Nyhetsbrev Internationell Recycling # 47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev Internationell Recycling # 47"

Transkript

1 Malmö i september 2005 SIDA: 1/6 Tyskland: Nya pantregler Den 28 maj 2005 trädde nya pantregler i kraft i Tyskland. Nyheterna är: Mineralvatten, öl och läskedrycker med kolsyra i engångsflaskor och på burk (0,1 3 liter) är pantbelagda Panten är enhetlig på 25 cent/euro Pantplikten är inte längre beroende av uppfyllandet av återvinningskvoter. Övriga dryckesförpackningar berörs inte av pantplikt under förutsättning att de, enligt förpackningsförordningens paragraf 6.3, är anslutna till ett rikstäckande insamlingssystem. För dessa förpackningar är det fortfarande Duales System Deutschland AG (DSD) Gröna Punkten som är nummer ett. Pantplikt finns inte på must, mjölk och vin Från och med 1 maj 2006 gäller även pant på drycker utan kolsyra ( t.ex. isté) och alkoläsk Från och med 1 maj 2006 upphör speciallösningar för pant, som många lågpriskedjor infört. Det innebär att säljer man dryckesburkar, så måste man också ta emot alla pantbelagda dryckesburkar Ingen regel utan undantag. Små kiosker och butiker med en försäljningsyta på mindre än 200 m 2 behöver bara ta tillbaka dryckesförpackningar för de märken som ingår i sortimentet. Källa: Punkt Irland: Åtgången på plastkassar minskat med 90 % En skatt på 15cent/Euro per plastkasse infördes på Irland år Orsaken till laginförandet var att man ville minska avfallsmängden och problemet med nedskräpning i naturen. Lagen har fått en mycket stor effekt. Användandet av plastkassar har minskat med 90 % och man kan även se att lagen har haft effekt genom att titta ute i naturen. Det finns planer på att införa en liknade skatt på plastpåsar i Skottland. Liknade skatter finns i Sydafrika, Indien och Taiwan. Även i Japan har man tröttnat på plastpåsar som skräpar ner i miljön. Det kan bli förbjudet genom en lag för butiker att dela ut gratis plastpåsar till sina kunder. Det kan emellertid bli en ny inkomstkälla för butikerna i Japan om de tvingas ta betalt. Källa: Nordemballage Sverige: RECYCLING-dagen 12 oktober Europeisk och svensk förpackningsåtervinnings framtid och utveckling diskuteras på Hotel Marina Plaza i Helsingborg. Vad sker i Europa och i Sverige? Till temat förpackningsåtervinning kommer många intressanta talare att finnas på plats. Talare från bl.a. Pro Europe, takorganisationen som förvaltar Gröna Punkten, Duales System Deutschland AG, Återvinningsindustrierna, Reparegistret med flera. En intressant och fullspäckad dag väntar dig. Recyclingdagen genomförs i samverkan med facktidskriften Recycling & Miljöteknik, Tysk-Svenska Handelskammaren och Miljöteknik. För mer information och anmälan:

2 SIDA: 2/6 Sverige: Ansvar för el-avfall vid export frukostmöte 2 november Den 2 november 2005 arrangerar Tysk-Svenska Handelskammarens tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ett frukostmöte på Skeppsbron 2 i Malmö med temat Ansvar för el-avfall vid export. Sverige ligger i världstoppen vad det gäller insamling och återvinning av el-avfall. Förra året togs det emot cirka 10 kg el-avfall per invånare, vilket mer än väl uppfyller EU:s krav enligt det nya WEEE-direktivet. Direktivet trädde i kraft den 13 augusti 2005 och medför att samtliga 25 EU-länder, måste utforma en nationell lagstiftning och upprätta ett register för rapportering. Kraven på rapportering, märkning av produkter och återvinningskostnader varierar mycket. Tysk-Svenska Handelskammarens Norman Karsch kommer att tala om lagstiftningen kring WEEE och kartlägga hur det ser ut i de olika EU-länderna. Sist men inte minst kommer den viktiga frågan att tas upp Hos vem ligger ansvaret vid export? För ytterligare information och anmälan kontakta: Sverige: Mässan Miljöteknik 2006 Mässan Miljöteknik, i Göteborg, har efter en omfattande marknadsundersökning, utförd av Miljökonsultföretaget Natlikan Sustainability, sett över mässkonceptet och presenterar nu en mässa i ny tappning. Inför 2006 kommer 5 fokus områden att lyftas fram; Avfall & Återvinning, Energi, Transporter, Luft, Mark & Vatten samt Miljökompetens. Syftet med nya Miljöteknik är att skapa en spännande och innovativ miljömässa, där forskning, nya tekniker och produkter presenteras på ett levande mässgolv. Österrike: Oro att WEEE blir dyrt och byråkratiskt I Österrike tas frågan upp om vilka kostnader, som införandet av WEEE-föreskrifterna kommer att föra med sig. Experter varnar för att införandet kommer bli allt annat än enkelt och billigt och säger att många ser det hela som ett byråkratiskt gissel. För konsumenten kommer priserna att öka med % och för billiga produkter kan ökningen bli ännu större. Det österrikiska miljöministeriet anser likaså att direktivet inte kommer att ge upphov till några större positiva effekter i praktiken, då deponering av elektronik redan idag är förbjuden i Österrike och de i direktivet satta målen redan är uppfyllda. De försöker minska de byråkratiska effekterna genom att t.ex. undanta handlare med en yta på mindre än 150 m 2 från kravet på att ta tillbaka elektronik vid nyförsäljning. På sin hemsida har de även för enklare registrering en uppdaterad lista som visar om produkter berörs av direktivet och i så fall i vilken kategori de hamnar. Till produkten räknas även tillbehör som krävs för att den tekniska grundfunktionen ska fungera. Men gränsdragningen är liksom i många andra länder oklar. Tanken med producentansvaret är att det ska minska mängden avfall samt öka återvinningsgraden för elektronikskrot. Elektronikavfall är idag den avfallsström som växer snabbast i EU och med dagens ökningstakt kommer volymen att fördubblas till Serviceföretag kommer att sköta det praktiska arbetet åt företagen och som det ser ut nu så kommer följande fyra aktörer vara aktiva i Österrike: European Recycling Plattform (ERP), Umweltforum Haushalt (UFH), ERA (ArgeV och Altstoff Recycling Austria AG) och EVA (Erfassen und Verwerten von Altstoffen GmbH). Normalt är det importören som är ansvarig för att detta sköts, men genom avtal kan även exportören till Österrike bli den ansvarige. För ytterligare information kontakta Tysk-Svenska Handelskammaren, telefon Källa: Umweltsschutz

3 Kort och gott SIDA: 3/6 Tyskland: Interseroh sluter avtal för el-skrot med lamptillverkare Den tyska återvinningsorganisationen Interseroh (ISD) har tagit fram ett avtal för insamlings- och återvinningssystem för medlemmar i den tyska branschföreningen för lamptillverkare ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindistrie e.v). Interseroh har under en försöksperiod erbjudit sina tjänster till dessa medlemmar. Med denna försöksperiod som grund och med Interserohs samarbetspartners inom WEEE-recycling kan man nu erbjuda ett insamlingssystem som följer lagstadgade föreskrifter för lampor. Källa: FaxFacts Tyskland: Byggnadsindustrin förlänger sitt avtal med Interseroh Byggnadsindustrin har förlängt avtal med tyska återvinningsorganisationen Interseroh fram till år Cirka 2000 företag kommer att fortsätta att utnyttja Interserohs tjänster för insamling, bearbetning och återvinning av förpackningar. Källa: FaxFacts Tyskland: Ökning av engångs-pet för alkoholfria drycker Trenden visar att återfyllnadsbara dryckesförpackningar minskar kraftigt och att även användningen av dryckeskartonger minskar något. Däremot ökar dryckesförpackningar av engångs-pet kraftigt. Källa: Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.v. Tyskland: Samarbete med tyska Interseroh och brittiska Valient Recycling De båda återvinningsorganisationerna Interseroh och Valient Recycling kommer att inleda ett gränsöverskridande samarbete. Detta kommer att ske i form av kunskapsutbyte inom utvecklingen av insamlingssystem för implementering av WEEE-direktivet. Dessutom kommer man att samarbeta både på den nationella och internationella markanden inom handeln med råvaror från återvinning. Källa: Circle Schweiz: Återvinningsanläggning för uttjänta bildäck I närheten av Zürich kommer en återvinningsanläggning för uttjänta bildäck att tas i bruk. Ägaren Neumatico- Recycling AG talar om Europas största anläggning för tillverkning av gummimjöl av högsta renhet. Cirka tre miljoner däck per år ska man kunna bearbeta. Det nya återvunna råmaterialet kommer att användas i bilbyggnadsbranschen och inom byggnation ovanför och under jord. Källa: Umwelt Focus Storbritannien: Återvinningsmål ej uppnådda Storbritannien nådde inte, de av EU angivna målen för återvinning av förpackningar år Mängderna, som offentliggjordes av brittiska regeringen, visade att nationen fattades ton. Plastindustrin misslyckades med ton och likaså nådde man inte heller upp till insamlingsmängderna för aluminium och stål. Sverige: Förpackningar och tidningar utgör en tredjedel av våra sopor Svenska Renhållningsverksföreningen (RVF) har gett NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) i uppdrag under år 2004 att genomföra en plockanalys av sopor. Resultatet visar att svensken kastar i genomsnitt 4,5 kilo sopor per vecka. Matavfall utgör 42 %, 31 % av material som producenten är ansvarig för och resterande 27 % består av bland annat trädgårdsavfall och blöjor. Källa: RVF

4 Kort och gott forts. SIDA: 4/6 Sverige: Plastavfall en bristvara Det råder brist på plastavfall bland de svenska plaståtervinnarna. Anledningen är att en allt större del exporteras eller förbränns. Höga plastpriser har resulterat i ökad export till Asien. Plast som skulle kunna återvinnas hamnar fortfarande i kommunal avfallsförbränning. Källa: Återvinningsindustrierna Sverige: Vad gör vi med byggavfallet? - Seminarium 9 november Sveriges Byggindustrier och Återvinningsindustrierna arrangerar ett seminarium med detta tema. Syftet är att belysa regler som gäller och presentera bra exempel från byggsektorn och återvinningsföretag. För ytterligare information Sverige: Återvinningsdagarna 2006 Återvinningsdagarna äger rum den 4-5 april 2006 i Stockholm. Boka in redan nu! För ytterligare information Österrike: Pris till avfallsrådgivare För åttonde gången har österrikiska återvinningsorganisationen Altstoff Recycling Austria AG (ARA) i samarbetet med tidskriften Umweltschutz delat ut ett pris för utomordentliga insatser inom området källsortering av förpackningar. Runt om i Österrike finns det cirka 220 aktiva avfallsrådgivare, som informerar om källsortering av förpackningar och genom kreativa åtgärder försöker öka medvetandet bland befolkningen. Källa: Umweltschutz Europa: Prisfall på stålskrot Priset på stålskrot sjönk återigen starkt under maj och juni. På vissa sorter av stålskrot sjönk priset med mer än 50 % i jämförelse vid slutet av året Många europeiska stålverk har minskat sin produktion för att på så vis stödja stålpriserna, eftersom det är en minskad efterfrågan och lagren fortfarande är välfyllda. Källa: FaxFacts Världen: Kinas krav på träemballage från 1 januari 2006 Den internationella standarden för träemballage kommer att införas i Kina den 1 januari Samtidigt kommer Kinas krav på EU:s sundhetscertifikat att avskaffas. Reglerna kommer att bli lika oberoende av vilket land godset kommer ifrån. Dock kommer vissa specialregler att finnas. Källa: Jordbruksverket Världen: Träemballage- nya importregler till USA, Kanada och Mexiko från september År 2005 är ett viktigt år för nya regler vad beträffar träemballage. Nya importregler infördes av EU 1mars. Listan för länder som inför krav enligt den internationella standarden ISPM 15 utökas. Den 16 september träder nya importregler i kraft för USA, Kanada och Mexico. Dessa länder kommer att skicka tillbaka träemballage, som inte är behandlat och märkt enligt standarden, vilket kommer att få stor betydelse för handeln. Källa: Jordbruksverket

5 Kort och gott forts. SIDA: 5/6 Övrigt: Svensk-Tyska Språkfonden Stiftelsen Svensk-Tyska Språkfonden erbjuder stipendier för två sammanhängande veckors intensivutbildning. Kurserna är helt skräddarsydda efter näringslivets behov. Kursens huvudsyfte är att på kort tid förbättra dina kunskaper i affärstyska, tysk affärskultur och förhandlingsteknik. Stipendiet är för dig, som aktivt arbetar med tysktalande länder och som är anställd inom ett svenskt export- eller importföretag. Nu är det dags att söka stipendium för vårens kurser Sista ansökningsdag är 18 november. För mer information: eller kontakta Heike Kirsch Tel För att följa upp utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad. Nedan anges ett urplock av dessa: Tyskland: Circle ISD och Fax Facts (ISD) Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nachungsmittel e.v. Punkt och Punkt.Direkt (DSD) RIGK Reporter Umweltinfo (DIHK) Umweltpraxis Umwelt Magazin och Vfw-Newsticker Sverige: Dagens Miljö Energivärlden Kretslopp Kretsloppet Miljöaktuellt Miljö EKO Miljö&Utveckling Nordemballage Pack & Plast Packforsk Nytt Packmarknaden Nordica och Packmarknaden Nyhetstidning Plast i fokus Plast-Forum Recycling&Miljöteknik SIS Standard News och Transport idag och i trafik ÅI-bulletinen Europa: Contact (AHK Frankrike), Ecoemballages Nyhetsbrev (Spanien), Emballage & Miljø (AHK Danmark), Informasjonsbrev (Materialretur, Norge), EVA (Österrike) Saftey-plus (Schweiz) Trennt (ARAÖsterrike) Umwelt-Focus (Schweiz) Umweltnews (Öko- Box, Österrike) och Umweltschutz (Österrike)

6 Nyhetsbrev Internationell Recycling Abonnemang Svarstalong till Tysk-Svenska Handelskammaren Servicekontor för europeisk förpackningsrecycling SIDA: 6/6 Telefax Jag önskar abonnera på Ert nyhetsbrev per e-post! Företagsnamn: Gata / Box: Postnummer/Ort: Verksamhet: Vi är medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren: Handläggare: Befattning: Telefon: Telefax: E-post:

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 73

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 73 Malmö i juni 2008 SIDA: 1/5 Tyskland: GRS Batterien 10-årsjubileum Den tyska stiftelsen GRS-Batterien (Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien) organisationen som står för insamling av förbrukade batterier,

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling #81

Nyhetsbrev Internationell Recycling #81 Malmö i april SIDA: 1/6 Tyskland: Biologiskt nedbrytbara bärkassar på tyska ALDI Den tyska livsmedelbutikkedjan Aldi börjar sälja bärkassar som består av den biologiskt nedbrytbara plasten Ecovio. Själva

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 48

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 48 Malmö i november 2005 SIDA: 1/7 Tyskland: WEEE-bestämmelser för el-avfall Runt om i Europa arbetas det med att omsätta WEEE-direktivet (Waste Electronic and Electrical Equipment) i praktiken, lagar införs,

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling #80

Nyhetsbrev Internationell Recycling #80 Malmö i mars 2009 SIDA: 1/5 Tyskland: Kraftigt prisfall på returpapper 2008 var ett dåligt år för stora delar av återvinningsbranschen. Särskilt dåligt gick det för dem som handlar med blandat returpapper

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 74

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 74 Malmö i augusti 2008 SIDA: 1/5 Tyskland: Gröna Punkten - märkningsplikten upphör Plikten för märkning av förpackningarna med till exempel symbolen Gröna Punkten kommer på grund av den nya förpackningsförordningen

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 43

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 43 Malmö i april 2005 SIDA: 1/5 Belgien: Förpackningsskatt på engångsförpackningar Från och med den 10 januari 2005 gäller Ecobonis nya avgifter för engångsförpackningar. Det betyder att skatten stiger från

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 40

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 40 Malmö i december 2004 SIDA: 1/5 Tyskland: EU-domslut leder till enklare pantsystem EU:s högsta domstol beslutade, den 14:e december, att det tyska pantsystemet strider mot EU-lagen. Lagen för unionen och

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 42

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 42 Malmö i mars 2005 SIDA: 1/5 Tyskland: Bakgrund till det tyska pantsystemet Den tyska förpackningsförordningen infördes 1991 och reviderades år 1998. Förordningen föreskriver införande av ett pantsystem

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 78

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 78 Malmö i december 2008 SIDA: 1/5 Tyskland: Efter årsskiftet krävs avtal för förpackningsåtervinning Enligt den femte förpackningsförordningen (VerpackV) som träder i kraft den 1 januari 2009 i Tyskland,

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 50

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 50 Malmö i februari 2006 SIDA: 1/6 Tyskland: RIGK sänker priserna på två förpackningstyper Tyska RIGK (organisationen som tillvaratar plastförpackningar från industri och handel) har med anledning av sin

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 59

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 59 Malmö i december 2006 SIDA: 1/5 Tyskland: Ändring av förpackningsförordningen Huvudpunkterna i den planerade ändringen av den tyska förpackningsförordningen, stöds till största del av näringslivet, miljöorganisationer

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 53

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 53 Malmö i maj 2006 SIDA: 1/5 Tyskland: När är blomkrukor förpackningar? Den fjärde tilläggslagen till den tyska förpackningsförordningen gäller från den 7 januari 2006. Den fastställer att, en blomkruka

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 44

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 44 Malmö i maj 2005 SIDA: 1/6 Tyskland: Gröna Punkten erbjuder ny tjänst Den tyska återvinningsorganisationen Duales System Deutschland AG (DSD) vill utöka sin verksamhet genom att erbjuda en ny service.

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 76

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 76 Malmö i november 2008 SIDA: 1/5 Tyskland: Internetportal för fullständighetsförklaring Med det femte tillägget av den tyska förpackningsförordningen träder många nya regler i kraft. En fullständighetsförklaring

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 49

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 49 Malmö i december 2005 SIDA: 1/6 Rättelse av förra utgåvans artikel Den nya el-skrotsriktlinjen omsätts i Danmark. I denna artikel står det att producenter ska registrera sig hos El-Retur. Detta är fel!

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 70

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 70 Malmö i mars 2008 SIDA: 1/6 Tyskland: RIGK sänker priserna på två förpackningstyper 2008 Tyska RIGK (organisationen som tillvaratar plastförpackningar från industri och handel) har med anledning av sin

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 38

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 38 Malmö i oktober 2004 SIDA: 1/5 Tyskland: Pilotprojekt gula tunnan plus i Leipzig Sedan den 18 september 2004 är det möjligt för invånarna i Leipzig att kasta plast- och metallavfall och smådelar av elektronikavfall

Läs mer

skammaren #3-2010 Citera gärna men ange källan

skammaren #3-2010 Citera gärna men ange källan skammaren Tysk-Svenska Handelskammarens Nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras 10 ggr/år och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling #82

Nyhetsbrev Internationell Recycling #82 Malmö i maj SIDA: 1/5 Tyskland: Europamästare i återvinning Det finns stora skillnader mellan EU-länderna vid uppkomsten och hanteringen av kommunalt avfall. Det visar en jämförelse från 2007 som utfördes

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 68

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 68 Malmö i december 2007 SIDA: 1/5 Tyskland: Den nya förpackningsförordningen Nu har även den tyska riksdagen godkänt propositionen till den nya förpackningsförordningen. Den 19 september i år godkändes den

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 66

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 66 Malmö i oktober 2007 SIDA: 1/6 Tyskland: Nya förpackningsförordningen i Tyskland är på gång Tyska Förbundskabinettet godkände den 19 september en proposition om en tilläggslag till förpackningsförordningen.

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 52

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 52 Malmö i april 2006 SIDA: 1/6 Tyskland: RFDI-tags underlättar vid återvinning av bildelar I tyska Bremen har en EU-stödd projektgrupp, där forskningsinstitut från åtta olika europeiska länder deltar, nyligen

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 65

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 65 Malmö i september 2007 SIDA: 1/6 Tyskland: Avskaffad pantavgift på plastflaskor av bioplast Den tyska regeringen har beslutat avskaffa panten på plastflaskor tillverkade i biomaterial. Undantaget för panten

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling #87

Nyhetsbrev Internationell Recycling #87 Malmö i november SIDA:1/5 Tyskland: Kontroll av företag om Vollständigkeitserklärung registrerats Med det femte tillägget i den tyska förpackningsförordningen, som trädde i kraft per 1 januari 2009 har

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 75

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 75 Malmö i september 2008 SIDA: 1/6 Tyskland: Handelskamrarnas recyclingbörs startar upp online Den mer än 30 år gamla recyclingbörsen, som sköts av de tyska regionala handelskamrarna (IHK), kommer att starta

Läs mer

skammaren #5-2010 Citera gärna men ange källan

skammaren #5-2010 Citera gärna men ange källan skammaren Tysk-Svenska Handelskammarens Nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras 10 ggr/år och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling #83

Nyhetsbrev Internationell Recycling #83 Malmö i juli SIDA:1/6 Nederländerna: Dyr återvinning Nederländerna valde tidigare en annorlunda väg inom förpackningsåtervinning. Nu vill man insamla större kvoter av plast som ska finansieras genom en

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 35

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 35 Malmö i juni 2004 SIDA: 1/6 Tyskland: Ny prislista för Gröna Punkten fr.o.m. 2005 I slutet av maj månad 2004 informerade den tyska återvinningsorganisationen Duales System AG samtliga sina kunder brevledes

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 69

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 69 Malmö i februari 2008 SIDA: 1/7 Tyskland: Den nya förpackningsförordningen I december månad 2007 togs beslutet av Tysklands förbundsråd att godkänna propositionen om ett tillägg till förpackningsförordningen.

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 34

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 34 Malmö i april 2004 SIDA: 1/6 Tyskland: Pantsystem ska även omfatta saft och vin Pantsystemet infördes 1 januari 2003 i Tyskland. Pantsystemet gäller för närvarande dryckesförpackningar som innehåller öl,

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 67

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 67 Malmö i november 2007 SIDA: 1/7 Tyskland: Returpapper är på frammarsch Efterfrågan på returpapper är stor i Tyskland och prognoserna pekar på att den kommer att öka ännu mer. i Tyskland ökade Förbrukningen

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 72

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 72 Malmö i juni 2008 SIDA: 1/6 Tyskland: Den nya förpackningsförordningen bidrar till rättvis konkurrens I början av april kungjordes det femte tillägget av den tyska förpackningsförordningen. Dessa regler

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 64

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 64 Malmö i augusti 2007 SIDA: 1/7 Tyskland: Nya förpackningsförordningen dröjer Förberedningarna för den nya förpackningsförordningen i Tyskland drar ut på tiden. Tidigast i september väntas det tyska parlamentet

Läs mer

skammaren #4-2010 Citera gärna men ange källan

skammaren #4-2010 Citera gärna men ange källan skammaren Tysk-Svenska Handelskammarens Nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras 10 ggr/år och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling #84

Nyhetsbrev Internationell Recycling #84 Malmö i augusti SIDA:1/6 Tyskland: Ny lag om hantering av batterier Nu har den offentliggjorts Den nya tyska lagen som ska reglera batterihanteringen på nationell nivå från produktion till försäljning

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

En av världens största materialåtervinnare

En av världens största materialåtervinnare Håkan Schede Sims Group En av världens största materialåtervinnare Återvinner mer än 9 miljoner ton material/år 3 100 anställda 124 anläggningar i Europa, USA, Asien och Australien (huvudkontor i Sydney)

Läs mer

EU-kommissionens förslag att begränsa användningen av tunna plastbärkassar

EU-kommissionens förslag att begränsa användningen av tunna plastbärkassar Miljödepartementet Att: Jerker Forsell EU-kommissionens förslag att begränsa användningen av tunna plastbärkassar Återvinningsindustrierna, ÅI, är en branschförening som företräder de privata återvinningsföretagen.

Läs mer

Bättre återvinning med kommunalt ansvar

Bättre återvinning med kommunalt ansvar Bättre återvinning med kommunalt ansvar Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. DET FINNS BÄTTRE ALTERNATIV ÄN ÅTERVINNINGSSTATIONER 3 3. KOMMUNERNA TAR SJÄLVA ÖVER INSAMLINGEN

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Miljödepartementet 103 33 Stockholm Malmö den 1 november 2010 Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Avfall Sverige föreslår att regeringen ser över reglerna om producentansvar

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Kommittédirektiv. Förhandlare med uppgift att åstadkomma samarbetslösningar på avfallsområdet. Dir. 2008:97

Kommittédirektiv. Förhandlare med uppgift att åstadkomma samarbetslösningar på avfallsområdet. Dir. 2008:97 Kommittédirektiv Förhandlare med uppgift att åstadkomma samarbetslösningar på avfallsområdet Dir. 2008:97 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2008 Sammanfattning av uppdraget En förhandlare

Läs mer

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi?

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Avfalls- och återvinningsmarknaden en juristutmaning? Britt Sahleström Återvinningsindustrierna Återvinningsindustrierna Vision: Framtidens ledande

Läs mer

NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER

NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER NYHETER I LAGSTIFTNINGEN LAG OCH FÖRORDNING OM ENERGIKARTLÄGGNING I STORA FÖRETAG 2014:266 OCH 2014:347 Alla stora företag ska göra en energikartläggning

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Styrmedel. - vem påverkas av vad? - vad påverkas av vem? Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet jan-olov.sundqvist@ivl.se

Styrmedel. - vem påverkas av vad? - vad påverkas av vem? Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet jan-olov.sundqvist@ivl.se Styrmedel - vem påverkas av vad? - vad påverkas av vem? Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet jan-olov.sundqvist@ivl.se Avfallsområdet är komplext Aktörer inom avfallsområdet Myndigheter tillstånd,

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Hur står sig Sverige i jämförelse med Danmark, Holland Schweiz och Österrike?

Hur står sig Sverige i jämförelse med Danmark, Holland Schweiz och Österrike? Hur står sig Sverige i jämförelse med Danmark, Holland Schweiz och Österrike? En jämförande studie av avfallshanteringen i några europeiska länder Jörgen Leander, Miljö- och projekteringsbyrån AB 1 Miljö-

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Vägledning insamlingssystem

Vägledning insamlingssystem INSAMLNGSSYSTEM Vägledning insamlingssystem Vägledningen är till för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden. Den är Naturvårdsverkets tolkning av 19 i förordningen

Läs mer

1.0 Återvinningsindustriernas generella synpunkter och förslag

1.0 Återvinningsindustriernas generella synpunkter och förslag Miljö- och energidepartementet Yttrande över utredningen Mikroplaster Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige,

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga tekniska högskolan, Göteborgs

Läs mer

Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008

Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008 Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008 Kanada Sverige Finland Ryssland Tyskland USA Österrike Brasilien Chile 0 10 20 30 40 50 60 Massa, milj ton Papper, milj ton Sågade

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Lönar det sig att gå före?

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Lönar det sig att gå före? Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att gå före Potentiella vinster av att gå före KI:s analys

Läs mer

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com Affärsnytt från Honda Nummer 40. December 2005 - januari 2006 1. Nytt Europarekord för

Läs mer

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander [kg] 500 Hushållsavfall per person i Göteborg 1885-2007 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Björkdalen 1929 0 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Avfallspaketet i Kommissionens förslag om cirkulär ekonomi

Avfallspaketet i Kommissionens förslag om cirkulär ekonomi Avfallspaketet i Kommissionens förslag om cirkulär ekonomi Avfallsdirektivet Förpackningsdirektivet Deponidirektivet Direktiven om uttjänta bilar, elavfall, batterier och ackumulatorer Naturvårdsverket

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot

Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot Boliden 1 E-skrotexpansion i korthet Investeringslogik Tillgång på kopparkoncentrat fortsatt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Fråga 1. Var slänger du tandborste, diskborste och toalettborste? 1. i brännbart. X. i plastförpackningar. 2. i farligt avfall

Fråga 1. Var slänger du tandborste, diskborste och toalettborste? 1. i brännbart. X. i plastförpackningar. 2. i farligt avfall Fråga 1 Var slänger du tandborste, diskborste och toalettborste? 1. i brännbart X. i plastförpackningar 2. i farligt avfall Tips: Panta mera! Visste du att endast 85 procent av alla burkar pantas. Det

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 21 Utrikeshandel med tjänster 2 Preliminära resultater Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu Johan Sundberg Delägare i forsknings- och utredningsföretaget. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers 1993-2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). (Projektinriktad forskning och utveckling)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:1076 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Remissyttrande beträffande Naturvårdsverket redovisning av regeringsuppdrag om uppföljning av producentansvaret rapport 5237 Samla in återvinn!

Remissyttrande beträffande Naturvårdsverket redovisning av regeringsuppdrag om uppföljning av producentansvaret rapport 5237 Samla in återvinn! Återvinningsindustrierna Svenska Åkeriförbundet Miljödepartementet Enheten för kretslopp och näringsliv 103 33 Stockholm M2002/2325/Kn Remissyttrande beträffande Naturvårdsverket redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer