Grafisk guide 2011 VERSION 2011:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk guide 2011 VERSION 2011:2"

Transkript

1 Grafisk guide 2011 VERSION 2011:2

2 Grafisk guide 2011:2 Grafisk guide En grafisk guide är till för att underlätta arbetet med att kommunicera SveaReal på ett enhetligt sätt ut mot marknaden. Det uppnår man bl a genom att annonser, skyltar, bilar, hemsida och trycksaker kommunicerar så att de stödjer varandra. Det innebär att när SveaReal exponeras så används alltid samma logotyp, bestämda typsnitt, vissa färger o s v. Med en enhetlig och en konsekvent tillämpad profil förstärks varumärket och intrycket av SveaReal som en professionell och stabil fastighetsägare på marknaden.

3 Grafisk guide 2011:2 / Logotyp Logotyp / frizon Logotypen bildar en fast bild och ska inte plagieras eller konstrueras på egen hand. Den är unik för SveaReal och några egentillverkade logotyper är inte tillåtna. Det är viktigt att logotypen alltid framträder klart och tydligt. Det får inte finnas något som stör i dess omedelbara närhet, såsom exempelvis texter, slogans, teckningar och linjer. Därför skall logotypen alltid omges med en frizon. Logotypens frizon framgår av nedanstående skiss. Ringarna som anger bredden på frizonen motsvaras av halva höjden på bokstaven S. = 1/2 höjden

4 Grafisk guide 2011:2 / Logotyp Logotyp / färg PMS - För tryckning i två eller tre färger används PMS (Pantone Matching System). Detta är de mest korrekta varianterna av våra färger mot vilka andra ska jämföras för att uppnå bäst återgivning. CMYK - När färgbilder förekommer används 4-färgstryck som utgår från fyra grundfärger: Cyan, Magenta, Yellow, black. Detta värde är inte exakt utan kan variera något beroende på papperstyp, tryckeri etc. RGB - Vid skärmvisning återges färgerna med hjälp av Rött, Grönt och Blått ljus. I elektroniska medier är det därför viktigt att RGB-färgen har ett konsekvent värde. PMS & 4-FÄRG (CMYK) PMS 7546 CMYK 33 / 4 / 0 / 72 RGB 74 / 93 / 104 PMS 7544 CMYK 10 / 1 / 0 / 40 RGB 163 / 172 / 177 SVART/VIT - variant 1 BLACK 100% SVART/VIT - variant 2 BLACK 100% BLACK 50% NEGATIV

5 Grafisk guide 2011:2 / Grafiska element Grafiska element / färg För att få ett enhetligt och förtroendegivande intryck är det viktigt att vi är konsekventa i all användning av färger i vårt profilmaterial. Bakgrund, linjer, färgplattor o.s.v. ska alltid och endast illustreras med någon av de nedanstående färgkombinationerna. Vår stålblåa logotypfärg understryker SveaReals position som en långsiktig och stabil fastighetsvärd och affärspartner. Den roströda komplementfärgen har vi tagit fram för att skapa ett mjukare intryck och den ger oss samtidigt möjligheter att förstärka vårt budskap när det behövs i form av bakgrundsplattor och andra grafiska element. PMS 7546 CMYK 33 / 4 / 0 / 72 RGB 74 / 93 / 104 PMS 7544 CMYK 10 / 1 / 0 / 40 RGB 163 / 172 / 177 PMS 7517 CMYK 0 / 60 / 100 / 44 RGB 157 / 86 / 11 PMS 7515 CMYK 0 / 35 / 50 / 12 RGB 225 / 168 / 122 SveaReals miljösymbol I samband med att SveaReal presenterar olika initiativ på miljöområdet har en unik miljösymbol tagits fram. För SveaReal är det ett sätt att förstärka kommunikation och samtidigt harmonisera med vår övergripande grafiska profill. Den gröna dekorfärgen skall användas endast i detta sammanhang. Miljösymbolen består av SveaReals stålblåa färg samt den gröna dekorfärgen med pms-nummer Symbolen är skalbar, det vill säga att den kan användas i olika storleksformat. PMS 7495 CMYK 25 / 0 / 80 / 30 RGB 162 / 170 / 61

6 Grafisk guide 2011:2 / Payoff Payoff / slogan För att förstärka och förtydliga vår verksamhet har vi skapat en payoff/slogan. Den kan användas så ofta det passar i kommunikationen (exempel på hur den används finns längre fram i guiden). Payoffen ska, där det är möjligt, placeras i anslutning till logotypen. Gärna undertill, men tänk på att ta hänsyn till logotypens frizon. För att undvika att fel typsnitt används, finns den som en fast bild i tre färgvarianter - PMS 7546 / PMS 7544 / NEGATIV. Payoffen finns att ladda ned från vårt intranät. PMS & 4-FÄRG (CMYK) PMS 7546 CMYK 33 / 4 / 0 / 72 RGB 74 / 93 / 104 PMS & 4-FÄRG (CMYK) PMS 7544 CMYK 10 / 1 / 0 / 40 RGB 163 / 172 / 177 NEGATIV

7 Grafisk guide 2011:2 / Typografi Typografi / guide Utvalda typsnitt och speciell typografi är en viktig del för att bygga en enhetlig profil för SveaReal. Vår information ska alltid vara tydlig, lättillgänglig och lätt att känna igen. Därför har vi valt tre typsnitt som ska användas i all skriven text. Typsnitten är Frutiger, Arial och Garamond. Samtliga är lättlästa och kompletterar varandra för olika syften. Här följer en beskrivning hur typsnitten används och dess historik som kan vara intressant att känna till. Frutiger Frutiger har ett brett användningsområde. Vi använder det till rubriker, mellanrubriker, ingresser och brödtext i alla externa trycksaker. Från visitkort till ekonomiska rapporter, annonser, skyltar och banderoller. Frutiger är ett lättläst och enkelt typsnitt, men anses ändå ha en varm och avslappnad karaktär. Typsnittet tog fram av den schweiziska designern Adrian Frutiger i samband med att flygplatsen Charles De Gaulle i Paris byggdes och stod klar Året efter blev Frutiger tillgängligt för kommersiellt bruk. Arial Arial används i första hand till rubriker, mellanrubriker, ingresser och kortare brödtexter som är gjorda i Microsoft Office (Word, Excel och Powerpoint). Typsnittet finns förinstallerat i nästan alla datorer och ger en ren och klar ordbild. Arial används på SveaReals webbplats. Typsnittet skapades av det amerikanska företaget Monotype för att vara ett alternativ till det mer klassiska och välkända Helvetica. Förutom att det fungera bra på datorskärmar används Arial i en rad dagstidningar, magasin och årsredovisningar världen över. Garamond Garamond används till rubriker och längre brödtexter i vissa externa trycksaker, exempelvis SveaReals delårsrapporter samt även för korrespondens och brev i Microft Office. Garamond förekommer ofta som brödtext i böcker och andra trycksaker. Typsnittet har fått sitt namn efter den franske typografen Claude Garamond som var verksam i Paris under 1500-talet. Garamond anses höra till de mest miljövänliga alternativen eftersom minimalt av trycksvärta behöver användas.

8 Grafisk guide 2011:2 / Typografi Frutiger används till rubriker, ingresser och brödtext i alla externa trycksaker, som exempelvis annonser, rapporter, foldrar samt visitkort. Frutiger används även till profilerande skyltar och banderoller. Frutiger LT Std 45 light Frutiger LT Std 45 light italic Frutiger LT Std 45 light condensed Frutiger LT Std 57 condensed Frutiger LT Std 55 roman Frutiger LT Std 55 roman italic Frutiger LT Std 65 bold Frutiger LT Std 65 bold italic Frutiger LT Std 75 black Frutiger LT Std 75 black italic Frutiger LT Std 95 ultra black Frutiger LT Std 67 bold condensed Frutiger LT Std 77 black condensed Frutiger LT Std 87 extra black condensed FRUTIGER TRYCKSAKER / ANNONSER / VISITKORT / KORRESPONDENSMATERIAl / SKYLTAR / BANDEROLLER / BYGGSKYLTAR

9 Grafisk guide 2011:2 / Typografi Arial används till rubriker, ingresser och kortare brödtexter i mallar gjorda i Microsoft Office (Word, Excel och Powerpoint) då teckensnittet finns för installerat i alla system. Detsamma gäller för vår hemsida. Arial Arial italic Arial bold Arial bold italic Arial black Arial narrow Arial narrow italic Arial narrow bold Arial narrow bold italic ARIAL word / POWERPOINT / INTERNET / INTRANET

10 Grafisk guide 2011:2 / Typografi Garamond används till rubriker och längre brödtexter i vissa externa trycksaker, exempelvis delårsrapporter samt även för korrespondens och brev i Microsoft Office (Word, Excel och Powerpoint). Garamond Garamond italic Garamond bold GARAMOND KORRENSPONDENS / BREV / FAX / RAPPORTER / trycksaker

11 Grafisk guide 2011:2 / Skrivregler Skrivregler När SveaReal kommunicerar internt eller externt ska språket vara enkelt att förstå och självklart korrekt. Det hindrar inte att tonaliteten kan vara både fängslande, underhållande men alltid trovärdig. SveaReal är sammansatt till ett ord och stavas alltid med stort S och R. Även i löpande text skriver vi SveaReal för att ytterligare stärka varumärket. Några vanliga skrivregler att ta hänsyn till: Egennamn stavas med stort bokstav. För SveaReal omfattar det exempelvis personnamn, företag, regioner, städer, byggnader och gatunamn. ( Maria Svensson, Volvo, Västra Götalandsregionen, Mölndal, Riksdagshuset, Vallgatan). Om ett egennamn börjar i ett sammansatt ord så behålls den stora bokstaven (Stockholmspolisen, Reinfeldtregeringen, Wallanderdeckare). Om ett egennamn ingår i ett senare led i ett sammansatt ord ska hela namnet ha stor bokstav (Stormalmö, Mellansverige, Sydeuropa). Liten bokstav används vid sammansättningar när egennamn förlorat sin karaktär och blivit en beteckning eller ingår i ett artnamn (smögenräkor, falukorv, vichyvatten). Liten bokstav när substantiv eller adjektiv kommer från egennamn (göteborgare, italienare, nordisk). Användandet av förkortningar har olika skolor. TT (Tidningarnas Telegrambyrå) har valt att konsekvent skriva ut förkortningar (bland annat, cirka, etcetera, med mera). Det finns en mindre grupp av förkortningar som kan användas utan förklaring i löpande text. De är: bl.a. bland annat, dvs. det vill säga, etc. etcetera, fr.o.m. från och med, m.fl. med flera, m.m. med mera, osv. och så vidare, s.k. så kallad, t.ex. till exempel, t.o.m. till och med. De förkortningar som ofta används av SveaReal gäller kvadratmeter och den svenska valutan. Kvadratmeter ska förkortas kvm eller m2. Båda förkortningarna är vedertagna. Viktigast är att vara konsekvent i samma texter eller på vår egen hemsida. Svenska valutan skrivs ut enligt följande: kronor = kr, tusen kronor = tkr och miljoner kronor MSEK. De förstnämnda används i löpande text och den sistnämnda i framförallt delårsrapporter och årsredovisningar. Avstavning innebär oftast ett visst hinder i läsningen. Undvik därför att avstava om det inte är absolut nödvändigt. Förkortningar, siffertal och måttenheter avstavas aldrig. Siffertal och måttenheter ska i största möjliga utsträckning hänga samman med tillhörande tecken eller förkortningar.

12 Grafisk guide 2011:2 / Bildspråk Bildspråk En viktig beståndsdel för att stärka SveaReal externa och interna kommunikation är ett konsekvent och genomtänkt bildspråk. Med rätt använt bildspråk kan den bild förmedlas som vi själva tycker är angelägen för SveaReal. Bildmanéret ingår som en viktig beståndsdel i det övergripande formspråket och precis som texter kan även bilder ha en tonalitet som känns angelägen, spännande, pålitlig och trovärdig. Vi har valt att dela upp bildspråket i följande kategorier samt några praktiska råd: Verksamhetsbilder För SveaReal handlar det i första hand om bilder av våra fastigheter och våra hyresgäster. Förutom exteriör och interiör finns det möjligheten att beskriva våra hyresgästers olika verksamheter på att bra sätt och vad våra lokaler är lämpliga att användas till. Varje fastighet ska tas både som stående och liggande bild. Finns det möjlighet ska flygbild tas för att visa fastigheten i sin miljö och rätt sammanhang. Tonalitet: Bör alltid visa fastigheten som den är men ska också ta vara på detaljrikedomen. Nyckelord är Äkta, Trovärdighet och Funktion. Miljöbilder Dessa bilder visar i vilken miljö och omgivning våra fastigheter finns. Fungerar som ett bra komplement till verksamhetsbilder och används till prospects och annonser. Att tänka på för fotografen är att lämna utrymme kring själva fastigheten för att ta vara på himmel eller annan närliggande miljö. Tonalitet: Att visa fastigheterna i sitt sammanhang. Nyckelord är Mervärde, Strategisk placering och Lockande. fortsättning på nästa sida»

13 Grafisk guide 2011:2 / Bildspråk Bildspråk forts. Imagebilder En fantasifull fotograf kan hitta spännande vinklar och detaljer på våra fastigheter. Det får gärna vara oväntade bildlösningar men till sin form vara strama och med yttersta skärpa. Detta är bilder som ska stärka målgruppens förväntning. Tonalitet: Spännande bildlösningar, gärna med en konstnärlig touch och olika skärpedjup. Nyckelord är Överraskande, Fantasifull och Kvalitet. Personporträtt Både bland våra hyresgäster och inom SveaReal tas det personporträtt. Dessa bilder ska förstärka det personliga tilltalet och bidra till att lyfta fram spännande och/eller roliga människoporträtt. Ett utmärkt sätt att personifiera SveaReal och visa att fastighetsbolaget har kompetenta medarbetare som ständigt för en dialog med våra hyresgäster. Det är också ett utmärkt sätt att få visa hur arbetsdagens alla moment ser ut för våra hyresgäster och dessa bilder utgör en stark kontrast till verksamhetsbilder. Tonalitet: Människor är alltid intresserade av andra människor. Via personporträtt får vi en möjlighet att skildra människor i sin rätta miljö. Nyckelord är Nyfikenhet, Engagemang och Personligt. Illustrationer En del av bildspråket kan utgöras av illustrationer. Även illustrationer ska andas SveaReals värderingar och position på marknaden. Tonalitet: De ska visa att vi är verksamma inom svenskt näringsliv och det svenska samhället. Motsatsen är illustrationer som är typiskt amerikanska eller från något annat land eller kontinent. Våra fastigheter dina möjligheter fortsättning på nästa sida»

14 Grafisk guide 2011:2 / Praktiska råd vid fotografering Praktiska råd vid fotouppdrag Ta alltid raka perspektiv och gärna kombinerat med symmetriska effekter. Ta vinklade perspektiv om det ger bilden mer liv. Försök hålla bilderna neutrala vad gäller logotyper på lastbilar, hyresgäster etc. Dokumentera gärna om det finns en koppling till transportleder, både motorvägar och järnvägar. Människor ska i första hand fotograferas när de är i rörelse och undvik ansikten för att inte kunna identifiera specifika människor. När porträtt tas, gör klart med de personer som fotograferas att de samtycker för publicering på SveaReals hemsida eller annan tryckt marknadskommunikation. Döp bilder enligt mallen: fastighet-kvm-bild-id. Högupplösta bilder tas med jpg och ska klara av att publiceras som en dragarbild på en utfallande A4-sida (3400 x 2300 pixlar). Lågupplösta bilder för ppt och webbpublicering tas med minst jpg (1280 x 960 pixlar).

15 Grafisk guide 2011:2 / Korrespondensmaterial Korrespondensmaterial Brevpapper, visitkort, korrespondenskort och kuvert är material som används dagligen, de är i hög grad ett ansikte utåt. Därför är det viktigt att genom dem visa på en enhetlig profil av företaget. Anders Andersson Titel Våra fastigheter - dina möjligheter SVEAREAL AB Stampgatan 14 / Box 265 / Göteborg / Tel Fax / / Visitkort 85 x 55 mm / fram & baksida Notisblock 125 x 75 mm SVEAREAL AB / Korrespondenskort 105 x 148 mm (skala 75%)

16 Grafisk guide 2011:2 / A4 brevpapper m och utan adressfot SVEAREAL AB Stampgatan 14 / Box 265 / Göteborg / Org nr / (skala 75%)

17 Grafisk guide 2011:2 / C4 & C5 kuvert m fönster SVEAREAL AB / Box 265 / Göteborg SVEAREAL AB / Box 265 / Göteborg (skala 70%)

18 Grafisk guide 2011:2 / C4 & C5 kuvert SVEAREAL AB / Box 265 / Göteborg SVEAREAL AB / Box 265 / Göteborg (skala 70%)

19 Grafisk guide 2011:2 / A4 plastmapp m logotyp (skala 70%)

20 Grafisk guide 2011:2 / Annonser Annonser Annonsering är en viktig kanal för profilering. Därför är det viktigt att annonserna följer de grafiska riktlinjer och är så enhetliga som möjligt. Gillar du läget? Låt oss lösa resten! SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vi erbjuder kommersiella fastigheter för kontor, logistik, lager och industri på tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. SveaReals framgång bygger på nära kundrelationer, medarbetarnas engagemang, kunskap om kundernas behov samt vår förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter. Våra fastigheter dina möjligheter Exempel rikstäckande imageannons halvsida (skala 70%) Vill du jobba eller jogga här? Parkhusen börjar ta form i det växande Lund en stad i förvandling som kräver fler och bättre kontor. Idag rymmer det anrika sjukhemmet i S:t Larsparkens lummiga grönska, en företagspark med flertalet mindre och större verksamheter. Läget är perfekt direkt vid Lunds södra infart. Men i den 100-åriga parken hörs inget storstadsbrus. Här arbetar du i en miljö med blommande ängar och hästhagar runt knuten och vill du ta en uppfriskande promenad längs ån slingrar sig Hälsans stig strax utanför kontoret. Parkhusen har även en egen restaurang på området. Behöver du nytt kontor på direkten? I Parkhusens anrika tegelbyggnader på S:t Lars väg 41 49, erbjuder vi just nu allt från kontorshotellrum på 8 m2 till större kontor på m2. Här finns det plats för fler företag som uppskattar närhet, natur och historiens vingslag. Inom en snar framtid börjar vi även utveckla ytterligare m2 kontor på området. Låter det intressant? Kontakta oss: Krister Lindkvist, , eller Kim Berg, , SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vi erbjuder kommersiella fastig heter för kontor, logistik, lager och industri på tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. SveaReals framgång bygger på nära kundrelationer, medarbetarnas engagemang, kunskap om kundernas behov samt vår förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter. Våra fastigheter dina möjligheter Exempel lokalannons helsida (skala 40%)

21 Grafisk guide 2011:2 / Platsannons Platsannons En platsannons är t ex inte bara ett sätt att söka personal utan även ett sätt att profilera SveaReal. Därför är det viktigt att annonserna följer de grafiska riktlinjer och är så enhetliga som möjligt. Affärsinriktad förvaltare SveaReal söker nu till sitt nyetablerade kontor i Linköping en kompentent och entreprenörsinriktad person som kan ta ekonomiskt och tekniskt ansvar för ett fastighetsbestånd i Östergötland. Arbetsuppgifterna består bla av projektutveckling uthyrning, hyresförhandlingar och bevakning av affärsmöjligheter. Ditt uppdrag kräver marknadskännedom, flexibilitet och handlingskraft och du bör ha ett par års erfarenhet där försäljning, förhandling och resultatansvar är viktiga inslag. Vi ser gärna sökande har en lämplig utbildning som civilingenjör inom Lantmäteri eller Väg och vatten eller motsvarande erfarenhet. Vid frågor, välkommen att kontakta Bengt-Ove Jonsson på , Sök tjänsten och läs mer på SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vi erbjuder kommersiella fastig heter för kontor, logistik, lager och industri på tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. SveaReals framgång bygger på nära kundrelationer, medarbetarnas engagemang, kunskap om kundernas behov samt vår förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter. Våra fastigheter dina möjligheter Exempel platsannons magasin (skala 70%) Affärsinriktad förvaltare SveaReal söker nu till sitt nyetablerade kontor i Linköping en kompentent och entreprenörsinriktad person som kan ta ekonomiskt och tekniskt ansvar för ett fastighetsbestånd i Östergötland. Arbetsuppgifterna består bla av projektutveckling uthyrning, hyresförhandlingar och bevakning av affärsmöjligheter. Ditt uppdrag kräver marknadskännedom, flexibilitet och handlingskraft och du bör ha ett par års erfarenhet där försäljning, förhandling och resultatansvar är viktiga inslag. Vi ser gärna sökande har en lämplig utbildning som civilingenjör inom Lantmäteri eller Väg och vatten eller motsvarande erfarenhet. Vid frågor, välkommen att kontakta Bengt-Ove Jonsson på , Sök tjänsten och läs mer på SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vi erbjuder kommersiella fastig heter för kontor, logistik, lager och industri på tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. SveaReals framgång bygger på nära kundrelationer, medarbetarnas engagemang, kunskap om kundernas behov samt vår förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter. Våra fastigheter dina möjligheter Exempel platsannons dagstidning (skala 70%)

22 Grafisk guide 2011:2 / PowerPoint PowerPoint Även PowerPoint ska tydligt spegla SveaReals grafiska profil. Det finns lite allmänna tips som man bör tänka på: Bilder säger många gånger mer än ord Läsbarheten fungerar bäst med skarpa kontraster mellan text och bakgrund Skriv kort och kärnfullt Använd lågupplösta bilder SveaReal-mall hämtas på intranätet Bor serroratusae sam harunt Ad quiati dolest, ipit, torporro voluptur sequate porro doloreici as atiatur rest, vellupidebis dus aliquatias sunto duciam lictem. Agnam cum comniendi rest, tem ut el id molori volorep udipsunti test, sintem laborrum natiis as aut maximporit quunt laborest, quiae re cum am fugit ut et que estinus, ilici culluptaessi berum dolupti umente ipsamusant imporem pelignatur? Ugiae od ea doloren issitendae idignietur sitatur iasperi voluptae vid maxim estibus quid quam si cullupt atistiassi duciiss inulluptate pratusae volores truptumque et lant pa cus ea dolorae. Et rem. Mus nullabore nihilia conseque prat id quia dolum explant aut officat fuga. Våra fastigheter dina möjligheter

23 Grafisk guide 2011:2 / Fastighetsskyltar Skyltar Att skylta tydligt är ett effektivt sätt att underhålla en stark profil. För skyltar på SveaReals fastigheter gäller följande: Bottenfärgen på skyltarna ska vara vita Text ska alltid vara satt i vårt företagstypsnitt Frutiger (Frutiger bold mot färgad platta och Frutiger light mot vit bakgrund) Färgskalan på skyltarna får gärna matcha fastighetens färger. Annars i SveaReals profilfärger Pantone 7544 och Pantone Texten Fastigheten ägs av samt SveaReals logga, ska alltid ligga på vit botten i nederkant av skylten. Hyresgästernas namn bör stå i alfabetisk ordning. Namnskyltarna bör i möjligaste mån vara flyttbara för att förenkla vid byte av hyresgäster. STORGATAN 125 Plan 3 A företagsnamn alfabetisk ordning B företagsnamn alfabetisk ordning C företagsnamn alfabetisk ordning D företagsnamn alfabetisk ordning Plan 2 A företagsnamn alfabetisk ordning B företagsnamn alfabetisk ordning C företagsnamn alfabetisk ordning D företagsnamn alfabetisk ordning Plan 1 A företagsnamn alfabetisk ordning B företagsnamn alfabetisk ordning C företagsnamn alfabetisk ordning D företagsnamn alfabetisk ordning STORGATAN 125 Plan 3 A företagsnamn alfabetisk ordning B företagsnamn alfabetisk ordning C företagsnamn alfabetisk ordning D företagsnamn alfabetisk ordning Plan 2 A företagsnamn alfabetisk ordning B företagsnamn alfabetisk ordning C företagsnamn alfabetisk ordning D företagsnamn alfabetisk ordning Plan 1 A företagsnamn alfabetisk ordning B företagsnamn alfabetisk ordning C företagsnamn alfabetisk ordning D företagsnamn alfabetisk ordning FASTIGHETEN ÄGS AV FASTIGHETEN ÄGS AV Exempel på fastighetsskyltar

24 Grafisk guide 2011:2 / Fastighetsskyltar FASTIGHETEN ÄGS AV Våra fastigheter dina möjligheter Vitlackad aluminiumskylt / 300 x 140 mm (skala 50%) FASTIGHETEN ÄGS AV Fastighetsbetäckning Pelikan 24, Norrköping Fastighetens adress Drottninggatan 19, Norrköping Fastighetsägare Pelikanhuset AB SveaReal AB Box Göteborg Firmatecknare Claes Malmkvist Ansvarig förvaltare Kontakt Dick Säfström, Tel , Västerås A4 / Info i fastighet (skala 50%)

25 Grafisk guide 2011:2 / Banderoller, byggskyltar Ledigt kontor i södra Helsingborg Ledigt kontor i södra Helsingborg banderoll Vi bygger ny entré till Stadsmuséet Våra fastigheter dina möjligheter Vi bygger ny entré till Stadsmuséet Våra fastigheter dina möjligheter byggskylt

26 Grafisk guide 2011:2 / Skyltar Vi bygger ny entré till Stadsmuséet Våra fastigheter dina möjligheter Ledigt kontor i södra Helsingborg Vi bygger ny entré till Stadsmuséet Våra fastigheter dina möjligheter Exempel skyltar

27 Grafisk guide 2011:2 / Flagga Logotyp placerad på flagga med friområde

28 Grafisk guide 2011:2 / Logotyp på bil

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

Grafisk profil Arne Lorentzon AB

Grafisk profil Arne Lorentzon AB Grafisk profil Arne Lorentzon AB 2013-12 Den grafiska profilens egenskaper för Arne Lorentzon AB ska bygga på stabilitet, seriositet och framtidstro. stafett.se 2013 Grafisk profil Arne Lorentzon AB Sid

Läs mer

1 VÅR GRAFISKA PROFIL

1 VÅR GRAFISKA PROFIL VÅR GRAFISKA PROFIL 1 VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 2 Grafisk profil för Västerviks kommun För Västerviks kommun liksom för andra myndigheter, organisationer och företag är det viktigt på vilket sätt omvärlden

Läs mer

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet Ung Pirat Varför behövs en grafisk profil? En grafisk profil har man för att en organisation enkelt ska kännas igen. Här sammanställs olika riktlinjer för

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 Typografi 10 Annonser 11 Bilder 12 Powerpoints 13 Brevpapper och visitkort 14 Profilkläder

Läs mer

1 [ Grafisk manual ]

1 [ Grafisk manual ] [Grafisk manual] 1 Asplunds Fastigheter är en stark aktör på marknaden med ett gott renommé. Det ska vi förvalta väl. 2 Vår profil, vårt ansikte utåt, ska ge en tydlig och positiv bild av företaget. En

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Grafisk manual för Hylte kommun

Grafisk manual för Hylte kommun Grafisk manual för Hylte kommun Reviderad 2014-06-02 Innehåll Varför behöver vi en grafisk profil?... 3 Logotypen... 4 Enskilda verksamheter... 6 Teckensnitt... 7 Färgerna... 8 Kommunvapnet... 9 Korrespondensmaterial...

Läs mer

Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK

Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK Innehåll Om Högbo Bruk... 3 Logotyp... 4 Frizon... 5 Minimiformat... 5 Pay-off... 5 Otillåten användning av logotyp...6 Typsnitt för tryck...7 Brukstypsnitt... 8 Färger...9

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig. Grafiska riktlinjer Låna dig rik Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Huvudlogotyp & alternativ Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s.

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial 17 Annonser 18

Läs mer

grafisk Profilmanual yeos

grafisk Profilmanual yeos grafisk Profilmanual yeos 2011-08-05 INNEHÅLL Introduktion 01 Logotyp 02 typsnitt 03 färgpalett 04 01 Introduktion Profilmanualen hjälper den som kommunicerar med YEOS som avsändare att upprätthålla önskvärd

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Grafisk profil. Grundidé. Logotype

Grafisk profil. Grundidé. Logotype GRAFISK PROFIL Grafisk profil I en organisation som ArbetSam, bestående av många medlemsorganisationer, är det mycket viktigt att skapa igenkänning och tydliggöra gemensamma värden och intressen. Syftet

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation GRAFISK PROFIL FÖR SMR Sveriges Maskinringars Riksorganisation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCEPT 3 LOGOTYPE 4 HUVUDLOGOTYPE MED LOKALANPASSNING 5 LOGOTYPE OLIKA FILFORMAT 6 FÄRGER 10 TYPSNITT

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

Det här är vår grafiska profil

Det här är vår grafiska profil Det här är vår grafiska profil Innehåll Om prata 3 Logotyp 4 Pratbubblan 5 Typografi 6 Färger 7 Applikationer 8 2 Om prata Vi är ett litet men växande produktionsbolag som fi nns i Stockholm. Vi som jobbar

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar Sid 1/16 Pangea design AB er med tillägg Grafisk manual Det är vi som är Elektrikerna och denna manual är vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vår identitet. Sid 2/16

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

LOGOTYP SYMBOLER. - Företagssymbol. - Slogan. - Övriga symboler TYPOGRAFI FÄRGSKALA WEBBSIDA TRYCK. - Brevpapper. - Kuvert. - Visitkort.

LOGOTYP SYMBOLER. - Företagssymbol. - Slogan. - Övriga symboler TYPOGRAFI FÄRGSKALA WEBBSIDA TRYCK. - Brevpapper. - Kuvert. - Visitkort. 3 5 LOGOTYP SYMBOLER - Företagssymbol - Slogan - Övriga symboler 8 10 12 14 TYPOGRAFI FÄRGSKALA WEBBSIDA TRYCK - Brevpapper - Kuvert - Visitkort - Kläder LOGOTYP x x x x Logotypen används i alla sammanhang,

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

GRAFISK MANUAL 15-03-01

GRAFISK MANUAL 15-03-01 GRAFISK MANUAL 15-03-01 Grafisk manual för Sveden Trä Denna manual visar hur logotyp, typsnitt och profilfärger ska användas för att stärka varumärkets grafiska och visuella identitet. Här hittar du exempel

Läs mer

Vår visuella identitet

Vår visuella identitet Vår visuella identitet Vår visuella identitet En stark och tydlig visuell identitet är en viktig del för hur en avsändare uppfattas. SULF:s visuella identitet ska gå att identifieras såväl lokalt på universitet

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående.

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. På vit yta skall om möjligt den tvåfärgade logotypen användas. Skall logotypen plaseras där man har endast är tillgång till en färg, skall

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

logotyp Användning mot ljus bakgrund

logotyp Användning mot ljus bakgrund logotyp 1 Logotypen är vårt varumärke Fotbollsarenans logotyp används i Gamla Ullevis övergripande information och marknadsföring samt vid egna arrangemang. Gamla Ullevis logotyp finns i några olika godkända

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Grafisk manual för Borlänge Bandy

Grafisk manual för Borlänge Bandy Grafisk manual för Borlänge Bandy Innehållsförteckning 2 Inledning 3 5 Logotyp 6 Färger 7 9 Typografi 10 Bildspråk 11 Dekorelement 12 Företagsprodukter 13-15 Korrespondensmaterial Inledning Om Borlänge

Läs mer

Grafisk manual. regler & råd

Grafisk manual. regler & råd 2012 Grafisk manual regler & råd Innehållsförteckning Inledning 2 Identitet 3 Färger 4 Friyta logotype 5 Logotype - storlekar 6 Grafiskt element - storlekar 7 Slogan - storlekar 8 Marknadsföring/information

Läs mer

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9 Grafisk profil 2013 Nära i Kinda 3 Värdegrund 3 Tänk efter före 3 Grafiska element 4 Logotype 4 Typsnitt 5 Kindas färger 5 Kindas båge 6 Kindas komplementfält till bågen 6 Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall

Läs mer

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Grafiska riktlinjer Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum 1 Grafiska riktlinjer kring Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Inledning Ett varumärke är något som berör, involverar och engagerar. Vare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Logotype. FRISKA VILJOR har valt att göra både logotype och symbol utifrån typsnittet Arial Black.

Logotype. FRISKA VILJOR har valt att göra både logotype och symbol utifrån typsnittet Arial Black. VISUELL ROFIL Visuell profil FRISKA VILJOR ska vara en välkänd förening med ett gott anseende. Det goda anseendet får vi genom vårt uppträdande. Välkända blir vi genom vårt sätt att agera såväl på fotbollsplanen

Läs mer

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Grafisk manual för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Innehåll Varför en grafisk profil för Västervik?...3 Värdet av en gemensam grafisk identitet...4 Logotype...5 Variant på logotyp...7 Logotypen infälld

Läs mer

GRAFISK MANUAL. för BORAB

GRAFISK MANUAL. för BORAB GRAFISK MANUAL för BORAB Innehåll: 03: Logotyp 07: Kontorstryck 14: Färger 16: Typografi 19: Bildspråk 21: Trycksaker 23: Annonser 25: Web 27: Profiltryck 02: Innehållsförteckning Logotyp 03: Logotyp Logotyp

Läs mer

Vreta Kluster. grafisk profil VERSION 1.0

Vreta Kluster. grafisk profil VERSION 1.0 Vreta Kluster grafisk profil VERSION 1.0 Introduktion Den grafiska profilen Profilmanualen ska hjälpa oss att: n göra kommunikationen enhetlig oavsett media n förmedla Vreta Klusters kärnvärden n skapa

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

6 Vår grafiska profil

6 Vår grafiska profil Vår grafiska profil Om vår grafiska profil En grafisk profil uttrycker en organisations värderingar. Den signalerar också mål och ambitioner. Det är nämligen med organisationer som med människor, att vi

Läs mer

ESTHETICA HUDVÅRDSSALONG GRAFISK MANUAL

ESTHETICA HUDVÅRDSSALONG GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Innehållsförteckning Inledning s.3 Grafisk historik s.4 Rätten till vår logotyp s.5 Vår logotyp s.6 Våra färger s.7 Våra typsnitt s.8 Så får du använda vår logotyp s.9 Så får du inte använda

Läs mer

Del 1. Polisens. grafiska profil. www.polisen.se

Del 1. Polisens. grafiska profil. www.polisen.se Del 1 Polisens grafiska profil www.polisen.se SEPTEMBER 2007 Utgivare Beställning Rikspolisstyrelsen Informationsenheten Box 12256 102 26 Stockholm Telefon 08-401 90 00 Rikspolisstyrelsen Kundcentrum Box

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil 1 Bakgrund Vår grafiska profil är ett av flera hjälpmedel för att stärka varumärket Halmstad. Den skapar en enhetlig och professionell bild av Halmstads

Läs mer

kitt GRAFISK FORM y Grafisk manual 2004

kitt GRAFISK FORM y Grafisk manual 2004 Grafisk manual 2004 Logotyp Logotypen innehåller en ordbild med tillhörande symbol. Den ska förekomma på det material Kitty Grafisk Form använder till både internt och extern kommunikation. Originallogotypen

Läs mer

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger.

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger. GRAFISK MANUAL INLEDNING Denna grafiska manual för Backyard beskriver hur, när och vart text, bild och färg ska användas. Den är fram tagen för att kunna lyfta varumärket på bästa sätt i dess position

Läs mer

Färger. Primärfäger. Komplementfärger

Färger. Primärfäger. Komplementfärger Grafisk manual Inledning är ett företag som anordnar naturnära aktiviteter med eller utan draghundar. Verksamheten genomsyras av ett ekologiskt tänk där verksamheten ska vara miljövänlig och hållbar. Verksamheten

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT GÖRA RÄTT 3 ARVSFONDEN

Läs mer