Nytt flerbostadshus utan värmesystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt flerbostadshus utan värmesystem"

Transkript

1 Nr DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 20 Nytt flerbostadshus utan värmesystem Profilen Oscar Engelbert, vd Oscar Properties har tillsammans med kompanjonen Erik Salin specialiserat sig på att bygga om gamla industrifastigheter, skolor och kontor till lägenheter. Sid 8 Andrahandsupplåtelse Ulrika Blomqvist, jurist på Riksbyggen reder ut vad som gäller när bostadsrättshavaren hyr ut sin lägenhet i andra hand. Sid 20 Skydd Fastighetsförvaltaren finns på plats och bevakar Nordens största och viktigaste mötesplats för säkerhetsbranschen. Har du något nytt eller intressant att rapportera är du välkommen att besöka oss i vår monter. Sid 14, 15 Branschregistret Blå guide till bättre leverantörer. Du har väl inte missat vårt digra register över leverantörer. Sid 38 Hamnhuset blir Göteborgs och Sveriges första flerbostadshus som är så energieffektivt att det i princip värms av husets egen överskottenergi. Älvstranden utveckling AB bygger Hamnhuset, med 116 hyreslägenheter, i Sannegårdshamnen på Norra Älvstranden. Passivhus är den vedertagna termen för fastigheter som saknar konventionella radiatorer. Tekniken har testats och existerar i mindre skala. Hamnhuset med 116 lägenheter är det största bostadshuset i landet som konstruerats för minsta möjliga energianvändning. Huset värms av överskottsvärme från solen, TV-apparaten, sänglampan och de boendes egna kroppar. Sid 12, 13 Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen

2 telia.se/fiber

3 fastighetsförvaltaren nr Ledare Fastigheter alltmer svårsålda Gamla Lumafabriken blir lyxlägenheter sid 8 Information till hyresgästerna A och O vid omfattande renovering sid 26, 27 Ett spännande spa-och hotellprojekt i Malmö sid 32, 33 Statens försäljning av fastighetsbolaget Vasakronan för 41,1 miljarder kronor ger en illusorisk bild av en fastighetsmarknad som trotsar konjunkturnedgång och kreditoro. Om andra halvåret fortsätter som det första ligger fastighetsaffärerna på samma nivåer som under mellanåren 2003 och 2004, enligt nya siffror från fastighetskonsulten Newsec. Utländska aktörers andel av fastighetsaffärerna sjunker också. Ett problemområde för Vasakronans köpare AP Fastigheter är Nacka Strand, söder om Stockholm med närmare 20 procents vakanser (juli 2008). Få lediga lokaler i storstäderna Trots en vikande konjunktur finns det färre lediga lokaler i Sveriges tre största städer. De senaste fem åren har utbudet minskat stadigt. Vakanserna fortsätter att sjunka även under det andra kvartalet, visar statistik från fastighetskonsulten Jones Lang Lasalle. Just nu är det en avvaktande marknad där hyresgästerna ställer högre krav på flexibla avtal än tidigare. Hyresvärdar är också mer beredda att bekosta hyresgästanpassningar och hyresrabatter har blivit vanligare igen. Marknaden är väldigt spretig, vissa delmarknader går som förut medan andra är mer konjunkturkänsliga. I Stockholm har vakanserna sjunkit till 9,9 procent, från 10,5 procent. En stadig minskning ses i Göteborg där utbudet nu ligger på 7,3 procent, en minskning med 0,7 procentenheter från första kvartalet. I Malmö/Lund är vakansgraden som minst, 6,6 procent. Inte sedan 2001 har utbudet varit så lågt. För närvarande byggs det kontor så det knakar i grannskapet av Stockholms centralstation. Jernhusen, NCC och Skanska är några aktörer som påtagligt plussar på utbudet av kontorslokaler. Ökat intresse för Green Building Från att ha varit svalt sedan starten 2004 har intresset för EU:s miljömärkning av energisnåla kontor och lokaler, Green Building, ökat markant i Sverige den senaste tiden. Fastighetsbolagen ser det som ett sätt att förbättra sin miljöimage och få nya hyresgäster. Fastighetsbolagen verkar i en sektor som står för cirka en tredjedel av världens energianvändning. I dessa dagar av klimatdiskussioner vill de visa att de inte är några miljövärstingar. Med Green Building-märkning kan de kommunicera sitt miljöarbete på ett enkelt sätt. Flera fastighetsbolag menar att de har arbetat med energisnåla hus sedan länge, men att hyresgästerna inte förrän nu har efterfrågat välisolerade och täta husskal, värmeåtervinning av frånluft, rätt placering av byggnader och andra energisparande åtgärder. En erkänt energisnål fastighet betyder lägre energikostnader och pluspoäng hos presumtiva hyresgäster. En nybyggd fastighet klassas som Green Building om den använder 25 procent mindre energi än var Boverkets byggregler tillåter. En ombyggd fastighet ska använda 25 procent mindre energi än vad den gjorde innan den byggdes om. Fastighetsaktierna vänder uppåt igen Fastighetsaktierna har nått botten. Det menar cheferna på några av Sveriges största fastighetsbolag. Aktierna har rasat så mycket att de är rekordbilliga i relation till sin utdelning och värdet på fastigheterna. Dessutom har ränteoron klingat av. Om ränteutvecklingen inte blir så kraftig som befarades runt månadsskiftet juni-juli, ser det ljusare ut för fastighetsaktierna. Urban Nilsson Ansvarig utgivare Fastighetsförvaltaren är fastighetsbranschens B2B-tidning. Tidningen informerar om läget på fastighetsmarknaden, nya produkter, aktuella byggprojekt med mera. Fastighetsförvaltaren utkommer sex gånger om året och har en TS-kontrollerad upplaga. Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. Besök oss gärna på nätet: Fastighetsförvaltaren ges ut av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, GÖTEBORG Tel: Fax: VD, ansvarig utgivare Urban Nilsson Stockholmskontoret: Drakenbergsgatan 2, Stockholm Tel: Fax: Göteborgsredaktionen Tel: Fax: Redaktionsledning Klas Bergqvist Skribenter Tina Lundberg Arne Öster Ingrid Saarva Ilse Östervall Stina Rangmar Projektledare Peter Düfke Annonsförsäljning Tinna Knape Peter Angel Annonsförsäljning webb Lennart Sandelin Ekonomi Monika Beiring Traffic / Materialhantering Henrik Tonström Adress/Namnändringar Layout Stromia-Futurum Grafiska AB Tryck MittMedia Print AB ISSN Tidningsstatistik AB Tel Annonser, bilder och annat redaktionellt material sänds till

4 4 fastighetsförvaltaren nr Nyheteri Fler hyresrätter med nytt förslag 7 av 10 fastighetsföretagare tror att det kommer att byggas fler hyresrätter om hyressättningssystemet förändras enligt statens utredares förslag. Däremot blir det inga chockhöjda hyror. Rudolf Antoni. Detta visar en undersökning som organisationen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen har genomfört. I undersökningen har 100 representanter för de privata fastighetsföretagarna tillfrågats om vad de tror om möjligheten att utveckla sin verksamhet samt vad de ser för konsekvenser av de förslag som har lagts fram i den statliga utredningen EU, Allmännyttan och hyrorna. Inte lönt att investera i nya hyresrätter idag Enligt fastighetsföretagarna är dagens hyressättningssystem det enskilt största hindret för att utveckla den egna verksamheten. Så mycket som 70 procent av de svarande anser att hyressättningssystemet tillsammans med ökande byggkostnader gör att det idag inte är lönt att investera i nya hyresrätter. Detta sätter fingret på ett jätteproblem för fastighetsbranschen. Trots att efterfrågan finns så är det inte ekonomiskt försvarbart att bygga nya hyresrätter, säger Andreas Jarud näringspolitisk chef Fastighetsägarna GFR. Inga chockhöjda hyror Enligt fastighetsföretagarnas bedömning kommer hyresnivåerna inte att förändras dramatiskt med utredningens förslag. Trots att en bedömning görs av företagens egna fastighetsbestånd är det få som tror att hyran kommer att höjas mycket och detta endast i så kallat A-läge. För de allra flesta som bor i B- läge blir hyran oförändrad och i C-läge skulle utredningens förslag innebära en oförändrad hyra eller en sänkt hyra enligt de tillfrågade fastighetsägarna. 7 av 10 tror att det kommer byggas fler hyresrätter En klar majoritet av fastighetsföretagarna anser att de föreslagna förändringarna i utredningen leder till att det kommer att byggas nya hyresbostäder där behoven är som störst. Omkring 70 procent av fastighetsföretagarna i undersökningen tror att det skulle leda till att det byggs fler hyresbostäder i Sveriges storstäder och övriga tillväxtregioner. Det är dock endast en fjärdedel av fastighetsägarna som tror att det kommer att byggas mer i övriga Sverige. Branschen har sagt sitt. Om man anpassar systemet efter fastighetsmarknadens förutsättningar så kommer det att byggas fler hyresrätter där det verkligen behövs, säger Rudolf Antoni, utredare Fastighetsägarna GFR. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen är en av sju regionföreningar i branschorganisationen Fastighetsägarna som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Antalet medlemmar i Fastighetsägarna GFR uppgår till cirka Dessa är framför allt ägare till lokal- och Andreas Jarud. bostadshyreshus, industrifastigheter, men också bostadsrättsföreningar. Totalt har medlemmarna drygt fastigheter inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings, Kalmar- och västra Östergötlands län. Ventilställdon med driftoch felindikering Havets vågor kan vara framtidens energikälla Automatikprodukter i Askim, presenterar ett elektroniskt ventilställdon AMX avsett för värme, kyla och luftbehandlingsanläggningar. AMX är utförd för direktmontering på ventil och monteras på med ringmutter, utan verktyg. Ventilställdonet är självjusterande och anpassar automatiskt slaglängd när det blir spänningsatt, behöver ej kalibreras. AMX finns i två utföranden: On-Off/Öka Minska eller Analog utsignal För anpassning till olika reglersystem, ställs utsignalen enkelt om till 0-10V, 2-10V eller 4-20mA. Ställdonet är försett med automatisk ändlägesinställning, som stänger av ställdonet i ändläge. Snabb och flexibel reglering med 70 sekunders gångtid. Handmanöver görs med insexnyckel på övre delen av ställdonet. Status för drift och fel på ställdonet indikeras med lysdioder för snabb avläsning av driftspersonal och igångkörning. Ställdonets fysiska storlek ger möjligheter till teknisk anpassning i små utrymmen och enkel installation. Det hoppas forskare vid Uppsala universitet. Sveriges första vågkraftverk består av två generatorer som placeras på havsbotten utanför Lysekil och kopplas till elnätet. Vågorna ska sedan försörja 20 villor i Bohuslän med hushållsel. Västra Orusts Energitjänsts elabonnenter på Gullholmen ska bli de första i Sverige som ska kunna laga mat och tända lampor med hjälp av vågornas inneboende kraft. Den enkla och rubusta konstruktionen, som har utvecklats vid institutionen för elektricitetslära på Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet under ledning av professor Mats Leijon, består av en generator som ställs i ett betongfundament på havsbottnen 25 meter under ytan. Den ansluts med vajrar till bojar på havsytan. När dessa guppar upp och ned aktiveras en pistong med starka magneter i generatorn, vilket genererar ström som förs vidare till elnätet via ett undervattensställverk. Inom två år ska anläggningen vid Islandsberg utanför Lysekil bestå av tio generatorer och ett fyrtiotal flytbojar. För att komma igång med den kommersiella satsningen på vågkraften har man bildat bolaget Seabased med planer på att börja serietillverka generatorer och ställverk. Redan nu har energijättarna Vattenfall och Fortum lagt beställningar på två generatorer vardera. Enligt Uppsalaforskarnas beräkningar är vågor en energiresurs som i framtiden kan ge så mycket som terawattimmar, TWh, i elproduktion bara i Europa, Detta motsvarar hela Västeuropas elbehov. Störst är potentialen i de vågrika kustländerna Norge och Storbritannien med 500 TWh vardera, medan svenska vågor står för beskedliga 10 TWh, vilket ändå motsvarar den årliga produktionen i en normalstor kärnreaktor. Arne Öster

5 fastighetsförvaltaren nr Nyheteri Kompetensbrist hotar byggsektorn Caparol lanserar nya renande färger Kompetensbristen inom den globala byggsektorn hotar flera byggprojekt världen över. Bristen på kvalificerad arbetskraft hotar att bromsa tillväxten och driva upp kostnaderna för hela branschen. Men företagen själva anser att de gör tillräckligt visar en undersökning från KPMG. Genom fotokatalys en process som bygger på att solens strålar i samarbete med en katalysator sätter igång en kemisk reaktion bryter färgen ned smuts och lukt. Föroreningarna bryts ned till vatten och koldioxid. Katalysatorn i färgen är pigmentet titandioxid. Av de svarande i KPMG:s årligt återkommande undersökning Global Construction Survey anser 84 procent att industrin inte gör tillräckligt för att komma tillrätta med kompetensbristen inom byggsektorn. Över hälften menar att situationen är allvarlig. Trots det anser 66 procent att deras eget företag har en välfungerande kompetensförsörjning. Det är anmärkningsvärt att företagen tycker att de själva gör tillräckligt, samtidigt som de anser att branschen som helhet är bristfällig. Företagen bör utveckla sin rekrytering för att nå ut till duktiga studenter redan innan examen. Särskilt viktigt är att skapa en positiv och attraktiv bild av byggsektorn, säger George Pettersson, Head of Construction på KPMG i Sverige. 49 procent av respondenterna menar att hämmad tillväxt är den enskilt största faran med bristen på arbetskraft. Förutom problemen med kompetensförsörjning tampas byggbranschen även med bristfällig riskhantering, ökande kostnader och nya tuffa miljökrav. Trots att undersökningen visar på en dyster bild av branschen lyfts hållbar utveckling fram som ett potentiellt tillväxtområde. 94 procent uppger att en miljöpolicy är viktig för deras företag och 70 procent tror att området leder till ökade intäkter. Principerna kring hållbar utveckling innebär en fantastisk möjlighet för nytänkande entreprenörer att utveckla en grön image, vilket skulle kunna ge dem en verklig konkurrensfördel. Här har företagen en möjlighet att profilera sig som den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen, säger George Pettersson. Följande åtgärdspaket för byggsektorn lyfts fram i undersökningen: Höj sektorns profil bland unga genom att samarbeta med högskolor och universitet Öka riskmedvetandet genom regelbundna kontroller över hela produktlivscykeln och en balanserad produktportfölj Hantera ökande kostnader genom att sprida risker och förtjänster Satsa på hållbar utveckling genom att ligga steget före reglering och att möta alla intressenters behov Undersökningen, som genomfördes i början av 2008, bygger på intervjuer med chefer från ledande byggföretag och entreprenörer över hela världen, däribland Sverige. Västra Orusts Energitjänsts elabonnenter på Gull- Caparol CapaSan är en färg för inomhusbruk som bryter ned smuts, bakterier och lukter och bidrar på så sätt till en bättre inomhusmiljö. Titandioxiden, ett pigment som bl a finns i tandkrämer och solskyddsprodukter, är den katalysator som påskyndar den kemiska reaktion som renar luften. Att använda sig av fotokatalys vid luftrening är en känd metod som används i t ex mekaniska luftreningsanläggningar. Caparol Amphisilan är en färg för utomhusbruk som hjälper till att hålla fasaden ren från nedsmutsning. Tekniken är densamma, färgen reagerar på UV-strålning och en kemisk process startar. Under 2008 startar Caparol en större satsning gentemot konsumenter. Från att framför allt ha varit en färgtillverkare förknippad med professionellt arbete, kommer nu Caparols utbud av innovativa färger att finnas tillgängligt även för hemmamålaren. George Pettersson.

6 6 fastighetsförvaltaren nr Produktnytt Under rubriken Produktnytt presenterar vi nya produkter och tjänster, alltifrån nya uppfinningar till smarta problemlösare. Har ditt företag något nytt att presentera? Hör gärna av dig till oss så kanske ni kan vara med och visa upp just er nyhet. Skicka ett mail med information om produkten tillsammans med högupplösta bilder till Kapslade 1-fas mjukstartare för kompressorapplikationer Efter en lång tid i branchen som leverantör av mjukstartare lanserar nu Carlo Gavazzi en kapslad 1-fas mjukstart där främsta syftet är att begränsa startströmmen vid scrollkompressorapplikationer, värmepumpar. Enheterna har intern bypass av halvledare, inbyggt transientskydd/överströmslarm, underspänningsskydd/larm och full statusindikering via gröna-/röda LED. RSBS finns både med och utan integrerad startkondensator (se värden i databladet, kompressorberoende). DIN-skene eller panelmontage via medföljande tillbehör. Notera att både start- & driftkondensatorer krävs för att enheterna skall fungera optimalt (se inkoppling i databladet). Kortslutnings-/överlastskydd är ej inbyggda i RSBS utan skall monteras separat. Nilfisk lanserar vagn för patrullstädning Proffsleverantören Nilfisk har tagit fram en smidig liten städvagn avsedd för patrullstädning. Vagnen är lätt att fälla ihop och ryms enkelt i bagageutrymmet på en liten bil. De små måtten och de stora hjulen på 315 mm gör vagnen perfekt för sitt ändamål. Patrullvagnen levereras med hållare för skaft, stativ och sopset. Trots det lilla formatet kan vagnen förses med fyra stycken 6-litershinkar och en 15-litershink. Effektivt på metall och rostfritt Från Tana Professional kommer Tana Metapur - en proffsprodukt för metallrengöring som gör underverk med alla typer av rostfria ytor. Tar enkelt och snabbt bort fingeravtryck och fett - perfekt för hissar! Tana Metapur finns hos välsorterade färghandlare och återförsäljare av professionella städprodukter. Bilder på vagnen bifogas. För mer info om patrullvagnen kontakta Åke Färggren, produktchef redskap, per mail till eller på Ny teknik ger stick- och skärskador kalla handen När Guide lanserar sin nya produktserie HexArmor förbättras arbetsmiljön för en rad utsatta yrken. Med den nya unika tekniken, som är uppbyggd på tre olika lager skyddsplattor, minskar risken för stick- och skärskador avsevärt. Detta är av största betydelse för personer som arbetar med sophantering eller t ex inom glas- eller metallindustrin där skador är vanliga och ofta leder till lång sjukfrånvaro p g a infektionsrisker. Guide HexArmor finns i fem olika modeller där smidighet och säkerhet kombineras och varieras för att möta olika behov och arbetssituationer. Lager på lager De nya handskarna ger ett unikt skydd genom små sexsidiga* skyddsplattor som när de ligger omlott i olika lager blir mycket svåra att penetrera. Plattornas form har också gett handsken sitt namn. Alla fem modeller innehåller tre lager av de skyddande plattorna. Det har aldrig funnits handskar med den här nivån av skydd, kombinerat med den smidighet som dessa handskar har, och det känns mycket kul att erbjuda markanden denna nyhet. Glas- och plåtkanter, rakblad, trasiga aluminiumburkar, kanyler, ståltråd och metallspån finns bland de fiender som vi attackerar med HexArmor-serien. Händerna är människans viktigaste verktyg och man ska alltid ha ett fullgott skydd när man arbetar med dem. Skador kan ge lång frånvaro och allvarliga komplikationer vilket i värsta fall leder till permanent nedsatt arbetsförmåga, säger Roger Rasmussen affärsutvecklingschef på Guide. Utöver den nya stick- och skärskyddstekniken har modellerna olika nivåer av smidighet samt olika typer av material i greppytan för att möta varierande behov. Alla fem modeller är maskintvättbara. En av modellerna, Guide HexArmor Är framtagen för att fungera som innerhandske under t ex kem- eller värmeskyddshandskar. För ytterligare information, kontakta; Skydda Protecting People Europe AB Roger Rasmussen Tel: Mobil: e-post:

7 fastighetsförvaltaren nr Produktnytt Fri klättring i 3D Det är en skulptur och en geometrisk modell - med klättergrepp. Den löser avsaknaden av utomhusmötesplatser för träning och aktivitet. BLOQX är den senaste innovativa produktnyheten från KOMPAN. Landskapsarkitekter, parkchefer och inte minst barnen är mycket förtjusta. BLOQX är en klätterställning baserad på en enkel tredimensionell form byggd ovanpå varandra i olika geometriska modeller. Ställningen uppmanar till fri klättring och ger fysiska och mentala utmaningar för 8-15-åringar. Klättring på BLOQX kräver träning, koordination och styrka, men det är samtidigt så enkelt att alla kan vara med. Med BLOQX har vi skapat ett attraktivt alternativ till de traditionella plana klätterväggarna. Barnen får nya klätterupplevelser i en säker miljö och ett naturligt centrum för att mötas och prata. Den skulpturella utformningen med det tredimensionella färgspelet ger samtidigt en visuell upplevelse i det offentliga rummet. Samspelet mellan form och funktion gjorde snabbt BLOQX till en populär produkt bland arkitekter, framhåller Erik Dahlgren, Försäljningschef i KOMPAN Barnland. BLOQX erbjuds i sex olika utföranden, som är avsedda för mindre såväl som större parker och offentliga rum. BLOQX uppfyller kraven i europeisk säkerhetsstandard (EN 1176) och har dessutom den säkerheten att alla klättergrepp finns på en höjd, som gör att yngre barn än den tilltänkta åldersgruppen inte kan klättra upp. För ytterligare upplysningar kontakta Louise Ekmann, Nordisk Marknadschef för KOMPAN, på tel Besök och läs mer om BLOQX eller kompan.com för ytterligare information om KOMPAN. BLOQX konceptet är utvecklat i samarbete med Koos van Raal - klättrare, entreprenör och innehavare av Hollands Outdoor Valley, en av Europas ledande klätterparker. Koos van Raalt medverkade som rådgivare i designprocessen och hjälpte KOMPAN med att utveckla en produkt, som vänder sig till alla, men ändå har tillräckliga utmaningar för professionella klättrare. Med skapandet av BLOQX går KOMPAN tillbaka till rötterna, säger Erik Dahlgren. KOMPAN grundades för 38 år sedan av en konstnär, som blev inspirerad av barns lek på hans stora färgglada skulpturer. BLOQX är ett perfekt exempel på att denna tankegång fortfarande är grundläggande för KOMPANs utveckling och produktdesign. Värmekamera i fickformat i en prisklass som öppnar nya möjligheter för hantverkare och småföretagare FLIR Systems lanserar en helt ny typ av värmekamera Stigande energipriser, osunda inomhusmiljöer och ett kontinuerligt behov av underhåll inom industri och fastigheter ökar efterfrågan på lätthanterliga mät- och inspektionsinstrument till konkurrenskraftiga priser. För att möta denna efterfrågan introducerar FLIR Systems, världsledande leverantör av värmekameror, FLIR i5, en mycket användarvänlig, liten, lätt och prisvärd värmekamera. En värmekamera hittar och mäter beröringsfritt temperatur på stora ytor åt gången. Genom att använda en värmekamera i elektriska, mekaniska eller byggapplikationer kan man till exempel upptäcka dolda fel, identifiera fuktskador och läckage eller se elektriska fel och överhettningar. En värmekamera är alltså en god hjälp för att undvika kostsamma driftstopp och minimera energiförluster. FLIR i5 är den första värmekameran på marknaden i sitt slag med tanke på vikt, storlek, funktionalitet och inte minst pris! Dess vikt på 340 g och längd på 22 cm gör FLIR i5 till den lättaste och mest kompakta värmekameran i sin klass! FLIR Systems har radikalt förenklat användandet av värmekameror. Att använda FLIR i5 är inte mycket svårare än att använda en vanlig digitalkamera! FLIR i5 skapar värmebilder i JPEG-format som innehåller temperaturuppgifter och kan lagras internt i kameran eller externt på dator där de kan analyseras i efterhand. FLIR i5 levereras med FLIR QuickReport (en programvara för bildanalys och för att enkelt skapa rapporter i PDF-format), ett 512 MB mini SD-kort, ett Li-Ion batteri med laddare, USB-kabel, handledsrem och manual (manualen är översatt till 21 språk). Att utveckla FLIR i5 har krävt all den erfarenhet som samlats hos oss genom våra över 40 år på marknaden säger Arne Almerfors, VD för FLIR Systems Termografi Division. FLIR i5 är ett välkommet inslag i vår redan tidigare breda produktportfölj och förstärker ytterligare vår position som marknadsledande på värmekameramarknaden. FLIR i5: liten, lätt och användarvänlig Med nya FLIR i5 har FLIR Systems markant förändrat prisbilden för värmekameror: FLIR i5 är producerad inom EU och har ett listpris på kr exklusive moms. FLIR i5 säljs via ett brett återförsäljarnät över hela världen. FLIR i5 mäter beröringsfritt temperatur upp till +250 C och upptäcker temperaturskillnader så små som 0.10 C, vilka visas på kamerans tydliga 2.8 LCD display. Temperaturområdet passar de flesta elektriska och mekaniska applikationer liksom byggapplikationer. Batteriet räcker till 5 timmars kontinuerlig drift.

8 8 fastighetsförvaltaren nr Profilen Älskar att bygga om hus Lumafabriken i Södra Hammarbyhamnen. Det är helt makalöst vi har fått in intresseanmälningar på 58 lägenheter och 8 radhus. När vi har visning i november är det först till kvarn som gäller, säger Oscar Engelbert vd för Oscar Properties. Oscar Properties bygger om Lumas gamla fabrik i Hammarbyhamnen till lyxlägenheter. Efterfrågan är stor, det handlar om kvalitet och känsla. Oscar Properties bildades 2004 och ägs av Oscar Engelbert och Erik Selin, huvudägare i bland annat till Fastighets AB Balder och Din Bostad. Deras gemensamma affärsidé handlar om att bygga om gamla industrifastigheter, skolor och kontor till lägenheter. Företaget drivs av lusten att skapa bostäder med känsla. Det gäller även när de bygger nytt. Det är ett beroende. Men det är lika bra att erkänna det. Vi älskar att bygga om hus. Gamla byggnader bär på unika lösningar, historier som inte går att återskapa. Vissa säger att de gamla husen har en själ, men det kan låta lite högtravande. Egentligen handlar det bara om märkliga halvplan, gamla språng och dolda baktrappor. Sådant som bjuder in till kreativa lösningar. Originalitet. Och utmaningar för sinnet. Det började med att jag kontaktade Erik och vi träffades. Jag gillar Erik, han är bra, enkel och snabb, fortsätter Oscar. Just nu omvandlar de Lumas gamla fabrik till lägenheter tillsammans med Thomas Eriksson Arkitekter. Samtidigt bygger de även radhus precis intill strandkanten. Enorma takhöjder och stora fönster skapar en alldeles särskild atmosfär av de storslagna lägenheterna. 300 lägenheter Sedan starten 2004 har Oscar Properties i samarbete med olika arkitekter byggt om över 300 lägenheter i Stockholm. Idéer om estetik och passion förenas med arkitekternas rationalitet och funktion. För Oscar handlar det tveklöst om kvalitet, från den lilla detaljen till de vida drömmarna. Jag drivs av utmaning och lära mig nytt. Jag älskar att göra affärer, arkitektur och drivs av att skapa bra och snygga bostäder, menar Oscar. Uppenbart är att Oscar Engelbert är entreprenör, inte nog med det - han tycks vara en fighter också. Det är bara fem år sedan han gav sig in i fastighetsbranschen. Tidigare utbildade jag arbetslösa inom data, det gick jättebra. Men sedan hade jag tyvärr en partner som lurade mig så då gav jag mig in i fastighetsbranschen och tycker att det är väldigt roligt, berättar Oscar. Den första fastigheten Jag minns när jag köpte min första fastighet 26 år gammal. Kommer ihåg när jag frågade Erik Paulsson om jag fick köpa. Det var otroligt kul, det gav mig energi. Helt klart var det ett förtroende att få köpa fastigheten av honom, därefter kontaktade jag arkitekter och började rita på hur det skulle se ut, fortsätter Oscar. Den där fastigheten visade sig vara Posthornet på kvadratmeter som omvandlades till 62 lägenheter utifrån arkitekt Love Arbéns hand. Projekt Posthornet 2 påbörjades år 2004, i dag bor det drygt 100 personer där. Från det ena till det andra Sedan var det bland annat dags för Oscar Engelbert att köpa loss en gammal anrik skola. I december 2005 inleddes arbetet med att bygga om Katarina Västra skola på Söder till 22 lägenheter. Samtidigt påbörjades omvandlingen av tullens gamla lokaler i Settin 4 där 110 bostäder stod klara i december Sedan juni 2006 har även arbetet pågått med att göra om kontorsutrymmena i fastigheten Budbetjänten kvadratmeter kontor blir till 25 nya bostäder med WAK arkitekters hjälp. Oscar Properties bygger också om Studiefrämjandets gamla lokaler vid Vasaparken. Inte att förglömma Tegeludden 3 vid Kampementsbadet. Sist men inte minst även omvandling av Västertorps Gymnasium. Just nu håller jag bara till i Stockholm, vi bygger ca: 300 bostäder inom de två närmsta åren, fortsätter Oscar. Mottot, man skall vara enkel, rak, ärlig och snabb. Sedan måste båda parter vara nöjda, det skall aldrig vara bråk om sista kronan. Fakta Lumafabriken Luma Industriområde, eller Lumafabriken, byggdes för glödlampstillverkning av Kooperativa Förbundet i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm. Arkitekterna Artur von Schmalensee och Eskil Sundahl på KFAI skapade det som idag anses vara ett av funktionalismens viktigaste byggnadsverk i Stockholm. Byggnadens akvarieliknande glastorn användes för utprovning av Lumalampan vilket gjorde fabriken till en fyr vid Hammarbyleden. Området är idag K-märkt. Tina lundberg Isprinsessan. En f d skola som Oscar Properties byggt om till bostäder Brunnsmästaren, Vasaparken, Stockholm

9 fastighetsförvaltaren nr Energi FLIR Systems lanserar en helt ny typ av värmekamera Stigande energipriser, osunda inomhusmiljöer och ett kontinuerligt behov av underhåll inom industri och fastigheter ökar efterfrågan på lätthanterliga mät- och inspektionsinstrument till konkurrenskraftiga priser. För att möta denna efterfrågan introducerar FLIR Systems, världsledande leverantör av värmekameror, FLIR i5, en mycket användarvänlig, liten, lätt och prisvärd värmekamera. En värmekamera hittar och mäter beröringsfritt temperatur på stora ytor åt gången. Genom att använda en värmekamera i elektriska, mekaniska eller byggtillämpningar kan man till exempel upptäcka dolda fel, identifiera fuktskador och läckage eller se elektriska fel och överhettningar. En värmekamera är alltså en god hjälp för att undvika kostsamma driftstopp och minimera energiförluster. FLIR i5 är den första värmekameran på marknaden i sitt slag med tanke på vikt, storlek, funktionalitet och inte minst pris! Dess vikt på 340 g och längd på 22 cm gör FLIR i5 till den lättaste och mest kompakta värmekameran i sin klass. FLIR Systems har radikalt förenklat användandet av värmekameror. Att använda FLIR i5 är inte mycket svårare än att använda en vanlig digitalkamera. FLIR i5 skapar värmebilder i JPEG-format som innehåller temperaturuppgifter och kan lagras internt i kameran eller externt på dator där de kan analyseras i efterhand. FLIR i5: liten, lätt och användarvänlig Med nya FLIR i5 har FLIR Systems markant förändrat prisbilden för värmekameror: FLIR i5 är producerad inom EU och har ett listpris på kronor exklusive moms. FLIR i5 säljs via ett brett återförsäljarnät över hela världen. FLIR i5 mäter beröringsfritt temperatur upp till +250 C och upptäcker temperaturskillnader så små som 0.10 C, vilka visas på kamerans tydliga 2.8 LCD display. Temperaturområdet passar de flesta elektriska och mekaniska applikationer liksom byggapplikationer. Batteriet räcker till 5 timmars kontinuerlig drift. FLIR i5 levereras med FLIR QuickReport (en programvara för bildanalys och för att enkelt skapa rapporter i PDF-format), ett 512 MB mini SD-kort, ett Li-Ion batteri med laddare, USBkabel, handledsrem och manual (manualen är översatt till 21 språk). - Att utveckla FLIR i5 har krävt all den erfarenhet som samlats hos oss genom våra över 40 år på marknaden, säger Arne Almerfors, VD för FLIR Systems Termografi Division. FLIR i5 är ett välkommet inslag i vår redan tidigare breda produktportfölj och förstärker ytterligare vår position som marknadsledande på värmekameramarknaden. Om FLIR Systems FLIR Systems är världsledande inom utveckling och tillverkning av värmekameror. Vi har över 40 års erfarenhet och mer än värmekameror i bruk världen över, med tillämpningar inom förebyggande underhåll, forskning och utveckling, oförstörande provning, processtyrning, automation och mycket mer. FLIR Systems har fem produktionsanläggningar i USA (Portland, Boston och Santa Barbara) i Estland (Tallin) och i Stockholm samt försäljningskontor i Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, England, USA. Kanada, Brasilien, Kina, Japan och Australien. Vi har över engagerade termografispecialister och tillgodoser den internationella marknaden genom fler än 60 återförsäljare. Värmepumpsteknik - När den är som bäst Sänk fastighetens uppvärmningskostnad med upp till 60% Storleken på fastigheten har ingen betydelse. Daikin har värmepumpar för ditt behov. Vi har värmepumpar som passar alla storlekar och typer av fastigheter. Läs mer om våra produkter och hitta din återförsäljare på DAIKIN SWEDEN AB TEL: VISSTE DU ATT... Daikin är ett av världens största företag inom värmepumpar och luftkonditionering med mer än 50-års erfarenhet av värmepumpar. Varje år installeras mer än en miljon Daikin värmepumpar runt om i världen. Läs mer om Daikin på

10 10 fastighetsförvaltaren nr Energi Förnybar energi med effektiva värmepumpar Att byta värmesystem kräver noggranna beräkningar angående pris och prestanda. Det finns många uppvärmningsmetoder och tekniska lösningar som dessutom bör vara miljövänliga. Torbjörn Persson. Kunderna ställer allt högre krav på ett effektivt och miljöriktigt värmesortiment vilket pressar på utvecklingen och framtagningen av nya produkter. Genom att ha blivit marknadsledande på värmepumpar har företaget CTC bevisat just att de erbjuder effektiva värmelösningar. Det blir allt vanligare med mark- och luft/vatten-värmepumpar som är miljövänliga alternativ, säger Torbjörn Persson, försäljningschef, CTC. Fördelar med luft/vatten-värmepumpen är att den tar hälften så mycket plats som en bergvärmepump och att man slipper borra. För fastighetsägare som inte har så stor tomt är värmepumpen ofta det bästa alternativet. Fjärrvärmen har på många håll i landet blivit dyrare så luftvärmepumpen är även i detta avseendet ett bättre alternativ. Miljöcertifiering väger tungt CTC har en strikt miljöpolicy och satsar därför på förnybar energi vilket deras värmepumpar har klassats att producera. Både små och stora företag samt villa- och fastighetsägare använder sig av CTC s luft/vattenvärmepumpar. Luften utomhus, som via fläkten i pumpen omvandlas till värme, skapar uppvärmning för element, golv, och dusch på ett miljövänligt sätt fortsätter Torbjörn Persson. Visionen för CTC är att kontinuerligt verka för en miljödriven affärsverksamhet och utveckla miljöeffektiva produkter, därför lockas miljötänkare att använda sig av deras värmepumpar. Marknaden växer konstant, bland annat är det fastighetsägare som blivit mer noga med att bli miljöcertifierade, vilket i sin tur fått oss att vilja utvecklas och förbättras, menar Torbjörn Persson. Alla fastighetsägare värnar naturligtvis också om den yttre miljön. Där har CTC EcoAir en given plats med sin nya fräscha design. Låg investeringskostnad En luft/vatten-värmepump är enkel att installera då man slipper gräva eller borra, vilket följaktligen ger en lägre investeringskostnad. Luft/vatten-värmepumpar kan placeras var som helst och kan också kopplas ihop för större effekt. CTC s luft/vatten-värmepump EcoAir 115, 120 och 125 har marknadens högsta verkningsgrad. Med effekter på 15, 20 och 25 kw ger de nya EcoAir modellerna 65 C varmvatten från 10 till +40 C. Skulle kylan slå till med temperaturer ned till 20 C så klarar EcoAir att leverera cirka 55 C varmvatten. Tryggt med etablerat namn CTC är ett företag med lång erfarenhet. De har sedan 1923 arbetat med uppvärmning vilket gjort dem välkända i branschen. CTC utvecklar, tillverkar och marknadsför brännare, pannor och värmepumpar samt apparater, utrustning och komponenter för värmesystem och industriella applikationer. Vi är ett kunskapsföretag inom värmeteknik och tillhandahåller tillhörande produkt- och serviceutbildning men framförallt har vi kvalitativa produkter och ett företagsnamn med ett gott rykte som vi strävar att leva upp till, avslutar Torbjörn Persson. Stina Rangmar Smart ventilation som funkar! För klimatets skull 10% rabatt! I september erbjuder vi alla företag i fastighetsbranschen 10% rabatt* på alla beställningar av Sveriges mest sålda och uppskattade luftvärmepumpar. Köp nu så kan du också halvera värmekostnaderna! SENASTE NYTT! Ny Nordenmodell med automatisk luftrening och drift ner till -15 grader. Aktiva tilluftsdon använder internlaster för att värma, uteluften för att kyla och tyst ventilation fås vid bara vid behov. Dubbelt prisbelönt och ca installerade. Den kompletta systemlösningen för energisnålt bra inneklimat! Lund: Stockholm: Modell Värmekapacitet/kyleffekt Panasonic CE9HKE 5,0 kw/3,0 kw Lämplig för att värma upp till ca. 140 m 2 Verkningsgrad 4,31 Riktpris 7.900:- Introduktionspris 6.900:- Med din rabatt: 6.210:- * Uppge rabattkod 6455 vid beställning eller i meddelanderutan vid beställning på CITCOP SWEDEN Störst i Norden på Panasonic värmepumpar Internet: tel

11 fastighetsförvaltaren nr Energii Sänkta kostnader Öka elsäkerheten! med enkel teknik När är det dags att se över sin fastighets ventilationsteknik? Redan vid byggstart, när man behöver se över ekonomin, eller kanske först när ventilationssystemet havererat. Vanligast är det att man först byter ut ventilationssystemet då det gamla har gått ur tiden, men redan idag lönar det sig antagligen att byta ut befintlig lösning ur ett LCC-perspektiv. Energieffektiviseringar av kommersiella fastigheter inom ventilations-, energi- och miljöteknik har gjort Millibar System AB till ett företag att lägga på minnet. Deras produkter inom klimat, energi- och miljöområdet omfattar luftbehandlingsaggregat, tillufts- och frånluftsdon samt avancerade värmepumpslösningar. Med deras klimat- och energiutredningar och produkter erbjuder de lösningar som passar kundens behov eftersom varje fastighet är unik till sin konstruktion och användning. När man som fastighetsägare har en energisituation som behöver åtgärdas är det att föredra att börja med att installera en bra ventilation. Detta sänker då automatiskt kostnaderna för resten av driften och övriga installationer, säger Jörgen Lindhé, Marknadsansvarig på Millibar System AB. Spara energi och luft Datorrum behöver väl fungerande fläktsystem likaväl som sjukhus behöver ett ventilationssystem där till och från luft inte möts. Sjukhus och köpcentra är exempel på fastigheter där det finns mycket pengar att spara genom att få rätt luft. I Millibars evaporativa produkter används vatten som kylande komponent genom att det har en kylande effekt vid avdunstning precis som svett Millibar System Luftbehandlingsaggregat Värmeåtervinning upp till 92% Evaporativ kyla Extremt bra LCC Skräddarsydd lösning optimerad för varje fastighet Inget lågfrekent buller Yteffektiv lösning mer yta att hyra ut Millibar System AB Varuvägen 9, Älvsjö på kroppen. Kostnaden för den kylan blir mycket låg jämfört med kyla från ett traditionellt kylaggregat eller fjärrkyla. Deras produkter är de mest effektiva på marknaden och potentialen är enorm. Millibar som funnits sedan 1993 har bevisat att detta är det mest kostnadseffektiva och miljövänliga kylningssätt på marknaden. Underhåll som håller Avsaknaden på rörliga delar och ett genomtänkt materialval, har gett aggregatet en livslängd på minst 25 år. Genom att byta filter och allmänt underhåll så håller den helt enkelt, säger Jörgen Lindhé. En viktig faktor att tänka på är också det lågfrekventa buller som många ventilationsanläggningar skapar. För att undvika detta använder Millibar fläktar som skapar ljudfrekvenser som är lätta att isolera bort. Vi är en del av lösningen! Deras produkter är enormt miljömässiga gällande tillverkning, drift och destruktion. Idag ser de flesta inte bara på själva investeringen eftersom den är relativt liten sett till helheten, utan man vill optimera ekonomin över hela livscykeln samtidigt som man beaktar miljöaspekterna. Ur ett LCC perspektiv finns det inga andra system som slår oss på fingrarna, säger Jörgen och lyckas inte dölja en viss stolthet. Miljöproblematiken har hamnat allt mer i fokus även i bygg- och fastighetsbranschen och det är viktigt för oss att vi är en så påtaglig del av lösningen, fortsätter han. Föredöme för andra För att inspirera till energieffektivisering hos fler fastighetsföretag startades gruppen BELOK som är ett samarbete mellan de ledande fastighetsföretagen där nya metoder och modeller provas med stöd från Energimyndigheten. Deras projekt Goda exempel innebär att ställa samman en samling med de bästa exemplen på energieffektiva lösningar. Det kan vara exempel på bra energilösningar som sänker energianvändningen i nya eller befintliga byggnader. Millibar System AB har fått denna utnämning genom att bygga om fläktrummet med dess ineffektiva installationer, till kontor och bygga ett nytt fläktrum i källaren med plastvärmeväxlare istället för den gamla kylmaskinen. Detta medförde lägre energikostnader samt mer kontorsyta att hyra ut. I AP Fastigheters Kvarteret Spektern används nu vatten för att få den evaporativa kyla som är betydligt skonsammare för miljön och ekonomin, istället för att förbruka stora mängder el till kylmaskinen. Stina Rangmar Sänk kostnaden! EUU erbjuder två specialanpassade kurser till bovärdar, fastighetsskötare och drifttekniker. Kurserna behandlar elsäkerhetsfrågor, den ena med inriktning på att själv kunna utföra enklare elarbeten, den andra på att själv kunna utföra fortlöpande egenkontroll av elanläggningarna. Då finns möjlighet att upptäcka elbrister i tid. EUU är specialiserade på fortbildning inom elsäkerhet och utbildar årligen ca kursdeltagare. Elsäkerhet Egenkontroll av elanläggning fortlöpande Erforderlig kännedom Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Box 545, Nyköping Tel utb avd Fax Välkommen till

12 12 fastighetsförvaltaren nr Energi De boendes kroppar värmer nya Hamnhuset i Sannegårdshamnen Inflyttningen är klar i Sveriges första, större flerbostadshus där den boendes egen kroppsvärme bidrar till uppvärmningen. Hamnhuset i expansiva Sannegårdshamnen på Norra Älvstranden i Göteborg är nu ett färdigt byggprojekt med mersmak där Älvstranden Utveckling AB står som fastighetsägare. Luftburen värme Det här är ett energieffektivt, tilltalande och vattennära boende med välplanerade lägenheter. Det säger projektledare Thomas Nygren på kommunägda Älvstranden, ett företag som har till uppgift att driva fram attraktiva, funktionella och inte minst hållbara bostadsfastigheter i de gamla hamnområdena på Norra - och Södra Älvstranden i Göteborg. All uppvärmning i Hamnhuset sker med luftburen värme; dels med hjälp av det allmänna fjärrvärmenätet, dels genom en avancerad ventilation för återanvändning av inomhusluft. Det betyder att även värmetillskottet i inomhusmiljön från av de boendes kroppar och från lampor, hushållsmaskiner och annan utrustning i lägenheter och allmänna utrymmen tas till vara. Solfångare på taket Hamnhuset har även en solvärmeanläggning på taket avsedd för varmvattenberedning. Att Hamnhuset klassas som ett ur miljösynpunkt hållbart så kallat passivhus innebär att det inte har radiatorer eller andra aktiva former för uppvärmning. Dessutom har Hamnhuset ett synnerligen välisolerat klimatskal utan köldbryggor. Sammantaget kommer fastighetens energiförbrukning per kvadratmeter att ligga runt 60 kilowattimmar per år för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel. Jämfört med i traditionella bostadshus bidrar de boende i Hamnhuset till en minskning av miljöförstörande växthusgaser. Hamnhuset ligger redan från start 2008 klart under Bygga-Bo-Dialogens vision på 70 kilowattimmar per kvadratmeter och år i landets fastig- Öka elsäkerheten. Sänk kostnaden! Vi är specialister på fortbildning inom elsäkerhet.

13 fastighetsförvaltaren nr Energii Hamnhuset är ett samarbete mellan Älvstranden Utveckling AB, White Arkitekter, VVS-konsulten Bengt dahlgren AB och Ramböll Sverige AB. Stoppa tjuven! Bostadsinbrotten i söderort * har ökat med 60% i år! Redan vid ytterdörren stannar teknikerna upp och skakar på huvudet. Intill brytmärkerna vid underlåset har träet spruckit. Dörren ser ut som de flesta andra dörrar i Hägersten, men får inte godkänt. Den är av trä, och så långt ifrån en säkerhetsdörr man kan komma. Ett knyck med ett stämjärn, det är allt som behövs, säger polisen Claes Lundhqvist * MITT I SÖDERORT 8 Juli 2008 Det ska inte vara dyrt att vara trygg hemma! a-door erbjuder högkvalitativa säkerhetsdörrar klass III till marknadens bästa priser. Dörrarna tillverkas efter önskemål i trä och stål. Pris från kronor inklusive moms. Montering ingår i priset! Att byta till säkerhetsdörr höjer säkerheten mot inbrott, ger bättre ljudreduktion och förbättrat brandskydd samtidigt som energiåtgången minskar. Rätt vald säkerhetsdörr ger en värdeökning på boendet betydligt större än investeringen! Måttbeställs efter önskemål Uppfyller svenska brandtester 30 min 10 tillhållarlås med härdat borrskydd Dolda gångjärn som ej går att forcera Uppfyller ENV 1627 Ljudisolerad 37 db Montering över hela sverige Leveranstid veckor INBROTTSGARANTI! a-door byter säkerhetsdörren kostnadsfritt om inbrott sker inom de närmaste 10 åren. heter år Dialogen är ett utvecklingsarbete för en hållbar fastighetssektor under ledning av Boverket där Älvstranden deltar aktivt. Engagemanget och stödet därifrån har starkt bidragit till att vi kunnat genomföra projektet med Hamnhuset, säger företagets miljöchef Staffan Bolminger. Hyresgästerna har redan flyttat in Inflyttningen till de 115 hyresrätterna från 1 rum och kök till fyrarumslägenheter har skett i två etapper med sista inflyttning den 31 augusti i år. De flesta lägenheterna i kvarterets fyra- och femvåningshus har sjöutsikt och uteplatser i markplaner eller väl tilltagna balkonger i södereller österläge. Hösten 2008 är samtliga bostäder uthyrda. Hamnhuset har varit ett givande och lärorikt projekt med miljödeklarerade materialval och konstruktioner. Värdefulla erfarenheter att bygga vidare på inte bara för fastighetsägaren Älvstranden utan även för totalentreprenören NCC och för hela bostadssektorn, anser miljöchef Staffan Bolminger. Vi siktar på att vara en spjutspets inom fastighetssektorn när det gäller hållbart byggande, säger han. Älvstrandens nya hus i Sannegårdshamnen har som sagt givit mersmak. Nästa byggprojekt med sikte på hög boendekomfort och långsiktigt miljötänkande är ett flerbostadshus i Västra Eriksberg, också det på Norra Älvstranden. Det blir samma koncept och profil där som på Hamnhuset, säger projektledare Thomas Nygren på Älvstranden Utveckling AB. Thomas Andersson Bostadsrättsföreningar, byggentreprenörer, arkitekter, fastighetsbolag, byggbranschen: Välkommen att kontakta a-door! Tel: E-post: Säkerhetsdörrar

14 1. Anslut kameran till nätverk och spänning 1. Anslut kameran till nätverk och spänning 2. Surfa in på 2. Surfa in på 2. Surfa in på 3. Skapa ett konto och registrera kameran 3. Skapa ett konto och registrera kameran 3. Skapa ett konto och registrera kameran 4. Färdigt, börja använda systemet 4. Färdigt, börja använda systemet 4. Färdigt, börja använda systemet En detaljerad instruktion för hur detta går till hittar du på En detaljerad instruktion för hur detta går till hittar du på En detaljerad instruktion för hur detta går till hittar du på Anslut kameran till nätverk och spänning För mer information För att komma igång gör du följande: gå in på För att komma igång gör du följande: För att komma igång gör du följande: Observit RSS Kameraövervakning utan gränser AXIS 211A Observit RSS Network Cameras Kameraövervakning utan gränser E Nätverkskamera AXIS 211A STS Observit RSS är ett Internetbaserat system för kameraövervakning. Observit RSS AXIS 209FD-R Network Cameras AXIS 207W Wireless Observit RSS AXIS 207 Network Camera Bilder och bandspelarfunktion direkt i din webbläsare. Fjärrövervaka objekt oavsett vart i världen kameran finns eller var du än befinner dig. Oberoende kamera, ingen PC behövs för kamerans funktion Elektroskandia Observit RSS Elektroskandia Observit RSS Elektroskandia Observit RSS Elektroskandia Observit RSS erbjuds i olika paket beroende på vilka krav och önskemål du har. Tilläggspaket med 1 kamera, upp till max 4 kameror per abonnemang. Startpaket med 1 kamera: Larminspelning Upp till 5 bilder per sekund 10 sekunders larminspelning Bildstorlek 640X480 Larminspelning Upp till 5 bilder per sekund 10 sekunders larminspelning Bildstorlek 640X480 Observit RSS är ett Internetbaserat system för kameraövervakning. Bilder och bandspelarfunktion direkt i din webbläsare. Fjärrövervaka objekt oavsett vart i världen kameran finns eller var du än befinner dig. Oberoende kamera, ingen PC behövs för kamerans funktion Paketering abonnemang: Paketering abonnemang: Paketering abonnemang: Elektroskandia Observit RSS erbjuds i olika paket beroende på vilka krav och önskemål du har. Direktvisning Upp till 5 bilder per sekund* Bildstorlek 320X240 Direktvisning Upp till 5 bilder per sekund* Bildstorlek 320X240 Kontinuerlig inspelning Upp till 2 bilder per sekund* Bildstorlek 320X240 Manuell inspelning Upp till 5 bilder per sekund* Bildstorlek 640X480 Network Camera Kameraövervakning utan gränser Observit RSS är ett Internetbaserat system för kameraövervakning. Bilder och bandspelarfunktion direkt i din webbläsare. Fjärrövervaka objekt oavsett vart i världen kameran finns eller var du än befinner dig. Oberoende kamera, ingen PC behövs för kamerans funktion 2. Gå in på 1. Anslut kameran till nätverk och spänning Kontinuerlig inspelning Upp till 2 bilder per sekund* Bildstorlek 320X240 Kameraövervakning utan gränser Observit RSS är ett Internetbaserat system för kameraövervakning. Bilder och bandspelarfunktion direkt i din webbläsare. Fjärrövervaka objekt oavsett vart i världen kameran finns eller var du än befinner dig. 4. Färdigt, börja använda systemet 3. Skapa ett konto och registrera kameran Oberoende kamera, ingen PC behövs för kamerans funktion E Nätverkskamera AXIS 209FD-R STS Antal kameror Upp till fyra kameror per abonnemang Lagring 1 Gbyte hårddiskutrymme Max 1000 inspelningar Max 28 dagar För att komma igång gör du följande: Manuell inspelning Upp till 5 bilder per sekund* Bildstorlek 640X480 E Trådlös nätverkskamera AXIS 207W STS Kontinuerlig inspelning Upp till 2 bilder per sekund* Bildstorlek 320X240 I grundabonnemanget Elektroskandia Observit RSS ingår: Elektroskandia Observit RSS erbjuds i olika paket beroende på vilka krav och önskemål du har. Direktvisning Upp till 5 bilder per sekund* Bildstorlek 320X240 Direktvisning Upp till 5 bilder per sekund* Bildstorlek 320X240 Direktvisning Upp till 5 bilder per sekund* Bildstorlek 320X240 Startpaket med 1 kamera: Tilläggspaket med 1 kamera, upp till max 4 kameror per abonnemang. Startpaket med 1 kamera: Larminspelning Upp till 5 bilder per sekund 10 sekunders larminspelning Bildstorlek 640X480 Kontinuerlig inspelning Upp till 2 bilder per sekund* Bildstorlek 320X240 Tilläggspaket med 1 kamera, upp till max 4 kameror per abonnemang. Direktvisning Upp till 5 bilder per sekund* Bildstorlek 320X240 Larminspelning Upp till 5 bilder per sekund 10 sekunders larminspelning Bildstorlek 640X480 Larminspelning Upp till 5 bilder per sekund 10 sekunders larminspelning Bildstorlek 640X480 Paketering abonnemang: Elektroskandia Observit RSS erbjuds i olika paket beroende på vilka krav och önskemål du har. Startpaket med 1 kamera: Tilläggspaket med 1 kamera, upp till max 4 kameror per abonnemang. Direktvisning Upp till 5 bilder per sekund* Bildstorlek 320X240 Larminspelning Upp till 5 bilder per sekund 10 sekunders larminspelning Bildstorlek 640X480 Kontinuerlig inspelning Upp till 2 bilder per sekund* Bildstorlek 320X240 Kontinuerlig inspelning Upp till 2 bilder per sekund* Bildstorlek 320X240 Manuell inspelning Upp till 5 bilder per sekund* Bildstorlek 640X480 Manuell inspelning Upp till 5 bilder per sekund* Bildstorlek 640X480 Lagring 1 Gbyte hårddiskutrymme Max 1000 inspelningar Max 28 dagar Lagring Ingår i och begränsas av startpaketets tilldelning med följande tillägg per kamera Mbyte hårddiskutrymme inspelningar Elektroskandia Observit RSS Elektroskandia Observit RSS är ett Internetbaserat system för kameraövervakning. Bilder och bandspelarfunktion direkt i din webbläsare. Fjärrövervaka objekt oavsett vart i världen kameran finns eller var du än befinner dig. Oberoende kamera, ingen PC behövs för kamerans funktion. Lagring 1 Gbyte hårddiskutrymme Max 1000 inspelningar Max 28 dagar En detaljerad instruktion för hur detta går till hittar du på 1. Anslut kameran till nätverk och spänning Huvudkontor 2. Surfa in på Elektroskandia AB 3. Skapa ett konto och registrera kameran Norrvikenleden Färdigt, använda systemet börja Sollentuna Telefon Fax För att komma igång gör du följande: E Nätverkskamera AXIS 207 STS *Beroende av tillgänglig bandbredd. Larminspelning Manuell inspelning Upp till 5 bilder per sekund Upp till 5 bilder per sekund* 10 sekunders larminspelning Bildstorlek 640X480 Bildstorlek 640X480 Direktvisning Upp till 5 bilder per sekund* Bildstorlek 640X480 Direktvisning Upp till 5 bilder per sekund* Bildstorlek 320X240 Larminspelning Upp till 5 bilder per sekund 10 sekunders larminspelning Bildstorlek 640X480 Larminspelning Upp till 5 bilder per sekund 10 sekunders larminspelning Bildstorlek 640X480 Kontinuerlig inspelning Upp till 2 bilder per sekund* Bildstorlek 320X240 Manuell inspelning Upp till 5 bilder per sekund* Bildstorlek 640X480 Kameraövervakning via Internet *Beroende av tillgänglig bandbredd. Manuell inspelning Upp till 5 bilder per sekund* Bildstorlek 640X480 Lagring 1 Gbyte hårddiskutrymme Max 1000 inspelningar Max 28 dagar Kontinuerlig inspelning Upp till 2 bilder per sekund* Bildstorlek 320X240 *Beroende av tillgänglig bandbredd. *Beroende av tillgänglig bandbredd. Lagring Ingår i och begränsas av startpaketets tilldelning med följande tillägg per kamera Mbyte hårddiskutrymme inspelningar Lagring Ingår i och begränsas av startpaketets tilldelning med följande tillägg per kamera Mbyte hårddiskutrymme inspelningar Kontinuerlig inspelning Upp till 2 bilder per sekund* Bildstorlek 320X240 Manuell inspelning Upp till 5 bilder per sekund* Bildstorlek 640X480 Manuell inspelning Upp till 5 bilder per sekund* Bildstorlek 640X480 Lagring 1 Gbyte hårddiskutrymme Max 1000 inspelningar Max 28 dagar Lagring Ingår i och begränsas av startpaketets tilldelning med följande tillägg per kamera Mbyte hårddiskutrymme inspelningar *Beroende av tillgänglig bandbredd. Tung debatt inleder SKYDD 2008 Mässa fastighetsförvaltaren nr

15 fastighetsförvaltaren nr Mässa SKYDD arrangeras på Stockholmsmässan den 30 september till 3 oktober Att SKYDD är Nordens största och viktigaste mötesplats för säkerhetsbranschen, befästes inte minst genom den lyckade mässan 2006, som visade på högre betyg än någonsin tidigare, från både besökare och utställare. På öppningsdagen, tisdagen den 30 september, invigs SKYDD 2008 av Magnus G Graner, statssekreterare på Justitiedepartementet. Han deltar också i den efterföljande paneldebatten, med ämnet Säkerheten i samhället vem betalar? Moderator för debatten är Hasse Aro, och övriga paneldeltagare är Wanja Lundby Wedin, LO, Anders Knape, SKL; Seppo Wuori, Rikspolisstyrelsen, Peter Lilius, Apoteket samt Leif GW Persson. Ny kunskap debatt utveckling SKYDD är ett perfekt tillfälle för besökarna att inhämta ny kunskap. Inte minst genom det omfattande seminarieprogram som erbjuds under de här dagarna av Swesec, Svenska Brandskyddsföreningen och Sveriges Kommuner och Landsting. Dessutom erbjuds öppna seminarier och debattforum. och som beräknas vara klart år Under seminariet kommer deltagarna att få förhandsinformation om vilka förändringar som är på gång. Bevakningstorget Även under årets upplaga av SKYDD 2008 anordnar BYA Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd - ett Bevakningstorg. Bevakningstorget finns i monter A 04:40 i A-hallen. På torget har du möjlighet att träffa både flera bevakningsföretag och organisationer som är verksamma inom säkerhetsområdet. Du träffar BYA, Cubsec, Djurgården Säkerhet, G 4 S Cash Handling, G 4 S Security Service, Loomis, Panaxia, Rapid Bevakning, Securitas, SkandiaBevakning, Svensk BevakningsTjänst, SWEGUARD, Säkerhetsgymnasiet och Transportarbetareförbundet. Med den bredden på utställare har du möjlighet att skaffa dig en totalbild av både brett utbud och olika specialiteter inom bevakningsbranschen. Framtidens säkra butiksmiljö Tillsammans med Svensk Handel och ett antal leverantörer av säkerhet till butiker, gör SKYDD i år en specialsatsning på säkerhet i handeln. Framtidens säkra butiksmiljö är ett gemensamt projekt där en 100 kvm stor yta avsatts för att bygga en butiksmiljö där framtida smarta säkerhetslösningar för handeln kommer att visas. De deltagande leverantörerna är Gunnebo, Axis, Paulin Security, TeliaSonera, Milox, Point, Scancoin, Loomis, Visma Retail, If samt Svensk Handel. Dessutom ägnas en heldag i konferensprogrammet åt just Säkerhet i handeln. IT-säkerhet IT-tjänster integreras allt mer i traditionella säkerhetslösningar. Behovet och efterfrågan ökar kraftigt inom de flesta branscher. Det har man tagit fasta på och profilerar IT-säkerhet som en både viktig och naturlig del i årets mässa. Tillsammans med Dataföreningen, SIG Security och Techworld/IDG erbjuder Stockholmsmässan besökarna ett skräddarsytt seminarieprogram och utställning inom IT-säkerhet. Live-spel: Trafikolycka - Ny besökaraktivitet med RAKEL Samarbete över gränser kapar tid och räddar liv. På SKYDD 2008 arrangeras en gemensam demonstration av en räddningsaktion med Offensiv Enhet vid en trafikolycka. Här visar man även hur RAKEL är tänkt att fungera praktiskt där flera olika myndigheter är inblandade. Arrangörer tillsammans med SKYDD är Räddningsverket, SOS Alarm och Krisberedskapsmyndigheten. Förloppet kommer att ledas och förklaras av en moderator. Arne Öster Från byggregler till skogsbränder Av namnet att döma är det lätt att tro att temat Brand och Räddning enbart vänder sig till personer verksamma inom räddningstjänst, brandkonsulter, samt säkerhetsansvariga inom offentlig och privat sektor. Många av seminarierna även är emellertid även högintressanta för olika målgrupper inom byggbranschen, som exempelvis byggherrar, fastighetsbolag och försäkringsbolag. Bland annat kommer ett seminarium att ägnas åt den omfattande revideringen av Brandskyddskapitlet i Boverkets byggregler som just nu pågår Leif GW Persson Seminarier BYA har inviterat Leif GW Persson - kriminolog, författare, samhällsdebattör, m.m. att leda fem seminarier/debatter på torget. Frågor som tas upp är: Vem bevakar när polisen har stängt?, Var går gränsen mellan privat och offentlig säkerhet?, Ordningsvakten, en glassig bodybuilder i krogdörren eller en servicesinnad person i våra köpcenter? Eller kanske både och?, Vem vaktar Väktaren? och slutligen diskuteras Svenska värdetransporter i ett Europeiskt perspektiv. Varje förbättring betalar sig själv DEOS (Drift Energi Optimering Support) är ett paket servicetjänster med syftet att optimera fastighetsdriften. Arbetssättet är processartat och innebär energi-inventering, kontroller, ständiga förbättringsförslag, uppkoppling mot supportrum och kontinuerlig utbildning av driftspersonalen. Principen är att varje förbättring är självfinansierad. De flesta DEOS avtal betalar sig redan första året. I Borås Stad använder nio skolor befintliga installationer för DEOS. Därigenom har man bland annat minskat utsläppen av koldioxid med ton på fem år. Pilotprojektet Erikslundskolan sparade 29 procent på uppvärmningskostnaderna redan första året. Läs mer om DEOS och våra andra energitjänster på Building Technologies

16 16 fastighetsförvaltaren nr Säkerhet Nu införs digital teknik i lås och låssystem på ett helt nytt sätt Det programmerbara elektromekaniska iloq S10 låssystemet erbjuder en avancerad säkerhetslösning för till exempel industrianläggningar, kontor, offentliga lokaler och bostadsfastigheter. Eftersom inga batterier eller elektriska ledningar är nödvändiga och systemets lås och nycklar är lätta att installera och underhålla är det en miljövänlig grön lösning. iloq Ltd i Uleåborg, Finland ett välkänt businesscenter för IKT-industrin - har introducerat elektroniskt programmerbara iloq S10 låssystem för låsmarknader med huvudnyckel. Genom att använda digital teknik uppgraderas säkerheten i mekaniska låssystem. Systemet är avsett för användning i kommersiella lokaler, kontorsbyggnader och bostadsfastigheter med flera och ger fördelar i tillämpningar där flexibel och kostnadseffektiv nyckelhantering krävs. Kärnan i iloq S10 låssystem är en elektromekanisk låscylinder, som drivs av den el som skapas vid införandet av nyckeln i låset. Genom att använda en låscylinder av standardstorlek ersätter man enkelt den befintliga mekaniska ovala låscylinder som är vanlig i Skandinavien, och systemet kräver varken elektriska kablar till dörren eller batterier i lås eller nyckel. iloq grundades 2003 av en låsexpert som ville kombinera fördelarna med modern IT och säker låsteknik. Lösningen har utvecklats under fem år och produktionen är i full gång. iloq S10 låssystem vann IFSEC2008 Security Industry Award Physical Security Product of the Year, berättar iloqs marknads- och försäljningschef Michael Szücs. Programmeringen av lås och nycklar, samt hanteringen av det kompletta låssystemet, kontrolleras av iloq S10 programvara med ett smidigt grafiskt användargränssnitt, som drivs via Internet som en Software as a Service (SaaS). Alla säkerhets- och autentiseringsprocesser, exempelvis förbindelserna mellan nyckel och låscylinder och de data som kommuniceras via Internet är skyddade med hjälp av standardiserade starka krypteringsmetoder. Kostnadseffektiv och flexibel logistik iloq S10 låssystem är det första systemet med elektromekanisk cylinder och egen strömförsörjning på marknaden. Alla iloqs nycklar och lås är mekaniskt identiska, vilket möjliggör massproduktion med flexibel leverans- och installationslogistik. Förlorade nycklar kan lätt svartlistas, returnerade nycklar raderas och återanvändas. All information om nyttjanderätt är alltid aktuell och förvaras säkert. Låssystemet kan administreras centralt men kan även aktivera undertillstånd för systemförvaltning, beroende på tillämpningens struktur, med leverans av nycklar och lås och andra slutanvändartjänster lokalt. Den digitala tekniken bidrar till att en hög säkerhetsnivå kan bibehållas utan avbrott under låssystemets hela livstid och låssystemets ägare har alltid hela kontrollen jämfört med traditionella system där säkerhetskänslig information kontrolleras av låstillverkaren eller låssmeden. iloq S10-systemets fördelar när det gäller nyckelhantering, livslängd, säkerhet, leverans- och underhållslogistik kan bäst utnyttjas i tillämpningar där de mekaniska låssystemens begränsningar oftast leder till en lägre säkerhetsnivå. Typiska exempel på sådana tillämpningar är kontorsbyggnader, industrianläggningar, offentliga byggnader såsom sjukhus, skolor, terminalbyggnader och flerfamiljsbostadsfastigheter, summerar Michael Szücs. Arne Öster Äntligen! Bibeln för alla brandskyddsansvariga. Nu har vi gjort det lätt för dig. Förr tittade brandkåren till brandskyddet. Så är det inte längre. Nu måste varje företag och organisation utse någon som ser till att brandskyddet fungerar. Så säger lagen. Men hur kontrollerar du då på bästa sätt? Svaret är enkelt. Du läser Egenkontroll av brandskydd och följer råden. Bättre och enklare kan det inte bli. Boken tar upp allt viktigt. Lättlästa, instruktiva kapitel tar dig med på en komplett kontrollrunda för att förhindra brand för att säkra utrymningsvägar för att hindra att branden sprids, om den till äventyrs skulle uppstå för att byggnaden inte ska rasa ihop vid brand för att släckningen ska fungera när den måste fungera, och så vidare. Här får du goda råd och idéer till kontrollsystem för alla tänkbara byggnader och lokaler, till exempel hotell och pensionat, skolor, vård- och omsorgs lokaler, samlingslokaler, industrilokaler och flerbostadshus. Trygghet skapas först när det inbyggda brandskyddet kontrolleras systematiskt och löpande. Med den här boken har allt blivit mycket lättare. Köp den får du se. Beställ boken på eller tel

17 fastighetsförvaltaren nr Säkerhet Integrerad säkerhet När ett integrerat brand-, larm-, passersystem och inbrottslarm kombineras med fastighetens styr- och reglersystem erhålls system som minskar energiåtgång och minskade kostnader för reparationer av skadegörelse. Genom ett nätverk av egen personal och skickliga partners ger Pelco Sweden AB sina kunder en trygg och ekonomisk miljö. Peter Svensson. Brand- och säkerhetsutrustningar där video är en viktig komponent saluförs och tillverkas av Pelco. Pelco Sweden AB fick sitt namn i februari i år, men företaget har funnits i Sverige se-dan Det grundades av det finska bolaget Esmi Multisignal, som funnits i 70 år köpte det franska, multinationella företaget Schneider Electric Esmi Multisignal. Schneider Electric finns i 190 länder och har cirka anställda. I Sverige är 80 anställda, 2007 var omsättningen 100 miljoner SEK. I Pelco Norden arbetar omkring 300 personer. Det svenska huvudkontoret ligger i Kumla. Lokala kontor för konstruktion, försäljning och support finns i Göteborg, Stockholm, Malmö och Jönköping. Vi är Nordens största totalleverantör av egentillverkade säkerhetssystem, berättar marknadschef Peter Svensson. Tillsammans med utvalda och duktiga partners bildar Pelco nätverk som utrustar industri, handel, fastigheter och offentliga myndigheter med brand- och säkerhetsutrustning och CCTV, videoutrustning som dokumenterar och registrerar alla händelser i integrerade system. Det vill säga att brand-, larm- och passersystem och inbrottslarm är samordnade. Samtliga komponenter tillverkas och utvecklas i Finland, utom video/kameradetaljerna, de tillverkas i USA. I framtiden tror jag att fler kommer att installera videosäkerhet, till exempel i skolor och i vanliga fastigheter för att ge trygghet och för att förhindra skadegörelse, åverkan och våld, förklarar Peter Svensson. I första skedet analyseras vilket behov kunden har. Ofta behövs en kombination av belysning och system av passer-, kamera- och larmanläggning för att vid eventuellt alarm ge informa-tion och en korrekt insats kan ske snabbare. För att sätta upp övervakningskameror krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Produkterna utvecklas ständigt och blir bättre och bättre. Det gör även infrastrukturen, bredband kan sända information på ett effektivt sätt. Bättre information förmedlas snabbare. Sammankopplat med fastighetens styr- och reglerutrustning kan man spara mycket energi. Exempelvis kan reglersystemet anpassa temperatur och ventilation efter om det är folk i lokalerna och känna av om en temperatursänkning beror på vädring, när det kombineras med inbrottslarm, förklarar Peter Svensson. Fler funktioner ger mer nytta. Det är svårt att beräkna investeringens värde. Ett är klart, att det sparar mycket energi och därmed förenade kostnader. I övrigt beräknas besparingar från fall till fall. En tidig upptäckt av tillbud räddar och skyddar människoliv och egendom. Där det handlar om produktionsbortfall minskar tidig upptäckt tiden för avbrott. Snabbheten är avgörande för att begränsa skador! Att snabbt upptäcka när något är i olag, att stoppa skadegörelse är väsentligt. Jag tror att vi inom en snar framtid kommer att se fastigheter med integrerade säkerhetssystem kombinerade med serverbaserade styr- och reglerutrustningar, avslutar Peter Svensson. Ingrid Saarva

18 18 fastighetsförvaltaren nr Säkerhet Yes box post och nycklar Det pågår en stundtals livlig debatt om fastighetsboxarnas vara eller inte vara och många röster höjs för att slippa detta elände. På senare tid har debatten mildrats något och kanske är en opinionssvängning på gång. Vi försöker i denna artikel titta lite på eventuella för- och nackdelar med fastighetsboxar och se om vi kan reda ut begreppen lite. Längre fram i artikeln tar vi även en titt på nyckelhantering och förvaring av nycklar 2,3 miljoner postmottagare finns i flerfamiljshus och det som startade debatten om fastighetsboxar var för ett par år sedan då Post och Telestyrelsen, PTS i sina allmänna råd föreskrev följande: PTS allmänna råd om utdelning av post, innebär att Sveriges flerfamiljshus ska ha postutdelning i fastighetsboxar senast den 1 januari Enligt PTS har fastighetsboxar flera fördelar. De ger ett effektivare och mer ekonomiskt system för utdelning av försändelser, och genom att ta bort inkasten i dörrarna skapas en bättre arbetsmiljö för de som delar ut försändelser samtidigt som de boende får ett ökat skydd mot intrång, brand och inbrott. Ja detta låter ju toppen, ökat skydd mot brand och inbrott kan ju ingen tacka nej till men varför blev det då en debatt om detta? Några av de invändningar som hörts är att det blir besvärligt att hämta posten, inte minst för äldre och handikappade. Andra orosmoment är vad som händer när man är borta en längre tid. Fastighetsboxen är inte alltför stor och vi får oftast en bärkasse reklam i veckan, var ska det få plats? Några andra argument är kostnad samt placering, det är inte helt enkelt att i en äldre fastighet hitta en lämplig placering för boxarna. Utomlands där man sedan länge använt fastighetsboxar är de flesta flerfamiljshus byggda för att rymma fastighetsboxar men i Sverige har vi varit bortskämda med postservicen fram till dörren och det finns ofta ingen eller liten plats i trapphus för boxar. Först ska vi kanske reda ut några begrepp och definitioner. Allmänt råd. Ett allmänt råd är inte formellt bindande men många gånger hänvisas de till när t.ex. förvaltningsdomstolar ska bedöma enskildas och företags agerande. Det finns alltså inget direkt lagkrav som tvingar fastighetsägaren att installera fastighetsboxar men i värsta fall kan Posten efter den 1 januari 2011 vägra att dela ut post till fastigheten. De boende kan bli tvingade att hämta sin post vid ett anvisat utlämningsställe. Detta låter inte bra eller hur men det finns undantag. På Forum för Fastighetsboxar (www.fastighetsboxar.se) som är ett nätverk grundat av Posten AB, CityMail och Fria postoperatörers förbund kan man läsa följande: Funktionshindrade och personer i hushåll där alla boende är 80 år eller äldre kan få sin post utdelad i anslutning till bostaden. Normalt räcker det med att ta kontakt med Posten lokalt, som också ser till att andra postoperatörer får veta vilka hushåll som får extra service. Detta innebär att ingen som inte har möjlighet att ta sig till en fastighetsbox riskerar att bli utan post. Med flerfamiljshus avses ett hus med minst fyra avlämningsställen per uppgång eller entré. Med fastighetsbox avses en anordning i flerfamiljshus för utdelning av post och som kännetecknas av att det finns en separat öppning för insortering av post till varje postmottagare. I sammanhanget kan vi också påpeka att utdelning av morgontidningen inte berörs av detta allmänna råd. Tidningen kommer till dörren som vanligt och man slipper klä sig fin för att hämta tidningen till morgonkaffet. I Lidköping, Älmhult, Högsbohöjd i Göteborg och Hammarby Sjöstad i Stockholm har så gott som alla flerfamiljshus fastighetsboxar. Det intressanta är att undersökningar visat att 80% av de ca hushåll som idag har fastighetsboxar är nöjda med att få sin post utdelad på detta vis och 70% tycker dessutom att det är bättre än brevinkast. Nöjda kunder är alltså i majoritet i de fastigheter som idag har detta system. När inkasten i dörrarna försvinner minskar bullret och kalldraget från trapphuset och man får ett bättre skydd mot inbrott och brand. För de som arbetar med utdelningen förbättras arbetsmiljön när trappspringet minskar, vilket leder till färre arbetsskador och sjukskrivningar. Utdelningen blir effektivare, och kan utföras till lägre kostnad vilket förhoppningsvis gynnar alla konsumenter. PTS bedömer kostnaden för inköp och installation av en fastighetsbox til cirka 700 kronor per hushåll. Fastighetsboxar klassificeras som inventarier, och kostnaden kan periodiseras på minst fem år. Den årliga kostnaden blir då cirka 140 kronor per hushåll, beroende på ombyggnader, anpassningar och val av fastighetsbox. Placering Fastighetsboxar placeras inomhus i fastighetens entréplan. Nu är detta inte alltid helt enkelt. Många av våra fastigheter är inte byggda för fastighetsboxar och stora ingrepp i fastigheten samt specialbyggda rack till boxarna kan behövas. En väg runt detta är att placera boxarna utomhus, jo det är inte så tokigt som det låter. Ofta kan detta vara en utmärkt idé men det kräver någon form av överbyggnad som skyddar mot vädrets makter. Det måste finnas tillgång till en väderskyddad avlastningsyta om det är mer än sex boxar. Avlastningsytan används av postoperatören för att sortera in posten i de olika boxarna. Anläggningen ska ha en central öppning och låsning, som fastighetsägaren och behöriga postoperatörer har tillgång till med elektronisk öppning eller nyckel. Fastighetsägaren märker facken med namn och facknummer på in- och utsidan, vid nyinstallation och flytt. Varje lägenhet har en box med egen nyckel, och varje box har även en mindre öppning att användas av andra än postoperatörerna. Man testar fastighetsboxar med avseende på hållfasthet, låssäkerhet och skydd mot tillgrepp. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut testar boxanläggningar och godkända anläggningar får ett P-godkännande. Riktlinjer och rekommendationer för hur fastighetsboxar ska vara monterade, vilka minimimått som gäller, godkända modeller och vad som fordras i övrigt hittar du mycket information om på där man även hittar vilka regler som gäller beträffande låsning och nyckelhantering. Viktigt att tänka på Skaffa dig kunskap om vilka regler som gäller för fastighetsboxar. Bekanta dig med utbudet av modeller innan du bestämmer dig. Kontakta FFF om du har svårt att hitta en lämplig placering, telefon Gör din anmälan till FFF på telefon Alla boxmodeller levereras utan lås. Låscylindrar och huvudnycklar för centrallåset levereras till dig separat efter din anmälan. Dagstidningar fortsätter att delas ut vid dörren, i så kallad klämma. Meddela dagstidningarna på orten när du övergår till fastighetsboxar Källa: En annan form av box är Nyckelboxen. Nyckelskåp, Nyckelbox, Nyckelinkast kärt barn har många namn men principen är att man alltid ska ha kontroll på sina nycklar t.ex. på bilförsäljningsföretaget, kontoret eller för huvudnycklar till bostadsrättsföreningen. Kom ihåg att en nyckel är en värdehandling och ska förvaras och hanteras som en sådan. Enkla nyckelskåp i tunnplåt med dagbokshänglås på duger inte för nyckeln till serverrummet, säkerhetsskåp eller värdeförvaringsenhet är det enda rätta! I det värst scenariot upptäcker du att något saknas, en dator har stulits på kontoret men det finns inga synliga tecken på inbrott. Dörren och fönstren är intakta och inget tyder på att någon varit i fastigheten. Vad har hänt? Med största sannolikhet har någon obehörig haft tillgång till nycklarna och i lugn och ro tagit sig in på kontoret och stulit datorn. Samma scenario kan inträffa när du just hämtat din nya bil. Du parkerar och låser din bil. Morgonen efter är den borta trots larm, starspärra osv. Någon måste haft tillgång till en extra nyckel. Nycklar som inte är under kontroll är värre eller minst lika illa som ett dåligt mekaniskt inbrottsskydd. Det blir alltid en tuff uppgift att försöka övertyga försäkringsbolaget om att en stöld verkligen begåtts när alla tecken på inbrott saknas. Bilen är i princip omöjlig att flytta på utan rätt nyckel och med rätt elektronisk kod, men lik förbaskat är den stulen! Om det visar sig att man haft dålig kontroll på sina nycklar kan det bli mycket besvärligt att få försäkringsbolaget att betala ut någon ersättning. Lösningen är då ett system med nyckelstyrning där nycklar förvaras säkert och endast behöriga har tillgång till nycklarna. Det skapar trygghet för dej och dina anställda och det stärker avsevärt säkerheten. Det finns en mängd olika varianter av nyckelboxar, nyckelskåp och nyckelinkast allt beror på hur du vill hantera nycklarna. För biluthyrningsföretaget passar kanske ett specialanpassat nyckelskåp typ säkerhetsskåp med deponeringsfunktion certifierat enligt SS-3492 för förvaring av alla bilnycklar. När kund sedan lämnar tillbaks bilen oavsett tid på dygnet kan nyckeln droppas i skåpets inkast och därmed skyddas nyckeln från obehöriga. På företaget vill man kanske ha full kontroll på alla nycklar till olika avdelningar och då kan nyckelskåp med personlig kod vara på sin plats. Varje nyckel sitter fastlåst i skåpet med elektromekaniskt lås och endast behörig person kan via en kod få tillgång till aktuell nyckel. All ut och inlämning av nyckel kan dessutom registreras och sparas så att man kan se vem som använt en speciell nyckel och vid vilket klockslag. På så vis kan man även kontrollera att nyckel återlämnas efter viss övertalad tid och att den inte saknas. Återlämnas inte nyckel eller om någon försöker ta en nyckel som han eller hon inte har behörighet till kan en larmfunktion kopplas till skåpet så att ansvarig uppmärksammas om vad som sker. En nyckel som inte återlämnats kan på så sätt även visas på en dator eller display tillsammans med uppgift om den person som senast kvitterade ut den. Det finns som sagt en mängd olika system för nyckelförvaring och funktioner som kan kopplas till nyckelhanteringen. Det är bara den berömda fantasin som sätter gränser för vad som är möjligt att registrera men som alltid ska systemet byggas efter det säkerhetsbehov man har. Den nya tekniken ger så många möjligheter att det är lätt att bygga in allt för många kontroller och risken finns då att nycklarna till sist i alla fall hamnar på kroken i fikarummet då ingen orkade med administrationen runt nyckelhanteringen. Ny teknik är mycket bra men den ska alltid utnyttjas på rätt sätt! När det gäller enskilda nycklar finns det testade och godkända dörr- och väggnyckeltuber att tillgå. Dessa används bl.a. av hemtjänst och räddningsverk för enkel men säker tillgång till huvudnycklar i fastigheter eller till enskild lägenhet. Hemtjänsten slipper släpa runt på nycklar till varje enskild lägenhet och brandkåren kan snabbt ta sig in i fastigheten vid brand. Oavsett vilken förvaringstyp du väljer så titta alltid efter en provad produkt, du hittar dessa enklast på eller i säkerhetsguiden som SSF också ger ut. Text; Mats Moberg Bilder: Forum för fastighetsboxar och Nivex AB Faktaruta: Kontrollera vilka nycklar på företaget som kräver en speciell hantering Kontrollera vad eventuella försäkringskrav säger Ta fram en ordentlig kravspecifikation Kontakta tillverkare/leverantör av produkt (se eller. för tips) Välj alltid intygad/certifierad produkt Vid användning av nyckeltuber är infästningen i dörr eller vägg avgörande för funktionen.

19 fastighetsförvaltaren nr Kameraövervakning utan gränser Säkerhet Elektroskandia Observit RSS är ett Internetbaserat system för kameraövervakning som ger dig bilder och bandspelarfunktion i din webbläsare. Fjärrövervaka objekt oavsett var i världen kameran finns eller var du än befinner dig. Systemet är lika användbart för företaget som hemmet. Med Elektroskandia Observit RSS får man ett lättanvänt kameraövervakningssystem med med mycket stora möjligheter. Elektroskandia Observit RSS är en perfekt tjänst för företag som inte vill ha ett traditionellt CC- TV-system med tillhörande utrustning eller saknar resurser för hantering av videoinspelare av olika slag. Systemets hjärta är placerat i ett bergrum där säkerheten för både drift och åverkan är väldigt hög. Du har alltid tillgång till ditt eget system via en PC ansluten till Internet. Oavsett var du befinner dig så kan du på ett säkert sätt ansluta till kamerorna på ditt företag för att se vad som föregår. Enkelt att komma igång Med en Observit kamera från Axis och ett abonnemang med Elektroskandia Observit RSS får du ett effektivt och lätthanterligt övervakningssystem som alltid är tillgängligt via Internet. Systemet ansluter kameran automatiskt utan krångliga nätverksinställningar och övervakar kontinuerligt förbindelsen till kameran. Allt som krävs är en koppling till Internet och ett el-uttag. Det behövs ingen PC på plats för att systemet skall fungera.vid registreringen av kameran i systemet anges en unik nyckel som bara du och systemet känner till. Nyckeln används sen av systemet för att skydda förbindelsen mot obehörigt intrång. Många möjligheter Det finns möjlighet att koppla ihop systemet med ett existerande larm eller ställa in kameran så att den reagerar på rörelse i bilden. Vid larm spelar systemet in en larmsekvens lite före själva larmet och lite efter. När systemet registrerat ett larm går det att få en anvisning via e-post, och har du en något sånär ny mobil telefon går det att se bilden eller till och med en filmsnutt av det som utlöste larmet. Det finns även möjlighet att ställa in systemet så att det spelar in på angivna tider eller kontinu erligt om man så önskar. Systemet håller själv reda på hur gamla inspelningarna blir och tar automatiskt bort det som faller utanför tidsgränsen. Full kontroll Som ägare till kameran är det är det du som abonnent som har full kontroll över hur bilderna delas med andra. Det går att ange gästanvändare som under angivna tider kan ges full eller begränsad tillgång till kameran. Ett företag kan ge väktarfirman tillgång till händelserna under natten men inte på dagen. Det är du som användare som bestämmer vilka regler som ska gälla.

20 20 fastighetsförvaltaren nr Utemiljö Vad gäller vid andrahandsupplåtelse? Skäl för uthyrning Å ena sidan finns ett antal beaktansvärda skäl för uthyrning i andra hand. Exempel på det är studier på annan ort, militärtjänstgöring, vård av nära anhörig, vistelse på anstalt, FN-tjänstgöring, om en förälder vill hyra ut en mindre lägenhet till sitt barn, äldre och sjuka boende på vårdhem samt provsamboende. Vidare bör en person som har förvärvat en lägenhet för att bosätta sig där efter pensioneringen kunna få hyra ut lägenheten i andra hand under en begränsad tid. Å andra sidan innebär kravet på beaktansvärda skäl en markering av att det finns vissa skäl som trots allt inte kan anses godtagbara. Det gäller exempelvis vid köp som har skett i rent spekulativt syfte och där bostadsrättshavarens avsikt aldrig har varit att själv använda lägenheten. Mot bostadsrättshavares skäl för att upplåta lägenheten i andra hand skall vägas om före ningen har befogad anledning att vägra samtycke. Det innebär att föreningen kan göra invändningar beträffande hyresgästens personliga kvalifikatio ner. Vid prövningen kan hänsyn tas till föreningens intresse av att lägenheterna i inte alltför stor utsträckning kommer att bebos av andra än bostadsrättshavarna själva. Vidare skall tids faktorn vägas in. Efterhand som tiden går, väger skälen för att tillåta andrahandsupplåtelse lättare. Ofta kan tidsfaktorn vara viktigare i mindre föreningar än i större. Tiden har alltså betydelse vid bedömningen av om föreningen har befogad anledning att vägra samtycke. Detta understryks av att hyresnämnden alltid skall tidsbegränsa tillståndet vid andrahandsupplåtelse av bostad. Oavsett om det handlar om inneboende eller upplåtelse för självständigt brukande ska bostadsrättshavaren se till att de personer som bor där inte stör övriga boende eller att det uppstår någon annan typ av olägenheter för boende eller föreningen. Kan prövas i hyresnämnden Om styrelsen nekar uthyrning i andra hand kan bostadsrättshavaren få frågan prövad i hyresnämnden. Nämnden tar hänsyn till om innehavaren under viss tid inte har tillfälle att använda lägenheter, har beaktansvärda skäl för uthyrning samt i fall föreningen inte har befogad anledning att vägra. En förutsättning för hyresnämndens tillstånd är att alla tre kriterierna är uppfyllda. Regler för juridisk person Särskilda regler gäller om bostadsrätten innehas av en juridisk person: För en bostadslägenhet kan tillstånd vägras endast om föreningen har befogad anledning att vägra. Men för lokal krävs även att innehavaren har beaktansvärda skäl och att han inte har tillfälle att använda lokalen under viss tid. Styrelsens tillstånd krävs inte om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till medlem i föreningen. Undantaget betyder att denne under en begränsad tid får utöva bostadsrätten utan att vara medlem. Om den juridiska personen antas som medlem krävs styrelsens tillstånd. Om lägenheten är avsedd för permanentboende och nyttjanderätten innehas av en kommun eller ett landsting krävs inte heller styrelsens tillstånd. Styrelsen ska alltid underrättas när en andrahandsupplåtelse skett som inte kräver styrelsens tillstånd. Ulrika Blomqvist Jurist Riksbyggen När en bostadsrättshavare hyr ut sin lägenhet i andra hand gäller hyreslagen. Bostadsrättshavaren blir hyresvärd i förhållande till den som hyr bostaden. Relationen mellan föreningen och bostadsrättshavaren regleras av bostadsrättslagen och stadgarna. När en bostadsrättshavare vill upplåta sin lägenhet till en annan person krävs alltid styrel sens medgivande eller hyresnämndens tillstånd. Önskar bostadsrättshavaren upplåta en del av lägenheten behövs medgivande eller tillstånd endast om upplåtelsen sker för andrahands hyresgästens självständiga brukande. Vid bedömningen om lägenheten eller del av denna upplåtits för självständigt brukande eller inte, är det av betydelse om bostadsrättshavaren enligt avtalet har haft möjlig heter att disponera lägenheten eller delar av denna samt i vilken utsträckning han eller hon rent faktiskt har kommit att vistas där. Den närmare gränsdragningen för när en upplåtelse skall anses ha skett för självständigt brukande får utvecklas i praxis. Inneboende Är det fråga om upplåtelse av del av lägenheten för osjälvständigt brukande som exempelvis när man hyr ut ett rum till en studerande, så behövs inte något medgivande av styrelsen eller tillstånd av hyresnämnden. Uthyrningen får inte ha en sådan omfattning och i övrigt ske under sådana omständigheter att det uppstår olägenheter för bostadrättsföreningen eller annan medlem. Upplåtelse av lägenheten i andra hand för självständigt brukande Eftersom kravet på att bostadsrättshavaren under viss tid inte skall ha tillfälle att använda sin lägenhet har tagits bort är det inte längre är nödvändigt att vid tillståndsprövningen bedöma om bostadsrättshavaren faktiskt kommer att kunna återvända till lägenheten längre fram. Den innebär också att kraven på att bostadsrättshavaren kan visa att denne har ett behov av att komma tillbaka till lägenheten kan sättas lågt

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Bygga-bo-dialogen i ett regionalt perspektiv Yogesh Kumar Bygga-bo-dialogens sekretariat Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Vision En hållbar bygg- och fastighetssektor

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Trender på jönköpings. Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Trender på jönköpings. Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Trender på jönköpings fastighetsmarknad Rapport januari 2 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Sista kvartalet 28 gick i finanskrisens tecken och än är det ingen som har blåst faran över. Men

Läs mer

Trender på värmlands/ dalslands fastighetsmarknad. Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Trender på värmlands/ dalslands fastighetsmarknad. Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Trender på värmlands/ dalslands fastighetsmarknad Rapport januari 29 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Sista kvartalet 28 gick i finanskrisens tecken och än är det ingen som har blåst faran

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December Specialrapport för Småland Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar trycket på fastighetsbranschen och publiceras två gånger per år. Underlaget utgörs av

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Kom in i värmen och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Jämnare inomhusklimat Förbättrad boendekomfort Det här vinner du Lägre energikostnad Energikostnaden minskar med 10

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Marknadens intresse för resurseffektiva. byggnader. Svante Wijk. NCC Construction Sverige AB. NCC Teknik. NCC Teknik Sid1

Marknadens intresse för resurseffektiva. byggnader. Svante Wijk. NCC Construction Sverige AB. NCC Teknik. NCC Teknik Sid1 Marknadens intresse för resurseffektiva byggnader Svante Wijk NCC Construction Sverige AB NCC Teknik NCC Teknik Sid1 Sammanfattning NCC har under 2005 genomfört en enkätundersökning hos drygt 350 presumtiva

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

Luftmiljögruppen i Sverige AB

Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB - en oberoende distributör Grundat 1997 i Göteborg som Luftmiljögruppen i Sverige AB Auktoriserad distributör för Panasonic Nordic Original,

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset By 18 Krokslätts fabriker Fastighetsadress: Krokslätts Fabriker 52 431 37 MÖLNDAL Fastighets

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 9 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Tunga orosmoln hopar sig över Göteborgs fastighetsmarknad! Göteborgs fastighetsmarknad har historiskt

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Fastighetsrapporten. November 2010

Fastighetsrapporten. November 2010 Fastighetsrapporten November 2010 Innnehållsförteckning Förord 2 Fastighetsbolagen och ekonomin 9 Fastighetsbolagen och deras kunder 14 Miljö och energi 20 Intervjuade fastighetsbolag Sedan 2005 har Grant

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Finska Yrkesskicklighet

Finska Yrkesskicklighet Finska Yrkesskicklighet Riikku Rakenteet Oy är en finsk företag som tillverkar balkonginglasningar, räcken och glasfasader. Vår personal består av mer än 90 experter. Vi tillverkar en balkonginglasning

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Trender på Skaraborgs fastighetsmarknad Rapport januari 29 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Sista kvartalet 28 gick i finanskrisens tecken och än är det ingen som har blåst faran över.

Läs mer

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus.

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. A U K T O R I S E R A D Å T E R F Ö R S Ä L J A R E 1 Besparingsanalys Välkommen

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Fastighetsägare i framkant

Fastighetsägare i framkant Energi Fastighetsägare i framkant energieffektivisering för kommersiella lokaler 1 energieffektivisering för kommersiella lokaler Fastighetsägare i framkant är namnet på energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster Funktion estetik & ett brett utbud! Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster www.hogstadaluminium.se Ditt projekt vårt engagemang! VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN Hogstad Aluminium AB är ett av marknadens

Läs mer

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF Infravärme Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF - Infravärme En av de bästa Infravärmare alternativen som marknaden kan erbjuda idag. Förutom att den är energieffektiv så är den också

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Växthusets nya värme. Spara och bevara med modern värmepumpteknik

Växthusets nya värme. Spara och bevara med modern värmepumpteknik Växthusets nya värme Spara och bevara med modern värmepumpteknik Vi skapar rätt klimat för god tillväxt Ett växthus har stora och mycket speciella krav på inomhusklimatet. För att växterna ska få rätt

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Veidekke. TellHus. klimatsmart boende

Veidekke. TellHus. klimatsmart boende Veidekke TellHus klimatsmart boende Det ligger i luften Vi som står bakom Koldioxid syns inte, men den märks. De senaste 100 åren har koldioxidutsläppen ökat med 30 procent. Enligt FN:s klimatpanel måste

Läs mer

INSTALLERAT OCH KLART

INSTALLERAT OCH KLART INSTALLERAT OCH KLART Från inspiration till installation Comfort Installationsgruppen är resultatet av en sammanslagning av fyra rörfirmor i Kungshamn, Ljungskile, Henån och Lysekil. Tillsammans erbjuder

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

40 %av jordens energianvändning

40 %av jordens energianvändning 40 %av jordens energianvändning går inte till att försörja den växande befolkningen. Den går till att värma och kyla fastigheter. Du läste rätt. Jordens befolkning ökar i en allt snabbare takt, medan vi

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA

WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA KONCEPTET URBANA NOMADER. En allt tydligare trend bland dagens unga vuxna är att man rör sig obehindrat mellan storstadsregioner

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö Miljö & Energi Höj värdet på huset Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö i samarbete med IVT värmepumpar och Rotek Två starka aktörer i samverkan gör dig som husköpare till vinnare Det ska vara

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Den bästa lösningen. blockväggar vikväggar glasvikväggar specialdörrar

Den bästa lösningen. blockväggar vikväggar glasvikväggar specialdörrar Den bästa lösningen blockväggar vikväggar glasvikväggar specialdörrar SWG920 Funktionella lösningar för rumsindelning Att effektivt utnyttja dyra kvadratmeter har alltid varit en utmaning för byggbranschen.

Läs mer

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet Produktkatalog Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Om företaget Vi vill vara marknadsledande när det gäller design, kvalité, miljö och säkerhet. Vi ser framåt

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025.

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om solel

Välkommen till informationsmöte om solel Välkommen till informationsmöte om solel Pauline Saers Staffan Lindberg Staffan Gunnarsson Uppsala Konsert & Kongress 2017-11-28 Kvällens agenda Kort om den kommunala energi- och klimatrådgivningen Pauline

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Vintergarden. Överensstämmelse mellan hus och trädgård

Vintergarden. Överensstämmelse mellan hus och trädgård Vintergarden Överensstämmelse mellan hus och trädgård 2015 Vi är producent av uterum,aluminium snickerier och även atypiska tak och takfönster. Bolagets började 1996. Huvudprodukten är uterum. Dessa produceras

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se newsec Newsec Energy är ett kunskapsföretag inom geoenergi med fokus på stora och medelstora fastigheter. Med rätt kunskap och tekniklösning kan

Läs mer