Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor."

Transkript

1 $ PROTOKOLL Ingår i Flik Utskick nr Datum Sida , ( 4) Giltig från HAMN AB Handläggare Tjställe Ankn Fastställare Tjställe Ankn Y. Börjesson SKU 2244 G Hultin PE 2279 Ärende: Förändrade scheman på Skandia Plan och Fartyg samt kontinuerlig körning på Skandia Plan och Fartyg. Plats: Bolagets kontor, Sydatlanten, Skandiahamnen Närvarande: " Gertrud Hultin GHAB, ordf. Sture Larsson Hans Wennerholm Yvonne Börjesson ", sekr Hans Lennartsson SVTRP endast Gösta Börjesson Christer Bergström Bengt-Arne Mattisson Patrik Östbjerg Håkan Lennartsson Jan Mörck " endast Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor. 2. Beträffande bakgrund till dagens förhandling förklarade Sture Larsson att vi med nuvarande sätt att arbeta och ta raster förlorar kunder. Ledningen får samtal och brev varje dag som poängterar vikten med kontinuerlig körning och en högre produktivitet. Det är våra kunder vi lever av och vi måste få en förändring till stånd. Mot denna bakgrund har bolaget utarbetat förslag till nytt schema för Skandia Fartyg och Plan samt kontinuerlig körning på Plan och Fartyg, se bilagor till protokollet. 3. Efter enskilda och gemensamma överläggningar kunde Ordföranden konstatera att parterna inte kunde träffa någon överenskommelse om nytt schema på Skandia Fartyg. Avseende Skandia Plan träffade parterna följande överenskommelse som komplement till gällande Riksavtal mellan Sveriges Stuvareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet.

2 $ Datum PROTOKOLL ,02-13 Ingår i Flik Utskick nr Giltig från llamnab Handläggare Tjställe Ankn Fastställare Tjställe Ankn Y. Börjesson SKU 2244 G Hultin SKU ) Kollektivavtalets 3 C: "Särskild förläggning av arbetstid". Arbetstidsschema " Containerkontrollen Mottpark, järnväg, tompark, kylinspektion, Moverförare och Åkeri bilaga 1 bilaga 2 Anm. 1. Vid arbetstid förlägger resp teammedlem två stycken 30-minuters individuella måltidsraster, en mellan och en mellan Vid arbetstid (22.00) förlägger resp teammedlem en 30-minuters individuell måltidsrast mellan Undantag: för Järnväg förlägges 30-minutersrastema mellan , och för hcla teamet. Anpassning sker efter aktuell beläggning. I containerkontrollen förlägges 3 x 30 minuters individuell måltidsrast efter aktuell beläggning. Anm. 2. Avlösning sker fortlöpande både vid rast- och skiftbyten. Kollektivavtalets 4 (Övertid): Mom 1 Anm. l: För hamnarbetare i containerkontrollen ingår (utöver schemat) skyldighet att kvarstanna efter kl , dock max 30 minuter (till kl 21.00), utan särskild övertidsersättning.

3 cp Datum Sida PROTOKOLL , (4) Ingår i Flik Utskick nr Giltig från HAMN AB Handläggare Tjställe Ankn F astställare Tjställe Ankn Y. Börjesson SKU 2244 G Hultin SKU 2279 Anm.2: För övertidsarbete i Skandiahamnen gäller följande: Övertid medges till teammedlem enbart i de fall det ej påverkar/förändrar dennes skyldighet att arbeta under påföljande ordinarie arbetspass. Arbete på övertid mellan tidigast som bemannas med schemalagd personal i direkt anslutning till ordinarie pass slut (midnatt), ersätts med 500:- utöver avtalsenlig övertidsersättning. Kollektivavtalets 5 (Löner mm): "A. Hamnar med månadslön... " OB-ersättning utgår enligt avtal. Mom 1 Protokollsanteckning 1: Till tillsvidareanställd arbetstagare som omfattas av kontinuerlig körning utgår ett schemaformstillägg på 1.500:-/månad. Protokollsanteckning 2. Till tillsvidareanställd arbetstagare i containerkontrollen utgår ett schemaformstillägg på 1.500:-/månad samt ett porttillägg på 700:-/månad. Semester: Semester för containerkontrollen beräknas enligt kollektivavtalets 12, mom Vid sitt ikraftträdande ( ) ersätter denna överenskommelse tidigare träffat avtal om schemaarbetstider på Skandia Plan.

4 cp Datum Sida PROTOKOLL , (4) Ingår i Flik Utskick nr Giltig från llamnab Handläggare ljställe Ankn Fastställare ljställe. Ankn Y. Börjesson SKU 2244 G Hultin PE Denna överenskommelse gäller med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. 6. Sedan Gösta Börjesson utsetts att jämte Ordföranden justera protokollet förklarades förhandlingen avslutad. Justeras: Vid protokollet: ~:z--- Av:: Börjesson 0- Gertrud Hultin

5 SKANDIA PLAN Arbetstidsf"örläggning f"ör Containerkontrollen Arbetstidsschemat bygger på sex man indelade i tre grupper~ A, B och C. Dessa arbetar efter rullande tre-veckorsschema. Utöver schemat ingår skyldighet att kvarstanna och tillse att bilar kan passera ut efter kl 20.30, dock max 30 minuter (till kl 21.00). Tid därutöver utgår med övertidsersättning enligt gällande avtal. Vecka Måndag Tis(fag Onsdag Torsdag Fredag 1 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig eller beroende på grupp Grupp Måndag Tisdag Onsdag.. Torsdag Fredag A Ledig Ledig B Ledig c Ledig Ledig Övertid medges till teammedlem enbart i de fall det ej påverkar/förändrar dennes skyldighet att arbeta under påföljande ordinarie arbetspass. Under arbetspasset förlägges 3 x 30 minuters individuell måltidsrast efter aktuell beläggning. jsschema

6 SCHEMALÄGGNING FÖR SKANDIA PLAN Syftet med schemat är att uppnå kontinuerlig drift vilket innebär att avlösning sker fortlöpande både vid rast- och skiftbyten. Schemat avser ~9ttagningspark, Tompark, Järnväg, Kylinspektion. Moverförare och Åkeriet. Arbetstider: J (22.00) Vid arbetstid förlägger resp teammedlem två stycken.30-minuters individuella måltidsraster, en mellan och en mellan Anpassning sker efter aktuell beläggning. Vid arbetstid (22.00) förlägger resp teammedlem en 30-minuters individuell måltidsrast mellan Anpassning sker efter aktuell beläggning. Övertid medges till teammedlem enbart i de fall det ~ påverkar/förändrar dennes skyldighet att arbeta under påföljande ordinarie arbetspass. Undantag:.För Järnväg förlägges raster mellan , och för hela teamet. Anpassning sker efter aktuell beläggning. Arbete på övertid mellan tidigast som bemannas med schemalagd personal i direkt anslutning till ordinarie pass avslut (vid midnatt), ersätts _med 500:- utöver avtalsenlig övertidsersättning. jsschema ~.,,,.... ~~....._... ~-. -

7 ARBETSTIDSSCHEMA FÖR SKANDIA FARTYG UPPDELAT 1(1) PÅ 9-VECKORSCYKEL." Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Veckotid Led!_g_ Led!_g_ , , ~ , ,0,.., Led!g_ ,0 6 Led!g_ ' 42,0 7 Ledig ' 30, Led!g_ , Led!s_ li+ 6 tim 01-07) 36,0 Avlösningstid 5,15 Summa 316, 15 GT/dag 42,0 66,0 36,0 66,0 84,0 11,0,, Därutöver tillkommer ett rörligt arbetspass kl under vecka 9. Besked lämnas dagen före utläggning av passet. Avlösning sker löpande på objekten dvs passet som går på kl alt har 15 min till avlösning. Den totala arbetstiden under nio veckor är 316 tim 15 min. Arbetstid i genomsnitt per vecka är 35,15 tim. Arbete på övertid mellan kl skall bemannas av schemalagd personal i direkt anslutning till ordinarie pass avslut kl och ersätts med 500 kr utöver avtalsenlig övertidsersättning. övertid medges till teammedlem enbart i de fall det inte påverkar/förändrar hans skyldighet att arbeta under påföljande ordinarie arbetspass. Enskild individ (såväl ordinarie som blixt) som ar ersättare i schemat följer schematiden. jsschema

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

Samverkan och förändring 6. Ordinarie arbetstid 11 Jourtid 12 Övertid 13 Mertid 15 Registrering av övertid och mertid 16

Samverkan och förändring 6. Ordinarie arbetstid 11 Jourtid 12 Övertid 13 Mertid 15 Registrering av övertid och mertid 16 SVERIGES LÄKARFÖRBUND, 2001 OMSLAG, ILLUSTRATION: KENNETH KARLSSON, ELEFANTEN & FÅRET AB TEXT: FÖRHANDLINGSAVDELNINGEN TRYCK: ELANDERS GRAPHIC SYSTEMS, GÖTEBORG 2001 DIN ARBETSTID 3 INNEHÅLL Förord 5 Samverkan

Läs mer

Postens Villkorsavtal PVA 2007 10 01-2010 09 30

Postens Villkorsavtal PVA 2007 10 01-2010 09 30 Postens Villkorsavtal PVA 2007 10 01-2010 09 30 1 AVTALETS OMFATTNING...2 2 ANSTÄLLNING...3 3 ALLMÄNNA ÅLIGGANDEN...3 4 BISYSSLA...3 5 LÖN...4 6 ARBETSTID...8 7 ÖVERTID...20 8 MERTID...23 9 RESTIDSERSÄTTNING...26

Läs mer

Frågor och svar - Flexibel arbetstid inom BV Produktion

Frågor och svar - Flexibel arbetstid inom BV Produktion Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2008-05-05 3 14 Diarienummer Beslutsfattare 14 Antal bilagor 0 Handläggande enhet, Handläggare CPR Malmö Nils-Göran Pärlemar, 040-6803921 Ersätter Version nr 2 som

Läs mer

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning.

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning. Arbetstidsmodell 3 Användningsområde Alla typer av verksamheter. Kännetecken Saldomodell med verksamhetsanpassat önskeschema med fri passlängd inom arbetstidslagens ram. Deltagande i modellen innebär tjänstgöring

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN Detta avtalsförslag gäller tillsvidare och kommer att ersättas med nytt i samband med att riksavtalet löper ut. LO har en organisationsplan

Läs mer

Parterna noterar att branschavtalsbestämmelserna inte utgör avtalsinnehåll samt att de återger branschavtalet i dess lydelse den 31 september 2010.

Parterna noterar att branschavtalsbestämmelserna inte utgör avtalsinnehåll samt att de återger branschavtalet i dess lydelse den 31 september 2010. Bilaga 1 Parterna noterar att branschavtalsbestämmelserna inte utgör avtalsinnehåll samt att de återger branschavtalet i dess lydelse den 31 september 2010. 1 AVTALETS OMFATTNING Avtalet gäller för företag

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag. Giltighetstid: 2010-07-01 tillsvidare

KOLLEKTIVAVTAL Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag. Giltighetstid: 2010-07-01 tillsvidare KOLLEKTIVAVTAL Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag Giltighetstid: 2010-07-01 tillsvidare Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 3 2 Anställning... 3 3 Allmänna förhållningsregler... 4 4

Läs mer

2012-06-01 2013-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Visita. Hotell- och restaurangfacket, HRF

2012-06-01 2013-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Visita. Hotell- och restaurangfacket, HRF 2012-06-01 2013-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Visita Hotell- och restaurangfacket, HRF 1 Innehåll: Sid 1. Avtal om allmänna anställningsvillkor 5 2. Anställningsbevismall, bilaga 1 34 3. Årsarbetstidsavtal, bilaga

Läs mer

2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF 2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Sid 1. Avtal om allmänna anställningsvillkor 5 2. Anställningsbevismall,

Läs mer

POSTENS VILLKORSAVTAL (PVA)

POSTENS VILLKORSAVTAL (PVA) SEKO Post Klubb Årsta postterminal POSTENS VILLKORSAVTAL (PVA) med kommentarer Branschavtal med postcentrala tilläggsavtal Våra lathundar finns även på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2011-09-08/JÅ)

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. DAGSPRESS

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. DAGSPRESS Journalistavtalet 2013 2016 Innehållsförteckning FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. DAGSPRESS 1 Avtal om löner och villkor... 12 2 16 och 8 mom 8 borttagen ur avtal 2010-2012... 12 3 Lokalredaktör... 13 4 Avtal om

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

AKADEMIKERAVTALET Löner och allmänna anställningsvillkor Public Serviceföretag 2013-04-01 2016-03-31

AKADEMIKERAVTALET Löner och allmänna anställningsvillkor Public Serviceföretag 2013-04-01 2016-03-31 AKADEMIKERAVTALET Löner och allmänna anställningsvillkor Public Serviceföretag 2013-04-01 2016-03-31 I Akademikerförbunden ingår: Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter,

Läs mer

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL SVERIGESSTUVAREFÖRBUND. SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR. Riksavtalsbilaga: mellan.

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL SVERIGESSTUVAREFÖRBUND. SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR. Riksavtalsbilaga: mellan. Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1974 mellan SVERIGESSTUVAREFÖRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET Riksavtalsbilaga: GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR 1 Avtalets omfattning Kollektivavtalet omfattar alla förekommande

Läs mer

POSTENS VILLKORSAVTAL (PVA)

POSTENS VILLKORSAVTAL (PVA) SEKO Post Klubb Årsta postterminal POSTENS VILLKORSAVTAL (PVA) med kommentarer Branschavtal med postcentrala tilläggsavtal Våra lathundar finns även på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2012-01-07/JÅ)

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för arbetstagare tillhörande OFR/O FM och OFR/S

Försvarsmaktens avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för arbetstagare tillhörande OFR/O FM och OFR/S Sida 1 (24) Försvarsmaktens avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för arbetstagare tillhörande OFR/O FM och OFR/S Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 1 kap. 4 Allmänt löne- och

Läs mer

Löpande översyn av avtalstolkningar görs av den partsammansatta avtalsgruppen och presenteras i detta dokument.

Löpande översyn av avtalstolkningar görs av den partsammansatta avtalsgruppen och presenteras i detta dokument. Arbetsinstruktion Dokumentnummer 2855 Version 1.0 Frågor och svar, avtalstolkningar Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Anders Wessmark Handläggare: Nils-Göran Pärlemar Enhet: P 1. Syfte Syftet

Läs mer

Kollektivavtal. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Kollektivavtal. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Kollektivavtal Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Avtalsområde För taxiförare anställda vid till arbetsgivarförbundet anslutna taxiföretag Giltighetstid 1 maj 2008

Läs mer

Transportavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Transportavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Transportavtalet 1 mars 2013 31 mars 2016 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Transportavtalet Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Läs mer

Lokalavtal 2007, PAPPERS avd.111 1 (32)

Lokalavtal 2007, PAPPERS avd.111 1 (32) Lokalavtal 2007, PAPPERS avd.111 1 (32) Lokalavtal vid Arctic Paper Grycksbo AB ingånget mellan Arctic Paper Grycksbo AB å ena sidan och Svenska Pappersindustriarbetareförbundets avdelning 111 å andra

Läs mer

Gällande Kollektivavtal Veolia-Transport

Gällande Kollektivavtal Veolia-Transport 1 (43) Gällande Kollektivavtal Veolia-Transport Innehållsförteckning Kollektivavtal 2004-04-01--2007-03-31 1 Avtalets omfattning 2 2 Anställning 2 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 5 5 Lön 5 6 Arbetstid

Läs mer

2013-06-01 2016-04-30 KOLLEKTIVAVTAL. Visita Hotell- och restaurangfacket, HRF

2013-06-01 2016-04-30 KOLLEKTIVAVTAL. Visita Hotell- och restaurangfacket, HRF 2013-06-01 2016-04-30 KOLLEKTIVAVTAL Visita Hotell- och restaurangfacket, HRF 2013-06-01 2016-04-30 KOLLEKTIVAVTAL Visita Hotell- och restaurangfacket, HRF 1 Innehåll: Sid 1. Avtal om allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Almega Tjänsteförbunden Apoteksföretagen 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

Almega Tjänsteförbunden Apoteksföretagen 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 4220 Almega Tjänsteförbunden Apoteksföretagen 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Förord 3 Övriga avtal och överenskommelser mellan parterna 5 Avtal om allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari 2013 1 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING...

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Utgåva 2010-04-01 Redigerad 2010-05-04

Utgåva 2010-04-01 Redigerad 2010-05-04 Kollektivavtal för MTR Stockholm AB 1 (64) 1 AVTALETS OMFATTNING... 2 2 ANSTÄLLNING... 3 3 ALLMÄNNA ÅLIGGANDEN... 4 4 BISYSSLA... 4 5 LÖN... 5 6 ARBETSTID... 9 7 ÖVERTID... 17 8 MERTID... 20 9 RESTIDSERSÄTTNING

Läs mer

Utgåva 2013-04-01 Redigerad 2014-02-17

Utgåva 2013-04-01 Redigerad 2014-02-17 Kollektivavtal för MTR Stockholm AB 1 (60) 1 AVTALETS OMFATTNING... 2 2 ANSTÄLLNING... 3 3 ALLMÄNNA ÅLIGGANDEN... 4 4 BISYSSLA... 4 5 LÖN... 5 6 ARBETSTID... 9 7 ÖVERTID... 17 8 MERTID... 20 9 RESTIDSERSÄTTNING

Läs mer

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1978-1979. mellan. SVERIGESSTUVAREFöRBUND. och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1978-1979. mellan. SVERIGESSTUVAREFöRBUND. och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1978-1979 mellan SVERIGESSTUVAREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB -~,/ 8 '6'8 ~1/IJ 4~b5d KOLLEKTIVAVTAL 1978-1979 mellan SVERIGESSTUVAREFÖRBUND

Läs mer