Bibliotekens framtid. Hot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliotekens framtid. Hot"

Transkript

1 Bibliotekens framtid Hot Okunskap om vad biblioteket är Konkurrerande aktiviteter (t ex man köper själv bok, laddar ned, osv) Generationsväxlingen Digitala klyftan Anses viktigt av användare Den tekniska utvecklingen Svårt att mäta resultat Ekonomiska besparingar Att man inte hinner eller förmår utveckla i tid Omvärlden Vi hänger inte med Omvärldsförändring Det nya medielandskapet konkurrens Nya medier Nya sätt att distribuera Lagstiftning För mycket Management-teori, för lite kärnfrågor Ekonomi Bibliotek blir en angelägenhet för de få Politiker prioriterar bort bibliotek Anslagen minskas drastiskt Biblioteket blir ett ställe som präglas av människor med problem Splittring, människor får allt svårare att koncentrera sig Media och information från annat håll Lågkonjunktur, dålig ekonomi stat o kommun Springa på alla bollar, populism Marginalisering, reservat för kulturelit Tandlös bibliotekslag Blindhet. Att inte våga utmana våra egna föreställningar om bibliotek Minskade resurser om fördelning bara baseras på utlån och fysiska

2 besök. Synliggöra andra verksamheters betydelse Glömska av våra starka sidor, för att i stället göra allt halvt eller hänga med För långsamma? Snabba förändringar Konkurrens andra medier och kanaler för dessa Ointresserade politiker som vi inte lyckas entusiasmera Marknadsanpassad styrning Dåligt självförtroende Bristfällig tro på konceptet Bibliotek internt Likriktning premieras (chefen ska ha samma inriktning över hela landet) Att vi inte vågar diversifiera målgruppen Avtal e-leverantörer Minskade resurser Splittring Brist på kunskap och samverkan mellan skola och bibliotek Kan utvecklas till en identitetskris Fildelning (illegal) och legal Digitalisering Svag ekonomi, mindre anslag Suboptimering Kampen om tiden Protektionism Ändrade medievanor KB uppdrag + partner? Teknik Begränsad syn på bibliotekets funktion Finansiering Minskat antal besök Minskat läsande Konkurrens om folks tid Kommunal budget Ökade kostnader för digitala resurser Brist på kunskap om vad biblioteket och bibliotekarier erbjuder Okunniga politiker Ojämlik service (t ex beroende på var man bor)

3 Åsikten att det räcker med Google Konkurrens från andra fritidsaktiviteter Minskade budgetanslag Älskade men inte använda Biblioteken bara förknippas med det lilla extra, inget demokratiskt fundament Konjunkturkänslighet Fyller ingen funktion speciellt och gör oss osynliga(-re) Övriga samhällsinstitutioners XXX (hårdare samhällsklimat) Svagheter Teknikberoendet Vi saknar nationell strategi Tandlös bibliotekslag Otydlig yrkesidentitet Ju mer elektroniskt ju osynligare blir personalens insats samtidigt som dom behöver vara mer kvalificerade Skillnad mellan det vi vill leverera och det folk vill ha Bibliotek ej så viktiga tillräckligt för att bli upprörd Skillnad folk vill ha traditionellt och satsning modernt Brist på samarbete (nätverkande) Bibliotekariekompetens osynlig för många förutom för bibliotekarier Osthyvelprincipen farlig försämrar generellt så att det blir dåligt Omvärldsbevakning svår eftersom vi följer samhällsutvecklingen Fokus på besparing Mindre (färre!) personal Identitet vad är vi / ska vi vara / står för Ekonomiska resurser Självförtroende Spotify-bibliotek, folk behöver inte låns på/genom bibliotek Biblioteken marginaliseras märks inte längre i mediebruset Folk googlar info och frågar inte efter mer Biblioteken är öppna och gratis ibland väldigt stökiga, avskräcker folk

4 För lite öppna Likformighet I egen bubbla Nationell bibliotekspolitik Centralisera Humorlöst, ängsligt Fokussplittring av t ex omorganisationer För dåligt självförtroende som institution/som person Svårt att motivera vår existens och kräva resurser Dålig självkänsla Otydliga och mångfacetterade uppdrag Långsamma i att tänka och testa nytt Svag självbild yrkesroll dålig marknadsföring av biblioteket Teknisk kompetens Tid Otydligt ledarskap Otydliga beslutsvägar Ledare har en agenda, personalen en annan (eg organisation) Kvinnodominerad arbetsplats = vi släpper inte fram varandra Icke ödmjukhet, yrkesstolthet blir ett hinder Kan inte beskriva kärnverksamheten Dålig självkänsla Fegar, vågar inte ta strid Dålig organisation Marknadsföring Bakåtsträvan speedutveckling. Balans? Vad egentligen göra? Splittring Löneutveckling Budget Splittrat uppdrag Når inte de icke frälsta Når inte alla Vi vill göra ALLT Gör vi rätt saker? Vad ska vi göra? Självklara Fysisk bibliotekslokal viktigast

5 Förändringsobenägenhet Tystnaden Nöjda, anser att vi är tillräckligt bra Vår låga självkänsla Vår tro på oss själva Oklart uppdrag Eftersläpning i teknikutvecklingen Stor målgrupp Bibliotek har olika huvudmän, påverkar samordningsmöjligheter Svårt att nå ut till alla grupper Anslagsberoende (budgetkontroll) Organisationsproblem Brist på strategidiskussioner Marknadsföring Lika villkor Självbild Marknadsföring Svagt ledarskap Bristande marknadsföring Arbetar utan kollegor Bibliotekets erbjudande = folks förväntningar Homogeniteten Snabb teknisk utveckling bristande kunskap Kommunala stoppklossar (t ex IT-lösningar, webben) Diffus självbild Syns dåligt Förändringsobenägna Tröga organisationer Styrkor Gratis Kunskap om läsning Omtyckta av alla Tillgänglighet, demokrati Positivt värde

6 Vårt värde i omgivningen Gott anseende Personal Personalens kompetens Berättelserna Personalen Samlingen, katalogen, databaserna, kompetensen Ny teknik, personalen Kompetens Vägledning i oändlig bok- och informationsflod Bibblans goda namn bland medborgarna Bibblan som idé demokratiskt, lika tillgång till påverkan/medv. i samhället Vårt eget stora engagemang som personal Personalens engagemang Lust/inspiration för kunskapssökande Lust/inspiration för läsning Jämlikhet, något för alla Etablerat och välkänt begrepp Vara ensamma tillsammans Kunnig och utbildad personal som är gratis och tillgänglig Flexibilitet Jämlikhet, verksamhet för alla Demokratiaspekten Tillgänglighet Man kan pröva utan att köpa eftersom det är gratis att låna Positiv ställning i samhället Showroom för all möjlig media Kunskapsbank Lässtimulans Jämlik plats Sålla i informationshavet Personligt bemötande Tillgänglighet, fysisk och virtuell Gratis Service

7 Vår traditionella verksamhet God kompetens hög utbildningsnivå Fristad Kostnadsfritt Demokratisk tillgång/rättighet Förtroende Plats där man möts/ser andra människor Kunskap kring medier/samlingar Samlingar Demokrati Fildelning, legal Tillgänglighet Gratis Kunskap Människors förtroende för oss Inser vidden av bra bemötande Gratis Högt förtroende Rum att vara ensam tillsammans Nöjda kunder Neutralt Jämlikhet Bredden Engagemang För alla Kontinuiteten Urval Fristad Sorteringsmaskin Tillgänglighet Gratis utbud Söka information (vetenskaplig) Specifik kompetens Älskad Nätverk Hög utbildningsnivå (BoI)

8 Tradition/Varumärke Vilja och övertygelse Det långa perspektivet Inklusivt Kompetens personal Historien långt liv Låga trösklar: gratis, ingen vakt i dörren, krävs inget medlemskap Välutbildad personal Hög förtroendegrad Möjligheter Lagstiftning Utvecklingsmöjligheter Digitala klyftan Ge bra service Nya medier, nya sätt att distribuera Nya medier Mediavärldens omställning Det nya medvetandeskapet nya arenor, nya användare Kompetensutveckling Samarbete med andra Webben, ny teknik Fortbildning Minska klyftorna Politiska mål (digitalisering, delaktighet etc) Utvecklas i arbetet Bra varumärke att fylla med nytt innehåll? Ökad närvaro fler kanaler Använda tekniken för att nå nya grupper av användare Arbeta pro-aktivt Politiskt styrt uppdrag Medborgarservice Starkt varumärke Finns överallt

9 Gratis (för användarna) Nationell samordning Statlig myndighet Open Access Internet Skolbibliotek i skollagen Samarbete Omvärldsbevakning Teknik Med alla som går i pension slimma organisationen Ännu större medborgarstödsfunktion genom den digitaliserade framtiden Flytta ut ur lokalen: nätet, men även fysiskt i samhället Synliggöra verksamheten Omvärldsbevakning Samverkan med andra verksamheter Nätverkande Nyfikenhet Mer öppet Kultur som process Kulturhus Specialisera oss på det vi är bra på (och skippa det andra à la knattemarknad) Medverkan, påverkan av framtiden samhälleligt genom bibliotek Ny teknik Nya skollagen Motverka 2/3-delssamhället Samarbeta med förlag Om nationell biblioteksstrategi Behov av ett vardagsrum, folk vill inte träffas hemma Behov av vägledning i kaos (oändlig information) systematik Förändrad befolkningsstruktur möjliggör nya perspektiv på behov, jämlikhet, demokrati, religionsfrihet Visa på alternativ. Vara showroom för den litteratur som inte syns annars Vägleda, hjälpa till att hitta vidare i läsning och information

10 Fristad Teknikintresse Alla är välkomna Flexibilitet både som institution och genom personalen Nya kompetenser, rekrytera bibliotekarier och andra yrkesgrupper Modet att synas och höras Teknik Samarbete kring folkbildning Digidel/Digitala agendan Hjälpa andra avdelningar/funktioner med informationsrelaterade uppgifter, t ex sökoptimering, omvärldsbevakning Externa kontakter Våga avveckla vissa verksamheter Högt användande Ge relevant och bra information i informationsöverflödet (ej bara satsa på kvantitet) Samverkan med skolorna om kunskapsinhämtning Mer samverkan Experiment i liten skala Vilja ta plats i massmedia Digitalisering Arrangemang Bli tydligare ansikte för biblioteket Uppsökande verksamhet Nationellt samarbete Många besökare stora möjligheter att påverka Vi måste sätta agendan för biblioteksverksamhet Nationella projekt även mjuka frågor Möjligheter att påverka kommande generationer Nya medievanor

Ramar för biblioteksverksamheten

Ramar för biblioteksverksamheten Ramar för biblioteksverksamheten Internationella riktlinjer Unescos folkbiblioteksmanifest är rådgivande för FN:s medlemsstater. Där anges att folk biblioteken ska göra alla slag av kunskap och information

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Nulägesanalys. 4.1 PESTLER Påverkande faktorer för verksamheten

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Nulägesanalys. 4.1 PESTLER Påverkande faktorer för verksamheten Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen ersätter Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. 1. Mission Kulturnämnden ska i enlighet med

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Kulturskolan i Framtiden

Kulturskolan i Framtiden Kulturskolan i Framtiden 1 Frågor från Märits pass: Hur kan kulturskolorna anpassa utbudet till internettrenden? Vilken riktning ska kulturskolorna välja för att finnas till för ALLA? Hur kan vi skapa

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Samverkan för en effektivare hjälp till skuldsatta

Samverkan för en effektivare hjälp till skuldsatta Rapport 2010:6 Samverkan för en effektivare hjälp till skuldsatta Samverkan för en effektivare hjälp till skuldsatta Rapport 2010:6 Konsumentverket 2010 2 3 Inledning Denna rapport fokuserar på en samverkan

Läs mer

Konsten att synliggöra bibliotek ett halländskt projekt 2009-2010

Konsten att synliggöra bibliotek ett halländskt projekt 2009-2010 Konsten att synliggöra bibliotek ett halländskt projekt 2009-2010 Texten är skriven av Anette Eliasson och Eiler Jansson, Regionbibliotek Halland. Linda Tillander, Regionbibliotek Halland, har skrivit

Läs mer

argument Blekinge Läns Bildningsförbund

argument Blekinge Läns Bildningsförbund Svar på tal vanliga frågor och svar om folkbildning Notera! Studieförbunden tillhör de organisationer som får samhällsstöd för att bedriva folkbildning. När ordet folkbildning används här, avses studieförbundens

Läs mer

Dnr KFN12/62 RIKTLINJER. Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek. Antagen 2013-06-05 av. Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN12/62 RIKTLINJER. Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek. Antagen 2013-06-05 av. Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN12/62 RIKTLINJER Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek Antagen 2013-06-05 av Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN12/62 2/17 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

vi är här för någon annan, varje dag. u samtal i sjukvården

vi är här för någon annan, varje dag. u samtal i sjukvården vi är här för någon annan, varje dag. u samtal i sjukvården Innehåll Inledning 3 Medarbetarnas berättelser 4 Det bästa med jobbet 4 Det här kan bli bättre 4 Stress och känslor av otillräcklighet 4 Låg

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling en förstudie i Blekinge

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling en förstudie i Blekinge RAPPORT 2009-04-29 Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling en förstudie i Blekinge 1. Bakgrund och syfte Biblioteken i Sverige, som byggdes upp under industrisamhällets epok, söker idag efter

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

Plan för. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN i Lunds kommun

Plan för. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN i Lunds kommun Plan för BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN i Lunds kommun Förslag till plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun Innehåll Förslag till plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun... 3 1. Biblioteken i Lund

Läs mer

Agenda 2018. Arbetsmaterial

Agenda 2018. Arbetsmaterial Agenda 2018 Arbetsmaterial Innehåll Agenda 2018...2 Ramarna för vår plan...2 HRF:s Inriktningsmål...2 Arbetsprocessen...2 Bakgrund från Agenda 2014 till Agenda 2018...3 Några ledord ur Agenda 2014...3

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Folkbiblioteksplan 2015-2018 Fagersta kommun Utbildnings- och fritidsnämnden

Folkbiblioteksplan 2015-2018 Fagersta kommun Utbildnings- och fritidsnämnden Folkbiblioteksplan 2015-2018 Fagersta kommun Utbildnings- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 15 juni 2015, paragraf 84. Folkbiblioteksplan för Fagerstabibliotek Förord Omvärlden förändras

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

SKTFs undersökning om chefers arbetssituation. Chef i kristider hot eller möjlighet?

SKTFs undersökning om chefers arbetssituation. Chef i kristider hot eller möjlighet? SKTFs undersökning om chefers arbetssituation. Chef i kristider hot eller möjlighet? November 2009 Inledning SKTF är det största fackförbundet för chefer i kommunal sektor. Vårt främsta mål är att våra

Läs mer

Bibliotek. Framtidens. Slutrapport för biblioteksutredningen innefattande en omorganisation och ett förändringsarbete 2010-2011

Bibliotek. Framtidens. Slutrapport för biblioteksutredningen innefattande en omorganisation och ett förändringsarbete 2010-2011 Framtidens Bibliotek Slutrapport för biblioteksutredningen innefattande en omorganisation och ett förändringsarbete 2010-2011 Kultur- och fritidsnämnden, mars 2012 Lars-Åke Gustafson, Statistik & Utredningar

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

Framtidens kompetenser

Framtidens kompetenser Framtidens kompetenser och hur vi utvecklar dem En rapport från Nordisk tänketank om framtidens kompetenser Framtidens kompetenser och hur vi utvecklar dem En rapport från Nordisk tänketank om framtidens

Läs mer

SVALORNA LATINAMERIKAS 2015-2016 ÖVERGRIPANDE POLICYDOKUMENT. Grunderna för Svalorna Latinamerikas arbete i Latinamerika och Sverige.

SVALORNA LATINAMERIKAS 2015-2016 ÖVERGRIPANDE POLICYDOKUMENT. Grunderna för Svalorna Latinamerikas arbete i Latinamerika och Sverige. SVALORNA LATINAMERIKAS ÖVERGRIPANDE POLICYDOKUMENT 2015-2016 Grunderna för Svalorna Latinamerikas arbete i Latinamerika och Sverige. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Stockholms län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Dokumentation av Åsa Andersson & Lotta Johansson The Nordic Un-Conference on Open Youth Work

Dokumentation av Åsa Andersson & Lotta Johansson The Nordic Un-Conference on Open Youth Work Dokumentation av Åsa Andersson & Lotta Johansson The Nordic Un-Conference on Open Youth Work Malmö 30/9-1/10 2013 Sammanfattning Den 30 september och 1 oktober samlades ett 40-tal deltagare på konferensen

Läs mer