favoritinvestering # 1 Februari 2010 Det är guldläge att gå in i onoterade bolag just nu. Marie Reinius, vd Svenska Riskkapitalföreningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "favoritinvestering # 1 Februari 2010 Det är guldläge att gå in i onoterade bolag just nu. Marie Reinius, vd Svenska Riskkapitalföreningen"

Transkript

1 Lägre risk i placeringsportföljen, men högre potentiell avkastning. # 1 Februari 2010 En tidning om Hedgefonder Private Equity Reala tillgångar Råvaror Strukturerade produkter Det är guldläge att gå in i onoterade bolag just nu. Marie Reinius, vd Svenska Riskkapitalföreningen SID Reala tillgångar i Ryssland Nu vill medelklassryssar ha en modernare livsstil. Högst upp på listan står en ny bostad. Detta är en investeringsmöjlighet också för svenskar. SID 4 Skogen Jacobs Foto: Lars Ottosson/KB/Scanpix favoritinvestering Jacob Palmstierna har tillbringat 40 år på toppositioner i svenskt näringsliv och även en hel del tid i skogen på familjeegendomen Maltesholm. Han tror på skog som investeringsform. Men för Jacob Palmstierna betyder skogen mer än så. SID 8

2 Kära läsare När jag och min kollega för länge sedan arbetade inom Private Banking kunde vi notera att många kunder hade skapat sina förmögenheter genom eget företagande eller på fastigheter. När de samlat ihop en förmögenhet skulle den förvaltas på börsen. Det visade sig att för många var detta en helt ny arena. Det gick fort upp och lika fort ned. Anledningen till svängningarna verkade inte helt självklara. Men varför lämna ett vinnande koncept? Eget företagande kan på finansspråk översättas till Private Equity och fastigheter i sin tur är bara en av flera möjligheter att investera i reala tillgångar. Den här typen av tillgångar som inte är beroende av börsens svängningar kallas allmänt för alternativa investeringar. De stora pensionsfonderna har sedan länge denna typ av tillgångar i sina portföljer, utomlands erbjuder de flesta banker även privat kunder de möjligheterna. Och nu börjar vi se tecken på att även Sverige börjar vakna. Se denna lilla tidning om Alternativa Investeringar som ett sådant tecken. Detta första nummer du håller i handen fokuserar på reala tillgångar och Private Equity. Nästa gång tittar vi på andra möjligheter inom den breda palett som Alternativa Investeringar utgör. Marcus Jibréus, vd Jibréus & Ölvestad Alternativa Investeringar denna specialtidning är PRODUCERAD AV: Kontaktperson: Conny Unéus, tel Redaktör: Sofia Hillborg Formgivare: Tove Engström/Fanny Holländer Varför ska jag investera alternativt? Här på Skeppsbron i Stockholm handlade de svenska handelshusen redan på 1700-talet med den tidens reala tillgångar skog, malm och importvaror. Här har Jibréus & Ölvestad Alternativa Investeringar sitt kontor. Jibréus & Ölvestad Alternativa Investeringar AB är Sveriges första företag helt fokuserat på alternativa investeringar. Genom alternativa investeringar skapar man en tryggare portfölj med en jämnare avkastning och mindre korrelation mot aktie- och räntemarknaden. Större institutioner, exempelvis pensions- och försäkringsbolag samt universitet som Harvard och Yale, har under många år framgångsrikt använt sig av alternativa investeringar i sin förvaltning. Detta för att minska den totala risken i portföljen och ändå behålla eller höja den potentiella avkastningen. Visionen är att genom egenutvecklade produkter göra alternativa investeringar mer tillgängliga för privata investerare, då det tidigare varit i princip förbehållet institutioner. Foto: T. Busch-Christensen Finansiella perspektiv Fler tillgångsslag i portföljen Under finanskrisen brände sig många privatinvesterare på börsen. Nu växer intresset för alternativa investeringar, som ger en större riskspridning. Tänk själv och se lite bredare på dina investeringar. Vad är fördelen med alternativa investeringar? Om man tittar utifrån ett portföljperspektiv är det naturligtvis alltid bra att sprida riskerna. Man kan också välja att se lite vidare på det här med investeringar. Vi tittar mycket på Yale Endowment som modell. Den fonden har ungefär 70 procent av tillgångarna i alternativa investeringar Private Equity, hedgefonder och reala tillgångar, som fastigheter och skog. Hur ser du på den finansiella situationen i världen just nu? Den ekonomiska krisen i världen är inte över, därför är det en god idé att sprida tillgångar och risker. Vi vet exempelvis inte vilken långsiktig effekt de enorma skuldbergen kommer att ha på olika länder. Det finns risk att de påverkar valutor och inflation. Jag tycker att man ska tänka själv och se lite bredare på investeringar. Det perspektivet är väldigt sunt att ha i en kris. Finanskrisen 2008 utlöstes till stor del av väldigt komplexa finansiella produkter som ingen egentligen förstod effekterna av inte ens de som sålde dem. Ser du en backlash som gör att man i större utsträckning vill förstå vad det är man investerar i? Många brände sig på komplexa produkter och visst är många privata investerare mer skeptiska i dag än innan krisen. Det är back to basics och fokus på att investera i sådant man förstår sig på. Men tyvärr är minnet kort hos andra. Era produkter, Realfond Skog, Realfond Ryssland och Starcap Private Equity Fund, gör det möjligt för privata investerare att komma åt en typ av investeringar som tidigare bara var förbehållen större institutionella ägare. Ja, det stämmer. Det är precis vad vi försöker göra. Att investera direkt i skog exempelvis, kräver i vanliga fall ett kapital på minst ett par miljoner och dessutom att man är kunnig i skogsskötsel eller känner en jägmästare. Realfond Skog är visserligen inte riktigt för alla. Minsta investeringsbeloppet är kronor och man kan inte månadsspara, men den här investeringsformen har ändå blivit mycket mer tillgänglig än tidigare. Att göra direkta markinvesteringar i Ryssland som privatperson skulle kanske vara ännu mer krävande? Ja, kapitalinsatsen skulle nog behöva vara ännu större något tiotal miljoner. Och så skulle det krävas egna nätverk och djupa kunskaper om hur systemet fungerar. Det har våra förvaltare, men det är nog svårt att skaffa själv. Och att komma åt att investera i fina, onoterade bolag i Sverige, som Starcap gör, är inte heller lätt. Hur har intresset varit för den här nya investeringsformen? Vi har arbetat sedan förra året med att marknadsföra produkterna och under 2009 tog vi in 70 miljoner kronor. Det är en bra början. Vi ser ett stort, ökande intresse hos sparare och även hos olika typer av förmedlare, som banker och fondkommissionärer. Tidsperspektivet för dessa investeringar är lite längre än man kanske är van vid från tre till sju år. Ja, investeringarna har ett långsiktigt perspektiv och det ska man vara medveten om. Det finns ingen handel i dem, så därför får man se dem som en del i investeringsportföljen som inte är så likvid. Tidsperspektivet innebär också en filosofisk skillnad det här är långsiktiga investeringar, till skillnad från börsen som är kvartalskapitalism. Många uttrycker att de spelar på börsen. Och det är precis så det är för många är börsen ett spel där man inte förstår de bakomliggande mekanismerna. Text: Sofia Hillborg

3 Analysen Ryssarna har lika mycket pengar som de har ont om bostäder. From Vart går Ryssland? Efter de första årens stormiga kärlekshistoria med utländska investerare, utmejslar sig nu en bild av Ryssland som är betydligt mer komplex än tidigare. I takt med att ekonomin mognar uppstår helt nya möjligheter. Det är omöjligt att tala om den ryska ekonomin utan att samtidigt väga in råvarusektorns betydelse. Den ryska börsen är väldigt hårt kopplad till oljan. I dag är ungefär 70 procent av omsättningen på börsen råvaror. Det betyder att när oljepriset går ner gör börsen det också, säger Fredrik Colliander, förvaltare för HQ:s Rysslandsfond, som bland annat har sex års personlig erfarenhet av banksektorn i Ryssland. En annan parameter är den totala världsekonomin. När ekonomin svajar i USA och Europa blir investerarna mindre benägna att ta risker utomlands. Den ryska ekonomin är oerhört beroende av att det flödar in pengar. Gör det inte det så blir det problem, säger Fredrik Colliander. Per Brilioth, som är vd på Lundin gruppens Vostok Nafta Investment Ltd, vill bredda bilden av dagens Ryssland. Ryssland är en väldigt spännande marknad. Här finns massor med problem och risker, men just det ger också möjligheterna. Ryssland är ett land som är rikt på naturtillgångar, som olja, gas och metaller, samt industrier. I andra delar av världen betingar den här typen av tillgångar ett mycket högre pris. Tillgångs priserna i Ryssland är mycket låga. Per Brilioth, vd Vostok Nafta Investment Ltd Den legala strukturen är ett problem. Men Per Brilioth säger att det framför allt handlar om att göra sin hemläxa, som på de flesta andra marknader. Och att själv vara på plats. Men han har sett stora positiva förändringar från 1995, när han själv började arbeta i landet. Asienkrisen 1997 bidrog till att Ryssland tvingades till devalvering. Det var en väldigt dramatisk period. Men om man jämför den krisen med finanskrisen 2008, är skillnaden slående hade landet inte en krona på banken, 2008 hade man 500 miljarder dollar. Ändå drabbades Ryssland förhållandevis hårt också av den senaste finanskrisen. Minnena från 1997 gjorde att centralbanken försökte försvara rubeln så länge som möjligt. Men det innebar att räntorna steg till höga nivåer, vilket drabbade företagen. Under 2009 minskade därför Rysslands BNP med 7,9 procent. Det positiva är att rubeln har tagits ner och nu vänder det snabbt uppåt för ekonomin. Det är så det är i Ryssland, oerhört volatilt. Men Ryssland i dag är oerhört mycket starkare som land än vad det var på 90-talet. En av de största skillnaderna syns i levnadsstandarden för vanliga ryssar. Det finns också stora regionala skillnader. Moskva har 15 miljoner invånare och 10 procent av befolkningen, men hela 90 procent av kapitalet. Enbart Moskva har många fler miljonärer än vad vi har i Sverige. w ith love Baku, Ryssland. Bröderna Nobels petroleumfabrik. Redan under Nobels dagar... Köpkraften är avsevärd. En medelinkomsttagare i Moskva har mer kvar i plånboken varje månad efter mat och hyra än vad de flesta svenskar har. Visst är råvarumarknaden en stor del av den ryska ekonomin. Men det är inte den som driver BNPsvenska investeringar i Ryssland har en lång och stolt tradition. Till sina oljefält i Baku uppfann den innovative Ludvig Nobel, bror till Alfred Nobel, bland annat världens första pipeline och oljetanker. Vid första världskrigets utbrott stod Naftabolaget Bröderna Nobel för 25 procent av världsproduktionen av olja. På många platser i Ryssland lever fortfarande den svenska familjen Nobels minne kvar inte minst på grund av de förbättringar familjen införde för sina arbetare. I Baku byggdes ett mönstersamhälle med skolor, hälsovård och bostäder. Adam Fischer, varför ska jag investera i Realfond Ryssland? Du tror att den ryska fastighetsmarknaden kommer att fortsätta att utvecklas positivt och vill ha en investering som inte är volatil på samma sätt som aktiemarknaden. Berätta om fondens investeringsstrategi. Hur gör ni? Vi förvärvar mark som är klassad som jordbruksmark, klassar om den för byggnation av bostäder, styckar marken och säljer den sedan vidare. I den processen sker en kraftig värdeökning. Detta är inte unikt för Ryssland, samma sak gäller för Sverige. Det är bara det att i Sverige kan processen ta tio år, i Ryssland tar den högst tre år. Därför räknar vi med att kunna uppnå en avkastning på 45 procent per år för fonden. Hur skiljer sig den ryska bostadsmarknaden från den svenska? För att Moskvaområdet skulle få samma villadensitet som Sverige, skulle det behöva byggas fyra miljoner villor. Ändå har medelmoskoviten en 60 procent högre disponibel inkomst än den genomsnittliga västeuropén. En annan stor skillnad är att privata fastigheter är väldigt lite belånade. I Sverige motsvarar belåningen i privata bostäder över 70 procent av BNP. I Ryssland är siffran omkring 2 procent. Det finns också en tradition av att köpa saker kontant. Berätta lite om din egen erfarenhet från den ryska fastighetsmarknaden. Jag var chefsjurist på IKEAs fastighetsbolag i Ryssland och hade det juridiska ansvaret för alla markförvärv. I dag är de tomter vi köpte bebyggda med varuhus. Min erfarenhet är att det inte är så väldigt svårt att göra fastighetsaffärer i Ryssland. Men man är tvungen att göra sin hemläxa noggrant och göra en grundlig undersökning inför varje affär. Vad köper ni för slags mark? Vi köper tomter som är lämpade för bostadsändamål, mark som formellt klassas som jordbruksmark, och ligger lättillgängligt och naturskönt, främst i närheten av Moskva. Det som vi har i Sverige, trevliga villaområden i vackra lägen, finns inte i Moskva i dag. Vi bidrar till att skapa Moskvas motsvarighet till Bromma, Danderyd och Enskede. Det finns en stor efterfrågan på bostadsmark. Vad händer om ni inte lyckas konvertera om marken? Då får vi helt enkelt sälja den igen som jordbruksmark. Vi har noll belåning på marken, så det är inget stort problem. Adam Fischer, ordförande i Realfond Ryssland: Bakgrund som juridiskt ansvarig för IKEA:s markförvärv och tillståndsprocesser i Ryssland. Vd för Catella Corporate Finance i Ryssland. Talar ryska flytande. Investerar i vackert belägen jordbruksmark som konverteras till villabebyggelse Tidshorisont: 3 år Värdepapper: B-aktier Minsta investeringsbelopp: kronor Avgifter: Courtage 2,5%, förvaltningsavgift 0,5% per år Avkastningsmål: 45 50% per år. Ingen årlig utdelning sker under tiden Belåning: Fonden tar inga lån För mer information:

4 Foto: Peter Adams Detta är en tidning från Realfonder Investera i det asiatiska Foto: Sylvain Grandadam tillväxtundret med begränsad risk. Köpkraften är stark i Moskva. En medelinkomsttagare här har mer pengar kvar i plånboken varje månad än vad de flesta svenskar har. Många års uppdämt köpbehov märks i en enorm efterfrågan på exempelvis hushållsartiklar och möbler. Foto: Belousov Vitaly SATSA PÅ ASIATISK INFRASTRUKTUR Solid emittent < Kapitalskyddad placering < Mycket god avkastningspotential < På jakt efter en modern livsstil utvecklingen, utan hushållens och företagens konsumtion. Vart går då ryssarnas pengar? Många av världens dyraste bilmodeller rullar på Moskvas gator. Och de franska lyxmärkena är framträdande i stadsbilden. Men det mest signifikanta shoppandet hittar man kanske på stormarknader och i köpcentrum. Där märks efterfrågan efter många års uppdämt behov exempelvis på försäljningen av hushållsapparater och möbler. Ryska hushåll och företag håller på att utrusta sig på ett starkt, nästan aggressivt sätt, säger Per Brilioth. Bostadskrediter motsvarar bara 2% av Rysslands BNP, mot 70% i Sverige. Bara i Moskva finns det fler miljo närer än i Sverige. För att få lika hög villatäthet i Moskva som i Sverige, skulle det behöva byggas fyra miljoner villor. Medelmoskoviten har 60% högre disponibel inkomst än medeleuropén. Nästa steg i utvecklingen kan vara att ryssarna börjar efterfråga bättre bostäder. I dag bor många i nedslitna hyreskaserner från Sovjettiden. Det finns helt enkelt inte mycket annat att tillgå. Den ryska bostadsmarknaden är en väldigt liten del av landets kapitalstruktur den är till exempel mycket mindre än den svenska. Men det börjar hända saker också här. Ryssarna reser mycket utomlands, bland annat till Sverige, och de vill ha ett modernt levnadssätt. Det börjar också bli lite lättare att få lån till bostäder. En intressant fråga är hur snabbt Rysslands infrastruktur kan förbättras. Vägnätet är fortfarande en sorglig historia. Å andra sidan har det skett förbättringar för näringslivet. President Medvedev och premiär minister Putin har identifierat de saker som be - höver förändras för att Ryssland ska liga byråkratin och trög rörligheten som leder till korruption. I en per fekt värld skulle det gå fortare, men nu fokuserar man på det och har bland annat börjat betala doma re bättre, säger Per Brilioth. Goda nyheter för entreprenörer är också att färre papper behöver fyllas i, att kapitalmarknaden har blivit bättre och att det blir möjligt för allt fler småföretag att finansiera sig via börsen. Det finns mycket att hämta vad gäller nyföretagande i Ryssland. När börsen startade 1995, fanns det inte ett enda företag där som inte var privatiserat. Nu finns hundratals nystartade företag. Ryssland är ett land som är välutbildat, som har mycket naturresurser och som vill komma ikapp resten av världen. Det är lätt att skapa sig en bild utifrån mediernas bilder av Ryssland som är lite gammaldags. Men svenska företag ligger nära den här marknaden som kommer att växa så mycket och det är en oerhörd möjlighet som jag tycker att man borde ta vara på. Text: Sofia Hillborg Nästa investeringsobjekt? Utbudet av bostäder i Ryssland är mycket litet, här finns ett uppdämt behov. De asiatiska tillväxtmarknaderna planerar att spendera mer än miljarder dollar på tillväxtfrämjande infrastrukturella förbättringar de kommande åren. Mer än hälften av satsningarna kommer att läggas på utveckling av kommunikationsmedel, såsom expressjärnvägar, motorvägar och flygplatser. Kina planerar att bygga 97 nya flygplatser till år 2020 i syfte att möta den ökande efterfrågan på resor och transporter. Nästan hälften av För mer information Oak Capital Box Stockholm Telefon: flygplatserna ska vara färdigställda redan år 2010 och projektet väntas kosta 400 miljarder kronor. Indien ska investera nästan 100 miljarder dollar i vägnätet fram till år 2012 och planerar utbyggnad av inte mindre än 200 motorvägsprojekt vilket väntas resultera i km ny väg. Överallt i Asien satsar både privata och statliga investerare stort på infrastruktur. Asiatisk Infrastruktur ger dig en unik möjlighet att slå mynt av det asiatiska tillväxtundret. Att investera i värdepapper innebär alltid en risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka sina investerade pengar.

5 Porträttet Marknadsvärdet för skog och mark har stigit avsevärt över decennierna, konstaterar Jacob Palmstierna. Och jag tror att det kommer att fortsätta göra det. Skogen är inte bara Sveriges gröna guld, utan traditionellt också många familjers investeringsgrund. Foto: Christer Wahlgren/KVP/Scanpix Foto: istockphoto Detta är en tidning från Realfonder Foto: Christer Wahlgren / KVP /Scanpix Långsiktighet en dygd Efter 40 år i bankvärlden, både på SEB:s och Nordeas högsta poster, är Jacob Palmstierna en av landets mest erfarna och kända finansmän. Mindre känt är hans genuina intresse för skog. Både som nöje och långsiktig investering. Under sina år som bankchef och styrelseproffs syntes han mest i välskräddade kostymer. Sedan han lämnade Nordea och flyttade tillbaka till sitt barndomshem Maltesholms slott, har det blivit betydligt mer ungdomligt uppknäppt. Han kan åter tillbringa mycket tid på den nästan 400 år gamla familjeegendomen, bland skog, åkrar och skogens djur. Under gymnasietiden var det långt ifrån självklart att han skulle bli finansman. Tvärtom var planen att han, som Jacob Palmstiernas Egendomspraktikan (Ekerlids förlag) handlar bland annat om de övergripande målen för Maltesholms skogsstrategi. Om successionsfrågorna och hur vindkraft kombineras med vård av ett kulturarv. Maltesholms näste arvtagare, skulle lära sig allt om skog på Skogshögskolan. Men ett stipendium till ett av världens mest prestigefyllda universitet, Wharton School of Finance i USA, förändrade allt packade han sina pinaler och åkte över Atlanten. Det var en möjlighet som man inte kunde säga nej till, säger Jacob Palmstierna. Med facit i hand fick han rätt. Studierna i USA, tätt följda av civilekonomutbildning på Handelshögskolan i Stockholm, banade väg för en framgångsrik och lång karriär i finansvärlden. Det har blivit 40 år av toppositioner i bank, 35 år av styrelseerfarenhet och, inte minst, 43 år av skogs- och markförvaltning av familjeegendomen Maltesholm. Intresset för och erfarenheten av investering i skog och mark har ökat med åren. Det var därför inte tal om att han efter pensioneringen skulle sätta sig i gungstolen. Förvisso lämnade han Nordea för tio år sedan och han avvecklar nu sina styrelseuppdrag. Men det har bara inneburit mer tid för att skriva böcker, senast Egendomspraktikan, och att arbeta med investeringen i skog och mark. Jag tror marknadsvärdet på skogen kommer att fortsätta stiga. Jacob Palmstierna Jacob Palmstiernas egendom består av hektar skogsmark och 400 hektar öppen mark. I runda slängar 500 miljoner kronor i marknadsvärde som han lägger sig vinn om att utveckla på bästa möjliga sätt. Det har dock sina sidor att äga skog. Stormen Gudruns härjningar för omkring tio år sedan fungerade som en rejäl tankeställare och tvingade honom att ändra investeringsstrategi. Bort med ömtåliga, stormkänsliga äldre granar, in med riskreducering. Vid aktieplaceringar talar vi om riskspridning, och vi kan använda samma ter- Namn: Jacob Palmstierna. Ålder: 75. Bor: Maltesholms slott utanför Kristianstad. Familj: Hustru, tre barn och åtta barnbarn. Fritid: Jakt, golf och bridge. Gör: Förvaltar Maltesholm, en egendom värd drygt 500 miljoner kronor. Avvecklar sitt engagemang som styrelseproffs. Bakgrund: Utbildad i USA och på Handelshögskolan i Stockholm. Arbetade Jag kan i hög grad charmas av skogens skönhet. En bokskog på våren är en mäktig upplevelse. Det är så spännande att se ett stort vildsvin komma med hunden i hälarna. Och hjortar ser jag varje dag. De kan springa i flock eller stå stilla, alltmedan jag smyger fram och kommer dem riktigt nära. Det är bättre än att åka på safari till Afrika, säger Jacob Palmstierna, här med sin fru Hanne. på Enskilda Banken, sedermera S-E- Banken sedan Vd och koncernchef Därefter tio år som vice ordförande och ordförande i Nordea.

6 Fastän Jacob Palmstierna gläds åt Maltesholms gynnsamma värdeutveckling, är skogen mycket mer än endast en ekonomisk investering för honom. Skogen betyder upplevelse. Både jakt och skönhet. Och den är en källa till glädje, säger han. minologi i skogs- och markinvesteringar. För vad vet vi om prisutvecklingen av virke om 50 år? Inte ett smack. Därför gäller det att sprida riskerna, att ha åtskilliga trädslag och träd med skilda omloppsåldrar. Omloppstiden för de olika trädslagen varierar avsevärt. För julgranar är det 10 år, för bok 150 år. För att skapa ett någorlunda jämnt likviditetsflöde är det viktigt med en balanserad blandning. Förutom varierande omloppstid för det skilda trädslagen, kräver en skogsinvestering långsiktighet. Värdestegring i skog och mark tar tid. Numera finns det dock ett enklare alternativ till direktägande av skog och mark: investering i skog- och markfonder. Ingen dum idé, anser Jacob Palmstierna. Över decennierna har marknadsvärdet för skog och mark stigit avsevärt. Och jag tror att det kommer att fortsätta göra det. Det finns en knapphet på skogsmark som kommer ut på marknaden. Fördelen med en fond är, olikt mig, att man inte är bunden. Man kan sälja när man vill. Även vid fondägande är långsiktighet en dygd. Man ska avvakta rätt prisläge vid en försäljning. Som försiktig bankman skulle han inte lägga alla ägg i samma korg. På grund av dess lägre likviditet rekommenderar han högst 20 procent av portföljen i skogs- och markfonder. Text: Eyal Sharon Krafft Foto: Dan Hansson/SVD/Scanpix Patrik Lingårdh, varför ska jag investera i Realfond Skog? Det vi kan erbjuda är ett tryggt tillgångsslag, som i det perspektivet ger väldigt hög avkastning. Vi tror att vi i snitt kan generera en genomsnittlig avkastning per år på procent med en årlig utdelning på 4 6 procent. Miljödebatten är också väldigt viktig för många. Skog är den enda naturresurs som är nettoförbrukare av koldioxid. På sikt kan man fråga sig vad det kommer att få för effekt för de politiska besluten. Min tro är att vedfibrer som energislag kommer att bli väldigt mycket viktigare framöver. Berätta lite om er investeringsstrategi. Den här fonden bygger på en ganska enkel affärsidé. Vi köper helt enkelt skogsmark i EU-länder där vi anser att den är underprissatt. Just nu finns det bra affärsmöjligheter i Baltikum, Tjeckien, Slovenien och Rumänien. Hur mycket billigare är skogsmarken i exempelvis Baltikum jämfört med Sverige? I snitt ungefär en femtedel av priset. Men samtidigt är skillnaden i pris för skogsråvaran väldigt liten. Just i dag, när vi pratas vid, är priserna faktiskt högre i vissa delar av Baltikum. Vi köper marken och bedriver sedan modernt svenskt skogsbruk med gallring, avverkning och återplantering, och det är det som ger avkastningen. Efter cirka fem år säljer vi och då tror vi att skogen har stigit i pris. Ni räknar med en avkastning på 60 procent under de fem år som man som investerare har sina pengar låsta i fonden. Hur mycket har skogspriserna i Baltikum stigit de senaste åren? De senaste fem åren har prisökningen på skog i Baltikum varit procent och i Sverige 85 procent. Så vi tycker nog att 60 procents prisökning är en konservativ värdering. Det vi har köpt hittills har ökat med 10 procent på ett halvår. På vilket sätt är skog en tryggare investering än andra? Skog är en trygg och stabil tillgång som inte följer börsutvecklingen. Under 2008, som var ett väldigt dåligt börsår, steg exempelvis svenska skogsfastigheter i pris med 6 procent. Marken försvinner inte, den finns där. Oavsett vad du gör fortsätter skogen att växa. Det är verklig tillväxt. Patrik Lingårdh, styrelseordförande och förvaltare Realfond Skog: Civiljägmästare. Tidigare råvaruchef på Södra Timber AB, vd i sågverksföretaget Baro Wood AB och styrelseledamot i Skogsindustrierna. Har grundat och drivit skogsindustriföretaget AB Custos (tidigare Tisko AB) och förvärvat cirka 1000 skogsfastigheter i Baltikum. Investerar i skogsmark inom EU Tidshorisont: 5 år Värdepapper: B-aktier Minsta investeringsbelopp: kronor Avgifter: Courtage 2,5%, förvaltningsavgift 0,8% per år Målavkastning: 60% Målsättning för årlig utdelning: 4 6% För mer information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta är inte en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Nu är tiden rätt. Det är i alla fall vad vi tror. Vi tror att det finns fantastiska möjligheter att göra goda affärer just nu i segmentet onoterade bolag med en omsättning mellan MSEK. Det är i det segmentet vi arbetar med fokus på kassaflödesstarka bolag. Vi utnyttjar generationsskiftestrycket på marknaden som gör att fina, solida bolag letar nya ägare. Vi utnyttjar också kreditkrisen: Bolag som står upp och visar fina siffror mitt i krisen är bra bolag. Det är dessa stjärnor som vi vill utveckla och på sex-sju års sikt avyttra med god avkastning. Är du intresserad av att investera i de onoterade stjärnorna? Håll ögonen öppna för Starcap. Skeppsbron 16, Stockholm.

7 StarCap Bolag som står starka i krisen är bra bolag. Foto: Johan Alp Foto: Svenska Riskkapitalföreningen Johan Amnéus, varför ska jag investera i Starcap Private Equity Fund? Alla företag har en gång varit små, också storbolag som H&M. Men om dagens småföretag inte får riskkapital, riskerar Sverige att på sikt få färre tillväxtbolag. På bilden entreprenörerna bakom klädmärket HOPE Stockholm, Ann Ringstrand och Stefan Söderberg. Läge för investering Svenska företag lider av brist på riskkapital. Det säger Marie Reinius, vd på Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA. Samtidigt har investeringsläget sällan sett så bra ut som just nu. I de väldigt tidiga skedena finns statligt kapital att tillgå. Men när företagen kommer upp i storlek och behöver expandera, då Med Private Equity menas riskkapitalinvesteringar i onoterade bolag där ägandet är aktivt, men tidsbegränsat. Onoterade bolag har historiskt genererat bättre avkastning än börsen. De senaste tio åren har Private Equity gett en avkastning på 25 procent om året. saknas ofta investeringskapitalet. Svenska affärsänglar har oftast inte så mycket kapital att de kan hjälpa till i de här skedena. Bankerna då? Tyvärr inte, säger Marie Reinius. Trots de stimulansåtgärder som Riksgälden gick in med i samband med finanskrisen, som skulle trygga tillgång till kapital för företagen, är de flesta banker minst sagt restriktiva med lån till företag just nu. (I stället har lånen till hushållen ökat, men det är en annan historia.) Bankerna sparar sina pengar till stora affärer med låg risk. Men små och medelstora företag har problem att få lån, fastän många har en bra verksamhet. Frågan är vad det här innebär för det svenska näringslivets tillväxt på lite längre sikt? Det innebär förstås att det blir färre tillväxtbolag. Och att det på sikt blir färre De investeringar som görs i lågkonjunktur är de allra bästa för Private Equity. Per Strömberg, forskare i finansiell ekonomi på Handelshögskolan stora bolag. Även H&M och alla de andra storföretagen har en gång varit små, men det glömmer man lätt bort. Därför skulle jag vilja se incitament för privatpersoner att investera i onoterade bolag. En forskare på Handelshögskolan berättade för mig, att riskkapitalbolag som drar i gång i en lågkonjunktur har bättre möjligheter att gå bra än de som Det är ett väldigt bra läge att gå in i onoterade bolag just nu. Priserna ligger på låga, realistiska nivåer. Marie Reinius, vd Svenska Riskkapitalföreningen startar i en högkonjunktur. Vad tror du om investeringsläget just nu? Det är ett väldigt bra läge att gå in just nu. Priserna ligger på låga, realistiska nivåer. För dem som gick in på toppen av konjunkturen och investerade till de höga värderingar som gällde då, tar det väldigt lång tid att komma tillbaka på plus. Men för dem som har pengar att investera just nu är det gyllene tider. Vinstmöjligheterna ser väldigt bra ut. Men själva finansieringen är väl bara en liten del av vad riskkapitalisterna bidrar med? Det stämmer. Pengarna är bara en liten del. Oftast är kunskap, kompetens och nätverk ännu mer värdefullt för bolagen. För många företag kan det till exempel vara oerhört viktigt att få in extra kompetens i styrelserna. Text: Sofia Hillborg Du tycker om onoterade bolag som investering och tycker att det skulle vara ett bra komplement till placeringar på börsen. Med Starcap blir det möjligt för privata investerare att få tillgång till den investeringsformen. Hur säkert är det att investera i onoterade bolag via Starcap? Givet våra ganska tuffa kriterier så skulle jag säga att det är minst lika säkert som att gå in i mindre bolag på börsen. Vi satsar på långsiktiga investeringar som grundar sig på sunda bolag med bra historik. Vad har Starcap för investeringskriterier? För 60 procent av investeringarna gäller det att kassaflödet ska ha varit positivt i fem år, att verksamheten ska ha pågått i tio år och att vinsten före räntekostnader, skatt, avskrivningar och amorteringar ska vara minst 20 procent. För 30 procent av investeringarna ska kassaflödet ha varit positivt under 2008 och 2009, dessutom ska bolagen ha en bra tillväxt. 10 procent av investeringarna är grädden på moset det handlar om riktigt bra affärsmöjligheter. Prisnivån på bra bolag är bra just nu. Vad kan Starcap bidra med till bolagen som man investerar i? Vi vill hjälpa bolagen att växa. Vi kan bidra med kompetens i ägarfrågor, vi kan hjälpa bolagen att bygga strukturkapital och ta fram bra personer som kan gå in i ledningen. Berätta lite om era avkastningsmål. Vårt mål är att få i snitt 20 procent per år, varav utdelning 3 procent per år. När det handlar om den här typen av lönsamma bolag är inte det ovanligt. Hur ser de som investerar i Starcap ut? Även om Starcap gör det möjligt för många fler än tidigare att kunna investera direkt i fina, onoterade bolag, så är den här investeringen inte för alla. Investeringarna kommer att vara låsta i sju år och det minsta investeringsbeloppet är kronor. De som investerar i Starcap kan vara personer som själva har drivit företag eller investerare som vill hitta bra affärsmöjligheter i onoterade bolag. Problemet är bara att om man ska göra det på egen hand måste man gå in med relativt mycket pengar och själv vara aktiv. Ni har en ganska konservativ belåningsstrategi varför? I många Private Equity-bolag har man tidigare ofta haft procents belåningsgrad. Men det vill inte vi ha, vi tror inte på det. Därför har vi maximalt 40 procents belåning. Johan Amnéus, förvaltare Grundare och vd för LinkTech AB. Grundare av LinkMed AB ordförande i elfonden Alfakraft partner på Groenblad & Partner, ett företag inriktat på executive search. Investerar i svenska onoterade bolag Tidshorisont: 6 7 år Värdepapper: B-aktier Minsta investeringsbelopp: kronor Avgifter: Courtage 2,5%, förvaltningsavgift 1,5% per år Mål av kastning: 20% per år Målsättning för årlig utdelning: 3% Belåning: Försiktig, från 0 till maximalt 40% För mer information: Foto: Kate Gabor

8 Hallå där... Detta är en tidning från Realfonder Johan Pharmanson, auktoriserad revisor och internationell kontaktperson på BDO. RIKTIG TILLVÄXT FRÅN RIKTIGA TILLGÅNGAR. Riktiga tillgångar som skog och mark finns alltid där oavsett hur börsen går och de har alltid ett värde, oavsett inflation. Tillgångar som dessutom kan ge riktigt bra avkastning, eller som vi säger: Riktig tillväxt från riktiga tillgångar. Realfond Ryssland investerar i mark i Ryssland. Realfond Skog investerar i skogsmark inom EU. Gå in på vår hemsida där anmälningsblankett finns och du kan lära dig mer om vad reala tillgångar kan göra för din placeringsportfölj. Ni är världens femte största revisionsbyrå och arbetar med fokus på ägarledda bolag. Träffar du många företagare som investerar via sina företag? Absolut. Speciellt eftersom det vanligen är mycket skatteeffektivt att investera i onoterade bolag som företagare. Skatteeffektivt? Hur menar du? Jo, utdelningar på aktier som svenska aktiebolag får är helt skattefria förutsatt att de betraktas som näringsbetingade andelar. Vilka är kraven för att det ska betraktas som näringsbetingade andelar? Bolagets innehav ska vara en kapitaltillgång och andelen ska inte vara marknadsnoterad, eller det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets samtliga andelar ska vara minst 10 procent, eller att innehavet av andelen betingas av den rörelse som bedrivs av ägarföretaget. Det lät så lätt först, nu blev det lite krångligare. Finns det någon tumregel? Lite förenklat kan man säga att normalt sett är utdelningar på onoterade andelar skattefria. Om det investerande bolaget är ett investmentföretag gäller andra regler. Utdelning talar du om, hur är det med beskattning av reavinst? Generellt sett gäller samma regler Skog bättre än börsen som vid utdelning på onoterade andelar. Den är skattefri. Onoterade andelar, vad är det för typ av investeringar? Ja, det kan vara en direktinvestering i ett onoterat bolag, eller i en Private Equity-fond som är strukturerad som ett svenskt aktiebolag. Gäller detta även Realfonderna, de är ju svenska aktiebolag? Ja, det gäller svenska aktiebolag. Hur är det med avdragsrätten vid förlust? Kapitalförluster får bara dras av om en motsvarande kapitalvinst skulle ha tagits upp. Det innebär alltså att förluster på näringsbetingade andelar inte är avdragsgilla. Vad gäller för privatpersoner som investerar i onoterade bolag? När det gäller okvalificerade andelar ska utdelning tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital med skattesatsen 25 procent (5/6 av 30 procent). För en balanserad portfölj bör man sprida sina investeringar, bland annat på flera olika marknader och tillgångar. Ökande intresse för alternativa investeringar Peter Larsson, Provident Investments, du har 25 års erfarenhet av finansiell rådgivning. Hur ser du som marknads chef och finansiell rådgivare på alternativa investeringar? Under många år har vi sett att svenska kunder har en överexponering mot svenska tillgångar, exempelvis börsen. En viss riskspridning är att rekommendera, särskilt med bakgrund mot finanskrisen För att balansera kundernas portföljer bättre har vi länge förespråkat att man sprider sina investeringar på fler marknader, fler tillgångsslag och att man även har en del av sina placeringar i reala och onoterade tillgångar. Genom att inkludera dessa tillgångar i en portfölj uppnår man över tid en bra balans eftersom den här typen av investeringar är fristående från börsen. På det viset klarar den totala investeringen svängningarna i konjunkturen bättre på sikt. Den som investerade i en skogsfastighet i början av decenniet, har fram till i dag upplevt 56 procents värdeökning i reala termer. Detta enligt LRF Konsults prisstatistik över svenska skogsfastigheter. Snittpriset på skogsfastigheter har ökat från 229 kr till 358 kr per kubikmeter, från början av år 2000 till helåret Utvecklingen på den svenska börsen realt under motsvarande period var minus 21 procent. I flera östeuropeiska länder, där Realfond Skog investerar, har prisutvecklingen på skogs fastigheter varit ännu bättre. Hur ser efterfrågan ut på alternativa investeringsformer från kunderna? Vi märker en allt större efterfrågan från kunderna. Sedan 2008 har intresset ökat för reala och onoterade tillgångar. Det kan bero på att man under 2008 blev påmind om risken med att endast ha sina placeringar i börsrelaterade tillgångar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta är inte en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

9 Alternativa placeringskvällar Jibréus & Ölvestad Alternativa Investeringar arrangerar i samarbete med Privata Affärer möten om alternativa investeringar. På träffarna får du höra mer om den kanske intressantaste investeringstrenden på senare tid. Namnkunniga talare berättar om olika tillgångsslag och investeringsmöjligheter. Om du är intresserad av att minska den totala risken i din investeringsportfölj och samtidigt få likvärdig eller högre avkastning då är du intresserad av alternativa investeringar. Antalet platser är begränsat. Träffarna börjar kl 18 och håller på cirka 2 timmar. Lättare förtäring serveras. 24 februari Informationsträff i Stockholm 9 mars Alternativ investeringskväll i Örebro i samarbete med Privata Affärer 10 mars Alternativ investeringskväll i Linköping i samarbete med Privata Affärer 11 mars Alternativ investeringskväll i Jönköping i samarbete med Privata Affärer 17 mars Temakväll Ryssland i samarbete med Privata Affärer 24 mars Temakväll Skog i samarbete med Privata Affärer 30 mars Informationsträff i Stockholm Du anmäler dig på:

RYSKA FASTIGHETSFONDEN

RYSKA FASTIGHETSFONDEN RYSKA FASTIGHETSFONDEN RYSSLANDSFONDER Ett vanligt sparalternativ En av fem svenskar har investerat i ryska aktiefonder Cirka 80 miljarder av svenskars samlade fondförmögenhet är investerat i Rysslandsfonder

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN

EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN INLEDNING Europeiska Skogsfonden investerar i och förvaltar egen skogsmark inom EU med fokus på Östeuropa Europeiska Skogsfondens ledning har gedigen och unik erfarenhet av internationella

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN

EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN INLEDNING Fonden köper produktiv skogsmark till låga priser i länder inom EU med en stark koppling till marknaden för skogsprodukter i Europa 45 ha 971 ha En kompetent förvaltning

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN

EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN Investerar i skogsmark inom EU Sju års placeringshorisont Förväntad årlig avkastning 10 12 % Förväntad årlig utdelning 2 5 % SAMMANFATTNING Fonden köper produktiv

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar 1 INFORMATION OM EMISSION AV AKTIER I BÖRSTJÄNARFOLKET 2013 AB Denna information är exklusivt riktad till medlemmar på Börstjänaren och får inte spridas till

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5 Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Så utnyttjar du att du är liten Du kan vara personlig Du

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan på Alternativa aktiemarknaden Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan Historik 1986 Aktiesparklubb med 40 000 kr och 40 medlemmar 1997 Professionellt investmentbolag med fokus på onoterade

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under februari Trädet började återigen växa Efter korrektionen i slutet av januari som kapade de största värderingstopparna såg vi, vilket vi beskrev i vårt förra månadsbrev återigen

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Windcap Vindkraftverksfond

Windcap Vindkraftverksfond Windcap Vindkraftverksfond DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Ingen korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. CN = Sven Eric Persson, C = SE, O = AnalysInvest, OU = 070-249

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Vi ska tala om sparpengar.

Vi ska tala om sparpengar. Vi ska tala om sparpengar. De pengar vi inte ska använda just nu, utan framför allt om kanske 3, 5 eller 10 år. Hur gör vi för att ta bättre hand om dem, få utmer av dem, men också få en bättre bild av

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

Informationsdokument

Informationsdokument Informationsdokument Om Real Finans och Försäkring Real Finans och Försäkring är ett fristående företag som arbetar med skräddarsydd ekonomisk rådgivning mot privatpersoner och företag. Vi arbetar inom

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Fördel Fonder. bistrare tider. hur gör jag med mitt. tävling! sex gyllene regler för fondsparande. Rådgivarens bästa tips

Fördel Fonder. bistrare tider. hur gör jag med mitt. tävling! sex gyllene regler för fondsparande. Rådgivarens bästa tips Fördel Fonder för dig som fondsparar i Handelsbanken #1 2009 sex gyllene regler för fondsparande Rådgivarens bästa tips Dags att flytta hem dina fonder? tävling! Vinn en högaktuell bok om fonder! bistrare

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar (Från Effektivt Kapital, Vinell m.fl. Norstedts förlag 2005) Ju rikare en finansmarknad är på oberoende tillgångar, desto större är möjligheterna

Läs mer

Solid Fund Marketing. Fondplattformen kommer breddas efterhand men inledningsvis fokuserar vi på Prudent Investment Fund.

Solid Fund Marketing. Fondplattformen kommer breddas efterhand men inledningsvis fokuserar vi på Prudent Investment Fund. Q3 2016 Solid Fund Marketing grundades 2016 och är en marknadsföringsplats för fonder, främst den Nordiska marknaden. Vi inriktar oss på absolutavkastande fonder med relativt hög genomsnittsavkastning.

Läs mer

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktiecafé 19 januari 2015 Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktieportfölj kontra aktiefond Aktiefond medför att man enkelt kan investera i en mängd olika bolag utan att själv behöva analysera

Läs mer

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG Stabil avkastning från finsk skog Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Den lämpar sig väl som en del av de flesta placeringsportföljerna.

Läs mer

Mannen bakom Yale-modellen. # 2 Juni 2010. Ryska medelklassens bostadsrevolution

Mannen bakom Yale-modellen. # 2 Juni 2010. Ryska medelklassens bostadsrevolution Lägre risk i placeringsportföljen, men högre potentiell avkastning. # 2 Juni 2010 En tidning om Hedgefonder Private Equity Reala tillgångar Råvaror Strukturerade produkter Vågar man prata om gyllene tider?

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Seminarium tisdagen 3 april. Riskkapitalbolag och beskattning: Bör ränteavdragen slopas?

Seminarium tisdagen 3 april. Riskkapitalbolag och beskattning: Bör ränteavdragen slopas? Seminarium tisdagen 3 april Riskkapitalbolag och beskattning: Bör ränteavdragen slopas? Samhällsekonomiska effekter av riskkapitalinvesteringar Joacim Tåg IFN Investeringar i Sverige Källa: Capital IQ

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Formellt Venture Capital Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Tillväxtföretagets finansieringskedja Hög risk Risk för investeraren Entreprenören Riskkapital

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer