Riksdagens årsbok 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksdagens årsbok 2010/11"

Transkript

1 Riksdagens årsbok 2010/11

2 Riksdagens Årsbok 2010/11 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats eller från Riksdagens tryckeriexpedition Stockholm E-post: Telefon: Fax: Sveriges riksdag Webbplats Postadress Sveriges riksdag, Stockholm Besöksadresser Allmänhetens entré, Riksgatan 3 Riksdagsbiblioteket, Storkyrkobrinken 7 A Telefon Växel Frågor om riksdagen E-post

3 Riksdagens årsbok 2010/11

4 Riksdagens årsbok 2010/11 Redaktion: Riksdagsförvaltningens informationsenhet Text: Riksdagsförvaltningen svarar för texten där inget annat anges. Riksdagspartiernas kanslier har bidragit med texter om partierna. Utskottskanslierna har granskat riksdagsbesluten i korthet. Grafisk form och produktion: Riksdagsförvaltningens informationsenhet Tryck: Riksdagens interntryckeri ISSN: ISBN:

5 Förord Den 23 september 2010 gick svenska folket till val, och valdeltagandet var 84,5 procent. Valet medförde en rad förändringar i riksdagen. Nästan en tredjedel av riksdagsledamöterna byttes ut, och in trädde 115 nya ledamöter. Ett nytt riksdagsparti, Sverigedemokraterna, valdes in i riksdagen. Den första ti den efter valet ägnade ledamöterna främst åt att på bästa sätt komma in i riksdagsarbetet och dess rutiner. Även Riksdagsförvaltningen präglades av förnyelse. Vid det första sammanträdet i kammaren efter valet valdes Kathrin Flossing till ny riksdagsdirektör. Hon tog direkt itu med att utveckla en ny strategi för hur förvaltningen på bästa sätt ska stödja riksdagsledamöterna. Arbetsåret var intensivt. Det präglades också av en viss osäkerhet om resultatet vid omröstningar i kammaren eftersom allianspartierna förlorade sin majoritetsställning vid valet. Finanskrisen och sjukförsäkringen är frågor som tagit stort utrymme i debatten. Samtidigt har mediernas intresse ökat för riksdagen och dess arbete, vilket är positivt. Öppenhet och tillgänglighet går hand i hand med riksdagens demokratiska uppdrag. I april var det återigen dags att slå upp dörrarna för allmänheten i det populära evenemanget Öppet hus. För första gången kunde besökarna inta platserna i plenisalen och fråga ut riksdagsledamöterna, nästan som vid en vanlig frågestund med ledamöter och ministrar. Ungefär personer besökte riksdagen under dagen och fick träffa sina politiska representanter. Många passade på att följa med på guidade visningar. Under våren riktades blickarna mot upproren i Nordafrika och Mellanöstern. Många ledamöter följde engagerat utvecklingen i arabvärlden. Den första april röstade riksdagen ja till regeringens förslag om svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen. Debatterna i kammaren var välbevakade av medierna. Från året minns vi också de fruktansvärda händelserna i Norge den 22 juli Några dagar efter dåden höll riksdagen en tyst minut för att hedra offren. På den nationella sorgedagen en månad senare lämnade riksdagen en kondoleansbok till Norges parlament. De obegripliga dåden i Norge har berört oss djupt. De är en påminnelse om att aldrig kompromissa med den demokratiska värdegrund som det öppna samhället vilar på och inte heller med alla människors lika värde. Per Westerberg Foto: Melker Dahlstrand

6 Förkortningar som används i årsboken C FP KD M MP S SD V AU CU FiU FöU JuU KU KrU MJU NU SkU SfU SoU TU UbU UU UFöU EUN Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Moderata samlingspartiet Miljöpartiet de gröna Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet arbetsmarknadsutskottet civilutskottet finansutskottet försvarsutskottet justitieutskottet konstitutionsutskottet kulturutskottet miljö- och jordbruksutskottet näringsutskottet skatteutskottet socialförsäkringsutskottet socialutskottet trafikutskottet utbildningsutskottet utrikesutskottet sammansatta utrikes- och försvarsutskottet EU-nämnden EES EG ER EU JO KOM NR OSSE RB RFR RJ RRS RS SOU URF Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Europeiska gemenskapen Europarådet Europeiska unionen Justitieombudsmännen (Riksdagens ombudsmän) Dokument från EU-kommissionen Nordiska rådet organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Riksbanken Rapporter från riksdagen Riksbankens Jubileumsfond Riksrevisionens styrelse Riksdagsstyrelsen Statens offentliga utredningar Utredningar från Riksdagsförvaltningen

7 Innehåll Perspektiv på året som gått Makten åter i riksdagen...8 Riksdagspartiernas arbetsår Glimtar ur talmannens dagbok Arbetet i riksdagen Beslut i riksdagsstyrelsen Statens budget EU-frågorna i riksdagen Riksdagens internationella arbete Forskning en allt viktigare källa Siffror om val Debatter och beslut Debatter Öppna utfrågningar Siffror om kammarens arbete Beslut i korthet Hitta bland besluten

8 September Oktober November December Februari Januari Mars April Maj Juni Juli Augusti

9 Perspektiv på året som gått INNEHÅLL Röster i debatten Makten åter i riksdagen... 8 Riksdagspartiernas arbetsår...20 Glimtar ur talmannens dagbok...40

10 8 Röster i debatten riksdagens årsbok 2010/11 Makten åter i riksdagen Av Anita Kratz & Cecilia Garme Regeringen satt kvar efter valet 2010, men i minoritet. Därmed blev riksdagen på allvar den arena där politiken avgjordes. Med Sverigedemokraternas inträde uppstod dramatiska situationer, och omtumlande partiledarskiften förstärkte känslan av en ny tid. Men de största politiska utmaningarna var repriser från föregående år överraskningarna kom utifrån, som Libyenfrågan och ett krisande EU. Anita Kratz Cecilia Garme Foto: Leif Hansen Foto: miriam klyvare Valet 2010 ledde till ett nytt läge i riksdagen. Valresultatet innebar att de borgerliga allianspartierna kunde regera vidare men denna gång i minoritetsställning. Väljarna röstade också in ett nytt parti, Sverigedemokraterna, som blev det sjätte största med ett stöd på 5,7 procent. Deras 20 mandat gav dem en vågmästarroll i riksdagen. Ska man vara ärlig så var många lite skakade av att SD hade kommit in, säger Sven-Erik Österberg (S). Han berättar att Socialdemokraterna diskuterade vad det nya partiets inträde i riksdagen kunde betyda. Det gällde ju att visa respekt för demokratin, att i personliga möten behandla SD-ledamöterna korrekt. Vi var invalda på samma villkor. Men vi skulle inte gå in i diskussioner med dem, och om de anslöt sig till våra förslag så fick det vara så, fortsätter Sven-Erik Österberg. Dramatik i talmansvalet Redan måndagen den 4 oktober fick SD chans att visa att deras röster kunde avgöra. En talman skulle väljas. Regeringspartierna ville behålla Per Westerberg (M), men de rödgröna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslog Kent Härstedt (S). Sverigedemokraterna ville inte i förväg avslöja på vem de skulle lägga sina röster. Votering begärdes, med sluten omröstning. Det blev , fördel Per Westerberg (M). SD:s ledamöter valde alltså att stödja regeringspartiernas förslag. Två ledamöter från de rödgröna deltog inte i omröstningen. Till förste vice talman valdes med acklamation Susanne Eberstein (S). När det blev dags att välja andre vice talman höll SD sitt första anförande någonsin i riksdagen. Det blev Björn Söder som från talarstolen argumenterade för partikamraten Mikael Janson. Vi är Sveriges tredje politiska block, Sverigeblocket,

11 riksdagens årsbok 2010/11 Röster i debatten 9 FOTO: melker dahlstrand Ledamöterna köar i kammaren för att välja talman i oktober Regeringspartiernas Per Westerberg (M) ställdes mot de rödgrönas kandidat Kent Härstedt (S). Per Westerberg satt kvar med röstsiffrorna och bör ur rättviseperspektiv därför ges andre vicetalmansposten. Men ledamöterna valde Ulf Holm (MP). Ny regering nya statsråd Dagen efter talmansvalet var det dags för riksmötets öppnande. I riksdagens plenisal höll kungen tal, och statsminister Fredrik Reinfeldt läste upp regeringsförklaringen och informerade om namnen på statsråden, däribland flera nya. Den största överraskningen var Peter Norman (M) som lämnade sin vd-post i sjunde AP-fonden för en plats i regeringen som finansmarknadsminister. Övriga nya statsråd var Stefan Attefall (KD), Ulf Kristersson (M), Anna- Karin Hatt (C), Catharina Elmsäter-Svärd (M), Hillevi Engström (M) och Erik Ullenhag (FP). Ny i riksdagen Även riksdagen fick många nya ansikten. Av riksdagens 349 ledamöter var 106 nyinvalda. En av de nya, Saila Quicklund (M), var full av förväntan.

12 10 Röster i debatten riksdagens årsbok 2010/11 Första gången jag skulle votera kändes det väldigt stort, berättar hon. Tina Acketoft (FP), som valdes in 2002, har hunnit uppleva hur tre olika parlamentariska lägen påverkat riksdagsarbetet. Under hennes första mandatperiod ansågs det vara normalt att de borgerliga var i opposition. Efter valet 2006 blev det en borgerlig regering som dessutom fick majoritet i riksdagen. Men det ledde samtidigt till mindre inflytande för ledamöterna. Med 2010 års valresultat har Sverige återigen en minoritetsregering. Vi ledamöter sitter nu på betydligt mer makt, och ingen anser längre att vi är röstboskap. Det tog ett tag innan regeringen började förankra förslagen i riksdagen. När regeringen förlorade en del voteringar i kammaren kom de på att vi måste in tidigare i processen. Det blev ett mer livaktigt samarbete som alla tjänade på, fortsätter Tina Acketoft. Även en ny ledamot som Saila Quicklund (M) märkte att minoritetsställningen satte sina spår i riksdagsarbetet. FOTO: melker dahlstrand Det var trevande. Vi nya förstod att processerna gick långsammare, att det var mer komplicerat än tidigare. Johnny Skalin (SD) tyckte att det tog lång tid innan attityden från regeringens sida ändrades. Regeringen fick tidigt känna på att den inte har majoritet men verkade inte förstå det förrän i slutet av riksdagsåret. SD stödde för det mesta regeringens förslag. Av de 683 omröstningar som genomfördes under året förlorade regeringen 18. SD och den övriga oppositionen enades till exempel om en bantning av Regeringskansliet. De satte också stopp för fortsatt utförsäljning av statliga bolag som Vattenfall, Telia Sonera, SBAB och Posten Norden. Dessutom kritiserade alla oppositionspartierna kvaliteten på jobben i fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin. Och kritiken mot den ändrade sjukförsäkringen följde regeringen in i den nya mandatperioden. Ny rond om sjukförsäkringen Det var i februari 2010 som de nya reglerna på allvar prövades i verkligheten, när de första långtidssjukskrivna utförsäkrades och i stället fördes över till Arbetsförmedlingen. Det gällde framför allt sjuka och handikappade som inte kunnat jobba och därför inte hade en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Nu hänvisades de till socialbidrag. En storm av protester blåste upp. I regeringsförklaringen den 5 oktober 2010 lovade statsminister Fredrik Reinfeldt (M) att vara uppmärksam. Stora förändringar, likt sjukförsäkringsreformen, kan leda till att enskilda drabbas av orimliga och icke av- Beslutsprocessen blir långsammare och mer oförutsägbar när regeringen inte stöds av en majoritet i riksdagen. Men många ledamöter menar att de kommer in tidigare och att diskussionerna blir livligare.

13 riksdagens årsbok 2010/11 Röster i debatten 11 FOTO: björn larsson rosvall/scanpix FOTO: anders wiklund/scanpix Förändringarna i sjukförsäkringen väckte starka reaktioner. Här en manifestation i Göteborg inom det så kallade Påskuppropet som även drev en namninsamling i hela landet. Bakslag för Alliansen i frågan om de utförsäkrade. Ett utskottsinitiativ från de rödgröna fick stöd av SD och frågan skickades tillbaka till socialförsäkringsutskottet. I bakgrunden Wiwi-Anne Johansson (V) och Tomas Eneroth (S), i profil Gunnar Axén (M), vid utskottesmötet i juni sedda konsekvenser. Det är viktigt att vara ödmjuk inför detta. Regeringen kommer därför att fortsatt följa utvecklingen. Vi kommer att se över om regelverken och deras tillämpning fått icke avsedda konsekvenser för enskilda individer. För den nye socialförsäkringsministern Ulf Kristersson (M) betydde det en rivstart. Redan den 26 oktober, efter tre veckor på jobbet, ställdes han till svars i en interpellationsdebatt. Det skulle bli många under året. Interpellanten Patrik Björck (S). Det handlar alltså om stupstocken i sjukförsäkringen och det stora antal tragedier som vi har sett utspelas i samband med den. Tusentals människor lever i ovisshet, och svårt sjuka tvingas att som ytterligare börda få ekonomiska problem. Även allianspartierna var oroade. Tina Acketoft (FP) minns. Det är alltid lätt att vara efterklok. Vi var många som ville reagera snabbare när det upptäcktes att en väldigt bra reform hade luckor. Det tog mycket tid att diskutera sjukförsäkringen, både i folkpartigruppen och med departementet, för att hitta en lösning. KD utarbetade ett eget program för att justera lagen. Vi vågade tillsätta en egen arbetsgrupp och markerade att det fanns kantigheter som blev orimliga för enskilda personer, säger Anders Andersson (KD). Mest kritisk var oppositionen. I februari 2011 väckte S frågan om ett utskottsinitiativ. De ansåg att regeringen inte var snabb nog med översynen. Men ännu fanns det ingen majoritet för en så extraordinär åtgärd.

14 12 Röster i debatten riksdagens årsbok 2010/11 Den 11 april 2011 presenterade socialförsäkringsministern förslag på förbättringar. Bland annat skulle ökat utrymme ges till individuella bedömningar. En ny typ av ersättning skulle utgå till de långtidssjukskrivna som hade utförsäkrats, och ett boendestöd skulle införas för dem med lägst ersättning. Ändringsförslagen skickades på remiss i maj, men nu hade oppositionen tröttnat på att vänta. Ulf Kristersson (M) kallades åter till riksdagen för flera hårda interpellationsdebatter, och i början av juni väckte S-, V- och MPledamöterna i socialförsäkringsutskottet åter frågan om ett utskottsinitiativ. Jag är ingen vän av utskottsinitiativ, men det finns en vägs ände. Nu fick bilan falla, säger Sven-Erik Österberg (S). Två dagar senare beslöt SD att stödja två av tre punkter i de rödgrönas förslag. Den ena gällde att de utförsäkrade skulle få tillbaka sin tidigare ersättning, den andra avsåg ett stopp för prövningen mot hela arbetsmarknaden för den som varit sjukskriven i ett halvår. Därmed gick riksdagsåret in i en dramatisk slutfas för socialförsäkringsutskottet. Den 17 juni tvingades utskottsordförande Gunnar Axén (M) att under protest underteckna det nya betänkandet. Fem dagar senare, på riksdagens sista ordinarie arbetsdag, yrkade alliansen på återförvisning av ärendet till utskottet med hänvisning till en minoritetsskyddsparagraf. Men det var förgäves. Gunnar Axén fick på nytt skriva under ett betänkande han ogillade, och den 1 juli hölls en av årets mest laddade debatter. Utskottets förslag vann med en rösts övervikt. Därmed var det för tillfället slut på den fråga som under året mest av alla upprört ledamöterna. Vi hade fått massor av mejl från förtvivlade människor som inte visste hur de skulle klara sig. Det drev oss och gjorde oss upprörda. Den här frågan visade att det finns starka känslor i politiken, säger Sven-Erik Österberg (S). För Saila Quicklund (M) i socialförsäkringsutskottet var processen med utskottsinitiativet enbart plågsam. Vi tyckte att regeringens förslag och handläggningsprocess med 60-talet remissinstanser var mycket bättre Utskottsinitiativet innebar att processen fördröjdes. Det blev väldigt frustrerande. Fas 3 arbetsmarknadspolitik med förhinder För MP:s Mehmet Kaplans del dominerades riksdagsåret av den heta debatten om åtgärderna mot arbetslösheten. Han är partiets gruppledare i riksdagen och ledamot i arbetsmarknadsutskottet, där turerna kring regeringens jobb- och utvecklingsgarantis tredje fas blev ett centralt ärende. Frågan var intressant för den visade att ett oppositionsparti har ett väldigt stort ansvar med en minoritetsregering. Det gäller att lägga fram väl genomtänkta förslag eftersom de kan gå igenom, säger Mehmet Kaplan. Ända sedan regeringen införde jobb- och utvecklingsgarantin 2007 har oppositionen varit kritisk. Hillevi Engström (M) fick redan i sin första riksdagsdebatt som nybliven arbetsmarknadsminister svara på den hårda kritiken. Det var en av riksdagens flitigaste interpellanter, Monica Green (S), som inte trodde på regeringens sätt att få långtidsarbetslösa i jobb. I fas 3 finns det människor som nu säger rätt eller fel att de hamnar i något slags slavarbete. De upplever att de jobbar som gratis arbetskraft, sa hon i debatten den 26 oktober. Fas 3 infördes för att lotsa långvarigt arbetslösa tillbaka ut på arbetsmarknaden. I den första och andra fasen går den arbetslöse på olika program och får hjälp med att intensifiera jobbsökandet. Efter 450 dagar utan jobb är det dags för fas 3. Kritikerna har hävdat att företag och

15 riksdagens årsbok 2010/11 Röster i debatten 13 Frågorna var många om långtidsarbetslösheten. Här en öppen utfrågning med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i riksdagens förstakammarsal i februari organisationer utnyttjar trefasare som vanlig arbetskraft eller ger dem meningslösa arbetsuppgifter. Dessutom inkasserar arbetsgivaren 225 kronor per dag i bidrag för en arbetslös trefasare. Ett halvår efter Hillevi Engströms debatt med Monica Green lovade arbetsmarknadsministern att fas 3 skulle följas upp och kontrolleras bättre. Men hon påpekade också i en debattartikel den 26 april att oppositionspartierna är kritiska till jobb- och utvecklingsgarantin utan att presentera ett alternativ. Mehmet Kaplan (MP) är självkritisk. Fas 3 var en stor fråga där regeringen led ett nederlag. Det fanns i utskottet en majoritet emot men inte något Foto: Henrik Montgomery/SCANPIX alternativ. Nu gav vi regeringen i uppdrag att återkomma med förslag. Som oppositionsparti måste vi ta ett större ansvar, vi måste hitta ett alternativ. I maj enades oppositionen i arbetsmarknadsutskottet i ett utskottsinitiativ. Vid den tiden fanns långtidsarbetslösa i fas 3. SD hade inte deltagit i förhandlingarna men stödde S, MP och V:s förslag. Den 9 juni var det dags för debatt och beslut. Vi drivs av en människosyn som inte ger upp om en enda människa. Nu står vår linje för arbete och utbildning mot regeringens politik för passivitet och återvändsgränder, sa Ylva Johansson (S), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Ordföranden i utskottet, Tomas Tobé (M), funderade över varför Ylva Johansson lät så upprörd. Kanske beror det lite grann på att man i det här läget har berett plats för SD. Sven-Erik Österberg (S) tänker tillbaka på riksdagsårets omröstningar och de tillfällen då S, MP, V och SD röstat på samma förslag. Alliansen gjorde en poäng av de gånger SD röstade med oss. Men i nio av tio fall röstade ju SD med Alliansen, men inte påstod vi att Alliansen samarbetade med SD. Riksdagen röstade för utskottsinitiativet med 152 jaoch 149 nej-röster. Det innebar att en samlad opposition gav regeringen i uppdrag att stoppa ytterligare anvisningar till fas 3 och att snabbt utreda reglerna. En arabisk vår Libyen Sveriges militära insats i Libyen diskuterades intensivt och dominerade de två berörda utskotten i riksdagen, det för försvar och det för utrikes frågor. Formellt låg frågan hos utrikesutskottet. Till en början fanns det en bred samsyn mellan partierna. Till och med V ställde upp för att enligt svensk

16 14 Röster i debatten riksdagens årsbok 2010/11 Foto: melker dahlstrand tradition hörsamma FN:s begäran, berättar Kerstin Lundgren (C) i utrikesutskottet. Upprinnelsen till insatsen var den arabiska våren, som de politiska protesterna i Nordafrika och på den arabiska halvön kom att kallas. Den startade i Tunisien och spred sig till Algeriet, Egypten, Libyen, Jemen och Syrien. I Libyen ledde demonstrationerna till ett blodigt inbördeskrig när Muammar Gaddafi försökte behålla kontrollen över landet. FN:s säkerhetsråd röstade för en flygförbudszon över Libyen. Nato utsågs att leda operationen och framförde den 28 mars en formell förfrågan till Sverige om en militär insats. Dagen efter beslutade regeringen att säga ja och lade fram sin proposition för riksdagen. Två dagar senare var det dags för debatt och beslut. SD var det enda partiet som röstade emot. Mikael Jansson förklarade att SD trodde att den svenska insatsen inte skulle kunna undvika att göras ansvarig för markangrepp. Sverige skulle delta med högst 250 personer i 3 månader, och styrkan bestod av 8 stridsflygplan av modellen Jas Gripen, 1 transportplan och spanings- och stödresurser. Men inga stridsinsatser mot markmål skulle förekomma. Men vi hade precis etablerat vår svenska insats i Libyen när Socialdemokraterna vände på klacken och signalerade att svensk trupp skulle tas hem. De tyckte plötsligt att uppdraget var slutfört, säger Kerstin Lundgren (C). Det blev snabbt aktuellt att ta ställning till om insatsen skulle förlängas. Men Håkan Juholt hade kort efter att han i mars valts till Socialdemokraternas partiordförande sagt Efter en intensiv debatt i mars 2011 beslöt riksdagen att säga ja till att Sverige skulle delta i den militära insatsen i Libyen. Endast SD var emot förslaget. I juni beslöt riksdagen att insatserna skulle förlängas i tre månader, utan stöd från V och SD. Överst från vänster: Fredrik Malm (FP), Gustav Fridolin (MP), Désirée Pethrus (KD), Hans Linde (V), Björn Söder (SD), Urban Ahlin (S), Fredrick Federley (C) och Carl Bildt (M).

17 riksdagens årsbok 2010/11 Röster i debatten 15 att han var tveksam. Inom hans parti hade olika åsikter luftats redan under vintermånaderna, alltså före riksdagsbeslutet den 1 april. Till slut, den 8 juni, presenterades en ny överenskommelse av utrikesminister Carl Bildt (M), språkröret Åsa Romson (MP) och Urban Ahlin (S) i riksdagens presscenter. Denna gång ville inte V delta. Hans Linde förklarade i riksdagsdebatten den 17 juni varför. I dag är det libyska flygvapnet och luftvärnet i det närmaste helt utslaget. Det uppdrag som vi gav till det svenska försvaret från denna kammare för tre månader sedan är nu uppfyllt. Riksdagen beslutade, utan stöd av V och SD, att Sverige skulle fortsätta insatsen i ytterligare tre månader, räknat från den 1 juli. Denna gång med den skillnaden att Sverige skulle delta med högst 5 Gripenplan och att Sverige skulle kunna ställa upp med en marin bordningsstyrka på 40 personer. Budgeten utökades nu till 315 miljoner kronor. Den 20 oktober dödades Muammar Gaddafi när han var på flykt från sin hemstad Sirte. Nato upphörde då med flyginsatserna över Libyen. Ekonomin från sol till euroskugga Finansminister Anders Borg (M) var på gott humör när han promenerade längs Drottninggatan med 2011 års statsbudget. Det här är inte en krisbudget utan en framtidsbudget, sa han till journalisterna. Väl framme i riksdagens talarstol pekade han visserligen på orosmoln i omvärlden: Grekland, Spanien och Irland. Men Borg var ändå optimistisk. Där världens stora Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIX ekonomier hade genomsnittliga budgetunderskott på 7,5 procent var Sveriges bara 0,5 procent. Åtminstone ett par, tre soliga år kunde vi hoppas på. Vi vet att lågkonjunkturer och högkonjunkturer kommer efter varandra. Vi har haft kriser i vår världsekonomi ungefär vart femte år. Då vet vi att den här återhämtningen kommer att leva på övertid efter Med den tidshorisonten skulle Sverige rusta. Det är en central utmaning för den ekonomiska politiken de kommande åren att återställa överskotten i de offentliga finanserna, förklarade Anders Borg. Några veckor senare höjde Riksbanken räntan, ett kvitto på att tiderna var goda. Och i en öppen utfrågning i finansutskottet den 11 november meddelade riksbankschef Stefan Ingves sin bedömning att reporäntan skulle behöva höjas kontinuerligt för att hålla inflationen i schack. I slutet av november gav riksdagen utan politisk strid klartecken för ett bilateralt lån till krisande Irland om 600 miljoner euro som en del av ett större EU-lån. Lika Finansminister Anders Borg (M) på väg till riksdagen för att presentera Finansdepartementets budgetförslag i oktober 2010.

18 16 Röster i debatten riksdagens årsbok 2010/11 stor var enigheten om ett större svenskt åtagande i IMF:s modifierade lånearrangemang som det hette i otymplig översättning. I Sverige fortsatte arbetslösheten att sjunka och sysselsättningen att stiga. Därför var det många som förvånades över finansministerns alltmer bekymrade tonläge. Det var en dämpad Anders Borg (M) som levererade vårpropositionen till riksdagen den 13 april. Han meddelade att prognosen för BNP-tillväxten för 2011 skrevs upp från 3,7 till 4,6 procent och att ett väntat budgetunderskott på miljarder skulle bli ett överskott på nästan samma summa. Men omvärlden, underströk Borg med oro, var kall och bister. Nu blev det i stället oppositionen som haussade Sverige. Socialdemokraternas helt färska ekonomiske talesman Tommy Waidelich första ord i en riksdagsduell med finansministern blev. Ja, det går bra för Sverige. Ekonomin utvecklas starkt, hushållen konsumerar och företagen investerar. Tillväxten i år beräknas uppgå till starka 4 procent. Det är något som vi alla har anledning att vara glada för. Hotat jobbskatteavdrag Vad skulle då dessa pengar användas till? Regeringen ville använda 12 miljarder kronor till ett femte jobbskatteavdrag i höstbudgeten men oppositionen var emot. S pekade på att barnfattigdomen var ett problem som måste lösas. Och ju längre våren led desto mer skärptes konflikten. SD ville inte stödja ett femte jobbskatteavdrag, såvida det inte också omfattade pensionärerna. Många förutsåg att minoritetsregeringen snart skulle ställas inför ett svårt strategiskt nederlag. Jobbskatteavdraget var ju Alliansens huvudstrategi för att nå full sysselsättning. Det var inte bara oppositionen som var kritisk. I en öppen utfrågning i finansutskottet den 31 maj var Krisen i Grekland medverkade till det femte jobbskatteavdragets fall i Sverige. Här protesterar greker mot EU:s sparkrav på Syntagmaplatsen i Aten i juni Finanspolitiska rådets avgående ordförande Lars Calmfors skeptisk. Han menade att kombinationen stora skattesänkningar och omfattande utgiftsreformer riskerade att försvaga de offentliga finanserna. Men finansminister Anders Borg (M) underströk hur stort överskottet var och försäkrade att säkerhetsmarginaler var viktigt. Och stoltheten över statsfinansernas skick var stark på den borgerliga sidan. Den ekonomiska krisen sammansvetsade allianspartierna. Regeringen och vi regeringsföreträdande riksdagsledamöter hade hanterat det så att Sverige stod starkt. Det var känslan, säger Anders Andersson (KD). Vid försommartid var omvärldens ekonomiska kris ännu inget stort samtalsämne i riksdagen. Vi väntade nervöst på hur den skulle slå mot Sverige. Vi såg att i Skåneområdet hade man fått högre arbetslös- Foto: ALEXANDROS BELTES/EPA

19 riksdagens årsbok 2010/11 Röster i debatten 17 het, medan andra delar av landet ännu inte tydligt präglades av omvärldskrisen, säger Mehmet Kaplan (MP). Men plötsligt blev läget akut i Grekland. Under en dramatisk regeringsombildning i månadsskiftet juni/juli hängde landets chanser till nya stödlån på en skör tråd. Eftersom många europeiska banker riskerade att gå under i händelse av grekisk statsbankrutt skakade Europa. Ulla Andersson (V) ser tillbaka på turbulensen. Ingen visste vad som skulle hända. Skulle bankerna klara sig? Hur skulle det bli med länder som gått in för att skydda bankerna? Katastrofen i Grekland avvärjdes tillfälligt av EU, IMF och en ny grekisk regering under hård press. Men S begärde att finansutskottet extrainkallades för en uppdatering av det ekonomiska läget i Sverige. Det var ingen som motsatte sig det. Tvärtom. Det var viktigt att ledamöterna fick mer information, säger Pia Nilsson (S). Det var proppfullt i salen när utfrågningen hölls den 16 augusti. Bland experterna på mötet fanns Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén, som uppgav att den svenska ekonomin inte skulle vara i balans förrän Samma dag meddelade statsminister Fredrik Reinfeldt att det femte jobbskatteavdraget inte skulle bli av. Att den satsningen var beroende av det ekonomiska läget hade regeringen gjort klart redan på våren. Men många uppfattade det ändå som en reträtt under galgen. Vänsterpartiets Ulla Andersson är en av dem. Regeringen lade inte fram jobbskatteavdraget för de visste att de skulle få stryk i riksdagen. Regeringen enades med Miljöpartiet om migrationspolitiken och minskade på så sätt SD:s inflytande. Från vänster Mikaela Valtersson (MP), Maria Wetterstrand (MP), statsminister Fredrik Reinfeldt (M), Jan Björklund (FP), Maud Olofsson (C) och Göran Hägglund (KD). FOTO: Pontus Lundahl/scanpix Bara några dagar senare lade Anders Borg (M) fram en BNP-prognos där tillväxten för 2011 skrevs ner från 4,6 till 1,3 procent. Pengarna fanns inte. Finansministern var tillbaka på ruta ett. Migrationspolitiken desarmerad ett blågrönt samarbete På valnatten hade Jimmie Åkesson (SD) stora förhoppningar. Vi ska få genomslag för våra frågor, våra viktigaste frågor invandringspolitiken, kriminalpolitiken och äldrepolitiken det är där vi kommer att ställa krav i en eventuell förhandling. Men uppgörelserna uteblev för SD:s del. Arbetsmarknadsutskottets ordförande Tomas Tobé (M) och dess vice ordförande Ylva Johansson (S) tycker att partierna visat att man inte vill anpassa migrations- och invandringspolitiken till SD:s politik. Vi befarade att det skulle bli ett hårdare debattklimat med SD i riksdagen, men så blev det inte, säger Tomas Tobé.

20 18 Röster i debatten riksdagens årsbok 2010/11 foto: melker dahlstrand Ommöblering bland partiledare och språkrör. Här är de samlade vid partiledardebatten i mitten av juni Från vänster: Gustav Fridolin (MP), Lars Ohly (V), Åsa Romson (MP), Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C), Jan Björklund (FP), Göran Hägglund (KD), Håkan Juholt (S) och Jimmie Åkesson (SD). Alla övriga partier har slutit upp starkt bakom en generös flyktingpolitik med mångfald och integration, säger Ylva Johansson. Ett annat skäl till att debatten aldrig tog fart är den ramöverenskommelse i asyl- och migrationspolitiken som regeringen och MP enades om och som ska gälla under hela mandatperioden. Enligt den ska papperslösa få rätt till vård och skola, en fjärde migrationsdomstol ska inrättas för att korta handläggningstiderna och identifikationskraven ska ändras så att det blir lättare för anhöriga att komma till Sverige. Kostnaderna för förslagen beräknas uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor. På pressträffen i Rosenbad deltog Alliansens samtliga partiledare och MP:s språkrör Maria Wetterstrand samt MP:s ekonomisk-politiska talesperson Mikaela Valtersson. Statsminister Reinfeldt (M) motiverade uppgörelsen. Vi stänger dörren mot de främlingsfientliga krafter runt om i Sverige och i Sveriges riksdag som vill ha inflytande på detta område. På begäran av SD höll riksdagen en aktuell debatt om migrationspolitiken några veckor efter att regeringen och MP enats. Vänsterpartiets Christina Höj Larsen var mycket kritisk till MP:s motivering för att ha gjort upp med regeringen.

Riksdagen en kort vägledning

Riksdagen en kort vägledning Riksdagen en kort vägledning September 2007 Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Alla kan inte vara med och bestämma om allting.

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser Allmänhetens entré, Riksgatan 3 Riksdagsbiblioteket,

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Riksdagens protokoll 2011/12:53. Tisdagen den 20 december. Protokoll. Kl /12:53. 1 Statsbudget för 2012

Riksdagens protokoll 2011/12:53. Tisdagen den 20 december. Protokoll. Kl /12:53. 1 Statsbudget för 2012 Riksdagens protokoll 2011/12:53 Tisdagen den Kl. 13.20 13.33 Protokoll 2011/12:53 1 Statsbudget för 2012 Statsbudget för 2012 Föredrogs finansutskottets betänkande 2011/12:FiU10 Statsbudget för 2012. Kammaren

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Lättläst: innehållet och språket är anpassat för att ge lite lättare texter till dem som behöver det. Sveriges riksdag Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Ekonomi viktigast Den ekonomiska situationen i världen har gjort att folket rankar ekonomi som den viktigaste politiska frågan just nu. Tidigare har arbetslöshet

Läs mer

Riksdagen. en kort vägledning

Riksdagen. en kort vägledning Riksdagen en kort vägledning 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Alla kan inte vara med och

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Arbetslösheten Moderaternas rysare För första gången har Socialdemokraterna högre förtroende än Moderaterna i den för folket viktigaste frågan nämligen arbetslösheten.

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Moderaternas lägsta stöd Kampen om tredje platsen i svensk politik är viktig, inte minst för MP och SD men också för vilken regering vi kommer att ha 2014. Miljöpartiet

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ulf Bjereld T orsdagen den 17 mars antog FN:s säkerhetsråd

Läs mer

Öppet hus i riksdagen Program. Välkommen! Lördag 14 mars kl. 12 16

Öppet hus i riksdagen Program. Välkommen! Lördag 14 mars kl. 12 16 Öppet hus i riksdagen Program Välkommen! Lördag 14 mars kl. 12 16 2 Öppet Hus i riksdagen Aktiviteter på bestämda klockslag Kl. 12.20 Miniriksdag för barn (se sid. 7) Kl. 13.00 Föreläsning: Riksdagen och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ipsos opinionsmonitor

Ipsos opinionsmonitor Ipsos opinionsmonitor Almedalen, 5 juli 20 Ipsos: David Ahlin, Johanna Laurin Gulled, Nicklas Källebring, Henrik Karlsson 20 Ipsos. All rights reserved Innehållsförteckning Opinionsläget juni 20 3 Valvinden

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Arbetet i kammare och utskott Bild 1. Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro Juni Statsman och förtroende För första gången är det fler som vill ta en öl, eller motsvarande, med Stefan Löfven än Fredrik Reinfeldt. Det är förstås ingen viktig

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Sverige är på väg åt fel håll För första gången menar fler att Sverige är på väg åt fel håll än de som menar att landet är på rätt väg. Detta samtidigt

Läs mer

DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE

DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE OKTOBER DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE JANUARI 17 DECEMBER Oktober 17 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE OKTOBER 17 Partiledar oktober 17 DN/Ipsos första mätning av t för

Läs mer

Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin

Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU11 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin Sammanfattning I betänkandet föreslås att riksdagen beslutar om ett tillkännagivande till regeringen om att stoppa

Läs mer

Riksdagens protokoll 1994/95:5. Torsdagen den 6 oktober. Protokoll 1994/95:5. Kl Prövning av förslaget om statsminister

Riksdagens protokoll 1994/95:5. Torsdagen den 6 oktober. Protokoll 1994/95:5. Kl Prövning av förslaget om statsminister Riksdagens protokoll 1994/95:5 Torsdagen den Protokoll 1994/95:5 Kl. 14.00 14.17 1 Prövning av förslaget om statsminister Anf. 1 TALMANNEN: Tisdagen den 4 oktober föreslog jag riksdagen att till statsminister

Läs mer

En guide till Sveriges riksdag

En guide till Sveriges riksdag En guide till Sveriges riksdag Riksdagshuset på Helgeandsholmen mitt i Stockholm är centrum för den svenska demokratin. Här beslutas om lagar och om statsbudgeten. Följ med på en rundtur i Riksdagshuset!

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Riksdagens EU-arbete

Riksdagens EU-arbete Riksdagen och EU 2 Riksdagen och EU Riksdagens EU-arbete Sveriges riksdag arbetar på olika sätt med EU-frågor. I riksdagens kammare hålls debatter om EU-frågor, och utskotten granskar EU-initiativ och

Läs mer

Lärarbarometern. Eftervalsenkät

Lärarbarometern. Eftervalsenkät Lärarbarometern Eftervalsenkät 18 september 2014 Lärarbarometern som drivs av Lektion.se har genomfört en undersökning om vad lärare tycker ska ske med utbildningspolitiken efter valet. Enkäten har skickats

Läs mer

Utskottens uppföljning och utvärdering. en grundlagsreglerad uppgift

Utskottens uppföljning och utvärdering. en grundlagsreglerad uppgift Utskottens uppföljning och utvärdering en grundlagsreglerad uppgift Utskottens uppföljning och utvärdering en grundlagsreglerad uppgift 3 Utskottens uppföljning och utvärdering en grundlagsreglerad uppgift

Läs mer

Riksdagens protokoll 1994/95:39. Fredagen den 9 december. Protokoll 1994/95:39. Kl Hänvisning av ärenden till utskott

Riksdagens protokoll 1994/95:39. Fredagen den 9 december. Protokoll 1994/95:39. Kl Hänvisning av ärenden till utskott Riksdagens protokoll 1994/95:39 Fredagen den Protokoll 1994/95:39 Kl. 14.00 14.04 1 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Propositioner 1994/95:45 till lagutskottet 1994/95:115 till

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

Riksdagens protokoll 2009/10:8. Onsdagen den 30 september. Protokoll. Kl /10:8. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2009/10:8. Onsdagen den 30 september. Protokoll. Kl /10:8. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2009/10:8 Onsdagen den Kl. 09.00 09.03 Protokoll 2009/10:8 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 24 september. 2 Val av ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation

Läs mer

DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna

DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna Juni 217 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 217 Ipsos. All rights reserved Partiledarförtroende juni 217 Annie Lööf, Centerpartiet 41 procent har förtroende för Annie

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Opinionsundersökningar i samhällsdebatten!

Opinionsundersökningar i samhällsdebatten! Det poli)ska läget Opinionsundersökningar i samhällsdebatten! Ebba Busch Thor vann debatten! n= 558! 11 okt 2015!! Ebba Busch Thor (KD)! 19%! Jan Björklund (FP)! Jimmie Åkesson (SD)! 15%! 16%! Anna Kinberg

Läs mer

Analys väljarrörlighet sedan valet

Analys väljarrörlighet sedan valet Analys väljarrörlighet sedan valet Analysen är baserad på Novus väljarbarometrar sedan valet 2014, där vi tittat på nettoflöden mellan partier över tid. Bakgrund Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod.

Läs mer

Så styrs Sverige. 8 a och c

Så styrs Sverige. 8 a och c Så styrs Sverige 8 a och c Demokrati - Diktatur Demokrati Allmän och lika rösträtt Maktdelning Fria val Parlamentarism Offentlighetsprincip Åsikts-, yttrande- och religionsfrihet Tryckfrihet Rätt att resa

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) Utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande riksdagsstyrelsens redogörelse 2016/17:RS2

Läs mer

Finanspolitiska rådet i Sverige. Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011

Finanspolitiska rådet i Sverige. Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011 Finanspolitiska rådet i Sverige Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011 Disposition 1. Bakgrund 2. Finanspolitiska rådets uppgifter 3. Organisation 4. Arbete 5. Jämförelse med motsvarigheter

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

Det politiska läget Juni 2016

Det politiska läget Juni 2016 Det politiska läget Juni 2016 Sverige är på fel väg Tycker du att Sverige idag är på rätt eller fel väg? * Frågan har tidigare också ställts i följande form: Rent allmänt, tycker du att utvecklingen i

Läs mer

Är det partiledarna som avgör valet?

Är det partiledarna som avgör valet? Är det partiledarna som avgör valet? 2013-07-02 Väljarnas drivkrafter 2 En av de mest seglivade myterna inom väljarforskningen är föreställningarna om stora och växande effekter av partiledare. Moderna

Läs mer

Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt

Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU15 Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt Sammanfattning I detta betänkande föreslår finansutskottet att riksdagen tillkännager

Läs mer

Översynen av Arbetsförmedlingen

Översynen av Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014/15:AU6 Översynen av Arbetsförmedlingen Sammanfattning Med anledning av den nyligen avslutade översynen av Arbetsförmedlingen (dir. 2014:15) föreslår utskottet att

Läs mer

Effekter av regeringens skattepolitik

Effekter av regeringens skattepolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Effekter av regeringens skattepolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringen

Ändringar i sjukförsäkringen Finansutskottets yttrande Ändringar i sjukförsäkringen Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet beslutade den 9 juni 2011 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över ett förslag

Läs mer

Partiledare,Expr Internetundersökning med allmänheten 9-12 aug 2012 Copyright (c) 2012 Demoskop AB ----Kön Ålder -----

Partiledare,Expr Internetundersökning med allmänheten 9-12 aug 2012 Copyright (c) 2012 Demoskop AB ----Kön Ålder ----- Partiledare,Expr0104 1 ----Kön---- ----- Ålder ----- -------Utbildning-------- Alla 18-40- Folk/ Gymn Högsk/ % Man Kvinna 39år 64år 65-år Grund Univ/Forsk Antal intervjuer (1316) (751) (559) (206) (672)

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG IGEN! 3 Innehåll. 1. Förord...4 2. Inledning...5 3. Äldrefrågorna i partierna...6

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Kommittédirektiv. En tydligare budgetprocess. Dir. 2017:3. Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 2017

Kommittédirektiv. En tydligare budgetprocess. Dir. 2017:3. Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 2017 Kommittédirektiv En tydligare budgetprocess Dir. 2017:3 Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 2017 Sammanfattning En parlamentariskt sammansatt kommitté ges i uppdrag att göra en översyn av vissa

Läs mer

Femte jobbskatteavdraget i medierna

Femte jobbskatteavdraget i medierna Femte jobbskatteavdraget i medierna December 2013 Daniel Löfstedt Innehåll 1. Inledning sid 3 2. Metod sid 3 3. Sammanfattning och analys sid 3 4. Jobbskattefrågan är huvudämne eller central för artikelns

Läs mer

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören 2014-08-26 Karin Nelsson Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören Mätning om politiska åsikter Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets förtroende för de olika

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan

Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan Valdebatt i Paris Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan Henrik von Sydow moderat riksdagsledamot och ordförande

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Riksdagens årsbok 2011/12

Riksdagens årsbok 2011/12 Riksdagens årsbok 2011/12 Riksdagens Årsbok 2011/12 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

Telemarketing - Fördomar och verklighet

Telemarketing - Fördomar och verklighet Telemarketing - Fördomar och verklighet Att ringa i TM är ett enkelt och inte särskilt tidskrävande sätt att aktivera sig inom MUF. Arin Karapet är ansvarig för TM i Stockholm och arrangerar TM nästan

Läs mer

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut Så styrs Sverige #Idas-plugg-akut Fråga! Monarki Vad är en monarki? Svar!! Monarki En monarki är när en kung eller drottning styr landet. I Sverige ärver äldsta barnen i kungafamiljen tronen. Regenten

Läs mer

Utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor. för beslutsunderlag av hög kvalitet

Utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor. för beslutsunderlag av hög kvalitet Utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor för beslutsunderlag av hög kvalitet Utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor 3 Utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor för

Läs mer

Skavlan, SVT1, 2014-02-05, inslag med Sveriges statsminister; fråga om opartiskhet och saklighet

Skavlan, SVT1, 2014-02-05, inslag med Sveriges statsminister; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-03-30 Dnr: 14/02929 SAKEN Skavlan, SVT1, 2014-02-05, inslag med Sveriges statsminister; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider

Läs mer

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN 2011 INNEHÅLL INTRODUKTION FÖR LITE HUMOR I SVENSK POLITIK HUMOR ÖKAR ENGAGEMANG INFÖR ROLIGARE DEBATTER ROLIGASTE PARTILEDAREN TRÅKIGASTE

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Ulf Kristerssons anförande vid riksdagens finansdebatt den 16 juni

Ulf Kristerssons anförande vid riksdagens finansdebatt den 16 juni Ulf Kristerssons anförande vid riksdagens finansdebatt den 16 juni Det är i skuggan av Grexit och Brexit dvs risken att Grekland som första Euroland tvingas lämna den gemensamma valutan, och att Storbritannien

Läs mer

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Rätten att söka skydd

Rätten att söka skydd Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2974 av Johanna Jönsson m.fl. (C) Rätten att söka skydd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna rätten

Läs mer

Det finanspolitiska ramverket

Det finanspolitiska ramverket Det finanspolitiska ramverket Miljömålsberedningen 16 september 2015 Joakim Sonnegård 1 Disposition Bakgrund Det finanspolitiska ramverket Finanspolitiska rådet Bakgrund 3 Sverige under den senaste krisen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor (förnyad behandling)

Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor (förnyad behandling) Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU19 Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor (förnyad behandling) Sammanfattning I betänkande 2005/06:UbU9 behandlade utskottet 93 motionsyrkanden om utbildnings-

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Svenska regeringspartier (våra största partier)

Svenska regeringspartier (våra största partier) Demokrati Fria val: Ingen annan har rätt att bestämma vad väljaren ska rösta på och man har rätt att vara hemlig om vad man röstar på. Rösträtt: Alla har rätt att rösta i politiska val. I en demokrati

Läs mer

Instuderingsfrågor till Tema demokrati

Instuderingsfrågor till Tema demokrati Instuderingsfrågor till Tema demokrati 1. Vilka skapar den svenska demokratin? (s.1) Medborgarna i Sverige 2. Hur många ledamöter beslutar åt medborgarna i riksdagen? (s.2) 349 ledamöter 3. Varför finns

Läs mer

Valberedningens förslag till partistyrelse

Valberedningens förslag till partistyrelse Valberedningens förslag till partistyrelse Partiordförande Jimmie Åkesson Ort: Sölvesborg Ålder: 32 år Motivering: Jimmie har gjort ett fantastiskt arbete som partiets ordförande i drygt sex år, han har

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) Utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU16 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet verksamheten inom den parlamentariska

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Vem kan man lita på? SD ökar i alla opinionsinstituts mätningar, men hamnar på olika nivåer. Vilket inte alls är konstigt, det beror på vilken metod som används.

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Praktikrapport a) en redovisning av det arbete som studenten utfört och en beskrivning av arbetsplatsen/organisationen.

Praktikrapport a) en redovisning av det arbete som studenten utfört och en beskrivning av arbetsplatsen/organisationen. Praktikrapport a) en redovisning av det arbete som studenten utfört och en beskrivning av arbetsplatsen/organisationen. b) en utvärdering av praktikerfarenheten; så som vilka lärdomar som dragits, problem

Läs mer

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M av Anna Kinberg Batra m.fl. (M,

Läs mer