Gasdriven bil i Göteborgs innerstad. Nr För första gången.. RADIO REKLAM DNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN ÅRGÅNG 31

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gasdriven bil i Göteborgs innerstad. Nr5 1996. För första gången.. RADIO REKLAM DNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN ÅRGÅNG 31"

Transkript

1 DNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN ÅRGÅNG 31 Nr Gasdriven bil i Göteborgs innerstad Lastbilen är byggd på ett ordinarie chassi med ICA Handlamas skräddarsydda påbyggnad. Tändsystemet är utbytt mot ett för gasbränsle och i stället för de vanliga diesel'/ankarna har den utrustats med speciella tankar som är byggda för trycket från naturgasen. FOTO: LENNART PETTERSSON I år tar trots allt Göteborgs Stad miljözonerna i bruk om än något försenat. I samband därmed ska DE Kungälv trafikera innerstaden med en ny naturgasbil. - Oavsett vad det till slut blir av miljözonerna i storstäderna, så satsar ICA Handlarnas AB långsiktigt på miljövänliga motorer och bränslen och skulle ha köpt den här bilen ändå, säger Stig Berglund, chef för teknik och inköp på HK IT och Logistik. Den nya bilen är en Volvo FL10, en singelbil på 250 hk, som tankar naturgas för en körsträcka på ca 30 mil. Bilen ingår i det så kallade LB50-projektet. Det är en grupp företag inom Gasbolagens NGV Grupp (naturgasfordonsgrupp), som på uppdrag av Göteborgs Stad och Malmö Stad, ska utveckla marknaden för gasdrivna fordon och i samarbete med Volvo ta fram 20 biogasdrivna och 30 naturgasdrivna lastbilar. Av de 30 levereras en till ICA och ska gå i trafik i Göteborgs innerstad med transporter mellan DE Kungälv och ICA-butikerna. Sidorna 6-7 RADIO REKLAM Medveten satsning på unga lyssnare Sidan 12 Brett ICA-kunnande villkor for att tackla skiftande kundfrågor - Vi får frågor om allt, säger Annika Larsson, en av ICA Handlarnas åtta konsumentkontaktpersoner som nyligen deltog i en kunskaps- och erfarenhetsdag i Järva. Sidan 8 För första gången.. Läs bilagan från ICA Utbildningar! - Sätt gärna upp den på väggen. Svaret på snabblunchen är Sandys Fresh Food En fräsch macka medan du väntar är affärsidén som väckt stort intresse. Läs mer om ICA Menyföretagen ABs nya stora satsning. Sidan 3

2 Nytänkande präglar HKs arbetstidsavtal Med början den 1 april har ert nytt arbetstidsavtal börjat gälla för HK-medarbetarna i Järva och Årsta. Den ordinarie arbetstiden sträcker sig från till Medarbetarna ges stor frihet att själva bedöma utläggningen av sin arbetstid per dag. Men det förutsätts att man per avdelning eller funktion också tar vederbörliga hänsyn till arbetets art och behov på tillgänglighet, inte minst med tanke på externa kontakter gentemot butik, regionbolag etc. Starten har föregåtts av utbildning för chefer/ledare och information till övriga medarbetare. På fackligt håll har HTF centralt accepterat en försöksperiod på ett år. Med ett par månaders erfarenhet bakom sig kommer personalavdelningen att ta initiativet till en avstämning av hur det fungerar. - Man kan betrakta det nya arbetstidsavtalet som ett nytänkande med möjlighet för de enskilda medarbetarna att på ett flexibelt sätt kunna kombinera arbete och fritid, säger Hans Langré på HKs personalavdelning. ICA Handlarnas AB Ekonomi och Personal Huvudkontorets arbete med ekonomisk analys av leverantörer och leverantörsbonus utförs idag delvis av marknadsfunktionen och delvis av ekonomifunktionen. Nu samordnas detta arbete helt till ekonomifunktonen. Lennart Håkansson, som idag är ansvarig för marknadsföring av Luxus, blir ansvarig för arbetet. Befattningen är placerad direkt under ekonomi- och personaldirektören. Lennart kvarstår som ordförande i Viking Coffee's styrelse. ICA Handlarna Norr AB Detaljhandel Cecilia Lindqvist har tillträtt tjänsten som miljöledare. Hon kommer närmast från en tjänst som miljöinspektör vid Norsjö kommun. ICA Handlarna Mellansverige AB Detaljhandel Samordning Det har samtidigt känts angeläget att se över arbetstiderna i Järva, eftersom de varit olika beroende på var nånstans medarbetarna befunnit sig i gamla organisationen. Bromma hade två arbetstidsmodeller, varav IT hade en egen; Odenplan, Årsta och Västerås förde med sig sina egna upplägg. Dessutom har det varit mycket övertid och ett problem för cheferna att styra övertidsuttaget. Den ordinarie arbetstiden är åtta timmar/dag. Kravet är att lägsta dagliga närvaro ska vara 75 procent av denna. Lunchtiden dras automatiskt med 30 min i systemet. Man kan, om alla övriga förutsättningar stämmer, börja kl 6 och sluta 12.30, för att ta ett exempel. Månadsvis avstämning Arbetstiden avstäms månadsvis. Det förutsätts att balans ska råda mellan arbetstidens förläggning och medarbetarnas tillgänglighet. Medarbetarna har frihet att förlägga sin arbetstid mellan kl 6 och 20. Arbetsenheten svarar för bemanning och servicegrad. Därtill förutsätts ett visst mått av medarbetaransvar. Med alla faktorer sammanvägda har personalavdelningen sammanfattat effekterna av det nya arbetstidsavtalet så här: - Arbetstiden blir verksamhetsanpassad - Större hänsyn kan till medarbetarnas önskemål om förläggning av arbetstiden - Mindreövertid. - Ökad tillgänglighet - Bättre planering. Christer Nyman övergår den 1 maj från en tjänst som butiksdatakonsult till befattningen som regionalt ansvarig för småbutiker. IT och Logistik Benny Eriksson har anställts som ITsamordnare inom logistikfunktionen. Han har närmast varit MAS-handledare inom försärjningsfunktionen och kommer även i sin nya tjänst att ha ett övergripande ansvar inom MAS. ICA Handlarna Väst AB Detaljhandel Johan Nilsson börjar den 18 april som personalkonsult. Han kommer från en tjänst som redovisningsassistent inom ICA Ekonomibyrå AB. ICA Ekonomibyrå AB Örebro Helene Johansson har tillträtt som redovisningsassistent. Hon har arbetat i ICA-butik och utomlands i tre år och avslutar nu studier vid Högskolan i Örebro. ICA Specialvaror AB Ronny Ivarsson har utsetts till ansvarig för projekt servicehandel inom företaget. Befattningen är direkt underställd VD. Ronny kommer i nära samarbete med bland andra ICA Servicehandel AB (f d Meny Snabbgross AB) profilera Specials sortiment till trafik-, service- och Vad är egentligen ett basbelopp? Basbeloppet är ett begrepp som vi ofta hör talas om - särskilt i försäkringssammanhang. Men vad är egentligen basbeloppet? Hur räknas det ut och vad använder vi det till? Basbeloppet är ett tal som speglar prisutvecklingen och som ändras i takt med att levnadsomkostnaderna stiger. Basbeloppet kom till i samband med att riksdagen beslutade om ATP 1957, och det skulle bland ann t användas vid beräkning och värdesäkring av folkpension och ATP. Det första basbeloppet fastställdes i september 1957 till 4000 kronor. Konsumentprisindex I december varje år fastställer regeringen basbeloppet sedan Statistiska Centralbyrån har räknat fram det på grundval av konsumentprisindex. Konsumentprisindex återspeglar den genomsnittliga prisutvecklingen för den totala inhemska konsumtionen. För att kunna räkna fram konsumentprisindex sammanställer Statistiska Centralbyrån statistik över våra levnadsomkostnader, och mäter bland annat kostnader för livsmedel, boende och fritidsaktiviteter som bio, restaurangbesök med mera. Källa: PTKs Handbok för försäkringsrådgivare ICA-koncernen: Nu är det klart - det blir 3000 kr! Det definitiva resultatet för ICAkoncernen 1995 blev 708 mkr, vilket är något bättre än vad som preliminärt redovisats. Försäljningen uppgick till 39,2 miljarder kr. Det egna kapitlet ökar till drygt 5 miljarder kr. Koncernens soliditet ligger på 35 procent. Resultatet innebär att heltidsanställda medarbetare erhåller en vinstpremie på kr. Budgetunderskott 1995 beslutade riksdagen att basbeloppet inte längre ska följa det allmänna prisläget fullt ut, utan begränsas till 60 procent av inflationen. Riksdagens beslut grundar sig på att Sveriges budgetunderskott är för stort. Så länge Sveriges budgetunderskott överstiger 100 miljarder kronor,;ska höjningen av basbeloppet begränsas till 60 proent av inflationen. Riksdagen beslutade samtidigt att när budgetunderskottet är mellan 50 och 100 miljarder kronor, ska basbeloppet räknas upp med 80 procent av inflationen. Först när budgetunderskottet är mindre än 50 miljarder kronor, ska basbeloppet åter räknas upp i takt med inflationen. Basbelopp 1996 Sedan 1982 ändras basbeloppet den 1 januari varje år. Det första basbeloppet fastställdes i september 1957 till kronor. För 1996 har basbeloppet begränsat till 60 procent av inflationen fastställts till kronor beslutade riksdagen att lagstadgade pensioner ska beräknas med utgångspunkt från ett minskat basbelopp. Detta räknas på basbeloppet minskat med två procent. För 1996 fastställdes det minskade basbeloppet till kronor. Från och med 1995 använder man också ett förhöjt basbelopp, det vill säga uppräknat med hela inflationen. Det förhöjda basbeloppet används bland annat vid beräkning av pensionsgrundande inkomst för ATP. För 1996 fastställdes det förhöjda basbeloppet till kronor. Basbeloppet som grund När basbeloppet infördes 1957 använde man det enbart för att beräkna och värdesäkra folkpension och ATP. Idag ligger det till grund för bland annat utbetalningar av pensioner, studiebidrag, sjukpenning, föräldrapenning och underhållsbidrag. Fotnot: Artikeln är hämtad ur tidningen Grupp från Förenade Liv. Försäkringsfråga: Fråga: Jag har drabbats av grön starr på båda ögonen. På höger sida är synnerven skadad med bedatt syn som följd. Synen kan ej bli bättre på det ögat. Jag undrar om man kan få någon ersättning för medicinsk invaliditet? Peter Nilsson Svan Nej tyvärr - för att ersättning för medicinsk invaliditet skall bli aktuell ( via den frivilliga gruppolycksfallsförsäkringen) måste skadan vara föranledd av ett olycksfall. Berit Astvald Chefredaktör och ansvarig utgivare: Lars-Åke Pettersson, tel: , Memoid: H20LAP Redaktion: Leif Johansson tel: Memoid: H20LJO Postadress: ICA Handlarnas AB, ICA Kontakten, Solna Telefax: Västerås-redaktion: Margareta Lindberg tel: Memoid: H20ML Asta Linnaeus, teknisk redaktör: tel: Memoid: H20ALI Postadress: ICA Handlarnas AB, ICA Kontakten, Västerås Telefax: Utgivningsschema 1996: Nr 6 utk 9/5 Manusstop 26/4 Nr 7 30/5 15/5 Nr 8 13/6 31/5 Nr 9 15/8 2/8 Nr 10 5/9 23/8 Nr 11 26/9 13/9 Nr 12 17/10 4/10

3 3 Fräscha mackor, service och kvalitet: ICA Menyföretagen satsar stort på Sandys Lunch, kort om tid, du är i valet och kvalet, hamburgare eller macka? Du slinker in på Sandys Fresh Food, beställer en fylld baguette - en Submarin, på ljust eller mörkt bröd, med mycket färska grönsaker, olika pålägg att välja på, du kan styra mängder eftersom den görs iordning när du beställer. Än så länge finns det bara fyra Sandys, tre i Stockholm och ett i Jönköping, men ytterligare femton är på gång över hela landet. - Vi har fått ett enormt gensvar på vår annons och rekryteringen är i full gång. Vi kunde ha många fler enheter igång redan idag, men vi vill satsa på att hitta rätt franchisetagare och rätt läge. Det säger en nöjd Bengt Eliasson, som är ansvarig för produktutvecklingen på affärsområde Fresh Food inom ICA Menyföretagen AB. Det han syftar på är den helsidesannons där Menyföretagen via dagstidningarna sökte franchisetagare för ytterligare femton Sandys över hela landet, samma dag som konceptet Sandys presenterades på Servicehandel/Fast Foodmässan i Sollentuna i slutet av mars. Avtal på gång - Hittills har vi fått ca 600 ansökningar och vi är i full gång redan och intervjuar och ska teckna kontrakt under april och maj. De nya franchisetagarna ska sedan utbildas med hjälp av de leverantörer vi arbetar med och ICA Utbildningar AB i Västerås, säger Bengt Eliasson. Sandys tillhör sedan förra året ICAkoncernen och är ett självständigt dotterföretag inom ICA Menyföretagen AB. Sandys har funnits som ett helsvenskt bolag sedan 1991 då det grundades efter en - Vi är det enda företaget som har både hämtning och distribution och tjänsteutbud i ett och samma bolag. Det ger en stabil grund som bygger på mycket kunskap om den här speciella branschen. Det säger Anders Nilsson, VD för ICA Servicehandel AB som är det nya namnet på Meny Snabbgross AB. Namnbytet är ett led i satsningen på servicehandeln, en marknad som bara växer och som idag har 20 procent av dagligvaruhandeln via servicebutiker, trafikbutiker, kiosker och tobakister, vilka också är ICA Servicehandels kunder. Bolaget, som ingår i ICA Menyföretagen AB, har sitt huvudkontor i Malmö och elva försäljningsenheter över landet, det elfte öppnar i höst i DE Linköpings lokaler. -1 tjänsteutbudet ligger bland annat att vi har kunskap om vad som krävs och beidé från USA men utifrån skandinaviska förutsättningar. Sandys är ett projekt som inspirerats av ICA Handlarnas miljöpolicy som togs 1990, och som vi passar in i vår verksamhet och miljöpolicy. - Vi vill ge konsumenten ett fräscht alternativ till snabbmatskedjorna, säger Bengt Eliasson, Vår affärsidé och det vi är kända för, är att medan kunden väntar göra fyllda smörgåsar, Submarines. Vi kommer också att under våren komplettera konceptet med alternativen sallader och soppor. Miljötänkande Sandys är i sin helhet ett koncept som arbetar på att uppfylla de fyra systemvillkoren i Agenda 21, vilket i praktiken innebär att man följer utvecklingen inom miljöområdet. Sedan Sandys startade har man haft ambitionen att driva det miljövänligt. Det vill man fortsätta med och förstärka ytterligare, vilket också ingår i utbildningen av franchisetagarna. - Vi har en stark ambition att driva det här miljövänligt och kommer så långt det går att påverka leverantörerna i den riktningen. Vår största leverantör är ICA Menyföretagen AB som också omfattas av ICA Handlarnas miljöpolicy, så där talar vi samma språk. Vi använder de produkter som finns inom exempelvis det kemtekniska området i koncernen - Skonaserien - till rengöring. Servicehandelmässan ICA Servicehandel fanns med i en monter tillsammans med ICA Ekonomibyrå AB, ICA Utbildningar AB och Sandys på mässan för servicehandel och Fast Food som arrangerades av bland andra Kiga-förbundet i Sollentuna i slutet av mars. Att äta ett lättmål ute har på kort tid blivit allt vanligare också i Sverige. Vi har Milka Shimazu, affärscoach på Sandys, presenterade ICAs nya projekt i Menyföretagens monter under servicehandelmässan i Sollentuna. Intresset för Sandys såg ut att vara stort och smakproven på smörgåsarna försvann snabbt. radikalt börjat förändra matvanor och inköpssätt åt 51 procent av alla i USA något mål ute, medan motsvarande siffra för Sverige var 16 procent. Förra året hade den siffran ökat till 19 procent i snitt i Sverige och till 35 procent i storstäderna, enligt siffror som branschorganisationen Kiga-förbundet presenterade när mässan öppnades. Varje procentenhet som antalet uteätare ökar med, motsvarar 1,6 miljarder i konsumentpengar och samtidigt minskar detaljhandeln med motsvarande. Det är ju så att det är konsumentens mage som styr - den rymmer inte mer mat för att vi ändrar ätvanor. Det gör att konkurrensen blir tuff för detaljhandeln om trenden håller i sig: från -93 till -95 har uteätandet i Sverige ökat med 3 procentenheter - det kan uppskattningsvis betyda att uppemot 30 procent äter sitt mål ute vid sekelskiftet - på Sandys, i bilen, på jobbet, inte nödvändigtvis hemma med matvaror inköpta i livsmedelsbutiken. Margareta Lindberg Alldeles vid ingången till mässhallen fanns ICA Servicehandels monter där bland annat namnbyte och samarbete med andra ICA-företag presenterades. Meny Snabbgross AB blir ICA Servicehandel AB: Satsar stort med nytt namn på snabbt växande marknad hövs för att driva den här typen av butiker bland annat via våra egna butikskoncept och via andra servicebutikskedjor. Vi gör mycket butiksarbete - har ett slags anpassat ICA Detaljhandel i vårt bolag också. - Vårt nya namn är en markering för ICAs intresse i servicehandeln som säljer 50 procent av drycker, konfektyr, tobak och tidningar och idag har 20 procent av dagligvaruhandeln. Det ger signaler både externt och internt att vi i många frågor samarbetar med ICA-verksamheten, framhåller Anders Nilsson. På mässan såg man tydligt samarbetet med ICA Utbildningar, ICA Ekonomibyrån, det nya gemensamma ICAprojektet Sandys, som vi blir leverantörer till, ICAs småbutikspro jekt med mera. ICA Servicehandel planerar att öppna en distributionsenhet för servicehandel i DE Linköpings lokaler i höst. - Här kan vi ta vara på flera synergieffekter som blir positivt för både oss och DE Linköping. Det blir vi som driver grossistverksamheten, med ett eget lager speciellt för servicehandel med konfektyr, drycker, djupfryst - det sortiment som inte finns på DE. Från DE kommer vi både att kunna köpa plocktjänster och att utnyttja lagret för det gemensammma sortimentet. ICA Servicehandel hyr lokalerna i samma fastighet som DE. - Det gör att investeringskostnaderna inte blir så höga som om vi skulle starta på ett helt nytt, eget ställe. Vår etablering kommer också att bli ett tillskott för sysselsättningen på DE. - Det finns lediga lokaler på DE Linköping och de utnyttar vi genom att ha egen säljpersonal på plats i Linköping. ICA Servicehandel är Försäljningsansvariga Siv Tapper och utbildare Dag Sätren fanns på plats för att informera om kursutbud och skräddarsydda utbildningar. ICA Utbildningar kommerfö att utbilda Sandys nya franchisetagare. ett rikstäckande begrepp med två distributörer: ICA Servicehandel på sydoch mellan- / 50-årsjubilerande ICA Ekonomibyrå fanns informationsansvariga Lotta Jarnesjö och Mikael Olsson på plats för att informera om Ekonomibyråns tjänster. sverige och Heidenborgs för norra Sverige. Konsulenterna i de båda företagen jobbar för ICA Servicehandel genom ett gemensamt marknadsprogram, och tecknar riksavtal med kedjor över hela landet. - Etableringen i Linköping är ett led i att vi vill ha en bra Sverigestruktur. Det var också bakgrunden till att enheten i Helsingborg läggs ned, det var för många enheter i Skåne. I dagarna söker man platschef till Linköping och under hösten kommer den nya enheten inrymd i DE Linköping att dra igång. Margareta Lindberg

4 Varukvalitet och kostnadsfrågor diskuterades på ICA Förbundsråd - Det ser bra ut för ICA Handlarna-koncernen ett par månader in på 1996, rapporterade VD och koncernchefen Roland Fahlin i samband med ICA Förbundsrådsmötet i Järva härom veckan. För ett år sedan var det krisgrupper och osäkerhet i bruttovinsterna. Situationen nu är att vi har en bra ställning. Med 35 procents soliditet är vi faktiskt starkare än på länge. Inriktningen är nu att stabiliteten i verksamheten ska bestå så att man ska kunna känna trygghet i de resultat som redovisas. Eftersom mötet ägde rum samtidigt som diskussionerna om galna kosjukan pågick som mest intensivt fick Lisbeth Kohls kommentera det som var mest angeläget att känna till för de församlade handlarna (ICA-styrelseledamöterna samt ordförandena i distriktsstyrelserna) och tjänstemännen. - Efter ett avvaktande uppehåll i vår import av irländskt kött kommer vi i fortsättningen bara att köpa Q-märkt kött med högsta kvalitet beträffande smak, hygien och djuromsorg och bara kött från stutar, dvs djur som slaktas vid två års ålder och därmed aldrig kunnat utfordras med något kött- och benmjöl. Kontroll på plats Egon Pelle Pettersson, chef HK Färskvaror, betonade att våra leverantörer av Q-märkt kött har bra kontrollsystem, som inspekterats av ICA-experterna Alf Åke Eliasson, kött, och Niklas Warén, chef Produktkvalitet. Ett annat produktområde, som kommit att märkas i debatten, är konfektyrer och godis. ICA Handlarnas AB köper bara från kvalitetsleverantörer, men allt som butikerna köper direkt från annat håll finns det inga garantier för. - Därför rekommenderar vi handlarna att vara observanta på detta, påpekade Lisbeth Kohls. Frågor kring HK - Från olika håll tycks omfattningen på HK i Järva vara ett kärt diskussionsämne, sade Roland Fahlin. Dvs kostnaderna för fastigheten och bemanningen i huset. - Avsikten med ett samlat HK är att hålla kostnaderna nere. Likaså är det fördelaktigt vad gäller utvecklingskostnader av olika slag. Att det blivit en del personalrekryteringar hänger bland annat samman med att vi ersatt ett stort datakonsultberoende med en del nyanställda. - Likaså har ICA Menyföretagen med sin expansiva verksamhet fått några nya medarbetare. Mycket av resurserna är av utvecklingskaraktär, som kapas när vi vet vad vi inte ska hålla på med, sade Roland Fahlin. Antal medarbetare En genomgång av personalläget gav vid handen att det finns anställda i moderbolaget, 604 i integrerade dotterbolag och i regionbolagen. I separata dotterbolag finns anställda, vilket ger totalt anställda. En minskning med 481 jämfört med 1994 och 224 ställt mot Moderbolagets anställda fördelar sig på HK Järva med 381 medarbetare, HK övrigt 187, centrallager och ST 261, Frukt & Grönt 190 och Kött, Chark & Ost 12. Christer Bergendahl, Tvååker, ordförande inom distrikt Borås-Varberg, hade uppfattningen att det reses väldigt mycket från olika håll i landet till Järva och att vi inom ICA har IT-kostnader, som är alldeles för höga. Han påminde om beslutet på bolagsstämman 1995 att ICA-styrelsen och ledningen måste lära alla ett riktigt kostnadsmedvetande. Hanterbart företag Roland Fahlin svarade att de totala rese- och hotellkostnaderna är 40 mkr, en i och för sig hög kostnadsnivå. - Men man ska komma ihåg att vi nu graderar upp personlig utveckling och kontakter efter en tid av effektivitetsinriktning på systeminstallation och liknande. Vi anser att det nu är läge att prioritera humansidan i vår verksamhet. - Vi är ett företag med en mycket omfattande verksamhet och som en jämförelse med färre antal anställda än exempelvis Arla. Vi har slimmat ner med åtskilliga medarbetare och är på väg att bli ett hanterbart företag. ICA-styrelsens ordförande Rolf Erik Hjertberg framhöll att det är bra med en verkställande ledning inkluderande de sex regionala VD-arna. - En garanti för att vi ska få effektivitet i organisationen. En reducering av kostnaderna var för övrigt viktigt inför ICA 90. Går åt rätt håll IT och Logistik svarar idag för 64 procent av kostnadsmassan, berättade Nils- Gunnar Ljungquist. - Vi går åt rätt håll och det vi gör sker i harmoni med fältet. Det vi gör på HK är förankrat i budget. Vi har tydliga mål uppsatta vad gäller kostnadsbesparingar och servicegrad för den totala verksamheten. - Visst har vi en hög IT-kostnad men samtidigt har vi tillgång till ett system av högsta klass. I det stora hela en motiverad kostnad, som nu går ner. Servicegraden på kampanjartiklarna ligger enligt Nils-Gunnar Ljungquist nu på procent, medan ordinarievarorna inklusive centrallagret ligger på drygt 96 procent. Att jämföra med nivån procent inom f d ICA Hakon mot slutet av 1980-talet, enligt Nils-Gunnar. Budica rullar på Lars Persson kommenterade några aktuella detaljhandelsfrågor. Bland annat att Budka-utvecklingen nu är på full rulle mot 100 installationer och att målet för året är att komma upp i 150. Efter en del inkörningsproblem fungerar det nu bra. - Likaså är småbutiksprojektet bra igång med ett par pilotbutiker på Sydost och två till på Väst, sade Lars Persson. Samtliga regioner ska vara med på tåget före sommaren. Det handlar bland annat om ny sortiments- och prisstrategi. Över 30 procent av sortimentet tas bort men kunderna upplever det som att butiken erbjuder ännu fler varor- Totalt ska 50 till 70 lanthandelsbutiker omprofileras i år och på sikt handlar det om genomgångar. Framöver kommer även områdesbutiker och storbutiker att ges samma stöd som småbutikerna. Fortsatta EMV-insatser - På marknadssidan fortsätter vi att utveckla vårt EMV-sortiment, sade Stefan Elving. Just nu är färskvarorna i fokus på ett sätt som skakat om hela färskvaruetablissemanget. Alla sitter och räknar på de offertförfrågningar som gått ut. - Satsningen på dryckessortimentet First Choice ser ut att vara livskraftig. Vi tittar över en del saker och bestämmer sedan om vi ska gå ut brett före sommaren. Stefan Elving berättade att de som är engagerade i den s k Sydostmodellen med butikerna indelade i marknadsgrupper är fulla av tilltro och att stämningen är klart positiv. - Försöket fortsätter och framöver ska vi tillsammans med handlarna göra en ordentlig utvärdering om det är något som kan föras ut på andra områden. Lars-Åke Pettersson Jämställdhetsgrupperna klara Arbetet med handlingsplanen redan påbörjat Dotterbolag och regioner inom ICA har nu utsett sina jämställdhetsansvariga. Kartläggning av hur långt jämställdhetsarbetet har nått på respektive bolag och region, liksom framtagandet av handlingsplan är konkreta uppgifter som man redan börjat arbeta med. Arbetet kommer också att samordnas med den koncernövergripande jämställdhetsgrupp, som har* sin första träff tillsammans med vd Roland Fahlin den 14 maj. Koncernövergripande gruppen: I den gruppen ingår Karin Nilsson, Region Norr, Bo Liffner, ICA Fastighet, Kjell Gunnarsson, HK, Ann W Näslund, Ekonomibyrån, Annica Helmfrid, Öst, och Janne Andersson, HK. Kjell Gunnarsson och Janne Andersson, kommer tillsammans med Margaretha Månsson, Frukt & Grönt, och Eva Svensson, Centrallagret, att ha den direkta kontakten i jämställdhetsarbetet med region- och dotterbolagen, där följande medarbetare ska verka: Region- och dotterbolag: Karin Nilsson, Norr, Håkan Edenskär, Mellansverige, Annica Helmfrid, Öst, Gabor Wagner, Sydost, Johnny Karlsson, Väst och Leif Sassler, ICA Handlarna Syd, Ann W Näslund, Ekonomibyrån, Tomas Tell, Köpmannatjänst, Roland Stenberg, ICA Utbildningar, Anders Rahlén, Rimi, Peter Andersson, Special, Peter Hedbratt, Butiksfinans, Nils G Forsen, Förlaget. Rolf Roman, ICA Fastighet, Håkan Mowitz, Menyföretagen, Roland Nilsson, ICA Servicehandel, Ben Nilsson, Wickmans, Per Gösta Bergelind. Olegruppen, Gunnar Magnusson, Heidenborg och Håkan Göransson, Jeppsson & Co AB. Leif Johansson ICA Specials varulager koncentreras till Västerås ICA Specialvarors logistikenhet i Göteborg (Kallebäck) läggs ned och logistiken samordnas inom ramen för centrallagret i Västerås. Organisatoriskt innebär det att specialvarulagret efter genomförandet kommer att ligga under HK Central logistikdritt inom ICA Handlarnas AB med Ove Sundmark som chef. ICA Specialvarors ledning och marknadsorganisation, ca 100 personer, kommer fortsatt att sitta kvar i ICA-huset i Kallebäck. Därtill finns ett 40-tal anställda, huvudsakligen fältsäljare, spridda över hela landet. Cirka 35 personer i Göteborg berörs av förändringen medan centrallagret i Västerås kommer att behöva nyanställa drygt 20 personer. Förslaget till förändring har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för ledningen vid ICA Specialvaror, centrallagret och Handels respektive HTF. Förändringen beräknas ge en årlig resultatförbättring på diygt 10 mkr för hela koncernen och föreslås vara fullt genomförd vid halvårsskiftet Erbjuds flytta med ICA-styrelsen gav vid sitt senaste sammanträde ledningen för ICA Specialvaror och HKs avdelning för central logis- tikdrift uppdraget att genomföra MBLförhandlingar med berörda fackklubbar. De medarbetare som blir utan arbete i Göteborg erbjuds att flytta till Västerås. Där hanteras redan två tredjedelar av ICA Specials kollin. Totalt hanteras ca 20 miljoner kollin varje år. Förmodligen kommer nyanställningarna på centrallagret att påbörjas under hösten för att vara helt slutförda under första halvåret nästa år. Överraskande besked För alla logistikanställda kom beskedet om avvecklingen av lagret i Kallebäck som en fullständig överraskning, enligt Handels klubbordförande Kenneth Änder. - Vi har vetat om att man tittat på lagerfrågan en längre tid men så sent som för två månader sedanfickvi på ett lagermöte från ansvarigt håll beskedet att lagerverksamheten skulle koncentreras till Kallebäck. Därefter har vi också påbörjat nedplockningen av varor från Västerås till oss i Göteborg. - Det jag tror spelar in är att centrallagret i Västerås bara har en beläggning på 50 procent sedan man tappat både på specialvarusidan och kolonial. Handels och HTF har begärt att en löntagarkonsult ska gå in och granska kalkylerna som ligger till grund för företagets beslut att flytta lagret från Kallebäck. Lars-Åke Pettersson

5 DE-anställda i Skövde hoppas få jobb i butik Den sista augusti stängs fruktoch gröntat delningen i Skövde och ett 20-tai medarbetare blir utan arbete. Arbetsmarknadsläget är precis lika prekärt i Skövde som på andra håll i landet. En projektgrupp är sedan några månader aktivt igång med uppgift att försöka finna lösningar på problemen. Med senare års erfarenheter är det inte längre unikt att även mångåriga ICA-anställda hamnar i den här situationen. Men att det skulle komma nya nedläggningar så snabbt efter de stora strukturförändringarna härom året, tycks ha kommit som en total överraskning för de berörda. Såväl i Skövde som för de närmast innan berörda i Sundsvall och Luleå. I projektgruppen som jobbar med Skövde-situationen ingår från fackens sida Lars Enander,HAF, och Jim Andersson, HTF, tillsammans med Bengt Thoresson och Christina Sundberg från personalavdelningen ICA Handlarnas AB i Kungälv. Personalen har intervjuats om sin situation och vad man har för önskemål och förhoppningar. I åtgärdspaketet ingår träffar med representanter för Arbetsförmedlingen, A-kassan och Trygghetsrådet. Ett stort hopp om nya jobb ställer de anställda själva till det köpcentrum, som man.räknar med ska ersätta den tidigare distributionsenheten. Att det blir en Maxi ICA Stormarknad med något 100-tal anställda tar man för givet. Samtidigt pågår diskussioner om att det även ska bli ytterligare ett antal butiker inom volymvaruområden som hem- och byggsektorn bland annat. Avgörandet på politisk nivå lär komma inom kort. Beträffande Maxi ICA Stormarknad är det också klart att handlarparet Marita och Björn Persson ska driva butiken som ersättare för deras nuvarande butik Norrhallen i ett närbeläget bostadsområde. För att ytterligare bistå medarbetarna i Skövde i deras svåra situation kommer regionbolagets VD Sven-Göte Gustafsson att tillskriva handlarna inom distriktet och be dem se över sina möjligheter att skapa sysselsättning. Totalt handlar det om ett tjugutal personer fördelade på lika delar säljkontor Frukt & Grönt och lager/expedition, som blir utan arbete. Tre personer - Lars-Åke Sjöholm, Yvonne Martinsson och Anette Jern- Bergkvist (halvtid) - kommer att jobba vidare som distriktschef respektive fältsäljare för frukt- och gröntsortimentet. Lars Enander kommer fortsättningsvis att vara underställd Kungälv. Projektgruppen jobbar för fullt Lars-Åke Pettersson Efter avslutade MBL-förhandlingar har projektgruppen börjat sitt arbete att finna bra lösningar for medarbetarna i Skövde. Man har biand annat fastlagt de riktlinjer som man ska jobba efter. - Vi har skrivit ihop oss om vad som ingår i ett strukturpaket, säger Bengt Thoresson. Därmed har vi lagt fast riktlinjerna för det fortsatta arbetet. Christina Sundberg har träffat samtliga medarbetare och pratat igenom vars och ens personliga situation och önskemål. Dessutom har flera kontakter redan tagits med Trygghetsrådet, Arbetsförmedlingen och A-kassan. HTFs Jim Andersson har själv 21 år bakom sig på ICA. Han började på fruktoch gröntlagret Via fruktpacken och säljjobb först på frukten och därefter på kolonial blev det frukt och grönt igen När Tore Danielsson efter 42 anställningsår gick i pension uppstod även ett vakuum på HTF-ordförandeposten. - Jag ställde upp men trodde inte att jag skulle hamna i den här situationen så snabbt därefter, säger Jim. Visst har besvikelsen varit stor och vi har med siffror kunnat hävda att vi har en bra utveckling här i Skövde och borde ha fått ett par år till på oss, men nu är det som det är och vi ska försöka göra det bästa av situationen. HAFs Lars Enander tycker att företaget mot bakgrund av att så många har väldigt lång ICA-anställning bakom sig borde ha ställt upp ännu bättre. - Det är naturligt att man känner besvikelse efter uppgörelsen. För många är det 10 år till vanlig pension och arbetsmarknaden ser ut som den gör. Inom projektgruppen kommer vi att jobba hårt med att finna lösningar, eftersom vi kan se vissa öppningar trots allt. Hela 218 ICA-år representrar denna septett på frukt och gröntlagret i Skövde. Fr v Leif Bergvall (35 år), Ingemar Johansson (38), Conny Andersson (24), Mats Dahl (16), Harry Sundberg (36), Conny Liberg (31) och Stig Blomén (38). Flera har över 30 ICA-år bakom sig - Kan man som många av oss visa upp åtskilliga anställningsår på ICA tycker man att det borde vara en merit på arbetsmarknaden. Att det ska uppfattas som att man är en stabil och ansvarstagande medarbetare och ingen hoppjerka. Men vad hjälper det när arbetsmarknaden ser ut som den gör idag. Jag har sökt flera jobb inom det administrativa de senaste åren men inte haft en chans i konkurrensen med andra sökanden. Så det ser rätt mörkt ut, säger Ingrid Lindblad som började på DE Skövde för 35 år sedan, i november Hon anställdes på postavdelningen i ett endast tre månader gammalt DE-hus. En hypermodern anläggning i utkanten av Skövde, som inte bara ersatte den äldre byggnaden i centrum utan även anläggningarna i Lidköping och Falköping. - Jag har under årens lopp i huvudsak arbetat på ekonomiavdelningen med bokföring och löner, berättar Ingrid. De senaste två åren, efter hopläggningen av Skövde och Kungälv, har jag varit säljare på Frukt & Grönt. Walter Lundberg har 20 år bakom sig inom ICA, merparten som inköpare och försäljare inom Frukt & Grönt. Precis som Ingrid hoppas han att arbetsmöjligheter ska yppa sig om det blir ett köpcentrum av gamla DE. På lagersidan finns flera medarbetare med många ICA-år bakom sig. Ingemar Johansson och Stig Blomén började båda 1958, Harry Sandberg två år senare. Leif Bergvall har hunnit med drygt 34 och Conny Liberg 31 år. - Jag trodde nog att det skulle bli så här, men det kom tidigare än jag kunde ana, säger Ingemar. Det har vi ju förstått att eftersom det finns lokalutrymme i Kungälv och dessutom ett klart intresse inom regionbolagets styrelse att få fram ett storbutiksläge i Skövde så gick det som det gick. Visst är det en svår sits för de äldre medarbetarna, de mellan 50 och 57 år, men Mats Dahl, 36 år, har det knappast lättare. - Jag har jobbat på ICA i 16 år, varav 13 i frysen och tre inom Frukt & Grönt. Har familj, hustrun Maria och två barn. Hon jobbade tidigare på ICA Ekonomibyråns Skövdekontor, men blev utan jobb när det avvecklades i början av När hon äntligen har lyckats få ett nytt jobb, på Högskolan i Skövde, kommer det här andra dråpslaget mot familjen på kort tid, säger Mats med tydlig besvikelse. i projektgruppens arbete ingår bl a samarbete med olika parter på arbetsmarknaden. Sittande fr v Gunborg Sjökvist, Handels avd 14 i Skövde, Janne Lundh, Arbetsförmedlingen Skövde, Bengt Thoresson, Personalavdelningen Kungälv och Mats Nilsson, Trygghetsrådet. Stående fr v Hans Nilsson, Trygghetsrådet, och Jim Andersson, ICAs HTF-ordförande i Skövde. Lars Enander var sjuk vid bildtillfället. y» Yvonne Martinsson, tv, kommer att fortsätta jobba som fältkonsulent på distriktet, medan Ingrid Lindblad och Walter Lundberg söker nya jobb. SkövdeveteranenTore Danielsson, tvåa fr v, besöker då och då sin gamla arbetsplats och ger uppmuntran åt sina forna arbetskamrater.

6 ICA Handlarnas AB med I utvecklingen: Den nya gasdrivna lastbil som står i det närmaste klar att levereras till DE Kungälv är ett resultat av ICA Handlarnas ABs engagemang i LB 50. Det är ett projekt som drivs på uppdrag av Göteborgs Stad av bland andra Nutek, Göteborgs Energi AB, Vattenfall AB, Sydgas AB och med Volvo Lastvagnar Sverige AB som tillverkare av bilarna. B eslutet att införa miljözoner i Göteborgs innerstad togs redan för tre år sedan och meningen var att de skulle införas den 1 april i år. Också i Stockholm och Malmö skulle miljözoner införas. I Stockholm överklagades beslutet av åkeribranschen och sista veckan i mars i år kom beskedet från Vägverket som, sedan länsstyrelsen sagt nej, upphävde beslutet om miljözoner. Bakgrunden var innehållet i Romfördragets artikel 6 som förbjuder all diskriminering på grund av nationalitet. Kommunernas beslut ansågs diskriminera utländska fordon som inte är registrerade efter svenska normer. Förberedelserna klara I en vecka var förvirringen och ilskan stor bland alla dem som redan anpassat sin fordonspark efter de nya kraven. - För oss inom ICA är det en självklarhet att vi även utan miljözoner fortsätter att utveckla miljövänliga fordon och drivmedel, säger Stig Berglund, chef för inköp/teknik på HK Logistik i Järva. En vecka senare - i förra veckan när det här skrevs - såg det ut som om zonerna ska komma att införas som planerat men från kommande halvårsskifte, den 1 juli, istället. Vägverkets beslut handlar inte om miljözonerna som sådana, utan om reglerna som ger olika förutsättningarna för bilarna. De tre storstadskommunerna tror sig, efter diskussioner, ha hittat en lösning. Dyrt vara miljövänlig - Sedan 1994 har ICA Handlarnas AB investerat i ca 50 fordon med Euro2-motorer, de bästa som finns idag, säger Stig Berglund. Detta har kostat kronor per bil i en av regeringen beslutad miljöskatt. I dagarna har dock miljöminister Anna Lindh påbörjat en diskussion med Volvo och Scania om att ta bort avgiften. När det i så fall kan bli aktuellt är i skrivande stund inte klart. - Ja, blir det så är det ju väldigt bra, resonerar Stig Berglund. Många gånger har jag tyckt att det är Ny gasdriven bil för leveranser i miljözon Miljödiesel - ICA Handlarna kräver att alla fordon inom ICA ska använda diesel av miljöklass 1, som ännu har en lägre skattesats. Att köra på diesel är ett oljeberoende och ICA Handlarna planerar också för användning av alternativa bränslen i takt med att de utvecklas. Det skulle vara lättare att planera långsiktigt om det fanns en framförhållning och en mer positiv inställning från politikernas sida. Att nya bränslen kommer att behövas i framtiden står klart, etanol, rapsolja natur- och biogas. - När man vet att diesel, miljöklass 1 redan har så bra värden att den tillsammans med Euro2-motorer klarar storstädernas miljözoner med bra marginaler är det svårt att ta beslutet - ska man bryta oljeberoendet och välja ett nytt alternativ? Naturgasen är också ett oljebaserat bränsle och av de nya alternativen finns det ännu inga kommersiella mängder. - Ta rapsolja t ex. Den går att använda som bränsle i en dieselmotor så det borde vara fritt fram att starta ett projekt, vilket jag gärna skulle göra idag om det vore så enkelt. Motorn byggs om Motom i ett dieseldrivet tungt fordon måste byggas om radikalt för att kunna drivas med naturgas och efter ombyggnaden kan fordonet endast drivas med naturgas. En bensindriven bil däremot, är till sitt arbetssätt mer lik naturgasmotorns och därför kan kan man behålla bensinsystemet för att kunna skifta mellan naturgas- och bensindrift. - Tanken är på sikt att ICA Handlarnas AB ska kunna använda biogasen som bränsle så snart den finns tillgänglig i tillräckliga kommersiella mängder, förklarar Stig Berglund, chef för inköp och teknik på HK IT och Logistik. Båda bränslena är de renaste man känner till idag. NATURGAS är renast "från början". Består till största delen - drygt 90 procent - av ren metan, ett enkelt kolväte. Naturgasen är giftfri och lättare än luft, innehåller varken tungmetaller Bränslesystemet på ett för naturgas ombyggt dieselfordon fungerar så att från tankningsnippeln, som är kopplingen mellan tankningsplatsen och bilens bränslesystem i ett i övrigt helt slutet system, går gasen i komprimerad form via en tryckmätare in i tanken. Därifrån passerar den två tryckregulatorer och en doseringsenhet innan den når gasinjektom som med hjälp av en styr- och reglerenhet doserar gasen till tändstiften. Dessa i sin tur tänder gasen i kolven på samma sätt som bensinen antänds i en Otto-motor. Känsligare körsätt En dieselmotors arbetsljud låter på ett speciellt sätt - ett fylligt, morrande ljud. Med naturgas låter en tung lastbil ungefär som en personbil. Den accelererar tystare, tomgångsvibrationerna känns nästan inte. Naturgasmotorn har inte någon varvtalsregulator och därför kan föraren påverka hastigheten mer direkt med gaspedalen. Det kräver ett lite känsligare körsätt för att naturgasen inte ska orsaka mer avgasutsläpp än nödvändigt. Naturgas är visserligen ett rent bränsle, men häftiga accelerationer och inbromsningar kan också med naturgas ge dåliga avgasvärden trots moderna styrsystem. Höga krav på säkerhet kring gas som bränsle Att använda gas som bränsle är på många sätt betydligt mer komplicerat än att använda konventionella bränslen. Nya garantier verksamheten. Och det på ett område där det verkligen ger synliga resultat. Effektiva leveranser Men det finns också andra sätt att hantera miljön via transporterna. Ett sätt är att utnyttja bilarnas lastmöjligheter så mycket som möjligt. I regionerna Norr och Mellansverige gör man det med hjälp av bilar och släp där taket är höj- och sänkbart och som kan lastas effektivt med ett höj-och sänkbart bomsystem invändigt samt dubbelplan på vissa släpvagnar. Därigenom kan man utnyttja utrymmet, minska på antalet körningar och därmed på utsläppen. Idag finns det ca 320 fordon, inklusive ett 50-tal bilar i Menygruppen, samt 200 släp, som ägs av ICA Handlarnas AB. Dessutom hyr man in ett hundratal bilar varav hälften med släp, av åkerier. Samtliga fordon körs idag på miljöklassldiesel, även åkarnas. Förutom förstås de bilar som på något sätt är på "miljöbränsleutveckling" i något pågående projekt! Här ligger specialbyggda tankar för bränslegasen som två paket utmed bilens sidor. Reportage: Margareta Lindberg Vad är skillnaden mellan naturgas och biogas? Den nya bilen drivs med naturgas, ett bränsle som är oljebaserat. Att driva bilar med naturgas är i sig ingen nyhet, över hela världen finnsfleramiljoner fordon som drivs med naturgas. I Sverige är det dock ännu nästan oprövat som bränsle i fordon. Den naturgas som finns i Sverige kommer från en fyndighet i Nordsjön till importstationen i Klagshamn utanför Malmö. Stamledningen i Sverige sträcker sig mellan Trelleborg och Göteborg och planerfinnspå en utbyggnad. En naturgasmotor är försedd med elektriskt tändsystem och tändstift och är en kolvförbränningsmotor. Den fungerar i stort som en vanlig bensinmotor (Ottomotor), vilken också från början konstruerades för att drivas med gas. konstigt att det ska vara dyrare att vara rädd om miljön än att inte vara det. Det är en balansgång att planera för en bättre framtid för bil/miljö. Stig Berglund fortsätter: Men det finns en hake eller två. Dels finns ingen dokumentation om vad utsläppen innehåller. Man vet inte hur mycket renare det är. Dels lämnar fordonstillverkaren inga garantier om bilen körs på annat än vad den är byggd för - nämligen diesel, som i dagsläget dessutom är billigare med skatt än den skattebefriade rapsoljan är per liter. ICA Handlarnas miljöpolicy slår fast att koncernen ska vara med i täten vad gäller utveckling av alternativa bränslen och fordon. Och med det som stöd arbetar Stig Berglund utifrån ett miljötänkande som på ett självklart sätt är integrerat i den dagliga Naturgas är ännu oprövat i Sverige Gas är också omgärdat av höga säkerhetskrav. Det är lättantändligt och det är komprimerat under tryck för att fordonet ska få med sig bränslet i tillräcklig mängd. Tankningen sker med hjälp av en kompressor och tar längre tid än det tar att tanka konventionellt bränsle. En lastbil tar ca 10 minuter att tanka om den är ensam vid tankstället. I ett framtida perspektiv där flera fordon ska köras på naturgas, är det tänkt att tankstationerna ska rymma flera fordon som kopplas till samma kompressor. Då ökar tiden ytterligare för tankningen som dock kan ske på kvällar/nätter eftersom den inte behöver passas. Den största skillnaden mellan ett dieseldrivet och ett naturgasdrivet fordon är bränsletanken. Naturgastanken måste dels vara tät för gasläckage, dels hålla för det tryck som pumpats upp vid tankningen med hjälp av kompressorn. Arbetarskyddsstyrelsen har satt upp regler för hur ett sådant så kallat högtryckskärl ska vara tillverkat och vad det ska tåla, brand eller krockar, bland annat. Idagfinnstvå typer av tankar för gasbränsle, stål- eller komposittankar. En komposittank är bara ca 16 mm tjock, lätt, tillverad av flera olika material: en innertank av aluminium eller plast, lindad med kolfiber- eller glasfiber och ingjutna i epoxyplast. Ståltanken består bara av höghållfast stål och är lite tyngre. Komposittanken är godkänd för ett maximalt tryck på 248 bar, och ståltanken på 200 bar. På båda tankarna ställs mycket höga kvalitetskrav som tillsammans med en mängd säkerhetsdetaljer på bränslesystemet är en försäkran mot att inget oförutsett ska kunna inträffa. Frågor och svar om gas om bränsle eller svavel. Som bränsle använt på normalt sätt, förbränns det fullständigt och bildar vare sig slagg eller sot. BIOGAS framställs genom mikrobiologisk nedbrytning av organiskt material utan tillförsel av syre och vanligtvis framställs biogasen av avfall. Man kan också använda produkter från energiodlingar som råvara. Biogas är också metan men blandad med koldioxid i ett förhållande ca procent metan och resten koldioxid. Koldioxiden tas bort innan gasen används till bränsle och har då samma egenskaper som naturgasen. * Kan bränsletanken sprängas? Alla tankar har en säkerhetsventil som öppnar om trycket skulle bli för högt. Här ovan beskrivs också Arbetarskyddstyrelsens regler för högtryckskärl. * Kan det inte bli för mycket gas i motorn? Det är bara när motorn roterar som systemet släpper in gas. Skulle tandningen inte fungera så stängs gastillförseln automatiskt av. * När, vid vilken temperatur antänds gasen? Antändningstemperaturen är högre än för exempelvis bensinångor, 560 g C. Men för att antändas måste gasen blandas med procent luft. Bilen är en lastbil byggd av Volvo och anpassad till det nya bränslet. Normalt skickas bilen till påbyggnadsleverantören för färdigställning, men i det här fallet har hela monteringen skett hos Volvo. * Kan man känna om det skulle bli eti gasläckage? Har naturgasen någon lukt? Ett kraftigt luktämne tillsätts till gasen och en människa med normalt luktsinne känner en kraftig doft redan när gasen har en koncentration på bara 20 % av lägsta brännbara blandning.

7 8 "Varför är ICAs sill så söt?" ICAs konsumentkontakter ska kunna svara på allt De vanligaste frågorna för ICA Handlarnas ansvariga för konsument kontakter rör ICA Kundkort, men även rena produktfrågor och receptförfrågningar hör till vanligheterna. Det gäller alltså att ha ett "brett K A-kunnande" för landets åtta konsumentkontaktpersoner - två regioner har två i befattningen - som Lisbeth KohIs. chef för Konsument och Miljö, kallade "ICAs ambassadörer", när alla för första gången var samlade till en kunskaps- och erfarenhetsdag i Järva. Att det blir en mängd frågor om ICA Kundkort är väl i och för sig naturligt, när det i dagsläget finns över 2,1 miljoner kortinnehavare. Många av frågorna kring kundkortet kan lösas regionalt; mer invecklade frågor slussas vidare till ICA Kundkort i Borås, där 33 personer ser till att runt telefonsamtal i månaden besvaras. - Merparten av frågorna rör transaktioner, aviseringar och saldon, berättar Lena- Blomqvist Åberg, chef för ICA Kundkorts hantering i Borås "Galna Ko-sjukan" Ute på regionerna ska alltså de mest skiftande frågor kunna besvaras eller kontakter till aktuella handläggare förmedlas. Från "huvudkontoret i Järva ser man också till att konsumentkontakterna alltid får en ordentlig uppdatering när branschaktuel- /a frågor belyses som mest i media. Nyligen gällde det till exempel att ha underlag för frågor om "Galna Ko-sjukan". - Lisbeth Kohls hade då tillsänt oss ett svarsmaterial för de mest tänkbara frågor. Så vi var beredda på en rejäl telefonanstormning, men totalt den veckan, när händelsen debatterades som mest, fick vi bara ett 10-tal samtal, berättar Elisabeth Johansson, konsumentkontakt för ICA Mellansverige i Västerås. Elisabeth Johansson, liksom övriga konsumentkontakter, betonade gemensamt vikten av att ha en sådan här sammandragning centalt: - Jag fick en del konkreta tips från an- Annika Larsson letar efter uppgifter som en konsument frågat efter i gamla IC'A-publikationer, också en del i Annikas arbete som konsumentkontakt. FOTO. LARS ANDERSSON dra regioner hur man till exempel behandlar frågor gällande kund contra butik. - Därför tror jag också vi alla gladdes oss över att dom här träffarna kommer att bli årligen återkommande. "Varför är sillen så söt?" Annika Larsson, som sedan tre år tillbaka är ICAs "ambassadör" på region Syd i Arlöv, har under den tiden fått de mest skiftande kundfrågor: - Ja, jag vill påstå att man kan få svara på precis allt, berättar Annika, men jag tycker bara det är roligt att kunna hjälpa till, även om jag själv kanske inte alltid kan ge ett fullgott svar. - Men i dylika fall ser jag ändå till att den uppringande kunden blir hänvisad till rätt person för att få svar på frågan. Typexemplet här var när en äldre dam hade synpunkter på smaksättningen av en av ICAs sillsorter, som "var för söt". Den damen fick, förhoppningsvis, ett nöjaktigt besked av aktuell produktansvarig, fortsätter Annika Larsson. Även för Annika gäller merparten av samtalen kundkortet; "uppskattningsvis 50 % ". Läser in för synskadade Klockor som prenumeranter av ICA-Kuriren inte fått, kycklingar som inte motsvarat angiven förpackningsvikt, eller hitta något tartrecept från ICA-Kuriren: "Det var inne på våren 1992", är andra problem som Annika Larsson själv åtgärdat till kunders belåtenhet. - Jag får även, både per tele- ICAs "ambassadörer" - konsumentkontakterna -för första gången samlade tillsammans; fr v, Annika Larsson, Malmö, Elisabethjohansson, Västerås, Christina Vorbrodt, Västerås, Mats Gullbrand, Växjö, Mona Göthblad, Kungälv, Margareta Wendt, Årsta, Bengt Jönsson, Umeå och Eva Karlsson, Växjö. fon och brevledes, positiva reaktioner i min funktion som konsumentkontakt. Speciellt på senare tid har ICAs glutenprodukter gett spontana kundkommentarer tillbaka, berättar Annika Larsson, innan det är dags att läsa in kommande veckas pris- och kupongerbjudanden på telefonsvararen; en service till regionens synskadade. - Utan några direkta mätningar vet vi att denna service uppskattas mycket. Något som märks på alla telefonsamtal när det varit något tekniskt fel på inläsningsapparaturen, avslöjar Annika Larsson, som både själv och inom familjen har ett gediget ICA-engagemang. - Innan jag började som sekreterare till VD Sven Nederstedt 1991, hade jag varit på personal- och faktureringsavdelningarna under fyra år. Min pappa och min sambo arbetar här i huset och mamma har också varit verksam på ICA Syd. För att göra Annika Larssons familjeengagemang inom ICA fullständigt kan nämnas att hennes lillebror är ICA-handlare i Malmö.. Leif Johansson Fyra nya stipendiater valda kronor väntar just nu på att omvandlas till nya erfarenheter och kunskaper i olika detaljoch partihandelsfrågor. De fyra som får dela på summan, som kommer ur Carl-Hakon Swensons Stipendiefond, har valts ut och kommer att få mottaga sina stipendier vid förbundsstämman i Göteborg den 7 maj i år. Två stipendiater kommer från Detaljhandeln och två från bakomliggande led. De två från Detaljhandeln är Christian Erlandsson, ICA Lyktan, Landvetter och Pierre Nystrand, Maxi ICA Stormarknad, Linköping. De övriga två är Stig Alfredsson, ICA Handlarna Öst och Anna Karin Carlsson, ICA Provkök. Stig Alfredsson, som har ett förflutet med bl a försäljning och inköp på ICA i Kungälv, kom så småningom till Stockholm där han nu är chef för Marknadsinformation på ICA Handlarna Öst AB. Stig har valt att använda pengarna till en resa till USA för att där studera Wegmans. - Det är en kedja som är väldigt framgångsrik på att anpassa sina butiker till kundernas behov. Över huvud taget ligger Anna Karin Carlsson Stig Alfredsson man steget före oss på den sidan och jag hoppas finna något som vi kan använda i våra butiker. Anna Karin Carlsson är hushållslärare och kom 1991 till ICA Provkök. Där arbetar Anna Karin huvudsakligen med konsumenttester på uppdrag av ICA Handlarnas AB, men även andra livsmedelsföretag, skriver förpackningstexter och recept och svarar på telefonfrågor från konsumenter. Anna Karins önskan är att kunna åka till England för att göra ett besök hos Tescos provkök och se deras utveckling och marknadsföring av sina Private Brandprodukter. Tesco är ICAs engelska motsvarighet och Private Brand är namnet på deras egna märkesvaror (EMV). Asta Linnaeus Fler timmar dagligvaruhandel på gymnasiet Måndagen den 18 september deltog 25 gymnasielärare - från Luleå i norr till Malmö i söder - i Järva på ett seminaruim med huvudinriktningen att öka timantalet för dagligvaruhandeln inom ämnet livsmedelsteknik. ICA Handlarna arrangerade seminariet tillsammans med D-gruppen, Gröna Konsum och Handelsarbetsgivarna, HAO. - Detaljhandeln lider brist på kompetententa färskvarumedarbetare. Kunskaperna från gymnasiets livsmedelsteknik räcker ofta inte; ämnet har tenderat att ge mer tid åt industritekniska bitar än åt viktiga inslag i dagligvaruhandeln som färskvaruhantering, försäljning och service, motiverar Peter Wigstein, ICAs ansvarige för skolfrågor, tillkomsten av seminariet. Vilka kompetensnivåer som krävs för att bli köttgesäll respektive köttmästare och möjligheten att få handlarna att skjuta till praktikplatser behandlades bland annat under seminariet, som ett led i kravet att använda mer tid åt den rena dagligvaruhandeln i utbildningen. - Till den utbildningen har det anslagits totalt timmar för de tre gymnasieåren, informerade Tommy Rosén, HAO. - Lärarna har ofta "fria händer" för omfördelning av timmarna inom livsmedelstekniken och kan alltså öka tiden för undervisningen i till exempel färskvaruhantering, service och försäljning, fortsatte Tommy Rosén och nämnde två konkreta bevis; Ekebyskolan i Kalmar och Ljungstedtska Skolan i Linköping. Den breda branschuppslutningen bakom seminariet visar att frågan om rekrytering till dagligvaruhandeln har hög prioritet: - Vi bedömer att behovet är cirka nya medarbetare per år, slutar Tommy Rosén. Leif Johansson

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer

Ska det vara en sub med tillbehör? Nr 11 1996. samordnar med DEl Sidan 10. pa ICA Osts familjedagar TIDNINGEN FOR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN

Ska det vara en sub med tillbehör? Nr 11 1996. samordnar med DEl Sidan 10. pa ICA Osts familjedagar TIDNINGEN FOR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN TIDNINGEN FOR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN ÅRGÅNG 31 handlarnai Nr 11 1996 Ta chansen och säg er ärliga mening! Under oktober kommer SIFO att genomföra en attitydundersökning bland all personal inom

Läs mer

Gissa vad vi är väldigt bra på! ICA. handlarnai. Mycket tufft försäljningsår visade sig 1595 bli for regionbolagen

Gissa vad vi är väldigt bra på! ICA. handlarnai. Mycket tufft försäljningsår visade sig 1595 bli for regionbolagen DNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA. handlarnai ICA-KONCERNEN ÅRGÅNG 31 Nr 21996 Mycket tufft försäljningsår visade sig 1595 bli for regionbolagen med ett preliminärt utfall på 28340,6 mkr. Men vissa positiva

Läs mer

Succé för Tjejvasan och ICA-handlarna 3000:-

Succé för Tjejvasan och ICA-handlarna 3000:- TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN ÅRGÅNG 31 Nr3 1996 Manligt Kvinnligt inom ICA Hur är det med jämställdheten inom koncernen? Statistiken ser dyster ut, men en nytändning inom jämställdhetsarbetet

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

LAR DIG MER OM - populär serie lättläst information med "mersmak" Vadtycker studenterna om ICA? Snart far alla medarbetare tycka till om företaget

LAR DIG MER OM - populär serie lättläst information med mersmak Vadtycker studenterna om ICA? Snart far alla medarbetare tycka till om företaget TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN ÅRGÅNG 31 Nr 10 1996 Snart far alla medarbetare tycka till om företaget Efter alla omorganisationer - vad tycker medarbetarna om verksamheten inom ICA-koncernen?

Läs mer

handlarna Hundraprocentig driftsäkerhet och tillgänglighet Kvalitetspolicy garanterar kvalitet och ökar trovärdighet

handlarna Hundraprocentig driftsäkerhet och tillgänglighet Kvalitetspolicy garanterar kvalitet och ökar trovärdighet TIDNINGEN FOR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ÅRGÅNG 31 Nr IJ»1996 FOTO LENNART REHNMAN Nya telefonnummer inom IC A-nätet Sidan 3 Hundraprocentig driftsäkerhet och tillgänglighet Det är målet

Läs mer

Henriksson, Camilla Törngren och Anne-Lie Bäcklund. Se sidorna 6-7. Fanfar för Kallhäll

Henriksson, Camilla Törngren och Anne-Lie Bäcklund. Se sidorna 6-7. Fanfar för Kallhäll 1 ÅRGÅNG 35 TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN Har ska raknäs pengar som aldrig förr i Västerås Med ackompanjemang av trumpetfanfar från medarbetaren Madeleine Pettersson klippte styrelseledamoten,

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3=10 efter fallande F Units with F5*10 by descending F 1 OCH 30856 77 DESSA 1188 153 LIGGER 563 229 PROBLEM 354 2 I 29551 77

Läs mer

ICAKONTAKTEN Argäng 30 Torsdagen den 13 april 1995 Nr5

ICAKONTAKTEN Argäng 30 Torsdagen den 13 april 1995 Nr5 Tidningen för anställda inom ICA-organisationen ICAKONTAKTEN Argäng 30 Torsdagen den 13 april 1995 Nr5 IC A-medarbetarna på lager inklusive chaufförerna kommer framöver att utrustas med enhetlig arbetsklädsel.

Läs mer

IC\ KONTAKTEN. Gigantisk jul på centrallagret

IC\ KONTAKTEN. Gigantisk jul på centrallagret ICAs personaltidning IC\ KONTAKTEN Nr 15 Torsdagen den 10 december 1992 Gigantisk jul på centrallagret Julpynt i mängd levererar killarna på Centrallagret i Västerås, fr v Johan Johnsson, Per-Olov Karlsson,

Läs mer

Sidan 3 Irene Hjtgstrom-Peitersson DC Gotland

Sidan 3 Irene Hjtgstrom-Peitersson DC Gotland Nästa nummer utkommer 3 mars Irene ordnar brödlytt Sidan 3 Irene Hjtgstrom-Peitersson DC Gotland Kent skapar bra arbetsmiljö Sidan 8 KtatJobtuaonpiEssnTlryck Nr 2 Torsdagen den 4 februari Kenneth Palm

Läs mer

Det nya bolaget ansvarar för sortiment, inköp och butikskommunikation inom specialvaruområdet

Det nya bolaget ansvarar för sortiment, inköp och butikskommunikation inom specialvaruområdet 3 ÅRGÅNG 35 / TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM IHA-KON ICA-KONCERNEN Stefan Petersson, ställföreträdande sortimentschef glas och porslin, tillsammans med produktcheferna Charlotte Norden och Ulrika Landström

Läs mer

"Det kommer en ny dag även om toppen inte gal" tillträde 890901 anställts som administrativ

Det kommer en ny dag även om toppen inte gal tillträde 890901 anställts som administrativ Så här ska Sivan vi jobba klarar inom ICA 47 pallar Detaljhandel i timmen Sidan 5 Sidan 9 Utbildning Förmåner Nytt jobb inom ICA 90 Sidorna 6-7 Peter står med ena foten i framti Si< Nr 11 Torsdagen den

Läs mer

Vi är chefer allihopa. En dag med D(-kompisarna. POSITIV Gärna en teatergrupp eller artist på stora ICA-tillställningar. inte sponsring.

Vi är chefer allihopa. En dag med D(-kompisarna. POSITIV Gärna en teatergrupp eller artist på stora ICA-tillställningar. inte sponsring. BEKYMRAD Att både hinna omskola folk och ändå ha dem kvar till Nästa 1990 är ett svårlöst nummer problem. utkommer 23 mars Bengt-Arne Nilsson, driftchef DC Kristianstad Sidan 3 POSITIV Gärna en teatergrupp

Läs mer

ICA har fått sin första kvinnliga lagerchef:

ICA har fått sin första kvinnliga lagerchef: Hösta utkommer 22 juni ICA har fått sin första kvinnliga lagerchef: Hade tänkt satsa på ett jobb som säljare men det bär lockade mer, säger Ulla Westin på DC Sundsvall. SidanS Att lära sig ett nytt datasystem

Läs mer

MAXI. Vildmarksliv som svetsar samman och skapar bra laganda. Följ hur en ny. ICA Stormarknad växer fram. Stark reaktion på projekt om drogtestning

MAXI. Vildmarksliv som svetsar samman och skapar bra laganda. Följ hur en ny. ICA Stormarknad växer fram. Stark reaktion på projekt om drogtestning ONTAKTEN TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN ÅRGÅNG 31 Nr 61996 Följ hur en ny MAXI ICA Stormarknad växer fram Sidorna 6 till 9 ICA Ekonomibyrå AB firade 50 år med Öppet Hus över hela landet Hur

Läs mer

Tidningen för anställda inom ICA-organisationen ICVKONTAKTEN. Torsdagen den 14 december 1995. Ann Christin Jacobsen, löneadministratör, ICA Syd:

Tidningen för anställda inom ICA-organisationen ICVKONTAKTEN. Torsdagen den 14 december 1995. Ann Christin Jacobsen, löneadministratör, ICA Syd: Tidningen för anställda inom ICA-organisationen ICVKONTAKTEN Årgång 30 Torsdagen den 14 december 1995 Nr 15 Inför pensioneringen Roland Danielsson i närbild - Vi ska öka medarbetarnas datakompetens - Men

Läs mer

Onbbelt HR» 2 500 kr till uppfinnare! Snart dags för flytt! Hjalmar Petersson berättar om ICA Postorder Sidan 6

Onbbelt HR» 2 500 kr till uppfinnare! Snart dags för flytt! Hjalmar Petersson berättar om ICA Postorder Sidan 6 Hjalmar Petersson berättar om ICA Postorder Sidan 6 -TMM Bo Dahlström tror på brett frukt & gröntsortiment Sidan 9 ICA:s årsresultat 1984 Samtliga siffror på sidan 7 Nr. 7 Tondogen den 23 maj 1915 Onbbelt

Läs mer

BOB-flickor igång för Afrika

BOB-flickor igång för Afrika Nästa nummer utkommer 3 nov Elisabeths Köttfärslåda Ne 12 Torsdagen den 13 oktober 1 Att göra något för det egna välbefinnandet samtidigt som man hjälper andra var en utmärkt kombination, tyckte trv Christina

Läs mer

KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992

KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992 ICAs personaltidning KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992 ICA står modell för freonavvecklingen? Användningen av freon berör ICA-organisationen i hög grad då varje DC, butik och de flesta ICA-bilar

Läs mer

Mittuppslaget: ICA-anställda från hela landet berättar om sina förväntningar inför 1985 k

Mittuppslaget: ICA-anställda från hela landet berättar om sina förväntningar inför 1985 k Mittuppslaget: ICA-anställda från hela landet berättar om sina förväntningar inför 1985 k Nr 1 Toudagtn den 17 januari 1985 «#««' hoppas p«* lyckosam ekonomisk politik. VI räknar med fortsatt Vi skall

Läs mer

Mona Klingeteg håller kontakten Sidan 8. Bosse Svensson, t h, bjuder Mats Andersson, frukt & gröntansvarig på DC Uppsala, på en bit mango.

Mona Klingeteg håller kontakten Sidan 8. Bosse Svensson, t h, bjuder Mats Andersson, frukt & gröntansvarig på DC Uppsala, på en bit mango. Bosse Eriksson reser 190 dagar om året Sidan9 Mona Klingeteg håller kontakten Sidan 8 Lennart Svensson har fått stora ytor Sidan 4 Nr 4 Tor»dog«n dan 21 mori 1985 VAR SÄ GOD! Smaka av alla dessa härliga

Läs mer

KONTAKTEN Nr 5 Torsdagen den 9 april 1992

KONTAKTEN Nr 5 Torsdagen den 9 april 1992 ICAs personaltidning KONTAKTEN Nr 5 Torsdagen den 9 april 1992 Delade meningar om flytt till Årsta I februari nästa år flyttas Hakongruppens lager från Uppsala till Årsta. Ett 40-tal berörs, varav hälften

Läs mer

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009 Nr 1 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Ny VD på 7-Eleven Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet Tema: Kaffe & bröd Kurser

Läs mer

KONTAKTEN Nr 7 Torsdagen den 4 juni 1992

KONTAKTEN Nr 7 Torsdagen den 4 juni 1992 ICAs personaltidning KONTAKTEN Nr 7 Torsdagen den 4 juni 1992 git Thomson, Elisabeth Franzén, Eivor Ström, Gunilla Nilsson, Monica Bohlén, Ca- rola Bergquisl, Christina Hilmér. Knästående: Astrid Örhammar,

Läs mer

Allt om ICA-köpmannen. Att utvecklingen gått framåt på JCA Rosteri AB i Västerås kan Carina Törnavist intyga.

Allt om ICA-köpmannen. Att utvecklingen gått framåt på JCA Rosteri AB i Västerås kan Carina Törnavist intyga. Att utvecklingen gått framåt på JCA Rosteri AB i Västerås kan Carina Törnavist intyga. sidan 10 Att erbjuda köpmännen inom Uppsalas DC-område en mycket snabb utbytesservice är Mats Anderssons avsikt. sidan

Läs mer

Snabngrossen i Uddevalla en spänstig 20-åring Sidan 9 BIRGIT OCH PER

Snabngrossen i Uddevalla en spänstig 20-åring Sidan 9 BIRGIT OCH PER Nästa nummer utkommer 13 okt Närmare handlaren med egen DHA Sidan 8 Snabngrossen i Uddevalla en spänstig 20-åring Sidan 9 Från soffliggare till maratonlöpare Sidan 9 Nr 11 Torsdagen den 29 september 1

Läs mer

Sven svävar på små moln när han ägnar sig åt sin favoritsyssla segelflygning

Sven svävar på små moln när han ägnar sig åt sin favoritsyssla segelflygning Skolkontakt männen vill Inte sväva i tvivel Sidan 8 9 Diskuterande i grupp kring nästa in utbildningsprogram, fr v: Björn in dersson, Birgitta Sjöstedt, Britt-Marie Haraldsson samt Asa Dankis, samtliga

Läs mer

Fyra fallskärmshoppare dimpade ned från en klarblå himmel och bildade upptakten till ICA Hakons bolagsstämma i sommarfagra Luleå.

Fyra fallskärmshoppare dimpade ned från en klarblå himmel och bildade upptakten till ICA Hakons bolagsstämma i sommarfagra Luleå. Nästa nummer utkommer 1 sept 5-dagarskurs vitamininjektion för tacket Sidorna 6 7 Borta är de tunga lyften på ICA Banan och DC Stockholm Sidorna 5,S Nr 9 torsdagen den 30 juni 1 Vilken fe sommar! Kanonsalut

Läs mer