PERFORMER LINE 16 KANALERS TRÅDLÖST SYSTEM FÖR UHF-BANDET PU PU 910 M - L - G - DHM BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERFORMER LINE 16 KANALERS TRÅDLÖST SYSTEM FÖR UHF-BANDET PU 900 - PU 910 M - L - G - DHM BRUKSANVISNING"

Transkript

1 PERFORMER LINE 16 KANALERS TRÅDLÖST SYSTEM FÖR UHF-BANDET PU PU 910 M - L - G - DHM BRUKSANVISNING

2 INNEHÅLL 1 INTRODUKTION 1.1 BESKRIVNING AV MIKROFONFAMILJEN 1.2 PRODUKTEGENSKAPER 2 PRODUKTBESKRIVNING OCH HANDHAVANDE R / 910 R - DIVERSITYMOTTAGARE 2.2 UH900 M/UH 910 M - HANDHÅLLNA SÄNDARE 2.1 UH 900 L/G/DHM - FICKSÄNDARE 3 REKOMMENDATIONER OCH TIPS 4 LICENSBESTÄMMELSER FÖR TRÅDLÖSA MIKROFONER 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 1 INTRODUKTION PU 900 är en familj trådlösa mikrofoner med varierbar frekvens, som arbetar på UHF-bandet, som har tagits fram med hjälp av en förstklassig MIKROCONTOLLER och PLL-teknologi. PU 900-serien är en del av db Technologies Performer-serie, vilket man kan se på apparaternas mått och former och som inkluderar flera innovativa tekniska lösningar. En unik, innovativ, inbyggd Digital Code Squelch ger exakt, pålitlig och störningsfri funktion även under starkt störda förhållanden. En annan innovativ Batteriet börjar ta slut -funktion har inkluderats för att övervaka sändarens batteristatus med en visuell varning i den tillhörande mottagaren. De båda nya finesserna fungerar med hjälp av den digitala kommunikationstekniken mellan sändare och mottagare. Systemen finns för många frekvensområden inom UHF-bandet för att passa olika länders bestämmelser. Din lokala db Technologies-agent har alla nödvändiga detaljer om de tillåtna frekvenserna. PU 900-seriens sändare och mottagare har 16-kanalers omkopplingsbara sändare och mottagare. Beroende på vilken modell man har väljer man frekvens med en vridbar omkopplare eller genom att trycka på knappar.

3 1.1 BESKRIVNING Varje PU 900-system består av en diversitymottagare (med inbyggda antenner eller BNC-kontakter för antennanslutning), en handhållen sändare eller en ficksändare och levereras komplett med alla nödvändiga tillbehör. PU 900-systemen finns i följande olika utföranden: PU 900 M mottagaren 900 R som placeras på ett bord den handhållna sändaren UH 900 M med dynamisk mikrofonkapsel typ cardioid PU 900 L/G /DHM bordsplacerad mottagare 900 R och en av: ficksändaren UH 900 L med lavaliermikrofon ficksändaren UH 900 G med kabel för anslutning av instrument ficksändaren UH 900 DHM med headset PU 910 M bordsplacerad mottagare 910 R med LCD-display och BNC-kontakter för antennanslutning handhållen sändare UH 910 M med dynamisk mikrofonkapsel typ cardioid och metallhölje PU 910 L/G/DHM bordsplacerad mottagare 910 R med LCD-diasplay och BNC-kontakter för antennanslutning och en av: ficksändaren UH 900 L med lavaliermikrofon ficksändaren UH 900 G med kabel för anslutning av instrument ficksändaren UH 900 DHM med headset Alla sändare och mottagare kan också köpas separat. 1.2 PRODUKTEGENSKAPER Serien PU 900 är resultatet av db Technologies know how inom områdena trådlöst och audio. Utnyttjandet av ultraminiatyriserade komponenter i både sändarens och mottagarens elektronik, den enorma ansträngning som ägnats konstruktion och optimering, den noggrannhet som har präglat hela genomförandet av processen har möjliggjort framtagandet av världens minsta system med variabel frekvens. Trots att användandet av PLL-syntes i trådlösa mikrofoner anses ha en del påtagliga begränsningar och brister och i vissa fall påverkar ljudkvalitet, batterilivslängd, storlek och vikt, har den nya PU 900- serien ansetts vara en prisbillig, högklassig, kompakt och batterisnål lösning för bästa kvalitet och kompromisslösa prestanda DIGITAL CODE SQUELCH Mottagare för trådlös mikrofon har, på grund av konstruktionen, en tendens att alstra brus med höga ljudnivåer när man inte har någon inkommande RF-signal. Av detta skäl måste mottagaren, för att man skall undvika störningar för lyssnare och allvarlig risk för förstärkre och högtalare, ha någon form av squelchkrets (brusspärr) som tystar audioutgången när det irte finns någon RF-signal. I traditionella system övervakar en krets den inkommande RF-signalen och dämpar utgången om signalnivån faller till en nivå under det valda tröskelvärdet. En annan allvarlig orsak till audiostörningar är störande RF-signaler, som kan lura mottagaren ur det dämpade läget, speciellt när sändaren stängs av. Under förhållanden med mycket störningar, som när man skall använda många trådlösa mikrofoner samtidigt, måste squelchkretsen ställas in på högsta möjliga värde, vilket reducerar den trådlösa miukrofonens maximala räckvidd. En innovativ teknik har utvecklats på db Technologies laboratorier för att klara av detta problem: Digital Code Squelch. Detta är en förbättring av redan känd squelchteknologi som den s.k. pilottonen. En kodad digital signal sänds tillsammans med audiosignalen genom HF-kanalen. Varje sändares frekvens har olika kodning, på så vis dämpas alla mottagare om den rätta koden inte tagits emot på rätt sätt. Detta förhindrar att oönskade sändare öppnar mutekretsen i mottagare som är inställda på andra frekvenser, som en följd av stark störning och svag eller ingen RF-signal alls.

4 De viktigaste fördelarna med Digital Code Squelch är: Användaren kan stänga av sändaren utan att behöva vara rädd för andra sändare som är igång eller någon annan störnimgskälla i närheten, eftersom mottagarern förblir pålitligt dämpad Användaren kan stänga av och koppla på sändaren utan att behöva ta hänsyn till störande plopp- och klick -ljud som kan uppträda i audiokedjan som en följd av hög förstärkning. MUTE-omkoplaren på sändaren är nu onödig, med ovanstående i åtanke. Av detta skäl finns det inte längre någon MUTE-omkopplare på de trådlösa mikrofonerna i PU 900-serien. Detta gör systemen enkla att sköta BATTERISTATUS Nästan alla sändare för trådlös mikrofon har en LED-indikator för låg batterispänning. Detta är avsett att uppmärksamma artisten på att man måste byta batteri. I och med introduktionen av PU 900-serien, har samma viktiga information också blivit tillgänglig i tillhörande mottagare. En Batteristatus-LED finns nu också på mottagarens frontpanel för övervakning av sändarens batteristatus. Ljudteknikern som är ansvarig för hela ljudsystemet kan nu bli uppmärksammad på att sändarens batteri plötsligt får spänningsfall, vilket ihög grad förbättrar pålitligheten och användarens förtroende för systemet MYCKET LÅNG BATTERILIVSLÄNGD Batterilivslängd är ett vanligt bekymmer när det gäller att välja sändare. Det är ett viktigt övervägande i många applikationer, speciellt eftersom det inte alltid ärt så lätt att byta batteri. PU 900-serien har utformats med bästa tänkbara elektronik. Den vitt utbredda användningen av dagens mobiltelefonteknik och införandet av en innovativ PLL-konstruktion, har pressat ner strömförbrukningen för UH 900 och UH910-sändarna till lägsta möjliga nivå vilket ger en mycket lång användbar drifttid NIVÅBEGRÄNSARE PÅ AUDIOINGÅNGEN Nivåbegränsaren på audioingången ger två viktiga fördelar vid utformning av system fär trådlösa mikrofoner. Först och främst för att undvika klipp- och överbelastningsdistorsion om för stark signal levereras till förstärkarna. För det andra för att följa de regler som gäller begränsning av maximalt tillåten RF-deviation. Limiterkretsen som finns i PU 900-seriens sändare kan hantera mycket höga signaltoppar, samtidigt som den begränsade signalen förblir ren och behåller ett mycket högt signal/ brusförhållande LCD DISPLAY FÖR FUNKTIONSKONTROLL (endast 910 R) En del av frontpanelen på 910 R är en mycket bred och väl belyst LCD-display. LCD-displayen förbättrar i hög grad användarvänligheten och ger total kontroll över systemet. Omedelbar indikering av RFsignalstyrka, diversityfunktion, övervakning av AF-nivå, frekvens och kanal som används är bara de viktigaste av faciliteterna. Som ett komplement till LCD-displayen, finns också touch-knappar för manövrering av mottagarens strömbrytare samt val och lagring av nya inställningar, t.ex. frekvens.

5 2 PRODUKTBESKRIVNING OCH HANTERING R/910 R - DIVERSITYMOTTAGARE 900 R är en 16-kanalig mottagare, som arbetar enligt diversityprincipen. 900 R har följande: PÅ FRONTEN: två inbyggda UHF-antenner två gröna LED-indikatorer för övervakning av diversityfunktionen (Kanal A, Kanal B) en röd LED för övervakning av sändarens batteristatus: LED-en tänds när den tillhörande sändarens batteri börjar ta slut (Batt Low) en röd LED för Digital Code Squelch-funktionen (LED-en tänds när INGEN KORREKT CODE SQUELCH-signal tas emot och slocknar vid normal funktion) BAKPANELEN: en kontrollratt för justering av SQUELCH-nivån (man får maximal mottagarkänslighet genom att vrida ratten helt medurs) en KANALVÄLJARE för val av en av de 16 tillgängliga frekvenserna (se frekvenstabellen som finns på mottagarens bakpanel för direkt jämförelse mellan kanalnummer och frekvens) en kontrollratt för inställning av audioutgångens nivå (man får max audionivå genom att vrida ratten helt medurs) en XLR-kontakt för den BALANSERADE audioutgången en kontakt för 12V AC/DC strömförsörjning (adaptern för anslutning till vägguttag medföljer i paketet) Skillnaderna mellan 910 R och 900 R är: två BNC-kontakter på frontpanelen, för anslutning av externa antenner eller kabelanslutning till en antennsplitter en stabil metallåda som passsar speciellt bra för rackmontage en LCD-display med möjlighet till kanalval, indikering av RF-signalstyrka, inkommande audiosignal, aktiv antenn, indikering av aktiv squelch en knapp för omkoppling mellan PÅ/STANDBY en FUNKTION-knapp (FUNCTION) för mottagarens frekvensprogrammering och menyval två tryckknappar för val av Up (uppåt) Down (nedåt) i menyerna

6 Uppkoppling: Anslut och lås fast de två medföljande antennerna i sina BNC-ingångar (bara 910 R) och välj önskad vinkel mellan dem. Försäkra Dig om att den medföljande 12V-AC-adaptern överensstämmer med spänningen i ditt vägguttag och anslut pluggen till kontakten 12V AC/DC påmottagarens bakpanel. Lås fast nätadapterns kabel i motsvarande kabelklämma på mottagarens bakpanel för att undvika att den oavsiktligt kan dras loss. När man kopplar på strömmen, tänds mottagarens DIGITAL CODE SQUELCH LED. LCD-displayens belysning tänds och mottagaren genomför en självtest (bara 910 R). Välj en av de tillgängliga 16 kanalerna som överensstämmer med den sändare som används. Använd vridomkopplaren på bakpanelen (900 R) eller följ programmeringsproceduren fär 910 R. Kontrollera att sändaren och mottagaren använder samma kanal: DIGITAL CODE SQUELCH-LED-en är släckt under normal funktion för att indikera att man tar emot rätt KOD från sändaren och en av antenndiversity-indikatorerna ChA eller ChB tänds. Inställning av audioutgångens nivå: Vrid ratten OUTPUT LEVEL på bakpanelen medurs för att höja audiosignalens nivå. Inställning av SQUELCH-funktionens tröskelnivå: Under nästan alla förhållanden förhindrar funktionen Digital Code Squelch att mottagaren störs av oönskad interferens. Hursomhelst kan man, om så behövs, justera mottagarens RF-känslighet genom att vrida på SQUELCH-ratten på bakpanelen för att undvika plötsliga störningar. RF-känsligheten minskar om man vrider ratten moturs. Programmeringsinstruktioner för 910 R: Val av frekvens. Tryck på en av de två knapparna Up (högre) eller Down (lägre); vänta några sekunder och när meddelandet STORE (spara) visas trycker Du på Function en kort stund, tills meddelandet på displayen ändras till STORED (sparad). Från och med nu blir den valda frekvensen den nya mottagarfrekvensen. Det nya valet hålls kvar även när mottagaren stängs av med hjälp av mottagarens permanenta interna minne. Indikering av kanal. Om Du vill ändra displayens indikering från frekvens till kanal trycker Du helt enkelt på knappen Function en kort stund.

7 2.2 UH 900M/UH 910 M - HANDHÅLLNA SÄNDARE 900 M 910 M UH-900 M och UH 910 M är 16 kanalers trådlösa handhållna mikrofoner, försedd med en mikrofonkapsel av typen cardioid. Sändarna kräver två alkalinebatterier typ AAA och är försedda med följande: en strömbrytare för att koppla på och stänga av sändaren en grön LED för övervakning av sändarens status. LED-indikatorn lyser konstant vid normal funktion och blinkar när batterierna börjar bli dåliga (man måste byta batterier) INUTI BATTERIFACKET: en KANALVÄLJARE för val av en av de 16 tillgängliga frekvenserna (se medföljande frekvenstabell för en direkt jämförelse mellan kanalnumret och använd frekvens) Uppkoppling Försäkra Dig om att sändarens strömbrytare ON/OFF är i läget OFF när Du sätter i batterierna Du kommer åt batterifacket genom att skruva loss det cylindriska handtaget så att Du kan sätta i de två AAA-batterierna (alkaline) enligt markeringarna för polaritet (+/-). Kontrollera vridomkopplaren för KANALVAL, som man också kommer åt genom batterifacket och välj eventuellt önskad kanal som stämmer med den som mottagaren är inställd på. När Du kopplar på sändaren, skall den gröna LED-intikatorn tändas. Den lyser permanent så länge som batteriets laddningsnivå är hög. Om den gröna LED-indikatorn blinkar, är batterierna dåliga och måste bytas ut mot nya.

8 2.3 UH 900 L/G/DHM - FICKSÄNDARE UH 900L (lavalier), UH 900 G (gitarr) och UH 900 DHM (headset) är 16-kanaliga ficksändare, var och en försedd med passande audiotillbehör (lavaliermikrofon, instrumentkabel eller headset) och med ett bältesclip. Sändarna kräver ett 9 V alkalinebatteri och har följande: en strömbrytare (ON/OFF) för sändaren en grön LED-indikator som visar sändarens status. LED-en lyser hela tiden vid normal funktion och blinkar när batteriet börjar bli dåligt (man måste byta batteri) en röd PEAK LED för övervakning av inkommande audionivå (indikatorn tänds när man når upp till maximalt tillåten audionivå en trimmer för inställning av ingångskänsligheten (man får maximal ingångskänslighet genom att vrida trimmern helt medurs med en lämplig skruvmejsel) en KANALVÄLJARE för val av en av de 16 tillgängliga frekvenserna (se frekvenstabellen för en direkt jämförelse mellan kanalnummeroch frekvens) UN 900 L/G Uppkoppling: (!) Försäkra dig om att sändarens strömbrytare är i läget OFF (AV) när Du sätter i batterier UH 900 L/DHM: anslut den medföljande mikrofonen genom att sticka in minipluggen i kontakten och skruva fast den ordentligt. UH 900 G: stick in kontakten på den medföljande kabeln i minijacket och skruva fast den ordentligt. Anslut instrumentets utgång (elgitarr, elbas, keyboard...) till 6,3 mm-jacket på den medföljande kabeln. Öppna batterifacket och sätt i 9 V-batteriet (alkaline) enligt de tryckta polaritetmarkeringarna (+/-) i fackets botten. Kontrollera att vridomkopplaren för kanalval, i bakre delen av sändaren, är inställd på samma kanal som tillhörande mottagare är inställd på. När Du kopplar på sändaren skall den gröna LED-indikatorn tändas. Den lyser hela tiden, om batterispänningen är tillräckligt hög. Om den gröna LED-indikatorn blinkar, börjar batterispänningen bli för låg och batteriet måste bytas.

9 3 REKOMMENDATIONER OCH TIPS Hur man minimerar problem med störningar: Undvik grundläggande problem: sändarna måste alltid befinna sig 5-6 meter från ALLA mottagare Se till att alla sändare har fräscha batterier. Kontrollera mottagarnas squelchnivåer (ställ in kontrollen på det lägsta läge som pålitligt tystar störningar). Om Du inte kan undvika störningar måste Du ändra arbetsfrekvens för det trådlösa system som har problem och leta reda på en störningsfri kanal. Flera system används samtidigt: PU900-serien passar bra för samtidig användning av flera system. Om Du ändå får problem när många mikrofoner används tillsammans, skall Du kontrollera vilka frekvenser som används. Var särskilt uppmärksam på: Undvik konflikter mellan frekvenser (kontrollera kanalväljarna i alla sändare). En tumregel: ha ett mellanrum mellan frekvenserna på minst 200 khz, 1 MHz rekommenderas. Försök ta reda på var störningen tar sig in i audiosystemet. Kontrollera att det verkligen är ett trådlöst system som är orsaken. Försök med att tillfälligt stänga av mottagarna och koppla bort audiokablarna. Stäng av alla sändare och försäkra Dig om att signal -indikatorerna slocknar. Detta gör man för att hitta en möjlig extern direkt störningskälla. Koppla på EN sändare i taget och ta reda på vilken mottagares indikator som tänds. Om en mottagare som inte är inställd på den frekvens som sändaren har går ur mute -läget, är problemet intermodulation och då måste man byta frekvens. 4 LICENSER FÖR TRÅDLÖSA MIKROFONER db Technologies produkter är helt anpassasde till relevant standardregelverk. I de flesta länder måste trådlösa system icke desto mindre godkännas av myndigheterna för användning och det kan vara nödvändigt att skaffa en licens för att få använda dem lagligt. Din lokala försäljare kan ge Dig detaljer om regler för trådlösa system i din region.

10 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER SÄNDARE UH 900 M/UH 910 M Strömförsörjning 3 V (2 x AAA alkaline) Frekvensomfång 35 Hz - 16 khz ± 3 db Distorsion <1 % Strömförbrukning 70 ma Frekvensband Multikanalsystem, omfång: MHz Uteffekt RF < 10 mw ERP Modulation F3E Frekvensmodulation Deviation 35 khz 1 khz sinuston Compander Kvadratisk Antenn Inbyggd Tillåten omgivande temperatur: -10 C C Frekvensstabilitet ( C) 3 khz max avvikelse Ingångslimiter Ja Peakindikator Nej Kanalväljare 16-läges vridomkopplare Varning för dåligt batteri Ja Batterilivslängd >10 timmar SÄNDARE UH 900 L/G/DHM Strömförsörjning 9 V - alkaline Känslighet audioingång UH 900L: reglerbar från 50 mv - 5 V RMS UH 9000 G: reglerbar från 1,5 V - 15 V Frekvensomfång 35 Hz - 16 khz ±3 db Distorsion <1 % Strömförbrukning 40 ma Frekvensband Multikanalsystem, omfång: MHz Uteffekt RF < 10 mw ERP Modulation F3E Frekvensmodulation Deviation 35 khz 1 khz sinuston Compander Kvadratisk Antenn Inbyggd, 1/4-våg Tillåten omgivande temperatur: -10 C C Frekvensstabilitet ( C) 3 khz max avvikelse Ingångslimiter Ja Peakindikator Ja Kanalväljare 16-läges vridomkopplare Varning för dåligt batteri Ja Batterilivslängd >12 timmar MOTTAGARE 900 R, 910 R Storlek Halv rackhöjd Strömförsörjning 12 V AC Strömförbrukning 900R: 120 ma 910R: 250 ma Audioutgång 0 dbm/600 Ohm balanserad linje, med reglage Frekvensomfång 35 Hz - 16 khz ± 3 db Distorsion <1 % Frekvensband Multikanalsystem, omfång: MHz Känslighet < 2 µv för 20 db SINAD Modulation F3E Frekvensmodulation Deviation 35 khz 1 khz sinuston Dynamikexpander Kvadratisk Signal/Brusförhållande 115 db typiskt Antenn 900R: Inbyggd 1/4-våg 910R: löstagbar BNC Tillåten omgivande temperatur: -10 C C Diversity Ja Kanalval 900 R Vridomkopplare 910 R: Touchknappar

11 5.1.4 SYSTEM PU 900/910 M/L/G/DHM Avsedd att användas för Trådlös mikrofon Antal kanaler 16 kanaler Frekvensomfång 40 Hz - 15 khz ± 3 db THD <1 % Signal/Brusförhållande > 105 db nominellt Frekvensband Multikanal, omfång MHz Kanalbandbredd R (200 khz) Modulation F3E Frekvensmodulation Anpassningskategori AR2 Deviation 35 khz 1 khz sinuston Anpassad till 1995/5/CE-direktiv ETSI EN ETSI EN

12 Copyright Standard Audio Systems AB 2003

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ DC-31/155 Konsumentkontakt 031-840430. www.lafayette.se Lafayette Radio AB 2006 DC 31-155 M3+ instbok.indd 1 06-02-06 16.32.44 HUR DU ANVÄNDER DIN RADIO Mottagning Vrid volymen

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE 1. INLEDNING 1. Inledning 2. Huvudegenskaper 3. Tekniska specifikationer 4. Beskrivning av frontpanel 5. Användning 1 Koppla på/av 2 Batteri 3 Kopplingsdiagram 4 Mäta

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner... 3 I förpackningen skall följande finnas... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE VID-TRANS12KN 2.4GHz AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE ANVÄNDARMANUAL SVENSKA Viktiga säkerhetsföreskrifter: Denna utrustning genererar och använder radiofrekvensenergi och om den inte installeras

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Jaktradio. 10 apparater av modell 155 MHz testade!

Jaktradio. 10 apparater av modell 155 MHz testade! Jaktradio 10 apparater av modell 155 MHz testade! Ett viktigt moment i den jakt som utövas idag runt om i landet är just kommunikationen mellan jaktdeltagare. Intresset och tekniken att förfina denna kommunikation

Läs mer

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången!

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! Utility Radio U1 Bruksanvisning OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! VARNING! För att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas för fukt! THE LIGHTNING

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...3 Förberedelser...4 Koder...5 Mottagare...6 Programmering av mottagare...7 Sändare T20...17

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

FP5 FP1 FP3 FP2. FP trådlöst mikrofonsystem. 2012 Shure Incorporated 27B16755 (Rev. 1)

FP5 FP1 FP3 FP2. FP trådlöst mikrofonsystem. 2012 Shure Incorporated 27B16755 (Rev. 1) FP5 FP1 FP3 FP2 FP trådlöst mikrofonsystem 2012 Shure Incorporated 27B16755 (Rev. 1) FP Wireless Med sina mångsidiga konfigurationsmöjligheter och moderna teknik erbjuder FP Wireless kristallklar och

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-F4SR Apparatens framsida AV/PÅ, volymvred PTT- (sändnings-) tangent UPP/NER tangenter för byte av selektivton (även val av öppen trafik) Tangentbordslås Tangent för Monitor

Läs mer

Zodiac PA5500c. Owner s Manual. Svensk bruksanvisning för Zodiac PA5500c

Zodiac PA5500c. Owner s Manual. Svensk bruksanvisning för Zodiac PA5500c Zodiac PA5500c Owner s Manual Svensk bruksanvisning för Zodiac PA5500c Innehåll Packa upp och installera. Att använda (mottaga/sända). Batteriinstallation. Översikt 4 Beskrivning av displaypanel.. Beskrivning

Läs mer

BRUKSANVISNING. ProHunt Basic 2. JAKTRADIO för 155 MHz. Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide

BRUKSANVISNING. ProHunt Basic 2. JAKTRADIO för 155 MHz. Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide BRUKSANVISNING ProHunt Basic 2 JAKTRADIO för 155 MHz Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide FÖRORD Tack för att du köpte en ProHunt Basic 2 jaktradio! LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK I SIN HELHET

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

GTO-5EZ/GTO-3EZ Bilslutsteg

GTO-5EZ/GTO-3EZ Bilslutsteg GTO-5EZ/GTO-3EZ Bilslutsteg Svenska Bruksanvisning Varför du ska du bry dig om den här bruksanvisningen Hur bra det spelar från bilens ljudsystem beror lika mycket på installationen och inställningen som

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

STOR KÖPGUIDE: Påslagen och i funktion, helt tryckvattentät IP68. 42 Jaktjournalen Juli -09

STOR KÖPGUIDE: Påslagen och i funktion, helt tryckvattentät IP68. 42 Jaktjournalen Juli -09 STOR KÖPGUIDE: 31:orna lever och När jägarna fick jaktradio på 155 MHz-bandet fanns en känsla av att de äldre 31:orna skulle gå i graven. Så har inte blivit fallet, många jägare håller fast vid sin jaktradio

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Bruksanvisning för Gewa Jupiter

Bruksanvisning för Gewa Jupiter Bruksanvisning för Gewa Jupiter INLEDNING...3 FÖRDELAR OCH FINESSER MED GEWA JUPITER...3 INKOPPLING OCH BESKRIVNING...4 INKOPPLING AV JUPITER...4 JUPITERS TANGENTER OCH OLIKA DELAR...4 ATT GÖRA OLIKA INSTÄLLNINGAR...6

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

UBC 69XLT. Programmerbar radiohandscanner med 80 kanaler. Bruksanvisning S 3070

UBC 69XLT. Programmerbar radiohandscanner med 80 kanaler. Bruksanvisning S 3070 UBC 69XLT Programmerbar radiohandscanner med 80 kanaler Bruksanvisning S 3070 Innehållsförteckning Vad är radioscanning?...sid 3 UBC 69XLT...sid 4 Montering...sid 5 Översikt över apparaten...sid 6 Display...sid

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING -1- Om PM300 PM300 är en elmätare som gör det möjligt att mäta elförbrukningen för en elektrisk apparat och genom angivande av elpriset att beräkna totalkostnaden av apparatens

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu Trådlös trivsel med Danfoss Avancerat ganska enkelt Danfoss trådlösa system CF2 för reglering av golvvärme är designat med tanke på det

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Sync DY10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Sync DY10 4 Funktioner - Sync DY10 5 Komma igång 6 Börja använda

Läs mer

Mixern. Ingångskanal. Vi tänker oss att vi ska följa signalen genom en typisk mixer, från mikrofon till utgång.

Mixern. Ingångskanal. Vi tänker oss att vi ska följa signalen genom en typisk mixer, från mikrofon till utgång. 2008-09-29 Mixern Mixern är PA-systemets centrala enhet. Här har man den största möjligheten att kontrollera ljudet. Mixern har i huvudsak dessa funktioner: Förstärkning av mikrofonsignaler. Klangbearbetning

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Cloneplus Scandinavia AB. ANV ÄNDAR MANUAL www.cloneplus.se

Cloneplus Scandinavia AB. ANV ÄNDAR MANUAL www.cloneplus.se ANV ÄNDAR MANUAL www.cloneplus.se ANVÄNDAR MANUAL www.cloneplus.se 1. Säkerhets och användar information Clone + har utformats i enlighet med de säkerhetsstandarder som anges inom EU. Innan du använder

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Bruksanvisning GEMINI G

Bruksanvisning GEMINI G Bruksanvisning GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Allmänna anvisningar För din egen säkerhet Dokumentation Innan du börjar arbeta med GEMINI G måste du ta del av den här bruksanvisningen och bekanta dig med

Läs mer