Energieffektiviseraspara pengar och miljön. Energikartläggningscheckar? Binella Nezic Vannesjö Projektledare för energikartläggningscheckar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektiviseraspara pengar och miljön. Energikartläggningscheckar? Binella Nezic Vannesjö Projektledare för energikartläggningscheckar"

Transkript

1 Energieffektiviseraspara pengar och miljön Energikartläggningscheckar? Binella Nezic Vannesjö Projektledare för energikartläggningscheckar

2 Upplägg idag Kort om Energimyndigheten Programmet för energieffektivisering-pfe Detaljer om det nya styrmedel -EKC Ansökan och rapportering Nu läge- hur många har sökt stödet Andra styrmedel - Ekodesign

3 Så styrs vi Uppdragsgivare Regeringen, Näringsdepartementet Regleringsbrev och instruktioner Andra departement Beslutande/rådgivande Generaldirektör Energiutvecklingsnämnden (EUN) Insynsrådet

4

5 Energiforskningsstöd - för att möjliggöra ett långsiktigt hållbart energisystem 1,3 miljarder kronor 2010 Administrerar allt statligt energiforskningsstöd Från energiriktad grundforskning till kommersialisering

6 Energimålen för Sverige till 2020 är: minst 50 % förnybar energi minst 10 % förnybar energi i transportsektorn 20 % effektivare energianvändning 40 % minskning av klimatutsläppen

7 Avdelningen för främjande Främjar energieffektivisering Arbetar nära slutanvändare av energi Information och stöd

8 Energieffektivisering i företag

9 Energi i tillverkningsindustrin

10 Programmet för energieffektivisering - PFE Syftet är att uppnå ökad energieffektivitet i energiintensiva industri företag 5-årigt frivilligt program - skattereduktion 0,5 öre/kwh Motkrav: - energikartläggning - energiledningssystem - eleffektiviserande åtgärder - rutiner för projektering och inköp Energimyndigheten: Koordinering och tillsyn

11 Resultat för 100 företag Eleffektivisering 1,45 TWh 1247 st eleffektiviseringsåtgärder Frivillig redovisning av åtgärder som rör övrig effektivisering och ökad elgenerering: ex ökad elproduktion 1TWh/år Egenproducerad el: 6 TWh/år (20%)

12 Energikartläggningscheckar - var hittar jag effektiviseringsmöjligheter?

13 En guldskatt som få har hittat Fokus på kunderna (förstås) Vi använder den energi vi behöver Okunskap Brist på ork och tid Ibland brist på motivation Ingen uttalat ansvarig

14 Källa: SCB, Bearbetad av Daniel Lundqvist

15 Ledningens roll Företagsledningen måste fatta beslut om att genomföra arbetet Det krävs ett tydligt stöd från ledningen, annars finns stor risk att arbetet dör ut

16 Detaljer om stödet Kvalgräns: 500 MWh/år eller 100 djurenheter ej PFE, ej energideklareringsskyldig, ej annan finans 50 % av kostnaderna för energikartläggning (även interna kostnader) Högst kronor

17 Gränsdragningar Kartlägga hela företaget eller avgränsad del Transporter ingår inom företaget Energideklarationsskyldig inget stöd Stödet gäller från

18 Mer avgränsningar Stödet kan sökas en gång per företag En gång per organisationsnummer Kartläggningen ska gälla hela företaget Alternativt ett arbetsställe som i sig använder minst 500 MWh

19 Ansökan hur gör man? Skaffa behörighet i E-kanalen Personlig behörighet Ansök via E-kanalen Varje företag söker stödet själv men konsult kan sköta administrationen Ärendebekräftelsen skickas till företaget, firmatecknare skriver under

20 Ansökan är enkel!

21

22 Mät och räkna Mätning, logg mm Studera fakturor Drifttid Nattvandra (tomgång) mm

23 Vart tar energin vägen?

24 Motkrav: Kartläggning, åtgärdsförslag och rapport av åtgärder Tillförsel och användning (totalt) Uppdelning i energislag, MWh/år, kr/år Fördelning per anläggningsdel Åtgärdsförslag Process Hjälputrustning Kringutrustning Övrigt branschspecifik

25 Energiplan - avsiktsförklaring Mycket viktig del! En energiplan ska innehålla åtgärder som föreslagits i kartläggningen Åtgärder företaget avser att genomföra inom två år bedömd energibesparing per åtgärd, angiven i MWh och kronor motiveringar varför inte alla åtgärder? tidplan

26 Rapporteringen 1. Själva kartläggningen - Lägesrapport 2. Energiplan - Åtgärdsförslag Båda dessa rapporteras till Energimyndigheten (digitalt i e-kanalen) Därefter betalas stödet ut!

27 Var ska man börja? Större pump? Längre tid? Täta slangen? Behöver vi vattnet överhuvudtaget?

28 Börja med de enkla åtgärderna! Börja längst bort i systemen Genomför några enkla åtgärder tidigt Dokumentera alla åtgärder, kvantifiera besparingar och lönsamhet Informera personalen om vad som händer och vilka resultat som uppnås Mentala inställningen är mycket viktig

29 Slutrapportering efter 2 år

30 Nuläge företag har sökt stödet företag har fått beviljat stöd Målet för 2010 var 150 företag Målet för 2011 är 250 företag Hittills (februari 2011) har ca 50 företag sökt

31

32 Vilka har sökt Nr Företagsnamn Länsnamn Branch 1 Trelleborg Sealing Solution Västerbotten Gummivarutillverkning 2 Mixum AB Östergötland Tillverkning av lagrad mat o färdigrätter 4 Väderstad-Verken Östergötland tillverkning av jord- o skogsbruksmaskiner 5 Casator Sörgården behandlingshem Kalmar Specialistläkarverksm inom öppenvård, ej sjukhus 6 Radisson BLU Scandinavia Hotel V. Götaland Hotellverksamhet 8 HBG Teknopress Kronoberg Plastförpackningstillverkning 9 Inwido Produktion Jönköping Tillverkning av fönster av trä 10 Textilia Tvätt & Textilservice Örebro Industri- o institutionstvätt 13 Torghallen Ronnie Törnblom Södermanland Livsmedelshandel 14 UBD Cleantech Skåne Tillverk av delar o tillbehör till motofordon 15 Karlshamnsbostäder Blekinge Uthyrning av bostäder 16 Siemens Industrial Turbomachinery Östergötland Tillverkn. av motorer o turbiner för luftfartyg o fordon 17 Sala Caros Västmanland Lastbilspåbyggnad 18 Tierps Järnbruk Västmanland Metallvarutillverkning 19 Älghults snickerifabrik Kronoberg Tillverkning av möbler 20 Repro Service V. Götaland Uthyrning av industrilokaler 22 Björkbacken Turism Kalmar Uthyrning av lokaler 23 Bäckströms Mekaniska i Hofors Gävleborg Reparation av maskiner

33 Kunskap Det var mycket enklare och mycket lönsammare att minska på energiförbrukningen än vi trodde. En bättre arbetsmiljö fick vi på köpet. Fredrik Blomberg, Ekenäs Mekaniska Vi hade ingen aning att det gick så mycket energi till belysningen. Den investering vi gjorde i ny modern belysning betalade sig på omkring 10 månader och då är det minskade kylbehovet inte inräknat. CoffeQueen Roger Berndtsson, kvalitets- och miljöchef

34 Många inblandade parter Företagen (förstås) Konsulter/installatörer (utförare) Regionala energikontor (kunskapsresurs och bollplank) Kommunala energi- och klimatrådgivare Energimyndigheten Dessutom branschorgan, länsstyrelser etc.

35 Välkommen till Energiutblick mars på Svenska Mässan i Göteborg Energimyndighetens nya nordiska konferens vänder sig till företag, myndigheter, forskningsinstitut och intresseorganisationer i energibranschen samt till forskare och studenter på universitet och högskolor.

36 Direktivet om ekodesign av energirelaterade produkter (2009/125) Ram för krav på alla energirelaterade produkter Krav (tex i form av förordning) per produkt/funktion/komponent Kraven måste uppfyllas inom EU för nya produkter Direktivet om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (2010/30/EU) Krav på märkning (i form av förordning) per produkt Produkter inom EU måste märkas om det finns märkningskrav

37 Ekodesignkrav på fastbränslepannor är på gång! Förstudie gjord Frågor kvarstår; hur räkna på kombination med sol, installation, förnyelsebara kontra fossila bränslen mm Mer info:

38 Processen i EU för varje produkt Ekodesign och märkning (de blåa ska även energimärkas) Förstudie Consultation Forum Kommitté omröstning Förordning antas av KOM Tillsyn Ej för märkning Luftkonditionering Transformatorer Fastbränslepannor Hembelysning II Industriella pannor Torktumlare Kommersiell kyla Ugnar mm. Datorer Bildskärmar Digitalbox Av. Hushållsventilation Pumpar Pannor (gas/olja/el) Varmvattenberedare Fläktar Enkla digitalboxar Stand-by Kontors- och gatubelysning Hembelysning I Nätaggregat Elmotorer Kylar&frysar TV Cirkulatorer Tvättmaskiner Diskmaskiner

39 Policy för att främja energieffektiva produkter # produkter Ecodesign EuP ErP Energi-relaterade produkter Märkning Husshåll ErP Energi-relaterade produkter Energieffektivitet Resurseffektivitet: kemikalier, vatten, GWP, återvinningsbarhet Ny trend? Absolut energianvändning?

40 Besparing hittills 372 TWh/år % av EUs el Ekodesign&märkning, besparing 2020 i EU27 - från beslutade produkter: 372 TWh/a - totalt: 1116 TWh/a, ~5,0% av primärenergianv Stand-by Enkla digitalboxar Gatu&kontors belysning Nätaggregat Hembelysning I TV Kyl/frysar Diskmaskiner Tvättmaskiner Elmotorer Cirkulationspumpar Fläktar TWh/a i 2020

41 Tack! Binella Nezic Vannesjö

Ett hållbart energisystem. Energimyndigheten

Ett hållbart energisystem. Energimyndigheten Ett hållbart energisystem Energimyndigheten Energimyndighetens verksamhet Vision: Ett hållbart energisystem Analys Teknik Främjande Tillväxt Information och kommunikation Lokal, regional, nationell och

Läs mer

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag Många bäckar små Energimyndighetens arbete med små och medelstora företag Fakta om oss Energimålen för Sverige till 2020 är: minst 50 % förnybar energi minst 10 % förnybar energi i transportsektorn 20

Läs mer

Sveriges planer för stimulans, nya produktkrav och riktlinjer. Marie Rosenqvist Energimyndigheten 2011-08-19

Sveriges planer för stimulans, nya produktkrav och riktlinjer. Marie Rosenqvist Energimyndigheten 2011-08-19 Sveriges planer för stimulans, nya produktkrav och riktlinjer Marie Rosenqvist Energimyndigheten 2011-08-19 Upplägg Kommunernas ambitioner vs Sveriges ambitioner Nära nollhusstrategin Energieffektiviseringsstödet

Läs mer

Energieffektivisering i Svensk industri-

Energieffektivisering i Svensk industri- Energieffektivisering i Svensk industri- Vad gör Energimyndigheten? Energikonferens ENIG 2010-04-21 Mölndal Thomas Björkman Energimyndigheten Att prata om Stöd till: Forskning, affärsutveckling och företagens

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Satsningar på förnyelsebart en utblick

Satsningar på förnyelsebart en utblick Satsningar på förnyelsebart en utblick Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Agenda Om Energimyndigheten Förnybardirektivet EU:s och Sveriges åtagande Ekodesign och Energimärkning Hållbarhetskriterier

Läs mer

Ekodesign vad kommer det konkret att betyda?

Ekodesign vad kommer det konkret att betyda? Ekodesign vad kommer det konkret att betyda? Carlos Lopes, Energimyndigheten carlos.lopes@energimyndigheten.se Stockholm 2010-02-18 2010-02-18 1 Innehåll Generellt om ekodesigndirektivet Ekodesignprocessen:

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat STF o Ny Teknik seminarium, 2010-02-18 Thomas Björkman Energimyndigheten Agenda Hinder & drivkrafter för investeringar Hur når Energimyndigheten företagen?

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Utkast 2010-03-12 Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650:7703 Statens energimyndighets föreskrifter och STEMFS allmänna råd om statligt stöd till

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Handläggarstöd vid energitillsyn 2015-04-24

Handläggarstöd vid energitillsyn 2015-04-24 Handläggarstöd vid energitillsyn 2015-04-24 Rapportnummer 2015:1 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se och

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Energifrågor vid tillsyn Handledning

Energifrågor vid tillsyn Handledning Energifrågor vid tillsyn Handledning Oktober 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Sveriges andra nationella handlingsplan för energieffektivisering

Sveriges andra nationella handlingsplan för energieffektivisering Sveriges andra nationella handlingsplan för energieffektivisering Beslutad vid regeringssammanträde den 30 juni 2011 Sammanfattning Sveriges riksdag har i enlighet med Europarlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Mer information? Program för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) Vad ska företagen göra? Hittills 1 TWh eleffektivisering redovisad

Mer information? Program för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) Vad ska företagen göra? Hittills 1 TWh eleffektivisering redovisad Program för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) Vad ska företagen göra? Frivilligt, 5-årigt program med 116 deltagande företag Företagen åtar sig att effektivisera sin energianvändning

Läs mer

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski ENERGIÖVERSYN En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen Karina Wedenski Examensarbete av Karina Wedenski Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet

Läs mer

Informationsmöte 12 juni 2015

Informationsmöte 12 juni 2015 Informationsmöte 12 juni 2015 Ekodesign- och energimärknignskrav på space heaters, combination heaters, water heaters, hot water storage tanks Linn Stengård, Energimyndigheten Innehåll Praktiska detaljer

Läs mer

Energieffektiva produkter: Övergripande ramar. Anita Aspegren, enhetschef Testlab. Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009. Handlingsplan för hållbar

Energieffektiva produkter: Övergripande ramar. Anita Aspegren, enhetschef Testlab. Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009. Handlingsplan för hållbar Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009 Anita Aspegren, enhetschef Testlab www.energimyndigheten.se Energieffektiva produkter: Övergripande ramar Energi Den andra strategiska energiöversynen och energieffektiviseringspaketet

Läs mer

Energieffektivisering inom jordbruket Förslag till utformning av rådgivningssystem

Energieffektivisering inom jordbruket Förslag till utformning av rådgivningssystem Energieffektivisering inom jordbruket Förslag till utformning av rådgivningssystem För bäst effekt bör rådgivningen genomföras i grupp kombinerat med enskild rådgivning. Det finns stora fördelar med att

Läs mer

Vägledning för energikartläggning i stora företag

Vägledning för energikartläggning i stora företag Vägledning för energikartläggning i stora företag Inför energikartläggningen Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen Publikationer utgivna av

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020

Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 LANDSTINGET KRONOBERG 2011-03-29 2 Strategi för energieffektivisering Ronny Gustafsson, enerigstrateg och projektledare, Landstinget

Läs mer

Ett energieffektivare Kungälv

Ett energieffektivare Kungälv Ett energieffektivare Kungälv Nulägesanalys och strategi för energieffektivisering 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-10 Sammanfattning Denna nulägesanalys och strategi för energieffektivisering

Läs mer

Energieffektivisering i industrin fördel Sverige

Energieffektivisering i industrin fördel Sverige Energieffektivisering i industrin fördel Sverige www.teknikforetagen.se Teknik är en del av lösningen! Teknikföretagen har tagit fram förslag på åtgärder för energieffektivisering. Förslagen presenteras

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Karlstad 2014-04-22 Kristina Landfors Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och

Läs mer

ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03

ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03 ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03 CIT INDUSTRIELL ENERGI AB Chalmers teknikpark 412 88 Göteborg Susana Municio municio@cit.chalmers.se VERKSAMHETSOMRÅDEN Energieffektivisering Industri Ökad effektivitet

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Energiprojekt 2008-2013

Miljö- och hälsoskydd. Energiprojekt 2008-2013 Miljö- och hälsoskydd Energiprojekt 2008-2013 Maria Sandström Erik Eklund Juni 2014 Sammanfattning Miljöinspektörer och energi- och klimatrådgivare från Miljö- och hälsoskydd i Umeå kommun har genomfört

Läs mer