Fler jobb färre i bidrag. Näringslivsutveckling i områden med hög arbetslöshet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler jobb färre i bidrag. Näringslivsutveckling i områden med hög arbetslöshet"

Transkript

1 Fler jobb färre i bidrag Näringslivsutveckling i områden med hög arbetslöshet

2 Uppdrag till (s)-arbetsgrupp Främja näringsliv, öka ekonomisk aktivitet och stärka sysselsättningen i områden med hög arbetslöshet. Förslag som väntas ha större effekt där arbetslösheten är som högst. Komplement till tidigare förslag för nyanlända liksom övrig socialdemokratisk välfärdspolitik. Luciano Astudillo, ordförande Anna Johansson, Göteborg Lars Johansson, Näringsutskottet Veronica Palm, Civilutskottet Andreas Schönström, Malmö Maria Bergendahl-Gerholm, sekreterare

3 Utanförskap 2009 i 38 ekonomiskt utsatta områden (riket inom parentes) Andel förvärvsarbetande män: 54,0 (76,2) kvinnor: 46,8 (73,1) Andel arbetslösa: 13,4 ( 7,3) andel långtidsarbetslösa: 3,8 ( 1,7) Andel långvarigt försörjningsstöd: 4,6 ( 0,9) Andel som varken arbetar eller studerar år: 40,6 (19,8) källa: SCB och riksdagens utredningstjänst

4 Möjlighet till ökade skatteinkomster personer år i LUA-områden idag Vid en sysselsättningsgrad lika hög som i riket: Skatteintäkterna till kommun och landsting ökar med ca 4,6 miljarder. Skatteintäkterna till staten (arbetsgivaravgifter) ökar med ca 4,6 miljarder (varav 1,5 miljarder till ålderspensionssystemet). källa: SCB och riksdagens utredningstjänst

5 Utgångspunkter för våra förslag Generella i sin karaktär - inte branschspecifika, geografiskt avgränsade eller riktade till vissa grupper utifrån ursprung. Bidra till att det skapas nya jobb i Sverige. Bidra till konkurrensneutralitet och värna likabehandling. Utnyttja specifika möjligheter som finns att alstra ekonomisk aktivitet i berörda områden via sociala investeringar. Vara förenliga med avtalsenliga löner och bidra till bra arbetsvillkor. Öka drivkrafterna att gå från försörjningsstöd till arbete.

6 Fler jobb (1 och 2) Område: Riskkapitalförsörjning och kompetensförsörjning. Förslag: Möjlighet till uppskjutande av reavinstskatt vid återinvestering i onoterade företag enligt samma modell som vid köp och försäljning av fastigheter. Nye delägaren kan bidra med råd etc. och har ett intresse av detta. Genom värdetillväxt får staten i slutändan reavinst på större belopp genom värdetillväxt. Lånefacilitet med statsgaranti för onoterade företag genom bankerna. Bankerna kan expandera lån utan att öka sin riskexponering. Företag utan säkerheter men med goda affärsidéer kan få lån. Administrativt effektivt och billigt för staten.

7 Fler jobb (3) Område: Begränsade exportmöjligheter för småföretag. Förslag: Etablering av nya internationella handelscenter i våra tre storstadsregioner genom förstärkning och omdisposition av statens resurser till Exportrådet. Rådgivning, service och stöd till företagare som vill öka sin handel med utlandet för att bl.a. kunna utnyttja komparativa fördelar inom språk, affärskultur, lokal branschkunskap etc.

8 Färre i bidrag (1) Område: Drygt 40% av personer med försörjningsstöd är enbart arbetslösa. Förslag: Tillfälligt anställningsstöd riktat till individ i samband med avräkning av försörjningsstöd mot arbetsinkomst. Under förslagsvis 6 månader bör individen få ekonomisk nytta av arbetet via ett särskilt skatteavdrag/skattekredit.

9 Mer om det tillfälliga anställningsstödet Motiv: Idag finns en 100% marginaleffekt för den som börjar arbeta då försörjningsstödet avräknas fullt ut mot arbetsinkomster (jobbskatteavdraget ingen effekt här). Stor risk för inlåsning i bidragsberoende vid små inkomstökningar, särskilt för familjer med fler barn. Om skatteavdrag/kredit medges med viss andel av bruttoinkomsten (20-30%) ökar drivkraften för individen att arbeta upp inkomst över socialbidragsnorm under tid med stöd.

10 Färre i bidrag (2-4) Aktivt statligt stöd via AF till personer beroende av försörjningsstöd som står till arbetsmarknadens förfogande. Många hänvisas idag till socialkontoret. Staten ska stimulera nya samarbetsformer/partnerskap mellan kommun, näringsliv och högskola som kan utveckla nya kommersiellt bärkraftiga idéer. Statligt stöd till kommunala plusjobb med avtalsenlig lön och vissa möjligheter till komplettering av gymnasieutbildning, typ Malmö-modellen.

11 Grön upprustning (1) Område: Stora underhållsbehov i miljonprogrammet där de boende har låga disponibla inkomster. Stora möjligheter till energieffektivisering. Förslag: Garantimodell för upprustning och omställning av flerfamiljshus. Innebär: Staten får garantera lån för upprustning inom en ram på totalt 20 miljarder kronor. Täcker c a lägenheter eller ca 30 bostadsområden. Staten garanterar låntagarens betalningsskyldighet gentemot långivaren på vissa villkor, ex. krav på energieffektivisering. Staten tar ut s.k. garantiavgift för detta av fastighetsägaren (riskrelaterad). Staten subventionerar dessa avgifter i särskilt utsatta områden, ram 500 miljoner kronor. Boende garanteras inflytande över renoveringen.

12 Mer om garantimodellen Motiv för statligt engagemang och medfinansiering: Ägare kan ha kortsiktigt perspektiv och vara tveksamma till ägarinsatser. Potentiella långivare kan övervärdera risker. Investeringar i energieffektivisering kan bli svårt att få företagsekonomiskt lönsamma. De boende kan ha svårt att betala de hyror som krävs vid lånefinansiering av stora renoveringar. Risk för betydande kapitalförstöring i områden med stora behov av bostäder.

13 Grön upprustning (2 och 3) Utreda möjligheter till vitesföreläggande i bostadsförvaltningslagen (1977:792). Idag finns möjlighet att göra förvaltningsålägganden om bristerna är av mindre allvarligt slag. Tvångsförvaltning kan var svårt att verkställa om det saknas lämplig och/eller villig tvångsförvaltare. Pröva olika modeller i syfte att öka blandningen av upplåtelseformer i miljonprogramområden med stor dominans av hyresrätter. Stabilare boendemiljöer om fler med arbete väljer att bo kvar.

14

Fler jobb färre i bidrag

Fler jobb färre i bidrag Socialdemokraterna Stockholm 2011-06-30 Fler jobb färre i bidrag Näringslivsutveckling i områden med hög arbetslöshet 2 (55) 3 (55) Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 6 1. Inledning, syfte

Läs mer

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008 + Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen 19 december 2008 Titel: Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen Utgiven av:

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Bostadspolitisk rapport

Bostadspolitisk rapport 2008-08-28 Bostadspolitisk rapport En boendepolitik för social sammanhållning och en bättre miljö Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Innehållsförteckning Ökande klyftor 3 Klasspolitik och ensidiga marknadslösningar

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-26 Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning Förord... 3 Bostadssektorns betydelse för en hållbar framtid... 6 Bostadssektorns

Läs mer

Hållbar ombyggnad enda vägen framåt

Hållbar ombyggnad enda vägen framåt Hållbar ombyggnad enda vägen framåt 1 Innehåll Hållbar ombyggnad enda vägen framåt 3 Konsekvenser av ombyggnader 6 Ekonomiska förutsättningar och orättvisor 9 Helhetssyn en förutsättning för hållbarhet

Läs mer

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb Framtidskontrakt för Värmdös jobb 2014-2018 Jobben först Det går bra för många i Värmdö. Många får en allt bättre ekonomi beroende på en god reallöneutveckling och växande kapitaltillgångar. Samtidigt

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Remissvar från Almi Företagspartner avseende betänkande av utredningen om nystartszoner SOU 2012:50 2012-11-12

Remissvar från Almi Företagspartner avseende betänkande av utredningen om nystartszoner SOU 2012:50 2012-11-12 Remissvar från Almi Företagspartner avseende betänkande av utredningen om nystartszoner SOU 2012:50 2012-11-12 Er ref: Fi2012/2904 Vår ref: Marie Ahlgren Innehåll 1 Bakgrund och utredningens uppdrag...

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

SÅ KAN BRUKSORTERNA BLOMSTRA. sänkta. jobbpaket. arbetsgivar- för fler. avgifter. företag. förstärkt. investeraravdrag. lärlingsutbildning

SÅ KAN BRUKSORTERNA BLOMSTRA. sänkta. jobbpaket. arbetsgivar- för fler. avgifter. företag. förstärkt. investeraravdrag. lärlingsutbildning SÅ KAN BRUKSORTERNA BLOMSTRA jobbpaket för fler sänkta förstärkt investeraravdrag arbetsgivar- avgifter företag lärlingsutbildning SÅ KAN BRUKSORTERNA BLOMSTRA PROBLEMBILD Trots en stark ekonomisk utveckling

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Jobb, kunskap och fler händer i äldreomsorgen

Jobb, kunskap och fler händer i äldreomsorgen Jobb, kunskap och fler händer i äldreomsorgen Socialdemokaternas förslag till budget för Linköpings kommun 2013-2014. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET 1 Lena Micko, gruppledare Socialdemokraterna. Möjligheterna

Läs mer

SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008

SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008 2006-09-14 Socialdepartementet SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008 2 Innehållsförteckning 1. Gemensam strategi för social trygghet och social delaktighet... 4

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010.

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010. Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur.

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp D Skattepolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp D Skattepolitik Motioner och utlåtanden Grupp D Skattepolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll DX01 Partidistriktsmotion Skattepolitik för välfärd, jobb och rättvisa... 5 D02

Läs mer

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats Jobbkongressen 2009 Häfte D Investera i möjligheter och framtidstro Låt ungdomsgenerationen ta plats Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Ett modernt studiestöd

Ett modernt studiestöd Ett modernt studiestöd - Förslag till förändringar i studiestödssystemet oktober 2008 Centerpartiets framtidsdialog för frihet, medmänsklighet och framtidstro Förord Många människor har fått det bättre

Läs mer

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen.

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Norrlandsfondens sammanfattande

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Tillväxt och arbete åt fler. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Tillväxt och arbete åt fler. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Tillväxt och arbete åt fler Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Tillväxt och arbete åt fler Den fria ekonomin Det övergripande målet för moderat

Läs mer

Bostadspolitik i Haninge 2010

Bostadspolitik i Haninge 2010 Socialdemokraterna Haninge Haninge 2010-07-02 Bostadspolitik i Haninge 2010 (S)-märkt bostadsstrategi Socialdemokraterna i Haninge Handenterminalen 3, Plan 8 136 40 Handen T: 08 745 40 74 www.sap.se/haninge

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen December 2012 Unionens förslag för att möta de ökade varslen 1 Sammanfattning av Unionens förslag Staten måste stimulera efterfrågan Se över om infrastruktursatsningar kan tidigareläggas Inför ett tillfälligt

Läs mer

Lång dags färd mot jobb

Lång dags färd mot jobb ETT SAMARBETE MELLAN KOMMUNAL OCH HYRESGÄSTFÖRENINGEN Lång dags färd mot jobb Hur matchar vi arbetstagare, bostäder och arbetsplatser för framtidens välfärd? ETT SAMARBETE MELLAN KOMMUNAL OCH HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Läs mer