Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 4 oktober 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 4 oktober 2002"

Transkript

1 ANNONS Hela denna bilaga är en annons i Dagens Industri om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 4 oktober 2002 ANNONS Än lever byggmästarandan Johan Hall guidar oss genom Sveriges byggmästarhistoria och berättar om hur de gamla byggherrarna projekterade och byggde förr i världen. Det visar sig att den gamla byggmästarandan faktiskt lever kvar hos vissa byggföretag. Sidan 2 Med bra planering lyckas flytten När Vodafone skulle slå ihop sina fem stockholmskontor var det en stor arbetsinsats att bara hitta en lämplig lokal. Men tack vare en bra planering blev flytten ett lyft. Sidan 4 Tema: Företagssäkerhet Företagssäkerhet omsätter miljardbelopp i Sverige varje år och kraven på mer sofistikerade säkerhetslösningar ökar hela tiden. På Securitas abetar man med att lösa morgondagens säkerhetsproblem redan idag. På sidan 9 presenteras även en checklista på vad företag och fastighetsförvaltare bör tänka på när man planerar företagssäkerheten. Sidan 8 och 9 Kungsholmens sista avkrok blir till levande stadsdel Området kring Hornsberg och Stadshagen på nordvästra Kungsholmen är en skamfilad del av Stockholms innerstad. Men nu ska det bli ändring på det. Den programplan Stadsbyggnadskontoret har lagt fram för området innebär en av de sista utbyggnaderna av innerstan. Målet är att under kommande decennium förvandla ett stycke industriområde till tätbebyggd stadsbild enligt klassiskt innerstadsmönster. Sidan 12 Välkommen ombord i Nacka Strand! AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter och bostäder huvudsakligen i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Umeå. Kontakta oss på telefon Medföljer som bilaga i Dagens Industri, Oktober 2002

2 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Ledare Fastighetsmarknaden tuffar vidare! Trots att marknaden för kommersiella lokaler i Stockholmsområdet upplever en fortsatt nedgång är intresset bland både våra läsare och annonsörer för vår tidning Fastighetsmarknaden på topp. Det visar än en gång det behov hos allmänhet och företag av en matnyttig tidning som erbjuder både en översikt av vad som händer på fastighetsmarknaden och tillhandahåller bra information för de företag och verksamheter som står i begrepp att flytta. För att erbjuda ett kvalitativt och variationsrikt innehåll arbetar vi med att i varje nummer lägga tonvikten på någon speciell företeelse av intresse för företag i allmänhet. I detta nummer ligger fokus på olika aspekter av företagssäkerhet. På sidan 8 berättar Securitas om sitt arbete med att göra sina produkter mer kvalitativa och kostnadseffektiva och hur man arbetar med att förbättra säkerheten för morgondagens företag och fastigheter. Dessutom presenterar man en lathund för vad man som företag eller företagare bör tänka på när man funderar igenom sin verksamhets säkerhetsbehov. I nästa nummer (nr. 5) av Fastighetsmarknaden som utkommer vecka 48 kommer temat vara försäkringar och juridik med koppling till kommersiella lokaler. Till dess uppmanar vi på MediaPlanet till läsning av detta nummer som förutomföretagssäkerhet också tar upp intressant byggmästarhistoria samt blivande bygghistoria i form av utbyggnaden av nordvästra Kungsholmen. Trevlig läsning Petter Renhuldt, MediaPlanet Än lever Byggmästarandan Åker man runt på byggarbetsplatser i Stockholm så är det Skanska, NCC, JM och Peab för nästan hela slanten. Idag behärskas byggmarknaden i Stockholm av ett fåtal, stora aktörer. En naturlig följd av strukturomvandling och generationsskiften i byggbranschen. Men så har det inte alltid varit. Under så gott som hela 1900-talet var det Byggmästarna som byggde Stockholm. Begreppet byggmästare för ju tankarna till en svunnen tid och till något som är välbyggt och gediget. Det förknippas också alltid med starka personligheter som Einar Mattsson, Olov Lindgren, Ragnar G. Bodin, Folke Ericsson, John Mattson, Allan Skarne, Viktor Hanson och många andra legendariska Byggmästare. Gemensamt för alla dessa byggmästare var ett mycket starkt personligt engagemang genom hela byggprocessen. Alla var också mer eller mindre self-made. Otaliga är de historier om snickaren eller muraren som kom på cykel med sina verktyg till storstaden för att söka sin lycka. Och lyckades gjorde många. De flesta genomgick Byggnadsyrkesskolan Bysan kallad och fick på så sätt byggnadsteknisk examen. Något som var mer eller mindre ett krav från byggnadsnämnden i Stockholm för att få behörighet som byggmästare. Staden anvisar mark Redan i början av seklet inledde Staden (som Stockholms stad kallas i byggsammanhang) omfattande uppköp av mark utanför stadsgränsen. Något som visat sig vara mycket framsynt och avgörande för uppbyggnaden av Stockholm till den storstad den har blivit. Därmed kunde också exploateringen av förorterna påbörjas med Brännkyrka (1913) och Bromma (1916) som de första förorterna. Under de första decennierna av seklet var det annars byggande av stora institutioner som gällde Riksbyggnaderna, Centralposten, Centralbadet, Oscarsteatern, Dramatiska teatern och en rad bank- och försäkringsbyggnader. Samarbetet mellan Staden och byggmästarna har alltid varit intensivt - även om tonläge, spelregler och ambitioner har skiftat beroende på det politiska läget. En mycket viktig del i samarbetet har varit och är de s.k. markanvisningarna. Staden beslutar om exploatering/utbyggnad av ett område och byggmästarna anvisas, efter olika kriterier, byggrätter i området. Det intensiva bostadsbyggandet under hela efterkrigstiden är ett tydligt exempel på detta effektiva samspel mellan politiska krafter och de privata produktionsresurserna. Långsiktighet ett adelsmärke Mycket av det byggmästarna byggde gjorde man i egen regi för framtida egen förvaltning, både på anvisad mark eller på mark som man hade köpt och exploaterat själv. Och det är just det långsiktiga förvaltningsperspektivet som är utmärkande för gamla tiders byggmästare. Egentligen säger ju det sig självt bygger man något åt sig själv som man skall ha länge så gör man det ju så bra som möjligt. Därav kvalitetsstämpeln Byggmästarbyggt. Marmor i trapphus och kakel i badrum kräver mindre underhåll och håller längre än någonting annat. Det blir alltså billigare i längden, även om det är dyrare i inköp. Och byggde man på entreprenad åt någon annan så gällde givetvis samma kvalitetskrav. Val av och samarbete med arkitekter var en mycket viktig del i byggmästarnas arbete och framgång. Många är de fall där arbetskontakter och vänskapsband mellan byggmästare och arkitekter knöts redan på Bysan, där många arkitekter gick före inträdet till KTH. Före miljonprogrammets produktionsorienterade synsätt hade arkitekterna också en mycket stark roll i byggprocessen, ofta i ett givande samarbete med en engagerad byggmästare. Denna roll har man på senare år lyckats återta. Var man duktig och seriös byggmästare blev man och kan fortfarande bli upptagen i Murmesterämbetet som har sina rötter ända tillbaka till 1400-talets skråväsende. Sannolikt den äldsta yrkessammanslutning som fortfarande existerar. Alltid personen bakom Ett annat utmärkande drag för byggmäs- Innehåll: Ledare sid. 2 Än lever Bygg mästarandan sid. 2 Rätt planerad flytt blev ett lyft sid. 3 Notiser sid. 5 Checklista vid flytt sid. 7 Alla tjänar på att tänka säkerhet på lång sikt sid. 8 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Experterna tipsar om hur man kan bygga och förvalta/ hyra ut med säkerhet sid. 9 Så mycket kostar företagens försäkringsärenden sid. 10 Notiser sid. 11 Kungsholmens sista avkrok blir till levande stadsdel sid. 13 En försmak av den nya stadsdelen sid. 14 Ökad efterfrågan på stora lokaler sid. 14 Missa inte chansen att nå läsarna i nästa nummer av Fastighetsmarknaden som utkommer vecka 48. För annonsering kontakta Andreas Hall, tfn Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus FASTIGHETSMARKNADEN EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET ANNONSFÖRSÄLJNING: Andreas Hall, MediaPlanet, tfn REDAKTÖR: Petter Renhuldt, MediaPlanet, tfn GRAFISK FORM: PoE REPRO: Ordbild. TRYCK: STC. FÖR INFO OM BILAGOR I DAGS OCH KVÄLLSPRESS: MediaPlanet, tfn Distribueras med Dagens Industri oktober Moderna kontor i en kreativ omgivning. InfraCity är en komplett företagspark som är väl belägen längs E4:an mellan Stockholm och Arlanda. I området ligger Hilton Hotel, InfraMässan, konferenscenter samt rikligt med restauranger. Övrig service: Gym, friskvårdsanläggning, ICA, företagshälsovård etc. samt ett stort utbud av butiker. Ring eller besök oss på Stora på kontor. Större på människor. 2

3 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden Andra generationens byggmästare i samma företag. Byggmästare Lennart Ericsson (Murmästare nr 287). Här tillsammans med dottern Gunilla Ericsson, marknadsansvarig i företaget. Så sent som 1969 blev det aktiebolag under namnet Folke Ericsson Byggnads AB. Folke själv var redan under sin livstid en legendarisk byggmästare och hans favorituttryck var Man skall alltid bygga med tanke på den framtida förvaltningen, ett synsätt som fortfarande präglar driften av företaget. Sonen Lennart har varit verksam i företaget sedan 1971, vvd från 1973 och VD sedan Den egna entreprenadrörelsen avyttrades 1998 (till en av de stora) och man bytte då namn på bolaget till Lennart Ericsson Fastigheter AB. Helt i linje med gammal byggmästartradition att det är personen och personnamnet som borgar för verksamheten. Huvudinriktning blev nu fastighets-förvaltning och bolaget har ett aktuellt förvaltningsbestånd på kvadratmeter. Men byggandet sitter djup i generna så det blir ett och annat byggprojekt också. Det som nu är aktuellt är Brf. Strandkanten i Hammarby Sjöstad. En markanvisning som nu genomförs i samarbete med SBC och med Veidekke som totalentreprenör. 50 lägenheter i varierande storlekar med genomgående hög standard i material och utförande. Ett typiskt byggmästarbygge. Både moderna och klassiska kontorslokaler hos segerns gudinna på Kungsgatan. tarna var verksamhetsformen. Långt in på sextiotalet var det fortfarande många som genomförde miljonprojekt inom ramen för enskild byggnadsfirma. Det var alltså byggmästarens handslag, namn och personliga kreditvärdighet som gällde. Inga snåriga bolagskonstruktioner. Idag kan man återfinna reminiscenser av de forna byggmästarnas företag inom den historiska ramen för det stora aktörerna på byggmarknaden. Byggandet har ju under de senaste fyrtio åren förändrats från en relativt småskalig hantverksindustri till en rationell storindustri med nästan enbart stora byggjättar. Genom sammanslagningar, uppköp och i samband med generationsskiften har det som en gång var byggmästarföretag kommit att försvinna in i anonymiteten hos de stora byggföretagen. Dock inte alla. Ett fåtal byggmästarföretag finns kvar som helt familjeägda och där den ursprungliga ägarfamiljen fortfarande driver företaget. Ett exempel är familjen Ericsson. Den ursprungliga, enskilda byggnadsfirman Folke Ericsson grundades Hyresgästerna skall trivas Ett annat, nedärvt, byggmästardrag är Lennarts ofta förekommande spontana besök på arbetsplatser och i bostadsområden för en pratstund med hyresgäster och medarbetare. Och att kolla läget klotter på fasader, tejpade lappar i trappuppgångarna eller sneda lyktstolpar i parkerna. Inget undgår Lennarts falköga och skall åtgärdas omgående. Eller som Lennart uttrycker det: Det måste se snyggt och prydligt ut så att folk trivs. När det gäller den personliga omsorgen och engagemanget i hela verksamheten kan nog de stora bygg- och fastighetsbolagen inte på långa vägar matcha en gammaldags byggmästare. Johan Hall Fotnot. För den som vill läsa mer rekommenderas Byggare i Stockholm, Byggmästarrollen under 1900-talet. Monografi 158 utgiven av Stockholms Stad/Stockholmia Förlag. Mitt i city på Kungsgatan 26 finns det lediga kontorslokaler för personer på fyra olika våningsplan. Klassisk stil på våningarna två och tre, modernare och ljusare på våningarna fyra och sex, genomgående stora fönster och parkettgolv. Mellan personer får plats på varje plan. Ni kan hyra en eller flera våningar. Ni väljer själva. Totalt är det ca kvm ledigt. Varje våningsplan har en yta på på ca 300 kvm förutom våning sex som är på 270 kvm. Det översta planet passar utmärkt som konferens och mötesdel om man väljer att hyra flera våningar. För mer information kontakta Carl Liedström på AP Fastigheter, tel Huset är byggt I enlighet med dåtidens stil har arkitekten Erik Josephson placerat Victoria, segerns gudinna utförd i slipad granit, över porten mot Kungsgatan samt vackra arkadmotiv i bottenvåningen. Brf. Strandkanten i Hammarby Sjöstad. En markanvisning till Lennart Ericsson Fastigheter AB som nu blir 50 lägenheter i samarbete med SBC och med Veidekke som totalentreprenör. Byggstart januari Inflyttning april AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till ca 37 miljarder kronor. Bolaget är i första hand inriktat på kommersiella fastigheter och bostäder på ett fåtal expansiva orter i Sverige.

4 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Tufft jobb att byta lokaler På rekordtid flyttade Vodafone fem Stockholmskontor till ett gemensamt på Södermalm. Valet av den nya lokalen var avgörande för att kunna behålla en rad medarbetare. Så här gick det till. Flytten genomfördes under två helger i april i år och blev den tuffaste hittills för mobiljätten Vodafones svenska verksamhet. Tack vare noggrann planering blev flytten ett lyft. Ökad sammanhållning, starkare företagskultur och samordningseffekter som ger lägre kostnader är några vinster. Det börjar våren Förberedelserna för namnbytet Europolitan till Europolitan Vodafone är i full gång. I samma veva börjar planerna att flytta och slå ihop en rad kontor i Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Allt ska vara klart ett år senare då det sista steget i namnbytet sker enbart varumärket Vodafone ska lanseras. Den mest omfattande flytten skedde i Stockholm. På de fem kontoren jobbade 150 anställda. Tre av kontoren fanns på Biblioteksgatan, Drottninggatan och Gjörwellsgatan, de två andra i Enskede och Kista. - Att hitta en ny gemensam lokal som alla medarbetare kunde acceptera var den tuffaste uppgiften för oss, konstaterar Göran Johansson, fastighetsansvarig på Vodafone. Göran Johansson hade lokalalternativ utanför Stockholms innerstad men dessa kändes inte realistiska för personalens förväntningar eftersom många jobbade i city och följaktligen ville han inte försämra läget för dem. - Vi insåg snart att om det hade blivit verklighet skulle många av medarbetarna som jobbade i innerstan söka sig till andra enheter eller till och med sluta, säger Göran Johansson. Som grundsten i flyttprocessen användes en behovsanalys och en teknisk kravspecifikation. I kravspecifikationen finns de dokumenterade kraven som företaget har på bland annat ljus, ljud, och ventilation i lokalerna. Göran Johansson identifierade de fem olika kontorens specifika behov utanför de vanliga arbetsplatserna, exempelvis serveringsrum, förråd, godsmottagning med mera. Sedan åkte han tillsammans med företagets byggkonsult runt i Stockholm och kikade på tänkbara lägen. - Vi kontaktade aldrig några mäklare. Tvärtom, mäklarna hade fått kännedom om att vi var inne i en flyttprocess. Varje vecka fick jag massor av samtal som handlade om olika lokalerbjudanden, säger Göran Johansson. Totalt undersöktes ett 20-tal objekt varav fyra matchade kravspecifikationen. Det som slutligen fällde avgörandet för fastigheten vid Åsögatan på Södermalm var läget i förhållandet till pris, kommunikation, infrastruktur och lokalens kvalité, säger han. Tillgången till parkeringsplatser, för såväl personalen som besökare var också ett stort plus. - Trots att vi tecknade hyresavtalet när hyrorna i innerstan 4 var på topp i slutet av 2001 var den nya lokalen en klockren träff. Om vi hade väntat ett halvår hade vi kunnat förhandla om en lägre hyra i och med sjunkande hyresnivåer. Vi är nöjda ändå, det går inte att stirra sig blind på kostnader. Man måste se till helheten, säger Göran Johansson. Även om flyttprocessen tog ett år, genomfördes själva flytten på rekordtid. - Det tog två helger. Vi började på fredag kväll. Under helgen var allt på plats och alla tekniska systemen inkopplade. Han förklarar vidare att alla möbler togs med till den nya fastigheten. Likaså återanvändes den tekniska utrustningen såsom datorer och kringutrustning. Vodafones egen lösning det trådlösa kontoret integrerades i fastigheten. Lösningen bygger på att alla fasta anknytningar ersätts med mobiltelefoner. En anledning till att flytten gick smidigt, menar Göran Johansson, var att man anlitade en flyttfirma som känner till Vodafones rutiner och utrustning. Men tiden räckte inte till på grund av att två andra stora parallella flyttprojekt i Göteborg och Karlskrona. Därför tog man hjälp av en flyttkonsult som även var med och samlade kontorens synpunkter och önskemål. - Visserligen gjorde företaget ett bra jobb men det blev på tok för dyrt. Mitt tips till de som planerar att flytta är att göra så mycket som möjligt i egen regi. Kunskapen om verksamheten och dess behov finns i den egna organisationen, säger han. Vodafone hyr 2800 kvadratmeter och tre av fem våningar som finns i fastigheten på Åsögatan. Lokalen ska ha en snarlik prägel som kontoret i Karlskrona. Vid entréplanet i den nya fastigheten finns en stor ljusgård. Medarbetarna sitter i öppna kontorslandskap. De mesta av den fasta inredningen som den tidigare hyresgästen tog i anspråk finns kvar. - Vi behövde bara göra några mindre förändringar. Glasväggarna togs bort och en interntrappa byggdes. Däremot satsade vi mycket på att få en snygg inredning vid receptionen som är ansiktet utåt. Vidare installerades tekniska säkerhetslösningar. Drygt ett halvår efter flytten ser Göran Johansson tydliga effekter. -Sammanhållningen har ökat. När medarbetarna tidigare satt spridda på kontoren träffades de sällan. Det var bökigt att ta sig till de olika kontoren på grund av bilköer och svårigheten att hitta p-platser. Gemenskapen har i sin tur bidragit till en starkare företagskultur. Thulefastigheter förmedlade lokalen, och tecknade avtalet mellan Vodafone och fastighetförvaltaren Vasakronan. Thulefastigheter upprättade även de ritningar som låg till grund för hyreskontraktet. - Vodafones flytt var ett skolexempel. De hade en tydlig profil på vad ville ha och tänkte igenom sin flytt noggrant för att uppnå ett bra resultat, säger Claes Wallberg, mäklare på Thulefastigheter. Johan Cooke Göran Johanssons fem bästa flyttips: Stirra dig inte blind på hyra per kvadratmeter och år. Se i första hand på helheten, att lokalen passar dina behov och ger en yteffektiv lösning. Gör så mycket som möjligt i egen regi. Att anlita flyttkonsult kan kosta mer än det smakar. Kunskapen finns inom den egna organisationen. Samla medarbetarnas synpunkter och önskemål men gör det med motta. Utse en flyttansvarig per kontor/avdelning Ta först fram en behovsanalys och kravspecifikation. Därefter ska du identifiera lämpliga objekt och slutligen förhandla med fastighetsägare om hyresnivå, avtalstid och hyresgästanpassningar. LEDIGT JUST NU! Besök vår hemsida Lokaler

5 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden Notiser Utländska köpare tar över Utländska investerare är på väg att koppla grepp på den svenska marknaden för kommersiella lokaler. Under det första halvåret stod amerikanska, engelska, tyska och nederländska fonder för hälften av de totala investeringarna i Sverige. De utländska fastighetsinvesteringarna uppgick till elva miljarder kronor eller 46 procent av den totala volymen under det första halvåret. De utländska investerarna saknar i dagsläget konkurrens av de svenska institutionerna som på grund av den senaste tidens börsnedgång befinner sig i obalans. Många byggbolag men även stora koncerner som ABB väljer att koncentrera sitt fastighetsbestånd och satsa på sina respektive kärnverksamheter i kärva tider. - När väl börsen repar sig kommer de svenska institutionerna tillbaka men till dess kommer den utländska köpvågen att rulla vidare, tror Jan Pettersson, chef för affärsområde Transaktioner på Newsec. (Svenska Dagbladet Näringsliv) Kontorslokaler med sjöutsikt. Ikea och Skanska satsar smart Bo Klok har blivit en succé över hela landet och ett referensobjekt när det gäller att bygga billiga bostäder. Nu har företagen bakom Bo Klok överfört receptet till lokalmarknaden. Arbeta Smart-kontoret sänker kostnaderna med 40 procent jämfört med en konventionell arbetsplats. Små och medelstora företag med anställda som är i behov av flexibilitet snarare än citylägen är målgruppen för Arbeta Smart-kontoren. Idén är att utnyttja ytor effektivt och eftersträva en funktionell standard för att i kombination med modullösningar få en kort byggprocess. Aktuella lägen för Arbeta Smart-kontoren i Stockholmsområdet är för närvarande vid Huddinge sjukhus och Södertörns Högskola där detaljplanen redan är färdig men man söker andra lämpliga platser både norr och söder om stan. En ständig fördel med byggandet av de smarta kontoren är att de alltid är cirka 40 procent billigare än jämförbara alternativ på orten. Arbeta Smart-huset byggs åttakantigt och kan bli upp till sju våningar högt. De enskilda kontoren består av öppna landskap och kan delas av allt efter behov. (Svenska Dagbladet Näringsliv) I Nacka Strand finns ca 700 boende och 120 företag i kvm lokaler samlade. Den marina miljön, den vackra arkitekturen och närheten till all service är Nacka Strands främsta kännetecken. En vacker och dynamisk oas i Stockholmsområdet, samtidigt som kommunikationerna, med bland annat pendelbåt till Nybrokajen, skapar närhet till city. Flyttfirmor lever gott när andra måste spara När företag tvingas dra ner på sina kontorskostnader går ofta flyttlassen och det gynnar flyttkonsultfirmorna. - Idag handlar nästan hälften av flyttjobben om företag som vill sänka driftskostnaderna. För ett och ett halvt år sedan hade vi inga sådana uppdrag, säger Göran Wollroth på flyttkonsultfirman Svenska Kontor. I Stockholm går trenden mot att företag sänker sina driftskostnader genom att flytta från city till exempelvis Värtahamnen eller närförorter som Sundbyberg och Solna. Men det är inte bara en flytt som hjälper till att sänka driftskostnaderna för ett företag. Alla avtal ska gås igenom för att se var man eventuellt skulle kunna förhandla till sig bättre villkor. - Vi brukar räkna med att en arbetsplats kostar ett medelstort företag kronor per person och år. Bara genom att teckna nya avtal är det möjligt att sänka den kostnaden med upp till 30 procent, säger Wollroth. (Dagens Industri) Här kan vi nu erbjuda lokaler för arbetsplatser. Göteborgare bygger hotellimperium Affärsmannen Rolf Lundström i Göteborg, som sålde hotellkoncernen Provobis till Scandic Hotels för två och ett halvt år sedan bygger upp ett nytt hotellimperium. Nyligen förvärvade han och två kompanjoner i hotellföretaget Hospitium AB Stockholmshotellen Centralhotellet på Vasagatan, Hotel Excellent (före detta Castle Hotel) på Riddargatan och Basic Hotell i Uppsala av Thomas Tell. - Jag tror på hotellbranschen nu och vi fortsätter att investera där eftersom vi kan branschen väl, förklarar Rolf Lundström som fick 250 Mkr för sin 43 procentiga andel i Provobis när Scandic Hotels lade ett bud på aktierna i april Den köpeskillingen ligger till grund för den nya hotellgruppen. Sedan tidigare äger gruppen även hotell i Göteborg, Halmstad och Mariestad. - Vi har köpt lönsamma och väletablerade hotell och kanske betalat dyrt för dem. Men vi tror på branschen och det är en bra grund att bygga en framtida hotellgrupp runt, säger Uwe Löffler, en av Lundströms kompanjoner i Hospitium. För mer information kontakta Robert Bolmgren på AP Fastigheter, tel AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till ca 37 miljarder kronor. Bolaget är i första hand inriktat på kommersiella fastigheter och bostäder på ett fåtal expansiva orter i Sverige.

6 Välkommen till Förvaltaren Hitta en ledig lokal i Sundbyberg Fastighets AB Förvaltaren äger och förvaltar kvm kommersiella lokaler inom Sundbyberg. Hallonbergen Yta: kvm Gatuadress: Rissneleden 6 Område: Hallonbergen- Sundbypark Företaget Ericssons välbelägna och moderna kontor om kvm i Hallonbergen, med utsikt över nya Sundbypark området, finns nu tillgängligt. Invid fastigheten ligger Hallonbergens centrum där det finns utmärkta kommunikationer som T-bana och bussar. I området finns även bank, post, butiker, restauranger samt konferensanläggningen Gårda. Fastigheten genomsyras av modern effektivitet, flexibilitet, högteknologi och säkerhet. Mycket bra profileringsläge invid E18/E4, 10 minuter från Stockholms centrum, 5 minuter från Bromma och 20 minuter från Arlanda flygplats. Rissne Ytor: Flera separata ytor om kvm Gatuadress: Rissneleden Område: Rissne Moderna, flexibla och ljusa kontor i mycket gott skick. Fastigheten erbjuder flera separata ytor om kvm. Lokalerna ligger nära Rissne centrum i moderna kontorskomplex med grannar kända inom telekomoch IT-branschen (Canon, Midroc m fl). Nära till T-bana och bussar. Centrala Sundbyberg Yta: kvm Gatuadress: Starrbäcksgatan 1 /Järnvägsgatan Område: Centrala Sundbyberg Sällsynt tillfälle bereds nu företag att etablera sig i den unika fastigheten Makaronfabriken", uppförd 1904 och senast renoverad Representativt centrumläge nära alla tänkbara kommunikationer. Exklusivt inredd vindsyta, alla plan är ljusa, fräscha och flexibla. Pampig entré med utställningsmöjligheter. Hela fastigheten finns tillgänglig! Robert Kull Tel: , Fax: , Hittar du inte lokalen du söker? Gå in på Förvaltarens webbtjänst Där hittar du resten av våra lediga objekt.

7 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden Checklista vid flyttning Att flytta verksamheten till nya lokaler kräver planering och en gedigen kom-ihåglista. Här följer några övergripande frågeställningar som ska tas upp i samband med en planerad flytt. Lokal En naturlig utgångspunkt är att identifiera dina/era lokalbehov för att sökandet efter lokalalternativ blir så effektivt som möjligt. När man funnit en lämplig lokal och funderat på hur man vill anpassa den efter ens egna behov (se nedanstående punkter) och gjort en besiktning är det dags att förhandla hyreskontraktets innehåll och utformning. Utformningen och anpassningen av de nya lokalerna sker på många plan. Dels ska alla utrymmen och sektioner och avdelningar ha sin bestämda yta, dels ska varje specifik yta utformas på ett funktionellt och ergonomiskt sätt. Det gäller såväl kontorsrum, reception och konferensrum som vaktmästeri och köksutrymme. UTRYMMEN Arbetsrum/arbetsplats Först och främst är det är viktigt att inte glömma alla funktioner som ska kopplas till verksamheten och individen för att skapa en så harmonisk arbetsmiljö som möjligt som till exempel: Ergonomin, utformningen av bord, stolar och annan utrustning som hör det dagliga arbetet är en viktig arbetsmiljöfråga Bra belysning och ventilation är andra förutsättningar för en dräglig arbetstillvaro. Inredningsstil och val av textilier påverkar också hur arbetsplatsen upplevs och därmed arbetsinsatsen Förvaringsmöjligheter, möjligheterna att ta emot besök, WC, bibliotek, uteplatser, vilrum med mera Reception/entré Se till att samma användarvänliga och ergonomiska tänkande som tillämpas för övriga kontoret även sträcker sig till utformningen av reception, kapprum samt toaletter. Vill man utsmycka sina lokaler, ska det exempelvis finnas med någon slags utställning i anslutning till entrén osv.? Konferensrum/Mötesrum Här gäller samma punkter som för arbetsrummen med ett tillägg för AV-utrustning och möjligheterna till mörkläggning vid presentationer, föredrag och dylikt Paus, kök/pentry I köksutrymmena bör man tänka på logistiken för all utrustning som hör ett kök och pausavdelning till, var man till exempel skall placera utrustning som kaffemaskiner och spis, hur mycket porslin och annan utrustning som behövs, en lösning på rökningsfrågan, belysning samt annan trivsel med mera Vaktmästeri Planera arbets- och avlastningsytor för post- och pakethantering, ytor för anslagstavlor, sop- och återvinning m m KOMMUNIKATIONSSYSTEMEN Nätverk och utrustning Kan man flytta nuvarande data- och telesystem till de nya lokalerna eller kräver dessa att nya system införskaffas? Begär offerter på alternativen Hur ser det ut med utrymmen för data- och telefoniutrustningen? Se till att placeringen av utrustningen, från skrivare och dokumentförstörare till datautrustning blir funktionell och samtidigt säker, både för individen och företaget Säkerhet Hur ser det ut med planeringen av datasäkerheten i de nya lokalerna? Motsvaras kraven från den egna verksamheten även de krav som ställs av försäkringsbolag och myndigheter Har man tänkt på hur man ska förhindra att man drabbas av inbrott, stöld och brand och vet man hur man drabbas om olyckan skulle vara framme ändå? Flytten Alla avtal i nuvarande system, flytta dem eller teckna nya Gör en flyttbesiktning och alla adressändringar, även på brevpapper och dylikt Kom ihåg flyttinformationen, både internt och externt Och sist men inte minst: Glöm inte att göra en ordentlig tidsplanering för flytten Nya kontor Spännande lokaler på gång i Stockholmsområdet. Ett nybyggt, modernt kontorshus i Haga Norra med gångavstånd till Hagaparken. Fastigheten inrymmer flexibla och ljusa kontorsytor som passar för såväl öppen som kontorsindelad planlösning här är hyresgästen med och bestämmer kontorets utformning. Läget intill E4:an innebär att du enkelt tar dig till och från kontoret både med bil och allmänna kommunikationer. Lediga kontor kvm. Fastigheten med skyltläge i centrala Sundbyberg ligger med några minuters gångpromenad från pendeltåg, t-bana, affärer och bank. Parkeringsplatser finns i garage. Det tar 10 min in till Sthlm City oavsett om man åker bil, t-bana eller pendeltåg. Kontor kvm. Ledigt lager finns på kvm i markplan. Intresserad? Kontakta Anna Schierenbeck på , HAGAPORTEN SPRÄNGAREN SÄTRA Kvarteret Storsätra erbjuder ljusa, nyrenoverade lokaler för lager och kontor med anpassning för lättproduktion. På gångavstånd, vid Sätra Torg, har du ett flertal små butiker. I närliggande Skärholmen Centrum finns ett stort utbud av restauranger och affärer. Det finns bra kommunikationer med tunnelbana och med bil. Lediga kontor kvm. LÄRKSTADEN Hyr en egen fastighet på övre Östermalm. Huset har burspråk och två balkonger i söderläge. Insidan är mycket representativ med bland annat bröstpanel och öppen spis. Det är ett bekvämt avstånd till Valhallavägen och Odenplan, där det finns service, butiker och goda kommunikationer. Privat parkering finns intill huset. Kontor 715 kvm. Petter Renhuldt

8 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Alla tjänar på att tänka säkerhet på lång sikt Samhället av idag har ett enormt behov av bevakning och tekniska säkerhetslösningar och säkerhetsbolagen står till tjänst med en rad olika tjänster som kan skräddarsys allt efter företagens behov. På säkerhetsbolaget Securitas arbetar man för att förbättra och förenkla sina säkerhetslösningar för morgondagens säkerhetskrav. Dels jobbar man mot fastighetsförvaltare för att bygga in säkerhet i befintliga byggnader men också för att ingå i projekt redan på planeringsstadiet för nybyggnation. På säkerhetsbolaget Securitas jobbar man idag med fastighetsförvaltare för att bygga in säkerhet i befintliga byggnader men man arbetar också aktivt för att få vara med redan på planeringsstadiet och bygga in säkerheten i morgondagens fastigheter. Bevakning och säkerhet omsätter miljardbelopp i Sverige idag och behovet verkar öka hela tiden, inte minst behovet av företagssäkerhet. Att planera för sitt företags verksamhet innebär automatiskt också att man måste se över och tänka igenom sitt säkerhetsbehov, från hur man skyddar utrustning och information till bevakning av byggnader. Det är ett tidsödande och kostsamt arbete som dessutom kräver kontinuerlig uppdatering och många säkerhetsbolag tillhandahåller därför olika typer av mer eller mindre omfattande avtal för diverse säkerhetslösningar. Securitas har varit verksamma inom bevakningsbranschen sedan trettiotalet och som många företag började man i liten skala och har under åren växt av egen kraft med hjälp av uppköp av konkurrerande företag är man idag störst i Sverige inom bevakning och larm. Som alla företag i branschen arbetar man kontinuerligt med att förbättra sina produkter samt tjänster och man jobbar enligt mottot att med genomtänkta helhetslösningar kan både kunden och företaget tjänar pengar i det långa loppet. I dagsläget arbetar man bland annat i stor skala mot fastighetsägare med att bygga in och installera flexibla säkerhetslösningar i befintliga fastigheter. - Fördelarna med den strategin är flera. Förvaltaren själv vill ju ha en multifunktionell byggnad, som alltså kan anpassas för olika hyresgäster och då vill man ha ett homogent, heltäckande och flexibelt säkerhetssystem för hela fastigheten. Fördelen för hyresgästen är att det ingår en viss standard på säkerheten redan när man flyttar in och man slipper tänka på hur man måste anpassa verksamhetens säkerhetsbehov i den nya lokalen. Förvaltaren kan inkludera det i hyran och avlasta hyresgästen som slipper avdela resurser för att lösa den frågan, för klarar Per Edsmar, marknadschef på Securitas Larm AB. Han påpekar att man i kraft av att kunna erbjuda såväl personell som teknisk säkerhet kan Securitas lösa de flesta av sina kunders säkerhetsbehov idag men man måste hela tiden tänka framåt och jobba på morgondagens säkerhetslösningar. På Securitas tror man benhårt på att den generellt bästa och (för alla parter) mest kostnadseffektiva säkerheten uppnås genom att planera in den i fastigheten redan när den byggs. - Idag läggs det ner stora pengar på så kallade efterinstallationer av säkerhetssystem. Om man diskuterar kostnader för säkerhetssystem är vi av den fasta övertygelsen att nyckeln till att kunna erbjuda kunden kvalitativa och kostnadseffektiva säkerhetslösningar är att planera in säkerhet i en byggnad redan innan den byggs. Det gynnar både byggföretag, förvaltare och slutanvändare vid dagens slut, säger Anders Bystedt på Securitas Bevakning AB. Ett av de viktigaste projekten inför framtiden är alltså arbetet med att släppas in redan under arkitektfasen vid projekteringen av en ny byggnad, allt för att kunna från början bygga in säkerheten i ett hus som ska vara dimensionerat för att klara av säkerhetskrav under hela byggnadens livstid. - Är man med från början kan man mycket lättare bygga bort säkerhetsfällor och bygga in flexibilitet. Med tanke på en fastighets långa livstid är det viktigt att man redan från början tänker långsiktigt, på framtida användningar och dimensionerar säkerhetssystemen och bygger in avancerade tekniska lösningar därefter. På sikt tjänar alla på det och ju mer långsiktigt man planerar desto större besparing och affärsmässig nytta för kunden, avslutar Anders Bystedt. Petter Renhuldt Bästa läge i Nyköping,lugnt men endast ett stenkast från Stora torget och gågata. Fastighet och lokaler med många möjligheter. Flexibela,yteffektiva och ljusa lokaler.garage och träningsmöjligheter.en fastighet som vi satsar på. Stora Torget 3, Nyköping Huset ligger i direkt anslutning till torget, centralt med goda kommunikationer. Mycket moderna och väl renoverade lokaler.anpassningsbara och yteffektiva kvm. på Stora Torget 3 i Nyköping. Mer information finns på vår hemsida För mer information kontakta Roland Eriksson Huvudkontor Box 6347, Stockholm Besöksadress Sveavägen 84 Telefon Fax E-post 8

9 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Tjäna pengar på att bygga och förvalta/hyra ut med säkerhet Se till så att säkerhetsinstallationerna som inbrottslarm, brandlarm, passersystem och TV-övervakning är tillräckligt dimensionerade och flexibla för att passa en föränderlig verksamhet, det vill säga olika hyresgästers krav. Övervakning kan ske även med fjärranslutning till larmcentral av alla säkerhetsfunktioner för att fastställa att säkerheten ligger på avtalad nivå över dygnet bland annat genom så kallad rondering med kameror. Nybyggnation Handla upp en partner, säkerhetssamordnare och säkerhetsleverantör i ett tidigt skede. Gör en gemensam riskanalys ur perspektiven före, under och efter byggnation. I samverkan med arkitektens, myndighetens och försäkringsgivarens krav och önskemål kan lösningarna byggnads- och verksamhetsanpassas med bästa ekonomiska villkor och affärsmässiga nytta för att slippa dyra efteranpassningar och minimal brottslig påverkan samt skadegörelse. Lägg helst säkerhetsdelen i en egen säkerhetsentreprenad eller styr förfrågan hårt i totalentreprenad utifrån kommande verksamheter. Se till så att byggarbetsplatsen är väl tekniskt övervakad, fysiskt skyddad och bevakad av väktare som även kan ha rollen som miljöväktare. Förvaltning/Uthyrning Hyr ut lokaler med inbyggd säkerhet där administrationen av serviceavtal, jouravtal, larmanslutningsavtal, ryckavtal, supportavtal med mera löses i ett så kallat funktions- eller kombinationsavtal som sluts med säkerhetsleverantören för att garantera hyresgästen ständigt hög säkerhet utan att själv behöva lägga ner tid och möda. Fastigheten kan övervakas av områdesväktare som besöker fastigheten ett antal gånger per dygn i ojämna intervaller, till exempel vid arbetstidens början och efter arbetstidens slut. På plats -väktare som exempelvis receptionsväktare eller stationärväktare är andra bra alternativ. Säkerhetsadministrationen kan även den göras fjärrstyrd, som exempelvis till- och frånkoppling av brandlarmseller inbrottslarmsdetektorer, i- och urläggning av kort eller behörigheter, kontroll av dörrar, in- och utsläpp med behörighetskontroll mm. Vid flytt i och ur lokaler kan väktare övervaka för att minimera svinn. Per Edsmar och Anders Bystedt på Securitas AB. Elektronik och mekanik i intelligent samverkan Utifrån ser den ut som en helt vanlig låscylinder, men insidan döljer en kombination av avancerad mekanisk och elektronisk lästeknik. Systemet som tog ASSA-koncernen flera år att utveckla är en produkt som kan användas överallt. Inom några år tror man att mer än hälften av de låssystem som levereras i Sverige kommer att ha elektronik i sig. Peter Romanov, marknadschef på Assa AB Det revolutionerande med låssystemet, som inte är ett passersystem, är kombinationen elektronik och mekanik. Elektroniken får den energi den behöver från ett batteri i nyckeln. All kraft finns i nyckeln och ju oftare låset används och ju fler nyckelanvändare, desto mer energi till systemet. Inga trassliga kablar, dyrbara installationer eller batterier som ska bytas. Bakom utvecklingen av Assa Twin IQ ligger flera år av utvecklingsarbete. Sju av koncernens länder har varit inblandade i projektet och med Assa Abloys samlade resurser i ryggen har alla deltagande koncernbolag kunnat tillgodogöra sig morgondagens teknik. - Bakgrunden till produkten är marknadsundersökningar som visade att kunder önskar flexibilitet, ökad nyckelkontroll och att borttappade nycklar inte ska utgöra ett hot mot säkerheten, berättar Peter Romanov, marknadschef på Assa AB. Trolla till viss gräns I Sverige är flexibilitet ett mycket starkt önskemål från ASSAs kunder. Arbetsplatser av alla slag omorganiserar och flyttar ständigt och det är bara möjligt att trolla till en viss gräns med mekaniska system. Givetvis finns elektroniska lösningar i form av passerteknik, men de är avancerade, kräver installation och ligger på en helt annan prisnivå. Det finns kunder som letar efter något som är lite mer än ett mekaniskt låssystem och här tror ASSA att man hittat en ny nisch. Produkten kan nämligen användas överallt, från den lilla affärsverksamheten till den stora institutionen. Hos många stora företag eller på andra större arbetsplatser finns säkert ett elektroniskt system för inpassering. Men för speciella och avgränsade avdelningar eller öar kan behovet av det nya låssystemet finnas. Det nya låssystemet rymmer all teknik inom cylinderns standardmått. Två skruvar och så sitter produkten på plats. Det behövs inget kablage, ingen yttre kraftförsörjning. Cylindern kan monteras i befintliga låshus eller i ett hänglås på en bom i skogen. Dörrar behöver inte bytas, eftersom cylindern passar i låshus från det senaste decenniet. - Applikationsförmågan är den stora fördelen. Cylindern kan appliceras överallt där det finns ett lås, i dörrar, skåp eller hänglås, fortsätter Peter Romanov. Nyckeln är bärare av en unik elektronisk kod men den är också en helt vanlig mekanisk nyckel. Det innebär att 50 personer på en avdelning kan ha en likadan mekanisk nyckel men därutöver kan individernas tillgång till olika utrymmen delas upp med hjälp av elektronisk läsarteknik. Godkänd låsning Ytterligare en fördel är att låssystemet är godkänt enligt försäkringsbolagens klass 3. På grund av den enkla installationen är systemet inte centralstyrt utan får information vid varje dörr vilket möjligen kan utgöra en begränsning i mycket stora system. - De flesta kan alltså gå i allmänna utrymmen medan bara vissa har access till förråd eller liknande. Ju större rörlighet och ju fler personer som rör sig, desto större nytta av systemet, förklarar Peter Romanov. Dessutom tillåter systemet spårning av alla passager genom de dörrar där cylindern är monterad. Man kan alltså se vem som gått var och när. Till yttermera visso är otillbörlig duplicering av nyckeln omöjlig. När nu det nya låssystemet introduceras på den svenska marknaden är företagets förhoppningar högt ställda: - Det finns liksom inget kanske för den här produkten. Inom några år tror vi att mer än hälften av de låssystem som levereras har elektronik i sig, avslutar Peter Romanov. Petter Renhuldt 9

10 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Så här mycket kostar företagens försäkringsärenden Samlad statistik inom företag- och fastighetsförsäkring år Statistiken beskriver ett det totala antalet försäkringsärenden inom respektive försäkringskategori samt den beräknade totalkostnaden för varje kategori. Kostnaden anges här i Mkr. Kategori Antal ärenden Beräknad kostnad Bränder Ansvarsförsäkring Inbrott Vatten Övrig stöld Rån, överfall Allrisk Rättsskydd Maskinskada Övrigt (mellanskillnaden) Totalt Källa: Sveriges Försäkringsförbund LEDIGT JUST NU! Besök vår hemsida BERÄKNAD KOSTNAD Statistiken beskriver det totala antalet försäkringsärenden inom respektive försäkringskategori. ANTAL ÄRENDEN Statistiken beskriver totalkostnaden för försäkringsärenden inom respektive försäkringskategori. Lokaler 10

11 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Stockholms hyresnivå lockar butiker Hyrorna för butikslokaler i Stockholm City ligger på fortsatt höga nivåer, men nyckelpengarna har halverats det senaste året. Det gör att utländska butikskedjor åter riktar blickarna mot Nordens Venedig. Topphyrorna för kontorslokaler i Stockholm city har fallit dramatiskt från rekordnivåerna år 2000 men butikshyrorna ligger fortfarande högt. Kring Stureplan, Biblioteksgatan och BirgerJarlsgatan får nya hyresgäster betala upp till kronor per kvadratmeter och år. På Drottninggatan och Sergelgatan är hyrorna något lägre, kring kronor kvadraten. Enligt Mattias Nygårds på fastighetskonsulten Cushman & Wakefield ligger alltså hyrorna i city på en relativt stabil nivå men det som förändrats är att nyckelpengarna, som används för att köpa ut gamla hyresgäster, nästan halverats det senaste året. Han menar att det inte råder brist på folk som letar lokaler men att man är försiktigare än man var för tolv månader sen. - En lokal man fick betala tio miljoner för förra året kostar idag fem miljoner. Det är trögt om man vill sälja, spekulanterna väntar på att priserna ska gå ner ytterligare, förklarar Mattias Nygård. (Svenska Dagbladet Näringsliv) Hötorgsskrapor dyra för Vasakronan Vasakronans tre Hötorgsskrapor har tappat Mkr i värde. Fastigheterna köptes för cirka 2 miljarder i juni 2001 för att ge Vasakronan ett bättre fotfäste i centrala Stockholm. Sedan dess har dock kontorshyrorna sjunkit rejält. - Vi har inte gjort en slutnota på det här, men det är lite kärvare idag. Vi är inte jätteoroliga för Hötorgshusen. Det är sannolikt att flera omtecknade hyreskontrakt haft högre hyresnivåer, säger Vasakronans informationschef Bengt Möller som även berättar att fastigheterna köptes på runt 6 procents avkastning. (Dagens Industri) LEDIGT JUST NU! Besök vår hemsida Lokaler Friskis & Svettis visar musklerna Friskis & Svettis växer så det knakar. En anledning är de stora anläggningarna i centrala lägen. Tack vare låga lönekostnader kan man finansiera lokaler i dessa lägen och nu planerar man för ytterligare expansion i Stockholm. Mycket tack vare lokalstrategin har föreningen idag medlemmar i Stockholm och de kommande tio åren vill man öppna en ny lokal varje år förutsatt att medlemsantalet fortsätter öka. På önskelistan finns bland annat lokaler vid Globen, Slussen, Centralen och Karlaplan. (Dagens Industri) Ett projekt från Drott och Atrium Fastigheter signerat Gert Wingårdh. Uthyres: 50000m 2 på sydliga breddgrader. Ibland känns det som om Södermalm ligger i en alldeles egen klimatzon. Attityden är lite mer avspänd, restaurangerna lite trevligare och leendena lite bredare. Mitt i denna trivsamma atmosfär pågår arbetet med att bygga Fatburen, 50000m 2 toppmoderna kontorslokaler med tydlig funkisinspiration ritade av arkitekten Gert Wingårdh. Av denna yta är m 2 fortfarande tillgängliga att hyra. Fatburen kommer stå färdigt för inflyttning 2004 och erbjuder då flexibla kontorslösningar på mellan 2500 och m 2. För mer information ring eller gör ett besök på Välkommen till ett bättre affärsklimat.

12 Vårt nya låssystem ger dig bestående säkerhet Med dagens låssystem är det ofrånkomligt att säkerheten med tiden urholkas. Vet du hur många ändringar som har gjorts i ditt låssystem sedan det installerades? Har du kontroll på samtliga nycklar i ditt låssystem och vem som har tillgång till dessa? På vem som har vilken nyckel? Och vart alla nycklar går? Har du fått tillbaka samtliga nycklar från personer som inte längre ska ha tillträde? Ovanstående är några av de viktigaste frågorna när det gäller att behålla din säkerhet i låssystemet över tid. Vi har svaren på dina frågor - lösningen heter Assa Twin IQ. Med vårt nya intelligenta låssystem kombinerar vi det bästa från det mekaniska systemet med en revolutionerande elektronisk lösning i både nyckel och cylinder. I korthet fungerar det såhär; Nyckeln och cylindern har en mekanisk kod och en elektronisk kod, inbyggd i ett mikrochip. Nyckelns elektroniska kod kommunicerar med låscylindern. Har din nyckel behörighet så kan du låsa upp. Saknar du behörighet så öppnar inte elektroniken. Nu kan du alltså ändra behörigheten elektroniskt. En tappad nyckel är inte längre en katastrof och du kan slippa att byta låssystemet för att bibehålla säkerheten. Assa Twin IQ - bestående säkerhet. Strömförsörjningen kommer från ett standardbatteri i nyckeln. Du behöver alltså inte dra några kablar till cylindern! Ring eller maila oss så skickar vi utförlig information om Assa Twin IQ. Telefon eller Du kan även läsa mer på An ASSA ABLOY Group company

13 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Kungsholmens sista avkrok blir till levande stadsdel Tiden då delar av Stockholms innerstad kunde betraktas som avsides och perifera är snart förbi. Med anledning av det ökande trycket på Stockholms innerstad har Stockholms Stadsbyggnadskontor lagt fram en plan på hur man ska omvandla industriområdena vid Hornsberg på nordvästra Kungsholmen till en modern och levande stadsdel med plats för tusentals bostäder och arbetsplatser. Det börjar bli ont om platser att bygga på i Stockholms innerstad och utbyggnaden av Stockholm sker idag främst i stadens förorter. Men faktiskt finns fortfarande några få områden innanför tullarna där det finns utrymme för att bygga vidare. Under lång tid har Kungsholmens nordvästra del fungerat som ett tillhåll för diverse företag och industrier men faktum är att kvarteren ursprungligen planerades som stadskvarter enligt Albert Lindhagens översiktsplan av Stockholm från Längs Lindhagensgatan som centralaxel planerade man stadskvarter och bostadsområden mitt emellan grönområdena i Stadshagen och Rålambshov. Av de storslagna planerna blev några bostadskvarter i anslutning till Lindhagensgatan men i gatans förlängning ner mot Ulvsundasjön och Hornsberg växte industrierna fram och än idag känns Hornsberg mer som förort än som innerstad. Men nu verkar det, efter en drygt sekellång törnrosasömn, som att Albert Lindhagens planer till slut kommer kunna förverkligas, om än i modern tappning. Häromåret gavs Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en programplan för nordvästra Kungsholmen. - Programförslaget innebär en av de sista utbyggnaderna av Stockholms innerstad och att man äntligen får till den innerstadskaraktär som den här delen av Kungsholmen saknar idag. Dessutom blir Kungsholmens västra delar inte längre små holmar av bebyggelse i stadens utkant utan binds ihop med resten av Kungsholmsbebyggelsen och på så sätt får hela stadsdelen ett mer homogent utseende, förklarar planarkitekt Charlotte Holst på Stockholms Stadsbyggnadskontor. Det område som berörs av programplanen sträcker sig i stora drag från Stadshagen och Lindhagensgatans nedre del ner mot Hornsbergs strand och Kristineberg vid Ulvsundasjön. Sammanlagt ska här beredas plats för upp till 3500 bostäder och kvadratmeter kontorsyta och därmed fördubblas både folkmängden och antalet arbetande i området jämfört med idag. - Vi vill nyskapa den tätbebyggda stadsbild som uppfördes i Stockholms innerstad på 1800-talet, den så kallade stenstaden. Det innebar bland annat tätbyggda bostadskvarter där husen begränsades till 19,5 meters höjd och fem våningsplan med butikslokaler i bottenplanen. Den traditionen vill vi fortsätta men med modern arkitektur och stil, berättar Charlotte Holst. Man har lagt stor vikt vid att blanda element som kontor, bostäder, serviceverksamheter för att få en så levande stadsmiljö som möjligt under dygnets alla timmar. Stadsbilden kommer likna den som exempelvis finns i Vasastaden och man kommer, precis som i gamla stadsplaner, använda sig av Lindhagensgatan som huvudgata för stadsdelen i form av en esplanad men av bullerskäl kommer man troligen välja att förlägga kontorshus där. Bostadshusen kommer i huvudsak byggas längre ner mot Hornsbergsstrand, längs Sankt Göransgatan och bakom kontorskomplexen. Detaljplanen avslöjar ett område med ett rutnätsmönster av täta kvarter, grönområden och strandpromenader, underjordiska idrottsanläggningar och skolor, utökad kollektivtrafik, serviceinrättningar och kontor som i skön förening är tänkt att bli ett mycket attraktivt innerstadsområde när det står färdigt, både för boende och för näringsliv. - Vad gäller näringslivet har man här en unik chans att utvecklas i en levande och centralt belägen innerstadsmiljö. Profilen på företagen är i första hand tänkt att bli inom IT och verksamhetsområden som bioteknik och biomedicin men det planeras även för småföretagarcentrum, säger Charlotte Holst. Just blandningen av bostäder och kontor är anser hon är nyckeln till att göra denna avkrok på Kungsholmen till ett stycke levande innerstad och Charlotte Holst gör en jämförelse med det nybyggda Hammarby Sjöstad. - De skiljer sig på många punkter. Nordvästra Kungsholmen är tänkt att få en tydlig innerstadsprofil. Jämfört med Hammarby Sjöstad får detta område tätare bebyggelse, slutna kvarter, större mångfald i arkitekturen, levande innergårdar, annorlunda färgskalor på fastigheterna och inte minst den mer varierade blandningen av kontor och bostäder som kännetecknar levande innerstadsbebyggelse. Bostad Arbetsplatser Befintliga byggnader Skola Det storskaliga arbetet att omvandla Kungsholmens sista utmarker till levande innerstad beräknas ta lång tid. Området är stort och många kockar är inblandade men när det står färdigt kommer stadsdelarna Stadshagen och Kristineberg kunna erbjuda plats för cirka arbetande och mer än boende. Inom Sankt Görans sjukhusområde har nybebyggelse redan påbörjats men hela området står nog inte färdigt förrän om tio till femton år. Men har stockholmarna väntat i över hundra år kan man nog vänta några år till. Petter Renhuldt Bilderna publiceras med tillstånd av Stocckholms Stadsbyggnadskontor Programförslaget innebär att området en av de sista utbyggnaderna av Stockholms innerstad och att man äntligen får till den innerstadskaraktär som den här delen av Kungsholmen saknar idag. 13

14 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS En försmak av det nya Kungsholmen Skanskas nya kontors- och bostadsområde på Kungsholmen, Lindhagensterrassen, ligger geografiskt sett i de kvarter som ingår i Stadsbyggnadskontorets programplan för nordvästra Kungsholmen men officiellt hör det inte dit. Lindhagensterrassen är ändå intressent eftersom den kan ses som en miniatyrmodell av hur den nya stadsdelen kommer att se ut. Redan idag står två kontorshus färdiga längs Lindhagensgatan och inom några år kommer de få sällskap av dryga halvdussinet kontors- och bostadshus. Liksom i fallet med Stadsbyggnadskontorets plan för utbyggnaden av nordvästra Kungsholmen utgick även Skanska från Albert Lindhagens hundratrettioåriga stadsdelsplan för området när man planerade Lindhagensterassen. Man valde att gå tillbaka till det gamla stadsbilden och med hjälp av olika planlösningar och blandad arkitektur hoppas man kunna skapa en flexibel och integrerad innerstadsmiljö med kontor, bostäder, restauranter, butiker med mera. Precis som i alla byggprojekt är många olika funktioner inblandade, från Skanskas egen projektutveckling till Stadsbyggnadskontoret och olika arkitekter. - För att kunna uppnå den dynamik i området som vi eftersträvade utlystes arkitekttävlingar för Lindhagensterassen, kallade Parallella uppdrag och kontentan blev att olika arkitektfirmor står för ritningarna till de olika fastigheterna, förklarar Patrik Lindqvist på Skanska. Men förutom arkitekter har Skanska haft ett nära samarbete med tjänstemän på kommunen för att få till en blandad stadsbild i stil med de gamla stadsplanerna. - Just på grund av att vår mark geografiskt gränsar till den programplan för det man kallar nordvästra Kungsholmen har vi haft nära kontakter med Charlotte Holst på Stadsbyggnadskontoret för att tillsammans skapa en stadsbild som rimmar väl med den som är tänkt för hela stadsdelen när den står färdig, berättar Patrik Lindqvist. Byggnadsarbetet började redan 1998 och idag står två kontorshus färdiga. De uppfördes ursprungligen för Ericsson men företagets omstruktureringar lämnade fältet öppet för Pharmacia som sedan juni är nya hyresgäster i de båda fastigheterna. När hela området är klart är visionen att man kommer möta ett kontors- och bostadsområde enligt gamla kvartersmönster med genomgående stråk och torg som mötesplatser där varje hus och byggnad har en personlig och modern arkitektur. Totalt planeras för mer än sjuttiotusen kvadratmeter kontorsyta, cirka 150 vanliga bostäder samt ett femtiotal student- eller företagsbostäder. Närmast på tur ligger byggandet av kontorsbyggnaderna strax bakom och vid sidan om de befintliga kontorshusen och först i ett senare stadium planerar man för uppförandet av bostadsfastigheterna. Området beräknas färdigställt omkring Petter Renhuldt Vasakronan dementerar förhandlingar att bygga om Skatteskrapan till studentbostäder Det socialdemokratiska borgarrådet i Stockholm, Annika Billström, presenterade i början av september förslaget att bygga om Skatteskrapan till studentbostäder. I ABC- Nytt hävdades att förhandlingar pågår med Vasakronan. - Från Vasakronan vill vi dementera att det pågår förhandlingar om att sälja fastigheten till Stockholms stad, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Diskussioner om olika plane- och fastighetsärenden pågår alltid mellan Vasakronan och Stockholms stad, däremot har inte Skatteskrapan berörts i detta sammanhang. - Förändringen av Skatteskrapan till ett stort kommersiellt centrum med kontor och hotell finns som ett detaljplaneärende hos Stockholms stad. Vasakronan planerar ett projekt i miljardklassen som skulle kunna vara färdigställt 2005/2006. Vasakronan är ett kommersiellt fastighetsbolag som arbetar med kontor och kommersiella lokaler. Bostäder ligger helt utanför vår affärsidé och strategiska inriktning. Ökad efterfrågan på stora lokaler Stockholms lokalhyresmarknad blir allt mer tudelad. Efterfrågan på stora och effektiva lokaler, gärna med över kvadratmeter kontorsyta, ökar medan hyrorna för centrala B-lägen sjunker. - Det paradoxala är att vakanserna ökar samtidigt som trycket på vissa lokaler i bra lägen ökar, säger Paul Kivimets, analytiker på konsultbolaget Jones Lang Lasalle. Att det har blivit så beror till stor del på den pågående omstruktureringen i många branscher. Banker och juristfirmor slår samman små enheter till ett fåtal stora och utvecklingen, eller snarare avvecklingen inom it och telekom fortsätter. Det är alltså både ett konjunktur strukturfenomen. Under högkonjunkturen växte företagen och behövde snabbt nya lokaler medan man i dagens lågkonjunktur snarare konsoliderar och strukturerar om. (Svenska Dagbladet) Varför inte hyra fräscha kontor i Björknäs Centrum? Till mycket förmånlig hyra! Bara 15 min från Slussen. Just nu kan vi erbjuda tre stycken moderna, ljusa kontorslokaler om 185 m 2, 280 m 2 och 476 m 2 inom samma fastighet. Björknäs Centrum porten till skärgården har goda kommunikationer, bra närservice, inga parkeringsproblem samt trevliga omgivningar för lunchpromenader. Och som sagt hyran är avsevärt lägre än vad man betalar inne i Stockholms City. Slå oss en signal redan idag! Tala med Gunilla Ericsson eller Harald Classon. Välkommen ut i friska luften! Hästholmsvägen Box Stockholm 28 DanvikCenter Telefon Fax e-post: 14

15 På jakt efter nytt kontor? Vi är laddade med förslag Kungsgatan m 2, 50 m 2, 80 m 2, 127 m 2 och 486 m 2. Mitt i centrala Stockholm i välkänd fastighet finns dessa moderna och ljusa kontor i olika storlekar. Bra ventilation och kyla. 44 m 2 med egen terrass. Omg tillträde. 486 m 2 är studioanpassad med ljudisolerade rum. Kontakta: Marcus H:son Lindfors Stockholms nästa bowlinghall? Tulegatan 1154 m 2 och 1585 m 2 Centralt i Stockholm vid Vanadisparken finns dessa flexibla ytor. Lokalerna har egen direktentré och terrrass. Garage finns i huset. Lämplig verksamhet kan vara kontor, utställning/lättindustri, eller varför inte en bowlinghall. Förmånliga villkor. Kontakta:Tina Magnuson Norrtullpalatset Sveavägen Bästa läge vid Norrtull och utsikt över Brunnsviken. Hyresgästanpassade kontor för 15 till 300 pers. med mycket hög kvalitet. P-platser finns. Kontakta:Tina Magnuson Östermalmstorg 340 m 2 Vid Östermalmstorg ligger detta härliga kontor. 3 stora rum i fil, några små rum samt en separat mötesavdelning. Komplett med möbler, nätverk, växel och larm. Prisvärt alternativ! Kontakta: Marcus H:son Lindfors R E L O C A T E Vi kan underlätta jaktlyckan, vi har kommit till skott många gånger! Ring oss!

16

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård.

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Drottninggatan 71 C 272 kvm Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Större kontorsrum med plats för flertal arbetsplatser Mindre kontorsrum för ca 2

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger.

Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger. Drottninggatan 71 C 641 kvm Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger. Omgivning Lokalen är belägen

Läs mer

Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp.

Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp. Drottninggatan 71 D 211 kvm Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp. Mötesrum Öppet landskap Omgivning Lokalen

Läs mer

Ölandsgatan 42. 300 kvm

Ölandsgatan 42. 300 kvm Ölandsgatan 42 300 kvm Modern och ljus lokal med toppenläge i både fastigheten som i området Södermalm. Goda kommunikationer &stort serviceutbud i bland annat Ringen gallerian. Öppet landskap Öppet landskap

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet.

Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet. Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet. Typ Kontor Storlek 750-1930 kvm Adress Svetsarvägen 12 Område

Läs mer

HAR DU KOLL PÅ DINA NYCKLAR?

HAR DU KOLL PÅ DINA NYCKLAR? HAR DU KOLL PÅ DINA NYCKLAR? Yale Doorman Ett smartare lås Låsning av våra hus och lägenheter har gått in i en ny era. Yale Doorman är ett nytt och bekvämt alternativ till den välbekanta mekaniska låsningen

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

Fördel Kungsholmen. Nyrenoverade kontorslokaler. S:t Göransgatan DE BÄSTA IDÉERNA FÖDS I BYGGNADER MED HISTORIA

Fördel Kungsholmen. Nyrenoverade kontorslokaler. S:t Göransgatan DE BÄSTA IDÉERNA FÖDS I BYGGNADER MED HISTORIA Fördel Kungsholmen DE BÄSTA IDÉERNA FÖDS I BYGGNADER MED HISTORIA Nyrenoverade kontorslokaler S:t Göransgatan Besök gärna vår hemsida för mer information www.olovlindgren.se S:t Göransgatan I hörnet av

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Adress Svetsarvägen 15 B

Adress Svetsarvägen 15 B Trevlig butiks eller kontorslokal mitt i Solna Business Park! Typ Butik, Kontor Storlek 200-300 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Butik eller kontorslokal mitt

Läs mer

KONTOR - FRÖSUNDA. Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna. Hiss finns. Belägen i Solna kommun, Solna församling i fastigheten Haga 2:8.

KONTOR - FRÖSUNDA. Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna. Hiss finns. Belägen i Solna kommun, Solna församling i fastigheten Haga 2:8. KONTOR - FRÖSUNDA Beskrivning KUNGLIGT LÄGE VID FRÖSUNDA STRAND FRÖSUNDA STRAND - DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR. Frösunda Strand erbjuder en oslagbar arbetsmiljö med rogivande natur in på knuten och samtidigt

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Etablera din verksamhet i ett av innerstadens mest expansiva områden! HORNSBERGS STRAND

Etablera din verksamhet i ett av innerstadens mest expansiva områden! HORNSBERGS STRAND Etablera din verksamhet i ett av innerstadens mest expansiva områden! HORNSBERGS STRAND En ny stadsdel växer fram vid Kungsholmens norra strand! Just nu pågår en av de största omvandlingarna någonsin i

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Lustgården För ett skönare och grönare arbetsliv

Lustgården För ett skönare och grönare arbetsliv Lustgården För ett skönare och grönare arbetsliv Det sköna kontoret! Välkommen till en av Nordens mest moderna och miljösmarta kontorsfastigheter. Här i Stockholms nyaste stadsdel sitter ni i ett helt

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Chokladfabriken För verksamheter med smak för det goda.

Chokladfabriken För verksamheter med smak för det goda. Chokladfabriken För verksamheter med smak för det goda. I Sundbypark är lika stor vikt lagd på exteriör som på interiör. Från byggnadernas glasade fasader ser du ut över en anlagd park där promenadvägar,

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde

Läs mer

Ditt nästa kontor? Centrum

Ditt nästa kontor? Centrum Ditt nästa kontor? Centrum Södra Förstadsgatan 47, våning 3-4, 1 252 2 402 kvm Södra Förstadsgatan 47, våning 3 4, Centrum Ledig yta 1 252 2 402 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 40 150 Tillträde: enligt

Läs mer

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA 675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden.

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Kombilokal kontor och utställning/lager med bra möjlighet för varuin- och urlastning Yta: 1 065 kvm Typ av lokal:, Lager Fastighetsbeteckning: Svetsaren 2 Sidan 1 (6) Om lokalen Den funktionella lokalen

Läs mer

KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA

KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA Beskrivning Komplett utrustat företagscenter i nyrenoverade lokaler med härlig atmosfär! Komplett utrustat företagscenter i nyrenoverade lokaler med härlig atmosfär. Fullt

Läs mer

Kontorshotell Effektivt Ljust Storrumslösning Östermalm

Kontorshotell Effektivt Ljust Storrumslösning Östermalm Kontorshotell Effektivt Ljust Storrumslösning Östermalm Karlavägen 100, plan 5, 10-50 kvm Garnisonens Kontorshotell Rum i kontorshotell Välkommen till Garnisonens Kontorshotell, Östermalm Oavsett om du

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 436 kvm Gustavslundsvägen 135, Alviks Strand Ledig yta Typ: Kontor 436 m 2 Antal arbetsplatser: 25-30 Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt fr.o.m: Omgående Konferens Garage

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Alviks Strand. Gustavslundsvägen. Ditt nästa kontor?

Alviks Strand. Gustavslundsvägen. Ditt nästa kontor? Alviks Strand Gustavslundsvägen Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen, Alviks Strand Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt: Omgående Dusch/ Omklädningsrum Badstege Gym (World Class, Sats) Tunnelbana 600 m Gratis Pendelbåt

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166 Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Typ Kontor Storlek 160 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Lokalbeskrivning Är ni ute

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Möjlighet till eget, nybyggt hus om ca 5 000 kvm modernt kontor med egen stor terrass invid Sickla och Hammarby

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP

ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP 21 ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP 21 TEGELUDDSV. 21 Med fantastisk vy och utsikt över Värtahamnen samt Stockholms inlopp finner ni dessa ljusa och yteffektiva lokaler. Mycket bra skyltläge samt

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 1 280 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal på plan

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

Chokladfabriken. Sundbyberg

Chokladfabriken. Sundbyberg Chokladfabriken Sundbyberg Välkommen till Chokladfabriken Som hyresgäster i Chokladfabriken kan ni lita på att bli mycket väl omhändertagna. Allt ni behöver och mer därtill finns i huset. Café, gym, reception,

Läs mer

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Sveavägen 44 under utveckling Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Nu och då Diligentia genomför för närvarande en genomgripande nybyggnation av Sveavägen 44. Ett modernt kontorshus växer fram. Granne

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1 En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Typ Kontor, Showroom, Storlek 113 kvm Adress Ljusslingan 1 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Rålambsvägen 17, Kungsholmen 235 kvm

STOCKHOLMS INNERSTAD. Rålambsvägen 17, Kungsholmen 235 kvm Nyrenoverad kontorslokal i DN-skrapan med stora fönster och generöst ljusinsläpp. Mosaikparkett i ek och ljusa träglaspartier ger karaktär. Yta: 235 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trängkåren

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg!

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! FAKTA OM NORDSTAN Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra. TOTAL YTA BUTIK- & RESTAURANGYTA PLATSER I P-HUS 320

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Gå med + www.plushuset.com

Gå med + www.plushuset.com Gå med + Tanken med Plushuset är ganska enkel. Du som hyr kontor här ska alltid få lite extra i form av service, valmöjligheter och lägre hyra. Första inflyttning är planerad att ske vid årsskiftet 2015/16.

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 6, 518 kvm Lilla Bommen 1, våning 6, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: Kontor 518 m 2 Antal arbetsplatser: 20 23 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Välkommen till Alviks Terrass. Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151

Välkommen till Alviks Terrass. Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151 Välkommen till Alviks Terrass Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151 Fastighetsbeteckning: Racketen 10 Fastighetsägande bolag RACS Racketen Större AB Fastighetens adress Gustavslundsvägen 147-151 167 51

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 21A

Hammarby Fabriksväg 21A Delvis rumsindelad kontorslokal högt upp i fastigheten med bra ljusinsläpp! Typ Kontor Storlek 498 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 21A Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning efter era önskemål. Kontakt

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29. Stockholm

Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29. Stockholm Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29 Stockholm Välkommen till Diligentia Sveavägen 20/Malmskillnadsgatan 29 Här har vi en ledig lokal på 644 kvadratmeter. Yta Våning 644 kvm plan 2 Husets karaktär Huset

Läs mer

PRODUKTION/LAGER/KONTOR - INFRA CITY

PRODUKTION/LAGER/KONTOR - INFRA CITY PRODUKTION/LAGER/KONTOR - INFRA CITY Beskrivning Utmätkt lager-/serviceyta med passande kontor. I kontorshuset intill Scandic hotell finns denna ypperliga lokal på 1 tr med bra fördelning på lager/service

Läs mer

Ringvägen 100. 1079 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 1079 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 1079 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 1079 kvadratmeter. Yta Våning 1079 kvm plan 7 hus C Lokalens/lokalernas utformning 1079 kvm:

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra Totalyta Butik - & Restaurangyta Platser i P-hus 320 000 kvm (55 fotbollsplaner)

Läs mer

Representativ kontorslokal med generöst ljusinsläpp. Skyltmöjlighet mot Englundavägen. Adress Englundavägen 7

Representativ kontorslokal med generöst ljusinsläpp. Skyltmöjlighet mot Englundavägen. Adress Englundavägen 7 Representativ kontorslokal med generöst ljusinsläpp. Skyltmöjlighet mot Englundavägen. Typ Storlek 423 kvm Adress Englundavägen 7 Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Den lediga kontorslokalen

Läs mer

Fördel Kungsgatan. Kungsgatan. idéerna föds. med historia

Fördel Kungsgatan. Kungsgatan. idéerna föds. med historia Fördel De bästa idéerna föds i byggnader med historia Storslagna kontor i ståndsmässig miljö. Med Grand Hôtels arkitekter i botten kan vi lova att du aldrig vill checka ut. Tel 08 690 25 00. Besök gärna

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Yta: 130 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ynglingen 10 Sidan 1 (5) Om lokalen Fantastiskt fin lokal på andra våningen med utsikt över Sibyllegatatan.

Läs mer

Kungsgatan 15. Kontakt. Lokalbeskrivning. Planlösning. Tillträde. Parkering. Omgivning bli svårt för dig att flytta ut.

Kungsgatan 15. Kontakt. Lokalbeskrivning. Planlösning. Tillträde. Parkering. Omgivning bli svårt för dig att flytta ut. Kungsgatan 15 Lokalen har stora höga fönster mot Kungsgatans lockande vimmel. Här hamnar du mitt i allt, i en inspirerande miljö där vi tillsammans skapar lokalmagi Typ Kontor Storlek 1070 kvm Adress Kungsgatan

Läs mer

Bekymmerslöst boende i lugnt område Gavelradhus Kista Adress: Århusgatan 6 Budstart: 2.995.000 kr. Byggår: 1980 Kontakt: 0720-02 35 33

Bekymmerslöst boende i lugnt område Gavelradhus Kista Adress: Århusgatan 6 Budstart: 2.995.000 kr. Byggår: 1980 Kontakt: 0720-02 35 33 notar bostad Bekymmerslöst boende i lugnt område Gavelradhus Kista Århusgatan 6 2.995.000 kr Rum: 5 + kök 142 kvm 1980 0720-02 35 33 Söndag 2/10 13.00-14.00 Måndag 3/10 18.30-19.15 3:a Vasastan Upplandsgatan

Läs mer