ROLF SOLLI. 3,5 miljarder AVTALSNYTT. Reporäntan höjs till 3,75 procent PROFILEN YLVA MANNERVIK. Upphandling handlar om att se till helheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROLF SOLLI. 3,5 miljarder AVTALSNYTT. Reporäntan höjs till 3,75 procent PROFILEN YLVA MANNERVIK. Upphandling handlar om att se till helheten"

Transkript

1 AFFÄRSTIDNINGEN FÖR OFFE # FEMTONDE ÅRGÅNGEN TLIG SEKTOR FÖRSÄKRINGSKASSAN; 3,5 miljarder kronor felaktigt utbetalda PROFILEN YLVA MANNERVIK Inköpssamordning vid ESV Upphandling handlar om att se till helheten EKONOMI ROLF SOLLI Professor Handelshögskolan Dags att medborgarna får säga sitt EKONOMI Reporäntan höjs till 3,75 procent Läs om de nytecknade ramavtalen i AVTALSNYTT SÄRSKILDA FÖRVARINGSENHETER sidorna 45-57

2 Driftsäker produktion i höga volymer Sedan vi bytte till Konica Minoltas produktionssystem har kvalitén på våra arbeten blivit mycket bättre I november 2005 köpte Universitetstryckeriet i Uppsala sin första bizhub PRO 1050 av Konica Minolta. Sedan dess har den troget producerat över 11,6 miljoner svartvita kopior och utskrifter. De var så nöjda med kvalitén och driftsäkerheten att de ett år senare införskaffade ytterligare en bizhub PRO När de för några månader sedan skulle investera i ett nytt färgproduktionssystem var det lätt att välja leverantör och system, eftersom då hade bizhub PRO C6500 kommit ut på marknaden. Tryckerichefen Mikael Sydstrand säger Sedan vi bytte till Konica Minoltas produktionssystem har kvalitén på våra arbeten blivit mycket bättre och råkar vi ut för ett driftsstopp så är de kunniga och trevliga servicekillarna snabbt på plats. Vad som avgjorde att vi valde Konica Minolta och Koneo Uppsala som leverantör var systemens prestanda och att de klarade av att trycka på offset papper samt i formatet B4 dvs 364 x 257 mm. Konica Minolta är ett världsomspännande företag med 75 miljarder i omsättning och ca anställda. I Sverige representeras Konica Minolta av helägda dotterbolaget Konica Minolta Business Solutions Sweden AB med huvudkontor i Solna. Vi har dessutom avdelningskontor i Malmö, Helsingborg och Göteborg. Konica Minolta har funnits på den svenska marknaden sedan Vi är 115 anställda och omsätter ca: 350 miljoner kronor.

3 10. Elektronisk upphandling INNEHÅLL OFFENTLIGA AFFÄRER NR PROFILEN Ylva Mannervik har alltid jobbat med styrning som metod och tidigare haft en rådgivande roll. I samband med att hon tillträdde tjänsten som funktionsansvarig för statlig inköpssamordning i mars, var det dags att ta ansvar för ett sakområde. 12 UPPHANDLING Konkurrensverket ny tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. Tillsynen av de offentliga upphandlingarna kommer att stärkas. Från den 1 september ansvarar Konkurrensverket för tillsynen av de offentliga upphandlingarna. 18. Anders Vredin, Riksbanken, ang. reporäntan 19 EKONOMI Mycket har skrivits om hur kineserna kom till Kalmar, men mindre om vilken enorm revansch Kalmar kommun har gjort de senaste åren. Ofrånkomligt öppnas även affärsmöjligheter upp för hela Sverige. Läs om Kalmars revansch som handelsstad. 45 AVTALSNYTT Här presenteras avtalen gällande Särskilda Förvaringsenheter. 38. Ro och harmoni på konferensen 58 KRÖNIKA Om utbrändheten i Sverige gäller att alla nu åter talar om den, men likafullt inget görs för att förhindra den. Frågan har alltså fått förnyad aktualitet sedan Socialstyrelsen föreslagit en mer restriktiv hållning till sjukskrivning för utbrändhet. Förvisso kan repression förebygga sjukskrivning men knappast själva tillståndet. 45. Läs om avslutade ramavtal i Avtalsnytt 3

4 AVSNITT OFFENTLIGA AFFÄRER # UPPHANDLINGSDAGARNA 2008 För att är källan till kunskap goda affärer Folkets Hus, City Conference i Stockholm Nu är det dags igen! Januari 2008 På vår webbplats presenterar vi nu det nya programmet för UHD 2008 med samtliga ämnen och talare på föreläsningarna. Bland talarna finns Claes Norgren, Generaldirektör för Konkurrensverket och Kristina Axén Olin, Finansborgarråd Stockholm Stad. Läs, begrunda och boka upp dig i god tid, det lönar sig... Claes Norgren Generaldirektör Konkurrensverket Gå in på vår webbplats och boka plats nu! Kristina Axén Olin Finansborgarråd Stockholm Stad Sagt om UHD 2007: Inspirerande och intressanta föreläsningar. Anna Ulfsdotters föredrag för leverantörer, mycket bra! Har fått en ökad förståelse för ramavtal. Nyttigt att träffa kollegor från andra håll i Sverige och utbyta erfarenheter. Bra presentation av Viktoria Callenmark, hon talade med engagemang och inlevelse. Innehållet var mycket informativt. Bra mingel! Upphandlingsdagarna är ett utmärkt tillfälle att skapa nya kontakter. Upphandlingsdagarna 2008 är ett samarbete mellan 4

5 AFFÄRSTIDNINGEN FÖR OFFE # FEMTONDE ÅRGÅNGEN FÖRSÄKRINGSKASSAN; 3,5 miljarder kronor felaktigt utbetalda Offentliga Affärer utges av VD och Ansvarig utgivare Urban Nilsson Ekonomi Monika Beiring Redaktionsledning Elin Kärnevik Journalister Ingrid Saarva Tina Lundberg Arne Öster Klas Bergqvist Kent Mossheden Krönikör Tina Lundberg Monica Johansson Annonser/Traffic Henrik Tonström Layout Stromia-Futurum Grafiska AB Prepress och tryck Stromia-Futurum Grafiska AB Projektledning Stockholm Anita Sanderholm Kent Mossheden Göran Welander Projektledning Göteborg Ingvar Ax TLIG SEKTOR PROFILEN Ylva Mannervik Inköpssamordning vid ESV Upphandling handlar om att se till helheten EKONOMI Rolf Solli Professor Handelshögsskolan Dags att medborgarna får säga sitt EKONOMI Reporäntan höjs till 3,5 procent Adresser Göteborg (HK): Hexanova Media Group AB Box 31014, GÖTEBORG Tel Fax AVTALSNYTT Läs om de nytecknade ramavtalen i SÄRSKILDA FÖRVARINGSENHETER sidorna Stockholm: Hexanova Media Group AB Grosshandlarvägen 5, Årsta Tel , Fax Stockholm satsar 650 miljoner på IT Den borgerliga alliansen i Stockholm har avsatt 650 miljoner kronor på en omfattande IT-satsning som ska göra Stockholm till världsledande i grenen ge medborgarna möjlighet att via nätet få information och service. Från din hemdator ska du bland annat kunna söka dagisplats och se ditt barns kötid, jämföra stadens grundskolor och gymnasieskolor före val, kolla om din åldriga släkting fått den service han eller hon har betalt för inom äldrevården och hemtjänsten samt söka bygglov och kolla upp hur det går med detta. Många stockholmare har dator hemma och det finns även ett stort antal datorer på bibliotek, i skolor och på andra tillgängliga ställen. I satsningen ingår även att den som ringer staden i framtiden mycket lättare ska få ett besked av en person som vet något. IT-satsningen betyder också att många miljoner satsas på utbildning av stadens personal. Socialdemokraterna är i grunden positiva till satsningen, men vill inte satsa lika mycket som den borgerliga majoriteten. Dåligt ljud stoppar polisradiosystem Utbyggnaden av det nya digitala radiokommunikationssystemet Rakel har inte gått smärtfritt. Provdriften har stoppats flera gånger på grund av en upplevd dålig ljudkvalitet och fel där olika versioner av program kolliderat med varandra. Tanken var att utbyggnaden skulle vara klar 2010, men införandet ligger nu mer än ett år efter tidtabellen. Leverantör av Rakel är ett konsortium bestående av Saab, EADS och Eltel Networks. När systemet är fullt utbyggt, efter sju etapper, är det tänkt att omfatta runt användare inom statliga och kommunala myndigheter och företag. av hemtjänsten, anhöriga står för merparten av omsorgen. I en ny rapport från Socialstyrelsen varnas nu för att gränsen är nådd. Regeringen har utlovat en lag som garanterar stöd åt anhöriga, men kan inte ge besked om när den kommer. Färre i vården anmäls för misstag Allt färre läkare och sköterskor anmäls av Socialstyrelsen för misstag eller felgrepp i vården. Socialstyrelsen väljer att hellre söka brister i organisationen än att hänga ut enskilda personer. Minskningen av antalet anmälningar framgår tydligt i den genomgång som TT gjort av statistiken hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). HSAN beslutar om disciplinpåföljder som varning och erinran, liksom om indragen legitimation eller inskränkningar i yrkesbehörigheten i svårare fall. Idéskolor för mångfald Tångenskolan (Tuve) och Hjällboskolan (Hjällbo) i Göteborg har tillsammans med tolv andra grund- och gymnasieskolor i landet valts ut för att fungera som idéskolor för mångfald under de närmaste åren. Myndigheten för skolutveckling, MSU, har utsett skolor som har elever med olika etnisk, social, språklig och kulturell bakgrund, för att fungera som förebilder. De ska arbeta på ett medvetet sätt fär att förbättra utbildningen och skapa lika villkor för olika grupper och ställa sina erfarenheter till förfogande för andra liknande skolor. Skåne vill ha mer av pendlarnas skatt Närmare danskar bor i Sverige men jobbar och skattar i Danmark. Bara drygt 8 procent av deras löner går tillbaka till Sverige. Malmö stad förlorar i år 91 miljoner kronor och kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu, kräver snabba åtgärder. Urban Nilsson Ansvarig utgivare ISSN Offentliga Affärer distribueras till chefer, inköpare och upphandlare inom den offentliga sektorn. Det är Sveriges största affärsmagasin riktat till hela den offentliga sektorn. För en detaljerad distributionslista, kontakta vår annonsavdelning. Anhöriga ofta ensamma vårdare av dementa Antalet demenssjuka personer i Sverige ökar och fler och fler bor kvar hemma. De får oftast förhållandevis lite hjälp 5

6 AVSNITT NYHETER OFFENTLIGA AFFÄRER # Cristina Husmark Pehrsson kommenterar Försäkringskassans siffror om felaktiga utbetalningar Felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen kan kosta upp till drygt 3,5 miljarder kronor varje år. Det är Försäkringskassans bedömning i en rapport till regeringen, baserad på slumpmässiga kontroller. Cristina Husmark Pehrsson Största delen av de felaktiga utbetalningarna beror på oavsiktliga fel. Kostnaden för misstänkta brott uppskattas till cirka 1 miljard kronor per år. Det är kinesiska Shanghai Jiao Tong University som för femte året rankat världens bästa universitet. Allra bäst är, även i år, Harvard University i USA. Den amerikanska dominansen är total i USA finns drygt hälften av Försäkringskassans rapport om fusk och felaktiga utbetalningar är oroväckande. - Det är oacceptabelt att omfattningen av mängden felaktiga utbetalningar och fusk uppgår till miljardbelopp. Det krävs betydligt bättre samordning och ökade insatser för att stävja fusk och felaktiga utbetalningar, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. Regeringen har gett Försäkringskassan extra resurser i syfte att förhindra felaktiga utbetalningar år 2006 och Regeringen har också infört en ny lag från den 1 augusti som ger bättre förutsättningar för att beivra bidragsbrott. Kommunerna dåliga på att förvalta kapital De kommuner och landsting som har aktiv förvaltning av sitt fonderade pensionskapital lyckas dåligt. Deras genomsnittliga avkastning på svenska aktier under perioden har årligen varit 1,5 procentenheter sämre än index. Enligt konsultföretaget Agenta har kommunerna en alltför försiktig kapitalförvaltning och bristande kompetens, skriver Dagens Industri. Fyra svenska universitet på 100-topplista Det finns inga regler om att kommuner och landsting ska ha en kapitalförvaltning eller riktlinjer för hur den i så fall ska se ut. I kommunallagen finns dock allmänna regler om att kommuner inte ska ägna sig åt spekulation och att deras investeringar ska ge en god avkastning till låg risk. Det ligger i sakens natur att kapitalförvaltningen blir försiktig. Arne Öster I Solna, Stockholm, Uppsala och Lund finns fyra av världens hundra bästa universitet. de 100 bästa universiteten. I Europa finns 34. På delad femteplats finns Sverige. Arne Öster Under första halvåret 2007 polisanmäldes också nästan dubbelt så många fall av misstänkt bidragsfusk som under hela Siffrorna som Försäkringskassan redovisar är ett Flera kommuner och kommunala vattenverk upptäckte de höga halterna av nonylfenoler i avloppsvattnet för ungefär tio år sedan. Hur giftet hamnar där har varit en gåta och stora ansträngningar har gjorts för att hitta källan. Inom EU är det nämligen förbjudet att använda nonylfenol eller nonylfenoletoxilat, som bryts ner till nonylfenol, i verksamheter som innebär att ämnet kan komma ut i miljön. Textilier importerade från länder utanför EU innehåller farliga miljögifter, ämnen som till stor del kommer ut i den svenska vattenmiljön. Det är dags att EU och de svenska myndigheterna sätter stopp för detta, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen. Nonylfenol är svårnedbrytbart och tas upp av växter och djur i miljön. Ämnet är mycket giftigt för vattenorganismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter på miljön. tungt argument för att gå vidare i detta arbete. Arne Öster Miljögåta har fått sin lösning: Miljögiftet nonylfenol i vatten kommer från handdukar I nästan tio år har svenska reningsverk stått frågande till varifrån de höga halterna av det farliga miljögiftet nonylfenol kommer. Analyser som Naturskyddsföreningen nu gjort av handdukar visar att dessa innehåller så höga halter av giftet att det kan förklara halterna i avloppsvattnet. Tyg eller otyg? Inför Naturskyddsföreningens kampanj Tyg eller Otyg? under Miljövänliga Veckan (v. 40) har föreningen låtit analysera 20 handdukar inköpta i svenska butiker. Alla handdukarna visade sig innehålla nonfenoletoxilat, ett ämne som snabbt bryts ner till nonylfenol. I en av handdukarna, en handduk inköpt på Coop, var halten mycket hög - 1 procent. Resultatet av analysen är nu överlämnat till Kemikalieinspektionen som ska avgöra om åtgärder ska vidtas mot återförsäljarna. Analyserna visade också att handdukarna innehöll flera olika tungmetaller, bland annat bly, kadmium och krom. Dessutom innehöll flera handdukar formaldehyd och några brom i höga halter. Nonylfenol används i olika tvättprocesser under tillverkningen av handdukarna. Arne Öster 6

7 OFFENTLIGA AFFÄRER # NYHETER AVSNITT När barnen väljer själva minskar risken för hudcancer För första gången har forskare lyckats påvisa sambanden mellan lek, minskad solexponering och ökad koncentrationsförmåga. När barn fritt kan välja miljö för sina utelekar, väljer de oftast kuperad terräng, buskar och träd och med möjligheter att gömma sig. På så vis finner de automatiskt skydd för solen. Forskningen har under senare år påvisat att detta slags utemiljöer främjar barns fysiska aktivitet och innebär en gynnsam grad av solexponering. Det senaste är att man lyckats visa positiva samband även med ökad koncentrationsförmåga. - För första gången har vi kunnat koppla ihop alla tre sakerna; ökad fysisk aktivitet, gynnsam solexponering och bättre koncentrationsförmåga. Dessutom är det platsens förutsättningar som skapar dessa gynnsamma synergieffekter, menar Cecila Boldemann, forskare vid Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting. Föreläste på konferensen Cecilia Boldemann gästade årets konferens Skapande Uterum i Göteborg Den grundläggande utrustningen för infrastrukturen ryms i tio containrar och här finns flygledartorn, radarutrustning, banljus, kommunikationsutrustning, stabsutrymmen och annat som behövs för att bygga upp en flygplats från noll. - Det är en logistisk utmaning att få det här att fungera, säger Jan Aspenstam, produktionsledare vid FMV. Vi har utfor- m a t systemet så att det ska vara lätt att transportera och samtidigt kunna möta de krav som en noga reglerad verksamhet som flyg ställer. Försvarsmaktens flygbasbataljon/t är de som bygger och driver den mobila flygbasen. T står för transportabel och betyder ett förändrat flygbassystem. den 3-4 september och berättade då om de senaste rönen. Bakom resultaten står bland annat forskarna Fredrika Mårtensson, SLU Alnarp, som utvecklat ett verktyg att diagnostisera barns utemiljöer, Ulf Wester, Statens Strålskyddsinstitut, expert på den så kallade sky-view-faktorn, som är ett effektivt sätt att mäta graden av fri himmel och ett indirekt mått på graden av solexponering. Gamla forskningsresultat bekräftas på nytt, samtidigt som vi lagt till nya pusselbitar. Nu är det bara den politiska viljan som måste till, anser Cecilia Boldemann. Mobil flygbas klar för NBG FMV har lämnat över materielen till den första av två mobila flygbasbataljoner. På tre dagar kan en fullt fungerande flygplats byggas var som helst i världen. Den tidigare modellen med fasta flygbaser runt om i landet ersätts med ett system som är geografiskt oberoende och kan sättas upp i princip var som helst, i Sverige eller i världen. Tre dagar efter det att materielen anlänt kan den vara en fungerande flygplats. Delar av det transportabla förbandet ska kunna användas i Nordic Battlegroup, EUs snabbinsatsstyrka, där Sverige går in från årsskiftet. Det innebär att olika typer av uppdrag kan bli aktuellt. En mindre insats kan vara att delta i en samövning med andra nationer i ett par veckor. En större insats kan vara att upprätta och driva en militär flygplats i upp till sex månader. Flygbasbataljonen betjänar de flygförband som är stationerade vid den upprättade flygplatsen, även utländskt flyg, men då utan flygunderhållstjänst. Arne Öster Det offentliga rummet är allas rättighet. Barn måste fritt efter mognadsnivå kunna röra sig och välja platser för sina aktiviteter. När vi nu vet att de dessutom gärna väljer hälsomässigt gynnsamma miljöer, borde planeringen inriktas på att skapa de gynnsamma omständigheter som drar barn och unga till sig, menar Petter Åkerblom, konferensledare och koordinator för Moviums nationella samordningsuppgift beträffande utvecklande utemiljöer för barn och unga. Ny planeringsmetod På konferensen deltog även Ulla Berglund, forskare vid SLU i Uppsala, som berättade om en alldeles ny metod för att tillsammans med barnen upptäcka barnens egna viktiga platser, en GIS-baserad planeringsmetod som effektivt bidrar till att göra barns röster hörda i planeringen. Ger klimatförändringen upphov till nya affärsmöjligheter? - Seminarium i Göteborg om klimatförändringen Arne Öster Under våren och sommaren har den globala klimatförändringen tagit plats runt frukost- och styrelsebord över hela världen i en helt ny omfattning. Under ett eftermiddagsseminarium den 4 september sammanfattade Business Region Göteborg nuläget och belyste de affärsmöjligheter dramatiken kan ge upphov till. På seminariet Klimatförändringen Möjlighet till nya affärer för ditt företag, den 4 september på Läppstiftet Konferens vid Lilla Bommen i Göteborg, medverkade bland andra meteorolog Martin Hedberg från Swedish Weather & Climate Centre SWC. Hedberg beskrev förändringarna och dess konsekvenser för såväl natur och människa som företag. Seminariet gav också exempel på göteborgsbaserade företag med ett affärsdrivet miljötänk som utgångspunkt ett par av dessa medverkade under dagen. Business Region Göteborg arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Det är ett ickevinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målet är att bidra till en stark tillväxt, hög sysselsättning samt ett mångsidigt näringsliv i regionen. Arne Öster 7

8 AVSNITT PROFILEN OFFENTLIGA AFFÄRER # Ylva Mannervik; Upphandling handlar om att se till helheten Ylva Mannervik med kollegorna Jolanta Feliga och Elisabeth Perntz. Sedan den 1 januari 2006 har ESV, Ekonomistyrningsverket, varit huvudman för att kostnadseffektivisera myndigheters inköp för att spara pengar åt staten. - Vårt uppdrag är att utveckla, samordna och följa upp. Det handlar också om att hela tiden titta på de ramavtal som finns. Ha överblick och föra en diskussion om hur ramavtalen skall se ut för att möta myndigheternas behov och hur marknaden ser ut, säger Ylva Mannervik, funktionsansvarig för statlig inköpssamordning vid ESV. Över 600 myndigheter får stöd i sina inköp av tolv myndigheters upphandling av de statliga ramavtalen. Genom att nyttja de fördelaktiga villkoren i den statliga inköpssamordningens ramavtal, sparas även tid för egen upphandling. Därmed minskas också kostnaderna för den enskilda myndighetens upphandlingsarbete. - Min ambition just nu är att få myndigheterna att träffas mer regelbundet för att utbyta kunskap och erfarenhet, säger Ylva. Våga prova nytt Sedan i början av 90-talet har Ylva Mannervik arbetat inom statlig förvaltning på olika departement. Bland annat har hon varit på RIKSREVISIONSVERKET, budgetavdelningen på finansdepartementet, därefter på UD. För Ylva är det oerhört viktigt att fokusera på möjligheterna och våga prova nytt. - Ekonomi kan aldrig stå själv, utan måste vara kopplat till människor och verksamhet. Alla verksamheter består av människor, hur de agerar och reagerar på olika beslut. Det handlar om att se och förstå olika perspektiv. Ta reda på människors potential och stötta dem att dra nytta av den, det gillar jag, fortsätter hon. Beteendevetare och ekonom Ylva har alltid jobbat med styrning och metod och tidigare haft en rådgivande roll. I samband med att hon tillträdde tjänsten som funktionsansvarig för statlig inköpssamordning i mars, var det dags att ta ansvar för ett sakområde. - För mig är det viktigt att ha bra chefer och goda förebilder. Hade det inte varit för Yvonne Gustafsson, generaldirektör på ESV, hon är en sådan, hade jag inte varit där jag är idag. Hon är min förebild, säger Ylva. I botten är Ylva Mannervik beteendevetare och ekonom. - För mig är kopplingen glasklar. Ekonomi har alltid varit grunden i 8

9 OFFENTLIGA AFFÄRER # PROFILEN AVSNITT - För mig är det viktigt att ha bra chefer och goda förebilder. Elisabeth och Ylva. mitt yrkesverksamma liv, samtidigt som inriktningen alltid har varit att försöka se alla delar av verksamhetens helhet. Att ha ett helhetsperspektiv har verkligen varit avgörande för mig att förstå, menar Ylva. Hon tycker det är oerhört stimulerande och utmanande att få en tydlig koppling och balans mellan verksamhet och ekonomi, i så väl planering som uppföljning. Allt oftare lyckas hon. Fokusera på rätt saker - En fråga som har följt mig genom åren från riksrevisionsverket, regeringskansliet och nu till ESV är hur vi använder skattebetalarnas pengar allra bäst. Det handlar inte bara att göra bra saker, utan även rätt saker, menar Ylva. Val är något som Ylva ständigt möter och ställs inför. Om hon tvekar över vilket beslut hon skall ta, är det viktigt för henne att alltid ta reda på mer för att verkligen förstå. - Jag är inte expert, men för mig handlar det dels om att analysera, men lika mycket om konsekvenstänkande, säger Ylva. Det handlar också om att omge sig med kloka människor. Stå öppen för nya idéer och nya kontakter. Lika viktig är det att inte fastna i gamla strukturer. - Jag har fantastiska, duktiga och kunniga människor runt mig. När beslut är taget, kan det givetvis ibland uppstå besvikelse hos människor. Då är det även viktigt för mig att kunna möta och hantera reaktioner på ett respektfullt och konstruktivt sätt, menar Ylva. Ett pedagogiskt förhållningssätt För Ylva handlar det om att ha en slags pedagogisk egenskap där hon försöker vara oerhört tydlig och förklara varför vissa val görs. - När jag använder mig utav pedagogik går det mycket lättare. Jag vill att folk jag möter även skall förstå varför vissa beslut har tagits. Ett pedagogiskt förhållningssätt är underskattat idag, anser Ylva. Allteftersom samtalet pågår uppenbaras Ylva Mannervik prestigelöshet, samtidigt som det även uppenbaras något annat - ett ansvarstagande i mötet med människor. Det handlar inte bara om ekonomi. - Ekonomi kan aldrig stå själv, utan måste vara kopplat till människor och verksamhet. PERSONLIGT OM YLVA MANNERVIK: Motto: Att våga är att förlora fotfästet en stund, att inte våga är förlora en del av sig själv. Kirkegaard Drivkraft: Att se människan och verksamheters potential, se dem utvecklas och dra nytta av det. Ett avgörande minne: Hennes mellanstadielärare, Torgny Hansson. Han gav alla i klassen en trygghet att våga stå för sina åsikter och även respektera att andra kan ha andra åsikter. Råd till ungdomar: Våga prova nytt och samtidigt vara öppen för att det finns olika sätt att se på saker, fler perspektiv. Hemligt: Arbetat som guide på Carl Larsson gården. Första arbete: Hon krattade tång vid stränderna på Hönö, för tio kronor i timmen. Tina Lundberg FAKTA ESV har i uppdrag att utveckla den ekonomiska styrningen för regeringen, regeringskansliet och våra andra statliga myndigheter. Uppdraget innebär även att analysera och ställa prognoser av statens ekonomi. Den totala omsättningen för ramavtalen som ingår i den statliga inköpssamordningens uppgick 2006 till cirka 7 miljarder kronor. Upphandlingsprocessen Förstudie Marknadsundersökning Användarbehov Utvärdering av tidigare ramavtal Övergripande kravformulering Beslut om upphandling Beslut om upphandling enligt LOU samt upphandlingens omfattning Annonsering Förfrågningsunderlag Specifikation av samtliga krav (tekniska och kommersiella villkor m. m.) Förfrågningsunderlag till anbudsgivaren Anbud kommer in Kontroll av anbudsgivarens ekonomi och tekniska förmåga Utvärdering av anbud Skall-krav uppfyllda Börkravsanalys Prisjämförelser Värdering av produkt- och tjänsteutbud Beslut Beslut om val av leverantörer Information om tilldelningsbeslut skickas ut Ramavtal tecknas Omfattar villkor om möjlig förlängning Förvaltningen kan avropa (beställa) från avtalen utan egen upphandling Information om nya ramavtal Seminarier Vägledningar Pressmeddelande Förvaltning Uppdatering av ramavtal, nya priser/versioner Kontakt med leverantörer och användare Uppföljning Källa: ESV 9

10 AVSNITT UPPHANDLING OFFENTLIGA AFFÄRER # Elektronisk upphandling allt vanligare Allt fler kommuner använder sig idag av elektronisk upphandling för sina inköp. Till sin hjälp för att administrera och sköta datatrafiken använder många sig av upphandlingsverktyget 123smart. 123 smart gör upphandlingen rättvis Upphandlingssystemet fungerar som så att du som inköpare precis som vanligt definierar vad det är du vill köpa, när du vill köpa det och övriga villkor förknippade med anbudsgivningen. Som inköpare väljer du också ut de leverantörer som du vill skall vara med och bjuda. Dessa leverantörer bjuder du sedan in via mail. För att komma åt offertunderlaget hänvisar du till den elektroniska upphandlingen och meddelar dem samtidigt det lösenord de behöver för att kunna deltaga. Det betyder att alla leverantörer får tillgång till samma information vid samma tillfälle. Av handlingarna framgår också när budgivningen börjar och när den avslutas. Så fort någon lämnar ett anbud, får de övriga deltagarna ett meddelande per mail eller sms om att nu finns ett nytt bud. De får dock inte reda på vem som lämnat vilket bud. Som budgivare har du nu möjlighet att svara med ett lägre bud eller avstå. Precis som vilken auktion som helst. För att inte någon skall kunna vänta ut de andra och lämna sitt lägsta bud i elfte timmen, 2 minuter före anbudets stängning, förlängs automatiskt anbudsgivningen med 30 eller 60 min efter sista bud. Remissinstanser positiva till elektroniska auktioner Frågan om det är tillåtet med elektroniska auktioner för stat och kommun har aldrig prövats rättsligt. Däremot har frågan lämnats ut på remiss redan den 20 mars Svaren har nu lämnats in och samtliga tillfrågade instanser är uttalat positiva. Konkurrensverket kommer troligen därför inom kort att lämna ett lagförslag till Riksdagen där elektroniska auktioner godkänns som metod. Nyhet Programvara! Tack vare Dustins sammanslagning med TCM kan du som avropar från Verva och Kommentus nu köpa dina mjukvaror hos Dustin - Sveriges mest kompletta IT-leverantör. Optimal licenshantering Vi på Dustin hjälper dig även att köpa rätt licens på rätt avtal och ger dig en tydlig överblick över din licensmiljö. För mer information ring oss på eller mejla till Som auktion, fast tvärtom Alla vet hur roligt det är att gå på auktion. När buden höjs är det lätt att ryckas med. Ibland har man tur och gör ett fynd, andra gånger rycks man med i budgivningen och bjuder mycket mer än man ursprungligen tänkt sig. Likadant fungerar elektronisk upphandling. Med en viktig skillnad. Det är den som bjuder lägst som kammar hem affären. Men den störste vinnaren är ändå den köparen, som ju vet att han verkligen fått det bästa priset. Bussdäcken blev 34 % billigare Göteborgs Stads upphandlingsenhet är en av de kommuner som regelbundet använder sig av smart123. Exempelvis, när man skulle köpa in däck till stadstrafikens bussar, fick man ner priset med 34 %. Man kan tycka att upphandlingen av bussdäck skulle kunna leda till diskussion bland förlorande leverantörer. Att man skulle säga, det var ett gammalt däck som vann, med omodernt mönster, teknologi, eller felaktig gummiblandning. Men inget av detta hände. Samtliga accepterade och någon diskussion uppstod aldrig. Upphandlingsprogrammet fungerar för de flesta situationer Göteborg stad har använt sig av programmet när man köpt inte bara bussdäck, utan även smörjoljor. Linköpings universitet använder det. Halmstad Kommun har köpt pc med hjälp av det, Luleå/Skellefteå för att köpa antivirus program. Programmet gör inköparen omutbar Alla anbudsgivare får tillgång till samma information samtidigt. Genom att alla själva kan följa budgivningen på nätet minimeras risken för att inköparen skall kunna beskyllas för att favorisera en viss leverantör. Och som sagt, det fungerar för väldigt många typer av inköp. Klas Bergqvist 10

11 OFFENTLIGA AFFÄRER # UPPHANDLING AVSNITT Förbättra inköpsarbetet genom att analysera verksamheten ur flera perspektiv Visst är det viktigt att visa handlingskraft och snabbt påbörja ett förändringsarbete. Lika viktigt är att snabbt kunna påvisa resultat. Inte sällan blir det så att man får ta ett eller flera steg tillbaka under arbetet och rätta till onödiga misstag som i ett tidigt skede kunde ha undvikits. Resursslöseri och kanske under flera år framåt tvingas bedriva en verksamhet som inte alls förändrats till det bättre. För många år sedan lärde sig bilindustrin i västvärlden av japanerna. Antal fel i tillverknings-processen och antalet reklamationer från kunder var mycket lägre hos japanska bilföretag än hos de västerländska. Dessutom var tillverkningstiden av bilar betydligt kortare. Det visade sig att hemligheten var att låta många personer tidigt fick tycka till om idéer, planer och man tillät även att detta förberedande analys- och planeringsarbete fick ta tid. Efter en analys ur flera olika perspektiv tog man beslut om inriktning och satte full fart i produktionen. Som en parallell till detta kan man fråga sig varför vi generellt måste vara så snabba på att genomföra förändringar i inköpsarbetet? Enkla lösningar som snabbt förväntas ge resultat. Att snabbt åtgärda de mest synliga symptomen med vad vi tror är den rätta medicinen. Inget kan vara mer fel. Utan en ordentlig analys av hela inköpsverksamheten famlar vi i mörkret. Rättar fel genom att urskillningslöst skapa ytterligare något styrande dokument. Symptomen på att något är fel kan vara många. Kvalitetsbrister i upphandlingar, var och en gör lite som man själv vill, ingen vågar ta beslut, brister i rutiner, kvalitetssäkring och beslutsunderlag, konsekvent resurseller kompetensbrist eller svårigheter att samordna inköpsverksamheten inom organisationen. Oavsett om det är ett ordinärt anskaffningsbehov som initierar en konkret upphandling eller om det är en övergripande problemställning är det viktigt att konkretisera problemet. Många gånger används ogenerat tidigare dokument och underlag. Klippa och klistra funktionen är flitigt använd. Utgångspunkten blir m a o alltför ofta tidigare sanningar. Ett faktaunderlag många gånger flera år gammalt och utan hänsyn till att förändringar ägt rum i vår omvärld, uppgifter eller interna faktorer i organisationen. Analysfasen blir alltför ofta inbyggt som en del av upphandlingen eller början av ett utvecklingsarbete. Arbetet med att definiera krav och avtalsvillkor sätt i fokus. Beslutsunderlaget för att ex. kunna ge en välgrundad inriktning eller direktiv ges i fall de någonsin tas fram löpande med att arbetet fortskrider. Konkretisera därför problemet utifrån ett beskrivet nuläge och ett önskat framtida läge. Sätt mål för vad som skall åstadkommas och ta rätt beslut utifrån de alternativ som presenteras. Låt dessutom analysen genomföras med andra resurser än med samma som skall genomföra det fortsatta arbetet. Åtminstone skall analysarbetet ledas av någon som inte får möjligheten att bädda mjukt åt sig själv. Jag upplever i kontakten med många ansvariga för inköp och upphandling att mirakelmedicinen heter inköpspolicy. Detta dokument löser alla problem. Ja, du t o m undviker problem genom att skapa detta dokument. Självklart är inköpspolicyn som styrdokument nödvändigt. Dock finns inga standarddokument som fungerar. Varje myndighet är unik. Under förutsättning att det finns annat innehåll i policyn som skall vara styrande än prisbasbelopp kopplat till upphandlingsform finns all anledning att analysera verksamheten utifrån både ett organisations-, process-, rutin- och informationsperspektiv. Erfarenhetsmässigt finns mycket att vinna på att utgå från processperspektivet. Att identifiera hur inköpsflödet skall vara och därtill ansvar och roller tydliggör många gånger det som behöver ändras eller justeras för att få ett mer effektivt inköpsarbete. Baserat på hur man egentligen vill att det skall vara är det betydligt enklare att koppla bl.a. en inköpspolicy och andra både styrande och stödjande dokument. Dessutom blir det med detta arbetssätt en anpassad styrning för den egna verksamheten. Inte bara ett dokument att visa upp för revisorerna, men som aldrig används i praktiken. Kultur och attityden hos medarbetare är lätt att glömma bort. Mer eller mindre alla stöd och lösningar är IT-relaterade. Det är viktigt att komma ihåg att förändringsarbete generellt och i synnerhet när det gäller inköp handlar om människor. Inköpskulturen och attityden styr naturligtvis beteendet. Inget IT-stöd i världen kan ändra på detta. Vid sidan om att klarlägga hur styrning och stöd skall fungera måste som regel även en beteendeförändring komma till stånd. På samma sätt som planering sker för övrig verksamhet är det Jag upplever i kontakten med många ansvariga för inköp och upphandling att mirakelmedicinen heter inköpspolicy. naturligtvis nödvändigt att även planera hur en förändring av attityder och kultur skall förändras. Några av framgångsfaktorerna är förankring i högsta ledningen, förmågan att hitta ambassadörer i organisationen och hur lyckosam man är i att engagera medarbetarna i arbetet. Vikten av att löpande kommunicera varför förändringsarbetet görs och vilken nytta detta skall åstadkomma kan inte nog betonas. Genomför en grundlig analys före varje förändringsarbete av inköpsverksamheten. Undvik att snabbt Logga in på och hitta jobbet som kommer få dig att le! Arbetssökande kan söka i vår omfattande databas av relevanta, aktuella uppdrag över alla jobbkategorier. Missa inte chansen att ta nästa steg i din karriär: logga in på Jobs.se! Jan Blom, Enhetschef VHS fånga in gamla sanningar utan belys problematiken utifrån flera av perspektiven; organisation, process, styrande- och stödjande dokument och informationsresurser. Avsätt en unik person att leda arbetet för att säkerställa objektivitet. Konkretisera problemställningarna genom att utgå från situationen idag jämfört med hur det borde vara. Glöm inte bort att förändringsarbetet i första hand handlar om människor i organisationen som på ena eller andra sättet behöver ändra sitt arbetssätt. Ingen tekniklösning kan åstadkomma detta. Analysera även vad som behöver göras kring kultur och attitydfrågor. Skapa engagemang i organisationen, ta hjälp av ambassadörer och kommunicera regelbundet varför förändringen behöver ske. Med tanke på bredden av ovan symptom finns det naturligtvis möjlighet att delvis träffa rätt genom att styra upp med tydligare riktlinjer genom ex. en inköpspolicy. Det räcker tyvärr inte enda fram. Dokumentet kommer att finnas men efterlevnaden blir minimal. Jag vill slå ett slag för att före beslut och åtgärder genomföra en ordentlig analys som belyser flera olika perspektiv. Detta ger ett bättre beslutsunderlag innan det fortsatta förändringsarbetet skall påbörjas. Jan Blom Enhetschef VHS Enheten för Upphandling jobs.se 11

12 AVSNITT UPPHANDLING OFFENTLIGA AFFÄRER #4 # Konkurrensverket ny tillsynsmyndighet för offentlig upphandling Tillsynen av de offentliga upphandlingarna kommer att stärkas. Från den 1 september ansvarar Konkurrensverket för tillsynen av de offentliga upphandlingarna. Claes Norgren Samtidigt avvecklas Nämnden för offentlig upphandling. Upphandlingsoch konkurrensfrågorna har en nära och naturlig koppling till varandra. Det bredare angreppssättet innebär en rad fördelar. Väl fungerande marknader kräver att konkurrensen fungerar, och de offentliga upphandlingarna utgör en stor och viktig del av ekonomin, säger generaldirektör Claes Norgren. Claes Norgren framhåller vikten av en fungerande tillsyn i det framtida arbetet. Bland annat ska Konkurrensverket granska om de offentliga aktörer som ska tillämpa upphandlingsreglerna verkligen gör det. Vi kommer att fokusera vår granskning på de väsentligaste överträdelserna. Ska vi lyckas med ambitionen att stärka tillsynen krävs dock att regeringen går vidare och ger oss möjligheter att ge sanktioner, till exempel böter, vid uppenbara överträdelser. Det aviserade regeringen i vårpropositionen, säger Claes Norgren. Enklare regelverk kring offentlig upphandling är en prioriterad fråga för Konkurrensverket. För att uppnå detta vill Konkurrensverket föra en dialog med marknadens aktörer om de regelverk som finns. Det är viktigt att vi har ett regelverk som säkerställer att även små företag/ upphandlare kan verka på marknaden. Konkurrensverket kommer att sprida information om upphandlingsreglerna och om den normgivning som sker i form av vägledande domar. En ny webbplats introduceras inom kort. Målet för vår verksamhet är att skapa väl fungerande marknader. Nya krav, till exempel att beakta miljöfrågor och olika etiska normer i samband med upphandlingar, är också viktiga frågor, säger Claes Norgren. Källa: Konkurrensverket En punktlighet på 96 % applåderar de flesta. Själva vill vi nå högre än så. Att 96 av 100 plan håller tiden gör oss till ett av de mest punktliga flygbolagen i branschen. Men eftersom vi bryr oss om dig, ska vi försöka förbättra oss ett par snäpp till. Välkommen ombord! 12 Våra destinationer är: Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vi flyger även till Bryssel. Boka via din resebyrå, eller på tel

13 OFFENTLIGA AFFÄRER # UPPHANDLING AVSNITT UPPHANDLINGSDAGARNA 2008 Perspektiv, kunskap, inspiration, möten. arenan som ger avtryck! Upphandlingsdagarna blir nu ännu större, bredare och djupare. Genom tre parallella seminariespår belyser vi upphandlingsfunktionen ur tre perspektiv: politiska, strategiska och ekonomiska. Mera härom nedan. En ny tid är här Utvecklings- och förändringstrycket på offentlig förvaltning och service växer. Nya förutsättningar och koncept betyder att upphandlare, ekonomer, strateger, politiker, verksamhetschefer och utvecklare måste hålla sig väl uppdaterade och vara beredda att handla, att utveckla och göra affärer. Just detta har legat till grund vid utformningen av programmet för Upphandlingsdagarna I huvudprogrammet lyfter ledande politiker och nyckelpersoner fram de övergripande, aktuell debattfrågorna se vidstående programöversikt. Konferensens sammanlagt 12 seminarier är fördelade på tre fokusområden med vardera fyra seminarier, enligt nedan. Var med på alla fyra seminarierna inom ett spår eller komponera ditt eget seminarieprogram. Tiderna är synkroniserade. Politiska perspektiv politisk styrning och medborgarinflytande. Konkurrensutsättning och upphandling av samhällstjänster. Spårvärd: Almega. Inriktningen är övergripande frågor relaterade till politik och konkurrensutsättning genom entreprenader, kundval och avknoppning inom områdena vård och omsorg, transporter, städtjänster med mera. Naturligtvis behandlas också de intressanta och kvistiga juridiska frågeställningarna. Strategiska perspektiv optimal upphandling. Upphandlarens kompetens och verktyg. Spårvärd: Akademikerförbundet SSR. Effektiv omvärldsbevakning och relevanta analyser ett måste, också i en politiskt styrd organisation. Ett seminarium i samverkan med Lunds Universitet. Omvärldsanalys ur upphandlarens perspektiv. Bo Gertsson, upphandlingschef i Staffanstorp, beskriver hur en ständigt fungerande omvärldsanalys är en grundläggande förutsättning för de goda affärerna. De ekonomiska analysernas betydelse och konsekvenserna av bra och dåliga offentliga upphandlingar. Rolf Solli, professor i ekonomi och föreståndare för GRI, Institut för tvärvetenskaplig forskning inom Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Gränsöverskridande samverkan mellan ett antal kommuner i Skåne - hur den akademiska teorin blev verklighet. Peter Lindgren, upphandlingschef i Tomelilla. Ekonomiska, tekniska och juridiska perspektiv - aktuella utmaningar på upphandlarens bord. Seminarieledare från ESV, Konkurrensverket, SKL. Den statliga inköpssamordningen och ramavtalens mål, funktion och utveckling. Konkurrensfrågor, marknadsdrivande initiativ och verksamhetsutveckling. Ekonomistyrningsverket, ESV. E-inköp. Teknik, aktuella initiativ och projekt med mera. Nya upphandlingsformer i praktiken. ESV och SKL. Konkurrens och utvärdering utvärderingsmodeller, pris, krav, kvalitet med mera. Miljö och hållbarhet, sociala krav vad är möjligt? Konkurrensverket. Upphandlings- och utvecklingssamverkan inom kommuner och landsting. Organisatoriska, ekonomiska och tekniska utmaningar med utgångspunkt från arbetet inom Beställarorganisationen för Nationell IT i vård och omsorg. Projektchef Gösta Malmer, SKL. Utställning och möten Upphandlingsdagarnas signum är förstklassiga talare och utvecklingsdrivande seminarier samt personliga möten, mingel och en högintressant utställning. Nu även med miniföredrag och presentationer i Speakers Corner. Spontana möten, ja men nu erbjuder vi också planerade möten, korta och effektiva. I programmet har vi således avsatt tid för bokade möten. Vem vill Du få tillfälle att samtal med under cirka 20 minuter, en leverantör, en myndighetsperson eller någon annan? Därför: gå till Upphandlingsdagarna webbplats för mer information och boka din konferensplats nu begränsat antal deltagarplatser. Kent Mossheden Konferensprogram i sammandrag Onsdag den 23 januari Offentlig upphandling i förändring Vad vill vi med den offentliga upphandlingen? Regeringens vision, mål och handlingsplan. Torsdag den 24 januari Offentlig service - upphandling, avknoppning, utmaningsrätt, kundvalssystem. Kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering. Kristina Axén Olin, finansborgarråd, Stockholms stad Konkurrensverkets roll och resurser på upphandlingsområdet Blir det bättre för småföretagen? Miljökrav och sociala krav. Inköpssamordning. Konkurrensutsättning inom vård och omsorg. Claes Norgren, GD Konkurrensverket Upphandla och konkurrensutsätta varför och hur? Politisk debatt : Upphandlingens effekter på samhällsekonomin. Problem och möjligheter. Minimikrav och visionsmål. Deltagare: Politiker, myndighets- och leverantörs-representanter, upphandlare. Utblick Europa.Jari Kallio, Europeiska Kommissionen Middagsbuffé med underhållning och mingel. Transparent upphandling - vägen till en effektivare förvaltning, sunda offentliga affärer, fungerande konkurrens och god medborgarservice! Hans Eisler, Transparency International Sverige. Från vision till verkstad debatt. OPP/PPP. Var står vi idag i Sverige, vart är vi på väg. Vilka infrastrukturinvesteringar passar. Förutsättningar för att skapa en svensk modell av PPP. Erfarenheter från utlandet och PPP:s praktiska tillämpning i Sverige inklusive upphandlingsformer anpassade därför. Advokaterna Jan Sallnäs och John Hane, delägare i Foyen Advokatfirma. Att göra affärer skall det vara så märkvärdigt. Den effektive upphandlaren lagkunnig entreprenör Insprängt i programmet fyra seminariepass och två längre pass för besök i utställningen, mingel och personliga möten. 13

14 AVSNITT UPPHANDLING OFFENTLIGA AFFÄRER # Stockholms-företagare kritiska till upphandling Offentlig upphandling 47 procent av Stockholmsföretagarna anser att stadens upphandling fungerar dåligt eller inte helt godtagbart. Det framkommer i en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort bland företagare i Stockholm. Svenskt Näringsliv genomförde nyligen en större undersökning där bland annat frågan om offentlig upphandlig togs upp. Nära hälften av de svarande företagen var missnöjda med hur det fungerar i dag. Bara en fjärdedel av företagarna uppgav att de var nöjda med hur staden skötte den offentliga upphandlingen. En av de missnöjda företagarna är Sonny Lööf som är vice ordförande i återvinningsföretaget Liselotte Lööf. De har under många år varit kritiska till hur den offentliga upphandlingen sköts i Stockholms stad. Vi har blivit diskvalificerade från start mot grunder som är helt omöjliga att förstå, säger han. För närvarande är Liselotte Lööf i en pågående rättsprocess i länsrätten. Enligt Sonny Lööf bryter Stockholms stad mot lagen om offentlig upphandling och agerar godtyckligt. Hans företag har lagt ner mycket tid och pengar på att räkna på offerter, helt i onödan. När det väl har kommit till kritan har de inte fått vara med i upphandlingen. Han har flera exempel på hur upphandlingarna gått felaktigt till och börjar tröttna på att ha Stockholms stad som kunder. Om vi förlorar det här är vi tveksamma om vi fortsätter att jobba med Stockholms stad, säger Sonny Lööf som enligt honom själv är en av få företagare som verkligen vågar säga ifrån. Den borgliga majoriteten i Stockholm har tydligt visat att de vill öka möjligheterna för företag att göra affärer med staden. I en ny upphandlingspolicy som Stockholms stad gjort betonas att mångfalden och konkurrensen ska ökas. Maria Mathiasson Laxvik är enhetschef på enheten för upphandling och konkurrens i Stockholms stad och hon kommer att ta del av Svenskt Näringslivs undersökning. Vi tycker det är tråkigt att företagarna är missnöjda, vi jobbar med frågan dels genom vår nya policy och med internutbildningar, säger hon. Stockholms stad kommer att bjuda in företagen till dialog för att diskutera hur arbetet med upphandlingar kan förbättras. För många stockholmsföretag är Stockholms stad en mycket stor och viktig lokal kund för många stockholmsföretag menar Patrik Karlsson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Stockholm. Det vilar ett stort ansvar på staden och stadens tjänstemän att upphandlingen av varor och tjänster sker affärsmässigt och i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Källa: Svenskt Näringsliv SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och används för t.ex. detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. Mer information finns på Tel: Fax:

15 OFFENTLIGA AFFÄRER # UPPHANDLING AVSNITT Bara fördelar med uniformt och digitalt anbud! Lars-Göran Fröjd Det är nu 25 år sedan jag hade ansvaret för min första offentliga upphandling, ordbehandlingssystem till Statskontoret. Jag kommer ihåg detta, dels för att det var min första upphandling jag ansvarade för och det faktum att vi valde att sammanställa våra nerlagda ansträngningar för just detta anbud. Vi uppskattade vår insats till ca timmar för att sammanställa anbudet. Man kan fråga sig än i dag vilka som har råd Ny avdelning för upphandlingsfrågor med denna säljkostnad? Vi vet också att man som upphandlare lade ner minst lika mycket tid för att läsa, sammanställa och utvärdera dessa anbud. Hur kan det se ut med dagens interaktiva tjänster? Under senaste året har jag bistått ett antal myndigheter i utformningen av komplexa upphandlingar i en uniform och interaktiv tjänst. Det som är bland det mest positiva är reaktionen från anbudsgivarnas sida samtidigt som man från upphandlande sida fick klart med en utvärdering snabbare och med högre kvalitet. Med Internet och databasteknologi skapas en helt ny process kring att lämna ett anbud. Som anbudsgivare ger det mig ännu mer tid till kalkylen och kriterierna då jag nu slipper att lägga så mycket tid för att kontrollera formalia. Nu vaknar kritikerna säkert till och säger att det där fungerar bara på produkter och inte på tjänster. Är det verkligen möjligt att göra en komplex tjänsteupphandling och kräva in uniforma samt digitala anbud utan att som anbudsgivare tappa möjligheten till kreativitet och profilering? En helt ny avdelning inom Konkurrensverket kommer att ansvara för tillsynen av offentlig upphandling. Ny avdelningschef är Peter Lindblom. Konkurrensverket är från den 1 september tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. Samtidigt avvecklas den partssammansatta Nämnden för offentlig upphandling, NOU. Den nya upphandlingsavdelningen får en personalstyrka på omkring tio personer. Alla anställda på NOU:s kansli har erbjudits att komma med till Konkurrensverket. Den nya avdelningen kommer redan från starten att ha en mycket god kompetens och erfarenhet av upphandlingsfrågor. Det är bra att upphandlings- och konkurrensfrågor nu kan hanteras inom en och samma myndighet. Upphandlingsreglerna är ju till för att skapa effektiv konkurrens inom den offentliga sektorn, säger Peter Lindblom, tillträdande avdelningschef på Konkurrensverket. Peter Lindblom kommer närmast från Stockholm Vatten AB där han varit upphandlingschef. Han är jurist och har tidigare bland annat arbetat som upphandlingskoordinator vid Riksgäldskontoret. Han har också varit ledamot av det råd som tidigare fanns under Kammarkollegiet och som då ansvarade för samordning av statliga inköp. En effektiv tillsyn av hur de offentliga upphandlingarna går till är en prioriterad uppgift. Dessutom kommer vi att arbeta aktivt för ett enklare regelverk som är anpassat även till mindre företag och små upphandlade enheter. De offentliga upphandlingarna spelar en stor roll för att uppnå väl fungerande marknader, säger Peter Lindblom. Källa: Konkurrensverket Jag vill säga ett definitivt JA! Med en digital tjänst som kan liknas vid bank-på-internet kan man nu som upphandlare få hjälp till självhjälp med att genomföra upphandlingar i en interaktiv tjänst. Med rätt utformade krav och kriterier kommer man att kunna genomföra en utvärdering på rekordkort tid. När man tänker bakvänt och lägger kraften före annonseringen och vid själva skapandet av kraven som skall utvärderas. När man dessutom får stöd i beräkningar och vid presentation av resultatet, då nyttjar man den digital tekniken maximalt. Missar man här blir det lite av som man ropar får man svar Alla som säger att det inte går att tvinga anbudsgivare till ett svara i ett enhetligt och uniformt anbudsunderlag har fel! Har inte E-bay, Tradera och Blocket en strikt policy hur svar skall avges? Man får inte färre anbud om man påvisar fördelarna. Som säljare vill man ju ha snabba, enkla och tydliga förfrågningsunderlag. Det som spar tid i offertarbetet kommer att göra produkten billigare. Varför tar det så lång tid att föra in detta tankesätt i den offentliga upphandlingen. Är det ingen som vågar testa? Enligt min mening beror detta på ett tankemässigt fel, bara för att man gör något på en skärm är det ITsystem, vilket gör att många tror att bara man valt ett system är allt bra. Vems eller vad är felet? Är verkligen LOU en våt filt över fantasi, kreativitet och affärsmässighet i offentlig upphandling? Om så vore fallet skulle ju regelboken för fotboll vara en hämmande faktor för Zlatan i sin strävan att utveckla sig inom sitt område? Nej, LOU möjliggör att vara tydlig och konkret i sitt kravställande! Jag vill här dela med mig några av mina erfarenheter, som kan ligga till grund för det nya moderna synsättet i den kommande LOU. På väg mot ett nytt processtänkande måste vi alla påminna varandra och här är några tankar som kan hjälpa till med det: 1. Våga vara tydlig och konkret i era kravspecifikationer 2. Våga vara först 3. Skapa tydliga funktionskrav om ni vill uppmuntra kreativiteten 4. Tänk i processer och inte i system 5. Internets dynamik är en process och inte ett val av system. 6. Uniforma och digitala anbudsunderlag ger fler anbud och enklare utvärdering Skapa tydliga funktionskrav om ni vill uppmuntra kreativiteten 7. Hur många anbud vill jag ha? Hur lång tid får utvärdering ta? 8. Ställ krav på att alla skall följa utvärderingsmallen? 9. Lägg den stora tiden vid att utforma krav och kriterier så blir utvärderingen lättare 10. Var inte rädd att vara tuff, digitala utvärderingar kan ju ta målfoto Company match-making är inköparens speed-dating Fundera på detta tillsammans med språklärare Jönsson nar han försökte förklara tinget kön för sina elever. Han gjorde en gruppuppgift och där grupperna skulle finna ut om datorn var en man eller en kvinna. Tjejerna i klassen var helt övertygad att datorn är en man eftersom: 1. Han kan en hel del men vet sällan hur han skall använda sin talang utan intruktioner 2. Det är meningen att han skall hjälpa till att lösa dina problem men hälften av tiden är han själv det största problemet 3. för att få hans uppmärksamhet måste du först sätta på honom 4. så fort du skaffat dig en vet du att om du bara väntat litet skulle du kunna hittat en bättre modell Killarna, å andra sidan, ansåg att en dator är en hon eftersom: 1. Ingen utom hennes skapare, kan förstå den inbyggda logiken 2. Det språk en dator använder för att kommunicera med en annan dator är obegrepligt för utomstående. 3. minsgta lilla misstag lagras i ett långtidsminne och kommer att ställa till problem långt efteråt. 4. Så fort du fastnat för en, kommer du att tvingas att spendera halva lönen på mer eller mindre nödvändiga tillbehör. Lars-Göran Fröjd, Oreo 15

16 AVSNITT EKONOMI OFFENTLIGA AFFÄRER # Test av samhällsorganisationen pågår - vem leder den? Klarar regeringen och de centrala myndigheterna den samordningsuppgift de har direkt framför fötterna. Inser de den utmaning de gett sig själva? Lars G. Johannesson I Anvarsutredningen pekas på de stora utmaningar samhällsorganisationen står inför. Några ord om dem strax. Temat för den här artikeln är att dessa utmaningar inte ligger år framåt. De är här nu, redan denna höst, genom utvecklingens gång och som följd av regeringens och de centrala myndigheternas egna göranden och låtanden. Först utredningen Ansvarskommittén skriver att den svenska samhällsorganisationen kommer att ställas inför stora utmaningar under kommande decennier. I delbetänkandet Utvecklingskraft för hållbar välfärd (SOU 2003:123) slår kommittén fast fyra förutsättningar som särskilt viktiga för den framtida utvecklingen av offentliga verksamheter, förutsättningar som kommer att ställa krav på förändringar. Utvecklingskraft, det vill säga offentliga verksamheters förmåga till fortlöpande utveckling och genomgripande förnyelse av metodik, arbetssätt, och organisation för att verksamheterna skall tillgodose medborgarnas behov, ett ökat medskapande, det vill säga att medborgarna ses som aktiva och ansvarstagande individer som så långt som möjligt vill styra sina egna livsvillkor, helhetssyn och minskad sektorisering som möjliggör omvandling av offentliga verksamheter utifrån ett samlat perspektiv på medborgarens liv och behov och som, när så behövs, förmår överskrida nuvarande sektorsgränser mellan olika offentliga verksamheter, ökad tydlighet vad gäller fördelning av ansvar och uppgifter mellan samhällsorganisationens olika delar och nivåer. Av de fyra förutsättningarna skall jag här uppehålla mig vid de två senare då det enligt min uppfattning är alldeles tydligt att dessa inte bara är uttryck för krav på framtida tillstånd utan att i flera stycken kräver den förda politiken redan nu en större helhetssyn än den faktiskt existerande och en tydlighet som vi ännu inte har sett. Några nedslag i frågan vem leder utvecklingen och behövs det ledning? Nyligen kom den statliga IT-standardiseringsutredningen med sitt betänkande. Utredningen har under drygt ett år haft att fundera över och ta ställning till främst behovet av bättre samordning mellan olika myndigheter för att Sverige skall kunna delta i det internationella standardiseringsarbetet samt att föreslå hur samverkan och ansvar för IT-standardiseringsfrågorna bör fördelas framöver. Dessa uppgifter har utredningen fått att hantera på förekommen anledning då det oklara ansvaret verkar bromsande på utvecklingen och även på anpassningen till internationell standard. Betänkandet innehåller mycket av värde och ligger nu ute på remiss men i den centrala frågan om ansvar har utredningen inte kunnat sätta ner fötterna antingen har mandatet varit för svagt eller särintressena, företrätt av olika myndigheter, varit för starka. I betänkandets förslagsdel står följande belysande lilla mening: I dag saknas en tydlig rollfördelning mellan de olika aktörerna, så det är därför svårt att peka ut vem som kan ha en övergripande roll på IT-standardiseringens område och vem som kan ta ställning till arbetsfördelningen i stort mellan de olika aktörerna. Med andra ord, den ena oklarheten ger den andra, ledning saknas. Det går lätt att se av betänkandet att utredningsmännen velat komma längre än vad de nu konkret känner att de kan föreslå. (I en bilaga upprätthåller sig utredningen utförligt vid hur standardiseringsfrågorna hanteras i Danmark, ett land som klarat samordningen avsevärt bättre än Sverige.) Betänkandet innehåller, i traditionell svensk consensusstil, ett förslag om inrättande av ett nytt samrådsorgan ett IT-standardiseringsråd med 30 ledamöter hämtade från olika håll, men det säger väldigt lite om vem som konkret skall ansvara för vad. Standardiseringsrådet bör genom att träffas, i och för sig, kunna räta ut en och annan oklarhet (kanske kan det också stimulera en ny utredning som kan ta nästa tag i arbetet med den återstående oenigheten i fråga om vem som skall svara för vad?). Hur som helst och som utredningen själv konstaterar; andra länder har löst samordnings-frågorna bättre än Sverige. Med det lagda förslaget är det dessutom svårt att se, åtminstone för mig, hur vi tar in dessas försprång. Dessutom riskerar bristen på hantering av denna och flera andra ansvarsfrågor att lägga hinder i vägen för viktiga delar av den utveckling regering och riksdag samtidigt ställt sig bakom och satt på den politiska agendan. Frågan är i vilken utsträckning statsmakterna själva är medvetna om denna situation.. Regeringen och socialdepartementet arbetar med en handlingsplan under en ambitiös strategi Nationell ITstrategi för vård och omsorg. Handlingsplanen förutsätter att ett antal av de centrala myndigheterna samt landstingen och kommunerna kommer att kunna samordna sin syn på information och informationshantering såväl med avseeende på vilka termer och begrepp som skall användas, hur information skall lagras, göras tillgänglig, uppdateras och utbytas mellan olika aktörer. Detta förutsätter att klarhet råder i fråga om vilka standarder - i såväl vid som djup bemärkelse - som skall användas. Självfallet förutsätter planen också att klarhet måste råda i fråga om vem som fattar beslut om vad och vem som äger utvecklingsprocessen och dess olika delar. Regeringens handlingsplan utgår ifrån att dessa frågor är lösta eller löses under arbetets gång och kraven på leverans av informationstjänster är höga. Samverkande informationstjänster skall kunna tas i bruk av de verksamma inom vård och omsorg och av allmänheten med start under 2008! Handlingsplanen bygger också på att alla inblandade parters roller blir tydliga, utöver de centrala statliga myndigheternas även landstingens, kommunernas och leverantörernas. Leverantörerna liksom staten vill se att internationella standarder och hälso- och sjukvårdens branschstandarder kommer till användning. Detta kommer att krävas i EU-samarbetet och det är en förutsättning för att få ner utvecklingskostnaderna och få fram användbara resultat inom rimlig tid. För att lyckas med detta är det viktigt att nu klara ut hur och av vem standardiseringsfrågorna drivs. Hur som helst och som utredningen själv konstaterar; andra länder har löst samordningsfrågorna bättre än Sverige. Utan ett tydligt ansvar för IT-standardiseringen får vi inga samverkande informationslösningar i offentlig sektor och inga samordningsvinster. Djävulen sitter i detaljerna brukar det heta och det är på det här konkreta planet som effektiviteten i styrningen av den offentliga sektorn måste visa sig. Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, gjorde för något år sedan en studie i syfte att belysa hur väl Sverige är rustat för att ta till sig 16

17 OFFENTLIGA AFFÄRER # den digitala utvecklingen. Resultatet av denna studie stämmer väl med vad som framkommer i de årliga studier som på IBM s uppdrag genomförs av tidskriften the Economist genom dess Intelligence Unit. Undersökningarna visar att Sverige är bra rustat i internationell konkurrens i flera avseenden till följd av hög utbildningsstandard, spridd IT-användning och flera enskilda myndigheters ansträngningar att tillhandahålla sina tjänster via Internet. Av dessa skäl rankas Sverige bland de främsta IT-länderna när olika faktorer i undersökningarna vägs samman till ett totalbetyg. Däremot börjar tendensen bli negativ för Sverige. Från en absolut toppplats för tio år sedan har Sverige halkat ner en fyra- fem placringar de senaste åren. Undersökningarna visar nämligen också, och har så gjort under flera år, att den svenska offentliga sektorns beredskap att ta till sig nya utmaningar är låg. De utmaningar som skall tacklas nu rör informationssamverkan mellan myndigheter och med EKONOMI allmänheten och här har flera länder hunnit längre än vi. När den svenska regeringen nu på politisk nivå och i samverkan inom EU fattar beslut om att införa nya IT-tjänster för medborgarna gör man det utan att ha säkerställt kompetens och handlingsberedskap på central nationell nivå. Andra länder har gjort så redan, i några fall sedan 10-talet år tillbaka och arbetar målmedvetet och professionellt med sina nationella mål, strategier, sin ansvarsfördelning och sina handlingsplaner. Vi får hoppas att det bakom kulisserna pågår på en svensk kraftsamling som kommer att manifestera sig under hösten. Det känns som en from förhoppning, men den är nödvändig ifall inte allmänheten och riksdagen skall komma att bli besvikna över att de stolta planerna sprack. Lars G Johannesson Affärsutvecklare offentlig sektor IBM Vi sätter oss inte över språket. Vi bara översätter det. AVSNITT Vänd dig till oss för översättning, tolkning och andra språktjänster. Våra ledord är snabbhet, noggrannhet och ett omfattande kontaktnät. Statlig myndighet? Dra då nytta av vårt förmånliga översättningsavtal för statliga myndigheter. Avtalet hittar du via länken: DEBATT Svar på insändare angående pensionssparande Bästa Blivande Pensionär, Tack för ditt brev, för dina värdefulla synpunkter och dina frågor. Genom de många samtal som jag har med blivande pensionärer vet jag att du inte är ensam om dina funderingar kring hur den ekonomiska tryggheten kommer att se ut efter pensionsdagen. Det framgår av ditt brev att du i många år sparat i en pensionsförsäkring i Skandia Liv. Därmed har du också säkrat ett viktigt tillskott till pensionen. Du skriver inte vad du arbetar med, men säkerligen har du, utöver folkpension och ATP, också en tjänstepension som din arbetsgivare betalat in premier till under ditt yrkesverksamma liv. Den dagen du går i pension kommer du alltså att få folkpension, ATP, tjänstepension, samt ett tillskott från den pensionsförsäkring i Skandia Liv som du tidigare sparat i. Eftersom du har några år kvar till pensionsdatum, så kan det vara klokt att återuppta inbetalningarna till din pensionsförsäkring i Skandia Liv. Om du ringer till vår kundtjänst på telefon , så kan du få hjälp med att komma igång med sparandet igen. Jag vet av erfarenhet att det aldrig är försent att öka på pensionskapitalet. Jag förstår och delar din upprördhet över de ekonomiska excesser som förekom i Skandia för ett antal år sedan. De ansvariga för detta är dock sedan flera år borta från Skandia. Under alla år har Skandias verksamhet burits upp av hårt arbetande medarbetare, som har varit och är hängivna ambitionen att skapa så god avkastning som möjligt till de kunder som anförtrott oss sitt långsiktiga sparande. Vi tycker själva att vi motsvarat det förtroendet väl; under den senaste tioårsperioden har Skandia Livs kunder sett sitt sparkapital öka med drygt 9 procent årligen. Vänliga hälsningar, Bengt Åke Fagerman VD Skandia Liv Vi förmedlar språktjänster till och från de flesta språk. Som fullservicebyrå erbjuder vi dig anpassade lösningar för översättning, språkgranskning, korrekturläsning, myndighetsoch affärstolkning. Erbjudande! Under sept-okt får du Svenska Akademiens ordlista (värde 298 kr) när du beställer översättningar* från oss. Uppge kod: SAO9 vid beställning. * Gäller beställningar överstigande 2500 kr exl. moms Foto: Lars Strandberg 17

18 AVSNITT EKONOMI OFFENTLIGA AFFÄRER # Dags att medborgarna får säga sitt - Det kommer handla om medborgarinflytande och hur man får med befolkningen i processen. Sigtuna kommun har kommit långt. Vara kommun ligger inte långt efter, säger Rolf Solli, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Invånarna i kommunerna skall få säga sitt. Det kan till exempel handla om hur skolorna skall se ut, var allén skall planteras och hur husens skall byggas. 160 kommuner av Sveriges 290 är med på banan, kommunförbundet startade upp det hela. Styrning och ledning av organisationer I sin forskning är Rolf Solli i första hand inriktad på styrning och ledning av stora organisationer. Framförallt är hans intresse riktat mot den offentliga sektorns organisering och hur beslutsfattare agerar. - Det är en avsevärd skillnad mellan hur politikerna agerar här i Sverige, i relation till hur de agerar i exempelvis Melbourne, huvudstaden i den australiska delstaten Victoria. Där är politikerna mycket närmare folket och tar naturligt del av deras åsikter och idéer. Där finns det inga heltidspolitiker som det finns här, fortsätter Solli. I Sverige kör vi på - I Sverige kör vi på och väntar in reaktionerna, vilket innebär att det också finns en inbyggd konflikt. Det intressanta blir nu när våra medborgare och deras förslag skall möta politikerna. Vad kommer att hända då. Vilka idéer tas tillvara och på vilket sätt, för att inte tala om vilka styrtekniker kommer att utövas, funderar Solli. Vad det gäller Göteborg och Norra Älvstranden fattade politikerna tveklöst alla beslut. Medan nu när det gäller Södra Älvstranden har politikerna släppt frågan till invånarna. - Frågan är vem som får vilken roll och vad som händer i en organisation i kris. Det är intressant, säger Solli. Konflikter är bra, det händer något i själva utvecklingsprocessen. Tina Lundberg Rolf Solli Reporäntan höjs till 3,75 procent Anders Vredin - Det handlar om att blicka framåt och hålla inflationen runt två procent för att vi skall kunna nå målet, menar Anders Vredin, chef för penningpolitiska avdelningen, vid Riksbanken. Riksbanken har i uppdrag av riksdagen att upprätthålla ett fast penningvärde, det vill säga låg och stabil inflation. Banken skall också främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Betalningssystemet och kreditförsörjningen spelar en avgörande roll för att ekonomin skall fungera. Riksbanken gör fortlöpande bedömningar av risker för inflationen och betalningsväsendet. Reporäntan är Riksbankens främsta verktyg för att påverka inflationen.. Reporäntan höjs med 0,25 procent Vid Riksbankens sammanträde den 6 september beslutades det att höja reporäntan med 0,25 procent till 3,75 procentenheter. Samtidigt gjorde också direktionen bedömningen att räntan behöver höjas ytterligare framöver. Ungefär i samma takt som prognostiserades i juni. Detta bedöms enligt Riksbanken bidra till att inflationen är nära målet 2 procent under nästa år och framåt. - Riksbanken räknar med att produktionen och sysselsättningen i så fall kommer att utvecklas balanserat, menar Anders Vredin. Den framtida reporäntebanan Direktionen kommer fortsättningsvis publicera bland annat prognoser för den framtida reporäntebanan sex gånger per år. Detta som ett led i Riksbankens strävan att bli tydligare och tillgodose behovet av mer information. Tina Lundberg 18

19 OFFENTLIGA AFFÄRER # EKONOMI AVSNITT Kalmars revansch som handelsstad Mycket har skrivits om hur kineserna kom till Kalmar, men mindre om vilken enorm revansch Kalmar kommun har gjort de senaste åren. Ofrånkomligt öppnas även affärsmöjligheter upp för hela Sverige. - Hade det inte varit för krisen när bland annat Volvo lade ner sin verksamhet, hade Kalmar kommun nog aldrig vågat satsa så stort som nu, säger Johan Persson (s) kommunstyrelsens ordförande. Det säger en del om människans förmåga i underläge. Det säger en del om beslutsamheten i styret i Kalmar kommun. Tillbaka i tid tappade Kalmar 900 arbetstillfällen när Volvo lades ner, efter det kom nedläggningen av Candelia, Rifa och Bombardier. Många invånare tvingades flytta. Nu råder annat ljud i skällan. IKEA öppnade förra året, även andra större etableringar inom handeln har kommit till. Kommunen blev för ett par veckor sedan nominerad till årets Handelsstad av Svensk handel. Målet är att bli sydöstra Sveriges handelscentrum. Den 19 augusti 2006 tecknades ett avtal mellan kommunen och Fanerdun Group om ett långsiktigt arbete. I spetsen för Fanerdun Group finns den kinesiske affärsmannen Jinxing Luo från Zhejiangprovinsen i sydöstra Kina. Avtalet med Kalmar kommun syftar till att skapa ett stort grossistcentrum för kinesiska produkter för Europamarknaden. Inriktningen är allt från industriinvesteringar, bildelstillverkning till fastighetsförvaltning och finansiella placeringar. - Nu strömmar mängder av grupper av intresserade investerare till den stora anläggningen ute vid Snurrom, hittills har en bit över 200 investerare besökt Kalmar, säger Johan Persson. Invigning den 28 september Den 12 februari i år togs det första spadtaget för Fanerdunbygget. Den 28 september äger invignings en mindre del till artiklar kommer att presenteras. Syftet är att testa av den europeiska marknaden, fortsätter Johan Persson. Vad har varit det viktigaste att tänka på i förhandlingarna med Mr Lou? - Naturligtvis att det är svenska regler och lagar som gäller här. Vi har en annan affärskultur här i Europa, än de har i Kina. Hur många arbetstillfällen beräknar ni skapa? - Jag vågar inte uppskatta någon exakt siffra. Men affärsmän från Kina som vill använda utställningshallen som plattform för Europamarknaden lär ge en del. Varför valde Mr Lou just Kalmar? - Han valde mellan Amsterdam och södra Östersjöregionen och valde då det senare. Att det blev just Kalmar beror enligt honom på att vi ligger centralt i östersjön. Sedan spelade det nog in att han tidigare gjort investeringar i regionen och att vi sedan ett par år har en kinesisk investeringsfrämjare här i Kalmar. - När vi tappade så många arbeten som vi gjorde, när Volvo och tågtillverkningen lades ner, satsade Kalmars kommun på en handelshögskola. Vi blev sedan den första kommunen som hade en regional funktion för ISA, Invest in Sweden Agency. Vi var också ganska tidiga med ett samarbete med en provins i Kina med syfte att hjälpa våra miljötekniska företag in på den kineiska marknaden. Det har lyckats men det har också kommit investeringar till Sverige genom detta, fortsätter Johan Persson. Vad är viktigt? - Att vi är öppna i våra sinnen och lär oss om kinesisk kultur, precis som de behöver vara öppna för oss. Vi behöver lära av varandra, menar Johan Persson. Större än Älvsjömässan i Stockholm När utställningshallen är fullt utbyggd kommer ytan vara på kvadratmeter. Samtidigt kommer även ett fyrstjärnigt hotell med 300 rum att byggas, så väl som lägenheter för investerare. - Vill man vara med på tåget, då handlar det om att satsa 100 procent, inget annat, menar Johan Persson. En gammal handelsstad börjar blomstra Kalmar är en gammal handelsstad som går en ny spännande tid tillmötes. När IKEA etablerades för ett par år sedan skänkte det framtidstro för kalmarbon. Kommunen köpte även loss flygplatsen från staten, nu byggs en ny fotbollsarena och ett konstmuseum. Vad vill du se i Kalmar om tio år? - Att de barn och ungdomar som bor här skall ha valmöjligheten att kunna välja om de vill bo kvar eller flytta. Av min gamla klass på tjugofem elever, är vi ett fåtal som bor kvar. Min hustru är från Halland och hon är nästan den enda som inte bor kvar, det säger en del om hur arbetsmarknaden sett ut här i Kalmarregionen. Det är ju det vi måste ändra på, säger Johan Persson. Tina Lundberg Datatillbehör, Kontorsvaror, Kontorsmaskiner, Kontorsmöbler, Skolmateriel, Servering, Torkpapper & Städ Vi har lösningarna för att göra ditt jobb enklare. Allt från en leverantör! TG Skrivab har bytt namn till Corporate Express 19

20 PRODUKTER OCH TJÄNSTER / OA:s VAL OFFENTLIGA AFFÄRER # Under rubriken OA s val presenterar vi produkter, upplevelser och tjänster som vi tycker är intressanta att visa upp. Har ditt företag något nytt att presentera? Skicka gärna ett mail med information och högupplösta bilder till Design och funktion förenat i nytt stänkskydd från Fissler Nu introduceras Fisslers stänkskydd Clippix på den svenska marknaden av Sundqvist. Ett effektivt skydd under stekningen som även minskar och förenklar städarbetet efteråt. Clippix stänkskydd från Fissler är framtaget för att effektivt stoppa skvätt och stänk från stekpannan. Clippix görs i rostfritt stål och passar till grytor och stekpannor med en diameter om centimeter. Fissler har inte bara arbetat för hög funktionalitet utan även förenat det med en tilltalande design. Clippix har även försetts med en enkel mekanism som gör att det kan sättas på högkant på Fissler stekpannor. Det är enkelt att göra rent och går att maskindiska. En helt ny generation av bärbara värmekameror från FLIR Systems! ThermaCAM T/B är en helt ny serie värmekameror där användarvänligheten prioriterats. Den nya värmekameran har t.ex. utrustats med en pekskärm (LCD) som gör det möjligt att göra anteckningar och skisser direkt på värmebilden! Med bärbara värmekameror kan utrustning och byggnader inspekteras och termiska data omedelbart omvandlas till bilder för övervakning eller kvantitativ temperaturanalys. Thermal Fusion-funktionen underlättar till exempel vid uppföljande inspektioner där det annars kan vara svårt att identifiera objektet utifrån en värmebild. Den nya värmekameran finns i två modeller: T-serien som lämpar sig bäst för industriella tillämpningar och B-serien som är framtagen för byggtillämpningar. ThermaCAM T/B är utformad som en modern digitalkamera och det vinklingsbara objektivet (120 ) liksom knapparnas placering gör värmekameran ergonomisk att använda. Kamerans låga vikt, 880 gram, gör den dessutom väldigt lätt att arbeta med. Trendig halogen nytt lågenergialternativ Den gamla glödlampan får nu ytterligare en miljövänlig avbytare. Halogenlampor har, tack vare sitt fantastiska ljus, fått en självklar plats i moderna hem. Nu lanserar OSRAM en ny, energieffektiv serie halogenlampor Halogen Energy Saver. Med hjälp av ny teknik inom halogenbelysning kan trend- och energimedvetna konsumenter sänka sin elförbrukning med omkring 30 procent på varje utbytt glödlampa. Utbudet är stort och halogenlamporna i Energy Saver-familjen finns för både konventionell skruvsockel (E27 eller E14) och stiftsockel, nätspänning och lågvolt. De finns i beprövade former som spotlights, små inbyggnadslampor, kronljus och framför allt den klassiskt vackra glödlampsformen. Sådana nyheter gör det roligt att vara miljömedveten! HC5500 sätter ett nytt riktmärke inom kostnadseffektiv färgkopiering. Med HC5500 kan Ni trycka i färg istället för svart/vit till låg kostnad. HC5500 är snabb, 120 färgkopior / min, och väldigt produktionssäker. HC5500 är också flexibel trycker på till 210 g papper, Kuvert, A3+, duplex Som tillbehör finns efterbehandling så som sortering, häftning, falsning, variabeldata. 20

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt

Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt M O D ELL ÖVER DEN ELEKT R O NISKA UPPHANDLINGS P R O C ESSEN 1 1. Introduktion Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Små företag och offentlig upphandling. hur går det?

Små företag och offentlig upphandling. hur går det? Små företag och offentlig upphandling hur går det? Rapport från Företagarna juli 2012 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Hur många små företag deltar i offentlig upphandling?...

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se

Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se Regeringen Regeringen har i budgetpropositionen för 2009 uppställt som mål att den offentliga upphandlingen ska vara effektiv

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Coaching enligt ICF. Replik på DN s serie kallad Coach-boomen.

Coaching enligt ICF. Replik på DN s serie kallad Coach-boomen. Av Karin Christofferson, frilansjournalsit Coaching enligt ICF. Replik på DN s serie kallad Coach-boomen. Coaching är egentligen enkelt - Hur ser det ut idag? Hur vill du att det ska bli? Vad kan du göra

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Sammanfattning 2014:8

Sammanfattning 2014:8 Sammanfattning Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En

Läs mer

Vill du få tillgång till sexhundrafemtio miljarder?

Vill du få tillgång till sexhundrafemtio miljarder? Vill du få tillgång till sexhundrafemtio miljarder? Då ska du annonsera i Offentliga Affärer, tidningen som läses av inköpare/upphandlare, ekonomi-, IT- och verksamhetschefer i hela den offentliga sektorn.

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009 2009-06-02 1 (6) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är det sjunde mötet som Konkurrensverket genomför

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN!

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! Utställarinformation 2016 2016 Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och mötesplats för de som berörs

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Uddevalla kommun. Granskning av avrop från ramavtal - leverantörskontakter. Rapport 2015-04-09

Uddevalla kommun. Granskning av avrop från ramavtal - leverantörskontakter. Rapport 2015-04-09 Uddevalla kommun Granskning av avrop från ramavtal - leverantörskontakter EY Rapport 2015-04-09 1 Inledning 1.1 Bakgrund I början av 2015 har frågor om personal på Uddevalla kommuns (härefter kommunen)

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser.

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser. Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner Många aktörer och marknader, submarknader Hög ambitionsnivå, små resurser Diversifierad 2 Åstadkomma effektivitetsvinster och förbättra utnyttjande av

Läs mer

En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster. Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson

En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster. Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson Bildserie: 1. 22 sep -08 Nuteks tidigare rapporter om

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 9 mars, 2011 WTC Stockholm 2011-03-10 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare ca 7000 kommunanställda

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13)

TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13) TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13) Socialdepartementet Remiss "Europeiska kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Så strategisk är den svenska upphandlaren

Så strategisk är den svenska upphandlaren Så strategisk är den svenska upphandlaren Stockholm Göteborg Malmö Johan Lundvall Johan.lundvall@affarsconcept.se 072-540 57 43 Ett konsultföretag inom SKLkoncernen och verksamt inom offentlig upphandling

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Presentation av resultat av frågeenkät

Presentation av resultat av frågeenkät Presentation av resultat av frågeenkät Internrevisorernas uppfattning av hur ESV fullföljer sitt uppdrag rörande internrevision i staten Innehåll Bakgrund... 2 Mottagare och svarande av enkäten... 2 Enkäten...

Läs mer

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007 Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Välkomna! Praktisk information Hålltider Lunch - Serveras i två matsalar Presentationsmaterial - www.verva.se/seminarium/programvaror

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-07-31 Dnr 189/2014 1 (3) Täby kommun 183 80 Täby Täby- Förfrågan angående- ärende och hanteringssystemet Evolution Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet och kommer inte att utreda

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Yttrande angående upphandlingsutredningens slutbetänkande, SOU 2013:12

Yttrande angående upphandlingsutredningens slutbetänkande, SOU 2013:12 EM1004 W-4.0, 2010-11-22 BESLUT 1 (8) Datum Avdelningen för verksamhetsutveckling och stöd Charlotte Lejon 016-544 20 93 charlotte.lejon@energimyndigheten.se Ert datum Ert dnr 2013-03-13 S2013/1826/RU

Läs mer

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2012 VÅRA TALARE Sveriges kommuner och landsting Mathias Sylwan Jurist Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Den goda affären - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Stiftelsen NUDU KommITS 2003

Stiftelsen NUDU KommITS 2003 Stiftelsen NUDU KommITS 2003 NUDU Nätverket för dialog och utveckling i upphandlingsfrågor Startades av Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenskt Näringsliv Syfte att skapa gemensamma förutsättningar

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Upphandlingsfunktionen Kommunens gemensamma inköpsresurs är upphandlingsavdelningen som sorterar under kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.

Upphandlingsfunktionen Kommunens gemensamma inköpsresurs är upphandlingsavdelningen som sorterar under kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. FALKENBERGS KOMMUN Upphandlingsordning Allmänna utgångspunkter Upphandling är en strategisk uppgift med ett kommungemensamt intresse. Upphandlingsprocessen skall präglas av effektivitet, kompetens och

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice ClueE: det juridiska perspektivet David Langlet Joshua Prentice Studerade områden Det främjande regelverket hur påverkar det kommunerna? Offentlig upphandling främjare eller hämmare? Kravet på affärsmässigt

Läs mer