Riksdagens årsbok 2010/11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksdagens årsbok 2010/11"

Transkript

1 Riksdagens årsbok 2010/11

2 Riksdagens Årsbok 2010/11 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats eller från Riksdagens tryckeriexpedition Stockholm E-post: Telefon: Fax: Sveriges riksdag Webbplats Postadress Sveriges riksdag, Stockholm Besöksadresser Allmänhetens entré, Riksgatan 3 Riksdagsbiblioteket, Storkyrkobrinken 7 A Telefon Växel Frågor om riksdagen E-post

3 Riksdagens årsbok 2010/11

4 Riksdagens årsbok 2010/11 Redaktion: Riksdagsförvaltningens informationsenhet Text: Riksdagsförvaltningen svarar för texten där inget annat anges. Riksdagspartiernas kanslier har bidragit med texter om partierna. Utskottskanslierna har granskat riksdagsbesluten i korthet. Grafisk form och produktion: Riksdagsförvaltningens informationsenhet Tryck: Riksdagens interntryckeri ISSN: ISBN:

5 Förord Den 23 september 2010 gick svenska folket till val, och valdeltagandet var 84,5 procent. Valet medförde en rad förändringar i riksdagen. Nästan en tredjedel av riksdagsledamöterna byttes ut, och in trädde 115 nya ledamöter. Ett nytt riksdagsparti, Sverigedemokraterna, valdes in i riksdagen. Den första ti den efter valet ägnade ledamöterna främst åt att på bästa sätt komma in i riksdagsarbetet och dess rutiner. Även Riksdagsförvaltningen präglades av förnyelse. Vid det första sammanträdet i kammaren efter valet valdes Kathrin Flossing till ny riksdagsdirektör. Hon tog direkt itu med att utveckla en ny strategi för hur förvaltningen på bästa sätt ska stödja riksdagsledamöterna. Arbetsåret var intensivt. Det präglades också av en viss osäkerhet om resultatet vid omröstningar i kammaren eftersom allianspartierna förlorade sin majoritetsställning vid valet. Finanskrisen och sjukförsäkringen är frågor som tagit stort utrymme i debatten. Samtidigt har mediernas intresse ökat för riksdagen och dess arbete, vilket är positivt. Öppenhet och tillgänglighet går hand i hand med riksdagens demokratiska uppdrag. I april var det återigen dags att slå upp dörrarna för allmänheten i det populära evenemanget Öppet hus. För första gången kunde besökarna inta platserna i plenisalen och fråga ut riksdagsledamöterna, nästan som vid en vanlig frågestund med ledamöter och ministrar. Ungefär personer besökte riksdagen under dagen och fick träffa sina politiska representanter. Många passade på att följa med på guidade visningar. Under våren riktades blickarna mot upproren i Nordafrika och Mellanöstern. Många ledamöter följde engagerat utvecklingen i arabvärlden. Den första april röstade riksdagen ja till regeringens förslag om svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen. Debatterna i kammaren var välbevakade av medierna. Från året minns vi också de fruktansvärda händelserna i Norge den 22 juli Några dagar efter dåden höll riksdagen en tyst minut för att hedra offren. På den nationella sorgedagen en månad senare lämnade riksdagen en kondoleansbok till Norges parlament. De obegripliga dåden i Norge har berört oss djupt. De är en påminnelse om att aldrig kompromissa med den demokratiska värdegrund som det öppna samhället vilar på och inte heller med alla människors lika värde. Per Westerberg Foto: Melker Dahlstrand

6 Förkortningar som används i årsboken C FP KD M MP S SD V AU CU FiU FöU JuU KU KrU MJU NU SkU SfU SoU TU UbU UU UFöU EUN Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Moderata samlingspartiet Miljöpartiet de gröna Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet arbetsmarknadsutskottet civilutskottet finansutskottet försvarsutskottet justitieutskottet konstitutionsutskottet kulturutskottet miljö- och jordbruksutskottet näringsutskottet skatteutskottet socialförsäkringsutskottet socialutskottet trafikutskottet utbildningsutskottet utrikesutskottet sammansatta utrikes- och försvarsutskottet EU-nämnden EES EG ER EU JO KOM NR OSSE RB RFR RJ RRS RS SOU URF Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Europeiska gemenskapen Europarådet Europeiska unionen Justitieombudsmännen (Riksdagens ombudsmän) Dokument från EU-kommissionen Nordiska rådet organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Riksbanken Rapporter från riksdagen Riksbankens Jubileumsfond Riksrevisionens styrelse Riksdagsstyrelsen Statens offentliga utredningar Utredningar från Riksdagsförvaltningen

7 Innehåll Perspektiv på året som gått Makten åter i riksdagen...8 Riksdagspartiernas arbetsår Glimtar ur talmannens dagbok Arbetet i riksdagen Beslut i riksdagsstyrelsen Statens budget EU-frågorna i riksdagen Riksdagens internationella arbete Forskning en allt viktigare källa Siffror om val Debatter och beslut Debatter Öppna utfrågningar Siffror om kammarens arbete Beslut i korthet Hitta bland besluten

8 September Oktober November December Februari Januari Mars April Maj Juni Juli Augusti

9 Perspektiv på året som gått INNEHÅLL Röster i debatten Makten åter i riksdagen... 8 Riksdagspartiernas arbetsår...20 Glimtar ur talmannens dagbok...40

10 8 Röster i debatten riksdagens årsbok 2010/11 Makten åter i riksdagen Av Anita Kratz & Cecilia Garme Regeringen satt kvar efter valet 2010, men i minoritet. Därmed blev riksdagen på allvar den arena där politiken avgjordes. Med Sverigedemokraternas inträde uppstod dramatiska situationer, och omtumlande partiledarskiften förstärkte känslan av en ny tid. Men de största politiska utmaningarna var repriser från föregående år överraskningarna kom utifrån, som Libyenfrågan och ett krisande EU. Anita Kratz Cecilia Garme Foto: Leif Hansen Foto: miriam klyvare Valet 2010 ledde till ett nytt läge i riksdagen. Valresultatet innebar att de borgerliga allianspartierna kunde regera vidare men denna gång i minoritetsställning. Väljarna röstade också in ett nytt parti, Sverigedemokraterna, som blev det sjätte största med ett stöd på 5,7 procent. Deras 20 mandat gav dem en vågmästarroll i riksdagen. Ska man vara ärlig så var många lite skakade av att SD hade kommit in, säger Sven-Erik Österberg (S). Han berättar att Socialdemokraterna diskuterade vad det nya partiets inträde i riksdagen kunde betyda. Det gällde ju att visa respekt för demokratin, att i personliga möten behandla SD-ledamöterna korrekt. Vi var invalda på samma villkor. Men vi skulle inte gå in i diskussioner med dem, och om de anslöt sig till våra förslag så fick det vara så, fortsätter Sven-Erik Österberg. Dramatik i talmansvalet Redan måndagen den 4 oktober fick SD chans att visa att deras röster kunde avgöra. En talman skulle väljas. Regeringspartierna ville behålla Per Westerberg (M), men de rödgröna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslog Kent Härstedt (S). Sverigedemokraterna ville inte i förväg avslöja på vem de skulle lägga sina röster. Votering begärdes, med sluten omröstning. Det blev , fördel Per Westerberg (M). SD:s ledamöter valde alltså att stödja regeringspartiernas förslag. Två ledamöter från de rödgröna deltog inte i omröstningen. Till förste vice talman valdes med acklamation Susanne Eberstein (S). När det blev dags att välja andre vice talman höll SD sitt första anförande någonsin i riksdagen. Det blev Björn Söder som från talarstolen argumenterade för partikamraten Mikael Janson. Vi är Sveriges tredje politiska block, Sverigeblocket,

11 riksdagens årsbok 2010/11 Röster i debatten 9 FOTO: melker dahlstrand Ledamöterna köar i kammaren för att välja talman i oktober Regeringspartiernas Per Westerberg (M) ställdes mot de rödgrönas kandidat Kent Härstedt (S). Per Westerberg satt kvar med röstsiffrorna och bör ur rättviseperspektiv därför ges andre vicetalmansposten. Men ledamöterna valde Ulf Holm (MP). Ny regering nya statsråd Dagen efter talmansvalet var det dags för riksmötets öppnande. I riksdagens plenisal höll kungen tal, och statsminister Fredrik Reinfeldt läste upp regeringsförklaringen och informerade om namnen på statsråden, däribland flera nya. Den största överraskningen var Peter Norman (M) som lämnade sin vd-post i sjunde AP-fonden för en plats i regeringen som finansmarknadsminister. Övriga nya statsråd var Stefan Attefall (KD), Ulf Kristersson (M), Anna- Karin Hatt (C), Catharina Elmsäter-Svärd (M), Hillevi Engström (M) och Erik Ullenhag (FP). Ny i riksdagen Även riksdagen fick många nya ansikten. Av riksdagens 349 ledamöter var 106 nyinvalda. En av de nya, Saila Quicklund (M), var full av förväntan.

12 10 Röster i debatten riksdagens årsbok 2010/11 Första gången jag skulle votera kändes det väldigt stort, berättar hon. Tina Acketoft (FP), som valdes in 2002, har hunnit uppleva hur tre olika parlamentariska lägen påverkat riksdagsarbetet. Under hennes första mandatperiod ansågs det vara normalt att de borgerliga var i opposition. Efter valet 2006 blev det en borgerlig regering som dessutom fick majoritet i riksdagen. Men det ledde samtidigt till mindre inflytande för ledamöterna. Med 2010 års valresultat har Sverige återigen en minoritetsregering. Vi ledamöter sitter nu på betydligt mer makt, och ingen anser längre att vi är röstboskap. Det tog ett tag innan regeringen började förankra förslagen i riksdagen. När regeringen förlorade en del voteringar i kammaren kom de på att vi måste in tidigare i processen. Det blev ett mer livaktigt samarbete som alla tjänade på, fortsätter Tina Acketoft. Även en ny ledamot som Saila Quicklund (M) märkte att minoritetsställningen satte sina spår i riksdagsarbetet. FOTO: melker dahlstrand Det var trevande. Vi nya förstod att processerna gick långsammare, att det var mer komplicerat än tidigare. Johnny Skalin (SD) tyckte att det tog lång tid innan attityden från regeringens sida ändrades. Regeringen fick tidigt känna på att den inte har majoritet men verkade inte förstå det förrän i slutet av riksdagsåret. SD stödde för det mesta regeringens förslag. Av de 683 omröstningar som genomfördes under året förlorade regeringen 18. SD och den övriga oppositionen enades till exempel om en bantning av Regeringskansliet. De satte också stopp för fortsatt utförsäljning av statliga bolag som Vattenfall, Telia Sonera, SBAB och Posten Norden. Dessutom kritiserade alla oppositionspartierna kvaliteten på jobben i fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin. Och kritiken mot den ändrade sjukförsäkringen följde regeringen in i den nya mandatperioden. Ny rond om sjukförsäkringen Det var i februari 2010 som de nya reglerna på allvar prövades i verkligheten, när de första långtidssjukskrivna utförsäkrades och i stället fördes över till Arbetsförmedlingen. Det gällde framför allt sjuka och handikappade som inte kunnat jobba och därför inte hade en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Nu hänvisades de till socialbidrag. En storm av protester blåste upp. I regeringsförklaringen den 5 oktober 2010 lovade statsminister Fredrik Reinfeldt (M) att vara uppmärksam. Stora förändringar, likt sjukförsäkringsreformen, kan leda till att enskilda drabbas av orimliga och icke av- Beslutsprocessen blir långsammare och mer oförutsägbar när regeringen inte stöds av en majoritet i riksdagen. Men många ledamöter menar att de kommer in tidigare och att diskussionerna blir livligare.

13 riksdagens årsbok 2010/11 Röster i debatten 11 FOTO: björn larsson rosvall/scanpix FOTO: anders wiklund/scanpix Förändringarna i sjukförsäkringen väckte starka reaktioner. Här en manifestation i Göteborg inom det så kallade Påskuppropet som även drev en namninsamling i hela landet. Bakslag för Alliansen i frågan om de utförsäkrade. Ett utskottsinitiativ från de rödgröna fick stöd av SD och frågan skickades tillbaka till socialförsäkringsutskottet. I bakgrunden Wiwi-Anne Johansson (V) och Tomas Eneroth (S), i profil Gunnar Axén (M), vid utskottesmötet i juni sedda konsekvenser. Det är viktigt att vara ödmjuk inför detta. Regeringen kommer därför att fortsatt följa utvecklingen. Vi kommer att se över om regelverken och deras tillämpning fått icke avsedda konsekvenser för enskilda individer. För den nye socialförsäkringsministern Ulf Kristersson (M) betydde det en rivstart. Redan den 26 oktober, efter tre veckor på jobbet, ställdes han till svars i en interpellationsdebatt. Det skulle bli många under året. Interpellanten Patrik Björck (S). Det handlar alltså om stupstocken i sjukförsäkringen och det stora antal tragedier som vi har sett utspelas i samband med den. Tusentals människor lever i ovisshet, och svårt sjuka tvingas att som ytterligare börda få ekonomiska problem. Även allianspartierna var oroade. Tina Acketoft (FP) minns. Det är alltid lätt att vara efterklok. Vi var många som ville reagera snabbare när det upptäcktes att en väldigt bra reform hade luckor. Det tog mycket tid att diskutera sjukförsäkringen, både i folkpartigruppen och med departementet, för att hitta en lösning. KD utarbetade ett eget program för att justera lagen. Vi vågade tillsätta en egen arbetsgrupp och markerade att det fanns kantigheter som blev orimliga för enskilda personer, säger Anders Andersson (KD). Mest kritisk var oppositionen. I februari 2011 väckte S frågan om ett utskottsinitiativ. De ansåg att regeringen inte var snabb nog med översynen. Men ännu fanns det ingen majoritet för en så extraordinär åtgärd.

14 12 Röster i debatten riksdagens årsbok 2010/11 Den 11 april 2011 presenterade socialförsäkringsministern förslag på förbättringar. Bland annat skulle ökat utrymme ges till individuella bedömningar. En ny typ av ersättning skulle utgå till de långtidssjukskrivna som hade utförsäkrats, och ett boendestöd skulle införas för dem med lägst ersättning. Ändringsförslagen skickades på remiss i maj, men nu hade oppositionen tröttnat på att vänta. Ulf Kristersson (M) kallades åter till riksdagen för flera hårda interpellationsdebatter, och i början av juni väckte S-, V- och MPledamöterna i socialförsäkringsutskottet åter frågan om ett utskottsinitiativ. Jag är ingen vän av utskottsinitiativ, men det finns en vägs ände. Nu fick bilan falla, säger Sven-Erik Österberg (S). Två dagar senare beslöt SD att stödja två av tre punkter i de rödgrönas förslag. Den ena gällde att de utförsäkrade skulle få tillbaka sin tidigare ersättning, den andra avsåg ett stopp för prövningen mot hela arbetsmarknaden för den som varit sjukskriven i ett halvår. Därmed gick riksdagsåret in i en dramatisk slutfas för socialförsäkringsutskottet. Den 17 juni tvingades utskottsordförande Gunnar Axén (M) att under protest underteckna det nya betänkandet. Fem dagar senare, på riksdagens sista ordinarie arbetsdag, yrkade alliansen på återförvisning av ärendet till utskottet med hänvisning till en minoritetsskyddsparagraf. Men det var förgäves. Gunnar Axén fick på nytt skriva under ett betänkande han ogillade, och den 1 juli hölls en av årets mest laddade debatter. Utskottets förslag vann med en rösts övervikt. Därmed var det för tillfället slut på den fråga som under året mest av alla upprört ledamöterna. Vi hade fått massor av mejl från förtvivlade människor som inte visste hur de skulle klara sig. Det drev oss och gjorde oss upprörda. Den här frågan visade att det finns starka känslor i politiken, säger Sven-Erik Österberg (S). För Saila Quicklund (M) i socialförsäkringsutskottet var processen med utskottsinitiativet enbart plågsam. Vi tyckte att regeringens förslag och handläggningsprocess med 60-talet remissinstanser var mycket bättre Utskottsinitiativet innebar att processen fördröjdes. Det blev väldigt frustrerande. Fas 3 arbetsmarknadspolitik med förhinder För MP:s Mehmet Kaplans del dominerades riksdagsåret av den heta debatten om åtgärderna mot arbetslösheten. Han är partiets gruppledare i riksdagen och ledamot i arbetsmarknadsutskottet, där turerna kring regeringens jobb- och utvecklingsgarantis tredje fas blev ett centralt ärende. Frågan var intressant för den visade att ett oppositionsparti har ett väldigt stort ansvar med en minoritetsregering. Det gäller att lägga fram väl genomtänkta förslag eftersom de kan gå igenom, säger Mehmet Kaplan. Ända sedan regeringen införde jobb- och utvecklingsgarantin 2007 har oppositionen varit kritisk. Hillevi Engström (M) fick redan i sin första riksdagsdebatt som nybliven arbetsmarknadsminister svara på den hårda kritiken. Det var en av riksdagens flitigaste interpellanter, Monica Green (S), som inte trodde på regeringens sätt att få långtidsarbetslösa i jobb. I fas 3 finns det människor som nu säger rätt eller fel att de hamnar i något slags slavarbete. De upplever att de jobbar som gratis arbetskraft, sa hon i debatten den 26 oktober. Fas 3 infördes för att lotsa långvarigt arbetslösa tillbaka ut på arbetsmarknaden. I den första och andra fasen går den arbetslöse på olika program och får hjälp med att intensifiera jobbsökandet. Efter 450 dagar utan jobb är det dags för fas 3. Kritikerna har hävdat att företag och

15 riksdagens årsbok 2010/11 Röster i debatten 13 Frågorna var många om långtidsarbetslösheten. Här en öppen utfrågning med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i riksdagens förstakammarsal i februari organisationer utnyttjar trefasare som vanlig arbetskraft eller ger dem meningslösa arbetsuppgifter. Dessutom inkasserar arbetsgivaren 225 kronor per dag i bidrag för en arbetslös trefasare. Ett halvår efter Hillevi Engströms debatt med Monica Green lovade arbetsmarknadsministern att fas 3 skulle följas upp och kontrolleras bättre. Men hon påpekade också i en debattartikel den 26 april att oppositionspartierna är kritiska till jobb- och utvecklingsgarantin utan att presentera ett alternativ. Mehmet Kaplan (MP) är självkritisk. Fas 3 var en stor fråga där regeringen led ett nederlag. Det fanns i utskottet en majoritet emot men inte något Foto: Henrik Montgomery/SCANPIX alternativ. Nu gav vi regeringen i uppdrag att återkomma med förslag. Som oppositionsparti måste vi ta ett större ansvar, vi måste hitta ett alternativ. I maj enades oppositionen i arbetsmarknadsutskottet i ett utskottsinitiativ. Vid den tiden fanns långtidsarbetslösa i fas 3. SD hade inte deltagit i förhandlingarna men stödde S, MP och V:s förslag. Den 9 juni var det dags för debatt och beslut. Vi drivs av en människosyn som inte ger upp om en enda människa. Nu står vår linje för arbete och utbildning mot regeringens politik för passivitet och återvändsgränder, sa Ylva Johansson (S), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Ordföranden i utskottet, Tomas Tobé (M), funderade över varför Ylva Johansson lät så upprörd. Kanske beror det lite grann på att man i det här läget har berett plats för SD. Sven-Erik Österberg (S) tänker tillbaka på riksdagsårets omröstningar och de tillfällen då S, MP, V och SD röstat på samma förslag. Alliansen gjorde en poäng av de gånger SD röstade med oss. Men i nio av tio fall röstade ju SD med Alliansen, men inte påstod vi att Alliansen samarbetade med SD. Riksdagen röstade för utskottsinitiativet med 152 jaoch 149 nej-röster. Det innebar att en samlad opposition gav regeringen i uppdrag att stoppa ytterligare anvisningar till fas 3 och att snabbt utreda reglerna. En arabisk vår Libyen Sveriges militära insats i Libyen diskuterades intensivt och dominerade de två berörda utskotten i riksdagen, det för försvar och det för utrikes frågor. Formellt låg frågan hos utrikesutskottet. Till en början fanns det en bred samsyn mellan partierna. Till och med V ställde upp för att enligt svensk

16 14 Röster i debatten riksdagens årsbok 2010/11 Foto: melker dahlstrand tradition hörsamma FN:s begäran, berättar Kerstin Lundgren (C) i utrikesutskottet. Upprinnelsen till insatsen var den arabiska våren, som de politiska protesterna i Nordafrika och på den arabiska halvön kom att kallas. Den startade i Tunisien och spred sig till Algeriet, Egypten, Libyen, Jemen och Syrien. I Libyen ledde demonstrationerna till ett blodigt inbördeskrig när Muammar Gaddafi försökte behålla kontrollen över landet. FN:s säkerhetsråd röstade för en flygförbudszon över Libyen. Nato utsågs att leda operationen och framförde den 28 mars en formell förfrågan till Sverige om en militär insats. Dagen efter beslutade regeringen att säga ja och lade fram sin proposition för riksdagen. Två dagar senare var det dags för debatt och beslut. SD var det enda partiet som röstade emot. Mikael Jansson förklarade att SD trodde att den svenska insatsen inte skulle kunna undvika att göras ansvarig för markangrepp. Sverige skulle delta med högst 250 personer i 3 månader, och styrkan bestod av 8 stridsflygplan av modellen Jas Gripen, 1 transportplan och spanings- och stödresurser. Men inga stridsinsatser mot markmål skulle förekomma. Men vi hade precis etablerat vår svenska insats i Libyen när Socialdemokraterna vände på klacken och signalerade att svensk trupp skulle tas hem. De tyckte plötsligt att uppdraget var slutfört, säger Kerstin Lundgren (C). Det blev snabbt aktuellt att ta ställning till om insatsen skulle förlängas. Men Håkan Juholt hade kort efter att han i mars valts till Socialdemokraternas partiordförande sagt Efter en intensiv debatt i mars 2011 beslöt riksdagen att säga ja till att Sverige skulle delta i den militära insatsen i Libyen. Endast SD var emot förslaget. I juni beslöt riksdagen att insatserna skulle förlängas i tre månader, utan stöd från V och SD. Överst från vänster: Fredrik Malm (FP), Gustav Fridolin (MP), Désirée Pethrus (KD), Hans Linde (V), Björn Söder (SD), Urban Ahlin (S), Fredrick Federley (C) och Carl Bildt (M).

17 riksdagens årsbok 2010/11 Röster i debatten 15 att han var tveksam. Inom hans parti hade olika åsikter luftats redan under vintermånaderna, alltså före riksdagsbeslutet den 1 april. Till slut, den 8 juni, presenterades en ny överenskommelse av utrikesminister Carl Bildt (M), språkröret Åsa Romson (MP) och Urban Ahlin (S) i riksdagens presscenter. Denna gång ville inte V delta. Hans Linde förklarade i riksdagsdebatten den 17 juni varför. I dag är det libyska flygvapnet och luftvärnet i det närmaste helt utslaget. Det uppdrag som vi gav till det svenska försvaret från denna kammare för tre månader sedan är nu uppfyllt. Riksdagen beslutade, utan stöd av V och SD, att Sverige skulle fortsätta insatsen i ytterligare tre månader, räknat från den 1 juli. Denna gång med den skillnaden att Sverige skulle delta med högst 5 Gripenplan och att Sverige skulle kunna ställa upp med en marin bordningsstyrka på 40 personer. Budgeten utökades nu till 315 miljoner kronor. Den 20 oktober dödades Muammar Gaddafi när han var på flykt från sin hemstad Sirte. Nato upphörde då med flyginsatserna över Libyen. Ekonomin från sol till euroskugga Finansminister Anders Borg (M) var på gott humör när han promenerade längs Drottninggatan med 2011 års statsbudget. Det här är inte en krisbudget utan en framtidsbudget, sa han till journalisterna. Väl framme i riksdagens talarstol pekade han visserligen på orosmoln i omvärlden: Grekland, Spanien och Irland. Men Borg var ändå optimistisk. Där världens stora Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIX ekonomier hade genomsnittliga budgetunderskott på 7,5 procent var Sveriges bara 0,5 procent. Åtminstone ett par, tre soliga år kunde vi hoppas på. Vi vet att lågkonjunkturer och högkonjunkturer kommer efter varandra. Vi har haft kriser i vår världsekonomi ungefär vart femte år. Då vet vi att den här återhämtningen kommer att leva på övertid efter Med den tidshorisonten skulle Sverige rusta. Det är en central utmaning för den ekonomiska politiken de kommande åren att återställa överskotten i de offentliga finanserna, förklarade Anders Borg. Några veckor senare höjde Riksbanken räntan, ett kvitto på att tiderna var goda. Och i en öppen utfrågning i finansutskottet den 11 november meddelade riksbankschef Stefan Ingves sin bedömning att reporäntan skulle behöva höjas kontinuerligt för att hålla inflationen i schack. I slutet av november gav riksdagen utan politisk strid klartecken för ett bilateralt lån till krisande Irland om 600 miljoner euro som en del av ett större EU-lån. Lika Finansminister Anders Borg (M) på väg till riksdagen för att presentera Finansdepartementets budgetförslag i oktober 2010.

18 16 Röster i debatten riksdagens årsbok 2010/11 stor var enigheten om ett större svenskt åtagande i IMF:s modifierade lånearrangemang som det hette i otymplig översättning. I Sverige fortsatte arbetslösheten att sjunka och sysselsättningen att stiga. Därför var det många som förvånades över finansministerns alltmer bekymrade tonläge. Det var en dämpad Anders Borg (M) som levererade vårpropositionen till riksdagen den 13 april. Han meddelade att prognosen för BNP-tillväxten för 2011 skrevs upp från 3,7 till 4,6 procent och att ett väntat budgetunderskott på miljarder skulle bli ett överskott på nästan samma summa. Men omvärlden, underströk Borg med oro, var kall och bister. Nu blev det i stället oppositionen som haussade Sverige. Socialdemokraternas helt färska ekonomiske talesman Tommy Waidelich första ord i en riksdagsduell med finansministern blev. Ja, det går bra för Sverige. Ekonomin utvecklas starkt, hushållen konsumerar och företagen investerar. Tillväxten i år beräknas uppgå till starka 4 procent. Det är något som vi alla har anledning att vara glada för. Hotat jobbskatteavdrag Vad skulle då dessa pengar användas till? Regeringen ville använda 12 miljarder kronor till ett femte jobbskatteavdrag i höstbudgeten men oppositionen var emot. S pekade på att barnfattigdomen var ett problem som måste lösas. Och ju längre våren led desto mer skärptes konflikten. SD ville inte stödja ett femte jobbskatteavdrag, såvida det inte också omfattade pensionärerna. Många förutsåg att minoritetsregeringen snart skulle ställas inför ett svårt strategiskt nederlag. Jobbskatteavdraget var ju Alliansens huvudstrategi för att nå full sysselsättning. Det var inte bara oppositionen som var kritisk. I en öppen utfrågning i finansutskottet den 31 maj var Krisen i Grekland medverkade till det femte jobbskatteavdragets fall i Sverige. Här protesterar greker mot EU:s sparkrav på Syntagmaplatsen i Aten i juni Finanspolitiska rådets avgående ordförande Lars Calmfors skeptisk. Han menade att kombinationen stora skattesänkningar och omfattande utgiftsreformer riskerade att försvaga de offentliga finanserna. Men finansminister Anders Borg (M) underströk hur stort överskottet var och försäkrade att säkerhetsmarginaler var viktigt. Och stoltheten över statsfinansernas skick var stark på den borgerliga sidan. Den ekonomiska krisen sammansvetsade allianspartierna. Regeringen och vi regeringsföreträdande riksdagsledamöter hade hanterat det så att Sverige stod starkt. Det var känslan, säger Anders Andersson (KD). Vid försommartid var omvärldens ekonomiska kris ännu inget stort samtalsämne i riksdagen. Vi väntade nervöst på hur den skulle slå mot Sverige. Vi såg att i Skåneområdet hade man fått högre arbetslös- Foto: ALEXANDROS BELTES/EPA

19 riksdagens årsbok 2010/11 Röster i debatten 17 het, medan andra delar av landet ännu inte tydligt präglades av omvärldskrisen, säger Mehmet Kaplan (MP). Men plötsligt blev läget akut i Grekland. Under en dramatisk regeringsombildning i månadsskiftet juni/juli hängde landets chanser till nya stödlån på en skör tråd. Eftersom många europeiska banker riskerade att gå under i händelse av grekisk statsbankrutt skakade Europa. Ulla Andersson (V) ser tillbaka på turbulensen. Ingen visste vad som skulle hända. Skulle bankerna klara sig? Hur skulle det bli med länder som gått in för att skydda bankerna? Katastrofen i Grekland avvärjdes tillfälligt av EU, IMF och en ny grekisk regering under hård press. Men S begärde att finansutskottet extrainkallades för en uppdatering av det ekonomiska läget i Sverige. Det var ingen som motsatte sig det. Tvärtom. Det var viktigt att ledamöterna fick mer information, säger Pia Nilsson (S). Det var proppfullt i salen när utfrågningen hölls den 16 augusti. Bland experterna på mötet fanns Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén, som uppgav att den svenska ekonomin inte skulle vara i balans förrän Samma dag meddelade statsminister Fredrik Reinfeldt att det femte jobbskatteavdraget inte skulle bli av. Att den satsningen var beroende av det ekonomiska läget hade regeringen gjort klart redan på våren. Men många uppfattade det ändå som en reträtt under galgen. Vänsterpartiets Ulla Andersson är en av dem. Regeringen lade inte fram jobbskatteavdraget för de visste att de skulle få stryk i riksdagen. Regeringen enades med Miljöpartiet om migrationspolitiken och minskade på så sätt SD:s inflytande. Från vänster Mikaela Valtersson (MP), Maria Wetterstrand (MP), statsminister Fredrik Reinfeldt (M), Jan Björklund (FP), Maud Olofsson (C) och Göran Hägglund (KD). FOTO: Pontus Lundahl/scanpix Bara några dagar senare lade Anders Borg (M) fram en BNP-prognos där tillväxten för 2011 skrevs ner från 4,6 till 1,3 procent. Pengarna fanns inte. Finansministern var tillbaka på ruta ett. Migrationspolitiken desarmerad ett blågrönt samarbete På valnatten hade Jimmie Åkesson (SD) stora förhoppningar. Vi ska få genomslag för våra frågor, våra viktigaste frågor invandringspolitiken, kriminalpolitiken och äldrepolitiken det är där vi kommer att ställa krav i en eventuell förhandling. Men uppgörelserna uteblev för SD:s del. Arbetsmarknadsutskottets ordförande Tomas Tobé (M) och dess vice ordförande Ylva Johansson (S) tycker att partierna visat att man inte vill anpassa migrations- och invandringspolitiken till SD:s politik. Vi befarade att det skulle bli ett hårdare debattklimat med SD i riksdagen, men så blev det inte, säger Tomas Tobé.

20 18 Röster i debatten riksdagens årsbok 2010/11 foto: melker dahlstrand Ommöblering bland partiledare och språkrör. Här är de samlade vid partiledardebatten i mitten av juni Från vänster: Gustav Fridolin (MP), Lars Ohly (V), Åsa Romson (MP), Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C), Jan Björklund (FP), Göran Hägglund (KD), Håkan Juholt (S) och Jimmie Åkesson (SD). Alla övriga partier har slutit upp starkt bakom en generös flyktingpolitik med mångfald och integration, säger Ylva Johansson. Ett annat skäl till att debatten aldrig tog fart är den ramöverenskommelse i asyl- och migrationspolitiken som regeringen och MP enades om och som ska gälla under hela mandatperioden. Enligt den ska papperslösa få rätt till vård och skola, en fjärde migrationsdomstol ska inrättas för att korta handläggningstiderna och identifikationskraven ska ändras så att det blir lättare för anhöriga att komma till Sverige. Kostnaderna för förslagen beräknas uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor. På pressträffen i Rosenbad deltog Alliansens samtliga partiledare och MP:s språkrör Maria Wetterstrand samt MP:s ekonomisk-politiska talesperson Mikaela Valtersson. Statsminister Reinfeldt (M) motiverade uppgörelsen. Vi stänger dörren mot de främlingsfientliga krafter runt om i Sverige och i Sveriges riksdag som vill ha inflytande på detta område. På begäran av SD höll riksdagen en aktuell debatt om migrationspolitiken några veckor efter att regeringen och MP enats. Vänsterpartiets Christina Höj Larsen var mycket kritisk till MP:s motivering för att ha gjort upp med regeringen.

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Arbetet i kammare och utskott Bild 1. Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Ulf Kristerssons anförande vid riksdagens finansdebatt den 16 juni

Ulf Kristerssons anförande vid riksdagens finansdebatt den 16 juni Ulf Kristerssons anförande vid riksdagens finansdebatt den 16 juni Det är i skuggan av Grexit och Brexit dvs risken att Grekland som första Euroland tvingas lämna den gemensamma valutan, och att Storbritannien

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

Finanspolitiska rådet i Sverige. Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011

Finanspolitiska rådet i Sverige. Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011 Finanspolitiska rådet i Sverige Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011 Disposition 1. Bakgrund 2. Finanspolitiska rådets uppgifter 3. Organisation 4. Arbete 5. Jämförelse med motsvarigheter

Läs mer

Arbetet i kammare och utskott. Studiematerial från riksdagen

Arbetet i kammare och utskott. Studiematerial från riksdagen Arbetet i kammare och utskott Studiematerial från riksdagen 2 Arbetet i kammare och utskott Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor. för beslutsunderlag av hög kvalitet

Utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor. för beslutsunderlag av hög kvalitet Utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor för beslutsunderlag av hög kvalitet Utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor 3 Utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor för

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

RikSDAgens årsbok 2012/13

RikSDAgens årsbok 2012/13 RikSDAgens årsbok 2012/13 RikSDAgens Årsbok 2012/13 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

NUTIDSTEST JANUARI 2012

NUTIDSTEST JANUARI 2012 NUTIDSTEST JANUARI 2012 Block 1 Fråga 1 Den 21 januari var det tio år sedan det mest uppmärksammade hedersmordet i Sverige begicks. Vad hette flickan som mördades? 1 Fadime Sahindal x Abbas Rezai 2 Pela

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Semantik och pragmatik

Semantik och pragmatik Semantik och pragmatik OH-serie 7.2 http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv12/semp/ Dagens punkter Om att undersöka språkbruket i politisk text, närmare bestämt riksdagsanföranden. Text från ett parti kontra

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Det digitala valet juni 2014 Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Kungsgatan 37 PO Box 3295 SE-103 65 Stockholm +46 8 50 60 17 00 info@springtime.nu www.springtime.nu

Läs mer

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN 2011 INNEHÅLL INTRODUKTION FÖR LITE HUMOR I SVENSK POLITIK HUMOR ÖKAR ENGAGEMANG INFÖR ROLIGARE DEBATTER ROLIGASTE PARTILEDAREN TRÅKIGASTE

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Etablering av utrikes födda genom företagande

Etablering av utrikes födda genom företagande Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens

Läs mer

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 April 2012 Arbetsmarknadsfrågor stora bland politiska bloggar Unionen anser att bloggar och andra sociala medier är rätt

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Lärarhandledning till Demokrativerkstaden i klassrummet

Lärarhandledning till Demokrativerkstaden i klassrummet Lärarhandledning till Demokrativerkstaden i klassrummet Demokrativerkstaden i klssrummet Lärarhandledning 3 Demokrativerkstaden i klassrummet Vad är Demokrativerkstaden i klassrummet? Demokrativerkstaden

Läs mer

Riksdag och Demokrati

Riksdag och Demokrati FACIT 1 Riksdag och Demokrati Instuderingsfrågor utifrån de tre serierna om Eva & Adam och foldern Riksdagen en kort vägledning. 1) Vad innebär det att demonstrera, och när kan det vara bra att användas?

Läs mer

Riksdagen i samhället. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen i samhället. Studiematerial från riksdagen Riksdagen i samhället Studiematerial från riksdagen 2 3 Riksdagens uppgifter Vad är politik? Riksdagen är Sveriges folkvalda parlament. Här arbetar 349 politiker från åtta olika partier med ett spännande

Läs mer

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 Redaktion: Riksdagsförvaltningens informationsenhet Text: Riksdagsförvaltningen svarar för texten där inget annat anges Utskottskanslierna

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2009:1332 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

Läs mer

När arbetslösheten kom för att stanna

När arbetslösheten kom för att stanna När arbetslösheten kom för att stanna Under 1990-talet upplevde svenskarna den värsta arbetslösheten sedan depressionens dagar på 1930-talet. Orsakerna till den ekonomiska krisen tänker jag inte gå in

Läs mer

Allians för Sverige Samverkan för maktskifte 2006

Allians för Sverige Samverkan för maktskifte 2006 Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Centerpartiet Högfors 2004-08-31 Allians för Sverige Samverkan för maktskifte 2006 Sverige är värt en bättre regering. Sverige behöver

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier:

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Vi undrar vad ni vill göra för oss pensionärer, i första hand hur ni ser på beskattningen av pensionen, men även andra

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

STÖDPARTIET EN ANALYS AV HUR SVERIGEDEMOKRATERNA RÖSTAT I RIKSDAGEN

STÖDPARTIET EN ANALYS AV HUR SVERIGEDEMOKRATERNA RÖSTAT I RIKSDAGEN STÖDPARTIET EN ANALYS AV HUR SVERIGEDEMOKRATERNA RÖSTAT I RIKSDAGEN R APPORT 1 2014 NILS WESTLING Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden och Nils Westling Layout: Johan Resele/Global

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Förberedelsematerial för eleverna

Förberedelsematerial för eleverna Demokrativerkstaden i klassrummet Ett rollspel från förslag till lag 1 Förberedelsematerial för eleverna Riksdagskrysset Är du redo att bli ledamot i Demokrativerkstaden? Gör krysset nedan och se om du

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

SEMINARIUM 6 JULI 2011 VAD VILL VI HA FÖR POLITIKER? MÅSTE MAN PUDLA FÖR ALLT HELA TIDEN?

SEMINARIUM 6 JULI 2011 VAD VILL VI HA FÖR POLITIKER? MÅSTE MAN PUDLA FÖR ALLT HELA TIDEN? SEMINARIUM 6 JULI 2011 VAD VILL VI HA FÖR POLITIKER? MÅSTE MAN PUDLA FÖR ALLT HELA TIDEN? Svensk Väljaropinion Juni 2011 Sammanställt av Novus Sysselsättning, vård och skola är de viktigaste samhällsproblemen

Läs mer

Valdebatt om migranterna inom EU

Valdebatt om migranterna inom EU Foto från The Telegraph Valdebatt om migranterna inom EU med kandidaterna till EU-parlamentet2014 (V, S, MP, FP, KD, M) Arr. Immigrant-institutet EU-parlamentsvalet närmar sig! Den 25 maj 2014 hålls det

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 AGENDA Ekonomiska läget Offentliga finanser Inför Harpsund Tre frågor 8ll finansministern POSITIVA

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 20140629 JOBBEN ÄR 50- MILJARDERSFRÅGAN FÖR VÄLFÄRDEN Vi är övertygade om att jobben kommer att vara valets viktigaste

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson 15-05- 11 Dagens föreläsare EXPO Niclas Nilsson niclas.nilsson@expo.se Visions värderingar Niclas Nilsson, utbildningschef Stiftelsen Expo Föreläsning om extremhögerns hot mot Visions värdegrund och arbete

Läs mer

Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009

Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009 Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009 Ella Bohlin, Toppkandidat Göran Hägglund, Partiledare Vår vision för ett tryggt Europa Vi står för ett tryggt och enat Europa.

Läs mer

Sverige tar ansvar i en orolig värld

Sverige tar ansvar i en orolig värld Sverige tar ansvar i en orolig värld Finansminister Anders Borg 20 augusti 2014 Svag internationell återhämtning och ökad oro i omvärlden Dämpade tillväxtutsikter i USA, Indien och Kina Upptrappade sanktioner

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Fler växande företag

Fler växande företag Fler växande företag En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 fler jobb 2015-07-01 Camilla Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk talesperson Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden Med ansvar för framtiden En politik för goda relationer i en tid som ofta präglas av kortsiktighet, egoism och ovilja att ta ansvar behövs ett parti som vågar säga att det finns rätt och fel. Det handlar

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer