ROLF SOLLI. 3,5 miljarder AVTALSNYTT. Reporäntan höjs till 3,75 procent PROFILEN YLVA MANNERVIK. Upphandling handlar om att se till helheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROLF SOLLI. 3,5 miljarder AVTALSNYTT. Reporäntan höjs till 3,75 procent PROFILEN YLVA MANNERVIK. Upphandling handlar om att se till helheten"

Transkript

1 AFFÄRSTIDNINGEN FÖR OFFE # FEMTONDE ÅRGÅNGEN TLIG SEKTOR FÖRSÄKRINGSKASSAN; 3,5 miljarder kronor felaktigt utbetalda PROFILEN YLVA MANNERVIK Inköpssamordning vid ESV Upphandling handlar om att se till helheten EKONOMI ROLF SOLLI Professor Handelshögskolan Dags att medborgarna får säga sitt EKONOMI Reporäntan höjs till 3,75 procent Läs om de nytecknade ramavtalen i AVTALSNYTT SÄRSKILDA FÖRVARINGSENHETER sidorna 45-57

2 Driftsäker produktion i höga volymer Sedan vi bytte till Konica Minoltas produktionssystem har kvalitén på våra arbeten blivit mycket bättre I november 2005 köpte Universitetstryckeriet i Uppsala sin första bizhub PRO 1050 av Konica Minolta. Sedan dess har den troget producerat över 11,6 miljoner svartvita kopior och utskrifter. De var så nöjda med kvalitén och driftsäkerheten att de ett år senare införskaffade ytterligare en bizhub PRO När de för några månader sedan skulle investera i ett nytt färgproduktionssystem var det lätt att välja leverantör och system, eftersom då hade bizhub PRO C6500 kommit ut på marknaden. Tryckerichefen Mikael Sydstrand säger Sedan vi bytte till Konica Minoltas produktionssystem har kvalitén på våra arbeten blivit mycket bättre och råkar vi ut för ett driftsstopp så är de kunniga och trevliga servicekillarna snabbt på plats. Vad som avgjorde att vi valde Konica Minolta och Koneo Uppsala som leverantör var systemens prestanda och att de klarade av att trycka på offset papper samt i formatet B4 dvs 364 x 257 mm. Konica Minolta är ett världsomspännande företag med 75 miljarder i omsättning och ca anställda. I Sverige representeras Konica Minolta av helägda dotterbolaget Konica Minolta Business Solutions Sweden AB med huvudkontor i Solna. Vi har dessutom avdelningskontor i Malmö, Helsingborg och Göteborg. Konica Minolta har funnits på den svenska marknaden sedan Vi är 115 anställda och omsätter ca: 350 miljoner kronor.

3 10. Elektronisk upphandling INNEHÅLL OFFENTLIGA AFFÄRER NR PROFILEN Ylva Mannervik har alltid jobbat med styrning som metod och tidigare haft en rådgivande roll. I samband med att hon tillträdde tjänsten som funktionsansvarig för statlig inköpssamordning i mars, var det dags att ta ansvar för ett sakområde. 12 UPPHANDLING Konkurrensverket ny tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. Tillsynen av de offentliga upphandlingarna kommer att stärkas. Från den 1 september ansvarar Konkurrensverket för tillsynen av de offentliga upphandlingarna. 18. Anders Vredin, Riksbanken, ang. reporäntan 19 EKONOMI Mycket har skrivits om hur kineserna kom till Kalmar, men mindre om vilken enorm revansch Kalmar kommun har gjort de senaste åren. Ofrånkomligt öppnas även affärsmöjligheter upp för hela Sverige. Läs om Kalmars revansch som handelsstad. 45 AVTALSNYTT Här presenteras avtalen gällande Särskilda Förvaringsenheter. 38. Ro och harmoni på konferensen 58 KRÖNIKA Om utbrändheten i Sverige gäller att alla nu åter talar om den, men likafullt inget görs för att förhindra den. Frågan har alltså fått förnyad aktualitet sedan Socialstyrelsen föreslagit en mer restriktiv hållning till sjukskrivning för utbrändhet. Förvisso kan repression förebygga sjukskrivning men knappast själva tillståndet. 45. Läs om avslutade ramavtal i Avtalsnytt 3

4 AVSNITT OFFENTLIGA AFFÄRER # UPPHANDLINGSDAGARNA 2008 För att är källan till kunskap goda affärer Folkets Hus, City Conference i Stockholm Nu är det dags igen! Januari 2008 På vår webbplats presenterar vi nu det nya programmet för UHD 2008 med samtliga ämnen och talare på föreläsningarna. Bland talarna finns Claes Norgren, Generaldirektör för Konkurrensverket och Kristina Axén Olin, Finansborgarråd Stockholm Stad. Läs, begrunda och boka upp dig i god tid, det lönar sig... Claes Norgren Generaldirektör Konkurrensverket Gå in på vår webbplats och boka plats nu! Kristina Axén Olin Finansborgarråd Stockholm Stad Sagt om UHD 2007: Inspirerande och intressanta föreläsningar. Anna Ulfsdotters föredrag för leverantörer, mycket bra! Har fått en ökad förståelse för ramavtal. Nyttigt att träffa kollegor från andra håll i Sverige och utbyta erfarenheter. Bra presentation av Viktoria Callenmark, hon talade med engagemang och inlevelse. Innehållet var mycket informativt. Bra mingel! Upphandlingsdagarna är ett utmärkt tillfälle att skapa nya kontakter. Upphandlingsdagarna 2008 är ett samarbete mellan 4

5 AFFÄRSTIDNINGEN FÖR OFFE # FEMTONDE ÅRGÅNGEN FÖRSÄKRINGSKASSAN; 3,5 miljarder kronor felaktigt utbetalda Offentliga Affärer utges av VD och Ansvarig utgivare Urban Nilsson Ekonomi Monika Beiring Redaktionsledning Elin Kärnevik Journalister Ingrid Saarva Tina Lundberg Arne Öster Klas Bergqvist Kent Mossheden Krönikör Tina Lundberg Monica Johansson Annonser/Traffic Henrik Tonström Layout Stromia-Futurum Grafiska AB Prepress och tryck Stromia-Futurum Grafiska AB Projektledning Stockholm Anita Sanderholm Kent Mossheden Göran Welander Projektledning Göteborg Ingvar Ax TLIG SEKTOR PROFILEN Ylva Mannervik Inköpssamordning vid ESV Upphandling handlar om att se till helheten EKONOMI Rolf Solli Professor Handelshögsskolan Dags att medborgarna får säga sitt EKONOMI Reporäntan höjs till 3,5 procent Adresser Göteborg (HK): Hexanova Media Group AB Box 31014, GÖTEBORG Tel Fax AVTALSNYTT Läs om de nytecknade ramavtalen i SÄRSKILDA FÖRVARINGSENHETER sidorna Stockholm: Hexanova Media Group AB Grosshandlarvägen 5, Årsta Tel , Fax Stockholm satsar 650 miljoner på IT Den borgerliga alliansen i Stockholm har avsatt 650 miljoner kronor på en omfattande IT-satsning som ska göra Stockholm till världsledande i grenen ge medborgarna möjlighet att via nätet få information och service. Från din hemdator ska du bland annat kunna söka dagisplats och se ditt barns kötid, jämföra stadens grundskolor och gymnasieskolor före val, kolla om din åldriga släkting fått den service han eller hon har betalt för inom äldrevården och hemtjänsten samt söka bygglov och kolla upp hur det går med detta. Många stockholmare har dator hemma och det finns även ett stort antal datorer på bibliotek, i skolor och på andra tillgängliga ställen. I satsningen ingår även att den som ringer staden i framtiden mycket lättare ska få ett besked av en person som vet något. IT-satsningen betyder också att många miljoner satsas på utbildning av stadens personal. Socialdemokraterna är i grunden positiva till satsningen, men vill inte satsa lika mycket som den borgerliga majoriteten. Dåligt ljud stoppar polisradiosystem Utbyggnaden av det nya digitala radiokommunikationssystemet Rakel har inte gått smärtfritt. Provdriften har stoppats flera gånger på grund av en upplevd dålig ljudkvalitet och fel där olika versioner av program kolliderat med varandra. Tanken var att utbyggnaden skulle vara klar 2010, men införandet ligger nu mer än ett år efter tidtabellen. Leverantör av Rakel är ett konsortium bestående av Saab, EADS och Eltel Networks. När systemet är fullt utbyggt, efter sju etapper, är det tänkt att omfatta runt användare inom statliga och kommunala myndigheter och företag. av hemtjänsten, anhöriga står för merparten av omsorgen. I en ny rapport från Socialstyrelsen varnas nu för att gränsen är nådd. Regeringen har utlovat en lag som garanterar stöd åt anhöriga, men kan inte ge besked om när den kommer. Färre i vården anmäls för misstag Allt färre läkare och sköterskor anmäls av Socialstyrelsen för misstag eller felgrepp i vården. Socialstyrelsen väljer att hellre söka brister i organisationen än att hänga ut enskilda personer. Minskningen av antalet anmälningar framgår tydligt i den genomgång som TT gjort av statistiken hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). HSAN beslutar om disciplinpåföljder som varning och erinran, liksom om indragen legitimation eller inskränkningar i yrkesbehörigheten i svårare fall. Idéskolor för mångfald Tångenskolan (Tuve) och Hjällboskolan (Hjällbo) i Göteborg har tillsammans med tolv andra grund- och gymnasieskolor i landet valts ut för att fungera som idéskolor för mångfald under de närmaste åren. Myndigheten för skolutveckling, MSU, har utsett skolor som har elever med olika etnisk, social, språklig och kulturell bakgrund, för att fungera som förebilder. De ska arbeta på ett medvetet sätt fär att förbättra utbildningen och skapa lika villkor för olika grupper och ställa sina erfarenheter till förfogande för andra liknande skolor. Skåne vill ha mer av pendlarnas skatt Närmare danskar bor i Sverige men jobbar och skattar i Danmark. Bara drygt 8 procent av deras löner går tillbaka till Sverige. Malmö stad förlorar i år 91 miljoner kronor och kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu, kräver snabba åtgärder. Urban Nilsson Ansvarig utgivare ISSN Offentliga Affärer distribueras till chefer, inköpare och upphandlare inom den offentliga sektorn. Det är Sveriges största affärsmagasin riktat till hela den offentliga sektorn. För en detaljerad distributionslista, kontakta vår annonsavdelning. Anhöriga ofta ensamma vårdare av dementa Antalet demenssjuka personer i Sverige ökar och fler och fler bor kvar hemma. De får oftast förhållandevis lite hjälp 5

6 AVSNITT NYHETER OFFENTLIGA AFFÄRER # Cristina Husmark Pehrsson kommenterar Försäkringskassans siffror om felaktiga utbetalningar Felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen kan kosta upp till drygt 3,5 miljarder kronor varje år. Det är Försäkringskassans bedömning i en rapport till regeringen, baserad på slumpmässiga kontroller. Cristina Husmark Pehrsson Största delen av de felaktiga utbetalningarna beror på oavsiktliga fel. Kostnaden för misstänkta brott uppskattas till cirka 1 miljard kronor per år. Det är kinesiska Shanghai Jiao Tong University som för femte året rankat världens bästa universitet. Allra bäst är, även i år, Harvard University i USA. Den amerikanska dominansen är total i USA finns drygt hälften av Försäkringskassans rapport om fusk och felaktiga utbetalningar är oroväckande. - Det är oacceptabelt att omfattningen av mängden felaktiga utbetalningar och fusk uppgår till miljardbelopp. Det krävs betydligt bättre samordning och ökade insatser för att stävja fusk och felaktiga utbetalningar, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. Regeringen har gett Försäkringskassan extra resurser i syfte att förhindra felaktiga utbetalningar år 2006 och Regeringen har också infört en ny lag från den 1 augusti som ger bättre förutsättningar för att beivra bidragsbrott. Kommunerna dåliga på att förvalta kapital De kommuner och landsting som har aktiv förvaltning av sitt fonderade pensionskapital lyckas dåligt. Deras genomsnittliga avkastning på svenska aktier under perioden har årligen varit 1,5 procentenheter sämre än index. Enligt konsultföretaget Agenta har kommunerna en alltför försiktig kapitalförvaltning och bristande kompetens, skriver Dagens Industri. Fyra svenska universitet på 100-topplista Det finns inga regler om att kommuner och landsting ska ha en kapitalförvaltning eller riktlinjer för hur den i så fall ska se ut. I kommunallagen finns dock allmänna regler om att kommuner inte ska ägna sig åt spekulation och att deras investeringar ska ge en god avkastning till låg risk. Det ligger i sakens natur att kapitalförvaltningen blir försiktig. Arne Öster I Solna, Stockholm, Uppsala och Lund finns fyra av världens hundra bästa universitet. de 100 bästa universiteten. I Europa finns 34. På delad femteplats finns Sverige. Arne Öster Under första halvåret 2007 polisanmäldes också nästan dubbelt så många fall av misstänkt bidragsfusk som under hela Siffrorna som Försäkringskassan redovisar är ett Flera kommuner och kommunala vattenverk upptäckte de höga halterna av nonylfenoler i avloppsvattnet för ungefär tio år sedan. Hur giftet hamnar där har varit en gåta och stora ansträngningar har gjorts för att hitta källan. Inom EU är det nämligen förbjudet att använda nonylfenol eller nonylfenoletoxilat, som bryts ner till nonylfenol, i verksamheter som innebär att ämnet kan komma ut i miljön. Textilier importerade från länder utanför EU innehåller farliga miljögifter, ämnen som till stor del kommer ut i den svenska vattenmiljön. Det är dags att EU och de svenska myndigheterna sätter stopp för detta, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen. Nonylfenol är svårnedbrytbart och tas upp av växter och djur i miljön. Ämnet är mycket giftigt för vattenorganismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter på miljön. tungt argument för att gå vidare i detta arbete. Arne Öster Miljögåta har fått sin lösning: Miljögiftet nonylfenol i vatten kommer från handdukar I nästan tio år har svenska reningsverk stått frågande till varifrån de höga halterna av det farliga miljögiftet nonylfenol kommer. Analyser som Naturskyddsföreningen nu gjort av handdukar visar att dessa innehåller så höga halter av giftet att det kan förklara halterna i avloppsvattnet. Tyg eller otyg? Inför Naturskyddsföreningens kampanj Tyg eller Otyg? under Miljövänliga Veckan (v. 40) har föreningen låtit analysera 20 handdukar inköpta i svenska butiker. Alla handdukarna visade sig innehålla nonfenoletoxilat, ett ämne som snabbt bryts ner till nonylfenol. I en av handdukarna, en handduk inköpt på Coop, var halten mycket hög - 1 procent. Resultatet av analysen är nu överlämnat till Kemikalieinspektionen som ska avgöra om åtgärder ska vidtas mot återförsäljarna. Analyserna visade också att handdukarna innehöll flera olika tungmetaller, bland annat bly, kadmium och krom. Dessutom innehöll flera handdukar formaldehyd och några brom i höga halter. Nonylfenol används i olika tvättprocesser under tillverkningen av handdukarna. Arne Öster 6

7 OFFENTLIGA AFFÄRER # NYHETER AVSNITT När barnen väljer själva minskar risken för hudcancer För första gången har forskare lyckats påvisa sambanden mellan lek, minskad solexponering och ökad koncentrationsförmåga. När barn fritt kan välja miljö för sina utelekar, väljer de oftast kuperad terräng, buskar och träd och med möjligheter att gömma sig. På så vis finner de automatiskt skydd för solen. Forskningen har under senare år påvisat att detta slags utemiljöer främjar barns fysiska aktivitet och innebär en gynnsam grad av solexponering. Det senaste är att man lyckats visa positiva samband även med ökad koncentrationsförmåga. - För första gången har vi kunnat koppla ihop alla tre sakerna; ökad fysisk aktivitet, gynnsam solexponering och bättre koncentrationsförmåga. Dessutom är det platsens förutsättningar som skapar dessa gynnsamma synergieffekter, menar Cecila Boldemann, forskare vid Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting. Föreläste på konferensen Cecilia Boldemann gästade årets konferens Skapande Uterum i Göteborg Den grundläggande utrustningen för infrastrukturen ryms i tio containrar och här finns flygledartorn, radarutrustning, banljus, kommunikationsutrustning, stabsutrymmen och annat som behövs för att bygga upp en flygplats från noll. - Det är en logistisk utmaning att få det här att fungera, säger Jan Aspenstam, produktionsledare vid FMV. Vi har utfor- m a t systemet så att det ska vara lätt att transportera och samtidigt kunna möta de krav som en noga reglerad verksamhet som flyg ställer. Försvarsmaktens flygbasbataljon/t är de som bygger och driver den mobila flygbasen. T står för transportabel och betyder ett förändrat flygbassystem. den 3-4 september och berättade då om de senaste rönen. Bakom resultaten står bland annat forskarna Fredrika Mårtensson, SLU Alnarp, som utvecklat ett verktyg att diagnostisera barns utemiljöer, Ulf Wester, Statens Strålskyddsinstitut, expert på den så kallade sky-view-faktorn, som är ett effektivt sätt att mäta graden av fri himmel och ett indirekt mått på graden av solexponering. Gamla forskningsresultat bekräftas på nytt, samtidigt som vi lagt till nya pusselbitar. Nu är det bara den politiska viljan som måste till, anser Cecilia Boldemann. Mobil flygbas klar för NBG FMV har lämnat över materielen till den första av två mobila flygbasbataljoner. På tre dagar kan en fullt fungerande flygplats byggas var som helst i världen. Den tidigare modellen med fasta flygbaser runt om i landet ersätts med ett system som är geografiskt oberoende och kan sättas upp i princip var som helst, i Sverige eller i världen. Tre dagar efter det att materielen anlänt kan den vara en fungerande flygplats. Delar av det transportabla förbandet ska kunna användas i Nordic Battlegroup, EUs snabbinsatsstyrka, där Sverige går in från årsskiftet. Det innebär att olika typer av uppdrag kan bli aktuellt. En mindre insats kan vara att delta i en samövning med andra nationer i ett par veckor. En större insats kan vara att upprätta och driva en militär flygplats i upp till sex månader. Flygbasbataljonen betjänar de flygförband som är stationerade vid den upprättade flygplatsen, även utländskt flyg, men då utan flygunderhållstjänst. Arne Öster Det offentliga rummet är allas rättighet. Barn måste fritt efter mognadsnivå kunna röra sig och välja platser för sina aktiviteter. När vi nu vet att de dessutom gärna väljer hälsomässigt gynnsamma miljöer, borde planeringen inriktas på att skapa de gynnsamma omständigheter som drar barn och unga till sig, menar Petter Åkerblom, konferensledare och koordinator för Moviums nationella samordningsuppgift beträffande utvecklande utemiljöer för barn och unga. Ny planeringsmetod På konferensen deltog även Ulla Berglund, forskare vid SLU i Uppsala, som berättade om en alldeles ny metod för att tillsammans med barnen upptäcka barnens egna viktiga platser, en GIS-baserad planeringsmetod som effektivt bidrar till att göra barns röster hörda i planeringen. Ger klimatförändringen upphov till nya affärsmöjligheter? - Seminarium i Göteborg om klimatförändringen Arne Öster Under våren och sommaren har den globala klimatförändringen tagit plats runt frukost- och styrelsebord över hela världen i en helt ny omfattning. Under ett eftermiddagsseminarium den 4 september sammanfattade Business Region Göteborg nuläget och belyste de affärsmöjligheter dramatiken kan ge upphov till. På seminariet Klimatförändringen Möjlighet till nya affärer för ditt företag, den 4 september på Läppstiftet Konferens vid Lilla Bommen i Göteborg, medverkade bland andra meteorolog Martin Hedberg från Swedish Weather & Climate Centre SWC. Hedberg beskrev förändringarna och dess konsekvenser för såväl natur och människa som företag. Seminariet gav också exempel på göteborgsbaserade företag med ett affärsdrivet miljötänk som utgångspunkt ett par av dessa medverkade under dagen. Business Region Göteborg arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Det är ett ickevinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målet är att bidra till en stark tillväxt, hög sysselsättning samt ett mångsidigt näringsliv i regionen. Arne Öster 7

8 AVSNITT PROFILEN OFFENTLIGA AFFÄRER # Ylva Mannervik; Upphandling handlar om att se till helheten Ylva Mannervik med kollegorna Jolanta Feliga och Elisabeth Perntz. Sedan den 1 januari 2006 har ESV, Ekonomistyrningsverket, varit huvudman för att kostnadseffektivisera myndigheters inköp för att spara pengar åt staten. - Vårt uppdrag är att utveckla, samordna och följa upp. Det handlar också om att hela tiden titta på de ramavtal som finns. Ha överblick och föra en diskussion om hur ramavtalen skall se ut för att möta myndigheternas behov och hur marknaden ser ut, säger Ylva Mannervik, funktionsansvarig för statlig inköpssamordning vid ESV. Över 600 myndigheter får stöd i sina inköp av tolv myndigheters upphandling av de statliga ramavtalen. Genom att nyttja de fördelaktiga villkoren i den statliga inköpssamordningens ramavtal, sparas även tid för egen upphandling. Därmed minskas också kostnaderna för den enskilda myndighetens upphandlingsarbete. - Min ambition just nu är att få myndigheterna att träffas mer regelbundet för att utbyta kunskap och erfarenhet, säger Ylva. Våga prova nytt Sedan i början av 90-talet har Ylva Mannervik arbetat inom statlig förvaltning på olika departement. Bland annat har hon varit på RIKSREVISIONSVERKET, budgetavdelningen på finansdepartementet, därefter på UD. För Ylva är det oerhört viktigt att fokusera på möjligheterna och våga prova nytt. - Ekonomi kan aldrig stå själv, utan måste vara kopplat till människor och verksamhet. Alla verksamheter består av människor, hur de agerar och reagerar på olika beslut. Det handlar om att se och förstå olika perspektiv. Ta reda på människors potential och stötta dem att dra nytta av den, det gillar jag, fortsätter hon. Beteendevetare och ekonom Ylva har alltid jobbat med styrning och metod och tidigare haft en rådgivande roll. I samband med att hon tillträdde tjänsten som funktionsansvarig för statlig inköpssamordning i mars, var det dags att ta ansvar för ett sakområde. - För mig är det viktigt att ha bra chefer och goda förebilder. Hade det inte varit för Yvonne Gustafsson, generaldirektör på ESV, hon är en sådan, hade jag inte varit där jag är idag. Hon är min förebild, säger Ylva. I botten är Ylva Mannervik beteendevetare och ekonom. - För mig är kopplingen glasklar. Ekonomi har alltid varit grunden i 8

9 OFFENTLIGA AFFÄRER # PROFILEN AVSNITT - För mig är det viktigt att ha bra chefer och goda förebilder. Elisabeth och Ylva. mitt yrkesverksamma liv, samtidigt som inriktningen alltid har varit att försöka se alla delar av verksamhetens helhet. Att ha ett helhetsperspektiv har verkligen varit avgörande för mig att förstå, menar Ylva. Hon tycker det är oerhört stimulerande och utmanande att få en tydlig koppling och balans mellan verksamhet och ekonomi, i så väl planering som uppföljning. Allt oftare lyckas hon. Fokusera på rätt saker - En fråga som har följt mig genom åren från riksrevisionsverket, regeringskansliet och nu till ESV är hur vi använder skattebetalarnas pengar allra bäst. Det handlar inte bara att göra bra saker, utan även rätt saker, menar Ylva. Val är något som Ylva ständigt möter och ställs inför. Om hon tvekar över vilket beslut hon skall ta, är det viktigt för henne att alltid ta reda på mer för att verkligen förstå. - Jag är inte expert, men för mig handlar det dels om att analysera, men lika mycket om konsekvenstänkande, säger Ylva. Det handlar också om att omge sig med kloka människor. Stå öppen för nya idéer och nya kontakter. Lika viktig är det att inte fastna i gamla strukturer. - Jag har fantastiska, duktiga och kunniga människor runt mig. När beslut är taget, kan det givetvis ibland uppstå besvikelse hos människor. Då är det även viktigt för mig att kunna möta och hantera reaktioner på ett respektfullt och konstruktivt sätt, menar Ylva. Ett pedagogiskt förhållningssätt För Ylva handlar det om att ha en slags pedagogisk egenskap där hon försöker vara oerhört tydlig och förklara varför vissa val görs. - När jag använder mig utav pedagogik går det mycket lättare. Jag vill att folk jag möter även skall förstå varför vissa beslut har tagits. Ett pedagogiskt förhållningssätt är underskattat idag, anser Ylva. Allteftersom samtalet pågår uppenbaras Ylva Mannervik prestigelöshet, samtidigt som det även uppenbaras något annat - ett ansvarstagande i mötet med människor. Det handlar inte bara om ekonomi. - Ekonomi kan aldrig stå själv, utan måste vara kopplat till människor och verksamhet. PERSONLIGT OM YLVA MANNERVIK: Motto: Att våga är att förlora fotfästet en stund, att inte våga är förlora en del av sig själv. Kirkegaard Drivkraft: Att se människan och verksamheters potential, se dem utvecklas och dra nytta av det. Ett avgörande minne: Hennes mellanstadielärare, Torgny Hansson. Han gav alla i klassen en trygghet att våga stå för sina åsikter och även respektera att andra kan ha andra åsikter. Råd till ungdomar: Våga prova nytt och samtidigt vara öppen för att det finns olika sätt att se på saker, fler perspektiv. Hemligt: Arbetat som guide på Carl Larsson gården. Första arbete: Hon krattade tång vid stränderna på Hönö, för tio kronor i timmen. Tina Lundberg FAKTA ESV har i uppdrag att utveckla den ekonomiska styrningen för regeringen, regeringskansliet och våra andra statliga myndigheter. Uppdraget innebär även att analysera och ställa prognoser av statens ekonomi. Den totala omsättningen för ramavtalen som ingår i den statliga inköpssamordningens uppgick 2006 till cirka 7 miljarder kronor. Upphandlingsprocessen Förstudie Marknadsundersökning Användarbehov Utvärdering av tidigare ramavtal Övergripande kravformulering Beslut om upphandling Beslut om upphandling enligt LOU samt upphandlingens omfattning Annonsering Förfrågningsunderlag Specifikation av samtliga krav (tekniska och kommersiella villkor m. m.) Förfrågningsunderlag till anbudsgivaren Anbud kommer in Kontroll av anbudsgivarens ekonomi och tekniska förmåga Utvärdering av anbud Skall-krav uppfyllda Börkravsanalys Prisjämförelser Värdering av produkt- och tjänsteutbud Beslut Beslut om val av leverantörer Information om tilldelningsbeslut skickas ut Ramavtal tecknas Omfattar villkor om möjlig förlängning Förvaltningen kan avropa (beställa) från avtalen utan egen upphandling Information om nya ramavtal Seminarier Vägledningar Pressmeddelande Förvaltning Uppdatering av ramavtal, nya priser/versioner Kontakt med leverantörer och användare Uppföljning Källa: ESV 9

10 AVSNITT UPPHANDLING OFFENTLIGA AFFÄRER # Elektronisk upphandling allt vanligare Allt fler kommuner använder sig idag av elektronisk upphandling för sina inköp. Till sin hjälp för att administrera och sköta datatrafiken använder många sig av upphandlingsverktyget 123smart. 123 smart gör upphandlingen rättvis Upphandlingssystemet fungerar som så att du som inköpare precis som vanligt definierar vad det är du vill köpa, när du vill köpa det och övriga villkor förknippade med anbudsgivningen. Som inköpare väljer du också ut de leverantörer som du vill skall vara med och bjuda. Dessa leverantörer bjuder du sedan in via mail. För att komma åt offertunderlaget hänvisar du till den elektroniska upphandlingen och meddelar dem samtidigt det lösenord de behöver för att kunna deltaga. Det betyder att alla leverantörer får tillgång till samma information vid samma tillfälle. Av handlingarna framgår också när budgivningen börjar och när den avslutas. Så fort någon lämnar ett anbud, får de övriga deltagarna ett meddelande per mail eller sms om att nu finns ett nytt bud. De får dock inte reda på vem som lämnat vilket bud. Som budgivare har du nu möjlighet att svara med ett lägre bud eller avstå. Precis som vilken auktion som helst. För att inte någon skall kunna vänta ut de andra och lämna sitt lägsta bud i elfte timmen, 2 minuter före anbudets stängning, förlängs automatiskt anbudsgivningen med 30 eller 60 min efter sista bud. Remissinstanser positiva till elektroniska auktioner Frågan om det är tillåtet med elektroniska auktioner för stat och kommun har aldrig prövats rättsligt. Däremot har frågan lämnats ut på remiss redan den 20 mars Svaren har nu lämnats in och samtliga tillfrågade instanser är uttalat positiva. Konkurrensverket kommer troligen därför inom kort att lämna ett lagförslag till Riksdagen där elektroniska auktioner godkänns som metod. Nyhet Programvara! Tack vare Dustins sammanslagning med TCM kan du som avropar från Verva och Kommentus nu köpa dina mjukvaror hos Dustin - Sveriges mest kompletta IT-leverantör. Optimal licenshantering Vi på Dustin hjälper dig även att köpa rätt licens på rätt avtal och ger dig en tydlig överblick över din licensmiljö. För mer information ring oss på eller mejla till Som auktion, fast tvärtom Alla vet hur roligt det är att gå på auktion. När buden höjs är det lätt att ryckas med. Ibland har man tur och gör ett fynd, andra gånger rycks man med i budgivningen och bjuder mycket mer än man ursprungligen tänkt sig. Likadant fungerar elektronisk upphandling. Med en viktig skillnad. Det är den som bjuder lägst som kammar hem affären. Men den störste vinnaren är ändå den köparen, som ju vet att han verkligen fått det bästa priset. Bussdäcken blev 34 % billigare Göteborgs Stads upphandlingsenhet är en av de kommuner som regelbundet använder sig av smart123. Exempelvis, när man skulle köpa in däck till stadstrafikens bussar, fick man ner priset med 34 %. Man kan tycka att upphandlingen av bussdäck skulle kunna leda till diskussion bland förlorande leverantörer. Att man skulle säga, det var ett gammalt däck som vann, med omodernt mönster, teknologi, eller felaktig gummiblandning. Men inget av detta hände. Samtliga accepterade och någon diskussion uppstod aldrig. Upphandlingsprogrammet fungerar för de flesta situationer Göteborg stad har använt sig av programmet när man köpt inte bara bussdäck, utan även smörjoljor. Linköpings universitet använder det. Halmstad Kommun har köpt pc med hjälp av det, Luleå/Skellefteå för att köpa antivirus program. Programmet gör inköparen omutbar Alla anbudsgivare får tillgång till samma information samtidigt. Genom att alla själva kan följa budgivningen på nätet minimeras risken för att inköparen skall kunna beskyllas för att favorisera en viss leverantör. Och som sagt, det fungerar för väldigt många typer av inköp. Klas Bergqvist 10

11 OFFENTLIGA AFFÄRER # UPPHANDLING AVSNITT Förbättra inköpsarbetet genom att analysera verksamheten ur flera perspektiv Visst är det viktigt att visa handlingskraft och snabbt påbörja ett förändringsarbete. Lika viktigt är att snabbt kunna påvisa resultat. Inte sällan blir det så att man får ta ett eller flera steg tillbaka under arbetet och rätta till onödiga misstag som i ett tidigt skede kunde ha undvikits. Resursslöseri och kanske under flera år framåt tvingas bedriva en verksamhet som inte alls förändrats till det bättre. För många år sedan lärde sig bilindustrin i västvärlden av japanerna. Antal fel i tillverknings-processen och antalet reklamationer från kunder var mycket lägre hos japanska bilföretag än hos de västerländska. Dessutom var tillverkningstiden av bilar betydligt kortare. Det visade sig att hemligheten var att låta många personer tidigt fick tycka till om idéer, planer och man tillät även att detta förberedande analys- och planeringsarbete fick ta tid. Efter en analys ur flera olika perspektiv tog man beslut om inriktning och satte full fart i produktionen. Som en parallell till detta kan man fråga sig varför vi generellt måste vara så snabba på att genomföra förändringar i inköpsarbetet? Enkla lösningar som snabbt förväntas ge resultat. Att snabbt åtgärda de mest synliga symptomen med vad vi tror är den rätta medicinen. Inget kan vara mer fel. Utan en ordentlig analys av hela inköpsverksamheten famlar vi i mörkret. Rättar fel genom att urskillningslöst skapa ytterligare något styrande dokument. Symptomen på att något är fel kan vara många. Kvalitetsbrister i upphandlingar, var och en gör lite som man själv vill, ingen vågar ta beslut, brister i rutiner, kvalitetssäkring och beslutsunderlag, konsekvent resurseller kompetensbrist eller svårigheter att samordna inköpsverksamheten inom organisationen. Oavsett om det är ett ordinärt anskaffningsbehov som initierar en konkret upphandling eller om det är en övergripande problemställning är det viktigt att konkretisera problemet. Många gånger används ogenerat tidigare dokument och underlag. Klippa och klistra funktionen är flitigt använd. Utgångspunkten blir m a o alltför ofta tidigare sanningar. Ett faktaunderlag många gånger flera år gammalt och utan hänsyn till att förändringar ägt rum i vår omvärld, uppgifter eller interna faktorer i organisationen. Analysfasen blir alltför ofta inbyggt som en del av upphandlingen eller början av ett utvecklingsarbete. Arbetet med att definiera krav och avtalsvillkor sätt i fokus. Beslutsunderlaget för att ex. kunna ge en välgrundad inriktning eller direktiv ges i fall de någonsin tas fram löpande med att arbetet fortskrider. Konkretisera därför problemet utifrån ett beskrivet nuläge och ett önskat framtida läge. Sätt mål för vad som skall åstadkommas och ta rätt beslut utifrån de alternativ som presenteras. Låt dessutom analysen genomföras med andra resurser än med samma som skall genomföra det fortsatta arbetet. Åtminstone skall analysarbetet ledas av någon som inte får möjligheten att bädda mjukt åt sig själv. Jag upplever i kontakten med många ansvariga för inköp och upphandling att mirakelmedicinen heter inköpspolicy. Detta dokument löser alla problem. Ja, du t o m undviker problem genom att skapa detta dokument. Självklart är inköpspolicyn som styrdokument nödvändigt. Dock finns inga standarddokument som fungerar. Varje myndighet är unik. Under förutsättning att det finns annat innehåll i policyn som skall vara styrande än prisbasbelopp kopplat till upphandlingsform finns all anledning att analysera verksamheten utifrån både ett organisations-, process-, rutin- och informationsperspektiv. Erfarenhetsmässigt finns mycket att vinna på att utgå från processperspektivet. Att identifiera hur inköpsflödet skall vara och därtill ansvar och roller tydliggör många gånger det som behöver ändras eller justeras för att få ett mer effektivt inköpsarbete. Baserat på hur man egentligen vill att det skall vara är det betydligt enklare att koppla bl.a. en inköpspolicy och andra både styrande och stödjande dokument. Dessutom blir det med detta arbetssätt en anpassad styrning för den egna verksamheten. Inte bara ett dokument att visa upp för revisorerna, men som aldrig används i praktiken. Kultur och attityden hos medarbetare är lätt att glömma bort. Mer eller mindre alla stöd och lösningar är IT-relaterade. Det är viktigt att komma ihåg att förändringsarbete generellt och i synnerhet när det gäller inköp handlar om människor. Inköpskulturen och attityden styr naturligtvis beteendet. Inget IT-stöd i världen kan ändra på detta. Vid sidan om att klarlägga hur styrning och stöd skall fungera måste som regel även en beteendeförändring komma till stånd. På samma sätt som planering sker för övrig verksamhet är det Jag upplever i kontakten med många ansvariga för inköp och upphandling att mirakelmedicinen heter inköpspolicy. naturligtvis nödvändigt att även planera hur en förändring av attityder och kultur skall förändras. Några av framgångsfaktorerna är förankring i högsta ledningen, förmågan att hitta ambassadörer i organisationen och hur lyckosam man är i att engagera medarbetarna i arbetet. Vikten av att löpande kommunicera varför förändringsarbetet görs och vilken nytta detta skall åstadkomma kan inte nog betonas. Genomför en grundlig analys före varje förändringsarbete av inköpsverksamheten. Undvik att snabbt Logga in på och hitta jobbet som kommer få dig att le! Arbetssökande kan söka i vår omfattande databas av relevanta, aktuella uppdrag över alla jobbkategorier. Missa inte chansen att ta nästa steg i din karriär: logga in på Jobs.se! Jan Blom, Enhetschef VHS fånga in gamla sanningar utan belys problematiken utifrån flera av perspektiven; organisation, process, styrande- och stödjande dokument och informationsresurser. Avsätt en unik person att leda arbetet för att säkerställa objektivitet. Konkretisera problemställningarna genom att utgå från situationen idag jämfört med hur det borde vara. Glöm inte bort att förändringsarbetet i första hand handlar om människor i organisationen som på ena eller andra sättet behöver ändra sitt arbetssätt. Ingen tekniklösning kan åstadkomma detta. Analysera även vad som behöver göras kring kultur och attitydfrågor. Skapa engagemang i organisationen, ta hjälp av ambassadörer och kommunicera regelbundet varför förändringen behöver ske. Med tanke på bredden av ovan symptom finns det naturligtvis möjlighet att delvis träffa rätt genom att styra upp med tydligare riktlinjer genom ex. en inköpspolicy. Det räcker tyvärr inte enda fram. Dokumentet kommer att finnas men efterlevnaden blir minimal. Jag vill slå ett slag för att före beslut och åtgärder genomföra en ordentlig analys som belyser flera olika perspektiv. Detta ger ett bättre beslutsunderlag innan det fortsatta förändringsarbetet skall påbörjas. Jan Blom Enhetschef VHS Enheten för Upphandling jobs.se 11

12 AVSNITT UPPHANDLING OFFENTLIGA AFFÄRER #4 # Konkurrensverket ny tillsynsmyndighet för offentlig upphandling Tillsynen av de offentliga upphandlingarna kommer att stärkas. Från den 1 september ansvarar Konkurrensverket för tillsynen av de offentliga upphandlingarna. Claes Norgren Samtidigt avvecklas Nämnden för offentlig upphandling. Upphandlingsoch konkurrensfrågorna har en nära och naturlig koppling till varandra. Det bredare angreppssättet innebär en rad fördelar. Väl fungerande marknader kräver att konkurrensen fungerar, och de offentliga upphandlingarna utgör en stor och viktig del av ekonomin, säger generaldirektör Claes Norgren. Claes Norgren framhåller vikten av en fungerande tillsyn i det framtida arbetet. Bland annat ska Konkurrensverket granska om de offentliga aktörer som ska tillämpa upphandlingsreglerna verkligen gör det. Vi kommer att fokusera vår granskning på de väsentligaste överträdelserna. Ska vi lyckas med ambitionen att stärka tillsynen krävs dock att regeringen går vidare och ger oss möjligheter att ge sanktioner, till exempel böter, vid uppenbara överträdelser. Det aviserade regeringen i vårpropositionen, säger Claes Norgren. Enklare regelverk kring offentlig upphandling är en prioriterad fråga för Konkurrensverket. För att uppnå detta vill Konkurrensverket föra en dialog med marknadens aktörer om de regelverk som finns. Det är viktigt att vi har ett regelverk som säkerställer att även små företag/ upphandlare kan verka på marknaden. Konkurrensverket kommer att sprida information om upphandlingsreglerna och om den normgivning som sker i form av vägledande domar. En ny webbplats introduceras inom kort. Målet för vår verksamhet är att skapa väl fungerande marknader. Nya krav, till exempel att beakta miljöfrågor och olika etiska normer i samband med upphandlingar, är också viktiga frågor, säger Claes Norgren. Källa: Konkurrensverket En punktlighet på 96 % applåderar de flesta. Själva vill vi nå högre än så. Att 96 av 100 plan håller tiden gör oss till ett av de mest punktliga flygbolagen i branschen. Men eftersom vi bryr oss om dig, ska vi försöka förbättra oss ett par snäpp till. Välkommen ombord! 12 Våra destinationer är: Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vi flyger även till Bryssel. Boka via din resebyrå, eller på tel

13 OFFENTLIGA AFFÄRER # UPPHANDLING AVSNITT UPPHANDLINGSDAGARNA 2008 Perspektiv, kunskap, inspiration, möten. arenan som ger avtryck! Upphandlingsdagarna blir nu ännu större, bredare och djupare. Genom tre parallella seminariespår belyser vi upphandlingsfunktionen ur tre perspektiv: politiska, strategiska och ekonomiska. Mera härom nedan. En ny tid är här Utvecklings- och förändringstrycket på offentlig förvaltning och service växer. Nya förutsättningar och koncept betyder att upphandlare, ekonomer, strateger, politiker, verksamhetschefer och utvecklare måste hålla sig väl uppdaterade och vara beredda att handla, att utveckla och göra affärer. Just detta har legat till grund vid utformningen av programmet för Upphandlingsdagarna I huvudprogrammet lyfter ledande politiker och nyckelpersoner fram de övergripande, aktuell debattfrågorna se vidstående programöversikt. Konferensens sammanlagt 12 seminarier är fördelade på tre fokusområden med vardera fyra seminarier, enligt nedan. Var med på alla fyra seminarierna inom ett spår eller komponera ditt eget seminarieprogram. Tiderna är synkroniserade. Politiska perspektiv politisk styrning och medborgarinflytande. Konkurrensutsättning och upphandling av samhällstjänster. Spårvärd: Almega. Inriktningen är övergripande frågor relaterade till politik och konkurrensutsättning genom entreprenader, kundval och avknoppning inom områdena vård och omsorg, transporter, städtjänster med mera. Naturligtvis behandlas också de intressanta och kvistiga juridiska frågeställningarna. Strategiska perspektiv optimal upphandling. Upphandlarens kompetens och verktyg. Spårvärd: Akademikerförbundet SSR. Effektiv omvärldsbevakning och relevanta analyser ett måste, också i en politiskt styrd organisation. Ett seminarium i samverkan med Lunds Universitet. Omvärldsanalys ur upphandlarens perspektiv. Bo Gertsson, upphandlingschef i Staffanstorp, beskriver hur en ständigt fungerande omvärldsanalys är en grundläggande förutsättning för de goda affärerna. De ekonomiska analysernas betydelse och konsekvenserna av bra och dåliga offentliga upphandlingar. Rolf Solli, professor i ekonomi och föreståndare för GRI, Institut för tvärvetenskaplig forskning inom Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Gränsöverskridande samverkan mellan ett antal kommuner i Skåne - hur den akademiska teorin blev verklighet. Peter Lindgren, upphandlingschef i Tomelilla. Ekonomiska, tekniska och juridiska perspektiv - aktuella utmaningar på upphandlarens bord. Seminarieledare från ESV, Konkurrensverket, SKL. Den statliga inköpssamordningen och ramavtalens mål, funktion och utveckling. Konkurrensfrågor, marknadsdrivande initiativ och verksamhetsutveckling. Ekonomistyrningsverket, ESV. E-inköp. Teknik, aktuella initiativ och projekt med mera. Nya upphandlingsformer i praktiken. ESV och SKL. Konkurrens och utvärdering utvärderingsmodeller, pris, krav, kvalitet med mera. Miljö och hållbarhet, sociala krav vad är möjligt? Konkurrensverket. Upphandlings- och utvecklingssamverkan inom kommuner och landsting. Organisatoriska, ekonomiska och tekniska utmaningar med utgångspunkt från arbetet inom Beställarorganisationen för Nationell IT i vård och omsorg. Projektchef Gösta Malmer, SKL. Utställning och möten Upphandlingsdagarnas signum är förstklassiga talare och utvecklingsdrivande seminarier samt personliga möten, mingel och en högintressant utställning. Nu även med miniföredrag och presentationer i Speakers Corner. Spontana möten, ja men nu erbjuder vi också planerade möten, korta och effektiva. I programmet har vi således avsatt tid för bokade möten. Vem vill Du få tillfälle att samtal med under cirka 20 minuter, en leverantör, en myndighetsperson eller någon annan? Därför: gå till Upphandlingsdagarna webbplats för mer information och boka din konferensplats nu begränsat antal deltagarplatser. Kent Mossheden Konferensprogram i sammandrag Onsdag den 23 januari Offentlig upphandling i förändring Vad vill vi med den offentliga upphandlingen? Regeringens vision, mål och handlingsplan. Torsdag den 24 januari Offentlig service - upphandling, avknoppning, utmaningsrätt, kundvalssystem. Kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering. Kristina Axén Olin, finansborgarråd, Stockholms stad Konkurrensverkets roll och resurser på upphandlingsområdet Blir det bättre för småföretagen? Miljökrav och sociala krav. Inköpssamordning. Konkurrensutsättning inom vård och omsorg. Claes Norgren, GD Konkurrensverket Upphandla och konkurrensutsätta varför och hur? Politisk debatt : Upphandlingens effekter på samhällsekonomin. Problem och möjligheter. Minimikrav och visionsmål. Deltagare: Politiker, myndighets- och leverantörs-representanter, upphandlare. Utblick Europa.Jari Kallio, Europeiska Kommissionen Middagsbuffé med underhållning och mingel. Transparent upphandling - vägen till en effektivare förvaltning, sunda offentliga affärer, fungerande konkurrens och god medborgarservice! Hans Eisler, Transparency International Sverige. Från vision till verkstad debatt. OPP/PPP. Var står vi idag i Sverige, vart är vi på väg. Vilka infrastrukturinvesteringar passar. Förutsättningar för att skapa en svensk modell av PPP. Erfarenheter från utlandet och PPP:s praktiska tillämpning i Sverige inklusive upphandlingsformer anpassade därför. Advokaterna Jan Sallnäs och John Hane, delägare i Foyen Advokatfirma. Att göra affärer skall det vara så märkvärdigt. Den effektive upphandlaren lagkunnig entreprenör Insprängt i programmet fyra seminariepass och två längre pass för besök i utställningen, mingel och personliga möten. 13

14 AVSNITT UPPHANDLING OFFENTLIGA AFFÄRER # Stockholms-företagare kritiska till upphandling Offentlig upphandling 47 procent av Stockholmsföretagarna anser att stadens upphandling fungerar dåligt eller inte helt godtagbart. Det framkommer i en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort bland företagare i Stockholm. Svenskt Näringsliv genomförde nyligen en större undersökning där bland annat frågan om offentlig upphandlig togs upp. Nära hälften av de svarande företagen var missnöjda med hur det fungerar i dag. Bara en fjärdedel av företagarna uppgav att de var nöjda med hur staden skötte den offentliga upphandlingen. En av de missnöjda företagarna är Sonny Lööf som är vice ordförande i återvinningsföretaget Liselotte Lööf. De har under många år varit kritiska till hur den offentliga upphandlingen sköts i Stockholms stad. Vi har blivit diskvalificerade från start mot grunder som är helt omöjliga att förstå, säger han. För närvarande är Liselotte Lööf i en pågående rättsprocess i länsrätten. Enligt Sonny Lööf bryter Stockholms stad mot lagen om offentlig upphandling och agerar godtyckligt. Hans företag har lagt ner mycket tid och pengar på att räkna på offerter, helt i onödan. När det väl har kommit till kritan har de inte fått vara med i upphandlingen. Han har flera exempel på hur upphandlingarna gått felaktigt till och börjar tröttna på att ha Stockholms stad som kunder. Om vi förlorar det här är vi tveksamma om vi fortsätter att jobba med Stockholms stad, säger Sonny Lööf som enligt honom själv är en av få företagare som verkligen vågar säga ifrån. Den borgliga majoriteten i Stockholm har tydligt visat att de vill öka möjligheterna för företag att göra affärer med staden. I en ny upphandlingspolicy som Stockholms stad gjort betonas att mångfalden och konkurrensen ska ökas. Maria Mathiasson Laxvik är enhetschef på enheten för upphandling och konkurrens i Stockholms stad och hon kommer att ta del av Svenskt Näringslivs undersökning. Vi tycker det är tråkigt att företagarna är missnöjda, vi jobbar med frågan dels genom vår nya policy och med internutbildningar, säger hon. Stockholms stad kommer att bjuda in företagen till dialog för att diskutera hur arbetet med upphandlingar kan förbättras. För många stockholmsföretag är Stockholms stad en mycket stor och viktig lokal kund för många stockholmsföretag menar Patrik Karlsson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Stockholm. Det vilar ett stort ansvar på staden och stadens tjänstemän att upphandlingen av varor och tjänster sker affärsmässigt och i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Källa: Svenskt Näringsliv SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och används för t.ex. detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. Mer information finns på Tel: Fax:

15 OFFENTLIGA AFFÄRER # UPPHANDLING AVSNITT Bara fördelar med uniformt och digitalt anbud! Lars-Göran Fröjd Det är nu 25 år sedan jag hade ansvaret för min första offentliga upphandling, ordbehandlingssystem till Statskontoret. Jag kommer ihåg detta, dels för att det var min första upphandling jag ansvarade för och det faktum att vi valde att sammanställa våra nerlagda ansträngningar för just detta anbud. Vi uppskattade vår insats till ca timmar för att sammanställa anbudet. Man kan fråga sig än i dag vilka som har råd Ny avdelning för upphandlingsfrågor med denna säljkostnad? Vi vet också att man som upphandlare lade ner minst lika mycket tid för att läsa, sammanställa och utvärdera dessa anbud. Hur kan det se ut med dagens interaktiva tjänster? Under senaste året har jag bistått ett antal myndigheter i utformningen av komplexa upphandlingar i en uniform och interaktiv tjänst. Det som är bland det mest positiva är reaktionen från anbudsgivarnas sida samtidigt som man från upphandlande sida fick klart med en utvärdering snabbare och med högre kvalitet. Med Internet och databasteknologi skapas en helt ny process kring att lämna ett anbud. Som anbudsgivare ger det mig ännu mer tid till kalkylen och kriterierna då jag nu slipper att lägga så mycket tid för att kontrollera formalia. Nu vaknar kritikerna säkert till och säger att det där fungerar bara på produkter och inte på tjänster. Är det verkligen möjligt att göra en komplex tjänsteupphandling och kräva in uniforma samt digitala anbud utan att som anbudsgivare tappa möjligheten till kreativitet och profilering? En helt ny avdelning inom Konkurrensverket kommer att ansvara för tillsynen av offentlig upphandling. Ny avdelningschef är Peter Lindblom. Konkurrensverket är från den 1 september tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. Samtidigt avvecklas den partssammansatta Nämnden för offentlig upphandling, NOU. Den nya upphandlingsavdelningen får en personalstyrka på omkring tio personer. Alla anställda på NOU:s kansli har erbjudits att komma med till Konkurrensverket. Den nya avdelningen kommer redan från starten att ha en mycket god kompetens och erfarenhet av upphandlingsfrågor. Det är bra att upphandlings- och konkurrensfrågor nu kan hanteras inom en och samma myndighet. Upphandlingsreglerna är ju till för att skapa effektiv konkurrens inom den offentliga sektorn, säger Peter Lindblom, tillträdande avdelningschef på Konkurrensverket. Peter Lindblom kommer närmast från Stockholm Vatten AB där han varit upphandlingschef. Han är jurist och har tidigare bland annat arbetat som upphandlingskoordinator vid Riksgäldskontoret. Han har också varit ledamot av det råd som tidigare fanns under Kammarkollegiet och som då ansvarade för samordning av statliga inköp. En effektiv tillsyn av hur de offentliga upphandlingarna går till är en prioriterad uppgift. Dessutom kommer vi att arbeta aktivt för ett enklare regelverk som är anpassat även till mindre företag och små upphandlade enheter. De offentliga upphandlingarna spelar en stor roll för att uppnå väl fungerande marknader, säger Peter Lindblom. Källa: Konkurrensverket Jag vill säga ett definitivt JA! Med en digital tjänst som kan liknas vid bank-på-internet kan man nu som upphandlare få hjälp till självhjälp med att genomföra upphandlingar i en interaktiv tjänst. Med rätt utformade krav och kriterier kommer man att kunna genomföra en utvärdering på rekordkort tid. När man tänker bakvänt och lägger kraften före annonseringen och vid själva skapandet av kraven som skall utvärderas. När man dessutom får stöd i beräkningar och vid presentation av resultatet, då nyttjar man den digital tekniken maximalt. Missar man här blir det lite av som man ropar får man svar Alla som säger att det inte går att tvinga anbudsgivare till ett svara i ett enhetligt och uniformt anbudsunderlag har fel! Har inte E-bay, Tradera och Blocket en strikt policy hur svar skall avges? Man får inte färre anbud om man påvisar fördelarna. Som säljare vill man ju ha snabba, enkla och tydliga förfrågningsunderlag. Det som spar tid i offertarbetet kommer att göra produkten billigare. Varför tar det så lång tid att föra in detta tankesätt i den offentliga upphandlingen. Är det ingen som vågar testa? Enligt min mening beror detta på ett tankemässigt fel, bara för att man gör något på en skärm är det ITsystem, vilket gör att många tror att bara man valt ett system är allt bra. Vems eller vad är felet? Är verkligen LOU en våt filt över fantasi, kreativitet och affärsmässighet i offentlig upphandling? Om så vore fallet skulle ju regelboken för fotboll vara en hämmande faktor för Zlatan i sin strävan att utveckla sig inom sitt område? Nej, LOU möjliggör att vara tydlig och konkret i sitt kravställande! Jag vill här dela med mig några av mina erfarenheter, som kan ligga till grund för det nya moderna synsättet i den kommande LOU. På väg mot ett nytt processtänkande måste vi alla påminna varandra och här är några tankar som kan hjälpa till med det: 1. Våga vara tydlig och konkret i era kravspecifikationer 2. Våga vara först 3. Skapa tydliga funktionskrav om ni vill uppmuntra kreativiteten 4. Tänk i processer och inte i system 5. Internets dynamik är en process och inte ett val av system. 6. Uniforma och digitala anbudsunderlag ger fler anbud och enklare utvärdering Skapa tydliga funktionskrav om ni vill uppmuntra kreativiteten 7. Hur många anbud vill jag ha? Hur lång tid får utvärdering ta? 8. Ställ krav på att alla skall följa utvärderingsmallen? 9. Lägg den stora tiden vid att utforma krav och kriterier så blir utvärderingen lättare 10. Var inte rädd att vara tuff, digitala utvärderingar kan ju ta målfoto Company match-making är inköparens speed-dating Fundera på detta tillsammans med språklärare Jönsson nar han försökte förklara tinget kön för sina elever. Han gjorde en gruppuppgift och där grupperna skulle finna ut om datorn var en man eller en kvinna. Tjejerna i klassen var helt övertygad att datorn är en man eftersom: 1. Han kan en hel del men vet sällan hur han skall använda sin talang utan intruktioner 2. Det är meningen att han skall hjälpa till att lösa dina problem men hälften av tiden är han själv det största problemet 3. för att få hans uppmärksamhet måste du först sätta på honom 4. så fort du skaffat dig en vet du att om du bara väntat litet skulle du kunna hittat en bättre modell Killarna, å andra sidan, ansåg att en dator är en hon eftersom: 1. Ingen utom hennes skapare, kan förstå den inbyggda logiken 2. Det språk en dator använder för att kommunicera med en annan dator är obegrepligt för utomstående. 3. minsgta lilla misstag lagras i ett långtidsminne och kommer att ställa till problem långt efteråt. 4. Så fort du fastnat för en, kommer du att tvingas att spendera halva lönen på mer eller mindre nödvändiga tillbehör. Lars-Göran Fröjd, Oreo 15

Hans Rothenberg Västsveriges lataste riksdagsledamot

Hans Rothenberg Västsveriges lataste riksdagsledamot AFFÄRSTIDNINGEN FÖR OFFENTLIG SEKTOR #5 2007 femtonde ÅRGÅNGEN Ekonomi Den perfekta upphandlingen Hur Boverket skapade det ekonomiska målfotot Ledarskap Coachning en fråga om att hitta sin egen kraft Profilen

Läs mer

Nya LOU. Se över lagen om offentlig. upphandling. Missa inte! Program Upphandlingsdagarna. Sid 2-6 DEBATT. Vi har frågat experterna om framtidens

Nya LOU. Se över lagen om offentlig. upphandling. Missa inte! Program Upphandlingsdagarna. Sid 2-6 DEBATT. Vi har frågat experterna om framtidens AFFÄRSTIDNINGEN FÖR OFFENTLIG SEKTOR #6 2007 FEMTONDE ÅRGÅNGEN Pris 79 kr DEBATT Se över lagen om offentlig upphandling Missa inte! Program Upphandlingsdagarna 2008. Sid 2-6 Nya LOU Vi har frågat experterna

Läs mer

Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen

Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen Nr 1 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Profilen Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen Tema Upphandling

Läs mer

AVTALSNYTT. E-förvaltning, databaser och arkitektur. LEDARSKAP Självförtroende - en bristvara. Läs om de nytecknade ramavtalen i

AVTALSNYTT. E-förvaltning, databaser och arkitektur. LEDARSKAP Självförtroende - en bristvara. Läs om de nytecknade ramavtalen i AFFÄRSTIDNINGEN #3 2007 FEMTONDE ÅRGÅNGEN IG SEKTOR EKONOMI GIS VISAR VÄGEN E-förvaltning, databaser och arkitektur PROFILEN LEDARSKAP Självförtroende - en bristvara AVTALSNYTT Läs om de nytecknade ramavtalen

Läs mer

Acko Ankarberg. 300 Mkr. ska påskynda införandet av LOV. Att VERVA eller inte VERVA

Acko Ankarberg. 300 Mkr. ska påskynda införandet av LOV. Att VERVA eller inte VERVA Nr 2 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Att VERVA eller inte VERVA Åsidosättande av LOU KKV vill att tre kommuner vidtar åtgärder för

Läs mer

DEBATT FREDRIK REINFELDT. Statsministern - en fighter AVTALSNYTT. Svart(jobb) PROFILEN. Skattemiss riskerar fastighetsaffärer för MILJARDER

DEBATT FREDRIK REINFELDT. Statsministern - en fighter AVTALSNYTT. Svart(jobb) PROFILEN. Skattemiss riskerar fastighetsaffärer för MILJARDER AFFÄRSTIDNINGEN #2 2007 FEMTONDE ÅRGÅNGEN IG SEKTOR JURIDIK Skattemiss riskerar fastighetsaffärer för MILJARDER EKONOMI Svart(jobb) som synden PROFILEN FREDRIK REINFELDT Statsministern - en fighter DEBATT

Läs mer

Mats. Christian Orsing. Avtalsnytt Hygien- och städprodukter. Upphandlingsdagarna. Klimatsmart upphandling. Upphandling under utredning

Mats. Christian Orsing. Avtalsnytt Hygien- och städprodukter. Upphandlingsdagarna. Klimatsmart upphandling. Upphandling under utredning Nr 1 2009 Sjuttonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Klimatsmart upphandling Miljö och etik i offentlig upphandling Profilen Mats Odell 36 miljoner

Läs mer

Eva Lindström. 66 miljarder. E-handel. Svartarbete kostar. Spar pengar och miljö. Elektroniska inköp. Riksrevisor med rätt att granska regeringen

Eva Lindström. 66 miljarder. E-handel. Svartarbete kostar. Spar pengar och miljö. Elektroniska inköp. Riksrevisor med rätt att granska regeringen Nr 5 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Profilen Elektroniska inköp Nästa steg mot en modern förvaltning E-handel Spar pengar och miljö

Läs mer

Thomas Idermark. Kfi. Mötesindustrin. blomstrar. Nystart för Kommentus med ny VD. Vad menas med sakliga skäl för att avbryta upphandling?

Thomas Idermark. Kfi. Mötesindustrin. blomstrar. Nystart för Kommentus med ny VD. Vad menas med sakliga skäl för att avbryta upphandling? Nr 4 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Profilen Mötesindustrin blomstrar 200 000 svenska konferenser varje år Vad menas med sakliga

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Lisbeth Johnson. Kfi. Inför Kommek Lean bemanning inom sjukvården ställer nya krav på chefen. Avknoppning Lägesrapport från Stockholm

Lisbeth Johnson. Kfi. Inför Kommek Lean bemanning inom sjukvården ställer nya krav på chefen. Avknoppning Lägesrapport från Stockholm Nr 3 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Profilen Inför Kommek Lean bemanning inom sjukvården ställer nya krav på chefen Kfi Betydelsefullt

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3=10 efter fallande F Units with F5*10 by descending F 1 OCH 30856 77 DESSA 1188 153 LIGGER 563 229 PROBLEM 354 2 I 29551 77

Läs mer

2 miljarder DEBATT: Klart att jag blir ledsen över att bli misstänkliggjord AVTALS NYTT PROFILEN. Karteller, konkurrens och pensionsskuldsförvaltning

2 miljarder DEBATT: Klart att jag blir ledsen över att bli misstänkliggjord AVTALS NYTT PROFILEN. Karteller, konkurrens och pensionsskuldsförvaltning A F F Ä R S T I D N I N G E N F Ö R O F F E N T L I G S E K T O R #6 2006 FJORTONDE ÅRGÅNGEN PROFILEN Mats Odell (kd) Karteller, konkurrens och pensionsskuldsförvaltning Klart att jag blir ledsen över

Läs mer

AFFÄRSTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR MED OFFENTLIG UPPHANDLING

AFFÄRSTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR MED OFFENTLIG UPPHANDLING AFFÄRSTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR MED OFFENTLIG UPPHANDLING NUMMER 5 2013 4 2015 WWW.UPPHANDLING24.SE 6 sidor om förhandling Tips och fallgropar Upphandlingsutredningen två år senare: Tummetott Funktionsupphandling

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

30 000 kronor DEBATT. Vi är alla skyldiga AVTALSNYTT. PROFILEN Mona Sahlin Socialdemokraternas drottning PENSIONSSKULDEN

30 000 kronor DEBATT. Vi är alla skyldiga AVTALSNYTT. PROFILEN Mona Sahlin Socialdemokraternas drottning PENSIONSSKULDEN A F F Ä R S T I D N I N G E N F Ö R O F F E N T L I G S E K T O R #1 2007 femtonde ÅRGÅNGEN PROFILEN Mona Sahlin Socialdemokraternas drottning DEBATT Ta ökat ansvar för ansvarsfull bilism, kommunen Mattias

Läs mer

Grön affär i Härnösand

Grön affär i Härnösand kommunal Medlemstidning för Kommunalekonomernas förening # 3 2015 UPPHANDLING Önskas: bättre koll på affären LANDSTING Region Örebro samlar ihop sig KRÖNIKAN Ekonomer och inköpare förena er! Grön affär

Läs mer

Smartare välfärd. En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd

Smartare välfärd. En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd Smartare välfärd En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd Januari 2012 Smartare välfärd En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd Vi har för länge sedan lämnat diskussionen

Läs mer

en tidning från göteborgs stad upphandlingsbolaget # 1 2012 Många områden får Nya ramavtal Så agerar du vid avtalslöshet utbyte för

en tidning från göteborgs stad upphandlingsbolaget # 1 2012 Många områden får Nya ramavtal Så agerar du vid avtalslöshet utbyte för fördelen upphandlingsbolaget en tidning från göteborgs stad # 1 2012 utbyte för social hänsyn Många områden får Nya ramavtal Så agerar du vid avtalslöshet Vi gillar att ni ställer krav vart tar alla pengar

Läs mer

En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks förslag till handlingsprogram för entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg Stefan Jönsson 2008-10-17(utkast)

Läs mer

Utförd av Christer Anderson på uppdrag av IFS. Kontaktuppgifter christer.andersson@safetrade.se Tfn: 08-591 139 40 Mob: 0762-95 31 25

Utförd av Christer Anderson på uppdrag av IFS. Kontaktuppgifter christer.andersson@safetrade.se Tfn: 08-591 139 40 Mob: 0762-95 31 25 Utförd av Christer Anderson på uppdrag av IFS Kontaktuppgifter christer.andersson@safetrade.se Tfn: 08-591 139 40 Mob: 0762-95 31 25 Inledning Stiftelsen IFS genom dess VD, Maroun Aoun; har beställt denna

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING

OFFENTLIG UPPHANDLING ANNONS HELA DENNA TIDNING AR EN TEMATIDNING FRÅN VHS UPPHANDLING I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS OFFENTLIG UPPHANDLING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD UPPHANDLING JANUARI 2006 DEN PERFEKTA UPPHANDLINGEN FINNS

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Vägledning för behovsdriven utveckling

Vägledning för behovsdriven utveckling Vägledning för behovsdriven utveckling Vägledning från E-delegationen Version 2.0, 2015-06-17 E-delegationen Vägledning för behovsdriven utveckling 2.0 2 (100) Denna version av vägledningen har tagits

Läs mer