Gasdriven bil i Göteborgs innerstad. Nr För första gången.. RADIO REKLAM DNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN ÅRGÅNG 31

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gasdriven bil i Göteborgs innerstad. Nr5 1996. För första gången.. RADIO REKLAM DNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN ÅRGÅNG 31"

Transkript

1 DNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN ÅRGÅNG 31 Nr Gasdriven bil i Göteborgs innerstad Lastbilen är byggd på ett ordinarie chassi med ICA Handlamas skräddarsydda påbyggnad. Tändsystemet är utbytt mot ett för gasbränsle och i stället för de vanliga diesel'/ankarna har den utrustats med speciella tankar som är byggda för trycket från naturgasen. FOTO: LENNART PETTERSSON I år tar trots allt Göteborgs Stad miljözonerna i bruk om än något försenat. I samband därmed ska DE Kungälv trafikera innerstaden med en ny naturgasbil. - Oavsett vad det till slut blir av miljözonerna i storstäderna, så satsar ICA Handlarnas AB långsiktigt på miljövänliga motorer och bränslen och skulle ha köpt den här bilen ändå, säger Stig Berglund, chef för teknik och inköp på HK IT och Logistik. Den nya bilen är en Volvo FL10, en singelbil på 250 hk, som tankar naturgas för en körsträcka på ca 30 mil. Bilen ingår i det så kallade LB50-projektet. Det är en grupp företag inom Gasbolagens NGV Grupp (naturgasfordonsgrupp), som på uppdrag av Göteborgs Stad och Malmö Stad, ska utveckla marknaden för gasdrivna fordon och i samarbete med Volvo ta fram 20 biogasdrivna och 30 naturgasdrivna lastbilar. Av de 30 levereras en till ICA och ska gå i trafik i Göteborgs innerstad med transporter mellan DE Kungälv och ICA-butikerna. Sidorna 6-7 RADIO REKLAM Medveten satsning på unga lyssnare Sidan 12 Brett ICA-kunnande villkor for att tackla skiftande kundfrågor - Vi får frågor om allt, säger Annika Larsson, en av ICA Handlarnas åtta konsumentkontaktpersoner som nyligen deltog i en kunskaps- och erfarenhetsdag i Järva. Sidan 8 För första gången.. Läs bilagan från ICA Utbildningar! - Sätt gärna upp den på väggen. Svaret på snabblunchen är Sandys Fresh Food En fräsch macka medan du väntar är affärsidén som väckt stort intresse. Läs mer om ICA Menyföretagen ABs nya stora satsning. Sidan 3

2 Nytänkande präglar HKs arbetstidsavtal Med början den 1 april har ert nytt arbetstidsavtal börjat gälla för HK-medarbetarna i Järva och Årsta. Den ordinarie arbetstiden sträcker sig från till Medarbetarna ges stor frihet att själva bedöma utläggningen av sin arbetstid per dag. Men det förutsätts att man per avdelning eller funktion också tar vederbörliga hänsyn till arbetets art och behov på tillgänglighet, inte minst med tanke på externa kontakter gentemot butik, regionbolag etc. Starten har föregåtts av utbildning för chefer/ledare och information till övriga medarbetare. På fackligt håll har HTF centralt accepterat en försöksperiod på ett år. Med ett par månaders erfarenhet bakom sig kommer personalavdelningen att ta initiativet till en avstämning av hur det fungerar. - Man kan betrakta det nya arbetstidsavtalet som ett nytänkande med möjlighet för de enskilda medarbetarna att på ett flexibelt sätt kunna kombinera arbete och fritid, säger Hans Langré på HKs personalavdelning. ICA Handlarnas AB Ekonomi och Personal Huvudkontorets arbete med ekonomisk analys av leverantörer och leverantörsbonus utförs idag delvis av marknadsfunktionen och delvis av ekonomifunktionen. Nu samordnas detta arbete helt till ekonomifunktonen. Lennart Håkansson, som idag är ansvarig för marknadsföring av Luxus, blir ansvarig för arbetet. Befattningen är placerad direkt under ekonomi- och personaldirektören. Lennart kvarstår som ordförande i Viking Coffee's styrelse. ICA Handlarna Norr AB Detaljhandel Cecilia Lindqvist har tillträtt tjänsten som miljöledare. Hon kommer närmast från en tjänst som miljöinspektör vid Norsjö kommun. ICA Handlarna Mellansverige AB Detaljhandel Samordning Det har samtidigt känts angeläget att se över arbetstiderna i Järva, eftersom de varit olika beroende på var nånstans medarbetarna befunnit sig i gamla organisationen. Bromma hade två arbetstidsmodeller, varav IT hade en egen; Odenplan, Årsta och Västerås förde med sig sina egna upplägg. Dessutom har det varit mycket övertid och ett problem för cheferna att styra övertidsuttaget. Den ordinarie arbetstiden är åtta timmar/dag. Kravet är att lägsta dagliga närvaro ska vara 75 procent av denna. Lunchtiden dras automatiskt med 30 min i systemet. Man kan, om alla övriga förutsättningar stämmer, börja kl 6 och sluta 12.30, för att ta ett exempel. Månadsvis avstämning Arbetstiden avstäms månadsvis. Det förutsätts att balans ska råda mellan arbetstidens förläggning och medarbetarnas tillgänglighet. Medarbetarna har frihet att förlägga sin arbetstid mellan kl 6 och 20. Arbetsenheten svarar för bemanning och servicegrad. Därtill förutsätts ett visst mått av medarbetaransvar. Med alla faktorer sammanvägda har personalavdelningen sammanfattat effekterna av det nya arbetstidsavtalet så här: - Arbetstiden blir verksamhetsanpassad - Större hänsyn kan till medarbetarnas önskemål om förläggning av arbetstiden - Mindreövertid. - Ökad tillgänglighet - Bättre planering. Christer Nyman övergår den 1 maj från en tjänst som butiksdatakonsult till befattningen som regionalt ansvarig för småbutiker. IT och Logistik Benny Eriksson har anställts som ITsamordnare inom logistikfunktionen. Han har närmast varit MAS-handledare inom försärjningsfunktionen och kommer även i sin nya tjänst att ha ett övergripande ansvar inom MAS. ICA Handlarna Väst AB Detaljhandel Johan Nilsson börjar den 18 april som personalkonsult. Han kommer från en tjänst som redovisningsassistent inom ICA Ekonomibyrå AB. ICA Ekonomibyrå AB Örebro Helene Johansson har tillträtt som redovisningsassistent. Hon har arbetat i ICA-butik och utomlands i tre år och avslutar nu studier vid Högskolan i Örebro. ICA Specialvaror AB Ronny Ivarsson har utsetts till ansvarig för projekt servicehandel inom företaget. Befattningen är direkt underställd VD. Ronny kommer i nära samarbete med bland andra ICA Servicehandel AB (f d Meny Snabbgross AB) profilera Specials sortiment till trafik-, service- och Vad är egentligen ett basbelopp? Basbeloppet är ett begrepp som vi ofta hör talas om - särskilt i försäkringssammanhang. Men vad är egentligen basbeloppet? Hur räknas det ut och vad använder vi det till? Basbeloppet är ett tal som speglar prisutvecklingen och som ändras i takt med att levnadsomkostnaderna stiger. Basbeloppet kom till i samband med att riksdagen beslutade om ATP 1957, och det skulle bland ann t användas vid beräkning och värdesäkring av folkpension och ATP. Det första basbeloppet fastställdes i september 1957 till 4000 kronor. Konsumentprisindex I december varje år fastställer regeringen basbeloppet sedan Statistiska Centralbyrån har räknat fram det på grundval av konsumentprisindex. Konsumentprisindex återspeglar den genomsnittliga prisutvecklingen för den totala inhemska konsumtionen. För att kunna räkna fram konsumentprisindex sammanställer Statistiska Centralbyrån statistik över våra levnadsomkostnader, och mäter bland annat kostnader för livsmedel, boende och fritidsaktiviteter som bio, restaurangbesök med mera. Källa: PTKs Handbok för försäkringsrådgivare ICA-koncernen: Nu är det klart - det blir 3000 kr! Det definitiva resultatet för ICAkoncernen 1995 blev 708 mkr, vilket är något bättre än vad som preliminärt redovisats. Försäljningen uppgick till 39,2 miljarder kr. Det egna kapitlet ökar till drygt 5 miljarder kr. Koncernens soliditet ligger på 35 procent. Resultatet innebär att heltidsanställda medarbetare erhåller en vinstpremie på kr. Budgetunderskott 1995 beslutade riksdagen att basbeloppet inte längre ska följa det allmänna prisläget fullt ut, utan begränsas till 60 procent av inflationen. Riksdagens beslut grundar sig på att Sveriges budgetunderskott är för stort. Så länge Sveriges budgetunderskott överstiger 100 miljarder kronor,;ska höjningen av basbeloppet begränsas till 60 proent av inflationen. Riksdagen beslutade samtidigt att när budgetunderskottet är mellan 50 och 100 miljarder kronor, ska basbeloppet räknas upp med 80 procent av inflationen. Först när budgetunderskottet är mindre än 50 miljarder kronor, ska basbeloppet åter räknas upp i takt med inflationen. Basbelopp 1996 Sedan 1982 ändras basbeloppet den 1 januari varje år. Det första basbeloppet fastställdes i september 1957 till kronor. För 1996 har basbeloppet begränsat till 60 procent av inflationen fastställts till kronor beslutade riksdagen att lagstadgade pensioner ska beräknas med utgångspunkt från ett minskat basbelopp. Detta räknas på basbeloppet minskat med två procent. För 1996 fastställdes det minskade basbeloppet till kronor. Från och med 1995 använder man också ett förhöjt basbelopp, det vill säga uppräknat med hela inflationen. Det förhöjda basbeloppet används bland annat vid beräkning av pensionsgrundande inkomst för ATP. För 1996 fastställdes det förhöjda basbeloppet till kronor. Basbeloppet som grund När basbeloppet infördes 1957 använde man det enbart för att beräkna och värdesäkra folkpension och ATP. Idag ligger det till grund för bland annat utbetalningar av pensioner, studiebidrag, sjukpenning, föräldrapenning och underhållsbidrag. Fotnot: Artikeln är hämtad ur tidningen Grupp från Förenade Liv. Försäkringsfråga: Fråga: Jag har drabbats av grön starr på båda ögonen. På höger sida är synnerven skadad med bedatt syn som följd. Synen kan ej bli bättre på det ögat. Jag undrar om man kan få någon ersättning för medicinsk invaliditet? Peter Nilsson Svan Nej tyvärr - för att ersättning för medicinsk invaliditet skall bli aktuell ( via den frivilliga gruppolycksfallsförsäkringen) måste skadan vara föranledd av ett olycksfall. Berit Astvald Chefredaktör och ansvarig utgivare: Lars-Åke Pettersson, tel: , Memoid: H20LAP Redaktion: Leif Johansson tel: Memoid: H20LJO Postadress: ICA Handlarnas AB, ICA Kontakten, Solna Telefax: Västerås-redaktion: Margareta Lindberg tel: Memoid: H20ML Asta Linnaeus, teknisk redaktör: tel: Memoid: H20ALI Postadress: ICA Handlarnas AB, ICA Kontakten, Västerås Telefax: Utgivningsschema 1996: Nr 6 utk 9/5 Manusstop 26/4 Nr 7 30/5 15/5 Nr 8 13/6 31/5 Nr 9 15/8 2/8 Nr 10 5/9 23/8 Nr 11 26/9 13/9 Nr 12 17/10 4/10

3 3 Fräscha mackor, service och kvalitet: ICA Menyföretagen satsar stort på Sandys Lunch, kort om tid, du är i valet och kvalet, hamburgare eller macka? Du slinker in på Sandys Fresh Food, beställer en fylld baguette - en Submarin, på ljust eller mörkt bröd, med mycket färska grönsaker, olika pålägg att välja på, du kan styra mängder eftersom den görs iordning när du beställer. Än så länge finns det bara fyra Sandys, tre i Stockholm och ett i Jönköping, men ytterligare femton är på gång över hela landet. - Vi har fått ett enormt gensvar på vår annons och rekryteringen är i full gång. Vi kunde ha många fler enheter igång redan idag, men vi vill satsa på att hitta rätt franchisetagare och rätt läge. Det säger en nöjd Bengt Eliasson, som är ansvarig för produktutvecklingen på affärsområde Fresh Food inom ICA Menyföretagen AB. Det han syftar på är den helsidesannons där Menyföretagen via dagstidningarna sökte franchisetagare för ytterligare femton Sandys över hela landet, samma dag som konceptet Sandys presenterades på Servicehandel/Fast Foodmässan i Sollentuna i slutet av mars. Avtal på gång - Hittills har vi fått ca 600 ansökningar och vi är i full gång redan och intervjuar och ska teckna kontrakt under april och maj. De nya franchisetagarna ska sedan utbildas med hjälp av de leverantörer vi arbetar med och ICA Utbildningar AB i Västerås, säger Bengt Eliasson. Sandys tillhör sedan förra året ICAkoncernen och är ett självständigt dotterföretag inom ICA Menyföretagen AB. Sandys har funnits som ett helsvenskt bolag sedan 1991 då det grundades efter en - Vi är det enda företaget som har både hämtning och distribution och tjänsteutbud i ett och samma bolag. Det ger en stabil grund som bygger på mycket kunskap om den här speciella branschen. Det säger Anders Nilsson, VD för ICA Servicehandel AB som är det nya namnet på Meny Snabbgross AB. Namnbytet är ett led i satsningen på servicehandeln, en marknad som bara växer och som idag har 20 procent av dagligvaruhandeln via servicebutiker, trafikbutiker, kiosker och tobakister, vilka också är ICA Servicehandels kunder. Bolaget, som ingår i ICA Menyföretagen AB, har sitt huvudkontor i Malmö och elva försäljningsenheter över landet, det elfte öppnar i höst i DE Linköpings lokaler. -1 tjänsteutbudet ligger bland annat att vi har kunskap om vad som krävs och beidé från USA men utifrån skandinaviska förutsättningar. Sandys är ett projekt som inspirerats av ICA Handlarnas miljöpolicy som togs 1990, och som vi passar in i vår verksamhet och miljöpolicy. - Vi vill ge konsumenten ett fräscht alternativ till snabbmatskedjorna, säger Bengt Eliasson, Vår affärsidé och det vi är kända för, är att medan kunden väntar göra fyllda smörgåsar, Submarines. Vi kommer också att under våren komplettera konceptet med alternativen sallader och soppor. Miljötänkande Sandys är i sin helhet ett koncept som arbetar på att uppfylla de fyra systemvillkoren i Agenda 21, vilket i praktiken innebär att man följer utvecklingen inom miljöområdet. Sedan Sandys startade har man haft ambitionen att driva det miljövänligt. Det vill man fortsätta med och förstärka ytterligare, vilket också ingår i utbildningen av franchisetagarna. - Vi har en stark ambition att driva det här miljövänligt och kommer så långt det går att påverka leverantörerna i den riktningen. Vår största leverantör är ICA Menyföretagen AB som också omfattas av ICA Handlarnas miljöpolicy, så där talar vi samma språk. Vi använder de produkter som finns inom exempelvis det kemtekniska området i koncernen - Skonaserien - till rengöring. Servicehandelmässan ICA Servicehandel fanns med i en monter tillsammans med ICA Ekonomibyrå AB, ICA Utbildningar AB och Sandys på mässan för servicehandel och Fast Food som arrangerades av bland andra Kiga-förbundet i Sollentuna i slutet av mars. Att äta ett lättmål ute har på kort tid blivit allt vanligare också i Sverige. Vi har Milka Shimazu, affärscoach på Sandys, presenterade ICAs nya projekt i Menyföretagens monter under servicehandelmässan i Sollentuna. Intresset för Sandys såg ut att vara stort och smakproven på smörgåsarna försvann snabbt. radikalt börjat förändra matvanor och inköpssätt åt 51 procent av alla i USA något mål ute, medan motsvarande siffra för Sverige var 16 procent. Förra året hade den siffran ökat till 19 procent i snitt i Sverige och till 35 procent i storstäderna, enligt siffror som branschorganisationen Kiga-förbundet presenterade när mässan öppnades. Varje procentenhet som antalet uteätare ökar med, motsvarar 1,6 miljarder i konsumentpengar och samtidigt minskar detaljhandeln med motsvarande. Det är ju så att det är konsumentens mage som styr - den rymmer inte mer mat för att vi ändrar ätvanor. Det gör att konkurrensen blir tuff för detaljhandeln om trenden håller i sig: från -93 till -95 har uteätandet i Sverige ökat med 3 procentenheter - det kan uppskattningsvis betyda att uppemot 30 procent äter sitt mål ute vid sekelskiftet - på Sandys, i bilen, på jobbet, inte nödvändigtvis hemma med matvaror inköpta i livsmedelsbutiken. Margareta Lindberg Alldeles vid ingången till mässhallen fanns ICA Servicehandels monter där bland annat namnbyte och samarbete med andra ICA-företag presenterades. Meny Snabbgross AB blir ICA Servicehandel AB: Satsar stort med nytt namn på snabbt växande marknad hövs för att driva den här typen av butiker bland annat via våra egna butikskoncept och via andra servicebutikskedjor. Vi gör mycket butiksarbete - har ett slags anpassat ICA Detaljhandel i vårt bolag också. - Vårt nya namn är en markering för ICAs intresse i servicehandeln som säljer 50 procent av drycker, konfektyr, tobak och tidningar och idag har 20 procent av dagligvaruhandeln. Det ger signaler både externt och internt att vi i många frågor samarbetar med ICA-verksamheten, framhåller Anders Nilsson. På mässan såg man tydligt samarbetet med ICA Utbildningar, ICA Ekonomibyrån, det nya gemensamma ICAprojektet Sandys, som vi blir leverantörer till, ICAs småbutikspro jekt med mera. ICA Servicehandel planerar att öppna en distributionsenhet för servicehandel i DE Linköpings lokaler i höst. - Här kan vi ta vara på flera synergieffekter som blir positivt för både oss och DE Linköping. Det blir vi som driver grossistverksamheten, med ett eget lager speciellt för servicehandel med konfektyr, drycker, djupfryst - det sortiment som inte finns på DE. Från DE kommer vi både att kunna köpa plocktjänster och att utnyttja lagret för det gemensammma sortimentet. ICA Servicehandel hyr lokalerna i samma fastighet som DE. - Det gör att investeringskostnaderna inte blir så höga som om vi skulle starta på ett helt nytt, eget ställe. Vår etablering kommer också att bli ett tillskott för sysselsättningen på DE. - Det finns lediga lokaler på DE Linköping och de utnyttar vi genom att ha egen säljpersonal på plats i Linköping. ICA Servicehandel är Försäljningsansvariga Siv Tapper och utbildare Dag Sätren fanns på plats för att informera om kursutbud och skräddarsydda utbildningar. ICA Utbildningar kommerfö att utbilda Sandys nya franchisetagare. ett rikstäckande begrepp med två distributörer: ICA Servicehandel på sydoch mellan- / 50-årsjubilerande ICA Ekonomibyrå fanns informationsansvariga Lotta Jarnesjö och Mikael Olsson på plats för att informera om Ekonomibyråns tjänster. sverige och Heidenborgs för norra Sverige. Konsulenterna i de båda företagen jobbar för ICA Servicehandel genom ett gemensamt marknadsprogram, och tecknar riksavtal med kedjor över hela landet. - Etableringen i Linköping är ett led i att vi vill ha en bra Sverigestruktur. Det var också bakgrunden till att enheten i Helsingborg läggs ned, det var för många enheter i Skåne. I dagarna söker man platschef till Linköping och under hösten kommer den nya enheten inrymd i DE Linköping att dra igång. Margareta Lindberg

4 Varukvalitet och kostnadsfrågor diskuterades på ICA Förbundsråd - Det ser bra ut för ICA Handlarna-koncernen ett par månader in på 1996, rapporterade VD och koncernchefen Roland Fahlin i samband med ICA Förbundsrådsmötet i Järva härom veckan. För ett år sedan var det krisgrupper och osäkerhet i bruttovinsterna. Situationen nu är att vi har en bra ställning. Med 35 procents soliditet är vi faktiskt starkare än på länge. Inriktningen är nu att stabiliteten i verksamheten ska bestå så att man ska kunna känna trygghet i de resultat som redovisas. Eftersom mötet ägde rum samtidigt som diskussionerna om galna kosjukan pågick som mest intensivt fick Lisbeth Kohls kommentera det som var mest angeläget att känna till för de församlade handlarna (ICA-styrelseledamöterna samt ordförandena i distriktsstyrelserna) och tjänstemännen. - Efter ett avvaktande uppehåll i vår import av irländskt kött kommer vi i fortsättningen bara att köpa Q-märkt kött med högsta kvalitet beträffande smak, hygien och djuromsorg och bara kött från stutar, dvs djur som slaktas vid två års ålder och därmed aldrig kunnat utfordras med något kött- och benmjöl. Kontroll på plats Egon Pelle Pettersson, chef HK Färskvaror, betonade att våra leverantörer av Q-märkt kött har bra kontrollsystem, som inspekterats av ICA-experterna Alf Åke Eliasson, kött, och Niklas Warén, chef Produktkvalitet. Ett annat produktområde, som kommit att märkas i debatten, är konfektyrer och godis. ICA Handlarnas AB köper bara från kvalitetsleverantörer, men allt som butikerna köper direkt från annat håll finns det inga garantier för. - Därför rekommenderar vi handlarna att vara observanta på detta, påpekade Lisbeth Kohls. Frågor kring HK - Från olika håll tycks omfattningen på HK i Järva vara ett kärt diskussionsämne, sade Roland Fahlin. Dvs kostnaderna för fastigheten och bemanningen i huset. - Avsikten med ett samlat HK är att hålla kostnaderna nere. Likaså är det fördelaktigt vad gäller utvecklingskostnader av olika slag. Att det blivit en del personalrekryteringar hänger bland annat samman med att vi ersatt ett stort datakonsultberoende med en del nyanställda. - Likaså har ICA Menyföretagen med sin expansiva verksamhet fått några nya medarbetare. Mycket av resurserna är av utvecklingskaraktär, som kapas när vi vet vad vi inte ska hålla på med, sade Roland Fahlin. Antal medarbetare En genomgång av personalläget gav vid handen att det finns anställda i moderbolaget, 604 i integrerade dotterbolag och i regionbolagen. I separata dotterbolag finns anställda, vilket ger totalt anställda. En minskning med 481 jämfört med 1994 och 224 ställt mot Moderbolagets anställda fördelar sig på HK Järva med 381 medarbetare, HK övrigt 187, centrallager och ST 261, Frukt & Grönt 190 och Kött, Chark & Ost 12. Christer Bergendahl, Tvååker, ordförande inom distrikt Borås-Varberg, hade uppfattningen att det reses väldigt mycket från olika håll i landet till Järva och att vi inom ICA har IT-kostnader, som är alldeles för höga. Han påminde om beslutet på bolagsstämman 1995 att ICA-styrelsen och ledningen måste lära alla ett riktigt kostnadsmedvetande. Hanterbart företag Roland Fahlin svarade att de totala rese- och hotellkostnaderna är 40 mkr, en i och för sig hög kostnadsnivå. - Men man ska komma ihåg att vi nu graderar upp personlig utveckling och kontakter efter en tid av effektivitetsinriktning på systeminstallation och liknande. Vi anser att det nu är läge att prioritera humansidan i vår verksamhet. - Vi är ett företag med en mycket omfattande verksamhet och som en jämförelse med färre antal anställda än exempelvis Arla. Vi har slimmat ner med åtskilliga medarbetare och är på väg att bli ett hanterbart företag. ICA-styrelsens ordförande Rolf Erik Hjertberg framhöll att det är bra med en verkställande ledning inkluderande de sex regionala VD-arna. - En garanti för att vi ska få effektivitet i organisationen. En reducering av kostnaderna var för övrigt viktigt inför ICA 90. Går åt rätt håll IT och Logistik svarar idag för 64 procent av kostnadsmassan, berättade Nils- Gunnar Ljungquist. - Vi går åt rätt håll och det vi gör sker i harmoni med fältet. Det vi gör på HK är förankrat i budget. Vi har tydliga mål uppsatta vad gäller kostnadsbesparingar och servicegrad för den totala verksamheten. - Visst har vi en hög IT-kostnad men samtidigt har vi tillgång till ett system av högsta klass. I det stora hela en motiverad kostnad, som nu går ner. Servicegraden på kampanjartiklarna ligger enligt Nils-Gunnar Ljungquist nu på procent, medan ordinarievarorna inklusive centrallagret ligger på drygt 96 procent. Att jämföra med nivån procent inom f d ICA Hakon mot slutet av 1980-talet, enligt Nils-Gunnar. Budica rullar på Lars Persson kommenterade några aktuella detaljhandelsfrågor. Bland annat att Budka-utvecklingen nu är på full rulle mot 100 installationer och att målet för året är att komma upp i 150. Efter en del inkörningsproblem fungerar det nu bra. - Likaså är småbutiksprojektet bra igång med ett par pilotbutiker på Sydost och två till på Väst, sade Lars Persson. Samtliga regioner ska vara med på tåget före sommaren. Det handlar bland annat om ny sortiments- och prisstrategi. Över 30 procent av sortimentet tas bort men kunderna upplever det som att butiken erbjuder ännu fler varor- Totalt ska 50 till 70 lanthandelsbutiker omprofileras i år och på sikt handlar det om genomgångar. Framöver kommer även områdesbutiker och storbutiker att ges samma stöd som småbutikerna. Fortsatta EMV-insatser - På marknadssidan fortsätter vi att utveckla vårt EMV-sortiment, sade Stefan Elving. Just nu är färskvarorna i fokus på ett sätt som skakat om hela färskvaruetablissemanget. Alla sitter och räknar på de offertförfrågningar som gått ut. - Satsningen på dryckessortimentet First Choice ser ut att vara livskraftig. Vi tittar över en del saker och bestämmer sedan om vi ska gå ut brett före sommaren. Stefan Elving berättade att de som är engagerade i den s k Sydostmodellen med butikerna indelade i marknadsgrupper är fulla av tilltro och att stämningen är klart positiv. - Försöket fortsätter och framöver ska vi tillsammans med handlarna göra en ordentlig utvärdering om det är något som kan föras ut på andra områden. Lars-Åke Pettersson Jämställdhetsgrupperna klara Arbetet med handlingsplanen redan påbörjat Dotterbolag och regioner inom ICA har nu utsett sina jämställdhetsansvariga. Kartläggning av hur långt jämställdhetsarbetet har nått på respektive bolag och region, liksom framtagandet av handlingsplan är konkreta uppgifter som man redan börjat arbeta med. Arbetet kommer också att samordnas med den koncernövergripande jämställdhetsgrupp, som har* sin första träff tillsammans med vd Roland Fahlin den 14 maj. Koncernövergripande gruppen: I den gruppen ingår Karin Nilsson, Region Norr, Bo Liffner, ICA Fastighet, Kjell Gunnarsson, HK, Ann W Näslund, Ekonomibyrån, Annica Helmfrid, Öst, och Janne Andersson, HK. Kjell Gunnarsson och Janne Andersson, kommer tillsammans med Margaretha Månsson, Frukt & Grönt, och Eva Svensson, Centrallagret, att ha den direkta kontakten i jämställdhetsarbetet med region- och dotterbolagen, där följande medarbetare ska verka: Region- och dotterbolag: Karin Nilsson, Norr, Håkan Edenskär, Mellansverige, Annica Helmfrid, Öst, Gabor Wagner, Sydost, Johnny Karlsson, Väst och Leif Sassler, ICA Handlarna Syd, Ann W Näslund, Ekonomibyrån, Tomas Tell, Köpmannatjänst, Roland Stenberg, ICA Utbildningar, Anders Rahlén, Rimi, Peter Andersson, Special, Peter Hedbratt, Butiksfinans, Nils G Forsen, Förlaget. Rolf Roman, ICA Fastighet, Håkan Mowitz, Menyföretagen, Roland Nilsson, ICA Servicehandel, Ben Nilsson, Wickmans, Per Gösta Bergelind. Olegruppen, Gunnar Magnusson, Heidenborg och Håkan Göransson, Jeppsson & Co AB. Leif Johansson ICA Specials varulager koncentreras till Västerås ICA Specialvarors logistikenhet i Göteborg (Kallebäck) läggs ned och logistiken samordnas inom ramen för centrallagret i Västerås. Organisatoriskt innebär det att specialvarulagret efter genomförandet kommer att ligga under HK Central logistikdritt inom ICA Handlarnas AB med Ove Sundmark som chef. ICA Specialvarors ledning och marknadsorganisation, ca 100 personer, kommer fortsatt att sitta kvar i ICA-huset i Kallebäck. Därtill finns ett 40-tal anställda, huvudsakligen fältsäljare, spridda över hela landet. Cirka 35 personer i Göteborg berörs av förändringen medan centrallagret i Västerås kommer att behöva nyanställa drygt 20 personer. Förslaget till förändring har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för ledningen vid ICA Specialvaror, centrallagret och Handels respektive HTF. Förändringen beräknas ge en årlig resultatförbättring på diygt 10 mkr för hela koncernen och föreslås vara fullt genomförd vid halvårsskiftet Erbjuds flytta med ICA-styrelsen gav vid sitt senaste sammanträde ledningen för ICA Specialvaror och HKs avdelning för central logis- tikdrift uppdraget att genomföra MBLförhandlingar med berörda fackklubbar. De medarbetare som blir utan arbete i Göteborg erbjuds att flytta till Västerås. Där hanteras redan två tredjedelar av ICA Specials kollin. Totalt hanteras ca 20 miljoner kollin varje år. Förmodligen kommer nyanställningarna på centrallagret att påbörjas under hösten för att vara helt slutförda under första halvåret nästa år. Överraskande besked För alla logistikanställda kom beskedet om avvecklingen av lagret i Kallebäck som en fullständig överraskning, enligt Handels klubbordförande Kenneth Änder. - Vi har vetat om att man tittat på lagerfrågan en längre tid men så sent som för två månader sedanfickvi på ett lagermöte från ansvarigt håll beskedet att lagerverksamheten skulle koncentreras till Kallebäck. Därefter har vi också påbörjat nedplockningen av varor från Västerås till oss i Göteborg. - Det jag tror spelar in är att centrallagret i Västerås bara har en beläggning på 50 procent sedan man tappat både på specialvarusidan och kolonial. Handels och HTF har begärt att en löntagarkonsult ska gå in och granska kalkylerna som ligger till grund för företagets beslut att flytta lagret från Kallebäck. Lars-Åke Pettersson

5 DE-anställda i Skövde hoppas få jobb i butik Den sista augusti stängs fruktoch gröntat delningen i Skövde och ett 20-tai medarbetare blir utan arbete. Arbetsmarknadsläget är precis lika prekärt i Skövde som på andra håll i landet. En projektgrupp är sedan några månader aktivt igång med uppgift att försöka finna lösningar på problemen. Med senare års erfarenheter är det inte längre unikt att även mångåriga ICA-anställda hamnar i den här situationen. Men att det skulle komma nya nedläggningar så snabbt efter de stora strukturförändringarna härom året, tycks ha kommit som en total överraskning för de berörda. Såväl i Skövde som för de närmast innan berörda i Sundsvall och Luleå. I projektgruppen som jobbar med Skövde-situationen ingår från fackens sida Lars Enander,HAF, och Jim Andersson, HTF, tillsammans med Bengt Thoresson och Christina Sundberg från personalavdelningen ICA Handlarnas AB i Kungälv. Personalen har intervjuats om sin situation och vad man har för önskemål och förhoppningar. I åtgärdspaketet ingår träffar med representanter för Arbetsförmedlingen, A-kassan och Trygghetsrådet. Ett stort hopp om nya jobb ställer de anställda själva till det köpcentrum, som man.räknar med ska ersätta den tidigare distributionsenheten. Att det blir en Maxi ICA Stormarknad med något 100-tal anställda tar man för givet. Samtidigt pågår diskussioner om att det även ska bli ytterligare ett antal butiker inom volymvaruområden som hem- och byggsektorn bland annat. Avgörandet på politisk nivå lär komma inom kort. Beträffande Maxi ICA Stormarknad är det också klart att handlarparet Marita och Björn Persson ska driva butiken som ersättare för deras nuvarande butik Norrhallen i ett närbeläget bostadsområde. För att ytterligare bistå medarbetarna i Skövde i deras svåra situation kommer regionbolagets VD Sven-Göte Gustafsson att tillskriva handlarna inom distriktet och be dem se över sina möjligheter att skapa sysselsättning. Totalt handlar det om ett tjugutal personer fördelade på lika delar säljkontor Frukt & Grönt och lager/expedition, som blir utan arbete. Tre personer - Lars-Åke Sjöholm, Yvonne Martinsson och Anette Jern- Bergkvist (halvtid) - kommer att jobba vidare som distriktschef respektive fältsäljare för frukt- och gröntsortimentet. Lars Enander kommer fortsättningsvis att vara underställd Kungälv. Projektgruppen jobbar för fullt Lars-Åke Pettersson Efter avslutade MBL-förhandlingar har projektgruppen börjat sitt arbete att finna bra lösningar for medarbetarna i Skövde. Man har biand annat fastlagt de riktlinjer som man ska jobba efter. - Vi har skrivit ihop oss om vad som ingår i ett strukturpaket, säger Bengt Thoresson. Därmed har vi lagt fast riktlinjerna för det fortsatta arbetet. Christina Sundberg har träffat samtliga medarbetare och pratat igenom vars och ens personliga situation och önskemål. Dessutom har flera kontakter redan tagits med Trygghetsrådet, Arbetsförmedlingen och A-kassan. HTFs Jim Andersson har själv 21 år bakom sig på ICA. Han började på fruktoch gröntlagret Via fruktpacken och säljjobb först på frukten och därefter på kolonial blev det frukt och grönt igen När Tore Danielsson efter 42 anställningsår gick i pension uppstod även ett vakuum på HTF-ordförandeposten. - Jag ställde upp men trodde inte att jag skulle hamna i den här situationen så snabbt därefter, säger Jim. Visst har besvikelsen varit stor och vi har med siffror kunnat hävda att vi har en bra utveckling här i Skövde och borde ha fått ett par år till på oss, men nu är det som det är och vi ska försöka göra det bästa av situationen. HAFs Lars Enander tycker att företaget mot bakgrund av att så många har väldigt lång ICA-anställning bakom sig borde ha ställt upp ännu bättre. - Det är naturligt att man känner besvikelse efter uppgörelsen. För många är det 10 år till vanlig pension och arbetsmarknaden ser ut som den gör. Inom projektgruppen kommer vi att jobba hårt med att finna lösningar, eftersom vi kan se vissa öppningar trots allt. Hela 218 ICA-år representrar denna septett på frukt och gröntlagret i Skövde. Fr v Leif Bergvall (35 år), Ingemar Johansson (38), Conny Andersson (24), Mats Dahl (16), Harry Sundberg (36), Conny Liberg (31) och Stig Blomén (38). Flera har över 30 ICA-år bakom sig - Kan man som många av oss visa upp åtskilliga anställningsår på ICA tycker man att det borde vara en merit på arbetsmarknaden. Att det ska uppfattas som att man är en stabil och ansvarstagande medarbetare och ingen hoppjerka. Men vad hjälper det när arbetsmarknaden ser ut som den gör idag. Jag har sökt flera jobb inom det administrativa de senaste åren men inte haft en chans i konkurrensen med andra sökanden. Så det ser rätt mörkt ut, säger Ingrid Lindblad som började på DE Skövde för 35 år sedan, i november Hon anställdes på postavdelningen i ett endast tre månader gammalt DE-hus. En hypermodern anläggning i utkanten av Skövde, som inte bara ersatte den äldre byggnaden i centrum utan även anläggningarna i Lidköping och Falköping. - Jag har under årens lopp i huvudsak arbetat på ekonomiavdelningen med bokföring och löner, berättar Ingrid. De senaste två åren, efter hopläggningen av Skövde och Kungälv, har jag varit säljare på Frukt & Grönt. Walter Lundberg har 20 år bakom sig inom ICA, merparten som inköpare och försäljare inom Frukt & Grönt. Precis som Ingrid hoppas han att arbetsmöjligheter ska yppa sig om det blir ett köpcentrum av gamla DE. På lagersidan finns flera medarbetare med många ICA-år bakom sig. Ingemar Johansson och Stig Blomén började båda 1958, Harry Sandberg två år senare. Leif Bergvall har hunnit med drygt 34 och Conny Liberg 31 år. - Jag trodde nog att det skulle bli så här, men det kom tidigare än jag kunde ana, säger Ingemar. Det har vi ju förstått att eftersom det finns lokalutrymme i Kungälv och dessutom ett klart intresse inom regionbolagets styrelse att få fram ett storbutiksläge i Skövde så gick det som det gick. Visst är det en svår sits för de äldre medarbetarna, de mellan 50 och 57 år, men Mats Dahl, 36 år, har det knappast lättare. - Jag har jobbat på ICA i 16 år, varav 13 i frysen och tre inom Frukt & Grönt. Har familj, hustrun Maria och två barn. Hon jobbade tidigare på ICA Ekonomibyråns Skövdekontor, men blev utan jobb när det avvecklades i början av När hon äntligen har lyckats få ett nytt jobb, på Högskolan i Skövde, kommer det här andra dråpslaget mot familjen på kort tid, säger Mats med tydlig besvikelse. i projektgruppens arbete ingår bl a samarbete med olika parter på arbetsmarknaden. Sittande fr v Gunborg Sjökvist, Handels avd 14 i Skövde, Janne Lundh, Arbetsförmedlingen Skövde, Bengt Thoresson, Personalavdelningen Kungälv och Mats Nilsson, Trygghetsrådet. Stående fr v Hans Nilsson, Trygghetsrådet, och Jim Andersson, ICAs HTF-ordförande i Skövde. Lars Enander var sjuk vid bildtillfället. y» Yvonne Martinsson, tv, kommer att fortsätta jobba som fältkonsulent på distriktet, medan Ingrid Lindblad och Walter Lundberg söker nya jobb. SkövdeveteranenTore Danielsson, tvåa fr v, besöker då och då sin gamla arbetsplats och ger uppmuntran åt sina forna arbetskamrater.

6 ICA Handlarnas AB med I utvecklingen: Den nya gasdrivna lastbil som står i det närmaste klar att levereras till DE Kungälv är ett resultat av ICA Handlarnas ABs engagemang i LB 50. Det är ett projekt som drivs på uppdrag av Göteborgs Stad av bland andra Nutek, Göteborgs Energi AB, Vattenfall AB, Sydgas AB och med Volvo Lastvagnar Sverige AB som tillverkare av bilarna. B eslutet att införa miljözoner i Göteborgs innerstad togs redan för tre år sedan och meningen var att de skulle införas den 1 april i år. Också i Stockholm och Malmö skulle miljözoner införas. I Stockholm överklagades beslutet av åkeribranschen och sista veckan i mars i år kom beskedet från Vägverket som, sedan länsstyrelsen sagt nej, upphävde beslutet om miljözoner. Bakgrunden var innehållet i Romfördragets artikel 6 som förbjuder all diskriminering på grund av nationalitet. Kommunernas beslut ansågs diskriminera utländska fordon som inte är registrerade efter svenska normer. Förberedelserna klara I en vecka var förvirringen och ilskan stor bland alla dem som redan anpassat sin fordonspark efter de nya kraven. - För oss inom ICA är det en självklarhet att vi även utan miljözoner fortsätter att utveckla miljövänliga fordon och drivmedel, säger Stig Berglund, chef för inköp/teknik på HK Logistik i Järva. En vecka senare - i förra veckan när det här skrevs - såg det ut som om zonerna ska komma att införas som planerat men från kommande halvårsskifte, den 1 juli, istället. Vägverkets beslut handlar inte om miljözonerna som sådana, utan om reglerna som ger olika förutsättningarna för bilarna. De tre storstadskommunerna tror sig, efter diskussioner, ha hittat en lösning. Dyrt vara miljövänlig - Sedan 1994 har ICA Handlarnas AB investerat i ca 50 fordon med Euro2-motorer, de bästa som finns idag, säger Stig Berglund. Detta har kostat kronor per bil i en av regeringen beslutad miljöskatt. I dagarna har dock miljöminister Anna Lindh påbörjat en diskussion med Volvo och Scania om att ta bort avgiften. När det i så fall kan bli aktuellt är i skrivande stund inte klart. - Ja, blir det så är det ju väldigt bra, resonerar Stig Berglund. Många gånger har jag tyckt att det är Ny gasdriven bil för leveranser i miljözon Miljödiesel - ICA Handlarna kräver att alla fordon inom ICA ska använda diesel av miljöklass 1, som ännu har en lägre skattesats. Att köra på diesel är ett oljeberoende och ICA Handlarna planerar också för användning av alternativa bränslen i takt med att de utvecklas. Det skulle vara lättare att planera långsiktigt om det fanns en framförhållning och en mer positiv inställning från politikernas sida. Att nya bränslen kommer att behövas i framtiden står klart, etanol, rapsolja natur- och biogas. - När man vet att diesel, miljöklass 1 redan har så bra värden att den tillsammans med Euro2-motorer klarar storstädernas miljözoner med bra marginaler är det svårt att ta beslutet - ska man bryta oljeberoendet och välja ett nytt alternativ? Naturgasen är också ett oljebaserat bränsle och av de nya alternativen finns det ännu inga kommersiella mängder. - Ta rapsolja t ex. Den går att använda som bränsle i en dieselmotor så det borde vara fritt fram att starta ett projekt, vilket jag gärna skulle göra idag om det vore så enkelt. Motorn byggs om Motom i ett dieseldrivet tungt fordon måste byggas om radikalt för att kunna drivas med naturgas och efter ombyggnaden kan fordonet endast drivas med naturgas. En bensindriven bil däremot, är till sitt arbetssätt mer lik naturgasmotorns och därför kan kan man behålla bensinsystemet för att kunna skifta mellan naturgas- och bensindrift. - Tanken är på sikt att ICA Handlarnas AB ska kunna använda biogasen som bränsle så snart den finns tillgänglig i tillräckliga kommersiella mängder, förklarar Stig Berglund, chef för inköp och teknik på HK IT och Logistik. Båda bränslena är de renaste man känner till idag. NATURGAS är renast "från början". Består till största delen - drygt 90 procent - av ren metan, ett enkelt kolväte. Naturgasen är giftfri och lättare än luft, innehåller varken tungmetaller Bränslesystemet på ett för naturgas ombyggt dieselfordon fungerar så att från tankningsnippeln, som är kopplingen mellan tankningsplatsen och bilens bränslesystem i ett i övrigt helt slutet system, går gasen i komprimerad form via en tryckmätare in i tanken. Därifrån passerar den två tryckregulatorer och en doseringsenhet innan den når gasinjektom som med hjälp av en styr- och reglerenhet doserar gasen till tändstiften. Dessa i sin tur tänder gasen i kolven på samma sätt som bensinen antänds i en Otto-motor. Känsligare körsätt En dieselmotors arbetsljud låter på ett speciellt sätt - ett fylligt, morrande ljud. Med naturgas låter en tung lastbil ungefär som en personbil. Den accelererar tystare, tomgångsvibrationerna känns nästan inte. Naturgasmotorn har inte någon varvtalsregulator och därför kan föraren påverka hastigheten mer direkt med gaspedalen. Det kräver ett lite känsligare körsätt för att naturgasen inte ska orsaka mer avgasutsläpp än nödvändigt. Naturgas är visserligen ett rent bränsle, men häftiga accelerationer och inbromsningar kan också med naturgas ge dåliga avgasvärden trots moderna styrsystem. Höga krav på säkerhet kring gas som bränsle Att använda gas som bränsle är på många sätt betydligt mer komplicerat än att använda konventionella bränslen. Nya garantier verksamheten. Och det på ett område där det verkligen ger synliga resultat. Effektiva leveranser Men det finns också andra sätt att hantera miljön via transporterna. Ett sätt är att utnyttja bilarnas lastmöjligheter så mycket som möjligt. I regionerna Norr och Mellansverige gör man det med hjälp av bilar och släp där taket är höj- och sänkbart och som kan lastas effektivt med ett höj-och sänkbart bomsystem invändigt samt dubbelplan på vissa släpvagnar. Därigenom kan man utnyttja utrymmet, minska på antalet körningar och därmed på utsläppen. Idag finns det ca 320 fordon, inklusive ett 50-tal bilar i Menygruppen, samt 200 släp, som ägs av ICA Handlarnas AB. Dessutom hyr man in ett hundratal bilar varav hälften med släp, av åkerier. Samtliga fordon körs idag på miljöklassldiesel, även åkarnas. Förutom förstås de bilar som på något sätt är på "miljöbränsleutveckling" i något pågående projekt! Här ligger specialbyggda tankar för bränslegasen som två paket utmed bilens sidor. Reportage: Margareta Lindberg Vad är skillnaden mellan naturgas och biogas? Den nya bilen drivs med naturgas, ett bränsle som är oljebaserat. Att driva bilar med naturgas är i sig ingen nyhet, över hela världen finnsfleramiljoner fordon som drivs med naturgas. I Sverige är det dock ännu nästan oprövat som bränsle i fordon. Den naturgas som finns i Sverige kommer från en fyndighet i Nordsjön till importstationen i Klagshamn utanför Malmö. Stamledningen i Sverige sträcker sig mellan Trelleborg och Göteborg och planerfinnspå en utbyggnad. En naturgasmotor är försedd med elektriskt tändsystem och tändstift och är en kolvförbränningsmotor. Den fungerar i stort som en vanlig bensinmotor (Ottomotor), vilken också från början konstruerades för att drivas med gas. konstigt att det ska vara dyrare att vara rädd om miljön än att inte vara det. Det är en balansgång att planera för en bättre framtid för bil/miljö. Stig Berglund fortsätter: Men det finns en hake eller två. Dels finns ingen dokumentation om vad utsläppen innehåller. Man vet inte hur mycket renare det är. Dels lämnar fordonstillverkaren inga garantier om bilen körs på annat än vad den är byggd för - nämligen diesel, som i dagsläget dessutom är billigare med skatt än den skattebefriade rapsoljan är per liter. ICA Handlarnas miljöpolicy slår fast att koncernen ska vara med i täten vad gäller utveckling av alternativa bränslen och fordon. Och med det som stöd arbetar Stig Berglund utifrån ett miljötänkande som på ett självklart sätt är integrerat i den dagliga Naturgas är ännu oprövat i Sverige Gas är också omgärdat av höga säkerhetskrav. Det är lättantändligt och det är komprimerat under tryck för att fordonet ska få med sig bränslet i tillräcklig mängd. Tankningen sker med hjälp av en kompressor och tar längre tid än det tar att tanka konventionellt bränsle. En lastbil tar ca 10 minuter att tanka om den är ensam vid tankstället. I ett framtida perspektiv där flera fordon ska köras på naturgas, är det tänkt att tankstationerna ska rymma flera fordon som kopplas till samma kompressor. Då ökar tiden ytterligare för tankningen som dock kan ske på kvällar/nätter eftersom den inte behöver passas. Den största skillnaden mellan ett dieseldrivet och ett naturgasdrivet fordon är bränsletanken. Naturgastanken måste dels vara tät för gasläckage, dels hålla för det tryck som pumpats upp vid tankningen med hjälp av kompressorn. Arbetarskyddsstyrelsen har satt upp regler för hur ett sådant så kallat högtryckskärl ska vara tillverkat och vad det ska tåla, brand eller krockar, bland annat. Idagfinnstvå typer av tankar för gasbränsle, stål- eller komposittankar. En komposittank är bara ca 16 mm tjock, lätt, tillverad av flera olika material: en innertank av aluminium eller plast, lindad med kolfiber- eller glasfiber och ingjutna i epoxyplast. Ståltanken består bara av höghållfast stål och är lite tyngre. Komposittanken är godkänd för ett maximalt tryck på 248 bar, och ståltanken på 200 bar. På båda tankarna ställs mycket höga kvalitetskrav som tillsammans med en mängd säkerhetsdetaljer på bränslesystemet är en försäkran mot att inget oförutsett ska kunna inträffa. Frågor och svar om gas om bränsle eller svavel. Som bränsle använt på normalt sätt, förbränns det fullständigt och bildar vare sig slagg eller sot. BIOGAS framställs genom mikrobiologisk nedbrytning av organiskt material utan tillförsel av syre och vanligtvis framställs biogasen av avfall. Man kan också använda produkter från energiodlingar som råvara. Biogas är också metan men blandad med koldioxid i ett förhållande ca procent metan och resten koldioxid. Koldioxiden tas bort innan gasen används till bränsle och har då samma egenskaper som naturgasen. * Kan bränsletanken sprängas? Alla tankar har en säkerhetsventil som öppnar om trycket skulle bli för högt. Här ovan beskrivs också Arbetarskyddstyrelsens regler för högtryckskärl. * Kan det inte bli för mycket gas i motorn? Det är bara när motorn roterar som systemet släpper in gas. Skulle tandningen inte fungera så stängs gastillförseln automatiskt av. * När, vid vilken temperatur antänds gasen? Antändningstemperaturen är högre än för exempelvis bensinångor, 560 g C. Men för att antändas måste gasen blandas med procent luft. Bilen är en lastbil byggd av Volvo och anpassad till det nya bränslet. Normalt skickas bilen till påbyggnadsleverantören för färdigställning, men i det här fallet har hela monteringen skett hos Volvo. * Kan man känna om det skulle bli eti gasläckage? Har naturgasen någon lukt? Ett kraftigt luktämne tillsätts till gasen och en människa med normalt luktsinne känner en kraftig doft redan när gasen har en koncentration på bara 20 % av lägsta brännbara blandning.

7 8 "Varför är ICAs sill så söt?" ICAs konsumentkontakter ska kunna svara på allt De vanligaste frågorna för ICA Handlarnas ansvariga för konsument kontakter rör ICA Kundkort, men även rena produktfrågor och receptförfrågningar hör till vanligheterna. Det gäller alltså att ha ett "brett K A-kunnande" för landets åtta konsumentkontaktpersoner - två regioner har två i befattningen - som Lisbeth KohIs. chef för Konsument och Miljö, kallade "ICAs ambassadörer", när alla för första gången var samlade till en kunskaps- och erfarenhetsdag i Järva. Att det blir en mängd frågor om ICA Kundkort är väl i och för sig naturligt, när det i dagsläget finns över 2,1 miljoner kortinnehavare. Många av frågorna kring kundkortet kan lösas regionalt; mer invecklade frågor slussas vidare till ICA Kundkort i Borås, där 33 personer ser till att runt telefonsamtal i månaden besvaras. - Merparten av frågorna rör transaktioner, aviseringar och saldon, berättar Lena- Blomqvist Åberg, chef för ICA Kundkorts hantering i Borås "Galna Ko-sjukan" Ute på regionerna ska alltså de mest skiftande frågor kunna besvaras eller kontakter till aktuella handläggare förmedlas. Från "huvudkontoret i Järva ser man också till att konsumentkontakterna alltid får en ordentlig uppdatering när branschaktuel- /a frågor belyses som mest i media. Nyligen gällde det till exempel att ha underlag för frågor om "Galna Ko-sjukan". - Lisbeth Kohls hade då tillsänt oss ett svarsmaterial för de mest tänkbara frågor. Så vi var beredda på en rejäl telefonanstormning, men totalt den veckan, när händelsen debatterades som mest, fick vi bara ett 10-tal samtal, berättar Elisabeth Johansson, konsumentkontakt för ICA Mellansverige i Västerås. Elisabeth Johansson, liksom övriga konsumentkontakter, betonade gemensamt vikten av att ha en sådan här sammandragning centalt: - Jag fick en del konkreta tips från an- Annika Larsson letar efter uppgifter som en konsument frågat efter i gamla IC'A-publikationer, också en del i Annikas arbete som konsumentkontakt. FOTO. LARS ANDERSSON dra regioner hur man till exempel behandlar frågor gällande kund contra butik. - Därför tror jag också vi alla gladdes oss över att dom här träffarna kommer att bli årligen återkommande. "Varför är sillen så söt?" Annika Larsson, som sedan tre år tillbaka är ICAs "ambassadör" på region Syd i Arlöv, har under den tiden fått de mest skiftande kundfrågor: - Ja, jag vill påstå att man kan få svara på precis allt, berättar Annika, men jag tycker bara det är roligt att kunna hjälpa till, även om jag själv kanske inte alltid kan ge ett fullgott svar. - Men i dylika fall ser jag ändå till att den uppringande kunden blir hänvisad till rätt person för att få svar på frågan. Typexemplet här var när en äldre dam hade synpunkter på smaksättningen av en av ICAs sillsorter, som "var för söt". Den damen fick, förhoppningsvis, ett nöjaktigt besked av aktuell produktansvarig, fortsätter Annika Larsson. Även för Annika gäller merparten av samtalen kundkortet; "uppskattningsvis 50 % ". Läser in för synskadade Klockor som prenumeranter av ICA-Kuriren inte fått, kycklingar som inte motsvarat angiven förpackningsvikt, eller hitta något tartrecept från ICA-Kuriren: "Det var inne på våren 1992", är andra problem som Annika Larsson själv åtgärdat till kunders belåtenhet. - Jag får även, både per tele- ICAs "ambassadörer" - konsumentkontakterna -för första gången samlade tillsammans; fr v, Annika Larsson, Malmö, Elisabethjohansson, Västerås, Christina Vorbrodt, Västerås, Mats Gullbrand, Växjö, Mona Göthblad, Kungälv, Margareta Wendt, Årsta, Bengt Jönsson, Umeå och Eva Karlsson, Växjö. fon och brevledes, positiva reaktioner i min funktion som konsumentkontakt. Speciellt på senare tid har ICAs glutenprodukter gett spontana kundkommentarer tillbaka, berättar Annika Larsson, innan det är dags att läsa in kommande veckas pris- och kupongerbjudanden på telefonsvararen; en service till regionens synskadade. - Utan några direkta mätningar vet vi att denna service uppskattas mycket. Något som märks på alla telefonsamtal när det varit något tekniskt fel på inläsningsapparaturen, avslöjar Annika Larsson, som både själv och inom familjen har ett gediget ICA-engagemang. - Innan jag började som sekreterare till VD Sven Nederstedt 1991, hade jag varit på personal- och faktureringsavdelningarna under fyra år. Min pappa och min sambo arbetar här i huset och mamma har också varit verksam på ICA Syd. För att göra Annika Larssons familjeengagemang inom ICA fullständigt kan nämnas att hennes lillebror är ICA-handlare i Malmö.. Leif Johansson Fyra nya stipendiater valda kronor väntar just nu på att omvandlas till nya erfarenheter och kunskaper i olika detaljoch partihandelsfrågor. De fyra som får dela på summan, som kommer ur Carl-Hakon Swensons Stipendiefond, har valts ut och kommer att få mottaga sina stipendier vid förbundsstämman i Göteborg den 7 maj i år. Två stipendiater kommer från Detaljhandeln och två från bakomliggande led. De två från Detaljhandeln är Christian Erlandsson, ICA Lyktan, Landvetter och Pierre Nystrand, Maxi ICA Stormarknad, Linköping. De övriga två är Stig Alfredsson, ICA Handlarna Öst och Anna Karin Carlsson, ICA Provkök. Stig Alfredsson, som har ett förflutet med bl a försäljning och inköp på ICA i Kungälv, kom så småningom till Stockholm där han nu är chef för Marknadsinformation på ICA Handlarna Öst AB. Stig har valt att använda pengarna till en resa till USA för att där studera Wegmans. - Det är en kedja som är väldigt framgångsrik på att anpassa sina butiker till kundernas behov. Över huvud taget ligger Anna Karin Carlsson Stig Alfredsson man steget före oss på den sidan och jag hoppas finna något som vi kan använda i våra butiker. Anna Karin Carlsson är hushållslärare och kom 1991 till ICA Provkök. Där arbetar Anna Karin huvudsakligen med konsumenttester på uppdrag av ICA Handlarnas AB, men även andra livsmedelsföretag, skriver förpackningstexter och recept och svarar på telefonfrågor från konsumenter. Anna Karins önskan är att kunna åka till England för att göra ett besök hos Tescos provkök och se deras utveckling och marknadsföring av sina Private Brandprodukter. Tesco är ICAs engelska motsvarighet och Private Brand är namnet på deras egna märkesvaror (EMV). Asta Linnaeus Fler timmar dagligvaruhandel på gymnasiet Måndagen den 18 september deltog 25 gymnasielärare - från Luleå i norr till Malmö i söder - i Järva på ett seminaruim med huvudinriktningen att öka timantalet för dagligvaruhandeln inom ämnet livsmedelsteknik. ICA Handlarna arrangerade seminariet tillsammans med D-gruppen, Gröna Konsum och Handelsarbetsgivarna, HAO. - Detaljhandeln lider brist på kompetententa färskvarumedarbetare. Kunskaperna från gymnasiets livsmedelsteknik räcker ofta inte; ämnet har tenderat att ge mer tid åt industritekniska bitar än åt viktiga inslag i dagligvaruhandeln som färskvaruhantering, försäljning och service, motiverar Peter Wigstein, ICAs ansvarige för skolfrågor, tillkomsten av seminariet. Vilka kompetensnivåer som krävs för att bli köttgesäll respektive köttmästare och möjligheten att få handlarna att skjuta till praktikplatser behandlades bland annat under seminariet, som ett led i kravet att använda mer tid åt den rena dagligvaruhandeln i utbildningen. - Till den utbildningen har det anslagits totalt timmar för de tre gymnasieåren, informerade Tommy Rosén, HAO. - Lärarna har ofta "fria händer" för omfördelning av timmarna inom livsmedelstekniken och kan alltså öka tiden för undervisningen i till exempel färskvaruhantering, service och försäljning, fortsatte Tommy Rosén och nämnde två konkreta bevis; Ekebyskolan i Kalmar och Ljungstedtska Skolan i Linköping. Den breda branschuppslutningen bakom seminariet visar att frågan om rekrytering till dagligvaruhandeln har hög prioritet: - Vi bedömer att behovet är cirka nya medarbetare per år, slutar Tommy Rosén. Leif Johansson

8 11 Vinnarkock sponsrades av ICA Menyföretagen När Fredrik Eriksson från Fjäderholmarnas Krog i Stockholm tog guld i matlagnings- E M i Bordeaux härom veckan innebar det samtidigt en fjäder i hatten för ICA Menyföretagen, som ställt upp som en av hans sponsorer. Eftersom restaurangen ute på Fjäderholmarna håller stängt vintertid har Fredrik kunnat hålla träning och form uppe genom att fritt få disponera Jeppssons provkök inklusive fri tillgång till de nödvändiga råvarorna. Vinnarmenyn i europamästerskapet var räkfärserad stör och en cote de boeuf under svamptäcke. Många insatser ICA Menyföretagen bidrar på olika sätt till att den gastronomiska fanan numera vajar högt i Sverige. Man står bakom en av de största mattävlingarna, Den svenska husmanskosten, vars vinnarlag från förra årets uppmärksammade finalpass i Göteborg nyligen genomfört en veckas förstaprisresa till svenskbygderna i USA. Där man bland annat medverkat i olika aktiviteter i samband med årets emigrantjubileum. ICA Menyföretagen har ett nära samarbete med Sveriges Kökschefers förening och sponsrar även det svenska juniorkocklandslag, som i år för första gången kommer att ställa upp på matlagnings-os, som äger rum i Berlin. Margareta Anneli, VDsekreterare på ICA Menyföretagen, bistår de sex kockarna som ingår i laget med administrativa insatser av olika slag. Fredrik Eriksson ingår i det svenska kocklandslaget som ställer upp i OS i oktober. FOTO: DAN HANSSON/ PICA PRESSFOTO - Det är väldigt mycket som ska fungera i förberedelserna, säger hon. Precis som i alla övriga tävlingssammanhang fordras en hel del koncentrerad träning för att det ska ge resultat. Tränar på Loka Brunn Juniorkockarna exempelvis träffas varannan vecka på Loka Brunn nära Grythyttan och trimmar alla detaljer inför OStävlingen. Man har särskild köttutbildning, genomgång med domare från Schweiz i praktiska regeldetaljer osv. Bland förberedelserna märks också en matdag ombord på en av Siljas båtar den 7 maj med ICA Menyföretagen som sponsor. Då medverkar både senior- och juniorkocklandslaget och bland inbjudna gäster märks bland annat den samlade mat- och vinjournalistkåren. ICA stöttar handbollsgymnasium i Göteborg Handboll är en sport, där Sverige skördat stora internationella triumfer under årens lopp med flera världsmästartitlar som kronan på verket. På hemmaplan har Göteborg med många fina klubbar mestadels dominerat sporten, vid sidan av senare års framgångsrika Drott från Halmstad. Arets elitserie i handboll har framför allt sett Göteborgs-lagen Redbergslid och Sävehof kämpa om seriesegern. Handbollsinslagen i TV-sporten har ofta handlat om just dessa lag, som stått i en klass för sig. Med fin PR även för ICA, eftersom ICA-handlarna stöttar Redbergslid och Olegruppen, dotterbolag till Menyföretagen AB, supportar Sävehof. För att en framgångsrik verksamhet ska bestå krävs ett grundläggande utvecklingsarbete. För Göteborgshandbollens del sker det i form av att lovande pojkar och flickor erbjuds möjlighet att gå i ett särskilt handbollsgymnasium. Även där finns ICA-handlarna med på ett hörn genom att ställa upp med idrottskläder. I olika modeller och färgställningar. Vilket på ett bra sätt bekräftas av bilderna här intill, tagna i samband med ett träningspass i Lisebergshallen. Förhoppningsvis har vi bland dessa ungdomar flera blivande storspelare, som ska förse Sverige med ännu fler framgångar inom den allt bredare handbollssporten. Lars- Akt Pettersson Lägenhet i Visby uthyres v Lägenheten är centralt belägen i Visby, 10 minuters promenad från centrum, och är lämplig för 2-3 personer. Ligger på nedre botten med uteplats. Ring Karina Jakobsson, tel Inga "fallskärmsavtal" behövs för ICA Essve Seniorer Detta betonade Arne Gustafsson när ICA Essve Seniorer höll sitt årsmöte den 6 mars Arne har - trots sina 57 år inom koncernen - inte ens snuddat vid tanken att förse sin ordförandepost med något avgångsvederlag. Därför kan medlemsavgiften behållas oförändrad även under Det var ett lugnt årsmöte, där nästan hälften av de totalt 134 medlemmarna var närvarande. Mötet inleddes med en tyst minut, till minne av de kamrater som lämnat oss under året. Därefter vidtog val till ett flertal poster inom föreningen. Den nuvarande styrelsen fick förtroende att fortsätta under Från verksamhetsberättelsens skildring av aktiviteter bör nämnas följande: Vårresa till Nordjylland och Skagen. Med utgångspunkt från den lilla staden Dronninglund besökte vi Skagens Museum, familjen Anchers hus och Greenen där Skagerack och Kattegatt möts. Vidare till Svenska Sjömanskyrkan och det fantastiska renässansslottet Voergaard samt en ljusfabrik och ett bärnstenssliperi och slutligen Nordsjömuseet i Hirtshals med deras jätteakvarium. Höstutflykten gick genom det fagra Sörmland Första anhalten var Solrosgården i Eskilstuna med deras unika samlingar av egentillverkade dockor och handarbeten. Färden gick vidare till Julita Gård. där - efter besök i park och gårdsbutik - lunch intogs på Julita Wärdshus. Eftermiddagen ägnades år Rockelsta Slott, där vi av ägarna, Helene och Christer von Post, fick en livfull skildring av slottets historia och de personer som bott där. Julbord hos ICA Handlarna Öst AB, där även Seniorerna från Södertälje var närvarande. Anrättningarna var som vanligt rikliga och välsmakande. Basil W Smith, logistikchef inom ICA Öst, berättade om aktuella förändringar inom företaget. Vi var 118 seniorer som deltog vid julbordet. Efter avslutat årsmöte berättade VD Svante Nilsson, ICA Öst, om utvecklingen under det gångna året. Han konstaterade att framtiden nu ser klart bättre ut, då distributionen reducerat kostnaderna rejält och ICA-handlarna är starkt "på hugget". De optimistiska tongångarna värmde oss ICA Essve Seniorer! Södertäljeseniorerna besökte ICA-huset i Järva Olegruppen AB söker SÄLJARE Säljavdelningen, Skövde Sista sökdatum 26/4 ICA Handlarnas AB söker PC-UTVECKLARE IT-avdelningen, Järva Sista sökdatum 22/4 ICA Handlarna Öst AB söker DATAKONSULT Detaljhandel, Arsta Sista sökdatum 19/4 ICA Essve Seniorer gm Sigge Andersson ICA Seniorerna i Södertälje hade den 13 mars förlagt årsmötet till nya ICA-huset i Järva. Ett 30-tal pensionärer togs emot av guiden Mia Meijer, som berättade om de olika avdelningarna. Vid rundvandringen i de ljusa och miljövänliga lokalerna var det också en hel del bekanta som träffades. Det var främst arbetskamrater från Hakontiden i Södertälje och Västerås och som nu fått nya arbetsuppgifter i Järva. Gamla minnen passerade revy men besökstiden tillät inga nostalgiska utsvävningar. Efter en god och välsmakande lunch i gästmatsalen samlades alla i styrelserummet till föreningens årsmöte. Ordföranden höll parentation över avlidna medlemmar och en stunds tystnad hedrade deras minne. Den digra dagordningen genomgicks och valen stökades sanbbt undan. Utöver Olov Melander, som undanbett omval som revisor, blev det förnyat förtroende för alla funktionärer: ordförande Egon Andersson, sekreterare Elisabeth Lindström, kassör Gerd Thunhohn med Margit Krusell och Göran Kjellman som suppleanter. Nyvald revisor Stig Egebring och Lisbeth Granath, revisorsuppleant. Vid årsmötet beslutades även att s k avtalspensionärer är välkomna i föreningen. Styrelsen fick i uppdrag att planera en bussresa till Carl Larsson-gården i Sundbom omkring månadsskiftet maj- juni. Kaffe med äppelkaka avslutade det trevliga besöket i nya ICA-huset i Järva. Vi tackar ledningen för ICA Handlarna AB och önskar chef och personal lycka till på den nya arbetsplatsen! ICA Seniorerna i Södertälje Egon Andersson ICA Handlarna Mellansverige AB söker BUTIKSDATAKONSULT Detaljhandel, Västerås Sista sökdatum 26/4 ICA Handlarna Syd AB söker BUTIKSDATAKONSULT Detaljhandel, DE Arlöv Sista sökdatum 22/4 ICA Handlarnas AB söker REDOVISNINGSASSISTENT Butiksrevision, Göteborg Sista sökdatum 26/4 ICA Handlarna Sydost AB söker CHEF FÄRSKVAROR Sälj/Färskvaror, Växjö Sista sökdatum 26/4

9 NÄSTA NUMMER 9/5 Radioreklam som lockar de unga - Mediat som sådant är ingen nyhet, men för ren utbudsannonsering är radioreklamen något nytt. Tidigare har ju många lokala handlare och marknadsföringsgrupper använt sig av radioreklam. Centralt har vi jobbat med profilreklam på radio under 1995, t ex följde vi upp Sunda-filmerna med radioreklam, och det blev en del i samband med ICA Kundkorts 5-års jubileum också. Det säger Stefan Gideskog, Marknadsutveckling i Järva som tillsammans med Maria Andersson och Leif Janderhof bildar trion bakom ICA-handlarnas radioreklam som sänds över hela landet i bl a radiostationerna City, Megapol, NRJ och P6 sedan vecka 10. Och hittills har Stefan Gideskog bara fått positiva kommentarer: - De som har kommenterat radioreklamen tycker att den är ICA-mässig, fräsch och naturlig. Jag har inte fått några negativa kommentarer vare sig från butik eller konsumenter och det är ju ett tecken på att vi har rätt grepp. Det gjordes en konsumenttest innan radiosändningarna började och den testen följs upp nu i april så först när man fått det resultatet kan man säga med säkerhet hur det gått. Men just nu känns det alltså bra, tycker Stefan: - Vi har fått positiva reaktioner från radiostationerna också. De hoppas förstås att andra ska följa varat exempel. Satsar på yngre målgrupp Radioreklamen vänder sig ganska specifikt till en yngre målgrupp och det är en medveten satsning, säger Stefan Gideskog: - Det började med att vi, genom de konsumentundersökningar vi regelbundet ge- Intervideo blev Stark Stark Filmproduktion hette tidigare Intervideo och tillhörde ICA Eol innan omorganisationen av ICAkoncernen. Den tidigare ägaren köpte loss företaget från ICA-handlarna och då bröts också det mesta av samarbetet med ICA-handlarna. Nu har de anställda i sin tur köpt företaget och kontakterna med ICA-handlarna har tagits upp igen. Stark Filmproduktion har idag 13 fast anställda och hyr in ytterligare medarbetare till olika korta eller längre projekt. Namnbytet kommer sig av att det mesta spelas in på film idag, inte video. - Vi ville ha ett namn som speglade verksamheten bättre, så det blev Stark Filmproduktion. Stark är inget familjenamn, utan det ska föra tankarna till stark kommunikation och starka filmer, berättar VD Magnus Boldyn. Volvo är en av Stark Filmproduktions kunder, och man jobbar också med bl a Husqvarna och SKF. För ICA-handlarna gör man utbudsfilmer och EMV-filmer för bl a Sunda och Skona berättar Magnus: - Vi har börjat jobba med radioreklamen för utbudsfilmerna i år, men vi har gjort ett par radioannonser för ICA-handlarna tidigare, bl a för ICA Kundkort och för ICA Special. nomför, såg att vi var svagare på de yngre målgrupperna. Och när vår samarbetspartner i mediafrågor, Initiative Universal föreslog att vi skulle omforma reklamupplägget så fick vi utrymme för att köra radio reklam utan att öka resurserna. Och visst är handlarna positiva, många har själva upplevt att vi är svaga på de yngre målgrupperna. Stefan poängterar att det faktum att ICA-handlarna slutat med reklam i TV3 inte har något samband med vare sig satsningen på radioreklam eller debatten om våldsinslag i TV3. - Vi gjorde helt enkelt så att TV3 och Femman som idag är två lika starka TVkanaler fick offerera på en del av TV-reklambudgeten och det blev Femman som tog hem det. En fördel med radioreklamen är att man når kunden närmare beslutstillfället. De får en impuls på jobbet på eftermiddagen, eller i bilen på väg till butiken, menar Stefan Gideskog. - En annan fördel är ju att reklamradio upplevs som ett lokalt media, reklamen kommer nära lyssnaren. Maria Persson Johnny och Maria Nordin läser in ett reklambudskap. Magnus Boldyn, t v, är VD för Stark Filmproduktion AB. Det är mycket som måste förberedas i köket......innan det är dags att producera själva reklamfilmen. - Genom radioreklamen vänder vi oss till en yngre publik, säger fr v Leif Janderhof, Maria Andersson och Stefan Gideskog. Den med spänning emotsedda premiärsändningen avlyssnades med hjälp av en radiomottagare modell äldre på Leifs rum på HK Järva. Starka IC A-ut budsfil mer kompletteras med radio Stark Filmproduktion AB har sina lokaler i Gamlestadens fabriker i Göteborg. Här i de gamla fabrikslokalerna görs många av ICA-handlarnas reklamfilmer och från vecka 10 också ICA-handlarnas radioreklam. Magnus Boldyn är VD och han producerar också Påskparaden för TV som spelas in när ICA Kontakten kommer på besök. Han möter i matstudion, som är en TV-studio med tillhörande kök: - Det här är Lisa som är matstylist. Hon lagar och lägger upp maten. Du vet när man har modeller måste man styla modellerna, när maten är modellen stylar vi den! Connexion i Göteborg gör tidningen ICA-handlarna och de skickar materialet vidare till Stark Filmproduktion: - Vi tar också hjälp av samma matstylist för att göra utbudsfilmerna. Sedan tar vi texterna från utbudsfilmema och skriver om dem för radioreklamen. På så sätt förstärker de olika medierna varandra. Med tidningen ICA-handlarna som förebild läggs maten upp på ett bord och så filmas helheten och olika detaljer. För att få effekter med bilder som kommer till liv på tidningssidorna sätter man ihop olika filmsekvenser och bilder. Magnus är stolt över tekniken: - Ja, jag hoppas att folk som ser utbudsfilmerna hoppar till och tänker "hur sjutton gör de det där egentligen?" I filmteamet ingår också projektledare, en regissör, en fotograf och en fotografassistent. Matstylisten Lisa och fotografassistenten är inhyrda frilansare. Radioröster Rösterna till TV-reklamen och radioreklamen spelas in separat ett par dagar efter filminspelningen. Den här gången är studion mindre. Rösterna tillhör Johnny och Maria Nordin (som egentligen skriver manus men som får rycka in som röst den här gången) och till TV-reklamen ska de växelläsa så då står båda i studion samtidigt. Utanför vid kontrollbordet sitter Tomas och sköter inspelning och bakgrundsljud: - Det lät väldigt dialektalt det där "smör", Johnny. Ta det igen. Till radioreklamen har Maria skrivit om texten lite: - Man kan förstås inte säga precis samma sak i radio som i TV-reklamen, men det är viktigt att lyssnarna känner igen sig och kopplar ihop radioreklamen med TV-reklamen. Nu börjar Johnny att läsa och han klarar sin del snabbt. Det blir inte så många omtagningar. Istället hoppar Maria in i studion och hon får problem med att texten är för lång. - Jag stryker några adjektiv. Förresten, är "ätmogna" verkligen ett ord?! Utanför studion, i fikarummet håller Lena Sellman på att plocka av en vagn med saker från filminspelningen. Lena är projektledare för ICA-handlarnas produktioner och efter två år har hofl rutin på att planera inspelningar, handla rekvisita och ha koll på att allt är på plats: I - Jag pratar med Leif Janderhof på ICAhandlarna i Järva dagligen* Han skickar beställning påfilmer,jag lämnar till Maria som skriver manus, så kollar jag att vi får det godkänt. När filmerna är klara är det Lena som håller reda på att de blir godkända och att de distribueras. Hon tycker inte att det är någon nackdel att jobba i Göteborg. Täta kontakter på telefon och fax kortar avståndet mellan Göteborg och Stockholm. - Och när det är bråttom kan man ju skicka grejer snabbt idag. Ständig utveckling Magnus Boldyn och Stark Filmproduktion utvecklar hela tiden sina koncept. De senaste inspelningarna är EMV-filmer där det ingår ett helt recept med 3-5 egna märkesvaror som ingredienser. - Det är modeller som lagar maten, och det utvecklas en liten historia i varje film. Så håll utkik i vår!

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN

BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN Studie av biogasefterfrågan i Strängnäs kommun 2013-11-20 Sverige AB Linda Aldebert-Karlsson Sammanfattning har, på uppdrag av Strängnäs Biogas AB, genomfört en studie

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

generationen 3:e och 4:e Företaget ägs av tredje och fjärde generationerna Bergendahl. Mylonopoulos, maken och koncernchefen Spiros

generationen 3:e och 4:e Företaget ägs av tredje och fjärde generationerna Bergendahl. Mylonopoulos, maken och koncernchefen Spiros 3:e och 4:e generationen Företaget ägs av tredje och fjärde generationerna Bergendahl. Familjen består av Elisabeth Bergendahl- Mylonopoulos, maken och koncernchefen Spiros Mylonopoulos samt barnen Carl-Mikael

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor.

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. KF Kooperativa Förbundet (KF). KF är ett förbund för landets 47 konsumentföreningar

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Miljöarbete inom transport. 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare

Miljöarbete inom transport. 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare Miljöarbete inom transport 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare Agenda ICA miljömål + aktiviteter Avtalskrav Uppföljning och återkoppling 2014-03-14 2 Avgränsning

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 28/2010 Omfattar perioden: 30 aug - 3 sept 2010 samt kompletteringar från den 25 och 26 augusti Kompletteringar från den

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED TJÄNSTEMANNAGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED TJÄNSTEMANNAGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED

Läs mer

Anteckningar från Skolekonomgruppen

Anteckningar från Skolekonomgruppen från uppen Tid: Fredagen 19 mars 2003, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 255 Deltagare Mats Ove Svensson, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lena Schubert, Ale, Sekreterare Peder Lundemo,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2006 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2006. 1 Föreningsledningen...3 Styrelsen 2006.01.01 2006.12.31...

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Protokoll från plenarmöte med Inlandsvägen Syd

Protokoll från plenarmöte med Inlandsvägen Syd Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad 1 Protokoll från

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Avfall Sveriges årsmöte 2013 Nils Posse Kommunfullmäktiges ordförande Växjö kommun Anna Tenje Tekniska nämndens ordförande Avfall Sveriges årsmöte 2013 Peter Danielsson Ordförande

Läs mer

Billig mat en dyr affär. Korta fakta om handelns egna märken

Billig mat en dyr affär. Korta fakta om handelns egna märken Billig mat en dyr affär Korta fakta om handelns egna märken Vad är det vi äter? - korta fakta om den billiga maten Den mat som livsmedelsarbetarna producerar säljs inte på samma sätt som förr. Dagens matbutiker

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer?

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Stefan Liljemark och Anna Pettersson Vattenfall Power Consultant 2007-02-08 Biogas och vätgas som fordonsbränsle De svenska

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator 2030 Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator OKQ8 Direktdivisionen 2030 - UR ETT DETALJHANDELSBOLAGS PERSPEKTIV Vilka är OKQ8 idag och var står vi? Vad

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Eric Tegnander Linn Heiel Ekeborg Linda Tjälldén Nicole Steegmans Thomas Ahlström Lina Jacobsson Lucas Nilsson Anneli Bylund

Eric Tegnander Linn Heiel Ekeborg Linda Tjälldén Nicole Steegmans Thomas Ahlström Lina Jacobsson Lucas Nilsson Anneli Bylund PROTOKOLL fört vid extramöte med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 27 augusti 2014 sida 1 av 3 Plats: Datum: Tid: Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän: Skype Paragrafer: 1-5

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Innehållsförteckning Inledning..1 Bakgrund.1 Syfte 1 Metod 1 Resultat 1 Slutsats

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014 75 år på väg S 1939-2014 1 Året var 1939 Tidig styrelse samlad och uppställd för gruppfotografering. Åkerierna skulle organisera sig i åkeriföreningar/lastbilscentraler (samlas under ett tak) som i sin

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef Axfood januari-mars, 2013 Anders Strålman vd och koncernchef 1 Axfood bra försäljning och resultat Bra försäljning: 8 950 Mkr (8 718) +2,7% Nettoomsättning Stabilt resultat: 254 Mkr (250) +1,6% Positivt

Läs mer

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren.

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. 1 Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. SAMMANFATTNING * Näringslivsbolaget bildat, Vd håller på att rekryteras *

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

När kunderna ställer. miljökrav

När kunderna ställer. miljökrav När kunderna ställer miljökrav Det miljöcertifierade företaget kan ta ett steg till Det är vanligt att kunder ställer krav på sina leverantörer och vill veta hur miljöarbetet i verksamheten bedrivs för

Läs mer

Vi är offensiva och gillar utmaningar

Vi är offensiva och gillar utmaningar YRKESAKADEMIN Vi är offensiva och gillar utmaningar YrkesAkademin är ett av Sveriges största och mest offensiva utbildningsföretag. Vi finns i hela landet. Varje vecka går över två tusen personer någon

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

Lärarutbildningskonventet. Protokoll

Lärarutbildningskonventet. Protokoll Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Hotell Arlandia, Cassiopeja Datum: 2006-09-27 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist. ordförande, Mariana

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Streckkodskvalitet i butik

Streckkodskvalitet i butik Streckkodskvalitet i butik Studie genomförd maj/juni 2011 Streckkodskvalitet i butik Mål Målet med studien var att kartlägga hur stor andel av produkterna som kan scannas på ett korrekt sätt i kassalinjen

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo Protokoll nr 1 2013 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 4 februari 2013 kl. 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler.

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler. BJÖRN OLSSONS TIPS Så förhindrar du överlevnadsjukan När företaget tagit beslutet att dra ner på personal måste du som chef skapa en egen målbild och strategi för det framtida arbetet: Hur ska processen

Läs mer

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se - en målsättning Dokument Lokala miljömål Fordonsupphandling Inköpspolicy för motorfordon Lokala miljömål Andelen miljöfordon enligt Vägverkets miljöfordonsdefinition vid inköp av fordon till kommunens

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

Träff kring andelsjordbruk

Träff kring andelsjordbruk Träff kring andelsjordbruk Ekocentrum 5 mars 2014 Arrangörer: Grön Produktion på Mistra Urban Futures, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Studiefrämjandet Onsdagskvällen den 5 mars höll Grön Produktion på

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen, måndagen den 10 december 2012 i direkt anslutning till beredande kommunstyrelsen i Smedjan,

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte hos Värnamo Energi AB i Värnamo den 22 april 2008

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte hos Värnamo Energi AB i Värnamo den 22 april 2008 Protokoll, sid 1 (5) Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte hos Värnamo Energi AB i Värnamo den 22 april 2008 1. Sammanträdet öppnas Förbundets ordförande Erling Johansson hälsade

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer