med och spelare, Svensk Manual Läs alltid först igenom manualen och spara den för framtida hänvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "med och spelare, Svensk Manual Läs alltid först igenom manualen och spara den för framtida hänvisningar"

Transkript

1 med och spelare, Svensk Manual Läs alltid först igenom manualen och spara den för framtida hänvisningar

2 Innehållsförteckning Vad finns i lådan? 4 Exploring enheten Sedd framifrån 5 Bakifrån 7 Afstandsbediening 8 Komma 9 Vart du installerar 9 Installera backup batterier Ansluta enheten till elnätet Använder enheten på batterier Fästa axelremmen Första användningen av fjärrkontrollen 11 Byta ut batteriet i fjärrkontrollen Grundinställningar 12 Ställa klockan 12 Par & Play, ansluta en Bluetooth -enhet Grundläggande användning 13 Grundläggande funktioner 13 Ström på / av enheten 13 Justera högtalarvolymen 13 Stäng av 13 Välj ingångskälla 13 Radioläge 13 Slå på radion 14 Växla mellan AM / FM 14 Att hitta en station / frekvens 14 Lagra förinställda stationer 14 Återkalla en förinställd station 14 Växla mellan mono och stereo Spela en CD 15 Grundläggande användning under CD-uppspelning USB-lagringsenhet uppspelning Grundläggande användning under uppspelning från en USB-lagringsenhet SD-kort 17 Sid 2

3 Grundläggande användning under uppspelning från ett SD-kort Uppspelningen från en Bluetooth -enhet Grundläggande användning under uppspelning från en Bluetooth -enhet.. 18 Anslutningar 19 Ansluta en enhet genom AUX-ingång Laddning en enhet via den inbyggda USB-laddare Avancerad 20 Använda förvaringsutrymmet Ställa in equalizer 20 Inställning av basförstärkning 20 Underhåll av anordningen Felsökning 21 Specifikationer 22 Säkerhetsanvisningar Declaration of Conformity Sprid inte upphovsrättsskyddat material Ansvarsfriskrivning 25 Livets slut 26 Service och support Vad finns i lådan? Innehållet i lådan sätts samman med yttersta omsorg. Om det mot förmodan skulle saknas något, kontakta din återförsäljare. Innehållet i lådan: 1 Boombox 1 Axelrem 1 Fjärrkontroll 1 Strömkabel Sid 3

4 Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... som varumärke grundades redan på 50-talet. Då den schweiziska tillverkaren Lenco utvecklade välkända skivspelare, för de som älskar skivspelare är Lenco ett självklart val. L75 är en omtalad modell som blev känd världen över och än idag är mycket eftertraktad på den begagnade marknaden. Lenco är numera Holländskt och är en del av STL Group of brands och tillverkar betydligt mycket mer än bara skivspelare. Dock finns det ett stort antal av moderna skivspelare Lenco s utbud. har också många produkter som har Bluetooth som är perfekt sig för dig som vill spela musik ur din mobila enhet som har bluetooth, t.ex. en android mobiltelefon. För att se en större del av alla se hemsidan - produkter - Exklusiv distubitör för Sverige Sid 4

5 Bästa kund, Lenco - Kvalitet och användbarhet är vår högsta prioritet. För att låta dig njuta fullt ut av din SC-200 BT har vi tillverkat denna med hög kvalitet på material, komponenter och den är tillverkad med omsorg. Läs alla säkerhetsanvisningar, innan du använder den här enheten. Notera: Denna bruksanvisning är tryckt före utvecklingen av denna produkt. På grund av ständiga förbättringar och uppdateringar så kan själva bruksanvisningen skilja sig något mot själva produkten. Därför, kan den faktiska produkten och förpackningen, liksom namn och illustration, skilja sig från bruksanvisningen. Illustrationer visas som ett exempel i denna handbok kan skilja sig från verkligheten. Lenco, grossister, tillverkare och återförsäljare ansvarar inte för följdskador. VIKTIGT! Läs igenom HELA manualen, förstå funktionerna i din SCD-200 BT. Felanvändning kan orsaka problem. VIKTIG INFORMATION OM PRODUKTGARANTI Garanti gäller endast om inköpskvittot finns, kvittot är ditt garantibevis Det är mycket viktigt att du läser hela manualen, vid felanvändning pga instruktionerna inte följts så upphävs garantin omedelbart. Garantin täcker ej fel pga. misskötsel eller oförsiktig användning av produkten. Den gäller endast fel som uppkommit vid tillverkning. Din produktgaranti gäller inte om du t.ex. tappat, skadat, försökt reparera, öppnat höljet, el. dyl. på din Lenco SCD-200 BT Kvittot du fick vid inköpet av din LENCO - SCD-200 BT skall betraktas som en värdehandling eftersom det är ditt bevis på vart och när du köpt den. Bra att tänka på: Spara original förpackningen & allt packmaterial, vid flytt skall den alltid packas ned i sin originalförpackning så att den skyddas korrekt mot skador på färden. Kvittot är ditt GARANTIBEVIS. Sid 5

6 Utforska enheten I manualen, varje funktion eller åtgärd markeras alltid knappens nummer eller nummer på den del som används, så att du enkelt kan känna igen de knappar eller delar som behövs. Vy framifrån 1. Handtag, använd detta handtag för att lyfta upp enheten. 2. CD fack du kan sätta in en CD skiva i CD facket. Sätt alltid in CDn med texten uppåt. 3. Source knapp, Tryck på denna knapp för att välja Source (källa/input). 4. Uppspelningsläge, minne, klock set knapp, använd denna knapp för att ställa in repeterar läget, för att spara en radio frekvens eller för att ställa in klockan. 5. Folder, FM ST knapp, använd denna knapp för att hoppa 10 spår eller byta mellan mono och stereo radiomottagning. 6. Eject knapp, tryck på denna knapp för att få ut din CD skiva Sid 6

7 7. Equalizer knappen, tryck på denna knapp för att bläddra igenom olika diskant inställningar. 8. Volymknapparna, dessa knappar används för att styra volymen. Tryck på knappen volym + för att öka volymen trycker du på volym - knappen för att minska volymen. 9. USB-port, skjut kåpan bakåt för att komma åt USB-porten. Använd USB-porten för att ansluta ett USB-minne. 10. SD-kortplats, skjut kåpan bakåt för att komma åt SD-kortplatsen. Använd SDkortplatsen för att sätta in ett SD-kort. 11. Föregående / nästa, TUNE -/ TUNE + knapparna, använd dessa knappar för att hoppa till föregående / nästa spår eller för att ändra radiofrekvensen. 12. Bluetooth, BAND-knappen, använd denna knapp för att växla till sammankopplingsläge eller för att växla mellan AM och FM. 13. Strömbrytare, tryck på denna knapp för att slå enheten på eller av. 14. LCD-display, visas på LCD-displayen den viktigaste informationen. 15. Spela upp / pausa, mem + knappen, använd denna knapp för att pausa en låt eller bläddra igenom de förinställda stationerna. 16. Stopp, mem-knappen, tryck på denna knapp för att stoppa uppspelningen eller för att bläddra igenom de förvalda stationerna. 17. Bas-knappen, tryck på denna knapp för att stänga av funktionen BASS BOOST på eller av. BASS BOOST ger extra bas. 18. Öppna / stäng förvaringsfack med AUX-ingång, tryck här för att öppna eller stänga facket. En telefon, MP3-spelare eller annan enhet kan förvaras i förvaringsfacket. Med kardborrband kan enheten sättas fast. AUX IN finns också i facket. Sid 7

8 Vy bakifrån 19. Axelrem fästpunkter, kan axelbandet bifogas dessa punkter. 20. USB-laddare med mini USB-kontakt, en enhet kan laddas med den här kontakten. 21. Teleskopantenn, antennen tar emot AM / FM radiosignaler. 22. Batterifacket, sätt i batterierna i facket. 23. AC, anslut nätsladden till denna anslutning. Sid 8

9 Fjärrkontroll 24. Strömbrytare, tryck på denna knapp för att slå av enheten på eller av. 25. Spela upp / pausa, mem + knappen, använd denna knapp för att pausa en låt eller bläddra igenom de förinställda stationerna. 26. Folder, FM ST-knappen, använd denna knapp för att hoppa 10 spår eller för att växla mellan mono och stereo radio. 27. Equalizer knappen, tryck på denna knapp för att bläddra igenom de olika equalizers. 28. Mute, tryck på denna knapp för att stänga av ljudet. 29. Source knappen, tryck på denna knapp för att välja källa. 30. Bas-knappen, tryck på denna knapp för att stänga av funktionen BASS BOOST på eller av. BASS BOOST ger extra bas. 31. Eject knappen, tryck på knappen för att mata ut CD skiva. 32. Bluetooth, band knapp, använd denna knapp för att växla till hopparningsläge eller för att växla mellan AM och FM. 33. Stopp, mem-knappen, tryck på denna knapp för att stoppa uppspelningen eller för att bläddra igenom de förinställda stationerna. 34. Föregående / nästa, TUNE / TUNE + knappar, använd avhandling för att hoppa till föregående / nästa spår eller för att ändra radiofrekvensen. 35. Volym knapparna, dessa knappar används för att styra volymen. Tryck på volymknappen för att öka volymen trycker på volymknappen för att sänka volymen. 36. Uppspelningsläge, minne, klock set knapp, använd denna knapp för att ställa in repeterar läget, för att spara en radio frekvens eller för att ställa in klockan. Sid 9

10 Komma igång Vart du installerar Placera aldrig enheten i direkt solljus. Placera den på en stadig yta, som är plan och stadig, så att produkten inte kan falla eller träffas av föremål. Se till att produkten är placerad på ett sådant sätt att ingenting kan falla ovanpå det, eftersom trycket kan skada eller spräcka produkten. Förhindra införande av föremål i ventilationshålen eller öppningar i höljet. Läs alltid säkerhetsföreskrifterna noga före användning. Lenco ansvarar inte för skador och / eller följdskador som orsakas av felaktig användning eller fel på apparaten. Lenco ansvarar inte för någon förlust av data under användning. Använd inte en USB-förlängningskabel för att ansluta en USB-enhet. Användningen av en USB-förlängningskabel kan orsaka fel eller förlust av data. Lenco rekommenderar att du använder A-varumärke batterier. Sid 10

11 Installera reservbatterierna Genom att installera batterierna i backup-minnets batteri fack kommer enheten alltid att drivas. Enheten måste drivas för att lagra saker i minnet. När enheten är ansluten till elnätet, kommer batterierna inte att användas. När strömmen försvinner kommer enheten automatiskt att använda backup-minnets batterier. Saker som är lagrade i minnet är pair & play data, förinställda radiostationer och klockinställningar. Öppna batterifacket (22) på undersidan av enheten för att installera batterierna. Ansluta enheten till elnätet Enheten kan drivas genom att ansluta den till elnätet. Anslut ena änden av strömkabeln med 8 form, till AC uttaget (23) på baksidan av enheten. Anslut den andra änden till ett eluttag. Sid 11

12 Använda enheten på batterier Om enheten är ansluten till elnätet först dra ur kontakten ur vägguttaget. Öppna batterifacket (22) och installera batterierna. Ta alltid ut batterierna ur enheten när enheten inte ska användas under lång tid eller när enheten är ansluten till elnätet. Fästa axelremmen Axelremmen ger dig möjlighet att få enheten överallt. Fäst remmen till fästpunkterna (19) såsom anges i figuren nedan. Första användningen av fjärrkontrollen Före den första användningen av fjärrkontrollen ska plastfliken dras ut på fjärrkontrollen. Lenco rekommenderar att du använder A-varumärke på batterier. Starkt omgivande ljus kan störa driften av fjärrkontrollen. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen när den inte används under en längre tid. Sid 12

13 Byte av batteriet i fjärrkontrollen När fjärrkontrollen slutar fungera eller slutar fungera korrekt, bör batteriet bytas. Byt ut batteriet enligt följande: 1. Tryck spärren vid pilen 1 i pilens riktning 2 och håll i den. 2. Dra ut batteriet facket genom att dra den i pilens riktning Byt ut batteriet mot ett nytt och skjut batterifacket tillbaka in i fjärrkontrollen. Se till att + sidan av batteriet är vänd uppåt. Modellen numret på batteriet är CR2025. Grundinställningar Ställa klockan I standby-läge, kommer enheten visa klockan på LCD-displayen (14). Du kan ställa in klockan enligt följande: 1. Kontrollera att enheten är i standby-läge. 2. Håll knappen Klock Set (4, 36) i 3 sekunder tills 12H eller 24H visas på displayen (14). 3. Använd föregående / nästa-knapparna (11, 34) för att ändra formatet på klockan. Du kan välja 12 eller 24 timmars visningsformat. För att välja 12 timmar visningsformat, se till att displayen visar 12H (14). För att välja 24 timmar visningsformat, se till att displayen visar 24H (14). Bekräfta valet genom att trycka på knappen CLOCK (4, 36). Enheten kommer automatiskt att gå till skärmen för inställning av klockan. 4. Använd föregående / nästa-knappar (11, 34) för att ställa in timmar. När timmarna är inställda, bekräfta inställningen genom att trycka på knappen CLOCK (4, 36). Enheten kommer nu automatiskt till skärmen för inställning av minuter. 5. Använd föregående / nästa-knappar (11, 34) för att ställa in minuterna. När minuterna är inställda, bekräfta inställningen genom att trycka på CLOCK (4, 36). Enheten kommer nu att återgå till standby och den inställda tiden visas på displayen. Pair & Play, ansluta en Bluetooth -enhet Med Pair & Play kan du ansluta en Bluetooth -enhet med ett enkelt tryck på knappen och den tillåter dig att direkt njuta av din favoritmusik. 1. Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren (13, 24). 2. Växla till Bluetooth -läget genom att upprepade gånger trycka på knappen SOURCE (3, 29). När displayen (14) visar blått är enheten i Bluetooth -läget. Sid 13

14 3. Gå till Bluetooth -menyn på den externa enheten och klicka på "Lenco". Enheterna kommer nu upprätta en anslutning. Beroende på den externa enheten kan du ge Lenco tillstånd att ansluta automatiskt till den externa enheten. För att öka användarvänligheten, råder Lenco för att möjliggöra upprättandet av en automatisk anslutning. 4. Gå till musikspelaren på den externa enheten och exportera din favoritmusik till Lenco boombox. Grundläggande användning Grundläggande funktioner Starta/stänga av, genom att trycka på strömbrytaren (13, 24) för att enheten ska slås på eller av. Enheten är utrustad med en ECO-läge för att spara energi. ECO-läget gör att enheten automatiskt sätter sig i viloläge när den inte används under 5 minuter. Justera högtalarvolymen gör du genom att trycka på volymknapparna (8, 35) för att justera volymen. Stänga av ljudet i högtalarna, då trycker du på mute knappen (28) för att stänga av ljudet. Välj ingångskälla tryck på source knappen (3, 29) för att välja ingångskälla, alternativen är: Radio, CD, USB, SD-kort, AUX och Bluetooth. Radioläge Denna enhet har en AM / FM-radio med en teleskopisk antenn för mottagning av radiosignaler. Om du vill lyssna på radio, först dra ut teleskopantennen (21). Om signalen är svag, justera läget på antennen för att hitta den bästa mottagningen. Kontakta din lokala operatör för en frekvens lista över radiostationer som kan tas emot i ditt område Sid 14

15 Slå på radion Tryck på strömbrytaren (13, 24) för att slå på enheten. Om radion inte är i radioläge, tryck på source (3, 29) tills displayen (14) visar "Rad". När "Rad" har försvunnit, är det frekvensen och bandet (AM / FM) som visas på displayen (14). Växla mellan AM / FM Enheten har en AM-mottagare med ett frekvensområde från 522 khz till 1620 khz och en FM-radio med ett frekvensområde från 87,5 MHz till 108,0 MHz. Tryck på Band knappen (12, 31) för att växla mellan AM och FM. Att hitta en station / frekvens Du kan använda manuell inställning eller automatisk inställning när man söker efter en radiostation. För att automatiskt söka efter en station med en frekvens högre än den aktuella frekvensen, håll tun + knappen (11, 34) i 3 sekunder. För att automatiskt söka efter en station med en frekvens lägre än den nuvarande frekvensen, håll tun- knappen (11, 34) i 3 sekunder. När tunern har hittat en station med tillräcklig signalstyrka, kommer det att sluta skanna automatiskt. Att manuellt växla frekvens eller finjustera trycker du snabbt på tun-knappen (11, 34) för att sänka frekvensen med steg om 9 khz i AM eller steg på 0,05 MHz i FM. Tryck kort på tun + knappen (11, 34) för att öka frekvensen med steg om 9 khz i AM eller steg 0,05 MHz i FM. Lagra förvalsstationer (presets) Du kan lagra upp till 30 stationer i minnet. 10:00 stationer och 20 FM-stationer. Lagra en station: 1. Tryck på minnesknappen (4, 36). P01 blinkar på displayen (14). P är numret på den förinställda stationen, vilket innebär att antalet att stationen kommer att sparas under. 2. Du kan bläddra igenom P nummer genom att trycka på med-knappen (16, 33) eller MEM + knappen (15, 25). 3. Lagra en station genom att trycka på minnesknappen (4, 36). Återkalla en förvald station Du kan hämta en förvald station genom att trycka på med-(16, 33) eller MEM + (15, 25). När du använder AM-bandet, så kan endast AM förvals stationer återkallas. När du använder FM-bandet så kan endast förvalda FM-stationerna att återkallas. Sid 15

16 Växla mellan mono och stereo Vissa kanaler kan endast tas emot i mono medan andra kan ha dålig stereomottagning orsakar buller. När det finns missljud vid mottagning av en stereostation, så kan ljudet förbättras genom att byta till mono. Tryck på FM-ST knappen (5, 26) för att växla mellan mono och stereo-läge. När enheten är i stereoläge, "(ST)" visas då på displayen (14). Spela en CD Ljud, MP3-och WMA-CD-skivor kan spelas med den inbyggda CD-spelaren. Ange CDläget genom att trycka på source knappen (3, 29) tills CD visas på displayen (14). Sätt in CD-skivan i CD facket (2) med den tryckta sidan vänd uppåt (1). CD: n sätts in i en vinkel på ca 45 grader. När CD är rätt isatt i CD facket, kommer enheten ta emot CD och börja läsa den. När CD-skivan läses, kommer enheten automatiskt att starta uppspelningen. För att mata ut CD-skivan, tryck på eject knappen (6, 31). Under CDuppspelning, kommer displayen (14) visa förfluten tid för spåret. Grundläggande användning under CD-uppspelning Pausa uppspelning, tryck på PLAY / PAUSE (15, 25) under uppspelning för att pausa uppspelningen. Tryck på Play / Pause-knappen (15, 25) igen för att fortsätta uppspelningen. Stoppa uppspelningen genom att trycka på stoppknappen (16, 33) under uppspelning. Hoppa till nästa spår, tryck på nästa knapp (11, 34) under uppspelning för att hoppa till nästa spår. Hoppa 10 spår, är det möjligt att hoppa över 10 spår på en gång. Detta kan göras genom att trycka på mappen knappen (5, 26). Spola framåt, håll nästa knapp (11, 34) under uppspelning för att snabbspola framåt. När knappen släpps, kommer enheten stoppar snabbt framåt. Hoppa till föregående spår, tryck på knappen Föregående (11, 34) under uppspelning för att hoppa till föregående spår. Spola tillbaka, håll knappen Föregående (11, 34) under uppspelning för att spola tillbaka. När knappen släpps, kommer enheten avbryta spolningen. Med hjälp av upprepningsfunktionen, när repeat-funktionen är aktiverad, kommer det aktuella spåret, en mapp eller alla spår på mediet upprepas. Tryck på knappen uppspelningsläge (4, 36) för att aktivera repetitionsfunktionen. Upprepningsläget kan ändras eller inaktiveras genom att upprepade gånger trycka på knappen uppspelningsläge (4, 36). Displayen (14) visar det aktiva upprepningsläget enligt följande: o REP 1: Aktuellt spår upprepas. o REP FOLDER: Aktuell mapp upprepas (endast för MP3-och WMA-media med flera mappar). o REP ALL: Alla spår på media upprepas. USB-lagringsenhet uppspelning Genom den inbyggda USB-port (9) MP3-och WMA-filer kan spelas. Ange USB-läge genom att trycka på källknappen (3, 29) tills USB visas på displayen (14). Anslut alltid USB-lagringsenheten direkt på radio och aldrig använda en USB (fortsättning nästa sida) Sid 16

17 förlängningskabel. Öppna USB / SD luckan genom att skjuta den mot handtaget (1) som kan ses i figuren nedan. Anslut ett USB-minne, när den är korrekt ansluten, kommer radion börja läsa enheten. När USB-minnet läses, så kommer radion att automatiskt starta uppspelningen. Grundläggande användning under uppspelning från en USB-lagringsenhet Pausa uppspelning, tryck på PLAY / PAUSE (15, 25) under uppspelning för att pausa uppspelningen. Tryck på Play / Pause-knappen (15, 25) igen för att fortsätta uppspelningen. Stoppa uppspelningen genom att trycka på stopp knappen (16, 33) under uppspelning för att stoppa uppspelningen. Hoppa till nästa spår, tryck på nästa knapp (11, 34) under uppspelning för att hoppa till nästa spår. Hoppa 10 spår, det är möjligt att hoppa över 10 spår på en gång. Detta kan göras genom att trycka på folder knappen (5, 26). Framåtspolning, håll inne Nästa knappen (11, 34) under uppspelning för att snabbspola framåt. När knappen släpps, så kommer enheten att stoppa spolningen. Hoppa till föregående spår, tryck på Föregående knappen (11, 34) under uppspelning för att hoppa till föregående spår. Bakåtspolning, håll inne Föregående knappen (11, 34) under uppspelning för att spola tillbaka. När du släpper knappen, så kommer enheten att stoppa spolningen. Med hjälp av upprepningsfunktionen, när repeat-funktionen är aktiverad, kommer det aktuella spåret, en mapp eller alla spår på mediet upprepas. Tryck på knappen uppspelningsläge (4, 36) för att aktivera repetitionsfunktionen. Upprepningsläget kan ändras eller inaktiveras genom att upprepade gånger trycka på knappen uppspelningsläge (4, 36). Displayen (14) visar det aktiva upprepningsläget enligt följande: o REP 1: Aktuellt spår upprepas. o REP FOLDER: Aktuell folder upprepas (endast för medier med med flera foldrar). o REP ALL: Alla spår på media upprepas. Sid 17

18 SD-kort uppspelning Genom den inbyggda SD-kortplatsen (9) kan MP3-och WMA-filer kan spelas. Ange SD som källa genom att trycka på source knappen (3, 29) tills CARD visas på displayen (14). Öppna USB / SD luckan genom att skjuta den mot handtaget (1) som kan ses i figuren nedan. Sätt i SD-kortet när den är ansluten korrekt, kommer radion börja läsa enheten. När SD-kortet läses, så kommer radion att automatiskt starta uppspelningen. Grundläggande användning under uppspelning från ett SD-kort Pausa uppspelning, tryck på PLAY / PAUSE (15, 25) under uppspelning för att pausa uppspelningen. Tryck på Play / Pause-knappen (15, 25) igen för att fortsätta uppspelningen. Stoppa uppspelningen genom att trycka på stoppknappen (16, 33) under uppspelning för att stoppa uppspelningen. Hoppa till nästa spår, tryck på Nästa knappen (11, 34) under uppspelning för att hoppa till nästa spår. Hoppa 10 spår, det är möjligt att hoppa över 10 spår på en gång. Detta kan göras genom att trycka på Folder knappen (5, 26). Framåtspolning, håll inne Nästa knappen (11, 34) under uppspelning för att snabbspola framåt. När knappen släpps, kommer enheten stoppa snabbspolningen. Hoppa till föregående spår, tryck på knappen Föregående (11, 34) under uppspelning för att hoppa till föregående spår. Bakåtspolning, håll inne Föregående knappen (11, 34) under uppspelning för att spola tillbaka. När du släpper knappen, så kommer enheten att avbryta spolningen. Med hjälp av upprepningsfunktionen, när repeat-funktionen är aktiverad, kommer det aktuella spåret, en mapp eller alla spår på mediet upprepas. Tryck på knappen uppspelningsläge (4, 36) för att aktivera repetitionsfunktionen. Upprepningsläget kan ändras eller inaktiveras genom att upprepade gånger trycka på knappen uppspelningsläge (4, 36). Displayen (14) visar det aktiva upprepningsläget enligt följande: o REP 1: Aktuellt spår upprepas. o REP FOLDER: Aktuell mapp upprepas (endast för medier med med flera mappar). o REP ALL: Alla spår på media upprepas. Sid 18

19 Uppspelning från en Bluetooth -enhet Genom den inbyggda Bluetooth -mottagare, så kan musik trådlöst överföras från en extern Bluetooth -enhet till Lenco boombox. Ange läget Bluetooth genom att trycka på source knappen (3, 29) tills BLUE visas på displayen (14). Boomboxen kommer automatiskt försöka ansluta till den senast sammankopplade enheten. Om sammankopplingen misslyckas eller om du vill ansluta till en annan Bluetooth -enhet, håll inne pair knappen (12, 32) tills Bluetooth -logotypen blinkar på displayen (14). Se kapitlet "pair & play" för instruktioner om hur du ansluter en Bluetooth -enhet. Det är också möjligt att förvara den externa Bluetooth -enheten i förvaringsfacket (18), se kapitel "Använda förvaringsutrymmet" för instruktioner om hur du sparar en enhet i facket. Grundläggande användning under uppspelning från en Bluetooth -enhet Beroende på den externa Bluetooth -enhet, kan följande funktioner inte fungerar, inte fungerar korrekt eller fungerar annorlunda än vad som beskrivs. Pausa uppspelning, tryck på PLAY / PAUSE (15, 25) under uppspelning för att pausa uppspelningen. Tryck på Play / Pause-knappen (15, 25) igen för att fortsätta uppspelningen. Stoppa uppspelningen genom att trycka på stopp knappen (16, 33) under uppspelning för att stoppa uppspelningen. Hoppa till nästa spår, tryck på nästa knapp (11, 34) under uppspelning för att hoppa till nästa spår. Hoppa 10 spår, är det möjligt att hoppa över 10 spår på en gång. Detta kan göras genom att trycka på mappen knappen (5, 26). Framåtspolning, håll inne Nästa knappen (11, 34) under uppspelning för att snabbspola framåt. När du släpper knappen, så kommer enheten att stoppa spolningen. Hoppa till föregående spår, tryck på Föregående knappen (11, 34) under uppspelning för att hoppa till föregående spår. Bakåtspolning, håll inne Föregående knappen (11, 34) under uppspelning för att spola tillbaka. När du släpper knappen, kommer enheten att stoppa spolningen. Sid 19

20 Anslutningar Ansluta en enhet genom AUX-ingång Varje enhet med en AUX-utgång eller hörlurar utgång kan anslutas till AUX-ingången som är placerad i förvaringsfacket (18). Att ansluta en enhet till ingången, har förvaringsfacket (18) som skall öppnas först. Efter att ha öppnat facket drar AUX-kabeln ur och ansluta den externa enheten som visas i bilden nedan. När den externa enheten är ansluten via AUX-ingång, kan volymen bara styras via boombox. Allt annat kan bara styras på den externa enheten. För att spela ljud via AUXingången måste boombox ställas in i AUX-läge. Gör detta genom att upprepade gånger trycka på knappen SOURCE (3, 29) tills AU visas på AU op het skärm (14). Det är också möjligt att lagra den externa AUX-enheten i förvaringsfacket (18), se kapitel "Använda förvaringsutrymmet" för instruktioner om hur du förvarar enheten i facket. Laddning en enhet via den inbyggda USB-laddare För att ladda en extern enhet, ansluta enheten med mini USB till den inbyggda laddare (20) som kan ses i figuren nedan. När en extern enhet är ansluten kommer den att starta laddningen direkt. Sid 20

21 Avancerat Använda förvaringsfacket Öppna förvaringsfacket (18) och lossa kardborrebanden. Placera enheten försiktigt på hållarna och fixera sedan den med hjälp av kardborrebanden. Ställa in equalizer Denna boombox är utrustad med flera förinställningar av equalizer. De equalizer kan användas för att justera ljudinställningarna för din genre, så att musiken låter bättre. Du kan välja mellan: Rock, Klassisk, Pop, Jazz. Tryck på EQ-knappen (7, 27) för att växla mellan de olika förinställningar av equalizer. Inställning av basförstärkning Bass Boost-funktionen ger dig möjlighet att lägga till extra bas till musik. Det är möjligt att musik med mycket bas låter förvrängt när Bass Boost-funktionen är aktiverad. Bass Boost kan aktiveras eller inaktiveras genom att trycka på BAS knappen (17, 30). Underhåll av anordningen o Rengör enheten endast med en mjuk, fuktig trasa. o Använd inte rengöringsmedel Sid 21

22 Felsökningsguide Problem Enheten startas ej. Lösning Kolla om nätsladden sitter rätt och är ordentligt i pluggad. Byt ut batterierna. Dra ur kontakten ur vägguttaget i minst 5 minuter. Enheten reagerar inte som den ska. Vid batteri användning, så låter ljudet svagt eller illa. Inställningar eller alternativ är plötsligt avbrutna. Radiostationer kan knappt höras p.g.a. missljud eller för att den inte kan mottagas. Bluetooth musik hackar. Musik uppspelning hackar medan en CD skiva spelas upp. Ta ur batterierna ur enheten i minst 5 minuter. Byt ut batterierna. För vissa inställningar och alternativ finns det en tidbegränsning. Repetera proceduren. Dra ut teleskopantennen helt (21). Rotera teleskopantennen (21). Tryck på FM st. knappen (5, 26). Placera Bluetooth enheten närmre boomboxen. CD skivan kan vara smutsig. Rengör den med CD rengöringsduk. Byt ut batterierna. Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska eller inte alls. Lysrörsarmatur kan störa. Är du inom 5 meter fritt från boomboxen? Finns det några objekt mellan boomboxen och fjärrkontrollen? Sid 22

23 Strömförsörjning AC ~ V, 50/60Hz Batteri 8xUM2 Backup minnes batteri 2xUM4 Enheten fungerar 6 timmar på batteridrift, vid normal användning Strömanslutning 1,5M euro kontakt Strömförbrukning Standby 0,45W Användning 64W Användning Temperatur -10 ~ +35 C Fuktighet 5% ~ 90% Power output (max) Output Subwoofer 2 X 5W RMS 2 X 10W RMS Output Frekvens respons ±1,5dB 20Hz~20kHz THD + ljud Rock Equalizer (fixerad) Klassisk Pop Jazz Tuner AM band FM band 522kHz kHz 87,5MHz- 108MHz Dimensioner, VxDxH Boombox 488x210x215 mm Fjärrkontroll 38x85x6 mm Vikt Huvudenhet 5343 gram Fjärrkontroll 15 gram Display Information display färg Ljus blå CD Skiv storlek 12cm Kompatibla skivor & format CD, CD-R, CD-RW, WAV, MP3, WMA Fjärrkontroll Användnings radie 5M (max) 30graders Vinkel Batteri CR2025 USB ingång Upp till 32GB FAT 16/ filer, 99 foldrar Anslutningar Extern ljud input Line in RCA (cnich) USB laddare Mini USB 5V 100mA SD ingång Ja FAT 16/ filer, 99 foldrar Bluetooth Ja A2DP / AVRCP Annat Repetera Ja Sid 23

24 Säkerhetsföreskrifter Förklaring av symboler: Denna symbol indikerar att det finns viktiga instruktioner om användnings skötsel i manualen som tillhör enheten. Denna symbol indikerar att det finns farlig spänning innuti enheten, med risk för elektriska stötar eller personskador. LÄS NOGGRANT IGENOM SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA INNAN ANVÄNDNING VARNING RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE DENNA ENHET VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT NÅGRA SKRUVAR ELLER ANDRA KOMPONENTER PÅ ENHETEN Installera och använd enheten endast enligt beskrivningarna i Manualen. Denna enhet måste bli placerad i kombination med en strömförsörjning som specificeras i tekniska specifikationerna. Om du inte är säker på vilken typ av strömförsörjning som används i ditt hem, kontakta ditt elbolag. Använd inte lösa eller trasiga sladdar/kontakter. Denna enhet har en Klass I konstruktion. Enheter med en Klass I konstruktion måste anslutas till ett jordat vägguttag. Denna enhet har en Klass II konstruktion. Enheter med Klass II konstruktion kan anslutas till ett ojordat vägguttag. Vägguttaget måste vara nära enheten och även vara lätt tillgänglig. Se till att vägguttagen eller skarvsladdar inte är överbelastade. Överbelastning kan orsaka kortslutning eller brand. Dra alltid i kontakten när du tar bort den från vägguttaget. Dra inte i nätsladden. Det kan orsaka kortslutning. Om du upptäcker rök, en extrem hetta eller något annat oväntat fenomen, skall direkt du dra ur kontakten ur vägguttaget. Dra ur kontakten ur vägguttaget vid åska/storm. Dra ur kontakten ur vägguttaget när enheten inte kommer att användas under en längre period. Kliv/kläm inte nätsladden. Placera inte tunga objekt på nätsladden eller andra sladdar eftersom det skadar sladden och dess inre sladdar. Håll enheten utom räckhåll för barn! Om barn skulle leka med nätsladden, kan dom skada sig själva allvarligt. Sid 24

25 Använd inte denna enhet om kondens uppkommit/ kan uppstå. Använd inte denna enhet nära vatten eller andra vätskor. Använd inte denna enhet i ett fuktigt rum. Använd inte denna enhet nära en swimmingpool eller dylikt. Elektrostatiska störningar kan hindra normal användning av denna enhet. Om detta förekommer, utför en reset och en omstart enligt instruktionerna i manualen. Displayen är gjord av plast och kan gå sönder om den skadas. För att undvika skador akta för vasst plastsplitter om skärmen går sönder. Om enheten skulle bli våt, dra genast ur kontakten ur vägg uttaget och låt enheten torka i minst 72 timmar innan du använder den igen. Ta ur batterierna från enheten och/eller fjärrkontrollen om de ej kommer att användas under en längre period. Denna enhet och de medföljande tillbehören innehåller känsliga komponenter. Tappa dom inte, stoppa inte in i en mikrovågsugn, får ej brännas eller målas om. Bit / sug inte på enheten och/eller dess medföljande tillbehör. Du får ej införa enheten eller dess tillbehör i dina öron, mun eller andra kropps öppningar. Enheten och/eller dess tillbehör kan orsaka kvävnings risk. Därför skall den hållas utom räckhåll för barn. När du ansluter enheten, om kontakten inte verkar passa, tvinga den inte. Var försiktig med denna enhet under användning om du är ute i trafik, ljudet kan distrahera din uppmärksamhet på trafiken. Lenco rekommenderar att du använder A-märkes batterier. VARNING: Utsätt inte dig själv för höga ljudnivåer under längre stunder från musikspelare det kan leda till tillfälliga eller permanenta hörselskador. VARNING: Använd inte en USB förlängningssladd för att ansluta en USB enhet. USB förlängningssladdar kan orsaka fel eller förlorad data. Försäkran om överensstämmelse Produkter med en CE märkning är i enlighet med EMC direktiven (2004/ 108/EC) och Low Voltage Directive (2006/95/EC) utfärdat av European Commission of the European Community. RoHS, denna enhet har tillverkats enligt RoHS Direktiven. ErP II, denna enhet uppfyller ErP Direktiven. WEEE, denna enhet är i enlighet med 2002/96/EC Direktiven. Sid 25

26 Sprid inte upphovsrättsskyddat material Sprid inte upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från ägarna. Genom att göra detta riskerar du bryter mot upphovsrättslagen. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella juridiska frågor som orsakas av olaglig användning av upphovsrättsskyddat material av användaren. Ansvarsfriskrivning En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör en tredje part och skyddas av upphovsrätt, patent-, varumärkes-och / eller andra immaterialrättsliga lagar. Sådant innehåll och tjänster enbart för ditt personliga och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda något innehåll eller tjänster på ett sätt som inte har godkänts av innehållsägaren eller tjänsteleverantören. Utan att begränsa det föregående, om inte uttryckligen godkänts av tillämplig innehållsägare eller tjänsteleverantör, får du inte ändra, kopiera, publicera, ladda upp, posta, överföra, översätta, sälja eller skapa härledda verk, utnyttja eller distribuera på något sätt eller medium innehåll eller tjänster som visas via den här enheten. "INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN EN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS SOM DOM ÄR LENCO GARANTERAR INTE INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SÅ SOM TILLAHANDAHÅLLS, INTE HELLER UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL. LENCO UTTRYCKLIGEN FRÅNSÄGER SIG ALL UNDER- FÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUDERAT MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER AV SÄLJBARTHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL. LENCO GARANTERAR EJ PRECISSION, GILTIGHET, TIDSBEGRÄNSNINGAR, LAGLIGHET ELLER FULLFÖLJANDE AV NÅGOT INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER GJORDA TILLGÄNGLIGA GENOM DENNA ENHET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHE- TER, INKLUDERAR FÖRSUMMELSE, SKALL LENCO HÅLLAS ANSVARIG. VARKEN I KONTRAKT, KRÄNKNING, FÖR NÅGOT DIREKT, INDIREKTA, TILLFÄL- LIGA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR, JURIST KOSTNADER ELLER ANDRA SKADOR SOM FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED, ALL INFORMATION I ELLER SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER AV DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, ÄVEN OM DET REKOMMENDERAS FÖR EVENTUALLITETEN AV SÅDANA SKADOR Tredje parts tjänster kan avslutas eller avbrytas när som helst, och Lenco gör ingen återställning eller garanti att innehållet eller tjänsten kommer att fortsätta vara tillgänglig för någon period. Innehåll och tjänster mottagas av en tredje part genom nätverk och överförings anläggning som Lenco inte har någon kontroll över. Utan att begränsa allmänheten av denna friskrivning, Lenco frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuella avbrott eller upphävda av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet. Lenco är varken ansvarig eller ansvarig för kundservice relaterade till innehåll och tjänster. Alla frågor eller begäran om tjänst till innehåll eller tjänster bör göras direkt till respektive innehålls-och tjänsteleverantörer. Sid 26

27 TÄNK PÅ MILJÖN! Denna symbol anger att den elektriska produkten eller batteriet inte ska slängas som allmänt hushållsavfall i Europa. För att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten och batteriet, deponera dem i enlighet med tillämpliga lokala lagar krav på deponering av elektrisk utrustning eller batterier. Genom att göra detta hjälper du till att bevara naturresurser och förbättrar standarden på det miljömässiga skyddet vid hantering och deponering av elektriskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive). När du ser en överkryssad avfallsbehållare på produkten. Det innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2002/96/EG. Förbrukad elektroniskapparatur får aldrig slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen. De ska lämnas i ELAVFALL/ELSKROT på närmaste ÅTERBRUK. Urladdade batterier lämnas i Batteriholk på återvinningscentral eller ÅTERBRUKETs insamling av småbatterier Denna Manual är gjord av MOON RADIO AB Version Sid 27

28 Service och Support Vid fel, läs igenom och följ manualen åter en gång till för att försäkra om att det inte skett ett missförstånd eller dylikt. Om felet kvarstår, kontakta din återförsäljare för konsultation och hjälp. Lenco erbjuder service och garanti i enlighet med europeisk lag, vilket innebär att i händelse av reparation (både under och efter garantitiden), bör du kontakta din lokala återförsäljare. Observera: Det är inte möjligt att skicka reparationer Lenco direkt. Viktigt: Om enheten öppnas av en icke-auktoriserat servicecenter så upphör garantin. Denna enhet är inte avsedd för yrkesmässigt bruk. Vid yrkesmässig användning, kommer alla garanti tillverkarens skyldigheter ogiltigförklaras.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Användarmanual Grid-7

Användarmanual Grid-7 Användarmanual Grid-7 Säkerhetsinstruktioner VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER LÄS DESSA NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING! VARNING - CAUTION RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR RISK OF ELECTRICAL SHOCK ÖPPNA EJ DO NOT OPEN

Läs mer

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Lenco WPR-060 Vattentät Musikspelare (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel VARNING: FÖR ATT UNDIKA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT. TA EJ BORT HÖLJET. SERVICELAMPOR LÖDS PÅ PLATS. INGA DELAR KAN SERVEAS ELLER BYTAS AV ANVÄNDAREN. ENDAST

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

XEMIO-200. MP3/WMA-spelare. Bruksanvisning

XEMIO-200. MP3/WMA-spelare. Bruksanvisning XEMIO-200 MP3/WMA-spelare Bruksanvisning 1 EGENSKAPER Elegant utseende och lätt att använda MP1, MP2, MP3 och WMA-sammanpassande Multi-Code-spelare Driver-fritt skivsystem - du kan hantera dina filer direkt

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

JABRA STREAMER. Bruksanvisning. jabra.com/streamer

JABRA STREAMER. Bruksanvisning. jabra.com/streamer Bruksanvisning jabra.com/streamer 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. Bluetooth

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL

SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... som varumärke grundades redan på 50-talet. Då den schweiziska tillverkaren Lenco utvecklade välkända skivspelare,

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer