ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI"

Transkript

1 timbernews En tidning för SCAs trävarukunder Höga krav på målad panel ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI

2 Peter Sjöström, produktchef hos Beijer Byggmaterial. INNEHÅLL Kraftfullt förändringsarbete skapar trivsel och högre produktivitet 3 Vänskap och respekt grund för långtgående samarbetsavtal 6 Höga krav på färdigmålad panel 8 Nytt om namn 11 Aktivt på marknaderna igen 11 Med vind i seglen i kinesiska Sanya 12 Foto: Bosse Lind Vi ska göra våra kunder mer lönsamma S CA Timber har gått från att vara ett ganska medelmåttigt sågverksföretag i norra Sverige till att på många områden leda och driva utvecklingen. Vi har effektiva och konkurrenskraftiga sågverk. Vi samarbetar med några av världens mest krävande och därmed utvecklande kunder. Vi har växt på valda marknader, inom valda marknadssegment och tillsammans med kunder som själva driver utvecklingen. Vi har sedan mer än tio år arbetat utifrån en tydlig strategi som vi steg för steg genomför och den har tagit oss dit vi nu är. Vi har en resursstark ägare som tror på oss och vår strategi och som gett oss förtroendet att investera över två miljarder kronor under de senaste tio åren. Vi har stängt fem sågverk för att kunna utveckla de fem kvarvarande sågverken till högsta standard och konkurrenskraft. VI HAR SATSAT på att bli en bra leverantör till den träförädlande industrin. Vi har tagit över arbetsmoment från våra kunder, som håller nere spill och kostnader i försörjningskedjan. Vi har investerat för att Foto: Per-Anders Sjöquist kunna leverera produkter som är anpassade till nästa förädlingssteg. Vi har satsat på att bli en stark leverantör till byggvaruhandeln och för detta har vi fått utveckla nya kompetenser när det gäller distribution, service och vår förmåga att komplettera egna produkter med sådana som andra gör bättre. Vårt uppdrag är att skapa ett erbjudande till våra kunder som i sin tur gör deras kunder nöjda! Men allt detta skulle vara meningslöst om vi inte lyckades vara effektiva i varje moment. Att utveckla produktiviteten är ett race som aldrig tar slut. Vi har försökt bygga in förbättringsarbetet i våra arbetsprocesser, i vår vardag på sågverk, i förädling och distribution. Varje dag måste vi ställa oss frågan vad vi kan göra bättre och hur kan vi erbjuda våra kunder ett högre värde. VI STÅR STADIGT PÅ TRE BEN, med ungefär en tredjedel av verksamheten inriktad mot byggvaruhandeln, en tredjedel mot den träförädlande industrin och en tredjedel mot den bredare trävarumarknaden. Vi har genomfört stora förändringar, både genom investeringar och i marknaden. Vårt fokus de närmaste åren ligger på att göra mesta möjliga av dessa förändringar, att bli bättre på vad vi gör och på att sänka kostnaderna i hela försörjningskedjan från råvara till kund. Den bas vi utgår från är SCAs stora skogsinnehav med sin resurs av sågtimmer av hög kvalitet. Vi ska utnyttja det fulla värdet, hela potentialen i denna resurs och se till att den når kunder som kan dra nytta av detta värde. Vi ska ge våra kunder de bästa förutsättningarna att öka sin lönsamhet och det kommer ge oss möjlighet att nå vårt mål, att bli Europas lönsammaste trävaruleverantör. Jonas Mårtensson VD SCA Timber Timber News SCA Forest Products AB Sundsvall, tel Timber News utkommer 4 ggr/år Ansvarig utgivare Björn Lyngfelt Produktion KarMin kommunikation Repro & tryck Tryckeribolaget För prenumeration av Timber News kontakta: Citera oss gärna, men ange källan. SCA TIMBER är en av Europas ledande leverantörer av träbaserade produkter med en årlig produktion på 2,1 miljoner kubikmeter. Produktsortimentet kompletteras med service och distributionslösningar till kunder inom träindustri och byggvaruhandel. SCA Timber ingår i SCAs affärsenhet Forest Products, som producerar papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi. SCA Forest Products förvaltar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder kostnadseffektiva transportlösningar. timbernews 2

3 Dagliga stå-möten med raka frågor och svar på Tunadals hyvleri ingår i den utvecklingsmodell som leder till delaktighet, utmaning och ansvar och därmed även till bättre trivsel och ökad produktion. Kraftfullt förändringsarbete skapar trivsel och högre produktivitet Trots förändringar och investeringar kan det vara svårt att uppnå den fulla potential som ryms i samspelet mellan människa och maskin. SCA Timber har därför infört en utvecklingsmodell som vilar på delaktighet och daglig uppföljning, med bättre trivsel och ökad produktivitet som resultat. V ilka är egentligen drivkrafterna bakom människans vilja att utvecklas, att lära sig mer, att prestera bättre? Resultatet av en studie vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, ger ett överraskande svar. Förutsatt att lönen redan ligger på en nivå där man inte måste vända på varje öre, är det inte primärt mer pengar som motiverar högt utbildade och skickliga medarbetare till ett gott arbete. Det är i stället tre helt andra incitament som styr prestation och personlig tillfredsställelse. Dessa är delaktighet, utmaning och ansvar. Ofta vet vi hur det borde vara, men gör i stället något annat, säger Jerry Larsson, teknisk direktör för SCA Timber. Vi presterade därför inte riktigt i nivå med vad vi borde göra. Han vill samtidigt understryka att det inte var några alarmerande larmsignaler som satte igång processen. Det var mer en känsla av att flera års förändringsarbete och stora investeringar borde ha satt ett ännu större avtryck i produktivitet och resultat. Vi kände att vi kanske inte riktigt hade lyckats ta tillvara våra medarbetares kompetens, att det fanns mer att ta av, förklarar Jerry Larsson. ERIK HÄGGSTRÖM arbetar med verksamhetsutveckling och strategisk ledarskapsträning inom SCA Timber. Han konstaterar att människor i grunden vill åstadkomma bra resultat, men att kraften och motivationen som behövs för att lyckas ofta kapslas in. Det kan bland annat handla om invanda mönster och vanor, eller chefer som inte fullt ut ger utrymme för den anställdes kreativitet. 3 timbernews

4 Människan drivs av perfektionism, men för att utveckla detta krävs att man ges ansvar och känner sig delaktig, förklarar han. Under att antal år har nu utvecklingen av en verksamhetsstyrd arbetsmetod pågått inom SCA Timber. Med inspiration från SCA Hygien, och efter studiebesök på flera andra företag, har vad som internt kallas TIPS Timber Innovation and Performance System successivt förankrats. Men det är absolut inget projekt med ett givet slutdatum, försäkrar Jerry Larsson. Det är i stället ett fortlöpande arbete som syftar till att coacha våra medarbetare att prestera bättre. En avgörande nyckel till framgång har varit att skapa ett disciplinerat system för regelbunden återkoppling, en slags systematiserad frågestund med högt i tak och på en nivå som är relevant för alla som deltar i mötet. Kort innebär detta att man formulerar de faktorer som krävs för att lyckas och sedan bryter ner dessa till mål på en nivå som deltagarna i sitt arbete kan relatera till och påverka. Och klargör vem som sedan tar ansvar för att det också åtgärdas, när detta ska göras och slutligen att det verkligen har gjorts. FÖRST UT att införa TIPS var justerverket vid Tunadals sågverk. Dagliga möten där man tillsammans går igenom de punkter som satts upp har skapat en tydlig produktivitetsökning och ett större engagemang hos de anställda. Och när metoden infördes på Rundviks sågverk lämnades 108 åtgärdsförslag in på 27 dagar, med många procents produktivitetsökning som resultat. När de anställda ser att det som föreslås på mötet också blir åtgärdat lockas fler att tänka kreativt, är Erik Häggströms förklaring. Människor vill i grunden göra ett bra jobb. Men då måste man också ges ansvar och känna delaktighet Grundprinciper Mindre truckskador är ett av de mer påtagliga resultaten av utvecklingsarbetet på Tunadal. Alla tar ansvar och alla vet vad som ska göras för att komma i mål. FOKUS KSF*: Vad måste göras bra för att lyckas, fullständig lista. KPI*: specifik, mätbar, kontrollerbar, korrekt. MÅL Arbetssättets verktyg, analytiskt utvärderad, ALLA på företaget bär ansvar och förstår målsättningen. UTVÄRDERA Mätning: Rätt frekvens, metod och resultat. Rapportering: Rätt information, till rätt person, i rätt tid. AGERA Återspegla resultat, identifiera frågor, återge korrekt respons/information. Format VEM gör VAD och NÄR samt följ upp. * KSF = Key Success Factor (viktiga faktorer för en verksamhets framgång) * KPI = Key Performance Indicator (viktiga nyckeltal) timbernews 4

5 Det har visat sig vara ett enkelt och samtidigt kraftfullt instrument att på 15 minuter varje dag formulera vad som ska göras och vilka hinder som måste övervinnas för att uppnå de mål som satts upp, summerar han. JERRY LARSSON konstaterar också att det inom Timber Supply Skandinavien finns flera exempel på enheter där produktivitet och leveransförmåga på kort tid blivit avsevärt bättre, ibland med så mycket som tio till femton procent. Delaktighet leder till ett större engagemang hos de anställda, med bättre prestation mot kund som resultat, säger han. Jag har ändrat mig, från gnällig och negativ till konstruktiv och positiv. Det har visat sig vara en spännande resa att vara med på, som ger tydliga resultat. DANIEL WIKLANDER, PLATSCHEF PÅ TUNADALS HYVLERI PÅ HYVLERIET I TUNADAL kom platschefen Daniel Wiklander första gången i kontakt med begreppet daglig verksamhetsstyrning hösten Han medger att han till en början inte var särdeles entusiastisk och hade svårt att se fördelarna med metoden. Men jag har ändrat mig, från gnällig och negativ till konstruktiv och positiv, försäkrar han. Det har visat sig vara en spännande resa att vara med på, som ger tydliga resultat. Varje dag hålls numera två korta möten på hyvleriet. Det ena med medarbetare från kundtjänst och utlastning, det andra med de anställda inom produktion och underhåll. Under de 15 minuter mötet pågår släpper man allt annat, stänger av telefonerna och sitter ner tillsammans. Utifrån övergripande faktorer för att nå framgång med verksamheten analyserar gruppen gemensamt vad som har uppnåtts och vad som återstår att göra. Det kan vara minskat antal truckskador, ökad lastfyllnad på lastbilarna och leveranssäkerhet ( on time, in full ). Dessa mål har sedan brutits ner i mätbara delmål som säkerhet, kvalitet och prestation. RESULTATET HAR INTE UTEBLIVIT. Bättre information, högre delaktighet, större inflytande, mindre gnäll och en helt annan trivsel. Samt en produktion som hamnat kubikmeter över budget. Ett framgångskoncept, konstaterar Daniel Wiklander påtagligt belåten. Varannan månad går man sedan gemensamt igenom de fokusområden man satt upp. Gruppen reflekterar och analyserar, lägger till punkter och drar ifrån sådana där målsättningen uppnåtts. Därmed utvecklas individen och gruppen stärks. Alla är med på tåget, de vet vad de ska göra, när det ska göras och vad det konkreta resultatet blir av deras arbete. Med ökad delaktighet blir det fler som tar och får ta ansvar, säger Daniel Wiklander. Det är jätteroligt att se hur folk utvecklas på sitt arbete och att produktiviteten per drifttimme faktiskt ökar. TIPS har nu framgångsrikt rullats ut inom flera enheter som ingår i Timber Supply Skandinavien. På tur står Timber Supply UK och därefter SCA Timber France. Nyckeln till framgång är hela tiden delaktighet och ett närvarande ledarskap, oavsett om det är på sorte- Vi gör nu en spännande resa som leder till tydliga resultat, konstaterar Daniel Wiklander, platschef på Tunadals hyvleri. ringen, utlastningen, sågverket eller marknadsavdelningen. Ett kraftfullt instrument för ett genomgripande förbättringsarbete som ger bättre överblick och gör det lättare för oss att hålla vad vi lovar, summerar Jerry Larsson. Mats Wigardt Foto: Per-Anders Sjöquist 5 timbernews

6 Träföretaget Vezzoli ligger centralet i den italienska staden Palazzolo. I ett kvarts sekel har SCA levererat sågat virke till Vezzoli. Vänskap och respekt grund för långtgående samarbetsavtal En gammal relation blir som ny när SCA och italienska tillverkaren av takoch väggpanel Vezzoli S.P.A. fördjupar samarbetet. SCA åtar sig därmed att tillgodose familjeföretagets hela behov av nordisk granråvara. Vi väljer att ge vår största kund i Italien större uppmärksamhet, förklarar SCAs Raffaele Parlato. I Lombardiet, precis där den bördiga Poslätten vecklar ihop sig till de låga kullar som längre norrut reser sig och övergår i Alperna, ligger städerna Brescia och Bergamo. Strax intill slumrar den lilla byn Palazzolo sull Oglio. Palazzolos historia sträcker sig bakåt till 800-talet efter Kristus. Byn var en gång känd som Italienska Manchester på grund av sin anhopning av tunga industrier. Nu är det emellertid tystare på de smala gatorna invid floden, där Folkets Torn, som med sina 85 meter utgör Italiens högsta rundtorn, höjer sig över tegeltaken. Många av Palazzolos industrier har flyttat till nya områden utanför samhället. Eller lagts ner. Men helt tyst är det inte, minst en fabrik finns ännu kvar inne i byn. Det var 1967 som Gian Battista Vezzoli startade en liten träindustri för tillverkning av tak- och väggpaneler avsedda för mindre snickerier och Gör det själv-butiker i Schweiz och norra Italien. Successivt byggdes anläggningen ut längs de nerlagda järnvägsspåren som gick genom byn. Man satsade tidigt på eget måleri och investerade i en modern hyvellinje. När Gian Battista oväntat gick bort gick de tre barnen fortfarande i skola. Äldste sonen Francesco kastades snabbt in i verksamheten och har idag god hjälp av de övriga syskonen, Andrea och Valentina. Det har gått bra för Vezzoli, konstaterar Raffaele Parlato, SCA Timbers försäljningsdirektör Europa. Företaget har lyckats rida ut krisen och har bland annat satsat på Bröderna Francesco och Andrea Vezzoli driver företaget. ny utrustning och solpaneler på taket, med kunder över hela Italien och export till grannländerna i norr. SAMARBETET mellan Vezzoli och SCA härstammar från andra hälften av 80-talet. I 25 år har betydande volymer sågat virke regelbundet levererats med järnväg från norra Sverige, via terminalen i Treviso, till fabriken i Palazzolo. Under alla år har SCAs andel av Vezzolis råvarubehov kretsat kring 35 procent. Vezzoli S.P.A. är därmed med god marginal SCAs största kund i Italien. timbernews 6

7 Regeringens stimulanspaket för renovering och energibesparing, gällande såväl material som arbete, har medfört att SCA ökat sin export till Italien med 20 procent, till största delen nertorkat och längdanpassat granvirke från Tunadal. Därför har den ekonomiska krisen inte slagit så hårt, konstaterar Raffaele Parlato. Men det gäller för alla parter att anpassa sig till situationen. Gamla produktsortiment har det kämpigt. Fönstersegmentet har nästan helt försvunnit. NÄR SÅ SCA BESLUTADE att utveckla sågverket i Tunadal, samtidigt som Vezzoli ville blicka framåt och utöka verksamheten, inleddes diskussioner om ett fördjupat samarbete. Med ett tiotal olika leverantörer, där båda parter alltid varit utbytbara, hade Vezzoli tvingats bygga upp ett ansenligt buffertlager. Samtidigt präglas den italienska hyvleribranschen inte överraskande av små marginaler, med stora svårigheter att med kort varsel få tag i viktiga specialprodukter. VEZZOLI har sina lokaler mitt i byn, omgivet av smala kullerstensgator, bostadshus och butiker. Regnmolnen hänger tunga på den grå himlen och på väggarna i kontoret hänger rader med färgglada oljemålningar. Jag har ett stort intresse för konst vilket kan bidra till en trivsam arbetsmiljö, förklarar Francesco Vezzoli sätter sig ner vid det blanka konferensbordet. Han berättar om hur syskonen fört arvet efter fadern vidare, med honom själv som vd och ansvarig för inköp och försäljning, brodern Andrea med finans och produktion som ansvarsområde, och systern Valentina som controller och ansvarig för administration. Vi är en familj, både privat och på jobbet, där alla har sina roller, säger han. Idag är vi ett av de största företagen i byn, med ett 20-tal anställda. FRANCESCO UNDERSTRYKER företagets stora respekt för miljön, att man är självförsörjande på energi, med egen elproduktion, solpaneler och spån från hyveln för produktion av värme. Man är också certifierade enligt både FSC och PEFC. Vi har också gjort stora investeringar, i bland annat större lokaler, ett bättre måleri och en ny produktionslinje, berättar Francesco. Den ekonomiska krisen har även fört med sig en delvis ny produktportfölj och tvingat oss in på nya marknader. IDAG BESTÅR fabriken i Palazzolo av omkring kvm, med tre hyvellinjer, sortering, torkar och lager. Och man producerar enbart mot order. Vi har också gjort stora investeringar, i bland annat större lokaler, ett bättre måleri och en ny produktionslinje. FRANCESCO VEZZOLI Vezzoli har gjort stora investeringar, i bland annat större lokaler, ett bättre måleri och en ny produktionslinje. SCA har alltid varit en stor leverantör till Vezzoli. Nu stärks samarbetet ytterligare. Men för att klara sig måste man vara snabb på att anpassa sig till kundernas skiftande önskemål. Till exempel ser behoven väldigt olika ut i Alpernas torra inomhusklimat jämfört med på Sicilien eller Sardinien. ATT DÅ INLEDA ett fördjupat samarbete med en stor leverantör som SCA ger en trygghet man inte haft tidigare. SCA har alltid varit en viktig leverantör och nu utvecklas samarbetet ytterligare, förklarar Francesco Vezzoli. Vi kan därmed minska antalet leverantörer, sänka lagervolymen och känna oss trygga i att SCA garanterar oss nödvändig råvara. Samarbetet grundar sig på tre nivåer. Dels en årlig uppskattad volym, dels en månadsinventering av aktuella behov och slutligen en veckoavstämning. För att undvika tomma hyllor utvecklas samtidigt en gemensam IT-funktion för relevant produktionsplanering och transparens vad gäller lagersaldo. Det här blir en stor hjälp, konstaterar Francesco Vezzoli. Ett vänskapligt förhållande präglat av ömsesidig respekt, utvecklas nu till en professionell och förtroendefull affärsrelation. Text och foto Mats Wigardt 7 timbernews

8 Jens Karlsten är chef över Sveriges äldsta brädgård, Canada Brädgård på Lidingö utanför Stockholm. Brädgården ingår i Beijer Byggmaterial. Höga krav på färdigmålad panel Canada Brädgård på Lidingö är landets äldsta brädgård som ännu drivs på samma plats som när den grundades. Numera ingår Canada Brädgård i Beijer Byggmaterial. På hyllorna i de gamla virkeshallarna finns bland mycket annat grundmålad ytterpanel från SCAs måleri i Stugun. D et var i slutet av 1800-talet som sjökaptenen Claes Bäckström kom hem från världshaven och bestämde sig för att öppna en brädgård på Lidingö. Namnet Canada hade han bestämt sig för under sina år till sjöss, kanske inspirerad av något besök i land. I början av förra seklet började Lidingö Villastad växa fram, som en förort till Stockholm. Byggverksamheten var intensiv, med många tomter som skulle bebyggas. Att då starta en brädgårdsrörelse framstår som en klok investering. UNDER ÅREN SOM FÖLJDE utvecklades brädgården med såväl snickeri som hyvleri. Timret kom med båt till den egna bryggan vid Kyrkviken och kördes den sista biten med häst och vagn. En röd tegelbyggnad från 1908 påminner om brädgårdens första år. Här fanns den ångmaskin som drev de remdrivna hyvlarna, senare blev huset slipverkstad för hyvelstål och sågklingor. De välpatinerade virkeshallarna med skärmtak, skjutdörrar och lastkaj som används än idag är sannolikt desamma som syns på fotografier från 1920-talet. På 1960-talet utvecklades verksamheten med tillverkning av kök och småhus. Och 1991 köpte Beijer Byggmaterial alla aktier i företaget. Jag tror ingen slår oss på fingrarna om att vara landets äldsta brädgård, säger filialchefen Jens Karlsten. Men nu är tiden mogen att lämna Kyrkviken. I slutet av året får vi nya lokaler, mer anpassade efter dagens krav och behov. CANADA BRÄDGÅRD på Lidingö är en av de 77 filialer över hela landet som ingår i Beijer Byggmaterial. Beijer är en komplett och rikstäckande leverantör av byggmaterial, med ett sortiment som spänner från renovering till nybyggnation. Kunderna utgörs till fyra femtedelar av yrkesproffs. Vi har ett tätt samarbete med lokala byggare och försöker komma in tidigt i processen för att ge våra kunder ett mervärde, säger Jens Karlsten. I Beijers sortiment ingår även grundmålad ytterpanel. Det är en produkt som ökar i efterfrågan hos både proffs och privatkunder. timbernews 8

9 Peter Sjöström, produktchef hos Beijer Byggmaterial, konstaterar att efterfrågan på målad panel ökar. Trenden pekar mot allt större andel behandlat virke och då handlar det om att vara med på tåget. Jens Karlsten radar upp fördelarna med färdigmålat: man spar pengar, vinner tid och får en hållbar produkt med god vidhäftning av mellan- och färdigmålning. Mycket panel för pengarna, summerar han. PRODUKTCHEF PETER SJÖSTRÖM kan bara instämma och konstaterar att snabbväxande Beijer var tidigt ute med att erbjuda målad ytterpanel till sina kunder. Efter en hel del reklamationer under de första åren, analyserade man vad som krävdes för en bättre produkt, i Audi-segmentet som Sjöström förklarar det. Vi satte ihop en rekordlång kravspecifikation med punkter som noga beskrev hur och med vilken färg och vid vilken temperatur virket skulle målas, berättar han. Dessutom specificerade vi kvaliteten på virket och till och med hur det skulle sönderdelas. Nu utgår Beijer från den långa kravlistan när man förhandlar med sina leverantörer. Det ska vara tätvuxen gran som växer norr om Dalälven, sågad i specifika längder och målad på rätt sätt. Det gäller att göra rätt redan i skogen, säger Peter Sjöström. Det är något man pratat om länge, men inte riktigt lyckats med förrän nu. Med resultat att kunden blir nöjd och skogsägaren får mer betalt. Dessutom, fortsätter han, blir husbyggarna jätteglada eftersom de kan bygga året om. Det här är absolut ett segment som ökar i efterfrågan. Som en av Sveriges största återförsäljare av hyvlat virke har Beijer sedan flera år ett etablerat och långsiktigt samarbete med SCA Timber Supply, dels om byggvirke men även om målad ytterpanel, där SCA är en av tre leverantörer med ett nationellt ansvar för leveranser direkt till butik enligt konceptet On time, in full. Vi kör så det ryker, konstaterar Peter Sjöström. Volymen har fördubblats på ett år. FAKTA URSPRUNGET TILL Beijer Byggmaterial går att hitta 1866 då Firma G Beijer grundades i Malmö. Idag är målet att en tredjedel av omsättningen ska komma från lika delar större byggentreprenörer, mindre byggfirmor och privata hemmasnickare. Sedan 2006 ingår Beijer i brittiska byggrossisten Wolseley med anställda och en miljon kunder i 18 länder. Tillsammans har koncernen anläggningar på tre kontinenter som omsätter närmare 13 miljarder pund. 9 timbernews

10 Vi har ett tätt samarbete med lokala byggare och försöker komma in tidigt i processen för att ge våra kunder ett mervärde. Man får mycket panel för pengarna, säger filialchefen Jens Karlsten om produkten färdigmålad panel. Markus Henningsson är chef för SCA Timber Supply Skandinavien, med hyvel i Tunadal samt hyvel och måleri i Stugun. Under våren invigs ett nytt måleri även i Tunadal med fokus på kunder i Sverige. Idag är tio procent, av en sammanlagd produktion på kubikmeter, grund- eller mellanmålad ytterpanel. Men av vår ytterpanel är 35 procent målad, säger Markus Henningsson. Och av den panel som säljs till Beijer är hälften målad, vilket gör dem till vår största kund i det segmentet. Målad ytterpanel är en av de produkter där den norrländska fibern är att föredra. Och eftersom SCAs råvarubas utgörs av tätvuxen gran med små kvistar som lämpar sig för grundmålning, är panelen ett intressant segment att utveckla, eller som Markus Henningsson tvärsäkert konstaterar: norrländsk gran är bäst, helt enkelt. Dessutom pekar trenden mot allt större andel behandlat virke och då handlar det om att vara med på tåget, säger han. I samarbete med Beijer har nu ett mer specificerat koncept för ytterpanel utvecklats, med ett längdval anpassat efter behov och önskemål hos Beijers kunder. Till detta utlovar SCA 98 procents leveranssäkerhet. Vi var beredda att sätta en peng på detta, förutsatt att Beijers leveransprognos var riktig, säger Markus Henningsson. Under 2014 levererade SCA Timber Supply Skandinavien kubikmeter målad panel till Beijers filialer, och lika mycket byggvirke. Någon penningbot har inte behövt betalas ut, inga leveranser överskred tidsramen, allt var On time, in full. Det rullar på, under successiv utveckling, därav det nya måleriet i Tunadal, kommenterar Markus Henningsson. MED ETT AV SVERIGES STÖRSTA gransågverk i ryggen kan SCA styra virket mot längdvalet hos högprioriterade kunder som Beijer. Virket torkas, justeras och hyvlas innan det målas och slutligen paketeras. Nästa steg är att driva produktutvecklingen ytterligare några steg, och att tillsammans med SCA påbörja en diskussion om hur vi bättre kan profilera oss på marknaden, funderar Peter Sjöström. Mats Wigardt Foto: Bosse Lind timbernews 10

11 NYTT OM NAMN PHILIPPE BENCE har utsetts till marknads- och utvecklingschef vid SCA Timber France. Han kommer närmast från en tjänst som försäljningschef vid PLF och tillträdde den 1 oktober BENJAMIN BODET har utsetts till platschef vid SCA Timber France verksamhet i Rochefort. Han kommer närmast från en tjänst som produktingenjör och tillträdde den 1 november KATARINA LEVIN har utsetts till chef för Tunadals sågverk efter Ville Huittinen som övergår till en ny tjänst. Hon tillträdde sin nya befattning den 1 januari MAGNUS KARLSSON har anställts som sågverkschef vid Rundviks sågverk. Magnus kommer närmast från en tjänst som platschef vid AkzoNobel i Ånge och tillträdde sin nya befattning den 1 april ANDERS PETERSSON har utsetts till tillförordnad affärschef vid Tunadals sågverk från och med den 19 januari VILLE HUITTINEN har utsetts till råvaruchef för SCA Timber. Ville var tidigare sågverkschef vid Tunadals sågverk och tillträdde sin nya tjänst den 1 januari PHILIP LOCKWOOD har utsetts till general manager vid SCA Timber Supplys anläggning i Melton, Storbritannien. Han kommer till SCA med stor erfarenhet från flera chefsbefattningar och gedigen kunskap om bl a logistik, finans, försäljning och kundservice. SIMON MESSAM har utsetts till senior affärsutvecklingschef hos SCA Timber Supply UK. Han har tidigare varit Metsä Wood UKs nationella försäljningschef. ROSALIND HERON har anställts som kvalitetssäkrings- och miljöchef hos SCA Timber Supply UK. Rosalind kommer närmast från företagsgruppen Nicholl. JOHAN OLOFSSON har utsetts till chef för Bollsta sågverk efter Katarina Levin. Johan kommer närmast från en tjänst som vd för Gällö Timber och tillträdde sin nya befattning den 1 mars ERIK ELMKVIST har utsetts till affärschef vid Bollsta sågverk. Erik var tidigare affärsoptimerare och tillträdde sin nya tjänst den 1 oktober EMIL LUNDSTRÖM har utsetts till Country Manager för SCA Timber Supply Skandinaviens norska byggvarumarknad. Han tillträdde sin nya tjänst den 1 februari JEREMY ROUSSARIE har anställts som försäljningschef vid SCA Timber France. Han kommer närmast från en tjänst som försäljningschef vid Sotrinbois och tillträdde den 1 oktober 2014 ADAM LLEWELLYN har anställts som finanscontroller hos SCA Timber Supply UK. Han kommer bl a att arbeta med SCA Timber Supplys kommersiella verksamhet och med upphandlingsverksamhet. Adam kommer närmast från företagsgruppen Nicholl. Aktivt på marknaderna igen 2014 blev, totalt sett, ett ganska bra år, men tyvärr gick det sämre för sågverken mot slutet av året. PRODUKTIONEN I SVERIGE ökade med nästan 1,5 miljoner kubikmeter jämfört med 2013 och lageruppbyggnaden var därför något större under hösten, jämfört med de senaste åren. Det innebär att branschen nu är inställd på en tuffare vinter än i fjol. I EUROPA, som helhet, minskar just nu produktionen. Potentialen för produktionsökningar i Ryssland och Nordamerika åtminstone när det gäller SPF är sannolikt inte stor kommande år. Samtidigt ökar världens konsumtion av trä. Det är faktorer som talar för en kortvarig svacka och en bättre balans längre fram i år. Utvecklingen på råvaru- och valutamarknaderna har på senare tid varit dramatisk där möjligheter skapas, till exempel i USA, och möjliga hot uppstår med ökande ryska flöden. När vi nu startat försäljningen för 2015 ser vi att kunderna är aktiva igen efter en avvaktande period under slutet av ORDERSTOCKEN fylls på i normal och förväntad takt och priserna ser ut att ha stabiliserats på marknaderna. Negativa faktorer för sågverken Nuvarande balans utbud/efterfrågan skapar begränsad lageruppbyggnad och viss prispress. Endast svag tillväxt i Europa under längre tid. Tyskland bromsar in. Svag trävarumarknad i Egypten slår mot främst furumarknaden. Svag trävarumarknad i Japan tredje och fjärde kvartalet. Försämrad byggkonjunktur och viss inbromsning av ekonomin i Kina. Konsumtionsökningen i USA har hittills gått långsammare än förväntat. Svag marknad för biprodukter. Fallande priser på råvaror och konkurrerande material underlättar inte uppgång för trävaror. Oklart hur flödet av ryska varor utvecklas. Positiva faktorer för sågverken Produktionen begränsas snabbare än befarat, främst i Centraleuropa, vilket ger förutsättningar för bättre balans första halvåret Svagare SEK i förhållande till USD ökar konkurrenskraften bland annat i USA. Sverige ökar och tar marknadsandelar i Kina. Stabil ROT-efterfrågan och ökat nybyggande i Sverige, vår största marknad. Världens konsumtion av barrträvaror ökar. Mycket pekar på ett globalt behov av ytterligare minst 50 miljoner kubikmeter till 2018, +4 procent per år. Anders Ante Andersson Marknadsdirektör, SCA Timber 11 timbernews

12 Med vind i seglen i kinesiska Sanya Tillsammans med våra gäster summerade och diskuterade vi också marknadsläget för trävaror, både ur ett kinesiskt och svenskt perspektiv. Dessutom presenterade SCAs samarbetspartner AWAWA några av sina aktuella projekt, berättar Mathias, som också informerade gästerna om SCA Timbers utveckling i Kina och om framtida planer. När Volvo Ocean Race, kappseglingen jorden runt, angjorde Sanya i Kina i början av februari, fanns SCA Timber på plats tillsammans med en grupp kunder och samarbetspartners. I kappseglingen deltar Team SCA, en helt kvinnlig besättning. M athias Fridholm, vd för SCA Timber China & S.E, Asia, berättar: Sanya ligger på den allra sydligaste delen av ön Hainan, som även kallas för Kinas Hawaii. Det är en populär turistdestination för både kineser och mer långväga turister. Våra gäster är trä- och skogsintresserade, därför passade vi på att göra en guidad vandringstur i Hainans regnskog. Vi besökte bland annat en by där Lifolket bor. Lifolket är Hainans ursprungliga bosättare. I byn fick vi inblick i deras traditioner och vardagsliv. HÖJDPUNKTEN på besöket i Sanya var när vi gav oss ut med båt för att titta på seglingstävlingarna i hamnen. Under kunnig ledning från Team SCA fick vi på nära håll se de sex tävlingsbådarna kappsegla. Alla imponerades av storleken och snabbheten på båtarna och det enorma jobb som besättningen lägger ner varje gång ett segel ska bytas, beskriver Mathias. Till glädje för hemmafansen vann den kinesiska båten Dongfeng racet i hamnen. Team SCA slutade på en hedrande femte plats. Dagen därpå var det dags för Team SCA och övriga besättningar att starta den fjärde etappen på jorden runttävlingen. En etapp som går till Auckland på Nya Zealand. För vår SCA Timber-grupp var det dags för en något mindre äventyrlig resa tillbaka hem till Hong Kong och till Kinas fastland, avslutar Mathias Fridholm. ETT BESÖK I SCAS PAVILJONG i Race Village, som byggts med anledning av kappseglingen, stod också på programmet. I paviljongen, med vackert trägolv av råvara från Bollsta sågverk, bekantade sig gästerna med SCAs olika produkter och varumärken. timbernews 12

Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland

Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2015 Björn Ferry med siktet inställt på skog Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland Paneler starkt jämtländskt koncept Haren en riktig överlevare LEDAREN Sverige

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2011 Ställ krav på kvalitet när du gallrar Bark i brödet ny het trend Kampen mot granbarkborrar fortsätter Träna i din skog LEDAREN Älg- och insektsmat eller värdefull råvara?

Läs mer

Mångfald för ökad lönsamhet

Mångfald för ökad lönsamhet Mångfald för ökad lönsamhet Emma Meurling Presentation 2004 bodde jag med min familj i London och fick PAUSE stipendiet med möjlighet att studera HR utomlands och skriva en rapport om mångfald. Resultatet

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 16 oktober 2008 av Magnus Sjöland jag har ett spännande jobb. Det är ett

Läs mer

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat forskning innovation tillväxt #2 april 2010 nytt Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat Låter användarna skapa innovation ledare Innovation kräver investeringar innehåll

Läs mer