På Pocketwebbs startsida finns en ruta med rubriken Kundinloggning. Här fyller du i ditt användarnamn och lösenord, och klickar på knappen Logga in.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På Pocketwebbs startsida finns en ruta med rubriken Kundinloggning. Här fyller du i ditt användarnamn och lösenord, och klickar på knappen Logga in."

Transkript

1 POCKETWEBB Användarmanual för grafiker Introduktion Pocketwebb är en produkt för att göra mobila webbplatser. Det består av ett eget publiceringsverktyg för att lägga in och ändra sidor, utseende och kontaktuppgifter. Verktyget är delat i flera behörighetsnivåer, varav denna manual beskriver nivån som kundernas grafiker tilldelas. På denna nivå kan webbplatsens utseende förändras inom publiceringsverktygets omfattning. Dessutom kan vid behov innehållet på varje undersida förändras, något som normalt hör till kundens eget ansvarsområden. Inloggning På Pocketwebbs startsida finns en ruta med rubriken Kundinloggning. Här fyller du i ditt användarnamn och lösenord, och klickar på knappen Logga in. Väl inne i verktyget finns ett antal menyval till vänster. Första gången man loggar in hamnar man automatiskt på sidan Välj layout. Välj layout På den här sidan visas ett antal färdiga layouter, mallar. Du måste inte välja en mall, men arbetet förenklas om du utgår från en mall, speciellt första gången du arbetar med en kunds webbplats. Du kan förhandsgranska tillgängliga mallar genom att klicka på knappen Titta på mall. Då kommer mallen upp i ett nytt fönster. Eftersom sidorna är anpassade för mobiltelefoner, kan du behöva dra ihop fönstret i sidled för att få en uppfattning hur sidan kan se ut på en mobiltelefon. När du hittat en mall som du vill utgå från, klickar du på knappen Välj mall. Då kommer all grafik och sidor från mallen att kopieras över till den sida du arbetar med. OBS! Om du redan har lagt in utseende och sidor, kommer detta att tas bort och ersättas med mallens innehåll. Sid 1/19

2 Efter att du har valt en mall, dirigeras du om till sidan Ändra innehåll. Den sidan är tillgänglig för alla användare och beskrivs senare i manualen. Istället fortsätter vi till de sidor som är specifika för grafiker. Justera layout På den här sidan gör du ett antal valfria inställningar som påverkar hur sidan ser ut och fungerar. I versionen för mobila webbplatser finns bara en typ av meny, klickbara knappar. Däremot kan man ställa in hur och var menyn ska visas. Dagens datum klicka i rutan om dagens datum automatiskt ska visas i sidfoten, längst ner på sidan. Startsida klicka i rutan om den första innehållssidan ska visas automatiskt när man besöker webbsidan. Om man inte har aktiverat denna inställning kommer enbart menyknapparna att visas när besökaren först anländer till webbsidan. Menyposition välj mellan följande alternativ: Nedanför sidan, menyn visas alltid under själva sidinnehållet. Nedanför sidan + topprubrik, samma som ovan förutom att en icke klickbar menyknapp visas ovanför sidinnehållet. Innehåll visas under vald menyknapp, innebär att menyn kommer att fällas ut så sidinnehållet visas direkt under aktuellt menyval och resten av menyn kan förekomma både ovanför och nedanför innehållet. Telefonkontakt används för att automatiskt visa ett telefonnummer som en klickbar knapp, s.k. click to call. På denna sida ställer man in vilket telefonnummer som ska visas, en textetikett som visas ovanför telefonnumret samt vilken position knappen ska ha: Högst upp på sidan, ovanför sidinnehållet. Direkt under sidinnehållet, men ovanför menyn (nästa menyval) Längst ner på sidan, som del av sidfoten E-postkontakt används för att automatiskt visa en e-postadress som en klickbar knapp. Inställningarna för e-postkontakten motsvarar dem för telefonkontakten. Klicka på knappen Spara för att ändringarna ska träda i kraft. Sid 2/19

3 Redigering av Färger/Utseende Nästa steg är att välja färger, bakgrunder, typsnitt, teckenstorlek, knappar, logotyp med mera. Ett enkelt sätt att se resultatet av varje förändring är att klicka på Förhandsvisa sida, låta den sidan vara öppen och uppdatera den varje gång du vill se hur utseendet förändras. Generellt för alla inställningar gäller att varje gång som du klickar på knappen Spara i nedre högra hörnet, återskapas stilmallen inklusive den förändring du gjort. Om du istället klickar på Ångra kommer stilmallen att behållas som den var innan. För att redigera färgen på text, bakgrund, ram o.s.v. klickar du på den färgade rutan som visas intill vald egenskap. Då kommer ett nytt fönster upp där du kan fylla i en färgkod eller dra i reglagen för att få önskad färg. Klicka på Spara för att återgå till huvudsidan. Notera att färgändringen inte äger rum förrän du sparar på huvudsidan. Bilder som laddas upp kan ha en maximal storlek på 2048x1536 pixlar, men kommer där det är tillämpligt att skalas om till 100% sidbredd för mobilt bruk. Dessa maxvärden kan komma att justeras uppåt eller nedåt efter att instruktionsmanualen har publicerats. Sid 3/19

4 Här nedan följer en lista av element som du kan förändra utseendet på: Bakgrund Vilken färg eller bild du vill ha bakom innehållet på hemsidan. Du kan välja mellan en fast färg eller att ladda upp en bakgrundsbild. Om väljer en bild kan du i nästa steg välja hur du vill att bilden ska repeteras: horisontellt, vertikalt, full repetition eller ingen repetition alls. Innehåll Denna rubrik består av ett antal menyval enligt följande: Sidinnehåll: Det utseende som gäller för sidinnehållet. Du kan välja bakgrundsfärg eller en bakgrundsbild som ovan. Om du vill att den färg eller bild som fyllts i för bakgrunden ska lysa igenom, väljer du genomskinlig (transparent) bakgrundsfärg för sidinnehållet. Typsnittet väljs från en lista med vanliga typsnitt för webbsidor, dvs den uppsättning typsnitt som de flesta mobiltelefoner och datorer har installerade. Du ställer även in textstorlek och om du vill ha fetstil som förval. Ram är valfri, och kan då väljas som heldragen, streckad eller punkter i 1-20 punkters tjocklek och valfri färg. Utfyllnad motsvarar ytan mellan ytterkant (plus ram) och själva innehållet, räknat i pixlar. Marginal motsvarar ytan mellan sidinnehållet och bakomliggande element, dvs bakgrunden. Rubrik: Det utseende som gäller på rubriker av typen Rubrik 1 (H1) som kan väljas inuti den grafiska editorn. Du kan välja textfärg, typsnitt, storlek och fetstil som förval. Sid 4/19

5 Skiljelinjer: Det utseende som gäller på skiljelinjer som kan infogas inuti den grafiska editorn. Du kan välja linjestil, tjocklek och färg. Sidfot: Det utseende som gäller i sidfoten där eventuellt datum och copyright visas. Samma inställningsmöjligheter som för sidinnehållet. Datum: Den textfärg, typsnitt, storlek och eventuellt förvald fetstil som gäller för visning av datum. Länkar Under denna rubrik ställer du in utseendet på de länkar som du lägger in på sidorna: Vanliga länkar: Det utseende som gäller för ännu inte besökta (klickade) länkar. Du kan välja textfärg, typsnitt, storlek, eventuell fetstil och understrykning. Besökta länkar: Det utseende som gäller för länkar som besökaren redan har besökt. Samma inställningar gäller som ovan. Om man inte vill att det ska synas vilka länkar som redan besökts, kan samma utseende ställas in för bägge sorts länkar. Menyrad Under denna rubrik ställer du in utseendet på menyknapparna: Hela menyraden: Det utseende som gäller för ytan runt knapparna. Du kan ställa in bakgrundfärg eller bild, ram, utfyllnad och marginal. Om du vill att den färg eller bild som fyllts i för bakgrunden ska lysa igenom, väljer du genomskinlig bakgrundsfärg för menyraden. Menyknappar: Utseendet som gäller på knapparna i menyn. Du kan välja bland ett antal färdiga knappar: Sid 5/19

6 Du kan också skapa din egen knapp genom att ladda upp redan förberedda grafiska element. Klicka då på Ladda upp ny knapp så kommer det upp tre uppladdningsfält: Vänster grafikelement används om du vill ha en kant eller avrundning i vänsterkant av knappen. Om du inte vill ha en sådan avrundning låter du bli att ladda upp något här. Mittengrafik används till huvuddelen av knappen, och repeteras automatiskt i horisontellt led. Grafiken kan vara 1 pixel eller bredare och av valfri höjd. Höger grafikelement används om du vill ha en kant eller avrundning i högerkant av knappen. Om du inte vill ha en sådan avrundning låter du bli att ladda upp något här. Dessutom väljer du textfärg, typsnitt, storlek, eventuell fetstil och understrykning samt hur du vill att texten i knappen ska vara centrerad. När du klickar på Spara skapas den nya knappen i systemet. Den blir bara tillgänglig för din kund. Vald knapp: Det utseende som gäller på menyknappen för vald sida. Här gäller samma inställningsmöjligheter som för de övriga menyknapparna ovan. De egna menyknappar du redan laddat upp finns tillgängliga även här. Logotyp Här väljer du om och hur du vill visa företagets logotyp på sidan. Den blir i så fall automatiskt klickbar och leder till startsidan. Du kan välja att lägga in en bild eller utforma en textruta som utgör er logotyp. Bilden kan bestå av enbart företagets logotyp eller en hel toppbanner. Logotypens position: Välj mellan ingen logotyp alls, högst upp till vänster, i mitten eller till höger. Logotypens bredd: Välj mellan uppladdad storlek eller skalad till 100% sidbredd. Notera att om du laddar upp en för stor bild och väljer uppladdad storlek, kan det innebära att sidan måste scrollas i sidled för att gå att visa på mobiltelefonen. Alltså är det alternativt främst användbart för små logotyper som man vill undvika att de blir uppförstorade. Bakgrundsfärg: Den färg eller bakgrundsbild du vill ha bakom logotypen. Den används normalt bara när du ersätter logotyp med text, men kan också användas tillsammans med en delvis genomskinlig logotyp. Dessutom väljer du ram, utfyllnad och marginal. Om du valt att ersätta logotyp med text kan du även ställa in textfärg, typsnitt, fetstil, understrykning och textjustering. Sid 6/19

7 Kontakt Här väljer du utförande på knapparna för automatisk visning av telefonnummer och/eller e-postadress. Inställningarna har enbart betydelse om du i ett tidigare skede valt att visa någondera av dessa. Kontaktruta: Den ruta som omgärdar knapparna för telefonnummer och e- postadress. Du kan ställa in bakgrundsfärg eller bild, ram, utfyllnad och marginal. Om du vill att den färg eller bild som fyllts i för bakgrunden ska lysa igenom, väljer du genomskinlig bakgrundsfärg för menyraden. Telefonnummer Det utseende som gäller för den klickbara knappen med telefonnummer. Du kan välja bland ett antal färdiga knappar eller skapa din egen knapp genom att ladda upp redan förberedda grafikelement. Klicka då på Ladda upp ny knapp så kommer det upp tre uppladdningsfält: Vänster grafikelement används om du vill ha en kant eller avrundning i vänsterkant av knappen. Om du inte vill ha en sådan avrundning låter du bli att ladda upp något här. Mittengrafik används till huvuddelen av knappen, och repeteras automatiskt i horisontellt led. Grafiken kan vara 1 pixel eller bredare och av valfri höjd. Höger grafikelement används om du vill ha en kant eller avrundning i högerkant av knappen. Om du inte vill ha en sådan avrundning låter du bli att ladda upp något här. Välj symbol: Den telefonsymbol du vill illustrera knappen med. Du kan välja bland ett antal färdiga symboler eller ladda upp din egen symbol. Din symbol bör inte vara mer än c:a 20 pixlar bred, och inte högre än att den får plats inom din knapps höjd. Symboljustering: Du kan välja att placera symbolen i något av knappens fyra hörn. Texten kommer automatiskt att justeras med hänsyn till symbolens placering. Dessutom väljer du textfärg, typsnitt, storlek, eventuell fetstil och understrykning, textjustering, utfyllnad och marginal. När du klickar på Spara skapas den nya knappen och symbolen i systemet. Dessa blir bara tillgängliga för din kund. E-postadress Det utseende som gäller för den klickbara knappen med e-postadress. Samma inställningsmöjligheter gäller som för telefonnummer. De knappar du redan laddat upp finns tillgängliga även här. Däremot hanteras symbolerna för telefon och e-post separat. Med reservation för tillägg och förändringar. Sid 7/19

8 Ändra innehåll publiceringsverktyg Nästa steg i publicering av en mobil webbplats är själva innehållet. Detta är den del av verktyget som kunden själv kommer åt. Dock finns det på denna sida några specialfunktioner som enbart grafikerna kan förändra, se nedan. På översiktssidan listas alla sidor som lagts in, sorterade efter önskad ordning. För att skapa en ny sida klickar man på knappen Lägg till sida. Om man vill redigera en befintlig sida klickar man istället på knappen Ändra som hör till den rad där sidan är listad. Man kan också klicka på sidans namn i vänsterkant av raden. Återstående knappar på översiktssidan beskrivs efter nedanstående kapitel som behandlar själva redigeringsverktyget. Redigeringssidan består av följande fält: Sidans namn: Det namn som ska visas i menyknappen. Om fältet lämnas tomt, sätter systemet automatiskt in Namnlös för att undvika en tom sträng som inte går att klicka på. Innehåll: De texter, bilder, länkar m.m. som ska finnas på varje sida. Redigeringsverktyget påminner om en ordbehandlare och innehåller följande kontroller: Format Välj bland ett antal formateringar: stycke (paragraf), block (div, täta radbrytningar), adress, förformaterad samt rubriker i sex storlekar. De inställningar av utseende som gjordes tidigare för Rubrik gäller storleken Rubrik 1. Om du vill ha en radbrytning inom samma stycke, kan du trycka Skift + Return. Teckenstorlek Om du vill lägga in text av en annan storlek än den förvalda som ställts in under Färger/utseende Innehåll Sidinnehåll. De storlekar som ställs in här är relativa i webbläsaren, från xx-small (1) till xx-large (7). Textfärg Klicka på pilen för att få en palett av färger. För att fritt kunna välja färg, klicka på Fler färger så kommer en färgväljare upp där du kan fylla i ett färgvärde eller klicka i fältet, därefter bekräfta genom att klicka på Applicera. Sid 8/19

9 Kontrollerna för fetstil (Ctrl+B), kursiv (Ctrl-I) och understruken (Ctrl+U) går antingen att klicka på eller använda tangentkombinationerna. Dessutom finns en kontroll för genomstruken text, t.ex. för att markera att något ändrats på en sida. Nästa grupp av kontroller är för nedsänkt text, upphöjd text och för infogande av specialsymboler, t.ex. copyright, matematiska symboler, grekiska bokstäver eller pilar. Man kan infoga två sorters listor, punkter eller numrerad genom att klicka på respektive kontroll. Tryck fram en extra radbrytning när du vill avsluta listan. Man kan välja fyra olika justeringar av texten: vänsterställd, centrerad, högerställd eller marginaljusterad. För att infoga länkar på sidan, skriv in den text som du vill att länken ska visa, markera texten och klicka på kedjesymbolen Infoga/redigera länk. Då öppnas en ruta där man fyller i länkens adress (URL) samt om man vill öppna den i samma eller ett nytt webbläsarfönster. Om man vill ladda upp ett dokument, t.ex. en PDF-fil klickar man istället på mappsymbolen, Bläddra. Då öppnas ett nytt fönster där det står Lägg till dokument. De typer av dokument som är tillåtna inkluderar PDF, DOC, MP3, SWF, ZIP m.fl. Dessutom kan bilder laddas upp, se nedan. Nästa grupp av kontroller omfattar tabeller. Dessa kan användas såväl till tabulerat data som en layouthjälp för att placera texter och bilder i förhållande till varandra. Klicka på knappen för att infoga/redigera ny tabell. Då öppnas en ruta där man ställer in antal kolumner, rader, ram m.m. Man kan lägga till eller ta bort kolumner och rader efteråt med hjälp av kontrollerna vid sidan av den första knappen. Dessutom finns det kontroller för att sammanfoga eller separera celler. Med kontrollen för att infoga horisontell skiljelinje kan man separera olika delar av sidans innehåll. Utseendet på skiljelinjerna ställer man in som tidigare beskrivet under Färger/utseende Innehåll Skiljelinjer. Använd kontrollen Infoga/redigera bild för att ladda upp en bild. Klicka på mappsymbolen och i nästa fönster bläddrar du fram bilden. Tillåtna bildformat är JPEG, GIF och PNG. Du kan välja mellan 100% sidbredd så bilden skalas rätt oavsett mobiltelefonens upplösning, eller bildens originalstorlek. Den sistnämnda inställningen bör enbart användas för små ikoner och liknande grafikelement. Om du uppdaterar en redan uppladdad bild, är inställningen alltid förvald som 100%, så du måste i så fall komma ihåg att ändra till bildens originalstorlek. När du laddat upp bilden kan du också välja justering i förhållande till text och övriga bilder. Sid 9/19

10 Om du gör något misstag, råkar ta bort fel objekt eller liknande, finns det kontroller för att ångra (Ctrl-Z) och göra om (Ctrl-Y). Kontrollen som ser ut som AA används för att redigera CSS, stilelement för ett visst objekt. Redigeringsverktyget försöker med automatik att känna vilket objekt som åsyftas. Ibland kan det underlätta att arbeta utifrån och in på så sätt att först lägger man in oformaterad text i ett stycke, ändrar stilegenskaper (t.ex. bakgrundsfärg) för hela stycket och därefter justerar textstorlek, fetstil, textfärg m.m. Annars riskerar man att bara påverka den minsta beståndsdelen av formateringen. De nästliggande kontrollerna, dammborsten för att städa upp i källkoden och radergummit för att ta bort formatering används för att nollställa formateringar och rensa upp det skräp som ibland kan uppstå om man klistrar in text från t.ex. en ordbehandlare. Redigeringsverktyget försöker i möjligaste mån rensa texten själv, men ibland måste man hjälpa till med det. Kontrollen för att visa/dölja visuella hjälpmedel berör främst de tabeller man lagt in på sidan, om man vill se stödlinjerna under redigering. Slutligen finns ett HTML-läge för den som har kunskaper att skriva sin egen kod. Redigeringsverktyget innehåller dock filter som bara släpper igenom vissa sorters HTML-attribut. Detta läge är främst praktiskt för att rensa och justera layout som annars är svårt att åstadkomma. Nedanför redigeringsverktyget finns tre extra fält som är valfria att fylla i. Klicka på respektive rubrik för att visa eller dölja fältet. Sidans titel Den titel som ska visas i webbläsarens ram. Det fältet ska inte förväxlas med sidans namn, som är vad som visas i menyn. Beskrivning Det är en s.k. META-tagg där du med en kortfattad, löpande text beskriver vad sidan handlar om, t.ex. Skönhetssalong med kvalitet, omtanke och rådgivning eller Att tänka på när man skiftar däck på bilen. Nyckelord Det är också en META-tagg består av enstaka ord och termer som beskriver sidan, avskiljda med kommatecken. Använd inte fler eller andra ord än vad som är relevant för sidan, d.v.s. försök inte att helgardera med andra saker än vad sidan handlar om. Ungefär nyckelord per sida är en rimlig övre gräns. Sid 10/19

11 Innehållet i dessa META-taggar visas inte på själva webbsidan, utan används av sökmotorerna som en del av optimeringen av sökresultatet. På annan plats i manualen beskrivs dessa metoder närmare. När du är klar med sidan, klickar du på Spara. Då återkommer du till översiktssidan. Om du skapat en helt ny sida, hamnar den högst upp med ordningsföljd Ej aktiv. Det innebär att för att den ska synas i menyn för besökare på den mobila webbplatsen, måste du först klicka på knappen Aktivera. Då hamnar den nya sidan automatiskt sist i menyn bland aktiva sidor. Om du istället förändrat en befintlig sida, kommer den nya sidan att sparas som en arbetskopia. Först när du klickar på knappen Publicera kommer den gamla sidan att ersättas med arbetskopian. I båda fallen har du alltid möjlighet att förhandsvisa den inaktiva eller ännu ej publicerade arbetskopian genom att klicka på respektive knapp. Om du vill ta bort en sida eller arbetskopia, klickar du på den knapp som hör till. Du får en förfrågan att bekräfta, så du inte av misstag tar bort aktiva sidor. Under knappen Fler val finns en funktion för att göra en fristående kopia av en sida, utifall du t.ex. vill använda samma layout på flera sidor. Där finns också en knapp för att inaktivera eller aktivera en sida. Sidor som är inaktiva visas inte på den mobila webbplatsen. För att ändra den inbördes ordningsföljden bland aktiva sidor, klickar du på pilarna som pekar upp eller ner. Du kan bara byta plats på två sidor åt gången. Speciella funktioner för grafiker Utöver allt som beskrivits ovan har grafiker några extra behörigheter i form av att kunna lägga till fler sorters sidor än kunden själv har möjlighet till: Speciellt sidhuvud Här kan du skapa en sida som används som sidhuvud till alla andra sidor. Den ersätter i så fall logotypen som tidigare laddats upp. Sidhuvudet kan bestå av en kombination av text, bilder, länkar m.m. precis som en vanlig sida. Speciell sidfot Här kan du skapa en sida som används som sidfot till alla andra sidor. Den ersätter i så fall raden längst ner på varje sida. Sidfoten kan bestå av en kombination av text, bilder, länkar m.m. precis som en vanlig sida. Sidans allmänna sökord Här kan du lägga in META-taggar som gäller för samtliga sidor som inte har sina egna sökord inlagda. Gränssnittet är samma som beskrivits ovan. Sid 11/19

12 Några ord om sökoptimering Den slutliga sorteringen av sökresultat utgörs av en kombination av sidans innehåll, META-taggar, länkar från andra webbsidor med mera. För att sidans innehåll ska värderas högt ska dina söktermer förekomma på ett naturligt sätt i texten. Undvik att kopiera texter från egna eller andras sidor, sökmotorerna känner igen plagiat. Lägg till beskrivningar på dina bilder. Nästa steg blir att se till att andra hemsidor länkar till dig. Det kan vara leverantörer, kollegor, kunder, bloggar m.m. Sökmotorerna tar hänsyn till hur många och vilka sidor som länkar till dig. Ju större sidor med många besökare, desto viktigare värderas länken. Du kan i gengäld skapa en sida med länkar tillbaks, men tänk gärna på att bara länka till relevanta sidor, så besökare slipper hamna på skräpiga sidor som du på sätt och vis rekommenderat genom att länka dit. Tänk på att det tar lite tid innan sökmotorerna gått igenom sidan. För att påskynda den s.k. indexeringen kan du skicka in sidans adress till respektive sökmotor (Google, Yahoo, MSN Live Search osv). Även i detta avseende är det viktigt att sidan finns länkad från någon annan sida annars kommer heller aldrig sökmotorerna ha en chans att hitta den! När du registrerar din sida hos vissa sökmotorer, blir du ibland ombedd du att lägga upp en liten fil med ett särskilt namn och innehåll för att kunna bekräfta att det är din egen sida. Om du får det behovet, finns det en funktion för att lägga upp små filer under menyvalet Sökmotorer. Med dessa enkla grunder bör du på lite sikt kunna uppnå ett gott sökresultat, men kom ihåg att ju mer allmänna sökord du använder, desto större är konkurrensen om att synas. Det finns fler metoder i form av annonsering m.m. som du kan få mer information om och hjälp med om du vänder dig till oss. Hantera och läs e-post För att kunden på ett effektivt sätt ska kunna hålla kontakten med sina befintliga och blivande kunder, ingår det e-postlösningar i den mobila webbplatslösningen. Dessa är inställningar som kunden själv har möjlighet att göra, men för helhetens skull beskrivs funktionerna även i denna manual. Det finns två sorters e-postadresser: En e-postlåda med personlig inloggning. Här lagras e-posten på Pocketwebbs servrar, och kan nås via vår webbmail eller annat e-postprogram. Till e-postlådor kan man även koppla ett automatiskt svarsmeddelande till avsändaren. Ett e-postalias, som består av en eller flera e-postadresser som är mottagare. Här vidareförmedlas alltså inkommande e-post direkt till de angivna adresserna, så man behöver en annan e-postadress, antingen i Pocketwebbs system eller utomstående e-postleverantör. Sid 12/19

13 Lägg till e-postadress För att lägga till en e-postadress, klickar man på Hantera e-post i vänstra menyn. Sedan klickar man på Lägg till e-postadress. I formuläret som öppnas fyller du i fullständigt namn på e-postanvändaren, lokal del av e-postadressen, t.ex. info, kundtjanst, förnamn.efternamn eller vad man önskar. Delen som följer består av ditt domännamn och är redan ifyllt. Vissa kunder kan ha fler än ett domännamn kopplade till samma konto, då går det att välja bland dessa. Fyll sedan i det lösenord som önskas och bekräfta det sedan igen. Om du klickar i rutan Använd som catch-all så innebär det att e-posten levereras även om avsändaren har angett en felaktig eller icke existerande mottagare. Det kan vara praktiskt att kunna lämna ut olika e-postadresser som alla leder till samma e- postlåda, men samtidigt kan du få mer oadresserad e-postreklam. Notera att maximalt en e-postadress kan ha egenskapen catch-all. Klicka i rutan Använd autosvarsfunktion, om du vill att avsändaren ska få ett autosvar att e-posten har kommit fram till dig första gången den skickar ett meddelande till dig. Skriv in det meddelande som du vill att avsändaren ska få i rutan Autosvarsmeddelande, t ex Företaget har mottagit ditt meddelande och vi svarar dig så fort vi kan. När du har fyllt i alla uppgifter klickar du på knappen Spara längst ner till höger på sidan eller på knappen Ångra om du vill avbryta och återgå till föregående sida. Lägg till e-postalias Om du vill vidareförmedla e-post till en befintlig adress istället för att skapa en ny e- postlåda, kan du använda denna funktion. Här kan du också skapa listor så en e- postadress leder till flera mottagare. De mottagare du anger kan antingen finnas inom Pocketwebbs system eller hos en utomstående e-postleverantör, t.ex. GMail, Hotmail eller vilken annan leverantör som helst. Klicka på Lägg till e-postalias och fyll i den lokala delen av aliaset eller listan, t.ex. info eller support. Sedan lägger du till mottagare. Du kan lägga till upp till fem mottagare från början. För varje gång du ändrar e-postaliaset har du möjlighet att lägga till ytterligare två mottagare. Om du vill ta bort en mottagare, rensar du fältet där den mottagaren står. Även här har du möjlighet att lägga till catch-all. Observera att om du redan ställt in en e-postadress som catch-all, kommer e-postaliaset att överta den funktionen, alltså går det som tidigare nämnts inte att ha två stycken catch-all samtidigt. För att ta bort en e-postadress eller e-postalias klickar du på Ta bort. Du får du en varning. Observera att om du tar bort en e-postadress, försvinner också all eventuell lagrad och nyligen inkommen e-post. Sid 13/19

14 Läsa e-post För att läsa din e-post, erbjuder Pocketwebb egen webbmail. Klicka på menyvalet Läs e-post i vänstra menyn så öppnas ett nytt fönster. Du loggar in med din kompletta e-postadress, t.ex. och ditt valda lösenord. Sedan klickar du på knappen Logga in. Meddelandelista Den första sidan du kommer till efter inloggning består av en lista med meddelanden. Till vänster finns en lista med mappar: Inkorg, Drafts (utkast), Sent (skickat), Trash (skräp) samt eventuella mappar du skapat själv. Inkorgen är den förvalda mappen. Inom parentes står det hur många olästa meddelanden du har i respektive mapp. Denna siffra kan jämföras med siffran längst ner till höger på huvudsidan där det visas hur många meddelanden du har totalt i den aktuella mappen, samt hur många som visas på nuvarande sida. På huvudsidan finns det funktioner för att flytta meddelanden till andra mappar, vidarebefordra, markera meddelanden som lästa eller olästa eller ta bort dem, skicka nytt brev, redigera adressbok och mappar, ändra inställningar samt söka efter meddelanden. Nedanför dessa funktioner visas de senaste meddelandena, med kolumner om avsändare, datum och ärende (ämne). Valet av kolumner går att förändra under inställningarna, avdelningen för indexeringsordning. Följande symboler kan förekomma i listan av meddelanden: + betyder att meddelandet har bilagor A betyder att du redan har svarat på meddelandet! betyder att meddelandet har skickats med hög prioritet Att läsa meddelanden Klicka på ämnet på ett av meddelandena och meddelandet visas. Normalt är wwwoch mailadresser klickbara länkar så du kan klicka på dessa för att gå till en sida eller skicka ett meddelande till en person. Vissa delar av meddelandet kan också visas med olika färger. Text från tidigare svarsmeddelanden identifieras med > i början av raden. Ovanför själva meddelandet finns funktioner för att vidarebefordra, svara eller ta bort meddelandet, bläddra till föregående eller nästa meddelande samt längst till vänster för att återgå till meddelandelistan. När du tar bort ett meddelande försvinner även eventuella bilagor. Visa hela brevhuvudet innebär visning av alla tekniska rubriker inklusive en spårning av den väg som meddelandet färdats från avsändare till mottagare. Det kan ibland vara värdefull information om du t.ex. är osäker på om ett meddelande är äkta och har kunskap om hur ett tidigare skickat meddelande såg ut. Sid 14/19

15 Visa utskriftsvänlig version används om du vill skriva ut ett meddelande. Då öppnas ett nytt fönster som enbart innehåller själva meddelandet. Klicka på knappen Skriv ut för att skriva ut meddelandet. Ladda ner detta brev som fil används för att spara meddelandet som en textfil på din egen dator. Ett enkelt brevhuvud placeras högst upp i meddelandet. När du svarar på ett meddelande, kommer föregående meddelande att citeras med > i början på varje rad. Ditt svar placeras normalt under föregående meddelande, men du kan förstås flytta markören ovanför meddelandet om du föredrar den sortens svar. Om du väljer Svara alla kommer du själv och eventuella andra mottagare att få varsin kopia av ditt svar. Att skriva meddelanden Oavsett om du från meddelandelistan klickat på Nytt brev eller valt att svara på ett inkommet meddelande, kommer du till samma sida. Här har du följande fält: Till: Här fyller du i mottagarens e-postadress. Om du vill skicka ett meddelande till flera mottagare, skiljer du varje adress med ett kommatecken. Du kan också hämta adresserna från adressboken. Om du valt att svara på ett meddelande finns avsändarens adress redan ifylld här. Ibland kan det bli så många mottagare att inte alla syns inom fältet, men de kommer ändå att finnas med. Kopia: Här fyller du i adresserna till dem som ska få en kopia av brevet, på samma sätt som Till. Skillnaden mellan de bägge fälten är att kopior räknas mer som för kännedom, e-postmeddelanden som kanske inte direkt berör den som får en kopia av ett meddelande. De kan förstås fortfarande svara på meddelandet till dig eller samtliga mottagare. Dold kopia: Här fyller du i adresserna till dem som ska få en dold kopia av brevet. Dessa syns inte bland brevhuvudena hos mottagarna, alltså kan det se ut som man fått ett meddelande av misstag. Bara du och dem som fått de dolda kopiorna vet om det. Ärende: Rubriken på meddelandet Brevfot: Under inställningarna för personlig profil kan man fylla i en brevfot, signatur. Den kan bestå av namn, telefonnummer, e-postadress m.m. Om man redan har en brevfot kan man lägga till den i slutet av meddelandet genom att klicka på knappen. Om man med automatik alltid vill lägga till brevfoten, kan den aktiveras på sidan för personlig profil. Adresser: När man klickar på knappen öppnas en sökfunktion för adresser. Se vidare kapitlet om adressbok och hur man lägger till adresser till den. Spara utkast: Om du håller på att skriva ett e-postmeddelande men inte hinner färdigt kan du spara det som ett utkast och återuppta det senare. Då hamnar meddelandet i mappen Drafts. Sid 15/19

16 Nedanför den stora textrutan finns det ett fält för att lägga till bilagor, bifoga filer. De bilagor man vill skicka måste finnas på den egna datorn. Då klickar man på Bläddra och när man valt rätt fil klickar man på Lägg till för att ladda upp den till webbmailen. Om man ångrar sig direkt efter att bilagan laddats upp, finns det för varje bilaga en checkruta som kan markeras och sedan klicka på knappen Ta bort valda bilagor. För att skicka iväg e-postmeddelandet klickar man på Skicka. Efter det går det inte att göra några förändringar i det skickade meddelandet. Adressbok Adressboken kan vara ett fantastiskt tidsbesparande hjälpmedel. När du skriver e- postmeddelanden kan du komma åt adressboken på två olika sätt. Den förvalda metoden är att den öppnas som en ny sida i samma webbläsare. Då får man markera den eller de adresser som man vill skicka meddelandet till och klicka på knappen Använd adresser för att återgå till skrivläget. Som alternativ kan man under inställningar för utseende välja adressbok som JavaScript. Det förutsätter att webbläsaren har aktiverat stöd för JavaScript, vilket i princip alla webbläsare redan har. Då kommer adressboken upp i ett eget fönster, där man klickar på länkarna för att lägga till respektive adress till olika mottagarfält. När man är klar klickar man på Stäng. Båda metoderna ger samma slutresultat. För att lägga till nya namn till adressboken klickar man på länken Adresser i överkant av huvudfönstret, mellan Nytt brev och Mappar. Då listas de befintliga adresserna samt ett formulär där man kan lägga till nya adresser: Kortnamn: Skriv in ett bekant namn här. Något som hjälper dig att minnas och som gör att du känner igen vems adress denna är. E-postadress: Här fyller du i mottagarens e-postadress. Den består av två delar: en lokal del för att identifiera mottagaren, t.ex. fornamn.efternamn och en domändel t.ex. foretaget.se, hotmail.com osv. Dessa delar sammanfogas till en komplett e- postadress. Om du anger en felaktig adress är det mycket sannolikt att du får ett automatiskt felmeddelande när du försöker att skicka e-post dit. Förnamn och efternamn: De fälten används i adressboken för att med säkerhet kunna veta vems e-postadressen är. Extra information: Det här fältet är frivilligt att fylla i, och kan användas för att komma ihåg ett telefonnummer eller något som hjälper dig att komma ihåg vem adressen tillhör. Det finns mer plats här än det du kan skriva in i kortnamnfältet. Om personen ifråga är någon du har träffat på en affärsresa kan du skriva till exempel: Vi träffades på mässan i Hannover 2000 För att spara uppgifterna i adressboken klickar man på Lägg till adress. Sid 16/19

17 Om man vill redigera en befintlig adress, markerar man checkrutan och klickar på Ändra vald. Då laddas ovanstående formulär in med befintliga adressuppgifter. Du kan bara ändra eller ta bort en adress åt gången. Mappar Du kan skapa olika mappar och flytta meddelanden till dem. Det är praktiskt om du har många meddelanden och du vill ha dem i någon slags ordning, t.ex. om du skulle prenumerera på en e-postlista och vill spara alla meddelanden som hör till den för sig. Skapa mapp: Skriv in namnet på en ny mapp. Du kan välja om den nya mappen ska finnas på samma nivå som de förvalda mapparna eller som en undermapp till någon av de befintliga. Klicka sedan på Skapa. För att uppdatera mapplistan till vänster kan du behöva klicka på länken Uppdatera. Om du vill byta namn på en mapp väljer du den i listan och klickar på Byt namn. Sedan fyller du i det nya namnet och klickar på Spara. Notera att mapparna Inkorg, Drafts, Sent och Trash är skyddade så de går inte att ändra namn på. För att ta bort en mapp, väljer du den i listan och klickar på Ta bort. Du får därefter bekräfta borttagningen. Även här är mapparna Inkorg, Drafts, Sent och Trash skyddade från borttagning. Avaktivera/Aktivera: Nya mappar som skapas blir automatiskt aktiva. Om du för tillfället vill avaktivera en eller flera mappar, markerar du namnen på dem och klickar sedan på knappen Avaktivera. På motsvarande sätt om du redan har avaktiverade mappar kan du aktivera dem igen genom att markera dem och klicka på knappen Aktivera. Inställningar För de flesta fungerar webbmailen bra i standardinställning. Om du saknar någon funktion eller är intresserad av vilka inställningar som går att göra, kan du titta under Inställningar. Kom ihåg att de förändringar du gör gäller enbart din egen e- postadress, alltså påverkas inte andra adresser. Personlig profil: Här fyller du i personlig information, t.ex. namn och e-postadress för utgående meddelanden, brevfot (signatur), tidszon, format på svarscitat m.m. Om du inte fyllt i någon e-postadress, används automatiskt den som du loggat in med. Utseende: Inställningarna omfattar olika teman, stilval, språk och hur breven visas. Du kan bl.a. aktivera automatisk visning av bifogade bilder i e-postmeddelanden, välja mellan att visa ren text eller webbanpassad (HTML) del på de meddelanden som har bägge och om du ska efterfråga mottagningsbevis på skickad e-post. Sid 17/19

18 Färgmarkering av brev: Brev kan markeras med olika färg beroende på avsändare, mottagare eller ärende. Mappar: Hur mappar visas och hanteras. Du kan här ställa in vilka mappar du vill använda för kastade brev, sparade utkast och skickade brev. Du rekommenderas att behålla originalinställningarna för att undvika oönskade problem i samband med framtida uppgraderingar. Du kan också välja att placera mapplistan till vänster eller höger, ställa in datumformat i mapplistan med mera. Indexeringsordning: Vilka kolumner som visas i meddelandelistan (index) och ordningen på dessa. Byt lösenord: Byt lösenordet till ditt e-postkonto. Denna funktion är den enda som vanliga e-postanvändare kan använda för att ändra sitt lösenord till ett annat än vad företagets administratör valt åt dem när e-postadressen skapades. Sökfunktion Här kan du enkelt hitta de meddelanden som uppfyller sökkriterierna. Första kolumnen är en lista av mappar där man väljer var man vill söka. Man kan även välja att söka igenom alla mappar. Andra kolumnen är ett textfält där du skriver in vad du söker efter, t.ex. ett namn eller ett uttryck. Tredje kolumnen anger i vilka fält som sökningen ska ske: Text: Sökningen görs i textdelen i meddelandet. Överallt: Hela meddelandet söks, inklusive rubrikerna. Om du inte vet var du skall söka, välj detta alternativ. Ärende: Bara rubriken Ärende genomsöks. Från: Från-rubrikerna genomsöks. Observera att detta kan vara mer än ett som visas. En vanlig Från-rubrik innehåller både ett namn och adressen. Webbmail visar ofta bara namnet, men sökningen görs på hela informationen. Till: Till i rubriken genomsöks. Ett meddelande kan ha flera mottagare, samtliga genomsöks. Kopia: Som Till, men för rubriken kopia. Klicka sedan på knappen Sök för att få en lista på meddelanden som motsvarade din sökning, eller inga resultat alls om inget hittades. Hjälp Till varje sida i webbmailen finns det hjälptexter, som i princip är samma som dem i denna manual. Dock kan benämningarna skilja sig åt på några ställen. Sid 18/19

19 Ofta förekommande frågor Här följer en lista över de vanligast återkommande frågorna och svar på dessa. Vad innebär webbmail? När det gäller vår webbmail, är det en webbaserad tjänst, förinställd för att ge dig åtkomst till din e-postadress som du har via Pocketwebb utan att du behöver göra ytterligare inställningar. Du kan komma åt den överallt där det finns åtkomst till Internet och en webbläsare. Dock finns det ännu inte stöd för trådlös anslutning via WAP/WML. Varför använda webbmail istället för ett vanligt e-postprogram? Om du befinner dig på resa och inte har din vanliga dator, hos en bekant, på en publik dator eller annan plats där du inte kan eller vill konfigurera ett e-postprogram, finns webbmailen alltid till hands. Dessutom behöver du inte rensa bort något som du installerat på datorn du använder, eftersom allt finns kvar på Pocketwebbs servrar. Om du önskar kan du senare hämta e-posten med ett vanligt program. Hur konfigurerar jag ett vanligt e-postprogram för att läsa e-posten? Om du har tillgång till ett e-postprogram på datorn eller annan tjänst som låter dig importera e-postadresser kan du ställa in det enligt följande: Inkommande e-postserver: Här fyller du i mail + ditt domännamn, t.ex. mail.foretaget.se Pocketwebbs e-postservrar hanterar de bägge protokollen IMAP och POP3. Skillnaden mellan dem är att IMAP alltid lämnar kvar e-posten på servern (samma teknik som webbmailen använder) medan POP3 flyttar hem meddelandena till din dator och tar bort dem från servern såvida man inte gör tilläggsinställningar om att behålla meddelandena på servern. Det betyder att har du hämtat e-posten med POP3 utan att ha gjort ytterligare inställningar, kommer meddelandena inte att finnas kvar att läsas i webbmailen! Utgående e-postserver: Här använder du den e-postserver som tillhandahålls av din Internetleverantör, alltså den som har hand om din uppkoppling till Internet. Det kan variera från leverantör till leverantör. Pocketwebbs system är inte byggda för att skicka e-post via dem från en extern uppkoppling. Kontonamn: Här fyller du i din kompletta e-postadress, precis som när du loggar in i webbmailen. Lösenord: Här fyller du i ditt lösenord som hör till e-postadressen. Kan jag plocka adresser från meddelanden till adressboken? Nej, inte automatiskt. Du kan markera adressen och klippa och klistra, om din webbläsare har stöd för detta. Webbmail utvecklas dock kontinuerligt, det är möjligt att det i framtiden kommer att gå att plocka adresser från meddelanden. Sid 19/19

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

DigiStoff bruksanvisning. för Hem och Skolas föreningar

DigiStoff bruksanvisning. för Hem och Skolas föreningar DigiStoff bruksanvisning för Hem och Skolas föreningar Index 1. Digistoff...2 2. Inställningar...3 3. Anslagstavlan...4 4. Struktur...5 Nivåer...6 Filtrering...6 Siddetaljer...7 5. Moduler...9 Moduldetaljer...9

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Manual Webbpubliceringsverktyg

Manual Webbpubliceringsverktyg 2014-04-15 Manual Webbpubliceringsverktyg CoreCMS är verktyget för enkel och effektiv innehållshantering av din hemsida. I denna manual får du reda på hur man använder detta verktyg 1 Innehåll Innehåll

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1-

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1- Redaktörshandbok -1- Innehåll Redaktörshandboken Vad är EpiServer?...3 Roller... 5 Ordlista... 6 Kom igång med EpiServer logga in... 8 Inloggat läge tre olika sätt att redigera... 9 Skapa en ny sida i

Läs mer

Manual till publiceringssystemet WebMe

Manual till publiceringssystemet WebMe Manual till publiceringssystemet Senast ändrad augusti 2010 Innehåll Logga in... 3 Översikt av sidor/funktioner... 3 Innehåll... 3 Användare... 3 Utseende... 3 Inställningar... 3 Bygg formulär... 4 Postade

Läs mer

Manual SiteVision 2.1 - för administratörer

Manual SiteVision 2.1 - för administratörer 1.1. Manual SiteVision 2.1 - för administratörer Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...4 2 Om mallar... 4 2.1 Dynamiska mallar...6 2.1.1 Skapa en mall med ett sidhuvud... 7

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Manual SiteVision 2.0 för administratörer

Manual SiteVision 2.0 för administratörer Manual SiteVision 2.0 för administratörer Senselogic AB Version 1 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar... 1 2.1Dynamiska mallar...3 2.1.1Skapa en mall med ett sidhuvud... 4 2.2Inställningar

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

HLKonsult W ebbshop Användarmanual

HLKonsult W ebbshop Användarmanual HLKonsult W ebbshop Användarmanual Version1.0 1 Välkommen till HL Konsult CMS Webbshop Detta dokument kommer att hjälpa er igenom vår webbshopmodul. Det är rekommenderat att ni läser igenom vårt CMS manual

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handbok KMail. Daniel Naber David Rugge Laurent Montel Scarlett Clark Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KMail. Daniel Naber David Rugge Laurent Montel Scarlett Clark Översättare: Stefan Asserhäll Daniel Naber David Rugge Laurent Montel Scarlett Clark Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 9 1.1 Några funktioner i KMail................................. 9 1.1.1 Skaffa hjälp.....................................

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

EPiDESK 2.» Arbeta med EPiDesk 2 2.04

EPiDESK 2.» Arbeta med EPiDesk 2 2.04 EPiDESK 2» Arbeta med EPiDesk 2 2.04 Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.1.2. Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Manual... 31 Logga ut... 31 Timer... 31 Redigeringsverktyget... 32 Hantera bilder... 34 Slumpa fram en bild... 34 Infoga en befintlig sida från

Manual... 31 Logga ut... 31 Timer... 31 Redigeringsverktyget... 32 Hantera bilder... 34 Slumpa fram en bild... 34 Infoga en befintlig sida från Innehåll Ordförklaringar... 4 Om Vikaris... 5 Systemkrav... 5 Komma igång med Vikaris... 5 Kontrollpanelen... 7 Startsidan... 8 Sidor... 8 Skapa ny sida... 8 Huvudsida... 8 Undersida... 9 Redigeringsläget...

Läs mer

DynaMaster 5 Redaktörsmanual EVRY One Halmstad AB

DynaMaster 5 Redaktörsmanual EVRY One Halmstad AB Version: 1.0 2014-01-27: 2014 evry.com DynaMaster 5 Redaktörsmanual EVRY One Halmstad AB Sida 2 / 106 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Vad gör en redaktör? 4 1.1.1 Vad gör en administratör? 4 1.2

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Manual SiteVision 2.0 - för användare

Manual SiteVision 2.0 - för användare Manual SiteVision 2.0 - för användare Senselogic AB Innehållsförteckning 1 Om SiteVision... 1 2 Arbeta med SiteVision... 1 2.1 Starta SiteVision...1 2.2 Navigator...2 2.2.1 Menyn i Navigatorn... 3 2.2.2

Läs mer

Användarmanual 2007-11-26 1

Användarmanual 2007-11-26 1 Användarmanual 2007-11-26 1 Urkunds system för automatisk dokumentkontroll kan på ett enkelt och tidsbesparande sätt användas för att förebygga och upptäcka plagiering från ett omfattande och kontinuerligt

Läs mer

Timer... 27 Redigeringsverktyget... 28 Infoga bild... 30 Infoga en befintlig sida från Vikaris... 30 Infoga Flash-film... 30 Infoga hyperlänk...

Timer... 27 Redigeringsverktyget... 28 Infoga bild... 30 Infoga en befintlig sida från Vikaris... 30 Infoga Flash-film... 30 Infoga hyperlänk... Innehåll Ordförklaringar... 4 Om Vikaris... 5 Systemkrav... 5 Komma igång med Vikaris... 5 Kontrollpanelen... 7 Startsidan... 8 Sidor... 8 Skapa ny sida... 8 Huvudsida... 8 Undersida... 9 Redigeringsläget...

Läs mer

PhysioTools - användarmanual

PhysioTools - användarmanual PhysioTools - användarmanual Innehåll 1 STARTA PROGRAMMET... 10 1.1...Logga in... 10 1.2...Inloggningssidan... 10 1.3...Start sidan/hem... 11 2 LICENSER HUR DE FUNGERAR... 11 3 SNABBGUIDE TILL ATT SKAPA

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

SiteVision Användarmanual

SiteVision Användarmanual SiteVision Användarmanual Senselogic AB Version 2.2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Arbeta med SiteVision...1 2.1 Starta SiteVision... 1 2.2 Sidolist... 2 2.2.1 Navigator... Högerklicka på en

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Skicka Svara Bifoga Organisera Signatur Kontakter Semester Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll ALLMÄNT... 1 Använda Outlook Web App när du reser...

Läs mer