ASB-210BT. BLUETOOTH SOUNDBAR med USB-port och SD-kortläsare. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASB-210BT. BLUETOOTH SOUNDBAR med USB-port och SD-kortläsare. Bruksanvisning"

Transkript

1 ASB-210BT BLUETOOTH SOUNDBAR med USB-port och SD-kortläsare Bruksanvisning 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förpackningens innehåll 2 Kontroller och anslutningar 3 Startande 4 Apparatens installationsplats 4 Fjärrkontrollens användning 4 Byte av batterier i fjärrkontrollen 5 Strömförsörjning 5 Inställning av sömntimer 5 Klockans inställning 5 Timerns inställning 5 USB och SD/MMC-kortuppspelning 6 Bluetooth system 6 Återanslutning till Bluetooth audiokällenheten 6 EQ-effekter 6 FM-radio 7 Att stämma in FM-radiokanaler 7 Lagring av favoritstationer 7 Stänga av ljudet 7 Justering av ljudvolym/höga/låga frekvenser 7 Professionella audiolägen 7 Anslutning till andra enheter 7 Ljudingång (AUDIO IN) 8 Linjeingång (LINE IN) 8 Apparatens underhåll 8 Felsökning 8 Teknisk information 8 Säkerhetsinstruktioner 9 Deklaration om överrensstämmelse 10 Bäste kund Vi tackar dig för valet av denna Axxion ASB-210BT. Våra produkter är ämnade för att stödja, förbättra och skapa lyckliga njutbara stunder för alla. Vi erbjuder användarvänlig och bra planerad hemelektronik till ett utmärkt pris. Obs! Eftersom denna manual har skrivits under produktens utveckling, baserar på fabriksinställningarna, kan själva produkten och förpackningen variera något från manualens bilder. Förpackningens innehåll Innehållet i lådan har monterats med stor omsorg. Om någonting fattas från pckningslådan, kontakta gernast din återförsäljare. Förpackningens innehåll: 1 Soundbar-enhet 1 Fjärrkontroll 1 Bruksmanual 1 RCA-kabel 1 Audiokabel 2 Väggfästen 2

3 Kontroller och anslutningar 1 Volymknapp (Volume -) 2 Volymknapp (Volume +) 3 Beredskapsläge (Standby) 4 Källväljare (Source) 5 PAIR/PLAY/PAUSE-knapp 6 SD/MMC-kortöppning 7 USB-port 8 LCD-display 9 Bluetooth -indikator 10 Fjärrkontrollsensor 11 Hängöppningar 12 FM-antenn 13 Strömkabel 14 AUX IN-anslutning 15 Linjeingång (Line in) 3

4 ATT BÖRJA Monteringsplats Placera aldrig apparaten i direkt solljus. Placera den på en stabil yta, som är plan och jämn, så att den inte kan falla eller bli utsatt för stötar från andra objekt. Se till att ingenting kan falla på enheten, eftersom stöten kan söndra den. Stick inte främmande föremål i apparatens ventilationsöppningar. Läs alltid instruktionerna noga före användning. Axxion är inte ansvarig för förlust av data (dataöverföring etec.) Använd inte en USB-förlängningskabel för att ansluta en USB-enhet. USB-kabeln kan orsaka funktionsfel eller förlust av data. Axxion rekommenderar användning av A-märkta batterier. Kauko-ohjaimen käyttö Vedä muoviliuska irti ennen ensimmäistä käyttökertaa. 1 Insomningstimer (Sleep) 2 Källväljare (Source) 3 Klockknapp 4 Timer-knapp (Timer) 5 Sifferknappar 6 Voice-knapp 7 EQ-knapp 8 Bass +/- knappar 9 Treble +/- knappar 10 Ljudavstängningsknapp 11 Beredskapsknapp 12 Stämning/överhoppning/ snabbsökning bakåt (TUNING/ SKIP/SEARCH BACKWARD) 13 Stämning/överhoppning/ snabbsökning framåt (TUNING/ SKIP/SEARCH FORWARD) 14 Minnesknapp (MEM) 15 PAIR/PLAY/PAUSE-knapp 16 MUSIC-knapp 17 MOVIE-knapp 18 Volymknappar (VOL +/-) 19 Kanalknappar (CH +/-) Axxion rekommenderar användning av A-märkta batterier. Starkt ljus kan störa fjärrkontrollens funktioner. Ta ut batterierna ur fjärrkontrllen, om du inte använder den under en lång tid. 4

5 Byte av batterier i fjärrkontrollen Byt ut fjärrkontrollens batterie, om det slutar fungera korrekt. Utför batteribytet enligt nedan: 1. Tryck på spärren (pilen 1) i riktning mot pilen 2 och håll trycket. 2. Dra ut batterihållaren i riktning mot pilen Byt ut batteriet och skjut batterihållaren tillbaka på sin plats. Observera att batteriets + sida är uppåt. Batterityp: CR2025. STRÖMFÖRSÖRJNING Kytke virtajohdon pistoke pistorasiaan. Obs! Om apparaten inte mottar någon ljudsignal under ca. 10 minuter, ställs den automatiskt i beredskapsläge (utom i FM-läge). INSTÄLLNING AV INSOMNINGSTIMER Insomningstimern kan ställas in när strömmen är på genom att utföra följande: Tryck SLEEP-knappen upprepade gånger på fjärrkontrollen för att browsa insomningstimerns inställningsalternativ. Frigör SLEEP-knappen när önskad insomningstid visas på displayen. Strömmen stängs av automatiskt när tiden har gått. Du kan kontrollera återstående tid genom att trycka på SLEEP-knappen en gång under uppspelning. KLOCKANS INSTÄLLNING Tryck på CLOCK-knappen i beredskapsäge, tills timmarna (Hour) börjas blinka på displayen. Använd TUNING/SKIP/SEARCH-knappen på fjärrkontrollen för att ställa in timmarna och bekräfta inställningen genom att trycka på CLOCK-knappen på fjärrkontrollen. Minuterna (Minute) börjar blinka på displayen. Ställ in minuterna på samma sätt som beskrivits ovan och bekräfta inställningen genom att trycka på CLOCK-knappen på fjärrkontrollen. Du kan när som helst kontrollera aktuell tid genom att trycka på CLOCK-knappen på fjärrkontrollen. Obs! Klockan kan ställas in endast i beredskapsläget. INSTÄLLNING AV TIMER 1. Håll TIMER-knappen nedtryckt på fjärrkontrollen när apparaten är i beredskapsläge. Timmarna och timer-ikonen T börjar blinka på displayen. 2. Justera timmarna genom att trycka på TUNING/SKIP/SEARCH-knappen på fjärrkontrollen. 3. Tryck pp TIMER-knappen för att bekräfta timmarnas inställning. Minuterna börjar blinka på displayen. 4. Justera minuterna genom att trycka på TUNING/SKIP/SEARCH-knappen på fjärrkontrollen. 5. Tryck på TIMER-knappen för att bekräfta minutinställningen. 6. När den timerinställda tiden nås, slås strömmen på och radion aktiveras automatiskt. 7. Timern kan efter önskan stängas av genom att trycka på TIMER-knappen kort på fjärrkontrollen. 5

6 USB OCH SD/MMC-KORTUPPSPELNING 1. Slå på strömmen och sätt USB-stickan eller SD/MMC-kortet i motsvarande öppning. 2. Tryck på SOURCE-knappen flera gånger för att välja USB- eller kortstatus. Uppspelningen startar automatiskt. 3. Tryck på TUNING SKIP/SEARCH FORWARD-knappen på fjärrkontrollen för att hoppa till nästa spår eller håll knappen nedtryckt för att starta intern snabbsökning framåt på spåret. 4. Tryck på TUNING SKIP/SEARCH BACKWARD-knappen på fjärrkontrollen för att hoppa tillbaka tll föregående spår eller håll knappen nedtryckt för att starta intern snabbsökning bakåt på spåret. 5. Använd sifferknapparna för att ange önskat spårnummer för uppspelning. BLUETOOTH SYSTEM ASB-210BT kan ta emot en stereoljudsignal från en BLUETOOTH stereo-audiokällapparat. 1. Slå på strömmen och ändra till BLUETOOTH -läget genom att trycka på SOURCEknappen repeterat. 2. LED-indikatorn blinkar snabbt till tecken på att apparaten bildar ett signalpar. 3. Aktivera Buetooth audiokällenheten. 4. Anslut ASB-210BT till audiokällenheten. Om enheten frågar efter lösenord, ange Signalparet har lyckats (den blåa LED-indikatorn tänds) och appararten är klar för musik. 6. Tryck på PLAY/PAUSE-knappen under uppsapelning för att pausa uppspelningen eller fortsätta uppspelningen från pausläge. 7. Tryck på TUNING/SKIP/SEARCH FORWARD-knappen för att hoppa framåt till nästa spårs början eller tryck på TUNING/SKIP/SEARCH BACKWARD-knappen två gånger för att hoppa tillbaka till föregående spårets början. 8. Håll TUNING/SKIP/SEARCH-knapparna nedtryckta under uppspelning för att starta intern snabbsökning på spåret framåt eller bakåt. Obs! Parets anslutningsläge avkallas för ca. 1.5 minuter. Ovanstående åtgärder är vanliga sätt att bilda ett par med en Bluetooh -apparat. Bekanta dig med Bluetooth apparatens bruksmanual för mer information. ANSLUTNING PÅ NYTT TILL BLUETOOH AUDIOKÄLLENHETEN Om Bluetooth-enheten är redan ihopparad med ASB-210BT, men parningen bryts av någon orsak, även om de båda Bluetooth-enheterna har strömmen på, kan du ansluta dem enligt följande åtgärder: 1. Håll PAIR-knappen nedtryckt på apparatens frontpanel eller fjärrkontrollen för att bilda en ny link med audiokällenheten. Bluetooth indikatorn blinkar ca. 1.5 minuter under återkopplingen. 2. Välj audiokällenheten som anslutes till ASB-210BT. Bluetooth-indikatorn ändras till blå, om linkningen mellan ASB-210BT och audiokällenheten har lyckats. EQ-EFFEKTER Tryck på EQ-knappen upprepade gånger på fjärrkontrollen för att browsa ekvaliseringsinställningar. Frigör knappen genast när önskad EQ-effekt visas på displayen. 6

7 FM RADIO Stämma in FM-radiostationer 1. Slå på strömmen till apparaten och byt till FM-läge (radio) genom att trycka på sourceknappen repeterat. 2. Stäm in önskad radiostation gernom att trycka på TUNING/SKIP/SEARCH-knappen repeterat på fjärrkontrollen. Håll TUNING/SKIP/SEARCH-knappen nedtryckt för att starta automatisk stationssökning framåt eller bakåt på mottagningsbandet. (När en sändande stationsfrekvens hittas, stoppas sökningen omedelbart). Du kan efter önskan stänga av den automatiska sökningen genom att trycka på TUNING/SKIP/SEARCH-knappen på fjärrkontrollen. 3. Under radiomottagning är det också möjligt att välja frekvens med fjärrkontrollens sifferknappar. Tryck till ex. på 8, 9 och 8 för att välja frekvensen 89.8 MHz. Lagring av favoritstationer 1. För att lagra stationen du lyssnar på, tryvk på MEM-knappen tills ett minnesplatsnummer börjar blinka på displayen. 2. Använd CH+ eller CH- knappen på fjärrkontrollen ochvälj minnesplatsen på vilken du vill lagra frågavarande station. 3. Bekräfta valet med MEM-knappen på fjärrkontrollen. 4. Tryck på CH+ eller CH- knappen repeterat på fjärrkontrollen under radiomottagningen för att välja lagrade stationer. STÄNGA AV LJUDET Du kan efter behov stänga av ljudet genom att trycka på MUTE-knappen på fjärrkontrollen. Tryck på MUTE-knappen igen, när du vill återställa ljudet till original nivå. JUSTERING AV LJUDVOLYM/HÖGA/LÅGA FREKVENSER Tryck på VOLUME +/-, TREBLE +/- eller BASS +/- knapparna för att justera ljudvolymen eller nivån på höga/låga frekvenser. PROFESSIONELLA AUDIOLÄGEN Tryck på VOICE, MUSIC eller MOVIE-knapparna under uppspelning för att ändra ljud-, musik- och filmlägen för bättre ljudkvalitet. Ljudlägen kan avslöja olika detaljer i ljudet, musiken eller filmen och därmed förbättra din lyssnings- och bildupplevelse. ANSLUTNING TILL ANDRA APPARATER AUDIO IN-anslutningar 1. Koppla Aux in-anslutnngarna från apparatens bakpanel till någon annan audiokälla (t.ex. DVD-spelare) med RCA-kabel. 2. Slå på strömmen till denna enhet och audioapparaten. 3. Ändra till AUX-läget genom att rycka SOURCE-knappen repeterat. 4. Starta uppspelningen genom att använda kontrollerna på audioapparaten. 7

8 LINE IN-anslutningar Utför stegen nedan för att ansluta denna apparat till en annan ljudenhet. 1. Anslut audioenhetens LINE OUT-anslutning till ASB-210BT-apparatens LINE IN-anslutning med en audiokabel. 2. Slå på strömmen genom att trycka på STANDBY-knappen. 3. Sätt apparaten i linjeläget genom att trycka på SOURCE-knappen repeterat. 4. Slå på strömmen och starta uppspelningen. Apparatens underhåll Rengör appararten endast med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel för att rengöra enheten. FELSÖKNING Symptom Möjlig orsak Korrigeringsåtgärd Radioljudet förvrängs. 1. Stationen är fel stämd. 1. Finstäm stationen. 2. Radiosignalen är svag. 2. Justera antennen för att förbättra mottagningen. Det hörs inget ljud från 1. Enheten är inte i radioläget. 1. Tryck på SOURCE-knapradion. pen repeterat tills radioljudet hörs. 2. Ljudet är avstängt eller juste- 2. Justera ljudvolymen eller rat till minimum. återställ ljudet med MUTEknappen. Det hörs inget ljud i 1. Apparaten är inte ansluten 1. Utför anslutandet enligt Bluetooth-läget. till audiokällapparaten. manualens instruktioner. 2. Apparaten befinner sig utan- 2. Flytta apparaten inom för Bluetooth området. Bluetooth området. 3. Ljudet är avstängt eller juste- 3. Justera ljudvolymen eller rat till minimum. återställ ljudet med MUTEknappen. Ljudetförvrängs i Bluetooth/ Ljudkällans ljud är förvrängt. Om det originala källljudet är AUX/Line in-läget. dåligt eller förvrängt så märkes det lätt med goda effektiva högtalare. Prova någon annan audiokälla. Inget ljud hörs i AUX/Line 1. Apparaten är fel ansluten till 1. Anslut apparaten på nytt in-lägen. den externa enheten. enligt bruksmanualens instruktioner. 2. Ljudet är avstängt eller juste- 2. Justera ljudvolymen eller ratbtill minimum. återställ ljudet med MUTEknappen. TEKNISK INFORMATION Strömkälla: 100~240V, 50/60 Hz växelström Effektförbrukning: 50W Fjärrkontrollens batteri: CR2025 x 1 Mottagningsområde: FM MHz Bluetooth kompatibel: A2DP Mått: x 60.5 x mm Funktionsfuktighet: 10% - 75% 8

9 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna symbol indikerar, att bruksanvisningen innehåller viktiga underhållsinstruktioner Denna symbol indikerar, att apparaten innehåller en farlig spänning. Läs följande säkerhetsinstruktioner för användningen Varning: För att iundvika elstötsfara, ta inte bort några skruvar eller andra delar. Installera och använd denna apparat endast enligt beskrivningarna i bruksmanualen. Anslut apparaten endast till en strömkälla av typen som nämns i manualen. Om du inte är säker på den strömtyp som användes i dit hem, kontakta det lokala strömbolaget. Använd inga lösa eller skadade kablar och/eller stickproppar. Denna apparats konstruktion uppfyller kraven av klass II. Klass II apparater kan anslutas till ett ojordat eluttag. Eluttaget bör sitta nära utrustningen och vara lätt tillgängligt. Kontrollera att vägguttag och förlängningssladdar inte blir överbelastade. Överbelastning kan orsaka kortlutning eller brand. Håll alltid i kontakten änr du drar ut nätsladden ur vägguttaget. Dra inte i nätsladden, det kan orsaka en kortslutning. Dra ut stickproppen ur vägguttaget under åskväder. Dra ut stickproppen ur vägguttaget, om du inte använder apparaten under en lång tid. Trampa inte på nätsladden eller lämna den i kläm. Placera inga tunga föremål på nätsladden eller andra strömkablar, eftersom de kan skadas. Håll nätkabeln oåtkomlig för gnagare och kaniner. Se till att ventilationsöppningarna är alltid öppa. Täck inte dem. Lämna 5 cm fritt utrymme runt enheten. Se till att enheten är väl ventilerad. Håll enheten borta från värmekällor, såsom värme-element, spisar, ljus och andra värmealstrande produkter. Undvik att använda apparaten i närheten av starka magnetfält. Använd inte apparaten på platse där fukten kan kondenseras. Använd inte apparaten nära vatten eller andra vätskor. Anväd inte apparaten i ett fuktigt rum. Använd inte apparaten nära en simbassäng. Elekromagnetiska störningar kan stör enhetens normala användning. Om detta inträffar, återställ enheten till grundläget enigt bruksmanualens instruktioner och starta den sedan på nytt. Displayen är tillverkad av plast och kan gå sönder, om de utsättes för stötar eller dylikt. Akta dig för vassa plastskärvor för att undvika skador, om displayen går sönder. Om appararen blir våt, koppla den omedelbart loss från elnätet och låt den torka i 72 timmar innan du försöker använda den på nytt. Ta ur batteriet ur enheten och/eller fjärrkontrollen, om du inte använder den under en längre tid. Denna apparat och dess tillbehör innehåller känsliga komponenter. Tappa dem inte eller sätt dem i en mikrovågsugn eller måla dem. Bit inte eller sug på apparaten och/eller på de medlevererade tillbehören. Sätt inte små delar i öronen eller munnen, de kan orsaka kvävningsrisk och bör därmed hållas borta från barnens räckhåll. Använd inte onödigt våld när du ansluter apparaten, om någon kontakt inte verkar passa. Var försiktig när du använder apparaten i trafiken, ljuden kan störa koncentrationen. Axxion rekommenderar användning av A-batterier. 9

10 Varning: Långvarig exponering för musikspelarnas starka ljud leda till tillfällig eller permanent hörselförsämring. Varning: Använd inte USB-förlängningskabrl för anslutning av en USB-enhet. USB-förlängningskabeln kan orsaka funtionsstörningar eller förlust av data. Deklaration om överenstämmelse CE-märkta produkter uppfyller EU publicerade EMC-direktivet ((2004/108/EC) och lågspänningsdirektivet (2005/95/EC). RoHs, den här utrustningen har tillverkats enligt RoHs-direktivet. ErP II, denna enhet uppfyller ERP-direktivet. WEE, denna enher uppfyller 2002/96/EY-direktivet. Denna symbol anger, att produkten får inte kastas bort med hushållsavfall. För att säkerställa en korrekt återvinning, förinta apparaten enligt lokala lagar och förordningar. På detta sätt hjälper du till att bevara naturresurser och förbättra miljöskyddet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive). Tillverkad för: TRUEBELL FINLAND OY Juurakkokuja 4, Vantaa Kundservice tel

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BTS-110. Bluetooth-högtalare. Bruksanvisning. Läs dessa instruktioner noga innan du använder apparaten.

BTS-110. Bluetooth-högtalare. Bruksanvisning. Läs dessa instruktioner noga innan du använder apparaten. BTS-110 Bluetooth-högtalare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga innan du använder apparaten. 1. VIKTIGT Placera inga öppna lågor, såsom brinnande stearinljus på produkten eller i dess närhet. Placer

Läs mer

XEMIO-200. MP3/WMA-spelare. Bruksanvisning

XEMIO-200. MP3/WMA-spelare. Bruksanvisning XEMIO-200 MP3/WMA-spelare Bruksanvisning 1 EGENSKAPER Elegant utseende och lätt att använda MP1, MP2, MP3 och WMA-sammanpassande Multi-Code-spelare Driver-fritt skivsystem - du kan hantera dina filer direkt

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information, Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet.

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information,  Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. SVENSK MANUAL MED DOCKNING Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. Tillverkare av denna enhet följer en princip om ständig förbättring och har inget ansvar för ändringar som görs

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

DENVER CR-918BLACK SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL

DENVER CR-918BLACK SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL DENVER CR-918BLACK SWEDISH 14 15 FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. /FININSTÄLLNING - 2. TIDSINSTÄLLNING MIN./MINNE+ 3. SNOOZE/VILA 4. PÅ / AV 5. /FININSTÄLLNING+ 6. VOLYM NED - /ALARM 1 PÅ/AV INST. 7. VOLYM NED

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips OR2000M Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Säkerhet 2 2 Förpackningens innehåll

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

BTS CH HÖGTALARE MED BLUETOOTH-MOTTAGARE BRUKSANVISNING LÄS FÖLJANDE INNAN DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN.

BTS CH HÖGTALARE MED BLUETOOTH-MOTTAGARE BRUKSANVISNING LÄS FÖLJANDE INNAN DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN. BTS-650 2.1CH HÖGTALARE MED BLUETOOTH-MOTTAGARE LÄS FÖLJANDE INNAN DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN. BRUKSANVISNING www.facebook.com/denverelectronics VARNINGAR Denna produkt har utformats och tillverkats för

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Säkerhetsanvisning. Apparaten är ingen leksak Barn måste stå under uppsikt för att säkerhetsställa att de inte leker men apparaten.

Säkerhetsanvisning. Apparaten är ingen leksak Barn måste stå under uppsikt för att säkerhetsställa att de inte leker men apparaten. Säkerhetsanvisning Viktig säkerhetsinformation För att undvika person- och/eller sakskada ska denna säkerhetsinformation läsas noggrant och beaktas. Studera också hela användarmanualen innan du installerar

Läs mer

2.1-KANALS BLUETOOTH HÖGTALARE LÄS FÖLJANDE INNAN DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN.

2.1-KANALS BLUETOOTH HÖGTALARE LÄS FÖLJANDE INNAN DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN. 2.1-KANALS BLUETOOTH HÖGTALARE LÄS FÖLJANDE INNAN DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN. BRUKSANVISNING VARNINGAR Denna produkt har utformats och tillverkats för att uppfylla strikta kvalitets- och säkerhetsnormer.

Läs mer

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE ACOUSTIMASS 5. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE ACOUSTIMASS 5 instruktionsbok

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Svensk Manual Version 1

Svensk Manual Version 1 Svensk Manual Version 1 VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten.

Läs mer

Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 9205874/1

Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 9205874/1 Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 3 2 9 6 8 7 4 5 9205874/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna MD-7W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED PLL FM RADIO OCH USB SCD-39 USB. Svensk Manual. Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner innan du använder din enhet.

CD/MP3 SPELARE MED PLL FM RADIO OCH USB SCD-39 USB. Svensk Manual. Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner innan du använder din enhet. CD/MP3 SPELARE MED PLL FM RADIO OCH USB SCD-39 USB Svensk Manual Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner innan du använder din enhet. För mer information, www.lenco.com Kära konsument, Tack för

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK.

MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK. MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK. KONTROLLER 1. TUNINGKONTROLL 2. BANDVÄLJARE (AM/FM/FM-stereo) 3. FUNKTIONSVÄLJARE (AUX/RADIO/CD/LARM)

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER 1. LAMPSKÄRM 2. DISPLAY 3. LJUS PÅ-AV 4. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL LÅG 5. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL HÖG 6. STÄMNINGSBELYSNING PÅN AV / VAL AV STÄMNINGSBELYSNING

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till

Alltid redo att hjälpa till Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Frågor? Kontakta Philips SBT550WHI/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt! 3 Säkerhet 3 Obs! 3 2

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

AM/FM Band PLL Klockradio med Dubbla Alarm CLR-1966/CR. Svensk Instruktions Manual

AM/FM Band PLL Klockradio med Dubbla Alarm CLR-1966/CR. Svensk Instruktions Manual AM/FM Band PLL Klockradio med Dubbla Alarm CLR-1966/CR Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q SV SVENSKA 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 SVENSKA SVENSKA 05-13 4 SVENSKA SÄKERHET OCH INSTALLATION 7 Den

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

Bruksanvisning. LÄS, FÖRSTÅ OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT. Spara denna broschyr för framtida bruk.

Bruksanvisning. LÄS, FÖRSTÅ OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT. Spara denna broschyr för framtida bruk. Bruksanvisning LÄS, FÖRSTÅ OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT. Spara denna broschyr för framtida bruk. www.facebook.com/denverelectronics 1. Läs anvisningarna - Alla säkerhets-och

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

KB Sound Select. Användarmanual. Gylling Teknik AB. Vendevägen Danderyd Tel: Fax:

KB Sound Select. Användarmanual. Gylling Teknik AB. Vendevägen Danderyd Tel: Fax: Användarmanual KB Sound Select Viktiga säkerhetsinstruktioner Före installation av denna enhet, läs igenom och följ instruktionerna i installationsmanualen, vilken är inkluderad i detta kit. Före användning

Läs mer

SR-05 BT. Retro Radio med Bluetooth. Svensk Manual. www.lenco.com

SR-05 BT. Retro Radio med Bluetooth. Svensk Manual. www.lenco.com SR-05 BT Retro Radio med Bluetooth Svensk Manual www.lenco.com Innehåll Varning......1 Panel... 4 Fjärrkontroll... 6 FM användning... 8 Bluetooth användning.... 9 Aux in /USB användning...10 Felsökning

Läs mer

FM-RADIO. Bruksanvisning.

FM-RADIO. Bruksanvisning. FM-RADIO Bruksanvisning www.facebook.com/denverelectronics LÄS, FÖRSTÅ OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT. Spara denna broschyr för framtida bruk. 1. Läs anvisningarna - Alla säkerhets-och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Lenco. L-701 Direktkodningsspelare. Bruksanvisning

Lenco. L-701 Direktkodningsspelare. Bruksanvisning Lenco L-701 Direktkodningsspelare Bruksanvisning 1 Försiktighetsåtgärder Installation Plocka alla delar ut ur packningen och avlägsna allt förpackningsmaterial. Koppla inte apparaten till elnätet innan

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

ROCK V40 SNABB GUIDE

ROCK V40 SNABB GUIDE ROCK V40 SNABB GUIDE 1 Frigör ROCK V40 batteri skalet Lås upp och ta bort batteriskalet, öppna sedan tätningskyddet. 2 Sätt i SIM kortet Sätt in SIM 1 / 2 kortet i telefonen enligt bilden nedan (kontakt

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer