Sagemcom Broadband SAS 250, route de l'empereur Rueil-Malmaison Cedex - France

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sagemcom Broadband SAS 250, route de l'empereur 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France"

Transkript

1 Bäste kund, Du har just införskaffat den nya generationens radio från Sagemcom och vi tackar dig för ditt förtroende. Denna produkt är tillverkad med yttersta omsorg. Den är resultatet av ständigt pågående utveckling. Vi förbehåller oss därför rätten att utan föregående meddelanden utföra modifieringar och förbättringar av produkten enligt beskrivning i denna bruksanvisning. För att du ska känna dig helt trygg med produkten rekommenderar vi att du uppmärksamt läser stycket Rekommendationer och säkerhetsföreskrifter, sida 2. CE-märkningen visar att produkten efterföljer de viktigaste kraven i Europaparlamentets och rådets säkerhetsdirektiv 2006/95/CE, direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/CE, samt ErP 2009/125/CE som omfattar krav på ekodesign för energirelaterade produkter. Direktiven är framtagna för att minimera elektromagnetiska störningar, garantera användarens säkerhet och hälsa samt reducera produkternas miljöpåverkan. Du kan läsa tillverkardeklarationen på vår hemsida under "support" eller beställa den från nedanstående adress : Sagemcom Broadband SAS 250, route de l'empereur Rueil-Malmaison Cedex - France SV Copyright Sagemcom Broadband SAS Alla rättigheter förbehållna Sagemcom är ett registrerat varumärke. 1

2 REKOMMENDATIONER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Stäng av radion på alla platser där radioanvändning är förbjuden. Låt inte små barn leka med radion (vissa löstagbara delar kan medföra kvävningsrisk). ÖPPNA ALDRIG RADION! DET FINNS RISK FÖR ELSTÖT. För din personliga säkerhets skull, använd aldrig radion utan batterilucka, då du riskerar elektrisk stöt. För optimal ljudkvalitet bör radion användas i en rumstemperatur mellan + 5 C och + 45 C (tempererat klimat). Placera ej radion intill värmekällor såsom element, ljus, lampor, m.m. Ställ inget ovanpå radion (det hämmar ventilationen) : ventilationsspringorna skyddar din radio för överhettning. Om du placerar radion i ett fack, lämna ett utrymme på minst 10 cm på varje sida samt 20 cm framför och bakom apparaten. Modell HM40 : för att inte riskera att skada radion samt undvika risk för explosion, använd endast det batteri som medföljer i ditt paket. Använd aldrig engångsbatterier. Sätt i batterierna i radions batterifack enligt polaritetsanvisningarna. Batteriet får inte utsättas för extrem värme som solens strålar, brand, etc. Använd endast den medföljande nätadaptern, anslut den till sektorn i enlighet med installationsanvisningarna i denna handbok och de indikationer på etiketter placerade i batterifacket och strömförsörjning (spänning, ström, frekvens galler). Som säkerhetsåtgärd vid fara fungerar nätadaptorerna som automatbrytare för 230V-strömkällan. De bör placeras lätt tillgängliga, i anslutning till apparaten. Använd inte radion utomhus eller i fuktiga rum (tvättrum, badrum, tvättstuga, kök m.m.) med mindre än 1,50 m avstånd till närmaste vattenkälla. Placera ej ett föremål innehållande vätska (exempelvis en vas) ovanpå apparaten. All kontakt med vätska skadar radion och kan orsaka fel (droppar eller stänk). Om någon vätska tar sig in i radion dra omedelbart ur kontakten och kontakta din återförsäljare. Försök ej skruva upp eller öppna apparaten. Den innehåller inga delar som kan bytas av användaren. Att använda hörlurar med för hög volym kan påverka din hörsel. Ljudupplevelsen kan vara bedräglig. Med tiden anpassar sig din "trivselnivå" till högre och högre ljudnivåer. Alltså kan en nivå som du upplever som "normal" efter en lång stunds lyssnande i verkligheten vara för hög och skadlig för din hörsel. För att skydda dig mot denna risk bör du ställa in volymen till en icke-skadlig nivå och inte höja efterhand. Radion är försedd med glidskydd för att inte lämna märken på möbelytor och öka stabiliteten. På grund av det stora antal lacker och fernissor som används av möbelfabrikanter kan vi dock inte garantera att det inte blir avtryck på vissa ytor. Sagemcom Broadband SAS avsäger sig allt ansvar för denna typ av olyckshändelse. Använda batterier bör återvinnas enligt instruktionerna i kapitel Miljöhänsyn. 2

3 INTRODUKTION RADIONS MODULERING FM-MODULERING OCH DAB Du kan lyssna på radiostationer via såväl FM-sändare (FM-läget) som digitala sändningar (DAB-läget). VAD ÄR SKILLNADEN VID ANVÄNDNING? Du använder din radio på samma vis oavsett om den är i FM-läge eller DAB-läge. DAB-läget scannar frekvensen och föreslår därefter sparade kanaler. DITT PAKET Kontrollera att följande delar finns med i förpackningen : HM40 1. radion, 2. nätadaptern, 3. brittisk uttagsadapter, 4 5 UPPTÄCK DIN RADIO 4. batteriet (modell HM40), 5. denna bruksanvisning. SV ÖVERSIKT Följande tabell visar förklaringar för ritningarna på insidan av bruksanvisningens omslag. Nr. Förklaring Användning Se... 1 Högtalare Display Visar statusmeddelande för radion. S. 4 3 * Inspelningsknapp Spela in en radiosändning för att lyssna på den senare. S Menyknapp Åtkomst till menyn. S. 6 5 Kanalsökare Söker efter radiokanaler. Visar lista över sparade kanaler. S. 7 S. 8 3

4 Nr. Förklaring Användning Se... 6 Volymknapp Reglerar volymen. S. 8 7 Inställningshjul Reglerar radion. S. 5 8 Knapplås Låser knapparna på radion. - 9* Knapp för FM/DAB-läge Ställ in modulering. S Uttag för hörlurar Koppla in hörlurar. Observera : maximal spänning 150 mv FM/DAB-antenn - S Av/På-knapp Sätter igång / stänger av radion. S Förvalsknappar 1-5 Inställning för favoritkanaler. S Strömuttag Uttag för nätadaptern. S. 7 *. Endast för modell HM40. DISPLAYEN Under användning eller uppstart visar displayen med hjälp av ikoner status för radion. Beroende på radions status kan följande ikoner visas : FM DIGITAL 1 12:03 timeshift eco Nr. Förklaring Nr. Förklaring 1 FM- eller DAB-läge aktivt. 7 Eko-läge aktiverat. 2 * Mottagningskvalitet för DAB. 8 Ansluten till eluttag. 3 Väckarklockan aktiverad. 9* Batterinivå. 4 Aktiverat knapplås. 10 Klocka. 5* Inspelning för senare lyssning pågår. 11 Nuvarande radiofrekvens (visas med namn om DAB-läget används). 6 Nummer för aktiv favoritkanal. 12 Plats för meddelandevisning. *. Endast för modell HM40. SÄTTA IGÅNG / STÄNGA AV RADION Tryck in knappen på apparatens ovansida. Displayen tänds. Ställ i stand-by-läge : tryck kort på knappen. Displayen visar nu endast klockan och ikonen. 4

5 Stänga av radion : tryck in knappen en längre stund (klockan och väckarklockan inaktiveras). Du kan stänga av bakgrundsbelysningen. För mer information, se stycket Energisparinställningar, sida 8. ATT ANVÄNDA INSTÄLLNINGSHJULET Inställningshjulet har flera olika funktioner. 1 2 Vrid hjulet åt höger eller vänster för att... Tryck in inställningshjulet för att... När du lyssnar Söka efter radiokanaler. Höja eller sänka volymen. Aktivera / Inaktivera ljudlöst läge I menyerna Bläddra bland menyerna. Ställa in numeriska värden (till exempel för att ställa in klockan). Välja en meny. Bekräfta en inställning. NAVIGERA I MENYERNA 1. Tryck in knappen. Bläddra bland menyerna genom att snurra på inställningshjulet. 2. När menyn du söker visas : tryck in inställningshjulet för att gå in i menyn, eller tryck in knappen för att återvända till föregående skärm. 3. För att gå tillbaka till huvudmenyn, tryck flera gånger på knappen. Exempel Radion återgår automatiskt till huvudmenyn efter några sekunders inaktivitet. SV För att komma till menyn Parametrar > Språk : 1. Tryck in knappen. 2. Vrid på inställningshjulet och sök Parametrar. Tryck mitt på inställningshjulet för att bekräfta. 3. Vrid på inställningshjulet och sök Språk. Tryck mitt på inställningshjulet för att bekräfta. Du är nu i menyn för språkval. 5

6 MENYÖVERSIKT Menyernas innehåll beror på vilken radiomodell du har. Eko-läge På/Av Ljus * Gräns Vol. Aff. Tid Inspelningsläge * På Av På Av Alarm Slumra Ljudläge Parametrar Alarm1 Alarm2 Alarm3 Av 10 min 90 min Normal Rock Jazz Klassiskt Treble Bas Grundinställning Språk Tid Sökn. radio Automatisk Manuell Audio FM Stereo Version Mono Spara * Spara Läsning Ta bort * Endast för modell HM40 6

7 STARTA Använd endast laddare, batterier och tillbehör som är godkända för denna modell. Att ansluta andra tillbehör kan visa sig skadligt och kan göra garantin ogiltig. VAL AV ADAPTER Välj den adapter som passar för eluttag i det land du befinner dig i. 1. Montera adaptern till transformator medföljer. STARTA RADION 1. Anslut nätadaptern till radion. 2. Sätt i kontakten i eluttaget. För modell HM40, visar ikonen att din radio laddas. Laddningscykeln är komplett när ikonen är full. Ladda radion i 12 timmar innan du använder den första gången. Batteriet uppnår sin fulla kapacitet efter 3 till 4 laddningscykler. Batterierna har begränsad livslängd, standby och driftstid minskar med användning. ATT ANVÄNDA RADION LÅSA / LÅSA UPP RADION För att transportera din påslagna radio, skjut upp reglaget som sitter på radions högra sida. Detta låser kontrollpanelen. INSTÄLLNING AV ANTENNEN FM/DAB Använd antennen för optimal mottagning. Vid behov, flytta den i olika riktningar för att ställa in den. Se till att antennen befinner sig långt ifrån alla former av strålning för att undvika störningar (TV, video, m.m.). BYTA MELLAN FM OCH DAB-LÄGET Tryck på knappen på radions högra sida. Displayen visar motsvarande ikon. Meddelandet Ingen signal - Omstart visas när mottagningen är för dålig i DAB-läget. Kontrollera antennens läge. KANALSÖKNING SV I FM-LÄGE 1. Tryck in knappen. Displayen för kanalsökning visas. 2. Vrid inställningshjulet åt höger eller vänster för att justera FM-frekvensen. Ändringarna visas på displayen. 3. När sökningen är avslutad sänder radion kanalen med bäst signalstyrka. För att ytterligare finjustera din sökning kan du ställa in kanalen manuellt i FM-läge. För mer information, se stycket Välj alternativ för kanalsökning, sida 10. 7

8 I DAB-LÄGE Vi rekommenderar att du regelbundet genomför kanalsök för att försäkra dig om att du har tillgång till alla stationer som erbjuds i DAB-läge. 1. När du slår på radion första gången genomförs automatiskt DIGITAL 12:03 kanalsök för DAB-läge. Avbryt ej denna sökning. Recherche 2. När sökningen är genomförd visar radion den första upphittade stationen. Du kan nu trycka dig fram mellan stationerna. SPARA DINA FAVORITSTATIONER Du har tillgång till 5 spår där du kan spara frekvenserna för dina favoritkanaler i FM- eller DAB-läge. När kanalen sänds, tryck in en av förvalsknapparna, som finns på ovansidan av radion, en lång stund. Numret som hädanefter länkas till den här radiokanalen visas på displayen när du lyssnar på den. T.ex. för förvalsknapp 1 : 1. För att spara en ny kanal på en förvalsknapp som redan används, tryck in önskad knapp en längre stund. LYSSNA PÅ DINA FAVORITSTATIONER I FM- ELLER DAB-LÄGE För att lyssna på dina sparade radiokanaler, tryck på förvalsknappen för önskad kanal. Om du inte har länkat en radiokanal med en förvalsknapp och trycker in denna visas följande meddelande i displayen Tomma. I DAB-LÄGE 1. Tryck in knappen. Listan över sparade DAB-stationer visas. 2. Välj en kanal och bekräfta. JUSTERA VOLYMEN HÖJA / SÄNKA VOLYMEN Vrid inställningshjulet åt höger för att höja volymen, eller till vänster för att sänka. För att visa menyn för volymkontrollen, tryck på knappen. AKTIVERA /INAKTIVERA LJUDLÖST LÄGE För att stänga av ljudet på radion, tryck mitt på inställningshjulet. Displayen visar meddelandet <Dumb>. För att återställa ljudet, tryck igen mitt på inställningshjulet. FUNKTIONER Radion innehåller ytterligare funktioner för lyssnande och användning. Se stycket Navigera i menyerna, sida 5. ENERGISPARINSTÄLLNINGAR Du kan ställa in radion för optimalt låg elförbrukning genom att inaktivera något av alternativen i menyn Eko-läge : Alternativ... På/Av Användning Inaktivera / Återställ alla energisparinställningar. 8

9 Alternativ... Ljus * Gräns Vol. Aff. Tid Inspelningsläge * Användning Stäng av bakgrundsbelysningen för displayen. Undvik att volymen går över en viss nivå. Stäng av klockan på displayen. Aktivera / Inaktivera inspelningsfunktionen. *. Endast för modell HM40. ÅTERSTÄLL / INAKTIVERA ETT ELLER ALLA ALTERNATIV I menyn Eko-läge, bläddra i listan och välj önskat alternativ. För att återställa alla alternativ, välj menyn Eko-läge > On och bekräfta. För att inaktivera alla alternativ, välj menyn Eko-läge > Off och bekräfta. STÄLLA IN VÄCKARKLOCKA/ALARM Du har tillgång till 3 programmerbara alarm. 1. I menyn Alarm, välj Alarm1, Alarm2 eller Alarm3 och bekräfta. 2. Välj On och bekräfta. 3. Ställ in tid när alarmet ska starta : vrid på inställningshjulet tills du kommer fram till önskad tidpunkt, tryck in inställningshjulet för att bekräfta. Du ställer på detta vis först in timme, sedan minuter. 4. Displayen visar Upprepa. Välj hur ofta alarmet ska upprepas : När : alarmet startar på utsatt tid den dag du valt, eller Daglig : alarmet startar på utsatt tid alla dagar. 5. Välj Källa som ska sändas när alarmet går igång : FM eller Digital Radio. Minst en sparad radiokanal måste finnas. 6. Välj önskad volym (från 1 till 10) och bekräfta. Ikonen visas nu på displayen. STÄLL IN AUTOMATISKT STAND-BY-LÄGE Du kan programmera radion att gå in i stand-by-läge efter en viss tids sändning, t.ex. om du vill somna till radion. I menyn Slumra, välj önskad tid, från 10 till 90 minuter. Displayen visar återstående tid till automatiskt stand-by-läge. För att stänga av automatiskt stand-by-läge, välj Off och bekräfta. SV ATT VÄLJA EN FÖRINSTÄLLD LJUDPROFIL Du kan förstärka vissa toner genom att använda en av de 6 föriställda ljudprofilerna (Normal, Rock, Jazz, Klassiskt, Treble, Bas). I meny Ljudläge, välj en av ljudprofilerna i listan och bekräfta. ÅTERSTÄLL RADION Du kan återställa radions grundinställningar vid behov. Om du återställer radion förlorar du dina egna inställningar. I menyn Parametrar > Grundinställning, välj Ja och bekräfta val. Radion återgår då till fabriksinställningarna. STÄLL IN MEDDELANDESPRÅK 9

10 I menyn Parametrar > Språk, välj önskat språk och bekräfta val. Meddelanden visas nu på valt språk. STÄLL IN KLOCKAN Formatet för visning av klockan är HH:MM 1. I menyn Parametrar > Tid, ställ in tid : vrid på inställningshjulet tills du kommer fram till önskad tidpunkt, tryck in inställningshjulet för att bekräfta. Du ställer på detta vis först in timme, sedan minuter. 2. Bekräfta för varje inställning. Inställd tid visas nu på displayen. VÄLJ ALTERNATIV FÖR KANALSÖKNING Radion erbjuder två alternativ för kanalsök i FM -läge: Automatisk : kanalsökningen ställer automatiskt in sig efter bästa mottagningskvalitet, Manuell : kanalsökningen justeras manuellt med 0,05 MHz intervall på vald frekvens. För att välja alternativ för kanalsökning : I menyn Parametrar > Sökn. radio, välj Manuell eller Automatisk. LYSSNA PÅ RADION I STEREO ELLER MONO I menyn Parametrar > Audio FM, välj Stereo eller Mono och bekräfta. FUNKTION FÖR ATT PAUSA/SPOLA I DAB-LÄGE (MODELL HM40) Tack vare sin inbyggda lagringsfunktion låter din radio HM40 dig pausa radiosändningar : genom att pausa och sätta igång sändningen, där du senast stoppade den, eller genom att programmera inspelning av en radiosändning för att lyssna på den vid senare tillfälle. Programmerade inspelningar fungerar inte när radion är i standbyläge om inte energisparfunktionen Inspelningsläge inaktiverats. För mer information, se stycket Energisparinställningar, sida 8. PAUSA / ÅTERUPPTA EN RADIOSÄNDNING 1. Under sändningen, tryck på knappen. Displayen visar hur långt tid som har gått sedan inspelningen påbörjades och när den kommer att avslutas. 2. För att börja lyssna igen, tryck en gång till på knappen. SPELA IN EN RADIOSÄNDNING 1. Välj menyn Spara > Spara och bekräfta. 2. Välj Station och bekräfta. 3. Ställ in och bekräfta tidpunkt för när inspelningen ska påbörjas : vrid på inställningshjulet tills du kommer fram till önskad tidpunkt, tryck in inställningshjulet för att bekräfta. Du ställer på detta vis först in timme, sedan minuter. 4. Ställ in Inspelningstid (från 0 till 90 minuter max.). Displayen visar när inspelningen påbörjades, hur lång tid som har gått sedan dess och när den kommer att avslutas. LYSSNA PÅ EN INSPELAD RADIOSÄNDNING Gå in i menyn Spara > Läsning. Displayen visar hur lång inspelningen är. När du spelar in en ny radiosändningen raderas den föregående inspelningen. 10

11 TA BORT EN INSPELAD RADIOSÄNDNING I meny Spara > Ta bort, bekräfta raderingen. SKÖTSEL Radio Rengör radion med en fuktig trasa som inte luddar. Vissa kemiska rengöringsprodukter kan skada plastmaterial. Undvik sprayprodukter, vissa specialmedel, frätande medel, lösningsmedel, sprit, diskmedel, m.m. Batteriet (modell HM40), Om apparaten inte har använts under en längre tid (flera månader), kan den ej startas omedelbart under laddningscykeln. Det kan ta en stund innan batteriet på nytt är redo för bruk. FELSÖKNING Fel Anledning Lösning Du lyckas inte starta radion Fel på strömtillförseln Kontrollera att kontakten sitter i uttaget ordentligt och att nätadaptern är ansluten och får ström. Omöjligt att ladda om batteriet Batteriet eller laddaren är Kontrollera batteriet och (endast HM40) skadad laddaren. Laddaren har dålig kontakt med radion eller Kontrollera laddarens anslutningar. strömtillförseln Minskad standby-tid Batteriets laddningskapacitet är för dålig Ersätt batteriet. MILJÖHÄNSYN Radion är för långt från nätsändaren och söker ständigt efter signal Signalsökning tar på batteriet. Hitta en plats där signalen är bättre eller stäng av radion för tillfället. Dålig mottagning För svag signalstyrka Leta upp en plats med bättre signalstyrka. Dra ut antennen helt. Inget ljud Fel på volymstyrkan Justera volymen. Radions knappar fungerar inte Knapplåset är på Skjut ner reglaget HOLD. En radiokanal går inte att hitta på listan Dålig mottagningskvalitet på radion när kanalerna ställdes in Gör om kanalsökningen i DAB-läge. SV Miljöhänsyn är en viktig del av Sagemcoms policy. Sagemcom använder sig av miljövänliga installationer och har valt att integrera minsta möjliga miljöåverkan i hela produktens livscykel, från fabrikstillverkning till service, användning och förbrukning. Förpackning Den gröna punkten (loggan) visar att ett bidrag gjorts till godkänd nationell myndighet för att underlätta återvinning och återanvändning av förpackningen. För att underlätta återvinning, vänligen respektera lokala regler för sortering av denna typ av avfall. 11

12 Batterier Om er produkt innehåller batterier bör dessa lämnas in för återvinning på därför avsedd plats eller station. Produkten Den överstrukna soptunnan på produkten eller medföljande tillbehör visar att dessa sorteras som elektronisk utrustning och elektronik. För dessa gäller följande inlämningsställen: På inköpsställe för liknande typ av utrustning. På lokalt insamlingsställe (sopstation, källsortering m.m.). På detta vis bidrar du till återvinning och återanvändning av teknisk utrustning och elektronik som kan ha stora effekter för miljön och människors hälsa. 12

Ni har just införskaffat den nya generationens radio från Sagemcom och vi tackar er för ert förtroende.

Ni har just införskaffat den nya generationens radio från Sagemcom och vi tackar er för ert förtroende. HL-HM10 Bäste kund, Ni har just införskaffat den nya generationens radio från Sagemcom och vi tackar er för ert förtroende. Denna produkt är tillverkad med yttersta omsorg. Den är resultatet av ständigt

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

T10K. Användarmanual. Svenska

T10K. Användarmanual. Svenska T10K Användarmanual Svenska EGENSKAPER PMR 446 MHz (licensfritt inom de flesta europeiska länder) 8 kanaler 38 CTCSS underkoder VOX Roger Beep On / Off Automatisk avstängning (APO) 10 anropssignaler SCAN

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Innehåll. Scanradio SUSR 17 A1

Innehåll. Scanradio SUSR 17 A1 Innehåll Förpackningens innehåll... 2 Översikt... 3 Viktig säkerhetsinformation... 5 Batterier... 5 Barn... 7 Driftsmiljö... 7 Vård och underhåll... 7 Avsedd användning... 8 Fara på grund av störande högt

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 SD Card Produktöversikt USB LINE IN DC 5V ALARM-knapp 8. Ventilationsöppningar SNOOZE/LIGHT-knapp (ljusknapp) 9. Ljud FM-teleskopantenn 10. Skruvhål LCD-skärm 1 USB-minnesuttag

Läs mer

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER 1. LAMPSKÄRM 2. DISPLAY 3. LJUS PÅ-AV 4. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL LÅG 5. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL HÖG 6. STÄMNINGSBELYSNING PÅN AV / VAL AV STÄMNINGSBELYSNING

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q SV SVENSKA 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 SVENSKA SVENSKA 05-13 4 SVENSKA SÄKERHET OCH INSTALLATION 7 Den

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Streckkodsläsare Röd/grön lampa (LED) Mikrofon 4st snabbmeddelande Inspelningsknapp Kontakt för säkerhetskopiering Volymkontroll Hörlurar/ Högtalare Kontakt för

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Artikelnummer: BRUKSANVISNING Shake Awake väckarklocka. funktionsverket

Artikelnummer: BRUKSANVISNING Shake Awake väckarklocka. funktionsverket Artikelnummer: 371010 BRUKSANVISNING Shake Awake väckarklocka funktionsverket Koppla in Shake Awake Börja med att koppla sladden från nätadaptern i jacket på baksidan. Koppla sedan in nätadaptern i ett

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Register your product and get support at SDV5118/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV5118/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 Svenska 2 Din SDV5118 5 Översikt 5 3 Komma igång 6

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Sonic Traveller SBT600ss Väckarur med USB-uttag och vibrator

Sonic Traveller SBT600ss Väckarur med USB-uttag och vibrator Sonic Traveller SBT600ss Väckarur med USB-uttag och vibrator Bruksanvisning Sonic Traveller SBT600ss, art nr 353060 Innehåll Översikt 3 Testfunktion 3 Inställning av tid 4 Ställa in 12- eller 24 -timmarsvisning

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

Välkommen. Snabbstartshandledning. Anslut. Installation. Använd

Välkommen. Snabbstartshandledning. Anslut. Installation. Använd Välkommen SV Snabbstartshandledning 1 2 3 Installation Använd Vad finns i lådan Handenhet Basstation Strömtillförsel för basstationen ningskabel 2 AAA laddningsbara batterier Batterilucka Användarbeskrivning

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HeartSine samaritan PAD Konfiguration HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tillbehör 3 Inställning och programmering

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information, Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet.

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information,  Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. SVENSK MANUAL MED DOCKNING Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. Tillverkare av denna enhet följer en princip om ständig förbättring och har inget ansvar för ändringar som görs

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

DENVER CRP-718 SWEDISH

DENVER CRP-718 SWEDISH DENVER CRP-718 SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SNOOZE / SLEEP / DIMMER 2. DISPLAY 3. PM-INDIKATOR 4. STANDBY-INDIKATOR 5. ALARM 1-INDIKATOR 6. ALARM 1 PÅ / AV-INST 7. ALARM 2 PÅ / AV-INST 8.

Läs mer