Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport"

Transkript

1 Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m med reservation för ändringar.

2 Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 5 Airport Conference Del 4 Sida 4 Airport VIP Service Del 4 Sida 4 Badge Del 4 Sida 1 Border Inspection Point Del 4 Sida 1 Crewtransport Del 1 Sida 4 CUSS Incheckningsautomat Del 4 Sida 4 Drivmedel Del 4 Sida 6 Energitjänst Elnät & Elkraft Del 3 Sida 4 Energitjänst Kyla Del 3 Sida 5 Energitjänst Vatten Del 3 Sida 4 Energitjänst Värme Del 3 Sida 5 Flygplatsinformation SAFIR Del 2 Sida 2 Flygplatsinformation FIDS Del 2 Sida 3 Flygplatsinformation ITV Del 2 Sida 3 Flygplansparkering Del 1 Sida 3 Fotografering & Filminspelning Del 4 Sida 5 Förbrukningsvaror Del 4 Sida 6 Hantverkartjänster Del 4 Sida 5 Inpasseringstillstånd Del 4 Sida 1 Körtillståndsutbildning Del 4 Sida 2 Ledsagning & Lotsning Del 4 Sida 2 Licensavtal Verksamhet Del 2 Sida 1 Lokalhyreskontrakt Del 3 Sida 1 Lokalvård Del 3 Sida 2 Markradio Del 2 Sida 4 Marktjänst Expeditionstjänst Del 2 Sida 3 Marktjänst Ramptjänst Del 2 Sida 1 Miljöavgift Glykol Del 1 Sida 3 Nyetablering flygbolag Del 1 Sida 2 Nyetablering & Markarrende Del 3 Sida 1 Parkering Del 4 Sida 3 Passagerartjänst Del 1 Sida 1 Saneringsuppdrag Del 4 Sida 3 Skyltning Disk Del 2 Sida 4 Start & Landning Del 1 Sida 1 Säkerhetskontroll Frakttrafik Del 1 Sida 4 Säkerhetskontroll Passagerare Del 1 Sida 2 Tankberedskap Del 4 Sida 2 Telecom Infrastruktur Del 3 Sida 3 Telecom Kommunikationstjänster Del 3 Sida 3 Telecom Telefoni Del 3 Sida 3 Utbildning, Räddning, Skydd & Säkerhet Del 4 Sida 3 Uppställning Biljettautomat Del 2 Sida 4 Verkstadstjänster Del 4 Sida 6 Återvinning Flygplansavfall Del 1 Sida 3 Återvinning Verksamhetsavfall Del 3 Sida 2

3 Välkommen som en av oss på Göteborg Landvetter Airport! Göteborg Landvetter Airport är Västsveriges internationella flygplats. Med ett strategiskt läge mellan Oslo, Köpenhamn och Stockholm möter vi drygt 4,5 miljoner passagerare per år. På flygplatsen verkar ett hundratal företag inom olika branscher och med skilda behov för sin verksamhet. Flygplatsens produkt- och tjänsteutbud speglar bredden och sträcker sig från operativa tjänster till kommersiell service såsom VIP-service. För att öka tydligheten i vårt utbud har produkterna samlats i en katalog indelad i fyra sektioner. Navigera enklast genom att utgå från ditt företags verksamhetsinriktning. Del 1 är riktad mot flygbolag och flygfraktbolag, medan del 2 är riktad mot övriga verksamheter. Gå sedan vidare till fastighetstjänster i del 3 och övriga tilläggstjänster i del 4. Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Bedriva flygtrafik Operativa tjänster riktade till flygbolag och flygfraktbolag Bedriva verksamhet Verksamhetstjänster riktade till företag som ej bedriver flygtrafik Fastighetstjänster Lokal-, arrende- och energitjänster mm på flygplatsområdet Tilläggstjänster Merservice för företag och personal Vi hoppas att du skall hitta rätt och trivas hos oss. Välkommen! Charlotte Ljunggren Flygplatschef Göteborg Landvetter Airport Produktkatalogen skall ses som ett komplement till AIC där Swedavias tariffer finns publicerade. Produktkatalogen är inte ett juridisk bindande dokument utan skall ses som en vägledande förteckning över tillhandahållna produkter. Swedavia och Göteborg Landvetter Airport förbehåller sig rätten att upprätta avtal med part som innehåller andra villkor än de som anges i detta dokument. Innehållet i produkterna är föremål för löpande översyn och förändringar kan ske till nästa uppdatering (se försättsblad). Med reservation för fel och ändringar.

4 Bedriva Flygtrafik Katalogdel 1, Bedriva Flygtrafik, riktar sig direkt till flyg- och flygfraktbolag och avser bland annat nyttjande av infrastruktur och säkerhetstjänster i samband med start och landning på Göteborg Landvetter Airport. Många av produkterna är reglerade av Transportstyrelsen. Vid specifika frågor om regelverk hänvisar vi till deras publikationer. Läs mer om tjänsterna på följande sidor. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Start & Landning Sida 1 Passagerartjänst Sida 1 Nyetablering flygbolag Sida 2 Säkerhetskontroll Passagerartrafik Sida 2 Återvinning Flygplansavfall Sida 3 Miljöavgift Glykol Sida 3 Flygplansparkering Sida 3 Säkerhetskontroll Frakttrafik Sida 4 Crewtransport Sida 4

5 Bedriva Flygtrafik Start & Landning Riktar sig till flygbolag som bedriver trafik till och från flygplatsen och avser nyttjande av resurser knutna till aktiviteterna start och landning. Tjänsten innefattar tillgång till system för inflygnings- och flygplatskontrolltjänst, bansystem, rampytor, rangering, flygplatsräddningstjänst och informationssystem. Till tjänsten hör även miljöarbete utfört av Swedavia enligt koncessionsvillkor. Drift, underhåll och utveckling av ytor och system hanteras av Swedavia. Kostnadsunderlaget för Start & Landning baseras på fyra avgifter: start, avgas, buller och lokal flygtrafiktjänst. er och beräkningsmodeller återfinns i Swedavia Price List för operativa tjänster. Chef Airside Operations, , Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Lokal flygledning, bansystem, rampytor, rangering, flygplatsräddningstjänst och informationssystem : Se Swedavia Price List för operativa tjänster Produktkod: 12x Passagerartjänst Riktar sig till flygbolag och avser infrastruktur och servicesystem för hantering av passagerarflöde vid avgång och ankomst. Passagerartjänst innefattar tillträde till och nyttjande av infrastruktur såsom termninalbryggor, dockningssystem och informationssystem. För att planera och styra passagerarflödet ingår även incheckningsdiskar, assistanshjälp och busstransport på behörighetsområde. Utöver detta omfattas även flygplatsskydd i form av bevakning, övervakningscentral samt kontrollfunktioner för bl.a tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning. Passagerartjänst är prissatt per passagerare och indelad i kategorierna inrikes och utrikes resenärer. Aktuellt pris återfinns i separat prislista. Chef Passenger Services, , Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Luftfartsskydd, infrastruktur och servicesystem för passagerarflödet. Ex. incheckningsdiskar, assistanshjälp, flödeskoordinering, bevakning och övervakning. : Se separat prislista Produktkod: 119 Del 1 Sida 1

6 Bedriva Flygtrafik Nyetablering flygbolag Riktar sig till flygbolag som är intresserade av att börja trafikera Göteborg Landvetter Airport och till de flygbolag som redan är kunder och vill utveckla sin verksamhet. Swedavia arbetar aktivt med att främja och utveckla trafiken till Swedavias flygplatser. Tjänsten innefattar analys av nya marknader och passagerarströmmar. Information kring rabatter och marknadsstöd som kan vara aktuella vid nyetablering av linjer och frekvenser. Flygbolagen kan erhålla rabatter på Swedavias trafikavgifter. Swedavia bedriver program för marknadsstimulans i syfte att stimulera flygbolagen att öka sina passagerarvolymer och för att stötta utvecklingen av trafik till nya destinationer. Affärsutvecklare, Johan Zimmergren, , Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Analys av nya marknader, rabatter och marknadsstöd. Marknadsstimulans. : Se separat prislista, kontakta Affärsutvecklare. Produktkod: - Säkerhetskontroll Passagerartrafik Riktar sig till flygbolag som bedriver kommersiell passagerartrafik från flygplatsen. Tjänsten innefattar säkerhetskontroll av passagerare, kabinbagage och incheckat lastrumsbagage. Produkten är reglerad av Transportstyrelsens Författningssamling serie SEC säkerhetskontroll. sättningen för säkerhetskontroll regleras och administreras av Transportstyrelsen. a Transportstyrelsen för aktuellt pris. Chef Security Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Säkerhetskontroll av passagerare, kabinbagage och lastrumsbagage : Se separat prislista Produktkod: 113 Del 1 Sida 2

7 Bedriva Flygtrafik Återvinning Flygplansavfall Riktar sig till flygbolag och är en obligatorisk tjänst vid landning på Göteborg Landvetter Airport. Innefattar infrastruktur och anläggning för omhändertagande av flygplanssopor vid landning på flygplatsen. Avgiften gäller endast ankommande passagerarplan. Debiteras per passagerare. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Airside Operations, , Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Infrastruktur och anläggning för omhändertagande av flygplansavfall : Se separat prislista Produktkod: 291 Miljöavgift Glykol Riktar sig till flygbolag i anslutning till avisningsprocedur av flygplan. Handlingbolagens avisningsprocedur resulterar i ett utsläpp av glykol som enligt gällande miljöföreskrifter måste omhändertas. Miljöavgiften omfattar uppsugning och omhändertagande av glykol i för ändamålet upprättade anläggningar. Miljöavgift debiteras per liter uppsugen glykol. För aktuellt pris se separat prislista. justering sker i samband med flygplatskonsultation. Chef Ground Handling, , Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Uppsugning och omhändertagande av glykol : Flygplatskonsultation Produktkod: 136 Flygplansparkering Riktar sig till flygbolag med behov av parkering överstigande 3 timmar. För flygbolag som önskar flygplansparkering överstigande 3 timmar erbjuder Göteborg Landvetter Airport, utifrån aktuell beläggning, plats på stationsplattan, antingen remote eller vid brygga. Debiteras per ton MTOW (Max Take off Weight) och dygn. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Airside Service, , Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Uppställningsplats för flygplan vid parkering längre än 3 timmar : Se separat prislista Produktkod: 141 Del 1 Sida 3

8 Bedriva Flygtrafik Säkerhetskontroll Frakttrafik Riktar sig till fraktbolag samt flygbolag med behov av säkerhetskontroll av personal eller extra kontroll av passagerare. Tjänsten vänder sig främst till fraktbolag för säkerhetskontroll av personal som vistas på flygplatsens behörighetsområde. Tjänsten vänder sig även till mellanlandande flygbolag med krav på extrakontroll av passagerare. innefattar kontroll av gods, personal samt, i den mån det finns, passagerare och kabinbagage. Säkerhetskontroll regleras av Transportstyrelsens Författningssamling serie SEC säkerhetskontroll. Debitering per påbörjad halvtimma, beroende på omfattning och beredskap. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Security, Målgrupp: Fraktbolag Innehåll: Säkerhetskontroll av personal, passagerare och handbagage. : Se separat prislista Produktkod: 113 Crewtransport Riktar sig till flygbolag och avser transport av besättning mellan terminal och remote flygplansparkering. Besättning med behov att ta sig mellan terminal och flygplan uppställt på remoteplats kan beställa transport av Swedavia. För att säkerställa transport enligt önskad tid bör förfrågan registreras senast 1 timma innan utförande. Debiteras per uppdrag. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Airside Operations Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Transport av besättning mellan flygplan och terminal : Se separat prislista Produktkod: Del 1 Sida 4

9 Bedriva Verksamhet Katalogdelen Bedriva Verksamhet vänder sig till marktjänstbolag avseende infrastruktur och kommunikation, och även till övrig kommersiell verksamhet för rätt att bedriva verksamhet på flygplatsen. Läs mer om våra verksamhetstjänster på följande sidor. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Licens- & Verksamhetsavtal Sida 1 Marktjänst Ramptjänst Sida 1 Marktjänst Expeditionstjänst Sida 2 Flyginformation SAFIR Sida 2 Flyginformation FIDS Sida 3 Flyginformation ITV Sida 3 CUSS Incheckningsautomat Sida 4 Uppställning Biljettautomat Sida 4 Skyltning Disk Sida 4 Markradio Sida 4

10 Bedriva Verksamhet Licens- & Verksamhetsavtal Riktar sig till alla företag som bedriver verksamhet i terminal eller på flygplatsområdet mot passagerare, flygbolag eller annat företag. För att bedriva verksamhet på flygplatsen, så som servering, butik, operativ verksamhet eller kontor, krävs behörighet i form av licens- eller verksamhetsavtal som tecknas med Swedavia. Företag med verksamhet på airside måste med anledning av bedömd flygsäkerhetspåverkan ha ett licensavtal. Detta enligt krav från Transportstyrelsen. I avtalet regleras att Transportstyrelsens Författningssamling (TSFS) samt Airport Regulations (AR) efterföljs. Övriga verksamheter tecknar verksamhetsavtal med Swedavia. Baserat på verksamhetstyp, pris efter lokal flygplatskonsultation. Chef Airside Service, Målgrupp: Alla företag Innehåll: Behörighet att bedriva verksamhet i terminal och på flygplatsområdet : Lokal konsultation Produktkod: 194 Marktjänst Ramptjänst Riktar sig till marktjänstbolag och avser infrastrukturella behov för att bedriva ramptjänst av flygplan vid ankomst och avgång. I produkten ramptjänst får marktjänstbolag tillgång till infrastruktur och försörjning av flygplan. Infrastruktur omfattar stationsplatta, rampvägar, remoteplatser samt uppställningsplatser för ramputrustning och rampfordon, t.ex. pushbackfordon och high loaders. Försörjning av flygplan omfattar tillgång till servicesystem, (dricks- och spillvatten), transformatorkiosker och kommunikationsnätverk (FIDS och markradio). På stationsplattan och remoteplatser finns tillgång till markström för flygplansförsörjning. Ramptjänst är kostnadsbaserad och debiteras per ton av MTOW (Max Take Off Weight). Avgiften beslutas genom flygplatskonsultation. Chef Ground Handling, Målgrupp: Marktjänstbolag Innehåll: Tillgång till infrastruktur, servicesystem och kommunikationsnätverk för drift av ramptjänstverksamhet. : Lokal konsultation Produktkod: 132 Del 2 Sida 1

11 Bedriva Verksamhet Marktjänst Expeditionstjänst Riktar sig till handlingbolag och avser infrastrukturella behov för att bedriva expeditionstjänster på flygplatsen. För att handlingbolag skall kunna utföra incheckning av passagerare och bagage tillhandahåller Göteborg Landvetter Airport expeditionstjänster enligt kravlista uppförd av IATA. I Expeditionstjänst innefattas koordinering, bevakning, rondering och dirigering av bagageflöden samt utrymmen för bagagehantering. För avgående bagage ingår tillgång till och planering av bagageband. För marktjänstverksamhet på flygplatsen krävs licensavtal med Swedavia, se föregående sida. Expeditionstjänst är kostnadsbaserad och debiteras per avresande passagerare. Avgiften beslutas genom flygplatskonsultation. Chef Ground Handling, Målgrupp: Handlingbolag Innehåll: Infrastruktur, planering och koordinering av resurser för expeditionstjänster : Lokal konsultation Produktkod: 134 Flygplatsinformation SAFIR Riktar sig till företag verksamma på flygplatsområdet med behov av att läsa och registrera flygdata i SAFIR informationssystem. Tjänsten är obligatorisk för handlingbolag. Företag som matar in, läser av och bearbetar flygdata i sin dagliga verksamhet har möjlighet att beställa ett kundanpassat SAFIR konto. Utifrån befintligt behov finns två tillgängliga produkter: SAFIR Produktion för basutbud av flyginformation och SAFIR Handling Report för tillgång till rapportmodul och konvertering av data till andra program, t.ex. Excel. Debiteras genom en tillträdesavgift och därefter löpande årsavgift baserat på val av system (Produktion eller Handling Report). Vid behov av IT-miljötester kan ytterligare kostnader tillkomma. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Passenger Services, Målgrupp: Företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet. Innehåll: Informationssystem SAFIR för inmatning, avläsning och bearbetning av flygdata : Se separat prislista Produktkod: Del 2 Sida 2

12 Bedriva Verksamhet Flygplatsinformation FIDS Riktar sig till företag verksamma på flygplatsområdet med behov av bildskärmsanpassad flyginformation. Genom FIDS ges tillgång till ett antal fasta informationssidor om aktuell flygtrafik. Om verksamheten har behov av ytterligare informationsvyer kan anpassning beställas. FIDS visas i webbläsare eller på monitor. Tillgängliga format 17, 32 och 40. Debiteras genom en tillträdesavgift och därefter löpande årsavgift baserad på val av bildskärm. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Passenger Services, Målgrupp: Företag med flygrelaterad verksamhet Innehåll: Bildskärm med fasta infosidor, t.ex. ankommande och avgående flyg : Se separat prislista Produktkod: Flygplatsinformation ITV Riktar sig främst till handlingbolag med behov av att direktbevaka ankommande flyg och väderdata. Med ITV-terminal (videoväxel) ges möjlighet till bevakning av ankommande flyg genom direktinformation från flygledartornet (s.k strip bild), samt väderdata presenterad av ramptornet. ITV levereras med standardbildskärm i måtten 9-12 eller 21. Extra monitorer och växelväljare kan tilläggsbeställas. Debitering sker per val av bildskärm samt tilläggsmonitorer och växelväljare. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Passenger Services, Målgrupp: Handlingbolag Innehåll: Bevakning av ankommande flyg och väderdata via videoväxel : Se separat prislista Produktkod: Del 2 Sida 3

13 Bedriva Verksamhet CUSS Incheckningsautomat Riktar sig till flygbolag och handlingbolag och avser en förenklad incheckning genom tillgång till Swedavia CUSS incheckningsautomater. Göteborg Landvetter Airport erbjuder flygbolag och handlingbolag möjligheten att gå med i Swedavia CUSS (Common Use Self Service). Med CUSS förenklas incheckningsproceduren och resenären får tillgång till flygbolagets/handlingagentens applikation i valfri CUSS-automat på flygplatsen. Enligt offert. Chef Passenger Services, Målgrupp: Handlingbolag, flygbolag Innehåll: Commun Use Self Service incheckningslösning : Enligt offert Produktkod: Uppställning Biljettautomat Riktar sig till handlingbolag, flygbolag och angöringsverksamheter med behov av uppställningsyta för egen biljettautomat i terminalen. Företag med egna biljettautomater erbjuds hyra uppställningsplats om ca 0,5 kvadratmeter i terminalen. Placeringsmöjligheter planeras utifrån flöde och tillgänglighet. Debitering sker per år. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Passenger Services, Målgrupp: Handlingbolag, flygbolag och angöringsverksamheter Innehåll: Uppställningsyta för biljettautomat : Se separat prislista Produktkod: Del 2 Sida 4

14 Bedriva Verksamhet Skyltning Disk Riktar sig till flygbolag, researrangörer och handlingagenter med önskemål om företagsnamn vid incheckning och gate. Vid incheckningstillfällen skyltas företagsnamn med digital bild, logotype eller text. Vid nyetablering på Göteborg Landvetter Airport erbjuds aktören en monitorbild vid incheckningsdisk enligt standard. Debiteras per visningstillfälle samt vid bearbetning eller uppladdning av ny bild, logotype eller text. Vid nyetablering erbjuds kunden en standardbild utan kostnad. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Passenger Services, Målgrupp: Flygbolag, researrangörer och handlingbolag Innehåll: Bild, logotype eller text vid disk och gate : Se separat prislista Produktkod: Markradio Riktar sig till främst marktjänstbolag med behov av kommunikation inom och mellan funktioner. Tjänsten innefattar egen radiokanal för kommunikation inom företaget samt gemensam kanal till flygledartorn och ramptorn för kommunikation vid vistelse på färdområde. Enligt separat prislista från Eltel Networks Chef Airside Service, Målgrupp: Marktjänstbolag Innehåll: Egen intern radiokanal samt gemensam kanal till flygledar- och ramptorn : a Eltel networks Produktkod: 199 Del 2 Sida 5

15 Fastighetstjänster Göteborg Landvetter Airport har ett brett utbud av fastighetstjänster för företag etablerade på flygplatsen. Förutom ändamålsenliga lokaler och kontor så erbjuds även media, telekommunikationstjänster och byggrelaterad service. Läs mer om fastighetstjänsterna på följande sidor. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Nyetablering & Markarrende Sida 1 Lokalhyreskontrakt Sida 1 Lokalvård Sida 2 Återvinning Verksamhetsavfall Sida 2 Telecom Infrastruktur Sida 3 Telecom Kommunikationstjänster Sida 3 Telecom Telefoni Sida 3 Energitjänst Elnät & Elkraft Sida 4 Energitjänst Vatten Sida 4 Energitjänst Värme Sida 5 Energitjänst Kyla Sida 5 Hantverkartjänster Sida 5

16 Fastighetstjänster Nyetablering & Markarrende Riktar sig till företag som önskar nyetablera sig i anslutning till flygplatsen. Swedavia Real Estate AB driver på Göteborg Landvetter Airport ett affärsutvecklingsarbete med inriktning mot långsiktig kommersiell tillväxt och exploatering av flygplatsens markområden. På 1,5 miljon kvadratmeter planeras det för verksamheter, logistik, handel, upplevelser, kontor samt hotell och konferens. Enligt offert. Fastighetsutvecklare Swedavia Real Estate AB, Robert Lenzi, , Jakob Deling, Målgrupp: Näringslivet som önskar etablera sig på flygplatsområdet Innehåll: Nyetablering för komersiell tillväxt och markarrenden på flygplatsområdet : Enligt offert Produktkod: 212 Lokalhyreskontrakt Riktar sig till företag som bedriver eller önskar bedriva verksamhet i terminalen eller på flygplatsområdet. Uthyrning av kontors- och verksamhetslokaler, förråd, garage samt andra lokaler i terminalen och på flygplatsområdet. Standardutrustning innefattar fungerande lokal för verksamhetens inriktning, ytskick enligt standard, låscylinder, allmänbelysning samt framdragning av nätverksuttag. Tilläggstjänster så som el, värme, kyla, vatten, telecom och lokalvård erbjuds och hanteras separat. Debiteras per kvm utifrån typ av verksamhetslokal samt läge på flygplatsområdet. enligt offert Facility Manager Christer Nykvist, , Målgrupp: Företag verksamma på flygplatsområdet Innehåll: Uthyrning av verksamhetsanpassade lokaler : Enligt offert. Produktkod: 211 Del 3 Sida 1

17 Fastighetstjänster Lokalvård Riktar sig till hyresgäster med verksamhet i terminal eller på flygplatsområdet. För företag verksamma i lokaler på Göteborg Landvetter Airport erbjuds lokalvård. Tillgängliga tjänster innefattar regelmässig städning, golvunderhåll, fönsterputs, byggstädning och höghöjdsstädning. För verksamheter med andra behov kan anpassade lösningar skapas utifrån gemensam bedömning. Enligt offert. Chef Landside Operations, Målgrupp: Företag med lokal i terminal eller på flygplatsområdet Innehåll: Städning, golvunderhåll, fönsterputsning mm : Enligt offert Produktkod: Återvinning Verksamhetsavfall Riktar sig till hyresgäster med verksamhet i terminal eller på flygplatsområdet. För företag verksamma på Göteborg Landvetter Airport erbjuds omhändertagande av följande avfall: brännbart, icke brännbart, komposterbart, papper, wellpapp, glas, metall och plast. Avfallshantering debiteras baserat på verksamhetstyp (kontor, butik, café/restaurang eller operativ agent) och beräknas utifrån förbrukat kilo per anställd och år. Debiteras per årsanställd utifrån verksamhetstyp. enligt offert. Chef Airside Operations, Målgrupp: Hyresgäster Innehåll: Avfallshantering för brännbart, icke brännbart, komposterbart, papper, wellpapp, glas, metall och plast : Enligt offert. Produktkod: 291 Del 3 Sida 2

18 Fastighetstjänster Telecom Infrastruktur Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet och avser hyra av infrastruktur för telefoni- och datatrafik. För företag med infrastrukturella telekommunikationsbehov erbjuder Swedavia Airport Telecom lösningar med antingen koppar- eller fiberledningar. Tilläggsmöjlighet finns med inplacering av utrustning i ändamålsenliga teknikutrymmen. För pris se separat prislista. Airport Telecom , Målgrupp: Företag i terminal och på flygplatsområdet Innehåll: Koppar- och fiberledningar för telekommunikation samt inplacering av utrustning i teknikutrymmen : Se separat prislista Produktkod: Telecom Kommunikationstjänster Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet och avser hyra av telekommunikationstjänster i flygplatsens nät. Swedavia Airport Telecom erbjuder behovsanpassade kommunikationstjänster i ett rikstäckande datanät. Tillgängliga tjänster sträcker sig från enklare Internetabonnemang till mer komplexa nätlösningar inom och mellan landets flygplatser. För pris se separat prislista. Airport Telecom , Målgrupp: Företag i terminal och på flygplatsområdet Innehåll: Behovsanpassade kommunikationstjänster : Se separat prislista Produktkod: Telecom Telefoni Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet och avser telefonabonnemang genom flygplatsens telefonväxel. Swedavia Airport Telecom erbjuder behovsanpassade telefonilösningar för både fast och mobil telefoni inom Swedavias växel. För pris se separat prislista. För mer information kontakta Airport Telecom , Målgrupp: Företag i terminalen eller på flygplatsområdet Innehåll: Fast- och mobiltelefonilösningar : Se separat prislista Produktkod: Del 3 Sida 3

19 Fastighetstjänster Energitjänst Elnät & Elkraft Swedavia Energi och Göteborg Landvetter Airport erbjuder säker elnätsöverföring till en långsiktig och konkurrenskraftig prisnivå. Med höga krav på ett stabilt nät sker kontinuerligt störningsförebyggande arbete. Förbrukning specificeras i faktura. För pris se separat prislista. Chef Enhet Energi & Vatten, Målgrupp: Företag i terminal och på flygplatsområdet Innehåll: Elnät och elkraft med konkurrenskraftiga priser : Se separat prislista Produktkod: Energitjänst Vatten Swedavia Energi och Göteborg Landvetter Airport erbjuder vattenförsörjning till de företag etablerade på flygplatsen med restaurang- eller caféverksamhet. Förbrukning specificeras på faktura. För pris se separat prislista. Chef Enhet Energi & Vatten, Målgrupp: Serveringsverksamhet i terminal eller på flygplatsområdet Innehåll: Vattenförsörjning : Se separat prislista Produktkod: Energieffektivisering Swedavia Energi erbjuder kartläggning och rådgivning kring energieffektivisering. Målet är att du som Swedaviakund ska få hjälp att minska din energianvändning och därmed sänka dina energikostnader. Enligt offert Enhetschef Swedavia Energi AB, Del 3 Sida 4

20 Fastighetstjänster Energitjänst Kyla Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet med behov av kyllösningar. Swedavia Energi och Göteborg Landvetter Airport erbjuder konkurrenskraftig komfort- och affärskyla från egna produktionsanläggningar. Med kyllösningar slipper kunden egna utrymmeskrävande maskiner. Enligt offert. Chef Enhet Energi & Vatten, Målgrupp: Företag i terminalen och på flygplatsområdet Innehåll: Komfortkyla samt affärskyla : Se separat prislista Produktkod: Energitjänst Värme Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområde med behov av värmeförsörjning. Göteborg Landvetter Airport erbjuder konkurrenskraftig värmeförsörjning, däribland komfortvärme från egna produktionsanläggningar med hög leveranssäkerhet. Enligt offert Chef Enhet Energi & Vatten, Målgrupp: Företag i terminalen och på flygplatsområdet Innehåll: Värmeförsörjning, t.ex. komfort : Se separat prislista Produktkod: Hantverkartjänster Riktar sig till hyresgäster och andra aktörer i terminal eller på flygplatsområdet. Göteborg Landvetter Airport erbjuder hantverks- och fastighetstjänster, däribland snickeri, måleri, golvläggning, eloch vvs-installationer, OVK-besiktning samt framtagning av utrymningsplaner. Enligt offert. Chef Enhet Byggnader, Målgrupp: Företag i terminalen och på flygplatsområdet Innehåll: Fastighetstjänster, t.ex. snickeri, måleri, el- och vvs-installationer, mm. : Enligt offert Produktkod: Del 3 Sida 4

21 Tilläggstjänster Göteborg Landvetter Airports kommersiella utbud riktar sig inte bara till resenärer och externa företag utan lika mycket till våra partners och kunder verksamma på flygplatsen. Vi erbjuder tjänster som underlättar och effektiviserar arbetet, från certifierade utbildningar i brandskydd och konflikthantering till försäljning av drivmedel för tjänstefordon. Läs mer om tilläggstjänsterna på följande sidor. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Badge Sida 1 Border Inspection Point Sida 1 Inpasseringstillstånd Sida 1 Körtillståndsutbildning Sida 2 Ledsagning & Lotsning Sida 2 Tankberedskap Sida 2 Saneringsuppdrag Sida 3 Utbildning: Räddning, Skydd & Säkerhet Sida 3 Parkering Sida 3 Airport Conference Sida 4 Airport VIP Service Sida 4 Advertising Business Sida 5 Fotografering & Filminspelning Sida 5 Verkstadstjänster Sida 6 Drivmedel Sida 6 Förbrukningsvaror Sida 6

22 Tilläggstjänster Badge Riktar sig till alla företag med personal verksam på flygplatsens behörighetsområde. Personal verksam på flygplatsens behörighetsområde måste enligt Transportstyrelsens Författningssamling bära synlig badge utfärdad av Transportstyrelsen och Göteborg Landvetter Airport. För att erhålla behörighetshandling krävs att bolaget har ett securityavtal med Swedavia. Vid ansökan görs en registerkontroll och den sökande genomgår obligatorisk safety- och securityutbildning. Debiteras per badge eller nyckelkort. För aktuellt pris se separat prislista. Kostnad för registerkontroll tillkommer och hanteras separat av Transportstyrelsen. Badgekontoret, Border Inspection Point Riktar sig till importföretag och privatpersoner avseende införsel av livsmedel och djur Animaliska livsmedel och djur som förs in till Sverige från länder utanför EU och Schengen måste passera Border Inspection Point (BIP). Importföretag och privatpersoner beställer tjänsten direkt av BIP. Enligt separat prislista från Border Inspection Point. Swedavia Border Inspection Point (BIP), Målgrupp: Företag med verksamhet på flygplatsens behörighetsområde Innehåll: Obligatorisk safetyoch securityutbildning, samt registerkontroll : Se separat prislista Produktkod: 199 Målgrupp: Importföretag och privatpersoner Innehåll: Gränskontroll av animaliska livsmedel och djur : Se separat prislista Produktkod: 199 lnpasseringstillstånd Riktar sig till företag verksamma på flygplatsens behörighetsområde med behov av att framdriva fordon i tjänsten. Fordon som vistas på behörighetsområdet måste ha ett giltigt tillstånd utfärdat av Göteborg Landvetter Airport. Endast fordon som används i verksamheten beviljas tillstånd att vistas på behörighetsområdet. Körutbildning krävs. Debiteras per tillstånd/miljöklass och år. För aktuellt pris se separat prislista. Badgekontoret, Målgrupp: Verksamheter på flygplatsens behörighetsområde Innehåll: Inpasseringstillstånd för fordon i tjänst : Se separat prislista Produktkod: 199 Del 4 Sida 1

23 Tilläggstjänster Körtillståndsutbildning Riktar sig till företag verksamma på flygplatsens behörighetsområde med giltigt inpasseringstillstånd. Göteborg Landvetter Airport erbjuder körtillståndsutbildning i två nivåer. Nivå 1 (K) ger rätt till framförande av fordon på behörighetsområde platta (röd). Nivå 2 (KK) ger rätt till framförande av fordon på behörighetsområde platta (röd) samt manöverområde (gul+röd). Debiteras per person eller gruppstorlek. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Airside Service, Målgrupp: Företag med verksamhet på behörighetsområde Innehåll: Körtillståndsutbildning för plattan och manöverområde : Se separat prislista Produktkod: 199 Ledsagning & Lotsning Riktar sig till företag verksamma på flygplatsområdet och avser behov av ledsagning och lotsning av person i tjänst. Om representant för företag verksamt på flygplatsen saknar behörighet att vistas på flygplatsområdet kan ledsagning och lotsning beställas enligt önskemål. För att säkerställa utförande enligt kundens behov bör beställning registreras senast 24 timmar innan utförande. Debiteras per påbörjad halvtimma och per resurs som krävs för uppdraget. För aktuellt pris se separat prislista. Koordinator Övervakning, Målgrupp: Företag på flygplatsen Innehåll: Lotsning el. ledsagning vid avsaknad av behörighetshandling : Se separat prilista Produktkod: 199 Tankberedskap Riktar sig till flygbolag och handlingbolag och avser räddningsberedskap under tankning av flygplan. Innefattar beredskap med chaufför och räddningsbil vid tankning av flygplan. Debiteras per påbörjad timma. För aktuellt pris se separat prislista. Övervakningscentralen, Målgrupp: Flygbolag och handlingbolag Innehåll: Räddningsberedskap vid tankning av flygplan : Se separat prislista Produktkod: Del 4 Sida 2

24 Tilläggstjänster Saneringsuppdrag Riktar sig till flygbolag och handlingbolag och avser saneringsinsatser. Saneringsuppdrag vid oförutsedda läckage och spill, t.ex flygjet och olja. Debiteras per påbörjad halvtimma per resurs som krävs för uppdraget. För aktuellt pris se separat prislista. Övervakningscentralen, Målgrupp: Flyg- och handlingbolag Innehåll: Sanering vid läckage och spill : Se separat prislista Produktkod: 199 Utbildning: Räddning, Skydd & Säkerhet Riktar sig till näringslivet, oavsett typ av verksamhet, med behov av utbildning inom livräddning, skydd eller säkerhet. Airport Academy erbjuder certifierade utbildningar för näringslivet för att förhindra, begränsa och i möjlig utsträckning, eliminera risker på jobbet och fritiden. Urval innefattar färdiga paket såväl som skräddarsydda lösningar inom livräddning (första hjälpen, och hjärtstartare), skydd (brandskydd, heta arbeten, självskydd, konflikthantering m.fl) och säkerhet (säkerhetskontrollant, skyddsvakt m.fl). En offert. Airport Academy, , Målgrupp: Näringslivet Innehåll: Certifierade utbildningar inom livräddning, skydd och säkerhet : Enligt offert Produktkod: 333 Parkering Riktar sig till företag med verksamhet på flygplatsområdet och avser parkeringsbehov för företaget så väl som stationerad personal. Företag erbjuds parkering inomhus (P3, P4) och utomhus (E, F) med fast eller flexibel plats. Tillgängliga avtalsperioder är månad, kvartal, och år samt klippkort laddade med 50 eller 100 dygn till rabatterat pris. Parkering för personal är upprättad på områdena, A mittemot Flygfrakt, J mittemot Flygeln kontorsbyggnad samt L bortanför centralvakten. Debiteras per dygn, månad, kvartal, år eller med klippkort. Se separat prislista Parkeringsservice, , Målgrupp: Företag och anställda på flygplatsen Innehåll: Företagsplatser och personalparkering inomhus eller utomhus : Se separat prislista Produktkod: 311 Del 4 Sida 3

25 Tilläggstjänster Airport Conference Riktar sig till näringslivet med behov av möteslokaler från en timma upp till en heldag. Airport Conference är en fullt utrustad anläggning med plats för 2 till 65 personer. Beläget på övre plan i incheckningshallen är ankomster och avgångar i nära anslutning. Extra service så som mat och dryck samt VIP-hantering kan beställas vid bokningstillfället. listan är indelad i korta möten (<3 tim) och heldag. För aktuellt pris besök Airport Conference, , Målgrupp: Näringslivet Innehåll: Möteslokaler för 2-65 personer från en timma till en heldag : Se separat prislista Produktkod: 295 Airport VlP Service Riktar sig till företag och enskilda resenärer med önskemål att göra resan extra bekväm eller extra smidig. Airport VIP Service på Göteborg Landvetter Airport erbjuder tidseffektiva expresslösningar såväl som bekväma helhetslösningar i samband med resa. VIP Service finns tillgängligt för enskilda tillfällen men för den frekvente resenären även i tiopaket och årsmedlemskap. Debiteras utifrån vald servicenivå per person och tillfälle. För aktuellt pris besök Airport VIP Service, , Målgrupp: Näringslivet Innehåll: Airport VIP Service för en snabbare och bekvämare resa : Se separat prislista Produktkod: 196 Del 4 Sida 4

26 Tilläggstjänster Advertising Business Riktar sig till näringslivet med önskemål att synas i marknadsföringssyfte på flygplatsen. I år passerar runt 5 miljoner passagerare genom terminalerna på Göteborg Landvetter Airport. De möts av marknadsföring i olika format från traditionella ljuslådor och vepor till nya digitala lösningar och event. Alla ytor från motorvägens avfart och ända fram till flygplanet ägs och hanteras av Göteborg Landvetter Airport som är experter på målgrupper, beteende och möjligheter inom reklam och event. Det finns många unika lösningar och den största begränsningen är egentligen fantasin. Enligt offert Försäljningschef Reklam, , Målgrupp: Näringslivet Innehåll: Reklam och event i flera olika format : Enligt offert Produktkod: 321 Fotografering & Filminspelning Riktar sig till företag som önskar fotografera eller filma i terminal eller på flygplatsområde. Göteborg Landvetter Airport får ofta besök av fotografer och filmteam som gör reklam- och spelfilmer och ibland till och med modereportage. För att fotografera och filma på plats krävs tillstånd av Swedavia. I vissa fall krävs även ledsagning och bevakning, med tillkommande planering och koordinering. Debiteras per fotografering eller filminspelning. Omkostnader kan tillkomma. Produktansvarig lokala produkter, Elöd Lazar, Målgrupp: Näringslivet Innehåll: Fotografering och filminspelning i terminal eller på flygplatsområde : Se separat prislista Produktkod: 339 Del 4 Sida 5

27 Tilläggstjänster Verkstadstjänster Riktar sig till företag med verksamhet på flygplatsområdet och avser service av tjänstefordon. För företag med tjänstefordon i sin verksamhet på flygplatsen erbjuder Göteborg Landvetter Airport service i form av reparationer, däckbyte och tvätt-tjänster. Enligt offert. Chef Airside Service, Målgrupp: Företag med tjänstefordon på flygplatsen Innehåll: Service av fordon såsom reparation, däckbyte, tvätt-tjänster i automattvätt. Tillverkning av hydraulslangar, industrismide samt svetskompetens. Möjlighet att hyra in sig i verkstaden med alla dess faciliteter. : Enligt offert Produktkod: Drivmedel Riktar sig till företag med verksamhet på flygplatsens behörighetsområde och avser försäljning av drivmedel. Göteborg Landvetter Airport säljer drivmedel (bensin och diesel) till företag som brukar fordon på behörighetsområdet. Endast verksamheter förlagda till airside har tillgång till tjänsten. Enligt dagsaktuell prislista. Chef Airside Service, Målgrupp: Företag verksamma på flygplatsens behörighetsområde Innehåll: Försäljning av bensin och diesel : Enligt dagsaktuell prislista Produktkod: 292 Förbrukningsvaror Riktar sig till företag med verksamhet på flygplatsområdet och avser försäljning av enklare förbrukningsvaror. För företag med verksamhet på flygplatsområdet erbjuds ett utbud av förbrukningsvaror inom kategorierna Kontorsmaterial (ex. kopieringspapper), Verktyg & Redskap (ex. morakniv, tumstock och borr), Material & Utrustning (ex. målarutrustning, el-material, byggmaterial och batterier) samt Förbrukningsmaterial (ex. renhållningsmedel, sjukvårdsmaterial och värktabletter). Debiteras per artikel enligt separat aktuell prislista från Förrådet. Chef Airside Service, Målgrupp: Företag med verksamhet på flygplatsområdet Innehåll: Verktyg, redskap och material för bygg, el, kontor och rengöring : Enligt dagsaktuell prislista Produktkod: Del 4 Sida 6

28 2014 Version 1.0

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m. 2014-01-01 med reservation för ändringar. Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 5 Airport Conference

Läs mer

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m. 2012-07-01 Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 5 Airport Conference Del 4 Sida 4 Airport VIP Service

Läs mer

Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m. 2014-01-01, Med reservation för prisändringar.

Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m. 2014-01-01, Med reservation för prisändringar. Prislista Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m. 2014-01-01, Med reservation för prisändringar. Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 4 Airport

Läs mer

Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m. 2012-07-01

Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m. 2012-07-01 Prislista Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m. 2012-07-01 Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 4 Airport Conference Del 4 Sida 3 Airport

Läs mer

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Agenda 2013-09-12 Svenska flygplatser och Swedavia AB Att planera en flygplats Passagerarterminalen

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden Marcus Öberg, Pontarius Agenda 2014-10-07 Svenska flygplatser och Swedavia AB Att planera en flygplats Passagerarterminalen Processer och dimensionering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06 BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON 3 Tillståndshandlingar 3 Behörighetsområde avgångshall och Platta (röd) 3 Behörighetsområde

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Flygplatsen Att planera en flygplats. Marcus Öberg, Pontarius

Flygplatsen Att planera en flygplats. Marcus Öberg, Pontarius Flygplatsen Att planera en flygplats Marcus Öberg, Pontarius If you have seen one airport, you have seen one airport. 2 Flygplatsen Landside/landsida Den del av en flygplats som inte är flygsida och omfattar

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM Stockholm Arlanda Airport

FLYGPLATSREKLAM Stockholm Arlanda Airport FLYGPLATSREKLAM Stockholm Gäller från och med juni 2015 med reservation för tryckfel och prisändringar. Resenärstatistik hela flygplatsen TRANSPORT Tar bussen 18% RESENÄREN 2014 Antal resenärer: 22 048

Läs mer

Terminal och målgrupper. Göteborg City Airport

Terminal och målgrupper. Göteborg City Airport reklamytor Göteborg City Airport Terminal och målgrupper ANKOMStHALL Vi är Göteborgs närmaste flygplats. Och den enda*. Varje år väljer 750 000 personer att resa till och från oss ungdomar som affärsresenärer.

Läs mer

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM. Umeå Airport

FLYGPLATSREKLAM. Umeå Airport FLYGPLATSREKLAM Umeå Innehåll Statistik 5 Terminalkarta 6 Prislista terminal 8 Digital 8 Analog Signs 8, 9 Promotion 9 Special 10 Utomhuskarta 11 Kontakt Telefon: 010-109 50 00 Fax: 010-109 50 26 E-post:

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM. Göteborg Landvetter Airport

FLYGPLATSREKLAM. Göteborg Landvetter Airport FLYGPLATSREKLAM Göteborg Foto: Region Gotland Innehåll Resenärstatistik 5 Terminalkarta 6 Prislista terminal 8 Digital 8 Analog Signs 8 Promotion 9 Special 10 Utomhuskarta 12 Prislista utomhus 13 Analog

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-01 Fordonsbestämmelser 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FRAMFÖRANDE AV FORDON... 2 Allmänt... 2 Trafikförseelser med prickning av tillstånd som påföljd... 2 Trafikförseelser med indraget körtillstånd

Läs mer

AIRPORT REGULATION INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AIRPORT REGULATION INNEHÅLLSFÖRTECKNING AIRPORT REGULATION AR AGH 19 2013 2015-02-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMRÅDEN PÅ FLYGPLATSEN 2 Allmänt 2 Områden på flygplatsen 2 Flygsida 2 Tillträdesbegränsad yta 2 Avgränsat område 2 Inpasseringspunkter

Läs mer

I Sverige gällande trafikförfattningar gäller även inom flygplatsområdet såvida inte Airport Regulations anger något annat.

I Sverige gällande trafikförfattningar gäller även inom flygplatsområdet såvida inte Airport Regulations anger något annat. AR AGH 1 2016 2016-08-08 Sida 1 av 5 Fordon och fordonstrafik Allmänt Inom den del av flygplatsen till vilken allmänheten inte har tillträde och till vilken det erfordras att flygplatsens personal har

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER 1 Allmänt 1 Ansvar 2 Pålitlighetsbedömning 2 Registerkontroll 3 Säkerhetsprövningens omfattning 4 Ansökan om och utförande

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till dig som äger en station Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om i Sverige. ägare

Läs mer

VÅR MILJÖ #1 EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL

VÅR MILJÖ #1 EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL VÅR MILJÖ # EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL Innehåll Vår Miljö... s. Natur & Miljöpärmen... s. Skavsta Flygplats växer... s. Miljöpolicy...

Läs mer

Tjänsteutbud Version 3.0 Facility Management. Lokalvård

Tjänsteutbud Version 3.0 Facility Management. Lokalvård Tjänsteutbud Version 3.0 Facility Management Lokalvård Inledning Affärsområdet Facility Management arbetar med framtagande och utveckling av befintliga och nya tjänster som underlättar för dig som kund

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser; beslutade den 8 september 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter TENTAMEN Inkl lösningsförslag och rättningsmall TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter Datum: 22 oktober 2010 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner,

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM. Bromma Stockholm Airport

FLYGPLATSREKLAM. Bromma Stockholm Airport FLYGPLATSREKLAM Bromma Innehåll s cityflygplats, Statistik 5 Terminalkarta 6 Prislista terminal 7 DIGITAL 7 ANALOG SIGNS 7 PROMOTION 7 Prislista terminal 8 SPECIAL 8 Utomhuskarta 10 Prislista utomhus

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om marktjänster på flygplatser; SFS 2000:150 Utkom från trycket den 18 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande 2. Inledande bestämmelse

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM Malmö Airport

FLYGPLATSREKLAM Malmö Airport FLYGPLATSREKLAM Malmö Gäller från och med december 2014 med reservation för tryckfel och prisändringar. Innehåll Resenärstatistik hela flygplatsen 5 Terminalkarta Analog 6 Terminalkarta Digital, Promotion

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM. Luleå Airport

FLYGPLATSREKLAM. Luleå Airport FLYGPLATSREKLAM Luleå Innehåll Statistik 5 Terminalkarta 6 Prislista terminal 7 Digital Signs 7 Analog Signs 7 Analog Signs 8 Promotion 8 Special 8 Utomhuskarta 10 Prislista utomhus 11 Analog Signs 11

Läs mer

X-Bolaget AB, MARKTJÄNSTAVTAL avseende [basverksamhet eller tilläggstjänst] på [Flygplats] nr D 20XX-XX-XX

X-Bolaget AB, MARKTJÄNSTAVTAL avseende [basverksamhet eller tilläggstjänst] på [Flygplats] nr D 20XX-XX-XX Swedavia AB, org.nr. 556797-0818, är ett av svenska staten helägt flygplatsbolag som med kundvärdet i fokus driver och utvecklar de statligt ägda flygplatserna. Skriftligt avtal skall finnas mellan Swedavia

Läs mer

X-Bolaget AB, MARKTJÄNSTAVTAL avseende [basverksamhet eller tilläggstjänst] på [Flygplats] nr D 20XX-XX-XX

X-Bolaget AB, MARKTJÄNSTAVTAL avseende [basverksamhet eller tilläggstjänst] på [Flygplats] nr D 20XX-XX-XX Swedavia AB, org.nr. 556797-0818, är ett av svenska staten helägt flygplatsbolag som med kundvärdet i fokus driver och utvecklar de statligt ägda flygplatserna. Skriftligt avtal skall finnas mellan Swedavia

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 2-03 Säkerhetsprövning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER... 2 Allmänt... 2 Ansvar... 2 Pålitlighetsbedömning... 2 Säkerhetsprövningens omfattning... 3 Ansökan om behörighetskort...

Läs mer

Företagens säkerhetsansvar/anställdas säkerhetsansvar

Företagens säkerhetsansvar/anställdas säkerhetsansvar 1(14) Företagens säkerhetsansvar/anställdas säkerhetsansvar Innehållsförteckning 1. Allmänt... 1 2. Trafikalt... 2 3. Safety... 2 4. Security... 2 4.1 Företagens säkerhetsansvar... 2 4.1.1 Allmänt... 2

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM. Bromma Stockholm Airport

FLYGPLATSREKLAM. Bromma Stockholm Airport FLYGPLATSREKLAM Bromma Innehåll s cityflygplats, Statistik 5 Terminalkarta 6 Prislista terminal 7 DIGITAL 7 ANALOG SIGNS 7 PROMOTION 7 Prislista terminal 8 SPECIAL 8 Utomhuskarta 10 Prislista utomhus

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

AIRPORT REGULATION LOKALA ORDNINGS OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

AIRPORT REGULATION LOKALA ORDNINGS OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER AIRPORT REGULATION LOKALA ORDNINGS OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innehållsförteckning och Inledning: 1. Safety, Flygsäkerhet 2. Security, Luftfartsskydd 3. Brandskydds bestämmelser 4. Fordon 5. Luftfartyg

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till er som äger en station Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen som arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om i Sverige. ägare

Läs mer

Bilaga 4. Uppföljning av Handlingsplan för reduktion av utsläpp av koldioxid år 2012-2015

Bilaga 4. Uppföljning av Handlingsplan för reduktion av utsläpp av koldioxid år 2012-2015 Bilaga 4. Uppföljning av Handlingsplan för reduktion av utsläpp av koldioxid år 2012-2015 Uppföljning för kvartal under 2014 D 2012-001367 Aktivitet Ansvarig Arlanda Ansvarig Koncernfunktion/dotterbolag/dotterdotterbolag

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Agenda Inledning Lagstiftning Prognos och flygplatsens anläggningar Sökt omfattning Flygvägar Miljöpåverkan Förslag miljökonsekvensbeskrivning Kaffepaus inkl. utställning och bullerdemo

Läs mer

Malmö Airport. Cecilia Hagert Chef Verksamhetsutveckling. SBTA Syd

Malmö Airport. Cecilia Hagert Chef Verksamhetsutveckling. SBTA Syd Malmö Airport Cecilia Hagert Chef Verksamhetsutveckling SBTA Syd 2017-11-17 Swedavia Tillsammans för vi världen närmare 10 flygplatser Underlättar resande, affärer och möten Nöjda och trygga resenärer

Läs mer

Planering av flygplatser

Planering av flygplatser Fö 2: Flygplatser och planering Tobias Andersson Granberg Planering av flygplatser Följande material är i huvudsak baserat på kap 1-3 av Airport Planning av Lynn S. Bezilla 2015-11-03 2 2015-11-03 3 Planering

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Flygplatsbeläggningar

Flygplatsbeläggningar Flygplatsbeläggningar Robert Lestander, Swedavia Om Swedavia Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla flygplatser samt inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2015-01-01 1(5) Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2015-01-01 2(5) Innehållsförteckning 1 Allmän information 3

Läs mer

EXPONERING PÅ ÄNGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT

EXPONERING PÅ ÄNGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT EXPONERING PÅ ÄNGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT Vår flygplats en mötesplats din marknadsplats! En av flygplatsreklamens mest unika egenskaper är flexibiliteten beträffande exponering. Vi på Ängelholm Helsingborg

Läs mer

AIRPORT REGULATION. Ordningsföreskrifter för terminal och landside - Jönköping Airport

AIRPORT REGULATION. Ordningsföreskrifter för terminal och landside - Jönköping Airport Jönköping Airport Jönköping AR JKG 2 2012 Gällande från 2012-11-01 AIRPORT REGULATION Ordningsföreskrifter för terminal och landside - Jönköping Airport 1. Allmänt 1.1 Jönköping Airport strävar efter att

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer

Hur arbetar ni med miljöfrågor?

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Hur arbetar ni med miljöfrågor? Undersökning bland företag i Gävle kommun, Hösten 2015 Mitt råd till er är att arbeta proaktivt, dvs. besök företag, skicka ut information om vilka lagkrav som gäller för

Läs mer

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen).

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen). 1.7 Publicering Järnvägsnätsbeskrivningen, inklusive avvikelsemeddelanden, publiceras på Banverkets webbplats Banportalen. Där finns också ytterligare information som hör till respektive utgåva av järnvägsnätsbeskrivningen.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV FLYGPLATSERNAS VERKSAMHET.

SAMMANSTÄLLNING AV FLYGPLATSERNAS VERKSAMHET. SAMMANSTÄLLNING AV FLYGPLATSENAS VEKSAMHET. Bilaga 3 Vilka krav ställs på en flygplats?...1 Allmänt...2 Ledningsfunktion...2 IAIP (Integrated Aeronautical Information Package)...2 Kompetenskrav för driftpersonal...2

Läs mer

Torg- och marknadshandel under kulturnatten

Torg- och marknadshandel under kulturnatten Torg- och marknadshandel under kulturnatten Kulturnatten i Uppsala infaller alltid andra lördagen i september. Arrangörer under kulturnatten är kulturlivet i Uppsala. Kulturnatten besöks av mellan 100-150

Läs mer

Skidresa Whistler. Skidresa Whistler. Resan i korthet. Skidresor Nordamerika

Skidresa Whistler. Skidresa Whistler. Resan i korthet. Skidresor Nordamerika Skidresa Whistler Upplev nordamerikas bästa skidåkning i detta skidåkarmecka. Whistler har över 200 nedfarter och skidåkning för alla - från barn och nybörjare till avancerade åkare som söker utmaningen.

Läs mer

Serviceguiden. Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster

Serviceguiden. Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster Serviceguiden Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster Om Locum Locum bildades i december 1991 ägs av Stockholms läns landsting är ett av Sveriges största fastighetsbolag. är latin

Läs mer

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Författare: Carina Karlsson 1/6 Flygbussarna - Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen Tågplan 2016 2015-12-14, Reviderat 2016-02-01 Innehåll 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Giltighetstid och ändringar... 3 1.4 Publicering...

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-20 Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sky City, Arlanda Conference & Business Center SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

SMITTSKYDDSHANTERING VID MALMÖ AIRPORT Smittskyddshantering vid Malmö Airport

SMITTSKYDDSHANTERING VID MALMÖ AIRPORT Smittskyddshantering vid Malmö Airport INSTRUKTION 2015-09-25 02.00 1(5) SMITTSKYDDSHANTERING VID MALMÖ AIRPORT Smittskyddshantering vid Malmö Airport Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 TRAFIKALT... 2 2.1 Alarmering... 2 2.2 Berörda sjukdomar... 2 2.3

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Praktisk Information till den 15-16 oktober 2013 Malmömässan

Praktisk Information till den 15-16 oktober 2013 Malmömässan DEADLINES Praktisk Information till den 15-16 oktober 2013 Malmömässan Från 28 juni - inloggningsuppgifter och monternummer mailas till monteransvarig Gå in på Gå in på www.forskolanifokus.se (välj utställarlogin

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2012-01-13 1(5) Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2012-01-13 2(5) Innehållsförteckning 1 Allmän information 3

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

PRODUKT KATALOG RADIO TV FLYGPLATSER INOM/UTOMHUS HAPARANDA PITEÅ UMEÅ

PRODUKT KATALOG RADIO TV FLYGPLATSER INOM/UTOMHUS HAPARANDA PITEÅ UMEÅ PRODUKT KATALOG 2013 KIRUNA GÄLLIVARE ÖVERKALIX ÖVERTORNEÅ BODEN LULEÅ KALIX HAPARANDA TORNEÅ PITEÅ LYCKSELE VINDELN VÄNNÄS SKELLEFTEÅ ROBERTSFORS ÖSTERSUND/ÅRE UMEÅ NORDMALING RADIO TV FLYGPLATSER INOM/UTOMHUS

Läs mer

& HÖGT LÅGT LIFTAR STAVDAL.SE

& HÖGT LÅGT LIFTAR STAVDAL.SE & HÖGT LÅGT LIFTAR LIFTAR Stavdal har ett komplett sortiment av liftar och teleskoptruckar för allt från små till stora projekt. I vår liftpark hittar du saxliftar, bomliftar, billiftar, släpvagnsliftar,

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Kort fakta om Swedavia Omsättning: 5 233 MSEK Resultat: 501 MSEK Balansomslutning:

Läs mer

Skidresa Whistler. Skidresa Whistler. Resan i korthet. Skidresor Nordamerika

Skidresa Whistler. Skidresa Whistler. Resan i korthet. Skidresor Nordamerika Skidresa Whistler Upplev nordamerikas bästa skidåkning i detta skidåkarmecka. Whistler har över 200 nedfarter och skidåkning för alla - från barn och nybörjare till avancerade åkare som söker utmaningen.

Läs mer

Ansökan om begränsning av marknaden för marktjänster vid Bromma Stockholm flygplats

Ansökan om begränsning av marknaden för marktjänster vid Bromma Stockholm flygplats Beslut 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum 2011-11-07 Elektronisk kopia till Patrik Pierd, Swedavia AB Swedavia AB Olle Sundin 168 67 Bromma Part: Swedavia AB 556797-0818 168 67 Bromma Ansökan om begränsning

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Vinter/Vår 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma, Visby & Mora/Sälen Halmstad Stockholm City/ Bromma & Mora/Sälen 7/1 2/6-13 NÄRPRODUCERADE FLYGRESOR Dina

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Essinge Railport, Frövi Version 1: Essinge Rail AB Terud / Grahn

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Essinge Railport, Frövi Version 1: Essinge Rail AB Terud / Grahn Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Essinge Railport, Frövi Version 1:0 2012-11-30 Essinge Rail AB Terud / Grahn Innehåll 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Juridisk status... 3 1.3 Giltighetstid

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Radisson Blu Sky City Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport

Läs mer

Flygsäkerhetsanvisningar. För dig som arbetar på Dala Airport

Flygsäkerhetsanvisningar. För dig som arbetar på Dala Airport Flygsäkerhetsanvisningar För dig som arbetar på Hej Välkommen till denna flygsäkerhetsutbildning. är och skall vara en säker flygplats. Därför är det mycket viktigt med utbildning i säkerhetsfrågor. Alla

Läs mer

CeHa. Enhet Upprättad av Referens. Swedavia Konsult David Casado Regajo, MS Utvecklingsplan

CeHa. Enhet Upprättad av Referens. Swedavia Konsult David Casado Regajo, MS Utvecklingsplan ANALYS 2013-01-18 01.90 1(12) ANALYS BANKAPACITET I denna rapport analyseras den teoretiska kapaciteten för huvudbana, rullbana 17/35, på Malmö Airport vid ett fullbyggt bansystem (taxibanor, snabbavfarter,

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Höst 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 4/11-13 5/1-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 22/12-13 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ?

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? + VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? SPARA TID SPARA TID STÖRRE NÄTVERK SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP MINDRE ADMINISTRATION SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP

Läs mer

Gotländska ståndpunkter. En ö. Ett hav. Möjligheter.

Gotländska ståndpunkter. En ö. Ett hav. Möjligheter. Gotländska ståndpunkter. En ö. Ett hav. Möjligheter. Havet är vår landsväg! Gotlands läge gör kommunikationerna med omvärlden till en nyckelfråga och förbindelserna med fastlandet är avgörande för Gotlands

Läs mer

Välkommen till VIKTIG INFORMATION!

Välkommen till VIKTIG INFORMATION! Välkommen till VIKTIG INFORMATION! Vi hälsar er välkomna till Entreprenad Expo 2013, och hoppas att ni ska få tre givande dagar! Nedan följer information som är bra att känna till inför och på mässan.

Läs mer

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ?

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? + VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? SPARA TID SPARA TID STÖRRE NÄTVERK SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP MINDRE ADMINISTRATION SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 1 men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 2014 2 Nu får Sverige ett nytt inrikesflyg! 3 BRA för Malmö 4 Vi har gjort

Läs mer

PRISLISTA 2015 MINA BÄSTA TIPS!

PRISLISTA 2015 MINA BÄSTA TIPS! PRISLISTA 2015 Det finaste vi har - sätter vi upp på väggen! Fina bilder kräver fina printar, men oavsett hur ni väljer att köpa era bilder så är mitt mål att ni ska få bästa kvalitet. Efter en fotografering

Läs mer

Öppet hus på Linköping City Airport, lördagen den 4 september

Öppet hus på Linköping City Airport, lördagen den 4 september Öppet hus på Linköping City Airport, lördagen den 4 september Välkommen till Linköping City Airport din flygplats! Den här dagen vill vi tillsammans med samarbetspartners och övriga verksamhetsutövare

Läs mer

AIRPORT REGULATION LOKALA ORDNINGS OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

AIRPORT REGULATION LOKALA ORDNINGS OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER AIRPORT REGULATION LOKALA ORDNINGS OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innehållsförteckning och Inledning: 1. Safety, Flygsäkerhet 2. Security, Luftfartsskydd 3. Brandskydds bestämmelser 4. Fordon 5. Luftfartyg

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser Rapport 1 (23) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande Kommersiell kollektivtrafik i Skåne Ett samlat erbjudande Oktober 2013 Tillsammans för en växande kollektivtrafik Det ska vara grönt, lönt och skönt att åka kollektivt i Skåne. Alla goda krafter måste

Läs mer

Flygtrafik och flygtransporter

Flygtrafik och flygtransporter Fö 11: Flygplatsen Tobias Andersson Granberg Tentafråga Ett mindre svenskt inrikesflygbolag, med en flotta på två J32 och fyra F50, har av Transportstyrelsen ålagts att ta fram ett Safety Management System

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling Föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats 1 Introduktion Enligt Luftfartslagen 6 kap, 8 är en myndighet ansvarig för att utfärda tillstånd för

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd 1(13) - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd Denna konsekvensutredning omfattar följande föreskrifter: Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:57)

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Mötesplats Transporter 2014 Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen, SFB, är ett arbetsgivar- och branschförbund och ingår i TransportGruppen som är ett till

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunfullmäktige

Läs mer