ANNONSERING I TIDSKRIFTER GER EFFEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONSERING I TIDSKRIFTER GER EFFEKT"

Transkript

1 ANNONSERING I TIDSKRIFTER GER EFFEKT

2 INNEHÅLL 1. Tidskriftens själ 2. Vad är effekt? 3. Bevisad effekt 4. Vilken effekt? 5. Internationella effekter 6. Case riktiga kampanjer 7. Ekonometriska modeller 8. Case B2B 9. Case 100W 10. Case Forma Effekt 2

3 1. TIDSKRIFTENS SJÄL Du känner igen känslan. Den där blandningen av förväntan, nyfikenhet och spänning när ett nytt nummer av din favorittidskrift ramlar ner i brevlådan. Ämnet kan variera: det kan röra ditt jobb, eller en hobby eller bara vara ren och skär avkoppling. Det finns många skäl till varför vi öppnar en tidskrift, men i grund och botten finns det ändå en viktig gemensam nämnare. Vi läser tidskrifter därför att vi tycker om att göra det. Tidskriften kan stimulera, provocera, informera, beröra, glädja och inspirera. Eller helt enkelt erbjuda lite vardagsflykt. Skälen till varför vi tycker om tidskrifter är många, eftersom ingen tidskrift är den andra lik. Det kan vara det insiktsfulla reportaget likaväl som den snabba plocksidan med nyheter och lite aktuellt om kändisar. Krönikören med den vassa pennan likaväl som de vackra bilderna eller de praktiska tipsen. Annonserna likaväl som det redaktionella materialet, eller för den delen diskussionen som fortsätter på tidskriftens sajt. Dessutom är den portabel, återvinningsbar och kräver inga batterier. Så när tidskriftsläsaren talar om att det är dags att vända blad, utgå ifrån att man då menar att man längtar efter att se vad som finns på nästa uppslag. Det är den lockelsen som är tidskriftens själ och därmed tidskriftens skäl för dig som annonsör. 3

4 Kampanjer med känslomässiga budskap skapar högre lönsamhet 50% 25% 31% 26% 16% 0% Känslomässiga budskap Känslomässiga och rationella budskap Rationella budskap Källa: Marketing in the Era of Accountability, Binet & Field

5 2. VAD ÄR EFFEKT? I dag pratar alla marknadsförare om att mäta effekten av sina marknadsföringsinvesteringar. Men vad menar vi egentligen när vi pratar om effekt? Frågan är lika viktig och intressant som att fundera över varför företag marknadsför sina produkter och tjänster. För att sälja mer skulle nog de flesta säga som svar på frågan, och kanske också för att bygga varumärket. Men merförsäljning är sällan det bästa måttet på marknadsföringseffekter. Är det bara volymökning man söker är det till exempel ofta enklare och snabbare att sänka priset. Ett bättre mål på effekten av marknadsföring och kanske det enda riktigt relevanta är att kunna sälja lönsammare. Det handlar om att få mer betalt och att sälja mer och/eller oftare av samma produkt eller tjänst. Så länge som kostnaden för att få den här ökningen är lägre än vad den genererar är det en lönsam insats. Men fullt så enkelt är det inte Tre paradoxer när vi mäter effekt Om effektiv marknadsföring handlar om att sälja lönsammare finns det några intressanta paradoxer att fundera på: 1. Varumärket är vår viktigaste tillgång - Men vi har ingen gemensam standard för att värdera tillgången, eller hur den utvecklas - Och den värderas bara normalt när den avyttras eller anskaffas 5

6 2. Marknadsföringsinvesteringar har ofta långsiktigt värde - Men vi analyserar och mäter ofta effekterna kortsiktigt - Uppfattningar om varumärken tar tid att utveckla och förändra 3. Försäljningsvolym är ofta en dålig värdemätare på marknadsföringens effekt - Prispremie tar tid att utveckla och analysera, men har större betydelse för lönsamheten i de flesta företag - Att sälja lönsammare är viktigare än att sälja mer Vilka mått har du satt för att mäta effekten av din marknadsföring? 6

7 3. BEVISAD EFFEKT I boken Marketing in the Era of Accountability har Les Binet och Peter Fields studerat alla bidrag som lämnats in i den engelska reklameffekttävlingen Advertising Effectiveness Awards sedan den startade, totalt närmare 900 olika kampanjer. Tävlingen går ut på att visa vilka ekonomiska effekter en kampanj har haft för uppdragsgivare samt att även analysera varför det enbart är kampanjen som kan ha skapat dessa effekter. Binet och Fields har tittat på vad det är som särskiljer vinnarna, de mest effektiva kampanjerna, från övriga bidrag som ju också är effektiva kampanjer, annars skulle de inte varit med i tävlingen. Författarnas slutsatser är att det finns några gemensamma drag hos vinnarna. Bland annat dessa: De har i högre grad hårda ekonomiska mål för kampanjen, i form av till exempel försäljning, marknadsandelar och marginal/lönsamhet, snarare än enbart/i första hand kommunikations- och attitydmål som exempelvis kännedom och preferens. De har i högre grad flera olika parallella mål, som dessutom ofta sinsemellan kan stå i konflikt med varandra som till exempel pris- och volymmål. Kampanjer med emotionella budskap är effektivare än kampanjer med rationella budskap/argument. Kreativt belönade kampanjer är ofta också effektiva kampanjer, och vice versa. 7

8 4. VILKEN EFFEKT? Ett av de vanligaste felen när man mäter effekt är att fokusera på vad folk säger att de ska göra. Problemet med oss människor är att vi inte gör som vi säger, inte säger vad vi tänker och inte vet vad vi tycker. Det behöver man tänka på när man utvärderar en effektmätning. Några vanliga analysfel är dessa: 1. Korrelation och orsak är inte samma sak. De som har sett annonsen tycker bättre om varumärket än de som inte har sett den betyder inte att annonsen har ökat intresset för varumärket. Eftersom vi människor ofta söker bekräftelse är det snarare så att de som tycker om varumärket sett annonsen i högre grad än andra. Det finns ett samband mellan reklamobservation och varumärkespreferens, men det är preferensen som orsakar observationen och inte tvärtom. Det här orsakssambandet, den så kallade Rosser Reeves-effekten, är ett av de vanligaste misstagen när man analyserar utfallet av reklaminsatser. 2. Sista händelsen är toppen på isberget. För att förstå beteenden måste man se hela bilden. Antalet sökordsklick på Google brukar till exempel öka signifikant för en annonsör som samtidigt kör en kampanj i breda medier som till exempel tv eller print. Sökordskampanjen blir ju inte bättre i sig under de veckor som aktiviteterna i andra medier pågår, men den ökade uppmärksamheten för annonsören stimulerar aktiviteten i andra medier. Om 8

9 man inte ser helheten är det lätt att dra fel slutsatser och överskatta sökordsmarknadsföringens genomslag samtidigt som man underskattar effekten av responsen som genereras av printannonseringen 3. Return on Marketing Investment, ROMI, är en lång kedja. romi analyseras ofta utifrån investeringen på x kr gav en merförsäljning på y kr med en bruttomarginal på z kr, vilket genererade en romi på z/x (x 100%). Vad som ofta glöms bort i den här analysen är att se till hela kedjan. Vad gjorde konkurrenterna? Vilka andra externa faktorer, väder, ränta, lönehelg och så vidare, fanns det som påverkade? Vilka övriga interna aktiviteter, som säljtävlingar och lanseringar, pågick samtidigt. Hur väl fungerade distributionen fanns produkten i butik och var den exponerad på rätt sätt? Och om det fanns en kombination av varumärkesaktiviteter och säljfrämjande insatser, hur såg kombinationen ut? Med andra ord, vilken roll hade marknadsföringen i medier jämfört med alla andra saker som hände samtidigt och som påverkade försäljning och utfall i övrigt? 9

10 5. INTERNATIONELLA EFFEKTER Eftersom vi arbetar med tidskrifter vill vi naturligtvis visa på vilka effekter som annonsering i just tidskrifter genererar. Låt oss börja med att titta på ett par slutsatser från några av världens största tidskriftsmarknader, där det görs många intressanta och relevanta studier som hjälper oss att förstå mer om hur man som annonsör ska få ut mesta möjliga effekt av sin tidskriftskampanj. Tyska tidskriftsorganisationen vdz, engelska motsvarigheten ppa och amerikanska dito mpa, har alla nyligen genomfört omfattande studier som ger snarlika slutsatser. Vissa av dessa bekräftar gammal kunskap, men det finns även den del nya insikter. Några av de viktigaste och mest intressanta är: Tidskrifter påverkar målgruppen effektivare räknat per annonskrona. Tv kan visserligen påverka målgruppen snabbbare, men räknar man effektivitet som effekt per investerad krona så ingår alltid tidskriftsannonsering, antingen som enda kanal eller i kombination med tv och/eller internet, i den mediemix som ger bäst resultat i alla studierna. Och detta oavsett - vilket mått som används för effekten attityd- eller beteendemål - vilket mått som används för effektiviteten, vare sig det gäller kostnad per påverkansresultat hur mycket, eller kostnad per person hur många - vilken kategori som utvärderades såväl b2c som b2b I tidskrifter samverkar det redaktionella med annonserna. När man analyserar effekterna måste man se till både annonserna och den redaktionella miljön. Detta eftersom tidskriftslä- 10

11 sare ser annonser och det redaktionella innehållet som komplement till varandra och i lägre grad än nästan alla andra medier ser annonser som störande. Det gör att annonsen lättare engagerar och skapar önskad effekt, vare sig det handlar om att bli mer positiv till annonsörens produkt, söka mer information på annonsörens hemsida eller att helt enkelt köpa produkten. Kombinerar man dessutom detta med de kreativa möjligheter som finns i form av udda format, speciell placering, eller specialeffekter som dofter eller annat, så bli potentialen för verkligt effektiv annonsering än större. I tidskrifter samverkar det redaktionella med annonserna. När man analyserar effekterna måste man se till både annonserna och den redaktionella miljön. Tidskriftsläsare ser annonser och det redaktionella innehållet som komplement till varandra och ser i lägre grad än i nästan alla andra medier annonser som störande. Det gör att annonsen lättare engagerar och skapar önskad effekt, vare sig det handlar om att bli mer positiv till annonsörens produkt, söka mer information på annonsörens hemsida eller att helt enkelt köpa produkten. Kombinerar man dessutom detta med de kreativa möjligheter som finns, men som sällan utnyttjas fullt ut, till exempel i form av udda format, speciell placering, eller specialeffekter som dofter eller annat, så bli potentialen för verkligt effektiv annonsering än större. Det finns avsevärda skillnader mellan olika kategorier. Effekterna av tidskriftsannonsering speglar hur köpbeteendet skiljer sig åt mellan olika kategorier, och därför bör analysen också ta hänsyn till detta. För exempelvis snabbrörliga konsumentprodukter som köps ofta skapar tidskriftsannonsen i högre grad ett direkt köpbeteende, eftersom den sti- 11

12 mulerar fler till att prova produkten. För mer komplexa produkter och tjänster som till exempel bilar och möbler består köpprocessen av fler steg och där är magasinets roll i första hand att ta konsumenten ett steg närmare köpbeslutet genom att bland annat driva trafik till annonsörens hemsida. Tidskriftsannonsering lever länge. Det är lätt att tänka fel när man analyserar effekterna tidsmässigt, framför allt när det gäller tidskrifter med längre periodicitet än exempelvis månadsmagasin. Visserligen får prenumeranterna tidskriften en viss dag, men dels sker lösnummer-försäljningen mer utspritt över tid och dels läser mottagaren tidskriften både länge och återkommande under en längre tidsperiod. Effekterna i form av önskat beteende måste därför analyseras i detalj, helst på dag- och veckonivå. Om det inte finns dataunderlag för detta är det bättre att dela upp räckvidden från tidskriftsannonseringen över tid. Enkelt uttryck innebär detta att om en månadstidskrift har läsare blir effektanalysen bättre/mer träffsäker om man räknar dessa som läsare per vecka än läsare första veckan. 12

13 Ekonometri ökar effektiviteten i en kampanj 100% 81% 75% 50% 47% 25% 0% Utan ekonometrisk modellering Med ekonometrisk modellering Källa: Marketing in the Era of Accountability, Binet & Field

14 6. CASE RIKTIGA KAMPANJER Argumenten för att annonsera i tidskrifter brukar vara affinitet (känsla av samhörighet) och relevans, att de är bra för att bygga varumärke i en miljö där man kommer nära målgruppen. En effektstudie från Ohal,* utförd på uppdrag av Sveriges Tidskrifter, visar dock att tidskrifter även kan ge mer kostnadseffektiv försäljning än tv-reklam. Studien gjordes för olika varumärken i Henkels portfölj genom att sammanställa försäljningsdata och kundbeteenden i en ekonometrisk modell. Syftet med modellen är att kunna skilja ut vilka faktorer utöver reklamen som påverkar försäljningen. Slutsatserna av studien: Tidskriftsannonsering förstärker och förlänger säljeffekten av tv-kampanjer Butikskampanjer blir mest säljeffektiva som ett tredje steg efter tv och efterföljande tidskriftskampanj Tidskriftsannonsering är mer kostnadseffektiv än tv För etablerade varumärken är tidskriftsannonsering det mest kostnadseffektiva sättet att driva försäljning Tidskrifternas främsta styrka är affinitet * Undersökningsföretaget Ohal var bland de första att använda ekonometri för att förklara och optimera effektiviteten av medieinvesteringar och är i dag Europas största aktör inom området. 14

15 Tidskrifter ger högst Return on Media Investment ROMI Mediebudget Säljeffekt ROMI Källa: Ohal Undersökningen visade att man fick ett högre romi, det vill säga mer säljeffekt för en investerad krona, i tidskrifter. Diagrammet visar vilken romi respektive medieslag bidrog med i undersökningen. 15

16 7. OM EKONOMETRISK MODELLERING Ekonometrisk modellering används alltmer av annonsörer och deras samarbetspartners för att kunna förstå och utvärdera reklamens effekter. Syftet med modellen är att skilja ut vilka faktorer förutom reklamen som påverkar försäljningen för att kunna påvisa reklamens isolerade effekt på kampanjen. För det första måste man definiera vilka handlingar som är relevanta att mäta, exempelvis antal bokningar, klick, medlemmar, besökare etc. Man definierar en nivå för basförsäljningen och sedan analyseras alla faktorer som kan tänkas påverka försäljningen såsom reklaminvesteringar i olika medieslag, butiksaktiviteter, konkurrenternas aktiviteter, löneutbetalningar etcetera. Alla variabler får sedan ett påverkansvärde som läggs in i modellen. Man får då en modell som förklarar vad som påverkat den faktiska försäljningen och i vilken utsträckning de har påverkat effekten. 16

17 Tidskrifter bidrog med 16 procent, TV med 7 procent Källa: Ohal Diagrammet visar den ekonometriska modell som användes i undersökningen som Ohal utförde för Henkels varumärken

18 8. CASE B2B If Försäkring Sveriges Tidskrifter har under 2012 låtit Ohal även ta fram ett b2b-case för att ta reda på vilka effekter man får fram med tidskrifter i kombination med andra medier. Här framkom att det inte var försäljning man bäst kunde mäta utan istället antalet leads. Valda medier var b2b press, b2b tv och b2b radio. Källa: Ohal 46% av budgeten spenderades i tv och gav 33% av skapade leads. B2b press skapade 62% av alla leads på 50% av budgeten. 18

19 Slutsatserna av studien: Tidskriftsannonsering gav dubbelt så många leads som tv på ungefär samma budget. Tidskriftsannonsering är mer kostnadseffektiv än tv och radio, b2b. En inledande konsumentkampanj i tv gav extra effekt även på denna efterkommande b2b kampanj 19

20 9. CASE 100W 100-wattaren är en reklamtävling som har som mål att premiera reklam som fungerar. Förutom att kampanjerna måste visa på kreativ höjd och idérikedom, måste de även bevisa att de fungerat kommersiellt. Tävlingen har funnits sedan 1990 och arrangeras av Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer. Kampanjerna tävlar i sex kategorier och man är inte bunden till något specifikt huvudmedium utan det är resultatet av den tävlande kampanjen som bedöms. Gemensamt för de bidrag som nominerats till 100- wattaren är att syftet med kampanjen är väl definierat och resultatet mätt i enlighet med detta syfte. Vinnaren i kategorin konsumentreklam 2011 blev Apoteket och Forman & Bodenfors för kampanjen om magbesvär. Bakgrunden till kampanjen var att undersökningar visat att relativt många svenskar lider av olika typer av magbesvär som man helst inte talar om. Kampanjen skulle därför, förutom att täppa igen en kunskapslucka, få igång en diskussion om behov och lösningar genom att avdramatisera ämnet. Syftet var att få människor att gå in på Apotekets hemsida för att göra ett magtest. 20

21 En av annonserna i kampanjen. Målet var gjorda test och resultatet av kampanjen blev test. Dessutom ökade Apoteket försäljningen inom mag-segmentet med 86 procent. 21

22 10. CASE FORMA EFFEKT Forma Effekt, som startade under hösten 2010, är en tävling där man bedömer kampanjers effektivitet för annonsörer som valt att, bland annat, använda Forma Magzines kanaler. Tävlingsbidragen ska kunna bevisa kampanjens uppnådda effekt; till exempel ökad kännedom, försäljning eller attitydförändringar hos målgruppen. Första pris var medieutrymme värt en halv miljon kronor. Två exempel på varumärken som lyckades väl i denna tävling var Arla och Eldabutiken. Första pris i Formas tävling tilldelades Arla med kampanjen Arla Crème Fraiche. Under sommaren 2010 lanserades en ny crème fraiche från Arla Köket med smak av parmesan och vitlök. Kampanjen aktiverades via annonsering i stora, breda titlar under större delen av sommaren Man använde även kundvagnar för att följa upp kampanjen i butik, samt annonsering på breda internetsajter. Tidskrifternas roll i kampanjen var att nå de konsumenter som har ett stort intresse för matlagning och sitt hem. I annonserna hade man med recept för att skapa inspiration och intresse för produkterna. Enligt Elisabeth Hedenljung Kristiansson, Senior Brand Manager på Arla Köket, fick kampanjen en effekt långt utöver den förväntade: Vi hade som mål att vi skulle sälja 35 procent av årsvolymen under kampanjperioden. Vi toppade detta mål rejält och sålde 75 procent. 22

23 Det räcker alltså inte längre att bara presentera en nyhet för konsumenten produkten måste sättas in i ett sammanhang. ram-mätningar för annonserna visar att Icakurirens matkunniga läsare ser högre relevans och förståelse av budskapet än de mer inredningsorienterade Hus & Hemläsarna. Köpintentionen var dock hög i de båda utvalda tidskrifterna. Ett annat case från tävlingen som är intressant att titta närmare på är Eldabutiken. Att köpa en kamin är något man gör mycket sällan så det är viktigt att nå den som beslutar om inköpet vid rätt tidpunkt i rätt miljö. Under 2010 valde Eldabutiken att annonsera i populärpress med tydligare fokus på kvinnor än man gjort tidigare. Mediebyrån Zenith tog fram annonseringskonceptet, och den kreativa utformningen, som gjordes av reklambyrån Think Happy Thoughts, bestod av helsidor på två uppslag efter varandra. Tanken var att inspirera och visa hur lätt det är att förändra sitt hem. 23

24 Och kampanjen gav effekt enligt Alexander Gauffin på Zenith: Under 2010 ökade butiksbesöken med hela 40 procent och försäljningen steg med 23 procent, mycket tack vare den bredare synligheten. Enligt obs-mätningar har 67 procent av Icakurirens läsare och 73 procent av Hus & Hems läsare sett någon av de två Eldaannonserna. Precis som i Arla-exemplet visar Eldabutikens resultat att miljön och därmed relevansen för läsaren har stor betydelse för hur man tar till sig budskapet. Eldakampanjen är ett bra exempel på hur en kreativ kampanj även blir effektiv. 24

25 Tidskriften som annonskanal är unik. Inget annat medium har en sådan positiv miljö. Kampanjer med känslomässiga budskap ger högre effekt. Hårda mål ger lönsammare kampanjer. Annonser i tidskrifter ger högt ROI. Denna effektbroschyr är framtagen av Sveriges Tidskrifter 2012 i samarbete med Smart Company. Research och skribenter är Mats Rönne, Petra Nyberg och Thomas Juréhn, Smart Company. Beställ fler exemplar på Vasagatan 50, Stockholm, tel , 25

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Diplomerad Tidskriftsrådgivare 2013

Diplomerad Tidskriftsrådgivare 2013 Diplomerad Tidskriftsrådgivare 2013 1 Diplomerad Tidskriftsrådgivare 2013 DTR skall vara: Objektiv Professionell Utvecklande Nyttig Positiv 4 x 1 dag + Diplomering Trender Kreativitet Effekt Cross media

Läs mer

Tidskrifter säljer produkter!

Tidskrifter säljer produkter! säljer produkter! engagerar! är det medium man generellt värdesätter högst. Dessutom sysslar man sällan med annat samtidigt som man läser. Konsumenterna i Ball States undersökning ägnade sitt främsta intresse

Läs mer

Sveriges Tidskrifter Reklameffekt MEC

Sveriges Tidskrifter Reklameffekt MEC Sveriges Tidskrifter Reklameffekt MEC Effekt är P = avg W t Varför gör man reklam? Två effekter av reklam Klassisk reklamteori handlar om reklam medvetande (beteende) Klassisk syn på effekt från reklam

Läs mer

Thomas Juréhn. smart company

Thomas Juréhn. smart company Thomas Juréhn Thomas Juréhn ROI och ROMI ROI - Return on investment ROMI - Return on marketing investment ROMI - Return on media investement 3 Gruppövning bordsvis Skriv ned tio olika mått på effekt i

Läs mer

Sveriges Tidskrifter Workshop effektmätningar

Sveriges Tidskrifter Workshop effektmätningar Sveriges Tidskrifter Workshop effektmätningar 2015-09-22 Eftermiddagens uppgifter att lösa SÄTT UPP KPI-MODELLEN 1. Vilka KPI:er behöver ni ha i er modell för att förstå effektiviteten mellan investering

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Så står du emot rabatt-trycket

Så står du emot rabatt-trycket Så står du emot rabatt-trycket 1 Thomas Juréhn IDG - Research SIFO - Medieundersökningar/Orvesto SvD - Marknadscenter/Analys MEC - Printchef Mediateket/smart company Analys smart company Uthyrning Undersök

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Så får du ut det mesta av din merchandise.

Så får du ut det mesta av din merchandise. Så får du ut det mesta av din merchandise. Merchandise i form av profilkläder och andra profilprodukter är inte bara en av de absolut bästa marknadsföringsmetoderna som finns, det skapar även goda kundrelationer

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Torget Säljer dina produkter!

Torget Säljer dina produkter! Vad gör Torget.se? Torget Säljer dina produkter! Torgets vision och affärsidé Vision: Torget.se ska vara det naturligaste valet för alla svenska konsumenter när de vill ta hjälp av ett medium för att hitta,

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Optimism bland svenska marknadschefer

Optimism bland svenska marknadschefer Netigates Marknadsbarometer 2012 Optimism bland svenska marknadschefer Marknadsundersökning för Business Research & Marketing Professionals Lars Lindberg, Netigate AB 2 mars, 2012 Sammanfattning Trots

Läs mer

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo.

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo. Välkommen! önskar & Om VIVA Viva Media är en digital affärspartner som erbjuder strategier och tjänster med fokus på att konvertera digitala medieinvesteringar till konkreta affärer. Bolaget har kontor

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Ulf Streiby CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Kundens hjärta förtjänar man! Vad händer med kundrelationen när mycket av kontakten och handeln blir digital Hur förtjänar man kundens hjärta och lojalitet

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Allas är kreativ, färgstark och mångsidig! Tidningen bjuder på inspirerande recept, intressant läsning, hälsa och roligt mode men också skön avkoppling mitt i veckan.

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

U T VÄ R D E R I N G S M O D E L L

U T VÄ R D E R I N G S M O D E L L MÄSSGURU U T VÄ R D E R I N G S M O D E L L Ofta har man en klar bild efter en mässa vad deltagandet gett. Det svåra är att beskriva resultatet i siffror. AT T M ÄTA E F F E K T E R Ett mässdeltagande

Läs mer

Jonas Vahlne. Ansvarig för strategi och analys. På den globala mediebyrån Mindshare. Video på nätet Mål och uppföljning av video på nätet

Jonas Vahlne. Ansvarig för strategi och analys. På den globala mediebyrån Mindshare. Video på nätet Mål och uppföljning av video på nätet Jonas Vahlne Ansvarig för strategi och analys På den globala mediebyrån Mindshare MSEK 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Medieinvesteringar i video på nätet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Källa:

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER Om Paketet Här når du på ett enkelt sätt direkt

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

100-wattaren FOR DUMMIES. En grundläggande guide till hur du tävlar i 100-wattaren

100-wattaren FOR DUMMIES. En grundläggande guide till hur du tävlar i 100-wattaren 100-wattaren FOR DUMMIES En grundläggande guide till hur du tävlar i 100-wattaren VAD ÄR 100-WATTAREN? 100-wattaren är tävlingen som belönar kommunikation som fungerar, det vill säga reklam som gett bevisad

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Historisk struktur sju Gyllene Hjul

Historisk struktur sju Gyllene Hjul Historisk struktur sju Gyllene Hjul Årets bästa sponsring Årets interna event Årets rättighets innehavare Årets event B2C Årets samhälls engagemang Årets event B2B Årets mest kreativa lösning TNS 3 Gyllene

Läs mer

Marknadsföring i lågkonjunktur.

Marknadsföring i lågkonjunktur. Marknadsföring i lågkonjunktur. av c a r i n fr e d l u n d FÖR EFFEKTIVARE KOMMUNIKATION d u ve t nat u r l i g t v i s att reklam lönar sig. Även i bistra tider. Men riktigt säker kan man ju inte vara.

Läs mer

Goda råd för reklamköpare

Goda råd för reklamköpare Goda råd för reklamköpare Innehåll > Kommunicera din position > Gör fler flugor på smällen > Följ din målgrupp, inte konkurrenterna > Var lite wild & crazy > Våga vara ledande eller Stureplanseffekten

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner

ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner ECR Sveriges checklistor för att kartlägga idéer ECR Sveriges checklista för test av idéer Insamling av idéer Beskriv hålet i marknaden vilket

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER

SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER MALENE FALK Driver eget inom digital marknadsföring Skapa strategier som ger genomslag på sociala medier Hittar på kampanjer som sticker ut på sociala medier

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Guide. Kundvärde Optimering

Guide. Kundvärde Optimering Guide Kundvärde Optimering Syftet med denna guide är att på ett enkelt sätt förklara samma system som de mest framgångsrika företagen använder i sin marknadsföring. Den bygger på gamla principer inom marknadsföring

Läs mer

MEDIAKIT 2015 Online - Magasin - Email

MEDIAKIT 2015 Online - Magasin - Email MEDIAKIT 2015 Online - Magasin - Email Vill du nå var,ärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hi=a rä= målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både bre= och pricksäkert

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2014 Online // Magasin // Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2015 Online -Magasin - Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Det ska löna sig att annonsera lojalt i Mellanskånes STÖRSTA dagspress

Det ska löna sig att annonsera lojalt i Mellanskånes STÖRSTA dagspress Eslöv 2012/04/18 Det ska löna sig att annonsera lojalt i Mellanskånes STÖRSTA dagspress SKD når ut till en bred målgrupp, dvs era kunder, både via print, webb och nu även mobiltelefoni. SKD har närmre

Läs mer

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING Kontakt: Erik Huss erik@annons.se 0725-66 15 70 Kontakt: Elisabeth Thörnsten elisabeth@swedishcontent.se 070-834 66 30 NOVUS Kontakt: Gun Pe@ersson gun.pe@ersson@novus.se

Läs mer

MEDIAKIT 2015. Online // Magasin // Email. Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2015. Online // Magasin // Email. Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2015 Online // Magasin // Email Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

Sponsring. konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017

Sponsring. konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017 Sponsring Teori, inspiration och konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017 Om sponsring Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och

Läs mer

Underlag för en bra kampanj eller en bra idé för markandsföring och trycksaksproduktion ges vid en briefing och kallas en

Underlag för en bra kampanj eller en bra idé för markandsföring och trycksaksproduktion ges vid en briefing och kallas en MKGA48 Grafisk form och foto Kommunikativ plattform/kreativ brief Underlag för en bra kampanj eller en bra idé för markandsföring och trycksaksproduktion ges vid en briefing och kallas en Kreativ brief.

Läs mer

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Uppdragsgivare: Kontaktperson: Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Krogar mot Knark är ett

Läs mer

Så gör du dina produkter synligare i butiken. Nordens största tidning om naturlig hälsa. Annonsfakta & prislista 2012. upplagan.

Så gör du dina produkter synligare i butiken. Nordens största tidning om naturlig hälsa. Annonsfakta & prislista 2012. upplagan. upplagan ökar Så gör du dina produkter synligare i butiken Live Lifes redaktör Annika Tidehorn: Våra läsare prioriterar hälsa Annonsörerna har ordet: Live Life är köputlösande Live Life. Med köpstarka

Läs mer

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers.

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Resan till marknadsledarskapet En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Varumärket har tre beståndsdelar Värdering KÄRNVÄRDEN MISSION POSITION

Läs mer

Utbildningar i Sökmotormarknadsföring 7:e, 8:e och 9:e Juni 2011

Utbildningar i Sökmotormarknadsföring 7:e, 8:e och 9:e Juni 2011 Utbildningar i Sökmotormarknadsföring 7:e, 8:e och 9:e Juni 2011 Lär dig synas på Google! Google växer snabbt och är den främsta sökkanalen i Sverige med mer än 30 miljoner sökningar per dag. Med denna

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Interntmarknadsföring i praktiken + tips och taktik Fördelar - Internetmarknadsföring Distributionen Billigt Flexibiliteten Lätt att uppdatera eller byta budskap Räckvidden Kan nå hela världen Mätbarheten

Läs mer

Så vinner du fajten på Google

Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Innehållet viktigare än någonsin SEO = Content

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

RAPPORTER VAD UTMÄRKER EN FRAM- GÅNGSRIK ANNONSÖR?

RAPPORTER VAD UTMÄRKER EN FRAM- GÅNGSRIK ANNONSÖR? RAPPORTER VAD UTMÄRKER EN FRAM- GÅNGSRIK ANNONSÖR? VAD UTMÄRKER EN FRAMGÅNGSRIK ANNONSÖR? En forskningsstudie av Niklas Bondesson och Sara Rosengren 1 Funkar din reklam? Det här än fråga som allt fler

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

MERFÖRSÄLJNING I DEN DIGITALA KANALEN

MERFÖRSÄLJNING I DEN DIGITALA KANALEN MERFÖRSÄLJNING I DEN DIGITALA KANALEN EN SUMMERING AV VÅR PROJEKTLEDARE, FREDRIKA WIKTORINS EXAMENSARBETE OM MERFÖRSÄLJNING I DEN DIGITALA KANALEN SOM GENOMFÖRDES VID HANDELSHÖGSKOLANS CENTER FOR RETAILING,

Läs mer

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken Vill du hitta fler sätt att öka trafiken till din webbplats? På de här sidorna hittar du 25 tips som hjälper dig att locka kunder till din webbplats. Prova

Läs mer

SYFTE. Välkommen till Likehouse en fullservande mediebyrå.

SYFTE. Välkommen till Likehouse en fullservande mediebyrå. Välkommen till Likehouse en fullservande mediebyrå. Vi har lång och bred erfarenhet av kommunikation och media och har genomfört mängder av strategier och kampanjer för en rad olika varumärken i alla tänkbara

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

PR och sociala medier PR och sociala medier Annonsörpanelen nr 6 Sveriges Annonsörer Oktober 2009

PR och sociala medier PR och sociala medier Annonsörpanelen nr 6 Sveriges Annonsörer Oktober 2009 PR och sociala medier Annonsörpanelen nr 6 Oktober 2009 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen sid 3 2. Resultat fråga för fråga sid 7 3. Presentation YouGov sid 18 1 Information om undersökningen

Läs mer

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt » Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt och på rätt sätt. Stora format på sajter med hög «räckvidd är navet i vår närvarostrategi Åsa Bergendorf Olsson, marketing co-ordinator, Fritidsresor AB.

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Mobilmarknadsföring i mediemixen en studie i reklameffekt

Mobilmarknadsföring i mediemixen en studie i reklameffekt Mobilmarknadsföring i mediemixen en studie i reklameffekt Ibland är det lättare att rätta terrängen efter kartan tack Mitsubishi och Tallink Silja Line som lät oss göra det! Förutsättningarna Kampanjupplägget

Läs mer

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007 En presentation av Rättvisemärkts kampanj 2007 Under våren 2007, den 9-22 april, genomförde Rättvisemärkt en rikstäckande kampanj med syfte att skapa ökad uppmärksamhet och kännedom kring Rättvisemärkt

Läs mer

Nå dina kunder i rätt ögonblick

Nå dina kunder i rätt ögonblick Nå dina kunder i rätt ögonblick Idag finns vår vardag online, både på arbetsplasten och i det privata. Med Jajja når du dina kunder vid rätt ögonblick, oavsett tillfälle. Bygg varumärke Bygg varumärkeskännedom

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll

Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll Innehållsinventering Så funkar det Att arbeta strategiskt med sin kommunikation kan kännas en smula krångligt ibland. Därför har vi tagit fram denna guide,

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex 2016

Svenskt Marknadsföringsindex 2016 Svenskt Marknadsföringsindex 2016 Ett verktyg för marknadschefer 2015 startade vi upp Sveriges Marknadsföringsindex för att sammanställa vad marknadschefer och andra marknadsföringsansvariga i Sverige

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer