TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 1, mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 1, mars 2012"

Transkript

1 TURLISTAN Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 1, mars 2012

2 Aktuellt Helsingborgs Hamn fortsätter att växa Aktuellt 2 Helsingborgs Hamn fortsätter att växa 3 Företagsreportage 4-5 Projektlast Yara Praxair 6 CMA CGM tar tåget från Helsingborg ton frukt och grönt 8-9 Miljöarbete på alla fronter i Hamnen Tävling 13 Besök 15 Lastat och lossat Råå hamnpir får nytt liv, Trafikcentralens nya bil 18 NKI visar att vi är på rätt väg 19 Berit tog hamnen med storm Folkets hamn Lediga Lokaler 24 Hamnen i korthet 26 Aktuell statistik 33 Kontakter i transportbranschen Mercandia IV 36 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Utgivning: 4 ggr/år Nästa utgåva: juni Upplaga: ex Redaktör: Andréas Eriksson Ansvarig utgivare: Jo Kristian Okstad Helsingborgs Hamn AB, Box 821, Helsingborg Telefon: e-post: Text: Weibull Ord & Idé och Helsingborgs Hamn Jo Kristian Okstad, vd Helsingborgs Hamn startade mycket starkt och tog vi nya marknadsandelar. Bland annat ökade containervolymerna sjöledes på helårsbasis med 19 procent, vilket var väsentligt mer än för våra viktigaste konkurrenter. Detta tar vi som bevis på att våra kunder uppskattar den kvalitet och service som Helsingborgs Hamn ger. Att det förhåller sig på det viset reflekteras i den NKI-undersökning (nöjd kund-index) som vi gjorde i december. Betygen var genomgående mycket positiva. Jag vill här passa på att tacka alla som deltog i undersökningen. Den information vi fått är otroligt värdefull för oss och ger nya impulser och idéer om hur vi ska fortsätta att förbättra vår verksamhet. Sällan har sjöfartsnäringen varit präglad av så stor osäkerhet i marknadsutsikterna som nu. Självklart påverkas vår marknad liksom andra av den finansiella krisen, något som vi kunde märka under det sista kvartalet förra året. Men trots det har vi detta år haft en positiv start 2

3 Foto: Bertil Hagberg Helsingborgs Hamn sedd från norr. när det gäller container- och trailerverksamhet. Nu hoppas vi alla att det är en trend som ska hålla i sig. Nya marknadsandelar är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla hamnanläggningen. Även när det gäller lagar och regelverk finns en viss tvekan inför framtiden. Från 2015 gäller till exempel nya IMO-krav på fartyg som trafikerar SECA-området, vilket innebär ett svavelinnehåll i bränslet på maximalt 0,1 procent, jämfört med dagens 1,0 procent. Hur detta kommer att påverka näringen finns det många synpunkter på. I Helsingborgs Hamn planerar vi för att etablera en LNG-hub. Vi har sökt och fått EU-bidrag för att starta en förstudie och en marknadsanalys. LNG-projektet, som kallas HELGA, drivs av Helsingborgs Hamn AB, Sveriges Hamnar, Energigas Sverige, NSR, Öresundskraft och Kemira. Hur framtidens hamn kommer att se ut med tanke på hur stadsutvecklingsprojektet H+ fortskrider är också en angelägen fråga. Säkert är dock att Hamnens roll som en motor för näringslivet i Helsingborgsregionen kommer att vara fortsatt viktig. Nyckeln till succé är att hitta ett bra sätt att samexistera, sida vid sida. Inom kort får vi ta del av de fyra tävlingsförslag som gäller Nya Västhamnens ombyggnad och utveckling. Det kommer att bli mycket spännande att se vilka nya idéer som de tävlande teamen ska presentera. Idéer som förhoppningsvis kan lägga grunden till en ny, modern och effektiv containerterminal. Tanken är att vi sedan ska komplettera dessa förslag med finansiella analyser och en riskbedömning så att vi har ett komplett beslutsunderlag att presentera för vår ägare, Helsingborgs stad, fram emot hösten. Till sist vill jag uppmana alla att prova Scandlines totalrenoverade och fräscha färjor. Nu finns det all anledning att ta en tura på HHleden. Jo Kristian Okstad vd Helsingborgs Hamn 3

4 Professionell lastsäkring för säkerhets skull Det är viktigt att lasta rätt och surra rätt, det vet alla. Annars kan båten sjunka eller lastbilen välta. Men att det finns särskilda experter på området är nog inte alla medvetna om. I den gamla kunskapsborgen, Nationalencyklopedins lokaler, i Höganäs, sitter en värdig efterträdare: MariTerm AB. Nu rymmer huset åter expertkunskap och forskning på hög nivå. Sven Sökjer-Petersen, vd. Den som tror att ett lastsäkringsföretag bara säljer spännband och fiffiga säkerhetsanordningar har fel. Vi säljer kunskap, säger nytillträdde vd:n Sven Sökjer-Petersen. Kunskap om lastsäkring, hantering av farligt gods och ledningssystem för trygghet och säkerhet, till bland annat rederier. MariTerm har tre ben: utbildning, konsultation och forskning. Kris ledde till innovativ idé 70-tal varvskrisen skapade MariTerm AB inom Svenska Varv. Namnet kommer från orden marina terminaler då företaget bildades med tanken att de svenska varven skulle bygga flytande hamnar försedda med sofistikerade hanteringssystem för kassetter, kallat LUF köptes bolaget loss från Svenska Varv av fyra anställda. Idéen att börja arbeta inom lastsäkringsområdet föddes ur problematiken med hur lasten på kassetterna skulle säkras, samt att man medverkat i utredningar av ett antal haverier av RoRo-fartyg under 80-talet. MariTerm grundades i Göteborg men på 80-talet bildades ett dotterbolag i Höganäs köptes dotterbolaget ut. Idag återfinns MariTerm endast i Höganäs och drivs av fyra seniorkonsulter. Bland konsulterna finns en av företagets ursprungliga ägare, tidigare vd Peter Andersson, som funnits som expert i företaget i 30 år. Företaget har haft de flesta större industriföretag i Sverige som kunder, all tillverkningsindustri plus hela transportnäringen med land, järnväg och sjötrafik. Sverige är vår största marknad och vi åker dit godset tillverkas, berättar Sven Sökjer- Petersen, men vi har utbildningar i lastsäkring och farligt gods för IMO i hela världen. Viktig kunskap för många Vid en första tanke kan man undra vilka som kan tänkas gå en lastsäkringsutbildning. Vid närmare eftertanke inser man att i stort sett alla borde gå en. MariTerms kursdeltagare är terminalarbetare, stuveriarbetare, sjöfolk, lastbilschaufförer, poliser, kustbevakare, försäkringsfolk, ja alla som kommer i kontakt med godstransporter. Konsulter i regelbranschen Som konsulter jobbar MariTerm med direkta uppdrag för att hjälpa företag att leva upp till gällande lagkrav, till exempel med att ta fram lastsäkringsmanualer för fartyg och lastsäkringsintyg till industrier. Ett aktuellt exempel är att det nu har kommit lagkrav på att alla fartyg ska ha en fartygsspecifik nödbogseringsmanual ombord. En annan manual beskriver hur fartyg ska byta bränsle när fartyget kommer in i SECA-området där nya utsläppsregler för svavel gäller från Vi är även säkerhetsrådgivare, säger Sven Sökjer-Petersen. Det finns många regler för farligt gods, som hur det ska lastas, märkas, förpackas och det kommer ständigt nya kemiska produkter. Vi tar också fram ledningssystem för rederier så att de kan hantera säkerhet och regelsystem. MariTerm har extraordinära kunskaper MariTerm har deltagit i utvecklingen av regler och riktlinjer inom lastsäkringsområdet i över 30 år och ingår i expertgrupper i många internationella forsknings- och utvecklingsprojekt. MariTerm understödjer alla sina påståenden med tester, beräkningar och forskning. Forskningen finansieras av myndigheter eller näringslivet. Vår uppgift är att påverka regelverk som inte längre är moderna eller användbara, 4

5 Bilden visar hur lastsäkring har utförts i enlighet med vad som ett gällde som europeisk standard mellan 2004 och 2010! När man tar fram eller reviderar regelverk och normer är det viktigt att hålla åtminstone en fot kvar i verkligheten så reglerna inte bara blir säkra utan även praktiska och rationella. säger Sven Sökjer-Petersen. Lastsäkringsarrangemangen ska vara säkra men samtidigt rationella. Vi är motståndare till orimliga lastsäkringskrav där man glömmer de praktiska konsekvenserna av reglerna. Ett exempel är ett krav på 30 spännband på en låda som väger två ton eller 135 spännband på 24 ton stålbalkar. Vi utreder hur det ser ut idag, och undersöker om det finns alternativa lösningar. I Sverige finns tydliga regler för lastsäkring. Men i 15 års tid har vi jobbat tillsammans med representanter från hela Europa för att ta fram ett europeiskt regelverk. Vårt mål har varit att få reglerna så lika de svenska som möjligt. Inte för att de är svenska utan för att de fungerar bra. Den nya standard som kom 2010 överensstämde väl med de svenska reglerna, som är på en rimlig nivå, rationella och användbara. I Helsingborgs Hamn finns allt Ett av de senaste forskningsprojekt är att undersöka förutsättningarna för kustnära sjöfart, det vill säga att köra fartyg upp till Norrland i stället för lastbil. Det viktiga är att det går lätt att flytta godset mellan olika transportslag, säger Sven Sökjer-Petersen. Det kan man göra i Helsingborgs Hamn mellan sjöfart och landsväg såväl som järnväg. En viktig förutsättning för kustnära transport är också att det finns ett väl fungerande informationssystem, som PortIT i Hamnen. MariTerms arbete handlar ofta om att främja transporter och hitta svaga länkar, och då är det guld värt att får komma till en hamn för att testa på plats. Till Helsingborgs Hamn är man välkommen. Vi har fått hjälp av Helsingborgs Hamn vid ett flertal tillfällen för att göra tester. Till exempel har vi haft mätutrustning i containrar och kört fram och tillbaka, och genomfört lutningsprov på containerflak. Vid ett projekt, som utfördes tillsammans med KTH, Chalmers, TFK och WSP, undersöktes hur stora påfrestningar gods utsätts för vid olika hantering. Den allmänna meningen var att det är en tuffare miljö för gods på järnväg än på landsväg. Testerna visade inga stora skillnader. Stuveriet på kurs Stuveriarbetarna har suttit i skolbänken på lastsäkringskurs i sin egen lokal i Hamnen. MariTerm har även använt lokalen vid utbildningar för andra företag i Hamnen och externa företag. När vi har hållit utbildningar har vi samtidigt haft möjlighet att göra studiebesök i Hamnen, säger Sven Sökjer-Petersen. Det passar mycket bra för där finns alla typer av utrustning för omlastning. Expertinspektion i Hamnen Även Helsingborgs Hamn använder sig av företagets expertkunskaper. MariTerm besiktigar lastsäkring av Ro-Ro- och projektlaster. Företaget kontrollerar också att gods är jämt fördelat och väl förankrat i containrar och andra lastbärare, likväl som att själva containern är fast förankrad. Ibland vill våra kunder att vi kommer till Helsingborgs Hamn innan sjötransporten för att inspektera att godset är rätt lastsäkrat berättar Sven Sökjer-Petersen. Ofta är det en varuägare eller speditör som är uppdragsgivare och godset en stor dyr maskin, en transformator eller en stenkross. Vi är tacksamma att det finns en så stor och väl fungerande hamn, avslutar Sven Sökjer- Petersen, och vi och alla företag har nytta av all transportverksamhet i regionen. 5

6 Tungt lyft vid Spannmålskajen Ett av de tyngsta lyft som gjorts i Helsingborgs Hamn skedde en blåsig och regnig dag i januari när ett jätterör på 93 ton lyftes. Rören är lagertankar för gas till den lustgasfabrik som ska byggas i Perstorp. Drygt 500 ton gods kom med fartyg från Italien för vidare färd mot företaget Yara Praxair i Perstorp där den nya fabriken ska byggas. Den hamn som beställaren valde blev Helsingborgs Hamn, och den kaj som ansågs lämplig var Spannmålskajen. Den tunga lasten delades upp i tio lyft. För över ett år sedan fick lyft- och hanteringsentreprenören Jinert uppdraget att lyfta, lasta, frakta och lossa fabrikskomponenterna till Perstorp och började planera för frakten. Med vetskap om vikt och storlek på godset gällde det att ha färdvägen minutiöst planerad. Tillsammans hade trailern och lagertanken en längd på 47 meter och var sex meter hög. Då gäller det att man vet vilken väg man kan köra. Stuveriarbetare Rafael Zukowski ser till att lagertanken är korrekt surrad.. Det gick inte att köra den vanliga vägen eftersom vi inte skulle kunna komma fram under broarna så vi fick i stället köra småvägar via Söderåsen. Vid ett tillfälle var vi ändå tvungna att backa fem kilometer. Men det var det enda missödet, berättar projektledare Björn Jinert som samtidigt understryker att arbetet i och samarbetet med Helsingborgs Hamn fungerade mycket bra. Den 27 februari började arbetet i Perstorp med att bygga anläggningen och lyfta lagertankarna i position på högkant. Till det användes Sveriges allra störst kran, en bjässe på 500 ton, som turligt nog är stationerad nästgårds i Hässleholm. Lagertanken skall ingå i den nya fabrik som Yara Praxair bygger i Perstorp. 6

7 CMA CGM tar tåget från Helsingborg Kjell-Åke Ranft, försäljningschef Helsingborgs Hamn. Combiterminalen i Helsingborgs Hamn. Helsingborgs Hamns satsningar på tågtransporter till och från Hamnen vinner nya volymer. Nu har en ny tågförbindelse mellan Helsingborgs Hamn och Örebro kommit igång. Den 28 januari började tågoperatören TM Rails containertransporter rulla mellan Combiterminalen och TM Terminal i Örebro. Det är huvudsakligen rederiet CMA CGM som kommer att utnyttja tågpendeln, men outnyttjad kapacitet kan användas av andra intressenter. TM Rail är en mycket välkommen tågoperatör för oss, säger Kjell-Åke Ranft, försäljningschef i Helsingborgs Hamn. Än så länge är denna pendel vår enda samarbetsform med dem, men vi kommer naturligtvis att diskutera möjligheten till utvecklat samarbete. CMA CGM har ett överskott av 45 tomcontainrar i Hamnen efter att fulla containrar lossats vid rederiets veckoanlöp och tömts hos slutmottagaren i Helsingborgstrakten. Med detta upplägg täcker man ett behov av tomcontainrar för lastning i Mellansverige. Tåget anländer olastat till Helsingborg var fjärde söndag och lastas med 42 stycken 45 tomcontainrar för returtransport till Örebro. CMA CGMs ambition är att hitta möjliga godsflöden även för sydgående riktning. 7

8 ton frukt och grönt 2011 blev ett rekordår! Helsingborgs Hamn är Nordens största hamn för direktimport av frukt och grönt. Under 2011 var det inget snack om saken: hela containrar med färska frukter och grönsaker passerade Hamnen. Mats Jakobsson, inköpschef frukt, ICA. Göran Kollberg, inköpare Everfresh. Johan Åkesson, inköpschef Ewerman. Huvuddelen av de stora svenska importörerna har valt Helsingborg som logistisk knutpunkt för sin verksamhet. Det finns flera orsaker till valet, men bland annat har Hamnen ett unikt läge, ett rikt utbud av anlöpande rederier och en väl fungerande kombiterminal. Dessutom går det betydligt fortare att ta tåget än att skeppa godset runt kusten till Stockholm! Samarbete på nytt sätt Fram till för ett par år sedan strippades pallar med frukt ur containrarna och ställdes i Hamnens kyllager, berättar Kjell-Åke Ranft, försäljningschef i Helsingborgs Hamn. Hamnen fungerade som genomgångslager. Nu har importörerna egna kylanläggningar i stadens ytterområden. Vi lossar containrar till kaj och kunderna hämtar dem. Den extra service vi ger är att vi, i avvaktan på avhämtning, pluggar in el i kylcontainrarna. Dessutom är bananer speciella, här krävs även vägning. Vi äter mer frukt i goda tider Det mumsades ordentligt med clementiner, bananer och äpplen i fjol. Men med tanke på det världsekonomiska läget i slutet av året borde konsumtionen ha stagnerat. Man kan konstatera att konjunkturen speglar volymerna, men med en viss tröghet. Helsingborgs Hamn dominerar fullständigt för oss på fruktsidan Jätten ICA är den i särklass största importören volymmässigt. Till Helsingborgs Hamn kommer nästan inga grönsaker, men desto mer frukt. Äpplen och päron från Chile och Argentina står för de största volymerna. Från Sydamerika importeras även kiwi och en del druvor. Även USA är ett stort päronland. Nästan all citrus kommer från Sydafrika, utom de mängder av clementiner som kommer från Marocko under vintersäsongen. Från Hamnen fraktas frukten upp till ICAs stora lager strax utanför Helsingborg. Förutom detta har ICA tre distributionslager: i Kungälv, Stockholm och Borlänge. Från lagren körs frukten med lastbil ända upp till den allra nordligaste delen av landet. Hanteringen är extremt snabb, chaufförerna byts ut och lastbilarna rullar hela tiden. På sikt kommer vi att ha en stadig tillväxt och våra volymer kommer att utvecklas positivt under de kommande åren, säger Mats Jakobsson inköpschef frukt, ICA. Vi tittar kontinuerligt på nya lösningar, även möjligheten att använda Hamnen mer. Helsingborgs Hamn har ju expanderat under ett antal år nu. 8

9 Visst, vi kan tänka oss mer samarbete All frukt och grönt som vi tar in i Sverige i container kommer till Helsingborgs Hamn, säger Johan Åkesson inköpschef på Ewerman, och berättar att Ewerman är en del av STC GreenFood som är den största fristående aktören inom frukt och grönsaker i Norden. Ewerman tar in mer frukt än grönsaker till Helsingborgs Hamn. Bland grönsakerna så är det lök från Nya Zeeland som är den största artikeln. Från länderna i Sydamerika som Chile, Argentina och Uruguay, importerar företaget äpplen, päron, druvor och stenfrukter. Frukt importeras även från Sydafrika, Nya Zeeland, Kina och Marocko. Produkterna från Europa transporteras till största delen med lastbil. Ja, vi skulle mycket väl kunna tänka oss att öka samarbetet med Helsingborg Hamn och ta in mer frukt via hamnen, säger Johan Åkesson. Vi har till exempel funderat över att ta in bananer via Helsingborg med ett eget anlöp. Idag kommer våra bananer via Göteborg eller med lastbil från kontinenten. Nu när Helsingborg har blivit auktoriserad bananvägare kan vi ta in bananer direkt via Hamnen. Dessutom har CMA CGM ett stort projekt för att köra fartyg med citrus från Spanien, det tycker vi också verkar intressant. Pink lady, Granny Smith och 48 sorter till Vi säljer mellan och ton frukt och grönt om dagen och arbetar med 800 olika artiklar, säger Göran Kollberg inköpare hos Everfresh. Som exempel har vi cirka 50 olika äppelsorter och ett 60-tal olika tomatsorter. Växtplatserna för de olika artiklarna varierar efter säsong. Äpplen kan komma ända från Nya Zeeland, från Italien eller till och med från äppelodlingen i Ramlösa. I stort sett passerar all frukt och grönt från det södra halvklotet Helsingborgs Hamn. Volymer för våren bokas hos rederierna redan i december, men måste i regel justeras på grund av skördeutfallet i olika länder. Helsingborgs Hamn är den absolut största huben i Sverige, säger Göran Kollberg. Härifrån distribuerar vi direkt till hela Sverige. 9

10 Miljöarbete på alla fronter i Hamnen Helsingborgs Hamn har alltid jobbat aktivt med miljöfrågorna. Arbetet med att minska emissioner till luft, utsläpp till vatten och buller pågår kontinuerligt. Och glädjande nog så är det ett arbete som lönar sig. Borttagning av din-x cisterner. SITA-tomten. Tre av Hamnens nya gasbilar. Christer Nilsson, Miljökoordinator. Bengt Niklasson, Teknisk chef. Heinz Somplatzki, Fastighetsskötare. Ett gott exempel är att dieselförbrukningen per hanterad TEU-enhet har minskat rejält sedan Därmed har också koldixidutsläppen minskat i samma grad. Varje gång en container flyttades år 2004 gick det åt cirka 4 liter diesel och 10,75 kg koldioxid gick ut i luften. Idag går det åt cirka 2,64 liter diesel och koldioxidutsläppen har minskat till 7,09 kg. Förändringen har åstadkommits genom att Hamnen har förbättrat, förenklat och effektiviserat sitt arbete. Det är en enkel matematik: med ett bättre flöde går det åt mindre bränsle. Arbetet har bestått i att minimera antalet lyft per container och hitta sätt att frakta containrarna kortare sträckor för att slippa köra runt dem på området. Framåt mot gasen! En del av Helsingborgs Hamns systematiska miljöarbete är att byta ut bensin- och dieseldriva person-och transportbilar mot gasdrivna. Av Hamnens totalt 53 bilar är 10 gasbilar och fyra andra miljöbilar. Även här kan vi göra en jämförelse mellan olika sorters drivmedel och hur mycket koldioxid som släpps ut. Om man kör en mil med diesel blir koldioxidutsläppet 2,98 kg. Drivs bilen av bensin blir utsläppet 2,65 kg på en mil. Om man istället väljer fordonsgas släpps bara 1,12 kg koldioxid ut i luften. Har man möjlighet att välja biogas är man nere på endast 0,39 kg.* När man räknar på hur miljöskadligt ett fordon är brukar man se fordonet ur ett livscykelperspektiv där man tar hänsyn till hela produktionskedjan. Från råvara och tillverkning till skrotning. Eftersom deklarerat koldioxidutsläpp inte visar hela klimatpåverkan är även livscykelperspektivet något man bör ha i åtanke vid val av fordon. Hamnen har egna energipoliser Helsingborgs Hamn har en energispargrupp som består av tre erfarna män. Christer Nilsson miljökoordinator, Bengt Niklasson teknisk chef och Heinz Somplatzki som är fastighetsskötare. Gruppen tar även hjälp av utomstående konsulter. Vi undersöker och tittar på vad som går att förbättra, säger Christer Nilsson. Bland annat försöker vi avveckla och byta gamla oljesystem mot luft/vatten- eller luft/luft-värmeväxlare Nu finns en ny luft/vatten-värmeväxlare i verkstadsbyggnaden i stället för den gamla oljepannan för eldningsolja. Vi ser också över belysningen i Hamnen och kommer att byta den efterhand. Men först 10

11 Sydhamnen. måste vi kontrollera funktionen hos lamporna. De får inte blända, samtidigt som de måste ge tillräckligt med ljus. Dessutom måste lamporna hålla. Rivning och sanering ger nya hamnytor De bränslebolag som finns i Hamnen samarbetar för att spara resurser. Det har till följd att bolagen inte behöver alla de ytor de disponerat tidigare. Efter sanering kommer ytorna att tas över och användas i hamnverksamheten. Din-X har avvecklat sin verksamhet och tagit bort sina cisterner och marken har redan åtgärdats. Shell har stängt och rivit sina byggnader och nu ska marken saneras. Även SITAtomten, där man hade oljecisterner från tidigt 1900-tal och nu sista åren fordonstvätt, har sanerats. Föroreningarna har tagits bort och marken kommer att hårdgöras för att klara tunga reachstackers. Christer Nilsson berättar att all rivning och sanering sköts enligt regelboken. Vi har ett omfattande egenkontrollsprogram för att hålla koll på grundvattnet eftersom det finns sedan gammalt förorenad mark inom hamnens område. Vår uppgift är att se till att föroreningar inte ökar eller sprider sig. Kretslopp med ökande kostnader Svenska hamnar är ålagda av staten att ta emot sludge, oljehaltigt maskinrumsavfall utan kostnad. Helsingborgs Hamn tar emot cirka 2000 m3 per år i sin oljeavskiljningsanläggning. Efter avskiljning upparbetas sludgen till eldningsolja och återanvänds i bland annat cementindustrin. Ett ökande problem är dock att de fartyg som lämnar sludge även lämnar allt mer vatten, vilket gör att Hamnen måste frakta mängder av vatten till reningsanläggningen. Vi har en ny regel, säger Christer Nilsson. Om sludgen innehåller 25 procent vatten kommer vi att ta ut en extra avgift. Det kommer alltså att löna sig för fartygen att rena oljan från vatten innan de lämnar den till Helsingborgs Hamn. * Du kan själv gå in på och se hur miljövänlig din egen bil är. 11

12 CHIPOLBROK First class in project and heavy lift cargo since 1951 Hansa Shipping Better ships Better service Better opportunities Scandinavia Europe Middle East India China Far East USA Europe HANSA SHIPPING AB LINER AGENTS CHARTERING PROJECT FORWARDING Klippan 1 A, Göteborg Tel , Fax UTC Overseas AB Rådhustorget 10, 2nd floor Helsingborg, Sweden. Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Web-page: Projekttransporter och spedition Export/Import. Skräddarsydda transportlösningar. Sjöfrakt BreakBulk/FCL/LCL Export/Import. Flygfrakt Export/Import. Export/Import förtullning. Inlandstransporter och distribution. 12

13 1:a pris Tur/returresa Helsingborg-Helsingör samt Rödby-Puttgarden med Scandlines. 2:a och 3:e pris Tur/returresa över Öresund för bil och 9 personer med Scandlines. 4:e och 5:e pris Tur/returresa över Öresund med Scandlines för 2 personer. Vinnare nr : Allan Sternberg, Landskrona Stål 2:a pris: Monica Jakobsson, Ramlösa 3:e pris: Magnus Bredén, GreenCarrier 4:e pris: Anders Karlsson, Lindab Ventilation AB 5:e pris Therese Guldstrand, Everfresh AB. Tröstpriser till: Claes Mårtensson, Nordic Bulkers AB, Catharina Palmqvist, GDL Transport AB,Lars Fransson, IKEA Svenska AB, Marie Berntsson, Stora Enso Nymölla AB, Karin Gustavsson, MOL Europe Tävla med Turlistan nr I vilken stad grundades MariTerm? a. Varberg b. Oslo c. Göteborg 2. Hur lång var Yara Praxairtanken + trailer? a. 46 meter b. 47 meter c. 57 meter 3. Hur många av Hamnens bilar är gasbilar? a. 4 st b. 10 st c. 57 st Grattis! vinnarna i tävling 4/11 4. Vad heter Eimskips VD? a. Thorsteinn Bjarnarson b. Magnus Sundén c. Åsbjörn Skulason 5. Hur många ton sten har vågbrytaren förstärkts med? a ton b ton c ton Namn: Företag: Adress: Postnr/ort: Skicka eller faxa svaret till Turlistan/Tävling 1/12, Helsingborgs Hamn AB, Box 821, Helsingborg. Fax:

14 GDL är ett samgående av Samfrakt, Östgötafrakt, GKF och GDL. Mer information på gdl.se Vår värld är lokal Ser du på transport och logistik som en frakt mellan två punkter? Eller delar du vår syn? 14 En del av koncernen

15 Under hösten 2011 och vintern 2012 besökte bland andra följande personer och företag Helsingborgs Hamn AB Marcus Karlsson, DHL Global Forwarding, Lina Eriksson och Shirley Nilsson, Eightmood AB och Lena Engquist, DHL Global Forwarding. Thorsteinn Bjarnarson, VD Eimskip, Helsingborg och Åsbjörn Skulason, Eimskip Island. Per Anders Johansson, Maria Pingel, Stefan Henriksson, Li Thornberg, Kent Carlsson, Bring Frigo Overseas, samt Erik Hansen CMA CGM Scandinavia AS. Tom Arvidsson, Rickard Bergqvist, Bengt Thorstensson, Magnus Sundén och Leif Bigsten, Falköpings Terminal. 15

16 Green Feeders fartyg Dornbusch ses här vid kaj 705 i Skåneterminalen. Green Feeder anlöper Hamnen en gång i veckan och Scanway Shipping står för klareringen av fartygen. Ännu en linje som trafikerar Skåneterminalen är Team Lines. Fartyget Alster vid kran 20 på kaj 705 ses här lossa och lasta containrar. Team Lines klarerar fartygen själv. 16

17 Det isländska rederiet Eimskip anlöper Västhamnen en gång i veckan. På bilden ses ett av deras fartyg Dettifoss. Vid kaj 906 och kranarna 18 och 19 i Västhamnen ses här Maersks fartyg Kornett lossa och lasta containrar. Maersk Broker Agency sköter klareringen av fartygen. 17

18 Råå hamnpir får nytt liv med att den nuvarande arrendatorn sades upp. Helsingborgs Hamn, som är hyresvärd för fastigheten på hamnpiren, gick ut med ett prospekt till krögare, fastighetsförvaltare och lokala byggföretag om att komma in med idéer, förslag och ritningar gällande utformningen av en ny restaurang. Endast krögare kom in med förslag. Den krögare som kom in med det vinnande förslaget är väl etablerad i Helsingborg och äger bland annat Bunker Bar vid Gröningen. Förslaget är ritat av ARK arkitektbyrå. En helt ny restaurang ska byggas längst ut på Råå hamnpir. Den gamla restaurangen, Råå hamnservering, har avvecklat sin verksamhet och byggnaden revs i februari. Nu förbereds nybyggnation för en toppmodern restaurang Den nu rivna byggnaden på Råå hamnpir. med fiskebodskänsla. Även Gymnastikföreningen och Råå Museum bygger om och bygger till. Helsingborgs stad tog initiativet till ett förnyelseprojekt av hamnpiren. Beslutet sammanföll Som ett första led flyttar den marina bensinstationen till ett läge en bit österut på piren, och kompletteras med en avloppssug för fritidsbåtar. Det är Råå hamnförening som har sökt och fått bidrag hos Länsstyrelsen och som nu köpt anläggningen. Den nya bensinstationen kommer att öppna lagom till säsongen den första maj. Trafikcentralens nya bil Trafikcentralens nya tjänstefordon för Hamnstyrman är en Volkswagen med gasdrift. De har blivit lite utav en standard i Hamnen eftersom VW har ett mycket konkurrenskraftigt miljöalternativ i sina gasbilar. För Hamnstyrman är det inte bara miljöprestanda som räknas. Bilen kör ständigt genom terminalområdena bland truckar och terminaltraktorer. Den har fått en stationär ljusramp på taket så att den syns ordentligt. Färgkombinationen med orange och gröna stripes väcker en del undran. Flera färger är redan upptagna av andra myndighetsfordon. Polisen har kombinationen Vit/Blå, brandförsvaret har Vit/Röd, ambulanserna har Vit/Grön osv. Varselmärkning med Orange/Gröna stripes och grön text används inte av andra myndigheter. Den nya bilen ses här framför SOL Continent Lines fartyg Antares i Skåneterminalen. 18

19 NKI visar att vi är på rätt väg Som ett led i vårt kvalitets- och miljöarbete bad vi våra kunder fylla i en frågeenkät. Nu har vi sammanställt vårt nöjd kund-index, NKI. Marknads- & informationschef Andréas Eriksson. Jag är glad åt resultatet av undersökningen och tycker att vi har fått bra gensvar med ett bra betyg i år, säger Andréas Eriksson, marknads- och informationschef i Hamnen. Men självklart strävar vi hela tiden efter att bli bättre, och vi tar verkligen till oss av vad våra kunder tycker. Svaren i NKI ger oss viktig information om hur Hamnen fungerar idag, men kanske främst en vägledning till vad vi kan förbättra. Vi lever av kunderna, det är de som gör att vi har en hamn och ett arbete. Önskemål blir konkreta insatser Kunders synpunkter är mycket värdefulla för hur vi kan förbättra vår kundservice. En synpunkt framkom i undersökningen var att vi ser gärna att det finns fler järnvägspendlar. Här kan vi berätta att vi har startat en järnvägskampanj för att öka antalet tågpendlar från kombiterminalen. Vidare fanns önskemål om mer information om vilka som gör vad i personalen. Vi kommer snart att lansera en ny hemsida för att bland annat förbättra vår tillgänglighet och göra det lättare att hitta rätt person för snabba svar och korrekt information. Fler järnvägspendlar önskas. Vi ska bli ännu bättre Vi får heller inte glömma att utbudet är stort och att det finns många konkurrerande hamnar, säger Andréas Eriksson. En kommentar i undersökningen tar upp detta. I den expansiva fas Helsingborgs Hamn befinner sig i är det viktigt att inte förlora den lilla hamnens fördelar genom att visa flexibilitet och vara lyhörda för våra behov. Detta ser vi som en viktig punkt, men den stämmer även väl överens med vår vision Din bästa affärspartner nu och i framtiden. Vi kommer att göra en ny NKI minst en gång om året för att följa upp vårt arbete. Utmaningen är att förflytta resultatet till än mer positiva siffror till nästa NKI. 19

20 Berit tog hamnen med storm I Helsingborgs Hamn är det alltid liv och rörelse, färjetrafiken står aldrig still och kundernas gods lastas och lossas dygnet runt. Men ibland rubbas ordningen. Söndagen den 27 november kom stormen Berit. En viktig uppgift i en hamn är förstås att hålla koll på vädret. Men även om det är mycket ansvarsfullt så är det faktiskt inte så komplicerat. I Hamnen tittar beredskapsarbetsledaren helt enkelt på väderleksrapporten från SMHI och danska DMI. Lördagen den 26 november fick man klart för sig att det var en storm i antågande som skulle nå Helsingborg med full styrka dagen därpå. Vi har en omedelbar handlingsberedskap i Hamnen, säger Bengt Niklasson teknisk chef i Helsingborgs Hamn. Beredskapsorganisationen bestående av flera jourteam med beredskapsarbetsledare, elektriker, mekaniker och fordonsreparatörer. Beredskapsstyrkan samverkar med hamnstyrmannen och stuveriplaneringen, både för att lösa akuta problem och arbeta med förebyggande åtgärder. Dessutom är Hamnens trafikcentral bemannad dygnet runt. Det finns alltid en person i hamnen som kan ta ett beslut omgående, och någon eller några ur jourteamet kommer till undsättning inom loppet av minuter. Har vi inte tillräckligt med folk på plats så kallar vi in fler direkt. Det kan till exempel bli fel på en kran eller en spårväxel. Men det kan också röra sig om olycka, ett brott, terroristhot eller som nu i november en storm. Säkerheten framför allt Det viktigaste är att ingen kommer till skada i Hamnen när det blåser, men självklart försöker man även skydda gods. Man säkrar containrarna genom att placera dem på marken och inte stapla högt. Dessutom ställs containrarna i block så att de stödjer varandra. Kranar stormlåses med två stora bultar i kajen, och containerkranarna säkras med hjälp av betongblock som ställs på ömse sidor så att de inte kan flytta sig. En av de viktiga regler som noggrant följs är att de som arbetar i kranarna lämnar sina arbetsplatser när det är stadigvarande vind över 20 m/s. 40 s/m flyttade 25 tomcontainrar Trots att containrarna placerats efter konstens alla regler fick stormen tag i ett 25-tal tomma enheter. Några containrar blåste hela 45 meter och ställde sig på högkant mot Öresundkrafts pelletslada. I Hamnen har därför antagits en ny instruktion efter Berits framfart. Hela hamnområ- 20

21 det, med Skåneterminalen, Västhamnen och Oljeterminalen, ska utrymmas helt när SMHI utfärdar klass 3-varning. Klass 3 är svår storm eller orkan med medelvind mer än 30 m/s. För när det flyger containrar är det förnuftigt att inte vara i vägen. Snabb insats mot översvämning Mitt under rasande storm kom ett larmsamtal. Öresundskrafts ställverk i Västhamnsverket nära Fiskerigatan riskerade att vattenfyllas, vilken skulle fått förödande konsekvenser. Vågorna höll på att bryta igenom vågbrytaren och vattnet steg stadigt. Hamnen kom raskt till undsättning med både personal, maskiner och material. En jordvall byggdes så att ställverket kunde skyddas. Efter stormen har vi förstärkt vågbrytaren med 1900 ton sten, berättar Bengt Niklasson. De stenblock som rasade ut i vattnet under stormen får ligga kvar som ett extra skydd. Nu består skyddet av en förstärkt, långsträckt stenslänt som gör att vågornas kraft dämpas och vågorna ebbar ut. Färjorna gick hela tiden Öresundsbron fick stänga för trafik, men färjetrafiken över HH-leden gick som vanligt även om det gungade. En färja är mycket mer driftsäker än en fast förbindelse, säger Bengt Niklasson. En bro är känsligare både för vind och klimatförhållanden. Vattenståndet i Hamnen höjdes visserligen drygt en meter, men vindriktningen gjorde att vattenståndet var stabilt och fordon kunde köra på och av färjorna. Rampen för passagerare kunde däremot inte användas så passagerarna fick gå via stora bilklaffen, men det fungerade utmärkt. Kom igen bara, vi tål när det stormar Vi utvärderar och jobbar förebyggande hela tiden, berättar Bengt Niklasson. När det stormade år 2001 var vi oförberedda och svängkranarna blåste av spåret. Inget allvarligt hände och vi kunde ställa dem tillbaka, men vi lärde oss något och nu förankras våra svängkranar med kättingar när det är stormvarning. Det som hände med containrarna under stormen Berit hade vi inte kunnat undvika. Även om man staplar containrar rätt så kan vinden vända. Sammanfattningsvis är vi bra rustade att möta stormar. 21

22 Folkets Hamn Det är här det händer, i Helsingborgs Hamn. Vi är granne med ett av Sveriges häftigaste stadsutvecklingsprojekt H+. Och faktiskt inte bara granne utan högst involverade i planerna om en helt ny stadsdel, som delvis ska byggas på mark som tidigare var hamnområde. Här ska det bli bostäder, företag, restauranger och gröna stråk. Malin Rizell, delprojektledare. Jessica Engvall, kommunikationsansvarig för H+. Idag upplevs järnvägen söder om Knutpunkten som en fysisk barriär som skiljer stadens södra delar från vattnet. En förutsättning för att kunna binda ihop centrum och stadsdelen Söder med H+ område och Hamnen är att järnvägen flyttas under mark, ner i Södertunneln. Bygget av Södertunneln är senarelagt. Men om det var någon som trodde att H+ projektet avstannat så kan det inte vara mer fel. H+-området sträcker sig ända från Planteringen och Gåsebäck in mot söder och Oceanhamnen. Här planeras inte bara bebyggelse och gator utan ett helt unikt blågrönt stråk med vatten och planteringar. Vår målbild är densamma som tidigare, understryker Malin Rizell delprojektledare vid H+, även om järnvägen ses som en barriär. Strukturen för H+ finns kvar, och vi räknar med att större delen av H+ området ska ha omvandlats till år Nu jobbar vi intensivt med vårt planprogram för Oceanhamnen, Sundsterminalen och Bredgatan. Vi hoppas kunna presentera våra planer och ha en dialog med byggherrar redan hösten Hallå helsingborgare! Vi försöker få det att hända saker i Oceanhamnen så att människorna hittar dit, säger Jessica Engvall, kommunikationsansvarig för H+. Trots sitt centrala läge är det både okänt och otillgängligt för allmänheten, med andra ord en vit fläck på kartan. Levandegöra kallas ett stödprojekt vars syfte är att skapa intresseväckande platser och händelser. Oceanhamnen, som tidigare var full av liv och aktivitet, är nu en folktom kaj. I december öppnade därför staden ett kulturellt experiment där. Smack Bang i Folkets Hamn kallades projektet som ordnades i samarbete med Region Skåne och Riksutställningar, även Helsingborgs Hamn hjälpte till. Till sommaren planerar staden ett nytt evenemang i Oceanhamnen. Södertunneln aktuell igen Stadsledningsförvaltningen äger H+-projektet. Dess främsta uppdrag just nu är att hitta en finansiell lösning för Södertunneln. Vi ser Södertunneln som en del av Västkustbanan, som i sin tur är en del av det transeuropeiska nätverket, säger Jessica Engvall. Södertunneln ingår i ett stort projekt med många delar, som dubbelspår, nya tunnlar och en fast förbindelse till Helsingör. Visionen är dubbelspår från Oslo, men inte bara till Helsingör, utan till Hamburg. Vi hoppas att få EU intresserat. Tanken att knyta ihop Öresundsregionen har funnits länge, och Södertunneln har gått från att vara en regional fråga till att bli nationell, säger Malin Rizell. Även i regeringen har man upptäck att man måste ha fler kanaler till Europa och att Öresundsbron inte räcker till. Det var nog många i staden som blev besvikna när beskedet om Södertunnelns senareläggning kom. Men, det positiva är att om staden 22

23 Före detta Oceanhamnen ingår i H+ projektet. hade börjat att bygga så hade möjligheten att få bidrag från EU varit borta. Riktvärden ställer till det Buller är väl buller kan man tycka, och det bullrar varken mer eller mindre för att det heter olika saker. Men så ser inte verkligheten ut i hamnen. Trafikbuller respektive industribuller har olika riktvärden, berätta Malin Rizell, vilket ställer till det för oss när vi planerar. Kraven på industribuller är högre, och all trafik inom hamnverksamheten definieras som industribuller. När exempelvis en lastbil kör mot färjorna kör den först på Sjögatan där riktvärdena för trafikbuller gäller. Sedan kör den vidare in i hamnområdet till färjorna där det plötsligt är riktvärden industribuller som gäller. Staden och Hamnen ser uppmarschområdet till färjorna som en trafikled, inte som hamnverksamhet. Vi planerar för bostäder och kontor med bra ljudmiljöer, både inomhus och utomhus, men staten måste ta sitt ansvar och ge oss vägledning och nya verktyg för att hantera både trafik- och industribuller i stadsplaneringen. Dessutom går det utmärkt att bygga bostäder trots buller idag, det finns både specialfasader och specialfönster, även om det ställer höga krav på exploatören. H+ och Hamnen jobbar nu tillsammans med bullerfrågor, bland annat med en bullerpolicy för H+. Helsingborgs stad arbetar stenhårt för att få en hållbar stadsdel och ett bra boende. Och i Hamnen har man systematiskt gått igenom alla delar för att hitta möjligheter till förbättringar för att får ner bullernivån. Hamnen + H+ Samexistens är ett av H+ stödprojekt som syftar till att visa på hur staden och verksamheter som Hamnen, Öresundskraft och reningsverk kan utvecklas tillsammans. Målet är en levande attraktiv stad och en fortsatt väl fungerande hamnverksamhet och färjetrafik. En aktiv hamn är en del av H+. Det avspelar sig även i organisationen. I H+ styrgrupp ingår bland andra både Helsingborgs stadsdirektör Palle Lundberg och Hamnens vd Jo Kristan Okstad. H+ delegationen är en politisk sammanslutning där alla partier medverkar. Tanken är att Helsingborgs framtid ska tryggas oberoende av maktsvängningar i staden. H+ projektledningsgrupp håller ihop hela projektet med samordning, ekonomi, kommunikation och nyskapande. Vårt mål är att ha en lagakraftvunnen detaljplan 2013, och vi hoppas att kunna börja gräva Bygget i H+ har redan inletts på Konsult Persson plats på Söder, och ska ge plats för både filmstad, hotell och bostäder, avslutar Malin Rizell. 23

24 Lediga lokaler Lediga lokaler i Hamnkontoret på Oceangatan. Ljusa lokaler med Sundsutsikt och öppen planlösning, 230 m2. Parkeringsplatser finns. Tillträde enlig överenskommelse. Tag kontakt med Gertrud Stifors, tel för visning. 24

25 10500-NYK_Helsingborg Harbour_Ad_8078-NYK_Helsingborg Harbour_Ad 15/02/ :57 Page 1 Bringing value to life. Besök oss på port.helsingborg.se 25

26 Hamnen i korthet Landområde ,2 m 2 Vattenområde m 2 Kajlängd m Största vattendjup 13,5 m Ramper och ro-ro lägen 5 st Kombiterminal: 6 spår (500m) Antal anlöp st - varav färjor st Hamnmagasin m 2 - varav kylmagasin 8 860m 2 Containerkranar t 4 st Mobilkran t 2 st Andra kranar upp till 30 t 2 st Terminaltraktorer 22 st Lastmaskiner, 2 20 t 8 st Truckar totalt varav 85 st - ledtruckar 2 t 30 st - eltruckar 1,5 6 t 20 st - gaffeltruckar 5 9 t 12 st - gaffeltruckar t 19 st - okbärande truckar t 20 st Containermover 1 st Terminalvagnar och trailers 88 st Överhöjdsok 2 st Translifter: 2 st Elkopplingar: 330 st 26

27 maerskline.com Maersk Line för en optimal service till och från Helsingborg Vi erbjuder veckotrafik från Helsingborg som är samordnad med våra övriga far g från kontinenten, vilket innebär konkurrenskraftiga transittider till stora delar av världen. Maersk Line Sverige Kontakta vårt dedikerade säljteam för södra Sverige: Zandra Wallin T E 27

28 CMA CGM erbjuder direkta förbindelser med våra Containerfartyg mellan Helsingborg och övriga världen. För mer information om CMA CGM service och fraktofferter vänligen kontakta vårt Säljteam i Helsingborg: Erik Hansen tel: e-post: Welcome onboard! 28

29 London Rotterdam Helsingborg North Sweden We continue to build on our successful RoRo service from London, Rotterdam via Helsingborg to northern Sweden. Schedule Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun Umeå Sundsvall Tilbury Rotterdam Helsingborg Sundsvall Umeå contact mikael högström for rates or questions regarding freight solutions at or phone Helsingborg We Sharpen your competitive edge. London Rotterdam SCA TRANSFOREST 29

30 Land covers 1/3 of the earth... we cover the rest MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. GENEVA Catosch, Hbg. Tel DARING TO BE DIFFERENT MSC SWEDEN AB 30 Tel. Gothenburg , Helsingborg , Stockholm

31 Oslo Vi seglar var 15:e minut! Göteborg Karlstad Jönköping Väster Örebro Norrköping Linköping Växjö E6 E4 Karlskrona Helsingör Helsingborg Köpenhamn Rödby Puttgarden Gedser Rostock Tjäna 5 mil och få en skön paus på vägen! 31

32 32

33 Aktuell trafikstatistik för Helsingborgs Hamn AB /1-31/12 1/1-31/12 förändring i % Fordon i trafik ,8 Passagerare ,4 Godston ,2 Kontakter i Helsingborg Helsingborgs Hamn AB Box Helsingborg Telefon Jour Telefax Direktion Försäljning/Marknad Teknik Administration/Ekonomi Reception Västhamnen (Gaten) Västhamnen (Förmanskontor) Skåneterminelen (Planering) Bulkhamnen Oljeterminalen Trafikcentalen Helsingborgs Hamns agenter Belgien Sundman, Bryssel, Belgien Telefon Lettland SIA LJS Hansa Ltd, Riga, Lettland Telefon +371 (7) Fax +371 (7) Ryssland Inflot JSC, Sankt Petersburg, Ryssland Telefon +7 (812) Fax +7 (812) USA Transmar Ltd, Tiburon, Kalifornien, USA Telefon +1 (415) Fax +1 (415) Internet 33

34 Rederier som trafikerar Helsingborg Tel fax CMA CGM Scandinavia A/s Eimskip Island ehf, Filial Island Green Feeder Langh Ship Maersk Sverige ab MSC Sweden ab Scandlines ab SCA Transforest ab Sundbusserne SOL Continent Line Team Lines Sverige ab TT-Line ab Unifeeder A/s Övriga Rederier - Linjer se vår hemsida Där inget annat anges är riktnumret 042. Företag Tel Agility AB Alianca All in Shipping (Sweden) AB ACL Sweden AB Air Logistics AB APL Sweden AB ASECO AB Bring Frigoscandia AB Börje Jönsson Åkeri AB Cargo Care Scandinavia AB Citadel Shipping AB CMA CGM Scandinavia A/S CM Freight & Shipping Contralo Scandinavia AB DHL AB Dasena Agencies AB DHL Global Forwarding (Sweden) AB DSV Road AB Eimskip Logistics AB Ekbergs H. Spedition ETAB Europa Trailer AB Euro Traffic AB FH Bertling (Sweden) AB Flinter Shipping AB Freightman AB GDL Transport AB Geodis Wilson Sweden AB Georg Hansen Shipping AB Globaltrans Globex Tranport AB GreenCarrier Scandinavia AB Green Cargo, Division Logistics Greenship Sweden AB Hamburg Süd Norden AB Hansa Shipping AB Hapag-Lloyd Sweden AB Intercontainer JATA Cargo Helsingborg AB Janssonfrakt Joship K Line (Sweden) AB KBS Transport & Spedition Kuehne & Nagel AB Landskrona Ship Agents AB Leman Int System Transport AB Lindholm Shipping AB Lighthouse Transport AB Lundby Container Service LCS AB Maersk Sverige AB Maritime Transport & Agencies AB Mahé Freight Melship AB MOL (Europe) Nordic MSC Sweden AB NetRail Nippon Shipping & Forwarding AB NTEX NYK Group Europe Ltd OOCL (Sweden) AB Overseas Liner Agencies AB Panalpina Sweden AB Penta Shipping AB Pro Logistics AB Cargo Net Scandinavian Shipping & Logistics AB SCT Transport AB Scanfreight AB Schenker AB

35 Övriga Rederier - Linjer se vår hemsida Där inget annat anges är riktnumret 042. Scanway-Shipping AB C. Steinweg (Scandinavia) AB Skonvik shipping SOL Agencies AB Speedcargo AB Spedman Global Logistics AB Star Marine AB Sundship Svensk Logistikpartner Helsingborg AB Transatlantic Services AB Transatlantic Southern Africa Services AB TRANSWAGGON Transweco AB TriLog AB United Arab Agencies AB UTC Scandinavia AB Zim Agency in Sweden AB Övriga företag tel Advokatfirman Vinge KB Anticimex AB Bogser Team Öresund Brandförsvar Bureau Veritas Båtmännen CargoNet AB Carlsberg Sverige AB Coldsystem AB Conteam Repair AB Establish AB Europa/Fate AB Farligt Gods Centre AB (repr. av Fargo Konsult AB) Gränskontrollstation Kust/Miljöstation Helsingborg Landskrona Stål AB Lloyd s Register EMEA Locon Sweden AB Lotsstation Helsingborg Lotsbeställning LTE Fraktmäklarna MariTerm AB Martin Bencher (Scandinavia) AB Neptumar AB Nordic Storage AB Notarius Publicus PNO Sverige AB ProSped Sweden AB ODEC Tankstorage AB Sjömanskyrkan Sjömansservice Svenska Lantmännen Sveriges Transportindustriförbund STS Sydhamnen Trailer Service AB Sydsvenska Industri-och Handelskammaren Taxi Helsingborg Thermoservice T L S Container Trading AB Triton Shipping & Supply AB Tullverket Vopak Logistics Nordic AB Växtinspektionen ÄngelholmHelsingborg flygplats Skeppshandlare Tel Lindholm Ship Supply Banker Tel Swedbank Handelsbanken Nordea SEB Provinsbanken Besiktningsmän Tel (av Sjöfartsverket utsedda) Damco Survey AB (Lloyd s agent) Survey International Crawford & Co Tecma Consult Scanunit MariTerm AB Konsulat Tel Belgiens Konsulat Danmarks Konsulat Finlands Konsulat Frankrikes Konsulat Islands Konsulat Italiens konsulat Nederländska Konsulatet Norges Konsulat Sloveniens Konsulat

36 Helsingborgs Hamn AB Box Helsingborg B Mercandia IV Som ytterligare ett steg i Scandlines satsning på HH-leden har nu även Mercandia IV varit inne på varv. Hon har fått en rejäl ansiktslyftning, utvändigt är hon ommålad och invändigt har övre däcket totalrenoverats. En ny ljus cafeteria med separat del för yrkeschaufförer, samt en välfylld shop möter passagerarna. Begränsad eftersändning Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan) 36

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012 TURLISTAN Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012 HHAB + CMP AB har alla förutsättningar att bli ett mycket intressant affärskoncept Vi går nu en mycket spännande utveckling till mötes. Helsingborgs

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 4, D e c e m b e r 2 010 Lyckosamt år med flera nya etableringar När vi nu närmar oss årets slut kan vi konstatera att 2010 har varit ett mycket bra och

Läs mer

KUndTIdnInG FrÅn HeLSInGbOrGS HAmn n r 4, d e c e m b e r 2 0 0 8 1

KUndTIdnInG FrÅn HeLSInGbOrGS HAmn n r 4, d e c e m b e r 2 0 0 8 1 KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 4, december 2008 1 Aktuellt 2 Nu anlöper julen Helsingborg 3,4 Rekordmånga kryssningsturister väntas 5 CMA CGM väljer Helsingborg 7 Tävling 9 Hamndagen 2008 10-11

Läs mer

nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar

nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar 1 Aktuellt 2 Ny linjechef nöjd med högsäsongen 3 Förutsättningar

Läs mer

KUnDTIDnInG FrÅn HELsInGBOrGs HaMn n r 1, M a r s 2 0 0 8 1

KUnDTIDnInG FrÅn HELsInGBOrGs HaMn n r 1, M a r s 2 0 0 8 1 KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 1, Mars 2008 1 Aktuellt 2 Lyckad inledning för pellets i container 3, 4 33% ökning av containrar under 2007 5 Skåneterminalen i nygammal skepnad 7 Tävling 9 Kullen

Läs mer

nr 2, juni 2008 I DETTA NUMMER: Tredjepartslogistik Banverket Ny containerkran

nr 2, juni 2008 I DETTA NUMMER: Tredjepartslogistik Banverket Ny containerkran KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 2, juni 2008 I DETTA NUMMER: Tredjepartslogistik Banverket Ny containerkran 1 Aktuellt 2 Tredjepartslogistiker 3, 4 Hamnsäkerhetsövning 5 Bolagsmiddag Sofiero Slott

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 3, o k to b e r 2 010 Ökad intensitet i Hamnen Jo Kristian Okstad Aktuellt 2 Ny linje 3 Lyckat för Sundbusserne 5 Spontningen klar 6 Kryssningssäsongen

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2006

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, december 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Innehåll Nummer 4, 2006 Aktuellt 2 Perstorp 3,4 Miljöteknisk undersökning 4 Julfrukten anländer 7 Tävling

Läs mer

Studenter är. Goda relationer utökar SAMARBETET MED SCA. Sveriges modernaste CENTRALGATE INVIGD FRAMTIDEN I HELSINGBORG MÖT ÅSA HAMNENS PERSONALCHEF

Studenter är. Goda relationer utökar SAMARBETET MED SCA. Sveriges modernaste CENTRALGATE INVIGD FRAMTIDEN I HELSINGBORG MÖT ÅSA HAMNENS PERSONALCHEF KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 1. MARS 2015 MÖT ÅSA HAMNENS PERSONALCHEF Studenter är FRAMTIDEN I HELSINGBORG Sveriges modernaste CENTRALGATE INVIGD Goda relationer utökar SAMARBETET MED SCA JUST

Läs mer

Full fart framåt för logistiken

Full fart framåt för logistiken Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 3. oktober 2013 SAMHÄLLSNYTTIGT Full fart framåt för logistiken Årets största affär DestinationskarTA Sundbusserne Just nu Hamnen investerar för framtiden och ökad

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Sjötransporter - strategisk fråga för Skåne

Sjötransporter - strategisk fråga för Skåne Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 3, september 2004 Sjötransporter - strategisk fråga för Skåne 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 3, 2004 Innehåll Aktuellt 2 Helsingborg del av

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2004. Kaffesäckar året runt. Höjd säkerhet i hamnen

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2004. Kaffesäckar året runt. Höjd säkerhet i hamnen Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2004 Kaffesäckar året runt Höjd säkerhet i hamnen 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2004 Innehåll Aktuellt 2 Kaffesäckar i hamnen

Läs mer

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen 1. TÄVLINGEN i samarbete med Sveriges Arkitekter inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för containerterminalen Helsingborgs

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 2. juni 2013. Kryssningsturismen. Niels VallØ, ny vd scandlines. banbrytande forskning

Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 2. juni 2013. Kryssningsturismen. Niels VallØ, ny vd scandlines. banbrytande forskning Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 2. juni 2013 SAMHÄLLSNYTTIGT Kryssningsturismen Niels VallØ, ny vd scandlines Tetra pak banbrytande forskning Just nu Möt Niels Vallø, VD för Helsingborgs Hamn 2 VD

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE Dina behov är viktigast Södertälje Hamn är en komplett hamn. Vi tar emot nästan alla sorters gods från när och fjärran. För dig som vill nå Mellansverige är Södertälje Hamn

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 4, december 2011 Aktuellt 2 Logistiksystem PortIT får ett rejält lyft 3 Ett fartyg kommer lastat 4-5 Projekttävlingen Nya Västhamnen 6-7 Flytande naturgas

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2003

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2003 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2003 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2003 Innehåll Aktuellt 2 Unilever 3,4 Kuehne & Nagel 7 Tävling 9 Frukt från Marocko 11 Besök

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

PRESSRELEASE Banbrytande svensk forskning för att få rimliga krav vid lastning av tungt gods i containers Sida 1

PRESSRELEASE Banbrytande svensk forskning för att få rimliga krav vid lastning av tungt gods i containers Sida 1 vid lastning av tungt gods i containers Sida 1 Höganäs 2013 05 02 IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs) är de internationella riktlinjerna för lastsäkring vid sjötransport.

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula)

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Rickard Bergqvist Professor i Logistik och Transportekonomi Industriell och Finansiell ekonomi & Logistik Företagseknomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun - Bulk - Enhetsburet gods/ container & trailer - Oskarshamn/ Kalmar Län -CARGOTO -Så påverkas hamnar av SECA - Fånga upp framtiden Oskarshamn Transport corridor between

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Inge Vierth, VTI Seminarium Hur ska sjöfarten utvecklas i östra Mellansverige Västerås, 2 april 2014 Externa (marginal)kostnader

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2012

Miljöredovisning Greencarrier 2012 Miljöredovisning Greencarrier 2012 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera vår miljöpåverkan.

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201...

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201... Page 1 of 3 Du är här:start Om GS1 Nyheter och press Nyhetsbrev GS1 Sweden Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Det

Läs mer

Ta det personligt! Jan-Åke Jonsson VD

Ta det personligt! Jan-Åke Jonsson VD Det löser vi! Ta det personligt! Vi brukar säga att vi tar det personligt. Löften som håller, ett personligt ansvarstagande och gods som kommer fram i tid. Självklart får du alltid ett vänligt bemötande,

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2014

Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning 2014 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter. Globalt nätverk. Schenker Concepts i korta drag. Verktygslåda. Konceptmoduler. Så kontaktar du Schenker

SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter. Globalt nätverk. Schenker Concepts i korta drag. Verktygslåda. Konceptmoduler. Så kontaktar du Schenker SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter Globalt nätverk Schenker Concepts i korta drag Verktygslåda Konceptmoduler Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt nätverk Schenker Concepts

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

En oberoende partner när ni söker kvalitet

En oberoende partner när ni söker kvalitet En oberoende partner när ni söker kvalitet En gasell med fokus på effektiva logistiklösningar Sedan starten 2005 har Höglands Logistik utvecklats på ett sätt vi knappt trodde var möjligt. På bara några

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Klartecken. Effektivitet, HAPAG LLOYD dubblerar FÖR LÄNGRE CONTAINERFARTYG SERVICE OCH FLEXIBILITET

Klartecken. Effektivitet, HAPAG LLOYD dubblerar FÖR LÄNGRE CONTAINERFARTYG SERVICE OCH FLEXIBILITET KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 2. SOMMAR 2015 HAPAG LLOYD dubblerar Effektivitet, SERVICE OCH FLEXIBILITET Klartecken FÖR LÄNGRE CONTAINERFARTYG JUST NU JUST NU Tillsammans bygger vi starkare verksamheter

Läs mer

FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK

FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK 1 FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK 2015/01 2 FRAKTHANDBOK BÄSTA FRAKTKUND! Finnlines Plc, FinnLink trafik idkar frakttrafik mellan Nådendal, Finland och Kapellskär, Sverige

Läs mer

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Special Generella krav Kraven bygger på en kombination på max 25,25 m Minimum krav på anläggningsväg är att den tål 10-tons axeltryck Om backningsmanöver krävs,

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Inge Vierth, VTI Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Internaliseringsgrader för gränsöverskridande godstransporter

Läs mer

Fakta om transporter 2012

Fakta om transporter 2012 Fakta om transporter 2012 En sammanställning från TransportGruppen Hur ser transportnäringen ut? Godsterminaler, lager, magasin 3% Övrig kollektivtrafik 4% *Handel med och serviceverkstäder för motorfordon

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Bergen Kommun. 11 sept 2014

Bergen Kommun. 11 sept 2014 Bergen Kommun 11 sept 2014 Innehåll Göteborgs Hamns roll i världen Terminaler och godsflöden Göteborgs Hamn AB Miljoner ton 18 000 Världshandel i ton 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Produktion och export av lax från Mitt-Norge

Produktion och export av lax från Mitt-Norge Produktion och export av lax från Mitt-Norge Januari 2006 Uppdraget Uppdraget omfattar en bild av transportvolymer för norsk lax och andra fiskeprodukter. Det antas att det säljs relativt stora volymer

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063 Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 1 Första kvartalet 2014-07-01 till 2014-09-30 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 4 411 Rörelseresultatet uppgick till 544 Resultat

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN Göteborgs Hamn AB i samarbete med: ACL, ANL, CLdN, DFDS, K Line, Maersk Line, MSC, SCI/Freightman AB, Stena Line och Unifeeder 1 Välkommen till Sveriges nya skogshamn!

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Kombitransporter i Sverige och Europa

Kombitransporter i Sverige och Europa Kombitransporter i Sverige och Europa Vill du vara med och minska CO 2 -utsläppen och samtidigt få en fördelaktig transportekonomi? Utveckling Linjer i Sverige och Europa Fördelar Miljö och emissioner

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar Tulltjänster Effektiv tullhantering spar tid och pengar Om Tullhantering Tullhantering är något som många företag upplever som krångligt. Det är också en del av logistikkostnaderna där det kan finnas stor

Läs mer

Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge

Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge Direktimport ger bästa pris! - För en bättre miljö! Huvudkontor Stockholm Beck Maskin Sverige AB Rudanvägen 2 136 50 Jordbro

Läs mer

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Ett sätt att lätta på transport-trycket? 2010-12-16 Övergripande bild av industristruktur i Sverige (källa SCB) Bergslagen vackert och centralt i Sverige

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Skräddarsydda transporter

Skräddarsydda transporter DB SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter Globalt nätverk DB SCHENKERconcepts i korta drag Verktygslåda Konceptmoduler Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt nätverk Schenker

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är:

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: Sept-2012 Hanteringen av FARLIGT GODS inom Schenker koncernen. Schenker AB s policy farligt gods lyder enligt följande: Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: att se till att etag

Läs mer