PERFORMER LINE 16 KANALERS TRÅDLÖST SYSTEM FÖR UHF-BANDET PU PU 910 M - L - G - DHM BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERFORMER LINE 16 KANALERS TRÅDLÖST SYSTEM FÖR UHF-BANDET PU 900 - PU 910 M - L - G - DHM BRUKSANVISNING"

Transkript

1 PERFORMER LINE 16 KANALERS TRÅDLÖST SYSTEM FÖR UHF-BANDET PU PU 910 M - L - G - DHM BRUKSANVISNING

2 INNEHÅLL 1 INTRODUKTION 1.1 BESKRIVNING AV MIKROFONFAMILJEN 1.2 PRODUKTEGENSKAPER 2 PRODUKTBESKRIVNING OCH HANDHAVANDE R / 910 R - DIVERSITYMOTTAGARE 2.2 UH900 M/UH 910 M - HANDHÅLLNA SÄNDARE 2.1 UH 900 L/G/DHM - FICKSÄNDARE 3 REKOMMENDATIONER OCH TIPS 4 LICENSBESTÄMMELSER FÖR TRÅDLÖSA MIKROFONER 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 1 INTRODUKTION PU 900 är en familj trådlösa mikrofoner med varierbar frekvens, som arbetar på UHF-bandet, som har tagits fram med hjälp av en förstklassig MIKROCONTOLLER och PLL-teknologi. PU 900-serien är en del av db Technologies Performer-serie, vilket man kan se på apparaternas mått och former och som inkluderar flera innovativa tekniska lösningar. En unik, innovativ, inbyggd Digital Code Squelch ger exakt, pålitlig och störningsfri funktion även under starkt störda förhållanden. En annan innovativ Batteriet börjar ta slut -funktion har inkluderats för att övervaka sändarens batteristatus med en visuell varning i den tillhörande mottagaren. De båda nya finesserna fungerar med hjälp av den digitala kommunikationstekniken mellan sändare och mottagare. Systemen finns för många frekvensområden inom UHF-bandet för att passa olika länders bestämmelser. Din lokala db Technologies-agent har alla nödvändiga detaljer om de tillåtna frekvenserna. PU 900-seriens sändare och mottagare har 16-kanalers omkopplingsbara sändare och mottagare. Beroende på vilken modell man har väljer man frekvens med en vridbar omkopplare eller genom att trycka på knappar.

3 1.1 BESKRIVNING Varje PU 900-system består av en diversitymottagare (med inbyggda antenner eller BNC-kontakter för antennanslutning), en handhållen sändare eller en ficksändare och levereras komplett med alla nödvändiga tillbehör. PU 900-systemen finns i följande olika utföranden: PU 900 M mottagaren 900 R som placeras på ett bord den handhållna sändaren UH 900 M med dynamisk mikrofonkapsel typ cardioid PU 900 L/G /DHM bordsplacerad mottagare 900 R och en av: ficksändaren UH 900 L med lavaliermikrofon ficksändaren UH 900 G med kabel för anslutning av instrument ficksändaren UH 900 DHM med headset PU 910 M bordsplacerad mottagare 910 R med LCD-display och BNC-kontakter för antennanslutning handhållen sändare UH 910 M med dynamisk mikrofonkapsel typ cardioid och metallhölje PU 910 L/G/DHM bordsplacerad mottagare 910 R med LCD-diasplay och BNC-kontakter för antennanslutning och en av: ficksändaren UH 900 L med lavaliermikrofon ficksändaren UH 900 G med kabel för anslutning av instrument ficksändaren UH 900 DHM med headset Alla sändare och mottagare kan också köpas separat. 1.2 PRODUKTEGENSKAPER Serien PU 900 är resultatet av db Technologies know how inom områdena trådlöst och audio. Utnyttjandet av ultraminiatyriserade komponenter i både sändarens och mottagarens elektronik, den enorma ansträngning som ägnats konstruktion och optimering, den noggrannhet som har präglat hela genomförandet av processen har möjliggjort framtagandet av världens minsta system med variabel frekvens. Trots att användandet av PLL-syntes i trådlösa mikrofoner anses ha en del påtagliga begränsningar och brister och i vissa fall påverkar ljudkvalitet, batterilivslängd, storlek och vikt, har den nya PU 900- serien ansetts vara en prisbillig, högklassig, kompakt och batterisnål lösning för bästa kvalitet och kompromisslösa prestanda DIGITAL CODE SQUELCH Mottagare för trådlös mikrofon har, på grund av konstruktionen, en tendens att alstra brus med höga ljudnivåer när man inte har någon inkommande RF-signal. Av detta skäl måste mottagaren, för att man skall undvika störningar för lyssnare och allvarlig risk för förstärkre och högtalare, ha någon form av squelchkrets (brusspärr) som tystar audioutgången när det irte finns någon RF-signal. I traditionella system övervakar en krets den inkommande RF-signalen och dämpar utgången om signalnivån faller till en nivå under det valda tröskelvärdet. En annan allvarlig orsak till audiostörningar är störande RF-signaler, som kan lura mottagaren ur det dämpade läget, speciellt när sändaren stängs av. Under förhållanden med mycket störningar, som när man skall använda många trådlösa mikrofoner samtidigt, måste squelchkretsen ställas in på högsta möjliga värde, vilket reducerar den trådlösa miukrofonens maximala räckvidd. En innovativ teknik har utvecklats på db Technologies laboratorier för att klara av detta problem: Digital Code Squelch. Detta är en förbättring av redan känd squelchteknologi som den s.k. pilottonen. En kodad digital signal sänds tillsammans med audiosignalen genom HF-kanalen. Varje sändares frekvens har olika kodning, på så vis dämpas alla mottagare om den rätta koden inte tagits emot på rätt sätt. Detta förhindrar att oönskade sändare öppnar mutekretsen i mottagare som är inställda på andra frekvenser, som en följd av stark störning och svag eller ingen RF-signal alls.

4 De viktigaste fördelarna med Digital Code Squelch är: Användaren kan stänga av sändaren utan att behöva vara rädd för andra sändare som är igång eller någon annan störnimgskälla i närheten, eftersom mottagarern förblir pålitligt dämpad Användaren kan stänga av och koppla på sändaren utan att behöva ta hänsyn till störande plopp- och klick -ljud som kan uppträda i audiokedjan som en följd av hög förstärkning. MUTE-omkoplaren på sändaren är nu onödig, med ovanstående i åtanke. Av detta skäl finns det inte längre någon MUTE-omkopplare på de trådlösa mikrofonerna i PU 900-serien. Detta gör systemen enkla att sköta BATTERISTATUS Nästan alla sändare för trådlös mikrofon har en LED-indikator för låg batterispänning. Detta är avsett att uppmärksamma artisten på att man måste byta batteri. I och med introduktionen av PU 900-serien, har samma viktiga information också blivit tillgänglig i tillhörande mottagare. En Batteristatus-LED finns nu också på mottagarens frontpanel för övervakning av sändarens batteristatus. Ljudteknikern som är ansvarig för hela ljudsystemet kan nu bli uppmärksammad på att sändarens batteri plötsligt får spänningsfall, vilket ihög grad förbättrar pålitligheten och användarens förtroende för systemet MYCKET LÅNG BATTERILIVSLÄNGD Batterilivslängd är ett vanligt bekymmer när det gäller att välja sändare. Det är ett viktigt övervägande i många applikationer, speciellt eftersom det inte alltid ärt så lätt att byta batteri. PU 900-serien har utformats med bästa tänkbara elektronik. Den vitt utbredda användningen av dagens mobiltelefonteknik och införandet av en innovativ PLL-konstruktion, har pressat ner strömförbrukningen för UH 900 och UH910-sändarna till lägsta möjliga nivå vilket ger en mycket lång användbar drifttid NIVÅBEGRÄNSARE PÅ AUDIOINGÅNGEN Nivåbegränsaren på audioingången ger två viktiga fördelar vid utformning av system fär trådlösa mikrofoner. Först och främst för att undvika klipp- och överbelastningsdistorsion om för stark signal levereras till förstärkarna. För det andra för att följa de regler som gäller begränsning av maximalt tillåten RF-deviation. Limiterkretsen som finns i PU 900-seriens sändare kan hantera mycket höga signaltoppar, samtidigt som den begränsade signalen förblir ren och behåller ett mycket högt signal/ brusförhållande LCD DISPLAY FÖR FUNKTIONSKONTROLL (endast 910 R) En del av frontpanelen på 910 R är en mycket bred och väl belyst LCD-display. LCD-displayen förbättrar i hög grad användarvänligheten och ger total kontroll över systemet. Omedelbar indikering av RFsignalstyrka, diversityfunktion, övervakning av AF-nivå, frekvens och kanal som används är bara de viktigaste av faciliteterna. Som ett komplement till LCD-displayen, finns också touch-knappar för manövrering av mottagarens strömbrytare samt val och lagring av nya inställningar, t.ex. frekvens.

5 2 PRODUKTBESKRIVNING OCH HANTERING R/910 R - DIVERSITYMOTTAGARE 900 R är en 16-kanalig mottagare, som arbetar enligt diversityprincipen. 900 R har följande: PÅ FRONTEN: två inbyggda UHF-antenner två gröna LED-indikatorer för övervakning av diversityfunktionen (Kanal A, Kanal B) en röd LED för övervakning av sändarens batteristatus: LED-en tänds när den tillhörande sändarens batteri börjar ta slut (Batt Low) en röd LED för Digital Code Squelch-funktionen (LED-en tänds när INGEN KORREKT CODE SQUELCH-signal tas emot och slocknar vid normal funktion) BAKPANELEN: en kontrollratt för justering av SQUELCH-nivån (man får maximal mottagarkänslighet genom att vrida ratten helt medurs) en KANALVÄLJARE för val av en av de 16 tillgängliga frekvenserna (se frekvenstabellen som finns på mottagarens bakpanel för direkt jämförelse mellan kanalnummer och frekvens) en kontrollratt för inställning av audioutgångens nivå (man får max audionivå genom att vrida ratten helt medurs) en XLR-kontakt för den BALANSERADE audioutgången en kontakt för 12V AC/DC strömförsörjning (adaptern för anslutning till vägguttag medföljer i paketet) Skillnaderna mellan 910 R och 900 R är: två BNC-kontakter på frontpanelen, för anslutning av externa antenner eller kabelanslutning till en antennsplitter en stabil metallåda som passsar speciellt bra för rackmontage en LCD-display med möjlighet till kanalval, indikering av RF-signalstyrka, inkommande audiosignal, aktiv antenn, indikering av aktiv squelch en knapp för omkoppling mellan PÅ/STANDBY en FUNKTION-knapp (FUNCTION) för mottagarens frekvensprogrammering och menyval två tryckknappar för val av Up (uppåt) Down (nedåt) i menyerna

6 Uppkoppling: Anslut och lås fast de två medföljande antennerna i sina BNC-ingångar (bara 910 R) och välj önskad vinkel mellan dem. Försäkra Dig om att den medföljande 12V-AC-adaptern överensstämmer med spänningen i ditt vägguttag och anslut pluggen till kontakten 12V AC/DC påmottagarens bakpanel. Lås fast nätadapterns kabel i motsvarande kabelklämma på mottagarens bakpanel för att undvika att den oavsiktligt kan dras loss. När man kopplar på strömmen, tänds mottagarens DIGITAL CODE SQUELCH LED. LCD-displayens belysning tänds och mottagaren genomför en självtest (bara 910 R). Välj en av de tillgängliga 16 kanalerna som överensstämmer med den sändare som används. Använd vridomkopplaren på bakpanelen (900 R) eller följ programmeringsproceduren fär 910 R. Kontrollera att sändaren och mottagaren använder samma kanal: DIGITAL CODE SQUELCH-LED-en är släckt under normal funktion för att indikera att man tar emot rätt KOD från sändaren och en av antenndiversity-indikatorerna ChA eller ChB tänds. Inställning av audioutgångens nivå: Vrid ratten OUTPUT LEVEL på bakpanelen medurs för att höja audiosignalens nivå. Inställning av SQUELCH-funktionens tröskelnivå: Under nästan alla förhållanden förhindrar funktionen Digital Code Squelch att mottagaren störs av oönskad interferens. Hursomhelst kan man, om så behövs, justera mottagarens RF-känslighet genom att vrida på SQUELCH-ratten på bakpanelen för att undvika plötsliga störningar. RF-känsligheten minskar om man vrider ratten moturs. Programmeringsinstruktioner för 910 R: Val av frekvens. Tryck på en av de två knapparna Up (högre) eller Down (lägre); vänta några sekunder och när meddelandet STORE (spara) visas trycker Du på Function en kort stund, tills meddelandet på displayen ändras till STORED (sparad). Från och med nu blir den valda frekvensen den nya mottagarfrekvensen. Det nya valet hålls kvar även när mottagaren stängs av med hjälp av mottagarens permanenta interna minne. Indikering av kanal. Om Du vill ändra displayens indikering från frekvens till kanal trycker Du helt enkelt på knappen Function en kort stund.

7 2.2 UH 900M/UH 910 M - HANDHÅLLNA SÄNDARE 900 M 910 M UH-900 M och UH 910 M är 16 kanalers trådlösa handhållna mikrofoner, försedd med en mikrofonkapsel av typen cardioid. Sändarna kräver två alkalinebatterier typ AAA och är försedda med följande: en strömbrytare för att koppla på och stänga av sändaren en grön LED för övervakning av sändarens status. LED-indikatorn lyser konstant vid normal funktion och blinkar när batterierna börjar bli dåliga (man måste byta batterier) INUTI BATTERIFACKET: en KANALVÄLJARE för val av en av de 16 tillgängliga frekvenserna (se medföljande frekvenstabell för en direkt jämförelse mellan kanalnumret och använd frekvens) Uppkoppling Försäkra Dig om att sändarens strömbrytare ON/OFF är i läget OFF när Du sätter i batterierna Du kommer åt batterifacket genom att skruva loss det cylindriska handtaget så att Du kan sätta i de två AAA-batterierna (alkaline) enligt markeringarna för polaritet (+/-). Kontrollera vridomkopplaren för KANALVAL, som man också kommer åt genom batterifacket och välj eventuellt önskad kanal som stämmer med den som mottagaren är inställd på. När Du kopplar på sändaren, skall den gröna LED-intikatorn tändas. Den lyser permanent så länge som batteriets laddningsnivå är hög. Om den gröna LED-indikatorn blinkar, är batterierna dåliga och måste bytas ut mot nya.

8 2.3 UH 900 L/G/DHM - FICKSÄNDARE UH 900L (lavalier), UH 900 G (gitarr) och UH 900 DHM (headset) är 16-kanaliga ficksändare, var och en försedd med passande audiotillbehör (lavaliermikrofon, instrumentkabel eller headset) och med ett bältesclip. Sändarna kräver ett 9 V alkalinebatteri och har följande: en strömbrytare (ON/OFF) för sändaren en grön LED-indikator som visar sändarens status. LED-en lyser hela tiden vid normal funktion och blinkar när batteriet börjar bli dåligt (man måste byta batteri) en röd PEAK LED för övervakning av inkommande audionivå (indikatorn tänds när man når upp till maximalt tillåten audionivå en trimmer för inställning av ingångskänsligheten (man får maximal ingångskänslighet genom att vrida trimmern helt medurs med en lämplig skruvmejsel) en KANALVÄLJARE för val av en av de 16 tillgängliga frekvenserna (se frekvenstabellen för en direkt jämförelse mellan kanalnummeroch frekvens) UN 900 L/G Uppkoppling: (!) Försäkra dig om att sändarens strömbrytare är i läget OFF (AV) när Du sätter i batterier UH 900 L/DHM: anslut den medföljande mikrofonen genom att sticka in minipluggen i kontakten och skruva fast den ordentligt. UH 900 G: stick in kontakten på den medföljande kabeln i minijacket och skruva fast den ordentligt. Anslut instrumentets utgång (elgitarr, elbas, keyboard...) till 6,3 mm-jacket på den medföljande kabeln. Öppna batterifacket och sätt i 9 V-batteriet (alkaline) enligt de tryckta polaritetmarkeringarna (+/-) i fackets botten. Kontrollera att vridomkopplaren för kanalval, i bakre delen av sändaren, är inställd på samma kanal som tillhörande mottagare är inställd på. När Du kopplar på sändaren skall den gröna LED-indikatorn tändas. Den lyser hela tiden, om batterispänningen är tillräckligt hög. Om den gröna LED-indikatorn blinkar, börjar batterispänningen bli för låg och batteriet måste bytas.

9 3 REKOMMENDATIONER OCH TIPS Hur man minimerar problem med störningar: Undvik grundläggande problem: sändarna måste alltid befinna sig 5-6 meter från ALLA mottagare Se till att alla sändare har fräscha batterier. Kontrollera mottagarnas squelchnivåer (ställ in kontrollen på det lägsta läge som pålitligt tystar störningar). Om Du inte kan undvika störningar måste Du ändra arbetsfrekvens för det trådlösa system som har problem och leta reda på en störningsfri kanal. Flera system används samtidigt: PU900-serien passar bra för samtidig användning av flera system. Om Du ändå får problem när många mikrofoner används tillsammans, skall Du kontrollera vilka frekvenser som används. Var särskilt uppmärksam på: Undvik konflikter mellan frekvenser (kontrollera kanalväljarna i alla sändare). En tumregel: ha ett mellanrum mellan frekvenserna på minst 200 khz, 1 MHz rekommenderas. Försök ta reda på var störningen tar sig in i audiosystemet. Kontrollera att det verkligen är ett trådlöst system som är orsaken. Försök med att tillfälligt stänga av mottagarna och koppla bort audiokablarna. Stäng av alla sändare och försäkra Dig om att signal -indikatorerna slocknar. Detta gör man för att hitta en möjlig extern direkt störningskälla. Koppla på EN sändare i taget och ta reda på vilken mottagares indikator som tänds. Om en mottagare som inte är inställd på den frekvens som sändaren har går ur mute -läget, är problemet intermodulation och då måste man byta frekvens. 4 LICENSER FÖR TRÅDLÖSA MIKROFONER db Technologies produkter är helt anpassasde till relevant standardregelverk. I de flesta länder måste trådlösa system icke desto mindre godkännas av myndigheterna för användning och det kan vara nödvändigt att skaffa en licens för att få använda dem lagligt. Din lokala försäljare kan ge Dig detaljer om regler för trådlösa system i din region.

10 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER SÄNDARE UH 900 M/UH 910 M Strömförsörjning 3 V (2 x AAA alkaline) Frekvensomfång 35 Hz - 16 khz ± 3 db Distorsion <1 % Strömförbrukning 70 ma Frekvensband Multikanalsystem, omfång: MHz Uteffekt RF < 10 mw ERP Modulation F3E Frekvensmodulation Deviation 35 khz 1 khz sinuston Compander Kvadratisk Antenn Inbyggd Tillåten omgivande temperatur: -10 C C Frekvensstabilitet ( C) 3 khz max avvikelse Ingångslimiter Ja Peakindikator Nej Kanalväljare 16-läges vridomkopplare Varning för dåligt batteri Ja Batterilivslängd >10 timmar SÄNDARE UH 900 L/G/DHM Strömförsörjning 9 V - alkaline Känslighet audioingång UH 900L: reglerbar från 50 mv - 5 V RMS UH 9000 G: reglerbar från 1,5 V - 15 V Frekvensomfång 35 Hz - 16 khz ±3 db Distorsion <1 % Strömförbrukning 40 ma Frekvensband Multikanalsystem, omfång: MHz Uteffekt RF < 10 mw ERP Modulation F3E Frekvensmodulation Deviation 35 khz 1 khz sinuston Compander Kvadratisk Antenn Inbyggd, 1/4-våg Tillåten omgivande temperatur: -10 C C Frekvensstabilitet ( C) 3 khz max avvikelse Ingångslimiter Ja Peakindikator Ja Kanalväljare 16-läges vridomkopplare Varning för dåligt batteri Ja Batterilivslängd >12 timmar MOTTAGARE 900 R, 910 R Storlek Halv rackhöjd Strömförsörjning 12 V AC Strömförbrukning 900R: 120 ma 910R: 250 ma Audioutgång 0 dbm/600 Ohm balanserad linje, med reglage Frekvensomfång 35 Hz - 16 khz ± 3 db Distorsion <1 % Frekvensband Multikanalsystem, omfång: MHz Känslighet < 2 µv för 20 db SINAD Modulation F3E Frekvensmodulation Deviation 35 khz 1 khz sinuston Dynamikexpander Kvadratisk Signal/Brusförhållande 115 db typiskt Antenn 900R: Inbyggd 1/4-våg 910R: löstagbar BNC Tillåten omgivande temperatur: -10 C C Diversity Ja Kanalval 900 R Vridomkopplare 910 R: Touchknappar

11 5.1.4 SYSTEM PU 900/910 M/L/G/DHM Avsedd att användas för Trådlös mikrofon Antal kanaler 16 kanaler Frekvensomfång 40 Hz - 15 khz ± 3 db THD <1 % Signal/Brusförhållande > 105 db nominellt Frekvensband Multikanal, omfång MHz Kanalbandbredd R (200 khz) Modulation F3E Frekvensmodulation Anpassningskategori AR2 Deviation 35 khz 1 khz sinuston Anpassad till 1995/5/CE-direktiv ETSI EN ETSI EN

12 Copyright Standard Audio Systems AB 2003

TOA s synnerligen kostnadseffektiva trådlösa mikrofonsystem har ett brett användningsområde. WM-4310 Trådlös lavaliermikrofon för UHF-bandet

TOA s synnerligen kostnadseffektiva trådlösa mikrofonsystem har ett brett användningsområde. WM-4310 Trådlös lavaliermikrofon för UHF-bandet 13:2:1 Ver. 1 TRÅDLÖSA MIKROFONER TOA s synnerligen kostnadseffektiva trådlösa mikrofonsystem har ett brett användningsområde TOA-teknologin medför att det numera är möjligt att tillverka ett kraftfullt

Läs mer

Trådlöst mikrofonsystem för UHF-bandet

Trådlöst mikrofonsystem för UHF-bandet Trådlöst mikrofonsystem för UHF-bandet Oavsett om Du uppträder på din lokala pub, håller ett föredrag på ett seminarium, eller talar i kyrkan, är Electro-voice RE-2 lättanvänd, ger rent ljud och har störningsfri

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

BRUKSANVISNING PP-9214 FÖRFÖRSTÄRKARE MIXER

BRUKSANVISNING PP-9214 FÖRFÖRSTÄRKARE MIXER BRUKSANVISNING PP-9214 FÖRFÖRSTÄRKARE MIXER 2 Packa upp och installera PP-9214 Även om det inte är komplicerat att installera eller använda denna apparat, kan det vara värt att offra några minuter av din

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

OPERA 110 MOBILE. Aktiv portabel högtalare BRUKSANVISNING

OPERA 110 MOBILE. Aktiv portabel högtalare BRUKSANVISNING OPERA 110 MOBILE Aktiv portabel högtalare BRUKSANVISNING VIKTIGT Läs noga igenom anvisningarna i denna bruksanvisning, innan Du ansluter och använder högtalaren. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Läs mer

N/DYM Trådlöst mikrofonsystem Bruksanvisning

N/DYM Trådlöst mikrofonsystem Bruksanvisning N/DYM Trådlöst mikrofonsystem Bruksanvisning INNEHÅLL 1. Snabbguide 3 2. Kort beskrivning av systemet 3 3. Detaljerad beskrivning av systemet 4 3.1. Hur mottagaren installeras och används 4 3.2 Den handhållna

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Bruksanvisning 27 / 31

Bruksanvisning 27 / 31 Bruksanvisning 27 / 31 INNEHÅLL INTRODUKTION...20 EGENSKAPER...20 SÄKERHETSANVISNINGAR...20 BESKRIVNING AV HANDENHET...21 BESKRIVNING AV DISPLAYEN...22 BESKRIVNING AV KNAPPARNA...22 FÖRBEREDELSER FÖR BRUK...23

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Team TeCom-446

Svensk Bruksanvisning Team TeCom-446 Svensk Bruksanvisning Team TeCom-446 Knappar & Kontakter ( 1) Antenn ( 2) Sändningsknapp (PTT) ( 3) Knapp för att förhindra brus och CTCSS brusfunktion ( 4) Av/på knapp [ON] ( 5) Avtagbart batterifack

Läs mer

BV440M. Bruksanvisning

BV440M. Bruksanvisning BV440M Bruksanvisning VIGIL BV440M Vigil 2 BV440M är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 440W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Användarhandbok LABS LABS W E D E N UHF TRÅDLÖST MIKROFONSYSTEM MODEL:

Användarhandbok LABS LABS W E D E N UHF TRÅDLÖST MIKROFONSYSTEM MODEL: Användarhandbok JJ S LABS LABS W E D E N JJ S W E D E N UHF TRÅDLÖST MIKROFONSYSTEM MODEL: Installation och uppkoppling / mottagaren För bästa mottaging bör mottagaren placeras minst en meter över underlaget

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

T10K. Användarmanual. Svenska

T10K. Användarmanual. Svenska T10K Användarmanual Svenska EGENSKAPER PMR 446 MHz (licensfritt inom de flesta europeiska länder) 8 kanaler 38 CTCSS underkoder VOX Roger Beep On / Off Automatisk avstängning (APO) 10 anropssignaler SCAN

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Bruksanvisning FM1 Brandbefälsmikrofon

Bruksanvisning FM1 Brandbefälsmikrofon Bruksanvisning FM1 Brandbefälsmikrofon Egenskaper FM1 har kompressor, noise gate (brusspärr), EQ-kontroller och som tillval klockspelssignal (en till tre toner). Enheten har fullständig övervakning och

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2. Tangentton...8 Smygläge (Whispering)...8 Röststyrd sändning (VOX)...9 Talförvrängare (Scrambler)...

Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2. Tangentton...8 Smygläge (Whispering)...8 Röststyrd sändning (VOX)...9 Talförvrängare (Scrambler)... Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Laddning...4 använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...5 Kanalval...5 Displaybelysning...5

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz.

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. MICRO 4 14 SID svensk 2008 08-04-10 11.06 Sida 1 + LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN Nu 6W Helt vattentät V iskningsläge 31 MHz ELLER 155 MHz. MICRO 4 14 SID svensk 2008 08-04-10

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Univox Skola/Konferens

Univox Skola/Konferens Univox Skola/Konferens Slingförstärkare med trådlösa mikrofoner, 16 kanaler, 863-865MHz Art nr 216305 (A-X) Bruksanvisning Översikt Univox Skola/Konferens är en fast slinginstallation med en eller flera

Läs mer

ELEKTRONISK INSPELNINGSMODUL V-1041B

ELEKTRONISK INSPELNINGSMODUL V-1041B V-1000-serien BRUKSANVISNING ELEKTRONISK INSPELNINGSMODUL V-1041B Dokumentnamn Utfärdad av Granskad av Godkänd av V-1041B Berthold Ogestam Håkan Lindholm Conny Hild Dok. nr. NOR 0009 Utfärdad datum 980115

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2

Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2 Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Laddning 4 använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...5 Kanalval...5 Displaybelysning...5

Läs mer

AKTIV MONITORMODUL V-1812C

AKTIV MONITORMODUL V-1812C V-1000-serien BRUKSANVISNING AKTIV MONITORMODUL V-1812C Dokumentnamn Utfärdad av Granskad av Godkänd av V-1812C Berthold Ogestam Håkan Lindholm Conny Hild Dok. nr. NOR 0033 Utfärdad datum 010620 Granskad

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 I kartongen skall det finnas 3 BRUKSANVISNING SVENSKA Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. Nu 6W Micro 4 DC-155

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. Nu 6W Micro 4 DC-155 MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida 1 + LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN Nu 6W Micro 4 DC-155 31 MHz ELLER 155 MHz. MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem OKAYO II trådlösa mikrofonsystem Personligt konferenssystem, 16 kanaler, 863-865 MHz Art nr. 501007 (A-EX) Innehåll Systembeskrivning...2 Översikt ficksändare (EJ-7XT)...3 Översikt fickmottagare (EJ-7R)...4

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning

Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning INNEHÅLL INTRODUKTION..... 4 Allmänt. 4 BESKRIVNING AV RADION OCH DESS FUNKTIONER.. 5 1. Topp Panel...... 5 2. Sida och Bakstycke..... 6 3. Undersida.... 8 4. Display...

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson FR-100 Scanner med 5 frekvensband Bruksanvisning Artikelnummer

Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson FR-100 Scanner med 5 frekvensband Bruksanvisning Artikelnummer Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson FR-100 Scanner med 5 frekvensband Bruksanvisning Artikelnummer 930161 1 INNEHÅLL BESKRIVNING AV EGENSKAPERNA 2 - DISPLAYVISNING 2 - ÖVERSIDANS DELAR 3 - BAKSIDANS

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1 DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. Radion

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning Instruktionsmanual Instruktionsmanual för FMH 6050 1 Inledning Du gjorde ett utmärkt val då du inhandlade denna produkt, tillverkad av innovativ teknologi som kommer ge dig unik service. Ta några minuter

Läs mer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUT WIRELE VIDEO & DVD VIEWER Bruksanvisning Version 1.0 1 1. Förpackningens innehåll Kontrollera förpackningens innehåll. Den ska innehålla följande delar: 1. ändare 2. Mottagare 3. Adapter (2 stycken)

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Produktblad MIPRO ACT311/SET HANDMIK (trådlöst system)

Produktblad MIPRO ACT311/SET HANDMIK (trådlöst system) MIPRO ACT311/SET HANDMIK (trådlöst system) Prisvärt trådlöst system bestående av en mottagare ACT-311 samt en handmik ACT-30H. Systemet är avsett för det licensfria området 863-865MHz där inget tillstånd

Läs mer

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1 DC-446 INSTRUKTIONS- BOK Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 2005 1 1 2 9 8 7 3 4 5 6 1 Uttag för miniheadset 2 Av/på omkopplare 3 Omkopplare upp 4 Omkopplare ner 5 Omkopplare

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem OKAYO II trådlösa mikrofonsystem Diversitymottagare, 16 kanaler 863-865 MHz Art nr 506701-04 Installationsanvisning Innehåll Systemkomponenter, introduktion...2 Översikt enkelmottagare (EJ-701DR)...3 Översikt

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE 1. INLEDNING 1. Inledning 2. Huvudegenskaper 3. Tekniska specifikationer 4. Beskrivning av frontpanel 5. Användning 1 Koppla på/av 2 Batteri 3 Kopplingsdiagram 4 Mäta

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ DC-31/155 Konsumentkontakt 031-840430. www.lafayette.se Lafayette Radio AB 2006 DC 31-155 M3+ instbok.indd 1 06-02-06 16.32.44 HUR DU ANVÄNDER DIN RADIO Mottagning Vrid volymen

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Genzo 8099 WR... 5 Användning... 6 Pilotton (CTCSS)... 6 In- och

Läs mer

DIGIAIR db. Svensk Manual. Version: 2.00

DIGIAIR db. Svensk Manual. Version: 2.00 DIGIAIR db Svensk Manual Version: 2.00 2 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 4 1.1 Ström PÅ/AV...4 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 4 1.3 Hur man ansluter... 4 1.3.1 Handhavande och menysystem...

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA!

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA! Gratulerar! Vi tackar det förtroende du visat genom att välja Prima NOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produkten är utrustad med digital teknologi och praktiska säkerhetsfunktioner så att du kan lita

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Produktblad Samson AP1/AG1. Produktblad Samson AP1/AF1. Produktblad Sennheiser XSw 72

Produktblad Samson AP1/AG1. Produktblad Samson AP1/AF1. Produktblad Sennheiser XSw 72 Samson AP1/AG1 System med AP1-mottagare. AP1 Guitar Receiver är konstruerad för att kopplas ihop med effektpedaler. Den är anpassad för elgitarr och har kontroll för signalnivå, av/på-omkopplare, peak-indikator

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten.

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. ActivSound 75 (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. () Strömindikator Indikatorn lyser grönt när enheten är påslagen. () Volymkontroll för infraröd mikrofon [Teacher 1 och (Lärare

Läs mer

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK Box 1097 402 52 Göteborg Tel. 01-84 04 0 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT DC-155 Micro är en kommunikationsradio som kan förses med upp till 16 kanaler på 155 MHz bandet.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Bilset Mikrofon Kort mikrofon 7 Volymknapp 8 Högtalare 9 Strömbrytare 10 Mikrofonhållare (med dubbelhäftande tejp) 11 Mikrofon 12 Mikrofonkontakt

Bilset Mikrofon Kort mikrofon 7 Volymknapp 8 Högtalare 9 Strömbrytare 10 Mikrofonhållare (med dubbelhäftande tejp) 11 Mikrofon 12 Mikrofonkontakt Produktinformation 1 12V-kontakt 2 Mikrofonanslutning 3 Kopplingsknapp 4 Funktionslampa (blå/röd) 5 Samtalsknapp 6 + Volymknapp Användning Bilset Mikrofon Kort mikrofon 7 Volymknapp 8 Högtalare 9 Strömbrytare

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN 941211-000-C3 2 (36) Innehållsförteckning 1 Introduktion 4 2 Omfattning 4 3 Teknisk specifikation 5 4 Systembeskrivning 7 4.1 Mottagare 7 4.2

Läs mer

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003 Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER 42.21 / E:nr 4203144 Göteborg 2003 1. Inledning Elma 21C är en multimeter som mäter spänning (V), Ström (A), Temperatur ( C), Kapacitet (F), Motstånd (Ω), Logiskt

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Swedish. Delarnas namn. Kontrollenhet. Kontroll för elkabel. Kontroll för växlingsomkopplare SM-EC79 INNEHÅLL

Swedish. Delarnas namn. Kontrollenhet. Kontroll för elkabel. Kontroll för växlingsomkopplare SM-EC79 INNEHÅLL SM-EC79 INNEHÅLL Användning av kontrollen Användning av kontrollen för att fastställa platser för problem 112 Problem med framväxeln eller bakväxeln 113 Problem med funktionen för SM-EW79A + ST-7970 115

Läs mer