Underhåll och renovering. Lokaler blir nya lägenheter s 8 Återanvändning och kompostering s Så arbetar Familjebostäder s 4 5.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhåll och renovering. Lokaler blir nya lägenheter s 8 Återanvändning och kompostering s 10 11. Så arbetar Familjebostäder s 4 5."

Transkript

1 Nr Hyresgästinformation från Familjebostäder Lokaler blir nya lägenheter s 8 Återanvändning och kompostering s Tema: Underhåll och renovering Så arbetar Familjebostäder s 4 5 Nr Värdsnyheter 1

2 Värdsledaren Nr Hyresgästinformation från Familjebostäder Lokaler blir nya lägenheter s 8 Återanvändning och kompostering s Vi vill ha dig med i samrådsgrupperna! Tema: Underhåll och renovering Så arbetar Familjebostäder s 4 5 Kvarteret Malörten i Kungsladugård, behövde pålas om. Tack vare ny teknik kunde detta omfattande grundförstärkningsarbete genom föras med kvarboende. Jag är hemma med barnen, och visst har det hörts en del, men jag har faktiskt inte störts alls, säger Jenny Martinsson som bor på Svanebäcksgatan 39 A, här med barnen Matilda och Jonatan. Läs mer på sid 17. Nytt hyresavtal för 2006 Familjebostäder och Hyresgästföreningen förhandlar vid denna tidnings pressläggning om hyrorna för Information om det nya avtalet kommer att meddelas via trapphustavlorna. Sök konstnärsstipendium Bildkonstnärer som är hyresgäster hos allmännyttan i Göteborg kan söka Bostadsbolagets konstnärsstipendium för tidsperioderna 1/7 31/8, 1/9 31/10, 1/11 31/12. Varje stipendium omfattar boende i Carl Larsson-ateljén på Hotel Chevillon i två månader inklusive resa. Mer information på Ansökningshandlingar beställes via e-post goteborg.se eller per fax Ansökan skall vara Bostadsbolaget tillhanda senast den 8 april Adress: Bostadsbolaget, Susanne Andersson, Box 5044, Göteborg. Utkommer med fyra nummer per år Ansvarig utgivare: Helena Mehner Redaktion, samt text och foto där inte annat framgår: Helena Åberg Besöksadress: Södra vägen 12 Postadress: Familjebostäder i Göteborg AB, Box 5151, Göteborg Hemsida: Telefon vx: Layout: Buddy Tryck: Exakta Värdsnyheter trycks på svanenmärkt papper Manus till nummer 2/2006 skall vara insänt senast Familjebostäder i Göteborg AB ägs av Göteborgs Kommun och ingår i Förvaltnings AB Framtiden. Ett helägt bolag av Göteborgs Stad. Familjebostäder fortsätter satsningen på rent och snyggt. Att det är rent och snyggt i tvättstugan vet vi att du som hyresgäst värderar högt och därför har vi utökat städningen och sedan en månad tillbaka städar vi alla tvättstugor samt anslutande gångar varannan vecka i samtliga fastigheter. Tillsammans med dig, vår hyresgäst, vill vi skapa levande bostadsområden som du trivs, vill bo och verka i. Vi utgår ifrån behovet hos våra hyresgäster och våra fastigheter i allt vårt arbete oavsett om det gäller skötsel eller renovering och underhåll. För att vi skall veta vad du vill uppskattar vi när du tar kontakt med oss och deltar i till exempel våra samrådsgrupper. Underhåll och renovering av Familjebostäders fastigheter pågår kontinuerligt. Under 2005 har renovering påbörjats av 323 lägenheter. I årets första nummer av Värdsnyheter berättar vi om hur vi arbetar när vi renoverar och underhåller. Du kan som hyresgäst vara med och påverka och ha inflytande när det skall göras åtgärder och det kan du göra genom de samrådsgrupper som bildas inför arbetet. Det kan både gälla åtgärder i fastigheten och i utemiljön. Ju fler som deltar desto bättre! I Majorna och Kungsladugård pågår ombyggnad av ett antal lokaler till lägenheter. Ett av resultaten av detta projekt blev en lägenhet med spännande planlösning som du kan läsa mer om i detta nummer av Värdsnyheter. I sommar kommer vi att erbjuda aktiviteter för barn och ungdomar i alla våra områden. Simskola och fotbollsskola är några av aktiviteterna. Var och när kommer att informeras om i trapphusen under våren. Agneta Kores Vad tycker våra hyresgäster om oss som hyresvärd? Det är viktigt för oss på Familjebostäder att stämma av vad hyresgästerna tycker för att vi skall kunna erbjuda ett bra boende och god service. Familjebostäder erbjuder ett boende som består av lägenheten, gemensamhetsutrymmen och en inbjudande utemiljö. Inom dessa områden arbetar vi för att behålla en god kvalité och service. En god kvalité och service utgörs bland annat av att det är rent och snyggt, att vi lyssnar och är tillgängliga och har ett bra bemötande. Ett bra boende innebär också att våra bostadsområden är levande och trygga. Skolor, kommunikationer, butiker och levande torgmiljöer är några andra faktorer som bidrar till ett bra boende. I årets kundenkät som kommer att skickas till cirka av våra hyresgäster under mars månad får du möjlighet att värdera just detta. Ett stort tack på förhand till dig som tar dig tid att fylla i enkäten och berätta för oss vad du tycker om ditt boende och om oss som hyresvärd. Resultaten kommer att publiceras på vår hemsida i juni. Helena Mehner Agneta Kores, VD Helena Mehner, Marknadschef 2 Värdsnyheter Nr

3 Innehåll & insändare Innehåll i detta nummer 4 Hur vi arbetar med renovering 6 Ny hemsida Familjebostäders nya hemsida får nya funktioner 7 Gemensam städdag Vårstädning i bostadsområdena 9 Sommaraktiviteter för ungdomar Fixartiden blev ett roligt minne 10 Återanvändning blir bistånd 11 Kompostera för framtiden 12 Att umgås är livsviktigt Grannarna Niels Siig och Marie Bergström berättar 14 Distrikt Väster 15 Distrikt Centrum/Hisingen 16 Distrikt Majorna 17 Distrikt Kungsladugård 18 Distrikt Bergsjön Centrum 19 Distrikt Öster Plast i soporna Varför är det så viktigt att skilja mellan hård och mjuk plast i soporna? Svar: All plast som används i förpackningar är återvinningsbar, antingen till material eller energi. Hårdplast smälts ner och återanvänds vid tillverkning av nya plastprodukter medan mjukplast används som bränsle. Plast i naturen Hur lång tid tar det för plast att brytas ned i naturen? Svar: Det tar flera hundra år. Flytta hemifrån Min son som fyllt 24 vill flytta till egen lägenhet kan han få en lägenhet hos Familjebostäder? Svar: Ja. Hyresgästers barn som skall flytta till sin första egna lägenhet kan söka via Omflyttningsplatsen på Detta gäller under förutsättning att de tillsammans med sina föräldrar bor hos Familjebostäder sedan minst tre år och är myndiga men under 25 år. Via Omflyttningsplatsen kan hyresgästers barn från alla våra bostads områden söka lägenhet i Högsbo, Tynnered, Kortedala, Fjällbo Park, Eriksbo, Bergsjön, Norra Älvstranden, Donsö/ Styrsö, Björkekärr, Centrala Hisingen och Hisings backa. Namn i trapphuset Mina barn har annat efternamn, jag vill att det skall finnas på informationstavlan i trapphuset. Vem skall jag tala med? Svar: Kontakta bovärden så ordnar han det! Kontakt med bovärden Redaktionen tar sig friheten att korta ned insändare om det behövs. Vem skall jag ringa ringa när jag har fel på mitt lås? Svar: Ring kundtjänst/kundservice när det gäller fel i lägenheten. Bovärden ringer du när det gäller invändig skötsel, störningar och klagomål. Miljövärden är den du skall ringa när det gäller utemiljön. Alla aktuella telefonummer hittar du på anslagstavlan i trapphuset. Nr Värdsnyheter 3

4 Värdsreportage Anne-Li Johansson deltog i den grupp som tog fram förslag för åtgärder i de gemensamma utrymmena som tvättstugor och trapphus. Idag har arbetena med stambyte påbörjats i hennes lägenhet. Utvändiga arbeten är klara. Nya fasader och fönster i fina färger. Hyresgästerna i kvarteret Horisonten i Masthugget var först ut med att aktivt delta i samrådsgrupper inför renovering. 4 Värdsnyheter Nr

5 Värdsreportage Hur vi arbetar med renovering När en fastighet skall renoveras är det mycket att ta hänsyn till. Fastigheten skall få den omvårdnad den behöver. De boende skall ges möjlighet till inflytande och få information om vad som händer under en ganska lång och många gånger påfrestande tid. och idéer. En förslagslåda placeras också ut i samma syfte. När allt är klart görs en visningslägenhet i ordning dit de boende kan komma och få inspiration till de egna valen. Nödvändiga åtgärder i grundnivå och möjliga tillägg preciseras sedan så att varje hyresgäst får ge sitt medgivande. Tecknen på att en fastighet behöver renoveras kan vara många. Vattenläckor i badrum och kök är en sådan signal, dåliga fönster, tak och fasad andra. Fastigheter med renoveringsbehov läggs in i Familjebostäders fleråriga underhållsplan. Nödvändigt eller inte? Arbetet börjar alltid med en förstudie, i vilken fastighetens behov noga utreds för att resultera i ett åtgärdsförslag. När detta är beslutat bjuder Familjebostäder in berörda hyresgäster till ett första möte för att berätta om vad som är på gång. Åtgärderna delas upp i minst två olika nivåer. En grundnivå och en tilläggsnivå. I grundnivån ingår sådana åtgärder som Familjebostäder finner nödvändiga för fastigheten. På denna nivå kan det ingå standardhöjande åtgärder som till exempel renovering av badrum, vilket i så fall innebär en hyreshöjning som förhandlas med Hyresgästföreningen. I tilläggsnivån ingår åtgärder som Familje bostäder tillsammans med berörda hyresgäster tar fram i samrådsgrupper. Boinflytande på flera sätt Familjebostäder erbjuder idag alltid möjlig het att delta i tre olika samrådsgrupper, en för åtgärder i lägenheter, en för gemen samma utrymmen som trapphus och tvättstuga och en för utemiljö. Samtliga berörda hyresgäster är välkomna att delta i alla eller någon av grupperna. Man träffas några gånger och diskuterar igenom möjliga alternativ. Mötena dokumenteras och anteckningarna sätts upp på lämpligt ställe så att alla kan ta del av processen. Familjebostäder ser också till att det finns ett så kallat klotterplank där de boende kan skriva upp synpunkter Kvarteret Horisonten först ut Upplägget prövades första gången i kvarteret Horisonten i Masthugget. För precis ett år sedan arbetade de olika samrådsgrupperna som mest intensivt. Under sommaren och hösten har utemiljön gjorts i ordning enligt de beslut som togs och just nu pågår de invändiga åtgärderna. Anne-Li Johansson var engagerad i den samrådsgrupp som tittade på åtgärder i de gemensamma utrymmena. Sedan i somras är hon mammaledig med sin flicka Thi. I hennes trapphus har arbetena med stambyten och andra åtgärder i lägenheterna påbörjats. Vattnet stängs av helt i lägenheterna under två veckor och ytterligare fyra veckor i badrummen. Bodar med toaletter och duschar finns tillgängliga i närheten av trapphusen. Text: Katrin Amgarth Foto: Eva Stööp Nr Värdsnyheter 5

6 Värdsnotiser Specialerbjudande från Com Hem Alla Familjebostäders hyresgäster har automatiskt tillgång till Com Hems kabel-tv-utbud. Hemspråkspaketet, som sedan 2003 varit ett speciellt erbjudande enbart till de allmännyttiga bolagen i Göteborg, innehåller ett trettiotal utländska betal-tv-kanaler på de största invandrarspråken. Hemspråkspaketet kommer nu att ersättas av ett ännu förmånligare alternativ inom Com Hems ordinarie utbud. De som har hemspråkspaketet idag kommer att få information per brev från Com Hem. Com Hem-nätet hos Familjebostäder är uppgraderat, vilket innebär att hyresgästerna har tillgång till samtliga Com Hems bredbands- och telefonitjänster. Internetanslutning kan göras antingen via telenätet eller via kabel-tv-nätet. För mer information se Frågor och felanmälan Vid frågor eller felanmälan kontakta Com Hems Kundservice på Slottsskogen en grön oas Slottsskogen är en viktig oas och umgängesplats för många av våra hyresgäster, säger Helena Mehner, marknadschef på Familjebostäder. I år kommer vi att stödja byggandet av en ny pingvindamm i Slottsskogen tillsammans med Poseidon, Bostadsbolaget och privata bostadsbolag. Vi kommer att förlägga hyresgästaktiviteter till parken. Dags att flytta hem i från till första egna lägenheten? Hyresgästers barn som är under 23 år, kan söka lägenhet via Omflyttningsplatsen. Lediga lägenheter presenteras via talsvar Familjebostäder har återinfört talsvaret på Boställets tel efonnummer Talsvaret ger information om lediga lägenheter. Den som söker omflyttning inom Familjebostäder kan dessutom göra intresseanmälan. Vi använder oss i första hand av Internet för att visa upp våra lediga lägenheter, berättar Ingrid Åsheim, chef för uthyrningen på Familjebostäder. Men alla har inte tillgång till Internet och därför har vi information om lediga lägenheter även på Boplats Göteborg på Kungsportsplatsen 1, vårt kontor på Södra vägen 12, våra kundservicekontor och på telefon. Bostället, vår uthyrningsservice på Södra vägen 12 har telefontid klockan alla vardagar. Talsvaret är ett komplement till detta. För att kunna göra en intresseanmälan via talsvaret krävs en knapptelefon. Så här fungerar talsvaret Den som söker lägenhet eller vill flytta inom Familjebostäder kan ringa Talsvaret ger ett antal valmöjligheter, förutom manuell service: Knappa in 1 innebär att man kommer till Ledigt just nu, som informerar om de lägenheter vi har publicerade på Boplats för alla bostadssökande. Med val 2 kommer man till Omflyttningsplatsen och ombeds knappa in sitt kundnummer. Omflyttningsplatsen Omflyttningsplatsen är till för våra hyresgäster som söker omflyttning och hyresgästers barn, samt för Gårdstensbostäders och Hjällbobostadens hyresgäster som anmält intresse att flytta om till oss. De som söker på Omflyttningsplatsen kan göra intresseanmälan på de lägenheter de är intresserade av. De som söker Ledigt just nu får information om att lägenheten kan sökas via Boplats och att man behöver vara registrerad på Boplats och ha en pinkod. Kundnummer Alla våra hyresgäster har ett kundnummer som står på hyresavin. Hyresgästers barn och Hjällbobostadens och Gårdstensbostäders hyresgäster får ett kundnummer i samband med att dom registrerar sig som lägenhetssökande. Hyresgästers barn kan registrera sig direkt på Omflyttningsplatsen på Familjebostäders hemsida och får då ett kundnummer. Ny hemsida Familjebostäder byter nu hemsida ny layout och felanmälan som går direkt till distriktets Kundservice. De 27 humboldtpingviner som har sitt hem i Slottskogens djurpark skall få en djupare damm. Humboldtpingvinerna är utrotningshotade och kommer att ingå i ett internationellt bevarandeprogram. Familjebostäder har ett starkt varumärke och vår ambition är att bli en ännu bättre hyresvärd och utvecklas, säger Helena Mehner, marknadschef. Detta vill vi också skall framgå av vår hemsida. Därför har vi nu genomfört en omfattande uppdatering och bytt logotyp och layout. Av marknadsundersökningar vet vi att de främsta användarna av hemsidan är de som söker lägenhet. Den största nyheten för våra egna hyresgäster på hemsidan är kanske framförallt Omflyttningsplatsen och de nya elektroniska blanketterna för felanmälan. 6 Värdsnyheter Nr

7 Värdsnotiser Vårstädning i bostadsområdena Nu införs städning av källargångar och tvättstugor I tvättstugorna skall varje hyresgäst städa efter sig efter varje tvättpass. Detta fungerar dock inte alltid över allt. För att få en trevligare miljö i tvättstugorna och för att öka den allmänna trivseln, har Familjebostäder beslutat att både tvättstugor och gångarna fram till tvättstugan skall städas regelbundet, från den förste februari i år. Alla maskiner och bänkar torkas av, golven sopas eller tvättas och papperskorgar töms. Städningen kommer att ske dagtid vilket innebär att städpersonal kommer att ha tillträde till tvättstugorna. Men den som har tvättat skall ändå alltid städa efter sig. Var och en som kommer ner för att tvätta skall ha en ren tvättstuga. De flesta hyresgäster gör snyggt efter sig, säger Patrik Andersson, som bor på Carnegieg 7 B. Men visst sitter det kvar en del ludd ibland. Det värsta är när folk låter sin tvätt hänga kvar långt efter sin tvättid. Foto: Eva Stööp Familjebostäder sätter in all personal på vår städning. Under det gångna året har Familjebostäder satsat på att höja nivån på städning och skötsel av utemiljö. I början av april kommer all personal under några dagar att delta i städarbetet ute i bostadsområdena. I första hand kommer vi att ägna oss åt utemiljön eftersom det behövs en extra insats så här inför sommarsäsongen, säger Annika Berntsson, boendekonsulent. Plastpåsar och skräp som legat dolda i snön, skall städas bort så att vårblommorna får utvecklas. Nu skall det bli riktigt fint. Alla jobbar för att höja nivån! Personalstäddagar Tisdag den 4 april: Distrikt Bergsjön Centrum och Distrikt Öster Torsdag den 6 april: Distrikt Centrum/Hisingen och Distrikt Väster Fredag den 7 april: Distrikt Majorna och Distrikt Kungsladugård Vintern städas ut All flis som lagts ut under vintern för att minska halkan kommer att tas bort så snart temperaturen tillåter. Det är först när flisen kommer undan som det blir finare och prydligare på gångvägar och gårdar efter en sådan här snövinter, säger Malin Hellberg, miljövärd i Bergsjön Centrum. Flisen är nödvändig som halkbekämpning, men den ställer till skada när man drar med den in på golven. Nr Värdsnyheter 7

8 Värdsnotiser Nybygge i äldre hus Familje bostäder bygger om tomma lokaler till lägen heter. De nya lägenheterna skall kunna användas som en kombination av bostad och lokal. Idag finns ett stort behov av lägenheter i Göteborg. Därför har Familjebostäder gjort en inventering av tomma lokaler med syfte att skapa nya bostäder. Små lokaler i markplan, som tidigare varit butiker eller kontor, finns bland annat i landshövdinge husen i Majorna och Kungsladugård. Vårt mål är att skapa lägenheter utan att förändra fastigheternas karaktär, säger Dag Erikson, projektledare på Familjebostäder. Vi har i dagsläget ett tjugotal lokaler som eventuellt kan byggas om till lägenheter. Petra Hultman, 22, från Smålands Stenar och Robert Nordlinder, 28, från Sundsvall håller just på att flytta in i en ombyggd butik. Det som en gång i tiden varit charkuteri i kvarteret Jordklotet, är nu omvandlat till en originell och charmig bostad. Tre rum och kök på 88 kvm. Med helkaklat nytt duschrum, nytt kök, nya golv och väggar är lägenheten i standard som nybyggd. Den här lägenheten har allt, säger Petra förtjust. Läge, charm och många valmöjligheter. Jag fastnade direkt för de små trapporna som leder upp till de två sovrummen. Och det stora butiksfönstret som vetter mot parken. I den breda fönstersmygen kan man krypa upp med en kopp te och bara mysa. De små trapporna mellan rummen, det var nog det som fick mig att direkt känna att det här är min lägenhet, säger Petra Hultman. Det stora butiksfönstret mot Tellgrensgatan har fått sittplatser och kuddar. Vi hittade lägenheten via Boplats Göteborg, berättar Robert. Två veckor efter att vi skrivit kontrakt var det inflyttning. Det var nog inte så många som kunde flytta in med så kort varsel. Petra har ett stort intresse för design och form och har tillverkat ett flertal av möblerna i lägenheten. Robert delar fritiden mellan film och dottern Freja. Boendet betyder mycket för mig, säger Petra eftertänksamt. Det är viktigt att ha harmoni och att man trivs. Boendet blir en förlängning av vem man är. Vi skall skaffa lite nya möbler, och sofforna skall vi nog byta ut, säger Robert. Vi har ingen direkt insyn eftersom skyltfönstret är frostat i nederkant, men vi skall ha panelgardiner som man kan dra för, säger Petra. Det blir mycket att göra när man flyttar in i en ny lägenhet! 8 Värdsnyheter Nr

9 Värdsnotiser Fixartiden blev ett roligt minne Sommarverksamhet Familjebostäder har sedan många år tradition att ordna sommaraktiviteter för barn och ungdomar. För sommaren 2006 planeras några aktiviteter som kan erbjudas hyres gäster i samtliga områden. Exempelvis simskola, fotbollsskola och boule turnering. Utöver detta kan det i vissa områden bli lokala arrangemang som exempelvis fixar veckor. Under fixar veckorna ansvarar Familjebostäder för syssel sättning för sommar lediga ung domar en kombination av arbete och nöje. Information om hur du anmäler dig, kommer att sättas upp i trapphusen under våren. Vid frågor kontakta Annika Berntsson, boendekonsulent, telefon Ungdomar som var med på fixarverksamheten i Majorna förra året rekommenderar gärna andra ungdomar att gå med. Arbetet på fixarveckorna var inte så jobbigt, vi hade bara kul, säger Dea Ahnfelt, 15 år. I vår grupp fick vi mest rensa ogräs. Och så fick vi förbättra skaterampen och rensa upp och kratta löv på skolgården. Vi blev som ett gäng kompisar som träffades och hade kul tillsammans och det vi gjorde var ju något som blev bra för skolan och hela stadsdelen. Vi fick åka på seglarläger över natten, det var kul. Och så tjänade vi ju lite pengar också. Det var jätteskoj, säger Julia Lidholm- Ström 15 år, som var med i samma grupp som Dea. Det kändes riktigt lyxigt. Vi fick ju både lunch och betalt. Seglingen var förstås det allra bästa. För Deas del innebar fixarverksamheten att hon engagerade sig i UNF Ungdomens Nykterhetsförbund. En av ledarna på fixarverksamheten värvade medlemmar. Vi har just startat Fotbollsskola på Änglagården på Kviberg med IFK! Tid: 19, 20 och 21/ dagtid Målgrupp: Pojkar och flickor, Hyresgästers barn, år Kostnad: 100 kronor/barn Sista anmälningsdag: 1/ Anmälan sker till Annika Berntsson, eller familjebostader.goteborg.se föreningen här i Majorna. Genom att det är en förening kan man söka pengar och göra en massa grejer som man annars inte kunde ha råd med. Det är ju inte så att vi brukade supa förut, men det är kul att träffa nya kompisar och inte behöva tänka på att man skall förklara varför man är nykter. De som vill supa får ju göra det, men då kan de inte vara med i föreningen. Vi hyr ett rum i aktivitetshuset på Karl Johans Torg tillsammans med några andra föreninger. Vi kommer att ha våra möten här. Det är viktigt att det blir ungdomar som bestämmer i föreningen, säger Julia. Vi har så mycket som vi vill göra. Vi hoppas kunna starta ett eget band. Här i lokalen finns ett piano och det kommer att finnas en replokal. Vi behöver en bas och en trummis och kanske någon ytterligare på gitarr. Idéer saknas inte! Foto: Helena Åberg och Lina Iksepugh Nr Värdsnyheter 9

10 Värdsnotiser FÖRBUD MOT SMÄLLARE! Förbud mot smällare och fyrverkeri Inför påskhelgen vill vi påminna om att generellt förbud mot fyrverkerier och smällare råder i samtliga Familjebostäders bostadsområden, på grund av brandrisken och med hänsyn till hörselskadade, äldre människor och husdjur. För allas säkerhet och trevnad vädjar vi till våra hyresgäster att respektera detta. Stadsgasen upphör 2010 I maj 2005 tog Göteborg Energi beslutet att upphöra med stadsgas i Göteborg Anledningen är främst att det idag är för få kunder som köper stadsgas, vilket på sikt leder till att stadsgas blir ett dyrt energialternativ. Berörda hyresgäster kommer att i god tid få ytterligare information. Familjedagar planeras Planeringen för årets Familje dagar som kommer att förläggas under tidig höst, har precis startat upp. Har du tips eller önskemål: kontakta Annika Berntsson, boendekonsulent, telefon Återanvändning blir bistånd Sommarjobb Inom kort kommer information på anslagstavlan i trapphuset och på vår hemsida om hur man söker sommarjobb hos Familjebostäder. Nya anslagstavlor Anslagstavlorna i trapphusen i samtliga fastigheter har bytts ut i början av året. De första namnlistorna som kom upp visade sig ha vissa brister. Ett antal hyresgäster hörde av sig och hade önskemål om större text på namnlistorna. Andra hyresgäster ville att förnamnen endast skulle markeras med initialer. Namnlistorna har nu förbättrats. Kontakta bovärden angående frågor och synpunkter. Familjebostäders hyresgäster kan få hämtning av felfria prylar och möbler genom Emmaus Björkå. Det återvunna sakerna blir bistånd till behövande länder. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst oberoende solidaritetsorganisation. Ring för att beställa hämtning. Har du kläder att skänka kan du hitta insamlingscontainern närmast dig på Vi satsar på ett långsiktigt bistånd, berättar Sara Björnson, informatör på Emmaus Björkå. Vi sänder stöd till länder där det finns lokala organisationer som för biståndet vidare. Vi tar gärna emot både möbler, prylar och kläder. Kläder som kommer hit sorteras. Tyvärr måste vi slänga en del. Det vi kan använda säljer vi i Sverige, eller också sänder vi kläderna till antingen Västsahara eller Angola. Det vi tar emot skall vara helt och rent. Alla prylar och möbler säljs i Sverige. När folk ringer om hämtning kollar vi alltid mängden vi kan inte åka ut om det bara gäller en soffa. Men ofta kan vi komma med ganska kort varsel en vecka eller så. Det har stått en del i media om att skänkta kläder skapar problem i mottagarländerna. Hur är det med det? Inte i de länder som vi arbetar med. De som bor i flyktingläger i Algeriet har ingen som helst möjlighet att köpa nya kläder. Våra kläder gör att människorna där får ett människovärde. Angola har mer än tre miljoner internflyktingar och vi skickar till organisationer i landet som skickar kläderna vidare. 10 Värdsnyheter Nr

11 Värdsnotiser Kompostera för framtiden 90 procent av Familjebostäders boende kan sortera ut sitt komposterbara avfall från annat hushållsavfall. Familjebostäders mål är 100 procent inom några år. Varför erbjuder Familjebostäder sina hyresgäster sortering av komposterbart avfall? Sverige, Göteborgs Stad, Framtiden AB och Familjebostäder har satt miljömål som säger att vi skall sortera ut komposterbart avfall från annat avfall. Det komposterbara avfallet blir till näringsrik jord, vi bidrar till att kretslopp sluts och vi gör en miljöförbättrande insats. Så här brukar det gå till i bostadsområdet Boende hos Familjebostäder sorterar sitt komposterbara avfall i en kompostpåse och slänger den i kompostkärl som Familjebostäder anvisar. Det komposterbara avfallet hämtas av kommunens entreprenör och körs till kompostanläggningen i Marieholm. Där komposteras matresterna och blir till jord som säljs på den öppna marknaden. I Gärdsås tillhandahåller Familjebostäder egna kompostmaskiner på gårdarna där vi tillverkar jord av hyresgästernas matrester. Den färdiga jorden används av våra boende till blomlådor eller på odlingslotten. Håll det komposterbara avfallet rent Det är mycket viktigt att sådant som inte är komposterbart, exempelvis plast, metall med mera absolut inte hamnar i komposten. Sådant material bryts inte ner till jord såsom matresterna. För det mesta sköter Familjebostäders boende om detta på ett galant sätt, men då och då får vi kvalitetsanmärkningar av kommunens kretsloppskontor på det komposterbara avfallet. Stickprovskontroller av sorteringen Renhållningspersonalen gör stickprov för att kontrollera sorteringen. Är sorteringen bristfällig tar Kretsloppskontoret ut en Goda råd till Dig som sorterar Använd endast de kompostpåsar som Familjebostäder tillhandahåller för komposterbart avfall Släng endast komposterbart avfall i denna påse Låt dina matrester rinna av ordentligt, så håller sig påsen torr Släng kompostpåsen i uppsamlingskärlet UTAN plastpåse Komposterbart avfall är exempelvis skal från frukt och grönsaker, alla matrester, bröd, äggskal, blommor, te- och kaffesump. felsorteringsavgift av Familjebostäder. Avgiften tas ut vid tredje påpekandet om bristfällig sortering. Kvarstår den bristfälliga sorteringen även efter detta kan Kretsloppskontoret besluta om ändring av avfallstjänsten. Vi blir avstängda och kan inte sortera komposterbart avfall på två år i det aktuella soprummet. Som rutin kontrollerar Familjebostäders personal på distrikten uppsamlingskärlen (så ofta som det krävs, vissa perioder kanske varje dag) så att det inte ligger annat avfall än komposterbart avfall där. Plastpåsar och annat skräp som ligger så att man lätt kan ta bort det, plockas bort och slängs i restavfallet. Om vår personal exempelvis ser en kompostpåse som ligger i en plastpåse, slängs alltihop i restavfallet. Slänger man kompostpåsen i en plastpåse bidrar man inte på något sätt till en bättre miljö, det skapar merarbete för Familjebostäders personal, det kan leda till högre kostnader och det kan förstöra för andra hyresgäster som källsorterar. Hämta gärna ut en hållare som är avsedd till kompostpåsen på kundservice/kundtjänst. Text: Lena Karlsson Nr Värdsnyheter 11

12 Värdsreportage Köksbänken är anpassad så att hela skåpdelen är höj- och sänkbar. Det gör att Niels kan sitta på sin stol och nå alla hyllor. Hemma hos Mari Bergström i Fjällbo Park. Här bakom linnegardinen har jag mitt kontor, berättar Mari. När jag inte jobbar drar jag för draperiet som en av mina trevliga grannar hjälpte sig att sätta upp. Niels är en fin människa, säger Mari Bergström. Och han är en fantastisk fotograf. Han är särskilt bra på att fotografera hundar. 12 Värdsnyheter Nr

13 Värdsreportage Att umgås är livsviktigt Att umgås med sina grannar ger en extra dimension i tillvaron. Första gången jag träffade Niels Siig och Mari Bergström var på Familjebostäders familjedag på Ostindiefararen. Niels satt glad och nöjd på en bänk i solskenet tillsammans med Mari och log när vi, en för tillfället hopsamlad kör, sjöng Ja må han leva efter bästa förmåga. Niels firade sin födelsedag. Efteråt berättade Mari att hon och Niels tidigare varit grannar. Niels är oerhört intresserad av hundar. Mari hade en japansk spets, Madicken, som Niels beundrade. Niels började prata med Madicken, det var så vi lärde känna varandra, berättade Mari. Trots att Mari flyttat sedan länge, håller de kontakt. Att mötas över en kopp kaffe emellanåt och tala om livet är nödvändigt, tycker Niels och Mari. En perfekt lägenhet En dag i februari stämde vi träff, Niels, Mari och jag. Niels bor fyra trappor upp i ett av höghusen på Rymdtorget i Bergsjön Centrum. Ni får komma till mig, för det är lite besvärligt för mig att komma till Mari, sa Niels. Jag har svårt att gå. Men jag vill gärna berätta hur fint jag bor. Jag tror att det finns människor som behöver veta hur fint det är här i Bergsjön Centrum. Jag har en handikappanpassad lägenhet. Det är som om den vore byggd för mig. Fast det är den inte, den var handikappanpassad långt innan jag flyttade hit. Jag har tre rum och kök med en fantastisk utsikt och ingen insyn. Jag bodde i samma hus, men jag vantrivdes totalt, berättar Mari. Niels utnyttjar verkligen sin lägenhet och har så fint. Jag brydde mig inte ens om att sätta upp tavlor på väggarna. Jag trodde jag skulle bli galen av bussarna och all trafik här utanför. Det tog tre år innan jag lyckade hitta en annan lägenhet. Nu bor jag hos Familjebostäder i Fjällbo Park. En underbar miljö med stora gräsmattor och många träd. Det står en amerikansk douglasgran utanför mitt köksfönster. Lite längre bort står en japansk lönn som har en fantastiskt vacker blomning på försommaren då den brinner av rött i bladen. Vi grannar umgås mycket med varandra, och området är som en lugn oas mitt i staden. Vi har en samlingslokal där man kan ha fest och spela pingis. Alltid något att diskutera Det är underbart att ha utsikt över torget, säger Niels. Där händ er det alltid något och det finns alltid något att titta på. Jag skulle nog vakna om trafiken slutade. Den stör mig inte det minsta. Det är väl tur att vi kan vara olika, säger Mari. Vi träffas och talar om både livet och småsaker som hänt. Man behöver inte alltid tycka lika, det viktiga är att kunna utbyta erfarenheter. Niels är som min farbror. Och jag glädjer mig åt att få besök, säger Niels. Kaffet är varmt och gott och vi kalasar på semlor och tittar på Niels fantastiska foton. Text & foto: Helena Åberg Nr Värdsnyheter 13

14 Distrikt Väster Underhåll och renovering av Järnmyntsgatan 2 8 Huset på tre våningar har 26 lägen heter och byggdes i början av 1950-talet. Fastigheten är välbevar ad, har ursprunglig inredning i de flesta lägenheterna. Vatten och värme stammar kommer att bytas men köken kommer att vara kvar som de är. Dessutom ses gemensamma utrymmen och utemiljön över. Hyresgästerna har möjlighet att påverka renoveringen genom samrådsgrupper. Ny distriktschef Thomas Samuelsson är ny distrikts chef för Väster. Han har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning och har under senare år till största delen arbetat som facklig företrädare och suttit i Familjebostäders styrelse. Viveca Bertelsen som dittills innehaft denna tjänst, har gått vidare inom Familjebostäder till avdelningen Utveckling Fastighet. Näridrottsplats i Tynnered I samarbete med Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen planerar Familjebostäder ett ungdomsprojekt i Tynnered med mål att ut veckla en näridrottsplats. Pro jektet är en vidareutveckling av det framgångsrika Ungdomsprojekt Majorna, som initierats av Familjebostäder. Man utgår från ungdomarnas och de boendes önske mål och samverkar med befintliga föreningar och organisationer. 75 nya lägenheter i Högsbo En markanvisning för Kapplandsgatan 10 är tilldelad Familjebostäder och HSB, som gemensamt skall utarbeta en detaljplan. Markanvisningen omfattar 150 lägenheter, varav minst hälften skall vara hyresrätter. Planeringsarbetet beräknas vara klart under året. Under förutsättning att planerna godkänns kan ett bygge komma igång inom något år. När det blir aktuellt kommer Familjebostäder att erbjuda möjlighet att göra intresseanmälan för lägenheterna via Boplats Göteborg. Öppet hela dagen i Tynnered En omfattande rengöring av soprum och avfallskärl har genomförts i Familjebostäders hela distrikt Väster. Normalt beställer vi en tvätt av soprummens alla kärl i maj/juni, berättar Thomas Samuelsson, distriktschef i Väster. På några adresser i Högsbo har vi haft problem med illaluktande kärl. Hyresgäster har hört av sig och klagat. Som en följd av detta har vi tidigarelagt tvätten. Vecka 12 tvättades samtliga kärl i våra bostadsområden i Högsbo och Tynnered. Även soprummen kommer att tvättas. Soporna skall vara emballerade när de läggs i uppsamlingskärlen, för att förhindra att kärlen blir smutsiga och luktar illa. Kundservice på Grevegårdsvägen 194 Telefon: Öppettider: Måndag, tisdag, torsdag, fredag klockan Onsdagar klockan 7 14 och Lunchstängt: vardagar klockan Det lokala kunderservice kontoret på Markmyntsgatan 19 har öppet för besök vardagar klockan 8 9 samt första vardagen i varje månad även klockan Den 20 februari öppnade Familjebostäders kund servicekontor på Grevegårdsvägen 194. De längre öppettiderna är efterlängtade. På kundservicekontoret kan man både göra felanmälan och söka lägenhet på Internet. Många kunder har uttryckt hur nöjda dom är med att det är öppet hela dagen, säger Kristina Måring-Johansson, som är ansvarig för kundservice i Distrikt Väster. Och det känns väldigt trevligt att få direktkontakt med kunderna. De första dagarna har telefonen ringt väldigt flitigt, berättar Sonja Ahlqvist, bovärd. Då hjälpte jag till på Grevegårdsvägen, men jag kommer i fortsättningen att vara på det lokala kundservicekontoret på Markmyntsgatan 19. Bättre luft i soprummen i Väster Hyresgästerna här i Tynnered är jätteduktiga på att sortera avfall och kompost, säger Alexander Oppong, miljövärd. Vi märker att hyresgästerna sorterar ännu bättre nu sedan vi renoverat soprummen och satt upp nya skyltar. 14 Värdsnyheter Nr

15 Distrikt Centrum/Hisingen Underhåll och renovering av Virvelvindsgatan 16 Fastigheten är byggd i slutet av 1950-talet och har 15 våningar, 120 lägenheter och några affärslokaler i bottenplan. Det finns behov av en ganska omfattande renovering, bland annat vatten- och värmestammar, entréer, tak, vind, källare, hissar och badrum. I samband med renoveringen kommer 10 nya lägenheter att byggas i husets två första plan. Under våren kommer Familjebostäder tillsammans med hyresgäster samråda om materialval till badrum samt vilka tilläggsåtgärder som skall erbjudas för lägenheter och gemensamma utrymmen. I mitten av hösten påbörjas arbetena. Det är bra att vi hyresgäster får vara med och bestämma, säger Petra Hummelgård här med dottern Matilda 7 år. Det är viktigt att alla trivs och att det blir ett bra intryck när man kommer in på gården. Vi vill också ha dränering av fotbollsplanen, men i detta skede är det enbart planteringarna som kommer att åtgärdas. Gåsagången är den första av de gårdar i distrikt Centrum/ Hisingen som kommer att ingå i Familjebostäders satsning på utemiljö som inleddes förra året. Vad som skall åtgärdas har diskuterats under vårvinterns samrådsmöten. Utemiljösatsningen innebär att Familjebostäder i samråd med hyresgästerna på ett antal utvalda gårdar rustar upp utemiljön. Målet är en utemiljö som hyresgästerna trivs i och som är rimlig ur skötselsynpunkt. Hyresgästerna har bjudits in till ett antal möten för att diskutera olika förslag och framföra synpunkter. Det är viktigt att vi går ut och ser Kyrkbybor efterlyses Bogruppen i Kyrkbyn efterlyser hyresgäster från Familjebostäder. Föreningen ordnar bingo, promenader, boule, snickeri och matlag. Den 14/5 kl ordnar bogruppen loppmarknad i Gillestugan på Äringsgatan 1 anmäl i förtid för att boka bord eller Alla boende i Kyrkbyn är välkomna att hyra bord. Alla är välkomna att fynda. Planer för sommarens blomning hur det ser ut i verkligheten, det är ofta först då som hyresgäst ernas synpunkter kommer fram, säger Karin Grundberg, projekt ledare hos Familjebostäder. Vi behöver byta ut ett antal buskar och plantor. Projektet som omfattar gårdsentréerna, planteringar och stråken mellan huskropparna, kommer att genomföras under våren och sommaren Här finns möjlighet att snickra, renovera möbler, fika eller bara prata bort en trevlig stund. Och det är gratis, säger Stig- Lennart Sundström, som är primus motor i snickerigruppen. BK Häcken gör tillsyn Tillsammans med andra fastighetsägare på Hisingen har Familjebostäder engagerat BK Häcken för tillsynsvandringar. Familjebostäder ingår i Fastighets ägare Centrala Hisingen (FCH), en ideell förening som har som mål att öka trivsel och trygghet för hyresgästerna på Centrala Hisingen. Nu inför FCH tillsynsvandringar, ett pilotprojekt där fyra områden bland annat Wielsegrens platsen och Lång ängen kommer att ses över två gånger i månaden i åtta månader. Tillsynsvandringarna är tänkta som en slags rondering, berättar Sophia Kaså, projektledare på FCH. Ungdomarna från BK Häcken har i uppdrag att två gånger i månaden kamma igenom ett område utrustade med reflexvästar och sopsäckar, proto koll och digitalkamera. De har två upp drag: dokumentation och direktåtgärder. Idén med tillsynsvandringar kom från början från Gamlestan och deras samarbete med idrottsföreningar i området. Ökad tillgänglighet Sedan 16 januari finns Kundservice på Konvaljegatan 2 Telefon Öppet må ti, to fr onsdag 7 14 och Lunchstängt Lokala kundservicekontor finns dessutom på Gåsagången 22 och Södra vägen 12. Nr Värdsnyheter 15

16 Distrikt Majorna Äntligen en egen lokal Ungdomarna i Majorna har nu fått ett aktivitetshus vid Karl Johansskolan. Aktivitetshuset vid Karl Johansskolan invigdes i december år Aktivitetshuset som tillkommit genom Ungdomsprojekt Majorna, riktar sig till ungdomar i Majorna på mellanstadiet och uppåt. Tolv föreningar av sexton ur Majornas Samverkansförening har aktiviteter i huset. Kaféet har precis öppnat. Här kommer att vara kvällsöppet måndagar och onsdagar mellan klockan Ungdomsprojekt Majorna är ett samverkansprojekt mellan Familjebostäder i Göteborg och Hyresgästföreningen Västra Göteborg. Syftet är att stärka unga i stadsdelen och genom detta skapa ett Majorna präglat av trygghet, inflytande och gemenskap. Varsam renovering av Klareborgsgatan 12 Fastigheten är byggd i mitten av 1940-talet och har 36 lägenheter. Renoveringen startade under 2005 med byte av vatten- och avloppsstammar, elsystem, förbättring av ventilationen med förstärkt självdrag. Dessutom renoveras badrummen och nya tvättstugor byggs. Fastigheten har kulturhistoriskt värdefulla interiörer och köksinredningen bevaras. Arbetet beräknas vara klart i mitten av sommaren. Ökad tillgänglighet Sedan 21 november finns Kundservicekontoret på Paternostergatan 6 Telefon Öppet må ti, to fr onsdag 7 14 och Lunchstängt Nya etagelägenheter i gammalt hus Kvarteret Horisonten med sina 111 lägenheter renoveras både utvändigt och invändigt. Utvändiga åtgärder som byte av fönster samt renovering av tak och målning av fasader är genomfört, liksom markarbeten på gården. I början av februari påbörjade Familjebostäder arbetet med att renovera invändigt. Samtliga vatten- och avlopps stammar ska bytas och de hyresgäster som har valt tilläggsåtgärder som renovering av badrum, kök och andra utrymmen kommer att få detta utfört. I samband med renoveringsarbetet kommer utrymmen på vindar att användas för att bygga tre etagelägenheter. Dessa lägenheter blir på sex rum och kök med en yta på 140 kvm. Dessutom byggs tre tidigare lokaler om till mindre lägenheter. Etagelägenheterna byggs på Sjömansgatan 14, 18 och 20. De nya lägenheterna byggs i gamla lokaler mot Sjömansgatan 14 och 16. Etagelägenheterna blir stora, sex rum och kök, 140 kvm. Tre treor byggs ihop med vinden och vindstrappan byggs in i lägenheterna. Mot gatan får lägenheterna två nya takkupor och in mot gården nya takfönster. Vindsdelen av etagen får full takhöjd upp mot nock och synliga bjälkar för att skapa ljus och rymd. Det kommer bli möjligt att göra intresse - an mäl an på dessa lägenheter hos Familjebostäder. (www.familjebostader.goteborg.se gå in på Omflyttningsplatsen ). Trångbodda i Familjebostäders fastigheter i Masthugget och i andra hand Majorna kommer att prioriteras. Marklägenheterna blir mindre lägenheter, två rum och kokvrå på kvm med spännande planlösningar. De ligger i markplan och insynsskydd i form av planteringar kommer att anläggas utanför. Arbetet i kvarteret Horisonten beräknas vara slut fört vid årsskiftet. Se artikel på sidan 4 5 och Värdsnyheter Nr

17 Distrikt Kungsladugård 70-åring på säkrad grund Familjebostäder genomför grundförstärkning och grundbevaringsarbete i landshövdingekvarter med kvarboende. Ett projekt som säkrat grunden för framtiden. Kvarteret Malörten i Kungsladugård hade sättningsskador. Skador som berodde på att vissa delar av kvarteret från börjat var pålat med träpålar. Träpålarna har med tiden fått rötangrepp bland annat på grund av att grundvattennivån förändrats. Under 70-talet renoverades kvarteret och då gjordes grundförstärkning av vissa delar av kvarteret. Men kvarteret har fortsatt att röra på sig. Skadorna har framförallt synts i källarna där det funnits sprickor i väggarna, berättar Dag Erikson, projektledare på Familjebostäder. Vi ville i första hand avstanna rörelserna i grundmurarna. Det vi har gjort är dels att grundförstärka med nya pålar, dels har vi använt oss av befintliga pålar som har fått en impregnering som skall avstanna nedbrytningsprocessen. Metoden är utvecklad i Göteborg av professor Allan Jerbo och har hittills använts i över 150 kulturhus i Norden. Sedan 1997 används den dessutom i Venedig, bland annat i Palazzo Zorzi. Vi räknar med att pålarna i kvarteret Malörten nu kommer att hålla ytterligare år. Vi har dessutom kunnat genomföra denna omfattande grundförstärkning utan några större störningar för hyresgästerna. Dels eftersom arbetet enbart utförts i källarutrymmena, dels tack vare en avancerad borrnings- och pålningsutrustning. Grundförstärkningsarbetet har pågått under två månader och avslutades i januari. Det är tillfredsställande att kunna göra så här pass omfattande arbeten så smidigt och med så lite omak för hyresgästerna, avslutar Dag Erikson. En del hyresgäster har störts av arbetet men inte alla. I början var det en hel del väsen, men bara dagtid, säger Elin Lektonius som bor på 1:a plan. Jag bor alldeles bredvid porten, så alla maskiner passerade alldeles här utanför. Det har varit lerigt på gården och det lär väl inte bli bättre förrän våren kommer. Grundförstärkningen innebär att vi säkrar fastigheten för framtiden, säger Anders Ternell, chef för Utveckling Fastighet. Vi vill slå vakt om den unika miljön i landshövdingehusen och är glada att nu ha hittat en kostnadseffektiv metod. Förhoppningsvis kommer vi att kunna använda samma teknik vid andra projekt. Kundservicekontor på Mariaplan Sist ut med kundservicekontor är Distrikt Kungsladugård. Enligt planer na kommer kontoret att vara på Mariaplan. På Kundservice Kungsladugård kommer någon av distriktets bovärdar och miljövärdar att finnas vissa tider under dagen. Vi kommer att hantera nycklar och val av material vid renovering. Vi kommer även att ha en sökdator i lokalen för ansökan om omflyttning. Felanmälan kan lämnas dygnet runt via Familje bostäders hemsida. Hyresgästerna kommer att informeras via brev och anslag i trapphusen. Nr Värdsnyheter 17

18 Distrikt Bergsjön Centrum Gränsöverskridande samarbete Bergsjön Centrums torgytor skall få en ansiktslyftning. Familjebostäder leder en grupp som tillsammans med boende och elever på Bergsjöskolan ser över utemiljön. Samverkan i stadsdelen kallas Gränsöverskridande samarbete. Tanken är att ta ett samlat grepp på miljön runt torget. I dag upplevs delar av Bergsjön Centrum som mörkt och ödsligt kvällstid, vilket kan bidra till att boendemiljön känns otrygg. För att få en så bred bild som möjligt av vilka problem som finns i dag och vilka åtgärder som skulle kunna genomföras har 15-talet organisationer bjudits in till samar betet. Ambitionen är att när pro jekttiden är slut skall gruppen lämna ett detaljerat förslag till en överordnad styrgrupp som fattar beslut. Medlemmarna i Gränsöverskridande samarbete har enats om vilka delar av torget som berörs. Det gäller framför allt vägen från spårvagnshållplatsen, förbi kyrkan och fram till centrumbyggnaden, liksom ytan framför Bergsjöskolan i riktning mot parkeringsplatsen. Gruppen skall också lämna förslag till åtgärder för kulturhuset, som i dag inte kan användas på grund av bland annat fuktskador. Liknande upprustningsprojekt har genomförts på andra håll i stan. Då har skolungdomar engagerats som idésprutor, och så kommer det också att bli i Bergsjön. En klass från Bergsjöskolan kommer att jobba med förslag under ledning av Mie Svennberg, arkitektur konsulent inom Göteborgs stad. Familjebostäders marknadschef Helena Mehner är projektledare för samarbetet: Vi skall titta på torget tillsammans med elever och andra som använder det dagligen. Vi vill lyssna på människorna som bor här. Text: Henrik Dahlberg Ökad tillgänglighet Sedan 12 december finns Kundservic ekontoret på Rymdtorget 8 Telefon Öppet må ti, to fr onsdag 7 14 och Lunchstängt Konstens plats Var upplever du konst, och var tycker du att konsten borde äga rum? 30 Bergsjöbor har svarat, nu är fler välkomna att delta. En kille har fyllt lägenheten med modeller av berömda byggnader, en annan skapar konst i köket och en tredje har rummet fullt med kameror. Det är starka och fascinerande bilder av konstens plats som den franska konstnären och Valandprofessorn Esther Shalev-Gerz tagit del av sedan hon kom till Bergsjön. I projektet, som genomförs i samarbete med bland andra Familjebostäder, utforskar hon Ungdomsboende i BC Familjebostäder arbetar med ett koncept för ungdomsboende. Tanken är att fler unga göteborgare skall komma in på bostadsmarknaden och erbjudas en lägenhet som passar deras behov. Delar av konsthögskolan Valands kårstyrelse har bjudits in för att fungera som referensgrupp under våren. Förutom att vara idésprutor under arbetet med konceptet kommer eleverna att få inreda en ungdomslägenhet i en av Familjebostäders fastigheter i Bergsjön Centrum. Lägenheten skall sedan kunna visas Bergsjöbornas tankar om var och vad konstens plats är och borde vara. Svaren får hon i intervjuer med konstnärligt aktiva i stadsdelen. Varje svar är unikt: Alla berättelserna är fantastiska och överraskande. Några intervjupersoner är väldigt konkreta och har en klar uppfattning, som de som gjort om sin bostad till en utställning, nästan ett museum. Andra är mer framtidsinriktade eller ger mer öppna svar. Mina frågor tvingar konstnärerna att tänka till. Många lever i sin konst och i sina visioner. Nu får de möjlighet att dela sina tankar med oss, och det blir en upplevelse för dem. Det är många etiketter som klistrats på Bergsjön genom åren, och få har haft en positiv klang. Men för konstprojektet är detta en utmärkt miljö: En av de personer jag intervjuade säger att i Bergsjön känner han sig fri. Här får man tycka och tänka vad man vill. Bergsjön är tack vare sina många invandrare en ovanligt kreativ plats. Befolkningen här befinner sig i ett kreativt flöde. Jag har själv flyttat två gånger och vet vad det innebär att återskapa sitt liv. Konstens plats är ett stort projekt, mätt även med Esther Shalev- Gerz s egna mått. Hon vill intervjua 40 Bergsjöbor i deras hem under tre månader, filma intervjuerna och sedan redigera ned materialet till omkring en timmes film. Slutprodukten ska visas på utställningar både i centrala Göteborg och i Bergsjön. Men Esther Shalev-Gerz gör kopplingen mellan Bergsjön och innerstan till en del av konstverket. Det som visas i Bergsjön blir nämligen inte samma utställning som i city: Den som vill förstå projektet måste besöka båda utställningarna, säger Esther Shalev-Gerz. Text & foto: Henrik Dahlberg Samtliga intervjupersoner är Bergsjöbor och har vaskats fram av kulturföreningen Bob. Men ännu saknas tiotalet personer. Konstnärligt aktiva som vill delta i projektet är därför välkommen att kontakta Bob genom Haky Jasim. Han nås på telefon Den som vill veta mer om Esther Shalev-Gerz kan besöka för ungdomar och studenter som söker bostad. Sedan tidigare har Familjebostäder studentlägenheter i Tynnered och Bergsjön. I erbjudandet ingår sex gratis månadskort från Västtrafik. Text & foto: Henrik Dahlberg 18 Värdsnyheter Nr

19 Distrikt Öster Bostadsrätter i Eriksbo Familjebostäder undersöker intresse för ombildning av lägenheter till bostadsrätter i Eriksbo. Anledning till detta är ett fullmäktigebeslut om att staden ska sträva efter en bättre blandning av hyresrätter, bostadsrätter och egnahem. Vårt uppdrag är att pröva möjligheten till ombildning i områden som har få bostadsrätter, säger Helena Mehner, marknadschef. Bostadsrätter kan bildas om en majoritet av hyresgästerna är intresserade. I detta läge är vårt uppdrag endast att undersöka hyresgästernas intresse. Berörda hyresgäster informeras via EKF. Nu behöver ingen vara rädd för att gå in på gården när det är mörkt, säger Bo Eklund, hyresgäst. Det borde till och med gå att skärma av ljuset lite det skall vi ta upp i nästa möte. Ökad tillgänglighet i Gärdsås Den 13 mars öppnade Familjebostäders kundservicekontor på Siriusgatan 78. Tryggare gård med bättre belysning Samrådsgruppen på Tideräkningsgatan enades om hur tryggheten skulle förbättras och fick igenom sitt förslag. Att känna sig trygg är en av de viktigaste frågorna för hyresgästerna enligt de flesta undersökningar. En mörk entré kan vara skillnaden mellan trygghet och otrygghet. Hyresgästerna på Tideräkningsgatan var inte nöjda med den befintliga belysningen. Tillsammans framförde de sitt önskemål till Familjebostäder. Idag är ny belysning på plats. Det började med att Familjebostäder efterlyste hyresgäster som ville engagera sig i en ombyggnad av gården, berättar Bo Eklund, hyresgäst på Tideräkningsgatan 20. Nu är gården ombyggd och vi hyresgäster har fått vara med och bestämma. När det gällde gården, var vi en grupp om åtta hyresgäster som engagerade oss. Sedan dess har vi haft både möten i den gruppen och möten där samtliga hyresgäster bjudits in. Det är visserligen Familjebostäder som har kallat till mötena, men vi från hyresgästsidan är noggranna med att följa upp alla punkter som funnits på tidigare protokoll. Det har varit diskussioner om både stort och smått. Och ibland tycker jag nog att det tagit lång tid att få saker att hända! Det här med belysningen på gården var en sådan sak. Men nu är belysningen där. Det är stor skillnad att gå in på gården nu! Det är ju hyresgästerna som vet bäst om det är tryggt på helger och nätter, så det är helt rimligt att dom får vara med och bestämma, säger Rune Henriksson, distriktschef på Familjebostäder distrikt Öster. Tideräkningsgatan: uteplatserna mot väster/ fotbollsplanen kommer att påbörjas under våren 2006 Men först efter samråd mellan berörda hyresgäster, samverkansgruppen och Familjebostäder. Välkommen in, säger Raymond Söderström bovärd. Kundservice här på Siriusgatan är öppen hela dagarna. På morgonen mellan 7 8 och onsdagar finns alltid någon av oss bovärdar eller någon av miljövärdarna på plats. Kundservice på Siriusgatan 78 Telefon Öppet må ti, to fr onsdag 7 14 och Lunchstängt Lokala kundservicekontor finns på Kalendervägen 56 och i Eriksbo på Hjällbogärdet 1. Öppet för besök vardagar 8 9 Nr Värdsnyheter 19

20 Avsändare: Familjebostäder i Göteborg AB, Box 5151, Göteborg B Sverige Porto betalt Familjekrysset Vinnare i förra numrets Familjekryss blev: Astrid Fredsjö, Djurgårdsgatan 41D; Ruth Holmström, Järnmyntsgatan 8; Göran Henriksson, Saturnusgatan 8; Göran Frödin, Birgittagatan 1C och Torbjörn Johansson, Gåsagången 58. GRATTIS! Vi skickar ett presentkort på böcker. Lösningen till detta korsord vill vi ha senast Adressen är Familjebostäder i Göteborg AB, Box 5151, Göteborg. Namn: Adress och postadress: 20 Värdsnyheter Nr

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 45:an 2012 Mars Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Upprättelse av Pia Ehrenholm Om jag i min roll som revisor före årsstämman 2011, haft all den information rörande begäran om Pias entledigande, som jag har

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer Handbok för entreprenörer Hej! Att trivas och må bra i sitt hem är för de flesta av oss en av de viktigaste och mest betydelsefyllda delarna i livet. Mitt hem är min borg, som det så bekant heter. Vetskapen

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Nr 27 januari 2011 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Hyror och lediga lägenheter i hus 23 Nu presenterar vi de nya

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

MÅNADSINFORMATION MARS-APRIL 2012

MÅNADSINFORMATION MARS-APRIL 2012 www.skogalundsklippan.com Information från Styrelsen MÅNADSINFORMATION MARS-APRIL 2012 Vårdagjjämniing,, sommartiid God fortsättning på det nya året, vi ser fram emot ett år i energisparandets tecken och

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE Varmt välkommen till Brf Måttbandet i Stockholm! Vi har här samlat information som ni kan tänkas behöva som nyinflyttade i Brf Måttbandet. Om det ändå skulle vara något ni

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk Festival i Tjärna Centrum INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014 NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk I broschyren Tunabyggen idag och imorgon beskriver vi kort

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen 1. Hur upplevde du säkerheten mot inbrott/stöld i din lägenhet under stambytet? a. God, inga problem b. Bristfällig 19% God, inga problem

Läs mer

Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4

Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4 Fabriksvägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Område Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4 Nitta Missionshus! Fd Missionshuset i Nitta finns nu till salu! Perfekt

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Rofyllt på Höjden HEMMA HOS MY HOME I HÖST 2014

Rofyllt på Höjden HEMMA HOS MY HOME I HÖST 2014 Rofyllt på Höjden Att köpa ett hus från 1940-talet och försöka hinna med att såväl renovera som inreda med två små barn är inte det lättaste. Bekvämt ska blandas med funktionellt och så gärna lite snygg

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NUMERA PÅ HEMSIDAN EFTER VARJE STYRELSEMÖTE Efter varje styrelsemöte läggs information ut på hemsidan, adress

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NUMERA PÅ HEMSIDAN EFTER VARJE STYRELSEMÖTE Efter varje styrelsemöte läggs information ut på hemsidan, adress Medlemsblad i Brf Vingen nr 1/2008 Ordförande har ordet Vi har haft ett mycket lågt pris på el-energin sedan tre år tillbaka. Vi lyckades förhandla fram ett fast pris på 29,6 öre per kwh (exkl nätavgift,

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27 HYRESGÄSTGUIDEN Fastighets AB Eric Ekblad Postadress: Box 222, 0 02 Jönköping Besöksadress: Borgmästargränd 1A Telefon: 0-1 8 8 Fax: 0-1 8 89 Mail: info@ekblads.se Jourtelefon: 070-81 9 0 Allmänt Inflyttning

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET.

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. 6 VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. FAMILJEN HOLM VILLE HA ETT HUS MED STHLM E TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: ERIK LEFVANDER

Läs mer

hemma hos i Norra Ängby Bromma, Stockholm

hemma hos i Norra Ängby Bromma, Stockholm hemma hos i Norra Ängby Bromma, Stockholm Tänk så olika 153 kvadratmeter kan se ut! Familjerna Brumér- Nylin och Gunnarsson-Lindqvist har nu bott ett år i sina nya hus i Bromma. I ett av hemmen får färg

Läs mer

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011 Info angående vårt nya låssystem På dagtid (06.00 22.00) kommer du in genom att sätta magnetbrickan mot läsaren vid dörren. På nattetid (22.00 06.00) måste du både sätta brickan mot läsaren och slå portkoden

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Gå med + www.plushuset.com

Gå med + www.plushuset.com Gå med + Tanken med Plushuset är ganska enkel. Du som hyr kontor här ska alltid få lite extra i form av service, valmöjligheter och lägre hyra. Första inflyttning är planerad att ske vid årsskiftet 2015/16.

Läs mer

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren BRF Safiren Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014 BRF Safiren 2 2014-03-06 Innehåll Hemsida... 3 Styrelsen... 3 Hobbyrum... 3 Cyklar... 3 Renovering... 4 Vad behöver jag tillstånd

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Vi på Viggbygärdet Södervägen 16, 183 69 Täby, 08-756 36 13

Vi på Viggbygärdet Södervägen 16, 183 69 Täby, 08-756 36 13 Höst 2011 Vi på Viggbygärdet Södervägen 16, 183 69 Täby, 08-756 36 13 Vi på Viggbygärdet Öppettider Förvaltningskontoret Mån-Tis: 08.00-10.00,13.00-15.00 Onsdag: 07.00-10.00,13.00-15.00 Torsdag: 08.00-10.00,13.00-19.00

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132 Linghem http://www.visit.se/~hsblinghem Antal Byggnadsår: lägenheter: 198365 HSB Brf. Linghem. Med denna broschyr vill vi informera nyinflyttade och övriga boende i föreningen

Läs mer

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Januari 2009 Boföreningen Russinet i Lund, gården Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Inledning Denna förteckning innehåller korta beskrivningar av de föreningar som finns

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Föreningen förvaltas av AdEx Fastighetsutveckling. Förvaltare: Daniel Boding Fastighetsadministratör: Cassandra Gustafsson Ekonomi: Lisa Welin

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering 1. Anser du att Miniuppgradering är rätt beteckning på åtgärdspaketet? a. Ja, hyreshöjningen blir ju väldigt måttlig b. Nej, så många åtgärder kan

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt.

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt. Boenden HT-11 Västra Kronbergsgatan 21 1 rum och kök, dusch och toalett. Marianne Sandling: 0523-13768 Stengatan 8 Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga.

Läs mer