Underhåll och renovering. Lokaler blir nya lägenheter s 8 Återanvändning och kompostering s Så arbetar Familjebostäder s 4 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhåll och renovering. Lokaler blir nya lägenheter s 8 Återanvändning och kompostering s 10 11. Så arbetar Familjebostäder s 4 5."

Transkript

1 Nr Hyresgästinformation från Familjebostäder Lokaler blir nya lägenheter s 8 Återanvändning och kompostering s Tema: Underhåll och renovering Så arbetar Familjebostäder s 4 5 Nr Värdsnyheter 1

2 Värdsledaren Nr Hyresgästinformation från Familjebostäder Lokaler blir nya lägenheter s 8 Återanvändning och kompostering s Vi vill ha dig med i samrådsgrupperna! Tema: Underhåll och renovering Så arbetar Familjebostäder s 4 5 Kvarteret Malörten i Kungsladugård, behövde pålas om. Tack vare ny teknik kunde detta omfattande grundförstärkningsarbete genom föras med kvarboende. Jag är hemma med barnen, och visst har det hörts en del, men jag har faktiskt inte störts alls, säger Jenny Martinsson som bor på Svanebäcksgatan 39 A, här med barnen Matilda och Jonatan. Läs mer på sid 17. Nytt hyresavtal för 2006 Familjebostäder och Hyresgästföreningen förhandlar vid denna tidnings pressläggning om hyrorna för Information om det nya avtalet kommer att meddelas via trapphustavlorna. Sök konstnärsstipendium Bildkonstnärer som är hyresgäster hos allmännyttan i Göteborg kan söka Bostadsbolagets konstnärsstipendium för tidsperioderna 1/7 31/8, 1/9 31/10, 1/11 31/12. Varje stipendium omfattar boende i Carl Larsson-ateljén på Hotel Chevillon i två månader inklusive resa. Mer information på Ansökningshandlingar beställes via e-post goteborg.se eller per fax Ansökan skall vara Bostadsbolaget tillhanda senast den 8 april Adress: Bostadsbolaget, Susanne Andersson, Box 5044, Göteborg. Utkommer med fyra nummer per år Ansvarig utgivare: Helena Mehner Redaktion, samt text och foto där inte annat framgår: Helena Åberg Besöksadress: Södra vägen 12 Postadress: Familjebostäder i Göteborg AB, Box 5151, Göteborg Hemsida: Telefon vx: Layout: Buddy Tryck: Exakta Värdsnyheter trycks på svanenmärkt papper Manus till nummer 2/2006 skall vara insänt senast Familjebostäder i Göteborg AB ägs av Göteborgs Kommun och ingår i Förvaltnings AB Framtiden. Ett helägt bolag av Göteborgs Stad. Familjebostäder fortsätter satsningen på rent och snyggt. Att det är rent och snyggt i tvättstugan vet vi att du som hyresgäst värderar högt och därför har vi utökat städningen och sedan en månad tillbaka städar vi alla tvättstugor samt anslutande gångar varannan vecka i samtliga fastigheter. Tillsammans med dig, vår hyresgäst, vill vi skapa levande bostadsområden som du trivs, vill bo och verka i. Vi utgår ifrån behovet hos våra hyresgäster och våra fastigheter i allt vårt arbete oavsett om det gäller skötsel eller renovering och underhåll. För att vi skall veta vad du vill uppskattar vi när du tar kontakt med oss och deltar i till exempel våra samrådsgrupper. Underhåll och renovering av Familjebostäders fastigheter pågår kontinuerligt. Under 2005 har renovering påbörjats av 323 lägenheter. I årets första nummer av Värdsnyheter berättar vi om hur vi arbetar när vi renoverar och underhåller. Du kan som hyresgäst vara med och påverka och ha inflytande när det skall göras åtgärder och det kan du göra genom de samrådsgrupper som bildas inför arbetet. Det kan både gälla åtgärder i fastigheten och i utemiljön. Ju fler som deltar desto bättre! I Majorna och Kungsladugård pågår ombyggnad av ett antal lokaler till lägenheter. Ett av resultaten av detta projekt blev en lägenhet med spännande planlösning som du kan läsa mer om i detta nummer av Värdsnyheter. I sommar kommer vi att erbjuda aktiviteter för barn och ungdomar i alla våra områden. Simskola och fotbollsskola är några av aktiviteterna. Var och när kommer att informeras om i trapphusen under våren. Agneta Kores Vad tycker våra hyresgäster om oss som hyresvärd? Det är viktigt för oss på Familjebostäder att stämma av vad hyresgästerna tycker för att vi skall kunna erbjuda ett bra boende och god service. Familjebostäder erbjuder ett boende som består av lägenheten, gemensamhetsutrymmen och en inbjudande utemiljö. Inom dessa områden arbetar vi för att behålla en god kvalité och service. En god kvalité och service utgörs bland annat av att det är rent och snyggt, att vi lyssnar och är tillgängliga och har ett bra bemötande. Ett bra boende innebär också att våra bostadsområden är levande och trygga. Skolor, kommunikationer, butiker och levande torgmiljöer är några andra faktorer som bidrar till ett bra boende. I årets kundenkät som kommer att skickas till cirka av våra hyresgäster under mars månad får du möjlighet att värdera just detta. Ett stort tack på förhand till dig som tar dig tid att fylla i enkäten och berätta för oss vad du tycker om ditt boende och om oss som hyresvärd. Resultaten kommer att publiceras på vår hemsida i juni. Helena Mehner Agneta Kores, VD Helena Mehner, Marknadschef 2 Värdsnyheter Nr

3 Innehåll & insändare Innehåll i detta nummer 4 Hur vi arbetar med renovering 6 Ny hemsida Familjebostäders nya hemsida får nya funktioner 7 Gemensam städdag Vårstädning i bostadsområdena 9 Sommaraktiviteter för ungdomar Fixartiden blev ett roligt minne 10 Återanvändning blir bistånd 11 Kompostera för framtiden 12 Att umgås är livsviktigt Grannarna Niels Siig och Marie Bergström berättar 14 Distrikt Väster 15 Distrikt Centrum/Hisingen 16 Distrikt Majorna 17 Distrikt Kungsladugård 18 Distrikt Bergsjön Centrum 19 Distrikt Öster Plast i soporna Varför är det så viktigt att skilja mellan hård och mjuk plast i soporna? Svar: All plast som används i förpackningar är återvinningsbar, antingen till material eller energi. Hårdplast smälts ner och återanvänds vid tillverkning av nya plastprodukter medan mjukplast används som bränsle. Plast i naturen Hur lång tid tar det för plast att brytas ned i naturen? Svar: Det tar flera hundra år. Flytta hemifrån Min son som fyllt 24 vill flytta till egen lägenhet kan han få en lägenhet hos Familjebostäder? Svar: Ja. Hyresgästers barn som skall flytta till sin första egna lägenhet kan söka via Omflyttningsplatsen på Detta gäller under förutsättning att de tillsammans med sina föräldrar bor hos Familjebostäder sedan minst tre år och är myndiga men under 25 år. Via Omflyttningsplatsen kan hyresgästers barn från alla våra bostads områden söka lägenhet i Högsbo, Tynnered, Kortedala, Fjällbo Park, Eriksbo, Bergsjön, Norra Älvstranden, Donsö/ Styrsö, Björkekärr, Centrala Hisingen och Hisings backa. Namn i trapphuset Mina barn har annat efternamn, jag vill att det skall finnas på informationstavlan i trapphuset. Vem skall jag tala med? Svar: Kontakta bovärden så ordnar han det! Kontakt med bovärden Redaktionen tar sig friheten att korta ned insändare om det behövs. Vem skall jag ringa ringa när jag har fel på mitt lås? Svar: Ring kundtjänst/kundservice när det gäller fel i lägenheten. Bovärden ringer du när det gäller invändig skötsel, störningar och klagomål. Miljövärden är den du skall ringa när det gäller utemiljön. Alla aktuella telefonummer hittar du på anslagstavlan i trapphuset. Nr Värdsnyheter 3

4 Värdsreportage Anne-Li Johansson deltog i den grupp som tog fram förslag för åtgärder i de gemensamma utrymmena som tvättstugor och trapphus. Idag har arbetena med stambyte påbörjats i hennes lägenhet. Utvändiga arbeten är klara. Nya fasader och fönster i fina färger. Hyresgästerna i kvarteret Horisonten i Masthugget var först ut med att aktivt delta i samrådsgrupper inför renovering. 4 Värdsnyheter Nr

5 Värdsreportage Hur vi arbetar med renovering När en fastighet skall renoveras är det mycket att ta hänsyn till. Fastigheten skall få den omvårdnad den behöver. De boende skall ges möjlighet till inflytande och få information om vad som händer under en ganska lång och många gånger påfrestande tid. och idéer. En förslagslåda placeras också ut i samma syfte. När allt är klart görs en visningslägenhet i ordning dit de boende kan komma och få inspiration till de egna valen. Nödvändiga åtgärder i grundnivå och möjliga tillägg preciseras sedan så att varje hyresgäst får ge sitt medgivande. Tecknen på att en fastighet behöver renoveras kan vara många. Vattenläckor i badrum och kök är en sådan signal, dåliga fönster, tak och fasad andra. Fastigheter med renoveringsbehov läggs in i Familjebostäders fleråriga underhållsplan. Nödvändigt eller inte? Arbetet börjar alltid med en förstudie, i vilken fastighetens behov noga utreds för att resultera i ett åtgärdsförslag. När detta är beslutat bjuder Familjebostäder in berörda hyresgäster till ett första möte för att berätta om vad som är på gång. Åtgärderna delas upp i minst två olika nivåer. En grundnivå och en tilläggsnivå. I grundnivån ingår sådana åtgärder som Familjebostäder finner nödvändiga för fastigheten. På denna nivå kan det ingå standardhöjande åtgärder som till exempel renovering av badrum, vilket i så fall innebär en hyreshöjning som förhandlas med Hyresgästföreningen. I tilläggsnivån ingår åtgärder som Familje bostäder tillsammans med berörda hyresgäster tar fram i samrådsgrupper. Boinflytande på flera sätt Familjebostäder erbjuder idag alltid möjlig het att delta i tre olika samrådsgrupper, en för åtgärder i lägenheter, en för gemen samma utrymmen som trapphus och tvättstuga och en för utemiljö. Samtliga berörda hyresgäster är välkomna att delta i alla eller någon av grupperna. Man träffas några gånger och diskuterar igenom möjliga alternativ. Mötena dokumenteras och anteckningarna sätts upp på lämpligt ställe så att alla kan ta del av processen. Familjebostäder ser också till att det finns ett så kallat klotterplank där de boende kan skriva upp synpunkter Kvarteret Horisonten först ut Upplägget prövades första gången i kvarteret Horisonten i Masthugget. För precis ett år sedan arbetade de olika samrådsgrupperna som mest intensivt. Under sommaren och hösten har utemiljön gjorts i ordning enligt de beslut som togs och just nu pågår de invändiga åtgärderna. Anne-Li Johansson var engagerad i den samrådsgrupp som tittade på åtgärder i de gemensamma utrymmena. Sedan i somras är hon mammaledig med sin flicka Thi. I hennes trapphus har arbetena med stambyten och andra åtgärder i lägenheterna påbörjats. Vattnet stängs av helt i lägenheterna under två veckor och ytterligare fyra veckor i badrummen. Bodar med toaletter och duschar finns tillgängliga i närheten av trapphusen. Text: Katrin Amgarth Foto: Eva Stööp Nr Värdsnyheter 5

6 Värdsnotiser Specialerbjudande från Com Hem Alla Familjebostäders hyresgäster har automatiskt tillgång till Com Hems kabel-tv-utbud. Hemspråkspaketet, som sedan 2003 varit ett speciellt erbjudande enbart till de allmännyttiga bolagen i Göteborg, innehåller ett trettiotal utländska betal-tv-kanaler på de största invandrarspråken. Hemspråkspaketet kommer nu att ersättas av ett ännu förmånligare alternativ inom Com Hems ordinarie utbud. De som har hemspråkspaketet idag kommer att få information per brev från Com Hem. Com Hem-nätet hos Familjebostäder är uppgraderat, vilket innebär att hyresgästerna har tillgång till samtliga Com Hems bredbands- och telefonitjänster. Internetanslutning kan göras antingen via telenätet eller via kabel-tv-nätet. För mer information se Frågor och felanmälan Vid frågor eller felanmälan kontakta Com Hems Kundservice på Slottsskogen en grön oas Slottsskogen är en viktig oas och umgängesplats för många av våra hyresgäster, säger Helena Mehner, marknadschef på Familjebostäder. I år kommer vi att stödja byggandet av en ny pingvindamm i Slottsskogen tillsammans med Poseidon, Bostadsbolaget och privata bostadsbolag. Vi kommer att förlägga hyresgästaktiviteter till parken. Dags att flytta hem i från till första egna lägenheten? Hyresgästers barn som är under 23 år, kan söka lägenhet via Omflyttningsplatsen. Lediga lägenheter presenteras via talsvar Familjebostäder har återinfört talsvaret på Boställets tel efonnummer Talsvaret ger information om lediga lägenheter. Den som söker omflyttning inom Familjebostäder kan dessutom göra intresseanmälan. Vi använder oss i första hand av Internet för att visa upp våra lediga lägenheter, berättar Ingrid Åsheim, chef för uthyrningen på Familjebostäder. Men alla har inte tillgång till Internet och därför har vi information om lediga lägenheter även på Boplats Göteborg på Kungsportsplatsen 1, vårt kontor på Södra vägen 12, våra kundservicekontor och på telefon. Bostället, vår uthyrningsservice på Södra vägen 12 har telefontid klockan alla vardagar. Talsvaret är ett komplement till detta. För att kunna göra en intresseanmälan via talsvaret krävs en knapptelefon. Så här fungerar talsvaret Den som söker lägenhet eller vill flytta inom Familjebostäder kan ringa Talsvaret ger ett antal valmöjligheter, förutom manuell service: Knappa in 1 innebär att man kommer till Ledigt just nu, som informerar om de lägenheter vi har publicerade på Boplats för alla bostadssökande. Med val 2 kommer man till Omflyttningsplatsen och ombeds knappa in sitt kundnummer. Omflyttningsplatsen Omflyttningsplatsen är till för våra hyresgäster som söker omflyttning och hyresgästers barn, samt för Gårdstensbostäders och Hjällbobostadens hyresgäster som anmält intresse att flytta om till oss. De som söker på Omflyttningsplatsen kan göra intresseanmälan på de lägenheter de är intresserade av. De som söker Ledigt just nu får information om att lägenheten kan sökas via Boplats och att man behöver vara registrerad på Boplats och ha en pinkod. Kundnummer Alla våra hyresgäster har ett kundnummer som står på hyresavin. Hyresgästers barn och Hjällbobostadens och Gårdstensbostäders hyresgäster får ett kundnummer i samband med att dom registrerar sig som lägenhetssökande. Hyresgästers barn kan registrera sig direkt på Omflyttningsplatsen på Familjebostäders hemsida och får då ett kundnummer. Ny hemsida Familjebostäder byter nu hemsida ny layout och felanmälan som går direkt till distriktets Kundservice. De 27 humboldtpingviner som har sitt hem i Slottskogens djurpark skall få en djupare damm. Humboldtpingvinerna är utrotningshotade och kommer att ingå i ett internationellt bevarandeprogram. Familjebostäder har ett starkt varumärke och vår ambition är att bli en ännu bättre hyresvärd och utvecklas, säger Helena Mehner, marknadschef. Detta vill vi också skall framgå av vår hemsida. Därför har vi nu genomfört en omfattande uppdatering och bytt logotyp och layout. Av marknadsundersökningar vet vi att de främsta användarna av hemsidan är de som söker lägenhet. Den största nyheten för våra egna hyresgäster på hemsidan är kanske framförallt Omflyttningsplatsen och de nya elektroniska blanketterna för felanmälan. 6 Värdsnyheter Nr

7 Värdsnotiser Vårstädning i bostadsområdena Nu införs städning av källargångar och tvättstugor I tvättstugorna skall varje hyresgäst städa efter sig efter varje tvättpass. Detta fungerar dock inte alltid över allt. För att få en trevligare miljö i tvättstugorna och för att öka den allmänna trivseln, har Familjebostäder beslutat att både tvättstugor och gångarna fram till tvättstugan skall städas regelbundet, från den förste februari i år. Alla maskiner och bänkar torkas av, golven sopas eller tvättas och papperskorgar töms. Städningen kommer att ske dagtid vilket innebär att städpersonal kommer att ha tillträde till tvättstugorna. Men den som har tvättat skall ändå alltid städa efter sig. Var och en som kommer ner för att tvätta skall ha en ren tvättstuga. De flesta hyresgäster gör snyggt efter sig, säger Patrik Andersson, som bor på Carnegieg 7 B. Men visst sitter det kvar en del ludd ibland. Det värsta är när folk låter sin tvätt hänga kvar långt efter sin tvättid. Foto: Eva Stööp Familjebostäder sätter in all personal på vår städning. Under det gångna året har Familjebostäder satsat på att höja nivån på städning och skötsel av utemiljö. I början av april kommer all personal under några dagar att delta i städarbetet ute i bostadsområdena. I första hand kommer vi att ägna oss åt utemiljön eftersom det behövs en extra insats så här inför sommarsäsongen, säger Annika Berntsson, boendekonsulent. Plastpåsar och skräp som legat dolda i snön, skall städas bort så att vårblommorna får utvecklas. Nu skall det bli riktigt fint. Alla jobbar för att höja nivån! Personalstäddagar Tisdag den 4 april: Distrikt Bergsjön Centrum och Distrikt Öster Torsdag den 6 april: Distrikt Centrum/Hisingen och Distrikt Väster Fredag den 7 april: Distrikt Majorna och Distrikt Kungsladugård Vintern städas ut All flis som lagts ut under vintern för att minska halkan kommer att tas bort så snart temperaturen tillåter. Det är först när flisen kommer undan som det blir finare och prydligare på gångvägar och gårdar efter en sådan här snövinter, säger Malin Hellberg, miljövärd i Bergsjön Centrum. Flisen är nödvändig som halkbekämpning, men den ställer till skada när man drar med den in på golven. Nr Värdsnyheter 7

8 Värdsnotiser Nybygge i äldre hus Familje bostäder bygger om tomma lokaler till lägen heter. De nya lägenheterna skall kunna användas som en kombination av bostad och lokal. Idag finns ett stort behov av lägenheter i Göteborg. Därför har Familjebostäder gjort en inventering av tomma lokaler med syfte att skapa nya bostäder. Små lokaler i markplan, som tidigare varit butiker eller kontor, finns bland annat i landshövdinge husen i Majorna och Kungsladugård. Vårt mål är att skapa lägenheter utan att förändra fastigheternas karaktär, säger Dag Erikson, projektledare på Familjebostäder. Vi har i dagsläget ett tjugotal lokaler som eventuellt kan byggas om till lägenheter. Petra Hultman, 22, från Smålands Stenar och Robert Nordlinder, 28, från Sundsvall håller just på att flytta in i en ombyggd butik. Det som en gång i tiden varit charkuteri i kvarteret Jordklotet, är nu omvandlat till en originell och charmig bostad. Tre rum och kök på 88 kvm. Med helkaklat nytt duschrum, nytt kök, nya golv och väggar är lägenheten i standard som nybyggd. Den här lägenheten har allt, säger Petra förtjust. Läge, charm och många valmöjligheter. Jag fastnade direkt för de små trapporna som leder upp till de två sovrummen. Och det stora butiksfönstret som vetter mot parken. I den breda fönstersmygen kan man krypa upp med en kopp te och bara mysa. De små trapporna mellan rummen, det var nog det som fick mig att direkt känna att det här är min lägenhet, säger Petra Hultman. Det stora butiksfönstret mot Tellgrensgatan har fått sittplatser och kuddar. Vi hittade lägenheten via Boplats Göteborg, berättar Robert. Två veckor efter att vi skrivit kontrakt var det inflyttning. Det var nog inte så många som kunde flytta in med så kort varsel. Petra har ett stort intresse för design och form och har tillverkat ett flertal av möblerna i lägenheten. Robert delar fritiden mellan film och dottern Freja. Boendet betyder mycket för mig, säger Petra eftertänksamt. Det är viktigt att ha harmoni och att man trivs. Boendet blir en förlängning av vem man är. Vi skall skaffa lite nya möbler, och sofforna skall vi nog byta ut, säger Robert. Vi har ingen direkt insyn eftersom skyltfönstret är frostat i nederkant, men vi skall ha panelgardiner som man kan dra för, säger Petra. Det blir mycket att göra när man flyttar in i en ny lägenhet! 8 Värdsnyheter Nr

9 Värdsnotiser Fixartiden blev ett roligt minne Sommarverksamhet Familjebostäder har sedan många år tradition att ordna sommaraktiviteter för barn och ungdomar. För sommaren 2006 planeras några aktiviteter som kan erbjudas hyres gäster i samtliga områden. Exempelvis simskola, fotbollsskola och boule turnering. Utöver detta kan det i vissa områden bli lokala arrangemang som exempelvis fixar veckor. Under fixar veckorna ansvarar Familjebostäder för syssel sättning för sommar lediga ung domar en kombination av arbete och nöje. Information om hur du anmäler dig, kommer att sättas upp i trapphusen under våren. Vid frågor kontakta Annika Berntsson, boendekonsulent, telefon Ungdomar som var med på fixarverksamheten i Majorna förra året rekommenderar gärna andra ungdomar att gå med. Arbetet på fixarveckorna var inte så jobbigt, vi hade bara kul, säger Dea Ahnfelt, 15 år. I vår grupp fick vi mest rensa ogräs. Och så fick vi förbättra skaterampen och rensa upp och kratta löv på skolgården. Vi blev som ett gäng kompisar som träffades och hade kul tillsammans och det vi gjorde var ju något som blev bra för skolan och hela stadsdelen. Vi fick åka på seglarläger över natten, det var kul. Och så tjänade vi ju lite pengar också. Det var jätteskoj, säger Julia Lidholm- Ström 15 år, som var med i samma grupp som Dea. Det kändes riktigt lyxigt. Vi fick ju både lunch och betalt. Seglingen var förstås det allra bästa. För Deas del innebar fixarverksamheten att hon engagerade sig i UNF Ungdomens Nykterhetsförbund. En av ledarna på fixarverksamheten värvade medlemmar. Vi har just startat Fotbollsskola på Änglagården på Kviberg med IFK! Tid: 19, 20 och 21/ dagtid Målgrupp: Pojkar och flickor, Hyresgästers barn, år Kostnad: 100 kronor/barn Sista anmälningsdag: 1/ Anmälan sker till Annika Berntsson, eller familjebostader.goteborg.se föreningen här i Majorna. Genom att det är en förening kan man söka pengar och göra en massa grejer som man annars inte kunde ha råd med. Det är ju inte så att vi brukade supa förut, men det är kul att träffa nya kompisar och inte behöva tänka på att man skall förklara varför man är nykter. De som vill supa får ju göra det, men då kan de inte vara med i föreningen. Vi hyr ett rum i aktivitetshuset på Karl Johans Torg tillsammans med några andra föreninger. Vi kommer att ha våra möten här. Det är viktigt att det blir ungdomar som bestämmer i föreningen, säger Julia. Vi har så mycket som vi vill göra. Vi hoppas kunna starta ett eget band. Här i lokalen finns ett piano och det kommer att finnas en replokal. Vi behöver en bas och en trummis och kanske någon ytterligare på gitarr. Idéer saknas inte! Foto: Helena Åberg och Lina Iksepugh Nr Värdsnyheter 9

10 Värdsnotiser FÖRBUD MOT SMÄLLARE! Förbud mot smällare och fyrverkeri Inför påskhelgen vill vi påminna om att generellt förbud mot fyrverkerier och smällare råder i samtliga Familjebostäders bostadsområden, på grund av brandrisken och med hänsyn till hörselskadade, äldre människor och husdjur. För allas säkerhet och trevnad vädjar vi till våra hyresgäster att respektera detta. Stadsgasen upphör 2010 I maj 2005 tog Göteborg Energi beslutet att upphöra med stadsgas i Göteborg Anledningen är främst att det idag är för få kunder som köper stadsgas, vilket på sikt leder till att stadsgas blir ett dyrt energialternativ. Berörda hyresgäster kommer att i god tid få ytterligare information. Familjedagar planeras Planeringen för årets Familje dagar som kommer att förläggas under tidig höst, har precis startat upp. Har du tips eller önskemål: kontakta Annika Berntsson, boendekonsulent, telefon Återanvändning blir bistånd Sommarjobb Inom kort kommer information på anslagstavlan i trapphuset och på vår hemsida om hur man söker sommarjobb hos Familjebostäder. Nya anslagstavlor Anslagstavlorna i trapphusen i samtliga fastigheter har bytts ut i början av året. De första namnlistorna som kom upp visade sig ha vissa brister. Ett antal hyresgäster hörde av sig och hade önskemål om större text på namnlistorna. Andra hyresgäster ville att förnamnen endast skulle markeras med initialer. Namnlistorna har nu förbättrats. Kontakta bovärden angående frågor och synpunkter. Familjebostäders hyresgäster kan få hämtning av felfria prylar och möbler genom Emmaus Björkå. Det återvunna sakerna blir bistånd till behövande länder. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst oberoende solidaritetsorganisation. Ring för att beställa hämtning. Har du kläder att skänka kan du hitta insamlingscontainern närmast dig på Vi satsar på ett långsiktigt bistånd, berättar Sara Björnson, informatör på Emmaus Björkå. Vi sänder stöd till länder där det finns lokala organisationer som för biståndet vidare. Vi tar gärna emot både möbler, prylar och kläder. Kläder som kommer hit sorteras. Tyvärr måste vi slänga en del. Det vi kan använda säljer vi i Sverige, eller också sänder vi kläderna till antingen Västsahara eller Angola. Det vi tar emot skall vara helt och rent. Alla prylar och möbler säljs i Sverige. När folk ringer om hämtning kollar vi alltid mängden vi kan inte åka ut om det bara gäller en soffa. Men ofta kan vi komma med ganska kort varsel en vecka eller så. Det har stått en del i media om att skänkta kläder skapar problem i mottagarländerna. Hur är det med det? Inte i de länder som vi arbetar med. De som bor i flyktingläger i Algeriet har ingen som helst möjlighet att köpa nya kläder. Våra kläder gör att människorna där får ett människovärde. Angola har mer än tre miljoner internflyktingar och vi skickar till organisationer i landet som skickar kläderna vidare. 10 Värdsnyheter Nr

11 Värdsnotiser Kompostera för framtiden 90 procent av Familjebostäders boende kan sortera ut sitt komposterbara avfall från annat hushållsavfall. Familjebostäders mål är 100 procent inom några år. Varför erbjuder Familjebostäder sina hyresgäster sortering av komposterbart avfall? Sverige, Göteborgs Stad, Framtiden AB och Familjebostäder har satt miljömål som säger att vi skall sortera ut komposterbart avfall från annat avfall. Det komposterbara avfallet blir till näringsrik jord, vi bidrar till att kretslopp sluts och vi gör en miljöförbättrande insats. Så här brukar det gå till i bostadsområdet Boende hos Familjebostäder sorterar sitt komposterbara avfall i en kompostpåse och slänger den i kompostkärl som Familjebostäder anvisar. Det komposterbara avfallet hämtas av kommunens entreprenör och körs till kompostanläggningen i Marieholm. Där komposteras matresterna och blir till jord som säljs på den öppna marknaden. I Gärdsås tillhandahåller Familjebostäder egna kompostmaskiner på gårdarna där vi tillverkar jord av hyresgästernas matrester. Den färdiga jorden används av våra boende till blomlådor eller på odlingslotten. Håll det komposterbara avfallet rent Det är mycket viktigt att sådant som inte är komposterbart, exempelvis plast, metall med mera absolut inte hamnar i komposten. Sådant material bryts inte ner till jord såsom matresterna. För det mesta sköter Familjebostäders boende om detta på ett galant sätt, men då och då får vi kvalitetsanmärkningar av kommunens kretsloppskontor på det komposterbara avfallet. Stickprovskontroller av sorteringen Renhållningspersonalen gör stickprov för att kontrollera sorteringen. Är sorteringen bristfällig tar Kretsloppskontoret ut en Goda råd till Dig som sorterar Använd endast de kompostpåsar som Familjebostäder tillhandahåller för komposterbart avfall Släng endast komposterbart avfall i denna påse Låt dina matrester rinna av ordentligt, så håller sig påsen torr Släng kompostpåsen i uppsamlingskärlet UTAN plastpåse Komposterbart avfall är exempelvis skal från frukt och grönsaker, alla matrester, bröd, äggskal, blommor, te- och kaffesump. felsorteringsavgift av Familjebostäder. Avgiften tas ut vid tredje påpekandet om bristfällig sortering. Kvarstår den bristfälliga sorteringen även efter detta kan Kretsloppskontoret besluta om ändring av avfallstjänsten. Vi blir avstängda och kan inte sortera komposterbart avfall på två år i det aktuella soprummet. Som rutin kontrollerar Familjebostäders personal på distrikten uppsamlingskärlen (så ofta som det krävs, vissa perioder kanske varje dag) så att det inte ligger annat avfall än komposterbart avfall där. Plastpåsar och annat skräp som ligger så att man lätt kan ta bort det, plockas bort och slängs i restavfallet. Om vår personal exempelvis ser en kompostpåse som ligger i en plastpåse, slängs alltihop i restavfallet. Slänger man kompostpåsen i en plastpåse bidrar man inte på något sätt till en bättre miljö, det skapar merarbete för Familjebostäders personal, det kan leda till högre kostnader och det kan förstöra för andra hyresgäster som källsorterar. Hämta gärna ut en hållare som är avsedd till kompostpåsen på kundservice/kundtjänst. Text: Lena Karlsson Nr Värdsnyheter 11

12 Värdsreportage Köksbänken är anpassad så att hela skåpdelen är höj- och sänkbar. Det gör att Niels kan sitta på sin stol och nå alla hyllor. Hemma hos Mari Bergström i Fjällbo Park. Här bakom linnegardinen har jag mitt kontor, berättar Mari. När jag inte jobbar drar jag för draperiet som en av mina trevliga grannar hjälpte sig att sätta upp. Niels är en fin människa, säger Mari Bergström. Och han är en fantastisk fotograf. Han är särskilt bra på att fotografera hundar. 12 Värdsnyheter Nr

13 Värdsreportage Att umgås är livsviktigt Att umgås med sina grannar ger en extra dimension i tillvaron. Första gången jag träffade Niels Siig och Mari Bergström var på Familjebostäders familjedag på Ostindiefararen. Niels satt glad och nöjd på en bänk i solskenet tillsammans med Mari och log när vi, en för tillfället hopsamlad kör, sjöng Ja må han leva efter bästa förmåga. Niels firade sin födelsedag. Efteråt berättade Mari att hon och Niels tidigare varit grannar. Niels är oerhört intresserad av hundar. Mari hade en japansk spets, Madicken, som Niels beundrade. Niels började prata med Madicken, det var så vi lärde känna varandra, berättade Mari. Trots att Mari flyttat sedan länge, håller de kontakt. Att mötas över en kopp kaffe emellanåt och tala om livet är nödvändigt, tycker Niels och Mari. En perfekt lägenhet En dag i februari stämde vi träff, Niels, Mari och jag. Niels bor fyra trappor upp i ett av höghusen på Rymdtorget i Bergsjön Centrum. Ni får komma till mig, för det är lite besvärligt för mig att komma till Mari, sa Niels. Jag har svårt att gå. Men jag vill gärna berätta hur fint jag bor. Jag tror att det finns människor som behöver veta hur fint det är här i Bergsjön Centrum. Jag har en handikappanpassad lägenhet. Det är som om den vore byggd för mig. Fast det är den inte, den var handikappanpassad långt innan jag flyttade hit. Jag har tre rum och kök med en fantastisk utsikt och ingen insyn. Jag bodde i samma hus, men jag vantrivdes totalt, berättar Mari. Niels utnyttjar verkligen sin lägenhet och har så fint. Jag brydde mig inte ens om att sätta upp tavlor på väggarna. Jag trodde jag skulle bli galen av bussarna och all trafik här utanför. Det tog tre år innan jag lyckade hitta en annan lägenhet. Nu bor jag hos Familjebostäder i Fjällbo Park. En underbar miljö med stora gräsmattor och många träd. Det står en amerikansk douglasgran utanför mitt köksfönster. Lite längre bort står en japansk lönn som har en fantastiskt vacker blomning på försommaren då den brinner av rött i bladen. Vi grannar umgås mycket med varandra, och området är som en lugn oas mitt i staden. Vi har en samlingslokal där man kan ha fest och spela pingis. Alltid något att diskutera Det är underbart att ha utsikt över torget, säger Niels. Där händ er det alltid något och det finns alltid något att titta på. Jag skulle nog vakna om trafiken slutade. Den stör mig inte det minsta. Det är väl tur att vi kan vara olika, säger Mari. Vi träffas och talar om både livet och småsaker som hänt. Man behöver inte alltid tycka lika, det viktiga är att kunna utbyta erfarenheter. Niels är som min farbror. Och jag glädjer mig åt att få besök, säger Niels. Kaffet är varmt och gott och vi kalasar på semlor och tittar på Niels fantastiska foton. Text & foto: Helena Åberg Nr Värdsnyheter 13

14 Distrikt Väster Underhåll och renovering av Järnmyntsgatan 2 8 Huset på tre våningar har 26 lägen heter och byggdes i början av 1950-talet. Fastigheten är välbevar ad, har ursprunglig inredning i de flesta lägenheterna. Vatten och värme stammar kommer att bytas men köken kommer att vara kvar som de är. Dessutom ses gemensamma utrymmen och utemiljön över. Hyresgästerna har möjlighet att påverka renoveringen genom samrådsgrupper. Ny distriktschef Thomas Samuelsson är ny distrikts chef för Väster. Han har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning och har under senare år till största delen arbetat som facklig företrädare och suttit i Familjebostäders styrelse. Viveca Bertelsen som dittills innehaft denna tjänst, har gått vidare inom Familjebostäder till avdelningen Utveckling Fastighet. Näridrottsplats i Tynnered I samarbete med Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen planerar Familjebostäder ett ungdomsprojekt i Tynnered med mål att ut veckla en näridrottsplats. Pro jektet är en vidareutveckling av det framgångsrika Ungdomsprojekt Majorna, som initierats av Familjebostäder. Man utgår från ungdomarnas och de boendes önske mål och samverkar med befintliga föreningar och organisationer. 75 nya lägenheter i Högsbo En markanvisning för Kapplandsgatan 10 är tilldelad Familjebostäder och HSB, som gemensamt skall utarbeta en detaljplan. Markanvisningen omfattar 150 lägenheter, varav minst hälften skall vara hyresrätter. Planeringsarbetet beräknas vara klart under året. Under förutsättning att planerna godkänns kan ett bygge komma igång inom något år. När det blir aktuellt kommer Familjebostäder att erbjuda möjlighet att göra intresseanmälan för lägenheterna via Boplats Göteborg. Öppet hela dagen i Tynnered En omfattande rengöring av soprum och avfallskärl har genomförts i Familjebostäders hela distrikt Väster. Normalt beställer vi en tvätt av soprummens alla kärl i maj/juni, berättar Thomas Samuelsson, distriktschef i Väster. På några adresser i Högsbo har vi haft problem med illaluktande kärl. Hyresgäster har hört av sig och klagat. Som en följd av detta har vi tidigarelagt tvätten. Vecka 12 tvättades samtliga kärl i våra bostadsområden i Högsbo och Tynnered. Även soprummen kommer att tvättas. Soporna skall vara emballerade när de läggs i uppsamlingskärlen, för att förhindra att kärlen blir smutsiga och luktar illa. Kundservice på Grevegårdsvägen 194 Telefon: Öppettider: Måndag, tisdag, torsdag, fredag klockan Onsdagar klockan 7 14 och Lunchstängt: vardagar klockan Det lokala kunderservice kontoret på Markmyntsgatan 19 har öppet för besök vardagar klockan 8 9 samt första vardagen i varje månad även klockan Den 20 februari öppnade Familjebostäders kund servicekontor på Grevegårdsvägen 194. De längre öppettiderna är efterlängtade. På kundservicekontoret kan man både göra felanmälan och söka lägenhet på Internet. Många kunder har uttryckt hur nöjda dom är med att det är öppet hela dagen, säger Kristina Måring-Johansson, som är ansvarig för kundservice i Distrikt Väster. Och det känns väldigt trevligt att få direktkontakt med kunderna. De första dagarna har telefonen ringt väldigt flitigt, berättar Sonja Ahlqvist, bovärd. Då hjälpte jag till på Grevegårdsvägen, men jag kommer i fortsättningen att vara på det lokala kundservicekontoret på Markmyntsgatan 19. Bättre luft i soprummen i Väster Hyresgästerna här i Tynnered är jätteduktiga på att sortera avfall och kompost, säger Alexander Oppong, miljövärd. Vi märker att hyresgästerna sorterar ännu bättre nu sedan vi renoverat soprummen och satt upp nya skyltar. 14 Värdsnyheter Nr

15 Distrikt Centrum/Hisingen Underhåll och renovering av Virvelvindsgatan 16 Fastigheten är byggd i slutet av 1950-talet och har 15 våningar, 120 lägenheter och några affärslokaler i bottenplan. Det finns behov av en ganska omfattande renovering, bland annat vatten- och värmestammar, entréer, tak, vind, källare, hissar och badrum. I samband med renoveringen kommer 10 nya lägenheter att byggas i husets två första plan. Under våren kommer Familjebostäder tillsammans med hyresgäster samråda om materialval till badrum samt vilka tilläggsåtgärder som skall erbjudas för lägenheter och gemensamma utrymmen. I mitten av hösten påbörjas arbetena. Det är bra att vi hyresgäster får vara med och bestämma, säger Petra Hummelgård här med dottern Matilda 7 år. Det är viktigt att alla trivs och att det blir ett bra intryck när man kommer in på gården. Vi vill också ha dränering av fotbollsplanen, men i detta skede är det enbart planteringarna som kommer att åtgärdas. Gåsagången är den första av de gårdar i distrikt Centrum/ Hisingen som kommer att ingå i Familjebostäders satsning på utemiljö som inleddes förra året. Vad som skall åtgärdas har diskuterats under vårvinterns samrådsmöten. Utemiljösatsningen innebär att Familjebostäder i samråd med hyresgästerna på ett antal utvalda gårdar rustar upp utemiljön. Målet är en utemiljö som hyresgästerna trivs i och som är rimlig ur skötselsynpunkt. Hyresgästerna har bjudits in till ett antal möten för att diskutera olika förslag och framföra synpunkter. Det är viktigt att vi går ut och ser Kyrkbybor efterlyses Bogruppen i Kyrkbyn efterlyser hyresgäster från Familjebostäder. Föreningen ordnar bingo, promenader, boule, snickeri och matlag. Den 14/5 kl ordnar bogruppen loppmarknad i Gillestugan på Äringsgatan 1 anmäl i förtid för att boka bord eller Alla boende i Kyrkbyn är välkomna att hyra bord. Alla är välkomna att fynda. Planer för sommarens blomning hur det ser ut i verkligheten, det är ofta först då som hyresgäst ernas synpunkter kommer fram, säger Karin Grundberg, projekt ledare hos Familjebostäder. Vi behöver byta ut ett antal buskar och plantor. Projektet som omfattar gårdsentréerna, planteringar och stråken mellan huskropparna, kommer att genomföras under våren och sommaren Här finns möjlighet att snickra, renovera möbler, fika eller bara prata bort en trevlig stund. Och det är gratis, säger Stig- Lennart Sundström, som är primus motor i snickerigruppen. BK Häcken gör tillsyn Tillsammans med andra fastighetsägare på Hisingen har Familjebostäder engagerat BK Häcken för tillsynsvandringar. Familjebostäder ingår i Fastighets ägare Centrala Hisingen (FCH), en ideell förening som har som mål att öka trivsel och trygghet för hyresgästerna på Centrala Hisingen. Nu inför FCH tillsynsvandringar, ett pilotprojekt där fyra områden bland annat Wielsegrens platsen och Lång ängen kommer att ses över två gånger i månaden i åtta månader. Tillsynsvandringarna är tänkta som en slags rondering, berättar Sophia Kaså, projektledare på FCH. Ungdomarna från BK Häcken har i uppdrag att två gånger i månaden kamma igenom ett område utrustade med reflexvästar och sopsäckar, proto koll och digitalkamera. De har två upp drag: dokumentation och direktåtgärder. Idén med tillsynsvandringar kom från början från Gamlestan och deras samarbete med idrottsföreningar i området. Ökad tillgänglighet Sedan 16 januari finns Kundservice på Konvaljegatan 2 Telefon Öppet må ti, to fr onsdag 7 14 och Lunchstängt Lokala kundservicekontor finns dessutom på Gåsagången 22 och Södra vägen 12. Nr Värdsnyheter 15

16 Distrikt Majorna Äntligen en egen lokal Ungdomarna i Majorna har nu fått ett aktivitetshus vid Karl Johansskolan. Aktivitetshuset vid Karl Johansskolan invigdes i december år Aktivitetshuset som tillkommit genom Ungdomsprojekt Majorna, riktar sig till ungdomar i Majorna på mellanstadiet och uppåt. Tolv föreningar av sexton ur Majornas Samverkansförening har aktiviteter i huset. Kaféet har precis öppnat. Här kommer att vara kvällsöppet måndagar och onsdagar mellan klockan Ungdomsprojekt Majorna är ett samverkansprojekt mellan Familjebostäder i Göteborg och Hyresgästföreningen Västra Göteborg. Syftet är att stärka unga i stadsdelen och genom detta skapa ett Majorna präglat av trygghet, inflytande och gemenskap. Varsam renovering av Klareborgsgatan 12 Fastigheten är byggd i mitten av 1940-talet och har 36 lägenheter. Renoveringen startade under 2005 med byte av vatten- och avloppsstammar, elsystem, förbättring av ventilationen med förstärkt självdrag. Dessutom renoveras badrummen och nya tvättstugor byggs. Fastigheten har kulturhistoriskt värdefulla interiörer och köksinredningen bevaras. Arbetet beräknas vara klart i mitten av sommaren. Ökad tillgänglighet Sedan 21 november finns Kundservicekontoret på Paternostergatan 6 Telefon Öppet må ti, to fr onsdag 7 14 och Lunchstängt Nya etagelägenheter i gammalt hus Kvarteret Horisonten med sina 111 lägenheter renoveras både utvändigt och invändigt. Utvändiga åtgärder som byte av fönster samt renovering av tak och målning av fasader är genomfört, liksom markarbeten på gården. I början av februari påbörjade Familjebostäder arbetet med att renovera invändigt. Samtliga vatten- och avlopps stammar ska bytas och de hyresgäster som har valt tilläggsåtgärder som renovering av badrum, kök och andra utrymmen kommer att få detta utfört. I samband med renoveringsarbetet kommer utrymmen på vindar att användas för att bygga tre etagelägenheter. Dessa lägenheter blir på sex rum och kök med en yta på 140 kvm. Dessutom byggs tre tidigare lokaler om till mindre lägenheter. Etagelägenheterna byggs på Sjömansgatan 14, 18 och 20. De nya lägenheterna byggs i gamla lokaler mot Sjömansgatan 14 och 16. Etagelägenheterna blir stora, sex rum och kök, 140 kvm. Tre treor byggs ihop med vinden och vindstrappan byggs in i lägenheterna. Mot gatan får lägenheterna två nya takkupor och in mot gården nya takfönster. Vindsdelen av etagen får full takhöjd upp mot nock och synliga bjälkar för att skapa ljus och rymd. Det kommer bli möjligt att göra intresse - an mäl an på dessa lägenheter hos Familjebostäder. (www.familjebostader.goteborg.se gå in på Omflyttningsplatsen ). Trångbodda i Familjebostäders fastigheter i Masthugget och i andra hand Majorna kommer att prioriteras. Marklägenheterna blir mindre lägenheter, två rum och kokvrå på kvm med spännande planlösningar. De ligger i markplan och insynsskydd i form av planteringar kommer att anläggas utanför. Arbetet i kvarteret Horisonten beräknas vara slut fört vid årsskiftet. Se artikel på sidan 4 5 och Värdsnyheter Nr

17 Distrikt Kungsladugård 70-åring på säkrad grund Familjebostäder genomför grundförstärkning och grundbevaringsarbete i landshövdingekvarter med kvarboende. Ett projekt som säkrat grunden för framtiden. Kvarteret Malörten i Kungsladugård hade sättningsskador. Skador som berodde på att vissa delar av kvarteret från börjat var pålat med träpålar. Träpålarna har med tiden fått rötangrepp bland annat på grund av att grundvattennivån förändrats. Under 70-talet renoverades kvarteret och då gjordes grundförstärkning av vissa delar av kvarteret. Men kvarteret har fortsatt att röra på sig. Skadorna har framförallt synts i källarna där det funnits sprickor i väggarna, berättar Dag Erikson, projektledare på Familjebostäder. Vi ville i första hand avstanna rörelserna i grundmurarna. Det vi har gjort är dels att grundförstärka med nya pålar, dels har vi använt oss av befintliga pålar som har fått en impregnering som skall avstanna nedbrytningsprocessen. Metoden är utvecklad i Göteborg av professor Allan Jerbo och har hittills använts i över 150 kulturhus i Norden. Sedan 1997 används den dessutom i Venedig, bland annat i Palazzo Zorzi. Vi räknar med att pålarna i kvarteret Malörten nu kommer att hålla ytterligare år. Vi har dessutom kunnat genomföra denna omfattande grundförstärkning utan några större störningar för hyresgästerna. Dels eftersom arbetet enbart utförts i källarutrymmena, dels tack vare en avancerad borrnings- och pålningsutrustning. Grundförstärkningsarbetet har pågått under två månader och avslutades i januari. Det är tillfredsställande att kunna göra så här pass omfattande arbeten så smidigt och med så lite omak för hyresgästerna, avslutar Dag Erikson. En del hyresgäster har störts av arbetet men inte alla. I början var det en hel del väsen, men bara dagtid, säger Elin Lektonius som bor på 1:a plan. Jag bor alldeles bredvid porten, så alla maskiner passerade alldeles här utanför. Det har varit lerigt på gården och det lär väl inte bli bättre förrän våren kommer. Grundförstärkningen innebär att vi säkrar fastigheten för framtiden, säger Anders Ternell, chef för Utveckling Fastighet. Vi vill slå vakt om den unika miljön i landshövdingehusen och är glada att nu ha hittat en kostnadseffektiv metod. Förhoppningsvis kommer vi att kunna använda samma teknik vid andra projekt. Kundservicekontor på Mariaplan Sist ut med kundservicekontor är Distrikt Kungsladugård. Enligt planer na kommer kontoret att vara på Mariaplan. På Kundservice Kungsladugård kommer någon av distriktets bovärdar och miljövärdar att finnas vissa tider under dagen. Vi kommer att hantera nycklar och val av material vid renovering. Vi kommer även att ha en sökdator i lokalen för ansökan om omflyttning. Felanmälan kan lämnas dygnet runt via Familje bostäders hemsida. Hyresgästerna kommer att informeras via brev och anslag i trapphusen. Nr Värdsnyheter 17

18 Distrikt Bergsjön Centrum Gränsöverskridande samarbete Bergsjön Centrums torgytor skall få en ansiktslyftning. Familjebostäder leder en grupp som tillsammans med boende och elever på Bergsjöskolan ser över utemiljön. Samverkan i stadsdelen kallas Gränsöverskridande samarbete. Tanken är att ta ett samlat grepp på miljön runt torget. I dag upplevs delar av Bergsjön Centrum som mörkt och ödsligt kvällstid, vilket kan bidra till att boendemiljön känns otrygg. För att få en så bred bild som möjligt av vilka problem som finns i dag och vilka åtgärder som skulle kunna genomföras har 15-talet organisationer bjudits in till samar betet. Ambitionen är att när pro jekttiden är slut skall gruppen lämna ett detaljerat förslag till en överordnad styrgrupp som fattar beslut. Medlemmarna i Gränsöverskridande samarbete har enats om vilka delar av torget som berörs. Det gäller framför allt vägen från spårvagnshållplatsen, förbi kyrkan och fram till centrumbyggnaden, liksom ytan framför Bergsjöskolan i riktning mot parkeringsplatsen. Gruppen skall också lämna förslag till åtgärder för kulturhuset, som i dag inte kan användas på grund av bland annat fuktskador. Liknande upprustningsprojekt har genomförts på andra håll i stan. Då har skolungdomar engagerats som idésprutor, och så kommer det också att bli i Bergsjön. En klass från Bergsjöskolan kommer att jobba med förslag under ledning av Mie Svennberg, arkitektur konsulent inom Göteborgs stad. Familjebostäders marknadschef Helena Mehner är projektledare för samarbetet: Vi skall titta på torget tillsammans med elever och andra som använder det dagligen. Vi vill lyssna på människorna som bor här. Text: Henrik Dahlberg Ökad tillgänglighet Sedan 12 december finns Kundservic ekontoret på Rymdtorget 8 Telefon Öppet må ti, to fr onsdag 7 14 och Lunchstängt Konstens plats Var upplever du konst, och var tycker du att konsten borde äga rum? 30 Bergsjöbor har svarat, nu är fler välkomna att delta. En kille har fyllt lägenheten med modeller av berömda byggnader, en annan skapar konst i köket och en tredje har rummet fullt med kameror. Det är starka och fascinerande bilder av konstens plats som den franska konstnären och Valandprofessorn Esther Shalev-Gerz tagit del av sedan hon kom till Bergsjön. I projektet, som genomförs i samarbete med bland andra Familjebostäder, utforskar hon Ungdomsboende i BC Familjebostäder arbetar med ett koncept för ungdomsboende. Tanken är att fler unga göteborgare skall komma in på bostadsmarknaden och erbjudas en lägenhet som passar deras behov. Delar av konsthögskolan Valands kårstyrelse har bjudits in för att fungera som referensgrupp under våren. Förutom att vara idésprutor under arbetet med konceptet kommer eleverna att få inreda en ungdomslägenhet i en av Familjebostäders fastigheter i Bergsjön Centrum. Lägenheten skall sedan kunna visas Bergsjöbornas tankar om var och vad konstens plats är och borde vara. Svaren får hon i intervjuer med konstnärligt aktiva i stadsdelen. Varje svar är unikt: Alla berättelserna är fantastiska och överraskande. Några intervjupersoner är väldigt konkreta och har en klar uppfattning, som de som gjort om sin bostad till en utställning, nästan ett museum. Andra är mer framtidsinriktade eller ger mer öppna svar. Mina frågor tvingar konstnärerna att tänka till. Många lever i sin konst och i sina visioner. Nu får de möjlighet att dela sina tankar med oss, och det blir en upplevelse för dem. Det är många etiketter som klistrats på Bergsjön genom åren, och få har haft en positiv klang. Men för konstprojektet är detta en utmärkt miljö: En av de personer jag intervjuade säger att i Bergsjön känner han sig fri. Här får man tycka och tänka vad man vill. Bergsjön är tack vare sina många invandrare en ovanligt kreativ plats. Befolkningen här befinner sig i ett kreativt flöde. Jag har själv flyttat två gånger och vet vad det innebär att återskapa sitt liv. Konstens plats är ett stort projekt, mätt även med Esther Shalev- Gerz s egna mått. Hon vill intervjua 40 Bergsjöbor i deras hem under tre månader, filma intervjuerna och sedan redigera ned materialet till omkring en timmes film. Slutprodukten ska visas på utställningar både i centrala Göteborg och i Bergsjön. Men Esther Shalev-Gerz gör kopplingen mellan Bergsjön och innerstan till en del av konstverket. Det som visas i Bergsjön blir nämligen inte samma utställning som i city: Den som vill förstå projektet måste besöka båda utställningarna, säger Esther Shalev-Gerz. Text & foto: Henrik Dahlberg Samtliga intervjupersoner är Bergsjöbor och har vaskats fram av kulturföreningen Bob. Men ännu saknas tiotalet personer. Konstnärligt aktiva som vill delta i projektet är därför välkommen att kontakta Bob genom Haky Jasim. Han nås på telefon Den som vill veta mer om Esther Shalev-Gerz kan besöka för ungdomar och studenter som söker bostad. Sedan tidigare har Familjebostäder studentlägenheter i Tynnered och Bergsjön. I erbjudandet ingår sex gratis månadskort från Västtrafik. Text & foto: Henrik Dahlberg 18 Värdsnyheter Nr

19 Distrikt Öster Bostadsrätter i Eriksbo Familjebostäder undersöker intresse för ombildning av lägenheter till bostadsrätter i Eriksbo. Anledning till detta är ett fullmäktigebeslut om att staden ska sträva efter en bättre blandning av hyresrätter, bostadsrätter och egnahem. Vårt uppdrag är att pröva möjligheten till ombildning i områden som har få bostadsrätter, säger Helena Mehner, marknadschef. Bostadsrätter kan bildas om en majoritet av hyresgästerna är intresserade. I detta läge är vårt uppdrag endast att undersöka hyresgästernas intresse. Berörda hyresgäster informeras via EKF. Nu behöver ingen vara rädd för att gå in på gården när det är mörkt, säger Bo Eklund, hyresgäst. Det borde till och med gå att skärma av ljuset lite det skall vi ta upp i nästa möte. Ökad tillgänglighet i Gärdsås Den 13 mars öppnade Familjebostäders kundservicekontor på Siriusgatan 78. Tryggare gård med bättre belysning Samrådsgruppen på Tideräkningsgatan enades om hur tryggheten skulle förbättras och fick igenom sitt förslag. Att känna sig trygg är en av de viktigaste frågorna för hyresgästerna enligt de flesta undersökningar. En mörk entré kan vara skillnaden mellan trygghet och otrygghet. Hyresgästerna på Tideräkningsgatan var inte nöjda med den befintliga belysningen. Tillsammans framförde de sitt önskemål till Familjebostäder. Idag är ny belysning på plats. Det började med att Familjebostäder efterlyste hyresgäster som ville engagera sig i en ombyggnad av gården, berättar Bo Eklund, hyresgäst på Tideräkningsgatan 20. Nu är gården ombyggd och vi hyresgäster har fått vara med och bestämma. När det gällde gården, var vi en grupp om åtta hyresgäster som engagerade oss. Sedan dess har vi haft både möten i den gruppen och möten där samtliga hyresgäster bjudits in. Det är visserligen Familjebostäder som har kallat till mötena, men vi från hyresgästsidan är noggranna med att följa upp alla punkter som funnits på tidigare protokoll. Det har varit diskussioner om både stort och smått. Och ibland tycker jag nog att det tagit lång tid att få saker att hända! Det här med belysningen på gården var en sådan sak. Men nu är belysningen där. Det är stor skillnad att gå in på gården nu! Det är ju hyresgästerna som vet bäst om det är tryggt på helger och nätter, så det är helt rimligt att dom får vara med och bestämma, säger Rune Henriksson, distriktschef på Familjebostäder distrikt Öster. Tideräkningsgatan: uteplatserna mot väster/ fotbollsplanen kommer att påbörjas under våren 2006 Men först efter samråd mellan berörda hyresgäster, samverkansgruppen och Familjebostäder. Välkommen in, säger Raymond Söderström bovärd. Kundservice här på Siriusgatan är öppen hela dagarna. På morgonen mellan 7 8 och onsdagar finns alltid någon av oss bovärdar eller någon av miljövärdarna på plats. Kundservice på Siriusgatan 78 Telefon Öppet må ti, to fr onsdag 7 14 och Lunchstängt Lokala kundservicekontor finns på Kalendervägen 56 och i Eriksbo på Hjällbogärdet 1. Öppet för besök vardagar 8 9 Nr Värdsnyheter 19

20 Avsändare: Familjebostäder i Göteborg AB, Box 5151, Göteborg B Sverige Porto betalt Familjekrysset Vinnare i förra numrets Familjekryss blev: Astrid Fredsjö, Djurgårdsgatan 41D; Ruth Holmström, Järnmyntsgatan 8; Göran Henriksson, Saturnusgatan 8; Göran Frödin, Birgittagatan 1C och Torbjörn Johansson, Gåsagången 58. GRATTIS! Vi skickar ett presentkort på böcker. Lösningen till detta korsord vill vi ha senast Adressen är Familjebostäder i Göteborg AB, Box 5151, Göteborg. Namn: Adress och postadress: 20 Värdsnyheter Nr

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING?

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? 1 UPPRUSTNING PÅ GÅNG I DITT BOSTADSOMRÅDE Din hyresvärd planerar att genomföra en upprustning i ditt hus. En upprustning är en omfattande renovering av fastighetens lägenheter

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening

Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening Alla ska trivas Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening Svåra ord? Ordlista finns på sidan 10. Omtanke gör det trevligare att bo tillsammans Det bor många människor i ditt hus och det händer

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4 SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Besöksadress: Ballebovägen 4 bygger 58 nya lägenheter påe-post: info@bollebo.se Hemsida: www.bollebo.se

Läs mer

Inledning. Del 1 - Ekonomi. 1.1.Hur insatta är ni i föreningens ekonomi? 1.2. Anser ni att vår ekonomiska informationen är tydlig?

Inledning. Del 1 - Ekonomi. 1.1.Hur insatta är ni i föreningens ekonomi? 1.2. Anser ni att vår ekonomiska informationen är tydlig? Sammanställning av boendeundersökning 216 Inledning Nu håller du i din hand sammanställningen av boendeundersökningen som genomfördes i maj 216. Vi kan glädjande meddela att 63 lägenheter deltog i undersökningen.

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

INFORMATION OCH TRIVSELREGLER

INFORMATION OCH TRIVSELREGLER INFORMATION OCH TRIVSELREGLER Välkommen till Bostadsrättsföreningen Domarringen 1! Styrelsen har utarbetat Information och trivselregler som ska ses som ett komplement till föreningens stadgar samt till

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller:

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller: Bybladet Maj 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 10/5 Fasadprojektet Takprojektet Ventilationsprojektet Nya skyltar till p-platserna Information

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Anmäl ditt Hyllie Allé intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Välkommen till Hyllie I Hyllie skapas en ny levande stadsdel med färgstark arkitektur, spännande torg och all slags service. Samtidigt finns

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Sommarmeddelande. Från styrelsen RB Bostadsförening SKÄRAN

Sommarmeddelande. Från styrelsen RB Bostadsförening SKÄRAN Sommarmeddelande Från styrelsen RB Bostadsförening SKÄRAN Vi i styrelsen vill tacka för att vi fick Ert fortsatta förtroende. Vi vill passa på att önska alla en trevlig sommar och lämna lite information.

Läs mer

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr. 2016/2. Snart är våren här.

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr. 2016/2. Snart är våren här. Flygbladet Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr. 2016/2 Snart är våren här. Valberedningen informerar Hej alla boende! Vi hade satt sista dag för nominering till styrelsen

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012. Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi. Ha en skön sommar!

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012. Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi. Ha en skön sommar! INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012 Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi Ha en skön sommar! LEDARE PERNILLA BERGKVIST Rent, snyggt och bättre service

Läs mer

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar Information till medlemmar Innehållsförteckning Sida Kontaktuppgifter till styrelsen... 3 Teknisk förvaltning... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Andrahandsuthyrning... 4 Renoveringar och ombyggnationer...

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

900 sätt att göra Husby ännu bättre!

900 sätt att göra Husby ännu bättre! & nu då? Husby äger... Renovera lekplatserna... Fler ungdomsgårdar... Bygg om centrum... Bättre värme i lägenheterna... Mångfalden är bra Mer belysning på gångvägar Fixa en fontän Töm papperskorgarna oftare...

Läs mer

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen Ekegårdsbladet September 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se Detta blad kan även fås via e-post Gå in på vår hemsida www.ekegarden.se och följ instruktionerna. Nu nalkas höstens friska luft och

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och vad

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt 2 I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Costumer Score Card 2014 rapport

Costumer Score Card 2014 rapport Styrelseärende 2014-09-10 ÄRENDE NR 8 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2014-09-30 DNR 2014/1853-2.7.1 HANDLÄGGARE Marianne Badman 08-737 20 79 marianne.badman@familjebostader.com Costumer Score Card 2014 rapport

Läs mer

Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad

Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad 2015 Hur nöjd är du med hantering av felanmälan och bemötande från entreprenörer? 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Mycket nöjd Nöjd Varken eller Inte nöjd Ej använt tjänsten

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Tema Kretslopp. Mål 1: Nedbryttningsprocessen

Tema Kretslopp. Mål 1: Nedbryttningsprocessen Tema Kretslopp Vi har diskuterat tillsammans med barnen om de olika målen, kompostering, källsortering och nedbrytningsprocessen. Barnen tycker att det är spännande. - Varför vill maskarna ha våran mat?

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27 HYRESGÄSTGUIDEN Fastighets AB Eric Ekblad Postadress: Box 222, 0 02 Jönköping Besöksadress: Borgmästargränd 1A Telefon: 0-1 8 8 Fax: 0-1 8 89 Mail: info@ekblads.se Jourtelefon: 070-81 9 0 Allmänt Inflyttning

Läs mer

Vi gör inte som alla andra

Vi gör inte som alla andra Vi gör inte som alla andra D. Carnegie & Co gör inte som alla andra istället för att evakuera och renovera hela trapphus eller fastigheter, renoveras lägenhet för lägenhet i takt med den naturliga omflyttningen.

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning. Där du känner dig hemma

Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning. Där du känner dig hemma Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning Om enkäten Utdelade: 21 st brev 44 st mejl = 65 st Besvarade: 12 st brev 23 st mejl = 35 st Svarsfrekvens: brev = 57 procent mejl = 52 procent totalt = 51 procent

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET.

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. 6 VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. FAMILJEN HOLM VILLE HA ETT HUS MED STHLM E TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: ERIK LEFVANDER

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 45:an 2012 Mars Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Upprättelse av Pia Ehrenholm Om jag i min roll som revisor före årsstämman 2011, haft all den information rörande begäran om Pias entledigande, som jag har

Läs mer

till drömhus Från dröm hemma hos

till drömhus Från dröm hemma hos Från dröm till drömhus När Linda och Christofer ärvde en tomt vid Tullingesjön söder om Stockholm visste de att de ville bygga sitt drömhus där. Men det var lättare sagt än gjort. Tomten låg visserligen

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet!

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! B omagasinet 2/2012 Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! Oktober 1950. Hyreshuset på Ekkällevägen 1 var precis nybyggt och familjen Dahm var bland de första hyresgästerna. 62 år senare bor makarna

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer