Grafisk guide 2011 VERSION 2011:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk guide 2011 VERSION 2011:2"

Transkript

1 Grafisk guide 2011 VERSION 2011:2

2 Grafisk guide 2011:2 Grafisk guide En grafisk guide är till för att underlätta arbetet med att kommunicera SveaReal på ett enhetligt sätt ut mot marknaden. Det uppnår man bl a genom att annonser, skyltar, bilar, hemsida och trycksaker kommunicerar så att de stödjer varandra. Det innebär att när SveaReal exponeras så används alltid samma logotyp, bestämda typsnitt, vissa färger o s v. Med en enhetlig och en konsekvent tillämpad profil förstärks varumärket och intrycket av SveaReal som en professionell och stabil fastighetsägare på marknaden.

3 Grafisk guide 2011:2 / Logotyp Logotyp / frizon Logotypen bildar en fast bild och ska inte plagieras eller konstrueras på egen hand. Den är unik för SveaReal och några egentillverkade logotyper är inte tillåtna. Det är viktigt att logotypen alltid framträder klart och tydligt. Det får inte finnas något som stör i dess omedelbara närhet, såsom exempelvis texter, slogans, teckningar och linjer. Därför skall logotypen alltid omges med en frizon. Logotypens frizon framgår av nedanstående skiss. Ringarna som anger bredden på frizonen motsvaras av halva höjden på bokstaven S. = 1/2 höjden

4 Grafisk guide 2011:2 / Logotyp Logotyp / färg PMS - För tryckning i två eller tre färger används PMS (Pantone Matching System). Detta är de mest korrekta varianterna av våra färger mot vilka andra ska jämföras för att uppnå bäst återgivning. CMYK - När färgbilder förekommer används 4-färgstryck som utgår från fyra grundfärger: Cyan, Magenta, Yellow, black. Detta värde är inte exakt utan kan variera något beroende på papperstyp, tryckeri etc. RGB - Vid skärmvisning återges färgerna med hjälp av Rött, Grönt och Blått ljus. I elektroniska medier är det därför viktigt att RGB-färgen har ett konsekvent värde. PMS & 4-FÄRG (CMYK) PMS 7546 CMYK 33 / 4 / 0 / 72 RGB 74 / 93 / 104 PMS 7544 CMYK 10 / 1 / 0 / 40 RGB 163 / 172 / 177 SVART/VIT - variant 1 BLACK 100% SVART/VIT - variant 2 BLACK 100% BLACK 50% NEGATIV

5 Grafisk guide 2011:2 / Grafiska element Grafiska element / färg För att få ett enhetligt och förtroendegivande intryck är det viktigt att vi är konsekventa i all användning av färger i vårt profilmaterial. Bakgrund, linjer, färgplattor o.s.v. ska alltid och endast illustreras med någon av de nedanstående färgkombinationerna. Vår stålblåa logotypfärg understryker SveaReals position som en långsiktig och stabil fastighetsvärd och affärspartner. Den roströda komplementfärgen har vi tagit fram för att skapa ett mjukare intryck och den ger oss samtidigt möjligheter att förstärka vårt budskap när det behövs i form av bakgrundsplattor och andra grafiska element. PMS 7546 CMYK 33 / 4 / 0 / 72 RGB 74 / 93 / 104 PMS 7544 CMYK 10 / 1 / 0 / 40 RGB 163 / 172 / 177 PMS 7517 CMYK 0 / 60 / 100 / 44 RGB 157 / 86 / 11 PMS 7515 CMYK 0 / 35 / 50 / 12 RGB 225 / 168 / 122 SveaReals miljösymbol I samband med att SveaReal presenterar olika initiativ på miljöområdet har en unik miljösymbol tagits fram. För SveaReal är det ett sätt att förstärka kommunikation och samtidigt harmonisera med vår övergripande grafiska profill. Den gröna dekorfärgen skall användas endast i detta sammanhang. Miljösymbolen består av SveaReals stålblåa färg samt den gröna dekorfärgen med pms-nummer Symbolen är skalbar, det vill säga att den kan användas i olika storleksformat. PMS 7495 CMYK 25 / 0 / 80 / 30 RGB 162 / 170 / 61

6 Grafisk guide 2011:2 / Payoff Payoff / slogan För att förstärka och förtydliga vår verksamhet har vi skapat en payoff/slogan. Den kan användas så ofta det passar i kommunikationen (exempel på hur den används finns längre fram i guiden). Payoffen ska, där det är möjligt, placeras i anslutning till logotypen. Gärna undertill, men tänk på att ta hänsyn till logotypens frizon. För att undvika att fel typsnitt används, finns den som en fast bild i tre färgvarianter - PMS 7546 / PMS 7544 / NEGATIV. Payoffen finns att ladda ned från vårt intranät. PMS & 4-FÄRG (CMYK) PMS 7546 CMYK 33 / 4 / 0 / 72 RGB 74 / 93 / 104 PMS & 4-FÄRG (CMYK) PMS 7544 CMYK 10 / 1 / 0 / 40 RGB 163 / 172 / 177 NEGATIV

7 Grafisk guide 2011:2 / Typografi Typografi / guide Utvalda typsnitt och speciell typografi är en viktig del för att bygga en enhetlig profil för SveaReal. Vår information ska alltid vara tydlig, lättillgänglig och lätt att känna igen. Därför har vi valt tre typsnitt som ska användas i all skriven text. Typsnitten är Frutiger, Arial och Garamond. Samtliga är lättlästa och kompletterar varandra för olika syften. Här följer en beskrivning hur typsnitten används och dess historik som kan vara intressant att känna till. Frutiger Frutiger har ett brett användningsområde. Vi använder det till rubriker, mellanrubriker, ingresser och brödtext i alla externa trycksaker. Från visitkort till ekonomiska rapporter, annonser, skyltar och banderoller. Frutiger är ett lättläst och enkelt typsnitt, men anses ändå ha en varm och avslappnad karaktär. Typsnittet tog fram av den schweiziska designern Adrian Frutiger i samband med att flygplatsen Charles De Gaulle i Paris byggdes och stod klar Året efter blev Frutiger tillgängligt för kommersiellt bruk. Arial Arial används i första hand till rubriker, mellanrubriker, ingresser och kortare brödtexter som är gjorda i Microsoft Office (Word, Excel och Powerpoint). Typsnittet finns förinstallerat i nästan alla datorer och ger en ren och klar ordbild. Arial används på SveaReals webbplats. Typsnittet skapades av det amerikanska företaget Monotype för att vara ett alternativ till det mer klassiska och välkända Helvetica. Förutom att det fungera bra på datorskärmar används Arial i en rad dagstidningar, magasin och årsredovisningar världen över. Garamond Garamond används till rubriker och längre brödtexter i vissa externa trycksaker, exempelvis SveaReals delårsrapporter samt även för korrespondens och brev i Microft Office. Garamond förekommer ofta som brödtext i böcker och andra trycksaker. Typsnittet har fått sitt namn efter den franske typografen Claude Garamond som var verksam i Paris under 1500-talet. Garamond anses höra till de mest miljövänliga alternativen eftersom minimalt av trycksvärta behöver användas.

8 Grafisk guide 2011:2 / Typografi Frutiger används till rubriker, ingresser och brödtext i alla externa trycksaker, som exempelvis annonser, rapporter, foldrar samt visitkort. Frutiger används även till profilerande skyltar och banderoller. Frutiger LT Std 45 light Frutiger LT Std 45 light italic Frutiger LT Std 45 light condensed Frutiger LT Std 57 condensed Frutiger LT Std 55 roman Frutiger LT Std 55 roman italic Frutiger LT Std 65 bold Frutiger LT Std 65 bold italic Frutiger LT Std 75 black Frutiger LT Std 75 black italic Frutiger LT Std 95 ultra black Frutiger LT Std 67 bold condensed Frutiger LT Std 77 black condensed Frutiger LT Std 87 extra black condensed FRUTIGER TRYCKSAKER / ANNONSER / VISITKORT / KORRESPONDENSMATERIAl / SKYLTAR / BANDEROLLER / BYGGSKYLTAR

9 Grafisk guide 2011:2 / Typografi Arial används till rubriker, ingresser och kortare brödtexter i mallar gjorda i Microsoft Office (Word, Excel och Powerpoint) då teckensnittet finns för installerat i alla system. Detsamma gäller för vår hemsida. Arial Arial italic Arial bold Arial bold italic Arial black Arial narrow Arial narrow italic Arial narrow bold Arial narrow bold italic ARIAL word / POWERPOINT / INTERNET / INTRANET

10 Grafisk guide 2011:2 / Typografi Garamond används till rubriker och längre brödtexter i vissa externa trycksaker, exempelvis delårsrapporter samt även för korrespondens och brev i Microsoft Office (Word, Excel och Powerpoint). Garamond Garamond italic Garamond bold GARAMOND KORRENSPONDENS / BREV / FAX / RAPPORTER / trycksaker

11 Grafisk guide 2011:2 / Skrivregler Skrivregler När SveaReal kommunicerar internt eller externt ska språket vara enkelt att förstå och självklart korrekt. Det hindrar inte att tonaliteten kan vara både fängslande, underhållande men alltid trovärdig. SveaReal är sammansatt till ett ord och stavas alltid med stort S och R. Även i löpande text skriver vi SveaReal för att ytterligare stärka varumärket. Några vanliga skrivregler att ta hänsyn till: Egennamn stavas med stort bokstav. För SveaReal omfattar det exempelvis personnamn, företag, regioner, städer, byggnader och gatunamn. ( Maria Svensson, Volvo, Västra Götalandsregionen, Mölndal, Riksdagshuset, Vallgatan). Om ett egennamn börjar i ett sammansatt ord så behålls den stora bokstaven (Stockholmspolisen, Reinfeldtregeringen, Wallanderdeckare). Om ett egennamn ingår i ett senare led i ett sammansatt ord ska hela namnet ha stor bokstav (Stormalmö, Mellansverige, Sydeuropa). Liten bokstav används vid sammansättningar när egennamn förlorat sin karaktär och blivit en beteckning eller ingår i ett artnamn (smögenräkor, falukorv, vichyvatten). Liten bokstav när substantiv eller adjektiv kommer från egennamn (göteborgare, italienare, nordisk). Användandet av förkortningar har olika skolor. TT (Tidningarnas Telegrambyrå) har valt att konsekvent skriva ut förkortningar (bland annat, cirka, etcetera, med mera). Det finns en mindre grupp av förkortningar som kan användas utan förklaring i löpande text. De är: bl.a. bland annat, dvs. det vill säga, etc. etcetera, fr.o.m. från och med, m.fl. med flera, m.m. med mera, osv. och så vidare, s.k. så kallad, t.ex. till exempel, t.o.m. till och med. De förkortningar som ofta används av SveaReal gäller kvadratmeter och den svenska valutan. Kvadratmeter ska förkortas kvm eller m2. Båda förkortningarna är vedertagna. Viktigast är att vara konsekvent i samma texter eller på vår egen hemsida. Svenska valutan skrivs ut enligt följande: kronor = kr, tusen kronor = tkr och miljoner kronor MSEK. De förstnämnda används i löpande text och den sistnämnda i framförallt delårsrapporter och årsredovisningar. Avstavning innebär oftast ett visst hinder i läsningen. Undvik därför att avstava om det inte är absolut nödvändigt. Förkortningar, siffertal och måttenheter avstavas aldrig. Siffertal och måttenheter ska i största möjliga utsträckning hänga samman med tillhörande tecken eller förkortningar.

12 Grafisk guide 2011:2 / Bildspråk Bildspråk En viktig beståndsdel för att stärka SveaReal externa och interna kommunikation är ett konsekvent och genomtänkt bildspråk. Med rätt använt bildspråk kan den bild förmedlas som vi själva tycker är angelägen för SveaReal. Bildmanéret ingår som en viktig beståndsdel i det övergripande formspråket och precis som texter kan även bilder ha en tonalitet som känns angelägen, spännande, pålitlig och trovärdig. Vi har valt att dela upp bildspråket i följande kategorier samt några praktiska råd: Verksamhetsbilder För SveaReal handlar det i första hand om bilder av våra fastigheter och våra hyresgäster. Förutom exteriör och interiör finns det möjligheten att beskriva våra hyresgästers olika verksamheter på att bra sätt och vad våra lokaler är lämpliga att användas till. Varje fastighet ska tas både som stående och liggande bild. Finns det möjlighet ska flygbild tas för att visa fastigheten i sin miljö och rätt sammanhang. Tonalitet: Bör alltid visa fastigheten som den är men ska också ta vara på detaljrikedomen. Nyckelord är Äkta, Trovärdighet och Funktion. Miljöbilder Dessa bilder visar i vilken miljö och omgivning våra fastigheter finns. Fungerar som ett bra komplement till verksamhetsbilder och används till prospects och annonser. Att tänka på för fotografen är att lämna utrymme kring själva fastigheten för att ta vara på himmel eller annan närliggande miljö. Tonalitet: Att visa fastigheterna i sitt sammanhang. Nyckelord är Mervärde, Strategisk placering och Lockande. fortsättning på nästa sida»

13 Grafisk guide 2011:2 / Bildspråk Bildspråk forts. Imagebilder En fantasifull fotograf kan hitta spännande vinklar och detaljer på våra fastigheter. Det får gärna vara oväntade bildlösningar men till sin form vara strama och med yttersta skärpa. Detta är bilder som ska stärka målgruppens förväntning. Tonalitet: Spännande bildlösningar, gärna med en konstnärlig touch och olika skärpedjup. Nyckelord är Överraskande, Fantasifull och Kvalitet. Personporträtt Både bland våra hyresgäster och inom SveaReal tas det personporträtt. Dessa bilder ska förstärka det personliga tilltalet och bidra till att lyfta fram spännande och/eller roliga människoporträtt. Ett utmärkt sätt att personifiera SveaReal och visa att fastighetsbolaget har kompetenta medarbetare som ständigt för en dialog med våra hyresgäster. Det är också ett utmärkt sätt att få visa hur arbetsdagens alla moment ser ut för våra hyresgäster och dessa bilder utgör en stark kontrast till verksamhetsbilder. Tonalitet: Människor är alltid intresserade av andra människor. Via personporträtt får vi en möjlighet att skildra människor i sin rätta miljö. Nyckelord är Nyfikenhet, Engagemang och Personligt. Illustrationer En del av bildspråket kan utgöras av illustrationer. Även illustrationer ska andas SveaReals värderingar och position på marknaden. Tonalitet: De ska visa att vi är verksamma inom svenskt näringsliv och det svenska samhället. Motsatsen är illustrationer som är typiskt amerikanska eller från något annat land eller kontinent. Våra fastigheter dina möjligheter fortsättning på nästa sida»

14 Grafisk guide 2011:2 / Praktiska råd vid fotografering Praktiska råd vid fotouppdrag Ta alltid raka perspektiv och gärna kombinerat med symmetriska effekter. Ta vinklade perspektiv om det ger bilden mer liv. Försök hålla bilderna neutrala vad gäller logotyper på lastbilar, hyresgäster etc. Dokumentera gärna om det finns en koppling till transportleder, både motorvägar och järnvägar. Människor ska i första hand fotograferas när de är i rörelse och undvik ansikten för att inte kunna identifiera specifika människor. När porträtt tas, gör klart med de personer som fotograferas att de samtycker för publicering på SveaReals hemsida eller annan tryckt marknadskommunikation. Döp bilder enligt mallen: fastighet-kvm-bild-id. Högupplösta bilder tas med jpg och ska klara av att publiceras som en dragarbild på en utfallande A4-sida (3400 x 2300 pixlar). Lågupplösta bilder för ppt och webbpublicering tas med minst jpg (1280 x 960 pixlar).

15 Grafisk guide 2011:2 / Korrespondensmaterial Korrespondensmaterial Brevpapper, visitkort, korrespondenskort och kuvert är material som används dagligen, de är i hög grad ett ansikte utåt. Därför är det viktigt att genom dem visa på en enhetlig profil av företaget. Anders Andersson Titel Våra fastigheter - dina möjligheter SVEAREAL AB Stampgatan 14 / Box 265 / Göteborg / Tel Fax / / Visitkort 85 x 55 mm / fram & baksida Notisblock 125 x 75 mm SVEAREAL AB / Korrespondenskort 105 x 148 mm (skala 75%)

16 Grafisk guide 2011:2 / A4 brevpapper m och utan adressfot SVEAREAL AB Stampgatan 14 / Box 265 / Göteborg / Org nr / (skala 75%)

17 Grafisk guide 2011:2 / C4 & C5 kuvert m fönster SVEAREAL AB / Box 265 / Göteborg SVEAREAL AB / Box 265 / Göteborg (skala 70%)

18 Grafisk guide 2011:2 / C4 & C5 kuvert SVEAREAL AB / Box 265 / Göteborg SVEAREAL AB / Box 265 / Göteborg (skala 70%)

19 Grafisk guide 2011:2 / A4 plastmapp m logotyp (skala 70%)

20 Grafisk guide 2011:2 / Annonser Annonser Annonsering är en viktig kanal för profilering. Därför är det viktigt att annonserna följer de grafiska riktlinjer och är så enhetliga som möjligt. Gillar du läget? Låt oss lösa resten! SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vi erbjuder kommersiella fastigheter för kontor, logistik, lager och industri på tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. SveaReals framgång bygger på nära kundrelationer, medarbetarnas engagemang, kunskap om kundernas behov samt vår förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter. Våra fastigheter dina möjligheter Exempel rikstäckande imageannons halvsida (skala 70%) Vill du jobba eller jogga här? Parkhusen börjar ta form i det växande Lund en stad i förvandling som kräver fler och bättre kontor. Idag rymmer det anrika sjukhemmet i S:t Larsparkens lummiga grönska, en företagspark med flertalet mindre och större verksamheter. Läget är perfekt direkt vid Lunds södra infart. Men i den 100-åriga parken hörs inget storstadsbrus. Här arbetar du i en miljö med blommande ängar och hästhagar runt knuten och vill du ta en uppfriskande promenad längs ån slingrar sig Hälsans stig strax utanför kontoret. Parkhusen har även en egen restaurang på området. Behöver du nytt kontor på direkten? I Parkhusens anrika tegelbyggnader på S:t Lars väg 41 49, erbjuder vi just nu allt från kontorshotellrum på 8 m2 till större kontor på m2. Här finns det plats för fler företag som uppskattar närhet, natur och historiens vingslag. Inom en snar framtid börjar vi även utveckla ytterligare m2 kontor på området. Låter det intressant? Kontakta oss: Krister Lindkvist, , eller Kim Berg, , SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vi erbjuder kommersiella fastig heter för kontor, logistik, lager och industri på tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. SveaReals framgång bygger på nära kundrelationer, medarbetarnas engagemang, kunskap om kundernas behov samt vår förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter. Våra fastigheter dina möjligheter Exempel lokalannons helsida (skala 40%)

21 Grafisk guide 2011:2 / Platsannons Platsannons En platsannons är t ex inte bara ett sätt att söka personal utan även ett sätt att profilera SveaReal. Därför är det viktigt att annonserna följer de grafiska riktlinjer och är så enhetliga som möjligt. Affärsinriktad förvaltare SveaReal söker nu till sitt nyetablerade kontor i Linköping en kompentent och entreprenörsinriktad person som kan ta ekonomiskt och tekniskt ansvar för ett fastighetsbestånd i Östergötland. Arbetsuppgifterna består bla av projektutveckling uthyrning, hyresförhandlingar och bevakning av affärsmöjligheter. Ditt uppdrag kräver marknadskännedom, flexibilitet och handlingskraft och du bör ha ett par års erfarenhet där försäljning, förhandling och resultatansvar är viktiga inslag. Vi ser gärna sökande har en lämplig utbildning som civilingenjör inom Lantmäteri eller Väg och vatten eller motsvarande erfarenhet. Vid frågor, välkommen att kontakta Bengt-Ove Jonsson på , Sök tjänsten och läs mer på SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vi erbjuder kommersiella fastig heter för kontor, logistik, lager och industri på tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. SveaReals framgång bygger på nära kundrelationer, medarbetarnas engagemang, kunskap om kundernas behov samt vår förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter. Våra fastigheter dina möjligheter Exempel platsannons magasin (skala 70%) Affärsinriktad förvaltare SveaReal söker nu till sitt nyetablerade kontor i Linköping en kompentent och entreprenörsinriktad person som kan ta ekonomiskt och tekniskt ansvar för ett fastighetsbestånd i Östergötland. Arbetsuppgifterna består bla av projektutveckling uthyrning, hyresförhandlingar och bevakning av affärsmöjligheter. Ditt uppdrag kräver marknadskännedom, flexibilitet och handlingskraft och du bör ha ett par års erfarenhet där försäljning, förhandling och resultatansvar är viktiga inslag. Vi ser gärna sökande har en lämplig utbildning som civilingenjör inom Lantmäteri eller Väg och vatten eller motsvarande erfarenhet. Vid frågor, välkommen att kontakta Bengt-Ove Jonsson på , Sök tjänsten och läs mer på SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vi erbjuder kommersiella fastig heter för kontor, logistik, lager och industri på tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. SveaReals framgång bygger på nära kundrelationer, medarbetarnas engagemang, kunskap om kundernas behov samt vår förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter. Våra fastigheter dina möjligheter Exempel platsannons dagstidning (skala 70%)

22 Grafisk guide 2011:2 / PowerPoint PowerPoint Även PowerPoint ska tydligt spegla SveaReals grafiska profil. Det finns lite allmänna tips som man bör tänka på: Bilder säger många gånger mer än ord Läsbarheten fungerar bäst med skarpa kontraster mellan text och bakgrund Skriv kort och kärnfullt Använd lågupplösta bilder SveaReal-mall hämtas på intranätet Bor serroratusae sam harunt Ad quiati dolest, ipit, torporro voluptur sequate porro doloreici as atiatur rest, vellupidebis dus aliquatias sunto duciam lictem. Agnam cum comniendi rest, tem ut el id molori volorep udipsunti test, sintem laborrum natiis as aut maximporit quunt laborest, quiae re cum am fugit ut et que estinus, ilici culluptaessi berum dolupti umente ipsamusant imporem pelignatur? Ugiae od ea doloren issitendae idignietur sitatur iasperi voluptae vid maxim estibus quid quam si cullupt atistiassi duciiss inulluptate pratusae volores truptumque et lant pa cus ea dolorae. Et rem. Mus nullabore nihilia conseque prat id quia dolum explant aut officat fuga. Våra fastigheter dina möjligheter

23 Grafisk guide 2011:2 / Fastighetsskyltar Skyltar Att skylta tydligt är ett effektivt sätt att underhålla en stark profil. För skyltar på SveaReals fastigheter gäller följande: Bottenfärgen på skyltarna ska vara vita Text ska alltid vara satt i vårt företagstypsnitt Frutiger (Frutiger bold mot färgad platta och Frutiger light mot vit bakgrund) Färgskalan på skyltarna får gärna matcha fastighetens färger. Annars i SveaReals profilfärger Pantone 7544 och Pantone Texten Fastigheten ägs av samt SveaReals logga, ska alltid ligga på vit botten i nederkant av skylten. Hyresgästernas namn bör stå i alfabetisk ordning. Namnskyltarna bör i möjligaste mån vara flyttbara för att förenkla vid byte av hyresgäster. STORGATAN 125 Plan 3 A företagsnamn alfabetisk ordning B företagsnamn alfabetisk ordning C företagsnamn alfabetisk ordning D företagsnamn alfabetisk ordning Plan 2 A företagsnamn alfabetisk ordning B företagsnamn alfabetisk ordning C företagsnamn alfabetisk ordning D företagsnamn alfabetisk ordning Plan 1 A företagsnamn alfabetisk ordning B företagsnamn alfabetisk ordning C företagsnamn alfabetisk ordning D företagsnamn alfabetisk ordning STORGATAN 125 Plan 3 A företagsnamn alfabetisk ordning B företagsnamn alfabetisk ordning C företagsnamn alfabetisk ordning D företagsnamn alfabetisk ordning Plan 2 A företagsnamn alfabetisk ordning B företagsnamn alfabetisk ordning C företagsnamn alfabetisk ordning D företagsnamn alfabetisk ordning Plan 1 A företagsnamn alfabetisk ordning B företagsnamn alfabetisk ordning C företagsnamn alfabetisk ordning D företagsnamn alfabetisk ordning FASTIGHETEN ÄGS AV FASTIGHETEN ÄGS AV Exempel på fastighetsskyltar

24 Grafisk guide 2011:2 / Fastighetsskyltar FASTIGHETEN ÄGS AV Våra fastigheter dina möjligheter Vitlackad aluminiumskylt / 300 x 140 mm (skala 50%) FASTIGHETEN ÄGS AV Fastighetsbetäckning Pelikan 24, Norrköping Fastighetens adress Drottninggatan 19, Norrköping Fastighetsägare Pelikanhuset AB SveaReal AB Box Göteborg Firmatecknare Claes Malmkvist Ansvarig förvaltare Kontakt Dick Säfström, Tel , Västerås A4 / Info i fastighet (skala 50%)

25 Grafisk guide 2011:2 / Banderoller, byggskyltar Ledigt kontor i södra Helsingborg Ledigt kontor i södra Helsingborg banderoll Vi bygger ny entré till Stadsmuséet Våra fastigheter dina möjligheter Vi bygger ny entré till Stadsmuséet Våra fastigheter dina möjligheter byggskylt

26 Grafisk guide 2011:2 / Skyltar Vi bygger ny entré till Stadsmuséet Våra fastigheter dina möjligheter Ledigt kontor i södra Helsingborg Vi bygger ny entré till Stadsmuséet Våra fastigheter dina möjligheter Exempel skyltar

27 Grafisk guide 2011:2 / Flagga Logotyp placerad på flagga med friområde

28 Grafisk guide 2011:2 / Logotyp på bil

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY

GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY VÄXJÖ KOMMUN 2009-09-01 INNEHÅLL INLEDNING 3 LOGOTYP 4 TYPOGRAFI 11 FÄRGER 15 BILDER 16 SPRÅK 21 TRYCKSAKER 23 KONTORSDOKUMENT 24 WEBB 27 PRESENTATIONSMATERIAL 28

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

Innehåll. Vi stärker vårt varumärke! Inledning

Innehåll. Vi stärker vårt varumärke! Inledning Grafisk manual Inledning Vi stärker vårt varumärke! Ale är en mångfacetterad kommun med många olika verksamheter på ett spritt geografiskt område alla med sina specifika målgrupper och kommunikationsbehov.

Läs mer

Grafisk manual. November 2013

Grafisk manual. November 2013 Grafisk manual November 2013 Innehåll Den grafiska profilen 3 Logotyp 4 Logotypens placering och storlek 5 Logotypens frizon 6 Logotypens tillämpning 7 Logotyp och avsändare 9 Typsnitt 11 Typografi 13

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Innehållsförteckning. 3 Säters Kommuns grafiska profil. 4 Sammanfattning av den grafiska profilen

Innehållsförteckning. 3 Säters Kommuns grafiska profil. 4 Sammanfattning av den grafiska profilen Grafisk Manual 1 Innehållsförteckning 3 Säters Kommuns grafiska profil 4 Sammanfattning av den grafiska profilen 5 Grundregler 6 Logotyp 9 Färger 10 Typografi 14 Layout 16 Papper 17 Tillämpningar 18 Korrespondensmaterial

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT GÖRA RÄTT 3 ARVSFONDEN

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

Vår vision tillsammans skapar vi framtidens Hjo

Vår vision tillsammans skapar vi framtidens Hjo Vår grafiska manual Vår vision tillsammans skapar vi framtidens Hjo Tillsammans Vi kan bara göra detta tillsammans. Hjo & Me! Vår metod är samarbete. Det betyder inte att vi är överens om allt. Bara att

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionen

Grafisk manual för Västra Götalandsregionen Grafisk manual för Västra Götalandsregionen Det ska vara enkelt att känna igen oss Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största organisationer som omfattar ett stort antal verksamheter av skiftande

Läs mer

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial 17 Annonser 18

Läs mer

Vår grafiska profil. Handbok med exempel

Vår grafiska profil. Handbok med exempel Vår grafiska profil Handbok med exempel 1 design DESIGN Allt som är Handelshögskolan kommunicerar - huset, vi som arbetar här, studenterna, broschyrerna, skyltarna, lokalerna, miljön, webben, mailen osv.

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

Grafisk manual. Ett samordningsdokument för förbund och föreningars grafiska profilering

Grafisk manual. Ett samordningsdokument för förbund och föreningars grafiska profilering Grafisk manual Ett samordningsdokument för förbund och föreningars grafiska profilering Senast ändrad 13 augusti 2013 Grafisk manual, Prostatacancerförbundet Producerad 2013 Senast ändrad 13 augusti 2013

Läs mer

Grafisk manual. www.byggebo.se

Grafisk manual. www.byggebo.se Grafisk manual www.byggebo.se Producerad av Daniel Byström Design, www.bystromdesign.se Byggebo Grafisk manual Den grafiska manualen samlar de grafiska regler och riktlinjer som gäller för Byggebo. Den

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Vi är en del av Växjö kommun. Grafisk manual. för Videum AB och Videum Science Park. idéer föds där människor möts

Vi är en del av Växjö kommun. Grafisk manual. för Videum AB och Videum Science Park. idéer föds där människor möts Vi är en del av Växjö kommun. Grafisk manual för Videum AB och Videum Science Park Videums vision är att skapa regionens främsta miljö för kunskaps- och tillväxtföretag. Vikten av en grafisk profil Vi

Läs mer

Grafisk profil Trafikverket. Grafisk profil Trafikverket 1

Grafisk profil Trafikverket. Grafisk profil Trafikverket 1 Grafisk profil Trafikverket Grafisk profil Trafikverket 1 Titel:Grafisk manual Utgivningsdatum: 2014-02 Utgivare: Trafikverket Publikationsnummer: 2013:182 ISBN 978-91-7467-552-8 Layout: Rewir Revidering:

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Grafisk manual. regler & råd

Grafisk manual. regler & råd 2012 Grafisk manual regler & råd Innehållsförteckning Inledning 2 Identitet 3 Färger 4 Friyta logotype 5 Logotype - storlekar 6 Grafiskt element - storlekar 7 Slogan - storlekar 8 Marknadsföring/information

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events värdegrund...6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 24 Applikationer... 34 Skyltar... 43 Riktlinje för arbetskläder... 44 Flaggor... 46 Fordon...

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer