Nationalräkenskaper forts.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationalräkenskaper forts."

Transkript

1 Nationalräkenskaper forts. 13 okt 2009 Birgitta Magnusson Wärmark 1

2 Några källor Produktionsvärde -Företagens ekonomi (FEK) -Industrins Varuproduktion (IVP) -Energistatistik -Producent- och tjänsteprisindex (PPI, TPI) Insatsförbrukning -Företagens ekonomi (FEK) -Industrins förbrukning av inköpta varor och tjänster (INFI) -Inhemskt tillgångsprisindex (IHT) Sysselsättning -Företagens ekonomi -Diverse 11

3 Fler källor Löner -Kontrolluppgiftstatistik (KU) -Företagens ekonomi Export och import -Utrikeshandelsstatistik för varor -Utrikeshandelsstatistik för tjänster -Export-/import-/tjänste-/löneindex Hushållens kons. -Hushållens utgifter (HUT) -Omsättningsstatistik -Sortimentsundersökning -Apoteket, Swedish Match, mfl. -Konsumentprisindex (KPI) 3

4 Fler källor Investeringar -Företagens ekonomi -Investeringsenkäter -Lagerenkät -Inhemskt tillgångsprisindex (IHT) Off. konsumtion -Underlag till statens & produktion finansiella sparande (UFS) -Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting -Inhemskt tillgångsprisindex (IHT) 13

5 Arbetsinsats - hela ekonomin Sysselsatta och arbetade timmar - AKU år - AKU år - RAMS 16 >, medelarbetstid AKU - Värnpliktiga AKU/Pliktverket, medelarbetstid AKU - Svart ekonomi RRV-studie - Detaljinfo per område, stat, kommun, privat 5

6 Produktivitet i näringslivet Arbetade timmar Förädlingsvärde Produktivitet %

7 Parti- och detaljhandel Produktionsvärdet=handelsmarginalen Totala handelsmarginalen i ekonomin beräknas i NRsystemet som ett påslag på baspriset på respektive produkt Handelsmarginaler i andra branscher än parti- och detaljhandel dras bort. Återstår handelsmarginalen i parti- och detaljhandel Använder förädlingsvärdet från undersökningen företagens ekonomi. Insatsförbrukningen beräknas residualt. 719

8 Speciellt med transportbranscherna Marginalbranscher spedition resebyråer Subventioner, bidrag Blandning privata och kommunala entreprenörer Blandn länstrafikbolag och kom.förvaltningar, SL/Region Skåne Blandning av verksamheter, t.ex. charter och linjebuss Aktieägartillskott Interna transaktioner mellan nätbolag och operatörer Banverket och tågoperatörer Taxicentraler och taxibolag Lastbilscentraler och åkare Diverse Utländska åkare, carbotage Omorganisationer Öppning för privata operatörer Prisindex 819

9 Bostadsberäkningarna Stratifierad beräkning (år, region, storlek) Faktisk hyra/hyra för liknande bostad (HiB) Bostadsyta (HEK, HiB, fastighetstaxering) Varmhyra = Hyra kvm * bostadsyta Kallhyra = Varmhyra - bränsle (för småhus bostadsstockens utveckling) Nyttjandekostnadsmetoden (fritidshus) 9

10 Finansiella tjänster Lån eller insättning är köp av en banktjänst FISIM Observerbart pris finns inte Skillnaden mellan faktisk ränta och en referensränta Referensräntan = interbankräntan (implicit) Lånestockar finns på sektor och grov branschnivå Underlag från Finansmarknadsstatistik och bankernas kvartalsrapporter Dessutom explicit erlagda avgifter, för provisioner och girering 10

11 Prostitution Typ Gatu Internet Klubbar Summa Antal prostituerade Antal kontakter per år och prost. Pris (Kr) /tillfälle Summa Mkr

12 Hushållens konsumtionsutgifter, import och produktion av smugglad alkohol och tobak samt hemtillverkning år 2003, Mkr Typ Konsumtion Import Produktion Sprit Vin Öl Tobak Hemtillverkning Summa

13 Hushållens konsumtionsutgifter, import och produktion av narkotika år 2001, Mkr Preparat Konsumtion Import Produktion Amfetamin Heroin Cannabis Nark. Läkem Ecstasy Summa

14 Illegalt spel Undersökning av Lotteriinspektionen/polisen Anonym kontroll av lokaler år 2003 Information från polisdistrikt Minst olagliga spelautomater Skattad omsättning 4 miljarder SEK 14

15 Illegalt förädlingsvärde i några länder, % av BNP Estland,1998 Lettland, 1998 Litauen,1998 Polen, 1998 Slovakien, 1998 UK, 1996 Finland, 1998 NL ,8 D+P+audio-video kopior 0,97 D+P 0,5 D+P+F(häleri med bilar) 0,13 D; 0,20 P; 0,21 S+F 0,59 D+P+F 0,5-1,1 D; 0,2 P; 0,2 (spel)+f 0,1-0,2 D+P+S <1, varav 0,1 P Källa: UN,Geneve, samt rapporter från NL o Finland 15

16 Dold arbetsinkomst, % av redovisad enl SKVs deklarationsundersökning Jordbruk 67 Skogsbruk 55 Fiske 77 Gruvor o mineralutv.industri 1 Tillverkningsindustri 2 El-, gas, värme-, vatten,reningsv. 0,4 Byggindustri 12 Bilservice 25 Livsmedelsbutiker och tobakshandel 9 Övrig parti- och detaljhandel 8 Hotell, camping mm.m. 8 Restauranger och barer 52 Annan köksverksamhet 12 Taxi 37 Vägtransport av gods 11 Övriga tranport, magasin 2 Kreditinst, försäkringsbol 1 Fastighetsförvaltning 11 Lokalvård 19 Uthyrn.,ftgservicefir ex lokalvård 11 Utbildn, hälso,sjukvftg 12 Avloppsren,avfallshant 1 Hårvård och skönhetssalonger 45 Övriga personliga tjänster 17 16

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

I korta drag. Nationalräkenskaper 2013 NR 10 SM 1501. National Accounts 2013

I korta drag. Nationalräkenskaper 2013 NR 10 SM 1501. National Accounts 2013 NR 10 SM 1501 Nationalräkenskaper 2013 National Accounts 2013 I korta drag Detta SM visar resultat från den definitiva beräkningen för år 2013. Med definitiva årsberäkningar avses att uppgifterna för de

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Fortsatt hög aktivitet i ekonomin...sid 3 Den starka BNP-tillväxten medför nu en fortsatt förbättring av läget på arbetsmarknaden, med ökande sysselsättning

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

Fakta om små och stora företag 2003

Fakta om små och stora företag 2003 Fakta om små och stora företag 2003 December 2003 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. Småföretagen omfattar 99,2 procent av alla

Läs mer

Tillväxt och utveckling Tillverkning, tjänster och tillväxt En ny bild av strukturomvandlingen i Västra Götaland

Tillväxt och utveckling Tillverkning, tjänster och tillväxt En ny bild av strukturomvandlingen i Västra Götaland Tillväxt och utveckling Tillverkning, tjänster och tillväxt En ny bild av strukturomvandlingen i Västra Götaland Förhandsversion 2012-07-05 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 1 INLEDNING... 7 2 VAD ÄR STRUKTUROMVANDLING?...

Läs mer

Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken

Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken Bilaga 3 Beräkningsrutiner för nationalräkenskaperna Slutbetänkande av Utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken Stockholm 2002 SOU 2002:118

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 9 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Varför får NR motstridiga uppgifter?

Varför får NR motstridiga uppgifter? Varför får NR motstridiga uppgifter? Statistikens samanvändbarhet studerad inom ramen för Nationalräkenskaperna TILLGÅNG Värden i: Produktion Import Tull Handelsmarginal Produkskatt Produktsubventioner

Läs mer

Juni 2010 Fakta om små och stora företag 2010 1

Juni 2010 Fakta om små och stora företag 2010 1 Juni 2010 Fakta om små och stora företag 2010 1 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. 99 procent av alla företag i Sverige är småföretag,

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken

Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken NR/FSR, NR/OEM 2012-11-29 Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken Hushållens disponibla inkomster är ett begrepp som används med olika definitioner och betydelser

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium

Välkommen till SCB:s frukostseminarium Välkommen till SCB:s frukostseminarium Frukostseminarium Nationalräkenskaper 12 juni 2015 Vinster, Lån och Investeringar Karl-Johan Bergström Mattias Bågling facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter

Läs mer

Förstudie Fastprisberäkning av handelsmarginalen inom parti- och detaljhandeln. Petra Jansson

Förstudie Fastprisberäkning av handelsmarginalen inom parti- och detaljhandeln. Petra Jansson Förstudie Fastprisberäkning av handelsmarginalen inom parti- och detaljhandeln Petra Jansson 1 1. BAKGRUND... 3 1.1 DEFINITION AV HANDELSMARGINALEN... 3 2. PARTI- OCH DETALJHANDELN... 4 2.1 HANDELSMARGINAL

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Tillväxten mattades under 27...sid 3 BNP-tillväxten var 2,6 procent under 27, vilket var den lägsta sedan 23. Det fjärde kvartalet blev den kalenderkorrigerade

Läs mer

Rapport 2013:2 Tillväxt och utveckling. Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Västra Götaland

Rapport 2013:2 Tillväxt och utveckling. Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Västra Götaland Rapport 2013:2 Tillväxt och utveckling Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Västra Götaland Förord Under de senaste decennierna har det skett en snabb förskjutning av

Läs mer

Tjänsteprisindex för banktjänster

Tjänsteprisindex för banktjänster Tjänsteprisindex för banktjänster Branschbeskrivning för SNI-grupp 65.12 TPI-projektets rapport nr 11 Erik Gerestrand Tjänsteprisindex, Enheten för prisstatistik, Ekonomisk statistik, SCB Augusti 2004

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 03 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Sakordsregister, begreppsförklaring

Sakordsregister, begreppsförklaring Sakordsregister, begreppsförklaring Assistansersättning 77, 104 Bruttoinvestering 44, 74, 130 Bruttokostnad, (landsting) 110 Bruttonationalinkomst (BNI) 48 Bruttonationalprodukt (BNP) COFOG 13, 15, 66,

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2013 FAKTA OM SVENSK TURISM Innehåll Förord 3 Nyckeltal

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svagare arbetsmarknad...sid 3 Den sjunkande produktionen hade under första kvartalet också en tydlig påverkan på arbetsmarknaden, bland annat som

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2014 FAKTA OM SVENSK TURISM Innehåll Förord 3 Nyckeltal

Läs mer

RAPPORT. Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne

RAPPORT. Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne RAPPORT Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 4 1 INLEDNING 6 2 VAD ÄR STRUKTUROMVANDLING? 7 3 PRODUKTIVITETENS

Läs mer

Definitiv beräkning av BNP för år 2010. Förändring jämfört med tidigare beräkning (volymförändring %)

Definitiv beräkning av BNP för år 2010. Förändring jämfört med tidigare beräkning (volymförändring %) NR 10 SM 1202 Nationalräkenskaper 2010 National Accounts 2010 I korta drag Definitiv beräkning av BNP för år 2010 Nationalräkenskaperna har nu uppdaterats med mer detaljerade statistikuppgifter för år

Läs mer

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Högsta BNP-tillväxten på fem år...sid 3 Första kvartalet 26 visade en styrka som inte setts sedan år 2. Såväl hushållens konsumtion, investeringarna

Läs mer