll över trådlös datoranvändning i klassrummet Lösningen i korthet

2 Innehåll Datoranvändning i klassrummet... 3 Aerohives TeacherView... 3 Kontrollera att eleverna är anslutna och tittar på rätt material... 4 TeacherView visar hur det används... 5 Administrera TeacherView... 5 Så fungerar TeacherView... 6 Summering Copyright 2013, Aerohive Networks, Inc.

3 TeacherView: Ger läraren kontroll över trådlös datoranvändning i klassrummet Datoranvändning i klassrummet Idag blir det allt vanligare att eleverna i grundskolan har egen dator. Genom datorerna får eleverna tillgång till information på nya och unika sätt samtidigt som de tidigt får grepp om den teknik som de säkerligen kommer att använda resten av livet. Det finns dock ett antal frågor som måste redas ut för att inlärningen med datorhjälpmedel ska kunna fungera. Förutom behovet av att ta fram en utvecklingsanpassad läroplan, leder användning av individuella datorer till att följande frågor måste lösas: Tekniska frågor läraren måste ta på sig rollen som it-/nätverksadministratör, vilket han/hon inte alltid klarar av. Ett klassrum fullt av elever som ska logga in på egna datorer och ansluta till ett nätverk kan vara en stor utmaning för en lärare som inte är så tekniskt insatt. Eventuella tekniska problem kan stjäla tid från undervisningen och dessutom underminera lärarens trovärdighet. Distraktioner nätverksanslutna datorer erbjuder eleverna många olika distraktioner. Ljudet från filmer och ljudspår kan påverka koncentrationen och obegränsad internetåtkomst kan locka eleverna att släppa sina uppgifter. Lärarens synlighet med internet inom räckhåll måste läraren kunna kontrollera att datorn används till de avsedda uppgifterna. Skärmen på datorn är riktad åt fel håll för att läraren ska kunna se vad eleven gör, vilket gör att läraren måste gå runt i klassrummet för att kunna titta på skärmarna. Allt eftersom individuella datorer blir vanligare och läroplanen ger eleverna större tillgång till datoranvändning, blir lärarna den första kontakten för elevernas nätverkssupport. De måste även försöka styra innehållet som visas. Båda dessa roller avviker från deras centrala roll som lärare. I det här dokumentet beskrivs Aerohives program TeacherView ett verktyg som lärare kan använda för att styra användningen av datorer i klassrummet. Aerohives TeacherView TeacherView använder Aerohives accesspunkter i klassrummet och ger läraren ett nätverksbaserat, klientoberoende och operativsystemsoberoende verktyg för övervakning och åtkomstkontroll i ett lättanvänt webbgränssnitt. När läraren loggar in visar TeacherView status utan att läraren behöver konfigurera något. Det gör att läraren kan logga in och se vad som händer på elevernas datorer utan att behöva vandra runt i klassrummet. Bild 1: Skärmbild från TeacherView Copyright 2013, Aerohive Networks, Inc. 3

4 Kontrollera att eleverna är anslutna och tittar på rätt material Med datorer i klassrummet kan det vara svårt för läraren att se vad eleverna gör. Med böcker är det lätt för läraren att med en snabb blick kontrollera att rätt böcker används i hela klassrummet. Med en datorskärm som är vänd mot eleven, och i de flesta fall bort från läraren, går inte det. Datorn skulle kunna vara avstängd eller så kan eleven syssla med någonting helt annat än det som läraren har tänkt sig. Det gör att läraren måste ägna mycket tid till att vandra fram och tillbaka i klassrummet för att kontrollera vad eleverna håller på med på datorerna. Vissa skolor har försökt lösa detta genom att använda surfplattor som åtminstone ligger platt på bordet. Det hjälper visserligen, men visningsvinkeln på skärmen är sådan att läraren fortfarande måste gå omkring i klassrummet för att se vad eleverna tittar på. Med TeacherView kan läraren fokusera på undervisningen genom att snabbt kunna kontrollera vad alla i klassrummet gör. Gränssnittet visar på ett enkelt sätt vilka elever som är anslutna och kan ge ytterligare information om de resurser som eleverna använder om läraren vill se det. Gränssnittet är lätt att förstå och läraren kan snabbt kontrollera att eleverna håller sig till uppgiften utan att lektionsflödet avbryts. Bild 2: Klassöversiktsfönstret i TeacherView Den del av fönstret som syns tydligast är kolumnen med trådlös status. Här används Aerohives Client Health-funktion som inte bara visar datahastigheter utan även hur bra överföringen är (dvs. om det förekommer CRC-fel, upprepade försök eller saknade sidor). Funktionen ger en sann bild av datorns signalstyrka samt anslutningens kvalitet. Trots att det är ett avancerat system är det lätt att ta till sig informationen tack vare att den visas i form av stolpar. Bild 3: Ikoner för trådlös status i TeacherView 4 Copyright 2013, Aerohive Networks, Inc.

5 TeacherView: Ger läraren kontroll över trådlös datoranvändning i klassrummet TeacherView visar hur det används Synlighet är ett ovärderligt första steg mot att lyckas med individuella datorer. Nästa steg är att använda informationen till att hantera anslutningarna och de resurser som eleverna använder. Det kan vara svårt även för en tekniskt kunnig lärare men TeacherView har lättanvända guider som visar hur verktyget används så att eleverna håller sig till uppgiften och lektionsplanen. Åtgärdsfönstren i TeacherView ger läraren verktyg för att kontrollera elevernas nätverksåtkomst. (Bild 4). Åtgärdsfönstret ger läraren möjlighet att kontrollera åtkomsten och guida eleverna till en webbplats på ett proaktivt sätt. I fönstret Allow Access To (Tillåt åtkomst till) kan läraren avbryta åtkomsten till internet, skolans nätverk eller alla nätverk. Läraren Bild 4: Åtgärdsfönster i TeacherView kanske vill förhindra internetåtkomst eftersom den utgör en distraktion eller kanske vill avbryta nätverksåtkomsten helt så att eleverna är mer uppmärksamma under lektionen. Gränssnittet aktiverar eller inaktiverar dynamiskt brandväggsreglerna som styr nätverksåtkomsten vid accesspunkten. Elevernas datorer är fortfarande anslutna till HiveAP men obehöriga paket släpps inte igenom. De dynamiska reglerna påverkar endast elever i klassrummet och kan stängas av när nätverket får användas igen eller när lektionen är slut. Läraren behöver inte konfigurera någonting alls. Dialogrutan Direct Students to a Web Page (Guida eleverna till en webbsida) är en praktisk lösning som ger läraren möjlighet att guida eleverna till en särskild webbplats. När webbplatsens URL anges i dialogrutan skickas eleven automatiskt till webbplatsen som läraren har angett nästa gång eleven uppdaterar sin webbläsare eller försöker öppna någon annan webbplats. Det är särskilt användbart för långa eller komplicerade URL:er som är krångliga att ange manuellt. Administrera TeacherView Eftersom lärare har olika tekniska förutsättningar är det mycket viktigt att TeacherView är lätt att använda så att det faktiskt används. Därför behöver inte TeacherView konfigureras alls av läraren. När läraren loggar in väljer han eller hon en lektion och presenteras genast med en skärm som den som visas i bild 1. All konfiguration utförs av nätverksadministratören som använder en uppsättning administrationsverktyg för att skapa lärarkonton, ställa in lektionsscheman och gruppera trådlösa klienter i klasser. Det första steget för att ställa in TeacherView är att bygga upp klasslistor. Som du ser i bild 5 nedan kan klasser och scheman ställas in efter tid och efter lärare. När läraren loggar in under lektionstid får han eller hon automatiskt upp en lista över de elever som ska vara på lektionen. Copyright 2013, Aerohive Networks, Inc. 5

6 Bild 5: TeacherView-konfiguration i HiveManager Network Management System När lektionerna har skapats kan elevlistorna också genereras. Elevlistorna visar elever, vanligtvis efter 802.1X-användar-ID eller MAC-adressen till den dator som de använder. Listorna kan knytas till lektionen. Det går även att skapa en vagn som representerar de datorvagnar som ofta används i skolor. I vagnen finns en statisk lista över datorerna, som vanligtvis identifieras genom MAC-adressen. Vagnen kan även knytas till en lektion och öppnas av läraren när läraren loggar in i TeacherView. Slutligen kan resurserna konfigureras. För webbplatser identifieras URL:en automatiskt genom DNS men för vissa lokala servrar ger inte DNS ett användbart namn. Om till exempel en videoserver används kan du identifiera den genom IP/port/protokoll och ställa in så att namnet visas som en tillgänglig resurs om läraren klickar på en särskild elev för mer information. I framtida versioner kommer Aerohive att kommunicera direkt med elevinformationssystemen, vilket eliminerar den statiska konfigurationen av lektioner och gör det möjligt att uppdatera listor och scheman automatiskt. Så fungerar TeacherView TeacherView-systemet ger läraren en avancerad uppsättning övervaknings- och kontrollfunktioner. Det går att genomföra tack vare Aerohive-systemets funktioner för övervakning, regelefterlevnad och management som har byggts upp under flera år. När systemet har konfigurerats fungerar det så här: 6 Copyright 2013, Aerohive Networks, Inc.

7 TeacherView: Ger läraren kontroll över trådlös datoranvändning i klassrummet Bild 6: Så här fungerar TeacherView. 1. Det första läraren gör är att logga in på TeacherView-servern via en webbläsare. Läraren identifieras och rätt lektion fastställs. 2. Med hjälp av Aerohives distribuerade processmodell är det HiveAP:erna och inte TeacherView-servern som levererar den senaste klientinformationen. Accesspunkten med flest kopplade klienter från lektionen levererar en webbsida med en fullständig klientlista. Accesspunkten uppdaterar direkt klientstatusen för läraren. 3. Eftersom eleverna i ett klassrum kan vara kopplade till fler än en HiveAP kan andra HiveAP:er ge klientinformation till den HiveAP som faktiskt skickar informationen till TeacherView-programmet. Det ger övervakningsdata för alla elever i klassrummet. 4. På samma sätt fungerar det om läraren ändrar inställningarna för åtkomstkontroll eller dirigerar om eleverna till en webbplats. Aerohives accesspunkter agerar tillsammans och kontrollerar att alla elever i klassen följer samma regler och att det endast är eleverna på rätt lektion som omfattas av reglerna. I slutet av lektionen förfaller alla elevgrupperingar och regler, och eleverna får återigen standardåtkomst till nätverket. Summering När läraren får verktyg att övervaka och hantera klassrummet blir utbildningsmiljön mer effektiv. Läraren kan koncentrera sig på att göra det han eller hon gör bäst, dvs. undervisa. Aerohive har genom att observera klassrumsaktiviteter och intressera sig för utbildningsmarknaden utvecklat en unik nätverksbaserad och klientoberoende lösning som förbättrar produktiviteten i klassrummet när datorer används. Copyright 2013, Aerohive Networks, Inc. 7

8 Om Aerohive Aerohive Networks reducerar kostnaderna och komplexiteten i dagens nätverk med hjälp av molnaktiverade, distribuerade Wi-Fi- och routinglösningar för organisationer och medelstora företag, inklusive filialer och distansarbetare. Aerohives prisbelönta Cooperative Control-arkitektur för Wi-Fi, publika och privata molnaktiverade nätverkshantering samt routing- och VPN-lösningar eliminerar behovet av kostsamma kontrollers och single points of failure. Det ger kunderna verksamhetskritisk tillförlitlighet med granulär säkerhets- och regelefterlevnad samt möjligheten att börja i liten skala och sedan utveckla systemet utan några begränsningar. Aerohive grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Sunnyvale i Kalifornien. Företagets investerare utgörs av Kleiner Perkins Caufield & Byers, Lightspeed Venture Partners, Northern Light Venture Capital och New Enterprise Associates, Inc. (NEA). Huvudkontor EMEA-huvudkontor Aerohive Networks, Inc. Aerohive Networks Europe LTD 330 Gibraltar Drive Sequel House Sunnyvale, California 94089, USA The Hart Tfn: Surrey, GU9 7HW, Storbritannien Avgiftsfritt nummer: (0) Fax: Fax : +44 (0) SB

BYOD och mer därtill:

BYOD och mer därtill: Whitepaper BYOD och mer därtill: Öka produktiviteten med BYOD Mobilitet, produktivitet och BYOD (bring your own device) Mobilitet är en av de drivande faktorerna i dagens teknik. För bara några år sedan

Läs mer

Mobil utbildningsplattform med molnbaserad managering

Mobil utbildningsplattform med molnbaserad managering Vitbok Mobil utbildningsplattform med molnbaserad managering Möjliggör fördjupade och personanpassade inlärningsupplevelser som förhöjer produktiviteten och inför en ny läroplansstandard i det moderna

Läs mer

Trender inom trådlösa nätverk för hälso- och sjukvårdsorganisationer

Trender inom trådlösa nätverk för hälso- och sjukvårdsorganisationer Rapport om lösningar för hälso- och sjukvård Trender inom trådlösa nätverk för hälso- och sjukvårdsorganisationer IT-experter som arbetar inom hälso- och sjukvårdsområdet får allt fler nya utmaningar och

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Sus Andersson Så surfar du säkrare Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Digitalt Källskydd - en introduktion Sus Andersson, Fredrik Laurin

Läs mer

Vad är Internet och vem bryr sig? Katarina Lycken Rüter på uppdrag av Webbstjärnan

Vad är Internet och vem bryr sig? Katarina Lycken Rüter på uppdrag av Webbstjärnan Vad är Internet och vem bryr sig? Katarina Lycken Rüter på uppdrag av Webbstjärnan Om.SE och Webbstjärnan Om.SE (www.iis.se).se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation

Läs mer

Arbeta med Formativ bedömning. Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning

Arbeta med Formativ bedömning. Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning 1 Arbeta med Formativ bedömning Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning itslearning

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

UTMANING 2 Kommunikation - med tekniska hjälpmedel

UTMANING 2 Kommunikation - med tekniska hjälpmedel UTMANING 2 Kommunikation - med tekniska hjälpmedel Lärarhandledning Det här är en rolig och lärorik aktivitet för 5 elever där 2 elever arbetar i en markkontroll och 3 elever är astronauter på en rymdstation.

Läs mer

Öka företagets tillväxt genom att höja kundernas förtroende

Öka företagets tillväxt genom att höja kundernas förtroende RAPPORT: ÖKA FÖRETAGETS TILLVÄXT GENOM ATT HÖJA KUNDERNAS FÖRTROENDE Rapport Öka företagets tillväxt genom att höja kundernas förtroende Den hemliga ingrediensen till framgång på internet Öka företagets

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Snabbguide: Användning av filsamling / resources i Mondo

Snabbguide: Användning av filsamling / resources i Mondo Vers 1.1 André Steinthorsson UPC Snabbguide: Användning av filsamling / resources i Mondo Filsamlingen är ett verktyg i Mondo som gör att du bl.a. kan ladda upp filer i din sajt och på så vis göra de tillgängliga

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

Så blir framtidens inköp

Så blir framtidens inköp Whitepaper Så blir framtidens inköp En mer strategisk yrkesroll, ökade hållbarhetskrav och kraftfullare system det är några förändringar inköpare kan vänta sig i framtiden. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

TA TILLBAKA kontrollen

TA TILLBAKA kontrollen Whitepaper TA TILLBAKA kontrollen Be Ready for What s Next. INNEHÅLL Det växande hotet från sabotageprogram... 4 Varför är slutanvändarna målet?... 5 Hur attackerar cyberbrottslingarna slutanvändarna?...

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

innovaphone PBX Version 10 höjdpunkter

innovaphone PBX Version 10 höjdpunkter PBX Version 10 höjdpunkter Svenska 2 En översikt över V.10 uppdateringen Version 10 (V10) uppdateringen kommer att ge ett brett utbud av Unified Communications-funktioner till. Den moderna UC klienten

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

Häng med i informationsflödet

Häng med i informationsflödet Anders Thoresson Häng med i informationsflödet gratisverktygen som ger dig koll Anders Thoresson Häng med i informationsflödet gratisverktygen som ger dig koll Häng med i informationsflödet.se:s Internetguide,

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer