ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI"

Transkript

1 timbernews En tidning för SCAs trävarukunder Höga krav på målad panel ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI

2 Peter Sjöström, produktchef hos Beijer Byggmaterial. INNEHÅLL Kraftfullt förändringsarbete skapar trivsel och högre produktivitet 3 Vänskap och respekt grund för långtgående samarbetsavtal 6 Höga krav på färdigmålad panel 8 Nytt om namn 11 Aktivt på marknaderna igen 11 Med vind i seglen i kinesiska Sanya 12 Foto: Bosse Lind Vi ska göra våra kunder mer lönsamma S CA Timber har gått från att vara ett ganska medelmåttigt sågverksföretag i norra Sverige till att på många områden leda och driva utvecklingen. Vi har effektiva och konkurrenskraftiga sågverk. Vi samarbetar med några av världens mest krävande och därmed utvecklande kunder. Vi har växt på valda marknader, inom valda marknadssegment och tillsammans med kunder som själva driver utvecklingen. Vi har sedan mer än tio år arbetat utifrån en tydlig strategi som vi steg för steg genomför och den har tagit oss dit vi nu är. Vi har en resursstark ägare som tror på oss och vår strategi och som gett oss förtroendet att investera över två miljarder kronor under de senaste tio åren. Vi har stängt fem sågverk för att kunna utveckla de fem kvarvarande sågverken till högsta standard och konkurrenskraft. VI HAR SATSAT på att bli en bra leverantör till den träförädlande industrin. Vi har tagit över arbetsmoment från våra kunder, som håller nere spill och kostnader i försörjningskedjan. Vi har investerat för att Foto: Per-Anders Sjöquist kunna leverera produkter som är anpassade till nästa förädlingssteg. Vi har satsat på att bli en stark leverantör till byggvaruhandeln och för detta har vi fått utveckla nya kompetenser när det gäller distribution, service och vår förmåga att komplettera egna produkter med sådana som andra gör bättre. Vårt uppdrag är att skapa ett erbjudande till våra kunder som i sin tur gör deras kunder nöjda! Men allt detta skulle vara meningslöst om vi inte lyckades vara effektiva i varje moment. Att utveckla produktiviteten är ett race som aldrig tar slut. Vi har försökt bygga in förbättringsarbetet i våra arbetsprocesser, i vår vardag på sågverk, i förädling och distribution. Varje dag måste vi ställa oss frågan vad vi kan göra bättre och hur kan vi erbjuda våra kunder ett högre värde. VI STÅR STADIGT PÅ TRE BEN, med ungefär en tredjedel av verksamheten inriktad mot byggvaruhandeln, en tredjedel mot den träförädlande industrin och en tredjedel mot den bredare trävarumarknaden. Vi har genomfört stora förändringar, både genom investeringar och i marknaden. Vårt fokus de närmaste åren ligger på att göra mesta möjliga av dessa förändringar, att bli bättre på vad vi gör och på att sänka kostnaderna i hela försörjningskedjan från råvara till kund. Den bas vi utgår från är SCAs stora skogsinnehav med sin resurs av sågtimmer av hög kvalitet. Vi ska utnyttja det fulla värdet, hela potentialen i denna resurs och se till att den når kunder som kan dra nytta av detta värde. Vi ska ge våra kunder de bästa förutsättningarna att öka sin lönsamhet och det kommer ge oss möjlighet att nå vårt mål, att bli Europas lönsammaste trävaruleverantör. Jonas Mårtensson VD SCA Timber Timber News SCA Forest Products AB Sundsvall, tel Timber News utkommer 4 ggr/år Ansvarig utgivare Björn Lyngfelt Produktion KarMin kommunikation Repro & tryck Tryckeribolaget För prenumeration av Timber News kontakta: Citera oss gärna, men ange källan. SCA TIMBER är en av Europas ledande leverantörer av träbaserade produkter med en årlig produktion på 2,1 miljoner kubikmeter. Produktsortimentet kompletteras med service och distributionslösningar till kunder inom träindustri och byggvaruhandel. SCA Timber ingår i SCAs affärsenhet Forest Products, som producerar papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi. SCA Forest Products förvaltar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder kostnadseffektiva transportlösningar. timbernews 2

3 Dagliga stå-möten med raka frågor och svar på Tunadals hyvleri ingår i den utvecklingsmodell som leder till delaktighet, utmaning och ansvar och därmed även till bättre trivsel och ökad produktion. Kraftfullt förändringsarbete skapar trivsel och högre produktivitet Trots förändringar och investeringar kan det vara svårt att uppnå den fulla potential som ryms i samspelet mellan människa och maskin. SCA Timber har därför infört en utvecklingsmodell som vilar på delaktighet och daglig uppföljning, med bättre trivsel och ökad produktivitet som resultat. V ilka är egentligen drivkrafterna bakom människans vilja att utvecklas, att lära sig mer, att prestera bättre? Resultatet av en studie vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, ger ett överraskande svar. Förutsatt att lönen redan ligger på en nivå där man inte måste vända på varje öre, är det inte primärt mer pengar som motiverar högt utbildade och skickliga medarbetare till ett gott arbete. Det är i stället tre helt andra incitament som styr prestation och personlig tillfredsställelse. Dessa är delaktighet, utmaning och ansvar. Ofta vet vi hur det borde vara, men gör i stället något annat, säger Jerry Larsson, teknisk direktör för SCA Timber. Vi presterade därför inte riktigt i nivå med vad vi borde göra. Han vill samtidigt understryka att det inte var några alarmerande larmsignaler som satte igång processen. Det var mer en känsla av att flera års förändringsarbete och stora investeringar borde ha satt ett ännu större avtryck i produktivitet och resultat. Vi kände att vi kanske inte riktigt hade lyckats ta tillvara våra medarbetares kompetens, att det fanns mer att ta av, förklarar Jerry Larsson. ERIK HÄGGSTRÖM arbetar med verksamhetsutveckling och strategisk ledarskapsträning inom SCA Timber. Han konstaterar att människor i grunden vill åstadkomma bra resultat, men att kraften och motivationen som behövs för att lyckas ofta kapslas in. Det kan bland annat handla om invanda mönster och vanor, eller chefer som inte fullt ut ger utrymme för den anställdes kreativitet. 3 timbernews

4 Människan drivs av perfektionism, men för att utveckla detta krävs att man ges ansvar och känner sig delaktig, förklarar han. Under att antal år har nu utvecklingen av en verksamhetsstyrd arbetsmetod pågått inom SCA Timber. Med inspiration från SCA Hygien, och efter studiebesök på flera andra företag, har vad som internt kallas TIPS Timber Innovation and Performance System successivt förankrats. Men det är absolut inget projekt med ett givet slutdatum, försäkrar Jerry Larsson. Det är i stället ett fortlöpande arbete som syftar till att coacha våra medarbetare att prestera bättre. En avgörande nyckel till framgång har varit att skapa ett disciplinerat system för regelbunden återkoppling, en slags systematiserad frågestund med högt i tak och på en nivå som är relevant för alla som deltar i mötet. Kort innebär detta att man formulerar de faktorer som krävs för att lyckas och sedan bryter ner dessa till mål på en nivå som deltagarna i sitt arbete kan relatera till och påverka. Och klargör vem som sedan tar ansvar för att det också åtgärdas, när detta ska göras och slutligen att det verkligen har gjorts. FÖRST UT att införa TIPS var justerverket vid Tunadals sågverk. Dagliga möten där man tillsammans går igenom de punkter som satts upp har skapat en tydlig produktivitetsökning och ett större engagemang hos de anställda. Och när metoden infördes på Rundviks sågverk lämnades 108 åtgärdsförslag in på 27 dagar, med många procents produktivitetsökning som resultat. När de anställda ser att det som föreslås på mötet också blir åtgärdat lockas fler att tänka kreativt, är Erik Häggströms förklaring. Människor vill i grunden göra ett bra jobb. Men då måste man också ges ansvar och känna delaktighet Grundprinciper Mindre truckskador är ett av de mer påtagliga resultaten av utvecklingsarbetet på Tunadal. Alla tar ansvar och alla vet vad som ska göras för att komma i mål. FOKUS KSF*: Vad måste göras bra för att lyckas, fullständig lista. KPI*: specifik, mätbar, kontrollerbar, korrekt. MÅL Arbetssättets verktyg, analytiskt utvärderad, ALLA på företaget bär ansvar och förstår målsättningen. UTVÄRDERA Mätning: Rätt frekvens, metod och resultat. Rapportering: Rätt information, till rätt person, i rätt tid. AGERA Återspegla resultat, identifiera frågor, återge korrekt respons/information. Format VEM gör VAD och NÄR samt följ upp. * KSF = Key Success Factor (viktiga faktorer för en verksamhets framgång) * KPI = Key Performance Indicator (viktiga nyckeltal) timbernews 4

5 Det har visat sig vara ett enkelt och samtidigt kraftfullt instrument att på 15 minuter varje dag formulera vad som ska göras och vilka hinder som måste övervinnas för att uppnå de mål som satts upp, summerar han. JERRY LARSSON konstaterar också att det inom Timber Supply Skandinavien finns flera exempel på enheter där produktivitet och leveransförmåga på kort tid blivit avsevärt bättre, ibland med så mycket som tio till femton procent. Delaktighet leder till ett större engagemang hos de anställda, med bättre prestation mot kund som resultat, säger han. Jag har ändrat mig, från gnällig och negativ till konstruktiv och positiv. Det har visat sig vara en spännande resa att vara med på, som ger tydliga resultat. DANIEL WIKLANDER, PLATSCHEF PÅ TUNADALS HYVLERI PÅ HYVLERIET I TUNADAL kom platschefen Daniel Wiklander första gången i kontakt med begreppet daglig verksamhetsstyrning hösten Han medger att han till en början inte var särdeles entusiastisk och hade svårt att se fördelarna med metoden. Men jag har ändrat mig, från gnällig och negativ till konstruktiv och positiv, försäkrar han. Det har visat sig vara en spännande resa att vara med på, som ger tydliga resultat. Varje dag hålls numera två korta möten på hyvleriet. Det ena med medarbetare från kundtjänst och utlastning, det andra med de anställda inom produktion och underhåll. Under de 15 minuter mötet pågår släpper man allt annat, stänger av telefonerna och sitter ner tillsammans. Utifrån övergripande faktorer för att nå framgång med verksamheten analyserar gruppen gemensamt vad som har uppnåtts och vad som återstår att göra. Det kan vara minskat antal truckskador, ökad lastfyllnad på lastbilarna och leveranssäkerhet ( on time, in full ). Dessa mål har sedan brutits ner i mätbara delmål som säkerhet, kvalitet och prestation. RESULTATET HAR INTE UTEBLIVIT. Bättre information, högre delaktighet, större inflytande, mindre gnäll och en helt annan trivsel. Samt en produktion som hamnat kubikmeter över budget. Ett framgångskoncept, konstaterar Daniel Wiklander påtagligt belåten. Varannan månad går man sedan gemensamt igenom de fokusområden man satt upp. Gruppen reflekterar och analyserar, lägger till punkter och drar ifrån sådana där målsättningen uppnåtts. Därmed utvecklas individen och gruppen stärks. Alla är med på tåget, de vet vad de ska göra, när det ska göras och vad det konkreta resultatet blir av deras arbete. Med ökad delaktighet blir det fler som tar och får ta ansvar, säger Daniel Wiklander. Det är jätteroligt att se hur folk utvecklas på sitt arbete och att produktiviteten per drifttimme faktiskt ökar. TIPS har nu framgångsrikt rullats ut inom flera enheter som ingår i Timber Supply Skandinavien. På tur står Timber Supply UK och därefter SCA Timber France. Nyckeln till framgång är hela tiden delaktighet och ett närvarande ledarskap, oavsett om det är på sorte- Vi gör nu en spännande resa som leder till tydliga resultat, konstaterar Daniel Wiklander, platschef på Tunadals hyvleri. ringen, utlastningen, sågverket eller marknadsavdelningen. Ett kraftfullt instrument för ett genomgripande förbättringsarbete som ger bättre överblick och gör det lättare för oss att hålla vad vi lovar, summerar Jerry Larsson. Mats Wigardt Foto: Per-Anders Sjöquist 5 timbernews

6 Träföretaget Vezzoli ligger centralet i den italienska staden Palazzolo. I ett kvarts sekel har SCA levererat sågat virke till Vezzoli. Vänskap och respekt grund för långtgående samarbetsavtal En gammal relation blir som ny när SCA och italienska tillverkaren av takoch väggpanel Vezzoli S.P.A. fördjupar samarbetet. SCA åtar sig därmed att tillgodose familjeföretagets hela behov av nordisk granråvara. Vi väljer att ge vår största kund i Italien större uppmärksamhet, förklarar SCAs Raffaele Parlato. I Lombardiet, precis där den bördiga Poslätten vecklar ihop sig till de låga kullar som längre norrut reser sig och övergår i Alperna, ligger städerna Brescia och Bergamo. Strax intill slumrar den lilla byn Palazzolo sull Oglio. Palazzolos historia sträcker sig bakåt till 800-talet efter Kristus. Byn var en gång känd som Italienska Manchester på grund av sin anhopning av tunga industrier. Nu är det emellertid tystare på de smala gatorna invid floden, där Folkets Torn, som med sina 85 meter utgör Italiens högsta rundtorn, höjer sig över tegeltaken. Många av Palazzolos industrier har flyttat till nya områden utanför samhället. Eller lagts ner. Men helt tyst är det inte, minst en fabrik finns ännu kvar inne i byn. Det var 1967 som Gian Battista Vezzoli startade en liten träindustri för tillverkning av tak- och väggpaneler avsedda för mindre snickerier och Gör det själv-butiker i Schweiz och norra Italien. Successivt byggdes anläggningen ut längs de nerlagda järnvägsspåren som gick genom byn. Man satsade tidigt på eget måleri och investerade i en modern hyvellinje. När Gian Battista oväntat gick bort gick de tre barnen fortfarande i skola. Äldste sonen Francesco kastades snabbt in i verksamheten och har idag god hjälp av de övriga syskonen, Andrea och Valentina. Det har gått bra för Vezzoli, konstaterar Raffaele Parlato, SCA Timbers försäljningsdirektör Europa. Företaget har lyckats rida ut krisen och har bland annat satsat på Bröderna Francesco och Andrea Vezzoli driver företaget. ny utrustning och solpaneler på taket, med kunder över hela Italien och export till grannländerna i norr. SAMARBETET mellan Vezzoli och SCA härstammar från andra hälften av 80-talet. I 25 år har betydande volymer sågat virke regelbundet levererats med järnväg från norra Sverige, via terminalen i Treviso, till fabriken i Palazzolo. Under alla år har SCAs andel av Vezzolis råvarubehov kretsat kring 35 procent. Vezzoli S.P.A. är därmed med god marginal SCAs största kund i Italien. timbernews 6

7 Regeringens stimulanspaket för renovering och energibesparing, gällande såväl material som arbete, har medfört att SCA ökat sin export till Italien med 20 procent, till största delen nertorkat och längdanpassat granvirke från Tunadal. Därför har den ekonomiska krisen inte slagit så hårt, konstaterar Raffaele Parlato. Men det gäller för alla parter att anpassa sig till situationen. Gamla produktsortiment har det kämpigt. Fönstersegmentet har nästan helt försvunnit. NÄR SÅ SCA BESLUTADE att utveckla sågverket i Tunadal, samtidigt som Vezzoli ville blicka framåt och utöka verksamheten, inleddes diskussioner om ett fördjupat samarbete. Med ett tiotal olika leverantörer, där båda parter alltid varit utbytbara, hade Vezzoli tvingats bygga upp ett ansenligt buffertlager. Samtidigt präglas den italienska hyvleribranschen inte överraskande av små marginaler, med stora svårigheter att med kort varsel få tag i viktiga specialprodukter. VEZZOLI har sina lokaler mitt i byn, omgivet av smala kullerstensgator, bostadshus och butiker. Regnmolnen hänger tunga på den grå himlen och på väggarna i kontoret hänger rader med färgglada oljemålningar. Jag har ett stort intresse för konst vilket kan bidra till en trivsam arbetsmiljö, förklarar Francesco Vezzoli sätter sig ner vid det blanka konferensbordet. Han berättar om hur syskonen fört arvet efter fadern vidare, med honom själv som vd och ansvarig för inköp och försäljning, brodern Andrea med finans och produktion som ansvarsområde, och systern Valentina som controller och ansvarig för administration. Vi är en familj, både privat och på jobbet, där alla har sina roller, säger han. Idag är vi ett av de största företagen i byn, med ett 20-tal anställda. FRANCESCO UNDERSTRYKER företagets stora respekt för miljön, att man är självförsörjande på energi, med egen elproduktion, solpaneler och spån från hyveln för produktion av värme. Man är också certifierade enligt både FSC och PEFC. Vi har också gjort stora investeringar, i bland annat större lokaler, ett bättre måleri och en ny produktionslinje, berättar Francesco. Den ekonomiska krisen har även fört med sig en delvis ny produktportfölj och tvingat oss in på nya marknader. IDAG BESTÅR fabriken i Palazzolo av omkring kvm, med tre hyvellinjer, sortering, torkar och lager. Och man producerar enbart mot order. Vi har också gjort stora investeringar, i bland annat större lokaler, ett bättre måleri och en ny produktionslinje. FRANCESCO VEZZOLI Vezzoli har gjort stora investeringar, i bland annat större lokaler, ett bättre måleri och en ny produktionslinje. SCA har alltid varit en stor leverantör till Vezzoli. Nu stärks samarbetet ytterligare. Men för att klara sig måste man vara snabb på att anpassa sig till kundernas skiftande önskemål. Till exempel ser behoven väldigt olika ut i Alpernas torra inomhusklimat jämfört med på Sicilien eller Sardinien. ATT DÅ INLEDA ett fördjupat samarbete med en stor leverantör som SCA ger en trygghet man inte haft tidigare. SCA har alltid varit en viktig leverantör och nu utvecklas samarbetet ytterligare, förklarar Francesco Vezzoli. Vi kan därmed minska antalet leverantörer, sänka lagervolymen och känna oss trygga i att SCA garanterar oss nödvändig råvara. Samarbetet grundar sig på tre nivåer. Dels en årlig uppskattad volym, dels en månadsinventering av aktuella behov och slutligen en veckoavstämning. För att undvika tomma hyllor utvecklas samtidigt en gemensam IT-funktion för relevant produktionsplanering och transparens vad gäller lagersaldo. Det här blir en stor hjälp, konstaterar Francesco Vezzoli. Ett vänskapligt förhållande präglat av ömsesidig respekt, utvecklas nu till en professionell och förtroendefull affärsrelation. Text och foto Mats Wigardt 7 timbernews

8 Jens Karlsten är chef över Sveriges äldsta brädgård, Canada Brädgård på Lidingö utanför Stockholm. Brädgården ingår i Beijer Byggmaterial. Höga krav på färdigmålad panel Canada Brädgård på Lidingö är landets äldsta brädgård som ännu drivs på samma plats som när den grundades. Numera ingår Canada Brädgård i Beijer Byggmaterial. På hyllorna i de gamla virkeshallarna finns bland mycket annat grundmålad ytterpanel från SCAs måleri i Stugun. D et var i slutet av 1800-talet som sjökaptenen Claes Bäckström kom hem från världshaven och bestämde sig för att öppna en brädgård på Lidingö. Namnet Canada hade han bestämt sig för under sina år till sjöss, kanske inspirerad av något besök i land. I början av förra seklet började Lidingö Villastad växa fram, som en förort till Stockholm. Byggverksamheten var intensiv, med många tomter som skulle bebyggas. Att då starta en brädgårdsrörelse framstår som en klok investering. UNDER ÅREN SOM FÖLJDE utvecklades brädgården med såväl snickeri som hyvleri. Timret kom med båt till den egna bryggan vid Kyrkviken och kördes den sista biten med häst och vagn. En röd tegelbyggnad från 1908 påminner om brädgårdens första år. Här fanns den ångmaskin som drev de remdrivna hyvlarna, senare blev huset slipverkstad för hyvelstål och sågklingor. De välpatinerade virkeshallarna med skärmtak, skjutdörrar och lastkaj som används än idag är sannolikt desamma som syns på fotografier från 1920-talet. På 1960-talet utvecklades verksamheten med tillverkning av kök och småhus. Och 1991 köpte Beijer Byggmaterial alla aktier i företaget. Jag tror ingen slår oss på fingrarna om att vara landets äldsta brädgård, säger filialchefen Jens Karlsten. Men nu är tiden mogen att lämna Kyrkviken. I slutet av året får vi nya lokaler, mer anpassade efter dagens krav och behov. CANADA BRÄDGÅRD på Lidingö är en av de 77 filialer över hela landet som ingår i Beijer Byggmaterial. Beijer är en komplett och rikstäckande leverantör av byggmaterial, med ett sortiment som spänner från renovering till nybyggnation. Kunderna utgörs till fyra femtedelar av yrkesproffs. Vi har ett tätt samarbete med lokala byggare och försöker komma in tidigt i processen för att ge våra kunder ett mervärde, säger Jens Karlsten. I Beijers sortiment ingår även grundmålad ytterpanel. Det är en produkt som ökar i efterfrågan hos både proffs och privatkunder. timbernews 8

9 Peter Sjöström, produktchef hos Beijer Byggmaterial, konstaterar att efterfrågan på målad panel ökar. Trenden pekar mot allt större andel behandlat virke och då handlar det om att vara med på tåget. Jens Karlsten radar upp fördelarna med färdigmålat: man spar pengar, vinner tid och får en hållbar produkt med god vidhäftning av mellan- och färdigmålning. Mycket panel för pengarna, summerar han. PRODUKTCHEF PETER SJÖSTRÖM kan bara instämma och konstaterar att snabbväxande Beijer var tidigt ute med att erbjuda målad ytterpanel till sina kunder. Efter en hel del reklamationer under de första åren, analyserade man vad som krävdes för en bättre produkt, i Audi-segmentet som Sjöström förklarar det. Vi satte ihop en rekordlång kravspecifikation med punkter som noga beskrev hur och med vilken färg och vid vilken temperatur virket skulle målas, berättar han. Dessutom specificerade vi kvaliteten på virket och till och med hur det skulle sönderdelas. Nu utgår Beijer från den långa kravlistan när man förhandlar med sina leverantörer. Det ska vara tätvuxen gran som växer norr om Dalälven, sågad i specifika längder och målad på rätt sätt. Det gäller att göra rätt redan i skogen, säger Peter Sjöström. Det är något man pratat om länge, men inte riktigt lyckats med förrän nu. Med resultat att kunden blir nöjd och skogsägaren får mer betalt. Dessutom, fortsätter han, blir husbyggarna jätteglada eftersom de kan bygga året om. Det här är absolut ett segment som ökar i efterfrågan. Som en av Sveriges största återförsäljare av hyvlat virke har Beijer sedan flera år ett etablerat och långsiktigt samarbete med SCA Timber Supply, dels om byggvirke men även om målad ytterpanel, där SCA är en av tre leverantörer med ett nationellt ansvar för leveranser direkt till butik enligt konceptet On time, in full. Vi kör så det ryker, konstaterar Peter Sjöström. Volymen har fördubblats på ett år. FAKTA URSPRUNGET TILL Beijer Byggmaterial går att hitta 1866 då Firma G Beijer grundades i Malmö. Idag är målet att en tredjedel av omsättningen ska komma från lika delar större byggentreprenörer, mindre byggfirmor och privata hemmasnickare. Sedan 2006 ingår Beijer i brittiska byggrossisten Wolseley med anställda och en miljon kunder i 18 länder. Tillsammans har koncernen anläggningar på tre kontinenter som omsätter närmare 13 miljarder pund. 9 timbernews

10 Vi har ett tätt samarbete med lokala byggare och försöker komma in tidigt i processen för att ge våra kunder ett mervärde. Man får mycket panel för pengarna, säger filialchefen Jens Karlsten om produkten färdigmålad panel. Markus Henningsson är chef för SCA Timber Supply Skandinavien, med hyvel i Tunadal samt hyvel och måleri i Stugun. Under våren invigs ett nytt måleri även i Tunadal med fokus på kunder i Sverige. Idag är tio procent, av en sammanlagd produktion på kubikmeter, grund- eller mellanmålad ytterpanel. Men av vår ytterpanel är 35 procent målad, säger Markus Henningsson. Och av den panel som säljs till Beijer är hälften målad, vilket gör dem till vår största kund i det segmentet. Målad ytterpanel är en av de produkter där den norrländska fibern är att föredra. Och eftersom SCAs råvarubas utgörs av tätvuxen gran med små kvistar som lämpar sig för grundmålning, är panelen ett intressant segment att utveckla, eller som Markus Henningsson tvärsäkert konstaterar: norrländsk gran är bäst, helt enkelt. Dessutom pekar trenden mot allt större andel behandlat virke och då handlar det om att vara med på tåget, säger han. I samarbete med Beijer har nu ett mer specificerat koncept för ytterpanel utvecklats, med ett längdval anpassat efter behov och önskemål hos Beijers kunder. Till detta utlovar SCA 98 procents leveranssäkerhet. Vi var beredda att sätta en peng på detta, förutsatt att Beijers leveransprognos var riktig, säger Markus Henningsson. Under 2014 levererade SCA Timber Supply Skandinavien kubikmeter målad panel till Beijers filialer, och lika mycket byggvirke. Någon penningbot har inte behövt betalas ut, inga leveranser överskred tidsramen, allt var On time, in full. Det rullar på, under successiv utveckling, därav det nya måleriet i Tunadal, kommenterar Markus Henningsson. MED ETT AV SVERIGES STÖRSTA gransågverk i ryggen kan SCA styra virket mot längdvalet hos högprioriterade kunder som Beijer. Virket torkas, justeras och hyvlas innan det målas och slutligen paketeras. Nästa steg är att driva produktutvecklingen ytterligare några steg, och att tillsammans med SCA påbörja en diskussion om hur vi bättre kan profilera oss på marknaden, funderar Peter Sjöström. Mats Wigardt Foto: Bosse Lind timbernews 10

11 NYTT OM NAMN PHILIPPE BENCE har utsetts till marknads- och utvecklingschef vid SCA Timber France. Han kommer närmast från en tjänst som försäljningschef vid PLF och tillträdde den 1 oktober BENJAMIN BODET har utsetts till platschef vid SCA Timber France verksamhet i Rochefort. Han kommer närmast från en tjänst som produktingenjör och tillträdde den 1 november KATARINA LEVIN har utsetts till chef för Tunadals sågverk efter Ville Huittinen som övergår till en ny tjänst. Hon tillträdde sin nya befattning den 1 januari MAGNUS KARLSSON har anställts som sågverkschef vid Rundviks sågverk. Magnus kommer närmast från en tjänst som platschef vid AkzoNobel i Ånge och tillträdde sin nya befattning den 1 april ANDERS PETERSSON har utsetts till tillförordnad affärschef vid Tunadals sågverk från och med den 19 januari VILLE HUITTINEN har utsetts till råvaruchef för SCA Timber. Ville var tidigare sågverkschef vid Tunadals sågverk och tillträdde sin nya tjänst den 1 januari PHILIP LOCKWOOD har utsetts till general manager vid SCA Timber Supplys anläggning i Melton, Storbritannien. Han kommer till SCA med stor erfarenhet från flera chefsbefattningar och gedigen kunskap om bl a logistik, finans, försäljning och kundservice. SIMON MESSAM har utsetts till senior affärsutvecklingschef hos SCA Timber Supply UK. Han har tidigare varit Metsä Wood UKs nationella försäljningschef. ROSALIND HERON har anställts som kvalitetssäkrings- och miljöchef hos SCA Timber Supply UK. Rosalind kommer närmast från företagsgruppen Nicholl. JOHAN OLOFSSON har utsetts till chef för Bollsta sågverk efter Katarina Levin. Johan kommer närmast från en tjänst som vd för Gällö Timber och tillträdde sin nya befattning den 1 mars ERIK ELMKVIST har utsetts till affärschef vid Bollsta sågverk. Erik var tidigare affärsoptimerare och tillträdde sin nya tjänst den 1 oktober EMIL LUNDSTRÖM har utsetts till Country Manager för SCA Timber Supply Skandinaviens norska byggvarumarknad. Han tillträdde sin nya tjänst den 1 februari JEREMY ROUSSARIE har anställts som försäljningschef vid SCA Timber France. Han kommer närmast från en tjänst som försäljningschef vid Sotrinbois och tillträdde den 1 oktober 2014 ADAM LLEWELLYN har anställts som finanscontroller hos SCA Timber Supply UK. Han kommer bl a att arbeta med SCA Timber Supplys kommersiella verksamhet och med upphandlingsverksamhet. Adam kommer närmast från företagsgruppen Nicholl. Aktivt på marknaderna igen 2014 blev, totalt sett, ett ganska bra år, men tyvärr gick det sämre för sågverken mot slutet av året. PRODUKTIONEN I SVERIGE ökade med nästan 1,5 miljoner kubikmeter jämfört med 2013 och lageruppbyggnaden var därför något större under hösten, jämfört med de senaste åren. Det innebär att branschen nu är inställd på en tuffare vinter än i fjol. I EUROPA, som helhet, minskar just nu produktionen. Potentialen för produktionsökningar i Ryssland och Nordamerika åtminstone när det gäller SPF är sannolikt inte stor kommande år. Samtidigt ökar världens konsumtion av trä. Det är faktorer som talar för en kortvarig svacka och en bättre balans längre fram i år. Utvecklingen på råvaru- och valutamarknaderna har på senare tid varit dramatisk där möjligheter skapas, till exempel i USA, och möjliga hot uppstår med ökande ryska flöden. När vi nu startat försäljningen för 2015 ser vi att kunderna är aktiva igen efter en avvaktande period under slutet av ORDERSTOCKEN fylls på i normal och förväntad takt och priserna ser ut att ha stabiliserats på marknaderna. Negativa faktorer för sågverken Nuvarande balans utbud/efterfrågan skapar begränsad lageruppbyggnad och viss prispress. Endast svag tillväxt i Europa under längre tid. Tyskland bromsar in. Svag trävarumarknad i Egypten slår mot främst furumarknaden. Svag trävarumarknad i Japan tredje och fjärde kvartalet. Försämrad byggkonjunktur och viss inbromsning av ekonomin i Kina. Konsumtionsökningen i USA har hittills gått långsammare än förväntat. Svag marknad för biprodukter. Fallande priser på råvaror och konkurrerande material underlättar inte uppgång för trävaror. Oklart hur flödet av ryska varor utvecklas. Positiva faktorer för sågverken Produktionen begränsas snabbare än befarat, främst i Centraleuropa, vilket ger förutsättningar för bättre balans första halvåret Svagare SEK i förhållande till USD ökar konkurrenskraften bland annat i USA. Sverige ökar och tar marknadsandelar i Kina. Stabil ROT-efterfrågan och ökat nybyggande i Sverige, vår största marknad. Världens konsumtion av barrträvaror ökar. Mycket pekar på ett globalt behov av ytterligare minst 50 miljoner kubikmeter till 2018, +4 procent per år. Anders Ante Andersson Marknadsdirektör, SCA Timber 11 timbernews

12 Med vind i seglen i kinesiska Sanya Tillsammans med våra gäster summerade och diskuterade vi också marknadsläget för trävaror, både ur ett kinesiskt och svenskt perspektiv. Dessutom presenterade SCAs samarbetspartner AWAWA några av sina aktuella projekt, berättar Mathias, som också informerade gästerna om SCA Timbers utveckling i Kina och om framtida planer. När Volvo Ocean Race, kappseglingen jorden runt, angjorde Sanya i Kina i början av februari, fanns SCA Timber på plats tillsammans med en grupp kunder och samarbetspartners. I kappseglingen deltar Team SCA, en helt kvinnlig besättning. M athias Fridholm, vd för SCA Timber China & S.E, Asia, berättar: Sanya ligger på den allra sydligaste delen av ön Hainan, som även kallas för Kinas Hawaii. Det är en populär turistdestination för både kineser och mer långväga turister. Våra gäster är trä- och skogsintresserade, därför passade vi på att göra en guidad vandringstur i Hainans regnskog. Vi besökte bland annat en by där Lifolket bor. Lifolket är Hainans ursprungliga bosättare. I byn fick vi inblick i deras traditioner och vardagsliv. HÖJDPUNKTEN på besöket i Sanya var när vi gav oss ut med båt för att titta på seglingstävlingarna i hamnen. Under kunnig ledning från Team SCA fick vi på nära håll se de sex tävlingsbådarna kappsegla. Alla imponerades av storleken och snabbheten på båtarna och det enorma jobb som besättningen lägger ner varje gång ett segel ska bytas, beskriver Mathias. Till glädje för hemmafansen vann den kinesiska båten Dongfeng racet i hamnen. Team SCA slutade på en hedrande femte plats. Dagen därpå var det dags för Team SCA och övriga besättningar att starta den fjärde etappen på jorden runttävlingen. En etapp som går till Auckland på Nya Zealand. För vår SCA Timber-grupp var det dags för en något mindre äventyrlig resa tillbaka hem till Hong Kong och till Kinas fastland, avslutar Mathias Fridholm. ETT BESÖK I SCAS PAVILJONG i Race Village, som byggts med anledning av kappseglingen, stod också på programmet. I paviljongen, med vackert trägolv av råvara från Bollsta sågverk, bekantade sig gästerna med SCAs olika produkter och varumärken. timbernews 12

SCA Timber. Munksund / Holmsund. SCA Timber / 2012 / PH

SCA Timber. Munksund / Holmsund. SCA Timber / 2012 / PH SCA Timber Munksund / Holmsund Peter Henriksson Produktionschef Munksund / Holmsund Agenda SCA Timber Munksund / Holmsund Produkter Materialflöde Munksund Planering och styrning från försäljning till produktionsorder

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel Ytbehandlad fasadpanel Fasadpanel, i sin funktion som byggnadens yttersta beklädnad, har ett utsatt läge påverkad av väderförhållanden och årstidsväxlingar med varierande

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

PROJEKTFÖRSÄLJNING I FRANKRIKE. lyckat exempel på partnerskap SCA TIMBER SUPPLY UK INVESTORS IN PEOPLE STARK TILLVÄXT FÖR SVENSK BYGGHANDEL

PROJEKTFÖRSÄLJNING I FRANKRIKE. lyckat exempel på partnerskap SCA TIMBER SUPPLY UK INVESTORS IN PEOPLE STARK TILLVÄXT FÖR SVENSK BYGGHANDEL timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 42015 STARK TILLVÄXT FÖR SVENSK BYGGHANDEL PROJEKTFÖRSÄLJNING I FRANKRIKE lyckat exempel på partnerskap SCA TIMBER SUPPLY UK INVESTORS IN

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport. NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK

RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport. NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK NEWS Always moving forward NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport NR 2 2015 LUKOIL NEWS UTKOMMER CIRKA 4 GÅNGER

Läs mer

Nytänkande ett måste för framtidens sågverksindustri. Gällö Timber satsar stort Högt och häftigt hotell

Nytänkande ett måste för framtidens sågverksindustri. Gällö Timber satsar stort Högt och häftigt hotell timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 12011 Nytänkande ett måste för framtidens sågverksindustri Gällö Timber satsar stort Högt och häftigt hotell timber news SCA har satsat miljarder

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Presentation SCA Timber. - en av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning

Presentation SCA Timber. - en av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning Presentation SCA Timber - en av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning SCA Timber 2008 En av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning, med en produktionsvolym på 1.8

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com. Nordiskt trä går hem i Kina. Timmer trumf på turbulent trämarknad Lyckad satsning på bygghandeln

En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com. Nordiskt trä går hem i Kina. Timmer trumf på turbulent trämarknad Lyckad satsning på bygghandeln timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 42009 Nordiskt trä går hem i Kina Timmer trumf på turbulent trämarknad Lyckad satsning på bygghandeln Upp eller ner i berg- och dalbanan?

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 PRESSINFORMATION 2011-08- 05 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 Stark efterfrågan, försäljningen ökade kraftigt och resultatet blev bättre Koncernens omsättning ökade med 41,4 procent till 628,0

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-31

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

SCA Timber. Utvecklat trä - produkter anpassade till kundens behov. SCA Timber - Sveriges största sågverksföretag

SCA Timber. Utvecklat trä - produkter anpassade till kundens behov. SCA Timber - Sveriges största sågverksföretag SCA Timber SCA Timber - Sveriges största sågverksföretag Stark position inom växande marknadssegment Utvecklat trä - produkter anpassade till kundens behov 1 SCA TIMBER 03/4 november 03/Info/A SCA Timber

Läs mer

SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan

SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 22015 SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan ARKITEKTER I FOKUS UTÖKAD DIREKTFÖRSÄLJNING TILL FRANSKA KUNDER MEDVIND FÖR TRÄ Företagsgruppen

Läs mer

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör Aktiespararna Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör 1 Det här är SCA 2 SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 110 miljarder SEK 52 000 anställda och försäljning i 90 länder TEN och

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Våra gemensamma värderingar

Våra gemensamma värderingar Våra gemensamma värderingar Det är vår kunskap och vilja att göra det där lilla extra för kunderna som gör att de kommer tillbaka till oss. Affärsidé Att skapa effektiv handel med installationsprodukter,

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering Kompetenscenter Lean Wood Engineering Sälja till Bygghandeln Nya kompetens- och organisationskrav Jakob Rehme Dr. Jakob Rehme Marketing and Logistics Research Group Linköping University Lime AB Situation

Läs mer

SCA Forest Products. Mats Sandgren, Tømmer & Marked 2017,

SCA Forest Products. Mats Sandgren, Tømmer & Marked 2017, SCA Forest Products Mats Sandgren, Tømmer & Marked 2017, 2017.02.16 SCA s förändringsresa 1929 1975-2006 SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Förvärv: Wausau, mjukpapper för storförbrukare,

Läs mer

i Storbritannien, Frankrike och Skandinavien SCA-leveranser ökar till limträ i Japan

i Storbritannien, Frankrike och Skandinavien SCA-leveranser ökar till limträ i Japan timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 22012 SCA Timber Supply i Storbritannien, Frankrike och Skandinavien SCA-leveranser ökar till limträ i Japan Framgångsrecept för franska Hercule:

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Österlenkryddor, Eva Olsson

Läs mer

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som skogsindustrin

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Informationsträff Näsåker

Informationsträff Näsåker Informationsträff Näsåker Mats Hörnberg VD, FORSCA Magus Ringlöv Projektledare Henrik Eriksson SCA Agenda!!Information - Sollefteå kommun!!information om företagen Fred Olsen Renewables och SCA!!Information

Läs mer

Träemballage förflyttar världen

Träemballage förflyttar världen timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 32014 Träemballage förflyttar världen Svenskt virke bygger Egypten Team SCA har kastat loss Nicklas Larsson, vd, Aven Forsa. Innehåll Foto:

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Med/utan femsidigt plastemballage eller enligt kundens önskemål.

Med/utan femsidigt plastemballage eller enligt kundens önskemål. Limfog/möbel SCA Timber erbjuder kundanpassade trävaror för tillverkning av limfogskivor. Den norrländska furans attraktiva utseende och goda fiberegenskaper lämpar sig mycket väl för synlig användning.

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Vindkraft inom SCA. Milan Kolar 2011-05-30

Vindkraft inom SCA. Milan Kolar 2011-05-30 Vindkraft inom SCA Milan Kolar 2011-05-30 SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 109 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder TEN och Tork är ledande globala

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Årets Chef GALAN Ann Emilson. Erik Ringertz. Ulrika Årehed Kågström FINALISTER:

Årets Chef GALAN Ann Emilson. Erik Ringertz. Ulrika Årehed Kågström FINALISTER: Årets Chef Ann Emilson VP Customer Unit Nordic & Baltic Operators, Ericsson Ann Emilson har en i det närmaste komplett ledarskapspalett som har formats i en global miljö bland stora medarbetarskaror. Till

Läs mer

Lysande utsikter för Mill Sales i Storbritannien

Lysande utsikter för Mill Sales i Storbritannien timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 12016 Kompetensteam med fokus på kundens behov Lysande utsikter för Mill Sales i Storbritannien Kundservice i världsklass Att öka värdet tillsammans

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Naturligt steg för lönsam förädling

Naturligt steg för lönsam förädling Naturligt steg för lönsam förädling 1 2 3 Automatiserade processer, hög kvalitet, leveranssäkerhet och tillgänglighet gör ALMAB till ett naturligt val när sågverk och hyvlerier söker en partner. Målet

Läs mer

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27 Innehållsförteckning Inledning 3 Kvalitetspolicy 4 Värderingar 5 Arbetssätt 6 Ordlista 7 2/7 Inledning Syftet med kvalitetsutveckling

Läs mer

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR MARKNADSLEDANDE I BRANSCHEN Amiga AB grundades i augusti 2000 och är idag en av Sveriges ledande el- och VVS-grossister för proffsoch konsumentfackhandeln. Verksamheten

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

BT blir Toyota med TPS

BT blir Toyota med TPS BT blir Toyota med TPS Hur man kan ge en bild av Lean Per Ola Post I vilken ordning infördes lean på Toyota Mjölby? Först begrep vi lite av TPS och sedan skapade vi liner Liner kräver standardiserat arbete

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com Munksunds Pappersbruk En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 vi visar vägen F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 2 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 3 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Årsstämma 2011. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2011. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 20 Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 20 SCA-koncernen Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 09 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 00 länder Världens

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Norrby Trä - En riktig bygghandel. Mötesplatsen Norrby Trä. Historia

Norrby Trä - En riktig bygghandel. Mötesplatsen Norrby Trä. Historia Norrby Trä - En riktig bygghandel Vi strävar efter att vara ett komplett byggvaruhus med allt under ett tak för dig med höga krav på kvalitet och personlig service, därför kallar vi oss En riktig bygghandel.

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 109 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder TEN och Tork är ledande

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

SmartTimber. ännu bättre service till kunderna. Full fart framåt för brittiska SCA Merchant Services Svenska studenter designar furumöbler till Kina

SmartTimber. ännu bättre service till kunderna. Full fart framåt för brittiska SCA Merchant Services Svenska studenter designar furumöbler till Kina timbernews 1 En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 2017 SmartTimber ännu bättre service till kunderna Full fart framåt för brittiska SCA Merchant Services Svenska studenter designar furumöbler

Läs mer