ASB-210BT. BLUETOOTH SOUNDBAR med USB-port och SD-kortläsare. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASB-210BT. BLUETOOTH SOUNDBAR med USB-port och SD-kortläsare. Bruksanvisning"

Transkript

1 ASB-210BT BLUETOOTH SOUNDBAR med USB-port och SD-kortläsare Bruksanvisning 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förpackningens innehåll 2 Kontroller och anslutningar 3 Startande 4 Apparatens installationsplats 4 Fjärrkontrollens användning 4 Byte av batterier i fjärrkontrollen 5 Strömförsörjning 5 Inställning av sömntimer 5 Klockans inställning 5 Timerns inställning 5 USB och SD/MMC-kortuppspelning 6 Bluetooth system 6 Återanslutning till Bluetooth audiokällenheten 6 EQ-effekter 6 FM-radio 7 Att stämma in FM-radiokanaler 7 Lagring av favoritstationer 7 Stänga av ljudet 7 Justering av ljudvolym/höga/låga frekvenser 7 Professionella audiolägen 7 Anslutning till andra enheter 7 Ljudingång (AUDIO IN) 8 Linjeingång (LINE IN) 8 Apparatens underhåll 8 Felsökning 8 Teknisk information 8 Säkerhetsinstruktioner 9 Deklaration om överrensstämmelse 10 Bäste kund Vi tackar dig för valet av denna Axxion ASB-210BT. Våra produkter är ämnade för att stödja, förbättra och skapa lyckliga njutbara stunder för alla. Vi erbjuder användarvänlig och bra planerad hemelektronik till ett utmärkt pris. Obs! Eftersom denna manual har skrivits under produktens utveckling, baserar på fabriksinställningarna, kan själva produkten och förpackningen variera något från manualens bilder. Förpackningens innehåll Innehållet i lådan har monterats med stor omsorg. Om någonting fattas från pckningslådan, kontakta gernast din återförsäljare. Förpackningens innehåll: 1 Soundbar-enhet 1 Fjärrkontroll 1 Bruksmanual 1 RCA-kabel 1 Audiokabel 2 Väggfästen 2

3 Kontroller och anslutningar 1 Volymknapp (Volume -) 2 Volymknapp (Volume +) 3 Beredskapsläge (Standby) 4 Källväljare (Source) 5 PAIR/PLAY/PAUSE-knapp 6 SD/MMC-kortöppning 7 USB-port 8 LCD-display 9 Bluetooth -indikator 10 Fjärrkontrollsensor 11 Hängöppningar 12 FM-antenn 13 Strömkabel 14 AUX IN-anslutning 15 Linjeingång (Line in) 3

4 ATT BÖRJA Monteringsplats Placera aldrig apparaten i direkt solljus. Placera den på en stabil yta, som är plan och jämn, så att den inte kan falla eller bli utsatt för stötar från andra objekt. Se till att ingenting kan falla på enheten, eftersom stöten kan söndra den. Stick inte främmande föremål i apparatens ventilationsöppningar. Läs alltid instruktionerna noga före användning. Axxion är inte ansvarig för förlust av data (dataöverföring etec.) Använd inte en USB-förlängningskabel för att ansluta en USB-enhet. USB-kabeln kan orsaka funktionsfel eller förlust av data. Axxion rekommenderar användning av A-märkta batterier. Kauko-ohjaimen käyttö Vedä muoviliuska irti ennen ensimmäistä käyttökertaa. 1 Insomningstimer (Sleep) 2 Källväljare (Source) 3 Klockknapp 4 Timer-knapp (Timer) 5 Sifferknappar 6 Voice-knapp 7 EQ-knapp 8 Bass +/- knappar 9 Treble +/- knappar 10 Ljudavstängningsknapp 11 Beredskapsknapp 12 Stämning/överhoppning/ snabbsökning bakåt (TUNING/ SKIP/SEARCH BACKWARD) 13 Stämning/överhoppning/ snabbsökning framåt (TUNING/ SKIP/SEARCH FORWARD) 14 Minnesknapp (MEM) 15 PAIR/PLAY/PAUSE-knapp 16 MUSIC-knapp 17 MOVIE-knapp 18 Volymknappar (VOL +/-) 19 Kanalknappar (CH +/-) Axxion rekommenderar användning av A-märkta batterier. Starkt ljus kan störa fjärrkontrollens funktioner. Ta ut batterierna ur fjärrkontrllen, om du inte använder den under en lång tid. 4

5 Byte av batterier i fjärrkontrollen Byt ut fjärrkontrollens batterie, om det slutar fungera korrekt. Utför batteribytet enligt nedan: 1. Tryck på spärren (pilen 1) i riktning mot pilen 2 och håll trycket. 2. Dra ut batterihållaren i riktning mot pilen Byt ut batteriet och skjut batterihållaren tillbaka på sin plats. Observera att batteriets + sida är uppåt. Batterityp: CR2025. STRÖMFÖRSÖRJNING Kytke virtajohdon pistoke pistorasiaan. Obs! Om apparaten inte mottar någon ljudsignal under ca. 10 minuter, ställs den automatiskt i beredskapsläge (utom i FM-läge). INSTÄLLNING AV INSOMNINGSTIMER Insomningstimern kan ställas in när strömmen är på genom att utföra följande: Tryck SLEEP-knappen upprepade gånger på fjärrkontrollen för att browsa insomningstimerns inställningsalternativ. Frigör SLEEP-knappen när önskad insomningstid visas på displayen. Strömmen stängs av automatiskt när tiden har gått. Du kan kontrollera återstående tid genom att trycka på SLEEP-knappen en gång under uppspelning. KLOCKANS INSTÄLLNING Tryck på CLOCK-knappen i beredskapsäge, tills timmarna (Hour) börjas blinka på displayen. Använd TUNING/SKIP/SEARCH-knappen på fjärrkontrollen för att ställa in timmarna och bekräfta inställningen genom att trycka på CLOCK-knappen på fjärrkontrollen. Minuterna (Minute) börjar blinka på displayen. Ställ in minuterna på samma sätt som beskrivits ovan och bekräfta inställningen genom att trycka på CLOCK-knappen på fjärrkontrollen. Du kan när som helst kontrollera aktuell tid genom att trycka på CLOCK-knappen på fjärrkontrollen. Obs! Klockan kan ställas in endast i beredskapsläget. INSTÄLLNING AV TIMER 1. Håll TIMER-knappen nedtryckt på fjärrkontrollen när apparaten är i beredskapsläge. Timmarna och timer-ikonen T börjar blinka på displayen. 2. Justera timmarna genom att trycka på TUNING/SKIP/SEARCH-knappen på fjärrkontrollen. 3. Tryck pp TIMER-knappen för att bekräfta timmarnas inställning. Minuterna börjar blinka på displayen. 4. Justera minuterna genom att trycka på TUNING/SKIP/SEARCH-knappen på fjärrkontrollen. 5. Tryck på TIMER-knappen för att bekräfta minutinställningen. 6. När den timerinställda tiden nås, slås strömmen på och radion aktiveras automatiskt. 7. Timern kan efter önskan stängas av genom att trycka på TIMER-knappen kort på fjärrkontrollen. 5

6 USB OCH SD/MMC-KORTUPPSPELNING 1. Slå på strömmen och sätt USB-stickan eller SD/MMC-kortet i motsvarande öppning. 2. Tryck på SOURCE-knappen flera gånger för att välja USB- eller kortstatus. Uppspelningen startar automatiskt. 3. Tryck på TUNING SKIP/SEARCH FORWARD-knappen på fjärrkontrollen för att hoppa till nästa spår eller håll knappen nedtryckt för att starta intern snabbsökning framåt på spåret. 4. Tryck på TUNING SKIP/SEARCH BACKWARD-knappen på fjärrkontrollen för att hoppa tillbaka tll föregående spår eller håll knappen nedtryckt för att starta intern snabbsökning bakåt på spåret. 5. Använd sifferknapparna för att ange önskat spårnummer för uppspelning. BLUETOOTH SYSTEM ASB-210BT kan ta emot en stereoljudsignal från en BLUETOOTH stereo-audiokällapparat. 1. Slå på strömmen och ändra till BLUETOOTH -läget genom att trycka på SOURCEknappen repeterat. 2. LED-indikatorn blinkar snabbt till tecken på att apparaten bildar ett signalpar. 3. Aktivera Buetooth audiokällenheten. 4. Anslut ASB-210BT till audiokällenheten. Om enheten frågar efter lösenord, ange Signalparet har lyckats (den blåa LED-indikatorn tänds) och appararten är klar för musik. 6. Tryck på PLAY/PAUSE-knappen under uppsapelning för att pausa uppspelningen eller fortsätta uppspelningen från pausläge. 7. Tryck på TUNING/SKIP/SEARCH FORWARD-knappen för att hoppa framåt till nästa spårs början eller tryck på TUNING/SKIP/SEARCH BACKWARD-knappen två gånger för att hoppa tillbaka till föregående spårets början. 8. Håll TUNING/SKIP/SEARCH-knapparna nedtryckta under uppspelning för att starta intern snabbsökning på spåret framåt eller bakåt. Obs! Parets anslutningsläge avkallas för ca. 1.5 minuter. Ovanstående åtgärder är vanliga sätt att bilda ett par med en Bluetooh -apparat. Bekanta dig med Bluetooth apparatens bruksmanual för mer information. ANSLUTNING PÅ NYTT TILL BLUETOOH AUDIOKÄLLENHETEN Om Bluetooth-enheten är redan ihopparad med ASB-210BT, men parningen bryts av någon orsak, även om de båda Bluetooth-enheterna har strömmen på, kan du ansluta dem enligt följande åtgärder: 1. Håll PAIR-knappen nedtryckt på apparatens frontpanel eller fjärrkontrollen för att bilda en ny link med audiokällenheten. Bluetooth indikatorn blinkar ca. 1.5 minuter under återkopplingen. 2. Välj audiokällenheten som anslutes till ASB-210BT. Bluetooth-indikatorn ändras till blå, om linkningen mellan ASB-210BT och audiokällenheten har lyckats. EQ-EFFEKTER Tryck på EQ-knappen upprepade gånger på fjärrkontrollen för att browsa ekvaliseringsinställningar. Frigör knappen genast när önskad EQ-effekt visas på displayen. 6

7 FM RADIO Stämma in FM-radiostationer 1. Slå på strömmen till apparaten och byt till FM-läge (radio) genom att trycka på sourceknappen repeterat. 2. Stäm in önskad radiostation gernom att trycka på TUNING/SKIP/SEARCH-knappen repeterat på fjärrkontrollen. Håll TUNING/SKIP/SEARCH-knappen nedtryckt för att starta automatisk stationssökning framåt eller bakåt på mottagningsbandet. (När en sändande stationsfrekvens hittas, stoppas sökningen omedelbart). Du kan efter önskan stänga av den automatiska sökningen genom att trycka på TUNING/SKIP/SEARCH-knappen på fjärrkontrollen. 3. Under radiomottagning är det också möjligt att välja frekvens med fjärrkontrollens sifferknappar. Tryck till ex. på 8, 9 och 8 för att välja frekvensen 89.8 MHz. Lagring av favoritstationer 1. För att lagra stationen du lyssnar på, tryvk på MEM-knappen tills ett minnesplatsnummer börjar blinka på displayen. 2. Använd CH+ eller CH- knappen på fjärrkontrollen ochvälj minnesplatsen på vilken du vill lagra frågavarande station. 3. Bekräfta valet med MEM-knappen på fjärrkontrollen. 4. Tryck på CH+ eller CH- knappen repeterat på fjärrkontrollen under radiomottagningen för att välja lagrade stationer. STÄNGA AV LJUDET Du kan efter behov stänga av ljudet genom att trycka på MUTE-knappen på fjärrkontrollen. Tryck på MUTE-knappen igen, när du vill återställa ljudet till original nivå. JUSTERING AV LJUDVOLYM/HÖGA/LÅGA FREKVENSER Tryck på VOLUME +/-, TREBLE +/- eller BASS +/- knapparna för att justera ljudvolymen eller nivån på höga/låga frekvenser. PROFESSIONELLA AUDIOLÄGEN Tryck på VOICE, MUSIC eller MOVIE-knapparna under uppspelning för att ändra ljud-, musik- och filmlägen för bättre ljudkvalitet. Ljudlägen kan avslöja olika detaljer i ljudet, musiken eller filmen och därmed förbättra din lyssnings- och bildupplevelse. ANSLUTNING TILL ANDRA APPARATER AUDIO IN-anslutningar 1. Koppla Aux in-anslutnngarna från apparatens bakpanel till någon annan audiokälla (t.ex. DVD-spelare) med RCA-kabel. 2. Slå på strömmen till denna enhet och audioapparaten. 3. Ändra till AUX-läget genom att rycka SOURCE-knappen repeterat. 4. Starta uppspelningen genom att använda kontrollerna på audioapparaten. 7

8 LINE IN-anslutningar Utför stegen nedan för att ansluta denna apparat till en annan ljudenhet. 1. Anslut audioenhetens LINE OUT-anslutning till ASB-210BT-apparatens LINE IN-anslutning med en audiokabel. 2. Slå på strömmen genom att trycka på STANDBY-knappen. 3. Sätt apparaten i linjeläget genom att trycka på SOURCE-knappen repeterat. 4. Slå på strömmen och starta uppspelningen. Apparatens underhåll Rengör appararten endast med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel för att rengöra enheten. FELSÖKNING Symptom Möjlig orsak Korrigeringsåtgärd Radioljudet förvrängs. 1. Stationen är fel stämd. 1. Finstäm stationen. 2. Radiosignalen är svag. 2. Justera antennen för att förbättra mottagningen. Det hörs inget ljud från 1. Enheten är inte i radioläget. 1. Tryck på SOURCE-knapradion. pen repeterat tills radioljudet hörs. 2. Ljudet är avstängt eller juste- 2. Justera ljudvolymen eller rat till minimum. återställ ljudet med MUTEknappen. Det hörs inget ljud i 1. Apparaten är inte ansluten 1. Utför anslutandet enligt Bluetooth-läget. till audiokällapparaten. manualens instruktioner. 2. Apparaten befinner sig utan- 2. Flytta apparaten inom för Bluetooth området. Bluetooth området. 3. Ljudet är avstängt eller juste- 3. Justera ljudvolymen eller rat till minimum. återställ ljudet med MUTEknappen. Ljudetförvrängs i Bluetooth/ Ljudkällans ljud är förvrängt. Om det originala källljudet är AUX/Line in-läget. dåligt eller förvrängt så märkes det lätt med goda effektiva högtalare. Prova någon annan audiokälla. Inget ljud hörs i AUX/Line 1. Apparaten är fel ansluten till 1. Anslut apparaten på nytt in-lägen. den externa enheten. enligt bruksmanualens instruktioner. 2. Ljudet är avstängt eller juste- 2. Justera ljudvolymen eller ratbtill minimum. återställ ljudet med MUTEknappen. TEKNISK INFORMATION Strömkälla: 100~240V, 50/60 Hz växelström Effektförbrukning: 50W Fjärrkontrollens batteri: CR2025 x 1 Mottagningsområde: FM MHz Bluetooth kompatibel: A2DP Mått: x 60.5 x mm Funktionsfuktighet: 10% - 75% 8

9 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna symbol indikerar, att bruksanvisningen innehåller viktiga underhållsinstruktioner Denna symbol indikerar, att apparaten innehåller en farlig spänning. Läs följande säkerhetsinstruktioner för användningen Varning: För att iundvika elstötsfara, ta inte bort några skruvar eller andra delar. Installera och använd denna apparat endast enligt beskrivningarna i bruksmanualen. Anslut apparaten endast till en strömkälla av typen som nämns i manualen. Om du inte är säker på den strömtyp som användes i dit hem, kontakta det lokala strömbolaget. Använd inga lösa eller skadade kablar och/eller stickproppar. Denna apparats konstruktion uppfyller kraven av klass II. Klass II apparater kan anslutas till ett ojordat eluttag. Eluttaget bör sitta nära utrustningen och vara lätt tillgängligt. Kontrollera att vägguttag och förlängningssladdar inte blir överbelastade. Överbelastning kan orsaka kortlutning eller brand. Håll alltid i kontakten änr du drar ut nätsladden ur vägguttaget. Dra inte i nätsladden, det kan orsaka en kortslutning. Dra ut stickproppen ur vägguttaget under åskväder. Dra ut stickproppen ur vägguttaget, om du inte använder apparaten under en lång tid. Trampa inte på nätsladden eller lämna den i kläm. Placera inga tunga föremål på nätsladden eller andra strömkablar, eftersom de kan skadas. Håll nätkabeln oåtkomlig för gnagare och kaniner. Se till att ventilationsöppningarna är alltid öppa. Täck inte dem. Lämna 5 cm fritt utrymme runt enheten. Se till att enheten är väl ventilerad. Håll enheten borta från värmekällor, såsom värme-element, spisar, ljus och andra värmealstrande produkter. Undvik att använda apparaten i närheten av starka magnetfält. Använd inte apparaten på platse där fukten kan kondenseras. Använd inte apparaten nära vatten eller andra vätskor. Anväd inte apparaten i ett fuktigt rum. Använd inte apparaten nära en simbassäng. Elekromagnetiska störningar kan stör enhetens normala användning. Om detta inträffar, återställ enheten till grundläget enigt bruksmanualens instruktioner och starta den sedan på nytt. Displayen är tillverkad av plast och kan gå sönder, om de utsättes för stötar eller dylikt. Akta dig för vassa plastskärvor för att undvika skador, om displayen går sönder. Om appararen blir våt, koppla den omedelbart loss från elnätet och låt den torka i 72 timmar innan du försöker använda den på nytt. Ta ur batteriet ur enheten och/eller fjärrkontrollen, om du inte använder den under en längre tid. Denna apparat och dess tillbehör innehåller känsliga komponenter. Tappa dem inte eller sätt dem i en mikrovågsugn eller måla dem. Bit inte eller sug på apparaten och/eller på de medlevererade tillbehören. Sätt inte små delar i öronen eller munnen, de kan orsaka kvävningsrisk och bör därmed hållas borta från barnens räckhåll. Använd inte onödigt våld när du ansluter apparaten, om någon kontakt inte verkar passa. Var försiktig när du använder apparaten i trafiken, ljuden kan störa koncentrationen. Axxion rekommenderar användning av A-batterier. 9

10 Varning: Långvarig exponering för musikspelarnas starka ljud leda till tillfällig eller permanent hörselförsämring. Varning: Använd inte USB-förlängningskabrl för anslutning av en USB-enhet. USB-förlängningskabeln kan orsaka funtionsstörningar eller förlust av data. Deklaration om överenstämmelse CE-märkta produkter uppfyller EU publicerade EMC-direktivet ((2004/108/EC) och lågspänningsdirektivet (2005/95/EC). RoHs, den här utrustningen har tillverkats enligt RoHs-direktivet. ErP II, denna enhet uppfyller ERP-direktivet. WEE, denna enher uppfyller 2002/96/EY-direktivet. Denna symbol anger, att produkten får inte kastas bort med hushållsavfall. För att säkerställa en korrekt återvinning, förinta apparaten enligt lokala lagar och förordningar. På detta sätt hjälper du till att bevara naturresurser och förbättra miljöskyddet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive). Tillverkad för: TRUEBELL FINLAND OY Juurakkokuja 4, Vantaa Kundservice tel

XEMIO-200. MP3/WMA-spelare. Bruksanvisning

XEMIO-200. MP3/WMA-spelare. Bruksanvisning XEMIO-200 MP3/WMA-spelare Bruksanvisning 1 EGENSKAPER Elegant utseende och lätt att använda MP1, MP2, MP3 och WMA-sammanpassande Multi-Code-spelare Driver-fritt skivsystem - du kan hantera dina filer direkt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Användarmanual Grid-7

Användarmanual Grid-7 Användarmanual Grid-7 Säkerhetsinstruktioner VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER LÄS DESSA NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING! VARNING - CAUTION RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR RISK OF ELECTRICAL SHOCK ÖPPNA EJ DO NOT OPEN

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Lenco WPR-060 Vattentät Musikspelare (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning 2009 12 03 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Följ råden nedan för säker och lämplig användning. PLACERING. Använd inte enheten på ställen som är extremt varma, kalla, dammiga eller

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

COOLTAB-72. 18 cm Internet Tablet med Android 4.2. Handbok

COOLTAB-72. 18 cm Internet Tablet med Android 4.2. Handbok COOLTAB-72 18 cm Internet Tablet med Android 4.2 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

4-475-782-21(2) (SE) Hemmabiosystem. Komma igång. BLUETOOTH-funktionen. Uppspelningsalternativ. Övrig information HT-CT60BT

4-475-782-21(2) (SE) Hemmabiosystem. Komma igång. BLUETOOTH-funktionen. Uppspelningsalternativ. Övrig information HT-CT60BT 4-475-782-21(2) (SE) Hemmabiosystem Komma igång BLUETOOTH-funktionen Uppspelningsalternativ Övrig information HT-CT60BT VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

SVENSKA. XL-MP15H mikro komponent system bestående av XL-MP15H (huvudenhet) och CP-MP15H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-MP15H mikro komponent system bestående av XL-MP15H (huvudenhet) och CP-MP15H (högtalarsystem). Inledning SVENSKA H mikro komponent system bestående av H (huvudenhet) och CP-MP15H (högtalarsystem). Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta

Läs mer

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model M)

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model M) 184 Bruksanvisning Geneva Sound System (Model M) Svenska 185 VARNING CAUTION RISK OF ELECTRICAL SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ÉLÉCTRIQUE NE PAS OUVRIR Viktig säkerhetsinformation Obs Risk för elektrisk

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

MP3-CD Soundmachine. Meet Philips at the Internet http://www.philips.com. Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi

MP3-CD Soundmachine. Meet Philips at the Internet http://www.philips.com. Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi MP-CD Soundmachine Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi AZ80 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com W CLASS LASER PRODUCT AZ80 Printed in China JH-0552 LIT

Läs mer

CD-spelare Bruksanvisning 62 SVENSKA. azur 651C. Din musik + vår passion

CD-spelare Bruksanvisning 62 SVENSKA. azur 651C. Din musik + vår passion azur CD-spelare Bruksanvisning 62 SVENSKA Din musik + vår passion Innehåll Inledning...62 Viktiga säkerhetsinstruktioner...63 Begränsad garanti...64 Anslutningar p bakre panelen...65 Kontroller på frontpanelen...66

Läs mer

Solo System för TV-ljud

Solo System för TV-ljud Solo System för TV-ljud Bruksanvisning Innehåll Säkerhetsinformation Inledning Tack... 6 Uppackning... 6 Förbereda systemet Steg 1: Placera systemet... 7 Steg 2: Ansluta Solo-systemet till en strömkälla...

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome HTL2160. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome HTL2160. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Frågor? Kontakta Philips HTL2160 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 3 Hjälp och support 3 Säkerhet

Läs mer

EN User manual 3. FR Mode d emploi 79. IT Manuale utente 99. DA Brugervejledning 21. DE Benutzerhandbuch 39. NL Gebruiksaanwijzing 119

EN User manual 3. FR Mode d emploi 79. IT Manuale utente 99. DA Brugervejledning 21. DE Benutzerhandbuch 39. NL Gebruiksaanwijzing 119 Register your product and get support at www.philips.com/welcome DCM580 EN User manual 3 DA Brugervejledning 21 DE Benutzerhandbuch 39 ES Manual del usuario 59 FR Mode d emploi 79 IT Manuale utente 99

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

AIR 100/200 TRÅDLÖS HÖGTALARE

AIR 100/200 TRÅDLÖS HÖGTALARE AIR 100/200 TRÅDLÖS HÖGTALARE Innehåll Glöm inte att registrera ditt köp. Gå till: www.cambridgeaudio.com/care Genom att registrera din produkt blir du den första som blir informerad om: Framtida produktlanseringar

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem Bruksanvisning SVENSKA

BDS. Integrerat hemmabiosystem Bruksanvisning SVENSKA Integrerat hemmabiosystem Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförtäckning Inledning 3 Kontrollera Nätspänning innan du använder 3 Uppackning 3 Installations plats 3 Rengöring 3 Flytta Receivern 3 Systemkomponenter

Läs mer

MINI HIFI SYSTEM M 2200

MINI HIFI SYSTEM M 2200 MINI HIFI SYSTEM M 2200 SV INNEHÅLL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH SÄKERHET 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Mci-210. Mikro Hi-Fi-system

Mci-210. Mikro Hi-Fi-system Mci-210 Mikro Hi-Fi-system ipod/iphone-docka, CD/MP3-spelare, FM-radio, USB-port och kortläsare Skissens ipod är valfri Bruksanvisning 1 EGENSKAPER OCH KONTROLLER 1 CD-fackets lucka 2 CD-luckans öppnings-/stängnings-pad

Läs mer

SVENSKA. Sida Allmän information. Sida

SVENSKA. Sida Allmän information. Sida SVENSKA Introduktion Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Speciell anmärkning

Läs mer

Noteringar som används i den här handboken

Noteringar som används i den här handboken Noteringar som används i den här handboken Anger information om något som kan skada enheten eller få den att sluta att fungera korrekt. Anger ytterligare information och tips som kan vara bra att veta

Läs mer