Intertek INFO #1 ELSÄKERHETSREGLER. Fortsatt stor okunskap om. Kan du lita på dina leverantörer? Globalt marknadstillträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intertek INFO #1 ELSÄKERHETSREGLER. Fortsatt stor okunskap om. Kan du lita på dina leverantörer? Globalt marknadstillträde"

Transkript

1 Intertek INFO #1 E T T I N F O R M AT I O N S B L A D F R Å N I N T E R T E K S E M K O A B. N U M M E R Fortsatt stor okunskap om ELSÄKERHETSREGLER Varje år provar Elsäkerhetsverket elsäkerheten hos omkring 350 och EMC hos ett femtiotal elektriska och elektroniska produkter. 75 procent av dem uppvisar brister. E nligt Karl-Hugo Hult, avdelningschef på Elsäkerhetsverket, har siffran 75 procent hållit sig tämligen konstant de senaste åren. Samtidigt ser vi en svag trend att de riktigt farliga produkterna blir färre och antalet försäljningsförbud minskar varje år, något som förstås är positivt, säger han. Anledningen till att så många produkter har brister, menar KarlHugo Hult, är främst okunnighet hos importörerna av den här typen av produkter. Som importör av en produkt till ett EU-land är man ansvarig för att se till att produkten uppfyller kraven i alla tillämpliga EU-direktiv och att tillverkaren har all dokumentation i ordning. Vi ser ofta att nya aktörer inte har tillräcklig kunskap om de regler och krav som ställs inom EU, fortsätter han. Det finns ett tydligt samband mellan brister i dokumentationen från tillverkaren och rent praktiska brister hos produkten. Samverkan inom EU Elsäkerhetsverket har ansvaret i Sverige för marknadskontrollen av elektriska produkter med avseende på lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet och ATEX-direktivet (el i explosionsfarlig miljö). I det ansvaret ingår även ett långtgående samarbete med marknadskontrollerande myndigheter i de övriga EU-länderna i samma sektor och med de svenska myndigheter som har hand om marknadskontroll på andra områden. Vi prioriterar den här typen av samverkansprojekt eftersom vi sett att det höjer effektiviteten i marknadskontrollen, säger KarlHugo Hult. De aktörer som finns på den här marknaden i Sverige finns även i övriga Europa och vi får ett större genomslag när flera länder hjälps åt. Under 2012 har ett av dessa EU-samarbetsprojekt handlat om elsäkerhet hos batteriladdare och annan strömförsörjningsutrustning. Projektet sträcker sig ända fram till 2014 och det finns även ett parallellt projekt som tar in eventuella EMC-brister hos produkterna. Bakgrunden till projekten är att myndigheterna runt om i Europa fått in många tillbud med den här typen av produkter, bland annat avled en brittisk pojke sedan en handhållen spelenhet blivit strömförande när den laddades. Vanliga problem med den här typen av produkter är att det interna isolationsavståndet inte följer kraven och att överslag sker lätt, säger Martin Gustafsson, en av Elsäkerhetsverkets inspektörer. Men vi har också sett en del bekymmer med EMC i den här sektorn. Ytterligare fokusområden för EU-samarbetet för 2013 är elektronik- och IT-utrustning och LED- och lågenergilampor. Dessutom trädde en ny föreskrift om leksaker i kraft i slutet 2011 som delar ansvaret för marknadskontrollen av leksaker mellan Elsäkerhetsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen. Marknadskontroller enligt den nya lagen sätter igång på allvar under Marknadskontroll så funkar det Elsäkerhetsverket köper själva in de produkter som kontrolleras. Samtidigt som inköpen görs passar man på att inspektera ytterligare produkter på plats i butikerna, vilket innebär att man tittar på cirka produkter varje år. Av dessa tar inspektörerna med sig ungefär 350 för kontroll utifrån elsäkerhetskrav och 50 för EMC-kontroll. Förutom den praktiska provningen för att se att produkten verkligen uppfyller kraven kontrollerar man att produkten över Varje år uppvisar tre fjärdedelar av alla produkter som Elsäkerhetsverket provar i sina marknadskontroller brister, enligt Elsäkerhetsverkets Karl-Hugo Hult (tv) och Martin Gustafsson. huvudtaget är CE-märkt, att korrekt dokumentation inklusive en EG-försäkran finns och att produkten åtföljs av en läsbar bruksanvisning på svenska. Många missar både vad gäller bruksanvisning och säkerhetsinstruktioner på svenska, säger Martin Gustafsson. Vad kan då den som sätter ut en produkt på EU-marknaden göra för att försäkra sig om att man uppfyller alla säkerhetskrav? Kolla att dokumentationen stämmer och ha ordning på produktens EG-försäkran, säger Martin Gustafsson. Som tillverkare, importör eller distributör måste man skaffa sig kunskap. Ska jag sätta en produkt på marknaden inom EU måste jag ha koll på att den uppfyller alla tillämpliga direktiv inom allt från elsäkerhet till kemikalier. Är du osäker finns hjälp att få, tillägger Karl-Hugo Hult. På vår hemsida finns till exempel en checklista för tillverkare och importörer med allt man bör ha koll på och en guide till Lågspänningsdirektivet. Vi rekommenderar också att man går en utbildning inom det här eller tar hjälp av kunniga konsulter. Kan du lita på dina leverantörer? Under den senaste tiden har två inbördes helt olika händelser riktat ljuset mot en viktig fråga: Har ditt företag kontroll på era underleverantörer och att de produkter de levererar håller vad de lovar? Jag tänker på den köttskandal som just nu skakar Europa och Boeings vid det här laget välkända batteriproblem. Detta har skadat de inblandade företagens varumärken och sannolikt deras aktievärden ordentligt. Dessutom kommer det att kosta pengar, både för att lösa de akuta problemen, men också i form av följdeffekter vi inte kan överblicka idag. Dessa två fall är typiska exempel på hur vi med vår kunskap och erfarenhet kan bidra. Vi erbjuder utbildning, konsultation, provning och verifiering med tredjepartsstatus och kan hjälpa våra kunder att minska riskerna i leverantörskedjan. Läs mer i årets första nummer av Intertek INFO. Fredrik Hirn, Marknadschef Globalt marknadstillträde LÄS MER PÅ SID 2

2 ETL ÖPPNAR VÄGEN TILL NORDAMERIKA Med över listade produkter är ETL nordamerikas snabbast växande produktcertifiering. Även i Sverige ser allt fler företag hur märket öppnar dörren till den nordamerikanska marknaden. I USA och Kanada finns ingen motsvarighet till den europeiska CE-märkningsprocessen. Myndigheterna kräver i stället att produkten uppfyller gällande nationella standarder inom exempelvis arbetsmiljö, el- och brandsäkerhet. För många produkter och i vissa av USA:s delstater ställs dessutom krav på märkning som visar att produkten har godkänts av ett nationellt accepterat provningslaboratorium. Det finns ett antal likvärdiga märken man kan använda sig av och Interteks ETL-märke är ett av dem, säger Christoffer Johansson, Technical Leader och tekniskt ansvarig för provningen av produkter för ETL-märket på Intertek. Vårt labb i Kista är ett av de provningslaboratorier som är ackrediterade av Provning i Sverige plus för Lab.gruppen amerikanska OHSA (Occupational Safety and Health Administration) och kanadensiska SCC (Standards Council of Canada) för att prova och certifiera så att elektriska, medicintekniska och gas- och oljeeldade produkter är säkra att använda efter gällande standard båda länderna. ETL-märket intygar alltså att produkten är godkänd för försäljning på den nordamerikanska marknaden. För att få sätta märket på produkten krävs, beroende på produktslag, provning enligt UL-, ANSI-, ASTM- och NFPA-standarder för USA och CSA-standarder för Kanada. Dessutom kräver myndigheterna i båda länderna fabriksinspektioner fyra gånger årligen och att alla de komponenter som ingår i produkten också är certifierade. Det vanligaste problemet vi stöter på när vi provar produkter för ETL är att komponenter inte uppfyller de gällande komponentstandarden, säger Christoffer Johansson. Det gäller därför att tänka sig för redan när man konstruerar sin produkt och köper in komponenter så att även de komponenter man använder är certifierade. Annars måste komponenterna provas separat, vilket kan både försena och fördyra processen. Starkare lokalt kundfokus när Intertek omorganiserar globalt Så här används Lab.gruppens förstärkare på turné. 27 exemplar av modellen PLM100000Q ger watt. Svenska Lab.gruppens produkter förstärker världsartister som U2 och Madonna. Med Interteks ETL-märke har företagets väg till den amerikanska marknaden varit spikrak. Lab.gruppens historia börjar i en hemmaverkstad i Kungsbacka utanför Göteborg. Två teknikintresserade tonåringar byggde ett mixerbord som väckte intresse i det lokala musiklivet. Mer än 30 år senare hjälper företagets förstärkare både världsartister och pubrockare att höras. Vi konstruerar och tillverkar förstärkare för professionellt bruk, säger Mats Leo Persson, Approval Engineer på Lab.gruppen. Våra kunder är dels de företag som hyr ut ljudutrustning till artister, både stora och små, dels hotell, flygplatser och arenor som har ett internt högtalarsystem. Kunderna finns över hela världen, men speciellt USA är en viktig marknad. När kunderna i USA började ställa krav på märkning av produkterna för år sedan vände sig Lab.gruppen till Intertek, mycket på grund av den relativa närheten till provningslabbet. För oss är det en stor fördel att det mesta av provningen kan ske i Kista, säger Mats Leo Persson. Dessutom har Intertek kompetens inom inte bara Nordamerika utan de flesta marknaden där vi verkar, vilket blir väldigt smidigt för oss. En annan viktig faktor är snabb service. Vi har ofta behov av snabba besked om vi till exempel kan använda en viss komponent eller om det skett förändringar i reglerna, säger Mats Leo Persson. Hos Intertek får vi alltid snabba svar. Snabb service är viktigt för Mats Leo Persson, Approval Engineer på Lab.gruppen. Tydligare fokus på kundernas totala tjänstebehov och en snabbare anpassning till den lokala marknaden. Det blir resultatet av den globala omorganisation som koncernen just nu genomför, menar Interteks nye Norden-chef Erik Landgren. Erik Landgrens roll som chef för Norden Sverige, Norge, Danmark och Finland är ett första konkret resultat av den nya organisationen. Där tidigare de olika verksamheterna i de nordiska länderna i stort skött sig själva inom sitt verksamhetsområde tar Erik Landgren nu ett övergripande ansvar för att utveckla hela Interteks tjänsteutbud i Norden. Syftet är ett starkare fokus på behoven på den lokala marknaden. Den nya organisationen ger oss möjlighet att vara ännu mer lyhörda för vad våra nordiska kunder vill ha och ge dem tillgång till Interteks totala tjänsteutbud på ett smidigare och snabbare sätt, säger Erik Landgren. Vi har fått ett tydligare lokalt ansvar för att utveckla och anpassa vår verksamhet och lägga till tjänster på vår egen marknad. På den nordiska marknaden innebär omorganisationen i ett första steg ett Intertek har över anställda vid över kontor och laboratorier i 100 länder världen över. I Norden har företaget i dagsläget verksamhet inom certifiering av ledningssystem, konsultation och rådgivning, provning och certifiering av produkter samt inspektionstjänster för olje- och gasindustrin. Omorganisationen inom Intertek ökar koncernens globala fokus på våra kunder samtidigt som man stärker den lokala organisationen, säger Erik Landgren, ny Nordenchef på Intertek. tätare samarbete mellan Interteks befintliga verksamheter med sikte på framtida utveckling. I Sverige är vi kända för våra tjänster inom konsulting, provning och certifiering av produkter och certifiering av ledningssystem, säger Erik Landgren. Men vi är också exempelvis starka inom tjänster för olja- och gasindustrin i alla våra nordiska grannländer. Jag ser den här omorganisationen som ett viktigt steg mot ett bredare utbud och ännu bättre service i hela Norden. På det här sättet skapar vi ett snabbare och mer rörligt Intertek. Skärpta ekodesignkrav för vissa produkter från januari 2013 Från och med januari 2013 gäller ett antal nya krav på energieffektivitet inom EU. Bland annat träder krav i kraft för pumpar, vattenpumpar, luftvärmepumpar, luftkonditionering och fläktar. Dessutom blir kraven för standby- och frånläge strängare. Nyligen togs nästa steg i kravtrappan för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge. Från och med 7 januari 2013 har den maximala energianvändningen i frånläge halverats från 1,00 watt till 0,5 watt. Dessutom finns nya krav på energistyrningsfunktion hos produkten. Detta betyder att produkten ska ha en funktion som, när produkten inte används, automatiskt växlar över den till standby- eller frånläge. Till skillnad från övriga ekodesignkrav som gäller för specifika produktgrupper gäller kraven för standby- och frånläge en funktion hos ett stort antal produkter inom hushållsapparater, IT-utrustning för hemmabruk, hemelektronik, sportartiklar och leksaker. Det första steget i förordningen om standby- och frånläge trädde i kraft 2009 och nu är det alltså dags för steg två i skärpningen av reglerna på det här området. Samtidigt har ett preliminärt förslag på reviderade och utökade krav på standby skickats ut på remiss. Det innehåller bland annat krav på standby för nätverksanslutna apparater och förtydligade och utökade krav på kaffemaskiner och tv. Från och med 1 januari i år omfattas också vattenpumpar, luftvärmepumpar, luftkonditionering och fläktar av ekodesignkrav. Luftkonditionering och luftvärmepumpar omfattas dessutom av krav på energimärkning. Från och med september gäller också, som vi berättat tidigare, ekodesignkrav och energimärkning för LED-lampor. EU:s ErP-direktiv (Energy Related Products) ersatte det tidigare EuP. Till skillnad från EuP, som endast omfattade produkter som själva använder energi, gäller ErP för även för produkter som påverkar energianvändningen utan att själva dra energi, som till exempel fönster och vattenkranar. Nyligen togs en ny arbetsplan för EU-kommissionens ekodesignarbete fram. Planen ger ett ramverk för vilka produkter som ska få ekodesignkrav och vilka av de nuvarande produktförordningarna som reglerar direktivet som ska revideras med nya eller skärpta krav. Enligt svenska Energimyndigheten prioriteras fönster, ångpannor (<50MW), kraftkablar, servrar och datalagring för företagsbruk, smarta applikationer/mätare, vinkylningsprodukter och vattenrelaterade produkter i planen. Vill du veta mer? Kontakta Anders Åhman,

3 En värmefläkts PRÖVNINGAR När en produkt lämnas in för provning hos Intertek väntar en lång rad prövningar. Allt för att se till att produkten möter kraven från den marknad där den ska säljas. Varje år provar Interteks labb i Kista tusentals olika produkter för marknadstillträde världen över. Det kan vara allt från dialysmaskiner via komponenter, vattenkokare och tvättmaskiner till batterier, bränsleceller eller belysningsarmaturer produkter som ska uppfylla myndigheters och marknadens krav på till exempel elsäkerhet, miljötålighet, EMC, energieffektivitet, kvalitet och prestanda. Men hur provar man egentligen elsäkerheten i en produkt? Kraven är självklart olika beroende på vilken typ av produkt det handlar om och på vilken marknad den ska säljas. Många av de olika proven återkommer dock i liknande utförande för de flesta elektriska och elektroniska produkter. Intertek INFO har gjort några nedslag provningslabbet under provningen av en värmefläkt enligt standard EN Illustration: Lars Hörnström Innan man börjar prova en produkt måste man veta var den ska säljas och vilka regulatoriska krav som den måste uppfylla för att få säljas där. Utifrån det och vilken typ av produkt det är (komponent, vattenkokare, diskmaskin, värmefläkt?) kommer man fram till vilken eller vilka standarder produkten ska provas efter. För att kunna börja provningen behöver man förstås produkten, men också manualen, certifikat för kritiska ingående komponenter och det elektriska kopplingsschemat. När man provar produkten tittar man på risker som elchock, brand och mekaniska risker. Värmefläkten i vårt exempel får till exempel inte bli för varm vid normal användning, vare sig inuti eller på ytan. Detta mäts genom att ett antal termoelement fästs runt om i apparaten och kopplas till en mätstation och en skrivare som skriver ut en temperaturkurva. Standarden ställer även krav på att produkten ska vara säker vid förväntad felanvändning. Värmefläkten ska till exempel inte överhettas eller börja brinna om man hanterar den fel. Här stoppas fläktens rotorblad med en skruvmejsel för att se hur varmt elementet blir innan apparatens övertemperaturskydd bryter strömmen. Under spänningsprovet kontrolleras att värmefläktens isolering är fullgod så att spänning inte sprider sig från spänningsförande delar till berörbara delar. Här kontrolleras att luftavstånd och krypavstånd uppfyller standardens krav. Detta för att säkerställa att inte kortslutning eller brand uppstår eller att berörbara delar blir strömförande. Vill du lära dig mer om hur en provning går till? Håll utkik på Med slagprovet kontrolleras att apparatens hölje och skyddsgaller inte går sönder eller deformeras så att man kan komma åt spänningsförande eller roterande delar. I standarden specificeras hur mycket kraft som ska appliceras i slaget. För utrustning i krävande miljöer där damm, korrosiva ämnen, fukt och vatten kan tränga in, måste de elektriska delarna vara väl inkapslade. Hur vattentät kapslingen är provas med ett strilprov där produkten utsätts för vatten ur vissa vinklar under en viss tid. 54 nya ämnen på EU:s kandidatlista I december förra året utökades EU:s så kallade kandidatlista för farliga ämnen med 54 nya ämnen. Totalt innehåller listan nu 138 ämnen. Kandidatlistan är den europeiska kemikaliemyndigheten Echas förteckning över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller på miljön. Dessa ämnen som kallas Substances of Very High Concern, ofta förkortat till SVHC är kandidater till att tas upp i bilaga XV i REACH-förordningen. När ett ämne tas upp i bilaga XV krävs tillstånd att för att använda det. Även för ämnena på kandidatlistan ställs krav på företag som tillverkar, importerar eller använder dem i sin tillverkning, vare sig det handlar om ämnet i sig, i en blandning eller i en produkt. Exempelvis ska kunder informeras om att ämnet finns i produkten och hur det säkert användas i produkten. Professionella kunder som andra tillverkare, distributörer eller butiker ska få informationen i samband med leverans av produkterna. För konsumenter gäller att informationen ska lämnas ut vid förfrågan. Alla företag som tillverkar eller säljer varor måste alltså veta om något av ämnena på kandidatlistan finns i deras produkter. Exempel på ämnen på kandidatlistan är DEHP, en mjukgörare som kan finnas i mjuk plast, och kortkedjiga klorparaffiner, som kan finnas i gummi. Några av de Ämnen på kandidatlistan kan förekomma i till exempel handtag av gummi eller plast. ämnen som nu tillkommit på listan är blytitan- zirkoniumoxid som kan finnas i elektroniska produkter samt nonylfenol och tributylföreningar, som kan finnas i plast. Vill du veta mer? Kontakta Anna Forsgren, Nytt från världens marknader Korea Från och med 1 juli 2012 har Koreas elsäkerhets certifiering delats upp i två delar, en för el säkerhet (KC) och en för EMC (KCC). I praktiken innebär det att man måste ansöka om två separata certifikat hos två olika myndigheter. För att få KCC-certifikatet för EMC måste produkten dessutom antingen provas i Korea eller för EMC CB-certifikat i ett labb som har direktavtal med koreanska certifieringsorgan. Intertek har avtal med flera koreanska certifieringsorgan, vilket gör att våra kunder slipper skicka produkter för lokal provning Indien I april 2013 kommer obligatorisk certifiering att krävas för 15 produktkategorier de flesta inom IT och audio/video. Än så länge är inga utländska aktörer ackrediterade av den indiska myndigheten för att utfärda certifikaten. Intertek Indien genomgår just nu en ackrediteringsprocess hos myndigheten och ska snart kunna utföra provning och registrering av produkter enligt de nya reglerna. Tillsammans med andra stora aktörer i certifieringsbranschen fortsätter Intertek dialogen med indiska myndigheter om att kunna skriva avtal som tillåter att även utländska laboratorier deltar i processen. Ryssland För att närma sig de europeiska produktdirektiven har Ryssland sedan 15 februari 2013 ersatt sitt gamla GOST-R-system med ett system av nya tekniska direktiv. Dessa gäller inom en rad områden exempelvis elsäkerhet och EMC i hela den tullunion där Ryssland, Vitryssland och Kazakstan ingår och innebär att ett certifikat utfärdat i ett av länderna ska gälla även för de två andra. Reglerna är fortfarande under bearbetning och man räknar med en övergångsperiod på ungefär två år. Under denna tid kommer alla GOST-R certifikat utfärdade före 15 februari 2013 att gälla tills de går ut, dock längst till Vill du veta mer? Kontakta Alexandra Kanber,

4 KUNDCASE Tuff marknad kräver kvalitet Säkerhet och prestanda är viktigt när El-Björn förnyar produktsortimentet och breddar marknaden. Det går bra för El-Björn just nu. Trots eurokris och lågkonjunktur går produktionen för högtryck hos det småländska företaget. Dessutom satsar man rejält på utveckling både av nya produkter och nya marknader. El-Björn tillverkar och säljer produkter och lösningar för tillfällig kraft, ljus och klimat, det vill säga till exempel elcentraler, grenuttag, arbetsplatsbelysning, värmefläktar och avfuktare för byggprojekt. Kunderna finns inom bygg-, industri- och fastighetsbranschen, främst i Norden, men även i resten av Nordeuropa som Tyskland, Storbritannien, Polen och Baltikum. Marknaden är tuff på många plan. Dels befinner sig produkterna i fysiskt tuffa miljöer som ställer höga krav på säkerhet och prestanda. Dels kräver konjunkturkänsliga kunder ständig förnyelse i form av mer energieffektiva lösningar. Just nu drivs vår produktutveckling till största delen just av kravet på energieffektivitet, säger Mattias Svensson, utvecklingschef på El-Björn. Våra kunder efterfrågar energieffektiva lösningar för att minska miljöpåverkan och öka lönsamheten. Dessutom påverkas många av våra produkter av lagkrav på området, som till exempel ekodesigndirektivet. Även om det från kunderna är mycket fokus på energieffektivitet är ekodesigndirektivet långt ifrån den enda EU-lagstiftning som El-Björn måste ta hänsyn till. Både lågspänningsdirektivet och EMC direktivet påverkar den allra största delen av vårt produktsortiment, säger Mattias Svensson. Vi har ett stort antal standarder vi måste följa i vårt utvecklingsarbete. Som tur är har vi ett gott samarbete med specialister inom det området. Långt samarbete med Intertek El-Björns samarbete med Intertek går tillbaka så långt som till 1970-talet. Hur samarbetet sett ut har naturligtvis varierat, men S-märket har varit en röd tråd genom åren. Idag jobbar El Björn med S-märket för elsäkerhet på företagets standardsortiment på lågspänningssidan. Säkerhet, kvalitet och miljö är viktiga i El Björns profil och S-märket stärker visualiseringen av detta till våra kunder, säger Mattias Svensson. Intertek anlitas också kontinuerligt för att ta fram underlag för och verifiera El-Björns CE-märkning. Dessutom jobbar El-Björn med Interteks expertkonsulter för att reda ut kniviga regulatoriska frågor kring en produkt, gärna tidigt i produktutvecklingsprocessen. Detta är ett arbetssätt Mattias Svensson ser stora fördelar med. Vi kommer fortsättningsvis att arbeta allt mer så att vi tar med Interteks konsulter så tidigt som möjligt i processen när vi utvecklar en ny produkt, säger han. På det sättet fångar vi upp eventuella problem och kan lösa dem på ett tidigt stadium. Det gör att vi kortar ned processen och sparar pengar i våra utvecklingsprojekt. Även El-Björns tydligare fokus på marknader utanför Norden gör att behovet av regulatorisk rådgivning ökat. Flera av våra produkter går på export och vi satsar på nya marknader. Intertek hjälper oss att utreda och tolka vilka regler och krav det är som gäller för just våra produkter på dessa marknader. Vi kommer fortsättningsvis att arbeta allt mer så att vi tar med Interteks konsulter så tidigt som möjligt i processen när vi utvecklar en ny produkt, säger Mattias Svensson, utvecklingschef på El-Björn. El-Björn tillverkar och säljer produkter och lösningar för tillfällig kraft, ljus och klimat som till exempel elcentraler, grenuttag, arbetsplatsbelysning, värmefläktar och avfuktare. Kort om El-Björn El-Björn är ett familjeföretag grundat Huvudkontor, tillverkning och lager finns i Anderstorp, med runt 100 anställda. Företaget har också ett systerföretag El-Björn AS i Norge. Tre huvudområden: kraft, ljus och klimat för byggprojekt. Chock, vibration, temperatur växlingar och fritt fall På Interteks batteriprovningslaboratorium stressas batterierna till max. Nu är uppdateringen av Interteks batteri provningslabb klar. Labbet har utökats med utrustning för bland annat vibrations- och chockprov för att kunna erbjuda en komplett säkerhetsprovning av de flesta typer av battericeller och -packar. Säkra batterier är ett hett ämne just nu. Den senaste tidens medierapportering om brinnande litiumjon batterier bland annat i Boeings nya flygplans modell Dreamliner kan knappast ha undgått någon. I jakten på säkra batterier, och i förlängningen säkra produkter som innehåller batterier, är miljötålighets provning av battericeller och packar en viktig komponent. För de flesta bärbara apparater som innehåller laddningsbara batterier blev det inom CB-systemet obligatoriskt att säkerhetsprova de ingående batterierna enligt standard IEC i maj förra året. Standarden ställer krav på säkerhetsprovning av både de ingående cellerna och det färdiga batteripacket, säger Johny Jonsson, expert på batterisäkerhet på Intertek. Under en säkerhetsprovning enligt IEC utsätts battericeller och packar exempelvis för temperaturcykling (växelvis höga och låga temperaturer), extremt höga temperaturer och mekaniska prov som chock, vibration och fritt fall från en viss höjd. Dessutom genomgår de elektriska prov som kortslutning, överladdning och djupurladdning allt för att säkerställa att batterierna inte exploderar, börjar brinna eller läcker. Dessutom måste skeppningar av litiumjon batterier åtföljas av dokumentation som visar att de uppfyller kraven i FN:s transportreglemente (UN/DOT 38.3), för att visa att battericeller och pack är säkra att transportera. Detta innebär att man måste säkerställa att batterierna klarar exempelvis höga temperaturer, vibration, chock, extern kortslutning och överladdning. Vi är väldigt glada över att vi nu kan erbjuda våra kunder den här typen av provning från vårt svenska laboratorium, säger Johny Jonsson. Nu kan vi tillhandahålla en helhetslösning, både för våra batterikunder och för de kunder vars bärbara produkter innehåller batterier. Vill du veta mer? Kontakta Said Moshtaghi, Standard IEC uppdaterad Standard IEC gäller inom CB-systemet för flertalet bärbara apparater som innehåller litium (Li, Li-ion etc), nickelmetallhydrid (NiMH) och nickelkadmiumbatterier (NiCD) från och med 1 maj Standarden uppdaterades i december 2012 med en ny utgåva, där man bland annat lagt till specifika krav och tester för litiumceller och packar, exempelvis laddning i höga temperaturer och inre kortslutning. Tryckprov: Plattan åker ned och trycker ihop batteriet med en hastighet som definieras i den standard man provar efter för att säkerställa att batteriet klarar tryck utan att explodera eller börja brinna.

5 Smidigt tillträde till världens marknader Idag har de flesta företag världen som marknad. Men höga ambitioner och en bra produkt som många vill köpa räcker inte för att lyckas. För att ta sig in på de flesta av världens marknader krävs dessutom björnkoll på lokala regulatoriska krav och nationell certifieringsplikt. Det har Interteks Global Market Access-team. Alena Torkzad har arbetat med marknadstillträdesfrågor på Intertek sedan Bara under hennes dryga fyra år på företaget har både antalet förfrågningar och komplexiteten i dem ökat lavinartat. Allt fler länder utvecklar egna specifika regler och krav, som också i sig blir mer komplicerade, säger hon. Dessutom blir många produkter allt mer tekniskt komplexa samtidigt som de har kortare livslängd. Kombinationen gör att det blir mycket svårt för företagen att själva hålla sig uppdaterade om nationella krav och regelförändringar och det är lätt att det blir förseningar och fel. Med vår erfarenhet, vårt kunnande om de regler som gäller och vårt stora nätverk hjälper vi våra kunder att lägga grunderna till en lyckad produktlansering. Enkelt uttryckt hjälper Global Market Access-teamet kunder att utreda vilka krav som gäller för en produkt på den marknad där den ska lanseras, så kallade regulatoriska kravutredningar. Därefter kan de även hjälpa till med att ansöka och koordinera nationella certifieringar. Vi arbetar tillsammans med våra kunder redan under produktutvecklingen med en väldefinierad Time-to-Market - plan, för att säkerställa att produkterna klarar lokala krav vid marknadstillträde och undvika förseningar när produkten lanseras, säger Alena Torkzad. Växande tjänster Den här typen av tjänster växte fram hos Intertek i början av 2000-talet som ett tillägg till provningsverksamheten när behovet av nationella certifieringar utöver S-märket ökade hos kunderna. Idag är skräddarsytt tillträde till marknader världen över en grundläggande och kraftigt växande del av Interteks verksamhet. För tillfället är latinamerikanska marknader som Brasilien, Argentina och Mexiko högintressanta för många av Interteks kunder. Sedan har vi fortsatt stort intresse för våra traditionella stora marknader som Korea, Japan, Singapore, Kina, Ryssland och Australien, säger Alena Torkzad. Dessutom växer intresset för exempelvis Arabemiraten, Oman, Turkiet och Indien. CB-certifikat är basen Grunden i processen för elektriska och elektroniska produkter är ofta ett CB-certifikat. Med över 50 medlemsländer är CB systemet ett av de största produktcertifieringssystemen i världen för elektriska produkter. Samtidigt gäller det att hålla ordning på att många länder ändå har nationella avvikelser som måste tas i beaktande vid provning för just den marknaden, säger Alena Torkzad. Tyvärr ser vi också att just detta med nationella avvikelser från CBsystemet ökar. Men CB systemet har ändå fortfarande många fördelar. Det gäller fortfarande på ett stort antal stora och viktiga marknader och även om ett CB-certifikat inte accepteras rakt av blir processen ofta betydligt enklare om man har ett sådant. Kraven som ställs från de olika ländernas myndigheter ser olika ut beroende både på produkt och marknad. Det kan till exempel handla om att landet kräver fabriksinspektioner med en viss frekvens, eller att företaget har en representant i landet som kan ta hand om registreringar och eventuella klagomål när produkten väl finns på marknaden, säger Alena Torkzad. Ett annat vanligt krav är att vissa provningar måste ske på plats i landet. Ett sådant exempel är Mexiko, ett annat är Kina, som för vissa produkter kräver att EMC-provning, om en sådan ska göras, utförs där. I många länder har också miljökrav på exempelvis energieffektivitet och kemikalieanvändning tillkommit. Alena Torkzad är expert på globalt marknadstillträde på Intertek. Hon är utbildad inom Export Management i både Frankrike och Sverige och talar, förutom svenska, ryska, vitryska, franska och engelska flytande. Förutom Alena består Interteks Global Market Access Team av en blandning av nationaliteter och kompetenser allt för att upprätthålla en djup förståelse för kundernas produkter och de länder de ska säljas till. Internationellt samarbete För att hjälpa sina kunder till ett smidigt marknadstillträde har Intertek samarbete och avtal med ett stort antal certifieringsorgan världen över. Genom avtalen kan vi ansöka om nationella certifieringar med våra CB-rapporter som underlag och slippa lokala provningar, både för elsäkerhet och EMC, säger Alena Torkzad. Med avtalen förenklas även många andra villkor. Ett exempel är de fabriksinspektioner som ofta krävs, där många länder accepterar internationella rapporter enligt formen CIG 023 eller att Intertek utför egna inspektioner enligt respektive nationella krav. Med våra avtal blir ledtiderna också mycket kortare då vi ofta har dedikerade kontaktpersoner på andra sidan som bidrar till ett smidigare samarbete. I vissa fall ställs också kravet att man som ansökande tredje part har ett samarbetsavtal med myndigheterna. Interteks egna nätverk av kontor och laboratorier och täta kontakter med berörda myndigheter är andra förutsättningar för att leverera högkvalitativa tjänster. Våra regionala kontor talar samma språk som myndigheten och har en djup förståelse för hur allt fungerar, vilket underlättar kommunikationen och snabbar på hanteringen. Vilka råd vill då Alena Torkzad ge till den som ser världen som sin marknad? Tänk efter före! Fundera redan när du konstruerar och bygger produkten igenom vilka marknader du siktar på och ta reda på vad som gäller där så att du kan göra rätt från början. Det är väldigt många som snubblar på mållinjen för att de inte utrett kraven ordentligt och det kostar både tid och pengar. Intertek ackrediterat i Brasilien för medicintekniska produkter I december förra året blev Intertek ackrediterat av det brasilianska certifierings organet InMetro som OCP (produktcertifieringsorgan). Det betyder att Intertek kan certifiera medicintekniska produkter för tillträde till den brasilianska marknaden. Intertek har över 800 anställda på 15 platser runt om i Brasilien som sedan tidigare erbjuder provnings- och certifieringstjänster inom områden som jordbruk, leksaker och oljeindustrin. Vill du veta mer? Kontakta Anna Bergholtz, anna. Nya tvingande standarder för belysning Nu har belysningsprodukter fått sin första egna EMFstandard. EN 62493:2010 blev tvingande 1 februari, vilket betyder att där man tidigare inte beaktade EMF-krav för belysningsprodukter ingår detta nu som ett delkrav för CE-märkning enligt lågspänningsdirektivet. Den 1 april ersätts den tidigare utgåvan av EN A1+A2 Särskilda fordringar på ljuskedjor av den nya utgåvan EN :2010. Detta betyder alltså att den senaste utgåvan är tvingande för både S-märket och CEmärkningen. Vill du veta mer? Kontakta Göran Stenfelt, Intertek INFO i mailen? Vi värnar om miljön och kommer från och med nästa nummer att komplettera Intertek INFO med en elektronisk upplaga. Vill du hellre läsa Intertek INFO i mailen? Hör av dig till Redaktör: Åsa Larsbo, Intertek Semko AB, Torshamnsgatan 43, Box 1103, KISTA, Tel , Nyanställda på Intertek Alexandra Kanber Innesäljare, konsulttjänster Marlene Wenner Teknisk koordinator Intertek INFO #1 ETT INFORMATIONSBLAD FRÅN INTERTEK SEMKO AB. NUMMER Varje år provar Elsäkerhetsverket elsäkerheten hos omkring 350 och EMC hos ett femtiotal elektriska och elektroniska produkter. 75 procent av dem uppvisar brister. E nligt Karl-Hugo Hult, avdelningschef på Elsäkerhetsverket, har siffran 75 procent hållit sig tämligen konstant de senaste åren. Samtidigt ser vi en svag trend att de riktigt farliga produkterna blir färre och antalet försäljningsförbud minskar varje år, något som förstås är positivt, säger han. Anledningen till att så många produkter har brister, menar Karl- Hugo Hult, är främst okunnighet hos importörerna av den här typen av produkter. Som importör av en produkt till ett EU-land är man ansvarig för att se till att produkten uppfyller kraven i alla tillämpliga EU-direktiv och att tillverkaren har all dokumentation i ordning. Vi ser ofta att nya aktörer inte har tillräcklig kunskap om de regler och krav som ställs inom EU, fortsätter han. Det finns ett tydligt samband mellan brister i dokumentationen från tillverkaren och rent praktiska brister hos produkten. Samverkan inom EU Elsäkerhetsverket har ansvaret i Sverige för marknadskontrollen av elektriska produkter med avseende på Lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet och ATEX-direktivet (el i explosionsfarlig miljö). I det ansvaret ingår även ett långtgående samarbete med marknadskontrollerande myndigheter i de övriga EU-länderna i samma sektor och med de svenska myndigheter som har hand om marknadskontroll på andra områden. Vi prioriterar den här typen av samverkansprojekt eftersom vi sett att det höjer effektiviteten i marknadskontrollen, säger Karl- Hugo Hult. De aktörer som finns på den här marknaden i Sverige finns även i övriga Europa och vi får ett större genomslag när flera länder hjälps åt. Under 2012 har ett av dessa EU-samarbetsprojekt handlat om elsäkerhet hos batteriladdare och annan strömförsörjningsutrustning. Projektet sträcker sig ända fram till 2014 och det finns även ett parallellt projekt som tar in eventuella EMC-brister hos produkterna. Bakgrunden till projekten är att myndigheterna runt om i Europa fått in många tillbud med den här typen av produkter, bland annat avled en brittisk pojke sedan Fortsatt stor okunnighet om ELSÄKERHETSREGLER Under den senaste tiden har två inbördes helt olika händelser riktat ljuset mot en viktig fråga: Har ditt företag kontroll på era underleverantörer och att de produkter de levererar håller vad de lovar? Jag tänker på den köttskandal som just nu skakar Europa och Boeings vid det här laget välkända batteriproblem. Detta har skadat de inblandade företagens varumärken och sannolikt deras aktievärden. Dessutom kommer det att kosta pengar, både för att lösa de akuta problemen, en handhållen spelenhet blivit strömförande när den laddades. Vanliga problem med den här typen av produkter är att det interna isolationsavståndet inte följer kraven och att överslag sker lätt, säger Martin Gustafsson, en av Elsäkerhetsverkets inspektörer. Men vi har också sett en del bekymmer med EMC i den här sektorn. Ytterligare fokusområden för EU-samarbetet för 2013 är elektronik- och IT-utrustning och LED- och lågenergilampor. Dessutom trädde en ny föreskrift om leksaker i kraft i slutet 2011 som delar ansvaret för marknadskontrollen av leksaker mellan Elsäkerhetsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen. Marknadskontroller enligt den nya lagen sätter igång på allvar under huvudtaget är CE-märkt, att korrekt dokumentation inklusive en EG-försäkran finns och att produkten åtföljs av en läsbar Elsäkerhetsverket köper själva in de produkter som kontrolleras. bruksanvisning på svenska. Samtidigt som inköpen görs passar man på att inspektera Många missar både vad gäller bruksanvisning och ytterligare produkter på plats i butikerna, vilket innebär att man säkerhetsinstruktioner på svenska, säger Martin Gustafsson. tittar på cirka produkter varje år. Av dessa tar inspektörerna Vad kan då den som sätter ut en produkt på EU-marknaden med sig ungefär 350 för kontroll utifrån elsäkerhetskrav och 50 för göra för att försäkra sig om att man uppfyller alla säkerhetskrav? EMC-kontroll. Kolla att dokumentationen stämmer och ha ordning på Förutom den praktiska provningen för att se att produkten produktens EG-försäkran., säger Martin Gustafsson. Som verkligen uppfyller kraven kontrollerar man att produkten över tillverkare, importör eller distributör måste man skaffa sig kunskap. Ska jag sätta en produkt på marknaden inom EU måste jag ha koll på att den uppfyller alla tillämpliga direktiv inom allt från elsäkerhet till kemikalier. Är du osäker finns hjälp att få, tillägger Karl-Hugo Hult. På vår hemsida finns till exempel en checklista för tillverkare och importörer med allt man bör ha koll på och en guide till Lågspänningsdirektivet. Vi rekommenderar också att man går en utbildning inom det här eller tar hjälp av kunniga konsulter. Marknadskontroll så funkar det Kan du lita på dina leverantörer? men följdeffekterna kan vi inte ens överblicka idag. Dessa två fall är typiska exempel på hur vi med vår kunskap och erfarenhet kan bidra. Vi erbjuder utbildning, konsultation, provning och verifiering med tredjepartsstatus och kan hjälpa våra kunder att minska riskerna i leverantörskedjan. Läs mer i årets första nummer av Intertek INFO. Fredrik Hirn, Marknadschef Varje år uppvisar tre fjärdedelar av alla produkter som Elsäkerhetsverket provar i sina marknadskontroller brister, enligt Elsäkerhetsverkets Karl-Hugo Hult (tv) och Martin Gustafsson. Globalt marknadstillträde LÄS MER PÅ SID 2 En allt komplexare verklighet: När en tvättmaskin kom in till Intertek 1980 provades den i 50 timmar, mot en enda standard. Trettio år senare ska tvättmaskinen igenom 250 timmar av provning, mot åtta standarder och detta bara för att säljas inom EU! Om den sedan ska vidare till andra marknader i världen krävs ofta betydligt mer Mekanisk teknik 1 standard 50 timmars provning Elektrisk/mekanisk säkerhet: 3456 del II 2010 Elektronisk teknik 8 standarder 250 timmars provning Elektrisk/mekanisk säkerhet: 7 EMC: EN , EN , EN , EN Energieffektivitet: EN Energimärkning: EN Kemikalieanvändning: EN Avfallshantering: EN 50419

6 Intertek Academy vårterminen 2013 Aktuellt kalendarium finns på Har du frågor? Skriv till Mars 2013 ISO 9001 i praktiken - Kvalitetsledningssystem 5-6 mars Stockholm IEC , 3:e utgåvan, inklusive nya Amendment 1 samt 6-7 mars Stockholm riskhantering R&TTE-direktivet, Trådlös kommunikation 7 mars Stockholm Regelverk för medicintekniska produkter - MDD, kvalitetssystem mars Stockholm och CE-märkning China RoHS 13 mars Stockholm QA/RA Leader - Medical Devices mars Stockholm (kursstart) Riskhantering för medicinteknik - enligt ISO mars Stockholm Internrevision & revisionsteknik mars Stockholm RoHS i praktiken - Den tekniska filen 21 mars Stockholm April 2013 ISO Kvalitetssystem för medicinteknik april Stockholm IEC Medical Device Usability 11 april Stockholm Internrevision enligt ISO april Stockholm Effektiv produktutveckling inom medicinteknik april Stockholm Food Contact - Regelverket för material och produkter som är 17 april Stockholm avsedda att komma i kontakt med livsmedel CE-märkning Express 23 april Stockholm EMC Express 23 april Stockholm Kemi & Miljö Express 23 april Stockholm IEC/EN ; Elektriska hushållsprodukter april Stockholm Maj 2013 RoHS och WEEE maj Stockholm IEC/EN ; Utrustning för informationsbehandling maj Stockholm IEC/EN ; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och 21 maj Stockholm laboratorieändamål RoHS i praktiken - Den tekniska filen 23 maj Stockholm OHSAS Arbetsmiljöledning maj Stockholm FSSC maj Helsingborg HACCP för FSSC maj Helsingborg Batterikunskap 29 maj Stockholm Litiumjonbatterier 30 maj Stockholm Juni 2013 REACH i praktiken 4 juni Stockholm Oktober 2013 Internrevision & revisionsteknik 1-3 oktober Stockholm ISO i praktiken - Miljöledningssystem 22 oktober Stockholm Kalendariet fylls på hela tiden i takt med att nya utbildningar och datum fastställs. För att hålla dig uppdaterad, återkom gärna med jämna mellanrum eller anmäl dig till våra e-postutskick, så får du automatiskt information om vårt aktuella utbud! Utbildningsaktuellt RoHS i praktiken Denna fortsättningsutbildning ger en djupare inblick i vad som krävs för att upprätta den tekniska dokumentationen för CE märkning enligt RoHS. Under utbildningen åskådliggör vi vad dokumentationen kan innehålla och hur den kan länkas med annan information i företaget samt ger praktiska råd för att uppfylla kraven. Kunskap om direktivet, standarden och Interteks erfarenheter från arbete med begränsade ämnen vävs samman för att att ge er verktygen att arbeta effektivt med RoHS i ert företag. Kursen innehåller både teori, övningar och inblickar i hur andra företag arbetar med RoHS. Kursen går 21 mars och 23 maj Här träffar du Intertek i vår Under våren kan du träffa våra säljare och experter på ett antal mässor och andra evenemang runt om i landet. Electronic Environment, Stockholmsmässan i Älvsjö, mars. Förutom att besöka vår monter kan du höra fyra av våra experter under mässan: Maria Wesselmark om framtiden inom batteriutveckling, Eva-Helena Westman om RoHS-direktivet och CE-märkning, Farzad Farzaneh om nyheter inom EMC-standardiseringen och Roger Källberg om ökat produktvärde och stärkt varumärke med miljötålig elektronik. Sustainability Day, Stockholm Waterfront, 23 april. Intertek ställer ut på konferens om hållbar utveckling. Elfack, Svenska Mässan i Göteborg, maj. Besök oss i monter D06:21 och hör seminarier med fem av våra experter: Mikael Pettersson om performance och mätmetoder för LED, Anders Åhman om ekodesignkrav och energimärkning för ljuskällor, Torbjörn Andersson om CE-märkning för belysning, Calle Medin om globalt marknadstillträde och Anna Forsgren om RoHS-krav för CE-märkning. Almedalen, Miljöaktuellts arena på Strandgatan 14 i Visby, 4 juli kl Intertek står värd för ett seminarium med efterföljande debatt med titeln Farliga kemikalier i vardagen Vems ansvar? Standardnytt Standardnummer. Namn Standarden ersätter/datum då den gamla standarden slutar att gälla EN 55020:2007/ A11:2011 Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement EN 55022:2010 Information technology equipment Radio disturbance characteristics Limits and methods of measurement EN 55024:2010 Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement EN :2007/A1:2011 EN :2007/A1:2011 6/ A12:2012 EN :2011 EN :2011 EN :2006/ A2: :2012 EN / EN 60662:2012 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments Particular reqirements for stationary cooking-ranges, hobs and ovens Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder, hold up, CCTV, access control and social alarm systems Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-12: Limits - Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current > 16 A and 75 A per phase Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus Part 1: Emission Particular requirements for microwave ovens Particular requirements for air cleaners High-pressure sodium vapor lamps - Performance specifications N/A, New amendment/ EN 55022:2006 and its amendments/ EN 55024:1998 and its amendments/ N/A, New amendment/ N/A, New amendment/ /12/2014 New amendment/ EN :1995 and its amendments/ EN :2005/ N/A, New amendment/ New edition/ New amendment/ New edition/ EN 50580:2012 Particular requirements for spray guns New standard/ EN / Tungsten filament lamps for domestic and New amendment/ A2:2012 similar general lighting purposes - Safety specification 2/ Particular requirements for vacuum cleaners New amendment/ EN 62034:2012 Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting New edition/ : :2012 EN / A2: : : :2012 EN / A11: / 13/ EN 60809/A5:2012 EN 62035/A2:2012 EN 62560:2012 EN 60968:2013 6/ A13:2013 EN :2011 Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes - Safety specifications Particular requirements for floor treatment machines for commercial use Particular requirements for spray extraction machines, for commercial use Particular requirements for floor treatment machines with or without traction drive, for commercial use Particular requirements for dishwashers Particular requirements for tumble dryers Particular requirements for deep fat fryers Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50V - Safety specifications Self-ballasted lamps for general lighting services - Safety requirements Particular reqirements for stationary cooking-ranges, hobs and ovens Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements New edition/ New edition/ New amendment/ New edition/ New edition/ New edition/ New amendment/ New amendment/ New amendment/ New amendment/ New amendment/ New standard/ New edition/ New amendment/ EN :2000 and amendments/no DoW Ladda ner hela standardlistan på Interteks webbplats! Listan med standarder ovan är ett urval av allt som har hänt sedan förra numret av Intertek INFO. Du hittar hela listan på Redaktör: Åsa Larsbo, Intertek Semko AB, Torshamnsgatan 43, Box 1103, KISTA, Tel ,

KEMIKALIEFRÅGAN EXTRA HET

KEMIKALIEFRÅGAN EXTRA HET Intertek INFO #2 EN TIDNING FRÅN INTERTEK. NUMMER 2 2014 KEMIKALIEFRÅGAN EXTRA HET Intertek lyfter företagens ansvar för farliga kemikalier i varor i Almedalen Kemikaliefrågan är en viktig del i företagens

Läs mer

Intertek INFO #1 EN VIKTIG KUGGE I. Läs mer på sid. 4. Kvalitetssäkring från frö till fat. Vad blir nästa livsmedelsskandal?

Intertek INFO #1 EN VIKTIG KUGGE I. Läs mer på sid. 4. Kvalitetssäkring från frö till fat. Vad blir nästa livsmedelsskandal? Intertek INFO #1 EN TIDNING FRÅN INTERTEK. NUMMER 1 2015 I ett panelsamtal lett av tidningen Miljöaktuellts chefredaktör Mikael Salo (andra fr v) möttes fr v, Cecilia Nord, Electrolux, Catherine Beare,

Läs mer

MÄRKNING MED MERVÄRDE Nu tar Intertek maten till Almedalen

MÄRKNING MED MERVÄRDE Nu tar Intertek maten till Almedalen Intertek INFO #2 EN TIDNING FRÅN INTERTEK. NUMMER 2 2015 MÄRKNING MED MERVÄRDE Nu tar Intertek maten till Almedalen Idag är livsmedelsproduktion en global angelägenhet. En råvara som serveras som en del

Läs mer

Nordiskt Samarbete. Ännu bättre service till nordiska kunder

Nordiskt Samarbete. Ännu bättre service till nordiska kunder Intertek B Porto betalt Returadress: Intertek Semko AB, Box 1103, 164 22 KISTA INFO #2 ETT INFORMATIONSBLAD FRÅN INTERTEK SEMKO AB. NUMMER 2 2011 Nordiskt Samarbete om marknadskontroller När ett företag

Läs mer

laddningsstationens Ingvar funktion i det kalla klimat

laddningsstationens Ingvar funktion i det kalla klimat Intertek B Porto betalt Returadress: Intertek Semko AB, Box 1103, 164 22 KISTA INFO #1 ETT INFORMATIONSBLAD FRÅN INTERTEK SEMKO AB. NUMMER 1 2011 Intertek testar laddningsstation till elbilar Elbilar,

Läs mer

Intertek INFO #3. provning av vindkraftverk. Först ut i Norden med. Framtiden är redan här D

Intertek INFO #3. provning av vindkraftverk. Först ut i Norden med. Framtiden är redan här D Intertek B Porto betalt Returadress: Intertek Semko AB, Box 1103, 164 22 KISTA INFO #3 ETT INFORMATIONSBLAD FRÅN INTERTEK SEMKO AB. NUMMER 3 2010 Först ut i Norden med provning av vindkraftverk Följ med

Läs mer

Utbildningar Hösten 2015 / Våren 2016. Intertek Academy

Utbildningar Hösten 2015 / Våren 2016. Intertek Academy Utbildningar Hösten 2015 / Våren 2016 Intertek Academy Välkommen till Intertek Academy Utbildning och utveckling kommer alltid att behövas och utgör en viktig hörnsten i alla organisationer och företag

Läs mer

Storsatsning på prestandaprovning av hybridbilsbatterier

Storsatsning på prestandaprovning av hybridbilsbatterier Intertek B Porto betalt Returadress: Intertek Semko AB, Box 1103, 164 22 KISTA INFO #3 ETT INFORMATIONSBLAD FRÅN INTERTEK SEMKO AB. NUMMER 3 2009 Storsatsning på prestandaprovning av hybridbilsbatterier

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 3 OKTOBER 2009

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 3 OKTOBER 2009 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 3 OKTOBER 2009 KVALITETS- FOTO: HANS ALM Flyget får betala utsläpp Nu är även flygbranschen på väg in i EUs system för utsläppsrätter.

Läs mer

SWEDAC INFO 13:2. Bitar av Swedac. Verksamhet i korthet 2012-2013. Export. Bitar av Swedac 2012 2013 1

SWEDAC INFO 13:2. Bitar av Swedac. Verksamhet i korthet 2012-2013. Export. Bitar av Swedac 2012 2013 1 SWEDAC INFO 13:2 Verksamhet i korthet 2012-2013 Export Bitar av Swedac Bitar av Swedac 2012 2013 1 Bitar av Swedac Verksamhet i korthet 2012 2013 Dokumentnummer: SWEDAC INFO 13:2 Tryck: Rydheims tryckeri,

Läs mer

Säkra produkter Vi reder ut begreppen kring CE-märkning och certifiering

Säkra produkter Vi reder ut begreppen kring CE-märkning och certifiering Säkra produkter Vi reder ut begreppen kring CE-märkning och certifiering 25 april 2013 Torbjörn Andersson Teknisk chef, Belysning, Intertek Torbjörn Andersson Teknisk chef på Intertek Semko:s Belysningsavdelning

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Miljöfokus ger SKF energi. Standarder bas i global expansion. Standard Magazine. KTH skapar framtidens material. Bygg unika former

Miljöfokus ger SKF energi. Standarder bas i global expansion. Standard Magazine. KTH skapar framtidens material. Bygg unika former STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 3 September 2013 Pris 65 kr 14 sidor om konstruktion och tillverkning FORSKNING KTH

Läs mer

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010

Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Vi visar dig vägen till CE-märket SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder. Hos SIS kan du påverka

Läs mer

Nedslående resultat när julbelysning testas» sid 10-11

Nedslående resultat när julbelysning testas» sid 10-11 aktuellt # 4 2 0 1 2 tord martinsen säger adjö till elsäkerhetsrådet» sid 8 säkra leksaker i säcken» sid 14-15 Nedslående resultat när julbelysning testas» sid 10-11 GD har ordet Våra tre grundpelare Elsäkerhetsverkets

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2007 KVALITETS- Skattefusk stoppas med nya kassaregister Från och med 1 januari 2010 ska företag som säljer varor eller tjänster

Läs mer

PÅVERKAN VÄGEN TILL FRAMGÅNG FRI HANDEL MED FRITIDSBÅTAR JOHAN MALMQUIST, VD PÅ GETINGE AB. Value Management: SÅ ÖKAR DU VÄRDET I ETT PROJEKT

PÅVERKAN VÄGEN TILL FRAMGÅNG FRI HANDEL MED FRITIDSBÅTAR JOHAN MALMQUIST, VD PÅ GETINGE AB. Value Management: SÅ ÖKAR DU VÄRDET I ETT PROJEKT NR 3, SEPTEMBER 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE Value Management: SÅ ÖKAR DU VÄRDET I ETT PROJEKT FRI HANDEL MED FRITIDSBÅTAR JOHAN MALMQUIST,

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! KVALITETSSÄKRING.NU Nr 9 SEPTEMBER 2014 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte FLER LYCKADE Featuring PROJEKT LOREM

Läs mer

4TIPS FÖR ATT HÖJA KVALITETEN I VERKSAMHETEN

4TIPS FÖR ATT HÖJA KVALITETEN I VERKSAMHETEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I samarbete med Nr. 2 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING 4TIPS FÖR ATT HÖJA

Läs mer

KLIMATFRÅGAN KRÄVER GLOBALA ÅTGÄRDER. Nya krav när medicinteknik och it flyter samman. 5 bästa tipsen för att komma igång med socialt ansvar

KLIMATFRÅGAN KRÄVER GLOBALA ÅTGÄRDER. Nya krav när medicinteknik och it flyter samman. 5 bästa tipsen för att komma igång med socialt ansvar NR 3, SEPTEMBER ER 2009 PRIS 65 KR STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE E-FÖRVALTNING NÄSTA STORA OMRÅDE SIS har verktygen 5 bästa tipsen för att komma igång med socialt

Läs mer

Produktkatalog 2006. Standarder, handböcker, online-tjänster, matriser, guider och tekniska rapporter

Produktkatalog 2006. Standarder, handböcker, online-tjänster, matriser, guider och tekniska rapporter Produktkatalog 2006 Standarder, handböcker, online-tjänster, matriser, guider och tekniska rapporter 2 SIS SIS, Swedish Standards Institute Det pågår ett intensivt arbete i världen med att skapa standarder

Läs mer

MED HÖGRE KVALITET OCH EFFEKTIVITET NÅR VI NYA KUNDER SIS LEDER GLOBALT KRISARBETE. Så påverkar du framtiden i SIS utvecklingsprojekt

MED HÖGRE KVALITET OCH EFFEKTIVITET NÅR VI NYA KUNDER SIS LEDER GLOBALT KRISARBETE. Så påverkar du framtiden i SIS utvecklingsprojekt NR 4, DECEMBER 2005 PRIS 60 KR EXKL MOMS SIS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE Så påverkar du framtiden i SIS utvecklingsprojekt Bättre miljö och billigare produkter

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Nr. 7 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN med rätt ledningssystem Kvalitetssäkra Stärk förtroendet

Läs mer

SWEDAC AKTUELLT. Åhrmans kontroll är giltig i hela EU KVALITETS-

SWEDAC AKTUELLT. Åhrmans kontroll är giltig i hela EU KVALITETS- SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2009 KVALITETS- EUs nya varupaket enligt svensk modell Ackreditering och marknadskontroll får starkare ställning såväl i Sverige

Läs mer

Ny ackreditering lyfter kvaliteten

Ny ackreditering lyfter kvaliteten EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 4 DECEMBER 2008 God Helg! Ny ackreditering lyfter kvaliteten FOTO: MARTIN EKWALL OCH HANS ALM FOTO: MIKAE LJUNGSTRÖM Kommunerna vässar sina tillsynsverktyg

Läs mer

STANDARDER GÖR IKEA MER EFFEKTIVT

STANDARDER GÖR IKEA MER EFFEKTIVT NR 3 SEPTEMBER 2004 PRIS 60 KR EXKL MOMS SIS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE TEMA TJÄNSTER EU satsar på tjänstestandarder Service kring fastigheter får egen standard

Läs mer