Hur ska människor våga och ekonomiskt ha möjlighet att bosätta sig på en ort där prisutvecklingen är noll eller negativ?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ska människor våga och ekonomiskt ha möjlighet att bosätta sig på en ort där prisutvecklingen är noll eller negativ?"

Transkript

1 Gnistan SMALL Illustrationen visar Gnistan SMALL, en hustyp på 82 kvm i ett plan med en stor terasserad uteplats i sydvästläge mot sjön Västra Silen. Fasaden av bränt trä är en gammal metod för att göra träet mer motståndskraftigt mot röta, skadedjur och eld. Det skapar en hållbar fasad som inte behöver underhållas. Den förkolnade ytan skiftar i mörka toner och träets naturliga fibrer lyser igenom och ger byggnaden sin speciella karaktär. Perspektiv, Årjängs kommun - Sillbodals Näs 1:71 Bakgrund Frågeställning Förslaget Gnistan Den moderna människan är inte längre lika statiskt bunden till en specifik geografisk plats. Människan idag vill ha möjligheten till förändring och frihet. Att kunna vara föränderlig ställer krav på boendet. De flesta boenden på landsbygden erbjuder inte denna möjlighet idag. Vi har i Sverige sett många exempel på landsortskommuner som försöker locka människor med billiga, iordninggjorda tomter i vattennära lägen. Det fungerar sällan så väl som kommunerna hoppats trots stora satsningar. Hur kommer det sig att problematiken angrips på samma sätt? Den enda lösningen som framställs är att bygga hus i strandnära lägen. För att på riktigt kunna angripa problematiken i ett land med en allt glesare landsbygd och där staden blivit absolut norm, vill vi vidga frågeställningen i tävlingen Dalslandsstugan 2.0. Att bygga nytt på landet innebär för privatpersonen en risk rent ekonomiskt, oavsett om det är nära vatten eller ej. Att få faktiskt möjlighet (tex banklån) till att bygga är en svårighet i sig. En grov beskrivning som visar var svenskt bostadsprisindex har varit stigande de senaste åren (gult) enligt SB Hur ska människor våga och ekonomiskt ha möjlighet att bosätta sig på en ort där prisutvecklingen är noll eller negativ? Om samma ekonomiska förutsättningar /problem råder oavsett var byggnaden står; räcker det då att bygga fina hus nära vatten? Är strandskyddet verkligen problemet? Bostaden och vad ett hem är måste omvärderas. Vår tolkning av problematiken och en möjlig lösning på denna är att byggnaden inte behöver vara statiskt fixerad vid en plats. Om bostaden är flyttbar separeras den ekonomiska/fysiska kontexten från bostaden. Detta ändrar spelreglerna för svensk bostadsmarknad. I förlängningen ges en möjlighet till landsbygdens fortlevnad. Gnistan är en flexibel och föränderlig bostad som går att flytta. Den tar stor hänsyn till den rådande omgivningen och lånar ödmjukt sin plats på bestämd eller obestämd tid. Och det är just detta som gör den modern och på alla plan hållbar. Gnistan är ett försök att få landsbygden tillgänglig för fler människor med ett nytt, ärligt grepp. För vi tror inte bara det handlar om att bygga hus 50, 100 eller 300 meter från strandlinjen. Vi tror att det i grunden handlar om att ge människor chansen att våga prova. Ibland behövs inte mer än en Gnista för att något skall ta fart. Årjäng, situationsplan 1:400 Ibland behövs bara en liten Gnista - 1

2 Gnistan LARGE Här illustreras Gnistan LARGE, en bostad på 220 kvm i två plan som antingen kan hysa en större familj ett delas upp i två mindre hushåll på vardera plan. Huset ligger på tomtens naturliga platå med en fantastisk utblick sjön Lelång. Huset placeras i närhet med övrig bebyggelse och påverkar inte strandområde. På så sätt bibehålls allmänhetens tillgänglighet till stranden. Perspektiv, Bengtsfors kommun - Kvarnviken 1:53 Ett rutnät Spelregler för Gnistans placering och utbredning på mark En kärnmodul Mittpunkten i Gnistan likt eldstaden i en Dalslandsstuga Förvaring Förvaring För att ta tillvara på kontextens terräng, dess omgivning och solförhållanden i gestaltningen appliceras ett finmaskigt rutnät med dimensionen 300x300 mm ovanpå kontexten. Rutnät som exakt följer terrängens konturer blir ett skisspapper som ger ramar för byggnaden. Kärnmodulen är en prefabricerad kärna som inrymmer alla de tekniska installationerna som badrum, tvätt, kök, vindfång/entré. Dessutom infattar modulen kommunikation i både vertikal och horisontell riktning. Toalett, passage och tvätt 300x300 är ett utmärk grundmått att utgå från vid byggnation då; - Svensk standards mått är alltsomoftast delbar med , 600 och 1200 mm är vanliga längder inom byggsektorn. - Ett rutnät ger tydliga avgränsningar i form av 90-gradiga vinklar, som i sin tur skapar möjligheter för att utveckla god design. Utifrån givna ekonomiska byggkostnader blir varje ruta på 0,09 kvm värd 630 kr. Detta ger ett kvadratmeterpris på 7000 kr. (Gäller för all yta utom kök och badrum som har ett högre kvadratmeterpris och är en konstant.) Fotavtrycket ger den totala byggnadskostnaden. 1 ruta = 630 kr* 1 kvm = 7000 kr* *exkl kärnmodul Kärnmodulen är kärnan i Gnistan då alla övriga rum kan placeras runtom denna våtoch teknikdel. Måtten för modulen är mm på längden, bredden är mm och mm på höjden vilket gör att den får plats på en lastbil i ett helt stycke, dvs flyttas utan specialtransport. Likt eldstaden var den absoluta mittpunkten på en dalslandsstuga / enkelstuga har vår istallationstäta modul samma funktion. Kostnaden för kärnmodulen är en konstant i alla Gnistor med ett kvadratmeterpris på kr, vilket blir en total kostnad på 1,2 miljoner kr. Med en total byggnadskalkyl på 2 miljoner kr kan ytterligare 114 kvm rum läggas till. Entré Kärnmodulen i 3D-perspektiv Kärnmodulen i plan Trappa eller arbetsplats? Valet är ditt! Kök / matplats Bad / tvätt Stort kök Passage / arbetsplats / plats för trappa Toalett, passage och tvätt Entré/vindfång Ibland behövs bara en liten Gnista - 2

3 Gnistan MEDIUM Här illustreras Gnistan MEDIUM, en byggnad på 111 kvm i ett plan som med tiden och förändrade behov har byggts om från en Gnistan SMALL. Uteplatsen har byggts in och gett plats för ytterligare ett stort sovrum och en matplats. Här kan nu 3-4 personer bo. Gnistan SMALL 82 kvm A Plan Sektion A-A 1:100 Gnistan LARGE 220 kvm Gnistan MEDIUM 111 kvm ÅSEN*POL*1021 B B A Perspektiv, Mellerud kommun - Upperud 9:10 Plan Sektion B-B 1:100 Plan 1 Sektion - 1:100 Gnistan VAD-DU-VILL? Utöver byggnadens fasta kärnmodul kan Gnistan utformas fritt efter brukarens önskemål och den fysiska kontexten. Både rum och ytterligare våningar kan läggas till. Plan 2 Gnistan är inte bara ett hus utan ett koncept som utifrån beställarens budget och behov samt den givna kontexten ger den slutgiltiga formen. De flexibla måtten och generella planlösningarna gör att bostaden är föränderlig och således hållbar över tid. Med Gnistan finns möjlighet att både växa, krympa och flytta med din bostad. Gnistan kan bli vad du vill! Ibland behövs bara en liten Gnista - 3

4 Gnistan SMALL Här illustreras återigen Gnistan SMALL fast i grupp. Byggnaderna samlas kring befintlig infrastruktur och blickar alla ut mot sjön Lilla Le. Husen ligger ödmjukt placerade i terrängen och för att inte skärma av natur och strandlinje för närliggande bebyggelse. Perspektiv, Dals-Ed kommun - Äng 1:10 Gnistan SMALL 82 kvm Plan 1:100 Plananalyser Material & uppbyggnad Den övergripande idén är att bostaden ska kunna tillgodose olika bostadsbehov över tid. Tanken är öppna generella ytor som avgränsas av olika funktioner. Bränt trä Fasad åt väst 1: Situationsplan 1: Funktioner Kommunikation Gnistan SMALL är den minsta bostaden med goda bostadskvaliteter. Utifrån den kan rum och våningsplan adderas. Att använda bränt trä som fasadmaterial är en traditionell metod för att göra träet mer motståndskraftigt mot röta, skadedjur och eld. Det skapar en mycket hållbar fasad som inte behöver underhållas. Den förkolnade ytan skiftar i mörka toner och träets naturliga fibrer lyser igenom och ger byggnaden sitt speciella karaktär. Fasad åt norr 1:100 Fasad åt söder 1:100 Huset vilar på en grundkonstruktion av plintar som gör minimal åverkan på marken under. Byggnaden lånar sin plats i naturen, på bestämd eller obestämd tid. Gnistan SMALL på 82 kvm har en totalkostnad på ca 1,7 miljoner kr. För 2 miljoner kr kan man bygga en bostad på ca 114 kvm. Slutna och öppna ytor Siktlinjer Gnistan är självklart uppbyggd enligt passivhusteknik och eftersom vi är i Sverige helt byggd i trä. Allt annat känns ålderdomligt Fasad åt öster 1:100 Ibland behövs bara en liten Gnista - 4

5 Sammanfattning Den traditionella Dalslandsstugan ville stoltsera med välstånd och framgång, en tro på att framtiden var ljus. Gnistan visar en ödmjukhet inför vad som komma skall, en visshet om ovissheten. Att vi inte har möjlighet att styra över konjunkturer, trender eller andra oförutsägbara händelser. Gnistan är föränderlig, flexibel och flyttbar. Den lånar ödmjukt en plats att stå på utan att göra alltför mycket avtryck. Den testar försiktigt terrängen, den vågar prova. Landsbygden kan fortleva utan den urbana staden medan det är en omöjlighet för staden att överleva utan en levande landsort och de förnödenheter den tillhandahåller. Människor måste ges en ärlig chans att våga flytta till landsbygden. Ibland behövs bara en liten Gnista! Perspektiv, Vänersborg kommun - Hopperud 1:12 Gnistan LARGE (modifierad) Här illustreras en variant på Gnistan LARGE på 190 kvm med indragen andra våning som ger en takterrass. Här uppifrån får du utblick över hustaken till sjön Vänern. Här kan 6-7 personer bo. Ibland behövs bara en liten Gnista - 5

KOMPLEMENT. Kvarnviken

KOMPLEMENT. Kvarnviken KOMPLEMENT Varlig förtätning förenar landskapet Komplement är ett modernt, koncentrerat boende som tar fasta på de naturgivna förutsättningar som finns. Genom en varlig placering återinförs komplementbyggnadens

Läs mer

Core. 56 ton CO2. 2 Mkr. Sprängskiss Möjlighet till avstyckning. Kvarnviken, Bengtsfors Situationsplan Skala 1:400 Core

Core. 56 ton CO2. 2 Mkr. Sprängskiss Möjlighet till avstyckning. Kvarnviken, Bengtsfors Situationsplan Skala 1:400 Core 2 Mkr I rapporterna Jobb på Sveriges landsbygder av Miklo och Målgruppsanalys av Ungdomsbarometern gjorda för jordbruksverket beskrivs vilka som kan tänka sig flytta från storstäderna ut på landet. Bilden

Läs mer

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE Okidoki arkitekter och Vallastaden i Linköping Få arkitekter är idag även byggherrar i Sverige. I den här kursen har vi lärt oss att det är så på grund av den kulturella inställningen,

Läs mer

Arbetsprocessen i Revit En studie av arbetsprocessen i Revit Architecture vid skapande av förslag över ett nytt bostadsområde i Varberg

Arbetsprocessen i Revit En studie av arbetsprocessen i Revit Architecture vid skapande av förslag över ett nytt bostadsområde i Varberg Arbetsprocessen i Revit En studie av arbetsprocessen i Revit Architecture vid skapande av förslag över ett nytt bostadsområde i Varberg RONIA SPIIK EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Läs mer

Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden.

Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden. Viktigt att tänka på när du ska upphandla olika typer av modulbyggnader Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden. Vänd dig till Flexator om du vill... leasa över längre tid kunna påverka utformningen

Läs mer

UNGBO 12:s MARKANVISNINGSTÄVLING MED UNGDOMSTOUCH SORGENFRI

UNGBO 12:s MARKANVISNINGSTÄVLING MED UNGDOMSTOUCH SORGENFRI 2012 12 01 UNGBO 12:s MARKANVISNINGSTÄVLING MED UNGDOMSTOUCH SORGENFRI Innehåll 1. Tankar och ambitioner för projektet samt byggnadens karaktär och roll i området. 2. Genomtänkta konstruktioner för compact

Läs mer

Vi tror på en struktur som är programmerad för möten i vardagen, så att människor faktiskt träffas på riktigt.

Vi tror på en struktur som är programmerad för möten i vardagen, så att människor faktiskt träffas på riktigt. i tror på en struktur som är programmerad för möten i vardagen, så att människor faktiskt träffas på riktigt. Gröna gårdar och entrebalkonger ger liv. Gårdsmiljö norra kvarteret. MARKANISNING GULDMYNTSGATAN

Läs mer

SKÖVDES 1950-TALSVILLOR

SKÖVDES 1950-TALSVILLOR SKÖVDES 1950-TALSVILLOR KÄLLEGÅRDEN sydöstra ÖSTERMALM Billingesluttningen BLÅBÄRS- OCH LINGONSTIGEN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Syfte Stadskarta med områdena markerade Historik Skövde

Läs mer

PLANVARIATIONER DALSLANDSSTUGAN: ROBUST KOMPAKT FÖRÄNDERLIG ÖVER TID ADDERBAR IKONISK 4 ROK 5 ROK 5 ROK 6 ROK 7 ROK 8 ROK 9 ROK 9 ROK 145 KVM BOA

PLANVARIATIONER DALSLANDSSTUGAN: ROBUST KOMPAKT FÖRÄNDERLIG ÖVER TID ADDERBAR IKONISK 4 ROK 5 ROK 5 ROK 6 ROK 7 ROK 8 ROK 9 ROK 9 ROK 145 KVM BOA AVSTAMP Förslaget har givetvis den traditionella Dalslandsstugan som utgångspunkt, uppbyggd av en modulär grundstruktur som inte har råd att vara vare sig pompöst symmetrisk eller utformad med överytor.

Läs mer

Attraktivt boende i Avesta kommun

Attraktivt boende i Avesta kommun Datum Diarienummer Attraktivt boende i Avesta kommun Inledning Projekt Attraktivt boende är ett delprojekt inom fokusområde 3 i projektet Avesta 2020. Det övergripande syftet med detta projekt är att Avesta

Läs mer

Trädgårdsrådgivning via kataloghusföretag

Trädgårdsrådgivning via kataloghusföretag Trädgårdsrådgivningvia kataloghusföretag enundersökningomefterfråganoch metodipraktiken Kristina Nygren Gardenconsultingtroughprefabhousecompanies aresearchinmarket andmethodinreality Självständigt arbete

Läs mer

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016 AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016 2 AFFÄRSPLAN 2012 2016 Varför e affärsplan? Många affärsplaner tenderar att bli hyllvärmare. Eller så blir de så operativa att de mer liknar årets att-göra-lista. Vår

Läs mer

KONCEPTET BOKLOK BAKGRUNDSFAKTA SEPTEMBER 2008. Ewa Magnusson, BoKlok AB 2008-09-29. 1 (7)

KONCEPTET BOKLOK BAKGRUNDSFAKTA SEPTEMBER 2008. Ewa Magnusson, BoKlok AB 2008-09-29. 1 (7) KONCEPTET BOKLOK BAKGRUNDSFAKTA SEPTEMBER 2008 Ewa Magnusson, BoKlok AB 2008-09-29. 1 (7) 1 BoKlok konceptet Idéen om ett bättre boende till en lägre kostnad startade 1996. Lägenhetsproduktionen stod mer

Läs mer

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02 Kommunanalys Del 2 Höganäs Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte och bakgrund... 3 Metod... 3 Analys av kommunval...

Läs mer

Kandidatexamensuppsats. Morgondagens kök. En föränderlig yta

Kandidatexamensuppsats. Morgondagens kök. En föränderlig yta Kandidatexamensuppsats Morgondagens kök En föränderlig yta Innehållsförteckning Inledning Bakgrund Projektidé Syfte Tillvägagångssätt Research Kökets historia Ursprung Förändring Studier Standarder Compact

Läs mer

Välkommen till Faluhus

Välkommen till Faluhus Moderna hem 2 Välkommen till Faluhus Faluhus Varför Faluhus? 2 Innehåll 3 VD 5 Originalet - då 6 Originalet - nu 7 Arkitekter 8 Modellserien Saltsjöbaden 14 Del 1: ArkitektFlexibel 13 Vinkelhus 20 1-planshus

Läs mer

Bostadsbyggnadsprogram

Bostadsbyggnadsprogram Program antaget av Dnr SPN-168/2005 263 Kommunfullmäktige 2007-04-23 Bostadsbyggnadsprogram 2007 för Norrköpings kommun 2(14) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Inledning... 4 3 Mål och strategier

Läs mer

Staket, spaljéer, murar och plank

Staket, spaljéer, murar och plank Staket, spaljéer, murar och plank Vägledning och inspiration... Ett insynsskydd i direkt anslutning till sin uteplats är ofta bra alternativ. Den mest privata delen av tomten skyddas på så sätt från insyn.

Läs mer

Tavla 1. Interiör i en basmodul.

Tavla 1. Interiör i en basmodul. Koncept Eftersom den nya dalslandsstugan måste vara anpassbar till olika tomter samt vara flexibel för att akommodera olika funktioner är det inte ett specifikt singulärt typhus som ska konciperas, utan

Läs mer

www.m.lst.se BOSTADENS INRE VÄRDEN

www.m.lst.se BOSTADENS INRE VÄRDEN www.m.lst.se BOSTADENS INRE VÄRDEN Titel: Utgiven av: Bostadens Inre Värden Länsstyrelsen i Skåne län Författare: Ola Nylander s 13-19 Redaktör: Beställningsadress: Layout: Tryck: Louise Andersson Länsstyrelsen

Läs mer

Så vill vi bo! Påkostat kök. Vitt, vitt, vitt! Stor balkong eller uteplats

Så vill vi bo! Påkostat kök. Vitt, vitt, vitt! Stor balkong eller uteplats Så vill vi bo! Påkostat kök Vitt, vitt, vitt! Stor balkong eller uteplats En attitydundersökning genomförd av Svensk Nyproduktion våren 2015 Svensk Nyproduktion har genomfört en panelundersökning med svar

Läs mer

Bygga på landsbygden och i byar

Bygga på landsbygden och i byar Bygga på landsbygden och i byar Utgiven av byggnadsnämnderna i norra och västra Dalarna Inledning Norra och västra Dalarna, dvs kommunerna Älvdalen, Orsa, Mora, Rättvik, Leksand, Malung, Vansbro och Gagnef

Läs mer

MELLAN HIMMEL OCH VATTEN - ett flexibelt boende i samklang med naturen

MELLAN HIMMEL OCH VATTEN - ett flexibelt boende i samklang med naturen Hemmet idag måste kunna erbjuda ett flexibelt boende för en modern och hållbar livsstil samtidigt som det harmonierar med omgivningen. Detta ställer nya krav på material och arkitektonisk utformning. Dalslandsstugan

Läs mer

Kärnfullt. Känslan av ett Kärnhem Livskvalitet och boglädje på liten yta. Så tänker inredningsarkitekten

Kärnfullt. Känslan av ett Kärnhem Livskvalitet och boglädje på liten yta. Så tänker inredningsarkitekten Kärnfullt e t t m a g a s i n f r å n k ä r n h e m n r 1 09 Känslan av ett Kärnhem Livskvalitet och boglädje på liten yta Så tänker inredningsarkitekten Välkommen att inspireras Välkommen till oss på

Läs mer

»Storstad Linköping. Djurgårdens centrum Kommentarer på gestaltningsförslag. Robin Andersson Storstad Linköping

»Storstad Linköping. Djurgårdens centrum Kommentarer på gestaltningsförslag. Robin Andersson Storstad Linköping »Storstad Linköping Djurgårdens centrum Kommentarer på gestaltningsförslag Robin Andersson Storstad Linköping Innehåll Bakgrund... 2 Konceptet Djurgården... 3 Djurgårdens centrum... 4 Förslag... 5 Thorbjörnsson

Läs mer

Utveckling av Höggeröds fritidshus En fråga om bevarande och modernisering EMMA HALLBERG SANDRA SCHLEEH EXAMENSARBETE

Utveckling av Höggeröds fritidshus En fråga om bevarande och modernisering EMMA HALLBERG SANDRA SCHLEEH EXAMENSARBETE Utveckling av Höggeröds fritidshus En fråga om bevarande och modernisering EMMA HALLBERG SANDRA SCHLEEH EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

ÄLDRES BOENDE I TROLLHÄTTAN TILLGÄNGLIGHET, TRYGGHET, SERVICE OCH GEMENSKAP

ÄLDRES BOENDE I TROLLHÄTTAN TILLGÄNGLIGHET, TRYGGHET, SERVICE OCH GEMENSKAP ÄLDRES BOENDE I TROLLHÄTTAN TILLGÄNGLIGHET, TRYGGHET, SERVICE OCH GEMENSKAP Slutrapport från förstudie 2011/2012 Denna studie har genomförts med stöd från Hjälpmedelsinstitutet inom ramen Bo Bra på Äldre

Läs mer

LÄGG TILL - I ÅRSTA HAVSBAD 2006.04.21

LÄGG TILL - I ÅRSTA HAVSBAD 2006.04.21 LÄGG TILL - I ÅRSTA HAVSBAD G E S T A L T N I N G S P R O G R A M 2006.04.21 1 3 Årsta havsbad är en unik företeelse såväl nationellt som internationellt. Det är landets första anlagda fritidsby helt på

Läs mer

BYGGA PÅ LANDET Information och råd till dig som vill bygga i Sveriges vackraste landskapsmiljö

BYGGA PÅ LANDET Information och råd till dig som vill bygga i Sveriges vackraste landskapsmiljö BYGGA PÅ LANDET Information och råd till dig som vill bygga i Sveriges vackraste landskapsmiljö SAMHÄLLSBYGGNAD Bygga på landet 1 Välkommen att bygga, bo och leva i Kungälv! Vad roligt att du är intresserad

Läs mer

EXAMENSARBETE. Det moderna Torpet. En studie i ombyggnation av äldre byggnader. Marcus Tynnhammar 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Det moderna Torpet. En studie i ombyggnation av äldre byggnader. Marcus Tynnhammar 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Det moderna Torpet En studie i ombyggnation av äldre byggnader Marcus Tynnhammar 2014 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer