Richard Bergfors. Nu över. Tomas Gustavsson startade eget efter stormen Gudrun. Läs om dina nya medlemsförmåner!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Richard Bergfors. Nu över. Tomas Gustavsson startade eget efter stormen Gudrun. Läs om dina nya medlemsförmåner!"

Transkript

1 SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ # Tomas Gustavsson startade eget efter stormen Gudrun Nu över medlemmar! Läs om dina nya medlemsförmåner! Juristen om kortare betalningstider för småföretagare Alexandra Pascalidou får en insikt Richard Bergfors Maxat mål: Vi ska bli världens bästa Hamburgerkedja LAGAR REGLER SKATTER TILLVÄXT TRENDER

2 Därför får du en personlig rådgivare. Nu har vi specialutbildat 150 rådgivare, så att de är extra bra på att ta hand dig som är småföre tagare. För någonstans på vägen, när företaget växer och du börjar anställa, så behöver du förmodligen lite mer avancerad hjälp från oss. Boka tid för rådgivning på seb.se/foretagspaketet, så berättar vi mer. Välkommen!

3 Ledare Tillbakablick Med full fart framåt kastar jag en blick över axeln och kan konstatera att vårt tredje verksamhetsår i Småföretagarnas Riksförbund har fört oss stora steg framåt i nästan alla avseenden. Vi mäter våra framgångar inom flera områden. Ökat medlemsantal ger oss mer resurser att propagera för åtgärder och reformer som vi anger i vårt Näringspolitiska program. Genom ökad kvalitet och större fokus på viktiga frågor i skarpa debattartiklar som våra riks-och lokaltidningar tar in på sina debattsidor, får vi en bred spridning av vårt budskap. Fler och tätare personliga möten, skriftliga kontakter och telefonsamtal med våra beslutsfattare i Riksdagen och på andra nivåer i samhället ger oss möjlighet att påverka viktiga beslut i rätt riktning för Sveriges småföretagare. Ett bra exempel på stort genomslag i press och andra media är när vi kraftigt kritiserade sänkningen av bolagsskatten med argumentet att detta inte i någon större omfattning gynnar småföretagarna som är motorn i svensk ekonomi. Medlemsantalet är det enda delmål vi inte är riktigt nöjda med, men trots allt ökade vi antalet betalande medlemmar med över 10 procent. I samarbete med vår medlemstjänst ska vi fortsätta att öka våra insatser och än mer förbättra kvaliteten på vårt arbete. Vi har under de gångna tre åren byggt en stabil plattform för fortsatt framgång. Vissa frågor passar för att skapa opinion genom att synas i media, andra är mer lämpade för direkt bearbetning av till exempel Riksdagsledamöterna. En viktig fråga av den senare typen är att uppmärksamma att Sverige, liksom de andra medlemsländerna i EU, har antagit Small Business Act for Europe (SBA) och förbundit sig att implementera de tio grundprinciper som den innehåller. Hela andemeningen och avsikten med akten är att på alla sätt underlätta och förbättra förutsättningarna för småföretagen att starta, utveckla sin verksamhet och växa till välmående, sunda och lönsamma företag som kan uppnå sin fulla potential och därmed bidra till ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen. Under hösten har vi påbörjat ett stort arbete med att synliggöra SBA och påminna beslutsfattarna om vad de förbundit sig att göra. Enligt vår åsikt har det under de fyra år som gått sedan beslutet togs gjorts alldeles för lite i Sverige (även om det gjorts ännu mindre på andra håll inom EU), för att infria de löften som regeringen gett och åtaganden som de gjort genom att anta SBA. Vi har skrivit några och kommer att skriva fler artiklar med genomgång av var och en av de 10 principerna och ge vår syn på regeringens implementering av dem. De går också med brev direkt till varje enskild riksdagsman. Vi har märkt att vi är avsevärt mer kritiska än Regeringens egen tillsynsmyndighet Tillväxtanalys som menar att många av de frågor det gäller och åtgärder som måste göras redan är i stor omfattning gjorda. Vi kommer inte att släppa frågan innan vi ser klara framsteg. Många anser eller tror att medlemskap i EU begränsar och försvårar möjligheterna till utveckling och framgång och att EU skulle vara en bromskloss med striktare regler och fler förbud. Hittills är det nog bara snusfabrikanterna som råkat illa ut trots att Regeringen lagt enorma resurser på att få tillåtelse att sälja snus på export. Småföretagarna upplever att det i många fall är tvärtom. Svenska regler eller tolkning av EU-regler försvårar i en del fall vår verklighet. Ett bra exempel på detta är offentlig upphandling där småföretagare är kraftigt underrepresenterade. Internt inom styrelsen gläds vi mycket åt att vi numera är medlemmar i Näringslivets Regelnämnd NNR (tillsammans med bland andra Svenskt Näringsliv och Företagarna), där vår näringspolitiskt ansvarige Erik Sjölander kommer att ingå i styrelsen och vår vice ordförande Wiggo Lindgren blir suppleant. Vi kommer där med kraft verka för att en av de viktigaste principerna i SBA (regelförenklingar) ska uppmärksammas ytterligare. Ett fortsatt gott verksamhetsår 2013 där vi flyttar fram våra positioner ytterligare är vad vi ser fram mot. Leif Svensson Förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund BraAffärer Innehåll: 15 frågor 4 SFR medlemssidor 6 Porträttet Richard Bergfors 8 Svårare att få lån 11 Nyheter 12 SFR medlemssidor 14 Stimulera småföretagandet 16 Juristen 17 Krönika Alexandra Pascalidou 18 Korsord 19 Medlemsförmåner 20 ADRESS: Småföretagarnas Riksförbund Storgatan 64, Höganäs E-POST OCH HEMSIDA: TELEFON: ANSVARIG UTGIVARE: Leif Svensson, ordförande ISSN: X REDAKTION: Elisabet Ekblom, Lotta Ekberg ANNONSANSVARIG: Eva Villata, LAYOUT OCH TRYCK: Prinfo Welins Kallelse Kallelsen införd på hemsidan from V-2 Förbundets stämma hålles i Örebro den 9/ Plats kommer att meddelas vid bekräftandet av medverkan. Anmälan om medverkan skall vara kansliet tillhanda senast den 10/ Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 6/ STYRELSEN Vinnare i månadsdragningarna på medlemsnummer som vinner vars 5000:- i PK. Vinsterna kommer på posten. Januari: Medlemsnr Löddeköpinge Februari: Medlemsnr Simrishamn Medlemsnr Stockholm vann två biljetter i guldstolar till fotbollsmatchen Sverige-Argentina 6/2. Läs mer om dina nya förmåner på sidan 7 3

4 15 frågor 15 frågor till SFR-medlemmen Tomas Gustavsson, som är skogsentreprenör och driver företaget Gallra AB i Sköllersta, Hallsbergs kommun. 1. När startade du ditt företag? År 2006, precis efter stormen Gudrun. Jag var anställd tidigare. Men det var allmänt ganska dåligt med arbete. Så när ett tillfälle dök upp kändes det helt rätt att starta eget. 2. Vad var anledningen till och drivkraften bakom att du startade eget? Möjligheten öppnade sig. Jag träffade rätt kontakt som ville att jag skulle arbeta som underentreprenör. Och det kändes som ett steg i rätt riktning. Min erfarenhet säger att det brukar löna sig att våga satsa när det är dåliga tider. 3. Vad var största utmaningen med att starta företag? Största utmaningen var att få lån och övertyga bankerna att finansiera min verksamhet. De maskiner jag behöver för min verksamhet kostar omkring tre respektive fyra miljoner kronor. Så det är inga småsummor det handlar om. Och det aktiekapital som fanns räckte inte så långt. Det är viktigt att kunna argumentera för sin sak och det gick ju bra till slut. 4. Vad har varit viktiga framgångsfaktorer i etablerandet av ditt företag? Att ligga i framkant med ny avverkningsteknik, och samarbeta med företag som arbetar med flerträdsteknik. Det har gjort att jag kunnat effektivisera mitt arbete vilket uppskattas av min kund Sydved. Andra viktiga framgångsfaktorer är att sköta arbetstider, vara samarbetsvillig och i princip aldrig säga nej. 5. Vad anser du är viktiga egenskaper för en entreprenör? Jag har haft ett starkt driv från början, och mitt entreprenörskap är något som utvecklats under åren. Idag vågar jag lita på mig själv på ett helt annat sätt och agera efter min egen instinkt och bedömning om vilka jobb som är bra för företaget samt vilka uppdrag som är lönsamma att satsa på och inte. 6. Har du några goda råd och tips till andra företagare? Utifrån min egen erfarenhet handlar mycket om attityd och inställning. Det är viktigt att visa att man inte är omöjlig utan ställer upp och gör det där lilla extra. 7. Vilken tycker du är den viktigaste politiska frågan för företagare just nu? Jag tycker upplägget med rabatterad arbetsgivaravgift för att anställa ungdomar, blir lite snedvriden. Detta eftersom det finns äldre med erfarenhet och kompetens som kanske är mer lämpliga för jobbet. Generellt när det gäller arbetsgivaravgifter, konkurrerar vi på en världsmarknad. Jag tycker därför vi borde ligga på samma nivå som EU. 8. Vilken/vilka person(er) har betytt mest för dig i ditt företagande? Chefen för Sydved, min kund, som övertygade mig att starta eget. Han gav mig en knuff och vårt samarbete har sedan dess fungerat jättebra. Min familj har naturligtvis varit ett viktigt stöd genom åren. 9. Vilka tre saker vill du ändra på i samhället som skulle gynna ditt entreprenörskap? Utarmningen av landsbygden. Tusentals småföretagare finns ute i landsbygden. Det borde därför finnas bättre förståelse och kunskap från politiker och beslutsfattare om hur det fungerar och vilka förutsättningar som gäller för landsbygden. Skogsbruk är en av Sveriges största basnäring. Det är viktigt att satsa mer på landsbygden, så att den inte utarmas ännu mer. Här behövs en förändring. 10. Vad är det roligaste med att driva eget företag? Nöjda kunder och anställda som säger att detta är det bästa jobb de någonsin haft. Positiv personlig feedback är både roligt och en drivkraft. Jag tycker verkligen om mitt jobb. När jag sitter i min maskin och utför mitt jobb, slår det mig ofta hur roligt jag tycker att det är och det känns riktigt bra! 11. Vad inspirerar och motiverar dig? Att utveckla och skapa ett lönsamt företag. Jag funderar ständigt över utvecklingsmöjligheter som gör att jag kan driva mitt företag på ett ännu bättre och effektivare sätt. 12. Har du någon förebild? Nej, inte någon person direkt. Men alla vardagshjältar som arbetar hårt. Små värdefulla insatser i vardagen är inspirerande förebilder. 13. Har du något tips på en bra bok som hjälpt dig i dina företagsbeslut? Jag har läst mycket böcker tidigare i mitt liv, men lyssnar nu mest på ljudböcker. Alla böcker ger någon form av nya erfarenheter och kunskaper som på ett eller annat sätt kommer till nytta för mig i mitt företagande. Men jag kan inte säga att de påverkat något viktigt beslut. 14. Vad gör du om fem år? Jag har utvecklat min verksamhet ytterligare, kanske med en ny maskingrupp (jag har två maskiner idag). Jag har hittat nya sätt att bli ännu mer lönsam, vilket förhoppningsvis ger resultat framåt. På sikt kanske jag utökar min verksamhet med någon form av konsultverksamhet. Jag är redan idag ute och berättar om hur jag effektiviserat mitt arbete, vilket är uppskattat av branschkollegor. 15. Varför är du medlem i SFR? Ensam är inte stark. Det är viktigt att det finns någon större aktör som driver frågor som vi småföretagare kämpar med i vardagen. Tillsammans är vi starka. 4

5 Fakta: Tomas Gustavsson Företaget: Gallra AB Huvudverksamhet: Skogsentreprenad Fritidsintressen: Jakt, Segling Gör om fem år: Har haft tio bra men ganska slitsamma år. Nu ser jag framför mig tio goda och framgångsrika år. Motto i livet: Inget är omöjligt! Allt går att lösa. Det finna inga omöjliga problem. 5

6 MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA NY BETALNINGSFORM Att kunna ta betalt med kort, även på en mässa blev enkelt med izettle. Våra besökare på mässan i Luleå blev imponerade och handlade mer produkter, då vi kunde erbjuda kortbetalning. Kunderna tyckte det var kul att skriva på IPaden. Det var lätt att ta betalt och väldigt bra att slippa hålla så stor växelkassa, samt att slippa kostnaden och besväret med att transportera pengar till banken. Alla transaktioner fick vi bekräftade via mail och kunde redovisa och bokföra på ett enkelt sätt. Dessutom var det helt suveränt att kunna lägga in hela produktsortimentet, så att vi kunde se vilken produkt som såldes mest. För oss Småföretagare är det perfekt att använda en mobil betalterminal, som tar liten plats och är så lätt att använda. Sen slipper vi betala för att hyra en klumpig terminal, när vi är på mässor eller annan verksamhet. izettle ryms i fickan och passar alla Småföretagare. izettle har jag rekommenderat till de som har torghandel b.la. då det är sällan människor har kontanter som räcker till det man vill köpa spontant. Dessutom tappar man inte kunden, som ska springa till en uttagsautomat. Tveka inte, kontakta izettle redan idag och använd gärna din medlemsförmån hos Småföretagarnas Riksförbund. Siv Öberg, Studio Zacks, Luleå medlem nr: Så når du nya höjder Idrottspsykologen och coachen Carolina Lundqvist tipsar om hur du kan lära av eliten att tänka rätt för att nå dit du vill. Det är vanligt i idrotten - och funkar minst lika bra i yrkeslivet. Acceptans. Många situationer i livet kan vi inte påverka. Vi behöver inte tycka om det, men vi måste lära oss att acceptera det. På så sätt slipper vi ett extra stresspåslag och får lättare att hantera dessa situationer. Positiv psykologi. Prova att göra ett perspektivskifte, försök se dina styrkor istället för att fokusera på det som kan vara problem. Alla situationer du är med om ger dig verktyg för framtiden. Inre motivation. Din moti vation och drivkraft måste komma inifrån. Vägen till ditt mål är inte alltid rolig och lätt. Men om din drivkraft kommer inifrån håller den i längden. [Källa Sortcut.nu] Nya mål i sikte: Nu ska vi leva bättre och prestera mera Det råder närmast hysteri på gymmen i början av året. Alla nyårslöften om ett bättre och sundare liv ska införlivas. Men att börja en ny vana är svårt och kräver tålamod. Det går inte att förändra ett nytt beteende över en natt. Och råden från alla experter på hur man ska lyckas med att nå sina mål och hålla sina löften är många. Viktigt är dock at de nya målen och nyårslöftena blir ett stressmoment i sig. Fysisk aktivitet är basen - den gör att du sover bättre, mår bättre och fattar bättre beslut. Men i vissa fall går det för långt, anser Petra Lundström, ansvarig för idrottsnutrition på Riksidrottsförbundet och doktorand vid Karolinska Institutet. Numera är det skämsmössa på den som inte tränar och äter rätt. När det känns som en press på alla att bestiga berg och tävla i Vasaloppet, då har det gått för långt, konstatera hon i tidningen Chef. På 1980-talet var det gympa och work-out som gällde, nu är det fokus på prestation. Det är status att vara vältränad och se ung och snygg ut. Drömmen blev sann för Årets Företagare 2012 För Lennart Söderberg, har starta eget företag varit en dröm sedan barnsben. Jag har haft en dröm om att starta eget sedan jag var sju år gammal. När jag var liten gillade jag att bygga saker och spela strategispel, kommenterade han efter att mottagit priset som Årets Företagare 2012, av Nyföretagarcentrum. Lennart hade jobbat länge i eventbranschen och kände att han ville jobba på sitt sätt. Han startade företaget Brand Magic. Målet, säger han, är inte att bli störst, utan att vara Sveriges erkänt bästa producent av innehåll till möten och events. På sajten, Sortcut.nu tipsar Lennart om hur du som vill starta eget kan lyckas. 1. Ta hjälp. Det finns bra hjälp att få. Nyföretagarcentrum är ett bra exempel. 2. Fokusera på det du kan. Jag lägger ut bokföring och sådant på en bokföringsbyrå och gör istället det jag är bra på. Det gör att jag kan sova gott om nätterna. 3. Skapa en säkerhet. Frihet och flexibilitet baseras på att man bygger upp en buffert. Det är lätt att man skaffar kontor och köper massa saker men var lite försiktigt och se till att du har något att falla tillbaka på när det inte finns lika mycket jobb. 6

7 HONDA - DIN NYA TJÄNSTEBIL Som medlem i småföretagarna får du 10% rabatt på personbilar samt 10% rabatt på eftermonterade tillbehör i samband med bilköpet. Erbjudandet gäller samtliga bilmodeller mot uppvisande av medlemskap. Läs mer om våra bilar och hitta din närmaste återförsäljare på honda.se Kosta Boda Art Hotel Kosta Boda Art Hotel är ett hotell som exploderar i färg, form och njutning med ursprung i glaset. Låt dig inspireras vare sig du är här för att rekreera din kropp och själ, eller för att bara ta det lugnt och shoppa det bästa inom svenskt glas, inredning och märkeskläder. Hotellet är inrett med konstglas, både i form av fasta installationer och av konstglasutställningar. Sju av Kosta Bodas välkända formgivare har medverkat vid designen av hotellets olika delar, och finns även representerade med varsin korridor där de har satt sin unika prägel med konstglas och designade textilier på varje hotellrum. Alla våra rum är utrustade med luftkonditionering, minibar, kaffebryggare, värdeskåp, kabel-tv, telefon, toalett, badkar eller dusch, hårtork, väckningstjänst, badrock och tofflor. First Hotels Du som är medlem i Småföretagarnas Riksförbund bor till mycket förmånliga priser på alla First Hotels, både gällande logi och konferens. First Hotels är en av Skandinaviens ledande hotellkedjor med 61 unika hotell centralt placerade i Norge, Sverige och Danmark. Våra hotell erbjuder dig alltid en hög servicenivå. När du bor på First Hotels har du alltid gratis WiFi och frukost inkluderat i priset (ej frukost på vissa hotell i Danmark). Odenresor - Småföretagare och Expert på Resor Odenresor AB som varit medlem och förmånspartner i Småföretagarna sedan starten i januari 2010 kommer i höst att vara sponsor och bidragande till de månadsvisa dragningarna av presentkortsvinster på medlemsnumret som startade i augusti och avslutas med en utlottning av en VW up i juli Utöver att Odenresor bidrar till presentkort så har Odenresor ordnat ett samarbete där Odenresor och Qatar Airways, utsedda till världens bästa flygbolag, kvartalsvis skall bidra med extra vinster i form av ytterliga resepresentkort till ett värde av 5000:-/presentkort. Du kan läsa mer om detta och vad Odenresor/Qatar Airways kan erbjuda på vår hemsida, Odenresor är en av Sveriges få oberoende och fristående resebyråer med verksamhet sedan 1957, som IATA medlem representerar de 505 flygbolag över hela världen och har tillgång till över hotell och 30 hyrbilsföretag. Deras arbete som resebyrå i över 50 år har gett unik kunskap om resor som de delar med sig genom Personlig service till sina kunder för resor över hela världen, flyg,hotell,bil, och kryssningar för privat, grupp och affärsresor Qatar Airways - Vi är som gjorda för den affärsresande Qatar Airways är ett av världens snabbast växande flygbolag, som flyger till över 100 destinationer i världen. Nyligen utsågs Qatar Airways för andra året i rad till Världens Bästa Flygbolag, framröstat av 18 miljoner resenärer. Qatar Airways uppfyller de precisa behov som affärsresenärer ofta har. Oavsett om du vill arbeta, sova, äta eller bara koppla av med en fi lm, så skapar vi en miljö som hjälper dig att komma fram förberedd till ditt viktiga möte. Dessutom fungerar vår prisade Premium Terminal i Doha, som är för Business Class resenärer, som en oas i öknen där du erbjuds service som du bara kan förvänta dig från Världens Bästa flygbolag. Qatar Airways flyger dagligen med en Airbus 330 från Stockholm och Köpenhamn via Doha i Qatar ut i världen. Det tar endast 6 timmar till Doha, där man mellanlandar för en snabb och smidig transfer. Flygbolaget har utmärkta förbindelser till Mellanöstern, Kina, Indonesien, Thailand, Singapore, Filippinerna, Sri Lanka, Australien och till 12 destinationer i Indien. Qatar Airways kan erbjuda olika kostnadseffektiva avtalsformer för tjänsteresor. För mer information kontakta Mikael Lundström eller Per Westman på Odenresor, , eller Välkommen ombord! Erbjudande för medlemmar i SFR Få dina tvätt & rengöringsmedel fraktfritt hem till dörren direkt från fabrik. Rengöringen av dina arbetskläder och fi rmabil skall du ju inte betala privat. Många lurar sig själva att inte dra av det de använder i företaget. Vår ide är enkel: att leverera de bästa miljö & allergivänliga produkterna till de bästa priserna. Detta är anledningen till att våra kunder återkommer år efter år. 1 kg av våra produkter motsvarar 3 kg i butik. Medlemspris för medlemmar i SFR: 1950:- exkl moms 7

8 Profilen MAXAT MÅL VI SKA BLI VÄRLDENS BÄSTA HAMBURGERKEDJA 8

9 Ända sedan den första grillkiosken, X-grillen, öppnades i Gällivare för 45 år sedan har ambitionen varit att med de bästa råvarorna servera de godaste hamburgarna. Bra Affärer delar med sig av framgångssagan för Sveriges äldsta hamburgerkedja. Vi har haft ett kompromisslöst fokus på kvalitet och smak sedan första dagen, förklarar vd Richard Bergfors son i ägarfamiljen till Max Hamburgare. Med en omsättning på över en och en halv miljard har Max vuxit till Sveriges näst största hamburgerkedja. Företaget sysselsätter idag omkring personer. De senaste årens framgångar har inte dämpat vd Richard Bergfors hunger på att fortsätta utveckla företaget och försöka ligga steget före konkurrenterna. Snarare tvärtom. Och grundidén att inte maximera vinster utan göra affärer på ett just och ansvarsfullt sett, ligger inkapslad i företagets DNA. Hög tillväxt Visst har vi haft en hög tillväxt de senaste 10 åren, men aldrig gjort avkall på smaken - ingenting ligger oss varmare om hjärtat. Och vi har hela tiden hållit oss till vår strategi där vi prioriterar bra råvaror och lagar maten på beställning, säger Richard. Dessa sägs båda vara bidragande framgångsfaktorer som gjort att Max ökat omsättningen och vinsten under hela 2000-talet. Vi har även lyckats attrahera duktiga medarbetare och talanger som vill växa med oss och är engagerade i vår verksamhet och våra mål. Max satsar även på ungdomar. Målet är att de anställda ska känna stolthet över sin arbetsplats och stanna länge. Vi har fortsatt vara kreativa och försöker ständigt utveckla oss, ha god koll på trender, beteenden och om möjligt ligga steget före det som händer och sker i vår bransch, både i Sverige och utlandet, fortsätter Richard Bergfors. Bra affärer Det var 1968 som Curt Bergfors, 19 år, öppnar grillkiosken, X-grillen, tillsammans med sin sambo Britta. Redan då med inställningen att det går att göra bra affärer, men på ett just sätt och det gäller såväl mot kunder, medarbetare som i samhället i stort. Det finns förstås stora utmaningar inom framför allt klimatfrågan, den är global och inget vi löser själva. Men det är viktigt att vi bidrar med det vi kan och försöker inspirerar andra, framhåller Richard och tillägger: Vi vet till exempel att köttproduktionen i världen påverkar miljön negativt. Därför använder vi närproducerat kött som har minst miljöpåverkan, och vi arbetar ständigt med att förbättra oss inom olika områden. Fördel med familjeföretag Richard Bergfors ser ingen konfl ikt i att prioritera miljöfrågan och samtidigt skapa ett framgångsrikt och lönsamt företag. Det är fördelen med att vara ett familjeföretag. Vi gör som vi vill. Och vår bestämda uppfattning är att vi måste ha ett vidgat perspektiv och ta ansvar för vår omvärld. Vi är det första företaget i vår bransch att miljödeklarera och redovisa varje produkts miljöpåverkan. Vi klimatkompenserar genom att plantera träd i Afrika och kommer att arbeta ännu hårdare med att bli ett ansvarstagande företag i framtiden, betonar han. Målen är höga Max satsar på att bli världsbäst på hållbarhet inom sin bransch. Den satsningen är en av anledningarna till att Richard under 2012 utsågs till Årets vd, i kategorin Stora Företag. Bergfors beskrevs i motiveringen ta ett föredömligt starkt socialt ansvarstagande samt att företaget drivits framgångsrikt lönemässigt och mänskligt, och förvandlat en global produkt till ett svenskt miljövänligt alternativ. Våra klimatsatsningar och arbetet med att göra den godaste hamburgaren är två grundpelare i vårt mål att bli världens bästa hamburgerkedja. Samtidigt ska Max vara ett företag där alla anställda är stolta över att jobba, understryker Richard och reflekterar lite över sin egen roll och betydelse som ledare och vd. Min roll som ledare är väl att vara någon form av representant för bolaget, säger han lite trevande. Jag är ju både talesperson, ska synliggöra bolagets värderingar och mål på ett övertygande och inspirerade sätt samt vara en förebild och spegla och leda företaget. Samtidigt är det viktigt att företaget inte är för sårbart och står och faller med ledaren, utan att det finns en stark organisation. Ytterligare ett bevis på att Max tar ansvar utöver det vanliga är priset Stockholm stads S:t Julianpris inom kategorin Arbetsgivaregenskaper som utdelades i december Ett resultat för sitt långsiktiga arbete med att inkludera människor med funktionsnedsättning. Kompetensen hos funktionsnedsatta måste tas tillvara i högre utsträckning än i dag. Jag hoppas att utmärkelsen kan inspirera andra företagare att skapa ett samhälle som tar tillvara alla individer och deras respektive kompetens, framförde Richards bror Christoffer Bergfors, vice vd på Max, vid prisceremonin. Vill vara bäst Som person beskriver Richard sig som väldigt målinriktad och dedikerad. Jag ville alltid vara bäst i skolan. Förmodligen är det någon form av bekräftelsebehov, säger han lite självironiskt. Att sätta upp mål, resan dit och framför allt att bocka av de uppsatta målen är också det som motiverar honom i vardagen. Har jag satt upp ett mål, då är jag helt fokuserad på att uppnå det. Det kan vara små som stora. Då är det bara det som gäller, konstaterar han. När Max 37-årige vd blickar framåt ser han hälsofrågan som den viktigaste omvärldsförändringen de senaste åren, och därmed också utmaningen framåt. Förutom smak är hälsa ett av Max ledord. På 80-talet var hamburgare något ganska nytt och häftigt i Sverige. Det var bara att kränga. I dag är kunderna mycket mer medvetna. De ställer krav på nyttighet, hälsodeklarationer, allergier, ända tillbaka till var djuren är uppväxta och hur de har R 9

10 Profilen transporteras. Vi måste hela tiden vara duktigare och väldigt medvetna. Max klimatsmarta hamburgare har vunnit flera oberoende smaktester och familjeföretaget är på ständig jakt efter den perfekta burgaren. Stora hälsoinitiativ tagits för att minska socker och fetthalten i maten och 2012 var Max först i branschen med att bli certifierade av Nyckelhålet på restaurang. Hungrig på nya mål Helt klart har det varit några riktigt framgångsrika år för Max Hamburgare, inte minst 2012 där bolaget uppmärksammats med flera utmärkelser för sitt sunda sätt att driva företag på. Vad är då målen för Max Hamburgare framöver? Har man nått sin mättnadsgrad i Sverige? Vi kommer fortsätta växa i Sverige, men i långsammare takt. Vi kommer att nå en punkt där det inte längre är lönsamt att expandera i Sverige. Därför tittar vi mer fokuserat på andra regioner. Vi har idag 93 restauranger i Sverige och tre Norge, och öppnar den första i Danmark i år. Med andra ord jagar Max hungrigt vidare nya mål och utvecklingsmöjligheter. Och på vägen är det viktigt att ha roligt. Att ha passion för det man gör, leder ofta till framgång, säger Richard, som jobbat i branschen sedan han var tio år. Han arbetar en vecka på golvet varje månad och älskar fortfarande att äta hamburgare. Richard Bergfors Ålder: 38 år Familj: Flickvän Förebild: Mamma Britta och pappa Curt (styrelseordförande i Max), som startade företaget och gett inspiration och stöd genom åren. Ingvar Kamprad och Richard Branson. Yrkesoll: Vd för Max Hamburgerrestauranger sedan Motiveras av: Mål och resultat Gör mig lycklig: Att umgås med människor jag tycker om. Och att åka skidor det är det bästa som finns. Utmärkelser: 2007 Entrepreneur of the Year (region norr), 2009 Årets Gröna Kapitalist av affärsmagasinet Veckans Affärer, 2011 Corporate Social Responsibility Award for Leadership där han prisades för sitt starka ledarskap inom miljöområdet, 2012 Årets VD, kategori Stora Företag, av ledarskapssiten Motivation.se och Executive People 10

11 Fyra småländska företagare har tillsammans skrivit ett kritiskt brev till finansmarknadsminister Peter Norman Svårare för småföretagen att få lån Det har blivit svårare för företagen att få lån hos bankerna, enligt en undersökning som Svensk Näringsliv och Företagarna står bakom. Var femte företagare anser att finansieringsmöjligheterna krympt och var tredje att bankvillkoren blivit tuffare det senaste halvåret. Totalt 71 procent av de tillfrågade företagen uppger, när de får svara på hur de upplever konjunkturen och hur tillgången till kapital ser ut, att bankernas krav på säkerhet har ökat. Några slutsatser av svaren som kommit fram i undersökningen är att: - Bankerna anpassar sig inför införandet av att de nya Basel III-reglerna, som betyder tuffare kapitaltäckningsregler. - Bankerna ställer högre krav på eget kapital när det gäller företagsköp eller ägarskiften. Och företagarna upplever dem som en bromskloss. - Det är svårt att låna även om ett känt företag tar över en annan känd verksamhet. Dessutom har småföretagarlånen en högre riskpremie än storbolagens lån. - En viktig skillnad mellan de stora och de små är att storföretagen kan hitta kapital på annat håll, om bankerna är mer restriktiva. - De små har inte samma möjligheter att ge ut företagsobligationer. Situationen har blivit så svår att den i sig hindrar tillväxtmöjligheterna. Undersökningen visar på ett missnöje bland landets företagare. Fyra småländska företagare har även tagit sin kritik ett steg längre och tillsammans skrivit ett brev till finansmarknadsminister Peter Norman, där de konstaterar att kreditmarknaden inte fungerar och frågar honom vad han tänker göra för att förbättra finansieringsmöjligheterna för landets mindre företag. Micke Fredriksson, biträdande kontorschef Swedbank-kontoret i Västerås, på Företagssidan kommenterar undersökningen i lokaltidningen VLT med att han inte upplever att det är svårare för företag att få lån idag. Fler företag får ja än nej, är hans uppfattning. Vid en bedömning tittar man framför allt på företagets återbetalningsförmåga och om de genererar vinst, säger han. Stefan Andersson, företagsmarknadschef på SEB, framhåller också att utlåningen ökat sedan 2005, till små- och medelstora företag med 235 procent (+65 mdr). Vi har inte ändrat våra kreditkrav, däremot visar fler företag upp sämre siffror i lågkonjunktur och kan således falla över linjen i bedömningen, säger han till Bra Affärer. Bankernas roll är inte att vara riskkapitalister. Vi varken kan, får eller tar betalt för att vara annat än bottenlån mot säkerhet. Här behöver vi bli bättre på att få ut budskap och kunskap samt vägar till alternativ finansiering. Undersökningen (finansieringspanelen) besvarades av 1064 personer mellan oktober

12 Nyheter Nyföretagandet minskar igen Antalet nystartade företag i Sverige backade under november månad 2012 med -17,5 procent jämfört med samma period föregående år. Uppgången i oktober visade sig vara tillfällig, då novembersiffrorna visar ett tapp i företagandet på hela 17,5 procent. För helåret 2012 var nyförtagandet i Sverige på en lägre nivå än år Samtliga företagsformer visade ett negativt resultat under november: Aktiebolag: -13,1% Enskild firma: -23,3% Handelsbolag: -24% Kommanditbolag: -49,6% Totalt: -17,5% [Nyföretagarbarometern, Nyforetagarcentrum.se] Konjunkturen vänder uppåt i slutet av 2013 Sveriges näringsliv står inför ett test det kommande året. Exportföretagen riskerar att tappa i produktion och tillväxt när konjunkturen vänder nedåt. Men det finns också ljuspunkter i fackförbundet Unionens branschbarometer, som mäter välmåendet inom svenskt näringsliv. Lågkonjunkturen kommer att fortsätta, med en nedgång i företagens försäljning, försämrad vinstutveckling och ökad arbetslöshet. Samtidigt som svensken lånar allt mer pengar väntas även arbetslösheten öka i rask takt under Ljuspunkter. Flera svenska börsbolag är fortfarande lågt värderade och flera av dem sitter på starka balansräkningar. [Aktiespararna.se] Battlefi eld vars nya version på en vecka sålt i över 5 miljoner exemplar. Stora möjligheter för svensk export Om Sverige lyckades öka exporten till samma nivå som genomsnittet i EU skulle BNP per år öka med kronor per invånare. Att Sverige faktiskt har halkat efter övriga Europa sedan mitten av 90-talet tycks delvis bero på att lönekostnaderna har stigit för snabbt och att innovationstakten är för låg. Det är dags att regeringen går från ord till handling. Ett första steg togs i höstbudgeten. Men det sker förändringar i andra länder också och därför måste politiken alltid ta sikte på att förbättra företagsklimatet. Det blir aldrig klart! [svenskt Näringsliv.se] Superstjärnan Avicii och telecomjätten Ericsson samarbetar Superstjärnan Avicii behöver sina fans hjälp med nästa hitsingel och har gaddat ihop sig med den svenska telekomjätten Ericsson, för att lyckas. Idén med fanprojektet kom från Aviciis läger, men Ericsson var inte sena att haka på och bidra med att bygga den plattform som används för musiksamarbetet. Det hela kallas fan-sourcing, som innebär att fansen kan gå in på en internetsajt och bidra med sina idéer. Ericsson ska sedan premiärspela låten i på en telekommässa i Barcelona i februari. [Expressen.se] Försenad bokföring ska inte straffas Efter en uppmärksammad dom för nio år sedan blev det straff bart för bolag att lämna in sin årsredovisning för sent. Regeringen vill nu mildra lagstiftningen. Bara i undantagsfall ska åklagare väcka åtal om ett bolag är försenat med sin årsredovisning, föreslår regeringen. En statlig utredning som föregick förslaget ville avkriminalisera dröjsmål helt. Men flera remissinstanser, som Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen, ansåg att det var att gå för långt. I stället ville de ha en åtalsprövning vilket ligger närmare det förslag som regeringen nu har lagt fram. [Riksdag & Departement.se] Nordiska ministrar: Fler jobb för unga viktigast Sverige tog den 1 januari över ordförandeklubban i Nordiska ministerrådet. Fler jobb står högst upp på dagordningen. Men budget kommer att minska jämfört med tidigare. Under de närmaste tre åren ska Nordiska ministerrådets budget reduceras med 10 procent. Exakt vilka omprioriteringar som kommer att krävas är ännu oklart, men klart är att under det svenska ordförandeskapet ska fokus ligga på att skapa fler jobb, inte minst för Nordens unga. [Riksdag & Departement.se] Fler men kortare sjukskrivningar på stora arbetsplatser Anställda på stora arbetsplatser är sjukskrivna oftare men något kortare tid än dem som är anställda på små arbetsplatser. Det visar en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utredning. Däremot verkar de sjukskrivna på stora arbetsplatser återvända något snabbare till arbetet, jämfört med små. I studien studeras sjukskrivningar som varat åtminstone två veckor och sambandet mellan arbetsplatsstorlek och sjukfrånvaro är tydligast för män i privat sektor. [ifau.se] 12

13 1 600 nya jobb med RUT RUT-avdraget har skapat omkring nya jobb under Det visar beräkningar, som Företagarna gjort baserad på Skatteverkets statistik. Mer än personer har utnyttjat RUT-avdraget under Antalet företag, som jobbar på RUT-marknaden, är nu fler än stycken. Under 2012 ökade användningen totalt sett med cirka 23 procent. Alla län redovisar ökningar. Allra starkast har ökningen varit i Halland, Kronoberg, Skåne och Östergötland, som alla ökat med mer än 28 procent. [metoronline.se] Småföretagare upplever ökat regelkrångel Var tionde företagare (11 procent) upplever att det i år har blivit enklare att följa statliga regler jämfört med föregående år. Något fler (15 procent) tycker att det har blivit krångligare, särskild gäller det för de allra minsta företagen (1-9 anställda). År 2011 var första gången som det var fler som upplevde att det blivit enklare än som tyckte det blivit svårare. Årets resultat innebär att resultaten är tillbaka på ungefär samma nivåer som åren 2009 och Detta visar en ny SKOP-undersökning gjord på uppdrag av Näringslivets Regelnämnd, NNR. [Näringslivets Regelnämn.se] Maud är årets bråkigaste För femte året i rad listar Passion for Business landets bråkigaste kvinnor. På listans 49 platser finns många vd:ar och chefer. Men bråkigast av dem alla är Centerpartiets förra partiledare och näringsminister Maud Olofsson. Det är väl bra. Bråkigheten här förknippas ju med att jag har varit målmedveten och försökt påverka. Jag tror att vi behöver fler som är bråkiga och försöker ifrågasätta, säger hon om utnämningen. Maud Olofsson är medlem i Hillary Clintons särskilda råd som finns för att backa upp kvinnors ledarskap och företagande globalt. [Aftonbladet.se] Forskningen kan inte leva på gamla meriter Sverige har starka traditioner inom forskning och utveckling. Inte minst samspelet mellan akademi och näringsliv har historiskt varit en framgångsfaktor. Men i den tuffa globala konkurrensen går det inte att leva på gamla meriter. Utan djärva reformer kommer Sverige att fortsätta att tappa mark. Ledande politiker, från såväl regering som opposition, måste inse situationens allvar. Och handla därefter, menar Svenskt Näringsliv i en kommentar till en rapport om det svenska innovationsklimatet baserat på intervjuer med globala forskningschefer. [Svenskt Näringsliv.se] Företag bör anpassa sig till en åldrande befolkning I en enkätundersökning från Manpower hamnar Sverige sist bland 30 länder i förberedelser för att anpassa sig till att arbetskraften åldras. Som helhet visar enkäten att ungefär cirka 90 procent av de svenska arbetsgivarna inte har någon strategi för att ha kvar äldre arbetskraften eller att rekrytera äldre. Samtidigt visar en enkät Pensionsmyndigheten genomfört i samarbete med Pensionsåldersutredningen att viljan hos äldre att jobba längre har ökat, skriver Mårten Blix, departementsråd och sekreterare i Framtidskommissionen och Ingemar Eriksson, departementsråd och särskild utredare i Pensionsåldersutredningen i DN-debatt. [DN.se] De är mäktigast i Sverige Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och finansminister Anders Borg (M) behåller platserna som Sveriges två mäktigaste personer på tidningen Fokus lista över landets 100 mäktigaste. På tredje plats finns en nykomling, den nye S-ledaren Stefan Löfven. Fp-ledaren och utbildningsministern Jan Björklund har parkerat sig på fjärde plats medan nye LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson kniper plats 5. Förre Volvo-chefen Leif Johansson, numera ordförande i Ericsson och Astra Zeneca, har en osannolik maktposition i svenskt näringsliv, anser tidningen, och låter honom klättra till sjätte plats. Först på sjunde plats dyker en kvinna upp, C-ledaren Annie Lööf, som faller från tredjeplatsen. Men hon anses mäktigare än KD-ledaren Göran Hägglund (KD) på plats 8 och näringslivstungviktaren Marcus Wallenberg och riksbankschefen Stefan Ingves. [Tidningarnas telegrambyrå] 13

14 MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA Small Business Act (SBA). Princip 1. I december år 2008 fattade EU:s medlemsländer genom det Europeiska rådet beslut om att anta Small Business Act for Europe. Den gemensamma ambitionen för alla medlemsländer ska vara att skapa ett gynnsamt företagsklimat i Europa med tonvikt på förhållanden för små och medelstora företag. Tänk småskaligt först ska vara utgångspunkten i den politiska verksamheten i dessa frågor. SBA består av 10 principer som ska vägleda den politiska utvecklingen på såväl EUnivå som på nationell nivå. Princip 1 handlar om entreprenörskap och sammanfattas så här: EU och medlemsstaterna bör skapa ett klimat som gynnar småföretagare och familjeföretag och belönar entreprenörskap. De bör bättre ta hand om framtidens entreprenörer, särskilt genom att väcka intresse för entreprenörskap och stödja talanger på detta område, inte minst bland ungdomar och kvinnor och genom att förenkla villkoren för handelstransaktioner. Medlemsländerna uppmanas att införa entreprenörskap som ett viktigt inslag i skolornas kursplaner, särskilt i den allmänna gymnasiala utbildningen, och se till att utbildningsmaterialet anpassas efter detta. Den svenska regeringen antog ganska snabbt (2009) en strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet och skolverket har sedan 2010 börjat undersöka (!) hur det kan vara lämpligt att främja entreprenörskap i skolan. I läroplanen för grundskolan, förskolor och fritidshem (2011) nämns entreprenörskap. I nuvarande gymnasiereformen ingår entreprenörskap som kurser i 4 av totalt 18 nationella program. Förutom detta har Skolverket fått i uppdrag att dela ut bidrag för verksamhet och kompetensutveckling. Man kan sammantaget säga att en hel del har hänt i detta avseende men att mycket saknas och att det går alldeles för långsamt. Varför inte låta aktiva småföretagare kopplas till skolan och mot ersättning delta i undervisningen som inspiratörer och handledare? Medlemsstaterna uppmanas att se till att entreprenörskapets betydelse för samhället återspeglas korrekt i lärarutbildningen. Regeringens proposition (2009/10:89) om ny lärarutbildning saknar helt skrivningar om entreprenörskap. Sådana finns i såväl danska som norska skrivningar. Här blir det ett klart minus och ingenting tycks vara gjort. Medlemsländerna uppmanas öka samarbetet med näringslivet för att utveckla strategier för utbildning i entreprenörskap på alla nivåer. Spridda initiativ har tagits för att utöka samarbetet mellan näringsliv och skola, men mycket återstår att göra. Tillväxtverket (sorterar under Näringsdepartementet) har fått i uppdrag (regeringsbrev för 2011) att utveckla denna samverkan, men än har inte så mycket skett. Småföretagarna har uppmanat till att studera de utmärkta och bevisligen fungerande system för lärlingsutbildningar som finns i ett antal andra länder i Europa, vilka som till följd av detta har väsentligt lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige. Det pratas mycket om detta, men mycket lite har egentligen skett. Ska det vara så svårt att lära av andra? Medlemsländerna uppmanas att se till att beskattningen inte ställer onödiga hinder i vägen för företagsöverlåtelser. Detta är en av de uppmaningar som Sverige svarat upp till ganska bra. Som bekant har såväl gåvoskatten som förmögenhetsskatten avskaffats. Detta skedde dock redan innan SBA antogs (2005 resp. 2007) och kan inte anses vara som följd av denna. De så kallade 3:12 reglerna vid överlåtelse av fåmansföretag är emellertid mycket krångliga och kostnadskrävande. Förslag till smärre förändringar finns i regeringens budgetproposition för Ytterligare förbättringar behövs för att underlätta företagsöverlåtelser, i synnerhet för företagsöverlåtelser utanför familjen. Medlemsstaterna uppmanas att inrätta system för att föra samman företag som kan överlåtas med tänkbara köpare. Tillväxtverket finansierar några regionala projekt kring detta, men annars finns inget pågående arbete. Även om det inte tillhör Arbetsförmedlingens kärnverksamhet så har Småföretagarna i möte med representant därifrån diskuterat möjligheter att samarbeta lokalt i frågan. Medlemsstaterna uppmanas att erbjuda mentorskap och stöd till kvinnliga entreprenörer. Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande har funnits sedan 2007 och regeringen beslöt 2010 att förlänga programmet med ytterligare 4 år. Utfallet bedöms av Tillväxtanalys (regeringens egen granskande myndighet) vara gott. 32 % av nya företag 2010 startades av kvinnor och ytterligare 7 % av kvinnor och män gemensamt. Det är en ökning mot befintlig fördelning. Medlemsländerna uppmanas att erbjuda mentorskap och stöd till invandrare som önskar bli entreprenörer. Tillväxtverket genomförde riktade insatser för invandare och resultaten anses enligt verket vara lyckade. Satsningen tycks dock vara ganska liten (20 miljoner) och utvärdering skall ske Sammantaget bedömer Småföretagarna att Sveriges implementering av SBA vad gäller Princip 1 inte kan godkännas. Mot bakgrund av medvetenheten om att småföretagandet är oerhört väsentligt för landets ekonomi och utveckling menar vi att uppmaningen att tänka småskaligt inte trängt igenom tillräckligt i lagstiftning och åtgärder för främjande av småföretagande. Regeringens egen granskande myndighet Tillväxtanalys bedömer implementeringen av SBA som skaplig vad gäller entreprenörsnivå men rosar inte det totala resultatet. De pekar på den turbulenta världsekonomin som delförklaring och menar att insatser behövs för att främja den svenska ekonomiska utvecklingen. Småföretagarna instämmer helt i att krafttag behövs för att ge svenska företagare ett företagsklimat i världsklass. Lennart Erlandsson, Förbundssekreterare 14

15 Krångligare regler för småföretagare! Vi småföretagare behöver få, enkla, tydliga och förutsägbara regler. I likhet med andra länder så skulle vi också behöva regler som är anpassade till just små företag. Var och en borde förstå att IKEA har större administrativ kompetens än Lasses korvkiosk, men ändå lever vi med i princip samma regelbörda oberoende av företagsstorlek. I december 2012 redovisades en undersökning från Näringslivets regelnämnd (NNR) och SKOP om hur statliga regler upplevs och påverkar företag. Trenden var tydlig i att regelkrånglet från staten ökar och att kostnaderna för detta har stor betydelse för företagens framtid. Det var också tydligt att småföretag och företag utanför storstadsområdena påverkades mest. Regeringen pratar om att småföretag ska vara räddningen för Sverige, men det kan man inte spåra så många tecken på. Det kommer också uttalande om hur viktig tjänsteexport ska kunna bli, men tjänsteföretagen upplever sig mest drabbade av statliga regler. Är småföretagare kverulanter? Eller är det så att våra politiker talar om en sak och gör något annat? Att regler ska vara förutsägbara borde vara grundläggande i en demokrati, men är det så för småföretagare? Gäller denna rättsprincip även för glesbygdsföretagare? Ett hemskt exempel på motsatsen inträffade 2012 i Västerbotten. Den 5:e juni fattade Länsstyrelsen i Umeå beslut om att inrätta ett interimistiskt naturreservat i Stekenjokk, vilket skulle börja gälla dagen efter, den 6:e juni. De småföretagare som skulle använda sin korta sommarsäsong hade planerat genom att beställa mat, anställa personal och annat. När de vaknade den 6:e juni och upptäckte skyltarna som förbjöd människor att lämna vägen, kom därför som ett dråpslag. Utan förvarning och utan någon form av hänsyn till eller kommunikation med småföretagarna i Klimpfjäll, hade byråkraterna i Umeå fattat sitt beslut. Det förefaller helt obegripligt att fågelskådare inte skulle få lov att bidra till fjällföretagarnas möjlighet att kunna bo och verka i Klimpfjäll. Att stjäla en månad, av de blott ungefär 7 månader som årets säsonger total utgör, känns som ett statligt rån. Och hån! Ända sedan Folksamdirektör Sundströms dagar som näringsminister har regeringsföreträdare utlovat regelförenklingar för småföretagare. Vad har hänt under dessa år? Jo vi har fått metoder och institut som mäter hur regelförenklingar upplevs. Riksrevisionen, Tillväxtanalys och andra statliga verk har lagt ner en del tid på att studera regelförenklingarna. Den som för tillfället är ansvarig för frågan, Annie Lööv, tvingas prioritera frågor om polygami och invandring. För att travestera en känd strof, så ska f-n vara partiledare Erik Sjölander Näringspolitisk ansvarig Vi har tagit fram en manual för hur bluffakturor ska hanteras, läs den på vår hemsida. 15

16 Sänk arbetsgivaravgifterna, ta bort sjuklöneansvaret och minska regelkrånglet Dags att stimulera småföretagandet Det finns ingen som protesterar när man säger att småföretagen är motorn i svensk ekonomi. Officiell statistik visar att nästan all tillväxt genereras av småföretagarna. De riktigt stora företagen växer utomlands om de växer, medan småföretagen hela tiden skapar nya arbetstillfällen. Ska det vara så svårt att inse att det är småföretagens villkor och verksamhetsförhållanden som bör förbättras, stimuleras och underlättas för att Sverige bäst ska ta sig igenom och ur rådande finanskris och lågkonjunktur. Ge de som vill göra något och kan göra något möjligheter att göra det. Enligt en undersökning genomförd av SEB har småföretagare tillfrågats om sina tillväxtplaner för Av dessa räknar 41 procent med samma verksamhetsnivå medan 43 procent räknar med tillväxt. Endast 12 procent planerar neddragningar. Man konstaterar att viljan att växa ligger i företagarnas DNA. De största riskerna är, enligt undersökningen, att dra på sig kostnader som man inte kan komma ur med kort varsel. Har vi möjligen hört det förut? En stelbent och rigid lagstiftning i LAS som enligt tidigare näringsministern Maud Olofsson ligger som en våt filt över arbetsmarknaden och gör att flexibilitet och rörlighet är mycket låg. När får vi höra Annie Lööf eller någon annan allianspolitiker använda ett sådant språkbruk? Småföretagarnas Riksförbund har tittat i backspegeln efter åtgärder eller reformer som gett Sveriges småföretagare anledning att hoppas på bättre tider för sin verksamhet. Alliansen har genomfört reformer om RUT och ROT-avdrag som har skapat fler småföretag men inte gjort det enklare eller billigare att driva dem. Sänkt restaurangmoms förra året har inte sänkt restaurangpriserna. Branschen hävdar att det tillkommit många nya jobb men antalet ifrågasätts av många och man kan konstatera att varje jobb kostat staten långt över 1 miljon kronor per styck. Det finns dessutom en del mindre reformer som dock inte är av avgörande natur och som inte kostat staten några större pengar. Om regeringen hade levt upp till sina fina ord om ett företagsklimat i världsklass borde man gjort mycket mer eller kanske helt andra saker. Småföretagarna har ständigt legat på om reformer som vi vet skulle stimulera våra medlemsföretag till expansion. De viktigaste åtgärderna är att stegvis sänka arbetsgivaravgifterna, ta bort sjuklöneansvaret och minska regelkrånglet. Receptet är att minska riskerna och kostnaderna för att driva företag samtidigt som det borde vara enklare. Vi hävdar att det skall vara kul, enkelt och lönsamt att driva företag. Det har inte makthavarna anammat eller förstått vitsen med. Ett bra exempel på vad alliansregeringen inte har gjort, trots att man sedan 2006 har sagt sig prioritera det, är åtgärder för att minska regelkrånglet. Riksrevisionen kritiserade för ett år sedan arbetet med detta och hävdade att det var ett stort fiasko. Regeringen tog i viss mån till sig kritiken och lovade nya tag. Man lovade att det år 2020 (!) skulle vara avsevärt bättre. Med hänsyn till ovan nämnda horribla tidsram är det kanske inte så konstigt att en färsk SKOP undersökning, som gjorts på uppdrag av Näringslivets Regelnämnd, NNR (med Småföretagarnas Riksförbund som ny medlem), visar att inget eller nästan inget har skett vad gäller regelförenklingsarbetet under Åtminstone inte som företagarna uppfattat. Bara 11 procent anser att det blivit mycket eller lite enklare att följa statliga regler (21 procent år 2011). Det är däremot 15 procent som tycker det blivit krångligare. Resten upplever att ingen förändring skett. Man kan också utläsa att ju mindre företaget är ju krångligare anser man att det är att driva det. En liten företagare måste ju i allt väsentligt göra jobbet själv och då ser man krånglet tydligare. En annan sak, som direkt framkommer när man ser resultatet, är att bland företag med 1-9 anställda anser 51 procent att en sänkning av regelkostnaderna har stor betydelse för att det ska gå bra för företaget i framtiden. För företag med mer än 50 anställda är motsvarande siffra endast 29 procent. Dessa kostnader är alltså av avsevärt större betydelse för de riktigt små företagen vilket är naturligt då de proportionellt utgör en större del av den totala kostnaden eller egenarbetet. Småföretagarnas Riksförbund vill med denna brandfackla ännu en gång för våra förtroendevalda påpeka vikten av att göra rätt saker för att stimulera näringslivet till nya tag i bistra tider. Lennart Erlandsson, förbundssekreterare 16

SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #4 2012. Kattälskaren och multiartisten Anna-Lena Brundin. lever sin dröm

SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #4 2012. Kattälskaren och multiartisten Anna-Lena Brundin. lever sin dröm SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #4 2012 Hur kreativ är din arbetsplats? Alexandra Pascalidou Dags att investera i oss själva Nu över 20 000 medlemmar! Korsord Vinn ett lottpaket från Svenska

Läs mer

Paolo Roberto. Nu över. Affärsnätverket Matrona kombinerar företagande med socialt ansvar. Budget 2013 hur gynnas företagen?

Paolo Roberto. Nu över. Affärsnätverket Matrona kombinerar företagande med socialt ansvar. Budget 2013 hur gynnas företagen? SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #5 2012 Affärsnätverket Matrona kombinerar företagande med socialt ansvar Budget 2013 hur gynnas företagen? Nu över 20 000 medlemmar! Sjuksköterskan startade

Läs mer

TINA THÖRNER. Sveriges rallydrottning som lever sitt lyckligaste liv just nu! Sveriges rallydrottning som lever sitt lyckligaste liv just nu!

TINA THÖRNER. Sveriges rallydrottning som lever sitt lyckligaste liv just nu! Sveriges rallydrottning som lever sitt lyckligaste liv just nu! SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #2 2013 Nu över 20 000 medlemmar! SFR:s årsstämma i Örebro Viktigt om din pension Juristen om rättsskydd Alexandra Pascalidou Kris kräver kreativitet! TINA

Läs mer

leo razzak nu över Medlemssidorna debatt, nyheter, information alexandra Pascalidou har ritat sin första vägskylt

leo razzak nu över Medlemssidorna debatt, nyheter, information alexandra Pascalidou har ritat sin första vägskylt SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #3 2012 nu över 20 000 medlemmar! Medlemssidorna debatt, nyheter, information alexandra Pascalidou har ritat sin första vägskylt 15 frågor mjölkbonden som fick

Läs mer

Pär Holmgren. Amelia Adamo: Nu över. en framgångsrik entreprenör. Småföretagare i världsklass diskuterades på SFR:s Spånskiva

Pär Holmgren. Amelia Adamo: Nu över. en framgångsrik entreprenör. Småföretagare i världsklass diskuterades på SFR:s Spånskiva SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #2 2012 Småföretagare i världsklass diskuterades på SFR:s Spånskiva Nu över 20 000 medlemmar! Juristen om skatteförfarandelagen Alexandra Pascalidou: Låt folk

Läs mer

SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #1 2012. Stefan Einhorn. rekommenderar en snälldos till alla: Att vara snäll är en lönsam affär

SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #1 2012. Stefan Einhorn. rekommenderar en snälldos till alla: Att vara snäll är en lönsam affär SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #1 2012 Juristen Krafttag mot bluffakturorna Landets snabbast växande Krönikan Alexandra Pascalidou om att tro på tomtar 15 frågor till SFR-medlemmen Jill Lihnell,

Läs mer

Robert Wells. Världsartist och framgångsrik affärsledare. Landets snabbast växande. Maud Olofsson om Företagarsverige. Krönikan: Musslor och människor

Robert Wells. Världsartist och framgångsrik affärsledare. Landets snabbast växande. Maud Olofsson om Företagarsverige. Krönikan: Musslor och människor SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #4 2011 Landets snabbast växande Maud Olofsson om Företagarsverige Krönikan: Musslor och människor Juristen: Starta eget företag 15 frågor: Anders Fintling

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #5 2011. Kroppsspråksexperten, skådespelaren och operasångerskan. Mi Ridell

SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #5 2011. Kroppsspråksexperten, skådespelaren och operasångerskan. Mi Ridell SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT #5 2011 Juristen: Kommuner diskriminerar småföretagare Landets snabbast växande Annie Lööf vill vara en offensiv röst för småföretagare Personalvård - en bra affär

Läs mer

Renata Chlumska. Landets snabbast växande. Nu väntar det ultimata äventyret rymden!

Renata Chlumska. Landets snabbast växande. Nu väntar det ultimata äventyret rymden! SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #3 2011 Landets snabbast växande Krönikan: Alexandra Pascalidou om ditt varumärke. Störst, bäst och vackrast Juristen: Om konsten att skriva bra avtal 15 frågor:

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3=10 efter fallande F Units with F5*10 by descending F 1 OCH 30856 77 DESSA 1188 153 LIGGER 563 229 PROBLEM 354 2 I 29551 77

Läs mer

Emma Wiklund. Landets snabbast växande. Debatt Lagen om anställningsskydd

Emma Wiklund. Landets snabbast växande. Debatt Lagen om anställningsskydd SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #1 2011 Landets snabbast växande Debatt Lagen om anställningsskydd 15 frågor Britt Inger Jonsson berättar om sin långa erfarenhet från transportbranschen P

Läs mer

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi VÄGEN TILL Europas bästa företagarklimat Så påverkar vi INNEHÅLL 03. Så påverkar vi Ledare av Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna. 04. FYRA åtgärder toppar vår agenda Vi listar de allra viktigaste

Läs mer

Alexandra. Pascalidou. Premiär. Valextra Var står riksdagspartierna? Jennifer Lind SFR-medlemmen om framgångsrikt företagande

Alexandra. Pascalidou. Premiär. Valextra Var står riksdagspartierna? Jennifer Lind SFR-medlemmen om framgångsrikt företagande S M Å F Ö R E TAG A R N A S R I K S F Ö R B U N D L I T E M E R R A K T PÅ # 1 2 010 Premiär Valextra Var står riksdagspartierna? Jennifer Lind SFR-medlemmen om framgångsrikt företagande Juristen Jurist

Läs mer

Snart. Debatt Euro, ja eller nej? Juristen Så hanterar du bluffakturor. Krönika Alexandra Pascalidou om att starta eget. Landskampen Sverige-Norge

Snart. Debatt Euro, ja eller nej? Juristen Så hanterar du bluffakturor. Krönika Alexandra Pascalidou om att starta eget. Landskampen Sverige-Norge SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #2 2010 Snart 17 000 medlemmar Debatt Euro, ja eller nej? Krönika Alexandra Pascalidou om att starta eget Juristen Så hanterar du bluffakturor Landskampen Sverige-Norge

Läs mer

tomas danielsson Stressdoktorn ger råd om hur du hittar en balans i livet!

tomas danielsson Stressdoktorn ger råd om hur du hittar en balans i livet! SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #2 2011 landets snabbast växande 15 frågor Till nye styrelseledamoten Erik Sjölander juristen Så skyddar man sitt företag om det värsta skulle hända Catharina

Läs mer

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, 103 12 Stockholm Tel 08-676 80 00 info@moderat.se www.moderat.se

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

Med passion för affärer gunilla 1 von platen ser möjligheter överallt

Med passion för affärer gunilla 1 von platen ser möjligheter överallt Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 38 Pris 60 kronor Nr 42 2010 2012 nya siffror: så många väljer bort revision dags för krafttag mot oegentligheter i företag stress i arbetslivet: när kroppen säger ifrån

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Trafikkaoset i Stockholm

Trafikkaoset i Stockholm Nummer 2 Juli 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Fokus i valrörelsen Enklare regler Ja tack! Bygg ditt varumärke steg för att hitta

Läs mer

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 685 frågor Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 1 Hur ska ni få fler att våga satsa på att bli egenföretagare? Varför är Skatteverket den enda myndighet

Läs mer

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB & NYFÖRETAGARCENTER SYD nystart VISST KAN DU STARTA EGET! FOTO: EMILIA G AHLGREN UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

INPU 3/2010. Därför blev. en succé. Så gror bolagen på ideon innovation i lund. tema: ungt företagande. råd till unga företagare

INPU 3/2010. Därför blev. en succé. Så gror bolagen på ideon innovation i lund. tema: ungt företagande. råd till unga företagare INPU EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 3/2010 tema: ungt företagande Därför blev a2 designers en succé 3 råd till unga företagare Så gror bolagen på ideon innovation i lund Wilson Creative i Kalmar växer Fyra

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Gästkrönikör Anna-Lena Bohm, ordförande för SME inom Svenskt Näringsliv Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Företagsakuten kan vara räddningen när förändring krävs. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE

Läs mer

Dynamik ger ökade vinster

Dynamik ger ökade vinster En tidning om effektivt företagande Maj 2012 storbritannien: europas enklaste plats för företag Dynamik ger ökade vinster Kvinnor i ledningen en bra affär enligt Annie Lööf stiga sätter eskilstuna på världskartan

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer