Medfinansiering av transportinfrastruktur i den långsiktiga planeringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medfinansiering av transportinfrastruktur i den långsiktiga planeringen"

Transkript

1 Medfinansiering av transportinfrastruktur i den långsiktiga planeringen Gatukontorsdagarna i Lund den 5 maj 2011

2 Vår uppgift Vi ska föreslå riktlinjer och processer för medfinansiering i den långsiktiga planeringen av statlig transportinfrastruktur Vi ska se över systemet för den långsiktiga planeringen av statlig transportinfrastruktur och komma med förslag Vi ska bringa klarhet i frågor som rör brukaravgifter, lånevillkor, statsstödsregler, m.m.

3 Vårt delbetänkande Utvärdering av förhandlingsarbetet i den senaste planeringsomgången Överväganden om brukaravgifter Överväganden om lånevillkor

4 Pålagornas huvudsyfte Styrande Finansierande Generella Banavgifter enligt kap 7 2 i JVL, Banavgifter enligt kap 7 4 JVL, Partiella Trängselskatter Broavgifter

5 Finansiering av transportinfrastruktur Huvudprincipen är att statlig transportinfrastruktur finansieras med anslag I undantagsfall kan transportinfrastruktur finansieras på annat sätt genom avgifter och lån om Riksdagen så beslutar Kommuner får medfinansiera statlig transport-infrastruktur under vissa villkor

6 Finansieringsformer Anslag över statsbudgeten skattekollektivet bär kostnaderna slutligt Lån i Riksgäldskontoret, återbetalning med anslag - skattekollektivet slutlig bär kostnaderna slutligt Lån i Riksgäldskontoret, återbetalning med brukaravgifter trafikantkollektivet bär kostnaderna slutigt Lån i Riksgäldskontoret, återbetalning med trängselskatter trafikantkollektivet bär kostnaderna slutigt Medfinansiering av kommun kommunens skattekollektiv, ev. hel eller delvis återbetalning via exploateringsavgifter Förskottering, återbetalning med anslag det statliga skattekollektivet betalar de slutliga kostnaderna tillsammans med den som lånat ut medel för att åstadkomma tidigareläggning (räntekostnaden tills återbetalning av lånet sker)

7 När är kommunal medfinansiering aktuell Staten har ansvar för landsbygdsvägar och genomfartsleder samt för farleder för handelssjöfarten och för statens järnvägsnät Kommunerna har ansvar för användningen av mark och vatten och för gator och vägar inom sitt väghållningsområde och starka intressen i hamnar, flygplatser och resecentra Statens och kommunernas intressen möts i tätorterna och i noderna och där kan det vara aktuellt med förhandlingar om medfinansiering

8 Situationer för medfinansiering 1. Staten bygger och kommunen passar då på tillfället att samtidigt göra investeringar som faller på kommunens ansvar 2. Staten bygger och kommunen vill ha en tidsmässig samordning med investeringar som kommunen har planerat ( akuta lösningar) 3. Staten bygger och kommunen/regionen vill ha en högre standard hos den aktuella statliga anläggningen (fler körfält, andra hastighetsgränser) 4. Staten bygger och kommunen/regionen vill ha en annan utformning (t ex överdäckning, planskild korsning) 5. Staten bygger och kommunen/regionen vill ha en annan lokalisering för anläggningen som bättre överensstämmer med den kommunala planeringen 6. Staten bygger och kommunen/regionen vill ha en annan principiell lösning (Pågatåg Nordost) 7. Staten och kommuner/regionföreträdare vill ta ett större samlat grepp om flera komponenter av transportförsörjningen i en region (Stockholmsöverenskommelsen, Västsvenska Infrastrukturpaketet)

9 Kopplingar mellan olika faser i planering och genomförande av investeringar i statlig transportinfrastruktur Åtgärdsplanering Fysisk planering Genomförande Avsiktsförklaring Genomförande- och finansieringsavtal Entreprenadkontrakt Syftar till att identifiera viljan till, preliminär inriktning och omfattning av medfinansiering samt anger villkoren, formerna och tidplanen för fortsatt samverkan rörande utpekade objekt. Avsiktsförklaringen tidsbegränsas till nästa planrevidering Syftar till att bestämma omfattning av objektet, parternas ansvar samt finansieringen av objektet. Avtal som binder parterna, men utan klausuler om skadestånd. Avtalet ska ligga inom ramen för det bemyndigande som regeringen gett Trafikverket. Civilrättsligt bindande avtal om genomförande av entreprenad. Avtalet ska ligga inom ramen för det bemyndigande som regeringen gett Trafikverket. Avtalet rymmer klausuler om skadestånd.

10 Politiska överväganden och frågor De transportpolitiska målen är sällan eller aldrig föremål för politisk oenighet eller debatt Däremot är åtgärderna för att nå målen ständigt omdiskuterade. Att ange mål och ramar (417 mdr fördelade på 200 mdr för DoU och 217 för investeringar) är erfarenhetsmässigt inte tillräckligt för att få en kvalificerad politisk diskussion

11 Politiska intressanta frågor Ska vi underhålla och utveckla det vi har eller ska vi bygga nytt Ska vi ha trängselskatter eller ska vi bygga bort flaskhalsarna Ska vi bygga mötesspår eller bygga hela stråk med dubbelspår Ska vi satsa på trafikinformation eller ska vi uppgradera infrastrukturen Ska vi satsa på kollektivtrafik på vägen eller på järnvägen Ska vi satsa på landsbygdsvägarna eller de större vägarna Ska skogstransporterna få bättre förutsättningar Vilken beredskap ska finnas för att möta oväntade händelser Hur ska vi få ut mesta möjliga av våra gemensamma resurser och åtgärder

12 Hur ska ett nytt planeringssystem formas för att hantera de intressanta politiska frågorna?

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen Medfinansiering av statlig infrastruktur Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen 25 februari 2013 Medfinansiering För att uppnå det övergripande målet för

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND I april 2012 redovisades en åtgärdsvalsstudie gällande E20 genom Västra Götaland med fokus på de sträckor som ännu inte har

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur

Medfinansiering av statlig infrastruktur Medfinansiering av statlig infrastruktur RiR 2011:28 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12

Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12 Bilaga 1 till beslut III 3 vid regeringssammanträde den 20 december 2012, N2012/6395/TE m.fl. Näringsdepartementet 2012-12-20 Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12 1. Utgångspunkter

Läs mer

RIKSGÄLDEN SKRIVELSE 1(6) SWEDISH NATIONAL DERT OFFICE

RIKSGÄLDEN SKRIVELSE 1(6) SWEDISH NATIONAL DERT OFFICE Ett RIKSGÄLDEN SKRIVELSE 1(6) SWEDISH NATIONAL DERT OFFICE 2013-01-29 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr 2013/228 Förslag om lån i Riksgälden Ri/äldenföreslarfo/jande. Regeriigen bör övervtga att

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

Underlagsrapport till RiR 2011:28: Medfinansiering av statlig infrastruktur

Underlagsrapport till RiR 2011:28: Medfinansiering av statlig infrastruktur Underlagsrapport till RiR 2011:28: Medfinansiering av statlig infrastruktur 2011-11-18 Anna Mellin Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Statens Väg- och Transportforskningsinstitut Box 556 85 102 15 Stockholm

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna. Dir. 2014:106

Kommittédirektiv. Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna. Dir. 2014:106 Kommittédirektiv Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna Dir. 2014:106 Beslut vid regeringssammanträde den1 juli 2014 Sammanfattning En särskild utredare,

Läs mer

Fel pengar på fel ställe

Fel pengar på fel ställe Fel pengar på fel ställe Riksrevisor Claes Norgrens anförande på Stora Infradagen 27 januari 2012, Näringslivets Hus i Stockholm. Det talade ordet gäller. I den här församlingen behöver man knappast argumentera

Läs mer

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-11-07 RS130045 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 Regionstyrelsen Förslag till Regional infrastrukturplan

Läs mer

regional infrastrukturplan för halland 2014 2025 Remissutgåva juni 2013

regional infrastrukturplan för halland 2014 2025 Remissutgåva juni 2013 regional infrastrukturplan för halland 2014 2025 Remissutgåva juni 2013 FÖRORD Vår vision för Halland är Halland bästa livsplatsen, ett Halland där människor ges bästa möjliga förutsättningar att leva,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 www.banverket.se/banportalen/ap

Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 www.banverket.se/banportalen/ap Redovisning av uppdrag Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 www.banverket.se/banportalen/ap Titel: Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 Publikation: 2008:115 Projektledare: Peo Nordlöf, Vägverket, Rolf Haraldsson,

Läs mer

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt Rapport 2013:33 Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt 2 Samordna planeringen för bebyggelser och transporter! en kunskapsöversikt 3 Samordna planeringen för bebyggelse

Läs mer

PM Kollektivtrafikens finansiering

PM Kollektivtrafikens finansiering PM Kollektivtrafikens finansiering 2007-10-23 Upprättad av: Mattias Lundberg, Anders Wärmark. PM Kollektivtrafikens finansiering 2007-10-23 Kund Göteborgsregionens kommunalförbund www.grkom.se Konsult

Läs mer

Remissyttrande över infrastrukturplanering 2004-2015, förslag till regional transportplan för Kalmar län

Remissyttrande över infrastrukturplanering 2004-2015, förslag till regional transportplan för Kalmar län 1 (10) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Björn-Åke Zetterberg, 011-19 12 51 0406-03-01143 Ert datum Er beteckning Regionförbundet i Kalmar län Box 762 391 27 KALMAR Remissyttrande över infrastrukturplanering

Läs mer

Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett borttagande av trängselskatten

Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett borttagande av trängselskatten PM Utfärdat 2015-02-04 Diarienummer 1255/14 Stadsutveckling Ylva Löf Telefon 031-368 0220 E-post: ylva.lof@stadshuset.goteborg.se Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025 Remissyttrande till Regionförbundet

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025 Remissyttrande till Regionförbundet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2013-09-30 25 (38) Dnr CK 2013-0247 163 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025

Läs mer

FÖRSLAG 2009-09-08 Dnr KS 2009.136. Arlandakommunernas synpunkter på förslaget till länsplan för regional infrastruktur 2010-2021.

FÖRSLAG 2009-09-08 Dnr KS 2009.136. Arlandakommunernas synpunkter på förslaget till länsplan för regional infrastruktur 2010-2021. FÖRSLAG 2009-09-08 Dnr KS 2009.136 Arlandakommunernas synpunkter på förslaget till länsplan för regional infrastruktur 2010-2021. Stockholm Arlandaregionen Arlandaregionen består geografiskt av de fyra

Läs mer

INFRASTRUKTUR I UTVECKLING. Slutrapport från Infrastrukturkommissionen

INFRASTRUKTUR I UTVECKLING. Slutrapport från Infrastrukturkommissionen INFRASTRUKTUR I UTVECKLING Slutrapport från Infrastrukturkommissionen Oktober 2015 Förord Betydelsen av infrastruktursystemen för individer och samhället som helhet är stor. Vi är beroende av att de fungerar

Läs mer

27 Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen

27 Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen PROTOKOLL Arbetsutskottet 2015-08-13 27 Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen perioden 2018-2029 Dnr 15-077 Sammanfattning Regeringen har beslutat påbörja arbetet med en ny transportinfrastrukturplan

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:35

Regeringens proposition 2008/09:35 Regeringens proposition 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt Prop. 2008/09:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september

Läs mer

AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE

AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE TRAFIKVERKET BORLÄNGE Inkom 2010 - O~- O 1 YORVowl Dj 35E99 Parter /Medfinansiärer 1. Vägverket 2. Banverket 3.

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2013-08-26 Dnr 1301617. Remiss. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 (Dnr N2013/2942/TE)

YTTRANDE. Datum 2013-08-26 Dnr 1301617. Remiss. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 (Dnr N2013/2942/TE) Regionstyrelsen Mats Petersson Enhetschef 044-309 33 01 mats.petersson@skane.se YTTRANDE Datum 2013-08-26 Dnr 1301617 1 (13) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm UTKAST Remiss. Förslag till nationell

Läs mer

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät 1 2 Vilket vägnät är viktigast? Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Transportsystemet är till för att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets

Läs mer

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 1 Inledning För att stimulera debatten kring Stockholmstrafiken har Naturskyddsföreningen låtit några experter dels granska ekonomin kring det s k Stockholmsavtalet

Läs mer

Går din ekonomi inte ihop?

Går din ekonomi inte ihop? Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning Du är välkommen att kontakta: Vilken hjälp kan du få? Kommunens budget- och skuldrådgivare ger

Läs mer