ASB-210BT. BLUETOOTH SOUNDBAR med USB-port och SD-kortläsare. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASB-210BT. BLUETOOTH SOUNDBAR med USB-port och SD-kortläsare. Bruksanvisning"

Transkript

1 ASB-210BT BLUETOOTH SOUNDBAR med USB-port och SD-kortläsare Bruksanvisning 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förpackningens innehåll 2 Kontroller och anslutningar 3 Startande 4 Apparatens installationsplats 4 Fjärrkontrollens användning 4 Byte av batterier i fjärrkontrollen 5 Strömförsörjning 5 Inställning av sömntimer 5 Klockans inställning 5 Timerns inställning 5 USB och SD/MMC-kortuppspelning 6 Bluetooth system 6 Återanslutning till Bluetooth audiokällenheten 6 EQ-effekter 6 FM-radio 7 Att stämma in FM-radiokanaler 7 Lagring av favoritstationer 7 Stänga av ljudet 7 Justering av ljudvolym/höga/låga frekvenser 7 Professionella audiolägen 7 Anslutning till andra enheter 7 Ljudingång (AUDIO IN) 8 Linjeingång (LINE IN) 8 Apparatens underhåll 8 Felsökning 8 Teknisk information 8 Säkerhetsinstruktioner 9 Deklaration om överrensstämmelse 10 Bäste kund Vi tackar dig för valet av denna Axxion ASB-210BT. Våra produkter är ämnade för att stödja, förbättra och skapa lyckliga njutbara stunder för alla. Vi erbjuder användarvänlig och bra planerad hemelektronik till ett utmärkt pris. Obs! Eftersom denna manual har skrivits under produktens utveckling, baserar på fabriksinställningarna, kan själva produkten och förpackningen variera något från manualens bilder. Förpackningens innehåll Innehållet i lådan har monterats med stor omsorg. Om någonting fattas från pckningslådan, kontakta gernast din återförsäljare. Förpackningens innehåll: 1 Soundbar-enhet 1 Fjärrkontroll 1 Bruksmanual 1 RCA-kabel 1 Audiokabel 2 Väggfästen 2

3 Kontroller och anslutningar 1 Volymknapp (Volume -) 2 Volymknapp (Volume +) 3 Beredskapsläge (Standby) 4 Källväljare (Source) 5 PAIR/PLAY/PAUSE-knapp 6 SD/MMC-kortöppning 7 USB-port 8 LCD-display 9 Bluetooth -indikator 10 Fjärrkontrollsensor 11 Hängöppningar 12 FM-antenn 13 Strömkabel 14 AUX IN-anslutning 15 Linjeingång (Line in) 3

4 ATT BÖRJA Monteringsplats Placera aldrig apparaten i direkt solljus. Placera den på en stabil yta, som är plan och jämn, så att den inte kan falla eller bli utsatt för stötar från andra objekt. Se till att ingenting kan falla på enheten, eftersom stöten kan söndra den. Stick inte främmande föremål i apparatens ventilationsöppningar. Läs alltid instruktionerna noga före användning. Axxion är inte ansvarig för förlust av data (dataöverföring etec.) Använd inte en USB-förlängningskabel för att ansluta en USB-enhet. USB-kabeln kan orsaka funktionsfel eller förlust av data. Axxion rekommenderar användning av A-märkta batterier. Kauko-ohjaimen käyttö Vedä muoviliuska irti ennen ensimmäistä käyttökertaa. 1 Insomningstimer (Sleep) 2 Källväljare (Source) 3 Klockknapp 4 Timer-knapp (Timer) 5 Sifferknappar 6 Voice-knapp 7 EQ-knapp 8 Bass +/- knappar 9 Treble +/- knappar 10 Ljudavstängningsknapp 11 Beredskapsknapp 12 Stämning/överhoppning/ snabbsökning bakåt (TUNING/ SKIP/SEARCH BACKWARD) 13 Stämning/överhoppning/ snabbsökning framåt (TUNING/ SKIP/SEARCH FORWARD) 14 Minnesknapp (MEM) 15 PAIR/PLAY/PAUSE-knapp 16 MUSIC-knapp 17 MOVIE-knapp 18 Volymknappar (VOL +/-) 19 Kanalknappar (CH +/-) Axxion rekommenderar användning av A-märkta batterier. Starkt ljus kan störa fjärrkontrollens funktioner. Ta ut batterierna ur fjärrkontrllen, om du inte använder den under en lång tid. 4

5 Byte av batterier i fjärrkontrollen Byt ut fjärrkontrollens batterie, om det slutar fungera korrekt. Utför batteribytet enligt nedan: 1. Tryck på spärren (pilen 1) i riktning mot pilen 2 och håll trycket. 2. Dra ut batterihållaren i riktning mot pilen Byt ut batteriet och skjut batterihållaren tillbaka på sin plats. Observera att batteriets + sida är uppåt. Batterityp: CR2025. STRÖMFÖRSÖRJNING Kytke virtajohdon pistoke pistorasiaan. Obs! Om apparaten inte mottar någon ljudsignal under ca. 10 minuter, ställs den automatiskt i beredskapsläge (utom i FM-läge). INSTÄLLNING AV INSOMNINGSTIMER Insomningstimern kan ställas in när strömmen är på genom att utföra följande: Tryck SLEEP-knappen upprepade gånger på fjärrkontrollen för att browsa insomningstimerns inställningsalternativ. Frigör SLEEP-knappen när önskad insomningstid visas på displayen. Strömmen stängs av automatiskt när tiden har gått. Du kan kontrollera återstående tid genom att trycka på SLEEP-knappen en gång under uppspelning. KLOCKANS INSTÄLLNING Tryck på CLOCK-knappen i beredskapsäge, tills timmarna (Hour) börjas blinka på displayen. Använd TUNING/SKIP/SEARCH-knappen på fjärrkontrollen för att ställa in timmarna och bekräfta inställningen genom att trycka på CLOCK-knappen på fjärrkontrollen. Minuterna (Minute) börjar blinka på displayen. Ställ in minuterna på samma sätt som beskrivits ovan och bekräfta inställningen genom att trycka på CLOCK-knappen på fjärrkontrollen. Du kan när som helst kontrollera aktuell tid genom att trycka på CLOCK-knappen på fjärrkontrollen. Obs! Klockan kan ställas in endast i beredskapsläget. INSTÄLLNING AV TIMER 1. Håll TIMER-knappen nedtryckt på fjärrkontrollen när apparaten är i beredskapsläge. Timmarna och timer-ikonen T börjar blinka på displayen. 2. Justera timmarna genom att trycka på TUNING/SKIP/SEARCH-knappen på fjärrkontrollen. 3. Tryck pp TIMER-knappen för att bekräfta timmarnas inställning. Minuterna börjar blinka på displayen. 4. Justera minuterna genom att trycka på TUNING/SKIP/SEARCH-knappen på fjärrkontrollen. 5. Tryck på TIMER-knappen för att bekräfta minutinställningen. 6. När den timerinställda tiden nås, slås strömmen på och radion aktiveras automatiskt. 7. Timern kan efter önskan stängas av genom att trycka på TIMER-knappen kort på fjärrkontrollen. 5

6 USB OCH SD/MMC-KORTUPPSPELNING 1. Slå på strömmen och sätt USB-stickan eller SD/MMC-kortet i motsvarande öppning. 2. Tryck på SOURCE-knappen flera gånger för att välja USB- eller kortstatus. Uppspelningen startar automatiskt. 3. Tryck på TUNING SKIP/SEARCH FORWARD-knappen på fjärrkontrollen för att hoppa till nästa spår eller håll knappen nedtryckt för att starta intern snabbsökning framåt på spåret. 4. Tryck på TUNING SKIP/SEARCH BACKWARD-knappen på fjärrkontrollen för att hoppa tillbaka tll föregående spår eller håll knappen nedtryckt för att starta intern snabbsökning bakåt på spåret. 5. Använd sifferknapparna för att ange önskat spårnummer för uppspelning. BLUETOOTH SYSTEM ASB-210BT kan ta emot en stereoljudsignal från en BLUETOOTH stereo-audiokällapparat. 1. Slå på strömmen och ändra till BLUETOOTH -läget genom att trycka på SOURCEknappen repeterat. 2. LED-indikatorn blinkar snabbt till tecken på att apparaten bildar ett signalpar. 3. Aktivera Buetooth audiokällenheten. 4. Anslut ASB-210BT till audiokällenheten. Om enheten frågar efter lösenord, ange Signalparet har lyckats (den blåa LED-indikatorn tänds) och appararten är klar för musik. 6. Tryck på PLAY/PAUSE-knappen under uppsapelning för att pausa uppspelningen eller fortsätta uppspelningen från pausläge. 7. Tryck på TUNING/SKIP/SEARCH FORWARD-knappen för att hoppa framåt till nästa spårs början eller tryck på TUNING/SKIP/SEARCH BACKWARD-knappen två gånger för att hoppa tillbaka till föregående spårets början. 8. Håll TUNING/SKIP/SEARCH-knapparna nedtryckta under uppspelning för att starta intern snabbsökning på spåret framåt eller bakåt. Obs! Parets anslutningsläge avkallas för ca. 1.5 minuter. Ovanstående åtgärder är vanliga sätt att bilda ett par med en Bluetooh -apparat. Bekanta dig med Bluetooth apparatens bruksmanual för mer information. ANSLUTNING PÅ NYTT TILL BLUETOOH AUDIOKÄLLENHETEN Om Bluetooth-enheten är redan ihopparad med ASB-210BT, men parningen bryts av någon orsak, även om de båda Bluetooth-enheterna har strömmen på, kan du ansluta dem enligt följande åtgärder: 1. Håll PAIR-knappen nedtryckt på apparatens frontpanel eller fjärrkontrollen för att bilda en ny link med audiokällenheten. Bluetooth indikatorn blinkar ca. 1.5 minuter under återkopplingen. 2. Välj audiokällenheten som anslutes till ASB-210BT. Bluetooth-indikatorn ändras till blå, om linkningen mellan ASB-210BT och audiokällenheten har lyckats. EQ-EFFEKTER Tryck på EQ-knappen upprepade gånger på fjärrkontrollen för att browsa ekvaliseringsinställningar. Frigör knappen genast när önskad EQ-effekt visas på displayen. 6

7 FM RADIO Stämma in FM-radiostationer 1. Slå på strömmen till apparaten och byt till FM-läge (radio) genom att trycka på sourceknappen repeterat. 2. Stäm in önskad radiostation gernom att trycka på TUNING/SKIP/SEARCH-knappen repeterat på fjärrkontrollen. Håll TUNING/SKIP/SEARCH-knappen nedtryckt för att starta automatisk stationssökning framåt eller bakåt på mottagningsbandet. (När en sändande stationsfrekvens hittas, stoppas sökningen omedelbart). Du kan efter önskan stänga av den automatiska sökningen genom att trycka på TUNING/SKIP/SEARCH-knappen på fjärrkontrollen. 3. Under radiomottagning är det också möjligt att välja frekvens med fjärrkontrollens sifferknappar. Tryck till ex. på 8, 9 och 8 för att välja frekvensen 89.8 MHz. Lagring av favoritstationer 1. För att lagra stationen du lyssnar på, tryvk på MEM-knappen tills ett minnesplatsnummer börjar blinka på displayen. 2. Använd CH+ eller CH- knappen på fjärrkontrollen ochvälj minnesplatsen på vilken du vill lagra frågavarande station. 3. Bekräfta valet med MEM-knappen på fjärrkontrollen. 4. Tryck på CH+ eller CH- knappen repeterat på fjärrkontrollen under radiomottagningen för att välja lagrade stationer. STÄNGA AV LJUDET Du kan efter behov stänga av ljudet genom att trycka på MUTE-knappen på fjärrkontrollen. Tryck på MUTE-knappen igen, när du vill återställa ljudet till original nivå. JUSTERING AV LJUDVOLYM/HÖGA/LÅGA FREKVENSER Tryck på VOLUME +/-, TREBLE +/- eller BASS +/- knapparna för att justera ljudvolymen eller nivån på höga/låga frekvenser. PROFESSIONELLA AUDIOLÄGEN Tryck på VOICE, MUSIC eller MOVIE-knapparna under uppspelning för att ändra ljud-, musik- och filmlägen för bättre ljudkvalitet. Ljudlägen kan avslöja olika detaljer i ljudet, musiken eller filmen och därmed förbättra din lyssnings- och bildupplevelse. ANSLUTNING TILL ANDRA APPARATER AUDIO IN-anslutningar 1. Koppla Aux in-anslutnngarna från apparatens bakpanel till någon annan audiokälla (t.ex. DVD-spelare) med RCA-kabel. 2. Slå på strömmen till denna enhet och audioapparaten. 3. Ändra till AUX-läget genom att rycka SOURCE-knappen repeterat. 4. Starta uppspelningen genom att använda kontrollerna på audioapparaten. 7

8 LINE IN-anslutningar Utför stegen nedan för att ansluta denna apparat till en annan ljudenhet. 1. Anslut audioenhetens LINE OUT-anslutning till ASB-210BT-apparatens LINE IN-anslutning med en audiokabel. 2. Slå på strömmen genom att trycka på STANDBY-knappen. 3. Sätt apparaten i linjeläget genom att trycka på SOURCE-knappen repeterat. 4. Slå på strömmen och starta uppspelningen. Apparatens underhåll Rengör appararten endast med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel för att rengöra enheten. FELSÖKNING Symptom Möjlig orsak Korrigeringsåtgärd Radioljudet förvrängs. 1. Stationen är fel stämd. 1. Finstäm stationen. 2. Radiosignalen är svag. 2. Justera antennen för att förbättra mottagningen. Det hörs inget ljud från 1. Enheten är inte i radioläget. 1. Tryck på SOURCE-knapradion. pen repeterat tills radioljudet hörs. 2. Ljudet är avstängt eller juste- 2. Justera ljudvolymen eller rat till minimum. återställ ljudet med MUTEknappen. Det hörs inget ljud i 1. Apparaten är inte ansluten 1. Utför anslutandet enligt Bluetooth-läget. till audiokällapparaten. manualens instruktioner. 2. Apparaten befinner sig utan- 2. Flytta apparaten inom för Bluetooth området. Bluetooth området. 3. Ljudet är avstängt eller juste- 3. Justera ljudvolymen eller rat till minimum. återställ ljudet med MUTEknappen. Ljudetförvrängs i Bluetooth/ Ljudkällans ljud är förvrängt. Om det originala källljudet är AUX/Line in-läget. dåligt eller förvrängt så märkes det lätt med goda effektiva högtalare. Prova någon annan audiokälla. Inget ljud hörs i AUX/Line 1. Apparaten är fel ansluten till 1. Anslut apparaten på nytt in-lägen. den externa enheten. enligt bruksmanualens instruktioner. 2. Ljudet är avstängt eller juste- 2. Justera ljudvolymen eller ratbtill minimum. återställ ljudet med MUTEknappen. TEKNISK INFORMATION Strömkälla: 100~240V, 50/60 Hz växelström Effektförbrukning: 50W Fjärrkontrollens batteri: CR2025 x 1 Mottagningsområde: FM MHz Bluetooth kompatibel: A2DP Mått: x 60.5 x mm Funktionsfuktighet: 10% - 75% 8

9 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna symbol indikerar, att bruksanvisningen innehåller viktiga underhållsinstruktioner Denna symbol indikerar, att apparaten innehåller en farlig spänning. Läs följande säkerhetsinstruktioner för användningen Varning: För att iundvika elstötsfara, ta inte bort några skruvar eller andra delar. Installera och använd denna apparat endast enligt beskrivningarna i bruksmanualen. Anslut apparaten endast till en strömkälla av typen som nämns i manualen. Om du inte är säker på den strömtyp som användes i dit hem, kontakta det lokala strömbolaget. Använd inga lösa eller skadade kablar och/eller stickproppar. Denna apparats konstruktion uppfyller kraven av klass II. Klass II apparater kan anslutas till ett ojordat eluttag. Eluttaget bör sitta nära utrustningen och vara lätt tillgängligt. Kontrollera att vägguttag och förlängningssladdar inte blir överbelastade. Överbelastning kan orsaka kortlutning eller brand. Håll alltid i kontakten änr du drar ut nätsladden ur vägguttaget. Dra inte i nätsladden, det kan orsaka en kortslutning. Dra ut stickproppen ur vägguttaget under åskväder. Dra ut stickproppen ur vägguttaget, om du inte använder apparaten under en lång tid. Trampa inte på nätsladden eller lämna den i kläm. Placera inga tunga föremål på nätsladden eller andra strömkablar, eftersom de kan skadas. Håll nätkabeln oåtkomlig för gnagare och kaniner. Se till att ventilationsöppningarna är alltid öppa. Täck inte dem. Lämna 5 cm fritt utrymme runt enheten. Se till att enheten är väl ventilerad. Håll enheten borta från värmekällor, såsom värme-element, spisar, ljus och andra värmealstrande produkter. Undvik att använda apparaten i närheten av starka magnetfält. Använd inte apparaten på platse där fukten kan kondenseras. Använd inte apparaten nära vatten eller andra vätskor. Anväd inte apparaten i ett fuktigt rum. Använd inte apparaten nära en simbassäng. Elekromagnetiska störningar kan stör enhetens normala användning. Om detta inträffar, återställ enheten till grundläget enigt bruksmanualens instruktioner och starta den sedan på nytt. Displayen är tillverkad av plast och kan gå sönder, om de utsättes för stötar eller dylikt. Akta dig för vassa plastskärvor för att undvika skador, om displayen går sönder. Om appararen blir våt, koppla den omedelbart loss från elnätet och låt den torka i 72 timmar innan du försöker använda den på nytt. Ta ur batteriet ur enheten och/eller fjärrkontrollen, om du inte använder den under en längre tid. Denna apparat och dess tillbehör innehåller känsliga komponenter. Tappa dem inte eller sätt dem i en mikrovågsugn eller måla dem. Bit inte eller sug på apparaten och/eller på de medlevererade tillbehören. Sätt inte små delar i öronen eller munnen, de kan orsaka kvävningsrisk och bör därmed hållas borta från barnens räckhåll. Använd inte onödigt våld när du ansluter apparaten, om någon kontakt inte verkar passa. Var försiktig när du använder apparaten i trafiken, ljuden kan störa koncentrationen. Axxion rekommenderar användning av A-batterier. 9

10 Varning: Långvarig exponering för musikspelarnas starka ljud leda till tillfällig eller permanent hörselförsämring. Varning: Använd inte USB-förlängningskabrl för anslutning av en USB-enhet. USB-förlängningskabeln kan orsaka funtionsstörningar eller förlust av data. Deklaration om överenstämmelse CE-märkta produkter uppfyller EU publicerade EMC-direktivet ((2004/108/EC) och lågspänningsdirektivet (2005/95/EC). RoHs, den här utrustningen har tillverkats enligt RoHs-direktivet. ErP II, denna enhet uppfyller ERP-direktivet. WEE, denna enher uppfyller 2002/96/EY-direktivet. Denna symbol anger, att produkten får inte kastas bort med hushållsavfall. För att säkerställa en korrekt återvinning, förinta apparaten enligt lokala lagar och förordningar. På detta sätt hjälper du till att bevara naturresurser och förbättra miljöskyddet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive). Tillverkad för: TRUEBELL FINLAND OY Juurakkokuja 4, Vantaa Kundservice tel

XEMIO-200. MP3/WMA-spelare. Bruksanvisning

XEMIO-200. MP3/WMA-spelare. Bruksanvisning XEMIO-200 MP3/WMA-spelare Bruksanvisning 1 EGENSKAPER Elegant utseende och lätt att använda MP1, MP2, MP3 och WMA-sammanpassande Multi-Code-spelare Driver-fritt skivsystem - du kan hantera dina filer direkt

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Lenco WPR-060 Vattentät Musikspelare (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Wireless Sound Cube V513

Wireless Sound Cube V513 FI - Käyttöohje SE - Bruksanvisning VARNING RISK FÖR ELCHOCK ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELCHOCK, AVLÄGSNA INTE LOCKET (ELLER BAKSIDAN). APPARATEN INNEHÅLLER INGA SERVICEOBJEKT FÖR KONSUMENTEN.

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Register your product and get support at AJ5000. Användarhandbok

Register your product and get support at AJ5000. Användarhandbok Register your product and get support at AJ5000 SV Användarhandbok PRESE T A CLOCK SET SET SET TIME HR TU NIN G M IN PR OG SCAN SLEEP C OLO R R ADI O R E P E AT B R I G H T N E S A L A R M S C O N T R

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Svenska Walkman not included / Walkman non inclus jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM viktiga säkerhetsföreskrifter Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Mci-210. Mikro Hi-Fi-system

Mci-210. Mikro Hi-Fi-system Mci-210 Mikro Hi-Fi-system ipod/iphone-docka, CD/MP3-spelare, FM-radio, USB-port och kortläsare Skissens ipod är valfri Bruksanvisning 1 EGENSKAPER OCH KONTROLLER 1 CD-fackets lucka 2 CD-luckans öppnings-/stängnings-pad

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Användarmanual Grid-7

Användarmanual Grid-7 Användarmanual Grid-7 Säkerhetsinstruktioner VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER LÄS DESSA NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING! VARNING - CAUTION RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR RISK OF ELECTRICAL SHOCK ÖPPNA EJ DO NOT OPEN

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

VIKTIGT. VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten.

VIKTIGT. VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten. Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt sätt. Förvara därefter bruksanvisningen på lämplig plats. Blixtsymbolen

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

BeoLink Wireless 1. Handledning

BeoLink Wireless 1. Handledning BeoLink Wireless 1 Handledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome HTL2160. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome HTL2160. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Frågor? Kontakta Philips HTL2160 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 3 Hjälp och support 3 Säkerhet

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar 1 KENWOOD K-501USB Kompakt hifi-system SNABBRUKSANVISNING Sid-hänvisningar till den medföljande engelska bruksanvisningen. Innehåll Tillbehör.. 6 Installation 7 Anslutningar. 8 Kontroller, indikatorer

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Bruksanvisning MODELL NR: 7340A 7350A

Bruksanvisning MODELL NR: 7340A 7350A Bruksanvisning MODELL NR: 7340A 7350A Innehåll Innehåll/tillbehör s. 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner s. 3 Inledning/uppackning etc. s. 4 Introduktion av funktioner hos aktiv (vänster) högtalare s. 5 Koppla

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

7460/50A 02 ANVÄNDARMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 ANVÄNDARMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension.

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. B E O L I N K A C T I V E 1 Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. Nu kan du spela vilken programkälla du vill (audio

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

CD140. www.philips.com/support. SE Digital Trådlös Telefon

CD140. www.philips.com/support. SE Digital Trådlös Telefon CD140 www.philips.com/support SE Digital Trådlös Telefon Varning Använd bara uppladdningsbara batterier! Handenheter skall laddas i 24 timmar innan de används. Innehåll 1 Viktigt 2 1.1 Strömförsörjning

Läs mer

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009 Kom igång! Lärardatorer Vårterminen 2009 IT-kontoret (Växel: 150 00) Håkan, 0922-152 86, hakan.tapani@haparanda.se Anders, 0922-152 85, anders.aidanpaa@haparanda.se Peter, 0922-152 75, peter.blomqvist@haparanda.se

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Håll nätverkskameran

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Cloneplus Scandinavia AB. ANV ÄNDAR MANUAL www.cloneplus.se

Cloneplus Scandinavia AB. ANV ÄNDAR MANUAL www.cloneplus.se ANV ÄNDAR MANUAL www.cloneplus.se ANVÄNDAR MANUAL www.cloneplus.se 1. Säkerhets och användar information Clone + har utformats i enlighet med de säkerhetsstandarder som anges inom EU. Innan du använder

Läs mer