Förebyggande samverkan ger bättre skolresultat för barn i familjehem. Rikard Tordön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förebyggande samverkan ger bättre skolresultat för barn i familjehem. Rikard Tordön"

Transkript

1 Förebyggande samverkan ger bättre skolresultat för barn i familjehem Rikard Tordön Nationell samordnare Skolfam Psykolog i Skolfam 2, Norrköping

2 Vad är Skolfam? Skolsatsning inom Familjehemsvården, som syftar till att stärka förutsättningarna för goda skolresultat hos familjehemsplacerade barn Ett arbete i ett nätverk av 17 svenska kommuner och Stiftelsen Allmänna Barnhuset Utvecklat i Helsingborg 2005 med forskarstöd av professor Bo Vinnerljung och lektor Eva Tideman Metodisk kartläggning och uppföljning baserat på normerade instrument

3 Utanförskap i Sverige Varje år börjar sexåringar skolan i Sverige av dem hamnar utanför samhället senare i livet Placerade barn har 5-10 gånger högre risk att tillhöra dessa Det kostar 216 miljarder kronor, varav 73 miljarder kronor är kommunens kostnader förutom det mänskliga lidandet Källa: Utanförskapets pris, Skandia: Idéer för livet

4 Varför behövs Skolfam? Forskning (Social Rapport 2010) visar att familjehemsplacerade barn utgör en riskgrupp Låga betyg Risk Ratio = 2,7 Justerat för IK RR = 1,5 Högst grundskola Risk Ratio = 3,4 Justerat för IK RR = 1,9 Inskriven på Högskola Risk Ratio = 0,2 Justerat för IK RR = 0,5

5 Varför behövs Skolfam? Självmord Risk Ratio = 6,4 försök = 6,2 Totalstudie, alla födda i Sverige N = Normalpopulation vs barn i långvarig familjehemsvård (LSS exkluderade) Missbruk Alkohol RR 4,8 Narkotika RR 6,8 Kriminalitet Risk Ratio = 7,5 Bidragsberoende Risk Ratio = 9,7 Att vara i långvarig familjehemsvård: Tyvärr en av de starkaste riskfaktorer som studerats! * * [Därmed inte sagt att familjehemsvården är orsaken!]

6 Justerat för skolresultat (att inte höra till sämsta sjättedelen) Självmord Missbruk Kriminalitet RR 6,4 > 4,8 (25 %) försök 6,2 > 3,9 (37 %) Alkohol 4,8 > 2,7 (44 %) Narkotika 6,8 >3,6 (47 %) RR 7,5 > 3,8 (49 %) Bidrag 25 år RR 9,7 > 5,0 (48 %)

7 Underchanser halveras om skolan lyckas Inskriven på Högskola RR 0,2 > 0,4 Justerat för IK: RR 0,4 > 0,6

8 Målgrupp för Skolfam Barn i familjehem i förskoleklass - grundskola Prognos om långsiktig placering Inte i behov av stöd i form av högt individanpassad skolgång (särskola, aspergerklass, särskild undervisningsgrupp, svår språkstörning, institution, pågående utredning inom sjukvården)

9 Tre kontroversiella principer: Samverkan Över professionsgränser, över nämndgränser, ur flera budgetanslag. Stuprören utmanas! Prevention Vi arbetar med barn som inte nödvändigtvis har några aktuella behov, men tillhör en riskgrupp Mätbarhet Vi mäter och jämför resultat. Barnens resultat som motivation, våra resultat som samhällsföräldrar

10

11 Ett Skolfam-team Barnets Socialsekreterare Psykolog Familjehem Lärare Specialpedagog Vårdnadshavare (om möjligt)

12

13 Skolfam organisation nationellt Styrgrupp Skolfam (17+3 adj) Styrgruppens AU (7+3 adj) Nationell Samordnare (1) Allmänna Barnhuset Tjörn Helsingborg Landskrona Norrköping Falkenberg Skellefteå Uppsala Stenungsund Göteborg Lidköping Ronneby Katrineholm Nacka Malmö Stockholm Gävle Karlskrona

14

15 Vetenskaplig utvärdering FORUM för psykosocial hälsa gör effektutvärdering, 91 barn fördelade på 8 interventionskommuner och 9 kontrollkommuner. Klart sommaren I Danmark gör Det Nationale Forskningscenter for Velfaerd också en stor effektutvärdering med två interventionsgrupper och en kontrollgrupp. I Sverige finns hittills tre projektrapporter publicerade: Helsingborg, Norrköping och Gävle. Helsingborgs studie är publicerad i Adoption & Fostering Norrköpings accepterad för publikation i mars 2014.

16 Utredning Genomförande Utvärdering Uppföljning Arbetet med varje elev Intervjuer Uppföljning Tester Skolnärvaro Tester Konsultation Analys Provresultat Analys Fortbildning Återkoppling Betyg Återkoppling Framtidsplan Oro för eleven Skolfamplan

17 Kartläggningen i Skolfam Svenska: Olika aspekter av läsning och ordförståelse Matematik: Screening av alla förmågor i utvecklingen av matematikfärdigheter. Relation lärare-elev (ömsesidig självskattning) Intellektuell begåvning Känslomässig status Adaptiva färdigheter (kognitiva, sociala och praktiska vardagsfärdigheter )

18 Ett typiskt resultat efter utredning Psykologiska tester Pedagogiska tester IK ABAS-II Ordförståelse Matematik

19 Resultat från Norrköping Hur bra är det på en skala?

20 WISC-IV Index medelvärde Resultat från Norrköping N= * p < 0,05 *** p < 0,001 T-test av medelvärden, tvåsidigt, parvis ,5% + 5,1% + 8,5% + 6,4% + 8,4% 130 * * * * * * * * * ,14 101,29 97,76 102,71 96,33 88,81 89,14 94,86 91,71 99, VERBAL PERCEPTUELL ARBETSMINNE SNABBHET HELSKALA Test 1 Test 2

21 DLS och läskedjor ** p < 0, N=18 N=12 N=15 N=12 N=18 N= ,2% + 18,9% + 6,2% + 22,0% - 2,7% + 33,3% 7 i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. * * ,27 4,53 4,17 4,17 4,06 4,33 3 3,67 3,67 3,00 3,08 3,42 3, ORDFÖRST. LÄSHAST. RÄTTSTAVNING TECKENKEDJOR ORDKEDJ. MENINGSK. Test 1 Test 2

22 Stanine Magnes matematik ** p < 0, N= ,3% N= ,0% N= ,1% 7 * * ,11 4,43 4,27 3 3,20 2 2,10 2,65 1 UTAN AM-TRÄNING MED AM-TRÄNING TOTAL Test 1 Test 2

23 ABAS-II Generella Adaptiva Färdigheter N=21 + 4,9% i.s. N=20 + 6,7% i.s ,00 91,29 85,70 80, LÄRARBEDÖMNING FÖRÄLDRABEDÖMNING Test 1 Test 2

24 Kvalitativa lärdomar Omedelbar respons vid oro Arbetsminnesträning Våga starta om! Tillämpa uppställningar i matematik Kartläggningen i sig Läsning ger ökat läsintresse Personalen blir fokuserad och särskilt engagerad för just dessa barn Undvik onödiga förhandsbesked Glöm inte de högpresterande! Svårt att lyckas med alla barn

25 Fallbeskrivning omedelbar respons Greta kom till ny skola, nytt stadium och hem till mamma Överlämning, lugn höst Krismöte tre dagar efter lärares oro Avtal med Greta, uppföljning efter tre veckor Gretas fokus rätt, kamrater följer med Telefonuppföljningar, mejl Enbart positiva resultat vid utvärderande kartläggning Strålande slutbetyg åk 9 Mamma: Skolfam har brutit ett negativt socialt mönster över generationer

26 Fallbeskrivning arbeta förutsättningslöst Malin, åk 6, annat modersmål Utredning: Omfattande luckor på grundläggande nivå i matematik Omstart i matematik Utvärderande kartläggning visar att Malin är i nivå med sin årskurs Malin har minst lärt in 4 års matematik på två läsår Stipendium för skolans bästa slutbetyg åk 9, psykolog i glädjetårar

27 Referenslitteratur Cameron,C., Jackson, S., Hauari, H. & Hollingworth, K. (2012) Continuing educational participation among children in care in five countries: some issues of social class, Journal of Education Policy, 27:3, Jackson, S. & Cameron, C. (2012) Final report of the YiPPEE project: Young people from a public care background: pathways to further and higher education in five European countries. London University Institute of education. Thomas Coram Research Unit Jackson, S., Martin, P.Y. (1998). Surviving the care system: education and resilience. Journal of Adolescence 21: Kjellén, G. (2010). Att läsa är livsviktigt om familjehemsplacerade barns läsning och skolgång. Rapport från ett forskningsprojekt. Göteborgs universitet. Institutionen för socialt arbete. Stiftelsen Allmänna Barnhuset Socialstyrelsen (2010). Social rapport 2010 Tideman, E., Vinnerljung, B., Hintze, K. & Aldenius, A. (2011) Improving foster children s school achievements: Promising Results from a Swedish intensive study. Adoption and Fostering 35 pp Tordön, R., Axelsson, U., Nordin Rappestad, C., Windelhed, E., Wiman-Olsson, M. (2012) Projektrapport SkolFam 2. Stiftelsen Allmänna Barnhuset Vinnerljung, B., Öman, M., Gunnarson, T. (2005). Educational attainments of former child welfare clients a Swedish national cohort study. International Journal of Social Welfare 14:

Skolprojekt inom Familjehemsvården

Skolprojekt inom Familjehemsvården Skolprojekt inom Familjehemsvården Resultatrapport och projektbeskrivning Ett forskarstött samverkansarbete mellan Skol- och fritidsnämnden och Socialnämnden i Helsingborgs stad år 2005-2008 Sida 1 Produktion

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan 2012-02-24 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2011/117-610 Utbildningsnämnden Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Barn som anhöriga: hur går det i skolan?

Barn som anhöriga: hur går det i skolan? Barn som anhöriga: hur går det i skolan? Rapport 2 från projektet Barn som anhöriga från CHESS, Stockholms universitet/karolinska Institutet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Stockholms

Läs mer

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden?

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? En förstudie om beräkningar av kostnader och potentiella besparingar vid förebyggande insatser kring barn och unga i riskzon.

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Grundbok Barns behov i centrum (BBIC)

Grundbok Barns behov i centrum (BBIC) Grundbok Barns behov i centrum (BBIC) Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad

Läs mer

Pedagogisk överlämning med ungdomens behov i centrum

Pedagogisk överlämning med ungdomens behov i centrum Pedagogisk överlämning med ungdomens behov i centrum Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Malmö stad KONTAKT Annelie Larsson Förvaltningsdirektör SOCIALA RESURSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen av Agneta Nilsson ISBN 978-91-7559-027-1 Denna artikel fi nns att ladda ner på www.skolverket.se/elevhalsa Grafi

Läs mer

3/29/2011. Skola, lärande och psykisk hälsa. Några konstaterande. Målsättning med dagens seminarium

3/29/2011. Skola, lärande och psykisk hälsa. Några konstaterande. Målsättning med dagens seminarium Skola, lärande och psykisk hälsa Om orsakssambanden mellan skolprestation och psykisk hälsa Charli Eriksson 2011-03-29 1 2011-03-29 2 Målsättning med dagens seminarium Presentera ett aktuellt tema Berätta

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:3. Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox

FORSKNING I KORTHET 2014:3. Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox FORSKNING I KORTHET 2014:3 Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan This summary created by Skane Association of Local

Läs mer

I skolan behövs. flera perspektiv. på barnet

I skolan behövs. flera perspektiv. på barnet Del 3 Gunilla Guvå I en studie där elevhälsans professioner tillfrågades om vilken innebörd de gav begreppet elevhälsa var samtliga överens om att den i första hand innebar förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Värdet av en god uppväxt. Sociala investeringar för framtidens välfärd

Värdet av en god uppväxt. Sociala investeringar för framtidens välfärd Värdet av en god uppväxt Sociala investeringar för framtidens välfärd Värdet av en god uppväxt Sociala investeringar för framtidens välfärd Upplysningar om innehållet: Ing-Marie Wieselgren, ing-marie.wieselgren@skl.se

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Intervjuer för EU:s DETERMINE-projekt med företrädare för åtta kommuner: Malmö, Kristianstad, Växjö, Nynäshamn, Botkyrka, Örebro, Falun och Umeå

Läs mer

Studie av Sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder analys av behovet av stöd och vägledning

Studie av Sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder analys av behovet av stöd och vägledning Studie av Sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder analys av behovet av stöd och vägledning Malin Pettersson och Johan Szymanski Brandteknik och riskhantering Lund

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. BRÅ-rapport 2001:15

Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. BRÅ-rapport 2001:15 Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser BRÅ-rapport 2001:15 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar. Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar

Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar. Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar Erik Nordström, FoU-ledare, 2011 Innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Bakgrund...

Läs mer

Barns behov i centrum. Grundbok BBIC

Barns behov i centrum. Grundbok BBIC Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har

Läs mer