Noterat. Börschefen Jens Henriksson är både ekonom och ingenjör. DEBATT: ELEKTRONISK RAPPORTERING UNDERLÄTTAR FÖR ALLA teknikintresse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Noterat. Börschefen Jens Henriksson är både ekonom och ingenjör. DEBATT: ELEKTRONISK RAPPORTERING UNDERLÄTTAR FÖR ALLA teknikintresse"

Transkript

1 Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor NR BOLAGSSTYRNING Så påverkas företagen av sociala medier YRKESROLL Skatterådgivaren bättre än sitt rykte MUTBROTT Varför rapporterar inte revisorn? Noterat DEBATT: ELEKTRONISK RAPPORTERING UNDERLÄTTAR FÖR ALLA teknikintresse Börschefen Jens Henriksson är både ekonom och ingenjör

2

3 nummer 5/2013 BALANS LEDARE NUMMER 5/2013 Det gäller att ha tålamod V Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor Nr BOLAGSSTYrNING Så påverkas företagen av sociala medier YrKESrOLL Skatterådgivaren bättre än sitt rykte MUTBrOTT Varför rapporterar inte revisorn? Noterat teknikintresse debatt: portering elektronisk rap alla underlättar för Börschefen Jens Henriksson är både ekonom och ingenjör Foto: Kristofer Hedlund Balans är FARs tidning för fri och obunden debatt. Införda artiklar åter ger författar nas eller intervju personernas åsikte r, vilka inte behöver mot svara FARs. PRENUMERATION Pris: 597,50 kronor/år. Studentrabatt 50 procent. Kontakta kundservice vid frågor rörande din prenumeration , Äldre lösnummer av Balans går att be ställa för 65 kronor i mån av tillgång. Porto tillkommer. Du beställer dessa från kundservice. Är du medlem i FAR och har frågor om din prenumeration? Mejla till Balans Box Stockholm Prenumerationsärenden , FAR-medlem: i konsumenter är kräsna. Inte bara vad gäller kvalitet och snitt, utan vi vill också att det vi konsumerar ska ha producerats på ett schysst sätt. Men hur ska man kunna veta vilka företag som är okej? Och kan man lita på företagets egna uppgifter? För drygt två veckor sedan publicerade EUkommissionen sitt förslag om ökad insyn i hur de stora bolagen hanterar hållbarhetsfrågor, såsom miljö och mänskliga rättigheter. Samma dag släppte International Integrated Reporting Council (IIRC) sitt förslag till ramverk för integrerad rapportering. Läs om detta på sidan 8 och 10. Det är en händelse som ser ut som en tanke att dessa förslag presenteras samma dag. I det första fallet är det politiker som föreslår en lagändring för att tvinga fram ökad insyn i de större bolagens riskhantering och sociala ansvarstagande. I det andra fallet handlar det om ett internationellt ramverk som tas fram i samarbete mellan olika hållbarhetsaktörer och revisions- och redovisningsbranschen. Det är alldeles uppenbart att det finns ett tryck på bolagen att rapportera mer. Och det ligger naturligtvis i revisions- och redovisningsbranschens intresse att rapporterna upprättas enligt konstens alla regler och därmed blir möjliga att revidera, eller åtminstone möjliga att verifiera och bestyrka. Trevlig läsning! Pernilla Halling F Ö R T Y D L I G A N D E I Balans nr 4/2013 varnar Roland Sigbladh, marknads chef på UC, för att företag som valt att inte använda sig av revisor eller auktoriserad redovisningskonsult har högre kreditrisk och sämre kreditvärdighet. Han framhåller att det är kvaliteten på dokumenten i bokslutet, det vill säga verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, som blivit sämre när revisorskravet slopats och företagen upprättar dokumenten själva. Kvaliteten i bokslutsrapporten som de auktoriserade redovisnings konsulterna tar fram har UC inga synpunkter på. Chefredaktör Redaktör Redaktör Redaktör/debatt Pernilla Halling Lisa Bergman Charlotta Danielsson Rakel Lennartsson Annonser Medlem av Sveriges Tidskrifter. TS-kon trol lerad fackpress upplaga (2012) Men det gäller att ha tålamod. För även om IIRC meddelar att tidplanen håller och att det kommer en första version av ett ramverk till integrerad rapportering innan året är slut, dröjer det garanterat ytterligare en tid innan det nya holistiska sättet att redovisa har revolutionerat branschen. Det råder dock inga tvivel om att när visionen om en helt integrerad rapportering blir verklighet kommer branschen att påverkas i lika hög grad som företagen. Och vem vet, när socialt kapital jämställs med finansiellt kapital kanske en människorättsjurist blir lika viktig i teamet som en skatte rådgivare? Bo Lindberg, Selective Business, , , Tryckt hos Exakta 2013 ISSN Balans ges ut av FAR med tio utgåvor per år. Tidningen kommer ut första måndagen i varje månad, med undantag för juli och augusti. Äldre nummer (från och med nr 4/2010) finns att läsa på far.se/balans. 3

4 JESSICA THÖRN, visma SpCS JessiCas råd till dig som lever på att sälja timmar: se till att få Betalt för varje MinUt. ST3072 Som redovisningskonsult måste du ha full kontroll på byråns kunder och uppdrag. Därför lanserar vi nu Visma Advisor. Ett webbaserat program som effektiviserar hela redovisningsbyråns arbete. Som exempel kan vi nämna den integrerade tidredovisningen som håller ordning på allt från timmar och minuter till uppdragens prissättning. Just det där som krävs för att en byrå ska vara riktigt lönsam. Det är egentligen bara en sak med Visma Advisor som inte kommer förvåna dig som är bekant med oss sedan tidigare. Vår support. Vi kommer precis som tidigare ge dig marknadens mest engagerade och kunniga support. Boka möte med Jessica eller någon av hennes kollegor på eller gå in och läs mer på vismaspcs.se/byra nyhet! visma advisor för redovisningsbyråer. vi tar ditt företagande personligt

5 INNEHÅLL 5/ NOTERINGAR. Revisorn tar inte sitt anvsvar när det gäller mutbrott. Claes Sandgren, ordförande för Institutet mot mutor, riktar kritik mot revisorerna NOTERINGAR. 5 frågor till Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist på KPMG. 12 NOTERINGAR. Företagarens bästa vän upptäcker problemen i tid. Viktigaste förutsättningen för att rädda ett företag heter tid MÅNADENS GÄSTKRÖNIKÖR: 46 Linda Flood är frilansjournalist som bor i New York och är korrespondent för DN. 14 PROFIL I BALANS. Datakillen som blev börschef. Men vägen dit gick via regerings kansliet. 20 UPPSTICKARNA I BRANSCHEN. Moore Stephens. Fristående byrå med brett nätverk. 22 INBLICK. Big data utmanar redovisningsprofessionen JAN MARTON Viktigt att promenera i korridorerna EWA FALLENIUS IASB utvärderar kritiserad standard IFRS 8 Rörelsesegment ROLF RUNDFELT 27 FÖRDJUPNING. Allvarliga effekter av K2 för FoU-företag BERTIL OPPENHEIMER Hur påverkar sociala medier bolagsstyrning? DAN KONIGSBURG, ANDERS HULT, CARL SVERNLÖV Stort behov av vägledning för löpande redovisning MATTIAS OVERUD, JENNY FALK Hur ska en säkringstransaktion redovisas enligt K2? ANNA LÖÖW, JOHAN MÅNSSON, MIKAEL SCHEJA 37 I BRANSCHEN. Auktoriserad redovisningskonsult. Ulrica Järpehult trivs med att tjäna andra. 38 DEBATT. Elektronisk rapportering skulle underlätta för alla PER NORDSTRÖM Regleringar löser inte förtroendekrisen COLIN MAYER 42 FAR FÖRTROENDE, ANSVAR, RELEVANS. Hallå där Bittus Bengtsson, administratör på FARs medlemsservice. Skatterådgivarna bättre än sitt rykte. Flera skäl att gå på årets branschdagar. 22 INBLICK. Jan Marton Big data utmanar redivisningsprofessionen.

6 Alicante Rom Kapstaden Singapore London Intressanta kurser spännande resmål! Aktualitetsveckan 2013 Calpe Alicante, Spanien 5 12/13 oktober Fem kursdagar med några av Sveriges främsta experter inom: Redovisning Skatt Juridik Moms Revision Redovisningskonsultveckan 2013 Altea Alicante, Spanien 5 12/13 oktober En kurs där du som auktoriserad redovisningskonsult får en uppdatering och genomgång av aktuella och viktiga frågor som rör yrkesrollen. Genom kursveckan löper Reko som en röd tråd, vi tittar på hur du tillämpar Reko med hjälp av dina nya kunskaper. Kvalificerade skattefrågor Singapore 7 16 november med möjlighet att boka tilläggsresa till Bali efter kursen Kursen tar främst upp kvalificerade skattefrågor för aktiebolag och dess ägare. Förutom olika former av planering för uttag går vi igenom ett antal modeller och lösningar för ägarförändringar och omstruktureringar. Under ett eget avsnitt behandlar vi de särskilda frågor som rör fastigheter och byggsmitta. Vi tar även upp hur du driver en framgångsrik skatteprocess samt praktiska konsekvenser av den nya skatteförfarandelagen. Slutligen går vi igenom skattefrågor som blir aktuella i samband med övergången till K2 och K3. Kvalificerade bokslutsfrågor redovisning och skatt London november Ett seminarium där du får en genomgång av svåra och högaktuella frågor, såväl ur ett redovisningssom ur ett skatteperspektiv. Vi behandlar boksluten i större respektive mindre svenska icke-noterade företag. Revisorsveckan 2013 Rom november En kurs för dig som är kvalificerad revisor. Vi kommer arbeta utifrån olika case med frågeställningar och möjligheter som olika bolag ställs inför, kopplat till vad som förväntas av dig som revisor och hur du kan och bör agera i olika situationer. Kvalificerade frågor inom redovisning, skatt och civilrätt i ägarledda företag och koncerner Kapstaden 3 12 november Under kursen möter du kvalificerade frågeställningar som ofta förekommer i ägarledda företag och koncerner. En praktiskt inriktad kurs där lärarna utifrån sina olika specialistkompetenser medverkar till att ge en helhetssyn som tar hänsyn till såväl redovisning som skatterätt och civilrätt. Anmälan & information farakademi.se

7 nummer 5/2013 BALANS NOTERINGAR FOTO: DREAMSTIME Revisorn tar inte sitt ansvar när det gäller mutbrott Revisorerna får kritik av Claes Sandgren, Institutet mot mutor, för att de inte anmäler misstänkta mutbrott. Affärerna går före den lagstadgade skyldigheten att rapportera misstänkt mutbrott. Claes Sandgren, ordförande för Institutet mot mutor, riktar kritik mot revisorerna. Korruption och mutor är högaktuella frågor under årets stämmosäsong. Även om korruptionen i Sverige internationellt sett är låg har frågan fått mycket uppmärksamhet, inte minst genom TeliaSoneras engagemang i Uzbekistan, och i en rapport från organisationen Transparency International har Sveriges efterlevnad av Konventionen mot mutor i internationella affärer rankats sämre än Italiens. Claes Sandgren är ordförande för Institutet mot mutor samt professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Han menar att revisorns roll är tydlig när det kommer till mutbrott, och att det åligger revisorn att rapportera misstanke om mutbrott. Revisorn ska inte vara någon detektiv, men misstanke om mutbrott anmäls endast i liten ut sträckning. Som jag ser det har revisorerna traditionellt försummat att fullgöra sin lagfästa skyldighet att rapportera sådana misstankar. Jag tror inte att det handlar om slarv, utan här finns ett systemproblem. Om revisorn rapporterar bryts förtroendet mellan revisor och klient, säger han. Claes Sandgren är dock tydlig: Revisorn tar inte sitt ansvar. Han eller hon ska rapportera misstanke om brott men gör det inte. I den bästa av världar skulle revisorn följa lagen, men så ser det inte ut i dag, säger han. För den enskilde revisorn kan det vara problematiskt, efter som han eller hon riskerar att förlora affären om ett mutbrott anmäls. Revisorn kan sägas upp eller så kan revisorn tvingas att lämna sitt uppdrag. Jag tror att det spelar roll för i vilken utsträckning revisorn anmäler misstankar om mutbrott, säger han. Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, bemöter kritiken: Först och främst har revisionen här en preventiv uppgift. Men för att finna mutbrott måste revisorn söka efter dem, och det ligger inte i dagens revisorsroll. Om revisorn däremot ramlar över misstänkta mutbrott ska revisorn självfallet agera och rapportera utan att tveka, säger han. CHARLOTTA DANIELSSON 7

8 BALANS nummer 5/2013 NOTERINGAR EU REVISIONSAKADEMIN VINNARE EU kräver ökad insyn i bolagen EU-kommissionen vill öka insynen i hur de stora bolagen hanterar hållbarhetsfrågor. Det goda exemplet ska uppmuntras genom lagändring. Förslaget syftar till att öka transparensen och insynen i hur de stora bolagen hanterar miljöfrågor, sociala frågor, mänskliga rättigheter, korruption och mångfaldsfrågor. Företag som redan publi cerar information om både finansiella och icke-finansiella resultat har ett mer långsiktigt perspektiv i sitt beslutsfattande, säger EU-kommissionär Michel Barnier. Det är de stora företagen, med fler än 500 anställda, som berörs av förslaget. För de mindre företagen har EU-kommissionen gjort bedömningen att kostnaderna för att ta fram denna extrainformation skulle överstiga nyttan. Men för de större, hävdar Michel Barnier, liksom många hållbarhetsspecialister i revisionsoch rådgivningsbranschen, att en helhetssyn på företagets rapportering är värdeskapande. Nu ska best practice bli norm genom att alla bolag tvingas rapportera mer om hållbarhet. Initiativet välkomnas av den europeiska branschorganisationen Fédération des Experts comptables Européennes (FEE). EU-kommissionens förslag till ökad rapportering kom samma dag som förslaget till ett ramverk för så kallad integrerad rapportering. Läs mer om detta på sidan 10. RAKEL LENNARTSSON STYRELSEUPPDRAG Nytt styrelseuppdrag för Han s Börsvik Hans Börsvik, vd på PwC, tar plats i styrelsen för Stockholms universitet när regeringen utser nya styrelser för landets lärosäten för perioden 1 maj 2013 till och med 30 april Kerstin Calissendorff har utsetts till ny ordförande. Uppsatsen som får Revisionsakademins pris belyser sambandet mellan redovisning och beskattning och har lagts fram vid Handels i Göteborg. Göteborgsstudenter prisade för spännande uppsats Emilie Eriksson och Karin Lindqvist vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har fått Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under Nu är Svenska Revisionsakademins tävling för uppsatser skrivna under 2012 avgjord. Vinnare blev en magisteruppsats med namnet Pågående arbeten på löpande räkning HFD 2011 ref 20 och dess påverkan på redovisningen. Uppsatsen är skriven av Emilie Eriksson och Karin Lindqvist och handledare har varit Pernilla Lundqvist. Uppsatsen belyser kom- plexiteten i redovisning av intäkter för tjänsteuppdrag på löpande räkning enligt god redovisningssed, samt sambandet mellan redovisning och beskattning. Ett område som berör många företag i Sverige. Juryn har bedömt de sju tävlande uppsatserna utifrån ämnets aktualitet, problemformulering samt icke traditionell och spännande infallsvinkel. Emilie Eriksson och Karin Lindqvist arbetar nu som revisorsassistenter, Emilie på PwC och Karin på BDO, och båda blev glatt överraskade av beskedet. Det är en stor ära att få ta emot priset och att all tid som vi har lagt ner har gett resultat, Karin Lindqvist Emilie Eriksson inte bara för oss utan även för uppsatsämnet och att det har blivit uppmärksammat. Vi är självklart otroligt tacksamma och stolta, säger de. Priset består av kronor och delas ut i samarbete mellan Svenska Revisionsakademin och FAR. Prisceremonin hölls 24 april i Riksrevisionens lokaler i Stockholm. CHARLOTTA DANIELSSON FOTO: ÅKE E:SON LINDMAN 8

9 nummer 5/2013 BALANS NOTERINGAR Ändrade 3:12-regler påverkar branschen Regeringen vill ändra 3:12- reglerna. Förslaget påverkar redovisnings- och revisionsbyråer såväl som advokatbyråer och andra större konsultbyråer och tas emot med skepsis av tjänstesektorn. I den ekonomiska vårpropositionen aviserar finansminister Anders Borg (M) och näringsminister Annie Lööf (C) att 3:12-reglerna ska ändras. I en debattartikel i DI, 12 april 2013, skriver de båda ministrarna: Det har visat sig att dessa regler används för skattedrivna upplägg i partnerägda företag. Vissa revisorer med inkomster på flera miljoner utnyttjar reglerna på ett sätt som gör att de betalar väsentligt lägre skatt än många andra som arbetar. Borg och Lööf föreslår att personer med litet delägarskap inte får tillämpa den så kallade löneunderlagsregeln som innebär att ju mer ett företag betalar ut i lön till sina anställda, desto större belopp kan delägarna ta ut i kapitalbeskattad inkomst från företaget. Samtidigt föreslår de att personer som utnyttjar regeln måste öka sitt eget löneuttag. Den föreslagna förändringen möts med skepsis av branschen. Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, menar att förslaget hämmar tillväxten för tjänsteföretag och gör krångliga regler ännu krångligare. Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet tycker att finansministerns retorik är insinuant och osaklig. Allmänt kan sägas att bevekelsegrunderna för att särbehandla revisorer, reklambyråer, arkitekter, läkare och advokater förefaller väl populistiska och därtill svåra att förena med likhetsprincipen, säger hon. Staffan Sundqvist på PwC, som företräder sina kollegor i processen där Skatteverket upptaxerat delägare inom PwC, säger att den modell som väljs där ett bolag med många små delägare helt klart diskrimineras i förhållande till bolag med få delägare är stötande. På detta sätt kommer ägandet att koncentreras till Finansminister Anders Borg vill att personer med litet delägarskap inte ska få tillämpa löneunderlagsregeln. Förändringen påverkar redovisnings- och revisionsbyråerna. ett fåtal personer. Bolag som drivs av flera anställda kommer att beskattas mycket högre än bolag som drivs av enstaka personer och familjer. Den duktige medarbetaren i en stor organisation får skattemässigt incitament att i stället flytta till ett litet bolag, vilket sned vrider konkurrensen om arbetskraften, säger han. Flera inom Big 4 vill dock vänta med att uttala sig tills de tagit del av hela förslaget, men på KPMG meddelar man att delägarna har betalat skatt enligt de regler som har gällt hittills. Blir det ändrade regler så kommer man givetvis att följa dessa också, säger Ulrika Westin, kommunikationsdirektör på KPMG. CHARLOTTA DANIELSSON FOTO: FINANSDEPARTEMENTET, FLICKR vindkraft sedan 1990 Bli andelsägare i Knuts Kulle! Eolus Vind AB uppför under våren 2013 tre stycken Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk vid Knuts Kulle i Gnosjö kommun. Vindkraftverken säljs i sextondelar. En investering i vindkraft ger möjlighet att kombinera miljönytta med ekonomisk avkastning och goda avskrivningsmöjligheter. För mer information kontakta Sara Wallemyr Kontakta oss på tel eller Listat på Firsth North 9

10 BALANS nummer 5/2013 NOTERINGAR REVISORER En revisorskategori från och med 1 juni 11 april klubbade riksdagen propositionen om vissa revisorsfrågor. Beslutet innebär bland annat att cirka 1000 godkända revisorer med revisorsexamen per automatik får titeln auktoriserad revisor. Lagändringen träder i kraft 1 juni. Några dagar innan, maj, anordnas den sista revisorsexamen. Antalet skrivande blir rekordstort, närmare 200 personer. Revisorsnämnden tolkar det som en effekt av att många förutsett den kommande lagändringen, som nu alltså är antagen. Godkända revisorer utan examen behåller titeln godkänd revisor, som på sikt kommer att försvinna. RAKEL LENNARTSSON Carolina Neurath, näringslivsreporter på Svenska Dagbladet, på sin blogg angående bonusargumenten på årets bolagsstämmor. BOLAGSSTYRNING Att betala ut höga ersättningar och bonus behöver inte alltid vara dumt. Det är däremot många av bonusförsvararnas argument. Ny ordförande för svensk bolagsstyrning Arne Karlsson, tidigare VD för Ratos, tar över ordförandeklubban i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Han kommer att ta över efter Hans Dalborg 1 januari 2014, men kommer redan i vår att träda in som vice ordförande. Arne Karlsson har en rad andra styrelseuppdrag och är en profilerad debattör inom bolagsstyrningsfrågor. Före årsskiftet kommer det att finnas ett ramverk för integrerad rapportering. Men vem ska skriva under den nya redovisningen? Det är en av många frågor som nu går på remiss. Integrerad redovisning handlar om att skapa en redovisning som kommunicerar bolagets värdeskapande på ett tydligare sätt än som i dag är fallet, säger Lars-Olle Larsson, svensk IIRC-ambassadör. 16 april lanserade International Integrated Reporting Council (IIRC) sitt förslag till ramverk för integrerad rapportering. Redan i dag erbjuder de stora byråerna integrerad rapportering och revision, men tjänsterna befinner sig i en gråzon. Standarden är egentligen en grundförutsättning för att det ska gå att granska en årsredovisning över huvud taget. Det är först när det finns ett regelverk att följa, som vi revisorer kan säga om bolaget har följt kriterierna, säger Markus Håkansson, godkänd revisor på Mazars. Han och branschkollegorna välkomnar därför IIRCs arbete med att ta fram ett ramverk, men många frågetecken återstår att lösa. Bland annat vilken status den integrerade rapporteringen kommer att få, det vill säga vem som kommer att skriva under den. Det har varit problem att få bolagsstyrelserna att skriva på företagets hållbarhetsredovisning, så detta är en viktig fråga att hantera. Det handlar om trovärdighet och verifierbarhet, säger Charlotte Söderlund, auktoriserad revisor på Ernst & Young. Fram till i dag har revisionsbyråerna, enligt Lars-Olle Larsson, lämnat olika besked om vad som är möjligt att göra när det gäller revision och INTEGRERAD RAPPORTERING En hel del frågetecken återstår, exempelvis vilken status den integrerade rapporteringen ska få. Integrerad rapportering 1.0 översiktlig granskning av en integrerad redovisning. Det får inte vara så att olika revisionsföretag har olika förhållningssätt till sitt uppdrag. Detta är en fråga som branschen måste enas i, säger han. Bo Lagerström, auktoriserad revisor på PwC, menar att det ligger i bolagens intresse att medverka till att den integrerade rapporteringen på sikt får statusen av en årsredovisning. Det är bolagen som äger informationsgivningen. Genom att ta ett helhetsgrepp på sin rapportering skaffar de sig en bättre position att lyfta fram vad de tycker är viktigt, i den informationsmängd som redan i dag finns tillgänglig för intressenterna, säger han. Remisstiden för IIRCs förslag går ut 15 juli. Enligt tidplanen kommer ramverket för integrerad rapportering 1.0 att vara klart i december. RAKEL LENNARTSSON FOTO: SHUTTERSTOCK 10

11 nummer 5/2013 BALANS NOTERINGAR 5 FRÅGOR... till Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist på KPMG i Göteborg och ledamot i FARs policygrupp för redovisning, som utsetts till ledamot i redovisningsutredningen. FAR kan spela en stor roll i redovisningsutredningen 1Du är utsedd till sakkunnig i redovisningsutredningen, hur gick det till? FAR fick skicka in två förslag till representanter och enades om två kandidater, en manlig och en kvinnlig. Sedan valde justitiedepartementet mig. Jag har haft en hel del kontakter med flera av tjänstemännen tidigare, bland annat har jag påtalat lagfel som uppstått vid implementeringen av EU-direktiv. 2Utredningen ska implementera EUs redovisningsdirektiv men tillsattes innan direktivet var färdigförhandlat i Bryssel, hur kommer det sig? Ja, det har varit en del diskussioner om detta, men det handlar om att man var rädd för att det skulle bli ett snabbt ikraftträdande och därför ville justitiedepartementet ha utredningen på plats i god tid. Den normala ordningen är annars att direktivet är antaget innan medlemsstaterna påbörjar implementeringsprocessen. FOTO: ESTER SORRI Bilda eller avveckla bolag? Bolagsstiftarnas lagerbolag och snabbavveckling hjälper dig hela vägen. Lagerbolag Ett tryggt, snabbt och enkelt sätt att starta aktiebolag. Vi levererar bolaget inom 2 timmar. Självklart anpassat helt efter dina önskemål. 3Vad är ert uppdrag? Utredningsdirektivet består av två delar. I ett första steg handlar det om att ta in det nya redovisningsdirektivets obligatoriska ändringar i svensk lag, exempelvis fullharmoniseringen när det gäller upplysningskrav för mindre företag. I ett andra steg ska vi titta på vilka förenklingar som är möjliga att göra inom ramen för EU-direktivet. 4Hur stor makt har du? Jag är en aktör av sammanlagt 14 specialister; bland andra är Skatteverket, Finansinspektionen, Bokföringsnämnden och Svenskt Näringsliv också representerade, så det vill till att jag har argument för mina ställningstaganden. FAR har möjlighet att spela en stor roll om policygruppen för redovisning enar sig om en linje. Men formellt sett är jag inte FARs representant utan är vald i kraft av min person. Snabbavveckling Vi köper vilande bolag för snabbavveckling och tar hand om hela avvecklingsprocessen. Likviden utbetalas omgående utan att du behöver vänta på en fullbordad likvidation. Tryggt, snabbt och enkelt. 5Redovisningsdirektivet skulle varit klart för ett år sedan, varför tar det så lång tid? Många har påtalat behovet av en översyn av EUs redovisningsregler, som med tiden blivit ett föråldrat lapptäcke. EU har även gjort mätningar av hur stora besparingar olika förenklingar skulle kunna innebära. Trots detta vill många medlemsstater inte ha förändringar när de väl kommer upp till diskussion. Land till land-rapporteringen, som egentligen inte har med redovisning att göra, har tyvärr bidragit till att förhandlingarna dragit ut på tiden. RAKEL LENNARTSSON bolagsstiftarna ab box 12086, göteborg tel fax

12 BALANS nummer 5/2013 NOTERINGAR Företagarens bästa vän upptäcker problemen i tid Tiden är den enskilt viktigaste faktorn för att rädda ett företag. Konkurs eller rekonstruktion? Viktigaste förutsättningen för att rädda ett företag heter tid. Revisorn eller redovisningskonsulten skapar tid, genom att fånga upp signaler som företagaren helst blundar för. Det finns konkurser som skulle kunna undvikas om rätt åtgärder hade satts in i tid. Och det finns rekonstruktioner som är dömda att misslyckas för att de inleds för sent. Så sammanfattar Ackordscentralens VD Mikael Kubu tidsaspektens betydelse när det gäller att rädda ekonomiska värden. Det viktiga är att ta tag i saker i tid. Sjukdomsinsikten är många gånger låg och då är konsulten, det vill säga revisorn eller redovisningskonsulten, väldigt viktig, säger han. Mikael Kubu beskriver den typiske entreprenören som en obotlig optimist en person som alltid tror att affären snart ska komma och allting snart ska lösa sig. En sådan person behöver en motvikt. Typiskt sett har motvikten varit revi- Köpmännen ville ha ordning och reda Mikael Kubu 12 Ackordscentralen startade som ett branschinitiativ för att bringa ordning och reda innan det fanns fungerande system för utlåning och indrivning. Ackordscentralen förvaltar ett både ekonomiskt och historiskt arv, som går tillbaka till talet. Då fanns varken ett fungerande bankväsende eller lagar för att hantera konkurser. Ackord träffades hipp som happ mellan borgenärer och gäldenärer. Ackordscentralen syftade till att bringa ordning och reda och skapa rättvisa mellan olika parter. Den bildades av Köpmannaföreningen som enades om att alla ackord måste godkännas centralt av en styrelse - Ackordscentralen. Ackordscentralen hade i praktiken monopol på ackord fram till krisåren i början av talet. Då började även advokater att åta sig ackordsuppdrag. Konkurrensen från advokatbyråerna ökar när det är dåliga tider, men vi har i stort sett lyckats behålla vår marknadsandel, säger Mikael Kubu, VD för AC-gruppen, som äger Ackordscentralen på olika orter i Sverige. Antalet konkurser i Sverige nådde rekordnivåer i samband med 90-talskrisen med konkurser I dag ligger antalet på omkring om året. Antalet rekonstruktioner ligger runt ett par hundra per år, men rekonstruktioner är ofta större. I och med globalisering har konkurser och företagsrekonstruktioner - liksom företagande i allmänhet - blivit mer komplext, vilket innebär att marknaden för dessa tjänster totalt sett har ökat. RAKEL LENNARTSSON

13 nummer 5/2013 BALANS NOTERINGAR Min erfarenhet är att många tycker att det är lättare att prata med sin revisor eller redovisningskonsult än exempelvis med sin bank. sorn, och i ökande grad är det redovisningskonsulten. Ofta beskrivs revisorn och redovisningskonsulten i termer av företagarens bästa vän. Han eller hon kan analysera siffrorna och se det som entreprenören helst blundar för. Ett bolag utan revisor riskerar att under en längre tid driva en verksamhet med ett personligt betalningsansvar. Att driva ett företag på obestånd är som att gå på minerad mark, säger Mikael Kubu. Företagsledare och styrelseledamöter är inte alltid medvetna om alla ansvarsfrågor och vet inte när det är dags att dra i nödbromsen. En revisor däremot, vet vad som gäller och ska upplysa företagsledningen om vad som krävs när exempelvis hälften av aktiekapitalet är förbrukat. Då inträder det personliga betalningsansvaret och bolaget måste upprätta en kontrollbalansräkning. Den slopade revisionsplikten för mindre företag synliggör ytterligare värdet av en kvalitetssäkrad redovisning, menar Mikael Kubu. Vi märker absolut av den slopade revisionsplikten, men ärendena kommer ju på vårt bord med en viss fördröjning. En del i konkursförfarandet handlar om att granska bolagets bokföring och för att göra detta anlitar konkursförvaltaren ofta en revisor. Hur långt tillbaka i tiden granskaren behöver gå, beror på om företaget haft revisor tidigare och om han eller hon lämnat rena revisionsberättelser. När vi får in ett bolag som inte haft revisor kan vi då lita på redovisningen? Oreviderade siffror är inte lika tillförlitliga, särskilt inte i obeståndsärenden, vilket leder till att utredningen blir dyrare alternativt sämre, säger Mikael Kubu. Själv får han alltför ofta inte tillgång till företagen förrän olyckan är framme, som konkursförvaltare eller ombud för en av konkursens parter. Men en redovisningskonsult eller revisor har en unik position vad gäller insyn i företaget och förtroende hos företagets ledning. Han eller hon är ofta företagarens viktigaste bollplank. Generellt sett är revisorer bra på att påtala problem, särskilt i små och medelstora företag, tycker Mikael Kubu. Problemet är att inte alla företagare har kontakt med sin revisor när de borde. Kontakten minskar ofta när den borde vara som mest intensiv, det vill säga när företagaren får problem. Det kan bero på kostnaden. Men det kan också bero på att man skäms över att man har tappat kontrollen, och väljer att fortsätta att stoppa huvudet i sanden. Min erfarenhet är att många tycker det är lättare att prata med sin revisor eller redovisningskonsult än exempelvis med sin bank, säger Mikael Kubu. Själv får han en hel del kunder genom revisorer och andra som har insyn i bolaget och kontaktar honom för en second opinion. Ju tidigare han blir inkopplad, desto större chans att han lyckas att rekonstruera bolaget utan konkurs. RAKEL LENNARTSSON MIKAEL KUBUS 11 TIPS TILL FÖRETAG OCH REVISORER 1. Sträva efter att snabbt kunna minska kostnadskostymen. Undvik långa och kostsamma hyresavtal. 2. Var inte beroende av en eller ett fåtal kunder. 3. Får företaget problem, se till att prioritera ekonomifunktionen. 4. Rapporteringen måste till fullo stämma när resurserna i företaget är begränsade. 5. Håll löpande kontakt med revisorn när företaget får problem. 6. Se till att hålla företagets bank löpande informerad när företaget får ekonomiska problem. 7. Kontakta revisorn direkt när det finns misstanke om att mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat. 8. Om så är fallet se till att i samråd med revisorn noga följa de formaliasteg som aktiebolagslagen föreskriver för undvikande av personligt ansvar. 9. Om skatten inte betalas i tid föreligger risk för personligt betalningsansvar. 10. Etablera kontakt med specialiserad advokat (konkursförvaltare/rekonstruktör) i tid. Då kanske en konkurs kan undvikas. 11. Dra i handbromsen i tid. Även konkursen är ett bra rekonstruktionsinstrument om den inte sker på ett för sent stadium. En komplett bild av den svenska redovisningen. Ny upplaga För att ge en mer fullständig bild av den svenska redovisningen ger Studentlitteratur ut en andra upplaga av Finansiell rapportering enligt K3 och K2, en upplaga som innehåller både K3- och K2-regelverket i sin helhet. Läs mer och beställ på: 13

14 BALANS nummer 5/2013 JENS HENRIKSSON Ålder: 46 år. Bor: Villa i Mälarhöjden. Familj: Fru och tre barn. Intressen: Lära mig vindsurfa i Sätra. 14

15 nummer 5/2013 BALANS DATAKILLEN SOM BLEV BÖRSCHEF Han är som skräddarsydd för jobbet som chef för Skandinaviens finansiella centrum, men vägen gick via regerings kansliet. Jens Henriksson, VD för Nasdaq OMX Stockholm, ser fler likheter än skillnader mellan sina olika arbeten: Det handlar om hårdgranskade publika verksamheter gör man något dumt får man läsa om det i tidningen dagen efter. TEXT: RAKEL LENNARTSSON FOTO: KRISTOFER HEDLUND Snabba steg, stadigt handslag, inga krusiduller. Jens Henriksson lotsar oss raskt till kaffemaskinen. När jag tvekar mellan två knappar, föreslår han att vi provar båda. Det är bästa sättet att få reda på skillnaden, säger han och ger den fulla koppen till mig, medan han behåller den halvfulla själv. Börsen är inte vad den brukade vara. Börshuset i Gamla stan har gett plats åt ett museum (Nobelmuseet) och Skan dinaviens finansiella centrum återfinns sedan 2004 i Frihamnen. Börschefen Jens Henriksson och hans presssekreterare tillhör en minoritet anställda som fortfarande bär kostym på jobbet. Börsgolvet har gått från att vara ekonomernas förlovade land till ett mecka för ingenjörer. Det här är en av de absolut häftigaste teknikarbetsplatserna i hela Sverige. Den teknikutveckling som sker inom börssystemet är top notch, säger Jens Henriksson. När han tillträdde som börs-vd 2010 beskrevs han som en doldis. Han hade verkat högt upp i politiken, men i kulisserna. Upptäckt och rekryterad av dåvarande statsminister Göran Persson arbetade Jens Henriksson på finansdepartementet fram till regeringsskiftet För politiskt tillsatta tjänstemän finns ingen anställningstrygghet, men Jens Henriksson fick en ny attraktiv tjänst som Sveriges representant på Internationella Valutafonden 15

16 BALANS nummer 5/2013 Bolagen kommer alltid att begära så lätta regler som möjligt, medan den som investerar vill ha säkerheten av att siffrorna är granskade av revisorer. (IMF) i Washington. Att 2008 vara med och rädda Lettland och Island från undergång i finanskrisen är något av det mest spännande han gjort i sitt yrkesliv. Jens Henriksson har tröttnat på frågorna om hur en socialdemokrat som tror på politisk reglering kan ställa sig i ledningen för sinnebilden av den fria marknaden. Min väg hit var kanske inte glasklar, men om någon hade sagt, när jag var student, att jag skulle hamna på börsen så hade det inte varit konstigt alls. På något sätt sluts cirkeln, eftersom jag började min bana som ingenjör. Jag var bra på programmering, reglerteknik och ekonomi och då är börsen ett bra ställe att landa på, säger han. Men framför allt håller han inte med om den motsättning som ibland frammanas mellan marknad och politik, eller bilden av att han skulle ha bytt sida. Jens Henriksson tror på både den fria konkurrensen och på politikens möjligheter att reglera. Men det ska vara regleringar som fungerar, inte symbolpolitik. De nya moderaternas metodiska användning av forskning och utvärdering tycker han är föredömlig, medan det europeiska förslaget till en skatt på finansiella transaktioner är skräckexemplet på dålig politik. Det är klart att man är emot en transaktionsskatt som chef för Stockholmsbörsen, men jag har varit emot den hela mitt liv, i andra sammanhang och helt andra typer av jobb. Redan , när jag var med i arbetarrörelsens ekonomiska råd tittade vi på det här med Tobinskatt och kom fram till att det inte var någon bra lösning. Det är en dum skatt av många skäl, tycker Jens Henriksson. Förutom att den riskerar att trycka bort viss handel från öppna transparenta handelsplatser vilket var en av orsakerna till finanskrisen 2008 drabbar den fel personer. Forskare som analyserat frågan menar att den skulle sänka våra framtida pensioner med mellan fem och tio procent. Enligt en beräkning som EU-kommissionen själv låtit göra skulle den på sikt sänka BNP i EU med 1,76 procent. Jag har en positiv bild av att politik kan lösa samhällsproblem och föra utvecklingen framåt. Min erfarenhet är att politiker i slutändan fattar väldigt rationella beslut, men det här är ett projekt som drivs av en EU-byråkrati och ett antal politiska intressen där de flesta säger, mellan skål och vägg, att det är dåligt men det är politik, vilket gör mig ledsen, säger Jens Henriksson. Han växte upp i ett samhällsengagerat hem i Lund. Båda föräldrarna var lokalpolitiskt aktiva i dåvarande Vänsterpartiet (VPK). Till frukost fick han hemlagad müsli och nyheter från hela världen. Det som har präglat mig mest är nog allmänbildningen. Min far gav mig en gång en t-shirt i födelsedagspresent där det stod Den som har läst mest tidningar när den dör vinner. En bild som har stannat på näthinnan är när familjen kom hem efter sommarsemestern och hans far satt med ett leende på läpparna en hel dag och läste igenom fjorton dagars DN, SvD och Sydsvenskan varje del. Till en början gjorde jag likadant, men nu har vi ju internet så nu följer man med kontinuerligt var ett viktigt år. Då träffade Jens Henriksson sin fru. Efter det ägnade jag mindre tid åt att prova diverse nationsliv och därmed mer tid åt studierna och det tror jag hade stor betydelse, säger han. Parallella studier vid Lunds universitet och Lunds tekniska högskola ledde till dubbla examina: civilekonom och civilingenjör inom elektronik. På den tiden var de stora arbetsplatserna i regionen Ericsson och ABB och studenterna valde utifrån dessa två att rikta in sig på svagström eller starkström. Jens Henriksson hade inga specifika drömmar utom att bli stor, men var duktig på programmering och ekonomi. Nu sitter han på vad som torde vara drömjobbet. Men Jens Henriksson verkar ha kul var han än befinner sig. Man kan säga att jag i grund och botten drivs av två saker: Det första är att vara med och påverka och det andra är att ha roligt. Att ha roligt på jobbet är en underskattad drivkraft och jag är stolt över att jag alltid haft roligt på alla mina jobb en del är väl tur och en del är väl skicklighet, men det är också en fråga om inställning. Det bästa med jobbet som chef för Nasdaq OMX tycker han är kombinationen av lönsamhetsdriv och samhällsnytta. På en och samma gång är han ett slags finansmarknadens infrastrukturminister i Sverige och del av en global affärskoncern med amerikanska krav och förutsättningar. Här saknas det aldrig pengar för den som har en bra idé. Vad gäller den publika delen av jobbet, det vill säga den som chef över Skandinaviens största handelsplats för finansiella instrument, tycker Jens Henriksson att skillnaden inte är så stor jämfört med jobbet i regeringskansliet eller på IMF. Jag har haft den typen av jobb sedan 1994, som innebär att om jag gör något dumt så kommer det att skrivas om det i tidningarna. Att hela tiden bli granskad gör att man alltid måste tänka på vad man gör. Granskning och transparens är centrala delar av 16

17 nummer 5/2013 BALANS Jens Henrikssons bakgrund inom programmering passar bra på den nya teknikdrivna börsen. börsverksamheten. Noterade bolag kallas ju publika de är öppna för allmänhetens insyn och hårdgranskas av revisorer, analytiker och journalister. Jag som alltid har jobbat i offentliga miljöer tycker att det är bra att bli granskad. Det gör att man hela tiden är på tårna. Det är också en av fördelarna med att vara ett börsbolag att bli granskad är på lång sikt bra för ett bolag. Men intresset för att lista sig på börsen har minskat. Det är en internationell trend, men inte desto mindre en av Stockholmsbörsens största utmaningar. Jens Henriksson anger flera skäl till nedgången: Finanskrisen och den institutionella konkurrensen från riskkapitalister spelar stor roll. Men företagen klagar också över de ökande kraven på börsbolagens redovisning och tillsyn. Detta har även väckt en debatt om kvartalsrapportering. Bland annat har näringslivsprofiler som Stefan Persson, Rune Andersson och Michael Treschow pratat med Jens Henriksson om att börsen borde skruva ned tempot i rapporteringen. De är kloka industrialister och entreprenörer och det är klart att man ska lyssna på dem. Vår uppgift som börs är dock att vara en neutral handelsplats som tar tillvara alla parternas intressen. Det inkluderar förstås de bolag som är noterade men även de banker och mäklare som handlar med dem. Bolagen kommer alltid att begära så lätta regler som möjligt, medan den som investerar vill ha säkerheten av att siffrorna är granskade av revisorer. Men diskussionen pågår och Jens Henriksson är öppen för att se över kvartalsrapporterna så länge som investerarna är med på det. Visst finns det gånger där man kan gå före, men min inställning är att Stockholmsbörsen är någonting som vi har till låns och inte kan göra vad vi vill med utan det måste ske i samklang med aktörerna avvecklades det nationella börsmonopolet. Men Stockholmsbörsen, som förvaltas av Nasdaq OMX, dominerar fortfarande den svenska finansmarknaden med 65 procent av marknadsandelarna. Även om Jens Henriksson inte tror på monopol, är målet i den dagliga verksamheten att komma tillbaka till 100 procent. Det är klart att man som företag vill att alla ska välja vårt företag, man måste jobba med den inställningen. Och 92 procent av tiden har vi det som vi kallar för the European best bid offer, det vill säga bästa pris på de aktier som handlas här. Stockholmsbörsen erbjuder även en tjänst där kunden alltid garanteras lägsta pris, genom att Nadsaq OMXs dator skickar köpet vidare i händelse att det bästa priset finns hos någon annan. Över huvud taget är det ingenjörerna, för att inte säga datorerna, som har tagit över börsmäklarnas roll. Europas största börs heter Chi-X och är i princip en datamaskin placerad i London. Den ägs av storbankerna i London och har så låga priser att den knappt tjänar några pengar. Men börser handlar om att få maximal likviditet, och får du mycket kommer mer. Robot- eller högfrekvenshandeln har varit ett omdiskuterat ämne. Jens Henriksson är ödmjuk inför att den skrämmer många människor, men menar att forskningen allt mer kommer fram till försiktig positiv inställning till fenomenet. Den finansiella marknaden har alltid bestått av två typer av investerare: den långsiktiga och den kortsiktiga, 17

18 BALANS nummer 5/2013 Stolt och nöjd. Jens Henriksson är stolt över att han alltid haft roligt på jobbet. och de behöver varandra. Den långsiktiga behöver den kortsiktiga som köper och säljer hela tiden för att marknaden ska bli effektiv. Tvärtom vad man kan tro tjänar Stockholmsbörsen inte pengar på börsens upp- och nedgångar utan på handeln som sådan. När jag var ny brukade jag beskriva mitt jobb som att jag skulle bli chef för en marknadsplats ungefär som Hötorget. Vi jobbar med att se till att de kantareller som säljs där är granskade av revisorer, att de är rena och kommer från det ställe som anges, att folk betalar moms när de köper och säljer dem, att folk tvättar händerna, att det finns ett ställe att rulla undan vagnarna till när de har avslutat torghandeln och att det är rent och snyggt när torget stängs. Kort sagt handlar det om infrastruktur. Nasdaq OMX tillhandahåller i dag Skandinaviens största infrastruktur för finansiella transaktioner, men måste jobba hårt för att försvara den positionen. Konkurrensen kommer både från utlandet och andra börser. De största aktierna på Stockholmsbörsen kan handlas på runt 30 marknadsplatser i Europa. Marknaden fragmentiseras på gott och ont. Jens Henriksson är rädd för att floran av handelsplatser håller på att bli för stor, så att transparensen försvinner. Det finns ett antal olika kategorier av handelsplatser (se faktaruta) och fler diskuteras. EU diskuterar just nu att utöka antalet kategorier med en så kallad Organized Trading Facility (OTF) men jag är rädd att definitionen blir så öppen att handel försvinner bort från den reglerade marknaden. Det vore negativt ur transparenssynpunkt. Många av de nya regleringar som diskuteras i kölvattnet av finanskrisen berör börserna. Jens Henriksson, som i grunden tror på politikens förmåga att förändra, menar att det finns goda argument för det mesta som nu görs, med undantag för förslaget om en skatt på finansiella tranaktioner. Problemet, som han ser det, är att ingen har grepp om den sammantagna konsekvensen av alla förändringar. Jag kan vara lite orolig att man gör allting samtidigt för det finns risk att det blir som en ketchupflaska, man bara skakar och skakar och så plötsligt kommer allting. Och vi vill inte få en kreditåtstramning i det här ekonomiska läget. FINANSIELLA HANDELSPLATSER Regulated market Traditionell nationell börs Multilateral Trading Facility (MTF) Alternativ marknadsplats framkommen efter börsavregleringen där aktier noterade på andra börser kan handlas. Internal broker crossing network Internt handelssystem hos en investmentbank som enbart hanterar och matchar egna klientflöden. Over the counter (OTC) Benämning på handel som inte sker vid en börs eller MTF, det kan vara bilaterala avtal eller interna handelssystem. Organized Trading Facility (OTF) Aktuellt EU-förslag till ny kategori av handelsplattform med syfte att organisera handel som i dag sker utanför reglerade börser och MTFer. 18

19 Lathun nummer 5/2013 BALANS Gör som andra revisorer och redovisningskonsulter ge dina kunder Resultat! Koncist har bytt namn och blivit Resultat. Resultat vänder sig direkt till företagare och förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Förutom nyheter om skatter, lagar och regler ger Resultat handfasta råd om hur man utvecklar sitt företagande och ökar lönsamheten. I varje nummer möter läsaren dessutom inspirerande entreprenörer som delar med sig av erfarenheter och tips för ett framgångsrikt företagande. Ge bort Resultat till dina kunder året ut vi bjuder dig på merparten av prenumerationskostnaden. Du betalar endast för porto och administration, det vill säga 10 kronor per exemplar. Du som redan prenumererar på Resultat åt dina kunder kan utnyttja erbjudandet för nya kunder. (Ange rabattkod KUNDPREN). Har du råd att låta bli? En läsarundersökning från i fjol visar att kontakten med kunderna ökar när tidningen kommer till kunden. Alltså, chans till fler affärer för dig och din byrå! Resultat nummer /69 SeK/utgiven av Far akademi Tvistlösning prisjakten så maxar du kundens betalningsvilja Viktigt att ha koll på eventuella skiljeklausuler välj Rätt mellan K2 och K3 Inspiration & information Emma Wiklund Inget mer avdrag för representation? Nya mutbrott på gång I Koncist hittar du de nyheter som påverkar företag och företagares vardag. Artiklar, reportage och praktiska faktasammanställningar håller Extra bil i tidnin dig uppdaterad med det senaste på exempelvis skatte-, ekonomi- och personalområdet. Dessutom ingår två fullspäckade faktasamlingar i prenumerationen. Koncist är liksom mer än bara en tidning. Läs mer på farakademi.se/koncist Tio fullmatade nummer/år! Det är fantas tiskt att se hur företaget utvecklas och att till och med kunna anställa personal AKTUELLT FÖR FÖRETAG OCH FÖRETAGARE Nyheter och inspiration från din revisor eller redovisningskonsult N tidn Ersätter Revisorn/ 60 % av de privatä företagen vän byta ägare Expertens bästa t vid ägarskiften. Resultat utkommer med 10 nummer per år. För helårsprenumeranter ingår dessutom bilagorna Lathund för beskattning av anställningsförmåner och Fakta för företag och företagare. Har du frågor eller vill teckna prenumerationer, kontakta FAR Akademis kundservice: tel eller Välkommen med din beställning! Nyheter och inspiration från din revisor eller redovisningskonsult 19

20 BALANS nummer 5/2013 UPPSTICKARNA I BRANSCHEN Del 4: Moore Stephens Fristående byrå med brett nätverk Lokalt självständiga, men Moore Stephens drar ändå nytta av fördelarna med att ingå i ett stort nätverk. Filosofin är inte att växa för växandets skull, utan att utvecklas i takt med kunderna med rimlig lönsamhet. TEXT: CHARLOTTA DANIELSSON FOTO: LOTTA HEDSTRÖM I ljusa lokaler några våningar upp i en fastighet på Lilla Bommen i Göteborg ligger Moore Stephens KLN, med västra Sverige som hemmaplan. Många av oss som sitter här i dag kommer från Deloitte. Vi valde att lämna Deloitte i samband med den omstrukturering som gjordes när byrån gick ihop med Arthur Andersen. Vi kände att vi ville något annat så vi startade Moore Stephens KLN tillsammans med några tidigare kollegor från PwC, säger Flemming Nilausen, som är delägare. Han betonar dock att relationerna med både PwC och Deloitte är goda. Som branschen ser ut i dag med ständiga förändringar, uppdateringar av regelverk och kvalitetssystem kan det vara tufft för mindre byråer att klara sig på egen hand. För Flemming Nilausen och hans kollegor var Moore Stephens ett kvalitetsmässigt bra alternativ. De kunde driva en fristående revisions- och konsultbyrå men samtidigt ingå i ett internationellt nätverk med högkvalitativa byråer. När vi bröt oss loss kände vi ett behov av ett internationellt nätverk. Samtidigt ville vi inte att någon annan skulle bestämma hur många delägare vi skulle ha, eller vad vi skulle göra. Då var Moore 20 Stephens ett bra alternativ. Det som ska hålla ihop oss är gemensamma värderingar, ett gemensamt varumärke och kvaliteten på arbetet vi utför, säger Flemming Nilausen. Internationellt har Moore Stephens 314 byråer med 638 kontor i cirka 100 länder. Antalet medarbetare är drygt I Sverige finns fem företag med cirka 150 medarbetare, men Flemming Nilausen utesluter inte att man kommer att bli fler. Att vi är fristående associerade och jobbar i nätverksform tilltalar många. Att man samtidigt är fri att lämna nätverket utan några större ekonomiska påföljder är också ett plus. Det är viktigt att det är nyttan av att vara med i nätverket som ska vara anledningen till medlemskapet, säger han. För dem som ingår i nätverket erbjuds årliga träffar, både internationellt och nationellt. Målet för Moore Stephens internationellt är att vara ett kvalitativt och kompetent alternativ till Big 4 i sitt marknadssegment. Specialisering och hög servicenivå i nära samarbete med kunden är ledorden. I samband med Moore Stephens Sverigekonferens 2011 uttryckte Chris Rawden, som är executive director för Moore Stephens i Europa, sig så här: När det till exempel gäller rederibranschen är vi minst lika bra som Big 4, om inte bättre. Men de största byråerna har en bredare täckning inom fler branscher som gör att vi ännu inte kan konkurrera fullt ut inom alla områden. Men ambitionerna i Sverige är inte att ta upp kampen med Big 4. Flemming Nilausen talar om att utvecklas och växa i takt med uppdragsgivarnas behov. Inte att växa för själva växandets skull. Vi är tillräckligt små för att kunna erbjuda personlig service, men samtidigt så stora att vi kan ge våra kunder den specialistexpertis de behöver. Det är uppskattat av många. Vi tror att vi är ett mycket starkt alternativ till de större byråer som ligger utanför de fyra stora och utan tvekan även till de andra byråerna

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Försöker inte bli POPU LÄ R

Försöker inte bli POPU LÄ R nya tidningen balans Med en annons i Balans når du alla Sveriges auktoriserade revisorer och en stor del av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Balans är Sveriges ledande tidskrift för auktoriserade

Läs mer

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige FAR Akademi utbildningar hösten 2012 KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige Kursöversikt hösten 2012 Bokslutsredovisning Ort Maj Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Agenda Välkomna! Dan Brännström, FARs Generalsekreterare Bästa hållbarhetsredovisning 2013 Åse Bäckström, juryns ordförande Årets pristagare "Hur bra är företags hållbarhetsredovisningar

Läs mer

Allt måste inte ske vid 30

Allt måste inte ske vid 30 Med en annons i Balans når du alla Sveriges auktoriserade revisorer och en stor del av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Balans är Sveriges ledande tidskrift för auktoriserade revisorer och auktoriserade

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år!

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! 10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Redovisningsassistent Controller Mycket bra kurs som varvade teori

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 2 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning Kursöversikt hösten 2014 Höstens nyheter Byråledarutbildning för framtidens ledare (2+1 dag) Stockholm 14 15 okt

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Hösten 2015. Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val

Hösten 2015. Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val Hösten 2015 Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning EkonomiSveriges självklara val Digitala utbildningar gå kurs när det passar dig Med FAR

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Henrik Lennefeldt 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Fi2011/4467 REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID

Läs mer

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress; registrator@justice.ministry.se JU 2008/3092/L1 Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Inledning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

EU-förslag om revision (Ju2011/8676/L1)

EU-förslag om revision (Ju2011/8676/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 20 januari 2012 EU-förslag om revision (Ju2011/8676/L1) Far har inbjudits av Justitiedepartementet att lämna

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2012

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2012 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2012 Under år 2012 gjorde nämnden 31 uttalanden. De allra flesta handlade även detta år om offentliga uppköpserbjudanden eller budplikt. En femtedel av ärendena handlades

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Kursöversikt hösten 2014 Ekonomichef, redovisningsansvarig, controller Bokslutsredovisning

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2010

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2010 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2010 1.1 4 3,1 (78 %) 39 (80 %) Bolaget i uppgiften har hittat ett intressant förvärvsobjekt. Tentanderna ombads att ge ekonomichefen råd avseende vad en

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG PM 2016-04 UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG 1 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett stödmaterial för processen att upphandla lagstadgad revision i kommunala bolag,

Läs mer

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013 Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Redovisning, Revision, Bolagsstyrning redovisning FARs Samlingsvolym redovisning 2013 Standardverket

Läs mer

Intern kontroll enligt koden.

Intern kontroll enligt koden. Intern kontroll enligt koden. 31 januari 2006 Anders Hult Utvecklingen av IK är en resa Internkontrollrapporten kommer därför att bli en statusrapport från denna resa! Budskapet om IK i koden Koden behandlar

Läs mer

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén Sammanfattning Arbetslösheten bland Sveriges ungdomar ligger fortsatt på oroande hög nivå. Under 2009

Läs mer

Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning 10 % rabatt på alla kurser för dig som är medlem i FAR. Kursöversikt hösten

Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning 10 % rabatt på alla kurser för dig som är medlem i FAR. Kursöversikt hösten Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning 10 % rabatt på alla kurser för dig som är medlem i FAR Kursöversikt hösten 2017 Kursöversikt hösten 2017 REDOVISNING Ort Aug Sep Okt Nov Dec

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den 2013 Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 1.1 2,5 62,5 4 Frågan avser hur styrelsen bör agera när det två veckor innan publicering av bokslutskommunikén för ett bolag noterat på NGM Equity har

Läs mer

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet REVISION Bli riskmedveten - öka din lönsamhet Rådgivning Revision Skatt Företagsservice 2 Bli riskmedveten - öka din lönsamhet AFFÄRSOMRÅDE REVISION #1 2015 VI HAR BRANSCHENS NÖJDASTE KUNDER FÖR TREDJE

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val Ekonomiutbildningar hösten 2015 Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms EkonomiSveriges självklara val Som certifierad controller vågar jag ta en ny roll När Munksjö

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2011:1046 Utkom från trycket den 18 oktober 2011 utfärdad den 6 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Reglering är en ödesfråga för finansmarknaden

Reglering är en ödesfråga för finansmarknaden eye Eye on executive matters no 2 2010 Eurotrubbel Är gemensam ekonomisk politik för hela Europa möjlig? Tänk efter före Väl förberedd kan en etablering i Östeuropa bli en fullträff. Dubbel skatt, nej

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent. Vilken utbildning väljer du?

Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent. Vilken utbildning väljer du? Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent Vilken utbildning väljer du? Kurser våren 2014 Ekonomichef, controller, redovisningsansvarig Bokslutsredovisning Ort Jan

Läs mer

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Direktivet om aktieägares rättigheter förslag till genomförandeåtgärder, Ds 2008:46

Direktivet om aktieägares rättigheter förslag till genomförandeåtgärder, Ds 2008:46 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress; ju.l1@justice.ministry.se Ju2008/5254/L1 Direktivet om aktieägares rättigheter förslag till genomförandeåtgärder, Ds 2008:46 Inledning (Aktiespararna)

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017 Härmed kallas till

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 präglades åter av den höga uppköpsaktiviteten i näringslivet men nämnden gjorde också uttalanden i andra ämnen. Knappt

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning När det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet

Läs mer

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR INOM HOLMIA Regelverk för ersättningar Finansinspektionen ( FI ) har lämnat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag,

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING Policy för Projektengagemang i Stockholm AB:s information till kapitalmarknaden Denna informationspolicy godkändes av Projektengagemang i Stockholm AB den 1 oktober 2015

Läs mer

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 Välkommen till årets PwC-dag! Vi hoppas att du kommer att få en givande dag tillsammans med oss på PwC. Vi

Läs mer

Bolagsstiftarnas guide till. Snabbt, tryggt, enkelt. Bolagsstiftarna AB

Bolagsstiftarnas guide till. Snabbt, tryggt, enkelt. Bolagsstiftarna AB 2016 Bolagsstiftarnas guide till Snabbt, tryggt, enkelt Bolagsstiftarna AB Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Snabbavveckla tryggt med oss Vi har nu funnits i branschen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster www.pwc.se Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster Kort om PwC Specialistkompetens inom ideell sektor PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

1 AV 5 Fortfarande få kvinnliga delägare visar Balans jämställdhetsundersökning

1 AV 5 Fortfarande få kvinnliga delägare visar Balans jämställdhetsundersökning I KARRIÄREN / I LIVET NR 3 MARS 2015 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 41 PRIS 65 KRONOR Med en annons i Balans når du Sveriges auktoriserade revisorer och en stor del av de auktoriserade redovisningskonsulterna.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer