ANTAGNINGSSTATISTIK HT2011 Kurser Sökande med gymnasiebetyg med komplettering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGNINGSSTATISTIK HT2011 Kurser Sökande med gymnasiebetyg med komplettering"

Transkript

1 BI BII BIII BIV HP AP ANTAGNINGSSTATISTIK HT2011 Kurser Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering Sökande med gymnasiebetyg med komplettering Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning Sökande med studieomdöme från folkhögskola sökande med resultat från högskoleprov Sökande med resultat från akademiska poäng Alla behöriga sökande antagna (om någon i SA gruppen är antagna) # Alla under huvudkurs antagna (ej tilläggskurs) Ingen antagen, reserver finns Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BI BII BIII BIV HP AP Alla antagna PA1620 Professionella samtal i arbetslivet I Sektionen för hälsa och sa50% DT5721 Distribuerade system och datasäkerhet Sektionen för hälsa och sa100% DT5781 Examensarbete Inbyggda datorsystem Sektionen för hälsa och sa100% DT5701 Realtidssystem och realtidsprogrammering Sektionen för hälsa och sa100% DA5481 Examensarbete Datalogi Sektionen för hälsa och sa100% DA5481 Examensarbete Datalogi Sektionen för hälsa och sa100% DA501A Grundläggande programmering Sektionen för hälsa och sa50% DA562A Grundläggande programmering i C# Sektionen för hälsa och sa50% IT distans DA5641 Programvaruutveckling för Windows med C Sektionen för hälsa och sa50% IT distans AP300I Användarcentrerad prototyputveckling Sektionen för hälsa och sa50% IT distans DM400I Design av medietjänster för mobila enheter Sektionen för hälsa och sa50% IT distans DT400F Design för tillgänglighet i IT samhället Sektionen för hälsa och sa50% IT distans DB400F Digitalt berättande och interaktivitet Sektionen för hälsa och sa50% IT distans GD220I Grafisk design för webben Sektionen för hälsa och sa50% IT distans startar v GD200I Grafisk design, introduktion Sektionen för hälsa och sa50% IT distans 17,52 18, GD412F Grafisk design, tryck Sektionen för hälsa och sa50% IT distans startar v. 45

2 31035 ID402F Interaktionsdesign I Sektionen för hälsa och sa50% IT distans ID420F Interaktionsdesign II Sektionen för hälsa och sa50% IT distans startar v WD407F Interaktiva medier I Sektionen för hälsa och sa50% IT distans startar v WD422F Internetpublicering och webbdesign Sektionen för hälsa och sa25% IT distans MG400F Motion graphics med HTML5 Sektionen för hälsa och sa50% IT distans RG400F Rumslig gestaltning för spel och visualiserin Sektionen för hälsa och sa50% IT distans SM400F Sociala medier och digital kommunikation Sektionen för hälsa och sa50% IT distans 12,22 14, , WD432F Webbdesign och grafisk design I Sektionen för hälsa och sa50% IT distans WD428F Webbdesign och grafisk design II Sektionen för hälsa och sa50% IT distans VI400F Visualisering i 3D Sektionen för hälsa och sa50% IT distans FV8612 Alkohol, narkotika och tobaksprevention Sektionen för hälsa och sa50% IT distans Startar v VE8902 Examensarbete i folkhälsovetenskap Sektionen för hälsa och sa50% Ingen antagen FV8653 Folkhälsa och folkhälsoarbete Sektionen för hälsa och sa50% IT distans IH8602 Global hälsa Sektionen för hälsa och sa25% FV8644 Hälsofrämjande arbete, skrivkurs Sektionen för hälsa och sa50% FV8710 Hälsopedagogik Sektionen för hälsa och sa50% FV8710 Hälsopedagogik Sektionen för hälsa och sa50% IT distans FO8230 Hälso och personalekonomi Sektionen för hälsa och sa50% IT distans Startar v FV8690 Hälsopsykologi Sektionen för hälsa och sa50% IT distans Startar v FV8033 Integrerad hälsovetenskap: Integrativa fors Sektionen för hälsa och sa50% IT distans Inga sökande FV8033 Integrerad hälsovetenskap: Integrativa fors Sektionen för hälsa och sa50% IT distans Inga sökande FV8013 Integrerad hälsovetenskap: KunskapsutveckSektionen för hälsa och sa50% IT distans FV8013 Integrerad hälsovetenskap: KunskapsutveckSektionen för hälsa och sa50% IT distans FV8013 Integrerad hälsovetenskap: KunskapsutveckSektionen för hälsa och sa50% IT distans FV8013 Integrerad hälsovetenskap: KunskapsutveckSektionen för hälsa och sa50% IT distans FV8003 Integrerad hälsovetenskap: Perspektiv på h Sektionen för hälsa och sa50% IT distans FV8003 Integrerad hälsovetenskap: Perspektiv på h Sektionen för hälsa och sa50% IT distans Inga sökande FV8700 Musik och hälsa introduktion Sektionen för hälsa och sa50% Distans FV8681 Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande pesektionen för hälsa och sa50% IT distans Startar v FV8633 Hållbart hälsofrämjande arbete Sektionen för hälsa och sa50% FV8663 Övervikt bland barn och ungdomar Sektionen för hälsa och sa50% IT distans Startar v FE6037 Företagspolicy och strategi Sektionen för hälsa och sa100% FE6211 Corporate Social Responsibility Ett företag Sektionen för hälsa och sa25% IT distans

3 31082 FE6057 Ekonomistyrning Sektionen för hälsa och sa50% FE6052 Företagsbedömning Sektionen för hälsa och sa50% FE6078 Internationell marknadsföring Sektionen för hälsa och sa100% FE6680 Offentlig ekonomi, budgetering Sektionen för hälsa och sa50% IT distans FE6650 Offentlig ekonomi, redovisning och finansie Sektionen för hälsa och sa50% IT distans startar v FE6280 Redovisning II Sektionen för hälsa och sa100% FE6506 Redovisning och ekonomistyrning Sektionen för hälsa och sa50% IT distans PT5021 Lean Production Tool Box Sektionen för hälsa och sa50% IT distans IF487F Affärssystem I Standardiserade verksamhesektionen för hälsa och sa50% IT distans IF467F Beslutsstöd och Business Intelligence DatoSektionen för hälsa och sa50% IT distans IT6030 Elektronisk handel, sökoptimering och inter Sektionen för hälsa och sa50% IT distans EX600I Examensarbete i informatik Sektionen för hälsa och sa50% IT distans SK400F Samarbete och kunskapsdelning i nätverk Sektionen för hälsa och sa50% IT distans JU6007 Beskattningsrätt I Sektionen för hälsa och sa100% HA6032 Europeiska Unionens Lagar Sektionen för hälsa och sa100% JU6050 Förvaltningsrätt Sektionen för hälsa och sa100% HA6007 Handelsrätt I Sektionen för hälsa och sa100% HA6017 Handelsrätt II Sektionen för hälsa och sa100% SA8234 Socialrätt med juridisk introduktion Sektionen för hälsa och sa100% SA8670 Socialrätt och förvaltningsrätt med juridisk Sektionen för hälsa och sa50% MB111G Livsmedelskemi, fördjupning Sektionen för hälsa och sa25% Distans KV5001 Kvalitetsteknik Six Sigma Sektionen för hälsa och sa50% IT distans KV5001 Kvalitetsteknik Six Sigma Sektionen för hälsa och sa50% IT distans PA1370 Att driva utvecklingsprojekt i arbetslivet Sektionen för hälsa och sa50% Startar v PS1687 Kreativitet och innovation i arbetslivet Sektionen för hälsa och sa50% IT distans Nerlagd PA1688 Kreativitet och innovation i arbetslivet Sektionen för hälsa och sa50% IT distans PA1311 Ledarskap Sektionen för hälsa och sa50% PA1310 Ledarskap Sektionen för hälsa och sa50% Nerlagd PA1330 Organisation och ledarskap Sektionen för hälsa och sa50% Distans PA1350 Strategisk ledning i offentlig sektor Sektionen för hälsa och sa50% MT5012 CAD II Sektionen för hälsa och sa50% IT distans MT5012 CAD II Sektionen för hälsa och sa50% IT distans MT5002 CAD med ritteknik Sektionen för hälsa och sa50% IT distans

4 31142 MT5002 CAD med ritteknik Sektionen för hälsa och sa50% IT distans MT5002 CAD med ritteknik Sektionen för hälsa och sa50% IT distans PT5041 Produktionsteknik TPM Sektionen för hälsa och sa50% IT distans MO5001 Arbetsmiljö Sektionen för hälsa och sa50% IT distans NM120G Immunologi och födoämnesintolerans Sektionen för hälsa och sa25% IT distans KM120G Kommunikation med mat och måltid Sektionen för hälsa och sa25% IT distans MB120G Livsmedelsmikrobiologi, fördjupning Sektionen för hälsa och sa25% Distans NM110G Näringsfysiologi Sektionen för hälsa och sa25% IT distans MN102G Näringslärans grunder Sektionen för hälsa och sa50% IT distans 14,33 15,8 3 0, KM110G Upplevelser med mat och måltid Sektionen för hälsa och sa25% IT distans NE6009 Mikroekonomi och internationell handel Sektionen för hälsa och sa50% IT distans OM8900 Amning som mat och närhet Sektionen för hälsa och sa25% Distans OM8692 Att professionellt möta och behandla perso Sektionen för hälsa och sa25% GE8622 Att vårda personer med demens Sektionen för hälsa och sa25% IT distans OM8800 Dokumentation i skolhälsovårdsjournal Sektionen för hälsa och sa25% IT distans VE8801 Examensarbete i omvårdnad Sektionen för hälsa och sa25% VE8603 Examensarbete i omvårdnad Sektionen för hälsa och sa25% Distans GE8800 Geriatrisk omvårdnad Sektionen för hälsa och sa25% IT distans OM8612 Handledarutbildning för studenthandledaresektionen för hälsa och sa25% OM8612 Handledarutbildning för studenthandledaresektionen för hälsa och sa25% GE8603 Läkemedel och äldre Sektionen för hälsa och sa25% IT distans OM8663 Missbruk och nätverk Sektionen för hälsa och sa25% IT distans OM8631 Patient och närståendeundervisning Sektionen för hälsa och sa25% IT distans OM8672 Vård av personer med diabetes mellitus Sektionen för hälsa och sa25% OH8610 Aktuellt inom oral hälsa Sektionen för hälsa och sa25% Distans OH8313 Oral hälsa med fokus på vetenskaplig metodsektionen för hälsa och sa25% Ingen antagen OH8323 Oral hälsa ur ett folkhälsoperspektiv Sektionen för hälsa och sa50% PA1156 Strategiskt personalarbete: karriärutvecklin Sektionen för hälsa och sa50% Startar v PA1122 Strategiskt personalarbete: lokalt och globa Sektionen för hälsa och sa50% SA8651 Barn som samhällsfenomen Sektionen för hälsa och sa100% SA8642 Handledning i socialt arbete Sektionen för hälsa och sa25% Distans Ej startat SA8642 Handledning i socialt arbete Sektionen för hälsa och sa25% Distans Samma kurs som ovan SA8481 Interventioner i socialt arbete Sektionen för hälsa och sa100%

5 31217 SA8661 Socialt arbete med krigsveteraner Sektionen för hälsa och sa33% MS5001 Databehandling och statistik Sektionen för hälsa och sa50% IT distans ST6007 Statistik I Sektionen för hälsa och sa50% ST6012 Statistik II Sektionen för hälsa och sa50% VF6020 Verksamhetsförlagd utbildning, bank och finsektionen för hälsa och sa100% VF6002 Verksamhetsförlagd utbildning, kommunal Sektionen för hälsa och sa100% VF6006 Verksamhetsförlagd utbildning, internation Sektionen för hälsa och sa100% VF6005 Verksamhetsförlagd utbildning, internation Sektionen för hälsa och sa100% Samma kurs som ovan VF6016 Verksamhetsförlagd utbildning, Revisor/ConSektionen för hälsa och sa100% VF6015 Verksamhetsförlagd utbildning, Revisor/ConSektionen för hälsa och sa100% Samma kurs som ovan AS402F Klassisk astronomi Sektionen för lärande och25% IT distans MF2201 Musik och sång i förskolan Sektionen för lärarutbildn25% SL2102 Barn och ungdomslitteratur I Sektionen för lärarutbildn50% Distans BF2152 Bild en ämnesfördjupning i måleri I Sektionen för lärarutbildn50% BF2301 Bild en ämnesfördjupning i måleri III Sektionen för lärarutbildn25% BF2501 Teckning I Sektionen för lärarutbildn25% BI470K Cell och molekylärbiologisk fördjupningsku Sektionen för lärarutbildn100% BI412B Ekologi Sektionen för lärarutbildn100% BI465K Ekologi II Sektionen för lärarutbildn50% BI402L Ekologi och landskap Sektionen för lärande och100% BI427K Evolutionär medicin I Sektionen för lärarutbildn50% IT distans BI412F Genetik Sektionen för lärarutbildn100% BI407F Grundläggande cell och molekylärbiologi Sektionen för lärarutbildn100% IN447F Introduktionskurs i biologi Sektionen för lärarutbildn50% x BI417F Mikrobiologi Sektionen för lärarutbildn100% BI480K Ornitologi Sektionen för lärarutbildn25% Distans BM451F Basmedicin I Sektionen för lärarutbildn50% Distans BM460F Basmedicin II Sektionen för lärarutbildn50% Distans DI1402 Educare Ett internationellt perspektiv på bsektionen för lärarutbildn100% DI1500 Handledning i lärarutbildning I Sektionen för lärarutbildn25% DI2200 IT i ett praktiskt pedagogiskt perspektiv Sektionen för lärarutbildn25% Inställd EN2360 Classic Children s Literature Sektionen för lärande och25% EN2132 Creative Writing in English Sektionen för lärarutbildn25% IT distans

6 32050 EN2210 Engelsk grammatik och språkanalys Sektionen för lärarutbildn50% EN2220 Engelsk lingvistik och språkhistoria Sektionen för lärarutbildn50% EN2226 Engelsk litteratur modern Sektionen för lärande och50% EN2370 Engelsk litteratur från hela världen Sektionen för lärarutbildn25% EN2102 Engelska I Sektionen för lärarutbildn100% EN2202 Engelska II Sektionen för lärande och100% EN2303 Engelska III Sektionen för lärande och100% EN2340 Språk och genus Sektionen för lärande och25% EN2350 Språk och kognition Sektionen för lärande och25% FY446F Fysikens grunder I Sektionen för lärarutbildn100% IN427F Introduktionskurs i fysik Sektionen för lärarutbildn50% x GV402F Berggrundsgeologi Sektionen för lärarutbildn100% GE442L Geologi och landskap Sektionen för lärande och100% GV417F Prekvartär geologi Sektionen för lärarutbildn100% GV445F Klimat och naturhistoria Sektionen för lärarutbildn100% HW2000 Europe in a Time Perspective Sektionen för lärarutbildn50% HI2201 Historia II Sektionen för lärarutbildn100% HI2302 Historia III Sektionen för lärarutbildn100% HF2030 Internationell migration och etniska relationsektionen för lärarutbildn100% HM2136 Slagfältets historia Sektionen för lärande och25% HW2112 Sverige Dåtid och nutid Sektionen för lärarutbildn50% Startar v HF2000 Sverige och svensk utrikespolitik under and Sektionen för lärande och100% KE422F Analytisk kemi Sektionen för lärarutbildn50% KE417F Biokemi, fortsättningskurs Sektionen för lärarutbildn100% IN437F Introduktionskurs i kemi Sektionen för lärarutbildn50% x KE403V Kemiska och ekologiska grundbegrepp Sektionen för lärarutbildn50% Distans KE457F Matens och kroppens kemi Sektionen för lärarutbildn50% Distans Startar v KE412F Miljökemi Sektionen för lärarutbildn50% KR1002 Kriminologi I Sektionen för lärarutbildn100% KR1002 Kriminologi I Sektionen för lärarutbildn50% IT distans KR1033 Kriminologi II Sektionen för lärarutbildn50% IT distans KR1050 Kriminologi III Sektionen för lärarutbildn50% IT distans GE407L Från renjägare till vikingabonde Sektionen för lärarutbildn100%

7 32127 GE432L Geoinformatik I Sektionen för lärande och100% GE438L Geoinformatik II Sektionen för lärande och100% LP401F Landskapspsykologi Sektionen för lärande och50% IT distans LP460F Skånska landskap natur och kulturhistoriasektionen för lärarutbildn25% Distans GE422L Svenska landskap Sektionen för lärande och100% LP450F The Rural Landscapes of Europe Sektionen för lärarutbildn50% IT distans x BI475K Limnologi Sektionen för lärarutbildn50% MA412F Algebra Sektionen för lärande och100% MA407F Analys i en variabel Sektionen för lärarutbildn100% MA427F Diskret matematik Sektionen för lärande och100% MA432F Grundläggande matematisk modellering Sektionen för lärande och100% IN407F Introduktionskurs i matematik Sektionen för lärarutbildn50% MA403V Introduktionskurs i matematik för tekniker Sektionen för lärarutbildn50% IT distans MA417F Linjär algebra Sektionen för lärande och100% MA452F Lärande och undervisning i matematik II Sektionen för lärarutbildn100% MA402F Matematik I Sektionen för lärarutbildn100% MA550K Stöd och utveckling av matematisk talang Sektionen för lärarutbildn25% MW2112 Interkulturell kommunikation Sektionen för lärarutbildn50% MT417V Arbetsmiljö och ledarskap för tekniker Sektionen för lärande och50% IT distans VT421V Enskilda VA anläggningar Sektionen för lärarutbildn50% Distans MT402E Globala perspektiv i vattenfrågor Sektionen för lärarutbildn50% VT403V Hydraulik för tekniker Sektionen för lärande och50% Distans MT490E Limnology Sektionen för lärarutbildn50% MT417E Metoder för karaktärisering av akvatiska ek Sektionen för lärarutbildn50% MT406V Miljölagstiftning och riskanalys Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PT402V Upphandling och ekonomi för tekniker Sektionen för lärande och50% IT distans MT427E Vetenskaplig metod Sektionen för lärande och50% IHK22L Hem och konsumentkunskap II Sektionen för lärarutbildn100% IHK22L Hem och konsumentkunskap II Sektionen för lärarutbildn100% Distans SHK32L Hem och konsumentkunskap III Sektionen för lärarutbildn100% Distans HK1403 Hem och konsumentkunskap ur ett special Sektionen för lärarutbildn50% Distans HK1501 Hållbara levnadsvanor människa Sektionen för lärarutbildn50% Distans HK1601 Hållbara levnadsvanor samhälle Sektionen för lärarutbildn50% Distans

8 32195 PE1990 Academic Writing in English: Theory and PraSektionen för lärarutbildn25% PE1951 Distansöverbryggande pedagogik Sektionen för lärarutbildn25% Distans PE1980 Högskolepedagogisk grundkurs Sektionen för lärarutbildn25% PE1002 Pedagogik I Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PE1033 Pedagogik II Sektionen för lärarutbildn50% IT distans x PE1960 Teaching in English in the Multicultural Clas Sektionen för lärarutbildn25% x PS1303 Familje och föräldraskapspsykologi I Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PS1333 Familje och föräldraskapspsykologi II Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PS1002 Psykologi I Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PS1002 Psykologi I Sektionen för lärarutbildn100% PS1034 Psykologi II Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PS1053 Psykologi III Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PS1202 Rättspsykologi I Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PS1234 Rättspsykologi II Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PS1422 Samtals och intervjuteknik I Sektionen för lärarutbildn50% PS1600 Vård och stödsamordnare I Sektionen för lärarutbildn50% Distans RE2202 Religionsvetenskap II Sektionen för lärarutbildn100% SO1380 Globalisering en värld i förändring Sektionen för lärarutbildn50% IT distans Startar v SO Sociologi I Sektionen för lärarutbildn50% IT distans SO1111 Sociologi I Sociologiska perspektiv Sektionen för lärarutbildn50% IT distans SO1032 Sociologi II Sektionen för lärarutbildn50% IT distans SO1051 Sociologi III Sektionen för lärarutbildn50% IT distans SO1350 Sociologi: Klassiska teorier Sektionen för lärarutbildn50% IT distans SP261S Matematik för speciallärare Sektionen för lärarutbildn50% Distans SP1281 Neuropsykiatri och kriminalitet I Sektionen för lärarutbildn25% IT distans SP1291 Neuropsykiatri och kriminalitet II Sektionen för lärande och25% IT distans SP1382 Skolutveckling och ledarskap med inriktningsektionen för lärarutbildn50% Distans SP202S Specialpedagogen som kvalificerad samtals Sektionen för lärarutbildn50% Distans SP203S Specialpedagogen som kvalificerad samtals Sektionen för lärande och50% Distans SP251S Svenska: Språk, skriv och läsutveckling m Sektionen för lärarutbildn50% Distans ST2202 Statsvetenskap II Sektionen för lärarutbildn100% SK2242 Kreativt skrivande II Sektionen för lärarutbildn25% IT distans SK2170 Kreativt skrivande: Att skriva för barn och u Sektionen för lärarutbildn50% IT distans

9 32236 SV2202 Svenska: Litteratur och språkvetenskap II Sektionen för lärande och100% SW2112 Swedish for International Students I Sektionen för lärarutbildn25% SV2122 Svenska som andraspråk II vidgade perspe Sektionen för lärarutbildn25% Distans SV2142 Svenska som andraspråk IV politik och pra Sektionen för lärarutbildn25% Distans SV2181 Svenska som andraspråk VI världens språk Sektionen för lärarutbildn25% Distans SV2281 Svenska som andraspråk VIII uppsats Sektionen för lärarutbildn25% Distans FUM62L Forsknings och utvecklingsarbete i pedagogsektionen för lärande och50% SBM70L Integrativ bild pedagogiskt didaktiskt arbet Sektionen för lärarutbildn50% SUM80L Kunskapsanvändning och kunskapsutvecklinsektionen för lärarutbildn50% MAM80L Matematikdidaktik III Sektionen för lärarutbildn50% MAM90L Matematikdidaktik IV Sektionen för lärarutbildn50% PUM62L Pedagogiskt arbete som forskningsområde Sektionen för lärande och50% PE2000 Verksamhetsintegrerat lärande Sektionen för lärarutbildn25% Distans PSYS01 Statistiska metoder för psykologisk forsknin Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PSYF01 Forskningsmetod och vetenskapsteori Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PSYU01 Utvecklingspsykologi Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PSYR01 Rättspsykologi Sektionen för lärarutbildn50% IT distans BI437B Examensarbete i biologi Sektionen för lärarutbildn100% BI437B B Examensarbete i biologi Sektionen för lärarutbildn100% BI477F Examensarbete i biologi Sektionen för lärarutbildn100% BI477F Examensarbete i biologi Sektionen för lärarutbildn100% BI497F Examensarbete i biologi Sektionen för lärarutbildn100% BI452B Verksamhetsförlagd kurs för biologistudent Sektionen för lärarutbildn100% BI452B Verksamhetsförlagd kurs för biologistudent Sektionen för lärarutbildn100% BI452B Verksamhetsförlagd kurs för biologistudent Sektionen för lärarutbildn100% BI452B Verksamhetsförlagd kurs för biologistudent Sektionen för lärarutbildn100% LP440L Verksamhetsförlagd utbildning i landskapsv Sektionen för lärarutbildn100% LP440L Verksamhetsförlagd utbildning i landskapsv Sektionen för lärarutbildn100% LP440L Verksamhetsförlagd utbildning i landskapsv Sektionen för lärarutbildn100% PE1980 Högskolepedagogisk grundkurs Sektionen för lärarutbildn25% x PE1981 Högskolepedagogisk grundkurs Sektionen för lärarutbildn25% PE1352 Learning Study lärande i klassrummet I Sektionen för lärarutbildn25% IT distans

* Alla behöriga sökande antagna (om någon i SA-gruppen är antagna)

* Alla behöriga sökande antagna (om någon i SA-gruppen är antagna) BI BII BF HP AP ANTAGNINGSSTATISTIK HT2012 Kurs Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning

Läs mer

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna ANTAGNINGSSTATISTIK VT2013 Kurser BI Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning med

Läs mer

ANTAGNINGSSTATISTIK VT09 Fristående kurser

ANTAGNINGSSTATISTIK VT09 Fristående kurser ANTAGNINGSSTATISTIK VT09 Fristående kurser BG BF HP HA Gymnasiebetyg (linje och programgymnasieskolan, utländska gymnasiebetyg) Folkhögskolebetyg Högskoleprovspoäng Högskoleprovspoäng + arbetslivserfarenhet

Läs mer

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form BI BIEX BII BF HP AP

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form BI BIEX BII BF HP AP ANTAGNINGSSTATISTIK VT2015 Kurser BI Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning med

Läs mer

ANTAGNINGSSTATISTIK HT2013

ANTAGNINGSSTATISTIK HT2013 ANTAGNINGSSTATISTIK HT2013 Program BI Sökande med betyg från gymnasieskola gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola gymnasiel vuxenutbildning med komplettering

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Tentamensplanering. Senast uppdaterad 14-09-24

Tentamensplanering. Senast uppdaterad 14-09-24 Tentamensplanering Senast uppdaterad 14-09-24 V Dag Dat Frå Till Program Kurskod Kursbeskrivning Viktig information Lärare 39 Må 140922 09:00 12:00 Kurs&prg FO601L Delprov 1 Ordinarie JOAG 39 On 140924

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs.

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs. 1 Registreringsinformation, vt 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 5 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte istrera dig

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Grundläggande behörighet Särskild behörighet Urval Högskoleprovet Gymnasieskola 2011 Meritpoäng för äldre Sökande med utländska

Läs mer

Tentamensplanering. Senast uppdaterad 15-01-02

Tentamensplanering. Senast uppdaterad 15-01-02 Tentamensplanering Senast uppdaterad 15-01-02 V Dag Dat Frå Till Program Kurskod Kursbeskrivning Viktig information Lärare 1 Må 141229 09:00 12:00 TH OH8213 Kariologi/endodonti Omtentamen 1 Susanna Sättlin

Läs mer

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Namn Kursstart Lokal Fackhögskola Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Arbetsrehabilitering 29 sept kl. 10.00-15.00 GA527 HHJ Arbetsterapi

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Registreringsinformation, ht 2015

Registreringsinformation, ht 2015 Registreringsinformation, ht 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 8 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte webbregistrera

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008.

Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008. UMEÅ UNIVERSITET Umeå School Of Education Kansliet Conny Saxin 2009 05 27 Till Rektor vid Umeå universitet Umeå School of Educations ansvar för fristående kurser Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Malik söker till dataingenjörsprogrammet

Malik söker till dataingenjörsprogrammet Malik söker till dataingenjörsprogrammet Malik fick ett slutbetyg från komvux i december 2012. Lite senare började Malik läsa på grundlärarprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till dataingenjörsprogrammet

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Kurser Urvalsgrupper

Kurser Urvalsgrupper Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets kurser med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser Actio - rösten och kroppen APS 225 10 46 69618 Actio - rösten och kroppen BF - 0 2 69618 Actio - rösten och kroppen BI 20.07 18 45 69618 Actio - rösten och kroppen BII 19.81 3 14 69618 Actio - rösten och

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Områdesbehörigheter för utbildningsprogram vid Karlstads universitet

Områdesbehörigheter för utbildningsprogram vid Karlstads universitet 1 Områdesbehörigheter för utbildningsprogram vid Karlstads universitet Utöver grundläggande behörighet krävs följande beroende på vilken utbildning man vill studera: Beteendevetenskap Personal och arbetsliv,

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem Dnr HS 2013/118 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT, projektledning och affärssystem Programkod: Beslut om fastställande: SGIPA Föreliggande utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk k A 100 Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa h A 100 Religionskunskap A 50 Naturkunskap

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

Utbildningsplan för psykologprogrammet

Utbildningsplan för psykologprogrammet Utbildningsplan för psykologprogrammet 2PS13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-26 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-16 Sid 2(8)

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Tid. Klass Tisdag 2013-10-29 Exchange Affärskultur I Thomas Helgesson/Venilton Reinert FÖ2004

Tid. Klass Tisdag 2013-10-29 Exchange Affärskultur I Thomas Helgesson/Venilton Reinert FÖ2004 kod Måndag 2013-10-28 Fristående kurs Arbetsrätt 1 Louise Nilsson AO2001 2013-10-28 SGFAFh13 Bostadsrätt - ombildning Per-Åke Irskog JU2009 2013-10-28 SGFAMh13 Bostadsrätt - ombildning Per-Åke Irskog JU2009

Läs mer

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Studie- ochyrkesvägledare SYV Estetiska programmet Naturvetenskaps programmet lena.sorensen@lund.se Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare...

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare... TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010 Att tänka på om du vill plugga vidare... NYHETER I BETYGSURVALET INFÖR HÖSTEN 2010 Inför antagningen hösten 2010 kommer två stora ändringar i reglerna för

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Kurser på gymnasienivå

Kurser på gymnasienivå Vuxenutbildningen er på gymnasienivå Våren 2011 start: 10 januari Sista ansökningsdatum: 10 november 2010 tider 10/1-18/3 ()... period 1 10/1-27/5 ()... period 1-2 10/1-23/12 (40 veckor)... period 1-2

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap

Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap Kansli S Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap Du anmäler dig till kurs inom program via http://www.antagning.se/ (välj Logga in på sidans överkant). I Logga in-fönstret under Är du

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, högskolepoäng (hp) Personalvetare, 180 hp

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, högskolepoäng (hp) Personalvetare, 180 hp UTBILDNINGSPLAN Institutionen för individ och samhälle Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, högskolepoäng (hp) Personalvetare, 180 hp Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning,

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31. Programschema för Flygingenjörsprogrammet, 180hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211 Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin söker till biomedicinska Edvin gick ut gymnasiet i juni 2010. Kort därefter började han läsa på civilekonomprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till biomedicinska istället. Här

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Klicka på kursen för att få veta vilka böcker som ingår Akutsjukvård Barn- och ungdomssjukvård Biologi 1 Dator- och nätverksteknik Engelska 5 Engelska

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Utdrag ur LITHs Studiehandbok Programspecifik information Byggnadsteknik ht-1998 Studiehandboken finns på http://www.lith.liu.se/sh/ LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING I BYGGNADSTEKNIK

Läs mer

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo).

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Kontaktpersoner Professor Per-Olof Wickman, Koordinator per-olof.wickman@mnd.su.se 070-958 84 58, 08-1207 6591 Universitetslektor Iann

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer