Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 4 oktober 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 4 oktober 2002"

Transkript

1 ANNONS Hela denna bilaga är en annons i Dagens Industri om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 4 oktober 2002 ANNONS Än lever byggmästarandan Johan Hall guidar oss genom Sveriges byggmästarhistoria och berättar om hur de gamla byggherrarna projekterade och byggde förr i världen. Det visar sig att den gamla byggmästarandan faktiskt lever kvar hos vissa byggföretag. Sidan 2 Med bra planering lyckas flytten När Vodafone skulle slå ihop sina fem stockholmskontor var det en stor arbetsinsats att bara hitta en lämplig lokal. Men tack vare en bra planering blev flytten ett lyft. Sidan 4 Tema: Företagssäkerhet Företagssäkerhet omsätter miljardbelopp i Sverige varje år och kraven på mer sofistikerade säkerhetslösningar ökar hela tiden. På Securitas abetar man med att lösa morgondagens säkerhetsproblem redan idag. På sidan 9 presenteras även en checklista på vad företag och fastighetsförvaltare bör tänka på när man planerar företagssäkerheten. Sidan 8 och 9 Kungsholmens sista avkrok blir till levande stadsdel Området kring Hornsberg och Stadshagen på nordvästra Kungsholmen är en skamfilad del av Stockholms innerstad. Men nu ska det bli ändring på det. Den programplan Stadsbyggnadskontoret har lagt fram för området innebär en av de sista utbyggnaderna av innerstan. Målet är att under kommande decennium förvandla ett stycke industriområde till tätbebyggd stadsbild enligt klassiskt innerstadsmönster. Sidan 12 Välkommen ombord i Nacka Strand! AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter och bostäder huvudsakligen i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Umeå. Kontakta oss på telefon Medföljer som bilaga i Dagens Industri, Oktober 2002

2 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Ledare Fastighetsmarknaden tuffar vidare! Trots att marknaden för kommersiella lokaler i Stockholmsområdet upplever en fortsatt nedgång är intresset bland både våra läsare och annonsörer för vår tidning Fastighetsmarknaden på topp. Det visar än en gång det behov hos allmänhet och företag av en matnyttig tidning som erbjuder både en översikt av vad som händer på fastighetsmarknaden och tillhandahåller bra information för de företag och verksamheter som står i begrepp att flytta. För att erbjuda ett kvalitativt och variationsrikt innehåll arbetar vi med att i varje nummer lägga tonvikten på någon speciell företeelse av intresse för företag i allmänhet. I detta nummer ligger fokus på olika aspekter av företagssäkerhet. På sidan 8 berättar Securitas om sitt arbete med att göra sina produkter mer kvalitativa och kostnadseffektiva och hur man arbetar med att förbättra säkerheten för morgondagens företag och fastigheter. Dessutom presenterar man en lathund för vad man som företag eller företagare bör tänka på när man funderar igenom sin verksamhets säkerhetsbehov. I nästa nummer (nr. 5) av Fastighetsmarknaden som utkommer vecka 48 kommer temat vara försäkringar och juridik med koppling till kommersiella lokaler. Till dess uppmanar vi på MediaPlanet till läsning av detta nummer som förutomföretagssäkerhet också tar upp intressant byggmästarhistoria samt blivande bygghistoria i form av utbyggnaden av nordvästra Kungsholmen. Trevlig läsning Petter Renhuldt, MediaPlanet Än lever Byggmästarandan Åker man runt på byggarbetsplatser i Stockholm så är det Skanska, NCC, JM och Peab för nästan hela slanten. Idag behärskas byggmarknaden i Stockholm av ett fåtal, stora aktörer. En naturlig följd av strukturomvandling och generationsskiften i byggbranschen. Men så har det inte alltid varit. Under så gott som hela 1900-talet var det Byggmästarna som byggde Stockholm. Begreppet byggmästare för ju tankarna till en svunnen tid och till något som är välbyggt och gediget. Det förknippas också alltid med starka personligheter som Einar Mattsson, Olov Lindgren, Ragnar G. Bodin, Folke Ericsson, John Mattson, Allan Skarne, Viktor Hanson och många andra legendariska Byggmästare. Gemensamt för alla dessa byggmästare var ett mycket starkt personligt engagemang genom hela byggprocessen. Alla var också mer eller mindre self-made. Otaliga är de historier om snickaren eller muraren som kom på cykel med sina verktyg till storstaden för att söka sin lycka. Och lyckades gjorde många. De flesta genomgick Byggnadsyrkesskolan Bysan kallad och fick på så sätt byggnadsteknisk examen. Något som var mer eller mindre ett krav från byggnadsnämnden i Stockholm för att få behörighet som byggmästare. Staden anvisar mark Redan i början av seklet inledde Staden (som Stockholms stad kallas i byggsammanhang) omfattande uppköp av mark utanför stadsgränsen. Något som visat sig vara mycket framsynt och avgörande för uppbyggnaden av Stockholm till den storstad den har blivit. Därmed kunde också exploateringen av förorterna påbörjas med Brännkyrka (1913) och Bromma (1916) som de första förorterna. Under de första decennierna av seklet var det annars byggande av stora institutioner som gällde Riksbyggnaderna, Centralposten, Centralbadet, Oscarsteatern, Dramatiska teatern och en rad bank- och försäkringsbyggnader. Samarbetet mellan Staden och byggmästarna har alltid varit intensivt - även om tonläge, spelregler och ambitioner har skiftat beroende på det politiska läget. En mycket viktig del i samarbetet har varit och är de s.k. markanvisningarna. Staden beslutar om exploatering/utbyggnad av ett område och byggmästarna anvisas, efter olika kriterier, byggrätter i området. Det intensiva bostadsbyggandet under hela efterkrigstiden är ett tydligt exempel på detta effektiva samspel mellan politiska krafter och de privata produktionsresurserna. Långsiktighet ett adelsmärke Mycket av det byggmästarna byggde gjorde man i egen regi för framtida egen förvaltning, både på anvisad mark eller på mark som man hade köpt och exploaterat själv. Och det är just det långsiktiga förvaltningsperspektivet som är utmärkande för gamla tiders byggmästare. Egentligen säger ju det sig självt bygger man något åt sig själv som man skall ha länge så gör man det ju så bra som möjligt. Därav kvalitetsstämpeln Byggmästarbyggt. Marmor i trapphus och kakel i badrum kräver mindre underhåll och håller längre än någonting annat. Det blir alltså billigare i längden, även om det är dyrare i inköp. Och byggde man på entreprenad åt någon annan så gällde givetvis samma kvalitetskrav. Val av och samarbete med arkitekter var en mycket viktig del i byggmästarnas arbete och framgång. Många är de fall där arbetskontakter och vänskapsband mellan byggmästare och arkitekter knöts redan på Bysan, där många arkitekter gick före inträdet till KTH. Före miljonprogrammets produktionsorienterade synsätt hade arkitekterna också en mycket stark roll i byggprocessen, ofta i ett givande samarbete med en engagerad byggmästare. Denna roll har man på senare år lyckats återta. Var man duktig och seriös byggmästare blev man och kan fortfarande bli upptagen i Murmesterämbetet som har sina rötter ända tillbaka till 1400-talets skråväsende. Sannolikt den äldsta yrkessammanslutning som fortfarande existerar. Alltid personen bakom Ett annat utmärkande drag för byggmäs- Innehåll: Ledare sid. 2 Än lever Bygg mästarandan sid. 2 Rätt planerad flytt blev ett lyft sid. 3 Notiser sid. 5 Checklista vid flytt sid. 7 Alla tjänar på att tänka säkerhet på lång sikt sid. 8 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Experterna tipsar om hur man kan bygga och förvalta/ hyra ut med säkerhet sid. 9 Så mycket kostar företagens försäkringsärenden sid. 10 Notiser sid. 11 Kungsholmens sista avkrok blir till levande stadsdel sid. 13 En försmak av den nya stadsdelen sid. 14 Ökad efterfrågan på stora lokaler sid. 14 Missa inte chansen att nå läsarna i nästa nummer av Fastighetsmarknaden som utkommer vecka 48. För annonsering kontakta Andreas Hall, tfn Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus FASTIGHETSMARKNADEN EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET ANNONSFÖRSÄLJNING: Andreas Hall, MediaPlanet, tfn REDAKTÖR: Petter Renhuldt, MediaPlanet, tfn GRAFISK FORM: PoE REPRO: Ordbild. TRYCK: STC. FÖR INFO OM BILAGOR I DAGS OCH KVÄLLSPRESS: MediaPlanet, tfn Distribueras med Dagens Industri oktober Moderna kontor i en kreativ omgivning. InfraCity är en komplett företagspark som är väl belägen längs E4:an mellan Stockholm och Arlanda. I området ligger Hilton Hotel, InfraMässan, konferenscenter samt rikligt med restauranger. Övrig service: Gym, friskvårdsanläggning, ICA, företagshälsovård etc. samt ett stort utbud av butiker. Ring eller besök oss på Stora på kontor. Större på människor. 2

3 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden Andra generationens byggmästare i samma företag. Byggmästare Lennart Ericsson (Murmästare nr 287). Här tillsammans med dottern Gunilla Ericsson, marknadsansvarig i företaget. Så sent som 1969 blev det aktiebolag under namnet Folke Ericsson Byggnads AB. Folke själv var redan under sin livstid en legendarisk byggmästare och hans favorituttryck var Man skall alltid bygga med tanke på den framtida förvaltningen, ett synsätt som fortfarande präglar driften av företaget. Sonen Lennart har varit verksam i företaget sedan 1971, vvd från 1973 och VD sedan Den egna entreprenadrörelsen avyttrades 1998 (till en av de stora) och man bytte då namn på bolaget till Lennart Ericsson Fastigheter AB. Helt i linje med gammal byggmästartradition att det är personen och personnamnet som borgar för verksamheten. Huvudinriktning blev nu fastighets-förvaltning och bolaget har ett aktuellt förvaltningsbestånd på kvadratmeter. Men byggandet sitter djup i generna så det blir ett och annat byggprojekt också. Det som nu är aktuellt är Brf. Strandkanten i Hammarby Sjöstad. En markanvisning som nu genomförs i samarbete med SBC och med Veidekke som totalentreprenör. 50 lägenheter i varierande storlekar med genomgående hög standard i material och utförande. Ett typiskt byggmästarbygge. Både moderna och klassiska kontorslokaler hos segerns gudinna på Kungsgatan. tarna var verksamhetsformen. Långt in på sextiotalet var det fortfarande många som genomförde miljonprojekt inom ramen för enskild byggnadsfirma. Det var alltså byggmästarens handslag, namn och personliga kreditvärdighet som gällde. Inga snåriga bolagskonstruktioner. Idag kan man återfinna reminiscenser av de forna byggmästarnas företag inom den historiska ramen för det stora aktörerna på byggmarknaden. Byggandet har ju under de senaste fyrtio åren förändrats från en relativt småskalig hantverksindustri till en rationell storindustri med nästan enbart stora byggjättar. Genom sammanslagningar, uppköp och i samband med generationsskiften har det som en gång var byggmästarföretag kommit att försvinna in i anonymiteten hos de stora byggföretagen. Dock inte alla. Ett fåtal byggmästarföretag finns kvar som helt familjeägda och där den ursprungliga ägarfamiljen fortfarande driver företaget. Ett exempel är familjen Ericsson. Den ursprungliga, enskilda byggnadsfirman Folke Ericsson grundades Hyresgästerna skall trivas Ett annat, nedärvt, byggmästardrag är Lennarts ofta förekommande spontana besök på arbetsplatser och i bostadsområden för en pratstund med hyresgäster och medarbetare. Och att kolla läget klotter på fasader, tejpade lappar i trappuppgångarna eller sneda lyktstolpar i parkerna. Inget undgår Lennarts falköga och skall åtgärdas omgående. Eller som Lennart uttrycker det: Det måste se snyggt och prydligt ut så att folk trivs. När det gäller den personliga omsorgen och engagemanget i hela verksamheten kan nog de stora bygg- och fastighetsbolagen inte på långa vägar matcha en gammaldags byggmästare. Johan Hall Fotnot. För den som vill läsa mer rekommenderas Byggare i Stockholm, Byggmästarrollen under 1900-talet. Monografi 158 utgiven av Stockholms Stad/Stockholmia Förlag. Mitt i city på Kungsgatan 26 finns det lediga kontorslokaler för personer på fyra olika våningsplan. Klassisk stil på våningarna två och tre, modernare och ljusare på våningarna fyra och sex, genomgående stora fönster och parkettgolv. Mellan personer får plats på varje plan. Ni kan hyra en eller flera våningar. Ni väljer själva. Totalt är det ca kvm ledigt. Varje våningsplan har en yta på på ca 300 kvm förutom våning sex som är på 270 kvm. Det översta planet passar utmärkt som konferens och mötesdel om man väljer att hyra flera våningar. För mer information kontakta Carl Liedström på AP Fastigheter, tel Huset är byggt I enlighet med dåtidens stil har arkitekten Erik Josephson placerat Victoria, segerns gudinna utförd i slipad granit, över porten mot Kungsgatan samt vackra arkadmotiv i bottenvåningen. Brf. Strandkanten i Hammarby Sjöstad. En markanvisning till Lennart Ericsson Fastigheter AB som nu blir 50 lägenheter i samarbete med SBC och med Veidekke som totalentreprenör. Byggstart januari Inflyttning april AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till ca 37 miljarder kronor. Bolaget är i första hand inriktat på kommersiella fastigheter och bostäder på ett fåtal expansiva orter i Sverige.

4 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Tufft jobb att byta lokaler På rekordtid flyttade Vodafone fem Stockholmskontor till ett gemensamt på Södermalm. Valet av den nya lokalen var avgörande för att kunna behålla en rad medarbetare. Så här gick det till. Flytten genomfördes under två helger i april i år och blev den tuffaste hittills för mobiljätten Vodafones svenska verksamhet. Tack vare noggrann planering blev flytten ett lyft. Ökad sammanhållning, starkare företagskultur och samordningseffekter som ger lägre kostnader är några vinster. Det börjar våren Förberedelserna för namnbytet Europolitan till Europolitan Vodafone är i full gång. I samma veva börjar planerna att flytta och slå ihop en rad kontor i Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Allt ska vara klart ett år senare då det sista steget i namnbytet sker enbart varumärket Vodafone ska lanseras. Den mest omfattande flytten skedde i Stockholm. På de fem kontoren jobbade 150 anställda. Tre av kontoren fanns på Biblioteksgatan, Drottninggatan och Gjörwellsgatan, de två andra i Enskede och Kista. - Att hitta en ny gemensam lokal som alla medarbetare kunde acceptera var den tuffaste uppgiften för oss, konstaterar Göran Johansson, fastighetsansvarig på Vodafone. Göran Johansson hade lokalalternativ utanför Stockholms innerstad men dessa kändes inte realistiska för personalens förväntningar eftersom många jobbade i city och följaktligen ville han inte försämra läget för dem. - Vi insåg snart att om det hade blivit verklighet skulle många av medarbetarna som jobbade i innerstan söka sig till andra enheter eller till och med sluta, säger Göran Johansson. Som grundsten i flyttprocessen användes en behovsanalys och en teknisk kravspecifikation. I kravspecifikationen finns de dokumenterade kraven som företaget har på bland annat ljus, ljud, och ventilation i lokalerna. Göran Johansson identifierade de fem olika kontorens specifika behov utanför de vanliga arbetsplatserna, exempelvis serveringsrum, förråd, godsmottagning med mera. Sedan åkte han tillsammans med företagets byggkonsult runt i Stockholm och kikade på tänkbara lägen. - Vi kontaktade aldrig några mäklare. Tvärtom, mäklarna hade fått kännedom om att vi var inne i en flyttprocess. Varje vecka fick jag massor av samtal som handlade om olika lokalerbjudanden, säger Göran Johansson. Totalt undersöktes ett 20-tal objekt varav fyra matchade kravspecifikationen. Det som slutligen fällde avgörandet för fastigheten vid Åsögatan på Södermalm var läget i förhållandet till pris, kommunikation, infrastruktur och lokalens kvalité, säger han. Tillgången till parkeringsplatser, för såväl personalen som besökare var också ett stort plus. - Trots att vi tecknade hyresavtalet när hyrorna i innerstan 4 var på topp i slutet av 2001 var den nya lokalen en klockren träff. Om vi hade väntat ett halvår hade vi kunnat förhandla om en lägre hyra i och med sjunkande hyresnivåer. Vi är nöjda ändå, det går inte att stirra sig blind på kostnader. Man måste se till helheten, säger Göran Johansson. Även om flyttprocessen tog ett år, genomfördes själva flytten på rekordtid. - Det tog två helger. Vi började på fredag kväll. Under helgen var allt på plats och alla tekniska systemen inkopplade. Han förklarar vidare att alla möbler togs med till den nya fastigheten. Likaså återanvändes den tekniska utrustningen såsom datorer och kringutrustning. Vodafones egen lösning det trådlösa kontoret integrerades i fastigheten. Lösningen bygger på att alla fasta anknytningar ersätts med mobiltelefoner. En anledning till att flytten gick smidigt, menar Göran Johansson, var att man anlitade en flyttfirma som känner till Vodafones rutiner och utrustning. Men tiden räckte inte till på grund av att två andra stora parallella flyttprojekt i Göteborg och Karlskrona. Därför tog man hjälp av en flyttkonsult som även var med och samlade kontorens synpunkter och önskemål. - Visserligen gjorde företaget ett bra jobb men det blev på tok för dyrt. Mitt tips till de som planerar att flytta är att göra så mycket som möjligt i egen regi. Kunskapen om verksamheten och dess behov finns i den egna organisationen, säger han. Vodafone hyr 2800 kvadratmeter och tre av fem våningar som finns i fastigheten på Åsögatan. Lokalen ska ha en snarlik prägel som kontoret i Karlskrona. Vid entréplanet i den nya fastigheten finns en stor ljusgård. Medarbetarna sitter i öppna kontorslandskap. De mesta av den fasta inredningen som den tidigare hyresgästen tog i anspråk finns kvar. - Vi behövde bara göra några mindre förändringar. Glasväggarna togs bort och en interntrappa byggdes. Däremot satsade vi mycket på att få en snygg inredning vid receptionen som är ansiktet utåt. Vidare installerades tekniska säkerhetslösningar. Drygt ett halvår efter flytten ser Göran Johansson tydliga effekter. -Sammanhållningen har ökat. När medarbetarna tidigare satt spridda på kontoren träffades de sällan. Det var bökigt att ta sig till de olika kontoren på grund av bilköer och svårigheten att hitta p-platser. Gemenskapen har i sin tur bidragit till en starkare företagskultur. Thulefastigheter förmedlade lokalen, och tecknade avtalet mellan Vodafone och fastighetförvaltaren Vasakronan. Thulefastigheter upprättade även de ritningar som låg till grund för hyreskontraktet. - Vodafones flytt var ett skolexempel. De hade en tydlig profil på vad ville ha och tänkte igenom sin flytt noggrant för att uppnå ett bra resultat, säger Claes Wallberg, mäklare på Thulefastigheter. Johan Cooke Göran Johanssons fem bästa flyttips: Stirra dig inte blind på hyra per kvadratmeter och år. Se i första hand på helheten, att lokalen passar dina behov och ger en yteffektiv lösning. Gör så mycket som möjligt i egen regi. Att anlita flyttkonsult kan kosta mer än det smakar. Kunskapen finns inom den egna organisationen. Samla medarbetarnas synpunkter och önskemål men gör det med motta. Utse en flyttansvarig per kontor/avdelning Ta först fram en behovsanalys och kravspecifikation. Därefter ska du identifiera lämpliga objekt och slutligen förhandla med fastighetsägare om hyresnivå, avtalstid och hyresgästanpassningar. LEDIGT JUST NU! Besök vår hemsida Lokaler

5 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden Notiser Utländska köpare tar över Utländska investerare är på väg att koppla grepp på den svenska marknaden för kommersiella lokaler. Under det första halvåret stod amerikanska, engelska, tyska och nederländska fonder för hälften av de totala investeringarna i Sverige. De utländska fastighetsinvesteringarna uppgick till elva miljarder kronor eller 46 procent av den totala volymen under det första halvåret. De utländska investerarna saknar i dagsläget konkurrens av de svenska institutionerna som på grund av den senaste tidens börsnedgång befinner sig i obalans. Många byggbolag men även stora koncerner som ABB väljer att koncentrera sitt fastighetsbestånd och satsa på sina respektive kärnverksamheter i kärva tider. - När väl börsen repar sig kommer de svenska institutionerna tillbaka men till dess kommer den utländska köpvågen att rulla vidare, tror Jan Pettersson, chef för affärsområde Transaktioner på Newsec. (Svenska Dagbladet Näringsliv) Kontorslokaler med sjöutsikt. Ikea och Skanska satsar smart Bo Klok har blivit en succé över hela landet och ett referensobjekt när det gäller att bygga billiga bostäder. Nu har företagen bakom Bo Klok överfört receptet till lokalmarknaden. Arbeta Smart-kontoret sänker kostnaderna med 40 procent jämfört med en konventionell arbetsplats. Små och medelstora företag med anställda som är i behov av flexibilitet snarare än citylägen är målgruppen för Arbeta Smart-kontoren. Idén är att utnyttja ytor effektivt och eftersträva en funktionell standard för att i kombination med modullösningar få en kort byggprocess. Aktuella lägen för Arbeta Smart-kontoren i Stockholmsområdet är för närvarande vid Huddinge sjukhus och Södertörns Högskola där detaljplanen redan är färdig men man söker andra lämpliga platser både norr och söder om stan. En ständig fördel med byggandet av de smarta kontoren är att de alltid är cirka 40 procent billigare än jämförbara alternativ på orten. Arbeta Smart-huset byggs åttakantigt och kan bli upp till sju våningar högt. De enskilda kontoren består av öppna landskap och kan delas av allt efter behov. (Svenska Dagbladet Näringsliv) I Nacka Strand finns ca 700 boende och 120 företag i kvm lokaler samlade. Den marina miljön, den vackra arkitekturen och närheten till all service är Nacka Strands främsta kännetecken. En vacker och dynamisk oas i Stockholmsområdet, samtidigt som kommunikationerna, med bland annat pendelbåt till Nybrokajen, skapar närhet till city. Flyttfirmor lever gott när andra måste spara När företag tvingas dra ner på sina kontorskostnader går ofta flyttlassen och det gynnar flyttkonsultfirmorna. - Idag handlar nästan hälften av flyttjobben om företag som vill sänka driftskostnaderna. För ett och ett halvt år sedan hade vi inga sådana uppdrag, säger Göran Wollroth på flyttkonsultfirman Svenska Kontor. I Stockholm går trenden mot att företag sänker sina driftskostnader genom att flytta från city till exempelvis Värtahamnen eller närförorter som Sundbyberg och Solna. Men det är inte bara en flytt som hjälper till att sänka driftskostnaderna för ett företag. Alla avtal ska gås igenom för att se var man eventuellt skulle kunna förhandla till sig bättre villkor. - Vi brukar räkna med att en arbetsplats kostar ett medelstort företag kronor per person och år. Bara genom att teckna nya avtal är det möjligt att sänka den kostnaden med upp till 30 procent, säger Wollroth. (Dagens Industri) Här kan vi nu erbjuda lokaler för arbetsplatser. Göteborgare bygger hotellimperium Affärsmannen Rolf Lundström i Göteborg, som sålde hotellkoncernen Provobis till Scandic Hotels för två och ett halvt år sedan bygger upp ett nytt hotellimperium. Nyligen förvärvade han och två kompanjoner i hotellföretaget Hospitium AB Stockholmshotellen Centralhotellet på Vasagatan, Hotel Excellent (före detta Castle Hotel) på Riddargatan och Basic Hotell i Uppsala av Thomas Tell. - Jag tror på hotellbranschen nu och vi fortsätter att investera där eftersom vi kan branschen väl, förklarar Rolf Lundström som fick 250 Mkr för sin 43 procentiga andel i Provobis när Scandic Hotels lade ett bud på aktierna i april Den köpeskillingen ligger till grund för den nya hotellgruppen. Sedan tidigare äger gruppen även hotell i Göteborg, Halmstad och Mariestad. - Vi har köpt lönsamma och väletablerade hotell och kanske betalat dyrt för dem. Men vi tror på branschen och det är en bra grund att bygga en framtida hotellgrupp runt, säger Uwe Löffler, en av Lundströms kompanjoner i Hospitium. För mer information kontakta Robert Bolmgren på AP Fastigheter, tel AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till ca 37 miljarder kronor. Bolaget är i första hand inriktat på kommersiella fastigheter och bostäder på ett fåtal expansiva orter i Sverige.

6 Välkommen till Förvaltaren Hitta en ledig lokal i Sundbyberg Fastighets AB Förvaltaren äger och förvaltar kvm kommersiella lokaler inom Sundbyberg. Hallonbergen Yta: kvm Gatuadress: Rissneleden 6 Område: Hallonbergen- Sundbypark Företaget Ericssons välbelägna och moderna kontor om kvm i Hallonbergen, med utsikt över nya Sundbypark området, finns nu tillgängligt. Invid fastigheten ligger Hallonbergens centrum där det finns utmärkta kommunikationer som T-bana och bussar. I området finns även bank, post, butiker, restauranger samt konferensanläggningen Gårda. Fastigheten genomsyras av modern effektivitet, flexibilitet, högteknologi och säkerhet. Mycket bra profileringsläge invid E18/E4, 10 minuter från Stockholms centrum, 5 minuter från Bromma och 20 minuter från Arlanda flygplats. Rissne Ytor: Flera separata ytor om kvm Gatuadress: Rissneleden Område: Rissne Moderna, flexibla och ljusa kontor i mycket gott skick. Fastigheten erbjuder flera separata ytor om kvm. Lokalerna ligger nära Rissne centrum i moderna kontorskomplex med grannar kända inom telekomoch IT-branschen (Canon, Midroc m fl). Nära till T-bana och bussar. Centrala Sundbyberg Yta: kvm Gatuadress: Starrbäcksgatan 1 /Järnvägsgatan Område: Centrala Sundbyberg Sällsynt tillfälle bereds nu företag att etablera sig i den unika fastigheten Makaronfabriken", uppförd 1904 och senast renoverad Representativt centrumläge nära alla tänkbara kommunikationer. Exklusivt inredd vindsyta, alla plan är ljusa, fräscha och flexibla. Pampig entré med utställningsmöjligheter. Hela fastigheten finns tillgänglig! Robert Kull Tel: , Fax: , Hittar du inte lokalen du söker? Gå in på Förvaltarens webbtjänst Där hittar du resten av våra lediga objekt.

7 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden Checklista vid flyttning Att flytta verksamheten till nya lokaler kräver planering och en gedigen kom-ihåglista. Här följer några övergripande frågeställningar som ska tas upp i samband med en planerad flytt. Lokal En naturlig utgångspunkt är att identifiera dina/era lokalbehov för att sökandet efter lokalalternativ blir så effektivt som möjligt. När man funnit en lämplig lokal och funderat på hur man vill anpassa den efter ens egna behov (se nedanstående punkter) och gjort en besiktning är det dags att förhandla hyreskontraktets innehåll och utformning. Utformningen och anpassningen av de nya lokalerna sker på många plan. Dels ska alla utrymmen och sektioner och avdelningar ha sin bestämda yta, dels ska varje specifik yta utformas på ett funktionellt och ergonomiskt sätt. Det gäller såväl kontorsrum, reception och konferensrum som vaktmästeri och köksutrymme. UTRYMMEN Arbetsrum/arbetsplats Först och främst är det är viktigt att inte glömma alla funktioner som ska kopplas till verksamheten och individen för att skapa en så harmonisk arbetsmiljö som möjligt som till exempel: Ergonomin, utformningen av bord, stolar och annan utrustning som hör det dagliga arbetet är en viktig arbetsmiljöfråga Bra belysning och ventilation är andra förutsättningar för en dräglig arbetstillvaro. Inredningsstil och val av textilier påverkar också hur arbetsplatsen upplevs och därmed arbetsinsatsen Förvaringsmöjligheter, möjligheterna att ta emot besök, WC, bibliotek, uteplatser, vilrum med mera Reception/entré Se till att samma användarvänliga och ergonomiska tänkande som tillämpas för övriga kontoret även sträcker sig till utformningen av reception, kapprum samt toaletter. Vill man utsmycka sina lokaler, ska det exempelvis finnas med någon slags utställning i anslutning till entrén osv.? Konferensrum/Mötesrum Här gäller samma punkter som för arbetsrummen med ett tillägg för AV-utrustning och möjligheterna till mörkläggning vid presentationer, föredrag och dylikt Paus, kök/pentry I köksutrymmena bör man tänka på logistiken för all utrustning som hör ett kök och pausavdelning till, var man till exempel skall placera utrustning som kaffemaskiner och spis, hur mycket porslin och annan utrustning som behövs, en lösning på rökningsfrågan, belysning samt annan trivsel med mera Vaktmästeri Planera arbets- och avlastningsytor för post- och pakethantering, ytor för anslagstavlor, sop- och återvinning m m KOMMUNIKATIONSSYSTEMEN Nätverk och utrustning Kan man flytta nuvarande data- och telesystem till de nya lokalerna eller kräver dessa att nya system införskaffas? Begär offerter på alternativen Hur ser det ut med utrymmen för data- och telefoniutrustningen? Se till att placeringen av utrustningen, från skrivare och dokumentförstörare till datautrustning blir funktionell och samtidigt säker, både för individen och företaget Säkerhet Hur ser det ut med planeringen av datasäkerheten i de nya lokalerna? Motsvaras kraven från den egna verksamheten även de krav som ställs av försäkringsbolag och myndigheter Har man tänkt på hur man ska förhindra att man drabbas av inbrott, stöld och brand och vet man hur man drabbas om olyckan skulle vara framme ändå? Flytten Alla avtal i nuvarande system, flytta dem eller teckna nya Gör en flyttbesiktning och alla adressändringar, även på brevpapper och dylikt Kom ihåg flyttinformationen, både internt och externt Och sist men inte minst: Glöm inte att göra en ordentlig tidsplanering för flytten Nya kontor Spännande lokaler på gång i Stockholmsområdet. Ett nybyggt, modernt kontorshus i Haga Norra med gångavstånd till Hagaparken. Fastigheten inrymmer flexibla och ljusa kontorsytor som passar för såväl öppen som kontorsindelad planlösning här är hyresgästen med och bestämmer kontorets utformning. Läget intill E4:an innebär att du enkelt tar dig till och från kontoret både med bil och allmänna kommunikationer. Lediga kontor kvm. Fastigheten med skyltläge i centrala Sundbyberg ligger med några minuters gångpromenad från pendeltåg, t-bana, affärer och bank. Parkeringsplatser finns i garage. Det tar 10 min in till Sthlm City oavsett om man åker bil, t-bana eller pendeltåg. Kontor kvm. Ledigt lager finns på kvm i markplan. Intresserad? Kontakta Anna Schierenbeck på , HAGAPORTEN SPRÄNGAREN SÄTRA Kvarteret Storsätra erbjuder ljusa, nyrenoverade lokaler för lager och kontor med anpassning för lättproduktion. På gångavstånd, vid Sätra Torg, har du ett flertal små butiker. I närliggande Skärholmen Centrum finns ett stort utbud av restauranger och affärer. Det finns bra kommunikationer med tunnelbana och med bil. Lediga kontor kvm. LÄRKSTADEN Hyr en egen fastighet på övre Östermalm. Huset har burspråk och två balkonger i söderläge. Insidan är mycket representativ med bland annat bröstpanel och öppen spis. Det är ett bekvämt avstånd till Valhallavägen och Odenplan, där det finns service, butiker och goda kommunikationer. Privat parkering finns intill huset. Kontor 715 kvm. Petter Renhuldt

8 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Alla tjänar på att tänka säkerhet på lång sikt Samhället av idag har ett enormt behov av bevakning och tekniska säkerhetslösningar och säkerhetsbolagen står till tjänst med en rad olika tjänster som kan skräddarsys allt efter företagens behov. På säkerhetsbolaget Securitas arbetar man för att förbättra och förenkla sina säkerhetslösningar för morgondagens säkerhetskrav. Dels jobbar man mot fastighetsförvaltare för att bygga in säkerhet i befintliga byggnader men också för att ingå i projekt redan på planeringsstadiet för nybyggnation. På säkerhetsbolaget Securitas jobbar man idag med fastighetsförvaltare för att bygga in säkerhet i befintliga byggnader men man arbetar också aktivt för att få vara med redan på planeringsstadiet och bygga in säkerheten i morgondagens fastigheter. Bevakning och säkerhet omsätter miljardbelopp i Sverige idag och behovet verkar öka hela tiden, inte minst behovet av företagssäkerhet. Att planera för sitt företags verksamhet innebär automatiskt också att man måste se över och tänka igenom sitt säkerhetsbehov, från hur man skyddar utrustning och information till bevakning av byggnader. Det är ett tidsödande och kostsamt arbete som dessutom kräver kontinuerlig uppdatering och många säkerhetsbolag tillhandahåller därför olika typer av mer eller mindre omfattande avtal för diverse säkerhetslösningar. Securitas har varit verksamma inom bevakningsbranschen sedan trettiotalet och som många företag började man i liten skala och har under åren växt av egen kraft med hjälp av uppköp av konkurrerande företag är man idag störst i Sverige inom bevakning och larm. Som alla företag i branschen arbetar man kontinuerligt med att förbättra sina produkter samt tjänster och man jobbar enligt mottot att med genomtänkta helhetslösningar kan både kunden och företaget tjänar pengar i det långa loppet. I dagsläget arbetar man bland annat i stor skala mot fastighetsägare med att bygga in och installera flexibla säkerhetslösningar i befintliga fastigheter. - Fördelarna med den strategin är flera. Förvaltaren själv vill ju ha en multifunktionell byggnad, som alltså kan anpassas för olika hyresgäster och då vill man ha ett homogent, heltäckande och flexibelt säkerhetssystem för hela fastigheten. Fördelen för hyresgästen är att det ingår en viss standard på säkerheten redan när man flyttar in och man slipper tänka på hur man måste anpassa verksamhetens säkerhetsbehov i den nya lokalen. Förvaltaren kan inkludera det i hyran och avlasta hyresgästen som slipper avdela resurser för att lösa den frågan, för klarar Per Edsmar, marknadschef på Securitas Larm AB. Han påpekar att man i kraft av att kunna erbjuda såväl personell som teknisk säkerhet kan Securitas lösa de flesta av sina kunders säkerhetsbehov idag men man måste hela tiden tänka framåt och jobba på morgondagens säkerhetslösningar. På Securitas tror man benhårt på att den generellt bästa och (för alla parter) mest kostnadseffektiva säkerheten uppnås genom att planera in den i fastigheten redan när den byggs. - Idag läggs det ner stora pengar på så kallade efterinstallationer av säkerhetssystem. Om man diskuterar kostnader för säkerhetssystem är vi av den fasta övertygelsen att nyckeln till att kunna erbjuda kunden kvalitativa och kostnadseffektiva säkerhetslösningar är att planera in säkerhet i en byggnad redan innan den byggs. Det gynnar både byggföretag, förvaltare och slutanvändare vid dagens slut, säger Anders Bystedt på Securitas Bevakning AB. Ett av de viktigaste projekten inför framtiden är alltså arbetet med att släppas in redan under arkitektfasen vid projekteringen av en ny byggnad, allt för att kunna från början bygga in säkerheten i ett hus som ska vara dimensionerat för att klara av säkerhetskrav under hela byggnadens livstid. - Är man med från början kan man mycket lättare bygga bort säkerhetsfällor och bygga in flexibilitet. Med tanke på en fastighets långa livstid är det viktigt att man redan från början tänker långsiktigt, på framtida användningar och dimensionerar säkerhetssystemen och bygger in avancerade tekniska lösningar därefter. På sikt tjänar alla på det och ju mer långsiktigt man planerar desto större besparing och affärsmässig nytta för kunden, avslutar Anders Bystedt. Petter Renhuldt Bästa läge i Nyköping,lugnt men endast ett stenkast från Stora torget och gågata. Fastighet och lokaler med många möjligheter. Flexibela,yteffektiva och ljusa lokaler.garage och träningsmöjligheter.en fastighet som vi satsar på. Stora Torget 3, Nyköping Huset ligger i direkt anslutning till torget, centralt med goda kommunikationer. Mycket moderna och väl renoverade lokaler.anpassningsbara och yteffektiva kvm. på Stora Torget 3 i Nyköping. Mer information finns på vår hemsida För mer information kontakta Roland Eriksson Huvudkontor Box 6347, Stockholm Besöksadress Sveavägen 84 Telefon Fax E-post 8

9 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Tjäna pengar på att bygga och förvalta/hyra ut med säkerhet Se till så att säkerhetsinstallationerna som inbrottslarm, brandlarm, passersystem och TV-övervakning är tillräckligt dimensionerade och flexibla för att passa en föränderlig verksamhet, det vill säga olika hyresgästers krav. Övervakning kan ske även med fjärranslutning till larmcentral av alla säkerhetsfunktioner för att fastställa att säkerheten ligger på avtalad nivå över dygnet bland annat genom så kallad rondering med kameror. Nybyggnation Handla upp en partner, säkerhetssamordnare och säkerhetsleverantör i ett tidigt skede. Gör en gemensam riskanalys ur perspektiven före, under och efter byggnation. I samverkan med arkitektens, myndighetens och försäkringsgivarens krav och önskemål kan lösningarna byggnads- och verksamhetsanpassas med bästa ekonomiska villkor och affärsmässiga nytta för att slippa dyra efteranpassningar och minimal brottslig påverkan samt skadegörelse. Lägg helst säkerhetsdelen i en egen säkerhetsentreprenad eller styr förfrågan hårt i totalentreprenad utifrån kommande verksamheter. Se till så att byggarbetsplatsen är väl tekniskt övervakad, fysiskt skyddad och bevakad av väktare som även kan ha rollen som miljöväktare. Förvaltning/Uthyrning Hyr ut lokaler med inbyggd säkerhet där administrationen av serviceavtal, jouravtal, larmanslutningsavtal, ryckavtal, supportavtal med mera löses i ett så kallat funktions- eller kombinationsavtal som sluts med säkerhetsleverantören för att garantera hyresgästen ständigt hög säkerhet utan att själv behöva lägga ner tid och möda. Fastigheten kan övervakas av områdesväktare som besöker fastigheten ett antal gånger per dygn i ojämna intervaller, till exempel vid arbetstidens början och efter arbetstidens slut. På plats -väktare som exempelvis receptionsväktare eller stationärväktare är andra bra alternativ. Säkerhetsadministrationen kan även den göras fjärrstyrd, som exempelvis till- och frånkoppling av brandlarmseller inbrottslarmsdetektorer, i- och urläggning av kort eller behörigheter, kontroll av dörrar, in- och utsläpp med behörighetskontroll mm. Vid flytt i och ur lokaler kan väktare övervaka för att minimera svinn. Per Edsmar och Anders Bystedt på Securitas AB. Elektronik och mekanik i intelligent samverkan Utifrån ser den ut som en helt vanlig låscylinder, men insidan döljer en kombination av avancerad mekanisk och elektronisk lästeknik. Systemet som tog ASSA-koncernen flera år att utveckla är en produkt som kan användas överallt. Inom några år tror man att mer än hälften av de låssystem som levereras i Sverige kommer att ha elektronik i sig. Peter Romanov, marknadschef på Assa AB Det revolutionerande med låssystemet, som inte är ett passersystem, är kombinationen elektronik och mekanik. Elektroniken får den energi den behöver från ett batteri i nyckeln. All kraft finns i nyckeln och ju oftare låset används och ju fler nyckelanvändare, desto mer energi till systemet. Inga trassliga kablar, dyrbara installationer eller batterier som ska bytas. Bakom utvecklingen av Assa Twin IQ ligger flera år av utvecklingsarbete. Sju av koncernens länder har varit inblandade i projektet och med Assa Abloys samlade resurser i ryggen har alla deltagande koncernbolag kunnat tillgodogöra sig morgondagens teknik. - Bakgrunden till produkten är marknadsundersökningar som visade att kunder önskar flexibilitet, ökad nyckelkontroll och att borttappade nycklar inte ska utgöra ett hot mot säkerheten, berättar Peter Romanov, marknadschef på Assa AB. Trolla till viss gräns I Sverige är flexibilitet ett mycket starkt önskemål från ASSAs kunder. Arbetsplatser av alla slag omorganiserar och flyttar ständigt och det är bara möjligt att trolla till en viss gräns med mekaniska system. Givetvis finns elektroniska lösningar i form av passerteknik, men de är avancerade, kräver installation och ligger på en helt annan prisnivå. Det finns kunder som letar efter något som är lite mer än ett mekaniskt låssystem och här tror ASSA att man hittat en ny nisch. Produkten kan nämligen användas överallt, från den lilla affärsverksamheten till den stora institutionen. Hos många stora företag eller på andra större arbetsplatser finns säkert ett elektroniskt system för inpassering. Men för speciella och avgränsade avdelningar eller öar kan behovet av det nya låssystemet finnas. Det nya låssystemet rymmer all teknik inom cylinderns standardmått. Två skruvar och så sitter produkten på plats. Det behövs inget kablage, ingen yttre kraftförsörjning. Cylindern kan monteras i befintliga låshus eller i ett hänglås på en bom i skogen. Dörrar behöver inte bytas, eftersom cylindern passar i låshus från det senaste decenniet. - Applikationsförmågan är den stora fördelen. Cylindern kan appliceras överallt där det finns ett lås, i dörrar, skåp eller hänglås, fortsätter Peter Romanov. Nyckeln är bärare av en unik elektronisk kod men den är också en helt vanlig mekanisk nyckel. Det innebär att 50 personer på en avdelning kan ha en likadan mekanisk nyckel men därutöver kan individernas tillgång till olika utrymmen delas upp med hjälp av elektronisk läsarteknik. Godkänd låsning Ytterligare en fördel är att låssystemet är godkänt enligt försäkringsbolagens klass 3. På grund av den enkla installationen är systemet inte centralstyrt utan får information vid varje dörr vilket möjligen kan utgöra en begränsning i mycket stora system. - De flesta kan alltså gå i allmänna utrymmen medan bara vissa har access till förråd eller liknande. Ju större rörlighet och ju fler personer som rör sig, desto större nytta av systemet, förklarar Peter Romanov. Dessutom tillåter systemet spårning av alla passager genom de dörrar där cylindern är monterad. Man kan alltså se vem som gått var och när. Till yttermera visso är otillbörlig duplicering av nyckeln omöjlig. När nu det nya låssystemet introduceras på den svenska marknaden är företagets förhoppningar högt ställda: - Det finns liksom inget kanske för den här produkten. Inom några år tror vi att mer än hälften av de låssystem som levereras har elektronik i sig, avslutar Peter Romanov. Petter Renhuldt 9

10 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Så här mycket kostar företagens försäkringsärenden Samlad statistik inom företag- och fastighetsförsäkring år Statistiken beskriver ett det totala antalet försäkringsärenden inom respektive försäkringskategori samt den beräknade totalkostnaden för varje kategori. Kostnaden anges här i Mkr. Kategori Antal ärenden Beräknad kostnad Bränder Ansvarsförsäkring Inbrott Vatten Övrig stöld Rån, överfall Allrisk Rättsskydd Maskinskada Övrigt (mellanskillnaden) Totalt Källa: Sveriges Försäkringsförbund LEDIGT JUST NU! Besök vår hemsida BERÄKNAD KOSTNAD Statistiken beskriver det totala antalet försäkringsärenden inom respektive försäkringskategori. ANTAL ÄRENDEN Statistiken beskriver totalkostnaden för försäkringsärenden inom respektive försäkringskategori. Lokaler 10

11 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Stockholms hyresnivå lockar butiker Hyrorna för butikslokaler i Stockholm City ligger på fortsatt höga nivåer, men nyckelpengarna har halverats det senaste året. Det gör att utländska butikskedjor åter riktar blickarna mot Nordens Venedig. Topphyrorna för kontorslokaler i Stockholm city har fallit dramatiskt från rekordnivåerna år 2000 men butikshyrorna ligger fortfarande högt. Kring Stureplan, Biblioteksgatan och BirgerJarlsgatan får nya hyresgäster betala upp till kronor per kvadratmeter och år. På Drottninggatan och Sergelgatan är hyrorna något lägre, kring kronor kvadraten. Enligt Mattias Nygårds på fastighetskonsulten Cushman & Wakefield ligger alltså hyrorna i city på en relativt stabil nivå men det som förändrats är att nyckelpengarna, som används för att köpa ut gamla hyresgäster, nästan halverats det senaste året. Han menar att det inte råder brist på folk som letar lokaler men att man är försiktigare än man var för tolv månader sen. - En lokal man fick betala tio miljoner för förra året kostar idag fem miljoner. Det är trögt om man vill sälja, spekulanterna väntar på att priserna ska gå ner ytterligare, förklarar Mattias Nygård. (Svenska Dagbladet Näringsliv) Hötorgsskrapor dyra för Vasakronan Vasakronans tre Hötorgsskrapor har tappat Mkr i värde. Fastigheterna köptes för cirka 2 miljarder i juni 2001 för att ge Vasakronan ett bättre fotfäste i centrala Stockholm. Sedan dess har dock kontorshyrorna sjunkit rejält. - Vi har inte gjort en slutnota på det här, men det är lite kärvare idag. Vi är inte jätteoroliga för Hötorgshusen. Det är sannolikt att flera omtecknade hyreskontrakt haft högre hyresnivåer, säger Vasakronans informationschef Bengt Möller som även berättar att fastigheterna köptes på runt 6 procents avkastning. (Dagens Industri) LEDIGT JUST NU! Besök vår hemsida Lokaler Friskis & Svettis visar musklerna Friskis & Svettis växer så det knakar. En anledning är de stora anläggningarna i centrala lägen. Tack vare låga lönekostnader kan man finansiera lokaler i dessa lägen och nu planerar man för ytterligare expansion i Stockholm. Mycket tack vare lokalstrategin har föreningen idag medlemmar i Stockholm och de kommande tio åren vill man öppna en ny lokal varje år förutsatt att medlemsantalet fortsätter öka. På önskelistan finns bland annat lokaler vid Globen, Slussen, Centralen och Karlaplan. (Dagens Industri) Ett projekt från Drott och Atrium Fastigheter signerat Gert Wingårdh. Uthyres: 50000m 2 på sydliga breddgrader. Ibland känns det som om Södermalm ligger i en alldeles egen klimatzon. Attityden är lite mer avspänd, restaurangerna lite trevligare och leendena lite bredare. Mitt i denna trivsamma atmosfär pågår arbetet med att bygga Fatburen, 50000m 2 toppmoderna kontorslokaler med tydlig funkisinspiration ritade av arkitekten Gert Wingårdh. Av denna yta är m 2 fortfarande tillgängliga att hyra. Fatburen kommer stå färdigt för inflyttning 2004 och erbjuder då flexibla kontorslösningar på mellan 2500 och m 2. För mer information ring eller gör ett besök på Välkommen till ett bättre affärsklimat.

12 Vårt nya låssystem ger dig bestående säkerhet Med dagens låssystem är det ofrånkomligt att säkerheten med tiden urholkas. Vet du hur många ändringar som har gjorts i ditt låssystem sedan det installerades? Har du kontroll på samtliga nycklar i ditt låssystem och vem som har tillgång till dessa? På vem som har vilken nyckel? Och vart alla nycklar går? Har du fått tillbaka samtliga nycklar från personer som inte längre ska ha tillträde? Ovanstående är några av de viktigaste frågorna när det gäller att behålla din säkerhet i låssystemet över tid. Vi har svaren på dina frågor - lösningen heter Assa Twin IQ. Med vårt nya intelligenta låssystem kombinerar vi det bästa från det mekaniska systemet med en revolutionerande elektronisk lösning i både nyckel och cylinder. I korthet fungerar det såhär; Nyckeln och cylindern har en mekanisk kod och en elektronisk kod, inbyggd i ett mikrochip. Nyckelns elektroniska kod kommunicerar med låscylindern. Har din nyckel behörighet så kan du låsa upp. Saknar du behörighet så öppnar inte elektroniken. Nu kan du alltså ändra behörigheten elektroniskt. En tappad nyckel är inte längre en katastrof och du kan slippa att byta låssystemet för att bibehålla säkerheten. Assa Twin IQ - bestående säkerhet. Strömförsörjningen kommer från ett standardbatteri i nyckeln. Du behöver alltså inte dra några kablar till cylindern! Ring eller maila oss så skickar vi utförlig information om Assa Twin IQ. Telefon eller Du kan även läsa mer på An ASSA ABLOY Group company

13 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Kungsholmens sista avkrok blir till levande stadsdel Tiden då delar av Stockholms innerstad kunde betraktas som avsides och perifera är snart förbi. Med anledning av det ökande trycket på Stockholms innerstad har Stockholms Stadsbyggnadskontor lagt fram en plan på hur man ska omvandla industriområdena vid Hornsberg på nordvästra Kungsholmen till en modern och levande stadsdel med plats för tusentals bostäder och arbetsplatser. Det börjar bli ont om platser att bygga på i Stockholms innerstad och utbyggnaden av Stockholm sker idag främst i stadens förorter. Men faktiskt finns fortfarande några få områden innanför tullarna där det finns utrymme för att bygga vidare. Under lång tid har Kungsholmens nordvästra del fungerat som ett tillhåll för diverse företag och industrier men faktum är att kvarteren ursprungligen planerades som stadskvarter enligt Albert Lindhagens översiktsplan av Stockholm från Längs Lindhagensgatan som centralaxel planerade man stadskvarter och bostadsområden mitt emellan grönområdena i Stadshagen och Rålambshov. Av de storslagna planerna blev några bostadskvarter i anslutning till Lindhagensgatan men i gatans förlängning ner mot Ulvsundasjön och Hornsberg växte industrierna fram och än idag känns Hornsberg mer som förort än som innerstad. Men nu verkar det, efter en drygt sekellång törnrosasömn, som att Albert Lindhagens planer till slut kommer kunna förverkligas, om än i modern tappning. Häromåret gavs Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en programplan för nordvästra Kungsholmen. - Programförslaget innebär en av de sista utbyggnaderna av Stockholms innerstad och att man äntligen får till den innerstadskaraktär som den här delen av Kungsholmen saknar idag. Dessutom blir Kungsholmens västra delar inte längre små holmar av bebyggelse i stadens utkant utan binds ihop med resten av Kungsholmsbebyggelsen och på så sätt får hela stadsdelen ett mer homogent utseende, förklarar planarkitekt Charlotte Holst på Stockholms Stadsbyggnadskontor. Det område som berörs av programplanen sträcker sig i stora drag från Stadshagen och Lindhagensgatans nedre del ner mot Hornsbergs strand och Kristineberg vid Ulvsundasjön. Sammanlagt ska här beredas plats för upp till 3500 bostäder och kvadratmeter kontorsyta och därmed fördubblas både folkmängden och antalet arbetande i området jämfört med idag. - Vi vill nyskapa den tätbebyggda stadsbild som uppfördes i Stockholms innerstad på 1800-talet, den så kallade stenstaden. Det innebar bland annat tätbyggda bostadskvarter där husen begränsades till 19,5 meters höjd och fem våningsplan med butikslokaler i bottenplanen. Den traditionen vill vi fortsätta men med modern arkitektur och stil, berättar Charlotte Holst. Man har lagt stor vikt vid att blanda element som kontor, bostäder, serviceverksamheter för att få en så levande stadsmiljö som möjligt under dygnets alla timmar. Stadsbilden kommer likna den som exempelvis finns i Vasastaden och man kommer, precis som i gamla stadsplaner, använda sig av Lindhagensgatan som huvudgata för stadsdelen i form av en esplanad men av bullerskäl kommer man troligen välja att förlägga kontorshus där. Bostadshusen kommer i huvudsak byggas längre ner mot Hornsbergsstrand, längs Sankt Göransgatan och bakom kontorskomplexen. Detaljplanen avslöjar ett område med ett rutnätsmönster av täta kvarter, grönområden och strandpromenader, underjordiska idrottsanläggningar och skolor, utökad kollektivtrafik, serviceinrättningar och kontor som i skön förening är tänkt att bli ett mycket attraktivt innerstadsområde när det står färdigt, både för boende och för näringsliv. - Vad gäller näringslivet har man här en unik chans att utvecklas i en levande och centralt belägen innerstadsmiljö. Profilen på företagen är i första hand tänkt att bli inom IT och verksamhetsområden som bioteknik och biomedicin men det planeras även för småföretagarcentrum, säger Charlotte Holst. Just blandningen av bostäder och kontor är anser hon är nyckeln till att göra denna avkrok på Kungsholmen till ett stycke levande innerstad och Charlotte Holst gör en jämförelse med det nybyggda Hammarby Sjöstad. - De skiljer sig på många punkter. Nordvästra Kungsholmen är tänkt att få en tydlig innerstadsprofil. Jämfört med Hammarby Sjöstad får detta område tätare bebyggelse, slutna kvarter, större mångfald i arkitekturen, levande innergårdar, annorlunda färgskalor på fastigheterna och inte minst den mer varierade blandningen av kontor och bostäder som kännetecknar levande innerstadsbebyggelse. Bostad Arbetsplatser Befintliga byggnader Skola Det storskaliga arbetet att omvandla Kungsholmens sista utmarker till levande innerstad beräknas ta lång tid. Området är stort och många kockar är inblandade men när det står färdigt kommer stadsdelarna Stadshagen och Kristineberg kunna erbjuda plats för cirka arbetande och mer än boende. Inom Sankt Görans sjukhusområde har nybebyggelse redan påbörjats men hela området står nog inte färdigt förrän om tio till femton år. Men har stockholmarna väntat i över hundra år kan man nog vänta några år till. Petter Renhuldt Bilderna publiceras med tillstånd av Stocckholms Stadsbyggnadskontor Programförslaget innebär att området en av de sista utbyggnaderna av Stockholms innerstad och att man äntligen får till den innerstadskaraktär som den här delen av Kungsholmen saknar idag. 13

FASTIGHETSMARKNADEN. Välkommen ombord i Nacka Strand! Din guide till bättre lokal Nr 3 augusti 2002

FASTIGHETSMARKNADEN. Välkommen ombord i Nacka Strand! Din guide till bättre lokal Nr 3 augusti 2002 FASTIGHETSMARKNADEN Din guide till bättre lokal Nr 3 augusti 2002 Developer en driftig aktör i byggbranschen Utomlands är developer benämningen på en aktör i bygg- och fastighetsbranschen som är mer än

Läs mer

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 5 november 2002

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 5 november 2002 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 5 november 2002 Rena byggexplosionen öster om söder Strax utanför

Läs mer

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 1 januari 2003

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 1 januari 2003 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 1 januari 2003 Tema Miljö: Att tänka miljömässigt är en samhällstrend

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS

ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS FASTIGHETSMARKNADEN Din guide till bättre lokal Nr 2 april 2002 10 hektar kontor i city Det händer stora saker i city. Två hela kvarter byggs om och blir till närmare 100 000 kvadratmeter kontor. Det är

Läs mer

fastigheter och lokaler Lediga Fastighetsbranschens: heta trender duktiga förvaltare bästa flyttips kaxiga byggprojekt Nr 1 2002

fastigheter och lokaler Lediga Fastighetsbranschens: heta trender duktiga förvaltare bästa flyttips kaxiga byggprojekt Nr 1 2002 Lediga fastigheter och lokaler Nr 1 2002 Fastighetsbranschens: heta trender duktiga förvaltare bästa flyttips kaxiga byggprojekt Medföljer som bilaga i Dagens Industri februari 2002 Notiser Svårsålda NCClägenheter

Läs mer

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nummer 2 mars 2004

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nummer 2 mars 2004 Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nummer 2 mars 2004 Säkerhet en lönsamhetsfråga Företagets säkerhet handlar om att hantera eventuella risker och att metodiskt analysera skyddsbehovet. Att

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Attraktivare lokaler med säkerhet En säker fastighet är attraktiv för kunderna och en god investering för fastighets ägaren.

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Nya lokaler ett lönsamt alternativ Att flytta in i nyrenoverade eller nybyggda lokaler är ett lyft för många företag. Sidan

Läs mer

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MODERNA KONTORET DIN GUIDE TILL EN SMARTARE KONTORSLÖSNING FOTO:THERESE ALDGÅRD MAJ 2006 Framtiden ställer krav på kreativitet, flexibilitet

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3=10 efter fallande F Units with F5*10 by descending F 1 OCH 30856 77 DESSA 1188 153 LIGGER 563 229 PROBLEM 354 2 I 29551 77

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons om Ekonomi för Företagare från Mediaplanet ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS Hela denna tematidning är en annons om Ekonomi för Företagare från Mediaplanet ANNONS FÖRETAGARE ANNONS Hela denna tematidning är en annons om Ekonomi för Företagare från Mediaplanet ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Nr. 5 september 2004 Notering väg till

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

ARKITEKTUR OCH FASTIGHETSUTVECKLING

ARKITEKTUR OCH FASTIGHETSUTVECKLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ARKITEKTUR OCH FASTIGHETSUTVECKLING MARS 2006 En huvudstad i förändring Slussen, Norra station och hotell i Klara. Flera stora byggprojekt

Läs mer

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 ANALYSER TRENDER FLYTTIPS REPORTAGE LEDIGA LOKALER Ett tänkbart scenario är att vi kommer att se fler exempel på företag som flyttar från en central delmarknad till en

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 2 / Februari 2009

Dagens Lokaler Nr 2 / Februari 2009 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Foto: Olof Holdar, Stockholm VisitorsBoard Stockholm i förändring Staden närmar sig Vision 2030 sidan 4 Foto: White Arkitekter

Läs mer

Han värnar det goda boendet

Han värnar det goda boendet PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 4 DECEMBER 2005 Peab bygger för Ikea i nord och syd Hög tillväxt för Peab i Solna Generations- växling en framtidsfråga Han värnar det

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR. 7 APRIL 2005 Framförhållning genererar

Läs mer

olov lindgren ab Årsberättelse 2014

olov lindgren ab Årsberättelse 2014 olov lindgren ab Årsberättelse 214 Olov Lindgren Året i korthet 2 Olov Lindgrens historia 3 VD:s kommentar Jag är inte förvånad 4 med sikte på framtiden 6 våra hyresgäster Här bor jag kvar tills de bär

Läs mer

ARKITEKTUR OCH FASTIGHETSUTVECKLING

ARKITEKTUR OCH FASTIGHETSUTVECKLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ARKITEKTUR OCH FASTIGHETSUTVECKLING SEPTEMBER 2006 BILD: CAMILLA WIRSEEN INGÅR SOM BILAGA I DAGENSINDUSTRI SEPTEMBER 2006 BYGGA I STOCKHOLMS

Läs mer

Einar Mattssons bolag

Einar Mattssons bolag i ord &bild 2010 3 Einar Mattssons bolag Våra verksamheter är organiserade i fyra bolag. De ägs i sin helhet av Einar Mattsson AB där även de koncerngemensamma resurserna som understödjer bolagen finns

Läs mer

KOSTNADSEFFEKTIVA IP-LÖSNINGAR MED DOTCOM SIDAN

KOSTNADSEFFEKTIVA IP-LÖSNINGAR MED DOTCOM SIDAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM AFFÄRSNYTTAN MED IT FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSNYTTAN MED IT INFORMATIONSTEKNIK AFFÄRSSYSTEM KOMMUNIKATION KONSULTING OUTSOURCING AUGUSTI/SEPTEMBER 2004

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm stad. Stockholm. 140 000 bostäder

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm stad. Stockholm. 140 000 bostäder The Capital of Scandinavia Stockholm En stad för alla Vi ska bygga stadsmiljöer, inte bara bostäder 10 140 000 bostäder Fokus på att bygga hyresrätter med rimliga hyror men även bostadsrätter behövs. 4

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

o m m ä n n i s k o r o c h v e r k s a m h e t e r i v å r a f a s t i g h e t e r Tema: Inredning Färghandlarens son Pop i köket

o m m ä n n i s k o r o c h v e r k s a m h e t e r i v å r a f a s t i g h e t e r Tema: Inredning Färghandlarens son Pop i köket o m m ä n n i s k o r o c h v e r k s a m h e t e r i v å r a f a s t i g h e t e r Tema: Inredning Färghandlarens son Pop i köket Nr.2 2007 Temat för det här numret av är inredning. Det handlar om hur

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Det expansiva Stockholm

Det expansiva Stockholm ANNON Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNON Nr 4 APRIL 2008 tockholm Waterfront sätter tockholm på kartan tockholm tänker ge New York och Barcelona en match. I tockholms mest

Läs mer

Einar Mattssons bolag

Einar Mattssons bolag i ord &bild 2010 3 Einar Mattssons bolag Våra verksamheter är organiserade i fyra bolag. De ägs i sin helhet av Einar Mattsson AB där även de koncerngemensamma resurserna som understödjer bolagen finns

Läs mer

Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons. Fritt fram för de entreprenörsledda, växande företagen! Sid.

Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons. Fritt fram för de entreprenörsledda, växande företagen! Sid. Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons A KTIET ORGET OM AKTIEHANDELSPLATSEN AKTIETORGET DECEMBER 2004 Så går en introduktion till En introduktion på AktieTorget

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 9 / September 2008

Dagens Lokaler Nr 9 / September 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Kommunklimatet avgör valet Svenska kommuner är både bra och dåliga på att ta hand om företagsmiljön i kommunen. Sidan 4 Nyckeln

Läs mer