Nyhetsbrev Internationell Recycling # 47

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev Internationell Recycling # 47"

Transkript

1 Malmö i september 2005 SIDA: 1/6 Tyskland: Nya pantregler Den 28 maj 2005 trädde nya pantregler i kraft i Tyskland. Nyheterna är: Mineralvatten, öl och läskedrycker med kolsyra i engångsflaskor och på burk (0,1 3 liter) är pantbelagda Panten är enhetlig på 25 cent/euro Pantplikten är inte längre beroende av uppfyllandet av återvinningskvoter. Övriga dryckesförpackningar berörs inte av pantplikt under förutsättning att de, enligt förpackningsförordningens paragraf 6.3, är anslutna till ett rikstäckande insamlingssystem. För dessa förpackningar är det fortfarande Duales System Deutschland AG (DSD) Gröna Punkten som är nummer ett. Pantplikt finns inte på must, mjölk och vin Från och med 1 maj 2006 gäller även pant på drycker utan kolsyra ( t.ex. isté) och alkoläsk Från och med 1 maj 2006 upphör speciallösningar för pant, som många lågpriskedjor infört. Det innebär att säljer man dryckesburkar, så måste man också ta emot alla pantbelagda dryckesburkar Ingen regel utan undantag. Små kiosker och butiker med en försäljningsyta på mindre än 200 m 2 behöver bara ta tillbaka dryckesförpackningar för de märken som ingår i sortimentet. Källa: Punkt Irland: Åtgången på plastkassar minskat med 90 % En skatt på 15cent/Euro per plastkasse infördes på Irland år Orsaken till laginförandet var att man ville minska avfallsmängden och problemet med nedskräpning i naturen. Lagen har fått en mycket stor effekt. Användandet av plastkassar har minskat med 90 % och man kan även se att lagen har haft effekt genom att titta ute i naturen. Det finns planer på att införa en liknade skatt på plastpåsar i Skottland. Liknade skatter finns i Sydafrika, Indien och Taiwan. Även i Japan har man tröttnat på plastpåsar som skräpar ner i miljön. Det kan bli förbjudet genom en lag för butiker att dela ut gratis plastpåsar till sina kunder. Det kan emellertid bli en ny inkomstkälla för butikerna i Japan om de tvingas ta betalt. Källa: Nordemballage Sverige: RECYCLING-dagen 12 oktober Europeisk och svensk förpackningsåtervinnings framtid och utveckling diskuteras på Hotel Marina Plaza i Helsingborg. Vad sker i Europa och i Sverige? Till temat förpackningsåtervinning kommer många intressanta talare att finnas på plats. Talare från bl.a. Pro Europe, takorganisationen som förvaltar Gröna Punkten, Duales System Deutschland AG, Återvinningsindustrierna, Reparegistret med flera. En intressant och fullspäckad dag väntar dig. Recyclingdagen genomförs i samverkan med facktidskriften Recycling & Miljöteknik, Tysk-Svenska Handelskammaren och Miljöteknik. För mer information och anmälan:

2 SIDA: 2/6 Sverige: Ansvar för el-avfall vid export frukostmöte 2 november Den 2 november 2005 arrangerar Tysk-Svenska Handelskammarens tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ett frukostmöte på Skeppsbron 2 i Malmö med temat Ansvar för el-avfall vid export. Sverige ligger i världstoppen vad det gäller insamling och återvinning av el-avfall. Förra året togs det emot cirka 10 kg el-avfall per invånare, vilket mer än väl uppfyller EU:s krav enligt det nya WEEE-direktivet. Direktivet trädde i kraft den 13 augusti 2005 och medför att samtliga 25 EU-länder, måste utforma en nationell lagstiftning och upprätta ett register för rapportering. Kraven på rapportering, märkning av produkter och återvinningskostnader varierar mycket. Tysk-Svenska Handelskammarens Norman Karsch kommer att tala om lagstiftningen kring WEEE och kartlägga hur det ser ut i de olika EU-länderna. Sist men inte minst kommer den viktiga frågan att tas upp Hos vem ligger ansvaret vid export? För ytterligare information och anmälan kontakta: Sverige: Mässan Miljöteknik 2006 Mässan Miljöteknik, i Göteborg, har efter en omfattande marknadsundersökning, utförd av Miljökonsultföretaget Natlikan Sustainability, sett över mässkonceptet och presenterar nu en mässa i ny tappning. Inför 2006 kommer 5 fokus områden att lyftas fram; Avfall & Återvinning, Energi, Transporter, Luft, Mark & Vatten samt Miljökompetens. Syftet med nya Miljöteknik är att skapa en spännande och innovativ miljömässa, där forskning, nya tekniker och produkter presenteras på ett levande mässgolv. Österrike: Oro att WEEE blir dyrt och byråkratiskt I Österrike tas frågan upp om vilka kostnader, som införandet av WEEE-föreskrifterna kommer att föra med sig. Experter varnar för att införandet kommer bli allt annat än enkelt och billigt och säger att många ser det hela som ett byråkratiskt gissel. För konsumenten kommer priserna att öka med % och för billiga produkter kan ökningen bli ännu större. Det österrikiska miljöministeriet anser likaså att direktivet inte kommer att ge upphov till några större positiva effekter i praktiken, då deponering av elektronik redan idag är förbjuden i Österrike och de i direktivet satta målen redan är uppfyllda. De försöker minska de byråkratiska effekterna genom att t.ex. undanta handlare med en yta på mindre än 150 m 2 från kravet på att ta tillbaka elektronik vid nyförsäljning. På sin hemsida har de även för enklare registrering en uppdaterad lista som visar om produkter berörs av direktivet och i så fall i vilken kategori de hamnar. Till produkten räknas även tillbehör som krävs för att den tekniska grundfunktionen ska fungera. Men gränsdragningen är liksom i många andra länder oklar. Tanken med producentansvaret är att det ska minska mängden avfall samt öka återvinningsgraden för elektronikskrot. Elektronikavfall är idag den avfallsström som växer snabbast i EU och med dagens ökningstakt kommer volymen att fördubblas till Serviceföretag kommer att sköta det praktiska arbetet åt företagen och som det ser ut nu så kommer följande fyra aktörer vara aktiva i Österrike: European Recycling Plattform (ERP), Umweltforum Haushalt (UFH), ERA (ArgeV och Altstoff Recycling Austria AG) och EVA (Erfassen und Verwerten von Altstoffen GmbH). Normalt är det importören som är ansvarig för att detta sköts, men genom avtal kan även exportören till Österrike bli den ansvarige. För ytterligare information kontakta Tysk-Svenska Handelskammaren, telefon Källa: Umweltsschutz

3 Kort och gott SIDA: 3/6 Tyskland: Interseroh sluter avtal för el-skrot med lamptillverkare Den tyska återvinningsorganisationen Interseroh (ISD) har tagit fram ett avtal för insamlings- och återvinningssystem för medlemmar i den tyska branschföreningen för lamptillverkare ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindistrie e.v). Interseroh har under en försöksperiod erbjudit sina tjänster till dessa medlemmar. Med denna försöksperiod som grund och med Interserohs samarbetspartners inom WEEE-recycling kan man nu erbjuda ett insamlingssystem som följer lagstadgade föreskrifter för lampor. Källa: FaxFacts Tyskland: Byggnadsindustrin förlänger sitt avtal med Interseroh Byggnadsindustrin har förlängt avtal med tyska återvinningsorganisationen Interseroh fram till år Cirka 2000 företag kommer att fortsätta att utnyttja Interserohs tjänster för insamling, bearbetning och återvinning av förpackningar. Källa: FaxFacts Tyskland: Ökning av engångs-pet för alkoholfria drycker Trenden visar att återfyllnadsbara dryckesförpackningar minskar kraftigt och att även användningen av dryckeskartonger minskar något. Däremot ökar dryckesförpackningar av engångs-pet kraftigt. Källa: Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.v. Tyskland: Samarbete med tyska Interseroh och brittiska Valient Recycling De båda återvinningsorganisationerna Interseroh och Valient Recycling kommer att inleda ett gränsöverskridande samarbete. Detta kommer att ske i form av kunskapsutbyte inom utvecklingen av insamlingssystem för implementering av WEEE-direktivet. Dessutom kommer man att samarbeta både på den nationella och internationella markanden inom handeln med råvaror från återvinning. Källa: Circle Schweiz: Återvinningsanläggning för uttjänta bildäck I närheten av Zürich kommer en återvinningsanläggning för uttjänta bildäck att tas i bruk. Ägaren Neumatico- Recycling AG talar om Europas största anläggning för tillverkning av gummimjöl av högsta renhet. Cirka tre miljoner däck per år ska man kunna bearbeta. Det nya återvunna råmaterialet kommer att användas i bilbyggnadsbranschen och inom byggnation ovanför och under jord. Källa: Umwelt Focus Storbritannien: Återvinningsmål ej uppnådda Storbritannien nådde inte, de av EU angivna målen för återvinning av förpackningar år Mängderna, som offentliggjordes av brittiska regeringen, visade att nationen fattades ton. Plastindustrin misslyckades med ton och likaså nådde man inte heller upp till insamlingsmängderna för aluminium och stål. Sverige: Förpackningar och tidningar utgör en tredjedel av våra sopor Svenska Renhållningsverksföreningen (RVF) har gett NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) i uppdrag under år 2004 att genomföra en plockanalys av sopor. Resultatet visar att svensken kastar i genomsnitt 4,5 kilo sopor per vecka. Matavfall utgör 42 %, 31 % av material som producenten är ansvarig för och resterande 27 % består av bland annat trädgårdsavfall och blöjor. Källa: RVF

4 Kort och gott forts. SIDA: 4/6 Sverige: Plastavfall en bristvara Det råder brist på plastavfall bland de svenska plaståtervinnarna. Anledningen är att en allt större del exporteras eller förbränns. Höga plastpriser har resulterat i ökad export till Asien. Plast som skulle kunna återvinnas hamnar fortfarande i kommunal avfallsförbränning. Källa: Återvinningsindustrierna Sverige: Vad gör vi med byggavfallet? - Seminarium 9 november Sveriges Byggindustrier och Återvinningsindustrierna arrangerar ett seminarium med detta tema. Syftet är att belysa regler som gäller och presentera bra exempel från byggsektorn och återvinningsföretag. För ytterligare information Sverige: Återvinningsdagarna 2006 Återvinningsdagarna äger rum den 4-5 april 2006 i Stockholm. Boka in redan nu! För ytterligare information Österrike: Pris till avfallsrådgivare För åttonde gången har österrikiska återvinningsorganisationen Altstoff Recycling Austria AG (ARA) i samarbetet med tidskriften Umweltschutz delat ut ett pris för utomordentliga insatser inom området källsortering av förpackningar. Runt om i Österrike finns det cirka 220 aktiva avfallsrådgivare, som informerar om källsortering av förpackningar och genom kreativa åtgärder försöker öka medvetandet bland befolkningen. Källa: Umweltschutz Europa: Prisfall på stålskrot Priset på stålskrot sjönk återigen starkt under maj och juni. På vissa sorter av stålskrot sjönk priset med mer än 50 % i jämförelse vid slutet av året Många europeiska stålverk har minskat sin produktion för att på så vis stödja stålpriserna, eftersom det är en minskad efterfrågan och lagren fortfarande är välfyllda. Källa: FaxFacts Världen: Kinas krav på träemballage från 1 januari 2006 Den internationella standarden för träemballage kommer att införas i Kina den 1 januari Samtidigt kommer Kinas krav på EU:s sundhetscertifikat att avskaffas. Reglerna kommer att bli lika oberoende av vilket land godset kommer ifrån. Dock kommer vissa specialregler att finnas. Källa: Jordbruksverket Världen: Träemballage- nya importregler till USA, Kanada och Mexiko från september År 2005 är ett viktigt år för nya regler vad beträffar träemballage. Nya importregler infördes av EU 1mars. Listan för länder som inför krav enligt den internationella standarden ISPM 15 utökas. Den 16 september träder nya importregler i kraft för USA, Kanada och Mexico. Dessa länder kommer att skicka tillbaka träemballage, som inte är behandlat och märkt enligt standarden, vilket kommer att få stor betydelse för handeln. Källa: Jordbruksverket

5 Kort och gott forts. SIDA: 5/6 Övrigt: Svensk-Tyska Språkfonden Stiftelsen Svensk-Tyska Språkfonden erbjuder stipendier för två sammanhängande veckors intensivutbildning. Kurserna är helt skräddarsydda efter näringslivets behov. Kursens huvudsyfte är att på kort tid förbättra dina kunskaper i affärstyska, tysk affärskultur och förhandlingsteknik. Stipendiet är för dig, som aktivt arbetar med tysktalande länder och som är anställd inom ett svenskt export- eller importföretag. Nu är det dags att söka stipendium för vårens kurser Sista ansökningsdag är 18 november. För mer information: eller kontakta Heike Kirsch Tel För att följa upp utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad. Nedan anges ett urplock av dessa: Tyskland: Circle ISD och Fax Facts (ISD) Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nachungsmittel e.v. Punkt och Punkt.Direkt (DSD) RIGK Reporter Umweltinfo (DIHK) Umweltpraxis Umwelt Magazin och Vfw-Newsticker Sverige: Dagens Miljö Energivärlden Kretslopp Kretsloppet Miljöaktuellt Miljö EKO Miljö&Utveckling Nordemballage Pack & Plast Packforsk Nytt Packmarknaden Nordica och Packmarknaden Nyhetstidning Plast i fokus Plast-Forum Recycling&Miljöteknik SIS Standard News och Transport idag och i trafik ÅI-bulletinen Europa: Contact (AHK Frankrike), Ecoemballages Nyhetsbrev (Spanien), Emballage & Miljø (AHK Danmark), Informasjonsbrev (Materialretur, Norge), EVA (Österrike) Saftey-plus (Schweiz) Trennt (ARAÖsterrike) Umwelt-Focus (Schweiz) Umweltnews (Öko- Box, Österrike) och Umweltschutz (Österrike)

6 Nyhetsbrev Internationell Recycling Abonnemang Svarstalong till Tysk-Svenska Handelskammaren Servicekontor för europeisk förpackningsrecycling SIDA: 6/6 Telefax Jag önskar abonnera på Ert nyhetsbrev per e-post! Företagsnamn: Gata / Box: Postnummer/Ort: Verksamhet: Vi är medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren: Handläggare: Befattning: Telefon: Telefax: E-post:

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 66

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 66 Malmö i oktober 2007 SIDA: 1/6 Tyskland: Nya förpackningsförordningen i Tyskland är på gång Tyska Förbundskabinettet godkände den 19 september en proposition om en tilläggslag till förpackningsförordningen.

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 44

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 44 Malmö i maj 2005 SIDA: 1/6 Tyskland: Gröna Punkten erbjuder ny tjänst Den tyska återvinningsorganisationen Duales System Deutschland AG (DSD) vill utöka sin verksamhet genom att erbjuda en ny service.

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 38

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 38 Malmö i oktober 2004 SIDA: 1/5 Tyskland: Pilotprojekt gula tunnan plus i Leipzig Sedan den 18 september 2004 är det möjligt för invånarna i Leipzig att kasta plast- och metallavfall och smådelar av elektronikavfall

Läs mer

skammaren #3-2010 Citera gärna men ange källan

skammaren #3-2010 Citera gärna men ange källan skammaren Tysk-Svenska Handelskammarens Nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras 10 ggr/år och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 69

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 69 Malmö i februari 2008 SIDA: 1/7 Tyskland: Den nya förpackningsförordningen I december månad 2007 togs beslutet av Tysklands förbundsråd att godkänna propositionen om ett tillägg till förpackningsförordningen.

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 78

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 78 Malmö i december 2008 SIDA: 1/5 Tyskland: Efter årsskiftet krävs avtal för förpackningsåtervinning Enligt den femte förpackningsförordningen (VerpackV) som träder i kraft den 1 januari 2009 i Tyskland,

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 72

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 72 Malmö i juni 2008 SIDA: 1/6 Tyskland: Den nya förpackningsförordningen bidrar till rättvis konkurrens I början av april kungjordes det femte tillägget av den tyska förpackningsförordningen. Dessa regler

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling #83

Nyhetsbrev Internationell Recycling #83 Malmö i juli SIDA:1/6 Nederländerna: Dyr återvinning Nederländerna valde tidigare en annorlunda väg inom förpackningsåtervinning. Nu vill man insamla större kvoter av plast som ska finansieras genom en

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 35

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 35 Malmö i juni 2004 SIDA: 1/6 Tyskland: Ny prislista för Gröna Punkten fr.o.m. 2005 I slutet av maj månad 2004 informerade den tyska återvinningsorganisationen Duales System AG samtliga sina kunder brevledes

Läs mer

skammaren #4-2010 Citera gärna men ange källan

skammaren #4-2010 Citera gärna men ange källan skammaren Tysk-Svenska Handelskammarens Nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras 10 ggr/år och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning

Läs mer

Från avfallshantering till resurshushållning. Sveriges avfallsplan 2012 2017

Från avfallshantering till resurshushållning. Sveriges avfallsplan 2012 2017 Från avfallshantering till resurshushållning Sveriges avfallsplan 2012 2017 RAPPORT 6502 maj 2012 Från avfallshantering till resurshushållning Sveriges avfallsplan 2012 2017 Rapport 6502 maj 2012 NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

2. Varför är klimatsmarta förpackningar en nödvändighet?

2. Varför är klimatsmarta förpackningar en nödvändighet? Sammanfattning Trots att förpackningar påverkar miljön och klimatet negativt så är de också nödvändiga. För 50 år sedan fanns det betydligt mindre förpackningar än idag. Det är inte mycket av det vi köper

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Internationellt intresse. för svenska avfallslösningar

Internationellt intresse. för svenska avfallslösningar RAPPORT U2012:04 Internationellt intresse för svenska avfallslösningar Förord Svenska avfallslösningar väcker beundran världen över. Det handlar delvis om teknik i allt från insamling och behandling till

Läs mer

AVFALLSPLAN 2011-2015

AVFALLSPLAN 2011-2015 AVFALLSPLAN 2011-2015 FÖR MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN 1 AV FA L L S P L A N 2011-2015 Förord Välkommen till avfallsplan 2011 2015 för Malmö stad och Burlövs kommun. Denna avfallsplan är resultatet av

Läs mer

Nulägesbeskrivning 2012

Nulägesbeskrivning 2012 Renhållningsordning Bilaga 2 Nulägesbeskrivning 2012 Uppföljning av mål i avfallsplan från 2006, omvärldsanalys och prioriteringar inför ny avfallsplan Dolores Öhman, Hässleholm Miljö AB Emma Krantz, Hässleholm

Läs mer

AVFALLSPLANERING 2006

AVFALLSPLANERING 2006 AVFALLSPLANERING 2006 Del 2 Avfallsplan Planeringsunderlag Slutligt förslag 2007-05-30 för utställning Antagen av kommunfullmäktige i Ulricehamn 2007-10-22, 140 Avfallsplanering 2006 redovisas i 4 delar.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Miljödepartementet 103 33 Stockholm Malmö den 1 november 2010 Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Avfall Sverige föreslår att regeringen ser över reglerna om producentansvar

Läs mer

Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet.

Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet. Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet. 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING 4 2. INLEDNING 7 3. BAKGRUND 8 3.1 Direktivet 8 3.2 Naturvårdsverkets uppdrag 9 3.3 Samarbete under utredningsprocessen

Läs mer

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 Sysavs kretsloppsplan för perioden 2011-2015 visar vägen för avfallshanteringen inom Sysavregionen under de närmaste åren. Inriktning och mål i planen har tagits fram

Läs mer

Förslag till etappmål

Förslag till etappmål NV-00336-13 Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2 Förord Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för budgetåret 2013 fått i uppdrag att föreslå

Läs mer

Uppslaget NY TEKNIK ÄR EFFEKTIV MILJÖ SOPOR ÄR OCKSÅ RÅVAROR TILLVÄXT MÖJLIGGÖR EN BÄTTRE MILJÖ. Läs mer på sid. 12

Uppslaget NY TEKNIK ÄR EFFEKTIV MILJÖ SOPOR ÄR OCKSÅ RÅVAROR TILLVÄXT MÖJLIGGÖR EN BÄTTRE MILJÖ. Läs mer på sid. 12 MILJÖ MILJÖ OCH TILLVÄXT, HÄNGER DET IHOP? Uppslaget NY TEKNIK ÄR EFFEKTIV Läs mer på sid. 12 SOPOR ÄR OCKSÅ RÅVAROR TILLVÄXT MÖJLIGGÖR EN BÄTTRE MILJÖ Om SVENSKT NÄRINGSLIV Svenskt Näringsliv är företagens

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2006/2007

Stena Metallkoncernen 2006/2007 Stena Metallkoncernen 2006/2007 Stena Metallkoncernen Stena Metallkoncernens verksamheter Nya verksamheter under 2006/2007 Bolaget bedriver också via Stena Metal Inc. verksamhet i Stamford, USA, Belo Horizonte,

Läs mer

Boverket. Utvärdering av stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen

Boverket. Utvärdering av stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen Boverket Utvärdering av stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen Utvärdering av stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen Boverket maj 2007 Titel: Utvärdering av stödet till investeringar

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Avfallsplan för Huddinge kommun

Avfallsplan för Huddinge kommun 1 Avfallsplan för Huddinge kommun Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-16 2 Avfallsplan Sida 1 Vision 3 2 Avgränsningar och styrmedel 4 2.1 Lagar 4 2.1.1 Gällande renhållningslagstiftning 4 2.1.2 Nationella

Läs mer

Hjälp oss städa din strand 2011. Coca-Cola och Städa Sverige presenterar stolt: STÄDA SVERIGE. Hjälp oss städa din strand 2011

Hjälp oss städa din strand 2011. Coca-Cola och Städa Sverige presenterar stolt: STÄDA SVERIGE. Hjälp oss städa din strand 2011 STÄDA SVERIGE Hjälp oss städa din strand 2011 Strändstädning i Tanum 2010, Fjällbacka Danceport Coca-Cola och Städa Sverige presenterar stolt: Hjälp oss städa din strand 2011 Utbildningsmaterial till deltagande

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer