ANNONSERING I TIDSKRIFTER GER EFFEKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONSERING I TIDSKRIFTER GER EFFEKT"

Transkript

1 ANNONSERING I TIDSKRIFTER GER EFFEKT

2 INNEHÅLL 1. Tidskriftens själ 2. Vad är effekt? 3. Bevisad effekt 4. Vilken effekt? 5. Internationella effekter 6. Case riktiga kampanjer 7. Ekonometriska modeller 8. Case B2B 9. Case 100W 10. Case Forma Effekt 2

3 1. TIDSKRIFTENS SJÄL Du känner igen känslan. Den där blandningen av förväntan, nyfikenhet och spänning när ett nytt nummer av din favorittidskrift ramlar ner i brevlådan. Ämnet kan variera: det kan röra ditt jobb, eller en hobby eller bara vara ren och skär avkoppling. Det finns många skäl till varför vi öppnar en tidskrift, men i grund och botten finns det ändå en viktig gemensam nämnare. Vi läser tidskrifter därför att vi tycker om att göra det. Tidskriften kan stimulera, provocera, informera, beröra, glädja och inspirera. Eller helt enkelt erbjuda lite vardagsflykt. Skälen till varför vi tycker om tidskrifter är många, eftersom ingen tidskrift är den andra lik. Det kan vara det insiktsfulla reportaget likaväl som den snabba plocksidan med nyheter och lite aktuellt om kändisar. Krönikören med den vassa pennan likaväl som de vackra bilderna eller de praktiska tipsen. Annonserna likaväl som det redaktionella materialet, eller för den delen diskussionen som fortsätter på tidskriftens sajt. Dessutom är den portabel, återvinningsbar och kräver inga batterier. Så när tidskriftsläsaren talar om att det är dags att vända blad, utgå ifrån att man då menar att man längtar efter att se vad som finns på nästa uppslag. Det är den lockelsen som är tidskriftens själ och därmed tidskriftens skäl för dig som annonsör. 3

4 Kampanjer med känslomässiga budskap skapar högre lönsamhet 50% 25% 31% 26% 16% 0% Känslomässiga budskap Känslomässiga och rationella budskap Rationella budskap Källa: Marketing in the Era of Accountability, Binet & Field

5 2. VAD ÄR EFFEKT? I dag pratar alla marknadsförare om att mäta effekten av sina marknadsföringsinvesteringar. Men vad menar vi egentligen när vi pratar om effekt? Frågan är lika viktig och intressant som att fundera över varför företag marknadsför sina produkter och tjänster. För att sälja mer skulle nog de flesta säga som svar på frågan, och kanske också för att bygga varumärket. Men merförsäljning är sällan det bästa måttet på marknadsföringseffekter. Är det bara volymökning man söker är det till exempel ofta enklare och snabbare att sänka priset. Ett bättre mål på effekten av marknadsföring och kanske det enda riktigt relevanta är att kunna sälja lönsammare. Det handlar om att få mer betalt och att sälja mer och/eller oftare av samma produkt eller tjänst. Så länge som kostnaden för att få den här ökningen är lägre än vad den genererar är det en lönsam insats. Men fullt så enkelt är det inte Tre paradoxer när vi mäter effekt Om effektiv marknadsföring handlar om att sälja lönsammare finns det några intressanta paradoxer att fundera på: 1. Varumärket är vår viktigaste tillgång - Men vi har ingen gemensam standard för att värdera tillgången, eller hur den utvecklas - Och den värderas bara normalt när den avyttras eller anskaffas 5

6 2. Marknadsföringsinvesteringar har ofta långsiktigt värde - Men vi analyserar och mäter ofta effekterna kortsiktigt - Uppfattningar om varumärken tar tid att utveckla och förändra 3. Försäljningsvolym är ofta en dålig värdemätare på marknadsföringens effekt - Prispremie tar tid att utveckla och analysera, men har större betydelse för lönsamheten i de flesta företag - Att sälja lönsammare är viktigare än att sälja mer Vilka mått har du satt för att mäta effekten av din marknadsföring? 6

7 3. BEVISAD EFFEKT I boken Marketing in the Era of Accountability har Les Binet och Peter Fields studerat alla bidrag som lämnats in i den engelska reklameffekttävlingen Advertising Effectiveness Awards sedan den startade, totalt närmare 900 olika kampanjer. Tävlingen går ut på att visa vilka ekonomiska effekter en kampanj har haft för uppdragsgivare samt att även analysera varför det enbart är kampanjen som kan ha skapat dessa effekter. Binet och Fields har tittat på vad det är som särskiljer vinnarna, de mest effektiva kampanjerna, från övriga bidrag som ju också är effektiva kampanjer, annars skulle de inte varit med i tävlingen. Författarnas slutsatser är att det finns några gemensamma drag hos vinnarna. Bland annat dessa: De har i högre grad hårda ekonomiska mål för kampanjen, i form av till exempel försäljning, marknadsandelar och marginal/lönsamhet, snarare än enbart/i första hand kommunikations- och attitydmål som exempelvis kännedom och preferens. De har i högre grad flera olika parallella mål, som dessutom ofta sinsemellan kan stå i konflikt med varandra som till exempel pris- och volymmål. Kampanjer med emotionella budskap är effektivare än kampanjer med rationella budskap/argument. Kreativt belönade kampanjer är ofta också effektiva kampanjer, och vice versa. 7

8 4. VILKEN EFFEKT? Ett av de vanligaste felen när man mäter effekt är att fokusera på vad folk säger att de ska göra. Problemet med oss människor är att vi inte gör som vi säger, inte säger vad vi tänker och inte vet vad vi tycker. Det behöver man tänka på när man utvärderar en effektmätning. Några vanliga analysfel är dessa: 1. Korrelation och orsak är inte samma sak. De som har sett annonsen tycker bättre om varumärket än de som inte har sett den betyder inte att annonsen har ökat intresset för varumärket. Eftersom vi människor ofta söker bekräftelse är det snarare så att de som tycker om varumärket sett annonsen i högre grad än andra. Det finns ett samband mellan reklamobservation och varumärkespreferens, men det är preferensen som orsakar observationen och inte tvärtom. Det här orsakssambandet, den så kallade Rosser Reeves-effekten, är ett av de vanligaste misstagen när man analyserar utfallet av reklaminsatser. 2. Sista händelsen är toppen på isberget. För att förstå beteenden måste man se hela bilden. Antalet sökordsklick på Google brukar till exempel öka signifikant för en annonsör som samtidigt kör en kampanj i breda medier som till exempel tv eller print. Sökordskampanjen blir ju inte bättre i sig under de veckor som aktiviteterna i andra medier pågår, men den ökade uppmärksamheten för annonsören stimulerar aktiviteten i andra medier. Om 8

9 man inte ser helheten är det lätt att dra fel slutsatser och överskatta sökordsmarknadsföringens genomslag samtidigt som man underskattar effekten av responsen som genereras av printannonseringen 3. Return on Marketing Investment, ROMI, är en lång kedja. romi analyseras ofta utifrån investeringen på x kr gav en merförsäljning på y kr med en bruttomarginal på z kr, vilket genererade en romi på z/x (x 100%). Vad som ofta glöms bort i den här analysen är att se till hela kedjan. Vad gjorde konkurrenterna? Vilka andra externa faktorer, väder, ränta, lönehelg och så vidare, fanns det som påverkade? Vilka övriga interna aktiviteter, som säljtävlingar och lanseringar, pågick samtidigt. Hur väl fungerade distributionen fanns produkten i butik och var den exponerad på rätt sätt? Och om det fanns en kombination av varumärkesaktiviteter och säljfrämjande insatser, hur såg kombinationen ut? Med andra ord, vilken roll hade marknadsföringen i medier jämfört med alla andra saker som hände samtidigt och som påverkade försäljning och utfall i övrigt? 9

10 5. INTERNATIONELLA EFFEKTER Eftersom vi arbetar med tidskrifter vill vi naturligtvis visa på vilka effekter som annonsering i just tidskrifter genererar. Låt oss börja med att titta på ett par slutsatser från några av världens största tidskriftsmarknader, där det görs många intressanta och relevanta studier som hjälper oss att förstå mer om hur man som annonsör ska få ut mesta möjliga effekt av sin tidskriftskampanj. Tyska tidskriftsorganisationen vdz, engelska motsvarigheten ppa och amerikanska dito mpa, har alla nyligen genomfört omfattande studier som ger snarlika slutsatser. Vissa av dessa bekräftar gammal kunskap, men det finns även den del nya insikter. Några av de viktigaste och mest intressanta är: Tidskrifter påverkar målgruppen effektivare räknat per annonskrona. Tv kan visserligen påverka målgruppen snabbbare, men räknar man effektivitet som effekt per investerad krona så ingår alltid tidskriftsannonsering, antingen som enda kanal eller i kombination med tv och/eller internet, i den mediemix som ger bäst resultat i alla studierna. Och detta oavsett - vilket mått som används för effekten attityd- eller beteendemål - vilket mått som används för effektiviteten, vare sig det gäller kostnad per påverkansresultat hur mycket, eller kostnad per person hur många - vilken kategori som utvärderades såväl b2c som b2b I tidskrifter samverkar det redaktionella med annonserna. När man analyserar effekterna måste man se till både annonserna och den redaktionella miljön. Detta eftersom tidskriftslä- 10

11 sare ser annonser och det redaktionella innehållet som komplement till varandra och i lägre grad än nästan alla andra medier ser annonser som störande. Det gör att annonsen lättare engagerar och skapar önskad effekt, vare sig det handlar om att bli mer positiv till annonsörens produkt, söka mer information på annonsörens hemsida eller att helt enkelt köpa produkten. Kombinerar man dessutom detta med de kreativa möjligheter som finns i form av udda format, speciell placering, eller specialeffekter som dofter eller annat, så bli potentialen för verkligt effektiv annonsering än större. I tidskrifter samverkar det redaktionella med annonserna. När man analyserar effekterna måste man se till både annonserna och den redaktionella miljön. Tidskriftsläsare ser annonser och det redaktionella innehållet som komplement till varandra och ser i lägre grad än i nästan alla andra medier annonser som störande. Det gör att annonsen lättare engagerar och skapar önskad effekt, vare sig det handlar om att bli mer positiv till annonsörens produkt, söka mer information på annonsörens hemsida eller att helt enkelt köpa produkten. Kombinerar man dessutom detta med de kreativa möjligheter som finns, men som sällan utnyttjas fullt ut, till exempel i form av udda format, speciell placering, eller specialeffekter som dofter eller annat, så bli potentialen för verkligt effektiv annonsering än större. Det finns avsevärda skillnader mellan olika kategorier. Effekterna av tidskriftsannonsering speglar hur köpbeteendet skiljer sig åt mellan olika kategorier, och därför bör analysen också ta hänsyn till detta. För exempelvis snabbrörliga konsumentprodukter som köps ofta skapar tidskriftsannonsen i högre grad ett direkt köpbeteende, eftersom den sti- 11

12 mulerar fler till att prova produkten. För mer komplexa produkter och tjänster som till exempel bilar och möbler består köpprocessen av fler steg och där är magasinets roll i första hand att ta konsumenten ett steg närmare köpbeslutet genom att bland annat driva trafik till annonsörens hemsida. Tidskriftsannonsering lever länge. Det är lätt att tänka fel när man analyserar effekterna tidsmässigt, framför allt när det gäller tidskrifter med längre periodicitet än exempelvis månadsmagasin. Visserligen får prenumeranterna tidskriften en viss dag, men dels sker lösnummer-försäljningen mer utspritt över tid och dels läser mottagaren tidskriften både länge och återkommande under en längre tidsperiod. Effekterna i form av önskat beteende måste därför analyseras i detalj, helst på dag- och veckonivå. Om det inte finns dataunderlag för detta är det bättre att dela upp räckvidden från tidskriftsannonseringen över tid. Enkelt uttryck innebär detta att om en månadstidskrift har läsare blir effektanalysen bättre/mer träffsäker om man räknar dessa som läsare per vecka än läsare första veckan. 12

13 Ekonometri ökar effektiviteten i en kampanj 100% 81% 75% 50% 47% 25% 0% Utan ekonometrisk modellering Med ekonometrisk modellering Källa: Marketing in the Era of Accountability, Binet & Field

14 6. CASE RIKTIGA KAMPANJER Argumenten för att annonsera i tidskrifter brukar vara affinitet (känsla av samhörighet) och relevans, att de är bra för att bygga varumärke i en miljö där man kommer nära målgruppen. En effektstudie från Ohal,* utförd på uppdrag av Sveriges Tidskrifter, visar dock att tidskrifter även kan ge mer kostnadseffektiv försäljning än tv-reklam. Studien gjordes för olika varumärken i Henkels portfölj genom att sammanställa försäljningsdata och kundbeteenden i en ekonometrisk modell. Syftet med modellen är att kunna skilja ut vilka faktorer utöver reklamen som påverkar försäljningen. Slutsatserna av studien: Tidskriftsannonsering förstärker och förlänger säljeffekten av tv-kampanjer Butikskampanjer blir mest säljeffektiva som ett tredje steg efter tv och efterföljande tidskriftskampanj Tidskriftsannonsering är mer kostnadseffektiv än tv För etablerade varumärken är tidskriftsannonsering det mest kostnadseffektiva sättet att driva försäljning Tidskrifternas främsta styrka är affinitet * Undersökningsföretaget Ohal var bland de första att använda ekonometri för att förklara och optimera effektiviteten av medieinvesteringar och är i dag Europas största aktör inom området. 14

15 Tidskrifter ger högst Return on Media Investment ROMI Mediebudget Säljeffekt ROMI Källa: Ohal Undersökningen visade att man fick ett högre romi, det vill säga mer säljeffekt för en investerad krona, i tidskrifter. Diagrammet visar vilken romi respektive medieslag bidrog med i undersökningen. 15

16 7. OM EKONOMETRISK MODELLERING Ekonometrisk modellering används alltmer av annonsörer och deras samarbetspartners för att kunna förstå och utvärdera reklamens effekter. Syftet med modellen är att skilja ut vilka faktorer förutom reklamen som påverkar försäljningen för att kunna påvisa reklamens isolerade effekt på kampanjen. För det första måste man definiera vilka handlingar som är relevanta att mäta, exempelvis antal bokningar, klick, medlemmar, besökare etc. Man definierar en nivå för basförsäljningen och sedan analyseras alla faktorer som kan tänkas påverka försäljningen såsom reklaminvesteringar i olika medieslag, butiksaktiviteter, konkurrenternas aktiviteter, löneutbetalningar etcetera. Alla variabler får sedan ett påverkansvärde som läggs in i modellen. Man får då en modell som förklarar vad som påverkat den faktiska försäljningen och i vilken utsträckning de har påverkat effekten. 16

17 Tidskrifter bidrog med 16 procent, TV med 7 procent Källa: Ohal Diagrammet visar den ekonometriska modell som användes i undersökningen som Ohal utförde för Henkels varumärken

18 8. CASE B2B If Försäkring Sveriges Tidskrifter har under 2012 låtit Ohal även ta fram ett b2b-case för att ta reda på vilka effekter man får fram med tidskrifter i kombination med andra medier. Här framkom att det inte var försäljning man bäst kunde mäta utan istället antalet leads. Valda medier var b2b press, b2b tv och b2b radio. Källa: Ohal 46% av budgeten spenderades i tv och gav 33% av skapade leads. B2b press skapade 62% av alla leads på 50% av budgeten. 18

19 Slutsatserna av studien: Tidskriftsannonsering gav dubbelt så många leads som tv på ungefär samma budget. Tidskriftsannonsering är mer kostnadseffektiv än tv och radio, b2b. En inledande konsumentkampanj i tv gav extra effekt även på denna efterkommande b2b kampanj 19

20 9. CASE 100W 100-wattaren är en reklamtävling som har som mål att premiera reklam som fungerar. Förutom att kampanjerna måste visa på kreativ höjd och idérikedom, måste de även bevisa att de fungerat kommersiellt. Tävlingen har funnits sedan 1990 och arrangeras av Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer. Kampanjerna tävlar i sex kategorier och man är inte bunden till något specifikt huvudmedium utan det är resultatet av den tävlande kampanjen som bedöms. Gemensamt för de bidrag som nominerats till 100- wattaren är att syftet med kampanjen är väl definierat och resultatet mätt i enlighet med detta syfte. Vinnaren i kategorin konsumentreklam 2011 blev Apoteket och Forman & Bodenfors för kampanjen om magbesvär. Bakgrunden till kampanjen var att undersökningar visat att relativt många svenskar lider av olika typer av magbesvär som man helst inte talar om. Kampanjen skulle därför, förutom att täppa igen en kunskapslucka, få igång en diskussion om behov och lösningar genom att avdramatisera ämnet. Syftet var att få människor att gå in på Apotekets hemsida för att göra ett magtest. 20

21 En av annonserna i kampanjen. Målet var gjorda test och resultatet av kampanjen blev test. Dessutom ökade Apoteket försäljningen inom mag-segmentet med 86 procent. 21

22 10. CASE FORMA EFFEKT Forma Effekt, som startade under hösten 2010, är en tävling där man bedömer kampanjers effektivitet för annonsörer som valt att, bland annat, använda Forma Magzines kanaler. Tävlingsbidragen ska kunna bevisa kampanjens uppnådda effekt; till exempel ökad kännedom, försäljning eller attitydförändringar hos målgruppen. Första pris var medieutrymme värt en halv miljon kronor. Två exempel på varumärken som lyckades väl i denna tävling var Arla och Eldabutiken. Första pris i Formas tävling tilldelades Arla med kampanjen Arla Crème Fraiche. Under sommaren 2010 lanserades en ny crème fraiche från Arla Köket med smak av parmesan och vitlök. Kampanjen aktiverades via annonsering i stora, breda titlar under större delen av sommaren Man använde även kundvagnar för att följa upp kampanjen i butik, samt annonsering på breda internetsajter. Tidskrifternas roll i kampanjen var att nå de konsumenter som har ett stort intresse för matlagning och sitt hem. I annonserna hade man med recept för att skapa inspiration och intresse för produkterna. Enligt Elisabeth Hedenljung Kristiansson, Senior Brand Manager på Arla Köket, fick kampanjen en effekt långt utöver den förväntade: Vi hade som mål att vi skulle sälja 35 procent av årsvolymen under kampanjperioden. Vi toppade detta mål rejält och sålde 75 procent. 22

23 Det räcker alltså inte längre att bara presentera en nyhet för konsumenten produkten måste sättas in i ett sammanhang. ram-mätningar för annonserna visar att Icakurirens matkunniga läsare ser högre relevans och förståelse av budskapet än de mer inredningsorienterade Hus & Hemläsarna. Köpintentionen var dock hög i de båda utvalda tidskrifterna. Ett annat case från tävlingen som är intressant att titta närmare på är Eldabutiken. Att köpa en kamin är något man gör mycket sällan så det är viktigt att nå den som beslutar om inköpet vid rätt tidpunkt i rätt miljö. Under 2010 valde Eldabutiken att annonsera i populärpress med tydligare fokus på kvinnor än man gjort tidigare. Mediebyrån Zenith tog fram annonseringskonceptet, och den kreativa utformningen, som gjordes av reklambyrån Think Happy Thoughts, bestod av helsidor på två uppslag efter varandra. Tanken var att inspirera och visa hur lätt det är att förändra sitt hem. 23

24 Och kampanjen gav effekt enligt Alexander Gauffin på Zenith: Under 2010 ökade butiksbesöken med hela 40 procent och försäljningen steg med 23 procent, mycket tack vare den bredare synligheten. Enligt obs-mätningar har 67 procent av Icakurirens läsare och 73 procent av Hus & Hems läsare sett någon av de två Eldaannonserna. Precis som i Arla-exemplet visar Eldabutikens resultat att miljön och därmed relevansen för läsaren har stor betydelse för hur man tar till sig budskapet. Eldakampanjen är ett bra exempel på hur en kreativ kampanj även blir effektiv. 24

25 Tidskriften som annonskanal är unik. Inget annat medium har en sådan positiv miljö. Kampanjer med känslomässiga budskap ger högre effekt. Hårda mål ger lönsammare kampanjer. Annonser i tidskrifter ger högt ROI. Denna effektbroschyr är framtagen av Sveriges Tidskrifter 2012 i samarbete med Smart Company. Research och skribenter är Mats Rönne, Petra Nyberg och Thomas Juréhn, Smart Company. Beställ fler exemplar på Vasagatan 50, Stockholm, tel , 25

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Diplomerad Tidskriftsrådgivare 2013

Diplomerad Tidskriftsrådgivare 2013 Diplomerad Tidskriftsrådgivare 2013 1 Diplomerad Tidskriftsrådgivare 2013 DTR skall vara: Objektiv Professionell Utvecklande Nyttig Positiv 4 x 1 dag + Diplomering Trender Kreativitet Effekt Cross media

Läs mer

Sveriges Tidskrifter Reklameffekt MEC

Sveriges Tidskrifter Reklameffekt MEC Sveriges Tidskrifter Reklameffekt MEC Effekt är P = avg W t Varför gör man reklam? Två effekter av reklam Klassisk reklamteori handlar om reklam medvetande (beteende) Klassisk syn på effekt från reklam

Läs mer

Tidskrifter säljer produkter!

Tidskrifter säljer produkter! säljer produkter! engagerar! är det medium man generellt värdesätter högst. Dessutom sysslar man sällan med annat samtidigt som man läser. Konsumenterna i Ball States undersökning ägnade sitt främsta intresse

Läs mer

Sveriges Tidskrifter Workshop effektmätningar

Sveriges Tidskrifter Workshop effektmätningar Sveriges Tidskrifter Workshop effektmätningar 2015-09-22 Eftermiddagens uppgifter att lösa SÄTT UPP KPI-MODELLEN 1. Vilka KPI:er behöver ni ha i er modell för att förstå effektiviteten mellan investering

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Torget Säljer dina produkter!

Torget Säljer dina produkter! Vad gör Torget.se? Torget Säljer dina produkter! Torgets vision och affärsidé Vision: Torget.se ska vara det naturligaste valet för alla svenska konsumenter när de vill ta hjälp av ett medium för att hitta,

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER Om Paketet Här når du på ett enkelt sätt direkt

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Allas är kreativ, färgstark och mångsidig! Tidningen bjuder på inspirerande recept, intressant läsning, hälsa och roligt mode men också skön avkoppling mitt i veckan.

Läs mer

MEDIAKIT 2015. Online // Magasin // Email. Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2015. Online // Magasin // Email. Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2015 Online // Magasin // Email Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Ulf Streiby CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Kundens hjärta förtjänar man! Vad händer med kundrelationen när mycket av kontakten och handeln blir digital Hur förtjänar man kundens hjärta och lojalitet

Läs mer

RAPPORTER VAD UTMÄRKER EN FRAM- GÅNGSRIK ANNONSÖR?

RAPPORTER VAD UTMÄRKER EN FRAM- GÅNGSRIK ANNONSÖR? RAPPORTER VAD UTMÄRKER EN FRAM- GÅNGSRIK ANNONSÖR? VAD UTMÄRKER EN FRAMGÅNGSRIK ANNONSÖR? En forskningsstudie av Niklas Bondesson och Sara Rosengren 1 Funkar din reklam? Det här än fråga som allt fler

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2014 Online // Magasin // Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

MEDIAKIT 2015 Online - Magasin - Email

MEDIAKIT 2015 Online - Magasin - Email MEDIAKIT 2015 Online - Magasin - Email Vill du nå var,ärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hi=a rä= målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både bre= och pricksäkert

Läs mer

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2015 Online -Magasin - Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Uppdragsgivare: Kontaktperson: Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Krogar mot Knark är ett

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

U T VÄ R D E R I N G S M O D E L L

U T VÄ R D E R I N G S M O D E L L MÄSSGURU U T VÄ R D E R I N G S M O D E L L Ofta har man en klar bild efter en mässa vad deltagandet gett. Det svåra är att beskriva resultatet i siffror. AT T M ÄTA E F F E K T E R Ett mässdeltagande

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Interntmarknadsföring i praktiken + tips och taktik Fördelar - Internetmarknadsföring Distributionen Billigt Flexibiliteten Lätt att uppdatera eller byta budskap Räckvidden Kan nå hela världen Mätbarheten

Läs mer

SmartScreen. SmartScreen

SmartScreen. SmartScreen SmartScreen Genom Facility Labs SmartScreen erbjuds marknaden en träffsäker annonsplats med högt observationsvärde nära köptillfället med minimalt annonsspill. Detta möjliggörs med avancerad och kreativ

Läs mer

Den största studien av användarnas beteende i Norden

Den största studien av användarnas beteende i Norden NYA ÖGON PÅ INTERNET Den största studien av användarnas beteende i Norden Onlineannonsering tar en allt större del av reklaminvesteringarna och trots att internet är ett snabbt växande annonsmedia har

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Slutrapport Norgeskampanjen Sverige 2013 Elinor Eriksson Innovasjon Norge

Slutrapport Norgeskampanjen Sverige 2013 Elinor Eriksson Innovasjon Norge Slutrapport Norgeskampanjen Sverige 2013 Elinor Eriksson Innovasjon Norge 1 Parters och fördelning av budget - Norgeskampanjen totalt Totalbudget för kampanjen: 6,6 MNOK Partners: Fjord Norge Nord Norsk

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. 13 bra exempel 5.

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Så vinner du fajten på Google

Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Innehållet viktigare än någonsin SEO = Content

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se. 1O SIDOR Chefa som Åsa och gör ett klipp DIN START SNABBTESTA

Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se. 1O SIDOR Chefa som Åsa och gör ett klipp DIN START SNABBTESTA >> Frisören som vågar anställa Tillväxt verkets gratisfälla CAMILLA Gå inte i Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se Nr 4 2012 79 kr EXTRA bok med 400 RÅD! FÖRETAGARE

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information Dags att tävla 2013 tips, råd och praktisk information DEFINITIONER SPONSRING Sponsring innebär att det finns en köpt rättighet i botten. För att kunna tävla i denna kategori behövs två parter, dvs en

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING Kontakt: Erik Huss erik@annons.se 0725-66 15 70 Kontakt: Elisabeth Thörnsten elisabeth@swedishcontent.se 070-834 66 30 NOVUS Kontakt: Gun Pe@ersson gun.pe@ersson@novus.se

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

DAGENS ANNONSER & PLATSANNONSER. Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se

DAGENS ANNONSER & PLATSANNONSER. Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se DAGENS 2015 ANNONSER & PLATSANNONSER Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se ANNONSER & PLATSANNONSER Nå beslutsfattare inom den växande apoteksmarknaden.

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken Vill du hitta fler sätt att öka trafiken till din webbplats? På de här sidorna hittar du 25 tips som hjälper dig att locka kunder till din webbplats. Prova

Läs mer

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd. Presentation Jag heter Alexandra Johansson och jag arbetar på MSBs avdelning för risk och sårbarhetsreducerande arbete. Där jag är kommunikatör och ansvarig för kampanjen Aktiv mot brand. Jag var delvis

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se MEDIAKIT 2015 Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se Målgrupp Camino

Läs mer

Sveriges designproffs inom visuell kommunikation

Sveriges designproffs inom visuell kommunikation Sveriges designproffs inom visuell kommunikation Kunskap, inspiration och trender för proffs är CAP&Designs kärnverksamhet. Oavsett om kanalen är tidning, webb eller event. Våra läsare tillhör eliten inom

Läs mer

reklameffekt från totalt 152 case i tävlingen Forma Effekt

reklameffekt från totalt 152 case i tävlingen Forma Effekt White Paper Forma Publishing Group / Egmont Publishing. December 2014 Fem insikter om reklameffekt från totalt 152 case i tävlingen Forma MEDFÖLJER ICAKURIREN NR 19 2014 32 sidor SERE special! ÅBO n Skärgår

Läs mer

Smakfullt/Kampanj Utgivningsplan och priser okt - jan/feb 2012

Smakfullt/Kampanj Utgivningsplan och priser okt - jan/feb 2012 Smakfullt/Kampanj Utgivningsplan och priser okt - jan/feb 2012 350 säljare jobbar för dig Varje nummer av Smakfullt/Kampanj används av vår säljkår på 350 säljare. Kampanjtidningen är ett av deras viktigaste

Läs mer

effu en undersökning om kundtidningars effektivitet i samarbete med

effu en undersökning om kundtidningars effektivitet i samarbete med effu en undersökning om kundtidningars effektivitet i samarbete med innehåll innehåll 3 sammanfattning effu-modellen 4 projektbeskrivning 6 Vad avses med effekt och hur mäts den? 7 resultatsammanfattning

Läs mer

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Stockholm, 3 juli 2013 ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Hängivna fans från hela världen träffades i Stockholm för att hylla ett uppskattat varumärke. Skulle du vara beredd att resa över 1 300 mil fem gånger

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR INDUSTRIMÄSSORNA 25-26 MARS

VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR INDUSTRIMÄSSORNA 25-26 MARS VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR INDUSTRIMÄSSORNA 25-26 MARS Agenda för mötet easyfairs marknadsföring inför mässorna Enkla knep i er marknadsföring inför mässan Vilka talare, aktiviteter, tävlingar etc.

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Allt måste inte ske vid 30

Allt måste inte ske vid 30 Med en annons i Balans når du alla Sveriges auktoriserade revisorer och en stor del av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Balans är Sveriges ledande tidskrift för auktoriserade revisorer och auktoriserade

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Utbildningar i Sökmotormarknadsföring 7:e, 8:e och 9:e Juni 2011

Utbildningar i Sökmotormarknadsföring 7:e, 8:e och 9:e Juni 2011 Utbildningar i Sökmotormarknadsföring 7:e, 8:e och 9:e Juni 2011 Lär dig synas på Google! Google växer snabbt och är den främsta sökkanalen i Sverige med mer än 30 miljoner sökningar per dag. Med denna

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt » Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt och på rätt sätt. Stora format på sajter med hög «räckvidd är navet i vår närvarostrategi Åsa Bergendorf Olsson, marketing co-ordinator, Fritidsresor AB.

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Strategisk profilreklam

Strategisk profilreklam Det har skett en förändring från att i kommunikationsmixen satsa på reklam och sales promotion till ett synsätt som betonar integrerad kommunikation och ser till den totala effekten av alla kommunikationsaktiviteter

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Försöker inte bli POPU LÄ R

Försöker inte bli POPU LÄ R nya tidningen balans Med en annons i Balans når du alla Sveriges auktoriserade revisorer och en stor del av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Balans är Sveriges ledande tidskrift för auktoriserade

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Smakfullt/Kampanj Utgivningsplan och priser mars - juli 2013

Smakfullt/Kampanj Utgivningsplan och priser mars - juli 2013 Smakfullt/Kampanj Utgivningsplan och priser mars - juli 2013 Starka kampanjer skapar försäljning! Våra kunder efterfrågar hela tiden nyheter, bra priser och inspiration. Vi behöver därför ha starka kampanjer

Läs mer

A PERFECT GUIDE. A PERFECT GUIDE SVERIGES BÄSTA TEMAMAGASIN 100 000 ex i Svenska Dagbladet inför helgen! *

A PERFECT GUIDE. A PERFECT GUIDE SVERIGES BÄSTA TEMAMAGASIN 100 000 ex i Svenska Dagbladet inför helgen! * SVERIGES BÄSTA TEMAMAGASIN 100 000 ex i Svenska Dagbladet inför helgen! * Vi har 211 000 av Stockholms mest intressanta läsare. * RAM mätning, oktober 2010 Varför ska du välja a perfect guide? A Perfect

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

smakfullt Fokusvaror! Bästa köp! Utvalt med fokus på pris och kvalitet. Utgivningsplan och priser augusti - december 2015

smakfullt Fokusvaror! Bästa köp! Utvalt med fokus på pris och kvalitet. Utgivningsplan och priser augusti - december 2015 smakfullt Utgivningsplan och priser augusti - december 2015 Bästa köp! Utvalt med fokus på pris och kvalitet. Fokusvaror! Kampanjer som driver försäljning Våra kampanjtidningar är mycket uppskattade hos

Läs mer

MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER

MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK 2015 SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER ETT VINNANDE KONCEPT INSPIRATION FÖR ETT AKTIVT LIV VI GÅR EN SPÄNNANDE framtid till mötes. Vi rör på oss

Läs mer