Kongress med paneldebatt, mygg och renoveringstips

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kongress med paneldebatt, mygg och renoveringstips"

Transkript

1 och sabos kongress i luleå juni 2009 Kongress med paneldebatt, mygg och renoveringstips SABOs kongress i Luleå bjöd på renoveringstips, debatt om målet med SABO och två paneldiskussioner: Om och hur hyresrätten missgynnas i skattesystemet och hur bostadsföretagen ska klara de stora underhållsbehoven. Och mot slutet enade sig kongressen om ett uttalande med krav på bättre balans mellan upplåtelseformerna. Runt 310 deltagare samlades i juni för att debattera frågor om allmännyttans framtid under SABOs kongress, som pågick i dagarna tre eller för att lära sig mer om ombyggnad under den renoveringskonferens som hölls parallellt. Kongressstaden Luleå bjöd på ömsom sol, moln och regn och en hel del mygg. Kongressen invigdes med sång, suggestiv dans och bedövande vackra bilder av norrbottniskt folk och natur. Kommunstyrelsens skånskfödde ordförande Karl Petersen pratade om hur det var när allmännyttan var ung och Malmö växte till sig, han citerade poeter från trakten och påminde om att efter sommar kommer alltid en vinter. Även SABOs skånske ordförande Leif Jakobsson inledde bistert. Nu samlas vi här i skuggan av en ekonomisk kris, som resultat av bostadsspekulationer, om än på en annan kontinent. Vi har ett rekordlågt byggande och ökande vakanstal i landet. Människor tränger sig samman för att klara sig med ett rum mindre och ungdomarna bor hemma, sade Leif Jakobsson i sitt inledningsanförande. Men han framhöll att hyresrätten samtidigt står för ett tryggt boende. En ny generation har fått se att bostadsvärden inte alltid går uppåt. Allt detta leder till att kraven på bostadsföretagen kommer att öka, menade han. Sedan följde inspiration från Thomas Ravelli och ett nytt kongressinslag: panelsamtal på scenen med inbjudna representanter för regeringskansliet, hyresgästerna, forskarvärlden och SABO-företagen. Kongressdagarna bjöd också på prisutdelningar, motionsdebatt om underhåll och balans mellan upplåtelseformerna och diskussioner om hur SABOs stadgar ska formuleras. Läs mer om detta på andra platser i denna utgåva av Sagt&Gjort! god stämning på sabos kongress Nu är SABOs kongress 2009 i Luleå avslutad. Över 300 personer deltog i kongressen och den konferens om professionell renovering som arrangerades samtidigt. Det var spännande att på nytt låta våra förtroendevalda möta verksamheten. Mitt intryck är att de flesta uppskattar det mötet och stämningen under dagarna var mycket god. Det var en konstruktiv och enig kongress som enhälligt antog ett uttalande om balanserade villkor mellan de olika upplåtelseformerna på bostadsmarknaden. Kongressen gav också SABOs styrelse i uppdrag att arbeta för att hyresvärdar får möjlighet att göra avdragsgilla avsättningar till fond för framtida underhåll. Kongressen antog också en reviderad stadga enligt det förslag som samtliga medlemsföretag haft på remiss. Kongressen genomfördes i samarbete med Lulebo som med den äran visade upp såväl Luleås som Lulebos allra bästa sidor. Jag och SABO vill å alla medlemsföretags vägnar rikta ett varmt tack för den gästfrihet som såväl Lulebos ledning som personal visat alla kongressoch konferensdeltagare. Att Luleå också lyckades visa upp sig i en fantastisk sommarskrud när resten av landet hade regn gjorde inte saken sämre. Det är verkligen att vara bäst när det gäller. Snart drar hösten igång och jag hoppas vi ses på någon av alla spännande branschaktiviteter. Aktuellt program om vad som händer samlat med de senaste bostadsnyheterna finns på kurt eliasson, vd sabo Sagt och Gjort är en sammanfattning av innehållet från SABOs kongress i Luleå Ansvarig utgivare: Nina Rådström-Oldertz, ,

2 Pernilla Liljestrand och Anki Zachrisson från SABO såg till att alla blev både in- och utcheckade på kongressen. Och Stefan Henrixon, vd på Nybro Bostads AB, använde SABOs lånedator till att skaffa sig en bra plats på flyget hem. Peter Kockum, Sigtunahem, Lars Birve, SABOs styrelse och Thommy Åhlström, Stångåstaden, i samspråk. Texterna till detta nummer av Sagt och Gjort har skrivits av redaktionen på tidningen Bofast. Foto Ulrika Majstrovic Hansén, Bofast och Anders F Johansson, SABO Kommunikation Layout Annicka Istemo, SABO Kommunikation SABOs energiexpert Ulrika Jardfelt lyssnar intensivt. Tryck Edita, Västerås Helene Ahlberg, journalist på Bofast och moderator vid kongressens paneldebatt. Bo Brännström från SABOs styrelse. Mingel på Stadshotellets terrass. SABOs ordförande utlovade för övrigt att mansdominansen skulle bli mindre på nästa kongress åtminstone uppe på podiet. 2 sagt och gjort: sabos kongress 2009

3 Kurt Eliasson, Lars Birve, Sonja Pagrotsky och Leif Jakobsson på SABOs kongress. SABO ska ta mer plats i debatten Under den kommande kongressperioden ska SABO jobba mer med att synas i media och att påverka bilden av hyresrätten. Vi ska bli bättre på opinionsbildning. Vi ska sticka ut hakan mer och ta mer plats i den allmänna debatten, bland annat när det gäller frågan om neutralitet mellan upplåtelseformerna, sade SABOs ordförande Leif Jakobsson. Den frågan tog också SABOs vd Kurt Eliasson upp under sitt anförande. Under den här perioden har vi jobbat väldigt mycket med allvill-utredningen. Vi har hållit många träffar med SABO-företagen, skrivit remissvar, gjort en överenskommelse med Hyresgästföreningen och fått bra gehör från regeringen. Här tycker jag att vi har lyckats bra, sade Kurt Eliasson. Men när det gäller opinionsbildning har vi en del kvar att göra. Därför kommer vi att satsa på opinionsbildning i höst. Nu när vi har idéprogrammet, som förra kongressen beslutade om, i ryggen kan vi ta det steget. Höjd medlemsavgift Bland annat med motivet att SABO kommer att behöva mer resurser för denna opinionsbildning beslöt kongressen att ge SABOs styrelse möjlighet att höja medlemsavgiften till SABO, som legat still de senaste åren. För 2010 och 2011 får styrelsen nu besluta om att räkna upp avgifterna i linje med den allmänna kostnadsutvecklingen. Före beslutet redovisade Kurt Eliasson vilka åtgärder SABO vidtagit för att spara på medlemmarnas pengar: kansliet har minskats från 59 till 40 anställda, kontorsytan har minskats vilket har krympt hyran med kronor, kurserna som hålls är avgiftsbelagda och ju mer attraktiva kurserna blir desto mindre press blir det på medlemsavgifterna. Vi ska sticka ut hakan mer och ta mer plats i den allmänna debatten Leif Jakobsson, SABOs ordförande l e i f j a k o b s s o n n u ä v e n k o n g r e s s va l d o r d f ö r a n d e När Annika Billström vid förra årsskiftet valde att lämna såväl Stockholmspolitiken som ordförandeposten i SABO utsågs i stället riksdagsmannen Leif Jakobsson till ny ordförande i SABO. Han var då andre vice ordförande i SABO och valdes inom SABOs styrelse. Men nu har han också valts ordentligt och offentligt av kongressen i Luleå. Jag tackar för förtroendet och intygar att jag tar det här uppdraget på djupaste allvar. Inom SABOs styrelse arbetar vi hela tiden med frågan om hur vi kan göra det bättre för SABO-företagen, sade Leif Jakobsson (s). Lars Birve (m), förste vice ordförande i SABO, passade på att intyga sitt förtroende för sin ordförande. Jag vill tacka Leif för ett fint arbete. Han är klok, förnuftig och lyssnar på medlemsföretagen. Och då har han inte ens varit riktigt vald till ordförande. Så hur bra ska det inte bli nu, sade Lars Birve. Till ny andre vice ordförande i SABO valdes den mångårige styrelseledamoten Endrick Schubert (s) från Göteborg. Ny ordinarie ledamot är Rose-Marie Holmqvist (s) från Växjö, tidigare ersättare i styrelsen. Och till ny ersättare utsågs Maj Karlsson (s) från Motala. sagt och gjort: sabos kongress

4 Daniel Liljeberg (kd), politiskt sakkunnig på finansdepartementet, Pär Svanberg, förhandlingschef vid Hyresgästföreningen, Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid Tekniska högskolan i Stockholm, Hans Selling, vd för Mitthem i Sundsvall och Peter Wallberg, SABOs skatteexpert. Livlig debatt om neutralitet Motion 1: Neutral bostadspolitik Från Acko Ankarberg- Johansson och Nils-Erik Emme (KD), Jönköping Faktum är att hyresrätten är missgynnad, men frågan är vad man ska göra åt det Hans Lind, Tekniska högskolan i Stockholm Är det orättvist att de som äger sin bostad får göra ränteavdrag när hyresgästerna betalar hela räntan via sin hyra? Det tyckte de flesta i panelen på SABOs kongress och föreslog ett flertal åtgärder. Men regeringens utsände hade inga pengar till hyresrätten med sig till Luleå. Kongressens ordförande Fredd Sandberg skulle just kalla in talare nummer två till motionsdebatten när någon viskade i hans öra att det var dags för en ajournering. Nu skulle det nämligen bli paneldiskussion med inbjudna gäster. Presidiets skrivbord röjdes undan och in tågade konferenspersonalen med höga barstolar i famnen. Moderatorn Helene Ahlberg, till vardags journalist på tidningen Bofast, presenterade paneldebattörerna vartefter de äntrade scenen: Daniel Liljeberg (kd), politiskt sakkunnig på finansdepartementet, Pär Svanberg, förhandlingschef vid Hyresgästföreningen, Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid Tekniska högskolan i Stockholm och Hans Selling, vd för Mitthem i Sundsvall. Peter Wallberg, SABOs skatteexpert, stod till en början i talarstolen och visade siffror på stora filmduken bakom sig. Uträkningarna, gjorda med utgångspunkt från ett examensarbete på Tekniska högskolan i Stockholm, visar att hyresrätten är missgynnad kronor dyrare Orsaken är framför allt att villa- och bostadsrättsägare får göra avdrag för 30 procent av räntan på sina lån i deklarationen. Det gör att det är omkring kronor dyrare i månaden att bo i en nybyggd hyresrätt på 100 kvadratmeter än i en lika stor ägd bostad. Att de som bor i ägda bostäder får göra avdrag för rot-arbeten ökar skillnaden ytterligare. Lite hastigt visade Peter Wallberg en lista med möjliga vägar för att uppnå en bättre balans, som är det ord som Peter Wallberg vill använda, eftersom han underströk att det inte går att uppnå någon millimeterrättvisa. Bland förslagen fanns slopade ränteavdrag för villa- och bostadsrättsägare, rot-avdrag även för flerbostadshus och investeringsbidrag eller räntebidrag för hyreshus. Daniel Liljeberg verkade, till skillnad från hans tidigare uttalanden i frågan, visa en öppning för att det kan finnas orättvisa skillnader i skattevillkor mellan upplåtelseformerna. Men han lovade inga regeringsingripanden för att ändra på detta inte ens till valrörelsen. 4 sagt och gjort: sabos kongress 2009

5 Subventioner har inte givit något bra resultat tidigare, sa Liljeberg, som menade att fokus i stället borde ligga på att sänka byggkostnaderna. Men vi vill inte ha några bidrag och subventioner! Vi vill ha lika villkor, framhöll Hans Selling med skärpa. Pär Svanberg lanserade lösningen att låta hyresgästerna dra av en del av sin hyra i deklarationen. De som betalar kronor i månaden skulle genom hans förslag få en skattelindring på 375 kronor i månaden och de som betalar kronor i månaden skulle få 825 kronor. Han menade att sådana ränteavdrag kanske skulle vara lättare att införa än andra stöd till hyresrätten eftersom sådana alltid betraktas som subventioner, medan avdragsrätt är av gud givet. Hyresrätten missgynnad Professor Hans Lind ansåg det ställt utom all tvekan att den som äger sin bostad betalar mindre skatt än den som hyr. Faktum är att hyresrätten är missgynnad, men frågan är vad man ska göra åt det. Hans eget förstahandsförslag var att slopa bostadsägarnas avdragsrätt vilket avfärdades som politiskt omöjligt av Daniel Liljeberg. Han framhöll att bostadsbolag kan dra av räntekostnaderna mot sin vinst. Det vore inte logiskt med en sådan dubbel avdragsrätt, menade Liljeberg. Vi har ett ologiskt system, därför måste vi göra något annat ologiskt för att det ska bli bra, kontrade Hans Lind. Hans Lind hade dock även ett annat alternativ: bostadsbidrag som kompensation till dem som hyr, ett bostadsbidrag som skulle kunna kopplas till hushållens inkomster. Men det är ju ingen behovsprövning av skatteavdragen. Den som har högst lån får mest, invände Pär Svanberg. Därefter kom fler förslag till åtgärder. Peter Wallberg pekade på att bostadsbolagen skulle kunna få möjlighet att dra av sin moms i förvaltningen. Bo Brännström (fp), styrelseledamot i SABO, föreslog från sin parkettplats att hyresgäster skulle kunna sänka sin hyra genom att sätta in pengar i bostadsbolagen och få sänkt hyra. Hyresgästerna skulle också genom aktier i bolaget ges möjlighet till förmögenhetstillväxt, menade han. Lars Luttropp (m), även han på parkett, tyckte inte att det finns anledning att väja för den politiskt obekväma lösningen att slopa avdragsrätten i deklarationen. Avdragsrätten gynnar lyxkonsumtion, eftersom de lånta pengarna även kan användas till att köpa lyxyachter och annat. Kort motionsdebatt När presidiets möblemang åter burits in på podiet vidtog en mycket kort motionsdebatt av tradi- SABOs kongress kräver bättre balans Det statliga regelverket ger i dag fördelar till bostadsrättshavare och villaägare som hyresgästerna saknar. Riksdagen borde därför snarast ta fram förslag som leder till balans mellan upplåtelseformerna. Det anser SABOs kongress i ett enhälligt uttalande. SABOs kongress, med representanter från alla sju riksdagspartierna, antog mot slutet av de tre dagarnas kongressande i Luleå ett gemensamt uttalande om balanserade villkor mellan upplåtelseformerna. En verklig valfrihet för bostadskonsumenter förutsätter att det statliga regelverket är konkurrensneutralt och utformat så att det inte ger några särskilda fördelar till den ena eller den andra upplåtelseformen. Så är det tyvärr inte i dag, skriver kongressen i sitt uttalande. I stället, menar kongressen, subventioneras människor som bor i äganderätt och bostadsrätt främst genom en möjlighet till ränteavdrag. Dessutom har villaägare och bostadsrättsinnehavare nyligen fått möjlighet till avdrag för renoveringar. Inget av detta finns för hyresgäster. tionellt slag. SABOs ordförande, Leif Jakobsson (s), tackade de småländska kristdemokraterna Nils-Erik Emme och Acko Ankarberg-Johansson som skrivit motionen. Alla former av undantag från det man egentligen skulle betala i skatt är subventioner. Och den enda upplåtelseform som inte subventioneras är hyresrätten, underströk Leif Jakobsson. SABO förespråkar dock inte någon specifik lösning på hur upplåtelseformerna ska få mer lika villkor. Däremot föreslår styrelsen att man ska med kraft verka för att det införs balanserade villkor mellan de olika upplåtelseformerna. Och det höll kongressen med om. Nästa dag ställde sig kongressen enhälligt bakom ett uttalande riktat till samtliga riksdagspartier (mer om det ovan). Peter Wallberg, SABOs skatteexpert visade möjliga vägar för att uppnå bättre balans mellan upplåtelseformerna. Detta behöver snarast förändras. Vi eftersträvar inte någon millimeterrättvisa utan en rimlig balans. Vi ser det som en självklarhet att staten inte ska behandla människor olika beroende på vilken upplåtelseform de valt att bo i. De drygt hundra delegaterna vid SABOs kongress begär nu att partierna i Sveriges riksdag snarast tar initiativ till en översyn av de statliga regelverken på området i syfte att få fram förslag till förändringar som leder till balans mellan upplåtelseformerna. Uttalandet kommer att skickas till samtliga partier i riksdagen. Vi vill inte ha några bidrag och subventioner! Vi vill ha lika villkor Hans Selling, vd för Mitthem sagt och gjort: sabos kongress

6 Replikskifte mellan Daniel Liljeberg på finansdepartementet och Anders Sandberg från Lulebo. Bostadsföretagen bör kunna göra skattefria underhållsavsättningar Motion 2: Långsiktig finansiering av långsiktigt underhåll Sven-Erik Fröderberg (C), Växjö Konstruktionen med rotavdraget var inte ett under av totallogik, det kan jag hålla med om Daniel Liljeberg, finansdepartementet Det finns ett uppdämt upprustningsbehov i framför allt miljonprogramsområdena. Företagen har dock svårt att klara av kostnaderna. Och staten saknar pengar att stödja ett sådant projekt. Frågan behandlades bland annat i form av ett panelsamtal på SABOs kongress. En av de två motioner som SABO-kongressen hade att ta ställning till gällde finansiering av det stora underhåll som kommer att krävas i allmännyttans bostadsbestånd, framför allt i miljonprogrammet. Sven-Åke Fröderberg (c), styrelseordförande i Växjöhem, motionerade om att SABO skulle verka för ett långsiktigt finansiellt system där målet är att klara det långsiktiga underhållet. Den metod han pekar på i motionstexten stavas skattefria underhållsfonder. Liksom när det gällde motionen om neutralitetsfrågan genomfördes en debatt för att belysa och bredda diskussionen. Deltagarna var Daniel Liljeberg (kd), politiskt sakkunnig på finansdepartementet, Pär Svanberg, förhandlingschef vid Hyresgästföreningen, Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid Tekniska högskolan i Stockholm, och Anders Sandberg, vd för Lulebo. Moderatorn Helene Ahlberg, ställde den första frågan till hyresgästföreträdaren Pär Svanberg: Vem ska betala? Svanberg tyckte inte att hyresgästerna ensamma skulle ta på sig ansvaret, utan att det skulle delas av flera parter. Men för den del av kostnaden som hyresgästerna tvingas bära menade han att det var viktigt att de får vara delaktiga i projekten. För medverkan påverkar betalningsviljan. Och vissa insatser som stambyten och utbyte av el och annat kan man ju inte låta bli. Men mer standardhöjande insatser och tillval av olika slag kan man tänka sig att finansiera över hyresavin, menade han. Det handlar helt enkelt om att lägga sig på en lägre generell nivå för bostadsstandarden och göra saker och ting billigare. Samtidigt är det ju så att även om delaktighet skapar betalningsvilja, saknas i många områden betalningsförmåga. Alla måste hjälpas åt Pär Svanberg menar att det är en komplex fråga och att alla måste se vidden av problematiken och hjälpas åt. Och kanske att det inte räcker med att de traditionella aktörerna engagerar sig utan även närings- och föreningslivet kan tvingas vara med i processen. Och möjligen måste perspektivet vidgas. Man kanske ska se till annat än stamrenoveringar och andra tekniska insatser. Pär Svanberg gjorde en jämförelse med de skattelättnader som miljöbilen fått. På samma sätt borde staten, med någon form av investeringsbidrag, kunna göra samhällsekonomiskt 6 sagt och gjort: sabos kongress 2009

7 motiverade investeringar i bostadsområden. Politiskt sakkunnige Daniel Liljeberg plockade snabbt upp den bollen. Och la den lugnt åt sidan. Han fastslog att regeringens inställning är att det inte finns några pengar att satsa. Staten går för närvarande back. Och visst, sa han, det borde även gälla miljöbilar. Hjälper kreditgarantier? Nästa fråga riktade moderatorn Helene Ahlberg till Sophia Mattsson-Linnala, chef för SABOs enhet för ekonomi- och finansfrågor. Skulle kreditgarantier hjälpa företagen med denna upprustningsuppgift? Nej, det är inte där skon klämmer. Företagen har ganska lätt att få lån, svarade hon. Hans Lind tog tillfället i akt att hoppa in i diskussionen och klargjorde prosaiskt att ekonomens ryggmärgsreaktion är att verksamhet som inte är lönsam bör undvikas. Ska man verkligen underhålla icke lönsamma fastigheter? Har vi inget lärt? Hur många miljarder kastades bort på 80-talet? Och även om det finns en social dimension, ska vi lappa och laga? Nej, riv det som inte fungerar, tyckte professor Lind. Anders Sandberg förde in frågan på spåret om neutraliteten. Han undrade varför de som äger sina bostäder kan göra skatteavdrag, men inte hyresgäster. Ska de som bor i hyreslägenheter betala skatt till dem som bor i villa? Skilj på renovering och standardhöjning Sandberg pekade också på vikten av att skilja på renovering och standardhöjning. 30 procent av de insatser som Lulebo gör i sina fastigheter vill han kalla standardhöjningar. Skälet till detta är endera lagstiftning eller marknadskrav, det vill säga att de 40- och 50-talister som flyttar in ställer högre krav på komfort än sin föräldrageneration. Har då Lulebo lagt undan pengar för att kunna renovera, frågade moderatorn. Nej, svarade Lulebos vd, det finns ingen möjlighet att lägga undan pengar. Han riktade en uppmaning direkt till Daniel Liljeberg. Börja med att neutralisera mellan boendeformerna om det blir för dyrt för statsfinanserna. Sänk rätten till skatteavdrag för rot-insatser och rätta till på hyresgästsidan. Denne replikerade med dagens mest uppskattade kommentar. Konstruktionen med rotavdraget var inte ett under av totallogik, det kan jag hålla med om, sa Liljeberg, och drog ner applåder från gradängerna. Bakgrunden är att regeringen behövde införa åtgärder för att öka sysselsättningen. Och rotavdraget har visat sig fungera väl för det syftet. Men att införa samma avdragsmöjligheter för hyresgästerna skulle kosta så mycket att det skulle märkas i statens finanser. Till Hans Lind riktade Daniel Liljeberg kommentaren att dennes extrema marknadsperspektiv inte fungerar i en situation där det årligen kommer ut till ungdomar på bostadsmarknaden varje år. Här startade ett replikskifte mellan Anders Sandberg och Daniel Liljeberg. Det var ett ärligt svar, men gör något, sa Sandberg syrligt. Man kan göra om rot-avdraget, men det kostar för mycket, replikerade Liljeberg och framförde åter argumentet om statens ekonomi. Men då måste ni räkna om, framhärdade Sandberg. Liljeberg ansåg ändå inte att jämförelsen håller fullt ut. Det är inte analogt. Bostadsrättsinnehavare gör sina åtgärder med skattade pengar, men ett företag gör det inom ramen för sin verksamhet. Ny brist på neutralitet Hans Lind varnade för att man skapar en ny brist på neutralitet. Nämligen mellan att riva och att bygga nytt. Och att det verkar konserverande för en struktur som redan nu inte fungerar. Om hushållen inte klarar sig kanske vi skulle stoppa pengarna i näven på dem så kan de söka sig runt på marknaden och själva hitta rätt på sina bostäder. Det viktiga är att rivningsalternativet inte missgynnas, menade han. Sverige river mindre än något annat land i väst. Alldeles för lite, förtydligade han sin ståndpunkt. På en fråga från Helene Ahlberg om vad som hindrar inrättandet av underhållsfonder svarade Daniel Liljeberg. Det kostar pengar. Hans Lind genmälde med ett slagord. Fonder är fel. Han exemplifierade. Anta att man bygger ett nytt hus. Hyran sätts efter en självkostnadsprincip. Då betalar hyresgästen i princip för byggkostnader och förvaltning. Men vem ska betala upprustningen? Ska den stackars första hyresgästen först betala för den tid han bor i lägenheten och ovanpå det, genom att det fonderas medel, betala för nästa hyresgästs boende? Också! Pär Svanberg tyckte inte om tanken på omfattande rivningar och menade att det kommer att leda till en katastrof med tanke på den bostadsbrist som redan råder. När det så småningom blev dags för kongressen att ta ställning till motionen beslutade kongressombuden utan prut enligt styrelsens förslag att SABO ska arbeta för att hyresvärdar får möjlighet att göra avdragsgilla avsättningar till fond för framtida underhåll. va d ta r d u m e d d i g h e m från luleå? Lars T Eriksson, vd Katrineholms Fastighets AB Jag har mest intresserat mig för renoveringsproblematiken. Vi står inför renoveringar och då är det bra att hålla sig uppdaterad om vad som händer på området och vilken kompetens som finns. Många entreprenörer satsar inte på renovering, utan lämnar nästan enbart anbud på nyproduktion. Det är positivt att SABO lyfter fram de företag som verkligen satsar på renoveringsområdet, bland annat med det här priset för bästa renoveringsprodukt. Crister Mattson, styrelsesuppleant (fp) Sigtunahem Först och främst att Sigtunahem fick ett hedersomnämnande för sitt miljöarbete, det tar jag med mig hem med stor stolthet. I övrigt är det jätteviktigt att vi får träffas, både inom företagen men även de olika politiskt aktiva, också över partigrupperna, att under trevliga former få utbyta tankar och idéer. Vi har ju en väldigt stor gemensamhet med varandra, som för mig känns värdefull, även om man är från olika landsändar och olika politiska schatteringar. Rita Wiberg, styrelsesuppleant (s) Varbergs Bostads AB Paneldiskussionen var intressant. Jag tycker att det är viktigt att vi diskuterar kostnader, framför allt materialkostnader, i nybyggnation. Det är bara några få stora bolag som har hand om hela marknaden. När det gäller upphandling kommer småbolagen inte i fråga. Vad det betyder prismässigt kan man undra. Det känns inte riktigt friskt. Vi bör titta mer på prissättningen, och hur många mellanhänder som finns. Varför ligger våra byggpriser mer än 50 procent över övriga Europa? sagt och gjort: sabos kongress

8 Svårt räkna hem större upprustningar i synnerhet på vikande marknader Bara energibesparingar kommer inte att finansiera upprustningen. Det kommer att krävas hyreshöjningar Sophia Mattsson-Linnala, chef för SABOs enhet för ekonomi- och finansfrågor : : :- Sophia Mattsson-Linnala, chef för SABOs enhet för ekonomi- och finansfrågor, redogjorde på kongressen i Luleå för hur man från SABOs sida ser på finansieringsfrågan när det gäller upprustning. Synen baseras på en rapport som slutförs inom kort och där situationen analyseras, framför allt när det gäller miljonprogrammet. I rapporten har man genomfört intervjuer med ett trettiotal företrädare för SABO-företag och bearbetat statistik från bland annat Statistiska Centralbyrån, Industrifakta och SABO. Vad händer med de 1,4 miljoner lägenheter som byggdes under miljonprogrammet? Även om allmännyttan inte har fler än uppskattningsvis av dessa behöver omkring rustas upp. Det är bekant att det finns tekniska brister i fastigheterna, men en del av upprustningskravet bottnar i andra saker, till exempel skärpta krav från samhällets sida, sociala faktorer och ren marknadsanpassning. Den allra lägsta nivån på upprustning ligger på kronor per kvadratmeter. Men då kan man inte tala om något nytt boende utan det blir insatser med relining och annat som åtgärdar de allra mest påtagliga bristerna. På en slags medelnivå bekostar man insatser för kronor per kvadratmeter. Det ger utrymme för mer omfattande förbättringar, men inte heller på denna nivå upplevs några större förändringar. På den högsta nivån, som medför en känsla av en ny fastighet och ett nytt område hamnar notan på kronor per kvadratmeter. Sophia Mattsson-Linnala konstaterar att de insatser bolagen hittills vidtagit är ganska omfattande och att det ofta funnits ekonomiskt utrymme att finansiera upprustningen. Men hon visade hur investeringar på de högre nivåerna drar upp kostnaderna ganska snabbt i generellt i hela bolaget. Frågan som inställer sig är när det går att räkna hem investeringen. Svaret är att en satsning på kronor per kvadratmeter med medföljande driftnettoökning på 300 kronor per kvadratmeter och år tar 40 år att betala. Det motsvarar i princip den tekniska livslängden på fastigheten, så ur det perspektivet kan det se rimligt ut. Men man måste ha i åtanke att en hyreshöjning på 300 kronor per kvadratmeter ovanpå en grundhyra som kanske är 700 kronor per kvadratmeter också kan vara en komplicerad sak att få acceptans för. Vad med energibesparingen då, det talas ju ofta om att det finns pengar att hämta till exempel när det gäller uppvärmningskostnaderna? Det stämmer, enligt Sophia Mattsson-Linnala, men den besparingen uppgår maximalt till runt 50 kronor per kvadratmeter. Så bara energibesparingar kommer inte att finansiera upprustningen. Det kommer att krävas hyreshöjningar. Även för icke standardhöjande åtgärder. Studien visar också att det ser väldigt olika ut från företag till företag när det gäller vilken förmåga de har att bekosta sina upprustningar. Företagen kan grovt sett delas upp i fyra olika kategorier: I den första finns storstäderna. Där har bolagen ofta hög soliditet och låga vakanser och de kan höja hyrorna för att klara sina upprustningar. En annan kategori återfinns i mellanstora städer. Här gäller i princip samma sak, även om det kan bli problematiskt i enskilda bostadsområden där det finns en hyrespress. En tredje kategori är företag med pressad ekonomi och med en sviktande marknad, ofta i mindre inlandskommuner med små bestånd att fördela kostnaden på. Slutligen en grupp företag med svag ekonomi och på en vikande marknad. Där kommer det helt enkelt bli omöjligt för bostadsföretaget att bära den ekonomiska börda som en upprustning innebär. Ovanpå detta måste hållas i minne att en rivning kostar omkring kronor per kvadratmeter, vilket kan ställa till bekymmer för ekonomiskt svaga företag. Hyreshöjningar kan alltså inte bära de ambitioner som många bolag har. Det kan bli tvunget för en del bolag att ompröva sina beslut om upprustning. 8 sagt och gjort: sabos kongress 2009

9 Nya stadgar antagna efter debatt Kongressen antog förslaget till nya stadgar, som ska ge SABO en snabbare och tydligare valprocedur. Även de nya formuleringarna om ändamålet med SABO antogs efter viss debatt. På morgonen på kongressens tredje dag kom den fråga upp som fick flest ombud att äntra talarstolen: frågan om ändamålet med SABO. Miljöpartiet och vänsterpartiet hade reserverat sig mot det förslag som lagts fram av stadgekommittén, framför allt mot att meningen om att SABO ska verka för att utveckla goda bostäder plockas bort. Jag vill att vi fortsätter att ha som mål att producera goda bostäder. Vad ska vi annars ha för mål med allmännyttan? undrade Ingvar von Malmborg (mp). Han vände sig också mot det argument som majoriteten fört fram under stadgearbetet, att det ändå inte är någon som bygger dåliga bostäder. Det är tyvärr inte sant. Det är sämre kvalitet på de kök som Familjebostäder bygger i dag än i husen som byggdes 1945, sade Ingvar von Malmborg. Även Claes Wallenius, vänsterpartist från Karlstad, argumenterade för att reservationen skulle bifallas. Stadgekommitténs förslag är i mångt och mycket bra. Men vi har en annan betoning i vår formulering. Vi tycker att det ska stå att SABOföretagen ska vara till nytta för kommunerna och de boende. Och att ansvaret för bostadsförsörjningen finns med. Det är viktigt att ha med de här formuleringarna, det handlar om hur vi ser på vårt uppdrag, sade han. Ska hålla i tjugo år Leif Jakobsson (s), ordförande i SABO och i stadgekommittén, betonade att man egentligen borde läsa stadgarna och idéprogrammet samtidigt. Det är i idéprogrammet vi beskriver hur bostadsföretagen kan bidra till samhällsnyttan. Men idéprogrammet ska vara levande och ändras kanske redan till nästa kongress. Stadgarna däremot ska kunna hålla i 20 år. Han vädjade till kongressen att inte göra detta till en fråga om för eller emot goda bostäder. Företagen får sina uppdrag från kommunfullmäktige. SABO är ingen koncernledning. Detta vill vi respektera, sade Leif Jakobsson. Förenklad valprocedur Stadgekommittén, med representanter för alla kongresspartier, har också arbetat fram förslag till en förenkling av SABOs valprocedur, som ska göra det möjligt att snabbare utse en ny styrelse till SABO. Till exempel ska SABO-valet nu baseras på valresultatet i kommunfullmäktige i stället för sammansättningen i SABO-företagens styrelser. Veine Backenius (c) från Mönsterås var lite orolig för att det skulle bli svårt att hinna få fram nomineringar till kongressombud i tid. Företagens nomineringar ska vara inlämnade och klara till den 15 oktober och valberedningen ska sedan vara färdig under november. Tidplanen är lite tajt. I många kommuner pågår ju då fortfarande nomineringsarbetet till styrelser och nämnder. Det finns en risk att personer som väljs inte kommer att ha med bostadspolitik att göra de närmaste fyra åren. Allt ska gå så fort nu för tiden, men det här kanske går lite väl fort, sade han. Utgångspunkten är ju att vi inte ska behöva vänta in bolagsstämmorna, som hålls först på vårkanten. Men vi får förstås se till att detta fungerar på ett praktiskt sätt. Just tidplanen är inte stadgebunden, så där finns en flexibilitet, svarade Leif Jakobsson. De nya stadgarna antogs sedan i sin helhet enligt majoritetens förslag. Central valberedning I den uppsnabbade valproceduren ligger också att det nu blir en central valberedning i stället för nio olika valkommittéer (men ombuden ska fortfarande väljas utifrån en geografisk spridning från de nio olika valkretsarna). Den nya valberedningen behöver börja arbeta direkt efter nästa val som inträffar före nästa kongress. Därför utsågs redan nu en ny valberedning enligt den nya modellen. Erich Colberg, Ulf Fridebäck och Kerstin Widén avtackades ur den gamla valberedningen. Till den nya, som får två ordinarie ledamöter från varje kongressparti, valdes bland andra Åsa Frithiofsson, Ingvar von Malmborg, Claes Wallenius, Peter Kockum, Elisabeth Gunnars och Tommy Banevång-Forsberg. Jag vill att vi fortsätter att ha som mål att producera goda bostäder. Vad ska vi annars ha för mål med allmännyttan? Ingvar von Malmborg (mp) va d ta r d u m e d d i g h e m från luleå? Inga-Lill Börjeson, styrelseledamot (s) i Familjebostäder i Göteborg: Det som varit mest intressant är egentligen att det varit en sådan väldig enighet och inte så mycket diskussioner om olika saker. Sedan var det intressant med diskussionen man hade vid podiet. Det var ett nytt grepp. Och att man återigen lyfte fram att det är en väldig orättvisa med hyresrätten kontra andra upplåtelseformer. sagt och gjort: sabos kongress

10 Peter Mellvé, vd för LKF, tog emot SABOs miljöpris Övriga tävlingsbidrag Sigtunahem har satt målet att företagets alla fordon ska vara miljöbilar år 2017 och de senaste två åren har koldioxidutsläppen från egna transporter minskats med cirka tio procent i snitt. Örebrobostäder har som målsättning för de egna transporterna att koldioxidutsläppen ska minska med 50 procent till år Företaget har en bilförening, EKO-bil, som vänder sig till samtliga hyresgäster och ger tillgång till bilar med alternativa drivmedel. Bostads AB Mimer i Västerås har enbart bilar som drivs med biogas. Man har också anställt en miljövärd som lär hyresgästerna hur man källsorterar. Bilpool för både anställda och hyresgäster finns att tillgå, liksom tjänstecyklar. Växjöhems kvarvarande dieselfordon körs på syntetisk diesel, vilket ger lägre hälsofarliga utsläpp och 20 procent lägre koldioxidutsläpp. Motorer av tvåtaktstyp körs på alkylatbensin. Redan 1999 tog bolaget fram en metod att beräkna koldioxidutsläppen som numera används av alla bolag och förvaltningar i kommunen. Stiftelsen Kindahus i Östergötland har startat en verksamhet med gratisbuss från bostadsområdena utanför Kisa in till centrum. En enkät om tätortstrafiken visar att 100 procent av dem som besvarade enkäten tycker att kollektivtrafiken fungerar bra eller mycket bra och 95,8 procent använde kollektivtrafiken en eller flera gånger i veckan. Årets äpple är tillverkat av återvunna cykeldäck och utformat av konstnären Jonas Torstensson, Torstensson Art & Design. LKF tog hem årets miljöäpple Lådcyklar, tjänstecyklar och bilpooler för personal och hyresgäster var några av de saker som bidrog till att Lunds kommuns fastighets AB fick SABOs miljöpris Miljöarbete ger inte bara minskad miljöpåverkan, vi tjänar också pengar på det, sa Peter Mellvé, vd för LKF, då han tog emot priset. SABOs miljöpris delas ut varje år sedan sjutton år tillbaka. Syftet med priset är att lyfta fram duktiga företag och att sprida goda exempel inom bostadsbolagen. Temat för 2009 års miljöpris var transporter. I år delades miljöpriset ut på SABO-kongressens tredje dag i Luleå och årets miljöäpple gick till det kommunala bostadsbolaget Lunds kommuns fastighets AB, LKF. Det här är en mycket stor ära, och känns inte på något sätt mindre ärofullt för att det är andra gången vi får miljöpriset, sa Peter Mellvé, LKFs vd, då han tog emot miljöäpplet tillverkat av återvunna cykeldäck. Tjänar pengar Han framhöll att det var tack vare sina medarbetare som bolaget fick priset och nämnde särskilt bolagets miljöansvariga Åsa Johansson, men även LKFs hyresgäster. Priset är ett erkännande för oss och något som sporrar oss att fortsätta vårt miljöarbete. Det gör att organisationen tänder till lite extra. Ett annat gott motiv är, helt krasst, pengar. För miljöarbete ger inte bara minskad miljöpåverkan, vi tjänar också pengar på det, sa Peter Mellvé. LKF har sedan några år tillbaka antagit ett antal miljömål. Ett av dem är att minska antalet körda mil med egen bil i tjänsten med i genomsnitt fem procent per person och år. Detta skulle vara genomfört till Men redan under förra året hade man minskat resandet med 20 procent. Minskningen beror till stor del på att bolaget satsat på att köpa in tjänstecyklar, med reflexvästar och cykelhjälmar till låns. Även kollektivtrafikkort och lådcyklar finns att använda i tjänsten. Därtill har man satsat på bilpooler och en bättre planering och samordning av resorna. Rabatt på gas Genom ett samarbete med Lunds energi planerar LKF ett projekt som ska ge hyresgästerna rabatt på fordonsgas. Tillsammans med den lokala hyresgästföreningen genomförs också så kallade närnaturguidningar då man diskuterar olika miljöfrågor. Juryns motivering löd: LKF arbetar mycket aktivt och strukturerat med miljöfrågorna och har ett särskilt fokus på minskad klimatpåverkan, där transporterna är en viktig del. Personal och hyresgäster involveras på ett utmärkt sätt i arbetet. LKF har på ett kreativt sätt tagit sig an utmaningen att minska miljöpåverkan från företagets, hyresgästernas och entreprenörernas transporter. Det certifierade miljöledningssystemet ger en tydlig struktur, och en bra möjlighet till uppföljning och förbättringsarbete. Av de sex bidrag som kom in nominerades två. Sigtunahem fick ett miljöäpple, modell mindre, och ett hedersomnämnande för sitt ansvarsfulla miljöarbete. 10 sagt och gjort: sabos kongress 2009

11 Grön smutsavvisande kalkfärg prisades Med andan i halsen och i sista minuten kom vägg- och takfärgsleverantören Fibrite in med sitt tävlingsbidrag till SABOs tävling Bästa renoveringsprodukt. Men brådskan var inte förgäves. Deras ekologiska invändiga kalkfärg för väggar och tak tog hem förstapriset. För andra gången i ordningen delades priset för bästa renoveringsprodukt ut av SABO. Av fyra nominerade tävlingsbidrag gick första priset till vägg- och takfärgsleverantören Fibrite. Produkten är en miljöriktig brandskyddande förstärkt kalkfärg som är smutsavvisande. Den andas, är mögelresistent, har en lång livslängd och färgförändras inte över tiden. Därtill bidrar den till ljudisoleringen invändigt i ett hus. Priset delades ut under andra dagen av konferensen Professionell renovering 2009 som arrangerades samtidigt med SABOs kongress. En mycket glad Per Sundström, vd för Fibrite, mottog priset. Det känns underbart! Många fastighetsägare uppmärksammar det här, så priset betyder mycket för ett så litet företag som vi är, vi är bara två verksamma personer. I sista minuten Fibrites bidrag kom in minuterna innan deadline bekräftar Gösta Gustavsson, ansvarig för byggfrågor på SABO och sekreterare i juryn. Det hängde på två minuter, berättar han. Juryns motivering var: En produkt som vidareutvecklats för fler användningsområden. Produkten är miljövänlig och appliceras på väggar och tak med enkel sprututrustning. Dess egenskaper bidrar till ljudreduktion, till exempel i trapphus, till lättskött fastighetsskötsel genom att vara Per Sundström, vd för Fibrite, mottog priset för bästa renoveringsprodukt. antistatisk med mera. Produkten är ånggenomsläpplig och har en brandskyddande effekt. Sammantaget medför dessa egenskaper att produkten kan bidra till att öka boendes behov av lugn och trygghet i hemmet. De tre andra nominerade bidragen fick diplom och hedersomnämnanden. De tre andra nominerade bidragen var: Qlean Surface, en teknik som med ultrarent vatten miljövänligt och med låg ljudnivå rengör stora ytor, till exempel husfasader. Maximal compact, en fönsterkonstruktion där de befintliga karmarna behålls och endast ger en minimal ljusreduktion. LinTec Combisystem, badrumskassetter som möjliggör kaklade ytor, öppningsbara fronter och vattenmätare. h u r va r d e t at t h a e n k o n f e r e n s i s a m b a n d m e d s a b o s k o n g r e s s? Gösta Gustavsson Det har varit ett stimulerande uppdrag, men inte helt okomplicerat, säger Gösta Gustavsson, ansvarig för byggfrågor på SABO och projektledare för konferensen Professionell renovering. Eftersom vi delvis hade två olika målgrupper på konferensen behövde vi anpassa innehållet. Å ena sidan hade vi kongressdeltagarna som, många av dem, sitter i bolagens styrelser. Å andra sidan vände vi oss till branschfolk och vd:ar. Konferensen är ju öppen för hela branschen så det gällde att innehållet skulle passa bägge målgrupperna. Om vi hade haft enbart en konferens skulle det säkert blivit djupare diskussioner kring metodutveckling och frågor som gäller entreprenörer och beställare. Men det känns stimulerande att ha fått förtroendet att föra ut viktig kunskap om renoveringsfrågor även till styrelseledamöter och andra kongressdeltagare. Jag upplevde att de tyckte att det var intressant. sagt och gjort: sabos kongress

12 Studiebesök 1: Årgångsboende för hyresgäster över 65 år 60-talshus blev årgångshus i Luleå Det här för tankarna till ett fint årgångsvin Katrina Wikström, Lulebo När kommunala Lulebo skulle bygga ett boende för 65-plussare fick Luleborna säga sitt. Resultatet: ett årgångshus med normalstandard och låga hyror. Och med hjälp av hörselskydd bodde till och med några hyresgäster kvar i huset under helrenoveringen. Årgångshuset på Vinkelgränd i Örnäset är ett boende för personer över 65 år resultatet av ett samarbetsprojekt med kommunens socialförvaltning, Åldras i området. Det är det kommunala bostadsbolaget Lulebos första färdiga årgångshus. Under SABO-kongressens första dag anordnades ett studiebesök som förde besökarna dit. Namnet årgångshus, som numera är namnskyddat, föddes efter att en tävling utlysts bland Luleborna av det kommunala bostadsbolaget Lulebo. Årgångshus blev det vinnande bidraget. Vi tyckte alla tidigare namn på seniorboende var så tråkiga. Det här för tankarna till ett fint årgångsvin, men min personliga favorit var after work, säger Katrina Wikström, Lulebos områdeschef för Vinkelgränd på Örnäset. En enkätundersökning blev det första steget i att ta reda på vad kommuninvånarna i Luleå ville ha för slags boende. Och hur, var och när de ville ha det. De svar man fick var att det fanns ett stort intresse för seniorboende och gärna i hyresrätt. Ett sådant boende kunde man tänka sig att flytta till. Men inte nu utan sedan, svarade de flesta, oavsett om de var 46 år eller 92, berättar Katrina Wikström. Att man gärna ville bo kvar och åldras i det område där man redan bodde var ett annat resultat som visade sig i enkätundersökningen. Fler viktiga faktorer i ett bra boende som kom fram var att hyresgästerna ville ha en god samhällsservice, nära till apotek, affärer, vårdcentral och kommunikationer. De flesta tyckte heller inte att lägenheterna skulle vara för lyxiga, säger Katrina Wikström. Inventering gjordes Nästa steg blev att se om Lulebo hade möjlighet att skapa den här sortens boende inom det befintliga beståndet. Efter en inventering fann bolaget att ett av husen på Vinkelgränd i Örnäset var lämpligt ur alla de aspekter som framförts. Men det krävdes en omfattande ombyggnation. Örnäset är ett höghusområde byggt under tidigt 1960-tal där många av arbetarna på järnverket, senare Svensk stålindustri SSAB, bodde. Området har nära till service och kommuni- 12 sagt och gjort: sabos kongress 2009

13 kationer, och den så viktiga hissen fanns sedan tidigare. Inom Luleå kommun blev flera förvaltningar, den tekniska förvaltningen liksom kultur-, fritids- och socialförvaltning, involverade i arbetet att göra årgångshuset till ett boende som invånarna ville ha. Även länstrafiken var inkopplad vad gällde busstrafik och hållplats. Utvändigt behövde kommunen göra en upprustning och anpassa miljön för äldre personer. Närområdet ska kompletteras med parkbänkar för de äldre att kunna slå sig ner och vila på och även belysningen har setts över. Invändigt i lägenheterna har alla dörrar breddats och badrummen, som nyligen var renoverade, behövde göras större för hyresgäster med rullator eller rullstol, säger Katrina Wikström. Bättre tillgänglighet Många väggar har delvis eller helt tagits bort för att skapa bättre tillgänglighet inne i lägenheterna. Gemensamma utrymmen för möten och kurser samt en bastu har installerats i anslutning till årgångshusets entré. Tvättstugan har byggts om och huset har fått en övernattningslägenhet, vilket var ett önskemål enligt enkätundersökningen. Förutom att alla balkonger har glasats in har väldigt lite förändrats exteriört på huset. Huset var före upprustningen helt fullbelagt. Alla hyresgäster i huset sades upp och erbjöds andra lägenheter hos Lulebo. Tio hyresgäster uppfyllde kravet på 65 år eller mer och de flesta av dem ville bo kvar i huset. De ville till och med bo kvar under själva renoveringen trots att vi sa att det inte var lämpligt. Men de köpte hörselskydd och sa att det nog skulle lösa sig. Alla utom en, som vi senare fick evakuera, klarade det här. Nota på 30 miljoner Omdaningen från 1960-talshus till årgångshus har kostat Lulebo nästan 30 miljoner kronor, men huset var redan innan i stort behov av en rustning. Det regnade in genom taket och dräneringen behövde ändå göras om. Så nyinvesteringskostnaden blev inte så stor, säger Katrina Wikström. Hon berättar att hyrorna i dag ligger på mellan 785 och 825 kronor per kvadratmeter och år vilket gör att den lilla ettan i huset på 36 kvadratmeter kostar kronor per månad i hyra. Före renoveringen låg hyrorna på drygt 600 kronor per kvadratmeter och år. Under studiebesöket vallades ett hundratal personer runt i årgångshusets gemensamma utrymmen och även några lägenheter. Det här är ett jättebra boende, med den nya tvättstugan och bra service i närheten, men man måste vara ganska pigg, säger Mona-Britt Källbäck, styrelseledamot i det kommunala bostadsbolaget Mimer i Västerås. För en hyresgäst med rullstol blir det ändå svårt att till exempel komma fram till köksbänken, menar Mona-Britt Källbäck. Hon förordar höj- och sänkbara överskåp, bänk utan underskåp och hällspis och ugn i arbetshöjd. Men det här är definitivt tidens melodi och med tanke på att det här är ett gammalt hus är det en bra bit på väg och helt rätt tänkt, säger hon. Inte som ett äldreboende Den låga nivån på handikappanpassningen var dock ett av de önskemål från hyresgästerna som Lulebo tog hänsyn till i projekteringen av huset på Vinkelgränd. Man ville inte att det skulle vara för handikappanpassat, de ville ju inte bo som i ett äldreboende. Och det skulle heller inte vara för påkostat. Det har gjort att vi kunnat hålla nere hyrorna, säger Arne Ekström, Lulebos förvaltare i området. Han berättar att man nu går igenom hyresgästernas åsikter om vad som varit bra och mindre bra och tar med sig erfarenheterna till nästa årgångshus. Katrina Wikström har redan noterat några. Det vi tar med oss härifrån till nästa årgångshus är att elprojekteringen måste bli bättre. Här har det till exempel blivit många tokiga placeringar av eluttagen, säger Katrina Wikström. Om jag ska vara med och bygga ett årgångshus framöver så ska huset tömmas på hyresgäster helt. För jag tror inte vi kommer ha så tålmodiga hyresgäster någon annanstans, tillägger hon med eftertryck. Målet, enligt Lulebo, är att det ska finnas ett årgångshus i varje större bostadsområde. Härnäst blir det ett årgångshus i Björkskatan som redan är påbörjat och senare på Hertsön med start nästa år. va d ta r d u m e d d i g h e m från luleå? Sven-Olof Klasson, vd Ronnebyhus: Jag har deltagit mest i seminarierna. Det har varit intressant med teknikfrågorna som väcker tankar och idéer. Jag har faktiskt redan skickat hem en del till vår tekniska avdelning. En annan sak som man tar med sig är det kollegiala utbytet som är trevligt samtidigt som man får tillfälle att utbyta möjligheter och bekymmer. Tommy Pettersson, styrelse ledamot (s) Östersundsbostäder Mest det som varit runt omkring kongressen, renoveringskonferensen. Renoveringsalternativen är intressanta att bevaka eftersom vi har mycket gamla områden i behov av ombyggnad. Det är viktigt att hålla nere kostnaderna genom att hitta smarta lösningar. Birger Wikström och Arne Ekström, kvartersvärdar på Lulebo. sagt och gjort: sabos kongress

14 Studiebesök 2: Pågående renovering av Kallkällan Lulebo renoverade energislukande Kenneth Jokinen från Kirunabostäder studerar renoveringen. I början av förra året påbörjade Lulebo en omfattande upprustning av bostadsområdet Kallkällan. Husen, byggda mellan 1965 och 1969, är riktiga energi slukare med dragiga lägenheter, vattenskador och dålig ventilation. Lulebos bostadsområde Kallkällan omfattar åtta huskroppar som är byggda i u-form runt en öppen gård. Totalt sett rör det sig om 426 lägenheter. Upprustningen omfattar isoleringsarbeten, med bland annat nya fasader och tak, nya lågenergifönster och förbättringar av utemiljön. Invändigt tapetseras och målas och vitvarorna byts ut. Nya säkerhetsdörrar sätts in och trapphusen målas och fräschas upp. För en 3:a på 84 kvadratmeter har hyresgästen tidigare betalat cirka kronor i månaden (813 kronor per kvadratmeter och år). Trots den ganska kraftigt förbättrade standarden görs ingen särskilt omfattande hyreshöjning, sex procent för det kommande året. Samtidigt räknar Lulebo med att kunna höja hyrorna de kommande åren i och med att hela områdets attraktivitet höjs. Det ska i sammanhanget nämnas att området ligger tämligen centralt, cirka tre kilometer från Luleås absoluta centrum. Luleå har för övrigt generellt sett låga hyror jämfört med övriga Norrlandskusten. Arbetet har Lulebo organiserat så att man haft en personalstab bestående av en områdeschef som backas upp av kvartersvärdarna som utgör den vanligaste länken till de boende. Ombyggnadsvärdinna svarar på frågor För själva renoveringsprojektet finns dessutom en ombyggnadsvärdinna som svarar på de många frågor som uppstår i och med ombyggnaden. Husen renoveras gårdsvis och samtliga hyresgäster får räkna med att vara evakuerade under åtta veckor. Före projektstarten genomfördes ett stort informationsmöte för de boende. På mötet till- 14 sagt och gjort: sabos kongress 2009

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan pris 59 kr nummer 5/20 09 Naken överraskning på styrelsemöte Nybygge stjälpte bolagets ekonomi TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset

Läs mer

SVARTHANDELN MEST SNACK. Styrelse-extra: Storpartier tar över Sabo 08. vill höja 38 matpriserna. Socialdemokraterna

SVARTHANDELN MEST SNACK. Styrelse-extra: Storpartier tar över Sabo 08. vill höja 38 matpriserna. Socialdemokraterna nummer 2 2011 59 kronor Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan Vi ger inte mycket för Fastighetsägarnas undersökning om svarta affärer. Ingenting faktiskt Pär Svanberg 39 Socialdemokraterna

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

miljardplåga för svaga företag

miljardplåga för svaga företag nummer 4 211 59 kronor Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan Ibland tror jag aldrig att de lämnar storstan, de där utredarna. Rolf Lindberg 9 Fasadklättrare fixar höjdarjobben 26 Regeringens

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3=10 efter fallande F Units with F5*10 by descending F 1 OCH 30856 77 DESSA 1188 153 LIGGER 563 229 PROBLEM 354 2 I 29551 77

Läs mer

sänkta hyror Allvill ger inte förorten i box-striden Avloppssnurror i kaliforniska it-hus Skärpta regler Odell tar tillbaka vallöfte mot svarthandel

sänkta hyror Allvill ger inte förorten i box-striden Avloppssnurror i kaliforniska it-hus Skärpta regler Odell tar tillbaka vallöfte mot svarthandel specialtidningen för hyresrätten pris 59 kr nummer 5/2008 Göran Greider kritisk mot Koch Tunga slag i box-striden Avloppssnurror i kaliforniska it-hus Skärpta regler mot svarthandel Odell tar tillbaka

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

När många skapar tillsammans

När många skapar tillsammans ANNONS 2013 ALMEDALSVECKAN 30 juni till 7 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Dagens tema från: Hyresgästföreningen NR 4/4 En bilaga om rätten till egen bostad och vikten av att det

Läs mer

årsredovisning Det är så omväxlande

årsredovisning Det är så omväxlande ÖreBrOBOstäder ab årsredovisning Vad är boendet värt allmännyttans framtid skona klimatet Det är så omväxlande ÖrebroBostäders årsredovisning 2007 1 förändringens tid ÖrebroBostäder AB ÖBO verkar i Örebro,

Läs mer

Hållbar ombyggnad enda vägen framåt

Hållbar ombyggnad enda vägen framåt Hållbar ombyggnad enda vägen framåt 1 Innehåll Hållbar ombyggnad enda vägen framåt 3 Konsekvenser av ombyggnader 6 Ekonomiska förutsättningar och orättvisor 9 Helhetssyn en förutsättning för hållbarhet

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

foto: mkb sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

foto: mkb sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag foto: mkb sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sabos bopris 3 vinnaren 4 5 hedersomnämnanden 6 10 övriga bidrag 11 19 Goda exempel

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

25 år. Jubileum. Finanskrisen. Så drabbas bostadsföretagen av. nummer 10/2008. specialtidningen för hyresrätten pris 59 kr

25 år. Jubileum. Finanskrisen. Så drabbas bostadsföretagen av. nummer 10/2008. specialtidningen för hyresrätten pris 59 kr specialtidningen för hyresrätten pris 59 kr nummer 10/2008 Jubileum Så drabbas bostadsföretagen av Finanskrisen n y h e t e r p o l i t i k e k o n o m i a r b e t s m i l j ö t e k n i k d e b a t t www.aptus.se

Läs mer

100 år. Hyresgästföreningen. l Jonas: Delvis samma frågor idag. fokus: TEMA Det startade i Nynäshamn. OMVÄRLD Satsning på hyresrätter i Wien

100 år. Hyresgästföreningen. l Jonas: Delvis samma frågor idag. fokus: TEMA Det startade i Nynäshamn. OMVÄRLD Satsning på hyresrätter i Wien HYRESGÄSTEN TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR AKTIV INOM HYRESGÄSTFÖRENINGEN NR 3/2015 WWW.HYRESGASTFORENINGEN.SE EXPERTERNA Semesterbyte av bostad TEMA Det startade i Nynäshamn OMVÄRLD Satsning på hyresrätter

Läs mer

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL. Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan

Läs mer

SABO Årsredovisning 2009

SABO Årsredovisning 2009 SABO Årsredovisning 2009 vad är sabo? SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är en bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag. SABO erbjuder sina medlemmar stöd

Läs mer

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sabos miljöpris 3 lunds kommuns fastighets ab (lkf) lund vill dra sitt strå till miljöstacken 4 ab sigtunahem

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

Tre brev till våra politiker sid 5 Vad händer med våra hyror? sid 6 9

Tre brev till våra politiker sid 5 Vad händer med våra hyror? sid 6 9 Nr 2/3 Oktober 2014 Tidningen som skrivs av hyresgäster för hyresgäster INNERSTAN Medlemstidning för Hyresgästföreningen på Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm Årgång 45 illustration: per lindroos

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de

Läs mer

90 år med bostadsorganisationen SBC

90 år med bostadsorganisationen SBC Årsredovisning 2010 90 år med bostadsorganisationen SBC Innehållsförteckning Vd har ordet...3 SBCs bostadsrättsår i korthet...5 SBC 90 år, historik 1921 2011 Pionjärer för samverkan...6 Rekordåren...7

Läs mer

STAMSTRIDEN. Vinstkrav på alla bolag. Snart kan det bli fred i. EU-kommissionen fortsätter granska allmännyttan. Nästan bara nollhöjningar

STAMSTRIDEN. Vinstkrav på alla bolag. Snart kan det bli fred i. EU-kommissionen fortsätter granska allmännyttan. Nästan bara nollhöjningar Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan pris 59 kr nummer 8/20 09 Vinstkrav på alla bolag Nästan bara nollhöjningar EU-kommissionen fortsätter granska allmännyttan Sverige följer inte WHO:s radonråd

Läs mer

Agenda för mandatperioden 2011-2015

Agenda för mandatperioden 2011-2015 Agenda för mandatperioden 2011-2015 Uppföljningsrapport till SABOs kongress 22-24 april 2015 SABO 2 Inledning SABOs kongress år 2007 beslutade om idéprogrammet SABO-företagen mot år 2020 till nytta för

Läs mer

PVC-fönster TEMA SÄKERHET. Läget bara en av många faktorer. Männen. Hovrättsdom slår fast: Vi levererar dina nya. inom sabo.

PVC-fönster TEMA SÄKERHET. Läget bara en av många faktorer. Männen. Hovrättsdom slår fast: Vi levererar dina nya. inom sabo. nummer 4 2014 95 kronor Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan Vem skulle våga dela ut ett sånt pris och vad skulle det heta? Bästa bostadsgringon? Årets fastighetsblatte? Helene Ahlberg 15

Läs mer

årsredovisning örebrobostäder ab Hemvändare i sin egen stad ÖrebroBostäders årsredovisning 2010 1

årsredovisning örebrobostäder ab Hemvändare i sin egen stad ÖrebroBostäders årsredovisning 2010 1 årsredovisning örebrobostäder ab Hemvändare i sin egen stad ÖrebroBostäders årsredovisning 2010 1 Skryt upp dig. byt och Skryt. Flytta till kvarteret Pärllöken*, ett modernt och centralt boende, och upptäck

Läs mer

Vad vill partierna med hyresrätten?

Vad vill partierna med hyresrätten? Vad vill partierna med hyresrätten? Nitton frågor kring bostadspolitiken för hyresrätten. Partierna i riksdagen svarar på frågor om bostadsbyggandet, bostadsstöden, hyror, upprustning, framtidens upplåtelseformer,

Läs mer