Grafisk guide 2011 VERSION 2011:2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk guide 2011 VERSION 2011:2"

Transkript

1 Grafisk guide 2011 VERSION 2011:2

2 Grafisk guide 2011:2 Grafisk guide En grafisk guide är till för att underlätta arbetet med att kommunicera SveaReal på ett enhetligt sätt ut mot marknaden. Det uppnår man bl a genom att annonser, skyltar, bilar, hemsida och trycksaker kommunicerar så att de stödjer varandra. Det innebär att när SveaReal exponeras så används alltid samma logotyp, bestämda typsnitt, vissa färger o s v. Med en enhetlig och en konsekvent tillämpad profil förstärks varumärket och intrycket av SveaReal som en professionell och stabil fastighetsägare på marknaden.

3 Grafisk guide 2011:2 / Logotyp Logotyp / frizon Logotypen bildar en fast bild och ska inte plagieras eller konstrueras på egen hand. Den är unik för SveaReal och några egentillverkade logotyper är inte tillåtna. Det är viktigt att logotypen alltid framträder klart och tydligt. Det får inte finnas något som stör i dess omedelbara närhet, såsom exempelvis texter, slogans, teckningar och linjer. Därför skall logotypen alltid omges med en frizon. Logotypens frizon framgår av nedanstående skiss. Ringarna som anger bredden på frizonen motsvaras av halva höjden på bokstaven S. = 1/2 höjden

4 Grafisk guide 2011:2 / Logotyp Logotyp / färg PMS - För tryckning i två eller tre färger används PMS (Pantone Matching System). Detta är de mest korrekta varianterna av våra färger mot vilka andra ska jämföras för att uppnå bäst återgivning. CMYK - När färgbilder förekommer används 4-färgstryck som utgår från fyra grundfärger: Cyan, Magenta, Yellow, black. Detta värde är inte exakt utan kan variera något beroende på papperstyp, tryckeri etc. RGB - Vid skärmvisning återges färgerna med hjälp av Rött, Grönt och Blått ljus. I elektroniska medier är det därför viktigt att RGB-färgen har ett konsekvent värde. PMS & 4-FÄRG (CMYK) PMS 7546 CMYK 33 / 4 / 0 / 72 RGB 74 / 93 / 104 PMS 7544 CMYK 10 / 1 / 0 / 40 RGB 163 / 172 / 177 SVART/VIT - variant 1 BLACK 100% SVART/VIT - variant 2 BLACK 100% BLACK 50% NEGATIV

5 Grafisk guide 2011:2 / Grafiska element Grafiska element / färg För att få ett enhetligt och förtroendegivande intryck är det viktigt att vi är konsekventa i all användning av färger i vårt profilmaterial. Bakgrund, linjer, färgplattor o.s.v. ska alltid och endast illustreras med någon av de nedanstående färgkombinationerna. Vår stålblåa logotypfärg understryker SveaReals position som en långsiktig och stabil fastighetsvärd och affärspartner. Den roströda komplementfärgen har vi tagit fram för att skapa ett mjukare intryck och den ger oss samtidigt möjligheter att förstärka vårt budskap när det behövs i form av bakgrundsplattor och andra grafiska element. PMS 7546 CMYK 33 / 4 / 0 / 72 RGB 74 / 93 / 104 PMS 7544 CMYK 10 / 1 / 0 / 40 RGB 163 / 172 / 177 PMS 7517 CMYK 0 / 60 / 100 / 44 RGB 157 / 86 / 11 PMS 7515 CMYK 0 / 35 / 50 / 12 RGB 225 / 168 / 122 SveaReals miljösymbol I samband med att SveaReal presenterar olika initiativ på miljöområdet har en unik miljösymbol tagits fram. För SveaReal är det ett sätt att förstärka kommunikation och samtidigt harmonisera med vår övergripande grafiska profill. Den gröna dekorfärgen skall användas endast i detta sammanhang. Miljösymbolen består av SveaReals stålblåa färg samt den gröna dekorfärgen med pms-nummer Symbolen är skalbar, det vill säga att den kan användas i olika storleksformat. PMS 7495 CMYK 25 / 0 / 80 / 30 RGB 162 / 170 / 61

6 Grafisk guide 2011:2 / Payoff Payoff / slogan För att förstärka och förtydliga vår verksamhet har vi skapat en payoff/slogan. Den kan användas så ofta det passar i kommunikationen (exempel på hur den används finns längre fram i guiden). Payoffen ska, där det är möjligt, placeras i anslutning till logotypen. Gärna undertill, men tänk på att ta hänsyn till logotypens frizon. För att undvika att fel typsnitt används, finns den som en fast bild i tre färgvarianter - PMS 7546 / PMS 7544 / NEGATIV. Payoffen finns att ladda ned från vårt intranät. PMS & 4-FÄRG (CMYK) PMS 7546 CMYK 33 / 4 / 0 / 72 RGB 74 / 93 / 104 PMS & 4-FÄRG (CMYK) PMS 7544 CMYK 10 / 1 / 0 / 40 RGB 163 / 172 / 177 NEGATIV

7 Grafisk guide 2011:2 / Typografi Typografi / guide Utvalda typsnitt och speciell typografi är en viktig del för att bygga en enhetlig profil för SveaReal. Vår information ska alltid vara tydlig, lättillgänglig och lätt att känna igen. Därför har vi valt tre typsnitt som ska användas i all skriven text. Typsnitten är Frutiger, Arial och Garamond. Samtliga är lättlästa och kompletterar varandra för olika syften. Här följer en beskrivning hur typsnitten används och dess historik som kan vara intressant att känna till. Frutiger Frutiger har ett brett användningsområde. Vi använder det till rubriker, mellanrubriker, ingresser och brödtext i alla externa trycksaker. Från visitkort till ekonomiska rapporter, annonser, skyltar och banderoller. Frutiger är ett lättläst och enkelt typsnitt, men anses ändå ha en varm och avslappnad karaktär. Typsnittet tog fram av den schweiziska designern Adrian Frutiger i samband med att flygplatsen Charles De Gaulle i Paris byggdes och stod klar Året efter blev Frutiger tillgängligt för kommersiellt bruk. Arial Arial används i första hand till rubriker, mellanrubriker, ingresser och kortare brödtexter som är gjorda i Microsoft Office (Word, Excel och Powerpoint). Typsnittet finns förinstallerat i nästan alla datorer och ger en ren och klar ordbild. Arial används på SveaReals webbplats. Typsnittet skapades av det amerikanska företaget Monotype för att vara ett alternativ till det mer klassiska och välkända Helvetica. Förutom att det fungera bra på datorskärmar används Arial i en rad dagstidningar, magasin och årsredovisningar världen över. Garamond Garamond används till rubriker och längre brödtexter i vissa externa trycksaker, exempelvis SveaReals delårsrapporter samt även för korrespondens och brev i Microft Office. Garamond förekommer ofta som brödtext i böcker och andra trycksaker. Typsnittet har fått sitt namn efter den franske typografen Claude Garamond som var verksam i Paris under 1500-talet. Garamond anses höra till de mest miljövänliga alternativen eftersom minimalt av trycksvärta behöver användas.

8 Grafisk guide 2011:2 / Typografi Frutiger används till rubriker, ingresser och brödtext i alla externa trycksaker, som exempelvis annonser, rapporter, foldrar samt visitkort. Frutiger används även till profilerande skyltar och banderoller. Frutiger LT Std 45 light Frutiger LT Std 45 light italic Frutiger LT Std 45 light condensed Frutiger LT Std 57 condensed Frutiger LT Std 55 roman Frutiger LT Std 55 roman italic Frutiger LT Std 65 bold Frutiger LT Std 65 bold italic Frutiger LT Std 75 black Frutiger LT Std 75 black italic Frutiger LT Std 95 ultra black Frutiger LT Std 67 bold condensed Frutiger LT Std 77 black condensed Frutiger LT Std 87 extra black condensed FRUTIGER TRYCKSAKER / ANNONSER / VISITKORT / KORRESPONDENSMATERIAl / SKYLTAR / BANDEROLLER / BYGGSKYLTAR

9 Grafisk guide 2011:2 / Typografi Arial används till rubriker, ingresser och kortare brödtexter i mallar gjorda i Microsoft Office (Word, Excel och Powerpoint) då teckensnittet finns för installerat i alla system. Detsamma gäller för vår hemsida. Arial Arial italic Arial bold Arial bold italic Arial black Arial narrow Arial narrow italic Arial narrow bold Arial narrow bold italic ARIAL word / POWERPOINT / INTERNET / INTRANET

10 Grafisk guide 2011:2 / Typografi Garamond används till rubriker och längre brödtexter i vissa externa trycksaker, exempelvis delårsrapporter samt även för korrespondens och brev i Microsoft Office (Word, Excel och Powerpoint). Garamond Garamond italic Garamond bold GARAMOND KORRENSPONDENS / BREV / FAX / RAPPORTER / trycksaker

11 Grafisk guide 2011:2 / Skrivregler Skrivregler När SveaReal kommunicerar internt eller externt ska språket vara enkelt att förstå och självklart korrekt. Det hindrar inte att tonaliteten kan vara både fängslande, underhållande men alltid trovärdig. SveaReal är sammansatt till ett ord och stavas alltid med stort S och R. Även i löpande text skriver vi SveaReal för att ytterligare stärka varumärket. Några vanliga skrivregler att ta hänsyn till: Egennamn stavas med stort bokstav. För SveaReal omfattar det exempelvis personnamn, företag, regioner, städer, byggnader och gatunamn. ( Maria Svensson, Volvo, Västra Götalandsregionen, Mölndal, Riksdagshuset, Vallgatan). Om ett egennamn börjar i ett sammansatt ord så behålls den stora bokstaven (Stockholmspolisen, Reinfeldtregeringen, Wallanderdeckare). Om ett egennamn ingår i ett senare led i ett sammansatt ord ska hela namnet ha stor bokstav (Stormalmö, Mellansverige, Sydeuropa). Liten bokstav används vid sammansättningar när egennamn förlorat sin karaktär och blivit en beteckning eller ingår i ett artnamn (smögenräkor, falukorv, vichyvatten). Liten bokstav när substantiv eller adjektiv kommer från egennamn (göteborgare, italienare, nordisk). Användandet av förkortningar har olika skolor. TT (Tidningarnas Telegrambyrå) har valt att konsekvent skriva ut förkortningar (bland annat, cirka, etcetera, med mera). Det finns en mindre grupp av förkortningar som kan användas utan förklaring i löpande text. De är: bl.a. bland annat, dvs. det vill säga, etc. etcetera, fr.o.m. från och med, m.fl. med flera, m.m. med mera, osv. och så vidare, s.k. så kallad, t.ex. till exempel, t.o.m. till och med. De förkortningar som ofta används av SveaReal gäller kvadratmeter och den svenska valutan. Kvadratmeter ska förkortas kvm eller m2. Båda förkortningarna är vedertagna. Viktigast är att vara konsekvent i samma texter eller på vår egen hemsida. Svenska valutan skrivs ut enligt följande: kronor = kr, tusen kronor = tkr och miljoner kronor MSEK. De förstnämnda används i löpande text och den sistnämnda i framförallt delårsrapporter och årsredovisningar. Avstavning innebär oftast ett visst hinder i läsningen. Undvik därför att avstava om det inte är absolut nödvändigt. Förkortningar, siffertal och måttenheter avstavas aldrig. Siffertal och måttenheter ska i största möjliga utsträckning hänga samman med tillhörande tecken eller förkortningar.

12 Grafisk guide 2011:2 / Bildspråk Bildspråk En viktig beståndsdel för att stärka SveaReal externa och interna kommunikation är ett konsekvent och genomtänkt bildspråk. Med rätt använt bildspråk kan den bild förmedlas som vi själva tycker är angelägen för SveaReal. Bildmanéret ingår som en viktig beståndsdel i det övergripande formspråket och precis som texter kan även bilder ha en tonalitet som känns angelägen, spännande, pålitlig och trovärdig. Vi har valt att dela upp bildspråket i följande kategorier samt några praktiska råd: Verksamhetsbilder För SveaReal handlar det i första hand om bilder av våra fastigheter och våra hyresgäster. Förutom exteriör och interiör finns det möjligheten att beskriva våra hyresgästers olika verksamheter på att bra sätt och vad våra lokaler är lämpliga att användas till. Varje fastighet ska tas både som stående och liggande bild. Finns det möjlighet ska flygbild tas för att visa fastigheten i sin miljö och rätt sammanhang. Tonalitet: Bör alltid visa fastigheten som den är men ska också ta vara på detaljrikedomen. Nyckelord är Äkta, Trovärdighet och Funktion. Miljöbilder Dessa bilder visar i vilken miljö och omgivning våra fastigheter finns. Fungerar som ett bra komplement till verksamhetsbilder och används till prospects och annonser. Att tänka på för fotografen är att lämna utrymme kring själva fastigheten för att ta vara på himmel eller annan närliggande miljö. Tonalitet: Att visa fastigheterna i sitt sammanhang. Nyckelord är Mervärde, Strategisk placering och Lockande. fortsättning på nästa sida»

13 Grafisk guide 2011:2 / Bildspråk Bildspråk forts. Imagebilder En fantasifull fotograf kan hitta spännande vinklar och detaljer på våra fastigheter. Det får gärna vara oväntade bildlösningar men till sin form vara strama och med yttersta skärpa. Detta är bilder som ska stärka målgruppens förväntning. Tonalitet: Spännande bildlösningar, gärna med en konstnärlig touch och olika skärpedjup. Nyckelord är Överraskande, Fantasifull och Kvalitet. Personporträtt Både bland våra hyresgäster och inom SveaReal tas det personporträtt. Dessa bilder ska förstärka det personliga tilltalet och bidra till att lyfta fram spännande och/eller roliga människoporträtt. Ett utmärkt sätt att personifiera SveaReal och visa att fastighetsbolaget har kompetenta medarbetare som ständigt för en dialog med våra hyresgäster. Det är också ett utmärkt sätt att få visa hur arbetsdagens alla moment ser ut för våra hyresgäster och dessa bilder utgör en stark kontrast till verksamhetsbilder. Tonalitet: Människor är alltid intresserade av andra människor. Via personporträtt får vi en möjlighet att skildra människor i sin rätta miljö. Nyckelord är Nyfikenhet, Engagemang och Personligt. Illustrationer En del av bildspråket kan utgöras av illustrationer. Även illustrationer ska andas SveaReals värderingar och position på marknaden. Tonalitet: De ska visa att vi är verksamma inom svenskt näringsliv och det svenska samhället. Motsatsen är illustrationer som är typiskt amerikanska eller från något annat land eller kontinent. Våra fastigheter dina möjligheter fortsättning på nästa sida»

14 Grafisk guide 2011:2 / Praktiska råd vid fotografering Praktiska råd vid fotouppdrag Ta alltid raka perspektiv och gärna kombinerat med symmetriska effekter. Ta vinklade perspektiv om det ger bilden mer liv. Försök hålla bilderna neutrala vad gäller logotyper på lastbilar, hyresgäster etc. Dokumentera gärna om det finns en koppling till transportleder, både motorvägar och järnvägar. Människor ska i första hand fotograferas när de är i rörelse och undvik ansikten för att inte kunna identifiera specifika människor. När porträtt tas, gör klart med de personer som fotograferas att de samtycker för publicering på SveaReals hemsida eller annan tryckt marknadskommunikation. Döp bilder enligt mallen: fastighet-kvm-bild-id. Högupplösta bilder tas med jpg och ska klara av att publiceras som en dragarbild på en utfallande A4-sida (3400 x 2300 pixlar). Lågupplösta bilder för ppt och webbpublicering tas med minst jpg (1280 x 960 pixlar).

15 Grafisk guide 2011:2 / Korrespondensmaterial Korrespondensmaterial Brevpapper, visitkort, korrespondenskort och kuvert är material som används dagligen, de är i hög grad ett ansikte utåt. Därför är det viktigt att genom dem visa på en enhetlig profil av företaget. Anders Andersson Titel Våra fastigheter - dina möjligheter SVEAREAL AB Stampgatan 14 / Box 265 / Göteborg / Tel Fax / / Visitkort 85 x 55 mm / fram & baksida Notisblock 125 x 75 mm SVEAREAL AB / Korrespondenskort 105 x 148 mm (skala 75%)

16 Grafisk guide 2011:2 / A4 brevpapper m och utan adressfot SVEAREAL AB Stampgatan 14 / Box 265 / Göteborg / Org nr / (skala 75%)

17 Grafisk guide 2011:2 / C4 & C5 kuvert m fönster SVEAREAL AB / Box 265 / Göteborg SVEAREAL AB / Box 265 / Göteborg (skala 70%)

18 Grafisk guide 2011:2 / C4 & C5 kuvert SVEAREAL AB / Box 265 / Göteborg SVEAREAL AB / Box 265 / Göteborg (skala 70%)

19 Grafisk guide 2011:2 / A4 plastmapp m logotyp (skala 70%)

20 Grafisk guide 2011:2 / Annonser Annonser Annonsering är en viktig kanal för profilering. Därför är det viktigt att annonserna följer de grafiska riktlinjer och är så enhetliga som möjligt. Gillar du läget? Låt oss lösa resten! SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vi erbjuder kommersiella fastigheter för kontor, logistik, lager och industri på tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. SveaReals framgång bygger på nära kundrelationer, medarbetarnas engagemang, kunskap om kundernas behov samt vår förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter. Våra fastigheter dina möjligheter Exempel rikstäckande imageannons halvsida (skala 70%) Vill du jobba eller jogga här? Parkhusen börjar ta form i det växande Lund en stad i förvandling som kräver fler och bättre kontor. Idag rymmer det anrika sjukhemmet i S:t Larsparkens lummiga grönska, en företagspark med flertalet mindre och större verksamheter. Läget är perfekt direkt vid Lunds södra infart. Men i den 100-åriga parken hörs inget storstadsbrus. Här arbetar du i en miljö med blommande ängar och hästhagar runt knuten och vill du ta en uppfriskande promenad längs ån slingrar sig Hälsans stig strax utanför kontoret. Parkhusen har även en egen restaurang på området. Behöver du nytt kontor på direkten? I Parkhusens anrika tegelbyggnader på S:t Lars väg 41 49, erbjuder vi just nu allt från kontorshotellrum på 8 m2 till större kontor på m2. Här finns det plats för fler företag som uppskattar närhet, natur och historiens vingslag. Inom en snar framtid börjar vi även utveckla ytterligare m2 kontor på området. Låter det intressant? Kontakta oss: Krister Lindkvist, , eller Kim Berg, , SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vi erbjuder kommersiella fastig heter för kontor, logistik, lager och industri på tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. SveaReals framgång bygger på nära kundrelationer, medarbetarnas engagemang, kunskap om kundernas behov samt vår förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter. Våra fastigheter dina möjligheter Exempel lokalannons helsida (skala 40%)

21 Grafisk guide 2011:2 / Platsannons Platsannons En platsannons är t ex inte bara ett sätt att söka personal utan även ett sätt att profilera SveaReal. Därför är det viktigt att annonserna följer de grafiska riktlinjer och är så enhetliga som möjligt. Affärsinriktad förvaltare SveaReal söker nu till sitt nyetablerade kontor i Linköping en kompentent och entreprenörsinriktad person som kan ta ekonomiskt och tekniskt ansvar för ett fastighetsbestånd i Östergötland. Arbetsuppgifterna består bla av projektutveckling uthyrning, hyresförhandlingar och bevakning av affärsmöjligheter. Ditt uppdrag kräver marknadskännedom, flexibilitet och handlingskraft och du bör ha ett par års erfarenhet där försäljning, förhandling och resultatansvar är viktiga inslag. Vi ser gärna sökande har en lämplig utbildning som civilingenjör inom Lantmäteri eller Väg och vatten eller motsvarande erfarenhet. Vid frågor, välkommen att kontakta Bengt-Ove Jonsson på , Sök tjänsten och läs mer på SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vi erbjuder kommersiella fastig heter för kontor, logistik, lager och industri på tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. SveaReals framgång bygger på nära kundrelationer, medarbetarnas engagemang, kunskap om kundernas behov samt vår förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter. Våra fastigheter dina möjligheter Exempel platsannons magasin (skala 70%) Affärsinriktad förvaltare SveaReal söker nu till sitt nyetablerade kontor i Linköping en kompentent och entreprenörsinriktad person som kan ta ekonomiskt och tekniskt ansvar för ett fastighetsbestånd i Östergötland. Arbetsuppgifterna består bla av projektutveckling uthyrning, hyresförhandlingar och bevakning av affärsmöjligheter. Ditt uppdrag kräver marknadskännedom, flexibilitet och handlingskraft och du bör ha ett par års erfarenhet där försäljning, förhandling och resultatansvar är viktiga inslag. Vi ser gärna sökande har en lämplig utbildning som civilingenjör inom Lantmäteri eller Väg och vatten eller motsvarande erfarenhet. Vid frågor, välkommen att kontakta Bengt-Ove Jonsson på , Sök tjänsten och läs mer på SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vi erbjuder kommersiella fastig heter för kontor, logistik, lager och industri på tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. SveaReals framgång bygger på nära kundrelationer, medarbetarnas engagemang, kunskap om kundernas behov samt vår förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter. Våra fastigheter dina möjligheter Exempel platsannons dagstidning (skala 70%)

22 Grafisk guide 2011:2 / PowerPoint PowerPoint Även PowerPoint ska tydligt spegla SveaReals grafiska profil. Det finns lite allmänna tips som man bör tänka på: Bilder säger många gånger mer än ord Läsbarheten fungerar bäst med skarpa kontraster mellan text och bakgrund Skriv kort och kärnfullt Använd lågupplösta bilder SveaReal-mall hämtas på intranätet Bor serroratusae sam harunt Ad quiati dolest, ipit, torporro voluptur sequate porro doloreici as atiatur rest, vellupidebis dus aliquatias sunto duciam lictem. Agnam cum comniendi rest, tem ut el id molori volorep udipsunti test, sintem laborrum natiis as aut maximporit quunt laborest, quiae re cum am fugit ut et que estinus, ilici culluptaessi berum dolupti umente ipsamusant imporem pelignatur? Ugiae od ea doloren issitendae idignietur sitatur iasperi voluptae vid maxim estibus quid quam si cullupt atistiassi duciiss inulluptate pratusae volores truptumque et lant pa cus ea dolorae. Et rem. Mus nullabore nihilia conseque prat id quia dolum explant aut officat fuga. Våra fastigheter dina möjligheter

23 Grafisk guide 2011:2 / Fastighetsskyltar Skyltar Att skylta tydligt är ett effektivt sätt att underhålla en stark profil. För skyltar på SveaReals fastigheter gäller följande: Bottenfärgen på skyltarna ska vara vita Text ska alltid vara satt i vårt företagstypsnitt Frutiger (Frutiger bold mot färgad platta och Frutiger light mot vit bakgrund) Färgskalan på skyltarna får gärna matcha fastighetens färger. Annars i SveaReals profilfärger Pantone 7544 och Pantone Texten Fastigheten ägs av samt SveaReals logga, ska alltid ligga på vit botten i nederkant av skylten. Hyresgästernas namn bör stå i alfabetisk ordning. Namnskyltarna bör i möjligaste mån vara flyttbara för att förenkla vid byte av hyresgäster. STORGATAN 125 Plan 3 A företagsnamn alfabetisk ordning B företagsnamn alfabetisk ordning C företagsnamn alfabetisk ordning D företagsnamn alfabetisk ordning Plan 2 A företagsnamn alfabetisk ordning B företagsnamn alfabetisk ordning C företagsnamn alfabetisk ordning D företagsnamn alfabetisk ordning Plan 1 A företagsnamn alfabetisk ordning B företagsnamn alfabetisk ordning C företagsnamn alfabetisk ordning D företagsnamn alfabetisk ordning STORGATAN 125 Plan 3 A företagsnamn alfabetisk ordning B företagsnamn alfabetisk ordning C företagsnamn alfabetisk ordning D företagsnamn alfabetisk ordning Plan 2 A företagsnamn alfabetisk ordning B företagsnamn alfabetisk ordning C företagsnamn alfabetisk ordning D företagsnamn alfabetisk ordning Plan 1 A företagsnamn alfabetisk ordning B företagsnamn alfabetisk ordning C företagsnamn alfabetisk ordning D företagsnamn alfabetisk ordning FASTIGHETEN ÄGS AV FASTIGHETEN ÄGS AV Exempel på fastighetsskyltar

24 Grafisk guide 2011:2 / Fastighetsskyltar FASTIGHETEN ÄGS AV Våra fastigheter dina möjligheter Vitlackad aluminiumskylt / 300 x 140 mm (skala 50%) FASTIGHETEN ÄGS AV Fastighetsbetäckning Pelikan 24, Norrköping Fastighetens adress Drottninggatan 19, Norrköping Fastighetsägare Pelikanhuset AB SveaReal AB Box Göteborg Firmatecknare Claes Malmkvist Ansvarig förvaltare Kontakt Dick Säfström, Tel , Västerås A4 / Info i fastighet (skala 50%)

25 Grafisk guide 2011:2 / Banderoller, byggskyltar Ledigt kontor i södra Helsingborg Ledigt kontor i södra Helsingborg banderoll Vi bygger ny entré till Stadsmuséet Våra fastigheter dina möjligheter Vi bygger ny entré till Stadsmuséet Våra fastigheter dina möjligheter byggskylt

26 Grafisk guide 2011:2 / Skyltar Vi bygger ny entré till Stadsmuséet Våra fastigheter dina möjligheter Ledigt kontor i södra Helsingborg Vi bygger ny entré till Stadsmuséet Våra fastigheter dina möjligheter Exempel skyltar

27 Grafisk guide 2011:2 / Flagga Logotyp placerad på flagga med friområde

28 Grafisk guide 2011:2 / Logotyp på bil

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Vårt sätt att synas. En guide till ett bestående första intryck. December 2016, v. 1.4 VISION LOGOTYPE FÄRG TYPOGRAFI LAYOUT

Vårt sätt att synas. En guide till ett bestående första intryck. December 2016, v. 1.4 VISION LOGOTYPE FÄRG TYPOGRAFI LAYOUT Vårt sätt att synas En guide till ett bestående första intryck. December 2016, v. 1.4 VISION LOGOTYPE FÄRG TYPOGRAFI LAYOUT Vi vill bli igenkända Kungsbacka Golfklubb har under årens lopp tagit stora steg

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet.

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet. Grafisk profil 2.0 Vimmerby kommun tog fram en grafisk profil 2008 för att skapa en tydlighet i sin kommunikation. I samband med att en ny destinations-logotyp tagits fram har behovet att förenkla och

Läs mer

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach Grafisk profil för Charlott Zsoldos Holistic Health Coach Innehållsförteckning 1. Logotype 2. Typsnitt 3. Annonsering 4. Imagebilder Logotype Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper.

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden sid 1 av 5 GRAFISK PROFIL - MANUAL. Vi behöver en gemensam grafisk profil! Vi vill uppfattas som en trovärdig organisation, igenkänd och uppskattad av många. Det är därför viktigt att vi profilerar oss

Läs mer

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi Grafisk IDENTITET Med en enhetlig profil blir företaget tydligare i omvärlden AKU -FYS har en stor verksamhet med kontaktytor mot i praktiken alla delar i samhället. I dessa kontakter är det viktigt att

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN

GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP PARTNERSKAP grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Partnerskap Bergslagsbanan 4 Vår logotyp 5 Typografi 7 Färger 9 Gestaltning 11 Material 13 Om du läser denna grafiska

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Innehåll. En profil ett förbund...4. Historien bakom vårt emblem...5. Vår logotyp...7. Typografi...12. Färger...14

Innehåll. En profil ett förbund...4. Historien bakom vårt emblem...5. Vår logotyp...7. Typografi...12. Färger...14 Grafisk Manual Innehåll En profil ett förbund...4 Historien bakom vårt emblem...5 Vår logotyp...7 Typografi...12 Färger...14 2 Inledning Foto Ingrid Niklasson En profil ett förbund Att ha en tydlig grafisk

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

PROFILMANUAL. Sametinget 2008

PROFILMANUAL. Sametinget 2008 PROFILMANUAL Sametinget 2008 INLEDNING En enhetlig grafisk profil för Sametinget är mycket viktig. Myndigheten måste uppfattas som en enhet, även om vi är geografiskt utspridda och inrymmer många olika

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016 GRAFISK MANUAL A1M PHARMA September 2016 LOGOTYP A1M:s logotyp är den viktigaste komponenten i den grafiska profilen och ska finnas med på allt kommunikativt material som har A1M som avsändare. Den får

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION FÖRORD Synas på rätt sätt Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och den ger oss ett enhetligt utseende som stärker vårt varumärke. Genom att konsekvent

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid.

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid. GRAFISK MANUAL Välkommen till BankIDs grafiska manual som ger grundläggande instruktioner kring skrivregler, logotypens placering och hantering av färger. GRAFISK MANUAL Varför är det viktigt med en grafisk

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYP 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING PROFILERING IDENTITET Hur vi ser ut har en avgörande betydelse för vad vi anses vara. Sundfrakts

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Logotyp, Varianter 3. Färg 4. Luft runt logotype 5. Typsnitt 6. Internt material, exempel 7-9. Profilering av fordon Profilering av kläder 16

Logotyp, Varianter 3. Färg 4. Luft runt logotype 5. Typsnitt 6. Internt material, exempel 7-9. Profilering av fordon Profilering av kläder 16 Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp, Varianter 3 Färg 4 Luft runt logotype 5 Typsnitt 6 Internt material, exempel 7-9 Profilering av fordon 10-15 Profilering av kläder 16 Profilering av presentreklam

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

G r a f i s k PROFILMANUAL

G r a f i s k PROFILMANUAL Grafisk PROFILMANUAL 2 Grafisk profilmanual Innehåll Bilder 5 Logotyp 6 Färger 8 Typografi 9 PowerPoint 11 Annonser 12-13 Visitkort & korrespondenskort 14 Kuvert & brevpapper 15 E-post signatur 16 Profilkläder

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Grafisk Guide 2013 BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Borgeby FältDagar - Nordens lantbruksmässa i fält! Borgeby FältDagar är den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare. Mässan i fält erbjuder

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

grafisk Profilmanual yeos

grafisk Profilmanual yeos grafisk Profilmanual yeos 2011-08-05 INNEHÅLL Introduktion 01 Logotyp 02 typsnitt 03 färgpalett 04 01 Introduktion Profilmanualen hjälper den som kommunicerar med YEOS som avsändare att upprätthålla önskvärd

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet Ung Pirat Varför behövs en grafisk profil? En grafisk profil har man för att en organisation enkelt ska kännas igen. Här sammanställs olika riktlinjer för

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005 Grafisk Profil Gertruds grafiska profil är dess ansiktet utåt. För Gertruds kunder, samarbetspartners och medarbetare ska det vara lätt att identifiera budskap från Gertrud i olika medier. Logotpen är

Läs mer

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL?

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? VÅR GRAFISKA PROFIL VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? Det är mycket viktigt för en organisation, oavsett om det är ett företag eller ett ideellt idrottsförbund, att alltid visa samma

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer

Grafisk manual för equmenia

Grafisk manual för equmenia Grafisk manual för equmenia - kommunicera för Guds skull omkänsla identitet medtanke Innehåll: Inledning...2 Syfte Grundregler Ansvar Logotyp...2 Alternativa logotyper Färgvarianter Frizon Placering Filformat

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

Grafisk manual KORTVERSION 2015

Grafisk manual KORTVERSION 2015 Grafisk manual KORTVERSION 2015 Innan du börjar I den här manualen har vi samlat de viktigaste rekommendationerna för hur du använder logotyp, färger och typsnitt för Högskolan i Borås grafiska profil.

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer