Intertek INFO #1 ELSÄKERHETSREGLER. Fortsatt stor okunskap om. Kan du lita på dina leverantörer? Globalt marknadstillträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intertek INFO #1 ELSÄKERHETSREGLER. Fortsatt stor okunskap om. Kan du lita på dina leverantörer? Globalt marknadstillträde"

Transkript

1 Intertek INFO #1 E T T I N F O R M AT I O N S B L A D F R Å N I N T E R T E K S E M K O A B. N U M M E R Fortsatt stor okunskap om ELSÄKERHETSREGLER Varje år provar Elsäkerhetsverket elsäkerheten hos omkring 350 och EMC hos ett femtiotal elektriska och elektroniska produkter. 75 procent av dem uppvisar brister. E nligt Karl-Hugo Hult, avdelningschef på Elsäkerhetsverket, har siffran 75 procent hållit sig tämligen konstant de senaste åren. Samtidigt ser vi en svag trend att de riktigt farliga produkterna blir färre och antalet försäljningsförbud minskar varje år, något som förstås är positivt, säger han. Anledningen till att så många produkter har brister, menar KarlHugo Hult, är främst okunnighet hos importörerna av den här typen av produkter. Som importör av en produkt till ett EU-land är man ansvarig för att se till att produkten uppfyller kraven i alla tillämpliga EU-direktiv och att tillverkaren har all dokumentation i ordning. Vi ser ofta att nya aktörer inte har tillräcklig kunskap om de regler och krav som ställs inom EU, fortsätter han. Det finns ett tydligt samband mellan brister i dokumentationen från tillverkaren och rent praktiska brister hos produkten. Samverkan inom EU Elsäkerhetsverket har ansvaret i Sverige för marknadskontrollen av elektriska produkter med avseende på lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet och ATEX-direktivet (el i explosionsfarlig miljö). I det ansvaret ingår även ett långtgående samarbete med marknadskontrollerande myndigheter i de övriga EU-länderna i samma sektor och med de svenska myndigheter som har hand om marknadskontroll på andra områden. Vi prioriterar den här typen av samverkansprojekt eftersom vi sett att det höjer effektiviteten i marknadskontrollen, säger KarlHugo Hult. De aktörer som finns på den här marknaden i Sverige finns även i övriga Europa och vi får ett större genomslag när flera länder hjälps åt. Under 2012 har ett av dessa EU-samarbetsprojekt handlat om elsäkerhet hos batteriladdare och annan strömförsörjningsutrustning. Projektet sträcker sig ända fram till 2014 och det finns även ett parallellt projekt som tar in eventuella EMC-brister hos produkterna. Bakgrunden till projekten är att myndigheterna runt om i Europa fått in många tillbud med den här typen av produkter, bland annat avled en brittisk pojke sedan en handhållen spelenhet blivit strömförande när den laddades. Vanliga problem med den här typen av produkter är att det interna isolationsavståndet inte följer kraven och att överslag sker lätt, säger Martin Gustafsson, en av Elsäkerhetsverkets inspektörer. Men vi har också sett en del bekymmer med EMC i den här sektorn. Ytterligare fokusområden för EU-samarbetet för 2013 är elektronik- och IT-utrustning och LED- och lågenergilampor. Dessutom trädde en ny föreskrift om leksaker i kraft i slutet 2011 som delar ansvaret för marknadskontrollen av leksaker mellan Elsäkerhetsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen. Marknadskontroller enligt den nya lagen sätter igång på allvar under Marknadskontroll så funkar det Elsäkerhetsverket köper själva in de produkter som kontrolleras. Samtidigt som inköpen görs passar man på att inspektera ytterligare produkter på plats i butikerna, vilket innebär att man tittar på cirka produkter varje år. Av dessa tar inspektörerna med sig ungefär 350 för kontroll utifrån elsäkerhetskrav och 50 för EMC-kontroll. Förutom den praktiska provningen för att se att produkten verkligen uppfyller kraven kontrollerar man att produkten över Varje år uppvisar tre fjärdedelar av alla produkter som Elsäkerhetsverket provar i sina marknadskontroller brister, enligt Elsäkerhetsverkets Karl-Hugo Hult (tv) och Martin Gustafsson. huvudtaget är CE-märkt, att korrekt dokumentation inklusive en EG-försäkran finns och att produkten åtföljs av en läsbar bruksanvisning på svenska. Många missar både vad gäller bruksanvisning och säkerhetsinstruktioner på svenska, säger Martin Gustafsson. Vad kan då den som sätter ut en produkt på EU-marknaden göra för att försäkra sig om att man uppfyller alla säkerhetskrav? Kolla att dokumentationen stämmer och ha ordning på produktens EG-försäkran, säger Martin Gustafsson. Som tillverkare, importör eller distributör måste man skaffa sig kunskap. Ska jag sätta en produkt på marknaden inom EU måste jag ha koll på att den uppfyller alla tillämpliga direktiv inom allt från elsäkerhet till kemikalier. Är du osäker finns hjälp att få, tillägger Karl-Hugo Hult. På vår hemsida finns till exempel en checklista för tillverkare och importörer med allt man bör ha koll på och en guide till Lågspänningsdirektivet. Vi rekommenderar också att man går en utbildning inom det här eller tar hjälp av kunniga konsulter. Kan du lita på dina leverantörer? Under den senaste tiden har två inbördes helt olika händelser riktat ljuset mot en viktig fråga: Har ditt företag kontroll på era underleverantörer och att de produkter de levererar håller vad de lovar? Jag tänker på den köttskandal som just nu skakar Europa och Boeings vid det här laget välkända batteriproblem. Detta har skadat de inblandade företagens varumärken och sannolikt deras aktievärden ordentligt. Dessutom kommer det att kosta pengar, både för att lösa de akuta problemen, men också i form av följdeffekter vi inte kan överblicka idag. Dessa två fall är typiska exempel på hur vi med vår kunskap och erfarenhet kan bidra. Vi erbjuder utbildning, konsultation, provning och verifiering med tredjepartsstatus och kan hjälpa våra kunder att minska riskerna i leverantörskedjan. Läs mer i årets första nummer av Intertek INFO. Fredrik Hirn, Marknadschef Globalt marknadstillträde LÄS MER PÅ SID 2

2 ETL ÖPPNAR VÄGEN TILL NORDAMERIKA Med över listade produkter är ETL nordamerikas snabbast växande produktcertifiering. Även i Sverige ser allt fler företag hur märket öppnar dörren till den nordamerikanska marknaden. I USA och Kanada finns ingen motsvarighet till den europeiska CE-märkningsprocessen. Myndigheterna kräver i stället att produkten uppfyller gällande nationella standarder inom exempelvis arbetsmiljö, el- och brandsäkerhet. För många produkter och i vissa av USA:s delstater ställs dessutom krav på märkning som visar att produkten har godkänts av ett nationellt accepterat provningslaboratorium. Det finns ett antal likvärdiga märken man kan använda sig av och Interteks ETL-märke är ett av dem, säger Christoffer Johansson, Technical Leader och tekniskt ansvarig för provningen av produkter för ETL-märket på Intertek. Vårt labb i Kista är ett av de provningslaboratorier som är ackrediterade av Provning i Sverige plus för Lab.gruppen amerikanska OHSA (Occupational Safety and Health Administration) och kanadensiska SCC (Standards Council of Canada) för att prova och certifiera så att elektriska, medicintekniska och gas- och oljeeldade produkter är säkra att använda efter gällande standard båda länderna. ETL-märket intygar alltså att produkten är godkänd för försäljning på den nordamerikanska marknaden. För att få sätta märket på produkten krävs, beroende på produktslag, provning enligt UL-, ANSI-, ASTM- och NFPA-standarder för USA och CSA-standarder för Kanada. Dessutom kräver myndigheterna i båda länderna fabriksinspektioner fyra gånger årligen och att alla de komponenter som ingår i produkten också är certifierade. Det vanligaste problemet vi stöter på när vi provar produkter för ETL är att komponenter inte uppfyller de gällande komponentstandarden, säger Christoffer Johansson. Det gäller därför att tänka sig för redan när man konstruerar sin produkt och köper in komponenter så att även de komponenter man använder är certifierade. Annars måste komponenterna provas separat, vilket kan både försena och fördyra processen. Starkare lokalt kundfokus när Intertek omorganiserar globalt Så här används Lab.gruppens förstärkare på turné. 27 exemplar av modellen PLM100000Q ger watt. Svenska Lab.gruppens produkter förstärker världsartister som U2 och Madonna. Med Interteks ETL-märke har företagets väg till den amerikanska marknaden varit spikrak. Lab.gruppens historia börjar i en hemmaverkstad i Kungsbacka utanför Göteborg. Två teknikintresserade tonåringar byggde ett mixerbord som väckte intresse i det lokala musiklivet. Mer än 30 år senare hjälper företagets förstärkare både världsartister och pubrockare att höras. Vi konstruerar och tillverkar förstärkare för professionellt bruk, säger Mats Leo Persson, Approval Engineer på Lab.gruppen. Våra kunder är dels de företag som hyr ut ljudutrustning till artister, både stora och små, dels hotell, flygplatser och arenor som har ett internt högtalarsystem. Kunderna finns över hela världen, men speciellt USA är en viktig marknad. När kunderna i USA började ställa krav på märkning av produkterna för år sedan vände sig Lab.gruppen till Intertek, mycket på grund av den relativa närheten till provningslabbet. För oss är det en stor fördel att det mesta av provningen kan ske i Kista, säger Mats Leo Persson. Dessutom har Intertek kompetens inom inte bara Nordamerika utan de flesta marknaden där vi verkar, vilket blir väldigt smidigt för oss. En annan viktig faktor är snabb service. Vi har ofta behov av snabba besked om vi till exempel kan använda en viss komponent eller om det skett förändringar i reglerna, säger Mats Leo Persson. Hos Intertek får vi alltid snabba svar. Snabb service är viktigt för Mats Leo Persson, Approval Engineer på Lab.gruppen. Tydligare fokus på kundernas totala tjänstebehov och en snabbare anpassning till den lokala marknaden. Det blir resultatet av den globala omorganisation som koncernen just nu genomför, menar Interteks nye Norden-chef Erik Landgren. Erik Landgrens roll som chef för Norden Sverige, Norge, Danmark och Finland är ett första konkret resultat av den nya organisationen. Där tidigare de olika verksamheterna i de nordiska länderna i stort skött sig själva inom sitt verksamhetsområde tar Erik Landgren nu ett övergripande ansvar för att utveckla hela Interteks tjänsteutbud i Norden. Syftet är ett starkare fokus på behoven på den lokala marknaden. Den nya organisationen ger oss möjlighet att vara ännu mer lyhörda för vad våra nordiska kunder vill ha och ge dem tillgång till Interteks totala tjänsteutbud på ett smidigare och snabbare sätt, säger Erik Landgren. Vi har fått ett tydligare lokalt ansvar för att utveckla och anpassa vår verksamhet och lägga till tjänster på vår egen marknad. På den nordiska marknaden innebär omorganisationen i ett första steg ett Intertek har över anställda vid över kontor och laboratorier i 100 länder världen över. I Norden har företaget i dagsläget verksamhet inom certifiering av ledningssystem, konsultation och rådgivning, provning och certifiering av produkter samt inspektionstjänster för olje- och gasindustrin. Omorganisationen inom Intertek ökar koncernens globala fokus på våra kunder samtidigt som man stärker den lokala organisationen, säger Erik Landgren, ny Nordenchef på Intertek. tätare samarbete mellan Interteks befintliga verksamheter med sikte på framtida utveckling. I Sverige är vi kända för våra tjänster inom konsulting, provning och certifiering av produkter och certifiering av ledningssystem, säger Erik Landgren. Men vi är också exempelvis starka inom tjänster för olja- och gasindustrin i alla våra nordiska grannländer. Jag ser den här omorganisationen som ett viktigt steg mot ett bredare utbud och ännu bättre service i hela Norden. På det här sättet skapar vi ett snabbare och mer rörligt Intertek. Skärpta ekodesignkrav för vissa produkter från januari 2013 Från och med januari 2013 gäller ett antal nya krav på energieffektivitet inom EU. Bland annat träder krav i kraft för pumpar, vattenpumpar, luftvärmepumpar, luftkonditionering och fläktar. Dessutom blir kraven för standby- och frånläge strängare. Nyligen togs nästa steg i kravtrappan för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge. Från och med 7 januari 2013 har den maximala energianvändningen i frånläge halverats från 1,00 watt till 0,5 watt. Dessutom finns nya krav på energistyrningsfunktion hos produkten. Detta betyder att produkten ska ha en funktion som, när produkten inte används, automatiskt växlar över den till standby- eller frånläge. Till skillnad från övriga ekodesignkrav som gäller för specifika produktgrupper gäller kraven för standby- och frånläge en funktion hos ett stort antal produkter inom hushållsapparater, IT-utrustning för hemmabruk, hemelektronik, sportartiklar och leksaker. Det första steget i förordningen om standby- och frånläge trädde i kraft 2009 och nu är det alltså dags för steg två i skärpningen av reglerna på det här området. Samtidigt har ett preliminärt förslag på reviderade och utökade krav på standby skickats ut på remiss. Det innehåller bland annat krav på standby för nätverksanslutna apparater och förtydligade och utökade krav på kaffemaskiner och tv. Från och med 1 januari i år omfattas också vattenpumpar, luftvärmepumpar, luftkonditionering och fläktar av ekodesignkrav. Luftkonditionering och luftvärmepumpar omfattas dessutom av krav på energimärkning. Från och med september gäller också, som vi berättat tidigare, ekodesignkrav och energimärkning för LED-lampor. EU:s ErP-direktiv (Energy Related Products) ersatte det tidigare EuP. Till skillnad från EuP, som endast omfattade produkter som själva använder energi, gäller ErP för även för produkter som påverkar energianvändningen utan att själva dra energi, som till exempel fönster och vattenkranar. Nyligen togs en ny arbetsplan för EU-kommissionens ekodesignarbete fram. Planen ger ett ramverk för vilka produkter som ska få ekodesignkrav och vilka av de nuvarande produktförordningarna som reglerar direktivet som ska revideras med nya eller skärpta krav. Enligt svenska Energimyndigheten prioriteras fönster, ångpannor (<50MW), kraftkablar, servrar och datalagring för företagsbruk, smarta applikationer/mätare, vinkylningsprodukter och vattenrelaterade produkter i planen. Vill du veta mer? Kontakta Anders Åhman,

3 En värmefläkts PRÖVNINGAR När en produkt lämnas in för provning hos Intertek väntar en lång rad prövningar. Allt för att se till att produkten möter kraven från den marknad där den ska säljas. Varje år provar Interteks labb i Kista tusentals olika produkter för marknadstillträde världen över. Det kan vara allt från dialysmaskiner via komponenter, vattenkokare och tvättmaskiner till batterier, bränsleceller eller belysningsarmaturer produkter som ska uppfylla myndigheters och marknadens krav på till exempel elsäkerhet, miljötålighet, EMC, energieffektivitet, kvalitet och prestanda. Men hur provar man egentligen elsäkerheten i en produkt? Kraven är självklart olika beroende på vilken typ av produkt det handlar om och på vilken marknad den ska säljas. Många av de olika proven återkommer dock i liknande utförande för de flesta elektriska och elektroniska produkter. Intertek INFO har gjort några nedslag provningslabbet under provningen av en värmefläkt enligt standard EN Illustration: Lars Hörnström Innan man börjar prova en produkt måste man veta var den ska säljas och vilka regulatoriska krav som den måste uppfylla för att få säljas där. Utifrån det och vilken typ av produkt det är (komponent, vattenkokare, diskmaskin, värmefläkt?) kommer man fram till vilken eller vilka standarder produkten ska provas efter. För att kunna börja provningen behöver man förstås produkten, men också manualen, certifikat för kritiska ingående komponenter och det elektriska kopplingsschemat. När man provar produkten tittar man på risker som elchock, brand och mekaniska risker. Värmefläkten i vårt exempel får till exempel inte bli för varm vid normal användning, vare sig inuti eller på ytan. Detta mäts genom att ett antal termoelement fästs runt om i apparaten och kopplas till en mätstation och en skrivare som skriver ut en temperaturkurva. Standarden ställer även krav på att produkten ska vara säker vid förväntad felanvändning. Värmefläkten ska till exempel inte överhettas eller börja brinna om man hanterar den fel. Här stoppas fläktens rotorblad med en skruvmejsel för att se hur varmt elementet blir innan apparatens övertemperaturskydd bryter strömmen. Under spänningsprovet kontrolleras att värmefläktens isolering är fullgod så att spänning inte sprider sig från spänningsförande delar till berörbara delar. Här kontrolleras att luftavstånd och krypavstånd uppfyller standardens krav. Detta för att säkerställa att inte kortslutning eller brand uppstår eller att berörbara delar blir strömförande. Vill du lära dig mer om hur en provning går till? Håll utkik på Med slagprovet kontrolleras att apparatens hölje och skyddsgaller inte går sönder eller deformeras så att man kan komma åt spänningsförande eller roterande delar. I standarden specificeras hur mycket kraft som ska appliceras i slaget. För utrustning i krävande miljöer där damm, korrosiva ämnen, fukt och vatten kan tränga in, måste de elektriska delarna vara väl inkapslade. Hur vattentät kapslingen är provas med ett strilprov där produkten utsätts för vatten ur vissa vinklar under en viss tid. 54 nya ämnen på EU:s kandidatlista I december förra året utökades EU:s så kallade kandidatlista för farliga ämnen med 54 nya ämnen. Totalt innehåller listan nu 138 ämnen. Kandidatlistan är den europeiska kemikaliemyndigheten Echas förteckning över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller på miljön. Dessa ämnen som kallas Substances of Very High Concern, ofta förkortat till SVHC är kandidater till att tas upp i bilaga XV i REACH-förordningen. När ett ämne tas upp i bilaga XV krävs tillstånd att för att använda det. Även för ämnena på kandidatlistan ställs krav på företag som tillverkar, importerar eller använder dem i sin tillverkning, vare sig det handlar om ämnet i sig, i en blandning eller i en produkt. Exempelvis ska kunder informeras om att ämnet finns i produkten och hur det säkert användas i produkten. Professionella kunder som andra tillverkare, distributörer eller butiker ska få informationen i samband med leverans av produkterna. För konsumenter gäller att informationen ska lämnas ut vid förfrågan. Alla företag som tillverkar eller säljer varor måste alltså veta om något av ämnena på kandidatlistan finns i deras produkter. Exempel på ämnen på kandidatlistan är DEHP, en mjukgörare som kan finnas i mjuk plast, och kortkedjiga klorparaffiner, som kan finnas i gummi. Några av de Ämnen på kandidatlistan kan förekomma i till exempel handtag av gummi eller plast. ämnen som nu tillkommit på listan är blytitan- zirkoniumoxid som kan finnas i elektroniska produkter samt nonylfenol och tributylföreningar, som kan finnas i plast. Vill du veta mer? Kontakta Anna Forsgren, Nytt från världens marknader Korea Från och med 1 juli 2012 har Koreas elsäkerhets certifiering delats upp i två delar, en för el säkerhet (KC) och en för EMC (KCC). I praktiken innebär det att man måste ansöka om två separata certifikat hos två olika myndigheter. För att få KCC-certifikatet för EMC måste produkten dessutom antingen provas i Korea eller för EMC CB-certifikat i ett labb som har direktavtal med koreanska certifieringsorgan. Intertek har avtal med flera koreanska certifieringsorgan, vilket gör att våra kunder slipper skicka produkter för lokal provning Indien I april 2013 kommer obligatorisk certifiering att krävas för 15 produktkategorier de flesta inom IT och audio/video. Än så länge är inga utländska aktörer ackrediterade av den indiska myndigheten för att utfärda certifikaten. Intertek Indien genomgår just nu en ackrediteringsprocess hos myndigheten och ska snart kunna utföra provning och registrering av produkter enligt de nya reglerna. Tillsammans med andra stora aktörer i certifieringsbranschen fortsätter Intertek dialogen med indiska myndigheter om att kunna skriva avtal som tillåter att även utländska laboratorier deltar i processen. Ryssland För att närma sig de europeiska produktdirektiven har Ryssland sedan 15 februari 2013 ersatt sitt gamla GOST-R-system med ett system av nya tekniska direktiv. Dessa gäller inom en rad områden exempelvis elsäkerhet och EMC i hela den tullunion där Ryssland, Vitryssland och Kazakstan ingår och innebär att ett certifikat utfärdat i ett av länderna ska gälla även för de två andra. Reglerna är fortfarande under bearbetning och man räknar med en övergångsperiod på ungefär två år. Under denna tid kommer alla GOST-R certifikat utfärdade före 15 februari 2013 att gälla tills de går ut, dock längst till Vill du veta mer? Kontakta Alexandra Kanber,

4 KUNDCASE Tuff marknad kräver kvalitet Säkerhet och prestanda är viktigt när El-Björn förnyar produktsortimentet och breddar marknaden. Det går bra för El-Björn just nu. Trots eurokris och lågkonjunktur går produktionen för högtryck hos det småländska företaget. Dessutom satsar man rejält på utveckling både av nya produkter och nya marknader. El-Björn tillverkar och säljer produkter och lösningar för tillfällig kraft, ljus och klimat, det vill säga till exempel elcentraler, grenuttag, arbetsplatsbelysning, värmefläktar och avfuktare för byggprojekt. Kunderna finns inom bygg-, industri- och fastighetsbranschen, främst i Norden, men även i resten av Nordeuropa som Tyskland, Storbritannien, Polen och Baltikum. Marknaden är tuff på många plan. Dels befinner sig produkterna i fysiskt tuffa miljöer som ställer höga krav på säkerhet och prestanda. Dels kräver konjunkturkänsliga kunder ständig förnyelse i form av mer energieffektiva lösningar. Just nu drivs vår produktutveckling till största delen just av kravet på energieffektivitet, säger Mattias Svensson, utvecklingschef på El-Björn. Våra kunder efterfrågar energieffektiva lösningar för att minska miljöpåverkan och öka lönsamheten. Dessutom påverkas många av våra produkter av lagkrav på området, som till exempel ekodesigndirektivet. Även om det från kunderna är mycket fokus på energieffektivitet är ekodesigndirektivet långt ifrån den enda EU-lagstiftning som El-Björn måste ta hänsyn till. Både lågspänningsdirektivet och EMC direktivet påverkar den allra största delen av vårt produktsortiment, säger Mattias Svensson. Vi har ett stort antal standarder vi måste följa i vårt utvecklingsarbete. Som tur är har vi ett gott samarbete med specialister inom det området. Långt samarbete med Intertek El-Björns samarbete med Intertek går tillbaka så långt som till 1970-talet. Hur samarbetet sett ut har naturligtvis varierat, men S-märket har varit en röd tråd genom åren. Idag jobbar El Björn med S-märket för elsäkerhet på företagets standardsortiment på lågspänningssidan. Säkerhet, kvalitet och miljö är viktiga i El Björns profil och S-märket stärker visualiseringen av detta till våra kunder, säger Mattias Svensson. Intertek anlitas också kontinuerligt för att ta fram underlag för och verifiera El-Björns CE-märkning. Dessutom jobbar El-Björn med Interteks expertkonsulter för att reda ut kniviga regulatoriska frågor kring en produkt, gärna tidigt i produktutvecklingsprocessen. Detta är ett arbetssätt Mattias Svensson ser stora fördelar med. Vi kommer fortsättningsvis att arbeta allt mer så att vi tar med Interteks konsulter så tidigt som möjligt i processen när vi utvecklar en ny produkt, säger han. På det sättet fångar vi upp eventuella problem och kan lösa dem på ett tidigt stadium. Det gör att vi kortar ned processen och sparar pengar i våra utvecklingsprojekt. Även El-Björns tydligare fokus på marknader utanför Norden gör att behovet av regulatorisk rådgivning ökat. Flera av våra produkter går på export och vi satsar på nya marknader. Intertek hjälper oss att utreda och tolka vilka regler och krav det är som gäller för just våra produkter på dessa marknader. Vi kommer fortsättningsvis att arbeta allt mer så att vi tar med Interteks konsulter så tidigt som möjligt i processen när vi utvecklar en ny produkt, säger Mattias Svensson, utvecklingschef på El-Björn. El-Björn tillverkar och säljer produkter och lösningar för tillfällig kraft, ljus och klimat som till exempel elcentraler, grenuttag, arbetsplatsbelysning, värmefläktar och avfuktare. Kort om El-Björn El-Björn är ett familjeföretag grundat Huvudkontor, tillverkning och lager finns i Anderstorp, med runt 100 anställda. Företaget har också ett systerföretag El-Björn AS i Norge. Tre huvudområden: kraft, ljus och klimat för byggprojekt. Chock, vibration, temperatur växlingar och fritt fall På Interteks batteriprovningslaboratorium stressas batterierna till max. Nu är uppdateringen av Interteks batteri provningslabb klar. Labbet har utökats med utrustning för bland annat vibrations- och chockprov för att kunna erbjuda en komplett säkerhetsprovning av de flesta typer av battericeller och -packar. Säkra batterier är ett hett ämne just nu. Den senaste tidens medierapportering om brinnande litiumjon batterier bland annat i Boeings nya flygplans modell Dreamliner kan knappast ha undgått någon. I jakten på säkra batterier, och i förlängningen säkra produkter som innehåller batterier, är miljötålighets provning av battericeller och packar en viktig komponent. För de flesta bärbara apparater som innehåller laddningsbara batterier blev det inom CB-systemet obligatoriskt att säkerhetsprova de ingående batterierna enligt standard IEC i maj förra året. Standarden ställer krav på säkerhetsprovning av både de ingående cellerna och det färdiga batteripacket, säger Johny Jonsson, expert på batterisäkerhet på Intertek. Under en säkerhetsprovning enligt IEC utsätts battericeller och packar exempelvis för temperaturcykling (växelvis höga och låga temperaturer), extremt höga temperaturer och mekaniska prov som chock, vibration och fritt fall från en viss höjd. Dessutom genomgår de elektriska prov som kortslutning, överladdning och djupurladdning allt för att säkerställa att batterierna inte exploderar, börjar brinna eller läcker. Dessutom måste skeppningar av litiumjon batterier åtföljas av dokumentation som visar att de uppfyller kraven i FN:s transportreglemente (UN/DOT 38.3), för att visa att battericeller och pack är säkra att transportera. Detta innebär att man måste säkerställa att batterierna klarar exempelvis höga temperaturer, vibration, chock, extern kortslutning och överladdning. Vi är väldigt glada över att vi nu kan erbjuda våra kunder den här typen av provning från vårt svenska laboratorium, säger Johny Jonsson. Nu kan vi tillhandahålla en helhetslösning, både för våra batterikunder och för de kunder vars bärbara produkter innehåller batterier. Vill du veta mer? Kontakta Said Moshtaghi, Standard IEC uppdaterad Standard IEC gäller inom CB-systemet för flertalet bärbara apparater som innehåller litium (Li, Li-ion etc), nickelmetallhydrid (NiMH) och nickelkadmiumbatterier (NiCD) från och med 1 maj Standarden uppdaterades i december 2012 med en ny utgåva, där man bland annat lagt till specifika krav och tester för litiumceller och packar, exempelvis laddning i höga temperaturer och inre kortslutning. Tryckprov: Plattan åker ned och trycker ihop batteriet med en hastighet som definieras i den standard man provar efter för att säkerställa att batteriet klarar tryck utan att explodera eller börja brinna.

5 Smidigt tillträde till världens marknader Idag har de flesta företag världen som marknad. Men höga ambitioner och en bra produkt som många vill köpa räcker inte för att lyckas. För att ta sig in på de flesta av världens marknader krävs dessutom björnkoll på lokala regulatoriska krav och nationell certifieringsplikt. Det har Interteks Global Market Access-team. Alena Torkzad har arbetat med marknadstillträdesfrågor på Intertek sedan Bara under hennes dryga fyra år på företaget har både antalet förfrågningar och komplexiteten i dem ökat lavinartat. Allt fler länder utvecklar egna specifika regler och krav, som också i sig blir mer komplicerade, säger hon. Dessutom blir många produkter allt mer tekniskt komplexa samtidigt som de har kortare livslängd. Kombinationen gör att det blir mycket svårt för företagen att själva hålla sig uppdaterade om nationella krav och regelförändringar och det är lätt att det blir förseningar och fel. Med vår erfarenhet, vårt kunnande om de regler som gäller och vårt stora nätverk hjälper vi våra kunder att lägga grunderna till en lyckad produktlansering. Enkelt uttryckt hjälper Global Market Access-teamet kunder att utreda vilka krav som gäller för en produkt på den marknad där den ska lanseras, så kallade regulatoriska kravutredningar. Därefter kan de även hjälpa till med att ansöka och koordinera nationella certifieringar. Vi arbetar tillsammans med våra kunder redan under produktutvecklingen med en väldefinierad Time-to-Market - plan, för att säkerställa att produkterna klarar lokala krav vid marknadstillträde och undvika förseningar när produkten lanseras, säger Alena Torkzad. Växande tjänster Den här typen av tjänster växte fram hos Intertek i början av 2000-talet som ett tillägg till provningsverksamheten när behovet av nationella certifieringar utöver S-märket ökade hos kunderna. Idag är skräddarsytt tillträde till marknader världen över en grundläggande och kraftigt växande del av Interteks verksamhet. För tillfället är latinamerikanska marknader som Brasilien, Argentina och Mexiko högintressanta för många av Interteks kunder. Sedan har vi fortsatt stort intresse för våra traditionella stora marknader som Korea, Japan, Singapore, Kina, Ryssland och Australien, säger Alena Torkzad. Dessutom växer intresset för exempelvis Arabemiraten, Oman, Turkiet och Indien. CB-certifikat är basen Grunden i processen för elektriska och elektroniska produkter är ofta ett CB-certifikat. Med över 50 medlemsländer är CB systemet ett av de största produktcertifieringssystemen i världen för elektriska produkter. Samtidigt gäller det att hålla ordning på att många länder ändå har nationella avvikelser som måste tas i beaktande vid provning för just den marknaden, säger Alena Torkzad. Tyvärr ser vi också att just detta med nationella avvikelser från CBsystemet ökar. Men CB systemet har ändå fortfarande många fördelar. Det gäller fortfarande på ett stort antal stora och viktiga marknader och även om ett CB-certifikat inte accepteras rakt av blir processen ofta betydligt enklare om man har ett sådant. Kraven som ställs från de olika ländernas myndigheter ser olika ut beroende både på produkt och marknad. Det kan till exempel handla om att landet kräver fabriksinspektioner med en viss frekvens, eller att företaget har en representant i landet som kan ta hand om registreringar och eventuella klagomål när produkten väl finns på marknaden, säger Alena Torkzad. Ett annat vanligt krav är att vissa provningar måste ske på plats i landet. Ett sådant exempel är Mexiko, ett annat är Kina, som för vissa produkter kräver att EMC-provning, om en sådan ska göras, utförs där. I många länder har också miljökrav på exempelvis energieffektivitet och kemikalieanvändning tillkommit. Alena Torkzad är expert på globalt marknadstillträde på Intertek. Hon är utbildad inom Export Management i både Frankrike och Sverige och talar, förutom svenska, ryska, vitryska, franska och engelska flytande. Förutom Alena består Interteks Global Market Access Team av en blandning av nationaliteter och kompetenser allt för att upprätthålla en djup förståelse för kundernas produkter och de länder de ska säljas till. Internationellt samarbete För att hjälpa sina kunder till ett smidigt marknadstillträde har Intertek samarbete och avtal med ett stort antal certifieringsorgan världen över. Genom avtalen kan vi ansöka om nationella certifieringar med våra CB-rapporter som underlag och slippa lokala provningar, både för elsäkerhet och EMC, säger Alena Torkzad. Med avtalen förenklas även många andra villkor. Ett exempel är de fabriksinspektioner som ofta krävs, där många länder accepterar internationella rapporter enligt formen CIG 023 eller att Intertek utför egna inspektioner enligt respektive nationella krav. Med våra avtal blir ledtiderna också mycket kortare då vi ofta har dedikerade kontaktpersoner på andra sidan som bidrar till ett smidigare samarbete. I vissa fall ställs också kravet att man som ansökande tredje part har ett samarbetsavtal med myndigheterna. Interteks egna nätverk av kontor och laboratorier och täta kontakter med berörda myndigheter är andra förutsättningar för att leverera högkvalitativa tjänster. Våra regionala kontor talar samma språk som myndigheten och har en djup förståelse för hur allt fungerar, vilket underlättar kommunikationen och snabbar på hanteringen. Vilka råd vill då Alena Torkzad ge till den som ser världen som sin marknad? Tänk efter före! Fundera redan när du konstruerar och bygger produkten igenom vilka marknader du siktar på och ta reda på vad som gäller där så att du kan göra rätt från början. Det är väldigt många som snubblar på mållinjen för att de inte utrett kraven ordentligt och det kostar både tid och pengar. Intertek ackrediterat i Brasilien för medicintekniska produkter I december förra året blev Intertek ackrediterat av det brasilianska certifierings organet InMetro som OCP (produktcertifieringsorgan). Det betyder att Intertek kan certifiera medicintekniska produkter för tillträde till den brasilianska marknaden. Intertek har över 800 anställda på 15 platser runt om i Brasilien som sedan tidigare erbjuder provnings- och certifieringstjänster inom områden som jordbruk, leksaker och oljeindustrin. Vill du veta mer? Kontakta Anna Bergholtz, anna. Nya tvingande standarder för belysning Nu har belysningsprodukter fått sin första egna EMFstandard. EN 62493:2010 blev tvingande 1 februari, vilket betyder att där man tidigare inte beaktade EMF-krav för belysningsprodukter ingår detta nu som ett delkrav för CE-märkning enligt lågspänningsdirektivet. Den 1 april ersätts den tidigare utgåvan av EN A1+A2 Särskilda fordringar på ljuskedjor av den nya utgåvan EN :2010. Detta betyder alltså att den senaste utgåvan är tvingande för både S-märket och CEmärkningen. Vill du veta mer? Kontakta Göran Stenfelt, Intertek INFO i mailen? Vi värnar om miljön och kommer från och med nästa nummer att komplettera Intertek INFO med en elektronisk upplaga. Vill du hellre läsa Intertek INFO i mailen? Hör av dig till Redaktör: Åsa Larsbo, Intertek Semko AB, Torshamnsgatan 43, Box 1103, KISTA, Tel , Nyanställda på Intertek Alexandra Kanber Innesäljare, konsulttjänster Marlene Wenner Teknisk koordinator Intertek INFO #1 ETT INFORMATIONSBLAD FRÅN INTERTEK SEMKO AB. NUMMER Varje år provar Elsäkerhetsverket elsäkerheten hos omkring 350 och EMC hos ett femtiotal elektriska och elektroniska produkter. 75 procent av dem uppvisar brister. E nligt Karl-Hugo Hult, avdelningschef på Elsäkerhetsverket, har siffran 75 procent hållit sig tämligen konstant de senaste åren. Samtidigt ser vi en svag trend att de riktigt farliga produkterna blir färre och antalet försäljningsförbud minskar varje år, något som förstås är positivt, säger han. Anledningen till att så många produkter har brister, menar Karl- Hugo Hult, är främst okunnighet hos importörerna av den här typen av produkter. Som importör av en produkt till ett EU-land är man ansvarig för att se till att produkten uppfyller kraven i alla tillämpliga EU-direktiv och att tillverkaren har all dokumentation i ordning. Vi ser ofta att nya aktörer inte har tillräcklig kunskap om de regler och krav som ställs inom EU, fortsätter han. Det finns ett tydligt samband mellan brister i dokumentationen från tillverkaren och rent praktiska brister hos produkten. Samverkan inom EU Elsäkerhetsverket har ansvaret i Sverige för marknadskontrollen av elektriska produkter med avseende på Lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet och ATEX-direktivet (el i explosionsfarlig miljö). I det ansvaret ingår även ett långtgående samarbete med marknadskontrollerande myndigheter i de övriga EU-länderna i samma sektor och med de svenska myndigheter som har hand om marknadskontroll på andra områden. Vi prioriterar den här typen av samverkansprojekt eftersom vi sett att det höjer effektiviteten i marknadskontrollen, säger Karl- Hugo Hult. De aktörer som finns på den här marknaden i Sverige finns även i övriga Europa och vi får ett större genomslag när flera länder hjälps åt. Under 2012 har ett av dessa EU-samarbetsprojekt handlat om elsäkerhet hos batteriladdare och annan strömförsörjningsutrustning. Projektet sträcker sig ända fram till 2014 och det finns även ett parallellt projekt som tar in eventuella EMC-brister hos produkterna. Bakgrunden till projekten är att myndigheterna runt om i Europa fått in många tillbud med den här typen av produkter, bland annat avled en brittisk pojke sedan Fortsatt stor okunnighet om ELSÄKERHETSREGLER Under den senaste tiden har två inbördes helt olika händelser riktat ljuset mot en viktig fråga: Har ditt företag kontroll på era underleverantörer och att de produkter de levererar håller vad de lovar? Jag tänker på den köttskandal som just nu skakar Europa och Boeings vid det här laget välkända batteriproblem. Detta har skadat de inblandade företagens varumärken och sannolikt deras aktievärden. Dessutom kommer det att kosta pengar, både för att lösa de akuta problemen, en handhållen spelenhet blivit strömförande när den laddades. Vanliga problem med den här typen av produkter är att det interna isolationsavståndet inte följer kraven och att överslag sker lätt, säger Martin Gustafsson, en av Elsäkerhetsverkets inspektörer. Men vi har också sett en del bekymmer med EMC i den här sektorn. Ytterligare fokusområden för EU-samarbetet för 2013 är elektronik- och IT-utrustning och LED- och lågenergilampor. Dessutom trädde en ny föreskrift om leksaker i kraft i slutet 2011 som delar ansvaret för marknadskontrollen av leksaker mellan Elsäkerhetsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen. Marknadskontroller enligt den nya lagen sätter igång på allvar under huvudtaget är CE-märkt, att korrekt dokumentation inklusive en EG-försäkran finns och att produkten åtföljs av en läsbar Elsäkerhetsverket köper själva in de produkter som kontrolleras. bruksanvisning på svenska. Samtidigt som inköpen görs passar man på att inspektera Många missar både vad gäller bruksanvisning och ytterligare produkter på plats i butikerna, vilket innebär att man säkerhetsinstruktioner på svenska, säger Martin Gustafsson. tittar på cirka produkter varje år. Av dessa tar inspektörerna Vad kan då den som sätter ut en produkt på EU-marknaden med sig ungefär 350 för kontroll utifrån elsäkerhetskrav och 50 för göra för att försäkra sig om att man uppfyller alla säkerhetskrav? EMC-kontroll. Kolla att dokumentationen stämmer och ha ordning på Förutom den praktiska provningen för att se att produkten produktens EG-försäkran., säger Martin Gustafsson. Som verkligen uppfyller kraven kontrollerar man att produkten över tillverkare, importör eller distributör måste man skaffa sig kunskap. Ska jag sätta en produkt på marknaden inom EU måste jag ha koll på att den uppfyller alla tillämpliga direktiv inom allt från elsäkerhet till kemikalier. Är du osäker finns hjälp att få, tillägger Karl-Hugo Hult. På vår hemsida finns till exempel en checklista för tillverkare och importörer med allt man bör ha koll på och en guide till Lågspänningsdirektivet. Vi rekommenderar också att man går en utbildning inom det här eller tar hjälp av kunniga konsulter. Marknadskontroll så funkar det Kan du lita på dina leverantörer? men följdeffekterna kan vi inte ens överblicka idag. Dessa två fall är typiska exempel på hur vi med vår kunskap och erfarenhet kan bidra. Vi erbjuder utbildning, konsultation, provning och verifiering med tredjepartsstatus och kan hjälpa våra kunder att minska riskerna i leverantörskedjan. Läs mer i årets första nummer av Intertek INFO. Fredrik Hirn, Marknadschef Varje år uppvisar tre fjärdedelar av alla produkter som Elsäkerhetsverket provar i sina marknadskontroller brister, enligt Elsäkerhetsverkets Karl-Hugo Hult (tv) och Martin Gustafsson. Globalt marknadstillträde LÄS MER PÅ SID 2 En allt komplexare verklighet: När en tvättmaskin kom in till Intertek 1980 provades den i 50 timmar, mot en enda standard. Trettio år senare ska tvättmaskinen igenom 250 timmar av provning, mot åtta standarder och detta bara för att säljas inom EU! Om den sedan ska vidare till andra marknader i världen krävs ofta betydligt mer Mekanisk teknik 1 standard 50 timmars provning Elektrisk/mekanisk säkerhet: 3456 del II 2010 Elektronisk teknik 8 standarder 250 timmars provning Elektrisk/mekanisk säkerhet: 7 EMC: EN , EN , EN , EN Energieffektivitet: EN Energimärkning: EN Kemikalieanvändning: EN Avfallshantering: EN 50419

6 Intertek Academy vårterminen 2013 Aktuellt kalendarium finns på Har du frågor? Skriv till Mars 2013 ISO 9001 i praktiken - Kvalitetsledningssystem 5-6 mars Stockholm IEC , 3:e utgåvan, inklusive nya Amendment 1 samt 6-7 mars Stockholm riskhantering R&TTE-direktivet, Trådlös kommunikation 7 mars Stockholm Regelverk för medicintekniska produkter - MDD, kvalitetssystem mars Stockholm och CE-märkning China RoHS 13 mars Stockholm QA/RA Leader - Medical Devices mars Stockholm (kursstart) Riskhantering för medicinteknik - enligt ISO mars Stockholm Internrevision & revisionsteknik mars Stockholm RoHS i praktiken - Den tekniska filen 21 mars Stockholm April 2013 ISO Kvalitetssystem för medicinteknik april Stockholm IEC Medical Device Usability 11 april Stockholm Internrevision enligt ISO april Stockholm Effektiv produktutveckling inom medicinteknik april Stockholm Food Contact - Regelverket för material och produkter som är 17 april Stockholm avsedda att komma i kontakt med livsmedel CE-märkning Express 23 april Stockholm EMC Express 23 april Stockholm Kemi & Miljö Express 23 april Stockholm IEC/EN ; Elektriska hushållsprodukter april Stockholm Maj 2013 RoHS och WEEE maj Stockholm IEC/EN ; Utrustning för informationsbehandling maj Stockholm IEC/EN ; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och 21 maj Stockholm laboratorieändamål RoHS i praktiken - Den tekniska filen 23 maj Stockholm OHSAS Arbetsmiljöledning maj Stockholm FSSC maj Helsingborg HACCP för FSSC maj Helsingborg Batterikunskap 29 maj Stockholm Litiumjonbatterier 30 maj Stockholm Juni 2013 REACH i praktiken 4 juni Stockholm Oktober 2013 Internrevision & revisionsteknik 1-3 oktober Stockholm ISO i praktiken - Miljöledningssystem 22 oktober Stockholm Kalendariet fylls på hela tiden i takt med att nya utbildningar och datum fastställs. För att hålla dig uppdaterad, återkom gärna med jämna mellanrum eller anmäl dig till våra e-postutskick, så får du automatiskt information om vårt aktuella utbud! Utbildningsaktuellt RoHS i praktiken Denna fortsättningsutbildning ger en djupare inblick i vad som krävs för att upprätta den tekniska dokumentationen för CE märkning enligt RoHS. Under utbildningen åskådliggör vi vad dokumentationen kan innehålla och hur den kan länkas med annan information i företaget samt ger praktiska råd för att uppfylla kraven. Kunskap om direktivet, standarden och Interteks erfarenheter från arbete med begränsade ämnen vävs samman för att att ge er verktygen att arbeta effektivt med RoHS i ert företag. Kursen innehåller både teori, övningar och inblickar i hur andra företag arbetar med RoHS. Kursen går 21 mars och 23 maj Här träffar du Intertek i vår Under våren kan du träffa våra säljare och experter på ett antal mässor och andra evenemang runt om i landet. Electronic Environment, Stockholmsmässan i Älvsjö, mars. Förutom att besöka vår monter kan du höra fyra av våra experter under mässan: Maria Wesselmark om framtiden inom batteriutveckling, Eva-Helena Westman om RoHS-direktivet och CE-märkning, Farzad Farzaneh om nyheter inom EMC-standardiseringen och Roger Källberg om ökat produktvärde och stärkt varumärke med miljötålig elektronik. Sustainability Day, Stockholm Waterfront, 23 april. Intertek ställer ut på konferens om hållbar utveckling. Elfack, Svenska Mässan i Göteborg, maj. Besök oss i monter D06:21 och hör seminarier med fem av våra experter: Mikael Pettersson om performance och mätmetoder för LED, Anders Åhman om ekodesignkrav och energimärkning för ljuskällor, Torbjörn Andersson om CE-märkning för belysning, Calle Medin om globalt marknadstillträde och Anna Forsgren om RoHS-krav för CE-märkning. Almedalen, Miljöaktuellts arena på Strandgatan 14 i Visby, 4 juli kl Intertek står värd för ett seminarium med efterföljande debatt med titeln Farliga kemikalier i vardagen Vems ansvar? Standardnytt Standardnummer. Namn Standarden ersätter/datum då den gamla standarden slutar att gälla EN 55020:2007/ A11:2011 Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement EN 55022:2010 Information technology equipment Radio disturbance characteristics Limits and methods of measurement EN 55024:2010 Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement EN :2007/A1:2011 EN :2007/A1:2011 6/ A12:2012 EN :2011 EN :2011 EN :2006/ A2: :2012 EN / EN 60662:2012 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments Particular reqirements for stationary cooking-ranges, hobs and ovens Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder, hold up, CCTV, access control and social alarm systems Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-12: Limits - Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current > 16 A and 75 A per phase Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus Part 1: Emission Particular requirements for microwave ovens Particular requirements for air cleaners High-pressure sodium vapor lamps - Performance specifications N/A, New amendment/ EN 55022:2006 and its amendments/ EN 55024:1998 and its amendments/ N/A, New amendment/ N/A, New amendment/ /12/2014 New amendment/ EN :1995 and its amendments/ EN :2005/ N/A, New amendment/ New edition/ New amendment/ New edition/ EN 50580:2012 Particular requirements for spray guns New standard/ EN / Tungsten filament lamps for domestic and New amendment/ A2:2012 similar general lighting purposes - Safety specification 2/ Particular requirements for vacuum cleaners New amendment/ EN 62034:2012 Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting New edition/ : :2012 EN / A2: : : :2012 EN / A11: / 13/ EN 60809/A5:2012 EN 62035/A2:2012 EN 62560:2012 EN 60968:2013 6/ A13:2013 EN :2011 Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes - Safety specifications Particular requirements for floor treatment machines for commercial use Particular requirements for spray extraction machines, for commercial use Particular requirements for floor treatment machines with or without traction drive, for commercial use Particular requirements for dishwashers Particular requirements for tumble dryers Particular requirements for deep fat fryers Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50V - Safety specifications Self-ballasted lamps for general lighting services - Safety requirements Particular reqirements for stationary cooking-ranges, hobs and ovens Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements New edition/ New edition/ New amendment/ New edition/ New edition/ New edition/ New amendment/ New amendment/ New amendment/ New amendment/ New amendment/ New standard/ New edition/ New amendment/ EN :2000 and amendments/no DoW Ladda ner hela standardlistan på Interteks webbplats! Listan med standarder ovan är ett urval av allt som har hänt sedan förra numret av Intertek INFO. Du hittar hela listan på Redaktör: Åsa Larsbo, Intertek Semko AB, Torshamnsgatan 43, Box 1103, KISTA, Tel ,

Utbildningar, seminarier och workshops Våren 2013. Intertek Academy

Utbildningar, seminarier och workshops Våren 2013. Intertek Academy Utbildningar, seminarier och workshops Våren 2013 Intertek Academy Välkommen till Intertek Academy Utbildningar, Seminarier, Workshops Rätt kompetens i form av en eller flera av våra utbildningar kan hjälpa

Läs mer

Utbildningar, seminarier och workshops Hösten 2013. Intertek Academy

Utbildningar, seminarier och workshops Hösten 2013. Intertek Academy Utbildningar, seminarier och workshops Hösten 2013 Intertek Academy Välkommen till Intertek Academy - utbildningar, seminarier och workshops Rätt kompetens i form av en eller flera av våra utbildningar

Läs mer

Utbildningar, seminarier och workshops Våren 2014. Intertek Academy

Utbildningar, seminarier och workshops Våren 2014. Intertek Academy Utbildningar, seminarier och workshops Våren 2014 Intertek Academy 1 Välkommen till Intertek Academy - utbildningar, seminarier och workshops Rätt kompetens i form av en eller flera av våra utbildningar

Läs mer

Utbildningar Hösten 2014. Intertek Academy

Utbildningar Hösten 2014. Intertek Academy Utbildningar Hösten 2014 Intertek Academy 1 Välkommen till Intertek Academy utbildningar och workshops Rätt kompetens i form av en eller flera av våra utbildningar kan hjälpa dig att snabbare och mer kostnadseffektivt

Läs mer

De 20 vanligaste frågorna om Svanen

De 20 vanligaste frågorna om Svanen De 20 vanligaste frågorna om Svanen 1. Vilka står bakom Svanen? Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning

Läs mer

Utbildningar Våren 2015. Intertek Academy

Utbildningar Våren 2015. Intertek Academy Utbildningar Våren 2015 Intertek Academy 1 Välkommen till Intertek Academy utbildningar och workshops Rätt kompetens i form av en eller flera av våra utbildningar kan hjälpa dig att snabbare och mer kostnadseffektivt

Läs mer

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket En god start och mer vägledning Detta material är tänkt som ett stöd för dig när du kontrollerar om de leksaker du planerar

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig TEM:s utbildningar vår och höst 2013 Malmö, Skåne, Sverige Stiftelsen TEM Stortorget 17 211 22 Malmö 040-606 55 80 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till TEM:s inspirerande

Läs mer

RoHS-direktivet. Annika Varnäs. Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013. www.kemi.se

RoHS-direktivet. Annika Varnäs. Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013. www.kemi.se RoHS-direktivet Annika Varnäs Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013 Varför RoHS? Minska riskerna för människors hälsa och miljön genom att ersätta kvicksilver, kadmium, bly, krom VI, PBB och PBDE

Läs mer

Leksaker och Barnartiklar Vilka regler gäller? Ska alla produkter vara CE märkta? Stina Johansson Per-Olov Sjöö

Leksaker och Barnartiklar Vilka regler gäller? Ska alla produkter vara CE märkta? Stina Johansson Per-Olov Sjöö Leksaker och Barnartiklar Vilka regler gäller? Ska alla produkter vara CE märkta? Stina Johansson Per-Olov Sjöö Frågor som vi kan få.. Hur många leksaker och barnartiklar har Konsumentverket godkänt i

Läs mer

FlexShade B20 XD Rullgardin / Manuell. 25 mar 2013, 11:03 B20 XD. Monteringsanvisning

FlexShade B20 XD Rullgardin / Manuell. 25 mar 2013, 11:03 B20 XD. Monteringsanvisning 25 mar 2013, 11:03 FlexShade B20 XD B20 XD Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

Översyn och bedömning av marknadskontrollen enligt artikel 18.6 i förordning (EG) nr 765/2008: 2010 2013 SVERIGE

Översyn och bedömning av marknadskontrollen enligt artikel 18.6 i förordning (EG) nr 765/2008: 2010 2013 SVERIGE Översyn och bedömning av marknadskontrollen enligt artikel 18.6 i förordning (EG) nr 765/2008: 2010 2013 SVERIGE Anvisningar Enligt mallen ska kontrollverksamheten ses över och bedömas på två nivåer: Aggregerat

Läs mer

Lansering Marknadstillträde

Lansering Marknadstillträde Intertek INFO #2 ETT INFORMATIONSBLAD FRÅN INTERTEK SEMKO AB. NUMMER 2 2013 TA GRÄDDFILEN TILL MARKNADEN Att tiden är kritisk i en lansering av en ny produkt vet alla. Trots det snubblar många på mållinjen

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

Intertek INFO #3 CERTIFIERING. Enligt Maria Eriksson, Senior Director Management VÄSSAR VERKSAMHETEN. servicepartner till Fluke Corporation

Intertek INFO #3 CERTIFIERING. Enligt Maria Eriksson, Senior Director Management VÄSSAR VERKSAMHETEN. servicepartner till Fluke Corporation Intertek INFO #3 EN TIDNING FRÅN INTERTEK. NUMMER 3 2014 Intertek auktoriserad servicepartner till Fluke Corporation I augusti i år slöt Intertek och det multinationella testinstrumentföretaget Fluke Corporation

Läs mer

Belysningslagstiftning - Ekodesign och energimärkning

Belysningslagstiftning - Ekodesign och energimärkning Belysningslagstiftning - Ekodesign och energimärkning 17 mars 2015, Kalmar Jonas Pettersson Energimyndigheten Innehåll Bakgrund EU-Förordningar Belysning (inkl. nya krav) Ekodesign Hembelysning LED Gatubelysning

Läs mer

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet En ny generation med utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Nederman introducerar en ny generation med utsugsarmar för

Läs mer

BATTERIKURS. Kursprogram

BATTERIKURS. Kursprogram Kursprogram BATTERIKURS Företagspresentation Nordic Battery och Addtech Batterityper Batterier i Båtar Trojan Fullriver MK batterier Batteriladdning Batteritestning och felsökning Batteriets livslängd

Läs mer

Nya krav och möjligheter för belysning - ekodesign driver på utvecklingen

Nya krav och möjligheter för belysning - ekodesign driver på utvecklingen Nya krav och möjligheter för belysning - ekodesign driver på utvecklingen Northern Light Fair 2011-02-09 Peter Bennich, Energimyndigheten Innehåll Bakgrund varför styrmedel som ekodesign och energimärkning?

Läs mer

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Universalladdare P400-LCD 100% återvunnet papper, klorfri blekning Denna bruksanvisning har publicerats av Voltcraft, 92240 Hirschau/ Tyskland. Tel 0180/586 582 723 8 Copyright 2006 av Voltcraft Ingen

Läs mer

Vårt engagemang för miljön. www.formica.com

Vårt engagemang för miljön. www.formica.com Vårt engagemang för miljön www.formica.com Inledning Innehåll 1. Inledning och översikt 3. Carbon Reduction Label 4. GGREENGUARD och inomhusluftkvalitet Certifierat trä och FSC COC 5. REACH Green Building

Läs mer

Är flytvästarna testade?

Är flytvästarna testade? Konsumentverket/KO PM 2003:21 Är flytvästarna testade? Marknadskontroll av flytvästar 2002 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 4 Teknisk dokumentation... 4 Formulär Försäkran om överensstämmelse...

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45

18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45 18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2008R1275 SV 12.08.2009 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008 av den 17 december

Läs mer

Klarar mer än en miljon skruvdragningar.

Klarar mer än en miljon skruvdragningar. BYGG Klarar mer än en miljon skruvdragningar. FEIN gipsskruvdragare med och utan sladd. ASCT 18 M: mer än 2300 skruvdragningar per batteriladdning! Nyhet för gipsdragning. FEIN ASCT 14 och 18. FEIN är

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal.

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal. FÄRGSTARKA ÅR BECKERS. Det finns inga färgbutiker i Sverige. Det konstaterar Carl Wilhelm Becker när han kommer hit som resande försäljare för tyska färgfabriker och handelshus. TEXT BENGT CARLSSON BILD

Läs mer

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Stockholm juli 2009 Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Trots lågkonjunkturen och hög arbetslöshet söker svenska arbetsgivare efter rätt kompetens. Hela 29 procent

Läs mer

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2013-12-09 Sara Elfving

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2013-12-09 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter 2013-12-09 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning Byggproduktförordningen CPR Sedan 1 juli 2013 ska byggprodukter vara märkta för

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ Välkommen på kurs Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg REACH EU-lagstiftning för kemikalier.. Lagstiftning för kemikalier inom EU EU-förordning

Läs mer

Ecodesigndirektivet för ventilation. Erik Österlund Teknik- och Miljöchef Svensk Ventilation

Ecodesigndirektivet för ventilation. Erik Österlund Teknik- och Miljöchef Svensk Ventilation Ecodesigndirektivet för ventilation Erik Österlund Teknik- och Miljöchef Svensk Ventilation Vad är Svensk Ventilation? Inneklimat och hälsa Rekrytering och utbildning Energieffektivisering Byggnader 38%

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGLES Goody Flyer Röststyrd flygning Starta! Öka! Vänster! Höger! Minska! Art. nr. 04.NE770B1 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa

Läs mer

Remiss EU-kommissions förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän produktsäkerhet samt förordning om marknadskontroll

Remiss EU-kommissions förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän produktsäkerhet samt förordning om marknadskontroll Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2012-02-21 Ju2013/1320/KO UD2012/41590/FIM ju.registrator@regeringskansliet.se ud.registrator@regeringskansliet.se anders.bagge@regeringskansliet.se

Läs mer

Klimatpakten Nyhetsbrev. April 2015

Klimatpakten Nyhetsbrev. April 2015 Klimatpakten Nyhetsbrev April 2015 Välkommen till nya Klimatpakten! Från och med 2015 är Katarina Luhr, miljöborgarråd Stockholms stad, ordförande för Klimatpakten. Läs hennes tankar om Klimatpakten och

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

Reach och varor Varutillsyn

Reach och varor Varutillsyn Reach och varor Varutillsyn Lena Embertsén Miljöförvaltningen Stockholm Stad Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen Dagens presentation Inledning Tillsynsansvar Regler för kemikalier i varor Hur

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Gunnel Färm Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om elektriska utrustningar för explosionsfarlig

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

CHESS Chemical Health Environment Safety System

CHESS Chemical Health Environment Safety System CHESS Chemical Health Environment Safety System Bureau Veritas En kort översikt 180 år av expertis inom kvalitet, hälsa och säkerhet, miljö och socialt ansvar "Att söka sanningen och berätta den utan rädsla

Läs mer

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 ANP 2007: 760 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007

Läs mer

Barn i Syd producerar de kläder vuxna bär i Nord - Fatta modet och säg ifrån! Copyright: Expressen

Barn i Syd producerar de kläder vuxna bär i Nord - Fatta modet och säg ifrån! Copyright: Expressen Barn i Syd producerar de kläder vuxna bär i Nord - Fatta modet och säg ifrån! Copyright: Expressen INTRODUKTION: TEMA TEXTIL För 40 50 år sedan producerades det kläder i Sverige. Klädindustrin har varit

Läs mer

Solen skiner inte under dygnets alla 24 timmar... därför har vi tagit fram arbetslamporna Goliath

Solen skiner inte under dygnets alla 24 timmar... därför har vi tagit fram arbetslamporna Goliath GOLIATH Solen skiner inte under dygnets alla 24 timmar... därför har vi tagit fram arbetslamporna Goliath Professionellt dagsljus dygnet runt. För stort, smått och allt däremellan Goliath När solen går

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES 04.NE318A vol. 1

NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES 04.NE318A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES04.NE318A vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid

Läs mer

Mötesanteckningar från Livsmedelsindustriseminarium den 15 januari 2014

Mötesanteckningar från Livsmedelsindustriseminarium den 15 januari 2014 1(5) 2014-01-21 Enheten för handel och marknad Mötesanteckningar från Livsmedelsindustriseminarium den 15 januari 2014 Leif Denneberg, Jordbruksverket Leif hälsade alla välkomna till seminariet som var

Läs mer

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Allmänna fraser Inledning Om kunden är hos dig: Välkomna (hit) till XXY (företagets/avdelningens/enhetens namn). Jag önskar er välkomna hit till XXY. Ni är hjärtligt

Läs mer

med ett LYSANDE SAMVETE www.cleanlight.se

med ett LYSANDE SAMVETE www.cleanlight.se N O R D I C med ett LYSANDE SAMVETE www.cleanlight.se COMPANY PROFILE Vårt produktsortiment innehåller armaturer för inomhusmiljöer, utomhusmiljöer samt belysning för tung industri. Då armaturerna i vårt

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

Nyföretagarcentrum 5, 2, 3, 30, 4, 5, 5, 1, 1, 10, 10, 1, 6, 4, 1, 7, 6 20, 15, 10, 20, 3, 30, 4, 6, 20, 20, 3, 15, 10, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 30, 10,

Nyföretagarcentrum 5, 2, 3, 30, 4, 5, 5, 1, 1, 10, 10, 1, 6, 4, 1, 7, 6 20, 15, 10, 20, 3, 30, 4, 6, 20, 20, 3, 15, 10, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 30, 10, Bilaga 4 Sida 1(11) KL 1900 Inger Åckander, 630222 SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGORNA AV TOTALT 37 INTERVJUER FÄRGADE SIFFROR FRÅN STORSTADSLÄN - 24 FRÅN STORSTADSLÄN OCH 13 FRÅN ÖVRIGA LÄN Frågor Ja Nej Hur

Läs mer

industriportar Industriportar och lastlösningar Vägen till en komplett lastlösning anpassad efter era behov och en rejäl port att lita på börjar här

industriportar Industriportar och lastlösningar Vägen till en komplett lastlösning anpassad efter era behov och en rejäl port att lita på börjar här industriportar Industriportar och lastlösningar Vägen till en komplett lastlösning anpassad efter era behov och en rejäl port att lita på börjar här + Vi skapar lösningen utifrån era behov. 4-5 6-7 Kinema

Läs mer

Krav på medicinteknisk säkerhet (lagar och standards, tillverkningsperspektiv)

Krav på medicinteknisk säkerhet (lagar och standards, tillverkningsperspektiv) Krav på medicinteknisk säkerhet (lagar och standards, tillverkningsperspektiv) Magnus Stridsman Säkerhetschef/ FoU-ansvarig Medicinsk Teknik Östergötland Sekreterare TK62 / expert MT23 Riskområden Elektrisk

Läs mer

STARTKLAR MED CALIX. Batteriladdarsortiment. www.calix.se

STARTKLAR MED CALIX. Batteriladdarsortiment. www.calix.se STARTKLAR MED CALIX Batteriladdarsortiment www.calix.se 1 INNEHÅLL Varför behövs batteriladdare?... 3 Personbil... 4 Buss och lastbil... 5 Jordbruksmaskiner... 6 Entreprenadmaskiner... 7 Industri... 8

Läs mer

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING TJÄNA PENGAR PÅ MILJÖDRIVEN inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 juni 2010 TALARE MODERATOR Marie Hagberg Kvalitets- och miljöchef MTR Stockholm KEYNOTE SPEAKER Sara Paulsson Manager Design for

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

BalMid AB. Sustainability Quality Concept 2014

BalMid AB. Sustainability Quality Concept 2014 Sustainability Quality Concept 2014 socialt ansvar BalMid AB har jobbat med CSR-frågor i över 18 år. Sedan 2005 har vi varit medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative, en organisation som förenar

Läs mer

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR FULLSTÄNDIG BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har tagit det första steget mot yngre, piggare ögon genom att köpa denna produkt från FOREO. Passa på och

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

KLOKT KEMVAL ARBETA HÅLLBART OCH FÖRBÄTTRA DIN ARBETSMILJÖ

KLOKT KEMVAL ARBETA HÅLLBART OCH FÖRBÄTTRA DIN ARBETSMILJÖ ARBETA HÅLLBART OCH FÖRBÄTTRA DIN ARBETSMILJÖ Hantering och användande av kemprodukter kan på grund av slarv och bristande kunskap leda till olyckor med allvarliga arbetsskador som följd. Ri Ri Mycket

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning

HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning 1 Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Nackdelar med analog informationshantering...4 Fördelar

Läs mer

Ordlista CE- märkning

Ordlista CE- märkning Ordlista CE- märkning Ordlista CE-märkning Fackord och fackuttryck på svenska och engelska med förklaringar på svenska. Anmält Organ Notified bodies Anmälda Organ är anmälda till EU-kommissionen som behöriga/ackrediterade

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Välkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S

Välkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S Välkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S Servicemind A/S, Marielundvej 43A, 1., DK- 2730 Herlev, Denmark Vi vill gärna hjälpa dig att komma igång med jobbet som Mystery Shopper så snabbt och effektivt

Läs mer

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda 27 augusti 2009 Catarina Warfvinge, LTH och Bengt Dahlgren AB Upplägg Vad som menas med miljömässigt hållbart och vad som egentligen ingår i begreppet

Läs mer

Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning

Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning Våra kunders erfarenhet är när de använder exodraft produkter övergår det ofta deras förväntningar flera gånger om. Jørgen Andersen, CEO Sedan 1957 har exodraft

Läs mer

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean Conclean har den enkla lösningen för ditt enskilda avlopp Entreprenörer som återkommer och nöjda kunder talar sitt

Läs mer

GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska

GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska Innehållsförteckning REFERENSER... 2 INLEDNING... 3 AVFALLSHANTERING... 3 MILJÖ... 3 FARA FÖR BRAND... 3 BEGREPP... 4 UTFASADE GLÖDLAMPOR... 5 HALOGENLAMPOR... 6 LÅGENERGILAMPOR...

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

TEKNISKA TJÄNSTER BATTERI- OCH HYBRIDSYSTEM 2014

TEKNISKA TJÄNSTER BATTERI- OCH HYBRIDSYSTEM 2014 TEKNISKA TJÄNSTER BATTERI- OCH HYBRIDSYSTEM 2014 SÄKERHET LITIUM-JONBATTERIER OCH ELEKTRIFIERADE FORDON Säker konstruktion och design Minimera potentiella säkerhetsrisker Gas/rök - brand - el Hantering

Läs mer

CE-UPP för brandskyddat trä som levereras via tillverkare och distributörer som inte är prestanda deklarerade.

CE-UPP för brandskyddat trä som levereras via tillverkare och distributörer som inte är prestanda deklarerade. Som BYGGARE har du skyldighet att se i backspegeln efter PRESTANDA DEKLARATION. CE-UPP för brandskyddat trä som levereras via tillverkare och distributörer som inte är prestanda deklarerade. Hej BYGGARE

Läs mer

FAQ. Frågor och svar. Mercell Tender Service

FAQ. Frågor och svar. Mercell Tender Service FAQ Frågor och svar Mercell Tender Service 2008 Sida 1 av 7 Innehåll: 1. Vad är Mercell Tender Service (MTS)? 3 2. Kundcenter och Support 3 3. Var hittar jag mina login koder? 3 4. Vad är My Mercell och

Läs mer

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9)

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning

Läs mer

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker Miljöförvaltningen Tillverkningsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-19 Handläggare Petter Jonsson Telefon: 08-50829745 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-06-14 p. 9 Ekologiska påståenden på

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Välj en högeffektiv elmotor

Välj en högeffektiv elmotor Välj en högeffektiv elmotor 1 Välj en högeffektiv elmotor Elmotorer står för 40 procent av elanvändningen i samhället och så mycket som 70 procent inom industrin. Genom att välja en högeffektiv motor gör

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014. Ernst Westman, CEO

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014. Ernst Westman, CEO Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014 Ernst Westman, CEO 2014-03-05 BOULE DIAGNOSTICS BOLAGSPRESENTATION (1) Copyright 2014 by Boule Diagnostics AB Blodcellräkning Blodcellräkning det vanligaste

Läs mer

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? World Quality Day, 12 november 2009 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem SIS, Swedish Standards

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer