Rådet för internationell verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådet för internationell verksamhet"

Transkript

1 KALLELSE MDH /12 1 (3) Rådet för internationell verksamhet Datum och tid: Tisdagen den 18 december, kl Plats: Magnificus, rektors konferensrum, Eskilstuna Ledamöter: Peter Dobers ordförande Åsa Lundkvist akademichef IDT Thomas Wahl akademichef HST Maria Müllersdorf akademichef HVV Pia Lindberg akademichef UKK Sara Seltborg informationschef Damir Isovic internationell samordnare IDT Fredrik Wallin internationell samordnare HST Roland Svensson internationell samordnare HVV Viktor Hennius internationell samordnare UKK Jonas Stier Ett starkt MDH Romain Decoster studentkåren Adjungerade: Tjänstemän: Gudrun Paulsdottir Stina-Lena Hellgren internationell strateg internationell handläggare Johanna Forsström internationell rekryterare Förhinder anmäls till Gudrun Paulsdottir e-post: eller telefon:

2 2 (3) 1 Val av justeringsperson Förslag till beslut: att utse Viktor Hennius att jämte ordförande justera protokollet 2 Föregående protokoll Bilaga 1 3 Fastställande av föredragningslista Förslag till beslut: att fastställa föredragningslista 4 Allmän information Bilaga 2 STINT strategisk satsning 5 Internationell rekrytering Bilaga 3,4,5,6,7,8 Varifrån kommer de studenter vi har Statistik från 2010 och 2011 Statistik från portaler mm Utbudet för 2013 (2012 inkluderat för jämförelse) Kriterier för bedömning av program som ska ges på engelska Stipendier Rekryteringsmål för programmen, studentkategorier Diskussion Kriterier för program som ges på engelska Vilket utbud ska vi ha Vilka studenter vill vi rekrytera Vilka geografiska områden ska vi hålla oss till Stipendier som strategiskt verktyg 6 Strategiska partners Bilaga 9,10,11, 12 Preliminärt underlag från akademierna Diskussion Inspel till januarimötet i RIV Upplägg för G-möte januari 7 Forskarstuderanden som har stipendier som inkomst Bilaga 13,14 Vilka regler gäller, (avsnitt 2.3 samt avsnitt 8). Hur gör man på andra lärosäten Information/diskussion

3 3 (3) 8 FEANI - Europeisk ackreditering av ingenjörs- Bilaga 15 utbildningar Möjlighet för studenter att få euroepisk ackreditering på sin ingenjörsutbildning Förslag till beslut: Rekommendera till fakultetsnämnden att högskolan anmäler sina utbildningar till FEANI 9 Mötet avslutas

4 PROTOKOLL Bilaga 1 Nr 3: Dnr: /12 Rådet för internationell verksamhet Rådet för internationell verksamhet Omfattning Datum och tid: Onsdagen den 24 oktober, kl Plats: UFO, R3-143, Mälardalens Högskola, Västerås Ledamöter: Peter Dobers Ordförande Thomas Wahl Akademichef HST Pia Lindberg Akademichef UKK Åsa Lundkvist Akademichef IDT Maria Müllersdorf Akademichef HVV Damir Isovic Internationell samordnare IDT Roland Svensson Internationell samordnare HVV Viktor Hennius Sara Seltborg Internationell samordnare UKK Informationschef Jonas Stier Romain Decoster Ett starkt MDH Studentrepresentant Adjungerade Johanna Forsström Internationell rekryterare 34 Tjänstemän: Gudrun Paulsdottir Internationell strateg Stina-Lena Hellgren Internationell handläggare Ej närvarande ledamöter: Fredrik Wallin Internationell samordnare HST Vid protokollet Gudrun Paulsdottir Justeras:.. Peter Dobers.. Maria Müllersdorf Justerandes signatur 1 (4)

5 PROTOKOLL Nr 3: Dnr: /12 Rådet för internationell verksamhet 29 Val av justeringsperson Rådet för internationell verksamhet beslutar: att utse Maria Müllersdorf att jämte ordförande justera protokollet 30 Föregående protokoll inga kommentarer angående föregående protokoll 31 Fastställande av föredragningslista inga kommentarer lades fram angående föredragningslistan Rådet för internationell verksamhet beslutar: att fastställa föredragningslistan 32 Allmän information Samarbete med Brasilien, Science without borders. Högskolan har lämnat in underlag om deltagande. Gudrun Paulsdottir deltar i ett möte den 26 oktober på Internationella programkontoret, IPK, kring hanteringen av detta program. Peter Dobers, Gudrun Paulsdottir, Paul Petersson, Hans Berggren och Marie Eriksson har haft ett möte med rektor runt internationaliseringsfrågor. Bland annat diskuterades fokuseringen av internationaliseringen på högskolan, avtalshanteringen, medverkan i andra organisationer samt mätning av internationalisering. 33 Antagningsstatistik ht 2012 Mötet fick en översyn av hösten siffor som visade en liten ökning av studenter från länder utanför EU/EES. Trots detta minskade antalet betalande. 34 Internationell rekrytering Marknadsföringsplanen Rådet fann den befintliga marknadsföringsplanen för spretig och efterlyser en mer fokuserad sådan som tar hänsyn till de strategiska val akademierna nu ska göra. Det kommer att underlätta för de ekonomska prioriteringarna. Tre värdegrunder ska vara ledande vid fokuseringen av marknadsföringen; det akademiska värdet, ett ideologiskt övervägande samt marknadsföringen av Sverige varav det akademiska värdet ska vara överordnat på MDH. Stipendier Stipendier bör användas på ett strategiskt sätt för rekrytering. Högskolan måste försöka skapa fler stipendier tillsammans med företag. Justerandes signatur 2 (4)

6 PROTOKOLL Nr 3: Dnr: /12 Rådet för internationell verksamhet Agenter Agentsamarbete ska ses som en investering från högskolans sida. Det är viktigt att hålla reda på högskolans kostnader i detta sammanhang. Rådet för internationell verksamhet beslutar: att att att att att att påbörja en strategisk diskussion om marknadsföring på mötet i december och avsluta den i januari både vad angår marknadsföring och agentsamarbete. invänta resultatet av den strategiska diskussionen innan nya geografiska områden läggs till delta i Brasilien projektet utlysa befintliga stipendier utan precisering. Preciseringen ska göras efter den strategiska diskussionen. via e-post besluta vilka program som ska stå med på Svenska Institutets lista över program som är stipendieberättigande fortsätta arbeta med agenter i Indien 35 Strategiska samarbeten Rektor ser högskolans avtal på tre nivåer; ledningsnivå, akademinivå, forskarnivå. Det pågående arbetet bör ordnas efter detta. Högskolan saknar fortfarande några kriterier för strategiska partners. Detta ska diskuteras på Rådets möte i december. Rådet för internationell verksamhet beslutar: att att att fortsätta diskussionen på mötet i december ta fram en lista över vänorter och eventuella universitet som är verksamma där akademierna analyserar sina avtal utifrån samma metod som HST och återkommer med sina prioriteringar till nästa möte 36 Utbytesprogrammen ISEP och MFS På grund av personalnedskärning har Studentcentrum vänt sig till Rådet för internationell verksamhet för att få hjälp med prioriteringar. Rådet för internationell verksamhet beslutar: att högskolan har ett fortsatt intresse at medverka i utbytesperogrammen ISEP och MFS 37 Medlemskap i Prime Punkten utgick på grund av brist på underlag Rådet för internationell verksamhet beslutar: att skicka ut underlaget via e-post och i enlighet med det slutliga resultatet eventuellt ta frågan vidare till rektorsbeslut Justerandes signatur 3 (4)

7 PROTOKOLL Nr 3: Dnr: /12 Rådet för internationell verksamhet 38 Samarbete med internationella nätverk Rådet för internationell verksamhet har diskuterat värdet av att vara med i ett internationellt nätverk med likasinnade lärosäten. European Consortium for Innovative Universities, ECIU, skulle kunna passa. Rådet för internationell verksamhet beslutar: att ta fram ett underlag för hur medlemskap kan erhållas och sedan föra rekommendationen om ansökan om medlemskap till rektor. 39 Stöd för internationella medarbetare Utgick på grund av tidsbrist och kommer att tas upp senare 40 Årsredovisning Utgick på grund av tidsbrist och kommer att tas upp senare Justerandes signatur 4 (4)

8 Rapport från Indienresan 27 oktober-8 november 2012 Bilaga 2 Deltagare: Erik Janse UKK två veckor Damir Isovic IDT första veckan Högskolans företrädare Mats Ekermo HVV två veckor Högskolans företrädare Elinor Brunnberg HVV två veckor Magnus Hoppe HST första veckan Anni Rosenberg STC första veckan Gudrun Paulsdottir UFO två veckor Åsa Lundkvist IDT en och en halv vecka Högskolans företrädare Christer Nygren IDT senare veckan Fredrik Wallin HST senare veckan 28 nov Ankomst till New Delhi Gemensam samling Alla, lobbyn på hotellet Genomgång av programmet, fördelning av arbetsuppgifter, MDH representant mm Möte med SI och Exportrådet Alla, svenska ambassaden Genomgång av upplägg inför mässan Okt Uppsättning av monter mm Anni, Gudrun Fick bästa platsen i byggnaden, mitt emot huvudentrén tillsammans med SICS Besök på Jamia Millia Islamia, Dept of Social Work Mats och Elinor Initial kontaktperson: Naghma Qureshi, PhD student Centre for Early Childhood Development and Research Lärare: Prachi Vashishtha, Fil dr Nimisha Kuman, Seema Naaz,

9 Möte med Zubair Meenai, professor & Head, Department of Social Work, Jamia Millia Islamia (JMI) JMA ger PhD, MA, BA in SW + Post Graduate (PG) Diploma in NGOs Management + PG Diploma in Child Rights. Universitets har studenter, dess namn innebär inte något annat än att det är en regular school, no official philosophy enligt ZM. Vårt besök sammanfaller med en universitetshögtid med firande, så tiden för vårt besök med Zubair Meenai, ZM, (Naghma Qureshi deltar också men sitter tyst under hela mötet) begränsas till 1,1/2 timma. Mötet blev en bra introduktion i det indiska utbildningssystemet. Slutsats: Våra socionomer motsvarar minst masternivåstudenter i Indien. The US model of SW in the Indian context - case work doesn t work in India, istället mer av field orientation, social movements. Två inriktningar vid JMI: Social Welfare respektive Social development. 60% kvinnor/40% män i soc.utbildning. Utbildning behandlar socialt arbete på olika nivåer: individnivå, grupper, social movements och policy. Den befintliga arbetsmarknaden är dock inte anpassad efter detta. Ingen regular undergraduate education in SW finns, till studier på masternivå kommer studenter med olika kandidatexamina, ekonomi, psykologi organisation, socialt arbete så en masterstudent i socialt arbete behöver nödvändigtvis inte ha någon grundutbildning i socialt arbete. Utbildningsinriktning på NGO s med fokus på 1. Environment, 2. Health, 3. Children Rights respektive fokus på (a) olika målgrupper och (b) ett community perspektiv. I Indien finns ingen statlig myndighet som utövar tillsyn över utbildningen i socialt arbete, ingen regulative body for social work education. Samtidigt finns nationella riktlinjer för BSW och MSW University Grants Commission (i N Delhi). Enligt ZM finns det ett nationellt nätverk (ett eller 2-3?) a setup of loose networks of social schools of social work som möts vid nationella konferenser, en sådan konferens planeras I februari I N Delhi. TATA Institute (TISS) omnämns som de mest framstående inom socialt arbete. Och nuvarande ordförande i IASSW (International Association of Schools of Social Work - vi/mdh är medlemmar) heter Vinna Nadilarni (?) och jobbar vid Tata. En internationell konferens om SW är under planering till februari vid TATA och som Vinna vet mer om. Vi diskuterar what is the non negotiable demand for degree in SW? och kommer fram till att denna fråga är intressant att utbyta ytterligare tankar och erfarenheter kring från svenskt och indiskt perspektiv. Vid JMI, Centre for Early Childhood and Research, har man planer på en internationell konferens till våren ZM ställer sig också positiv till fortsatt kontakt med MDH och idéer om utbyte på student- och lärarnivå. Uppföljning: - University Grants Commission, de nationella riktlinjerna för BSW o MSW-utbildningen - Slutligt ställningstagande till konkret inbjudan riktad till Elinor att medverka vid konferens med fokus barn v13 i Delhi - Konferenser med fokus utbildning-socialt arbete i Indien omnämns som kan vara intressanta att eventuellt koordinera någon kommande indienresa med

10 Besök på CASP (Non-governmental organization NGO) Mats och Elinor Besök på CASP med Naghma Qureshi (doktorand) och Seema Naaz (doktorand) Community work bedrivs för barn och deras familjer via av de här volontärerna I ett område med ca invånare där ca hälften är illiterate. Fokus ligger på familjestöd, att få mammor att amma sina barn, de väger de små barnen regelbundet, diskuterar frågor om hygien och arbetar för att ge flickorna stöd att gå i skolan. Volontärerna bor själva I området och fungerar som förebilder. Varje volontär har 50 familjer som volontären besöker, stöttar, med mera i olika situationer utifrån grundprincipen att föräldrar har ett ansvar och måste stödjas och utbildas att också ta detta ansvar. För att nå ut med sina budskap sjunger de ofta fram dem. Finansiärer av verksamheten är även utländska finansiärer inkl svenska. Totalt är 17 länder involverade i ett program med totalt sponsored children. Nyligen har en grupp från SKL (Sveriges kommuner och landsting) varit på studiebesök. CASP driver en förskoleverksamhet, en dagverksamhet för barn med funktionsnedsättning, yrkesträning osv. Man har verksamhet som är riktad både till barn och ungdomar samt deras familjer. Arbetet har barnen I focus och bedrivs även aktivt med ett genusperspektiv. Central fråga: How to change the behaviour in the community? Problem: Everyone in India is a social worker? No, but they think so, and that s the problem. There are so many social workers that don t work professionally Invigning av mässan av ambassadpersonal och exportrådspersonal Damir, Magnus, Erik, Gudrun, Anni Redovisning av de 6 bästa bidragen i Creative Business Plan tävlingen för indiska studenter, vinnare utsedd Mässa Damir, Magnus, Erik, Gudrun, Anni Upp mot 400 besökare (preliminär siffra), många frågor runt datavetenskap men även financial engineering och hälsa Presentation 25 min Kortades ner väsentligt på grund av generell försening i programmet Damir och Christer Norström, SICS Kort möte med Christer Norström, och Adam Edström, SICS håller på att etablera sig i Indien och är intresserade av att samarbeta i Indien med praktik/exjobb. Ett möte ska ordnas efter Indienresan.

11 Uppföljning: Gudrun tar kontakt och sammankallar till ett uppföljningsmöte, från Indien gruppen ska följande medverka: Damir, Magnus/Fredrik, Erik/Sergei Det är viktigt att vi lyckas koppla ihop samarbetet med SICS med TATA CS och ABB för synergier. Kort möte med Mikael Fjällström, chef för enheten affärsutveckling, Tillväxtavdelningen, Energimyndigheten. Mikael känner högskolan sedan tidigare och har haft kontakt med Christer Nygren, IDT. Energimyndigheten har verksamhet i Hyderabad bland annat. Mikael är mycket intresserad av hur vi vill arbeta i Indien och vill ha ett möte med högskolan efter Indienresan. Uppföljning: Gudrun tar kontakt och sammankallar till ett möte, från Indien gruppen ska följande medverka: Fredrik, Christer Här är det viktigt att få veta mer om deras etablering i Indien och hur vi kan samarbeta där. Kort möte med Yasmin Zaveri Roy, Hon är den svenska ambassadens expert för området hälsa och inbjöd högskolan att ta kontakt om vi har frågor inom hälsosektorn. En bra framtida kontakt. Kort möte med Raja Vasudevan, key account manager, talent aquisition, ABB. Han var mycket intresserad av hur vi vill arbeta med kopplingen lärosäte företag. Han inbjöd högskolan att träffas nästa gång vi är i Indien. Uppföljning: Gudrun skickar ett e-brev för att behålla kontakten. Ett möte med ABB/honom i New Delhi nästa gång högskolan är där är viktigt Seminarium och panel diskussion Alla Presentationer och diskussioner runt samarbete mellan företag och lärosäten. Det inleddes av HR chefen på Eriksson i Indien. Hon kände väl till MDH: s samarbete med TATA i Hyderabad och var mycket intresserad av att hålla kontakten Middag Buffémiddag med inbjudna företag. Inbjöd till goda möjligheter att diskutera med de medverkande om situationen in Indien

12 Okt Möte med agenten IndoEuropean Educational Services Ltd Gudrun och Anni Deepinder Bawa kom till mötet med en assistent. Han lovade att inom kort skicka en kommunikations- och marknadsföringsplan. Han erbjuder också att MDH får tillgång till de webbsidor/infopages de har lagt upp om MDH. MDH behöver Förse honom med information om behörighetskrav och länkar till de program som erbjuds i nästa antagningsomgång samt länken till MDU student. Deepinder föreslår införa pre-departure möten med presumtiva studenter. MDH skulle kunna medverka i dess på plats eller via videolänk. Deepinder föreslår att MDH ska hänvisa förfrågningar från indiska studenter till honom framöver. MDH ställer sig tveksamt till detta lovar ingenting. Möjligen kan agenters kontaktinformation finnas på MDH: s webb. Deepinder kommer att organisera Study in Sweden Days i New Delhi och Chennai kommer European Education Fairs att organiseras i Indien. Deepinder har också planer på att ge ut Study in Europe Magasine. Avresa till Bangalore Okt Uppsättning av mässmonter Anni Bra placering igen Seminarium, generell Sverigeinformation Presentation av högskolan. Kortad från 20 minuter till 3. Damir Kort möte med den nyutnämnde svenske konsuln Gunnar Haglund, Han var mycket intresserad av hur MDH vill arbeta med lärosäten och företag och erbjöd sina och konsulatets tjänster när MDH så behöver och inbjöd MDH att besöka konsulatet nästa gång. Uppföljning: lägg in ett besök nästa gång någon är i Bangalore. Det är viktigt att vi syns hos dem så att de kan föra vårt namn vidare. Kort möte med Anna Liberg, chef för Exportrådets filial i Bangalore. Även hon mycket intresserad av hur MDH arbetar. Möte senare på kvällen beslutades. Hennes far, Björn Karlsson professor i energiteknik, arbetar på MDH/HST.

13 Mässa Anni, Damir och Erik Flyttades inomhus på grund av regn vilket gjorde det hela mycket trångt. Många frågor med huvudfokus på datavetenskap. Kontakt etablerad med Anuradha Manoj som Magnus jobbar vid internationella enheten vid Alliance University, Bangalore Kontakten har utvecklat kontakten efter Indienbesöket. Vid Alliance University är de intresserade av utbyten inom i första hand företagsekonomi i vid bemärkelse. Anuradha har förmedlat kontakten vidare till (a) Dr. Anubha Singh of Alliance School of Business samt Director International Affairs, och till (b) Mr. Rajen Chatterjee som är Manager International Affairs. En inbjudan ( ) till vidare samtal har skickats där deras Dean (Anubha) utlovas återkomma till oss med några tankar om hur vi kan gå vidare Besök på Welingkar Institute of management Development and Research Mats, Elinor, Magnus, Gudrun Möte med: Anil Rao, Dean of the Bangalore branch Professor Mohan Chandra, Dean Business Design and Innovation Professor Madhavi Lokande, Academic head, Finance faculty Assistant Professor Sonia Mehrotra, Center for Excellence for Case Development Professor Dr. Githa Heggde, Head of Marketing Lärosätet har etablerat ett center förutveckling av cases. Man fokuserar också nu på Det man kallar entrepreneurship learning, något som kan vara intressant att titta på i samarbetsperspektiv. Sammanhanget socialt arbete och entreprenörskap är viktigt för dem och kan även det vara intressant ur ett samarbetsperspektiv. Områden där samarbete kan inledas snabbt är; International marketing, Smart cities, Business analysis/business intelligence, design science, Innovative business design, Financial mathematics, inom det sista efterfrågas gästföreläsare, möjligt att göra on-line. Gemensam utveckling av cases är ett annat intressant samarbetsområde, gärna comunity based. Avtal ska skrivas som omfattar bägge Welingkar campusen, Bangalore och Mumbai. Se vidare anteckningar under besöket i Mumbai. Magnus Hoppe har förmedlat en kontakt mellan Sonia Mehrotra (Welingkar) och Karl Karlsson på svenska företaget Blue Fish, vilken ev. kan utnyttjas för studentutbyten och andra samarbetsprojekt framöver. Sonia intresserar sig även för Social Entrepreneurship vilket kan vara ett intressant område i gränslandet mellan företagsekonomi och folkhälsovetenskap. Uppföljning: se nedan under besöket på Welingkar i Mumbai

14 20.00 Ett längre möte med Anna Liberg, chef för Exportrådets filial i Bangalore. Hon berättade om Exportråets ambition att bli en partner för svenska lärosäten i deras rekryteringsarbete i Indien. Ett koncept finns framtaget och de vill ha 10 svenska lärosäten med i piloten. Hon lovade skicka erbjudandet per e-post. Hon underströk också Exportrådets vilja att stödja lärosäten i med aktiviteter i Indien och var mycket intresserad av hur högskolan arbetar med företag, organisationer och lärosäten. Uppföljning: ta ställning till deras erbjudande. Besök dem nästa gång någon är i Bangalore. Håll dem informerade om högskolans aktiviteter i Indien. Ingen tvekan om att de kan vara till nytta med att förmedla kontakter. De har också lokaler som går att låna för möten. Nov 1 Officiell helgdag i Bangalore ledig dag Besök på Hospis i Bangalore (Non-governmental organization NGO) Mats och Elinor Besöket arrangerades av Welingkar som också hade en representant med på besöket, Professor V Mohan Chandra, som på ett personligt plan var engagerad i verksamheten och donerade pengar till verksamheten. TATA var en stor donator också. Hospisverksamheten hade startats av en läkare. Finansierades med insamlade medel och drivs med insatser från anställd personal och volontärer. Vistelsen på Hospiset kostar inget för patienterna. Det var en lugn plats där de sjuka även kunde ta emot besök av anhöriga. Det var dock inte alltid de anhöriga valde att göra besök. På hospiset arbetade läkare, sjuksköterskor, socialarbetare och volontärer. Våra ciceroner var dels en av professorerna (V Mohan Chandra) från Wellingkar som var engagerad i verksameten och finansieringen och en f.d. lärare som själv haft cancer och fungerade som volontär och rådgivare och drev samtalsgrupper. I sällskap med Manatha Shetty kom också en 15 årig pojke med särskilt intresse för Hospiset eftersom hans pappa, som arbetade för SOS barnbyar, haft cancer och opererats fem gånger. Cancersjukdomen och hotet mot livet och risken att förlora en förälder ledde till att han var intresserad av att engagera sig med volontärinsatser i hospisverksamheten. På besök på Hospiset var även andra barn. De var där till exempel för att hälsa på sin cancersjuka förälder Middag på kvällen med Magnus Larsson, chef för forskning och utveckling på ABB i Bangalore Magnus är intresserad av att fortsätta samarbetet som han utvecklat med MDH

15 I Sverige i Indien. Examensarbeten i första hand. Nov 2 Till dagens båda besök anslöt Magnus Larsson, ABB Magnus var nöjd med att vara med under dagen. Goda förutsättningar finns för samarbete mellan ABB och MDH, bland annat examensarbeten. Uppföljning: MDH/ABB behöver lösa det ekonomiska för de studenter som åker dit. Viktigt att undersöka om ABB kan tänka sig att arbeta utifrån samma koncept som TATA med ett vist ekonomiskt stöd för studenterna. (se nedan under besöket på TATA CS) MDH behöver identifiera områden som är av intresse för oss för exjobb på IDT, HST och UKK i första hand. Damir tar kontakt med Magnus och öppnar för den diskussionen. Om avtal behöver skrivas kopplas Gudrun på Besök på Indian Institute of Science, IISc Damir, Erik, Magnus, Gudrun, Åsa Prof. Govindan Rangarajan, också ansvarig för internationella relationer tog emot. Lärosätet har huvudsakligen utbildningar på master- och forskarnivå. Tar gärna Emot utbytestudenter men tillgodoräknar inte studier som deras studenter gör på andra lärosäten. Möjliga områden för samarbete; matematik, miljöteknik energi, produkt design, datavetenskap/inbyggda system, robotik. MoU behövs. Teminerna går aug-dec och jan-april. Samarbete och utbyte av doktorander är möjligt både inom kurser och forskning, delad handledning. Forskarstudier är uppbyggda enligt följande: först 1,5 år kurser sedan examination sedan forskning i 3 år. Erik fick träffa företrädare för matematik och Åsa, Damir och Magnus Larsson en företrädare för datavetenskap. Företrädaren för datavetenskap, professor Prabhakar T V, var en fullträff. Han tog oss hjärtligt emot och berättade om verksamheten inom sin avdelning, som visades sig vara kompatibel med IDT: s verksamhet inom inbyggda system. Vi fick dessutom besöka en av deras labb och träffa studenterna som jobbade med avancerade projekt inom inbyggda system och elektronik. Vi kan definitiv se våra studenter göra sina projekt och examensarbeten på detta labb av IIS. Enligt vår värd professor Prabhakar är detta fullt möjligt förutsatt det finns ett avtal mellan MDH och IIS. Det kan nämnas som en kuriösa att professor Prabhakar genomförde sina forskarstudier i Nederländerna och vi hade flera gemensamma bekanta inom forskarvärlden. Bland annat använder hans labb en mjukvara som utvecklades av IDT gamla doktorand Adam Dunkels.

16 Erik hade önskemål om att, tillsammans med professor Rangarajan, få träffa professor Mrinal K. Ghosh och docent Tirthankar Bhattacharyya. Av dessa var den förre på utlandsresa, men ett kort möte med dr Bhattacharyya och prof. Rangarajan kom till stånd. Det konstaterades att förutsättningarna för ett givande forskningssamarbete inom operatorteori och tillämpad matrisanalys mellan Bhattacharyya och Sergei Silvestrov, vars forskning Bhattacharyya visade sig vara bekant med, var mycket goda. För våra forskare i finansiell matematik vore det mycket intressant att diskutera ett samarbete med professor Ghosh. Uppföljning: Gudrun tar kontakt med Govindan Rangarajan för att få till stånd ett avtal. Avdelningen för tillämpad matematik med de ovan nämnda matematikerna för diskussioner om forskningsprojekt och planering av fortsatt utbyte, eventuellt med sikte på ett återbesök då fördjupade diskussioner kan föras med fler kollegor inom Department of Mathematics vid IISC. Ett led i förberedelserna kan vara att ordna ett nätmöte, i vilket flera forskare vardera från både MDH och IISC kan delta Besök på Volvo Alla Möte med Mr Vasuki, från HR department Volvo rekryterar studenter med kandidatexamen inom olika områden från colleges i Bangalore (RV, BMS, BIT, RUCE) dessutom samarbetar man med IIT Madras och IISc Bangalore inom olika forskningsområden. De arbetar nu med att identifiera värdiga partners inom Academic Partnership Programme/preferred partner. En möjlig partner där är NITK som ligger strax söder om Bangalore. Kan vara en möjlig framtida partner för MDH för att knyta ihop samarbetet med Volvo i Indien. Detta är samma system som Volvo i Sverige har arbetat med och där MDH finns på kortlistan och väntar på beslut. Detta system öppnar även för internationell samverkan. Mr Vasuki lovar ta upp detta med Sara Jonsson som är globalt sansvarig för system och är stationerad i Göteborg. Företaget arbetar med Corporate Social Responsibility CSR, med focus på det område norr om Bangalore där man har sina fabriker. Fokus ligger bland annat på hälsovård. Volvo har 4500 anställda i Bangalore och totalt i Indien. Uppföljning: Gudrun undersöker NITK utifrån perspektivet möjlig partner och återkommer till gruppen. Gudrun tar kontakt när Volvo Sverige har återkopplat angående MDH: s nominering som preferred research partner. MDH har fått denna bekräftelse och Volvo Bangalore har informerats.

17 Nov 3 Nov 4 Lördag - avresa till Hyderabad Söndag - ledig dag Nov Besök på TATA Consulting Services, TCS Åsa, Fredrik, Erik, Gudrun, Christer Mycket seriöst mottagande. Förutom de som var med i konferensrummet var tre andra filialer med via videolänk. TATA har över anställda, varav i Indien och utomlands. De använder i huvudsak sociala media för den interna kommunikationen, arbetar aktivt med ett Academic Interface Programme och erbjuder varje år 900 tekniska workshops och 240 kurser för akademiker. Företaget sitter i över 50 universitetsstyrelser och 135 styrelser för Business Schools. De erbjöd MDH att skicka 3 studenter på internship årligen 3-4 månader vardera med ersättning för studenter på kandidatnivå rupees/månad och för studenter på masternivån rupees/månad, inklusive bostad. MDH erbjuder att ta emot studenter på masternivån som tidigare så att det blir ett bilateralt utbyte. Företaget satsar även på samarbete/utbyte på forskarnivå. De har följande format; Inbound sabbaticals, Outbound sabbaticals, TCS research Scholar programme, Sponsored Research projects, Short visits to Innovation Labs, Joint workshops/seminars/conferences. Företaget satsar stort på Innovation inom alla områden; Derivate Innovation som syftar till att förbättra exiterande system, Platform Innovation som syftar till riskhanteringen av företagets IT plattformar och Breakthrough Innovation som innebär skapandet av något helt nytt. Företaget har 19 Innovation Labs spridda på 7 orter, Bangalore, Chennai, Mumbai, New Delhi, Hyderabad, Pune och Kalkutta. Innovationsarbetet bedrivs bland annat i det man kallar Co-innovation Networks där målet är att hitta Synergistic Networks and Mutual Benefits. Företaget vill börja forskarsamarbete nom dastavetenskap och tillämpad matematik. Ett första steg kan vara att öppna för diskussion via videolänk så att forskarna lär känna varandra. Kontaktperson för forskarkontakterna är: Dr. C. Anantaram, Kontaktperson för internship för studenter är: Dr. K. Kesavasamy, Uppföljning: Akademierna tar själva kontakt med Dr. Anataram vad gäller forskning. HST, IDT och UKK inbjuder sina forskare till denna möjlighet och när intresseanmälan finns samt att det är tydligt vilka områden som blir fokuspunkter kontaktar akademierna TATA CS var och en för sig. Gudrun ser till att Fredrik Wallin informeras om detta arbetssätt. IDT utser de första 3 studenterna/doktoranderna som ska få ta del av de minternship som TATA CS erbjuder och tar kontakt med Dr. Kesavasamy. Målet är att utöka denna möjlighet till de andra två akademierna också, för HST:s och UKK:s del att skicka en eller flera masterstudent/er eller

18 doktorand/er inom finansmatematik i den andra omgången (vt 2014). När det blir dags att formulera avtal kopplas Gudrun in Besök på Roda Mistry College of Social Work and Research Centre Mats och Elinor Kontaktperson: Principal Dr Vanila Bhaskaran, På Roda Mistry College (RMC) fanns förutom en grundutbildning i socialt arbete (125 studenter) och masterutbildning i socialt arbete (150 studenter) ett PhD-program (25 eller 150 studenter oklar uppgift i mina anteckningar). RMC är affilierat till Osmania University. Vad detta innebar hann vi inte komma in på. Tiden med Vanila blev begränsad då hon hade ett styrelsemöte som väntade. Efter samtalet med Vanila blev vi guidade runt på collegeområdet, blev visade bibliotek och studentrum/studentboende som gav ett torftigt intryck i våra svenska ögon, ett mycket begränsat bibliotek m gammalt bokbestånd och sovsalar med 6 bäddar/rum. Till detta kom ett Guesthouse som vi dock inte tittade närmare på. Vid RMC fanns även en yrkesskola för unga vuxna med funktionsnedsättning. Man lyckades placera 90 procent av de som gått på yrkesträningen här och hade uppmärkssammats för detta. Det som pågick vid vårt besök var dataträning för ett tiotal unga vuxna med rörelsehinder. Utbildningen på bachelor och masternivå innebär 4 dagars teori och 2 dagars fältarbete under hela utbildningen, 4+2 dgr. Samtalet kom i övrigt att kretsa kring utbildningen och hur den närmare är uppbyggd och var man får jobb i Indien efter genomgången utbildning, nämligen i följande ordning: (1) NGO s, (2) Governmental welfare programmes implementation (ex rural employment guarantee programme), (3) Programme managers and officers, (4) in private organisations/hospitals mm som rådgvare, patient relations, executive mediator between doctors-patients-relatives. På frågan om sociala problem i det indiska samhället omnämns (1) Poverty, (2) System of dowry (hemgiftssystem, kvinnans familj ger mannens familj gåvor som denne tycker är för lite vilket leder till utpressning mm, kriminellt idag men lever av tradition vidare), (3) arbetslöshet, (4) electricity, (5) våld i familjen, (6) alkoholism och droger (ett växande problem särskilt bland unga), (7) gatubarn. Ytterligare en intressant uppgift: Bland indiska företag (oklart om generellt eller branschavgränsat) finns lagstadgat att 3 % av arbetskraften ska reserveras för människor m funktionsnedsättningar. Uppföljning: - Samtalet med RMC förstärkte bilden av utbildningssystem beträffande SW i Indien vi fick från Jamia Millia univ. - RMC gav ett torftigt intryck, vi ser det inte som ngt framtida lärosäte för student-/lärarutbyte - Vanila lovade skicka guidelines för BSW o MSW-utbildning University Grants Comission - RMC är affilierad till Osmania university, vad detta innebär fick vi inte klargjort, en ev framtida kontakt med Osmania kan vara intressant

19 15.00 Besök på University of Hyderabad Åsa, Fredrik, Erik, Gudrun, Christer Dr. Chakravarthi Bhagvati, professor of computer science Professor K.D. Sen School of Chemistry Dr. Geeta K. Vemuganti Universitetet har 11 Schools of Study och ett stort antal forskningscenter och numera också flera center för interndisciplinära studier och forskning. Utbildning endast på master- och forskarnivå. Vissa program är dock 5-åriga men har inga möjligheter att avsluta studierna före master studenter och 500 lärare. 50 % av studenterna är doktorander. Över 80 % av lärarna har doktorerat. Vill gärna samarbeta inom forskning samt utbyta studenter på master- och forskarnivå. Ett av väldigt få universitet i Indien som har sjuksköterskeutbildning på akademisk nivå. De har inkubatorverksamhet inom teknikområdet. De har ett Study in India program för internationella studenter, en termin eller ett år. Inom socialt arbete arbetar de med adopterade byar, detta berör både School of Medical Science och Social Science. Inom datavetenskap fokuserar de på Cyber Security, Artificial Intelligence, Embedded Systems och Robotics. Intresse finns för energiområdet. Fredrik får samla ihop info om forskningsområden vid MDH som kan skickas dit. Bra att börja med virtuella möten mellan forskare när forskare som är intresserade har identifierats Middag Alla TCS bjöd på middag. Inbjudna var även företrädare för lokala universitet. De var: Birla Institute of Technology and Science, BITS, Hyderabad Osmania University, Hyderabad National Institute of Technology, Warangal Gitam University, Visakhapatnam Jawaharlal Nehru Technological University, JNTU, Hyderabad Uppföljning: av dessa förefaller BITS vara det mest intressanta. Det finns även ett IIT i Hyderabad som bör undersökas. Gudrun tar hand om den första kontrollen. Nov Erik återvände till TATA CS för möte med deras forskargrupp i Financial Erik Engineering under ledning av Vijay Chellaboina. Forskningssamarbete

20 med denna starka grupp framstår som mycket intressant för MDH:s forskare i finansiell matematik. Vi konstaterade att TATA har resurser för olika former av utbyte såsom sabbaticals av längd som kan variera mellan ett par månader och en termin. Vi fann också ett ömsesidigt intresse i att TATA erbjuder internship till en eller flera masterstudent/er eller doktorand/er från MDH:s masterprogram/forskarutbildning i finansmatematik. Utöver Financial Engineering noterades ett par andra forskningsinriktningar vid TATA, som kan ge ingångar till ytterligare forskarkontakter med MDH:s forskare i matematik/tillämpad matematik. Erik noterade sålunda e-postadresser till forskare inom maskininlärning med finanstillämpningar respektive biomatematik. Det första steget får bli att etablera kontakt via e-post och/eller nätmöten för att identifiera tänkbara samarbeten University of Hyderabad Mats och Elinor Dr Geeta K. Vemuganti Dean, school of Medical Sciences. Prof of medicine. Geeta K. Vemuganti är intresserad av mer kontakt med Mälardalens högskola, hon visade Särskilt intresse för HVV-akademin och vårt koncept hälsa-välfärd, och inte minst hur Folkhälsovetenskapen integrerats i detta. Geeta gav en bild av en mkt splittrad situation Inom akademin i Hyderabad med många miljöer och ämnesuppdelningar som hon Upplevde som ett stort problem. Geeta var framförallt involverad och engagerad i folkhälsovetenskap och att utveckla ett masterprogram inom folkhälsovetenskap med inspiration från det tvärvetenskapliga arbetet vid HVV och Mälardalens högskola. Samarbetet kan även tänkas vidgas till vårdvetenskap, sjukgymnastik och social arbete. Public Health is an emerging speciality in India sedan år tillbaka, i detta finns Geetas engagemang University of Hyderabad Erik Samtidigt med Elinor och Mats, men direkt från mötet med Tata CS, kom Erik tillbaka till University of Hyderabad för möte med Professor S Kumaresan och ett antal kollegor vid Department of Mathematics and Statistics. Bland institutionens forskningsintressen kan nämnas tillämpad matematisk statistik och biomatematik. Erik fick e-postadresser till några forskare inom det sistnämnda området. Diskussionerna kom dock främst att handla om samverkan inom masterutbildning. Efter Eriks presentation visade Prof. Kumaresan stort intresse för MDH:s masterprogram i Engineering Mathematics, och såg gärna att en lärare från oss besökte Hyderabad i tre månader för att hålla en seminarieserie för lärarna i deras ingenjörsutbildningar, utifrån vilken de kunde utveckla ett liknande

21 program, eller att masterstudenter från deras masterprogram de hade sådana dels i ( ren ) matematik och dels i tillämpad matematik efter två år tog ett ytterligare år inom vårt masterprogram i teknisk matematik. En möjlighet här kan vara att utarbeta ett program med joint degree. Av visst intresse är slutligen att Kumaresan varit gästforskare vid NCM vid GU. Vid sidan av differentialgeometri och analys har han arbetat med matematikdidaktik, och kan kanske vara en intressant kontakt även för våra didaktiker. Uppföljning: - Vi har förmedlat Geetas kontaktintresse vidare till f-vetenskapen vid HVV - Geeta besöker Europa juni 2013 (köpenhamn och Nürnberg) och har i anslutning möjlighet att besöka MDH - Folkhälovetenskapen vid HVV får ta ställning till intresse/möjligheter och ge respons till Geeta - Prof. Kumaresan bör kontaktas för fortsatta diskussioner om samverkan kring masterprogram och forskning. Avresa till Mumbai Nov Besök Welingkar Institute of Management Development and Research Åsa, Gudrun, Christer Möte med: Chandana Pai, General Manager, Anuja Agarwal, Associate Dean, Rural Management Anand James Dev, Assistant Professor, Business Design Dr Pradeep Pendse, Dean IT/e-Business/Business Design Shirin Popat, Global Internships and Placements Jesal Thakkar, International Exchange Programmes Besöket inleddes med att Åsa fick inviga en utställning om Antarktis som studenterna gjort i ett projekt att uppmärksamma växthuseffektens påverkan på den antarktiska isen. En diskusison med ovannämnda följde om utökade möjligheter till samarbete. MDH presenterades för samtliga fakultetsmedlemmar även dem i Bangalore som var med via videolänk. Diskussionen från tidigare återupptogs och följande punkter noterades: - Global Internship för svenska studenter genomförs för första gången mars 2013 o En före avresa virtuell träff bör ordnas för att de ska kunna förbereda sig väl o Bör kunna vara grunden för ett examensarbete - Reguljärt studentutbyte ska införas med både Mumbai och Bangalore - Lärosätena ska utbyta listor på lärare som vill undervisa utomlands och deras ämnen - Införa lärarutbyte

22 - Undersöka möjligjeten till virtuella föreläsningar utgå från listorna ovan - Se om lärarutbyte kan leda till samarbete inom forskning - Skapa en gemensam webbsida för att visa de gemensamma aktiviteterna, Welingkar kollar - Införa en gemensam plats för att dela på information mm, Welingkar kollar - Inleda samarbete inom Rural Cooperation stimulera innovation - Gemensam handledning av doktorander Bästa tid för svenska studenter att vara i Mumbai är september-januari, medan studenterna från Indien bör komma till Sverige januari-juni. Heltidsstudier omfattar 10 kurser 36 timmar undervisning per vecka. Detta är dock betydligt mer än vad som krävs i Sverige för heltidsstudier. Uppföljning: följande tre av ovanstående områden ska prioriteras; global internship mars 2013, får igång reguljärt studentutbyte samt utbyte av föresläsningar över internet. Erik, Christer och Magnus får i uppdrag att inkomma med listor över de lärare som vill medverka i utbytet av försläsningar och deras föreläsningsområden som sedan kan skickas till Welingkar. Utbyteplatser till Welingakar ska utlysas, Gudrun tar upp det med INA. Gudrun koordinerar arbetet med att se över avtalet med Welingkar. IDT, HST och UKK har enats om 9 studenter för deltagande i global internship. IDT/Damir och Sten Ekman koordinerar arbetet Bharati Vidyapeeth University, Pune Mats, Elinor Kontaktpersoner: Direktor International Office Dr. Jyoti R. Dandekar, Associate professor Dr Usha Varghese Vid Bharati Vidyapeeth University (BVU) i Pune blev vi mycket väl mottagna. Pune ligger ca 160 km öster om Mumbai. Enligt Jyoti är Pune ett kulturellt centrum, en studentstad, en växande stad med många colleges och 3 universitet, internationella studenter totalt i Pune (stadens storlek fick jag inget svar på, gissningsvis 3-4 miljoner???), en välkänd utbildningsstad, en lugn, välordnad och trygg stad i kontrast till Mumbai. Detta var också vårt intryck från besöket. Jyoti, vår värd för besöket har jobbat vid University of Pune sedan 1993 där hon ansvarat för den internationella verksamheten som kommit att expandera kraftigt och få ett mkt gott rykte började Jyoti vid BVU som enligt Jyoti har 5 campus i fyra städer: Pune (2 st), i Mumbai, Delhi och Sangli (?) (jfr på nätet omnämns 15 campus i 7 städer). Vid BVU i Pune finns många svenska studenter. Vi fick ett omfattande info-material om BVU, utöver MSW och PhD in social work finns bl a college of nursing. När det gäller deras master i socialt arbete (MSW) så har den fyra valbara

23 inriktningar: (1) Family and Child Welfare, (2) Urban Community and Rural Development, (3) Medical and Psychiatric Social Work, (4) Labour Welfare (motsvarar HRM). Utöver utbildningstruktur talade vi om terminsindelningar och när under året studentutbyte är möjligt. Problematiskt i utbytessammanhang är april-juni, då är det väderleksmässigt sämst (hetast, regnigast) och också problematiskt med terminsavslut och examinationstider. Bäst tidpunkt är aug-sept-okt. I samtalet med BVU kom vi längst och kunde också prata idéer om ett welfare lab och på sikt ett Linneus Palme utbyte m studenter och lärare ngt som Jyoti och Usha ställde sig mkt positiva till. Också idén att några från BVU som ett nästa steg skulle inbjudas till MDH för att lära känna varandra ytterligare och samtal kring former för fortsatt samarbete/utbyte och planering av welfare lab. I det sammanhanget uttryckte Jyoti intresse att arbeta tvärvetenskapligt och framhöll intresse för sjukgymnastik. Uppföljning: - Ett mkt positivt besök på alla sätt där ett tydligt intresse uttalades för fortsatt kontakt och framtida utbyte och samarbete - Enda (?) problemet för framtida studentutbyte: tidpunkten för MDH-socionomernas VFU infaller under den sämsta tiden sett ur Punes perspektiv - Bortsett från det ovanstående tidsmässiga problemet talar det mesta för att vi ska gå vidare i kontakterna med BVU och utveckla utbytes- och samarbetsformer Besök på Shreewatsa, Pune Shreewatsa Pune är ett hem för barn som skall adopteras bort. På barnhemmet som drevs av en intresseorganisation fanns 16 barn i ålder 0-3 månader och sammanlagt ca 75 barn i ålder 0-6 år. Barnhemmet låg i anslutning till ett av Indiens största sjukhus och hade funnits sedan 30mår tillbaka. Flera av barnen på barnhemmet har adopterats av svenska adoptivföräldrar. Besök på SOS barnbyar i Pune Barnbyn i Pune har ca 100 barn. Upp till 14 år bor både pojkar och flickor på barnbyn. Vid 14 års ålder får pojkarna flytta från barnbyn till en annan by där det bara bor pojkar. Detta för att lösa de tonårsproblem som annars uppstår. Flickorna får stanna på byn tills de är 25 år Då skall de ha förutsättningar att lämna barnbyn och kunna försörja sig själva. Barnbyn i Pune har en svensk grundare vars son fortfarande regelbundet besöker barnbyn.

24 11.30 Besök på Indian Insitute of Technology, IIT Bombay, Fredrik, Erik Möte med Subhasis Chadhuri, Dean International Relations På den internationella enheten (International relations) träffade vi Prof. Subhasis Chaudhuri. Där pratade vi generellt om Mälardalens högskolas Indien initiativ och även mer specifikt om möjligheterna att skicka ansökningar inom det befintliga IDEAS projektet. Prof. Chaudhuri berättade att studenter vid IIT Bombay generellt är försiktiga att åka iväg, då man sökt till lärosätet i mycket hög konkurrens, varför man är angelägen att läsa samtliga kurser där. Om ett samarbete ska bli attraktivt måste formerna ses över. Studenter inom forskarutbildningen större intresse (och möjlighet) för utbyte jämfört med studenter på masterutbildningar. Efter besöket på den internationella enheten På IIT Bombay besökte Fredrik två avdelningar. Vid Department of Energy Science and Engineering besöktes Prof. Rangan Banerjee. Här bedrivs en bred verksamhet inom energiområdet, bl.a. forskning och utbildning inom kostnadseffektivt och förnyelsebart energisystem (solceller, bränsleceller, energilagring, bioenergi). Vidare sker arbete inom modellering, optimering och simulering av energisystem. Vid Department of Chemistry besöktes Prof. Krishna P Kaliappan (Associate Dean). Avdelningen har en omfattande verksamhet inom biochemistry och biosystems. Då våra utbildningar/ämnesområden inte överensstämmer i dagsläget så bestämdes inget konkret nästa steg, utan fokus ligger på att vidareutveckla mot energiområdet. Dock är det intressant att se hur deras laboratorier inom fluidmekanik och värmeöverföring används. Universitet erbjöd även en intressant rundvandring i deras materialforskningslaboratorium, med speciell fokus där man undersökte olika tekniker att lägga på ytskikt och anpassa egenskaperna hos olika ytor/material med hjälp av olika tekniker. Erik besökte Department of Mathematics och fick träffa prefekten (Head of department) professor Murali Srinivasan. Då Eriks presentation kom fram till Kimmos forskningsgrupp förklarade den glatt överraskade professorn att han var mycket förtrogen med Kimmos arbete. Ett exemplar av en bok som Kimmo skrivit visades av Srinivasan, som berättade att han dagligen läste i denna bok.

25 Erik fick med en lista över institutionens forskare, på vilken Srinivasan markerat dem vars forskningsinriktningar passar väl för samarbete med forskare vid Avdelningen för tillämpad matematik vid MDH. Uppföljning: Ett första resultat av besöket vid IIT Bombay är den Linnaeus-Palme programansökan som HST skickat in. Där ligger fokus på att hitta samarbetsmöjligheter inom akademins områden, och mer specifikt för student- och lärarutbyte inom energiområdet. Avdelningen för tillämpad matematik identifierar forskare vid IIT Bombay av särskilt intresse och tar, via professor Srinivasan, kontakt med dessa via e-post och eventuellt via nätmöten. Nov 8 Besöket på University of Mumbai ställdes in en dag före det planerade mötet Generell uppföljning: Gudrun skickar tackbrev till samtliga som MDH träffade som grupp. Klart De som träffat enskilda personer separat skickar tackbrev på egen hand. Inkludera TATA Social Science Mumbai i nästa besök Univ. of Hyderabad: Gudrun kan förhoppningsvis involveras i diskussioner om de olika varianterna av joint program och liknande för att se vad som kan vara tillämpbart, och vilken finansiering som kan sökas (utöver vad som kan förverkligas inom ramen för det aktuella STINT-projektet). Det som är skrivet med rött måste förstås formuleras annorlunda i den slutliga rapporten, just nu blev det en bra kanal för ett litet intern inspel!

26 Utfall HT12 samt statistik Sammanställning till RIV, Bilaga 3

27 Prioriterade områden (listan föremål för revidering) Thailand Indien (Bangalore, Hyderabad, Mumbai) Turkiet Brasilien NYTT från hösten 2012 (insatser görs även på nationell nivå) Ryssland Europa Nederländerna Tyskland Spanien Norden/Nordplusländerna Baltikum Österrike Frankrike Polen Ukraina Vitryssland Kroatien/Balkanländerna Utdrag ur marknadsföringsplanen: Olika typer av satsningar görs beroende på område och de lokala förutsättningarna. En mer detaljerad plan för varje land har tagits/tas fram. Högskolans rekrytering är inte begränsad till ovannämnda områden men dessa kommer att erhålla speciella resurser. Vid valet av länder/geografiska områden har hänsyn tagits till följande faktorer: Akademiernas och högskolans befintliga kontakter och avtal Strategiskt intressanta områden för framtida kontakter och avtal, främst utifrån akademiperspektiv Rapport av ICG An Expanded International Market Positioning Strategy for Sweden Target Countries beställd av Svenska Institutet Högskolan ska sträva efter en balans mellan avtalsstudenter och/eller studenter från EU-länder och andra internationella studenter i sina utbildningar. Utgångspunkten ska vara att en tredjedel är utbytesstudenter och/eller studenter från EU-länder och två tredjedelar är övriga internationella studenter. 2

28 Utfall HT12 Program, antagna H12 Antal registrerade Antal som betalat Antal stipendiater (delstipendiater ingår i summan över betalda) Av stipendiater har x antal ej kommit Int. Marketing 40 5 (totalt 7 men 2 återbetalda) Hel Del 1 (SI) 4 1 (del) Energy optimization for buildings Sustainable energy systems Intelligent embedded systems Software engineering 120hp Software engineering 60hp Product and process development (MDH) 0 1 (hel) Financial engineering (SI) 3 0 Health and care, public health Health and care, caring science in nursing (SI) 0 1 (hel) Analytical finance Int. business management 71 1 (totalt 3 men 2 återbetalda) Totalt (19 innan återbet)

29 Utfall HT12 (endast Master) 4 Kategori Anmälningskod Programkod Programnamn Värdakademi Högskolepoäng/Credits Ort Antal sökande i förstahand (15 januari) Antal sökande totalt (Januariomgången) Anmälningsavgiftsbefriade Anmälningsavgiftsskyldiga Har betalat anmälningsavgift (1 februari 2012) Antal 1:a handssökande svenska omgången (15 april) Totalt antal 1:a handssökande båda omgångarna Antal antagna januariomgången Antal antagna svenska omgången Totalt antal antagna Antal registrerade i mitten av september Rekryteringsmål Procentfördelning antal registrerade i förhållande till totalt antal antagna Procentfördelning antal registrerade i förhållande till rekryteringsmålen MIMA ZMS20 Masterprogram i Financial Engineering UKK 120 V-ås % 30% MIMA AGM01 Magisterprogram i hälsa och vård med HVV inriktning 60 E:a folkhälsovetenskap % 10% MIMA AGM01 Magisterprogram i hälsa och vård i HVV vårdvetenskap 60 E:a med inriktning mot 11 omvårdnad % 50% MIMA ZEG23 International Marketing HST 60 V-ås % 65% MIMA ZWG21 Magisterprogram i energioptimering HST för byggnader 60 V-ås % 50% MIMA AMM02 Masterprogram i hållbara energisystem HST 120 V-ås % 10% MIMA ZCG20 Magisterprogram i programvaruteknik IDT 60 V-ås % 30% MIMA GST01 Masterprogram i intelligenta inbyggda IDT system 120 V-ås % 100% MIMA ZCS24 Masterprogram i programvaruteknikidt 120 V-ås % 33% MIMA ZKS21 Produkt- och processutveckling - Produktion IDT 120 och E:a logistik - 17 masterprogram % 50% Summa: % 46%

30 Statistik Masterstudies.com Mälardalen University Analytics Master Advertising Impressions Program views (Clicks) Master's programme in Financial Engineering ,30% % 148 Master's programme in Health and Care ,10% % 441 Master's programme in Intelligent Embedded Systems ,10% % 446 Master's programme in International Marketing ,10% % 63 Master's programme in Product and Process Development ,50% 632 4% 27 Master's programme in Software Engineering - 1 year ,90% 846 9% 73 Master's programme in Software Engineering - 2 years ,30% 562 1% 8 Master's programme in Sustainable Energy Systems ,90% % 224 Master in Energy Optimization for Buildings ,50% % 521 t.o.m 12 okt Master in Health and Care, Public Health ,20% % 120 t.o.m 12 okt Bachelor Bachelor's programme in Analytical Finance ,80% % 28 Bachelor's programme in International Business Management ,70% % 30 Average Per Program ,10% ,40% 177,4 School Profile Page 1521 Sum CTR C/R Filtered Leads Account Summary - From 01/06/2012 to 06/12/2012 (189 days) This period * EUR Per Impression * Per View (Click) * 0.01 EUR 0.32 EUR Per Lead 1.89 EUR * Calculations are based on your current subscription. 5

31 Statistik Educations.com Statistik från 1 januari

32 Statistik Shiksha.com Campaign start : 10th June Total Responses : 352 Time spent : 5.5 months (10 June - 28 Nov) Average Monthly responses : 58 responses No. of searches in which the institute appeared : 2212 No. of times the institute is viewed : 797 C/R (Conversion Rate): 36% Click through rates : 352/797 = 44% Intelligent Embedded Systems 81/118 (CTR 69%) Software Engineering 132/294 (45%) Product and Process Development 14/18 (78%) Sustainable Energy Systems 10/16 (63%) International Marketing 71/194 (37%) Financial Engineering 2/10 (20%) International Business Mgmt 10/28 (36%) Analytical Finance 2/33 (6%) Health and Care 30 /? (teknisk miss av Shiksha) Total 352 leads/ 711 programme views 7

33 Statistik BookBoon 8

34 Statistik fram till 7 dec: Antal registrerade för tävlingen Antal färdiga tävlingsbidrag 1125 st 629 st Statistik fram till 23 november: Räckvidd: StudentCompetitions webbsida unika besökare Sociala mediekanaler followers Nyhetsbrev subscribers Partnerkanaler followers/subscribers Total räckvidd Ca 1800 klick på länkar som lagts ut 9

35 Exempel på leadssvar Dear XX XX, Thank you for showing interest in the Master s programme in Intelligent Embedded Systems at Mälardalen University, Sweden. It is a great choice if you wish to get a head start in your future career, as the programme will prepare you for the professional life and make you highly attractive for employers. Furthermore, we would of course enjoy having you as our student and being part of your future success! For more information about the programme, please visit the programme page. How it's like to study at Mälardalen University and other useful information can be found on our web page, I would also like to take this opportunity to show you a website where you can ask questions directly to our students. You'll find it at Me and my colleagues here at Mälardalen University will gladly answer any questions you may have, so please don't hesitate to contact us again. If you have questions related to the programme I can recommend you to contact Ms Annika Björklund, Study advisor. You'll reach her at or by phone +46 (0) Please apply for the autumn semester 2013 (starting in early September) if you are interested in our great programme. That way you'll also get the opportunity to apply for scholarships that we offer. The application period for next academic year is open and you can apply either through our website or directly via the national application system There you ll also find plenty of useful information about the application process as well as studying in Sweden in general. Looking forward to hearing from you again and I'll happily guide you through to the application process! Yours sincerely, Johanna Forsström International Student Recruitment Mälardalen University Division for Student Affairs Box Västerås Sweden Tel dir: +46 (0) Fax: +46 (0) Web: 10

36 Planerade aktiviteter centralt 2013 Portaler Masterstudies.com Shiksha.com Educations.com StudyPortals.com StudyInSweden.se Medieinsatser Tävling/-ar för varumärkesspridning StudentCompetitions BookBoon (annonsering i e-litteratur) mdustudent.com Agentsamarbete Förbättra förutsättningarna för agenterna CRM-system Optimera hantering av presumtiva studenter/leads Koppling till VHS enklare uppföljning av kanaler 11

37 Studentcentrum Bilaga (2) Handläggare Stina-Lena Hellgren Mottagare Rådet för internationell verksamhet Sökande topp 10 länder, 2011 och 2012 MASTER HT11 Sverige 182 Etiopien 46 Pakistan 42 Bangladesh 39 Iran 29 Nigeria 25 Tyskland 21 Indien 21 Thailand 20 Grekland 17 Spanien 11 Finland 11 MASTER HT12 Sverige 114 Indien 70 Etiopien 51 Pakistan 50 Thailand 38 Grekland 34 Tyskland 31 Uganda 30 Tanzania 28 Bangladesh 27 Iran 25 Nigeria/UK/Finland 15 vardera Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. Besöksadress: Drottninggatan 16 A Postadress: Box 325, Eskilstuna Tfn: Besöksadress: Högskoleplan 2 Postadress: Box 883, Västerås Tfn: Webb: E-post: Org.nr:

38 IKHT 12 2 (2) Sverige 127 Pakistan 100 Bangladesh 63 Nigeria 42 Uganda 36 Etiopien 34 UK 34 Finland 30 Kenya 28 Iran 27 Zambia 26 Antal sökande enligt NyA sorterade efter uppgiven adress ht 2012 (detaljerad) Sverige 114 Indien 70 Etiopien 51 Pakistan 50 Thailand 38 Grekland 34 Tyskland 31 Uganda 30 Tanzania 28 Bangladesh 27 Iran 25 Nigeria 15 United Kingdom 15 Finland 15 Rwanda 13 Turkiet 12 Kamerun 11 Nederländerna 11 Zambia 10 Övriga 184

39 Utbildnings- och forskningssektionen Bilaga (1) Handläggare Gudrun Paulsdottir Mottagare Rådet för internationell verksamhet Programutbud på engelska för hösten 2013 samt hösten 2012 till jämförelse Kandidatprogram, hösten 2013 Analytical finance, 180 credits International business management, 180 credits Masterprogram, hösten 2013 International marketing, 60 credits Master's programme in health and care, 60 credits Master's programme in software engineering, 60 credits Master's programme in financial engineering, 120 credits Master's programme in intelligent embedded systems, 120 credits Master's programme in product and process development - production and logistics, 120 credits Master's programme in software engineering, 120 credits Master's programme in sustainable energy systems, 120 credits Kandidatprogram, hösten 2012 Analytical Finance, 180 hp International Business Management, 180 hp Masterprogram, hösten 2012 Master s Programme in Energy Optimisation for Buildings, 60 credits Master s Programme in Health and Care, 60 credits International Marketing, 60 credits Master's programme in Software Engineering, 60 credits Master's programme in Intelligent Embedded Systems, 120 credits Master's programme in Product and Process Development - Production and Logistics, 120 credits Master's programme in Software Engineering, 120 credits Master's programme in Sustainable Energy Systems, 120 credits Master's programme in Financial Engineering, 120 credits Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. Besöksadress: Drottninggatan 16 A Postadress: Box 325, Eskilstuna Tfn: Besöksadress: Högskoleplan 2 Postadress: Box 883, Västerås Tfn: Webb: E-post: Org.nr:

40 Utbildnings- och forskningsavdelningen Bilaga (1) Handläggare Gudrun Paulsdottir Mottagare: Rådet för Internationell verksamhet Bedömningskriterier för program som ges på engelska En av de arbetsuppgifter som ligger på Rådet för Internationell verksamhet (RIV) är att bedöma de program som akademierna önskar ge på engelska utifrån ett internationellt rekryteringsperspektiv Från våren 2013 kommer detta moment vara inplanerat i rådets verksamhet. Eftersom detta också är första gången rådet gör detta så får det ses som en försöksomgång där processen diskuteras och justeras utifrån denna omgångs erfarenhet. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att högskolan i sin marknadsföring till internationella studenter framhåller vissa styrkor och möjligheter som studenterna ska kunna ta del av under sin vistelse på MDH. I den förra omgången av den internationella enkätundersökningen som görs av International Student Barometer framkom det tydligt att studenter som söker sig till MDH från utlandet har förhoppningar om företagskontakter och karriärmöjligheter utifrån den marknadsföring MDH använder sig av. De kriterier som valts ut i denna omgång baseras till viss del på resultatet i nämnda enkätundersökning. Underlag för rekommendationer kommer att omfatta: Populärbeskrivning och utbildningsplan för programmen Excelfil att fylla i utifrån de kriterier som ska följas Andra relevanta dokument beroende på ärendets natur Följande kriterier ska bedömas: 1. Har det föreslagna programmet en forskningsbas i enlighet med MDH: s forsknings- och utbildningsstrategi för som håller i en internationell jämförelse? 2. Innehåller förslaget gemensamma/dubbla examina? a. Om ja: Är alla formella krav uppfyllda av den internationella partner utifrån MDH: s regelverk? 3. Hur ska värdakademin uppfylla löften som ges vad gäller: a. Gästföreläsare b. Kontakter med näringsliv c. Andra externa kontakter d. Praktik eller motsvarande 4. Har det föreslagna programmet tillräckligt med undervisningstid/kontakttid för att klara en internationell jämförelse (indikatorer kommer att finnas för jämförelse/stöd) 5. Ska programmet marknadsföras globalt eller bara inom EU (program med låg undervisningstäthet, svag forskningsbas och/eller andra svagheter bör endast erbjudas inom EU).

41

42

43

44

45

46 Studentcentrum Bilaga 8 1 (1) Handläggare Stina-Lena Hellgren Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Internationella programkontoret ansvarar för administrering och fördelning av medel till universitet och högskolor i Sverige. I fastställda riktlinjer bestäms hur medlen får användas. MDH stipendium (arbetsprocess 2012) Alla som sökte MDH i första och andra hand inför läsåret 2012/2013, som sökt i tid och betalat anmälningsavgiften i tid, fick ett erbjudande om att söka MDH: s stipendium. Inbjudan skickades via den 14 februari. De som sökte stipendiet fyllde i en on-line blankett och skickade sitt cv till MDH före 1 mars. Stipendiet var inte sökbart för studenter från Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Kambodia, Etiopien, Kenya, Mali, Mozambique, Rwanda, Tanzania, Uganda and Zambia. Dessa studenter hänvisas till SI och stipendier speciellt finansierade av SIDA. Akademierna fick den 2 mars ansökningarna för prioritering. Prioriteringen baserades på de sökandes tidigare studieresultat vid meritgrundande lärosäte. I bedömningen av vilken sökande som skulle erhålla stipendium var högst betyg utslagsgivande. Studenterna fick besked om utfallet den 16 mars. En fördelning av antalet MDH stipendier gjordes centralt som baserades på antalet sökande varje akademi hade i förhållande till det totala antalet studieavgiftsskyldiga sökande. Varje akademi fick fritt fördela stipendierna mellan sina program. Endast antagna studenter kunde komma ifråga för stipendiet. Akademi Antal stipendier Antal sökande Antal behöriga Antal beviljade Antal registrerade HST IDT HVV UKK Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. Besöksadress: Drottninggatan 12 Postadress: Box 325, Eskilstuna Tfn: Fax: Besöksadress: Högskoleplan 1 Postadress: Box 883, Västerås Tfn: Fax: Webb: E-post: Org.nr:

47 Kartläggning av avtal med internationella partners/mapping of agreements with international partners Bilaga 9 Lärosätets namn/ Name of HE institution Datum för kartläggningen/ Date of the mapping Kommentarer/ Comments Samarbetets utveckling/ Level of cooperation Samarbetets kännetecken/ Relationship attributes Nytt avtal/ New agreement Samarbete under utveckling/ Developing co-operation Färdigutvecklat samarbete/ Co-operation fully developed Möjlig strategisk partner/ Possible key partner Samarbetets bredd Endast studenter/ Enskild lärare/ Enskild forskare Studenter/lärare Lärare/forskare Studenter/forskare Studenter/lärare/forskare Huvudområde på akademi Flera huvudområden på akademi Huvudområde/n på annan akademi Huvudområde/n på flera akademier Forskning Verksamhetsförlagd utbildning Examensarbeten utanför lärosätet Samverkan/samproduktion ingår Samarbetets djup Kandidatnivå Mastersnivå Forskarutbildningsnivå Dubbla diplom Gemensamma diplom Speciella projekt inom utbildning

48 Speciella projekt inom forskning Speciella projekt inom samverkan Alumni verksamhet Geografiskt område och förutsättningar Europa Nordamerika Mellan- och Sydamerika Asien Afrika Mellanöstern Politisk stabilitet Ekonomisk utveckling i regionen Intressanta företag i regionen Intressanta organisationer i regionen Svenska företag i regionen Annan svensk närvaro i regionen Andra svenska lärosäten som partner Tillgänglighet/infrastruktur Landets/regionens attraktionskraft Nationell ranking Internationell ranking

49 Bilaga 10 1 (7) Strategiska partners vid Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Inledning Denna utredning om potentiella strategiska partners för Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling har sin grund i verksamhetsplan En prioriteterad aktivetet är att under året identifiera och fördjupa samarbetet med ett antal strategiska partners. Den bruttolisa av potentiella strategiska partners som presenteras är ett internt arbetsmaterial och ska ses som en viljeinriktning från akademins sida att vidareutveckla ett antal samarbeten ytterligare. Kartläggning Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) påbörjade under 2011 en genomgång av samtliga avtal inom grundutbildningssidan. Målet har varit att prioritera avtal som är aktiva och ger ett värdefullt bidrag till verksamheten i form av både internationalisering och kvalitet, samt att under en treårsperiod avsluta inaktiva och icke fungerande avtal. Under sommaren inleddes en fullskalig kartläggning över hur studentflöden inom utbildningssidan ser ut. Några av frågorna var: - Vart åker studenter vid HST för utlandsstudier? - Vilka lärosäten/länder utgör prioriterade val bland utresande studenter vid HST? - Vart kommer HSTs inresande studenter ifrån? - Vilka avtal är aktiva och i balans när det gäller in- och utresande? - Vilka avtal är inaktiva eller har en stor obalans mellan in- och utresande? Parallellt med denna kartläggning av det faktiska läget för in- och utresande vid akademin har även den studentenkät som genomfördes under HT2011 tagits i beaktande. Där tillfrågades 300 studenter om vilka tre länder man främst föredrog att åka till för utlandsstudier. 52 studenter på akademin svarade, men det finns dock ingen information om fördelningen av studenter mellan respektive ämne inom akademin. Vidare har det via forsknings- och utbildningsledare inom respektive område, ekonomi och teknik gjorts förfrågningar om betydelsefulla partner universitet ur såväl ett grundutbildnings-, forskarutbildnings- och forskningsperspektiv. Likaså har ett antal betydande nätverk för studentoch personalutbyten identifierats. En sammanställning över personalens faktiska resor har även inkluderats. Studentflöden Sammanfattningsvis så har akademin totalt 421 inresande och 181 utresande studenter under en treårsperiod. Perioden inkluderar de som accepterats för studier under läsåret 2012/2013. Av de inresande studenterna läser ungefär 76 % inom Hum/Sam medan 24 % studerar inom N/T. För de utresande studenterna är fördelningen drygt 90 % från Hum/Sam och resterande 10 %

50 är från N/T-sidan. I arbetet har även flödena visualiserats 1 för att ge en snabb överklick av vilka länder som studenterna åker till (se bild 1). 2 (7) Bild 1. En översiktsbild till vilka länder HSTs utresande studenter inom Hum/Sam-området åker till. För motsvarande geografiska område och ämnesområden har även flödena av de inresande studenterna visualiserats (se bild 2). Bild 2. En översiktsbild från vilka länder inresande studenter till Hum/Sam området kommer ifrån. Exempelvis är det tydligt att för vårt Europeiska utbyte är Frankrike och Spanien de mest populära länderna för utresande studenter, men det är 1 Översiktskartor för samtliga världsdelar uppdelat på ämnesområdena Hum/Sam och N/T finns att tillgå på G:\HST\Administrativa enheten\informatör\kartor, inutresande.

51 samtidigt en obalans i många avtal. Tyskland är ett land där HST har stora obalanser då många inresande studenter kommer därifrån, men landet är måttligt eftertraktat av HSTs egna studenter. För en mer detaljerad bild av samarbetena finns statistik på lärosätesnivå (se bilaga X). 3 (7) Studenters önskemål och faktiska ansökningar Förra året, HT2011, genomfördes en studentenkät som skickades ut till 300 studenter. Då undersökningen gjordes för att få en allmän bild av vilka länder som anses vara prioriterade vid akademin generellt ställdes ett fåtal frågor. I detta underlag finns det därför ingen möjlighet att exempelvis göra en distinktion mellan ekonomie- eller ingenjörsstudenter. Undersökningen ger dock en samlad bild för vart HSTs studenter vill resa för att genomföra en utlandstermin (se tabell 1). Tabell 1. Sammanställning av studenternas prioriteringar när det gäller länder för utbytesstudier. Generellt sett är länder med engelska som huvudspråk högt upp på studenternas prioriteringslista. Det återspeglas även i de söksiffror och vart studenter faktiskt åker. Ett utländskt universitet med ett bra utbud av engelska kurser ökar söktrycket från HST studenter. Storstäder (ex. Barcelona och Madrid) utgör ett undantag, hit åker HSTs studenter trots i vissa fall ett begränsat utbud av engelska kurser. För att få en bättre förståelse om studenternas vilja att faktisk åka för utlandstermin till vissa länder kan man analysera deras förstahandsval (se tabell 2).

52 Tabell 2. Sammanställning över studenternas förstahandsval, till de av studenterna mest prioriterade länderna (fr. tabell 2) 2. 4 (7) Ett problem, ur ett grundutbildningsperspektiv, är att HST inte kan erbjuda utbytesterminer i den önskade omfattning med de mest eftertraktade länderna som Australien, Storbritannien och USA. Med dessa länder har HST idag inga eller väldigt begränsade möjligheter att skicka studenter och avtalen är ofta i obalans. Under läsåret 2012/2013 kunde exempelvis inte studenterna söka till Kanada på grund av obalans i avtalen. Resevanor och åsikter inom forskning och grundutbildning Via forsknings- och utbildningsledare har en förfrågan gått ut till ekonomioch tekniksidan. På ekonomisidan har framför allt verksamma lärare/programsamordnare på utbildningssidan inkommit med underlag. På tekniksidan är det huvudsakligen forskande personal, i huvudsak professorer, som föreslagit möjliga strategiska partners. Detta beskriver också väl situationen för internationaliseringsaktiviteter på HST. På ekonomisidan finns ett behov för att tillgodose de många utresande studenterna. På tekniksidan finns ett mer utvecklat samarbete på forskningsoch forskarutbildningsnivå, men inte lika stort på grundutbildningsnivå. Inom ekonomiområdet framkommer speciellt två viktiga nätverk; NordPlus och Prime, och här sker ett kontinuerligt nätverkande. Inom ramen för NordPlus sker även kortare utbyten på studentnivå. Inom dessa nätverk finns ett antal lärosäten anknutna, och vissa av dem skulle kunna vara strategiska partners. Vidare finns en långtgående planering för ett doubledegree program med Hanze University Groningen. Forskningssamarbeten 2 Om siffra saknas har studenterna inte haft möjlighet att söka till lärosäten i detta land under läsåret 12/13, p.g.a. inga avtal eller obalans i avtalen.

53 sker i dagsläget mest på individnivå, men det uttrycks en vilja att vidareutveckla detta. 5 (7) På tekniksidan driver de ledande professorerna ett arbete med konferensen Int. Conf. on Applied Energy (ICAE). Konferensen är kopplad till Int. Journal of Applied Energy (rank 7 av alla journaler i Energy & Fuels; Impact factor: 5,106). Dessa samarbeten anses kunna utvecklas ytterligare och omfattar bl.a. University of Perugia (Italien) samt University of Waterloo (Kanada). Inom ämnet energiteknik finns i dagsläget akademins teknikutbildningar på avancerad nivå. Dessa är idag planerade att ges helt på engelska. Tekniksidans prioritering inom forskningen ligger dessutom på profilen Framtidens Energi. Vidare ger en sammanställning över personalens (forskare, lärare och doktorander) resor också en indikation om vilka länder besöks frekvent inom ramen för forskning och utbildning. Baserat från en sammanställning från verksamhetsåret 2011 (se tabell 3) ges en ögonblicksbild hur resorna fördelats länder emellan 3. Tabell 3. De länder som besökts flest gånger av forskare, lärare och doktorander under verksamhetsåret Land Antal resor Italien 10 Estland 6 England 5 Spanien 5 Sydafrika 5 Tyskland 5 Kina 4 Österrike 4 Danmark 3 USA 3 Antalet resor till ett land varierar kraftigt mellan åren, och en viktig konferens kan följaktligen göra att många anställda besöker ett land ett specifikt år, utan att någon övrigt omfattande utbyte pågår. Exempelvis anordnades en ICAE konferens vid University of Perugia med många deltagare från HST vid samma tillfälle. Å andra sidan var konferensen 3 Ur verksamhetsårets 2011 reseredovisning har resor gjorda av forskare, lärare och doktorander filterats ut. Alla typer av resor finns med i underlaget. Varje persons resa till ett land har räknats.

54 samordnad av Mälardalens högskola och University of Perugia. Det finns dock ett underlag för en än mer detaljerad analys även här. 6 (7) Bruttolista med potentiella strategiska partners De avväganden som görs vid HST bör ta hänsyn till den olika karaktär som de olika verksamhetsområdena har. Inom ekonomi är det idag en större fokusering på behovet inom grundutbildning och dessutom på kandidatnivå. På tekniksidan är forskningssamarbetena mer omfattande. Studenterna gör också sina utlandsterminer i ett senare skede av utbildningen, vilket innebär att det är viktigare att hitta synergier där forskningen bidrar till utbildningen på avancerad nivå. Listan för ekonomi (se tabell 4) är framtagna efter en sammanvägning av främst de nätverk (NordPlus) som undervisande personal är aktiva inom, samt det faktiska utbytet som sker idag på grundutbildningssidan (Gu). En generell utmaning för ekonomisida är att de länder som ingår i NordPlus samarbetet är inte prioriterade av studenterna. Tabell 4. Bruttolista för ekonomi Ekonomi Universitet Land Notering Lahti University of Applied Sciences Finland NordPlus Reykjavik University Island NordPlus Telemark University College Norge NordPlus/Gu Tallinn University of Technology Estland NordPlus/Gu Aarhus University, Institute of Business & Technology ISM University of Management and Economics Danmark Litauen NordPlus NordPlus Universite Jean Moulin Lyon 3 Frankrike Gu EDC Frankrike Gu Inholland University Hanze University Groningen Nederländer na Nederländer na Gu Gu/Double degree Universita Cattolica del Sacro Cuore Italien Gu Hochschule Breemen UAS Tyskland Gu Listan för teknik (se tabell 5) är främst baserad på input från professorer och de samarbeten som där angivits (Fo). Hänsyn har även tagits till det faktiska

55 utbyte som idag ägt rum inom relevanta teknikämnen (Gu). En generell utmaning för tekniksidan är att identifiera attraktiva samarbetspartners som möjliggöra en högre andel utresande ingenjörsstudenter. 7 (7) Tabell 5. Bruttolista för teknik Teknik (Bygg-, energi- och miljöteknik) Universitet Land Notering East China Univ. of Sci. & Tech. Kina Fo Hong Kong Polytechnic Univ. Hongkong Fo/Gu National Univ. of Singapore Singapore Fo University of Perugia Italien Fo/Gu Univ. of Waterloo Kanada Fo Brno University Tjeckien Gu University of Cape Town Sydafrika Fo Avslutande diskussion Arbetet med att identifiera strategiska partners har påbörjats vid HST. Det finns en tydlig skillnad av det behov som internationaliseringen inom de olika verksamhetsområdena ska täcka. De lärosäten som finns med i bruttolistan är idag inte tilltalade i frågan Strategisk partner varför detta ska ses som ett internt arbetsdokument. Vidare är det viktigt att klargöra om MDH/HST kan ha en uttalad strategisk partner som samtidigt inte beaktar MDH som strategiskt viktig. Detta kan i allra högsta grad påverka den slutliga utformningen av möjliga strategiska partners. Det är också viktigt att förstå för- och nackdelar med strategiska partners kan dessa begränsa det övriga internationella utbytet? Där är det också viktigt att det tydliggörs hur lärosätet och akademierna i framtiden ska förhålla sig till sina strategiska partners i relation till andra internationella samarbeten.

56 Bilaga 11 Strategiska internationella partners IDT Internationalisering prioriteras högt på IDT. Vi betraktar internationalisering som ett viktigt verktyg för verksamhetsutveckling på organisationsnivå och personlig utveckling på individnivå. Det innebär bland annat att vi samverkar med universitet i olika världsdelar inom utbildning och forskning, samt att vi utvecklar internationella nätverk med ledande lärosäten inom våra ämnen. Akademin verkar aktivt för att utveckla den internationella rörligheten bland lärare, studenter och administrativ personal i syfte att höja kvaliteten i utbildning och forskning. Ett omfattande arbete för att stärka internationalisering inom utbildning påbörjades redan när akademin skapades och följdes upp under nästkommande år. Utfallet blev ett fyrtiotal nya utbytesavtal med utvalda utländska universitet, samt omfattande beviljade externa medel för internationalisering, bl a koordinator av 3 stora Erasmus Mundus projekt, 6 Linnaeus-Palme projekt, 2 KKS projekt, Tempus, Sida, Nordplus, GSEEM, osv. Dessutom erbjuder vi fyra internationella masterprogram med ett stort utbud av kurser med engelska som undervisningsspråk och möjlighet till dubbelexamen, vilket gör oss till en attraktiv värdinstitution. Allt detta tillsammans har lett till tusentals student- och lärarutbyten genom åren. Internationalisering inom forskning är mist lika stor. Fler än 100 medarbetare forskar eller forskarstuderar på IDT, bland annat inom inbyggda system, intelligenta sensorsystem eller innovation och produktrealisering. Vi är med i många internationella nätverk kopplade till institutionens ämnesområden, publicerar årligen hundratals artiklar på internationella konferenser, och är med och organiserar konferenser både utomlands och på MDH. Vissa internationella samarbeten har genom åren utvecklats mer än de andra, till exempel genom gemensamma masterutbildningar med dubbelexamen, Linnaeus- Palme projekt, gemensamma forsknings-, utbildnings- och mobilitetsprojekt, gemensamma doktorander osv. Några andra har en stor potential för att vidareutvecklas till ömsesidig nytta, och vi vill gärna satsa på dem. Båda kategorier kvalificeras som strategiska partners for akademin och de redovisas i tabellen nedan.

57 Bilaga 11 Lärosäte Land Kommentar Eindhoven University of Technology VU Amsterdam University of L Aquila Hochschule Darmstadt Universisad Politéchnica de Madrid University of Zagreb East China University of Science and Technology Welingkar Institute of Management Development Universiti Teknologi Malaysia Nederländerna Nederländerna Italien Tyskland Spanien Kroatien Kina Indien Malaysia Omfattande balanserat studentoch lärarutbyte inom inbyggda system Omfattande forskningssamarbete Gemensamma projekt Planer för doube-degree Double-degree inom GSEEM Gemensamma projekt, Gemensam organisation av konferenser Double-degree inom GSEEM Gemensamma projekt, Gemensam organisation av konferenser Student- och lärarutbyte Forskningssamarbete Doktorandsamarbete Planer för double-degree Stor utvecklingspotential Student- och lärarutbyte Forskningssamarbete Gemensamma projekt Stor utvecklingspotential Student- och lärarutbyte Gemensam kurs Forskningssamarbete Gemensamma doktorander med mobilitet Flera forskningsprojekt Linnaeus-Palme Student- och lärarutbyte Gemensamma publikationer Gemensamma projekt Potential till utveckling Global Internship week åt båda håll Student- och lärautbyte Linnaeus-Palme (vilande) Starka personliga kontakter Ny partner via IDEAS EM Ska söka Linnaeus-Palme tillsammans Student- och lärarutbyte Gemensamma projekt inom robotik Stor utvecklingspotential

58 Bilaga 12 UKK 1 (1) Utifrån givna kriterier bedömer UKK att vi inte har några key partners. Anledningen är att vi inte har några avtal som gagnar alla delar av UKK:s verksamhet samtidigt, och långt ifrån hela MDH. Däremot har UKK ett flertal avtal som är mycket värdefulla för någon eller några specifika verksamheter. Flera av dessa avtal kan säkert breddas och utvecklas och andra avslutas. Om vi skall sträva efter att upprätta avtal som gagnar alla delar av UKK:s verksamhet (och enligt uppdrag hela MDH, så som högskoleövergripande och gemensamma) så är det, som vi ser det, ett arbete som måste vara långsiktigt och strategiskt. Att ett samarbetslärosäte är starkt inom ett område på UKK innebär inte per automatik att det är starkt inom ett annat. Att successivt fasa ut sådana samarbeten som inte tillför något (eller inte längre, enligt FUS, har relevans för verksamheten) kan göras smärtfritt, och att förstärka de samarbeten som visat sig fungera väl och ligger i linje med verksamhetsuppdraget är ett arbete som görs successivt, men att bestämma vilka lärosäten som är key partners och vilka som inte är det riskerar att bädda för grova misstag. UKK vill därför meddela att vi i dagsläget inte kan se att vi har någon eller några key partners, däremot har vi ett flertal samarbetsavtal som vi kontinuerligt ser över och utvärderar. Under 2013 kommer UKK att se över vilka avtal som inte ska förlängas alternativt avslutas, vilka samarbeten som ska fördjupas och vidareutvecklas och hur vi ska hantera den rådande obalans som råder i befintliga samarbeten. Ambitionen är att fram till 2016 etablera samarbeten med 1-3 strategiska lärosäten inom lärarutbildning och utbildningsvetenskap, vilket är vårt huvudsakliga utbildnings- och forskningsuppdrag. Självklart ska detta göras utifrån kartläggningen av de ca 15 strategiska samarbetsavtal som enligt rektors verksamhetsuppdrag ska identifieras som MDHs key partners. HVV De främsta strategiska partners vi har idag är Rangsit University och Ministry of Public Health i Thailand. Vi har samarbete med dem på alla nivåer; studentutbyte på grund, avancerad och forskarnivå samt lärarutbyte. Vi har även forskningssamarbeten med dem. Dessutom finns Linneus Palme stipendier för planeringsarbete, student- och lärarutbyte. Detta gäller huvudsakligen sjuksköterskor på olika nivåer. I övrigt har vi ytterligare partners för lärar- och studentutbyten som är etablerade och frekvent använda. Främsta strategiska partners: Rangsit University Ministry of Public Health i Thailand. Mahidol, Thailand (Sjukgymnaster och sjuksköterskor) Chongqing, Kina (folkhälsa; socialt arbete) Seattle, USA (sjuksköterskor) Capital University, Columbus, Ohio, USA (social arbete)

59 1 (34) MDH /12 Regler och riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Beslutsfattare: Rektor Ansvarig för revision: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumentet är styrande och ska revideras senast fyra år efter det senast fastställandet. Ändringshistorik Revideringar Gäller fr.o.m. Första utgåvan Besöksadress: Drottninggatan 12 Besöksadress: Högskoleplan 1 Webb: Postadress: Box 325, Eskilstuna Postadress: Box 883, Västerås E-post: Tfn: Fax: Tfn: Fax: Org.nr.:

60 2 (34) Innehåll 1. Inledning Syfte med dokumentet Definitioner Primär målgrupp för dokument Mälardalens högskola beslutsdelegation Fakultetsnämnden Utskottet för utbildning på forskarnivå Ordförande av utskottet för forskarutbildning Akademichef Övrigt Utbildning på forskarnivå Terminstider Antagning till utbildning på forskarnivå Finansiering Handledning Övergång från annat lärosäte Allmän studieplan Individuell studieplan Forskarutbildningskurser Tillgodoräknande Studieuppföljning Studieuppehåll och studieavbrott Disputation och försvar av licentiatuppsats Doktorsavhandling/licentiatuppsats samt förhandsgranskning av denna Ansökan om att få disputera eller hålla ett licentiatseminarium Offentliggörande/ Spikning av avhandling Distribution av avhandling Disputation och licentiatseminarium Betygsnämnd vid disputation Betygsnämnd vid licentiatseminarium Betyg Examensbeteckning Examensbevis Arvode till extern granskare, opponent och betygsnämnd Tillbakadragning av resurser för forskarstudenter Disciplinära åtgärder Avskiljande... 24

61 7. Överklagande (34) 8. Generella rättigheter som forskarstudent Doktorandinflytande Hälsovård, socialt stöd och försäkringar Semester Funktionsnedsättning Anställning som doktorand Annonsering av anställning som doktorand Akademitjänstgöring Bisyssla Tjänsteförseelse/Tjänstefel Försäkring Semester Övergångsregler Krav på att huvudhandledare ska vara anställd vid MDH (avsnitt 2.4 fjärde stycket) Krav på avklarade kursfordringar vid disputation samt försvar av licentiatuppsats (avsnitt 3, andra stycket) Krav på betygsnämnd vid licentiatseminarium (avsnitt 3.5, fjärde stycket, andra meningen) Bilaga 1 Licentiatexamen Omfattning Mål Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt Vetenskaplig uppsats Övrigt Bilaga 2 Doktorsexamen Omfattning Mål Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt Vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) Övrigt... 34

62 4 (34) Förkortningar AUH DTJ Finansieringsformen annan anställning utanför universitet och högskola Finansieringsformen anställning som doktorand (tidigare kallad doktorandtjänst) FL Förvaltningslag (SFS 1986:223) FTG Finansieringsformen företagsdoktorand HAN Högskolans avskiljandenämnd HF Högskoleförordningen (SFS 1993:100) HL Högskolelag (SFS 1992:1434) HTJ Finansieringsformen annan anställning inom universitet och högskola (tidigare kallad högskoletjänst) LOA Lag om offentlig anställning (SFS 1994:260) MDH Mälardalens högskola PAN Personalansvarsnämnd SFS Svensk författningssamling STP Finansieringsformen stipendium UBB Finansieringsformen utbildningsbidrag UFO Utbildnings- och forskningssektionen (del av förvaltningen vid MDH som bland annat utgör ledningsstöd och handlägger ärenden rörande utbildning på forskarnivå) ÖNH Överklagandenämnden för högskolan

63 5 (34) 1. Inledning 1.1. Syfte med dokumentet Målet med upprättandet av detta dokument är att förtydliga de regler och riktlinjer som tillämpas vid Mälardalens högskola (MDH) avseende utbildning på forskarnivå. Detta genom att lyfta ut regler och riktlinjer ur Studiehandboken som därmed avses utgöra ett processtöd till forskarutbildningens olika moment. Detta dokument, Regler och riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola, är överordnat Studiehandboken. Dokumentet, som i det efterföljande benämns doktorandreglerna, uppdateras kontinuerligt av utbildningsoch forskningssektionen (UFO) vid MDH. Doktorandreglerna är beslutade av rektor och innehåller såväl bindande föreskrifter som rekommendationer för alla verksamma inom forskarutbildning vid MDH (doktorander såväl som anställd personal vid MDH). I dokumentet uttrycks en bindande regel genom uttrycket ska och en rekommendation genom uttrycken kan, bör eller får. En regel kan vara tvingande på grund av lag, förordning eller MDH:s övriga lokala föreskrifter. Då en regel i detta dokument bygger på en gällande lag eller förordning hänvisas till den aktuella lagen eller förordningen och då regeln bygger på en lokal föreskrift hänvisas till dess diarienummer. Doktorandreglerna anses vara en lägstanivå för en väl fungerande forskarutbildning. Kvalitetssäkringsansvaret för utbildningen på forskarnivå ansvarar fakultetsnämnden vid MDH för. Akademierna ansvarar för att doktorandreglerna följs Definitioner - Doktorand avser en student som är antagen till utbildning på forskarnivå enligt 1 kap. 4 högskoleförordningen (1993:100) HF. Begreppet inkluderar bland annat företagsdoktorander (anställda utanför högskolan som genomgår sin forskarutbildning inom tjänsten vid t.ex. ett företag, andra myndigheter, kommuner eller landsting). Även anställda som genomgår sin forskarutbildning inom sin tjänst vid MDH räknas som doktorander. Doktorand används för studenter på utbildning på forskarnivå oberoende av slutgiltigt examensmål för utbildningen (licentiatexamen/doktorsexamen). OBS! Skilj på regler och riktlinjer som gäller för doktorander som är antagna till utbildning på forskarnivå och doktorander med anställning som doktorand.

64 - Avhandling avser både doktorsavhandling och licentiatuppsats. Om endera arbeten benämns enskilt används doktorsavhandling respektive licentiatuppsats. 6 (34) 1.3. Primär målgrupp för dokument Reglerna i detta dokument riktar sig till presumtiva/antagna doktorander vid MDH såväl som annan personal vid högskolan som arbetar med frågor rörande utbildning på forskarnivå Mälardalens högskola beslutsdelegation Högskolestyrelsen vid MDH har beslutat att fakultetsnämnden ansvarar för uppläggning, genomförande av och kvaliteten i utbildningen på forskarnivå Fakultetsnämnden Rektor har till fakultetsnämnden delegerat rätten att fatta beslut om att: 2 - inrätta och avveckla forskarutbildningsämnen, - fastställa den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne samt, - fastställa studiehandboken gällande för forskarutbildning Utskottet för utbildning på forskarnivå Fakultetsnämnden har till dess beredande utskott för forskarutbildning delegerat rätten att fatta beslut rörande: 3 - fastställande av individuella studieplaner, - antagning av doktorander till forskarutbildning, - tillsätta, ersätta samt byta huvudhandledare och/eller handledare för doktorander Ordförande av utskottet för forskarutbildning Fakultetsnämnden har till ordförande för utskottet för forskarutbildning delegerat rätten att fatta beslut rörande: - beslut om att låta en doktorand disputera alternativt försvara sin licentiatuppsats, - utnämnande av betygsnämnd och opponent inför disputation alternativt inför licentiatseminarium. 1 Arbetsordning för fakultetsnämnd vid Mälardalens högskola, Dnr MDH /10. 2 Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola; Dnr. MDH /12 3 Protokoll Fakultetsnämnden sammanträde Nr 1:2011; Dnr /11

65 7 (34) I de fall där ordförande för utskottet för forskarutbildning utgör handledare till berörd doktorand fattar dekan vid högskolan beslut i frågor delegerade till ordförande för utskottet Akademichef Beslut rörande tillgodoräknandet av utbildning är av rektor delegerat till akademichef. 4 Tillika fattar akademichef beslut om att anställa en doktorand samt om studieuppehåll och studieavbrott Övrigt Beslut rörande indragning av, samt ge tillbaka rättigheter till handledning och andra resurser för doktoranden fattas av rektor enligt 6 kap. 30 och 31 HF. Dessa beslut får inte delegeras till annan person enligt 6 kap. 36 HF. 2. Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå är den högsta akademiska utbildningen inom det svenska utbildningsväsendet. Utbildningen syftar till att vidareutveckla de kunskaper och färdigheter som den presumtiva doktoranden erhållit från utbildning på grund- och avancerad nivå, eller motsvarande utbildning samt utveckla de färdigheter som behövs för att kunna bedriva egen forskning efter avlagd examen enligt 1 kap. 9a högskolelagen (1992:1434) HL. De nationella examensmålen för utbildning på forskarnivå finns beskrivna i Bilaga 2- Examensordningen HF, och delar av examensordningen är bilagda detta dokument (Bilaga 1 Licentiatexamen respektive Bilaga 2 Doktorsexamen). Ytterligare examensmål gällande för ett enskilt forskarutbildningsämne vid MDH finns beskrivna i den allmänna studieplanen för ämnet. Utbildningen på forskarnivå bygger på en utbildningsdel i form av enskilda kurser och på en forskningsdel i form av ett avhandlingsarbete. Specifika krav på utbildningsdelen respektive forskningsdelen finns preciserade i den allmänna studieplanen för respektive forskningsutbildningsämne. Progressionen i utbildningen ska följas upp årligen. I enlighet med 6 kap. 25 HF har MDH beslutat att inrätta utbildning på forskarnivå inom följande ämnen: 5 4 Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola; Dnr. MDH /12 5 Lokal examensordning vid Mälardalens högskola Dnr MDH /10

66 8 (34) - Arbetslivsvetenskap - Bioteknik/Kemiteknik (ingen nyantagning) - Datavetenskap - Didaktik - Naturvetenskapernas och teknikens didaktik (ingen nyantagning) - Elektronik - Energi- och miljöteknik - Industriell ekonomi och organisation - Innovation och design - Matematik/Tillämpad matematik - Vårdvetenskap 2.1. Terminstider Fakultetsnämndens utskott för forskarutbildning beslutar om gällande terminstider. Vårterminen sträcker sig från och med den första måndagen efter trettondagen till och med tisdag före midsommar. Höstterminen sträcker sig från och med första måndagen i tredje veckan i augusti till och med fredagen före julafton. Utbildningsmoment såsom försvar av doktorsavhandling eller licentiatuppsats ska genomföras under terminstid Antagning till utbildning på forskarnivå Ansökning till utbildning på forskarnivå följer den vid högskolan fastställda antagningsordningen. 6 Krav på innehållet i denna framgår av 6 kap. 3 HF. Vid MDH utlyses lediga platser till utbildning på forskarnivå via annonsering. Undantag till detta får göras vid antagning av en doktorand som ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan. Undantag från annonsering får även göras vid övergång av en redan antagen doktorand från ett annat lärosäte till MDH eller om det finns liknande särskilda skäl enligt 7 kap. 37 HF. Vid flera sökande till en utbildningsplats sker ett urval efter bedömning av hur väl de sökande anses kunna tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid MDH återfinns behörighetskraven och urvalsgrunder för ett forskarutbildningsämne i den allmänna studieplanen för ämnet. 6 Antagningsordning; Dnr CF30-220/07

67 För att säkerställa kvaliteten av ett forskarutbildningsprojekt bör akademin anordna ett antagningsseminarium inför antagning av nya doktorander. Syftet med seminariet är att den presumtiva doktoranden presenterar projektets mål och preliminära tidsplan för en av handledarkollegiet utsedd antagningskommitté. Kommitteen ska bedöma relevansen av projektet för forskningsutbildningsämnet och genomförbarheten av den enskilda doktorandens projekt och utbildning inom uppsatt tid. Dessutom bör kommittén kontrollera att alla erforderliga tillstånd för att genomföra forskningsprojektet finns tillgängliga, eller ämnas ansökas. Kommitteen ska sedan lämna en rekommendation till antagningsbeslut. Kommitteen kan bestå av sakkunniga externa personer eller av representanter från handledarkollegiet för ämnet. En doktorandrepresentant bör även ingå i antagningskommitteen. 9 (34) Huvudhandledaren ansvarar för att erforderliga tillstånd ansöks och är beviljade innan doktoranden påbörjar forskning som kräver tillstånd. Akademichef ansvarar för att erforderliga tillstånd finns beviljade innan forskningsprojekt som kräver tillstånd påbörjas. Endast så många doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt 7 kap. 36 HF (se vidare under 2.3 Finansiering) får antas till utbildning på forskarnivå enligt 7 kap. 34 HF. Genom att anta en doktorand garanterar värdakademin att doktoranden erbjuds handledning samt har finansiering under hela studietiden. Detta gäller såvida inte rektor beslutar om annat enligt 6 kap. 30 HF eller vid avskiljande, se vidare under avsnitt Finansiering Utbildning på forskarnivå kan finansieras på flera sätt. Förordnat är att doktorander endast får antas till forskarutbildningen om finansieringen kan säkras under hela utbildningstiden och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra respektive åtta år, gällande för licentiatexamen respektive doktorsexamen enligt 7 kap. 36 HF. Vid MDH utgör anställning som doktorand (DTJ) den vanligaste finansieringsformen. (Under avsnitt 9 följer specifika regler som gäller vid anställning som doktorand utöver de regler gällande doktorander i egenskap som studenter). För så kallade företagsdoktorander (FTG) eller doktorander med annan anställning (AUH), 7 som genomgår sin utbildning på forskarnivå inom ramen av en anställning utanför högskolan, gäller att respektive akademi vid MDH ansvarar för att 7 Inkluderar personer som genomför forskarutbildning inom sin anställning vid till exempel kommuner, landsting eller andra myndigheter.

68 garantera finansiering om doktorandens anställning upphör under forskarutbildningsperioden eller om företaget försätts i konkurs under samma period. 10 (34) Adjunkter eller andra anställda (än som doktorand) vid MDH eller annat universitet/högskola kan antas till utbildning på forskarnivå (HTJ) om det finns utrymme att inom anställningen bedriva forskarstudier om minst 50 % av sin anställning. Studierna får till maximalt 10 % finansieras med grundutbildningsmedel. Vid stipendiefinansiering (STP) ska det inom ramen för stipendiet ges medel för tecknande av sjukförsäkring för att kompensera för bortfallet av det allmänna försäkringsskyddet som stipendiefinansiering medför. Ansvaret för att en sådan försäkring upprättas åligger värdakademin för doktoranden. Dessutom bör värdakademin teckna en försäkring hos Kammarkollegiet som täcker upp för bortfall av stipendiet vid föräldraledighet. Utöver detta ska finansieringen motsvara samma villkor med avseende på lönenivå efter skatt (gällande för doktorander med anställning som doktorand enligt doktorandstegen). 8 Doktorander med stipendiefinansiering har även rätt till samma villkor på arbetsplats, såsom arbetsmiljöfrågor, samt rättighet till övriga omkostnader i utbildningen såsom litteratur, material, konferensdeltagande etcetera som doktorander med en annan finansieringsform har. Högskolan har valt att inte använda sig av finansieringsformen utbildningsbidrag (UBB) Handledning Varje doktorand antagen till utbildning på forskarnivå ska ha minst två handledare, varav den ena ska utses som huvudhandledare enligt 6 kap. 28 HF. Reglerat i förordningen är dessutom att högskolan endast får anta så många doktorander till utbildning på forskarnivå som det kan erbjudas handledning till enligt 6 kap. 34 HF. MDH har beslutat att varje doktorand har rätt till handledning motsvarande minst 100 timmar per år (avseende heltidsstudier). För doktorander med lägre aktivitetsgrad reduceras handledningstiden med motsvarande. Detta är en miniminivå och MDH eftersträvar att erbjuda varje doktorand den handledning som den enskilde doktoranden anses behöva. Högskolan har dessutom en rekommendation på att den sammantagna mängd handledartid en och samma person ger i egenskap av huvudhandledare eller handledare ligger till högst 700 handledartimmar per år. 8 Avtal för anställningsvillkor för doktorander vid MDH (Dnr CF-P /12)

69 Vid MDH ska huvudhandledaren för en doktorand vara anställd vid högskolan, vara disputerad och besitta docent- eller professorskompetens. Vidare ska huvudhandledaren ha genomgått en handledarutbildning med godkänt resultat från ett svenskt lärosäte. Dessutom bör huvudhandledaren ha tidigare erfarenhet av handledning av doktorander (minst som handledare). 11 (34) Handledaren ska vara disputerad forskare eller ha motsvarande kompetens. Vidare bör handledaren ha genomgått handledarutbildning, eller ska ha intentionen att delta vid en handledarutbildning inom det kommande året. En av handledarna i handledarkonstellationen ska vara verksam vid värdakademin för det forskarutbildningsämne som doktoranden är antagen till. De övriga handledarna kan vara verksamma vid någon annan akademi eller organisation som värdakademin har forskningssamarbete med. Arbetsfördelningen mellan huvudhandledare och handledare får dessa sinsemellan besluta om själva. Enligt 6 kap. 28 HF har doktorander antagna till utbildning på forskarnivå rätt att byta handledare. Beslut om handledarbyte fattas av fakultetsnämndens utskott för forskarutbildning. 9 Om en huvudhandledare eller handledare vid upprepade gånger missköter sitt handledaruppdrag ska fakultetsnämnden besluta om att dra in förordnandet som huvudhandledare eller som handledare. Den antagne doktoranden har rätt till handledning under hela studietiden så länge inte rektor med stöd av 6 kap. 30 HF har beslutat om annat, se vidare under avsnitt Övergång från annat lärosäte MDH accepterar övergång av antagen doktorand vid annat lärosäte till MDH under förutsättningen att den tidigare forskarutbildningen är inom ett område som MDH har rätt att ge examina inom samt att huvudparten av utbildningen kommer äga rum vid MDH enligt 6 kap. 38 HF Allmän studieplan För varje ämne, inom vilket högskolan anordnar en utbildning på forskarnivå, ska det finnas en allmän studieplan. I den allmänna studieplanen ska utbildningens huvudsakliga innehåll, krav på särskild behörighet samt övriga föreskrifter som behövs beskrivas enligt 6 kap. 26 och 27 HF. 9 Är den bakomliggande anledningen till handledarbytet påståenden om etniska eller sexuella trakasserier ska ärendet behandlas enligt högskolans handlingsplan En jämlik högskola. Dnr MDH /11.

70 MDH har valt att även inkludera kriterier för grundläggande behörighet, beskrivning av urvalsgrunder, beskrivning av obligatoriska moment samt krav på avhandlingsarbete och kursfordringar för det enskilda forskarutbildningsämnet i den allmänna studieplanen för ämnet. 12 (34) Därutöver får förkunskapsrekommendationer som inte utgör formella behörighetskrav samt övrig relevant information anges Individuell studieplan Vid ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå ska en individuell studieplan upprättas enligt 6 kap. 29 HF. Den individuella studieplanen är ett åtagande för såväl doktoranden som för MDH. Den individuella studieplanen ska specificera och planera doktorandens utbildning så att forskarutbildningen kan genomföras inom uppsatt tidsplan. Huvudhandledaren ansvarar för att en individuell studieplan upprättas. I studieplanen ska relevanta kurser och övriga moment som ska ingå i utbildningsmomentet (såsom planerade konferensdeltagande etcetera) specificeras. Vidare ska forskningsprojektets innehåll, uppläggning och tidsplanering beskrivas (utförlig projektplan). Det ska framgå hur utbildningen finansieras (finansieringsplan samt eventuella avtal) för hela utbildningsperioden, vilken huvudhandledare samt vilken/vilka handledare som utsetts till doktoranden. Dessutom ska progressionen under utbildningens hela tidsperiod (aktivitetsgrad samt prestationsgrad) framgå. Även utbildningsmoment som ska tillgodoräknas ska beskrivas. Genom fastställandet av den individuella studieplanen godkänns specificerade utbildningsmoment att ingå i forskarutbildningen. För projekt som kräver specifikt tillstånd ska en kopia på ett beviljat tillstånd biläggas studieplanen. Kravet på bilaga undantas individuella studieplaner vid antagningsbeslut. Biläggande sker lämpligen vid den regelbundna uppföljningen av studieplanen. Huvudhandledaren ansvarar för bedömning om ett specifikt tillstånd behövs för att genomföra ett forskningsprojekt. Huvudhandledaren ansvarar även att vid behov skicka in en sådan tillståndsansökan. Ett tillstånd ska vara beviljat före berörd forskning påbörjas. Det åligger akademichefen att se till att erforderliga tillstånd finns beviljade för pågående forskning vid akademin. Exempel på tillstånd som kan behöva ansökas är etiskt tillstånd av forskning som avser människor. 10 Den individuella studieplanen ska följas upp regelbundet, dock minst en gång per år, och ska vid behov ändras. Utbildningstiden får bara 10 För vidare information kring vilken forskning som kräver etiskt tillstånd se

71 förlängas om det finns särskilda skäl till det i enlighet med 6 kap. 29 HF. 13 (34) Doktoranden kan när som helst välja att avbryta sin utbildning, se vidare under avsnitt För att MDH ska kunna avvika från sitt åtagande krävs att doktoranden begär studieavbrott eller att rektor fattar beslut i enlighet med 6 kap. 30 HF, eller genom avskiljande enligt 4 kap. 6 HL Forskarutbildningskurser Huvudhandledaren bedömer forskarkursers relevans för en enskild doktorands forskarutbildning. Bedömningen och godkännandet av kursdeltagande ska göras före kursstart. För att säkerställa att utbildningen på forskarnivå vid MDH håller en hög kvalitet bör utbildningsdelen av forskarutbildningen inkludera kurser på avancerad nivå som lägst. 11 Bedömer huvudhandledaren att endast delar av en kurs har relevans för den enskilde doktorandens forskarutbildning ska den bedömda kursomfattningen meddelas skriftligen till kursansvarig före kursstart. I meddelandet ska det tydligt framgå att doktoranden och huvudhandledaren är överens om kursens omfattning i utbildningsmomentet. Doktoranden och dess huvudhandledare bär gemensamt ansvar att delge kursansvarig omfattningen före kursstart. Huvudhandledarens godkännande av kursdeltagande kan ske dels genom att specificera enskilda kurser på den individuella studieplanen för en enskild doktorand och dels i direkt anknytning till ansökan till kursen (genom att huvudhandledaren signerar ansökningsblanketten eller på annat sätt skriftligen ger sitt godkännande till kursdeltagandet). Genom ett godkännande av kursdeltagande kommer kursens hela omfattning, efter godkänd examination, tillföras till doktorandens utbildningsdel om inget annat är överenskommet enligt det andra stycket i detta avsnitt. För alla forskarutbildningskurser ska information om kursansvarig, examinator, syfte (lärandemål), examinationsbeskrivningar, kursens omfattning och vilken betygsskala som används finnas tillgänglig för kursdeltagare före kursstart. Denna information ska granskas och godkännas av handledarkollegiet för forskarutbildningsämnet före kursstart. För återkommande forskarutbildningskurser ska en kursplan vara upprättad. Denna ska då beslutas av akademichef/handledarkollegiet för forskarutbildningsämnet och fakultetsnämnden beslutar vidare om 11 Lokal examensordning vid Mälardalens högskola; Dnr MDH /10

72 stöd ska tilldelas kursen. 12 I kursplanen ska det specificeras, utöver det som finns omnämnt i fjärde stycket, kursens huvudsakliga innehåll, kursens nivå, och eventuella förkunskapskrav/krav på särskild behörighet för att antas till kursen. Utöver detta får annan relevant information stå omnämnt. 14 (34) För högskolegemensamma forskarutbildningskurser bör en kursplan finnas tillgänglig, är sådana kurser återkommande ska en kursplan upprättas. Akademichef/handledarkollegiet för forskarutbildningsämnet beslutar om inrättandet av högskolegemensamma kurser. Fakultetsnämnden beslutar om stöd ska tilldelas kursen. Undantag från handledarkollegiets godkännande vid inrättandet av doktorandkurser ges vid individuella doktorandkurser (där en kurs skräddarsys för enskilda doktoranders utbildningar). Där får huvudhandledaren fatta beslut om att inrätta en sådan kurs. Samma dokumentationskrav som finns omnämnt i det fjärde stycket gäller även för dessa kurser. Huvudhandledaren ska före kursstart delge handledarkollegiet om inrättandet av en sådan kurs samt erforderlig kursdokumentation. Deltar en doktorand (på en individuell doktorandkurs) som inrättande huvudhandledare inte är huvudhandledare för ska ett skriftligt godkännande ges från doktorandens huvudhandledare före kursstart, i enlighet med det tredje stycket. Examination av forskarutbildningskurser kan genomföras genom en muntlig eller en skriftlig tentamen. Examinator ska enligt 6 kap. 18 HF vara en lärare. Lärare är enligt 3 kap. HL professor, adjungerad professor, gästprofessor och lektor. Vid MDH finns även följande lärarkategorier adjungerad lektor, adjunkt och adjungerad adjunkt. 13 För att säkerställa kvaliteten på examinationsmoment bör examinator och handledare i möjligaste mån ej vara samma person, detta är dock inte otillåtet. Exempel då examinator och handledare kan vara samma person är vid individuella doktorandkurser. Efter godkänt examinationsmoment åligger det kursansvarig att registrera erhållna kurspoäng i forskarladok för respektive kursdeltagare. Alla doktorander som genomgår en kurs ska ges möjlighet att via en kursutvärdering framföra sina synpunkter på kursen. Efter sammanställning av utvärderingen är högskolan skyldig att informera om utfallet och eventuella beslut om åtgärder som fattats till följd av 12 Se protokoll Fakultetsnämndens möte Nr 7: Dnr MDH Anställningsordning för lärare vid Mälardalens högskola. Dnr CF-P /10

73 kursutvärderingarna. Dessa resultat ska hållas tillgängliga för studenten enligt 1 kap. 14 HF. 15 (34) 2.9. Tillgodoräknande Med tillgodoräknande menas att studenter får tillgodose tidigare genomförda högskoleutbildningar eller högskoleutbildningsmoment i den kommande utbildningen enligt 6 kap. 6 HF. Viktigt för all tillgodoräknande är att den utbildning eller yrkesverksamhet som ska tillgodoräknas inte skiljer sig i någon väsentlig utsträckning, med avseende på kunskap och färdighet, i jämförelse till den utbildning vilken den är avsedd att tillgodoräknas enligt 6 kap. 6 HF. Annan utbildning än den som står omnämnd i 6 kap. 6 HF får tillgodoräknas om de kunskaper och färdigheter som doktoranden åberopar är av sådan beskaffenhet och omfattning att de i huvudsak svarar mot utbildning på forskarnivå enligt 6 kap. 7 HF. Vidare får motsvarande kunskaper och färdigheter tillgodoräknas som förvärvats i yrkesverksamhet enligt 6 kap. 7, HF. Akademichef eller av denne delegerad person/instans fattar beslut huruvida en genomförd högskoleutbildning kan tillgodoräknas. Detta ska ske efter prövning enligt 6 kap. 8 HF. Vid MDH finns en Tillgodoräknandeordning upprättad. 14 I ordningen står omnämnt att ansökan om tillgodoräknande ska ske på erforderlig blankett. 15 Beslut om tillgodoräknande överklagas till Överklagandenämnden för högskolan 16 (se vidare under avsnitt 7). Den lokala examensordningen 17 vid MDH medger att 60 högskolepoäng av en mastersexamen kan tillgodoräknas till en examen på forskarnivå. Krav för tillgodoräknandet är att masterkurserna ligger inom samma område eller inriktning som det forskarutbildningsämne kurserna är ämnade att tillgodoräknas till. För att säkerställa hög kvalitet på utbildning på forskarnivå vid MDH har fakultetsnämnden beslutat att kurser på grundnivå däremot inte bör tillgodoräknas i examen på forskarnivå. Kurser som ger behörighet att antas till utbildning på forskarnivå får inte tillgodoräknas i forskarutbildningen. Detta gäller oavsett nivå på den behörighetsgivande kursen. 14 Lokal tillgodoräknandeordning vid Mälardalens högskola, Dnr MDH / ?l=sv_SE Dnr MDH /10

74 MDH tillämpar även att vissa moment, utöver de som står omnämnda i 6 kap. 7 och 7 HF kan tillgodoräknas till forskarutbildningen. Sådana moment ska bedömas av handledarkollegiet för forskarutbildningsämnet som föreslår beslut till akademichef eller till av denne delegerad person/instans. 16 (34) Studieuppföljning Vid MDH ska doktorandens individuella studieplan följas upp regelbundet, minst en gång per år. Syftet med uppföljningen är bland annat att följa progressionen i forskarutbildningen och på ett tidigt stadium kunna fånga upp eventuella problem. Ett uppföljningssamtal mellan doktoranden och dess handledare ska genomföras minst en gång per år. Ansvaret för att ett sådant samtal ordnas åligger huvudhandledaren. Det bör dock även ligga i doktorandens intresse att regelbundet följa upp sin utbildning. Efter cirka halva studietiden ska en avstämning av avhandlingsarbetet genomföras. Detta kan ske genom antingen ett licentiatseminarium (då en licentiatuppsats skrivs) eller vid ett halvtidsseminarium där uppnådda resultat granskas. Oavsett vilket, så ska seminariet genomföras offentligt och anförandet ska annonseras internt och vid ett licentiatseminarium även externt. Riktlinjer för licentiatseminariet återfinns under avsnitt 3.5 och riktlinjerna kan även med fördel användas vid halvtidsseminariet; dock behöver ingen betygskommitté utses vid en sådan uppföljning Studieuppehåll och studieavbrott En doktorand har rätt att anmäla om studieuppehåll eller om studieavbrott i sin forskarutbildning. Ett studieuppehåll spänner sig över en fördefinierad och tidsbegränsad period och doktoranden fortsätter sin utbildning när tidsperioden för studieuppehållet löpt ut. Vid studieuppehåll får endast utbildningstiden förlängas om det föreligger särskilda skäl för studieuppehållet i enlighet med 6 kap. 29 HF. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet enligt 6 kap. 29 HF. Akademichef tillsammans med huvudhandledare beslutar om studieuppehåll. Ett studieavbrott innebär att doktoranden blir avregistrerad från utbildning på forskarnivå. Doktoranden måste bli antagen på nytt till utbildning på forskarnivå innan doktoranden kan fortsätta sin utbildning.

75 Anmälan om studieuppehåll eller studieavbrott ska göras på erforderlig blankett enligt anvisningar som står på blanketten. 18 Beslut i frågan fattas av akademichef i samråd med huvudhandledare. MDH:s beslut kan inte överklagas enligt 12 kap. 2 och 4 HF. 17 (34) 3. Disputation och försvar av licentiatuppsats Högskoleförordningens andra bilaga anger de allmänna krav på kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, samt värderingsförmåga och förhållningssätt som ska uppfyllas för att erhålla en examen på forskarnivå. Dessa krav är bilagt till detta dokument; Bilaga 1 Licentiatexamen respektive Bilaga 2 Doktorsexamen. Förutom de examenskrav som omnämns i högskoleförordningen gäller de krav som benämns i respektive ämnes allmänna studieplan. Vid disputation eller försvar av licentiatuppsats ska kursfordringarna för forskarutbildningen vara godkända. Endast vid undantagsfall kan dispens ges. Beslut om att få disputera trots avsaknad av kurspoäng fattas av fakultetsnämnden i egenskap av kvalitetssäkrare av forskarutbildningen eller genom dekanusbeslut om tiden för ett nämndbeslut inte medges Doktorsavhandling/licentiatuppsats samt förhandsgranskning av denna Doktorsavhandlingen respektive licentiatuppsatsen ska utformas som antingen ett enhetligt, sammanhållet, vetenskapligt verk, monografi, eller som en sammanläggningsavhandling/uppsats av flera vetenskapsuppsatser som doktoranden författat ensam eller gemensamt med andra. En sammanläggningsavhandling/uppsats ska föregås av en ramberättelse som doktoranden ensamt ska ha skrivit. Det är inte tillåtet att presentera en doktorsavhandling eller licentiatuppsats med fler än en författare, utan doktoranden ska stå som ensam författare till sin doktorsavhandling respektive licentiatuppsats. Inför varje disputation ska en förhandsgranskning av den ofullständiga doktorsavhandlingen ske. En sådan granskning bör äga rum inom sex månader till åtta veckor före planerad disputation, för att ge utrymme för kompletteringar av avhandlingsmanuset före disputationen. Syftet med förhandsgranskningen är att säkra att den vetenskapliga kvaliteten uppnås i doktorsavhandlingen. Motsvarande förhandsgranskning bör ske av licentiatuppsats. Förhandsgranskningen ska genomföras av en extern granskare eller av utsedd/a representant/er inom MDH. Granskaren/na ska vara ämneskompetent/a. Under förhandsgranskningen bedöms ingående

76 delarbeten vid en sammanläggningsavhandling och hela avhandlingsmanuset vid en monografiavhandling. Granskaren/a ska genom ett skriftligt utlåtande rekommendera eller avråda till att avhandlingen läggs fram. 18 (34) Förhandsgranskning av avhandlingsmanus ska ej ske av opponent eller av representanter ur tänkt betygsnämnd, då dessa ska stå fri i sin bedömning vid disputation Ansökan om att få disputera eller hålla ett licentiatseminarium Anmälan om att få disputera respektive hålla ett licentiatseminarium ska göras på erforderlig blankett och ska ha inkommit till handläggare för forskarutbildningen vid UFO senaste åtta veckor innan planerat försvarsdatum. Möjligheten att kunna ersätta en opponent som tvingas lämna återbud bör av huvudhandledaren ses över inför doktorandens ansökan om disputation. Vid ett sent ersättande av opponent ska betygsnämnden delges detta för att vara förberedd att ta en större roll vid disputationen. Till varje disputationstillfälle bör en reserv till betygsnämnden utses, vilken kan träda in om någon ledamot tvingas lämna ett sent återbud. Denne ledamotsreserv har samma kompetenskrav och krav på avsaknad av koppling till doktoranden, dess handledare och forskningsprojekt som övriga ordinarie betygsnämndsledamöter (se avsnitt 3.6). Förslag på reserv bör lämnas i samband med att doktoranden ansöker om att få disputera. Till ansökan ska en kort populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen, skriven på svenska och engelska, biläggas. Efter godkännande av ansökan om disputation/licentiatseminarium delges sammanfattningen informationssektionen som därefter annonserar disputationen/licentiatseminariet internt och externt. Fakultetsnämnden vid MDH har beslutat att begränsa antalet disputationer och licentiatseminarier som kan hållas samma dag till två Offentliggörande/ Spikning av avhandling MDH eftersträvar öppenhet och möjlighet till insyn i högskolans forskning. Doktoranden ska därför offentliggöra sin doktorsavhandling eller licentiatuppsats enligt följande: 19 Fakultetsnämndsmöte Nr 4:2011, 56. Dnr MDH /11 20 Fakultetsnämndsmöte Nr 4:2011, 63. Dnr MDH /11

77 - Doktorsavhandling Genom elektronisk publicering av avhandlingen i MDH:s publiceringsverktyg DiVA-systemet. 21 Offentliggörandet av doktorsavhandling ska ske senaste tre veckor före disputation och ska omfatta hela avhandlingen då förbud till publicering inte föreligger från förlag. Dessutom ska den tryckta doktorsavhandlingen fysiskt spikas upp på avsedd plats på båda huvudcampusorterna Västerås och Eskilstuna. 19 (34) - Licentiatuppsats Genom elektronisk publicering av uppsatsen i DiVA-systemet. Publiceringen i DiVA-systemet ska ske senaste tre veckor före licentiatseminariet och ska omfatta hela uppsatsen då förbud till publicering inte föreligger från förlag. Vid offentliggörandet ska det tydligt framgå tid och plats för anförandet. Dessutom ska respondentens (doktorandens), huvudhandledarens, handledarens, opponentens samt betygsnämndens ledamöters namn och titel framgå. Vidare ska forskningsutbildningsämnet som avhandlingen representerar samt värdakademi för ämnet finnas angivet Distribution av avhandling Efter och i direkt anslutning till offentliggörandet ska avhandlingen distribueras av doktoranden till opponent, betygsnämndens ledamöter, egen akademi samt till övriga intressenter. Tryckeriet distribuerar avhandlingen till UFO, informationssektionen, Kungliga biblioteket, övriga universitetsbibliotek och MDH:s bibliotek Disputation och licentiatseminarium En doktorsavhandling ska försvaras muntligt vid en offentlig disputation. Vid disputationen ska det finnas en opponent enligt 6 kap. 33 HF. Fakultetsnämnden vid MDH har beslutat att en betygsnämnd bestående av minst tre ledamöter ska bedöma och betygsätta doktorsavhandlingen. 22 Då en opponent uteblir eller av någon anledning får förhinder kan disputation genomföras under förutsättning att utsedd betygsnämnd är närvarande och att den kan inhämta det underlag den behöver för att fatta ett examinationsbeslut. I annat fall ska disputationen skjutas upp till ett senare tillfälle. 21 DiVA-systemet är ett elektroniskt publiceringsverktyg MDH använder sig av. I verktyget kan samtliga publikationstyper registreras och publiceras av forskare och studenter vid MDH, se vidare på 22 Fakultetsnämndsmöte Nr 4:2011, 58. Dnr MDH /11

78 Vid frånvaro av en betygsnämndsledamot ska disputationen skjutas upp till ett senare tillfälle. 20 (34) MDH har valt att en licentiatuppsats ska försvaras muntligt vid ett offentligt licentiatseminarium. Vid licentiatseminariet ska en betygsnämnd bestående av tre ledamöter närvara. Betygsnämnden utgör examinator och ska bedöma och betygsätta licentiatuppsatsen. Vid frånvaro av en betygsnämndsledamot ska licentiatseminariet skjutas upp till ett senare tillfälle Betygsnämnd vid disputation Betygsnämnden utgör examinatorer av doktorsavhandlingen. Dessa ledamöter (tre till antalet) ska vara docenter eller professorer. Minst en av ledamöterna i betygsnämnden ska inte vara verksam vid högskolan enligt 6 kap. 34 HF. Vidare får högst en av ledamöterna komma från samma akademi som doktoranden är inskriven vid. Betygsnämnden ska besluta att utse en av dess ledamöter till ordförande. MDH eftersträvar att båda könen ska finnas representerade i betygsnämnden. Till betygsnämnden kan ytterligare två ledamöter adjungeras. Dessa behöver inte vara docenter eller professorer utan kan inneha annan kompetens. De adjungerande ledamöterna har inte rösträtt i betygsfrågan. För att säkerställa avhandlingens kvalitet ska ledamöterna besitta expertkompetens inom projektets ämnesområde. Dessutom får inget uppenbart samarbete åligga mellan ledamöterna och doktoranden eller mellan ledamöterna och doktorandens huvudhandledare/handledare. Vidare får ingen koppling mellan ledamöterna och forskningsprojektet finnas. Vid någon omständighet som kan rubba förtroendet till en betygnämndsledamots opartiskhet i examinationsbeslutet anses ledamoten jävig i ärendet i enlighet med 11 förvaltningslagen (1986:223) FL. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv ska självmant tillkännage detta enligt 12 FL. I anslutning till betygsnämndens sammanträde beslutar nämnden om opponent och huvudhandledare får närvara och delta vid betygsnämndens överläggning. Betygsnämnden kan dessutom besluta att övriga handledare får delta i överläggningarna. Huvudhandledare, handledare och opponent har ingen beslutsrätt i betygsfrågan. Betygsnämnden är beslutsför när samtliga ledamöter är närvarande. Som betygsnämndens beslut gäller den mening som de flesta betygsnämndsledamöter enar sig om (majoritetsbeslut). Vid ett underkänt betyg ska beslutet skriftligen motiveras. Ett godkänt betyg ska skriftligen motiveras om skarp kritik har riktats mot doktorsavhandlingen under disputationen eller om betygsnämnden

79 varit oenig i sitt beslut. För övrigt gäller att ett godkännande beslut får motiveras skriftligen. 21 (34) Vid underkänt betyg finns det ingen skyldighet för MDH att erbjuda ytterligare resurser såsom handledning till doktoranden efter utgången av befintligt förordande Betygsnämnd vid licentiatseminarium Betygsnämnden ska vara sammansatt av tre ledamöter, varav minst två ska vara docent eller professor. Den tredje ledamoten ska vara disputerad. En av ledamöterna ska vara verksam utanför MDH. En av betygsnämndens ledamöter ska utses att agera som opponent vid licentiatseminariet. Denna ska vidtalas detta i god tid före seminarietillfället för att hinna förbereda opponeringen. Alla betygsnämndens ledamöter utgör dock som examinatorer av licentiatuppsatsen. Betygsnämnden är beslutsför när samtliga ledamöter är närvarande. Som betygsnämndens beslut gäller den mening som de flesta betygsnämndsledamöter enar sig om (majoritetsbeslut). Betygsnämnden har samma krav på avsaknad av koppling till doktorand, dess handledare samt forskningsprojektet som står omnämnt i avsnitt 3.6. Tillika bör en reserv till betygsnämnden utses i enlighet med avsnitt 3.2. Betygsnämnden beslutar om huvudhandledare och handledare får närvara och delta vid betygsnämnden sammanträde och överläggning. Huvudhandledare och handledare har ingen beslutsrätt i betygsfrågan. Betyg ska skriftligen motiveras vid ett underkänt betyg, då skarp kritik riktats mot licentiatuppsatsen eller licentiatseminariet eller då betygsnämnden är oeniga i sitt beslut. För övrigt gäller att ett godkännande beslut får motiveras skriftligen. Vid underkänt betyg finns det ingen skyldighet för MDH att erbjuda ytterligare resurser såsom handledning till doktoranden efter utgången av befintligt förordnande Betyg I enlighet med 6 kap. 35 HF har MDH valt att använda betygssystemet godkänd eller underkänd vid bedömning av avhandling och disputation/licentiatseminarium.

80 3.9. Examensbeteckning MDH använder sig av examensbeteckningen filosofie, teknologie eller ekonomie examen som svarar mot det område som forskarutbildningsämnet tillhör (34) Om annan examensbeteckning återfinns i doktorandens grundexamen än det som svarar mot det område forskarutbildningsämnet tillhör, kan doktoranden hos fakultetsnämnden anhålla om att få denna beteckning även på forskarexamen. En sådan anhållan ska göras i samband med ansökan om att få försvara avhandlingen Examensbevis En doktorand som uppfyller fordringarna för en licentiatexamen eller en doktorsexamen ska på begäran få ett examensbevis utställt av högskolan enligt 6 kap. 9 HF. Examensbevisets utformning fastställs av fakultetsnämnden Arvode till extern granskare, opponent och betygsnämnd Fakultetsnämnden har beslutat arvodesnivåer för externa granskare, opponent och betygsnämndsledamot som inte har anställning vid högskolan. 24 Följande nivåer rekommenderas vid disputation respektive licentiatseminarie: - Arvode för slutseminariegranskare inför disputation, 3000 kr samt ersättning för utlägg. - Arvode för opponent vid disputation, 6000 kr samt ersättning för utlägg. - Arvode för betygsnämndsledamot vid disputation, ersättning för utlägg. - Arvode för slutseminariegranskare inför licentiatseminarium, 1500 kr samt ersättning för utlägg. - Arvode för opponent vid licentiatseminarium eller vid halvtidsseminarium, 3000 kr samt ersättning för utlägg. - Arvode för betygsnämndsledamot vid licentiatseminarium, ersättning för utlägg. Akademin beslutar själva vilket arvode som ska utgå, men bör följa beslutade ersättningsnivåer. Vid avvikelser från ovanstående nivåer får arvodet inte vara oskäligt så att misstanke om muta eller bristande bedömning av kvaliteten på doktorsavhandlingen respektive licentiatuppsatsen föreligger. 23 se protokoll 17 från högskolestyrelsen möte Fakultetsnämndsmöte Nr 4:2011, 57. Dnr MDH /11

81 23 (34) 4. Tillbakadragning av resurser för forskarstudenter MDH får dra tillbaka handledning och andra resurser för doktorander som i en väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden i den individuella studieplanen enligt 6 kap. 30 HF. Prövning av ett sådant beslut görs efter att doktoranden och dess huvudhandledare och handledare getts möjligheten att yttra sig i ärendet, och på grundval av dessa redogörelser och annan tillgänglig utredning. Vid bedömning ska det även vägas in huruvida MDH uppfyllt sina åtaganden i den individuella studieplanen. Beslut i fråga fattas av rektor och får inte delegeras vidare enligt 6 kap. 36 HF. Beslutet ska vara skriftligt och motiveras enligt 6 kap. 30 HF. För doktorander med en doktorandanställning gäller att resurser inte får dras in för den tid som doktoranden är anställd som doktorand eller får utbildningsbidrag för doktorander enligt 6 kap. 30 HF. Rätt att få tillbaka handledning och andra resurser som blivit tillbakadragna i enlighet med 6 kap. 30 HF kan erhållas efter ansökan hos rektor enligt 6 kap. 31 HF. Doktoranden måste då genom uppvisandet av tillkomna studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på annat sätt göra sannolikt att doktoranden kan fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen enligt 6 kap. 31 HF. 5. Disciplinära åtgärder Disciplinära åtgärder ska enligt 10 kap. 1 HF vidtas mot studenter som 1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, 2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, 3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller 4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 diskrimineringslagen (2008:567). Detta gäller även för doktorander. Sådana ärenden hanteras av MDH:s disciplinnämnd och studenten har rätt att yttra sig i ärendet samt att närvara då andra uttalar sig i frågan inför disciplinnämnden om inte särskilda skäl talar emot det enligt 10 kap HF. En disciplinär åtgärd får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts enligt 10 kap. 1 HF. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning enligt 10 kap. 2 HF. En avstängning kan avse en eller flera perioder dock högst sex månader i enlighet med 10 kap. 2 HF. Vid

82 avstängning gäller att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet i utbildningen. Vidare innebär en avstängning att studenten inte har tillgång till sin e-post vid MDH (34) Beslut om disciplinära åtgärder om avstängning eller varning som fattats av disciplinnämnden får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt 10 kap. 3 HF 6. Avskiljande Vid bedömningen att det föreligger en påtaglig risk att en doktorand kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen och att doktoranden lider av en psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet kan doktoranden tvingas från sin utbildning genom så kallat avskiljande enligt 4 kap. 6 HL. Ärenden om avskiljande prövas av en för högskolorna gemensam avskiljandenämnd (HAN 26 ) enligt 4 kap. 7 HL. Nämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Ett beslut om avskiljande kan omprövas av HAN efter två år om den som avskilt begär det enligt 4 kap. 7 HL. 7. Överklagande Enbart vissa av högskolan fattade beslut kan överklagas. Majoriteten av dessa beslut överklagas till en särskild överklagandenämnd, Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). 27 Beslut som får överklagas till överklagandenämnden i enlighet med 12 kap. 2 HF är: - Beslut om att en doktorand som är sökande för antagning till utbildning på avancerad nivå inte uppfyller behörighetskraven och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avser 7 kap. 3 eller 28 HF. - Beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet. - Beslut om avslag på doktorands begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment. - Beslut om att dra in resurser för en doktorand enligt 6 kap. 30 HF samt beslut om att inte ge tillbaka en doktorands resurser i enlighet med 6 kap. 31 HF. - Beslut om avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis. 25 Se vidare på MDH:s hemsida: 26 Se vidare på Högskolans avskiljandenämnds hemsida: 27 Se vidare på hemsidan:

83 Överklagan görs skriftligen och skrivelsen ställs till ÖNH men skickas till MDH på: 25 (34) Mälardalens högskola Registrator Box Västerås Överklagan ska vara MDH tillhanda senast tre veckor efter erhållet beslut. ÖNH:s beslut är inte överklagbara enligt 5 kap. 1 HL samt 12 kap. 5 HL. 8. Generella rättigheter som forskarstudent 8.1. Doktorandinflytande Studenter vid MDH har rätt att utöva inflytande över sin utbildning vid högskolan enligt 1 kap. 4 a HL. Det är även högskolans skyldighet att verka för att studenterna ska ta en aktiv del i arbetet att vidareutveckla utbildningen. Studenter har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation enligt 2 kap. 7 HL. Dessutom reglerar 2 kap. 14 HF att då beslut fattas eller beredning genomförs av en enda person ska information lämnas till och i samråd med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen. Om beslut fattas av en grupp av personer har studenter rätt att vara representerade med minst tre ledamöter i enlighet med 2 kap. 6 HL. Antalet får dock vara färre om det finns särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet i gruppen enligt 2 kap. 14 HL. Studenter har rätt att vara representerade med tre ledamöter i högskolestyrelsen enligt 2 kap. 7 a HF. Rektor har beslutat att doktorander med anställning som doktorand har rätt till 10 % arbetstidsnedsättning för uppdrag som doktorandrepresentant i olika organ. 28 Ordförande i doktorandrådet har rätt till 20 % arbetstidsnedsättning. Denna tid avräknas från möjlighet till akademitjänstgöring enligt 5 kap. 2 HF Hälsovård, socialt stöd och försäkringar Studenter ska ha tillgång till hälsovård samt särskilt förebyggande hälsovård som har till ändamål att främja studenters fysiska och psykiska hälsa enligt 1 kap. 11 HF. Dessutom ansvarar högskolan för tillgång av andra uppgifter av studiesocial karaktär som stöder 28 Rektors beslut den 5 juni 2012, Rutiner för det organisatoriska studentinflytandet, Dnr MDH /12.

84 studenter i deras studiesituation eller som underlättar övergången till arbetslivet. För övrigt gäller att studenters studiemiljö ska vara god och att studenter i lika stor utsträckning berörs av MDH:s likabehandlingspolicy 29 som anställda vid lärosätet. 26 (34) Vidare ansvarar MDH för att doktorander är försäkrade för personskada 1 kap. 11 a HF. Försäkringen ska avse sådan skada som har uppkommit till följd av olycksfall eller framkallats av sådan smitta som avses i 5 förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd (1977:284) med tillhörande bilaga. Försäkringen omfattar skada som har inträffat i samband med högskoleutbildning i Sverige. Försäkringen gäller under skoltid och vid direkt färd mellan bostaden och den plats skoltiden tillbringas. 30 I högskolans försäkring ingår reseförsäkring för resor inom Sverige, men däremot inte för utrikesresor. För utrikesresor och utlandsvistelser kan doktoranden vara försäkrad om doktoranden reser eller vistas utomlands på uppdrag av högskolan. För mer information över vad som gäller vid det enskilda fallet ska ansvarig handläggare vid personalsektionen kontaktas i god tid före avresa. Ovanstående rättighet gäller alla doktorander oavsett finansieringsform Semester Doktorander som har sin anställning i en annan organisation omfattas av de regler och avtal som finns i den aktuella organisationen och anställningen. Stipendiefinansierade doktorander omfattas inte av några regler eller statliga avtal. MDH har dock beslutat att stipendiefinansierade doktorander har rätt till minst tre veckors semester per år utan att förlora stipendieersättning, detta under förutsättning att MDH:s regel inte strider mot eventuella regler och riktlinjer som berättigar stipendiet. I sådana fall gäller de regler som berättigar stipendiet Funktionsnedsättning MDH eftersträvar att så långt som möjligt erbjuda alla studenter med funktionshinder stödåtgärder så att studierna kan bedrivas på samma villkor som icke funktionshindrade studenter. Detta gäller även för doktorander. Mer information återfinns på MDH:s webbplats 29 En jämlik högskola. Dnr MDH /11 30 Se vidare på Kammarkollegiets hemsida:

85 Det åligger doktoranden att meddela att särskilda behov föreligger så att högskolan erbjuds möjlighet att få fram erforderligt hjälpmedel för att underlätta studierna. 27 (34) Vidare råder nolltolerans mot trakasserier och diskriminering till följd av ett funktionshinder i enlighet med högskolans jämlikhetspolicy Anställning som doktorand Utöver de regler som gäller för doktorander i egenskap som student (avsnitt 2-8) berörs doktorander som anställs som doktorand av de regler som presenteras i detta avsnitt. Högskoleförordningens femte kapitel berör anställning som doktorand. Förordningen möjliggör högskolan att ha särskilda anställningar för doktorander. Ett krav för att anställas som doktorand är att hon/han ska antas eller redan vara antagen till en utbildning på forskarnivå enligt 5 kap. 1 och 3 HF. Vidare ska hänsyn fästas vid hennes/hans förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå enligt 5 kap. 5 HF. En anställning som doktorand ska avse arbete på heltid. Doktoranden kan dock begära att arbeta deltid, dock lägst 50 procent av heltid enligt 5 kap. 3a HF. Beslut om minskad arbetstid fattas av akademichef. Anställning som doktorand ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre än ett år efter avlagd doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen enligt 5 kap. 7 HF. Den första anställningen får högst gälla under ett år och får därefter förnyas med högst två år i taget. Sammanlagt får en anställning som doktorand vara under högst åtta år; anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års heltidsstudier enligt 5 kap. 7 HF. Från ovan nämnda anställningstider ska studietid avräknas för den tid doktoranden varit antagen till utbildning på forskarnivå men inte varit anställd som doktorand (d.v.s. den tid då doktoranden haft annan finansiering eller vid tillgodoräknande av tidigare utbildning eller utbildningsmoment). Den sammanlagda anställningstiden får vara längre om det finns särskilda skäl såsom ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet enligt 5 kap. 7 HF. Bara den som finansieras med utbildningsbidrag för doktorander får vara anställd som assistent enligt 5 kap. 10 HF. Då MDH valt att inte använda denna finansieringsform får doktorander vid MDH inte anställas som assistent. För doktorander med anställning vars utbildning avser avslutas med licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen får den sammanlagda 31 Dnr MDH /11

86 anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar två års studier på heltid enligt 5 kap. 7 HF. För övrigt gäller samma regler som ovan. 28 (34) 9.1. Annonsering av anställning som doktorand Information kring en ledig anställning som doktorand ska ges via annonsering eller genom ett likvärdigt förfarande enligt 5 kap. 5 HF. Sådan information behöver bara lämnas då anställning görs i samband med antagning till utbildning på forskarnivå enligt 5 kap. 5 HF. Information behöver inte lämnas vid antagning av en doktorand som ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare, vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning vid annat lärosäte, eller om det finns liknande särskilda skäl enligt 7 kap. 37 HF Akademitjänstgöring En doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning enligt 5 kap. 2 HF. Doktoranden får delta i utbildning, forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och administration i begränsad omfattning enligt 5 kap. 2 HF. Sådana arbetsmoment får, innan doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid enligt 5 kap. 2 HF Bisyssla Då en doktorand har en anställning som doktorand är hon/han en arbetstagare hos en myndighet under regeringen och omfattas därmed av de rättigheter och skyldigheter som följer lagen om offentlig anställning (1994:260) LOA. Doktoranden får därigenom inte ha en bisyssla i form av annan anställning, uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för doktoranden eller någon annan medarbetares (vid MDH) opartiskhet i arbetet eller som kan skada MDH:s anseende enligt 7 LOA. MDH har specificerat vad som anses vara tillåtna och icke tillåtna bisysslor. 32 Vid anställning ska den anställde fylla i blanketten om redovisning av bisyssla. Högskolan har enligt lag rätt att besluta att en doktorand ska upphöra eller inte åta sig bisysslor som ingår i 32 Föreskrifter avseende bisysslor för anställda vid Mälardalens högskola Dnr CF-P 2007/1

87 högskolans policy över otillåtna bisysslor. Beslutet ska vara skriftlig och motiveras enligt 7-7c LOA. 29 (34) 9.4. Tjänsteförseelse/Tjänstefel En doktorand som har en anställning som doktorand kan åläggas en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse om doktoranden uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter i anställningen enligt 14 LOA. Är felet ringa får ingen disciplinpåföljd meddelas. Med disciplinpåföljd menas en varning eller löneavdrag. Löneavdrag får göras i högst 30 dagar och inte uppgå till mer än 25 % av daglönen enligt 15 LOA. Disciplinpåföljd får inte meddelas för deltagande i strejk eller i en jämförlig stridsåtgärd. Inte heller får flera disciplinpåföljder meddelas samtidigt enligt 14 och 15 LOA. Ärenden rörande tjänsteförseelse beslutas av MDH:s personalansvarsnämnd (PAN). För ytterligare information se Handläggningsordningen för personalansvarsnämnden på Mälardalens Högskola Dnr: MDH /11. Om en doktorand med anställning som doktorand är skäligen misstänkt att i sin anställning begått tjänstefel, mutbrott, brott mot tystnadsplikt eller annat brott som kan antas föranleda någon annan påföljd än böter ska detta anmälas till åtal enligt 22 LOA. En doktorand som vid myndighetsbeslut (såsom examinationsbeslut) uppsåtligt eller av oaktsamhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften kan dömas för tjänstefel enligt 20 kap. 1 brottsbalken (1962:700). Se vidare i Handläggningsordning för personalansvarsnämnden på Mälardalens högskola, Dnr MDH / Försäkring För doktorander med anställning som doktorand gäller samma försäkringsskydd som för övriga anställda vid MDH Semester För doktorander med anställning som doktorand gäller samma villkor för ledighet som för övriga anställda vid MDH. 10. Övergångsregler Krav på att huvudhandledare ska vara anställd vid MDH (avsnitt 2.4 fjärde stycket) Kravet på att en extern huvudhandledare ska vara anställd vid MDH (avsnitt 2.4, fjärde stycket) ska gälla från och med den 1 januari 2015, avseende huvudhandledare för doktorander som antagits före

88 30 (34) Krav på avklarade kursfordringar vid disputation samt försvar av licentiatuppsats (avsnitt 3, andra stycket). Kravet på att doktorander ska ha kursfordringar godkända vid disputation eller försvar av licentiatuppsats (avsnitt 3, andra stycket) ska gälla från och med den 1 januari 2016, avseende doktorander som antagits till utbildning på forskarnivå före ht Krav på betygsnämnd vid licentiatseminarium (avsnitt 3.5, fjärde stycket, andra meningen) Kravet på att en betygsnämnd bestående av tre ledamöter ska utgöra examinator vid ett licentiatseminarium (avsnitt 3.5, fjärde stycket, andra meningen) ska inte gälla för doktorander som håller sitt licentiatseminarium före den 1 maj Vid licentiatseminarium före den 1 maj 2013 ska en enskild examinator examinera. Examinatorn ska då vara docent eller professor och sakna koppling till doktoranden, huvudhandledaren, handledare eller forskningsprojekt enligt de regler som återfinns i avsnitt 3.6, tredje stycket.

89 31 (34) Bilaga 1 Licentiatexamen Nedan följer högskoleförordningens examenskrav och krav på måluppfyllelse för att erhålla en licentiatexamen Bilaga 2 HF. Omfattning Licentiatexamen uppnås antingen efter att doktoranden fullgjort en utbildning om minst 120 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå, eller efter att doktoranden fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng av en utbildning som ska avslutas med doktorsexamen, om högskolan beslutar att en sådan licentiatexamen kan ges vid högskolan. Mål Kunskap och förståelse För licentiatexamen ska doktoranden: visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. Färdighet och förmåga För licentiatexamen ska doktoranden: visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forskningsoch utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

90 Värderingsförmåga och förhållningssätt 32 (34) För licentiatexamen ska doktoranden: visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Vetenskaplig uppsats För licentiatexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng godkänd. Övrigt För licentiatexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

91 Bilaga 2 Doktorsexamen Nedan följer högskoleförordningens examenskrav och krav på måluppfyllelse för att erhålla en doktorsexamen Bilaga 2 HF. 33 (34) Omfattning Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. Mål Kunskap och förståelse För doktorsexamen ska doktoranden: visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. Färdighet och förmåga För doktorsexamen ska doktoranden: visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen, visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och

92 visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 34 (34) Värderingsförmåga och förhållningssätt För doktorsexamen ska doktoranden: visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, och visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. Vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng godkänd. Övrigt För doktorsexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

93 Utbildnings- och forskningssektionen Bilaga (1) Handläggare Gudrun Paulsdottir Mottagare Rådet för internationell verksamhet Hur gör andra lärosäten vad gäller stipendierade forskarstudenter inom Erasmus Mundus Svar har erhållits från Uppsala universitet, Lunds universitet samt Göteborgs universitet. De följer samma princip som MDH så länge stipendiet håller sammanivå som utbildningsbidraget. Om stipendiet är lägre så är det värdinstitutionens ansvar att stå för tillägget så att samma nivå uppnås. För forskarstudenter som kommer med 34/36 månaders stipendium ansvarar värdinstitutionen för fjärde årets finansiering. Kommer forskarstudenterna för kortare tid betraktas de som utbytesstudenter. Vill de då stanna längre måste de själva ordna sin finansiering. Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. Besöksadress: Drottninggatan 16 A Postadress: Box 325, Eskilstuna Tfn: Besöksadress: Högskoleplan 2 Postadress: Box 883, Västerås Tfn: Webb: E-post: Org.nr:

94 Utbildnings- och forskningssektionen Bilaga (1) Handläggare Gudrun Paulsdottir Mottagare Råder för internationell verksamhet FEANI (European Federation for National Engineering Associations) Administreras av i Sverige av Sveriges Ingenjörer FEANI s mission is to represent and strengthen European Engineers by: - improving their career development through national members - affirming their professional identity by; - acknowledging qualifications - safeguarding and promoting interest - facilitating their free movement within Europe and worldwide - striving for a single voice of European engineers FEANI maintains an INDEX listing the institutions of engineering higher education in European countries represented within FEANI, and their engineering programmes, which are all recognized by FEANI as fulfilling the mandatory education requirements for the EUR ING title. Universitet och Högskolor i Sverige som listat sin utbildning; Blekinge Tekniska Högskola Chalmers Tekniska Högskola Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Karlstad Universitet KTH Linköpings Universitet och Tekniska Högskola Luleå tekniska Universitet Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola Mittuniversitetet Umeå Universitet Uppsala Universitet Det kostar inget för U/H som vill anmäla sin utbildning till FEANI INDEX: et. Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. Besöksadress: Drottninggatan 16 A Postadress: Box 325, Eskilstuna Tfn: Besöksadress: Högskoleplan 2 Postadress: Box 883, Västerås Tfn: Webb: E-post: Org.nr:

NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN

NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN Professionshögskolornas internationella årskonferens 2015, Aalborg Gudrun Paulsdottir, internationell strateg IE&D Solutions, fd president, EAIE De

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista Nr 4:2012 Omfning 24-34 Datum och tid: Fredagen den 31 augusti 2012 kl 9.15-15.00. Plats: Rum L370 (Stora konferensrummet IDT, Verktyget), Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter:

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning extramöte 2, den 22 oktober 2014

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning extramöte 2, den 22 oktober 2014 Kallelse Extramöte Nr 2:2014 extramöte 2, den 22 oktober 2014 Omfattning 1-7 Datum och tid: Onsdagen den 22 oktober 2014 kl 9.15-11.15. Plats: Ledamöter: Tjänstemän: T1-022 (konferensrum, UFO) Anne Söderlund

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Rapport från resa till Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth, Sydafrika 15-20/8, 2016 Anna Carlsson, Internationell koordinator vid

Rapport från resa till Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth, Sydafrika 15-20/8, 2016 Anna Carlsson, Internationell koordinator vid Rapport från resa till Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth, Sydafrika 15-20/8, 2016 Anna Carlsson, Internationell koordinator vid Fakulteten för hälsa och samhälle Bakgrund Vid Dekan

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Fakultetsnämnden, Utskottet för forskning extramöte 1, den 20 april 2016

Fakultetsnämnden, Utskottet för forskning extramöte 1, den 20 april 2016 Kallelse Extramöte Nr 1:2016 extramöte 1, den 20 april 2016 Omfattning 1-8 Datum och tid: Onsdagen den 20 april 2016 kl. 10.15 12:00 Plats: Ledamöter: T1-022 (Konferensrum, UFO), Västerås Anne Söderlund

Läs mer

Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnen som hör akademin.

Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnen som hör akademin. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 2012-09-06 1 (1) Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnenn som hörr akademin. Mälardalens

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-08-15 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Onsdagen den 22 augusti 2012 Kl.09.15 B212 (VÄPNAREN plan 2, ingång Drottninggatan 12), Eskilstuna Plats: Sidan Så hittar

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV 2013-02-21 1 (5) Tillväxtverket Ärendeid: 00164872 Diarienummer: 2011004691 Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV l. l Fokus: Pedagogisk utveckling i fokus I verksamhetsberättelsen 2013

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 7 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Kallelse Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Omfattning 1-10 Datum och tid: Onsdagen den 18 mars 2015 kl. 9.15-11.15. Plats: T1-022 (UFO:s konferensrum), Västerås OBS! Orten

Läs mer

Erasmus Mundus Basinformation

Erasmus Mundus Basinformation 2013-02-12 Erasmus Mundus Basinformation Rebecka Herdevall Vad är Erasmus Mundus? Programmets syfte, struktur etc. Erasmus Mundus EU-finansierat program som inrättades 2004 Europeiska kommissionens utförarorganisation,

Läs mer

Definierade och vanliga begrepp för internationella samarbetsavtal

Definierade och vanliga begrepp för internationella samarbetsavtal Växjö 2015-09-02 Definierade och vanliga begrepp för internationella samarbetsavtal Begrepp Definition Kommentarer Samarbetsavtal Internationella samarbetsavtal Avtal inom utbytesprogram Internationellt

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 2%!!! Varför fokus på tjejer? Aktiva kvinnor i program D: Kvinnor 10 av totalt 194 Andel kvinnor: 5,2% Y: Kvinnor 13 av totalt 151 Andel kvinnor:

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Tid: kl kl Hjortviken Konferens, Hindås

Tid: kl kl Hjortviken Konferens, Hindås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(6) Tid: 2009-04-22 kl 13.00-21.00 2009-04-23 kl 08.30-12.00 Plats: Hjortviken Konferens, Hindås Närvarande ledamöter: Leissner, Maria

Läs mer

Lägesrapport DokId: 239624

Lägesrapport DokId: 239624 1 of 6 2008-12-30 18:39 Lägesrapport DokId: 239624 Diarienummer 2007-01525 Avsänd av sökande 2008-07-20 LÄGESRAPPORT Lägesrapporten sänds in elektroniskt. Sänd även in ett underskrivet pappersoriginal

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Utskottet för samhälle

Utskottet för samhälle Omfning: 1-9 Datum och tid: Onsdagen den 18 januari klockan 9.30 11.00 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Jakob Eklund Lärarrepresentant Helena Blomberg Lärarrepresentant

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Sida 1 (7) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Japan som har internationella utbyten har ofta skapat program med fokus

Läs mer

Guide. Västerås. höstterminen 2012. Här finns vi i Västerås!

Guide. Västerås. höstterminen 2012. Här finns vi i Västerås! Här finns vi i Västerås! Blåsboplan arkering ROSENHILL, Hus T och, sid 6-11 1 Högskoleplan 1, huvudentré, information Entréer U1 och T1 Godsmottagning Gurksaltargatan 9 5 65 Hus T Godsmottagning Kårhus

Läs mer

Uppdaterad 2014-05-19. Regler för etablering av internationella samarbetsavtal

Uppdaterad 2014-05-19. Regler för etablering av internationella samarbetsavtal Uppdaterad 2014-05-19 Regler för etablering av internationella samarbetsavtal Innehåll Inledning 3 Översikt för etablering och avslut av internationella samarbetsavtal 4 Bilateralt universitetsövergripande

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Hi5 (High-five) En heltäckande och förbättrad infrastruktur för ökat industriellt genomslag av forskning

Hi5 (High-five) En heltäckande och förbättrad infrastruktur för ökat industriellt genomslag av forskning Hi5 (High-five) En heltäckande och förbättrad infrastruktur för ökat industriellt genomslag av forskning A Holistic and Improved Infrastructure for Increased Industrial Impact of research Agendan Deltagare,

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2017/493 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 6 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Akademin för informationsteknologi

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Akademin för informationsteknologi HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Närvarande ledamöter Stefan Byttner Magnus Hållander Adam Grimberg Eric Järpe Memet Mehmeti Björn Åstrand lärare ordförande student lärare student lärare

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 Kriterier och prioriteringsgrunder vid bedömning av ansökningar inom Linnaeus-Palme

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick 25/9-2015 Anders Ahlstrand Analys av ansökningar om Erasmus Charter for Higher

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Innehåll DEL 1: Vad kännetecknar en god ansökan? DEL 2: Vilka ramar ger E+ ICM? DEL 3: Hur har Lunds universitet arbetat

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2011-09-28 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Plats: Onsdagen den 5 oktober Kl.09.15 U3-104, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Marie Öhman Ordförande Anna Chryssafis

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen 2015-09-08 -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2014

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2014 Kallelse Nr 2:2014 möte 2, den 18 mars 2014 Omfattning 1-8 Datum och tid: Tisdagen den 18 mars 2014 kl 13.15-15.00. Plats: Ledamöter: L307 (IPR), Eskilstuna Anne Söderlund Ordförande, prodekan för forskning

Läs mer

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS)

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Sida 1 av 8 MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt.

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Omfattning: 12-19 Datum och tid: Onsdagen den 29 mars klockan 9.30 11.45 Plats: Ledamöter: R3-132, Mälardalens högskola, Västerås Lars Hallén

Läs mer

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare. pp , 114, 116

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare. pp , 114, 116 Sid 1 (5) Närvarande Ledamöter Birgitta Bernspång Anna Arnqvist Anders Berglund Karin Brunnegård Christian Johansson Britt-Marie Lindgren Christina Ljungberg Elin Ljungström Mari Norgren Börje Rehn Ordförande

Läs mer

Strategigrupp för internationalisering (SAINT) sammanträde 10 maj 2010

Strategigrupp för internationalisering (SAINT) sammanträde 10 maj 2010 1 (5) Strategigrupp för internationalisering (SAINT) sammanträde 10 maj 2010 Närvarande Frånvarande Janerik Lundquist, internationell koordinator (ordf) Ulf Nilsson, prodekanus LiTH Helena Klöfver, prodekanus

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi och Fysioterapi HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013 LC, US 1 Inledning Det pågår kontinuerligt

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Minnesanteckningar från HST:s akademiråd 2012-09-11

Minnesanteckningar från HST:s akademiråd 2012-09-11 Minnesanteckningar från HST:s akademiråd 2012-09-11 Närvarande: Thomas Wahl, akademichef Eva Thorin, utbildningsledare (teknik) Magnus Hoppe, utbildningsledare (ekonomi) Agneta Brav, utbildningsledare

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Konferensrum L-307 (Muxlab IDT) Mälardalens högskola, Eskilstuna. Ledamöter: Yvonne Eriksson Ordförande, Prodekan

Konferensrum L-307 (Muxlab IDT) Mälardalens högskola, Eskilstuna. Ledamöter: Yvonne Eriksson Ordförande, Prodekan Omfning 41-52 Datum och tid: Tisdagen den 18 juni, kl. 09.15 11.00 Plats: Konferensrum L-307 (Muxlab IDT) Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter: Yvonne Eriksson Ordförande, Prodekan Inger Orre Ledamot

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3:2012 Omfning: 1 9 Datum och tid: Torsdagen den 10 maj, kl. 13:15 ca 16:00 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Johanna Westerlund Ordförande Margareta Asp Lärarrepresentant

Läs mer

Fakultetsnämnden - utskottet för teknik

Fakultetsnämnden - utskottet för teknik Fakultetsnämnden - utskottet för teknik Omfattning: Datum och tid: Plats: 58-63 Torsdag 23 augusti kl. 9.15-11.00 R3-131, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Adjungerade: Tjänstemän: Närvarande 62

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

STINT - till nytta för Malmö högskola. Andreas Göthenberg, VD Mattias Löwhagen, Programansvarig September 2014

STINT - till nytta för Malmö högskola. Andreas Göthenberg, VD Mattias Löwhagen, Programansvarig September 2014 STINT - till nytta för Malmö högskola Andreas Göthenberg, VD Mattias Löwhagen, Programansvarig September 2014 Disposition 1. Nyttan med internationalisering 2. Om STINT 3. STINTs programportfölj 2014 4.

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Automation Region årsmöte 11 mars 2009

Automation Region årsmöte 11 mars 2009 Automation Region årsmöte 11 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 11 mars 2010 15:00 Kaffe och välkommen 15:15 Årsmötesförhandling Enligt agenda

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12 1 (6) Tid: Kl 10.15-13.45 med avbrott för lunch kl 12.10-12.50 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Dahlström, Mats Gunnarsson Lorentzen, David Harrysson, Julia Johannisson,

Läs mer

Örebro universitet 2014-02-10 1. Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla

Örebro universitet 2014-02-10 1. Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla 2014-02-10 1 Örebro universitet 17 000 studenter 90 program 800 kurser 1200 anställda 130 professorer 500 doktorander

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt.

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Omfattning: 36-41 Datum och tid: Onsdagen den 2 oktober klockan 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén

Läs mer

Institutionsråd 17 december. kl 13.00 i Växthuset.

Institutionsråd 17 december. kl 13.00 i Växthuset. Institutionsråd 17 december kl 13.00 i Växthuset. Dagordning: - Rapporter: Bo: ks möte kring postdoc Bosse? Bosse: ks-möten två gånger per termin. Hur överskott ska användas forskning. Två postdoc och

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Rådet för internationell verksamhet

Rådet för internationell verksamhet KALLELSE MDH 1.1-26/13 1 (3) 2013-01-16 Rådet för internationell verksamhet Datum och tid: Onsdagen den 16 januari, kl. 9.15-15.30 Plats: R3-132, konferensrum mellan personal och ekonomisektionen, UFO,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic Närvarande ledamöter Övriga närvarande Lasse Hörnäs Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic Henrik Barth Jonas Bäckman Erika Friskt punkt 9 Bengt Hjort Marie Mattsson Christel Sjunnesson

Läs mer

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift.

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift. Strategi 2014 (1) Sammanfattning Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Föredragningslista Rådets beslut: Temat för detta möte ska vara indikatorer (lagutbildning är bestämt till nästa RHU-möte)

Föredragningslista Rådets beslut: Temat för detta möte ska vara indikatorer (lagutbildning är bestämt till nästa RHU-möte) 1(5) FRÅN : RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Protokoll 2016-11-18 Närvarande: Johansson, Helena (Ordförande) Johansson, Annika (SA) Löf, Rose-Marie (ATM) Åstrand, Swenneke, Maria (HGA) Claesson, Leif (ATM

Läs mer

Remissvar avseende verksamhetsmål, uppdrag och budget 2013

Remissvar avseende verksamhetsmål, uppdrag och budget 2013 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 2012-09-06 1 (7) Remissvar avseende verksamhetsmål, uppdrag och budget 2013 Akademin för utbildning, kultur och kommunikations avger härmed ett yttrande

Läs mer