Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport"

Transkript

1 Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m med reservation för ändringar.

2 Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 5 Airport Conference Del 4 Sida 4 Airport VIP Service Del 4 Sida 4 Badge Del 4 Sida 1 Border Inspection Point Del 4 Sida 1 Crewtransport Del 1 Sida 4 CUSS Incheckningsautomat Del 4 Sida 4 Drivmedel Del 4 Sida 6 Energitjänst Elnät & Elkraft Del 3 Sida 4 Energitjänst Kyla Del 3 Sida 5 Energitjänst Vatten Del 3 Sida 4 Energitjänst Värme Del 3 Sida 5 Flygplatsinformation SAFIR Del 2 Sida 2 Flygplatsinformation FIDS Del 2 Sida 3 Flygplatsinformation ITV Del 2 Sida 3 Flygplansparkering Del 1 Sida 3 Fotografering & Filminspelning Del 4 Sida 5 Förbrukningsvaror Del 4 Sida 6 Hantverkartjänster Del 4 Sida 5 Inpasseringstillstånd Del 4 Sida 1 Körtillståndsutbildning Del 4 Sida 2 Ledsagning & Lotsning Del 4 Sida 2 Licensavtal Verksamhet Del 2 Sida 1 Lokalhyreskontrakt Del 3 Sida 1 Lokalvård Del 3 Sida 2 Markradio Del 2 Sida 4 Marktjänst Expeditionstjänst Del 2 Sida 3 Marktjänst Ramptjänst Del 2 Sida 1 Miljöavgift Glykol Del 1 Sida 3 Nyetablering flygbolag Del 1 Sida 2 Nyetablering & Markarrende Del 3 Sida 1 Parkering Del 4 Sida 3 Passagerartjänst Del 1 Sida 1 Saneringsuppdrag Del 4 Sida 3 Skyltning Disk Del 2 Sida 4 Start & Landning Del 1 Sida 1 Säkerhetskontroll Frakttrafik Del 1 Sida 4 Säkerhetskontroll Passagerare Del 1 Sida 2 Tankberedskap Del 4 Sida 2 Telecom Infrastruktur Del 3 Sida 3 Telecom Kommunikationstjänster Del 3 Sida 3 Telecom Telefoni Del 3 Sida 3 Utbildning, Räddning, Skydd & Säkerhet Del 4 Sida 3 Uppställning Biljettautomat Del 2 Sida 4 Verkstadstjänster Del 4 Sida 6 Återvinning Flygplansavfall Del 1 Sida 3 Återvinning Verksamhetsavfall Del 3 Sida 2

3 Välkommen som en av oss på Göteborg Landvetter Airport! Göteborg Landvetter Airport är Västsveriges internationella flygplats. Med ett strategiskt läge mellan Oslo, Köpenhamn och Stockholm möter vi drygt 4,5 miljoner passagerare per år. På flygplatsen verkar ett hundratal företag inom olika branscher och med skilda behov för sin verksamhet. Flygplatsens produkt- och tjänsteutbud speglar bredden och sträcker sig från operativa tjänster till kommersiell service såsom VIP-service. För att öka tydligheten i vårt utbud har produkterna samlats i en katalog indelad i fyra sektioner. Navigera enklast genom att utgå från ditt företags verksamhetsinriktning. Del 1 är riktad mot flygbolag och flygfraktbolag, medan del 2 är riktad mot övriga verksamheter. Gå sedan vidare till fastighetstjänster i del 3 och övriga tilläggstjänster i del 4. Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Bedriva flygtrafik Operativa tjänster riktade till flygbolag och flygfraktbolag Bedriva verksamhet Verksamhetstjänster riktade till företag som ej bedriver flygtrafik Fastighetstjänster Lokal-, arrende- och energitjänster mm på flygplatsområdet Tilläggstjänster Merservice för företag och personal Vi hoppas att du skall hitta rätt och trivas hos oss. Välkommen! Charlotte Ljunggren Flygplatschef Göteborg Landvetter Airport Produktkatalogen skall ses som ett komplement till AIC där Swedavias tariffer finns publicerade. Produktkatalogen är inte ett juridisk bindande dokument utan skall ses som en vägledande förteckning över tillhandahållna produkter. Swedavia och Göteborg Landvetter Airport förbehåller sig rätten att upprätta avtal med part som innehåller andra villkor än de som anges i detta dokument. Innehållet i produkterna är föremål för löpande översyn och förändringar kan ske till nästa uppdatering (se försättsblad). Med reservation för fel och ändringar.

4 Bedriva Flygtrafik Katalogdel 1, Bedriva Flygtrafik, riktar sig direkt till flyg- och flygfraktbolag och avser bland annat nyttjande av infrastruktur och säkerhetstjänster i samband med start och landning på Göteborg Landvetter Airport. Många av produkterna är reglerade av Transportstyrelsen. Vid specifika frågor om regelverk hänvisar vi till deras publikationer. Läs mer om tjänsterna på följande sidor. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Start & Landning Sida 1 Passagerartjänst Sida 1 Nyetablering flygbolag Sida 2 Säkerhetskontroll Passagerartrafik Sida 2 Återvinning Flygplansavfall Sida 3 Miljöavgift Glykol Sida 3 Flygplansparkering Sida 3 Säkerhetskontroll Frakttrafik Sida 4 Crewtransport Sida 4

5 Bedriva Flygtrafik Start & Landning Riktar sig till flygbolag som bedriver trafik till och från flygplatsen och avser nyttjande av resurser knutna till aktiviteterna start och landning. Tjänsten innefattar tillgång till system för inflygnings- och flygplatskontrolltjänst, bansystem, rampytor, rangering, flygplatsräddningstjänst och informationssystem. Till tjänsten hör även miljöarbete utfört av Swedavia enligt koncessionsvillkor. Drift, underhåll och utveckling av ytor och system hanteras av Swedavia. Kostnadsunderlaget för Start & Landning baseras på fyra avgifter: start, avgas, buller och lokal flygtrafiktjänst. er och beräkningsmodeller återfinns i Swedavia Price List för operativa tjänster. Chef Airside Operations, , Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Lokal flygledning, bansystem, rampytor, rangering, flygplatsräddningstjänst och informationssystem : Se Swedavia Price List för operativa tjänster Produktkod: 12x Passagerartjänst Riktar sig till flygbolag och avser infrastruktur och servicesystem för hantering av passagerarflöde vid avgång och ankomst. Passagerartjänst innefattar tillträde till och nyttjande av infrastruktur såsom termninalbryggor, dockningssystem och informationssystem. För att planera och styra passagerarflödet ingår även incheckningsdiskar, assistanshjälp och busstransport på behörighetsområde. Utöver detta omfattas även flygplatsskydd i form av bevakning, övervakningscentral samt kontrollfunktioner för bl.a tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning. Passagerartjänst är prissatt per passagerare och indelad i kategorierna inrikes och utrikes resenärer. Aktuellt pris återfinns i separat prislista. Chef Passenger Services, , Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Luftfartsskydd, infrastruktur och servicesystem för passagerarflödet. Ex. incheckningsdiskar, assistanshjälp, flödeskoordinering, bevakning och övervakning. : Se separat prislista Produktkod: 119 Del 1 Sida 1

6 Bedriva Flygtrafik Nyetablering flygbolag Riktar sig till flygbolag som är intresserade av att börja trafikera Göteborg Landvetter Airport och till de flygbolag som redan är kunder och vill utveckla sin verksamhet. Swedavia arbetar aktivt med att främja och utveckla trafiken till Swedavias flygplatser. Tjänsten innefattar analys av nya marknader och passagerarströmmar. Information kring rabatter och marknadsstöd som kan vara aktuella vid nyetablering av linjer och frekvenser. Flygbolagen kan erhålla rabatter på Swedavias trafikavgifter. Swedavia bedriver program för marknadsstimulans i syfte att stimulera flygbolagen att öka sina passagerarvolymer och för att stötta utvecklingen av trafik till nya destinationer. Affärsutvecklare, Johan Zimmergren, , Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Analys av nya marknader, rabatter och marknadsstöd. Marknadsstimulans. : Se separat prislista, kontakta Affärsutvecklare. Produktkod: - Säkerhetskontroll Passagerartrafik Riktar sig till flygbolag som bedriver kommersiell passagerartrafik från flygplatsen. Tjänsten innefattar säkerhetskontroll av passagerare, kabinbagage och incheckat lastrumsbagage. Produkten är reglerad av Transportstyrelsens Författningssamling serie SEC säkerhetskontroll. sättningen för säkerhetskontroll regleras och administreras av Transportstyrelsen. a Transportstyrelsen för aktuellt pris. Chef Security Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Säkerhetskontroll av passagerare, kabinbagage och lastrumsbagage : Se separat prislista Produktkod: 113 Del 1 Sida 2

7 Bedriva Flygtrafik Återvinning Flygplansavfall Riktar sig till flygbolag och är en obligatorisk tjänst vid landning på Göteborg Landvetter Airport. Innefattar infrastruktur och anläggning för omhändertagande av flygplanssopor vid landning på flygplatsen. Avgiften gäller endast ankommande passagerarplan. Debiteras per passagerare. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Airside Operations, , Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Infrastruktur och anläggning för omhändertagande av flygplansavfall : Se separat prislista Produktkod: 291 Miljöavgift Glykol Riktar sig till flygbolag i anslutning till avisningsprocedur av flygplan. Handlingbolagens avisningsprocedur resulterar i ett utsläpp av glykol som enligt gällande miljöföreskrifter måste omhändertas. Miljöavgiften omfattar uppsugning och omhändertagande av glykol i för ändamålet upprättade anläggningar. Miljöavgift debiteras per liter uppsugen glykol. För aktuellt pris se separat prislista. justering sker i samband med flygplatskonsultation. Chef Ground Handling, , Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Uppsugning och omhändertagande av glykol : Flygplatskonsultation Produktkod: 136 Flygplansparkering Riktar sig till flygbolag med behov av parkering överstigande 3 timmar. För flygbolag som önskar flygplansparkering överstigande 3 timmar erbjuder Göteborg Landvetter Airport, utifrån aktuell beläggning, plats på stationsplattan, antingen remote eller vid brygga. Debiteras per ton MTOW (Max Take off Weight) och dygn. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Airside Service, , Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Uppställningsplats för flygplan vid parkering längre än 3 timmar : Se separat prislista Produktkod: 141 Del 1 Sida 3

8 Bedriva Flygtrafik Säkerhetskontroll Frakttrafik Riktar sig till fraktbolag samt flygbolag med behov av säkerhetskontroll av personal eller extra kontroll av passagerare. Tjänsten vänder sig främst till fraktbolag för säkerhetskontroll av personal som vistas på flygplatsens behörighetsområde. Tjänsten vänder sig även till mellanlandande flygbolag med krav på extrakontroll av passagerare. innefattar kontroll av gods, personal samt, i den mån det finns, passagerare och kabinbagage. Säkerhetskontroll regleras av Transportstyrelsens Författningssamling serie SEC säkerhetskontroll. Debitering per påbörjad halvtimma, beroende på omfattning och beredskap. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Security, Målgrupp: Fraktbolag Innehåll: Säkerhetskontroll av personal, passagerare och handbagage. : Se separat prislista Produktkod: 113 Crewtransport Riktar sig till flygbolag och avser transport av besättning mellan terminal och remote flygplansparkering. Besättning med behov att ta sig mellan terminal och flygplan uppställt på remoteplats kan beställa transport av Swedavia. För att säkerställa transport enligt önskad tid bör förfrågan registreras senast 1 timma innan utförande. Debiteras per uppdrag. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Airside Operations Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Transport av besättning mellan flygplan och terminal : Se separat prislista Produktkod: Del 1 Sida 4

9 Bedriva Verksamhet Katalogdelen Bedriva Verksamhet vänder sig till marktjänstbolag avseende infrastruktur och kommunikation, och även till övrig kommersiell verksamhet för rätt att bedriva verksamhet på flygplatsen. Läs mer om våra verksamhetstjänster på följande sidor. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Licens- & Verksamhetsavtal Sida 1 Marktjänst Ramptjänst Sida 1 Marktjänst Expeditionstjänst Sida 2 Flyginformation SAFIR Sida 2 Flyginformation FIDS Sida 3 Flyginformation ITV Sida 3 CUSS Incheckningsautomat Sida 4 Uppställning Biljettautomat Sida 4 Skyltning Disk Sida 4 Markradio Sida 4

10 Bedriva Verksamhet Licens- & Verksamhetsavtal Riktar sig till alla företag som bedriver verksamhet i terminal eller på flygplatsområdet mot passagerare, flygbolag eller annat företag. För att bedriva verksamhet på flygplatsen, så som servering, butik, operativ verksamhet eller kontor, krävs behörighet i form av licens- eller verksamhetsavtal som tecknas med Swedavia. Företag med verksamhet på airside måste med anledning av bedömd flygsäkerhetspåverkan ha ett licensavtal. Detta enligt krav från Transportstyrelsen. I avtalet regleras att Transportstyrelsens Författningssamling (TSFS) samt Airport Regulations (AR) efterföljs. Övriga verksamheter tecknar verksamhetsavtal med Swedavia. Baserat på verksamhetstyp, pris efter lokal flygplatskonsultation. Chef Airside Service, Målgrupp: Alla företag Innehåll: Behörighet att bedriva verksamhet i terminal och på flygplatsområdet : Lokal konsultation Produktkod: 194 Marktjänst Ramptjänst Riktar sig till marktjänstbolag och avser infrastrukturella behov för att bedriva ramptjänst av flygplan vid ankomst och avgång. I produkten ramptjänst får marktjänstbolag tillgång till infrastruktur och försörjning av flygplan. Infrastruktur omfattar stationsplatta, rampvägar, remoteplatser samt uppställningsplatser för ramputrustning och rampfordon, t.ex. pushbackfordon och high loaders. Försörjning av flygplan omfattar tillgång till servicesystem, (dricks- och spillvatten), transformatorkiosker och kommunikationsnätverk (FIDS och markradio). På stationsplattan och remoteplatser finns tillgång till markström för flygplansförsörjning. Ramptjänst är kostnadsbaserad och debiteras per ton av MTOW (Max Take Off Weight). Avgiften beslutas genom flygplatskonsultation. Chef Ground Handling, Målgrupp: Marktjänstbolag Innehåll: Tillgång till infrastruktur, servicesystem och kommunikationsnätverk för drift av ramptjänstverksamhet. : Lokal konsultation Produktkod: 132 Del 2 Sida 1

11 Bedriva Verksamhet Marktjänst Expeditionstjänst Riktar sig till handlingbolag och avser infrastrukturella behov för att bedriva expeditionstjänster på flygplatsen. För att handlingbolag skall kunna utföra incheckning av passagerare och bagage tillhandahåller Göteborg Landvetter Airport expeditionstjänster enligt kravlista uppförd av IATA. I Expeditionstjänst innefattas koordinering, bevakning, rondering och dirigering av bagageflöden samt utrymmen för bagagehantering. För avgående bagage ingår tillgång till och planering av bagageband. För marktjänstverksamhet på flygplatsen krävs licensavtal med Swedavia, se föregående sida. Expeditionstjänst är kostnadsbaserad och debiteras per avresande passagerare. Avgiften beslutas genom flygplatskonsultation. Chef Ground Handling, Målgrupp: Handlingbolag Innehåll: Infrastruktur, planering och koordinering av resurser för expeditionstjänster : Lokal konsultation Produktkod: 134 Flygplatsinformation SAFIR Riktar sig till företag verksamma på flygplatsområdet med behov av att läsa och registrera flygdata i SAFIR informationssystem. Tjänsten är obligatorisk för handlingbolag. Företag som matar in, läser av och bearbetar flygdata i sin dagliga verksamhet har möjlighet att beställa ett kundanpassat SAFIR konto. Utifrån befintligt behov finns två tillgängliga produkter: SAFIR Produktion för basutbud av flyginformation och SAFIR Handling Report för tillgång till rapportmodul och konvertering av data till andra program, t.ex. Excel. Debiteras genom en tillträdesavgift och därefter löpande årsavgift baserat på val av system (Produktion eller Handling Report). Vid behov av IT-miljötester kan ytterligare kostnader tillkomma. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Passenger Services, Målgrupp: Företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet. Innehåll: Informationssystem SAFIR för inmatning, avläsning och bearbetning av flygdata : Se separat prislista Produktkod: Del 2 Sida 2

12 Bedriva Verksamhet Flygplatsinformation FIDS Riktar sig till företag verksamma på flygplatsområdet med behov av bildskärmsanpassad flyginformation. Genom FIDS ges tillgång till ett antal fasta informationssidor om aktuell flygtrafik. Om verksamheten har behov av ytterligare informationsvyer kan anpassning beställas. FIDS visas i webbläsare eller på monitor. Tillgängliga format 17, 32 och 40. Debiteras genom en tillträdesavgift och därefter löpande årsavgift baserad på val av bildskärm. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Passenger Services, Målgrupp: Företag med flygrelaterad verksamhet Innehåll: Bildskärm med fasta infosidor, t.ex. ankommande och avgående flyg : Se separat prislista Produktkod: Flygplatsinformation ITV Riktar sig främst till handlingbolag med behov av att direktbevaka ankommande flyg och väderdata. Med ITV-terminal (videoväxel) ges möjlighet till bevakning av ankommande flyg genom direktinformation från flygledartornet (s.k strip bild), samt väderdata presenterad av ramptornet. ITV levereras med standardbildskärm i måtten 9-12 eller 21. Extra monitorer och växelväljare kan tilläggsbeställas. Debitering sker per val av bildskärm samt tilläggsmonitorer och växelväljare. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Passenger Services, Målgrupp: Handlingbolag Innehåll: Bevakning av ankommande flyg och väderdata via videoväxel : Se separat prislista Produktkod: Del 2 Sida 3

13 Bedriva Verksamhet CUSS Incheckningsautomat Riktar sig till flygbolag och handlingbolag och avser en förenklad incheckning genom tillgång till Swedavia CUSS incheckningsautomater. Göteborg Landvetter Airport erbjuder flygbolag och handlingbolag möjligheten att gå med i Swedavia CUSS (Common Use Self Service). Med CUSS förenklas incheckningsproceduren och resenären får tillgång till flygbolagets/handlingagentens applikation i valfri CUSS-automat på flygplatsen. Enligt offert. Chef Passenger Services, Målgrupp: Handlingbolag, flygbolag Innehåll: Commun Use Self Service incheckningslösning : Enligt offert Produktkod: Uppställning Biljettautomat Riktar sig till handlingbolag, flygbolag och angöringsverksamheter med behov av uppställningsyta för egen biljettautomat i terminalen. Företag med egna biljettautomater erbjuds hyra uppställningsplats om ca 0,5 kvadratmeter i terminalen. Placeringsmöjligheter planeras utifrån flöde och tillgänglighet. Debitering sker per år. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Passenger Services, Målgrupp: Handlingbolag, flygbolag och angöringsverksamheter Innehåll: Uppställningsyta för biljettautomat : Se separat prislista Produktkod: Del 2 Sida 4

14 Bedriva Verksamhet Skyltning Disk Riktar sig till flygbolag, researrangörer och handlingagenter med önskemål om företagsnamn vid incheckning och gate. Vid incheckningstillfällen skyltas företagsnamn med digital bild, logotype eller text. Vid nyetablering på Göteborg Landvetter Airport erbjuds aktören en monitorbild vid incheckningsdisk enligt standard. Debiteras per visningstillfälle samt vid bearbetning eller uppladdning av ny bild, logotype eller text. Vid nyetablering erbjuds kunden en standardbild utan kostnad. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Passenger Services, Målgrupp: Flygbolag, researrangörer och handlingbolag Innehåll: Bild, logotype eller text vid disk och gate : Se separat prislista Produktkod: Markradio Riktar sig till främst marktjänstbolag med behov av kommunikation inom och mellan funktioner. Tjänsten innefattar egen radiokanal för kommunikation inom företaget samt gemensam kanal till flygledartorn och ramptorn för kommunikation vid vistelse på färdområde. Enligt separat prislista från Eltel Networks Chef Airside Service, Målgrupp: Marktjänstbolag Innehåll: Egen intern radiokanal samt gemensam kanal till flygledar- och ramptorn : a Eltel networks Produktkod: 199 Del 2 Sida 5

15 Fastighetstjänster Göteborg Landvetter Airport har ett brett utbud av fastighetstjänster för företag etablerade på flygplatsen. Förutom ändamålsenliga lokaler och kontor så erbjuds även media, telekommunikationstjänster och byggrelaterad service. Läs mer om fastighetstjänsterna på följande sidor. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Nyetablering & Markarrende Sida 1 Lokalhyreskontrakt Sida 1 Lokalvård Sida 2 Återvinning Verksamhetsavfall Sida 2 Telecom Infrastruktur Sida 3 Telecom Kommunikationstjänster Sida 3 Telecom Telefoni Sida 3 Energitjänst Elnät & Elkraft Sida 4 Energitjänst Vatten Sida 4 Energitjänst Värme Sida 5 Energitjänst Kyla Sida 5 Hantverkartjänster Sida 5

16 Fastighetstjänster Nyetablering & Markarrende Riktar sig till företag som önskar nyetablera sig i anslutning till flygplatsen. Swedavia Real Estate AB driver på Göteborg Landvetter Airport ett affärsutvecklingsarbete med inriktning mot långsiktig kommersiell tillväxt och exploatering av flygplatsens markområden. På 1,5 miljon kvadratmeter planeras det för verksamheter, logistik, handel, upplevelser, kontor samt hotell och konferens. Enligt offert. Fastighetsutvecklare Swedavia Real Estate AB, Robert Lenzi, , Jakob Deling, Målgrupp: Näringslivet som önskar etablera sig på flygplatsområdet Innehåll: Nyetablering för komersiell tillväxt och markarrenden på flygplatsområdet : Enligt offert Produktkod: 212 Lokalhyreskontrakt Riktar sig till företag som bedriver eller önskar bedriva verksamhet i terminalen eller på flygplatsområdet. Uthyrning av kontors- och verksamhetslokaler, förråd, garage samt andra lokaler i terminalen och på flygplatsområdet. Standardutrustning innefattar fungerande lokal för verksamhetens inriktning, ytskick enligt standard, låscylinder, allmänbelysning samt framdragning av nätverksuttag. Tilläggstjänster så som el, värme, kyla, vatten, telecom och lokalvård erbjuds och hanteras separat. Debiteras per kvm utifrån typ av verksamhetslokal samt läge på flygplatsområdet. enligt offert Facility Manager Christer Nykvist, , Målgrupp: Företag verksamma på flygplatsområdet Innehåll: Uthyrning av verksamhetsanpassade lokaler : Enligt offert. Produktkod: 211 Del 3 Sida 1

17 Fastighetstjänster Lokalvård Riktar sig till hyresgäster med verksamhet i terminal eller på flygplatsområdet. För företag verksamma i lokaler på Göteborg Landvetter Airport erbjuds lokalvård. Tillgängliga tjänster innefattar regelmässig städning, golvunderhåll, fönsterputs, byggstädning och höghöjdsstädning. För verksamheter med andra behov kan anpassade lösningar skapas utifrån gemensam bedömning. Enligt offert. Chef Landside Operations, Målgrupp: Företag med lokal i terminal eller på flygplatsområdet Innehåll: Städning, golvunderhåll, fönsterputsning mm : Enligt offert Produktkod: Återvinning Verksamhetsavfall Riktar sig till hyresgäster med verksamhet i terminal eller på flygplatsområdet. För företag verksamma på Göteborg Landvetter Airport erbjuds omhändertagande av följande avfall: brännbart, icke brännbart, komposterbart, papper, wellpapp, glas, metall och plast. Avfallshantering debiteras baserat på verksamhetstyp (kontor, butik, café/restaurang eller operativ agent) och beräknas utifrån förbrukat kilo per anställd och år. Debiteras per årsanställd utifrån verksamhetstyp. enligt offert. Chef Airside Operations, Målgrupp: Hyresgäster Innehåll: Avfallshantering för brännbart, icke brännbart, komposterbart, papper, wellpapp, glas, metall och plast : Enligt offert. Produktkod: 291 Del 3 Sida 2

18 Fastighetstjänster Telecom Infrastruktur Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet och avser hyra av infrastruktur för telefoni- och datatrafik. För företag med infrastrukturella telekommunikationsbehov erbjuder Swedavia Airport Telecom lösningar med antingen koppar- eller fiberledningar. Tilläggsmöjlighet finns med inplacering av utrustning i ändamålsenliga teknikutrymmen. För pris se separat prislista. Airport Telecom , Målgrupp: Företag i terminal och på flygplatsområdet Innehåll: Koppar- och fiberledningar för telekommunikation samt inplacering av utrustning i teknikutrymmen : Se separat prislista Produktkod: Telecom Kommunikationstjänster Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet och avser hyra av telekommunikationstjänster i flygplatsens nät. Swedavia Airport Telecom erbjuder behovsanpassade kommunikationstjänster i ett rikstäckande datanät. Tillgängliga tjänster sträcker sig från enklare Internetabonnemang till mer komplexa nätlösningar inom och mellan landets flygplatser. För pris se separat prislista. Airport Telecom , Målgrupp: Företag i terminal och på flygplatsområdet Innehåll: Behovsanpassade kommunikationstjänster : Se separat prislista Produktkod: Telecom Telefoni Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet och avser telefonabonnemang genom flygplatsens telefonväxel. Swedavia Airport Telecom erbjuder behovsanpassade telefonilösningar för både fast och mobil telefoni inom Swedavias växel. För pris se separat prislista. För mer information kontakta Airport Telecom , Målgrupp: Företag i terminalen eller på flygplatsområdet Innehåll: Fast- och mobiltelefonilösningar : Se separat prislista Produktkod: Del 3 Sida 3

19 Fastighetstjänster Energitjänst Elnät & Elkraft Swedavia Energi och Göteborg Landvetter Airport erbjuder säker elnätsöverföring till en långsiktig och konkurrenskraftig prisnivå. Med höga krav på ett stabilt nät sker kontinuerligt störningsförebyggande arbete. Förbrukning specificeras i faktura. För pris se separat prislista. Chef Enhet Energi & Vatten, Målgrupp: Företag i terminal och på flygplatsområdet Innehåll: Elnät och elkraft med konkurrenskraftiga priser : Se separat prislista Produktkod: Energitjänst Vatten Swedavia Energi och Göteborg Landvetter Airport erbjuder vattenförsörjning till de företag etablerade på flygplatsen med restaurang- eller caféverksamhet. Förbrukning specificeras på faktura. För pris se separat prislista. Chef Enhet Energi & Vatten, Målgrupp: Serveringsverksamhet i terminal eller på flygplatsområdet Innehåll: Vattenförsörjning : Se separat prislista Produktkod: Energieffektivisering Swedavia Energi erbjuder kartläggning och rådgivning kring energieffektivisering. Målet är att du som Swedaviakund ska få hjälp att minska din energianvändning och därmed sänka dina energikostnader. Enligt offert Enhetschef Swedavia Energi AB, Del 3 Sida 4

20 Fastighetstjänster Energitjänst Kyla Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet med behov av kyllösningar. Swedavia Energi och Göteborg Landvetter Airport erbjuder konkurrenskraftig komfort- och affärskyla från egna produktionsanläggningar. Med kyllösningar slipper kunden egna utrymmeskrävande maskiner. Enligt offert. Chef Enhet Energi & Vatten, Målgrupp: Företag i terminalen och på flygplatsområdet Innehåll: Komfortkyla samt affärskyla : Se separat prislista Produktkod: Energitjänst Värme Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområde med behov av värmeförsörjning. Göteborg Landvetter Airport erbjuder konkurrenskraftig värmeförsörjning, däribland komfortvärme från egna produktionsanläggningar med hög leveranssäkerhet. Enligt offert Chef Enhet Energi & Vatten, Målgrupp: Företag i terminalen och på flygplatsområdet Innehåll: Värmeförsörjning, t.ex. komfort : Se separat prislista Produktkod: Hantverkartjänster Riktar sig till hyresgäster och andra aktörer i terminal eller på flygplatsområdet. Göteborg Landvetter Airport erbjuder hantverks- och fastighetstjänster, däribland snickeri, måleri, golvläggning, eloch vvs-installationer, OVK-besiktning samt framtagning av utrymningsplaner. Enligt offert. Chef Enhet Byggnader, Målgrupp: Företag i terminalen och på flygplatsområdet Innehåll: Fastighetstjänster, t.ex. snickeri, måleri, el- och vvs-installationer, mm. : Enligt offert Produktkod: Del 3 Sida 4

21 Tilläggstjänster Göteborg Landvetter Airports kommersiella utbud riktar sig inte bara till resenärer och externa företag utan lika mycket till våra partners och kunder verksamma på flygplatsen. Vi erbjuder tjänster som underlättar och effektiviserar arbetet, från certifierade utbildningar i brandskydd och konflikthantering till försäljning av drivmedel för tjänstefordon. Läs mer om tilläggstjänsterna på följande sidor. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Badge Sida 1 Border Inspection Point Sida 1 Inpasseringstillstånd Sida 1 Körtillståndsutbildning Sida 2 Ledsagning & Lotsning Sida 2 Tankberedskap Sida 2 Saneringsuppdrag Sida 3 Utbildning: Räddning, Skydd & Säkerhet Sida 3 Parkering Sida 3 Airport Conference Sida 4 Airport VIP Service Sida 4 Advertising Business Sida 5 Fotografering & Filminspelning Sida 5 Verkstadstjänster Sida 6 Drivmedel Sida 6 Förbrukningsvaror Sida 6

22 Tilläggstjänster Badge Riktar sig till alla företag med personal verksam på flygplatsens behörighetsområde. Personal verksam på flygplatsens behörighetsområde måste enligt Transportstyrelsens Författningssamling bära synlig badge utfärdad av Transportstyrelsen och Göteborg Landvetter Airport. För att erhålla behörighetshandling krävs att bolaget har ett securityavtal med Swedavia. Vid ansökan görs en registerkontroll och den sökande genomgår obligatorisk safety- och securityutbildning. Debiteras per badge eller nyckelkort. För aktuellt pris se separat prislista. Kostnad för registerkontroll tillkommer och hanteras separat av Transportstyrelsen. Badgekontoret, Border Inspection Point Riktar sig till importföretag och privatpersoner avseende införsel av livsmedel och djur Animaliska livsmedel och djur som förs in till Sverige från länder utanför EU och Schengen måste passera Border Inspection Point (BIP). Importföretag och privatpersoner beställer tjänsten direkt av BIP. Enligt separat prislista från Border Inspection Point. Swedavia Border Inspection Point (BIP), Målgrupp: Företag med verksamhet på flygplatsens behörighetsområde Innehåll: Obligatorisk safetyoch securityutbildning, samt registerkontroll : Se separat prislista Produktkod: 199 Målgrupp: Importföretag och privatpersoner Innehåll: Gränskontroll av animaliska livsmedel och djur : Se separat prislista Produktkod: 199 lnpasseringstillstånd Riktar sig till företag verksamma på flygplatsens behörighetsområde med behov av att framdriva fordon i tjänsten. Fordon som vistas på behörighetsområdet måste ha ett giltigt tillstånd utfärdat av Göteborg Landvetter Airport. Endast fordon som används i verksamheten beviljas tillstånd att vistas på behörighetsområdet. Körutbildning krävs. Debiteras per tillstånd/miljöklass och år. För aktuellt pris se separat prislista. Badgekontoret, Målgrupp: Verksamheter på flygplatsens behörighetsområde Innehåll: Inpasseringstillstånd för fordon i tjänst : Se separat prislista Produktkod: 199 Del 4 Sida 1

23 Tilläggstjänster Körtillståndsutbildning Riktar sig till företag verksamma på flygplatsens behörighetsområde med giltigt inpasseringstillstånd. Göteborg Landvetter Airport erbjuder körtillståndsutbildning i två nivåer. Nivå 1 (K) ger rätt till framförande av fordon på behörighetsområde platta (röd). Nivå 2 (KK) ger rätt till framförande av fordon på behörighetsområde platta (röd) samt manöverområde (gul+röd). Debiteras per person eller gruppstorlek. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Airside Service, Målgrupp: Företag med verksamhet på behörighetsområde Innehåll: Körtillståndsutbildning för plattan och manöverområde : Se separat prislista Produktkod: 199 Ledsagning & Lotsning Riktar sig till företag verksamma på flygplatsområdet och avser behov av ledsagning och lotsning av person i tjänst. Om representant för företag verksamt på flygplatsen saknar behörighet att vistas på flygplatsområdet kan ledsagning och lotsning beställas enligt önskemål. För att säkerställa utförande enligt kundens behov bör beställning registreras senast 24 timmar innan utförande. Debiteras per påbörjad halvtimma och per resurs som krävs för uppdraget. För aktuellt pris se separat prislista. Koordinator Övervakning, Målgrupp: Företag på flygplatsen Innehåll: Lotsning el. ledsagning vid avsaknad av behörighetshandling : Se separat prilista Produktkod: 199 Tankberedskap Riktar sig till flygbolag och handlingbolag och avser räddningsberedskap under tankning av flygplan. Innefattar beredskap med chaufför och räddningsbil vid tankning av flygplan. Debiteras per påbörjad timma. För aktuellt pris se separat prislista. Övervakningscentralen, Målgrupp: Flygbolag och handlingbolag Innehåll: Räddningsberedskap vid tankning av flygplan : Se separat prislista Produktkod: Del 4 Sida 2

24 Tilläggstjänster Saneringsuppdrag Riktar sig till flygbolag och handlingbolag och avser saneringsinsatser. Saneringsuppdrag vid oförutsedda läckage och spill, t.ex flygjet och olja. Debiteras per påbörjad halvtimma per resurs som krävs för uppdraget. För aktuellt pris se separat prislista. Övervakningscentralen, Målgrupp: Flyg- och handlingbolag Innehåll: Sanering vid läckage och spill : Se separat prislista Produktkod: 199 Utbildning: Räddning, Skydd & Säkerhet Riktar sig till näringslivet, oavsett typ av verksamhet, med behov av utbildning inom livräddning, skydd eller säkerhet. Airport Academy erbjuder certifierade utbildningar för näringslivet för att förhindra, begränsa och i möjlig utsträckning, eliminera risker på jobbet och fritiden. Urval innefattar färdiga paket såväl som skräddarsydda lösningar inom livräddning (första hjälpen, och hjärtstartare), skydd (brandskydd, heta arbeten, självskydd, konflikthantering m.fl) och säkerhet (säkerhetskontrollant, skyddsvakt m.fl). En offert. Airport Academy, , Målgrupp: Näringslivet Innehåll: Certifierade utbildningar inom livräddning, skydd och säkerhet : Enligt offert Produktkod: 333 Parkering Riktar sig till företag med verksamhet på flygplatsområdet och avser parkeringsbehov för företaget så väl som stationerad personal. Företag erbjuds parkering inomhus (P3, P4) och utomhus (E, F) med fast eller flexibel plats. Tillgängliga avtalsperioder är månad, kvartal, och år samt klippkort laddade med 50 eller 100 dygn till rabatterat pris. Parkering för personal är upprättad på områdena, A mittemot Flygfrakt, J mittemot Flygeln kontorsbyggnad samt L bortanför centralvakten. Debiteras per dygn, månad, kvartal, år eller med klippkort. Se separat prislista Parkeringsservice, , Målgrupp: Företag och anställda på flygplatsen Innehåll: Företagsplatser och personalparkering inomhus eller utomhus : Se separat prislista Produktkod: 311 Del 4 Sida 3

25 Tilläggstjänster Airport Conference Riktar sig till näringslivet med behov av möteslokaler från en timma upp till en heldag. Airport Conference är en fullt utrustad anläggning med plats för 2 till 65 personer. Beläget på övre plan i incheckningshallen är ankomster och avgångar i nära anslutning. Extra service så som mat och dryck samt VIP-hantering kan beställas vid bokningstillfället. listan är indelad i korta möten (<3 tim) och heldag. För aktuellt pris besök Airport Conference, , Målgrupp: Näringslivet Innehåll: Möteslokaler för 2-65 personer från en timma till en heldag : Se separat prislista Produktkod: 295 Airport VlP Service Riktar sig till företag och enskilda resenärer med önskemål att göra resan extra bekväm eller extra smidig. Airport VIP Service på Göteborg Landvetter Airport erbjuder tidseffektiva expresslösningar såväl som bekväma helhetslösningar i samband med resa. VIP Service finns tillgängligt för enskilda tillfällen men för den frekvente resenären även i tiopaket och årsmedlemskap. Debiteras utifrån vald servicenivå per person och tillfälle. För aktuellt pris besök Airport VIP Service, , Målgrupp: Näringslivet Innehåll: Airport VIP Service för en snabbare och bekvämare resa : Se separat prislista Produktkod: 196 Del 4 Sida 4

26 Tilläggstjänster Advertising Business Riktar sig till näringslivet med önskemål att synas i marknadsföringssyfte på flygplatsen. I år passerar runt 5 miljoner passagerare genom terminalerna på Göteborg Landvetter Airport. De möts av marknadsföring i olika format från traditionella ljuslådor och vepor till nya digitala lösningar och event. Alla ytor från motorvägens avfart och ända fram till flygplanet ägs och hanteras av Göteborg Landvetter Airport som är experter på målgrupper, beteende och möjligheter inom reklam och event. Det finns många unika lösningar och den största begränsningen är egentligen fantasin. Enligt offert Försäljningschef Reklam, , Målgrupp: Näringslivet Innehåll: Reklam och event i flera olika format : Enligt offert Produktkod: 321 Fotografering & Filminspelning Riktar sig till företag som önskar fotografera eller filma i terminal eller på flygplatsområde. Göteborg Landvetter Airport får ofta besök av fotografer och filmteam som gör reklam- och spelfilmer och ibland till och med modereportage. För att fotografera och filma på plats krävs tillstånd av Swedavia. I vissa fall krävs även ledsagning och bevakning, med tillkommande planering och koordinering. Debiteras per fotografering eller filminspelning. Omkostnader kan tillkomma. Produktansvarig lokala produkter, Elöd Lazar, Målgrupp: Näringslivet Innehåll: Fotografering och filminspelning i terminal eller på flygplatsområde : Se separat prislista Produktkod: 339 Del 4 Sida 5

27 Tilläggstjänster Verkstadstjänster Riktar sig till företag med verksamhet på flygplatsområdet och avser service av tjänstefordon. För företag med tjänstefordon i sin verksamhet på flygplatsen erbjuder Göteborg Landvetter Airport service i form av reparationer, däckbyte och tvätt-tjänster. Enligt offert. Chef Airside Service, Målgrupp: Företag med tjänstefordon på flygplatsen Innehåll: Service av fordon såsom reparation, däckbyte, tvätt-tjänster i automattvätt. Tillverkning av hydraulslangar, industrismide samt svetskompetens. Möjlighet att hyra in sig i verkstaden med alla dess faciliteter. : Enligt offert Produktkod: Drivmedel Riktar sig till företag med verksamhet på flygplatsens behörighetsområde och avser försäljning av drivmedel. Göteborg Landvetter Airport säljer drivmedel (bensin och diesel) till företag som brukar fordon på behörighetsområdet. Endast verksamheter förlagda till airside har tillgång till tjänsten. Enligt dagsaktuell prislista. Chef Airside Service, Målgrupp: Företag verksamma på flygplatsens behörighetsområde Innehåll: Försäljning av bensin och diesel : Enligt dagsaktuell prislista Produktkod: 292 Förbrukningsvaror Riktar sig till företag med verksamhet på flygplatsområdet och avser försäljning av enklare förbrukningsvaror. För företag med verksamhet på flygplatsområdet erbjuds ett utbud av förbrukningsvaror inom kategorierna Kontorsmaterial (ex. kopieringspapper), Verktyg & Redskap (ex. morakniv, tumstock och borr), Material & Utrustning (ex. målarutrustning, el-material, byggmaterial och batterier) samt Förbrukningsmaterial (ex. renhållningsmedel, sjukvårdsmaterial och värktabletter). Debiteras per artikel enligt separat aktuell prislista från Förrådet. Chef Airside Service, Målgrupp: Företag med verksamhet på flygplatsområdet Innehåll: Verktyg, redskap och material för bygg, el, kontor och rengöring : Enligt dagsaktuell prislista Produktkod: Del 4 Sida 6

28 2014 Version 1.0

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m. 2014-01-01 med reservation för ändringar. Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 5 Airport Conference

Läs mer

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m. 2012-07-01 Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 5 Airport Conference Del 4 Sida 4 Airport VIP Service

Läs mer

Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m. 2014-01-01, Med reservation för prisändringar.

Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m. 2014-01-01, Med reservation för prisändringar. Prislista Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m. 2014-01-01, Med reservation för prisändringar. Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 4 Airport

Läs mer

Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m. 2012-07-01

Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m. 2012-07-01 Prislista Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m. 2012-07-01 Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 4 Airport Conference Del 4 Sida 3 Airport

Läs mer

X-Bolaget AB, MARKTJÄNSTAVTAL avseende [basverksamhet eller tilläggstjänst] på [Flygplats] nr D 20XX-XX-XX

X-Bolaget AB, MARKTJÄNSTAVTAL avseende [basverksamhet eller tilläggstjänst] på [Flygplats] nr D 20XX-XX-XX Swedavia AB, org.nr. 556797-0818, är ett av svenska staten helägt flygplatsbolag som med kundvärdet i fokus driver och utvecklar de statligt ägda flygplatserna. Skriftligt avtal skall finnas mellan Swedavia

Läs mer

6Swedavia har tagit flera steg för att

6Swedavia har tagit flera steg för att Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012 Detta är Swedavia Året i korthet s. 3 Swedavia i korthet s. 4 VD-ord s. 6 Strategi och mål Vår strategi s. 8 Strategiska prioriteringar s. 9 Mål s. 12 Kund

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning - Göteborg Landvetter Airport

Miljökonsekvensbeskrivning - Göteborg Landvetter Airport Swedavia AB Miljökonsekvensbeskrivning - Göteborg Landvetter Airport Uppdragsnummer 1300538000 Ansökan om nytt tillstånd enligt Miljöbalken Jönköping Sweco Environment AB Jönköping/Vatten och Miljö Taina

Läs mer

Tillsammans för vi världen närmare.

Tillsammans för vi världen närmare. SWEDAVIA ÅRSREDOVISNING 2010 Tillsammans för vi världen närmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING DETTA ÄR SWEDAVIA 1 ÅRET I KORTHET 2 KONCERNCHEF OCH ORDFÖRANDE HAR ORDET 4 MARKNAD OCH OMVÄRLD 8 STRATEGI OCH STYRNING

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Företagens säkerhetsansvar/anställdas säkerhetsansvar

Företagens säkerhetsansvar/anställdas säkerhetsansvar 1(14) Företagens säkerhetsansvar/anställdas säkerhetsansvar Innehållsförteckning 1. Allmänt... 1 2. Trafikalt... 2 3. Safety... 2 4. Security... 2 4.1 Företagens säkerhetsansvar... 2 4.1.1 Allmänt... 2

Läs mer

FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 01/2012

FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 01/2012 FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 01/2012 Tema resenären Om ditt flyg försenas, ställs in eller om du nekas ombordstigning har du rätt till hjälp och stöd av flygbolaget.

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING DEL I

TEKNISK BESKRIVNING DEL I Dokumentnummer D 2011-008000 TEKNISK BESKRIVNING DEL I Flygplats BESKRIVNING 2011-04-20 01.00 D 2011-008000 2(123) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information 01.00 2011-04-20 Slutversion för

Läs mer

D 2011-000105 SDA 2010-000264 2011-01-10 REVIDERAT UNDERLAG FÖR SAMRÅD INFÖR NY TILLSTÅNDSANSÖKAN GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT, HÄRRYDA KOMMUN

D 2011-000105 SDA 2010-000264 2011-01-10 REVIDERAT UNDERLAG FÖR SAMRÅD INFÖR NY TILLSTÅNDSANSÖKAN GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT, HÄRRYDA KOMMUN D 2011-000105 SDA 2010-000264 2011-01-10 Celebrate Design REVIDERAT UNDERLAG FÖR SAMRÅD INFÖR NY TILLSTÅNDSANSÖKAN GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT, HÄRRYDA KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING DEL I - FLYGPLATS

TEKNISK BESKRIVNING DEL I - FLYGPLATS RAPPORT 2013-03-05 01.00 D 2012-007754 1(92) TEKNISK BESKRIVNING DEL I - FLYGPLATS PRÖVNING ENLIGT MILJÖBALKEN RAPPORT 2013-03-05 01.00 D 2012-007754 2(92) Källförteckning Airport, G. L. (2009, D-LFV 2007-02648).

Läs mer

Reglemente militär flygplatstjänst RMF

Reglemente militär flygplatstjänst RMF Reglemente militär flygplatstjänst RMF Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-01 Högkvarteret Reglemente militär flygplatstjänst RMF Oktober 2015 Januari 2016 Med stöd av FFS 2012:1 (FM ArbO)

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT Mark- och miljödomstolen Vänersborgs tingsrätt Box 1070 462 28 Vänersborg Göteborg den 15 mars 2013 ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT Sökande: Swedavia AB,

Läs mer

Detta är LFV. Adresser. Innehåll

Detta är LFV. Adresser. Innehåll Årsredovisning 2009 Detta är LFV LFV-KONCERNEN består av affärsverket (Luftfartsverket), med dotter- och intresseföretag. LFV har under 2009 drivit 16 flygplatser och svarat för flygtrafiktjänster i Sverige.

Läs mer

samköpt Nummer 3 * 2012 Förenkla företagets administration med First Card Nu kommer höstens nya bilmodeller

samköpt Nummer 3 * 2012 Förenkla företagets administration med First Card Nu kommer höstens nya bilmodeller samköpt Nummer 3 * 2012 Förenkla företagets administration med First Card Nu kommer höstens nya bilmodeller Nya avtal inom el, kullager och transmission Nytt avtal med Malmö Aviation inkluderar även Sverigeflyg

Läs mer

samköpt Nummer 2 * 2012 Ticket Affärresor i ny kostym Trendrapport från bilsalongen i Genève LRF Samköp skriver unikt avtal med finska Nordic Source

samköpt Nummer 2 * 2012 Ticket Affärresor i ny kostym Trendrapport från bilsalongen i Genève LRF Samköp skriver unikt avtal med finska Nordic Source samköpt Nummer 2 * 2012 Ticket Affärresor i ny kostym Trendrapport från bilsalongen i Genève LRF Samköp skriver unikt avtal med finska Nordic Source Orto Novo sänker sina kostnader med LRF Samköps avtal

Läs mer

StockholmVästerås Flygplats

StockholmVästerås Flygplats 1 StockholmVästerås Flygplats Flygplatsens betydelse för Västerås och Mälarregionen utifrån ett samhällsekonomiskt och hållbart perspektiv. Västerås 2009-05-04 Gunnar Barkman Håkan Wåhlstedt 2 1. Sammanfattning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 YRKANDEN OCH ÅTAGANDEN... 4 2 FÖRSLAG TILL VILLKOR...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 YRKANDEN OCH ÅTAGANDEN... 4 2 FÖRSLAG TILL VILLKOR... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 YRKANDEN OCH ÅTAGANDEN... 4 2 FÖRSLAG TILL VILLKOR... 5 2.1 Allmänt villkor... 5 2.2 Bananvändning och flygvägar... 6 2.3 Buller... 12 2.4 Utsläpp till luft... 15 2.5 Utsläpp till

Läs mer

Framtidens flygplats //

Framtidens flygplats // En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 1 2015 FLYG- PLATSENS HJÄRTA //SID 12 Framtidens flygplats // SID 4 Skanska om vikten av effektiva flygtransporter // SID 9 Forskning kring förnybart bränsle

Läs mer

Flygtrafik och flygtransporter

Flygtrafik och flygtransporter Fö 11: Flygplatsen Tobias Andersson Granberg Tentafråga Ett mindre svenskt inrikesflygbolag, med en flotta på två J32 och fyra F50, har av Transportstyrelsen ålagts att ta fram ett Safety Management System

Läs mer

samköpt Nummer 4 * 2012

samköpt Nummer 4 * 2012 samköpt Nummer 4 * 2012 Nytt avtal inom telefoni tecknat med ny leverantör Toyota presenterar sin Prius plug-in hybrid LRF Konsult samarbetar med EFG i Kontorslyftet Vi presenterar nyheterna i självbokningssystemet

Läs mer

Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17

Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17 MEDLEMSFÖRMÅNER Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17 I 11 månader fr.om augusti 2012 lottas en vinst värd 5000:- ut varje månad. Månad 12 bilen ovan (juli 2013). Vinsterna är sponsrade

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

Tillträde och prissättning av bytespunkter och tjänster för busstrafik. Stefan Pettersson 2012-12-31

Tillträde och prissättning av bytespunkter och tjänster för busstrafik. Stefan Pettersson 2012-12-31 Tillträde och prissättning av bytespunkter och tjänster för busstrafik Stefan Pettersson 2012-12-31 Railrex Railrex erbjuder konsult- och utredningstjänster inom frågor som rör förutsättningar för att

Läs mer

Tillsammans. för vi världen närmare. En världsomspännande affär. Ökad tillgänglighet och framtidens flygplatser. Målmedvetet arbete har gett resultat

Tillsammans. för vi världen närmare. En världsomspännande affär. Ökad tillgänglighet och framtidens flygplatser. Målmedvetet arbete har gett resultat Tillsammans för vi världen närmare SWEDAVIA Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Flygmarknaden En världsomspännande affär VD har ordet Ökad tillgänglighet och framtidens flygplatser Swedavia höjer målen

Läs mer