IT i Sverige En bok om trender och utveckling inom IT i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT i Sverige 2008 2007. En bok om trender och utveckling inom IT i Sverige"

Transkript

1 staffan JOHAN L ANDESTRÖM movin DERYA VON KNORRING MARTIN JOHANSSON HANS niklas WERNER zandelin MATS LÖFSTRÖM IT i Sverige En bok om trender och utveckling inom IT i Sverige 1

2 Beställning Exido International AB Linnégatan Stockholm Fax Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t ex kommuner och högskolor/universitet. Förbudet gäller hela verket såväl som delar därav och inkluderar lagring i elektroniska medier, visning på bildskärm samt bandupptagning. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan enligt 53 åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upptill två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Inlagan är tryckt på miljövänligt papper. Exido och Dataföreningen 2008 Tryck: Grafoma Tryck & Design AB, Strängnäs 2008 ISBN

3 Innehållsförteckning Förord 7 1. Inledning Inledning Del Snabbfakta 1 IT för om konkurrenskraft IT i Sverige...8 IT för konkurrenskraft God Marknadens historik av utveckling IT-investeringar...12 i Sverige 15 Vilket Ökade resultat budgetar från...12 informationen efterfrågas? 16 Hur Ökad investerar efterfrågan svenska...13 företag i IT i dag? 17 Kopplingen Prisutveckling mellan på hårdvara, IT och verksamhet mjukvara och tjänster Vilka Hård- är dagens och mjukvara interna...17 krav på IT? 21 IT IT-tjänster som möjliggörare...18 av konkurrenskraft 30 IT i företaget Enterprise Ny IT och affärslogik sysselsättning. ställer nya IT-krav Hur Positivt anpassas under IT-behovet 2006 till organisationen? Hur Sysselsättningen utnyttjar man inom teknik IT tar i Enterprise fart ? 46 Hur utnyttjar man information i Enterprise 2.0? 48 Kompetensbehov...24 Kompetensförsörjning förflyttning, utflyttning? Del 2 IT-trender Web IT: värdeskapare eller kostnadsdrivare...29 Vad är Web 2.0? 53 Varför Ökad produktivitet är det oundvikligt? Intressanta IT-investeringar, områden produktivitet inom Web 2.0 Sverige. som skapar...32 förändring 59 Kunderna Investeringar som i IT samarbetspartner för att skapa värde inga garantier för avkastning Säkerhetsrisker Kommodiseringens med förbannelse; Web 2.0 verklig effektivitet bara 66 Vad relativt är Web konkurrenterna 3.0? Maktförskjutning 68 Leda IT, att skapa värde för affären...39 Gör IT någon skillnad

4 Fri programvara 69 Varför är fri programvara (open source) populärt? 69 Vad och vilka driver fri programvara? 76 Fri programvara ur ett företagsperspektiv 81 Öppenhet som arbetsmodell 83 Plattformar och plattformstjänster 86 IT och miljö vad är viktigt och varför? 89 Är miljö en IT-fråga? 89 Vad är viktigt att göra? 93 Del 3 IT-styrning IT-styrning 97 Vad ställs det för krav? 99 Vem styr över IT? 104 Skillnader mellan olika affärsmodellers behov av IT 107 Förändringar av hur man styr IT 111 Del 4 Tempen i IT-Sverige Internationell jämförelse 115 Tillväxt, men 117 Nya aktörer 119 Outsourcing en naturlig följd 121 Kompetens 125 Efterfrågan överstiger utbudet 125 Tillförseln av kompetens och kvaliteten på utbildningarna 129 Vilket rekryteringsbehov finns? 129 Vad kan vi förvänta de närmaste åren? 131 Del 5 Sverige utmanas Sverige är ett ledande land när det gäller IT men hur länge till? 135 Kan vi verkligen behålla vår position och vår kompetens? 136 Hur ska man kunna värja sig? 138 Bilaga Källförteckning 141 Ordlista 147 4

5 Förord Figurförteckning Figur 1 Var ligger fokus för er IT-investering i dag? 18 Figur 2 Produktivitetsökning i samband med olika grader av Dataföreningen IT-investeringar i Sverige har och nu organisationsförändringar andra året tillsammans med det oberoende Figur 3 analysföretaget Andelen beslut Exido om bidragit olika IT-produkter/lösningar till att denna bok har skrivits. som Exido 20 står bakom fattas IT-barometern, i verksamheten och boken är också till en del baserad på resultatet Figur från 4 den Intresset undersökningen. är stort för IT som funktion Figur 5 Trender för plattformar 28 Vi Figur har 6 fått många Ökning positiva av förändringstakten omdömen om i vår företag förra bok IT i Sverige Det Figur visar 7 att Förändringar det behov som i affärsmodellerna låg bakom denna bok var lika stort som vi hade 34 Figur 8 Användningen av bloggar, sociala nätverk och trott. Det behövs en årlig publikation som beskriver trenderna och utvecklingen av IT i Sverige på en övergripande nivå: Var står vi, vart är vi på väg, kollaborativa system 45 Figur 9 Vilka kollaborativa system använder IT-professionella? 47 och hur kommer framtiden att te sig? Figur 10 Integritet är betydelsefullt för användare av sociala nätverk 63 Figur 11 Minskat intresse för licensprodukter 72 Dataföreningen har som ett av sina ändamål att verka för en sund användning av IT i Sverige. Vi bidrar genom denna bok till att IT bedöms på ett Figur 12 Intresset för open source (fri programvara) inom olika lösningsområden 75 oberoende Figur 13 sätt Vad och arbetar att IT-frågor IT-avdelningen på hög med nivå jämfört görs tillgängliga med konsulter? för både beslutsfattare 98 Figur 14 Var som fattas normalt beslut inte om arbetar IT-investeringar? med IT och IT-proffs. 104 Figur 15 Slutsatser från rundabordssamtal 106 Exido Figur 16 och Dataföreningen IT:s roll i olika typer tycker av att företag det är viktigt att särskilt lyfta fram 108 frågor Figur 17 som Hur vi anser svårt är är av det stor att vikt utvärdera för Sverige, IT-investeringar? som IT-klyftan och e-medborgarna, Figur 18 kundnöjdheten Andel av BNP som i IT-branschen spenderas på och IT satsningen på IT inom 116 of- 112 fentlig Figur 19 förvaltning. Procentuell Detta förändring är också några av tillväxt: av de viktiga budget, frågor spendering, som behandlas i boken. inköp och BNP 118 Figur 20 Uthyrningsmarknaden för IT-konsulttjänster 120 IT-klyftan Figur 21 och Överefterfrågan e-medborgarfrågan eller överutbud har lyfts på upp IT-kompetens? på politikernas och riksdagens Figur 22 bord, Kompetensefterfrågan och vi väntar nu med hos spänning svenska på företag hur de frågorna kommer att Figur hanteras 23 Skillnad under mellan När rekryteringsefterfrågan det gäller e-medborgaren och svårighet kommer vi att arbeta vidare att med rekrytera att höja kunskapen till det som fordras för att vi alla 130 ska bli Figur e-medborgare. 24 Faser av kompetensbehov

6 Tabell 1 Andel av IT-investeringarna som sker utanför IT-budgeten 21 Tabell 2 Skillnaden mellan Enterprise 1.0 och Enterprise Tabell 3 Hänsyn till miljö i samband med IT-investeringar 91 Tabell 4 Andel företag som utvärderar IT:s miljöpåverkan i en IT-översyn 93 Tabell 5 Global konkurrenskraft 115 Tabell 6 Vad tror du att nuvarande outsourcingtrend har för effekt på svensk IT-personal och -kompetens? 122 6

7 Förord Dataföreningen i Sverige har nu för andra året tillsammans med det oberoende analysföretaget Exido bidragit till att denna bok har skrivits. Exido IT förändrar och förändras. Från att vara verktyget för att effektivisera företags och organisationers processer, till att i allt högre grad står bakom IT-barometern, och boken är också till en del baserad på resultatet från den undersökningen. handla om att använda IT för att utveckla nya produkter, tjänster, koncept och partnerskap. Vi har fått många positiva omdömen om vår förra bok IT i Sverige Det visar att det behov som låg bakom denna bok var lika stort som vi hade När vi för fyra år sedan bestämde oss för att ge ut boken IT i Sverige var trott. Det behövs en årlig publikation som beskriver trenderna och utvecklingen av IT i Sverige på en övergripande nivå: Var står vi, vart är vi på väg, det för att vi såg att det fanns behov av en bok som beskriver och resonerar kring IT och IT:s möjligheter. Då handlade det mycket om marknadens utveckling och de trender vi såg påverkade såväl IT-branschen som och hur kommer framtiden att te sig? de som köper in och använder IT. Dataföreningen har som ett av sina ändamål att verka för en sund användning av IT i Sverige. Vi bidrar genom denna bok till att IT bedöms på ett Årets upplaga av IT i Sverige tar ett bredare perspektiv på IT. Hur kan oberoende sätt och att IT-frågor på hög nivå görs tillgängliga för både beslutsfattare som normalt inte arbetar med IT och IT-proffs. IT användas för att stärka konkurrenskraften? Varför engagerar sig verksamheten i allt högre grad i IT? Hur påverkar utvecklingen av sociala nätverk IT-användningen? Dessa frågor, och konsekvenserna av dem, är Exido och Dataföreningen tycker att det är viktigt att särskilt lyfta fram några av de frågor som vi resonerar kring i boken. frågor som vi anser är av stor vikt för Sverige, som IT-klyftan och e-medborgarna, kundnöjdheten i IT-branschen och satsningen på IT inom offentlig förvaltning. Detta är också några av de viktiga frågor som behandlas Vi hoppas att IT i Sverige 2008 skall vara till hjälp för dig och din organisation. Vi hoppas också att boken skall vara underlag för en konstruktiv debatt om hur IT kan bidra till att öka tillväxt och konkurrenskraft i boken. i Sverige. IT-klyftan och e-medborgarfrågan har lyfts upp på politikernas och riksdagens bord, och vi väntar nu med spänning på hur de frågorna kommer Dataföreningen i Sverige Exido International AB att hanteras under När det gäller e-medborgaren kommer vi att arbeta vidare med att höja kunskapen till det som fordras för att vi alla ska Annica Bergman Niklas Zandelin bli e-medborgare. 75

8 8

9 Förord Inledning Dataföreningen i Sverige har nu för andra året tillsammans med det oberoende analysföretaget Exido bidragit till att denna bok har skrivits. Exido står Vi befinner bakom IT-barometern, oss i en brytningstid. och boken Under är också de senaste till en decennierna del baserad på har resultatet investerat från den i IT undersökningen. i bland annat affärsprocesser, produktionsprocesser och vi kundrelationer. IT-investeringarna har syftat till att skapa en bättre och Vi säkrare har fått IT-struktur många positiva som säkerställer omdömen effektivitet. om vår förra I bok de flesta IT i Sverige fall har investeringar visar att varit det behov och är som en låg förutsättning bakom denna för bok att vara lika konkurrenskraftig stort som vi hade Det trott. gentemot Det behövs andra företag, en årlig men publikation endast i som ett fåtal beskriver fall ger trenderna investeringarna och utvecklingen varaktig av konkurrensfördel. IT i Sverige på övergripande nivå: Var står vi, vart är vi på väg, en och hur kommer framtiden att te sig? Kraven och förväntningarna på IT håller på att förändras. Det blir allt Dataföreningen svårare företag har att som skapa ett av effektivitetsvinster sina ändamål att verka inom för företaget. en sund I användning behöver av IT de i i Sverige. allt större Vi omfattning bidrar genom gå denna utanför bok den till egna att IT organisationens bedöms på ett stället oberoende ramar, både sätt genom och att effektivare IT-frågor leverantörs- på hög nivå och görs kundrelationer tillgängliga för och både genom nya samarbetsmöjligheter. som normalt inte arbetar Den med nya IT managementgenerationen och IT-proffs. ser beslutsfattare ett användande av IT som innebär att IT ska vara med och skapa varaktiga konkurrensfördelar och Dataföreningen och tycker vara en att naturlig det är viktigt del i företagens att särskilt värdeska- lyfta fram Exido frågor pande. som Men vi IT anser ses som är av en stor del vikt och för inte Sverige, som hela som lösningen. IT-klyftan och e-medborgarna, kundnöjdheten i IT-branschen och satsningen på IT inom offentlig Samtidigt förvaltning. sker utvecklingen Detta är också från några produktleverantörer av de viktiga frågor i snabb som takt behandlas med i många boken. nya standardlösningar, vilket minskar intresset för och behovet av proprietära lösningar. Men det faktum att standardlösningarna från de IT-klyftan stora leverantörerna, och e-medborgarfrågan som Microsoft, har Oracle lyfts upp och på SAP, politikernas är så omfattande och riksdagens förändrar bord, också och IT-konsulternas vi väntar nu med roll spänning gentemot på företagen. hur de frågorna Detta driver kommer för att närvarande hanteras fram under en ökad När specialisering det gäller e-medborgaren i fråga om lösningar, kommer processer vi att arbeta och branscher. vidare med att höja kunskapen till det som fordras för att vi alla ska bli e-medborgare. 95

10 inledning Hur långt utvecklingen kommer att gå beror i stor utsträckning på vilka förändringar av företags och organisationers affärsmodeller som sker. Hur kan man säkra sin egen innovationskraft? Vilka risker kan företagen tänka sig att ta? Hur skapar man samarbete med kunder? Hur attraherar man framtida arbetskraft? Hur säkerställer man framtida effektivisering? IT är en förutsättning för ett förverkligande av de flesta affärsstrategier, men IT:s roll skiljer sig betydligt åt beroende på vad man vill åstadkomma. Vi kommer i denna bok att gå igenom varför förändringarna sker, vad företag gör för att förbättra sin konkurrensförmåga och IT:s möjligheter att stärka denna samt vilka krav förändringarna ställer på befintliga IT-system. Årets teman är valda utifrån den feedback vi har fått på fjolårets bok. Boken är tänkt inte bara som en reflexion över vad som sker inom IT i företag utan också som en inspirationskälla och diskussionsplattform. Vår förhoppning är att den därigenom kan förbättra samarbetet mellan verksamheten å ena sidan och IT-avdelningen och IT-konsulterna å andra sidan. Att öka effektiviteten av IT kräver samarbete och insikt i både verksamhetens och IT:s möjligheter och behov. Gränslandet har många intressenter, vilket ställer stora krav på öppenhet och vilja till förändring och anpassning. Vi har valt att i boken diskutera bredare än vad som har varit vanligt inom IT-branschen genom att även se på hur affärsmodeller förändras i relation till IT:s möjligheter. 10

11 Del 1 IT för konkurrenskraft

12

13 Förord IT för konkurrenskraft Dataföreningen i Sverige har nu för andra året tillsammans med det oberoende analysföretaget Exido bidragit till att denna bok har skrivits. Exido står Det bakom pågår en IT-barometern, diskussion om och huruvida boken är IT också skapar till en konkurrenskraft del baserad på resultatet inte. För från oss den som undersökningen. lever med IT dagligen kan detta ses som en konstig och eller irrelevant fråga. Vi har alla varit med om och sett hur processerna blivit Vi snabbare har fått och många felen positiva blivit färre omdömen i samband om med vår nya förra IT-lösningar. bok i Sverige Tack vare Det nya visar IT-lösningar att det behov har företag som låg kunnat bakom minska denna bok kostnaderna var lika stort för som sina vi produkter Det och behövs tjänster. en årlig Med publikation konkurrenskraft som beskriver menas inte trenderna bara förmågan och utveck- att hade trott. lingen konkurrera av IT utan i Sverige även på möjligheten en övergripande att åstadkomma nivå: Var står konkurrensfördelar vi, vart är vi på väg, och som hur varar kommer under en framtiden längre tidsperiod. att te sig? Dataföreningen Överlag är det i har dag som få som ett av tvivlar sina ändamål på att IT att ger verka förmåga en att sund konkurrera användning och till av och IT i med Sverige. är en Vi förutsättning bidrar genom för denna att konkurrera. bok till att Det IT bedöms är också på utifrån detta perspektiv sätt och att som IT-frågor de flesta på investeringar hög nivå görs i IT tillgängliga sker. IT utnyttjas för både för be- ett oberoende slutsfattare skapa struktur som normalt i företag inte och arbetar se till att med processer IT och IT-proffs. sköts med hög kvalitet, samtidigt som det förväntas att IT är kostnadsbesparande. Problemet är Exido att kostnadsbesparande och Dataföreningen och tycker kvalitetssäkrande att det är viktigt investeringar att särskilt sällan lyfta fram om frågor ens någonsin som vi anser leder är av till stor varaktiga vikt för konkurrensfördelar, Sverige, som IT-klyftan eftersom och e-medborgarna, konkurrerande kundnöjdheten företag gör i IT-branschen investeringar och för att satsningen nå motsvarande på IT inom kost- of- även fentlig nadsbesparingar. förvaltning. Vi Detta har i är dag också en betydande några av de kostnadspress viktiga frågor inom som behandlas de flesta i producerande boken. näringar. Det innebär att de flesta företag alltid lever med kravet att göra sina företag mer effektiva, vilket i stor utsträckning driver IT-klyftan fram nya IT-investeringar. och e-medborgarfrågan har lyfts upp på politikernas och riksdagens bord, och vi väntar nu med spänning på hur de frågorna kommer att Många hanteras företag under har svårt När att hitta det gäller betydande e-medborgaren rationaliseringsmöjligheter kommer vi att arbeta inom vidare företaget, med vilket att höja innebär kunskapen att intresset till det som ökar fordras för att för effektivisera att alla de ska bli stabila e-medborgare. relationer man redan har. Exempelvis ser bilföretagen till att deras 135

14 it för konkurrenskraft återförsäljares serviceverkstäder alltid har ett lämpligt lager av reservdelar. I samband med att någon reservdel används till en reparation går det automatiskt en order från serviceverkstadens lagersystem till billeverantörens central- eller regionlager, som skickar en ny reservdel. På detta sätt skapas kort väntetid för kunden och bra flöde på arbetsordrar, samtidigt som bilföretaget ser till att serviceverkstaden är lojal i fråga om deras reservdelar. Även om investeringarna i lagerordersystem är en förutsättning för att företagen ska kunna agera effektivt och säkerställa avsättning för sina produkter samt även låsa in relationer, så är det inte investeringar som leder till konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna. I stället krävs ITinvesteringar som innebär att företaget inte bara får ännu bättre processer utan även får möjlighet till nya intäkter med hjälp av nya produkter och erbjudanden gentemot nya målgrupper och marknader. Möjligheten att skapa nya intäkter med hjälp av IT är fortfarande ett ganska outforskat område, vilket bland annat beror på att detta är svårare än att effektivisera. Det kräver mer av organisationen i form av kundförståelse, relationsbyggande, informationsförsörjning och risktagande. Av IT-systemen krävs ökad flexibilitet, både genom att de kan anpassa sig till kundernas krav, vilket ofta innebär realtidsuppkoppling till IT- eller supportsystem och sammankoppling av flera olika system, och genom att IT-systemen minskar risktagandet. Att generera nya intäkter med hjälp av IT är en organisationsprioritering, det vill säga besluten påverkar och omfattar både IT-avdelningen och resten av organisationen, vilket är en svårighet. Dessutom får nya lösningar lätt följdeffekter i produktionssystem och ekonomisystem. Frågan blir således alltmer komplex och beslutet svårare att ta. Harvardprofessorn Clayton Christensen lyfte fram problemet på följande sätt: Om man står inför möjligheterna att besluta om en beprövad teknisk lösning med hög marginal och känd affärsmodell där man har en stark konkurrensposition jämfört med att investera i ny, oprövad teknik i en ny affär, troligen lågmarginalsaffär, där konkurrenssituationen är under 14

15 it för konkurrenskraft stark förändring, är det helt rationellt att välja den förstnämnda möjligheten. Det gäller framför allt om den oprövade tekniken dessutom hotar att kannibalisera dagens fungerande affär. 1 Att inte använda ny teknik för att anpassa sin affär utifrån en föränderlig marknad kan få förödande konsekvenser. Ett exempel är Kodak Eastman, som så sent som 2001 fattade beslut om att investera i framkallningsfabriker som man redan hade tydliga investeringskalkyler och affärsmodeller för i stället för att satsa på digital framkallning. Kodak Eastmans försiktighet och ovilja till förändring man vet vad man har men inte vad man får innebar att Kodak tappade ett mer än 50-årigt marknadsledarskap. God historik av IT-investeringar i Sverige Sverige har under lång tid varit ett land vars industri gjort stora investeringar i IT. Industrin har gjort det för att säkerställa sin egen utveckling, med fokus på hög effektivitet och produktivitet. Under åren var tillverkningsindustrins produktivitetstillväxt den fjärde högsta bland OECD-länderna. Enligt Studieförbundet Näringsliv och Samhälle har investeringar i informations- och kommunikationsteknologi samt marknadsliberaliseringar varit nyckelfaktorer bakom den starka produktivitetstillväxten. 2 Företag ser av tradition positivt på IT-investeringarnas förmåga att automatisera och effektivisera. 55 procent av alla svenska företag skulle i dag drabbas allvarligt om access- eller responstiden från IT-systemen skulle öka med 5 sekunder. 3 Det gäller inte minst i tillverkningsföretag, som i stor utsträckning automatiserat det mesta av kärnaffären och byggt upp snabba och tillförlitliga system i realtid. Det är i många fall omöjligt att sköta affärsprocesserna manuellt. IT-cheferna i dessa företag har ett stort behov av att trygga säkerheten och tillförlitligheten, och riskanalyser är viktiga ur en mängd olika perspektiv. Många upplever till exempel en risk för att ledningarna inte ser 15

16 it för konkurrenskraft möjligheterna med en samordning av IT-system och agerar passivt i sin IT-strategi. Därigenom missar de möjligheter som ny teknologi kan medföra. Dessutom finns det en risk för att olika delar i företaget satsar på sina egna lösningar vid sidan om kärnprocessen, vilket kan medföra att företaget suboptimerar IT-investeringarna. Det är emellertid inte IT-cheferna som sätter ramarna för vad man vill ha ut av IT-investeringarna, utan det sker i ett samspel med företagets strategi och behov. IT-systemen är för de flesta företag en stödfunktion som har till främsta uppgift att effektivisera användandet av information inom företaget. IT-investeringarnas inriktning varierar mellan företag och mellan branscher. Gemensamt för de flesta strategier är emellertid att man med hjälp av IT vill minska verksamhetens kostnader. Informationen från IT-systemen ska användas på central eller lokal nivå för att göra företagens olika processer än bättre. Genom att göra informationen mer tillgänglig underlättar man för chefer och mellanchefer att fatta beslut i vardagen. De besluten handlar främst om anpassning och korrigering av de processer man har ansvar för, till exempel genom bättre samverkan och billigare insatsprodukter utifrån den marknad man befinner sig i. IT-systemen är framtagna för att stödja en intern förbättringsprocess som är dikterad av ledningen. IT är ett viktigt stöd för att säkerställa att processer systematiseras och att arbetet blir effektivt samt också att det skapas en uthållighet i förändringarna. Affärsregler som styr systemen möjliggör för ledningar (IT- eller verksamhetsledningar) att ha kontroll över vad som kan göras och inte kan göras, så att man effektivt kan begränsa olika chefers handlingsfrihet och se till att de arbetar med de frågor ledningen anser vara prioriterade. Vilket resultat från informationen efterfrågas? Om organisationens affärsidé är att skapa den mest prisvärda produkten av bästa kvalitet för sina kunder, kräver den strategin hela tiden att före- 16

17 it för konkurrenskraft tagets stödsystem, såsom IT, effektiviserar organisationens kostnader och ser till att företagets resurser utnyttjas mer effektivt. Det vanligaste angreppssättet för att effektivisera en verksamhet är att se på verksamheten utifrån ett värdekedjeperspektiv. Det innebär att man bryter ner verksamheten i olika beståndsdelar, där varje enskild process ska vara mer effektiv och ge mervärde. Detta kompletteras med ett par stödprocesser som ska stödja den huvudsakliga värdekedjan. Värdekedjeperspektivet är tacksamt ur ett IT-systemperspektiv, eftersom kedjan lätt kan brytas ned till olika delprocesser, vilket förenklar effektiviseringen. Olika affärssystem (ERP-system) är i allmänhet baserade på ett värdekedjeperspektiv. De främsta drivkrafterna bakom investering i affärssystem är effektivisering, krav från verksamheten samt rationalisering. 4 Sverige ligger långt fram när det gäller affärssystem, både i fråga om tillämpandet av system och beträffande kvaliteten på leverantörerna. De stora svenska affärssystemsleverantörerna IBS, IFS och Intentia (numera Lawson), som utmanar SAP, har i stor utsträckning utvecklats med duktiga beställare inom tillverknings- och processindustrin. Företagen har haft stora krav på effektivisering och kontroll, vilket affärssystemen är och har varit duktiga på att tillfredställa. Hur investerar svenska företag i IT i dag? Under 2008 kommer svenska företag och organisationer att investera 180 miljarder svenska kronor i IT. 5 Den största delen av dessa investeringar är kopplade till driftsfrågor och investeringar för att minska kostnader och inte till investeringar som syftar till att skapa nya intäkter. Olika branscher har olika fokus på sina IT-investeringar. Tillverkningsindustrin är den bransch som i störst utsträckning ser IT-investeringar som en viktig del för att skapa kostnads- och skalfördelar. Bland tjänsteföretag samt telekom- och IT-företag är det fler som investerar i IT som ska generera nya intäkter, även om den övervägande delen IT-investeringar även hos dessa företag fokuserar på att minska kostnaderna. 17

18 it för konkurrenskraft Figur 1 Var ligger fokus för er IT-investering i dag? I dag Genomsnittligt investeringsfokus Kostnadsfokus Intäktsfokus Om tre år Troligt investeringsfokus källa: exido/it-barometern Många företag ser emellertid möjligheter med IT och förstår att ITinvesteringarna kan fylla en annan funktion än de gör i dag. Om tre år kommer en större andel av deras IT-investeringar att fokusera på att vara intäktsfrämjande, trots att tyngdpunkten även i fortsättningen kommer att vara investeringar som minskar kostnaderna. Drivkraften bakom detta kommer inte främst från IT-avdelningarna, utan i stället är det VD och verksamhetsansvariga som ser att IT i större utsträckning kan utnyttjas för att möjliggöra nya intäkter. Att andra avdelningar än IT-avdelningen driver utvecklingen mot att IT-investeringarna ska vara mer intäktsfrämjande är inte speciellt konstigt, eftersom dessa avdelningar i mycket större utsträckning har relation till marknaden och kunder. De vet i större utsträckning vad kunderna vill ha och hur de vill bygga relationer med både kunder och partner. Även om VD:ar och verksamhetsansvariga inte helt förstår och har inblick i IT-system och tekniska krav, har många en idé om vad de vill att IT ska bidra med. De ser vad som är möjligt i sitt privata IT-användande och ser också vad som börjar ske hos andra företag. Kopplingen mellan IT och verksamhet Oavsett om IT-investeringarna sker för att minska kostnaderna och öka produktiviteten eller för att öka intäkterna genom till exempel nya erbjudanden, ökar effekten av investeringarna om de sker i samspel mel- 18

19 it för konkurrenskraft lan verksamhet och IT-avdelning. Tyvärr negligeras detta samspel ofta, eller också sker det utifrån fel förutsättningar, vilket innebär att projekt eller investeringar misslyckas eller inte får fullgod effekt. För företag som inte gör vare sig någon större investering i IT eller någon större förändring av organisationen eller produktionsprocesser ökar produktiviteten i genomsnitt med 1,8 procent på två år. Det beror främst på små, kontinuerliga förändringar som sker till följd av att produktionsprocessen hela tiden trimmas. För de företag som i stället förlitar sig på att göra betydande investeringar i IT utan att göra större förändringar i vare sig ledning, organisation eller processer ökar produktiviteten med bara 0,5 procent i förhållande till att inte göra några investeringar eller förändringar alls. Detta visar på svårigheten att köpa framgång när målet är produktivitet. I många fall är inte ökad produktivitet det som eftersträvas med IT-investeringen, men skillnaden mellan att inte göra något och att bara fokusera på själva IT-köpet visar ändå på svårigheten att skapa effekter av investeringen. Att allt större del av IT-investeringarna består av befintliga produkter i stället för egenutvecklade system innebär att de effekter man får av en IT-investering utan åtföljande organisatoriska förändringar sällan är varaktigt ökad konkurrenskraft. IT-produkter kan ur detta perspektiv ses som generiska varor och tjänster, vilket försvårar möjligheten för IT-leverantörer att ta betalt för sin kunskap. I stället köper företag och organisationer in leverans- och implementeringsförmåga. De företag som genomför övergripande lednings- och organisationsförändringar eller genomgripande förändringar i sina processer men inte gör några större investeringar i IT ökar produktiviteten med 5,4 procent. Det är således mer effektivt att förändra processer och organisation än att bara investera i IT. Den allra största produktivitetsökningen 7,2 procent skapas emellertid då företag kombinerar IT-investeringar med förändringar i ledning och organisation. 19

20 it för konkurrenskraft Figur 2 Produktivitetsökning i samband med olika grader av IT-investeringar och organisationsförändringar 6 Produktivitetsökning Omfattande/ genomgripande +5,4 % +7,2 % Investering i ledning och processer Nej/liten utsträckning +1,8 % +2,3 % Nej/liten utsträckning Omfattande/ genomgripande IT-investeringar källa: exido/it-barometern Detta visar hur viktigt det är att förankra och se IT-investeringar som en del av andra förändringsprocesser. Fokus blir på resultatet, och det är förändringen som är central inte IT-lösningen. Kraven på IT-avdelningen ökar, eftersom det inte räcker med att kunna se och föreslå nya lösningar på befintliga problem utan det krävs att man i mycket större utsträckning förstår affärsproblemen och vad organisationen vill uppnå med förändringen. Det finns en ganska god insikt i denna problematik bland svenska företag och organisationer. Den ligger till grund för de förändringar som sker inom företagens IT-avdelningar, budgetfördelningen samt vilka typer av produkter och tjänster som efterfrågas. Samtidigt kan man utifrån ovanstående resonemang konstatera att det krävs mycket av en organisation för att lyckas med att få IT-investeringarna att stärka företagens varaktiga konkurrenskraft. 20

21 it för konkurrenskraft Vilka är dagens interna krav på IT? Förväntningarna på vad IT-strukturen ska klara av har under det senaste decenniet ökat. Kraven kommer dessutom inte bara från centralt håll utan i ökad utsträckning från vitt skilda delar inom företaget. Det ökar svårigheten för en IT-avdelning att säkerställa kostnadsfördelar, hålla ihop IT-strukturen och garantera säkerhet. I dag sker 23 procent av svenska företags IT-investeringar utanför IT-budgeten, vilket ska jämföras med 13 procent för bara fyra år sedan. 7 Mycket talar för att denna andel kommer att öka ytterligare. En anledning till att IT-besluten lämnar IT-avdelningen till förmån för verksamheten är att kraven på kostnadskontroll och effektivisering finns i alla delar av verksamheten. Verksamhetsansvariga måste därmed sätta IT-investeringen i relation till övriga investeringar. En annan anledning är att IT-investeringarna inte alltid särskiljs från andra delar i ett projekt utan att företag budgeterar och utvärderar projekt i deras helhet. Tabell 1 Andel av IT-investeringarna som sker utanför IT-budgeten IT-investeringar utanför budget 13 % 16 % 23 % källa: exido/it-barometern Det sker även andra betydande förändringar som påverkar IT-avdelningen och den roll som IT-avdelningen har i dag. Några av de viktigaste förändringarna är följande: 1. Kunskapen om IT finns inte längre bara hos IT-avdelningen Verksamhetsansvariga har i dag god kunskap om IT:s tillämpningsmöjligheter. Det beror bland annat på att det successivt sker en generationsväxling i företagen, där yngre personer har en mer integrerad relation till IT och därmed lättare ser och uppfattar nya möjligheter. De vill få kommunikation och lösningar att fungera och ordnar detta i många fall på egen hand, om de inte får stöd från företaget. 21

22 it för konkurrenskraft Ett exempel, om än lite extremt, är det amerikanska företaget Geek Squad, som bland annat arbetar med att säkerställa för privatpersoner att deras hemmanätverk fungerar. De anställda hade ett behov av att kommunicera med varandra för att få tips om olika problem de stötte på, och det hade också uppmärksammats av ledningen. Centralt utreddes hur man skulle kunna utveckla ett samarbetsprogram för att stärka de anställdas arbete ute på fältet. Personalen hade emellertid löst problemet på ett eget sätt genom att utnyttja Battlefield 2, där man i samband med att man spelade multiplayerfunktionen även utnyttjade on-line-funktionen för att chatta med varandra och diskutera de kundproblem som dök upp. 8 Lärandet om IT och Internet sker i stor utsträckning genom det privata användandet, med fildelning, bloggande och nätverkande. Två tredjedelar av den svenska befolkningen har i dag tillgång till bredband, vilket möjliggör ett mer avancerat Internetbeteende. Bland annat är 34 procent av alla i åldern med i någon community, vilket knappt existerade vid millennieskiftet Fler lösningar blir nischade Olika verksamheter inom företaget upplever i stor utsträckning att de har behov av fler och andra lösningar än de lösningar som företaget redan har. I vissa fall gäller det temporära behov, till exempel i samband med en omställningsprocess, och i andra fall kan det handla om lösningar som är funktionsanpassade eller bättre lämpade för verksamhetens ändamål. IT-leverantörernas standardlösningar blir alltmer anpassade för olika branscher eller funktioner. Det gäller till exempel affärssystemsleverantörerna, som har utvecklat affärssystem som passar en specifik bransch eller storlek på företag. I fråga om funktioner finns både mer traditionella program, som CRM-program, men också i allt större omfattning program som är del i en annan leverans. Exempelvis har många aktörer som normalt säljer tjänster och information vidareutvecklat sina erbjudanden till att inkludera mjukvaror som underlättar för olika funktioner att tillämpa aktörernas övriga erbjudanden. Finansbolag som arbetar med produktfinansiering tillhandahåller till exempel både CRM-system, 22

23 it för konkurrenskraft kundrelationssystem, system för kundkreditbedömningar och betalningslösningar för återförsäljare. Dessa lösningar behöver i många fall kopplas ihop med andra system i företaget. Eftersom det tar tid att ordna en sådan anpassning sköts de i många fall separat. Kvaliteten på och möjligheterna hos de standardlösningar som finns har ökat markant. Mjukvaruföretagen har breddat funktionaliteten avseende både vad användarna kan göra och hur lösningarna kan integreras med andra produkter. Många mjukvaror är SOA-anpassade för att företagen ska kunna anpassa mjukvaran till sin IT-arkitektur på ett smidigt sätt. Detta har gjort att standardlösningar har blivit mer lättköpta och förståeliga. Trycket har ökat på IT-avdelningarna att ta hand om de lösningar som verksamheten ser att man har behov av och köper in. I de flesta fall är IT-avdelningen med i beslutsprocessen, men det huvudsakliga beslutet sker i verksamheten utanför IT-avdelningen. Figur 3 Andelen beslut om olika IT-produkter/lösningar som fattas i verksamheten Portaler 30 % BI Dokument/Ärendehantering CRM Affärssystem 42 % 44 % 45 % 51 % Mobila lösningar 72 % IT-strategitjänster 38 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % källa: exido/it-barometern 23

24 it för konkurrenskraft Många beslut om standardlösningar fattas i verksamheten. Beslut om affärssystem (ERP-system) sker till exempel i mer än hälften av fallen utanför ITavdelningen. Det kan bland annat förklaras av att affärssystemen påverkar företagsstyrningen och den ekonomiska rapporteringen. IT-avdelningen får en rådgivande roll, medan det slutliga beslutet fattas av verksamhetsledningen eller ekonomiledningen. Besluten baseras på nyttan med lösningen och hur väl lösningen passar verksamheten och det eftersträvade arbetssättet. Affärssystemsleverantörerna eftersträvar att göra det allt enklare att köpa affärssystemsmjukvara. Företag inte minst mellanstora företag ( anställda) uppskattar i allt större utsträckning att köpa en standardiserad affärssystemsmjukvara och anpassa verksamheten efter mjukvaran. I dag säljer vissa leverantörer affärssystem som tjänst. Troligen kommer den marknaden att öka under 2008, i och med att SAP lanserar affärssystemsmjukvara som tjänst i Sverige. Den produkten, Business By Design, lanserades hösten 2007 på stora marknader som USA, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Kina. 10 Även inom andra områden, såsom CRM, ärendehantering och BI, fattas en stor del av investeringsbesluten utanför IT-avdelningen. Många av lösningarna inom dessa områden är utvecklade så att de kan vara fristående samtidigt som de också kan kopplas ihop med företagets IT-system. Exempel på leverantörer med enkla, standardiserade produkter inom dessa områden är Salesforce.com inom CRM, Projektplatsen.com inom ärendehantering och Qlicktech inom BI. Standardiseringen av program som är mer anpassade för specifika lösningsområden öppnar dessutom upp för intresset att köpa IT som funktion (Software as a Service). Företeelsen att leverera mjukvara som en tjänst eller en service i stället för att licensiera en applikation som installeras i kundens egen miljö slog igenom i slutet av 90-talet. Då användes mestadels benämningen ASP (Application Service Provider). Grundtanken var att kunderna skulle använda en webbläsare och via Internet nyttja applikationer installerade på en central server. I konceptet låg också att kunderna skulle använda och betala för bara de funktioner som de hade behov av och dessutom vid de tidpunkter som passade dem. 24

25 it för konkurrenskraft Figur 4 Intresset är stort för IT som funktion Operativsystem Klient Integrationsprogramvara BI- och CPM-applikationer Dokumenthantering Säkerhetsprogramvara Lagring Affärssystem ERP Affärssystem CRM IP-telefoni Drift 3 % 9 % 6 % 9 % 12 % 16 % 19 % 21 % 17 % 27 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % källa: exido/it-barometern IT-som-funktion kommer troligen att öka andelen beslut som fattas i organisationen, eftersom många av applikationerna är standardiserade och anpassade för vissa funktioner. En annan tillväxtpotential inom IT-somfunktion finns bland de små och medelstora företagen, som har svårt att klara den stora initiala investering som det innebär att anskaffa, implementera och driva egna applikationer. Köparnas bristande kompetens och tid inom små och medelstora verksamheter hämmar i dag också möjligheten. Det är då särskilt viktigt att leverantörerna är tydliga och att de kan paketera och prissätta erbjudandena på ett enkelt sätt och visa på fördelarna med funktionsleveranser gentemot dessa företag. 3. Proprietära system, standardlösningar och fokus på plattformar Under lång tid har större företag företrädelsevis valt att utveckla stora delar av sina system själva, det vill säga utveckla egna proprietära system. Grundtanken har varit att utveckla ett system som hjälper verksamheten att hitta nya lösningar och försvårar kopierbarhet. Vi har också sett många goda exempel på proprietära lösningar som har hjälpt företagen 25

26 it för konkurrenskraft att skapa konkurrensfördelar under en viss tid eller försvårat för nya aktörer att komma in på marknaden. Fördelarna med de proprietära systemen har varit att de har anpassats efter de specifika behov som företaget har haft. Man har på så sätt haft möjlighet att bygga vidare på den särart man har i sin verksamhet. IT-avdelningarna har varit viktiga för att säkerställa kvalitet och utveckling av de egna systemen. Ett globalt exempel på framgångsrika proprietära system är Wal-Marts IT-system. Systemet har varit mycket viktigt för att Wal-Mart har kunnat positionera sig bättre gentemot leverantörer och bli än starkare som detaljhandelskedja. Grunden har varit ett modulärt system som de till största delen har utvecklat själva. Wal-Marts position i dag kan upplevas som stark och dominerande. Billigare har varit en viktig devis, vilket har inneburit att många leverantörer har tvingats lämna kedjans hyllor, eftersom de inte klarat av de krav som Wal-Mart har ställt. Wal-Mart har trots att man byggt på ett proprietärt system varit mycket öppen när det gäller information gentemot leverantörer och samarbetspartner. Informationen har för Wal-Marts del använts för att snabbt ta till sig ny kunskap och bygga partnerskap med sina leverantörer etablerade man Retail link, där leverantörerna kunde följa sina egna varor och se försäljning, leveranser, ordar, returer etc. Detta upplevdes på sin tid som revolutionerande, eftersom information ansågs vara makt och man hellre höll informationen för sig själv än delade med sig informationen till sina samarbetspartner. Under de senaste åren har Wal-Mart varit ännu mer öppen mot sina leverantörer. Om en leverantör vill göra en satsning och försöka få ett större sälj- och marknadsföringsutrymme i butikerna tillhandahåller Wal-Mart information om specifika butiker och målgrupper. Med hjälp av denna information får leverantörerna försöka göra en säljpresentation som visar att fler av deras produkter skulle innebära en vinst både för Wal-Mart och för leverantören. I oktober 2007 meddelade Wal-Mart att man skulle överge sitt proprietära system till förmån för standardsystem från SAP. Anledning- 26

27 it för konkurrenskraft en uppgavs vara att det är mer kostnadseffektivt att utnyttja standardsystem samt att utvecklingen inom standardsystemen har gått så pass långt att fördelarna med proprietära system är betydligt mindre. En trend är att det blir allt färre proprietära system. De stora mjukvarutillverkarna, som Microsoft, Oracle och SAP, har en hög utvecklingstakt, vilket gör att det blir svårt för enskilda företag att hänga med i utvecklingen av egna system. I samband med att allt fler företag investerar i mjukvaror från någon av de större mjukvaruleverantörerna ökar också deras stordriftsfördelar och deras utbud av applikationer. Priserna fortsätter att pressas ner, och kunderna kommer att kunna se fram emot lösningar som är billigare och klarar av mer. Wal-Marts IT-strategi är baserad på tre principer; 1. Handlarna först tekniken därefter Tala affärer, inte IT. 2. Använd gemensamma system på gemensamma plattformar Detta sänker kostnaderna, eftersom systemet exporteras till nya affärer och nya länder. Det möjliggör också snabbt export av best practises mellan affärer. 3. Centraliserat informationssystem Informationssystemen är koncentrerade till Arkansas (USA), med ett extra datacenter för backup och säkerhet. Kreditkortsanvändande i Kina auktoriseras i Arkansas inom en sekund. Samlar IT-utvecklare till en enda plats i anslutning till övriga affärsbeslut. källa: the enterpr i se s y ste m spectator, april 2006 Fakta om Wal-Mart Wal-Mart är ett detaljhandelsföretag med 1,9 miljoner anställda butiker i världen, varav i USA. Finns i 15 länder. Parallellt med trenden att allt fler överger proprietära system finns också trenden att man minskar antalet plattformar. I dag har mer än hälften av de svenska företagen genomfört eller är på väg att genomföra en minskning av antalet plattformar. Intresset för att koncentrera sig på vissa plattformar beror på att lösningar från olika leverantörer snabbt ökar kostnaderna för att systemen ska kunna samspela och integreras. Genom plattformskonsolidering ser företagen till att öka säkerheten och stabiliteten i IT-systemen, förutom att de blir mer kostnadseffektiva. Men det är inte lätt att minska antalet plattformar, eftersom en enskild plattform ofta inte har alla de applikationer som efterfrågas. 27

28 it för konkurrenskraft Figur 5 Trender för plattformar 34 % 27 % 11 % 28 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ja, vi har redan genomfört en omfattande reduktion av plattformar Ja, vi genomgår för närvarande ett sådant arbete Nej, vi har inte gjort det, men vi planerar att göra det Nej, vi har inga sådana ambitioner källa: exido/it-barometern 4. Snabbare och bättre beslut med IT-stöd Den stora vinsten med IT-investeringar uppkommer, som vi tidigare har konstaterat (se figur 2), om organisation och IT-investeringar samarbetar. IT bör därmed ses som en del i andra processer för att kunna effektivisera och strukturera processerna än bättre, vilket minskar kostnaderna eller möter andra förändringskrav bättre. För IT-avdelningen ställer detta krav på att förstå verksamheten och de förändringar som ska genomföras. Kraven på förändringar kommer i dag både från internt håll och från den eller de marknader företaget eller organisationen verkar på. Verksamhetschefer måste i dag inte bara kunna förändra utan också kunna agera snabbare. Utvecklingstakten när det gäller produktutveckling har ökat markant under de senaste decennierna, vilket ställer krav på företag och organisation att kunna förändra sig. IT-systemet måste vara flexibelt och kunna stödja de förändringsprocesser som initieras och tillhandahålla information så att rätt beslut kan tas. 28

29 it för konkurrenskraft Figur 6 Ökning av förändringstakten i företag Förändringstakt Krav på en iterativ process! Ok att anpassa verkligheten efter resultatet? Ok att anpassa verkligheten efter resultatet Tid Förändringar i företag sker på olika sätt, till exempel genom centrala beslut, marknadssamarbeten, organisatoriska förändringar och lagförändringar. Oavsett var besluten fattas kräver förändringsprocessen i allmänhet IT-stöd. I förändringsarbetet behöver man kunna styra förändringen och säkerställa att den sker på ett effektivt sätt. Det är inte bara i förändringsprocesser som information behöver vara tillgänglig i organisationen. Många företag har en decentraliserad beslutsstruktur där besluten fattas ute i företagen, för att företagen ska uppfattas som mer flexibla och kundnära. Viljan att öka nyttjandet av information i verksamheten ställer också betydande krav på att informationen är korrekt. Grundarbetet för att bygga en infrastruktur som inte bara säkerställer informationsflödet utan också tar ansvar för datakvaliteten blir essentiellt. Utan tillförlitlig information blir många investeringar i informationsförsörjning direkt felaktiga. När allt fler fattar beslut och får tillgång till information och när beslutsprocesserna går fortare blir det allt viktigare att datakvaliteten är säkrad. 29

30 it för konkurrenskraft IT som möjliggörare av konkurrenskraft I tidigare diskussion har vi främst berört de interna faktorer som ställer krav på IT. Vi får dock inte glömma att IT i sig ställer nya krav på företaget, dess bransch och omvärlden. Mer än 80 procent av CEO:erna i globala företag ser att teknik i stor eller mycket stor grad möjliggör konkurrenskraftsfördelar i den industri de är verksamma inom. Men mindre än 20 procent anser att deras företag utnyttjar dessa förändringar på bästa sätt. 11 Vad bromsar IT:s konkurrenskraft? Oförmågan att utnyttja olika tekniker bättre tillskrivs ofta företagens ITavdelningar, som upplevs som bromsklossar. Sådana raljerande uppfattningar är enkla att framföra, men de förklarar bara en del av företagens bristande förmåga att utnyttja IT för att skapa konkurrenskraft. Det finns utmaningar som IT-avdelningarna och företagsledningarna måste ta sig an för att IT i större utsträckning ska kunna bidra till att öka företagens konkurrenskraft. Det kan gälla till exempel kunskap och förståelse hos ledningen om IT samt hur man i ledningen utvärderar investeringar. Men det finns också andra delar i företagen som måste fungera för att det ska vara möjligt att utnyttja IT bättre. I många företag finns det en obalans i samspelet mellan ägare, styrelse och ledning, vilket kan leda till en riskminimering i investeringsbesluten. Kunskapen och viljan att förändra och våga tänka nytt stoppas ofta av ägare och styrelse. Styrelsearbetet är huvudsakligen inriktat på kontroll och finansiering och i liten utsträckning på marknads- och framtidsfrågor trots att styrelsen har ansvar för företagets strategiska inriktning. Den operativa ledningen har i många fall svårt att motivera investeringar i en affär med osäkra intäkter. 12 De ekonomiska utvärderingsmodellerna är också en anledning till att innovationskraften hämmas. Ser man på följande tre modeller, som alla har sina förtjänster och som är vanligt förekommande, ser man att nytänkande och innovation motarbetas

31 it för konkurrenskraft 1. Beräkning av förväntat cash flow och nuvärde. När man beräknar nuvärdet av en investering gör man det i allmänhet konservativt. Man undervärderar de verkliga vinsterna med investeringen. I allmänhet jämför man investeringen med att inte göra någonting alls, vilket är att jämföra med att det kommer att vara status quo om man inte agerar. Med andra ord utgår man i dessa fall från att konkurrenterna inte gör något och att kundernas preferenser inte förändras så att det påverkar företagets lönsamhet. 2. För stor tillit till redan tagna fasta kostnader. Traditionellt sett har utmanare betydande nackdelar genom att de inte besitter de strukturer och tillgångar som redan existerande aktörer har. Företag räknar på marginalkostnader genom att utnyttja befintliga strukturer, som IT-system, varumärken, leverantörer och distributionskanaler, för att nå ut. Utmanare måste tänka nytt och skapa nya samarbetsmöjligheter och lösningar, vilket kan vara bättre för att nå ut med erbjudanden och integrera nya tekniker. 3. Stort fokus på kvartalsrapporter och kortsiktig lönsamhet. Framför allt noterade bolag har fokus på vad som visar resultat på kort sikt i stället för att bedöma investeringar efter vilka möjligheter till långsiktig tillväxt de skapar. Det finns med andra ord många olika drivkrafter inom företaget som motverkar förändring och innovation. Men vi befinner oss i en omvärld med kontinuerlig förändring. Nya leverantörer, nya kunder, nya regler, innovationer och nya kundpreferenser innebär att ett företag eller en organisation inte kan vara opåverkad. Gör man inget förlorar man handlingsmöjligheter, eller som Giuseppe Tomasi di Lampedusas uttryckte det: If we want things to stay as they are, things will have to change. Grund för bättre utnyttjande av IT för bättre konkurrenskraft Det finns en tydlig motsättning på dagens IT-marknad. Å ena sidan drivs den av att skapa struktur, standarder, protokoll och tydliga regler. Strävan efter effektivitet har bidragit till en uniformitet, där många företag liknar varandra och nya erbjudanden till kunderna kopieras i snabb takt. Å andra sidan förväntas IT ge förutsättningar för ett företag att vinna konkurrensfördelar. 31

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET PEDAB [P0433] Senast ändrad 15-06-10 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I KORTHET: ANALYTICS... 3 2. I KORTHET: CLOUD... 4 3. I KORTHET: MOBILITY... 5 4. I KORTHET: SECURITY...

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Se upp med Oracle och SAP

Se upp med Oracle och SAP Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln? Eskil Swende, seniorkonsult och partner, IRM Se upp med Oracle och SAP Det är inte så lätt att baxa in kolossalprodukter som Oracle databas och

Läs mer

GITindex Hösten 2010. Rapport December 2010. Page 1

GITindex Hösten 2010. Rapport December 2010. Page 1 GITindex Hösten 2010 Rapport December 2010 Page 1 Om Grön IT i Sverige Hösten 2010 Rapporten Grön IT i Sverige Hösten 2010 baseras på intervjuer gjorda med drygt 500 svenska företag och organisationer.

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala element för verksamhetsutveckling Ek. Dr John Söderström

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

DataDIA ERP-marknaden 2013

DataDIA ERP-marknaden 2013 Marknadsundersökning DataDIA ERP-marknaden 2013 Marknadsandelar och andel av nyförsäljning 2012 jämfört med 2008 (Förkortad version) Niklas Linder VD, DataDIA AB Peter Edling Analytiker, Agile Sales AB

Läs mer

En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011

En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011 En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011 ERP/Affärssystem. Marknadsandelar, nöjdhet och nyförsäljningstakt Undersökningen bygger på svar från 3773 IT och Ekonomiansvariga bland företag och organisationer

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Säljstöd Konkreta trender Möjliga hot Underlag

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern CIO-barometern 2014 CIO-barometern 2014 En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur Om CIO-barometern CIO-barometern är en årligen återkommande undersökning som genomförs

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1 IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter...

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter... Affärsidé... 2 Historik... 2 Nuläge... 2 Stark marknadspotential... 3 Ekonomi, lönsamhet... 3 Organisation... 4 Våra produkter... 5 Våra speciella fackkunskaper... 5 Arbetsmetodik Orderhantering på verkstad...

Läs mer

X-jobbs katalog. Medius R&D November 2011

X-jobbs katalog. Medius R&D November 2011 X-jobbs katalog Medius R&D November 2011 Contents ERP och Workflow System... 2 ipad och workflow system... 3 Nya möjligheter med HTML5... 4 Nya alternativ för affärsregelmotorer... 5 Process Intelligence

Läs mer

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International Page2 SLUTSATS Radar Group har genomfört en analys runt

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Vad betyder molnet för framtida IT-yrken

Vad betyder molnet för framtida IT-yrken Dataföreningen Vad betyder molnet för framtida IT-yrken Stockholm 2009-03-12 Denna rapport är konfidentiell och avsedd enbart för den klient till vilken den är adresserad Agenda Molnet förutspås skapa

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

PB 1. Securing progress

PB 1. Securing progress PB 1 Securing progress 2 3 Biner: abbreviation for carabiner. A metal loop with a spring catch, designed as a connector to quickly and securely link together components. Used in mountaineering for fastening

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer

Bo Dahlbom. Professor och forskningschef. Sveriges framtid (2007) www.aktivering.se www.sust.se

Bo Dahlbom. Professor och forskningschef. Sveriges framtid (2007) www.aktivering.se www.sust.se Bo Dahlbom Professor och forskningschef Sveriges framtid (2007) Aktivera dina medarbetare (2011) www.aktivering.se www.sust.se 1 Förändring Samhället förändras De sista 5 åren med Internet Facebook, Twitter

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Det kraftigt ökande beroendet av digitala affärer ställer nya krav på företagsledningen klarar ditt företag utmaningen?

Det kraftigt ökande beroendet av digitala affärer ställer nya krav på företagsledningen klarar ditt företag utmaningen? Det kraftigt ökande beroendet av digitala affärer ställer nya krav på företagsledningen klarar ditt företag utmaningen? Ruter Dam 17 April 2013 Birgitta Klasén & Meg Tivéus Introduktion, Birgitta Agendan

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka Tjänstemännens IT-miljö Ett steg fram och två steg tillbaka 1 2 Förord............................................................... 4 Satsa på en bättre IT-miljö det gynnar företagen, medarbetarna och

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00 Verksamhetskritiska system i MOLNET Framtida sättet att köpa Affärssystem, EFH och andra verksamhetssystem En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade

Läs mer

Fö1 Kursintroduktion

Fö1 Kursintroduktion Fö1 Kursintroduktion Perspektiv på affärssystem IT&M T3 Ulf Melin Informatik, IEI, LiU ulf.melin@liu.se Disposition Kort rekapitulation Kursen Syfte och mål Kursdesign och pedagogisk idé Examination Litteratur

Läs mer