PERFORMER LINE 16 KANALERS TRÅDLÖST SYSTEM FÖR UHF-BANDET PU PU 910 M - L - G - DHM BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERFORMER LINE 16 KANALERS TRÅDLÖST SYSTEM FÖR UHF-BANDET PU 900 - PU 910 M - L - G - DHM BRUKSANVISNING"

Transkript

1 PERFORMER LINE 16 KANALERS TRÅDLÖST SYSTEM FÖR UHF-BANDET PU PU 910 M - L - G - DHM BRUKSANVISNING

2 INNEHÅLL 1 INTRODUKTION 1.1 BESKRIVNING AV MIKROFONFAMILJEN 1.2 PRODUKTEGENSKAPER 2 PRODUKTBESKRIVNING OCH HANDHAVANDE R / 910 R - DIVERSITYMOTTAGARE 2.2 UH900 M/UH 910 M - HANDHÅLLNA SÄNDARE 2.1 UH 900 L/G/DHM - FICKSÄNDARE 3 REKOMMENDATIONER OCH TIPS 4 LICENSBESTÄMMELSER FÖR TRÅDLÖSA MIKROFONER 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 1 INTRODUKTION PU 900 är en familj trådlösa mikrofoner med varierbar frekvens, som arbetar på UHF-bandet, som har tagits fram med hjälp av en förstklassig MIKROCONTOLLER och PLL-teknologi. PU 900-serien är en del av db Technologies Performer-serie, vilket man kan se på apparaternas mått och former och som inkluderar flera innovativa tekniska lösningar. En unik, innovativ, inbyggd Digital Code Squelch ger exakt, pålitlig och störningsfri funktion även under starkt störda förhållanden. En annan innovativ Batteriet börjar ta slut -funktion har inkluderats för att övervaka sändarens batteristatus med en visuell varning i den tillhörande mottagaren. De båda nya finesserna fungerar med hjälp av den digitala kommunikationstekniken mellan sändare och mottagare. Systemen finns för många frekvensområden inom UHF-bandet för att passa olika länders bestämmelser. Din lokala db Technologies-agent har alla nödvändiga detaljer om de tillåtna frekvenserna. PU 900-seriens sändare och mottagare har 16-kanalers omkopplingsbara sändare och mottagare. Beroende på vilken modell man har väljer man frekvens med en vridbar omkopplare eller genom att trycka på knappar.

3 1.1 BESKRIVNING Varje PU 900-system består av en diversitymottagare (med inbyggda antenner eller BNC-kontakter för antennanslutning), en handhållen sändare eller en ficksändare och levereras komplett med alla nödvändiga tillbehör. PU 900-systemen finns i följande olika utföranden: PU 900 M mottagaren 900 R som placeras på ett bord den handhållna sändaren UH 900 M med dynamisk mikrofonkapsel typ cardioid PU 900 L/G /DHM bordsplacerad mottagare 900 R och en av: ficksändaren UH 900 L med lavaliermikrofon ficksändaren UH 900 G med kabel för anslutning av instrument ficksändaren UH 900 DHM med headset PU 910 M bordsplacerad mottagare 910 R med LCD-display och BNC-kontakter för antennanslutning handhållen sändare UH 910 M med dynamisk mikrofonkapsel typ cardioid och metallhölje PU 910 L/G/DHM bordsplacerad mottagare 910 R med LCD-diasplay och BNC-kontakter för antennanslutning och en av: ficksändaren UH 900 L med lavaliermikrofon ficksändaren UH 900 G med kabel för anslutning av instrument ficksändaren UH 900 DHM med headset Alla sändare och mottagare kan också köpas separat. 1.2 PRODUKTEGENSKAPER Serien PU 900 är resultatet av db Technologies know how inom områdena trådlöst och audio. Utnyttjandet av ultraminiatyriserade komponenter i både sändarens och mottagarens elektronik, den enorma ansträngning som ägnats konstruktion och optimering, den noggrannhet som har präglat hela genomförandet av processen har möjliggjort framtagandet av världens minsta system med variabel frekvens. Trots att användandet av PLL-syntes i trådlösa mikrofoner anses ha en del påtagliga begränsningar och brister och i vissa fall påverkar ljudkvalitet, batterilivslängd, storlek och vikt, har den nya PU 900- serien ansetts vara en prisbillig, högklassig, kompakt och batterisnål lösning för bästa kvalitet och kompromisslösa prestanda DIGITAL CODE SQUELCH Mottagare för trådlös mikrofon har, på grund av konstruktionen, en tendens att alstra brus med höga ljudnivåer när man inte har någon inkommande RF-signal. Av detta skäl måste mottagaren, för att man skall undvika störningar för lyssnare och allvarlig risk för förstärkre och högtalare, ha någon form av squelchkrets (brusspärr) som tystar audioutgången när det irte finns någon RF-signal. I traditionella system övervakar en krets den inkommande RF-signalen och dämpar utgången om signalnivån faller till en nivå under det valda tröskelvärdet. En annan allvarlig orsak till audiostörningar är störande RF-signaler, som kan lura mottagaren ur det dämpade läget, speciellt när sändaren stängs av. Under förhållanden med mycket störningar, som när man skall använda många trådlösa mikrofoner samtidigt, måste squelchkretsen ställas in på högsta möjliga värde, vilket reducerar den trådlösa miukrofonens maximala räckvidd. En innovativ teknik har utvecklats på db Technologies laboratorier för att klara av detta problem: Digital Code Squelch. Detta är en förbättring av redan känd squelchteknologi som den s.k. pilottonen. En kodad digital signal sänds tillsammans med audiosignalen genom HF-kanalen. Varje sändares frekvens har olika kodning, på så vis dämpas alla mottagare om den rätta koden inte tagits emot på rätt sätt. Detta förhindrar att oönskade sändare öppnar mutekretsen i mottagare som är inställda på andra frekvenser, som en följd av stark störning och svag eller ingen RF-signal alls.

4 De viktigaste fördelarna med Digital Code Squelch är: Användaren kan stänga av sändaren utan att behöva vara rädd för andra sändare som är igång eller någon annan störnimgskälla i närheten, eftersom mottagarern förblir pålitligt dämpad Användaren kan stänga av och koppla på sändaren utan att behöva ta hänsyn till störande plopp- och klick -ljud som kan uppträda i audiokedjan som en följd av hög förstärkning. MUTE-omkoplaren på sändaren är nu onödig, med ovanstående i åtanke. Av detta skäl finns det inte längre någon MUTE-omkopplare på de trådlösa mikrofonerna i PU 900-serien. Detta gör systemen enkla att sköta BATTERISTATUS Nästan alla sändare för trådlös mikrofon har en LED-indikator för låg batterispänning. Detta är avsett att uppmärksamma artisten på att man måste byta batteri. I och med introduktionen av PU 900-serien, har samma viktiga information också blivit tillgänglig i tillhörande mottagare. En Batteristatus-LED finns nu också på mottagarens frontpanel för övervakning av sändarens batteristatus. Ljudteknikern som är ansvarig för hela ljudsystemet kan nu bli uppmärksammad på att sändarens batteri plötsligt får spänningsfall, vilket ihög grad förbättrar pålitligheten och användarens förtroende för systemet MYCKET LÅNG BATTERILIVSLÄNGD Batterilivslängd är ett vanligt bekymmer när det gäller att välja sändare. Det är ett viktigt övervägande i många applikationer, speciellt eftersom det inte alltid ärt så lätt att byta batteri. PU 900-serien har utformats med bästa tänkbara elektronik. Den vitt utbredda användningen av dagens mobiltelefonteknik och införandet av en innovativ PLL-konstruktion, har pressat ner strömförbrukningen för UH 900 och UH910-sändarna till lägsta möjliga nivå vilket ger en mycket lång användbar drifttid NIVÅBEGRÄNSARE PÅ AUDIOINGÅNGEN Nivåbegränsaren på audioingången ger två viktiga fördelar vid utformning av system fär trådlösa mikrofoner. Först och främst för att undvika klipp- och överbelastningsdistorsion om för stark signal levereras till förstärkarna. För det andra för att följa de regler som gäller begränsning av maximalt tillåten RF-deviation. Limiterkretsen som finns i PU 900-seriens sändare kan hantera mycket höga signaltoppar, samtidigt som den begränsade signalen förblir ren och behåller ett mycket högt signal/ brusförhållande LCD DISPLAY FÖR FUNKTIONSKONTROLL (endast 910 R) En del av frontpanelen på 910 R är en mycket bred och väl belyst LCD-display. LCD-displayen förbättrar i hög grad användarvänligheten och ger total kontroll över systemet. Omedelbar indikering av RFsignalstyrka, diversityfunktion, övervakning av AF-nivå, frekvens och kanal som används är bara de viktigaste av faciliteterna. Som ett komplement till LCD-displayen, finns också touch-knappar för manövrering av mottagarens strömbrytare samt val och lagring av nya inställningar, t.ex. frekvens.

5 2 PRODUKTBESKRIVNING OCH HANTERING R/910 R - DIVERSITYMOTTAGARE 900 R är en 16-kanalig mottagare, som arbetar enligt diversityprincipen. 900 R har följande: PÅ FRONTEN: två inbyggda UHF-antenner två gröna LED-indikatorer för övervakning av diversityfunktionen (Kanal A, Kanal B) en röd LED för övervakning av sändarens batteristatus: LED-en tänds när den tillhörande sändarens batteri börjar ta slut (Batt Low) en röd LED för Digital Code Squelch-funktionen (LED-en tänds när INGEN KORREKT CODE SQUELCH-signal tas emot och slocknar vid normal funktion) BAKPANELEN: en kontrollratt för justering av SQUELCH-nivån (man får maximal mottagarkänslighet genom att vrida ratten helt medurs) en KANALVÄLJARE för val av en av de 16 tillgängliga frekvenserna (se frekvenstabellen som finns på mottagarens bakpanel för direkt jämförelse mellan kanalnummer och frekvens) en kontrollratt för inställning av audioutgångens nivå (man får max audionivå genom att vrida ratten helt medurs) en XLR-kontakt för den BALANSERADE audioutgången en kontakt för 12V AC/DC strömförsörjning (adaptern för anslutning till vägguttag medföljer i paketet) Skillnaderna mellan 910 R och 900 R är: två BNC-kontakter på frontpanelen, för anslutning av externa antenner eller kabelanslutning till en antennsplitter en stabil metallåda som passsar speciellt bra för rackmontage en LCD-display med möjlighet till kanalval, indikering av RF-signalstyrka, inkommande audiosignal, aktiv antenn, indikering av aktiv squelch en knapp för omkoppling mellan PÅ/STANDBY en FUNKTION-knapp (FUNCTION) för mottagarens frekvensprogrammering och menyval två tryckknappar för val av Up (uppåt) Down (nedåt) i menyerna

6 Uppkoppling: Anslut och lås fast de två medföljande antennerna i sina BNC-ingångar (bara 910 R) och välj önskad vinkel mellan dem. Försäkra Dig om att den medföljande 12V-AC-adaptern överensstämmer med spänningen i ditt vägguttag och anslut pluggen till kontakten 12V AC/DC påmottagarens bakpanel. Lås fast nätadapterns kabel i motsvarande kabelklämma på mottagarens bakpanel för att undvika att den oavsiktligt kan dras loss. När man kopplar på strömmen, tänds mottagarens DIGITAL CODE SQUELCH LED. LCD-displayens belysning tänds och mottagaren genomför en självtest (bara 910 R). Välj en av de tillgängliga 16 kanalerna som överensstämmer med den sändare som används. Använd vridomkopplaren på bakpanelen (900 R) eller följ programmeringsproceduren fär 910 R. Kontrollera att sändaren och mottagaren använder samma kanal: DIGITAL CODE SQUELCH-LED-en är släckt under normal funktion för att indikera att man tar emot rätt KOD från sändaren och en av antenndiversity-indikatorerna ChA eller ChB tänds. Inställning av audioutgångens nivå: Vrid ratten OUTPUT LEVEL på bakpanelen medurs för att höja audiosignalens nivå. Inställning av SQUELCH-funktionens tröskelnivå: Under nästan alla förhållanden förhindrar funktionen Digital Code Squelch att mottagaren störs av oönskad interferens. Hursomhelst kan man, om så behövs, justera mottagarens RF-känslighet genom att vrida på SQUELCH-ratten på bakpanelen för att undvika plötsliga störningar. RF-känsligheten minskar om man vrider ratten moturs. Programmeringsinstruktioner för 910 R: Val av frekvens. Tryck på en av de två knapparna Up (högre) eller Down (lägre); vänta några sekunder och när meddelandet STORE (spara) visas trycker Du på Function en kort stund, tills meddelandet på displayen ändras till STORED (sparad). Från och med nu blir den valda frekvensen den nya mottagarfrekvensen. Det nya valet hålls kvar även när mottagaren stängs av med hjälp av mottagarens permanenta interna minne. Indikering av kanal. Om Du vill ändra displayens indikering från frekvens till kanal trycker Du helt enkelt på knappen Function en kort stund.

7 2.2 UH 900M/UH 910 M - HANDHÅLLNA SÄNDARE 900 M 910 M UH-900 M och UH 910 M är 16 kanalers trådlösa handhållna mikrofoner, försedd med en mikrofonkapsel av typen cardioid. Sändarna kräver två alkalinebatterier typ AAA och är försedda med följande: en strömbrytare för att koppla på och stänga av sändaren en grön LED för övervakning av sändarens status. LED-indikatorn lyser konstant vid normal funktion och blinkar när batterierna börjar bli dåliga (man måste byta batterier) INUTI BATTERIFACKET: en KANALVÄLJARE för val av en av de 16 tillgängliga frekvenserna (se medföljande frekvenstabell för en direkt jämförelse mellan kanalnumret och använd frekvens) Uppkoppling Försäkra Dig om att sändarens strömbrytare ON/OFF är i läget OFF när Du sätter i batterierna Du kommer åt batterifacket genom att skruva loss det cylindriska handtaget så att Du kan sätta i de två AAA-batterierna (alkaline) enligt markeringarna för polaritet (+/-). Kontrollera vridomkopplaren för KANALVAL, som man också kommer åt genom batterifacket och välj eventuellt önskad kanal som stämmer med den som mottagaren är inställd på. När Du kopplar på sändaren, skall den gröna LED-intikatorn tändas. Den lyser permanent så länge som batteriets laddningsnivå är hög. Om den gröna LED-indikatorn blinkar, är batterierna dåliga och måste bytas ut mot nya.

8 2.3 UH 900 L/G/DHM - FICKSÄNDARE UH 900L (lavalier), UH 900 G (gitarr) och UH 900 DHM (headset) är 16-kanaliga ficksändare, var och en försedd med passande audiotillbehör (lavaliermikrofon, instrumentkabel eller headset) och med ett bältesclip. Sändarna kräver ett 9 V alkalinebatteri och har följande: en strömbrytare (ON/OFF) för sändaren en grön LED-indikator som visar sändarens status. LED-en lyser hela tiden vid normal funktion och blinkar när batteriet börjar bli dåligt (man måste byta batteri) en röd PEAK LED för övervakning av inkommande audionivå (indikatorn tänds när man når upp till maximalt tillåten audionivå en trimmer för inställning av ingångskänsligheten (man får maximal ingångskänslighet genom att vrida trimmern helt medurs med en lämplig skruvmejsel) en KANALVÄLJARE för val av en av de 16 tillgängliga frekvenserna (se frekvenstabellen för en direkt jämförelse mellan kanalnummeroch frekvens) UN 900 L/G Uppkoppling: (!) Försäkra dig om att sändarens strömbrytare är i läget OFF (AV) när Du sätter i batterier UH 900 L/DHM: anslut den medföljande mikrofonen genom att sticka in minipluggen i kontakten och skruva fast den ordentligt. UH 900 G: stick in kontakten på den medföljande kabeln i minijacket och skruva fast den ordentligt. Anslut instrumentets utgång (elgitarr, elbas, keyboard...) till 6,3 mm-jacket på den medföljande kabeln. Öppna batterifacket och sätt i 9 V-batteriet (alkaline) enligt de tryckta polaritetmarkeringarna (+/-) i fackets botten. Kontrollera att vridomkopplaren för kanalval, i bakre delen av sändaren, är inställd på samma kanal som tillhörande mottagare är inställd på. När Du kopplar på sändaren skall den gröna LED-indikatorn tändas. Den lyser hela tiden, om batterispänningen är tillräckligt hög. Om den gröna LED-indikatorn blinkar, börjar batterispänningen bli för låg och batteriet måste bytas.

9 3 REKOMMENDATIONER OCH TIPS Hur man minimerar problem med störningar: Undvik grundläggande problem: sändarna måste alltid befinna sig 5-6 meter från ALLA mottagare Se till att alla sändare har fräscha batterier. Kontrollera mottagarnas squelchnivåer (ställ in kontrollen på det lägsta läge som pålitligt tystar störningar). Om Du inte kan undvika störningar måste Du ändra arbetsfrekvens för det trådlösa system som har problem och leta reda på en störningsfri kanal. Flera system används samtidigt: PU900-serien passar bra för samtidig användning av flera system. Om Du ändå får problem när många mikrofoner används tillsammans, skall Du kontrollera vilka frekvenser som används. Var särskilt uppmärksam på: Undvik konflikter mellan frekvenser (kontrollera kanalväljarna i alla sändare). En tumregel: ha ett mellanrum mellan frekvenserna på minst 200 khz, 1 MHz rekommenderas. Försök ta reda på var störningen tar sig in i audiosystemet. Kontrollera att det verkligen är ett trådlöst system som är orsaken. Försök med att tillfälligt stänga av mottagarna och koppla bort audiokablarna. Stäng av alla sändare och försäkra Dig om att signal -indikatorerna slocknar. Detta gör man för att hitta en möjlig extern direkt störningskälla. Koppla på EN sändare i taget och ta reda på vilken mottagares indikator som tänds. Om en mottagare som inte är inställd på den frekvens som sändaren har går ur mute -läget, är problemet intermodulation och då måste man byta frekvens. 4 LICENSER FÖR TRÅDLÖSA MIKROFONER db Technologies produkter är helt anpassasde till relevant standardregelverk. I de flesta länder måste trådlösa system icke desto mindre godkännas av myndigheterna för användning och det kan vara nödvändigt att skaffa en licens för att få använda dem lagligt. Din lokala försäljare kan ge Dig detaljer om regler för trådlösa system i din region.

10 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER SÄNDARE UH 900 M/UH 910 M Strömförsörjning 3 V (2 x AAA alkaline) Frekvensomfång 35 Hz - 16 khz ± 3 db Distorsion <1 % Strömförbrukning 70 ma Frekvensband Multikanalsystem, omfång: MHz Uteffekt RF < 10 mw ERP Modulation F3E Frekvensmodulation Deviation 35 khz 1 khz sinuston Compander Kvadratisk Antenn Inbyggd Tillåten omgivande temperatur: -10 C C Frekvensstabilitet ( C) 3 khz max avvikelse Ingångslimiter Ja Peakindikator Nej Kanalväljare 16-läges vridomkopplare Varning för dåligt batteri Ja Batterilivslängd >10 timmar SÄNDARE UH 900 L/G/DHM Strömförsörjning 9 V - alkaline Känslighet audioingång UH 900L: reglerbar från 50 mv - 5 V RMS UH 9000 G: reglerbar från 1,5 V - 15 V Frekvensomfång 35 Hz - 16 khz ±3 db Distorsion <1 % Strömförbrukning 40 ma Frekvensband Multikanalsystem, omfång: MHz Uteffekt RF < 10 mw ERP Modulation F3E Frekvensmodulation Deviation 35 khz 1 khz sinuston Compander Kvadratisk Antenn Inbyggd, 1/4-våg Tillåten omgivande temperatur: -10 C C Frekvensstabilitet ( C) 3 khz max avvikelse Ingångslimiter Ja Peakindikator Ja Kanalväljare 16-läges vridomkopplare Varning för dåligt batteri Ja Batterilivslängd >12 timmar MOTTAGARE 900 R, 910 R Storlek Halv rackhöjd Strömförsörjning 12 V AC Strömförbrukning 900R: 120 ma 910R: 250 ma Audioutgång 0 dbm/600 Ohm balanserad linje, med reglage Frekvensomfång 35 Hz - 16 khz ± 3 db Distorsion <1 % Frekvensband Multikanalsystem, omfång: MHz Känslighet < 2 µv för 20 db SINAD Modulation F3E Frekvensmodulation Deviation 35 khz 1 khz sinuston Dynamikexpander Kvadratisk Signal/Brusförhållande 115 db typiskt Antenn 900R: Inbyggd 1/4-våg 910R: löstagbar BNC Tillåten omgivande temperatur: -10 C C Diversity Ja Kanalval 900 R Vridomkopplare 910 R: Touchknappar

11 5.1.4 SYSTEM PU 900/910 M/L/G/DHM Avsedd att användas för Trådlös mikrofon Antal kanaler 16 kanaler Frekvensomfång 40 Hz - 15 khz ± 3 db THD <1 % Signal/Brusförhållande > 105 db nominellt Frekvensband Multikanal, omfång MHz Kanalbandbredd R (200 khz) Modulation F3E Frekvensmodulation Anpassningskategori AR2 Deviation 35 khz 1 khz sinuston Anpassad till 1995/5/CE-direktiv ETSI EN ETSI EN

12 Copyright Standard Audio Systems AB 2003

N/DYM Trådlöst mikrofonsystem Bruksanvisning

N/DYM Trådlöst mikrofonsystem Bruksanvisning N/DYM Trådlöst mikrofonsystem Bruksanvisning INNEHÅLL 1. Snabbguide 3 2. Kort beskrivning av systemet 3 3. Detaljerad beskrivning av systemet 4 3.1. Hur mottagaren installeras och används 4 3.2 Den handhållna

Läs mer

Ägarens handbok PRO-74 100 kanaler VHFIUHF/Air/800 MHz Scanner. RadioShack

Ägarens handbok PRO-74 100 kanaler VHFIUHF/Air/800 MHz Scanner. RadioShack Ägarens handbok PRO-74 100 kanaler VHFIUHF/Air/800 MHz Scanner Läs igenom instruktionerna innan apparaten används. RadioShack Funktioner Med scannern RadioShack PRO-74 100-Channel VHF/UHF/Air/800 MHz kan

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2

Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2 Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Laddning 4 använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...5 Kanalval...5 Displaybelysning...5

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

Tillbehör: BRUKSANVISNING. ProHunt F34. JAKTRADIO FÖR 155 MHz

Tillbehör: BRUKSANVISNING. ProHunt F34. JAKTRADIO FÖR 155 MHz Tillbehör: BRUKSANVISNING ProHunt F34 JAKTRADIO FÖR 155 MHz FÖRORD Tack för att du köpte en Icom ProHunt F34 jaktradio för 155 MHz. LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK I SIN HELHET innan du använder stationen. SPARA

Läs mer

Bruksanvisning Easyloc RxTx Easyloc Basic Easyloc CAM

Bruksanvisning Easyloc RxTx Easyloc Basic Easyloc CAM Bruksanvisning Easyloc RxTx Easyloc Basic Easyloc CAM Mess- und Ortungstechnik Measuring and Locating Technologies Elektricitetsnät Power Networks Kommunikationsnät Communication Networks Rörledningsnät

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

ProHunt Advanced JAKTRADIO FÖR 155 MHz

ProHunt Advanced JAKTRADIO FÖR 155 MHz BRUKSANVISNING ProHunt Advanced JAKTRADIO FÖR 155 MHz Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide FÖRORD Tack för att du köpte en Icom ProHunt Advanced jaktradio för 155 MHz. LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK

Läs mer

ULTRALINK UL2000M. Skötselanvisning. Version 1.2 augusti 2006

ULTRALINK UL2000M. Skötselanvisning. Version 1.2 augusti 2006 Skötselanvisning Version 1.2 augusti 2006 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SE UPP: VARNING: minska risken för elektriska stötar genom att aldrig ta av höljet upptill på apparaten (eller ta av baksidan). Det

Läs mer

GTO-5EZ/GTO-3EZ Bilslutsteg

GTO-5EZ/GTO-3EZ Bilslutsteg GTO-5EZ/GTO-3EZ Bilslutsteg Svenska Bruksanvisning Varför du ska du bry dig om den här bruksanvisningen Hur bra det spelar från bilens ljudsystem beror lika mycket på installationen och inställningen som

Läs mer

PADWICO 938. Bruksanvisning SE s.1 Bruganvisning DK s.13 Brugsanvisning NO s.25 Bruksanvisning FI s.38

PADWICO 938. Bruksanvisning SE s.1 Bruganvisning DK s.13 Brugsanvisning NO s.25 Bruksanvisning FI s.38 938 PADWICO 938 Bruksanvisning SE s.1 Bruganvisning DK s.13 Brugsanvisning NO s.25 Bruksanvisning FI s.38 Tack för att du har valt vår 938 babyvakt. Din apparat har tillverkats och testats under största

Läs mer

Wirsbo CoSy Radio. Installations- och bruksanvisning. Feb. 2003

Wirsbo CoSy Radio. Installations- och bruksanvisning. Feb. 2003 Wirsbo CoSy Radio Installations- och bruksanvisning Feb. 2003 Innehåll 1. Översikt... 3 2. Rumstermostat... 4 2.1 Termostatmodeller... 4 2.2 Funktion... 4 2.3 Placering... 4 2.4 Inställning och begränsning

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner... 3 I förpackningen skall följande finnas... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Bruksanvisning. Conference Microphone DC-20. Sverige 1

Bruksanvisning. Conference Microphone DC-20. Sverige 1 Bruksanvisning Conference Microphone DC-20 Sverige 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner - Conference Microphone DC-20 4 Funktioner - Laddställ 5 Funktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING. ProHunt Basic 2. JAKTRADIO för 155 MHz. Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide

BRUKSANVISNING. ProHunt Basic 2. JAKTRADIO för 155 MHz. Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide BRUKSANVISNING ProHunt Basic 2 JAKTRADIO för 155 MHz Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide FÖRORD Tack för att du köpte en ProHunt Basic 2 jaktradio! LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK I SIN HELHET

Läs mer

Receiver DH10 Svenska

Receiver DH10 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Receiver DH10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner - Receiver DH10 4 Komma igång 5 Börja använda 6 Meny 8 Fler

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

FIELD DE TEC TOR. FD1 / FD2 Användarmanual

FIELD DE TEC TOR. FD1 / FD2 Användarmanual FIELD DE TEC TOR FD1 / FD2 Användarmanual Field Detector 1 och Field Detector 2 är professionella bärbara instrument för mätning av magnetiska och elektriska växelfält. För att få så stor nytta som möjligt

Läs mer

HK 3700/3770. Stereoförstärkare. Bruksanvisning

HK 3700/3770. Stereoförstärkare. Bruksanvisning Stereoförstärkare Bruksanvisning Innehållsförteckning INTRODUKTION 3 BESKRIVNING OCH FUNKTIONER 3 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 4 PLACERING AV STEREOFÖRSTÄRKAREN 4 HK 3700/3770-FÖRSTÄRKARENS KONTROLLER PÅ

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier C 325BEE Stereo Integrated Amplifier ENGLISH ITALIANO PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS Owner s Manual Manuel d Installation Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Manual del Usuario

Läs mer

BRUKSANVISNING VHF MARINRADIO

BRUKSANVISNING VHF MARINRADIO BRUKSANVISNING VHF MARINRADIO I HÄNDELSE AV NÖD Om ni behöver assistans, kontakta kuststation på kanal 16. REKOMMENDATIONER Om radion kommer i kontakt med saltvatten rekommenderar vi att den tvättas av

Läs mer

BRUKSANVISNING. JAKTRADIO FÖR 155 MHz

BRUKSANVISNING. JAKTRADIO FÖR 155 MHz BRUKSANVISNING JAKTRADIO FÖR 155 MHz FÖRORD Tack för att du köpte en Icom ProHunt jaktradio för 155 MHz. LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK I SIN HELHET innan du använder stationen. SPARA DENNA INSTRUKTIONSBOK

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

Bruksanvisning. till Freedom Hybrid ljudprocessor med bakom-örat, Mini bakom-örat och kroppsburna alternativ

Bruksanvisning. till Freedom Hybrid ljudprocessor med bakom-örat, Mini bakom-örat och kroppsburna alternativ Svenska Bruksanvisning till Freedom Hybrid ljudprocessor med bakom-örat, Mini bakom-örat och kroppsburna alternativ Symboler Observera Viktig information eller råd om användning. För enklare och säkrare

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer