Referens: Optimerade kliniska arbetsprocesser ger ökad vårdkvalitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referens: Optimerade kliniska arbetsprocesser ger ökad vårdkvalitet"

Transkript

1 01 Referens: Optimerade kliniska arbetsprocesser ger ökad vårdkvalitet Sunderby sjukhus i Luleå implementerade ett nytt patientövervakningssystem i hela sjukhuset. Noggrann planering och modern teknik ledde till ökad vårdkvalitet för patienterna och optimerade kliniska arbetsprocesser för personalen. D Sunderby sjukhus byggdes år 2000 och är resultatet av sammanslagningen av sjukhusen i Luleå och Boden. Det är det största av fem sjukhus i Norrbottens läns landsting. Den ultramoderna inrättningen har 380 vårdplatser och representerar ett nytt sätt att se på offentlig sjukvård. Tekniken utvecklas så fort, efter tio år är det dags att börja se sig om efter ny medicinsk utrustning, förklarar Birgitta Boqvist, chefsjuksköterska vid tiden för installationen. Det är anledningen till att vi behövde byta ut våra patientmonitorer. Sunderby sjukhus betraktade bytet av patientmonitorerna som en möjlighet att höja nivån på den vård som sjukhuset erbjuder. Sjukhusteamet hade en lång lista med mål för projektet. För det första ville de i så stor utsträckning som möjligt ha en enda leverantör av både övervaknings- och anestesisutrustning. De ville öka kvaliteten på vården och de kliniska arbetsprocesserna genom att kunna övervaka patienter praktiskt taget var som helst i sjukhuset. Eftersom sjukhuset redan var del av en mycket pålitlig IT-infrastruktur, behövde teamet ett övervakningssystem som kunde använda sjukhusets befintliga Wi-Fi-nätverk. Ett ytterligare krav var att leverantören skulle kunna erbjuda en professionell projektledare för att minska antalet avbrott för patienter och personal. Vi var lite nervösa inför bytet av patientövervakningssystemet eftersom monitorerna garanterar patientsäkerheten, förklarar Åke Jonsson, narkosläkare. Men implementeringen gick mycket bättre än vi hade kunnat hoppas, tack vare god planering och det faktum att vi tog ett steg i taget. Sunderby sjukhus valde Infinity Acute Care-systemet från Dräger, ett övervakningskoncept för hela sjukhuset som består av en Infinity M540-monitor och Medical Cockpit som överför patientuppgifterna över nätverket till en station i närheten av patienten. Dräger-systemet omfattar också Infinity M300, en telemetrimonitor som använder vanlig Wi-Fi-teknik. Vid din sida på:

2 02 Optimerade kliniska arbetsprocesser GER ÖKAD VÅRDKVALITET D För att optimera de kliniska arbetsprocesserna växlar Infinity M540-monitorn direkt från sängövervakning till transportövervakning. ÖVERVAKNING AV PATIENTER I HELA SJUKHUSET Patienter på en enskild avdelning kan ha olika behov av vård förklarar Boqvist. Vi måste uppfylla alla patienters behov, var de än befinner sig. Detta innefattar att man låter telemetripatienter röra sig fritt inom vissa gränser för att öka rörligheten. Infinity M300-monitorer möjliggör denna rörlighet eftersom patienterna övervakas lokalt och deras data skickas kontinuerligt till Infinity CentralStation via sjukhusets befintliga Wi-Fi-nätverk. För övervakning vid vårdplatser och vid transport kan sjukhuset nu enkelt använda ett Infinity Acute Care-system för vilken patient som helst, på vilken avdelning som helst, när som helst. Resultatet blir att man inte behöver flytta runt patienter för att de ska kunna övervakas på rätt sätt eller vänta på en säng på en annan avdelning. Central övervakning börjar automatiskt så fort som patienten ansluts och personalen kan se övervakningsdata för varje övervakad patient vid en central, oavsett var de befinner sig. D Infinity M300-telemetrimonitorn ger patienten möjligheten att röra sig fritt. Istället för att varje avdelning ska ha sitt eget lager kan monitorerna nu distribueras av sjukhuset och delas över avdelningarna. Detta gör att patienterna kan behålla samma monitor under hela sin sjukhusvistelse istället för att behöva byta monitorer när de byter avdelning eller transporteras.

3 Optimerade kliniska arbetsprocesser GER ÖKAD VÅRDKVALITET 03 praktiskt taget var som helst eftersom de är förtrogna med systemet. Det är också enklare för den medicintekniska avdelningen när vi behöver nya tillbehör, eftersom alla har samma utrustning. D Infinity M540-säng-/transportmonitor lossas och fästs med en hand. Enhetlig sjukhusövervakning där alla har samma system gör det mycket enklare för oss, säger Jussi-Pekka Riikola, intensivsjuksköterska. Personal som har arbetat med övervakningsutrustningen på en avdelning arbeta ÖVERVAKNINGSTEKNIK OPTIMERAR ARBETSPROCESSER Tack vare Drägers Pick and Go -teknik kan samma M540-monitor stanna hos patienten under hela sjukhusvistelsen. Det minskar behovet av separata transportmonitorer och sparar tid som går åt till att koppla loss och ansluta patientens kablar. Monitorn tar automatiskt över en ny övervakningsprofil som är skräddarsydd för varje ny vårdavdelning. Detta optimerar kliniska arbetsprocesser och patientsäkerheten ökar med kontinuerlig datainsamling. Pick and Go-systemet förbättrar vårt arbetsflöde avsevärt, säger Riikola. Det nya övervakningssystemet har förändrat vårt annars vanliga arbetssätt. Nu kan vi skicka patienter direkt från akuten till intensivavdelningen under oavbruten övervakning. Istället för en defibrillator eller en separat transportmonitor använder vi hela tiden samma monitor. D Samma patientmonitor stannar hos patienten under hela vårdtillfället

4 04 Optimerade kliniska arbetsprocesser GER ÖKAD VÅRDKVALITET D Sjuksköterskan Anna Jakobsson uppskattar Drägers lösning för anestesiarbetsstationen. Anna Jakobsson, anestesisköterska, berättar hur man sparar tid genom att patienten får behålla samma monitor. Vi behöver inte längre rengöra monitor och kablar mellan varje patient, eftersom vi tar med oss en ny monitor från uppvakningsavdelningen som redan rengjorts vilket sparar mellan två och tre minuter per patient. I snitt har jag omkring fyra narkospatienter per dag och hela sjukhuset har cirka 85 operationer per dag. Jakobsson beskriver fördelarna med det nya övervakningssystemet i den perioperativa miljön. M540 är mycket liten och lätt att arbeta med. Det är enkelt att lossa den från dockningsstationen och sedan ansluta den igen. På C500 Medical Cockpit tittar jag på patientparametrarna, så som blodtryck, EKG och syremättnad. Sedan överför jag dessa data till patientjournalen. Vi läser patientjournalen direkt i operationssalen på C700 för IT. Där kan vi också se röntgenbilder och vårt operationsplaneringsprogram. En annan fördel med det nya övervakningssystemet är att det är del av en hel arbetsstation ihop med Drägers anestesiapparat. Jakobsson förklarar: Konceptet med kontinuerlig övervakning underlättar arbetet eftersom jag enkelt får en heltäckande överblick över patienten och dess tillstånd. Anestesiapparaten Primus IE är mycket lätt att använda och mycket tyst. NY PROCESS FÖRBÄTTRAR PATIENTSÄKERHETEN Enligt Jakobsson är patientsäkerheten en primär fördel med det nya övervakningssystemet. Patientsäkerheten är mycket bättre eftersom man kan övervaka patienten hela tiden, även under transport. Det finns inga avbrott bara kontinuerlig övervakning. Riikola håller med. Patientsäkerheten har blivit mycket bättre, eftersom alla patientdata samlas in på ett ställe. Om det skulle hända något under transporten kan man enkelt kontrollera data efteråt, på centralen. Det är också mycket enkelt att kontrollera data på monitorn, vilket har förbättrat situationen en hel del. Riikola förklarar vikten av detta nya arbetssätt Vi har haft patienter vars ST-sträckor såg onormala ut när de kom till hjärtintensiven, vilket gjorde att de skickades till koronarenheten förballongsprängning, varpå deras

5 Optimerade kliniska arbetsprocesser GER ÖKAD VÅRDKVALITET 05 intensivvårdsavdelning to hjärtintensiven ST-sträckor blev normala. Sedan skickades de tillbaka till hjärtintensiven och efter bara ett par minuter kunde vi, med hjälp av den kontinuerliga övervakningen, se att deras ST-sträckor hade ändrats igen. Så vi blev tvungna att skynda tillbaka med patienterna till koronarenheten, där det konstaterades att kärlet hade trombolyserat väldigt snabbt. Så detta övervakningssystem har faktiskt varit livsavgörande i en del fall, sammanfattar Riikola. RÄTT INFORMATION PÅ RÄTT PLATS OCH VID RÄTT TILLFÄLLE Det var enkelt att ansluta Dräger-monitorerna till Infinity CentralStation för centralövervakning tack vare det faktum att Drägers patientmonitorer kan använda befintliga trådbundna och trådlösa nätverk. Den stora fördelen med Wi-Fi för patientövervakning är att patientens data registreras löpande, från att patienten skrivis in till när den skrivs ut, förklarar Jonsson. Eftersom patientövervakningen integreras med sjukhusets informationssystem tar monitorerna automatiskt emot information om inskrivning/utskrivning/förflyttning för patienten från sjukhusets informationssystem och EKG-data skickas till sjukhusets EKG-hanteringssystem. Dräger-systemet har även fjärrvisningsfunktioner som gör att Jonsson kan övervaka sina operationspatienter utanför operationssalen. Jag använder PatientWatch för för att få patientdata från operationer i operationssalar man helst inte ska gå in i, säger Jonsson. Då är det mycket fördelaktigt att kunna övervaka en patient från vilken dator som helst. Fördelen med PatientWatch på avdelningar är att man kan övervaka upp till fyra patienter samtidigt, på samma skärm. Denna fjärrvisningsfunktion förbättrar inte bara det kliniska arbetssättet, den hjälper att förebygga infektioner och förbättrar därmed även patientsäkerheten. D D IT-tekniker Henrik Vesterlund kontrollerar Wi-Fi-nätverket i serverrummet på Sunderby sjukhus. Åke Jonsson, narkosläkare, kan hålla sig underrättad om sina operationspatienter med hjälp av PatientWatch Web-applikationen.

6 06 Optimerade kliniska arbetsprocesser GER ÖKAD VÅRDKVALITET D D Det nya Wi-Fi-baserade telemetrisystemet ger patienterna ökad rörlighet utan att deras säkerhet äventyras. Infinity M300-monitorn förbättrar säkerheten för rörliga patienter genom att skicka ut ett alarm både lokalt och till Centralstationen, vilket gör det möjligt för läkarna att se vital parameterdata vart än patienten befinner sig inom sjukhuset. TREDJEPARTSINTEGRERING ÖKAR FLEXIBILITETEN Det var mycket viktigt för Sunderby sjukhus att patientövervakningssystemet skulle kunna integreras med kommersiellt tillgängliga och skräddarsydda tredjepartslösningar. Lokaliseringsprogrammet AeroScout kan t.ex. integreras i Infinity OneNet. Infinity OneNet är nätverkslösningen från Dräger som gör det möjligt att överföra data från patientövervakningen säkert över befintlig infrastruktur, både trådbunden och trådlös. Om en M300-patient utlöser ett larm får personalen omedelbart uppgifter om larmet samt var patientmonitorn befinner sig (med en noggrannhet på 2 meter). Detta underlättar snabb respons med lämpliga kliniska resurser, t.ex. om det rör sig om en livshotande situation. Som ett resultat får patienten ökad rörlighet utan att säkerheten äventyras. NOGGRANN PROJEKTHANTERING FÖREBYGGER VERKSAMHETSSTÖRNINGAR Det råder ingen tvekan om att detta var ett mycket komplicerat projekt. Genom ett nära samarbete mellan Dräger och Sunderby sjukhus och expertis inom planering tog migreringen från gamla till nya system endast omkring fyra timmar per avdelning, med ett minimum av störningar för patienterna. Varje monitor hade förkonfigurerats och testats hos Dräger Customization Center, så de packades bara upp vid sidan av sängen, anslöts och sedan fungerade det. Mitt råd till andra som står i begrepp att göra liknande uppgraderingar är att man försäkrar sig om att ha en god arbetsrelation med IT-avdelningen och de medicinska avdelningarna. Det är nyckeln till framgång, säger doktor Jonsson. Dessutom är det bra med en god relation med leverantörerna för att kunna diskutera olika scenarier. För inget är omöjligt.

7 Optimerade kliniska arbetsprocesser GER ÖKAD VÅRDKVALITET 07 Åke Jonsson, narkosläkare, var en av dem som fattade beslutet om det nya patientövervakningssystemet. En av de främsta prioriteringarna var att övervakningssystemet skulle kunna använda sig av det befintliga trådlösa nätverket. Jonsson förklarar: Den stora fördelen med Wi-Fi för patientövervakning är att man får ett obrutet dataflöde från tiden då patienten kommer in på sjukhuset tills de inte längre vårdas av oss. Med den nya övervaknings- och IT-lösningen integreras all patientövervakningsdata med sjukhusets informationssystem, så att monitorerna automatiskt får information om inskrivning/utskrivning/förflyttning för patienterna från sjukhusets informationssystem och EKG-data överförs till sjukhusets EKG-hanteringssystem. Jussi-Pekka Riikola, hjärtintensivsjuksköterska, tycker att det nya övervakningssystemet har varit ett positivt bidrag till sjukhusets patientvårdsprocess. Pick and Go-systemet förbättrar vårt arbetsflöde avsevärt, menar Riikola. Med det nya övervakningssystemet har vårt typiska arbetsflöde ändrats såtillvida att vi nu kan ta emot patienter direkt från akuten, med kontinuerlig övervakning vid varje tillfälle och flytta dem direkt till hjärtintensivvårdsavdelningen, med samma monitor hela tiden istället för att behöva byta till en defibrillator eller en separat transportmonitor. D D D D Birgitta Boqvist, chefsjuksköterska vid tiden för installationen förklarar: Patienter på en enskild avdelning kan ha olika behov av vård. Vi måste uppfylla alla patienters behov var de än befinner sig. Detta innefattar att man låter telemetripatienter röra sig fritt inom vissa gränser för att öka rörligheten. Det nya övervakningssystemet för både fast övervakning och transport ger sjukhuset friheten att placera patienter på den avdelning där de får bäst vård, samtidigt som monitorn som bärs av patienten ger patienten rörlighet, vilket kan förbättra tillfriskningsprocessen. Anna Jakobsson, anestesisköterska, talar om patientsäkerheten och hur man sparar tid som två fördelar med det nya övervakningssystemet. Jakobsson förklarar: Patientsäkerheten är mycket bättre eftersom man kan övervaka patienten hela tiden, även under transport. Det finns inga avbrott bara kontinuerlig övervakning. Eftersom samma monitor stannar hos patienten behöver man inte längre rengöra monitor och kablar mellan varje patient. Vi tar med oss en ny monitor som redan gjorts ren från uppvakningsavdelningen, därmed sparar vi runt två till tre minuter per patient.

8 08 Optimerade kliniska arbetsprocesser GER ÖKAD VÅRDKVALITET D AeroScout är ett registrerat varumärke som tillhör AeroScout i USA och andra länder. Infinity, Medical Cockpit och Pick and Go är varumärken som tillhör Dräger. Inte alla Dräger-produkter som presenteras i denna fallstudie finns tillgängliga i alla länder. Om Sunderby sjukhus Sunderby sjukhus utanför Luleå har den senaste medicintekniken i en unik miljö som erbjuder patienter vård av högsta kvalitet och en mycket god arbetsmiljö för personalen. Sunderby sjukhus byggdes år 2000 då två lokala sjukhus slogs ihop. Det är utformat som en by, med två huvudgator som är sammanlänkade med stigar och gångbroar, allt i en helt sluten byggnad. De flesta patientrum på vårdavdelningarna har utsikt över parken utanför, i vilken det finns en liten sjö. Sjukhuset har 380 bäddar på flera kliniker, 19 operationssalar, ett hotell för sjukhusbesökare och en stor lekplats för barn med aktiviteter året runt för barn i alla åldrar, inklusive basket och pulkbackar Communications & Sales Marketing PP PR LE Printed in Germany Chlorine-free environmentally compatible Subject to modifications 2013 Drägerwerk AG & Co. KGaA CORPORATE HEADQUARTERS Drägerwerk AG & Co. KGaA Moislinger Allee Lübeck, Germany SUBSIDIARIES DANMARK Dräger Medical Danmark A/S Hejrevang 21 G 3450 Allerød Tel Fax Dir NORGE Dräger Medical Norge AS Gråterudveien Drammen Tel Fax SVERIGE Dräger Medical Sverige AB Borgarfjordsgatan 13 B SE Kista Tel Fax Manufacturer: Dräger Medical GmbH Moislinger Allee Lübeck, Germany The quality management system at Dräger Medical GmbH is certified according to ISO 13485, ISO 9001 and Annex II.3 of Directive 93/42/EEC (Medical devices).

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

D-63374-2012. Fler valmöjligheter, enklare beslut. DRÄGER EVITA V300

D-63374-2012. Fler valmöjligheter, enklare beslut. DRÄGER EVITA V300 D-63374-2012 Fler valmöjligheter, enklare beslut. DRÄGER EVITA V300 02 Hur fattar jag rätt beslut idag? D-63267-2012 Hållbara beslut kräver flera alternativ De dagliga kraven på IVA ökar hela tiden: Fler

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Trender inom trådlösa nätverk för hälso- och sjukvårdsorganisationer

Trender inom trådlösa nätverk för hälso- och sjukvårdsorganisationer Rapport om lösningar för hälso- och sjukvård Trender inom trådlösa nätverk för hälso- och sjukvårdsorganisationer IT-experter som arbetar inom hälso- och sjukvårdsområdet får allt fler nya utmaningar och

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv Institutionen för Informatik Melior journalsystem Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2010 Författare: Handledare: Examinatorer: Nils Bylander Gustaf Öqvist Lars Fernebro

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi RAPPORT 2012:10 Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi Hemtjänst vad är viktigt för kunden? 2012 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité en kvalitativ studie Författare: Johanna Ekström Dzhon Zubenko

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Att implementera lean

Att implementera lean Att implementera lean en generell beskrivning och ett exempel från Universitetssjukhuset i Lund Text: Pia Anhede & Magnus Lord Foto: Sun Nilsson Allt fler sjukhus och vårdorganisationer i Sverige kämpar

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt införande av denna arbetsmetod

Vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt införande av denna arbetsmetod Vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt införande av denna arbetsmetod Eva Salvage 2012 Examensarbete, Avancerad nivå, 15 hp

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer