ANTAGNINGSSTATISTIK HT2011 Kurser Sökande med gymnasiebetyg med komplettering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGNINGSSTATISTIK HT2011 Kurser Sökande med gymnasiebetyg med komplettering"

Transkript

1 BI BII BIII BIV HP AP ANTAGNINGSSTATISTIK HT2011 Kurser Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering Sökande med gymnasiebetyg med komplettering Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning Sökande med studieomdöme från folkhögskola sökande med resultat från högskoleprov Sökande med resultat från akademiska poäng Alla behöriga sökande antagna (om någon i SA gruppen är antagna) # Alla under huvudkurs antagna (ej tilläggskurs) Ingen antagen, reserver finns Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BI BII BIII BIV HP AP Alla antagna PA1620 Professionella samtal i arbetslivet I Sektionen för hälsa och sa50% DT5721 Distribuerade system och datasäkerhet Sektionen för hälsa och sa100% DT5781 Examensarbete Inbyggda datorsystem Sektionen för hälsa och sa100% DT5701 Realtidssystem och realtidsprogrammering Sektionen för hälsa och sa100% DA5481 Examensarbete Datalogi Sektionen för hälsa och sa100% DA5481 Examensarbete Datalogi Sektionen för hälsa och sa100% DA501A Grundläggande programmering Sektionen för hälsa och sa50% DA562A Grundläggande programmering i C# Sektionen för hälsa och sa50% IT distans DA5641 Programvaruutveckling för Windows med C Sektionen för hälsa och sa50% IT distans AP300I Användarcentrerad prototyputveckling Sektionen för hälsa och sa50% IT distans DM400I Design av medietjänster för mobila enheter Sektionen för hälsa och sa50% IT distans DT400F Design för tillgänglighet i IT samhället Sektionen för hälsa och sa50% IT distans DB400F Digitalt berättande och interaktivitet Sektionen för hälsa och sa50% IT distans GD220I Grafisk design för webben Sektionen för hälsa och sa50% IT distans startar v GD200I Grafisk design, introduktion Sektionen för hälsa och sa50% IT distans 17,52 18, GD412F Grafisk design, tryck Sektionen för hälsa och sa50% IT distans startar v. 45

2 31035 ID402F Interaktionsdesign I Sektionen för hälsa och sa50% IT distans ID420F Interaktionsdesign II Sektionen för hälsa och sa50% IT distans startar v WD407F Interaktiva medier I Sektionen för hälsa och sa50% IT distans startar v WD422F Internetpublicering och webbdesign Sektionen för hälsa och sa25% IT distans MG400F Motion graphics med HTML5 Sektionen för hälsa och sa50% IT distans RG400F Rumslig gestaltning för spel och visualiserin Sektionen för hälsa och sa50% IT distans SM400F Sociala medier och digital kommunikation Sektionen för hälsa och sa50% IT distans 12,22 14, , WD432F Webbdesign och grafisk design I Sektionen för hälsa och sa50% IT distans WD428F Webbdesign och grafisk design II Sektionen för hälsa och sa50% IT distans VI400F Visualisering i 3D Sektionen för hälsa och sa50% IT distans FV8612 Alkohol, narkotika och tobaksprevention Sektionen för hälsa och sa50% IT distans Startar v VE8902 Examensarbete i folkhälsovetenskap Sektionen för hälsa och sa50% Ingen antagen FV8653 Folkhälsa och folkhälsoarbete Sektionen för hälsa och sa50% IT distans IH8602 Global hälsa Sektionen för hälsa och sa25% FV8644 Hälsofrämjande arbete, skrivkurs Sektionen för hälsa och sa50% FV8710 Hälsopedagogik Sektionen för hälsa och sa50% FV8710 Hälsopedagogik Sektionen för hälsa och sa50% IT distans FO8230 Hälso och personalekonomi Sektionen för hälsa och sa50% IT distans Startar v FV8690 Hälsopsykologi Sektionen för hälsa och sa50% IT distans Startar v FV8033 Integrerad hälsovetenskap: Integrativa fors Sektionen för hälsa och sa50% IT distans Inga sökande FV8033 Integrerad hälsovetenskap: Integrativa fors Sektionen för hälsa och sa50% IT distans Inga sökande FV8013 Integrerad hälsovetenskap: KunskapsutveckSektionen för hälsa och sa50% IT distans FV8013 Integrerad hälsovetenskap: KunskapsutveckSektionen för hälsa och sa50% IT distans FV8013 Integrerad hälsovetenskap: KunskapsutveckSektionen för hälsa och sa50% IT distans FV8013 Integrerad hälsovetenskap: KunskapsutveckSektionen för hälsa och sa50% IT distans FV8003 Integrerad hälsovetenskap: Perspektiv på h Sektionen för hälsa och sa50% IT distans FV8003 Integrerad hälsovetenskap: Perspektiv på h Sektionen för hälsa och sa50% IT distans Inga sökande FV8700 Musik och hälsa introduktion Sektionen för hälsa och sa50% Distans FV8681 Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande pesektionen för hälsa och sa50% IT distans Startar v FV8633 Hållbart hälsofrämjande arbete Sektionen för hälsa och sa50% FV8663 Övervikt bland barn och ungdomar Sektionen för hälsa och sa50% IT distans Startar v FE6037 Företagspolicy och strategi Sektionen för hälsa och sa100% FE6211 Corporate Social Responsibility Ett företag Sektionen för hälsa och sa25% IT distans

3 31082 FE6057 Ekonomistyrning Sektionen för hälsa och sa50% FE6052 Företagsbedömning Sektionen för hälsa och sa50% FE6078 Internationell marknadsföring Sektionen för hälsa och sa100% FE6680 Offentlig ekonomi, budgetering Sektionen för hälsa och sa50% IT distans FE6650 Offentlig ekonomi, redovisning och finansie Sektionen för hälsa och sa50% IT distans startar v FE6280 Redovisning II Sektionen för hälsa och sa100% FE6506 Redovisning och ekonomistyrning Sektionen för hälsa och sa50% IT distans PT5021 Lean Production Tool Box Sektionen för hälsa och sa50% IT distans IF487F Affärssystem I Standardiserade verksamhesektionen för hälsa och sa50% IT distans IF467F Beslutsstöd och Business Intelligence DatoSektionen för hälsa och sa50% IT distans IT6030 Elektronisk handel, sökoptimering och inter Sektionen för hälsa och sa50% IT distans EX600I Examensarbete i informatik Sektionen för hälsa och sa50% IT distans SK400F Samarbete och kunskapsdelning i nätverk Sektionen för hälsa och sa50% IT distans JU6007 Beskattningsrätt I Sektionen för hälsa och sa100% HA6032 Europeiska Unionens Lagar Sektionen för hälsa och sa100% JU6050 Förvaltningsrätt Sektionen för hälsa och sa100% HA6007 Handelsrätt I Sektionen för hälsa och sa100% HA6017 Handelsrätt II Sektionen för hälsa och sa100% SA8234 Socialrätt med juridisk introduktion Sektionen för hälsa och sa100% SA8670 Socialrätt och förvaltningsrätt med juridisk Sektionen för hälsa och sa50% MB111G Livsmedelskemi, fördjupning Sektionen för hälsa och sa25% Distans KV5001 Kvalitetsteknik Six Sigma Sektionen för hälsa och sa50% IT distans KV5001 Kvalitetsteknik Six Sigma Sektionen för hälsa och sa50% IT distans PA1370 Att driva utvecklingsprojekt i arbetslivet Sektionen för hälsa och sa50% Startar v PS1687 Kreativitet och innovation i arbetslivet Sektionen för hälsa och sa50% IT distans Nerlagd PA1688 Kreativitet och innovation i arbetslivet Sektionen för hälsa och sa50% IT distans PA1311 Ledarskap Sektionen för hälsa och sa50% PA1310 Ledarskap Sektionen för hälsa och sa50% Nerlagd PA1330 Organisation och ledarskap Sektionen för hälsa och sa50% Distans PA1350 Strategisk ledning i offentlig sektor Sektionen för hälsa och sa50% MT5012 CAD II Sektionen för hälsa och sa50% IT distans MT5012 CAD II Sektionen för hälsa och sa50% IT distans MT5002 CAD med ritteknik Sektionen för hälsa och sa50% IT distans

4 31142 MT5002 CAD med ritteknik Sektionen för hälsa och sa50% IT distans MT5002 CAD med ritteknik Sektionen för hälsa och sa50% IT distans PT5041 Produktionsteknik TPM Sektionen för hälsa och sa50% IT distans MO5001 Arbetsmiljö Sektionen för hälsa och sa50% IT distans NM120G Immunologi och födoämnesintolerans Sektionen för hälsa och sa25% IT distans KM120G Kommunikation med mat och måltid Sektionen för hälsa och sa25% IT distans MB120G Livsmedelsmikrobiologi, fördjupning Sektionen för hälsa och sa25% Distans NM110G Näringsfysiologi Sektionen för hälsa och sa25% IT distans MN102G Näringslärans grunder Sektionen för hälsa och sa50% IT distans 14,33 15,8 3 0, KM110G Upplevelser med mat och måltid Sektionen för hälsa och sa25% IT distans NE6009 Mikroekonomi och internationell handel Sektionen för hälsa och sa50% IT distans OM8900 Amning som mat och närhet Sektionen för hälsa och sa25% Distans OM8692 Att professionellt möta och behandla perso Sektionen för hälsa och sa25% GE8622 Att vårda personer med demens Sektionen för hälsa och sa25% IT distans OM8800 Dokumentation i skolhälsovårdsjournal Sektionen för hälsa och sa25% IT distans VE8801 Examensarbete i omvårdnad Sektionen för hälsa och sa25% VE8603 Examensarbete i omvårdnad Sektionen för hälsa och sa25% Distans GE8800 Geriatrisk omvårdnad Sektionen för hälsa och sa25% IT distans OM8612 Handledarutbildning för studenthandledaresektionen för hälsa och sa25% OM8612 Handledarutbildning för studenthandledaresektionen för hälsa och sa25% GE8603 Läkemedel och äldre Sektionen för hälsa och sa25% IT distans OM8663 Missbruk och nätverk Sektionen för hälsa och sa25% IT distans OM8631 Patient och närståendeundervisning Sektionen för hälsa och sa25% IT distans OM8672 Vård av personer med diabetes mellitus Sektionen för hälsa och sa25% OH8610 Aktuellt inom oral hälsa Sektionen för hälsa och sa25% Distans OH8313 Oral hälsa med fokus på vetenskaplig metodsektionen för hälsa och sa25% Ingen antagen OH8323 Oral hälsa ur ett folkhälsoperspektiv Sektionen för hälsa och sa50% PA1156 Strategiskt personalarbete: karriärutvecklin Sektionen för hälsa och sa50% Startar v PA1122 Strategiskt personalarbete: lokalt och globa Sektionen för hälsa och sa50% SA8651 Barn som samhällsfenomen Sektionen för hälsa och sa100% SA8642 Handledning i socialt arbete Sektionen för hälsa och sa25% Distans Ej startat SA8642 Handledning i socialt arbete Sektionen för hälsa och sa25% Distans Samma kurs som ovan SA8481 Interventioner i socialt arbete Sektionen för hälsa och sa100%

5 31217 SA8661 Socialt arbete med krigsveteraner Sektionen för hälsa och sa33% MS5001 Databehandling och statistik Sektionen för hälsa och sa50% IT distans ST6007 Statistik I Sektionen för hälsa och sa50% ST6012 Statistik II Sektionen för hälsa och sa50% VF6020 Verksamhetsförlagd utbildning, bank och finsektionen för hälsa och sa100% VF6002 Verksamhetsförlagd utbildning, kommunal Sektionen för hälsa och sa100% VF6006 Verksamhetsförlagd utbildning, internation Sektionen för hälsa och sa100% VF6005 Verksamhetsförlagd utbildning, internation Sektionen för hälsa och sa100% Samma kurs som ovan VF6016 Verksamhetsförlagd utbildning, Revisor/ConSektionen för hälsa och sa100% VF6015 Verksamhetsförlagd utbildning, Revisor/ConSektionen för hälsa och sa100% Samma kurs som ovan AS402F Klassisk astronomi Sektionen för lärande och25% IT distans MF2201 Musik och sång i förskolan Sektionen för lärarutbildn25% SL2102 Barn och ungdomslitteratur I Sektionen för lärarutbildn50% Distans BF2152 Bild en ämnesfördjupning i måleri I Sektionen för lärarutbildn50% BF2301 Bild en ämnesfördjupning i måleri III Sektionen för lärarutbildn25% BF2501 Teckning I Sektionen för lärarutbildn25% BI470K Cell och molekylärbiologisk fördjupningsku Sektionen för lärarutbildn100% BI412B Ekologi Sektionen för lärarutbildn100% BI465K Ekologi II Sektionen för lärarutbildn50% BI402L Ekologi och landskap Sektionen för lärande och100% BI427K Evolutionär medicin I Sektionen för lärarutbildn50% IT distans BI412F Genetik Sektionen för lärarutbildn100% BI407F Grundläggande cell och molekylärbiologi Sektionen för lärarutbildn100% IN447F Introduktionskurs i biologi Sektionen för lärarutbildn50% x BI417F Mikrobiologi Sektionen för lärarutbildn100% BI480K Ornitologi Sektionen för lärarutbildn25% Distans BM451F Basmedicin I Sektionen för lärarutbildn50% Distans BM460F Basmedicin II Sektionen för lärarutbildn50% Distans DI1402 Educare Ett internationellt perspektiv på bsektionen för lärarutbildn100% DI1500 Handledning i lärarutbildning I Sektionen för lärarutbildn25% DI2200 IT i ett praktiskt pedagogiskt perspektiv Sektionen för lärarutbildn25% Inställd EN2360 Classic Children s Literature Sektionen för lärande och25% EN2132 Creative Writing in English Sektionen för lärarutbildn25% IT distans

6 32050 EN2210 Engelsk grammatik och språkanalys Sektionen för lärarutbildn50% EN2220 Engelsk lingvistik och språkhistoria Sektionen för lärarutbildn50% EN2226 Engelsk litteratur modern Sektionen för lärande och50% EN2370 Engelsk litteratur från hela världen Sektionen för lärarutbildn25% EN2102 Engelska I Sektionen för lärarutbildn100% EN2202 Engelska II Sektionen för lärande och100% EN2303 Engelska III Sektionen för lärande och100% EN2340 Språk och genus Sektionen för lärande och25% EN2350 Språk och kognition Sektionen för lärande och25% FY446F Fysikens grunder I Sektionen för lärarutbildn100% IN427F Introduktionskurs i fysik Sektionen för lärarutbildn50% x GV402F Berggrundsgeologi Sektionen för lärarutbildn100% GE442L Geologi och landskap Sektionen för lärande och100% GV417F Prekvartär geologi Sektionen för lärarutbildn100% GV445F Klimat och naturhistoria Sektionen för lärarutbildn100% HW2000 Europe in a Time Perspective Sektionen för lärarutbildn50% HI2201 Historia II Sektionen för lärarutbildn100% HI2302 Historia III Sektionen för lärarutbildn100% HF2030 Internationell migration och etniska relationsektionen för lärarutbildn100% HM2136 Slagfältets historia Sektionen för lärande och25% HW2112 Sverige Dåtid och nutid Sektionen för lärarutbildn50% Startar v HF2000 Sverige och svensk utrikespolitik under and Sektionen för lärande och100% KE422F Analytisk kemi Sektionen för lärarutbildn50% KE417F Biokemi, fortsättningskurs Sektionen för lärarutbildn100% IN437F Introduktionskurs i kemi Sektionen för lärarutbildn50% x KE403V Kemiska och ekologiska grundbegrepp Sektionen för lärarutbildn50% Distans KE457F Matens och kroppens kemi Sektionen för lärarutbildn50% Distans Startar v KE412F Miljökemi Sektionen för lärarutbildn50% KR1002 Kriminologi I Sektionen för lärarutbildn100% KR1002 Kriminologi I Sektionen för lärarutbildn50% IT distans KR1033 Kriminologi II Sektionen för lärarutbildn50% IT distans KR1050 Kriminologi III Sektionen för lärarutbildn50% IT distans GE407L Från renjägare till vikingabonde Sektionen för lärarutbildn100%

7 32127 GE432L Geoinformatik I Sektionen för lärande och100% GE438L Geoinformatik II Sektionen för lärande och100% LP401F Landskapspsykologi Sektionen för lärande och50% IT distans LP460F Skånska landskap natur och kulturhistoriasektionen för lärarutbildn25% Distans GE422L Svenska landskap Sektionen för lärande och100% LP450F The Rural Landscapes of Europe Sektionen för lärarutbildn50% IT distans x BI475K Limnologi Sektionen för lärarutbildn50% MA412F Algebra Sektionen för lärande och100% MA407F Analys i en variabel Sektionen för lärarutbildn100% MA427F Diskret matematik Sektionen för lärande och100% MA432F Grundläggande matematisk modellering Sektionen för lärande och100% IN407F Introduktionskurs i matematik Sektionen för lärarutbildn50% MA403V Introduktionskurs i matematik för tekniker Sektionen för lärarutbildn50% IT distans MA417F Linjär algebra Sektionen för lärande och100% MA452F Lärande och undervisning i matematik II Sektionen för lärarutbildn100% MA402F Matematik I Sektionen för lärarutbildn100% MA550K Stöd och utveckling av matematisk talang Sektionen för lärarutbildn25% MW2112 Interkulturell kommunikation Sektionen för lärarutbildn50% MT417V Arbetsmiljö och ledarskap för tekniker Sektionen för lärande och50% IT distans VT421V Enskilda VA anläggningar Sektionen för lärarutbildn50% Distans MT402E Globala perspektiv i vattenfrågor Sektionen för lärarutbildn50% VT403V Hydraulik för tekniker Sektionen för lärande och50% Distans MT490E Limnology Sektionen för lärarutbildn50% MT417E Metoder för karaktärisering av akvatiska ek Sektionen för lärarutbildn50% MT406V Miljölagstiftning och riskanalys Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PT402V Upphandling och ekonomi för tekniker Sektionen för lärande och50% IT distans MT427E Vetenskaplig metod Sektionen för lärande och50% IHK22L Hem och konsumentkunskap II Sektionen för lärarutbildn100% IHK22L Hem och konsumentkunskap II Sektionen för lärarutbildn100% Distans SHK32L Hem och konsumentkunskap III Sektionen för lärarutbildn100% Distans HK1403 Hem och konsumentkunskap ur ett special Sektionen för lärarutbildn50% Distans HK1501 Hållbara levnadsvanor människa Sektionen för lärarutbildn50% Distans HK1601 Hållbara levnadsvanor samhälle Sektionen för lärarutbildn50% Distans

8 32195 PE1990 Academic Writing in English: Theory and PraSektionen för lärarutbildn25% PE1951 Distansöverbryggande pedagogik Sektionen för lärarutbildn25% Distans PE1980 Högskolepedagogisk grundkurs Sektionen för lärarutbildn25% PE1002 Pedagogik I Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PE1033 Pedagogik II Sektionen för lärarutbildn50% IT distans x PE1960 Teaching in English in the Multicultural Clas Sektionen för lärarutbildn25% x PS1303 Familje och föräldraskapspsykologi I Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PS1333 Familje och föräldraskapspsykologi II Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PS1002 Psykologi I Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PS1002 Psykologi I Sektionen för lärarutbildn100% PS1034 Psykologi II Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PS1053 Psykologi III Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PS1202 Rättspsykologi I Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PS1234 Rättspsykologi II Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PS1422 Samtals och intervjuteknik I Sektionen för lärarutbildn50% PS1600 Vård och stödsamordnare I Sektionen för lärarutbildn50% Distans RE2202 Religionsvetenskap II Sektionen för lärarutbildn100% SO1380 Globalisering en värld i förändring Sektionen för lärarutbildn50% IT distans Startar v SO Sociologi I Sektionen för lärarutbildn50% IT distans SO1111 Sociologi I Sociologiska perspektiv Sektionen för lärarutbildn50% IT distans SO1032 Sociologi II Sektionen för lärarutbildn50% IT distans SO1051 Sociologi III Sektionen för lärarutbildn50% IT distans SO1350 Sociologi: Klassiska teorier Sektionen för lärarutbildn50% IT distans SP261S Matematik för speciallärare Sektionen för lärarutbildn50% Distans SP1281 Neuropsykiatri och kriminalitet I Sektionen för lärarutbildn25% IT distans SP1291 Neuropsykiatri och kriminalitet II Sektionen för lärande och25% IT distans SP1382 Skolutveckling och ledarskap med inriktningsektionen för lärarutbildn50% Distans SP202S Specialpedagogen som kvalificerad samtals Sektionen för lärarutbildn50% Distans SP203S Specialpedagogen som kvalificerad samtals Sektionen för lärande och50% Distans SP251S Svenska: Språk, skriv och läsutveckling m Sektionen för lärarutbildn50% Distans ST2202 Statsvetenskap II Sektionen för lärarutbildn100% SK2242 Kreativt skrivande II Sektionen för lärarutbildn25% IT distans SK2170 Kreativt skrivande: Att skriva för barn och u Sektionen för lärarutbildn50% IT distans

9 32236 SV2202 Svenska: Litteratur och språkvetenskap II Sektionen för lärande och100% SW2112 Swedish for International Students I Sektionen för lärarutbildn25% SV2122 Svenska som andraspråk II vidgade perspe Sektionen för lärarutbildn25% Distans SV2142 Svenska som andraspråk IV politik och pra Sektionen för lärarutbildn25% Distans SV2181 Svenska som andraspråk VI världens språk Sektionen för lärarutbildn25% Distans SV2281 Svenska som andraspråk VIII uppsats Sektionen för lärarutbildn25% Distans FUM62L Forsknings och utvecklingsarbete i pedagogsektionen för lärande och50% SBM70L Integrativ bild pedagogiskt didaktiskt arbet Sektionen för lärarutbildn50% SUM80L Kunskapsanvändning och kunskapsutvecklinsektionen för lärarutbildn50% MAM80L Matematikdidaktik III Sektionen för lärarutbildn50% MAM90L Matematikdidaktik IV Sektionen för lärarutbildn50% PUM62L Pedagogiskt arbete som forskningsområde Sektionen för lärande och50% PE2000 Verksamhetsintegrerat lärande Sektionen för lärarutbildn25% Distans PSYS01 Statistiska metoder för psykologisk forsknin Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PSYF01 Forskningsmetod och vetenskapsteori Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PSYU01 Utvecklingspsykologi Sektionen för lärarutbildn50% IT distans PSYR01 Rättspsykologi Sektionen för lärarutbildn50% IT distans BI437B Examensarbete i biologi Sektionen för lärarutbildn100% BI437B B Examensarbete i biologi Sektionen för lärarutbildn100% BI477F Examensarbete i biologi Sektionen för lärarutbildn100% BI477F Examensarbete i biologi Sektionen för lärarutbildn100% BI497F Examensarbete i biologi Sektionen för lärarutbildn100% BI452B Verksamhetsförlagd kurs för biologistudent Sektionen för lärarutbildn100% BI452B Verksamhetsförlagd kurs för biologistudent Sektionen för lärarutbildn100% BI452B Verksamhetsförlagd kurs för biologistudent Sektionen för lärarutbildn100% BI452B Verksamhetsförlagd kurs för biologistudent Sektionen för lärarutbildn100% LP440L Verksamhetsförlagd utbildning i landskapsv Sektionen för lärarutbildn100% LP440L Verksamhetsförlagd utbildning i landskapsv Sektionen för lärarutbildn100% LP440L Verksamhetsförlagd utbildning i landskapsv Sektionen för lärarutbildn100% PE1980 Högskolepedagogisk grundkurs Sektionen för lärarutbildn25% x PE1981 Högskolepedagogisk grundkurs Sektionen för lärarutbildn25% PE1352 Learning Study lärande i klassrummet I Sektionen för lärarutbildn25% IT distans

* Alla behöriga sökande antagna (om någon i SA-gruppen är antagna)

* Alla behöriga sökande antagna (om någon i SA-gruppen är antagna) BI BII BF HP AP ANTAGNINGSSTATISTIK HT2012 Kurs Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning

Läs mer

ANTAGNINGSSTATISTIK VT09 Fristående kurser

ANTAGNINGSSTATISTIK VT09 Fristående kurser ANTAGNINGSSTATISTIK VT09 Fristående kurser BG BF HP HA Gymnasiebetyg (linje och programgymnasieskolan, utländska gymnasiebetyg) Folkhögskolebetyg Högskoleprovspoäng Högskoleprovspoäng + arbetslivserfarenhet

Läs mer

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form BI BIEX BII BF HP AP

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form BI BIEX BII BF HP AP ANTAGNINGSSTATISTIK VT2015 Kurser BI Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning med

Läs mer

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna ANTAGNINGSSTATISTIK VT2013 Kurser BI Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning med

Läs mer

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser Actio - rösten och kroppen APS 225 10 46 69618 Actio - rösten och kroppen BF - 0 2 69618 Actio - rösten och kroppen BI 20.07 18 45 69618 Actio - rösten och kroppen BII 19.81 3 14 69618 Actio - rösten och

Läs mer

OMRÅDEN I BOKSTAVSORDNING KURSER I BOKSTAVSORDNING

OMRÅDEN I BOKSTAVSORDNING KURSER I BOKSTAVSORDNING KURSER 2011 2012 OMRÅDEN I BOKSTAVSORDNING Arbetsterapi...10 Automatiseringsteknik... 13 Bild för lärare...15 Biologi...16 Biomedicinsk laboratorievetenskap... 18 Datateknik...19 Engelska... 22 Filmvetenskap...

Läs mer

Anm.kod Utbildningens namn Urvalsgr. Ant.poäng Antagna Reserver Kurser

Anm.kod Utbildningens namn Urvalsgr. Ant.poäng Antagna Reserver Kurser Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets kurser med start vårterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-01-08 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Layout : Åza Olofsdotter Foto: Roxx Communication Group AB Fakta är hämtad från: www.studeravidare.se, blogg.student.uu.se och www.yhmyndigheten.

Layout : Åza Olofsdotter Foto: Roxx Communication Group AB Fakta är hämtad från: www.studeravidare.se, blogg.student.uu.se och www.yhmyndigheten. Höstens utbud 2014 Layout : Åza Olofsdotter Foto: Roxx Communication Group AB Fakta är hämtad från: www.studeravidare.se, blogg.student.uu.se och www.yhmyndigheten.se Examenstrappan: www.studeravidare.se

Läs mer

Våren 2015 15 OKTOBER

Våren 2015 15 OKTOBER KURSER 2014 2015 www.oru.se Postadress: Örebro universitet 701 82 Örebro Telefon: 019-30 30 00 Studieinformation: E-post: studentcentrum@oru.se Direkttelefon: 019-30 37 00 Sista anmälningsdag Hösten 2014

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Antagningen ANTAGNING TILL FRISTÅENDE KURS VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2009

LINKÖPINGS UNIVERSITET Antagningen ANTAGNING TILL FRISTÅENDE KURS VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2009 ANTAGNING TILL FRISTÅENDE KURS VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2009 46511 3V(ärldsdelar): Afrika, Asien, Latinamerika, 20 50 1 26001 A World worth taking care of 12 3 0 40103 Adoptionskunskap 10 33 0

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 HT2014. Antal reserver. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal antagna.

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 HT2014. Antal reserver. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal antagna. 27025 A World worth taking care of 5 5 0 41283 Advanced Cognitive Psychology 2 3 0 41285 Advanced Developmental Psychology 2 4 1 89079 Advanced Immunology 5 7 0 46183 Advanced Programming in R 3 2 0 43215

Läs mer

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver Grundläggande datasäkerhet LIU-15011 133 82 Medicinsk teknik LIU-18015 99 56 Introduktion till etologi LIU-18105 75 219 Hundens beteendebiologi 1 - introduktion LIU-18121 135 500 Hundens beteendebiologi

Läs mer

Kurser Urvalsgrupper

Kurser Urvalsgrupper Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets kurser med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Antal sökande första hand (ej inom program) Antal sökande totalt (ej inom program) Antal sökande inom program första hand

Antal sökande första hand (ej inom program) Antal sökande totalt (ej inom program) Antal sökande inom program första hand Sökande till samtliga kurser HT2009 Sorterat efter lärosäte Kursen måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Sökande innebär de som har sökt kursen som en kurs

Läs mer

Tentamensplanering. Senast uppdaterad 14-09-24

Tentamensplanering. Senast uppdaterad 14-09-24 Tentamensplanering Senast uppdaterad 14-09-24 V Dag Dat Frå Till Program Kurskod Kursbeskrivning Viktig information Lärare 39 Må 140922 09:00 12:00 Kurs&prg FO601L Delprov 1 Ordinarie JOAG 39 On 140924

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser (sorterat på kurskod) urval 1 VT2015

Antagningsstatistik fristående kurser (sorterat på kurskod) urval 1 VT2015 43170 Magisterkurs i engelska 60.0 711A03 Helfart (100%) Normal undervisning Linköping 1 0 43106 International Business English 15.0 711G05 Halvfart (50%) Normal undervisning Linköping 76 0 43152 Engelska

Läs mer

VT 2013. Personlig utbildningskatalog

VT 2013. Personlig utbildningskatalog Personlig utbildningskatalog VT 203 Du försvinner inte i mängden Väljer du någon av våra utbildningar får du mycket på köpet. Du lär dig något nytt samtidigt som du utvecklas som person. Här grundas en

Läs mer

Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008.

Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008. UMEÅ UNIVERSITET Umeå School Of Education Kansliet Conny Saxin 2009 05 27 Till Rektor vid Umeå universitet Umeå School of Educations ansvar för fristående kurser Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde

Läs mer

Tolkning: Av de 65 som hade prioriterat högskoleing. datateknik högst blev 23 antagna till det programmet, 4 till ett program på MAH, osv

Tolkning: Av de 65 som hade prioriterat högskoleing. datateknik högst blev 23 antagna till det programmet, 4 till ett program på MAH, osv Program som studenten sökt som prio=1 Program som X antal studenter som hade någon LTH program som prio=1 blev antagna till Tolkning: Av de 65 som hade prioriterat högskoleing. datateknik högst blev 23

Läs mer

Antal platser inkl. överintag. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande

Antal platser inkl. överintag. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande Antagna, behöriga sökande och lägsta jämförelsetal till HT2008, efter urval 1 Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått en asterisk (*) i kolumnen

Läs mer

Ändringar och tillägg i utbildningskatalogen inför vårterminen 2016

Ändringar och tillägg i utbildningskatalogen inför vårterminen 2016 Supplement till Uppsala universitets utbildningskatalog 2015/2016: Ändringar och tillägg i utbildningskatalogen inför vårterminen 2016 Sista anmälningsdag inför vårterminen 2016 är 15 oktober 2015. Anmälan

Läs mer

Antal sökande inom program första hand. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal sökande totalt. Antal sökande första hand. Lärosäte

Antal sökande inom program första hand. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal sökande totalt. Antal sökande första hand. Lärosäte Sökande till samtliga kurser HT2008 Sorterat efter lärosäte Kursen måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Sökande inom program innebär de som har sökt kursen

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Sökande till samtliga kurser VT2008 Sorterat efter lärosäte Kursen måste ha minst en sökande för att inkluderas här

Sökande till samtliga kurser VT2008 Sorterat efter lärosäte Kursen måste ha minst en sökande för att inkluderas här Sökande till samtliga kurser VT2008 Sorterat efter lärosäte Kursen måste ha minst en sökande för att inkluderas här Lärosäte Anmälningskod Utbildningsnamn Antal sökande första hand Antal sökande totalt

Läs mer

Lathund: Formulering av behörighetskrav till kurser för. för fristående studerande

Lathund: Formulering av behörighetskrav till kurser för. för fristående studerande Lathund: Formulering av behörighetskrav till kurser för fristående studerande Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Kurser på grundnivå... 2 2.1. Om kursen ges på svenska... 3 2.2. Om kursen ges på

Läs mer

Välkommen till ditt lokala lärcentrum!

Välkommen till ditt lokala lärcentrum! Välkommen till ditt lokala lärcentrum! I Gävle, Norrtälje, Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner finns idag lärcentra du bl a kan använda för att läsa distansutbildningar från olika universitet, högskolor

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp Antagna, behöriga sökande och lägsta jämförelsetal till HT2008, efter urval 2 Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått en asterisk (*) i kolumnen

Läs mer

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april Utbildningskatalog Sista ansökningsdag för hösten 204 5 april Anmäl dig på www.antagning.se Ta en klunk av kunskapens källa Från världens äldsta aktiebolag till Sveriges första akutsjukhus. I Dalarna har

Läs mer

Tentamensplanering. Senast uppdaterad 15-01-02

Tentamensplanering. Senast uppdaterad 15-01-02 Tentamensplanering Senast uppdaterad 15-01-02 V Dag Dat Frå Till Program Kurskod Kursbeskrivning Viktig information Lärare 1 Må 141229 09:00 12:00 TH OH8213 Kariologi/endodonti Omtentamen 1 Susanna Sättlin

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer