Noterat. Börschefen Jens Henriksson är både ekonom och ingenjör. DEBATT: ELEKTRONISK RAPPORTERING UNDERLÄTTAR FÖR ALLA teknikintresse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Noterat. Börschefen Jens Henriksson är både ekonom och ingenjör. DEBATT: ELEKTRONISK RAPPORTERING UNDERLÄTTAR FÖR ALLA teknikintresse"

Transkript

1 Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor NR BOLAGSSTYRNING Så påverkas företagen av sociala medier YRKESROLL Skatterådgivaren bättre än sitt rykte MUTBROTT Varför rapporterar inte revisorn? Noterat DEBATT: ELEKTRONISK RAPPORTERING UNDERLÄTTAR FÖR ALLA teknikintresse Börschefen Jens Henriksson är både ekonom och ingenjör

2

3 nummer 5/2013 BALANS LEDARE NUMMER 5/2013 Det gäller att ha tålamod V Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor Nr BOLAGSSTYrNING Så påverkas företagen av sociala medier YrKESrOLL Skatterådgivaren bättre än sitt rykte MUTBrOTT Varför rapporterar inte revisorn? Noterat teknikintresse debatt: portering elektronisk rap alla underlättar för Börschefen Jens Henriksson är både ekonom och ingenjör Foto: Kristofer Hedlund Balans är FARs tidning för fri och obunden debatt. Införda artiklar åter ger författar nas eller intervju personernas åsikte r, vilka inte behöver mot svara FARs. PRENUMERATION Pris: 597,50 kronor/år. Studentrabatt 50 procent. Kontakta kundservice vid frågor rörande din prenumeration , Äldre lösnummer av Balans går att be ställa för 65 kronor i mån av tillgång. Porto tillkommer. Du beställer dessa från kundservice. Är du medlem i FAR och har frågor om din prenumeration? Mejla till Balans Box Stockholm Prenumerationsärenden , FAR-medlem: i konsumenter är kräsna. Inte bara vad gäller kvalitet och snitt, utan vi vill också att det vi konsumerar ska ha producerats på ett schysst sätt. Men hur ska man kunna veta vilka företag som är okej? Och kan man lita på företagets egna uppgifter? För drygt två veckor sedan publicerade EUkommissionen sitt förslag om ökad insyn i hur de stora bolagen hanterar hållbarhetsfrågor, såsom miljö och mänskliga rättigheter. Samma dag släppte International Integrated Reporting Council (IIRC) sitt förslag till ramverk för integrerad rapportering. Läs om detta på sidan 8 och 10. Det är en händelse som ser ut som en tanke att dessa förslag presenteras samma dag. I det första fallet är det politiker som föreslår en lagändring för att tvinga fram ökad insyn i de större bolagens riskhantering och sociala ansvarstagande. I det andra fallet handlar det om ett internationellt ramverk som tas fram i samarbete mellan olika hållbarhetsaktörer och revisions- och redovisningsbranschen. Det är alldeles uppenbart att det finns ett tryck på bolagen att rapportera mer. Och det ligger naturligtvis i revisions- och redovisningsbranschens intresse att rapporterna upprättas enligt konstens alla regler och därmed blir möjliga att revidera, eller åtminstone möjliga att verifiera och bestyrka. Trevlig läsning! Pernilla Halling F Ö R T Y D L I G A N D E I Balans nr 4/2013 varnar Roland Sigbladh, marknads chef på UC, för att företag som valt att inte använda sig av revisor eller auktoriserad redovisningskonsult har högre kreditrisk och sämre kreditvärdighet. Han framhåller att det är kvaliteten på dokumenten i bokslutet, det vill säga verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, som blivit sämre när revisorskravet slopats och företagen upprättar dokumenten själva. Kvaliteten i bokslutsrapporten som de auktoriserade redovisnings konsulterna tar fram har UC inga synpunkter på. Chefredaktör Redaktör Redaktör Redaktör/debatt Pernilla Halling Lisa Bergman Charlotta Danielsson Rakel Lennartsson Annonser Medlem av Sveriges Tidskrifter. TS-kon trol lerad fackpress upplaga (2012) Men det gäller att ha tålamod. För även om IIRC meddelar att tidplanen håller och att det kommer en första version av ett ramverk till integrerad rapportering innan året är slut, dröjer det garanterat ytterligare en tid innan det nya holistiska sättet att redovisa har revolutionerat branschen. Det råder dock inga tvivel om att när visionen om en helt integrerad rapportering blir verklighet kommer branschen att påverkas i lika hög grad som företagen. Och vem vet, när socialt kapital jämställs med finansiellt kapital kanske en människorättsjurist blir lika viktig i teamet som en skatte rådgivare? Bo Lindberg, Selective Business, , , Tryckt hos Exakta 2013 ISSN Balans ges ut av FAR med tio utgåvor per år. Tidningen kommer ut första måndagen i varje månad, med undantag för juli och augusti. Äldre nummer (från och med nr 4/2010) finns att läsa på far.se/balans. 3

4 JESSICA THÖRN, visma SpCS JessiCas råd till dig som lever på att sälja timmar: se till att få Betalt för varje MinUt. ST3072 Som redovisningskonsult måste du ha full kontroll på byråns kunder och uppdrag. Därför lanserar vi nu Visma Advisor. Ett webbaserat program som effektiviserar hela redovisningsbyråns arbete. Som exempel kan vi nämna den integrerade tidredovisningen som håller ordning på allt från timmar och minuter till uppdragens prissättning. Just det där som krävs för att en byrå ska vara riktigt lönsam. Det är egentligen bara en sak med Visma Advisor som inte kommer förvåna dig som är bekant med oss sedan tidigare. Vår support. Vi kommer precis som tidigare ge dig marknadens mest engagerade och kunniga support. Boka möte med Jessica eller någon av hennes kollegor på eller gå in och läs mer på vismaspcs.se/byra nyhet! visma advisor för redovisningsbyråer. vi tar ditt företagande personligt

5 INNEHÅLL 5/ NOTERINGAR. Revisorn tar inte sitt anvsvar när det gäller mutbrott. Claes Sandgren, ordförande för Institutet mot mutor, riktar kritik mot revisorerna NOTERINGAR. 5 frågor till Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist på KPMG. 12 NOTERINGAR. Företagarens bästa vän upptäcker problemen i tid. Viktigaste förutsättningen för att rädda ett företag heter tid MÅNADENS GÄSTKRÖNIKÖR: 46 Linda Flood är frilansjournalist som bor i New York och är korrespondent för DN. 14 PROFIL I BALANS. Datakillen som blev börschef. Men vägen dit gick via regerings kansliet. 20 UPPSTICKARNA I BRANSCHEN. Moore Stephens. Fristående byrå med brett nätverk. 22 INBLICK. Big data utmanar redovisningsprofessionen JAN MARTON Viktigt att promenera i korridorerna EWA FALLENIUS IASB utvärderar kritiserad standard IFRS 8 Rörelsesegment ROLF RUNDFELT 27 FÖRDJUPNING. Allvarliga effekter av K2 för FoU-företag BERTIL OPPENHEIMER Hur påverkar sociala medier bolagsstyrning? DAN KONIGSBURG, ANDERS HULT, CARL SVERNLÖV Stort behov av vägledning för löpande redovisning MATTIAS OVERUD, JENNY FALK Hur ska en säkringstransaktion redovisas enligt K2? ANNA LÖÖW, JOHAN MÅNSSON, MIKAEL SCHEJA 37 I BRANSCHEN. Auktoriserad redovisningskonsult. Ulrica Järpehult trivs med att tjäna andra. 38 DEBATT. Elektronisk rapportering skulle underlätta för alla PER NORDSTRÖM Regleringar löser inte förtroendekrisen COLIN MAYER 42 FAR FÖRTROENDE, ANSVAR, RELEVANS. Hallå där Bittus Bengtsson, administratör på FARs medlemsservice. Skatterådgivarna bättre än sitt rykte. Flera skäl att gå på årets branschdagar. 22 INBLICK. Jan Marton Big data utmanar redivisningsprofessionen.

6 Alicante Rom Kapstaden Singapore London Intressanta kurser spännande resmål! Aktualitetsveckan 2013 Calpe Alicante, Spanien 5 12/13 oktober Fem kursdagar med några av Sveriges främsta experter inom: Redovisning Skatt Juridik Moms Revision Redovisningskonsultveckan 2013 Altea Alicante, Spanien 5 12/13 oktober En kurs där du som auktoriserad redovisningskonsult får en uppdatering och genomgång av aktuella och viktiga frågor som rör yrkesrollen. Genom kursveckan löper Reko som en röd tråd, vi tittar på hur du tillämpar Reko med hjälp av dina nya kunskaper. Kvalificerade skattefrågor Singapore 7 16 november med möjlighet att boka tilläggsresa till Bali efter kursen Kursen tar främst upp kvalificerade skattefrågor för aktiebolag och dess ägare. Förutom olika former av planering för uttag går vi igenom ett antal modeller och lösningar för ägarförändringar och omstruktureringar. Under ett eget avsnitt behandlar vi de särskilda frågor som rör fastigheter och byggsmitta. Vi tar även upp hur du driver en framgångsrik skatteprocess samt praktiska konsekvenser av den nya skatteförfarandelagen. Slutligen går vi igenom skattefrågor som blir aktuella i samband med övergången till K2 och K3. Kvalificerade bokslutsfrågor redovisning och skatt London november Ett seminarium där du får en genomgång av svåra och högaktuella frågor, såväl ur ett redovisningssom ur ett skatteperspektiv. Vi behandlar boksluten i större respektive mindre svenska icke-noterade företag. Revisorsveckan 2013 Rom november En kurs för dig som är kvalificerad revisor. Vi kommer arbeta utifrån olika case med frågeställningar och möjligheter som olika bolag ställs inför, kopplat till vad som förväntas av dig som revisor och hur du kan och bör agera i olika situationer. Kvalificerade frågor inom redovisning, skatt och civilrätt i ägarledda företag och koncerner Kapstaden 3 12 november Under kursen möter du kvalificerade frågeställningar som ofta förekommer i ägarledda företag och koncerner. En praktiskt inriktad kurs där lärarna utifrån sina olika specialistkompetenser medverkar till att ge en helhetssyn som tar hänsyn till såväl redovisning som skatterätt och civilrätt. Anmälan & information farakademi.se

7 nummer 5/2013 BALANS NOTERINGAR FOTO: DREAMSTIME Revisorn tar inte sitt ansvar när det gäller mutbrott Revisorerna får kritik av Claes Sandgren, Institutet mot mutor, för att de inte anmäler misstänkta mutbrott. Affärerna går före den lagstadgade skyldigheten att rapportera misstänkt mutbrott. Claes Sandgren, ordförande för Institutet mot mutor, riktar kritik mot revisorerna. Korruption och mutor är högaktuella frågor under årets stämmosäsong. Även om korruptionen i Sverige internationellt sett är låg har frågan fått mycket uppmärksamhet, inte minst genom TeliaSoneras engagemang i Uzbekistan, och i en rapport från organisationen Transparency International har Sveriges efterlevnad av Konventionen mot mutor i internationella affärer rankats sämre än Italiens. Claes Sandgren är ordförande för Institutet mot mutor samt professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Han menar att revisorns roll är tydlig när det kommer till mutbrott, och att det åligger revisorn att rapportera misstanke om mutbrott. Revisorn ska inte vara någon detektiv, men misstanke om mutbrott anmäls endast i liten ut sträckning. Som jag ser det har revisorerna traditionellt försummat att fullgöra sin lagfästa skyldighet att rapportera sådana misstankar. Jag tror inte att det handlar om slarv, utan här finns ett systemproblem. Om revisorn rapporterar bryts förtroendet mellan revisor och klient, säger han. Claes Sandgren är dock tydlig: Revisorn tar inte sitt ansvar. Han eller hon ska rapportera misstanke om brott men gör det inte. I den bästa av världar skulle revisorn följa lagen, men så ser det inte ut i dag, säger han. För den enskilde revisorn kan det vara problematiskt, efter som han eller hon riskerar att förlora affären om ett mutbrott anmäls. Revisorn kan sägas upp eller så kan revisorn tvingas att lämna sitt uppdrag. Jag tror att det spelar roll för i vilken utsträckning revisorn anmäler misstankar om mutbrott, säger han. Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, bemöter kritiken: Först och främst har revisionen här en preventiv uppgift. Men för att finna mutbrott måste revisorn söka efter dem, och det ligger inte i dagens revisorsroll. Om revisorn däremot ramlar över misstänkta mutbrott ska revisorn självfallet agera och rapportera utan att tveka, säger han. CHARLOTTA DANIELSSON 7

8 BALANS nummer 5/2013 NOTERINGAR EU REVISIONSAKADEMIN VINNARE EU kräver ökad insyn i bolagen EU-kommissionen vill öka insynen i hur de stora bolagen hanterar hållbarhetsfrågor. Det goda exemplet ska uppmuntras genom lagändring. Förslaget syftar till att öka transparensen och insynen i hur de stora bolagen hanterar miljöfrågor, sociala frågor, mänskliga rättigheter, korruption och mångfaldsfrågor. Företag som redan publi cerar information om både finansiella och icke-finansiella resultat har ett mer långsiktigt perspektiv i sitt beslutsfattande, säger EU-kommissionär Michel Barnier. Det är de stora företagen, med fler än 500 anställda, som berörs av förslaget. För de mindre företagen har EU-kommissionen gjort bedömningen att kostnaderna för att ta fram denna extrainformation skulle överstiga nyttan. Men för de större, hävdar Michel Barnier, liksom många hållbarhetsspecialister i revisionsoch rådgivningsbranschen, att en helhetssyn på företagets rapportering är värdeskapande. Nu ska best practice bli norm genom att alla bolag tvingas rapportera mer om hållbarhet. Initiativet välkomnas av den europeiska branschorganisationen Fédération des Experts comptables Européennes (FEE). EU-kommissionens förslag till ökad rapportering kom samma dag som förslaget till ett ramverk för så kallad integrerad rapportering. Läs mer om detta på sidan 10. RAKEL LENNARTSSON STYRELSEUPPDRAG Nytt styrelseuppdrag för Han s Börsvik Hans Börsvik, vd på PwC, tar plats i styrelsen för Stockholms universitet när regeringen utser nya styrelser för landets lärosäten för perioden 1 maj 2013 till och med 30 april Kerstin Calissendorff har utsetts till ny ordförande. Uppsatsen som får Revisionsakademins pris belyser sambandet mellan redovisning och beskattning och har lagts fram vid Handels i Göteborg. Göteborgsstudenter prisade för spännande uppsats Emilie Eriksson och Karin Lindqvist vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har fått Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under Nu är Svenska Revisionsakademins tävling för uppsatser skrivna under 2012 avgjord. Vinnare blev en magisteruppsats med namnet Pågående arbeten på löpande räkning HFD 2011 ref 20 och dess påverkan på redovisningen. Uppsatsen är skriven av Emilie Eriksson och Karin Lindqvist och handledare har varit Pernilla Lundqvist. Uppsatsen belyser kom- plexiteten i redovisning av intäkter för tjänsteuppdrag på löpande räkning enligt god redovisningssed, samt sambandet mellan redovisning och beskattning. Ett område som berör många företag i Sverige. Juryn har bedömt de sju tävlande uppsatserna utifrån ämnets aktualitet, problemformulering samt icke traditionell och spännande infallsvinkel. Emilie Eriksson och Karin Lindqvist arbetar nu som revisorsassistenter, Emilie på PwC och Karin på BDO, och båda blev glatt överraskade av beskedet. Det är en stor ära att få ta emot priset och att all tid som vi har lagt ner har gett resultat, Karin Lindqvist Emilie Eriksson inte bara för oss utan även för uppsatsämnet och att det har blivit uppmärksammat. Vi är självklart otroligt tacksamma och stolta, säger de. Priset består av kronor och delas ut i samarbete mellan Svenska Revisionsakademin och FAR. Prisceremonin hölls 24 april i Riksrevisionens lokaler i Stockholm. CHARLOTTA DANIELSSON FOTO: ÅKE E:SON LINDMAN 8

9 nummer 5/2013 BALANS NOTERINGAR Ändrade 3:12-regler påverkar branschen Regeringen vill ändra 3:12- reglerna. Förslaget påverkar redovisnings- och revisionsbyråer såväl som advokatbyråer och andra större konsultbyråer och tas emot med skepsis av tjänstesektorn. I den ekonomiska vårpropositionen aviserar finansminister Anders Borg (M) och näringsminister Annie Lööf (C) att 3:12-reglerna ska ändras. I en debattartikel i DI, 12 april 2013, skriver de båda ministrarna: Det har visat sig att dessa regler används för skattedrivna upplägg i partnerägda företag. Vissa revisorer med inkomster på flera miljoner utnyttjar reglerna på ett sätt som gör att de betalar väsentligt lägre skatt än många andra som arbetar. Borg och Lööf föreslår att personer med litet delägarskap inte får tillämpa den så kallade löneunderlagsregeln som innebär att ju mer ett företag betalar ut i lön till sina anställda, desto större belopp kan delägarna ta ut i kapitalbeskattad inkomst från företaget. Samtidigt föreslår de att personer som utnyttjar regeln måste öka sitt eget löneuttag. Den föreslagna förändringen möts med skepsis av branschen. Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, menar att förslaget hämmar tillväxten för tjänsteföretag och gör krångliga regler ännu krångligare. Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet tycker att finansministerns retorik är insinuant och osaklig. Allmänt kan sägas att bevekelsegrunderna för att särbehandla revisorer, reklambyråer, arkitekter, läkare och advokater förefaller väl populistiska och därtill svåra att förena med likhetsprincipen, säger hon. Staffan Sundqvist på PwC, som företräder sina kollegor i processen där Skatteverket upptaxerat delägare inom PwC, säger att den modell som väljs där ett bolag med många små delägare helt klart diskrimineras i förhållande till bolag med få delägare är stötande. På detta sätt kommer ägandet att koncentreras till Finansminister Anders Borg vill att personer med litet delägarskap inte ska få tillämpa löneunderlagsregeln. Förändringen påverkar redovisnings- och revisionsbyråerna. ett fåtal personer. Bolag som drivs av flera anställda kommer att beskattas mycket högre än bolag som drivs av enstaka personer och familjer. Den duktige medarbetaren i en stor organisation får skattemässigt incitament att i stället flytta till ett litet bolag, vilket sned vrider konkurrensen om arbetskraften, säger han. Flera inom Big 4 vill dock vänta med att uttala sig tills de tagit del av hela förslaget, men på KPMG meddelar man att delägarna har betalat skatt enligt de regler som har gällt hittills. Blir det ändrade regler så kommer man givetvis att följa dessa också, säger Ulrika Westin, kommunikationsdirektör på KPMG. CHARLOTTA DANIELSSON FOTO: FINANSDEPARTEMENTET, FLICKR vindkraft sedan 1990 Bli andelsägare i Knuts Kulle! Eolus Vind AB uppför under våren 2013 tre stycken Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk vid Knuts Kulle i Gnosjö kommun. Vindkraftverken säljs i sextondelar. En investering i vindkraft ger möjlighet att kombinera miljönytta med ekonomisk avkastning och goda avskrivningsmöjligheter. För mer information kontakta Sara Wallemyr Kontakta oss på tel eller Listat på Firsth North 9

10 BALANS nummer 5/2013 NOTERINGAR REVISORER En revisorskategori från och med 1 juni 11 april klubbade riksdagen propositionen om vissa revisorsfrågor. Beslutet innebär bland annat att cirka 1000 godkända revisorer med revisorsexamen per automatik får titeln auktoriserad revisor. Lagändringen träder i kraft 1 juni. Några dagar innan, maj, anordnas den sista revisorsexamen. Antalet skrivande blir rekordstort, närmare 200 personer. Revisorsnämnden tolkar det som en effekt av att många förutsett den kommande lagändringen, som nu alltså är antagen. Godkända revisorer utan examen behåller titeln godkänd revisor, som på sikt kommer att försvinna. RAKEL LENNARTSSON Carolina Neurath, näringslivsreporter på Svenska Dagbladet, på sin blogg angående bonusargumenten på årets bolagsstämmor. BOLAGSSTYRNING Att betala ut höga ersättningar och bonus behöver inte alltid vara dumt. Det är däremot många av bonusförsvararnas argument. Ny ordförande för svensk bolagsstyrning Arne Karlsson, tidigare VD för Ratos, tar över ordförandeklubban i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Han kommer att ta över efter Hans Dalborg 1 januari 2014, men kommer redan i vår att träda in som vice ordförande. Arne Karlsson har en rad andra styrelseuppdrag och är en profilerad debattör inom bolagsstyrningsfrågor. Före årsskiftet kommer det att finnas ett ramverk för integrerad rapportering. Men vem ska skriva under den nya redovisningen? Det är en av många frågor som nu går på remiss. Integrerad redovisning handlar om att skapa en redovisning som kommunicerar bolagets värdeskapande på ett tydligare sätt än som i dag är fallet, säger Lars-Olle Larsson, svensk IIRC-ambassadör. 16 april lanserade International Integrated Reporting Council (IIRC) sitt förslag till ramverk för integrerad rapportering. Redan i dag erbjuder de stora byråerna integrerad rapportering och revision, men tjänsterna befinner sig i en gråzon. Standarden är egentligen en grundförutsättning för att det ska gå att granska en årsredovisning över huvud taget. Det är först när det finns ett regelverk att följa, som vi revisorer kan säga om bolaget har följt kriterierna, säger Markus Håkansson, godkänd revisor på Mazars. Han och branschkollegorna välkomnar därför IIRCs arbete med att ta fram ett ramverk, men många frågetecken återstår att lösa. Bland annat vilken status den integrerade rapporteringen kommer att få, det vill säga vem som kommer att skriva under den. Det har varit problem att få bolagsstyrelserna att skriva på företagets hållbarhetsredovisning, så detta är en viktig fråga att hantera. Det handlar om trovärdighet och verifierbarhet, säger Charlotte Söderlund, auktoriserad revisor på Ernst & Young. Fram till i dag har revisionsbyråerna, enligt Lars-Olle Larsson, lämnat olika besked om vad som är möjligt att göra när det gäller revision och INTEGRERAD RAPPORTERING En hel del frågetecken återstår, exempelvis vilken status den integrerade rapporteringen ska få. Integrerad rapportering 1.0 översiktlig granskning av en integrerad redovisning. Det får inte vara så att olika revisionsföretag har olika förhållningssätt till sitt uppdrag. Detta är en fråga som branschen måste enas i, säger han. Bo Lagerström, auktoriserad revisor på PwC, menar att det ligger i bolagens intresse att medverka till att den integrerade rapporteringen på sikt får statusen av en årsredovisning. Det är bolagen som äger informationsgivningen. Genom att ta ett helhetsgrepp på sin rapportering skaffar de sig en bättre position att lyfta fram vad de tycker är viktigt, i den informationsmängd som redan i dag finns tillgänglig för intressenterna, säger han. Remisstiden för IIRCs förslag går ut 15 juli. Enligt tidplanen kommer ramverket för integrerad rapportering 1.0 att vara klart i december. RAKEL LENNARTSSON FOTO: SHUTTERSTOCK 10

11 nummer 5/2013 BALANS NOTERINGAR 5 FRÅGOR... till Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist på KPMG i Göteborg och ledamot i FARs policygrupp för redovisning, som utsetts till ledamot i redovisningsutredningen. FAR kan spela en stor roll i redovisningsutredningen 1Du är utsedd till sakkunnig i redovisningsutredningen, hur gick det till? FAR fick skicka in två förslag till representanter och enades om två kandidater, en manlig och en kvinnlig. Sedan valde justitiedepartementet mig. Jag har haft en hel del kontakter med flera av tjänstemännen tidigare, bland annat har jag påtalat lagfel som uppstått vid implementeringen av EU-direktiv. 2Utredningen ska implementera EUs redovisningsdirektiv men tillsattes innan direktivet var färdigförhandlat i Bryssel, hur kommer det sig? Ja, det har varit en del diskussioner om detta, men det handlar om att man var rädd för att det skulle bli ett snabbt ikraftträdande och därför ville justitiedepartementet ha utredningen på plats i god tid. Den normala ordningen är annars att direktivet är antaget innan medlemsstaterna påbörjar implementeringsprocessen. FOTO: ESTER SORRI Bilda eller avveckla bolag? Bolagsstiftarnas lagerbolag och snabbavveckling hjälper dig hela vägen. Lagerbolag Ett tryggt, snabbt och enkelt sätt att starta aktiebolag. Vi levererar bolaget inom 2 timmar. Självklart anpassat helt efter dina önskemål. 3Vad är ert uppdrag? Utredningsdirektivet består av två delar. I ett första steg handlar det om att ta in det nya redovisningsdirektivets obligatoriska ändringar i svensk lag, exempelvis fullharmoniseringen när det gäller upplysningskrav för mindre företag. I ett andra steg ska vi titta på vilka förenklingar som är möjliga att göra inom ramen för EU-direktivet. 4Hur stor makt har du? Jag är en aktör av sammanlagt 14 specialister; bland andra är Skatteverket, Finansinspektionen, Bokföringsnämnden och Svenskt Näringsliv också representerade, så det vill till att jag har argument för mina ställningstaganden. FAR har möjlighet att spela en stor roll om policygruppen för redovisning enar sig om en linje. Men formellt sett är jag inte FARs representant utan är vald i kraft av min person. Snabbavveckling Vi köper vilande bolag för snabbavveckling och tar hand om hela avvecklingsprocessen. Likviden utbetalas omgående utan att du behöver vänta på en fullbordad likvidation. Tryggt, snabbt och enkelt. 5Redovisningsdirektivet skulle varit klart för ett år sedan, varför tar det så lång tid? Många har påtalat behovet av en översyn av EUs redovisningsregler, som med tiden blivit ett föråldrat lapptäcke. EU har även gjort mätningar av hur stora besparingar olika förenklingar skulle kunna innebära. Trots detta vill många medlemsstater inte ha förändringar när de väl kommer upp till diskussion. Land till land-rapporteringen, som egentligen inte har med redovisning att göra, har tyvärr bidragit till att förhandlingarna dragit ut på tiden. RAKEL LENNARTSSON bolagsstiftarna ab box 12086, göteborg tel fax

12 BALANS nummer 5/2013 NOTERINGAR Företagarens bästa vän upptäcker problemen i tid Tiden är den enskilt viktigaste faktorn för att rädda ett företag. Konkurs eller rekonstruktion? Viktigaste förutsättningen för att rädda ett företag heter tid. Revisorn eller redovisningskonsulten skapar tid, genom att fånga upp signaler som företagaren helst blundar för. Det finns konkurser som skulle kunna undvikas om rätt åtgärder hade satts in i tid. Och det finns rekonstruktioner som är dömda att misslyckas för att de inleds för sent. Så sammanfattar Ackordscentralens VD Mikael Kubu tidsaspektens betydelse när det gäller att rädda ekonomiska värden. Det viktiga är att ta tag i saker i tid. Sjukdomsinsikten är många gånger låg och då är konsulten, det vill säga revisorn eller redovisningskonsulten, väldigt viktig, säger han. Mikael Kubu beskriver den typiske entreprenören som en obotlig optimist en person som alltid tror att affären snart ska komma och allting snart ska lösa sig. En sådan person behöver en motvikt. Typiskt sett har motvikten varit revi- Köpmännen ville ha ordning och reda Mikael Kubu 12 Ackordscentralen startade som ett branschinitiativ för att bringa ordning och reda innan det fanns fungerande system för utlåning och indrivning. Ackordscentralen förvaltar ett både ekonomiskt och historiskt arv, som går tillbaka till talet. Då fanns varken ett fungerande bankväsende eller lagar för att hantera konkurser. Ackord träffades hipp som happ mellan borgenärer och gäldenärer. Ackordscentralen syftade till att bringa ordning och reda och skapa rättvisa mellan olika parter. Den bildades av Köpmannaföreningen som enades om att alla ackord måste godkännas centralt av en styrelse - Ackordscentralen. Ackordscentralen hade i praktiken monopol på ackord fram till krisåren i början av talet. Då började även advokater att åta sig ackordsuppdrag. Konkurrensen från advokatbyråerna ökar när det är dåliga tider, men vi har i stort sett lyckats behålla vår marknadsandel, säger Mikael Kubu, VD för AC-gruppen, som äger Ackordscentralen på olika orter i Sverige. Antalet konkurser i Sverige nådde rekordnivåer i samband med 90-talskrisen med konkurser I dag ligger antalet på omkring om året. Antalet rekonstruktioner ligger runt ett par hundra per år, men rekonstruktioner är ofta större. I och med globalisering har konkurser och företagsrekonstruktioner - liksom företagande i allmänhet - blivit mer komplext, vilket innebär att marknaden för dessa tjänster totalt sett har ökat. RAKEL LENNARTSSON

13 nummer 5/2013 BALANS NOTERINGAR Min erfarenhet är att många tycker att det är lättare att prata med sin revisor eller redovisningskonsult än exempelvis med sin bank. sorn, och i ökande grad är det redovisningskonsulten. Ofta beskrivs revisorn och redovisningskonsulten i termer av företagarens bästa vän. Han eller hon kan analysera siffrorna och se det som entreprenören helst blundar för. Ett bolag utan revisor riskerar att under en längre tid driva en verksamhet med ett personligt betalningsansvar. Att driva ett företag på obestånd är som att gå på minerad mark, säger Mikael Kubu. Företagsledare och styrelseledamöter är inte alltid medvetna om alla ansvarsfrågor och vet inte när det är dags att dra i nödbromsen. En revisor däremot, vet vad som gäller och ska upplysa företagsledningen om vad som krävs när exempelvis hälften av aktiekapitalet är förbrukat. Då inträder det personliga betalningsansvaret och bolaget måste upprätta en kontrollbalansräkning. Den slopade revisionsplikten för mindre företag synliggör ytterligare värdet av en kvalitetssäkrad redovisning, menar Mikael Kubu. Vi märker absolut av den slopade revisionsplikten, men ärendena kommer ju på vårt bord med en viss fördröjning. En del i konkursförfarandet handlar om att granska bolagets bokföring och för att göra detta anlitar konkursförvaltaren ofta en revisor. Hur långt tillbaka i tiden granskaren behöver gå, beror på om företaget haft revisor tidigare och om han eller hon lämnat rena revisionsberättelser. När vi får in ett bolag som inte haft revisor kan vi då lita på redovisningen? Oreviderade siffror är inte lika tillförlitliga, särskilt inte i obeståndsärenden, vilket leder till att utredningen blir dyrare alternativt sämre, säger Mikael Kubu. Själv får han alltför ofta inte tillgång till företagen förrän olyckan är framme, som konkursförvaltare eller ombud för en av konkursens parter. Men en redovisningskonsult eller revisor har en unik position vad gäller insyn i företaget och förtroende hos företagets ledning. Han eller hon är ofta företagarens viktigaste bollplank. Generellt sett är revisorer bra på att påtala problem, särskilt i små och medelstora företag, tycker Mikael Kubu. Problemet är att inte alla företagare har kontakt med sin revisor när de borde. Kontakten minskar ofta när den borde vara som mest intensiv, det vill säga när företagaren får problem. Det kan bero på kostnaden. Men det kan också bero på att man skäms över att man har tappat kontrollen, och väljer att fortsätta att stoppa huvudet i sanden. Min erfarenhet är att många tycker det är lättare att prata med sin revisor eller redovisningskonsult än exempelvis med sin bank, säger Mikael Kubu. Själv får han en hel del kunder genom revisorer och andra som har insyn i bolaget och kontaktar honom för en second opinion. Ju tidigare han blir inkopplad, desto större chans att han lyckas att rekonstruera bolaget utan konkurs. RAKEL LENNARTSSON MIKAEL KUBUS 11 TIPS TILL FÖRETAG OCH REVISORER 1. Sträva efter att snabbt kunna minska kostnadskostymen. Undvik långa och kostsamma hyresavtal. 2. Var inte beroende av en eller ett fåtal kunder. 3. Får företaget problem, se till att prioritera ekonomifunktionen. 4. Rapporteringen måste till fullo stämma när resurserna i företaget är begränsade. 5. Håll löpande kontakt med revisorn när företaget får problem. 6. Se till att hålla företagets bank löpande informerad när företaget får ekonomiska problem. 7. Kontakta revisorn direkt när det finns misstanke om att mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat. 8. Om så är fallet se till att i samråd med revisorn noga följa de formaliasteg som aktiebolagslagen föreskriver för undvikande av personligt ansvar. 9. Om skatten inte betalas i tid föreligger risk för personligt betalningsansvar. 10. Etablera kontakt med specialiserad advokat (konkursförvaltare/rekonstruktör) i tid. Då kanske en konkurs kan undvikas. 11. Dra i handbromsen i tid. Även konkursen är ett bra rekonstruktionsinstrument om den inte sker på ett för sent stadium. En komplett bild av den svenska redovisningen. Ny upplaga För att ge en mer fullständig bild av den svenska redovisningen ger Studentlitteratur ut en andra upplaga av Finansiell rapportering enligt K3 och K2, en upplaga som innehåller både K3- och K2-regelverket i sin helhet. Läs mer och beställ på: 13

14 BALANS nummer 5/2013 JENS HENRIKSSON Ålder: 46 år. Bor: Villa i Mälarhöjden. Familj: Fru och tre barn. Intressen: Lära mig vindsurfa i Sätra. 14

15 nummer 5/2013 BALANS DATAKILLEN SOM BLEV BÖRSCHEF Han är som skräddarsydd för jobbet som chef för Skandinaviens finansiella centrum, men vägen gick via regerings kansliet. Jens Henriksson, VD för Nasdaq OMX Stockholm, ser fler likheter än skillnader mellan sina olika arbeten: Det handlar om hårdgranskade publika verksamheter gör man något dumt får man läsa om det i tidningen dagen efter. TEXT: RAKEL LENNARTSSON FOTO: KRISTOFER HEDLUND Snabba steg, stadigt handslag, inga krusiduller. Jens Henriksson lotsar oss raskt till kaffemaskinen. När jag tvekar mellan två knappar, föreslår han att vi provar båda. Det är bästa sättet att få reda på skillnaden, säger han och ger den fulla koppen till mig, medan han behåller den halvfulla själv. Börsen är inte vad den brukade vara. Börshuset i Gamla stan har gett plats åt ett museum (Nobelmuseet) och Skan dinaviens finansiella centrum återfinns sedan 2004 i Frihamnen. Börschefen Jens Henriksson och hans presssekreterare tillhör en minoritet anställda som fortfarande bär kostym på jobbet. Börsgolvet har gått från att vara ekonomernas förlovade land till ett mecka för ingenjörer. Det här är en av de absolut häftigaste teknikarbetsplatserna i hela Sverige. Den teknikutveckling som sker inom börssystemet är top notch, säger Jens Henriksson. När han tillträdde som börs-vd 2010 beskrevs han som en doldis. Han hade verkat högt upp i politiken, men i kulisserna. Upptäckt och rekryterad av dåvarande statsminister Göran Persson arbetade Jens Henriksson på finansdepartementet fram till regeringsskiftet För politiskt tillsatta tjänstemän finns ingen anställningstrygghet, men Jens Henriksson fick en ny attraktiv tjänst som Sveriges representant på Internationella Valutafonden 15

16 BALANS nummer 5/2013 Bolagen kommer alltid att begära så lätta regler som möjligt, medan den som investerar vill ha säkerheten av att siffrorna är granskade av revisorer. (IMF) i Washington. Att 2008 vara med och rädda Lettland och Island från undergång i finanskrisen är något av det mest spännande han gjort i sitt yrkesliv. Jens Henriksson har tröttnat på frågorna om hur en socialdemokrat som tror på politisk reglering kan ställa sig i ledningen för sinnebilden av den fria marknaden. Min väg hit var kanske inte glasklar, men om någon hade sagt, när jag var student, att jag skulle hamna på börsen så hade det inte varit konstigt alls. På något sätt sluts cirkeln, eftersom jag började min bana som ingenjör. Jag var bra på programmering, reglerteknik och ekonomi och då är börsen ett bra ställe att landa på, säger han. Men framför allt håller han inte med om den motsättning som ibland frammanas mellan marknad och politik, eller bilden av att han skulle ha bytt sida. Jens Henriksson tror på både den fria konkurrensen och på politikens möjligheter att reglera. Men det ska vara regleringar som fungerar, inte symbolpolitik. De nya moderaternas metodiska användning av forskning och utvärdering tycker han är föredömlig, medan det europeiska förslaget till en skatt på finansiella transaktioner är skräckexemplet på dålig politik. Det är klart att man är emot en transaktionsskatt som chef för Stockholmsbörsen, men jag har varit emot den hela mitt liv, i andra sammanhang och helt andra typer av jobb. Redan , när jag var med i arbetarrörelsens ekonomiska råd tittade vi på det här med Tobinskatt och kom fram till att det inte var någon bra lösning. Det är en dum skatt av många skäl, tycker Jens Henriksson. Förutom att den riskerar att trycka bort viss handel från öppna transparenta handelsplatser vilket var en av orsakerna till finanskrisen 2008 drabbar den fel personer. Forskare som analyserat frågan menar att den skulle sänka våra framtida pensioner med mellan fem och tio procent. Enligt en beräkning som EU-kommissionen själv låtit göra skulle den på sikt sänka BNP i EU med 1,76 procent. Jag har en positiv bild av att politik kan lösa samhällsproblem och föra utvecklingen framåt. Min erfarenhet är att politiker i slutändan fattar väldigt rationella beslut, men det här är ett projekt som drivs av en EU-byråkrati och ett antal politiska intressen där de flesta säger, mellan skål och vägg, att det är dåligt men det är politik, vilket gör mig ledsen, säger Jens Henriksson. Han växte upp i ett samhällsengagerat hem i Lund. Båda föräldrarna var lokalpolitiskt aktiva i dåvarande Vänsterpartiet (VPK). Till frukost fick han hemlagad müsli och nyheter från hela världen. Det som har präglat mig mest är nog allmänbildningen. Min far gav mig en gång en t-shirt i födelsedagspresent där det stod Den som har läst mest tidningar när den dör vinner. En bild som har stannat på näthinnan är när familjen kom hem efter sommarsemestern och hans far satt med ett leende på läpparna en hel dag och läste igenom fjorton dagars DN, SvD och Sydsvenskan varje del. Till en början gjorde jag likadant, men nu har vi ju internet så nu följer man med kontinuerligt var ett viktigt år. Då träffade Jens Henriksson sin fru. Efter det ägnade jag mindre tid åt att prova diverse nationsliv och därmed mer tid åt studierna och det tror jag hade stor betydelse, säger han. Parallella studier vid Lunds universitet och Lunds tekniska högskola ledde till dubbla examina: civilekonom och civilingenjör inom elektronik. På den tiden var de stora arbetsplatserna i regionen Ericsson och ABB och studenterna valde utifrån dessa två att rikta in sig på svagström eller starkström. Jens Henriksson hade inga specifika drömmar utom att bli stor, men var duktig på programmering och ekonomi. Nu sitter han på vad som torde vara drömjobbet. Men Jens Henriksson verkar ha kul var han än befinner sig. Man kan säga att jag i grund och botten drivs av två saker: Det första är att vara med och påverka och det andra är att ha roligt. Att ha roligt på jobbet är en underskattad drivkraft och jag är stolt över att jag alltid haft roligt på alla mina jobb en del är väl tur och en del är väl skicklighet, men det är också en fråga om inställning. Det bästa med jobbet som chef för Nasdaq OMX tycker han är kombinationen av lönsamhetsdriv och samhällsnytta. På en och samma gång är han ett slags finansmarknadens infrastrukturminister i Sverige och del av en global affärskoncern med amerikanska krav och förutsättningar. Här saknas det aldrig pengar för den som har en bra idé. Vad gäller den publika delen av jobbet, det vill säga den som chef över Skandinaviens största handelsplats för finansiella instrument, tycker Jens Henriksson att skillnaden inte är så stor jämfört med jobbet i regeringskansliet eller på IMF. Jag har haft den typen av jobb sedan 1994, som innebär att om jag gör något dumt så kommer det att skrivas om det i tidningarna. Att hela tiden bli granskad gör att man alltid måste tänka på vad man gör. Granskning och transparens är centrala delar av 16

17 nummer 5/2013 BALANS Jens Henrikssons bakgrund inom programmering passar bra på den nya teknikdrivna börsen. börsverksamheten. Noterade bolag kallas ju publika de är öppna för allmänhetens insyn och hårdgranskas av revisorer, analytiker och journalister. Jag som alltid har jobbat i offentliga miljöer tycker att det är bra att bli granskad. Det gör att man hela tiden är på tårna. Det är också en av fördelarna med att vara ett börsbolag att bli granskad är på lång sikt bra för ett bolag. Men intresset för att lista sig på börsen har minskat. Det är en internationell trend, men inte desto mindre en av Stockholmsbörsens största utmaningar. Jens Henriksson anger flera skäl till nedgången: Finanskrisen och den institutionella konkurrensen från riskkapitalister spelar stor roll. Men företagen klagar också över de ökande kraven på börsbolagens redovisning och tillsyn. Detta har även väckt en debatt om kvartalsrapportering. Bland annat har näringslivsprofiler som Stefan Persson, Rune Andersson och Michael Treschow pratat med Jens Henriksson om att börsen borde skruva ned tempot i rapporteringen. De är kloka industrialister och entreprenörer och det är klart att man ska lyssna på dem. Vår uppgift som börs är dock att vara en neutral handelsplats som tar tillvara alla parternas intressen. Det inkluderar förstås de bolag som är noterade men även de banker och mäklare som handlar med dem. Bolagen kommer alltid att begära så lätta regler som möjligt, medan den som investerar vill ha säkerheten av att siffrorna är granskade av revisorer. Men diskussionen pågår och Jens Henriksson är öppen för att se över kvartalsrapporterna så länge som investerarna är med på det. Visst finns det gånger där man kan gå före, men min inställning är att Stockholmsbörsen är någonting som vi har till låns och inte kan göra vad vi vill med utan det måste ske i samklang med aktörerna avvecklades det nationella börsmonopolet. Men Stockholmsbörsen, som förvaltas av Nasdaq OMX, dominerar fortfarande den svenska finansmarknaden med 65 procent av marknadsandelarna. Även om Jens Henriksson inte tror på monopol, är målet i den dagliga verksamheten att komma tillbaka till 100 procent. Det är klart att man som företag vill att alla ska välja vårt företag, man måste jobba med den inställningen. Och 92 procent av tiden har vi det som vi kallar för the European best bid offer, det vill säga bästa pris på de aktier som handlas här. Stockholmsbörsen erbjuder även en tjänst där kunden alltid garanteras lägsta pris, genom att Nadsaq OMXs dator skickar köpet vidare i händelse att det bästa priset finns hos någon annan. Över huvud taget är det ingenjörerna, för att inte säga datorerna, som har tagit över börsmäklarnas roll. Europas största börs heter Chi-X och är i princip en datamaskin placerad i London. Den ägs av storbankerna i London och har så låga priser att den knappt tjänar några pengar. Men börser handlar om att få maximal likviditet, och får du mycket kommer mer. Robot- eller högfrekvenshandeln har varit ett omdiskuterat ämne. Jens Henriksson är ödmjuk inför att den skrämmer många människor, men menar att forskningen allt mer kommer fram till försiktig positiv inställning till fenomenet. Den finansiella marknaden har alltid bestått av två typer av investerare: den långsiktiga och den kortsiktiga, 17

18 BALANS nummer 5/2013 Stolt och nöjd. Jens Henriksson är stolt över att han alltid haft roligt på jobbet. och de behöver varandra. Den långsiktiga behöver den kortsiktiga som köper och säljer hela tiden för att marknaden ska bli effektiv. Tvärtom vad man kan tro tjänar Stockholmsbörsen inte pengar på börsens upp- och nedgångar utan på handeln som sådan. När jag var ny brukade jag beskriva mitt jobb som att jag skulle bli chef för en marknadsplats ungefär som Hötorget. Vi jobbar med att se till att de kantareller som säljs där är granskade av revisorer, att de är rena och kommer från det ställe som anges, att folk betalar moms när de köper och säljer dem, att folk tvättar händerna, att det finns ett ställe att rulla undan vagnarna till när de har avslutat torghandeln och att det är rent och snyggt när torget stängs. Kort sagt handlar det om infrastruktur. Nasdaq OMX tillhandahåller i dag Skandinaviens största infrastruktur för finansiella transaktioner, men måste jobba hårt för att försvara den positionen. Konkurrensen kommer både från utlandet och andra börser. De största aktierna på Stockholmsbörsen kan handlas på runt 30 marknadsplatser i Europa. Marknaden fragmentiseras på gott och ont. Jens Henriksson är rädd för att floran av handelsplatser håller på att bli för stor, så att transparensen försvinner. Det finns ett antal olika kategorier av handelsplatser (se faktaruta) och fler diskuteras. EU diskuterar just nu att utöka antalet kategorier med en så kallad Organized Trading Facility (OTF) men jag är rädd att definitionen blir så öppen att handel försvinner bort från den reglerade marknaden. Det vore negativt ur transparenssynpunkt. Många av de nya regleringar som diskuteras i kölvattnet av finanskrisen berör börserna. Jens Henriksson, som i grunden tror på politikens förmåga att förändra, menar att det finns goda argument för det mesta som nu görs, med undantag för förslaget om en skatt på finansiella tranaktioner. Problemet, som han ser det, är att ingen har grepp om den sammantagna konsekvensen av alla förändringar. Jag kan vara lite orolig att man gör allting samtidigt för det finns risk att det blir som en ketchupflaska, man bara skakar och skakar och så plötsligt kommer allting. Och vi vill inte få en kreditåtstramning i det här ekonomiska läget. FINANSIELLA HANDELSPLATSER Regulated market Traditionell nationell börs Multilateral Trading Facility (MTF) Alternativ marknadsplats framkommen efter börsavregleringen där aktier noterade på andra börser kan handlas. Internal broker crossing network Internt handelssystem hos en investmentbank som enbart hanterar och matchar egna klientflöden. Over the counter (OTC) Benämning på handel som inte sker vid en börs eller MTF, det kan vara bilaterala avtal eller interna handelssystem. Organized Trading Facility (OTF) Aktuellt EU-förslag till ny kategori av handelsplattform med syfte att organisera handel som i dag sker utanför reglerade börser och MTFer. 18

19 Lathun nummer 5/2013 BALANS Gör som andra revisorer och redovisningskonsulter ge dina kunder Resultat! Koncist har bytt namn och blivit Resultat. Resultat vänder sig direkt till företagare och förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Förutom nyheter om skatter, lagar och regler ger Resultat handfasta råd om hur man utvecklar sitt företagande och ökar lönsamheten. I varje nummer möter läsaren dessutom inspirerande entreprenörer som delar med sig av erfarenheter och tips för ett framgångsrikt företagande. Ge bort Resultat till dina kunder året ut vi bjuder dig på merparten av prenumerationskostnaden. Du betalar endast för porto och administration, det vill säga 10 kronor per exemplar. Du som redan prenumererar på Resultat åt dina kunder kan utnyttja erbjudandet för nya kunder. (Ange rabattkod KUNDPREN). Har du råd att låta bli? En läsarundersökning från i fjol visar att kontakten med kunderna ökar när tidningen kommer till kunden. Alltså, chans till fler affärer för dig och din byrå! Resultat nummer /69 SeK/utgiven av Far akademi Tvistlösning prisjakten så maxar du kundens betalningsvilja Viktigt att ha koll på eventuella skiljeklausuler välj Rätt mellan K2 och K3 Inspiration & information Emma Wiklund Inget mer avdrag för representation? Nya mutbrott på gång I Koncist hittar du de nyheter som påverkar företag och företagares vardag. Artiklar, reportage och praktiska faktasammanställningar håller Extra bil i tidnin dig uppdaterad med det senaste på exempelvis skatte-, ekonomi- och personalområdet. Dessutom ingår två fullspäckade faktasamlingar i prenumerationen. Koncist är liksom mer än bara en tidning. Läs mer på farakademi.se/koncist Tio fullmatade nummer/år! Det är fantas tiskt att se hur företaget utvecklas och att till och med kunna anställa personal AKTUELLT FÖR FÖRETAG OCH FÖRETAGARE Nyheter och inspiration från din revisor eller redovisningskonsult N tidn Ersätter Revisorn/ 60 % av de privatä företagen vän byta ägare Expertens bästa t vid ägarskiften. Resultat utkommer med 10 nummer per år. För helårsprenumeranter ingår dessutom bilagorna Lathund för beskattning av anställningsförmåner och Fakta för företag och företagare. Har du frågor eller vill teckna prenumerationer, kontakta FAR Akademis kundservice: tel eller Välkommen med din beställning! Nyheter och inspiration från din revisor eller redovisningskonsult 19

20 BALANS nummer 5/2013 UPPSTICKARNA I BRANSCHEN Del 4: Moore Stephens Fristående byrå med brett nätverk Lokalt självständiga, men Moore Stephens drar ändå nytta av fördelarna med att ingå i ett stort nätverk. Filosofin är inte att växa för växandets skull, utan att utvecklas i takt med kunderna med rimlig lönsamhet. TEXT: CHARLOTTA DANIELSSON FOTO: LOTTA HEDSTRÖM I ljusa lokaler några våningar upp i en fastighet på Lilla Bommen i Göteborg ligger Moore Stephens KLN, med västra Sverige som hemmaplan. Många av oss som sitter här i dag kommer från Deloitte. Vi valde att lämna Deloitte i samband med den omstrukturering som gjordes när byrån gick ihop med Arthur Andersen. Vi kände att vi ville något annat så vi startade Moore Stephens KLN tillsammans med några tidigare kollegor från PwC, säger Flemming Nilausen, som är delägare. Han betonar dock att relationerna med både PwC och Deloitte är goda. Som branschen ser ut i dag med ständiga förändringar, uppdateringar av regelverk och kvalitetssystem kan det vara tufft för mindre byråer att klara sig på egen hand. För Flemming Nilausen och hans kollegor var Moore Stephens ett kvalitetsmässigt bra alternativ. De kunde driva en fristående revisions- och konsultbyrå men samtidigt ingå i ett internationellt nätverk med högkvalitativa byråer. När vi bröt oss loss kände vi ett behov av ett internationellt nätverk. Samtidigt ville vi inte att någon annan skulle bestämma hur många delägare vi skulle ha, eller vad vi skulle göra. Då var Moore 20 Stephens ett bra alternativ. Det som ska hålla ihop oss är gemensamma värderingar, ett gemensamt varumärke och kvaliteten på arbetet vi utför, säger Flemming Nilausen. Internationellt har Moore Stephens 314 byråer med 638 kontor i cirka 100 länder. Antalet medarbetare är drygt I Sverige finns fem företag med cirka 150 medarbetare, men Flemming Nilausen utesluter inte att man kommer att bli fler. Att vi är fristående associerade och jobbar i nätverksform tilltalar många. Att man samtidigt är fri att lämna nätverket utan några större ekonomiska påföljder är också ett plus. Det är viktigt att det är nyttan av att vara med i nätverket som ska vara anledningen till medlemskapet, säger han. För dem som ingår i nätverket erbjuds årliga träffar, både internationellt och nationellt. Målet för Moore Stephens internationellt är att vara ett kvalitativt och kompetent alternativ till Big 4 i sitt marknadssegment. Specialisering och hög servicenivå i nära samarbete med kunden är ledorden. I samband med Moore Stephens Sverigekonferens 2011 uttryckte Chris Rawden, som är executive director för Moore Stephens i Europa, sig så här: När det till exempel gäller rederibranschen är vi minst lika bra som Big 4, om inte bättre. Men de största byråerna har en bredare täckning inom fler branscher som gör att vi ännu inte kan konkurrera fullt ut inom alla områden. Men ambitionerna i Sverige är inte att ta upp kampen med Big 4. Flemming Nilausen talar om att utvecklas och växa i takt med uppdragsgivarnas behov. Inte att växa för själva växandets skull. Vi är tillräckligt små för att kunna erbjuda personlig service, men samtidigt så stora att vi kan ge våra kunder den specialistexpertis de behöver. Det är uppskattat av många. Vi tror att vi är ett mycket starkt alternativ till de större byråer som ligger utanför de fyra stora och utan tvekan även till de andra byråerna

Opartisk. eller lojal? Anne Ramberg om skillnaden mellan revisorer och advokater 1. debatt: danska revisorer gör det omöjliga

Opartisk. eller lojal? Anne Ramberg om skillnaden mellan revisorer och advokater 1. debatt: danska revisorer gör det omöjliga Nyheter Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor Nr 4 2013 FRAMTIDEN Branschen spanar efter nya trender REVISION Högre kreditrisk utan revisor GENERATIONSSKIFTE Sälja eller låta gå i arv? Opartisk debatt:

Läs mer

Hon värnar oberoendet

Hon värnar oberoendet Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor NR 6 2013 KARRIÄR Kvalitetskontrollen stärker din konkurrenskraft NÄRINGSLIV FAR vill lära av företagsskandalerna SKATT Näringslivet sågar förslaget om ändrade 3:12-regler

Läs mer

Christer Wiberg satsar både på jobbet och familjen 1

Christer Wiberg satsar både på jobbet och familjen 1 Nyheter Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor Nr 3 2013 JÄMSTÄLLDHET Mest jämställt bland delägarna i Mazars STÄMMOSÄSONG 2013 Hetaste frågorna på vårens stämmor AKTIER I KONSULTBOLAG PwC och Skatteverket

Läs mer

Hon tar tag i de obekväma frågorna

Hon tar tag i de obekväma frågorna Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 10 2012 INTERNREPRESENTATION Skatteverket förtydligar vad som gäller REDOVISNING K3 Frågor vid koncernredovisning REVISION debatt: kommunal revision måste

Läs mer

Hon tar företag till nya höjder

Hon tar företag till nya höjder Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 8-9 2012 REDOVISNING K3 eller K2 hjälp kunden välja rätt STRESS OCH OHÄLSA Är stress i arbetslivet ett branschproblem? NY MUTLAGSTIFTNING Risken för mutor

Läs mer

Medborgarnas öga på makten

Medborgarnas öga på makten Nyheter Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 60 kronor Nr 2 2013 TILLSYN Börsen vill slippa redovisningstillsynen BRANSCHEN Färre klarade redovisningskonsultexamen HANDEL Digitala kvitton snart vardag debatt:

Läs mer

En bransch i blåsväder. Katarina Lidén ska öka förtroendet för finansiella rådgivare 1. inför bokslutet 2012. nyheter

En bransch i blåsväder. Katarina Lidén ska öka förtroendet för finansiella rådgivare 1. inför bokslutet 2012. nyheter nyheter inför bokslutet 2012 Nyheter Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 60 kronor Nr 12 2012 REDOVISNING Nya Reko ska lyfta redovisningstjänsterna REVISION Äldst möter yngst i ett samtal om yrkesrollen PANAXIAFALLET

Läs mer

tidningenbalans.se Gunilla Eklöv Alander har återvänt till forskningen ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR s. 24

tidningenbalans.se Gunilla Eklöv Alander har återvänt till forskningen ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR s. 24 I KARRIÄREN / I LIVET NR 7 SEPTEMBER 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Vetgirig Gunilla Eklöv Alander har återvänt till forskningen s.

Läs mer

I maktens korridorer. Magnus Graner ansvarar för reglerna som styr revisorer 1. debatt: låt marknaden styra revisionsberättelsen

I maktens korridorer. Magnus Graner ansvarar för reglerna som styr revisorer 1. debatt: låt marknaden styra revisionsberättelsen Nyheter Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 60 kronor Nr 1 2013 BOLAGSSTYRNING Styrelsens ansvar vet du vad som gäller? BRANSCHEN Vad händer 2013? REDOVISNING Ingen avkriminalisering av sen årsredovisning debatt:

Läs mer

Snacka dig till affärerna retorikern elaine eksvärd lär ut talets gåva

Snacka dig till affärerna retorikern elaine eksvärd lär ut talets gåva Nyheter Utgiven av Far FAR Årgång 36 38 Pris 60 60 kronor Nr 43 2010 2012 FÅ KVINNOR i TOPPEN PÅ DE STORA REVISIONSBYRÅERNA examen för redovisningskonsulter vad innebär den? xxx revisionsberättelse à la

Läs mer

YES, jag klarade det!

YES, jag klarade det! i karriären / i Livet nr 3 mars 2014 utgiven av far årgång 40 pris 65 kronor Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se YES, jag klarade det! Balans har följt Åsa Kroksgård fram till revisorsexamen

Läs mer

Satsa på det du är bra på!

Satsa på det du är bra på! Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor Nr 7 2013 SKATT FAR presenterar 3:12-alternativ REVISION Slopad revisionsplikt ger fler sena årsredovisningar MUTOR & KORRUPTION Svenska företag blundar för riskerna

Läs mer

Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet 2011. marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften

Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet 2011. marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 37 Pris 60 kronor Nr 412 2010 2011 verkligt värde i hetluften kapitalbrist hindrar tillväxt i små bolag bedrägerier på alla plan i hq-affären Risk- Nyheter inför bokslutet

Läs mer

Engagerad. Revisorerna måste ta debatten efter HQ STEFAN FÖLSTER VILL LYFTA TILLVÄXTEN 1 HÅLLBARHETSREDOVISNING TAPPAR FART I SVERIGE

Engagerad. Revisorerna måste ta debatten efter HQ STEFAN FÖLSTER VILL LYFTA TILLVÄXTEN 1 HÅLLBARHETSREDOVISNING TAPPAR FART I SVERIGE NYHETER Utgiven av Far Årgång 36 38 Pris 60 kronor NR 41 2010 2012 HÅLLBARHETSREDOVISNING TAPPAR FART I SVERIGE EU:S GRÖNBOK OM REVISION SÅ BLEV DET KVALITETSKONTROLLEN GAV EN NYTÄNDNING Revisorerna måste

Läs mer

Advokat med skatteperspektiv

Advokat med skatteperspektiv Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 6-7 2012 REDOVISNING Blir K3 försenat igen? FORSKNING Så beskrivs misslyckanden i finansiella rapporter REVISION Den auktoriserade revisorn fyller 100

Läs mer

Världs- resenären. Göran tidström tjänar allmänintresset. Debatt: Skatteverket riskerar att krossa svenska företag. lärdomar av hq-kraschen

Världs- resenären. Göran tidström tjänar allmänintresset. Debatt: Skatteverket riskerar att krossa svenska företag. lärdomar av hq-kraschen Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 37 Pris 60 kronor Nr 4112010 2011 lärdomar av hq-kraschen kina den nya supermakten kvalitetskontroll av redovisningskonsulter Världs- Debatt: Skatteverket riskerar att

Läs mer

Finansmannen PETER NORMAN (M) HAR SYNPUNKTER PÅ REVISIONEN. Jag är krass och säger så här; det spelar ingen roll om det är sant eller inte.

Finansmannen PETER NORMAN (M) HAR SYNPUNKTER PÅ REVISIONEN. Jag är krass och säger så här; det spelar ingen roll om det är sant eller inte. NYHETER Utgiven av Far Årgång 36 37 Pris 60 kronor NR 41 2010 2011 AVVIKELSER FRÅN IFRS, ÄR DET TILLÅTET? ANSVARSFULLHET ÄR VIKTIGARE ÄN ATT FÖLJA REGLER CSR PÅVERKAR FINANSMARKNADEN Jag är krass och säger

Läs mer

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna I KARRIÄREN / I LIVET NR 4 APRIL 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons

Läs mer

Med passion för affärer gunilla 1 von platen ser möjligheter överallt

Med passion för affärer gunilla 1 von platen ser möjligheter överallt Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 38 Pris 60 kronor Nr 42 2010 2012 nya siffror: så många väljer bort revision dags för krafttag mot oegentligheter i företag stress i arbetslivet: när kroppen säger ifrån

Läs mer

Carl Lindgren har tjänat nog. Nu vill han arbeta för en bättre värld. i karriären / i Livet nr 1 januari 2014. utgiven av far årgång 40 pris 65 kronor

Carl Lindgren har tjänat nog. Nu vill han arbeta för en bättre värld. i karriären / i Livet nr 1 januari 2014. utgiven av far årgång 40 pris 65 kronor i karriären / i Livet nr 1 januari 2014 utgiven av far årgång 40 pris 65 kronor Carl Lindgren har tjänat nog Nu vill han arbeta för en bättre värld s. 28 karriär 1 000 nya jobb Goda utsikter för den som

Läs mer

Inspirerar andra. Redovisningsspecialisten Eva Törning banar vägen. s. 22. FOKUS Var finns de nya medarbetarna?

Inspirerar andra. Redovisningsspecialisten Eva Törning banar vägen. s. 22. FOKUS Var finns de nya medarbetarna? I KARRIÄREN / I LIVET NR 4 APRIL 2015 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 41 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Inspirerar andra Redovisningsspecialisten Eva Törning banar vägen s.

Läs mer

Världen som arbetsplats

Världen som arbetsplats NYHETER INFÖR BOKSLUTET 2014 tidningenbalans.se Ladda ner på I KARRIÄREN / I LIVET NR 10 DECEMBER 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Världen

Läs mer

Mauro banar väg för svensk export

Mauro banar väg för svensk export Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 11 2012 KARRIÄR Hon vann drömjobbet REVISION Anita Wickström ny chef för Revisorsnämnden INTERN STYRNING OCH KONTROLL Är IFACs vägledning rätt väg framåt?

Läs mer

Göran Lambertz. försöker inte bli populär. Närheten är den lilla byråns styrka. Tufft för revisorn att behålla kunderna

Göran Lambertz. försöker inte bli populär. Närheten är den lilla byråns styrka. Tufft för revisorn att behålla kunderna i karriären / i Livet nr 9 november 2013 utgiven av far årgång 39 pris 65 kronor Göran Lambertz försöker inte bli populär Som ordförande i FAR:s disciplinnämnd har han unik insyn i branschen s. 28 FRIVILLIG

Läs mer

Inga-Britt Ahlenius vågar utmana makteliten

Inga-Britt Ahlenius vågar utmana makteliten Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 5 2012 KARRIÄR Praktik på redovisningsbyrå blev en lyckträff FÖRETAGANDE Svårt för mindre företag att låna pengar REVISION FAR till Bryssel med uppdrag

Läs mer

?:- TIDEN UTE FÖR TIMPRIS? Bilaga: tidningenbalans.se. Balans Fördjupning #3/2015

?:- TIDEN UTE FÖR TIMPRIS? Bilaga: tidningenbalans.se. Balans Fördjupning #3/2015 I KARRIÄREN / I LIVET NR 5 MAJ 2015 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 41 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Bilaga: Fördjupning #3/2015 REDOVISNING?:- TIDEN UTE FÖR TIMPRIS? s.

Läs mer

i karriären / i Livet tidningenbalans.se Omstart Nya Dragkamp Arbetsglädje 3:12-reglerna i Danmark med egen byrå

i karriären / i Livet tidningenbalans.se Omstart Nya Dragkamp Arbetsglädje 3:12-reglerna i Danmark med egen byrå i karriären / i Livet nr 6 juni 2014 utgiven av far årgång 40 pris 65 kronor Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Omstart Gunnar Thuresson byter till lag KPMG s. 22 balans granskar Nya

Läs mer

Skattegeneralen. ingemar 1 hansson har landat på skatteverket. Ju fler som anlitar en revisor och ju

Skattegeneralen. ingemar 1 hansson har landat på skatteverket. Ju fler som anlitar en revisor och ju Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 Pris 60 kronor Nr 46-7 2010 2010 redovisningstillsynen behöver förändras flera frågetecken kring kassaregisterlagen skatterätt eller konsten att veta vad som är fel Ju

Läs mer

Hon banar väg för andra. tidningenbalans.se. Med kunder och kollegor i fokus har redovisningskonsulten Sara Söderberg Uhlén nått toppen

Hon banar väg för andra. tidningenbalans.se. Med kunder och kollegor i fokus har redovisningskonsulten Sara Söderberg Uhlén nått toppen I KARRIÄREN / I LIVET NR 5 MAJ 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Hon banar väg för andra Med kunder och kollegor i fokus har redovisningskonsulten

Läs mer

Moms med mervärde. Frihet är nyckeln till framgång. Pia Hedberg bygger sin karriär på andra värden än bara pengar

Moms med mervärde. Frihet är nyckeln till framgång. Pia Hedberg bygger sin karriär på andra värden än bara pengar i karriären / i Livet nr 10 december 2013 utgiven av far årgång 39 pris 65 kronor Moms med mervärde Pia Hedberg bygger sin karriär på andra värden än bara pengar s. 24 karriär Barnen eller jobbet? Ingen

Läs mer