Idrott och kommersialisering möjlighet eller utmaning för golfklubben?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrott och kommersialisering möjlighet eller utmaning för golfklubben?"

Transkript

1 Idrott och kommersialisering Förbundsmöte i Stockholm, d. 19. april, 2013 Kasper Lund Kirkegaard, Ph.d., Cand. scient. adm. Ansvarig för forskning och analys i Danmarks idrottsförbund

2 Rapporter och böcker sedan 2006 Samtliga publikationer finns för gratis på Denna forskning har gett mig insikt i skillnaderna mellan den organiserade föreningsidrott och den kommersiella

3 De viktigaste frågorna i presentationen är: 1) Kan golfföreningar läre något från de kommersielle idrott? 2) Kan moderna, kommersielle hälsa- och fitnesscenter något som traditionella idrottsföreningar inte kan? 3) Är de differentierade och specialiserade idrotterna bra på att möta nya idrottsaktiviteter? 4) Menar vi på allvar, när vi talar om idrott för alla?

4 Idrottsrörelsen ligger i skyttegravens dilemma: Känslan av att något är fel... Det är en fiende på horisonten Men vi kan inte se fienden Och vi vet ingenting om fienden Men vi känner av fienden Stort problem om alla tänker så! motstridiga känslor Resultat = ambivalens uppstår när du har Typisk reaktion Vi är osäkra på vår egen förmåga Ska vi attackera eller stanna kvar i graven? Vem bör först upp? Reaktion 1: "Jag kommer att stanna i graven för att se hur det går..." Reaktion 2: "Om det går bra, då kör jag också!"

5 Definition och analys av idrottens kommersialisering" Definition: Idrottens kommersialisering är en ojämn men successiv förändring av idrottens ideella tradition till en mer marknads-dominerad tradition genom: - införandet av nya aktiviteter - nya designs och konceptioner - nytt organisationer i idrott - nya idrottsanläggningar - nytt dominerande motiv inom idrott: Hälsa Dessa föranderinger kompletterar den informella sociala sambandet i föreningar med mer flexibla köpare- och säljare relationer.

6 Definition och analys av idrottens kommersialisering" Analys 1: Förändringar har långtgående konsekvenser för människors sätt att tänka, organisera och utveckla idrotten. Analys 2: Kommersialiseringens processer märks främst i motions- och gymkulturen utanför föreningslivet, men påverkar även föreningens förmåga att utveckla flexibla konditionsaktiviteter. Låt mig illustrera detta med en liten berättelse Analyse 3: Idrottande fungerar på marknadsmässiga villkor Påverkan: Att marknadsföra produkter, koncepter och sociala färdigheter ställer förbundsidrotterna inför ett antal svårhanterade dilemman. Kommersialiseringens processer borde väcka de etablerade idrottsorganisationernas intresse att utveckla strategier, som plagierar vissa av den privata marknadens dito. Dessa nya strategier utvecklas i riktning mot att bli en uppgörelse med den klassiska föreningens uppbyggnad, något som kan kallas den tysta revolutionen.

7 En träningskväll i AK Dan i Idrætshusets källare på Østerbro

8 Vuxnas idrottsvanor i DK (16+ år), 2007 och % i DK % 32% 30 % 25% 24% 23% 20 % 10 % 19% 17% 18% 15% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 10% 10% 10% 9% 6% 6% 6% 6% 5% 0 %

9 Kan moderna fitnesscenter något som traditionella idrottsföreningar inte kan? Antal kommersiella fitnesscenter i DK Totalt Endast de bästa överlever! Årlig tillväxt (netto) Nyöppnade Stängda Andel stängda i procent pro anno 5,0 % 10,1 % 5,6 % 14,1 % 9,5 % 5,6 % Genomsnitt 8,3 %

10 i DK DK: 38 % SWE: 41 % i SV Medlemdutvekling - tyngdlyftning Endast de bästa överlever! MEDLEMSUTVECKLING - Dansk Vægtløftnings- Forbund MEDLEMSUTVECKLING - Svenska Tyngdlyftningsförbundet

11 Kan moderna hälsacenter något som traditionella idrottsföreningar inte kan? Ja, de lånar alla de bra idéerna hela tiden! Föreningslogik Förening Medlem Aktivitet Solidaritet Närvaro Gemenskap Kunskapsutbyte Beroende Lust Marknadslogik Verksamhet Kund Vinst Produktivitet Effektivitet Flexibilitet Professionalisering Oberoende Hälsa/plikt

12 Är inte bundna av organisatoriska förpliktelser Idrott, hälsa och kommersialisering Kan moderna hälsacenter något som traditionella idrottsföreningar inte kan? Ja, de tvingas in en professionalisering! Är inte bundna av idrottens specialisering, regler, historia och traditioner Utmanar idrottens traditioner omprövar klassisk idrottslogik till folklig/populär hälsa- och motionslogik Utvecklar nya produkter och koncept som aktiverar fler kunder Utvecklar nya organisationsformer, nya koncept och nya former för hur man utövar idrotter Tänker i banor om flexibilitet och att ge nya köpstarka kunder i alla åldrar tillgång till aktiviteter Gör att idrotten via nya motionsformer blir lätt att börja med utan stora förkunskaper Reagerar kvickt på snabba förändringar i idrottslandskapet och stödjer själv dessa förändringar Utvecklar hela tiden nya utbildningar för sina instruktörer i relation till nya koncept och produkter Försöker hela tiden att öka rekryteringsunderlaget och fylla upp sina anläggningar Lämnar snabbt och osentimentalt de aktiviteter och produkter som inte lever upp till förväntningarna Införlivar endast de aktiviteter där det finns pengar att tjäna föreningar kan ta resten

13 Antal medlemmar i Dansk Golf Union,

14 Antal medlemmar i Svenska Golfförbundet,

15 Fördelning mellan herrer och damer (senior) Herrar Damer ,05% 31,73% 31,28% 29,71%

16 Upplevda barriärer for att spala golf Idrott, hälsa och kommersialisering Här kan man agera

17 Kan moderna fitnesscenter något som traditionella idrottsföreningar inte kan? Ja, de tvingas in en professionalisering! Idrott, hälsa och kommersialisering Konstant utveckling genom konkurrens, som avgör om det blir succé eller fiasko: Uppriktigt intresse för alla de dåliga idrottsutövarna Medvetenhet om kundens vad får jag får pengarna -känsla Enhetlig och igenkännbar servicenivå Rekrytering, kvarhållande och belöning av medarbetare Marknadsföring riktad till nya kundgrupper Löpande koncept- och produktutveckling Nya IT-lösningar som öppnar för nya organiseringsmöjligheter Insamling och hantering av data/kunskap Kundkännedom har kundernas adresser och använder denna information Löpande kundundersökningar Intresserar sig för de missnöjda kunderna Strategier för merförsäljning och kundlojalitet Lokalisering och transporttid

18 Kan moderna hälsacenter något som traditionella idrottsföreningar inte kan? Ja, de tillgodoser olika behov och motiv för träning 50% 45% 44,7% Ønsket om bedre fysisk form 40% 35% 30% 38,6% Ønsket om kropsligt velvære 25% 20% 19,5% 21,3% Ønsket om at forebygge smerte og/eller ubehag i kroppens bevægelsesapparat 15% 17,5% Ønsket om vægttab 10% 5% 0% 7,6% 5,9% 3,0% 1,9% 0-19 år år år år år år + 70 år Ønsket om en flottere, mere veltrænet krop

19 Är föreningen bra på att agera på en marknad? Citerat: Idrott, hälsa och kommersialisering Produktutveckling? Nya målgrupper? Kunskap om medlemmarna? Kunskap om icke-medlemmar? Beslutanderätt Effektiv demokrati? Kontinuerlig utvärdering av åtgärder och aktiviteter? Forskning visar således att regelbunden fysisk träning påverkar såväl vårtfysiska som vårt psykiska välbefinnande. Därför måste idrottsrörelsens mål vara att kunna erbjuda åldersanpassad verksamhet för idrott och motion hela livet.

20 Kan moderna hälsacenter något som traditionella idrottsföreningar inte kan? Ja, de utmanar föreningslivets kvaliteter! Föreningslogik Otydliga succékriterier Kvalitet i idrottsprodukten Tradition och historia De nuvarande medlemmarna Passiv medlemsvärvning Långsam demokrati Äldre män Kultur Frivillighet Trevligt Marknadslogik Klara succékriterier Kvantitet i antal kunder Förnyelse och utveckling De nya kunderna Aktiv medlemsvärvning Effektiv implementering Yngre kvinnor Hälsa Professionalism Effektivt

21 I mina ögon spelar motions- og fitnesskulturen alltför mycket på det dåliga samvetet och inte på glädjen av att motionera. Hälsa är helt enkelt inte tillräckligt roligt. (Søren Møller, 2001) Søren Møller, ordförande i DGI

22 Kan moderna idrottsföreningar något som kommersiella hälsacenter inte kan? Ja, uppenbart!! Endast kunder i kommersiella hälsacenter har besvarat följande fråga: Påstående: Jag skulle kunna tänka mig att träna hälsa i en förening, om de kunde erbjuda detsamma som mitt hälsacenter. Mycket enig Enig Varken enig eller oenig Oenig Mycket oenig Total (n = 1.268) 32% 38% 20% 8% 2% = 70 % (Kirkegaard, 2009)

23 Motions- og fitnessaktiviteter är inte bara roligt, det är också bra för hälsan och viktigt för att få ett längre liv med större livskvalitet. (Søren Møller, 2010) Søren Møller, ordförande i DGI

24 Tack för er uppmärksamhet! Förbundsmöte i Stockholm, d. 19. april, 2013 Kasper Lund Kirkegaard Ansvarig för forskning och analys i Danmarks idrottsförbund m

Breddidrottens kommersialisering. Danmarks Idræts-Forbund l Brøndby Station 20 l 2605 Brøndby l www.dif.dk

Breddidrottens kommersialisering. Danmarks Idræts-Forbund l Brøndby Station 20 l 2605 Brøndby l www.dif.dk En träningskväll i AK Dan i Idrætshusets källare på Østerbro. 1935. Vuxnas idrottsvanor (15+ år) 40 % 30 % 25% 31% 32% 24% 23% 2007 2011 20 % 10 % 19% 17% 18% 15% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 10% 10% 10% 9%

Läs mer

Professional Golfers Association of Sweden

Professional Golfers Association of Sweden Professional Golfers Association of Sweden Vilka kompetenser ser ni att Er/era Professionals kan utveckla för att möta era behov? Marknadsföring, projektledning, ekonomi Ligga steget före med nya idéer,

Läs mer

Samhällstrender som påverkar idrottsrörelsen

Samhällstrender som påverkar idrottsrörelsen Danderyd 130710 Inledning Detta dokument är ett utdrag ur RF:s rapport från 2012 Framtidens idrottsförening. Dokumentet syftar till att vara ett inspel till de diskussioner om SGF:s framtida mål och uppdrag

Läs mer

Framtidens idrottsförening Slutrapport

Framtidens idrottsförening Slutrapport Framtidens idrottsförening Slutrapport Sammanfattning Narva boxningsklubb motionerade till RF-stämman 2011. Föreningen föreslog att RS skulle initiera en speciell föreningsutvecklingsgrupp med uppdraget

Läs mer

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 En idrottsrörelse redo för framtiden Arbetsunderlag för arbetet med en övergripande strategi att möta framtiden Inledning och bakgrund Framtiden pockar på,

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Idrottsledarskap ett lyft för ungdomar. Av Karin Redelius

Idrottsledarskap ett lyft för ungdomar. Av Karin Redelius Idrottsledarskap ett lyft för ungdomar Av Karin Redelius 1 STOCKHOLM JUNI 2007 ANDRÈN & HOLM OMSLAGSFOTON: Bildbyrån Skriftserie om idrottens ledarskap I projektet Idrottens ideella ledare erbjuder vi

Läs mer

Framtidens idrottsförening

Framtidens idrottsförening Framtidens idrottsförening Sverige och idrotten 2020 Framtidens idrottsförening http://prezi.com/4p-chp7761mk/framtidens-idrottsforening/?auth_key=f6d762aaaac0cec081bf610f8728c7d6c6b06ec0 Uppdraget Bakgrunden

Läs mer

Remiss Strategi för svensk idrotts framtid

Remiss Strategi för svensk idrotts framtid Remiss Strategi för svensk idrotts framtid Remiss: Remissinstanser: Riksidrottsstyrelsen (RS) har beslutat att detta remissunderlag ska skickas på remiss till SF med möjlighet för DF att inkomma med yttranden/synpunkter.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

FOKUS06. En analys av ungas kultur och fritid

FOKUS06. En analys av ungas kultur och fritid FOKUS06 En analys av ungas kultur och fritid FOKUS06 En analys av ungas kultur och fritid 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd.

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Innovation, att leda eller lära sig ledas? Jag har funderat mycket kring ledarskap inom sk kunskapsföretag, speciellt kring hur jag själv agerar och reagerar på många personer och omständigheter. Ledarskap

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Reflektion och inspiration

Reflektion och inspiration Reflektion och inspiration FOMS rikskonferens 2012 21-23 mars på VISION, Stockholm I samarbete med Text, foto och layout: Linnea Hummel Samverkan inom idrotten Christina Lindberg och Peter Svensson från

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Elvir Mesanovic, elvir.mesanovic@landskrona.se Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknad vill rikta

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Problemlösning. Problemlösningsprocessen

Problemlösning. Problemlösningsprocessen Problemlösning Vi ägnar oss åt problemlösning flera gånger per dag. Ibland är vi omedvetna om att vi gör det, andra gånger är vi starkt koncentrerade på att ta itu med ett problem. Att välja kaffesort,

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga

wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga wise happiness 2015 Nyfikna på lycka! I årets undersökning har vi funnit att glada skratt med kollegorna får oss att må bra. Vi har också

Läs mer

WISE HAPPINESS 2015 EN UNDERSÖKNING OM VAD SOM GÖR OSS LYCKLIGA

WISE HAPPINESS 2015 EN UNDERSÖKNING OM VAD SOM GÖR OSS LYCKLIGA WISE HAPPINESS 2015 EN UNDERSÖKNING OM VAD SOM GÖR OSS LYCKLIGA WISE HAPPINESS 2015 NYFIKNA PÅ LYCKA! I årets undersökning har vi funnit att glada skratt med kollegorna får oss att må bra. Vi har också

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2016

STRATEGISK PLAN 2013 2016 STRATEGISK PLAN 2013 2016 Inledning Framför dig har du Svenska Skidförbundets strategiska plan för åren 2013 2016. Svenska Skidförbundet vill vara en stark organisation med stor och bred verksamhet. För

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer