PERFORMER LINE 16 KANALERS TRÅDLÖST SYSTEM FÖR UHF-BANDET PU PU 910 M - L - G - DHM BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERFORMER LINE 16 KANALERS TRÅDLÖST SYSTEM FÖR UHF-BANDET PU 900 - PU 910 M - L - G - DHM BRUKSANVISNING"

Transkript

1 PERFORMER LINE 16 KANALERS TRÅDLÖST SYSTEM FÖR UHF-BANDET PU PU 910 M - L - G - DHM BRUKSANVISNING

2 INNEHÅLL 1 INTRODUKTION 1.1 BESKRIVNING AV MIKROFONFAMILJEN 1.2 PRODUKTEGENSKAPER 2 PRODUKTBESKRIVNING OCH HANDHAVANDE R / 910 R - DIVERSITYMOTTAGARE 2.2 UH900 M/UH 910 M - HANDHÅLLNA SÄNDARE 2.1 UH 900 L/G/DHM - FICKSÄNDARE 3 REKOMMENDATIONER OCH TIPS 4 LICENSBESTÄMMELSER FÖR TRÅDLÖSA MIKROFONER 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 1 INTRODUKTION PU 900 är en familj trådlösa mikrofoner med varierbar frekvens, som arbetar på UHF-bandet, som har tagits fram med hjälp av en förstklassig MIKROCONTOLLER och PLL-teknologi. PU 900-serien är en del av db Technologies Performer-serie, vilket man kan se på apparaternas mått och former och som inkluderar flera innovativa tekniska lösningar. En unik, innovativ, inbyggd Digital Code Squelch ger exakt, pålitlig och störningsfri funktion även under starkt störda förhållanden. En annan innovativ Batteriet börjar ta slut -funktion har inkluderats för att övervaka sändarens batteristatus med en visuell varning i den tillhörande mottagaren. De båda nya finesserna fungerar med hjälp av den digitala kommunikationstekniken mellan sändare och mottagare. Systemen finns för många frekvensområden inom UHF-bandet för att passa olika länders bestämmelser. Din lokala db Technologies-agent har alla nödvändiga detaljer om de tillåtna frekvenserna. PU 900-seriens sändare och mottagare har 16-kanalers omkopplingsbara sändare och mottagare. Beroende på vilken modell man har väljer man frekvens med en vridbar omkopplare eller genom att trycka på knappar.

3 1.1 BESKRIVNING Varje PU 900-system består av en diversitymottagare (med inbyggda antenner eller BNC-kontakter för antennanslutning), en handhållen sändare eller en ficksändare och levereras komplett med alla nödvändiga tillbehör. PU 900-systemen finns i följande olika utföranden: PU 900 M mottagaren 900 R som placeras på ett bord den handhållna sändaren UH 900 M med dynamisk mikrofonkapsel typ cardioid PU 900 L/G /DHM bordsplacerad mottagare 900 R och en av: ficksändaren UH 900 L med lavaliermikrofon ficksändaren UH 900 G med kabel för anslutning av instrument ficksändaren UH 900 DHM med headset PU 910 M bordsplacerad mottagare 910 R med LCD-display och BNC-kontakter för antennanslutning handhållen sändare UH 910 M med dynamisk mikrofonkapsel typ cardioid och metallhölje PU 910 L/G/DHM bordsplacerad mottagare 910 R med LCD-diasplay och BNC-kontakter för antennanslutning och en av: ficksändaren UH 900 L med lavaliermikrofon ficksändaren UH 900 G med kabel för anslutning av instrument ficksändaren UH 900 DHM med headset Alla sändare och mottagare kan också köpas separat. 1.2 PRODUKTEGENSKAPER Serien PU 900 är resultatet av db Technologies know how inom områdena trådlöst och audio. Utnyttjandet av ultraminiatyriserade komponenter i både sändarens och mottagarens elektronik, den enorma ansträngning som ägnats konstruktion och optimering, den noggrannhet som har präglat hela genomförandet av processen har möjliggjort framtagandet av världens minsta system med variabel frekvens. Trots att användandet av PLL-syntes i trådlösa mikrofoner anses ha en del påtagliga begränsningar och brister och i vissa fall påverkar ljudkvalitet, batterilivslängd, storlek och vikt, har den nya PU 900- serien ansetts vara en prisbillig, högklassig, kompakt och batterisnål lösning för bästa kvalitet och kompromisslösa prestanda DIGITAL CODE SQUELCH Mottagare för trådlös mikrofon har, på grund av konstruktionen, en tendens att alstra brus med höga ljudnivåer när man inte har någon inkommande RF-signal. Av detta skäl måste mottagaren, för att man skall undvika störningar för lyssnare och allvarlig risk för förstärkre och högtalare, ha någon form av squelchkrets (brusspärr) som tystar audioutgången när det irte finns någon RF-signal. I traditionella system övervakar en krets den inkommande RF-signalen och dämpar utgången om signalnivån faller till en nivå under det valda tröskelvärdet. En annan allvarlig orsak till audiostörningar är störande RF-signaler, som kan lura mottagaren ur det dämpade läget, speciellt när sändaren stängs av. Under förhållanden med mycket störningar, som när man skall använda många trådlösa mikrofoner samtidigt, måste squelchkretsen ställas in på högsta möjliga värde, vilket reducerar den trådlösa miukrofonens maximala räckvidd. En innovativ teknik har utvecklats på db Technologies laboratorier för att klara av detta problem: Digital Code Squelch. Detta är en förbättring av redan känd squelchteknologi som den s.k. pilottonen. En kodad digital signal sänds tillsammans med audiosignalen genom HF-kanalen. Varje sändares frekvens har olika kodning, på så vis dämpas alla mottagare om den rätta koden inte tagits emot på rätt sätt. Detta förhindrar att oönskade sändare öppnar mutekretsen i mottagare som är inställda på andra frekvenser, som en följd av stark störning och svag eller ingen RF-signal alls.

4 De viktigaste fördelarna med Digital Code Squelch är: Användaren kan stänga av sändaren utan att behöva vara rädd för andra sändare som är igång eller någon annan störnimgskälla i närheten, eftersom mottagarern förblir pålitligt dämpad Användaren kan stänga av och koppla på sändaren utan att behöva ta hänsyn till störande plopp- och klick -ljud som kan uppträda i audiokedjan som en följd av hög förstärkning. MUTE-omkoplaren på sändaren är nu onödig, med ovanstående i åtanke. Av detta skäl finns det inte längre någon MUTE-omkopplare på de trådlösa mikrofonerna i PU 900-serien. Detta gör systemen enkla att sköta BATTERISTATUS Nästan alla sändare för trådlös mikrofon har en LED-indikator för låg batterispänning. Detta är avsett att uppmärksamma artisten på att man måste byta batteri. I och med introduktionen av PU 900-serien, har samma viktiga information också blivit tillgänglig i tillhörande mottagare. En Batteristatus-LED finns nu också på mottagarens frontpanel för övervakning av sändarens batteristatus. Ljudteknikern som är ansvarig för hela ljudsystemet kan nu bli uppmärksammad på att sändarens batteri plötsligt får spänningsfall, vilket ihög grad förbättrar pålitligheten och användarens förtroende för systemet MYCKET LÅNG BATTERILIVSLÄNGD Batterilivslängd är ett vanligt bekymmer när det gäller att välja sändare. Det är ett viktigt övervägande i många applikationer, speciellt eftersom det inte alltid ärt så lätt att byta batteri. PU 900-serien har utformats med bästa tänkbara elektronik. Den vitt utbredda användningen av dagens mobiltelefonteknik och införandet av en innovativ PLL-konstruktion, har pressat ner strömförbrukningen för UH 900 och UH910-sändarna till lägsta möjliga nivå vilket ger en mycket lång användbar drifttid NIVÅBEGRÄNSARE PÅ AUDIOINGÅNGEN Nivåbegränsaren på audioingången ger två viktiga fördelar vid utformning av system fär trådlösa mikrofoner. Först och främst för att undvika klipp- och överbelastningsdistorsion om för stark signal levereras till förstärkarna. För det andra för att följa de regler som gäller begränsning av maximalt tillåten RF-deviation. Limiterkretsen som finns i PU 900-seriens sändare kan hantera mycket höga signaltoppar, samtidigt som den begränsade signalen förblir ren och behåller ett mycket högt signal/ brusförhållande LCD DISPLAY FÖR FUNKTIONSKONTROLL (endast 910 R) En del av frontpanelen på 910 R är en mycket bred och väl belyst LCD-display. LCD-displayen förbättrar i hög grad användarvänligheten och ger total kontroll över systemet. Omedelbar indikering av RFsignalstyrka, diversityfunktion, övervakning av AF-nivå, frekvens och kanal som används är bara de viktigaste av faciliteterna. Som ett komplement till LCD-displayen, finns också touch-knappar för manövrering av mottagarens strömbrytare samt val och lagring av nya inställningar, t.ex. frekvens.

5 2 PRODUKTBESKRIVNING OCH HANTERING R/910 R - DIVERSITYMOTTAGARE 900 R är en 16-kanalig mottagare, som arbetar enligt diversityprincipen. 900 R har följande: PÅ FRONTEN: två inbyggda UHF-antenner två gröna LED-indikatorer för övervakning av diversityfunktionen (Kanal A, Kanal B) en röd LED för övervakning av sändarens batteristatus: LED-en tänds när den tillhörande sändarens batteri börjar ta slut (Batt Low) en röd LED för Digital Code Squelch-funktionen (LED-en tänds när INGEN KORREKT CODE SQUELCH-signal tas emot och slocknar vid normal funktion) BAKPANELEN: en kontrollratt för justering av SQUELCH-nivån (man får maximal mottagarkänslighet genom att vrida ratten helt medurs) en KANALVÄLJARE för val av en av de 16 tillgängliga frekvenserna (se frekvenstabellen som finns på mottagarens bakpanel för direkt jämförelse mellan kanalnummer och frekvens) en kontrollratt för inställning av audioutgångens nivå (man får max audionivå genom att vrida ratten helt medurs) en XLR-kontakt för den BALANSERADE audioutgången en kontakt för 12V AC/DC strömförsörjning (adaptern för anslutning till vägguttag medföljer i paketet) Skillnaderna mellan 910 R och 900 R är: två BNC-kontakter på frontpanelen, för anslutning av externa antenner eller kabelanslutning till en antennsplitter en stabil metallåda som passsar speciellt bra för rackmontage en LCD-display med möjlighet till kanalval, indikering av RF-signalstyrka, inkommande audiosignal, aktiv antenn, indikering av aktiv squelch en knapp för omkoppling mellan PÅ/STANDBY en FUNKTION-knapp (FUNCTION) för mottagarens frekvensprogrammering och menyval två tryckknappar för val av Up (uppåt) Down (nedåt) i menyerna

6 Uppkoppling: Anslut och lås fast de två medföljande antennerna i sina BNC-ingångar (bara 910 R) och välj önskad vinkel mellan dem. Försäkra Dig om att den medföljande 12V-AC-adaptern överensstämmer med spänningen i ditt vägguttag och anslut pluggen till kontakten 12V AC/DC påmottagarens bakpanel. Lås fast nätadapterns kabel i motsvarande kabelklämma på mottagarens bakpanel för att undvika att den oavsiktligt kan dras loss. När man kopplar på strömmen, tänds mottagarens DIGITAL CODE SQUELCH LED. LCD-displayens belysning tänds och mottagaren genomför en självtest (bara 910 R). Välj en av de tillgängliga 16 kanalerna som överensstämmer med den sändare som används. Använd vridomkopplaren på bakpanelen (900 R) eller följ programmeringsproceduren fär 910 R. Kontrollera att sändaren och mottagaren använder samma kanal: DIGITAL CODE SQUELCH-LED-en är släckt under normal funktion för att indikera att man tar emot rätt KOD från sändaren och en av antenndiversity-indikatorerna ChA eller ChB tänds. Inställning av audioutgångens nivå: Vrid ratten OUTPUT LEVEL på bakpanelen medurs för att höja audiosignalens nivå. Inställning av SQUELCH-funktionens tröskelnivå: Under nästan alla förhållanden förhindrar funktionen Digital Code Squelch att mottagaren störs av oönskad interferens. Hursomhelst kan man, om så behövs, justera mottagarens RF-känslighet genom att vrida på SQUELCH-ratten på bakpanelen för att undvika plötsliga störningar. RF-känsligheten minskar om man vrider ratten moturs. Programmeringsinstruktioner för 910 R: Val av frekvens. Tryck på en av de två knapparna Up (högre) eller Down (lägre); vänta några sekunder och när meddelandet STORE (spara) visas trycker Du på Function en kort stund, tills meddelandet på displayen ändras till STORED (sparad). Från och med nu blir den valda frekvensen den nya mottagarfrekvensen. Det nya valet hålls kvar även när mottagaren stängs av med hjälp av mottagarens permanenta interna minne. Indikering av kanal. Om Du vill ändra displayens indikering från frekvens till kanal trycker Du helt enkelt på knappen Function en kort stund.

7 2.2 UH 900M/UH 910 M - HANDHÅLLNA SÄNDARE 900 M 910 M UH-900 M och UH 910 M är 16 kanalers trådlösa handhållna mikrofoner, försedd med en mikrofonkapsel av typen cardioid. Sändarna kräver två alkalinebatterier typ AAA och är försedda med följande: en strömbrytare för att koppla på och stänga av sändaren en grön LED för övervakning av sändarens status. LED-indikatorn lyser konstant vid normal funktion och blinkar när batterierna börjar bli dåliga (man måste byta batterier) INUTI BATTERIFACKET: en KANALVÄLJARE för val av en av de 16 tillgängliga frekvenserna (se medföljande frekvenstabell för en direkt jämförelse mellan kanalnumret och använd frekvens) Uppkoppling Försäkra Dig om att sändarens strömbrytare ON/OFF är i läget OFF när Du sätter i batterierna Du kommer åt batterifacket genom att skruva loss det cylindriska handtaget så att Du kan sätta i de två AAA-batterierna (alkaline) enligt markeringarna för polaritet (+/-). Kontrollera vridomkopplaren för KANALVAL, som man också kommer åt genom batterifacket och välj eventuellt önskad kanal som stämmer med den som mottagaren är inställd på. När Du kopplar på sändaren, skall den gröna LED-intikatorn tändas. Den lyser permanent så länge som batteriets laddningsnivå är hög. Om den gröna LED-indikatorn blinkar, är batterierna dåliga och måste bytas ut mot nya.

8 2.3 UH 900 L/G/DHM - FICKSÄNDARE UH 900L (lavalier), UH 900 G (gitarr) och UH 900 DHM (headset) är 16-kanaliga ficksändare, var och en försedd med passande audiotillbehör (lavaliermikrofon, instrumentkabel eller headset) och med ett bältesclip. Sändarna kräver ett 9 V alkalinebatteri och har följande: en strömbrytare (ON/OFF) för sändaren en grön LED-indikator som visar sändarens status. LED-en lyser hela tiden vid normal funktion och blinkar när batteriet börjar bli dåligt (man måste byta batteri) en röd PEAK LED för övervakning av inkommande audionivå (indikatorn tänds när man når upp till maximalt tillåten audionivå en trimmer för inställning av ingångskänsligheten (man får maximal ingångskänslighet genom att vrida trimmern helt medurs med en lämplig skruvmejsel) en KANALVÄLJARE för val av en av de 16 tillgängliga frekvenserna (se frekvenstabellen för en direkt jämförelse mellan kanalnummeroch frekvens) UN 900 L/G Uppkoppling: (!) Försäkra dig om att sändarens strömbrytare är i läget OFF (AV) när Du sätter i batterier UH 900 L/DHM: anslut den medföljande mikrofonen genom att sticka in minipluggen i kontakten och skruva fast den ordentligt. UH 900 G: stick in kontakten på den medföljande kabeln i minijacket och skruva fast den ordentligt. Anslut instrumentets utgång (elgitarr, elbas, keyboard...) till 6,3 mm-jacket på den medföljande kabeln. Öppna batterifacket och sätt i 9 V-batteriet (alkaline) enligt de tryckta polaritetmarkeringarna (+/-) i fackets botten. Kontrollera att vridomkopplaren för kanalval, i bakre delen av sändaren, är inställd på samma kanal som tillhörande mottagare är inställd på. När Du kopplar på sändaren skall den gröna LED-indikatorn tändas. Den lyser hela tiden, om batterispänningen är tillräckligt hög. Om den gröna LED-indikatorn blinkar, börjar batterispänningen bli för låg och batteriet måste bytas.

9 3 REKOMMENDATIONER OCH TIPS Hur man minimerar problem med störningar: Undvik grundläggande problem: sändarna måste alltid befinna sig 5-6 meter från ALLA mottagare Se till att alla sändare har fräscha batterier. Kontrollera mottagarnas squelchnivåer (ställ in kontrollen på det lägsta läge som pålitligt tystar störningar). Om Du inte kan undvika störningar måste Du ändra arbetsfrekvens för det trådlösa system som har problem och leta reda på en störningsfri kanal. Flera system används samtidigt: PU900-serien passar bra för samtidig användning av flera system. Om Du ändå får problem när många mikrofoner används tillsammans, skall Du kontrollera vilka frekvenser som används. Var särskilt uppmärksam på: Undvik konflikter mellan frekvenser (kontrollera kanalväljarna i alla sändare). En tumregel: ha ett mellanrum mellan frekvenserna på minst 200 khz, 1 MHz rekommenderas. Försök ta reda på var störningen tar sig in i audiosystemet. Kontrollera att det verkligen är ett trådlöst system som är orsaken. Försök med att tillfälligt stänga av mottagarna och koppla bort audiokablarna. Stäng av alla sändare och försäkra Dig om att signal -indikatorerna slocknar. Detta gör man för att hitta en möjlig extern direkt störningskälla. Koppla på EN sändare i taget och ta reda på vilken mottagares indikator som tänds. Om en mottagare som inte är inställd på den frekvens som sändaren har går ur mute -läget, är problemet intermodulation och då måste man byta frekvens. 4 LICENSER FÖR TRÅDLÖSA MIKROFONER db Technologies produkter är helt anpassasde till relevant standardregelverk. I de flesta länder måste trådlösa system icke desto mindre godkännas av myndigheterna för användning och det kan vara nödvändigt att skaffa en licens för att få använda dem lagligt. Din lokala försäljare kan ge Dig detaljer om regler för trådlösa system i din region.

10 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER SÄNDARE UH 900 M/UH 910 M Strömförsörjning 3 V (2 x AAA alkaline) Frekvensomfång 35 Hz - 16 khz ± 3 db Distorsion <1 % Strömförbrukning 70 ma Frekvensband Multikanalsystem, omfång: MHz Uteffekt RF < 10 mw ERP Modulation F3E Frekvensmodulation Deviation 35 khz 1 khz sinuston Compander Kvadratisk Antenn Inbyggd Tillåten omgivande temperatur: -10 C C Frekvensstabilitet ( C) 3 khz max avvikelse Ingångslimiter Ja Peakindikator Nej Kanalväljare 16-läges vridomkopplare Varning för dåligt batteri Ja Batterilivslängd >10 timmar SÄNDARE UH 900 L/G/DHM Strömförsörjning 9 V - alkaline Känslighet audioingång UH 900L: reglerbar från 50 mv - 5 V RMS UH 9000 G: reglerbar från 1,5 V - 15 V Frekvensomfång 35 Hz - 16 khz ±3 db Distorsion <1 % Strömförbrukning 40 ma Frekvensband Multikanalsystem, omfång: MHz Uteffekt RF < 10 mw ERP Modulation F3E Frekvensmodulation Deviation 35 khz 1 khz sinuston Compander Kvadratisk Antenn Inbyggd, 1/4-våg Tillåten omgivande temperatur: -10 C C Frekvensstabilitet ( C) 3 khz max avvikelse Ingångslimiter Ja Peakindikator Ja Kanalväljare 16-läges vridomkopplare Varning för dåligt batteri Ja Batterilivslängd >12 timmar MOTTAGARE 900 R, 910 R Storlek Halv rackhöjd Strömförsörjning 12 V AC Strömförbrukning 900R: 120 ma 910R: 250 ma Audioutgång 0 dbm/600 Ohm balanserad linje, med reglage Frekvensomfång 35 Hz - 16 khz ± 3 db Distorsion <1 % Frekvensband Multikanalsystem, omfång: MHz Känslighet < 2 µv för 20 db SINAD Modulation F3E Frekvensmodulation Deviation 35 khz 1 khz sinuston Dynamikexpander Kvadratisk Signal/Brusförhållande 115 db typiskt Antenn 900R: Inbyggd 1/4-våg 910R: löstagbar BNC Tillåten omgivande temperatur: -10 C C Diversity Ja Kanalval 900 R Vridomkopplare 910 R: Touchknappar

11 5.1.4 SYSTEM PU 900/910 M/L/G/DHM Avsedd att användas för Trådlös mikrofon Antal kanaler 16 kanaler Frekvensomfång 40 Hz - 15 khz ± 3 db THD <1 % Signal/Brusförhållande > 105 db nominellt Frekvensband Multikanal, omfång MHz Kanalbandbredd R (200 khz) Modulation F3E Frekvensmodulation Anpassningskategori AR2 Deviation 35 khz 1 khz sinuston Anpassad till 1995/5/CE-direktiv ETSI EN ETSI EN

12 Copyright Standard Audio Systems AB 2003

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

N/DYM Trådlöst mikrofonsystem Bruksanvisning

N/DYM Trådlöst mikrofonsystem Bruksanvisning N/DYM Trådlöst mikrofonsystem Bruksanvisning INNEHÅLL 1. Snabbguide 3 2. Kort beskrivning av systemet 3 3. Detaljerad beskrivning av systemet 4 3.1. Hur mottagaren installeras och används 4 3.2 Den handhållna

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2

Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2 Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Laddning 4 använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...5 Kanalval...5 Displaybelysning...5

Läs mer

Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning

Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning INNEHÅLL INTRODUKTION..... 4 Allmänt. 4 BESKRIVNING AV RADION OCH DESS FUNKTIONER.. 5 1. Topp Panel...... 5 2. Sida och Bakstycke..... 6 3. Undersida.... 8 4. Display...

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ DC-31/155 Konsumentkontakt 031-840430. www.lafayette.se Lafayette Radio AB 2006 DC 31-155 M3+ instbok.indd 1 06-02-06 16.32.44 HUR DU ANVÄNDER DIN RADIO Mottagning Vrid volymen

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. Nu 6W Micro 4 DC-155

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. Nu 6W Micro 4 DC-155 MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida 1 + LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN Nu 6W Micro 4 DC-155 31 MHz ELLER 155 MHz. MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE 1. INLEDNING 1. Inledning 2. Huvudegenskaper 3. Tekniska specifikationer 4. Beskrivning av frontpanel 5. Användning 1 Koppla på/av 2 Batteri 3 Kopplingsdiagram 4 Mäta

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA!

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA! Gratulerar! Vi tackar det förtroende du visat genom att välja Prima NOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produkten är utrustad med digital teknologi och praktiska säkerhetsfunktioner så att du kan lita

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner... 3 I förpackningen skall följande finnas... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE VID-TRANS12KN 2.4GHz AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE ANVÄNDARMANUAL SVENSKA Viktiga säkerhetsföreskrifter: Denna utrustning genererar och använder radiofrekvensenergi och om den inte installeras

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

BRUKSANVISNING. JAKTRADIO FÖR 155 MHz

BRUKSANVISNING. JAKTRADIO FÖR 155 MHz BRUKSANVISNING JAKTRADIO FÖR 155 MHz FÖRORD Tack för att du köpte en Icom ProHunt jaktradio för 155 MHz. LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK I SIN HELHET innan du använder stationen. SPARA DENNA INSTRUKTIONSBOK

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror

Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror www.ludaelektronik.se Användarmanual för LUDA Elektronik 2.4 GHz Trådlösa Videokameror Version 1.1 Innehåll Förord Inledning 05 Säkerhetsföreskrifter 06 Lagar

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

www.zodiac.se KOMRADIO PMR

www.zodiac.se KOMRADIO PMR www.zodiac.se KOMRADIO PMR zodiac micro 446 Zodiac Micro 446 marknadens minsta proffsradio! Zodiac Micro 446 är en licensfri PMR-radio som ger dig möjlighet att prata med så många människor du vill så

Läs mer

Jaktradio. 10 apparater av modell 155 MHz testade!

Jaktradio. 10 apparater av modell 155 MHz testade! Jaktradio 10 apparater av modell 155 MHz testade! Ett viktigt moment i den jakt som utövas idag runt om i landet är just kommunikationen mellan jaktdeltagare. Intresset och tekniken att förfina denna kommunikation

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången!

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! Utility Radio U1 Bruksanvisning OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! VARNING! För att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas för fukt! THE LIGHTNING

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Först i världen. Ett år i myren Hösten 2010 råkade P-A Tapper från Härjedalen tappa sin jaktradio i skogen.

Först i världen. Ett år i myren Hösten 2010 råkade P-A Tapper från Härjedalen tappa sin jaktradio i skogen. Först i världen Svenska Lafayette Radio bildades 1961, samma år som privatradiobandet på 27 MHz öppnades i Sverige. Lafayette Radio var tidiga med att utveckla denna typ av radio. Med attraktiva produkter

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

PADWICO 938. Bruksanvisning SE s.1 Bruganvisning DK s.13 Brugsanvisning NO s.25 Bruksanvisning FI s.38

PADWICO 938. Bruksanvisning SE s.1 Bruganvisning DK s.13 Brugsanvisning NO s.25 Bruksanvisning FI s.38 938 PADWICO 938 Bruksanvisning SE s.1 Bruganvisning DK s.13 Brugsanvisning NO s.25 Bruksanvisning FI s.38 Tack för att du har valt vår 938 babyvakt. Din apparat har tillverkats och testats under största

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S Version 1.4b RRA85-2 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se

Läs mer

TV 2410NL. Trådlös mottagare med halsslinga. Bruksanvisning

TV 2410NL. Trådlös mottagare med halsslinga. Bruksanvisning TV 2410NL Trådlös mottagare med halsslinga Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2410NL. ÜBERSICHT TV 2410NL Mottagare Sändare 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Mikrofonknapp

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...3 Förberedelser...4 Koder...5 Mottagare...6 Programmering av mottagare...7 Sändare T20...17

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

AALTO CONTROL -SYSTEMET

AALTO CONTROL -SYSTEMET AALTO CONTROL -SYSTEMET TRÅDLÖS, CENTRALISERAT SYSTEM FÖR FJÄRRÖVERVAKNING AV ARMATURER MED INBYGGD RESERVKRAFT TRÅDLÖS TEKNOLOGI Trådlös övervakning för nödbelysningsarmaturer, upp till 5.000 armaturer

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING. ProHunt Basic 2. JAKTRADIO för 155 MHz. Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide

BRUKSANVISNING. ProHunt Basic 2. JAKTRADIO för 155 MHz. Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide BRUKSANVISNING ProHunt Basic 2 JAKTRADIO för 155 MHz Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide FÖRORD Tack för att du köpte en ProHunt Basic 2 jaktradio! LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK I SIN HELHET

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-F4SR Apparatens framsida AV/PÅ, volymvred PTT- (sändnings-) tangent UPP/NER tangenter för byte av selektivton (även val av öppen trafik) Tangentbordslås Tangent för Monitor

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning 110984S-04 2013-08 ART. NR.: 113243 FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning Trådlös forceringsbrytare Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) resp Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion med

Läs mer

SunRize Alarm Clock 390482

SunRize Alarm Clock 390482 SunRize Alarm Clock 390482 1 Användarmanual Contents 1. Kort introduktion av klockans funktioner. 3 2. LCD-displayen.... 3 3. Så här byter du Halogenlampan..... 4 4. Handhavande......4 4.1 Uppstartsläge.........4

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

TX916 LOOP-a-LINE. Handbok. copyright Xi instrument AB Mars 2012

TX916 LOOP-a-LINE. Handbok. copyright Xi instrument AB Mars 2012 TX916 LOOP-a-LINE Handbok copyright Xi instrument AB Mars 2012 Innehåll 1. Introduktion 1 2. Hårdvara 2 3. Oscillator 5 3.1 Strömanslutning 5 3.2 Strömavslag 5 3.3 Detektering av kortslutning på kabel

Läs mer

FP5 FP1 FP3 FP2. FP trådlöst mikrofonsystem. 2012 Shure Incorporated 27B16755 (Rev. 1)

FP5 FP1 FP3 FP2. FP trådlöst mikrofonsystem. 2012 Shure Incorporated 27B16755 (Rev. 1) FP5 FP1 FP3 FP2 FP trådlöst mikrofonsystem 2012 Shure Incorporated 27B16755 (Rev. 1) FP Wireless Med sina mångsidiga konfigurationsmöjligheter och moderna teknik erbjuder FP Wireless kristallklar och

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer